- Az életünk értelme

Mi az életünk értelme, mi a célja?
Mi Isten akarata?
Mi kell az üdvösséghez?

 

Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit!

Ezúttal arról szeretnék beszélni nektek, hogy mi is igazából az élet értelme, az életünk célja ezen a világon, hogy miért élünk?

Mi az élet értelme, és ehhez kapcsolódóan közben Isten akaratáról, annak kereséséről és megcselekvéséről,illetve szintén ehhez kapcsolódóan majd arról szeretnék még beszélni,hogy ahhoz,hogy Isten kegyelmét,a kegyelme alatt élhessünk ahhoz kell-e nekünk bármit is tennünk,vagy ez csak úgy automatikusan megy- e?

Szóval az élet értelme, ugye számtalan filozófiai és egyéb ideológiai kulturális magyarázatok háttérből jövő elméletek vannak, teológiai elméletek is, történelem során számtalan tézisek vannak, magyarázatok megfogalmazások, hogy mi az élet értelme, de igazából egyik sem állja meg a helyét, ugye amelyik világi bölcsességből fakad.

Az élet értelmét Isten beszédében találjuk meg a Bibliában.

Most is az Isten beszéde alapján szeretnék erről nektek beszélni egyszerűen, egyszerű nyelven, félretéve minden vallásoskodást meg dogmákat.

Minden emberben egy idő után felmerül a kérdés, hogy mi értelme ennek az egésznek, miért születtem a földre, miért élek, hogy valóban csak ennyi az értelme, hogy felkelek, eszek, dolgozok, hazamegyek, a családdal vagyok, tv-t nézek, néha kirándulgatok, pénzt keresek stb., stb.?

Hogy gürizek a házért, az autóért a családért stb., stb., vagy ugye sokan milliomosok és ugye jól élnek, hogy valóban csak ennyi az élet értelme, vagy valami más van esetleg a háttérben?

És azokban az emberekben, akikben ez ugye felmerül, azok általában elkezdenek kutakodni, utána nézni, többnyire rá találnak mindenféle okkult, ezoterikus dolgokra ugye a reinkarnáció, meg egyéb ilyen spirituális dolgokra, ami ugye természetesen nem Istentől való egyik sem.

Hiszen ezek az okkult varázslásos praktikák, agykontrolltól kezdve, a reikin át a különböző szellem gyógyászat, meg fengshui meg ezek az ezoterikus technikák varázslások.

Ezek mind okkult eredetű, sátáni erőkkel felruházott dolgok, tehát itt nem fogja megtalálni az ember az igazságot.

De nagyon sokan így indulnak el,meg ugye az ufók,én magam is annak idején húsz évvel ezelőtt vonzódtam ezekhez a dolgokhoz,és ezen az úton indultam el sajnos,de nyilván ennek is meg volt az oka.

Isten ezt is tudja használni, mint minden rossz dolgot tudja használni az Ő munkájára, hogy az embereket az Ő útjára terelgesse.

Tehát ha valaki ezen az úton indul el, előbb- utóbb meg fogja látni, meg kell, hogy lássa, hogy megértse, hogy ez nem az igazság, hogy itt valami nem stimmel.

Ugye, mert Isten mindenkibe belekódolta, a genetikánkban van a jó lelkiismeret, az igazság iránti vágy, az Isten keresése, és hogy ha az ember tovább kutat, akkor ugye előbb-utóbb rá talál a Bibliára, elkezdi olvasgatni, aztán ugye látja, hogy hát a gyülekezet kell.

Találkozik olyan emberekkel, akik gyülekezetbe járnak, és akkor hát nyilván ugye ő is követi őket.

Elmegy különböző egyházakba, vallásokba, gyülekezetekbe, választ egyet aszerint, hogy épp milyen ismerősei vannak, hogy melyik tetszik, hogy melyik van közelebb különböző szempontok alapján.

És hát ugye az ember akkor ugye azt hiszi, hogy na végre megtaláltam, hogy itt majd megtalálom az igazságot a katolikusoknál, a reformátusoknál, a jehovásoknál, az adventisták, pünkösdisták, hit gyülekezete, a golgota, stb., stb.

Ugye az ilyen nagyobb ismertebb helyekre szoktak álltalába az emberek elmenni, elkezdik élni az életüket, és azt hiszik, hogy megtalálták az igazságot, az élet értelmét.

Elkezdik megismerni Istent, és hát Istennek kegyelme az, amin múlik az a dolog, hogy előbb-utóbb az emberek felismerjék, hogy hát még mindig nem ez az a hely ahol az igazság van, és az Isten beszéde, az igazi Isten beszéde van.

Mert elkezdi felismerni a visszásságokat,a ferdítéseket,a hazugságokat,a visszaéléseket,a pénzimádatot,a hatalomvágyat,a piramis rendszeren alapuló felépítettséget ezekben a gyülekezetekben,egyházakban,és akkor ugye az ember,sajnos sokan elszomorodnak,és visszamennek a világba,és azt mondják,hogy őt tovább nem érdekli.

De ugye nyilván vannak olyanok is, akik nem hagyják annyiban, és tovább keresik az igazságot.

Sokan ilyenkor elszakadnak ezekből a gyülekezetekből,egyházakból amiért mi is nagyon sokat imádkozunk,hiszen beláttuk,felismertük,Isten megmutatta,hogy ezek a kereszténynek látszó helyek ezek nem tőle valók,nem az Ő akarata,ez valójában ál-kereszténység,egy hamisítványa az igazinak.

Tehát ha az ember innen kijön, akkor működhet az, hogy Isten kinyitja az elméjét, és elkezdi levenni a fátylat a szeméről, kivenni a dugót a füléből, hogy meglássa és meghallja az igazságot, hogy megértse, azt, hogy valójában mi az élet értelme.

Ami tulajdonképpen nagyon egyszerű, ahhoz hogy ezt megértsük kicsit más szemszögből, kell nézni az egészet, nem a sajátunkból,hanem próbáljuk meg odafentről,az Isten magasságos helyéről nézni,az Isten szemszögéből az egészet.

Én úgy képzelem el, hogy Ő odafentről úgy látja, tegyük föl, most ez csak egy példázat nyilván nem teljesen így van.

Ő úgy látja az embereket ezen a bolygón, hogy ugye vannak fehér pöttyök, meg vannak fekete pöttyök.

A fehér pöttyök azok, akik bejuthatnak Isten országába örök élettel, a fekete pöttyök azok, akik pedig elkárhoznak, és örökké szenvedni fognak a gyehennán, a pokolban.

Tehát valójában ez az életünk értelme, az életünk célja, hogy elkerüljük Isten haragját, az örök ítéletet, a jogos örök ítéletet, a gyehennát, és bekerüljünk az Ő országába.

Vagyis, hogy Isten minket is fehér pöttyként lásson oda föntről, és ne feketeként.

Tehát fehér pöttyként, hogy bemehessünk az Ő országába, hogy érvényes legyen ránk az Ő Fiának a halála.

Ugye a fehér az jó hasonlat is,hiszen a fehér ugye a megigazultság,a megszentelődésnek a jele.

A fehér ruha a jó cselekedetek ugye az írásban, tehát ez a lényeg, hogy minket is fehér pöttyként lásson Isten, és ahhoz, hogy ezt elérjük, ezt a célt be tudjuk futni, ahhoz, ugye sok mindenen változtatnunk kell, az életmódunkon, a felfogásunkon.

Keresnünk kell Isten akaratát, hogy megértsük, hogy miért akarja ezt, hogy kicsoda Ő valójában, hogy ki az Ő Fia,

Kicsoda sátán, pontosan, hogy mi történt az Ádáméknál, hogyan buktak el, miért buktak el, hogy az engedetlenség bejövetelével ugye bejött a bűn, és ezért kellett a megváltás a Krisztuson keresztül, hogy az Atya meg tudjon bocsátani.

Tehát az életünk célja az Istennek tetsző életmód élése,

Az Isten akaratának a keresése, és ennek a keskeny útnak a megtalálása, és az azon való élés, hogy azon a rövid leheletnyi életünkön, ami itt a földön van, ezen befussuk a célt, és úgy éljünk, ahogy Isten tanácsolja, javasolja, hogy legyünk engedelmesek ugye a Fiának, és akkor Isten azt mondja, hogy jól van, megkegyelmezek neked fiam, és haza jöhetsz.

Tehát ez az élet értelme, ez az életünk célja, semmi más!

Nem az az élet értelme, hogy sok pénzt keressünk, hogy milliomosok legyünk, amit ugye az emberek hajhásznak sajnos nagy többségük, hogy minél jobb autójuk legyen, hogy minél jobb felszereltség legyen otthon, ugye a lakásba, meg divatos legyen, hogy minél több nőm legyen, hogy ugye minél többet tudjak szexelni, meg jó piák legyenek, meg jókat zabáljak.

Ezek mind-mind földi dolgok, földi kincsek, amik elmúlnak, elporladnak, elenyésznek, megszűnnek a halálunkkor.

Nem visszük magunkkal, ahogy be sem hoztuk semmit ugye, ahogy az írás mondja.

Ezek földi kincsek, ezek teljesen értelmetlen dolgok.

Az írás is azt mondja, az Istenbeszéde, hogy az odafelvalókkal törődjünk, odafent gyűjtsünk kincseket, ne ide lent, mert ezek eltűnnek, elenyésznek.

Ezek ideig-óráig valók, úgy hogy nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem kizárólag azzal, hogy Isten kegyelme, Isten kegyelmét elnyerjük a Fia által, és hogy meg is tartsuk az utolsó pillanatig, amikor meghalunk.

Az Isten akaratát megtaláljuk az írásban, egy részt van neki, ugye Istennek egy globális akarata, ugye a világra nézve, és ugye van személyre szabva mindenkinek az életére az akarata, és ezzel kapcsolatban egy-két igét szeretnék nektek mutatni.

Ugye ott kell kezdenünk, hogy a Krisztus ugye engedelmes volt mindvégig, Ő is Isten akaratát, az Ő Atyjának az akaratát vitte véghez minden percben.

Ugye erre is vannak igék.

 

Ján 4: 34 Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem.

 

Fil 2: 8, És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthaláláig.

 

Zsolt 40: 9 Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó, Istenem, törvényed szívem közepén van.

 

Vagy a zsidó levélben is hogy:

 

Zsid 10: 7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem.

 

És a legfontosabb Zsidó 5. részben

 

Zsid 5: 8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5: 9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

Tehát ez volt Istennek az akarata a Fiára nézve, hogy engedelmes legyen neki, és végig vigye azt a feladatot, amit elvállalt ugye a legnagyobb és legszebb feladatot az életünkre nézve ugye a megváltást.

Megváltott a bűneinktől Isten Fia, kifizette a számlát ugye, és ha mi azt szeretnénk az életünkre, hogy érvényes legyen a mi életünkre az Isten kegyelme, akkor nekünk is ugyanúgy kell élnünk, ahogy a Fiú.

Ezt is ugye a János, 1 Jánosban olvashatjuk.

 

1Ján 2: 5, Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk:

 

1Ján 2: 6, aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt.

 

Tehát úgyis kell élnünk, ahogy Ő járt, és ehhez kapcsolódik az, hogy ugye keresnünk kell Isten akaratát, egyrészt ugye engedelmesnek kell lennünk ugye Krisztusnak, és keresnünk Istennek jó és kedves, pontos akaratát az életünkre nézve.

Erre is nagyon sok ige van, egy párat itt felsorolnék nektek.

 

1Ján 2:17 A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

1Pét 4: 2 hogy többé ne emberi kívánságok, hanem az Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

 

Vagy maga Krisztus ugye azt mondja, hogy:

 

Máté 7: 21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram, Uram!”, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

 

1Pét 2: 15 Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát,

 

Zsidó levélben is:

 

Zsid 10: 36 Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet

 

Ugye az ígéret, amit Ábrahámnak adott,a szellemi Izraelnek,az eklézsiának,az engedelmes embereknek,hogy mi is Ábrahám fiai vagyunk,és leányai azok, akik engedelmeskednek Krisztusnak.

 

Zsidó levélben még:

 

Zsid 12: 14 Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat,

 

1 Thessalonika 5. részben

 

1Thess 5: 15 Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt!

1Thess 5: 16 Mindenkor örüljetek!

1Thess 5: 17 Szüntelen imádkozzatok!

1Thess 5: 18 Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.

1Thess 5:19 A Lelket ki ne oltsátok!

1Thess 5:20 A prófétálást ne vessétek meg!

1Thess 5:21 Mindent vizsgáljatok meg és ami jó, azt tartsátok meg!

1Thess 5: 22 Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik!

 

Vagy a 4. részben

 

1Thess 4: 3 Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok,

1Thess 4: 4 hogy mindegyikőtök szentül és tisztán őrizze meg testét,

1Thess 4: 5 nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent,

1Thess 4: 6 és hogy senki ne legyen szertelen, és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot tettünk róla.

1Thess 4: 7 Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten.

 

Tehát a megszentelődés az a megigazulás, hogy Istennek félretett életet kell élnünk, tisztogatva magunkat a bűnöktől, Istennek tetsző életet, távol tartva magunkat a világ bűneitől, a világ tanaitól, a világ bölcsességeitől.

Az okkultizmustól, a paráznaságtól, a megfertőzött kereszténységtől például ugyan így, vagy még ugye a Jánosban

 

Ján 9: 31 Mert azt tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt hallgatja meg, aki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi.

 

Márk 3: 35, Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fiútestvérem, nőtestvérem és anyám.

 

A Zsoltárokban, ami itt az egyik legfontosabb:

 

Zsolt 143: 10 Taníts meg a te akaratodat tenni, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezessen engem sima földön.

 

Tit 2:11 Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek,
Tit 2:12 s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelenvaló világon,
Tit 2:13 várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését,
Tit 2:14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen.

 

És az egyik legfontosabb még a Jakab 4. részben

 

Jak 4: 4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

 

Jak 4: 7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

 

Tehát aki a világ barátja akar lenni, az nem lehet Isten szolgája, az Isten ellensége lesz.

Tehát nem lehet két urat szolgálni, ugye, az nem működik, hogy akarjuk az Isten üdvösségét is, de e mellett akarjuk a világ barátságát is, tehát, hogy bűnök között élünk, és testi vágyainkat kielégítjük.

Nem lehetünk kétlelkűek, ugye ahogy az írás mondja, és még sorolhatnánk számos ilyen verset.

Tehát ez a lényeg, hogy Isten akaratát kell keresnünk, és a szerint kell élnünk.

Ami a legfontosabb az, az Isten akarata az, hogy engedelmesek legyünk a Fiának, hogy úgy éljünk, ahogy a Fia azt bemutatta itt a földön.

Tehát az Ő feladata nem csak arról szólt, hogy meghalt értünk, hanem előtte elindította ugye a tanítványokat is, tanította őket, képezte őket, felkészítette őket a szellemi Izraelnek a létrehozására, ugye mert az 50. napon megtörtént.

Tehát Krisztus bemutatta az Isten természetét, tehát aki Krisztust ismeri, látta, vagy olvas róla ugye az írásban, az olyan, mintha az Atyáról olvasna, mert az Atya is ugyanolyan természetű lelkületű, szellemiségű, ugyanolyan érzései vannak, mint a Fiúnak.

Tehát ők ezért egyek, nem, azért mert az Isten jött le ide a Krisztus képében.

Tehát ez Isten akarata, hogy engedelmesek legyünk a Fiának, hogy segítsünk az embereknek ezt megérteni, hogy miért kell Istenhez fordulniuk, hogy miért ez az élet értelme, hogy miért kell elkerülni az Isten haragját.

Erről szól az élet értelme az életünk célja, semmi másról higgyétek el!

Aki ezt megérti, és beáll ebbe a munkába, ebbe a sorba, rá talál a keskeny útra, az megtapasztalja Istennek a vezetését, a kegyelmét, a szeretetét, az igazi vezetést,

Szeretetet, és kegyelmet, nem azt a hamisságot, amit sok gyülekezetben tanítanak különböző megvallásokkal, meg okkult technikákkal.

Bemagyarázzák emberek magukat a mennyországba, ez hazugság.

Ezt ugye Isten globális akarata is mutatja az írásból, hogy azt mondja a Galata levélben:

 

Gal 1: 4, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint,

 

Tehát Isten akaratából örökösök is vagyunk,

 

Gal 4: 7 Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

 

És azt mondja Róma levélben:

 

Róm 12: 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok,hogy mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Apcs 17:30 A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek,

                 mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.(térjenek más felismerésre)

 

1Tim 2: 3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

1Tim 2: 4, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.

 

Ugye ebből látjuk, hogy ez a globális akarata Istennek az egész világra nézve, az emberiségre nézve.

 

És akkor még ugye a 2 Korinthusban, meg a jelenésekben is olvashatjuk konkrétan, hogy Isten azt akarja, hogy: ne legyünk hitetlenekkel, engedetlenekkel felemás igában ugye, vagy  hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal, mert mi az élő Isten temploma vagyunk.

Ugye Isten temploma a Krisztus teste ugye az eklézsia, és aki ennek a tagja az ugye nem lehet bálványimádó, nem lehet okkult praktikákkal foglalkozó bűnös, bűnök között élő ember.

 

2Kor 6: 14 Ne legyetek hitetlenekkel (engedetlenekkel) felemás igában; mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?

2Kor 6: 15 És milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez?

2Kor 6: 16 Vagy hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta: Bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.

2Kor 6: 17 Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük – azt mondja az Úr –, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket,

2Kor 6: 18 Atyátok leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek – azt mondja a mindenható Úr.

 

Azért azt mondja Isten, hogy menjetek ki közülük és szakadjatok el tőlük, és tisztátalant ne érintsetek.

Ugye ehhez kapcsolódik a jelenések 18-ban, hogy:

Leomlott, leomlott, a nagy Babilon

Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben.

 

Fussatok ki Babilonból, hogy mit jelent a Babilon?

A világi rendszert a katonai, politikai, vallási rendszert, ami totálisan erkölcstelen, igazságtalan, rabszolgatartó, kizsákmányoló, parázna, paráznasággal tele van.

Ebbe beletartozik ugye minden, ami nem Isten szerint működik.

Ugye a média, az iskola, piramis rendszerű cégek, a vallások, az egyházak, a gyülekezetek, az ezoterika, a New age.

Testi vágyakat kielégítő irányzatok, hobbik, minden, ami nem Isten szerint való.

Ebből kell az embereknek elszakadni, kifutni.

Ez Isten akarata.

 

Jel 18: 2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.

Jel 18: 3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Jel 18: 4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:

Jel 18: 5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

 

Jer 51: 6 Fussatok ki Babilónból, és mentse mindenki a lelkét, ne vesszetek el az ő bűne miatt, mert az ÚR bosszúállásának ideje ez, megfizet neki érdeme szerint.

Jer 51: 7 Aranypohár volt Babilón az ÚR kezében, amely megrészegítette az egész földet. Nemzetek ittak borából, amely megrészegítette a nemzeteket.

 

Ézs 52: 11 Távozzatok, távozzatok, gyertek ki onnan! Ne illessetek tisztátalant, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat ti, akik az ÚR edényeit hordozzátok!

Olajfáról kép: 19: 16-nál található a videóban

 

Tehát az élet értelme, az élet célja: Isten akaratát keresni, azt megcselekedni, beállni az Ő munkájába, hogy Isten beoltson minket az olajfába

Az Isten nagy megmentési tervét jelképezi az olajfa, ugye erről beszéltünk, hogy az embereket meg akarja menteni, ki akarja szabadítani az ördögi világ rabságából.

Ehhez ugye emberek kellenek, hűséges szolgák kellenek, mert másképp nem tudja ezt elvégezni, vagy hát eltudná de, nem akarja,mert meg akarja jutalmazni ezeket a  hűséges szolgáit,mert az Atya olyan hihetetlenül jóságos és szeretet teljes,hogy azon felül,hogy be kerülhetünk az Ő országába örökkön-örökké élhetünk,még  ezen felül meg akar jutalmazni minket,azokat akik szolgálják Őt hűségesen.

Tehát ez Isten akarata, hogy az embereknek ezt elmondjuk, tovább adjuk, hogy ők is meg tudjanak menekülni, és a keskeny úton járhassanak.

És ugye ehhez kapcsolódóan, ahogy említettem az elején, ugye ha az emberek ezt megértik, és felfogják, kialakul bennük egy hála, hogy a Krisztus meghalt értünk, hogy mit szenvedett, hogy emberileg felfoghatatlan szenvedésen ment keresztül.

Hogyha ezt az emberek ezt megértik, és akkor ugye elkezdik olvasni, és keresni, hogy akkor hogyan tovább.

Tehát Krisztus meghalt, rendben van, ezt elhiszem, fölfogtam, megértettem, de hogy kell-e valamit tennem?

Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözüljünk magyarán, ahogy ezt ugye a börtönőr is kérdezte Páléktól.

 

Apcs 16: 30 majd kihozta őket, és azt kérdezte: Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?

 

Ezzel kapcsolatban is nagyon sok tévtanítás van sajnos.

Valaki azt mondja, hogy Isten kegyelme, a Fia áldozata miatt a bűneink ki vannak fizetve automatikusan, és ennyi.

Vannak, ugye akik azt mondják, hogy a jó cselekedetekkel tudjuk kiérdemelni ugye ezt többnyire katolikusok tanítják,de talán máshol is.

Vagy esetleg egyik sem kell, vagy mindkettő kell?

Tehát erre keressük a választ az írás alapján természetesen, mint mindig, hiszen ezeket nem mi találjuk ki, nem emberi bölcsességek ezek, amiket a videóban beszélünk, hanem Isten írása alapján, Isten igazságát próbáljuk nektek közzétenni.

Tehát ugye sok ige vers van arra, arról szólóan, ami ugye azt mondja, hogy nem elég hinnünk, hanem meg is kell cselekednünk, meg is kell tartanunk Isten beszédét.

De ugyanakkor van olyan ige is, ugye hogy nem cselekedetekből üdvözülünk, hogy nehogy valaki ugye felfuvalkodjon, hanem Isten kegyelme által, ugye a Krisztus áldozata miatt.

Akkor hogy is van ez ugye?

Talán valakinek ez nem tiszta.

Krisztus meghalt minden emberért, minden bűnét elhordozta, de sajnos ugye vannak sokan, akik ezt nem értik, nem fogják föl, vagy nem foglalkoznak vele, és élik tovább a bűnös életüket.

Viszont akik ezt fölfogják,megértették azok Istenhez fordulnak,kérik az Ő bocsánatát.

Kérik, hogy bocsásson meg az Atya nekik a Fia nevében, a Fia által, hogy rájuk is érvényes legyen Isten kegyelme a megváltás.

És ha az megtörténik, ugye azt mondja Isten, hogy jól van fiam, akkor rád érvényes az én kegyelmem, de még ezzel nincs vége, hanem onnantól kezdve indul a megigazulásnak, a helyreállításnak a folyamata.

És itt jön be a képbe az, hogy az Ő akaratát kell cselekednünk, amit ugye sok ige vers elmond, hogy hogyan kell nekünk megújulnunk a felfogásunkban először ugye az írás alapján.

Azt olvasva ki kell dobni a szemétbe a régi világi felfogást.

Tehát az elménkben, a gondolkodásunkban kell megújulni, azt utána át kell ezt ültetni a lelkületünkre, a természetünkre, arra, hogy hogyan reagálunk különböző élet szituációkban, hogy nem vagyunk türelmetlenek, nem vagyunk káromkodók, nem vagyunk békétlenek, idegeskedők, nem fenyegetünk, nem zsarolunk senkit.

Tehát az ördög természetét kidobjuk, és az Isten természetét vesszük föl magunkra.

Ez ugyanúgy az érzéseinkre ez kihat, ugye a megindultság, a segítségnyújtás, hogy megindulunk egy rászorulón, egy szegényen.

És utána a legvégén még ez megnyilvánul ugye cselekedetekben is, a tetteinkben is.

Hiszen Isten Fia is azt mondta ugye, hogy nem mindenki megy be, aki csak azt mondja uram, uram, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Ezekre mondanék egy-két igét nektek

 

Róm 4: 6 Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.

 

Róm 3: 20 Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van.

 

Tehát erről beszéltünk,hogy nem cselekedetekből kapunk üdvösséget,nyerjük el,hanem ezekkel a jó cselekedetekkel úgy mond az igazságban való éléssel tulajdonképpen megtartjuk Isten kegyelmét.

Ez a lényeg, hogy megtartjuk, hogy nem esünk ki az Ő kegyelme alól, hiszen naponként ingázunk az Ő kegyelme, és az Ő ítélete alatt, hogyha bűnöket követünk el.

Ugye azt mondja Krisztus, hogy

 

Máté 7: 24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:

 

Máté 7: 26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:

 

Ugye kőszikla ugye az maga Krisztus,az Ő beszédére építkezzük,építjük a mi saját élet házunkat,akkor az erős alapon van.

Akkor nem fog összedőlni, hogyha jön a vihar.

 

Ugye máshol is mondja Krisztus

 

Máté 12: 50, Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem és anyám.

 

János 3. 36-ban ugye az egyik kedvenc igémben

 

János 3: 36, Aki a Fiúnak engedelmeskedik,annak örök élete van,aki nem engedelmeskedik a Fiúnak,nem fog életet látni,hanem Istennek haragja marad rajta.

 

Vagy ugye a nemrég említett zsidó 5. rész

 

Zsid 5: 8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5: 9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

Lukácsban:

 

Luk 11:28 Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

  

Jakab is nagyon szépen leírja, hogy:

 

Jak 1: 22 Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat

 

Jak 1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.

 

Vagy később azt mondja:

 

Jak 2:21 Atyánk Ábrahám nem tettek alapján lett igazságossá azután,hogy fiát Izsákot az oltárra vitte?

 

Tehát itt ugye Ábrahám nem saját maga által kitalált módon cselekedett jót, hogy most akkor ki talál valamit, hogy na akkor teszek valami jót, ami lehet, hogy nem is Isten akarata volt, hanem mert tudta hogy ez által nem fog üdvözülni, hanem engedelmeskedett Istennek egész egyszerűen és azt tette, amit Isten mondott neki.

Igazságban élt, és ezért Isten igaznak látta őt.

Ezért is ugye Ábrahám az engedelmesség mintaképe, példaképe ugye Krisztus után.

 

Később írja Jakab:

 

Jakab 2: 24 Lássátok meg, hát, hogy tettek alapján válik igazságossá az ember s nem egyedül hit alapján.

 

Jak 2: 26 Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül.

 

1Ján 3: 7 Gyermekeim, senki se tévesszen meg titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz;

 

Tit 1: 16 Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.

 

Ez is önmagáért beszél

 

Zsolt 37: 27 Kerüld a rosszat, cselekedj jót, és örökké megmaradsz.

 

Péld 11: 19, Aki kitart az igazságban, az életre jut, aki pedig a gonoszt követi, az a vesztére teszi azt.

 

Róm 2: 13 Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok igazulnak meg, akik a törvényt megtartják.

 

Tehát látjátok, hogy az engedelmesség a kulcsszó, pontosan azért, mert az Ószövetségben, az Ószövetségi időkben a zsidók történetéből az engedetlenséget látjuk, hogy örökösen, folyamatosan engedetlenek voltak, és Isten azt akarja, hogy ezt vegyük intő példaként, hogy mi ne legyünk engedetlenek, ahogy ott a zsidók 4. részben is írja, hogy engedetlenségük miatt nem mentek be az Isten nyugodalmába.

Ezért jelölt ki még egy napot, hogy ezért legyünk engedelmesek, hogy bemehessünk az Ő nyugodalmába ugye a hetedik nap, a hetedik ezer évbe ugye itt ez a lényeg itt képesbeszéd

Tehát az engedelmesség a lényeg, a kulcsszó, ebbe beletartozik az, hogy távol tartjuk magunkat a bűneinktől, segítünk a rászorulóknak, bocsánatot kérünk Istentől, ha elkövetünk bűnöket, megbocsátunk másoknak, is, ha kell, akkor ugye 77-szer is Krisztus beszéde alapján.

Hiszen, akkor hogyan várnánk el Istentől, hogy megbocsásson nekünk, ha mi nem vagyunk erre képesek.

 

1Thess 4: 1 Továbbá kérünk és intünk titeket, testvéreim az Úr Jézusban, hogy amint tőlünk tanultátok, hogy miképpen kell Istennek tetsző módon élnetek, amint így is éltek, abban egyre gyarapodjatok.

 

És az írás alapján magyarán Istennek tetsző életet kell élnünk,

az Ő akaratát cselekedve,megtartva a Fiának a beszédét,és akkor Isten ugye különböző élet szituációkon keresztül,különböző nehézségeken keresztül,megpróbáltatásokon keresztül kimunkálja bennünk a hűséget,az engedelmességet,a bizalmat Isten felé,hogy ne féljünk bármi nehézség is van,ne féljünk mert Isten ott van velünk,és fogja a kezünk,és nem engedi hogy a szakadékba leessünk.

Tehát bármi nehézség is adódik az életünkben, tudhatjuk, hogy Isten akaratából van ez, hogy ki munkáljon belőlünk valami rossz felfogást, valami hibát.

Ez, ugye amit az írás arra azt mondja, hogy tűzben megpróbált arany.

Tehát a tűz a megpróbáltatás, és az engedelmesség az arany ugye, hogy kimunkálja belőlünk az engedelmességet, a hűséget, Isten felé, az Atya saját maga felé ez által, hogy nehézséget támaszt az életünkben.

Tehát nem azért kell imádkozni ilyenkor, hogy megszűnjön, és tényleg boldog, happy életet éljünk, gondok nélkül, hanem azért kell imádkozni, hogy az Atya fogja a kezünket,és vigyen át minket.

Megmaradjunk,igazságban,békességben,alázatban, ezekben  a próbákban is.

 

Jel 3: 18 Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kend be a szemedet, hogy láss.

 

1Pét 4: 12 Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek.

 

Tehát ez a megigazítás, helyreállítás, hogy az Isten a rossz felfogást, a hamis gonosz felfogást, amit ugye már az óvodától elkezdik programozni az emberekbe ezt az agymosást ugye, ki tudja takarítani az életünkből, a felfogásunkból.

A természetünk megváltozzon, hogy Isten lelkülete, Isten szellemisége szerint kezdjünk élni, és hogy a tetteinken is ez meglátszódjon.

Tehát mi így tudjuk imádni az Atyát és a Fiút, hogy úgy is élünk, pontosan úgy, vagy legalábbis megközelítőleg, úgy ahogy ezt a Fiú bemutatta.

Tehát az Atya akkor fog minket igaznak látni, akkor is csak a Fián keresztül kizárólag, mert a Fia az a mi közben járónk, a védő ügyvédünk, aki azt mondja ilyenkor,hogy: Atyám látod,hogy az, az ember próbál változni,próbál a bűneitől megszabadulni,kérlek, segíts neki,kérlek, nézz rá rajtam keresztül és lásd őt igaznak.

Tehát erről szól az egész, mert az Atya nem lát minket bűntelennek, hanem ugyanúgy bűnös emberek vagyunk.

Egész egyszerűen az Atya a Fián keresztül néz minket, mint egy ilyen gyönyörű szép gyémánt és igaznak lát minket.

És ez a megigazítás ez az életünk végéig tartó folyamat,ez egy küzdelem,egy harc, ahogy Pál is mondja,hogy

Meg kell küzdenünk, ezt az utat be kell futnunk ezt a célt, hogy végig ezen a keskeny úton maradva tudjunk futni, és ha lehetséges közben minél több, az oldalsó részen álló, és álldogáló és tévelygő embereknek a kezét megfogjuk, és erre a keskeny útra ráncibáljuk magunkkal, hogy ő is fusson velünk ezen a keskeny úton befutva a célt, hogy ő is bejuthasson Isten országába.

 

Fil 3: 14 célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.

 

1Kor 9: 24 Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.

 

Tehát erről szól az egész, az élet értelme az Isten akarata, és az hogy mi kell az üdvösségünkhez

Számtalan ilyen ige vers van még a Péter levelekben, tulajdonképpen az összes Pál-i levelekben erről szól az egész, hogyan kell Istennek tetsző életet élnünk.

Ezt napokig lehetne erről beszélni, ott van az írás, nézzetek utána!

Lényeg, hogy az Isten programja szerint kell élnünk,

Tehát van egy nagyon jó hasonlat, ez talán segít még jobban megérteni, hogy amikor megszületünk akkor egy idő után sajnos az ördögnek a programja, mint szoftver települ föl a mi hardverünkre,

Ugye mi az életünkre, mert mi vagyunk a hardver, és ahhoz kell egy szoftver, és sajnos a rossz oprencer kerül fel, és ez alapján futunk ugye különböző hibákkal, vírusokkal, egyéb gondokkal, problémákkal, ami például a Windows-nál is tapasztaltunk sajnos, de akármelyik más oprencernél is.

És ha találkozunk Isten beszédével, akkor szép lassan elkezdjük a vírusokat kiöldökölni, ugye a vírusirtóval, Isten beszédével, Krisztus beszédével, annak megtartásával.

És egy idő után fel tudjuk telepíteni ugye Istennek a programját, az Ő szoftverét a mi hardverünkre, a mi életünkre, és az alapján kezdünk futni.

Ezt kell eldönteni, ez az élet értelme valójában még, hogy az ember mit akar, hogy melyik program szerint akar futni.

A gonosz programja szerint, ami az örök kárhozatra visz, vagy Isten programja szerint, ami az örök életre visz az Isten országába.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy szakadjatok el az ál-kereszténységtől, fussatok ki ebből a Babilon rendszerű egyházasdiból, gyülekezetesdiből mert ennek semmi köze Istenhez!

Ezeket azért hozták létre ezek  a háttér hatalmi jezsuita szabadkőműves illumináti kontroll alatt lévő emberek,hogy az embereket ezekben a szektákban ott tartsák,és engedetlenségben tartsák Istennel szemben.

Mind-mind csapda, ördög által létrehozott csapdák, ezektől el kell szakadni!

Kis házi csoportokat hozzatok létre,keressetek ilyen embereket,tartsátok magatokat  távol ezektől az okkult helyektől,a bálványimádó helyektől.

Legyetek közösségben mindenképpen, ha szükséges, hogy tudjátok gyakorolni, a szeretetet, a megbocsátást, egymás vigasztalását, bátorítását, ha kell szeretettel teljes feddését, hiszen így tud egymáson keresztül tanítani és formálni minket Isten a Fia képmására, így tud minket megigazítani, helyreállítani.

És ha így éltek igazságban, engedelmességben, egymás felé és Isten felé is, akkor Istennek a csodálatos és hatalmas kegyelmét fogjátok megtapasztalni az Ő kijelentéseit, az álmait, a vezetését, megérteni az összefüggéseket az írásból.

Ezeket nem azért mondjuk, mert hogy nincs tapasztalatunk, csak kitaláljuk, hanem egész egyszerűen, azért mert megéljük minden napon, másfél-két éve, én legalábbis, vannak barátaink a csoporttársaink, akik már régebb óta,

Tehát ez működik,ezt látjuk,hogy ez Isten akarata,el kell szakadni ezekről a helyekről,de természetesen mindig elmondjuk,hogy ne nekünk higgyetek,olvassátok az írást,kérjétek az Atyát,hogy mutassa meg,hogy az amit itt prédikálunk már nem tudom hány videóban hogy az, az igazság-e,kérjétek az Atyát,hogy erősítsen meg ,és megfogja ezt adni higgyétek el.

Ha valaki tényleg olyan, mint a Béreabeliek, hogy keresi az igazságot, keresi, kutatja, és egyszerűen nem nyugszik addig, amíg valahol az igazságot meg nem találja, akkor Isten meg fogja ezt neki adni.

 

Apcs 17: 11 Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és mindennap kutatták az Írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek.

 

Aki viszont fölületes olvasó, és elfogadja ezeket a hamisított Bibliákat, elfogadja a nagy szabadkőműves pásztoroknak a hamis tanait, azokat Isten átadja a tévelygéseknek, bedugja a fülüket, fátyol lesz a szemük előtt, és éldegélnek tévelygések között és Isten ítélete alatt élnek annak ellenére, hogy azt hiszik, hogy üdvösségük van.

Tehát a végére a lényeg a summa, amit a prédikátor 12. végén is olvashatunk.

 

Préd 12: 15. A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

 

Préd 12: 16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].

 

Kívánunk mindenkinek minden jót, az Isten igazságában való éléshez az Ő akaratának kereséséhez, a bűnök elleni küzdelemhez, a testi vágyaink elleni küzdelemhez, mert ugye ez nem egyszerű sajnos ebben a megfertőzött világban ellen állni a testi vágyaknak, a bűnöknek.

Ehhez kívánunk sok erőt, Isten bölcsességét, Isten vezetését, kegyelmét, szeretetét, békességét a Fia által az Ő szeretett egyszülött Fia által, aki a mi Megváltónk, a mi Főpapunk, a mi Királyunk, Testvérünk, hiszen Ő maga nem szégyell minket testvérének nevezni.

 

Péld 11: 19, Aki kitart az igazságban, az életre jut, aki pedig a gonoszt követi, az a vesztére teszi azt.

 

Ezt vegyétek alapul minden napon!

Köszönjük, hogy meghallgattatok minket ismét.

Isten áldása legyen veletek!