IMÁK

Az alábbi imák csak példák. Segítség azoknak, akiknek még nincs elképzelésük arról, hogyan imádkozzanak.

A legjobb mindig a saját szavainkkal imádkozni, hálát adni az Atyánknak és elétárni a kéréseinket, mindezt a Megváltó Fiú nevében!

--------------------------------------------------------------------------------------

Teremtő Isten, aki a Megváltó, Szabadító Fiú Atyja vagy!

Kérlek Téged, hogy bocsáss meg nekem bűneimért,

hogy kapcsolatba kerülhessek veled, hogy a segítséged kérhessem.

Mostanra, számomra is világossá vált, hogy mekkora katasztrófa közeleg és

beismerem, hogy egyedül kevés vagyok, hogy túléljem.

Ez úton kérlek, hogy segíts nekem és családomnak, hogy megmenekülhessünk.

Kérlek tanácsolj és vezess bennünket álmokon keresztül, hogy ki tudj engem is menteni

és el tudj bennünket rejteni a veszedelem elől, amely eljön, hogy megpróbálja a földön élőket.

Köszönöm, hogy a Fiad által,

felkínálod a bűneim bocsánatát és ezáltal az örök életet a mennyben.

Köszönöm Megváltó, hogy meghaltál azért, hogy most az Isten, a te Atyád

meghallgasson, ahogy bocsánatért és megmentésért esedezem

Kérlek segíts Atyám!

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Teremtő Isten, aki a Megváltó, Szabadító Fiú Atyja vagy!

Kérlek téged, hogy hallgass meg!

Kérlek téged, hogy bocsáss meg nekem az egész eddig elfecsérelt életemért,

hogy bűnök között éltem az életem!

Kérlek téged hogy bocsáss meg nekem, minden eddig a pillanatig elkövetett bűnömért,

legyen az kimondott hazugság, lopás vagy bármi más, minden ami ellenkezik a Te akaratoddal.

Könyörgök, hogy mentsd meg az életemet, a küszöbön álló pusztító veszedelemtől !

Kérlek adj útmutatást, hogy a továbbiakban mit kell tennem !

Kérlek, hogy vezess olyan emberek társaságába, akik segíteni tudnak a továbbiakban ahhoz,

hogy úgy tudjak élni ezek után, hogy mindig jó kapcsolatban maradhassak Veled, Szeretet Istene!

Végezetül, nagyon nagyon köszönöm,hogy egyetlen Fiad életét adtad azért,hogy most megbocsáthass nekem!

Ő rá való tekintettel kérlek, hogy hallgass meg mindenkor !

A Megváltó, Szabadító nevében !

Kérlek !

Hadd legyen mindez így !

Köszönöm, hogy meghallgattál engem Mindenható Atyám !

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Az én Imám

 

Vétkeztem, hibáztam Istenem.

Kérlek, bocsáss meg én nekem.

 

Tudom, te vagy a mindenséget teremtő,

A végtelen szeretetben lévő.

 

A megváltó, szabadító Fiú Atyja

Ki eljött közénk, s életét adta.

 

Mutass utat, vezess engem

Tisztítsd meg bűnös lelkem

 

Hogy segíthessek másokon,

Kik rászorulnak a nehéz napokon.

 

Bocsásd meg vétkeimet, bűneimet

Istenem, szeretlek téged!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Ima-vers:

 

Hozzád szólok drága Atyám

Aki megalkottál engem életem hajnalán.

Kezem nem érintett, nem látott szemem

Mégis teljes szívemből hiszem,hogy létezel.

Erről árulkodik ez a csodálatos világ

Bármerre nézek,ott látom a kezed nyomát.

Az égbolton a csillagok visszatükrözik a fényed

Hirdetik hatalmad és szentséged.

A nap és a hold engedelmeskedik Neked

Szavad által jöttek létre a tengerek.

A Te parancsodat követik az állatok és a növények

Csak mi emberek állunk ellent Neked.

Mi,akikért teremtetted mindezt

Kikre mégis kiárad a végtelen kegyelmed.

Hiába tagadunk és fordulunk el Tőled

Te kinyújtod értünk megmentő kezed.

Mily nagy és mély az irántunk érzett szereteted

Hogy kész vagy megbocsátani a bűneinket.

S ezt oly önzetlenül vitted véghez

Hogy egyetlen Fiadat a világba küldted.

Őt áldoztad fel a kereszten értünk

Hogy bűneinkből megváltson és örök életet nyerjünk.

Ó Atyám! Mivel érdemeltük ki mindezt?

Vétkeink ellenére miért óvsz így minket?

Egy érvet sem tudok felhozni az érdekünkben

A válasz ott rejlik a végtelen szeretetedben.

Hogyan köszönhetném ezt meg Neked Istenem?

Nem tudok mást adni,csupán a tökéletlen szeretetem.

Te tudod ezt,ezért küldted el a Fiad a földre

Hogy általa belépést nyerhessünk a Mennybe.

Ahol majd a tökéletlenségünket végre levethetjük

Bűntelenül,megigazulva Veletek lehetünk.

Nagyon várom már,hogy találkozhassak Veletek

Elmondhassam személyesen mennyire szeretlek Bennetek!

Addig viszont míg a földön élek,megteszek mindent azért Istenem

Hogy ne vétsek ellened és bűntelenül éljem az életem.

Tudom,hogy önerőből ez nem menne nekem

Ezért köszönöm Isten Fia, hogy feláldoztad az életed!

Köszönöm ezt Neked Megváltó,Szabadító Királyom

Hogy véreddel törlöd el minden gyarlóságom!

Kérlek,maradj velem amíg élek

S ne engedd,hogy kísértésbe essek!

Ezzel zárom soraim édes Istenem

Köszönöm az életem és,hogy van hitem!

Kérlek,óvd az embertársaimat is,oltalmazzon minket erős karod

És mindig,minden időben legyen meg a Te akaratod!

 

( Írta: Kata )

 

--------------------------------------------------------------------------------------


RÉGI MAGYAR IMÁDSÁG:

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MI MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,              
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZNAK JÁROMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZHATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

--------------------------------------------------------------------------------------