- Az Atyánknak való engedelmesség létfontossága

Az a legjobb, hát a legtökéletesebb mindentudó, mindenre hatni tudó Isten, a tökéletes ismeretével, szentségével, hát az a legjobb, ha rá bízzuk mindenben a döntést, az Ő segítségét, és hogy tényleg felesleges, egy idő után már nem is akarunk már mástól segítséget, meg vezetést ugye, csak Tőle, aztán azon kívül minden más már a széles út,

Kérdező: ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy talán Ádám, és Éva ott bukott meg, hogy nem volt elég, amit Isten adott nekik, hogy bármelyik fáról ehetnek csak egyről nem, hanem ők többet akartak,

Válaszoló: Hát fölkeltette a kíváncsiságukat, valahogy igen az egész,                                   

Kérdező1: Igen, igen én is ezt akartam mondani, hogy pontosan így a kígyó ezzel a kíváncsisággal

Válaszoló: kívánság, igen, hát azért a kíváncsiság, kívánság igen, és ez nagyon veszélyes, hogy ne kívánd ugye, tényleg, hogy az Isten nyilván megadta volna azokat az igaz Isten szerinti tudást, csak hogy az Ő üteme szerint, szépen lassan, mértékkel, hogy megértsék, föl fogják.

Tehát nyilván az ördög másféle tudást ad, nem az igazi, nem az igazságnak, ő nem adhatja az igazságnak a tudását nyilván, csak az elferdített hazugságokat.

Kérdező: érdekes, hogy ez a téma így feljött, mert, ahogy olvastam az Ószövetségben, lettek gondolatok az ige vershez, az elejéhez, mikor az ördög az Évát megkísértette, hogy: hazugnak állította be az Istent, mert azt mondta, hogy nem fognak meghalni, holott Isten azt mondta az embernek, hogy meg fogtok halni, hogy ha esznek a tiltott gyümölcsből.

Válaszoló: igen

Kérdező: és az ördög itt rejtetten Istent hazugnak állította be, mert azt mondta, hogy nem fognak meghalni, ha Istennek nem fogadnak szót, ezt burkoltan mondta az ördög, hogy nem szó szerint mondta ki,

Hanem így burkoltan, hogy azt hazudta, hogy Istennek állította be magát sátán ez a gondolat jött: mert azt hazudta, hogy jónak, és rossznak tudói lesznek, ha esznek az emberek, szót fogadnak neki arról a fáról.

Isten dolgainak látszó hazugsággal tette magát istenné, és itt talán nem a Teremtőre gondolhatott mikor az ördög azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói,

Mert az Isten beszédében valahol benne van, hogy: íme, az ember olyan lett, mint közülünk egy, jónak és rossznak tudói, és itt az ördögről beszélt az Isten a bibliában,

Válaszoló: igen

Kérdező: és, hogy itt már istenné tette magát, mert olyanná formálta az embert, hogy engedetlenségre tanította, mint ő maga, mert ő maga kapzsi lett, nem lett elég neki, amit Isten adott neki.

Válaszoló: ja, hogy akkor mintha azt mondta volna, hogy olyanok lesztek, mint én, jónak és gonosznak tudói?

Kérdező: igen

Kérdező: ja, érdekes.

Kérdező: és olyanok lettek az emberek, a gondolatmenetemben, mint maga az ördög, mert nem volt elég nekik sem, amit Isten adott, hanem ők olyanok akartak lenni, mint idézőjelbe Isten, hát ők azt gondolták, hogy a Teremtőről beszél az ördög, gondolatom szerint itt a sátán önmagáról beszélt, csak Isten dolgainak látszó hazugsággal tette magát istenné,

Ahogy a vallásokban is ez szerepel, hogy Isten dolgainak látszó hazugsággal tiszteltetik az ördögöt az emberekkel, és sátán önmaga képére formálta így az embert, mert van egy olyan ige vers is, ami arról beszél, hogy a földi olyan, mint a földiek, a mennyei, meg a mennyeiek, nem tudom, emlékeztek erre az ige versre?

Válaszoló: amilyen a földi olyanok a földiek is, amilyen a mennyei olyanok a mennyeiek is, aha, 1Korinthus 15:48.

Kérdező: és az 1Mózes 3:5-ben burkoltan vakoknak nevezi sátán az embereket, mert azt mondja, hogy megnyílik a szemetek, mintha nem látnának, de megvakította a kígyó Évát, az értelmébe ültetett testi kívánsággal,

Válaszoló: aha, megfordítja az egészet, tényleg mennyi minden el van rejtve, mert, hogy igen, hogy ők nem is látták, hogy meztelenek, kvázi olyan, mintha vakok lennének, vakok voltak, egyébként az Isten szónál itt az elohim van, tehát akár mondhatta azt is, hogy olyanok lesztek, mint az angyalok, mint ő maga akár,

Vagy az istenek, bár azt nem hiszem, hogy azt mondta, mert azt nem hitték volna el az Ádámék, hogy istenek, valahol olvastam egy fórumon, hogy azt így fordították le, hogy ott az isteneket kéne be tenni, de hát ez, Ádámék egy Istent követtek, nem hiszem, hogy ezt beszipkázták volna nem, hogy több isten van,

Tehát inkább vagy az Isten, vagy akkor az angyalok, vagy akkor tényleg, mintha, mint én bizony, hát igen végig tulajdonképpen ugyanígy ez a hármas, itt föl lehet fedezni talán benne, ugye erről is beszéltünk már, a Jézabel, a Bálám, meg a Nikolaiták, az ugye ott van a Krisztusnál is a 40- nap után.

Meg tényleg itt az Istent is akkor úgy állítja be,hogy a,mert a tudói szónál ott az van,hogy megismer,megtapasztal,megismer,megért.

Tehát mint hogyha az Isten is a gonosznak a cselekvője lenne talán, az ismerője értitek? Hogy azért is valahogy hazugságot, mert az Isten tudja, hogy milyen meg látja, de Ő sosem cselekedte meg a bűnt, a gonoszságot, tehát akkor nem lenne igazságos Isten, tehát biztos, hogy itt magáról beszélt, ja.

Kérdező2: Tényleg, ez olyan, mint valami beavatás, hogy most is ezzel kecsegteti az ördög a kereső embereket, hogy ilyen beavatásokat kapnak, és ez is kicsit olyan, hogy na, beavatlak titeket ebbe, meg ebbe, hogy a jónak, és rossznak az ismeretébe.

Válaszoló: igen, én átéltem, és nagyon kellemes élmény volt, a reiki 1,2,3 beavatásom anno, meg a többi, úgyhogy ez letagadhatatlan, hogy ez olyan,

Hát hipnózis alatt voltunk valószínűleg ilyen alatt, maga már a készülődés is, hogy tudtuk előre, hogy ez lesz, mint a kereszténységbe is, ahogy ott mesélték a videókba, hogy mert itt már eleve saját magát behipnotizálta az ember magát

 Azzal az elvárással megy oda föl a színpadra, mert biztos valaminek történnie kell, és akkor így az agy már elkezd működni, és akkor termelődik a dopamin, meg az összes többi adrenalin, úgyhogy igen, hát valójában pont fordítva van, ugye, hogy meg fogtok vakulni, és vakok lesztek, bűnösök lesztek, meztelenek lesztek,

Ugye engedetlenek, ez történt valójában, és nem az, amit ő mondott, a sötétségbe léptek át a világosságból, hogy ez a mi közülünk egy, hogy ez a lucifer, tehát sátánról van szó, mert ő az, aki megcselekedte a gonoszt, és ismerőjévé vált, mert megismerni, ugye az már azt jelenti, hogy hát akkor ismerjük meg, ha átéljük, ugye ha megcselekedjük, igaz?

Tehát addig nem ismerünk meg valamit, amíg meg nem tesszük, át nem éljük, tehát azért.

Kérdező2: igen

Válaszoló: nem ismerjük meg, hogy az milyen, hogy az jó, vagy rossz, mondjuk, azt nem tudom, hogy sátán ugye, hogy hát igen a gőgösség feje, és akkor ugye elcsábította a többi angyalt talán, hogy nála miben nyilvánult ez meg, ez a gonoszságnak a meg cselekvése, mert ugye az embernél az Ádámnál volt az első ilyen gonosz tett, hogy előtte, hogy mi volt,

Meg pont a napokban gondolkoztam, hogy ezt, hogy még mindig nem értem, hogy ez hogyan történhetett ott meg az Isten országába ez a dolog, hogy így ő felfuvalkodott abba közegbe, hogy ez hogy

Kérdező: Talán, mert az angyalok természetét nem ismerjük, vagy nem tudom, tehát, hogy nagyon keveset tudunk, vagy én legalábbis keveset tudok az angyalokról, hogy tényleg milyenek ugye, hogy mit tudom én, tudom, hogy egyszer mondta, hogy az angyalok nem tudnak bocsánatot kérni, vagy valami ilyesmi,

Tehát, hogy ilyeneket, ezért is, tehát azok nem emberek, és hogy mi a különbség az emberek, és az angyalok között például, és ezért én se tudom elképzelni azt, hogy hogy történhetett ott, mert, ugye mert, hogy hát ember vagyok, és hogy az más.

Válaszoló: igen, hogy de, hogy abból az oldalról, ugye ahogy szoktuk mondani, hogy az Isten országába nem mehet be, csak az Isten természetében, meg csak a jó, tehát semmilyen gonosz lelkületű természetű dolog ott nem tud megmaradni.

Tehát, hogy hogyan tudott akkor kialakulni, hogyan tudott ott megmaradni egyáltalán, hogyan tudott ott ki-bejárni úgymond, mert ott nem lehet titkokban, még csak a Krisztus halála kor lett kidobva végleg, tehát, hogy ezeket nem értem, hogy hogyan tudta ott eltűrni, hogy ilyen lelkületben volt ott érted, értitek?

Kérdező:lehet,hogy meg kellett hagyni kellett,hogy kiteljesedjen,mert hogyha mondjuk, például gondolj bele,van egy közösség is,és a közösségbe is,és a közösségbe van mondjuk valamilyen olyan rossz elem,ami úgy látszik,hogy majd mozgolódik a lázadás,vagy valami rossz,és ugye ott már lehetett már látni,tehát nem lehet azonnal tehát.

Válaszoló: mint Júdás

Kérdező2: igen, ja, tényleg ez is, hogy és nem lehet azonnal, meg kell hagyni, hogy megérjen, ki teljesedjen a dolog, mert különben igazságtalanul kell, hogy cselekedjél, mert akkor még ő neki kifogása lehet, és talán ez ilyesmi lehetett ott is.

Válaszoló: igen, mert ott ő még nem tudta, igen tehát, hogy Isten látta a szívében, ahogy fölmerült benne ez a gondolataiban, de ugye nem cselekedte meg, nem tudta megvalósítani, ezért tudott még ott megmaradni, és hogy amikor ezt elkezdte az egészet, akkor ugye embereken keresztül tudta ezt megvalósítani,

És akkor az ő gonoszsága akkor teljesedett be, amikor a megváltót megölte, hogy látjátok, az én fiamat is képes volt megölni, annak ellenére, hogy ugye ez volt a terv úgymond, hogy az Isten megtartotta őt végig engedelmességben, és a bűneinket rá helyezte, és így legyőzte a halált,

Legyőzte a sátánt, meg győzedelmeskedett az igazság, és hogy mégis csak így közbe megnyilvánul a sátán gonoszsága, és ezen keresztül, hogy Istennek a szent fiát,az Istennek a szentjét képes volt így megkínozni, meg megölni,

Ja, tényleg a Júdást esete az egy jó példa erre, ő is ott bujkált, meg ezt csak a Krisztus tudta, sőt még az is érdekes ott az utolsó vacsoránál ugye, ott meg is mondta, hogy és érdekes, még se értették, mintha le lettek volna zárva az értelmük a többieknek, hogy még akkor még nem érthették meg

Mert valószínűleg ha megértik, akkor lehet, hogy neki támadtak volna Júdásnak, és összeverik, szétverik például, tehát, hogy Isten elrejtette ő előlük ezt az információt, ugye mert ott meg is mondja, hogy akinek a bemártott falatot adom az, és akkor ott jött a Júdás, egyből evett, és egyből elment

És ők meg ott mondják,hát biztos elment szervezni a,nem tudom mit,ugye nem értették, hogy mi van,érdekes,hogy mért nem,de hát valószínűleg ezért,hogy így emberileg ezért,

Mert ott Péter levágta annak a fülét annak a katonának is, ugye emberileg ott cselekedetett, lehet, hogy tényleg ez lett volna, hogy kibelezik mielőtt elárulta volna a megváltót, és akkor így keresztbe tesz az Isten tervének.

Kérdező2: igen, meg ugye a Szodománál is mondja, hogy még nem tölt be a gonoszságuk, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy még vár Isten az ítélettel, mert még nem telt be a gonoszságuk, meg ugye Nimródnak is megengedte, hogy a dolgait csinálja, hogy hatalma legyen.

Tehát ezt meg kell hagyni, hogy megérjen ez a folyamat, hogy teljesen kiteljesedjen, mert ugye aki el akar veszni az így, az így, tehát akit magával tud vinni, így tud valahogy megtisztulni talán az egész, tehát, hogy tényleg mindenki teljesen valahogy a jót válassza saját akaratából is, mert lássák, hogy mi a következménye a gonosznak.

Válaszoló:meg tudod mi még,hogy tudjátok mi még,az Istennek a,beszélgettünk erről sokat mostanában,hogy az Istennek a kegyelme,a szeretete is,ebben is megnyilvánul,hogy iszonyatosan sokáig hosszútűrő,és vár,és ad esélyt az embernek a folyamatnak bármelyik részében is van az ember a tévelygésben,meg akárhol,hogy elforduljon attól,és visszatérjen hozzá,

hogy nem azt csinálta,hogy na, akkor elegem van az egészből,és akkor ott Ádámékat elpusztítom,meg ugye Noééknál is,és akkor nincs tovább,hanem még mindig vár,még mindig vár,mindig türelmes,és hogy van lehetősége bárkinek hozzá fordulni,és megbánni a bűneit,

Igen, meg hát fölhasználja azt is, a gonoszságot tényleg az övéi felé, az egy jó eszköz Neki a kezébe, mert az Isten ugye nem tudna gonoszságot csinálni, Ő erre nem képes.

RHR: Igen, hogy az ördög magáról mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, mert, hogy ott magát Istennek állította be, úgy, hogy magára gondolt, de közbe Ádámnak, és Évának úgy beszélt róla, mint hogyha magáról a magasságos Istenről beszélt volna, és igen ezzel csapta be őket, hogy ilyen kétértelműen beszélt, hogy úgy értették, hogy a Magasságos Mindenható Istenről beszél,

Hogy majd olyanok lesznek, de közben magáról beszélt, hogy gonosznak, és jónak tudói lesznek, mert azt mondja tényleg az írás, hogy íme, az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tehát az egyre, ott az ördögre célzott, ami azt mondja, hogy a jónak, és a gonosznak ismerője,

És az Isten országába csak a jót ismerték, tehát a gonoszt nem ismerték az Isten angyalai, mert ugye akkor még nem derült ki teljesen a sátánnak a gonoszsága, hogy ő gonosz, és meg fogja ölni az Istennek a fiát,

Később vált világossá minden angyal számára, tehát a mennyben ismeretlen volt a gonoszság, a sátán tudta a gonoszt, mert ő gyakorolta azt, tehát a szívében forgatta az elégedetlenséget, hogy nem volt elégedett azzal, tényleg amit kapott Istentől,

Ahogy mondta, hogy Ádám és Éva ott szúrták el, hogy nem volt nekik elég, amit kaptak az Istentől, az Atyától, és többre vágytak, és ezt a kívánságukat az ördög kielégítette, és ezért is mondja az írás, azt, hogy ne legyünk nagyravágyóak,

Mert ha nagyravágyóak vagyunk az, tényleg megengedi Isten az ördögnek, hogy kielégítse ezt a kívánságunkat, de nagyon sokat fogunk érte szenvedni, mert amit az ördög ad, azt legalább minimum tízszeresen visszaveszi az életünkkel együtt.

És hagyta Isten, hogy ahogy mondtátok is, hogy kiteljesedjen a gonosz, a gonoszság, tehát, hogy nyilvánvalóvá váljon, mert ugye ott a mennyben nem volt nyilvánvaló az angyalok előtt, hogy sátán gonosz-e vagy sem,

Tehát becsapta őket, de ők nem tudták mivel nem nyilvánult meg a gonoszság, csak abban, hogy Isten ellen beszélte őket, hogy Ő egy gonosz zsarnok Isten, és hogy Őt kell szolgálni és stb, stb.

És ő fölkínálta, elégedetlenné tette a többi angyalokat is, és azt ígérte nekik, hogy ha segítenek neki egy királyságot fölépíteni, akkor abban a királyságban vezetői szerepet fognak kapni, és nem kell többet szolgaként senkit sem imádni.

És ezt bevette egy pár angyal az Isten országába, de Isten megcsinálhatta volna azt, hogy eltörli sátánt abban a pillanatban, de Isten már a mennyország megteremtése előtt, még az angyali rend létrehozása előtt már tudta, hogy

Ugyanúgy, hogy mi fog történni, de Isten ezt fölhasználta arra, hogy ez jól jött Istennek arra, hogy a fiát megdicsőíthesse, ugyanis a fia nem nyert volna dicsőséget, hogyha nem tette volna ki annak a küzdelemnek, amit az Isten fiának a földön kellett folytatnia a gonoszsággal szemben.

És így Isten, mivel, hogy olyannak teremtette a fiát, hogy bűngyűlölő, ellenálló, a bűnnek, és annyira szereti az Atyát, hogy ellen tud állni a bűnnek, mert ugye ha valakit nem szeretünk, annak akkor nem fogadjuk meg a tanácsát igaz?

És hogyha valakit nem ismerünk teljesen, és ezért van az például, hogy nem tudjuk a törvényeket se betartani, mert nem ismerjük a törvény íróit, és nem szeretjük őket, mert bűnös emberek, és ezért vagyunk képtelenek betartani a törvényeket is, mert hogyha ismernénk őket, és tudnánk, hogy olyan, mint a szeretett Atya, aki végtelenül szeret minket,

Akkor mi is szeretnénk őt, és legalább megpróbálnánk szeretni őket a törvény alkotókat annyira, hogy szót fogadunk az ő törvényeiknek, de ezért nem tudunk minden törvényt betartani, hanem bukdácsolunk jogszabályok között ugye,

És az Atyának ez miatt is kellett hagynia sátánt, hogy kiteljesedjen, mert ugye a fiának az engedelmessége nem tudott volna tökéletességre jutni, hogyha sátánnak nem látja Isten a tervét, hogy a föld királyaként meg akarja öletni az Istennek a fiát gondolva azt, hogy övé lesz az egész föld fölötti királyság, meg a menny fölötti királyság.

Ez nem tudott volna megnyilvánulni, hogyha nem hagyta volna Isten, és a fia, hogy megölje sátán, ugyanis ebben tudott kimutatkozni az Isten fiának is a tökéletes szeretete, meg az ördögnek is a tökéletes gyűlölete, és gonoszsága, hogy az egyik az engedelmesen tűrte a másiknak a gyalázkodását,

Meg az emberölési kísérleteit,míg a másik pedig folytonosan azon sáfárkodott,hogy eltüntesse,elpusztítsa az Istennek a fiát,hogy az egész emberiség menthetetlenül az ő királyságába bűn alatt maradjon Istennek az ítélete alatt értitek?

Az angyali világrendben akkor lett nyilvánvaló, hogy sátán tényleg gonosz, amikor végképp fölhasználta az embereket, hogy megöljék az Ő fiát, tehát akkor vált teljesen nyilvánvalóvá mindenki előtt, csak, hogy ezzel a gyilkossággal pontot tett sátán az I-re, mert ezzel teljesedett be Joshuának az a példamutató bizonyságtétele, hogy ő bebizonyította, megmutatta azt, hogy ő annyira szereti az Atyát, hogy képes meg is halni az Ő akaratáért.

Kérdező: Igen több szálon futott a történet, meg a sátánnak bizonyságot kellett tennie,

RHR: igen

Kérdező: meg a sátánnak bizonyságot kellett tennie a cselekedetével, hogy ő gonosz,

RHR: igen, mert addig a mennyben csak nem volt nyilvánvaló az ő gonoszsága, Isten látta az ő akaratát, hogy mit akar csinálni, mit forral a szívében, milyen tervet sző,de a mennyországba ebből semmit nem tudott megvalósítani,

Tehát ahhoz, hogy azt megvalósítsa, ahhoz kellett egy másik személy, akit meg tudjon ölni, hogy nyilvánvaló legyen, meg amikor azt mondta sátán ott az embernek, az emberpárnak, hogy nem haltok meg, mert Isten azt mondta, amikor esztek, meghaltok,

Tehát nem is elsősorban fizikai halálra gondolt ott Isten, hanem a második harmadik halálra, amikor is ugye ítélet alá kerül az ember, tehát, így ítélet alá került, Isten megmondta nekik, ha esztek belőle, az ítéletem alá fogtok kerülni, és úgyis lett, mert mi történt, Istennek meg kellett ítélnie az emberpárt, és ki kellett őket küldeni, kirekeszteni az édenből, ugye?

Tehát ítéletet hajtott végre Isten, majd aztán azután meg testileg is meg kellett halniuk, szerencséjük volt, hogy számukra ez az ítélet nem kárhozatot jelentett, mert utána egyből meg is adta nekik Isten a menekedésnek,

Az ítélet alól való kimenekedésnek a lehetőségét azzal, hogy Isten maga mutatott be áldozatot és ezt megtanította nekik, hogyha bűnt követnek el, akkor ezen az engesztelő áldozaton keresztül kapcsolatba tudnak maradni az Atyával, és bocsánatot tudnak kapni, és nem kell pokolba kerülniük ez miatt, hogy azok után, hogy ki lettek rekesztve az édenből,

Tehát Isten még mindig lehetőséget ad, nem hagyta őket sátánnak a fogsága alatt, és továbbra is arra akarta őket tanítani, hogy tanítsátok a gyerekeiteket is erre, hogy ne maradjanak az ördögnek a fogsága alatt így, hogy már bűnbeesett az emberiség, legalább akkor ne kárhozzon el, és sajnos ezt a tanácsot, ezt csak nagyon kevesen fogadták meg,

Kérdező: igen, ott egyébként elohim van végig itt, amikor olyanok lesztek, mint az Isten, hogy akár azt is mondhatta, hogy olyanok lesztek, mint az angyalok, az Isten angyalai, mint én, mert ugye ő is egy angyal volt, akár.

Válaszoló: igen, azt is mondhatta, meg azt is mondhatta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten angyalai az Istennel együtt véve, mert hogyha Isten ott van, és az angyalok is ott vannak, akkor együttvéve azok is elohim,elohimok,tehát nincsen rá olyan szó,hogy külön,együtt említi,külön választja mégis,nem lehet

Mint Péternél,hogy hát menjetek el mondjátok meg a tanítványoknak,és Péternek,ez már egy külön fogalom,külön szavakkal,nincsen olyan szó,amivel ki lehet azt fejezni,hogy egy csoportról beszélünk,de mégis valaki a csoportban különb mint a többi,tehát ezt nem lehet egy szóban megfogalmazni.

Ezt összetéve a héber meg szokta fogalmazni, hogy elohim, tehát minden, ami Isteni természetű, tehát bele értve az Istent is,

Kérdező: igen, mert ugye ott az Isten angyalaitól tanultak elvileg ugye, mert elvileg ott írja, hogy oda helyezte a kerubokat a végén stb, hogy az Ádám Éva őket látták, tőlük tanultak, hogy azért tudta jobban behülyíteni őket ezzel, hogy olyanok lesztek, mint az, az angyal, aki ott titeket tanít,

RHR: így van, mert ők is valahogy abba a kategóriába tartoztak, mint a zsidóság, hogy nem adhatott nekik Isten közvetlen kinyilatkoztatást saját magától, mert tudta Isten, látta, hogy össze fog dőlni a birodalmuk, hogy Istennek el kell pusztítani a birodalmukat, az országukat, és ezért csak angyalokon keresztül kommunikált a zsidósággal,

Ezért Ádámmal, és Évával is, mivel látta előre, hogy megbukik, megbuknak, tehát az a korszak meg fog bukni, sátánnak fognak engedelmeskedni, ezért velük is csak közvetett módon, angyalokon keresztül kommunikált az Isten, viszont az újszövetség kezdetekor, amikor maga az Istennek a fia jött el, és ő tett áldozatot, ez miatt Isten már nem csak angyalokon keresztül kizárólag, hanem minden eszközével kommunikál.

És pontosan arra akarja tanítani az embereket, hogy én küldhetek hozzád angyalt is, de hogyha szót fogadsz nekem, szót fogadtok nekem jobban, és akartok többet az én jelenlétemből, az én személyes vezetésemből, kaphattok belőle, csak az a lényeg, hogy sokkal nagyobb engedelmességre kell törekednetek.

Tehát így hogy az önmagához való közelengedést feltételhez kötötte Isten, a neki való engedelmesség feltételéhez, tehát így ösztönözni akarta az embereket, hogy az emberek minél inkább vágyjanak a vele való személyes közvetlen kapcsolatra, mint álmok által, másokon vagy angyalokon keresztül való kommunikációra, értitek?

Tehát, hogy így mutatott egy utat az Isten az embernek, hogy hát, ha kevésbé vagy engedelmes, akkor álmokon keresztül üzenek hozzád, ha már elindultál az engedelmesség útján, akkor esetleg küldhetek hozzád angyalt is, hogy ez is egy megtapasztalás lehet a számodra,

De ez mind semmi ahhoz képest, amikor én személyesen adok neked utasítást, és én személyesen pártfogollak téged, én személyesen beszélek hozzád, tudod, tehát, hogy az még sokkal inkább kívánatosabb az Istent kereső emberek számára,

Sokkal nagyobb dolog, és ezzel akarta őket ösztönözni, meg az egész emberiséget is, hogy ezért érdemes sokkal inkább törekedni még inkább mindenen keresztül minden fájdalmon, vesződségen keresztül törekedni a minél nagyobb engedelmességre,

Mert itt a földi állapotunkba is már találkozhatunk a Szent Atyánkkal, Aki láthatatlan, hogy közvetlen módon fog velünk kommunikálni, és ezért mondja Pál azt, hogy aki megtapasztalta az eljövendő világnak az erőit, az lehetetlen dolog, hogy visszamenjen és elkárhozzon,

Mert aki egyszer az engedelmesség során elindult, és olyan mélységére jutott az Istennek való engedelmességbe, hogy ott már Isten személyesen kommunikál vele, ad neki tanácsot, felvilágosítja, elvezeti az igazságokra stb, stb,

Tehát az, az embernek az már olyan sokat fog jelenteni, hogy mindaz, amit a világ nyújthat, az a csábítás, az már egyszerűen nem tudja letéríteni többet erről az útról, mert az ember az megtapasztalta az Isten közelségét, és a jóságát, a szeretetét, és azt a felemelő állapotot, amikor teremtmény találkozhat a teremtőjével közvetlenül,

Éppen, hogy csak nem láthatja Őt, és azt gondolom, hogy az a megtapasztalás az olyan erejű, olyan horderejű gigantikus erejű megtapasztalás, hogy tényleg ezért nem is tudta az ördög lecsábítani se hatalommal, hogy neked adom a fél világot, varázslással, hogy varázsold, változtasd a köveket kenyérré, meg neked adok minden hatalmat a földön, és ha leborulva imádsz,

Tehát Joshua ezt már azért nem is tudta meg tenni, mert az Istennek való engedelmességben olyan mélyre ment, hogy olyan megtapasztalásai voltak az Atyáról földi állapotában, hogy tudta, hogy ennél jobb nincsen, ennél jobb már csak maga a mennyország lesz, értitek?

És ezt tudta, hogy ez annyira nagy érték számára, hogy ezt nem hajlandó fölcserélni semmiféle földi ígérettel, vagy hatalommal, hírnévvel, sikerrel, karrierrel, és hát azok, akik ma sikeresek, hírnevesek, karrieristák a kereszténységben, azok nagyon-nagyon nagyot fognak arca esni, amikor ez a világ eltűnik, és helyét fölváltja majd az eddig láthatatlan világ.

Mert abban a világban ők nem vesznek majd részt, mert aki kihasználta ennek a világnak az örömeit, az élvezetét, minden, és elkövetett mindent, ami ahhoz vezet, annak a megszerzéséhez hozzásegít, azok az emberek nem részesedhetnek az Isten országának a javaiból,

Ezzel is Isten arra akar tanítani bennünket, embereket, hogy törekedjünk a minél nagyobb engedelmességre, mert az engedelmesség miatt olyan megtapasztalásokba vehetünk részt a vele való kapcsolatba, ugye Mózes is volt, talán vagy Illés volt, aki láthatta az Istennek az elvonuló,

Nem azt mondom, hogy dicsőség, mert a biblia úgy fordítja, hogy dicsőség, de tehát az Istennek a dicsősége az teljesen más, mint amire az emberek gondolnak, mert az emberek, amikor dicsőség szót használunk, akkor pompára, hatalomra, erőre, természetfölötti képességekre gondol az ember,

A hatalom nem ez, tehát a hatalom az Isten szótárában, a hatalom az azt jelenti, hogy képes uralkodni mindenen, és főleg önmagán, hogy minden más fölött való uralkodás nem szédíti meg, tehát az embernél is, hogy az embernek hatalma,

Azt mondja, hogy hatalmat ada mindazoknak, akik engedelmesek, hogy Isten fiaivá váljanak, ugye, akik nem testből születtek, sem vérből, és nem férfiúnak indulatából, hanem az Atyától, az Atyának a beszédétől formálódtak újjá az elméjükben,

Tehát ilyenkor az ember hatalmat kap az Istentől, és az ember hatalmat vesz, hatalmat gyakorol, hogy önmaga fölött uralkodik,

Tehát, hogy most már van hatalmam uralkodni, hogy az eddigi ördögi természetem fölött uralkodni, hogy azt levetkőzzem, és kiirtom magamból, van hatalmam rá, hogy nemet mondjak a saját magam bűneinek, a saját magam lopásainak, a saját magam csalásainak, a saját magam hazugságainak, saját magam paráználkodásainak, emberölésének,

Tehát bármi fölmerül kísértő gondolat, ami a testből származik, a testnek az akaratából, ugye arra nemet tudok mondani azonnal, tehát ezt jelenti a hatalom, az embernek a hatalma önmagán, és utána, pedig amikor az embernek van hatalma önmagán, akkor az Isten ez miatt a gyakorlottság miatt, hogy hatalmat gyakorol önmagán,

Tehát kontroll alá vonja önmaga viselkedését, hogy Isteni természetben éljen, és ne lehessen ítélet alá tenni az embert, tehát ezt jelenti tulajdonképpen önmagunk fölött való hatalom, amikor kiküldte a tanítványokat is azt mondja hatalmat adott nekik, hogy betegeket gyógyítsanak, ördögöket űzzenek, stb,

Tehát ez nem azt jelenti, amit a karizmatikusság hisz, az a mágikus erő hogy hát kinyitották a kezüket és akkor volt bennük természetfölötti erő, és akkor elszaladtak az ördögök, meg meggyógyultak, meg ilyesmi, hanem volt rá hatalmuk, tehát ahova ki lettek küldve oda úgy mentek ki, Isten küldötteként, hogy semmit se tulajdonítottak önmaguknak,

Semmit se tulajdonítottak annak, hogy hát valami csodatevő erő, hanem volt rá hatalmuk ellenállni elsősorban a kísértéseknek, hogy ugye a szemben álló hamis tanítók ne tudjanak erőt venni, és hatalmat kaptak önmaguk fölött, hogy igenis, a szerint, amit a megváltó utasította őket

Ugye mondta nekik ne vigyetek magatokkal sarut, se erszényt, se pálcát, sem két öltözet ruhát, stb, stb ugye tehát volt hatalmuk engedelmeskedni ennek az utasításnak, miért?

Mert így tudtak önmaguk fölött uralkodni, hogy mikor valamit, tehát amikor beszéltek az Isten igazságáról, és az emberek elfogadták ezt, és elhagyták a hamis tanokban való hitet, meg neki való engedelmességet, ugye akkor elkezdtek engedelmeskedni ez által,

Tulajdonképpen ez volt az Isten szerint a gyógyulás, ugyanis az engedetlenség az betegség, ahogy beszéltük sokszor a biblia nyelvén, az Isten szótárában, az engedetlenség az betegség, és az engedetlenségben való élés, az ember az egész életén keresztül engedetlenségben él, az pedig halált jelent,

Tehát megmaradni az engedetlenségben az azt jelenti, hogy halott vagy, mert ítélet alá kerültél, az Isten ítéletet maradt az emberen, és beteg az ember, mert engedetlenségben van, mert nem az Istennek engedelmeskedik,

És az ember az által, hogy elkezd szót fogadni az Istennek, hatalmat gyakorolhat önmaga felett, hogy igenis van hatalmam arra, hogy amikor az emberek mikor hallják a beszédünket, és akkor fölujjonganak, hogy nem ember szava ez, hanem Istennek a szava, ugye, mint az történt annál a királynál,

És a király elfogadta ezt a dicsőítést, és abba a pillanatba megölte őt az Istennek az angyala, tehát ezek a tanítványok, amikor kimentek, és az emberek elcsodálkoztak az ő tanításaikon, hogy ezek által a figyelemfelkeltő, és örök életre vezető beszámolókat, meg információknak a közlésével, ugye biztos, hogy azt váltották ki egyes emberekből, hogy csodálkoztak,

Nahát, ezek nem úgy tanítanak, mint a farizeusok, és az írástudók, hanem hatalommal, mint akinek hatalma van, mint a Joshuánál is mondja az írás, hogy hát honnan van nála ez, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy tanít, mint akinek hatalma van, értitek?

És tehát ezt jelenti a hatalom, hogy elsősorban hogy uralkodhatunk önmagunkon, tehát van már képességünk szabad akaratunk uralkodni magunkon, most már fel vagyunk szabadítva rá, tehát a lelkünk, az akaratunk, az Isten beszéde által föl lett szabadítva, meg lett erősítve,

És inspirálódott, hogy igenis amit eddig megcsináltam, arra most tudok nemet mondani, és utána, pedig amit az ember, ha gyakorlottá válik ebben a hatalom gyakorlásában önmaga felett, hogy engedelmeskedik az Istennek,

Akkor pedig Isten dolgokat, feladatokat bíz az emberre, és akkor az embernek van hatalma így az Istentől kiküldve, van hatalma, hogy nem csak magán, most már a környezetén is uralkodik, tehát ez a hatalmat gyakorol.

Tehát amikor kiküldte a Joshua őket, akkor használták ezt az úgymond hatalmat arra, hogy a saját maguk megtartóztatásával, saját maguk, amikor beszéltek, akkor Isten szerint beszéltek, Isteni igazságokat szóltak, és ez olyan leleplező erejű volt, hogy ott az emberek elhagyták a Simon mágusnak ott a tanításait, meg azoknak a varázslóknak, meg okkultistáknak a tanításait, akikre addig hallgattak,

Nem hallgattak többet a rabbikra, meg a farizeusokra, és ezek az emberek, mikor nekik adták volna a dicsőséget, akkor az Istennek a fiai, tehát a Joshuának a kiküldöttei visszautasították ezt, hogy nem, nem nekünk kell köszönni ezt, és nem minket kell fölemelni, hanem az Isten, aki ezt tette velünk, hogy alkalmassá tett bennünket ennek a feladatnak az elvégzésére,

És tehát így az embernek, az Istenfélő, Istenben engedelmességet gyakorló embernek az Isten fölszabadítja őt, az elméjén keresztül, mert ugye addig az elme rabságába volt a testnek a kívánságába, és szinte mindent meg kellett az embernek cselekedni, amire a testkívánsága ösztönözte, hogy csinálja ezt vagy azt,

Viszont ha az ember elkezdi olvasni az Isten beszédét, sőt, hogyha azok, akik találkoztak személyesen Joshuával, az egy olyan erős inspirációt adott nekik, hogy az elméjük megváltozott, a gondolkodásmódjuk, a földi gondolkodásmód helyett leszoktak erről, és az Isteni mennyei gondolkodásmódot, a mennyei szellemiség az a mennyei életnek a törvényszerűsége, szerint kezdtek el gondolkodni, és utána ezt meg is valósították, tehát úgy kezdtek cselekedni.

És ez miatt az Atya úgy tekintett rájuk, hogy hatalmat adott nekik arra, hogy uralkodjanak önmaguk fölött, hogy tudjanak nemet mondani, amikor a kívánságaik elő fogják őket, és hogy ne kerüljenek ítélet alá, volt hatalmuk uralkodni a saját maguk fölött való ítélet fölött, hogy azt mondanák, hogy nem teszem meg, mert nem akarok az én Atyámnak az ítélete alá visszakerülni

Hanem abban a bűnbocsánatban akarok élni, ezért a magam fölött való akarattal, saját magam akaratával azt akarom, amit az Atyám akar, élni akarok, üdvözülni akarok, úgy fogok ezért viselkedni, ahogy az Atyám leírta, mert ha úgy viselkedek, akkor nem leszek elítélve, nem kerülök a kárhozat ítéletére.

És utána pedig az embereknek, amit beszéltek, és az emberek ugye engedelmességre kaptak, mint ahogy a tanítványok engedelmeskedni kezdtek a joshuának, úgy az őket hallgatók, meg engedelmeskedni kezdtek a tanítványoknak, tehát így a betegségből átmentek a gyógyulásba,

Tehát meggyógyultak, és akinek még fizikai betegségei voltak ez mellett az engedetlenségből fakadóan, azt pedig Isten meggyógyította az Ő jelenlétével ott, ugye beárnyékolta az embereket, és aki engedelmes volt azok meggyógyultak, mint a vérfolyásos asszony, az Eutikhikusz, mint a Dorkás, mint a századosnak a szolgája, meg sorolhatnánk az összes többit tehát.

Mint a Jairusnak a lánya, tehát ez történt, és akkor így Isten az Ő kiküldött fiaival, szolgálóival, ugye pedig vezette a csoportokat, hogy megmaradjanak az Istennek való engedelmességbe, hogy így megmaradjon rajtuk az örök életnek a megbocsájtása, hogy Isten nem ítélettel van feléjük, hanem meg van nekik bocsátva az engedelmesség miatt,

És mert látszik, hogy engedelmességben élnek, tehát az engedelmes életben való élés az a bizonyíték arra, hogy megbánták a bűneiket, ugye mert nem a régi élet szerint, a földi élet gondolkodásmódja, és szellemisége szerint akarnak élni,

Hanem az újonnan szerzett ismeretek alapján, amit az Isten gondolkodásából merítettek akár az apostolok leveleit olvasva, vagy akár azokat a beszámolókat hallgatva, akik szemtanúként látták, és hallották Joshuát cselekedni a földi élete során,

Ezeket elmondták, és ez annyira inspirálta őket, hogy fölhagytak a bűnös élettel, és visszavették a hatalmat önmaguk fölött, amit az ördög ellopott, mert akit az ördög a születésétől fogva behálóz, és bűnbe-engedetlenségbe neveli föl az embert, az, az ember nem is tudja, hogy ítélet alatt van, az az ember nem is tudja, hogy nincs, van maga fölött hatalma ugye?

De amikor az ember megismeri az Istennek a beszédét, az Isten akaratát, akkor rá ébred arra, hogy hoho, hát ő születésétől fogva belenevelkedett ebbe az ördögi civilizációba itt a földön, ami teljesen át van itatva az életnek minden aspektusa,

Át van itatva Luciferizmussal, Lucifernek való engedelmességgel az által, hogy olyan dolgokat tanít ez a világ tv-n, rádión, műholdon, interneten, telefonon, újságon, hírcsatornákon keresztül,

Tehát mindenen keresztül, Hollywood-on keresztül, mindenen keresztül, ontja az ördögnek a természetét az egész világ, és bele tanítja az embereket: legyél házasságtörő, legyél hazudozó, legyél lopó, legyél csaló, gyilkos legyél, mindent csinálj meg, ami Isten akaratával ellentétes, mert így érvényesülhetsz ebbe a világba,

Így lehet neked szép autód, nagy házad, sok ember szolgáljon neked, gyülekezet vezető legyél, mellette meg a legjobb biznisz vállalkozásod legyen, tehát az emberek így képzelik el a kereszténységbe az Istentől való életet, és a hétköznapi ember, aki meg nem ismeri az Istent, az meg aztán főleg meg tesz mindent csak, hogy boldoguljon előre jusson ebbe a világba,

De ez mind földi, testi, ördögi gondolkodásmód, és aki ebben él, aki megmarad ebben, aki eszerint cselekszik az nem fog bemenni az Isten országába, az már most a földön ítélet van rajta, és így az ördög tulajdonképpen így uralkodik,

Tehát az ördögnek van hatalma az emberen, tehát azok, akik engedetlenségben élnek nem is tudják, az ördögnek az akaratát cselekszik, és vitelezik ki, és ez miatt az embereknek az a része Isten ítélete alatt van, viszont amikor az emberek találkoznak azzal az információval, hogy az ördög hatalma alatt élsz, rabságban, mert bűnökben élsz,

Ó hát nincs is ördög, nem is láttam, nem is beszél hozzám, de én be tudom bizonyítani, mert ismerem az életedet, tudom, hogy lopásokból élsz, betörésekből élsz,tudom,hogy csalod a feleségedet,tudom,hogy tízszer elváltál már,tudom,hogy hitető vagy,csaló vagy a gyülekezetek élén,stb,stb

Tehát ez a bizonyíték arra, hogy te bűnben élsz, és ez miatt az ördögnek szolgálsz tudtodon kívül, és ez miatt az Istennek az ítélete van fölötted, most az, az Istennek az akarata, hogy ebből gyere ki, hagyjál fel ezzel, hogy ha neked kedves az életed, és örök életet akarsz nyerni, akkor ezzel hagyjál fel,

hagyjál mindent veszni,és építsd újra az életedet az Isten útmutatása alapján,az Ő természetében,az Ő szellemiségében,szentségben,igazságban,és engedelmességben,és Ő segít neked átvészelni ezt a földi életet,ha nem is leszel milliomos vagy gazdag ember,de tudd,hogy tudsz élni itt a földön úgy ahogy Isten akarja,és lesz örömökben részed,

Meg jó napokat fogsz látni, úgy, hogy ráadásul, ha véget ér a földön az életed, akkor Isten országába fogsz kikötni, Isten az engedelmes életed miatt megbocsát, és be fog téged még ajándékként vinni az Istennek az országába.

Ha meg maradsz a jelenlegi állapotodban, és a föld királyának, sátánnak az akarata szerint élsz, ezekben a bűnökben, amit Pál apostol felsorol, akkor lehet, hogy itten uralkodó leszel, meg nagyot tudsz hátrahagyni a gyerekeidnek, de amikor te meghalsz biztos, hogy sátánnak az angyalai lesznek elengedve, hogy jöjjenek érted, fogjanak meg, és vigyenek az elkülönítőbe, és onnantól kezdve többet nincsen változás!

És lesznek emberek, akik engedelmesek ennek a felhívásnak, és megértik, hogy egy életük van, ezzel nem szabad játszani, inkább vesszen a világ gazdagsága, mert Isten úgyis be fogja ezt a világot zárni, és tönkre teszi az egész világnak a gazdagságát, mindenét,

Tehát azok a keresztények, akik a prosperitás elméletben hisznek, meg azt gyakorolják, azok az emberek kárvallottjai ennek a világnak, mert egyrészt el fognak kárhozni, másrészt meg a vagyonuk, amit összeharácsoltak különféle csalásokkal, meg vallásos varázslásokkal,

Az mind el fog égni itt a földön, mert Isten nem enged senkinek se kivinni semmit innét a földről, ami pedig itt marad mivel, hogy Isten ítéletet hirdet, és megégeti tűzzel a földet, hogy eltűnjön minden, ami az emberi civilizáció által, az ördög által építve lett,

És minden, ami az ördögi civilizációra emlékeztet, annak el kell tűnnie, el kell égnie mindennek, mielőtt Isten újjá teremti a földet és a földi paradicsomot megvalósítja itt a földön, tehát nem lehet semmi emlékeztető itt a földön,

Úgyhogy teljesen fölösleges a nagy vagyonért rohanni, meg a nagy áldottságért, meg a nagy berendezkedettségért, tehát akik belemennek a karizmatikusságba, és a karizmatikusság által gyakorolják a sátánnak való engedelmességet, a prosperitás elméletet,

Azok a legnagyobb vesztesei ennek a versenynek, ami az örök életért folyik, úgyhogy ez a lényeg továbbra is, hogy mindig azt hangsúlyozzuk, hogy Istenbe, mert ugye ez vele jár, hogy elkezd valaki engedelmeskedni, az megismeri az Istent, mert az Isten egyre többet enged meg magából megismerni,

Több jelet is ad önmagáról, hogy Ő van, létezik, és Ő pártfogolja az embert, bizonyos helyzetekben szerencséssé teszi, meggyógyítja az embert, fölsegíti, lábra állítja, valamiféle életszínvonalat ad az embernek, amiről az ember tudja, hogy ellátottságban van része a földön az Istentől.

Akárhogy is van, akármi is történik, akár mekkora nyomorúság is lesz, ezért tanácsoljuk azt főleg mindenkinek, hogy ezekben az utóbbi időkben egyre erősebben szorgalmazzák magukat az Istennek való engedelmességre, és hagyják el a vallásos bűnöket a karizmatikusságnak és a kereszténységnek, mert a nagy nyomorúság idején így nyernek megtartatást az emberek.

Tehát nem fog segíteni a pénz, nem fog segíteni a gyülekezet vezetői pozíció, hát semmiféle protekció, semmiféle szociális létrán való kiemelkedő pozíció nem fog senkinek se tudni semmit se segíteni, egyedül kizárólag az Istennek való engedelmesség lesz az, ami miatt az Isten ki nyúl az emberért, és megvédi az életét a nagy nyomorban.

Tehát és az ember minél inkább engedelmes, annál többet tapasztal meg az Istenből, minél többet megtapasztal az Istenből, az Ő hűségéből, tehát amikor bajba kerülsz, akkor az Isten azonnal kivonul érted, amikor elveszíted a vagyonodat, akkor az Isten azonnal kárpótolni fog,

Lehet, hogy nem fogsz villába lakni, meg nem lesz Audid, meg Bentley-ed, de mindig el fogsz tudni menni oda, ahova az Isten el akar küldeni, tehát megtapasztalja az ember az Istentől való természetfölötti ellátottságot, és mindent, amit addig nem tapasztalt,

És ez a megismerés, ez egy olyan bizalmat fog létrehozni az emberben az Isten felé, hogy az engedelmességben egyre mélyebbre fog menni, egyre nagyobb nehézségeket fog felvállalni az ember, mert tudja ezekben a nehézségekben a feladatot, ahogy végre kell hajtani,

Az Isten vele lesz, és ugyan nehéz lesz, de minden alkalommal győztesen fog kijönni belőle az Istennek az embere, akik neki engedelmeskednek, és ahogy nől ez a bizalom az Istenben a megismerés által

 Úgy egyre erősödik a bizalom, már nem csak reménység lesz, hanem bizalom lesz, nagyon erős bizalom lesz az Istenben, az ember bízni tud abban, hogy az Isten ez miatt az engedelmesség miatt megbocsátotta a bűneit, és az Isten országába fog menni.

És ezért szoktuk azt mondani, ha nem tudsz felfedezni semmit sem az életedben az engedelmes, az Istennek való engedelmességből, ne is reménykedjél az Isten országába való bejutásból, hogyha az életed teljes engedetlenséget mutat az Isten felé, mert az Isten kizárólag a neki engedelmeskedőket részesíti jutalomban, megbocsátásban, és az Isten országába való bevezetésből,

A neki engedetlenkedőknek Isten nem fog semmit sem pazarolni, tehát nem mindenkinek szól a mennyország, nem mindenki fog bejutni, és főleg genetikailag nem lehet örökölni, genetikailag a mennyországot meg megvallások által, tehát.

Akik ezt terjesztik, azok az ördögnek a száját, az ördögnek a trombitái a szócsövei,

Kérdező: és ez így van, ahogy te ezt mondod, mert szerintem itt mindannyian, mióta már itt vagyunk a csoportban az óta ezt mi is megtapasztaljuk ezeket személyesen, napról-napra, tényleg Istennek dicsőség, és hála,

RHR: biztosan mindannyiótok el tudjátok mondani, hogy azóta mióta az Istennek kezdtetek engedelmeskedni, hogy ugyan a problémáitok is nagyobbak lettek, de vele együtt a problémákban való megtartatásnak is sokkal nagyobb, és kézzel foghatóbb jelét észlelitek az életetekben.

Tehát én is azóta, hogy felhagytam a kereszténységnek a látogatásával, az ő tanaiknak a hallgatásával, és neki való engedelmességgel, hogy hihetetlen viharokon kellett átmennem az utóbbi 7-8 évben, ezen belül is a legutóbbi három évben, hát hihetetlen dolgokon kellett keresztül mennem, nehézségen, amit hogyha láthattam volna előre, akkor lehet, hogy felhagytam volna az Istennek való engedelmességgel,

Milyen nehéz dolgon kell keresztül menni, de viszont ezekben a nehéz, nyomorúságos helyzetekben is a megtartás, és az erős pártfogását az Istennek soha nem látott módon tudtam megtapasztalni, amíg a kereszténységbe jártam, meg a gyülekezeteibe, szektáiba, addig az Isten egy ilyen távoli ilyen megfoghatatlan valami volt,

Viszont abban a pillanatban, hogy elkezdtem az Istennek engedelmeskedni, és Ő kitisztította az életemet, és utána pedig gyakorlottá tett a neki való szófogadásra, engedelmességre, és feladatokkal látott el, ezeknek a feladatoknak a végzésében óriási falakba ütköztem az ördögnek köszönhetően, hogy ő ki vonult ellenem különféle módon,

És megpróbálta letiltani az életemet, különféle aspektusait, tehát elmondhatom azt, hogy megtapasztaltam kicsibe azt, amit a Jelenések könyve mondja, hogy hát az Antikrisztusnak a birodalma, és maga a vezetője azt teszi kicsinyekkel, nagyokkal, szabadokkal, és szolgákkal, hogy nem adhatnak, és nem vehetnek,

Tehát egyszerűen ki lesznek zárva, ki lehet őket zárni a társadalomból, a társadalomnak a perifériája, történt velem olyan, hogy lezárták a bankszámlámat, a vezetői engedélyemet, tehát szinte egy ugyanazon napon teljesen ki lettem tiltva ebből a rendszerből, és tehát, hogy nem tudtam boltba menni ennivalót venni,

Az volt a szerencsém, hogy előtte való hónapokban, Isten álmokban többször figyelmeztetett, hogy kezdjek el ennivalót beraktározni, nem értettem, hogy miért, azt hittem, hogy eljön a világ vége, vagy a nagy nyomorúság ideje elkezdődik és az a többszöri álomban való figyelmeztetés után,

Már ez annyira zavaró volt, hogy neki álltam, és tényleg elkezdtem ennivalót venni, raktározni el, kiszárítani, meg levákuumozni meg minden, és amikor bejött ez, beütött ez, hogy az állam letiltotta a vezetői engedélyemet, a bankszámlámat, a mindent, ami kell manapság a hétköznapi élethez,

És abszolút rendszeren kívül lettem helyezve, tehát kicsibe megtapasztaltam azt, hogy milyenek azok a napok, amik el fognak majd jönni nagyba, amikor az Antikrisztus majd bezárja a világot, és akkor azt mondja, hogy ezek az emberek, akik a listán vannak közellenség, mert sátán ellen beszélnek a mi istenünk ellen, aki jézus meg ilyenek, meg szentháromság ellen beszélnek,

Meg hamis dogmákat állítanak, és, hogy nem hisznek a szent szellem betöltekezésben, meg a tized fizetést ellen propagálják, és stb, stb,ezek listára kell, hogy kerüljenek,és ki kell őket tiltani a rendszerből,és ilyen magunk fajtáknak ezer számra az lesz a sorsunk,hogy nem közlekedhetünk az úton,

Ha elkapnak, börtönbe raknak azonnal, hogy használod a köves utat, amiért adót kell fizetni, ezért kell fizetni a matricát a rendszámtáblán, nem tudom, hogy Magyarországon van-e már ilyen vagy nincsen, tehát ez a közút adó, akkor mindenféle, tehát, hogyha nincsen vezetői engedélye

Ha nincsen egészségügyi biztosításod, és történik valami, akkor a korházban csak horribilis összegért engednek majd be, egyébként nem engednek be a korházba, ha nem tudod bizonyítani, vissza ki tolnak, a tolókocsival menj, ahova akarsz,

Itt fog belépni majd Istennek a nagy gondviselése, hogy Ő saját maga fogja gyógyítani azokat, akik a nyomorúság idején így ki lesznek tiltva a rendszerből, tehát ez egy, ezek a hetek borzalmasak voltak számomra, hajmeresztő volt, főleg bele gondolni ez még nem teljesen az antikrisztusinak az uralkodása, de én már ebben részesedek,

Tehát hihetetlen fejfájást okozott, de minden esetre a mi jó Atyánk az segítségemre sietett, és az Ő eszközeivel sokszor érthetetlen módon, hogy visszaállította ezeket a dolgokat, hogy még élhessek ebben a rendszerben a tőle megszabott ideig, amíg az Ő feladatát el nem végzem teljesen.

Tehát kézzel fogható, az, aki elkezd engedelmeskedni az Istennek az Ő beszéde alapján, és nem lát az életében gondviselést, nem lát az életében pártfogást különféle módon, akár embereken keresztül is közvetve, hogy Istenfélő emberek pártfogolják, segítik, tanítják, tanácsolják, akár anyagilag is segítik, vagy mi egyéb,

Tehát aki elkezd engedelmeskedni az Istennek, és nem látja ezt, hogy az Istennek mekkora a megtartása, a megtartó kegyelme, segítséget nyújtani akaró kedvessége, annak az embernek valami baj van az Isten beszédéhez való viszonyával, az Isten beszédének való engedelmességében.

Tehát kell, hogy jelentkezzen ugye, ahogy növekszik az ember az engedelmességben, úgy a rábízhatóság is növekszik, és Isten először kisebb dolgokat bíz rá, tehát, hogy vigasztalja a körülötte levő embereket, akár a külvilágban akár az eklésziában, a mennyei Jeruzsálembe,

Vagy írásbeli ismereteket mutat meg Isten, és ad kijelentéseket, ez által tanítsa a népet, vagy valami, tehát sok féle eszköze van az Istennek, és sok féle munkája, és azon belül, hogy az Isten terve, hogy meg akarja menteni az embereket, meg akar bocsátani, és a megbocsátáshoz akarja elvezetni embereket, és így több féle dolgot bíz az Isten lépésről-lépésre egyre növekvő tendenciában,

És ugye amikor az ember ebben részt vesz az Istennek a munkájába személyesen, lépten-nyomon az ördög gátat akar emelni, hogy az ember ne hajtsa végre az Isten akaratát, és különféle eszközöket használ az ördög, hogy az Isten szolgájának a munkáját keresztbe vágja,

De ilyenkor fog jelentkezni az, hogy Isten nagy erővel kivonul az emberért, és segítséget nyújt, és bátorítja, és bátorrá teszi, mint az apostolokat is megverték a főpapok és a szolgáik és akkor utána azért imádkoztak, hogy hát nézd Atyánk, tekints az ő fenyegetésükre, megfenyegettek, hogy akár ki is leszünk végezve, hogyha tovább a te fiadról a megváltóról beszélünk,

És az ő országáról, és hogy hogyan kell neked engedelmeskedni, mert féltik a hatalmukat, de tekints az ő fenyegetésükre, és tegyél minket erőssé, és akkor megmozdult a hely, tehát ott az Istennek a jelenléte ott volt,

És ebben a jelenlétben úgy megerősödtek, hogy utána nevetve, fütyörészve szaladtak ki az utcára, ugrálva, szökdécselve, hogy milyen boldogok vagyunk, hogy az Isten fiának a követése miatt még meg is vertek bennünket, meg meg is fenyegettek.

Tehát az ő számukra ez a megverés, megfenyegetés, ez Istentől való elismerést jelentette, hirtelen, meg fordult a kocka, hogy addig, amíg féltek benn elbújva, utána megértették, hogy ezért a megverésért, tehát minden, amit az ördög, és az ő vallási köre meg a politikusai meg minden ránk helyeznek teherként,

És veszteséget szenvedünk, a világ szemében veszteséget szenvedünk, azért Isten az Ő országában viszont százszorosan, ezerszeresen fog kárpótolni bennünket, úgyhogy ezt megértették ott a tanítványok, és ezért nem féltek többé, hanem azt mondták, hogy ez nagy boldogság,

Örülünk, hogy részt vehettünk, részesei lehettünk a Krisztusnak a szenvedésének a megváltónk, hát, hiszen mit szenvedett értünk azért, hogy minket elvezessen az Istennek való engedelmesség útjára mit szenvedett itt látva, hallva a mi okoskodásainkat, és utána pedig mit szenvedett még az emberiségtől együttvéve a megkínzása, és a kivégzése során,

És akkor mi ebből kaptunk egy-két pofont, és hozzá hasonlatosak lettünk a szenvedésében is, tehát ahogyan ő szenvedett, és megdicsőítette az Atya őt azzal, hogy királyságot adott neki az eljövendő korszakban a földön való szenvedése miatt, hogy az megbizonyította, hogy annyira szereti az Atyát, hogy minden szenvedést fölvállalt,

Ezért az Atya viszont kérés nélkül kiutalta neki a legnagyobb királyi címet, amit valaha valaki kiérdemelhet az Isten univerzumában, mint teremtett,

És ezzel azt tanította, és megértették az apostolok minden pofonért, minden megvesszőzésért, minden éheztetésért száz annyit fogunk kapni, amikor a messiás eljön, és uralkodni fog, mert az ő jobbján és a balján fogunk ülni, és vele együtt fogunk ítéletet tenni azokon, akik minket ítéltek, megvertek, megvesszőztek, üldöztek, éheztettek, kizártak a rendszerből, stb., stb

Rajtuk fogunk az Isten útmutatása szerint ítéletet hirdetni, és ítéletet kivitelezni, bizony ám!

Meg fog fordulni a kocka, minden egyes szenvedésünk, sírásunk, elmarasztalásunk, veszteségünk, mindent Isten át billent, és mindent a javunkra fog fordítani az Ő országában, én nem kívánom azoknak a veszteségét, és a vereségét, akik minket üldöznek, meg köpködnek, meg elhordanak mindennek bennünket,

Vagy akár fizikailag is, tettlegességgel érintenek bennünket, vagy közülünk bárkit is üldöznek, kergetnek, kirúgnak a munkahelyéről, vagy el lehetetlenítik az életét, senkinek sem kívánom

Ezek közül azt az ítéletet amilyen ítélettel az Isten fog feléjük fordulni, de az Isteni igazságosság ezt fogja megkövetelni, hogy azok, akik szenvedtek az ő üldözőiktől, és ők nem hagytak fel vele, és nem lettek engedelmeskedőkké, hogy az Isten elfeledhesse őket, a bűneiket, és ne kelljen megbüntetni őket,

Akik meg maradnak abba, azok ott fognak majd ülni majd a Jósafát völgyében, ahol a mennyei királyunk ott fog sátort vetni, és ott lesz a mennyei Jeruzsálem ott fog tündökölni, és akkor onnét kiutasítja, ki parancsolja az elragadtatottakat, akik vele együtt tértek vissza,

Menjél ki erre az országhoz, szedd össze ezeket az embereket, és a következő ítéletet hajtsd végre rajtuk, tehát ez fog történni, a mennyei király így fog bennünket használni, hogy azért a szenvedésért, amit szenvedtünk az embertársainktól,

És ők nem tértek észhez, hogy azt az ítéletet ő bosszúálló nagy testvérként, királyként be fogja váltani, meg fog minden egyes szentjének a megöléséért, a kínzását, az elmarasztalását, mindent meg fog bosszulni,

Ugyan Istennek nem természete a bosszúállás, viszont az igazságossága miatt, hogyha a Krisztust ítélő királlyá teszi, akkor vele együtt arányosan mindazokat, akik meg a Krisztusnak engedelmeskednek, a megváltónak, azoknak is a Krisztustól való utasítás, igazságosságnak, az igazi ítéletnek a megvalósítása miatt borzalmas dolgokban lesz részük, akik az Istennek a kezébe fognak esni,

És az Isten fiának a kezébe, Isten, és Istennek a fia minden egyes életet számon fog kérni a földön azok közül, akik életben maradnak, és azok közül, akik föltámadnak az örök kárhozatra, senki nem megy innen ki ítélet nélkül.

Lesznek, akik kimennek az Isten országába az örök életre, az örök megjutalmazásra, és lesznek nagyon sokan, sajnos sokkal többen még a gyülekezetekből is, és az egyházakból is nagyon sokan, akik viszont mennek az örök elválasztottság örök szenvedésnek a helyére, akár tetszik, akár nem.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!