- A sátáni hármas kontroll az emberiségen

Kérdező:

Elmondod ezt a hármas dolgot, tudod a három béka…

 

RHR:

Igen, igen!

Hát tulajdonképpen, Isten mennyire leleplezi ezt a szentháromság dolgot, hogy milyen gonosz szándékból találták ki ezt az egész vallás-elméletet. Ugye?

Mert a szentháromság, amit a gyülekezetekben szentháromságnak neveznek, de mi ördögi háromságnak, vagy tisztátalan háromságnak kéne neveznünk.

A Jelenések könyvében van, amikor nem tudom hányadik angyal… és akkor János látott három úgy mond fenevadat.

 

Jel 16:12  A hatodik is kiöntötte poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy út készüljön a napkelet felől jövő királyoknak.

Jel 16:13  És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három, békához hasonló, tisztátalan lelket kijönni,

Jel 16:14  mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára.

 

Látott egy sárkányt, a fenevadat, és a hamis prófétát.

És sokszor gondolkodtam, hogy ez mi lehet, hogy lehet-e rá utalást találni.

És akkor azt mondja, hogy ennek a háromnak a szájából látott kijönni három lelket, és ez úgy tűnik, hogy nem jó fordítás.

Sokáig azt hittem, hogy ez tényleg meg fog történni, hogy az Eufrátesz ki fog száradni.

Lehet, hogy meg fog történni.

De hogy ez is más irányt vett, mert túlnyomó részben ezek a dolgok a Jelenések könyvében ezek képes beszédek, és allegóriák.

Ez úgy tűnik nekem, hogy nem három lélek lesz, tehát nem három valami, mint valami szellem kijön a sárkánynak, amit ugye figyelni kell felváltva, mert egyszer a sárkány Rómát szimbolizálja, ugye amikor a Jelenésekben ott van, hogy az asszony feje fölött a nap, és a lába alatt a hold, a feje fölött 12 csillag, mint korona, és vajúdik, terhes gyereket akar szülni. Ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez maga az ókori Izrael. És ugye azt mondja, hogy a sárkány pedig el akarja nyelni az ő fiát. Tehát lehet látni, hogy ez a kép onnét a Krisztus idejéből van, hogy ez Róma volt a sárkány, legalábbis Rómát használta a sárkány.

És érdekes, ez vörös sárkány, például az Írek… most nem tudom, hogy az Íreknek vagy az Katisoknak a zászlaján egy vörös sárkány van.

Kérdező:

Az Wells most nézem igen egy fehér, zöld alapon piros sárkány. Az Wells igen.

RHR:

Igen, igen.

Na hogy az a királyság az ugyan onnan, tehát az egy római túlörökített királyság. Amikor látták a Róma vezetői, akik szintén a vérvonal eredetük szintén onnét van Babilonból, mikor látták, hogy ez a rendszer megbukott, és hogy ebből többen nem lehet kisajtolni, akkor egész egyszerűen, még mielőtt összeomlott volna Róma teljesen, már egyik szárnyon már Londont alapították meg, a másik részen meg mentek tovább északra, és azt hiszem, hogy ezek is onnét származnak, onnét örökítették túl magukat.

És ez a vörös sárkány, hogy egykor úgy mutatja, meg van ez a kettősség itt is, hogy egyszer úgy mutatja be, mint maga a sátánt, hogy azt mondja, hogy az ama régi kígyó, akiről tudjuk, hogy magáról sátánról beszél, Isten és a mi ellenségünkről.

Máskor mikor így nemzetek közöttiről beszél a sárkányról, akkor pedig azok az országok, akik akkor éppen képviselték, és kivitelezői voltak az ő akaratának.

Ebből lehet látni, hogy egyszer úgy beszél róla, mint egy személyről, máskor meg úgy, mint egy országról, egy szervezetről, és ez ugyan úgy itt van ebben a részben is, hogy sárkány, fenevad, és hamis próféta. Lehet látni itt is, hogy három megszemélyesített alak van, aki vagy egy ország, vagy maga a sátán.

A fenevad az pedig vagy az Antikrisztus, vagy pediglen a sárkánynak a birodalma, az Antikrisztus királyi széke, vagy éppen az, az ország ahonnét kontrollálják a világot.

És a hamis próféta, aki pedig a vallással elhiteti az embereket azokkal az eszmékkel, vallási eszmékkel, hogy miért fogadjanak szót a fenevadnak.

És hogy ezeknek a szájából három lélek jön ki, ami valójában én azt gondolom, hogy rossz fordítás, vagy szándékosan félre fordították.

Mert ugye ha lelkület van írva, akkor teljesen megváltozik az értelme ennek az igének, és akkor viszont rá lehet jönni arra, hogy három lelkület jön ki ezeknek a szájából, és ezt meg is lehet azonnal érteni, hogy ha ezt lelkületként fordítjuk.

Ugye az ördögnek a lelkülete, az mindig elsősorban uralkodás, a Nikolaiták tana, a másik, pedig ha nem megy az uralkodás, akkor elbűvölés, elvarázslás, hogy ilyen csűrt-csavart mindenféle pszichológiai technikával addig boronálják, addig forgatják az ember agyát, amíg rá nem veszik ezekkel az elméletekkel, hogy akkor így engedelmeskedjen. És akkor még ráadásul jönnek a trükkök, meg a Jézabelnek az okkult technikái.

Tehát akkor már kettő be van azonosítva.

Jézabel varázslása és bűvölése, és okkultizmusra tanítása. És lehet látni, hogy ahogy megy előre ez New World Order, ez az Újvilágrendnek az alapozása, meg a fejlesztése a politikával, meg a különféle világnézetekkel, hogy lehet látni a kuruzslás, ez a gyógyítás, kézzel érintéses gyógyítás, meg minden ilyesmi az reneszánszát éli ma. Ugye?

Tehát be lehet azonosítani, hogy már kettő meg van, az uralkodás, az erőszakkal való uralkodás, ha nem megy, akkor az ördög és az ő emberei jönnek a varázsló technikákkal, amikkel az emberek figyelmét elterelik, és így behúzzák az embereket mindenféle trükkökkel.

 Mint amilyen lesz majd, amikor a hamis próféta tüzet hoz le valamilyen technikával az égből, és akkor az emberek azt hiszik, hogy ez Istennek a tüze, és kell rá hallgatnunk, mert ez Istent képviseli. Ugye?!

Jézabel is ugyan ezt csinálta, hogy hamis tanokat állított, amiken keresztül addig híresztelte a hazugságot, míg el nem hitték, és megölték a szőlőnek a gazdáját. Igaz?

Tehát ez a varázslás, amikor mindenféle hazugsággal, mindenféle szemfényvesztéssel, az emberekkel elhitetnek egy dolgot, egy hazugságot annyira, hogy azt az emberek annyira elsajátítják, hogy azt hiszik, hogy Istentiszteletet hajtanak végre akkor.

És ezért lesz például a nagy nyomorúság idejében, hogy óriási üldözések, nem csak a magunk fajta igazságot képviselőknek, hanem azok is, akik bármilyen kapcsolatba állnak a Bibliával, valahol jelen van az életükben a Krisztus név.

 Tehát ez a kettő már meg van a két lelkület, és a harmadik pedig Bálámnak a pénzért való prófétálása, tehát hamis prófétálás.

Lehet azt látni, hogy a fenevad rendszere, és a vallásnak álcázott teológusok, akik képviselik ezt az új világrendszert, hogy az Isten beszédének látszó beszédeket tartanak, amikkel hatást gyakorolnak az emberekre, és az emberek ilyen módon vallásossá válnak.

Tehát az, amit a világ rájuk akart erőltetni, tehát az ördög rájuk akart erőltetni esetleg politikával, vagy akármivel, és ez nem ment, a varázslás sem működött, akkor jött az, hogy gyertek, térjetek meg Krisztushoz. Az emberekben fölébresztik a bűntudatot, ugye és az emberekben vagy a bűntudat, vagy a jobbhoz való vágy motiválja őket, így ezeket a hamis ígéreteket ígérő vallási rendszerek valamelyikébe bezsúfolják az embereket.

És így ezzel a három dologgal van kontroll alatt tartva az emberiség. Hogy valójában ez az ördögi hármasságnak a természete, az így működik a világunkban.

Tehát mind a mellett, hogy tudjuk, hogy meg van személyesítve az okkultistáknak a hit világa szerint Nimród, Tammuz meg Szemiramisszal, hogy látható szinten ezt kitették, mint egy ilyen vallási elméletet, de mind a mellett így működik ez a háromság, ez az ördögi háromság, hogy erőszak, ha nem megy az erőszak, akkor….

Nézzétek meg, hogy a kori Krisztus követőket is ugyan ezzel intézték el.

Jött a tíz éves üldözés, nem mentek vele semmire, mert az emberek csak még inkább meghatódtak az ártatlanul kínzott Krisztus követőknek a szenvedésén és csak növekedett a száma az üdvözülőknek. Rájöttek arra, hogy nem megy az erőszak, akkor varázsolni kell.

És akkor jött a varázslás, jött a Konstantin, aki azt mondta, és ez volt a varázslás, tulajdonképpen egy hitetéssel az embereknél elérte azt, amit ők akartak.

Erőszakkal nem tudták elérni az akaratukat, hogy megszüntessék a kereszténységet, a Krisztus követőket, ezért jött a varázslás. Jött a Jézabel szellemisége, hogy láttam egy keresztet az égen, és szózatot hallottam, hogy ebben a jelben fogsz győzedelmeskedni minden ellenségeden, és teszel Istenhívővé minden országot.

És ugye erre, akik ezt hallották, ugye beszivárogtatták a Krisztus követők közzé ezt "hú, hát megtért a Konstantin és az Isten beszél vele", és szegények, akik hiszékenyebbek voltak, azok bedőltek ennek a varázslásnak, ennek a hintetésnek. És azonnal előjöttek a rejtekhelyeikről, és szövetséget kötöttek Konstantinnal. És lehet látni, hogy a harmadik szinten pedig ott volt a hármas, az ördögi hármasság működött, mert amikor bekapták a varázslásnak a horgát, akkor jött a pénzért való prédikálás, a hamis prófétálás, hogy vallás elméletekkel az embereket teljesen elterelték az Istentől.

És hogy ez a három lélek, ez a három természet, ez a három lelkület, hogy ezzel tartják az Istentelenül élő emberek világát is ezzel tartják kordában és a maguk hatalmában, meg az általuk létre hozott gyülekezet mozgalmakban is ezzel az ördögi hármassággal fogják meg az embereket. Meg azon belül is ugye van az uralkodás, elsősorban látható szinten, hogy a pápa, meg a Jezsuiták, meg ezek, aztán a gyülekezet vezetők, hogy hogyan uralkodnak a gyülekezeteken, hogy elsőbbséget kívánnak, és aki nem egyezik meg velük, azokat kitiltják a gyülekezetből.

Ez már nem új dolog, ezt már Pálnak a leveleiben is ezt olvasni, hogy elsőbbséget kívántak, és aki nem engedelmeskedett ennek a kívánságnak a vezető részéről, akkor azt kidobták a gyülekezetből, és akkor ez ilyen megvetett volt. És ugyan ez működik ma. Tehát megy az uralkodás, a Nikolaiták uralkodása, aztán amikor már az emberek bedőltek ennek az elsőbbség hatalomnak, meghajoltak előtte és elfogadták ezt, akkor utána jön a varázslás.

Szent Szellem betöltekezés. Tehát ez mind varázslás eszközei. Most esik le nekem is csak igazán, hogy a Szent Szellem betöltekezés, az varázslásnak az eszköze, mert el hitetik az emberekkel azt, hogy Isten Szellemével töltekeznek be. Ugyanakkor tudható, hogy valami mással töltekeznek be, más fajta lelkülettel.

És akkor a nyelveken szólás, az elő elragadtatás, tehát ez mind-mind ezek a tanok, ezek mind varázslásnak az eszközei, hogy addig bombázzák az emberek agyát, ha valaki nem hisz, vagy nem jön be neki a betöltekezés, mert sose töltekezik be, mert sok ilyen van, mennek és már skizofrének, hogy mi hogy, hogy nem töltekezünk be biztos bűnösök vagyunk. Keresik a bűnt az életükbe, meg minden és a végén skizofrénekké válnak, kétértelmű, kétszemélyiségű emberekké válnak. És az a lényeg, hogy még a gyülekezetekből is elmennek, eltűnnek és pszichiáterhez kell járni. Rengeteg ilyet láttam a hit gyülekezetbe.

És akkor miután meg van ez a Jézabel varázslása, okkultizmus, rejtett okkult dogmáknak a csűr-csavarásával, akkor utána viszont jön a pénzért való full-time (teljes idős) prédikátoroknak a hazugságai. Érted!

Az Isten nélküli emberek világát is ezzel kontrollálják, pénzügy, bank rendszer, és gazdaság, hadászat, rendőrség, erőszak szervek.

Ehhez kapcsolódik a három hatos is, és akkor mindenképp.

 

RHR:

Így van, így van!

Ez megint csak a szaturnália valláshoz vezetődik vissza.

Mert amikor Nimródék létrehozták ezt a vallást, hogy önmagukat hatalomban tartsák, már ott azonnal a megfélemlítéssel, tehát, hogy a hadsereggel, meg a rendőrséggel úgy mond mikor ő megcsinálta az első államszervezetet, vagy első városállamot ugye, ott már ott is… tehát a világ mostani fölállása szinte minden aspektusa Babilon, és utána Egyiptom. Hogy amit Egyiptom elörökölt Babilontól, tehát ott találta ki az embereknek a kordában tartására az erőszakszervezetet, katonaságot, és a rendőrséget meg a spay hálózatot. Ő mindig tudakozta, hogy mi van az emberek között, és ő ezért volt okos, ezért volt képes uralkodni rajtuk, mert amit az ő hírszerzői megmondtak, hogy milyen állapotban vannak az emberek, hogyan gondolkodnak, ő arra válaszul ki tudott találni a feleségével mindig valami új butaságot, amivel mikor elő álltak, akkor „nahát, mi pont erről beszéltünk” Tudjátok?

És ez így van a gyülekezetekbe is, meg főleg a katolikus egyházba ugye van a gyónás, ahol az emberek elmondják a különféle viselt dolgaikat, és erre ők kitalálnak ott bent erre egy izét, hogy, hogyan húzhatnak ebből hasznot, hogyan kell ezzel foglalkozni, ezzel a dologgal.

Tehát így amikor az emberek dolgai, gondolkodási felszínre kerül, és másnak a kezébe, nem oda való személyek kezébe kerül, azok a hatalomban maradásért fölhasználják.

Rengeteg olyan esetről hallottam, hogy elmondták a meggyónt dolgaikat, és főleg akik politikával foglalkoztak, és meggyóntak, jó katolikusok voltak, hogy nem értenek egyet az államvezetéssel, minden. Ezek a gyóntató papok nem voltak igazán papok, hanem szabadkőművesek voltak csak felvették az álruhát, és az emberek bennük bízva megvallották a problémát, hogy mire készülnek. És ezért a kommunisták ezért tudtak leszerelni mindenkit gyorsan.

A kommunizmus és nem maga a katolikus egyház, hanem a katolicizmust mozgató erők, meg azok a személyek, meg az elsőségek, ezek a vezető személyiségek, és ezek a fontos szerepet betöltő emberek.

Ezek mind szabadkőművesek, katolikusok, és kommunisták.

Ennek a háromnak mindenek egy és ugyanaz a célja.

Ezért van az például, hogy most a világvezetés illuminati azon töri a fejét, hogy valószínű Kína lesz az a modell, amit az egész világon ki akar majd terjeszteni miután összedöntötték a világot.

Hogy Kínában a Kínai rendszer és az azt kontrolláló kommunizmus ez egy teszt volt számukra, hogy ezen keresztül ezt akarják használni az emberek végleges kisemmizése, és teljes kontroll az emberek fölött. Plusz adnak hozzá már technológiát is. Tehát ezt a szuper kommunizmust akarják, ez lesz az új felállása az Új világrendnek.

Csak most, hogy híveket találjanak hozzá, akik gondolkodás nélkül be fognak állni, elhitetik, hogy ez milyen jó lesz, és mikor ez működni fog, akkor, akik segítették őket és felmerül a kétely bennük, hogy megértik az igazságot, és ellene fordulnak, azokat likvidálni fogják.

Amikor beszélünk róluk, nem azokról beszélünk, akik odajárnak és naivan követik ezt, hanem fönt belül szervezik, akik valójában önmaguk nem katolikusok, és nem is vallásosak egyáltalán, hanem a vallást használják eszközül az embereken való kontroll miatt. Ugye?

Mert erről szól a katolicizmus, mert ők tulajdonképpen a babiloni eszméket követik, és azt akarják megvalósítani. Számukra a katolicizmus csak egy ugyan olyan eszköz, mint a hit gyülekezet. Semmi más.

Amikor lejár neki a mandátuma, a szavatossága, bevégezte a feladatát, összegyűjtik és bedobják a szemétbe.

Ugyan így lesz a szabadkőművesekkel is, meg minden ilyen okkultista rendszert be fognak tiltani mikor elvégzik a feladatukat rajtuk keresztül, betiltják őket és a híveiket elkapják, börtönbe zárják, megkínozzák és kinyírják őket.

És mindennel, ami ennek az Új világrendnek a fölépítését szolgálja, amit ők használtak és kihasználták őket, utána miután rajtuk keresztül elvégzik a feladatot, utána azt megsemmisítik. Mindig ezt csinálják.

A leglátványosabb, ami kézen fekvő ennek a babiloni uralkodásnak, az a katolicizmus, de ezt olyan ravaszul megcsinálták, hogy az embereket elhitették vele, hogy akik benne vannak nem értik ők maguk sem tényleg, hogy mit csinálnak. Ők naivan tényleg az van bennük, hogy ez a legjobb, amit tehetek, hogy az Isten segítsen rajtam. Tehát a legtöbben közülük, az egyszerű átlagemberek nagyon jószívű emberek, és tényleg Istent keresik, csak hát elkövették azt a hibát, hogy leragadtak. Ott maradtak a kövek között, meg a tövisek között magként, és nem fejlődtek tovább.

Tehát Nimród létrehozta az erőszakszervezetet, amivel kontrollálni tudta az embereket, és amikor lázadások voltak, meg népfelkelés, hogy elégedetlenkedtek a rendszerrel, akkor Nimród jött a különféle tanmesékkel, meg megfélemlítéssel.

Tehát teljesen ugyan azzal a szellemiséggel, mint amit Jézabel gyakorolt, hogy ha nem tudnak uralkodni rajtad az erőszakom által, akkor uralkodok rajtad úgy…

Nézzétek meg legkézenfekvőbb az Amerika. Amikor is a tizenhárom kolónia létre jött Amerikában, és elkezdtek telepesíteni, velük együtt sajnos jöttek, vagyis hát nem is ők velük jöttek, mert tulajdonképpen a telepesek maguk az illuminati szabadkőművesek, meg ezek ők hozták. Tehát a hajókat azért rendelték meg. Mese csak az, hogy Kolumbusz jött és felfedezte Amerikát, ez csak mese.

Megint csak az illuminati iskolarendszerből, mert az igazság az, hogy a vikingek már évszázadokkal ezelőtt már térképeik voltak Amerikáról, hogy hol helyezkedik el, nem csinálták vele semmit sem ugyan, de tudták a hajózásaik során összeszedték ezeket az információkat, és amikor a vikingeknek az országa létrejött, őrizték ezek az információkat, és Jezsuiták kontrollja alatt a katolikusok teret nyertek a vikingeknek az országaiban. Ők ezt mind begyűjtötték ezeket az információkat, ők tudták, hogy hol van Amerika, tudták, hogy néz ki.

Ezért van például a rosslyni Chapel, van egy ilyen templom, ami nem is tudom, hogy hány száz éves, (XV. század közepén építették, és 1861-n nyitották meg) rettentően öreg templom, és annak a belső homlokzatán van egy kukoricafej.

És abban az időben, amikor építették azt a templomot, akkor még Európa semmit sem tudott Amerikáról. Értitek?

Honnan tudhattak a rosslyni Chapel-ben, honnét tudhatták abban a kis templomban, honnan tudhatták az emberek, hogy van kukorica? Értitek?

És így amikor már odáig jutott a világ technikája, olyan szinten, akkor a Jezsuiták kontrollja alatt kiküldték Kolumbusz Kristófot.

Kiküldték őt hajókkal, hogy menjenek Amerikába, és akkor így a kellemest, a hasznossal összekötötték, ekkor nagyon sokan telepesként fölültették őket a hajóra, majd ők lesznek azok. Persze nekik úgy adták be, hogy van hely számotokra, ha menekülni akartok Prins Georg elől, az ő rémuralma elől, meg az adórendszere elől, gyertek. Mi egyébként is megyünk, oda fölfedezzük Amerikát. Jó? És akkor így rengeteg embert fölültettek, nem tudom mennyi hajó ment megállás nélkül oda-vissza Amerikába, az Amerikai kontinensre, és akkor ők már ott kezdték ezt szervezni.

És akkor mikor már elkezdődött a szervezettebb létforma a kolóniákban az Amerikai kontinensen, akkor ezek az okkultista titkos szervezeteknek a hívei, mikor beadták a hírt a kolónia telepeseinek, hogy George király újabb adót fog kivetni a teherszállítmányra, akkor ezek létre hoztak egy ilyen forradalmat, hogy ezek a szabadkőművesek rendezték így a háttérből.

A telepesek számára úgy tűnt, hogy ez csak egy lázadás Prince George ellen, hogy „nem hát mi külön kontinensen élünk, miért akar ránk adót kivetni, még ide is ki akarja nyújtani a kezét, hogy belőlünk is hasznot húzzon?” És akkor föllázították a telepeseket. „Nem fogunk adót fizetni a teára, teaszállítmányra, meg semmit sem, és el fogunk szakadni Pince George-nak a hatalmától” És akkor elkezdődött ez a függetlenségi háború. És ezt elveszítette a Brit uradalom, és nézzétek, meg mit csinál. „Ha nem működik az erőszak, akkor működni fog a varázslás”. Erre mit csináltak a Rothschild bank rendszer, akik finanszírozták tulajdonképpen ők a bank rendszere a pápaságnak, meg a Jezsuitáknak, elkezdtek finanszírozni ügynököket, akiket bejuttattak az amerikai vezetésbe, és rajtuk keresztül törvényerőre hozták, azt, hogy megépítjük a központi bankot.

És ezt sikerült kifocizni nekik, és nézzétek meg, hogy mindenféle hitető beszéddel ezt megcsinálták trükkel ezt a bankot, és egy puskalövés nélkül visszacsatolták Amerikát a Rothschild Brit uradalom alá.

És látszólag úgy látszik, hogy megnyertük a háborút, de valójában viszont a bank rendszer miatt, kereskedelem miatt.(Ja, Georg Washington is szabadkőműves volt igen. Az összes mindenki, aki valamire való gondolkodó volt. Sajnos!) Tehát maga a Markóni, aki a távírót, vagy a telefont fedezte föl, ő maga is szabadkőműves volt. Elsősorban azért találta ki ezt a technológiát, hogy ezeknek a titkos szervezeteknek a fű alatt való kommunikációja minél gördülékenyebben menjen.

Nem, azért ahogy mondják az iskolában, hogy az emberiségnek a fejlődése, technológiai vívmánya, hogy megkönnyebbüljön az ember. Az embereknek ezt utána már csak eladták, hogy ezért is az emberek fizessenek, valahol onnét is szivattyúzzák ki az emberek zsebéből a pénzt.

De viszont voltak mégis valahogy olyan szabadkőművesek, mert abban az időben a szabadkőművesség más volt, mint most.

Mostanra a szabadkőművesség nagyon durva, nagyon torz alakot öltött.

Tehát akkoriban, akik részesei voltak a szabadkőművességnek nagyon sokan nagyon jó hazafiak voltak viszont, és tényleg a hazájukért küzdöttek, és szembe szálltak azzal a szabadkőművességgel, aki az illuminatiból benyomult a szabadkőművesek közé, és elfoglalták, kiforgatták őket és az illuminátinak az irányelvei szerint kezdték el működtetni a szabadkőműves páholyokat.

És azt hiszem Washington is olyan volt, mint Kenedi is, meg Martin Luther King is a fekete prédikátor, hogy egy ponton rájöttek arra, hogy mire használják őket, és akkor kitálaltak, hogy ráébredtek arra, hogy ők felelősek emberek ezreinek az életéért, és a lelkiismeret elkezdett bennük dolgozni. És ezért az utolsó pillanatban meg akarták fordítani a dolgot, de nem sikerült, mert mindegyik hullazsákba végezte sajnos.

De viszont tőlük lehet sokat tudni, hogy belülről kiszivárogtattak dolgokat, hogy mi miért van, hogyan működik.

És itt látni azt, Amerikát is, hogy nem ment az erőszak, tehát a háború során nem tudták legyőzni a telepeseket, akkor jött a varázslás, hogy addig csűrté, meg csavarták a politikát, hogy az emberekkel elhitették.

Mert azt csinálták, hogy voltak akkor is már ilyen kisebb bankok Amerikában, pénzügyi intézetek, nem is igazán bankok voltak, tehát a szó szoros értelemben a Benk, az, hogy pénztároló hely, ahol tartják a pénzt, ahol össze van sok pénz gyűjtve, és onnan kölcsönözni lehet.

De mára a bank az már mást jelent, ma a bank, az a világvezetést szponzoráló intézmény.

Régen a lakosokért volt, tehát a lakosok kezében volt a bank, mára a bank kezében van a lakosság.

És a bankokon, meg a tőzsdén keresztül azt csinálták, hogy mindig bejelentettek ilyen hamis híreket, hogy ennek a banknak, meg annak a banknak nincs is, elköltötték az embereknek a betéteit. Nincs már nekik pénzük! Erre az emberek megijedtek, megrohanták a bankot, és kivették a betéteiket. Ezt úgy hívják, hogy Bank-run. És amikor ezt megcsináltál, ezeket a Bank-run-okat, akkor mindig ebből ilyen kataklizma helyzet alakult ki. Az emberek félelembe voltak, kivették a pénzeiket, és vele együtt az emberek eladták a részvényeiket.

Úgy hogy ők ilyenkor mindig titokban fölvásárolták a részvényeket, és akkor mindig, minden egyes dolognál, hogy pánikot keltettek mindig ők húztak belőle hasznot.

Mert erre hivatkozva, hogy megcsinálták ezt a Bank-run-t, Amerikának az akkor kezdetleges gazdasága megbénult, és ez nagyon nagy munkanélküliséghez vezetett, és akkor előálltak ezzel, erre válaszul, ezt azért csinálták meg.

Tehát ez volt a varázslás eszköze, hogy ezzel tudták az emberekben kiélezni, hogy legyen meg a vágy bennük, keressék a megoldást. És akkor jöttek ők az előre készült megoldásukkal, hogy egy központi bankra van szükség, ahol mindig tartunk annyi pénzt, ahol rezerválva van sok-sok pénz, hogy ha ilyen történne, akkor csak kinyitjuk a rezervátumot, és abból ontja majd a pénzt az ország emberek számára. Úgy hogy minden túl fogunk élni. És akkor így be tudták húzni az embereket ezzel a hazugsággal abba, hogy igen akkor csináljuk meg törvénybe, hogy legyen egy központi bankunk. Egy Central Bank.

És amikor ezt megcsinálták, az emberek ezért könyörögtek, hogy legyen meg, meg törvénybe iktatták, akkor írták alá a halálos ítéletüket, mert abban a pillanatban, hogy az a bank kinyitotta az ajtót, és elkezdte a pénzt nyomtatni, ezen keresztül adósságba hajtották az embereket teljes mértékbe. Visszacsatolták az egész kolóniát az Angol királysághoz.

Tehát látjátok, hogy működik. Nem megy a megfélemlítés, akkor jön a varázslás, és ezen keresztül a leuralás.

Amikor ez már meg van, akkor ezután jön a valamilyenfajta világnézet, filozófia, vagy vallás. Mindig, mindig együtt jár.

Mert nézzétek meg, hogy ez az egész New Word Order is, nem ment a hadászattal, nem ment az erőszakkal, ezért trükkökkel, mindenféle varázslással elhitették az embereket, és így valahogy résztvevői tették az emberek, és az emberek építik.

Nem is tudják, de mindegy egyes pénzükkel, adójukkal, építik a New Word Ordert, és amikor ez viszont kész lesz, akkor lemészárolják azokat, akik tudják az igazságot, Istenkép nélkül marad a világ, teljes egy ateizmus lesz a világ, és az emberek érzik azt, tudják, hogy van Isten, tudják valahonnét, hogy van Isten, és ezért szükségük lesz egy Isten képre.

És ekkor erre a vágyra bedobják nekik a luciferizmust. Tehát ez a tervük, hogy ezt valósítsák meg.

És ezt valahogy meg is fogják valósítani, és ezt fogja Isten tönkre tenni mikor az elragadtatás meglesz. Mert miután az elragadtatás meg lesz, akkor kezdődik ez, hogy ezek az őrültek ateistának teszik a világot, és akik életbe maradtak.

Tehát itt lesz az, amikor például a katolikus egyház, és a hozzá tartozó vallási intézményeket mindent föl fognak számolni, ki fognak mindenkit irtani, aki ezzel kapcsolatban lesz. Gyülekezeti szinten, vagy bármilyen szinten.

És így teljesen ateistává válik a világ, de viszont ebben az ateizmusban lesz még egy forradalom, amiben miután már eltüntették az igazi kereszténységet, és az áll-kereszténységet, majd az hiszik, hogy mindenkit eltüntették. Na, akkor jönnek ezek az ateista forradalmárok. Föl állítják az ateizmust, és megszűnik, tehát diktatórikusan megszüntetik az Istenről szóló akármit. Viszont ez miatt, hogy erőszakkal irtani fogják a kereszténység minden válfaját, ezért viszont az emberek automatikusan ragaszkodni fognak hozzá, és hogy egy Istenképet fognak keresni. És ekkor fogják bedobni nekik a luciferizmust. És az, amit most titokban maguk között gyakorolnak, az lesz akkor nyilvánvaló és elfogadott.

Viszont addigra már mi nem leszünk itt.

És ezt fogja Isten megbüntetni, hogy lehetőséget kaptak, hogy Krisztussal kapcsolatba lépjenek. Ezért mondja, hogy hát nem szűntek meg a paráznaságaiktól, a bálványimádásaiktól, a gonoszságaiktól, hanem tovább a bűneikkel haragra ingerelték Istent. És akkor erre jön válaszul Istennek a csapása. És akkor megszólaltatja a következő angyal a trombita szavát, és akkor ez a csapás indul be.

És ezzel is Isten próbálja őket lenyomni, hogy ez alatt a mérhetetlen pusztítás alatt, hogy rábírni őket, hogy változzanak meg. És nem.

És ennek minden hírmondóját Isten ki fogja így irtani, hogy elpusztulnak. És akik meg életben maradnak, azok pedig be fogják látni azt, hogy minden ilyen Istentelen gondolkodásnak az eredménye az, hogy az Isten keze ránehezedik az egész világra, és bele fog pusztulni, bele fog roskadni a világ.

És akik a végén ebből kijönnek, azok megértik, hogy nem szabad luciferizmussal foglalkozni, semmilyen izmussal, mert minden izmus a luciferizmusból származik. Kommunizmus, szocializmus, ateizmus, gnoszticizmus. Tehát minden izmus. Pünkösdizmus, kabalizmus. Tehát semmilyen izmussal nem szabad az embereknek kapcsolatba kerülnie, mert az mindig az Istennek a haragját váltja ki, és a dühödt mérgét.

És ezt fogja összeroppantani, az össze izmust az elragadtatás után az Atyánk az összes izmust, amit emberek kitaláltak, mind össze fogja morzsolni, összeroppantja, eltünteti, tönkreteszi végérvényesen.

És ebből a nagy nyomtató kőből, mint a malomkőből néhány mag ugye ki szokott potyogni, ami épségbe marad, és nem akar, visszakerül a darálóba. Azok lesznek azok, akik ebben a mérhetetlen pusztítás során Isten haragja alól kijönnek úgy, hogy föladják, és nem követik a vezetőjüket többet. És akkor mikor az izmust, a luciferizmust képviselőket eltüntette Isten, akkor történik az, hogy Isten beküldi Krisztust az elragadottakkal, és akkor onnan kezdődik újraszerveződni. Tehát ők lesznek a túlélők.

Amikor a túlélők előjönnek, Krisztus leszáll a Mennyei Jeruzsálemmel, az üdvözültek sokaságával. Ugye ezek kevesebben lesznek, mint akik életben maradnak, és így fog Krisztus uralkodni az életben maradt világon.

Akik leteszik a fegyvert, behódolnak, megértik, hogy jobb Istennek engedelmeskedni, és szeretetből megtenni amit Ő kér, mert akkor az jót hoz az emberiségre.

És ők megtapasztalják ezt, fizikailag megtapasztalják azt, hogy szemtől szembe látják az Isten Fiát, mint Királyt, és a földi jelenlétéből áradni fog a sok jóság.

És ezért sokan megértik azt, hogy a legjobb dolog hanyatt-homlok szeretni az Istent és az Istennek a Fiát.

De ugye mivel lesznek olyanok, akik az elméjükben, mikor az Isten angyalai elengedik az ördögöt, és az ördög meg fogja kísérteni az embereket, és ezért akiknek ez nem volt elég, többre vágytak, ugye mindig a nagyra vágyással kezdődik minden rossz tényleg, ahogy Pál is mondja: dolgoknak a szeretete az, ami minden rossznak a gyökere.

És akkor azok, akik még ettől is többre vágytak, főleg hatalomra, uralkodásra, mert ugye aki ott rosszra vágytak azok azt látják, hogy az Isten Fiának a szolgái az elragadtatottakkal, hogy milyen dicsőségben van részük, és ezt az ördög elhiteti velük, hogy ő nekik nagyobb lehet ennél.

Tehát ugyan azt fogja elhitetni velük, amit ő elhitetett az angyalokkal.

Ugyan az fog megtörténni.

És a maga oldalára állít, hadsereget kovácsol a különféle népekből, akik addigra léteznek. A mostani nemzetek valószínűleg, csak nagyon kevés nemzet marad meg ugyanabban az állapotában, mint most, mert általában 1000 év után nagyon kevés ország van, ami még 1000 év után is ugyan az, az ország maradt ugyan azon a helyen.

Ezért nem hiszem el, hogy Orosz ország lesz az éppenséggel a Góg és Magóg.

Hanem ez a Góg és Magóg, az összefoglaló gyűjtőnév arra, hogy akik egy új királyságot akarnak, vissza akarják állítani újbóli próbálkozásra a babiloni, Nimródi királyságra, amit Isten összemorzsolt az elragadtatás után.

Kérdező:

Tehát itt a végére összefoglalásként, hogy ugye ez a sátáni hármas kontroll az emberiségre mit jelent.

Hogy ugye az egész emberiséget, az egész világot lekontrollálja sátán, és ezen belül az állkereszténységet is.

Ugye a Nikolaiták, ez az uralkodás, kizsákmányolás, ez a piramis rendszer.

Ez alapján működik az egész világ. Ez a rendszer ez a világban ugye hadászat, gazdaság.

A Jézabel féle varázslás ugye a paráznaság, az okkultizmus. Ez ugye szintén jelen van a világban, például a bank rendszer ugye, ez is egy varázslás, mert valójában nem is igazi pénzről van szó, nincs is mögötte fedezet. Ezek csak digitális adatok.

Vagy a politika, hogy elhitetik az emberekkel, hogy választhatnak. Ugye ez is nagy becsapás, hazugság, varázslás az egész.

A kereszténységben is ugye az áll-nyelveken szólás, a Szent Szellem betöltekezés stb.

És a Bálám féle hamis prófétálás, a pénzért hamis prófétálás ugye, ez is jelen van a világban is. A különböző hamis történelem, evolúció hazugságok, meg az egyéb izmusok, amiket ugye kitaláltak különböző vallások, teológiák, filozófiák és ugye a kereszténységben pedig a hamis tanok, hamis dogmák.

És ugye akkor ehhez kapcsolódik ugye az a három lelkület, ami a sárkányból, a fenevadból, és a hamis prófétából jön ki. Ugye ez a három lelkület ez ezt jelenti, ez a három leuralás. A Nikolaiták, Jézabel, és a Bálám.
Tehát a sárkány ugye a sátán, a fenevad az ő földi királysága, és a hamis próféta, az meg ugye a világ vallásának a vezetője. Ez a hármasság itt is jelen van. Igen.

És az áll-kereszténységen belül, ugye a szentháromsággal is pluszba lekontrollálja, hiszen az egész kereszténységben ez jelen van, ez az alap dogma.

Ez is valójában ugyan erről szól, erről a hármas uralomról, leuralása az emberiségnek.

És ez kapcsolódik a három hatoshoz is, ugye a három hatosnak a jelentése is. A hatos azért, mert az emberiséget jelenti a hatos, és ezzel, a hármas szisztémával, ezzel a lelkülettel, ezzel a rendszerrel ugye lekontrollálja az egész emberiséget. És akik ebben élnek, ennek engedelmeskednek, azok engedelmeskednek tulajdonképpen ennek a sátáni rendszernek, ennek a felfogásnak. És majd a végén majd az Újvilágrendben, majd az Új világvallást létrehozzák, előtte ugye eltörlik az összes létező mostani vallást, arra fognak mindent ráfogni, és azt ugye eltörlik. Létrehozzák ezt az új Luciferi világvallást, abban is nyilvánvalóan benne lesz ez a hármas leuralás, és aki ennek tudatosan engedelmeskedik, ugye a felfogásában, gondolkodásában az a homlok, és a tetteiben, cselekedeteiben ez a jobb kéz, így akkor képletesen fölveszi a bélyeget, és részesévé vélik ennek a fenevad rendszerének.

Tehát ezért kell elszakadni ezektől a hazug dogmáktól, ezektől a felfogásoktól.

Az áll-kereszténységben magyarán, kompletten az egészet hívja Isten Babilonnak, ebből kell kifutni. Ugye a Jelenések 18-n látjuk. Ebből kell kimenekülni, mielőtt még Isten összedönti ugye az idők végén.

Ezért kérünk mindenkit, hogy szakadjatok el az áll-kereszténységtől, és értsétek meg, vegyétek észre, hogy a sátán uralkodik az egész világon, az összes valláson a kereszténységben is.

Ez a sátán zsinagógája az áll-kereszténység.

Az igazi Isten temploma Krisztus teste! Az igazi Eklézsia az teljesen másról szól, a Krisztuskövető életmód abban nincsenek jelen ez a Nikolaiták, ez a Jézabel és a Bálám. Ez a hármas rendszer nincs jelen.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

Isten áldását kívánjuk mindenkire, és reméljük, hogy mindenki megérti, és felfogja, hogy mekkora a tétje ennek a témának.