- Az igazi Isten dicsőítés

Kérdező: Azt mondja, hogy Atyám dicsőítsd meg a te nevedet, és egy hang hallatszott, hogy megdicsőítettem, és újra megdicsőítem, tehát ez a megdicsőítés, hogy ez mit jelent pontosan, hogy kell ezt érteni?

RevealHiddenReality: Egyszer dicsőséget hozott a nevére a saját halálával, hogy az Istennek a jó munkáját, a jó tervét az emberiség megmentésére véghezvitte, elvégezte, befejezte, tehát az emberiségnek van lehetősége elkerülni az Istennek a végső ítéletét.

Kérdező: azt értem

RHR: Azzal, hogy ő ezt elvégezte, tulajdonképpen azok számára, akik megértették, hogy ő mit művelt, tehát azokban azt hozta létre, hogy azok az emberek az életükkel mindent megtesznek, hogy megragadják, és megtartsák ezt a kegyelmet, érted?

Tehát így ezzel a példamutató magatartásukkal dicsőséget hoznak, hogy rossz, eltorzult, elfajult elcsökevényesedett ember, Isten által teremtett emberből vadállatokká váltunk, és mégis ez az eltorzult, elcsökevényesedett ember mégis úgy döntött, hogy ennek ellenére mégis fölveszi önmagával szemben a küzdelmet, és megpróbál visszakapaszkodni az Istennek a hegyére, ahonnét leesett.

Kérdező: Igen ezt értem, csak maga ez szó, hogy dicsőíti, azt mondja, hogy megdicsőítettem, és újra megdicsőítem, vagy mondja, hogy Atyám dicsőítsd meg a nevedet, tehát, hogy ez az Ő, valami más megfogalmazás kéne,

RHR: Megdicsőíteni az Isten nevét az az, hogy a viselkedéseddel tulajdonképpen hálát adsz az Istennek, dicsőíted az Istent,

Hol is volt az, hogy talán ott a máltaiak voltak azok, akiknél talán írja, hogy hát azok a barbárok, hogy dicsőítették az Istent, mert a tanítványokon keresztül, vagy Pálon keresztül megértették, megértettek valamit, vagy nem is tudom, meg valahol mondják, hol is volt az, hogy

Kérdező: akkor hálát adtak.

RHR: hogy dicsőíték az Istent, tehát, ez nem szóban történik először, de szóban is megnyilvánulhat, mint ami Kornéliusznál volt talán, hogy dicsőítették az Istent, vagy a sánta meggyógyulásánál ott a kapuba, most nem tudom, valahol írja az írás, hogy

Kérdező: igen, csak maga ez a szó, a dicsőít szó, tehát, hogy akkor az Istennek adnak hálát, köszönetet,

RHR:Igen, az Istennek a jóságának a méltatása,hogy az ember fölismeri,hogy mit tett az Isten ő érte,vagy ő iránta az ő életébe,és hogy így ezzel, hogy megváltoztatja az életét,és az emberek dicsőítik az Istent,hogy ez az ember, aki korábban rossz volt, hogy most így megjavult,hogy ilyen jó ember lett,

Kérdező: Tehát akkor másképp fogalmazva, hogy hálát adnak az Istennek ezért, tehát, hogy az ő érdeme, neki adnak

RHR:Igen,egyszer szóban hálát adnak,hogy fölismerik, na hát, tényleg milyen jót tett ez az Isten,de legelső sorban,leginkább a szó szoros értelemben ez a dicsőíteni az Istent,az azt jelenti,hogy a viselkedéseddel,a jó magatartásoddal dicséretet hozol az Isten nevére,és nem azt,hogy az emberek szidják,kárhoztatják az Istent,

Kérdező: nem dicséret, vagy dicséretet mondtál?

RHR: nem, hát ebből hozták a kereszténységbe, ők találták ki a dicsőítést, hogy énekekkel dicsérik, dicsőítik az Istent,

Azért, hogy megint ez a félig, ez a szájjal megvallós témát hitették el az emberekkel, de valójában, tehát az, hogy egy ember, aki szót fogad az Istennek, és elkezd Ő szerinte élni, az, az ember jót tesz,

Aki korábban rossz volt, és rosszat tett másokkal, az jót tesz másokkal, és ezt mások fölismerik, mint a Saulnak a megtérése, hogy fölhagyott a főpapok szolgálásával, és tanítványok, meg áldották, dicsőítették az Istent, hogy ez történt mikor megértették, hogy, az, aki egykor üldözte őket, az most tanítani akarja őket.

Nem tudom, érthető, hogy mit akarok mondani, hogy mi akar lenni egész pontosan ez, hogy dicsőíteni az Istent?

Kérdező: igen, azt mondja, hogy dicsőítsd meg a te nevedet, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem,

RHR: dicsőítsd meg a te nevedet, hogy ezzel azt hiszem azt akarta mondani, hogy segíts nekem, hogy véghez tudjam vinni ezt a munkát, hogy meg tudjak halni, hogy ne forduljak meg ezen az úton, hogy ez által megdicsőüljön a te neved.

És ezért én is megdicsőítem a te nevedet, tehát én is úgymond ebbe a cserébe én is meg teszek mindent, ami csak rajtam áll, hogy a te neved ne káromoltassék senkitől se, hanem, hogy az emberek fölismerjék, hogy te jót akarsz az embereknek, meg akarod menteni őket, és a gonosztevőket meg tudod változtatni,

És ezért az emberek, és az Isten nélkül élő emberek is dicsőítik a te nevedet, tehát egyrészt a megváltó az ő saját életével a minden napjaiban dicsőítette az Istent a viselkedésével,

Kérdező: Csak egy másik megfogalmazás kéne, hogy jobban lehessen érteni, mert ez ilyen nehezen megfogható szó, az a dicsőítés, tehát, hogy érted mit akarok kérdezni? Azért nem teljesen tiszta.

RHR: Ez a dicsőítés ez, ez hogy az Isten iránti hála bemutatása,

Kérdező: na, azért, mert, hogy ő végezte el ezt a munkát abban az emberben,

RHR: Így van, így van

Kérdező: hogy az Ő érdeme, az Ő dicsősége, az Ő tudása, akarata stb., miatt lett az ember olyan, és azért az ember hálát ad neki beszédben, meg tettben is így akkor ugye?

RHR: ja, tehát beszédben, főleg az akaratában, tehát, hogy az ember jót akar, hogy meg akarja valósítani azt a jót, amit az Isten belekódolt az emberbe lelkiismeretként, ez a lelkiismeret, hogy mindig beszéljük, hogy ez a jó akarás, az Istentől belénk teremtett jó akarás, és ez különféle formában meg tud nyilvánulni, amikor mi rosszat akarunk csinálni,

Főleg olyankor, amikor talán az utolsó dobásunk van az Isten előtt, és akkor nagyon, az ember rosszul érzi magát talán, meg izzad is meg minden, tehát az a lelkiismeret, tehát a belénk programozott jónak az akarása, hogy keressük az igazságot, és hogy az igazság szerint akarjunk élni, ez a jó akarás, hogy ez ki tudjon nyilvánulni, meg tudjon valósulni az embernek az életében,

Hogy az ember e szerint akarjon élni, a belé programozott jó akarat szerint, mert az Istenben is jó akarat van, amikor az éjszakán megjelent az angyali sereg a pásztoroknak mit mondtak?

Kérdező: jó akarat az emberek felé?

RHR: így van, jó akarat az embereknek, az emberek felé, az Istentől való jó akarat, tehát ebbe nyilvánult meg, ezért az Immánuel, hogy bejött közénk az Isten Fia, hogy ebben nyilvánul meg az Istennek a jó akarat, hogy kézzel foghatóvá vált, hogy az Isten jósága, az Isten emberiséget megmentő terve elkezdett megvalósulni azzal, hogy ő megjelent a földön,

Ez bizonyíték lett arra, hogy Isten számításán a végidők felé megyünk, mert eljött az, az idő, amit prófétáltak az Istentől a próféták, hogy bejött az Istennek a Fia, az emberiség megváltásáért, tehát ebben nyilvánult meg az Isten jó akarata felénk, és ezért a pásztorok is, meg akik jöttek, ezek a tudósok, hogy ők is ajándékot hoztak,

Ezzel tulajdonképpen dicsőítették az Istent, megértették, hogy most történik az, amiről beszéltek a próféták, és így kézzel foghatóvá vált az Istennek a jó akarata az emberekhez, és ezért az emberek is

Egyrészt szóval is, hogy áldották az Istent, másrészt meg a cselekedetükbe, meg az életükben is, hogy Isten jó természete szerint, és a belénk kódolt jó akarás szerint akartak élni, hogy megkezdték a küzdelmet, hogy elfordultak a babiloni talmudos ál-judaizmustól, és így visszatértek az Istenhez.

Kérdező: Igen, meg tulajdonképpen, amit a Pál életében művelt, hogy ilyen

RHR: Így van, pontosan, azok az emberek, akik az Ő szavára Istenhez fordultak, tulajdonképpen ezek az emberek így dicsőítették, hogy a Pálra hallgattak, és megtették, amit a Pál mondott, szót fogadtak neki, tehát ők így dicsőítették az Istent, szót fogadtak a Pálnak.

Pál meg azzal dicsőítette az Istent, hogy szót fogadott a megváltónak,

Kérdező: most arra gondoltam, hogy előtte üldözte, meg gyilkolta, de, hogy micsoda Pál fordulás lett az életében, hogy ez a változás is az Istennek a dicsőségét

RHR: igen, azért mondtam ezt is, hogy ott a szíriai hívek, hogy ők is, nem tudom, valahol még szó szerint így is írja, hogy és dicsőítették az Istent az miatt, hogy amit tett az Isten,

Na, például ott akik samáriába összehordták a varázslós könyveiket, és elégették, na, azok is tulajdonképpen lehet, hogy nem mondja az írás, hogy nem mond semmit, de tulajdonképpen ők akkor az Istent dicsőítették.

Kérdező:ez a szó,a dicsőít,hogy dicsőít,magasztal,dicsőséggé tesz,megdicsőíti, azt jelenti,

RHR: hát, ja, de ezek keresztényi megfogalmazások, így önmagában ez nem érthető egy olyan ember számára, aki csak szimplán keresi az Istent, tudod.

Kérdező: ja, mert nagyon gyakori ez a dicsőítő szolgálat, meg dicsőítő zene,

RHR:igen,igen, ja,na, pont azzal van összefüggésbe,hogy így lebénították a valóságos Isten dicsőítést,hogy a maga viseletünkkel való jó hírnévhozás az Isten munkájára,e-helyett lebénították,hogy ne legyen aktív,és ne hozzon gyümölcsöt az Istennek,hanem egy ilyen buddhista,ilyen önmagába forduló ilyen pót cselekvés legyen csak,

Kérdező: igen, hát tulajdonképpen, van akkor kapcsolatba, az Isten tisztelettel ott a Jakab végén, amit ír, hogy az, az igazi

RHR: igen, igen pontosan

Kérdező:Isten imádat,Isten dicsőítés,Isten tisztelet, ha úgy élünk,hogy és ezzel, ha úgy élünk ez is az Ő munkája,az Ő érdeme,és így vissza adjuk azt, amit Ő adott.

RHR: mert érted, egy ember három formába tud köszönetet mondani az Istennek, vagy dicsőíteni az Istent, egy a beszédével, Pál mondta nekik, hogy átadom az ördögnek, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak, tehát amikor káromkodik az ember, akkor az ördögöt szolgálja,

Tehát amikor az ember pedig kitisztítja a beszédéből a káromkodás szövegét, tehát nem közönséges beszéde lesz az embernek, hanem megszentelt beszéde lesz, ugyanúgy tehát a beszéd, a gondolkodásmód, és a cselekvés, tehát ezen a három területen tudja az ember kinyilvánítani.

A legegyszerűbb formája az a beszédben, hogy hálát ad az Istennek, hogy megköszöni azt a sok jót, mert az Isten értékeli, hogy legalább fejben tartja az ember, hogy az Isten ezt csinálta vele, meg gondolatba is,

Hogy hát gondolatba is az ember, hogy igyekszik az Isten szerinti dolgokban tartani a gondolatát, és nem kiadni a gondolatot, elengedni a gondolatot, hogy azt csinálja, amit akar az emberi test.

És, de a legmagasabb foka az Isten dicsőítésnek, az a cselekedetben való,az engedelmesség megmutatása,és a legtökéletesebb formája az Isten dicsőítésnek az,amikor egy ember meghal az Isten munkájáért.

Azért mondja azt, hogy nincsen senkibe másban nagyobb szeretet, mint aki képes az életét adni a másikért.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!