- A valódi Isten ismeret elengedhetetlen fontossága

Így szólt a sokasághoz,tanítványaihoz a Megváltó,hogy az írás tudók és farizeusok Mózes székébe ültek és amit parancsolnak mindazt megtartsátok és megtegyétek,de a cselekedeteiket ne kövessétek,mert amit mondanak azt nem teszik meg nehéz és elhordozhatatlan terheket kötnek össze és az emberek vállára rakják,mindezt csak azért,hogy lássák őket az emberek stb

Tehát itt az a mindaz amit parancsolnak megtartsátok itt mire gondolhatott,mert

Hát itt a Mózesre,hogy Mózes székébe ültek

Mózes,de hát akkor miért mondta ezt nekik,mikor akkor már kezdett vége lenni ennek

Itt két dologról beszélnek a saját törvényeikről meg a mózesi törvényekről.

De hogy a cselekedeteiket ne kövessétek nyilván ott már érthető,hogy mire gondol

De ott benne van,mondja,hogy ők amit a Mózes könyvébe mondanak abból ők semmit sem cselekszenek meg viszont amiket ők csinálnak törvényeket,azokat meg mindig rájuk aggatták,hogy vessék alá magukat.

Látszólag,tehát azért tehát ??? 1.29 is olvastak minden nap,mint az az ember aki beírta nekünk hogy hát szidta ott az anyánkat meg mindenfélét,hogy hát mi a bajunk a Róma akármivel meg a az ujjászületéssel.

Ha valaki így szárazon olvassa a bibliát,akkor tényleg,hát hogy lehet az,hogy egyszer azt mondja fogadjatok szót Mózesnak utána meg azt mondja az Isten Fia.hogy ne fogadjatok szót azoknak akik erre utasítanak

Ez egy látszólagos ellentmondás,de ha mélyre ásol akkor megérted

Ezért szidta őket Joshua,ezért mondta nekik,hogy ti a mérges kígyónak az ördögnek a fajzatai vagytok leszármazottaik,mert annak az akaratát akarjátok cselekedni.

De akkor itt a 10 parancsolatra gondol vagy mire,mert nyilván nem a 600 valahány törvényre gondolt,hogy azt tartsátok meg.

A 10 parancsolatra meg az Istentől Mózesnek adott különféle szabályokra.

Tehát ami úgy alapvetően magát a Tórát egybefoglalja

Na de ezt nem értettük,hogy miért mondja,amikor már itt a szeretet az első parancsolat stb ott minden el lett törölve

A zsidók,a zsidóknak először szót kell fogadni az ószövetségnek és utána szót kell fogadni az Isten hívásának.

Ha valaki nem fogadott szót a Mózesnak az utasításának az nem kerülhetett kapcsolatba az Istennel és a Joshuával.

Ezért például az Isten nélkül élő nemzetekből sokkal egyszerűbb volt az Istennel kapcsolatba kerülni Joshuán keresztül,mint a vallásos zsidóságnak.

Mert mivel engedetlen nagyszülőktől származtak,ezért Isten nem adta az önmaga dicsőségét,nem közvetlenül kommunikál velük,csak törvényen keresztül.

Megpróbálta Isten felhozni őket arra az erkölcsi szintre,hogy minimum olyan szinten legyenek,mint a körülöttük levő nemzetek.

És így ha eljutottak volna arra a szintre,hogy az írásnak egy részét megtartották volna legalább,akkor Isten kommunikált volna velük ugyanúgy mint ahogyan az Isten nélkül lévő nemzetekkel.

Ugye mert az Isten nélkül élő nemzetek fiaihoz Isten nyíltan beszélt nem példázatokba.

Nézd meg Pál apostol levelei a pogányokhoz egyik sem példázatokban van.

Nyíltan beszélt,mert Isten látta azt,hogy a pogányok elfogadó készsége Isten igazságaihoz sokkal nagyobb,mert nincsenek megfertőzve azzal a vallással mint amivel a zsidók meg voltak.

S a zsidóknak abból kellett kijönni,levenni azt az istentelen vallást,amire felcserélték a Mózesnek a tóráját,amit Isten üzent maga a kerubon keresztül Mózesnek.

Tehát két különféle dologról beszél.

Nem lehetett kihagyni úgymond egy ilyen fázist az Istenhez?

Nem,nem,nem.

Ezért volt az,hogy Illésnek el kellett jönni,mint a Megváltó,mert a fiak szívét vissza kellett az Atyához terelni.

Igen,hasonló akkor itt is.

Nézd meg a zsidóknak nem lehet,nem tudtak kapcsolatba kerülni a Messiással,hogy ha nem fogadták el előbb a szellemi intést.

A Jánosnak nem vetették alá magukat.

János volt az,aki először,első lépésbe visszaterelte őket Isten Jánoson keresztül a mózesi tórához.

Ezért volt az,hogy amikor jöttek a zsidóságból valók,panaszkodtak,hogy a pogányokból valók nem metélkednek körbe.

Nézd meg magának a Joshuának is alá kellett magát vetnie a törvényeknek,tehát a körülmetélésnek érted.

A körülmetélés pedig az volt,hogy az Isten beszéde alá rendelték az életüket.

Meg hogy egy két ünnepet ott megtartottak ők is még a tanítványokkal Krisztus nem?

Hát őnekik meg is kell tartani az ünnepeket a zsidóknak addig mind be nem teljesedik.

De hogy érted,hogy a zsidóknak?

A zsidóknak,tehát akik törvényből indulnak ki,azoknak meg kell tartania a törvényt,ha a törvényen keresztül akarnak a Messiással kapcsolatba kerülni.

Ha elhagyják,ha felvállalják azt,hogy elhagyják a zsidó vallást,minden darabját,ha pogánnyá lesznek úgymond és pogányságból Krisztus követővé,akkor nem kell.

Igen tényleg,ha szellemi zsidóvá válnak akkor nem kell megtartani az ünnepeket már nekik se.

Nem,nem.

Mondjuk nincsen tiltva,tehát nem bűn.

Nem,megtarthatják csak nagyobb dicsősség elhagyni,mint Péternek is miután már az ószövetségnek,tehát a mózesi végzésnek egy halom dolgát megtartották,Péternek is hátat kellett fordítani miután arra a szintre lépett,amikor már nem tanítvány volt,hanem apostollá nevezte Isten a felházban azt mondta neki Isten,hogy menjél el a pogányokhoz,ő meg azt mondta,hogy nem megyek el,mert a Mózes tórájába az van írva,hogy Isten népéhez tartozó emberek ne menjenek be pogányok közé.

Ez hogy ha kiderült akkor el kellett menni a paphoz,a pap beküldte,hogy menj zárd el magad 7 napra mosakodjál és 7 nap múlva gyere vissza,akkor tisztává leszel megint nyilvánítva.

S akkor mondta Isten Péternek,hogy nem már nem csak a tórának vetette alá magát,hanem a tórán keresztül aláveti magát a Messiásnak,annak már többet nem kell,nem kötelező gyakorolni.

Mert a törvény az csak addig van,amíg valaki fel nem ismeri az ószövetségből felismeri,hogy maga az a rendszer a Krisztussal való kapcsolatteremtésnek az erkölcsi szintjére való emelésnek a segítő eszköze.

Azért mondja azt,hogy a törvény a Krisztusra vezérlő mester.

Ha valaki nem értette a zsidók közül a törvényt,ezért tévedt el az egész zsidó nép,mert ők csak akkor szerették az Istent,ha kimentette őket az ellenség kezéből.

Tehát nem értették meg a törvényt,mert a törvény az szeretetről beszélt,de ők folyton a kegyetlenkedést meg a bosszút látták,mert így mutatták be nekik a vezetőik Istent.

Igen,félreértették,rossz volt az indíttatásuk.

Igen pl a ne lopj akkor csak azért nem loptak,mert féltek,hogy az Isten lecsap rájuk.

Nem azért nem loptak,mert visszaemlékeztek az ígéretre,hogy eljön majd a Messiás és ha én lopok,akkor nem találkozok majd a messiással,ki leszek zárva és amikor jönnek a rómaiak akkor büntetés alá fogok esni.

S így nem a szeretet miatt követték,hanem félelemből követték az Istent.

Holott Isten a szeretetnek és a bátorságnak az Istene,az az Ő természete nem a félelem.

Tehát Ő ugyan használja a megfélemlítést,hogy távol tartsa az embert attól,hogy önmagukat kárhozatra ítéljék,felhasználja ezt is,de alapvetően inkább azt akarja,hogy valaki értse meg,hogy Ő mit akar s ha valaki megérti az Ő nagy szeretetét akkor az ember miután megérti ezt és inkább nem követ el bűnöket,mert szeretni akarja az Istent.

Tehát akkor fogalmazhatjuk úgy,hogy a 10 parancsolatnak az volt a legfőbb célja,hogy a zsidókat olyanná formálja,olyan természetűvé,lelkületűvé,ami Krisztushoz hasonló.

Igen,hogy amikor Isten beküldi közéjük a Megváltót,akkor szeretettel elfogadják Őt és kövessék Őt.

Mert akkor az lett volna az Istennek a terve,hogy így a Neki szót fogadó zsidókat arra használta volna azonnal első lépésbe,már a környező népeket visszafordította volna Isten önmagához.

Tehát ezért mondja azt Pál,hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester,tehát egy segítő eszköz,erkölcsi megjobbító eszköz volt,hogy mind egy  tükör megmutassa magukat a zsidókat,hogy borzasztóan bűnösök vagytok.

S ha ezt felismerik,ha elszomorodtak rajt,akkor Isten meg tudta volna adni nekik azt a lehetőséget,hogy ki tudja segíteni őket ebből a fertőzött állapotból.

Ezért kellett felbomlasztania Istennek az egész nemzetet,mert nemzeti szinten,tehát tömegestől nem tudta Isten ezt elérni,hogy a zsidók meggondolják magukat és szót fogadjanak Neki,s ha jön a Messiás,akkor elfogadják,csak közel 7000  ember volt a másfél,két millióból akik elfogadták 7000 értitek?

Alig 7000-t tudott Isten felkészíteni,hogy a törvény maradhasson náluk,hogy Krisztus ösztönözze őket,megbánásra.

Oda mentek Merítő Jánoshoz azok,akik ott voltak az 50.napon azok vagy mind,vagy legalábbis nagy részük,tehát azoknak akik elfogadták Istent és szót fogadtak Neki azoknak valamilyen módon érintkezniük kellett Jánossal.

János visszavezette őket,hogy nem a kaballah,meg nem a talmud nem a vallási vezetők hanem egyedül az Isten beszédéhez kell visszatérni s engedelmeskedni Neki.

Meg kell bánnunk a bűneinket és felhagyni velük,mert azzal tudták kimutatni az Istennek,hogy megbánták a bűnöket és hogy felhagytak a bűneikkel.

És ezek az emberek szentek voltak mindenki előtt,mert tényleg tudták,hogy milyen bűnöket csináltak és ezért János is ismerte őket személyesen,hogy már nem csinálják azt a bűnt s ezért bemerítette őket.

Tehát Jánosnál én azt gondolom,hogy csak azok nyertek bemerítést tőle,akik vagy ott döntötték el,hogy megvallották a bűneiket és azt mondták,hogy soha többet ugye mert ahhoz is nagy bátorság kell,hogy pl egy faluban élsz vagy egy községben ott mindenki ismer mindenkit és kiállsz a porondra és megvallod minden viseltes dolgodat.

Tehát ahhoz is bátorság kellett és ahhoz is,hogy föl mered vállalni a bűneid miatt járó megaláztatást,azért,hogy Istennel jó kapcsolatba kerülj.

S akkor őket Isten parancsára János bemerítette.

Meg voltak olyanok,akik már hallottak többször Jánosról és az ő hatására,az ő beszédére elhagyták a farizeusoknak a követését meg a főpapoknak és vallásvezetőknek és Jánost követték,János mutatásai szerint kezdtek el engedelmeskedni.

S János visszatérítette őket az Isten beszédéhez.

Így elkezdett az Izrael csűrhéjének egy része kimászni ebből a szennyes pöcegödörből.
S őket megtisztította Isten és amikor megtisztította őket a bűneiktől,megbocsátott nekik,elkezdte őket tanítani a Jánoson meg a Joshuán keresztül meg a Joshua tanítványain keresztül.

És ezekből lettek az eklézsiának a későbbi szervezői,akik miután már az apostolok meghaltak ők vitték tovább.

Ezért nem lehet lépcsőket kihagyni,hogy beülök a hit gyülekezetbe meg ilyen kaotikus gyülekezetbe beülök s akkor azonnal az utcáról nekem már üdvösségem van.

Ez nem igaz,az embernek keresztül kell mennie azokon a lépcsőkön,bűnbánást kell az embernek tanúsítani amiben mutatja,hogy elhagyja a bűneit.

Utána az Isten elkezd vele foglalkozni,tanítja őt és képessé teszi arra,hogy Isten besugárzásából az ember hathatós része legyen az eklészia építésének,embereknek az inspirálására.

Ezek ilyen lépcsőfokok,nem lehet Istennél kihagyni.

Ezért nem igaz az,ami folyik a kaotikus karizmatikusok között,hogy kimegyünk az utcára eléneklünk egy pár éneket meg előre hívjuk az embereket megtérésre és aki előre megy annak már üdvössége van.

Nem igaz!

A biblia leírása szerint nem.

Annak az embernek először azt kell mutatnia,hogy megszentelődik az élete,hogy a bűnöket írtja ki az életéből.

Aztán utána meg annak kell látszani,hogy az Isten ismeretben egyre feljebb jut,utána pedig az,hogy az Isten ismeretével együtt munkálkodva a saját életében is már látszanak az Isten természetének a megnyilvánulásai úgy,hogy a korábbi züllött világias lelkületnek a bűnei háttérbe vannak szorítva.

S utána pedig az Istentől rendelt embereknek a gondozásában,segítésében,tanulásában kell neki aktívan részt vennie.

Tehát amit kezdeményezett a Derek Prince az úgymond kereszténységnek a hat tanítása,érdekes ott is egyből,hogy hat,ebből is látszik,hogy a Derek Prince is illuminátista szabadkőműves hamis prédikátor volt és okkultizmust tanított,mert ott is előjön a cionizmusnak,a vallási cionizmusnak,ami nem a zsidók honteremtéséről,hanem a Lucifernek való templomépítésről szól,annak a törekvése,hogy okkultizmust tanít az embereknek és ebben mindig megjelenik a 6-os szám,mindig a zsidók történelmével jönnek,amit Isten már felszámolt,mert nemzeti szinten tömegestől Isten nem tudta elérni az embereknél,nem azért mert Ő béna volt,hanem azért mert az emberek nem akartak rá hallgatni.

S így ebből egy vallási tézist állítottak fel,hogy a zsidók kerüljenek a középpontba,amit viszont Isten lerontott,mert tudta,hogy a zsidókkal együtt,mert az egész 2 vagy másfél millió zsidó együtt nem fog egyetérteni,mert még egymást is meglopták.

Ha megnézzük ennek a Soros Györgynek az élettörténetét,simán kifosztotta azokat az embertársait akik ugyanúgy kazár askenazimok voltak,elvette a lakásukat mindenüket,azért hogy ő boldoguljon.

Most akkor ilyen emberekkel volt tele Izrael ilyen Soros Györgyökkel,gondoljatok bele,ebből milyen nemzetet tudott volna felépíteni Isten.

Semmilyet sem!

Ő nem akar gyilkosokat használni az országa építéséhez.

Hát ilyen nagy tömegekbe ez nem működik,ezért nem működnek a nagy egyházak,gyülekezetek.

Így van,pontosan ezért nem,mert Isten az embereket,együttesen,tömegesen nem tudja összehangolni,hogy szentül élve az Ő országának,az Ő természetét élhessék és erre juttassanak el másokat,mert önmaguk sem élik meg.

Ezért nem megy az egy tömegbe verődésnek az evangéliuma meg a mega gyülekezetek,ezért mert személyenként az emberek nincsenek orvosolva,mindenkire egyenként odafigyelve,hogy látjuk,hogy botladozol stb,hanem sajnos 75 %-ban a gyülekezetek tele vannak bűnözőkkel.

Ezért Isten nem akar használni ilyen mega mozgalmakat,mert 75%-a komoly bűnözőkkel telt,haszonlesőkkel van tele.

A többi 25 % is bűnökkel rakva csak ők viszont jóhiszeműek és szabadulnának a bűneiktől csak nem veszik azt észre,hogy amíg megmaradnak a többi 75%-al együtt egy kupacba,addig ők nem tudnak fejlődni,mert a többiek rossz hatással vannak rájuk.

A többiek erkölcstelensége miatt megengedik maguknak bűnt,mert a többieken keresztül elterjesztették,hogy hát az Isten nagy kegyelmű,kegyelem van rajtad most még bűnözhetsz,ezt még elnézi az Isten és sajnos a többség elveszik,mert nem találják az eszközt,hogy leszámolják önmaguk bűneit.

Rossz példát látnak és nem  kerül felszínre sok bűn,nagyon érdekes összefüggés ez így,a zsidók népével kapcsolatba össze lehet ezt párosítani tényleg.

Ha Istenen múlott volna,akkor Isten eltörölte volna az egész ószövetséget,de mivel látta Isten,hogy hadrendbe fog állítani egy másik Izraelt a szellemi Izraelt,akiket viszont tanítani kell arra,hogy azokba a bűnökbe ne essenek bele amibe a korábbiak viszont benne maradtak.

Ezt írj is,hogy tanulságként van,intő példaként.

Így van,pontosan tanúságtevésként mutattak meg számukra,hogy mi úgy ne viselkedjünk,az miatt el ne vesszünk.

S akkor maga az újszövetség tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb új dolog,hogy Isten ugye látta,hogy ez nem működött ott az ószövetségbe ez a parancsolatok megtartása stb az indíttatás,hogy az emberek nem úgy éltek,erre pluszba még hozzáadta az Ő személyes lelkületét,jelenlétét,hogy így azért mégiscsak könnyebb az embereknek.

Igen,mert így az emberek ha szót fogadnak a Krisztus beszédének és nem is az a lényeg,hogy szót fogadnak,hanem megértik egyáltalán.

Tehát ebben rejlik valójában a Krisztus követésnek a nagy feladata,hogy az emberek elé ad egy alternatívát adunk az emberek elé,amiről minél szélesebb minél tágasabb körökben ismeretséget adunk,s ilyenkor amikor az emberek megértik ezt,ezen keresztül megértik Istent,akkor tudatosan tudnak nemet mondani vagy igent mondani.

Ha elmész a kereszténységbe ott más választásod nincs igent kell mondanod,igent mondasz arra amiről nem tudsz semmit.

Tehát amikor az embereket az utcáról összeszedik,akkor ők azért mondanak igent,mert nekik csak annyi van hamisan a szemük elé tárva,hogy meg fogsz gazdagodni,de hogyha bevégezte volna jól a kereszténység a feladatát,vagy hát így nem is jó,mert a kereszténység feladata kezdettől az volt,hogy Lucifert mutassa be Jézusként,de hogyha mindaz aki kereszténynek vallja magát és megértette volna,hogy őnekik az Istenről kell információt adni az embereknek,hogy az emberek ezt megértve minél nagyobb információ áradatban megértsék az Istent és az emberek ebből fakadóan tudatosan tudjanak döntést hozni Isten oldalán,ezt a kereszténység sosem volt képes és nem is lesz képes sosem betölteni.

Mert az ő feladata célja,amire rendeltetik az az,hogy a Krisztus képet eltorzítsák és felcseréljék az ő babiloni Krisztusukkal.

De mindaz aki egy bizonytevésen keresztül még bibliát sem kell hozzá olvasnod,egy bizonytevésen keresztül megértik az emberek,el van nekik mondva,hogy Isten ilyen nagy dolgot tett,hogy el akart pusztítani bennünket mivel a fia feláldozta önmagát ezért meg kegyelmezett nekünk egy időre s ez a kegyelmi idő nemsokára lejár ezt kezdeni kell elmondani az embereknek,hogy nézzétek mindaz ami a világban látható jelek egy irányba mutatnak és ha nem akarsz elpusztulni és élvezni akarod Istennek a megkegyelmezését akkor tarts velünk és segítünk még jobban megismerni ezt az Istent.

És hogyha megismerted és van teljes ismereted,akkor dönts,addig ne döntsél,addig legyél csak hallgatója,tanulmányozója ennek a dolognak és hogy ha meg fogod érteni,eljutsz egy teljes ismeretkörre s ebből ki tudod rajzolni magadnak,hogy ki ez az Isten mit akar,akkor hozzál döntést,mert akkor tudatosan el tudod dönteni,hogy szükségem van nekem erre az Istenre és semmi pozitívumot nem kínál nekem,magad döntsél úgy,hogy Neked nem kell ez legfeljebb lexikai ismeretbe gazdagabb lettél.

De hogyha megérted azt,hogy válságban van az életed,megérted azt,hogy borzasztó dolog közeledik és Isten meg akar menteni és Ő már több ezer évvel ezelőtt már lépéseket tett ezért és Te ezt megérted és arra a következtetésre jutsz,hogy tulajdonképpen akkor én tartozok ennek az Istennek azzal,hogy szeressem Őt,mert Ő már előbb szeretett engem,hogy a saját fiának a kínzását végignézte és én is meg vagyok indulva,hogy Ő ezt tette értem,hogy ezzel szeretett,akkor ezt szeretném visszahálálni az Ő szeretetét azzal,hogy úgy akarok élni,hogy örüljön neki,hogy nem kell engem halálra ítélnie.

S akkor az ember ebből fakadóan úgy dönt,hogy igen ő is csatlakozik a Krisztus követők táborához.

Tehát akkor jó egy döntés,ha mindent összevetve az ember teljes képet tud alkotni s akkor abból le tudja vonni a konzekvenciát,hogy hasznomra lesz ez nekem vagy csak egy kiszolgálója egy szegény csicskája leszek amit tolok a pénzemmel még ha tolókocsiban ülök akkor is ha az egész családomnak a házát elveszítem akkor is vagy nem leszek része a rendszernek a kereszténységnek mert Lucifer imádatra akarnak tanítani,hanem Krisztus követő akarok lenni,mert azok tanítanak olyan életmódra,ami miatt Isten biztosan feloldoz a bűnök büntetése alól,kegyelmébe fogad és biztos,hogy ezen az úton örök üdvösség részese leszek,míg a kereszténységbe nem!

És hogy ha meg van a döntés az embernél akkor utána már szeretetből meg hálából engedelmeskedik az ember,nem félelemből,mint a zsidók.

Így van!

Ez ugyan olyan,mint egy férj feleség kapcsolata,mert mondjuk,ha a férj kéri valamire a feleséget,valami olyan dologra,amire a feleségnek nincsen teljesen rálátása,nem érti és hogy ha ismeri a férjét,de nem érti ezt a dolgot,akkor is tud benne bízni és nem kell neki félnie.

Viszont ha nem ismeri a férjét,mert az mindig üzleti úton van egy évben látja vagy kétszer és akkor utána a férj jön egy dologgal,hogy ó kedvesem,adjuk el az összes ingatlanodat,s a feleség azt mondja,hogy hát most miért fogadjak neked szót ahogy kell a férjemnek,hiszen nem is ismerlek,és mit akarsz csinálni azokból a vagyonokból származó összegekkel?

Értitek,tehát nincs neki közeli ismerete és ha  Istent sem ismeri,akkor bölcsen teszi,ha nem dönt,hogy ő részt akar benne vállalni,igaz?

Ezért kedvenc mondásom az,hogy ha valamit nem kell eldöntened,akkor azt ne döntsd el.

Valamiben nem kell döntést hoznod,valamilyen különösen fontos ügyben,amíg valójában senki nem mondja,hogy hozzál döntést benn,akkor ne hozz  benne döntést,bár ha más emberek arra akarnak ösztönözni,mert biztos,hogy rossz hatással lesz az életedre.

Ez jó hasonlat,hogy akkor a menyasszony ismeri a vőlegényt Krisztus és az eklészia,ugye arra gondolsz itt hasonlatként?

S akkor így szeretetből engedelmeskedik,mint egy férj feleségnél ahogy mondtad.

Ezzel van kapcsolatban az egymásban lenni én az Atyában az Atya énbennem ti énbennem és az Atyában,ugye tudjuk,hogy nem a Lucifer imádó szent háromságról beszél külön,hanem ilyenkor a biblia arról beszél,hogy azt mondja Joshua,hogy legyetek énbennem,mint ahogy én az Atyában.

Tehát ott arról beszél,hogy legyetek az én szellememben,viselkedjetek úgy,hogy szeretni tudjalak bennetek,mert akkor az Atyában vagytok,ami azt jelenti,hogy az Atya is szeret titeket.

De viszont nem lehet egymásban lenni,tehát egymás szeretetében nem lehet lenni egymás ismerése nélkül.

S tulajdonképpen ez is egy erős indikátora annak,hogy valaki ismeri e azt az Istent,akinek a szeretetében akar lenni vagy nem.

A kereszténység esetében az emberek 90%-a nem ismeri azt az Istent,amit neki propagálnak,különféle érzelmi illúziókat provokálva az embereket belekényszerítik ezekbe a szervezetekbe,szép zene játszással,hangzatosággal,mindig érzelmekre hatva meg mindenféle ígéretekkel,sok be nem teljesedő ígérettel veszik rá a gyülekezetbe az embereket ezeknek a rendszereknek a kiszolgálói.

De ezek a szervezetek,nincsenek az Istennek a szeretetében,mert nem engedelmeskednek a Krisztusnak.

És azért nem engedelmeskednek a Krisztusnak,mert nem ismerik,és abból lehet tudni,hogy nem ismerik,mert a cselekedeteikkel tagadják.

Itt van a Titusz 1.végén pont ez van,amit most mondtál:

 

Tit 1:16  Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy utálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.

 

Tehát Isten szeretetében lenni,meg hogy az Isten is mibennünk legyen,nem arról beszélünk,hogy a szent szellem által Isten bennünk van,hanem allegorikusan arról beszélünk,hogy akkor van az Isten bennünk,hogyha mi szeretjük az Istent,akkor az Isten is szeret minket és így ezáltal a cselekedeteinket látva az Isten szeret bennünket és segítségünkre van,tehát a cselekedeteinkkel bizonyítjuk azt,hogy ismerjük az Istent.

S ahogyan Te mondtad abban az igében ott,hogy minden jó cselekedetre alkalmatlanok szeretetlenek és engedetlenek,mert a  kereszténységet ez jellemzi,kicsiny hányadban vannak,akik tényleg keresik az Istent és engedelmeskedni akarnak,tudják hogy nem jó amit csinálnak,hogy a vezetőik sületlenséget tanítanak nekik,de mégis elhitetik önmagukkal,hogy ezzel be tudják bizonyítani Istennek,hogy ezzel az engedelmességükkel,hogy ők szeretik az Istent.

Mert ez nem más,mint humanizmus ,nem az Isten szeretése,hanem humanizmus.

Ezért nagyon fontos először az ismeret szerzés Istenről,mert ha valaki úgy ismeri meg az Istent,ahogy Isten magát meg akarja ismertetni,amilyen Ő valójában s valaki így ismeri meg,akkor az az ember tudja,hogy mit vár el tőle az ő Istene és úgy fog cselekedni.

S ezzel az életstílusával be tudja bizonyítani,hogy szereti az Istent.

S ezért viszont az embert bizonyságok veszik körül,mert az Istennek a szeretetébe lesz az ember.

Tehát így lesz az ember az Istenbe,meg így lesz a Joshuának a szeretetébe,és Isten és Joshua így lesz benne az embernek a szeretetébe és nem az emberbe.

Joshua ismerte jól az Atyát,Ő tudta,hogy az az Isten,akit Ő atyjaként tisztel tudta azt,hogy Őbenne 100%ig meg tud bízni,hogy Ő sohasem hagyja cserben és Ő egy megváltoztathatatlan Isten.

Ezért merte rábízni az életét is,tehát Istent teljes mértékig kellett,hogy ismerje,mert Istent ismerni az azt jelenti,hogy Neki szót fogadok ugye?

DE például mikor az ószövetségben azt mondja az írás,hogy ismeré pedig Ádám az ő feleségét és az szüle pedig neki gyerekeket,akkor ott elsősorban nem arról beszél az írás,hogy a régi időbe a házastárs,a házastársi titkokat,hogy sexuális életet élnek és ebből gyerekek születnek ez a biblia nyelvén nem azt jelenti,hogy ismeri a feleségét,hanem mivel hogy ismerték jól egymást.

S amikor Ábrahámnak azt mondta az Isten,hogy lesz neked fiad akkor mivel a felesége jól ismerte őt ezért szerette,mert isteni értékei voltak Ábrahámnak,tehát szót fogadott Istennek s Istennek a szabályaival élt Ábrahám,úgy kezelte a szolgáit is ugyanazzal az emberséggel,mint a saját családtagjait és ugye jól ismerte Sára az ő férjét s akkor a férje utasítást kapott Istentől,hogy most menjél be a feleségedhez és háljatok együtt,hogy ebből gyermeketek szülessen akkor és Ábrahám megtette és mondta a feleségének,hogy gyere mert most Isten úgymond be fog minket árnyékolni és annak ellenére,hogy azt mondja az írás,hogy Ábrahámban megszűnt a férfiúi természet meg Sáránál is ugye be volt zárva a méhe úgymond,meddő volt de Isten beárnyékolta őket és ebből mégis gyerek született ebből az úgymond sexuális kapcsolatukból.

És Sára szót fogadott Ábrahámnak,mert ismerte őt.

Tehát ezzel,hogy ő szót fogadott neki mutatta ki a szeretetét Ábrahám felé.

Ugyanez van az Istennél is és a fiánál,hogy Istennek a fia ismerte az Atyát és ezért tudta,hogy ha meg is fog halni akkor is nyugodtan bízhat az Atyában mikor az Atya azt ígérte neki,hogy de utána fel foglak támasztani.

Értitek?

Tehát akkor Joshua nem csak a hasára csapott,hogy oké most meghalok az Istenért,mert az Isten azt akarja,hogy most haljak meg,a mellére vágott megcsinálom semmibe se kerül nekem bármikor feláldozom az életem.

Nem!

Hanem az Ő feláldozása abból fakadt,hogy neki esze ágába se volt meghalni,főleg a bűnös emberekért csak úgy.

Hanem azért,mert tudta,hogy nem fog a földön maradni és nem fog elkárhozni az emberekkel együtt tovább szenvedni a földön,mert tudta,hogy az Atya szereti őt s az Atya haza fogja Őt vinni miután bevégzi a küldetését.

S mivel ismerte az Atyát tudta,hogy az Atya a szeretetnek az Istene,tudta hogy ez az Atya szavahihető az Ő erkölcsiségében az Atyánál amire Ő azt mondja,hogy bűn a teremtéskor azt mondja,hogy bűn az a világ lezárásakor is az emberi civilizáció 2000 éve után is azt mondja Isten,hogy az bűn.

Amire Isten azt mondja,hogy igen az igen,Ő senkinek a kedvéért nem fogja az igenét megváltoztatni nemre és az nemét soha nem fogja soha megváltoztatni igenre.

Ugye Pál is azért mondja azt,hogy a ti igenetek legyen igen és a nemeitek legyen nem,tehát,hogy ne legyünk megvesztegethetőek,ne legyünk megfélemlíthetőek,ugye nagyon sok esetbe történik hogy a külvilág mikor rájönnek,hogy kik azok közülünk,akik részt vettek a munkánkba s akkor elkezdik zsarolni azokat az embereket s akkor vannak sajnos akiket megfélemlít az ördög és leszedi őket erről a pályáról.

Tehát pont ezt akarja elérni,hogy bármiről,még ha az életünkről is van szó,hogy meg kell az Ő bizonyságain keresztül,meg kell győződnünk arról,hogy az életünket is fogjuk veszíteni ezért a munkáért,akkor is biztosan tudnunk kell azt,hogy a földön ha meghalunk,de minden bizonnyal az Ő ígérete szerint és Ő nem hazug,minden bizonnyal az Ő ígérete szerint Őnála fogunk felébredni.

Tehát ezért nem lehet az Istent szeretni az Ő ismerete nélkül és ezért mondja azt az írás,hogy megismerünk Téged egyedüli igaz Isten,ugye abban van a mi életünk.

És sok hasonló ige beszél arról,hogy az Isten ismeret nélkül elveszik a nép és lehet is látni,hogy azok a népek nem ismerték meg az Istent azok sajnos elvesztek.

Isten nem tudta őket megtartani.

Vannak népek,akik között élnek emberek és Istent ismerő emberek,azokat még megtartja azokat a nemzeteket Isten több ezer év óta is,mert vannak köztük eleve kiválasztottak,akik megismerték az Isten és abban akarnak élni.

És ugyanúgy,ahogy Ábrahámnál azt mondta Isten,hogy nem pusztítom el addig Szodomát és Gomorát ha találnak legalább 5 igaz,megigazult embert.

És nem pusztította addig el,amíg ki nem vitte őket.

Tehát ahogy az 1János2-be van jól leírva ez az egész az ismerés meg a szeretet,hogy:

„Abból tudjuk ,hogy megismertük Őt,hogy megtartjuk a parancsait,aki azt mondja ismerem Őt,de nem tartja meg a parancsolatait,az hazudik,nincs meg abban az igazság,aki pedig megtartja az Ő beszédét abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete,ebből tudjuk meg,hogy Őbenne vagyunk aki azt mondja,hogy Őbenne van annak úgy is kell élnie,mint Ő járt.

Másik helyen meg mondja azt is,hogy ismeri az Úr az övéit.

Na az mit jelent,hogy ismeri az Úr az övéit?

Ez egy allegória,fizikailag is tudja kik tartoznak Őhozzá mert látja az ő cselekedeteiket,de miért mondja azt,hogy ismeri az Úr az övéit?Mit jelent ez?

Hogy kit fog megmenteni,igen.

Ismeri előre,hogy ki az akit megment igen.

Meg van az amit régen mondtál,tudod a youtube kommentekkel kapcsolatba meg az egésszel,az emberekkel van az ige tudod 1János4-be:

Aki ismeri Istent az hallgat ránk,aki nem Istentől van az nem hallgat ránk.

Így van.

Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

Így van!

Hogyha valaki mint ahogy mi is másokat,tehát nem mi egyedül hanem az országban biztosan vannak sokan mások is meg biztos tudjuk,hogy a világban rengetegen vannak,akik erről beszélnek,amiről mi is.

Tehát mi terjesszük az Isten jó természetének az ismeretét és megpróbáljuk az embereket ösztönözni,hogy változtassák el a viselkedésüket erre a természetre.

Ez miatt a jó természet miatt,isteni természet miatt fogja Isten megmenteni a Neki engedelmeskedőket.

Mert akik elkezdenek járni az Isten természetében és neki engedelmeskedni,nyilvánvalóan azok az emberek elkezdenek neki tetsző életet élni.

És amikor a Tőle kiválasztott emberek,Tőle felkészített emberek az Ő természetét hirdetik és az emberek ennek nemet mondanak,akkor igaz az amit mondtatok,hogy aki követ bennünket,hogy mondja ott az írás egész pontosan?

Aki ismeri Istent az hallgat ránk,aki nem Istentől van az nem hallgat ránk.

Tehát,aki a biblia információiból úgy ismerte meg az Istent,ahogyan Isten meg akarta magát pontosan ismertetni és nem úgy ismerte meg az Istent,mint ahogy azt a gyülekezetekbe beletáplálták az emberekbe.

A jehova baál istent,mert a gyülekezetekbe,főleg a kereszténységbe a jehova istennek azaz baálnak ismertetik meg az emberekkel.

Tehát ezért a gyülekezetekbe nincs is szó az Atyáról,az Atya az Atyát azt kerülik nagyba,csak a fiát tették istenné.

Mert úgy tűnik,hogy a fia az megenged minden bűnt,amit az Atya viszont nem szorgalmaz.

Ebből is látni a háttérben tudat alatt azt a szellemiséget ugye Lucifer az aki eljött fényhordozóként és megengedi az embereknek,hogy azokat a dolgokat műveljék,amiket akarnak művelni,amiket az Isten viszont nem akar megengedni.

Tehát ebből is látszik,ez is bizonyíték arra a gyülekezetekbe propagált Jézus az nem az Istennek a fia,hanem valójában az Isten erkölcse alól felszabadító és ellene uszító mindent megengedő Lucifer.

Értitek mire akarok kilyukadni?

Igen és remekül elmaszkírozták.

Igen,és ha valaki ismeri az Istent,tehát én úgy ismertem meg az Istent,hogy az Isten jó,az Isten szerető,az Isten a bátorságnak az Istene,az Isten a szeretetnek az Istene,az Isten az igazságnak,igazmondásnak az Istene,az igazságosságnak,a figyelmességnek,a megbocsátásnak az Istene és nem a csalásnak,nem a sikkasztásnak,meg a miegyébnek az Istene,amit a gyülekezetekbe művelnek és aki tényleg úgy ismeri meg az Istent,ahogy Isten vezeti az embert az íráson keresztül,2-3 bizonyságon keresztül,akkor az embernek egy jó Istenképe alakul ki az elméjében.

És ezért megismeri az Isten és elkezd aszerint viselkedni,mert megérti ha úgy viselkedik ahogy azt Isten kéri,akkor az ember megérti,hogy az Isten Őt így meg tudja menteni,nemcsak már a kárhozattól meg a pokoltól meg a nagy nyomorúságtól,ami most küszöbön van,hanem a jelen napjainkban,életünkben is az Isten meg tud menteni minket gonosz emberektől,akik kapcsolatba akarnak Veled kerülni akár munkahelyen vagy valami üzletkötéssel kapcsolatba,ha valamit el szeretnénk adni és akkor be akar csapni,el akarja kobozni tőled ,vagy fordított esetbe valamit vásárolni szeretnénk és akkor szemetet akar eladni nekünk borsos áron.

Tehát Isten így ilyenektől is meg tud védeni vagy éppen valaki éppen munkát keres miután már ismeri az Istent,akkor Isten el tudja őt vezetni.

Tehát ilyen bizonyságai lesznek az embernek,akkor az az ember tudatosan tud bízni az Istenben.

A valóságos Istenben fog bízni és nem egy ember csinálta Istenbe,amit a kereszténység kreált.

És amikor az ember hallgat olyan emberekre,akik már többet ismernek az igazi Istenből és a tanácsukra úgy kezdenek viselkedni,ahogy Isten nekünk is tanítja,azok az emberek bemutatják,hogy ők szeretik az Istent így.

És mi is amíg úgy viselkedünk,ahogyan Krisztus tanítja,abból látja az Isten azt,hogy mi is szeretjük Őt.

Mert igyekszünk úgy viselkedni ahogyan azt az Isten fia tanította,s ezért mondja a Joshua is,hogy aki hallgat engem és aki engedelmeskedik nekem az nem engem hallgat és nem nekem engedelmes,hanem annak aki elküldött engem.

Igaz?

Ezért nagyon fontos dolog ez is már amiről most tulajdonképpen beszélünk ahogy felkerült ez a,hogy hogyan van összhangban az Istennek a valóságos megismerése,hogy miért fontos megismerni minél nagyobb szinten,mert ugye utána ebből fakad az ember engedelmessége.

Tehát az ember elhatározza magát,hogy én engedelmeskedni akarok ennek a jó Istennek,mert már születésemtől is fogva nem szakadt ruhában utcán koldulva kellett élnem,iskolába járhattam és ez mindezt a jóságos Istennek köszönhetem és ez mellett még mindenek előtt Ő még a fiát is elküldte értem,hogy megértsem,hogy az Ő szenvedéseiből nekem származhat örök élet hogyha engedelmeskedek az Ő utasításainak ugye és ilyenkor ez arra motivál,hogy ha ezt mind megtette mielőtt ismertem volna Őt és most megismerem a bibliából és azt ígéri,hogy a továbbiakban teljes mértékben szót fogadok neki engedelmességről,engedelmességre,amit ugye úgy fordít a szabadkőműves biblia,hogy hitről-hitre,hitből-hitbe járunk s van a karizmatikusoknak ez a éneke,hogy:hitből-hitbe járok,tehát ezzel az embereket agymossák,hogy nekik hitbe kell járni nem látásba.

Tehát nem kell használniuk az elméjüket nem aszerint kell élniük,amit látnak,hanem amit hisznek,amit el tudnak hinni,el tudnak képzelni.

Ez egy óriási becsapás!

A Mennye Atyánk legyen Veletek!