- A hamis kegyelem tana

A hamis kegyelem tanáról szeretnék beszélni részletesebben, vagy szokták hívni hyper kegyelemnek, meg szuper kegyelemnek, aminek a lényege az, hogy bármit megtehetünk, fel vagyunk mentve minden alól, kegyelem van... abból nem lehet kiesni, stb… stb… Még majd arról szeretnék beszélni, hogy ebből a tanból milyen sok más hamis dogma ered, illetve kapcsolódik hozzá, mint az, hogy  üljünk-e le bocsánatot kérni, elő-elragadtatás tan, hogy bennünk van a Szent Lélek, hogy elég a hit, stb...stb… majd ezekről fogunk most részletesebben beszélni.

 

A hamis kegyelem tana, ami talán az egyik legveszélyesebb a mai kereszténységben, a hamis kereszténységben, amit mindjárt álkereszténységnek szoktunk hívni. Sokan ugye, hyper kegyelemnek, vagy szuper kegyelemnek is hívják, röviden az a lényege, hogy megigazultunk a Krisztus vérével Krisztus áldozata miatt egyszer s mindenkorra, meg van bocsájtva minden bűnünk, a régiek is, a múltbeli, meg a jövőbeli is, s hogy minden el van felejtve, nekünk nem kell tennünk semmit, és hogy az Atya mindig, minden esetben az Ő Fián keresztül néz minket, igaznak lát minket és tisztának, s nem kell tennünk nekünk semmit annak érdekében, hogy Isten kegyelme alatt maradjunk.

Természetesen ez hazugság, ezért is beszélünk erről. Ez egy nagyon fontos téma, nagyon sokan élnek ebben a hamis kegyelem dogmájában.

Nézzük akkor először röviden, hogy miket mondanak, akik ezt a hamis kegyelmet tanítják:

 

1János 1:8-10

Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és Igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az Ő igéje nincs bennünk, és hazuggá tesszük Őt.

 

Zsid 12:14

Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg Istent.

 

Különböző egyházakban, gyülekezetekben az egyik ilyen az, hogy ugye, nem kell bocsánatot kérnünk, nem kell megbánnunk a bűneinket, a megtérést követően úgymond, az Istenhez fordulás(t) követően, hanem ugye, hogy minden meg van bocsájtva egyszer s mindenkorra, de ez egyszerűen nem igaz, hát hiszen  ugye vannak versek, amik arról beszélnek, mint például az 1János 1,9-ben: ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és Igaz, hogy megbocsássa azt, és megtisztítson minket. Megsegít minket, s megbocsájt nekünk és tovább enged ezen az úton, tehát tulajdonképpen az egész életünk során folyamatosan, mivel ez egy nagy harc és küzdelem a bűnök ellen, ahhoz, hogy tovább tudjunk menni ezen a keskeny úton, bocsánatot kell kérnünk az Atyánktól, meg kell bánnunk, és törekednünk, igyekeznünk kell arra, hogy ne tegyük meg mégegyszer azt a bűnt. Állandóan ugye azzal jönnek, hogy ha valaki erről a hamis kegyelemről beszél, egyből azzal támadnak vissza, hogy a cselekedetekről beszélünk mi, hogy a cselekedetek általi üdvösséget tanítjuk, meg hogy törvénykezőek vagyunk, de természetesen ez nem igaz, nyílván ezt azért mondják, mert könnyebb az az út, amit a hamis kegyelem kínál, hogy nem kell uralkodnunk a bűneinken, nem kell engedelmeskednünk, hanem nem kell csinálnunk semmit tulajdonképpen, hanem csak elég hinni és megvallani a dolgokat.

 

János 3:36

Aki engedelmes a Fiúnak annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes s Fiúnak nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Zsid 12:14-15

TÖREKEDJETEK mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki…

 

2Thess 1:7-8

Amikor megjelenik az Úr Jézus a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.

 

Zsid 5:8-9

Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

Az egész Újszövetség tulajdonképpen az elejétől a végéig arról beszél, hogy engedelmeskednünk kell, hogy az életmódunkon látszódnia kell az Istenhez való ragaszkodásunknak, hogy szeretjük a Fiát, hiszen a Szeretet maga az, hogy Krisztus beszédét megtartjuk. Tehát ez a védekezés, hogy cselekedetek meg  törvénykezés… ez nem igaz, nyilvánvaló, hogy nem cselekedetekből fogunk üdvözülni, nem tudjuk ezt kiérdemelni az Atyánknál, de ez által tudjuk megtartani az Ő kegyelmét.

 

Júd 1:21

TARTSÁTOK MEG MAGATOKAT ISTEN SZERETETÉBEN, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre.

 

2Ján 1:6

A SZERETET pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk.

 

Zsid 12:14-15

TÖREKEDJETEK mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az ISTEN KEGYELMÉTŐL NE SZAKADJON EL SENKI…

 

Azt is mondják még, hogy - felmentés dogmjának is szokták hívni, felmentés tanának -, hogy ha megtérünk akkor fel vagyunk mentve a bűn büntetése alól egyszer s mindenkorra és hogy onnantól kezdve egy csomó minden már nem vonatkozik ránk az írásból, de hát ez megint hazugság természetesen, hiszen maga az Atya azt mondja, hogy: - szentek legyetek, mert én Szent vagyok!

 

1Pét 1:14-16

Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz,amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én Szent vagyok.

 

1Pét 1:22

Az Igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Lélek által, s egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek.

 

A Szent, ugye azt jelenti a biblia nyelvezetén, hogy Istenhez méltó életet éljünk. Istennek szentelt életet, a bűntől forduljunk el, engedelmes életet éljünk, nyilván ezt nem viccből mondja az Isten, mert azért találta ezt így ki, azért kéri ezt, egyrészt, hogy ne lankadjunk el, mert az ember hajlamos arra, hogy elkényelmesedjen, s ellustuljon. Ez egy folyamatos harc és küzdelem a bűnök ellen, a világ ellen, a gonosz ellen, a testiség ellen. Ez a megszentelődés, és a helyreállítás folyamata. Megigazulásnak hívják sokan.

 

2Pét 3:14

Azért, szeretteim, ezeket várva IGYEKEZZETEK, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

 

Zsid 12:14-15

TÖREKEDJETEK mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az ISTEN KEGYELMÉTŐL NE SZAKADJON EL SENKI…

 

Tehát, már ez is hazugság, hogy fel vagyunk mentve egyszer s mindenkorra a büntetés alól, az ítélet alól.

Szabaddá váltunk az ítélet alól, ugyanis Krisztus mondja, hogy Ő az Út, az Igazság, s az Élet, s az Igazság szabaddá tesz titeket. Ez azt jelenti, hogy ha az Ő útján járunk, magyarán úgy élünk, ahogy Ő ezt bemutatta, s törekszünk legalább is arra, igazságban élünk, mert az igazság ugye, az engedelmesség, akkor az Isten örök életet ad nekünk és így felszabadulunk az Isten ítélete alól, ez azt jelenti. Viszont tudnunk kell, hogy vissza lehet esni az Ő ítélete alá. Ezt majd később fogjuk elemezni.

 

Ján 14:6

Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet. ( Vagyis aki az én utamon jár, úgy él ahogy én bemutattam, Igazságban és engedelmességben él, annak az Atya örök életet ad majd az Ő országában). Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

 

Akkor ugye szintén azt tanítják, hogy a bűn az csak egy múltbeli probléma, aminek nincsen kihatása az örök életünkre. Sokan azt is tanítják, hogy a keresztények számára nincsen pokol, nincs jelentősége ennek az egész örök kárhozatnak. Ezzel is ugye azt érik el, hogy ne legyen bennünk semmi félelem, pedig azt mondja az írás, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, mert ha valaki fél a kárhozattól, az egy jó motiváló eszköz Isten kezében, de ezzel ezt elnyomják, meg ehhez kapcsolódik, hogy sokan azt tanítják, hogy nincs örök kárhozat, hogy ez csak képes beszéd, hogy el fognak azok a gonoszok múlni, végleg megszűnnek. Erről is beszéltünk már, ez is hazugság.

 

Fil 2:12

Azért, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket.

 

Mát 25:46

És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.

 

Ami a legveszélyesebb a hamis kegyelem, vagy hyper kegyelem tanában az, hogy pofon egyszerű elnyerni Isten kegyelmét, és már megvan, akkor azt nem tudod elveszíteni.

Ez nagyon csábító, s nagyon sokakat így be tudnak szipkázni a gyülekezetekben, ezt így elhitetik velük, meg közben beadják nekik hogy, de hát azért tizedet kell fizetned, meg adakoznod kell a gyülekezet kasszájába, hogy akkor Isten majd megáld téged jó sok gazdagsággal, ugye ez a prosperitás, meggazdagodástan, ez is hazugság, erről is beszéltünk. Tehát, ez a hamis kegyelemnek ez a része, hogy nem tudod elveszteni, ez pontosan arra ösztönzi az embereket, erre a kényelemre, amit az előbb említettem, hogy nem kell engedelmeskedni, nem kell szót fogadni a Krisztusnak, hanem dőljél hátra szépen, aztán azt csinálsz, amit akarsz. Szabadság van. Magyarán azt tanítja, hogy tulajdonképpen az örök életünk már megvan. Már el van végezve, már ott vagyunk, elengedhetjük magunkat, örvendezhetünk Istennek, dicsérjük Őt, énekeljünk neki; - Uram…, - Uram… stb… stb… 

Nyilvánvalóan itt is a képbe jön az, hogy ha valaki mást mond, akkor egyből jön az, hogy cselekedetekből van üdvösségünk, és ezt tanítjuk, meg törvénykezünk. Tehát, ez, hogy könnyű elnyerni és elveszíthetetlen, az hazugság! Számtalan igevers beszél erről, hogy igenis ki lehet esni Isten kegyelméből, és hogy törekednünk kell, hogy megtartsuk azt.

 

Zsid 3:12-13

Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen (engedetlen) gonosz szíve, hogy AZ ÉLŐ ISTENTŐL ELSZAKADJON, hanem intsétek egymást mindennap amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által.

 

Zsid 12:14-15

Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az ISTEN KEGYELMÉTŐL NE SZAKADJON EL SENKI…

 

Az előző videóban; A beszélgetés egy baptistával is, sokat beszéltünk erről. Ezeken röviden még egyszer szeretnénk végig menni, hogy teljes mértékben tiszta legyen mindenki számára, hogy miért hazugság ez a hamis kegyelem tana.  Például, a Zsidó 12-ben egyértelműen le van írva, hogy vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedjen, megzavarjon… stb… Tehát, ez napnál világosabban le van írva; hogy -”Isten kegyelmétől, senki el ne szakadjon”! Ez nem képes beszéd, ezt nem lehet kimagyarázni.

Akkor egy másik Zsidó levélben: vigyázzatok testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, vagy engedetlen a gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást mindennap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg, a bűn csalárdsága által. Tehát, itt is, ugye, ez is már egyből utal arra, hogy nehogy elszakadjunk Istentől, az Isten kegyelmétől, hanem legyünk közösségben, itt megint előjön az, hogy közösség kell, hogy tudjuk inteni egymást, ha látjuk egymáson azt, hogy valaki elkezdett bűnben élni, és rossz irányban marad, akkor szeretettel szóljunk neki, hogy ez nem jó, hogy a bűntől elszakadjon, és így megmaradjon Isten kegyelme alatt. Az Ap. Csel.-ben mondja, Ap. Csel. 11-ben, hogy: aki igen örvendezett, amikor eljutott oda, és látta az Isten kegyelmét és arra biztatta őket, hogy alázatos szívvel, maradjanak meg az Istenben.

 

Apcs 11:23

Aki igen örvendezett, amikor eljutott oda, és látta az Isten kegyelmét, és arra bíztatta őket, hogy állhatatos szívvel MARADJANAK MEG AZ ISTENBEN.

 

Egy másik helyen is, hogy

 

Apcs 13:43

Miután szétoszlott a gyülekezet, a zsidók és istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást, akik velük beszélgetve arra bíztatták őket, hogy MARADJANAK MEG ISTEN KEGYELMÉBEN.

 

Mindenki tud magyarul, ehhez nem kell teológiai egyetem, meg mindenféle diplomák, ez teljesen egyszerűen le van írva, meg kell maradni Isten kegyelmében vigyázni kell, hogy ne szakadjunk el. A Galata levélben megfeddi őket Pál, hogy ilyen gyorsan elszakadtak Krisztus kegyelmétől, pontosabban, hogy ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltak, megzavarták őket és becsempészték oda a hamis tanokat. Ez is arra utal, hogy figyelni kell erre, hogy nem szabad elszakadni a Krisztus beszédétől, mert akkor kiesünk Isten kegyelme alól. Így mondja nekik a Galata 5-ben, hogy ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni, hogy nem kell vissza menni a törvény korszaka alá. Amit a Jákób fiainak adott ugye, Isten, hogy törvény által nem lehet megigazulni, akkor ugye, ha elszakadunk Krisztustól kiesünk a kegyelemből. Tehát, itt a Galata 5:4-ben is írja, hogy törvény által akartatok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól és kiestetek  Isten kegyelméből. Ez a Galáciabelieknek szólt, de ez nekünk is szól ugyanúgy.

 

Gal 1:6-8

Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.

 

Gal 5:4

Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól és KIESTETEK A KEGYELMÉBŐL.

 

A Kolossé első részben is írja, hogy: ha ugyan megmaradtok az engedelmességben, szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől. Látjátok, tehát itt is: ha ugyan megmaradtok.

 

Kol 1:23

HA UGYAN MEGMARADTOK A HITBEN (ENGEDELMESSÉGBEN) szilárdan és rendíthetetlenül és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet halottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.

 

Maga Krisztus is azt mondja, János levélben van sok rész erről, hogy: maradjatok meg az én szeretetemben! Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Akinél az én parancsolataim vannak és megtartja azokat, az szeret engem.

 

Ján 15:9-10

Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. MARADJATOK MEG AZ ÉN SZERETETEMBEN! Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében.

 

Ján 14:21

Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt és kijelentem magam neki.

 

Ehhez kapcsolódik; aki engedelmes Krisztusnak, az nem kerül ítéletre. Aki pedig nem engedelmes, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem engedelmeskedett az Isten egyszülött Fiának.

 

Ján 3:18

Aki engedelmes neki (Krisztusnak), nem kerül ítéletre, aki pedig nem engedelmes, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem engedelmeskedett az Isten egyszülött Fiának.

 

Ján 3:36

AKI ENGEDELMES A FIÚNAK, ANNAK ÖRÖK ÉLETE VAN, aki pedig nem engedelmes a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Tehát, ez is teljesen egyértelműen arról beszél, hogy ez ilyen egyszerű. Aki nem szereti, vagyis nem tartja meg, nem engedelmes Krisztus beszédének, az Isten ítélete alatt van és nem a kegyelem alatt. Aki viszont megmarad a szeretetében, vagyis Krisztus beszédének megtartása alatt, az örök életet kap, ha megmarad benne. Ahogy Krisztus mondta: - maradjatok meg! Később János 8-ban is mondja:

 

Ján 8:31-32

Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: HA MEGMARADTOK AZ ÉN BESZÉDEMBEN, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.

 

Erről beszéltünk az előbb, hogy ez mit jelent…

Tehát, ha megmaradunk az igazságban való élésben, Krisztus beszédének megtartásában, akkor Isten kegyelme alatt vagyunk. Az egész életmódunkkal tudjuk ezt kifejezni az Atya felé, hogy szót fogadunk a Fiának, és szeretjük az Istent, s az Ő Fiát, és az Ő kegyelme alatt akarunk élni, s haza menni hozzá majd... Fontos az is, hogy mi a szeretet, ez is egy elég nagy téma. Röviden: ugye, a szeretet ugye,van az Isten szeretete felénk, van a Krisztus szeretete felénk, van Krisztus szeretete az Isten felé, meg a mi szeretetünk Isten felé, meg emberek felé, tehát, sokféle szeretet van amiről lehetne beszélni.

A legfontosabb itt a hamis szeretettel kapcsolatban a 2 János 1:6-ban van leírva teljesen egyértelműen, nem képes beszédként, hanem világos beszédként:

 

2Ján 1:6

A SZERETET PEDIG AZ, HOGY AZ Ő PARANCSOLATAI SZERINT JÁRUNK.

 

Tehát, ezért is a szeretet az elsődleges törvény. Krisztus törvénye, tehát itt már nem az ‘Ó’ szövetségi hatszáz valahány törvényről beszélünk, az áldozatokról, meg a tizedről meg stb… hanem, hogy Krisztus törvénye a Szeretet, hogy szeresd Istenedet teljes erővel, lelkeddel, elméddel, szívedből mindenestül, s szeresd felebarátodat mint magadat. Ez a szeretet tehát az, hogy Krisztusnak engedelmeskedünk, megtartjuk az Ő beszédét. Ebből fakad minden. Ebből fakad az engedelmességünk, a hűségünk, az alázatunk, a szelídségünk, minden ebből fakad. Tehát, ez a parancsolat tulajdonképpen, Krisztus Fő parancsolata; a Szeretet. Magyarul: hogy tartsuk meg az Ő beszédét, s úgy éljünk! A 2 János elején meg is mondja, hogy sok hitető jön a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak. Tehát, hogy sok hamis próféta jön, aki be csempészi a hamis kegyelem tanát, ahogy ezt látjuk is. Azt mondja még, hogy vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsétek azt amiért munkálkodtok, hanem teljes jutalmat kapjatok! Tehát, vigyáznunk kell, hogy ez a küzdelem, ez a harc, amiért is küzdünk a bűnök ellen, ezt az erőt ne veszítsük el, ne essünk ki Isten kegyelméből. Aki túl megy a Krisztus tanításán, és nem marad abban, annak nincs Istene. Aki megmarad az Ő tanításában, azé az Atya is és a Fiú is. Az Atya akkor meg kegyelmez, s kegyelme alatt élhetünk.

 

2Ján 1:7-8

Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. VIGYÁZZATOK MAGATOKRA, HOGY EL NE VESZÍTSÉTEK AZT, amiért munkálkodtatok, hanem teljes jutalmat kapjatok.

 

2Ján 1:9

Aki túlmegy a Krisztus tanításán és nem marad abban, annak nincs Istene, AKI MEGMARAD AZ Ő TANÍTÁSÁBAN, azé az Atya is és a Fiú is.

 

Máshol azt írja, hogy aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Jakab is erről beszél, hogy nem a cselekedetek általi üdvösségről beszél, hanem, hogy legyetek engedelmesek, ne csak hallgatói legyetek az Igének, hanem cselekvői is, tehát éljük meg az Isten beszédét.

Krisztus ezt tette az egész életében, hogy Ő megélte, meg valósította az Isten beszédét.

 

1Ján 2:17

A világ elmúlik, és annak kívánsga is, de AKI ISTEN AKARATÁT CSELEKSZI, MEGMARAD ÖRÖKKÉ.

 

Jak 1:22,25.

AZ IGÉNEK PEDIG CSELEKVŐI LEGYETEK, ne pedig csak hallgatói becsapva magatokat. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és MEGMARAD MELLETTE, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben.

 

Erről szól a János 1 elején, hogy Ő volt az Ige, a testté lett Ige, ebben is vannak hamis tanok. Nem két lábon járó Igéről van szó, hanem, hogy Ő megélte Isten beszédét. Bemutatta azt, elmondta és meg is élte,és megmutatta nekünk is, hogy hogyan kell ezt nekünk is megtartanunk, s törekednünk kell, s igyekeznünk arra, hogy meg is tartsuk azt. Jakab is azt írja, hogy: ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Boldog, mert Isten kegyelme alatt fog élni. A feleségekről is azt mondja az Ige, hogy megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad az engedelmességben és szeretetben. Itt is például, a Szeretet az, ha Krisztus parancsolatai szerint járunk. Sáráról is azt írja, hogy engedelmeskedett Ábrahámnak, ahogyan a Szent asszonyokhoz illik. Engedelmeskedtek férjüknek, mint ahogy Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, akinek leányai lettetek. Azt írja, ha jót cselekedtek. Mit jelent ez? Ábrahám is az engedelmességnek az Atyja volt, ő az engedelmesség első példája, és Sára is neki engedelmeskedett, mert szerette őt, ezért mi a lányai leszünk. Képletesen azok, akik engedelmeskednek Istennek, azok ugyanígy képletesen Ábrahámnak és Sárának a gyermekei.

 

1Tim 2:15

Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor (az asszony), HA MEGMARAD A HITBEN, (ENGEDELMESSÉGBEN) és szeretetben és a szent ( Istennek félretett, erkölcsös, tiszta) életben mértékletességgel.

 

2Ján 1:6

A szerete pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járjunk.

 

1Pét 3:5-6

Mert így ékesítették magukat egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek férjüknek, amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és Urának nevezte őt, akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek és nem riadtok vissza, semmiféle fenyegetéstől.

 

I. Korinthus 13-ban írja, hogy most azért megmarad a hit (az engedelmesség),  a remény a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a SZERETET. Azért a legnagyobb, mert megint, ahogy az előbb is mondtam, Krisztus beszédének a megtartása a Szeretet, ami a Mi legfontosabb teendőnk.

 

1Kor 13:13

Most azért megmarad a hit (engedelmesség), a remény a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

 

2Ján 1:6

A Szeretet pedig az, hogy az Ő parancsolatai  szerint járunk.

 

Róma levélben is azt mondja, hogy vedd észre Isten jóságát és keménységét, keménységét azok iránt, akik elestek, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz a jóságában, különben téged is kivágnak. Tehát, ha megmaradunk a becsületességben, az igazságban való élésben, akkor nem fog kivágni az olajfából, az Ő kegyelméből. Az Ő tervéből, munkájából. Júdás is azt mondja; tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Itt is megint össze lett passzítva. A szeretet pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk.

 

Róm 11:22

Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét: keménységét azok iránt, akik elestek, irántad pedig jóságát, HA MEGMARADSZ A JÓSÁGÁBAN, különben téged is kivágnak.

 

Júd 1:21

TARTSÁTOK MEG MAGATOKAT ISTEN SZERETETÉBEN, várva a mi Urunk, Jézus Krisztus irgalmát az örök életre.

 

2Ján 1:6

A Szeretet pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk.

 

2 Péterben a Péter is azt mondja; azért szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ti azért szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, ne hogy a gonoszok tévelygései magukkal sodorjanak, és a saját erősségetekből kiessetek.

 

2Pét 3:14,17

Azért szeretteim, ezeket várva, IGYEKEZZETEK, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ti azért szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévelygései magukkal sodorjanak, és a SAJÁT ERŐSSÉGETEKBŐL KIESSETEK.

 

Tehát a gonoszok tévelygései, ezek a hamis kegyelem tanítók például. Emiatt sokan kiesnek Isten kegyelméből, mert elhiszik elfogadják ezt a hazugságot. Tehát igyekeznünk kell, törekednünk kell a bűnök nélkül való életre, megszentelődésre, megtisztulásra, mások segítésére, engedelmes életmódra, és akkor Isten kegyelme alatt élhetünk. Megtarthatjuk ezzel az életmóddal az Isten kegyelmét, tehát ez a lényeg.

 

Júd 1:21

TARTSÁTOK MEG MAGATOKAT ISTEN SZERETETÉBEN, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát, az örök életre.

 

2Ján 1:6

A SZERETET pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk.

 

Zsid 12:14-15

TÖREKEDJETEK mindenkivel a békességre, és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az ISTEN KEGYELMÉTŐL NE SZAKADJON EL SENKI…

 

Ha ezt valaki megérti, akkor azt is megérti, hogy ebből következően, ebből ki is lehet esni. Róma levélben szépen le van írva: mert ez; ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, ebben az Igében van összefoglalva az egész; szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Tehát a törvény betöltése a Szeretet. Krisztus törvénye a Szeretet. Magyarul; pedig a Szeretet az, hogy Krisztus parancsolatai szerint járunk.

 

Róm 13:9-10

Mert ez: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, - és ha valamely más parancsolat van -,

ebben az Igében van összefoglalva: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A Szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet.

 

Krisztus törvénye:

2Ján 1:6

A Szeretet pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk.

                    

Folyamatos harc... küzdelem…ez, pontosan azért, hogy ne lankadjunk el, ne lustuljunk el, hanem megmaradjunk ebben a küzdelemben, hogy befussuk a célt, ahogy Pál is mondja. Az összes levélben, evangéliumban is erről van szó. Ne higgyétek el ezt a hamis kegyelem tanát, hogy szabadság van, s már mindent lehet… meg vagyunk váltva, hátra dőlhetünk… mehetünk koncertezni, fesztiválozni, hallgathatunk bármilyen világi zenét, videó játékozhatunk,  nézhetünk bármilyen filmet… nézhetünk sex filmet, belefér minden… nem probléma, mert Isten szereti a bűnöst. Ezt is állandóan tanítják, hogy szereti Isten a bűnöst. Ez hazugság, erről is beszéltünk. Ez a hamis kegyelem. Az elején említettem, hogy ehhez más sok más hamis dogma kapcsolódik, hamis tanítás, például az is: hogy elég a hit, hogy elég csak hinnünk és megvallanunk szájjal, hogy: - “így szeretlek Uram”!, meg:- “úgy szeretlek Uram”!, s nem kell csinálnunk semmit, holott János is azt mondja, hogy: - gyermekeim, ne szóval szeressünk, és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal, tehát igazságban való éléssel!

 

1Ján 3:18

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal (igazságban élve).

 

Akkor, hogy: szabadság van, mindent lehet, Krisztus vérében már szabadság van. Élvezhetjük az életet. Nem kell bocsánatot kérnünk, ahogy az előbb ezt már említettük, ez is a hamis kegyelemből fakad.

Az előző beszélgetésünkben, a videóban említette a baptista fiatalember, hogy: csak várj, nem kell tenned semmit, majd Isten idővel megold helyetted mindent, nem kell uralkodnod a bűnökön, nem kell tenned semmit, csak imádkozzál, legyél közösségben Istennel… stb… stb… várj, hogy majd letölti neked Isten az engedelmességed. Ez butaság! Hazugság!

 

1Móz 4:6-7

Erre az Úr így szólt Kainhoz: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik. DE TE URALKODJÁL RAJTA!

 

Róm 6:12

NE URALKODJÉK tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak!

 

Bennünk van a Szent Lélek dogma is, erről is nagyon sokat beszélünk, ez is arra jó, hogy elhitetik veled, hogy hát, ha benned van az Isten, akkor te nem tudsz bűnt elkövetni, de ha mégis elköveted, az nem bűn, mert a Szent Lélek nem engedte volna. Ez is kapcsolódik a hamis kegyelemhez. Meg amit említettünk, hogy nincs örök kárhozat, ezzel is csak kényelemben tartják az embereket. A hab pedig a tortán, hogy az elő-elragadtatás szintén ehhez kapcsolódik, ehhez a hamis kegyelemhez, hogy: hát te meg vagy váltva, téged Isten el fog vinni a nagy nyomorúság elől, nem kell foglalkozni semmivel, dőlj hátra, kegyelem van, békesség van, szeretet van. Ámen. Hallelujah! Glóry hallelujah, amit állandóan hallunk minden honnan. El leszel ragadtatva… semmi gond, tehát erről is sokat beszéltünk már; hogy a nagy nyomorúság vége felé lesz az elragadtatás.

 

Máté 24:29

Mindjárt pedig AMA NAPOK NYOMORÚSÁGAI UTÁN, (NAGY NYOMORÚSÁG  után)

 

Máté 24:31

És elküldi az Ő angyalait nagy TROMBITASZÓVAL, és EGYBEGYŰJTIK az Ő választottait.

 

1Kor 15:52

Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az UTOLSÓ TROMBITASZÓRA… HALOTTAK FELTÁMADNAK romolhatatlanságban, ÉS MI ELVÁLTOZUNK...

 

1Thessz 4:16-17

Mert maga az Úr riadóval… ISTEN HARSONÁJÁVAL… ELRAGADTATUNK a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

 

Igazi Krisztust követő szolgák, akik itt lesznek,hogy segítsenek azoknak, akik akkor fognak felébredni ebből a hitetésből, álomból… a keresztényeknek is, meg a világiaknak is.

Még említést kell tennünk a hamis kegyelemnek egy olyan részéről, a hyper kegyelem olyan részéről, ami az utóbbi években kezdett előtérbe kerülni, ez az úgynevezett: melegek evangéliuma. (itt megjelenik egy kép a meleg felvonulásról…) Több gyülekezetben lehet látni, hogy azt tanítják a pásztorok, hogy akik megmaradnak ebben a bűnben, azok is ugyanúgy tagjai Krisztus testének, ugyanúgy keresztények, meg üdvözülnek, stb… sajnos ez egyre inkább elterjedt, ezt is a világból veszik át. Nagyon nyomatják a toleranciát, meg hogy szeretnünk kell, hogy mi nem ítélkezhetünk, állandóan ezt halljuk minden honnan, például: Joel Osteen féléktől, meg Pápától, pedig Isten beszéde világosan elmondja, hogy a férfiakkal fajtalankodók nem öröklik Isten országát. Sok egyéb más bűn mellett felsorolva, teljesen egyértelmű. Az egyik ilyen gyülekezet például: a Hillsong Church, ahonnan érkezik majd a Young&Free (NL) együttes, akik fellépnek majd a Cross Sound fesztiválon, gondolhatjátok, hogy mennyire van Isten áldása ezen az együttesen, meg az egész fesztiválon. Ezt ugye, már alaposan kitárgyaltuk. A nemrég feltett, néhány perces videóban is már bemutattuk, hogy a pap, meg egy gyülekezet vezető pásztor, nevetgélve, vigyorogva, röhögcsélve mondja ki ezt a szentségtelenséget, hogy a homoszexualitás az Istennek az ajándéka.

 

1Kor 6:9

Ne tévelyegjetek! Mert, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem férfiakkal fajtalankodók… nem fogják örökölni Isten országát!

 

( Itt megjelenik a pap, aki kijelenti, hogy a homoszexualitás Isten ajándéka...erre a körében ülő személyek közül egy másik pap válaszol rá, hogy ő volt az első pap, akitől valaha is azt hallották, hogy Isten ajándéka lenne a homoszexualitás, és mindenki jót nevet rajta… :(( Így már kettő pap is kijelentette, hogy a homoszexualitás Isten ajándéka lenne...)

 

Sajnos, erre is fel kell készülni, hogy a hamis kegyelemből fakadó melegek evangéliuma egyre inkább terjedni fog. Én is a saját ismerőseim köréből hallottam azt, hogy volt külföldön egy olyan pásztor, aki ezt tanította, hogy az az ‘Ó’ Szövetségben volt csak érvényes, és a Zsidókra, és hogy a homoszexualitásra az Újszövetségben ez már nem érvényes. Természetesen az is hazugság. Elég szomorú ezt látni, hogy ennyire megy lefelé ez a világ, ennyire erkölcstelen, ennyire mocskosabb, és züllik mélyebbre, mélyebbre, és nemcsak a világban, hanem vele párhuzamosan a kereszténységben is.

Tehát, összefoglalva, Isten kegyelme alá kerülni lehet, hogyha valaki eldönti magában, hogy igenis ő örök életet szeretne. Megbánja a bűneit, felismeri, hogy Krisztus mit szenvedett, miért szenvedett, hogy egy óriási fájdalom volt neki, hogy az Atya miért tette ezt. Bocsánatot kér az Istentől, s elkezd egy teljesen más életet élni. Egy engedelmes, bűnöktől mentes életet, amelyet csak lehet, s akkor Isten kegyelme alá kerülünk. Ha ez megvan, akkor utána ahogy az Igék is mondják: törekednünk kell, igyekeznünk kell a bűnös élettől elfordulnunk, tiszta életet élni, Isten szerinti erkölcsös életet élni. Ha így élünk, akkor megtudjuk tartani az Isten kegyelmét.

 

Júd 1:21

TARTSÁTOK MEG MAGATOKAT ISTEN SZERETETÉBEN, várva, a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre.

 

2Ján 1:6

A SZERETET pedig az, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk.

 

2Pét 3:14

Azért szeretteim, ezeket várva IGYEKEZZETEK, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

 

Zsid 12:14-15

TÖREKEDJETEK mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az ISTEN KEGYELMÉTŐL NE SZAKADJON EL SENKI…

 

Ha egyszer s mindenkorra megvan a kegyelem, akkor nem mondja az írás, hogy ki tud törölni minket az élet könyvéből. Értitek? Annyi Ige beszél erről, hogy hazugság ez a hamis kegyelem, meg hyper kegyelem. Ez nagyon-nagyon veszélyes! Arra kérünk mindenkit, hogy alaposan ezt gondolja át, és imádkozzon ezért, olvassa az írást, nézzen utána az Igéknek, vegye elő a józan paraszti eszét, logikáját, s kérje Istentől a megerősítést! Ne higgyetek a hamis tanítóknak, nincs szükség a hamis prófétákra, sok nagy egyházi gyülekezetekre! Erről is rengeteget beszélünk, hogy miért kell kimenekülni az álkereszténységből! Ezért is, mert ott van a  hamis kegyelem tana, a sok száz más dogma mellett, amiről rengeteget beszélünk szintén. Maradjatok meg engedelmességben, így megmaradtok Isten kegyelmében, és nem lesztek az Ő ítélete alatt, s ha majd meghaltok, akkor  fel fogtok támadni az örök életre.

 

Ján 3:36

Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Zsid 12:14-15

TÖREKEDJETEK mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent, vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki…

 

Zsid 5:8-9

Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

Ehhez kívánunk; ehhez a küzdelemhez, harchoz, engedelmes életmódhoz, az Isten kegyelmének a megtartásához sok erőt, bátorságot, bölcsességet az Atyánktól, és az Ő vezetését, mindenkinek az életére! Köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Minden jót kívánunk nektek!