KÉPEK

Az oldalon található videók, szövegek, képek szabadon terjeszthetők, mindenféle engedély nélkül.

"Ingyen vettétek, ingyen adjátok!"

 

Az RHR és TTLU videókban található képek ömlesztve.

 

A képeket eredeti méretükben így láthatod: egér jobb klikk, majd Kép megjelenítése

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGY ISTEN VAN-igék.pdf

 

Szentháromsagról idézetek.pdf

 

 

A sirató fala az Antónia erődítmény egyik fala!

Nem a 2.kőtemplomé!

Máté 24:2 Jézus pedig azt mondta nekik: Látjátok mindezeket?

Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.

Kő kövön nem maradt, nem hogy egy egész fal!

 

 

 

 

Joseph Smith, mormonizmus

Ellen G.White, adventizmus

John N. Andrews, adventizmus

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A MÁTÉ 28:19 szentáromsága hamisítás!

 

"Eusebius egyháztörténet író írásait vizsgálva megállapítható, hogy a Máté 28:19–ben előforduló krisztusi parancsot háromféle változatban idézi az akkor közkézen lévő kéziratokból:

- Első forma: „menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket” (7-szer fordul elő)
- Második forma: „menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket az én nevemben” (17-szer fordul elő)
- Harmadik formula: A tradicionális, vagyis a Textus Receptus (5-ször)

A következő weboldalon részletes idézetek találhatóak Eusebius történetíró (i.sz. 263-339) írásaiból, ahol Krisztus küldési parancsát idézi.

A leggyakoribb előfordulás a második, amely nem tartalmazza a szentháromságra utaló formulát,

hanem „az én nevemben” hozza.

Ez a használat megegyezik az Írás többi kijelentéseivel (Apcs. 4:12, Fil. 2:10, Kol. 3:17, Ef. 5:20), hogy mind a tanítás, mind a bemerítés a Jézus nevében történt. (Apcs. 2:38, 3:6, 4:18, 5:40, 8:12, 8:16, 9:27-29, 16:18, 19:5, 19:13, 21:13, II. Thess. 3:6, I. Ján. 3:23):

 

Továbbá a Shem Tov héber Máté evangélium sem tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Miután tanulmányoztad magad a bibliát....

Ember....viszlát!