- A „Szentlélek-re” fordított görög szavak eredeti jelentései 2.rész

 

Nagyon fontos ismeret, hogy meg tudjuk különböztetni az írásban azokat a helyeket ahol Szentlélekről ír, vagy lélekről, vagy Krisztus lelkéről, vagy Jézus lelkéről, tehát, hogy lássátok, és meg tudjátok különböztetni, hogy ahogy olvassátok az írást anélkül, hogy ismernétek az eredeti görögöt, a szövegkörnyezetből ki tudjátok olvasni, hogy kiről van szó,

És nagyon érdekes dolog a múltkor, ahogy hallgattam a hangos bibliát, és akkor így ennek kapcsán ötlött fel a kérdés bennem, ezt utána néztünk, és nekem teljesen úgy tűnik, hogy ezen az oldalon is megbukik ez a karizmatikus kereszténységnek ez a szentszellemesdije ugyanis, meg a betöltekezés,

Mert olvasni különféle helyeken az írásból azt, hogy nem csak, hogy a tanítványokról írja azt az írás, hogy betöltekeztek, vagy betelének, ugye azt írja az írás, úgy írja, hogy betelének, ez már ilyen modern szó, hogy betölkeztek, ezt már csak megint a magyar szabadkőműves nyelvújítók Németh Sándorral az élen találták ki,

De hogyha megnézzük az apostolok cselekedetét, talán észrevettétek ti is, hogy amikor gyűlölettel voltak tele, annyira, hogy már az emberi szintet meghaladta, hogy onnantól kezdve, hogy az már szinte nem is emberi gyűlölet volt, hanem tényleg, sátáni, ördögi gyűlöletnek a szintjét ütötték meg a szívükben, a lelkükben, az értelmükben, hogy mennyire gyűlölködtek,

És hogy ugyanazt a szót használja rá az írás, hogy betelének haraggal, meg betelének gyűlölettel, meg betelének irigységgel, van néhány ilyen ige, és hogy ha ezt látjuk, hogy a betelének szó össze van kapcsolva a haraggal, irigységgel, gyűlölettel, ezekkel az ördögnek a természetéből fakadó megnyilvánulásokkal,

És ezt összevetjük azzal, hogy ugyanezt a szót használja az írás arra, amikor azt írja, hogy és betelének Szentlélekkel,(1:12-nél található a videóban), hogy teljesen nyilvánvaló az, hogy az a betelés Szentlélekkel, nem magáról valamiféle harmadik személyről, szentszellem dologról szól, hanem egész egyszerűen az Istennek a természetéről szól,

Tehát, hogyha az előző esetben az ördög természetéről szól, és azzal van összhangba hozva, összekapcsolva a betelének szó, tehát az ördög természetével irigység, gyűlölet, harag, méreggel, akkor a második esetben is ez nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ugyanúgy

Nem valamiféle, ahogy az előző estben nem azt írta, hogy sátánnal, sátán ment beléjük, meg ördögök mentek beléjük, hanem az ördög természetével, haraggal és gyűlölettel, irigységgel lettek teljesek,

Ugyanúgy a másik esetben is ebből egyszerűen ki lehet következtetni, hogy nem valamiféle harmadik személyű szentszellemről van szó, hanem Istennek a természetéről szól, hogy igen is az embernek van egy olyan képessége, tulajdonsága, hogy úgymond lehetősége, attól függően, hogy kinek veti alá az életét,

Attól függően azzal a fajta természettel teljesedhet be az embernek a személyisége, a lelke, az akarata, az értelme, értitek, tehát ebből is be lehet bizonyítani, hogy nem, nincsen harmadik személyű szentszellem, az Atya, és a Fiú után, annál is inkább, mert az Ószövetség az első olyan támpontunk, amire hagyatkozhatunk, hogy Isten,

Amikor beszámol arról az írásban, az Ószövetségben, hogy Ő maga hogyan fog kapcsolatot ápolni az emberiséggel, ezt kinyilatkoztatta, hogy az első emberpárnak is, hogy nem fog velük személyesen szemtől-szembe diszkurzust folytatni, mert Isten látta előre azt, hogy az engedetlenségük miatt teljesen elbuknak, és az egész emberi civilizációt bajba sodorják,

Ugyan ezért nem tette azt meg Isten, hogy a törvénykorszak idején, Ő saját maga vagy a Fiát küldte volna el személyes küldötteként a zsidók népéhez miért, mert tudta Isten előre, hogy az egész nyakatekert, keménynyakú, keményszívű megrögzött, megszállott erőszakos zsidó népség nem fog szót fogadni neki,

És nem fogja hozzájuk tudni elküldeni az Ő Fiát, az Ő küldöttét, mint tiszteletre méltó királyukat, aki az életét fogja értük áldozni, ugye, ugyan ezért nem tudta Isten adni az Ő közvetlen jelenlétét sem Ádámnak, és Évának, de a bukáskor viszont érdekes módon, meg a törvénykorszakban is meg lehet figyelni,

Mindkettő esetben, az ártatlanság korában, az édenben, és a törvénykorszakban is mindkét esetben Isten közvetve kommunikált az emberrel, tehát Ádámnak, és Évának először is megígérte azt, hogy Ő majd az emberi civilizáció, emberi történelem során a tőle rendelt időben be fogja küldeni az Ő küldöttét, hogy az embereket visszavezesse Ő hozzá, és megtanítsa őket az Ő lelkületében való élésre,

 Ezt nevezi az írás annak, hogy kiárasztja, ugye ahogyan rosszul fordította a Károli Gáspár ezt akár szándékosan, akár véletlenül fordította rosszul, de rosszul fordította, hogy kiárasztom az én lelkemet minden testre, és ebből fakadóan tudták kreálni azt a magyar jakobinusok, hogy itt szentszellemről van szó, mint egy folyadékról,

Vagy mint egy ilyen gázhalmaz állapotú valamiről, hogy az Isten azt kiterjeszti az emberekre, az emberek fölött, és akkor az emberek azt így belélegzik, és akkor így ezen keresztül az emberekbe bele megy a belsőjükbe, mint ahogy a víz a pohárba, ugye ebből csinálta a Dereck Prince is ezt az okkult tanítását, ami ugyancsak a zen buddhizmus filozófiából fakad

Ugye a víznek a filozófiája, hogy elkezd a pohárba folyni, és miután már nincs több a pohárban, akkor ki fog folyni, tehát ez egy jelkép a buddhizmusban, hogy a buddhisták hogyan vélekednek a világban a buddhizmuson keresztül a taníthatóságról, hogyha tele van a poharad vízzel, akkor nem tudsz, akkor téged a Buddha nem tud tanítani többet,

Ki kell a poharadból önteni a vizet teljesen, hogy a Buddha meg tudja tölteni a tudással, és az ismerettel, ahogyan a másik, az Avatar vallás, az indiai hinduizmusban ugye, hogy beléd költözik az istenke, meg a szentszellemke, meg ilyenek, tehát ez mind távol keletről vették ezeket a baromságokat, és sajnos nagyon, az emberek nagyon fogékonyak rá, mert az emberek vágyakoznak a természetfölötti megnyilvánulás után.

De lehet látni, hogy az Ószövetségben biztos ezt ti is észrevettétek, nem ígért Isten azt, hogy valamiféle szentszellemet fog küldeni egyáltalán az első emberpárnak, hanem elmondta nekik, hogy Ő neki terve van, hogy hogyan fogja az emberiséget megszabadítani a bűnöktől,

És visszavezetni Önmagához az Ádámnak, és Évának a bukott generációit, és arról beszél, hogy Ő maga jön el az emberek közé, és Ő elküldi majd az Ő Fiát,

Tehát először elküldi a Fiát, majd azon keresztül az engedelmeskedőket, akik a Fiának szót fogadtak abban fogja részesíteni, hogy Ő maga fog személyes kapcsolatot velük ápolni a kegyelem korszak idején, és ezekben az ígéretekben, amikor Isten maga tett ígéretet, nem beszél arról, hogy Ő valamiféle szentszellemet fog küldeni az emberek közé egyáltalán,

Ugye a másik pedig, hogy az Ószövetségből bizonygatják, hogy a templomban megjelent az Isten jelenléte, és akkor köd borította el a templomot a felszenteléskor, és akkor mindenki a földre rogyott, meg hemperegtek, ezzel próbálják bizonyítani ezzel a kamuval legalizálni, hogy az emberek igen is fogadják el Isten akarata ellenére, fogadják el ezt a zen buddhista tant,

És ez sajnos működik az engedetlenségnek a fiai között, a kereszténység berkein belül, és látjuk azt, hogy először arról beszélt, hogy a Fiát küldi el személyesen, a Fián keresztül megváltja az emberiséget, és az engedelmeskedőket viszont Ő abban részesíti, hogy Ő maga látogat el közéjük, és ez így is történt lehet látni az 50.napon,

Maga a magasságos Szent Atya jött el személyesen az Ő jelenlétével, ahogyan Krisztust, azt írja az írás, hogy az Atya támasztotta fel a Krisztust, tehát a kereszténységbe ez is egy ilyen torzított valóság, hogy Jézus magától föltámadt, mert Isten volt, de ez nem igaz, mert az írásban számtalan ige beszél arról, hogy az Atya támasztotta fel.

Először feltámasztotta a Fiát, és azért, hogy ez egy jelkép is, egy allegorikus jelkép, egy előképe annak, hogy amikor az engedelmeskedők összegyűlnek első ízben, nagy tömegben az 50.napon, akkor azt Isten úgy fogja kezelni, úgy fogja látni, mint Joshuának az úgymond a meghalt testét, amit fel kell támasztani,

Vagy mint Ádámnak a testét, amit Isten meg alkotott, és élettelenül ott feküdt a földön ugye, tehát Istennek életet kellett bele úgymond lehelnie, és ahogyan Isten bele lehelte Ádám orrán keresztül a tüdejébe az életet adó oxigént, és ettől elkezdett élni Ádám,

Ugyanúgy az Isten az Ő saját személyével eljött az 50.napon az engedelmeskedő Krisztuskövetők közé, és mivel az Ádámnál ugye, az Ádám orrába fújt levegő szimbolizálta a láthatatlan mindenütt jelenvaló Istent.

Tehát ez egyben egy előkép is volt arra, hogy ahogyan a levegő megtöltötte Ádámnak a tüdejét, és életre kelt, ugyanúgy Ő maga, mint életet adó, mindenütt jelenvaló személy, mint az oxigén, Ő el fog jönni az engedelmeskedő Krisztuskövetők közé, és Ő a saját jelenlétével, mint oxigénnel úgymond életre kelti az eklésziát, mint Krisztusnak a testét, értitek?

Tehát ez is egy allegória volt, és ezért nem igaz a szentszellemesdi, meg azért sem, mert mindkét esetben, ha az ördög természetével való beteljesedéskor, a betelés, a beteljesedés, eltelés szavakat használja az írás, ebből látszik, hogy a másik esetben is, amikor a tanítványok úgymond Szentlélekkel teltek el, akkor ott Isten természetéről beszél az írás,

Tehát teljesek lettek szeretettel, engedelmességgel, hűséggel, jósággal, mértékletességgel, tehát az emberi szinten elnyerhető, tehát ezeknek az Isteni természetnek a legmagasabb szinten elsajátítható szintjére léptek,

Kérdező: igen, én ezt a kézrátételes dolgot, azt nézegettem itt a program írja,1-2 igét hozzá rakva, négy féle kategóriát szed szét, hogy a kézrátételt mikor alkalmazta az Isten, hogy volt az imádságnál ott a Krisztusnál, meg a gyógyításnál, akkor ez a szentszellem közlésének így írja a program, meg hogy a szolgálatra való elküldést, tehát 4-féle kategóriát szed szét, hozzá rakja itt az igéket,

RHR: hát igen, erről már korábban beszélgettünk, hogy mi valójában az úgymond kézrátevésnek a jelentősége a Krisztuskövetők között, hát egyáltalán nem az, amiről a Dereck Prince be agy mosta Németh Sándoron keresztül a magyar keresztényeket, szó szerint lerészegítették ezzel az okkult megrészegítő tannal, mert mi tudjuk, hogy ennek a kézrátételnek az Ószövetségből van az eredete, az előképe.

Tehát az Ószövetségből mikor Isten ki választott egy személyt, akit előtte a kiválasztáskor úgymond felkészített, gyakorlatoztatott, és eljuttatta arra a szintre, hogy az, az ember szót fogadott az Istennek, akkor azt prófétává avatta, vagy királlyá avatta a prófétán keresztül, vagy fő pappá, és látjuk azt az Ószövetségi eseményeken keresztül, ugye, hogy az a kézrátevés az a nyilvánosság felé volt egy jel,

A szemtanúk, és a jelen levők felé volt egy jel, hogy az Isten a már használatban levő személyen, küldöttén keresztül a kézrátevéssel jelenti azt ki, hogy azt az embert, mint ahogyan Nátán próféta Dáviddal, azt hiszem Nátán volt Dávid idejében, vagy Sámuel?

Azt hiszem, hogy Nátán volt Dávid idejében, tehát mikor még fiatal volt Dávid, és Saul király már rég uralkodott, akkor oda küldte azt hiszem Nátánt az olajos szelencével, oda küldte a kenetes szelencével Dávidhoz, és fölkente azt,

Rá tette a kezét, és a jelen levő emberek látták azt, bizonyság volt számukra, hogy a próféta, tehát maga személyesen a próféta jött el az Istentől küldve, és ő tudatta, adta jelét a kézrátevés által, hogy Istennek ez a választása, és Saulnál is azt hiszem így volt, hogy Saulhoz oda ment Sámuel, hogyha jól emlékszem

Igen,Sámel próféta,és akkor ő ugyanúgy meg kente őt a kenetes szelencéből,tehát ez magának Istennek a munkájának,a tervének, és a jelenlétének a szimbóluma volt ez a kenetes szelence,amit ugye megint a Dereck Princen keresztül jól eldeformált a kereszténység,a karizmatikusság azzal,hogy ez a szentszellemnek a szimbóluma,

Soha nem volt,soha nem beszélt a szimbólum rendszerben Isten az Ószövetségben amikor ezt az illóolajat használták,ezt a kenetet használták,soha nem beszélt semmiféle szentszellemről egyáltalán,hanem Istennek a végzéséről,Istennek a tervéről beszélt állandóan jelképként a prófétákon keresztül ez a jelkép,

Ez az illóolaj,amit a próféta rá kent a fejére,a hajára,és a szakállára az Istentől kiválasztott személyre,tehát ez egy az Istentől való választásnak volt a szimbóluma,és hogy olaj volt,mert ez olyan erős illóolaj volt,az akit vele megkentek,az hetekig,hónapokig érezhető volt ez a kellemes,utánozhatatlan illat.

Ezért mondja az Újszövetségben is, hogy Isten illatja vagyunk, tehát az Isten munkájában részt vevők, a cselekedeteik, és maguk a személyek, úgymond az Istennek az illata, a jó illata tehát az életnek az illata, mert aki most ebben tevékenykedik, az azért tevékenykedik, hogy a másik embereknek is élete legyen, bocsánatot nyerjen, és az Isten elvegye az ítéletet az emberek élete felől,

Tehát szellemiképpen is élő, ne csak emberileg élő-halottak legyenek, hogy testben élnek, de ha meghalásukkor kárhozatra jutnak, mert az ítélet van rajtuk, hanem szabadok legyenek az ítélettől, és úgy éljenek már itt a földi életben is, tehát élő-élők legyenek,

És tehát ez az olaj, ez annak volt a szimbóluma az Ószövetségnek, hogy akire rá kenték az, az Isten munkájába vett közvetlenül részt

Istentől választva személyesen,és a próféta amit képviselt munkát, az Istennek a munkáját,hogy intse,és feddje a népet,hogy ne az Isten csapását szenvedjék az engedetlenség miatt,hanem jó erkölcsi kondícióba legyenek a próféta közbenjárásán keresztül,és így ne legyen ítélete a népen,

Az Újszövetségben is ugyanez a helyzet, hogy aki tevékenykedik Istentől elhívva, és Istentől fölkészítve, az abban a munkában tevékenykedik, hogy az életet osztogassa az Isten által osztogatni kívánt bocsánatot, és kegyelmet, az életet osztogassa mások számára is,

Tehát az élet közvetítői vagyunk, és az élet közvetítésének a szolgálata az egy jó illat az Isten szemében, a halálnak a közvetítése, mondja is az írás, hogy mi élet illatja vagyunk az életre, azok meg halál bűze a halálra, tehát az ördögnek a munkáját, az ördög természetében való élést, azt azzal szimbolizálja Isten, hogy az egy bűzös, az egy büdös, rossz szagú életvitel, értitek?

Tehát ez volt az olajnak a szimbóluma, az Isten munkájának a szimbóluma, hogy ahogy az olaj beivódik az ember bőrébe, ugyanúgy az Isten munkája is elhat mindenhova, minden földrészre, minden faluba, városba, a leg eldugottabb helyre is eljut a megfelelő emberekhez,

Akik Istentől ki vannak szemelve, és tervbe vannak véve, és akkor ez mellett volt a másik jel a kézrátevés, hogy Istentől jelölt személy, a próféta rá tette a kezét, és a nép látta ezt, és tudták, hogy ez a végzés Istentől történt, maga Isten végzett így, hogy ezt az ember elhívta királynak, mint Dávidot, ugye vagy elhívott valakit prófétának,

Tehát innét van az Ószövetség kép a kézrátevés, és ez a szemtanúk felé szolgál, hogy mindenki eszébe vegye, hogy azt a személyt, akit Isten kiválasztott, azt, ahogy az Újszövetség mondja, hogy a diakónusok kettős tisztelettel illettessenek, ugye a Pál apostol mondja az apostolok cselekedetében

Vagy nem is, bocsánat, nem az apostolok cselekedetében, hanem valamelyik levélbe mondja a Timóteushoz, vagy Tituszhoz, vagy valamelyik gyülekezethez, mikor a diakónusok választásáról, és a püspököknek a választását, tehát a gyülekezet gondozói, és segítőinek a választásáról beszél, hogy mi alapján történjen az ő kiválasztásuk, és tehát azért mondja, mondta az egyik levelében, hogy el ne hamarkodd a kézrátevést,

Tehát, hogy emberileg ne döntsél, ne emberileg döntsél, hogy kire helyezed a kezedet a szemtanúk, jelen levők előtt, hogy Istentől való választásnak, az Istentől való választottságnak a státuszába helyezel egy olyan személyt, akit maga Isten nem választana be, ezért mondta neki, hogy ne hamarkodd el a kézrátevést,

A karizmatikus kereszténység ebből csinált szintén egy dogmát, az amerikai luciferimádó, szabadkőműves keresztény vezetőkön keresztül, meg a Dereck Princen keresztül, ugye, hogy ne hamarkodd el a kézrátevést, tehát hogy ne tedd rá a kezedet senkire, ne osztogassál szentszellemet, mert a démonok át tudnak rád jönni, és a démonok meg tudnak szállni, értitek?

Tehát ilyen okkult mesét csináltak belőle, de látható ott, pont a múltkori felfedezés kapcsán, hogy én is, ahogy hallgattam a hangos bibliát és vele együtt

 ahogy olvastam,pont ennél a résznél,az apcsel 6-nál azt hiszem van ez,hogy zúgolódás volt ott a hívek között,hogy a görögök közül valók nem vesznek részt olyan intenzíven az összejövetelek során,mint ahogyan azt a zsidók közül valók,vagy fordítva nem tudom.

És akkor az az, tehát Isten beárnyékolta ott a tanítványokat, és akkor azt a tanácsot adta nekik, hogy oké választottak embereket arra, hogy legyen takarítószemélyzet, meg aki fölszolgálja az ennivalót az összejövetel után, meg aki italt szolgál fel, hogy vizet hord, meg mit tudom én,

Tehát kiosztja a kenyér darabokat az utolsó vacsorához, tehát, hogy mindenki valamilyen módon vegyen benne részt, de az apostolok ebben nem akarnak részt venni ebben az úgymond közönségesebb, vagy alantosabb foglalkozásban, mert ők nem arra lettek választva, hanem az igének a hirdetésében akarnak ők foglalatoskodni

És akkor erre a segítők kiválasztását ugye úgy döntöttek, hogy kiválasztanak, azt hiszem hetet, ha jól emlékszem hét utána következő segítőt,

Kérdező: hetet

RHR: hányat?

Kérdező: hetet igen, hetet az kapcsolódik a hetven az ószövetségbe

RHR:igen,és tehát hét segítőt,diakónust választanak ki,segítőtársat az összejövetelekhez,és akkor előző esetekben, mint a Jánosnak a 12-tanítványa amikor Pállal találkoztak,ugye hogy talán úgy mondta, hogy rájuk helyezte a kezét,és akkor imádkozott értük,és akkor azok elkezdtek más nyelven szólni,

Isten nyelvezetével szólni, meg Kornéliusz esetében történt talán, tehát ezeknél az eseményeknél, hogy rá helyezték a kezüket és akkor elkezdtek nyelveken szólni, úgy imádkoztak értük, kézrátevés.

Kérdező: van olyan nyelveken szólás, elnyerték a szent, ezt akartam kérdezni, hogy rájuk tették a kezüket, és elnyerték a szentlelket, mert ez az érdekesebb, hogy mert itt a 6-os részben tényleg egyértelmű, hogy ki küldték őket, tehát az egy ilyen felavatás volt, hogy

RHR: így van, és érdekes módon ennél a résznél, a 6. rész,7. Verseinél azt mondja az írás, hogy és rájuk helyezték a kezüket, és imádkoztak értük, és ennek eredményeként nem azt írja az írás, ez az egyetlen eset talán,

Ahol nem azt írja az írás, hogy és betelének szentlélekkel, amit kapásból lefordítottak a magyarok, hogy szentszellem betöltekezésről van szó, hanem hogy egyszerűen semmi nem történt

Az volt az eredménye a kézrátevésnek, tehát a jelenlévők előtt való választásnak az eszköze volt a kézrátétel, mert rá tették a kezüket imádkoztak értük, tehát az írás azt mondja, hogy még mielőtt még rá tették volna a kezüket, már teljesek voltak szentlélekkel,

Kérdező: igen, előtte írja, hogy teljes Szentlélekkel

RHR: ugye, hogy válasszatok hetet, akik jó hírnevű emberek, tehát mindenki előtt közismert az Isteni erkölcsük, hogy Isten természetében élnek, Isten igazságaiban, és hogy ezeket, akik az Istennek ezzel a természetével teljesek, hogy ezeket válasszátok ki, válasszatok hét ilyen személyt,

És akkor ott Nikhánort, meg Pármenászt, meg Filepet talán vagy nem tudom kit választottak ott a hetet, és akkor azt mondja az írás, hogy és akkor mindenki előtt rájuk tették a kezüket, tehát kifejezték azt, hogy az Istennek a választása, mától fogva ezeket a személyeket is kettős tisztelettel illessétek, tehát ne beszéljetek róluk közönségesen, mocskolódva, viccelődve,

Amikor mondanak valamit, akkor igenis ezt úgy tegyétek meg, mint Istennek a prófétái mondanák nektek, fogadjatok neki szót, ugye, tehát ennek volt a szimbóluma ez a kézrátevés, és mi volt ennek a kézrátevésnek az eredménye?

Azt írja az írás, hogy és terjedt az evangélium nagy erővel, igaz, tehát nagyon aktívan terjedt rajtuk keresztül az üdvösség lehetőségének az evangéliuma, nem azt írta az írás, hogy megmozdult a hely, és akkor beteltek mindannyian szentszellemmel, és akkor elkezdtek hablatyolni, meg hadoválni, igaz? Nem azt írja

De a másik esetekben is, mi már ezt tudjuk az eredeti görög alapján, hogy arról van szó, tehát azzal együtt, hogy az engedetlen zsidók mikor irigységgel teltek el, az engedelmes zsidók pedig az Isten természetével teltek el, tehát ahogyan az engedetlen zsidók elteltek, vagy beteljesedtek iriggyel, meg haraggal, meg gyilkos indulattal ugye, (28:12-nél található a videóban)

Így szembe állítja Isten a kettőt, azt akarja megértetni velünk, hogy amíg az engedetlen zsidók haraggal, meg irigységgel teltek el, addig az Istennek engedelmes zsidók pedig szeretettel, hűséggel, mértékletességgel, tehát az Istennek a természetével teljesedtek be igaz? Teljesek voltak

Tehát kérlelhetőek voltak, szívélyesek voltak, szerették egymást, tisztelték egymást, gondot viseltek egymásról, tehát tényleg testvéri szeretettel voltak egymás iránt, és lehet látni ezt, hogy az írásból ezt be lehet bizonyítani,

ez a bizonyíték arra,hogy nem valamiféle köd-felhő szentszellemet osztogattak kézrátevéssel,mint valami vírust,hogyha rá trüsszentettek a kezükre,és akkor azzal a kézzel meg fogta valaki,és akkor terjedt a vírus,meg a nátha,hanem a kézrátevés volt a jele az Istentől választottságnak a bizonyítékának,és az a szentlélekkel való eltelés,az pedig Isten természetében való magasabb szintre való lépést jelent az írásban.

Kérdező: van itt egy rész, akkor azt nézzük már át, mert ez érdekes, itt az apcsel 8-ba, amikor a Samária befogadta tudod, és oda küldték a Pétert, meg a Jánost

Azt mondja, hogy amikor lementek, imádkoztak értük, ugye hát Péter és János, hogy kapjanak Szentlelket, mert közülük még senkire se szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére, akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték, megkapták a Szentlelket,

RHR: Károli Gáspár, vagy véletlenül, tehát mindenhol sablonosan ugyanúgy fordított, vagy szándékosan direkt a karizmatikus, a későbbi tervezett karizmatikusság kialakulásának kedvezve fordított így, tehát lehet azt látni, hogy a Károli nem tett különbséget azok között az események között, amik között a görög eredeti viszont különbséget tesz,

Tehát a görög eredeti különbséget tesz Szentlélekről beszélve, különbséget tesz az Isten természete, és Isten láthatatlan jelenléte között, a magyar nem tesz különbséget, amikor az Isten megjelent, és rájuk szállt, ugye és beárnyékolta őket, és indította őket, hogy ezt és azt mondjanak, mint a prófétákat is

 Ugye hogy azt mondja az írás,hogy a prófétai beszéd nem saját magyarázatból támadt,hanem Istennek a szent emberei Istentől beárnyékolva írták le azt, amit Isten sugallt nekik ugye,

Tehát sok helyen van a felsorolásba is, hogy Isten rájuk szállt, beárnyékolta őket, és akkor azt mondták, amit Isten mondatni akart velük, tehát van egy ilyen, hogy amikor Isten leszáll,

De viszont a másik esetben, amikor azt írja az írás, hogy leszállt a Szentlélek rájuk, akkor itt egy nagy melléfogást csinált a Károli, mert itt nem az a megfelelő szó, hogy rájuk szállt, hanem, hogy náluk volt, birtokukba került az Istennek a természete, tehát az Isten természetének a birtokosai lettek,

De ezt a Károli ugyanúgy fordította, hogy rájuk szállt a Szentszellem, Károli nem tudott, vagy nem akart szándékosan,

Tehát ők tudták előre, hogy létre fogják hozni majd az idők során, ahogyan az illuminátisták tudták, kétszáz évvel előtte mielőtt megvalósult, hogy hogyan csinálják az első világháborút, meg a másodikat meg a harmadikat, és láthatjuk ezt, hogy ma kibontakozik az, amit az Albert Pike beszélt a harmadik világháborúról,

Az arab világ, és a cionizmus között, látjuk, hogy a kettő lángba borítja a világot, ugyanúgy láthatjuk azt, hogy Károli Gáspáron keresztül ugye megcsinálták ezt a fordítást, hogy jobbra-balra, ha kell, ha nem, mindenhol úgy fordított, hogy leszállt a szentlélek közéjük, nem.

Az egyik esetbe a helyes fordítás az lenne, hogy birtokosai lettek, birtokába kerültek a szent, az Isten szent természetének, amit ugyanúgy fordított leszállt rájuk a Szentlélek,

Míg a másik esetben valójában az történt, hogy Isten leszállt, mint azt mondja, hogy nosza, szálljunk alá, mint a bábel toronynál ugye, nosza, szálljunk alá, és nézzük meg, és zavarjuk össze őket, mert meg nem gátolhatja őket senki, hogy a tervüket véghez ne vigyék igaz?

Tehát azt mondja, hogy nosza, szálljunk alá, vagy mint egyből a Mózes első könyvénél, hogy Isten maga, mint láthatatlan Lélek lebegett a vizek fölött,

Aztán később továbbra is olvashatjuk ezt, hogy több esetbe, hogy az Isten alászállt, mint a Samáriába, amikor a prófétán keresztül becsalta az ellenség haderejét, és akkor megvakította őket Isten, és akkor elvitte őket a zsidók táborába, tehát ott is alászállt az Isten,

Aztán számos esetben írja ezt az írás, hogy Isten alászállt, tehát nyilvánvaló, hogy Istennek van egy ilyen működési formája, hogy így cselekszik, hogy alászáll, és amikor alászáll, tehát ezért tulajdonképpen az Ószövetségben, emlékeztek, amikor a zsidó nép vándorolt,

Tehát ott azok is jelképek, előképei annak, hogy Isten az Újszövetség során, ahogy az Ószövetség során, mint a sivatagban vándorló, tehát a halál völgyének, a halál árnyékának völgye, tehát a föld a halál árnyékának a völgye, a halottak birodalma,

Azt mondja a Dávid a zsoltárba, ha a halál árnyékának völgyében is járok is, nem félek, mert velem van az Isten, ugye és mit értett ez alatt?

Hogy ahogy a zsidók vándoroltak a pusztában, ők is kint a sivatagban a halál árnyékának a pusztájában voltak,

Tehát a főpap mikor fogta a kecskét, és kivezette Azázelnek, és elengedte a pusztába, akkor a sorsára bízta, hogy majd a sivatagi, a pusztai körülmények, majd Isten azon keresztül eldönti, hogy életben hagyja azt a kecskét, vagy nem, és így a sivatag, a puszta volt úgymond az ítélet tétel helyének az Isteni ítéletnyilvánításnak a szimbóluma,

Tehát vándoroltak a pusztába, meghaltak volna, hogyha Isten nem csinált volna egy ilyen dolgot, hogy felhőt rakott föléjük, és nappal vigyázott rájuk egy ilyen nagy felhő alatt tartotta őket, hogy meg ne haljanak, ki ne száradjanak a pusztai vándorlásban, abban a rettentő hőségben ugye.

Éjszaka meg tűzoszlopot állított Isten, és ebben volt a keruboknak a jelenléte, tehát a tűzoszlopban, meg a felhőben vigyázott rájuk, a zsidókra, Gábrielen, és Michael, Mihály ark angyalokon, kerubokon keresztül, ugye azért volt két angyal is a ládának a fed lapján két kerub volt,

Tehát az a zsidók védelmezésére kirendelt két kerub volt, és tehát ezek előképei voltak annak, hogy az Újszövetségben is nézzétek meg, amikor Mózes, és Illés jöttek az utolsó óráiban a megváltónak a hegyen, akkor egy felhőből léptek ki, aztán amikor a Joshuát elvitte az Atya, visszahívta az Ő birodalmába, felemeltetett, egy fényes felhő fogta őt körül, igaz?

Tehát lehet látni ezt a felhő jelenséget az Újszövetségben is, tehát ez is előképe, szimbóluma az Atyának a jelenlétének, hogy ahogy a felhő az emberek fölött a felhő leszállt az emberekre, úgy az Atya is alászáll, mint a felhő, és ahogy a felhő beárnyékolja, védelmében tartja az embereket, hűsíti,

Tehát életbe tartja őket, ugyanúgy Isten is, amikor alászáll akkor az Ő jelenlétével beárnyékozva az embereket, képessé teszi arra őket, amilyen szolgálatban tevékenykedtek, és elakadtak, hogy azon Isten abban a tevékenységben megerősíti őket az Ő jelenlétével, és ugye, mint felhőből csöpögő eső, víz, életet ad a száraz földnek,

Ugyanúgy az alászálló Istennek a jelenlétének, allegorikusan, mint felhőnek az Istentől alá csöpögő, alászálló beárnyékoltságból fakadó dolgok, amit Isten lepotyogtat, mint a mannát az Ószövetségben, ugyanúgy potyogtatja ezt a szellemi mannát az Ő jelenlétéből, és megerősíti azokat,

Bizonyíték erre melyik az, az esemény az apostolok cselekedetéből van, amikor az apostolok az 50.napon, és azt követően elkezdtek beszélni a tömegnek, a tömeg hallgatott rájuk, és egyből ott hagyta, első napon háromezer ember otthagyta, háromezer engedelmeskedő zsidó otthagyta az engedetlen zsidóságot, meg a farizeusokat, és elkezdtek szót fogadni az apostoloknak.

Erre bemérgesedtek a farizeusok,a papok,és az írástudók,és ott írja az írás azt,hogy betelének haraggal,és irigységgel,és gyűlölettel,és behívják maguk közé,magukhoz a 12-tanítványt,és megparancsolják nekik,hogy ebben a névben többet,megfenyegetik őket,megparancsolják, ebbe a névbe többet nem beszélhetnek senkinek,és meg is verik őket azt hiszem.

Ezzel nyomatékosítják, hogy nagy baj lesz, hogyha tovább folytatják, erre ők összegyűltek, és megijedtek, elbújtak, megijedtek a vénektől való félelemben, és elkezdtek fohászkodni, és mi történt?

Azt mondja az írás, hogy leszállt közéjük a Szentlélek, tehát ott kivételesen maga az Atya szállt le, beárnyékolta őket, mint felhő, és ebben a beárnyékoltságban megerősítette őket, és lehet látni, ott írja az írás, hogy talán még meg is mozdult a hely is, és bátorságra kaptak, és vissza kimentek, és tovább beszéltek az embereknek, Fittyet hányva a zsidó farizeus vezetőknek a fenyegetésének, igaz?

Ott van az a történet leírva szó szerint így, ahogy elmondtam?

Ott van, tehát különbség van a között, hogy Isten maga, mint saját személyében, mint szent Lélek, szent személy alászáll, és megerősíti az embereket, vagy utasítást ad nekik beárnyékoltságban, vagy meggyógyítja őket meg különbség van a között,

Amikor olyan emberek gyűlnek össze, akik már alávetették az életüket az Isten beszédének, és tehát allegorikusan az Isten beszédét tették az életük folyásának a meghatározójává, és ezt fizikai jellel is,

Ugyanúgy, mint a másik fizikai jel a kézrátétel, ebben az esetben a bemerítkezéssel jelét adták annak, hogy ők úgy döntöttek, hogy az életüket az Isten vezetésének,

az Isten írott beszédének a vezetésének vetik alá,és csak is ilyen személyekkel történt az,hogy akik ismerték az írást, és elhatározták,hogy az Isten természetében fognak élni,amit az írás leír,hogy szeretetben,jóságban,hűségben,mértékletességben,ezt elhatározták,hogy így fognak élni,és amikor egy megfelelő pillanatban, amikor az Atya eljött közéjük,beárnyékolta őket akkor teljessé lettek ebben a,

Ami hiányzott még ebben az Isten szellemiségében,az Isten természetében való élésből, ami hiányzott,az Isten alászállásakor Isten azt bepótolta,kitoldozta,foldozta,hogy teljesek legyenek az Isten természetében való éléssel,

Tehát ott már magáról nem Istenről van szó, hanem teljesek lettek az Isten természetével az abban való éléssel, hogy meg tudták most már valósítani azt, hogy teljes szeretetben, odaadással, hűséggel, mértékletességgel, kérlelhetőséggel, szelídséggel, jósággal, odaadással viseltetnek egymás iránt, és ezzel a viselkedéssel tisztelték az Atyát.

Tehát ez volt az igazi Isten imádat, és ezt Isten elfogadta, jó néven vette ezt.

Kérdező: Pont ezt akartam kérdezni, tehát ez hogy elnyerjék, megkapják az Istennek a természetét, hogy ezek, hogy ezt így, hogy lehet elképzelni, hogy most akkor épp valamelyik nem volt kellően türelmes, az hirtelen türelmes lett, vagy, hogy?

RHR: pontosan ezért, mert kizárólag Isten csak oda megy el, mindig az, az alapelv, Isten csak oda megy el, ahol tudja, hogy az emberek engedelmeskedni fognak, hogyha Ő fölszólítja őket, a már működésben levő kiképzett szolgáin keresztül,

Azért, hogy új embereket találjon magának, hogy kiszélesíthesse a munkáját, az által, hogy egy újabb kiválasztott személyeket kiválaszt, elkezdi őket gyakoroltatni, tanítani a már munkában levő szolgálattevőkön keresztül, és amikor Isten szemében bizonyságot nyer az ő állhatatosságuk, az ő buzgalmuk, az ő kitartásuk, az ő szent, tiszta életük, igazságban való éléssel, a türelemnek a gyakorlásával, stb, stb

Akkor Isten eljön ő hozzájuk is, vagy elküldi a már munkában levő szolgáit, és rajtuk keresztül látogatja meg ezeket a személyeket, és választja ki Isten az Ő jelenlétével bizonyítva, hogy igen, ez tőlem történik ez a dolog.

És akkor ilyen körülmények közé száll le az Isten, és ilyen körülmények között, már a már gyakorlatban levő emberek, akik valamilyen szinten a mustármagnyi engedelmességet már bizonyították az Isten felé az által, hogy az Isten szolgálattevőinek szót fogadnak,

És akkor Isten mikor látja, hogy éppen, hogy már csak annyi hiányzik, hogy valaki vállon lökje őket, hogy át essenek abba a pozícióba, hogy tényleg elnyerjék az Isten természetével való teljességnek a teljességét, a mértékét, akkor Isten ezt még meg adja az embereknek, hogy átlendíti őket, hogy mindenképpen Ő tőle vezetve, neki engedelmeskedve sikeresek legyenek ezek az emberek az Istennek való szolgálásba.

Soha nincsen olyan a bibliában, hogy ukk-mukk-fukk az emberre csak úgy rá esik a Szentlélek, és akkor az ember azonnal ki van választva az Istentől már fölkészülés nélkül már el is van küldve, ez a kereszténységbe divat, meg főleg a karizmatikusságba,

Pál apostol mit mond, amikor választanak diakónusokat, és felvigyázóit a Krisztus testének, mit mond Pál apostol, hogy amikor választotok magatok közé, Isten választása szerint válasszatok, ne pedig emberileg válasszatok, hogy ne legyen, mi ne legyen az a személy?

Ne legyen új ember, azt mondja, hogy nehogy felfuvalkodván az ördög tőrébe essék, és meg lehet nézni a karizmatikusságban micsoda rendetlenség, van, az új emberek, akik tegnap eljöttek egy istentiszteletre, egy ilyen sátán szellemiség osztogató szeánszra,

És akkor ott az ember hempergett egy jót, körbe üvöltözte az egész épületet, és akkor másnap már a helyi házi csoport élén már olvassa, és tanítja az embereknek az igét, mi közben, amikor senki nem látja, addig ő diszkóba jár, és mindig mondtam, hogy Isten beszéde nem ezt mondja,

Isten beszéde óva int attól, hogy olyan ember, aki minimum egy évet, vagy maximum hármat nem töltött el a tanítványságban az Istentől való felkészültségben, nem látszik az életén, hogy kimunkálódtak ez alatt az idő alatt az Isten természetének a gyümölcsei, a szeretet, a hűség, a mértékletesség, a jóság, a kérlelhetőség, a stb, stb.

Tehát akinek nem látszik az életén, de már beválasztják, az nem Istennek a terve, és célja ez, Ő nem akar bohócokat tenni az Ő népének az élére, hogy nevetség tárgyává tegyék az Ő népét, és lezüllesszék azt, ugye értitek?

Tehát ezért nincs ilyen, amint a karizmatikusságba ez nagy divat, hogy ó nem baj, tegnap te tomboltál a rock koncerten, jó dobos vagy, holnap a hit gyülekezetbe fogsz dobolni, mert rád szállt a szentszellem, betöltekeztél, innentől kezdve már minden okés van, már alkalmassá váltál arra, jó példaképként a gyülekezetnek a tagja legyél,

De mindig bebizonyosodik, minden alkalommal, hogy az ilyen választásból való emberek mindig szégyent hoznak a közösségre,

Kérdező: meg ez, ilyenkor, amikor ezt írja, hogy rá szállt, ez még az Istennek a bizonysága is, vagy a felkenése is talán, hogy az egész tőle van, és hogy ezek az emberek tőle vannak, és őt kell követniük, stb stb, nem?

RHR: Így van tehát

Kérdező: több jelentés

RHR: a saját maga jelenlétével ad bizonyságot a jelenlévők számára, ezek az emberek, mint az 50.napon, ott pontosan ez történt, Isten a saját maga személyes jelenlétével tanúsította a 120 jelenlevő tanítványnak adott bizonyságot arról, és szigorú utasítást, hogy azt a 12-őt, ezt úgy kezeljék ott maguk között, mint hogyha maga Isten a prófétákat küldte volna el hozzájuk,

Mint Sámuelt, mint a Nátánt, mint Illést, mint Elizeust, értitek, és az a 120 jelenlevő tanítvány, azok számára kétségtelen volt, mert látták a tüzes lángoszlopot az apostolok között, ez nem olyan volt, mint a képeken mutatják, tudjátok ezek a kis katolikus lángnyelvecskék ugye, hogy ilyen kis pislákoló mécsesek elkezdtek kigyulladni az apostolok feje fölött,

Ezek olyan fajta lángoszlopok voltak,ugyancsak vissza mutatva az Ószövetségre,mint a tűzoszlop, ami meleget adott nekik éjszaka,hogy meg ne fagyjanak a sivatagba éjszaka értitek,az a tűz, az a nagy lángcsóva ami lejött Illésnél,az a nagy lángcsóva ami meggyújtotta a fölépített

A szentsátornál is, meg a kőtemplomnál is ugye, első alkalommal Isten gyújtotta meg mindig a felszentelésnek a tűz áldozatát, tehát az a nagy lángcsóva, az nem egy pici kis ilyen, mikor meggyújtják a vattát, és akkor föllobban hirtelen azt utána eltűnik, mert egy ilyen kis lángocska volt,

Az rendesen egy több méter magas lángnyelv volt, mint az éden kertjénél, emlékeztek az írás azt mondja, hogy oda helyezte Isten a kerubot az édennek a bejáratához, és lángoló pallost, lángnyelvet adott a kerubnak, hogy azzal tartsa távol mindenkit az éden bejáratától, hogy oda többet ember ne menjen vissza, emlékeztek rá?

Kérdező: emlékszünk igen, lángnyelvek, meg kettős lángnyelvek szétoszlottak.

RHR: igen, kettős tüzes lángnyelvek voltak, tehát ott volt a kettős tüzes lángnyelvek, mert Pál apostol azt mondja, hogy a presbiterek, és a püspökök kettős tisztességre méltassanak, hogy nagyon megbecsültek legyenek a népség között, akik között forgolódtak

Van az a felsorolás, amit összegyűjtöttél,felolvassuk ezt egymás után ezeket a vers részleteket,és akkor egyenként egymás után mindenki elmondja, hogy a szövegből kikövetkeztetve mi az ami,hogy mit ismert fel benne hogy maga Isten van ott személyesen,vagy Istennek a természete lett,tehát elsajátították a tanítványok,

Tehát birtokosává váltak az Isten természetének, az egyik helyen azt írja, hogy alá szállt, és elteltek, a másik helyen pedig ugyanúgy azt írja, hogy beteljesedtek Szentlélekkel, de valójában az lenne a jó kifejezés hogy birtokukba került az Isten természete, náluk volt az Isten természete,

Kérdező: Lukács 11:13, ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.

Hát, amit én gondoltam, az, az hogy megtanítja az Isten az embereket az Ő természetére, hogy hogyan kell élni ebben a Szent lelkületben, sok féleképpen nyilván nehézségeken is, meg mindenféle módon ugye,

RHR: így van pontosan,

Kérdező: Ha valaki az ember fia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot.

Hát ez ugye nem az a Szent Lélek káromlás, ami a gyülekezetekbe van,

RHR: nem, egyáltalán,

Tehát a Szent Lélek az, az Atya,

RHR: nyilván igen

Tehát aki az Istennek a munkájában okoz kárt, vagy romlást, erre gondolok, hogy az nem nyer bocsánatot, tehát aki az Atyának, Istennek a munkájában okoz

RHR: így van, szándékosan, hírnév gazdagság megnyerése miatt, bármi Istentelen szándékból fakadóan, meggazdagodás, prosperitás szándékból, vagy vezető pozíció, hírnév, bármilyen, minden Isten tervén kívüli szándékból fakadó félrevezetése az embereknek, ez a Szent Lélek káromlás.

Ebben a versben mi a meghatározó szó, vagy kifejezés, ami megmutatja neked, hogy itt az Atyáról van szó, ugye párhuzamba állítja a két személyt, két személyt állít párhuzamba az ige itt, igaz?

Tehát ebből nyilvánvaló, hogy ha két személyt állít párhuzamba, akkor

Kérdező: az ember fia, és a Szent Lélek, az Atya.

RHR:,így van az ember fia,igen a Szent Lélek,ebből a kombinációból látni azt, hogy itt egy személyről beszél, mint Szent Lélekről,tehát Isten, mint Szent Személy ellen cselekszik,megpróbálja föltartóztatni az Istennek a munkáját,tehát Isten akarata ellenére cselekszik tudatosan,

Kérdező: János 20:22 az már ugye a Krisztus feltámadása után van, azt mondta, hogy ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket,

RHR:mi itt a,mielőtt elkezdjük saját értelemből magyarázni,mi itt a szó,a kulcsszó,amin keresztül Isten megmagyarázza miről van itt szó?van egy szó,ez a kulcsszó,ami az előbbi  esetben az ember fia volt a kulcsszó,ebben az esetben mi a kulcsszó?

Kérdező: a lehelet,

RHR: lehelet így van, akkor itt miről van szó, az Isten természetéről van szó, vagy magáról az Istenről van szó?

Kérdező: hát Isten természetéről van szó,

RHR: így van, így van, következő?

Kérdező:Apcsel 2:33 miután az Isten jobbjára felemeltetett,ugye a Krisztus,és megkapta az Atyától a megígért szentlelket kitöltötte azt,amint most látjátok,és halljátok is.

Ez ugye a Péternek a monológja az 50.napon,

Kérdező:Hát az Atyának az ígéretéről szól ez az ige vers,hogy elküldte az Ő szent lelkületű fiát,és hogy ő általa bemutatja az Atyának a természetét,és ezt mindenki, aki szót fogad az Atyának a fiának,elsajátíthatja ezt a szent lelkületet,szent természetet.

RHR: igen, tehát amikor azt mondja az írás, mikor Joel mondja azt, hogy ímé kitöltök az én lelkemből minden testre, a csodavárós, okkultizmussal betöltekezett karizmatikus kereszténységben az emberek azt képzelik, hogy Isten a trónjáról ledobott egy ilyen tűzcsóvát az emberek közé,

És az ott fölrobbant közöttük, és mindenkibe bele röpültek, belement a tűzből egy rész, és akkor így betöltekeztek szent szellemmel, hogy ezt jelenti, hogy kitöltök minden testre, de valójában ez is egy nyelveken szólás, egy allegorikus kép,

Az Isten azt mondja, hogy az Isten haragjának a napja előtt, amikor Isten ítéletet hirdetett a zsidóságon, előtte való időben azt mondja, hogy kitöltök az én lelkemből minden testre, ez a minden test, ez megint egy hamisítvány, az eredetei görögben az van, hogy kitöltök az egész testre,

Nem minden testre, a minden test az azt jelenti, hogy minden egyes emberre, tehát ezt jól tudták megfogalmazni, hogy elhitessék az embereket, hogy egyedül mindenki egy kicsiny templom, és akkor kicsiny templomként a nagy templomnak lesz a része,

Ilyen nincs az Istennek a felfogásában, a munkájában, ez az illuminátiban van, meg az okkultizmus világában van, hogy egy nagy piramis van, a new world order, és a new world orderen belül van számos kisebb piramis, ami alkot majd egy nagy piramist,

Ebből is látni a természetéből, hogy ez okkultizmusból fakad ez a felfogás, amit a keresztények, és az élükön a karizmatikus kaotikusokkal folytatnak,

Az Isten felfogásában egy nagy templom van, és ennek alkotó elemei vannak, kőből, kőoszlopok, téglák, és egyéb eszközök, tehát amikor Isten azt mondta beárnyékolva Joelt, hogy ímé lészen az utolsó időkben,

Tehát ott a kulcsszó,az utolsó idők,mért utolsó idők,mert ezek az időszakok előzik meg az Istennek a haragjának a bekövetkezésének a napját,igaz?

Tehát az utolsó időkben lesznek ilyenek, a ti fiaitok, és lányaitok prófétálnak, a véneitek álmokat álmodnak, az ifjaitok látásokat látnak, stb, stb, nem írja a halandzsás nyelveken szólást igaz?

Tehát kizáró ok, visszatérve megint csak azt mondhatjuk a karizmatikusságban ez az őrület ez illegitim, mert nincsen jelen az Isten haragjának a napja, hogy a küszöbén állnánk, és Joel nem beszélt a nyelveken szólásról az általa felsorolt dolgokban, ahogy Isten működni fog a tanítványain keresztül az utolsó időkben, a nagy ítélet nyilvánítás napjai előtt,

Tehát az Isten így árasztja ki az Ő természetét, tehát nem szellemet áraszt ki, ahogy ezt magyarázza Dereck Prince, meg a Németh Sándor, meg az összes többi hazudozó, nem valami szellem kiárasztásról van szó, hanem az Isten megismerteti nagy tömegekben, tömegesen az engedelmeskedő emberekkel megismerteti az Ő természetében való élésnek a sajátosságát.

Megtanítja az embereket az Ő tanítványain keresztül, mint ahogy a 12 megtanította a 120 jelenlevőt, ott a felházban megtanították őket, hogyan kell szentségben, igazságban, hűségben, jóságban élni, ezért engedte meg nekik Isten, hogy szemtanúi legyenek annak az eseménynek, hogy a 12-őt, hogy avatja Ő fel személyesen, az Ő saját jelenlétével hogyan küldi ki őket apostoli szolgálatba, apostoli feladatkörbe, ugye?

És ez történt, azt utána háromezer ember döntött úgy, hogy meg akarják tanulni, hogyan kell az Isten természetében élni, mert tudták, hogy a mennyországba való bejutásnak az egyetlen fontos része, hogy Isten természetében kell élni, senki nem mehet be az Isten országába, aki nem Isten természetében él, aki nem szeretetben, hűségben, jóságban, mértékletességben, nem az Isten természetében él,

Az Ószövetségben, a mennyországban való bejutásnak, és a szétválasztásnak mit gondoltok mi volt, egy nagyon borzalmas esemény volt az előképe a zsidóknak a menekülésekor, mi volt az, az esemény, amivel Isten már az Ószövetségben előre jelezte, hogy szét fogja választani az emberiséget két részre,

A Neki engedelmeskedő emberek táborára, és Neki engedetlen, ellenálló makacs emberek táborára osztja Isten az emberiséget

Kérdező: A juhokat, a kecskéktől szétválassza?

RHR: hát igen az Újszövetségben a juhokat, a kecskék, az Ószövetségben ez egy drasztikus esemény volt, ami megtörtént, tehát ott is szétválasztotta Isten az emberiséget, tehát Neki engedelmeskedők csoportjára, és engedetlen, kérlelhetetlen emberek csoportjára osztotta, és ezt ítélettel is sújtotta.

Kérdező: A Mózesnél?

RHR így van a vörös tengernél, a Mózesnek az esete előkép arra, hogy a zsidóknak, a zsidók között voltak emberek, akik engedelmesek voltak, és szerették az Istent, mint Mózes, tehát ott voltak közöttük Áron, és a Mózes felesége, és Áron felesége meg az összes többi az a néhány tucat engedelmeskedő ember,

Tehát őket Isten beengedte az új földrészre, amit beszélt nekik, hogy a Kánaánba viszi be őket, a Kánaán az a mennyországnak a szimbóluma, és ugye két ember csoport akart berohanni az úgymond a Kánaánba, az egyik az, az engedelmeskedő emberek egy része, a másik pedig az ellenálló, Istennek nem szót fogadók,

Tehát ezért keményítette meg Isten a varázslókon keresztül a fáraónak az akaratát, a szívét, hogy ne fogadjon szót, hogy megbírja őket verni az engedetlenség miatt, mert kérlelhetetlen volt a fáraó, Mózes és Áron kérlelték Isten nevében a fáraót, és ő meg makacsul mindig ellenállt, nem engedelmeskedett az Isten akaratának,

És akkor ezzel is bizonyította Isten, hogy aztán mikor utána rohantak, hogy el akarták kapni, és megölni a zsidókat, hogy az egész népség, az engedelmeskedőkkel együtt el ne vesszen, ezért Isten összezárta a vizet, elborította őket a vízzel, nem véletlen víz által történt az ítélet.

Mert mi a víznek a szimbóluma? Minek a szimbóluma a víz?

Az Isten beszédének, az Isten beszédében van leírva, hogy milyen bűnökért, milyen büntetést alkalmaz Isten, és a bűn büntetéseként Isten a kárhozatot alkalmazza büntetésnek, tehát a zsidók kijöttek a vörös tengerből, és életben maradtak, míg a makacs, kérlelhetetlen fáraónak a hadserege oda veszett.

Tehát a vízből, ha bemegy valaki úgymond a vízbe, az Isten keze alá valaki bemegy, akkor onnan csak az engedelmeskedők jönnek ki életben maradva, az engedetlenkedők, azok elvesznek a pusztába,

Kérdező:Apcsel 5:3,4 Péter mondja Ananiásnak,Ananiás mért foglalta el a sátán a szívedet,hogy becsapd a Szent Lelket,és a föld árából félre tegyél?ha megmaradt volna,nem de neked maradt volna meg,és miután eladtad te rendelkeztél az árával?

Hogyan tudtál helyt adni a dolognak a szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

RHR: Tehát itt egyszerre két kulcsszó is van, ami támpontot ad, hogy kibírjuk következtetni, hogy miről is van szó, amikor itt Szent Lelket olvasunk, melyik az a két kulcsszó?

Mért foglalta el a sátán a te szíved, tehát a sátán a kulcsszó, ezzel állítja szembe azt a valakit, vagy valamit, amit Szent Léleknek nevezett ott az apostol, tehát nyilvánvaló, hogyha sátánról beszél, akkor nem Isten természetét kell értenünk itt ez alatt, hanem magát Istent, látod, ezért mindig az igében mindig ott van, az Isten mindig maga magyarázza az igét,

Tehát mi nekünk nem kell magyarázni az igét, nekünk csak észre kell venni az Isten magyarázását, azt a logikai elvet amilyen keresztül vezet Isten az Ő beszédének a megértésében, tehát az egyik kulcsszó a sátán, a másik kulcsszó pedig nem embernek hazudtál

Kérdező: ja, a négyes vers megmagyarázza a hármast végülis,

RHR: ugye, tehát nem embernek hazudtál, hanem Istennek hazudtál, következő ige vers?

Kérdező:Apcsel 10:47 vajon megtagadhatja-e valaki a vizet ezektől,hogy megkeresztelkedjenek,akik hozzánk hasonlóan vették a Szentlelket?

Ez a Kornéliusznál volt a végén ugye

Mivel engedelmesen megcselekedték a dolgokat, és úgy is éltek, ezért alámerítkezhettek, tehát megkaphatták az Isten természetét, vagyis hát beárnyékolta őket Isten természete,

RHR:jól mondtad,tehát az engedelmességet összhangba hozta a bemerítkezéssel  ugye,és azt mondja,hogy ezek akik részesedtek az Isten természetében,tehát látható a viselkedésükön,és a beszédükön,hogy Isten természetében élnek,

Ugyan nem tud róluk senki semmit, de látszik az életükön, hogy Isten természetében élnek, tehát eltilthatja- e valaki őket attól, hogy bemerítsék őket ugyan, tehát erről szólt ez, következő?

Kérdező:Apcsel 15:8,9 a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük,mert nekik éppen úgy megadta a Szentlelket,mint ahogy nekünk is,és semmi különbséget nem tett közöttünk,és közöttük,mert hit által tisztította meg a szívüket.

RHR: Tehát ott egyből azonnal le kell vágnunk egy dolgot, hogy hit által, azonnal engedelmességre kell fordítanunk, így még tisztább a kép, pofon egyszerű, mert saját magát hozza Isten párhuzamba azzal a Szentlélekkel, akiről a vers beszél, olvasd föl még egyszer légy szíves!

Kérdező: a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, mert nekik éppen úgy meg adta a Szentlelket, mint ahogy nekünk is, persze, hát Isten nyilván nem adja saját magát, hanem az Ő természetét.

RHR: így van pontosan, tehát Önmagát szembe állítja az Ő természetével ebben a versben, tehát Isten bizonyságot tesz, hogyan tesz bizonyságot az Isten, hogy embereket engedelmesség által úgy gyakorlatoztat az életük során, hogy látható az életükön, az életvitelükön, hogy ezek az emberek Isten természetében élnek,

Ezzel tesz bizonyságot Isten a kívülállók számára, hogy ti viszont ítélet alatt maradtok, mert nem csatlakoztok azokhoz, akik vágynak az örök életre, és az örök élet megnyerését azzal szeretnék biztosítani, hogy ők az Istennek a természetében, Isten vezetése szerint, Isten szentségében, igazságában, szeretetében élnek, tehát így tesz.

Isten nem úgy tesz bizonyságot,hogy Ő maga le kiabál,hogy a hé a Juliska,meg a Pistike,meg a Jancsika,meg a Sárika azok tőlem való emberek,higgyetek nekik!

Nem, a megváltót is, először bemutatta az életével az engedelmességet, és utána Isten szólt a szózatban, hogy ő az én szeretett fiam, ő benne lelem a kedvemet, őt hallgassátok, és őt kövessétek, igaz?

Nem a Simon mágusra mondta Samáriába, hogy hát őt hallgassátok, őt kövessétek, hanem a tanítványokat, mért, mert a tanítványok életén látható volt az Isten természetében való élés, az engedelmesség miatt.

Kérdező:Apcsel 19,Amikor Pál megtalálta a 12 János tanítványt,azt kérdezte tőlük,kaptatok e szent lelket, amikor hívőkké lettetek?ők pedig azt mondták neki,hiszen még azt sem hallottuk,hogy van Szentlélek.

Mire azt kérdezte, akkor hát mire keresztelkedtetek meg, ők azt mondták János keresztségére, majd később Pál rájuk tette a kezét, a szent lélek rájuk szállt, és nyelveken szóltak, és prófétáltak.

RHR:na,ez egy nagyon fogós ige vers,nagyon fogós,nagyon oda kell figyelni,de ott van megint csak a kulcsszó,amit párhuzamba hoz a Szentlélekkel,a Szentlélek birtoklásával való életvitellel,melyik az a szó?

Mire merítkeztetek be?       

Kérdező: Krisztus nevére,

RHR: A Krisztus nevére, vagy a János nevére?

Kérdező: ja, hát előbb ők azt mondták, hogy csak a János volt, de később ugye a Krisztusra bemerítette őket a Pál,

RHR: tehát utána bemerítette őket a Pál a Joshuának a nevére, a megváltó nevére, ugye?

Kérdező: igen,

RHR: de itt van, tehát a merítkezéssel hozza összefüggésbe ugye, mert akik Jánosnál merítkeztek be, ők arról tettek tanúbizonyságot, hogy ők visszatérnek az Isten igéjéhez, az írott igéhez, viszont ha valaki a Joshua nevére merítkezik be, akkor az arról tesz bizonyságot, hogy az Isten igéjét teszi az élete vezető információjává, amit a Joshua megcselekedett a saját életével,

Tehát a Joshuának való engedelmességre merítkezik be az ember

Kérdező: igen

RHR: értitek? És ebből fakadóan azonnal ki lehet következtetni ebből a versszakból, hogy itt az Isten természetében való élésről beszél, nem valami harmadik személy szentszellemről beszél az írás, hanem arról, hogy tulajdonképpen azt kérdezte Pál, megkérdezte mire merítkeztetek be, hát a Jánosnak a keresztségét tudjuk,

Akkor ti még nem engedelmeskedtek tökéletesen a Krisztusnak, nem vagytok, az életetekben nem terjedt ki teljesen az Istennek való engedelmesség, mert János a megváltóról beszélt, és arra tanította az embereket, hogy miután az Isten beszédéhez visszatérnek, vele együtt fogadják el a messiásnak az utasítását, és engedelmeskedjenek neki,

Mert amit a messiás utasít, az mind le van írva az Isten beszédében, tehát az egyik az papírra vetetett akarata az Istennek, a másik pedig a Joshua által kimondott élő szavak, tehát élő szóban közvetített utasítások, értitek?

Tehát az embernek így kell engedelmeskedni az Istennek,engedelmeskedni kell az írásnak,és engedelmeskednie kell az Isten személyes vezetésének,amikor Ő, Isten személyesen beszél az emberhez,de Isten nem fog személyesen beszélni az emberhez, mindaddig, nem kéri engedelmességre, amíg az életén nem látja az embernek,hogy az ember aláveti az életét az írásnak való engedelmességnek,értitek?

Tehát ez itt a kulcsszó, hogy megkérdezte, hogy kinek engedelmeskedtetek tehát, kinek engedelmeskedtek tehát, kinek a tanítványai vagytok, hogy hát a Jánosé, mért, mert a János merítkezését tudjuk csak, nem hallottak arról, hogy a Joshua nevére is alá kell merítkezni, mert mindazok, akik merítő Jánostól tanultak, és a  joshua tanítványai lettek, azoknak a  Joshua nevére újra be kellett merítkezni, értitek?

Szóval itt a merítkezést hozza párhuzamba azzal a Szentléleknek nevezett dologgal, amivel a tanítványok részesedtek, és itt van, erről szól az a történet, hogy így az Isten, amikor ezek úgy döntöttek, hogy a János után a megváltónak az utasításai alá vetik az életüket, akkor Isten azt azzal koronázta, hogy Isten eljött, beárnyékolta őket, és teljessé tette őket az Isten természetében való élésben, ugye.

Mert náluk hiányzott az Isten természetében való élés az engedelmesség tökéletessége hiányzott, mert Isten küldöttének fogadtak szót, nem magának a messiásnak, értitek, és így Isten alászállt, beárnyékolta őket, és teljessé tette őket,

Adott nekik inspirációt, erős benyomást arra, hogy ez után ne csak a Jánostól hallottaknak fogadjanak szót, hanem annak is fogadjanak szót, de nagyobb mértékbe, a messiásnak, az Istentől rendelt megváltónak, a küldöttnek a szavát tanulmányozzák, olvassák, és igyekezzenek megcselekedni azt,

Értitek ezt a részt itt az apostolok cselekedetéből?

Kérdező: igen, itt a kettes versben mondja, azt mondja, hogy kaptatok e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?

Próbáltam itt lefordítani, mintha valami ilyesmi is lehet nem, hogy amikor az Istenhez fordultatok akkor elkezdtetek-e az Isten természetében élni-e?

 Még azt se hallottuk, hogy azt hogy kell,

RHR: így van, így van, pontosan,

Kérdező: igen

RHR: pontosan, te ügyesebben megfogalmaztad egyszerűbben, érthetően erről van szó, Pál megkérdezte, hogy amikor elkezdtetek engedelmeskedni Jánosnak, akkor megtanított-e valaki benneteket, hogyan kell a Krisztusnak engedelmeskedni, hát azt se tudjuk, hogy van egyáltalán a Krisztus, lehet, hogy nem is hallottak Joshuáról soha se.

Sok olyan tanítványa volt a Jánosnak, akik sose találkoztak Joshuával,

Kérdező: és azért nem mert csak a, tértek vissza tudod, szerintem a Tórához,

RHR: így van a Tórához tértek, így van, pontosan, tulajdonképpen a Jánosnak a foglalkozása, amire küldve lett, hogy visszafordítsa a feslett zsidóságnak az erkölcsét, elfordítsa a babiloni luciferizmustól, és az Istennek az erkölcséhez, a tórához, amit Mózesen keresztül adott Isten,visszafordítsa a népet ahhoz,

Kérdező: itt a Simeonnál azt írja, hogy a Szentlélek volt rajta, úgy írja egyébként,

RHR: Simeonnál? Ja,Hát a

Kérdező: ő, az Isten vezetése

RHR: egyrészt igaz az, hogy Isten rá is alászállt, tehát vezette őt, mint ahogy Noét is, tehát Noéra is rá szállt, és így kapta az álmot, a vezetést, hogy mi legyen a bárkának a mérete, stb, stb, hogyan csinálja, tehát ő nem kapott papírra vetett információt, ami alapján,

Tehát így történt a vezetése, Ábrahámnak is így történt a vezetése, Isten, sokszor írja az írás, hogy mély álmot bocsátott rá, és Isten látomásban, álomban vezette Ábrahámot, meg Jákobot is, tehát Simeonnál is, mivel engedelmes volt, Isten meglátogatta őt, de tehát ott az lenne a megfelelő kifejezés, hogy az Istennek a természete volt ő nála.

Tehát ilyen közel-keletiesen fogalmazva, nekünk is furcsa ezt mondani, valószínű, hogy ezt használták, hogy az Istennek a lelke van én rajtam, tehát ez azt jelentette ott maguk között beszélgetve, hogy Isten természetében élt, de magyarul ezt nem lehet értelmezni, mert a magyarok nem tudják ezt kettéválasztani

Élő példa rá, hogy a Károli Gáspár nem választotta el egymástól ezeket a dolgokat, és tehát ezért nekünk úgy kéne fogalmazni valójában ezek után, hogyha sokak számára még nem érthető, hogy mindig érthető legyen, hogy miről beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy birtokában volt, nála volt az Isteni természet, tehát így kellene fogalmaznunk ezek után.

Nála volt az Isteni természet, tehát ő az Isten természetében

Kérdező: Isten ismeret is jó, nem?

RHR: tessék?

Kérdező: Isten ismeret, abban benne van minden,

RHR: maga a biblia szerinti szószerinti Isten ismeret, mert az ismeret, az, azt jelenti, hogy úgy élt, ahogyan, tehát azt mondja Ádámról, és Éváról azt mondja, hogy és ismeri az ő feleségét,

ugye,hogy ismeri az ő férjét,és szült neki gyerekeket,tehát Joshua is azt mondta,ha ismernétek az Istent,megismernétek az igazságot,akkor az szabaddá tenne titeket az Isten ítéletétől,

Tehát maga az ismeret szó az azt jelenti, hogyha ismerek valakit, akkor úgy élek, ahogy az mondja, tehát az a bibliai ismerésnek a fogalma, tehát de viszont a magyar megfogalmazásban az Isten ismeret nem feltételez engedelmességet, hanem hókusz-pókusz hitet,

Tehát én hihetek az Istenben, mert ismerem a bibliából az Istent, és hiszek abba, hogy azért mert ismerem a bibliából az Istent, ezért mennyországba jutok, de ez egy hazugság, tehát ez a karizmatikusságnak az egyik leghalálosabb félrevezetése, hogy elhitetik, hogy mert ismered az Istent, ezért mennyországba jutsz, nem!

Azt mondja az írásban Joshua is, meg az Ószövetség is tele van vele, hogy aki hallgatója, és megtartója az Isten beszédének az üdvözül, nem azt mondja, hogy aki hallgatója, és otthon ülve karba tett kézzel csak mindig a bibliát olvassa és hallgatja, és semmit nem csinál az égvilágon az életével, hogy bizonyítaná Istennek, hogy tényleg akarja az üdvösséget, és ezért engedelmeskedik az Istennek,

Tehát a magyar felfogás szerint az ismeret szó, az nem feltételezi az engedelmességet, tehát magunk között ezt mondhatjuk úgy, hogy nála volt az Isten ismeret, mi tudjuk, hogy mire gondolunk, de a legjobb az, hogyha azt mondjuk, hogy Isten természetében élt, vagy nála volt az Isteni természet,

Tehát Isten természetében való élés, birtokolta az Isteni természetet, birtokosa volt az Isteni természetnek,

Kérdező: igen, képviselte, egy Thessaloniki 4:8, aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is adta nekünk.

RHR: itt megint csak ugye azonnal kicsúcsosodik, hogy megint ott a kulcsszó, hogy azt állítja párhuzamban a Szent Lélekkel kapcsolatban, ugye, nyilván hogyha Isten a saját személyéről beszél, akkor itt ebben az esetben a Szentlélek nem lehet maga egy harmadik személy szentszellem,

Maga az a láthatatlan Isten, hanem az Ő természetéről van szó, a Szent lelkületet adta nekünk hogyan,

Tehát a Krisztuskövetésben hogyan adja Isten a Szent lelkületet valakinek, vagy valakiknek, ugye az egész közösségnek mondjuk, egy csoportnak, mint a miénk is, hogy velünk együtt párhuzamosan sok más, akik kijöttek a babiloni ál-kereszténységből, lucifer imádatból?

Hogyan adja Isten az Ő Szent lelkét, az Ő természetét hogyan adja az embereknek?

Kérdező: hát a biblián keresztül bemutatja nekünk az Ő lelkületének a gyümölcseit,

RHR: így van

Kérdező: és akkor, ha az ember megéli, próbálja megélni, és a szerint él, akkor úgymond Szent lelkületben él így allegorikusan szólva,

RHR: így van, tehát egyrészt elnyerhető ez az ismeret az Isten beszédéből, de mi van azokkal, akiknek nincsen bibliájuk, és nem jut el hozzájuk az Isten ismeret ilyen formában, akkor azoknak hogyan ad az Isten természetet az Ő természetéből, hogyan tanítja meg őket, hogyan kell az Ő természetében élni?

Kérdező: a lelkiismeret,

RHR: nem, nem, ez a karizmatikusság

Kérdező: nem az?

RHR: hogy a szent szellemen keresztül meg tanít mindenre Isten, de ez hazugság, ez az ő fordításuk, tehát az eklésziába rendelt szolgálattevőkön keresztül, tehát ezért van a prófétálás ugye, mert bátorítás arra, hogy éljünk az Isten természetében bármilyen nehéz az Isten természetében élni ebben a világba, hogy legyél jóságos, amikor körülötted mindenki gyűlölködik,

Ne gyűlöld őket viszont, az eklésziában a szolgálattevők erre ösztönöznek, erre bátorítanak, hogy éljünk az Isten természetében, hogy amikor valaki pofon ver minket, akkor ne verjük vissza pofon, amikor leköpködnek bennünket, akkor ne köpködjünk vissza, amikor elvesznek tőlünk valamit, akkor azt ne raboljuk vissza még jól megrakottan.

Tehát aztán az intéssel is, intést is használ Isten, az Ószövetségben a prófétákat intőleg tartotta, hogy az Isten természetében tartsa azokat az embereket, akik követték az Istent, ugye

Tehát ezeken a verseken keresztül, sok ilyen ige van, és hasznos ezt gyakorolni, mert aki ebben gyakorlottá válik, annak nem kell még a görög eredetit sem tudni, azonnal tudni fogod minden egyes alkalommal, hogy miről beszél az írás, és azért nem fogod bekapni a horgot ilyen Németh Sándoroktól, meg Dereck Princek-től, meg Benny Hinnek-től, meg az összes többi ilyen hazudozótól.

Kérdező: és ezek azok az igék, általában amivel ők elő szoktak hozakodni?

RHR: nagyon sok, nagyon sok van igen, nem tudjátok e, hogy a ti testeteket a bennetek lakozó Szentszellem temploma, ugye mi tudjuk a görög eredetiből, hogy az a bennetek szó, azt fölcserélték a köztetek szónak kéne szerepelni, de ezt fölcserélték a bennetekkel,

Kérdező: igen

RHR: és, hogy a ti testetek a szentszellemnek a temploma, nyilvánvaló, hogy itt az Istennek a természetéről van szó, van olyan ige, amikor kettőről együtt, egyszerre van szó, tehát amikor Isten, arról is szó van, hogy Isten megjelenik közöttük, és beárnyékolja őket, de ugyanakkor ezen a beárnyékoltságon keresztül viszont részesednek az Istennek a természetébe

Tehát teljessé lesznek, megkapják azt a hiányzót, pluszt, ami addig hiányzott a tevékenységükből, hogy Istennek a hathatós segítő társai legyenek az eklésziába, vannak ilyen igék is, de a legtöbb az, nagyon sok ige van, amit a karizmatikusok használnak védő pajzsként, meg hitetésként, hogy a bennetek lakozó szentszellem majd az elvezet titeket minden igazságra,

Meg nem kell, hogy titeket tanítson, mert az a kenet, az a pecsét az majd megtanít titeket mindenre, és meg nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szentszellemnek a temploma, tehát ezt a sok hülyeséget, ezt a varázsigéket, amiket ők összehordanak, ezzel etetik az engedetlen embereknek a sokaságát.

Kérdező:nekem is ma volt lehetőségem beszélni egy ismerősömmel,és rögtön ezzel hozakodott elő,hogy hát de bennünk van Isten,én mondtam neki,mondom nincs bennünk,nem ,

Egyszerűen meg kell érteni, hogy nem lehet benned, hisz a saját fiában se volt, az által, hogy az Ő természete, megismered a bibliát, megismered Istent, az Ő természetét, az Ő akaratát, a mindenségét, az által a tudás által, hogy megismerted Őt, az által van benne az Ő természete te benned,

RHR: így van

Kérdező: Így lehet bennünk sehogy másképp, szegény nézett rám, mint Rozi a moziba, hogy most mi van, és mondom, nézd meg, rájuk szállt, az ő fiára is rá szállt, Máriára is rá szállt, mindegyikre rá szállt, és beárnyékozta, nem bele ment, hanem az engedelmesség által, az ismeret által, ez által így allegorikusan van bennünk Isten,

RHR: így van, nagyon jól mondod, pontosan jól rá tapintottál, hogy ez a bennetek van a Szentlélek, mikor Pál ezt mondja ez egy allegória, és ekkor azt érti, hogy az Istennek a természetében él az, az ember, így allegorikusan azt jelenti, hogy az Isten, úgymond az Isten él benned,

De ez nem egyenlő a hinduizmussal, meg a buddhizmussal, hogy benned van egy isten, egy szellem egyáltalán,

Kérdező: igen, hát ő is pont erre hivatkozott, hogy de a hinduizmusban, hát mondom az, ez a baj vele, hogy ezeket már úgy bele keverték a kereszténységbe az embereknek az életébe, hogy összekeverték a hamisságot, az igazsággal, és meg vannak őrülve tőle.

RHR: így van, így van

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!