- Az igazi böjt

Ézs 58:1 Kiálts teljes torokból, ne kíméld! Emeld föl hangodat, mint a kürt, és jelentsd ki népemnek bűneit és Jákób házának vétkeit!

 Ézs 58:2 Ők mindennap keresnek engem, és szeretnék megismerni útjaimat, mint egy olyan nép, amely igazságot cselekszik, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz ítéletet kérnek tőlem, és Isten közelségét kívánják.

 Ézs 58:3 Miért böjtölünk, ha te nem nézed, miért gyötörjük lelkünket, ha te nem tudsz róla? Íme, böjtölésetek napján kedvteléseiteket űzitek és robotosaitokat hajszoljátok.

 Ézs 58:4 Íme, pereskedve és versengve böjtöltök, és gonoszul, ököllel sújtotok le. Ne úgy böjtöljetek, ahogyan ma, ne úgy, hogy hallani lehessen hangotokat a magasságban!

 Ézs 58:5 Hát ilyen az a böjt, amelyet én kedvelek, és ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, és zsákot vesz föl, és hamut terít maga alá, azt nevezed te böjtnek és az ÚR kedves napjának?

 Ézs 58:6 Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz?

 Ézs 58:7 Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől.

 Ézs 58:8 Akkor fölvirrad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az ÚR dicsősége követ.

 Ézs 58:9 Ha kiáltasz, az ÚR meghallgat, ha jajgatsz, ő azt mondja: Íme, itt vagyok! Ha eltávolítod a magad köréből az igát, ha nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz hamisságot,

 Ézs 58:10 ha megosztod falatodat az éhezővel, és megelégíted az elepedt lelkűt, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

RevealHiddenReality: mondtátok, hogy van az, az ige vers az Ószövetségből, ami arról beszél, hogy az Isten szerinti böjtölés, hogy micsoda, és hogy ez megegyezik, hogy ez rá mutat arra, hogy amit az előző beszélgetésben beszélgetünk, hogy a szüntelen imádkozó élet, és a böjtölő életforma,

Hogy az Isten Fiának a beszédein való gondolkodás, és az által való élés, és a böjtölés pedig a világ kívánságairól, a világban levő dolgok kívánásáról való lemondás, tehát, hogy ezt jelenti elsősorban a böjtölés, hogy ezzel kapcsolatba találtatok igéket, ezt felolvasnátok?

Kérdező: Lehet, jobb lenne, ha te olvasnád, az Ézsaiás 58, az egész tulajdonképpen nem olyan hosszú.

Ézs 58:1 Kiálts teljes torokból, ne kíméld! Emeld föl hangodat, mint a kürt, és jelentsd ki népemnek bűneit és Jákób házának vétkeit!

RHR: Tehát itt meg állunk egy pillanatra, gondolom, hogy szembetűnik mindenkinek, hogy Jákob házának a vétke, tehát a Németh Sándor hazugságaival ellentétbe, a Jákob háza nem volt olyan tiszta amilyennek ők beállítják, ők bűnbocsánatra, és örök életre méltók nem voltak egyáltalán.

Ézs 58:2 Ők mindennap keresnek engem, és szeretnék megismerni útjaimat, mint egy olyan nép, amely igazságot cselekszik, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz ítéletet kérnek tőlem, és Isten közelségét kívánják.

RHR: látjátok, itt is igaz az, hogy csak a szájukkal szerették az Istent, de a cselekedeteikkel tagadták, tehát, hogy az egy olyan nép volt, ami szerette volna megismerni az Isten útját,

Az Isten dolgát, szeretett volna igazságban járó, igazságot cselekvő nép lenni, ami nem hagyja el az Istent, hogy ha kérik majd az Istent, akkor majd Ő a közelségével válaszol neki, de nem ez történt egyáltalán

Ézs 58:3 Miért böjtölünk, ha te nem nézed, miért gyötörjük lelkünket, ha te nem tudsz róla? Íme, böjtölésetek napján kedvteléseiteket űzitek és robotosaitokat hajszoljátok.

RHR:Ez is azt hiszem önmagáért beszél,hogy megkérdezik az Istent,hogy miért böjtöljünk,hogy ha te nem tekintesz a mi böjtölésünkre,és lelkünknek a gyötrésére,és akkor Isten vissza válaszol,hogy amikor ti böjtöltök,akkor ti a böjtölésetekkor ti a saját kedvteléseiteket űzitek,és tehát ugyanazokat a dolgaitokat művelitek,és hajszoljátok.

Ézs 58:4 Íme, pereskedve és versengve böjtöltök, és gonoszul, ököllel sújtotok le. Ne úgy böjtöljetek, ahogyan ma, ne úgy, hogy hallani lehessen hangotokat a magasságban!

RHR: Idekapcsolódik az, hogy mikor megfeddte őket Joshua, hogy hát azért böjtöltök, hogy az arcotokat eltorzítva, lássa a nép, és akkor ilyen nagy megszentelődött rabbinak tekintsenek benneteket, akik tudják az igazságot, és szentül élnek, és az embereket be tudták ezzel a trükkel csapni, de az Istent nem tudták,

 Ézs 58:5 Hát ilyen az a böjt, amelyet én kedvelek, és ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, és zsákot vesz föl, és hamut terít maga alá, azt nevezed te böjtnek és az ÚR kedves napjának?

Ézs 58:6 Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz?

RHR: Milyen megható, hogy Isten vélekedése a böjtről mennyire más, hogy Ő nem gyönyörködik abban mikor az emberek gyötrik a testüket, hogy nem esznek, nem isznak,meg eljátsszák a nagy felfuvalkodott hóhányót, a hazugságokat terjesztő vallási vezetőket

hanem abban gyönyörködik az Isten, amikor az ember a saját maga fontos dolgairól lemond,annak való robotmunkának a végzéséről,és azt mondja, hogy hát nem az a böjt amit kedvelek,hogy megnyitod a gonoszság bilincseit,

RHR: Tehát, hogy elmondod az embereknek azt, hogy a bűn, amiben élnek fogságban tartja őket, és ez miatt halálra vannak ítélve, és az ítélet vár rájuk, és hogy ezzel az információval motiválni lehet az embereket, hogy hagyjanak fel a bűncselekvéssel, a bűnös életmóddal,

tehát ez jelenti azt,hogy megnyitni a gonoszságnak a bilincseit,megoldod az iga köteleit,tehát amikor látjuk,hogy valaki mellettünk szenved,ahelyett,hogy jó keresztényként beülünk a gyülekezetbe,azonnal elrohanunk mikor látunk valakit szenvedni,ez a tendencia ma már a kereszténységbe,

Ha látnak valakit szenvedni, elrohannak a gyülekezetbe, és azonnal neki állnak énekelni, táncolni, meg szórni a pénzt a vezetőknek az életére, és akkor azt hiszik, hogy majd ezért meghallgatja az ő imádságukat, hogy majd megsegíti azt az embert, aki az iga alatt nyög, és szenved a bajaiban.

Nem, hanem be kell fejezni a gyülekezetbe szaladgálást, mert amikor az emberek gyülekezetbe járnak, semmi hasznosat nem tesznek az Istennek.

Az Isten aktív követőket, aktív tisztelőket keres, akik az Isten természetében élve, és az Ő igazságaiban élve tisztelik az Istent, az Atyát, ugye ezt mondja az ige is, és be kell fejezni az ide-oda rohangálást, ide-oda járkálást, és el kell kezdeni a környezetünkben körülnézni, hogy kinek van szüksége bármilyen dologra,

Kinek van szüksége lelki tanácsadásra, ki az, aki keresi az üdvösséget, és még nem találta meg, és látszik az életén, hogy egy elszánt, összetört élet, ami akkor is tűzön-vízen keresztül is megtartotta az igazsághoz való ragaszkodást,

Tehát akkor az ilyen embernek megnyitni a mennyországot, és segíteni neki abban, hogy a viselkedésével, felfogásával hogyan engedelmeskedjen az Istennek, hogy így azt az Istent megtalálja, akit keres az, az ember,

Azt mondja, szabadon bocsátod az elnyomottakat, ugye beszéltünk arról, hogy sátán az emberiség elnyomójának, taposójának van nevezve az egyik próféciában,

Tehát azok, akik ennek a világnak a gyötrésétől szenvedtek el lettek nyomva, másodsorban a gyülekezetekben, az ilyen embereknek el kell mondani, hogy ne rendeljék alá magukat ezeknek az erőknek és hatalmaknak, mert Istennek nem az a célja, hogy az ember az egész életen keresztül egy ilyen elmarasztalásban, egy ilyen kordába tartásban legyen, ahol az ember személye teljesen eltűnik,

Ézs 58:7 Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől.

Ézs 58:8 Akkor fölvirrad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az ÚR dicsősége követ.

 RHR: Itt is látjátok, a hajnal van említve, ugyanis a hajnalnak a természete, hogy még korán reggel még a sötétségből kezd világosodni, majd a dél fele haladva egyre nagyobb teret hódít meg a világosság,

Tehát ez a hajnal, és ezért maga az Isten Fia a hajnalnak a fia,(08:51-nél található a videóban) és nem hajnalcsillag, mert a hajnalcsillag az egyrészt az Vénusz azt hiszem, ami Lucifernek a szimbóluma, és hajnalcsillag az pedig maga Luciferre utaló megszemélyesítés a bibliában.

Fölvirrad a világosságod, mint a hajnal, tehát az Isten ismeretben, az igazság ismeretében egyre nagyobb ismerete lesz az embernek, így az alapján tudja, hogy mi az Isten elvárása, hogy mit kell cselekedni, hogy az ember a cselekedetével bizonyságot nyújtson az Isten felé, hogy ő komolyan gondolja a bűneinek a megbánását, a bűntől való elszakadást, és az Isten igazságainak a követését,

Kérdező:még csak egy gondolat visszatérve a hatoshoz,ha lehet pillanatra,hogy az szerintem egy az egyben Krisztusról szól a hatos vers,vagy róla is, ha úgy olvassuk,megnyitotta a gonoszság bilincseit,megoldotta az iga köteleit.

RHR: hát igen ő azért lett beküldve, azért mondta azt, hogy ő benne teljesedik be minden prófécia, tehát mint például amit az Ézsaiás próféta ír, azt ő megcselekedte a saját életével,

RHR: De ez nem kimondottan csak róla szól,

Kérdező: persze, róla is

RHR: mert itt arra hívja fel a figyelmet, hogy a nép részének a figyelmét, hogy ez az igazi, így kell élni az Isten előtt, hogy Isten gyönyörködjön úgymond a böjtölésben, hogy a világ gonoszságairól, a bűneiről, a kívánságairól lemondás, és aktívan részt venni másoknak az életében, hogy másoknak az élete is épüljön,

Istenhez közel való legyen, elsősorban értelemben való növekedésben, hogy aztán az ember motiválva legyen az információ által, hogy önmaga is arra szánja magát, hogy ő is azt az Istent akarja szolgálni, neki szót fogadni, és az életét fölajánlani az Istennek, hogy ahol tudja az Isten használni azt az embert, az emberek életében, hogy az embereket Isten üdvözíthesse tehát.

Kérdező:itt a hetes versbe ezt is lehet átfordítani,allegorikus,ugye ez a mezítelent látsz felruházod,tehát,hogy ha bűnökben él akkor ugyanez.

RHR: igen, tehát itt a tízesben is ezt mondja, ha megosztod falatodat az éhezővel,

Kérdező: igen

RHR: ha megelégíted az elepedt lelkűt, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, látjátok itt is delet hozza fel, akkor van a legvilágosabb, ha megosztod a falatodat az éhezővel, mért nem azt mondta, hogy ha megosztod asztalodat az éhezővel?

RHR: Ugye sokkal könnyebb egy megterített asztalnak a felét odaadni másnak, mint hogy ha csak egy falatod van neked is, és mielőtt azt bekapod, kettétöröd azt a falatnyi kenyeret, vagy azt a falatnyi akármit azt megosztod a másikkal az, az igazi szeretet,

Kérdező: igen, följebb is írja, hogy az éhezőnek megszeged a kenyered, beviszed a házadba,

RHR: megelégíted az elepedt lelkűt akkor fölragyog a sötétségben világosságod,tehát

Kérdező: mikor a megváltó mondta, hogy éhes voltam és ennem adtatok,

RHR: bizony ám, tehát az a fajta kép az Isten kijelentésében az teljesen más, ha mellétesszük a kereszténység mellé, a kereszténység az labdába se rúghat az Istentől való információkat illetően,

Tulajdonképpen ez a lényeg, hogy ha valaki az Isten Fiának az útmutatása szerinti életet él, és amikor éhezővel találkozol, akkor adsz neki egy kicsit, hogy ha olyan, aki ruhátlan annak segítesz, hogy ruhához jusson, és ezt nem humanizmusból, hogy most segítsük a szegényeket

Mert ugye vannak szegények, akik azért lettek szegények, mert előtte nem voltak szegények, hanem előtte jómódban éltek, de elherdálták, elrészegeskedték, meg vannak szegények, akik eleve úgy születtek, és az egyik az le van sújtva attól, hogy elveszített mindent, a másik pedig le van sújtva az élettől a megvetésben,megaláztatottságban van része,mi egyéb,

Tehát nyilvánvalóan nem azon kell rohanni,hogy megoldani annak a bilincseit, akit maga Isten döntött szegénységbe, akik tényleg bűnözők voltak,és az életük során részegesek voltak,meg minden rossz amit lehet tudni,hanem nyilvánvalóan Isten is azt szorgalmazza elsősorban, hogy olyannak adjál akiben van hajlandóság, hogy Isten oldalán megmaradna.

Akkor humanizmus, hogy ha mindenkinek segítünk, és mindenkinek adunk függetlenül attól, hogy tudjuk azt, hogy az Isten maga helyezte büntetés alá, szegénység büntetése alá azt az embert akármi milyen komoly bűn miatt,

és ha humanizmus, ezért Isten borzasztó ellensége a humanizmusnak,mert a humanizmusból való adakozás, amit csinálnak a szabadkőművesek meg a gyülekezetek,hogy kimennek egy helyre, ahol mondjuk ilyen árvíz sújtotta terület

Most csak egy példát mondok, és akkor vannak emberek, akik Istenkereső emberek, és ez az árvíz arra ösztönözte őket, ez a sújtás, hogy keressék az Istent, az Isten igazságát, az Istenről tudható dolgokat, információkat, hogy megváltoztassák, és belátják, hogy bűnösök, és Istenhez akarnak kerülni, hogy büntetése alól való feloldozást, örök életben való részesedés

És vannak olyan emberek a településen, akik nyíltan szidják az Istent, és ahol tudnak, csak keresztbe tesznek mindenkinek, és akkor egy ilyen humanitárius szolgálat kimegy, és akkor mindenkinek szétosztanak mindent,

tehát holott az,az eset, ezt Isten azért rendelte,hogy azokat, akik elmerülnek, a bűneikből fölrázza őket,és Istenhez közel valóvá tegye őket,és azokat, akikről tudta az Isten,hogy ítélet alatt maradnak,mert ez a szituáció csak még inkább Isten ellenessé,és lázadóvá teszi őket,

ezeket Isten ezzel akarta sújtani,hogy ha visszautasítják a kegyelmét, akkor csak még nehezebb élet vár rájuk,és erre a segély szállítmány meg, jön a hit gyülekezetből,és akkor boldog boldogtalan meg van segítve,tehát.

A humanizmusból való adakozás föl, hogy is mondjam csak, föloldja a büntetést, orvosolja az Istennek a büntetésén, akinek az életén Isten elrendelt valamiféle ítéletet, tehát a humanizmusnak az eszméje, ezért is Isten ellenesek, mert akit Isten már a földön valamiféle nehézség elszenvedésére ítél az égbekiáltó bűnei miatt,

Azt az emberi gondolkodásból való segítsünk, hogy jobb emberek legyünk, és felvilágosultak legyünk, és mi is a 21. század civilizált polgárai legyünk segítsünk mindenkinek, még annak is, akit Isten a bűne miatt, komoly bűnök miatt ítéletre ítélt itt a földön, hogy nyomorúságot szenvedjen addig, amíg a nyomorúságban föl nem ismeri, hogy neki el kell szakítani az életét a bűnös élettől, a bűnöktől.

Mert az élete nem sokára lejár, az Istennél véget ér az élete, és meg fog halni, úgy fog meghalni, hogy kárhozat ítélet vár rá,értitek amit szeretnék mondani ezzel a humanizmusból való adakozás?

Tehát ennek Isten nem híve, Ő annak a híve, hogy ha valaki ismeri Őt, az Atyát, és szereti Őt, az Atyát, mert megértette, hogy mit tett az Atya értünk,

A Fiát megáldozta, eltartott bennünket az egész életünk során mikor még bűnösök voltunk, és ezzel jelzést adott nekünk, számunkra, hogy keressük Őt, mert Ő a szeretetnek az Istene, Ő szeretne megmenteni bennünket,

RHR:És némelyek ebben fölismerik az Atyának a kezét, a kezének a munkáját, és még többet akarnak az Atyáról tudni, és akkor egy csomó mindent meg tudnak az Atyáról, az Istenről, hogy ki Ő, mi Ő, mit akar, és akkor az ember a végén pedig háládatos szívvel, hálából fakadóan iránta egyesül az Istennek azzal a tervével, hogy meg akarja az Isten menteni az embereket,

Ekkor az ember elhatározza,én is részt akarok venni ebbe a munkába,mert én is kivetett voltam a bűneim miatt,és Isten lehajolt hozzám,és én is szeretnék az Atyának kedveskedni azzal,hogy azok az Ő alkotásai,akik ítéletre várnak,azoknak az életében megpróbálok valamit részt venni,hogy visszakerüljenek az Istenhez,és az Istennek ne kelljen őket ítéletre halálra ítélni,

Ezért hamis tanítás a gyülekezetekben a halottak föltámasztása, meg a betegek gyógyítása, mert ezekben az esetekben a legtöbb alkalommal, amikor ezekkel a technikákkal meggyógyítanak embereket, tulajdonképpen bűnözőknek egy részét küldik vissza egészségesen a világba, hogy tovább folytassák a bűnözéseiket.

Isten viszont a bibliában soha sem gyógyított meg olyant az Ő Fián keresztül, akiről tudta, hogy ő visszamegy a világba, és még sokkal nagyobb bűnözővé fog válni,

Kérdező: Igen, mert Isten elsősorban az elménket szeretné meggyógyítani, és utána, ha már ebben felnőttünk, akkor majd az Ő szolgálatához, ami szükséges egészség azt meg fogja adni,

RHR: Így van, pontosan, pontosan, mert ugye mit használ az embernek, hogy ha bűnösként Isten föltámasztja, vagy meggyógyítja, és utána meg fog halni, de kárhozatra fog jutni, ugye?

RHR: Nem nagyobb öröm az Isten országába, meg logikusabb és értelmesebb dolog, hogy ja, lehet, hogy betegségben élek a földön, és lehet, hogy meg fogok tőle halni, de már a betegség előtt esetleg már Isten ismeretet szereztem, és úgy döntöttem, hogy én úgy akarok élni,

Elsősorban el akarom tisztázni az életemből a bűneimet, majd ezek után, ha még ad Isten időt, és beleférek a tervébe, akkor viszont szeretnék visszamenni az emberek közé, és az Ő vezetése által emberekkel beszélni, hogy forduljanak az Isten felé, és tehát ez csak a szuper kereszténységnek a teológiája, hogy ugye a keresztény az nem lehet beteg,

Ha beteg vagy, akkor átkozott vagy, akkor ítélet van rajtad, és hogy ez mennyire hazugság, amit a karizmatikus kereszténység hirdet, mert Pál is beteg ember volt,az egész életen keresztül hordozott valamiféle betegséget,igaz?

Jákob: Jákob csípő ficamos volt, Mózes beszédhibás volt, és sorolhatnánk az összes többit, tehát szinte mindenkinek volt valami fogyatkozása, csak azért, hogy el ne bizakodjanak az Istennel való kapcsolatban ezek az emberek,

RHR: És tehát sokkal nagyobb dolog az Isten szemében, ha valaki nehezebb körülmények között élve is, de örök élete, és megbocsátása van, és betegségben meghal, mert örök életre fog meghalni, mint hogy makkegészségesen él mindenféle testkultúrás módszert gyakorol, és meg vesz, és tényleg makkegészséges, és amikor meg meghal, akkor az életében ezzel a nagy test kultúrával

Mert ugye a testkultúra az mindig vonzza magát, hogy szép testünk legyen, vékonyak legyünk, kidolgozott izomzatunk legyen, havonta egyszer hajtsunk végre egyszer végbéltisztítási kúrát, meg mindenfélét, és akkor az emberek ezek ilyen makkegészségesek, és a testnek élve a bujaság is bejön, meg a paráználkodás ugye, meg miért táplálják akkor azt a testet, hogy szép legyen?

Hát azért, hogy vonzóvá tegyék egy másik ember számára, ugye egy férfi a nő, a nő a férfi számára tehát ennek a testkultúra dolognak is elsősorban bujálkodás, és szexuális bűnöknek a megvalósítása valójában a vezér fonal, a vezérelv,

Holott Isten tudja, hogy ez a test ez mindenképpen a szemétbe fog menni, és a lényeg az, hogy a benne levő lélek, az Istentől való jó akarattal, hogy az megtartsa-e az üdvösséget, elnyeri, vagy egyszerűen csak visszamegy a bűnbe, megtartja a bűnös állapotát, és makkegészségesen el fog kárhozni.

Még a másik pedig betegesen, de nagyobb szolgálatot hajtott végre az Istennek, és az életével többeket tényleg az igazi Istenhez vezérelt, és nem a gyülekezetekben a szentháromság babiloni kultuszba, és így az ember egyszer csak majd meghal a betegségében esetleg, de a halálakor az Istennek az angyalai fognak érte jönni, és nem az ördögnek az angyalai.

Most akkor melyik nagyobb, és kívánatosabb, fontosabb dolog a szemünk előtt? Nem, de több értelme van Istennek élni még betegesen is, hogy aztán az Ő országába köthessünk ki, mint makkegészségesen elkárhozni a testnek a kívánságai miatt?

Éppen ezért Isten nem támaszt fel mindenkit az Isten tiszteleten, hanem csak olyan embereket támaszt fel az Isten, akinek a munkája pótolhatatlan az emberiség üdvözítésének a szempontjából, most nem ilyen hagyományos értelembe vett gyülekezetekről, vagy gyülekezet vezetőkről beszélünk,

RHR: Emlékszem rá ott a pünkösdistáknál is, volt egy férfi, elfelejtettem neki a nevét, állandóan Indiába, meg mindenhova ment démonokat űzni, mint hogy ha ők a kundalini jógával erre nem lettek volna képesek, és akkor hatalmas pénzeket költöttek a repülőre, utazásra,meg mindenfélére,csak fölöslegesen ment a pénz,

Semmi értelme nem volt az egésznek, mert aki kijött a hinduizmusból, és pünkösdistává vált, az ugyanúgy a pünkösdizmus által hordozott babiloni tanoktól a szentháromságtan, a pénzért való prédikálás, a szent szellem, meg a szent szellem az emberekbe tan miatt el fognak az emberek kárhozni,

Mert tudjuk nagyon jól, hogy csak egy Isten van, Ő megjelenik láthatatlan formában, és van jelen a földön mindenkor, miközben ugyanúgy jelen van az Ő országában,

Kérdező: benne van a bibliában, hogy jobb csonkán bemenni az életre, mint két kézzel, két lábbal a gyehennára vettetni,

RHR: na, ezért nem szabad hinni, meg elmenni a gyülekezetekbe ahol azt mondják, ó gyógyító alkalom lesz, imádkozunk mindenkiért, mindenki meggyógyulásáért, és csak azok fognak elmenni, akik naivak, meg akiket az engedetlenségnek a szellemisége vezérel, csak azok fognak elmenni ilyen gyógyító szeánszokra,

Az egész bibliában nincs rá példa, hogy Isten engedetlen embereket meggyógyított volna, vagy adott volna bárkit is, akik valamilyen formába nem voltak inspirálva, ösztönözve arra, hogy Istennek az akaratát cselekedjék, és a legapróbb a legszemernyibb, a mustármagnyi engedelmességgel is reagáltak az Isten felhívására,

Csak a felületesen vizsgálódók azok, akik elhiszik azt, hogy tényleg az van írva, hogy széjjeljárt jót cselekedve, és akkor ebből ők leveszik azt, hogy Jézus mindenhova elment, és mindenki, aki csak odament hozzá, mindenkiből, boldog, boldogtalant meggyógyított, rá tette a kezét és mindenki meggyógyult,

Minden démon elment az emberektől, holott nagyon sokszor kiemeli az írás, hogy nem is tett ott az Isten rajta keresztül semmi csodát, látva az ő engedetlenségüket, igaz? Mert meg van írva, hogy engedetlen emberek imádságát nem hallgatja meg az Isten, most én úgy fogalmaztam, úgy van írva eredetileg, hogy bűnösök imádságát nem hallgatja meg az Isten,

Tehát mi tudjuk azt, hogy meg van írva az írásban, hogy minden engedetlenség bűn, és minden bűn igazságtalanság, tehát aki engedetlenségben, igazságtalanságban, vagy bűnben él, tehát rosszat akar önmaga számára, vagy mások számára,

A saját teste kívánságát hajtja végre, annak Isten nem hallgatja meg a fohászkodását, majd ha az ember az elméjében megérik, és rá eszmél arra, hogy tulajdonképpen minden rossz, ami történik vele az annak a következménye, hogy ő valahol, valamikor teljes engedetlenségben, és igazságtalanságban végrehajtott valamilyen bűnöket, és ezek a bűnök miatt van megengedve az ördögnek, az ördög angyalának, hogy operáljon annak az embernek az életében,

Kérdező: meg benne van Ézsaiás próféta beszédében, hogy megkövérítette e népnek a szívét, hogy ne lássanak, ne halljanak, hogy meg ne gyógyítsam őket,

RHR: így van, tehát miből állt az, hogy megkövérítette az ő szívüket?

RHR: ellátta őket minden jóval, igaz? Megkövéredtek, tehát jól laktak, megkövéredtek, és elhitték azt önmagukról, hogy ezt mind Istennek kötelező, hogy ezt meg adja nekik, mert ők olyan jók.

Tehát fölfuvalkodottá váltak, a fölfuvalkodás az azt jelenti, hogy ugye fölfújni, az élővilágban van ilyen, mindig nagyon szeretem az élővilágról szóló filmeket, talán a David Attenborough-nak van egy ilyen filmje, hogy egy békáról,

Ami, hogy a kígyó megtámadja a békát, és akkor a béka fölfújja magát, hogy háromszor akkorának látszik, és így a kígyó megijed, és elmegy, nem támadja meg a békát, nem eszi meg, na és, hogy így nagyobbnak láttatja magát, és akkor így nem éri, elkerüli a veszély.

Az embernél is a felfuvalkodottság, hogy felfújja magát, hogy nagyobbnak mutatja magát az ember, mint ami valójában értitek, ezt jelenti a felfuvalkodottság, és erre az Istennek a válasza pedig az, hogy azt mondja az Isten az írásban, hogy aki magát felmagasztalja, az Istentől megaláztatik, aki pedig magát a földön élve megalázza, azt Isten magasztalja fel,

RHR: Atyánk, hálákat adunk neked azért a nagy jóságért, amivel minket illetsz, köszönjük neked azt, hogy a te igazságaidat megosztottad velünk, annak ellenére, hogy a bennünk levő hiányosságok, és az, hogy gyakran engedelmeskedünk a saját emberi kívánságainknak, és azokat hajtjuk inkább végre, és holott tudjuk, hogy ez ellenségeskedésszerzés te veled szemben, és ez által haragra gerjesztünk téged

Ennek ellenére is mégis jósággal fordulsz hozzánk, és igyekszel a haragodat feltartóztatni, és köszönjük neked azt, hogy segítséget nyújtasz az életünkben, az életünk napjaiban, köszönjük neked azt, hogy megsegítesz bennünket az életünk minden napos küzdelmeiben és harcaiban,

Köszönjük, hogy ellátsz minket, és segítséget nyújtasz nekünk, és hálákat adunk neked azért, hogy részt vehetünk ebben a csoportban, és különféle módon eszközeidként továbbíthatjuk azokat az életmentő információkat, amellyel te elláttál bennünket,

Ezért áldunk téged, és magasztalunk téged, kérünk téged Atyánk, hogy segíts mindazoknak, akik a csoportunk tagjai, hogy a nehézségeikben tedd őket hosszú tűrővé, alázatossá és, hogy megmaradjanak mindenképpen a te neked való szolgálatban, neked való engedelmességben, mert ilyenkor tudjuk, hogy gondunkat viseled,

Ellátsz bennünket, és vezetésben fogsz részesíteni akkor is, ha a világ összedől, és a világban óriási kataklizmikus események fognak történni, amely szedni fogja az áldozatát, te ezektől is, ezekben az időkben is meg fogsz bennünket tartani,

Köszönjük neked ezt, áldunk ezért, és magasztalunk és hálákat adunk neked, kérünk téged, hogy minden napon továbbra is szaporítsd a csoportot, a Krisztus testének minden csoportját, segíts bennünket is továbbra is részt venni a te munkádban, hogy nagyon sokan megismerhessenek a föld minden kontinensén, minden országában még a legeldugottabb településen is,

Hogy nagyon sokan hátat fordítsanak a gyülekezeteknek, egyházaknak, kereszténységnek, okkultizmus minden válfajának, a kereszténységnek minden szektájának azért, hogy az emberek megszabaduljanak ettől a nagyon káros világnézettől, amit egyrészt a kereszténység, másrészt pedig a világon keresztül diktál, és programoz az ördög az emberei által az emberek elméjébe.

Áldott legyen ezért a te neved mindenkor, hálával áldunk téged, és magasztalunk téged Atyánk a Fiad neve által.

Köszönjük, hogy meghallgattál!

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!