- A mai „vélt zsidóság” eredete

 

Több neves és ismert, önmagát korábban tévesen zsidónak valló  tudós, - mint:

Dr. Ariella Oppenheim a Héber Egyetemről és Dr. Eran Elhaik a Johns Hopkins Egyetemről, - DNS kutatásai és a mai fejlett tudomány bizonyítékai alapján egyértelműen bebizonyították, amit 1976-ban a Magyar származású Arthur Koestler a könyvében állított, hogy a mai zsidó emberek 90-92%-a a középkori Kazár birodalomból származik és semmi közük az Ábrahámi vérvonalhoz, vagyis nem ősi izraeliták, nem Ábrahám és Jákob leszármazottai!

A DNS vizsgálatok alapján az bizonyosodott be,hogy az  ábrahámi, és jákobi vérvonalhoz a mai Palesztinok állnak a legközelebb, és üldözőik, akik zsidóknak vallják önmagukat, semmilyen genetikai tulajdonságot sem hordoznak, amely miatt joggal állíthatnák, hogy Izrael földje jogosan, az Isten ígérete szerint nekik járna.

 

Ef 5:11-13

És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább *leplezzétek le azokat*, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen.

Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön

 

A történelem talán egyik legnagyobb félrevezetése ez.

 

A FILM KÉSZÍTŐI ELHATÁROLÓDNAK MINDEN OLYAN CSOPORTTÓL AMELYEK BÁRMELY EMBERTÍPUS ELLENI FELFOGÁSBAN GONDOLKODNAK.

ELHATÁROLÓDUNK MINDEN SZÉLSŐSÉGES SZERVEZETTŐL, AMELYEK CÉLJA A GYŰLÖLETKELTÉS, RASSZIZMUS, FAJGYŰLÖLET STB.

ILYEN CSOPORTOK SZÁMÁRA NEM ENGEDÉLYEZZÜK FILMÜNK MÁSOLÁSÁT, TERJESZTÉSÉT, BÁRMI NEMŰ FELHASZNÁLÁSÁT!

 

linkek:

 

Eran Elhaik:

https://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61

https://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61.full.pdf+html

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBGAcIOL1_k

 

https://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130116-genetikai-kutatas-az-europai-zsidosag-eredete-es-a-kaukazusi-nepek.html

 

https://hir.ma/tudomany/bizonyithato-hogy-a-zsidok-nem-abraham-leszarmazottai/90225

 

Benjamin Freedman beszéde:

https://www.youtube.com/watch?v=e1X7QNEF-6s

 

 

Részlet következik Texe Marrs amerikai egyetemi professzor 2014. májusi előadásából.

 

Ma arról szeretnék beszélni Önöknek, hogy mi az a zsidó. Mi az, hogy zsidó, tulajdonképpen?

Nos, számos fajtája létezik a zsidóknak, vannak szőkék is, a legtöbben közülünk valószínűleg a tipikus fajtát, a Hollywood-i típust ismerjük. És még a szőke zsidóknak is többnyire festett a hajuk, de ma nem a külső jellemzőikről szeretnék beszélni, ugyanis teljesen hidegen hagy. Nem érdekel, hogy egy ember fekete, barna vagy fehérbőrű-e, kicsi-e vagy nagydarab... Tulajdonképpen én is elég nagydarab vagyok.

De vajon mi az a zsidó? Kik azok a zsidók? Igazából ők egy önmeghatározáson alapuló nép, nem?

Herzl Tivadar, akit a cionizmus szülőatyjaként tartanak számon, a könyvében leírta a saját tapasztalatait arról, amikor vacsorázni ment egy másik zsidóval, egy elég gazdag zsidóval. És a könyvében leírta, hogy ők ketten teljesen különbözőek voltak, Herzl Tivadar magas volt, nagyon jóképű, olyan európaias alkatú férfi, de magasabb, mint a legtöbb európai. Viszont ez a másik fickó meg egy ilyen kis púpos hátú, törpe jellegű emberke volt. Tudják, mint ahogy sokan az összes zsidót körülbelül ilyennek képzelik. Szóval Herzl Tivadar azt írta, hogy: - Egyáltalán nem olyan volt, mint én. Csúnya volt! Nem olyan volt, mint én, mégis mindketten zsidók vagyunk. És azt írta, hogy: - Ebből kifolyólag rájöttem, hogy mi valójában nem lehetünk egy külön faj. És azon gondolkodtam, hogy vajon akkor most mit írjak a könyvemben? Ez a krapek nem olyan, mint én, es mi nem vagyunk mind ugyanolyanok. Legfeljebb azt mondhatom, hogy mi egy nép vagyunk, bizonyos közös jellemvonásokkal.

És hát pontosan ez igaz rajuk. Ők egy mozaikkép. Viszont ők maguk meg azt állítják, hogy ők egy faj, egy homogén, egységes és egyedi faj. Ez az, amit a Talmudjukban és az Izraeli a televízió műsorokban is folyton hangoztatnak. Ők azt állítják, hogy ők másak, mint te vagy én. Tehát szerintük ők úgy születtek, hogy más fizikai adottságaik vannak, mivel ők egy külön faj. Tehát ők azt állítják, hogy ők zsidók, es persze mi elfogadjuk ezt az állítást. Ők azt állítják, hogy zsidók, es mi minden további nélkül el is ismerjük, hogy ők zsidók.

Na de honnan tudjuk vajon, hogy tényleg zsidók-e? Nos, vannak történészek, vannak ezen belül cionista történészek, akik szeretik hangsúlyozni, hogy "mi zsidók, Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól származunk és 3000 éves történelmünk van”, es tudjátok, visszaviszik az embert egészen a Tízparancsolat filmig, meg Mózesig, meg ilyenek... És vannak olyan emberek is, akik egy kicsit őszintébbek, mint pl. Artur Kösztler aki '73-ban írt egy könyvet a Kazárokról. Ő eredetileg nem történész volt, hanem író, egy nagyon híres író volt New York-ból, a zsidó Kösztler Artur, aki a tanulmányai során rájött, hogy a mai zsidók valójában nem zsidók. Nincs bennük zsidó vér, és nincs izraelita örökségük.

Rájött, hogy a világban élő "zsidók" 90-92 %-a askenázi származású, és semmi nem fűzi őket Izraelhez. Történelmileg ők kazáriak. Mi az a Kazária? Kazária egy ország volt valamikor, egy nagy ország a Kaukázusban, Dél-Oroszországban. A 8. században a király, akinek volt vagy 60 felesége, és óriási fényűzésben élt, hatalmas tiszteletnek örvendett, olyan lehetett, mint Salamon.

Kazária Európa és Ázsia egyik legnagyobb országa volt annak idején, maguk a kazárok pedig nem oroszok voltak, hanem inkább törökök, egy kis mongol beütéssel. Tehát a király, akit Bulánnak hívtak, szívesen beszélnék a névről is, de most nem erről van szó, szóval Bulán király azt mondta, hogy fel kellene vennünk egy vallást, mert mind pogányok vagyunk, és istenként imádjuk és tiszteljük a férfi hím...tagot. Legalábbis most nevezzük így. Szóval sokan közülünk a hímtagot tiszteljük istenként, és persze más isteneink is vannak ezen kívül, tehát pogányok vagyunk. A tőlünk nyugatra lévő népek keresztények, a tőlünk keletre levők meg muzulmánok. Mi középen vagyunk és választanunk kellene a kettő között. De nem akart sem keresztény, sem muzulmán lenni, ezért végül a judaizmust választotta.

És hozatott néhány zsidót. De nem Izraelből, mert ugye Kr.u. 70-ben, ahogy Krisztus is megjövendölte a Bibliában, a rómaiak bementek Titusz vezetésével, aki hadvezér volt, de később uralkodó lett, és megsemmisítették Izráelt. Több százezreket megöltek. És ami a siratófalat illeti, tudjátok, az a bugyutaság, az valójában nem az igazi siratófal. Jézus megmondta, hogy így vagy úgy, de kő kövön nem marad. Ez volt Jézus próféciája. Ez a római Antónia-erődítmény maradványa. Sok mindenre használták az évek során, de soha nem volt siratófal.

Tehát ezt állítják, hogy ők zsidók. Hogy ők nem kazárok. Kösztler Artúrt ezért a kijelentéséért annyira meghurcolták, hogy öngyilkos lett. Ő és a felesége is megölték magukat. Ugyanis meg lettek hurcolva. Kösztler azt mondta, hogy azért írta a könyvét - ami egyébként egy nagyszerű történelmi könyv, nekem megvan, többször is elolvastam már - tehát, hogy azért írta ezt a könyvet, mert ő cionista. Ezzel akarta megmutatni Hitlernek és a náciknak, hogy rossz faj ellen vívják a harcot. Illetve azt, hogy igazából nem is egy faj ellen harcolnak. Ezek nem az ősi izraeliták. Ez a faj valójában nem egy faj, hanem egy népcsoport, aminek történelme Kazáriában ért véget a 8. században.

Na most, mi lett ezzel a kazár néppel? Kazária lakóssága felvette a zsidó vallást a 8. században, a király parancsára. És a legtöbb ember zsidó lett. Viszont a 10. századra Kazária bajba került. Megszállták őket a mongolok, megszállták őket a hunok és leginkább az oroszok is, lejöttek oda a cárok. És a 10. századra gyakorlatilag bevették egész Kazáriát. Sok kazár "áttért zsidó" volt, aki csak megtanulta a judaizmust és a babilóniai talmudot babilóniai zsidó rabbiktól, akiket a kazár király hívott oda.

Ezek a kazárok elmenekültek a megszállók elől. És hova mentek? A legtöbben Lengyelországba, de Magyarországra is, meg Romániába, Csehszlovákiába, de leginkább Lengyelországba. Tehát lengyelek voltak túlnyomó részben. Erre majd még visszatérek, mivel szeretném, ha megértenék, hogy a kazárok igazából lengyelekké váltak. Tehát a kazárok, mivel elég törzsi nép volt, megtért zsidók voltak, akik azt hitték magukról, hogy az áttérésük miatt különlegesek, előbb-utóbb elfelejtették, hogy kik is ők. Legalábbis a nagy többségük. A vezetőik valószínűleg nem felejtették el, mivel nekik a birtokukban voltak a szent könyvek, és ők tudták, hogy kazárok voltak eredetileg.

Tehát a kazárok többsége Lengyelországban telepedett le, meg Magyarországon, és még Németországba és Nagy-Britanniába is átmentek, de sokan ezek közül a kazárok közül, akiket zsidóknak hittünk, ide az USA-ba jöttek, főleg a huszadik század elején. 1948-ban a kazárok meglátták, hogy egy nagy lehetőségük adódott, mivel az USA akkori elnöke Truman volt, aki 33. fokú szabadkőműves, és a Szovjetunió akkori elnöke, a kommunista párt vezére, pedig Sztálin volt, aki szintén szabadkőműves volt. És ugye tudjuk, hogy az összes izraeli vezető is mind szabadkőműves. Netanjahut akkor avatták be a szabadkőműves páholyba, amikor itt járt iskolába az USA-ban, New England-ben.

1948-ban a kazárok megszervezték, hogy bevehessék Palesztinát. Bementek abba az országa, ami tele volt védtelen falvakkal. Megállapodtak Truman-nel, és ezt leírom a Conspiracy Of The Six-Pointed Star című könyvemben is, hogy több mint kétmillió dollár kenőpénzt adtak Truman-nek. Az FBI feloldott dokumentumaiban lehet olvasni, hogy Abraham Fineberg jóval több, mint kétmillió dollárt adott Trumannak, hogy megvesztegesse, annak céljából, hogy elismerje Izrael létezését. Tehát Izrael hivatalosan el lett ismerve, mint állam, és kb. 4 órával később a Szovjetunió, Joseph Sztálin is elismerte, mint állam. Tehát 3 évvel a második világháború után az USA és a Szovjetunió is elismerte őket hivatalos államként.

Tehát a kazár zsidók elhatározták, hogy elhagyják Lengyelországot és Izraelbe költöznek, beveszik Izraelt. És érdekes, hogy 1948 óta, amióta a zsidók kiáramoltak Európából Izraelbe, minden Izraeli elnök lengyel származású volt. Azóta mindig lengyel volt a miniszterelnökük. Persze mind megváltoztatták a nevüket. Simon Peresz születési neve Perski. Benjamin Netanjáhú apja, BenZION Netanjáhú is Lengyelországból származott. Netanjáhú az első olyan, aki Izraelben született. Ő volt az első miniszterelnökük, aki nem lengyel volt. És mindegyikük megváltoztatta a nevét. Miért is volt erre szükség? Hát azért, mert mindnek lengyel neve volt. Nem voltak zsidó neveik. Lengyel neveik voltak, mivel lengyelek voltak. Ezért volt, hogy Helen Thomas a United Press-től arra a kérdésre, hogy hova menjenek a zsidók, azt válaszolta, hogy menjenek vissza Európába, ahonnan jöttek. Így van, pontosan így van. Ugye először Kazáriában éltek, majd ott áttértek a judaizmusra, majd ezek a kazárok átmentek főleg Lengyelországba, és ezek után az USA és a Szovjetunió engedélyével bementek Izraelbe.

Na most, Izraelben találkoztak a palesztinokkal. A palesztinoknak nem volt hadseregük. Nagyon békésen éltek ott. Jó emberek voltak, és több száz éve ott éltek. És könnyen legyőzte őket a zsidók hadserege. Na most, gondolkodjunk el erről egy kicsit: amikor a zsidók bementek Izraelbe... én elolvastam az erről szóló történeteket. Olvassátok el az "Izrael etnikai tisztogatása" című könyvet, egy zsidó ember írta. Azt írja, hogy a legelső épületet, mint nálunk a Fehér Ház, vagy a szovjet Kremlin, ahova kormányzati irodákat tették Tel-Aviv-ban, Vörös Háznak hívták. Miért hívták így? Hát azért, mivel ők mind komcsik voltak! Mindannyian szocialista kommunisták voltak. Az első Izraeli miniszterelnök, David Ben Gurion nagy csodálója volt Vladimir Leninnek! Mind kommunisták voltak! És mi mit gondoltunk róluk Amerikában? Azt, hogy, ó, milyen nagyszerű emberek ezek a zsidók, akik kibucokban élnek. Imádták ezeket a kollektív életformákat. Hát persze, mivel mind komcsik voltak! 3 éven át dühöngtek és őrjöngtek Lengyelországban, pogányokat gyilkolva!

Újra beüzemelték a német koncentrációs táborokat Hitler és a nácik bukása után. Átvették a koncentrációs táborokat. Olvassák el a Szemet Szemért című könyvet Jonathan Sack kollegámtól. Mit tanultam a könyvből? Többnyire azt, hogy létezik még szabad nyomda. Olvassák el ezt a könyvet.

Jonathan Sack teljesen le volt nyűgözve, amikor felfedezte, hogy a 2. vh. után a zsidók átvették a koncentrációs táborokat, és vajon kiket raktak be oda? Hát németeket! Amerre jártak Kelet-Európában, összeszedték a németeket és a táborokba vitték őket. Férfiakat, nőket, gyerekeket. Olvassatok utána Schlomo Morel-nek, aki imádta a falhoz vágni a német kisbabákat, és nagy előszeretettel vert halálra német nőket és férfiakat bárszékekkel. Az egyik ilyen tábor parancsnoka volt.

De térjünk vissza a zsidók történetéhez: Tehát ők azt állították, hogy ez képtelenség, mi nem kazárok, hanem zsidók vagyunk, mi jobbak vagyunk a pogányoknál, nem lehetünk pogányok. Pedig ez nem így volt! De hogyan lehetne ezt bebizonyítani? Csakis kizárólag a DNS-sel lehetne ilyesmit bizonyítani. 1968-ban Watson és Crick az Egyesült Királyságból feltalálta a DNS-t. Ugye gondolom tudják mit jelent a DNS, gondolom néztek már bűnüldözési műsorokat... Ha valakit el akarunk ítéltetni, meg kell szerezni hozzá a DNS bizonyítékot. Vagy ha felmenteni akarunk egy gyilkost, akkor szerezzük meg valaki más DNS-ét! Így csinálják! A DNS bizonyíték rendkívül erős! Ha valakire rá tudsz bizonytani valamit a DNS-en keresztül, akkor annak a személynek vége! Ennyiből áll! És én egyébként eléggé furcsállom, hogy 1968 óta, amikor először feljött ez a DNS dolog, egyszer nem csináltak semmiféle DNS vizsgálatot a zsidókon, egészen 2001-ig!

Na most, én tuti biztos vagyok benne, hogy a színfalak mögött óriási harcok folytak emiatt! Ugyanis ha megnézzük, hogy a zsidók 1948 óta mit műveltek egészen 2001-ig, amikor az első igazi DNS vizsgálatot elvégezték rajtuk, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok mindent véghezvittek ez idő alatt! Meghódították az USA-t, megmondták nekünk mit csináljunk, az ő érdekképviseletük irányítja a kongresszust, és övék az amerikai föld!

És van atombombájuk. És vannak tengeralattjárókon lévő atomrakétáik is. És vannak ICBM-jeik (interkontinentális ballisztikus rakéta), ill. inkább IRBM-jeik (közép-hatótávolságú ballisztikus rakéta), és még Európát is megfenyegették. Egy izraeli professzor azt mondta, hogy ha Európa nem teszi azt, amit kérünk, akkor odaküldünk nekik pár atomrakétát.

Michael Collins írt erről egy könyvet is, a Gólem szörnyetegről szól, és ez az a szörnyeteg, ami az atomfegyverekben kiteljesedik! Ez olyan, mint a mágia! Ez a zsidók felvigyázója, az ő pretoriánusuk! A Gólem. Az atombomba nagyon nagy jelentőséggel bír! És nem véletlen, hogy az Amerikában élő zsidók követelték, hogy Franklin Roosevelt fejlessze ki az atombombát! És fontos megjegyezni, hogy miért hívták Manhattan tervnek: Azért, mert az egészet manhattani zsidók egy csoportja rakták össze. És Oppenheimer is, aki az egész projektet vezette, zsidó volt. A 2. világháború után bevonták az engedélyét, mivel elárulta a titkokat az oroszoknak.

Mégpedig azért, mert az oroszok voltak azok, akik legyilkoltak 66 millió embert, ennyien haltak meg, 66 millió lélek halt meg a Szovjetunióban 1917-től 1985-ig. Gondolkodjanak el ezen! 66 millió embert mészároltak le! Kik csinálták? Nos, a hivatalos adatok szerint az első politikai bizottságban 22 tagból 19 zsidó volt. De aztán ezt meg kellett változtatniuk, így a 22-ből már 20 volt zsidó. És utólag az oroszok beismerték, hogy Lenin maga is zsidó volt. Az apját úgy hívták, hogy Blank. Új nevet vett fel. Miért csinálta? A moszkvai Vörös Téren levő Lenin múzeum igazgatója azt mondta, hogy azért, mert a kommunisták nem akarták, hogy az oroszok megtudják, hogy az országot, a rendszert zsidók irányították. Mert ellenezték volna. Nos, feltételezem, hogy ha 66 millió honfitársunkat lemészárolnák, valószínűleg mi is tudni szeretnénk kik voltak azok, valószínűleg szeretnénk megismerni azokat a zsidókat!

Ha 20 a 22-ből, sőt, inkább 21 a 22-ből zsidó, mivel most fedezik fel, hogy kétség kívül Sztálin is zsidó volt! Persze tudom, hogy az utolsó napjaiban a zsidó honfitársai ellen fordult, de ez csak annyit jelentett, hogy úgymond, az egyik zsidó tolvaj harcba szállt egy másik zsidó tolvajjal. Gondoljatok bele: Lenin felesége Krupszkaja is zsidó volt. Joszif Sztálinnak is zsidó feleségei voltak. Egyiküket megölte. Sztálin helyettese, Kaganovics, a második ember Sztálin után - ő is zsidó volt. Sztálin pedig elvette Kaganovics lánytestvérét, szóval láthatjuk, ahogy csavarodnak a dolgok és a családi vérvonaluk zsidó volt. De térjünk vissza a kazárokra...

2001-ben Dr. Ariella Oppenheim, egy biológus, genetikus, a Hebrew University-ről, készített egy nagyon híres tanulmányt, amiben felfedte, hogy a zsidók nem valódi zsidók. Azt állította, hogy az összes Izraelben élő zsidó Kazáriából jött. És ő is zsidó! Egy zsidó tudós a Héber Egyetemről. Azt állította, hogy a vérvonaluk főként török eredetű, egy kevés mongol beütéssel. És elképesztő módón azt is állítja, hogy a palesztinoknak legalább annyi, vagy akár még több zsidó vér is csörgedezik az ereiben, mint azoknak, akik zsidóknak vallják magukat! Váóó!

A palesztinoknak legalább annyi, ha nem több, zsidó vér csörgedezik az ereiben! Gondolják csak el ezt! Mi van, ha a kazárok a pogányok, és a palesztinok a zsidók!? És az összes zsidóbarát keresztény gyülekezet valójában az igazi zsidók kínzásához és kiirtásához járul hozzá!? És nagy előszeretettel ráadásul! Váóó! Ez elképesztő, nem? Már ha igaz... De kérem, Dr. Ariella Oppenheim, ez nem lehet igaz! Hiszen az még 2001-ben volt. Más is igazolta ezeket az eredményeket?

Igen, mindez meg lett erősítve 2012 decemberében, ez csak pár hónapja volt, emberek. Ezért írtam ezt a könyvemet, a DNS Tudomány és a Zsidó Vérvonal címmel. Isten arra hívott el, hogy elkezdjem és megírjam ezt a könyvet, és meg is írtam körülbelül két hét alatt. Mindent őszintén beleraktam, amit tudtam. A könyv elmeséli a történetét egy másik zsidó tudósnak, egy genetikusnak, nagyon elismert ember, a Johns Hopkins Orvosi Egyetemről, a Nathan McKusick Genetikatudományi Intézetből, aki elvégzett egy tanulmányt, ami nemrég látott napvilágot 2012-ben. Úgy hívják, hogy Dr. Eran Elhaik. Na és vajon mire jött rá? Nos, arra, hogy a zsidók valójában kazárok.

És ő egy szörnyen szánalmas antiszemita lenne? Nagyon megharagudna, ha így neveznék. Ez az ember Izraelben született, zsidó, viszont azt állítja magáról, hogy én kazár zsidó vagyok, hiszen mi mindnyájan kazárok vagyunk! 7 évet szolgált az izraeli hadseregben. Most viszont kutató professzor a Johns Hopkins Orvosi Egyetemen. És azt állítja, hogy Dr. Oppenheim-nek igaza volt, kazárok vagyunk, nem vagyunk izraeliták. Semmi közünk nincs hozzájuk, Kazáriából jöttünk. Dr. Kösztlernek igaza volt!

És vajon szakmailag lektorálták a kutatását? A válasz igen! Megjelent elismert tudományos folyóiratban? Igen! A Journal of Biology and Evolution-ben, aminek a főszerkesztője Dr. Dan Brown, a Houston-i Egyetemről. Ő a világ egyik leghíresebb genetikus tudósa. Dr. Brown nagyon örült, hogy ezt az anyagot berakhatta a folyóiratba, aminek egyébként az Oxford Press a kiadója. Nagyon rangos...

És ezen kívül persze publikálva volt a Science News-ban is, és más egyéb folyóiratokban és magazinokban is. Dr. Brown nevetett, amikor hallotta, hogy a cionista tudósok ellenzik ezt a kutatást. Nevetett, és azt mondta, hogy számítottam rá, hogy így reagálnak majd. És azt is mondta, hogy viszont ő tudja, hogy Dr. Elhaik egy nagyon kiváló, és őszinte ember. Dr. Elhaik pedig azt mondta, hogy meglepődött, amikor a cionisták rárontottak, hogy "ez nem lehet igaz, mi valós zsidók vagyunk, nem kazárok. Ki vagy te, hogy azt állítod, hogy kazárok vagyunk?" Nos, ki vagyok én? - felelte ő - Én egy kutató vagyok! Azt mondta, hogy a politika őt egyáltalán nem érdekli, nem azért csinálta a kutatását, hogy támogassa a cionista nézeteket ... de az antiszemita nézeteket sem.

Ő egy olyan ember, aki betegségeket kutat, és annak érdekében, hogy megtudja, hogy különféle emberek milyen típusú betegségekre hajlamosak, mélyen a DNS-ükbe kell kutatnia. A DNS-en keresztül manapság már egy csomó új információt találnak arról, hogy miként kezeljenek különféle betegségeket. Ő azt mondja, hogy őt ez érdekli. De gondoljunk csak bele:

Ezek a felfedezések eget rengető erejűek és igencsak megosztóak, ez vitathatatlan. Ennek fel kellett volna, hogy háborítsa az egész világot! De a zsidóknak és a cionistáknak nem tetszik. Ekkor egyből kiadtam a könyvemet. Decemberben született meg ez a kutatás, és februárban már meg volt a könyv.

Nemrég egy gyönyörű fiatal hölgy azt mondta nekem, hogy ő majd zsidó férjet szeretne magának.

- Miért szeretnél pont egy zsidó férfit magadnak?

- Mert úgy gondolom, hogy Isten így meg fog áldani.

Voltam egy prófétai konferencián és odajött egy hölgy, akin a zsidó Dávid Csillag volt.

- Én ezt azért hordom, mert szoktam pénzt küldeni a Templomhegy Alapítványnak.

- A Templom? Azt a templomot szerintem magának az antikrisztusnak fogják építeni! Minek kell azt újra felépíteni?

- Ó, jaj, hát azért, hogy a bibliai próféciák beteljesedjenek!

- Ja, tudod mit? Akkor vegyél egy fegyvert, menj ki, aztán ölj meg több száz embert te magad! Mit akarsz? Magad akarod beteljesíteni a bibliai próféciákat!? Miért nem azt csinálod inkább, amit Isten akar, hogy csinálj? Ő nem mondja, hogy küldj pénzt egy jövőbeli zsidó templomra, ez bolondság!

Csak remélem, hogy majd nem a siratófalra fogják ráépíteni, ami valójában az Antónia Erődítmény, mivel Krisztus azt mondta, hogy "kő kövön nem marad". És igazat mondott!

Na most mi a helyzet a zsidókkal? A könyvemben, a DNS Tudomány és a Zsidó Vérvonal-ban arra is kitérek, hogy a zsidók a Sátán zsinagógája, pontosabban a kazárok. Igazából nem is tudok róla, hogy valódi zsidók még léteznének jelentősebb számban. Mind kazárok! Legalábbis 92 százalékuk biztosan! És az a jó, hogy Dr. Elhaik azt mondta, hogy legközelebb a szefárd zsidókat fogja tanulmányozni, a maradék 8 százalékot. Meg akarja tudni, hogy vajon ők honnan származnak. Hát, biztosan meglepő eredményre jut!

Mit fognak csinálni a keresztények?

A Jelenések 2 és 3-ban olvashatjuk. Isten azt akarja, hogy tudjuk ezt, ezért rakta bele a Jelenésekbe. Ez az utolsó napokról szól, és mit mond? Figyelmezteti az eklésziát, hogy vigyázzanak azokkal, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Azt mondják tehát, hogy zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. És azt mondja, hogy ezek istenkáromlók, és üldözik és megölik a Krisztus követőket! És ők a sátán zsinagógája.

De mi a helyzet azokkal, akik azt mondják, hogy a zsidók egységesnek tűnnek, egy fajnak látszanak. A keresztények ugyanis pont ezt mondogatják, hogy ők egy faj egészen Ábrahám óta, és mind egységesek. Nem, nem azok. Összetartoznak ugyan, vannak rabbijaik, megértem, hogy mi történik szociális és kulturális síkon, mikor emberek összetömörülnek...

Olvassák el Israel Shahak könyvét, "Zsidó vallás, zsidó történelem: 3000 év súlya". Israel Shahak, aki nyilván egy izraeli ember, egy zsidó. Ő azt mondja a zsidókról, hogy "szánalmas babonaságokba süllyedtek le, sötét misztériumokba, a középkorban". És csoportokra szakadtak a saját közösségükön belül is. Akkoriban nem is nagyon tudták magukat taníttatni az emberek. Egyszerűen csak úgy léteztek, és azt csinálták, amit a rabbijaik mondtak nekik. És a rabbik mágiát tanítottak nekik, varázslást. Ugyanis ez volt a vallásuk. Hadd mondjak el nektek valamit, barátaim: olvassátok el a könyvemet, a "A hatágú csillag összeesküvése". Kitérek benne a zsidók vallására, ami nem az Ószövetségre alapszik.

 

https://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130116-genetikai-kutatas-az-europai-zsidosag-eredete-es-a-kaukazusi-nepek.html

 

Megdőlt az antiszemitizmus genetikai alapja

"A Pesten született világhírű írónak, Arthur Koestlernek mégis igaza lehet: új genetikai vizsgálatok alapján a ma élő zsidóság 90 százaléka csak kis részben közel-keleti, azaz szemita eredetű. A kelet- és közép-európai zsidók inkább kaukázusi népekkel rokoníthatók. Ezzel gyakorlatilag megdőlt az antiszemitizmus genetikai alapja.

Az európai zsidóság - amely a világ 13 milliós zsidóságának 90 százalékát jelenti - eredetéről régóta vitatkoznak a szaktudósok. Sokáig megmosolyogták az 1905-ben Budapesten született író, Arthur Koestler "fantasztikus elméletét". Eszerint a volgai, doni pusztákról és az elő-kaukázusi térségből érkezett az európai zsidók őseinek zöme, az egykori kazár birodalom területéről - és nem Palesztinából. Koestler - aki a Sötétség délben című antisztálinista művével vált világhírűvé - ezt az elméletet egy 1976-os könyvében, A tizenharmadik törzsben fejtette ki, amely 1990-ben jelent meg magyarul.

Nem maradt fenn kazár nép

A kazár birodalom a hun birodalom egyik "utódállama" volt, amely különböző eredetű és vallású törzsek szövetségéből állt. A kazárok kezdetben két másik nagy birodalommal, Bizánccal és az arabokkal küzdöttek az i. sz. 7. században. Az arabokkal a Kaukázus hágóinak környékén hadakoztak: ezektől északra a kazárok, délre az arabok terjesztették ki a befolyásukat. A kazárok az orosz államiság kiépülésekor gyengültek meg először (az i. sz. 10. században). Gyengülésüket részben a magyarok és a kabarok kiválása okozta a kazár törzsszövetségből.

A magyarokat a besenyők támadása a mai Kárpát-medencébe szorította, itt a szintén a kazár törzsszövetségből kiszorult kabar törzsekkel foghattak össze. Hogy a kabarok vallása mi lehetett, nehezen eldönthető, de nem kizárt a zsidó hatás sem. A kabarokat egyes kutatók az Aba nemzetséggel hozzák összefüggésbe, így Aba Sámuel királyunk neve akár zsidó kapcsolatokat is sejtethetne. A középkori európai államokban nem fordul elő a Salamon sem mint királyi név. A magyar államalapítás után pár évtizeddel mégis volt egy ilyen királyunk is.

A zsidó államvallást i. sz. 740-ben felvevő központi kazár törzsek nem maradtak fenn népként. Nyelvükről is csak spekulálni lehet, talán valamilyen török nyelven beszéltek. Nevüket ugyanakkor Magyarországon számos településnév őrzi. Koestler a magyar régészre, László Gyulára hivatkozva azt írja, hogy a 10. században Magyarországon működő arany- és ezüstművesek kazárok voltak.

A kazárok tehát folyamatosan, évszázadokon átgyengültek, egészen a mongol hódításig, a kazár birodalmat végképp elsöprő 13. századig. Dzsingisz kán idejéig is folyamatosan menekültek egyes népeik-törzseik nyugatra, de a mongolok hódítása végleg megroppantotta őket. Így a lengyel és a magyar királyság területére is folyamatosan érkeztek kazárok, akik a középkorban már egyértelműen zsidónak számítottak.

A lengyel királyság alapításáról szóló legendákat is felidézi Koestler, amelyben némi kazár szerepet vél felfedezni, ahogy idéz olyan bizánci forrásokat is, amelyek szerint a magyarok Dalmáciában zsidó harcosokkal együtt küzdöttek. Ausztriában pedig rég letűnt zsidó hercegek névsorát említi, akik talán a magyar honfoglalás után kerültek az alpesi tájakra. Mindezeket a részleteket rendkívül nehéz ellenőrizni, nem véletlen, hogy a szakértők korábban nem vették egészen komolyan Koestler alapgondolatát sem a kazár-zsidó rokonságról - pedig azt most genetikai vizsgálatok igazolni látszanak.

Kerülő úton vizsgálták a kazár-zsidó rokonságot

A genetikusok nem vizsgálhatták közvetlenül a kazárok genetikai örökségét, hiszen ez a nép nem maradt fenn a történelem során. Így az európai zsidóság eredetének megfejtéséhez más módszert kellett alkalmaznia az amerikai Johns Hopkins egyetem orvosi fakultásán dolgozó kutatónak, Eran Elhaiknak, aki a Genome Biology and Evolution című kiadványban publikálta eredményeit. 

 

A kazárok helyett a hozzájuk feltételezhetően legközelebb álló kaukázusi népek genetikai állományát hasonlította össze az európai zsidóság genetikai állományával. Összesen 74 nem zsidó népcsoport és 8 zsidó közösség adatait vetette össze, köztük közel-keleti mintákat is.

Megállapította, hogy az európai zsidók leginkább kaukázusi, illetve a kaukázusiakhoz kapcsolódva más elő-ázsiai népekkel, így török-iráni népcsoportokkal rokoníthatók leszármazásukat tekintve. Bár van szemita (azaz közel-keleti, például az arabokkal, így főleg a palesztinokkal rokonítható) genetikai öröksége is a ma élő európai zsidóknak, ez csak a harmadik jellemző összetevője genetikai állományuknak - ennél még az európai összetevők is markánsabbak.

Hogyan lett részben mégis szemita az európai zsidóság?

Ha az európai zsidóság többsége döntően kaukázusi eredetű, akkor hogyan kerültek a szemita és az európai gének a népességbe? Ennek oka Eran Elhaik szerint az, hogy Európából folyamatos volt a tényleg szemita eredetű, de Nyugat-Európában az ottani népességgel keveredő zsidók beáramlása Kazáriába.

A görög-római időkben vagy kicsivel azután Nyugat-Európába került zsidók az i. sz. 5-14. század között érkeztek Kazáriába. De a Kazár Birodalom két közel-keleti forrásból is kapott valódi szemitákból álló vallási és genetikai "utánpótlást": a Kaukázuson át ugyancsak nagy számban érkeztek mezopotámiai (szemita) zsidók és Júdeából, azaz a mai Izrael területéről is indultak szemita eredetű csoportok.

Ezek az azonos vallású, de eltérő származású csoportok Kazária déli részén, a Kaukázus előterében keveredtek egymással, illetve bizonyos kaukázusi népekkel is. (A kazárok az i. sz. 7-8. században lerohanták a kaukázusi népeket, az örményeket és a grúzokat.) Így a legnagyobb fokú rokonság a mai örményekkel mutatható ki az európai zsidóság körében. A zsidó vallású népekkel kevésbé keveredő grúzok egy kicsivel - de nem sokkal - távolabbi rokonai a mai európai zsidóknak.

Az európai zsidók négy csoportja

Eran Elhaik kutatásai úgy összegezhetők, hogy a ma élő zsidóság genetikai öröksége négy döntő elemből tevődik össze: a zsidó vallást egykor önként felvevő (nem szemita) kazárokból, a görög-római időkben Európába vándorolt zsidóságból, illetve a mezopotámiai és a júdeai zsidóságból. Így a kazárok hozták a kaukázusi-elő-ázsiai örökséget, míg a görög-római zsidók a nyugat-európai és részben a kelet-európai géneket. Szemita örökséget pedig a görög-római, a mezopotámiai és a júdeai zsidók egyaránt adtak át a ma élő zsidóságnak.

Állításait Elhaik háromféle kutatási metódussal is igazolta. Hangsúlyozta, hogy eredményei azért tekinthetők újnak, mert eddig a kaukázusi népek genetikai állománya nem volt ismert kellő részletességgel, és ezért volt bizonytalan mindeddig a zsidóság genetikai öröksége. 

Megdőlt a rajnai elmélet

Elhaik kutatásai nemcsak Koestler sejtéseit igazolhatják, hanem a korábbi, Koestler által is vitatott elméleteket is cáfolják. Így aligha tartható ez után az az álláspont, hogy a Palesztinából a sorozatos üldözések következtében - legutolsóként az i. sz. 7. században - Nyugat-Európába került, valóban szemita eredetű zsidók a Rajna-vidékéről terjedtek volna el az egész világon. A nyugat-európai zsidók ugyanis rendkívül kevesen voltak, és állandó üldözéseknek, pogromoknak, gyilkosságoknak kitett kis csoportjaik egyszerűen nem adnak magyarázatot arra, hogy a középkor végén, az újkor elején hogyan létezhetett Kelet-Európában már félmilliós létszámú zsidóság.

A kelet-európai zsidóság németes, jiddis nyelvére az adhat magyarázatot, hogy a kazár birodalom felbomlása után a kazárok a lengyel-litván közös állam területeire áramlottak be, ahol a városokban Koestler szerint mintegy négymillió német élt a középkorban. Minthogy az eredetileg nomád, illetve földművelő kazárok nem folytathatták - a zsidókat korlátozó középkori megkülönböztetések miatt - a mezőgazdasági tevékenységüket, a városokban települtek meg, ahol a németekkel találkoztak, és lassan egyre több német szó keveredett beszédükbe."

 

RevealHiddenReality:
Ez aztán egy óriási cikk,mert én magam olyan 65-70%-át tudtam ennek az információnak, mert ezen keresztül így  teljesen ki van térképre terítve az, hogy hogyan is történtek a dolgok,és hogy mért nem igazi a zsidók a mai zsidók.

Ezek a kazár zsidók ők az akik megalapították Izraelt,tehát őket használja jezsuita fekete pápaság a fehér pápán keresztül,mert a fehér pápa intézte azt,ők mozgatják,tehát a jezsuiták és a fehér pápaság mozgatja az országoknak a politikáját,

És ugye vannak nem kívánt népcsoportok, mint a Palesztinok,tehát a Palesztinoknak a ma ez a szisztematikus irtása, ezt pontosan azért csinálja a Vatikán,mögöttük a jezsuitákkal, hogy a legigazibb zsidókat,ma található legigazibb zsidókat,        

Tehát ők se teljesen echte tiszta zsidók már, mert keveredett a genetikájuk nekik pontosan azokkal a népekkel ott, amikről beszélnek, a kurdokkal, meg följebb az örményekkel, tehát az Oroszországhoz közeli részeken,

És tehát ezek a Palesztinok, meg az Arabok ők állnak a legközelebb Ábrahámnak a genetikájához, a sémitai vércsoporthoz.

De viszont ezek az oda Izraelbe ment zsidóknak nevezett emberek, ők nekik az őseik nem Izrael földjéről származtak el Európába egyáltalán, hanem ez a népcsoport ez a kazáriai népcsoport, ami a 8. századtól a 13. századig létezett, és az összeomlás előtt ők elköltöztek, elvándoroltak, pontosan, ahogy itt is mondja a cikk, hogy a mongoloknak, meg az oroszoknak, az akkori Oroszoknak az üldözése miatt,

Hogy összedőlt a birodalmuk, és mielőtt összedőlt, noha elszöktek volna teljesen, egy részük elvonult Európába, és akkor, ahogy ez a cikk is itt mondja, hogy a Bizánc, tehát a római birodalomnak a terjeszkedése, meg az ottomán birodalom közé lettek beékelődve

És ez egy nagy veszély volt számukra, mert már akkor megsemmisülhettek volna, és akkor így, hogy semlegesek legyenek, hogy egyikhez se tartozzanak, ezért fölvették a zsidóknak a vallását, meg az államformáját, és akkor így megúszták, hogy se a rómaiak nem irtották őket ki, meg sem az arabok.

Mert ugye, hogy ha szövetséget kötöttek volna a rómaiakkal, akkor a török birodalom az ottomán birodalomnak a hadserege irtotta volna őket ki, mert az ottománokkal se kötöttek szövetséget, és így nem lettek ellenségei a rómaiaknak, a Bizáncnak.

És ezért békén hagyták őket, tehát még egy pár száz évig még tudtak létezni, de amikor a mongolok jöttek, akkor azok végleg tönkretették őket, kifosztották őket, mert a mongolok azok ilyen, mint az ősmagyarok ilyen fosztogató barbár csőcselék voltak, és

A mongolok nagyon megtépázták őket, és talán legutoljára mikor az orosz birodalom kezdett összeállni, akkor az oroszok fosztogatták ki őket,

Mert egyébként azelőtt egy nagyon virágzó, nagyon erős birodalom volt ez a kazár birodalom, és ugyanúgy, mint az ősmagyarok abból éltek, hogy végig fosztották, amerre mentek ott fű nem maradt tudod, gyerekeket vittek rabszolgaságba, asszonyokat erőszakoltak meg, minden hadra fogható fiú gyereket, és férfit lemészároltak,

Borzasztóan barbárok voltak, és a vallásuk, ez a napimádó vallás is volt, de ugyanakkor a férfi nemi szerv imádat volt a legfőbb vallásuk, ez a tengri vallás, ez volt a vallásuknak neve.

Aztán nem tudom, hogy hány törzs, törzsfőből állt ez a kazár birodalom, ugye ott is, ahogy szokott lenni miután megnőnek, hogy nem értettek egyet és akkor így szétváltak, úgyhogy ez körülbelül így a története ennek a kazárságnak, és akkor az utolsó összeomlás előtt, mikor az Oroszok, meg a Mongolok tették őket tönkre teljesen, mert amúgy tehát így a Hunokat.

És ez a magyarázat például arra, hogy most az Oroszokkal acsarkodnak, meg Magyarországot azért tették satuba ugye, és teszik tönkre szisztematikusan, mert ez egy leszámolás, most nyílott nekik opportunity, egy ilyen lehetőség arra, hogy leszámoljanak végleg azokkal, akik abba az ősi időkbe tönkretették őket, és az ősi családjaikat elpusztították.

Ebből is látni, ez is bizonyíték arra ma folyó háborúk, hogy kikkel hadakoznak,ezek a nemzetek korábban hozzájárultak nagymértékben ahhoz,hogy az őseik kipusztításában részt vettek,és a Hunok is, a magyarok is nagyon sok kárt tettek benne.

Nem tudom, valahol egyszer olvastam,hogy különben ezek kazárok,vagy nem tudom,hogy a Magyarok váltak ki belőlük,vagy ők voltak a Magyaroknak az adószedői,vagy valami ilyesmi volt,és tehát ahogy az lenni szokott a pénzügyekbe,a maffiákba tudjátok egyik elkezdi meglopni a másikat,és akkor ebből ilyen törzsi villongás jött létre,és akkor ott is ment a pusztítás.

Úgyhogy a Magyarország azért van ilyen helyzetbe,mert ugye a pápaság,a római birodalom az teret adott nekik,tehát őket használja pénzes zsákos embernek,és kezükbe adtak egy rengeteg hatalmat a világ fölött,hogy ugye a jezsuiták el akarják tüntetni amennyire csak lehet az Arab világot,meg főleg a Palesztinokat,az élükön.

És tehát ez már akkor tervbe volt nekik, amikor a vatikánon keresztül létrehozták az Arab világot, az Araboknak a vallását, már akkor tudták, hogy egyszer, amikor bevégzik a tervüket velük, akkor megsemmisítik őket, már csak azért is el kell, hogy tüntessék őket, mert ők Ábrahámnak a másodlagos leszármazottai Izsák után Izmáeltől.

Tehát, hogy ki ne derüljön az igazi arca a kazárságnak, hogy semmi közük a vérszerinti zsidósághoz, ezért el kell tüntetni mindenki mást, aki zsidónak vallja magát, hogy senki ne tudjon bebizonyítani róluk semmit, csak hát most vagyunk abba a fázisba az Istennek a naptárába, hogy azt az indulatot adja az emberiségnek a szívébe, az elméjébe, az akaratába, hogy utánanézzen a történelem rég múlt eseményeinek.

És így mint ott az Ószövetségbe volt az egyik király, azt hiszem, hogy Eszternek a nagy bátyja volt Márdokeus azt hiszem, hogy megmentette a királynak az életét, mert meg akarták mérgezni, és akkor fölírták a történelmi könyvekbe ezt, és akkor évekkel, évtizedekkel később a király mindig, ahogy lefekvése előtt, az volt neki az esti meséje, hogy mindig előhozatta a történelemkönyveket és akkor felolvastatott belőle.

És így ezen keresztül előjött a történet, hogy Márdokeus hogy mentette meg a királynak az életét, hogy megmérgezzék őt, és akkor megkérdezte a király, hogy hát mi történt ezzel az emberrel, meg lett jutalmazva vagy valami,és hát kiderült,hogy semmi se történt vele.

Tehát, ugyanúgy ahogy ő neki, a királynak a lelkébe adta az Isten, hogy vetesse elő a történelemkönyveket, és akkor minden este felolvastasson egy történetet, ugyanúgy most az emberiségre is ez alkalmas, hogy az emberiséggel is elővetette Isten a történelemkönyveket, meg ami valójában történtek, és kihagyták az iskolarendszer tanaiból.

És Isten megmutatja, ezért az a neve, mint Szentlélek, hogy a minden igazságra elvezérel, mert bemutatja, hogy valójában mi történt, honnan valók ezek a népek, akik zsidónak mondják magukat, de nem igaz, mert hazudnak, hanem a világ szerint nézve ők a sátán zsinagógája, és a leleplezésük folyik Istentől.

 

Jel 2: 9 tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromkodásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

Jel 3:9, Íme, én adok neked a Sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak; íme, én megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.

 

Kérdező: Ott ugye arról az igéről azt mondtuk, hogy arról szól,  a kereszténységről,hogy akik zsidóknak,tehát hogy szellemi zsidóknak mondják maguk, de nem azok valójában,hanem a sátán zsinagógája,

RHR: mi ezt tudjuk,hogy zsidónak lenni az azt jelenti,hogy egy olyan személy,aki dicsőíti Istent a cselekedeteivel, az életével,tehát nyilvánvalóan nem beszélhetünk se a vérszerinti igazi zsidókról,tehát mi most az Isten szemszögéből van nézve beszélünk arról,hogy a kereszténység a sátán zsinagógája mert zsidóknak állítják magukat,

Tehát, hogy Istent dicsőítőknek állítják magukat, de a cselekedetükkel viszont hazudnak, mert tagadják a cselekedeteikkel, mert úgy beszélnek, mint a bárány, de úgy cselekszenek, mint a sárkány, de a világból nézve, a történelmen keresztül nézve viszont az ál-zsidók, ők a sátán zsinagógája, mert ugye ők azok, akik tanítják a világot arra, hogy őket szeretni kell, mert ők Isten népe, tehát hazudnak.

Kérdező: ez a negyvenessel duplán leleplezi akkor Isten,

RHR:persze,igen de hát ez a kettőség ez meg van mindenhol az egész jelenések könyvében tele van.,tehát a megmutatom neked a menyasszonyt,az eklésziát bemutatja két-háromféleképpen.

A négy lovast, aki elindul pusztítani a világba,ott is bemutatja kétféleképpen,hogy ott vannak az angyalok az eufrátesznél előkészítve,egy másik képen pedig közelebbről bemutatja nagyítóval, hogy az egyik fehér lovas mit csinál,másik lovas mit csinál,harmadik,negyedik,

Tehát ez a kettősség, azért van az, hogy kettő, vagy három bizonyságon áll meg minden dolog.

Isten szeméből nézve az Isten dolgait illetően, ami a legnagyobb igazság és valóságosság a kereszténység a sátán zsinagógája, de a kereszténységet ebből a babiloni kultuszból hozták létre, amiből létrehozták a hamis zsidóságot is,

Tehát egyikkel leplezi le Isten a másikat, úgy lehet mondani, de ez óriási, hogy ezt már így fórumon, hogy nem félnek tőle, és meg merik írni,

Kérdező:Nem fórum ez az origónak a cikke,pont ezt akartam kérdezni, hogy a Texe Marrs,nem tudom, mert nagyon sok helyen írogatják,hogy mért engedik, hogy erről így beszéljen,mert ez nagyon nagy horderejű dolog,innentől kezdve ez elterjed világszinten egy csomó minden bukik,érted,

Nem csak a Hit gyülekezete így kicsiben, hanem világszinten a kereszténység, akik Izraelt támogatják, meg maga Izrael léte stb.

Tehát a legnagyobb horderejű dolog ez szerintem valahol nem?

RHR: persze!

Kérdező: de miért engedik akkor a Texe Marrs-t vajon?,vagy nem tudják kontrollálni,mert ott van a képe,arca meg minden ott van.

RHR: igen, de nem csak ő beszél erről, tehát érted, mindenkit nem ölhetnek meg, mert itt van a Texe Marrs is, rajta kívül legalább tudok 4 nevet, akik ilyen alulról szerveződően, tehát elkezdtek utána nézni a dolgoknak, és egymástól függetlenül ugyanazt állítják.

Ott van William Cooper,őt mondjuk megölték,akkor ott van…

Kérdező:Maxwell beszél róla,Jordan Maxwell?

RHR: Beszél ő is erről, elmeséli ő is ugyanezt a történetet, aztán a Koestler,Arthur Koestler,

Kérdező: és a Koestlerre hivatkozik a Texe Marrs igen.

RHR:ott van a genezológus is Kazár-Ashkenázi zsidó nevű ember,láttam egy műsort egy professzor beszél, eléggé száraz téma,de a zsidóságról beszél,és képzeljétek el ott az egyetemen Izraelbe, hogy hogyan nem dobták ki vagy mi, hogyan úszta ezt meg.

Fönt van az youtube-on egy film,több részben,nem tudom, hány órán keresztül beszél róla,hogy ők nem az igazi zsidók,hogy ő tudja azt,de mivel már ott vannak, és zsidóul beszélnek meg minden,így megmaradnak ez mellett,mert azt mondják, hogy nem tudnak már mit csinálni,visszafordíthatatlan

Ez az egész szisztéma, hogy lehet látni, hogy mindig ki választva az ördög egy népet, akit el tudja hitetni az egész világot azzal a néppel,

Tehát először a babiloniakon tudta használni, hogy ezt a babiloni szisztémát kiépítse, és a mi időnkben, az utolsó időkben a Kazár ál-zsidókat azokat, akiket különösen jól tud ehhez használni az ördög.

Mert természetétől fogva is, egyébként is ilyen fosztogató, mint a Magyarok, ilyen fosztogató, állandó lopásból, csalásból, munka nélkül meggazdagodásról álmodozó ilyen népség.

Tehát sajnos a Magyar népség is ezt hordozza a genetikájába, és ebből akarja az Isten kitisztítani az embereket, hogy ebből kilépjenek, hogy üdvözíteni tudja őket.

De akkor ott van Jusztusz Mulinc az a másiknak a neve, ő neki is a műsorából, sok műsorát hallgattam és rengeteget, na ő aztán rendesen kivesézi ezt a témát, és ő nem volt kapcsolatba se a Texe Marrs-sal, talán már így az élete vége felé.

Kérdező: és akkor őt is megölték már?

RHR: ja, megmérgezték, ugyan vele nem gyorsan végeztek, mert ő említ egy nevet állandóan, akitől tanult, és börtönbe zárták ezt az embert, ő volt az első között a Koestlere, aki ezekről kezdett beszélni.

Meg volt egy másik, aki beszél a szenátusba is erről, hogy hogyan is voltak a kazárok.

 

Benjamin Freedman beszéde:

"A zsidók...
Zsidóknak nevezem őket, mert úgy ismertek, hogy "zsidók". Magam nem hívom őket zsidóknak. Úgy hivatkozom rájuk, mint " úgynevezett zsidók", mert én tudom, hogy kik ők.

A kelet-európai zsidók, akik 92 %-át teszik ki a magukat zsidóknak vallók közül, eredetileg kazárok voltak. Egy háborúskodó törzs volt, akik mélyen Ázsia szívében éltek. Annyira háborúskodó természetük volt, hogy még Ázsiából is kiüldözték őket Kelet-Európába. L - leegyszerűsítve, hogy ne bonyolódjon bele túlságosan Kelet-Európa történelmébe - létrehoztak egy nagy Kazár birodalmat. 800.000 négyzetmérföld. Oroszország még nem létezett sem számos más ország. A Kazár Királyság volt a legnagyobb egész Európában, olyan nagy és hatalmas, hogy amikor más európai uralkodók háborút viseltek, a kazárok kikölcsönöztek nekik 40.000 katonát, ilyen nagyok és hatalmasok voltak.

Fallosz-imádók voltak. Ez obszcén és nem akarok most belemenni a részletekbe, de ez volt az ö vallásuk, mint ahogy ez volt sok más pogány és barbár vallása az egész világon.

A kazár uralkodó annyira kiábrándult királyságának elfajzása miatt, hogy elhatározta, felveszi az egyik úgymond monoteista hitet, vagy a kereszténységet, vagy az iszlámot, vagy pedig ami ma úgy ismert, mint júdaizmus. Ami valójában talmudizmus. Megtáncoltatva az asztalt, elkántálták az "Ecc-pecc kimehetsz"-t és kiválasztották az úgynevezett júdaizmust maguknak. Így ez lett ez az államvallás. Elküldték képviselőiket Pumbedita és Sura talmudista iskoláiba és rabbik ezreit hívták meg, zsinagógákat és iskolákat nyitottak, és az emberek így váltak azzá, amit "zsidóknak" hívunk. Nem volt egy sem közülük, akinek valaha is lett volna olyan őse, aki betette a lábát a Szentföldre. Nem csak az Ótestamentum történetében, de egészen vissza az idők kezdetéig egyetlen egy sem közülük! Egyikük sem!

Mégis, ők a keresztényekhez jöttek és arra kértek minket, hogy támogassuk az ő fegyveres felkelésüket Palesztinában, ezt mondva: "Önök segíteni akarják Isten választott népét, hogy visszatérhessen az Ígéret Földjére, ősi otthonába, nemde?" Ez az Önök keresztény kötelessége! Egyik fiunkat odaajándékoztuk Önöknek, mint az Önök Urát és megmentőjét. Most vasárnaponként templomba járnak és térdepelve imádnak egy zsidót, és mi vagyunk a zsidók! De ők pogány kazárok, akik ugyanolyan módon tértek meg, mint ahogyan az írek is áttértek a kereszténységre. Éppen olyan nevetséges a "Szentföld lakóinak" nevezni őket, mintha az 54 millió kínai mohemedánt "araboknak" hívnánk.

54 millió! Mohamed csak időszámításunk után 620-ban halt meg és azóta 54 millió kínai választotta az iszlámot saját vallásának. Gondolják csak meg, hogy Kínában, 2000 mérföldre Arábiától, Mekkától, Mohamed születési helyétől, képzeljék csak el, hogy 54 millió kínai úgy döntene, hogy most már "arabnak" nevezi magát.
Gondoljanak bele!

Miért ne mondhatnánk, hogy ezek holdkórosok? Bárki azt hiszi, hogy 54 millió kínaiból arab lett, az megőrült! Mindössze annyit tettek, hogy áttértek egy vallásos hitre, amely az arábiai Mekkában született. Arábiában...
Ugyanez a helyzet az írekkel. Amikor az írek keresztényekké váltak, senki sem szorította őket az óceánba és senki sem importált a Szentföldre újabb lakókat. Ugyanazok az emberek voltak, csak a kereszténységet fogadták el vallási hitként.

Nos, ezeket a pogány ázsiai türk-finneket, akik a mongoloid fajhoz tartoztak, Kelet-Európába szorították ki Ázsiából. Mivel királyuk fölvette a talmudi vallást, nem volt más választásuk. Ugyanúgy, mint Spanyolországban: Ha a király katolikus volt, mindenki katolikus volt. Ha nem, el kellett hagynia Spanyolországot. Így mindenki úgy élt a földön, mint a fák és a bokrok; a földjéhez tartozott a feudális rendszerben.

Így a kazárok lettek azok, akiket ma zsidóknak nevezünk.

Képzeljék el, milyen ostoba dolog volt a világ keresztény országainak azt mondani: Erőnket és befolyásunkat arra használjuk, hogy visszavezessük Isten kiválasztott népét ősi hazájába, az Ígéret Földjére.

Létezhet-e ennél nagyobb hazugság? Létezhet-e ennél nagyobb hazugság?!

Mivel ők irányítják az újságokat, a hetilapokat, a rádiót, a TV-t, a könyvkiadást, és mivel minisztereik ott vannak a szószékeken és a politikusaik is ugyanazt mondják, ezért természetes, hogy a feketét fehérnek hinnék, ha elégszer hallják. Nem neveznék a feketét feketének többé, elkezdenék fehérnek hívni. És senki sem tehetne ezért önöknek szemrehányást. Nos, ez a történelem egyik legnagyobb hazugsága.

Ez az alapvető oka annak a nyomorúságnak, ami a világot sújtja."

 

RHR: nagyon sokan beszélnek róla, és ebből látni, hogy tehát a középkorba a római katolikus valláson keresztül mutatkozott meg ez a babiloni, ez az a fenevadon ülő asszony, tehát ez a babiloni szisztéma, ez a Jézabel lelkületű,nikolaiták lelkületű,

Tehát az uralkodás és az Istentől való elterelés, tehát ez a lelkület jellemzi ezt a titokzatos misztériumvallást, eszmét, amit a Biblia úgy mutat be, hogy egy parázna asszony, aki a fenevadon ül.

Tehát a fenevad az országoknak a szövetsége,mert ott van az ószövetségi országokat mutatja be,hogy oroszlán szájú,tigris testű,medve lábú fenevad,aminek aztán utána az Újszövetségben már hét feje van,és tíz szarva,és ennek a hátán ül az,az asszony aminek a homlokára van írva hogy titok,mistery,tehát titokzatosság,misztikum,

És ez a nő ez a Shekina tulajdonképpen, ez a Shekina szellemiség, ami ha férfialakban mutatkozik meg egy ilyen gátlástalan, szívtelen, könyörtelen diktátor, ha női alakban mutatkozik meg, akkor fondorlatokkal, varázslással, bűbájolással, csábítással, hazugságokkal, hamis tanúzással működik akkor,

Tehát először működik így a Shekina szellemiségen keresztül a női csábításon keresztül, és minden varázslásán és hitetésen keresztül, és hogy ha valaki ezen átlát, és ellenáll neki, és ezt nem bírja legyőzni, akkor viszont utána jön az agresszív diktátor szerepébe, aki könyörtelenül a Jahve, jön akkor Jehova, és akkor könyörtelenül bosszút áll, és vasfogaival darabokra zúz mindent.

És akkor azt mondja, hogy az országok hogy megegyeztek, hogy odaadják a fenevadnak a hatalmukat, és akkor azon a fenevadon uralkodik a Shekina képébe ez az ördögi világfelfogás, világkép, és minden egyes világ vezető ország uralkodása az egy állomás, amilyen közelről meg lehet látni a működését ennek az egésznek.

És akkor azt mondja, hogy és Isten adja azoknak az embereknek, akik a fenevad rendszeren belül vannak, abba a koalícióba azt adja,hogy elkezdik keresni az igazságot,és  meggyűlölik a paráznát,az emberiség megutálja ezt a rendszert,ezt az ördögi szemléletet,rájönnek arra az emberek,hogy ez okozza a szegénységüket,a pusztításukat,a betegségüket,

És meggyűlölik, ellene fordulnak, és azok, akik képviselik ezt, azokat elkapják, megégetik, és meg eszik annak a húsát, tehát teljesen világosan látszik, hogy Isten azt műveli, hogy a végidőkhöz közel Isten fölhozza az emberekben azt az erős vágyat az igazság után, az igazság keresés után, az igazság keresés vágyát, mert ebből megértik, hogy áldozatai lettek,

 

Jel 17: 15 És azt mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek.

Jel 17: 16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meggyűlöli a paráznát, kifosztják és lemeztelenítik, megeszik a húsát, és megégetik tűzzel.

Jel 17: 17 Mert Isten adta a szívükbe, hogy az ő szándékát végrehajtsák, és egy akaraton legyenek, és a fenevadnak adják királyságukat, míg be nem teljesednek Isten beszédei.

Jel 17:18 És az asszony, akit láttál, az a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyain.

 

Úgy viselkednek természetükben, mint ez az ördögi világnézet, ezt magukra vették, ez miatt szenvednek, mert elcsábította őket, és ezen a csábításon keresztül viszont saját maga rabságában tartja az emberiséget, és ezt megérti az emberiség egy nagy része, föllázad ellene és így egy ilyen nagyon véres,

Gondolom ez játszik közre, hogy bele lesz pakolva a nagy nyomorúságnak a háborúiba, meg mindenbe, itt minden egyszerre fog majd jelentkezni, mert ezért lesz az, hogy megpróbál majd a Shekina,

Ez az ördögi szemléletrendszernek a legfőbb képviselői megpróbálják visszanyerni a hatalmat, és hogy leverni ezt, hogy az emberektől elvenni ezt a tudást, ezt az ismeretet, és ebből fog fakadni az, hogy talán be lesznek tiltva a vallások, és csak egy vallás lesz majd engedélyezve.

Ha megnézed a kazár zsidókat érted, hogy ha ők igazi zsidók lennének, tehát már az írásból is lehet azt látni, amikor elkapják Pál apostolt, és akkor bevádolják, meg akarják ölni, ki akarják végezni, hogy azt hitték,hogy ő az, az egyiptomi lázító.

Fölmerül a kérdés, hogy egy római tiszt, aki ott állomásozik, és ismerte az egész régiót, hogy milyenek az emberek, és ő összekeverte Pált egy egyiptomival.

Most gondolj bele, hogy akkor hogy nézhetett ki ez a Pál?

Nyilvánvaló, hogy nem egy ősz hajú, fehér bőrű kék szemű ember volt, ahogyan a görögök próbálják meg lefesteni őt, ugye, meg a keresztény mende-mondák,hogy tehát ilyen európai kinézete volt,hanem Pál olyan koromfekete ember, mint majdnem a jamaikaiak, És ez a százados összekeverte Pált külsőre egy egyiptomival,

 

Apcs 21: 37, Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, azt mondta az ezredesnek: Szabad valamit mondanom neked? Ő pedig azt kérdezte: Te tudsz görögül?

Apcs 21: 38 Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal korábban felkelést szított, és kivitte a pusztába azt a négyezer felfegyverzett férfit?

Apcs 21: 39 Mire Pál így válaszolt: Én ugyan tarzuszi zsidó ember vagyok, Cilicia nevezetes városának polgára, de kérlek, engedd meg nekem, hogy szóljak a néphez.

 

Tehát ez is azt magyarázza, hogy az igazi zsidók azok úgy néztek ki abban az időben, mint a környező népek, tudod az egyiptomiak, a szíriaiak, nagyon hasonlítottak egymásra, és aki nem ismerte őket, a rómaiaknak kellett ismerni őket, akik ott állomásoztak évtizedeken át érted?

Köztük éltek, a rendet tartották fönn, hogy ne lázadjanak a birodalom ellen, ez egy óriási bizonyíték, ma megnézed a kazár zsidó vezetőket, mindegyik fehér bőrű, és fehér hajú ember.

1: 06: 37-től található a videóban a zsidóságról,

Sok minden oldalról lehet bizonyítani ezt nem csak a genetika, ez a genetika ez már hab a tortán, hogy ez most már genetikailag is bizonyítható, amit eddig nem tudtak bizonyítani, mert nem volt technológiai lehetőség rá 70-évvel ezelőtt, arra most lehetőség nyílott technika segítségével, hogy bizonyítható legyen genetikai vizsgálatokkal is,

És éppen több azoknak a száma Kazár-Ashkenázim ál-zsidóként, akik ezt bizonyítják, mint a Koestler is,mint azoknak, akik ál-zsidóként az ellenkezőjét próbálják bizonyítani,tehát nincs annyi, aki ezt bizonyítja,hogy nem igaz,mint annyi,akik azok közül kazár zsidóként bizonyítják azt,hogy semmi közük a sémitai vérvonalhoz semmilyen szinten,

 

1: 07: 40-nél található a videóban hogy a Judaizmus elutasítja a cionizmust, és Izrael államát.

Tehát akkor összefoglalva a lényeg, hogy a ma élő 15-16 millió zsidó ember, valójában a 90%-uk-nak semmi köze az Ábrahámi vérszerinti leszármazottsághoz, a zsidósághoz, hanem ebből a kazár birodalomból származnak.

Tehát ugyanúgy pogányok Isten szemében,ugyanolyan pogány nép,mint bármelyik másik,az igazi vérszerinti zsidók, akik leginkább Ábrahámtól származnak azok Palesztina területén vannak,ezért akarják a földdel egyenlővé tenni a Palesztinokat a zsidók,

Erről szól ez az egész,közben Ukrajnába is ugye,mivel az is kazár birodalom volt,ezzel kapcsolatban is vannak összefüggések ezt majd a következő videóban beszélünk erről,hogy valószínűleg miért van most ez az ukrajnai káosz,háború,

Mi közük ezekhez a kazár zsidóknak, tehát az írásból is lehet látni, hogy ezek a zsidók, akik azoknak mondják magukat, de nem azok, ugye erről beszéltünk, hogy két oldalról ez mit jelent, illetve most már, ma már a modern tudomány által, DNS kutatás által is egyértelművé vált, több olyan tudós ember bizonyította ezt, akik ők maguk is zsidóknak hitték magukat,

Igazi zsidóknak de most már tudják, hogy vélt zsidók, ahogy ez a Benjamin Freedman mondta vélt zsidók, kazár Ashkenazim zsidók, és azok a keresztények, kereszténység, gyülekezetek, egyházak, emberek, akik támogatják ma Izraelt, azok sátánt támogatják, sátánt szolgálják, az ő tervét, hiszen a sémitai eredetű Palesztinában élő zsidókat akarják kiirtani,

1: 11. 40-től található Hitler és a Vatikán

Az egész cionizmus egy ördögi, sátáni találmány, a kereszténység, aki ezt támogatja az Isten ítélete alatt, van, ahogyan például Pat Robertson, vagy a B’nai Brittes páholy tag Németh Sándor, ugye a hit gyülekezete, vagy nagyon sok más keresztény is, őket használják a cionizmus kivitelezésére,amelyet a vélt zsidók otthon teremtő, tehát a kazár zsidók otthon teremtő programjának álcáznak,

 

1: 09: 38-nál található a Rothschild család címere

 

Ezt hitették el a hétköznapi vélt zsidósággal is, ez valójában Lucifernek, sátánnak a terve,

Megszerzi ugye Palesztinát, majd Jeruzsálemet a sion hegyével együtt, ahol ugye a 4. templomnak álcázott Ízisz templomba beülteti majd a valamelyik illumináti 13 vérvonalból, családból származó trónörököst, aki a világ királya lesz az Antikrisztus, hogy neki hódoljanak, neki engedelmeskedjenek az emberek, és így fogják imádni a sátánt, lucifert, tehát ez igazából a cionizmus terve,

A sok szerencsétlen magát zsidónak vélő emberkét használják föl erre, mert sokan, a többségüknek fogalmuk sincs erről, tehát értük is imádkoznunk kell, hogy Isten ezt nekik is mutassa meg, és terelje őket az igazi megváltójukhoz, a Krisztusunkhoz, Isten Fiához, ő rajta keresztül ők is üdvösséget kaphassanak majd,

És arra kérünk mindenkit szeretettel, hogy ne értsétek félre, itt nem antiszemitizmusról van szó, hiszen már erről is beszéltünk, hogy ez is egy nagy hazugság, nem fajgyűlöletről van szó, semmi ilyesmiről, egész egyszerűen az igazságról beszélünk,

Ez az egyik talán mondhatjuk nyugodtan, hogy a történelem legnagyobb becsapása, és legnagyobb hazugsága ez az egész kitalált zsidóság, az Izrael állama, a szent föld, hogy ők Isten népe.

 

1: 10. 37-nél a videóban a Balfour nyilatkozat.

Az egész holokauszt is,a holokauszt szó a latin vulgáta fordításban a holocausto, és az az égő áldozatot jelent,tehát azt mutattak be a holokauszttal valójában sátánnak,ez is egyértelmű,hogy tudjuk hogy a Hitlert is a Vatikán,a katolikusok,a cionizmus támogatta,

1: 11: 20-nál a videóban a holokauszt szó jelentése,

Tehát a történelemkönyvekből szinte semmi nem igaz a háborúval kapcsolatban, erről a Benjamin Freedman is beszél, azt is érdemes megnézni.

Tehát mi csak az igazságról beszélünk,ezek a tények cáfolhatatlanok,mindenki nézzen maga utána interneten,főleg angolul,de már magyarul is vannak cikkek,láttátok beraktuk a videóba,

Legyetek bölcsek, kérlelhetőek, kérjétek az Atyát, hogy erősítse ezt meg nektek szintén, ti magatok nézzetek utána, és miután ezt megértettétek, fölfogtátok, ne támogassátok a mai fizikai, testi Izraelt, ezt az egész törekvést, hogy felépítsék a templomot, stb., stb.

Ugye nyilván a vezetésről beszélünk, nem az egyszerű emberekről, sokszor elmondjuk, hiszen ők is be vannak csapva, imádkozzatok értük, hogy megmeneküljenek ettől a vérengzéstől, ettől az öldökléstől, ami rájuk vár, és főleg azért, hogy a Teremtő Atyánkhoz forduljanak a Krisztuson keresztül, az igazi Megváltón keresztül!

Köszönjük a megtisztelő figyelmet, Isten áldjon mindenkit!