- A MEGDICSŐÜLT TEST NÉLKÜLI ISTEN

 

Szeretettel köszöntök mindenkit a Reveal Hidden Reality youtube csatornán.

Ez alkalommal egy újra és újra visszatérő témával szeretnék foglalkozni, egy más fajta megközelítésből.

Ennek a hanganyagnak a címe: A test nélküli Isten.

Szándékosan nem azt mondtam, hogy Szentlélek, vagy Szent Szellem, ugyanis azt korábban sok-sok hanganyagainkon keresztül hallhattátok, és megtudhattátok, ez a Szentlélek, és Szent Szellem, amivel csúfolják, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezzel csúfolják az Istent, az ördögtől indítva az emberek, hallgatva a szabadkőműves Luciferiánus vezetőkre.

Ugyanúgy, mint ahogyan az ötvenedik napon a Páska után, amit ugyancsak szabadkőműves illumináti nyelven Pünkösdnek neveznek.

Ezen az ötvenedik napon, amikor is a test nélküli Istennek, azért beszélek test nélküli Istenről, mert ezzel kizárom azt a lehetőséget, hogy szentháromságról, a szentháromság okkult Luciferiánus tanáról győzzünk meg embereket.

Ugyanis mind azok, akik abban hisznek, hogy egy Isten van, és az egy Istenségben három személy, azok tudatokon kívül Luciferiánusi okkultizmusba, az okkult szentháromság imádatba esnek bele, és válnak az írásnak engedetlenné Isten beszédének, Isten fiának, magának az Isten beszédével szembe helyezik magukat ezzel a felfogással.

És így az emberek közül nagyon sokan, akik magukat valamiféle módon Istenkövetőnek, Istenben hívő embernek vallják, sajnos tudatukon kívül, tudat alatt okkultizmusnak és Luciferimádatnak a részeseivé válnak.

Tehát, ahogy arról beszélünk, hogy az Istennek van egy ilyen formája, egy létezési formája, egy ilyen alakja, hogy az Ő Megdicsőült Teste nélkül, mert ugye abból kell kiindulnunk, hogy Isten országában Isten ül a trónon, és uralkodik, kontrolálja, és uralja a világot, az univerzumot, mindent, amit Önmaga teremtett.

Tehát ebben a testi formájában, kézzel, lábbal rendelkezve, trónol az Ő Szent helyén.

Ebből adódóan, mivel, hogy az Ő jelenlétét Kerubok, és erős angyalok őrzik, hogy oda szentségtelenség, tisztátalanság és minden egyéb dolog, ami ellenkezik, és ellentétes az Isten természetével, ott az Ő jelenlétében nem kerülhet be.

Tehát a Kerubok ezt őrzik, az Istennek ezt a Dicsőséges Szent, és Tiszta Jelenlétét.

 Amelyben tulajdonképpen, ha bejuthatna bármi, ami tisztátalan, Szentségtelen, Istentelen, és engedetlen, és a Lucifernek a tulajdonságaival, természetével van átitatva, az ott minden meghalna, és ebből kifolyólag azt kell mondanunk, hogy Isten olyan nagy kegyelmű, hogy pontosan ezért, az Ő saját maga tökéletes Dicsőséges, Megdicsőült testében, mint ami a Krisztusnak van az Isten fiának.

Ugye miután feltámadt, az emberi test elmúlt és az alakját megtartva Dicsőségbe öltözött az Ő teste.

Tehát hallhatatlanná vált, romolhatatlanná vált, múlhatatlanná vált.

Tehát Istennek is egy ilyen Megdicsőült teste van, amire nem hat idő és tér, és az időben és térben levő fizikai és természeti biológiai törvényszerűségek nem tudnak hatni.

Sem gravitáció, sem tömegvonzás, semmi egyéb ilyesmi.

Ennél fogva Ő pontosan azért nem látogat el a földre, és ebben nyilvánul meg az Ő szeretete, és a kegyelme, mivel hogy ha Ő maga ebben a testi formájában, ebben a Megdicsőült Szentséges, Tiszta, Dicső formájában, amelynek a jelenlétében minden, ami bűnös, és tisztátalan, és szentségtelen, az Ő jelenlétében minden elég, és elporlad, és meghal, megszűnik.

Tehát ebben rejlik az Ő kegyelme a Dicsőséges Megdicsőült testben levő Istennek a mi Atyánknak, ebben rejlik az Ő kegyelme, és szeretete a föld és a földi élet, és a földi életben levő emberek felé, hogy Ő maga a saját személyes formájában nem jön be ebbe a világba, a mi világunkba.

Ugyanis ez a földi életnek minden aspektusa, és minden eleme meg van fertőzve az ördögnek a genetikájával, a rosszra való hajlamával, vérengzéssel, vérevéssel, gyilkossággal, bűnökkel, engedetlenséggel, Istennek való engedetlenséggel.

Ennél fogva, ha Isten betenné ide a lábát a földünkre, az egész föld elpusztulna.

Ezen belül megérthetjük, hogy ezért tökéletes Ő, mindenre hatni tudó, mindentudó, és mindenütt jelen lenni tudó Isten.

Ugyanis Ő meg tudja azt oldani, hogy elhagyja ezt a testét, ezt a Megdicsőült testét úgy, hogy még is ott van, de ezen kívül is tud létezni e nélkül a test nélkül, és ezzel a test nélküli állapotával be tud a világunkba jönni, úgy, hogy nem okoz kárt az Ő Dicsősége.

Ugyanis azt a dicsőségét, ami a mennyben van, amelyet Kerubok őriznek lángoló pallossal ugye?

 Amikor Istennek a Kerubja elzárta az utat Évától és Ádámtól, hogy visszamenjenek az Édenbe, és szakítsanak ismét az élet fájának gyümölcséről, hogy örökké élő bűnösként egyenek, és ettől Isten elzárta őket az Ő Kerubja által.

Tehát, ugyanúgy, ahogy az élet fáját elzárta az embertől, és egy Kerub egy villogó pallossal egy fénycsóva, vagy egy láng pallossal ott állt, és visszatartotta az embert, hogy ne próbáljon meg oda bejutni.

Ugyanezt a szerepet töltik be Isten országában az Ő Megdicsőült teste körül, ahogy Ő trónol Dicsőségben, Igazságban, Szentségben.

Ettől tartanak vissza a Kerubok mindent, hogy az Ő jelenlétébe szentségtelenség és tisztátalanság ne kerüljön.

Pontosan ezért volt szüksége az Isten fiának, hogy hagyja kiontani az Ő vérét, mert ez által a Szent és Tiszta, Szeplőtelen élettel Ő képes volt, az Atya meg engedte neki ez miatt a minősége miatt a Szent, tehát az Istennek félretett, Isten tulajdona.

Tehát a Szent szó ezt jelenti tulajdonképpen, hogy Istennek félretéve, Isten számára elzárva, elzártan, Isten számára megtisztítva, és félretéve a világ szennyétől, mocskától, szentségtelenségétől, Istentelenségétől, ez által Isten tulajdonává válva.

Tehát ezt jelenti a Szent szó maga.

Tehát Isten fiának a Szent élete, Tiszta, bűn gyűlölő, igazságtalanságokat nem tűrő élete tette lehetővé azt, hogy az Istennek a jellemével, tulajdonságával, személyes vonásaival bemenjen az Isten elé, és bemutassa az Ő áldozatát, amely kifolyt ezt a vért, és ezt a vért az Ő Szent és Tiszta élete miatt, amelyet az Atyának való engedelmességben élt le.

És ez miatt az Atya Szentje volt, tehát az Atya félretettje volt, ez miatt Ő bemehetett az Isten jelenlétébe.

A Kerubok bele engedték Őt anélkül, hogy meghalt volna és elpusztult, volna.

Tehát ezt kell megérteni, ezért fontos megérteni, hogy Isten miért választotta azt, hogy ebben a világba úgy jön be a világunkba, hogy hátrahagyja az Ő megdicsőült Szent testét, amelyeket Kerubokkal őriztet, és ebben rejlik az Ő Isteni mivolta, hogy Ő, a még Test nélkül, Kerubok nélkül, dicsőség nélkül bejön ebbe a világba.

És Ő tud mindent a földön zajló dolgokról,és mindenre hatni tud,és ugyanabban az időben,ahogyan a mennyben jelen van, úgy a földön is ugyanabban az időben jelen van.

Tehát ezt csak egyedül Ő maga tudja megtenni, ebben az Ő test nélküliségében.

És ezt azért választotta, ebben is megnyilvánul az Ő szeretete, az Ő kegyelmessége irántunk, hogy Ő neki jelen kell, hogy legyen ebben a világban.

Ugyanis Ő maga irányítja az emberi történelemfolyását, tartóztatja vissza a gonoszság erejét, és engedi az igazságot felszínre kerülni.

Bármennyire is akarja Sátán és az ő emberei, az ő szolgái, az illuminátista szabadkőművesség, Jezsuiták, rózsakeresztesek, és máltai lovagrendesek.

 Bárkik, ezek a gonosztevő Luciferiánusok bárhogy is próbálják el fojtani az igazságot, és bibliát hamisítani azért, hogy az okkultizmusnak, és a Jézabel- féle okkult tanoknak az elemeit behozzák, és azzal beoltsák az embereket, és így egy ilyen kereszténynek nevezett hamis vallást, egy okkult vallást hozzanak létre, amelynek valójában semmi köze az Isten fiához, és az Isten dolgaihoz.

Ez egy óriási szemfényvesztése és trükkje az ördögnek.

Tehát ebben nyilvánul meg Istenünknek, az Atyánknak az Ő szeretete, irántunk való kegyelme, hogy azt választja, hogy a világunkba, az Ő megdicsőült teste nélkül, a trónszék elhagyása nélkül bejön, és ez által számot vet minden pillanatban, minden másodpercben a világ minden pontján jelenlévén kontrollál mindent.

És ebben a formájában senkinek nem kell félnie a földön Ő tőle, hogy a bűnei miatt elpusztulnának az emberek.

Ugyanis Ő ebben az állapotában, Ő neki a jelenléte nem okoz pusztítást, és nem hal meg az Ő jelenlétében a bűnös világ, az Ő Szent és Tiszta természetében, így kapcsolatot tud teremteni az emberekkel.

Tehát ez a legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk a test nélküli Istennek a létformájával kapcsolatban, ami leginkább…

Tehát amikor Isten ebben a test nélküliségében mozog, ugye, mivel hogy Ő kitölti az egész föld teljes légkörét, minden részét ezzel a fajta jelenlétével, és így kontrollálja a biológiai folyamatokat, földrajzi folyamatokat.

Tehát mindent így tart az Ő hatalma, és irányítása alatt, ebből fakadóan azt mondhatjuk, hogy amikor Ő megmozdul, tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, hogy az Ő láthatatlan testének a megmozdulása, ahogy Ő megmozdul a föld légkörében.

Ebből az Ő megmozdulásából tulajdonképpen, tehát ahogy például az ember a testével, mozog, jár, kel a földön ugye, hogy ha elszaladunk valaki mellett, akkor azt úgymond megcsapja az elfutó embernek a szele.

És ugyan így van Istennél is, hogy amikor Ő megmozdul ebben a világban, akkor bizonyos értelemben véve légörvények keletkeznek.

Most tudom, hogy ez futurisztikusan hangzik, vagy ez ilyen túl vesézett, túl magyarázott dolognak tűnik első hallásra.

De ha belegondoltok, és számba veszitek azokat az igeverseket, amelyek erről tanúskodnak, akkor meg tudjuk érteni, valójában ez van, amikor Ő elindul, és megmozdul, evvel a fizikai test nélküliségével ugyanúgy légörvény keletkezik, és ebből fakadóan történt például Mózesnál, hogy erős szél formájában kiszárította a vörös-tengernek azt a részét ahová az izraeliták.

Ugyanígy erős szelet támasztott Isten, erős szél formájában a fürjeket vitte el.

Azt hiszem, ha jól emlékszem az Ószövetségben is így etette meg az izraelitákat, és ugyanebben a szél formájában vett jelenlétet, és lakozást abban a felházban, ahol a 11 tanítvány összegyűlt, eleget téve Isten fiának, a parancsolatának és utasításának ugye?

Mielőtt felemeltetett és elment, akkor Ő azt mondta, hogy: maradjatok együtt Jeruzsálemben, várjátok be az én Atyámat, az én Atyámnak az Ő eljövetelét.

És ennek az utasításnak engedelmeskedve a 11 tanítvány ebben a felházban voltak, ahol ott volt ugyanúgy a Megváltónak az anyja, Jehosua, vagy Iészúsznak a földi édesanyja Mária, és vele együtt más személyek is voltak.

Azt is olvashatjuk, hogy velük együtt 120-an voltak ebben a felházban.

És hát egy nagyon érdekes dologra szeretnék majd kitérni, ami óriási megtévesztést okoz, vagyis hát ezt az eseményt kihasználva, félremagyarázva szándékosan, beleütve egy okkult teológiát, így agy mosva, a magukat keresztényeknek nevező embereknek a felfogását, és gondolkodás módját.

Egy meglehetősen borzalmas Luciferiánusi tantételt hoztak ebből létre a szabadkőműves, illuminátista nyelvészek, akik a bibliára specializálódtak, hogy hogyan rontsák meg az embereknek az elméjét és felfogását, azzal a teológiával, amire nemsokára fényt fogunk deríteni ez által a témakörnek a kivesézése által.

Tehát amikor az Atya a test nélküli formájában, ugye azt mondja az írás: Az Úr szél volt, és eltelítette azt a felházat, ahol össze voltak gyűlve a 11 tanítvány, és velük együtt voltak 120-an, és ott voltak asszonyok is, akik együtt voltak az apostolokkal.

Tehát erre az időre nagyon fontos megjegyezni, hogy ebben az időben azok, akiket Isten fia, az Atya vezetése által kiválasztott a 12-őt, ebből kiesett Júdás, elhullott, meghalt.

Majd ezek után beválasztottak egyet, ő mártírrá vált, és így megint 11-maradt.

Tehát ezek így 11-en ott voltak a felházban, amikor az Atya a test nélküli Formájában megérkezett, és lakozást vett közöttük.

Tulajdonképpen erre az állapotra, amikor az Atya a fiú által elküldte az Ő tanítványait, akik ettől a naptól fogva már nem tanítványok voltak, hanem küldöttek.

Tehát Istennek a követei voltak,ezt a görög,ezt apostolosnak hívja,ebből csinálták ugye,koreografálták a kedves szabadkőműves nyelvészek az apostol szót,amit úgy adtak be az emberekbe, úgy oltottak be,hogy ez egy ilyen kiváltságosság, egy rang,egy privilégium.

Hol ott valójában tulajdonképpen ez egy életforma.

Tehát apostolosnak lenni, Istentől küldöttnek lenni, ez egy életforma, amely Istennek való engedelmességben nyilvánul meg, hogy Isten a küldötteként használja mindazokat, akik bevégezték az Isten által megszabott időben a tanítványságnak az időszakát, és ebből az osztályból egy másik osztályba lépteti az embert vagy embereket.

Az Ő saját maga szuverén döntése, és elhatározása szerint, és miután fel avatta őket Isten, tehát megtanította őket azokra az eszközöknek a használatára, amit Ő maga adott a tanítványoknak, bárkit is választ ki erre az Isten.

Tehát ezeknek, az eszközöknek a használatára és a jellemvonásukon csiszolt az Isten a tanítványsági idő alatt.

Az Istentől rendelt időben ezek a személyek mindannyian, nem csak az Apostolok cselekedetében, hanem a mai napon is, mindazok Isten küldötteivé válnak.

Érdemes megjegyezni, hogy Lukácsnál, amikor is Zakariásnál bemutatták merítő Jánost, akkor azt mondja az írás róla, hogy: Az Úr elküldte Jánost, mint az Ő követét Önmaga előtt. Ugye?

Tehát ebből is lehet látni azt, hogy vannak tanítványok, és vannak küldöttek.

Tehát a tanítványokból válnak bizonyos személyek az Isten küldötteivé, akik képviselik bizonyos helyeken, bizonyos időben, bizonyos eszközök által képviselik az Istent, és Isten utasításának eleget téve, ezek a küldöttek azt hajtják végre, amit személyesen specifikusan Isten, elvégzendő feladatként adott ki az elküldötteknek, tehát az apostoloknak.

Tehát visszatérve az ötvenedik napra a Páska után, amikor is Isten fia megígérte a tanítványoknak, hogy az Ő küldöttévé való avatásukat maga az Atya fogja véghez vinni, saját maga jelenlétével, amikor is ezek a tanítványok az engedelmességüknek a…

Tehát a tanítványság időszakában, a legutolsó pillanatban bizonyságot tettek az ő engedelmességükről.

A zsidóktól való félelem miatt, ugye üldözés volt abban az időben, Jeruzsálemben.

Mindenkit, aki Krisztuskövető volt, az Isten fiának a követője volt, azokat bebörtönözték, ugye már működött a Pál féle hadjárat, a Saul féle hadjárat, és a főpapok az írástudók, a szadduceusok, a farizeusok.

Tehát mindannyian azon dolgoztak, hogy mindenkit elkapjanak, és ha lehet, akkor elnémítsák ezt az új, számukra vallásnak nevezett mozgalmat, hogy ne terjedjen az Isten fiának a hátrahagyott tanításai, és az Ő általa kijelentett igazságok ne terjedjenek, ne hogy elveszítsék a hatalmat.

És mivel hogy engedelmesek voltak, és ott maradtak Jeruzsálembe, tehát a félelmük ellenére ott voltak elbújtak.

Tehát az írásból látjuk hogy ők féltek, és ezért megbújtak ebbe a felházban.

Együtt voltak Jeruzsálemben, és ez miatt az engedelmességük miatt, az Atya azzal jutalmazta az ő engedelmességüket, hogy az Isten fiának a kijelentése alapján, ahogy ezt Ő megígérte, hogy az Atya el fog jönni test nélküli formában, amit az illuminátisták Szent Szellemnek fordítgatnak.

Éppen hallgatom az mp3 formátumban a hangos bibliát magyar nyelven, és meg vagyok döbbenve, hogy 90%-ba, 98%-ba mindenhol, ahol az eredeti görög pszüché-ről beszél, tehát az ember lelkéről beszél, ott ez a modern mozgalom, nem tudom hogy milyen fordítás alapján mindent pneumára fordítottak, és hogy létjogosultsága legyen annak, hogy ők állandóan minden szavajárásukban a szellemet emlegetik.

Tehát ezt, hogy belesulykolják az emberekbe.

Sajnos azt is lehet látni, hogy az egész országban a magukat kereszténynek nevező embereknek a 90%-ában mindenkiben így él, hogy Szent Szellem.

Tehát ezt, ahogy említettük, a nyelvész okkultista szabadkőműves nyelvészek találták ki Istennek a megjelenési formáját ami „szelet kavar”vagy huzatot csinál,úgy is mondhatnánk ezt a megjelenési formáját.

Ebbe bele toldottak egy L-betűt,és hozzátettek egy M betűt, és így szépen a szellőből,vagy Isten szeléből csináltak szellemet.

Tehát lehet látni ezt a nagyon ravasz ördögi trükköt,és a következőben meg is fogjátok érteni,hogy miért csinálták ezt pontosan.

Tehát, már sokadszorra visszatérve ehhez az ötvenedik napi Páska utáni eseményhez, az Atya ejött, tehát a fordításokkal ellentétben, a szabadkőműves fordítások ellenére.

NEM ISTEN FIA KÜLDTE EL AZ ATYÁT, mint egy az Atya fölött levő, hatalommal bíró Isten.

Nem maga küldte be az Atyát, mint egy koboldot, hanem maga az Atya jött el, saját maga akarata szerint, és az Ő jelenlétével jutalmazta meg azokat, azt a 11-et, akik ott voltak.

Mellékesen meg kell említeni, hogy amikor az okkultista szabadkőművesek szótára szerint Szentlélekkel való betöltekezésről, és Szentlélek kiárasztásról van szó, vagy Szent Szellem kiárasztás, Szent Szellemmel való betöltekezésről van szó, akkor az itt szereplő szavak nem arról beszélnek, hogy az ember válik teljessé, tehát az ember belseje telik meg az Istennel, mint Szent Szellemmel, hanem az ember válik teljessé az Isten jelenlétével.

Tehát ez is egy okkult fogás, okkult trükk, ugyanis ez is az okkult misztériumvallásoknak az egyik Luciferiánus taneleme.

Ezt most csak meg említem, hogy a napokban néztem egy filmet, talán láttátok többen is egy Jackie Chan film.

Maga az egész film nem érdekes egyébként, csak egy dolog miatt jutott eszembe, és néztem meg újra, mivel én ezt korábban láttam ezt a filmet onnét eszembe jutott egy film jelenet.

Tudniillik az, amikor Jackie Chan ebben a filmben Forbidden Kingdom hogy ha jól emlékszem.

Arról beszél, a fiatal srácnak, aki mély megszállottja a küzdőművészeteknek és visszamegy a múltba, a majom királynak a varázsbotjával vagy nem tudom hogy miével.

Visszamegy a múltba, hogy visszaadja, és életre keltse ezt a majom királyt, aki legyőzi majd a gonoszat.

Tehát már ennek a történetnek már maga a jellege egy teljesen okkultizmussal teletömött hollywoodi varázsműhelynek a propaganda filmje.

Ebben a filmben van egy jelenet, amikor Jackie Chan tanítja az okkult misztérium filozofiára a fiút, és azt mondja neki, hogy azért nem tudsz tanulni, mert a te edényed tele van sok minden fölösleges dologgal, és ezt ki kell önteni, hogy tele tudjuk vízzel önteni, hogy az majd kiáradjon.

Ugye rémlik valami ebből az okkult teológiából? Igen

Nem csak a Lucas féle módon propagálják az okkultizmust a Jedi visszatérbe, amikor is a Jedi powerbe(erő) Joda mester emelgeti a Skywalkernek a hajóját, ahogy ezt másik hanganyagban is meg említettem.

Hanem képszerűen meg kell ezt is eleveníteni filmen, hogy még inkább bevésődjön az emberek elméjébe, nagy propagandával az, hogy igen is be lehet töltekezni valamiféle szellemiséggel.

És csak az a lényege, hogy ki kell hányni, ki kell dobni a korábbit, hogy az, az új szellemiség bejöhessen az ember életébe. Ugye?

 És ez meg lehet látni, hogy Isten soha nem akar operálni olyan eszközökkel, amelyeket az ördög utánozni tud, vagy rá tudja fogni, hogy az az ő maga eszköze, és az Isten lopta el tőle, és ugyanúgy fordítva.

Isten ugyancsak nem akarja azt, hogy az Ő munkájában olyan eszközök legyenek használva, az Ő tervében, amelyek bárkit is emlékeztethetnének az ördögnek, a munkásainak az eszközeire.

Ugye, agykontroll, Kundalini Jóga, Mantra imádkozás, tehát az ál-nyelveken szólás.

A Kundalini Jógával való, Shekina démonnal való betöltekezés, amit szépen elhitettek mindenkivel, hogy ez a Szentlélekkel való betöltekezés.

Tehát ezer dolgról beszélhetnénk, hogy milyen formában van okkultizmus a ma kereszténynek nevezett egyház rendszerekben, történelmi egyházakban, gyülekezetesdiben.

Aki fogja, és veszi a fáradtságot és előszedi az eredeti iratokat, kevesebb, mint fél óra alatt leleplezheti az eredeti iratok által azt a sok szemetet, azt a sok hazugságot, amit ebbe a szegény bibliába beletömtek.

Csak azért, hogy kereszténység név alatt, kereszténységnek álcázva, egy halom okkult teológiát adjanak be az embereknek és hagyják őket, hogy az által éljenek, hogy az által el vannak szigetelve, el vannak rekesztve az Istentől.

Tehát amikor ők ott voltak, akkor tulajdonképpen nem az Isten ment beléjük, ahogy ezt tanítják.

Ugye, mert ennek a Jackie Chan féle filozófiának, tulajdonképpen ez a betöltekezős, Szentlélek betöltekezős okkultizmusnak az eredete, onnét ugyancsak távol keletről Buddhizmusból és Indiából a Hinduizmusből származik.

Tehát azt, ahogy Jackie Chan említette, hogy meg kell üresíteni magunkat, hogy beteljesedhessünk, betöltekezhessünk, és az kiáradhasson belőlünk.

Senki nem gondolkodik azon, hogy ha ez igaz lenne, a valóságos igazi értelembe vett Krisztusi tanokban, hogy nekünk be kell töltekezni, és föl kell töltődni valamivel, hogy az kiáradjon belőlünk, és ez maga az Isten, mint Szent Szellem.

Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy az ember magában hordozza a minden tudás képességét, az Istennek azt a természetét, amivel mindenütt jelen tud lenni, mindenre hatni tud.

Tehát tulajdonképpen itt teljesedik be a Miche- féle, ember fölötti ember filozófiának a tana, itt ötvöződik egybe ebben az álkeresztényi okkultizmusban a távol keleti filozófia, és az európai filozófia, hogy az ember, az egyed fejlődés során, eljön a pillanat, amikor fel lép az Istenné válásnak a szintjére.

Megnézhetitek,megérthetitek,remélem, értitek,hogy miről beszélek, és eltudjátok fogadni értelemmel, erről meggyőződve,hogy az okkultizmusnak a tantétele az,hogy az ember valamilyen technikákkal valamilyen fajta viselkedés móddal elérheti azt,hogy az Isten beleköltözzön,és magában hordozva az Istent,meditációval,relaxálással,és egyéb módon egyéb ilyen technikákkal.

Okkult misztériumvallásnak a technikáival elcsendesedve meg tudja magában hallani, a belőle kibeszélő Istent, és így maga az ember Istenné válik.

Ugyan ezt a kereszténységben így ezt nem mondják így ki, de a lényege egy és ugyanaz.

Viszont hogy ha ezt megfordítjuk és megnézzük, hogy Istennél ez hogyan működik, hogyan szeretné az Isten, hogy működjön az Ő terve szerint, és ezt hogyan írja le az írásban.

Teljesen azonnal szembe ötlő kell, hogy legyen a különbség, még az okkultista misztérium vallásoknal a hit világában ugye az van, hogy be kell töltekezni, el kell érni, hogy az istenség, ami valójában nem más, mint az Antikrisztusnak a szelleme, hogy az, bele kerüljön az emberbe.

Ugye, mindenféle trükköt kell alkalmazni, meditálást, relaxálást.

Angolul már a gyülekezetekben ugye járva, a torontói Airport churchben, sajnos abban az időben ezeket még nem tudtam, és én magam is részt vettem ezeken, a dolgokon, és szemtanúja voltam annak, tehát ők találták ki ezt az úgynevezett soaking-t, ami magyarul azt jelenti, hogy el kell áznod, a Szent Szellemtől ugye.

Az, az érdekes, hogy az Isten beszédében a Szent Szellem sohasem szerepel víz szimbólummal helyettesítve, amit ők Szent Szellemnek neveznek.

Tehát Isten, a test nélküli Istennek a megjelenési formája soha sincs az írásban vízzel szimbolizálva, annak ellenére sem, hogy most tudom, hogy jönnek az okkultisták által beidomított versekkel egyesek, hogy: akik pedig hisznek, azoknak a belsejéből élő víznek folyamai áradnak, amelyet mond vala a Szent Szellemről, amelyek veendők valának.

De 99%-uk akik erről beszélnek, fogalmuk sincs, hogy miről beszél.

Ha valakit érdekel, akkor egy másik alkalommal szeretnék erről beszélni, mert most nem ez a gyökere a témának, amiről beszélni szeretnék, hanem az tulajdonképpen, hogy miért hamis tanítás, miért okkultizmus ez az állítólagos Szent Szellemmel való betöltekezés.

Ugyanis Isten nem szellem, hanem Istennek a test nélküli formája az Ő megjelenése, ahova Ő elmegy és látogat, és erőteljesen koncentrálódik az Ő jelenléte.

Tehát, tulajdonképpen nem az emberek teljesednek be az Istennek a szellemével.

 Ugye, mint ahogy a Jackie Chan féle Taoizmusnak, és buddhizmusnak az okkult tanából behozva ezt a kereszténységbe, ahogy a Derek Prince is, a nagy szabadkőműves ál-tanító által is.

 Be agymostak szinte mindenkit, és foglyává ejtették ennek az okkult tanításnak.

 Emlékszem rá, én is olvastam, és hallgattam ezeket, a kazettákat, hogy ugye mi olyanok vagyunk, mint az edények, és akkor vizet kell beletölteni, és amikor már kicsordul a víz, akkor az azt jelenti, hogy a Szentlélek már csordultig van bennünk, és akkor jönnek ezzel a Zsoltár idézettel, hogy párosítsák valamivel, megpróbálják alátámasztani az ő okkult tanukat, hogy csordultig van az én kelyhem.

Ugye, ha jól emlékszem a Zsoltárokból idézve.

Iszonyat, hogy mennyire ravasz, és dörzsölt az ördög, és hogy mennyire ki vannak képezve az ördögtől azok, akik ezeket, a teológiákat az emberek agyába becsöpögtetik, és mennyire siralmas azt látni, hogy az emberek meggyőződve arról, hogy betöltekeznek Szentlélekkel, amikor csak akarnak ott, és ahol csak akarnak, és csak abban az időben, amikor akarnak.

Mintha nem is az Istentől lenne ez függővé téve, az Ő saját maga akaratától.

Tehát az ember szabadon garázdálkodhat az Istennel, mint egy ilyen ini mini time-i kis Istenkével, ugye hogy zsebre vágják az Istent.

Tehát ez egy hihetetlen egy ördögi felfogás és tanítás, hogy az ember úgy bánhat az Istennel vagy a Szent Szellemmel, ahogyan csak a saját maga kívánsága és kedve tartja.

Mikor megfordultam ezekben, az okkultista gyülekezetekben és akkor üvöltöztek, hogy: Most tölts be Szentlélek!

Most űzd ki belőle a gonosz démont Szentlélek!

Most a Jézus nevében!

Tehát parancsolgattak az állítólagos szentléleknek, tehát már ez maga nevetséges, és ez már maga Szentlélek káromlás, vagyis Isten jelenlétének a káromlása.

És pontosan ebből fakadóan fogadták el az emberek, azt az ugyancsak Lucifer trükköt a szabadkőműves prédikátorokon keresztül, meg a szabadkőműves nyelvújítokon keresztül, hogy az Antikrisztus félre fogja tolni az Istennek a lelkét, és így az Istennek, a lelkének már nem lesz helye a világban a Szent Szellemnek.

Ezért a Szent Szellem elviszi magával az Antikrisztus megjelenése előtt, elviszi magával az egyházat.

Ugye értitek, hogy épül egymásra, milyen részletesen összecsiszolva, lépésről-lépésre húzzák be az embereket ebbe a sötét alagútba, ahol aztán kifosztják őket lelkileg.

Tehát ez egy hihetetlenül nevetséges, és abszurd dolog, hogy az Istent magát, a Megdicsőült test nélküli Istent, az Atyát, bárki, főleg egy nyavalyás ember, egy féreg, az Antikrisztus, és az ő birodalma ide-oda tudná tologatni a saját maga akarata szerint.

Ebből láthatjátok, és megérthetitek, hogy mennyire okkult ez a felfogás, ez az ál-Szentlélek betöltekezés és beteljesedés meg ilyesmi.

Mivel ennek az a végén az eredménye, hogy oda lyukadnak ki, ezt kicsiszolva, ezt a Szentlélek betöltekezős hókusz-pókuszt, hogy az emberek ezért fognak hinni az elő-elragadtatástanban, mert el fogják hinni, hogy hát az Antikrisztus megjelenésével félre fogja tolni azt, aki az ő megjelenését még megakadályozza, és ez által, ahogy el lesz zavarva a Szent Szellem, vele együtt masírozik ki a gyülekezet is.

Csak nevetni tudok komolyan mondom kínomban, ha csak belegondolok ebbe az okkult ördögi teológiába,ebbe az eszmefuttatásba, hogy,hogy épül egymásra az összes ugye.

Az okkult szentháromságtannal együtt.

Ha megnézitek az eredeti iratokat, most csak kitérek már arra, hogy mekkora hazugság az egész, mivel ha megnézitek az eredeti görögöt, megláthatjátok, hogy ebben a részben, ahol arról beszél az írás, hogy: hárman vannak a mennyben, az Atya a fiú a Szentlélek.

Ez az egész benne sincs az eredeti görögben a legnagyobb megdöbbenésetekre mondom, és ezt bizonyítani tudjuk.

És ti magatok győződhettek meg személyesen, és szeretném is, hogy ha ti magatok, úgy forgatnátok az írást, ahogy csoportjainkban ez már szinte kötelező érvényű, hogy bármilyen fordítást olvasunk, ahhoz mindig az eredetit oda tesszük, és arról nézzük meg, hogy amit olvasunk, amiben hinnénk, és megértenénk, hogy hogy működik.

Az írás alapján, azt először mindig összevetjük az eredetivel, mint a Béreabeliek.

Sajnos, meg fogjátok látni a következőben, fogunk készíteni egy újabb anyagot a bibliahamisításról, hogy csak az elmúlt pár nap alatt egy tucatnyi hamisításra bukkantunk rá.

Olyan dolgok vannak a bibliában, amelyek az eredetiben benne sincsenek.

És ezeket azért tették bele a bibliába ezek az okkultisták, hogy az ő okkult tanaikat, mint régen rómában ugye, a különféle okkult vallásokat ötvözték a Krisztusi tanokkal a Krisztusi tanoknak látszó eretnekségekkel, és így megfertőzték a Krisztuskövetőket, eltávolították az Isten fiának a követésétől, viszont okkultizmusba sodorták őket, és az okkult népeket, az okkult hagyományokat, gyakorló népeket, pedig ugyanúgy barátságban megtartották egymással.

Így tudták kontrolálni az egész Római birodalom fennhatósága alatt levő mindenféle elegy-belegy népeket.

Tehát nézzetek utána, győződjetek meg, hogy nincsen a bibliában benn szentháromság-tan, ugyanúgy nincsen az, hogy Szentlélekkel betöltekezünk.

Ugyanis nem arról van szó, hogy az Isten arra vágyik, hogy az emberbe lakozzon, hanem arról van szó, hogy az Isten azt akarja, hogy az Ő jelenlétével az emberek átitatódjanak, és az ő természetük megváltozzon, mert az Ő jelenléte, az Istennek a test nélküli, megdicsőült test nélküli Isten jelenlétében az emberből kiírtódik az a sok fajta Luciferi felfogás.

Tudat alatti Luciferizmus, Luciferimádat, szabadkőműveseknek, az illuminátistáknak a teológiáiknak a hazugsága.

Az ember agyából egyszerűen kiég, és teljesen az Isten fel fogása szerint fogja érteni az írást anélkül, hogy ezt bármilyen Benny Hinn, Joel Osteen, Kenneth Hagin, Conneth Copeland, Dollar Creflo, Marilyn Hickey, és egyéb más okkultista ál-tanítók magyaráznák az írást.

Ugye, mindig előjönnek valami újabb és újabb ötlettel, hogy valami újat kreáljanak, amit elbírnak adni.

Felejtsétek el, vegyétek elő az eredeti iratokat, és szánjatok rá időt, áldozzatok az Istennek az időtökből, ahelyett hogy foci meccset néztek, ahelyett hogy az Usi catche witing-ot nézitek a sok hülyeséget.

Áldozzatok annak az Istennek, aki már áldozatot mutatott be értünk!

Áldozzatok neki azzal, hogy a minden napotokból fél órát, egy órát, két órát annak áldoztok, hogy kutatjátok, és böngészitek az eredeti alapján azokat az iratokat, amiket eddig elfogadtatok hamisíthatatlan tekintélynek, amit szándékosan elénk raktak.

Megfogtok, döbbeni, hogy mennyi hamisítás, mennyi hazugság van benne.

Csak említenék egy másikat, ugye amikor is a tanítványok közül ketten azt mondták, hogy kérjünk e tüzet ezekre, az emberekre, és akkor a Megváltó Isten fia pedig azt mondta: Hátra fordulván megdorgálta őket, és ott befejeződik az eredeti irat, és ezek a drágalátos Luciferiánusok pedig hozzá tették, azt hogy: Nem tudjátok, hogy mi némű szellem lakozik bennetek?

Tehát ezt is beletűzték azért, hogy elhiggyétek azt, hogy az Istennek a szelleme, hogy Isten, mint szellem beleköltözik az emberbe, és menél többet ezt a sok hazugságot olvastuk, és ez alapján kialakult egy ilyen elképzelés bennünk, hogy az Isten bennünk lakozik, mi már annyira szentek vagyunk, hogy az Isten sóvárog, hogy bennünk lakhasson, mert bennünk olyan dolgok vannak, ami esetleg Ő neki nincs.

Tehát ez egy olyan nevetségesség, gondoljatok bele, hogy az ember még úgy is mennyi bűnt követ el, mennyit vétkezik, hányszor kell bocsánatot kérnünk naponta, több mint 777-szer kellene, hogy úgy állhassunk az Isten előtt, hogy a fiára nézve az Atya azt mondja, hogy elnézem, megbocsájtom ezt most neked, de csak, azért, mert akkor régen az én fiamnak a vére kifolyt.

Gondoljatok bele, hogy az, az Isten, aki az Ő országában, Dicsőségben nem akarja az Ő lakóhelyét megosztani

Bűnnel, szentségtelenséggel, tisztátalansággal, paráznasággal, lopással, csalással, hazugsággal és egyéb ilyen dolgokkal.

Gondoljátok, hogy ugyanaz az Isten, az bekívánkozik a világunkba csak azért, hogy bennünk lakjon, bűnösökbe, akik naponta megszomorítjuk, elszomorítjuk a cselekedeteinkkel?

Az Isten nem egy olyan valami, vagy valaki, aki néha belénk költözik, aztán utána elmegy, elmenekül, látva a mi Istentelenségünket, aztán amikor ha jól viselkedünk, megint visszajön, visszaoson, és megint albérlőként ott lakik a belsőnkben.

Tehát ez az egész, ez a Szentlélekkel való betöltekezés hamis história, és pontosan azért kell, hogy elhitessenek benneteket, hogy kell, hogy érintkezzetek természetfölötti lényekkel, vagy lénnyel vagy, személlyel, amit belecsomagolnak a test nélküli Istennek, mint Szent Szellemnek a borítójába ugye.

Azon csodálkozom egyébként, hogy akik részt vesznek ezeken az ál-betöltekezésekben, meg se fordul a fejükben, hogy belegondoljanak vajon milyen esemény lehetett az, amikor az apostolok, tehát az aposztoluszok az Isten küldöttei, az Isten fiának a küldöttei, az ötvenedik napon a Páska után abban a felházban teljessé lettek az Isten jelenlétével.

Ugyanis amikor olvassátok azt a több tucat igét, amit szoktatok nekem küldeni, ahol Szent Szellemek vannak, meg beteljesedés, meg teljessé válás, ugye

Bele sem gondolnak sokan, hogy az valójában milyen esemény volt,hogy az járt e valamilyen fizikai együttjáróval?

Tehát az emberek tényleg úgy remegtek, úgy halandzsáztak és őrjöngtek, mint ahogy ma bementek a különféle Luciferiánusi illumináti gyülekezetekbe és egyházakba, és látjátok az embereket ott őrjöngeni?

Én már csak azért is utána néztem az eredeti szavaknak, hogy amikor is arról ír az írás, például, hogy a kedvenc modern pünkösdista, hogyan is szokták ezt olyan nagy fennhélyázva, olyan nagy ájtatosan, és olyan nagy dicsőségesen mondani, ahogyan magukat szokták éltetni, és propagálni, reklámozni ezek a szabadkőműves vezetők, hogy karizmatikus pünkösdiség, és modern karizmatizmus stb.ezek az okkultisták.

És akkor mondják, hogy: és akkor Péter Szentlélekkel megtelve, és akkor ebből kikerekítették a Szentlélekkel való betöltekezést.

Akkor, amikor Lukácsnál is azt mondja, hogy merítő Jánosról beszél, és akkor azt mondja az írás, hogy hát: Nem iszik részegítő italt, és betelik Szentlélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.

Ez a betelik szó, hogy ha megnézitek az eredeti görögben, mindig van az egyik görög szó a pléto a másik, pedig a pléresz, ez a két kifejezést használja azzal, amikor arról szól az írás, hogy az ember az Isten jelenlétében teljessé válik az Isten jelenlétével.

Tehát az Istennek a jelenléte abban a környezetben, abban a legmagasabb fokra hág, és az Istennek abból a fajta jelenlétéből ezek a jelek és csodák áradnak.

Nem az ember belsejéből, és nem az ember kézrátételéből, ahogy ezt az okkultisták használják.

Itt mindig a pléresz, és a pléto görög szavaknál, amikor is Jézus megtérvén a pusztából, Szentlélekkel lett tele, ugye tehát itt is Pléresz.

A pléresz szónál a következő magyar szavak szerepelnek: teli, teljes, hiánytalan, és egész.

Tehát ezt nem lehet egy ilyen folyadékos dologra mondani, hogy hiánytalanná válik, viszont az Isten jelenlétével kapcsolatban, amikor az Istennek a jelenléte annyira erősen koncentrálódik, hogy a földi formában a legmagasabb szintet éri el az Istennek a Dicsőséges jelenléte, Megdicsőült test nélküli formájában.

Aminek is a jelenlétében ugye történt, ez, hogy zúgó szél támadt, és az apostolok, tehát az aposztoluszok feje fölött tüzes lángok voltak.

Majd később ugye az Istennek a jelenlétének ebből az erős koncentrációjából fakadva, és ebből utasítva az aposztoluszkat, Ő kiküldte őket az utcára, hogy beszéljenek azoknak az embereknek, akik a különféle nemzetekből ott voltak éppen a vásárba, a piactéren, hogy azok elmondják hazamenve az Istennek a nagy dolgait.

Tehát itt erről volt szó, az Isten jelenlétével való beteljesedés.

Tehát itt nem Szentlélek és Szent Szellemmel való betöltekezés és túlcsordulásról van szó, ahogy az,az okkultista tanokból következik, hanem az Istennek magának a jelenlétének az erős koncentrációjában ember belép, ebbe az állapotba, és az Isten által kívánt, és elvárt, reakciót hajtja végre az Isten, és hozza létre azt a szituációt, amit Isten, maga az Ő jelenlétéből fakadó erőkkel, jelekkel, csodákkal létre akar hozni.

És itt nem arról van szó, hogy kiáramlik a nagytudásúaknak a kezén keresztül az erő, és akkor menekülnek a démonok és stb, stb.

Pontosan azért tanítják azt az embereknek, hogy be kell töltekezni, úton-útfélen ahol csak szomorúság fog el, és akkor azonnal te magad beteszed a kazettádat, hallgatsz egy kis zenét, fölspanolod magadat, elkezdesz ugrálni, bégetni, ugatni, stb stb.

Üvöltözől mint egy féleszű, és akkor utána egy ilyen jól eső érzés áthat, betöltekezel ezzel a szellemmel, Shekinának ezzel a kedves nőnemű szellemével, és akkor igazán ettől kezdve szaladgálhatsz a te pásztoraidhoz, szabadulásért.

Ez a másik legnagyobb pardox egyébként, hogy ezekben a karizmatikusnak nevezett Luciferiánusi központokban, az emberek mindenki betöltekezik, írja itt mindenki ilyen az ő saját maga bizonyságával: Igen is én betöltekeztem, a barátaim is betöltekeztek, egy nagyon frankó érzés, és stb stb.

Ekkor úgy belegondolok, hogy utána a következő héten, vagy még rögtön utána egy ilyen betöltekezés után, viszont megy a pásztorkájához, és akkor megkéri a pásztorkáját, hogy: pásztor, hidd el, ahogy ez az Izraelitáknál volt divat.

Ugye, amikor az Isten fiát hívták a Jairusnak a házához.

Vagyis pontosabban nem, nem jól mondom bocsánat, amikor a római százados szolgái hívták Isten fiát, hogy menjen, gyógyítsa meg az ő szolgáját, és akkor így rábeszélték volna Istennek a fiát: Méltó rá hogy meg tedd neki, hogy el gyere, és hogy meg tedd, amit kér, mert építette nekünk a zsinagógát is, és nagyon szereti a nemzetünket is.

Ugye értitek, miről beszélek?

És ez modern formában úgy nyilvánul meg, hogy elmennek ezekbe a Lucifer képző táborokba az emberek, ebbe a szabadkőműves páholyokba, és akkor betöltekeznek jól, a Szent Szellemnek nevezett Shekinával, és akkor utána csodálkoznak, hogy ezzel a betöltekezett állapotba mennek a pásztorkájukhoz és akkor: Pásztor méltó vagyok rá, hogy meg tedd, hiszen annyi tizedet fizettem, és méltó rá, hogy meg tedd neki, hogy megszabadítsd őt.

Imádkozz érte, kérlek, kézrátétellel, és szabadítsd meg őt a korai elhalálozás démonától, meg a mindenféle démonoktól, a kígyó démontól.

Annyi nevetséges baromságról beszélnek az emberek, hogy komolyan mondom, szinte látom az Istennek az arcát magam előtt ilyenkor, hogy akkor fogja a fejét, és ráncos az arca attól a sok-sok szennytől és szeméttől, amit ezek az emberek összehordanak a hazugságaikkal.

És bele se gondolnak abba, hogy hogy van az, hogy először betöltekezünk a Szent Szellemmel, és akkor utána, vagy még azon az alkalmon elmegyünk a pásztorhoz, és az elöljárókhoz, hogy űzzék ki belőlem a démont, aztán, vagy utána napokkal később mennek el a pásztorukhoz, és akkor ezek az emberek, akik valójában a szabadkőműves páholyokban olyan címereket viselnek, hogy grandmaster (nagy mester).

Lehet jobban is, teszem, hogyha ezután megkülönböztetésként ezeket az illuminátista tanszékvezetőket grandmasternek(nagy mester) nevezem.

Ugye a grandmasterek(nagy mester) mindig egy ilyen területért voltak felelősek a lakókörnyezetükbe, amit lekáderoztak, és behálóztak az ő okkult tanításaikkal, és ott igyekeztek mindenkit megtéríteni, mindenki szabadkőműves legyen ugye.

És ezek a grandmasterok tulajdonképpen kiűzik, megszabadítják, vagy azt szokták mondani, hogy elmentem az ebbe a gyülekezetbe, elmentem abba a gyülekezetbe, elmentem ebbe az utcában, abban működő nagy csarnokba, abba az utcában működő biblia iskolába, stb, stb.

Elmentem, és ott imádkozott értem a grandmaster és akkor megszabadultam, és akkor megkérdezték tőle, most nem rég egy ismerőseim mondták, hogy egy rokonuk ment be hozzájuk a valamelyik gyülekezetből abban az örömben, hogy ő megszabadult a korai elhalálozás démonától, meg megszabadult amattól, mert ugye a grandmaster imádkozott értük. Ilyenkor mindig azon csodálkozok, hogy ezek az emberek hova teszik azt az észt, amit az Isten adott nekik, amit csak arra használnak, hogy legyen rajta csont, és sapkát tudjanak rajta hordani, viselni.

Ezek az emberek bele se gondolnak, hogy magukat ilyen átjáró háznak tekintik.

Tulajdonképpen prostituáltak azt lehet mondani ezek az emberek, mert egyik pillanatban démonoktól vannak megszállva, másik pillanatban pedig azt vallják, hogy Szent Szellemtől vannak betöltekezve.

A legérdekesebb dolog az, hogyha megnézzük az apostolok cselekedetét, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy nagyon alaposan nézze meg!

Amikor az ötvenedik napon a Páska után együtt voltak a tanítványok 12-en, némely asszonyok, és a 120.

Megjelentek a tüzes lángnyelvek.

A tüzes lángnyelvek nem jelentek meg a 120-on és az asszonyokon, ez egy óriási hamis tanítás az ördög szájából.

Akik kimentek az utcára, és Isten jelenlétében, tehát beteljesedtek az Isten jelenlétével, és az Isten jelenlétéből fakadó erők által, ami áramlott az Istennek a jelenlétéből azon a helyen.

Ebből fakadóan beszéltek nyelveken, amit a körülöttük levő népek értettek, hogy ezek elmenjenek haza és hírdessék az Istennek nagyságos dolgait, hogy ez által ők, mint ilyen előfutárok haza vigyék a hírt, hogy amikor majd később Pál, és Fülöp és a többiek arra járnak, és beszélni fognak, akkor addigra már ugyanúgy, ahogy Isten fia előtt Bemerítő János megjelent.

Tehát egy előfutárként előkészítette az emberek gondolkodás módját, hogy várakozás volt bennük, hogy itt meg fog jelenni nemsokára az Istennek a küldötte, az Istennek az apostola.

Ugyanígy ez történt, ezt intézte el Isten, és meg lehet nézni, hogy az Isten jelenlétével való beteljesedés, amit ugye az okkultisták nyelvén, a grandmastereknek a nyelvén Szent Szellemmel való betöltekezésnek hívnak.

Tehát ez a fajta, az Isten jelenlétével, a Megdicsőült test nélküli Isten jelenlétének az erejének a koncentrációjával átitatódott emberek nem maguk döntötték el, hogy mikor akarnak Kundalini Jógás Szent Szellem betöltekezést végrehajtani, nem a grandmasteruk (nagymester)-nek az utasítására és mikrofonba fújkodásával jött ez létre, hanem kizárólag mindig Isten akaratától függött ez.

Ember ezt soha nem tudja magának kreálni és eredményezni.

Teljesen mindegy, hogy az apostolok, ott hogy féltek, nem álltak neki Kundalini Jógázni, hogy ezt a félelmet egy ilyen kis betöltekezés lityi-lotyival így kompenzálják, hogy röhögcsélhessenek egy kicsit már a nagy félelmükbe, amikor csuron víz volt a ruhájuk a félelemtől való izzadságban ugye.

Hanem pontosan azért történt meg az Isten jelenlétével való beteljesedés, mivel, hogy az Istennek az akarata az volt, az utasítása azon keresztül, hogy ki menjenek és végrehajtsák az Isten által utasított feladatot, hogy az úgy történjen, azzal fejeződjön be az, az esemény, ahogy azt Isten elvárta.

Tehát láthatjuk, hogy nagyon fontos momentum ott a Páska utáni ötvenedik napon, az Isten fiának az elbeszélése alapján, tehát hogy Ő előre vetítette, hogy az Atya el fog közétek jönni egy más fajta formában.

Nem a trónon, nem a Kerubokkal, mert különben itt mindenki meghalna, hanem egy más fajta formában Ő el tud ide jönni, úgy ahogy én sem, magam az Isten fia sem vagyok erre képes.

Úgy el fog közétek jönni majd, miután én visszavitetek Ő tőle.

Visszavisz az Atya, és így ez miatt nem maradtok tanácstalanul, nem maradtok felügyelet nélkül, nem maradtok őrizet nélkül, nem maradtok tanács nélkül, vezetés nélkül, hanem maga az Atya fog ugyanúgy tanácsolni, vezetni, utasítani benneteket, mint ahogy azt velem tette.

Mivel, hogy engedelmes voltam, és jól teszitek, ha engedelmesek vagytok, mert mindenkor az Ő jelenléte, amikor erősen koncentrálódik, akkor az Ő akarata fog végbemenni, tökéletesen, úgy ahogy Ő azt akarja.

Tehát ennek megfelelően nagyon fontos momentum, hogy 11-en mentek ki az utcára és nem a 120.

11-en mentek ki az utcára olvashatjátok szó szerint ez áll ott, hogy az a 11, akik az Isten fiának a tanítványai voltak, és akiket maga az Isten fia, az Atya utasítására kiküldött, hogy maradjatok egy akaraton Jeruzsálemben, várjátok be az én Atyámnak a megjelenését ebben a formájában, hogy Ő tovább tudjon benneteket utasítani és vezetni.

És ez miatt ők ott voltak 11-en,az Atya eljött közéjük Megdicsőült test nélküli formájában,és ebben az Atyának a megjelenésében ugye,amikor a Vörös-tengernél olyan erősen koncentrálódott maga a test nélküli Istennek a jelenléte,hogy az szelet kavart és kiszárította a vizet.

Ugyanígy az ötvenedik napon a Páska után a felházban pedig nagy szélzúgás volt, és tüzes nyelvek ültek, tehát tüzes lángnyelvek voltak mindegyiken a 11-en.

Nem volt a 120-on, tehát ez hazugság, aki ezt állítja, az hazudik, Isten káromlást hajt végre, vagy ahogy vallásosan, ahogy mondani szokták ezt: Szentlélek káromlás, tehát vagy Szent Szellem káromlást fog végrehajtani.

Tehát ne adjátok magatokat át a Szent Szellem káromlásnak, amire a grandmaster tanít benneteket!

Ugyanis ezt kell megértenetek, hogy ez az állítólagos Szent Szellem betöltekezés, ez nem egy ilyen ragadós, mint ez a röhögcsélés a gyülekezetekben, hogy egyik idióta elkezd röhögcsélni a gyülekezetben, amikor a grandmaster (nagymester) ott osztja az észt, és akkor mindenki hulla csöndben van.

És akkor egyszer megszólal egy idióta, és el kezd röhögcsélni, mindenki oda néz rá, mint ahogyan a Sergius Paulus nézett a Barjézus féle zsidóra, aki megpróbálta Páltól elfordítani Sergius Paulust, hogy nehogy üdvözüljön ne, ő majd a Kabbala által majd egy sokkal jobb, egy ilyen rövid vágás egy rövid utat tud mutatni, hogyan lehet az Istenhez, mégis eljutni mindenféle erőfeszítés, engedelmesség nélkül, szófogadás nélkül és hűség nélkül.

Nyugodtan lehet paráználkodni, nyugodtan lehet ellopni a banki befektetőknek a vagyonát a bankból, mint alkalmazott el lehet ezt sikkasztani nem baj, akkor is mi találkozunk az Istennel, és üdvözülni is fogunk, és még mi ezt meg is valljuk.

Erre egy másik hamisítás különben most jut eszembe, amikor is az szerepel az írásban, hogy: Isten fia megkérdezi az embert, hogy hiszel-e az Isten fiában? És erre az ember megvallja, hogy igen hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia.(Apcs 8:37)

Ez a rész benn sincs az eredeti írásban.

Ezt a megvallom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia,

Ezt is szándékosan azért tették bele, azért hazudták bele, azért csempészték bele, egy ilyen kiegészítésként, hogy ezzel is azt a látszatot keltsék, azt hitessék el veletek, és mindannyiunkkal amennyire csak lehet, hogy nem kell nekünk törekednünk a Szent életűségre, ahogy azt maga az Isten fia parancsolta, meg hogy: Szentek legyetek, mint a ti Atyátok Szent.

Szentek legyetek, mert én Szent vagyok, ahogy az Atya mondja.

Nem, nem szükséges ez, ez egy ilyen triviális, elhanyagolható dolog, a lényeg, az hogy én megvalljam azt, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, és ezért nekem már üdvösségem van.

Ez is egy óriási hazugság, mert ha megnézitek az eredeti iratot, nincs is benn ez valóságosan, egyáltalán nincs benn, tehát ez is azért került bele, egy újabb hamis tanon keresztül elhitessenek benneteket, feloldják az erkölcsösség és az igazság szeretet iránti vágyatokat, és engedjetek magatoknak egy kicsit többet a világból ugye.

Nem baj egy kis disco, nem baj egy kis részegeskedés, hát a haver a szomszédban láttam új adagot hozott a marihuánából, átszaladok egy slukkért, nem baj, ez mind nem baj, mert ha én megvallom, azt, hogy a Jézus az,az Istennek a fia, akkor az Isten szemet huny ez miatt a kis turpisságom miatt, tudod.

Hát iszonyat, iszonyat, iszonyat, hogy mivel etetnek bennünket, és meg lehet nézni azt, hogy amikor arról ír az írás, akár Pál akár Péter akárhol, akárkiről, arról ír az írás, ugye, már magáról merítő Jánosról azt mondja, hogy: és már teljes volt az Isten jelenlétével.

Ugye a grandmaster féle fordítás, ugye a nagymesterek féle fordítás, szabadkőműves nagymesterek féle fordítása a páholy gyülekezetekben ugye az, hogy: Már az anyja méhétől már bele ment a Szentlélek, a Szent Szellem már benne lakozott a kicsi Janikában.

Nem baj, hogy ez nincs benn az írásban.

Tehát az a lényeg, hogy a Jackie Chan- féle, töltsünk be a poharunkat, nyissuk meg a szánkat, és én azt betöltöm majd, azt, ahogy azt hozzák az ide vonatkozó hittető igéket. Ugye

És meg sem látják azt, hogy Zakariás, merítő Jánosnak az apja, azt írja róla az írás, mielőtt azt mondaná róla az írás a grandmaster féle szabadkőműves páholyfordítás, hogy: Beteljesedett Szent Szellemmel, ugye.

98%-ban ebben az mp3-formátumú hangos magyar bibliában, a legdinamikusabban fejlődő páholy gyülekezet, a magyarországi karizmatikusságnak az egyetlen legdinamikusabban fejlődő felekezetének karizmatikus gyülekezetének az alkotása.

Ez mindenhol, ahol, ha pszüché volt, azt ott mindent pneumának fordítottak, és ezért mindenhol szellemeznek, mindenhol szellemről beszélnek.

Ugyanúgy Zakariás is tele volt Szent Szellemmel, jól betöltekezett a Jézabel-féle Shekina démonnal, ugye.

Az emberek rohangásznak a grandmasterokhoz, hogy űzzék ki belőlük a démont, és nem tudják eldönteni, hogy hol a francba került belé a démon,aztán utána elmennek megint betöltekezni a Shekinával és utána, ez egy ilyen oda-vissza paradox ugye.

Először betöltekezünk, utána elmegyünk, amitől betöltekeztünk, elmegyünk szabadulni tőle, stb stb.

Hát Zakariásról is azt mondja az írás, hogy annyira Istenfélő volt, hogy Isten úgy tekintett rájuk, hogy ők teljesen végrehajtották és betöltötték az írásokat.

Olvassátok el, szószerint van így írva ez az írásban, hogy ők feddhetetlenek voltak a Mózesi rendeletek tekintetében,

és ez miatt a magatartásuk miatt,utána pedig megemlíti az írás azt, hogy teljesek voltak Szentlélekkel,ami azt jelenti,hogy ez miatt a magatartásuk miatt, az Isten az Ő követeinek használta ezeket, az embereket,és elküdte őket az Isten,hogy menjenek,csinálják azt a feladatot,és ahogy ők mentek, az Isten pedig ment velük,követte őket, mint árnyék.

Ugye azt mondja a Máriának az angyal, hogy: A Megdicsőült test nélküli Istennek az ereje árnyékoz be téged, és szülsz majd fiút és nevezd az Ő nevét Jézusnak.

Tehát nem azt mondja az írás, hogy Mária betöltekezett Szent Szellemmel, és ez miatt született az ő fia, ez egy hazugság!

Hanem az Istennek az ereje árnyékolta be őt.

Azt mondja Dávid, hogy én a te szárnyaidnak árnyékába rejtőzöm ó Isten.

És nézzétek meg, hogy amikor merítő János alámerítette Isten fiát, és kijött a vízből, és volt egy ilyen látomása, amikor a körül levők úgy látták, hogy egy ilyen galamb formájában valami leszállt az Istennek a fiára.

Ugye ott teljesedett be az, amikor ebbe a látomásban az a galamb ott lebegett, és a szárnyai alatt ott volt az Istennek a fia.

Tehát ez a Zsoltár teljesedett be akkor, amikor Istennek a fia ebben a látomásban, ez alatt a galambnak a szárnyai alatt volt, tehát az Isten beárnyékozta az Ő szárnyainak az árnyékával az Ő fiát.

És amerre az Isten elküldi az Ő követeit, ugye a követek mennek, ment Pál, Péter, mentek a többiek, ahova az Isten küldte őket, és ahova mentek, ahogy az Isten fia is ment, ugye az árnyéka rávetődött az emberekre, és akkor így meggyógyultak azok.

Nem az árnyék volt az a szubsztancia ami, hordozta azt a mágikus erőt, ahogy azt az okkultista Jackie Chan-ek tanítják, meg a grandmasterok a modern karizmatikus pünkösdiségben.

Ne higyjetek ezeknek, az embereknek, mert ők a legnagyobb szemfényvesztők, és ha velük mentek az úton, akkor velük együtt végzitek is!

Az Istennek az árnyéka árnyékozta be azokat az embereket a küldötteken keresztül.

Tehát ahova a küldötteket elküdte az Isten, ahova az Isten el akart menni Megdicsőült test nélküli formájában, elküldte először az Ő követét oda.

Elküldte, menjél Kapernaumba, menjél el a Jairus házához, menjél el a századoshoz, menjél, találkozzál a vakkal, küld el, és mosakodjon meg a tóban, stb, stb.

Tehát ahova Ő elküldte a követeit, Ő velük oda ment.

Mivel, hogy Isten előre látta a jövőt, és tudta, csak oda fogja küldeni az Ő követeit, ahol Ő tudta előre, a jövőt ismerve a következő órákat, perceket ismerve, hogy Ő tudta, hogy ha elküldi az ő követét ahhoz az emberhez, akivel akarta, hogy az Ő követe, elsősorban az Ő fia, vagy az Ő követe volt ugye.

Vala pedig egy Istentől küldött ember János, akinek az apja a Zakariás volt.

Vagy elküldte a Saulust a későbbi Pált, elküdte Pétert, elküdte Filepet találkozzon a Szerecsenországi komornyikkal, tehát ezek a találkozások, hogy valamelyik aposztolusz találkozott valakivel.

Ezek nem ilyen véletlenszerű, hogy fogom magam, valószínű, hogy az Isten ezt akarja, mert, most kinyitottam, fölütöttem a bibliát és az van benne, hogy Jézus elment Kapernaumba, és én is elmegyek most akkor a kocsmába, és akkor hirdetem az evangéliumot, vagy elmegyek a discoba ott, megtérítem az embereket.

Ez nem így történt, ez a kis Luciferiánus grandmasteroknak az elbeszélése alapján, meg a bizonyságtételük alapján képződnek ezek az okkult hitek az emberekben.

Hanem Isten tudta azt, hogyha Pétert elküldi Jánossal ahhoz a sántához, aki ott koldult és várta az Istennek valamiféle adományát.

Tudta azt Isten, ha elküldi Pétert ahhoz az emberhez, és azt fogja neki mondani Péteren keresztül, hogy álljon fel, nyújtsd ki a kezed és állítsd talpra.

Akkor ez az ember nem fog azon gondolkodni, hogy most melyik izét is kell mondani az angyalnak a kabbala alapján, hogy én fölbírjak állni,

Vagy most akkor megvalljam azt a részt a bibliából, ami benne sincs: Hogy igen megvallom, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, megvallom, hogy én már a mennyben vagyok, és örök életem van, és eltöröltettek a bűneim, mert a Jézusnak a vére megmosta az én fehér ruhámat. És nincsen most már semmi kárhoztatásom, mert nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztusban vannak.

Egyébként ezt is megnézitek az eredeti görögöt, nincs benne ez a vers rész sem.

Ugyanúgy, mint ahogy a megvallom, hogy a Jézus Krisztus az Istennek a fia ez sincs benne.

Tehát csupa hazugságokkal etetnek, és toldották tele ezt a könyvet, amit bele tettek az elmétekbe, és ezekkel, az okkult hitekkel éltetnek benneteket, hogy egy ilyen képzeletbeli világnak a részeivé legyetek, szolgáljátok tudattalanul az ördögöt!

Ahogy azt próbáltam mondani, tehát Zakariás az ő hűséges, engedelmes magaviselete miatt, hogy ő betartotta, megtartotta, meg tudta tartani, olyan szigorú, szent életet élt az emberek között élve.

Nem egy remete volt ő, ahogy ezt elképzelik sokan, hogy ugye a Benny Hinn félrevonul, hónapokra az ő mansionjébe, az ő kastélyába, és akkor ott meditál, és akkor az Isten ott Szentségbe ad neki mindenféle ösztönzést.

Vagy a Rick Joyner-féle fölköltözik a hegyre, egy évre, és aztán majd nyolc, kilenc hónap múlva visszajön a nagy arany köpésekkel és akkor a máltai lovagrendes kurzuson résztvéve, az emberek azt hiszik, hogy a Rick Joyner a grandmaster, elmegy a remete életet gyakorolni, a szentséget gyakorolni, az önmegtartóztatást, mint a budhisták.

Akkor, ezek a szerencsétlen emberek nem is tudják, hogy ez elmegy ezekre a szabadkőműves, meg rózsakeresztes, meg máltai lovagrendes titkos találkozókra, ahol gyerekeket erőszakolgatnak, és utána meg áldozatként bemutatják.

És amikor az egész banda végig vonult, és a gyerek meghalt az erőszaktól, vagy a nő, vagy az a kislányok, akkor ezek a Rick Joyner-félék utána előjönnek betöltekezve a nagy Szent Szellemtől, akkor osztják ezt a nagy Szent Szellemet mindazoknak, akik bután, balgatagon, együgyűen hiszékenyen hallgatnak ezeknek a szavára.

És akkor utána jönnek a bajok az életedbe, rohansz a grandmasteredhez: nagymester kérlek tégedet, hogy imádkozz értem, meg imádkozz ezért meg azért, mert szabadulásra van szüksége, tedd meg neki, mert méltó rá, mert fölépítette nekünk a zsinagógát, és szereti a nemzetünket, és annyi tizedet fizet, mint az állat.

Ne legyetek esztelenek légy szíves!

Tudom, hogy ez egy kicsit rendhagyó ez a hangnem, de egyszerűen bosszant az, az együgyűség, és az a butaság, amit hagytok magatokra erőltetni.

Amikor Zakariásról azt írja az írás, hogy teljes volt az Istennek a jelenlétével, tulajdonképpen ilyenkor az ember belemerül ugye.

Nem rég az egyik barátunknak írt valaki nagy felháborodva, ilyen Jimmy Handricks-es kábítószeres hangulatba, ugye gyülekezetbe jár az ember de, Jimmy Handricks-et hallgat, ez a nagy kábítószeres démonizált, démonokkal átitatott zenét.

Led Zeppelint,és az összes többi drogos okkultistának a zenéjét játszva otthon ebből lemezeket csinál,meg mindenfélét,és akkor utána megy ugyanazzal a gitárral a gyülekezetbe, pengeti a kis bendzsóját,abban a hitben, hogy hát majd ez a fajta magatartás elűzi majd a démonokat,mint ahogyan Dávid hárfája elűzte a Saulról.

Egyszerűen észbontó, ahogy az az emberi butaság, az a sötétség, amiben egyesek élnek, és akkor ez az ember beírja ennek a barátunknak, hogy: Hogyan merészeled te az Istennek az ajándékát, a Szent Szellemnek az ajándékát ezoteriának beállítani a gyülekezetekbe?

És hogyan mered te, az Istent lealacsonyítani, hogy egy ilyen pudvás, retkes élettel az életedben azt mondod, hogy az Isten kívánkozik, és gyönyörködik a te életedben, és benned akar lakni???

Hogyan merészeled te, így lealacsonyítani azt a Szent Istent, aki végig nézte az Ő fiának a kínlódását, azt a mérhetetlen fájdalmat abban a vonaglásban, abban a szenvedésben, abban a fájdalomban te érted, azért hogy te, gyere ki a kocsmából a  Jimmy Hendricks-zenédből, meg az összes többi okkult démonokkal átitatott Aliester Crowley féle Luciferi tanokkal átitatott zenékből ki gyere, és tisztuljál meg ettől az okkult zenétől.

És majd akkor, ha meg vagy tisztulva, merd venni a gitárt a kezedbe és próbáld játszani ezeket, a dalokat, amikről meg vagy győződve, hogy Istennek szóló dalok.

Akkor majd beszélhetsz te, hogy ki hogyan merészeli az Istennek az ajándékait ezoteriának állítani.

Úgy hogy ha hallod, akkor csak gondolkodj el rajta barátom, hogy mekkora nevetséges sötétségben éled az életedet, és becsapod önmagadat, és nem is gondolod, hogy ha most történne az elragadtatás, akkor te itt maradnál a te okkultizmusod miatt.

Zakariás mikor ott volt, mellette a Fánuel leánya, érdekes módon ebben a nagy Szentlélek betöltekezésben, amiben részt vett Zakariás, nem kezdett el röhögni, vihogni, nem kapta el ugye Anna.

Ugye azt lehet látni a gyülekezetekben, hogy egyik elkapja a másiktól ezt az őrültséget.

Egyik elkezd röhögni, vihogni, okádozni, hányni, hempereg a földön, szaladgál föl-alá, mint egy őrült, akit kergetnek az elmegyógyintézetből, hogy rá akasszák a kabátot ugye.

És ezek így elkapják egymástól,megérintik egymást és akkor azok is, csinálják ezt.

Érdekes, hogy amikor a Zakariás tartotta kezében a körülmetéléskor a nyolcad napon bemerítő Jánost, érdekes módon se a merítő János, akiről már azt írja az írás, hogy az Istennek a jelenlétével már beteljesedett, tehát az ő életében már erősen ott volt az Isten.

Nem benne az ő testében.

Érdekes ez a betöltekezett keresztelő Jancsika nem kezdett ő el ott nyelveken szólni, őrjöngeni, üvöltözni és játszani a részeget ugye.

Ez is mekkora ellentmondás, hogy: azt mondják, ne részegedjetek meg bortól, hanem töltekezzetek be Szent Szellemmel.

És azért mondták ezekre, a szerencsétlenekre, hogy részegek, mert úgy tűnt mintha részegek lennének, annyira elárasztotta őket ez a Szent Szellem.

És bele se gondoltok abba, hogy ez egy egyszerű csúfolódás volt,ugye az írástudók és a farizeusok,a skrybelok,és a szadduceusok,ezek mind keresték az alkalmat, hol tudják kicsúfolni az Istennek a fiát.

Ugye, amikor a kereszten oda volt feszítve, ugyanúgy beszéltette az ördög ezeket, az aljas gonosztevőket, ezeket a grandmasterokat hogy: Hát, ha az Istennek a fia vagy, szállj le onnét, és mentsd meg magadat, szabadíts meg minket is. stb, stb.

Ugyanúgy csúfolta az Istennek a fiát, hogy leszállítsa onnan, és ugyanúgy ezek a farizeusok ugyanúgy csúfolták az Istennek a munkáját, tehát, olyan vallásosan mondva a grandmaster szájízével: Szentlélek káromlást követtek el, mivel, hogy azt mondták az Istennek a munkájára, hogy az ördög munkája.

Tehát részegségből ilyen spontán ilyen luctökfesztivál hangulatban lett véghez víve az Isten akarata.

Tehát ezek ott csúfolták őket, és ezek nem úgy néztek ki, mintha részegek lettek volna egyáltalán.

Abban az időben, ha fényes nappal egy izraelitát elkaptak azon, hogy bűzlött, és még nem is támolygott csak bűzlött a szesztől, azt azonnal agyon kövezték a Mózesnek az utasítása szerint.

Ezért nagyon nagyon ritka volt, hogy valakit elkaptak, hogy támolygott az úton fényes nappal, főleg abban az időben, amikor az aposztoluszok ott voltak, és végezték az Istennek a munkáját.

Tehát az Istennek a jelenlétével azért voltak ők beteljesedve, mert ahhoz a munkához, amit végre kellett volna hajtaniuk, az emberi erejük volt pusztán a képességeik, még az sem mert írás tudatlanok.

Később, ahogy olvassátok, ahogy mondja az írás: megértették a főpapok, és az írástudók, hogy ezek írástudatlan emberek voltak, egyszerű kétkezű emberek ugye.

És elcsodálkoztak, hogy honnét van ezeknél az ismeret.

Pontosan itt következett be az, és történt meg, hogy az, az ismeret, amit az Isten az engedelmességük idejében a tanítványságuk idejében beléjük helyezett a gyakorlatok során, ezt az ismeretet, ezt az információt, ezt kibeszélték az Isten jelenlétében.

 Ugye, ott közöttük az Istennek a jelenléte erősen koncentrálódott, és ebben az atmoszférában, mint ahogyan Péter félrebeszélt a hegyen, hogy építsünk egy ilyen sátrat a Mózesnek, az Illésnek meg neked is mert jó nekünk itt a hegyen, hogy ebben az atmoszférában, ebben az Istennek a jelenlétében Péter így félrebeszélt, ugye?

Tehát van egy ilyen aspektusa, amikor az ember túlfűtött lett és izgatott lesz, hogy mi fog ott történni, amikor nem helyezi a kontrolja alá az ember teljesen a történéseket és félreértelmezi a szituációt.

 Tehát, viszont amikor az Isten akarata szerint megy végbe egy dolog, Isten terve alapján, akkor az Isten az Ő jelenlétével, és az Ő jelenlétéből származóan, amikor beárnyékozza az embert, akkor az ember teljessé válik az Isten jelenlétével.

Tehát egy olyan magas fokú atmoszféra veszi körül az embert, ahogy az Isten beárnyékolja az embert az Ő jelenlétének az erejével, hogy ekkor az embernek a képességei teljessé válnak azokkal az eszközökön keresztül, amelyeken keresztül az Isten végre tudja hajtani az Ő saját akaratát.

Tehát nézzétek meg, hogy mi lett az eredménye ennek, mért koncentrálódott az Isten erőteljesen ebben a Megdicsőült test nélküli formájában a Páska utáni ötvenedik napon.

Mert már Isten előre tudta, hogy ezek nem csak oda kifognak menni 11-en, akik felett ott lesz a lángnyelvek, ugye hogy „tűzbe lettek merítve”, aztán Szent Szellembe a grandmaster szerint.

Tehát ők bele merültek az Istennek a jelenlétébe, ebbe az erős koncentrációba bele merültek.

És nem az Isten merült az emberbe bele ugye, ezt soha ne képzelje magáról senki, mert akkor te magadat Istennek képzeled, hogy te nagyobb, vagy mint az Isten, hogy az Istennek beléd van vágyódása.

Az embernek kell vágyódnia az Istenhez jelenlétébe és nem az Isten, vágyódik az ember jelenlétébe, mert az ember jelenlétéből a bűnön kívül semmi nem származik.

Ezért maga az Isten fia soha nem bízta magát az emberekre, mert azt mondta, hogy: tudta nagyon jól kezdettől fogva mi lakozik az emberben az ember szívében.

Az emberi szív csalárdabb mindennél és gonosz, ezért az Isten fia soha nem várt semmiféle segítséget, semmi féle dicsőséget az emberektől, hanem egyedül csak engedelmességet és odaadást várt az Istennek a fia.

És ez miatt, ha maga az Isten fia nem bízta magát emberekre, akkor mit gondolunk mi, hogy maga az Isten hogyan bírná magát rá bízni, hiszen az ember mindig bebizonyította, hogy az ember soha nem képes úrrá lenni valamin, amit az Isten a kezébe ad.

Ezért az Isten nem fog az embernek semmit a kezébe adni.

Hanem megkéri, hogy legyen a munkatársa és az ember a fizikai testben munkálkodva, munkálkodjon úgy, hogy az Isten az ő engedelmességén keresztül végre tudja hajtani az Ő saját maga akaratát.

És ezek 11-en kimentek oda, tehát Isten tudta már előre, hogy amikor Péter kimegy tizedmagával oda, és megnyitja a száját, akkor az, az ismeret, az,az információ, amely az Isten jelenlétéből adatott neki,azt ki fogja beszélni anélkül,hogy ő bármikor is tanulta volna az Istennek a dolgait ugye.

Pontosan egy halász ember volt, ezért csodálkoztak a főpap és az írástudók, hogy honnan van ez nála.

Ugyanúgy, mint az Isten fiánál, honnan van ez nála tizenkét évesen, elcsodálkoztak.

Azért mert az Isten árnyékozta be, és az Istennek a jelenléte erős volt, és teljes, ezzel beteljesedett az ember.

Tehát nem csak vízbe van bemerítkezés, ha nem van, Isten jelenlétébe való bemerítkezés, és az Isten jelenlétében, amikor az ember belemerítkezik, belemerül, és teljessé válik az Isten jelenlétével, amiben hiányosságokat szenvedett, ugye.

Aki éppen megtér, annak is jelen van az Isten az életében, de nem olyan koncentráltan, mivel még vannak engedetlen részei az életének.

Viszont amikor az engedelmességünk során olyan magas szinten járunk az Istennek való engedelmességben, és az öntisztulásban,hogy önmagunk életét tisztogassuk a bűneinktől,ezzel arányosan az Istennek,a Megdicsőült test nélküli Istennek a jelenléte, az annak az ereje annyira erősen koncentrálódik,és egyre több álmot kapunk az Istentől,álomba való vezetést,menj ide,mondd azt,csináld ezt,csináld azt,és a többit majd én megoldom.

Ugye ugyanez történt Pállal, amikor Sergius Paulust ő megpróbálta, az Isten elküldte hozzá, az Atya menj, mondd neki ezt,ezeket a dolgokat meséld el neki,veszélyben az életed ha nem hagysz fel az ördögi gondolkodás móddal,az ördögi természettel,a földi felfogással,és azt nem cseréled ki az Istennek a gondolkodás módjára,nem építed be az elmédbe és nem követed azt,ha meghalsz elfogsz kárhozni.

Erről beszélt neki Pál, ekkor oda jött hozzá ez az ördögfi, ez a Barjézus, ez a kabbalista zsidó és elkezdte volna oktatni őt az okkultizmusra, hogy elfordítsa Páltól, nehogy megtérjen ez az ember, nehogy üdvösséget nyerjen, hanem jöjjön velem együtt Luciferrel a kénköves tóba ott nekünk jó lesz, jó helyünk lesz, mi majd ott építünk három sátrat.

Egyet Lucifernek, egyet az Antikrisztusnak, egyet a hamis prófétáknak, meg egyet nekem, meg egyet a Paulusnak.

Mivel Isten küldte oda Pált, valószínű előző éjjel álmot álmodott Istentől, vagy látomása volt neki, vagy angyalt küldött hozzá, mint Kornéliushoz, vagy valaki más, mint Ananiás álmot kapott látomást és akkor elment az üzenettel Saulhoz.

Tehát ezekkel az eszközök valamelyikével Isten megszólította Pált, menj el ehhez a Sergius Paulushoz, és elkezdett neki beszélni, és megdöbbenve látta Pál, hogy hát nem csak én jöttem el az Isten küldötteként, hanem az ördög küldötteként is eljött ez a Barjézus ez a Kundalini jógás zsidó, és megpróbálna az örök kárhozat felé terelni.

És akkor Pál elkezdett gondolkodni ugye, hogy hát meg van az írva, hogy hát a presbiterek nem nagyon verekedhetnek, és ne legyenek tettlegességben, verekedésben gyönyörködők.

Tudta azt, hogy ő nem fordulhat ezekhez, az eszközökhöz, és akkor itt Pálnak a működése meg állt, hogy Istennek az akarata menjen végbe, ezért Pálnak szólt: Kiabálj rá erre a Kabbalista Luciferiánusra, hogy meg fogsz vakulni ezért a gonosz tettedért, és Isten megverte a vaksággal.

Tehát maga Istennek a jelenléte olyan erősen koncentrálódott hogy az Ő jelenlétéből Pál szavára Isten kiárasztotta ezt az erőt és megvakította ezt az embert.

Ugyanúgy a Péter is mondta:Mit csodálkoztok, mint hogy ha a mi tulajdon erőnkkel műveltük volna, ezt, hogy ez itt föl állt,ugye a sánta ember,hanem maga az Isten csinálta ezt.

Tehát ebből is látszik,hogy ember soha nem csinálgathat maga kénye-kedve szerint csodákat,nem működtethet a kézrátétel által semmilyen erőket, nem adogathat magától csak úgy Szent Szellemet.

Ugye a Szent Szellem az nem egy zsák liszt, amit csere-berélni lehet egy zsák krumpliért, és főként az Isten jelenlétével való teljessé válás nem magától az embertől függ.

Az ember ezt nem tudja kontrollálni,az ember nem utasíthatja az Istent, a Megdicsőült test nélküli Istent,hogy milyen formában mit csináljon, hogy csináljon,mikor vegyen részt,mikor ne vegyen részt.

Az ember nem tudja ezt előidézni, ezt az állapotot, tehát ez nem egy érzelmi állapot, ahogyan ezt sokan mondják, hogy ugye, hogy soulkingoznak otthon, akkor így betöltekezgetnek bármikor, amikor akarnak, hanem az Istennek a jelenlétével való teljessé válás mindig azért történik, mert utána az Isten ebben a formában végre fogja hajtani ezt a feladatot.

Meglehet nézni, hogy az eredménye az volt Péternek a felszólalása mikor kiküldte őket az utcára az Atya, hogy: megtértek 3000-en, és megnézitek, hogy megint egy hazugságot leleplezzünk.

Tehét amikor a grandmaster elkezd betöltekezni és akkor ezt a mikrofonba fujva, kiárasztja rátok a szabadkőműves páholyaitokba, és akkor ezt mindenki elkapja tőle, mint a náthát.

Ellentétben ez az Isten országában nem így működik.

Meg lehet nézni, amikor a 11-aki tanítvány volt, és ez által az Isten első megjelenésének a Páska utáni ötvenedik napon, az Isten, erős koncentrált megjelenésével küldötté avatta őket, ezzel kezdetét vette az ő életükbe a hűség gyakorlása és bemutatása után kezdetét, vette, hogy az Isten személyesen maga utasította, és vezette ezeket, a tanítványokat, és hajtotta rajtuk keresztül a saját maga akaratát.

Amikor ez a „freemasonic lodges” ez a szabadkőműves páholyos nagymesteres ez a Szentlélek betöltekezés, ugye, hogy ezeket elkapják egymástól az emberek és akkor boldog boldogtalan, ha voltál tanítvány, és végeztél, és maga az Atya apostollá avatott vagy nem, te megtérhettél tegnap előtt is, és már betöltekezhetsz is most azonnal, mert ugye az egész biblia erről szól.

Ez hazugság nem erről szól, nincsen ilyen a bibliában.

Megnézhetitek, hogy a 120-tanítvány nem töltekezett be Szent Szellemmel, a 3000-nem töltekezett be Szent Szellemmel.

Tehát már ez is leleplezi a hazugságot, amit beadtak nektek ezzel a future cooki-val (jövendő mondó sütivel), hogy ez nem működik, így ahogyan ezt belétek oltották, hogy bármikor betöltekezhetsz.

Nem.

Az Istennek a jelenlétével való átitatódás, vagy beteljesedés mindig azért történt, mert Isten, Ő maga mikor az embereknek a képessége véget ért, hogy véghez tudják vinni azt a feladatot elakadtak, akkor maga az Isten lépett közbe az Ő erős koncentrált jelenlétével, amelyből erők, jelek, csodák származtak.

Ugye, azt mondja az írás: nem közönséges jelek és csodák történtek az apostoloknak a működésén keresztül, ugye, tehát ezért történt minden egyes alkalommal.

 Amikor Zakariás betöltekezett Szent Szellemmel ez a grandmasterok Szent Szellemmel, akkor, ugye amikor erősen átitatódott az Istennek a jelenlétével akkor ő elkezdett ott prófétálni.

Tehát a prófétálás miben nyilvánult meg, ellentétben a nagymesteres hamis tanítással, a Zakariásnak a prófétálása nem a jövendőmondás meg a jövendölés jött elő, mert az nem prófétálás.

Hanem a prófétálás az a vigasztalás, bátorítás, erősítés, és rosszabb esetben a feddés szolgálata.

Zakariás az Ószövetségi iratokból idézve, jelentette ki azt, hogy az Isten olyan szolgákat támaszt, akiken keresztül előkészíti az Isten fiának a megjelenését, akin keresztül megszabadítja az Ő népét az ellenségtől.

Tehát itt „ellenségtől”nem a rómaiaktól volt szó, hanem magától Lucifertől.

Tehát amikor Anna elkezdett prófétálni, vagy amikor Erzsébet prófétált ugye, a Zsoltárokból idézett és beszélt Máriának, egymást ezekkel biztatták.

Tehát ezekről azt írja az írás, hogy: beteljesedtek Istennek a jelenlétével.

A nagymesteres fordítás szerint: betöltekeztek Szent Szellemmel.

Amikor Pál beteljesedett az Isten jelenlétével, akkor a Megdicsőült test nélküli Atya megverte vaksággal a Kundalini Jógás, Shekina démonos Barjézus zsidót.

Amikor Ananiás és Safira meg akarták rontani a Krisztus testét,a hazugságaikkal, a szentségtelenségeikkel,akkor Péternek azt mondta maga az Atya,hogy:mondd meg neki, hogy ezért most meg fogsz halni ezért a hazugságodért,és mi történt?

Isten megverte Ananiást és Safirát az ő hazugságuk, lopásuk, és csalásaik miatt.

Tehát megláthatjátok, hogy minden egyes alkalommal, amikor például István, azt mondja az írás, a freemason lodges nagymesteres fordítás hogy: István pedig a mennyekbe függesztette szemét, betöltekezett Szent Szellemmel, ugye.

Tehát ott az volt a lényeg, hogy ő az Isten jelenlététől erősítést kapott, hogy elbírja viselni az ő megkövezését.

Itt most nem tudom, bocsánat, ezt lehet, hogy összekeverem hogy István volt-e, vagy Mátyás volt.

 Tehát kizárólag azért hagyta magát megkövezni, mert az Atya erősen ebben a koncentrált jelenléttel ott volt és átitatta Mátyást, hogy ha jól emlékszem Mátyás volt.

Tehát a Szent Szellemmel való betöltekezést, azt te nem tudod a szobában otthon megcsinálni,aztán nem tudod a gyülekezetben megcsinálni,mert minden egyes alkalommal, az Isten jelenlétével való átitatás,tehát belemerülés,bemerítkezés a Szent Szellembe ugye ez a Derek Prince féle okkult tanítás.

Tehát az Atya jelenlétébe való bemerülésnek mindig következménye volt, és az Atya jelenlétébe való bemerülés mindig az Atya feladatának a végrehajtásakor történt meg.

Tehát nem, azért mert szomorú voltál, vagy egyedül érezted magad, vagy most gyötörtek a kábítószeres hajlamaid, hanem mindenkor lehet látni, hogy valami történt utána miután az emberek találkoztak az Atyával a Megdicsőült test nélküli Atyával, ahogyan azt a grandmasteres nagymesteres szabadkőművesek mondják: betöltekeztek Szent Szellemmel.

Tehát a Szent Szellemmel való betöltekezésnek mindig jelei voltak.

Nem a röfögés, az őrjöngés, a magadnak a szórakoztatása csim-bum cirkusz volt, hanem azok, akik mindig az Atya jelenlétével beteljesedtek, vagy teljessé váltak, vagy ahogy azt mondja, hogy hiánytalanok lettek.

Ugye az Atyának a jelenléte olyan erős volt, hogy annál erősebben nem tudott már megnyilvánulni.

Tehát hiánytalanok lettek,beteljesedtek vele,akkor mindig az történt,hogy, vagy megvigasztaltak valakit Zsoltárokon keresztül,vagy megölte Ananiást és Safirát Péteren keresztül,vagy megvakította a Talmudos,Kundalini Jógás Barjézuskát,vagy Zakariás prófétált, a körül levőket a hallgatóságot vigasztalta azzal.

Pál azt mondja, hogy: Vigasztaljátok egymást ama beszédekkel, hogy sok nyomorúságon és nehézségen keresztül menve kell átmenni, mire bejutunk az Isten országába.

Nem rég valaki, egy ismerősünk a csoportból azt kérdezte, hogy: Figyelj már, ha nem létezik az elő-elragadtatástan, ha nem létezik az elő-elragadtatás, akkor mivel vigasztaljuk mivel bátorítsuk az embereket?

Vajon bátorítást nyújt-e hogy azt tanítjuk nekik, hogy nem lesz elő-elragadtatás, szenvedésben, nyomorúságban lesz részünk?

Nem barátocskám, nem abban van a bátorítás, hogy te berezelsz attól, hogy nyomorúság fog következni, ami igen bizony be is fog következni, és te részt fogsz benne venni, nem mész el sehova se semmilyen Szent Szellemmel, itt fogsz maradni.

Rosszabbik esetbe elpusztulsz benne az engedetlenséged miatt, és kárhozatra jutsz.

Jobbik esetbe megtérsz, és felhagysz ezekkel a Kundalini Jógás marhaságokkal, és abba hagyod a távol keleti kereszténységet, és engedelmeskedsz az Istennek, és üdvözülni fogsz, és a nyomorúság vége felé, miután az utolsó csapás következne be, akkor Krisztus téged is fel fog venni.

Tehát ez a vigasztalás.

A nyomorúságba itt leszünk és az a vígaszunk, hogy az Isten meg fog bennünket tartani a nyomorúságba.

Mert azt mondta maga az Isten fia: Azokban az időkben majd törvényszékre fognak benneteket vinni, visznek benneteket, bevádolnak benneteket de, ti ne aggodalmaskodjatok, mert én megadom nektek a szátokba a szót. Ugye?

Tehát azt mondta maga az Isten fia, hogy: az Atya jelenlétéből ebbe a helyzetben az Atya meg fog benneteket menteni, mert olyan választ fogtok tőle kapni, ami le fogja fegyverezni az embereket, és szabadon engednek benneteket, vagy más esetben, amikor azt mondja az írás, hogy: egyetlen hajatok szála sem fog meggörbülni, mert számon vagytok tartva az Atyánál.

Többet értek a két filléres verebecskéknél, és számos beszámoló van arról, hogy a nagy nyomorúságban Isten meg fogja tartani ugyanúgy a népét, a Babilonból kijött igazi Krisztus követőket, mint ahogyan megtartotta az engedetlen keménynyakú testi zsidókat a Gósem földjén, akik végig nézték az Egyiptom megveretését a tíz csapás által.

Ugyanúgy mi is látni fogjuk a csapásokat a nagy részét, és az utolsó végzetes csapás, amivel teljesen porig zúzza Isten a nagy Babilont, ezt az ál-vallás, ál-pénzügy, ál-hadsereg, ál-igazság szolgáltatás rendszert összedönti Isten.

Előtte ki fogja rántani az Ő választottait.

A választottak azt jelenti, hogy: Szentek, elválasztották magukat Isten számára.

Remélem, hogy annak ellenére, hogy hosszúra sikerült ez a hanganyag, remélem, hogy nagyon tanulságos és sokan fogtok belőle tanulni.

Reménykedem abban, hogy nagyon sokan, akik előítélettel vannak a csatornánk iránt, és fél lábbal azon vannak, hogy megértsék ezeket, a dolgokat.

Nagyon remélem azt teljes szívemből teljes elmémből, abban reménykedem, azért fáradozok ezekkel, a hanganyagokkal, hogy minél többet közületek Isten fel tudjon szólítani ezekkel, a hanganyagokkal, és igennel válaszoljatok az Ő hívására, és elhatározzátok, hogy megszakítjátok minden kapcsolatotokat ezzel az okkultizmussal, Jackie Chan-es távol keleti kereszténységgel, ezzel a babiloni ál-kereszténységgel.

Köszönöm, hogy meghallgattatok, minden Dicsőség az Atyáé, aki itt van a világunkban és egészen az utolsó pillanatig is itt lesz.

Az ördög nem tudja elmozdítani és félre tenni Őt, hogy az ő embere megjelenjen.

Tehát ne higgyetek ennek, ezért nem lesz elő-elragadtatás, mert az Atya, mint Szent Szellem, Megdicsőült test nélküli Isten, egészen addig itt lesz a világunkban, amíg az elragadtatás megtörténik.

Ugyanis maga az Atya fogja komponálni és karmesterként levezényelni az Isten fiának, az angyalainak a lejövetelét, és általuk összeszedi az Atya útmutatása szerint vezetése szerint, ahogy az Atya karmeseteként harmóniában tartja ezt a műveletet, a kimenekítést.

 Ő maga fogja az angyalokat utasítani, ahogyan Ő maga, az Atya utasította Megdicsőült test nélküli formában Gábrielt,hogy menjen el Kornéliushoz és mondja meg neki, hogy mit csináljon és menjen el Péterért.

Ugyanúgy az Atya fogja az angyalokat utasítani, hogy kit szedjenek össze, kin lesz az Ő a pecsétje az Atyának a pecsétje az ő homlokán, kinek az életében lesz erősen koncentrált erővel jelen az Atya.

Azokat fogja föl ültetni Isten az angyaloknak a tüzes szekereire, mint, ahogy azt Illéssel is tette.

Ezért minden Imádat és Dicséret ezért az Atyát illeti, ezért a bölcsességért, és nagyon hálásak vagyunk az Atyának és az Ő fiának ezért az ismeretért, hogy ezek által az ismeretek által, és a folyamatos bibliakutatásaink, által leleplezi és kinyilvánítja azt a sok hazugságot, amivel a távol keleti tanokon keresztül ezt az ál-kereszténységet működtetik.

Szívem teljességéből kívánom, hogy meneküljetek, fussatok ki belőle, hogy ne legyetek részesei annak a távol keleti kereszténységnek, a bűneinek, mert amivel meg fogja verni Isten a bűneiért, ha benne maradtok áldozatul fogtok esni.

És Istennek az az akarata, hogy ti ki jöjjetek ebből és megmeneküljetek, hogy ne kelljen vele együtt elkárhoznotok!

Köszönöm,hogy meghallgattatok,további sok sikert kívánok a Babilonból való kilépésetekhez mindenkinek!

Köszönöm.