- Az emberiséget kontroláló három vallás Babilonból

1.rész

 

Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit!

Nagyon köszönjük a sok hozzászólást, meg leveleket ,e-maileket .

Köszönjük,hogy írtok nekünk ,akár negatív ,akár pozitív értelemben!

Ebben az anyagban folytatásként, szeretnénk beszélni ismét az előző témákkal kapcsolatban,

ugye a hexagrammról, csináltunk videót ,meg ugye a szabad kőműves-e Németh  Sándor?- ezekben sok leleplezést láthattok és úgy ahogy láthattátok  a hexagrammos videóban mindenhol jelen van a történelemben ,az összes  vallásban ez az egész és ez ugye nem véletlen ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes téma lesz most ,ugye a 3 legnagyobb vallás az iszlám, a zsidó és a kereszténység ,hogyan áll kapcsolatban ,hogy mi van a háttérben és hogy mire megy ki a játék itt a világban és még csak annyit szeretnék előtte, hogy arra kérnék mindenkit tényleg, hogy próbálja megérteni ,hogy nem hazudunk ,nem véletlenül mondjuk, hogy nincs bennünk semmiféle antiszemitizmus meg zsidógyűlölet meg fajgyűlölet, mert ugye sokan ezzel jönnek ,hogy neonácik vagyunk meg sátánisták meg ilyen butaságok, szó sincs ilyesmiről hát hiszen ha így élnénk ,ilyenek lennénk nem tudnánk megállni Isten előtt egyáltalán és veszélyeztetnénk az üdvösségünket ,tehát semmilyen szín alatt nem kívánunk senkit megbántani nekünk tényleg teljesen mindegy ,hogy zsidó vallású vagy vagy arab, kínai, orosz , buddhista, teljesen mindegy Isten előtt minden ember egy és ugye az a lényeg, hogy az emberek Krisztushoz térjenek és legyenek engedelmesek .

Csak ezt akartam még előtte elmondani ,mert sokan még mindig itt tartanak, hogy ilyen alap szinten egyből lenáciznak minket anélkül, hogy valószínűleg megnéznék a videókat csak a címből vagy csak belenéznek és ez nem igazán bölcs dolog ,ennyit akartam csak így bevezetőnek .

Igen én is szeretettel köszöntök mindenkit mindannyiunk nevében, és én is annyit szeretnék hozzáfűzni ,hogy az merült fel bennem a legutóbbi napokban ,

amikor egyes hozzászólok azonnal jó beprogramozott robotként bedobták ide nekünk, hogy antiszemiták vagyunk meg neonácik vagyunk meg stb ilyesmi és az jutott eszembe ,hogy ha mindenki utána néz annak ,

hogy mi a helyzet a valódi sémitai zsidókkal kapcsolatban ,ami a cionizmust illeti s mi a helyzet a vélt zsidósággal kapcsolatban, akik évszázadok óta szegények úgy élnek ,hogy azt hiszik magukról, hogy ők a választott nép, de valójában nagyon sok kutató és főleg az igazi sémitai zsidóság szerint, ők is bizonyítják, hogy az askenazim vélt zsidóságnak semmi köze Sémhez és ugye tudjuk ,hogy az anti-semite ez az angol szó ,amiből van az antiszemitizmus ez azzal van kapcsolatban ,hogy gyűlölete Noé fiának Sémnek .

Nah most hogyha mi antiszemiták lennénk akkor a filmjeinkbe senki nem találna arról egyetlen szót se meg a hanganyagainkba, hogy mi tulajdonképpen azért csináljuk ezt az egészet pontosan ,hogy az emberek megértsék hogy itt két fajta zsidóság van a kazár askenázim Jáfet féle európai vélt zsidóság s az igazi sémitai zsidóság s, hogy mi  a sémitai zsidóknak az oldalán az igazi zsidóknak az oldalán beszélünk arról, hogy az emberek értsék meg ,hogy amikor ők gyülekezetekben embereket és országot tisztelnek mint Izraelt és zsidó embereket, akkor ők egy óriási félrevezetésnek az áldozatai ,amiról az igazi zsidók is beszélnek, s mi akkor lennénk antiszemiták ,hogyha Sémnek a fiait Ábrahámon keresztül, Jákobon keresztül mi arra tanítanánk az embereket ,

hogy gyűlöljék őket és tűntessék el őket a föld színéről ,de pontosan a kazár askenázim vélt zsidóságot képviselő jezsuiták és cionisták ellen beszélve az igazi sémitai  zsidók oldalán kardoskodunk és terjesszük az igazságot .

Ezért nem vádolhat  senki se bennünket antiszemitizmussal ,mert mi a sémitai zsidók oldalán beszélünk a babiloni kereszténységben veszteglő embertársainknak, felebarátainknak és a kazár askenázim vélt zsidóságban veszteglő embertársainknak.

Tehát akkor lennénk zsidó gyűlölők és antiszemiták, ha mi Sémnek a fiait ,Ábrahámnak és Izsáknak az igazi fiait ,akik vér szerint ebből a genetikából származnak, ha ő ellenük uszítanánk, de lehet látni a filmben ,hanganyagainkban ,hogy erről egyáltalán szó sem esik .

Tehát akik azzal jönnek egyből, hogy antiszemiták vagyunk azt tanácsoljuk ,hogy vizsgálják jól meg mit jelent az antiszemitizmus szó és kiket illet ez a gyűlölet és, ha felfedezik azt ,hogy mi az igazi zsidók oldalán beszélünk a cionizmus és a jezsuizmus ellen ,hogy ezeknek a vezetőinek a munkáját próbáljuk leleplezni úgy, mint az álkereszténységen belül is így akkor az emberek meg fogják érteni hogy tulajdonképpen ők az antiszemiták, mert ők a cionizmust képviselve ,s az azt kontroláló jezsuita rendszereket és az mögött levő más illuminati szervezeteket képviselve ők egy olyan propagandát folytatnak ,amely el akarja tűntetni az igazi zsidókat .

Tehát valójában mi mondhatnánk a minket vádló emberekre, hogy ők az igazi antiszemiták ,

mert ők a vélt zsidóság oldalán a vélt zsidóságot kontroláló cionizmus és az azt kontroláló jezsuizmusból táplálkozva, ők egy olyan tevékenységet folytatnak, ami gyilkos ellensége ,

ádáz ellensége Noé fiának Sémnek a leszármazottainak és ebben az értelemben véve azt tanácsoljuk mindenkinek ,hogy igen is vizsgálja meg az állapotát a gondolkodását és hogy honnét fakadnak ezek az eszmék, mert ebben a pillanatban ,akik a cionizmusban és a jezsuizmusban vesztegelve képviselik ezt az építsünk 4. templomot, fizessünk tizedet ,várjuk az előelragadtatást dolgot, ami ma az álkereszténységben a babiloni álkereszténységben divat ők tulajdonképpen egy olyan rendszerben dolgoznak ,ami ki akarja írtani az igazi zsidókat meg azokat a kazár askenázim vélt zsidókat ,akik viszont közelednének és szeretnének kijönni ebből a gonosz cionizmusból és jezsuizmusból.

Tehát ezt tudom csak üzenni mindenkinek  és tényleg ,ahogy az eddigi elkészült hanganyagaink és filmjeink,  amik az utóbbiakban bizonyára sajnos nagy port kevertek helyeken és ennek folytatásaként szeretnénk foglalkozni a 3 fő monoteista vallással a judaizmussal, ami azt kell mondani sajnos a mi Atyánknak a Mózes által kiadott iratai alapján, hogy ez egy áljudaizmus és Krisztus által kezdett emberiséget megmentő munkát valamilyen szinten megrontó kereszténység, amit ugye babilonból eredő családok ,ugye ügyesen beférkőztek a világ kontrolljába és ők hozták létre római uralkodókon keresztül,

a vezetésen keresztül a római kereszténységet ,az egyetemesített római vallást .

Ettől fogva kezdték igazán kereszténynek nevezni az embereket ,mert a bibliában valójában önmagukat a Krisztus követők soha nem nevezték keresztényeknek .

Ez ismeretlen volt ez a fogalom mivel a kereszt az a babiloni okkult szimbólumokkal van kapcsolatban és Krisztust nem kereszten ölték meg, kínozták meg, hanem egy cölöpön ,mint a Mózesnek a kígyója, amire fel volt fűzve .

Tehát ez a kereszténység ,amit a pápaság képvisel beleértve a protestánsinak látszó gyülekezetievel, leánygyermekeivel együtt ,hogy hogyan kreálta a judaizmus mellett a babilonból fakadó judaizmus, áljudaizmus mellett a szintén babiloni eszméket képviselő álkereszténységet, hogyan hozta létre az iszlámot és ezekben a titkos társaságokban a babilonból származó családi örökségek ,hogyan használják ezt a 3 világvallást az egész világ kontrolálására és miután befejezi mindegyi a feladatát ,hogyan fogják elpusztítani ezt.

Erről szeretnénk beszélni ebben a hanganyagban .

Érdekes ,hogy itt is ez a 3-as szám előjön .

Igen most épp erről, ahogy ezt elmondtam ,akkor villant be nekem is, hogy itt is megjelenik a luciferi 3-as kontroll, aminek szimbóluma a hexagramm csillag a

Kijjun vagy Remfán csillag ,ami Szaturnáliával van kapcsolatba .

Tehát ,mert ugye a zsidókra felakasztották, ezekre a szegény emberekre ,a vélt zsidóságra felakasztották Hitlernek az utasítására az emberekre és és ,ugye érdekes meg lehetett látni ,

hogy ezzel egy időben hozták létre tulajdonképpen ,felakasztották a kazár askenazim embertársainkra ,a vélt zsidókra ,ezeket a csillagokat, tehát ez abból fakad hogy a jezsuiták Hitlert irányítva és a cionizmust irányítva ,mert Hitler idejében a Reichstag leégetése után ezzel a „fals flag” hamis  zászló alatt történt terror támadással ,ugye erőt tudtak venni minden más politikai párton és börtönbe tudtak mindenki mást záratni.

Tehát Hitler idejében a hitleri nemzeti szocialista párt volt, a Hitlernek a pártja volt az egyedüli legálisan létező párt és az azt kontroláló és azt pénzelő szintén nemzeti szocialista cionista párt biztos, hogy nagy felháborodást fog kelteni sokakban ,de azért beszélünk erről tessék utána nézni nem a tankönyvekből kell erről olvasni ,mert nyilvánvalóan a Rotschild féle tanrendszer a jezsuiták vezetése alatt nem lesz érdekelt abban ,hogy a valóságos történelmet tanítsák, hanem kell egy fajta fedő információ, áltörténelem ,de ha valaki alaposan utána néz ,remélem nagyon sokan utána fognak a hallgatók közül pontosan ebből a két szóbol, a két pártnak a nevének az összerakásából fakad a nácizmus szó, tehát nemzeti szocialista párt aminek N A volt a párt rövidítése, névrövidítése s a másik oldalon pedig a cionistáknak a pártja az pedig Z I volt és ezt összerakták a z –t ivel nazi tehát innét pl a nácizmusnak az elnevezése .

Valószínű sokan nem is tudták ezt, tehát ők hozták létre a zsidó törvényeket a cionizmus hozta létre és adta Hitlermek a kezébe, hogy szorítsa meg és zavarja Palesztinába a mit sem sejtő ártatlan kazár askenazim vélt zsidóságot és ennek volt az eredménye ,hogy föllázadtak a vélt zsidók európában főleg nyugat európában és a cionista pártot elzavarták Bázelbe .

 

Tehát Bázelből ,Svájcból irányították, ezért volt az hogy Hitler soha nem támadta meg például Svájcot ,ugye  cionista kontroll alatt levő, jezsuita kontroll alatt levő álkereszténységben ,a leánygyülekezetekben úgy tanítják az embereket ,hogy hát Isten hatalmas erővel védte Svájcot, mert Svájc volt egyedül olyan bátor ,hogy nem adta ki a vélt zsidóságot Hitler kezébe, de pontosan az volt a helyzet ,hogy Hitler semmit sem tehetett a cionisták és az őket kontroláló jezsuita és szabadkőműves irányítás és pénzrendszer nélkül, tehát ez az igazság és ahogy meghozták a jezsuiták, megírták a zsidó törvényeket a zsidó törvények értelmében fölaggatták ezt a babiloni kontroll jelet a zsidóságra ,a vélt zsidóságra .

Tehát őnáluk ez a jel mindig az emberiség fölött való uralkodásnak és kontrollnak a szimbóluma, hogy 3as rendszerrel tökéletesen uralkodni tudnak, akár egy ember ,akár egy faj, akár egy népcsoport vagy akár egy egész nemzet ,de akár az egész globalizált világon ,minden aspesktusán ők uralkodnak ezt jelenti ez a csillag.

És ezért tették a szegény kazár askenázimokra, és ezért lehet látni ,ha megnézitek a kukákat minden ami műanyagból készül, minden terméken a matricán rajta van egy ilyen újra felhasználási háromszögnek látszó ,de valójában ezen a 3szögön belül van egy elfordított másik 3szög ,aminek a pontjait ,ha összekötitek, akkor ugyanezt a Kijjung Remfa csillagot fogjátok Babilonból, Szaturnia, az árja vallásból kapni, és ez azt jelenti, hogy egy tökéletes kontroll akár egy ember fölött ,de főleg az egész emberiség fölött .

Tehát erről lehet látni ezt a 3as kontrollt ,ahogy te is említetted ,hogy a világban  a politikán és pénzrendszeren keresztül ,aztán főképp a 3 monoteista valláson keresztül kontrolálják az egész világot .

Igen csak említetted a 3 monoteista vallást közben eszembe jutott viccesen, hogy ebből az egyik az nem is az ,valójában hiába mondják, hogy egy Isten van 3 személyben ,tudod .

Hát igen pontosan ezért nevetnek az igazi sémitai zsidók , azok a sémitai zsidók ,akiknek nem fűlik még a foguk az Isten Fiának, a Messiásunknak az elfogatásához, mert azt mondják, hogy milyenféle Istenről beszéltek?

Kapcsolatot akartok velünk ápolni igazi vérbeli genetikájú sémitai zsidókkal, mikor mi kezdetektől fogva tudjuk ,hogy csak egyetlen egy Isten létezik és  a követei vannak és és annak az Istennek van egy minden követek fölött való küldötte ,aki a világ Megváltója, a Messiás.

Mi ezt tudjuk kezdettől fogva és ők tudják ,hogy a Messiás nem maga Isten és ezért nem fűlik a foguk a Jézusos témához, mert tudják azt ,hogy , csak azt nem tudják ,hogy ez babilonból ered ,ez az álkereszténység ,amit ma a katolicizmusnak a fő vezetői és a protestánsnak látszó leányvállaltoknak a vezetői propagálnak ,hogy egy Istenben 3 személy van az Atya Fiú Szent Szellem, tehát ezen az igazi zsidók nevetnek és azt mondják, hogy majd hogyha eltűnik az álkereszténységből a 2.meg a 3 Isten, akkor majd tárgyalhatunk.

És minket és másokat is ebben a munkában használ Isten ,hogy ennek vagyunk az előfutárai ,

ezt a téves ördögi eszmét próbáljuk az emberek gondolkodásából lerontani, hogy értsék meg, hogy nincsen 2 Isten nincsen 3 Isten egy személyben ,mert tényleg nevetséges így nem monoteista a kereszténység, hanem több Istent imádó .

Igen még visszatérve  erre a hexagrammra, hogy így az előző videóban beszéltünk róla ,hogy a Németh  Sándor ugye nem tudja, hogy mi ez.

Azt mondta ,hogy semmi köze a szabadkőművességhez , egy kedves olvasónk ma küldött egy hozzászólást ,amiben azt olvashatjuk, hogy a Hetek oldalon, ugye ott van az egyik cikk ,amiben szerepel a Vénusz a Hajnalcsillag és a Szaturnusz ,hogy az a Remfa csillaga stb stb és hogy az Isten előtt utálatos.

Tehát ezzel is le lett leplezve az egész, hogy nagyon is jól tudja, hogy miről szól a két 3szög egymásban és szeretnénk megköszönni, hogy így ezáltal is ennek a kedves barátunknak, hogy ezt így megosztotta velünk !

Na, tehát ugye azt tudjuk ,látjuk, hogy a judaizmust azt megfertőzték ezzel a kabbalahval meg a talmuddal.

Erről is van rengeteg anyag.

Tehát tudjuk ,hogy a judaizmust ezzel megfertőzték ,a kereszténységet is látjuk ,hogy milyen szinten tele van okkultizmussal, de akkor beszéljünk a 3.ról .

Hogy ,ha jól tudom katolikus volt a felesége Mohamednek és ,hogy látszódik ugye a hasonlóság a kereszténység,  az álkereszténység és a muzulmán ,

mohamed vallás ,muszlim vallás között nemcsak abban ,hogy ugyanúgy feketék a nők ,apáca meg ugye a muszlim nők ,

meg ugyanúgy fogdossák a rózsafűzért ,ami amúgy is a buddhizmusban is benne van ,meg más vallásban is ,hogy akkor ez hogyan is van?

Hogy alakult ez ki?

Vagy mi van a háttérben?

Ugye az egész történetet onnét kell kezdenünk ,hogy érthető legyen sokak számára ,hogy hova akarunk ebben a történetben kilyukadni ,tehát ha figyelemmel követjük a Babilonból eredő antikrisztusi család vérvonalát az egyik országból a másik országba és azon keresztül való kontrollját, uralkodását ,a mozgását és a működését látni lehet, hogy Babilon ugye sajnos fontos szerepet játszott abban ,hogy a Jákobnak a fiait ,testi fiait elhurcolták azt hiszem 2x is, talán 2x is volt babiloni fogságban az idők során vagy babiloni kontroll alatt a testi Izrael, egy biztos ,hogy amikor bekerültek a fogságba, Babilon fogságába ,akkor azok  a vezetők ,akik titokban amúgy is okkultizmust meg mágiát gyakoroltak, s az volt a legfőbb vágyuk ,hogy Istennek a vezetői helyére kerülve hatalmat gyakorolhassanak a népen, ebben a babiloni fogságban meglátták azt a lehetőséget ,hogy itt lehetőség nyílt arra ,hogy összebarátkozva ,

összeházasodva a babiloni udvarral elárulták a saját maguk népét és az Istennek az embereit pedig, meg azokat az istenkövető, hűséges izraelitákat ,

akiknek a példaképe Ábrahámnak az engedelmessége és hűsége volt meg Jákobé meg Izsáké és a többi hithősé az ószövetségből ,

ezeket az embereket eltűntették, megölték őket vagy fogságba sodorták őket és mikor kijöttek a fogságból, akkor ők a nép élére kerülve, eltanulva persze a babiloni okkultizmust létrehozták a kabbalizmust .

Tehát babiloni luciferizmusból jött létre a kabbalah ,a kabbalizmus és minden ismerete.

Nah most ebből a kabbalizmusból alakult ki aztán a gnoszticizmus ,ami főleg Görögországban, az ókori Görögországban élte reneszánszát és a kabbalizmus, aztán a kabbalizmus alatt eltűntették Mózesnek a tóráját , olyan szinten,hogy  megvolt az iratok szerint, de vagy belehamisítottak ,

belehamisították a Jahve nevet,belehamisították a Jehova nevet,meg az összes többi dolgot,Shekinát és megalkották a talmudot .

S a talmud az egy ilyen magyarázós könyv ,hogy mit jelent a Mózes könyve,de ez egy okkult magyarázat,ördögi magyarázó könyv,mert ugye Isten arról számol be ,mint  az izraeliták valóságos történelméről,hogy Mózest Isten kihívta Egyiptomból ,aztán kinnt tartotta a pusztába,hogy megszabaduljon,megtisztuljon a babiloniak különféle okkult ,eretnek szokásaitól.

S akkor utána ez után a megtisztulási folyamat után közvetlen felkészítette Isten Mózest,kerubok által és emberi segítőeszközök által, mint Jetrónak ugye, Midiánnak a papja ,

aki ismerte Ábrahámot és Ábrahámtól mindent ,amit hallot és tudott azt átadta Mózesnek.

És Mózest visszaküldte az Isten,hogy kihozza az egész népet.

Ezzel szemben a talmud a babiloni luciferimádat,rejtett luciferimádaton alapuló talmud a kabbalizmus egyik vállfaja ,arra tanítja az azt olvasókat,hogy Mózesnek az volt a feladata ,

hogy visszamenjen és a néppel megértesse azokat a csodás eszméket és információkat, amelyek által természetfeletti erővel rendelkezhetnek és a világ uraivá válhatnak.

De ugyanúgy beszélhetünk akár az újszövetségről ,hogy a talmud hogy értelmezi az újszövetséget ,tehát a mi Megváltónkat,aki a saját életét áldozta és végszenvedte a kínzásokat az emberi bűnös kezektől szenvedve ,ŐT nem másnak állítja be a talmud ,a babiloni talmud ,

mint egy fattyúnak egy parázna asszonynak ,egy prostituáltnak a gyerekének és magát a Jézus anyját Mirjámot pedig ,amit magyarul Máriának fordítanak ,

tehát Mirjám azt hiszem,hogy ez az eredeti neve héber arámiból ,Őt pedig,hogy prostituált volt.

És számos helyen lehet látni,hogy hogyan köpködik ,csúfolják a mi becses Megváltónkat ,a mi szeretett Istenünknek a Fiát és ha az álkereszténységben ,

bármelyik ágában ,akár a katolicizmusban ,akár a hit gyülekezetben, akár pünkösdizmusban ,bárhol veszteglő embertársaink ezeknek utánanéznek ,láttuk ugye előző filmjeinkben azt a listát ,ahol Magyarországnak szinte az összes bejegyzett gyülekezete ,egyházközössége ,szektája az izraeli nagykövetnek küldenek egy levelet ,egy petíciót miben kifejtik,hogy ők szerves részei és képviselői annak,hogy Izrael állama teljesen olyan szintre emelkedjen,hogy a világ békéjének a hirdetője és képviselője legyen.

És még ,ami ezzel kapcsolatos a 4. templom építés /igen tudjuk mielőtt még sokan megpróbálnak korrigálni bennünket,hogy 3.templom van/nem 3. templom ezért istenkáromlás,tehát ez az amiről Dániel beszél a pusztító utálatosság ez az új templom,mert az első két építmény a hordozható sátor és kőtemplom mind magáról Isten Fiáról beszélnek ,a Megváltónkról és mivel nem tudták beváltani teljes mértékben a funkciójukat,ezért Isten a Mi Atyánk a saját Fiát,a mi Megváltónkat küldte be egyben ,mint utolsó és tökéletes templomot.

Ezért mondta a Megváltónk azt,hogy:”Rontsátok le a templomot és 3 nap alatt az én Atyám felépíti azt” ,hát és akkor hozzáfűzi az írás,hogy gondolt pedig az Ő testének a templomára.Tehát egyedül a Krisztussal kapcsolatban érvényes az,hogy az Ő teste templom,de láthatjuk,hogy sehol nincsen beszámoló arról maga az Atya, mint láthatatlan,nagy tiszteletű,szentséges személy benne lakozott volna a Krisztus testében.

Tehát ezért nem igaz a benne lakozó szellem,Szent Szellem az Isten tanait illetően és számos helyen láthatjuk,hogy maga az Isten Fia sohasem beszélt önmagáról úgy,hogy benne lakik az Isten,saját magának a testéről és ebben a folyamatban ,ahogy a talmudos,kabballás,luciferimádó vezetés teljesen züllötségbe,bűnbe keverte a népet,akit Isten meg akart tőlük szabadítani,ezért küldte a rómaiakat,hogy fölszámolja az országot és onnantól kezdve végérvényesen Isten által meg lett mondva,hogy nincs többé Őtőle való,rendelt ország,mint Izrael.

És azt tudjuk,hogy miért hozták létre Izrael államot akármennyire is azt mondják,mint Németh Sándor is meg mások, akárki,hogy nem- nem ez Isten proféciája,pontosan a Babilonból napjainkban is itt létező és Babilonból eredő antikrisztusi családfa mai képviselői és azoknak a technikusai,azoknak a prófétái,tanítói nagyon jól összehangolva használják a vélt zsidóságot a keresztények számára,hogy úgy mutassák be,mint a próféciákban beteljesedő,Isten népének a honalapítása és állammá való szervezése,de ugye állandóan erről koptatjuk a szánkat,hogy Istentől való helyreállítás kizárólag úgy történt,hogy Isten embere volt a nép között ,ha fogságba kerültek,mindig egy királynak és egy országnak a fogja voltak,de soha nem volt az ,mint például a római pusztítás után,hogy mindenhol szét lettek szórva több országban.

S a Megváltónk idejére,Joshua idejére csak a két törzs volt.

Tehát mindig egy országban voltak,velük volt az Isten embere,rábeszélte őket,meggondolták magukat a fogság során,a nyomorúságban,kollektívan Istenhez imádkoztak bocsánatért,fölhagytak a bűneikkel /ez a legfontosabb!!!/ fölhagytak a bűneikkel és az Istenünk,Atyánk tudatta velük ,hogy megbocsátott nekik ,a királyon keresztül üzent és elengedte őket haza,a templom mindig állt meg volt a láda,meg volt a törzs és Isten Maga gyújtotta a tűzet a templomnak az újra tisztításához,a templomi áldozatok beszerzése után.

Ebből egy sincs meg a mai nap során,ebben az „ál Izraelben”,amit ma  létrehoztak.

S ha ezzel az álkereszténységben levő barátaink,embertársaink nem értenek egyet és azt mondják,azzal vádolnak bennünket,hogy hazudunk,félrevezetjük az embereket,akkor nagyon kérjük,hogy vigyázzanak és vizsgálják meg önmaguk kijelentéseit,mert ha Isten igazságaival szemben mást állítanak ,

tulajdonképpen akkor követik ők el az istenkáromlást,amit vallásosan ezekbe a katolicizmusnak a leányvállalataiban Szent Szellem káromlásnak neveznek.

Tehát ez a rövid története a Babilonból eredő,kabbalizmuson és talmudizmuson alapuló,tehát tulajdonképpen itt lépett be Babilonnál az,hogy végleg az ördög kezébe került az egész nemzet.

És ebből Isten az embereket úgy tudta kiszabadítani,hogy föl kellett számolni az egész országot a vezetésével együtt.

Így az emberek egyedül az életük során kerülhetnek kapcsolatba a Mindenható,teremtő,Atyával.

Tehát ennyit a Babilonból származó áljudaizmusról,tehát ez a judaizmus,az áljudaizmus nem ugyanaz semmilyen mértékben sem ,talán kívülről hasonlít egy kicsit a Mózes,tehát Istentől küldött Mózes által létrehozott úgynevezett judaizmusra,de ezt Isten nem nevezte soha judaizmusnak igazán ,maga Mózes sem,

tehát a kettő között óriási különbség van.

És ugye ugyanez történt sajnos a Megváltónk által kezdett munkával kapcsolatban is,hogy Rajta keresztül a mi Atyánk elindította az emberiség megmentését szolgáló tervét,amit vallásosan újszövetség korszakának neveznek,ez a munka ez a mai napig nem állt meg ,egy időben sajnos inkognitóba került,a történelem történései mögött ,a színfalak mögött történt nagyon sok esemény ,főleg a III.századtól az 1980-as évekig .

Tehát tulajdonképpen azt is lehet mondani,hogy ahogy  Róma,tehát Rómát is ugyanaz a babiloni,antikrisztusi családvonal ,Rómába házasodva kontrolálta az akkor ismert világot és minden vallást,minden ismeretet a kontrolljuk alatt akartak tartani,hogy azáltal kontrolálják az általuk elfoglalt nemzeteket.

És így fölismerték azt,hogy nemcsak ,hogy az akkori zsidó vezetők,rabbik,a rabbinizmusnak a képviselői babiloni,talmudos kabballás rabbinizmusnak a képviselői láttak nagy veszélyt a mi Atyánknak a Fiába,a Megváltónkban,mert tudták azt,hogy Isten ellen harcolva el kell fojtani Őt ,ki kell hogy iktassák Őt ,

mert így az emberek visszakerülhetnek az Istenhez ,ha a Krisztusra hallgatnak és engedelmeskednek ,visszakerülhetnek Istennek a segítsége alá ,

védelme alá ,nem tudták,hogy mindaddig, amíg kabbalizmust és luciferizmust és kabballát és talmudot gyakorolnak az emberek ,addíg magas fokú engedetlenségben vannak Istennel szemben és Isten nem fog velük foglalkozni .

És ezt akarták megtartani,de látták,hogy az emberek nagy része szivárog kifelé és a Messiást várja ,nah és ugyanez történt miután maga a Messiás ugye elkezdte ezt a munkát elsősorban ott a sémitai zsidók között,akiknek a vezetői elutasították a Messiást,de a nép közül ,az egyszerű emberek közül,az Istent félő emberek közül jónéhányan mégis csatlakoztak Hozzá és miután már nem volt több ember,aki elfogadta volna a Joshuának a saját népe közül ,ekkor pedig az apostolokon keresztül a nemzetek felé fordította az Ő szolgáit az Atya és ez nagyon rosszul esett Rómának az antikrisztusi vérvonal családjának ,

mert látták,hogy itt már csak nem csupán arról van szó,hogy a rabbinista,talmudos,kabbalista zsidóknak a vezetőknek a kezéből van kivéve az embereknek egy közössége ,hanem most már a pogányok ,tehát Isten nélkül élő,Istent nem ismerő emberek is meg vannak  célozva az Isten szolgáin keresztül és igen,bizony növekszik azoknak a száma,akik  addig istentelen, pogány vallásokat,okkult vallásokat gyakoroltak és ebből elkezdtek kijönni a Joshuának a tanítványainak a hívó szavai során.

Erre válaszul nagyon sokan kijöttek és ez óriási veszélyt jelentett a babiloni,Nimród féle örökösök számára,akik addigra már Rómát kontrolálták és Róma erejét használták a kontrollhoz.

Nem volt más választásuk azt a trükköt kellett választani,mint amit akkor a zsidó vezetők választottak ,hogy meg kell mérgezni az Isten Fiának a tanait és visszavezetni,Krisztus tanainak látszó ,de mégis tökélyre fejlesztett luciferimádat,rejtett luciferimádattal megfertőzni a Krisztusnak a munkáját ,hogy a forgalomból kivéve az apostolokat,a küldötteket ,Istennek a szolgáit,a következő nemzedéknek már egy másfajta ideológiával itassák meg a gondolkodásmódjukat.

És sajnos ez sikerült olyan mértékben ,hogy akik az apostolokat követték ,azok nem voltak hajlandóak behódolni ennek a törekvésnek ,tehát mint a bérabeliek is fülöncsípték a hamisan prédikálókat ,imitt-amott belehamisítókat ,a maguk érdeke szerint uralkodni akaró és pénzért prédikálni akarókat kiszórták gyorsan a gyülekezeteikből és ezeket a világ irányítása viszont a föld alá kényszerítette nem kaptak szót tv-ben,újságban ,rádióban,mint ma Pat Robertson , Kenneth Copeland, Kenneth Hagin és az összes többi ,de ez nem jelentette azt,hogy az igazság végleg eltűnt.

Főként azért,mert az emberek nagy része tüzetesebb utánanézés nélkül átadta magát ennek az antikrisztusi vérvonalból,Babilonból származó,nimródi ördögfiaknak a teológiáinak átadták magukat és ezt gyakorolták ,azt gondolták,hogy ezzel megkapták a legalitást,hogy szabadon gyakorolhassák a vallást és így akkor élhetnek jómódban is akár a civilizált világban és ugyanakkor az üdvösséget is megkaphatják az Istentől.

Tehát ez a kettő ez sosem fért össze sajnos és lehet látni ezt a párhuzamot,hogy Róma ugye elkezdte először is üldözni a Krisztus követőket a birodalmában minden területen,aztán rájöttek arra,hogy minden meghalt helyére azonnal 40 másik lép oda,mert megindultak a szenvedőknek a szenvedésén,kínzása során és ebből megértették,hogy az Isten Fiának a tanai igazi tanok ,szereteten,az Isten szeretetén alapuló tanok .

És rájöttek arra a római vezetők,hogy ezt nem bírják kiírtani ,ezért szabadságot kell nekik adni és sajnos megtalálták a gyenge pontját a Krisztus követőknek,

nem is inkább a Krisztus követőknek,hanem azoknak testiképpen fél lábbal követték csak ,igazán nyerekedni akartak csak ott ,ahogy Pál mondta,hogy az Ő halála után majd jönnek farkasok ,akik nem kímélik majd a nyájat ,ugye?

És így beiktatva,tehát legalizálták a keresztény nevet adták ,ennek az új államvallásnak ,ezt a kissebség nem fogadta el,akik igazából képviselték továbbra is a Krisztust ,azok pedig akik ilyen,az ördögnek  a zsinagógájának a templomából valók voltak akkor,ugye ezek a testi,látszólagos istentisztelő emberek ,

azonnal elfogadták és békét kötöttek Rómával, megszűnt az üldözés és így behódoltak,belecsatlakoztak ebbe az államvallásba.

Tehát így lett tönkretéve 325-ben látható szinten az Istennek a munkája,de hát Isten soha nem hagyja az emberiséget magára ,ezért 325-től föld alatti mozgalomként használta az igazságkeresőket tovább Isten,hogy az igazság továbbra is terjedjen a világ minden részén és ezt elfojtották,nem volt se újságban,se tv-ben ,sehol nem volt hírdetve ennek ellenére a római államvallás meg minden vállfaja azonnal mindenhol publikációhoz jutott , hogy minél szélesebb körben propagálva azt, az emberekben pozitív véleményt alkothassanak és az emberek ezzel kapcsolatba lépjenek minél többen.

Tehát ebből fakad a nagy evangélizáció ,ugye hogy a római vallás fő képviselői létrehoztak különféle szervezeteket ,

mint a jezsuitáknak a szervezeteit is s ezeket kiküldték a világ minden részére ,minden félszigetre,minden kontinensre ,minden országba és maguk elé protestánsnak látszó,demokratikusnak látszó embereket állítottak és akkor az emberek azt mondták ,hogy hát az a Jézus dolog érdekel bennünket ,de nem az a vallásos része,s akkor így előálltak a pünkösdizmussal,baptizmussal,hetednapi adventizmussal,jehova a tanui mozgalommal,mindenfélével előálltak ,mindenkinek a szája ízlése szerint létrehozták ezeket a csoportokat ,de ezt mind továbbra is Róma kontrolálta ,csakhogy elbújtatta magát a szervezésben így az emberek azt gondolták,hogy most már nem látunk Mária szobor puszilgatást ,szent Antal előtt való letérdelést ,rózsafüzérezést,akkor ez már biztos jó hely,de továbbra is Rómából fakadt és így tulajdonképpen a kereszténységet már be tudjuk azonosítani ,római államvallás és azoknak a leánygyermekeit,tehát meg van az egyik világvallás aminek semmi köze valójában magához az Isten tervéhez és a Megváltónak a munkájához és ott van ugye ezzel egyidőben,párhuzamosan egy másik vonalon látszólag egymást elkerülve az áljudaizmus az álkereszténység mellett működik ugye az áljudaizmus aminek a tankönyve a talmud és az eredete pedig a babiloni kabbalizmus.

Aztán 610-ben ha jól emlékszem az Észak -Afrikában levő konstantini szerzetesek,akik oda ki lettek küldve ,Róma látta azt,hogy se politikával,se vallásüggyel nem tudja elérni Róma Afrikának a délebbi országait és a közel keleti területeket ,ezért a szerzeteseken keresztül az Észak Afrikába küldött szerzetesek által létrehozták,megírták,megalkották a 610-ben ha jól emlékszem az iszlám világnak a regulációit,a könyvét a koránt és ha valaki bele-bele olvas ,vagy akár tüzetesebben áttanulmányozza ,rájön arra rengeteg utasítás,rengeteg reguláció teljesen megegyezik a római államvallás által létrehozott a római államvallásnak a belső törvényeivel.

Tehát ezt hívják bekanonizált törvényeknek ,amiken keresztül kontrolálták egyrészt a politikát és ez mögött pedig bennt a valláson keresztül a vallásos embereket.

Tehát ezért 610-től kezdve lehet látni azt igazán,hogy Róma megint csak elbújva a kiküldött evangélizátorain keresztül megírták a koránt és erre megtanították Mohamedet ,akinek a felesége ezeket a szerzeteseket szolgáló apácaasszony volt ,jómódú asszony volt.

Tehát Mohamedről azt állítják,hogy ő írta a koránt,de ezt még maguk az iszlám vallás hívei is tudják,hogy Mohamednek nem volt meg az a képessége,hogy ezt megtegye ,tehát se intelligencia szinten közel nem volt ahhoz,hogy egy úgymond jogszabályt vagy törvényrendszert megalkosson ,ami önmagában nézve sajnos azt mondhatjuk,hogy azon a világon belül egy tökéletes alkotás.

Úgyan úgy ,ahogy  maga a római összevont vallásban is az ő kanonizált törvényeik, belső törvényrendszerük is önmagában sajnos azt kell mondani,hogy tökéletes mű .

Tehát aki azon elindul és úgy kezd élni soha életében nem talál ki belőle és azt tartja az élete legfőbb vívmányának ,hogy abban a legmesszebb menőkig megállja a helyét ,mert elhiszi a végére azt,hogy ezeknek a kanonizált törvényeknek a megtartásából fog fakadni számára az üdvösség ,s az Istentől való bűnbocsánat ,bebocsátás az Istennek az országába,a mennyországba.

S ugyanezt meg lehet látni a szerzetesek által írt koránhívő embereken is ,meg lehet látni az ő világukban is,hogy teljesen meg vannak róla győződve ,hogy a korán teljesen szent és sérthetetlen ,minden más könyv fölött való és ha kell akkor ezt gyilkolászással is kell terjeszteni ,mert ez a legfelsőbb erény és kizárólag csak ezen keresztül lehet a mennybe jutni.

De ezt elmondhatjuk például ugyanúgy a  kereszténységnek a bibliájáról ,ami ugyanúgy egy babiloni hamisítvány és csak azok fognak eligazodni rajta ,akik előszedik az eredeti iratokat és azt tanulmányozva elkezdik kihúzogatni a hamisításokat amit a jezsuiták és egyéb szerzetesek a római egyetemesített vallásból kiképzett specialisták létrehoztak,de számos hibát követtek el a hamisításaik során,mert aki megtanulja az évek során érteni az Istennek a gondolkodásmódját s az Istennek a jelképrendszerét azok számára előbb -utóbb elkezd kibukni ,kibújik a szög a zsákból ,hogy ezek a hamisítások nem férnek bele az Isten képrendszerébe ,kommunikációs rendszerébe.

Velünk is ez történt és hálát adunk az Atyának,hogy ezt megérthettük ,eltanulhattuk Tőle és ezen keresztül,ugyan hamisított fordítások vannak a kezünkben,de ez eredetibb görög szövegeket követve és az Isten gondolkodás módját ismerve eljutottunk arra a szintre ,hogy érzékivé váltunk a különbség tételre a hamisítások és az eredeti szöveg között .

Tehát ez a lényege és lehet látni ugyanúgy, ahogyan a római államvallásnak,ami aztán később úgy mutatkozik be,hogy megbújik a protestánsnak látszó gyülekezetek között és hamisított,Alexandriából hamisított okkultizmussal megtöltött bibliákat adtak a kezükbe az embereknek ezekben a felekezetekben és akkor erre azt tanították be az embereknek egy ilyen védőoltásként ,hogy ha valaki elkezd arról beszélni,hogy „hamis,meg vannak rengeteg helyen hamisítva ezek a bibliák ,messze távol vannak az eredeti Pál által írt iratoktól ,erre megszületett a védőoltás egyből,hogy de hát nézzétek meg az Istennek az akarat az és Ő védi a bibliát annyira szent dolog a biblia,hogy a világon az első számú legnagyobb példányszámban gyártott könyv a mai napig is,s a legkeresettebb ,

legtöbb példányszámban eladott könyv stb,stb …tehát az emberekbe már ez is  be van oltva,hogy ezzel is azt hiszik,hogy Isten különös gondviselése van ezeken a könyveken,ami nem teljesen igaz.

Tehát valójában,azért terjed a biblia,mert ahogy bele vannak az okkultizmusok hamisítva az egész világot kereszténnyé akarják tenni ,úgymond meg evangélizálni az egész világot,hogy így ebben a rejtett okkultizmusban éljék az emberek az életüket ,azt higgyék magukról,hogy keresztények és nem is sejtik azt,hogy Istennek az ítélete alatt élnek.

Tehát lehet látni ugye,hogy az iszlám világnak van egy szent könyve ,van egy kódrendszere,tehát egy belső törvény kódrendszere és az emberekbe azt súlykolták bele,hogy ez a könyv mindenek fölött való könyv és ennek a cselekedetei,tehát ennek a törvényrendszernek a megtartásával nyernek az emberek bűnbocsánatot ,s majd Istentől való mennyországba történő bebocsátást.

Ugyanezt meg lehet látni az egyetemesített római vallásnál ,hogy ott szerepel ugye van a kanonizált törvényrendszere,belső irányítási rendszere ,amit lehet látni,amit azt hiszem katekizmusnak hívnak és vannak a különféle szentségek,a hét szentség ,az oltári szentségtől kezdve az összes többin keresztül és azt tanítják a híveknek ,mit sem sejtő naiv embertársainknak,akikért másodsorban ugyanúgy ringbe szálltunk ,hogy munkásságunkon keresztül az Atya ki tudja őket vonni ezeknek a hittetőknek az uralkodásából ,tehát el vannak hitetve ,ahogy az oltári szentség,a hét szentség,a római államvallásnak a hét szentségét megtartva,azt gyakorolva ,ezt csinálva,ebből fakadóan lesz az embereknek bűnbocsánat és mennyországba való bebocsátás .

Lehet látni,hogy ez egy és ugyanaz csak más nyelven,más körülmények között ,más színezetbe teljesen megegyezik az iszlám világnak a koránjával és ezek mellett pedig ott van az áljudaizmus ,amelynek ugyanúgy meg lehet látni,hogy meg van a szent könyve a talmud ,

belső törvényrendszere ugye ,amit a cionizmuson keresztül hoztak létre ,ugyanúgy gondoskodtak a jezsuiták arról ,hogy megírták a „Cion bölcseinek a jegyzőkönyvét „című könyvet,amit a zsidók nevében írtak meg és tulajdonképpen ez egy forgatókönyve annak,hogy ha számításaik szerint sikerül a cionizmust teljesen kiterjeszteni a nyugati világra ,akkor azon keresztül hogyan fogják az összes többi országban eltűntetni a rendszer ellenes embereket és hogyan fognak a cionizmuson keresztül mint egy világrendszeren keresztül uralkodni az egész világon.

Tehát lehet ezt is látni és a  tökélyre csiszolt protestánsinak látszó gyülekezetekben pedig ott is lehet látni,hogy ott van a biblia és ez a biblia/ne értsen félre senki!tehát,még mielőtt jönnének az istenkáromlással ,Szent Szellem káromlással való vádaskodások,aki megnézi,veszi a fáradtságot és erre szán pár hónapot ,ha tüzetesen átvizsgálja a kezébe levő bibliát,a sokkal eredetibb és hozzá lehet jutni ezekhez a görög fordításokhoz ,ezek sem tökéletesek el kell mondani,mert ugye naiv dolog lenne az gondolni,hogy ebben a világban az ördögnek a szolgái ilyen rendszert építve megengednék,hogy kicsússzon a kezükből az emberiségnek egy része ,rátaláljanak a teljesen eredeti iratokra,de viszont eredetibb görög iratokra rá lehet találni és hogyha azon keresztül valaki vizsgálja a bibliát az első 3 óra után ki fog esni mindenkinek a kezéből a könyv,hogy az egész életét ráalapozta egy 25 %-ban meghamisított babiloni kreálmányra,ami tele van babiloni okkultizmussal ,tehát ugyanúgy a kabbalának,a talmudnak és az iszlámnak a varázslásaival tele van a ,telve vannak a bibliák,tehát mindegy,hogy magyar bibliára,károli bibliára fordítunk,beszélünk vagy akármelyikről sajnos minden nemzet bibliájára érvényes .

És lehet ezt látni ,hogy ha egymásra tesszük a 3 monoteista vallást ,amiből egy nem monoteista ,hanem egy mondva csinált monoteista,több istent imádó vallás ,de tulajdonképpen maga az iszlám sem monoteista vallás,tehát ez is hazugság ,mert Mohamed által elterjesztett koránban például az Allah nevű isten az nem egy férfi nemű isten nem egy férfi isten,mert Allah egy hold istennő.

Tehát,aki elkezdi ezt megvizsgálni és rá fog jönni,hogy ahogyan megvezették a zsidóságot és a vélt zsidóságot ,ahogy megvezették a római államvallás,egyetemesített államvallás híveit a katolicizmusban és azon keresztül rejtve megvezették az általuk létrehozott protestánsi gyülekezeteknek a híveit a hamisított bibliákkal ,amibe ugye beletették a Szent Szellem betöltekezést ,ami valójában kundalini jógázás,kapcsolatteremtés ,jóga azt jelenti kapcsolatot teremteni ,kundalini jógázni annyi,mint magával Lucifernek a szellemiségével és az ő démonaival kapcsolatot teremteni ,azzal föltöltődni,azzal jól lakni s az elragadtatás tanban hinni ,továbbra is fizetni a hamisan prédikáló ,Istentől elterelő vezetőknek és uralkodni az embereken ,tehát ez mind,mind-mind rejtett lucifer-imádat stb .

Igen-igen ,mert ugyanúgy látszólag az iszlám is úgy tűnik,hogy egy nagyon kardoskodó,nagyon kemény állhatatos,tehát állhatatosabb,mint a kereszténység,mint a judaizmus ,tehát az áljudaizmusban van homosexualitás ,a kereszténységbe is meg van engedve a homokosság,az iszlámban pedig nincs ,tehát nagyon kemény kéz -láb levágásos törvények vannak,úgy látszik ,hogy a legkarakánabb az összes közül ,de mindegyik Babilonból származik és azért hozták létre például Konstantin utáni képviselők világpolitikára hivatkozva ,ugye már akkor is a globalizáció volt a fontos ,Lucifer mindig,mindent kort fel szeretett volna használni ,hogy megvalósítsa az ő Babilonját ,de itt is,ebben is közbeszólt a mi Atyánk,a történelemnek a fő irányítója ,most nem azt akartuk ezzel mondani,hogy van predestination ,hogy előre elrendelés és előre le van írva minden történelem folyása,hanem Isten látja,hogy mi fog történni ,ezt előre vetíti az embereknek és megmutatja azokat a pontokat,ahol Ő be fog avatkozni és milyen eszközökkel azért ,hogy az emberiséget megmentse.

Tehát lehet látni azt,hogy az iszlám vallásnak az alapja az egy Hold istennő és ennek vannak lányai ugyanúgy,tehát varázslás van bennt,black magic van benne itt is ebben az iszlám black magicben használatos volt a remfa csillag ,a Szaturnália csillag használata ,ugyanúgy démonokat mozgattak vele,ezt Salamontól való beszámolókból tanulták el a korai iszlám vallás képviselői ,tehát a korai iszlám az teljesen máshogy nézett ki,mint ma ,tehát ma a mai iszlám nem teljesen ugyanaz nagymértékben meg van változva leginkább a katolocizmus őrizte meg az eredetiségét ,de lehet látni,hogy ez ugyanúgy benne van a protestánsinak ,tehát a katolicizmus fennhatósága alól kiszakadtnak látszó protestánsi gyülekezet rendszerekben,mozgalmakban ,karizmatikus mozgalmakban és ott az a legveszélyesebb dolog,hogy tényleg nem látni semmilyen imádati tárgyat ,ugye nincsen ereklye imádat ,nincsenek szabadkőműves jelek használva az istentiszteleteken  ,itt az a legzseniálisabb találmány,hogy itt magába a tanokba van benne.

Ugye az iszlámnál ott van,hogy ha az életedet feláldozod a hitnek a terjesztéséért és hogyha végrehajtod az iszlámnak a törvényeit és az iszlám törvényeiben élsz ,úgy élsz akkor a mennybe fogsz jutni és 70 szűz hölgy lesz, ott várnak téged és tejjel-mézzel folyó kánaán lesz a sorsod .

Tehát ott is meg van az inspiráció ,egy erős inspiráció és az emberek ebben hisznek és abban élnek ,tulajdonképpen azt,hogy alávetik magukat ennek a babiloni eszmének a végrehajtásában ,tehát ők így lucifer-imádók és bálványimádók és ugyanúgy működik köztük a leuralás,tehát az uralkodás mindenkin,ugyanúgy a muftik,a kalifák és egyéb vezetők ugyanúgy uralkodnak mindenkin az egész közösségeken ,ők vezetik az irányát,tehát hogy milyen irányba mozdul el a csoportoknak a tevékenysége ,aztán szerves része a pénzadományozás ,ami majdnem csak tizedfizetéssel egyenlő és ugyanúgy ott van az okkultizmus ,szőnyegen ugye napimádat,napfelkelte imádat a muszlim vallás ,ezt azért hozta létre a babiloni vezetés,Rómát használva ,mert Róma hatalma már nem jutott el teljes mértékben Afrikába,főleg Észak-Afrikába nem teljesen és a Közel-Keletre .

Mivel hogy Róma volt az aki szétzilálta teljesen Izraelt ,ezért Róma volt az ebben az időben aki azt akarta megvalósítani,hogy oda véletlenül se ,mivelhogy ők,őnekik már akkor megvolt a tervük,hogy a történelem során,ha kell akkor 1000 év múlva is ,vagy 2000 év múlva meg fogják építeni a templomot,ami úgy nézd majd ki,mint egy zsidó templom ,de valójában a jeleit,szimbólumaikat vizsgálva benne lesz a szent háromság szökőkút,amiről tudjuk,hogy minden egyes része lucifernek  a személyisége ,ő bújt el mögé ,ő alkotta ezt az eszmét ,hogy ezen keresztül kontrolálja a benne hívő és azt gyakorló embereket és ők már akkor tudták ,már Róma idejében tudták,hogy eljön az idő,hogy föl fogják építeni így-vagy úgy fölépítik ezt a zsidóknak a 3. templomának hívott 4. templomot ,ami tele lesz szent háromság jelekkel,tehát lucifer-imádati,hódolati jelekkel lesz tele és ezért mindenképpen meg kell gátolni,hogy igazi zsidók oda visszatérjenek,tehát ezért hozták létre az iszlámot ,hogy az iszlámot hatalmuk alatt tartva kontrolálni tudták,elért a kezük egész a távol-keletig és lehet látni,ugye hogy például Kínában mindenféle protestáns jellegű nyilvános megmozdulás teljesen tiltott ,halálbűntetés ,de viszont az emberek elmehetnek katolikus templomba.

Nemrég láttam egy dokumentum filmet , az állam által készített katakomba rendszerekről,hogy hogyan készültek a hideg háború idejére ,hogy több 10 000 embert elrejtsenek itt-ott-amott és maga a narrátor és a riporter ,aki a filmet készítette az volt a legfurcsább,hogy mindig a katolikus templomoktól kapott segítséget és iszlám templomokat látogatott és ekkor elcsodálkoztam,hogy: „hát hogy hogy a kommunizmus alatt nem tiltott a katolikus istentisztelet és az iszlám vallás?” és bizony lehet látni azt,hogy az iszlám híveknek nincs megtiltva,hogy elmenjenek a katolikus templomokba és a katolikus híveknek nincs megtiltva,hogy elmenjenek iszlámot látogatni.

Tehát már ez is önmagáért beszél ,hogy mindaz ami közelebb viheti az embereket Krisztusnak a megismeréséhez s ezen keresztül az Istennek a természetéhez és gondolkodás módjának a megismeréséhez az már rizikós dolog és ezért jobb hogy ha tiltjuk azt.

Inkább hagyjunk meg egy másfajta Krisztus-képet, ami a törvényekből való üdvözülést sugallja és mindegyikben oda-vissza meg lehet látni,hogy működik .

S az iszlámot azért hozták létre,hogy ameddig csak el tudnak jutni a Közel-Kelettől a messze Távol-Keletig ,ahova csak lehet eljuttatni az iszlámot meg vele együtt a katolicizmust ,így karöltve tudják kontrolálni az addig el nem ért területeket.

Tehát egyrészt a zsidókat akarták az igazi sémitai zsidókat,hogy nehogy véletlenül is eszükbe jusson és meg akarják valósítani a próféciát és haza költözni és ezt ők tudták,hogy meg van írva ,hogy a zsidók visszafognak költözni,helyre lesznek állítva ez látszóleg egy profécia szól erről vagy több prófécia és hogy ez nehogy megtörténjen ,ezért vigyázniuk kellett arra szemmel tartsák az igazi zsidókat,tehát a jezsuiták kartoték rendszerén keresztül és az arabok között nagyon jól tudják,hogy hol vannak igazi sémitai  vércsoportú zsidók  és mindent megtesznek,hogy ők semmiképpen közel ne kerüljenek Jeruzsálemhez egy ország alapítási szándékkal ,ehelyett ők előhoztak egy másik nemzetet ,akik ugyanúgy héberül beszélnek ,de már nem a tiszta héber,hanem ez a jiddis felnémet,ami mindenféle ahol csak léteztek és lakoztak a vélt zsidók összeszedték ezt a nyelvet,beépítették ezeket a szavakat és egy ilyen,elég ilyen ,elég viccesnek tűnő nyelvezetet,ezt hívják jiddisnek.

És ezeket az embereket oda bevitték,hogy a keresztény világ számára is úgy tűnjön,hogy az igazi zsidók bementek Palesztína területére ,tehát mindjárt közel a Megváltó ,mert Izrael helyre állt ,csak azt a nagy hibát követték el,hogy nem ismerik az Istennek a gondolkodás módját,nem ismerik az Isten próféciáit egész pontosan és elfelejtették azt ,hogy Izrael először mindig helyre állt erkölcsileg és a többit mindig Isten végezte számukra ,mindig  csak egy nemzetbe voltak száműzve és Isten prófétái volt velük ,most pedig ez nem működik és ezt elbírták hitetni hosszú ideig ezt eltussolni az emberek elől ,nem tudom,hogy rajtunk keresztül remélem vannak más csoportok is világszerte is meg országszerte is ,akik azt hírdetik,hogy ezért nem Istentől való a jezsuiták műve ez a mű Izrael ,mert ők már több 100 évvel ezelőtt meg volt a tervük,hogy ők lucifer számára megépítik Jeruzsálemet,mint a világ kormányzás fővárosát ebből a templomból fogja majd a testbe megjelent sátán kontrolálni a világot,ha majd lehetséges .

S egy rövid ideig,fog kapni 7 évet valószínű és ez meg fog valósulni ,de ez nem a,tehát ott Izraelben működve úgy tűnik,hogy a zsidók csinálják ,de ők nem igazi zsidók,nincs meg a 12 törzs ,templom sincs meg ,tehát ebből is látszik,hogy honnét fogják szedni a főpapot ehhez a meséhez,nem lesz meg az igazi vérvonal a főpapságnak ,mert ezt ők maguk a jezsuiták igyekeztek,hogyha lenne is semmiképpen be nem kerülhet Izraelbe s ezért például az igazi sémitai zsidók be se akarják tenni a lábukat Izraelbe ,mert tudják,hogy az egész cionizmus és az őt kontroláló jezsuizmusnak  a műve .

Úgyhogy és ezért az arab világ ,a muszlim vallás ,ezt garantálják,hogy az ő országában élő igazi sémitai zsidók nem fognak visszatérni csőstül ,hogy egy egész nemzetet alapítsanak.

 

2.rész

 

És ezért például, az igazi sémitai zsidók be sem akarják tenni a lábukat Izraelbe, mert tudják, hogy az egész a cionizmus és az őt kontrolláló jezsuizmusnak a műve.

És ezért az Arab világ a muszlim vallás, mert ott garantálják, hogy az ő országukban élő Sémitai zsidók nem fognak visszatérni csőstül, hogy egy egész nemzetet alapítsanak.

Kérdező:

Igen csak egy-két gondolat jutott eszembe, hogy ugye olvasni Mohamedről, hogy megjelent neki ugye Gabriel angyal az ő elmondása szerint, és hogy húsz éven keresztül diktálta neki az infót, a Korán szövegét. És ami érdekes ezzel kapcsolatba ugye, hogy ezt nagyon sok más helyen, más vallásban is látjuk.  Például ugye a Katolikusoknál is Mária megjelenik fényben, vagy a Buddhizmusban is voltak, vannak ilyen események. Akkor ott van ugye az Adventistáknál ugye az Ellen G. White ugyan ilyen jelenései voltak, ugyan ilyen fényes angyal.                                                                        

Newage ugye az ezoterika is tele van ilyennel, akkor Todd Betnleyről is lehet ezt olvasni, hogy szintén ilyen fényességet látott. Akkor a Loyolai Ignác ott a barlangban ugye a Jezsuita alapító ott is ilyen fényességet látott, meg ilyen sokszemű kígyót, meg ilyeneket írt le.                       

Meg ugye a szintén elég ismert ez a Mormon Joseph Smith ugye ez a Moróni angyal, ez a fényes angyal megjelent neki és évekig diktálta valami arany lemezeken, vagy nem tudom miken a Mormon könyvet, a tanokat. Erről a Mormonok, hogy miben hisznek, erről vannak rövid videók, hogy Lucifer a Jézus testvére, és hogy ő a jó, meg mit tudom én tele butaságokkal.

Tehát ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy ezek mind összepasszolnak, teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Isten ugye le is leplezi ezt az írásban egyrészt a 2Korinthusban olvashatjuk, hogy a sátán a világosság angyalaként adja ki magát.

2Kor 11:13  Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat.

2Kor 11:14  Nem is csoda, hisz maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát.

2Kor 11:15  Nem meglepő tehát, ha szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, akiknek végük cselekedeteik szerint lesz.

De a legfontosabb ige vers ugye a Galatában, hogy azt mondja Pál, hogy…

Gal 1:8  De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.

Tehát teljesen egyértelműen leleplezi Isten már itt ugye két verssel, hogy ezek nem tőle valók, tehát teljesen egyértelmű, hogy ezek az angyalok nem Istentől, nem Isten angyalai voltak, hanem bukott angyalok, vagy maga sátán jelent meg világosság angyalaként. Illetve még, ami nagyon, nagyon fontos, hogy ha megnézzük az írást, ugye látjuk, hogy az Ószövetségbe a törvényt ugye angyalok közvetítésével kapták a zsidók ugye Mózes, és ugye erre is vannak ige versek az Apcselben…

Apcs 7:53  akik a törvényt angyalok közvetítésével kaptátok, és mégsem tartottátok meg.

Apcs 7:38  Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában a Sínai-hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal, aki élő igéket vett, hogy nekünk adja,

Viszont, amikor bejött Krisztus, Isten Fia ugye, egy sokkal nagyobb valaki jött be ugye. Minden teremtett lény fölött álló valaki, ugye maga az Istennek Fia, és Isten rajta keresztül adta az Újszövetséget, az Új és Jobb szövetséget.

Tehát ebből is látni, ha ez így volt, akkor ezek után biztos, hogy nem megy visszafele Isten, hogy megint angyalokon keresztül adna bármit is az emberiségnek.

Nincs is rá szükség, hiszen ugye ott van az írás. Annak ellenére, hogy vannak benne hamisítások, de ha valaki az igazság útján jár, akkor egyre inkább érzékennyé válik, és kiugranak a szavak, kitűnnek belőle a hamisítások, és Isten össze tudja tenni az igazságot két-három igén keresztül.

Tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy nagyon jó bizonyíték arra, nagyon könnyen le lehet leplezni ezeket a hamis tanítókat meg vallásokat, prófétákat, akik ezt állítják magukról, hogy megjelent mindenféle fényesség angyal, meg ragyogás, meg gyönyörűség volt és angyalok diktálták nekik.

Teljesen egyértelmű az írásból, hogy ezt Isten leleplezi.

Kérdező:

Csak ezt akartam még itt közbe vetni, tehát ez a Moróni angyal is, az egyik legismertebb.

Semmiféle utalás nincs erre a névre amúgy sem ugye. És ott diktálta a dogmákat, ahogy beszéltünk erről már máshol is több helyen, hogy utána az lett a Mormonok Bibliája úgy mond.

RHR:

Hát igen!

Látod ott i ott van a dogma, tehát megjelent a könyv, a dogma, ezen keresztül teljes engedelmességgel tartoznak ezeknek a dogmáknak, és ebből fakad az üdvösségük.

Tehát lehet látni, hogy ugyan úgy babiloni eredetű, babiloni szellemiségű vallás.

Tehát ugyan úgy, mint ahogyan az állkereszténységben is. Tehát elsősorban látványosabban így a katolicizmusnak a vezetésén lehet látni ezt, hogy, hogy működik ugye, hogy meg vannak ezek a szentséges és azt kell megtartani.                                                                                                              

Ezek a szentségeknek a gyakorlása az nem más, mint teljes engedelmességben tartás félelemből, babonaságból a felsőbbségek számára.

Tehát Nikolaiták bűne- Uralkodás az embereken, félelemben tartás. És ez meg van ugyan úgy rejtett formában, óriási agymosás technikákkal és agykontrollal a kisebb protestánsnak látszó gyülekezetekben is.

Kérdező:

Akkor beszéljünk arról, hogy itt a végidők felé miért fogják ezt a három vallást megszüntetni, elpusztítani, kiirtani. Hogy mi a célja, oka ennek? Hogy valami ilyesmi fog történni, hogy valami ilyesmit látsz!

RHR:

Igen! Nem is az, hogy ezt látom, hanem erről maguk között az illuminátisták levelezései, amit gyakran emlegetünk, hogy Albert Pike, aki a legmagasabb szintű szabadkőműves képviselője volt az USA-ban, az USA ILLUMINÁTINAK. Ő vele készítettek az Európai illuminátisták egy hadi tervet.

Dolgozzon ki egy tervet az első világháborúra, a másodikra és harmadikra, hogy hogyan tudják elérni azt például, hogy megszüntessék az Orosz cárizmust és eltüntessenek minden Monarchiát amennyire csak lehetséges. És hogy hogyan tudják megszerezni Angliától Palesztina területeit, ugye, mert ezt a Jezsuitáknak ki kellett focizni.

Még mielőtt ismét elmarasztaló emailt kapnánk azzal kapcsolatban, hogy hát a Jezsuiták csak az 1400-s évtől kezdtek működni, ez teljesen így van. Azért beszélünk átfogóan Jezsuitákról, mert a Jezsuiták nem egy újszerű, új keletű dolog, tehát az ő korai kezdeti működésük évszázadokra messze visszanyúlik, egészen Babilonig.

Akkor még nem Jezsuitáknak nevezték őket, tehát lehet látni, hogy mindig finomítanak a rendszereken a világkormány, és minden rendszer, ami elavult, azt kiiktatják, tönkreteszik, feláldozzák és helyére egy újabbat, egy magasabbra emelt jobban kicsiszolt, kifinomított rendszert állítanak be.

Tehát például amilyenek voltak az Ókorban a Konstantinust képviselő szerzetesek, ugye ezeknek elavult a működése, ezt fel kellett számolni, és ennek helyére fel kellett egy agresszívabb fegyveres szervezetet kellett alkotni, és ez lett az (edline brader) a Jezsuitáknak a testvérisége, Krisztusnak a fegyveres harci szervezete, akik megvédik Krisztust mindentől.

Tehát tulajdonképpen ez a lényege az egésznek, és ezért beszélünk átfogóan a Jezsuitákról.

Ugye, mint ahogy Albert Pike elkészítette ezt a hadi tervet és megírta Mazzininek, hogy a harmadik világháborúnak a színhelye, és a kirobbanó helye az a Közel-Kelet lesz.

Ehhez meg kell szerezni a második világháborúban és az elsőben Palesztina területeit az Angol Királyságtól, hogy így a Jezsuiták ezt kifocizva zsidókat, tehát a Kahzár Askenázim vélt zsidóságot felhasználva megépíttessék velük a templomot.

Tehát lehet látni azt, hogy mindegyik monoteista vallás, mert ezeken kívül sehol más milyen vallás nem tudott akkora teret nyerni, tehát sem az Indiaiak és a Szikeknek a hinduizmusa nem tudott akkor vallási támogatókat szerezni a számban, mint az Iszlámvallás, vagy a Katolicizmus. Ugye?

Mindegyik több mint egymilliárd főt számlál és akkor még e mellett óriási számban futótűzként a kereszténynek, Krisztust követőnek látszó állkereszténységnek a leányvállalatai, amelyet ugyan így szintén a pápaság hozott létre őket használva a hátuk mögött lévő különféle Jezsuita mozgalmakkal.

Tehát lehet azt látni, hogy mindegyiknek meg van ebben a globalizációban és a templomépítéshez, és a Lucifer imádathoz vezető rendszereknek, ezeknek mind meg van a fontos szerepe.

Tehát a Judaizmussal kapcsolatban az a babiloni, kabbalás, talmudos judaizmussal, hogy Palesztinába bekerüljenek az emberek, már rejtve Luciferizmust gyakorolnak, mert a gyakorlóknak, azoknak nem világos. Legtöbben azt sem tudják, hogy mi a csodát csinálnak igazán, csak az atyai örökséget, amit az apukájuktól láttak, meg a nagyapjuktól, meg az ükapjuktól, meg a grandnagyapjuktól.

Tehát ugyan ez működik a Katolicizmusban is.

Úgy hogy valójában nem értik, hogy mit gyakorolnak, csak ez a hagyomány. Az apám is így csinálta, anyám is így csinálta, az ő szüleik is így csinálták.

De őket arra használják, hogy betelepítették őket Izraelbe, megépítették rajtuk keresztül az országot, látszólag ők építették az országot szegény Közép-Európai zsidók, ahogy Németh Sándor mondta, hátuk mögött óriási bankrendszerrel, a Rothschild támogatásával és filozófusok és mindenféle hírességeknek a támogatásával.

És ezt azért, hogy a keresztények felé a zsidókat használják, mint egy ilyen mézes-madzagot, hogy „huhu hurrá közel az elragadtatás készüljünk, gyújtsuk be a rakétákat a székek alatt, mert mindjárt megyünk, mert Izraelben mindjárt fölépítik a zsidók a templomot”.

A zsidók számára pedig ugyan így használják a kereszténységet. Tehát oda visszahasználják őket egymás ellen.

És most a vélt zsidóság ott van Izraelben, meg van a földterület, izraeli kormányzás van látszólag, de valójában az Izraeliek semmit sem tehetnek anélkül, hogy a Jezsuiták, és a Jezsuiták, akiket kontrollálnak szabadkőművesek, kontrollálják az ország vezetését.

Tehát ahogy beszéltük ott a katakomba rendszerekbe a temetőkbe, a föld alatt vannak a szabadkőműves gyűlések, és ott a környező ország vezetői ugyan úgy ott volt Jasszer Arafat a PFSZ-K a vezetője, ugyan úgy ott volt az egyiptomi elnök, aztán a királyok, az Arab királyok ott voltak, Husszein király ott volt.

Ezek mind, mind.

Tehát az Arab országokba például ugyan úgy van szabadkőművesség, mint a Nyugat-Európai és Amerikai országokba ugye, hogy ott is a Jezsuizmus, aztán a Katolicizmus, és az azt kontrolláló szabadkőművesség, és a szabadkőművességen keresztül kontrollálják a politikai elitet.

És ezt lehet látni, hogy amíg Európában ott van Londonból kiindulva és ez elterjedt Amerikában is és Európa minden részére a York White rítusú és a Skót rítusú szabadkőművesség. Tehát ebbe minden politikust fölszippantanak és kontrollálnak, és ezek mögött a Jezsuiták vannak.

És ugyan úgy ez a szabadkőművesség ez van az Arab világban is, csak ott Shrinersoknak hívják őket és ilyen piramis alakú sapkában nagy bojttal, fityegő bumszlival, popommal a fejükön szaladgálnak, és ott van egy nagy kard, meg egy csillag és hold a kard fölött. Tehát ezek Shriners-ek. Meg lehet nézni például Sylvester Stallone testvére is Shriners.

Tehát az Európa szabadkőművesek, meg amerikai szabadkőművesek ugyan úgy benne vannak az Arab szabadkőművességbe a Shriners-ek rendszerébe, csak ott nem szabadkőműveseknek hívják őket, de ugyan az, az elv. A hit világ minden ugyan az.

Például, hogy nemrég Egyiptomban volt a forradalom és akkor beválasztották a muszlim testvériséget.

A muszlim testvériség az nem más, mint az egyiptomi shrinersekből álló politikai képviselők. Például jó hogyha mindenki tudja.

Tehát lehet látni, hogy Sylvester Stallonénak a testvére egyrészt szabadkőműves, másrészt Shriners, akkor a nagy western színész John Wayne, persze sorolhatunk sok mindenkit. Tehát a legtöbb Amerikai szabadkőműves az ugyan úgy Shriners is, és fordítva.

Tehát a szabadkőművesek és a Shrinersek ott Izraelben összegyűlnek, hol Izraelben, Jeruzsálemben ott a földalatti katakombákban, hol Egyiptomban.

Tehát ők maguk között kiosztják a szerepet, hogy a PFSZ vezetőjeként például Arafatnak mit kell megvalósítani, hogyan kell a kormányzása alatt levő Hamaszt használni, és egyéb ilyesmi. Hogyan kell az Izraelieknek, hogyan használják ők a szabadkőművesek a politikai elitet és vitelezik ki a törvényeket, hogyan uszítják a mit sem sejtő lakosokat arra, hogy belesodorják őket egy háborúba, hogy halálos félelmükben rohanjanak neki Iránnak. Robbantsák fel az atomerőműveket, mint az Szaddam Husszein esetében történt.

Szaddam Husszeinnek is a másolata, a hasonmása halt meg, Hitlernek is meg az összes többinek.

Mind, mind, akik ilyen magas fokon véghezvitték, és szolgálatot tettek a szabadkőművességnek, meg az azt kontrolláló Jezsuitáknak, meg cionizmusnak, meg bárminek. Ezeknek mindig a hasonmásai haltak meg. Ők mindig el voltak szépen összegyűltek ezeken a helyeken és megvitatták, hogy ki milyen szerepet játszik el.

Nyilvánvaló, hogy az Arab vezetőkre mindig rátették, eljátszatták a rosszfiú szerepet, mint most Putyinnal.

Tehát Putyin is ugyan úgy benne van. A népet nyugat ellenességre uszítja, tanítja most be. Jönnek majd a megszorító intézkedések Oroszországgal szemben, még nagyobb lesz a gyűlölet a zsidókkal szemben is, tehát a zsidósággal szemben is meg a nyugattal szemben.

És ez teljesen jó táptalaj annak, hogy egy ilyen fanatizált és jobb oldalra sodort óriási ország tömegek közé bedobják a vélt zsidóságot, és ezek azonnal készek lesznek egyként a Közel-Kelet minden Arab országa Iránnal együtt, aki nem Arab ország. Ugye tudjuk, hogy Perzsák és az Oroszok és a Távol-Keletiek, Közel-Keletiek közül minél több ország, hogy így kirobbantsák ezt.

És míg Izraelnek ez volt a szerepe, hogy embereknek kell lakni az országban, helyet kell adni majd a templomépítéshez, meg van a közigazgatás az Újvilágrendhez mindenszinten.

Rothschild neve minden táblán, utcatáblán.

Rothschild Boulevard, Rothschild utca, Rothschild Street, minden kert Rothschild stb. stb.

Ezért a Németh Sándornak nem adok igazat, hogy azt mondja, hogy Rothschild-nak semmi köze az Izrael alapításához.

Meg kell nézni mindenhol az ő adományai, az ő pénze úgy vannak feltüntetve, hogy az ő adományozta, de valójában azt az összeget ő azért adta, hogy ezen keresztül kontrollálja a kezében az egészet. És ezt lehet látni.

Mikor elvégzik a feladatot, az Izraelbe sodort és száműzött Kahzár-Askenázim embertársaink, akkor ezek oldalára állítják az állkereszténységet, és az állkereszténységet és az álljudaizmust neki sodorják különféle áll terrorista, fals dolgokkal.

Így egymásnak ront látható szinten monoteista vallás, de egyik sem monoteista, mert mindegyik több Istent imádó, minimum napot, holdat imádó vallás mindegyik.

És amikor ez megtörténik, akkor az Arab világ Oroszországgal és a Távol-Kelet egyik-másik országával hadat üzennek.

Így ez a muszlim világ a másik oldalon is egy állkereszténységgel csatlakozva karöltve egymásnak fog rontani, és ebben az a cél, hogy megsemmisítsék és eltüntessék a cionizmust és annak képviselőit, az állampolgárokat Izraelbe.

Tehát akik kívülről azt hiszik, hogy mi a cionizmus és a vélt zsidóság ellen beszélünk, tulajdonképpen be kell, hogy lássák, hogy valójában a vélt zsidóság mellett is kiállunk. És azért imádkozunk, és készítjük a hanganyagainkat, hogy valahogy fel tudjuk hívni a figyelmüket, hogy aki csak teheti, meneküljön Izraelből, mert ők oda szándékosan lettek betervezve, hogy rajtuk keresztül kirobbantsák a háborút, a harmadik világháborút és ebben az a cél, hogy eltüntessék őket.

Nyilván ebbe Isten be fog szólni, mert, ahogy nem hagyta, hogy eltüntessék az igazi zsidókat a Jezsuiták, ugyan úgy nem fogja hagyni teljes számba egytől egyig, eltüntessék és kiirtsák a vélt zsidóságot.

És ugyan így ez a tervük a Mohamedán és Görög- Keleti Ortodoxvallást képviselő Oroszokkal kapcsolatban is, meg a Buddhizmusnak az ágával Távol-Keletről, hogy neki rontsák így.

És a kereszténységnek is ugyan az, az üzenet, ami a vélt zsidóságnak Izraelbe.

Úgy hogy aki csak teheti, meneküljön ebből az áll keresztényi rezervátumból, mert nem más az egész, mint halálra szánt embereknek a közössége.

Ugyanis az illuminati a cionizmusnak a dogmáival, áll keresztényi, babiloni dogmákkal fogságban tartja az áll kereszténységben levőket, és fanatizálja őket.

Tehát meg lehet nézni, látni például azt, hogy ugye az Iszlámban ott van, hogy ha kell, akkor terjesztd a hitet kard élével is, és a belső regulációikban, a belső törvényeikben ott van, hogy aki nem engedelmeskedik ezeknek a törvényeknek, az pogány, Istentelen és méltó a halálra, a halálbüntetésre.

Tehát agyonkövezhetik, vagy levághatják a fejét, vagy bármi.

Meg lehet nézni, hogy a Katolikusságban is ott van, hogy a felső vezetésben a kanonizált törvényeik között ott van például az, hogy ki van átkozva mindenki és megfelelő pillanatban, ha az ereje meg lesz hozzá a Katolikus egyháznak karöltve a protestánsnak látszó áll kereszténységgel, ki fogják irtani azokat, akik nem engedelmeskednek a Katolicizmus belső törvényeinek, akik nem tartják meg a hét szentséget.

És lehet erről olvasni bőven, hogy hogyan vannak kiátkozva mindazok, milyen büntetés lesz. Olajban megfőzés, élve eltemetés, fültől-fülig nyakelvágás.

Tehát nem éppen Krisztus szeretetével közelítik meg ezt a kérdést.

Lehet látni itt is, hogy az erőszak alkalmazása első helyen van az akarat végrehajtásához, és lehet látni azt, hogy az áll kereszténységnek a protestánsi válfajaiba, ahogy a cionizmuson keresztül beültették ezt, ugyan így meg van ez.

Hát nézzétek meg mind az, aki Izrael ellen szól, és a protestáns gyülekezetek ellen, azt azonnal, ha fegyvert kaphatnának a kezükbe, ők garantálom, hogy kiirtanák azokat, akik így ellene szólnak.

És nézzétek meg, hogy működik a lelki terror, mert azt mondják, hogy Szent Szellem káromló vagy, és most már el is vagy kárhozva nincs többé bocsánat számodra.

Ugye?

Tehát működik így lelki terrorral, de nézzétek meg lehet számos videót találni, hogy milyen sok protestáns gyülekezetből mennek Európából is, és főleg Amerikából mennek Izraelbe a kibucokba és nagyon sokan beállnak a hadseregbe, hogy ők az életüket áldozzák például Izrael védelméért.

Abszolút módon lehet látni ezt.

Nézzék meg akkor olyan szempontból is az egészet, és vizsgáljuk meg a ruházatát például az Iszlám és a Katolikus rendszernek, tehát az áll keresztényi rendszer látható részének, tehát lehet látni. Hozzá véve tehát a Tórás, Talmudos nem a Tórás bocsánat Talmudos, Kabbalás áll judaizmust, hogy nézzétek meg, hogy amíg az Iszlámban is van rózsafüzérezés, templomaik vannak, és halottakat tisztelnek.

Tehát lehet látni azt Walter White-nek a filmjeiben, amit készített ő, csinált rövid filmbejátszásokat, Keresztelő Jánosnak a tiszteleti helyéről. Bemennek ugyan úgy Iszlámhívő emberek és tiszteletet tesznek, tehát bálványt imádnak, és ugyan úgy vannak, fordítva Katolikus templomból átjárnak az Iszlám templomokba.

Kérdező:

Igen és ezzel kapcsolatba jut eszembe, hogy nemrég láttam, hogy nagyon sok Katolikus templom mellé épülnek az Iszlám mecsetek, vagy fordítva mindegy. Itt a képen be fogjuk mutatni, hogy lássátok. Nyilván valóan ez sem véletlenül van, hiszen látni, hogy a Katolikus egyház hozta létre az Iszlámot.

És ez is nagyon érdekes, ez is csak azt bizonyítja, hogy szoros kapcsolat van két pogány vallás között.

 

RHR:

Hát igen! Lehet látni azt, hogy az Iszlám hívőknek a ruhája hasonló, mint a Katolikus papoké, és főleg az apácáknak a ruhája a nőknek a ruhája is, hogy be vannak úgy bugyolálva, mint a Katolicizmusban a nők. Ugye a nővérek, vagy az apácák.

És lehet azt látni például a Talmudos áll judaizmusban, hogy ugyan olyan sapkát hordanak az emberek, amit kipának neveznek, mint a babiloni áll kereszténységnek a legfölsőbb képviselői a pápák és bíborosok, és érsek.

Nézzétek meg, hogy ugyan az a kipa van a fejükön a vélt zsidóságnak is, mint a bíborosoknak, espereseknek, prímásoknak és stb. Nézzétek meg, lehet látni, hogy bíbor színű ruhában, fekete színű ruhában, fehér színű ruhában ott vannak a Szent Péter téren és mindegyiknek a fején a Katolikus vezetőknek kipa van.

Tehát ebből is látszik, lehet látni, hogy ezek a rendszerek kölcsönzik egymásnak a szisztémát öltözékben is, belső regulációkban ugye kanonizált törvényeikben és keresztényeket is lehet. A protestánsnak látszó áll keresztényi csoportokban is az emberek, az Izrael imádatban szaladgálnak a fejükön a kipával.

                                                                                                                                            

Kérdező:

Igen és még egy hasonlóság jut eszembe, hogy maga az ima ének is nagyon hasonlít a katolikusoknál a Gregorián ének és mellette az Iszlám ima ének. Az imádkozást lehet hallani. Ugye. Biztos hallottátok már, majd be fogjuk játszani, hogy halljátok egymás mellett, vagy egymás után a kettőt. Tehát ez is szintén csak azt bizonyítja, hogy a Katolikusok hozták létre ezt az Iszlámot, ezt a pogány vallást.

RHR:

Mindegyik helyen életet feláldozó engedelmesség van, tehát nézzétek meg a protestánsi gyülekezetek híveit. Biztos fogsz találni ilyen filmeket, nagyon sok van fent az interneten.                                                                                                

Láttam youtubon, hogy emberek, fiatal gyerekek mennek Izraelbe és jelentkeztek a hadseregbe, hogy ők nekik az, az Isteni küldetésük, hogy Protestáns, főleg karizmatikus gyülekezetből Istenhez térve megértetik, hogy az a legfontosabb küldetésük, hogy életüket áldozzák az ő szerintük igazi zsidóságnak a megvédéséért. Az Arab terroristákkal szemben, meg egyéb ilyen őrültségek.

És ezt lehet látni ott, hogy ez az Assassins bérgyilkos családokról, amik vannak az Iszlám világban. Innét erednek a terroristatámadások, tehát bombával beöltöznek és akkor így akarják az akaratukat végrehajtani nyomásként az embereken.

Tehát stb., stb.

És ez ugyan így meg van a Katolikuságban is. Tehát lehet látni, hogy mindenhol működik ez a dolog.

Még utolsóként azt kell elmondani, hogy a végkifejlet mi lesz. Lehet látni, hogy ezekbe a vallásokba, az áll judaizmusban, áll kereszténységben, és a babiloni áll kereszténység által létre hozott Iszlámban benne van az okkultizmus, rejtett Lucifer imádat és ezt az emberek most gyakorolják, nem is tudják, mit gyakorolnak.

Gyakorolják az oltári szentséget látható szinten a Katolicizmusban, a Protestánsinak látszó leányvállalatokban pedig Szent Szellem betöltekezés, nyelveken szólás, kézrátételes gyógyítás, démonűzés, tizedfizetés stb., stb. Az Iszlámban is ott van a különféle varázslásaik, különféle okkultizmus, mágia használat stb.

És amikor lerontják, tehát a hármat egymásnak uszítják, és reményeik szerint kiirtatják egymással mind a hármat, akkor miután eltűnik mind a három monoteista vallás, az emberek ott fognak maradni vallások nélkül, és bennük van, hordozzák magukban a rejtett Luciferizmust. Nem lesz hova menniük, nem lesz hova visszakozniuk, nem lesznek, vallási vezetők ki lesznek iktatva és akkor elő fognak állni egy univerzális vallással, amelyikben mind a háromnak az elemei meg lesz, csak már sokkal nyíltabb formában.

Azért el lehet képzelni, hogy az utóbbi pár száz évben technika, meg minden ismeret során milyen tökélyre tudták fejleszteni azt az új New World Order vallást, ami majdnem csak azt lehet mondani, hogy 100%-ban nyílt, tiszta Lucifer imádat lesz első helyen.

Tehát, hogy mekkora hitetés lesz az egész, hogy nem fogják benne felismerni, és ebbe bele fognak masírozni az emberek, mert ebben az új vallásban fel fogják ismerni, mint ahogyan Róma által kreált, egyetemesített, keresztényinek nevezett, hogy hasonlítson a Krisztus művére egyetemesített vallásba, ahogy ezt bemutatták a leigázott népeknek a Róma birodalmában. Azonnal mindenki felismerte magában tudat alatt azokat a szertartásokat, és gyakorlati meg dogmai elemeket, amelyeket már ők otthon a különböző kultuszokban gyakoroltak, és azonnal szívesen beléptek a római kereszténységbe, az egyetemesített vallásba, amibe minden belefért aztán. Mert mindenki aki paganisztikus vallást gyakorolt, felismerte a kereszténységbe, hogy „ó hát ez nálunk is van, meg tulajdonképpen semmi új nincs, csak másképp nevezzük. Most a Zeuszt Jézusnak nevezzük, vagy angolul Jesusnak például.

Tehát az a lényege, hogy a megfelelő tőlük rendelt időben mind a hármat lerontják, tönkre teszik ezeket a rendszereket, és az emberek ott fognak lenni hirtelen, ugye ezek a rendszerek, mint egy tető az eső ellen olyan számukra, mint egy mankó. Na, most ezeket a mankókat kirugdalják az emberek hóna alól, és az embereknek ugye el van csökevényesedve a lába, az igazság érzete, nem fog tudni egyenes gerinccel az igazság képviselésében megállni az üldöztetésben, és ezért szaladni fognak, mint pók a falon.                                                                                            

És ebben a szaladgálásban, ahogy szoktuk mondani, hogy amikor összeomlasztották a Katolicizmus rendszerét, ideiglenesen, elé helyeztek egy új rendszert, az evangélikusságot, vagy a Lutheranizmust és bele masíroznak az emberek. Ugye?

Amikor nincsen Katolikus vezető, nincsen Katolikus uralkodás, úgy látszik, hogy meghanyatlott, előszedtek egy másikat és abban felismerték az újba, hogy ebbe benne van az is, amivel mi foglalkoztunk. Hát akkor menjünk, ez most egy modernebb változata az egésznek. Ugye?

Ugyan ez fog történni, csak már ez egy végső állomás lesz. Kirúgják a mankó, a három mankót, a három áll monoteista vallást törvényen kívül helyezik. Tehát látni a filmekben is

(V FOR VENDETTA), a v, mint vérbosszú. Lehet látni abba a filmben, akik látták ezt a filmet, hogy az Iszlám törvényen kívül helyezve, és akit elkapnak Koránnal a kezében, azt bebörtönzik, kivégzik.Ugyan úgy lehet látni a Denzel Washington féle filmben a Book of Eli-ba, hogy ott meg a Biblia eltüntetése megy és lehet látni azt, hogy az Iszlám a hamis Judaizmus, és a hamis kereszténységnek a könyve, azt hiszem, mind a hármat szépen fölteszik oda a polcra, hogy ez egy történelmi múlt és ezt többet nem szabad elővenni, mert ilyen nagy káoszt, és emberáldozatot, ember veszteséget fog okozni.

És ez a cél. Ezzel összevetjük Albert Pike és Mazzini levelét, hogy Közel-Keleten kezdődik. Kirobbantják a harmadik világháborút, a kereszténységet, az áll kereszténységet az áll judeizmus oldalára állítják, és így ezt a kétmilliárdot számláló tömeget neki rontják a másik egy-két milliárdot számláló Mohamedán, vagy Iszlám világnak és ebben a háborúban eltűnik az áll kereszténység. Törvénybe lesz iktatva, vagyis ki lesz iktatva. Törvényellenes dolog lesz, és helyére viszont adnak valami mást, ami ilyen csiszoltabb, tökéletesebbre csiszolt egy új rendszer, amiben mind a három föl fogja ismerni, de nem csak ez a három, hanem ezeken kívül minden más vallás, ami több Istent imádó vallás.Mindenki felfogja ismerni a saját maga rendszerét, belső szabályozását, és ebbe bele fognak áramlani az emberek, mint ahogy van ez a,ezek a hal csapdák a víz alatt, amibe a hal be tud úszni, de ha megfordul, hogy ki akar ezen a lyukon úszni, már nem tud, mert amin beúszott, ott hegyes tűk várnak rá, és nem tud visszaúszni ezen a kicsi lyukon.

Amikor beúszott akkor a lyuk engedte neki, hogy beússzon a csapdába, de mikor megfordul, akkor nem tud visszamenni, mert addigra összeszorul ez a drótból való csapda, és hegyes tűként fogja elriasztani, és keresi tovább a kiutat.

Vagy mondhatnánk olyan, mint az anakondának a fogsora, hogy ha elkapja a kezedet és a kézfejedet benyeli, onnantól fogva csak befelé tudod tolni a kezedet, kifelé nem, mert az anakondának a fogai mindegyik visszafelé a torka felé mutat és ezért minden próbálkozásod egy óriási fájdalom, amikor ki akarod húzni a kezedet a szájából, mert a fogai annál mélyebben bele kapaszkodnak a kezedbe.

Kérdező:

Bocsánat, bocsánat! Annyit szerettem volna közbe szólni, hogy a vallások, tudod, hogy elpusztítják a három vallást és lesz egy új ilyen Lucifert imádó vallás.

Emlékszel? Tudod ott a Francia forradalomnál is ugyan ez volt, hogy ott is volt ugyan úgy vallásüldözés, és tudod ott is behozták egy időre, amikor volt a forradalom nagy heve. Behozták egy időre ezt a szabadkőművesek vallást, ezt a Lucifer imádatot.Az volt a neve, hogy a Legfelsőbb lény tisztelete, vagy a Legfőbb Lény tisztelete valami ilyesmi.

Mert az is egy ilyen előképe volt.

RHR:

Igen! Tulajdonképpen igazad van, nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy megint csak egy világforradalmat fognak létre hozni, mert addig nem volt világforradalom, addig csak Európára terjedt ki.

Megcsinálták a prototípust, kigyakorlatoztak mindent a Franciaforradalmat, amit bejutattak Európa más országába is, ennek a forradalomnak a leple alatt eltüntettek egy halom, tehát ebben a pár hétben például Franciaországban 80 ezer igazi Krisztust követő embert irtottak ki. És ugyan úgy ennek a leple alatt Európa más országaiban is rengeteg embert irtottak ki, aki valóságosan Istent tisztelő, Istent követő volt és nem volt hajlandó megegyezni. És tudták, hogy az a turpisság a dologban, hogy itt a Jezsuiták a szabadkőműveseket használva, azok pedig a Jakobinusokat használva kirobbantották az éhínséget Franciaországban, hogy leszedjék a trónról a monarch-t, tehát az egyed uralkodót, és demokráciának látszó temetetlen pöcegödröt hozzanak létre.

És ebben elkezdték a látszólag gazdagokat felelősségre vonni, meg elvenni a.. Tehát ilyen kommunizmus volt tulajdonképpen, mint az államosítás Magyarországon, meg a fehére és vörösök Oroszországban. Lenin, Trockij féle új eszme megvalósítása. Tehát ezt megcsinálták úgy kicsibe, hogy Európa szinten. Most ezt újból el fogják játszani, de lehet látni a világba, aki nézi a tőzsdét, hogy a teljes élelmiszeripar, az élelmiszer ellátás, a nyersanyag beszerzés, minden a kezükbe került tökéletesen, világi szinten.                                                            

Ennek a kontrollálója az Egyesült Nemzetekben, az ENSZ-ben, az Egyesült Nemzetek Élelmezés Ügyi Minisztériuma.

Tehát ezen keresztül egy élelmiszerhiányt fognak kiváltani az egész világon, és éhínség, rettenetes éhínség fog súlytani. Ezt föl használják arra, hogy az emberek vadállattá változnak, és így ebből fakadóan a kereszténységet, az áll kereszténységet az Iszlám ellen hajtják Izrael oldalán.

Ebben a háborúban elsősorban el akarják pusztítani a cionizmust, el is fogják pusztítani a cionizmust, és ebben a világforradalomban, ennek a világforradalom leple alatt el fognak tüntetni rengeteg, rengeteg keresztényt, aki akár áll keresztény volt, vagy akár igazi, tehát akik kijöttek Babilonból azok közül, akiken nem fog működni az Isten védelme, mert elfecsérelték az időt az elő elragadtatásba bízva. Karosszékbe ülve várták a világ Franciaforradalmat, az éhínségkeltést és a fosztogatást, a gyilkolászást.

Tehát ebben a nagy világforradalomban, amit éhínséggel, meg betegségekkel fognak kirobbantani, állati szintre süllyesztik az embereket, és így a vallásokat pedig teljesen egy ilyen fasiszta gyilkos szervezetté alakítják át. És ez már most meg van az emberekben, ezekben mind megvan már az indulat, hogy megvédjük ezt a hamis igazságot.

És ezt a három hamis igazságot egymásnak fogják rontani, itt óriási pusztítás fog menni, és amikor az emberek felébrednek belőle, hogy mit műveltek, akkor egy ilyen nagy karizmatikus ötlettel elő állnak a világbéke eszméjével, és ahogyan megalkották a Francia alkotmányt, ami demokratikus és szabadság elveken alapul látszólag.

Tehát szabad lesz Lucifert imádni minden szinten, minden gátlás fel lesz oldva az emberekben. Például az egyik olyan, hogy felszámolják a házasságot, és ezen belül ugye a házasságon belül, az Istentől való tiszta, Szent szexuális életet is felszámolják, és például mindennapos dolog lesz ebben az új világrendvallásban, az emberek gátlása fel lesz oldva ebbe a nagy béke szeretet, meg szeressük egymást és mindent szabad, ne szóljunk egymás ellen.

Például olyan fog történni, az utcán járva szemetek láttára fognak szexuális életet élni az emberek, úgy, mint az állatok, hogy egyik végez a másikkal, és megy a következőhöz, következőhöz. Aki, akivel csak akar. Tehát ilyeneket fognak csinálni.

Ugye tudjuk a Jezsuiták könyvéből, a Sion bölcseinek a könyvéből, hogy ez a Blue Bang ez a forgatókönyve ennek, hogy hogyan fog működni a világ azokban a napokban, amikor betiltják az Iszlámot, az áll Judaizmust, és az áll kereszténységet a könyveikkel együtt.

A vezetőiket elkapják, az utcán meglincselik őket, törvény előtt likvidálni fogják őket és be lesz tiltva. És így az emberek tömegei vezető nélkül maradnak, ötletek nélkül maradnak. Nem tudják, hogy mit csináljanak, és nem tudják gyakorolni az addig meg szokott és beléjük sulykolt dolgokat, óriási félelemben lesznek, hogy el fognak kárhozni, és ezért elő fognak állni a Sion bölcsei jegyzőkönyve alapján egy olyan újfajta világrenddel, amiben nem lesz magántulajdon, és megszüntetik az örökséget.

Tehát lehet látni, biztos mindenki olvasott sokat erről, hogy az Illuminatinak mi a törekvése, hogy a kanonizált belső törvényei arra ösztönöznek minden be nem foglaló munkást, hogy odáig juttassák el a beépített emberek folyamán a törvényhozást, hogy majd ez fog a vége lenni, mint Franciaországban is. Ugye?

Hogy attól fogva, hogy megszületett ez a demokrácia a szabadságharcból fakadóan, nem más, mint nyílt Luciferizmus lett, mert ott is aztán mi történt.

Ment a dőzsölés, a szemérmetlenség, a mindenféle, a buziskodás, a homoszexualitás, minden ment teljes gőzerővel, nyíltan. Tehát semmi se volt Szent többé, semmise volt szégyellni való többet. Tehát ez lesz az erkölcs, ez lesz a követni való erkölcs.

Most ezt világszinten meg fogják csinálni.

Tehát például Jeruzsálemben az előző videóból bejátszva, amikor ez a magyar nyelven beszélő fiatal srác elmondja, hogy ott Tel Avivban, Tel Avivot említette talán, vagy nem tudom, hogy melyik Izraeli város, hogy..

 „Függetlenül attól, hogy itt Tel Avivban gyakorlatilag mindenki meleg, ezt bátran kijelenthetjük”.

Nem titok és nem is kell szégyellni többet, hogy ha homoszexuális vagy, és ezt most már nem kell a szobán belül gyakorolnod. Elmész a szórakozó helyre, és simán élhetsz nemi életet a többi barátaiddal együtt ott a szórakozóhelyen, de még az utcán is. És aki ez ellen felmer szólalni, az egyből antiszemita lesz, terrorista lesz.

Tehát ez lesz a tendencia, hogy szabadon jársz, kelsz a földön, nem lesznek kötöttségeid, mert nem lesz náció, ahova tartozol, nem lesznek kötelességeid, mert nem lesz házad. Tehát ezen keresztül, hogy nem lesz házad és örökséged, nem lesz magántulajdonod, nem lesz feleséged, tehát ki lesz az emberekből irtva a kötelesség tudat, és ezért meg fog valósulni Lucifernek a mondása, Aleister Crowleyen keresztül, amit kiadott, hogy a hamis Biblia, Luciferi Biblia 10 parancsolata nekik az, hogy csinálj, amit akarsz, de azt úgy csináld, ahogy ő akarja Lucifer.

Tehát mindent csinálhatsz, meg lesz minden engedve, ami addig tiltott volt, amit Isten a keresztények Istene, Krisztusnak az Atyja megtiltott azt én most mindent megengedek neked, csináljad, csináljad, de úgy ahogy én mutatom, mert úgy a legjobb.

És így mivel az embereknek nem lesz magántulajdona, nem kell semmire gondot viselni.

Tehát tulajdonképpen ezzel fel lesz oldva a maradék gátlás az emberek lelkiismeretében, és ezért lesz Lucifer imádat nyíltan, mert az emberek azt hiszik, hogy eljött a tejjel-mézzel folyó Kánaán, szabadság.

„Tényleg azt csinálok, amit akarok, senki nem szólhat ebbe bele, mert a törvény felelősségre fog vonni mindenkit nagyon keményen, aki engem kritizálni mer.” Mert én oda megyek a szomszédhoz, és azt mondom neki, hogy add oda az autódat, mert most nekem van rá szükségem. Oké vigyed, mert elmegy a másik szomszédjához és attól meg elveszi a másik autót”

Tehát értitek?

Ez lesz az ördögi szisztéma, hogy mindenki azt csinál majdnem csak, amit akar, és főleg a bűnük terén.

Nyilván a gyilkosság korlátozás azért az megmarad, mert megértetik az emberrel, hogy azért nem szabad ölnünk, mert mindannyian értékek vagyunk ebben a rendszerben, és ha egymást megöljük, akkor kiirtjuk egymást és ennek a rendszernek nem lesz értéke. Mert az ember képviseli az értéket ebben a rendszerben, és az ember adja a kreditet ennek a rendszernek.

Értitek?

Tehát ez a halálos csapdája ennek az egész nyílt Luciferizmusnak, és amikor összeomlasztják, megszűnik a három monoteista vallás, akkor az emberek automatikusan menni fognak az Újvilágrendnek. Ez a mindent szabad nekem, de nem minden hasznos, ahogyan Pál mondta.

És ez lesz így a nyílt Luciferizmus, mert az emberek nem úgy fognak Lucifert imádni, ahogy most hitetik a keresztényeket, hogy. „jaj majd az lesz ha nem térdelsz le az Antikrisztus előtt akkor levágják a fejedet”.

Ez nem igaz, ez hamisítás!

A te Lucifer imádatod az lesz, hogy ha hallgatod ezt a műsort, hogy a szabadság jogaidra hivatkozva nyugodtan fogsz homoszexuális dolgokat művelni, nyugodtan el fogod venni mástól a másét, ami nem is valójában az övé.

Tehát abszolút módon megvalósíthatod, szinte önmagad individuális módon amennyire csak akarod, és amennyire a rendszer engedi.

Látszólag ez egy nagyon kívánatos világrendszer lesz benne élni. Kecsegtet azzal, hogy mindened lesz, életmeghosszabbító technológia, meg minden. De ez csak egy bizonyos szinten. Tehát ha nem fogsz hasznot hozni ennek a rendszernek a legmagasabb adózásoddal, ha beteges leszel, gyógyíthatatlan beteg leszel, akkor mész a süllyesztőbe, senki nem fogja észrevenni, hogy eltűntél.

Tehát ez lesz a Luciferizmus, hogy át tudsz menni a szomszédodhoz, és ő vele fogsz szexuális életet élni a feleségével, vagy éppen a férjével, ha férfi vagy, vagy a gyerekeivel és arra tanítod a gyerekeid is például ilyen, vagy bármi más, minden, ami az Isten parancsolataival szemben való!

Tiszteld a te atyádat! Tehát a szülők nem befolyásolhatják ebben az Újvilágrendnek a világrendjében, törvényzeteiben nem befolyásolhatják egyáltalán a gyerekeiknek a világképét.

Kizárólag egy fajta világkép lesz, mindent szabad neked csinálni, amit akarsz, csak ne sértsd meg a másikat.

Tehát ilyesmi lesz az egész. Vagy azt mondja az írás, mert azt mondja Isten beszéde a tízparancsolatban, hogy tiszteld apád és anyád.

Tehát az apa és az anya nem lesz tisztelve.

Ne lopj! Tehát nyugodtan elveheti mindenki, amit csak akar, mindenki mindent fog használni, mert senkinek nem lesz semmije, de viszont Isten szemében mégis lopás lesz. Tehát ezért Isten ellen való világrendszer lesz, mert az emberek olyan dolgot használnak, amiért ők sosem fizettek, sosem dolgoztak. A rendszer adta, de ez a rendszer az Istenéből úgymond lopta el és adta ki. Tehát lopott holmikkal lesz való kereskedés. Ilyen szempontból.

Aztán azt mondja, hogy ne legyenek neked más Isteneid! Tehát az ember maga lesz az Isten, mert az emberek azt mondják magukról, hogy meg van írva a Bibliában, vagyis meg volt írva, hogy Istenek vagytok ti és az írás fel nem bontható! Igaz? Ott van a Zsoltárokban.

Tehát minden, ami Isten erkölcsi parancsolataival ellentétes lesz, az mind meg lesz engedve és így az emberek tudatuk alatt ebben a nagy Kánaánba, így lesznek Lucifer imádók! Tehát erről fog szólni az egész.

Kérdező:

Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy egy film jutott az eszembe, nemrég láttam a sztoriját, a trailarjét, ami pont erről szól, amit mondasz. Az a címe, hogy (The Purge) a Bűn éjszakája, hogy a jövőben játszódik, hogy minden rendben van, meg happy van, meg jólét stb., stb., de kijelölnek minden évben egy napot, vagy egy éjszakát egy 12 órás időszakot, amikor felfüggesztenek minden büntetést, minden törvényt és azt csinálsz, amit akarsz. Lehet embert ölni, lopni. Érted! Tehát ez is egy ilyen programozásnak a része valószínű.

RHR:

Érdekes! Nem láttam még!

Kérdező:

Hát nem is fogjuk, én nem fogom megnézni. Nyilván brutál film, de hogy ez a története, hogy ilyenkor nincsenek rendőrök, nincsen kórházak semmi, azt csinálsz, amit akarsz. Úgy hogy valóban elég szomorú!

RHR:

Hát tulajdonképpen az, ami most láthatatlan a gyülekezetekben, meg az Iszlámban, meg a Talmudos áll Judaizmusban, tehát azok az elméletek, amik most itt meglapulva végig folynak a felszín alatt az emberek elméjén keresztül, és az emberek abban élnek, azt cselekszik.

Tehát nézd meg például egy Talmudos áll Judaista számára nem bűn megerőszakolni egy kislányt, mert ott van meg van írva a Talmudban, hogy ha három év alatt, vagy nem tudom hány év alatti gyermeket erőszakolsz meg, főleg egy kislányt, akkor az olyan, mint hogyha kinyomnád a szemét és a szemgolyója vissza kijön neki. Tehát ugyan úgy az ő szüzessége vissza fog térni. És ezért nem bűn náluk gyereket erőszakolni főleg kislányokat, és kisfiúkat. És ezért az egész rendszer a szabadkőművesség, a srhiners-izmus is, az Arab srhiners-izmus is mind pedofílián, meg gyerekerőszakoláson, meg homoszexualitáson alapul nagymértékben.

Bejátszás: Ramada Hotel- Zsidó konferencia. Vita a Biblia értelmezéséről. Feliratozva

Azt tanítják a gyülekezetekben, hogy Isten megmondja az írásban, kijelenti az Apostolokon keresztül, hogy ha nincsen magyarázó és idegenek vannak köztetek, akik azt hihetik rólatok, hogy őrültek vagytok, akkor Isten azt parancsolja, hogy maradjon mindenki csöndbe és a magatartásával és a prófétálásával, hogy egymást vigasztalják, intik, erősítik. Tehát így follyon az Istentisztelet, az Istentisztelésnek a módja.

És ezzel szemben meglehet nézni, hogy mindazok, akik támogatják a cionizmust keresztényként, tehát ezek az áll keresztény babiloni eszméken futó gyülekezetek és egyház rendszerek (ugye ott a listájuk, hogy kicsoda, szinte minden magyar gyülekezet) ők támogatják a templomépítést is, ugye, meg minden ilyesmit.

Tehát nem is látják, hogy nyíltan Istennek parancsolatai ellen futnak szembe, tehát mindent úgy csinálnak, és azt hajtják végre, amit nekik a cionizmuson keresztül és a cionizmus mögött rejlő Talmudos kabbalista Judaizmus eszméi sugallnak és diktálnak.

Tehát mindegyik táplálkozik mindegyik eszméből.Ugyan úgy a Katolikus eszmékből táplálkozik a Hitgyülekezet.  

„Mert igen is a Katolikusok nagyon jól teszik, és gyakorolják, hogy minden Istentiszteleten megvallják a Szent Szellembe beavatott hitüket.”

Németh Sándor:

Hanem a Szent Lélekben is fontos hinni. És például a Katolikusok ebben nagyon is helyesen járnak el, hogy rendszeresen megvallják, szinte minden összejövetelükön a Szent Lélekbe vetett hitüket.

RHR:

Németh Sándor ez által a Katolicizmusnak, az egyesített római vallásnak az eszméit beültette az ő híveinek az elméjébe.

És akik ezeket gyakorolják, ugyan, úgy ahogy a Katolikus egyház gyakoroltatja a híveikkel, a mit sem sejtő hívekkel a hét szentséget. Ugye.

Meg lehet nézni, van az oltári szentég, a keresztség, a bérmálás, az áldozás és nem tudom, hogy a többinek mi a neve. Nagyon régen voltam, gyerekkoromban utoljára Katolikus templomba, csak ezek maradtak meg az emlékeimben igazán.

De meg lehet nézni, könnyen utána lehet a katekizmusban olvasni. Tehát aki azt gyakorolja, sajnos nem is tudja, hogy teljesen ártatlanul belefutott ebbe a rejtett tudat alatti Luciferizmusba, mert Isten törvényei ellen, Isten parancsolata ellen szembe szegülve azzal, ezeket gyakorolja az ember és ezzel azt jelenti ki, hogy az Isten hamis és az Ő tanai, az Ő törvényei, az Ő igazságai nem igazság, hanem hamisság és az ördögnek a tanai.

Ugyan úgy az Iszlámban is ez van, hogy ezt kell, és azt kell csinálni. Ugye?

És ugyan ez van a protestánsnak látszó áll kereszténységben is, hogy kell nyelveken szólni, kell betöltekezni. Ha nem szólsz nyelveken, például abban az időben, amikor a 80-s, évek elején, a 90-s évek végén, amikor a Pünkösdizmussal kerültem kapcsolatba, az egy rettentően szégyenletes dolog volt, egy Pünkösdista számára, ha nem szólt nyelveken.Akkor rá sütötték egyből, hogy bűnös vagy, bűn van az életedben. Mindenki megtalálta másnak az életében egyből a bűnt. Ugye.

És skizofrének voltak az emberek, és utána mindenki szólt már nyelveken, mindenki előállt.. „ja már én is megkaptam”, még az is aki korábban nem, az is két nap múlva tuti megszólalt nyelveken, mert kellet egyet kreálni, hogy feloldja magát a bűntudat alól, meg az alól, hogy a többiek nem beszélnek vele, mert démonizált.

És akkor ebből a Pünkösdizmusból létre jött a Baptizmus, Adventizmus és a Jehova tanúi keverékeként létre hozták a Jezsuiták a Hitgyülekezetet. És akkor ott már magasabb szintre emelték, hogy ott már meg sem kérdőjelezheted önmagadban, a saját elmédben fel sem teheted a kérdést, hogy mind az, amit hallasz a szószékről, az igaz-e, úgy van-e, vagy nem.

Elő sem veheted az eredeti iratokat, mert azt mondják, hogy bele se nézz például a babiloni titkos elitnek a tanaiba, mert akkor démonokkal leszel tele.

Pedig, hogy ha bele olvasnál, és ismereti szinten megismered ezeket a dolgokat, rá jössz, hogy ugyan ezt gyakoroltatják veled a gyülekezetekbe, csak rejtett módon.

És így meg van akkor a lehetőséged, hogy úgy döntsél, hogy itt hagyom ezt az egészet, mert Luciferizmust gyakoroltatnak velem.

A nyelveken szólás, meg a kundalíni jógás Szent Szellem betöltekezésen keresztül, homlok egyenest Isten parancsával állok szembe, és Isten ítélete alatt élek, úgy, hogy én elhittem azt a pásztoromtól, meg prédikátoromtól, hogy megnyugtatom magamat, meg ő is engemet, hogy semmi gondom most már, mert üdvösségem van.

De amikor az utolsót lélegzel, és mielőtt lecsukod a szemed, döbbenve veszed azt észre, hogy körül vesznek az ördögnek a lelkei, akik jönnek a lelkedért, és nem az Istennek az angyalai, a világosság fejedelmének a fiai jönnek érted, hogy Isten országába vigyenek.

Érted?

Tehát ez itt az óriási tét, hogy leéli valaki, sokan leélik az életüket úgy, hogy az utolsó pillanatban, az utolsó lélegzéskor, amikor már visszafordíthatatlan, akkor döbbennek rá, fognak rájönni, hogy az egész életüket egy hamis vallásban élték le, ami úgy látszott, hogy Jézus Krisztusnak, meg az Istennek az imádata, tisztelete, de közbe semmi köze se volt az egészhez. Hanem rejtett Luciferizmust volt, annak engedelmeskedett.

És persze ezek a tanok mind okkultizmusból fakadnak, Lucifernek a zsebéből és a szócsövéből.

Úgy, hogy sajnos így működik ez az egész!

A Kahzár-Ashkenazim embertársainkhoz azért beszélünk, meneküljenek, mert őket fogják felrobbantani, hogy kirobbantsák a harmadik világháborút, a magukat kereszténynek gondoló gyülekezetekben veszteglő embertársainkhoz azért beszélünk ezekről a dolgokról és ezek kapcsán, mert őket is arra szeretnénk ösztönözni Istennek az utasításából fakadóan, hogy meneküljenek ki ebből a Babilonból. A babiloni áll kereszténységből, mert ők lesznek azok, akik a segédszárnya lesz ennek az áll Izraelnek.

És az Iszlámhívő embertársainkat pedig azért szeretnénk kérni, és ösztönözni, hogy ők is megússzák ezt minél többen, hogy felismerjék, hogy milyen titkos terv alapján folyik ez az egész.

És ha tetszik, ha nem ezt ők véghez fogják vinni, és ezt a rendszert, ezt meg fogják valósítani.

Az kérdés, hogy ebben ki fog életben maradni, úgy, hogy Isten oldalán, Istennek a vezetését és az Ő Fiának a védelmét élvezi, úgy, hogy álmokon, látomásokon keresztül, angyaloknak a támogatásán keresztül az ember menedéket fog nyerni. Vagy el kell szenvednie borzalmas szenvedéseken keresztül, fosztogatásokon keresztül.

Épp tegnap néztem bele egy filmbe, és arról szól, hogy 4-5 fiatal, akik túlélték a kezdeti pusztítást, próbálnak enni valót találni, meg minden. Ezek kód filmek arra, hogy az embereket hozzászoktatják, hogy ami fog következni, egy bizonyos szinten természetes lesz, tehát attól magától nem ijednek meg, hogy történik, hogy ez eljött ez az idő, mert bennük lesz az emberekben már ez a várakozás, hogy ez, hogy lesz, mint lesz. Tudod?

De mikor benne lesznek, az rettenettel fogja őket eltölteni, hogy tényleg úgy van minden, hogy enni valóért házakba csapdát csinálnak, hogy beteszik az ennivalót, és az emberek bemennek és lezáródik a pince, meg minden és akkor elkapják őket, és megeszik őket, az embereket. Meg ilyenek lesznek.

Tehát teljesen reális képet mutat arról a világról, amit majd fogja követni a nagy nyomorúság idejét, az Armageddoni háborút.

Mert az Armageddoni háború fogja kirobbantani Izraelen keresztül az okkultisták, a Jezsuiták ezt az Armageddoni háborút, és ennek az Armageddoni háborúnak az, hogy költségei lesznek, tehát a hátországokat, akik ebben részt vesznek ebben a háborúban ott a Közel-Keleten, a hátországokat teljesen ki fogja üríteni.

És akkor a hátországokban is országok fognak, ország ellen harcolni, hogy ami nekik nincs, azt a másik országból behozzák, megteremtsék.

És ezt lehet látni, ahogyan a sakktáblán állítják fel, Ukrajna Oroszország oldalán marad, Magyarország az Európai Unió oldalán, és amikor folyik majd ott a Közel-Keleten a háború, addig Európában is fog folyni Európa szélén is, és Eurázsia szélén ott az Oroszok és Magyarok között, meg a Lengyelek között majd menni fog, dúlni fog a háború.

Kérdező:

Jó. Zárásként csak akkor annyit mondanék, hogy ezekről, amikről beszélünk, természetesen sok anyag van máshol is, tehát ez megint nem csak a mi agyszüleményünk. Ugye.

És nagyon sok volt Muszlim vallású ember tesz bizonyságot arról, hogy Isten hogyan hozta ki ebből a pogány vallásból, okkult vallásból, és hogyan értette meg, vezette rá, hogy a Krisztuson keresztül vezet az üdvösség az Atyához.

Ezeket is meg lehet találni.

RHR.

Igen köszönjük azt, időről időre egyre többen vagytok, akik felfigyeltek az általunk készített hanganyagokra, filmekre és meglátjátok benne azt az igazságot, amit eddig elrejtettek előlünk. És akár tőlünk függetlenül, vagy velünk együtt, de mindenképpen örülünk annak, hogy ez az igazság terjed. Az Istennek az igazsága, nem a mi igazságunk és éppen ezért nem kell félnünk attól, hogy ez az igazság kárba vész, és nem fog nekünk pénzt hozni, mert nem pénzért csináljuk, ellentétben minden más helyen, ahol az igazságot mindig pénzhez, és jövedelemhez, szerzéshez vannak kötve.

Tehát köszönjük azt, hogy sokan vagytok, és egyre többen vagytok, akik rohantok kifelé Babilonnak bármelyik rendszeréből, és köszönjük, hogy megértettétek azt, hogy eszünk ágban sincs antiszemitizmusba hajtani senkit sem.

Mert ahogyan védelmezni szeretnénk az igazi zsidókat, akik Ábrahámnak a leszármazottai, és ő belőlük lesz egy kicsiny maradék, néhány száz, néhány ezer ember, akik az általunk közölt igazságokon keresztül is felismerik, hogy tényleg a Messiáson keresztül tudnak csak megtartatni ebben a közelgő, óriási gyilkolászásban, és éhínség hullámban.

És így maradékként, ahogy a Prófécia szól róla, így ők is bejönnek abba az egy Akolba, ahol két nyáj lesz. Tehát ahol a Testi Izrael és a Szellemi Izrael a Krisztust követők egyé válnak. És nem lesz többé sem Görög, sem körülmetélkedés, sem pogány, hanem maga Isten Fia lesz mindenekben minden ebben a Szellemi Egyházban.

És arra kérünk továbbra is benneteket, hogy ha ti magatok terjesztitek ezeket az igazságokat, legyetek körültekintőek, hogy nehogy fanatizmussal vádolhatóak legyetek.

Legyetek szeretet teljesek és értelmes módon közöljétek ezeket az igazságokat. Senkit nem kell kényszeríteni és húzkodni, hogy fogadja el bár ki is, mert akinek nem az Istentől van rendelve az ideje, abban csak óriási lesz az ellenállás, és csak lejáratás lesz az egész.

Tehát ésszerűen, átgondoltan kell ezt tovább adni mindenkinek.

Mindenkit üdvözlünk, akik nem léptek még velünk eddig kapcsolatba és az Istennek, az igazságainak a munkájában vesznek részt tőlünk függetlenül is ezen a vonalon üdvözlünk bennetek, és nagyon örülünk, hogy egymást nem ismerve is, ugyan abban a munkában foglalatoskodtok és kívánunk sok szerencsét hozzá továbbra is, és kitartást.

Kérdező:

Igen Mennyei Atyánk legyen így! Kérünk téged a te dicsőségedre!

Köszönjük a figyelmet!