- A szellemi paráznaságról

A szellemi paráznaságról

 

 

Kérdező: Épp a napokba gondolkoztam ezen pont,hogy ez a szent háromság dolog,hogy miért ragaszkodnak ennyire,miért ez a legfontosabb alapdogmájuk,mert ha ez az alap gyökér úgymond ki van tépve a földből,akkor már az ágai is elszáradnának.

Tehát a szent háromság az alap és ehhez kapcsolódik tényleg a harmadik személy,a szent szellem azzal be kell töltekezni,meg akkor a szellem az egy külön valaki és akkor mi vagyunk a testünk a szent szellem temploma,a test lélek szellem felépítés,a nyelveken szólás,mert ha bennünk van a szent szellem akkor nyelveken szólunk kibeszél belőlünk ugye,meg akkor nem követünk el bűnt ha bennünk van.

Tehát hogy tényleg összefügg mindennel és ezért védik ennyire,ezért van jelen a kereszténységben mindenhol,mert összekapcsolódik a többivel és ha ezt az alapot valaki leleplezné és az emberek megértenék,hogy ez miért nem igaz akkor vele együtt az összes többi is dőlne.

Nagyon durva.

Látszólag,hogy nem kell azt érteni,nem baj ha nem érted,fogadd el nem  érdekes,ez a kamu van mögötte,mert pont ahogy beszéltük,hogy Isten a logikának meg az értelemnek a rendnek az Istene nem az értelmetlenségnek meg a zagyvaságnak.

 

RHR: Meg akkor is hogyha van olyan dolog ami emberi logikán,mert Isten azt akarja,hogy szakadjunk el az emberi logikától és alakuljon át az ember gondolkodás módja,tehát az emberi logika alakuljon át az isteni logikára az isteni gondolkodásmódra.

Értitek?

Tehát az Isten szintről-szintre,mélységről-mélységre viszi a Vele azonosulni,együtt gondolkodni akaróknak a gondolkodásmódját.

Például,ami egy évvel ezelőtt érthetetlen volt számunkra azt később Isten megértette velünk,mert felnőttünk arra a logikai szintre az Ő gondolkodásában,hogy az Ő gondolkodásán keresztül meg tudtuk érteni az Ő kijelentését.

Amikor azt mondják,hogy az Isten gondolkodásmódja magasabb meg nem az emberé,meg tudjátok van ez a s akkor ezzel elintézik,rásütik az emberre,hogy mi hülyék vagyunk,nem tudunk dolgokat megérteni,mert végletes az agyunk,a gondolkodásunk.

De ez nem igaz,mert az agyunknak a kapacitása,a felfogó képességünk ahogyan növünk az Isten ismeretben vele együtt tágul a gondolkodásmódunk is a látásunk,a világ nézetünk,értitek?

S amit ma nem értünk azt majd egyszer máskor megértjük.

 

Kérdező:Igen de,hogy úgy,igen ez is jó persze,de hogy az a része is hazugság,hogy csak mindenféle egyetemet végzett papok érthetik az egészet,hogy a legegyszerűbb embernek is érthető.

Tehát ha azt veszed ez az ördögi benne,hogy ezeket az iskolarendszereket az emberi gondolkodásmód alapján fejlesztik.és minél messzebbre mennek az emberi gondolkodásban és az újabb logikai elméleteken ezt ugye egyszerű emberek nem értik meg sok évet kell tanulni,hogy az ember minél magasabbra nőjön a az ördögi gondolkodásmódban.

S ezért elveszi az embernek az életét.

Tehát amikor az ember eljut a végére és megérti,hogy te jó ég egész életemen keresztül Lucifer tanait tanultam s azt hittem,hogy ezek a tanok ismeretek segítenek,hogy boldoguljak a világba és megérti az ember,hogy ezt a világot Isten elpusztítja,lerontja az egészet,hogy felesleges kerékgörgetés volt az egész élete,mert a végén amikor megérti az egészet rájön,hogy eljött az ideje,hogy Isten lepusztítsa ezt a világot.

Tehát az egész életét a pusztulásra váró világnak a megismerésébe fektette be,ahelyett,hogy az eljövendő világ,az Istennek az országának a megismerésébe,ami most még láthatatlan,de később láthatóvá fog válni.

Ahogy ez letűnik ez a látható világ a helyét felváltja a most még láthatatlan Istennek a világa.

És azok lesznek a nyertesei ennek a nem is tudom hogyan lehetne nevezni ezt,tulajdonképpen az ember életének a befektetése ez és aki a múlandó világba fekteti az életét az vele együtt elmúlik,kárt vall,kárhozatot vall,ítéletre fog a végén menni a végén ráadásul.

Aki viszont az eljövendő világba fekteti az ismeretét és az életét az energiáját az jó befektetés és meg fog térülni sokszorosan és amikor ez a látható világ elmúlik a helyét felváltja most láthatatlan világ s azok lesznek a nyertesei ennek a felkészülésnek akik a láthatatlan világot várják,hogy láthatóvá váljék számukra,hogy bekerüljenek az Isten országába.

Mindkettőnek sokat kell tanulni csak a végkimenetel nem mindegy,mert az egyiknek a vége,hogy meghal az ember sőt kárhozatra is jut a másik pedig az,hogy ez teljesen értelmetlen,mert Isten megmondta,hogy ezt le fogja rombolni ezt a látható világot minden darab téglájával együtt.

Semmi nem maradhat ebben a világban,amikor Isten tűzzel megborotválja ezt a földet és helyreállítja nem maradhat semmi,ami emlékeztet ennek az új világrendnek a formájára,semmi nem maradhat meg.

Mert ugye akkor ezek az emlékkövek gondolatba ejthetik azokat az embereket akik majd az eljövendő korszakban az Isten korszakában fognak létezni ugye megtalálnék ezeket az úgymond régészeti leleteket,ami ebből a korból a mi korunkból van és majd ezer év múlva történelem lesz,ezt Isten nem fogja megengedni,hogy ebből emlékeztető legyen.

Pontosan ezért pusztította le Isten a templomot is a rómaiak által,hogy bejelentse hogy ez nem kívánatos korszak ez nem jöhet vissza,senki nem próbálja meg visszahozni,mert az Istennel kerül szembe,Isten kezébe fog esni.

 

Kérdező:És ezt a Sátán is tudja,hogy mennyire utálatos Isten előtt azért is nyomatja annyira gondolom.

 

RHR:Persze,azért agymossa be az embereket és azért hozta létre a kereszténységet,mert a kereszténység legtöbb vállfaja nem érti azt,hogy van sínai szövetség,ami nemzettel köttetett és van egy sion hegyi szövetség,ami egy másfajta ember csoporttal köttetett,akik szereteten keresztül és odaadással szeretik a Megváltót,tehát engedelmesek Neki és azoknak meg így köttetett és a kettőt nem szabad összekeverni.

S az ördög pont ezt használja ki még ezzel is a kereszténységen belül kárhoztatja az embereket,hogy a sion hegyi szövetség idején az eklézsia korszakban visszahozza a törvény korszakot és ezzel megtapostatja az emberekkel a Krisztusnak a szent életét.

Nem,nem az nem volt jó az Ő szent élete az nem volt elég váltság,vissza kell mennünk a tehenekhez,birkákhoz s galamb áldozathoz,mert azoknak az élete az tökéletesebb áldozat,főleg hogyha már két fillérért meg lehetett venni.

Már azzal is Isten azt mutatta ki ha meg lehet ilyen olcsón venni semmiképpen se lehet tökéletesebb,mint az Ő fiának a drága élete,amit feláldozott értünk.

Azért mondta Joshua mit aggódtok,nézzétek a madarakat nem szántanak nem aratnak nem vetnek,mégis eltartja őket Isten pedig azokat meg lehet venni két fillérért,ilyen kicsi összegért meg lehet venni.

Ezért volt a galamb a szegényeknek az áldozat lehetősége,de ezzel is Isten azt akarta bemutatni,hogy az csak azért hasonlított rá,mert a galamb ugye nem vérengző és amikor megölték a galambot és kifolyatták a vérét akkor ebben a folyamatban a galamb nem állt ellen,nem védtem meg magát,nem tudta kiszabadítani magát abból,hogy megölték.

S ugyanígy a Messiás is amikor öldökölték nem tett semmit se,pedig megtehette volna,hogy megmentse az életét.

S ez a nagy titok a kereszténységben,az ördög  ezt bagatellizálja el akárhova mentek a kereszténységben megidézett verseknek a 75%a az ószövetségből jön.

 

Kérdező:Azt a halál büntetést is a Németh Sándor azzal hozza összefüggésbe ott a Mózesnél valamelyik igét hozza fel igen,hogy az érvénybe van.

 

Németh Sándor: „Hogy a szándékos gyilkosság esetében,Isten nem gyilkosságnak mondja a büntetést hanem igazságszolgáltatásnak,akinél pont szándékosan a Noéval kötött szövetségben Isten azt mondja,hogy annak ember keze által ontassék ki a vére.

Ezért van a szivárvány nagyon sokszor gyönyörűen láthatóan az égben,hogy erről az ember emlékezzen meg,hogy az egy nagyon fontos része mondanivalója az ószövetségnek,tehát ez még érvényben van.”

 

RHR:Jah csak a Németh Sándor nem érti azt,hogy azáltal,hogy nem akarja másokkal megértetni,hogy valójában arról van szó,hogy az eklézsia korszakkal együtt párhuzamosan,árnyaltan,a pogányok idejéről is beszélünk.

Tehát az Isten nélkül élő embereknek is a korszaka van ezzel együtt,meg a maradéknak a korszaka is.

Tehát három korszak fut együtt,ami meg lett jövendölve.

Meg lett jövendölve a szellemi izraelnek az összeszedetése,ami minden egyes napon tart egészen az utolsó csapás előttig és vele együtt a maradék zsidóság,akik felhagynak az áljudaizmussal őnekik is az idejük van,a fölvétetésre,hogy bekerüljenek az eklézsiába meg az Isten nélkül való nemzetek és népek és embernek nyelvnek a fölvétetése.

Tehát ez a három együtt fut.

 

Kérdező:Miért három?

 

RHR:Hát mert meg van jövendölve Pál apostolon keresztül,hogy amíg a pogányok teljessége bemegyen,a pogányok teljessége akkor megy be,amikor az utolsó csapás előtt elviszi Isten az eklézsiát.

Tehát az eklézsia korszak foglalja magába a két juhnyájnak az összeszedését.

Az eklézsia korszakban élünk,de a pogányok teljességének a bemenetelének az idejében is élünk meg ugyanakkor a maradék fölvitetése is.

Ha Ábrahám magjának a száma annyi lenne,mint a tenger partján a homokszemek,akkor is csak a maradék tér vissza és ezek pedig azok elfogadják Joshuát és Őáltala élnek,fölhagynak babonás hagyományokkal és így tulajdonképpen pogánnyá válnak,mert Pál azt mondja,hogy ha a Te körülmetélésed nem tartod meg,akkor körülmetéletlenséggé válsz,mert azok a zsidók,akik körülmetélkednek,de nem tartják meg az Istennek a parancsolatait pogánnyá válnak Isten szemében.

Mert ugye azt mondja a Pál,hogy ha vannak esetleg a zsidók között olyan akik a családjukra nem viselnek gondot,azt mondja rosszabb lesz az istentelennél igaz?

Tehát ha nem tartja meg az Istentől való parancsolatot,hogy szeresd az Istenedet minden erődből és mellette pedig szeresd ugyanúgy a Te feleséged,családod,stb.

Ha nem tartja meg ezt egy körülmetélkedett zsidó,akkor körülmetéletlenné vált Isten szemébe.

Tehát ezért mondja Pál,hogy ilyen tekintetben a körülmetélkedés semmi meg a körülmetéletlenség is semmi.

Mert ha Te körülmetéletlen vagy,tehát Isten nélkül élő ember vagy és elkezdesz élni Istennek a vezetése szerint,amit az Ő fián keresztül adott ezeket az ismereteket,engedelmességbe,akkor szellemi körülmetélté váltál,anélkül,hogy a férfi tagod körülmetélték volna,tehát nem a férfi tagod lett körülmetélve,hanem az akarat.

Az embernek az akarata,hogy alárendeli Isten nélkül élő emberként alárendeli az életét,az akaratát az Isten akaratának,azonosul vele és ezért mondja az írás,hogy aki Istennel egyesül az egy lelkületű Vele.

Úgy mondja a Károli,hogy aki Istennel egyesül az egy lélek,mert az Isten lélek és aki Istennel egyesül az egy lélek Ővele.

Tehát ezért mondja,azért mondja Pál hozza összefüggésbe a paráználkodással és a parázna nővel való közösüléssel,mert a paráznaság az rossz természet,az ördög természete,ha valaki közösül egy Isten nélküli nővel egy parázna nővel akkor ő maga is parázna természetű lesz,tehát az ördögnek a természetében élő emberré válik.

De hogyha valaki nem paráznával egyesül hanem az Istennel egyesül,az akaratát az Isten akaratával egyesíti és eszerint él,tehát így szellemi értelemben úgymond közösül vagy egyesül,akkor így Isten természetűvé válik,Isten természetében fog élni s ez örök életet fog eredményezni megbocsátással.

 

Kérdező:Akkor ez a szellemi paráznaságról szól aki a paráznával egyesül ige egyre inkább ugye?

 

RHR:Így van,mert a paráznaság az törvényszegés,tehát minden törvénytelenség és igazságtalanság és minden igazságtalanság bűn és minden bűn engedetlenségből fakad,tehát ezért a paráználkodás is valaki megrontja a kapcsolatát a feleségével,férjével más nő vagy férfi miatt az paráznává válik tehát az ördög természetében kezdett el élni.

Tehát így ez miatt,amit az a parázna asszony vagy férfi fog kapni büntetést az engedetlensége miatt és a bűne miatt ugyanabban a büntetésben részesedik aki vele paráználkodott,mert egy testé lesz vele az ember.

Ha viszont valaki Istennel egyesül,mert ugye amikor valaki paráználkodik egy nővel s a nő akar paráználkodni a férfival és a férfi,tehát abban rejlik elsősorban nem fizikailag hanem az akaratukban egy akaratúvá válnak,ugyanazt a bűnt akarják mind a ketten,értitek?

Tehát ebből indul ki,tehát a nőnek vagy a férfinak aki kezdeményezi a paráznaságot a másik aki ezzel egyetért és megcselekszi vele egy szelleművé válnak,egy lelkületűvé válnak és ez a bűn.

A bűnnek a lelkületével értenek egyet és együtt cselekszik meg,ezért mindkettő azonnal ítélet alá viszi önmagát.

Ezzel hozza ellentétbe Pál javasolja azt,hogy ne nőkkel egyesüljetek,rossz akaratú emberekkel,bűnös gondolkodású emberekkel,ne adjátok össze az akaratotokat,mert ez elsősorban szellemi paráznaság és ez miatt büntetés alá viszed az életedet,hanem egyesülj az Istennel,ez az egyesülés azt jelenti,hogy azt akard,amit az Isten akar.

Mert ha azt akarod,amit az Isten akar,akkor az Isten azt akarja,hogy megmenekítsen minél több embert és ha te is ezt akarod akkor először azt akarod,hogy megmentsen az Isten téged.

S ha azt akarod,hogy megmentsen az Isten téged akkor lépéseket fogsz tenni az Ő útmutatása szerint,tehát az Ő természetében kezdesz el élni.

És ez miatt Ő megbocsát és örök életet fog adni.

 

Kérdező:Igen.

Akkor tulajdonképpen azzal a nagy parázna asszonynak a férjévé válik az az illető.

 

RHR:Így van!

Ezért mondja azt a 144 ezerről,hogy nem fertőztették meg magukat asszonyokkal,mert szüzek,mert itt szellemi értelemben beszél arról ugye az előtte lévő sorokban beszél a nagy paráznáról,akinek aranyserleg van a kezébe,ugye minden fertelmességnek az anyja.

Aki vele egy gondolkodásúvá válik,alárendeli az akaratát ennek a nagy paráznának,az szellemi paráznaként vele együtt ítélet alatt van és ez a 144 ezer ez pontosan arról híres az Isten szemébe,hogy ennek a nagy paráznának a lányaival nem értett egyet és nem keveredett össze,nem akarta ugyanazt,mint a nagy paráznának a lányai.

A legjobb példa Heródiás és az ő lánya vagy Heródiás és az ő anyja,ugye?

Táncolt ott a Heródesnek és elbájolta,elbűvölte,tehát ő a parázna anyának volt a parázna lánya.

Heródes így az akaratát alárendelte ennek a két nőnek.

S ugyanez van mikor valaki a kereszténységbe becsatlakozik a kereszténység eszméivel egyetért és azt kezdi gyakorolni,szent szellem betöltekezés,nyelveken szólás és minden egyéb,aki ezt kezdi gyakorolni az a parázna asszonynak a serlegéből ivott megrészegedett,tehát az az asszony részeg a szentek vérétől,akkor az embernek pedig részeg lesz a tanaitól.

És ő is bele fog esni előbb vagy utóbb az eklézsia híveinek a az üldözésébe és megölésébe.

 

Kérdező:Itt az egyesül szónál most megnéztem itt a szómutató szótár azt mondja,hogy ragaszkodik,hű marad valakihez.

 

RHR:Így van!

Elsősorban értelemben,ezért mondja ott a zsoltárokba,hogy boldog ember az aki csúfolódók székébe nem ül,boldog ember az,aki nem jár a gonoszok tanácsán.

Tehát ott is ezt mutatja,ha nem adod magad,azt mondja fiam ne add a  te erszényedet,ne közösködj velük ugye?

Tehát ezért mondja,hogy az akaratod ne legyen egy a gonosztevők akaratával.

Ne add össze a gondolkodásmódod az akaratodat,a vagyonodat,semmidet se add össze a gonosz gondolkodású emberekkel.

Pontosan azért,mert azt mondja Isten,hogy azok ítélet alá esnek,el fognak kárhozni,ha közéjük tartozol,ezért mondja,hogy fussatok ki Babilonból,mert a Babilon a gonosz gondolkodású embereknek a közössége,tulajdonképpen az eklézsiája.

És aki ebbe benne marad,azt mondja,hogy fussatok ki belőle ne legyetek az ő bűneiknek a részesei.

Tehát ebből is látszik,hogy úgy tartozhat bele valaki úgy tartozik a Babilonba,a szellemi Babilonba,amit egy paráznának mondták,azért parázna asszonyként szimbolizálja ezt a Babilont az Isten,mert a Babilon az emberiséget szimbolizálja,nemcsak a katolikus egyházat,az emberiséget gyűjtőnéven nevezi Babilonnak,akik elszakadtak Istentől,az isteni gondolkodástól és paráznává váltak,nem az Isten akarata szerint,nem az Isten gondolkodása szerint élnek,hanem az ördög gondolkodása,sugallatai és tanácsai szerint élnek.

S ez miatt elszakadtak az Istentől,tehát paráznává váltak az emberiségnek a nagyobb hányada és aki ehhez tartozik,ehhez a kolóniához a testi gondolkodású,ördögi gondolkodású ördögi természetű embereknek a világrendszeréhez tartozik és megmarad benne nyilvánvaló,hogy ugyanazokat a bűnöket kell,hogy elkövesse mind szellemi értelemben mind elméleti szinten,mind gyakorlati szinten.

S aki ebben benne marad az részese marad Isten csapásainak,ezért mondja,hogy menjetek ki belőle,hogy ne legyetek az ő bűneinek cselekvői.

Szakasszátok el magatokat tőle,ettől a világrendszertől,a new world ordertől!

Ezt már kezdettől fogva az ördög ezt a birodalmat meg akarta építeni és nemsokára sajnos befejezi.

És ebből ki kell szakadni és ezért lesz az eklézsia a bárány menyasszonya,mert a menyasszony nem az ördögöt válassza a Messiás szerint gondolkodó,a választott menyasszony a Messiás szerint gondolkodik és ezért szereti őt,hozzá ragaszkodik elméletben és gyakorlatban is és nem az emberek által csinált kereszténységhez meg minden ami bele tartozik.

S ezért Isten természetében fognak élni ezek az emberek,nem a Babilon ördögi természetében,emberi természetben,ördögi természetben és amíg azokat sajnos Isten elpusztítja,megveretéssel megítéli Isten ezt a babiloni rendszert,mert ugye ez a babiloni rendszer gondolkodásmódja mindig üldözi az Isten szerint gondolkodókat az Istenhez csatlakozni akarókat az Istennel egyetérteni akarókat.

Annak ellenére,hogy ők meg akarják amazokat menteni ezek pedig meg akarják ölni azokat,akik meg akarják a többieket menteni.

Tehát az ördögi gondolkodás a babiloni gondolkodás azért Isten káromló,szent lélek káromló,mert megbocsáthatatlan a bűne,mert elveszi a lehetőséget az üdvösségtől az egész emberiség számára.

Ezért esküdt ellensége a babiloni gondolkodás,az ördögi gondolkodás,az ördögi természet ezért esküdt ellensége Istennek,mert a gondolkodásmódjával,a tanaival,a nézeteivel,a teológiáival,a filozófiájával,elfedi,elfedezi az emberek gondolkodásmódját attól a felismeréstől,hogy aki abban a filozófiában,teológiában él,Isten természete nélkül él és ezáltal ítélet alá viszi magát s a közösségét és a rendszerét és ez miatt el fognak kárhozni,Isten ítélete alá fognak esni.

Amíg Isten viszont pontosan azon fáradozik,hogy megmentse ezt a megvakított emberi tömeget,tehát ugyanúgy,ahogy az emberek egy személybe elfordítják az embereket Istentől az Isten természetében való éléstől,így szent lélek káromlók,Isten káromlók,mert így ezáltal elveszik a lehetőséget,olyan tanácsot adnak,olyan tanokat ismereteket ami miatt az embert arra ösztönzik,hogy ne az Isten örökéletet adó eszméit vallják és azt gyakorolják,hanem az ördög babiloni eszméit vallják,ami miatt ítélet alá kerülnek és a legvégén pedig még Isten kárhoztatása alá sodorják önmagukat.

Ezért bűn a babilonizmus,babiloni eszme ezért bűn,mert így az ember feladja az egyetlen vissza nem térő lehetőséget,hogy üdvösséget nyerjen.

 

Kérdező:Igen,ez a rész egyébként pont az I. Korintusz 6.nak a végén van,ez az „aki az Úrral egyesül egy lélek Vele”

Itt van a testetek a bennetek lakó szent lélek temploma,annál a résznél van.

S ugye előtte az van,hogy „nem tudjátok,hogy testetek a Krisztus tagja,elszakítsam a Krisztus tagjait és egy parázna tagjává tegyem?

Semmiképp!” még mondja,ezzel indul,mert hogyha valaki az eklézsiában paráznává válik úgymond,behozza a hamis tanokat,akkor az egész testet megfertőzi az egész eklézsiát.

 

RHR:Így van!

Ezért ölte meg Isten szent lélekként,láthatatlan személyként ezért ölte meg azonnal Ananiást és Szafirát,mert ők elszakadtak a gondolkodásmódjukban elszakadtak az életet adó Krisztus gondolkodásmódjától és a viselkedésükkel,gondolkodásmódjukkal megfertőzték volna ezzel a parázna babiloni gondolkodással azt a közösséget,amit Isten az Ő fia élete árán hozott létre,indított meg.

Ezért mondja azt az írás,”ha valaki megrontja a testet az Isten is megrontja azt.

Elsősorban szellemiképpen,ha valaki úgy él és olyan példát mutat,amivel bűnre ösztönzi az eklézsia tagjait,akkor az elszakítja azt a testrészt a Krisztus testétől s paráznaságnak tagjává teszi.

Mindegy,hogy miről beszélünk paráznaság bűnéről vagy bármilyen bűnről a lényeg,hogy kiszakítja az isteni természetben való élésből s az ördög természete alá viszi vissza,hogy azt csinálja abban gondolkodjon azzal a világnézettel éljen és így bűnöket követ el és Isten ítélete alá viszi vissza azt az embert.

Tehát ebből fakad,ezért mondja azt,hogy az ördög ezért volt emberölő kezdettől fogva,mert Isten testeként,mert ugye a család a legkisebb teste Istennek,a Krisztusnak azokról az emberekről beszélve,akik Isten gondolkodásában élnek,Ádám és Éva is Isten szerint gondolkodott,mert az angyalon keresztül arra tanította őket az Isten igaz?

Amíg szót fogadtak addig a korai eklézsia prototípusai voltak szellemi értelemben.

Tehát a cselekedeteik az igazság cselekedetei voltak és így a láthatatlan Istennek a teste voltak ők.

Ahogy szót fogadtak az ördögnek az ördög elszakította őket az Isten testétől s paráznaságnak a tagjaivá tette őket és ezért halt meg az ember,mert ítélet alá került.

 

Kérdező:Emlékszel,amit a Viki mondott az utolsó videójában,hogy az első paráznaságot az éva követte el,hogy a sátánra hallgatott.

 

RHR:Így van,pontosan!

 

Kérdező:Az első paráznaság,mert megcsalta az Istent úgymond.

 

RHR:Így van,igen!Mert ők így ketten  együtt voltak úgymond az Isten menyasszonya.

A akik Tőle születtek és az ördög természetében maradtak így lettek tulajdonképpen a parázna asszonynak a gyermekei.

Tehát parázna asszonyként,babilonként szimbolizálja ezt az embercsoportot az Isten.

 

Kérdező:A sátán menyasszonya.

 

RHR:Így van a sátán menyasszonya,igen.

 

Kérdező:És így még jobban érthető az a vers,amit felhoznak,hogy az eklézsia a köztetek lakozó Isten temploma,amit Istentől kaptatok,ráadásul itt van,hogy Istentől kaptuk a kegyelmet az eklézsiát.

 

RHR:Igen,Isten hozta létre a Fia élete árán hozta létre.

És ezért nem viselkedhetünk benne úgy,ahogy akarunk,mert ez a test nem a miénk,nem mitőlünk függ,ezt Isten találta ki az Ő kegyelme,hogy ez létezik és aki ebbe becsatlakozik annak Isten megbocsát és efölött még örök életet is kap így az a test.

 

Kérdező:Itt van igen,hogy amit Istentől kaptatok és nem a magatoké vagytok,itt van,ki van jelentve.

Áron vétettek meg és dicsőítsétek azért és mindenütt pszóma van egyébként.

 

RHR:Ezért mondja azt,hogy áron vétettek meg az Ő Fiának a szent élete volt az ár,aminek nem lett volna szabad kimúlni,meghalni,mert nem hordozott magában bűnt és igazságtalanságot.

Ez volt az ár,hatalmas ár az Ő szent életűsége volt az ár,hogy ártatlanul kínozták Őt meg,ez egy óriási ár!

Ezért,aki a Krisztus menyasszonyává válik így allegorikusan,nem viselkedhet úgy,ahogy akar,hanem azok szerint az életszabályok szerint kell élnie és követni és megtartani,hogyha azzal az eklézsia testtel együtt üdvözülni akar.

Mert az eklézsia test üdvözülni fog csak az a kérdés,hogy az emberek közül ki fog bele tartozni és ki az,aki kívül fog maradni.

Az egyedüli beletartozási kritérium,hogy Isten természete szerint kell élni.

Tehát ez a fehér ruha,ha az Isten természete szerint él valaki,bűnök nélkül annak Isten nem látja a bűneit ezért látja fehérnek,fehér ruhában.

Aki meg a babiloni természet szerint él annak meg karmazsin színű ruhája van,bíbor karmazsin színnel,mert a bíbor meg a karmazsin az a bűnnek a szimbóluma.

Tehát ezért a parázna asszonyról azt mondja,hogy és ezért tévesen mondják azt,hogy a katolikus egyház az,nem a katolikus egyház csak egy része a babiloni parázna asszony rendszernek,aki elszakadt Istentől és az ördög természetében él.

Ugyanúgy a Hit gyülekezete is meg a pünkösdizmus meg a Jehova tanúi,meg a mormonok meg a bankrendszer meg a politika mind a babiloni asszonyhoz tartozik mind.

A katolikus egyház az csak az egyik legláthatóbb eszköze ennek a babiloni rendszernek.

De például a szabadkőművesség és az illuminátisság ők is ennek a része,de ők viszont nem láthatóak.

 

Kérdező:Érdekes dolgok ezek.

Itt van egy ige,a 18-as vers azt mondja:kerüljétek a paráznaságot minden bűn,amit az ember elkövet testen kívül van,de aki paráználkodik az a saját teste ellen vétkezik.

Itt nyilván akkor a Krisztus testéről beszél,hogy az ellen vétkezel.Ugye?

 

RHR:Igen itt kibukik az a szó,hogy a saját teste ellen.

 

Kérdező:Igen,a saját tulajdona,egyedül,magának.

Tehát benne van a görögben.

 

RHR:Tehát úgy,olyan értelemben van ez hogy,mert amikor paráználkodik valaki,akkor vétett a másiknak a teste ellen is meg vétesz a Krisztus teste ellen,de amikor valaki paráznaságon kívül bűnt követ el,ha például lopsz vagy ha hazudsz akkor nem érintkezel másnak a testével,nem szeplősíted be másnak a testét érted.

Tehát így ilyenkor nem tudom értitek mit akarok mondani?

Ez amikor paráznaságon kívül követsz el bűnt,akkor magad teste ellen vétkezel,mert kárhozatra jutsz érte,viszont,amikor szexuálisan létesítesz kapcsolatot akkor azzal akivel szexuális kapcsolatban állsz,tehát így ebben a közvetlen kontaktusban vétkezel az ő teste ellen is,mert magaddal viszed a kárhozatba.

Mert mondhatnád azt,hogy nem teszed meg,de mégis megteszed.

Tehát minden bűn a testen kívül van a lopás,csalás,hazugság,ölés meg minden,de amikor ágyba bújsz valakivel és szexuálisan egyesül test a testtel,ilyen kapcsolatba kerülsz,akkor a másiknak a teste ellen is együtt vétkeztek,azért mert egy természetté válsz vele a paráznaság elkövetése során.

A többi bűnben viszont nem vagy olyan kontaktusban az emberrel,olyan közeli kontaktusban mint egy közösülés során ugye?

Mert a közösülés tulajdonképpen,valójában az Isten szemszögéből nézve a tökéletes megnyilvánulása az együtt akarásnak.

Ezért a közösülést az emberek között Isten úgy találta ki,hogy az érzelmek,akarat,tulajdonképpen 100osan egyesülsz a másikkal minden tekintetben.

Ugyanúgy gondolkodsz,ugyanazt szereted,amit ő szeret,értitek?

Tehát így a közösülés,most hülyén hangzik bocsánat,de nem tudom máshogy mondani,amikor megtörténik úgymond a behatolás s együtt van a férfi és a nő ez tulajdonképpen egy szimbolikus kép arra,hogy azok a személyek tökéletesen egyetértenek mindenben,egymáséi,tökéletesen szeretik egymást,tehát ez egy kivetített képe annak a szeretetnek,ami van az Isten és az Ő fia között,amilyen végtelenül Ők egymást szeretik,akaratban,gondolkodásmódban,elszántságban,szent életben,emberek iránti megindultságban,tehát mindenben értitek?

Tehát Ők az egymás iránti végtelen szeretetüket az egymásért való cselekvésben fejezik ki,abban,hogy a Fiú meghalt az Atyáért,az Atya szeretetéért,értitek?

Nah most ennek a földi változata,amikor egy nő és egy férfi egyetértenek mindenben,szeretik egymást,szeretik körülöttük az embereket,ugyanúgy gondolkodnak,ugyanaz az isteni gondolkodásmóddal és amikor megtörténik az,hogy szexuálisan közösülnek akkor tökéletes kifejeződéssé az,hogy mi egyek vagyunk Istennel.

És ezért mondja azt,tehát ez egy pozitív szexuális kapcsolat,törvényes Isten előtt,Isten azt akarja,hogy csak azok közösüljenek szexuálisan,akik szeretik egymást,egyetértenek,egymásért küzdenek,egymásért élnek.

Így a szexualitás legitim Isten előtt,viszont ha az emberek csak magáért az érzésért lépnek szexuálisan kapcsolatba,de nem gondolkodnak együtt Isten szerint,nem élnek Isten természetében és nem szeretik az embereket motiválja őket az emberiség megmentése az ami Isten gondolata,ha az emberek így kötnek szexuális kapcsolatot az Isten előtt paráznaságnak számít.

Kérdező:Ez érdekes párhuzam,ez sok mindenre kihat,főleg a házasságra is.

RHR:Persze!

Ezért inti óva Isten az embereket,mondja,hogy:vigyázzatok,mert gonosz társaságok a jó erkölcsöt megrontanak.

Ezért mondja Isten,hogy ha az Isten természetében élő emberekkel vagy ne add össze magad,ne legyél szerves része egy olyan társaságnak,csoportnak,baráti körnek,ahol az emberek Isten természete nélkül élnek,mert előbb utóbb úgy fogsz viselkedni,mint ők.

S ezáltal észre se veszi az ember és ítélet alá vitte vissza az életét.

Hanem legyél közösségbe olyan emberekkel,akik Isten természetében élnek és ha feleséget választasz vagy férjet,akkor csak olyannal egyesülj szexuálisan,aki teljes mértékben az Isten emberi szinten elnyerhető módon az Isten természetében él,minél magasabb szinten.

Mert akkor abból a kapcsolatból csak jó fog származni.

S nyilvánvaló,hogy mivel ez egy belsőséges dolog a szexualitás,aki normális és Isten szerint gondolkodik az nem fekszik le fűvel fával,hanem csak olyan emberrel egyszer az életében,aki Isten természete szerint él.

Ezért mondja Pál apostol,hogy özvegy asszonynak ne neveztessen senki más az eklézsiában,hanem csak az,aki úgy özvegyült meg,hogy egy férj vagy felesége légyen.

Mert az Isten tervében eredetileg az van,hogy az embernek adta a szexualitást,de csak Isten természetében élő emberek,akik tökéletesen egyetértenek,szeretik egymást,egymásért küzdenek egymást segítik az örökéletben való megtartásban az ilyenek egyszer kössenek házasságot és abban élvezzék az Istentől kapott ezt a fajta ajándékot,ekkor legitim az Isten szemében.

Mert nemcsak az érzés miatt csinálják,hanem kifejeződése az,hogy s ezért mondja Pál,hogy a férfi nem ura a saját testének és az asszony nem ura a saját testének,hanem a férj ura az asszony testének az asszony pedig a férj testének,értitek?

Ezért mondja azt,hogy így,ha így gondolkodnak az emberek,hogy én a Tiéd Te az enyém és így kötnek sexuális kapcsolatot,akkor az legitim Isten előtt,az szép dolog Isten szemében.

És maradjanak úgy,ha meghal valamelyik,akkor válhatsz özveggyé,özvegy asszonnyá,hogyha még valaki a halála után is úgymond szereti annyira a volt férjét,hogy hűséges marad hozzá és megtartja magát,tehát nem köt újra házasságot,ez a legszebb az Isten szemében.

De,ha valaki nem bírja megtartóztatni magát,akkor Isten azt mondja Pálon keresztül,hogy ám legyen,menjen férjhez,de csak az Úrban!

Kérdező:Igen tulajdonképpen a zsidók is végig paráználkodtak és megcsalták..

RHR:Ott van olvassátok el az a keresd meg légy szíves a kereső programmal,hogy ott voltál a kereszteződésben szétetted a lábadat,paráználkodtál és ott felsorolja,hogy minden arrajáróval paráználkodtál,mutogattad a szemérmedet és itt a zsidókról beszél,nagyon keményen a zsidókról beszél.

Ott voltál mezítelenül,kifosztva,én szedtelek föl tégedet az út széléről,megtisztítottalak,meggyógyítottalak,felöltöztettelek,szép ékes ruhába járattalak és te mégis ezt csináltad velem.

És ezért mondja,most ugrik be egy másik igevers,máshol másik helyen,de ezzel összefüggésben,hogy:”ott szült téged az anyád a kádeusok földjén”.

A kádeusok azok a babiloniak voltak.

Kérdező:Ezékiel 16ban van az,hogy paráználkodtál Egyiptommal meg Asszíriával,megsokasítottad paráznaságod Kalmárok földjén Kádeában,de még ezzel se teltél be.

RHR:Tehát ott is,nyilvánvalóan arról beszél,nem csak,hogy a gyerekeket összeházasították azokkal a népével,hanem arról is beszél egész pontosan,hogy az ő cselekedeteit eltanultad,az ő vallási elméleteit eltanultad és ezt tanítottad  a gyerekeidnek tovább.

Így éltetek,mint nemzet .

Kérdező:Itt van igen.

Ezékiel 16.15,hogy,előtte mondja,Isten,hogy megmostam vízzel,megfürösztötte szép ruhába felékesítette stb,de elbízád magad szépségedben és paráznává lőn híred szerint elárasztál paráznaságoddal minden melletted menőt kényed kedved szerint.

RHR:Nah hát ott ha ezt valaki felolvassa,akkor megérti,hogy mi Istennek a véleménye a testi zsidóságról.

A testi zsidóság elhagyta az Istent és belecsatlakozott a babilonizmusba,így Sátán lett a férje neki.

Sátánt követte,mint férjét.

Kérdező:Itt van ez a szétvetetted lábadat minden melletted elmenőnek és sokasítottad paráznaságodat,paráználkodtál Egyiptom fiaival,Asszír fiaival.

Ez nagyon kemény.

Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt,hogy az Isten így elvált ettől a néptől és újraházasodik a fián keresztül vagy ez butaság így?

RHR:Hasonló,de nem Isten vált el,hanem hagyta elmenni a parázna asszonyt.

Kérdező:Meghalt a szövetségnek ugye?

RHR:Így van meghalt a szövetségnek a parázna asszony és helyére választott egy megszentelt megtisztított asszonyt feleségnek,menyasszonynak.

Kérdező:És csak az Úrban! J

RHR:Így van!Csak az Úrban,igen!

Kérdező:Tök jó!

RHR:Látjátok mennyire fantasztikusan összepasszol az Istennek az igéje akárhonnan nézed,ószövetség,újszövetség?

Szellemiségét tekintve egy és ugyanaz.

Óriási nem?

Kérdező:Igen,és ez már végeleges lesz ez az igen.

RHR:tehát a templom lerombolásával Isten végleg kifejezte azt,hogy ezt a parázna asszonyt már többet,hiába könyörög nem fogja visszavenni,mert nem jobbultak meg a cselekedetei,minden egyes paráznasága után még rosszabbá vált.

Tehát ezzel Isten arra tanít mondjuk egy férjet vagy feleséget.

Ha a felesége újra és újra a paráznaság bűnébe esik egy idő után,ahogy megsokasodik ez már nem fogadja többet vissza.

Amikor valaki visszaeső bűnöző,ilyen komoly bűnben az már nem találja többet a megbánás helyét,azért mert nem a megbánás jó eszközét választja arra,hogy szakítson azzal a bűnnel,nem tud többet szakítani azzal a bűnnel.

Tehát ebben az esetben Isten azt tanácsolja,hogy ahogy Ő maga is tette nem fogadja már többet vissza,mert tudja,hogy már javíthatatlanul rosszá vált.

Kérdező:Itt is látszik Istennek a mérhetetlen kegyelme,hogy paráználkodtak,meghaltak a szövetségnek és mégis csak ad esélyt nekik.

RHR:Hát hányszor visszafogadta őket,hányszor?

Kérdező:De hogy most is,egyesével még mindig mehetnek vissza,hogy nincs teljesen elvetve a brigád.

RHR:Nincsenek teljesen elvetve azok,akik kijönnek belőle így akármilyen zsidóként,fölhagynak a babilonizmusnak a talmudjával és tórájával,s látod az Isten nélkül élő egész világot sem fogadta vissza Isten,hanem csak azokat,akik kijönnek belőle,tehát ezért nem igaz az,hogy kiárasztom az én szellememet minden testre.

Mert nem árasztotta ki Isten úgymond a szellemét az egész istentelen világra,minden egyes emberre,hanem kizárólag csak az eklézsia tagjaival ismerteti meg az Ő természetét és kizárólag csak az eklézsia tagjaival ápol közvetlen kapcsolatot változatlanul az Atya mikor eljön közéjük és beárnyékolja őket.

Az engedetlen emberek nem kapnak soha semmit Istentől.

Ahogy az engedetlen zsidók nem kaptak kegyelmet az Istentől,úgy az engedetlen Isten nélkül élő,világból jövők sem kapnak semmit az Istentől.

Ezért nem igaz a tömeges gyógyulás a gyülekezetekben,a kereszténység nem az Isten eklézsiája,egyáltalán nem,mert az ördögnek a tanai vannak benne és az ördög természete szerint élnek benne az emberek.

Ezért Isten a gyógyulást közvetlenül a fián keresztül vagy saját Maga csak olyanoknak adta az evangéliumokban meg az ószövetségben és mindenhol,akik a felszólításra,Isten felszólította az engedelmességre az embert bármilyen formába,mindegy hogy mustármagnyi vagy óriási mértékű engedelmességet hajtott végre az ember csak azok kaptak Istentől gyógyulást vagy bármit,helyreállítást,akik szót fogadtak az apostoloknak vagy a Messiásnak vagy magának Istennek vagy az Isten Fiának a beszédének,csak azok kapnak Istentől,senki más nem kap.

Ezért a parázna asszonynak se adott már többet Isten a parázna zsidóságnak,a parázna emberiségnek,hanem egyedül azoknak akik kijönnek a világ minden részéből a babilonizmus minden válfajából legyen az szabadkőművesség,legyen az Hit gyülekezet,legyen az jehova tanúi,legyen az a kereszténység teljes egésze,legyen az talmudos zsidóság,legyen az igazi Mózesos judaizmus a tóra alapján ki kell belőle jönni s a Krisztus természete szerint kell élni,az Ő útmutatása szerint,mert csak azok lesznek felvéve a pogányok teljességéből is és a maradékból is.

Nincs más út,egyedül a Krisztuson élete az egyedüli út.

Ő azt mutatta be,hogy hogyan lehet az Isten természetében élve az Atyával jó kontaktusba kerülni,hogy az Atya gondot viseljen az emberről és aki így az Ő életpéldája szerint él az Ő természetében,azok az emberek bocsánatot nyernek,egyébként senki más.

Tehát ezért Ő az út,az Ő élete,a példamutató életének a lemásolása,követése az egyetlen út ez az életút az egyedüli út,ami Istentől bűnbocsánatot eredményez és a végén pedig örök életet megtartást a mennyországban.

Ezért mondta Krisztus,hogy én vagyok az út,az én életem,ahogy én éltem,ha eszerint élsz ez az egyedüli út az Atyához.

Ha valakin nem látja az Isten,annak az embernek az életén a Krisztusi életet azt Isten nem fogja a maga közelébe engedni,nem fog neki bocsánatot adni és nem fogja a mennyországba bevinni az ő közvetlen közelébe.

Az Ő szent élete az egyedüli út,ennek a szimbóluma a kifolyt vér.

Kérdező:Még az jutott eszembe közbe,hogy a Krisztus mennyasszonyáról beszélnek,de tulajdonképpen ugyanígy mondhatjuk,hogy az Istennek a mennyasszonya is,hiszen a Krisztuson keresztül,mert a Krisztus ugyanaz a lelkület,természet,ugyanaz az akarat.

RHR:Az ószövetségben azért volt ott,hogy az Istennek a mennyasszonya,mert nem volt a Megváltó,nem volt itt a földön,hanem ahogyan Ábrahám elküldte az ő szolgáját,hogy menjen el és hozzon feleséget a fiának Izsáknak ugye elment a szolgálója Ábrahámnak és hozta feleségül Izsáknak a mennyasszonyt,ugyanúgy az Isten az ószövetségbe elküldte az angyalokat,hogy hozzanak Neki úgymond mennyasszonyt.

Hozzanak az Ő fiának mennyasszonyt.

Ez volt a választott mennyasszony az Izrael,de mivel az ördög természetében kezdett el élni Babilonnak meg a környező népeknek már az ördög által megfertőzött népeknek a tudománya szerint élt,ezt eltanulta az Izrael népe,mint ország ezért meg lett vetve,mert ő a mennyasszony megvetette az Istentől való elhívást,hogy a fia mennyasszonya legyen.

S ezért Isten továbbra is,csak most már nem szellemi angyalokat,mint az ószövetségben,hanem fizikai kézzel fogható angyalokat,az apostolokat és a gyülekezet segítőit küldte ki,mint angyalokat,hogy szedjék össze,hozzanak mennyasszonyt az Ő fiának.

Kérdező:Akkor továbbra is a fiának keres csak egy másik mennyasszonyt,mert az első nem vált be.

RHR:Így van!Az első nem vált be,hűtlenné vált.

Tehát abban az időszakban amíg meg kellett volna magát tartóztatni és szentül felékesítenie a hogyan mondja a jelenésekben,a férje számára felékesített mennyasszony.

Tehát az ószövetség idején meg még a régi erkölcsös kultúrában ugye a mennyasszony nem is láthatta a férjet az esküvőig és egész idő alatt a felkészülése folyt a mennyasszonynak,a mennyasszonynak a segítői meg a barátnői,akik ugyanúgy szent szűz asszonyok voltak a házasságra váró mennyasszonyt készítették fel,tehát az Eszternek a könyve az erről szól pontosan,arról szól allegorikusan,hogy milyen tisztulási és felékesítési perióduson ment keresztül Eszter meg a többi feleség,akit választottak a királynak.

Pontosan arról szól jelképesen ahogyan az elhívástól az embert behívja az eklézsiába s ott tisztítja a bűnöktől az apostolokon a tanítókon és a segítőkön és az aktív résztvevőkön keresztül tisztítja az eklézsiát az Isten a fiával való találkozás pillanatában szentül tisztán szeplőtelenül álljon elő az eklézsia,mint mennyasszony a báránynak.

Kérdező:Ezért mondta ott a Dávid is,hogy látom én ott az uramat,az Úr mellett vagy hogy van ott nem?

Már ezért is már az ószövetségben ugyanúgy a Krisztust várták tulajdonképpen.

RHR:Igen,csak addig,akik szót fogadtak Istennek a Mózeson és a tórán keresztül azok tulajdonképpen már az ószövetségben az eklézsia példaképei voltak.

Tehát ők már szellemi zsidóként éltek a testi zsidók között.

Ezért nyertek kegyelmet.

A többiek viszont elpusztultak,mert testi zsidóként megmaradtak sátán mennyasszonyaként.

Kérdező:Mint Ábrahám is.

RHR:Hát ma is gazdagabbak lettünk egy kijelentéssel,mondja Pál is,hogy amikor Isten köztetek van beárnyékol és az Ő jelenlétéből adódnak ezek a dolgok,a jelenlétének a jelei ugye,amit a kereszténységben szellemi ajándékoknak neveznek,azt mondja,hogy ezek mind az Isten jelenlétéből fakadó megnyilvánulások,mind az eklézsia a gyülekezet építésére való.

Ezért nem igaz az,hogy a kereszténységben a nyelveken szólás és a betöltekezés ,az nincsen a gyülekezet építésére az emberek nem épülnek,hanem kárhozatra kerülnek inkább.

Tehát ezért hamis a kereszténységben a Derek Princenek a tanai,a különféle szellemi ajándékok.

Ezek nem szellemi ajándékok,ezek Isten jelenlétét bizonyító dolgok,amik elkezdenek működni az Isten jelenlétekor egy közösségben,minimum egy férj és feleség között,tehát ezért mondja,hogy ketten hárman,mert minimum feltételez egy családot egy férjet és egy feleséget minimum egy gyerekkel.

De ha nem férj és feleség jön össze ha két három asszony jön össze vagy két három férfi jön össze vagy vegyesen többen,ezért mondja,ha engedelmesen összegyűltök a fiam beszédének eleget téve ebben a szellemiségben,akkor én elmegyek közétek,meglátogatlak benneteket és beárnyékollak benneteket és az én jelenlétemben elkezdenek működni az én jelenlétemet bizonyító megnyilvánulások,a lelkek megítélése,tehát valaki bejut a gyülekezetbe és a viselkedéséből látszik,hogy nem Isten természetében él,meg tudják ítélni így ezen keresztül,hogy az ember nem Isten természetében él,felfogása nincs Istenben,tehát nem szabad elfogadni tőle az ő beszédeit ezt hívják ugye a szellemek megítélésének vagy ajándékának,nincs ilyen,hanem a lelkek megítélése van,az ember milyen lelkületben él és,hogy azt hogyan kell kezelni az eklézsián belül,hova tenni.

Aztán a tanítás,például én ezt,amit beszélek soha nem tanultam kijelentésből jött,előtte nem találtam ki,ez is annak a jele,hogy még így is Isten itt van közöttünk engedelmességet tanúsító emberek közé ellátogat,beárnyékol bennünket és egyiknek megnyitja az értelmét,másiknak pedig gondolatokat ad a beárnyékolásban,hogy legyen mit mondani,tanítani.

A tanítás a feddés a vigasztalás,ami ott le van írva a Pál apostol levelében ugye,amit a lélek ajándékainak neveznek csodatévő erők meg gyógyítás ezek nem szellemi ajándékok,mert ez nem marad az embereknél ez akkor lenne ajándék ha az Isten ezt odaadná valakinek,ha bűnös ha nem.

Ezzel van összefüggésben az a hamisítás,hogy kiárasztom az én szellememet minden testre.

Ez nem igaz,mert Isten nem minden testre árassza ki az Ő szellemét,nem áraszt ki Ő semmiféle szellemet,hanem az Ő természetét mutatja be a biblián keresztül és olyan embereken keresztül,akik már gyakorlottak a bibliában való élésben,tehát így megismerteti Isten körökben,nagy tömegben az Ő természetét hogy az emberek előtt ez legyen a példa,erre akarjanak elváltozni.

És akik így élnek azokhoz el fog látogatni az Isten.

Tehát ezt is azért hamisították szellemi ajándékra,mert ezzel is azt akarják sugallni,hogy megváltoztathatatlanok az Istennek az elhívásai,hogyha el voltál hívva mint Saul király akkor azt Isten nem vonja vissza.

Hazugság,mert Isten visszavonta a királyságot Saultól.

Egyetlen bűnöző,gyilkos,hazug,parázna,tolvaj sem ha korábban Istenben élt és Isten működött rajta keresztül egyiket sem használta utána tovább Isten maradandóan úgyhogy még üdvösséget is adott nekik.

Ezért hazugság ez a tanítás,hogy megbánhatatlanok,Isten nem bánja meg,ha valakit elhív.

Tehát nem bánkódik amikor elhívja az embert és az Isten természetében él,sőt örül neki.

Látjátok,amikor Isten azt látta,hogy az ember a lelkiismeret korszakában megvadult,féktelenné vált az ördög természetében,gyilkolászóvá vált,visszafoghatatlanná vált akkor Isten azt mondja az íráson keresztül,hogy látta Isten az embereknek a gonoszságát,hogy az ember minden akarata gonosz és rossz,ezért Isten megbánta,hogy embert teremtett a földre és elhatározta,hogy vízözönnel elpusztítja azokat,akik az ördög  természetében voltak és nem fogadtak szót Noé hívásának.

Látjátok,hogy Isten igenis meg tud bánni dolgokat,megbánta a Saul királyt,hogy elhívta,megbánta,hogy Salamont elhívta,megbánta a királyokat,hogy megengedte,hogy Izrael királyai legyenek ezt mind Isten megbánta.

És ezért bűntette meg őket már akkor,mondta nekik,hogy az Éntőlem kapott szuverenitást,hogy olyan ajándékkal ajándékozta meg az embert,hogy hatalmat kapott önmaga fölött isteni jó belátással,hogy Isten mellett maradjon és örök életet megtartson ilyet teremtett az Isten,erre az ember maga fölé egy uralkodót választ,aki elveszi tőle ezt a hatalmat az embertől,nem gyakorolhatja többet az ember önmaga fölött a hatalmat az ember választotta Sátánt és utána pedig a Sátán szolgáit politikusokat,bankárokat,vallási vezetőket.

Ez a legnagyobb bűne az emberiségnek kollektívan,hogy az Istentől kapott hatalmat és dicsősséget,ami abból ált,hogy olyan döntéseket hozhatott,ami önmaga életére nézve az Istennel való jó kapcsolat és az abból fakadó üdvösség megtartását szolgálhatta.

Ehelyett az ember ezt eldobta magától és maga fölé választott irányítóul Isten természete nélkül élő embereket,akik arra használták föl ezt a kiváltságot,hogy az embereket az ördög hatalma alá szorították és vezették be.

S így elvették az emberiség nagy részétől az üdvösség lehetőségét.

S ezért választotta Isten magának azt a lehetőséget bejön a világba láthatatlan lélekként,személyként test kéz és láb nélkül,hogy annak ellenére,hogy ezt választotta az ember Ő mégis egyenként minden emberrel kommunikálni fog megváltozhatatlanul és megpróbálja tanácsokkal,sugallatokkal beárnyékolni és másokon keresztül rávenni az embert,hogy szabadítsa ki magát ebből a hatalomból,tagadja meg ezt a hatalmat és vegye vissza önmaga fölött a hatalmat az Isten fiában való élés által,hogy önmagán ismét azt a hatalmat gyakorolja,hogy olyan döntéseket hozzon,ami elősegíti az ő üdvösségét,az üdvösség megszerzését bocsánatkérés által és erre Isten bocsánattal válaszol s utána pedig a megszentelődéssel.

Erre pedig Istennek az lesz a válasza,hogy az embert megtartja az örök életben egészen addig míg az ember gyakorolja a Krisztustól kapott hatalmat az önmaga fölötti hatalmat,hogy olyan döntéseket hoz az élete során,amelyek segítik az üdvösség megtartásában.

A mennyei Atyánk legyen Veletek!