- A sátán kezében lévő zene hatása az emberekre 1-6


1. rész

 

- Sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit!
A legutóbbi, fesztiválos videóval kapcsolatosan jöttek kérdések, hogyan is vannak a zenés dicsőítések? Mit lehet? Mit nem lehet? Milyen zenét hallgassunk, Isten beszéde mit mond erről? Mi a különbség az Ószövetségben meg az Újszövetségben?
Arra gondoltunk, hogy csinálunk erről is egy rövid anyagot, ami csak erről szól, mert nagyon sok ember részt vesz ezekben a dicsőítésekben, és minden gyülekezetben, egyházban, sőt még a többi vallásban is látjuk a zenei aláfestést. Ezzel feltuningolják az embereket az összejövetelek előtt.  Ugye ennek is megvan az oka…
- Én is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Valóban ezzel kapcsolatosan szeretnénk kételyeket és félrevezetést eloszlatni.
Az utóbbi évtizedekben, attól fogva, hogy ezek a szabadkőműves gyülekezetek elkezdtek megjelenni, és a vezetőik vezetik a gyülekezeteket, több generáció nőtt fel ezekben. Így is vált ismertté mindenki szemében, hogy beülünk a padba, elkezd a zene szólni, jön  a szent szellem, megjelenik a szent szellem a színen, és akkor mindenkit betölt. Utána pedig megy a tanítás, amit utána meg lehet kazettán, CD-n venni azért, hogy a gyülekezetet támogassuk. Ugye, van megint csak egy kifogás rá, hogy miért…
Ha ezt összevetjük az Újszövetség beszámolóival, ilyet nem találunk. De mindenki, érdekes módon, hogyha felmerül kételyként ez a kérdés, akkor mindenki azonnal elkezd az ujjával mutatni az Ószövetségre.  Az egyik hozzászóló itt a Youtube csatornánkon elkezdte ezt feszegetni, hogy hát akkor mi van a dávidi és a Dávid-féle Istendicsőítéssel, Isten imádattal, és mi van akkor az Aszáf zsoltáraival, meg az összes többivel, stb., stb.
Nagyon érdekes lesz ez az egész, ahogy ezt ki fogjuk hámozni, hogy miről is van itt szó egész pontosan.
- Akkor induljunk az elejéről, mert volt egy olyan hozzászólás, aki azt írta, hogy ő nem hiszi, hogy az ördögtől való a zene. És akkor, ugye, írtuk, hogy hát nyilván, mint minden más, Istentől való a zene is. Csakhogy ezt is megfertőzte a sátán.  Talán induljunk ki innen, hogy ki is volt a legnagyobb lantos, zenész…  meg, hogy is volt mindez ott az elején…
- Hát igen, vannak rá utalások az írásban, amikor Isten így ebben a láthatatlan formájában, ahogyan ihlette a beszámolókat, amik villanásnyi képeket adnak vissza mind az Isten országában történt dogokról, mind a földjén történt dolgokról, amire emberi szemtanúk nincsenek., mint mondjuk  a teremtés, így mégis van róla beszámoló. Tehát Isten ezt ilyen formában az ember elé tárta. Ilyen villanásnyi pillanatokban, ami ki tudja, hogy valójában mennyi időszakot ölel fel. De van beszámoló arról, hogy hogyan is történt, mi is történt Isten országában, hogyan került ő ide le a Földre, hogyan kezdett tevékenykedni, milyen eszközökkel. Ott van az a beszámoló róla, hogy neki az egyik eszköze, amivel erősen és hatékonyan tevékenykedett az Isten országában az Isten útmutatása szerint és engedélyével. Tehát az ő egyik eszköze pontosan a zenével kapcsolatos.

Az igevers róla:

Ézs 14:11-14
„ A Seolba hanyatlott kevélységed és lantjaid zengése, Férgek lettek fekvőhelyed, és pondrók a takaród! Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál! Holott ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon. A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a magasságoshoz.”


Itt van az ő programja, amit Isten ebben a láthatatlan formájában az ő tiszta életű szolgáin keresztül őket beárnyékolva és nekik sugallva, így leleplezte  lelkünk ellenségét, az emberiség gyilkosát, sátánt, hogy egészen pontosan mi is az ő terve , és  hogyan fogja az emberiség nagy részét elhitetni, főként azokat, akik azt hiszik, hogy Istent ismerik és gyülekezetben ülnek. Ott Isten leleplezi azt is, hogy tulajdonképpen Sátán egy zsarnok uralkodó, aki egyrészt  kereskedő, mert az ő természete a kereskedés, meg a zenével való manipulálás, és az embereken való gonosz uralkodás. Ez a hármasság benne van az ő természetében is és az eszközeiben is. Leleplezi Isten, hogy ő a népeken taposó.
- Igen, itt az Ezékielben írja is, és ezt pont akartam is kérdezni, ezt a „kereskedelmet”: „fölkent oltalmazó kerub voltál, feddhetetlen voltál útjaidon, gonoszság nem lett található benned…”
 

„Ez 28:14

Fölkent oltalmazó kerub voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél; tüzes kövek közt jártál.

Feddhetetlen voltál útjaidon attól a anpatól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg., és vétkeztél. Azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek, te oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül.

Szíved fölfuvalkodott szépséged miatt. Fényességeddel megrontottad bölcsességedet. Földre vetettelek a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik. Bűneid sokaságával, hamis kereskedéseddel tisztátalanná tetted szent helyeidet. Azért tüzet hoztam ki bensődből, és ez emésztett meg. Hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára.”

Tehát akkor mit is jelent itt ez a „kereskedelmed nagysága?”
- Hogy az embereket rávette különféle eszközökkel arra, hogy az életüket ne arra szenteljék, hogy Isten dicsősége alá rendeljék 9nmaguk életét, hogy az emberek fölött a hatalmat az Isten kezébe adják át, és neki engedelmeskedve Isten be tudja végezni az ő tevét az emberiség megmentésében. Hanem az ördög vezetésén és sugallatán keresztül az Isten által teremtett dolgokat kezdték el tisztelni, és értékelni, mint pl. az aranyat, ezüstöt, bármi értéktárgyat. És ennélfogva az embereket sugallta arra, hogy ezekből a földön fellelhető dolgokból minél többet szerezzenek meg maguknak. Mivel az emberek ráharaptak erre a csalira, erre a programra álltak be, már csak ezt látták, és tulajdonképpen ő ezzel a kereskedéssel, hogy felkínálta az általa lopott dolgokat a földön (mert a földön való hatalmat ő ellopta az embertől, pedig ezt Isten az embernek adta). Tehát ezért ő a kereskedés szellemkirálya , mert arra vette rá az embereket, hogy a földön található dolgokért adják el a lelküket, az Istennek való engedelmességet cseréljék fel a földön lelhető dolgokért. Ezek úgy tűnnek, hogy minél több van belőlük, annál kiegyensúlyozottabb lehet az életed, és te magad meg tudod váltani saját magad életét, meg tudod magad védeni, meg tudod magad gazdagítani, nem lesz nálad gazdagabb, és mindenki fölött uralkodni fogsz. És akik előrehaladottak ebben a természetben, és méginkább eltanulták, és tökélyre fejlesztették, ők lettek a mai világuralkodók. Tehát ő így uralkodik, ezen a hamis kereskedésen keresztül.  Amikor elkezdődött a pénzhasználat, a cserekereskedelem, Istennek a tervében soha nem volt ilyesmi, ti., hogy az emberek kezébe különféle földön található dolgok kerüljenek, mivel ezeket szinte csak bűnös módon lehet megszerezni. Főleg abban az időben, amikor még nem voltak törvények, akkor mindenki megölte a másikat, hogy neki több legyen, elvette a másét, így, ahogy szaporodott a vagyona, egy ember másik több százon tudott uralkodni.  Így volt Nimród is. Az általa zsákmányolt vagyonával rávette az embereket, hogy adni fog nekik belőle, és minél többet ad nekik, annál inkább legyenek a szolgái. Ugyanezt a hamis kereskedést hintette el az ördög is az emberek között. Ő ennek az egész hamis kereskedelmi rendszernek a kitalálója. Ezért pl. Isten tiltotta a zsidóknak – Jákob engedetlen fiainak, hogy ugyanazokat a kereskedelmi mértékrendszereket használják, mint a körülöttük levő Isten nélküli emberek, országok, királyságok. Ezért nem engedte meg nekik azt sem, hogy pl. királyt válasszanak maguknak, a templomi fizetőeszköz is teljesen más volt, mint a kereskedelemben levő római pénzek.  Ezért volt a törvények között az is, hogy nem használhattak hamis súlymértéket, űrmértéket.  Azért is verte meg őket Isten, mert az eladott földek határait, a megyehatárt kijjebb terjesztették, majd amikor más kezébe került a föld, akkor visszahúzták a megyehatárt, így kisebbet adtak oda. Nem engedték el az adósságot.

 • Hét évente…

 • Igen, hét évente nem engedték el az adósságot, a földet nem hagyták parlagon, stb.

 • Tehát mindenütt, ahol csak lehetséges. Ez volt az elsődleges eszköze az ördögnek, az emberek lelkével való kereskedés: „ha szót fogadsz nekem, sok javad lehet itt a földön, uralkodhatsz másokon, és a családod, az utódaid is mind uralkodók lesznek.” Erre az ember ráharapott, viszont ezt nem tudta teljesen kiterjeszteni minden emberre! Mert ugye van, akit természeténél fogva nem érdekel a kereskedelem, ha kell, szegényen leéli az életét. Viszont mindenki hallgat zenét!

 • A kereskedés szó eredete  (héberből) az, hogy körbemegy, körbejár. Jóbnál kérdezi Isten a Sátánt, hogy honnét jössz, …

 • ..hát körbe-körbe kerültem, köröskörül jártam a földet, láttad-e az én szolgámat, Jóbot?

 • … igen, körbejártam, kereskedtem… tehát akkor ez is kapcsolódik ehhez, így már akkor érthető!

 • Persze. Ugyanis a föld minden részén ő már elhintette az emberek gondolkodásában, hogy vágyjon arra, hogy minél nagyobb erdőterület az övé legyen. Mert az jó vadászterület, azt meg kell védeni, nem lehet vetélytársa. Ha oda valaki betéved, meg kell ölni, mert így véded meg magadat… Az emberek elhitték ezeket a sugallatokat, eszerint kezdtek élni. Viszont a lelkükben az Isten íratlan törvénye ott dolgozott, hogy „ne ölj”! Ezzel nem tudtak mit kezdeni, elfojtották, mert az volt bennük, hogy „nekünk élni kell, mert ha most ez kicsúszik a kezünkből, akkor másé lesz, nem az utódainké”.
  Magának a kereskedésnek az ötlete őtőle származik. Ezzel tulajdonképpen létre is hozta a társadalmi különbségeket az emberek között, amit Isten egyáltalán nem akart. Isten kegyelem és üdvösség szempontjából mindenkit ugyanazon a szinten lát! Isten szemével a gazdagabb ember nem fog előbb bemenni a mennyországba, mint a szegény ember.
  Tehát ugyanúgy, ahogy Nimródtól kezdve, Babilontól, Föníciától kezdve létrehozta ezeket a hamis vallásokat, szétmentek a földön, vitték magukkal az addigi ismereteiket, ahol letelepedtek, fejlesztették ezeket a vallási ismereteket.  Nem csak vallás van, van politika, kereskedelem, van egy csomó minden őtőle ebben a világban szervezve.  Kit, ami érdekel, szája íze szerint, azon keresztül fogja elkapni az embereket. Sokan mondják, hogy „nem érdekel engem a vallás, a politika, csak legyen meg a mindennapi betevő falatom, a ruhám, ahol lehajtom a fejemet” – ezt az embert a kereskedelmen, a bankrendszeren keresztül kapta el az ördög. A másik ember meg azt mondja, hogy „engem sem a bankrendszer nem érdekel, sem a kereskedelem, sem a vallás nem érdekel, jól vagyok én az én kis életemmel, nem érdekel, szórakoztatom magamat is meg másokat is, és akkor örülök annak, hogy mások szeretik a zenémet” – ezt az embert a zenén keresztül kapta el. Az ördögnek sajnos ezer, millió eszköze van itt a földön: ahogyan más videókban is mondani szoktuk, számtalanféle csapda van. Kisebb csapda kisebb élőlényeknek, nagyobb csapda nagyobb élőlényeknek, ugyanígy az ember számára is. Ami az érdeklődési köre az embernek, arra mindegyikre készít egy olyan megfertőzött hamburgert, amibe beleköpött. Patkánymérget tett bele, azt is lehet mondani. Valakit se a pénz nem érdekel, se a vallás, valakit csak a szex érdekel, valakit ez se, az se amaz se, van, akit csak az ivászat érdekel, az alkohol. Van, akit csak a dohányzás, tehát ennyi az élete, az ördög azt használja ki, hogy az emberben megvan az emberi természet, amit úgy hív az írás, hogy együgyűség. Az ördög az embernek az együgyűségét használja ki, mivel ebben a megromlasztott világban, ahol ő uralkodik, úgy tudja legjobban, minél nagyobb körben elkapni az embereket, hogy minél több embernek kielégíti a különféle vágyait. Egy olyan generációt nevelt ki mára a földön az ördög, akik szeretik a  pénzt, a kereskedésnek a természetét már beléjük ültette, beletanította őket a pénznek a szeretetébe.  Pál apostol is azt mondta, minden rossznak a gyökere a pénznek a szeretete. Nem a pénz maga a rossz - néhány darab papírpénzt meg fémpénzt hordani a zsebünkben, és ezek által a könnyen használható eszközök által adni-venni, mint ahogy régen a lovas kocsival vitted a több zsák krumplidat meg a búzádat, hogy kapjál érte tojást, sonkát vagy bármit.  Ez Isten szemében is praktikus. Csak amikor már az ember figyel az ördög sugallatára, hogy add el az egész életedet, mindenedet, áldozd föl azért, hogy ebből minél több legyen neked, és ha már megszereztél mindent, akkor pedig nemzzél utódokat, hogy azokra ráhagyhasd. Egy ilyen program alá helyezte az emberiséget: „meg kell, hogy gazdagodjak, körül kell, hogy bástyázzam magamat, hogy a sok érték, amiért küzdöttem, el ne vesszen. Ezért kell, hogy gyereket nemzzek, akire ráhagyhatom ezt az egészet”.  Együttesen azt tudnám mondani, hogy ha többet nem szülünk a világra gyerekeket, hogy ezt ne tanulhassák el, az ördög birodalma abban a pillanatban összeomlana szabadkőművesestül, jezsuitástul, mindenestül együtt!
  Ennek a világrendnek a másik természete a kereskedés mellett pedig a féktelen dorbézolás, önfeledt kikapcsolódás, és ennek a fajta életstílusnak nagyon erős lába a zene. A zene maga nem az ördögtől származik, nagyon téved, aki ezt állítja. Ugyanis, ha valaki utánanéz – én csak amatőr vagyok ebben – de egy időben ezzel kapcsolatban megpróbáltam utánanézni, hogy hogyan is keletkezett a zene. Azt hiszem, hogy különösen a görögök voltak ebben elöljárók. Ők voltak azok, azt hiszem,  akik a természet ismétlődő hangjeleiből – ha ezt így lehet mondani – felismerték, hogy a természetben ismétlődően váltakozó évszakokhoz hasonlóan  bizonyos élőlényeknek is, a természet körforgásában levő dolgoknak is hangja van.  Ezeket össze tudták úgy állítani, hogy különféle magasságkülönbséggel ezeket hangokba ültették, és ebből lettek a dallamok. Majd ezeket a dallamokat ritmusokkal ötvözték. Így nyilvánvalóan egy jó zenének jó ritmusa kell legyen, de jó dallama is kell legyen. A dallam, a hangok, a ritmus pedig hangokkal egybekötött ütemek. Ezt Isten nem engedte volna meg – ha ő nem teremtette volna meg a világot, akkor az ember ezt soha nem tanulja el abból az ismeretből, hogy az emberben megvan az a készség, hogy tanulmányozza a környezetét. A környezet tanulmányozásából pedig létrejött a zene.  Ezt Isten adta, ugyanúgy, ahogyan az ember megfigyelte az állatok életét, ebből lett a biológia. A föld a különböző helyeinek a vizsgálatából lett a földrajztudomány, vízrajz, stb, Ugyanúgy a természetet vizsgálva, a természet hangjait összeszedve az ember létre tudott hozni mesterséges hangokat és ütemeket. Ezeket kombinálta, és ez lett a zene, ami tulajdonképpen eredetileg arra szolgált volna a természetet figyelve, hogy az ember megértse azt, hogy mindez egy magasabb rendű személy által jöhetett csak létre, aki olyan képességekkel rendelkezik - nem természetes, hanem természet felett álló képességekkel -, hogy messze felülmúl minden értelmet, minden képességet mindenben, minden hatást teljesen felülmúl. Ha az ember soha nem olvas Bibliát, és soha nem is hallott volna az Isten fiáról vagy prófétáktól, akkor is egy emberben fel kell hogy merüljön a természetet vizsgálva az, hogy létezik valaki, aki ezt az egészet alkotta. Mert a méretek és az egésznek a harmóniája egymásra való szerkesztettsége, egymásra való utalása, egy olyan tökéletes harmóniát mutat, amit egyszerűen képtelenség, hogy véletlenszerűen alakuljon ki ez az egész. Pál apostol is mondja, hogy az ember teljesen menthetetlen, mert hogyha nem is tudna semmit az Istenről, és nem lenne ember, aki Istenről és a megváltásról beszéljen, a bűnről vagy az üdvösségről, csak körül kell nézzen a természetben, fel kell hogy ismerje. Egy olyan támpontot kap ezáltal az ember, hogy ezen a vonalon el kell, hogy kezdje az ember kutatni és keresni azt a továbbfejleszthető ismeretet, hogy vajon hol indult ez az egész.  Ezért az ember menthetetlen. És ebben fedezte fel az ember, amit Isten beleszerkesztett, mert ezt a megismerést  megengedte az embernek…

A matematika is például ugyanúgy a természettudományokon keresztül született. A fizika, a biológia, a kémia is… tehát az ember tanulmányozhatta mindezt, mert Isten megengedte az embernek ezt.  Megengedte, hogy az ember tanulmányozza környezetében a különféle elemeknek, a víznek, fémnek a természetét, felépítését. Ahogy a technológia fejlődni kezdett, az ember még inkább lehetőséget kapott, hogy belelásson az anyagokba. Így kapott az ember lehetőséget, hogy megismerje az atomot, a molekulákat, sejteket, szemmel nem látható dolgokat, amit ha alaposan megvizsgálunk, megint csak oda kell jutni, hogy az egész egy olyan tökéletesen, harmonikusan egymásra épülő és egymás által működő dolog, hogy képtelenség, hogy mindez véletlenül jöjjön létre. Ezért ha nem lenne Biblia, Istentől való kinyilatkoztatás, akkor is az ember menthetetlen, mert kell, hogy működjön az emberben az a vágy, hogy megismerje a természetet, és a természet kutatása során eljusson arra a pontra, hogy valaki alkotta ezt az egészet.
Ahogy mondtam, ebből fakad a zene is, és ezt később az emberek mesterséges formába öntötték. Elsősorban önmaguk szórakoztatásának céljából. Amit Isten megenged az embernek, hogy éljen vele, ahogy azt Pál mondja, a teremtő által teremtett dolgoknak az imádatába kezdett az ember! Nem Istent tisztelték már, hanem az Isten által teremtett élőlényeket, tárgyakat, bármit. Tehát ezért van az, hogy Indiában a szent tehenet imádják istenként.

 

 

Róm 1:25

Mint akik egy isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen

 

Norvégiában a szarvasagancsokban rejlő csodaerő ezért van. Amerikában a télapós, szarvasos, égbolton száguldozó szánkókkal a piros ruhás télapó ott is ott van a nyolc szarvas – azok is erre utalnak.

Az ördög figyeli és tanulmányozza az ember viselkedését, és megfigyelte az embereket, hogy hogyan reagálnak a hazugságaira, amikor eléjük tárja azt. Ebből fakadóan egyre tovább tudta fejleszteni., hogy hogyan tudja a legjobban és a leghatékonyabban lóvá tenni és félrevezetni az emberiséget. Megértette azt, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy van füle a hallásra, van szeme a látásra, keze a tapintásra, nyelve az ízlelésre, és ezeken az érzékszerveken keresztül az embereknek egy hamis képet, különféle ingereket tud adni. Ezek által pedig egyfajta elszigeteltségbe tereli az embert, aki így nem tud találkozni az istennek az igazságaival olyan könnyedén és természetes módon, ahogyan azt Isten egyébként eltervezte.  A zenével kapcsolatban is ismeri az ördög az ember agyának működését. Tudja, milyen hatással van az ember agyára a zene.  A kutatásokból nagyon egyszerűen megérthetjük, hogy az ember nem más, mint egy kémiai reakció, azaz az agyhullámok által létrehozott kémiai reakciók következtében létrejövő emocionális (érzelmi) megnyilvánulások összessége.  Ezek határozzák meg az ember viselkedését.  Ezek váltanak ki az emberekből különféle viselkedési formákat.
Az interneten lehet találni egy skálát – bárki könnyen utána járhat – főleg olasz nyelven van megfogalmazva. Most csak példaként mondom: amikor 0-50-ig terjed egy zenének a sebessége, hogy milyen gyorsan ismétlődnek ugyan azok a dallamok és ütemek a zenében, ahogy a ritmus lassul, ezen a sebességen a különféle hangszerekre megirt dallamok, akkor egy szomorkás dalt tudnak létrehozni. Ebben a sebességben a dallamok az agyba bejutva agyhullámokat indítanak el az ember agyában. Ezek a hullámok különféle agyközpontokat kapcsolnak be, és az agy különféle agyhullámokat kezd használni. Ennek kapcsán a megfelelő agyközpontból különféle kémiai anyagok kezdenek felszabadulni. Például, ha a kundalinis zenés dolgokat vesszük figyelembe, akkor ők a tobozmirigyet célozzák meg, mesterségesen léptetik működésbe. Amikor a zenében az 50 Hz-en folyamatosan ismétlődnek dallamok és ritmusok, akkor ezzel a frekvenciával bombázzák az emberek agyát, akkor így a tobozmirigyet tudják működésbe léptetni. ilyenkor, amikor a tobozmirigy működni kezd, akkor DMT -t kezd el termelni. Ez álmosságot okoz. Természetes szinten is ugyanez van az emberben – ahogyan Isten az embert megteremtette. Ez az a képessége az embernek, hogy kommunikálni tud, érzelmeket tud kifejezni. Akkor, amikor valaki lassan beszél, azaz egy bizonyos frekvencián, akkor azt fejezi ki, hogy lesújtott életű, elege van az élet nyomorából, abból, ahogy az emberek bántják, és az Istenhez való hűségem miatt, és mind amiatt, amit itt közzé teszünk, leszektáznak. Tehát, aki ezt hallgatja, annál ezen a frekvencián el tudom érni azt, hogy a hallgató együtt érezzen velem, szomorúvá váljon, és ezen keresztül az agyműködése is együttérzést vált ki. Ez így megfelelő cselekvésre is ösztönzi az embert.  Ha elmondom, hogy éhezem, számkivetett vagyok, a bank elvette a házamat, nincs hol laknom, a gyerekeimet elvitte a helyi maffia, és prostituáltat csináltak belőlük, és kellene 40000 Ft, hogy kifizessem a villanyszámlámat, hogy ennivalót tudjak venni…  Amikor ezt valaki meghallja – függetlenül attól, hogy ez igaz vagy nem igaz – az érzelmesebb emberekben ezzel a hangfekvéssel el tudom érni azt, hogy a zsebükbe nyúljanak, és anélkül, hogy utána járnának, hogy igaz-e, amit mondok, biztosan találnék  2-3 embert a 10 millióból, aki felajánlaná, hogy ad nekem ennyi pénzt.
- Érzelmi manipuláció az egész.
- Igen.

 

 

2. rész

 

Ha viszont pattogós ütemben beszélek, és azt hirdetem, hogy halleluja, milyen jó az isten, megáldott engem nagy vagyonnal, és én megtanítalak téged, hogyan juthatsz te is ilyen vagyonhoz, ha igy imádod az Isten! Ha hajlandó vagy velem jönni a gyülekezetembe, erősek leszünk, mindenből meg fogunk gyógyulni, megtanít bennünket az Istenünk, örök életet ad, csak annyit elég mondanunk, hogy Gyere be a szívünkbe Jézus, átadom az életemet neked, győztesek vagyunk, legyőztök Sátánt, biztosan a mennyországba fogunk menni, ha most elüt a villamos, akkor is. Glory halleluja, Jézus nevében! Töltekezzél be most azonnal szent szellemmel, jézus nevében, most azonnal! A 10 millió magyar lakosból biztos fogok találni min. 4-et, aki erre fel fog ülni, mert ezzel a hangfekvéssel, sebességgel, ezzel a pattogós vidám, erőt sugárzó hanghordozással rá tudom az embereket hangolni arra, hogy mindez kívánatos legyen számukra, és mindent föláldozzanak azért, hogy ők is részesedjenek ebben. Tehát ilyen egyszerűen és könnyen működik az ördög munkája, eszköze! Ilyen könnyen le lehet rántani róla a leplet. Pedig ezt Isten természetes módon tervezve meg, természetes módon alkotta meg igy az embert, hogy egyik ember a másikat segítse, amikor látja és hallja a másik nyomorúságát. Hogy az együttérző készség azt váltja ki belőled, hogyha neked van, akkor adjál annak, akinek nincs, hogy így örömet szerezzél az embertársadnak, főleg Istenednek. Isten direkt alkotta meg így, hogy a beszédünkben rejlő hangfrekvenciákkal tudathassuk másokkal azt, hogy mi történik velünk, és ha kell, akkor be tudjuk őket ebbe vonni. Ha valaki lesújtott, vagy akár boldog, és ezt a boldogságot meg akarja osztani egy lesújtott emberrel, aki épp azt tervezi, hogy öngyilkosságot követ el, mert vele nem történik semmi jó – Isten azért tervezte igy, hogy osszam meg örömömet a másikkal, és értessem meg vele, hogy Isten segítségével á is részesedhet belőle. Természete módon ez így működik. Viszont az ördög ismerve ugyanezt ara használja, hogy saját maga zsarnoksága alatt engedetlenségben tartsa az embereket. A korábban bejátszott fesztiválos videókban hallható trance zenében is meg lehet figyelni ezt a pattogós ritmust. Bizonyos sávszélességben pattog a zene, ismétlődnek a dallamok és ritmusok – aki ezt megállás nélkül hallgatja, anélkül hogy észre venné, a tobozmirigye elkezd működni. Csak percek kérdése, és az ember észre sem veszi, és ú maga is dúdolni kezdi! Mert a halláson kívül tudat alatt az agyra is hatni kezdett a zene. Az általa elérni kívánt cselekedetet fogja belőled kiváltani.
Valóban, a videó készítése közben mi is azon kaptuk magunkat, hogy dúdoljuk ezt az idegesítő zenét, és egy idő után már fáj tőle az ember feje. Idegesítő ez a tam-tam!


Egyszer láttam egy érdekes rövidfilmet a zenének az emberi agyra gyakorolt hatásáról. Egy pofonegyszerű kísérletet mutatott be. Az előadást vezető szeméy csupán annyit mondott az ottlevő kb. 200 embernek, hogy érezzék magukat teljesen szabadnak, azt csinálnak, amit akarnak, csak egy dologra kérte őket. Az éppen lejátszott zenéhez kellett alkalmazkodni, azaz úgy viselkedni, ahogy azt a hallgatott zene igényelte. A vezető kiment a teremből, majd a zenekar elkezdte játszani az amerikai himnuszt. Erre mindenki automatikusan szívére tette a kezét, és felállva együtt énekeltek. Utána váltás következett: Happy birthday to you! Erre pedig mindenki szülinapi hangulatba került – egymást ölelgették, kezet fogtak, beszélgettek, ám egyszer csak felszólalt egy újabb zene. A zenészek több közismert dolgot játszottak egymás után: karácsonyi dallamokat, disco zenéket, és mindegyikkel olyan hangulatot idéztek elő, amilyet csak akartak. Az emberek pedig észre sem vették, hogy mi történik velük! Ez bizonyíték arra, hogy a zene attól függően, hogy milyen sebességtartományban szól, óriási hatást tud gyakorolni az emberek viselkedésére. Arról nem is beszélve, hogyha még videoklip vagy képek is készülnek hozzá, akkor a zene még inkább kiváltja az agyban lévő kémiai reakciókon keresztül, hogy megmozdulj, és valamit kezdjél el csinálni. Például Avici jónéhány dalában egyáltalán nincsen szöveg, emberi hang. Csak megy ez a trance-s zene, ez a gépzene, csak lüktet ez a kreálmány. Ha megnézzük pl. Avici Wake me up c. számát - manapság talán ez az egyik legismertebb példa erre - a szöveg nem is nagyon érthető. Leginkább csak annyit lehet érteni, hogy amikor mindennek vége, akkor ébressz fel. Persze mi tudjuk, hogy valójában miről szól, és minek a végén kell, hogy felébresszenek… A klipben számtalanszor lehet felfelé és lefelé mutató háromszögeket, piramisokat látni. Tömve van az új világrend előre programozó pillanatképeivel. Ezeket a képeket a zene hatására megnyílott emberi agyba könnyen be tudják ültetni, mivel a zene lüktetésével párhuzamosan tűnnek fel ezek a képek. Ezek pedig évtizedekre elraktározódnak az agyunkban! Amikor pl. ott lesz 60 év múlva, aki most ezt hallgatja, ha előáll egy világkormány ezzel a szimbólummal, azzal a szöveggel, hogy mindenkinek kitűzőként viselnie kell a piramist, (mint pl. a Nike reklámban, ahol összehívták a világ milliárdosait, Kobe pedig próbálja meggyőzni őket, hogy miért ez a márka a legjobb stb. Már eleve úgy jön föl a padló alól, hogy a feje fölött a kezével háromszöget mutat, ami a befejezetlen piramis képe. Minden résztvevőn megfigyelhető, hogy a sárga háromszög a kitűzője.) Ezek előre kódolások, hogy amikor ez tényleg meg is történik, senkinek nem fog újat jelenteni. Azonnal bele fognak az emberek masírozni, mert biztonságosnak érzik, mert ők ezzel már találkoztak. Újra és újra más-más módon minden évtizedben előjött. Emiatt úgy fogják érezni, hogy ez OK, bevált dolog, tehát nyugodtan belesétálhatnak és részesei és kiszolgálói lehetnek. Bármit kérhetnek ennek a nevében az emberektől, azok meg fogják nekik csinálni! Így vagyunk előre programozva.
Ugyanígy van a zenénél is. Hallgatunk egy zenét, mindegyikben ott van az, hogy minden indíttatás nélkül a dal ritmusától függően sírni kezdjünk, vagy kitörő örömben legyen részünk teljesen ok nélkül és megmagyarázhatatlanul. Ezt a zene váltja ki az agyhullámokon keresztül. Az ördög a földi birodalmat - az ő világát - erre használja ki, ezt nevezik mágiának. Hogy hatunk valamivel az emberre, aki nincs is tisztában az eredetével és céljával, de mégis az ember annak megfelelően viselkedik!
Amikor Jezabel az Ószövetségben hamis tanokat hirdetett, és megvádolta Nábótot, aki a szőlőskert gazdája volt. Megvádolta őt istenkáromlással és hamis tanok terjesztésével, majd meg is ölette. Megkövezték, így az ő szőlője Aháb királyé lett. Ettől a király boldog lett, pedig előtte azt olvashatjuk, hogy nagyon szomorú volt!
Jezábel  egy mágus volt, mert el tudta érni azt, amit szeretett volna. A királyt mágiájával érzelmileg és minden téren fogságban tartotta, aki erősen kötődött ehhez a bálványimádó asszonyhoz. Így a mágián keresztül különböző eszközök használatával a királyt a hatása alatt tartotta. Cserébe pedig minden téren kielégítette a király vágyait. Leginkább azt a vágyát elégítette ki, ami miatt befordult, napokig nem evett, mert annyira vágyott Nábót szőlőjére. Gondoljatok bele, hogyha ilyen eszközökkel operált, akkor mennyire könnyű lehetet neki a királyon keresztül az ország egész lakosságát Baál imádat alatt tartani!

 

Kir 21:7-10
Akkor ezt mondta nekik Jezábel, a felesége: hát nem te vagy Izráel királya? Kelj föl, egyél, és örvendezzen a szíved. Én majd neked adom a jezréeli Nábót szőlőjét.

Akkor leveleket irt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és főembereknek, akik Nábóttal egy városban laktak.
A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt és ültessétek Nábótot a nép élére! Ültessetek vele szembe két istentelen embert, akik így tanúskodjanak ellene: szidalmaztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki és kövezzétek meg, hogy meghaljon.

 

Jel 2:20

De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded Jezábelnek, annak asszonynak, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és félrevezesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozatokból egyenek.

 

Ugyanez van pl a gyülekezetekben is, amikor a szabadkőműves mágusok - démonok a görög nyelv szerint …
…egyébként egy pillanatra meg kell jegyeznem: láttam egy bejátszást, ahol Németh Sándor megint válaszol…a démonokról, ugye… aranyszabály náluk, hogy állandóan démonokról kell beszélni… Valaki kérdést tett fel, hogy a démonok lehallgathatják-e az embereket. Németh S. elkezdte mesélni, hogy a görög gnosztikus filozófia szerint hogyan osztották fel a föld körüli régiókat. Szerintük van az ördög birodalma, a démonok birodalma, stb… Meglepődtem, hogy Németh S. ezt ilyen nyíltan beismerte, ti. hogy „a görögök szerint”! Tehát nem azt mondta, hogy Isten szerint, hogy Istennek mi a kijelentése erről, hanem hogy a görögök szerint!


Németh Sándor: „ A gonosz szellemekre kérdez rá a kedves televíziónéző. Ugye említettem, a görög világképben hogy osztották fel a különböző szellemi lényeket, a teoszok, a daimonok és a daimonionok, és a legalacsonyabb rész, ami a föld közeli térségben tartózkodtak, azok voltak daimonok.”
„ És az Úrjézus nevében hatalmat veszek minden sötét erő fölött és megparancsolom neked, sátán a Jézus nevében, hogy távozz tőlem! Távozz az otthonomból, munkahelyemről, kapcsolataimról, a Názáreti Jézus nevében! Megkötözöm a házasságtörést, paráznaságot, pornográfiát, homoszexualitást, női, férfi homoszexualitást, s parancsolom nektek, ti szexuális démonok, hogy távozzatok tőlem, belőlem a Jézus nevében! Önkielégítés démona, távozz belőlem a Jézus nevében!”


2 Pét 2:4
Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre.

 

Júd 1:6

 

És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta.

 

…És ezzel is azt erősítette meg az emberekben, hogy az ördögök és démonok a saját akaratuk szerint azt csinálnak velünk, amit akarnak. Ez nem igaz! Semmit nem tehetnek anélkül, hogy Isten az ő erős angyalai által, akikkel fogva tartja ezeket az ördögöket -mert ők fogva vannak tartva, nem kalandozhatnak szabadon a  föld körüli régiókban, ahogy ezt ők tanítják a kereszténységbe burkolt gnoszticizmusban… Minden ördög, minden démon attól fogva, hogy sátán megölette az emberekkel Isten fiát, - aki úgy élt itt a földön, hogy nem volt benne bűn, és nem lehetett volna rá érv, nem lehetett volna őt elítélni, megölni, megkínozni … Ezért sátán birodalma megbukott és összeomlott. Mert olyan került be az elítéltek közé, akinek nem volt semmi bűne, és teljesen tökéletes volt az Istennek való engedelmességben, nem lehetett az életében semmilyen bűnt találni. Így az ő elitélése igazságtalan volt, ezért sátán lelepleződött. Összeomlott az ő birodalma.  Attól fogva a sátánnak csak azokon van hatalma, akik önszántukból odaadják az életük fölött a hatalmat őneki.

Rajtuk is csak addig tud uralkodni, amíg az Isten úgy parancsol az angyalainak, erős keruboknak, hogy engedjék el sátánt, az ördögöt és az ő lelkeit, hogy ne kísértsék ezt az embert, ne tartsák hatalmuk alatt többé.

Beszélt még a démonokról is. Hát a démonok nem olyanok, ahogy a görög filozófia tanaiban tanítják, hogy emberekbe bujkáló lelkek, hanem a démonok elsősorban embereket szimbolizálnak, akiknek óriási ismeretük van a sötétség működéséről és azokat alkalmazzák is. Mint ahogyan Samáriában, amikor Péter lett - azt hiszem -kiküldve. Amikor Samáriában meghallották és befogadták Isten igéjét, és elküldték Pétert és Jánost. Akkor ott volt az a démon - ha az eredeti ógörögből fordítjuk, akkor ez a démon ott volt, aki közvetítő csatornája volt a gonoszság ismeretének, és ebbe az embereket belevonva, ezt gyakoroltatva ő maga az ördög hatalma alatta tartotta az embereket. Ebben az emberben nem volt benne az ördög, és az ördög nem mindenütt jelenvaló! Gondolj bele, mennyi ördögnek, mennyi sátánnak kéne lenni ahhoz, hogy mindenféle emberben benne lakozzon. Ez badarság. Ezzel arra akartam kilyukadni, hogy ha nézzük az apostolok cselekedeteit, sehol nincs rá példa, hogy az Isten nevében való összejövetelek úgy kezdődtek volna, hogy előjött a zenekar, vagy elkezdtek volna dalokat játszani, vagy megénekeltették volna a közönséget - ilyet az írásban sehol nem lehet olvasni.

Két eset van az írásban , ahol konkrét beszámoló található arról, hogy az Istennek szót fogadó emberek éneket énekeltek. Az egyik eset, amikor Joshuával fölmentek az olajfák hegyére az utolsó éjszakán, a másik pedig, amikor Pál és Szilász fogságba kerültek, be lettek börtönözve, és azt hiszem, meg is lettek veretve, nyomorúságukban azon az éjszakán az atyának énekeltek hálaadó énekeket.

 

Márk 14:26

Dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére.

 

Apcs 16:25
Éjféltájban pedig Pál és Szilász imádkozott és énekkel dicsőítette Istent, a foglyok pedig hallgatták őket.


Tehát ez a két eset van felemlítve, hogy emberek énekhanggal adtak Istennek hálát és köszönetet. Semmiféle zenés, dobos, gitáros, teadélutános dolog sehol sincs megemlítve.

Ezzel kapcsolatban is kaptunk hozzászólást, hogy „de hát akkor mi van az Ószövetséggel?”.  A Dávid-féle, meg az Aszáf zsoltárok, meg az énekes léviták meg a satöbbi… El is olvashatjátok egyébként a hozzászólást, amit én magam fűztem hozzá, ez is abban a pillanatban Istenünk, atyánk beárnyékoltságából jött. Ez eddig soha nem volt bennem így megfogalmazódva. de ez akkor egyből feljött, hogy a gyülekezetről beszélünk vagy Isten embereiről inkább Istent szerető, Istennek engedelmeskedő emberekről beszélünk, különbséget kell tennünk két fajta szövetség között. Az egyik a sioni szövetség, amelynek a megváltó, Joshua a közbenjárója, megvalósítója, elkezdője és bevégzője, a másik pedig az ezt megelőző Sinai szövetség, amelyet viszont angyaloktól vettek az emberek, ráadásul kizárólag Jákob engedetlen fiai. Látni lehet tehát azt, hogy Isten az egész világért küldte el az ő fiát, hogy magához vonhassa nemcsak a hébereket, vagyis a testi izraelitákat, hanem az egész világot, akik Krisztuson keresztül az Atyához fordulnak. Tehát Krisztusnak engedelmeskedve az atyát így tisztelik. Hogy megbocsáthasson nemcsak a hébereknek, hanem a világ minden táján megszülető embernek. A Megváltó tehát minden földre született ember megváltója. Legalábbis Pál írásaiból ez derül ki. Ezzel szemben ott van az Ószövetség, ami a Sinai hegyen adatott. Kőtáblákba vésve Mózesnek, erről úgy beszél az írás- Pál magyarázza el - , hogy két féle szövetség van.  Míg az egyiket tönkretették Jákob engedetlen fiai, és hasznavehetetlenné tették, és ezt fel kellet, hogy váltsa Istennek egy jobb szövetsége., amely nemcsak egy nemzetre terjedt ki -  mert ugye isten a zsidókat, Jákob engedetlen fiait, arra akarta használni, hogy ők neki engedelmeskedve már abban az időben a környező népeket és az emberiséget visszavezesse magához, Istenhez. Mivel azonban a zsidó vezetők erőt vettek a népen, és a népet saját maguk hatalmában tartották okkultizmuson keresztül, így az ördögnek és a kárhozatnak tartották fenn őket, Isten nem tudta rajtuk keresztül az emberiség önmagához való visszahívását és a nekünk való megbocsátást beteljesíteni. Ezért ezt a szövetséget Istennek fel kellett függesztenie, és más elveken működő szövetséget kellett, hogy kibocsásson, amelye által már az egész emberiséget önmaga személyesen hívja egyénenként. A két szövetségnek tehát a kegyelmi korszak Sion hegyi szövetségének is megvannak a működési feltételei, Istentől való kritériumai. És megvan az Ószövetségnek, a Sinai hegyen a szolgaságnak, merthát, ugye a Sinai szövetség a szolgáknak a félelemből való, szolgai szövetségéről beszél, míg a Sion hegyi szövetség a szeretet, a bátorság, az Isten iránt való, jóakarásnak, jó lelkiismeretnek a szövetsége. A szeretet szövetsége - ennek nevezi az írás. A kettő között óriási különbség van. Az egyik szövetségben egy néphez beszél Isten, csak velük kommunikál, próbálja őket eljuttatni a Krisztusismeretre.  Pálon keresztül azt mondja atyánk, azt jelenti ki az írásban, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester. Soha senkit nem fog üdvözíteni a törvénykorszak törvényrendszere, sőt. Hogyha valaki egyet megront belőle, az összes ellen vét, és azonnal kárhoztatásra lesz méltó! Viszont a Sion hegyi szövetség teljesen másként működik. Ebben most nem szeretnék túl sok dologra kitérni, csak elsősorban, ami a zenével kapcsolatos Istenimádásra szeretnék kitérni. Ami a zenével mint megfertőzött eszközzel összefügg, most csak arról beszélnék. Levélírónk is írta, hogy hát, akkor mi van Dáviddal, a dávidi istendicsőítéssel? Ha megértjük, hogy kétféle szövetségről van szó, az egyik az csak egy nemzetnek szóló félelemből való szolgaságra épülő szövetség, amely valójában arra volt hivatott, hogy felhozza őket olyan szintre a bűneikből, hogy amikor eljön a pillanat, hogy a megváltójukkal találkoznak, akkor tényleg úgy ismerhessék őt meg, és úgy fogadják őt el, mint tényleg Istentől küldött megváltót, az ő szabadító fiát. Viszont megmaradtak a bűneikben, ezért számukra a Messiás semmit nem jelent. Teljesen haszontalan volt számukra, szinte az egész létezésük. Arra volt jó, hogy az igazi Krisztus követők megérthetik az ő történetükből, hogy hogyan ne viselkedjenek, hogy kárhozatra nem jussanak. A zenés dicséreteket illetően pedig egy óriási félrevezetésről van szó. Ha megvizsgáljuk a Babilonból származó ún. isten imádati rendszereket, paganisztikus kultuszokról beszélünk. Okkult eretnek vallásokról. Akkor isten imádatról beszélünk. A démonok, szellemek, sátán különféle formában (főleg szobor formájában) való megjelenítésének a tiszteletéről, imádatáról van szó. Lehet látni, hogy amikor Illás versenyre hívta a Baál papokat, azok ott vagdosták magukat, dübörgő zenét csináltak , ez már ott is megjelent! Eza fajta lárma, amire Pál apostol azt mondja, hogy kerüljetek minden szentségtelen lármát - ő így fogalmazott. Amikor olyan emberek zenéjéről van szó, akik valamiféle istenséget és ennek való hódolatot reklámoznak,

 

2 Tim 2:16

 

A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.

 

Ef 4:31

 

Minden keserűséget, haragot, indulatot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt.

Ha látta valaki az Avatar c. filmet, ott is teljesen nyilvánvaló, ahogy az életfa, a Kabbala életfája körül a lények összegyűltek, körülülték, „bekundaliniztek”, bezsongtak, átszellemültek, énekelték, mormolták énekeiket - ebben az esetben imádatról van szó. A szeretet Istenét, minden élet atyját, az univerzum és az emberiség teremtőjét, a Megváltónk atyját, az egyedüli élő és igaz istent azonban, amikor őróla beszélünk, ővele kapcsolatban nem beszélhetünk imádatról! Az imádat mindig egy istent utánzó, önmagát isteni természettel és képességekkel felruházó személyről, hamis istenről szól. Az imádat mindig ilyennel van kapcsolatban. Amikor azonban az egyedül való Istenről beszélünk, kizárólag a neki való tiszteletről, hódolatról beszélhetünk. Istentisztelésről, neki való hódolásról van szó, de a legjobb kifejezés az Isten tisztelés.  Mert az istenimádat mindig paganisztikus dolgok használatával kapcsolatos. Pl. egy vudu szertartásnál, vagy egy hajnalcsillagos Rick Joyneres összejövetelt, aki írja a mesekönyveit, az ő összejöveteleit, ha tekintjük, az is isten imádat. Ugyanis nem az egyedüli élő igaz istennek szól, hanem az ott levő emberek számára egy ismeretlen kilétű személynek szól, aki a mi istenünknek adja ki magát.

 

 

3.rész

 

A mi istenünknek adja ki magát, de valójában ő maga Lucifer. Tehát mindig az Isten imádat és ebből fakadóan szobrokkal is kapcsolatban van, és amikor az emberek meghajolnak a szobroknak és beszélnek hozzájuk, vagy étel-, italáldozatot tesznek, mint a buddhizmusban és a hinduizmusban is. Ekkor az ő számukra egy ismeretlen kilétű személynek az imádatával kapcsolatos. Azt remélik, hogy ezzel az imádattal és önfeláldozással arra bírhatják az ú általuk elképzelt isteneket, hogy segítséget nyújtsanak nekik.

 

Zsolt 135: 15-18.

A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberkéz alkotásai. Szájuk van, de nem beszélnek, szemük van, de nem látnak, fülük van, de nem hallanak, és lehelet sincs a szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek alkotóik is, és mindazok, akik bennük bíznak.

De ez soha nem történik meg, mert a szobrok, és a mögöttük lévő ördögi lelkek soha nem képesek segítséget nyújtani, maradandó megoldást sem képesek adni. Ezért Isten utálja a bálványimádást. A látni hallani képtelen szobrok előtt vesztegetett idő nagyon felmérgesíti Istent. Ő, aki minden problémára megoldást tud ajánlani, az ő segítségét nem veszik igénybe,hanem olyan dolgokkal kezdenek el foglalkozni, ami soha nem hoz megoldást. Ezért Isten nagyon haragszik, hogy nem az igazi jó forrásból akarják az emberek a megoldást,hanem olyan dolgokból, amik soha nem lesznek képesek segítséget nyújtani. Ennek a fajta imádati rendszernek az eszköze a zene.

Ma a gyülekezetekben látható zenés összejöveteleknek semmi köze az ószövetségi Istentiszteléshez. Ugyanis az Ószövetség a Sion hegyi szövetsége, amikben Isten által lefektetett kritériumoknak kellett betöltődniük ahhoz, hogy ezek működni tudjanak. Ezek érthető dolgok, főként jelképrendszerek voltak. Tehát, amikor a Sinai szövetségben, a szolgaságnak a szövetségében, aminek a szimbóluma Hágár, aki Ábrahám „felesége” volt, aki nem szerette Ábrahámot, hanem félelemből szolgálta őt. Sárával ellentétben. Ebben az igeversben Sárával hozza összefüggésbe a Sion hegyi szövetségnek a természetét. Ugyanis Sára szerette a férjét, és szót fogadott neki, engedelmes volt neki. Ezért példaként hozza fel Isten mint láthatatlan lélek az Újszövetségben a férjüket szerető asszonyok példaképének, mint ahogyan a Krisztus szerető és követő emberek, akiket az Írás szimbolikusan menyasszonynak nevez, ahogyan Sára szerette Ábrahámot, ugyanúgy szeretné Isten is, hogy a Krisztus követők, akik a Messiásnak szót fogadnak, őrajta keresztül ugyanezzel a szeretettel szeresség Istent azáltal, hogy Isten fiának szót fogadnak, minthogyha Isten „jegyesei” lennének.

1 Pét 3:6
 

Amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak és urának nevezte őt, akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől.

 

Gal 4:24-26
 

Ennek jelképes értelme van, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik, és egyik a  Sinai -hegyről való, szolgaságra szülő: ez Hágár. Mert Hágár a Sinai-hegy Arábiában - ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek -, mert fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja. (Sára).

 

Milyen érdekes, hogy az írás azt mondja, Isten ezt jelenti ki, hogy leányai lettünk, hogyha szót fogadunk. Tehát szembe lehet állítani a nagy Babilont, akinek a lányai, leánygyermekei ennek a paráznának a leánygyermekei, amik arra utalnak, hogy a különféle egyházak, gyülekezetek az utolsó korban, az Antikrisztus előtti korban  a kegyelmi korszak, illetve a Sioni korszak utolsó korszakának az utolsó napjaiban lévő antikrisztusi szisztéma,  ami látszólag krisztusi, de valójában Lucifer búvik meg mögötte. Tehát ennek a nagy babiloni paráznának és ennek a leánygyermekei. És ott van a Jelenésekben, hogy ezekkel a lányokkal a 144000 nem paráználkodott.

 

Jel 14:3-5
 

Új éneket énekeltek a trón előtt a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, ahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül zsengéül Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott álnokság, mert feddhetetlenek.

Tehát az engedetlenség leányival nem fertőzték meg magukat. Tehát a hamis vallást képviselő babiloni parázna asszonynak, Hágárnak a lányaival nem fertőzték meg magukat, mert szüzek. Ez egy allegorikus kép. Lehet látni, hogy az Ószövetségben például, amikor Isten meghatározta, hogy milyen hangszereket használhattak az énekes léviták, meg a zenészek, az ő zenéjük nem hasonlithatott az őket körülvevő népek zenéjéhez. Nem volt az pl., mint ma divat, olyan nehéz kitalálni már Istentől ihletett, vagy ahogy a gyülekezetekben mondani szokták, hogy Isten kenete van rajta, tehát, ma divat, hogy feldolgozzák az Abbának, meg a különféle sikeres együttesek dalait, leveszik a szöveget róla, és keresztényinek látszó szöveget írnak rá. De valójában ezek a dalok világi szerzők világi okkultisták által ihletett zenék. Ezt a keresztényzenei piacon Istentől sugallt, „kenetes” zenének adják el. Sok ilyen ember van a gyülekezetekben. Pl. egyszer voltam egy pünkösdista gyülekezetben, ahol egy ember lakodalmas dalokat dolgozott fel, be

le irta a bibliás szövegeket. Az emberek olyan jól érezték magukat tőle, ugyanúgy lakodalmast táncoltak, így feloldódtak azok a kedélyek, amiket Isten nem akart volna megengedni sem az Ószövetségben, sem a Sion hegyi szövetségben egyáltalán. Csak nagyon nagy kegyelem által van az, hogy Isten nem súlyt le azonnal rájuk, és nem emészti meg őket, ahogy Jákob engedetlen fiainak nagy részét. És nem mentek be, hanem más generáció ment be az Isten által kijelölt földrészekre. Nagyon nagy kegyelem, amikor éneklik, hogy 2imádlak, Istenem”, akkor Isten tüze nem csap le az égből, és nem emészti meg az egész sereget. Ugyanis ezeknek az embereknek nagyrészt az élete bűnben vesztegel. Van az Ószövetségben rengeteg utalás arra, hogy Isten meghatározta, hogy milyen terjedelmű, frekvenciájú, milyen sebességű zene lehet nála elfogadott. Valójában ez is csak arra adatott, hogy a szent emberek, papok által legyenek lejátszva.  Ezek olyan zenék voltak, amik nem szórakoztatás céljával szólhattak, az emberek az esküvőjükön és egyéb alkalmakkor nem próbálhattak meg eljátszani. Emlékszem, a Hit Gyülekezetben voltak ravasz bérkoldusok. A kőbánya-kispesti metró felüljáróban álltak a harmonikával. Majd elmentek a gyülekezetbe, és a dicsőítéskor megtanulták játszott zenéket. A vége előtt távoztak, majd a elmentek a felüljáróba, és ott a sarokban elkezdték a megtanult dallamot zenélni. A legtöbb ember soha nem ismerte fel ezt az embert. Ez olyan nagy szenzáció volt, hogy az Isten nagy dicsőségének látták, hogy már a koldusok is a Hit Gyülekezetének a zenéjét fújják a sarkon. Az emberek szórták a pénzüket a jóember kalapjába. Pedig csak egy óriási trükk volt az egész. Ilyen nem fordulhatott elő az izraelitáknál, a hébereknél a sinai szövetségben.  Nem volt az, mint ma a gyülekezetekben, hogy a Friderika irt egy éneket, és utána mindenki azt otthon elénekelhette. Vagy a Forrás együttes, akik pünkösdiek voltak, de a sikerért átpártoltak a Hit Gyülekezetébe. Ezek igazán szent és félretett énekek voltak, ezt otthon senki nem játszhatta le. Emlékszem, volt egy kedves barátunk, aki elmesélte, hogy a Hit Gyülekezetében volt egy alkalom, amikor meghívták a Balázs Fecót zenélni. A Balázs Fecónak a világi zenéjére betöltekeztek az emberek. Azt gondolták, őt is felkente az Isten. Az emberek teljesen meg vannak vakítva, hogy egy bűnben élő, ki tudja, milyen hatásra zenéket író ember eljátszotta dalait a gyülekezetben, és az emberek erre betöltekeztek! Gondoljatok bele, hogy milyen szentség lehetett ott akkor! Ilyen a Sinai-hegyi szövetségbe, ha valaki ezt mebgpróbálta volna…mint amikor a filiszteusok föltették az Isten ládáját az ökrös szekérre, és a küre ráment a kocsi, a láda  aföldre esett, és Uziel volt, aki odament, fel akarta tennia ládát, de belenézett, ezért azonnal  megölte Isten! A láda mint szimbólum, a Krisztusra való utalásnak a rajta keresztül való örök élet nyerésnek a szimbóluma volt, szent volt, az emberek keze által érinthetetlen volt. Megölte Isten az, aki belenézett, vagy akárcsak hozzáért. Gondoljatok bele, a zenével ugyanígy volt, ha valaki otthon elkezdte volna harmonikázni, gitározni az Isten énekei, amit ő maga irt és adottaz izraeliták kezébe.  Például olyan esetekben, amikor egyik helyről mentek a másikra, Isten adta nekik a parancsot, hogy csak most, amikor, talán Jerikó körül körbe mentek, nem tudom, hányszor, és ott is trombitáltak, megszólaltatták a harsonákat, meg ilyenek, ezeknek mind külön-külön jelentősége és nagy fontossággal bíró szerepe volt.  Nem úgy, mint manapság a gyülekezetekben, hogy megjelenik egy új sláger, és akkor ezt meg lehet kazettán venni, pénzt lehet belőlük csinálni. Ha ezt megpróbálták volna a Sinai-hegyen adatott szövetségben, azonnal halál fiai lettek volna, mert ezek annyira szent és félretett dolgok voltak. Isten beszél közönséges dolgokról és szent dolgokról. Mi emberek alapjában véve a bűnös, romlott életvitelünk, természetünk miatt közönséges emberek vagyunk. tehát mint Káin, mint Nimród, meg az összes többi, akik elhagyottak Istentől, közönséges ember a neve az ilyennek. Viszont, ha megnézzük, az Ábel után született emberek, akik megtartották az Istennek az ismeretét, Évától és Ádámtól, főleg Ádámtól, és ezek megmaradtak az Isten ismeretben, ezeket az írás istenfiaknak szent embereknek, elohimoknak, az ószövetségi héber arámi nyelven elohimoknak, istentől küldöttnek, Istentől választottnak hívta az írás. Bizonyos esetben, az Újszövetség nyelvén angyalnak hívják, a sábiszi gyülekezet angyalának, angyalnak is, vagy a világosság fiának. Csúsztatás a szabadkőműves Bibliában a hajnal fia, hajnalcsillag, az már Luciferre utal. És így mindannyian, akik Isten fiának való engedelmes életet élünk, mindannyian egy összefoglaló névvel bírunk, úgynevezett angyalok is vagyunk. Nem azok az angyalok, akik Istennek az angyalai, akik az ő szolgálatára vannak rendelve a mennyben, hanem a Földön angyalok is vagyunk, a világosságnak fiai is vagyunk, mert minden nap, ahogy az ismerettel lepleződik le a hazugság, úgy nő bennünk az értelem és az igazság, és egyre inkább világosodik az életünk a bűnnek a sötétségétől, ezért hajnalfiak vagyunk. Ahogyan hajnaltól délig a Nap előre halad, ugyanúgy Isten követő és Isten fiának engedelmeskedő emberek életében az engedelmesség és a bűntől való eltávozás egyre erőteljesebb, és az életünknek a sötétségei eltűnnek, Isten igazsága mindent megvilágít. És amikor arról beszél az Irás, hogy az Istennek a fiai összeházasodtak az emberek leányaival, (tehát látjátok, hogy a kulcsfontosságú szavak ott vannak, hogy isten fiak, ember leánya) közönséges emberek az Istennek engedelmeskedő emberek, és nem arról van szó, amit a szabadkőművesek annyira nyomnak most a gyülekezetekben, hogy lejöttek az angyalok, majd szexuális életet életek az emberek lányaival és óriások születtek. Ez m ind hazugság, nem lehet alátámasztani egyáltalán. Maga az Isten fia mondja azt, hogy sem nem fiakat nem szülnek, sem nem házasodnak, amikor jönnek kísérteni őt a talmudos farizeusok, a kabbalás babiloni szabadkőműves zsidók. Elkezdték kísérteni őt, hogy egy asszonynak 7 férje volt, a feltámadáskor melyik lesz az ő férje, hiszen mindegyik az ő férje volt. S erre mondja, hogy se nemük nincsen, sem nem szaporodnak, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai közül egy. Ebből is látni, hogy ha valaki csak ezt az egy igét veszi alapul, a „sámli” egyik lábának, mennyire nevetséges ez a szabadkőműves cionista hamisítás, amivel megint csak az illuminati kezére hajtják a vizet. Hogy amikor majd megépül a 3. templom (valójában a 4. vagy az 5. vagy a ki tudja, hányadik templom…).

Visszatérve, ugye, amikor megadják a zenei alapot, ezt az érzelmi agymosást, és utána jön az érzelmekkel teli prédikáció, onnantól kezdve az ember bármit elfogad, sőt hipnotikusan még azt is elhiszi, hogy meggyógyult.

Igen, pontosan, nagyon jó, hogy ezt felhoztad! Ugyanis a tobozmirigy úgy működik, mint egy antenna az agyunkban. Amikor Isten beárnyékol egy embert, ezen keresztül, ezen keresztül jönnek le az Isten által küldött kép- vagy hangjelek. Ezek alakulnak át az ember értelme szerint azzá, amit Isten akar, hogy az ember arról beszéljen. Most, ahogy itt mi is beszélünk, az isten itt van közöttünk láthatatlan formában, és az ő beárnyékoltságában vagyunk. Amiről mi itt most beszélünk, az se nekem, se neked nincsen papírra írva. Ezt nem tanultuk be. Ez jön. Ahogyan maga a Messiás mondta, hogy akik engedelmesek az Istennek, azoknak a belsejéből élő víznek folyamai áradnak. Mert az élő víz az Isten beszéde, ugyanis az ember számára az örök élethez való hozzájutásnak a lépései Isten beszédében vannak lefektetve. Aki abban él, mindenki másnak arról fog beszélni, hogy hogyan nyerhetnek bocsánatot és örök életet mások. Tehát itt nem a szent szellemről van szó, ahogyan a szabadkőműves okkultisták mondják. Ha nem Isten van a színen, és zenével elkezdik beindítani a tobozmirigyet, akkor egy olyan állapot lép fel, ami egy nagyon gonosz dolog. Mert, amikor egy bizonyos frekvencián megszólaló zenével elkezdik bombázni az ember agyát, akkor a megfelelő sebességű zenével hozzányúlnak az agyban a tobozmirigyhez, és elkezdik azt mesterségesen működésbe léptetni. Természetes módon a tobozmirigy este kezd el működni, amikor kevesebb a fény. Az egyik funkciója során DMT-t termel az agyban, ettől leszünk álmosak. Ez nem csak a fény hatására működik sajnos, hanem az ördögimádók a Sátántól megtanulták, hogy bizonyos fajta zenével meg lehet nyitni a tobozmirigyet, mesterségesen be lehet azt kapcsolni. Eredetileg azonban ezt Isten szerette volna használni, ugyanis amikor látomásokat, álmokat kapunk, akkor a tobozmirigyet Isten működteti. le van írva, hogy Isten mély álmot bocsátott Ábrahámra, és akkor volt látomásra. Ádámról is írja, vagy Jákobnál is, ugyanígy az Isten fiánál is, amikor a tengeren a tanítványok halálra voltak rémülve, ott is mély álmot bocsátott Joshuára, és mutatta meg neki a következőket, hogy mit kell tennie, mit kell mondania. A mesterséges működtetése pedig egy illúzióállapotot hoz létre, amikor istentiszteletnek látszó ördögi ülés folyik, és a szabadkőműves beavatottak, akik valójában Simon-féle médiumok, daimonok, közvetítők, az ő zenészeik, a pontosan megtervezett zenével, ami nem véletlenül mindig a prédikáció és a tanítás, vagyis programozás előtt és után hallatszik. Az Újszövetségben egyáltalán nincsen ilyen, hogy az összejövetelek házanként elkezdődött volna a csinnadratta cirkusz, az embereknek megnyitották volna a tobozmirigyét, és jöttek volna a Simon-féle hamis tanítók, akik beprogramozták volna az embereket, és aztán, hogy ez meg is maradjon bennük, be is zárták volna a tobozmirigyet. Ilyen az Ószövetségben sincs. Ebből is látszik, hogy ez az egész cirkusz nem Istentől való. Ez aprólékosan megtervezett programozás.
 

 Pont azt akartam mondani, hogy több tíz évvel ezelőtt, még az okkultista korszakomban pont az volt a nagy szám, hogyha valakinek nyitva volt a harmadik szeme és látott dolgokat, sokszor hálát adok az Atyának, hogy nekem nem történt ez meg soha. Valószínűleg nem engedte, hogy kinyíljon és lássak dolgokat, mert valószínűleg megőrültem volna. Az okkultizmusban és a New Age-ben is ott van a tobozmirigynek a nyitogatása.

 

Így van, és az a nagy veszélye neki, hogy így működik, láthatatlan csatornákon keresztül az ördög gyógyítása.  Mások mondják, hogy az ördög nem akarhatja, hogy az emberek meggyógyuljanak a gyülekezetben. Pedig ez nem jó gondolkodás, mert az ördögnek igenis nagyon jó befektetés az, hogy meggyógyítsa az embereket, hogy meg maradjanak a téveszmékben, és soha ne távolodjanak el tőle. Ha én egy gonosztevő, egy bankrabló lennék, túszokat ejtenék a bankban fegyverrel a kezemben, az épületet körbevenné a rendőrség, teljes fegyveres gárdával sarokba szorítanának, akkor nekem nem érné meg egy-egy túszt valamit követelve cserébe szabadon bocsátani? De ettől én még nem leszek jó. Annak az embernek megmarad ugyan az élete, hogy nem végzem őt ki, de minden egyes ember életéért váltságot követelek.  Küldjetek egy helikoptert tele pénzzel, stb.. Ha a média máshogy működne, és nem a pénzoligarchiáknak a reklám-üdvössége lenn, akkor egy kifordult világban élnénk, és akkor lehetne mondani, hogy egy bankrabló az egy hús, de sosem lehet azt látni a TV-ben, hogy a bankrablók úgy jönnének ki a bankból, hogy a levegőbe dobálják őket, hogy egy hős, aki megmentette az emberek életét, mert kiengedett a bankból 200 túszt… ilyet nem lehet látni. Pedig, ha abból a szemszögből nézzük, akkor azt is lehetne mondani, hogy ő tulajdonképpen megmentette az embereket a gyilkolástól. Ugyanígy van a Sátánnál is, neki semmi sem drága felhasználni bármit, hogy az embereket továbbra is a vak eszmében tartsa. És a maga hatalmában, illúziójában tartsa őket. Ha én Sátán lennék, én is szívesen gyógyítanám az embereket a gyülekezetben, csak azért, hogy elhiggyék, hogy ott Isten van jelen.

 

2 Thess 2:9-10
 

Akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy ezáltal üdvözüljenek.

 

Az emberi testbe teremtett képességek mára sajnos nagyon le vannak redukálva az embernek az Isten felé való engedetlensége miatt. Ezt nem Isten redukálta le, hanem az ember maga azáltal, hogy a maga fölött való hatalmat az ördögnek adta és az ördög természetében él. És annak a bűneit cselekszi az ember. Ahogyan az ember pusztítása a környezetszennyezés miatt naponta több ezer állatfajt irt ki, ugyanúgy az ember is önmaga képességeiből naponta generációról generációra egyre többet irt ki magából, mert a bűnök cselekvésével az ördögnek adta át az ember a hatalmat. Pl. amikor istentiszteletre mennek, ún. csodák és ún. gyógyulások történnek. Amikor ez történik, akkor meg lehet látni. Én soha nem láttam olyan összejövetelt, ahol több százan összejöttek, és nem volt zene, nem volt semmilyen ráhatás. És az emberek egészen egyszerűen csak elkezdtek volna imádkozni, és meggyógyultak. Soha nem láttam ilyet. Miden alkalommal azonnal ment a zene. Fel sem tűnt akkor nekem, megmondom őszintén. Akárhová mentem és volt ilyesmi, ahol nem volt zene, ott soha nem volt gyógyulás. Sokszor elég volt, hogy zen e volt csak, de imádkozás nem. A legtöbb esetben így van, meg lehet nézni. Azért, mert tudjuk, ismerve az ördög okkultista módszereinek működését meg tudják csinálni, hogy zenén keresztül Luciferrel vannak kapcsolatban. Pl. a kundalinis álbetöltekezést említve, amikor elkezdődik a zene, a megtervezett rezgésszámban, mint ahogy például ….csak egy kis kitérő hirtelen….van a HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), amivel az időjárást tudják manipulálni, földrengéseket előidézni, villámlást csinálni, stb. Ezzel kapcsolatban az a jelenlegi elképzelésem, hogy ez lesz az az eszköz, amivel mesterséges villámot csinálnak a hamis próféta áldozatának bemutatásakor, ami bele fog vágni, és megemészti majd az áldozatot a templomban, és mindenki azt fogja hinni, hogy Istennek az embere, mint Illés volt. Ezzel a HAARP-pal felküldenek rádiójeleket az ionszféráig, ami tükörként veri vissza a kisugárzott frekvenciát, vissza a Föld felé, ez átsugárzik a Földön. Úgy hívják, hogy Earth tomograph. Most már ezzel találják meg az ezüstöt, aranyat, stb a föld alatt, már nem nagyon van szükség robbantgatásra. Egy lyukat fúrnak, és a visszaverődő szeizmikus hangokból megállapítják, hogy hol van arany, olaj, stb.
50 Hz-en működik az emberi agy is, mint ez a készülék. 50 Hz-esek a kundalini zenék is. Ezzel az 50 Hz-cel tudják működésbe léptetni a föld tektonikus lemezeit is, így csinálnak mesterséges földrengést. Pl. Japánban is így indították be a törésvonalakon a földlemezeknek az ütközését. A 2006-os karácsonyi (Lucifernek, vagyis Amun Ra fiának a születésnapján) óriási cunamit is így hozták létre mesterségesen.  Közel egy millió embert pusztítottak el így. Ha ezt meg tudják csinálni HAARP-pal, akkor azt hiszitek, hogy egy egyszerű zenével egy stadionban nem tudják megcsinálni? Dehogy nem! Az okkultisták istennője, Gaia, a Föld istenanya.  Amikor az emberek lábbal a földön járnak, és elkezdik az 50 Hz-es zenéket játszani a gyülekezetekben, akkor a tobozmirigy mesterséges megnyitása után a Gaia Spirit, a Földanya szelleme kígyó formájában a lábon és a gerincen keresztül a 33. csigolyánál bemegy az agyba, ott megnyitja a tobozmirigyet, megnyitja a 3. szemet. Ők ezt ébredésnek nevezik. A babiloni kereszténységben gyakran mondják, hogy ébredés van itt vagy ott. Az ébredés mindig a tobozmiriggyel van kapcsolatba, hogy tömegesen nyitogatják az emberek tobozmirigyét. Amikor megnyitják a tobozmirigyet, akkor azt mondják, hogy új ismeretre tettek szert, ami megmentette az életüket. De valójában ez a tobozmirigy-megnyitás hamis ismeretek beprogramozásával van kapcsolatban. Azt hiszik, hogy ezek a megvilágosító ismeretek, és így illuminálódtak az emberek. De valójában álomba vannak merítve. Ezért mondja azt az Írásban János, hogy ezért vannak nálatok a gyülekezetben, sokan, akik alszanak és haldokolnak.

1 Kor 11:29-30

Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan.

Ha ismerjük az Isten gondolkodásmódját, s a görög eredetit, akkor látnunk kell, hogy nem arról van szó, amikor a gyülekezetekben az emberek megbetegedte, hogy az egyik náthás lett, a másik rákos lett, stb. Nem erről van szó.

Hamarosan folytatjuk.

 

 

4. rész

 

1 Korinthus 11:29-30

mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét,

ítéletet eszik és iszik magának.

Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan.

„erőtlen és beteg” = bűnökben élő

„halnak meg sokan”= Isten ítélete alá kerülnek a bűnök miatt, mint a tékozló fi, aki a bűnök miatt meghalt, vagyis Isten ítélete alá került, de feltámadt, vagyis elhagyta a bűneit, ezért Istenkegyelme alá került vissza.

Luk 15:24

mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott.

 

Ha ismerjük az Isten gondolkodásmódját és a görög eredetit, akkor itt látnunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy a gyülekezetben az emberek megbetegedtek volna, az egyik náthás lett, a másik rákos lett, vagy esetleg már ebben haldokoltak is volna. Amikor Joshua kiküldte Isten utasítására a 70-et és a 12-t kettesével, vagyis kimentek őelőtte oda, ahova ő később menni akart, ahova őt Isten küldte. És ott beszéltek az embereknek Isten dolgairól, hogy Jön a Messiás, jön az istennek a fia, és akkor majd őt hallgassátok, őt kövessétek, őtőle tanuljatok. Tehát azzal lettek kiküldve, hogy menjetek, és gyógyítsatok betegeket, és támasszatok halottakat. De nem arról van szó, hogy ők valamiféle szent szellemet vagy gyógyító hatalmat kaptak volna, egyáltalán nem erről van szó, hanem allegorikusan arról van szó, hogy azok az emberek, akik bűnökben éltek, ők a bűnök miatt allegorikusan értve betegek voltak. Emiatt pedig ezekre az emberekre Isten úgy tekintett, hogy halottak, ítéletet mond fölöttük.

Ján 3:18

Aki engedelmes Krisztusnak, nem kerül ítéletre,

aki pedig nem engedelmes MÁR EL IS ITLTETETT (vagyis halott Isten szemében)

mivelhogy nem engedelmeskedett az Isten egyszülött Fiának.

Csak idő kérdése, mert ha meg fognak halni, akkor azonnal kárhozatra fognak jutni.  Ezzel van kapcsolatban az utolsó vacsora is. Arról beszél itt az írás, hogy a Krisztusnak engedelmeskedni akaró csoportokban felütötte a fejét az embereknek a bűnös életvitele.  Isten nyelvezete szerint a bűn az betegség.  Haldokolnak és alszanak, mert ha valaki bűnt cselekszik, főleg el is hiszi, hogy ez jó, mert az segít rajta, megkönnyebbíti az életét, ha mondjuk különféle csalásokkal szerez vagyont, viszont ebben a magatartásban élve az ember minden egyes cselekedetével ássa a halálos gödröt magának a kárhoztatást. A kárhozatnak az előzménye mindig a bűnben való élés. Ennek a bűnben való élésnek pedig a következménye végleg az Istentől való végleges elutasítás és kárhozatra való ítélés.  A bűn mindig hitetésen keresztül jön be az ember életébe.  Főleg ha Isten egyházának látszó gyülekezetekről beszélünk és a benn lévő emberekről. Ezeken a helyeken mindig sort kell keríteniük az emberek agymosására. Nyilvánvaló, hogy az ördög sosem lesz olyan hülye, hogy bemenjen a gyülekezetbe mikrofonnal a kezében, majd bemutatkozzon, hogy Mr. Sátán vagyok, és az a célom ma este, hogy olyat hazudjak nektek, hogy azt elhiggyétek, és aztán velem együtt a pokolba a kénkővel izzó tóba kerüljetek a kárhoztatásra. Nyilvánvalóan neki olyan rejtett módon kell operálnia, hogy a magukat kereszténynek valló emberek sokasága azt higgye, hogy örök életben és bocsánatban van része, és a meghaláskor a mennyországba fog jutni, vagy el lesz ragadtatva… valahogy ezt a mesét be kell adni az embereknek, úgy, hogy az embereket bűnükben tartsa és Isten elleni viselkedésre tanítsa.

Ezt kizárólag csak így rejtett módon a kundalini jógával lehet elérni, amikor is a tanítás előtt és után mindig zenének kell szólni, megtervezett zenének, amivel az okkultisták jól ismerik, tudják, hogy hogyan lehet megnyitni és működésbe léptetni a tobozmirigyet. Amikor elkezd működni, az emberek olyan állapotba kerülnek, aminek hatására szellemileg elkezdenek aludni. De ezt az okkultisták ébredésnek nevezik. Amikor a Lucifer imádók a gyülekezetben ébredésről beszélnek, akkor az azt jelenti, hogy rejtett doktrínákkal, luciferizmussal, amik Isten tisztelőnek látszanak, megtanítják az embereknek, és ezt erkölcsnek, követendő értéknek mutatják be az emberek előtt, az emberek ezt úgy is érzékelik, hogy ez Istentől való, a javukat szolgálja, ettől üdvösséget nyernek. Ezt ők ébredésnek, megvilágosodásnak, újjászületésnek nevezik, de valójában az Isten szemszögéből nézve ez varázslás és álomba merítés. Amikor ez az állapot fellép minden egyes isten imádatukon, akkor egy olyan buborékba kerülnek az emberek, amiben az őket körülvevő valóság megszűnik, így a betegségtudat is megszűnik. A tobozmirigy működésekor azt az utasítást adja az agynak (amikor az mesterségesen van megnyitva), hogy ez az állapot nem létezik, mert mindenki erősen azt ismételgeti, hogy „ gyógyulás, gyógyulás, a gyógyulás csodája, csoda, csoda”, és ilyenkor, ebben a szituációban az emberi agy visszautasítja azt a valóságot, hogy a test beteg. A prédikáció is végig a gyógyulásról szól, meg van nyitva a tobozmirigy, és be van nekik programozva , hogy csoda és gyógyulás, ekkor az agy elkezd úgy működni, mert van egy olyan funkciója, ami az öngyógyító mechanizmus. Mára már ez nagyon le van redukálódva, de még megvan. Az ember teremtésekor ez még sokkal intenzívebb volt. Amíg az ember az Édenben volt, bármi baja volt, a fáról evett gyümölcsöt, és azonnal meggyógyult. Ott Isten dicsőséges kerubjai voltak, akik tanították az első emberpárt, Ádámot elsősorban. Az ember bűnössége miatt most már ez redukálódott odáig, hogy a testben lévő sejtek regenerálódnak néhány évenként, a törött csont összeforr, stb., de ahogy öregszik az ember, már a törött csontok se forrnak össze, pl. csípőcsont. Mesterséges működéskor a tobozmirigybe a Gaia az ember lábán, gerincén keresztül feljön. Gaia, a földanya istennő nem más, mint Lucifer, csak női formában. Az ember önmaga hívja be az életébe a Sátán szellemét, az ördögöt. Az agy ebben a nyitott állapotban képes azokra a dolgokra, amik a természetes állapotban le vannak korlátozva. Az emberi agy ilyenkor nem fogadja el, hogy pl. tolókocsiban ülök és nem bírom mozgatni a lábamat, ez ilyenkor lehetetlennek tűnik az emberi agy számára. olyan, mint amikor 2000-ben azt mondták, hogy a processzorok, a számítógépek nem tudják értelmezni a 2000-es dátumot, ez nagy hűhó volt abban az időben, mindenki várta a nagy összeomlást.  Vagy ugyanígy az emberi agy azt sem tudja értelmezni, hogy meghalok és nem leszek, vagy olyan betegségben szenvedek, ami gyógyíthatatlan. Nem bírja az agy feldolgozni, értelmezni ebben a kundalinis állapotban. ezért az agy eltasitja az impulzust, csak azt érzi, hogy „nincs betegség”.  Ennek a tudománynak a mellékága tulajdonképpen az agykontroll is. Ebben a felfokozott állapotban,, amikor nyitva van a tobozmirigy, megszűnik a betegség. Nekem is, emlékszem, amikor volt egy törött csontom, amikor a baleset megtörtént, az első másfél, két órában nem éreztem semmit, ha a röntgenfelvételek nem mutatták volna ki, nem tudtam volna, hogy eltört. Viszont másnap, meg az utána következő 8-10 órában elviselhetetlen volt a törésnek a fájdalma. Ugyanígy van ez a tobozmirigy megnyitását követően, amikor a prédikációt követően már be van programozva az agyba, hogy nincs betegség, nincsen ez, nincsen az, meggyógyulsz, meggyógyulsz, meggyógyulsz, ilyenkor a betegség és az elmúlás nem értelmezhető az agyunk számára. Az emberi test arra van beprogramozva, hogy örökké él, és a sejtek emlékeznek erre a testben, ezért is van, ha nem lennének fájdalmak, akkor az ember nem érezné az öregedést sem, mert a sejtek emlékeznek arra, hogy a kezdet kezdetén az emberek örökké éltek, amíg az ördög természetének át nem adták magukat. Ezért van az, hogy 40 éves vagyok, de a lelkem nem érzékeli az idő múlását, mert így van ez a program az őssejtjeinkben, és a lelkünkben, lelkiismeretünkben az így van, tudjuk azt, hogy az ember örökké él, és az ember elkövette azt a nagy hibát, hogy nem Istenre hallgatott, hanem az ördögre, és így az ember lerontotta mindazt a dicsőséget, amit kapott istentől, azt átadta az ördögnek.  A gyülekezetekben a tobozmirigy megnyitása után az emberi agy nem tudja értelmezni, elutasítja azt a kódot, hogy nem tud járni, béna, stb, és olyan kódokat küld, aminek a hatására az ember feláll a tolókocsiból. Ez ősrégi tudomány. Mivelhogy ezt évezredeken keresztül eltitkolták az emberek elől, azért azt hiszik sokan, hogy ez valami új találmány. Csak az a kérdés, hogy ezt a gyógyulást az ember kitől veszi el. hallgatva az Isten beszédére, neki engedelmeskedve, követve az Isten fiának az utasításait, és ha az Isten elküld hozzád egy személyt, és felszólít, hogy engedelmeskedj neki, csatlakozz  hozzá, igennel válaszolsz, és utána ezt követően Isten meglátogat és meggyógyít, mert minden egyes gyógyulás így történt az írásban. nem volt tömeg gyógyulás, nem volt tömeg csoda egyáltalán, mert ez mind hazugság. Ha megnézitek, minden egyes csodást vissza lehet vezetni a vérfolyásos asszonynak az esetére, Jairusnak az esetére, amikor a lánya meghalt, a vak ember nem, akinek a szemére sarat tett… mindegyiknél ott van az, hogy több ezer ember volt ott, szorongatták a Messiást, és mégis csak egy -egy ember gyógyult meg. És mindegyikhez vissza lehet vezetni, hogy előtte követ lett hozzájuk küldve, a 70 közül valamelyiket hallhatta a vérfolyásos asszony, valamelyiket hallhatta Jairus, valamelyiket hallhatta a vak ember, akinek sarat tett a szemére, és fel lettek szólítva, hogy amikor eljön erre, akkor engedelmeskedjetek neki bármit mond. Isten tudta, hogy ezek az emberek megfogadták, hogy ha erre fog járni a Messiás, bármit mond, engedelmeskedek neki. És akkor elküldte ezekhez az emberekhez a Messiást. A Jairus fölhagyott a farizeuskodással, azt mondta, nem érdekel, ha kiszórnak is engem, én akkor is elmegyek a Joshuához, és kérem őt, hogy Isten gyógyítsa meg a lányomat, hogy nem halljon meg. Isten látta, hogy ez van benne, ezért küldte el hozzá Joshuát. A vérfolyásos asszony föl lett szólítva a 70 által, hogy amikor erre jön, fogadj neki szót, bármit is mond, ő sz Isten fia, amikor erre jön, őtőle meg fogod kapni, az istentől, amit a doktoroktól nem kaptál meg, mert elvették a pénzedet, és csak még betegebb emberré váltál. Most itt van ez a pillanat, ez a te pillanatod, mivel Isten látja, hogy engedelmesen végre fogod hajtani, ezért megadja neked az Isten. Ezért ez az asszony, látjátok, nem félelem, hanem a bátorság volt benne, nem a Sinai szövetségnek a szellemiségében élt, a félelemből való szolgálatnak, hanem a szeretetből, bátorságból való Istenszeretésnek, a Sion hegyi szövetségében élt ez az asszony. Ezért lett ő kiemelve. Ott több ezer ember volt. „Ki az, aki érintett engem? Hát Mester, hogyan kérdezhetsz ilyet, amikor több ezer ember szorongat bennünket? Hát mert átáramlott a testemen az atyának a fölülről való ereje, és ezt én éreztem, hogy átment rajtam az Istennek az ereje, aki fölöttem lebeg.” És akkor ez az asszony elmondta, hogy én vagyok az,mert évek óta megállíthatatlan vérzésben szenvedek, és megkínoztak a doktorok, elvették minden pénzemet, de én hallottam a hetventől Joshua, akit kiküldtél közülük a hetven közül kettőt, rólad beszéltek, és én tudtam és hittem azt, hogy te vagy az Istennek a fia, és ha szót fogadok neked, akkor engem éppé fog tenni. Tehát az Isten általi gyógyulás mindig ilyen volt, soha nem volt tömeges, és mindig az Isten fiának engedelmeskedő embereket gyógyította meg az Isten.  Ha így veszed el a gyógyulásodat, akkor az örök életed nincsen kockázatban, viszont ha a szabadkőműves áltanítóknak a  műsoraira, a gálaestjeire elmész, megengeded nekik, hogy a zenészeikkel megnyissák a tobozmirigyedet, és arra a pár órára fölfüggesszék a valóságot a te életedben, és  a vágyadat fogadod el igazságnak, akkor az örök üdvösséged és az istentől való bűnbocsánatos óriási kockázat alatt van, mivel te bálványimádó vagy, hogy a testi gyógyulásod érdekében képes vagy lepaktálni az ördöggel.  És mindaz, aki az ördögtől kap, és az ördögtől elfogad, annak a vége mindig kárhozat.

(Kundalini jóga: kapcsolatteremtés démonokkal - a homlokot érintik meg közben.
A papok sem véletlenül a homlokot érintik meg…
A hasonlóság egyértelmű, démonokkal kerülsz kapcsolatba, menekülj ezekről a helyekről!)

 

Jel 18.

Leomlott, leomlott a nagy Babilon, ördögi szellemek lakóhelyévé vált, mindenféle tisztátalan szellemnek tömlöcévé, mivel parázna indulatának borával itatta meg az összes nemzetet, és a föld királyai vele paráználkodtak. A föld kalmárai is abból a hatalomból gazdagodtak meg, melyet az ő túltengő jóléte teremtett.

 

„Én népem, jöjjetek ki közüle, hogy ne legyetek majd vétkeivel közösségben, és hogy csapásaiból ne kapjatok.”

„Mert vétkei az égig tornyosodtak, és Isten megemlékezett hamisságaikról. „

 

Ezért a Megváltó, amikor az ördög megmutatta neki a föld királyságait, és azt mondta, hogy neked adom mindezt, mert nekem adatott (persze, hogy neki adatott, mert ellopta, mert rávette az embert, hogy legyen a rabszolgája). Mindezt neked adom, ha letérdelve imádsz engem. És erre mit mondott? Meg van írva, hogy csak az Istent imádd, … csak az Istent TISZTELD. Ez azt jelenti, hogy ne fogadj szót az ördögnek, hanem csak az Istennek fogadj szót. Tartsd tisztán az életedet, és segítsél a rászorulóknak, akik a környezetedben sínylődnek az ördögnek a rabsága alatt.

Jak 1:27

Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő (bűnök) nélkül megtartani magát e világtól.

És akkor megint visszakanyarodunk a zenéhez, az Ószövetség Sinai rendszeréhez és a Sion hegyi szövetséghez, tehát a zene ott kizárólag Krisztusra vezérlő mester volt a törvénnyel együtt. Ahogyan a Sinai hegyi szövetség megbukott az emberek bűne miatt, és Istennek egy új szövetséget kellett fölállítani. A Sinai szövetségben az angyalok voltak a közbenjárók, akiket az emberek nem láttak, viszont a Sion hegyi szövetségkötésnek a bevégzőjét, a Messiást mindenki megismerheti személyesen az írásból. Istent nem lehet tisztelni anélkül, hogy valaki ne fogadjon szót a megváltónak.

Zsid 5:8

Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Ján 3:18

Aki engedelmes Krisztusnak, nem kerül ítéletre, aki pedig nem engedelmes, az MÁR EL IS ITÉLTETETT (halott Isten szemében) mivelhogy nem engedelmeskedett az Isten egyszülött Fiának.

Lehetetlen az Atyával kapcsolatba kerülni anélkül, hogy valaki szót fogadna, és megvalósítaná az életében a Krisztusnak az utasításait. Ezért ő az út.

Ján 14:6

Azt mondta neki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet,

(vagyis, aki az én utamon jár, úgy él, ahogy én bemutattam, igazságban és engedelmességben él, annak az Atya örök életet ad majd az ő országában.)

Ha valaki nem fogad szót az Atyának, és valamilyen természetfeletti dologgal kerül kapcsolatba, amiről azt állítja, hogy az Isten, szent szellem, mindegy, hogy mit hisz az az ember, az Isten azt mondja, hogy én nem ismerlek téged. Már az Ószövetségben, tehát a Sinai hegyi szolgaság szövetségekor már Isten azt mondta nekik, hogy nem fogadom el a zenéteket.

Ámós 5:21-24.

Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, nem gyönyörködöm összejöveteleitekben. Mégha égőáldozatokkal áldoztok is nekem, sőt ételáldozataitokkal, nem kedvelem őket; rá sem tekintek a kövérjéből való békeáldozataitokra. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, nem akarom hallani hárfáid pengését. Hanem áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!

Ámós 6:1,5

Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legelső nép előkelőinek, akikhez hódolva jön Izráel háza. Hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszerük olyan,  mint Dávidé.

Ézs 5:12

Citera, lant, dob, síp és bor van lakomájukon, de az Úr dolgaival nem törődnek, és nem látják keze cselekedeteit.

Mindazok, akik be lettek programozva, és hallgatják ezt a hanganyagot, és abban a tévhitben élnek, hogy a léviták, a zsidóknak a zenéjét Isten mindig elfogadta, ez egy óriási tévedés. Itt arról van szó, hogyha az ember  nem volt Isten előtt olyan állapotban (bűn és szentség tekintetében), amit az Isten megkövetelt, akkor az ember nem járulhatott őhozzá. Főként az évenkénti nagy áldozat bemutatáskor , ha maga már a pap bűnös volt, és mégis bement a szentek szentjébe, az Isten megölte, és bezáródott a mennyország kapuja arra az időszakra, nem volt semmiféle védelem és áldás rajtuk. A leggyöngébb, legkisebb ország támadásával szemben sem tudták megvédeni magukat. Az Istenhez való közeledés módja mindig az, hogy az embernek meg kell tisztítani az életét.

Jak 1:27

Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő (bűnök) nélkül megtartani magát e világtól.

 

Sem az  Ó-, sem az Újszövetségben nem érvényes az, hogy bizonyos szavak ismételgetése, énekelgetése  által jók lennénk az Istennél.

1 Sám 15:22-23

Erre azt mondta Sámuel: Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véresáldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véresáldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Mert olyan az engedetlenség, mint a varázslás, és az ellenszegülés, mint a romlottság és a bálványimádás.

Az emberek ott vannak félrevezetve, hogy elhiszik, hogy a kabbalából, az okkult tanrendszerből létrehozott kabbalának a tanain, amelyen az áljudaizmus él most a Talmudot gyakorolva, elhiszik az emberek magukat Krisztus követőnek vallva, hogy ha ezeket a varázsigéket ismételgetik, pusztán bebeszélhetik magukat a megvallásokkal a mennyországba. Sok helyen hirdetik azt, hogy ha elmondják, hogy megvallom, hogy elhiszem azt, hogy Isten fia, Jézus  a bűneim miatt halt meg értem,  akkor ezzel, már örök életük lesz.

(Képernyőn látható:   Derek prince: A  megvallásban rejlő erő, Joyce Meyer: Megvallás, Dr. Prince és Németh Sándor, Dr. Prince a Hit Gyülekezetében, Jim Sanders: A megvallás törvénye)

 

Az emberek sokan elhiszik ezt a szemetet. Pedig sehol nem szerepel ez, sem az Ószövetségben, a Sinai szövetségben, ahol azonnal lesújtott Isten tüze, pusztítása, hogyha nem úgy viselkedtek, ezért nem sokan merték megkockáztatni a sinai szövetségben, hogy „én így szeretlek téged Istenem, én imádlak téged, s megvallom, hogy Jézus az én megváltóm, és megvallom, hogy nekem már elkészített helyem van a mennyben, és semmiféle erő és hatalmasság nem képes rám hatni,  és elszakítani az Istennek a szerelmétől, stb, stb”  Tehát ezekkel a varázsigékkel  és a Kundalini használattal elhitetik önmagukat az emberek, hogy ők minden tekintetben okésak, és hogy nekik már csak az elragadtatásra kell várniuk. Erre Isten viszont azt mondja, hogy fogalmam sincs, hogy te miről beszélsz, mert meg fogom mutatni, neked, hogy amikor véget ér az életed, te ide nem fogod betenni a lábadat hozzám! Nagyon soka, akik be vannak azzal programozva, hogy ők ezeken a zenés teadélutánokon valójában az ószövetségihez hasonló zenés istentiszteleteken vesznek részt, és hiszik, hogy nekik ezért már örök életük van, nagyon sokan meg fognak lepődni, amikor rájönnek arra, hogy a Sionon a Messiás által kötött szövetségben, vagyis a kegyelmi korszaknak  a szövetségében visszamennek a Sinai szövetségnek az elemeihez, amivel valójában Krisztus gyalázó és megtaposó magatartásban vannak. A Sinai hegyi szövetségnek minden eleme Krisztusra utalt. Isten előre megmondta, ha nekem szót fogadsz, meg fogod látni a Messiást. Ott van Jákobnak tett ígérete: megáldva megáldalak téged, és aki téged áld, az áldott lesz, aki átkoz, az átkozott lesz. Ott van minden kritérium, de mindig csak az első mondatnak csak az első szavait olvassák el, és amikor kundalinivel meg  van nyitva az embereknek a tobozmirigye, akkor csak az ragad meg. Utána bezárják, és utána az már nem kerül be az emberek agyába: hogyha szorgalmasan tudakozod a te istenedről tudható dolgokat, és hogyha megcselekszed azt, ami ebben a könyvben le van írva, az istennek a beszédében. Tehát minden kijelentett áldásnak kritériuma van, hogy mit kell betölteni. Ezért nem igaz például az, hogy a zsidóság pusztán azért, mert Ábrahámnak és Jákobnak a genetikai leszármazottai, hogy ők erre nézve élhetnek a bűnben, mert nekik ez meg lett ígérve, és bent lehetnek a mennyországban-ez hazugság, teljes, szemen szedett hazugság.  Ha ez igaz lenne, akkor az ördögnek is üdvözülni kéne, Isten igazságtalan lenne, hogy az ördögöt nem engedi üdvözülni, ha ez igaz lenne. Tehát ez a lényeg, hogy két külön szövetség van: a Sinai hegynek a szövetsége, a szolgaságnak, a félelemnek a szövetsége, és ezt kizárólag csak Jákob engedetlen fiai kapták, azért, mert Isten adott még nekik egy esélyt, hogy ezen a jelképrendszeren keresztül  megpróbálja ezzel a megátalkodott embercsoporttal megértetni, akik az ősatyjai szót fogadtak nekem, és nagy reményem volt hozzájuk, hogy rajtuk keresztül vissza tudom a környező, Isten nélkül élő embereket fordítani önmagához, és kegyelmet adhat, örök életet adhat nekik, és bezárhatja az emberi történelmet, mehetnek a mennyországba. De isten nem tudta ezt velük megtenni, mert annyira megátalkodottak, annyira keménynyakúak, hogy ebből a hatmillióból alig egy-két ezret tud magához közel hozni. Akik tényleg igazán vágynak a Messiással való találkozásra, és képesek mindent feláldozni azért, hogy találkozhassanak Isten fiával. A többség sajnos megátalkodott és gonosztevő volt. Mózest beárulták, megölették volna a fáraóval, amikor Mózes őértük leütötte az egyiptomi katonát. A fogságban is egymást gyilkolászták és civakodtak. Eladták a saját testvérüket Izmaelnek a kereskedő karavánjába. Számtalan esetet lehetne mondani, amiért Isten sokszor megharagudott rájuk. Még a szájukban volt az ennivaló, de már azt követelték, hogy mi lesz a következő ennivaló. Csak ezeket ma már nem szabad a gyülekezetekben mondani, mert ez ellenkezik a cionizmussal.
A cionizmus nem zsidó találmány, ez óriási tévedés. A cionizmus az egy jezsuita találmány, a jezsuiták magas rangú képviselői az ókori babilonizmusnak, ami ma a katolikus vezetésben csúcsosodik ki, de ez is csak egy állomás. A következő állomás a protestánsnak látszó álkereszténység, az áljudaizmus, és az iszlám. Ez ugyanúgy babilonizmus, mind a három. Csak kifinomultabb formában. Itt már nincsen szoborpuszilgatás, szoborhoz való imádkozás, hanem magába a teológiába, dogmákban vannak elrejtve , hogy hogyan engedelmeskedjenek az emberek úgy Lucifernek, minthogyha az Istennek engedelmeskednének. Az álnyelveken szólás, amikor nincs magyarázó, és idegenek jelenlétében az emberek halandzsáznak, nyilvánvaló, hogy Isten nincs ott az ő láthatatlan formájában jelen, és nem árnyékol be senkit sem. De mivelhogy ez működik, akkor biztos, hogy természetfeletti forrásból fakad, ennek csak más forrása lehet: Lucifer. És ehhez a zene különösen fontos tényező. Ma ha beültetnél 500 embert különféle gyülekezetekből egy terembe, és azt mondod, hogy na, akkor kezdjük el az istentiszteletet, az istentiszteletünk úgy fog kezdődni, hogy mindenki előveszi a zsebéből a pénzt, összeszedjük egy kosárba, együtt kimegyünk az utcára, és összeszedjük az embereket az utcán, elmegyünk a súlyosan nélkülöző emberekhez, és megkérdezzük, hogy mire van szüksége, és bevásárolunk neki.  Ha ez az istentisztelet nem zenével fog kezdődni, a következő 10 percben, mindenki kint fog állni a büfé előtt. És csak akkor fognak bejönni, amikor megszólal a zene. És ezt tapasztalatból tudom.

Vannak igék, amiket föl szoktak hozni:

 

Ef 5:19

beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Istennek.

 

Kol 3:16

Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, szívetekben hálaadással énekeljetek az Istennek!

 

Tehát akkor az a kérdés, hogy milyen zene, zenei stílus, ami Isten előtt megáll. Kell-e, lehet-e ilyet hallgatni, hogy milyen zenei stílusban lehet hálát adni az Atyának, ha kell? Milyen feltételekkel? Erről röviden még beszéljünk.

 

Folytatása következik.

 

 

5.rész

 

Ha az Újszövetség igéit vesszük, a Sion hegyi szövetségét, ami mindenképpen örök életet garantál azoknak, akik alávetik magukat a szerzőjének, a Messiás utasításainak, azoknak mindenképpen garantált az üdvösségük. És ha ők így élnek, és így összegyűlnek, ebben az isteni lelkületben, szellemiségben, házanként, kisebb csoportokban, ahol mindenki ismer mindenkit, és szép rendben, isteni erkölcs szerint zajlik az összejövetel, és ilyenkor valakit besugároz az Atya, és ehhez kap talentumot, hogy szent éneket énekeljen, hogy az ott levő szent életű emberek megtanulják, amikor az ilyen életű emberek énekelnek, mint ahogyan Pál és Sillás a börtönben, vagy ahogyan maga Joshua is egyedüli alkalommal, lehetett látni az írásban, ahogy a tanítványokkal dicséretet énekeltek az Atyának. De először is Isten látni akarja a megszentelődésnek a folyamatát, hogy legalább elkezdődött, hogy az ember aláveti magát az Isten utasításainak, abban kezd el élni. Ha ilyen emberek jönnek össze és énekelnek, azt Isten elfogadja, kedvét leli benne és örömet okoz neki, hogy az ő szeretett hívei, követői és gyermekei leveszik önmagukról a figyelmet, és az Atya felé irányítják az ő hálájukat és az ő tiszteletüket, köszönetüket, szeretetüket, mert tulajdonképpen ez a lényege neki. Az Ószövetségben, vagyis a Sinai hegyi szövetségben is azért volt a szent zenészeknek a működése, hogy így a nép levett önmagáról a figyelmet, mert a Lucifernek ez volt a bűne. Ő ott volt Isten országában, Isten igazságában élt, látta azt a dicsőséget, hogy angyalok seregei mekkora szeretettel adóznak önfeláldozóan az Atyának, hogy bármiféle utasítását végrehajtsák. Tehát ez az angyali világrendnek az istentisztelete Isten felé, hogy ők annyira szerették az atyát és a fiát, hogy bármit megtettek volna kérés nélkül is az Atyának. És maga Lucifer is ott volt köztük, és nem is volt semmiféle probléma addig, amíg el nem kezdett gondolkodni azon, hogy ha ennek az Istennek lehet ilyen, hogy mindenki neki szolgál önszántából, és ekkora dicsőséget adnak neki, hát énnekem olyan képességei vannak, hogy én csak kinyitom a számat, és szimfonikus zenekar szólal meg rajtam keresztül…fel van sorolva, hogy mennyi különleges drágakővel volt kirakva az ő teste, és amikor Isten dicsőségében volt, akkor ezek a kövek elkezdtek izzani és világítani rajta úgy, hogyha ezt ember látta volna, az megrészegedett volna tőle és elvesztette volna a józan eszét, tehát az ember megbolondult volna tőle, ettől a látványtól, ettől a dicsőséges, gyönyörű látványtól. Mert sokan úgy képzelik el a Sátánt, mint egy patás vasvillás, fekete-vörös akármit, nem igaz, ezek csak szimbolikus jelek az okkultistáknál, a szarv a bőséget, a megtartást, az áldást jelenti náluk. A feketének is megvan a maga jelentése, azért fekete, mert az ő szemükben a fekete az fehér, tehát szent, tiszta és ragyogó, világos, az igazságnak a hordozója, a vörös, a szőrös test, a hosszú farok, a háromágú szigony mind külön jelentéssel bírnak. Számukra ez egy gyönyörű szent kép. Mi csak azért borzadunk el, mert mi nem értjük az ő jelképrendszerüket. De valójában Lucifer egy kövekkel kirakott, szivárványban pompázó, fénnyel, dicsőségben lévő, a földet betöltötte az ő világossága, amikor a földre jött. Tehát ő azért fényhordozó. Úgy látszott, mint egy óriási üstökös, ami lezuhant a földre. Tehát a ronda patás lény csak egy jelképrendszer náluk, mint a Baphomet kép a női test, férfi nemi szervek,kecskefej. A kecske is ugyanúgy ott van, szerepel a Sinai szövetségben, a pap kivitte a sivatagba és ott elengedte Azazelnek, hogyha életben maradt, akkor, ugye…mindezt a jelképrendszert meg lehet érteni, ugyanúgy, ahogy Isten bibliai jelképrendszerét meg lehet érteni, előrébb visz bennünket az igazság ismeretben, ugyanúgy meg lehet őket ismerni. És ettől nem kell félni, hogy az őróluk való dolgokat tanulmányozza az ember, mert ha nem ismered az ellenséged, ha nem ismered meg az eszközeit, és hogy hogyan használja, akkor nem fogod felismerni az ő működését, amikor már rég derékig ér a csónakodban a víz a pöcegödörben. A kimúlásodkor pedig óriási csalódásban lesz részed, hogy visszalátod az életedet, minden egyes cselekedetedben az ördögöt dicsőítetted és éltetted az ő munkáját. És olyan vak voltál, hogy elhitted, hogy ezért mennyországba fogsz jutni. Ez a lényege az egésznek, hogy az zenét, lantjainak a zúgását fölhasználta, és ezen keresztül rosszra tanítja az embereket. Megnézel egy videoklipet, minimum egy keresztet látsz benne, egy babilonit, ami annak a szimbóluma, hogy ők abban hisznek, hogy az ördög megölte Joshuát, aki trónfosztó volt és elvette tőle a hatalmat. És így legyőzött ellenségként ott van a fára függesztve, meg van halva. Ezért a kundalinis tobozmirigy működéskor a realitás irrealitásnak tűnik, az irrealitás pedig valóságnak. Ezért veszélyes mesterségesen hozzányúlni a tobozmirigyhez ilyen megtervezett sebességű zenékkel. És itt nem az a kérdés, hogy aki hallgatja, az elhiszi-e mindezt, itt nem ez a kérdés. Valójában az a helyzet, hogy tökmindegy, hogy elhiszed-e, hogy van Isten vagy nincs Isten, ő akkor is van, ha nem hiszed el, és akkor is van, ha elhiszed. Csakhogy ha elhiszed, és azonosulsz az ő akaratával, akkor számodra bocsánatot és örök életet jelkent, ha nem hiszed el, és engedetlenségben maradva múlsz ki ebből a világból, akkor nagyon rossz sors vár rád. Ugyanígy Ennek bárki utána nézhet és nem azért mondjuk, hogy magunkhoz csábítgassunk embereket, vagy hogy gyarapítsuk a mi gyülekezetünket, nekünk erre nincs szükségünk. Ahogy Isten egymagában - köszöni szépen - jól érzi magát, az egész emberiség nélkül is jól érzi magát, angyalok nélkül is jól érzi magát, ugyanúgy mi magunk is 15-20-an, 40-en vagy 70-en vagyunk, akkor is jól érezzük magunkat az Isten igazságában élve, ha csak ketten-hárman maradunk, akkor is ugyanúgy jól érezzük magunkat. Minket az emberi dicsőséghajhászás nem fog eltántorítani a munkásságunktól. tehát hogy minél több embert felébresszünk ebből a kundalini álomból, amikor elhiszed, hogy az irrealitás a valóság, elhiszed, hogy Luciferizmust gyakorolva és trobozmirigynyitogatást gyakorolva a gyülekezetben elhiszed, hogy örök életed van és ezt meg is vallod.

Kol 2:2-3

szívük felbátorodjék és szeretetben összeforrjon, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére. Benne van elrejtve a bölcsesség és ismeret minden kincse.

Mi ebből a betegségből szeretnénk kilábaltatni az embereket. Mert ez egy kárhozatra szenderítő álom. Kötelességünk ezt megtenni egyrészt Atyánk iránti szeretetből, neki való szófogadásból, Megváltónknak az értünk végzett felfoghatatlan áldozatából, hogy ő mit szenvedet végig értünk, azért, hogy most itt lehessünk. Hogy az ő megbocsátásában élve ezeket az információkat közzé tehessük számotokra, hogy néhányan, akik Istentől vagytok felkészítve rá. Ugyanis hanganyagaink elsősorban azoknak szólnak, akiknek az élete körül már Isten dolgozik, és rá akarja zökkenteni az őneki való engedelmesség útjára, a valóságos örök életre, bűnbocsánatra, és belebotlasztani ezekbe a filmekbe, tehát mi ezzel adózunk az Atyának. Nekünk nincs szükségünk senkire sem, mi tulajdonképpen önmagunkban is nagyon vígan el tudunk éldegélni így, ahogy most élünk. De mivel Isten nem önző Isten, és a legdrágábbat osztotta meg velünk, ezért nekünk is kötelességünk megosztani az örök élethez való eljutásnak a valóságos információját. Azt, amit eddig szándékosan elhallgattak, eltusoltak előlünk, manipulálva bennünket mindenféle rejtett luciferizmust tanítottak be nekünk, és tartanak benne generációkat, és mi ezt kizárólag azért tesszük, hogy Atyánknak még nagyobb teret adunk az életünk által, hogy munkálkodunk ezen a területen, hogy még több embert tudjon az életében arra bírni, hogy elszakítsa magát ezektől a dolgoktól, mert ennek a megérdemelt jutalma, aki ebben benne marad, a kárhoztatás lesz. És ahogy Istenünk, Atyánk nem örül az engedetlenségben és bűnben élő embereknek az elkárhozásának, még akkor is, ha ezek az emberek a gyülekezetekben ülnek a kipárnázott székekben, ugyanúgy mi sem örülünk egyetlen embertársunknak az elkárhozásának sem, egyáltalán. A mi Atyánk azt szeretné, annak örülne, és az az ő tökéletes akarata, hogy mindenütt, mindenkor, minél több ember őhozzá forduljon, bűnbocsánatot nyerhessen, ezáltal örök életet adhasson visszavihesse az emberiség minél nagyobb számát az ő közelségébe az ő országába. Így nekünk is ez a tökéletes akaratunk az ő akaratával megegyezve.

 • Én magamon azt vettem észre, hogy még az elején hallgattam keresztény zenéket, de mára már egyáltalán nem igényli a lelkem, az elmém, sőt mára már inkább a hangos Bibliát, a videókat hallgatjuk. De hogyha mégis valaki még vágyik rá, akkor mit tanácsolunk, hogy milyen könnyedebb, nyugtatóbb hatású szöveg nélküli zenéket hallgasson, ami nincsen káros hatással az agyunkra, és nem ilyen tam-tam, meg rock, meg rap, meg ilyen lázadó?
 • Hát, nyilvánvalóan, hogyha Isten azt mondja, a mi Atyánk, hogy ő szent, vagyis nem közönséges, mert, ugye, a szentségnek az ellentéte a közönségesség. Azt mondja Pál az egyik levelében, hogy a szentségtelen és üres lármákat pedig kerüld.

  2Tim 2:16

A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.

 

Ef 4:31

Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt.

 

Ugyebár abban az időben is római fennhatóság alatt élve az emberek Izraelben is pogányosodtak, tehát Isten nélkülivé váltak. A görög kultúrák hellenisztikus hatására a zsidók is felvették a divatot az öltözködésben, a zenében. Ez a fajta filozófiájuk még Rómában is nagy divat volt. Tehát ugyanúgy, ahogyan Németh Sándort áthatja a hellenisztikus gondolkodás, amit közzétesz, ugyanúgy ez a zsidóknál is érvényes volt. Ez a zene területén is igaz. És erre felszólítások vannak az írásban, hogy kerüld az ilyen szentségtelen lármákat, amik istentelenségre buzdítanak, és felnövesztik benned a világiasságot.
Azt lehet mondani, hogy ha az ember talál olyan zenét, amiben nincsen dalszöveg, főleg azok jöhetnek szóba. Mert sajnos nem lehet olyan zenét találni, aminek a szövege így vagy úgy ne lenne motiváció a számunkra egy bizonyos fajta gondolkodásnak az elfogadására. És nyilvánvalóan ezeket a zenéket azért tervezték meg azzal a szöveggel…a híres zenészek nagyon kevesen írtak saját dalszöveget. És csak azok a dalszövegek kerülhettek piacra, akár Queen, Bon Jovi, Avici-ről beszélünk…a zenei piacot kontrolláló elit soha nem enged meg olyan zenét piacra kerülni, ami az igazság terjesztésére buzdítja az embereket, az igazság keresésére, megszentelt, Istenben nyugvó életre buzdítja az embereket. A feslettség, a bűn, a tivornyázás, a bujálkodás, a paráználkodás, és minden, ami az ördög természete ellen van, nem engednének senkit sem, hogy ilyen zenét tegyenek közzé. Nyilvánvalóan, hogy Krisztuskövetőként bármilyen zenét veszünk elő, nem fogunk találni olyat, ami rejtett módon ne ösztönözne istentelen életre, vagyis az istentelen lelkület élésére. Ezért a legjobbak a szöveg nélküli zenék. Különösen szerencsések azok az emberek, akik zenei tehetséggel vannak megáldva…mert azzal nincs semmiféle baj, ha valakinek tetszik pl. az REM (zenekar) stílusú zene, csak magával a szöveggel van baj, és a zenének a természetével van baj. Nagy vágyam az, hogy ebben a munkásságban, amit mi is folytatunk, olyan emberekkel kerülhetünk kapcsolatba, akik zenei tehetségek, és rendelkeznek olyan zenei technikával, amivel olyan zenéket készíthetnek, amiben nélkülözik ezt a ráhatásos technológiát, és olyan szöveg készülhet hozzá, ami arról szól, amit mi a hanganyagainkon keresztül az emberek elé tárunk. Ez a legnagyobb vágyam, mert ebből nagyon sokan részesülhetnének, akik olyan problémával küszködnek, mint mi magunk is, hogy a zene jó, kellemes és hasznos, de csak akkor, ha olyan emberek hallgatják, akik az életük megtisztogatásán fáradoznak, és Istennel való szorosabb kapcsolatot akarnak kialakítani, bűntől való eltávolodás által, és árvák és özvegyek, a világ lesújtottjainak, a világ megsebzettjeinek a támogatása által élnek, így élik az életüket, mert ez Isten természete.  Ha valaki minden áron zenét akar hallgatni, az a legjobb, hogyha szöveg nélküli zenét hallgat az ember, és azok közül is olyat, ami nem tudja felkorbácsolni az ember érzelmeit, hogy az egyik pillanatban sírógörcsöt vált ki, a másik pillanatban felajzottságot, és vakmerőséget vált ki, hogy az ember képes lenne leugrani a háztetőről. Ezek mind a zenébe beleszőtt varázslás technikái. A mágia, varázslás az emberekből különféle viselkedések kiváltása különböző rejtett technikák alkalmazásával. A bűvész trükkök is ilyenek. Elhitetik velünk a szemünk láttára, hogy az ember felemelkedik. Criss Angelnek vannak youtube-on ilyen videói, érdemes egyet-kettőt megnézni. Ő megmutatja azt, hogy amikor bűvész trükköt csinál, az egy illúzió, „magic”, varázslás, hogy úgy tűnik, mintha valami történne, de valójában teljesen más történik. Érdekességképpen említem meg, hogy a levitációs trükköket is bemutatják, hogy hogyan csinálják. Olyan nadrágja van, amiben ha oldalra fordul, akkor is úgy látszik, mintha két lába lenne, de az egyik lábával kilép az egyik nadrágszárból, és akkor föllép egy feketére festett sámlira vagy lépcsőre, ami a közönség szemszögéből nézve nem látszik, és úgy tűnik, hogy felemelkedik a földről és lebeg. Valójában pedig az történik, amit az emberek nem látnak, rejtett technikát, hogy ő kilép a nadrágjának az egyik szárából, és azzal a lábával föllép egy lépcsőre, egy szinttel feljebb. És teljesen úgy tűnik hátulról, hogy ő lebeg. És a nézők ezt beveszik. Tehát ugyanígy működik ez a dolog a zenében is, hogy az ember olyan zenét hallgat, ami különféle viselkedést, felkorbácsolt érzelmeket vált ki, például elkezd sírni tőle, ez már magic, azaz az ördögnek a varázslása. Vagy olyan révületbe ejt a zene, hogy akár az autó alá is szaladsz, vagy netán leugrasz a háztetőről, vagy bármi. Az ilyen zenéket, ha ezt tapasztaljuk, többen akkor nem szabad meghallgatni. Mert ezek szándékosan, mesterségesen megtervezett zenék arra, az agy hullámaira hatva az agy központját beindítva az agyközpont által termelt váladékkal önti el az agyat, így beindul az a biokémiai folyamat során azt a viselkedést érjék el, benned, amit ők ki akarnak váltani. Megjelenik a hangszignál, ami a halláson keresztül bejut az agyba, ott az agyközpont váladékot termel. Ha olyan zenét hallgatsz, mint pl. a 80-as, 90-es években a Sziámi…keressetek a youtube-on a Sziámitól egy dalt, méghozzá meg is mondom, hogy mit. Az a címe, Ha előrelátó csecsemő lettél volna, azt hiszem, ez a címe. Ha meghallgatjátok, írjátok le, hogy mire késztetett ez a zene benneteket. Biztos vagyok benne, hogy mindenkire olyan hatással lesz ez a zene, amilyen a zenének a stílusa.

 

2Tim 2:16-18

A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És beszédük, mint a rákos fekély, terjed.

 

 • A szöveges zenékben eleve szentségtelen a szöveg és a zenei stílus is.
 • Pontosan, mert a dalnak a szövege egyfajta kódként kerül be az ember agyába. Annak megfelelően ad impulzust a test számára, hogy hogyan viselkedje. Amikor a szomorúságomat mesélem el, jó esetben ez azt váltja ki belőled, hogy szomorú leszel, és azon kezdesz el gondolkodni, hogy hogyan tudnál nekem segíteni.

De ugyanígy van a vidámsággal is. Emlékszem rá, hogy amikor elkezdődött a Bin Laden nem létező terroristáknak az üldözése, és akkor az egyik amerikai szenátusi tag felszólalt, és azt mondta, hogy nagyon reméljük, hogy az Amerikát kontrolláló kormány vezetése nem fogja ezt a terrorista dolgot felhasználni arra, hogy félelemben tartsa az ország lakosságát. Lehetett is látni egy bejátszást, ahol a politikusok beszélik, hogy nem, soha nem fognak ezzel visszaélni, és akkor az illuminatista szenátusi tagok közül mindenki azt harsogta és ismételgette: terrorist, terrorist, terrorist… ez ment a TV-ből, rádióból éjjel-nappal.  Az USA-ban mész egy fekete táskával a kezedben, fölmész a buszra, akkor mindenki le fog szállni a buszról, mert annyira az emberek agyába sugározták ezt. „terrorist, terrorist, terrorist,”, „mindenhol terroristák vannak, mindenhol elképzelhető egy robbantás”. Ez annyira be van programozva így a szövegen keresztül, és az ember beszéde is ilyen. Az emberek ezért médiumok, mert a beszéden keresztül terjesztik az istentelenséget vagy a szentséget. Amikor hallasz egy embert beszélni, és abból árad az istentelenségnek minden rákfenéje, nagyon könnyem azt mondhatod, hogy ez az ember az ördög természetében él, nincsen benne semmi tiszteletre méltó, semmi szentség, semmi érték, ezzel az emberrel nem akarok kapcsolatban lenni. De ezt jelenti például a lelkek megítélése is. Hogy egy másik ember,pl. a munkahelyeden, amikor beszélsz vele, mindig olyan tiszta a beszéde, mindig békességre int, anélkül, hogy beszélne Istenről, mégis, amikor felmerülnek szentségtelen dolgok, azonnal megszólal, hogy nem kéne így beszélni, mert az rossz hatással van a környezetünkben lévő emberekre. Meg tudod ítélni, hogy abban az emberben van valamiféle félretettség, valami szentség. Ha tovább tudakozod az életét, rá fogsz jönni, hogy az az ember valódi Krisztus követő, és Istent szerető, tisztelő ember. És így meg tudod ítélni. Ezt jelenti a lelkek megítélése. Nem arról van szó, hogy most „ebben az emberben démon van”, vagy ilyesmi… most ahogy néztük egy kuruzslónak a műsorában, aki „nagy” gyógyításokat művel Magyarországon, és akkor mindenféle beteg emberek állnak sorban, hogy imádkozzon értük, hogy meggyógyuljanak, persze soha nem történik semmi, de olyasmiket mond, hogy ő most elzavarja a félelem démonát, a betegségnek a démonát. A Gyógyulás hangjában van erről szó, hogy ott van 50 féle beteg ember, és akkor mindenkiről tudja, hogy milyen démon van benne, szegény emberek meg állnak sorba, a rokkantak, a betegek, hogy imádkozzon a gyógyulásukért, persze, soha nem gyógyulnak meg. A lelkek megítélése abszolút nem azt jelenti, hogy valaki azonnal tudja, hogy milyen démon van benne.

Képernyőn látható:
Okkult varázslás, az engedetlenség szellemiségének jelenléte, az emberek zenés feltuningolása, és ezáltal a tobozmirigy működésbe lépése. Sajnos ez a jelenség nagyon elterjedt az álkeresztény gyülekezetekben, kerüljétek el az ilyen helyeket. Isten igazi szolgáinál azonnali gyógyulás történt, pl. Péter és a sánta.

 

Ha az ember a beszédében istentelenséget sugároz, erre mondja Pál, hogy KERÜLD, mert minél többet hallgatod, te is úgy fogsz beszélni és viselkedni. Mert a beszédéből áradó rezgés, a hangok, az emberi agyközpontot az megtalálja, és az ember önmaga is úgy kezd viselkedni.

 • Most az jutott eszembe, hogy ezért is tanácsolja Isten, hogy az ő beszédét forgassuk az elménbken, és azt szóljuk, mert az az igazság, és az tud segíteni az embereknek. A világ bölcsessége, meg a sátán beszéde meg pont az ellenkezőjét váltja ki, zsarolás, fenyegetések, stb.

1Kor 2:16

Bennünk pedig Krisztus értelme van.

 

Róm 12:2

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Ef 4:23

újuljatok meg (Isten) lelkülete és gondolkozása szerint.

 

2Pét 1:4

amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban.

 

1Kor 2:5-7

hogy engedelmességetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amit Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre.

 

1Kor 3:19-20

Mert e világ bölcsessége bolondság Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.

 

 

6.rész

 

1 Kor 2:16

Bennünk pedig Krisztus értelme van.

 

Róm 12:2

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által,
hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Ef 4:23

újuljatok meg (Isten) lelkülete és gondolkozása szerint

 

2Pét 1:4

amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban.

 

 • Az jutott még eszembe, hogy Isten azért is tanácsolja, hogy az ő beszédét hallgassuk, meg forgassuk a fejünkben, mert az az igazság. És az tud segíteni az embereknek, szemben a világ bölcsességével, meg a Sátán beszédével.
 • Pontosan így van.
 • Az pont az ellenkezőjét váltja ki, zsarolást, fenyegetéseket.
 • Így van, pontosan.  Tehát ezért Isten az ő természetére akar tanítani bennünket, mert hogyha az ő természete szerint viselkedünk, akkor ő  meg tud nekünk bocsátani, és örök életet tud nekünk adni., és meghaláskor vagy az elragadtatáskor az ő országába fogunk kerülni. De aki ennek a világnak a romlott természetében nő föl, és abban él, ezt hallgatja, ezt tanulja, veszik az emberek a CD-ket, meg a kazettákat az MLM rendszer építésnek a csodáiról. Hogyan kell rábeszélni, hogyan kell az embereket megvezetni, ugye, az aloe verás árusítás, meg a különféle csodaszereknek az árusítása, ahol valójában nem is a terméken van a lényeg, hanem egy olyan agymosásról, manipulációról, programozásról van szó, ahol az embereknek ezt beadják, és mindegy, hogy miről van szó, milyen termékről, az emberek elérik azt a beszéden keresztül az istentelenség terjesztésével, hogy az ember azt sem tudja, hogy mit vesz, de oda fogja adnia  pénzt, meg aláír bármit.  Ha az ördög természetét tanulod és ebben élsz, akkor talán ebben a világban érvényesülni fogsz, és magas rangú képviselője lehetsz nagy gazdagsággal megáldva, de a kikor meghalsz, akkor az ördögnek az angyalai lesznek érted elküldve, hogy vigyenek a kénkővel izzó tóba.
  Viszont, ha az Istennek a természetét tanuljuk el, és arról beszélünk - ezért mondja, hogy beszéljünk egymás között zsoltárokban és tanítsátok egymást - mert a halláson keresztül is működik. A szabadkőműves Biblia fordítás azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által , azt hiszem, így van ez az ige.

  Fil 2:5

Az az indulat (gondolkodás, felfogás) legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.

 

 Róm 10:17

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.

 

Az eredeti görögön alapuló fordítás az így hangozna, hogy „az Istennek való engedelmesség az hallásból származik, a hallás pedig a Megváltónak a beszédéből”.

Igen, mert ő bemutatta és elmondta, hogy hogyan kell engedelmeskedni.

Így van. Tehát az istentelen lármákat ezért jobb, ha kerüljük. Tehát kerüljük mindazt a bóvlit, ami a gyülekezetekben zajlik, hogy elénekeljük a színpadon is a zenét, meg eladjuk CD-n, kazettán is. Ezek nem szent zenék, ezeknek semmi köze Istenhez, ez ugyanolyan zene business, mint az illuminati hollywoodi zeneipar. Semmi más, erre lett kitalálva. Az embereket hozzáragasztják az emberhez, hogy annyira megtetszik nekik, hogy képesek érte pénzt fizetni.

 • Meg eleve a pénz miatt is megbukik, mert eleve minden rossz gyökere a pénz, business az egész. Több oldalról  le van leplezve.
 • Ha Istenről beszélünk, akkor azt kellene mondanunk, a gyülekezetekben is, hogy igen, valóban azt akarod, hogy tanultak legyünk, és Isten szerint éljünk, és te ebben segíteni akarsz nekünk, és itt van ez a halom könyv az asztalokon, ha te valójában Isten szerint való ember vagy, és örök életet akarsz adni az embereknek,  hogy az információja az örök élet elnyerésének terjedjen, akkor ne csináljál businesst a könyv- és CD árusításból.
  És látod, itt is megjelenik a kereskedésnek a szellemkirályának a természetes a gyülekezetekben is.

  Ez 28:14

Fölkent oltalmazó kerúb voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél; tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál útjaidon attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek az isten hegyéről és elkergettelek, te oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül. Szived fölfuvalkodott szépséged miatt. Fényességeddel megrontottad bölcsességedet. Földre vetettelek  a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik. Bűneid sokaságával, hamis kereskedéseddel tisztátalanná tetted szent helyeidet. Azért tüzet hoztam ki bensődből, és ez emésztett meg. Hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára.

 

Amikor a filmeket nézték a gyülekezetekben, és akkor voltak ezek a jelenetek, amikor Joshua kötelet font, és akkor elkezdte verni ott a galambárusokat, meg a pénzváltókat.  És akkor mindenki tapsolt, hogy húúú, helyre tette ott a csávókat, tudod… és akkor nézek, és azt mondom nekik, hogy nem veszitek észre, hogy ugyanez van ma? hogy mi, akik azon tapsolunk, hogy kidobatta a pénzváltókat, a kufárokat, a piaci legyeket kizavarta  a templomból, és ugyanazon a helyen, ahol ezt a filmet lejátsszák, ugyanúgy a folyosók, a lépcsőházak, az emelvény, minden tele van könyvárusítással, bóvliárusítással, ajándékárusítással, büfével, mindennel. Tehát ugyanaz történik a gyülekezetekben, mint akkor több ezer évvel ezelőtt. és érdekes módon akkor még észre vették, mostmár nem.

Pedig Krisztus is mondja nekik, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok. Eleve pénzért adni bármi ilyesmit….

Ezért lehet látni, hogy minden ilyen gyülekezetben, ahol ilyen árusítás folyik, azonnal felismerheted, hogy keresményed miatt felfuvalkodott a te szíved, hogy is van pontosan? (Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél.)

 • Azzal szoktak itt jönni, hogy nekik is meg kell valamiből élniük. Pál is, aki apostol volt, például, ő is sátorkészítésből élt.
 • Igen, ilyenkor szoktam mondani, hogyha valamiből meg kell élni, akkor miért nem mész el dolgozni? Miért Isten szent dolgait árusítod ki, mint valami bóvlit? Mint valami turkálós ruhalerakatban, érted…  Ha valamiből meg kell élni, akkor menjél el, mint Pál apostol is. Ő is sátorkészítő volt, ő megtehette volna, azt mondhatta volna azért a sok kijelentésért, hogy gyerekek, öreg vagyok, nincsen nyugdíjpénztáram, szeretnélek megkérni benneteket, hogy adakozzatok mostmár értem is…. mert már adakoztatok a Rodneyért is, adakoztatok neki több százezer forintos cipőket meg öltönyöket, adakoztatok egy halom pénzt a Pat Robertsonnak a TV csatornájára, adakoztatok már egy halom pénzt a Hit Csarnokra is meg a Gyömrői úti pünkösdista iskoláért is, most már legyen egy kicsi gondotok az Istennek a valóságos szolgájára, hogy öregségemre, már így 70 évesen ne 12 órás munkával kelljen nekem előteremteni a pénzt. Megtehette volna ezt ő is, de azt mondta, nem , én nem fogadok el semmit sem, amiért nem saját magam két kezével dolgoztam meg. Most kíváncsi lennék, nagyot néznék, hogyha ezek a nagy szabadkőműves gyülekezetvezetők meg Németh Sándorok, meg Fábián Attilák, meg ilyenek , meg a Pat Robertsonok, Benny Hinnekkel együtt karöltve bejelentenék, hogy tudjátok, mit, nem szeretnénk többet egy fillért sem tőletek kapni, hanem mi szeretnénk úgy dolgozni, hogy mi adunk nektek. Nagyot néznék, ha ilyenre fordulna az álkereszténységnek a természete…
 • Ilyet nem fogsz látni! Ezt felejtsd el!
 • Nem…persze, hogy nem.
 • Épp az jutott eszembe, hogy a Megváltónak az Atya megengedné, hogy visszajöjjön, hogy elmondja a véleményét, hogy rendet tegyen…hát itt kő kövön nem maradna egy egyháznál vagy gyülekezetnél, mert mindegyiket szétverné, az biztos.
 • Hallottam egy viccet még nagyon régen, nagyon letaglózó. Egy hirdetést adnak fel, Isten fiának a szolgálatára kere4snek embereket, akik hajlandóak részt venni egy gyors kurzusos kiképzésben, hogy Isten fiának az elmondott szavait terjesszék. Ingyen és bérmentve. Ehhez keresnek önkénteseket. És akkor megjelenik 3 ember a megadott címen, kinyílik az ajtó, kijön egy személy, megkérdezi az ember, hogy „ön, uram ismeri a Megváltót?”. Erre azt mondja, hogy igen, ismerem, fejből tudom az egész Bibliát, gyülekezet vezető vagyok. Akkor kérem, fáradjon be velem ebbe a szobába! Kis idő múlva megint kinyílik az ajtó, megint kijön egy személy, odamegy a második emberhez, mondja neki, hogy „uram, fel kell tennem egy kérdést, aminek megválaszolása előfeltétele a munkavégzésnek. Ismeri ön az Isten fiát, az ő beszédét, és ismeri-e személyesen a Megváltó Szabadítót?” „Hát hogyne ismerném. Több évtizede vezetek több gyülekezetet is, és egy országos gyülekezethálózatnak vagyok a legfőbb vezetője.” „Hát akkor kérem, ön is fáradjon be ide, és várjon, kérem.” Kis idő múlva újra kijön, odamegy a harmadik személyhez, aki addigra elaludt a várakozásban, és odamegy hozzá, felrázza álmából, majd tőle is megkérdezi, hogy ismeri-e az Isten fiát, és hogy tudna-e részt venni ebben a munkában. Ahogy kinyitja a szemét, egyből letérdel a földre, lehajtja a fejét, és azt mondja: „Uram, nem vagyok arra méltó, hogy te az én jelenlétemben legyél, mert én bűnös vagyok, kérlek, menj tőlem el, mert én egy közönséges ember vagyok.”
  Azt hiszem, nagyon magáért beszél ez a „vicc”, ami inkább elszomorító rövid kis történet, hogy amig ketten kiterjedt gyülekezetek vezetői voltak, és nem ismerték fel, addig a „senki”, a világnak a szemete abban a pillanatban felismerte, hogy ő az Istennek a fia, és beismerte, hogy ő nem méltó az ő társaságára.
 • Azt hiszem, ez a történet jól feltette a pontot az i-re. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, reméljük, hogy ismét sokaknak tudott segíteni az Atyánk, építő volt, és megértitek, hogy miről is szól ez az egész zene, és mire kell figyelni. És ha valahol látjátok, hogy folyamatosan ez a zene-bona megy, előtte, közben (én láttam olyat is, hogy folyamatosan ment, nemcsak előtte vagy utána), meg a pénz, a kereskedés, a hamis tanok is, meg a piramis rendszer is jelen van, akkor onnan jobb, ha elmenekültök.  
   
 • Persze. Ha a kereskedésnek a szellemisége jelen van, pénz szaga van az egésznek, és ráadásul tobozmirigy nyitogató zene van jelen, azonnal meneküljetek.
 • igen, mert ezek min-mind a világhoz tartoznak, bármennyire is nem úgy tűnik, és ne szeressük a világot.
 • Nem is csak a világnak a természete, hanem magának az ördög természetének, személyes jelenlétének az erős jele.  Ahogyan egy közösségben, szép rendben, ékesen, egymást megbecsülve, egymást építve, bátorítva, buzdítva folyik a prófétálás, és egymás támogatása, egymás építése, az örök életre való felkészítése, megerősítése egymásnak, hogy a gyengébbek el ne essenek, el ne távozzanak az isten kegyelmétől. Amíg ebben a szellemiségben működik egy-egy csoport, és oda betoppansz, akkor a lelkek megítélésének az ajándéka azonnal működni tud, mert azt mondhatod, hogy itt olyan szentséges, tiszta a légkör, mentes az ördög kereskedelmétől, mentes az ördög lantjainak zúgásától, itt mindenképpen az Isten van jelen ezek között a láthatatlan formájában, és kézzel fogható a szeretet. Viszont ha betoppansz egy ilyen nyüzsgő, hangyaboly-megbolydultsággal, bódultsággal rendelkező megagyülekezetbe, de akár kisebb gyülekezetbe is, ahol  10-en, 20-an, 100-an vannak, és ott működik a paganisztikus zenei ráhatás, és jelen van a kereskedelem bármilyen formája, onnan menekülj, mert ott biztos, hogy Istennek nincs semmiféle jelenléte, semmilyen szeretete Istennek ott nincsen jelen, csak az ördögnek a természete, lantjainak zúgása, kereskedelme.  Ott semmit nem fogsz kapni, ami előre visz az örök életbe, hanem csak olyat fogsz kapni, ami megerősít az Isten ellen való engedetlenségbe, úgy, hogy elhitetik veled, hogy ott van jelen az Isten, és így lehet csak örök életed.
 • Emlékeztek arra, amikor Dávid hárfázott Saulnak?

 

 

1 Sám 16:23

És amikor az Istentől küldött lélek Saulon volt, vette Dávid a hárfát, és pengetni kezdte. Saul pedig megkönnyebbült, jobban lett, és a gonosz lélek eltávozott tőle.

Saulon volt egy gonosz lélek Istentől, és az eltávozott tőle, amikor Dávid hárfázott neki. Isteni besugárzás alatti állapotban volt Dávid, amikor ezt csinálta, gondolom.

 • Igen, biztos, mert ha megnézzük azt a részt, azt írja az elején, hogy Sámuel felkente Dávidot, ő volt a legkisebb gyerek.

1 Sám 16:13

Vette tehát Sámuel az olajosszarut, és fölkente őt testvérei körében. És attól a naptól fogva az Úr lelke hatalmasan Dávidra szállt.

 

Rászállt, és nem bele szállt, ez is fontos.

Biztos, hogy ez a zene kedves volt Isten előtt, és Istentől ihletett volt, mert Dávid engedelmes ember volt, valószínűleg itt nem is a zene volt elsősorban fontos, hanem az Isten jelenléte, és az nyugtatta meg Sault.

 • Dávidnak szent élete volt, és így kedves volt az Atyának a zene, nem úgy, mint az Ámós könyvben, ahogy írja, hogy gyűlölöm az ünnepeidet.

Ámós 6 :1,4-5

Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legelső nép előkelőinek, akikhez hódolva jön Izráel háza! Elefántcsont ágyakon hevernek, elnyújtózkodnak pamlagukon, a nyáj legjavából lakmároznak, és a hizlalt borjaikból. Hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszerük olyan, mint Dávidé.

Ámós 5:21-23

Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, nem gyönyörködöm összejöveteleitekben. Mégha égőáldozatokkal áldoztok is nekem, sőt ételáldozataitokkal, nem kedvelem őket; rá sem tekintek a kövérjéből való békeáldozataitokra. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, nem akarom hallani hárfáid pengését.

 • Ez egy nagyon jó példa arra, hogy lássuk, hogy igenis különbség van az Istennek engedelmes erkölcsös ember által játszott, Isten által sugallt zene, és az engedetlenségben élők nem Istentől sugallt lármái között, mert az utóbbi nyilván nem kedves Isten előtt. Tehát nyilvánvalóan azért mondta ezt, mert engedetlenek voltak a zsidók, látjuk az Ószövetségben, hogy folyamatosan engedetlenek voltak.
  Így párhuzamot lehet állítani, hogy a mai gyülekezetekben az engedetlenségben élő emberek, akik hamis dogmák között élnek, az álkereszténység ördögi dogmája alatt, de ugyanúgy a bűneik miatt is engedetlenségben vannak, ezért az ő általik játszott zene az Isten előtt lárma. És ezt ő utálja, mert nem tőle ihletett, márcsak azért sem, mert többnyire rock zene, pop zene, elektronikus zene, tam-tam, stb. Elsősorban nem is a zenélés a dicsőítés az atyának, hanem az engedelmesség, hangsúlyozzuk állandóan a videókban ezt, hogy nem a hit meg a megvallogatás számit, hanem az engedelmesség, az egyszerű, alázatos embereket keresi az Atya, akik szót fogadnak a fiának, és kitisztogatják magukat a bűneiktől, egyre erkölcsösebben élnek napról napra.

Ján 3:36

Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

Sokan hivatkoznak az Ószövetségre, de az már nem érvényes, vannak dolgok, amiket eltörölt Krisztus az áldozatával. Krisztus törvénye a szeretet és az engedelmesség.

Ef 2:15

A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.

Ezeket Isten azért hozta (a tételes parancsolatokat), hogy kordában tartsa az örökké engedetlen zsidókat. De van olyan része, ami megmaradt a törvénynek, a tízparancsolat, a ne ölj, ne lopj, stb. És Isten természete soha nem változik,, tehát, hogy ő mit szeret, mit utál, az nem változott meg.

Jak 1:17

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Tehát Dávid idejéből a zenével kapcsolatban még most is ugyanaz van. Ebben az esetben ezért nem lehet arra hivatkozni, hogy az az Ószövetségben volt csak így.
A bűnöktől magukat távol tartó emberek zenéje, ami nem elektromos zene, hanem élő zene, ami nyugtató zene, az lehet Istentől ihletett, az másokra is nyugtató hatással lehet úgy, mint Saulnál.

 • Dáviddal kapcsolatban még eszembe jutott, hogy lehet olvasni, hogy ezt a lelket Isten küldte, Isten eresztette rá, ez is mutatja, hogy kontroll alatt vannak a gonosz lelkek.
 • Így van. Nagyon sokminden megmutatkozik ebből a részből. Rászállt az Isten lelke, nem beleszállt. A démon elhagyta őt, és valóban Isten kontrollja alatt van minden. A mai gyülekezetekben meg azt lehet látni, hogy a démonok beleszállnak az emberekbe, azt csinálnak, amit akarnak. De Isten természete nem változik, ezért a szentlélek betöltekezés is megbukik ezek alapján. mert ha az Ószövetségben nem volt ilyen („rászállt”, beárnyékolta őket), akkor az Újszövetségben miért lenne?
  Meg kell nézni és össze kell hasonlítani azt, amit ma a gyülekezetekben dicsőítés címszóval nyomatnak az emberek, az a dogmák és a bűnök miatt Isten előtt nem áll meg, és ugyanúgy a zenéjük sem áll meg Isten előtt. Ezeket hívja lármának, éktelen zenének az Atya, és kizárólag az engedelmes, erkölcsös embereknek Istentől ihletett zenéi azok, amik kedvesek az Atyának. De nyilvánvalóan nem ez a legfontosabb, hanem a szófogadás a fiának, a mi megváltónknak, szabadítónknak, aki ezt a hatalmas áldozatot hozta értünk.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet, az Atyán áldjon és vezessen mindenkit, a kegyelmével, vezetésével, bölcsességével, hogy akik még benne vagytok ezekben, megértsétek, hogy ezektől el kell szakadni.