A Pokol,Gyehenna Ábrahám kebele.

 

Reveal Hidden Reality:Beszélgetés a halál utáni eseményekről,és feltámadásokról,és Isten hatalmas kegyelméről.

 

Kérdező: Hova kerülnek az emberek ha valaki meghal,

első feltámadás,elragadtatás:Jókat viszi el,Krisztusban meghaltakat és Krisztusban életben maradtak ugye?

 

Válaszoló:Igen

 

Második feltámadás: 1000év után akkor már csak az ateistákat, úgy mond tehát akik a nem Krisztusban haltak meg illetve élték túl azokat fogja feltámasztani,megítélni az Isten.

Ott már a jókat nem fogja elővenni.

 

Válaszoló:hát dehogyis nem, mert ott még lesznek abba az 1000 évben akik meghalnak közbe,Krisztusba halnak meg.

 

Kérdező:ja az 1000 év alatt lévőket igen.

de akik meghaltak réges-rég azok akik nem Krisztusba haltak meg azt csak az 1000 év után fogja föltámasztani az ítéletre.

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:És akkor az 1000 éven belül pedig akik nem ismerték,akik nem tudják hogy mi az,és úgymond a sátán megkísértette őket,és mondjuk meghaltak Krisztusban vagy meghaltak nem Krisztusban.Tehát lesz olyan is aki 1000 év alatt meg fog halni úgy hogy Isten fiát választotta?

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:És azt felfogja támasztani az Atya,és az megy a jó helyre?

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:Ez biztos hogy így van?

 

Válaszoló:igen, hát máshogy hogyan lehetne most gondolj bele hát 1000 éven keresztül..

 

Kérdező:hát úgy hogy nem hal meg, de mondjuk azok nem fognak meghalni azok  akik Isten fiának engedelmesek,azokat megvédi Isten.

Mert ugye 1000 évig béke van,és 1000 év végén a Sátán összeszedi a seregét és elindul Isten fia ellen,de el se fog jutni hozzá,mert az Isten elpusztítja.

Érted?

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:tehát 1000 év alatt visszaáll a 700,800,900 nem tudom hány év,bár mondjuk igen.

 

Válaszoló:Én szerintem  meghalnak ugyanúgy mint a Noé korában,meg előtte tudod.

 

Kérdező:igen

Válaszoló Mert ők is ugyan 900 évet éltek de meghaltak.

 

Kérdező:Meg akik mondjuk átcsúsznak az 1000 évbe.

 

Válaszoló:Hát ő tőlük szaporodik újra a világ.

 

Kérdező:igen

 

Kérdező:azok közt is lehet,hogy lesz olyan aki pont ezt kérdeztem múlkor tudod hogy ha valaki túl éli az elragadtatás és az 1000 éves béke közötti pusztítást,így belecsúszik az 1000 évbe,és mondjuk akkor döbben rá hogy Isten fiát kéne választani és Őt választja  akkor még ő is üdvözülhet.

 

Válaszoló:hát nyilván akik az 1000 évbe átcsúsznak azokból fog újra szaporodni az 1000 év alatt a föld,és ezek között lesznek ezeknek a leszármazottaik akik,meg még ők közülük is lesznek lehet akik választani fogják Isten fiát és úgy halnak meg.

Meg akik születnek,és akik élnek ők közülük is lesznek akik választják az Isten fiát ezek is meghalnak,az ezer év végén ezek is feltámasztatnak meg azok is akik nem választották, egészen addig amíg a Góg Magóg serege el nem kezd háborúzni.

Tehát ott két féle csoportot támaszt föl megint  az Isten.

Három fajta csoport lesz,vagy majdnem négy.

Lesznek életben maradottak akik a Krisztust választották.

Lesznek életben maradtak akik nem választották,és a Sátán kísértésekor azonnal Góg és Magóg antikrisztusi vezetők oldalára állnak hogy visszaállítsák a babiloni rendet.

És majd ezeket majd Isten megöli a tűzzel vagy a villámlással.

És akkor lesz a nagy ítélet tétel,akik meghaltak,föltámasztatnak.

Akik gonoszat cselekedtek azok mennek az ítéletre azokkal együtt akik a teremtéstől fogva igazságtalanságban haltak meg.

És lesznek azok akik pedig az utolsó 1000 évben meghaltak pedig igazságban haltak meg úgy hogy Krisztust szerették.

 

Kérdező:Azt hívja második halálnak az ige ugye?

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:és az 1000 év alatt is lesz olyan aki Isten fiában úgy fog meghalni hogy őt választotta.

 

Válaszoló:Igen

 

Kérdező:És azt is föl kell hogy támassza Isten. Igen.

Utána amikor ennek vége,mindenki megítéltetik akkor fog megnyílni a  pokol,és mennek a helyükre az emberek,meg a mennyország.

Válaszoló:Igen

 

Kérdező:Mert ugye volt a Sion,a pokol,meg a gyehenna hogy ezek itt mi a különbség,meg mi az a tisztítótűz tehát azt se nagyon értem.

Egyáltalán van e olyan,vagy az is ilyen már vallási?

 

Válaszoló:A Bibliából nem tűnik úgy hogy van tisztítótűz.

Kérdező:igen,most akkor a seol a gyehenna,és a pokol itt ezek itt mi a különbség,mert valamelyikbe mondja hogy a seolba megy a pokol is.

 

Válaszoló:Tehát a kénkővel ízzó tóba megy a pokol is,a halál is,sátán is,az antikrisztus,a hamis próféta,meg mindazok akik őket szolgálták.

 

Jel 20:10  És az ördög, aki megtévesztette őket, a tűz és kénkő tavába vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.

Jel 20:14  A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett. Ez a második halál, a tűz tava.

Jel 20:15  Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett.

Kérdező:Tehát akkor az a végső hely ahol mindenki.

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:ez a kénköves tó,tehát akkor nem is pokolnak hívják ezt,ez egy ilyen magyar kitaláció? vagy ezt nem értem.

Vagy mi a gyehenna?

 

Válaszoló:A gyehenna igen,mert Jeruzsálem környékén volt egy nagy szeméttelep és oda hordta ki a város a szemetét,egy ilyen völgybe és ott olyan forróság volt hogy begyulladt a szemét magától.

De mivel mindenféle szemét volt,ezért nem tudott elégni hanem mindig bűzölgött,forró volt,füstös volt nem volt levegő és ezt használta szimbólunként a hinnon.

Ebből fordították magyarra,ebből a héber szóból gyéhinnon.

Ebből csinálták magyarul a gyehennát,és ez a gyehenna a hinnon völgye.

Gyéhinon=szeméttelep,hinnon völgye. Ezt használta érzékeltetésként, hogy ha oda valaki bement,ott kellett lenni az kibírhatatlan állapot volt.

Forróság volt ott abba a katlanban,bűzölgött a szemét állandóan,és nem csak hogy forróság volt, hanem büdös volt,nagyon büdös volt.

Szinte nem volt levegő egyáltalán.

Ez egy ember számára elviselhetetlen hely volt.

Ez a gyehenna magyarul pokolnak mondják,de ez se jó fordítás mert a pokol az ördögnek egy angyala.

 

Kérdező:Tehát a pokol is megy a gyehennára.

 

Válaszoló:igen,a pokol is megy a gyehennára

 

Kérdező:ez a halálnak az angyala?

 

Válaszoló:igen

 

Kérdező:De  akkor ez mit csinál a pokol angyala?

Válaszoló:Hát ő neki van joga ahhoz, hogy a seolban a kárhozatra ítélt embereknek a lelkét tartsa fogva.

Seol az a halott lelkek birodalma aminek az egyik oldalán volt az Ábrahám kebele,a ,másik oldalán meg lejjebb a pokolnak a birodalma.

És amikor valaki meghal,akkor a pokol angyala jön el érte és megfogja a lelkét és leviszi oda.

Kérdező:Várjál,de arról volt szó hogy ha valaki meghal akkor egyenlőre nyugszik a földbe meg a lelke nincs,vagy nem tudom hol van ,egy ilyen stand by pozícióba várja a megítéltetést.

Válaszoló:A seol az nem a gyehenna.

A Seol egy ilyen előzetes elkülönítő.

 

Kérdező:de az előbb mondtad hogy leviszi a pokol angyala

 

Válaszoló:le hát ahol van,hát nem tudni hol van,a gyehenna se tudni hogy hol van,lehet hogy a földnek a magmája vagy a nap.Érted?

 

Kérdező: De hát akkor még nem viszi a végső helyére a pokol angyala.

 

Jel 20:13  A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint.

Válaszoló:Nem a végső helyére igen.

Azt mondja a végén,hogy Isten amikor a pokolt is bedobja a gyehennába akkor a pokol előtte kiadja az összes fogját.

Azokat a halott lelkeket akik a teremtéstől fogva Istentelenül haltak meg.

 

Jel 20:13  A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint.

 

Kérdező 2:De akik így haltak meg,ha én most meghalnék és nem lennék Krisztusba  akkor én tudnám azt,hogy örök kárhozat vár rám?

 

Válaszoló:igen.

 

Kérdező 2:szóval ők már tudják?

 

Luk 16:22  Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok felvitték Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.

Luk 16:23  És amint a pokolban kínok között fölemelte szemeit, látta távolról Ábrahámot és Lázárt annak kebelén.

Luk 16:24  Akkor így kiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy mártsa ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert gyötrődöm e lángba.

 

Válaszoló:ők tudják,hát nézd meg a gazdag ember félt rettegett és forrósága volt, szenvedett.

Pedig még nem a gyehennába volt,hanem a seolba volt a halottak birodalmában és azon belül is azon a rosszabb a helyen ahol a pokol uralkodik a kárhozott embereknek a lelkein.

 

Kérdező :Tehát akkor mégis csak a halál után nem tudatlan állapotban vannak valahol hanem,

 

Válaszoló:Hát valamilyen tudatállapotban vannak, de azt nem tudják hogy mi történik az életben.

Azt tudják,hogy mi vár rájuk,hogy ítélet vár rájuk.

 Tudják hogy végső száműzetés az osztályrészük ezt tudják mind.

Tudják azt, hogy az ördöggel lesznek egy helyen,és nem csak a hőségtől kínoztatnak hanem az ördög még kínozni fogja őket ezen a helyen.

 

Kérdező 2:És várják az ítéletet.

 

Válaszoló:És várják az ítéletet igen.

 

Kérdező 1:És akkor a másik oldal akik Krisztusba halnak meg,azok is tudják.

Válaszoló:Azok meg Ábrahám kebele

 

Kérdező 1:igen,de azok is tudják hogy majd a feltámadásra,elragadtatásra várnak?

 

Válaszoló:igen tudják hogy üdvösségre jutottak igen.

 

Kérdező:Azta hát azért az..

Mert eddig úgy beszéltünk vagy legalábbis én úgy gondoltam hogy nem tudják hogy mi a dörgés.

 

Válaszoló:Hát azt hogy mi történik az életben azt nem tudják.

 

Kérdező:azt persze,

 

Válaszoló:Azt hogy mi történt azt tudják,és hogy mi fog velük történni azt is tudják.

 

Kérdező:Azt is tudják.

 

Kérdező 2:De visszajönni se tudnak itt kísérteni.

 

Kérdező:dehogyis.nem.

 

Válaszoló:Nem tudnak egyáltalán.

 

Válaszoló:Nem, mert a seolnak az Ábrahám kebelét azt az Isten angyalai őrzik,akiknek az a feladatuk hogy mikor meghal egy ember aki a Krisztusba halt meg,akkor elkísérik a lelkét az Ábrahám kebelére.Érted?

 

Kérdező:igen.

 

Válaszoló:És ott őrzik őket.

Aki meg meghal, mint a ghost filmbe tudod a Patrick Swayze filmbe.

 

Kérdező:Igen.

Lentről jöttek vagy föntről, igen.

 

Válaszoló:pontosan.

 

Kérdező:Hát azért így hogy ha most bele gondolok.

 Érted. Szegény apám ugye meghalt,és hát nem hiszem hogy nagyon Krisztusba halt volna meg,akkor ő azóta....

 

Válaszoló:De nem tudod hogy ő az utolsó órájába,mert ez érdekes dolog az is,egy titok,hogy az emberek a legtöbbször a legutolsó órájukban egyedül maradnak.Érted?

A legtöbb emberek érdekes módon mindig  az utolsó órájában valahogy egyedül maradnak.Érted?

És valahol itt szokássá is vált,hogy akkor hagyjuk magára a haldoklásába az utolsó pillanataiban.

És én eltudom azt képzelni, hogy Isten annyira nagyon kegyelmes és annyira a szeretet Istene,hogy az embernek a halálos óráiban valahogyan kommunikál az emberrel.Érted?

Az Ő szellemén keresztül és fölkínálja neki utoljára azt, hogy gondolja meg magát. Érted?

Már elképzelhetetlennek tartom azt,hogy az emberek úgy menjenek innen ki,hogy az egész életén keresztül a fiát odaadta,a keresztényeket használta.

Egyszerűen nem tudom elhinni hogy hagyná az utolsó óráiban csak úgy kisétálni az embert a világból.

Anélkül hogy az ember kapott volna még egy legesleges legutolsó esélyt.Én ezt el tudom képzelni.

 

Kérdező:Hát ezt jó hogy most ezt mondod,hát mert apám is mindig is becsületes volt,meg nem szerette az igazságtalanságot és annyi embernek szerezett munkát,őt meg mindenhonnan állandóan kirúgták,a többiek nem segítetettek neki.

Remélem hogy akkor..az alap meg volt benne tudod a jó lelkiismeret..

 

Válaszoló:Akiben meg volt az igazságérzet,én nem tudom elképzelni hogy egy ekkora tévedés miatt

Legalábbis én ebből indulok ki,de lehet hogy tévedek.

De egyszerűen amilyennek a bibliából ismerem az Istent,hogy Ő mennyi mindent képes megtenni az utolsó pillanatig amíg levegőt veszel,az utolsó levegődet veszed,hogy eltart  az egész életed során.

Egyszerűen nem tudom elhinni hogy az utolsó órádban amikor ott  vonaglasz és mész ki ebből a világból.

Egyszerűen ez nem Ő lenne.Érted?

 Nem Ő lenne ha még az utolsó pillanataidban,utolsó órában is nem próbálna meg valamit csinálni.Érted?

Az a gonosztevő nézd meg a halálán volt,

 

Kérdező:igen,igen tényleg.

 

Betörő volt és azért hogy meggondolta magát.

 A meggondolásáért Érted?Mert az, az Istenhez való odafordulás,hogy meggondolta magát és rossznak ítélte amit tett.

 

Kérdező:Igen.

 

Válaszoló:Én csak azért tudom ezt mondani,mert egyszerűen lehetetlennek tartom,hogy egész életeden keresztül küzd minden napon minden órában küzd érted az Isten,hogy ha meghalsz akkor úgy haljál meg hogy azt tudja mondani:Na ezért is érdemes volt a fiamnak meghalni.

Érted?

Az Istennek az Ő fia halála az egy olyan óriási dolog volt,hogy egyszerűen nem tudja hagyni hogy az emberek úgy menjenek ki innen hogy mindenképpen az ördöghöz mentek.

Válaszoló:Azért ezt nem tudom elhinni az Istenről.

 Én amikor az én apám haldoklott meg az én anyám,és még előtte beszélgettem velük amikor tudtam.

 Furcsa volt hogy mind a kettő úgy halt meg,hogy senki nem volt az utolsó pillanataiba velük.

Valahogy úgy alakult hogy a legtöbb ember valahogy azt Isten úgy alakítja hogy azok az emberek körül nincsen akkor valaki éppen pontosan.Érted?

Szinte nagyon kevés olyan ember van aki mikor meghal abban az utolsó pillanatában amikor kileheli az utolsót akkor ott van valaki vele.

Nem tudom hogy mért van ez.

A legtöbb esetben ezt látom,ezt hallom hogy valahogy az Isten eltávolítja az embereket a környezetéből,hogy Ő maga még utoljára.

Nézd meg,figyelj,pontosan ez a seol dolog:A Krisztus lement az Ábrahám kebelére,és fölvitte őket az Atyához.Igaz?

Mert amikor Krisztus meghalt,ezek az Ábrahám kebelén lévők ezek föltámadtak és bementek a városokba prédikálni.Érted?

 

Kérdező:Igen

Bementek a városokba,hova lettek ezek az emberek ezek nem tűntek el, ezek nem haltak meg megint itt a földön.

Hanem mi történt?

 

Válaszoló: Azt írja az írás,hogy amikor Krisztus fölemelkedett akkor fényes felhő fogta őt körül.

Ez a fényes felhő mindig az üdvözülteknek a szimbóluma.

Máté 17:3  És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.

Máté 17:4  Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.

Máté 17:5  Még beszélt, amikor fényes felhő borította be őket, és szózat hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok.

Nézd meg amikor az utolsó vacsora után fönn voltak a hegyen,és megjelent nekik Mózes és Illés.

Azt mondja hogy fényes felhő volt ott. Érted?

 

Kérdező:Igen.

 

Válaszoló:És az mindig,azt hiszem a Görög eredeti szó is erre utal hogy üdvözültek,megdicsőűlteknek a sokasága az a fényes felhő,és hogy emberi szemmel látták azt úgy.

Isten elrejtette őket hogy úgy tűnt,mint ahogy a szentlelket galambnak látták.Érted?

Pedig nem volt ott semmilyen galamb.

 

Kérdező:Ez a megdicsőűlt testük volt.

 

Válaszoló:igen,hát néz meg hogy Péter a látomástól meg volt zavarodva hirtelen hogy ott a mennyország félig ott volt a jelenléte a mennyországnak.

Krisztus teljesen át volt változva.

És akkor félrebeszélt, hogy Mester csináljunk itt egy sátort a Mózesnak is,és az Illésnek,neked is meg nekem is egyet.

Meg olyan jó volt az atmoszféra ott hogy a Péter azt mondta maradjunk itt örökre.

Vagy András az,vagy nem tudom melyik mondta,hogy maradjunk itt örökre mert olyan jó itt most.

Válaszoló:Tehát magán kívül volt,megtapasztalta az Istennek az országának az erejét.Érted?

És ahogyan ott a Mózes és az Illés akik megjelentek,fényes felhő fogta a Krisztust körül, ők voltak ott akkor is amikor felemeltetett és elvitetett vissza,fényes felhőbe ment el.

Tehát azok akik feltámadtak ott az Ábrahám kebeléről,akik kijöttek,akiket a Szent Lélek onnan  kihozott,azok a Krisztussal együtt szépen elhajóztak.

És nem csak hogy,hanem azt mondja az írás, hogy Krisztus még lement a seolnak a mélyebb részére is ott ahol az elkárhozott lelkek voltak.

Ef 4:8  Ezért mondja az Írás: Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek.

Ef 4:9  Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire.

1Pét 3:18  Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint,

1Pét 3:19  amelyben elment, és a börtönben levő lelkeknek is prédikált,

Kérdező:Igen,mert?

 

Válaszoló:Meg kell tapasztalni annak a szenvedésnek a helyét is.Ugye? Mert a bűnnek a büntetése nem csak a fizikai halál.

Azt mondja az írás hogy a bűn zsoldja a halál,de az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban.

De a bűnnek a zsoldja nem csak a fizikai halál,hanem a szellemi halál is.

Tehát a szellemben való örök gyötrelem.Érted?

 

Kérdező:igen,de mért ment oda le?

 

Válaszoló:tapasztalni,ugye? Mert rá lett vetve a világ bűne,ezért le kellett mennie neki a seolba is,nem csak testben kellett neki szenvednie a büntetést hanem Ő neki szellembe is azt a gyötrelmet,a nyomort azt az Isten nélküli állapotot el kellett viselnie azt a rettenetet a bűnök miatt az emberek bűnei miatt.

Tehát nem volt olyan egyszerű ahogyan azt elképzeljük tudod hogy agyonverték,az se volt ugyan egyszerű,de még ez mellé párosult az,hogy le kellett neki oda menni,mert amikor meghalt akkor nem az angyalok jöttek érte hanem vitték a seolba a pokolhoz.

És ott történt a nagy galiba,hogy hát Ő  bekerült büntetlenül a pokolnak a birodalmába.Érted?

Oda, ahova csak olyanok kerülhettek akik Istentelenül haltak meg,Isten igazsága nélkül.

És azt mondja Jézus,hogy minden birodalom összeomlik amelyik meghasonlik önmagával.

Márk 3:24  Hiszen ha egy ország önmagával meghasonlik, nem maradhat meg az az ország.

Luk 11:18  Ha a Sátán önmagával meghasonlik, hogyan állhat meg az országa? Mert az mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket.

Mert a pokol rá akarta tenni  a kezét Jézusra.

 De Jézus pedig teljesen bűntelen volt,és Isten tönkretette a pokolnak a birodalmát ezáltal hogy le vitt egy olyan valakit aki nem is volt bűnös.Érted?

 

Kérdező:igen

 

Válaszoló:És állítólag azt mondja az írás arra lehet következtetni ,ezt nem mondom 100%-osan de ha ez igaz,akkor viszont rengeteg olyan igazság van amiről eddig ezt nem is tudtuk,el se tudtuk volna képzelni.

Történetesen az,hogy ahogy Krisztus le ment oda,ha ez igaz és ez nem egy katolikus Illumináti tanítás,ha Krisztus tényleg lenn volt amit nagyon el lehet képzelni mert így tűnik logikusnak ugye?,Hogy először a testi halál,utána pedig a szellemi halál.

Tehát az örök élő szellemnek a szenvedése.

Hogyha Krisztus oda lement,és Ő szenvedett ott lent,hogy még ezt is megcsináltatta vele Isten,hogy ezt is el kellett szenvednie neki azért, hogy mi ,hogy utána mindenki üdvözüljön aki a Krisztushoz fordul, akkor ez miatt egyszerűen lehetetlennek tartom hogy a saját fiát még oda is le küldte nem tudom elképzelni azt hogy az utolsó órájában egy haldoklonak nem adja meg a lehetőséget.

Mert  ugye az történt ,azt mondják hogy Krisztus amikor lement,lekerült oda,kibukott a bili hogy Ő teljesen tiszta,szentéletű emberként a pokol birodalmába kerül be.

Tehát meghasonlott a birodalma a pokolnak és összeomlott.

 

Kérdező:Most az jutott eszembe,megpróbálom megfogalmazni.

Tehát hogy Isten fia egyrészt meghalt ugye a kereszten a fizikai testünkért,és utána lement és megváltotta a szellemi részünket is így duplán hogy ennek is így meg kellett lennie.

 

Válaszoló:Ugyanis nekünk a szellemünk megváltása történt meg,nem a testünké.

A testünk megváltása az akkor fog megtörténni amikor elragadtatunk.Érted?

Ő neki ezt meg kellett csinálni hogy Ő tett valamit a testünkért is és tett valamit a szellemünkért.

 

Kérdező:igen,igen.

 

Válaszoló:Tehát ő meghalt,hogy fölszabaduljunk az ítélet alól.

A testnek és a szellemnek az ítélete alól.

mivel hogy testben vagyunk még itt a földön és kell cselekednünk,és bizonyítani a megjobbulás folyamatát ezért még a testünk megváltása még nem történt meg.

A testünk megváltása akkor történik meg amikor az elragadtatásunk lesz.

 

Kérdező:Jó azt értem,de  Ő azért halt meg így előre hogy ez itt borítékolva legyen.

Ő azért ment le hogy  a szellemünknek  megváltása is borítékolva legyen?

 

Válaszoló:igen,pontosan.

 

Kérdező:Na hát ez kész vagyok,eddig ezt se tudtuk.

 

Válaszoló:És nem csak hogy hanem még ezt hallgasd meg:Hogy valószínűleg nagyon úgy néz ki hogy ez így van,nem állítom 100%-ra,nagyon úgy néz ki az eredeti iratok alapján hogy Krisztus lement oda,és nem csak hogy lent volt és fölborította a pokolnak az uralkodását mert Ő bekerült igazként a nem igazak közé ítéletre és ez által bebizonyosodott hogy a pokol is igazságtalan,igazságtalanul tenné rá a kezét emberek lelkére hogy ő képes lenne erre,és ezért Krisztus ezért győzte le őt hogy Ő oda bekerült az ő országába.

Meghasonlott az országa,fölbomlott az ő országa ottan.

Az történt hogy kivette a kezéből a seolnak,annak a rossz helynek a ,úgy írja le hogy ott cellák vanak,és oda vannak berácsozva az emberek lelkei,és hogy Ő kivette a kulcsot a kezéből,a hatalmat a kezéből.

Jel 1:18  és az élő, pedig halott voltam, és íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai.

 És azért mondja az írás amit Ő megnyit azt senki be nem zárja többé.

Jel 3:7  A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki ki nem nyitja.

Tehát ő megnyitotta állítólag a seol rosszabb részének a celláit és kijelentette az Istennek,ahogyan fönt prédikálta az Isten országát kegyelmét az evangéliumot.

1Pét 3:19  amelyben elment, és a börtönben levő lelkeknek is prédikált.

Az Evangélium azt jelenti hogy örömhír,hogy az embernek van lehetősége bűnbocsánatot nyerni,és ezt az örömhírt elmondta ott lent is kijelentette Istennek a fia és utoljára lehetőséget adott ez által Isten azoknak a kárhozatra ítélt lelkeknek,a Krisztus előtti időkből,lehetőséget adott nekik Isten hogy meggondolják magukat.

 

Kérdező:Gondolod hogy ez tényleg így volt?

 

Válaszoló:nem mondom,csak nagyon úgy tűnik,nagyon nagyon úgy tűnik mert megnézed Péter levelét,nézd meg a Péter levelét!

Azért mondom,ha ez igaz,ha ezt megcsinálta az Isten ezekkel az özönvíz előtti időkből,ezekkel a gonosztevőkkel ezt a kegyelmet meg adta nekik ,holott már maga egyszer ítéletet hirdetett fölöttük.

Ha ezt megcsinálta,akor ezt egyszerűen nem tudom elhinni hogy az ember úgy megy ki  innét hogy az utolsó óráiba ne csinálna vele valamit,ne adna neki valamiféle kijelentést az embernek,hogy ember ez az utolsó órád,felajánlom neked a választást.

 

Kérdező:Na de várjál most akkor tegyük fel hogy ez így volt,akkor a Krisztus után meghaltak,és akik nem Krisztusba haltak meg,azoknak is kéne adnia egy esélyt.

 

Válaszoló:Valamilyen formában már biztos hogy...

 

Kérdező: de akkor várjál mert ez így veszélyes,mert akkor eljuthatunk odáig amit többen mondanak, hogy előbb-utóbb mindenkit haza visz Isten,és senki nem kerül a gyehennára. Érted?

 

Válaszoló:Nem biztos,mert valaki annyira megátalkodott,hogy nem bírja megérteni azt,

Most nézd meg, föl van egy embernek kínálva a lehetőség hogy megmeneküljön az ítélettől,és tudják az emberek vannak akik tudják és azt mondják hogy nem,nem kell nekem majd én megcsinálom magamnak.

 

Kérdező:Igen,de várjál mert nem élik át a halál után azt az állapotot amikor ott vannak és szembesülnek az igazsággal,én azt mondom hogy azok után felismerték és rájönnek és szenvednek és tudják hogy Úr Isten elrontottam és akkor Isten még ad nekik.

Ki az aki nem azt választja?

 

Luk 16:31  Ő pedig azt mondta neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.

Válaszoló:Hát van olyan, nézd meg hogy Ábrahám azt mondta neki, hogy nem küldöm őt vissza az élők közé mert ha föltámadna se hinne neki senki.

És tényleg Jézus ezt  meg is mutatta hogy ez így van,bement a Lázárhoz, bekiabált neki,a Szentlélek föltámasztotta a testét,összerakta.

Tudod működött a gyógyításnak az ajándéka,közben meg a szentlélek visszatette a Lázárnak a szellemét a testbe,és így kijött megépülve Lázár.

A zsidók akik ott voltak, megakarták mind a kettőt ölni,Jézust is meg a  Lázárt is.

A saját szemük előtt történt a csoda,látták hogy Isten képes rá,

Csak azért hogy ki ne derüljön a csoda,az igazság megakarták őt ölni hogy ne kövesse őket más. Érted?

Vannak ilyen megátalkodottak ,hogy a szeme előtt történik és akkor is azt mondja hogy nem.

Nézd meg a sátánnak ez a felfogása akkor mind az aki testbe jár ugyanaz a felfogása van neki konokság és együgyüség.

Kérdező:igen,ezt a fizikai életben ezt értem hogy ezt mondod,de aki már ott van.Érted?

 

Válaszoló:Nézd meg mennyi ilyen beszámoló van hogy ház az alagút végén meg minden és akkor  visszajöttek a klinikai halál állapotából.

Egyszer láttam egy régi magyar filmet,hogy hogyan káromkodott azért mert visszahozták az életbe,és hogy kapott egy újabb lehetőséget és hogyan káromkodott húú az nagyon drasztikus ember lett volna,mintha egy ördög lett volna.

 

Kérdező2:Azt én is láttam.

 

Kérdező:De mért káromkodott?

 

Válaszoló:Nem tudom már nem emlékszek rá,csak hogy minek kellett engem visszahozni,minek hoztatok vissza ebbe a szenvedésbe.Nagyon drasztikus volt,nagyon dúrva volt amit ott az ember beszélt.

 

Kérdező:Nagyon sokan ugyanazt mesélik el,hogy akkor mi történik olyankor?

 

Válaszoló:A legtöbben nem térnek Istenhez látod?

Nem váltja ki belőlük,a második esély azt mindenkiből  hogy igen is akkor meg jobbulunk

Kérdező:Akkor ez a második esély lenne azt mondod?

 

Válaszoló:Hát valamilyen módon második esélyt kaptak hogy ne jussanak kárhozatra a meghaláskor.

 

Kérdező:És akkor azért látják ugyanezt a fény az alagút mert mindegyik ugyanazt látja.

Akkor ezeknek az embereknek lehet hogy Isten ad egy második lehetőséget,egy ilyen élményt ad nekik.

Akkor Isten kegyelme,akkor Érted.Lehet hogy sokkal többen lesznek azok akik valamilyen formában a jó oldalon állnak mint azok akik nem.

Mert azért az elvetemült gonosz emberek kevesebben vannak mint olyanok akik lopnak,csalnak,és nem csinálnak semmi olyan velejéig gonosz dolgot.Érted?

 

Válaszoló:Hát gondolom másként lesz az is hogy kinek lesz,tehát azt Isten maga már kiválasztja,hogy kihez fog az utolsó óráiba is kegyelemmel fordulni.Érted?

Mert például aki tudta hogy a lopás bűn,és nem azért lopott mert már tényleg ennivalót kellett vennie,mert meghalt volna hanem ő jobbnak látta így élni hogy ő ilyen könnyedebb életet élhessen.

Az már gonoszság.

 

Kérdező:Értem,

 

Válaszoló:Nyilvánvalóan ez is egy harmadik kategória lehet akkor ha ez igaz.

Hogy voltak akkor akik aktívan szolgáltak,voltak azok akik az utolsó pillanatban léptek ki,meg voltak azok akik mindenen túl abszolút használhatatlanok voltak,és tényleg csak magának az Istennek az erőszakos kegyelme mentette meg őket.

Nyilvánvalóan ebben is lesz különbség tétel.

De viszont az is valószínű hogy nézd meg akik meghalnak mennyi a százalékban lehetnek olyanok mondjuk 1000 emberből akiknek Isten ezt az utolsó kegyelmet fölajánlja.

Mert nem volt mondjuk olyan mint a te apád,hogy állandóan fölszólalt az igazságtalanság ellen és szenvedett ezért.Érted?

 

Kérdező:Igen,

 

Válaszoló:De önmaga nem vált bűnözővé,tehát ez megint egy más kategória.

Más az akik másként voltak,,azokhoz lehet hogy nem fog Isten elmenni beszélni velük.Érted?

Kérdező:Meg hát azért is lehet így mert már egyszer-kétszer kérdeztem tőled hogy ha egy olyan emberről van szó,olyan törzsről mondjuk aki azt se tudja mi az a biblia,meg Isten fia.Érted? hogy ezek ugye mondtad hogy ők csoport törvénye alapján lesznek megítélve.

 

Válaszoló:azok alapján nem fognak üdvözülni mert az emberi törvényeket senki se tudja megtartani.

Csak 1000ből ha lesz öt.Érted?

Aki a törzsi törvényeik szerint élve nem vétett egyetlen szabály ellen se.

Kérdező:De épp azért mert az életük során nem találkoznak ezzel a dologgal hogy Isten.

 

Válaszoló:Igen

 

Kérdező: azért alószínű hogy a harmadik kategóriába esnek,és ott amikor meghalnak akkor ott fognak kapni ,ilyen szembesülnek a dologgal és akkor választhatnak még.

 

Válaszoló:Az biztos hogy nagy meglepetés lesz.

Olyanok akikről azt hittük hogy ott lesznek és nem lesznek ott,és olyanokról akikről nem is gondoltuk volna hogy ott lehetnek azok meg ott lesznek.

1Pét 3:18  Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint,

1Pét 3:19  amelyben elment, és a börtönben levő lelkeknek is prédikált,

1Pét 3:21  Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által,

1Pét 3:22  aki felment a mennybe, és Isten jobbján van, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők.

 

Válaszoló:

Azt mondja: 1Pét 3:20  akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Nóé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek menekült meg víz által. Ez azoknak az embereknek szól,akik a törvény előtti időkben haltak meg törvények nélkül.

Tehát abszolút semmi információjuk nem volt hogy mi szerint kell élni,csak a lelkiismeretük,de hát azt nem értették.

 

Kérdező:Azoknak adott egy esélyt?

 

Válaszoló:Igen,azoknak adott egy utolsó lehetőséget.

Kérdező:De most is vannak ilyen emberek biztos vagyok benne akik távol vannak

Válaszoló:Azért mondom,ha léteznének ma olyan  emberek akiknek hogy semmilyen írott formában,semmilyen törvény ami azt mondja hogy ne tedd mert nem jó.

Ha ilyen ember létezne annak biztos hogy felkínálja az Isten a meghalása előtt,az ítélet előtt felkínálja azt hogy van egy ilyen dolog,és akkor találkozhatsz vele és hogy választod e ezt inkább.

 

Kérdező:Vagy olyanoknak akik találkoztak de nem foglalkoztak vele,viszont becsületesen éltek,és nem loptak,nem csaltak,és próbáltak segíteni.

Válaszoló:igen,de ez nagyon kevés,nagyon kicsi szám.

Ezerből ha tíz.