A Szentlélek ajándéka

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ennek az anyagnak a témája a Szentlélek ajándéka úgymond, amikor rá szállt az írásban különböző emberekre, és csoportokra, hogy ez mit is jelent valójában, arra kérünk mindenkit ismét nagy tisztelettel, hogy próbáljátok meg a szentháromság katolikus hamis dogmáját félretenni a fejetekből erre a pár percre, hogy ne abból kiindulva hallgassátok az egészet, mert akkor valószínűleg nem fogjátok érteni.

Ugyanis sokszor elmondtuk már, hogy egyetlen egy Isten van, a teremtő Atyánk, a mindenható mindenhol jelen való, mindentudó Szent Atyánk, az egy Isten, a megváltónak az Atyja, neki van az elsőszülött trónörökös fia, akit mindennek az örökösévé tett, ő a mi megváltónk, a szabadítónk, két külön személyről van szó, és van az Atyának a láthatatlan jelenléte, amit Szentléleknek fordítottak az írásban

De ugye ezt is egyszerű levezetni, hogyha az Isten szent, és az Isten Lélek, akkor nyilvánvalóan a Szent Lélek, az maga az Atyánk, Ő így van láthatatlanul jelen ebben a világban, és nyilvánvaló, hogy ha valaki ezt megérti, hogy itt az Atyáról van szó,

Akkor egyértelműen ki tudja dobni a szemétbe azt a dogmát is, hogy a teste a szentléleknek a temploma, hogy a teste az Istennek a temploma, hogy az Isten bele mászna, benne lakna egy emberi testben, mikor az írás azt mondja, hogy az egek egei sem tudják befogadni, meg kőből csinált templomba nem lakik, stb.

Tehát nyilvánvalóan az emberi testbe se fog belemászni, ha ezt valaki megérti, akkor nyilván innentől kezdve bukik a szentszellem betöltekezésnek a dogmája, ebből következően a nyelveken szólás is, mert a betöltekezésnek a jele a karizmatikusok szerint a nyelveken szólás, tehát már akkor ez is összedől, és az összes többi hamis dogma is, tehát azért fontos, hogy ettől megszabaduljatok ettől az ördögi háromság dogmájától.

És ahhoz hogy ezt az anyagot is, ennek az anyagnak az egyszerűségét, igazságát megértsétek, ahhoz sajnos ezt félre kell tenni, a szentháromságnak a dogmáját, sokszor szoktuk említeni a videókban, hogy az Istennek az igazságai azok egyszerűek, úgy van összerakva, úgy mutatja meg az Atyánk, hogy bárki megértse, hogy bármilyen végzettségű, nemzetségű nyelvet beszélő emberke,

Teljesen mindegy, hogy milyen neveltetésben részesült, meg tudja érteni, tehát ne kelljen hozzá semmiféle több diploma, egyetemi végzettség, és ebben a témában is, amiről beszélni szeretnék itt is megint csak bebizonyosodott számunkra, hogy megint csak az igazság egyszerű, azzal szemben, mint amit a kereszténység kreált ebből csűrve-csavarva az írást, és bele csempészve az okkultizmust,

Itt pontosan arra gondolok, hogy amikor azok a részek vannak az írásban, hogy rá szállt a szentlélek, meg elnyerték a szentlélek ajándékát, meg megkaptátok a szentlélek ajándékát, hogy itt miről is lehet még szó,

azon kívül, amikről szoktunk beszélni a videókban,hogy a láthatatlan Isten volt jelen,és ebből kifolyólag azok az emberek teljessé váltak az Istennek a természetével, a lelkületével,és a szituációnak megfelelően például bátran szólták az írásokat,az igét,

Mint Péteréket, akiket megfenyegettek, tehát ott a bátorságnak a lelkületével lettek teljesek, tehát, hogy ezen értelmezésen felül mintha lenne még egy olyan dolog, amire talán még nem gondoltunk, és erről szeretnék beszélni nektek,

Ami tényleg egyszerű valójában, de még annyit szeretnék elöljáróban elmondani, amit szintén nemrég értettünk meg, hogy ugye rengeteg hamisítás, félrefordítás, hozzátoldások vannak az írásokban a görög iratok között is, önmagában több görög irat van, azok se stimmelnek, aztán a fordítások se passzolnak

Vannak olyan magyar fordítások, olyan részek, ami egyik görögbe sincs benne, tehát nagyon nagy kesze-kuszaság van, és arra jöttem rá a napokban, hogy én úgy látom, hogy az Isten ezt engedte,

Ez az Ő akaratából van, persze bizonyos szintig engedte, tehát nem úgy, hogy teljesen az egész hamis, hanem egy bizonyos százalékig engedte, és pontosan azért engedte ezt, hogy ezt tulajdonképpen fölhasználta az ördögöt, az ördögnek a szolgáit, akik ezeket a hamisításokat csinálták fölhasználta arra az Atyánk, hogy ezen keresztül rejtse el a valódi igazságokat a méltatlanok elől, az Istentelen, engedetlen emberek elől,

Akik ugye nem az igazságot keresik, hanem az élményeket, a csodákat hajkurásszák, és viszket a fülük, vágynak az okkult dolgokra stb, nem a valódi igazságot keresik, nem az Igazi Istent, meg a Krisztust, meg nem hálából, szeretetből akarnak engedelmeskedni, hanem más okokból,

Mint a Simon mágus ugye, és hogy ez a trükk az egészben, az Istennek a humora úgymond, hogy ezt is fölhasználta, hogy így elrejti az engedetlenek elől az Ő igazságait, viszont akik az igazságot keresik, akik engedelmességre adják a fejüket, és szeretik az Atyát, meg a Fiút, azoknak föl tudja fedni, meg tudja mutatni az Isten

Össze tudja tenni a fejünkben a bibliaolvasás közben, hogy itt miről is van szó valójában, ugyanezt alkalmazza példázatokon keresztül is az Isten, hogy azért beszélt a Krisztus is példázatokban, ezt ki is jelentette, hogy a kívülállóknak példázatokban szólok, hogy ne értsék, viszont a belül állók, akik belül vannak az eklézsiában azok értik, azoknak sokszor meg is magyarázta a megváltó.

Tehát erre jöttem rá, hogy ez az Istennek a terve, az akarata szerint való az egész, ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell kutakodni, meg nem kell keresni, mint a Béreabeliek az Isten igazságait, dehogyis nem, kell, Isten akkor az ilyen embereket, ilyen lelkületű embereket ezzel jutalmazza, hogy megmutatja nekik az igazságot,

És hogy tulajdonképpen ezt, mi vagyunk az egyik példája erre, hogy ez tényleg, ez így van, bizonyságot tudunk tenni erről, hogy az Isten ezt már sokszor megmutatta, hogy annak ellenére, hogy rengeteg hamisítás félrefordítás van,

Mégis csak le tudja leplezni ezeket a hamis okkult tanokat, és mellette meg tudja mutatni az igazságokat, hogy valójában mire is gondol Ő ott az írásban, hogy miről szólnak ezek a versek,

És akkor ugyan ez a helyzet, most ennél a témánál is, hogy itt miről is lehet szó még valójában, és ez nagyon egyszerű a dolog, hogy a Szentlélek rájuk szállt, és kapták a szentlelket, meg rájuk tették a kezét, meg kapták stb,

Ez kb olyan, mint amikor egy festményt nézünk, ha közelről nézzük pár centivel, ugye akkor csak egy kicsi részletet látunk, ha hátrébb lépünk, vagy még hátrébb akkor teljesen más perspektívából látjuk azt a képet.

Nagyobb egészbe látjuk az egészet, és itt is így lehet ezt elképzelni, tehát a kereszténység arról beszél, hogy az 50.napon jött el a Szentlélek, hogy akkor lett kitöltve, egy harmadik személy ugye, de az írásból ezt teljesen más, lehet bizonyítani, itt nem erről van szó, hanem másról, mert ott van például a Krisztusnál is ott a bemerítkezésnél látjuk, hogy a szentlélek rá szállt,

De ugyanúgy olvassuk Zakariásnál, János apjánál, Erzsébetnél, vagy a Máriánál is ugye, hogy a szentlélekkel voltak teljesek, a szentlélek szállt rájuk stb, meg ott volt Simeon, Istenfélő zsidó ember, aki várta Izrael vigasztalását, és a szentlélek szállt rá,

Tehát ez ugyanúgy le van írva akkor, meg a Fiú is azt mondta, a János evangélium végén olvashatjuk, hogy rájuk lehelt, hogy vegyetek szentlelket, most akkor, hogy lehet ez,

Amikor az 50.nap még nem jött el, erről nagyon sokat beszélünk a videókban, hogy ugye itt ellentmondások vannak, ebből is látni, hogy ez a pünkösdi kiáradásos szentlelkes eljöveteles tan ez nem oké, ez nem áll meg az Isten igazságaival szemben,

Onnan kezdeném, hogy, azzal az összefüggéssel, hogy csak, hogy lépésről-lépésre menjünk, hogy így lesz igazán érthető, hogy ugye van egy ilyen párhuzam, amin keresztül meg lehet érteni, hogy az 50.napon mi indult el, hogy mi történt ott, ugye hogy János, bemerítő János előkészítette az utat az Isten fiának, hogy ez le van írva az írásban,

Ugyanúgy az Isten fia is az alatt a három év alatt, amíg munkálkodott tanította az apostolokat, előkészítette, felkészítette, úgymond a munkát, az utat az Istennek, magának az Atyának, mert ugye tanította az apostolokat, beszélte az igazságait, az örömhírt, hogy az Isten ítéletétől meg lehet szabadulni, stb.hogy hogyan kell élni, miről szól az engedelmesség, ahogy ezt be is mutatta,

Ugye meghalt, föltámadott, az Isten hazavitte, és az 50.napon maga az Atya jött el valójában, Ő az, aki átvette úgymond a stafétát, ugye már nem volt se János, se a megváltó, senki, az apostolok fel lettek készítve már, és felavatta felkente a Krisztus testét tulajdonképpen, ugyanúgy ahogy felkente a megváltót.

Az Atyánk fölkente a Krisztus testét,azért volt ott ugye ezek a kettős tüzes lángnyelvek az apostolokon,ők voltak a 12 oszlop,ami a szellemi templomnak az alappillérei,a szegletkő az maga az Isten fia,és maga az Atya indította útjának a szellemi Izraelt,felkente,felavatta és a láthatatlan Isten itt bizonyságot is tett ezekkel csodákkal,és jelekkel,hogy ezt az egész tőle van,

És még egy nagyon fontos, hogy tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve indult el a kegyelemnek a korszaka, úgy tűnik, hogy be lehetett csatlakozni az eklézsiába, és az Isten kegyelme alá lehetett kerülni,

Tehát itt az 50.napon ez történt, és ugye azt mondta ott a Péter a végén, hogy amikor elmondta a beszédét, azt mondta ott annak a háromezer embernek, hogy térjetek más felismerésre, merítkezzetek be Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és meg kapjátok a Szentlélek ajándékát.

Na,és ezen gondolkoztam,hogy ez itt mi lehet,valójában itt nem arról van szó,hogy a harmadik személyű a szentháromságba,az ördögi háromság harmadik személy ugye eljön,és akkor az osztogatja a különféle csodatévő erőket,és nyelveken szólnak meg mit tudom én,

Hogy mi az ajándék, ez a kulcsszó, az ajándék az nem más, mint az Istennek a kegyelme, hogy az Isten megbocsát a Krisztus nevében, itt ugye össze is van párosítva,

tehát ez,hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát ez valójában legfőképpen legelső sorban azt jelenti,hogy az Isten megbocsát nektek,és bekerültök a láthatatlan Istennek a kegyelmébe,és az Ő vezetése alá kerültök az Ő megtartása,az Ő tanítása alá,és Ő fog titeket megtanítani hogyan kell az Ő természetében élni engedelmességben stb,stb.

Tehát ezt jelenti, hogy ez az ajándék, úgymond a láthatatlan Istennek az ajándéka az Ő kegyelme, miért gondolom ezt, mert ha megnézzük a többi részt, amikor azt írja, hogy rá szállt a Szentlélek, ott is végig le lehet vezetni, meg lehet nézni a szövegkörnyezetből, hogy kikre szállt rá, és hogy azok milyen állapotban voltak,

Ugye a következő apcsel 8-ban van az rész, amikor Samária befogadta Isten igéjét, Samáriában ilyen vegyes nép élt, sok pogány is, meg a zsidók is, ugye ilyen kevert nép volt, az Északi és a Déli Galilea, és a Júda között volt a Samária, és hát nagy volt az ellenségeskedés a zsidók szemében, de ők egy külön kategória volt,

Tehát őket az Isten nem pogányként tekintett rájuk, hanem egy ilyen félig zsidó, félig pogány népként úgy tűnik, és ezért is szerepel még az apcsel 10-előtt még a Kornéliusz története előtt ez a Samáriai rész, és ott is az volt, hogy ők befogadták az Isten igéjét,

Tehát ugyanúgy visszatértek az Isten igéjéhez, ahogy a János erre felszólította az embereket, térjetek vissza az Isten beszédéhez, a Tórához, és kérjetek bocsánatot, és ezért elküldték oda Pétert, Jánost,és ők is tulajdonképpen azért imádkoztak,hogy bekerüljenek az Isten kegyelme alá azok az emberek,

Allegorikusan kapják meg a Szentlelket, szálljon rájuk, mert ugye ők már bemerítkeztek a Krisztus nevére, és az Isten így tett bizonyságot, elküldte a két szolgáját, azok imádkoztak értük, rájuk tették a kezüket, ezzel kinyilvánította Isten, hogy igen, ezek az emberek is akik Samáriában befogadták az én beszédemet, ők bekerültek az én kegyelmem alá,

Tehát allegorikusan elnyerték a Szentlelket, a Szentlélek ajándékát, tehát az Isten kegyelmét kapták meg, bekerültek a szellemi Izraelbe, az eklézsiába, most akkor jön az apcsel 10, ugye a Kornéliusz esete, ezt tudjuk ez egy híres történet, itt ki is jelentette Péter, hogy megértette, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka,

Itt van az apcsel 10:45-ben, ugyanúgy leszállt rájuk, itt is ugyan ez történt, hogy a Kornéliusz Istenfélő volt, imádkozott, alamizsnát osztogatott, ő ugye nem zsidó volt, római volt, és mivel az Isten a pogányokra is, a pogányokat is másik akolt is betervezte, beszervezte a szellemi Izraelbe, az eklézsiába, ezzel itt megint csak az Isten bizonyságot tett jelekkel ugyanúgy,

Csodákkal, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka, magyarán a láthatatlan Istennek a kegyelme, és ott ugye szintén bemerítkeztek, ugyanúgy az Isten rájuk szállt, tehát ez mind-mind egy bizonyság, mert ugye azt írja az írás, hogy a lélek, aki bizonyságot tesz,

Ugye a láthatatlan Isten tett így bizonyságot, hogy pontosan azért Ő tesz bizonyságot, mert Ő vezeti személyesen az eklézsiát, a szellemi Izraelt, és ezek tulajdonképpen ezek az esetek, ezek az apcsel 8-ba, 10-be is azt mutatják, hogy hogyan tagozódnak be, hogyan kerülnek be a különféle népek, emberek az eklézsiába, és hogyan növekszik az Istennek az eklézsiája.

Az apcsel 11-ben ugye Péter be is számol a többieknek, hogy ugyanaz történt, hogy leszállt rájuk a Szentlélek, ugyanazt az ajándékot adta, itt is mondja az apcsel 11:17-ben, mint nekünk, tehát itt is ugyanúgy arról beszél, hogy a kegyelem, ez az ajándék, hogy megkapták az Istennek a kegyelmét, az eklézsiába bekerülhettek.

Aztán az apcsel 19, ez is érdekes eset, az Efézusi 12 tanítvány, ugye Jánosnak a tanítványai, és itt is ugye ők a Jánost ismerték, a Krisztus beszédét nem ismerték, úgy tűnik az írásból, náluk annyi történt még csak, hogy visszatértek a Tórához az Isten beszédéhez,

De ugye nem voltak bemerítve, tehát nem voltak még benn az eklézsiában nem kerültek az Isten kegyelme alá, ez a lépés hiányzott, azért küldte Pált oda az Isten, ők ezt megértették, hogy kaptatok e Szentlelket, egyrészt, hogy éltek- e már az Isten természetében amióta ugye Istenhez fordultatok,

Ők azt se tudták, hogy miről beszél a Pál, azt se tudták ebből az új értelmezésből, hogy kaptatok e szentlelket, tehát, hogy az Isten kegyelme alatt vagytok e már, hogy az eklézsiába vagytok e már, nem, nem fogalmunk sincs, hogy mi az, nem is tudhatták, mert János erről nem beszélt, és a Pál szépen elmondta nekik hogy mi a helyzet,

Beszélt nekik Krisztusról, bemerítette őket, és akkor ugyanúgy rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk szállt, megint ugyanúgy az Isten, a láthatatlan Isten tett bizonyságot, hogy igen, ez az én akaratom, ezért küldtem oda Pált, és így ti is bekerültetek 12-en az én kegyelmem alá, nekem fogtok szolgálni, és nyilván fogjátok az embereket hozzám terelni.

Tehát itt is ugyanez történt,erre is vannak igék,hogy a lélek tesz bizonyságot,itt az apcselben,Rómában is hogy a lélek tesz bizonyságot  a mi lelkünkkel együtt,a Szentlélek városonként bizonyságot tesz,tehát ezek a részek is bizonyítják ezt amiről beszélünk,

Itt, hogy Isten bizonyságot tesz mellettünk az Ő akarata szerint jelekkel, és csodákkal, sok féle erővel, és a Szentlélek ajándékával, Szentléleknek közléseivel, tehát itt már az Isten természetéről beszél meg a csodákról, amiket a láthatatlan Isten csinált,

Zsidó 10-ben is olvashatjuk, hogy bizonyságot tesz erről nekünk a Szentlélek, a láthatatlan Isten, pontosan, ezért mert Ő vezeti, irányítja az eklézsiát, és ugye a híres 3 bizonyság, amiről az egy János 5-ben beszél, ugye a Lélek, a víz, és a vér, itt is meg lehet ezt érteni ezen keresztül.

A víz ugye az Isten beszéde, az Ószövetségi beszédek, próféciák, több mint háromszáz prófécia beteljesedett a Krisztussal, ez már előre bizonyságot tett előre, hogy az Atya elküldi a megváltót, hogy az meg fog történni, emberek megmentése, és hogy az Isten létezik, Isten örök életet ad nekünk,

A vér az a Krisztusra utal, az engedelmes életére, hogy ezt ő végig csinálta, feláldozta magát, kifolyt a vére, elhordozta az ítéletet helyettünk a bűneinkért az Isten megbocsát, és Lélek, ugye aki az 50.naptól láthatatlan lélek, az maga az Isten, mert az Isten Lélek, ez ki van jelentve,

Ő bizonyságot tesz erről, hogy ez valóban megtörtént, elindult az eklézsia építése, elindult a kegyelemnek a korszaka, az utolsó előtti korszak, a leghosszabb a kétezer éves korszak elindult, és maga az Isten vette pártfogásába azért Ő a pártfogó,

Azért Ő a vigasztaló, ezért is mondta az Isten fia, hogy el fog jönni a vigasztaló, tehát el fog jönni a ti pártfogótok, mert én már nem leszek itt, de nem hagylak titeket egyedül, maga az Isten fog eljönni, Ő fog veletek kommunikálni mindenkivel, egyesével, álmokat ad, vezetést, tanítást, megtartást, mindent.

Tehát erről szól ez a három bizonyság, ennek fényében, hogy az 50.naptól jött el az Isten kegyelme, az Isten ajándéka, a János 7:38-39 is érthető,

Azt mondja az írás, hogy aki hisz bennem, aki engedelmes nekem, amint az írás mondta, élővíz folyamai áradnak annak belsejéből, ezt pedig a lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek mivel, hogy Jézus még nem dicsőült meg,

Na, hát ez is egyszerűen értelmezhető, mivel ott még, amikor ez elhangzott a Krisztus szájából, akkor ő még nem végezte el a megváltást, az elvégeztetett még nem lett kimondva, azt ugye jóval később lett ott a fán, amikor az Isten fia bevégezte ezt a munkáját, a megváltást,

Tehát ezért ő még nem dicsőült meg, tehát még nem adatott az Istennek a kegyelme, még nem indult el a kegyelem korszak az Istennek a végleges megbocsátása, tehát itt erről szól ez a rész, és ami nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatosan szintén találunk hamisítást az írásban, amivel próbálják alátámasztani ezt, hogy itt a Szentlélek ajándékainak az osztogatásáról van szó,

Nyilván ugye abból indulnak ki, hogy ez a harmadik személyű, szentháromságban a harmadik személy a Szentlélek eljött, és akkor Ő osztogat mindenféle ajándékokat, az egy Korinthus 12, és a 14-ben vannak olyan részek, ahol nincs benne az ajándék szó, hanem csak annyi van, hogy a lelkiséggel foglalkozzatok.

Tehát az Isten szellemiségével, az Isten természetével, ne a testtel foglalkozzatok valójában, és nem arról beszél, hogy itt mindenféle ajándékokat osztogat az Isten, hanem a láthatatlan Istennek a megnyilvánulásairól beszél, amiket maga a láthatatlan Isten úgy cselekszi, ahogyan Ő akarja, itt a Korinthus 12-11.ben ez ki van jelentve.

Tehát ez nem olyan ajándék,hogy akkor odaadja az embernek,és akkor az ott marad végleg,hanem a különböző szituációkban, amik vannak az ember életében az Isten szolgái életében,akkor az Isten abban a helyzetben meg adja a,hogy mit tudom én,a gyógyításnak a lehetőségét,a lelkek megítélését,a csodatévő erőket ha kell.

Prófétálást, ugye a vigasztalást, bátorítás, stb, de ez nem olyan ajándék, hogy egyszer az Isten ezt itt fölkeni, vagy betölti az embert, és akkor bármikor használhatja, amikor csak akarja,

Tehát valószínűleg hogy ezért hamisították hozzá itt a 11 Korinthus 12-be, meg a 14-ben is ezt az ajándék szót, a12-elején is, meg a 14 elején is egyből így van, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, de inkább azt prófétáljatok.

Itt sincs benne az ajándék szó, tehát itt ezekben a részekben az Istennek a természetéről is beszél, hogy azt gyakoroljátok, abban éljetek, hogy így gyarapodjatok, hogy a gyülekezet növekedjen, Istennek a lelkületéről, a szellemiségéről, és tulajdonságairól is beszél,

Ez a görög szó, a pneumatikosz is ugye azt jelenti, hogy széllel összefüggő, szellemi, tehát nem a Szentlélek betöltekezésről van itt szó egyáltalán,

Tehát akik bekerülnek az Isten kegyelme alá, megkapják az Isten ajándékát úgymond az Ő kegyelmét, azokkal az Isten foglalkozik, törődik, tanítja őket, és időként, ha szükséges, akkor ezeket a speciális tulajdonságokat-képességeket használhatja az ember, az Istennek az akaratából, az Istennek a kegyelméből.

Tehát még egyszer, amikor azt írja az írás, még egyszer, hogy rájuk szállt a Szentlélek, megkapták a Szentlélek ajándékát, meg elnyerték a Szentlelket, meg leszállt rájuk meg stb, itt ezeknél az eseteknél az apcsel 2-be,8-ba,10-be,19-be itt erről van szó, ezek különleges események voltak, hogy bekerültek az Isten kegyelmébe.

Mert ez az egyetlen ajándék az Istentől ugye, ott vannak az írásokban az igék,Isten ajándéka ez,nem cselekedetekből,hogy senki se kérkedjék tehát az Ő kegyelme,az Ő ajándéka a Krisztuson keresztül  az áldozata miatt,ezért kell a Krisztus nevében csinálunk mindent,

Tehát erről van szó, hogy az Isten kegyelmét kapták, megnyerték, bekerültek az eklézsiába, és erről az Isten maga tett bizonyságot azzal, hogy így képletesen leszállt rájuk, csodák történtek, prófétáltak, nyelveken szóltak, ugye az Isten nyelvezetén szóltak, vagy akár megrendült a föld, vagy bármilyen olyan dologgal az Isten tett bizonyságot, bizonyítékot, megerősítette, hogy az egész tőle van.

És utána a következő lépések, ha valaki már bekerül, megkapta úgymond az ajándékot, a szentlélek ajándékát, tehát a láthatatlan Istennek, tehát a kegyelembe került az Isten eklézsiájába, mint engedelmes Isten fiak, akkor utána jön a megigazulás meg jön a megszentelődés folyamata, hogy az Isten elkezdi tanítani az embert arra, hogy hogyan kell élni szeretetben,

Türelemben, békességben, alázatban, szelídségben, mértékletességben, kérlelhetőségben, stb, stb, erre tanítja az embert, a láthatatlan Isten, egyrészt az igén keresztül másrészt a többi Isten fiakon keresztül, hogy az ember látja, hogy egy másik ember hogyan viselkedik, szentségben és akkor ezen keresztül is tud tanulni az ember,

Maga az Atya álmokat ad, nehézségeket teremt az életében stb, stb, tehát sok féle eszköze van az Atyánknak arra, hogy az embereket megigazítsa, helyreállítsa, és az a folyamat évekig tart, sokszor életünk végéig, de sokáig, így ez nem egyik pillanatról a másikra történik, és pluszba ugye, hogyha különleges események vannak, akkor maga az Isten erőteljesen beárnyékol minket, kijelentéseket ad,

Ha kell, csodát tesz itt az idők végén,ugye beszéltünk a csodás videókban,Istennek a csodái hogyan történnek az utolsó időkben, ez megint fel fog erősödni,hogy az ítélethirdetés előtt kihívásként funkciónál,hogy kihívja az embereket a Babilonból,és hogy megerősítse ,hogy ezek az emberek ugye akiken keresztül csinálja,hogy ezek tőle vannak,

Tehát ezért használja az embereket, hogy ezen keresztül is a többi ember hallgasson az Ő szolgáira, és hogy ezen keresztül meg tudja menteni őket az Atyánk, és ugyanígy Krisztusra is természetesen rá szállt, ott is, van ilyen jelentése is, az Isten az Ő kegyelme alá vette, a vezetése alá vette a fiát, és ugyanígy ezt megcsinálta a Krisztus testével is tehát.

Pontosan ez történt az 50.napon, maga az Atyánknak a kegyelme jött el, az Ő ajándéka indult el, a megbocsátás, hiszen megdicsőítette az Ő fiát, megtörtént a megváltás, ő meghalt, kifolyt a teljes vére, megtörtént a feltámadás,

Tehát Onnéttól kezdve volt kinek a nevében bocsánatot kérni, addig ugye még nem volt amíg a Krisztus itt volt a földön.

Remélem, hogy sikerült érthetően megfogalmaznom, és értitek az Istennek az egyszerű igazságait, köszönjük a figyelmet!

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!