- A Szellemi Izrael születése

 

Szeretettel köszöntök mindenkit ismét a Reveal Hidden Reality Youtube csatornán.

Ez alkalommal egy kicsit ünnepélyes kezdéssel látunk hozzá ennek a hanganyagnak a bevezetéséhez, ugyanis ez a hanganyag az előző hanganyagból kiindulva Isten tűzzel való megjelenése, szolgáinak tűz jeladásával való felkenetése, szolgálatba állításával foglalkozó hanganyag folytatásaként abból kiindulva a testi és a szellemi Izrael születéséről, Istentől való elhívásáról, majd feladatra való elküldéséről, és annak sajnálatos bukásáról, vagy éppen dicsőséges megjutalmazásáról fog szólni ez a hanganyag.

Mindenkit köszöntök, akik ebben a szellemi Jeruzsálemben már állampolgárként részt véve hallgatják a hanganyagainkat. Azokat, akik kijöttek a mai látszólagos keresztényinek tűnő történelmi egyházakból, felekezetekből, mozgalmakból, amiknek, ha nagyon utánanéztek, nem kell nekem hinni, ha nagyon utána néztek, alig egy órán belül rá fogtok jönni, hogy minden felekezetet, mozgalmat külföldről, szabadkőművesek alapítottak és terjesztettek el, félrevezetett, jóhiszemű emberekkel az egész világon.

Tehát ezt nem gyanúsításból mondom, nem rágalmazásból, tessék mindenkinek utánanézni, vegyétek a fáradtságot, olvassatok utána. Ahogy én megtaláltam ezeket az információkat sokad magammal, több százan, több ezren foglalkoznak ezzel ma már, ugyanúgy ti is, akik kételkedtek meg fogjátok tudni érteni, és saját szemetekkel győződhettek meg róla, hogy ez így van.

Tehát a Pentekoszt, az ötvenedik napon történt események, amelyek valójában a szellemi Izrael születését, Istentől való küldetésbe állításáról szól.

Ez egy óriási igazság, erre, hogy ezt eltakarják a Gatekeeperek (a gatekeeperek, azok titkos társaságokban, Jezsuita és Illumunátista szervezetekben ténykedő emberek, akik arra vannak kiképezve, hogy minden módon, minden elmélettel, minden teológiával, minden politikával, minden pénzzel, mindent megtegyenek ahhoz, hogy az emberek, akik keresik az Isten igazságait, semmiképp, soha ne találják azt meg).

Ez történt ebben az esetben is, a gatekeeperek, az igazság kapuinak az őrzői, ahhoz a madárhoz hasonlóan, amelyik leesik az égből a fűbe, amikor a róka, vagy ragadozó állat közeleg a fészkéhez, hogy nehogy elpusztítsák a tojásait, a madár mindig azt színleli, hogy leesik a földre, az égről, és beteg, vagy eltört a szárnya, és így a róka, vagy a vadmacska, vagy bármely állat, ami közel van a fészekhez, más irányba kezd el indulni, a madár után. A madár pedig így eltereli a figyelmét a veszélyt jelentő állatnak. Ugyanezzel a természettel, ezzel a trükkel dolgoznak a gatekeeperek, akik az igazság ajtajának őrzői, vigyázói, magas rangú szabadkőműves személyiségek, akik több éves tanulás után csatarendbe lettek állítva a jezsuita titkos társaságok által, most had ne nevezzek név szerint embereket, akik MO-n is tevékenykednek Jezsuita ügynökökként, de ha titeket érdekel, ti is hamar meg fogjátok találni.

Szóval ez a Pentekoszt, ez az ötvenedik nap, szándékosan nem használom a pünkösd szót, ugyanis a pünkösd az nem nagyon van kapcsolatban a kereszténységgel, hanem napimádattal és druid emberáldozati okkultizmussal van kapcsolatban, csak úgy mint a húsvét, ami az angol és a német Easter, Istár, Ostara szóból származik, és ezen keresztül Iziszt, és a babiloni Szemiramszt, Nimród feleségét részesítik a húsvét ünneplésekor az emberek tiszteletben, imádatban, ami Jézus feltámadásának, Jézus Krisztus meghalásának és feltámadásának van álcázva.

Szóval a gatekeeperekre visszatérve, erre a nagyon fontos eseményre, amit Isten úgy akar bemutatni, hogy Ő maga jelenlétében tűz jelének a biztosításával győzte meg a jelenlevőket, hogy az Ő általa, a Fia által kiválasztott tizenkét tanítvány, akik együtt tanultak, tehát magától az Isten fiától lettek Isten utasítására kiválasztva. Maga az Isten Fia nem tudta, hogy miért választja ki, miért mondja az Isten neki azt, hogy válassza ki a tizenkettőt. Ő megtette engedelmesen, kiválasztotta őket, három éven keresztül tanította őket minden napon együtt voltak, és miután Isten visszarendelte az ő Fiát, bevégezve az üdvözítés tervét, munkáját, hazarendelte az ő Fiát Joshuát innét a földről a Menny dicsőségébe. A tanítványok ott voltak abban az állapotban, amikor is Isten tanítványúságból küldötti viszonyba Elohim, az Ószövetség nyelvével Elohim állapotba akarta őket rendelni speciális feladatok elvégzésére, amely ezen a napon az EKLÉZSIA Krisztus szellemi testének, a Mennyei Jeruzsálemnek, Isten országának, Szellemi Izraelnek, a menyasszonynak, az Üdvözültek közösségének, a babiloni állkereszténységből, abban az időben babiloni kabalizmussal, Zoár vallással megfertőzött áljúdaizmusból hívta ki őket Isten.

Ezeknek az embereknek a közössége volt az Istennek az országa ott, onnantól kezdődik egészen az elragadtatásig. És hogy mi történt itt, hogy ott volt a tizenkét tanítvány, Mária, egyéb asszonyok és száz húszan, Istennek erre a fontos momentumára, ahogy ő az Ószövetséggel megegyezően életre keltette Krisztus szellemi testét, mint Ádámot, és maga Isten használni kezdte Krisztusnak a testét, hogy kiterjessze azt a munkát az egész világra, amelyet az Ószövetségi zsidóságon Izraelen keresztül nem tudott ki terjeszteni, mert a vezetői korrupttá váltak, babiloni luciferizmusba keveredtek, és ezt rá erőltették a népre.

Ezáltal fogságban tartották a népet saját maguk fogsága alatt, Isten ellenségeként kárhozatra ítélve. Tehát ez a nagyon fontos ötvenedik napi, Penthekosz napi esemény elsősorban, és kizárólag arról szól, hogy Isten milyen módon jött be ebbe a Szellemi Templomba.

Ugye itt jön be a képbe az, amit sokan a szabadkőműves tanítóktól betanulva és ismételgetve, de maguk sem értik, hogy miről beszélnek sajnos. Ezt nem vádlásként mondom! Sajnálattal nézek erre a jelenségre, hogy milyen súlyos kárt okoztak emberek életében, az Üdvösség szempontjából a szabadkőműves gatekeeper tanítók. Azt tanították be az embereknek, hogy egyenként mindannyian templomocskák vagyunk, és mindenki, mint sok kicsi templom épülünk egy nagy templommá. Ez az okkultista vallásoknak a tan! Ilyen az Isten tanai között az információi között, kijelentései között ilyen nincsen.

Ha megnézzük az Ószövetséget, az Ószövetségben is mindenkor az egész országban, Isten országában Izrael területén, csak egyetlen egy templom volt. Először volt a sátor templom, utána a kőtemplom, majd ezek nem végezték be a feladatot, az emberek megszentségtelenítették, a sátor templomot a papnak a fiai Hofni és Fineás benne paráználkodtak az asszonyokkal, ellopdosták az áldozatokból a javát és az alantasabb dolgokat pedig otthagyták áldozatként.

A Salamoni templomban is ugyan ez történt, lehet olvasni arról az Ószövetségben, hogy Isten megmutatta a prófétának azt, hogy milyen eretnekség folyik a kőtemplomban. Kint a templom előtt, vagy a templomban ha jól emlékszem Isten megmutatta azt, hogy a papok kelet felé fordultak és leborultak, és imádták a napot, de ugyanakkor Tammúz imádat is folyt, erről is lehet a Bibliában olvasni, utána lehet járni. Tehát Tammúz imádat is folyt Izraelben, és a templomban. Salamon is egyébként teljesen elkorcsosult, Istent elhagyta, paráználkodásba került, bálvány imádásba, idegen Isteneket imádó feleségeken keresztül, majd legvégén mikor Isten Jeroboám által el vett tőle tíz királyságot kettőt hagyott meg a fiának Roboámnak, üldözőbe vette Jeroboámot meg akarta öletni, tehát gyilkossá vált Salamon, az ő fénykora leáldozott, és tönkre tette azt a munkát, amire Isten kiküldte, mint Elohim. Izrael az Ószövetségben maga a szó Elohimot jelent ahogy azt korábban említettem. Izrael Héber közelebbi szava Izrael jelentésének Elohim. Elohim az Elohának Isten, mint Eloha, ő neki az úgynevezett többesszámú Héber megjelenítése, de itt nem Istenekről van szó, hanem Isteni természettel rendelkező emberekről, és angyalokról, kerubokról, Szerafinokról. Ennek az Elohimnak a Magyar jelentése legjobban, kiválasztott, felkészített, küldött. Az Újszövetségben ez Apostolként jelenik meg, tehát az Újszövetségben mindenki, aki el lett híva, föl lett készítve, és föl lett avatva szolgálóvá Isten munkájában, próféta, vagy maga Isten által, mint ahogy az Ószövetségben is nézzétek meg, hogy Mózest például, nem volt próféta, elhívó személy akit Isten tudott volna használni, ezért az ő Elohimját küldte oda Mózeshez a hegyen amikor égőcsipkebokorból hangot hallott Mózes, és csodálkozott, hogy a bokor nem égett el. Tehát ott volt a tűzjelenség, aztán mellette volt egy kísérő jelenség, mikor Mózesnek mondta az Elohim Isten angyala, akiről azt feltételezem, hogy ez Mihály kerub volt, aki Ábrahám leszármazottainak a népéért állt, és volt kirendelve a védelmükre, és ő beszélt Mózeshez. Mondta neki, hogy tedd a kezed a ruhádba, vedd ki a kezed és poklos volt a keze, vissza tette, majd ismét kivette és egészséges volt a keze.

Őt Isten elküldte, tehát itt van a jelenség, hogy itt maga Isten hívta el, bizonyos értelemben közvetett módon, tehát Elohim által, de ott volt a kísérő jelenség a tűz és a kezével történt csoda. Tehát itt egyértelmű volt Mózes számára, hogy Istentől való dolog zajlik ott éppen.

Elment Egyiptomba Isten utasítása szerint, elmesélte nekik, hogy égő csipkebokor, tűz, és megértették, hogy ez Istentől van, de nem tudták elképzelni, és kételkedtek, hogyan egy személyben ő hogyan fogja kiszabadítani, majd megmutatta nekik a jelet. Kivette a kezét, vissza tette poklos lett stb. stb. ezt mindannyian ismeritek biztosan. És egész addig fajult a csapásokon keresztül, míg kihozta Isten a népet Ábrahám leszármazottait.

Tehát ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a gatekeeper szabadkőműves tanítóktól. Itt nem Izraelről beszélünk, itt Hébereknek nevezték őket talán, még ebben sem vagyok biztos, remélem jól emlékszem. Ábrahámnak a fiai voltak, kijöttek a rabságból, kihozta őket Isten. Vándoroltak a pusztában, fontos megjegyezni, hogy Mózes negyven évig élt Midián pusztájában, amíg kitisztult a korábban felvett egyiptomi bálványimádós, luciferi tanokból és ezután találkozott Isten Elohimjával, Isten küldöttével, természetfeletti küldöttjével megjelent a tűz.

Érdekes módon az egész Ábrahám leszármazottai negyven évig vándoroltak a pusztában, még ők is valamelyest kitisztultak az Egyiptom emlékeiből, okkult vallásrendszereiből, dogmáiból és az első, második generáció talán már meghalt, útközben eltemették, ők nem mentek be soha az ígéret földjére, de mikor közel voltak az ígéret földjéhez a letelepedéshez, Isten adta nekik a sátort, hogy építsék fel, és Isten maga gyújtott tüzet az első áldozatnál ezzel jelezve Isten, hogy a tőle jövő tűz megemésztette az állatot , hogy ő maga indítja útjára ekkor már Izraelnek nevezett, tehát Jákobtól Izraelnek nevezett népet.

Tehát Izrael azt jelenti, hogy küldött, elhívott, és ki küldött nemzet lett Istentől. Nem azért mert testileg Ábrahámtól, vagy Jákobtól származtak volna genetikailag.

Ez is egy elterjedt gatekeeper szabadkőműves tanítás. A genetikának, hogy kitől született semmi köze az Isten tervéhez, ugyanis látjuk, hogy ugyan Ábrahámtól és Jákobtól születtek, de nem tartották meg az Istennek való szolgálatot és ezért elvetette őket Isten!

Ismerjük az Izrael történetét, hogy milyen súlyos katasztrófát szenvedett, néha voltak fellángolások, fénypontja, csúcspontja a karrierjüknek, amikor rá tudták magukat venni, engedelmeskedni Istennek, és a nemzetek felé szolgálni, de a vezetők ezt elásták mint talentumot, és ezért Isten elsőként Dániellel kijelentette, hogy felszámolja az országot.

Tehát ha megnézzük a testi Izrael születése és munkába állítása, üzemeltetése, mint nemzet, mint ország, mint legitim szuverén ország Istentől rendelve, akkor kezdődött, amikor Mózes az áldozatot felvitte és Isten tűzzel megemésztette az áldozatot, és ekkortól kezdve megláthatjuk, hogy ott volt a 12 törzs, ott volt a sátor, és ott volt a tűz. Izrael, mint nemzet, akkor volt legitim és tudott működni, amikor megvolt a 12 nemzet, együtt voltak, és a tizenkét törzs, megvolt a sátruk, később ezt felváltotta a kőtemplom. Isten esélyt akart adni, hogy megjobbuljanak, és szót fogadjanak neki, sajnos ez nem vált be, mert ahogy azt említettem, Salamon is, és fiai is, és a többiek megszentségtelenítették a kőtemplomot is. Az sem váltotta be a funkcióját, ezért Istennek be kellett hozni Izrael nemzetének a teljes felszámolása előtt a Fiát, kiválasztani 12 tanítványt, azokat felkészíteni, ugyanis ez egy átmeneti idő volt a megsemmisítés előtt, hogy mikor beteljesedik a Rómaiak által pusztítása Izraelnek, és Isten által való végzése, Dániel azt mondja, hogy elvégeztetett, tehát ez azt jelenti, hogy Isten elvégezte, hogy Ő végez vele, felszámolja ezt az országot, mert a vezetők babiloni kaballizmusba Zoár vallásba keveredtek, Luciferimádatba ezen keresztül. Ezért ezt ráerőltették a népre, Mózes tóráját elvetették, már csak emlékezetből ismerték, ehelyett előhozták a talmudot, Luciferimádattal teletömött kaballisztikus könyvet, innentől kezdődik a rabbinizmus, és a népet Istennek meg kellett szabadítania a vezetőktől.

Ezt csak 1 módon tudta, hogy ha összedönti az országot, mint államszervezetet, ezáltal megszűntek a különféle funkciókat betöltő posztok az ország vezetésében.

Megszűnt a királyság, megszűnt az írástudóknak a munkája, és mindenki, aki vezető pozícióban volt a nép fölött, így Isten lehetőséget tudott adni a népnek arra, hogy egyenként, vezetés nélkül, saját maguk egyenként lépjenek kapcsoltba Istennel, Joshuán, a megváltón keresztül, akit beküldött Isten a nemzet elpusztítása előtt. Ebben az időben Isten kiválasztotta a 12-őt, és miután Isten Fia bevégezte az Ő megváltói művét, Istentől rendelve, Istentől vezetve, eljött a nap Isten időszámításában, amikor ezeknek a tanítványoknak, akikről egész pontosan tudjuk, szinte a 30 éven keresztül, hogy hogyan történt az Isten általi elhívásuk, tudjuk, hogy hogyan szólította meg őket Isten Fia, és hogy ebben a közbenső 3 évben hogyan tanította ki őket, és amikor elérték a tanítványságuk csúcspontját, akkor Isten maga elhatározta, hogy szolgálatba fogja őket állítani, és ezért történt a pentekosz 50. nap eseménye.

Erre a nagyon fontos eseményre, (ez volt a Szellemi Izrael születésnapja) ez volt az a pillanat, amit az ószöv.-ben Mózes és Áron által létrehozott sátorszentély és az eszközöknek a működésének kezdetét vette, a templomban, a sátorban, és a néppel együtt, a tizenkét törzzsel együtt, mint ország, tehát itt született meg a testi Izrael, mint ország, elküldött, a népek visszatérítésére elküldött ország, kezdett funkcionálni. És látjuk, hogy pentekosz napján, az 50. napon pedig, mielőtt Izraelt összedöntötte Isten a római Titusz hadserege által, Isten már előre egy ilyen csendes átmeneten keresztül létrehozta a szellemi Izraelt, és üzemeltetni kezdte, funkcióba helyezte, munkába helyezte. És ha megnézzük, itt a pentekoszt napon ott volt a 12 tanítvány, mint a 12 törzsfő szellemi képviselője az ószövetségben, ott volt a 140 ember, 120 ember, az asszonyok, Máriával és a tizenkét tanítvány, tehát megközelítőleg 140-en voltak, ez ha összeszámoljátok, és ez most esik csak le, hogy ez a 140, vagy 144-en lehettek, ez van összefüggésben a Jelenések könyvében a 144000 a Sionon, ott ugyanis nem fizikai, testi Izraelről van szó, ha megnézitek a kulcsszavakat, a magyarázatot, a Bibliamagyarázatot, teljesen arról beszél, hogy szellemi Izraelnek a közössége az eklézsiájáról van szó, akik üdvösséget nyertek és elragadtatásban visszajöttek a Messiással, aki a szellemi Szent Templom volt a szellemi Jeruzsálem közepén. És beragyogta a 12 000 szellemi izraelitát.

Tehát itt, ezen a napon voltak közel 150-140-en (144-en lehettek) a felházban, ők így együtt képezték az Istennek a templomát, mert azt mondja az Isten igéje, hogy nem tudjátok-e, hogy ti vagytok a bennetek lakozó Istennek a temploma, és így már nem tiétek vagytok, hanem az Istenéi. Ez, ha megnézzük a görög szavakat, akkor ugye, ebből azt a teológiát találták ki a gatekeeperek, pontosan azért, hogy eltakarják a szellemi Izrael születésének a fontosságát, ezt azért találták ki ezt a teológiát, a tömeges szent szellem betöltekezést.

Ha megnézzük a görög eredetiben, hogy a "ti testetek", és ott szóma van, vagy szarx, mindenképpen emberi testre utal, de nem mint egyes számban, hanem mint többes számban. Amikor azt mondja, hogy templom, akkor nem azt mondja, hogy szarx és szóma, tehát, hogy a ti testetek, a fizikai, hús-vér templom, hanem naoszt használ, ami az egyetlen Jeruzsálemi templomra utal, amely viszont prófétikus előképe Krisztusnak, mint szellemi templomnak, aki a tökéletes 3. templom volt, aki beteljesítette azt, amit az előző két templom nem tudott beteljesíteni.

Tehát ha e szerint nézzük, az eredeti görög szerint nézzük, akkor itt Pál apostol azt akarta mondani, hogy ti, amikor együtt összegyűltök, engedelmességben, az én Fiamnak az elmondott beszédei alapján, akkor ti, ebben a közösségben képezitek a szellemi templomot, a Krisztusnak a testét, az Isten által elhívott országot, a szellemi jeruzsálemet, a menyasszonyt, így én eljövök közétek, és így fogok ideiglenesen köztetek lakni az összejövetelek során.

És így meg lehet látni, hogy szellemileg itt igazolódott be, és itt teljesedett be az ószövetségi jövendölés, ugyanis a Mózes által épített Szent Sátor, amikor Isten, maga felavatta ezt tűzzel, megemésztette az áldozatot. Így kezdett el funkcionálni az Ábrahámnak és Jákobnak a leszármazottai, mint Izrael nemzete, tehát, ahogy azt említettük, Izrael azt jelenti, mint küldött, tehát elohimok, Isten kiválasztott, felkészített küldöttei. És amíg az ószöv-ben a testi Izraelt Isten arra akarta használni, hogy térítsék vissza Őhozzá, hogy megkegyelmezhessen, megbocsáthasson, és a sátán fogságából kiragadhassa a nemzeteket, ezt nem csinálták meg, mert a nép, Izrael nemzete, a benne élő emberek, a Luciferánus, kabbalista vezetőknek a  fogságába estek.

Ezért Isten a végén, mikor már nem tűrhette tovább, ezért felszámolta az országot, hogy a bennelevő embereket ki tudja hívni az ő fián keresztül és megkegyelmezhessen nekik, melőtt elpusztítja az országot, a nemzetet. És mielőtt ez a pusztítás megtörtént volna, a 12 tanítvány, mint szellemi képviselői a 12 törzsfőnek (ugye egy ország akkor legitim Istennél, ha megvannak a hozzávaló emberek, a törzsek, és megvan mindenkinek a feladata, hogy mit kell tennie ebben az országban, van egy templomuk, ami az ószövben kézzel csinált sátorház és templom volt) aztán mikor ezek már nem töltötték be a szerepüket, Istennek a saját Fiát kellett beküldenie, mint közvetítő templomként, szellemi, két lábon járó, tökéletes templomként, korrumpálatlan, félrevezethetetlen, becsaphatatlan, szellemi templomként, hogy Isten, rajta keresztül megkegyelmezhessen a zsidóknak, mint Izrael polgárainak, és így, őrajtuk keresztül elkezdte Isten újáépíteni, felállítani a szellemi Izraelt, mielőtt a fizikai Izraelt összedöntötte volna.

Ezért volt ott a 12 apostol, akiknél a fejükön megjelenő tűznyelvekkel jelezte a tanúknak, a 120-nak és az asszonyoknak, hogy őket választottam, ők fognak szolgálni, ők lesznek a gyülekezet vénei, ők lesznek a templomban szolgáló papok, mint az ószövetségben.

Ők lesznek az oszlopai, Krisztus pedig, mint a fundamentuma ennek a szellemi templomnak, az apostolok az oszlopai az eklézsiának, a szellemi Izraelnek, a szellemi Jeruzsálemnek, és így együtt képezik mindannyian, a benne szolgáló, benne élő emberek együtt képezik az Istennek a templomát. így minden ember, aki felhagy a babiloni, eretnek, álkeresztényi dolgokkal, és hozzácsatlakozik a szellemi Jeruzsálemhez, a szellemi Izraelhez, mint Isten országához, tehát földön levő, láthatatlan szellemi országa Istennek, ezért mondta mindig Isten Fia, hogy elközelgett az Istennek az országa.

A farizeusok, meg az írástudók csak néztek körbe, hogy hol? Hol van a királya, hol van a főpapja ennek a szellemi Izraelnek, ennek az Isten országának. Nem látjuk. Ez megőrült, ez hülyeséget beszél. Nem értették, mert nem tudtak Isten szerint gondolkodni, megvakította őket a kaballisztikus Zoár, babiloni, luciferizmus.

Amikor elkezdődött ez az esemény, sebesen zúgó szélnek zendülésével Isten bejött közéjük, és az Ő jelenlétével felkente az apostolokat. Láttuk az ószövetségben, hogy két eshetőség volt.

Amikor Isten valakit elhívott, vagy már volt egy személy, akit elhívott, tehát tűznek a jelével, és ezt megerősítő másik jellel, mint Mózesnél, és miután pedig voltak próféták, prófétát küldött, és felkente illatos olajjal, az olajos szelencéből, rákente az Istentől választott emberre, tehát ez az ember is Izrael volt önmagában, tehát elohim volt, Isten küldöttje.

Mindig fontos megjegyezni, hogy ha Isten elhív valakit, személyesen, vagy közvetítő, tehát elohim által, azt kiképzi, és utána pedig felkeni, és szolgálatba küldi, és ehhez mindig látható jelet ad Isten a szemtanúknak, hogy úgy viselkedjenek azzal az emberrel, úgy hallgassák őt, mint Isten küldöttjét. Illés esetében ezt Isten sokszor be is mutatta gyakorlati módon, amikor engedetlenkedtek, istentelenkedtek, Illésnek az idejében, mikor Isten levágott tűzzel, és megölt egyből 200 embert, akik elutasították Isten prófétájaként Illést, és nevetség tárgyává tették, tiszteletlenek voltak az Istennel szemben, és az ő szolgájával szemben.

Ugyanez történt pentekoszt 50. napon. Együtt összegyűltek a zsidóktól való félelemben közel 150-en, lehet, hogy pont 144-en voltak, ahogy én ezt így feltételezem most már.

Mert ez kapcsolatban van a jelenések könyvének a 144 ezrével. Tehát így, együtt képezték a szellemi templomot, a Krisztusnak a testét, a templomot, és zúgó szél volt, ugyanaz a zúgó szél, ami a vörös tenger szétválasztásánál és kiszárításánál volt, ugyanaz, mint ami Illésnél, mikor kőszikla mögé rejtette, és egy lyukon keresztül, egy résen keresztül szemlélhette, és óriási szél volt, megszaggatta a kősziklákat, a földet, mindent, tehát ez a zúgó szél jelenség is az ószövetségből visszatért ide, az újszövetségbe, és így Isten kijelentette a szemtanúk számára, hogy Isten ott van köztük, bejött a szellemi templomba.

És ezért nem igaz, hogy Isten bennünk lakik, ugyanis Istent nem lehet se testi, fizikai helyre begyömöszölni, se emberek által csinált sátorházakba, ahogy a zsoltár is mondja, hogy: lakhatik-e Isten ember által, kéz által épített sátorházban, és azt mondja, nem, mert nemcsak hogy a sátorházak és a kőházak, hanem az ember teste sem bírná befogadni Istent, még az egész világ sem tudná befogadni Isten jelenlétét. Ezért nem igaz, a bennünk lakozik a Szent Szellem teológia. Ez divat az indiai, hindu vallásban, hogy kicsi templomok vagyunk. Nézzétek meg, ha összevetitek az okkult vallásokat, hogy náluk az országban nem csak 1 templom van, hanem országszerte több ezer, több millió templom van, az kkult vallások paganisztikus istentiszteletében, sőt, az embereknek a saját házaikban is szentélyeik vannak, és ezáltal, hogy kontrollt vonjon az ördög az országon, még az embereket magukat is luciferimádó templomként használják, tehát ebből hozták be a kereszténységbe a bennünk lakozó Isten teológiáját.

Tehát a szellemi Izraelnek a születéséről és Isten által való munkába helyezéséről van szó.

Erre, hogy ezt eltakarják, és meg tudják valósítani azt a ravasz, okkult, ördögi tanítást, miszerint előhozták 48-ban a Jáfeti eredetű kazáriai származású Askhenáznak, tehát lehet látni, hogy Jáfet fiai közt ott van Askhenáz, és nagyon valószínűsítem, hogy, ez látszik a leglogikusabbnak, hogy Askhenáztól vannak ezek a kazáriai királyságból származó családok, akik betelepültek Európába, és onnét őket, hogy ők héberül beszélnek, és ismerik az eredeti, sémitai Izraelitáknak a törvényeit, az áldozatbemutatásait, a teológiáit, így az illuminátista Jezsuiták, hogy elfoglalják Izraelt, és  a benne lévő templom Ízisz imádatnak a temploma lesz, mert ha megnézitek az animációt az új 3d-s animációt a felépítendő 3. templomról, a templom közepén, a földön a padozatban gránitból vagy márványból van kiépítve ugyanaz a jel, ami Obamának a választási logója, ez a 3 karikás jel, ami az okkult szentháromságot, Nimródnak, és Szemiramisz, és Tammúznak az imádatát szimbolizálja. Tehát, ha megnézitek az animációt, bele van csiszolva a padozatba, a járólapokba ez a 3 karikás szimbólum, amikor ezt megláttam, azonnal világos volt számomra, hogy az illuminátistáknak a szimbólumai. Miért szerepel 6 lépcső, és rajta a 3. templom. Ugyanis ez a 3. templom, ezt úgy tüntetik fel, hogy ez az igazi Izraelitáknak a harmadjára felépített temploma, de valójában ez Ízisznek, Szemiramisznak, mint Szűzmáriának, tehát a Szűzmária imádat, az Ízisz és Szemiramisz imádattal van kapcsolatban.

Ez lucifer. Ugyanis az illuminátista vallásrendszerben egyik alkalommal Jézust, másik alkalommal pedig Máriát imádtatják, őnáluk férfi és női alakban jelenik meg az illuminátista vallásokban, druid szokások szerint Lucifert, ezért néha férfiként, néha nőként ábrázolják. Filmekben ezért van mindig egy hősnő, és egy férfi hősszereplő, ezzel is azt mutatván, hogy az ő hősük, a Lucifer mindig győzni fog. Tehát ez az ő hiedelmük.

De mi tudjuk a bibliából, hogy ez soha nem fog megvalósulni. Tehát most, ebből érthető az, hogy a harmadik templom azért Istenkáromlás, és a pusztító utálatosság, és a törvényszegés titkos bűne, mert maga Krisztus a 3. templom, aki bevégezte egyszer és mindenkor azt a feladatot, amire küldve lett, és mindaz, aki fölépíti, és ezen dolgozik imádsággal, pénzzel, adománnyal, két kezi munkával, hogy a 3. templom megépüljön, azok megpecsételték a sorsukat, Isten ellen való lázadásban. Ez a Szentlélek káromlása, ugyanis a Krisztus áldozatát ezzel megtapossák. Másodsorban pedig, hogy miért Szentlélek káromlás.

Ugye, megszüntette Isten a testi Izraelt, mint nemzetet, mert nem hozták a várva várt eredményt, amit Isten elvárt volna, mint Izraeltől, mint elohimtól, mint küldöttől, Istentől elrendelt, felkészített küldöttől. És ahogyan az első sátor nem hozta meg a várt eredményt, Isten lebontatta és kőtemplomot építtetett. Az sem hozta meg az eredményt, ezért harmadjára, utolsó sorban a saját Fiát küldte be, Joshuát, a saját fiát küldte be a világba, és egyetlen áldozatával tökéletessé tette mindazokat, akik az Atyához engedelmességgel járultak, ahogy azt Joshua tette egész élete során. És Ő, Maga volt a szellemi Szent Templom. Isten visszarendelte őt a mennybe, mégis, Ő a szellemi testével itt van, allegorikusan.

Tehát a szellemi templom itt van köztünk a földön, nem látható, mert a népeknek a sokasága, összessége, azok akik kijönnek ebbből az álkeresztény babilonból, ami Zoroásztrián luciferiánus kabballizmuson alapul, és kizárólag az Isten beszédei szerint folytatják engedelmességben Joshuának, és így Istennek az életüket. Tehát ők a kihívottak, elhívottak, fölkészítettek, és szolgálatba állítottak közössége. Ők így együtt a templom. Ez így a szellemi templom, és aki ez mellé fizikailag vissza akar egy templomot építeni, az káromolja az Isten Fiának a szenvedése által létrehozott szellemi templomot. Tehát ez a 4. templom. Az első volta  sátortemplom, a második a Salamoni templom, a harmadik Isten fia, a negyedik pedig a szellemi templom, amely Krisztusnak a szellemi teste, és azok közössége, akik ebben szolgálatot végeznek, tehát mi nem kicsit templomok vagyunk, hanem mi mindannyian szolgálati eszközei vagyunk az áldozatbemutatásnak. A mi engedelmességünk az áldozati ajándék az oltáron.

Mi magunk kicsi aranylapátok, arany serpenyők, és mindenféle edények vagyunk ebbe a szellemi templomban, a főpap kezében, ahogy Ő áldozatot mutat be az Istennek. És a mi főpapunk Isten Fia, és ebből láthatjuk azt, hogy ezért szentlélekkáromlás és Istenkáromlás a 3. templom felépítése, ráadásul azért, mert a zsidók templomának van álcázva, de valójában babiloni Szemiramiszimádat kultuszának a színhelye, és így lehet megérteni, itt válik láthatóvá a szellemi Izrael születése. És tudjuk, hogy a szellemi Izrael nem fog elpusztulni ellentétben a testivel, amit elpusztított Isten.

Ma a fizikai Izraelnek a 48-tól alapított fizikai Izraelnek Isten szeméből nézve, nem az én szememből nézve, mert nekem semmi közöm az egészhez, valójában nekem teljesen mindegy, hogy van-e Izrael, van e templomuk, nincs-e templomuk, teljesen hidegen hagy. Nem vagyok antiszemita, nem vagyok jobbikos, engem egyedül egy dolog érdekel, hogy mind a Jáfeti zsidók, mind a Sémita zsidók, mind a Keresztények kijöjjenek ebből a látszat-színházból, és becsatlakozzanak a szellemi izraelbe, hogy amikor a szellemi Izrael, mint Isten szellemi országa bevégeztetik az elragadtatáskor, akkor minél többen legyünk benne attól függetlenül, hogy igazi Sémita zsidók, vagy Jáfeti Askhenázi zsidók, vagy Isten Fiának a beszédét követő, neki engedelmeskedő kihívott eklészia, valóságos kereszténység vesz részt.

Az én célom, küldetésem kizárólag ez. Tehát teljesen pártatlan vagyok, nem tartozom egyetlen párthoz, felekezethez sem, ezt mind az illumináti hozta létre gatekeeperként, az igazságtól való elterelés miatt, hogy megosztást hozzanak minden emberi társadalomba, minden országba, hogy az emberek ne tudjanak egybegyűlni, és egyként az igazságot követni, ez a lényege neki.

Tehát ez a testi és a szellemi Izraelnek a születése volt, amit bemutattam, és most szeretném bemutatni azt a fátylat, amit ráhúztak, elterelő eszközként az illuminátisták, a jezsuitákkal, akik kiképezték az ő szolgáikat minden gyülekezet élére, tehát, ahogy említettem, nem a vidéki János bácsiról beszélek, a plébánosról, aki nagyon sok jót tett velünk, és nem a vályogviskóban vasárnaponként megjelenő csoportvezetőről, aki szívét, lelkét kiadja, hogy összetartsa a csoportot, és nem azokról a személyekről beszélek, akik ellátogatnak a hitgyülekezetben, és minden napon megélik az ő kereszténységüket, attól függetlenül, hogy a gyülekezetben mit beszélnek, és tanítanak nekik, mert ők alapjában véve így, a cselekedeteikkel akarják tisztelni Istent, és eljön az idő, amikor mindenhonnét ezeket az embereket kihozza Isten, az elragadtatás napjára, hogy megszabaduljanak, mint ahogy az ószövetségi zsidóság 40 éven keresztül megszabadult az egyiptomi rejtett lucifer imádattól, ugyanúgy, ahogy az eredeti, első századi kereszténységet, mint szellemi Izraelt munkába állította Isten, mint Isten szellemi országát itt a földön, és ők is kitisztultak, a babiloni ál-judaizmusból, majd ebbe becsatlakoztatta Isten a kereszténységet, mivel a zsidók bizonyos idő után elutasították ezt, és ellenségesen viszonyultak a kezdeti kereszténységhez.

Volt nagyon sok zsidó, akik megmenekültek, és békét kötöttek Jézus Krisztus által az Atyával. Amikor jöttek a Rómaiak, és megtörtént a zsidó nemzet elpusztítása, mindazok életben maradtak, akik a Joshua tanítványai voltak, és az ő tanítványainak a tanítványai, és megmenekültek a Rómaiak pusztításától. Akik pedig nem hallgattak rá, és nem jöttek ki a babiloni ál-judaizmusból, azok sajnos mind odavesztek. A dolog érdekessége, hogy a Joshua idejére, a 12 apostol idejében nem volt meg a 12 törzs, a templom félig üresen állt, a láda nem volt meg, és nem volt velük próféta. Bemerítő János és Joshua volt az utolsó próféta, akik abban az időben Izraelben ténykedtek. Bemerítő Jánost kivégezték, megölték, eltüntették az igazságkeresés útjából, Isten visszarendelte az Ő Fiát Isten országába, és it tmaradtak a tanítványok, felügyelet nélkül.

Ekkor, mikor Isten Fia, Joshua visszament az Atyához, akkor Ő megkérte, nem néztem meg az eredeti görög fordítást, itt mikor arról van szó, hogy Jézus elküldte a Szentlelket, nem passzol bele a képbe. Nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy hamisításról van szó, ugyanis Isten Fia soha nem fog az Isten fölé kerülni, nem fogja tudni küldözgetni az Istent sehova sem, mert a Szentlélek az maga Isten, csak test nélküli formájában.

Ugyanis Isten ül a trónján, igazgatja az angyali világrendet, és ugyanúgy Isten meg tudja csinálni, hogy itt van a földön, dicsőség nélkül, és így szentlélekként munkálkodik a földön, hogy végigvigye az egész civilizáción átvonulva az ő tervét, aminek a szimbóluma az olajfa.

Ez is egy tévtanítás az illuminátista szabadkőműves tanítóktól, akik jezsuita hazugságokkal tömték tele a keresztények fejét. Az olajfa, az nem Izraelnek, a testi Izraelnek a szimbóluma, hanem a szelleminek. Izrael azt jelenti, hogy Istentől elhívott, felavatott, kiképzett és elküldött. Az emberiség megmentésére szolgálatba állított küldött, elhívott, ezt jelenti az Izrael.

Ennek a munkának, az Isten egész emberiségre kiterjesztett megmentési tervének a szimbóluma az olajfa. És ebben a tervben Isten test nélkül működik az ő hatalmában, erejében, bölcsességében, az ő mindenhatóságával, tudományával, mindenre hatni tudó képességével, ami kizárólag Őt teszi Istenné, kizárólag Ő tudja ezt megcsinálni. Joshua nem tudja ezt megcsinálni. Minden esetre ez mellett, mint Isten fiát, nekünk tisztelnünk, szeretnünk kell, és hódolni kell neki, azért amit értünk végzett. Ő nem egy próféta csupán, ahogyan azt a Mohamedán vallás hiszi, és nem egy fájdalom fia, aki ottmaradt a kereszten, ahogy azt az illumináti jezsuiták tanítják az embereknek, hanem ő az Isten utasításának engedelmeskedő Istenfi, mert megvan írva, hogy azok Isten elohimjai, akik engedelmeskednek neki.

Ezáltal az engedelmesség által vezérelni tud. Ebből a szempontból nézve a testi Izrael nem tudta betölteni az elohim elhivatást. Ennél fogva az pentekoszt 50. napon Isten bejött közéjük a templomba, a szellemi, szent templomba, és ezért nem igaz az a hamis tanítás, hogy mindenki nyelveken szólt. Nincsen tömeges szent szellem betöltekezés, nincsen tömeges nyelveken szólás, amikor akarunk, ez hamisítás, és okkult teológia.

El is fogom magyarázni,hogy miért.

Tehát ennek az okkult teológiának a tömeges szent szellem betöltekezésnek és nyelveken szólásnak a teológiája megint csak Indiából és a Buddhizmusból fakad.

Ezt behozták a kereszténységbe hogy ezt ráépítsék ezt a tan rendszert a Szellemi Izrael születésére azért,hogy a keresztények ne tudják látni,hogy ők maguk a Szellemi Izraelnek a része,a Szellemi Jeruzsálem része a földön,amit majd föl visz az Isten az Ő országába,hogy ezt nem látva elfogják fogadni azt a csalást amit egy az Ashkenáztól való,Kazáriai népségen keresztül akik Héberül beszélnek,és ismerik az eredeti Sémitáknak a szokásait és ezt gyakorolják.

Őket ráépítik erre a próféciára és beküldik ezt a nemzetet Palesztinába,hogy úgy tűnjön a keresztényeknek,hogy az Ószövetségi próféciák kelnek életre a testi Izraelre vonatkozóan.

Viszont ha valaki jól megvizsgálja az Isten beszédét és tudja,hogy mit jelent az,hogy elohim,mit jelent az,hogy Izrael.

Nyilvánvalóvá kell hogy váljon,meg kell hogy lássa hogy véglegesen Isten összedöntötte a testi Izraelt,mert nem tudta őket használni,nem tudta elérni a pogány nemzeteket.

Viszont ha megnézzük a Szellemi Izraelt,amelyet a pentecost 50.napon szült Isten és keltett életre,és helyezett üzembe,ugyanis Jézus hívta el a tanítványokat kiképezte őket,és tanítványságból küldötti viszonyba kellett,hogy kerüljön.

De mivel keresztelő Jánost,merítő Jánost megölték,tehát az a próféta már nem volt,ezért mondja azt az írás,hogy:a törvény és a próféták merítő Jánosig voltak.

Mert ő volt az utolsó próféta.

Jézus nem csak próféta volt,Ő mint Joshua Ő próféta volt,főpap volt,király volt,és a tökéletes áldozat amit a főpap bemutat Ő egy személyben volt,de őt visszarendelte Isten,hogy nehogy azt higgyék az emberek,hogy Ő csak egy egyszerű próféta volt.

Tehát Őt visszarendelte Isten az Ő mennyei királyságába,ezért nem volt senki aki kézzel fogható és használható próféta volt,hogy beküldje az apostolok közé,hogy fölavassa őket mint ahogyan Sámuel tette azt Dáviddal meg Saullal,vagy ahogyan Illés tette azt bárki mással.

Az olajos szelencével kellett volna megkenni a tanítványokat,de nem volt kézzelfogható Istentől használható próféta erre,ezért Istennek magának kellett személyesen eljönnie mint ahogyan eljött Mózeshez az égő csipkebokorban.

Ezért jelentek meg égő tüzes lángnyelvek az apostolok fölött.

Erre az eseményre ráépítették azt,hogy azt tették a kirakatba nekünk igazságot kereső embereknek,hogy ebből azt kell meglátnunk ebből az eseményből,hogy eljött a szent lélek,belement mindenkibe,mindenki nyelveken szólt,és tüzes lángnyelvek voltak mindenki fölött.

Innentől kezdve kiáradt a szent lélek az egész világra és minden kontinensen mindenki akármikor szólhat nyelveken,akármikor betöltekezhet szent szellemmel,és ez a jele annak,hogy az embert elpecsételte az Isten.

Ez egy okkult, egy Lucifer imádati tanítás megmondom,hogy miért,és ezt be is tudom bizonyítani.

Nem a saját igazamat bizonyítom.

Azt mondja az írás a bibliával kapcsolatban,a biblia értelmezésével kapcsolatban,hogy ha fölbírsz hozni két vagy három igét,és az egybehangzóan egyet állít akkor az Istennek a tanítása,azt kell elfogadnunk.

Én nem a saját magam igazságát hangoztatom,hanem azokat a bibliai igazságokat,amik egyértelműen egymásra mutatnak,és Istentől ihletve kijelentik azt,hogy az,az igazság.

Ha megvizsgáljuk ezt az álcát amivel el akarják maszkírozni,eltüntetni a Szellemi Izrael születését,és helyette képbe tenni egy kazáriai ashkenazimtól származó Jáfeti zsidóságot fölhasználva ebbe a csalásba,hogy elhitessék a világot hogy az Izrael felől szóló próféciák a testi Izraelre vonatkoznak.

Ha megértitek ezt az egészet,megfogjátok látni,hogy a testi Izrael sohasem tudta,és nem is fogja betölteni azt a küldetését amire az Isten elküldte,hogy a pogány nemzeteket megtérítse rajta keresztül az Isten.

Erre az eseményre így húzták rá ezt az elterelő ezt a  gatekeeper elméletet,hogy azt mondták,hogy az emberek mindenki nyelveken szóltak,és mindenkin tüzes lángnyelvek voltak.

Ha tovább megyünk itt az Apostolok cselekedetében csak egy napot.

Péter kiment az utcára a 11-tanítvánnyal,ők nyelveken szóltak.

Nem írja az írás,hogy a 120-kiment velük az utcára igaz?

Nem írja az írás,hogy az asszonyok és Mária nyelveken szóltak volna,és tüzes lángnyelvek jelentek meg a fejükön.

Nem írja az írás azt hogy a másod napon mikor Péter prédikált és beszélt nekik megértették,befogadták az Istennek a beszédét,és megtértek,és megkeresztelkedtek,bemerítkeztek 3000-en.

Aztán az utána következő alkalommal 5000-en.

Aztán ha megnézzük az azt követő 1800-évet,rengeteg ember került kapcsolatba az Istennel,de ettől a pentecost 50 számítva az 1800-as évekig amíg újból elő nem jött ez a nagy mánia,míg meg nem kreálták a jezsuiták ezt a mindenhol betöltekezünk,mindenhol nyelveken szólunk Luciferi teológiát.

Az ezt megelőző 1800-évben nincs semmiféle leírás beszámoló arról,hogy ez történt volna.

Tehát,hogy ha nem történt meg a pentecost 50.naptól az 1800-as évekig amikor is arról viszont van beszámoló és írott anyag,hogy a pápa aki jezsuita kontroll alatt van a fehér pápa a fekete pápa kontrollja alatt előállították azzal a hírrel,azzal a feladattal,hogy ő nyelveken szól,és betöltekezett szent lélekkel.

Ekkortól kezdve az Anglikán egyház Nagy-Britanniában jól átgondolta a dolgot,és bejelentették,hogy számukra többé a pápaság nem jelent ellenséget.

Tévedtek,nem ő az Antikrisztus mivel nyelveken szól,és nyilvánvalóan beteljesedett nála a bibliai prófécia mint az 50.napon.

 Tehát valószínűleg eljött az utolsó idők ideje amikor a nagy szent lélek kitöltetés van,és mint ő az egyház feje,vezetője Istentől kirendelt vezetője megkapta elsőként a szent lélek kitöltetést, és ha valaki jól megnézi a történelmet,a kereszténység történelmét,innéttől kezdtek el megmozdulni a szabadkőművesek által alakított gyülekezetek.

Tehát nézzétek meg Parham Fox az Usában ebben az időben érdekes módon került elő náluk egyből az,hogy náluk is megjelent a szent lélek és betöltekezett egy asszony.

Elkezdett ugrándozni,földön heverészni,üvölteni,sikoltozni, és akkor erre ráfogták,hogy ez a szent szellem betöltekezés.

Utána Parham Foxtól tanult az ő tanítványa William Seymour,aki az Azusa utcai híres ébredésnek volt a szóvívője.

Mind azok akik onnét kijöttek elmondták,hogy az egész egy vudu szertartás volt,erős dobolás kíséretében emberek pszichikai állapotba kerültek pszichózisba kerültek,rángatóztak,üvöltöztek,halandzsáztak.

Ha ezt megnézzük ezeket a jelenségeket tehát teljesen egyértelmű hogy ez emberek által kreált dolog,amit végig söpörtettek az egész világon azért,hogy bizonyítsák azt,hogy a pápa nem ellensége a mögötte levő jezsuita kontroll által nem ellensége többé a protestánsnak látszó karizmatikus gyülekezeteknek,és ettől fogva ha jól megnézitek,és jól szemügyre veszitek elindult egy összefonódás a korábban ellenségeskedésben álló protestantizmus és a pápai világrenddel szemben.

Tehát kölcsönösen megbocsájtottak egymásnak ami egy szép dolog,nemes gesztus,de ha ma megnézitek és utána jártok van egy szervezet amely kontrollálja az egész világ kereszténységét,ezt azt hiszem úgy hívják,hogy WCC ,World Council of Churches(Egyházak Világtanácsa) igen, hogy ha jól emlékszem,és ennek a legfőbb vezetője a pápa.

Ez a WCC szervezet amely fölött az Egyesült Nemzetek is kontrollal rendelkeznek, nagyon erős befolyással van felette a pápa.

Saját szememmel láttam videó felvételt,ezt a youtube-on megtalálhatjátok amikor is protestáns vezetők meglátogatják a pápát és kezet csókolnak neki.

Ne értsen senki félre,nem egy protestáns-katolikus tüzet akarok szítani,hanem azt szeretném bebizonyítani,bemutatni,hogy az egész együttvéve,mindegy hogy Protestáns,mindegy hogy Karizmatikusok,mindegy hogy Katolikusok,Jehova tanúi vagy bárki más,egy szervezetbe vannak tömörülve és egy vezetés alatt vannak központosítva a munkájuk,és az 1800-as évektől indult el ez a Pünkösdizmusnak nevezett mozgalom,amelyet minden gyülekezet vezető nagyon büszkén,bátran hirdet,hogy ez a gyülekezet ez a mozgalom a legdinamikusabban fejlődő ágazata a pünkösdi-karizmatikusságnak stb,stb.

Ha az Isten szemszögéből nézzük,ez az egész nem ér semmit,nem jelent semmit.

Ugyanis ha az 1800-as évektől visszapörgetjük az időt,1800-éven keresztül semmiféle feljegyzés nincsen ilyesmiről,hogy nyelveken szólások,szent szellem betöltekezések történtek volna 1800-éven keresztül.

Óriási idő emberek,óriási idő,nem utolsó 200-évről van szó,amiben ettől fogva gomba módra jöttek létre gyülekezetek minden utca sarkon,és mindenütt betöltekeznek, nyelveken szólnak az emberek,de valójában erkölcsileg semmiféle változáson nem ment keresztül senki sem,ha megnézzük az azt megelőző 1800-évet,az igazi keresztények sokkal erkölcsösebbek voltak,és nem volt ez az őrület, ez a színjáték ez az ál-szent-szellem betöltekezés.

Sőt ennél sokkal hajmeresztőbbet mondok,ha az 1800-éven belül megnézzük az első évet a pentecost 50.napján következő eseményeket ha megnézzük azt,hogy Péternek a bizonyságtevésére megtért 3000-ember,aztán utána lehet hogy azon a napon,vagy következő napokban ezt nem emlékszem pontosan,de megnézhetitek ott van az Apostolok cselekedetében 2.részben,2.rész végénél is,hogy először 3000-en csatlakoztak az Eklésziához,a Szellemi Izraelhez,majd utána 5000-en.

Tehát ezt Isten munkálta saját maga ebben a  test nélküli lélek formájában.

Ő készítette föl az embereknek az elméjét arra,hogy amikor hallják az üzenetet igennel válaszoljanak.

Sem az 5000,sem a 3000 nem töltekezett be szent szellemmel.

Bemerítkeztek csöndesen,kijelentették,kifejezték ez által a cselekedet által,hogy ők a hátralevő életüket Isten fiának Joshuának a beszédeinek engedelmeskedve akarják leélni a hátralevő életüket.

Ennél fogva ha az 1800-évben,és a pentecost 50.napját és az azt követő eseményeket nézve,sem az 5000,és sem a 3000 nem töltekezett be szent szellemmel és nem voltak tűzlángok a fejük fölött,nem gyógyítottak,nem támasztottak fel halottakat,nem vettek fel kígyókat, nem ettek mérgezettet és  meggyógyultak volna stb,stb.

Nem történt semmi ilyesmi.

Akkor mire alapozva állítják,és mért hiszitek el ezt a mesét amit ráhúztak a Szellemi Izrael születés napjára,mint egy történelmi eseményre az Isten kronológiájában,hogy itt nem a Szellemi Izrael születéséről van szó,hanem a szent szellem kiáradásról.

Ez egy okkult teológia,és könyörgöm,hogy értsétek ezt meg amiről beszélek,és lépjetek ki belőle mert ez magasfokú engedetlenség Isten beszédével szemben,és akik ebben benne vannak azok nem tudják látni azt,hogy a testi Izraelt Isten lezárta mint országot,mint elohimot,mint Izraelt mint elhívott, kiképzett,és küldetésbe elküldött Isten által vezetett mint nemzetet,hogy a pogányokat visszatérítse az Istenhez visszafordítsa és kegyelmet adhasson neki.

Nem töltötte be,ezért Istennek le kellett zárni,sőt teljesen Isten ellenessé vált,az által hogy saját nemzetének a polgárait leigázták babiloni luciferista kabbalista zoár és hasonló okkult tanokon keresztül.

Tehát sem az 1800-as évet ezt követően semmiféle feljegyzés nincsen tömeges szent szellem betöltekezésről,tömeges nyelveken szólásról sohasem.

Amikor ez megjelent az első időszakban az 1800-as években az emberek egy kisebb része szenzáció hajhászva ezt fölkapta,viszont a nagyobb része az erkölcsösen élő keresztényeknek ezt nem fogadta el.

Nagyon sok erőt kellett bevetni,nagyon sok propagandára volt szüksége,az illuminátista szabadkőműves jezsuita kontrollnak,hogy ezt kiterjesszék az egész világ kereszténységére ezt a jelenséget,és napjainkra ezért természetes már.

 Emlékszem amikor huszon valahány évvel ezelőtt elsőként kezembe vettem a bibliát és ezekről a dolgokról tanítottak,és szembe találkoztam a nagybetűs szent lélekkel a bibliában,és megkérdeztem, hogy ez miről szól,mi ez a szent lélek,és ekkor egyből mondták,hogy hát ez nem szent lélek,hanem szent szellem.

Tehát 20-év,25-év  erős,kemény propagandája elégséges volt ahhoz,hogy a régi keresztényeknek a felfogását teljesen átépítsék,és ebbe a szellemezős,tömeg szent szellemezős betöltekezős,ál-nyelveken szólós indiai kundallini jógás ál-kereszténységbe betudják őket vonni,és e miatt ezzel  megvakították az embereket,és e miatt aki ebben hisz az nem tudja látni, nem tudja meglátni azt fedetlen fővel,ahogyan a zsidók sem az ókori izraeliták nem tudták látni,mert rájuk telepedett a luciferiánizmus,rájuk telepedett a rejtett okkultizmus.

Tehát senki ne értsen félre,én nem állítom azt,hogy a gyülekezetekbe ma mindenki a kicsi gyülekezetektől a helyi gyülekezetektől a vidéki eldugott kis összegyülekezésen keresztül mindenki tudatosan Luciferiánizmust gyakorol.

Ezt én nem állítom!

Ugyanis ebben van az ördögi trükk,hogy keresztény elméletnek álcázott babiloni tanokat adtak el nekünk,és ezért nem voltunk képesek meglátni azt az összefüggést hogy van testi Izrael,el lettek hívva,ki lettek képezve,a 12-törzs együtt volt,megvolt a sátor,megvolt az áldozatot végrehajtó személy Isten küldötte,prófétája,és Isten tűzzel válaszolt erre.

Elkezdett működni a testi Izrael,aztán ez ennek befejezésével mielőtt ezt Isten lezárta és összedöntötte,hogy kiszabadítsa belőle az ártatlan mit sem sejtő szeretettel teli Istenfélő egyszerű embereket,szét kellett zilálnia,hogy kiszabadítsa a vezetők fogsága alól az embereket.

De még ezt megelőzően mielőtt megtörtént volna ez az Isten országának az összedöntése Isten saját kezével,a rómaiakat felhasználva már Istennek gondoskodnia kellett arról,és ezért küldte be az Ő fiát másodsorban,hogy a Szellemi Izraelnek a fölállítására és elindítására kiképeztessen az Isten fia által 12-személyt akik Szellemi 12-képviselői az Ószövetségi 12-törzsnek.

 Tehát ahogy látjátok,hogy ott volt a 12-törzs vezetői a sátornál, Mózes idejében ott a 3.Mózes 9.résznél,ezt ajánlom,hogy olvassátok át, és ezzel vessétek egybe a pentecost 50.nap eseményeit,és így volt legitim az Istentől rendelve a testi Izraelnek a működése.

Így funkcionált Istentől legitimen,és ha megnézitek hogy amikor már Joshuát beküldte az Isten,ez már nem volt legitim, már rég nem volt legitim mert nem volt meg a 12-törzs.

Jeroboámnál már leválasztott 10-törzset,és csak kettőt hagyott meg Roboámnak Isten.

Aztán Jeroboám is óriási szentségtörést követett el,szentségtelenséget, pontosan ugyanazt követte el amit jelen időszakunkban elkövet az ál-kereszténység,hogy karöltve a Jáfetnek a leszármazottaival Ashkenaznak a gyerekeivel ezzel a látszat Izraellel bevonulnak Palesztinába templomot építeni és a kereszténység ehhez karöltve segítséget nyújt mert félre van vezetve.

Ugyanezt követte el Jeroboám is,félt hogy a nép fel fog ellene lázadni visszamennek Salamonhoz,ezért kedvezni akart a népnek és azt mondta nekik,hogy srácok a hét ünnep helyett még egy bulit rendezünk,és pontosan az Isten fiának Joshuának a születésnapjának a sátoros ünnepeknek a napjának az ünnepét fertőztette meg Jeroboám és hozzátett még egy ünnepet,és ezért Isten nagy haragra gerjedt és ott bejelentette,hogy véget vet teljesen a testi Izraelnek ezért a bűnért,és elvitték az Asszíriaiak őket a fogságba,onnét már nem tért vissza csak két törzs.

Ez a két törzs volt Jézusnak az idejében nem volt több törzs,és ez mellett mit csinált Isten az Asszíriai uralkodón olvassátok ott el:Isten azt végezte,hogy nem csak,hogy nem küldi vissza haza a 10-törzset hanem e mellett a két törzs mellé még más nemzeteket telepített be Isten az akkori Izraelnek a földjére.

Tehát Jézus idejében,Joshua idejében már csak két törzs volt,és ezért volt az hogy olyan sokan voltak pártusok,médek,elámiták,kapadóciaiak,stb,stb.

Prozelitusok ott voltak,mert ezek voltak a népek akiket Isten betelepített oda Izraelbe a két törzs mellé,hogy soha többet a 12-törzs ne legyen meg,hogy vegyék észre az emberek,hogy az Izrael működése teljesen illegális,nem Istentől való.

A templom ugyan állt,de nem volt már meg az aranyláda a frigyláda,nem volt már meg a 12-törzs,a papok teljesen korruptak voltak,pénzimádók voltak,hatalomvágyóak voltak,és ezt Isten ezzel zárta le,ezzel tett pontot ennek a nemzetnek a testi Izraelnek a működésének a végére,hogy összedöntötte az országukat és kiszabadította az embereket a népek közé bezavarva,hogy majd a végidőknél az elragadtatás napjaiban egyenként az igazi sémitaiak akik legtöbbjében közel keleten rejtőznek,bujdosnak,és rejtegetik őket a Szíriaiak és az Irániak meg egyéb más nemzetek ott,hogy ők ebben a nyomorban,nehézségben,üldöztetésekben vegyék észre,hogy a nyakuk körül szorul a hurok,nincs más megoldás a menekülésükre egyedül Joshua a Teremtő Istennek a fia,aki az igazi Eklésziának,a Szellemi Eklésziának,Szellemi Izraelnek,Szellemi Jeruzsálemnek,Szellemi Templomnak,Szellemi Krisztus Testének az állampolgárainak,az Isten országának,földön levő Szellemi országának,a Megváltója,és ők ezt elfogadják,itt teljesedik be majd azt hiszem Ézsaiás mondása mikor azt mondja: ,hogyha Ábrahámnak a leszármazottjainak a száma annyi  lenne mint a tenger homokja a tengerparton akkor is csak a maradék tartatik meg.

Tehát az összegyűjtésre szóló prófécia az elragadtatás előtti napokra vonatkozik,amikor az Eklésziával amikor össze lesz hívva az utolsó trombita szóval az Eklészia minden tagja,halottak és élők,ebbe fogja egyszerre fölvenni Isten fia a testi Izrael maradékát akik az Eklészia tagjává lesznek.

Persze természetesen a pogánynak számító,Isten szemében pogánynak számító Jáfet Ashkenázimtól való fiai is ugyanúgy pogány módra lesznek felvéve,tehát nagyon sokan ki lesznek véve,megfognak térni a nyomorúságos üldöztetés napjaiban,a 3.világháborúban a Megiddói háborúban.

Nagyon sokan fognak ebből a vélt Jáfeti zsidóságból Istenhez fordulni ugyanúgy mint akár Németek,vagy Brittek,Csehek,vagy Magyarok,vagy Románok vagy Horvátok velük együtt lesznek ők is felvéve,de ugyanúgy pogány nemzetként.

Mert ők Isten szemében ők nem az igazi sémitai Izrael,és ebből lehet megérteni azt,hogy ha megértjük a szellemi Izrael születését hogy itt erről volt szó a pentecost 50.napon.

Ugyanaz történt mint Mózesnél figyeljétek meg,Isten bejött tűzzel közéjük ebbe a Szellemi templomba ebbe a 144-nek az összegyülekezésébe,megjelentek a tüzes lángnyelvek a 12-fölött.

Miért a 12-fölött?

Mert csak ők voltak elhívva Krisztustól megszólítva ott hagyták a halászhálót,otthagyták a pénzváltó asztalt,és minden egyebet,és követték Őt,és ki tanulták a „szakmát” és várták a mesterségbe való beküldésüket,és ezt Isten rendezte el,nem volt próféta,Jánost megölték,Jézust hazavitte Isten.

Ő neki magának kellett bejönnie mint Mózesnél ugye az égő csipkebokor,és ahogy Mózesnél ott volt az égő csipkebokor mint tűz az Isten jelenlétének,elohimjának a szimbóluma,ugyanúgy ott volt a második jel kivette a kezét,bedugta a kezét,kivette a kezét poklos volt a keze,ép volt a keze.

Ugyanígy a pentecost 50.napon bizonyságul arra,hogy Isten nemzetként elhívta kiválasztotta a fiának a beszédének engedelmeskedő embereket,függetlenül attól,hogy azok a  testi Izraelből származtak 12-en és még ott több ezren ugye 3000,és 5000.

Tehát jó pár ezren kiléptek a babiloni ál-júdaizmusból,és lettek az állampolgárai az Isten által felállított Szellemi Izraelnek,és meglehet látni,hogy ezen a pentecost 50.napon a fejük fölött volt a 12-nek a a lángnyelv,az asszonyoknak és a 120-aknak nem.

Miért?

Sem a 3000-nek,sem az 5000-nek.

Miért?

Azért mert ő róluk semmit sem tudunk,hogy hogyan kerültek kapcsolatba,kien keresztül, ki hívta őket el,hogyan lettek tanítva,semmiféle írásos beszámoló nincs róla írva,ennél fogva Isten nem tekintette őket elhívott tanítványoknak akik speciális feladatra lettek volna kiképezve.

Ez által a esemény által el lettek hívva,ők szemtanúik voltak és így az apostoloknak engedelmeskedve lettek az apostolokon keresztül elhívva.

Ők voltak a próféták és az ő szavukra hallgatva fordultak az Istenhez és kezdődött el az ő képzésük.

Tehát sem a 120,sem Máriának és a velük levő asszonyoknak,sem pedig a 3000-nek,és az 5000-nek nincsen konkrét beszámoló arról,hogy az Isten fia abban az időben megszólította volna őket,személy szerint gyertek,és kiképezte volna őket,és azt mondta volna nekik mind a 12-nek,hogy maradjatok együtt Jeruzsálembe,ne menjetek sehova,várjátok be,én meg kérem az Atyámat,hogy jöjjön el közétek és Ő majd fel ken benneteket majd személyesen elhív és ki fog küldeni,és így is történt.

Megjelentek a tüzes nyelvek a 12-fölött,ők voltak a 12-Szellemi Izrael képviselői mint Mózesnél ott volt a 12.

Így egybegyűlve voltak ők a Szellemi gyülekezet,a Szellemi Szent Sátor,Krisztusnak a teste,és Isten az Ő engedelmességükre, hogy egybegyűltek,erre az engedelmességre Isten ezt az „áldozatot”az Ő tüzével honorálta,és ez mellett ugyanúgy mint Mózesnél ott volt a tűz, megvolt a második jel a nyelveken szólás volt a második jel.

Az egyik Isteni jel volt a másik pedig az embereknek szóló,a kételkedőknek szóló jel volt,mert Pál apostol azt mondja,hogy a nyelveken szólás jelül adatik az Istenben kételkedőknek ez durván úgy fogalmazza az írás a Károli ,hogy: pogányoknak.

Hogy ez mit jelent egész pontosan,nézzük meg a Kornéliusznak az esetét,ugye tudjuk,hogy böjtölő ember volt,Istenfélő ember volt,a maga módján megpróbálta követni ahogy hallotta a zsidóktól,vagy esetleg a korai keresztényektől,hogy mit csinálnak,hogy csinálnak.

Segített a szegényeknek,alamizsnát osztott,ennivalót vett nekik,stb,stb.

Isten elküdte hozzá emlékezésül az Ő angyalát Gabrielt,és Gábriel által utasította Kornéliuszt,hogy menjen el Péterért,hozza ide,és majd ő elmondja mit kell csinálni.

Péternek ebben a látomásban megjelent ez a szituáció,Isten mutatott neki egy leszálló lepedőt,tele állatokkal.

Mondta:Én nem eszek ebből,soha nem ment le semmi tisztátalan.

Isten ezzel a látomással meg akarta értetni vele,hogy a pogányok felé fogsz most szolgálni,és fel kell rúgnod az Ószövetség  törvényeit,hogy nekem engedelmes tudjál lenni.

El kell hagyni az atyai hagyományokat,nemzetiség táblákat,vénasszonyos meséket.

Meg kell tartanod a 10-parancsolatot,de ha engem akarsz követni, akkor erre kell tanítanod az embereket,és ekkor Isten le szólt saját hangján a Péterhez:Menj három ember jön,menj el,én küldtem őket semmit ne kételkedj.

Elment Péter,de hogy gondolta hogy ő neki ebből  baja lesz magával vitt tanúkat.

Elment a Kornéliuszkoz,elmesélték a történetet.

Péter megértette,hogy ezt az embert az Isten el akarja hívni.

Tehát Péter mint próféta oda ment Kornéliuszhoz,elmondta neki az üzenetet,felszólította az üzenettel,hogy na jöhetsz most az Isten országába,részese lehetsz ennek a munkának,üdvösséget,bocsánatot nyerhetsz te és az egész házad népe.

Erre örömest vették az üzenetet,és azt mondja az írás,hogy beárnyékolódtak mindannyian az Isten lelkétől.

A durva szabadkőműves fordítás szerint azt mondja,hogy:Betöltekeztek A Szent szellemmel,vagy megteltek szent lélekkel.

Ha ez Jézusnál nem volt így,Jézusba nem ment bele a szent lélek,és nem szólt nyelveken,akkor ez nyilvánvaló senki másnál nincs így.

Mi történt itt?

Elkezdtek szólni nyelveken,ők sem elhívottak nem voltak,éppen hogy megvoltak szólítva,nem voltak kiképezve mint az apostolok hogy nyelveken szóltak volna,és ennél fogva nem lehetett őket szolgálatba állítani.

Igaz?

Tehát ebből fakadóan megérthetjük azt,hogy itt a nyelveken szólás az ő esetükben egyetlen egy alkalommal hogy ők nyelveken szóltak, az elhívás pillanatában ők nem voltak tanítványok,még nem voltak kiképezve és ennél fogva nem lehettek elküldve Istentől kijelölve a szolgálatra.

Itt  az ő nyelveken szólásuk volt  a jel amiről Pál apostol beszélt.

Ugyanis mi történt,

Pétert fölhívták a vének,ugye az apostolok,tehát az eklésziának a szellemi vezetői fölhívták Jeruzsálembe gyere csak,hallottuk hogy itt valami furcsa dolog van,elmentél zsidó létedre pogányok közé,hát nem szép dolog,hogyan akarod majd a zsidókat tanítani a zsidóságra,a zsidó erényekre,hogy ha te zsidó létedre pogányként viselkedsz?

És akkor annyit mondott Péter,kedves barátaim,itt egy nagyon érdekes dologgal állunk szemben,ugyanis én láttam a jelet.

Milyen jelet láttál?

Ugyanazt a jelet,amit mi mellénk adott az Isten,a tüzes lángnyelvek mellé a nyelveken szólást.

És ekkor megértették a vének Jeruzsálemben,hogy jelként adatott,hogy Isten bevette a pogányokat az Ő tervébe,üdvözíteni akarja,megakarja menteni,ki akarja terjeszteni az emberiség megmentésére szóló tervét,ki akarja terjeszteni a világ összes nemzetére minden kontinensen minden nemzetben,nyelvben,ágazatban,mindenütt.

Erre,és a pentecost 50.alkalommal ebből a két lábon álló hamis teológiából létrehozták a világ mozgalmat,mindenki mindenütt betöltekezik,mindenki mindenütt nyelveken szól.

Én erre csak azt mondom,hogy ugye nagy az ellenállás, és kárhoztatás,hogy mi erről beszélve egy Istentagadó,Istenkáromló,Szentlélek káromlók vagyunk,és minden egyéb.

Erre csak azt tudom mondani,hogy a nagy nyomorúság idejében ki fog derülni,hogy van-e szükségetek szent szellem betöltekezésre,ki fog derülni,hogy hasznát fogjátok e venni,mert hogy ha bekövetkezik a nagy nyomorúság és Isten ezen keresztül nem fog tudni megvédeni benneteket,nem fog tudni álmot,látomást,angyalt küldeni hozzátok ezért az engedetlenségért mert ebben az okkultizmusban vagytok,el fogtok veszni,és az elragadtatáskor nem lesztek föltámasztva az örök életre,hanem várni fogtok 1000-évet az utolsó ítéletre.

Ez nagyon nagyon nagy tét,gondoljátok át!

A másik pedig,sem az 1800-évben a pünkösd napját megelőző pentecost-ot követően nincsen feljegyzés,semmiféle feljegyzés,főleg nem bibliai feljegyzés nem apostoloktól,nem Isten embereitől származó feljegyzés az 1800-évben.

Nincsen az 5000-ről,a 3000-ről,beszámoló hogy ők szóltak volna nyelveken,és betöltekeztek volna mindannyian,ugyanis az Istennel mint Szent Lélekkel való beárnyékolódás,ugye azt mondta Máriának hogy kérdezte Mária,hogy hát hogyan lehet ez hogy nekem gyerekem lesz,hát én nem ismertem férfit,és akkor ezt mondta neki az angyal,hogy a magasságosnak az ereje fog téged beárnyékozni.

És ugyanez történt Joshuával mikor merítő János alámerítette,látomásban alá szállt a galamb a feje fölött volt,és ettől kezdve lett Ő fölavatva személyesen Istentől,hogy Ő Istentől elhívott elohim,aki a Szellemi Izraelnek a megalapítására fog kinevezni,és elhívni,felkészíteni,ki tanítani és munkába állítani azzal,hogy ő megáldozza főpapként a saját maga életét.

Tehát ez a Szent Lélekkel való beárnyékolódás,ezt eldeformálták és azért hogy senki ne vegye észre a Szellemi Izrael születését,ne lássák a Szellemi Izraelt a történelemben,a kereszténység történelmében,hanem helyette elfogadjanak egy mű Izraelt,egy testi Izraelt akik ráadásul nem is Sémnek a vonalából származnak,ráadásul nem is teljesítik be azokat a kritériumokat ami az Isten mint tőle rendelt Izraelnek, testi Izraelnek működésként adott alapelvül,hogy meg legyen a 12-törzs,épen legyen a templom benne legyen minden berendezési tárgy,és legyen meg a főpapság,papság akik korrumpálatlanul végzik a szolgálatot.

Ha ez jelen lenne a jelenlegi Izraelben,akkor azt mondhatnánk,hogy tényleg a próféciák teljesedtek be,ha megnézzük ahogy ezt említettem az előző hanganyagban ha összevetjük ezzel a mai Izraellel,a Jáfeti Ashkenazi Izraellel összevetjük Istennek a beszédét,minden alkalommal megnézhetitek saját szemetekkel kell hogy meggyőződjetek róla,minden fogságba vitetéskor velük volt egy próféta.

Előre megjelentette a próféta,hogy baj közeleg,az engedetlenség miatt rabságba fogunk menni.

Elvitték őket fogságba,néhány évig ott éltek,sanyarogtak,Istenhez könyörögtek,böjtöltek napokig,3 napig nem ettek,nem ittak.

Isten elfogadta az ő könyörgésüket,és az uralkodót arra indította,hogy küldje vissza őket Izrael földjére.

Ekkor egy olyan helyre mentek vissza minden alkalommal ahol állt a templom,és ahogy mentek a király vissza adta nekik a ládát és minden kegytárgyat,minden áldozat bemutatási tárgyat, a szövetségnek az emlék eszközeit,és velük ment a próféta.

Ha megnézzük a 48-as eseményt mindenkinek,akármennyire hajmeresztő amiről beszélek,és akkor fogjátok megérteni ha rugalmasság van bennetek,és Isten iránti alkalmasság,hogy le teszitek az előítéletet,le teszitek a dogmákat,az eddig fölvett ismereteket,és magát az Istennek a beszédét, az információt szembe állítjátok azzal amit eddig hittetek és eltanultatok a Jezsuita képzés szabadkőműves vezetőitektől a híresebb magasabb vezetőktől.

Ugyanis,ha megnézzük ma,a mai Ashkenaz Izraelnek,Jáfeti Izraelnek mint testi Izraelnek az egybegyűjtését,előbb lett ország minthogy meg lett volna a templomuk és az arany ládájuk a frigy láda,nem rendelkeznek prófétával,minden vezetőjük szabadkőműves,és azon mesterkednek hogy az országuk ártatlan állampolgáraikat bele döntsék egy 3.világháborúba,vagy ki eszközöljenek ezen az Ashkenaz Izraelen keresztül ki eszközöljenek,kirobbantsanak egy 3.világháborút,amiben a 3 monoteistának álcázott világvallás a Mohamedán,a Kereszténység,és a Júdaizmus kipusztítja egymást.

Ha megnézzük nem az történt,hogy egy nemzet vitte el őket,hanem szét lettek szórva minden nemzetek közé.

Nincs meg a 12-törzs,akik ott élnek Izraelben nem tudják elmondani,hogy mi 12000-ren mi a Júda törzséből vagyunk,mi az Áser,mi a Manassé,mi az ennek és annak a törzséből vagyunk.

Nem tudják elmondani magukról,nincs meg.

Nincsen templomuk,ennél fogva az ő országuk Isten szemszögéből,ez nem az én szemszögemből nézve,mert engem nem érdekel,hogy ők léteznek,és hogy államként funkcionálnak.

Nekem mindegy,hogy Magyarokról van szó,vagy Izraeliekről van szó,vagy Olaszokról,vagy Amerikaiakról van szó,vagy Németekről.

Teljesen mindegy,nekem teljesen mindegy,hogy romákról van szó vagy kínaiakról.

Semmiféle faji előítélet, és faji megrögzöttség nincs bennem.

Tehát ugyanúgy az én szememben minden nemzet egyenlő,ugyanúgy minden nemzet pogány ma.

Minden nemzetbe vannak jó emberek,vannak rossz emberek,vannak bűnözők,vannak erkölcsös emberek.

Az utóbbi 10-évem során dolgoztam többször,volt szerencsém dolgozni igazi Sémitai zsidóknak,volt szerencsém dolgozni Ashkenaztól való Jáfeti zsidóknak.

Mindegyik csoportban találtam becsületes,normális Istenfélő embereket,mind a két csoportban találtam olyat, aki elvégeztem a munkámat és nem fizettek ki.

E miatt nem gyűlölöm őket,megtörtént,ha ők úgy érzik ettől meggazdagodtak és nem látják,hogy nagy bajt csináltak maguknak Istennel szemben,éljenek így.

Én  nem kívánom sem a halálukat,nem kívánom az elpusztításukat.

Azért imádkozom a csoportunkban minden egyes alkalommal amikor csak tudunk,hogy mindkét csoportból  akár Jáfeti Ashkenaz,akár igazi Sémitai Júdaista vagy akár a Szellemi Izraelnek az állampolgára mindannyian üdvösséget nyerjenek minél többen amennyit csak az Úr Isten megtud menteni és beszélni tud az emberek elméjével és szívével,minél többet mentsen ki ebből a a 3.világháborúból ami előtt állunk.

És ezt szeretném ha megértenétek,hogy mi is történt itt valójában a pentecost napján,hogy erre ráépítették a mindenütt betöltekezős,ha kell hanem nyelveken szólós engedetlenségnek az Antikrisztusi tanát.

Meg kell jegyezni,hogy a Szellemi Izraelben ott van a sátor,ott van a templom,tehát maga a Krisztus teste,akik egybegyűlnek,azt mondja,hogy ti mindannyian vagytok együtt a templom,és nem egyenként sok kicsi templom az indiai valláshoz hasonlóan,mert az Isten országában csak egy templom van,és az a nép az a csoport,az,az embercsoport képezi az Isten országát,akik engedelmeskednek az Ő beszédének és az Ő fiának az elmondott szavainak.

Ebben a Szellemi Izraelben,ebben a Szellemi Jeruzsálemben is csak egy templom lehet,akár ahogyan volt az Ószövetségben a testi Izraelben.

Az egész országban egy templom volt,oda mentek föl minden évben 3-szór tiszteletet tenni a férfiak,és meg kell hogy lássátok,hogy az 1000-éves béke birodalomban a Krisztus uralkodásakor mint király,tehát ott válik valóra a prófécia,hogy Ő vasvesszővel legeltet,Ő a királyok ura,és uraknak ura.

Ebben az időben 3-szor kell fölmenniük az Isten fia elé,a Krisztus királyhoz,a Messiás királyhoz,a sátoros ünnepekkor is,és tiszteletet kell nekik tenniük az Isten fia előtt.

Tehát ami megvan az Ószövetségben az meg van az Újszövetségben,ami meg van az Újszövetségben azt vissza kell tudni keresni,és bemutatni az Ószövetségben.

Tudunk e mutatni az Ószövetségből szent szellem betöltekezést,nyelveken szólást ha kell hanem,mindenütt hablatyolást.

Aki ezt nekem betudja mutatni,egy egész havi keresetemet fogom odaadni neki,elküldeni,azért mert annyira biztos vagyok benne,hogy nem fogja tudni senki bebizonyítani,mint ahogyan az írás bebizonyítja azt,ahogy volt az Ószövetségben 12-törzs,és törzsfő,ahogy volt a sátor,ahogy volt az áldozat bemutatás és erre tűz jött,úgy az Újszövetségben ott van a sátor az Isten temploma a Szellemi Krisztus teste,az Isten országának az állampolgárai akik építő kövek és használati eszközök ebben a templomban,ott van a 12-törzsfő,és ott volt a tűz.

A másodlagos megerősítő jel mint Mózesnél,hogy poklos volt a keze és utána éppé lett,ez nyelveken szólás formájában jelentkezett,adta meg Isten azért mert ha az apostolok a kezüket kihúzták volna mint Mózes és megmutatták volna az éppé lett kezet,azt a zsidók értették volna az Ószövetségre vissza emlékezve,vagyis hát a Mózesi iratokra emlékezve,meg Ábrahámnál meg korábban,viszont a környező népek nemzetek fiai nem értettek volna belőle egy szót sem.

Ezért Istennek egy másik dolgot kellett használnia amit Bábelnél összezavart,azt még egyszer alkalmazta Isten,csak most itt pozitív formában,azáltal,hogy kimentek az emberek közé,és az emberek a saját nyelvükön értették meg amit beszélnek hozzájuk és hirdették mindenkinek a saját nyelvén az ő nyelvükön az Isten fenséges,dicsőséges dolgait Krisztusban való üdvösséget minden pogány nemzetek számára,és mért történt ez?

Tehát nézzétek meg,hogy ők föl lettek avatva és egyből ki lettek küldve,ki lettek küldve az utcára,azok a népek voltak ott akiket be telepített az asszír király amikor Jeroboámot elhurcolta és onnét be telepített más nemzeteket az Izrael területére.

Ezek az emberek a kereskedő útjaikon elmentek oda kereskedni Izraelből ahol később Pál járt.

Ezek az emberek mikor haza mentek az országaikba,elmentek a kereskedő útjaikon más országokba,elmesélték hogy láttak 12-embert akik látszatra ilyen őrültek voltak de a saját nyelvükön beszéltek pedig azok galilelaiak voltak,és mi mindannyian a saját nyelvünkön értettük azt.

Valami Jézusról beszéltek hogy meghalt,de ugyan föltámasztotta az Isten,és ezért mindenki aki az Ő nyomdokaiba lép annak Isten megbocsát,és örök életet fog adni.

Ezt elmondták az emberek odahaza.

Ezek után Isten kiválasztotta Pált,azt mondta leverem lábamról a port ellenetek bizonyságul,eljöttem hozzátok,nem hallgattok rám,megyek a pogányokhoz Isten így rendelkezett.

Pál elment mindenhova ahova Isten rendelte,érdekes módon oda ment azokba az országokba ahova a kereskedők akik a pentecostnál tapasztalták az apostoloknak a különféle nyelveken való beszámolóját a feltámadott Krisztusról és az üdvösség lehetőségéről minden pogány nemzeteknek.

Mikor Pál oda ment akkor ők már fel voltak készítve az elméjükben és az értelmükben hogy amit hallottak,tudták,hogy az a felhívás az Istentől,ugyanaz a felhívás mint amivel a merítő Jánost elküldte Jézus előtt az Atya.

Ugye azt mondja Jánosról: volt egy Istentől küldött ember akinek neve János.

Jött út készítőül hogy megkészítse az utat az emberek szívéhez.

Igaz?

Ugyanez történt meg, tehát minden bizonyítható az Újszövetségben.

Ami az Újszövetségben megtörtént azt mind bemutatható és be is kell 2-vagy 3- bizonyságon keresztül be kell mutatni az Ószövetségből,és ezt azt hiszem,hogy a Szellemi Jeruzsálem születéséről,fölemeléséről,működtetéséről szóló beszámoló amiről szól,valójában,az Apostolok 2.része,amiről Joel is szólt.

Ezt félre torzították,hogy senki ne jöjjön rá,amikor működésbe tesznek egy testi Izraelt akik nem kértek bocsánatot az Istentől,nem király hurcolta el őket,nem volt náluk próféta,nem hozták magukkal haza az épen álló templomba a frigy ládát,és a Szent kenyerek asztalát, ez semmi nem volt jelen,ezért nem látja senki sem a Szellemi Jeruzsálemet,és nem értik,hogy mekkora Isten káromlás és Isten ellenségévé lesznek mindazok akik ebben részt vesznek.

És e miatt el fognak veszni a nagy nyomorúság idejében mert pártfogói voltak egy olyan eszmének aminek az eredetéről nem tudtak.

Ennyit szerettem volna mondani,és még záró szóként,látjuk,hogy a testi Izrael az engedetlenség miatt Isten kitette az Ő tervéből,tehát azt mondtam az olajfa nem a testi Izraelnek a szimbóluma,hanem Isten megmentési tervének,minden nemzetet beleértve a zsidóságot,az Ashkenazi zsidóságot, és minden pogány nemzetet beleértve.

Tehát Istennek a terve amely megmentéséül szolgál minden nemzet üdvözítésére ennek a szimbóluma az olajfa.

Az olaj pedig magának a test nélküli Istennek,amely az olaj bogyóból származik amit kipréselnek az-az olaj ami mindenhova minden résen beszivárog és nem párolog el mint a víz,mindenre hatni tud,mindenütt jelen van,ennek a szimbóluma az olaj.

És ezért kellett a prófétáknak az olajos szelencéből meg kenni az Istentől választott embert,hogy ezzel Isten azt jelentette ki,akinél az olaj,vagy a tűznek a szimbóluma az az Istentől választott ember az Ő megmentési tervének a végrehajtására.

Ehhez kiválasztotta a testi Izraelt és sajnos,sajnos,nagy kudarcot vallottak,és az egyszerű emberek megitták ennek a levét,a vezetőiknek az álnokságának.

Viszont ezzel szemben lehet látni, hogy a Szellemi Izraelt Isten Isten fia maga szerezte,tehát hogy ha Isten fia tökéletes templomként egyszerre és mindenkorra tökéletessé tette mindazokat az engedelmesség miatt az Atya előtt,akkor ha ezt Ő alapította és Ő hozta létre a saját élete árán,és Ő ezzel győzedelmeskedett,akkor meg van a bizonyságunk arra és a bátorító buzdító üzenet arra,hogy mind az aki ehhez a Szellemi Izraelhez fog tartozni a nagy nyomorúság idején,azokat Isten meg fogja tartani,és nem úgy végzi mint a testi Izrael.

De ehhez 3 dologra van szükség:

Az elhívásra,az elhívásban való felkészítésre,és az azt követő Istentől való kiküldésre.

Ezt nem lehet emberek keze által csinált, machinált látszat Izraelbe beültetni,e miatt nem is fog sajnos ez megmaradni.

Köszönöm,hogy meghallgattatok,remélem hogy ismét nagyon fontos,nagy horderejű dolgokat tárhattam elétek.

Ez nem az én dicséretem,nem az én ügyességemnek köszönhető,kizárólag annyi az egész, hogy nagyon szeretem az Isten beszédét,és fájdalommal nézem embertársaimnak a félrevezetettségét,ahogyan bele csalják őket ebbe a 3.templom építésbe ami a pusztító utálatosság, és e miatt el fognak nagyon sokan kárhozni.

Köszönöm,hogy meghallgattatok.