- A „szent”-háromság hazugsága

RevealHiddenReality: Erről az ördögi hármasságról ezért fontos így beszélni, mert, hogy ha ez le van leplezve, hogy minden kultúrában három személyt találtak ki hozzá (0:15-től található a videóban) és ez nem is véletlenül, hogy miért, alapvetően sajnos három dolog tudjátok az, ami az emberi kultúrát meghatározza, vagy közösségeket,

Vagy országoknak, meg a civilizációkat ugye tudjátok, hogy ez mi, mi ez a három dolog, ami alapvetően meghatározza egy országnak, vagy az egész földi kultúrának a természetét, a viselkedését, mit gondoltok, hogy miért három személyt mutatják be ezt az ördögi hármasságot, ami tulajdonképpen az emberi civilizációnak a természetét mutatja,

Ugye mindig van a fő isten,van neki egy fia,és meg van a fő Istennek egy felesége,és a fő istennek a felesége mindig ilyen ármánykodó,ilyen paráználkodó,tehát szinte prostituáltnak mutatja be,hogy ha nézzük Szemiramiszt,ha nézzük Heródiást,aki ott a tekergőző, kígyóbűvölő mozgásával elbájolta a, Heródes volt az,vagy ki volt az?

Tehát, hogy van három dolog, ami sajnos meghatározza a földi kultúrának a természetét, és ez pedig háború, szexualitás, tehát érzékiség, nem véletlen három személyt, az indiaiaknál is van Vishnu, meg mi volt a másik kettő?

Tehát mindegyiknél be lehet azonosítani, hogy ugyanaz, az egyik az érzékiség, a testiség ugye, mint a Rómába is, meg főleg Görögországba Afrodité, meg Astarót, Ishtár, tehát az mindig a termékenységnek, meg a szexualitásnak, meg az ármánykodásnak volt az istene,

Aztán a fő isten, az állandóan haragvó Zeusz, tehát a háborúságnak, és akkor a fiúk a Tammuz az pedig, mi volt a Tammuznak a feladata, amiről közismert volt a Tammuz?

De ugyanúgy az Egyiptomnál is, meg a görögöknél is, meg Babilonnál is, a gyerek isten, tehát az Ő viselkedése, és ennek a három személynek, azért három személyt állítanak oda, mert mindegyiknek van egy természete, de az egyiknek a háború a természete, a háborgás, a veszekedés, tudod a gyűlölködéskeltés meg minden, a másiknak az érzékiség a szexualitás, a termékenység,

Azért például az Istár szobrok azok mindig ilyen sok mellű női szobort mutatnak,tehát háború,érzékiség,és

Kérdező: és varázslás, az okkult dolgok?

RHR: igen,

Kérdező: meg ugye a Nikolaiták, a Jézabel meg a Bálám az is.

RHR: igen, az uralkodás,mindig uralkodás,tehát a fő isten volt az uralkodó,uralkodás,okkultizmus,és mi volt a másik,pedig pénzért való hamis tanítás,és ez bele is passzol,tehát valószínű ez,hogy varázslás,okkultizmus,és hogy pont azért ez a három személy,mert Nimród volt a fő uralkodó,

Tehát úgymond ő a jelképe a nikolaitaizmusnak, tehát ő uralkodik, könyörtelenül uralkodott az ő birodalmán igaz, a felesége pedig a Szemiramisz, akinek a tovább fejlesztett változata volt, mi volt a neve neki, aki okkultizmust tanított a jelenések könyvében mondja,

Kérdező: Jézabel

RHR: Jézabel igen, tehát, hogy itt nyilvánvaló ott Jézabel az Nimród feleségére Szemiramiszra, mert rejtett praktikákkal ő mindig így ügynökölt, meg főleg az érzékiség,ahogyan ott merítő Jánosnál,hogy Heródiás ott befestve,meg illatszerekbe bódítva meg minden, elbódította ki volt az?

Kérdező: Heródes

RHR: Heródes király volt,ugye és hogy mondta neki, hogy ha kell a fél országot odaadom neked, és akkor ő elvette a Jánosnak a fejét, tehát ebből is látni, hogy egy és ugyanaz a természetnek a működése, hogy ilyen rá hatással, rá hagyni valamire az embert a saját akaratán kívül,

 Pedig azt mondja az írás, hogy Heródes tisztelte Jánost, és félt tőle, meg hallgatott rá, és de mégis saját maga akarata ellen cselekedetett, tehát Heródiásnak az akaratát, és az anyjának az akaratát hajtotta végre, tehát el lett varázsolva.

És a másik pedig a Nikolaiták, Jézabel bűne, tehát rá hatással meg okkultizmussal való félrevezetés, és pénzért való hamis prófétálás, hamis tanúzás, tehát ez meg valamilyen módon ez a Tammuznak nem ismerem a történetét, de valamilyen ebben kellett, hogy megnyilvánuljon Tammuz is.

Nyilvánvaló, hogy az apja nyomdokaiba lépve ő se volt más, főleg az anyjának a pártfogásába

Kérdező: ő volt tudod a Nimród inkarnációja, tehát, hogy ő is vadász volt állítólag, meg uralkodó

RHR: valahol azt olvastam valamilyen vaddisznó vadászaton halt meg, hogy megölte a vaddisznó (06:20-tól a videóban)

Kérdező: igen, és a miatt találta ki a negyven napos böjtöt, meg a hús nem evést, amit tovább vittek a most ugye a katolikusoknál ott van (06:30-tól a videóban)

RHR: Tehát az a negyven napos hús nem evés az a Tammuzra való emlékezés?

Kérdező: igen, legalábbis ott abba a húsvétosba ott

RHR: akkor ez a katolicizmusba ez a boldogasszony ünnepe, vagy mi?
Kérdező: nem az a húsvét előtti nagyböjt, a negyven napos, hogy nem esznek húst,

A boldog asszony az a nyolcadik hónap 15.-e, az a Jeroboám-féle, plusz ünnep.

Zsidók bálványimádásai (06:57-től a videóban)

RHR: ja, igen, igen

Kérdező: az égkirálynőjének az ünnepe ráadásul Mária, nagyon kemény,

RHR:tehát ebből is látszik,hogy ezért ennek a földnek,a földi életnek a civilizációnak,a kultúrának a természete ez által a három dolog által van karban tartva,tehát ezzel a három dologgal tartja sakkba az ördög az emberiséget

Kérdező 1: az jutott eszembe, hogy az ezotériában volt olyan tanító, és en egy ideig ezt csináltam is, hogy azt mondta, hogy amikor azt mondjuk, hogy atya, a fiú, és a szentlélek nevében,

Valójában úgy kell érteni, és azt kell mondani helyette, hogy atya, anya és fiú,

Tehát, hogy ez a hármasság van, atya, anya, és fiú ugye mert, hogy istennek van egy női aspektusa is, és nagyon sokan ezt nem tudják elfogadni, hogy nincsen női isten,

Tehát nekem is van kolléganőm, akinek mondtam ezt, és azt mondta, hogy nem, hát biztos, hogy van istennő, az isten, az istennő és a fiú, hogy ez a hármasság, úgy, hogy ezt így tanítják.

Kérdező: a napisten, a holdistennő,

RHR: hát igen, mert valahogyan el kell ültetni az emberek agyában ezt a hármasságot, és, hogy kézzel fogható, ezért az emberekre vetítik le az istenségeket, tehát úgymond lehozzák az Istent az égből, ahogy mondja a Zsoltároknál, vagy Pál mondja, de valójában az Istennek nincsen neme,

Tehát, érdekes, hogy egész végig a földi értelemben, tehát az elsőszülött fiak örökölték az elsőszülöttségi jogot, a férfiak voltak azok mindig, akin keresztül vitte Isten az Ő megmentési tervét, tehát ez mind látszik az írásból, és hogy ez mind férfiúságra vall,

De ez nem a nemiség miatt, hanem azért, mert ez előképe, tehát a férfi, a férfiúság az előképe a szellemi értelembe vett felnőtt férfiúságnak, ami azt jelenti, hogy ismerni annyira az Istent az igazságain keresztül, meg a kijelentéseken keresztül, hogy az ember el tudja dönteni a bibliának az útmutatásain keresztül, hogy mi jó, és mi nem jó.

Tehát amikor egy ember, így ahogyan mi is, hogy olvassuk a bibliát, és róla beszélgetünk, és több ismeretben részesedünk, tehát ahogy ebbe fölnövünk, eljutunk egy olyan szintre, amit a biblia nyelvén úgy hív, hogy felnőtt férfiúi kor, de ez nem azért, mert a fiúk, hogy 18-éves korba már érettek lesznek,

Tehát nemileg, és akkor onnantól számítva már férfiaknak vannak nevezve, hanem Isten szempontjából azért, mert onnantól kezdve, ami Istennél nem 18-éves kor a felnőtt férfiú kor, az bármennyi lehet, tehát az embernek az odaadásától függ, hogy mennyi ismeretet szerez az Istenről, és tehát valaki az utcáról betoppan az Isten munkájába, és tanulja az Isten dolgait,

Lehet,hogy fél év alatt eljut az igazság ismeret szerzésében arra a szintre,hogy azzal az ismerettel különbséget tud tenni jó,és rossz között tehát, hogy ő már meg tudja tartani az örök életét azzal az ismerettel azt jelenti,

És hogy Joshua nem azért beszélt úgy Istenről, hogy Ő az én Atyám, mert nemiségen keresztül Ő nemzette volna a Fiát, mert akkor tényleg kéne hozzá egy isten anya, hanem az Isten országából, az Isten dolgaiból nézve, szemszögéből nézve az Atyaság, az azt jelenti, hogy egy személy, aki jóra tudja tanítani, jóra tud tanítani másokat.

Tehát azért mondja Pál apostol is sokszor, hogy gyermekeim, nem azért mondta nekik, hogy gyermekeim, mert ők tényleg gyerekek voltak, de nem is azért mondta nekik, mert, hogy ő nemzette őket, hanem mivel azok az emberek, akiknek írta a levelet, és azt írta nekik, hogy gyermekeim,

Tehát ez azt jelentette ez az allegorikus kép ez azt jelenti, hogy ti nektek beszélek, akik szót fogadtok nekem, mennyei viszonylatban az Atyaság, és a fiúság, az nem nemi vonatkozásban valósul meg, hanem, hogy valaki akkor atya, hogy ha jól tud valakiket tanítani,

 Tehát nyílván az Isten az azért Atyja az Ő Fiának a megváltónknak, mert arra tudta tanítani, hogy hogyan fogadjon szót Ő neki, és ezen keresztül, hogyan mentse meg az emberiséget, tehát ezért Joshua az Istennek a Fia, mert az Atya azért vált az Atyjává Joshuának, mert a Joshua meg tudta érteni, hogy mért kell neki szót fogadni,

Tehát például az Istennek egy másik angyala mondjuk Michael angyal, vagy Gábriel, ők is az Istennek a fiai, de nem azért, mert nemi úton nemzette őket Isten, hanem azért, mert szót fogadnak az Istennek, tehát ők is Isten fiak,

Sátán is az Istennek a fia volt, ezért vagyunk mi is Istennek a fiai, mert az Ő természete, az Ő róla való ismeret, és van, amikor pedig Ő személyesen beárnyékol bennünket, Ő vezet bennünket, tehát Ő tanít bennünket, Ő motivál, hogy mit csináljunk igaz?

És amíg szót fogadunk, tehát a biblia nyelvezetén a mennyben, az Istennek a Fia, aki szót fogad neki, és ebből a szemszögből már ki van zárva a nőiség, a női természet, mert nem nemiségről van szó, hanem kizárólag Istenről, mint

Tehát maga az, a nem is tudom, egyszer utána kéne nézni, hogy mit jelent az a magyar szó, hogy Isten, hogy mire utal valójában, mert ha azt mondjuk, hogy Isten, ez egy ismeretlen fogalom számunkra, én legalábbis nem tudom, hogy mit jelent az a szó, hogy Isten,

Tudom, hogy mire kell gondolni, tehát egy személyre, aki fönn van a mennyben, és a trónján ül, tudom, hogy amikor erről beszélnek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a szó, ez helyén való szó.

Tehát például, mint az angoloknál is, hogy a god, tehát azt használják mindenféle istenre, mint ahogy a magyarok is az isten szót használják mindenféle más istenre, ugye? de pontosan ezért nincs kijelentve az Istennek a saját neve,hogy az emberek ne tudják megszentségteleníteni,

Másrészt viszont a zsidóknál jól ki tudták ezt fejezni, mert az Istennek a viselkedésére, a tulajdonságára, ők ezekkel szólították meg az Istent, és például van egy szavuk az El-shaddai a hébereknek, ami azt jelenti, azt hiszem, hogy a gondoskodásnak az Istene, hogy ha jól emlékszem,

Lehet, hogy rosszul emlékszem, na, ebből már egyből kiderül, hogy nyilvánvalóan nem sátánról van szó, meg nem valami más ember csinálta dologról, mert azok nem tudnak rajtunk segíteni, igaz?

Tehát a zsidóknál a héber arámi nyelvben, abban az, az egyetlen jó, hogy amikor ők beszéltek a mindenütt jelenvaló, mindentudó, és örökkévaló, mindenre hatni tudóról, akkor ők úgy szólították, hogy Ő az, aki gondoskodó.

Tehát Ő az, aki az ellátónk, Ő az, aki a vigasztalónk, Ő az, aki a szeretet, tehát ők így szólították meg a mindenütt jelenvaló, örökkévalót, meg hogy magasságos, tehát ők nem használták azt a szót, hogy Isten, ez egy magyar kifejezés, és ezt biztos vagyok benne, hogy ilyen bálványokra szokták használni a Magyarok,

Tehát az ő bálványisteneiknek, és ezért nem jó kifejezés ez sem, hogy mi azt használjuk, hogy Isten, mert ez egy elég tág fogalom, és azért ez a magyar szó Isten, mert ebbe mind az összes bele fér ebbe a tág fogalomba, ami nekik volt,

Amiket ők imádtak, vagy tiszteltek, hogy áldozatot mutattak be neki, és ezért például, hogy mennyire nem jó, ha olvassuk az Ószövetséget, hányszor olvastuk azt, hogy azt mondja az Ószövetség magyarul, hogy láttam az Istent,

De a Héber az nem Istenről beszél, hanem elohimról beszél, tehát Isten által alkotott, neki szót fogadó teremtményekről, Isten fiakról beszél, de a magyar mégis úgy fordította, hogy Isten.

Amikor az Atyánkról beszélünk, elsősorban akkor beszélhetünk Atyánkról, hogy ha mi szót fogadunk neki, mert Atyának nevezni, tehát akkor ugyanúgy, mint amikor a megváltót, hogy Atyánk, a megváltó nevében jövök hozzád,

És,hogy ha valaki nem fogad szót a megváltó utasításának, akkor az nem mondhatja el,hogy hát én a megváltó által jövök,hogy ő rá hivatkozva,nem nagyon van jogosultságunk azt mondani,tehát ezért hazugság ez a háromság tan,mert ahogyan a Viki mondta ott igen,

 Pontosan azért, hogy az ő isteneiket emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, hogy az ember számára elképzelhető legyen, értitek, most hogy ha beszélünk a mi mindenható, mindenütt jelen való, magasságos Atyánkról, akkor, ha ezt mondjuk, hogy mindenütt jelenvaló, mindenható és mindentudó Atya

Ha nem is tesszük hozzá azt, hogy Atya, csak azt, hogy ha Ő róla akarunk beszélni, és ki akarjuk hagyni azt, hogy Isten, hogy nem engedjük, hogy beleférjen a pogány vallásoknak a képe, pontosan hogy el tudjuk képzelni egy személynek,

Ezért, hogy ha csak úgy írjuk Őt körül az Ő tulajdonságai alapján, hogy a mindentudó, mindenre hatni tudó, és mindenütt jelen lenni tudó, hogy ha így beszélünk Ő róla, itt már az emberek bajba kerülnek, mert erről nem tudnak elképzelni, erről a leírásról nem tudnak elképzelni egy személyt, aki tényleg mindenütt jelen tud lenni,

És mindenre hatni tud, és mindenről mindent tud, igaz? Tehát, hogy ha most azt mondjuk, hogy mindenütt jelen való, mindentudó, mindenre hatni tudó személy, Ő az, akit mi tisztelünk, és neki akarunk szolgálni

Nem hiszem, hogy eszünkbe jut róla egy személy, egy ép kéz láb személy, pontosan azért, mert Ő nem akarja, hogy valamiféle nemet tulajdonítsunk, mert, hogy ha az emberi gondolkodás, hogy ha személyről beszél, akkor azonnal kategorizálja férfi, vagy nő.

Hímnemű, vagy nőnemű, és pontosan Isten ezt nem akarja, hogy mi Őt megpróbáljuk bekategorizálni, hogy Ő egy hímnemű, mert nincs róla kijelentés, hogy Ő egy hímnemű, de ugyanakkor nem engedi meg azt sem, hogy a vele kapcsolatos dolgokba bele képzeljünk egy nőt,egy isten anyát.

Pontosan innentől kezdődik az emberiségnek a romlása, hogy a mindenható teremtő, a szent Istent, az emberek egyből valamilyen nembe képzelik el, és hogy ha hímnem, akkor nem tudják elválasztani tőle azt, hogy kell, hogy legyen ott egy nő is,

Mert úgy van, hogy van egy atyaisten, van neki egy fia, és neki anyja, tehát itt nyilvánul meg az emberi felfogásnak az emberi gondolkodásnak a visszássága, hogy az emberi agy, borzasztóan okos, és a maga módján logikusan gondolkodik,és ebből a túlzott logikus gondolkodásból földhöz mért logikus gondolkodásmódból nagyon könnyen létre tudták hozni ezeket a különféle okkult vallásokat.

 De ha az emberek meg bírják érteni, hogy Isten országába nincs az, hogy férfi nemű, vagy nőnemű, hanem egyedül az van, hogy Atyaság van és fiúság, vagy tanító és tanítvány viszony van, értitek?

Szolgáló, és elküldő, tehát ez a viszony áll fent Isten, és az ember között, Isten és az angyalok, meg az Ő világában, és ezért mondta Joshua is, hogy ne gondoljátok, hogy amikor föl fognak támadni, akkor majd ő neki majd tíz férje lesz, mert a földi életében mindegyik a férje volt,

Mert ezt mondta, hogy sem nem házasodnak, sem gyereket nem nemzenek, és nem esznek, és nem isznak, tehát nincs szükségük a földön használatos dolgokra, tehát ezzel magyarázatot is adott rá, hogy Joshua ugyan hímnemű személyként élt itt a földön,

De nem azért volt az Isten Fia, mert Isten nemzette őt szexualitás során, és ő, pedig azért mert hímnemű volt, hogy ő ezért volt az Isten Fia

Hanem azért az Isten Fia, mert az Isten országában a fiúság az, azt jelenti, hogy azt nevezi csak Isten fiúnak, vagy az Ő fiának, aki neki szót fogad, és az mindegy, hogy az, az ember kínai, vagy magyar, vagy orosz,

Látjátok, itt megbukik a fizikai nemiség, mert ugye a földön a fizikai biológiai dolgokba, hogy az utódok mindig valamilyen formában hasonlítanak a szüleikre, igaz? És ez a bizonyíték rá, hogy Istennél viszont nem azért a fiúság, a fiúság, mert hímnembe született, mert akkor a nőkkel mi van?

Hanem azért a fiúság, a fiúság, mert és hogy nem számít a nem, mivel, hogy kínai, vagy orosz, vagy japán, vagy német, tehát bármilyen bőrszínű, vagy bármilyen országból levő ember lehet az Istennek a fia, hogy ha szót fogad neki,

És ekkor, ha szót fogad neki, akkor a mindenható, a magasságos akkor az ő Atyjává válik, de nem azért mert Ő örökbe fogadja, és, hogy azért mert úgy ahogy itt a földön a szülők, apuka és anyuka kivesznek egy gyermeket a nevelő otthonból,

Hanem azért válik az Atyjává, mert rá hallgat, nem tudom, hogy lehet, hogy kicsit körülményes, nem tudom, hogy értitek, hogy mit akarok magyarázni?

Kérdező: igen, már beszéltünk erről régebben, van erről videó (24:02-től a videóban) hogy az Istennek a fia, az a mindenek fölött való legnagyobb engedelmességet mutatta be ezért volt ő Isten fia.

RHR: így van, pontosan

Kérdező: és mi is ugyanígy Isten fiak vagyunk, hogy ha, meg a nők, férfiak ugyanúgy igen,

RHR: így van, mert nem az a lényeg, hogy milyen neműek vagyunk, hanem az a lényeg, hogy amit megtanultunk az Istenről, az alapján az információ által el tudjuk választani az életünktől a rosszat, és ebben, hogy elválasztjuk a rosszat, és elutasítjuk, és a jóban igyekszünk élni, ez köt bennünket az Istenhez,

Mert, hogy ha a rosszat elvetjük, és ragaszkodunk a jóhoz, akkor az azt jelenti, hogy csak egyetlen urat tisztelünk, azt mondja az írás is, hogy vagy egyiket szeretjük, meg van írva, egyikhez ragaszkodik, és a másikat gyűlöljük, nem szolgálhattok két urat,

És tehát amikor elvetjük a rosszat az ismeretünk alapján, ami az Istenről szóló kijelentés, tehát megismertük az Istent, és erre nézve teszünk dolgokat, amit Ő utasít, tehát mikor ez már működik az életünkben, akkor vagyunk felnőtt férfiú korban, hogy ismerjük az Ő beszédét, és az Ő beszéde alapján vissza tudjuk utasítani a bűn cselekvést, hogy

Nem, én ezt nem csinálom, mert ez bűn, és akkor mikor már ez működik az ember életében, hogy ő nemet mond a bűnnek, mert ismeri az Istent, akkor az, az állapota az a felnőtt férfiú kor, és azért, mert az, az ember szót fogad annak a személynek, aki őt láthatatlanul utasítja, hogy hogyan viselkedjen

Azért kell erről beszélnünk, mert ezzel le lehet leplezni, és tulajdonképpen meg lehet értetni, hogy ez a háromság tan, hogy miért okkult, és miért nem egyezik meg a valóságos egyedüli Istennek a dolgaival, azért háromság, mert három féle természet által uralkodik az ördög az emberiségen,

És akkor egyik az a Nimródnak a természete, hogy aki fölséget kíván, aki kíméletlen diktátor, és megtorlásokkal uralkodik az alárendelt embereken, és akkor a másik pedig mellette a felesége Szemiramisz, aki a fondorlatosságnak, a szexualitásnak, a termékenységnek az istennőjévé tették őt, vagy ő magát is.

És akkor a fiuk pedig, ahogy azt beszélgettük, hogy ez megint egy más fajta természet, tehát egy más fajta szellemiséget szimbolizál, mind a három egyenként szimbolizál egy fajta szellemiséget, amin keresztül az ördög fogva tartja az egész emberi civilizációt,

És akkor meg lehet említeni, hogy a bibliában Nimród, Szemiramisz, és Tammuz,(27:20-tól a videóban) és akkor a környező országokban pedig, hogy Ízisz, Rá, és a fiúk, és akkor, hogy azért embereket tettek rá,

Tehát ez, emberekkel személyesítették meg, mert tudták azt, hogy az igazi egyedüli Istent nem tudják megszemélyesíteni, mert Isten tiltakozik is ellene, igaz? Tehát Isten soha nem akarta, hogy Ő róla bármiféle képet alkosson az ember, főleg festmény, vagy faragott kép formájába,

Mert az Isten nem akarta azt, hogy az ember az Istent, az emberi tulajdonságokkal azonosítsa, hanem Ő azt akarta, hogy az ember azonosítsa magát Isteni tulajdonságokkal, hogy az ember azzal azonosítsa magát, hogy Istentől teremtett az ember, hogy az ember, szeretetben él, jóságban él, hűségben él, mértékletességben él, teljes mértékben a Léleknek a gondolatában,

Tehát Istennek a gondolatában él az ember a természetében, Isten azt akarta volna, hogy az ember nevezze önmagát az Istenről, de e helyett a gonosz vezetők azok azt találták ki, hogy az egy Istenből, hármat csinálnak, hogy így az ember fölruházza az Istent, emberi tulajdonságokkal,

És ezen keresztül, hogy alapvetően három személyiségre osztották ezt az Istent, tehát, hogy a háborgásnak, háborúnak, meg a pénz szerelemnek, pénzért való dolgoknak, meg a bujálkodásnak, szexuális kihágásoknak a természetével ruházták fel az Istent,

Tehát az embernek a rossz természetét rá vetítették az Istenre, és ebből ilyen emberi alakba jelenítették meg az Istent, de valójában tudjuk azt, hogy Isten soha nem adott magáról csak látomásban, jelképszerűen adott magáról kijelentést,

Tehát, hogy amikor ott az öregkorúról beszél, akkor arról akart, hogy Ő már nagyon régóta létezik, de ugyanakkor azt is kijelentette, és nagyon sokáig fog létezni, mert az Ő létezésének nem lesz vége, kezdete se volt, és vége se lesz, és a jelenben is egy folytában tart.

És akkor így ebből, hogy ezért kellett csinálni emberi formában, alakzatban megszemélyesíteni az emberek által csinált isteneket, mert ez az isten kifejezés ez inkább arra utal, hogy emberek által kitalált lények, akiknek az ember természetfölötti képességet tulajdonít, hogy megoldást hozzon az embernek a problémájára.

Az ember kitalálta ezt ilyen ördögi logikával, hogy ahelyett, hogy az ember az Istenhez fordulna önmagát megalázva, inkább az emberrel kitaláltatott különféle isteneket, amiket fölruházott emberi tulajdonsággal, és hogy emberi tulajdonságúak is, de viszont természetfölötti képességűek

Tehát ha emberi tulajdonságok azért, mert emberi természetet vetettek rá ki ezekre a maguk csinálta isteneknek, hogy mérges, meg verekedős, háborúskodó, meg érzéki, a mindenütt jelenvaló, és teremtő Atya az soha sem volt érzéki, soha sem.

Pontosan azért, mert Ő nem kézzel fogható, látható személy, mert csak a kézzel fogható fizikai emberi lényeknek van, vagyis hát csak náluk működik ez a fajta, tehát, hogy a testiség, a szexualitás, meg a bujálkodás

Még az állatoknál sincsen ez, hogy az állatok bujálkodnának, hogy egyik állatfaj a másikra gerjed, és akkor bujálkodnak egymással, mint ahogyan az embereknél van, hogy férfi férfival, nő nővel, ebből is látszik, hogy ördögi befolyásra, sugallatra hozták létre ezeket a viselkedési formákat az emberekbe,

Erre tanították direkt, hogy elszakítsák az Istentől, vagyis hát erről is le kell szoktatni magunkat, mert az Isten kifejezés az elsősorban ember által csinált személyekre utal, amik emberi tulajdonságúak, de természetfölötti képességekkel vannak fölruházva.

Tehát, hogy úgymond csodákat tudnak csinálni, de viszont emberi természetük van, és hogy ennek az ember ilyen megmentői képességgel ruházta fel őket, hogy ezek az emberek által kitalált természetfölötti képességekkel rendelkező úgymond istenek, hogy ezek megoldást tudnak hozni az ember problémájára,

De és ők ezért istenek, mert ember csinálta őket, viszont az egyedüli teremtő és mindenható mindenütt jelen való, és mindenre hatni tudó mennyei Atya, Ő viszont valójában segítséget tud nyújtani az embernek a bajára,

Tehát Ő neki nincsenek emberi tulajdonságai, Ő nála nem lehet rá vetíteni az emberek tulajdonságait, hogy Ő mindig haragszik, hamar megharagszik, meg azonnal lesújt, meg vérengző, meg bosszúálló meg ilyenek,

Az Istennek nincsen ilyen emberi tulajdonságai, Istennek csak, tehát a teremtő Atyának csak szent tulajdonságai vannak, nincsenek neki emberi tulajdonságai, de viszont mindamellett természetfölötti képessége van, és az istenekkel szemben Ő az egyedüli teremtő szent Atya, akinek nincsenek romlott emberi tulajdonságai

Tehát az istenek, azok az emberi romlott tulajdonságokkal ruházták fel ezeket, és itt bukik meg a történet, mert romlott, emberi tulajdonsággal rendelkező személyek nem képesek az emberiség számára maradandó megoldást nyújtani arra a problémába, amibe az emberiség szenved.

És itt bukik meg, hogy ezért nem igaz az ördögi hármasság, ezért bukta, mert az ördögi hármasságban levő személyek, ezek istenek, ember által csinált istenek, aminek emberi természete van, tehát veszekedtek egymással, meg az én namastém az meg hajol a te namastéd előtt,

Tehát ő náluk vannak kisebb istenek, meg nagyobb istenek, ez viszont a teremtő szent Atyára nem érvényes, mert Ő nála nincsen nagyobb senki sem, és Ő rajta kívül nincs is senki más személy, aki az emberiséget meg bírná szabadítani.

Tehát ami Ő rajta kívül van, azt mind emberek találták ki vagy gonosz szándékkal, vagy ördögi sugallatra, azért hogy az emberiséget fogságba tartsák ezeknek az isteneknek, hogy így elkárhozzanak tőle az emberek, és akkor ebből az ördögi hármasság tanból.

Ez az alapja az egész emberi romlott kultúrának a kormányzásának, tehát ezen futtatják az egészet, hogy mondja ez az Eric Phelps is, azt mondja, hogy azok az emberek, akik pornó oldalakat nézegetnek, tehát azokat például az amerikai Nsa az állandóan figyeli a világ minden részén, hogy ki mikor lép fel pornó oldalakra, és akkor ezekről az információkat begyűjtik, és ennek ők nagyon örülnek,

Mert tudják, direkt azért hozták létre a pornó oldalakat, hogy ezzel demoralizálják az embert, tehát aki hatalma alá kerül a pornográfiának az, az ember nem képes soha többé önmagán uralkodni, tehát nincsen önmagán többé hatalma.

Hát ők azért szándékosan hozták létre a pornográfiát, mert tudják, hogy a pornográfiának olyan romboló hatása van az egyéniségre nézve, hogy az, az ember az megvesztegethető lesz, az, az ember soha nem lesz képes a saját véleményét úgy kifejteni, hogy felvállalja a mai világban az azzal járó konfliktusokat, és büntetéseket.

Borzasztó, hogy mikor ez az Eric Phelps mesélte, hogy ezért terjesztik a pornográfiát, hogy ha lehet, akkor az egész emberiséget pornográfia alatt tartsák, mert a pornográfia az ő kitalációjuk egy annyira rossz, rongáló hatása van az embernek a lelkületére, a gondolkodás módjára, az egész erkölcsiségére, mindenre, annyira átitatja, hogy az ember egyszerűen elveszíti önmaga felett a saját akaratát.

Döbbenet mi, hogy ezt szándékosan ontották az emberiségre,és ennek a képviselője a pornográfiának képviselője a szent szellemnek nevezett harmadik személy,aki valójában shekina,az engedetlenségnek a lelkülete,

Kérdező: az a régen az anya istennő volt,

RHR: igen, és a másik lába ennek az ördögi hármas kontrollnak az emberiségen pedig a pénz, a három közül, tehát az egyik a Nikolaiták bűne, tehát a hatalmaskodás, és erőszakos uralkodás a nemzetek fölött, aztán a Szemiramisznak az erkölcsi aberrációi, meg a rejtett okkult

Kérdező: paráznaság, varázslás,

RHR: igen, paráznaság, varázslás, elbűvölés, elbájolás, tehát, hogy ezekkel a trükkökkel, és okkult technikákkal a maga akaratát rá kényszeríti azokra az emberekre, akik ez miatt a hatalma alá kerülnek,

Ezért van az, hogy a riporternőknek, meg az újságíróknak meg az ilyen hírességeknek, főleg hírbemondók is, hogy azért tetetik ki például a mellüket a ruhába, mert sok ember tudattalanul is ott ragad a szeme

És akármilyen hülyeséget beszél az a nő a tv-ben, meg bárhol interneten, aki azt figyeli, tehát ez az elbűvölés, hogy el van bűvölve az ember, mert a tekintete rá szakad, és így nem tudja kontrolálni az ember, hogy mit enged be a fülébe ezekből a hírekből.

Nem is csak akár a hír, hanem például valamilyen tan, vagy ilyen tananyag tehát ez a bűvölés, és ezt használják tv-ben, ezt használják a filmeken, direkt azért, hogy a férfiaknak a tekintetét oda szegeztetik a női szépségre, és közbe, amit az a nő beszél, az így rejtetten beépül, bekódolják így ezen keresztül az emberek millióinak az agyába, és tehát így.

A hatalom, tehát a hadászat hatalma, ami az eszköze a Nimródnak, a pornográfia, ami a Szemiramisznak, és a pénzügy, a bank, ami szimbolizálja Nimródnak a fiát, aki örökölte a hatalmas vagyont az apjától, tehát ezért ebben a három személyben személyesítik meg, hogy az emberek így el tudjanak emberi formában képzelni egy istent,

Tehát, istent csináltak maguknak az emberek, de valójában a teremtő szent Atya, a mi megváltónknak az Atyja Ő soha nem akarta azt, hogy az ember elképzelje, hogy Ő hogy néz ki, mert amikor az üdvözülők találkozni fognak vele, meg fognak döbbenni, hogy Ő kicsoda, és micsoda és Ő hogy néz ki,

Én biztos vagyok benne, hogy teljes döbbenet fog rajtunk úrrá lenni, amikor találkozni fogunk Vele, és akkor így egyből levetítve, tehát ezért kellett három személyt kitalálni, hogy az ember így teljesen kontrolálható legyen,

Tehát ennek a három személynek a természetével az egész emberiség kontrolálható legyen, és akkor ennek tudjuk az eszközeit, na, most akkor ezt a három személyt ebben, vagy ezt a természetet, ezt külön lehet venni, és akkor kielemezni a Nimródnak az uralkodós természetét, hogy miken keresztül, hogyan működik a világban,

Meg, hogyan működik a kereszténységbe, és hogy miért kell ebből, ezért kell belőle kijönni, hogy ne legyen senki részese neki, aki üdvözülni akar,

Kérdező: A harmadiknak mi volt a tulajdonsága? Mit beszél, hogy volt? A Tammúzka meg a Jézus Krisztus?

RHR: Hát a Tammuz is az apjától örökölt óriási vagyonnal uralkodott, tartotta fönn a hadsereget, a kuruzsló papokat, meg a jelmagyarázókat, meg a hamis mese kitalálókat, hát ő az apjának az óriási vagyonával tartotta fenn,

Tehát Tammuz, az szimbolizálhatjuk úgy, hogy a bankrendszernek a szellemi atyja, mert azt mondják, hogy a Szemiramisz azt mondta, hogy hát Tammuz az, az újra megszületett Nimród, és Nimród a keresztes lovagok, és a szabadkőműveseknek a nagy tiszteletbe tartott varázsló mestere, meg harcos vezére, meg vadásza,

És ezen keresztül jött létre például, hogy a keresztes lovagok, akik Jeruzsálembe szerveztek, tehát ők ilyen testőr gárda volt tulajdonképpen a keresztes lovagok, akik ilyen zarándok utakat szerveztek Izraelbe, Jeruzsálembe, és akkor ők azt csinálták, hogy zsoldos katonákat adtak kísérőül az útra,

Mert a közel keletiek, főleg ott a Mohamednek a portyázó csőcseléke, azok kifosztották az Európából Jeruzsálembe zarándokló embereket, tehát királyokat, hercegeknek, meg mit tudom én, tehát akik ilyen tehetősek voltak, hogy elmentek, hogy ott megnézzék, hogy a Jézuska hol volt, meg ezeket a helyeket.

És ezek a keresztes lovagok ebből gazdagodtak meg, mert azt csinálták, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy ők szervezték ezeket a támadásokat direkt azért, hogy azt tudják csinálni, hogy mielőtt közel kelet területére léptek,

Azt mondták a kirándulóknak, hogy adjátok ide minden pénzeteket, ami nálatok van, és írunk egy papírt tanúk jelenlétében, hogy ti ezt a pénzt nálunk letétbe helyeztétek, és ezért ennek egy részét, ebből adtok nekünk, hogy mi odaadjuk mellétek kísérőül ezt a testőr gárdát, hogy ha megtámadnak benneteket az úton, akkor ezek megvédenek,

Másik pedig, hogy a nagyobb összeg, amit arra akartak használni, hogy útközbe majd vesznek mindenféle ennivalót az állataiknak, meg a szállóhelyeken megszállnak, és akkor ott ennivalót kapnak, meg minden, hogy ezek a keresztes lovagok írták ezt a váltót, hogy náluk ez a pénz letétbe lett helyezve,

Tehát gondoskodtak arról, hogy ennek a pénznek a felénél többet ne költsenek, és hogy így akkor ennek a pénznek a feléből mindenhol adtak nekik enni, inni, tehát ilyen, azt lehet mondani kifogástalan kirándulásuk volt nekik, és akkor beértek Jeruzsálem

Tehát ezt a váltót fölmutatták a kocsmárosnak,vagy a motelbe,hogy ők ezt a pénzt letétbe helyezték,és így a motel tulajdonos pedig adott nekik ennivalót amennyit csak akartak,és ő följegyezte azt,hogy ő mennyi értékbe adott ennivalót az egész kiránduló karavánnak,

És akkor ezt a papírt, amit följegyzett,és aláíratta az utazókkal,hogy ők mennyit költöttek,ezt ő oda adta a keresztes lovagnak,és akkor a keresztes lovag abból a pénzből amit nála letétbe helyeztek a kirándulók,abból kifizette a szállodát,meg ahogy a lovakat eltartották,etették,itatták,meg a mindent.

Tehát tulajdonképpen ezekből az összegekből gazdagodtak meg óriási mértékben ezek a keresztes lovagok annyira, hogy a leggazdagabb királynál is nagyobbra nőttek, és tulajdonképpen ez a letétbe helyezés a pénznek innét indul, ez volt a prototípusa a bankrendszernek.

Tehát amikor beértek Jeruzsálembe, akkor ott is bemutatták ezt a papírt, ezt a váltót, hogy mi letétbe helyeztünk ennyi pénzt, és akkor ott össze-visszavásároltak mindent adtak nekik, nem kellett attól félniük egyrészt, hogy megtámadják őket, meg kifosztják őket,

És innét ő tőlük, tehát a Nimród imádó keresztes lovagok közül, meg a szabadkőművesek közül (47:31-től a videóban) tehát tulajdonképpen ebből a keresztes lovagokból lettek később a szabadkőművesek is, és akkor így tulajdonképpen ez a bankrendszer

Tehát a bankrendszer az Nimródnak, főleg a fiának, Tammuzhoz köthető a bankrendszernek a kialakulása, és lehet is látni, hogy a bankrendszeren keresztül van fogva tartva az egész világ kormányozva,

Az egyesült nemzetek bankja ez a Central, CUB Central European bank, meg az IMF, meg a World bank, tehát ezen a háromon keresztül van az egész világ lekáderozva, és sarokba szorítva, és ez mind Nimródhoz, vagyis az ő fiához, Tammuzhoz lehet vissza vezetni.

Mert a Tammuz ugyanezt csinálta a Babilonnal, így a vagyonon keresztül erős hadsereget szervezett, és a hadsereggel pedig, meg a rendőrséggel tartotta fogságba a hatalma alatt az apja által létrehozott királyságot.

És mivel, hogy Szemiramisz azt hazudta, hogy Tammuz az tulajdonképpen Nimród, tehát ezért Tammuzban is Nimródot imádják a keresztes lovagok, meg a máltai lovagok, meg a szabadkőművesek, meg az illuminátisták meg az összes többi.

Tehát ez a lényeg, hogy ezért háromság, ezért a Mercédesznek is, meg az Audinak is a jele is, ahol csak lehet, a piramis is ezért, mert három hegye van a piramisnak, ezért, hogy hármas kötelékkel, hármas oldhatatlan, megoldhatatlan kötelékkel van foglyul tartva az egész emberi civilizáció.

Így ebből a háromság teóriából fakad az összes többi, tehát hogy ha nézzük csak a kereszténységet, akkor, mert ez a Krisztuskövetésben ez nem lehet jelen az a hármasság, ami nem is szent, csak azért nevezték szentnek, hogy így tágabb tömegek között is nagymértékben elszaporodjon ez,

Tehát az emberek így bevegyék ezt programszerűen, hogy ez egy szent dolog, ezt különösen tisztán kell kezelni, és engedelmeskedni kell neki, és szót kell neki fogadni, és ami ezzel kapcsolatba följönnek ilyen, bálványistenek azok előtt hajbókolni kell, meg kell őket puszilni, meg pénzt kell nekik oda dobni,

Meg, ha ennek a nevében utasítást kapnak az emberek, akkor szót kell fogadni, azt úgy kell csinálni, tehát és így ebből az ördögi hármasságból fakad a kereszténységen belül a Nikolaitáknak a tana, tehát az, az uralkodás

Amit főként a jezsuiták meg a jezsuiták által való magas rangú katolikusok gyakorolnak, mindenki uralkodik mindenkin, és ezt beépítették a protestánsnak látszó mozgalmakba is, és akárhova elmegy valaki az ilyen olyan gyülekezetbe, mindig van egy fő pásztor,

És akkor mindenki úgy ugrál, ahogy ő fütyül, ugyanúgy akkor ez mellett pedig ott van a Jézabelnek az ármánykodásai, tehát a gyülekezeten belül, a kereszténységen belül ez úgy nyilvánul meg, hogy babiloni ilyen kabbalisztikus rejtett tanok, amit keresztényinek álcáznak,

Főleg Krisztusinak álcáznak, hogy ezzel hozzák kapcsolatba, de valójában az ő Krisztusuk az tudjuk, hogy sátán tehát (51:36-nál a videóban) amikor ők Krisztusról beszélnek, akkor ők Luciferről beszélnek, ők nem a mi szerető Atyánknak az egyedüli teremtő, és mindenható szent Atyának a Fiáról beszélnek, aki eljött, hogy szót fogadva az Atyának

És meghalva az emberiség egy részéért, hogy lehetőséget tudjon adni az Atya az emberiség egy részének, hogy engedelmességen keresztül visszaforduljanak az Atyához, és bűnbocsánatot nyerhessenek,

Tehát amikor ők Jézus Krisztusról beszélnek, ők Luciferről beszélnek, a hajnalcsillagról beszélnek.

Tehát a mi mindenütt jelen való, minden tudó, mindenre hatni tudó szent Atyánknak a Fia, az soha nem volt hajnalcsillag egyáltalán, hajnalcsillag az Luciferre utal, a mi Atyánknak a megváltó Fia, ő kizárólag ő a hajnalnak a fia, de nem hajnalcsillag,

Tehát ő nem volt soha hajnalcsillag, a Lucifer a hajnalcsillag, és a mi megváltónk pedig, a mi Krisztusunk pedig, ő pedig a hajnalnak a fia, ezt beszélgettük is ugye sokszor, hogy miért.

Kérdező:ahogy növekedünk az ismeretben,úgymond a világosságban,ugyanúgy növekszik a nap is ahogy föl kel ugye annak a

RHR: igen, tehát azért a hajnal fia, mert, hogy az Istenről tudható dolgok, hogy minél nagyobb valakinek az ismerete Istenről, és főleg azt párosítja is azzal, hogy abban él, ez egyre nagyobb üdvösséget hoz neki.

Na, most ahogy az ember megismeri a mindenható,mindenütt jelen való szent Atyát,az egyedüli gondoskodó szent Atyát,akin kívül nincs más,és megismeri az Ő Fiát, és aszerint kezd élni, már ha csak egy picit el kezd engedelmeskedni az Isten Fiának,a megváltónknak az utasításainak,

Már Isten, már időlegesen félreteszi, annak az embernek az életéről leveszi az ítéletet, ezért van az, hogy azt mondta maga az Isten Fia, hogy ha csak olyan picit, mint a mustármag, ha engedelmesek vagytok, azt mondja, hogy a hegy a tengerbe fog ugrani,

Tehát ez egy allegorikus kép, ami azt jelenti, hogy megszűnik az ítélet az életeden, tehát ahogy növekszik az ember ismerete, ezzel együtt az odaadása, meg az engedelmessége is növekszik az embernek, így egyre nagyobb a kegyelem és a megtartás az Isten részéről az ember felé.

Tehát ezt szimbolizálja úgy ebben a képes beszédbe, hogy ahogyan a nap elkezd fölkelni, és világosodik, ugye van a hajnali szürkület, és akkor az idő múlásával egyre világosabb lesz, egész a délig,

Ezt a szimbólumot használja Isten is arra, hogy ha valaki neki engedelmeskedve kezd élni, akkor annak a fejlődésének az egészséges tendenciája az, hogy növekszik a szent Atyának az ismeretében, az Ő Fiának a megváltónknak az ismeretében, és ezt párosítja együtt egészséges módon cselekedetekkel,

Azokkal a cselekedetekkel, amit a mindenütt jelenvaló szent Atya diktál az Ő Fián keresztül, a megváltónkon keresztül, és így ő rajta keresztül tudja az ember bemutatni a neki való engedelmesség által, hogy ő benne mennyire mekkora mértéke az engedelmességnek, és az Atyának, és az Ő engedelmes megváltójának az ismeretének, és, hogy ezt mennyire párosította cselekedettel az ember, és ez annak az allegorikus képe,

Tehát,és látjuk azt,hogy így a kereszténységen belül működik az uralkodás,tehát ami a világban működik ördögi hármasság, az működik a keresztény világban,csak a még a világban,az Isten nélküli világban, az engedetlenség birodalmában aminek a királya sátán,

Tehát az Istent nem ismerő emberek világában, az engedetlenségben élő emberek világában ez az ördögi hármasság, amivel az ördög kontrolálja az emberiséget, és kárhozat alatt tartja: az a bank, a hadászat, és az erkölcstelenség,

Tehát ezen a három csatornán keresztül tartja fogságába az ördög az egész emberiséget, na, most ezen a világon belül sok minden van, és ezen belül van a vallásos világ,és ennek a része a kereszténység minden más vallás mellett.

És a kereszténységen belül is meg van ugyanúgy ez az ördögi hármasság, hogy a kereszténységen belül a Nikolaiták bűne, tehát a vezetők uralkodása a hallgatóságon, és tehát a hallgatóság pénzzel szolgálja ki a vezetőjét, tehát ez a Nikolaiták bűne, népeken uralkodás,

Aztán a Jézabelnek a bűne, rejtett okkultizmust tanítást, tehát a szent szellem betöltekezés, a testünk a szent szellem temploma, nyelveken szólás, halandzsázás, tized fizetés, elő-elragadtatás, tehát mind ezek a hamis tanok, ami a kereszténységnek a legjellemzőbb tanításai, ezek mind Jézabel erkölcstelen okkult tanai,

Amivel tulajdonképpen agy mosta a keresztény világnak majdnem csak az egészét, és a másik pedig ezen a kereszténységen belül, ezen belül pedig a Bálámnak a pénzért való elterelő munkássága, ami úgy látszik, hogy prófétaság, de hamis prófétaság,

Mivel az igazi próféta az Istenhez tereli az embereket, hogy bocsánatot nyerhessenek, és kegyelmet kaphassanak, és örök életet, addig a hamis próféta pedig az ellenkezőjét műveli pénzért, hírnévért, hatalomért, tehát nyereségvágyból követi el ezt a bűnt, hogy az embereket nem Istenhez vezeti, hanem az Istennek maszkírozott sátánhoz vezeti az embereket,

Tehát ez a három lába van a kereszténység ördögi hármasságának, tehát a kereszténységen belül a Nikolaiták bűne, Jézabel bűne, és a Bálámnak a pénzért való hazudozása, Istentől való eltereléssel, tehát ez a három lába van, ez a három kontroll működik a kereszténységen belül, mint ördögi háromságnak a kontrollja,

És akkor ez külön, tehát ezt is alsóbb válfajokra lehet bontani, hogy miben áll a Nikolaiták bűne, tehát a Nikolaosból származó Nikolaiták bűne, a népeken való uralkodást jelenti, és hogy ez milyen formában jelenik meg, milyen tanokat vezettek be, amikkel megfélemlítették a híveket gyülekezetekbe, a kereszténységnek a gyülekezeteibe,

Ugyanúgy ki lehet elemezni, és meg lehet látni azt is, hogy a Jézabelnek a bűnei, tehát ami a legbeszédesebb, és a legnyilvánvalóbb, hogy ha valaki ki tud szabadulni ennek a keresztény Babilonnak a birodalmából, azonnal a nyelveken szólás, a testünk az a bennünk lakozó szent szellemnek a temploma, ami eretnek hindu filozófiának a tana, az egyik alap tana,

És ugye, tehát a nyelveken szólás, akkor a testünk a szent szellem temploma, betöltekezés szent szellemmel, egyáltalán maga a szent szellemes teológia önmagában már ez is rejtett okkultizmus, ugyanis a Krisztuskövetésben a szent Atyáról szóló ismeretben nincsen harmadik személy, mint szent szellem, hanem egyedül az Atya van, mint egy láthatatlan személy, aki a láthatatlanságával teszi magát félre a bűn világától.

Tehát elválasztja magát, elszenteli magát saját maga céljára, és így nem érintkezik a bűn világával közvetlenül, közvetve az embereken keresztül, de hát ezért ez a szent szellem, ugye ez is a buddhizmusnak, és a hinduizmusnak a tanai főleg, és azért leginkább a hinduizmus a legkézenfekvőbb, és a leglátványosabb,

Mert a hinduizmus tartotta meg egyedül azt a képességét, hogy végig vonulva évezredek civilizáción, tehát onnét Babilontól kezdve, mire eljutottak Babilonból, tehát onnét Irak területéről mire eljutottak India területére azok az emberek, akik vitték magukkal, és útközbe fejlesztették ezt Szemiramisznak, és Tammuznak, meg Nimródnak a hazugságait,

És akkor ők létrehozták a lélekvándorlás elméletét, a reinkarnáció elméletet, meg az összes többit, döbbenetes az is,hogy maga az Allah szó, hogy mennyire a hinduizmusnak,és a hinduizmust propagáló embereknek a munkásságának köszönhető az,hogy a jezsuiták és a katolikus szerzetesek, akik Indiába jártak,

Indiából gyűjtötték be a legtöbb tapasztalatot az okkultizmusról,és ezt visszahozták Európába,a Vatikánba és onnét terjesztették be a protestánsnak látszó gyülekezeteken keresztül be terjesztették,becsempészték,a kereszténységbe,és főleg akkor amikor a Vatikán létrehozta a muszlim világot,

Tehát a mohamedán világot a tanaival együtt, hogy azt kidolgozták ezeket az elméleteket, hogy sokan, még én sem tudtam sokáig, és csak nem rég jöttem arra rá, hogy tulajdonképpen maga az Allah szó, ami a holdistennőnek a neve, az ősi szanszkírt hindu vallásnak a dogmáiból való szó kifejezés, elnevezés.

Ez az Allah szónak az eredete a hindu szanszkrit beszédből, és iratokból származik, és ezt megtanulták a szerzetesek, akiket a katolikus egyház kiküldött, a jezsuiták főleg elsősorban, meg akkor ugyan még nem voltak jezsuiták, mert csak később, majd a Loyolai Ignác által lett létrehozva,

De tehát már azok a szerzetesek, akik ilyen fél katonai szervezet voltak tulajdonképpen, és már akkor vigyázták a pápaságot, a fehér pápaságot, már ők akkor ezeket a dolgokat már erre használták fel, és tehát amikor ők visszatértek Rómába,

És mielőtt megalapították, létrehozták a mohamedán vallásnak az elméleti alapjait a főhősöknek a személyiségeit, azt mind a hinduizmusból hozták, és abból a nyelvből hozták azokból a vallási elemekből, tehát keverték, ötvözték minden mással,

És így meglepő módon, tehát az Allah szó az például eredetileg az nem az Arabok nyelvezetéből származó szó, hanem a hindu szanszkrit nyelvből származó szó, ami holdistennőt jelent, azt jelenti, hogy anya, bizony ám!

És tehát, hogy az Arabok maguk sem tudják, hogy ők egy holdistennőt imádnak, félúton mikor elindult a banda onnét Babilonból, tehát amelyik Irak területéről a vándorlásukban megálltak Szaúd-Arábiának a területén, azon a helyen, ahol, amit ma Mekkának neveznek

Ott gyakorolták, letelepedve egy ideig ott gyakorolták az Indiába vándorlók ott gyakorolták ezeket a kultikus dolgaikat, és ez a kocka alakú építmény ott, ezt már ők építették, ez már ott volt még mielőtt Mohamed odakerült volna,(1:06:27-től a videóban)

Tele volt indiai istenekkel, több száz, ezer ilyen bálványszoborral, meg ilyen különféle anyagokból készített szobrokkal, és amikor Mohamed oda érkezett akkor ebből kipakolta ezt a sok féle istent, még Mohamed is még több évtizeden át harcolt a különféle hogy is hívták őket,tehát ezekkel a nomád népekkel ott Arábiában,

Ezekkel a törzsekkel, beduinokkal, a beduinokkal főleg nagyon sokat harcoltak, mert a beduinok minden törzsének más-más ember csinálta istene volt, de nem egy, hanem sok, több tucat ilyen istent imádtak a beduinok is, meg az araboknak az ősei is,

Tehát az egy óriási hazugság, hogy hát Mohamed megalapította Mekkát, mert, hogy ez Ábrahámnak nem is tudom, hogy mit mondanak az Arabok, hogy nem tudom mit csinált ott Mekkában Mohamed, azt mondják, hogy ő építette azt a kocka alakú templomot, vagy nem tudom mi az?

Igen, a Szaúd-Arábiába van ez a nagy kocka alakú valami, amibe bele van építve ez a fekete meteorit darab, ez a fekete kő, ami tulajdonképpen Szemiramiszt, meg Íziszt, meg Ishtár, tehát magát Lucifert szimbolizálja a fekete színével.

Ezért van, például az Ízisz katonák fekete ruhában szaladgálnak, és a zászlójuk a fekete zászló, és azt mondják, hogy addig nem nyugszanak, míg minden ország kartlamentjére ki nem kerül az ő fekete zászlójuk, mert ez a fekete zászló, ez Ízisznek a szimbóluma, tehát aki mögött Lucifer van,

Tehát tulajdonképpen így ez a fekete színnel tulajdonképpen Lucifernek a királyságát akarják létrehozni ilyen szinten most, ezért a fekete zászló az Ízisznek, tehát ezzel szimbolizálják ők ott az okkult világban, akik csak látják ezeket a jeleket, ők tudják, hogy most ilyen Arab terroristák formájában akarják megvalósítani ezt a világ egységet, amivel ijesztgetik az embereket,

És a katolikus, tehát a jezsuita fölső vezetése azért nem szól bele, mert Amerikán keresztül ezeket ők állították, hogy így riasztgassák a világot, na, most nem tudom, hogy ez megtörténhet e még egyszer, mint ott a közel keleten a Szaúd-Arábiába ahol Ábrahám kipakolta azt a nagy kocka alakú épületet, amiben az indiaiaknak a vándorlása során,

Tehát ott volt ez az építmény és ez tele volt indiai bálványszobrokkal, és Ábrahám, vagy nem Ábrahám, Mohamed ezt kipakolta, és akkor így tette, amiről beszél az apostolok cselekedetében is Pál beszél, mikor Efezoszba volt, hogy Efezosz a mennyből pottyant képnek, a Diánának a városa, (1:10.32-nél)

Kérdező: igen,Apcsel 19:35   Apcs 19:35 Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, azt mondta: Efezusi férfiak, ugyan ki az az ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy istennő, Artemisz szentélyének és az ő égből leszállt képének őrzője?

Artemisz ugye az a Diánának

RHR: igen, ez a mennyből leszállt kép, tehát ez nem jó fordítás, hogy a mennyből pottyant, most nem tudom, hogy valójában tojásnak, vagy kőnek, meteoritnak kéne ott lenni, vagy szobra, valószínű,

Tehát ez a mennyből pottyant kép, ez nem jó kifejezés, hogy kép, hanem a mennyből pottyant, tehát az valójában az- az a meteorit kő, ami ott Efezoszban leesett, és akkor ezt Artemisznek hívták,

Tehát hogy az ő Artemisz istenük szállt a földre, és hogy neki köszönhetik ezt a bőséget, meg gazdagságot ott az Efezosziak, na, most ezt, amikor Róma uralkodott görög ország teljes területén, meg a többi addig ismert földrészen ott a földközi-tenger körül, ezt begyűjtötték ezt a követ, és Rómában őrizték, aztán amikor meg alapult a Vatikán,

És az Ottomán birodalom, amikor megtámadta, és hatalmába hódította ezeket a helyeket, akkor került el, akkor vitték el az Ottománok erre a helyre, és tették oda be abba az építménybe, abba az indiai építménybe, ami eredetileg ott Szaúd-Arábiában az indiai kultúrának,

Tehát ez az Irakból származó bálványimádó kultúrának az emlék helye volt, és tehát vannak róla iratok, feljegyzések, hogy Ábrahám mikor odaért akkor csomó iratok voltak, ilyen vallási iratok meg mindenféle volt ott Indiai nyelven volt írva képzeld el, és ezt kipakolta onnét Mohamed, és akkor oda beillesztette ezt az Artemisz Diána, ezt a követ.

Ezért van például az izéval van összefüggésbe megint csak, hogy Nimród meghalt, akkor napistenné vált, és akkor utána miután Szemiramisz meghalt követte őt, de hogy valami ott nem volt rendbe, és hogy Nimród visszaküldte a mennyország királynőjét a földre, és egy mennyből esett tojás formájába került a földre,

És amikor összetört, azt hiszem ez a nyúl elszaladt belőle, na, innét származik a húsvéti nyuszis történet, meg ezért van az, hogy a Lady Gaga az egyik koncertjén (1:14:04-től a videóban) egy ilyen tojásba vitték be a koncertre,

Tehát ez mind ezzel van kapcsolatba,és hogy ebből a tojásból Lady Gaga amikor kijött,akkor ő volt ez a Diána,az Efezoszi Diána,tehát aki mögött lucifer van,

Tehát egyik formában Artemisznek ábrázolta, ábrázolja sátán önmagát az Efezoszi civilizációba, a másik oldalon pedig Diánának, női formában pedig Diánaként mutatja be önmagát, de mind a kettő mögött sátán van,

Tehát az Efezoszi Diána a szépségével, amit lehet tudni a Diána istennőről, hogy mit tulajdonítottak neki, és mért hordták neki az áldoznivalót, ugye ezek a tulajdonságok jellemzik Lucifert, hogy ezeken a tulajdonságokon keresztül szedi az áldozatait,

A másik oldalon pedig a férfi változatban az Artemisz, azt hiszem, hogy Artemisz az egy férfi istenség ugye?

Kérdező: nem, az is, medve istennő, vagy valamilyen vadászat, a szüzesség istennője, római megfelelője volt a Diánának.

RHR: ja, igen, igen, bocs, az izével kevertem össze, tehát itt az Artemisz erről jutott eszembe, hogy a szüzesség mert, hogy ebből kovácsolták ezt a szűz Mária kultuszt tulajdonképpen,

És akkor ez, amit ott őrizték ezt a kába követ, ezt a meteorit követ, ezt a fekete követ ezt elvitték oda, és akkor ott behelyezték az utolsó előtti helyére, na, most azt tudjuk, hogy az irániaknak ugye van az ő, tehát ők is muzulmán ország,

tehát ugyanaz a vallásuk van,és nekik vannak ezek a próféciáik,hogy majd ezt a Szaúd-Arábiát, Mekkát,majd jön egy erős  és minden ravaszsággal megtelt politikai vezető, aki le fogja rombolni,és el fogja vinni ezt a kába követ el fogja vinni Izraelbe,Jeruzsálembe és az új templomba fogja beépíteni.

Tehát vannak nekik ilyen próféciáik, na, most ezek a próféciák ezek olyan próféciák mindannyian tudjuk, hogy ezt a jezsuiták, tehát akkor még nem jezsuitáknak nevezték őket, meg később váltak Jézusnak a hadserege, jézus szervezetként a Loyolai Ignáctól, tehát ezen a néven ismerték,

De ez a prototípus szervezetük, amire hasonlítóan létrehozta a Loyolai Ignác ezt a nagyon komoly fegyveres fél katonai szervezetet, egy ilyen kriminál, tehát egy ilyen maffia hálózatot tulajdonképpen, ilyen maffia specialistáknak a bűn szervezete tulajdonképpen a jezsuiták,

És, tehát ez már egy ilyen prototípus formában már működött abban az időben, tulajdonképpen már akkor a korai titokzat iskolát, akik voltak a császárok mögött, meg a különféle akkori országok vezetői mögött, tehát ők ez a Jahbulonnak a láthatatlan keze, ami mindig elintézte, hogy ki kerüljön hatalomra melyik országban, milyen politikai érdekeket képviseljen stb., stb.

Tehát ez már onnét Nimródtól fogva működik, és ahogyan ma ezt a pápai vérvonalak, és a jezsuiták kontrolálják, tehát abban az időben az ő elődeik vitték ezt véghez, hogy ezen a vágányon szaladjon az ördög birodalma, és tehát nem véletlenül, terv szerint juttatták el ezt a kába követ onnét Efezuszból Rómába, Rómából pedig oda Szaúd-Arábiába, Mekkába,

És, hát ugye, hogy úgy tűnjön, hogy ez valami prófécia, tehát ezek a korai jezsuiták, akik prototípus szervezete voltak a mostani jezsuita, tehát a Loyolai féle által létrehozott bűn banda szervezetnek, tehát ők megírták ezeket a próféciákat úgy, hogy ezt közben ők csinálták, és valósították meg, hogy úgy tűnjön a beprogramozott arab lakosság számára, hogy tényleg próféciák teljesednek be.

Tehát ugyanúgy ahogy a kereszténység számára megépítették, ugye a próféciákat félremagyarázták, és az hozták ki belőle, hogy a testi Izrael, ismét 2000-év után lobogni fog a zászló, és Izrael területén fognak majd Jeruzsálemben lakni, stb., stb.

Tehát ahogyan ezt a Balfour-on és az összes többi szabadkőművesen keresztül elrendezték, hogy Britannián keresztül létrehozzák a Palesztinában Jeruzsálemet, tehát ugyanezt a játékot játszották el az Arab világgal is, hogy nekik is próféciákat magyaráztak, és írtak és akkor ők megcsinálták ezeket, és a beprogramozott fanatikus muszlimoknak meg úgy tűnt, hogy ez tényleg igaz az egész, mert az ő próféciáik teljesednek be,

És akkor ennek az utolsó eseménye ezeknek a próféciai sorozatnak, hogy Szaúd-Arábia le lesz rombolva, és mielőtt teljesen el lesz pusztítva ez a kába kő abból a kocka alakú szentélyből el lesz víve Jeruzsálembe,

És érdekes módon, hogy a Jelenések könyvében is, ugye ahogy taglalva van, mert tulajdonképpen az egész bibliában látható, hogy az ördög, aki onnét Babilontól kezdve szervezi az emberi civilizációt, hogy az önmaga fogságában tartsa,

Tehát ő, az ő emberein keresztül azt a végcélt akarja megvalósítani, hogy ott Jeruzsálembe egy királyi palotát építtessen ahova ő majd be fog ülni, és akkor ő különféle törvényeket, meg jogszabályokat hozva onnét kormányozza az egész világot,

Tehát érdekes módon a mohamedánoknak is ott van ez az úgymond próféciája, ami nem prófécia, hanem egy program tulajdonképpen, egy előre megírt program, és hogy ennek a végső nyugvó helye ennek a Szemiramisz Artemisz istennőnek,

Tehát a szüzességnek, és a szexualitásnak, meg a termékenységnek, meg a háborúnak az istennői, hogy végképp ott fognak majd leülni Jeruzsálemben, a templomban, és hát maga ez a megépítendő templom, ha ez tényleg így lesz, én el tudom képzelni, hogy meg lesz építve, a jezsuiták megépítik azt, kívülről úgy lesz álcázva, mint a zsidók temploma,

De ami benne fog folyni, az sátán, az Lucifer imádat lesz, szűz Mária imádatnak, tehát szűz Mária imádatba rejtett Artemisz, és Diána imádat lesz, ugye ez mögött mind maga Lucifer van, tehát ezért ez a végső cél, de az megdöbbentő, hogy az indiai szanszkrit nyelvből származik maga Allahnak is a holdistennőnek a neve, megdöbbentő teljesen,

És így lehet látni, hogy tulajdonképpen hogy működik ez a világot kontroláló hármasság, amit ők szentháromságnak neveznek,(1:22:40-től a videóban)

Tehát a világban is hármasságként jelölik, ezért a piramis szimbólumuk, ezért például az Audinál a három kör összeér, ott ezekbe a metszéspontokban három ilyen alakzat van, ugyanúgy a Mercédesznél is, tehát a Mercédesz-Benznek is a szimbóluma ezért ebben a körben ez a három vonal, ami egy ilyen háromlábú csillagot szimbolizál,

Tehát  ezért például bjuiknak is három pajzs a szimbóluma,tehát ahol csak tudják, ők rá rakják mindenhova ahova csak lehet,de ez sok féleképpen nyilvánul meg,például az amerikai szenátusban a falon a nyílvesszők, a római arany bárda,tehát ez is ugyanúgy azt a rejtett hármasságot szimbolizálja,

Tehát tömve van az egész világ, az adidasnak ez a lótusz virágja három vízszintes vonal, három szirom, rengeteg, rengeteg márka hordozza önmagában így az ördög kontroll rendszerének a hármasságának a szimbólumát, és ez szimbolizálja a pénzvilágot, a vallásos világot, és a politikát,

 Tehát ezzel a hárommal van, vallás, politika, és pénzügy, ezzel van alapvetően lekontrolálva az emberiség, és ebben, tehát a világ Babilonban, ebben az ördögi hármasság által kontrolált világrendszerben van benne az egyik lába ennek az ördögi rendszernek a vallás,

Tehát pénz, politika, és vallás,a valláson belül van a kereszténység,a kereszténységben is hármas kontroll működik,tehát a Nikolaiták bűne,a Jézabel bűne,és a Bálámnak a pénzért való Istentől való elterelése,tehát pénzért való hamis prófétálás,és ezeken belül is aztán nézzük a Nikolaiták bűnét,hogy milyen módszerekkel uralkodnak a gyülekezeteknek, meg az egyházaknak a hívein,

És ezt lehet látni a Jézabelnek az ármánykodásnak a bűneinél is, tehát, hogy a testünk az a szent lélek temploma, ez automatikusan megint csak Indiából, és azt megelőzően pedig Babilonból származik ez a tantétel, tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy a bibliában Isten soha nem engedi meg senkinek sem, hogy önmagáról úgy beszéljen, saját maga testéről, mint egy épületről,

Egyedül az ember az életéről beszélhet úgy hasonlatként, mint egy építmény, ugye ahogy mondja, hogy az egyik ember a földre épített, a homokra a házát, tehát az életét, a másik pedig leásott, és nagy kőre épített, tehát itt nem az ember testéről van szó, hanem az embernek az életéről,

Az ember élete keresztülmegy sokféle viszontagságon, megpróbáltatáson és az, akinek az élete nem az Isten Fiának való engedelmességen van alapozva, az élete végén az engedetlenség miatt, hogy az ember nem tudott bűnbocsánatot nyerni azzal, hogy engedelmeskedni kezdett az Atyának és az Ő Fiának

Ez által az embernek az élete el fog kárhozni, tehát ebben az egy esetben beszél allegorikusan az ember életéről, mint valami építményről, tehát mint házról kizárólag Isten Fiának adatott meg az a privilégium, hogy ő az ő saját maga testéről úgy beszéljen, mint házról,

Mert az ő maga létezése az, az Istennel való találkozásnak a lehetőségéről beszél, tehát az ő maga létezése teljes mértékben ő maga volt az Isten sátora, ő maga volt az úgymond a szellemi szent sátor, ugye a szellemi szent sátorhoz, hogy ha elmentek az emberek, akkor találkozhattak Istennek a kegyelmével,

Elmentek, a sátor ajtónál megvallották az ő bűneiket, elmondták, hogy miért jönnek ide, mért akarnak áldozatot bemutatni, és itt az emberek találkozhattak Istennek a megbocsátásával, Isten megbocsátásban részesítette az igazán bűnbánó bűnösöket,

Tehát az okkult vallásokban az ember, tehát a templom szó az, az Istennek a lakhelyének a színhelye, az okkult vallások azt tanítják, hogy a templom ahol az Isten lakik, viszont a Krisztuskövetésnek a tanaiban, tehát az egyedüli Atyáról szóló ismeretekben a templom szó az, az Isten kegyelmével való találkozásnak a helye,

Tehát nem az Istennel való találkozásnak a helye, hogy benne lakik az Isten, hanem Isten közvetett módon valaki másnak a jelenléte által osztogatja az Ő kegyelmét, az Ő bocsánatát, és kizárólag csak azoknak, akik bűnbánattal fordulnak Isten felé, és kegyelmet akarnak nyerni,

Tehát amíg az okkult vallásokban, meg a paganisztikus vallásokban az emberek prosperitásért, egészségért, gyógyulásért, gazdagságért mennek a templomaikhoz, és dobálják a pénzt a szobraiknak, meg visznek étel áldozatot, meg visznek pénz áldozatot, meg stb.

Tehát azért, hogy az üzleti vállalkozásukat megáldja az ő istenük, addig a Megváltó Szent Atyával való találkozásból elsősorban, csak Isten azt a közeledést fogadja el, ami arról szól, hogy az ember fölismerte az ő menthetetlenségét, és bűnösségét,

menekülni akar az ítélettől,és az ember bűnbánatot tanúsít és így fordul az Isten felé,hogy bocsánatot eszközölhessen ki az Istentől, És tehát ez az egyedüli közeledési mód az elfogadott az Istennél,egyedül ezt jutalmazza

Ha valaki gyógyulásért jön az Istenhez anélkül, hogy előtte nem rendezte a moralitását, az erkölcsiségét, és nem helyezte önmagát olyan pozícióba, hogy Isten meg tudjon neki bocsátani először is, utána pedig tanítani őt, és rá segíteni a megszentelődés útjára,hogy az ember elhagyja a világnak a bűneit, ami miatt ítélet vár az emberre,

Hanem először az ember gyógyulásért akar jönni,meg prosperitásért,meg áldásért,meg első szülöttségi jogért,meg démonűzésért,meg mindenért tehát ez mind varázslás,tehát azt Isten nem fogadja el,Ő kizárólag azt a fajta közeledést fogadja el,és respektálja,és akar ösztönözni mindenkit,hogy megértse,hogy bajba van,rövid és hosszú távon az ember élete,mert el fog veszni,

És az ítélete alatt fog kárhozatra jutni az ember, ha nem tesz lépést minél hamarabb az ember az Istennel szemben, hogy az ember önmagát megalázva, bűnnek nyilvánítsa az ő bűneit, és azon fáradozzon, hogy azokat elhagyja, és akkor ezek után pedig közeledik az Istenhez,

Nézd, Isten ezt az áldozatot mutatom be az életemből, el akarom tenni azokat a dolgokat,amelyek meggátolnak abban,hogy baráti viszonyba élhessek veled,és bocsánatot eszközölhessek ki tőled,tehát aki nem ezzel jön Istenhez,azok az emberek azok nem kapnak semmit sem Istentől,

Tehát ezért volt az, hogy például a még a vérfolyásos asszony ugye jó motivációval jött az Isten Fiához, mint a Jairus, ők előtte, mielőtt ők az Isten Fiával találkoztak volna, ők egy belső változáson mentek keresztül, amiben ők úgy döntöttek, hogy engedelmeskedni fognak annak az utasításnak, amit hallottak a 12-től, és a 70-től.

Akiket ki küldött hozzájuk a megváltó, és az ő felszólításukra szót fogadtak, és indultak el a Joshuához, ez a magyarázat arra, hogy a többi, akik ott több ezren szorongatták a megváltót, hogy azok közül senki sem nyert semmiféle gyógyulást, mert nem az elméjükben kezdődött a változás, hogy nem ismerték fel, hogy bűnösök,

És el kell hagyniuk a bűneiket, és ezzel a bűnbánó magatartással közeledni az Atyához, hogy megbocsásson nekik, és megkegyelmezzen nekik, hogy az ítéletet félre tolja az életükről, hanem ők meg akartak gyógyulni, ők enni akartak, ők meg akartak gazdagodni,

Tehát ezek az emberek soha nem kapnak Istentől semmit, és ez ugyanígy van ma a mai napig is, tehát Isten mindenkit lát, mindenkinek a motivációt látja, Isten ezért nem foglalkozik a kereszténységgel, Isten nincs jelen a kereszténységben, mert az egész,

tehát a történelmi egyházakkal együtt tokkal vonóval a kereszténység az a sátánnak a zsinagógája azért,mert rejtett okkult ismereteket tanul,azok szerint él,amelyek aztán teljes mértékben,100%-ban Isten ellenességben tartják az embernek az életét abban a fajta viselkedésben,

Tehát ahol nyelveken szólás van, ahol szent szellem betöltekezés van, ahol démonűzés van, meg ezek a dolgokat művelik, ez mind Isten ellenesség, tehát mind teljesen ellenkezik Istennek az útmutatásával,

Tehát ilyenek nincsenek az evangéliumokban és az apostolok cselekedetében, tehát ezeket teljesen kiforgatták, és félre magyarázták, teljesen félre programozták az emberek milliónyinak a tömegét, hogy ők okkultizmusban vegyenek részt, rejtett okkultizmusban, ami így Jézabel, tehát az engedetlenségnek a természete tanít az embereknek,

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!