- A katolikus szenthagyományoknak való engedelmesség

 

A katolikus egyház szenthagyományai és azoknak való engedelmesség vajon megáll Isten előtt?

 

Számos videóban lelepleztük már ugye a római katolikus egyházat, különböző oldalról bemutattuk, hogy miért nem Isten egyháza.

Ha már csak a tanításaikat nézzük ott is ugye egyértelműen kiderül a sok turpisság, ugye,hogy például átírták a 10-parancsolatot a saját maguk kénye-kedve szerint.

Kivették ugye a bálványimádást, itt a képen látjátok stb.(0: 35-nél található a videóban)

 

Máriát bálványozzák ugye,azt tanítják,hogy nem volt bűnös,ezt a szeplőtlen fogantatás katolikus hittételt is bevezették mely szerint Máriának az édesanyja is szeplőtlen volt.

Szent Anna méhében szeplőtlenül, tehát eredendő bűn nélkül fogant meg Mária.

Miközben az írásban látjuk, hogy mindenki bűn alá van rekesztve, az egész világ, mindenki híján van Isten dicsőségének, tehát kizárólag Isten Fia volt bűntelen.

Akkor, hogy a szentekhez imádkoznak, ami szintén bálványimádás.

Azt tanítják, hogy nem csak Krisztus a közben járó,

A papok magukat atyának hívatják, miközben ugye ezt Isten tiltja szigorúan.

"Senkit se hívjatok az Atyának", csak egy van, az Atya ugye az Isten,

hogy a pápa ugye a szent atya.

 

A katolikus egyház tévtanai: 1: 32-nél található a videóban

 

A purgatórium, meg a halottakért való imádkozás is ugye pogány vallásokból fakad.

Tehát hosszan sorolhatnánk, hogy a katolikus vallás ugye tele van pogány, ősi vallások rituáléival, szimbólumaival, egy napimádati pogány vallás az egész, semmi más.

Egy ilyen összemixelt babiloni okkultizmuson alapuló sátánimádó vallás, ezt nagyon sokan látjátok ti is velünk együtt.

 

Indiai pogány templom, szekér jelkép, Vatikán felülről: 2: 00-nál található a videóban.

 

Rengeteg bizonyítékot mutattunk erre, nagyon sokan ezt átlátják főleg azok, akik a protestáns vonalon mozognak keresztényként.

Ugye tudjuk, hogy az első egy-két évszázadban Krisztus után ugye üldözték az igazi Krisztus követőket, és Konstantinusz volt, aki bevezette úgymond a békét, és létrehozták azt a nagy egyetemes keresztény vallást, és ugye elindult az egész ál-kereszténység tulajdonképpen.

Megengedték, hogy gyakorolják ezt a kereszténységet, a vallásokat, de az ő feltételeik szerint, ugye az ő hamis dogmáikat bele vitték.

Tehát látni, hogy a római katolikus vallás az, annak semmi köze Istenhez.

A történelembe ugye látjuk a tényeket, hogy például 325-ben az első egyetemes Niceai zsinaton, ott megvallották az egyháznak a szentháromságban való hitét, akkor később, 381-ben elnyerte végleges formáját ugye ez a Niceai konstantinápolyi hitvallás, amely az egész kereszténységnek a hitvallása, ahol a szent lélek istenségét ott mondták ki határozottabban.

Akkor 431-ben eféziusi zsinaton jelentették ki dogmaként, hogy Jézus egyidejűleg mint ember, de mint Isten is, tehát ezzel is megerősítették a szentháromságot.

Akkor ugye 451-ben mondták ki ezen a kálkedóni zsinaton, hogy Krisztus igazi Isten is.

Tehát rengeteg ilyen dogmát vezettek be a katolikusok, amelyek az ő hagyományaikból fakad, tehát nem az íráson alapul, hanem ugye a szenthagyományon, amit a katolikusok egyenlő szinten kezelnek a szent írással.

Különféle magyarázatokat adnak erre, hogy az apostoli hagyományokat folytatták, hogy Péter a kőszikla, meg hogy ő volt az első pápa ez ugye.

Ezeket is már rég lelepleztük, nem csak mi, hanem sokan mások is, hogy ez hazugság, mert Krisztus a kőszikla, nem Péter.

Péter sose volt pápa.

Tehát látjuk,hogy ezeken a zsinatokon mondták ki dogmákként a katolikus vezetés,ugye a pápák, hogy Jézus Krisztus egyenlő az Atyával,meg magyarán ő is Isten,és hogy a szentlelket is dicsőíteni kell,hogy ő is Isten.

És ezt a konstantinápolyi hitvallást ugye, ahogy az előbb említettem, az összes keresztény egyház, gyülekezet átvette, ez az alap hitvallásuk.

Mellette van az apostoli hitvallás is,akkor még egy érdekes ugye volt ez a Filioque vita és ugye az 589-ben a toledói zsinaton bele toldották ezt a Filioque szót, amely szerint a szent lélek az Atyától és a Fiútól származik.

Ennek célja feltételezhetően a Krisztus istenségének, és az Atyával való egységének fokozottabb hangsúlyozása volt.

Tehát rengeteg ilyen emberi dogmát találtak ki, betoldásokat, kijelentéseket,tehát ezekből mind-mind láthatjátok,hogy ezek nem Istentől való sugallatok,nem Isten beszédén alapul,nem Isten parancsolata volt,hanem egyértelműen ugye a vatikáni vezetés találta ki ezeken a zsinatokon.

Hogyha ezt végig gondoljátok, és meglátjátok tényként, akkor azt is meg kell látni, hogy a szentháromságnak a dogmája is ebből a katolikus hagyományból fakad ugyanúgy, mint az összes többi.

De hogyha az összes többit nem fogadjátok el, mert látjátok, hogy a katolikus egyház hagyományaiból fakad, és a katolikus egyház ugye egy pogány vallás, akkor a

szentháromságot is ugyanígy nem szabad elfogadni.

Ugyanúgy kételkedni kell, és gyanús kell, hogy legyen, hogyan lehet az, hogy egy emberi hagyományból fakadó dogmát, tant elfogadok szó nélkül azért, mert az összes keresztényi egyházban, gyülekezetben jelen van,

Tehát ezen gondolkozzatok el, hogy akkor vajon jól teszem-e ezt, hogy ezt a szentháromságot szó nélkül elfogadom annak ellenére, hogy a magyarázat, ahogy ezt magyarázzák, hogy miért, hogy egy Isten van, de három személyben, meg mindenféle értelmetlen magyarázatok vannak valójában, és senki se érti, hogy miről beszélnek.

Próbálják alátámasztani az írásból, de ugye az is tele van hamisítva.

Tehát ezen érdemes elgondolkoznotok, hogy látja,főleg azok, akik látják,hogy a római katolikus egyház nem Istentől való,tele van pogány

szimbólumokkal,rituálékkal,bálványimádattal az egész.

Tehát biztos, hogy nem Istennek az egyháza, és ebből a katolikus egyházból, vallásból fakad a szentháromság tanítása, szentháromság dogmája.

Akkor hogyan tudom ezt elfogadni?

Ha valaki isteni bölcsességgel gondolkozik, az Ő logikájával, és az igazsághoz ragaszkodik, akkor egyszerűen nem szabad elfogadnia, meg kell látnia, hogy ezzel valami nem stimmel.

Most arról nem is beszélünk ugye az összes régi pogány vallásban, ott van a háromság, ugye az ördögi háromság, ezt bemutattunk több videóban is.

Tehát teljesen egyértelmű, logikus dolog, hogy ezekből az ősi pogány vallásokból hozta be a kereszténységbe is ugye sátán ezt az ördögi háromságot.

A zsidók az Ószövetségben sosem imádtak három Istent, ki is van jelentve, hogy én vagyok egyedül az Isten nincsen rajtam kívül más.

Tehát a Zsidók mindig is egy Istent imádtak ezért is nem fogadják el a kereszténységet és röhögnek az egészen és teljes joggal.

 

5 Móz 32: 39: most lássátok meg,hogy én, csakis én vagyok egyedül,és nincs Isten kívülem!

Én ölök,és elevenítek,én sebzek meg,és én gyógyítok,és nincs aki megszabadítson a kezemből.

 

Ézs 45: 18 Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!

 

Ézs 46: 9 Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.

 

Zsolt 18: 32 Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?

 

Tehát az apostolok,Krisztus sosem beszélt semmiféle szentháromságról,sosem imádkoztak az Atya,fiú,szent lélek nevében.

Érdekes,hogy miért nem tették ezt az apostolok Krisztus után.

 

1Kor 1: 13 Hát Krisztus részekre osztható? Vagy Pált feszítették meg értetek, vagy Pál nevére kereszteltettetek meg?

(nem Pál nevére,hanem Krisztus nevére!)

 

1Kor 6: 11 Pedig ilyenek is voltak közöttetek, de megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok a Megváltó nevében és a mi Istenünk Lelke által.

 

Apcs 19:5, Amikor pedig ezt hallották, bemerítkeztek a Megváltó nevére.

 

Apcs 10: 48 És megparancsolta, hogy merítkezzenek be a Megváltó nevében.

Akkor kérték őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

 

Apcs 8:16, mert közülük még senkire sem szállt rá, csak be voltak merítve a Megváltó nevére.

 

Apcs 2: 38 Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és merítkezzetek be mindnyájan a Megváltó nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 

Mindenhol ugye Krisztus nevére való a bemerítkezés is volt például.

Egyetlen egy ige van ugye a Máté végén, ami biztos, hogy nem az eredetinek megfelelő, hiszen nincsen még mellé még egy vagy kettő ugyanilyen ige.

Egy igére nem lehet alapozni semmit.

Isten beszéde azt mondja, hogy két vagy három bizonyságra minden meg áll.

Ezzel szemben ott van az apcselben 4-5 ige, ami arról beszél, hogy Isten Fiának a nevére merítettek be.

Tehát semmi más nem néztek, nem vizsgáltok meg csak ezt, hogy a katolikus egyházból, az ő hagyományaiból fakad nagyon sok dogma, többek között a szentháromság is, amire Krisztus azt mondja, hogy a ti emberi hagyományaitokkal teszitek érvénytelenné Isten beszédét, és megfertőztetitek azt, és ördögi az egész.

 

Máté 15: 6 Így teszitek érvénytelenné Isten törvényét a hagyományotok által.

 

Márk 7: 8 Mert az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományát tartjátok meg.

Márk 7: 9 És azt mondta nekik: Az Isten parancsolatát szépen félreteszitek, hogy helyébe tehessétek a magatok hagyományát.

 

Kol 2: 8 Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti.

 

Akkor egész egyszerűen, ha valaki ennek ellenére elfogadja a szentháromság tanítását az Isten elleni engedetlenségben van,ez ilyen egyszerű!

Nem kell ezt túl bonyolítani.

E-mellett természetesen az igéből is számtalan módon, van az 5-részes szentháromság videóban bemutattuk,hogy miért hazugság a szentháromság, hogy ez nem létezik.

Egy Isten van, egy teremtő mindenható Atyánk van, neki van egy Fia ugye?

Tehát már ez is önmagában jelzi, hogy az Istennek a Fia, az nem egyenlő az Istennel, mert akkor nem is így fogalmazott volna, és a szent léleknek nevezett valaki, amit ugye az írásban szent léleknek neveznek, az is maga az Atya a láthatatlan formájában, test nélküli dicsőséges formájában.

Mert, hogyha az Ő dicsőséges testében lenne itt jelen, az Ő szentsége és tisztasága miatt az egész emberiség elporladna a bűn miatt, ezt ugye Ő nem tette meg, hanem így láthatatlan módon van jelen.

Ezért használja Isten szimbólumként ugye a levegőt, oxigént, az ugye mindenhol ott van, mindenre hatni tud, de ez ugyanúgy maga az Atya, nem egy külön álló harmadik erő, mint amit a Jehovások tanítanak ugye, meg hogy a Krisztus az Mihály angyal.

Tehát még egy nagyon fontos, hogy akik tagadják a szentháromságot és ez által az igazság mellett állnak, azokat mindig le Jehovázzák, hogy Jehova szektás vagy.

 

Jehova tanúi egyház tévtanai: 10: 35-től található a videóban

 

Ezt is meg kell, hogy értsétek, hogy a Jehova tanúi az egy szabadkőműves szekta semmi más, tele vannak hamis próféciákkal, hamis dogmákkal.

Teljesen egyértelmű, hogy nem Istentől való gyülekezet, egyház.

Odaadták nekik azt az igazságot,hogy a szentháromság hazugság,de csak idáig igaz amit mondanak,mert utána azt mondják,hogy a szent lélek egy erő,és Jézus ugye Mihály arkangyal volt,ez a része már hazugság!

És mivel ők ugye egy szekta és mindenki tudja, hogy nem stimmel náluk az egész történet, tehát nem Isten szerint való,ezért ha valaki tagadja a szentháromságot, akkor egyértelműen azonnal a Jehovásokkal teszik egyenlővé őket,és ez által ugye szektának tekintik őket,és azt mondják, hogy: na hát ez ördögtől való tanítás, ez szektától jövő tanítás,ez biztos,hogy nem igaz.

Magyarán a szentháromság az igazság, értitek ezt az ördögi trükköt az egészben?

Tehát mi ezért mondjuk, hogy nem vagyunk Jehova tanúi, nem tartozunk hozzájuk, őket is ugyanúgy lelepleztük már,

Semmi közünk semmilyen egyházhoz, gyülekezethez, egyszerűen ez Isten igazsága, hogy a szentháromságnak nevezett katolikus hagyományokból fakadó dogma az egy ördögi hazugság.

Mind a három személy mögött maga sátán bújik meg, őt imádjátok valójában!

Nem véletlenül vannak a hamisítások is ezzel kapcsolatban.

Nem véletlenül töltekeznek be szent lélekkel az emberek ugye a karizmatikus.

Ez a magyarázat, hogy a Jehovásokból fakad a szentháromság tagadás, meg az unitárusok stb, ezek egyértelmű ugyanúgy ördögi szekták,

Azért csinálták ezt a háttérhatalmi elit,ugye a jezsuiták,ezt a trükköt,hogyha valaki megpróbálja tagadni a szentháromságot,akkor egyből le tudják Jehovázni,és mivel a Jehovások egy szekta,ebből következően, aki tagadja a szentháromságot,az is ugye egy szektás Jehovás,ezért nem kell vele foglalkozni,és hazudik.

Ez ilyen egyszerű, ez egy ördögi technika, egy pszichológia az egész.

És szeretném kihangsúlyozni, amit már több videóban is mondtunk,hogy nekünk nem azokkal az emberekkel van a problémánk akik igazán keresik Istent,és a katolikus egyházhoz tartoznak,

Vagy bármelyik más gyülekezethez, egyházhoz, és igaz szívvel keresik Istent, szó sincs róla.

Nem velük van a bajunk,pont,hogy miattuk csináljuk ezeket a videókat,hogy az Isten ki tudja hozni őket onnan,ebből az ál-kereszténységből

Nem velük van a problémánk természetesen.

Értük imádkozunk szüntelenül,hogy az Atya hozza ki őket,hanem a rendszerrel van a problémánk,azokkal az emberekkel,akik ezeket a rendszereket működtetik,ezekről a titkos elitről.

Ugye a háttérhatalmi emberekről, akik lucifer imádók, és létrehozták ezeket a látszólag Istenhez tartozó egyházakat, gyülekezeteket, tehát.

Mi tulajdonképpen ellenük dolgozunk azzal, hogy lerántjuk a leplet, lerántjuk a leplet róluk.

Ezt fontosnak tartottam megjegyezni, ne hogy ezt félre értse.

Tehát még egyszer római katolikus egyház szent hagyományából fakad a szentháromság, és hogyha a római katolikus egyház egy pogány vallás,

Mert látjuk a különböző rituálékból, a különböző hamis tanaikból, hogy Isten ellenes tanokat adnak az embereknek.

Ez a piramis rendszeri felépítés ez a hatalmi felépítésből is látszódik, ugye ez a nikolaiták tanítása, hogy ez sem stimmel náluk, ugyanígy az összes gyülekezetben is jelen van.

Erről majd egy másik videóban fogunk beszélni.

Tehát ez a kézen csókolás meg ez az egész pénzrendszer, külön bankjuk van, meg külön városuk van, stb.,stb.: (14:43-tól található a videóban)

Tehát teljesen egyértelmű, hogy nem Isten szerinti az ő létezésük.

És ebből fakad a szentháromság, akkor miért fogadjátok el?

Köszönjük a figyelmet!