- A megvallások hazugsága

Kereszténység:

John Osteen:ez az én bibliám,az vagyok, akinek a biblia mond,hogy vagyok minden az enyém, amiről azt mondja,hogy az enyém,meg tudom tenni azt amiről azt mondja, hogy meg tudom tenni.

Ma Isten igéjére fogok taníttatni, bátran teszek megvallást, az elmém éber, a szívem fogékony soha nem leszek többé ugyanaz, be fogom fogadni a romolhatatlan, elpusztíthatatlan örökké élő magját Isten igéjének.

Soha nem leszek többé ugyanaz soha, soha, soha, soha nem leszek többé ugyanaz Jézus nevében! Ámen

Joyce Meyer: a szavak elképesztő teremtő erőt hordoznak, például ha szorgalmasan fizeted a tizedet, és adakozol, akkor óvatosan beszélj a pénzügyeidről! Ha magot vetettél az Isten királyságának talajába, akkor ne öld meg azt a magot azzal, hogy negatív dolgokat mondasz a pénzügyi jövődről, soha nem fogok kijönni az adósságból, soha nem lesz elég pénzem, és semmire sem futja majd.

Hazugság! A tized fizetéssel az ószövetségi törvény alá viszik vissza az embereket, és ez által Isten ítélete alá! (Gal 5:4)

Joyce Meyer: Nem, én fizetek tizedet, és adakozom, így Isten gondoskodni fog a szükségeimről,első vagyok nem utolsó,fölül vagyok és nem alul.

Ezotéria, okkultizmus: mindent meg teszek, hogy egészséges legyek, belső energiáim segítenek a gyógyulásban, bízom lelkem és testem erejében, szeretem és becsülöm a testemet, szerveim pontosan végzik munkájukat, elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, gondolataimban boldog, örömteli jövőt teremtek magamnak és szeretteimnek,

Dr. Domján László, orvos és agykontroll oktató: tehát, hogy ha valamit mondok Emil qué francia gyógyszerésztől származik tudtommal az auto szuggesztia,az önszugerálás,hogy a szavak erejével hatni a testre,a híres mondatát javasolta a betegeknek napról-napra minden szempontból egyre jobban,és jobban vagyok,

Joyce meyer és Dr Domján László agykontroll okkultizmus összehasonlítása:02:14-nél található a videóban

Joyce Meyer: a szavak elképesztő teremtő erőt hordoznak,

Dr Domján László: hogy a szavak erejével hatni a testre

Németh Sándor: hanem a szentlélekben is fontos hinni, és például a katolikusok ebben nagyon is helyesen járnak el, hogy rendszeresen megvallják, szinte minden összejövetelükön a szentlélekbe vetett hitüket,

Válaszoló: A megvallás az nagyon elterjedt volt a hit gyülekezetében és a többi karizmatikus gyülekezetben, amikor az emberek megvallják a kívánságaikat, tulajdonképpen keverve Isten beszédével tulajdonképpen úgy vallják meg a kívánságaikat, hogy megpróbálják tagadni a helyzetüket,

Válaszoló: Tehát azt mondják, hogy nem vagyok beteg, megvallom, hogy nem vagyok beteg, vagy nem vagyok szegény, vagy nem vagyok elesett, tehát így próbálják megvallani, tehát magukat tulajdonképpen beprogramozni, hogy nincsen semmi problémájuk, és megvallják a kívánságaikat, is hogy mit szeretnének elérni,

Válaszoló: Megvallják, hogy gazdagok, vagy egészségesek, vagy a testük minden része hogy működik, és ez ugye jelen van a karizmatikusságban, de ugyanúgy jelen van máshol, az ezotériában is, máshol is úgy próbálják magukat így beprogramozni az emberek a megvallások által, hogy abban hisznek közben, hogy ennek teremtő ereje van, ennek az ő szavuknak,

hogy Amit kimondanak akkor az úgyis lesz majd az életükben, tehát hisznek abban akik ilyen megvallást gyakorolják hogy valami rosszat mondanak akkor is beteljesül,tehát magukra nem mernek rosszat mondani,a saját testükre,mert akkor az biztos romlást idéz elő a saját testükben,saját életükben,

Válaszoló: De ugyanúgy abban is hisznek, hogy a jó szavak, a jó kívánságok is létre fognak jönni, tulajdonképpen ilyen varázslás folyik, mint egy varázslónak, akinek a szavára megtörténnek a dolgok, előállnak a dolgok tulajdonképpen varázslás folyik, és semmi köze sincs a Krisztuskövetéshez, vagy a bibliában található emberek az életéhez,

Legyen az egy próféták, vagy apostolok, bármilyen valódi Istent követő ember ilyesmit nem gyakorolt, tehát nem találunk rá példát a szentírásban, hogy ilyen módon próbálta volna magát túltenni a problémákon, akár a betegségen, akármin tehát.

Kérdező: Krisztus sem főleg, mi?
Válaszoló: Igen, igen, tehát Krisztusnál se találkozunk, az tulajdonképpen a problémáknak a tagadása, hogy valahogy túljutni azon a helyzeten, de ugye látjuk Krisztus példáján és az apostolok példáján is ők nem akarták megkerülni ezt a helyzeteket, hanem megharcolni, és szabályszerűen megharcolni,

Tehát nem az, hogy egyedül, hanem valóban bízva az Istenben, ők is imádkoztak, kérték bizonyára minden esetben az Atya segítségét, de ugye az már nem megvallás, nem a saját szavuk erejében bíztak, hanem az Atyában bíztak,

Tehát, hogy az a pisztosz szó, (5:50-nél található) hogy csak hitnek fordítsák sokszor, de nem csak hitről van szó, hanem meggyőződésről, bizonyosságról, engedelmességről, tehát a megvallásokkal tulajdonképpen ki van hagyva az Atya ebből a dologból, hogy elég a saját szavam, elég a saját szavamnak a teremtő ereje

Ez nagyon jelen van a karizmatikusságban is, és sajnos mi is gyakoroltuk ezt, és sokszor mondatták velünk a megvallásokat így.

Kérdező: ezt akartam kérdezni, hogy te csináltad is, és történt valami?

Válaszoló: Igen, igen a pásztor így az Isten tisztelet elején és akkor mondta, és akkor mindenki mondta utána, hogy

Kérdező: pont úgy, mint abban a bejátszásba mi, az elején az első?

Válaszoló: Igen, igen ugyanúgy, és ez sokszor volt, hogy megvallom, hogy egészséges vagyok, megvallom, hogy áldott vagyok, megvallom, hogy Ábrahám áldása van rajtam, és így

Kérdező: megvallom, hogy isten vagyok lassan, de

Válaszoló: igen, és az emberek ebben hittek is, hogy így van, és létezik az életükben, tehát sokszor az igéből is, a szentírásból is voltak idézetek, az ugye rendben is van, ha az ember idézi Isten beszédét, de itt sajnos más céllal volt, hogy ha mi kimondjuk, akkor az meg is történik.

Kérdező: Igen, hát ez csak az Atyánknál működik így, senki másnál nem működik.

Válaszoló:Igen,és hogy Isten Fia is,tehát ő valóban az Isten Fia volt,ő sem élt ilyen dolgokkal,ő is szabályszerűen harcolt,ő is az Atyához imádkozott,és megköszönte előre, hogy meghallgatta,tehát nem volt így amikor a sátán megkísértette,

Akkor is tulajdonképpen az írásokból idézett, de ott is nem azzal győzött, hogy ő az írásból idézett, hanem összhangban volt a cselekedete is, amit tett,

Kérdező: betartotta azt, igen,

Válaszoló: Igen, azt ő meg is tette, nem elég, hogy azt mondta meg van írva, hogy csak a te Istenedet imádd, és más előtt ne borulj le, tehát, hogy ha ezt kimondta volna, de mégis leborul előtte, akkor ő rajta nem segít ez az ige, tehát összhangban volt az,

Kérdező: ez jó, tényleg, igen.

Válaszoló:Tehát, ha nincs összhangban az életünk ugye sokszor,hiába mondjuk mi az igét,Isten szavának volt csak teremtő ereje, mi nem mondhatjuk ezerszer,százezerszer is ugyanazt az igét,de ha mi más irányba haladunk, egészen más dolgokat csinálunk, akkor az nem segít rajtunk tehát.

Tulajdonképpen ez a varázslásnak, egy ügyesen belopott varázslás a kereszténységbe,

Kérdező:és ez a Joyce Meyer is mondta meg ezt,már a hit gyülibe is biztos ott van,tudod azt az Ézsaiás igét hozzák föl,hogy a

Válaszoló:igen,ez a Capps-nek a könyve is, ami megjelent,hogy a szó teremtő ereje, meg kiadott egy másik könyvet az egészséggel kapcsolatban is ottan,ott is teljesen az egész testre mondja a megvallásokat,hogy meg vallom,hogy minden sejtem egészséges,megvallom,hogy jól működik a májam,a szívem,megvallom,hogy a vérnyomásom ennyi,és megvallom ezt és megvallom azt,

Tehát tulajdonképpen végig ment az egész belső szervein, meg az egész emberi anatómián végig ment, hogy megvallja, tehát így ilyen tanítások voltak benne, hogy az ember végig megy az egész belső szervein, anatómiáján és megvallja, hogy minden jól működik, és már tényleg úgy is működik.

Tehát elég az embernek így tulajdonképpen így karbantartani magát, hogy az ő teremtő szavával, az ő szavának az erejével helyreállítsa a saját egészségét, ez is egy ilyen önprogramozás, meg tulajdonképpen

Az, hogy saját magamat elvarázsolom, és nincs olyan, hogy most megvallom, hogy én beteg vagyok, meg nagyon rosszul vagyok, és azt mondom, hogy igen rosszul vagyok, beteg vagyok, de kérem az Atyámat, hogy segíts, hogy valahogy kimásszak ebből,

Tehát az lenne a helyes hozzáállás, hogy beismerni a helyzetet, és kérni az Atyát, nem az, hogy tagadni a helyzetet, és akkor majd elvarázsolom magamat

Kérdező: jó volt a cím, igen, ezt az igét hozzák fel ezt akartam mondani 55-Ézsaiásba tudod, hogy a nem tér oda vissza, hanem

Válaszoló: Míg meg nem cselekszi, ugye amit akar,

Kérdező: igen

Válaszoló:és sokszor idézik ezt minden megvallásnál,szinte idézik ezt az igét,hogy nem tér hozzám üresen megcselekszi amit akarok,és eredményes lesz ott ahová küldtem,ez szinte minden megvallásban benne is van

Kérdező: és akkor itt miről beszél szerinted, hogy kell ezt érteni? Ezt az Ézsaiás 55, előtte mondja, hogy amiképpen magasak a földnél az egek, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál,

Válaszoló:hát igen,ezt az Atya mondja saját magáról én úgy értelmezem,saját beszédéről.

Kérdező:igen,mert Ő kimondta,hogy legyen nem tudom,hány fa meg hány tenger,hogy hogy nézzen ki az univerzum,a bolygók,és az nem tért vissza úgymond üresen,így allegorikusan hanem megtörtént,meg hogy megmenti az embereket,meg

Válaszoló: hát igen más Istennek, meg az embernek a szava különösen, hogy ha egy bűnös parázna ember áll a gyülekezetben, vagy bármilyen tolvaj, és nagy szóval megvallja, meg megkötözi a démonokat, meg minden, és az bizony üresen megy ki, meg üresen is jön vissza, csak egy egyszerű varázslási kísérlet tulajdonképpen, de még nem is fog semmi sikerülni tehát, egy kis önámítás is.

Kérdező:igen,mert egy olyan értelemben beszélünk valakinek az Isten beszédéről az írásból,és azt hallja, akkor azon keresztül az Isten tudja elkezdeni őt formálni,tehát ott sem a maga kimondott szó az, aminek varázsereje van, és attól hú megváltozik mint valami ilyen ezoterikus filmekben,hanem maga az Isten kezdi el a munkát

Fölhozza benne a gondolatokat stb, meg motiválja őt, tehát ilyen értelemben működik ez, hogy nem azért mert, hogy mi, a gyógyításoknál is ott ugyanúgy Isten csinálta nem a megváltónak az ereje volt úgymond, tehát az ugyanaz kb.

Válaszoló:igen,igen ez a helyes hozzáállás,és hogy ha valamit helyesen akarunk csinálni akkor a legjobb, hogy ha megnézzük hogy csinálta Isten Fia,milyen eszközöket használt,

Kérdező: sőt tudjátok, hogy sok helyen írja, hogy átment közöttük, nem tudták elkapni, mert még nem jött el az ideje, semmit, meg se szólalt.

Válaszoló: Igen,

Kérdező: csak átment, mert Isten aztán elintézte, nem kell, megvallom, hogy itt se vagyok, mint a viccbe.

Válaszoló: Igen, ez egy ilyen kényelmes, mint a megvallás a mai világban, amikor mindenütt mindent készen kapunk meg, ilyen fogyasztói társadalom van, akkor ez is egy ilyen dolog, hogy mindenre meg van már egy kész megvallás, csak el kell mondanod, és semmi harc, és már sikerül.

És még olyat is hallottam, hogy valakik magát a szentírást, a bibliát így a kocsijukban tartották, mert az majd meg fogja védeni őket maga a könyv, tehát egy ilyen szerencsehozó valaminek nézték így a szentírást, és a kocsiban tartják, mert az megvédi.

Tehát ez is, hogy felruházzák azt a nyomtatványt tulajdonképpen ilyen tulajdonságokkal, hogy megvédi, de hát ugye az nem,semmiféleképp nem tud így megvédeni,hanem azt,hogy ha gyakoroljuk,az értelmét nézzük,

Keressük Isten igazságát ebben a beszédben,és azt gyakoroljuk,megcselekszük,elmélkedünk rajta,engedelmeskedni azoknak amik tőlünk kérve vannak,akkor ugye hat rám,de most hogy én beteszem a kocsiba a szentírást,és káromkodva vezetek,és majd megvéd biztos azért a balesettől tehát.

Ez egy ilyen, olyan, mint a szerencse patkó, vagy a lóhere vagy ilyesmi sajnos,

Kérdező: meg hát a new age okkultizmusba ott van benne végig az összes ilyen szimbólumok, meg amit a feng-shui-ba tanultam én is, hogy ebbe a sarokba ezt tedd, és akkor bevonzom a pénzt, meg szerelmet meg mit tudom én még mit, ereklyék, meg szerencsehozó malacok.

Válaszoló: igen

Kérdező 2: ja, ez a Zsidó 4:2-ben, hogy: Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották, Hát itt engedelmesség gondolom a helyes fordítás,

Kérdező: igen, tök jó, a kettő Korinthus 4-ben van egy helyen ez a megvallás, vagy legalábbis ami megvallásként van leírva: nem csüggedünk, visszautasítjuk a szégyen teljes titkolt dolgokat, nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt megvallásával ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.

Kérdező: Itt is az igazság az a kulcsszó szerintem, meg amit szoktunk mondani, hogy ugye hogy valljuk meg, hát az életünkkel,

Igen

Kérdező: Krisztusba vetett hitünket, szeretetünket, engedelmességgel nem a szánkkal, és az igazságban való éléssel így allegorikusan meg valljuk, hogy Istent követjük persze, nem is értem, hogy tudják ezt így elhinni az emberek komolyan mondom.

Mert ez az egyszerűbb széles út nyilván azért, és sokszor működik ami amúgyis megtörtént volna, és akkor rá olvassák, hogy na, az azért volt, mert megvallottam.

Válaszoló: Igen, igen, mint a Harry Potter filmekbe, ebbe a varázsló iskolából is meg voltak az ilyen megvallások tulajdonképpen ilyen varázsigék, amellyel ezt, és ezt lehetett csinálni, a másik varázsigével ezt lehetett csinálni,

Ez is hasonló, de ugye van ilyen ige is, hogy megvallani Jézus Krisztus nevét, meg Isten Fia is mondja, hogy aki szégyell engemet a bűnös nemzetség előtt, én is szégyellni fogom őt az én Atyám előtt, tehát ilyes valami kijelentés is van,

Tulajdonképpen meg lehet vallani, hogy ki által, ki váltott meg bennünket az örök haláltól, tehát ezeket megvallhatjuk ugye bátran emberek előtt,

Kérdező: az más persze,

Válaszoló: De ez más megvallás, tulajdonképpen bizonyságtevés, egy fajta bizonyságtevés, hogy ha bennünket kérdeznek, akkor nyugodtan úgymond megvallhatjuk, vagy elmondhatjuk, hogy ki az a személy, aki által mi meg lettünk váltva, kiben reménykedünk, kinek a visszajövetelét várjuk tehát.

De ez tulajdonképpen nem olyan megvallás, mint a karizmatikus egyházakban van, gyülekezetekben, hanem egy egyszerű bizonyságtevés, hogy ha bennünket kérdeznek.

Kérdező: bizonyság, igen az a legjobb

Válaszoló: De ez sem nem úgy, hogy állandóan, ha kérdezik, ha nem, és akkor mi ezt csattogtassuk, hogy mi ezek vagyunk, meg azok vagyunk, hanem hogy ha tényleg oda kerülünk, bárki megkérdezi, akkor nem kell szégyellnünk, hanem megmondani,

Tehát így ilyen módon megvallani, de ez tulajdonképpen egyfajta bizonyságtevés lehet,

Kérdező: és hogy jöttél rá, hogy ez nem igaz?

Válaszoló:hát az,hogy nem is igen működik,meg hát próbáltam példákat találni, hogy tehát az írásokban, amikor megvallás van,akkor egészen másról van szó,hogy ez,folyamatosan jöttem rá,meg hát, ami videótokba is ami volt,amit a tavaly nyáron hallgattam,de amikor benne van az ember,akkor nem is gondolja.

Ez milyen jó egy fajta ima, tényleg milyen jó, és elmondjuk mindannyian, és hogy megerősödünk tőle, és milyen jó mostan, tehát mikor az ember benne van nyakig, akkor nem gondolkozik róla, mert elfogadja, mert mindenki ezt csinálja, ezt mondták,

De amikor elkezd gondolkozni az értelmén, meg hogy tényleg Isten Fia gyakorolta, az apostolok gyakorolták-e meg mire hasonlít jobban ugye, egy javas asszonynak, egy jósnőnek a tulajdonképpen egy ráolvasására inkább,

Kérdező: igen, eleve itt a megvallások ugye vannak itt, hogy a bűneiket vallották meg, valljátok meg bűneiteket, kérjetek bocsánatot az megint más kategória teljesen, mert ez is valós, meg

Válaszoló: Igen,

Kérdező:ez valahol kell is az írás alapján,de mert, hogy úgy fogalmaz, hogy valljátok meg bűneiteket azt hiszem itt van,igen ha megvalljuk bűneinket,Ő hű és igaz megbocsát stb.,

Válaszoló: igen, a megvallásnál sokszor tulajdonképpen hazudik a megvalló, hogy nem vagyok beteg, az már hazugság,

Kérdező: igen

Válaszoló: az által, hogy én hazudok, az én hazugságom, az nem fog meggyógyítani, az hogy jó nagyokat hazudok, hogy nem vagyok itt, nem vagyok ott, meg ez nem történik meg ott, attól az még meg van.

Tehát tulajdonképpen amikor valamit tagad,akkor az tulajdonképpen hazugság

Kérdező: és ugye a hazugság az igazságtalanság, és azt mondja az Isten, hogy az igazaknak a könyörgésére hallgat, a füle azokon van,

Igen

Kérdező: tehát itt már megbukik az egész, a hazudozással mit akar elérni ez, becsapja magát teljesen,

Válaszoló: hát igen meg, hogy az is benne van, hogy minden igazságtalanság bűn,

Kérdező: igen

Válaszoló: akár milyen kicsi igazságtalanság, az már bűn,és az, amit mondok, hogy én nagyon beteg vagyok,és mégis azt mondom,hogy nem vagyok beteg az nem igaz,

Tulajdonképpen bűnbe esek, tehát a helyes út, hogy megmondom, hogy igen elismerem, hogy beteg vagyok, és elismerem, hogy én is oka vagyok, részese a betegségnek, de mégis kérem az Atya kegyelmét, úgy hogy ki tudjak menni ebből az Ő segítségét, az Ő útmutatását, vagy bármilyen módon, hogy avatkozzon be az életünkbe, tehát ugye ez a helyes irány tulajdonképpen az ima,

Kérdező 2: de ezzel nem teszik hazuggá Krisztust, hogy azt mondják, hogy megvallom Krisztus elvette bűnömet, meg ezeket a dolgokat?

Kérdező: de, főleg, hogy ha ez csak szavak és nincs mögötte semmi, mert végül is elvette, de hogy ha nem úgy él, akkor nem érvényes rá nyilván.

Válaszoló: ez meg már dicsekedés kategória, hogy szerintem elvette, tehát Istennek kell megvallani a bűneinket, és Ő tudja, hogy elvette, bízunk abban, reménykedünk, hogy elvette, de most ha én azt mondom, hogy nekem ezt megbocsátotta, azt megbocsátotta meg ez van, akkor szerintem ez már a dicsekedés felé

Kérdező: főleg, hogy ha más is hallja igen

Meg ezzel dicsekszenek, hogy megvallom, de nem is biztos, hogy úgy állnak a dolgokhoz, hogy elvette a bűnömet, különösen, hogy ha még abban élek, hogy most sorozatosan újra ismétlem,

Válaszoló: az igaz, hogy el tudja venni a bűnünket,meg reménykedünk,de most én saját magamra nézve mondom azt, és akkor ezt harsogom,akkor nem tudom,ez is, hogy nagyon a dicsekvés felé,felfuvalkodottság felé vezet talán.

Kérdező: igen, becsapják magukat, meg másokat is efelé visznek, tehát ez egy súlyosabb dolog, veszélyes ez így, hogy a főleg a pásztorok ők, írja, hogy súlyosabb ítélet alá kerülnek, tehát ez nagyon veszélyes, nem is veszik komolyan.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!