- Az Isten fiai és az emberek leányai - Énok könyve okkult meséje a Nefilim-démonokról

Kik az Isten fiai és az emberek leányai?

(Énok könyve okkult meséje a Nefilim-démonokról)

Kik az Isten fiai, és az emberek leányai?

 

Ez az Énok könyve, meg a Nefilim, ugye, hogy az Isten fiakra azt mondják, hogy a bukott angyalok lejöttek, és szexeltek a nőkkel, ez a téma, és ugye ez sajnos jelen van a kereszténységben jócskán, sok helyen,

Ez már nagyon ősrégi tanítás, találtam egy leírást, egy emberke, háromféle ilyen változat van erre, magyarázatra az 1Mózes 6:4-re és ott írta le, hogy az már nagyon régi, négy vagy ötszázas évektől van, sőt már a zsidók,

Nem is, a zsidó rabbik tanították ezt a bukott angyalos sztorit, úgyhogy ez nyilván, ez is egy ősrégi dolog, nem véletlen van ez benne a kereszténységben is, úgyhogy azért talán fontos erről is beszélni, de az, az érdekes, amikor így gondolkoztam ezen az egészen, hogy is van ez, hogy

Nehogy véletlenül valamit is rosszul lássunk, tudjátok, és olyat mondjunk egymás közt, egymásnak is, meg főleg másoknak a youtube-ra, ami nem okés, ez az egész Isten fiak dolog ez sokkal egyszerűbb megint csak, én úgy gondolom.

Majd mindjárt megpróbálom elmondani, és akkor kíváncsi vagyok, hogy, hogy látjátok, tehát, hogy ha onnan indulunk, hogy kiket hív az Isten fiaknak, tehát mit jelent az, hogy Isten fia, Isten fiak, kik lehetnek az Isten fiak?

Kérdező1: Krisztusnak a beszédének engedelmes emberek

Kérdező2: hát szerintem, az eklézsia, mi, akik Krisztust követjük, és próbálunk az ő nyomdokaiban, nyomdokai szerint, tulajdonképpen, Isten, ha úgy nézzük, és tényleg akik engedelmesek vagyunk, és próbálunk az Isten beszéde által élni, és cselekedni, és tényleg tisztítani magunkat a mindenféle bűnöktől, akkor tulajdonképpen Isten szerintem úgy tekint ránk, mint Jézusra, tehát mi is tulajdonképpen, Isten fiak,

Válaszoló: Így van, Isten fiak vagyunk, akkor, hogyha szót fogadunk az Atyának, tehát, ha engedelmesek vagyunk az Atyának, és ugye ezt nyilván a Krisztuson keresztül tudjuk, igen, tehát ezek az Isten fiak,

Kire mondja, hogy kik a világ fiai, ugye akik nem az Isten fiak, azok nyilvánvalóan akkor azok, akik

Kérdező2: hát, akik a test szerint élnek, akik a világban vannak, és mindenféle bűnökkel tele, szerintem ez.

Válaszoló: igen, egyértelmű, igen, akik a másik urat szolgálják, ugye van ez, vannak, ott igék mondja az Apcselbe is van, vagy nem, a János evangéliumba, hogy mondja a Krisztus is, hogy az ördög atyától valók vagytok, mert ugye az ördög atyának az akaratát teljesítitek, ott a farizeusok a sátánnak fogadtak szót, ő volt az atyjuk,

Az Isten fiaknak meg az Isten Atyánk,az Atya,tehát ez az Atya- fiú jelentés, ugye erről már így beszéltünk,ez eddig érthető,és tehát,hogy az engedelmesség a kulcsszó,az mindig,mindenhol előjön,

Tehát az Isten fiak azok az Istennek szót fogadó, nem csak az emberek, hanem az angyalok is, és a bukott angyalok azok miért lettek bukottak, tehát mi történt, mi az ami, kit kezdtek követni, kit kezdtek el követni az Isten helyett?

Kérdező2: ugye a sátánt, Lucifert követték, és ugye tehát vele együtt buktak,

Válaszoló: igen, tehát akkor úgymond képletesen ő lett az atyjuk ugye, mert őt, ugyanúgy ahogy az emberek követik az ördögöt, igen,

Kérdező: igen

Válaszoló: Na, most akkor ezek után akkor az a kérdés, hogy ott az 1Mózes6:4-ben az a rész, hogy az Isten fiak az vonatkozhat-e a bukott angyalokra, hogyha az Isten fiak ugye az jelenti, hogy követni az Istent, szót fogadni neki, akár mennyei angyal legyen, akár ember, akkor vonatkozhat egy olyan

Kérdező3: nem, ez csak az engedelmesek, akik követték az igazságot azokra vonatkozik,

Válaszoló: így van, tehát itt ez a lényeg, hogy Isten fiainak nem nevezheti a bukott angyalokat, akik a sátánt követik, tehát így tulajdonképpen, nem tudom logikus-e nektek is, mert ha nem, szóljatok, mert nem akarok rosszat mondani, meg tévedésbe esni,

Kérdező4: teljesen egyértelmű igen, teljesen

Válaszoló: hát akkor innentől kezdve tulajdonképpen már nincs is miről beszélnünk, be is fejezhetnénk a témát,tehát ez a bukott angyalos sztori,hogy angyalok,bukott angyalok lejöttek szexeltek a nőkkel,

Ez innentől kezdve kész, vége, és akkor már mi marad egyetlen változat, amit a többi igével is alá lehet támasztani, hogy az Isten fiak, azok az emberekről szólnak nyilvánvalóan, és, hogy az emberek leányai az meg az

Kérdező3: az engedetlen emberek leányai,

Válaszoló:igen,pontosan,igen ,a bűn eláradása, ahogy összekeveredtek az engedelmes emberek az engedetlenekkel, csak ugye ez azért érdekes,mert, ahogy olvasgattam itt a magyarázatokat,hogy az Isten fiának a meghatározása, hogy ez mit jelent arról nem nagyon beszélnek ezekbe a leírásokba értitek?

Tehát és nyilván ezt az egész logikai levezetést azok fogják megérteni, akiknek előtte már az Atya már kijelentette, megértette, mint velünk is, hogy mit jelent az, hogy az Atya, és a fiú közti kapcsolat ugye, hogy az engedelmesség értitek, hogy itt nem a nemzésről van szó, meg ezekről a dolgokról, hanem, hogy akinek szót fogadunk az a mi urunk, az a mi Atyánk,

És ugye azt ott mondja is Róma6:16-ban, hogy is mondja, hogy a szolgai engedelmességre adjuk magunkat, vagy az igazságnak az életre, vagy a bűnnek a halálra, tehát itt is kapcsolódik, meg nem szolgálhatunk két urat, stb, stb.

Kérdező3:az ó-héber fordítás szerint, amit ott a fordításban lehet olvasni az egyértelműen  kijelenti,hogy Istent képviselő személyek,tehát akik az Istent képviselik,

Válaszoló: igen,elohimok igen,tehát az,így most ha kizártuk, hogy itt az angyalokról nem lehet szó,akkor csak az emberek maradhatnak,főleg, hogy mi ugye az Isten fiainak neveztetünk ott a Jánosban is kijelenti,sőt az Ószövetségbe is lehet találni egy csomó igét,amikor arról beszél,hogy,Itt van például mindjárt az 5Mózes 14:1

5Móz 14:1 Ti az ÚRnak, Isteneteknek a fiai vagytok. Ne vagdaljátok össze magatokat, se homlokotok fölött ne nyírjátok kopaszra a fejeteket a halottakért,

Tehát itt az emberekről beszél nyilvánvalóan, angyaloknak nem kell összevagdosni magukat, meg nincs homlokuk,

Ézs 43:6 Azt mondom északnak: „Add ide”, és délnek: „Ne tartsd vissza!” Hozd vissza fiaimat a messzeségből és leányaimat a föld végéről,

Ézs 43:7 mindenkit, akit csak nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!

Itt is nyilván az Isten fiairól van szó, mert nevemről neveznek ugye az, az Isten az Atyánk,

Hóseás 1:10-ben van találtam még egyet, az, az Izrael fiainak a száma, az a homok a tenger partján tudjátok, tehát itt is az Isten fiai az emberekre vonatkozik, meg a Jánosba is, meg az Újszövetség is tele van ezekkel az igékkel,

Hós 1:10 De mégis annyi lesz Izráel fiainak száma, mint a homok a tenger partján, amely meg nem mérhető, és meg nem számolható. Akkor ott, ahol azt mondták nekik: „Nem vagytok az én népem”, ezt fogják mondani nekik: „Az élő Istennek fiai!”

 1Ján 3:1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.

Válaszoló: Ugyanígy ha emlékeztek, sokat beszéltünk a bábel tornyáról, amikor azt mondta Krisztus, illetve az Atyánk, hogy szálljunk le, nézzük meg, hogy mi a helyzet, és azt mondja az úr leszállt, hogy lássa a várost, és a tornyot, melyet az emberek fiai építettek, itt kire vonatkozik egyértelműen az emberek fiai?

Kérdező3: hát az engedetlen emberek, akik nem járták az utat, ami meg lett nekik mutatva, nem követték azt a keskeny utat,

Válaszoló: így van, ez az 5Mózes 32igen, tehát nem fiai többé,

Kérdező1: és azért sem igaz ez a bukott angyalok, és emberek téma, mert a megváltót így kísértgették ott a farizeusok, hogy egy asszonynak sok férje volt, és akkor, hogy ott nem, nincs a mennyországba, hogy Isten országában nemzés, hogy ott nem mennek férjhez, nem házasodnak.

Máté 22:30 Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben.

1Móz 6:2 Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek.

 Luk 20:33 A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük, mert mind a hétnek a felesége volt?

 Luk 20:34 Jézus így válaszolt nekik: E világ fiai házasodnak, és férjhez mennek,

 Luk 20:35 de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy eljussanak abba a világba és a halálból való feltámadásra, nem házasodnak, és férjhez sem mennek,

 Luk 20:36 sőt meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai.

Válaszoló: pontosan, na, ez a másik oldala, ahonnan, nyilvánvalóan egy, tehát a fizikai testhez kapcsolódik ugye a vér, az oxigén, a levegővétel, az evés, az ivás, ezek a nemzés, a hormonok, a sperma, meg mindenféle, a petefészek meg ezek a dolgok,

Ezek az emberi, a fizikai testhez kapcsolódik, nem az angyalokhoz a szellemi lényekhez, nekik nincsenek, ilyenekre már oda fent nincs szükség se evésre, ivásra, se lélegzésre, se nemzés, semmi ilyen dologra, akkor nyilvánvalóan nem fog nekik csak úgy hirtelen kinőni semmiféle nemi szervük, hogy utána tudjanak közösülni az emberek leányaival,

Tehát ez teljesen abszurd, és meseszerű történet, igaz tehát ez, ebben semmi értelem nincsen,

Kérdező1: és még benne van a bibliában, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, hogy az Istennek engedelmes emberek, az engedetlen asszonyokkal, nőkkel kerültek össze, és őket így megrontották, ahogy Salamont is a bálványimádó asszonyai, más istenhez vezették az ő szívét,

Válaszoló: Így van,

Kérdező4: igen, és a rossz társaság rontja meg ugye a jó erkölcsöt, és nem pedig egy olyan genetikai kód, amit nem lehet kitörölni, mert ezek azt mondják, ez az elmélet azt mondja, hogy ezek a bukott angyalok megtermékenyítették a nőket, és ez által egy olyan bukott nemzedék meg vérvonal jött létre, ami alapvetően gonosz,

Tehát ez igazságtalan lenne ugye, tehát, hogy a rossz társaság, meg a rossz hamis tanítások rontják meg, az ördög tanításai rontják meg az embereknek az életét, hogy engedetlenek legyenek, nem pedig a genetikai adottságok, és azért meg se tudják javítani a genetikai adottságot,

Mert akkor ugye mondhatná valaki, hogy hát én nem tehetek róla, én egy olyan vérvonalból származom, hogy az elődeim ilyen gonosz bukottak voltak, és akkor én nem tehetek róla, hogy elkárhoztam, tehát nem, vagy ez?

Válaszoló: igen, hát ez hasonló az eleve elrendeléshez Kb., ugyanaz,

Kérdező4: pontosan igen, mert volt az, az úr írta ezt, és ott voltak ezek a bukottak, és hogy ez a vérvonalat tovább örökítették, és azért van ez az egész és az irányítók ezt a vérvonalat képviselik és, hogy ez egy ilyen bukott angyaloktól származó genetika ilyesmi, tehát ez teljes képtelenség,

Válaszoló: persze képtelenség, nyilván az is egy a viszkető fülűeknek való mese, az apcsel 26-ba azt mondja az írás, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket, és napjaik határait, ennyi, tehát nincs itt semmiféle spirituális angyali genetika meg keveredés.

A másik, ami nagyon érdekes, amit, ugye amit találtál a zsidó 10:5-ben, hogy kijelentette az Isten, hogy a Krisztusnak, hogy is van, hogy? Formáltál testet nekem vagy, hogy volt?

Kérdező1: azért a világba jövetelkor így szól: áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem.

Válaszoló:így van,tehát egyedül a Krisztusról van ez kijelentve,mint egy mennyei lényről, aki az Atya országában volt,van,és örökké lesz,hogy neki testet csinált az Isten,fizikai testet,senki másról ez így nincsen ha jól tudom,angyalokról se,az angyalok se úgy jelentek meg,hogy fizikai testet csinált nekik az Isten,

Válaszoló:Az más kérdés, hogy megjelentek emberi formában, mert őt látjuk ott Ábrahámnál, meg a Szodoma Gomora, hogy meg akarták őket erőszakolni a sok istentelen vadállat, de ez csak ugye azért volt én úgy gondolom legalábbis, hogy egyrészt próbára tegyék az embereket, hogy szót fogadnak-e, van az, az ige, hogy nem tudjátok, hogy titokban angyalokat vendégeltek meg, tudjátok,

Másrészt pedig, az angyalok, ha valós megjelenésükben jelentek volna meg, azt nem hiszem, hogy, valószínűleg összetojták volna magukat, már bocsánat a kifejezésért tehát, abban a hatalmas dicsőséges megjelenésükben értitek, tehát le kellett, nyilván úgy kellett megjelenni, hogy ne ijedjenek meg az emberek, ne féljenek,

Mint az álmainkban is időnként úgy jelennek meg az angyalok, hogy rokonok, meg barátoknak a képébe, tehát ott nem arról volt szó, hogy testet alkotott nekik, egyedül a Krisztusról van kijelentve, tehát erről az oldalról is meg lehet buktatni ezt, hogy a bukott angyaloknak ilyen fizikai testük lett valamilyen módon.

Kérdező4: eleve az angyalok nem is kapták meg a szaporodásnak a lehetőségét, tehát, hogy nem tudnak szaporodni,

Válaszoló: igen,

Kérdező4: mert akkor ennyi erővel a bukott angyalok elszaporodnának, aztán az egész egy ilyen harc lenne, de itt nem erről van szó, mert az embernek adta csak Isten, kizárólag az embereknek adta ezt a fajta, ezt a szaporodást, hogy az ember eldönti, hogyan milyen mennyiségbe hoz létre utódokat, ugye hát az engedetlenek

 Nyilván az Ószövetségbe az engedelmesek azok Istentől vezetve volt ez az egész vérvonal, ez az átörökítés, de ott se a genetika volt a lényeg, hanem ugye az engedelmesség, és az Isten ismerete volt nyilván azt adták tovább, és ezért volt fontos, hogy ne keveredjenek,

És nem pedig azért mert, hogy valami kiválasztott genetika, amit mondanak, hogy valami különb dolog, hanem egyszerűen ezért kellett figyelni ezekre, tehát nem lehet, hogy az angyalok szaporodjanak, mert akkor, hát csak az ember kapta meg

Válaszoló: így van, ez a fizikai világhoz tartozó dolog, a testi dolog, oda fönt nincs szükség, mert állandó a létszám, így van,

Kérdező4: és szerintem logikusan következik ebből, hogy amikor majd mi, ha sikerül, bejutunk az Isten országába, és a mennyei testben leszünk, akkor már ugye

Ahogy ő is mondta, hogy nem lesz házasodás, és nem lesz férfi, és nő, tehát, hogy mi sem, ahogy ő is mondta emlékszem, hogy ott már nem mi fogjuk eldönteni, hogy hogyan szaporítjuk ugye a létszámot, hanem, hogy Isten dönt mindenről, tehát nem az lesz, hogy majd valaki eldönti, és akkor szeretne utódokat,

Tehát ez nem így lesz, mert Isten fiak lesznek, tehát mindenképpen Istentől kell, hogy formálódjanak azok az Isten fiak, és nem pedig egymástól,

Válaszoló: így van, olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyben ott kijelenti, igen, így van, persze hát oda fönt már ezekre nincs szükség, úgyhogy ez ilyen emberi gondolkozás, mint a farizeusok, azért kérdezték ott teljesen testileg, ördögileg, emberileg álltak hozzá, hogy a hetedik izének most akkor ki lesz a felesége vagy a férje oda fönt ugye, tehát.

Kérdező4: hát ez a törvény, és a törvények értelmezése és ezzel akarták őt meg fogni, hogy a törvény, a törvénytudó, én legalábbis így látom, és ezzel akarták meg fogni őt, és mert ők se értették még, mert ugye a betű óságában voltak még ők is, és maradtak is benne sajnos,

Válaszoló: eleve itt az 1Mózes 6-ban le van írva, hogy megtelik a föld erőszakoskodással, minden test megrontotta az ő útját, és hogy eláradt a bűn, tehát, hogy ezért, ennek ez lett a következménye, Isten nem véletlenül tiltotta később is a zsidóknak tudjátok, hogy ne keveredjetek össze ezekkel az istentelen pogány népekkel,

Tehát ennek meg volt az oka, de hogy itt azt mondja, hogy: hatalmasokat ír, és ugyanez a szó van a Nimródnál is, nem tudom, hogy ezt láttátok-e már, ez a nápil,nápil szó,

Tehát, hogy itt nem a fizikai nagyságáról van szó, hanem, hogy ugye ő, sőt egy másik magyarázat szerint ezt a biblia programba van benne, hogy támadók, lázadókat jelent, ez az óriás, ez a nefilim szó,

Tehát itt nyilván valószínűleg arról van szó, hogy az ilyen jellegű emberek, mint a Nimród, akik ilyen úgymond hatalmassá váltak, meg lázadókká, stb, híres-neves emberek voltak, mint ma is például a Hitler, az is egy híres-neves ember, egy Isten elleni lázadó végülis.

1Móz 6:4 Abban az időben, sőt még azután is, amikor Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Ezek azok a hatalmasok, akik eleitől fogva hírneves emberek voltak.

(16:04-től található a videóban) H5303 (napil,napíl)-óriások,Nefilim,

Etimológia:a H5307-ből (az égből történt levetésükre utalva,vagy más magyarázat szerint:az előbbi ige 12.jelentéséből Kal igetörzsben,vagyis „támadók,lázadók”

Isten ellenségei, ismertebb emberek olyanok, mint pl Nimród:1Móz 10:8 Kús nemzette Nimródot is, aki hatalmassá kezdett lenni a földön.

1Móz 10:9 Hatalmas vadász volt az ÚR előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród.

Aztán a Róma 8:14-ben is ott van, hogy akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai,

Mindnyájan Isten fiai vagyunk Krisztusban, a Galatában, tehát egy csomó helyen ezt ugye látjuk, hogy az embereket így Isten fiainak neveztetnek minket stb, tehát ez elég egyértelmű.

Róm 8:14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

Gal 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

Ján 1:12 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek (engedelmeskednek) az ő nevében (Krisztusnak), hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek.

1Ján 3:8 aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

1Ján 3:9 Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem vétkezhet, mert Istentől született.

1Ján 3:10 Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét.

Ezek a méretekről is meg lehet beszélni, hogy mekkora volta Góliát például, meg ezeket ki lehet számolni, meg lehet nézni az írásban, ezt már megnéztük, hogy ez kb. 3 méter volt,2:80, ma is vannak, vagy éltek ilyen emberek, tehát ez se egy olyan nagy történet,

(Megnősült a világ legmagasabb embere:17:18-nál a videóban)

Az, amit az Énok könyve ír, ezt is megnéztük már, ez elég nevetséges, meg mindjárt most akkor elmondom nektek, számomra teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy mese az egész, azt írja itt az Énok könyvébe, hogy 300 könyöknyi voltak azok az óriások, amiket ezek a bukott angyaloknak a közösüléséből születtek, az emberek leányaitól,

300 könyöknyi, most ezt megnéztük, kiszámoltam, és ez 135 méter magas, és van egy másik valami, ami szintén 300 könyök volt az írásban, egy nagyon fontos, tehát 135 méter hosszú volt, mit gondoltok mi volt az?

Kérdező1: Noé bárkája?

Válaszoló: így van, most gondoljatok bele, egy bárka hosszúságú ember, aki olyan magas, ennek mennyi valószínűség alapja van? Semmi, amúgy 3 ezret írnak az valószínű csak elírás, egy rossz fordítás,eleve több féle angol fordítás van az Énokból,

És ezen kívül rengeteg olyan dolgot találtam, ami nem stimmel, de még egy pillanatra itt, még egy érdekességet találtam, ami szintén elgondolkodtató, hogy ugye van ez a Mende-monda, hogy a Nimród, meg Szemirámisz, és akkor a férje halála után szülte Tammuzt, egy ilyen természetfeletti megtermékenyítésből,

Kvázi, ahogyan a Nimród oda föntről megtermékenyítette a Szemirámiszt, és akkor így lett a Tammuz, ez szorosan összekapcsolódik ez a hiedelem ezzel a bukott angyalos sztorival nem, nem gondoljátok?

Össze lehet kapcsolni, és ebből nagyon sok ilyen hamis kreálmányokat csináltak, ilyen tanokat, tehát lehet, hogy innen is ered ez az egész magyarázat, nyilván ez valószínűleg nem, sőt biztos, hogy nem így történt, ez csak egy kitaláció,

De ezek az ördög fattyak ebben hisznek az ördög fiak, akik ugye a Lucifert tartják Istenüknek, és őt követik, úgyhogy én szerintem ennyi információ is bőven elég azok számára, akik esetleg ebbe hittek, hogy itt a bukott angyalok közösültek itt az emberekkel szerintem,

De ha valaki szán egy kis időt arra, hogy utána néz az Énok könyvében a dolgoknak, és összeveti a bibliával, akkor nagyon sok minden kibukik azonnal, hogy nem stimmel egyértelműen, ez egy okkult könyv,

Lehet, hogy létezett az Énok könyv valamikor, hogy Énok írt egy ilyet, bár ez nagyon-nagyon régen volt, tehát ő, az Ádámtól a hetedik volt Énok, az borzasztó régen volt, egy 4-5 ezer évvel ezelőtt, és ugye ráadásul volt egy özönvíz, tehát akkor hogyan maradhatott volna fönn ez a könyv, ez is felmerülhet ez a kérdés,

Kérdező4: én is bele olvastam, és hú, én nekem annyira értelmetlen volt az egész, tehát, hogy én nem is hittem ezt el, mert én is így gondolom, hogy az angyalok szellemi lények, hogy úgy mondjam, és

Tehát, hogy egyszerűen elképzelni se tudtam, mert sajnos volt igen a gyülekezetbe olyan tanítás, ami teljesen zavaros volt, de most már így értem én is, úgyhogy jó, köszönöm, meg szerintem, hogy a démonológiával is ez összefügg, talán.

Válaszoló: hát biztos, hát mert ott is a démonok

Kérdező5: Tehát, hogy így megy bele a démon az emberbe, persze tehát így zavartak minket össze,

Válaszoló: biztos, hogy összekapcsolódik, mert azt mondják, hogy a démonok bele mennek az emberbe igaz, mindenben démont látnak,

Kérdező4: igen, igen így van.

Válaszoló: hát összekapcsolódik,

Kérdező5: így van, igen, és hogy szerintem akkor valahogy, mert, hogy minket úgy tanítottak Dereck Prince alapján, mert én szerettem, sajnos, megmondom őszintén belefolyni ebbe a démonológiába, és a démonokba, mert Dereck Prince, meg az égi háború jutott eszembe, azt is sokat olvastam, meg a démonokról, meg mindenről, és hogy

Tehát igen, hogy mi úgy tanultuk, hogy gonosz angyalok, alatta a démonok, és akkor, tehát hogy ott is van egy hierarchia és akkor, hogy a gonosz angyal nem, de a démonok megszállhatják, meg bele mehetnek az emberbe, tehát erről Dereck Prince így tanított, de most már így értem, ahogy elmondtad, úgyhogy ez is nagyon jó,

Válaszoló:igen,vannak olyan fogalmak az Énok könyvébe,ami az Énoknak a korába nem létezett a bibliába egyáltalán,például a Sínai-hegy az egy jelentős fogalom az írásban,az Ószövetségbe, ugye tudjátok,meg az Újszövetségbe is az Isten használja jelképként tudjátok a Sion-hegy,meg a Sínai-hegy,

Meg a királyok királya, az még talán beleférne, de az is inkább Krisztusra van, meg a sabbath, az is itt a szombat is meg van említve egy helyen meg a nagy nyomorúság, az is ugye Dánielnél kerül elő először,

Tehát vannak olyan szavak, mondatok, ami az Énok idejébe nem létezhetett, most az, hogy az látomás, meg prófécia, és hogy ilyen pontosan a Sínai hegyet megnevezi, erre nincs példa az írásban, tehát ez is egy ilyen elgondolkodtató dolog, hogy ez akkor most itt akkor mi lehet valószínűleg,

Aki írta az Énok könyvét, az ismerte már ezeket a fogalmakat, az Ószövetséget főleg, akár az Újszövetséget is, tehát időben biztos, hogy később készült, és itt van a Sínai hegy is, azt mondja, hogy Krisztusról mondja, hogy a földre tapos akkor a Sínai hegyén eljön seregeit vezetve, és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével,

Hát most biztosan eszetekbe jut talán, hogy a Krisztus hova fog vissza jönni, hova fogja letenni a lábát, Zakariásban van, minek a hegyére?

Kérdező5: olajfák hegyére,

Válaszoló: igen, azt mondja, hogy azon a napon az Olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, lehet, hogy ez a Sion hegyéhez tartozik, azt nem tudom, külön ki van emelve, hogy olajfák hegyére, és kettéválik sb.tehát ez is azt mutatja, hogy itt nem stimmel valami,

Zak 14:4 Azon a napon az Olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, kelet felől. Az Olajfák hegye pedig középen kettéválik kelet felé és nyugat felé, és igen nagy völggyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, másik fele pedig dél felé húzódik.

Van ilyen is hogy Dán, azt mondja, hogy feltámasztom, és leültem Dán vizei mellett Dán földjén, Hermontól délre, tehát ezek a szavak is, Dán Jákobnak az egyik fia volt, hát ez hol volt, Ábrahám nem is tudom mikor született, múltkor néztük meg a Jákob, tehát ki lehet számolni, hogy jóval-jóval később volt, de mégis az Énok ezt leírta,

Akkor beszél az Énok az évszakokról, és ezt ugye a kereszténységbe ez egy elfogadott tény, ezt mindenki így látja, meg az írás is azt mutatja, hogy az évszakok az, az özönvíz után volt csak, mert mondja 1Mózes 8:22-be ott van az ige, hogy hideg, meleg, nyár, és tél stb,

1Móz 8:22 Ezután, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.

De az Énok részletesen írja, hogy nézd a nyarat, telet, meg a harmatot, meg a fák elszáradnak, meg a lombok takarják be őket, stb, stb, tehát ez is már önmagába egy elég fura dolog, nem?

Ez is akkor nyilván benne volt a látomásába nem tudom, akkor, amit nem értek teljesen, hogy van egy rész, a 60.könyvben, itt az Énok részébe, vagy fejezetében, hogy úgy fordítja az összes angol verzió megnéztem, hogy Énoknak az 500.életévében látta ezt a valami látomásszerűt,

Most a bibliában azt írja, hogy 365 évig élt, ezt úgy fordították ezen a magyar oldalon, hogy a Noé életének 500.élet évében, tehát, hogy ez már Noénak a könyve, tehát ez már egy kicsit zavaros, lehet, hogy a Noénak a könyve, mert a Noé 500 esztendős volt, amikor születtek a gyerekei, ugye megáldotta az Isten,

Tehát talán össze lehet passzintani, de akkor is ez nekem így elég fura volt, de most jönnek még a durvább részek, hogy az Énok közbe jár a virrasztókért, virrasztóknak fordították ezeket a bukott angyalokat, tehát már önmagában ez a mondat, hogy egy ember közben jár a bukott angyalokért, hogy bűnbocsánatot kapjanak, ez így mennyire tetszik nektek?

Kérdező5: hát egyáltalán nem, én olvastam ezt a könyvet, ott, amit ajánlottál az interneten,

Válaszoló: igen, igen ott van az

Kérdező5: tehát annyira zavaros volt, hogy nekem a fejem megfájdult,

Válaszoló:sőt,először,bocsánat,először úgy indul,hogy megdorgálja Énok ezeket az angyalokat,mikor a Júdásba azt mondja,hogy még a Mihály se mert káromló ítéletet mondani,mert azt mondta,hogy dorgáljon meg téged az Úr,tehát ez is már megint csak eléggé biblia ellenes,

Aztán folytatódik,hogy,ilyet ír,hogy az angyalokhoz való imáról ír:a mennyben lévő szent lényekhez könyörögnek az emberek lelkei,vigyétek peres ügyünket a magasságos elé,ugye,ezt angyalokhoz kell imádkozni ezzel hol találkozunk,

A bibliában biztos, hogy nem, én nem emlékszem erre, hogy közbenjárásért hogy az angyalok, ez megint csak az okkultizmusban, meg ezotériában én tanultam, meg gyakoroltam sajnos, de az Istennél ilyen nincsen, főleg, hogy ugye ki van jelentve, hogy egy a közbenjárónk, ugye a megváltó.

Akkor beszél itt 4 angyalról a 40.fejezetben, és a harmadik angyalról azt írja, hogy itt hangnak hívja: harmadik hangot hallottam, amint közbenjár a földön lakozókért, esedezve értünk szellemek urának nevében, tehát így megfordul a dolog, itt egy angyal valakihez, ez itt nem a bukott angyalokról szól,

Valamilyen, akármilyen Isten angyala közbenjár értünk, a földön lakókért, ez is igen csak biblia ellenes szerintem,

Kérdező1: ez olyan, mint a katolikusságban a szentek imádata,

Válaszoló: igen, pontosan, akkor azt mondja, ilyen is van, hogy: az Énok ugye azt előbb mondtam közbenjár a bukott angyalokért, és az, az érdekes, hogy úgy írja, hogy: a hatalmas szent virrasztói hívtak engem, tehát eleve ez a szent szó, hogy került ide, a bukott angyalok, hogy lehetnek szentek, tehát már ez is eléggé paradoxon,

Hívtak engem, Énokot, az írnokot, és akkor azt mondják, hogy járjon értük közbe, hogy bocsánatot kapjanak, és kineveztek engem, hogy közben járjak értük, hogy bűnbocsánatot kaphassanak, és olvassam fel kérelmeiket a mennyek urának jelenlétében, tehát ez, no, komment,

Paradicsomot, az édenkertet is nagyon érdekesen írja le, majd ha elolvassátok, akkor azt biztos ki fog tűnni úgy írja le, mert, hogy ugye őt elragadta Énokot valaki, és akkor ilyen össze-vissza vitték meg ide suhant, meg oda repült, és akkor közbe látott dolgokat, és akkor az édenhez is, a paradicsomkertet is látta,

A következő van megfogalmazva, hogy: eljutottam az igazságosság kertjébe, és ott voltak, és voltak ott fák számosan, nagyon hatalmasak, gyönyörűségesek, és pompásak, és fenségesek, és ott állt a tudás fája,

Figyeljetek, a tudás fája ez van meg nevezve, melynek szent gyümölcsét ették, és nagy bölcsességet tanultak abból, ez olyan magas volt, mint az erdei fenyők, levelei olyanok, mint a károg, stb, stb., akkor azt mondtam milyen gyönyörűséges eme fa, és mily szemet gyönyörködtető látványa,

Bocsánat, visszamegyek, mert még egy fontos hogy: ott állt a tudás fája melynek szent gyümölcsét ették, és nagy bölcsességet tanultak abból, tehát édenkertben vagyunk, az Isten lezárta, Ádámot kidobták onnan, oda rakott két angyalt pallossal, se ki, se be senki, igaz? Mégis azt látja, hogy itt esznek a tudásfájából az emberek, ismerős kép gondolom, beugrik, hogy ez miről szól?

És akkor azt mondja, hogy: hú, milyen gyönyörűséges eme a fa, és milyen szemet gyönyörködtető a látványa mondja az Énok, és akkor a Rafael, az is egy kitalált angyal, nem tudom, hogy létezik-e, mert a biblia nem mond róla semmit,

A szent angyal azt mondja ez a bölcsesség fája, melyről ősatyád, és ősanyád, akik előtted éltek, ettek, megismerték a bölcsességet, és szemeik megnyíltak stb, tehát itt eleve az Énokot úgy mutatja be, mint akinek fogalma sem lett volna a hetedikként Ádámtól, hogy milyen következménye volt a bűnnek, ugye a bukásnak,

És az egész, hogy mi történt, és mégis az Énok, én nem tudom, nem hiszem, hogy ő ilyen epekedve nézett volna erre a fára, értitek, meg az édenkertre, arra a dologra, amiből a bűn lett, meg a bukás,

Tehát az egész olyan, mint hogyha kigúnyolná Énokot, meg az Istent is, és hogy az emberek ott esznek, ez megint egy zavaros rész az egész,

Ja, és akkor itt jön a görög mitológia 19-es fejezet, itt ugye megint beszél, hogy az angyalok hogyan közösültek a nőkkel, akik szellemei különböző formákat öltve megfertőzik az emberiséget, démonok, meg stb, stb,

Figyeljetek: és az angyaloktól származó asszonyok, akik eltévelyedtek, szirénekké lesznek, szirének a görög mitológiában vannak tudtommal, és egyébként nem csak ezen az egy helyen van ilyen görög mitológiai feeling az egészben.

Kérdező4: hát én, amikor olvastam az Énok könyvét, akkor nekem ez ennyire részletesen nem jött le, hogy pontosan mi nem stimmel vele, csak ahogy egyre jobban olvastam, előre haladtam az olvasásban, egyre jobban elkezdtem szörnyülködni, mert folyamatosan az Isten haragjáról, meg

Tehát egy ilyen fenyegető írás az egész, szinte kéjeleg abban, hogy Isten megbünteti a bűnösöket, és nagyon vigyázzunk, meg így meg úgy, és akkor jött ez a mondat, hogy: Énok94:10-ezt mondom, és tudtotokra hozom, hogy aki alkotott, el is pusztít titeket, Nem könyörül bukásotokon, hanem örvendezni fog Teremtőtök pusztulásotokon.

Tehát örvendezni fog Teremtőtök pusztulásotokon ilyet mond, és az Ézsaiás könyvében, meg kell keresni, de hogy van ugye, biztos, hogy emlékeztek arra a részre, hogy nem lelem örömömet a meghaló halálában, vagy valami ilyesmit mond Ézsaiás,

Ez 18:23 Hát kívánom én a gonosz halálát? – ezt kérdi az én Uram, az ÚR. Nem, hanem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen!

Ez 18:32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában – ezt mondja az én Uram, az ÚR. Térjetek meg azért, és éljetek!

Ez 33:11 Mondd meg nekik: Élek én – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról! Miért halnátok meg, ó, Izráel háza?

Válaszoló: nem gyönyörködöm a bűnös halálában? Igen,

Kérdező4: igen, valami ilyesmi, tehát ez szöges ellentétben van az Isten igéjével, és az Isten természetével is,

Válaszoló: igen, ugye, hogy ezt egyébként írták mások is, találkoztam ezzel, hogy az egésznek, ha az összképet nézik, hogy az Istennek a lejáratása, meg az Énoké is nyilván, mert ő ugye Istennel járt, tehát ő igaz ember volt, és főleg az Istené, és ő be van állítva ilyen gonosz lelkületű Atyának, és meg hát nyilván a megváltót is lejáratja,

Tehát az egésznek a forrása, egyértelműen ugye, hogy Isten ellenségétől van, de ez is tényleg nagyon jó ez, talán a leg egyértelműbb, hogy Ő nem örvendezik, nyilván igazságosan el kell ítélnie, mert ugye nem tud mit tenni, ezért is vár, azért is hosszútűrő meg, meg tesz mindent,

Tényleg az utolsó pillanatig az Atyánk, hogy megkegyelmezhessen, de el fog jönni a pont, amikor bezárul a kegyelem ajtaja, és akkor nincs tovább tehát, de nyilvánvalóan, hogy nem fogja ezt örömmel, meg vigyorogva csinálni, hanem szomorúan,

Kérdező4: nem Ézsaiás, hanem Ezékiel 18:32: mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában ezt mondja, az én Uram az Úr térjetek meg azért, és éljetek, tehát az Ezékielbe mondja ezt,

Válaszoló: találtam olyan forrást is, ahol egy emberke elemzi így részeként a dolgokat, hogy mi az, ami stimmel a bibliából, mi az, ami nem, mert nyilvánvalóan vannak benne olyan igék, ami passzol a bibliából,

Ezt ugye tök egyszerűen ezt mi is össze tudunk állítani egy ilyen könyvet simán, elnevezzük, mit tudom én gipsz Jakab könyvének, és akkor tele pakoljuk bibliai versekkel, kicsit átfogalmazzuk, aztán már kész is van, igaz?

Hát ez nem olyan bonyolult,mindegy,de ez a forrás,ezt is majd be fogjuk tenni hogyha ebből videó lesz,meg lehet nézni,ő is elemezgeti,ebből a másik forrásból fogok most idézni,csak,hogy lássátok,meg hallják a többiek is,hogy azért sokan foglalkoznak ezzel,és vannak jó meglátásaik,

Azt mondja,hogy 39-es rész,azt mondja:és eljön majd az idő azokban a napokban,hogy a kiválasztott,és szent gyermekek leszállnak a magas mennyekből,és magjuk eggyé válik majd az emberek gyermekeivel,azt mondja a komment,hogy:ezen  ponton a szöveg ellent mond annak amit Jézus mondott a feltámadás utáni dicsőséges testet felöltő szentekről,itt vannak a versek hozzá

Tehát Ez elméletben kizárja, hogy magjuk legyen, és kivált, hogy az eggyé váljanak a gyermekeivel, tehát itt asszem ez önmagáért beszél, hogy akik föltámadnak Krisztus testeként, eklézsiaként, engedelmes élet után, kegyelem alatt, föltámadnak, azok kapnak egy romolhatatlan testet, olyanok lesznek, mint az angyalok,

Onnantól kezdve, ahogy az előbb beszéltük, nem lesz már itt semmiféle mag, meg nemzés, meg ilyen dolgok, tehát ez is megint csak rendesen ellent mond a biblia, azt mondja a 40-es részben, hogy az első Michael, és fölsorolja a 4-angyalt, az első Michael a könyörületet, és hosszútűrő

A második, aki a betegségek, és az emberek gyermekeit sújtó minden ártalom fölött áll az Rafael, és a harmadik, aki az erők fölé lett helyezve, hogy azokat uralja az Gábriel, és a negyedik, aki a reményteli megtérés fölé van helyezve azok számára, akik az örök életet öröklik, az Penuel,

Azt írja itt a kommentbe az, az emberke, hogy: az angyalok ilyen leírása legalábbis aggályos bibliai szempontból, Michael, mint könyörületes, és hosszútűrő leírása olyan tulajdonságokkal ruházza föl az angyalt, amelyeket a biblia következetesen Istennel kapcsolatban alkalmaz.

Hasonlóképpen Rafael, mint aki a betegség és az ártalmak felett áll, szintén sérteni látszik, az Úrról, az Istenről való bibliai kinyilatkoztatást, hiszen a 2Mózes 15:26 egyértelműen kimondja, hogy én vagyok az Úr a te gyógyítód, ebből az következik, hogy nincs szükség angyali közbenjáróra a gyógyításhoz, az Úr maga a gyógyító.

Itt zárójelben megjegyzem, hogy szintén (az okkult időszakomba tanultuk ezt az angyali gyógyítást, meg ezeket a dolgokat, az angyalok gyógyítanak)

Ez a fajta megközelítés az angyalokról, a görög-római istenekhez, és a katolikus védőszentekhez teszi őket hasonlóvá, emiatt nem árt óvatosnak lenni Énok könyvének az angyalokról, és szerepükről való ilyen leírásaival,hát számomra ez is elég egyértelmű volt,

Elnézést, ha esetleg kicsit olyan cinikus lennék, vagy szarkasztikus, vagy nem tudom, remélem nem így jön le, de, mert nem akarok így beszélni, csak valahol egy picit bosszant is, hogy tényleg az emberek mikben hisznek, és mellette meg hálásak vagyunk, szerintem ti is, hogy ezekből már kijöttünk, hogy az Atyánk kihozott minket, mert simán benne lehetnénk mi is ezekbe, igaz?

Még egy kicsit folytatom, aztán majd a végére hagytam a legdurvábbat, igen, jönnek itt a mérlegek, hogy a 41-es fejezetben: és ezek után láttam a mennyek minden titkait, és azt, hogy hogyan van az uralom felosztva, és azt, hogy vannak az emberek cselekedetei mérlegekben meg mérve,

Azt írja itt az emberke, hogy a cselekedetek mérleggel való lemérése nem bibliai, hanem pogány vallásokból, és mitológiákból származó jelkép, jelenések 20-ban írja az emberek cselekedeteit, hogy nem mérlegen vannak mérve, hanem könyvekben vannak feljegyezve, és a cselekedetek könyvének tartalma alapján fognak megtörténni ugye az ítéletek,

Ez a mérleg jelkép a görög mitológia Themis istennővel,a,római Justicia istennővel,és az egyiptomi Ozirisz istennel kapcsolatosan fordul elő,illetve számos más keleti vallásban is felbukkan,például a tibetieknél a mérleg két serpenyőjébe dobott fehér, és fekete kavicsok,

Mivel a bibliában a mérleg ilyen jelképes alkalmazása egyáltalán nem fordul elő, ókori pogány vallásokban viszont általánosan elterjedt, ezért nagyon alapos okkal feltételezhetjük, hogy ez a szövegrész is pogány forrásokból származik, vagy azok által erősen befolyásolt,

Szépen megfogalmazta, azért egyszerűbbnek tartottam felolvasni, és akkor most jön, ami nagyon durva volt, amin én is kiakadtam, nem tudom, hogy láttátok-e a 2014-es Noé filmet,(38:54-től a 2014-es Noé film) valaki látta?

Érdemes megnézni, már csak emiatt is majd, ez a Russel Crowe játszik benne, ugye két évvel ezelőtt csinálták, na, azt mondja, hogy: Isten ígérete Noénak, azokban a napokban Úr szava jött hozzám, és azt mondta nekem: Noé a te sorsod feljött elém, a sors, amely hibátlan, a szeretet, és igazságosság példája, eddig stimmel, mondjuk,

És most az angyalok egy fából készült bárkát csinálnak, és mikor befejezik feladatukat, rá helyezem kezemet, és meg óvom azt, még egyszer: és most az angyalok egy fából készült bárkát csinálnak, és mikor befejezik feladatukat, rá helyezem kezemet, és meg óvom azt,

Tehát ebbe a hollywood-i szennyben, ebben a Noé filmben pontosan ez történt, ezek a kő alakú bukott angyalok segítettek építeni a bárkát, és ezért cserébe fénylényként fölszálltak, és haza mentek Istenhez, tehát nem tudom, hogy ez a forgatókönyv író, rendező, olvasta az Énok könyvét, minden bizonnyal, de valahonnan vette ezt a hazugságot,

Kérdező3: hát gyakorlatilag jóvátették a bűneiket, és ez által üdvözültek

Válaszoló: durva nem?

Kérdező3: igen

Válaszoló:mert hát ugye a bibliában nyilván le van írva,hogy épült a bárka,úgyhogy itt ennél a pontnál meg álltam,mert azt hiszem, hogy ez bőven elég,de még lehetne nézegetni ha nagyon akarnánk,csak már igazából engem is már úgy zavart ez a sok hazugság,

Kérdező4: hát nekem csak ezzel a járművel kapcsolatban, fény járművel, mert ezt szerintem ezt nem tudjátok, de ugye ez a Hurták, is aki, ez a kabbalista ezt propagálják ezzel, amit az ezotériában terjesztenek, hogy van ez a merkaba, ez olyan, mint két, mint egy remfa csillag,

Olyan alakú, csak ugye térben, és hogy ez egy fény jármű, és mindenkinek ki kell alakítani ezt a fény járművet, ezt a merkabát, és akkor azzal át tud lényegülni a magasabb dimenziókba,

Tehát ez gyakorlatilag nem a bűnöktől való megszabadulással kerülünk Istenhez, hanem ezt a remfa csillagot térben meg alkotjuk magunk körül, mint fény járművet, és akkor ezzel tudunk utazgatni, de teljesen mindegy, hogy milyenek vagyunk, milyen emberek vagyunk,

Merkaba(40:42-nél a videóban)

És ezt nagyon sokfelé mondják, és lehet látni ezeket, és ennek a Hurtaknak a könyvébe bele olvastam, az előszavát, és abba ő, ezt nem tudom, hogy ez tőle ered, vagy hát szerintem ez a kabbalából van, de hát már nem lehet követni ezeket, hogy honnan is erednek ezek valójában,

Válaszoló: hát köszönjük, én sosem hallottam még erről a merkaba, meg ezekről, úgyhogy valamilyen szinten jó ezekről is tudni tényleg,

Kérdező4: hát örülj neki, hogy nem hallottál róla, borzalmas tényleg ez, hogy, ez az egész, hogy tényleg mindenre, lehet látni, hogy kitalálnak mindenre, mindent lemásolnak, és kitalálnak rá egy verziót, egy okkult verziót, és az elterjed a világban, és ezt tanítják mindenhol,

Mindenhol ezt lehet elérni, ezeket a dolgokat, és nem tudják ugye, akik ezt hallják, hogy ez kabbala, tehát ez a kabbalizmusból ered ez az egész,

Válaszoló: igen, ott is erőteljesen jelen vannak az angyalok, ha jól tudom, hogy ott szintről-szintre lépkedsz,

Kérdező4:igen,az angyalok ezek az uriel,a rafael akiket az előbb fölsoroltál Gábriel, meg ez az általam is sokat emlegetett Razziel „arkangyal” ugye,idézőjelbe az arkangyalt, és hát ez is benne van az Énok könyvébe mint bukott angyal,

Tehát akkor biztos egy kis igazság is van az Énok könyvébe, mert az biztos, hogy az egy bukott angyal, és akkor ugye még csak annyit röviden, hogy az van, hogy, a kabbala azt mondja, hogy a Rázziel arkangyal, az, az Ádámnak a bukás után át adta a tudást, Isten titkát, a tudást, hogy hogyan lehet visszatérni Istenhez,

Tehát, hogy ilyen okkult tudást adott át Ádámnak, és hogy ebből jött létre a kabbala tulajdonképpen, és aki ezt elhiszi, és nem gondol bele, az megy,

Mint ahogy nekem is volt az a tanár, és ez is a kabbala alapján, és bibliát olvas, és közbe azt hiszi, hogy ő Istenhez meg fog térni, és folyamatosan a Rázziel ark angyal tanításai alapján, meg a kabbalista tanok alapján akar Istenhez visszatérni, és hihetetlen tényleg.

Kérdező5: és erről nekem annyi jutott eszembe, hogy nekünk meg a démonológiát tanították így, vannak fő démonok,al- démonok,fő angyalok,alatta tehát,hogy van egy csoport,egy másik csoport,tulajdonképpen tényleg a kereszténységbe is okkultizmusban élt az ember,

Válaszoló:valamelyik videóban Németh Sándor el is mondja,hogy a görög mitológiába így vannak ezek a daimonionok,meg tehát a,emlékszem,

Kérdező4: igen, fő démon, és akkor ahhoz milyen csoportok tartoznak, másik démon csoport, és rengeteg,

44:12-től a videóban Németh Sándor beszéde a démonokról: ugye említettem a görög világképben, hogy osztották fel a különböző szellemi lényeket, a teoszok, a daimonok, és a daimonionok, és a legalacsonyabb rész, ami a föld közeli térségben tartózkodtak, azok voltak daimonok,

Az Újszövetség ó-görög nyelvén íródott, a daimonion kifejezést használja, de viszont a gonosz angyalokra más kifejezést használ a Károli, illetve az eredeti ó-görög, a zsidókhoz írt levélben a fejedelemségek, hatalmasságok, e világ sötét urai, a gonoszság szellemei, és e világ sötét urai felsoroltam mind a 4-et,

Ezekről a biblia azt mondja, hogy az égben vannak, és mivel van testük, ezért másféle módon befolyásolják, és illetve irányítják az embereknek a gondolkozását viselkedését, és beszéltünk arról, hogy a görögök úgy vélték, hogy az emberekkel kapcsolatosan a legmagasabb szinten dolgozzák ki ezek a szellemi lények a terveket,

És ezeket a terveket alacsonyabb rendű szellemi lényekkel realizálják, és végül a végrehajtó erő az embernek a lelkében, és a testében az úgynevezett daimonionok, azok a gonosz szellemi lények, láthatatlan szellemi lények, amelyek nem rendelkeznek testtel, ezért költöznek be az emberekbe, és ezért szeretnének beköltözni az emberekbe,

Válaszoló: hát igen igazából most viccesen fog hangzani, de a hit gyülekezetébe járókból a Németh Sándor démont kellene kiűzni, egyszer, és mindenkorra, hogy ezeket a tanokat elhagyják a fejükből, meg az egész okkult

Kérdező: igen

Válaszoló: meg hát, ugye ha követjük azt az intést, amit a Pál is mondott, meg az Isten fia is, hogy a kis kovász az egész tésztát megkeleszti,

Tehát ha már csak egy ilyen dolgot találunk ebbe az Énokba, ami nem stimmel, akkor nyilvánvalóan ki kell dobni, mert nem úgy működik a dolog, hogy most ki csipegetjük az igazságot, mert minek, mert a bibliába ott van az igazság, úgyhogy bőven elég,

Kérdező4: eleve úgy tudom, hogy Hamvas Béla fordította, ha jól olvastam az interneten, hogy ezt az Énok könyvét a Hamvas Béla fordította le,

Válaszoló: tényleg?

Kérdező4: igen, tehát, hogy az okkultisták egyik nagy embere,

Válaszoló: és sajnos az a roxkiba nevezetű emberke, majd azt is bevágom, az idők jelei oldal terjeszti ezt elő szeretettel sajnos, azt kell, hogy mondjam az idők jelei oldalon is ugyanazok a keresztény tanok mennek, vannak jó leleplező cikkek, ugye a háttérhatalomról, ez kétség kívüli, vannak jók,

de hamis keresztény tanokat terjesztenek,és ezt a roxkibának az a,nem is tudom mi a címe,az,az alkony invázió,meg nefilimek, meg ezek,és ugyanerről beszélt,hogy a bukott angyalok stb, és akkor születtek az emberektől a gyerekek,és azok meghalnak, akkor azokból lesznek a démonok,és akkor sátán így növeszti a seregét az Isten ellen majd az utolsó időkre,

Tehát ezt terjeszti keresztényként, közbe ugye filmfüggő azt el is mondta, hollywoodi-i filmfüggő, hát gondolom, hogy a 2004-es Noé film nagyon tetszett neki,

(Az arkhón invázió és a nefilim visszatérése részlet: 47:34-től 48:17-ig látható a videóban)

Válaszoló: Úgyhogy nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, és utána kell nézni, és aki az igazságot keresi, annak az Atyánk az meg is fogja adni,

Kérdező4: Még ugye az is, hogy ez is egy ilyen téves okkult gondolat, vagy gondolkodás, és ez is nagyon benne van pont a hollywood-i filmek miatt az emberek fejébe, a mienkbe is, csak folyamatosan küzdünk ellene, hogy ugye ez itt valami nagy összecsapás,

Tehát, hogy itt most akkor a gonosz, meg az Isten, és akkor azok összecsapnak, és majd eldől a nagy harcban, hogy ki fog győzni, holott le van láncolva a mélységekbe, és már legyőzetett, tehát a Krisztus már legyőzte, és pontosabban ez se jó szó,

Hanem hogy ugye bebizonyította azt, hogy nem áll meg, nincs joga a gonosznak, a Krisztus ezt bebizonyította, és ez se harc volt, tehát egyszerűen ezt ki kell irtani szerintem, tehát én is mindent meg teszek tényleg, hogy a fejemből kimenjen ez, mondjuk úgy külön erre sose gondoltam, csak ugye most is az előbb rosszul fogalmaztam,

Hirtelen azt mondtam, hogy legyőzte, de úgy győzte le, nem egy harcban győzte le, hogy kardoztak, és akkor erősebb volt a Jézus, hanem hogy a bűntelen életével bebizonyította azt, hogy hát, amit az előbb is mondtam, hogy nem áll meg az igazságban a sátán, és nincsen joga az élethez.

És akkor itt is, amit elmondtál az előbb, ez is abból ezt programozzák, hogy itt valami harc van, és hogy mintha sátán angyalainak meg démonainak lenne hatalma, meg akarata, meg szaporodhatnak, meg azt csinálnak, amit akarnak,

Válaszoló: így van

Kérdező4: aki az okosabb az majd győz, majd meglátjuk, de nyugodtan oda lehet állni a sátán seregébe is, és nyilvánvaló, hogy a magasabb szinten ugye az ilyen leg magasabb vallásos vezetés, meg a Németh Sándor meg ezek a nagyobb ilyen,

Szóval azok, akik ilyen nagyobb magasabb szinten vannak, azok ezt elhiszik, és szerintem lehetséges, nyilván nem tudhatom, de így gondolkodnak, hogy ők az erősebb oldalon vannak, mert ők ugye be vannak ezzel agy mosva, hogy a sátán lehet erősebb Istennél,

Tehát ők nem is gondolják, azt, hogy itt miről van szó, mert nem értik az egészet, nem ismerik Istent,

Válaszoló: igen ez, jó, hogy elmondtad, ez így van, én is így látom, meg szerintem a többiek is, és ez nagyon szorosan összekapcsolódnak ezek a dolgok, tényleg, hogy a valóság az tényleg, hogy le vannak láncolva, ott a Péter levélben is van meg a Júdásba is, hogy a bűnbe esett angyalokat az alvilág sötét mélységébe tette az Isten, hogy fent tartatnak az ítéletre,

Júd 1:6 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta.

 2Pét 2:4 Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

Jel 9:14 amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, akik a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél meg vannak kötözve.

 Jel 9:15 Eloldották azért a négy angyalt, akik készen álltak az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát.

Tehát láncra vannak verve, tehát nem csinálhatnak azt, amit akarnak, és pontosan a kereszténységbe azért adnak ekkora hatalmat nekik, ezekkel a mesékkel, hogy kordában, meg sakkba tartsák az embereket, hogy állandóan harcoljanak, amit el szokott mondani, mesélni, hogy megy az állandó harc, szellemi harc.

Meg rettegés, a félelem a démonoktól, mindenben démont látnak, tehát ez szorosan összekapcsolódik az egész, szorosan összekapcsolódik ez az Énok bukott angyalok történet, biztos most így össze tudjátok ti is párosítani a fejetekben, hogy hallottatok már olyan beszámolót, hogy az ufók jönnek, és akkor elviszik a nőket, és megtermékenyítik őket,

Kérdező6: Hogyne, igen a Pataki Attilát már többször elvitték, az Edda együttes

Válaszoló: szegény, de nem sikerült, na, jó ezt hagyjuk inkább, de, hogy ez is hasonló sztori, mint az Énok könyvében a mese habbal, hogy értitek,

Kérdező5: mese,

Válaszoló: tehát összekapcsolódik az egész démonológia, és akkor ebből kialakítanak egy ilyen nagyon komoly ördögi tant, ezt a démonoknak olyan hatalma van, meg minden, meg mindenben démonokat látnak, az ostyaimádó démontól kezdve, a levesnek a démona, meg a szívbillentyű démona, meg a cigaretta démon, meg ez a sok baromság, már bocsánat a szóért,

És akkor félelmeket keltenek az emberekbe, mert rettegnek, sokkal nagyobb hatalmat kap a sátán meg az ő bukott angyalai, akik valójában ott van, hogy láncra vannak verve, és fönt tartatnak a sötétségben az ítéletre, tehát nem csinálhatnak azt, amit akarnak,

Ez a démon dolog ez egy külön kategória, ami nem létezik, a Németh Sándor egyik videójában elmondta, hogy a görög mitológiából szedte az egészet, és ettől a gyökerektől kezdve ki kell irtani ezt tényleg a fejekből, mert ebből semmi nem igaz, tehát.

Nem kellenek ahhoz semmiféle démonok, hogy az ember bűnt elkövessen, magától is elég gonosz,

Kérdező4: igen, a Jelenések könyvében is írja, hogy fölengedi, tehát Isten, vagy hát az angyalok eloldozzák Isten utasítását teljesítő angyalok eloldozzák, és akkor igen, akkor jöhet a pusztító, de azért mert el lett oldozva a leláncoltságból arra az időre, csak utána, ha bevégezte a feladatát, akkor megy örökre a mélységekbe azzal, akit sajnos tudott vinni magával.

Úgyhogy nem az, hogy itt, tehát ezek ilyen láncra vert valamik, és már rég legyőzték őket, és élethez semmilyen joguk soha nem is lehet,

Válaszoló: így van, és magyarán ergo nincs semmiféle bűnbocsánat számukra, tehát nem kell az Énoknak közben járni, nem kellett, meg senkinek, és tényleg nagyobb hatalmat adnak a gyülekezetekben a gonosznak, meg a démonoknak lassan, és az emberek nem is veszik észre, borzasztó!

Kérdező4: hogyha démonológiát tanulnak, tehát akkor nem az Istent ismerik meg, hanem a démonokat, részletesen megismerik a démonokat, és akkor rettegni fognak, félni fognak,

 Tehát nem a sötétséget kell megismerni, hanem a világosságot kell megismerni, és akkor az ember már megismeri Istent, és látja, hogy abszurdum az, hogy egy démon, vagy egy ilyen bukott angyal mondjuk bármit is csinálhat velem, hogyha Istenben vagyok, akkor nem, és ez tényleg nagyon jó,

És a hit gyülibe meg akkor a démonológia elég durva, hogy ilyeneket tanítanak azért, eléggé húzósan hangzik, hát én az ezotériában nem tanultam soha sehol ilyeneket,

Kérdező5: igen, ezt én is elmondhatom, hogy sokkal nyugodtabb vagyok az óta, tehát már mindenhol démonokat láttam, tehát beszéltem már erről szerintem, tehát teljesen meg lehet tőle zakkanni, megzavarodni, minden emberbe, mindenben, és én is féltem, tehát sokszor féltem már kimenni az utcára, meg hát nagyon sok minden,

Tehát igen, a gonosznak a természetét tanítják, valóban tulajdonképpen

Kérdező1: valahol van egy ige vers, hogy azt mondja a megváltó, hogy én a békességemet hagyom rátok, nem, úgy ahogy a világ, valami ilyesmi az ige vers, hogy akkor hol van az a békesség, ha ott a Krisztus van?

Válaszoló:na,hát pontosan,ha az Krisztus lenne, akkor az,érted nem ez a rettegés,mindenhol démont látok,mi is ismertünk,ti is látjátok, hogy van egy kedves barátunk,aki szokott írni emailt,meg kommenttel,most nem mondom a nevét,

De ő is olyan dolgokat mesélt, hogy égnek állt az a kevés hajam is, hogy hit gyülis volt cimborája, olyanokat mondott neki, hogy erdőbe járt, kedvenc ima helye volt, és hogy látta, hogy a faágakon lévő levelek mintha üdvözölnék a mozgásukkal, ez még úgy light-os,

És azt mondja, hogy ültek a padon, hangosan lélegeztek, és akkor azt mondta, hogy rossz szellem ki, jó szellem be, rossz szellem ki, jó szellem be

Tehát ugye ki kellett lélegezni, volt olyan is, hogy ez az illető mesélte neki, hogy este, amikor ment haza fele, látta, hogy Jézus leereszkedett az ereszcsatornán, meg hogy Jézus szellemileg szeretkezett vele meg ilyen dolgokat,

Ilyenekbe vannak benne az emberek, és ez hit gyülis srác volt, vagy még most is az talán, értitek, és ez halál komolyan elhiszik, most mi ezen nevetünk meg szörnyülködünk talán, egyik szemünk sír inkább, a másik nevet, de borzasztó, hogy

Felnőtt, ép eszű emberek ebbe vannak benne és azt hiszik, hogy ez az igazság, szent szellem betöltekezés az már csak egy hab a tortán, ugye, igen tehát, hogy minden test megrontotta egymást, mondja is ott a Korinthusba, hogy aki paráznával egyesül egy testté válik, ugye ketten lesznek egy testté,

Tehát ott fizikailag is lehet ott érteni, tehát az engedelmes Isten fiak összekeveredtek, és ugye nyilvánvalóan az egész lelkület megfertőződtek így, eláradt a bűn, egyébként a Károlinak is ez a fő címe, hogy a bűn eláradása, Káin és Sét nemzetségének az összeházasodása,és ugye Sét

Az ő vonalából született a megváltó, a Káinba volt Nimród, meg az Ézsau a többiek,

Kérdező1: már ezzel a tanítással is elrejtik az engedelmességet, hogy az engedetlen emberek meg a Krisztusnak engedelmes emberek, ezzel a hamis tanítással, hogy azok ilyen démonok lettek volna, hogy nem engedelmes emberekről beszélnek szándékosan, hanem így elmisztifikálják,

Válaszoló: igen, hát ugye ez a többségnek, a viszkető füleknek jobban eladható, tehát az igazság, ami úgymond idézőjelesen egyszerűbb, meg szárazabb, nem annyira viszkető fülek, az ugye nem kell a cirkuszra vágyó népnek, értitek, azoknak az kell, ami megy a hit gyülibe, hogy megnöveszti a lábát, meg ugra-bugrálnak a sánták, meg a süketek hallanak,

Ez az Isten fias dolog, hogy egy Mózes 6-ról beszélünk, hogy a feleségül vevés is ugye, és összerakjuk, amit a Krisztus mondott, hogy az angyaloknál nincs ilyen, tehát ez biztos, hogy ugye nem az Isten angyalairól szól, a bukott angyalokat nyilván nem hívja az Isten, az Isten fiaknak, bukott angyal,

Akkor nyilván a harmadik kategória marad, az emberek tehát ezt így logikusan le lehet vezetni,

Máté 22:30 Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben.

1Móz 6:2 Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek.

Luk 20:33 A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük, mert mind a hétnek a felesége volt?

Luk 20:34 Jézus így válaszolt nekik: E világ fiai házasodnak, és férjhez mennek,

Luk 20:35 de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy eljussanak abba a világba és a halálból való feltámadásra, nem házasodnak, és férjhez sem mennek,

Luk 20:36 sőt meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai.

Csak egy olyan kérdés merült föl, hogy miért kellett az özönvíz, hogy miért kellett ilyen drasztikus eszközhöz nyúlnia az Istennek, hogy elpusztítsa az embereket, meg egyáltalán, mert ott le van írva, hogy megbánta, és el akarta az egész emberiséget pusztítani, Noé kegyelmet talált,

Felmerült az a válasz erre nyilván, hogy a bukott angyalokon keresztül olyan fertőzöttség jött be az emberek körébe, hogy ezért kellett ilyen drasztikus eszközhöz nyúlnia az Istennek, az özönvízhez,

De ugye most tudjuk, hogy ez a bukott angyalos emberekkel való közösüléses dolog ez hazugság, akkor nyilván ezekre más a válasz, hogy miért kellett, hogy más lehet a válasz az özönvízre, meg hogy tényleg valóban Isten el akarta-e pusztítani az embereket teljesen hogy van-e ebben valami logika például?

Tehát nagyon sok kérdés, vagy válaszok előjöhetnek amivel, amin keresztül szerintem még jobban meg lehet ismerni az Atyánkat, hogy Ő hogyan tervez, meg gondolkodik, meg hogyan végzi ezeket a dolgokat,

Kérdező1: talán egy előkép lehetett az Ószövetségben ez, és azt hiszem az 1 Péter 3:20 ban van, hogy akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Noé napjaiban, amikor a bárka készítésekor, amelyben kevés, mint 8 lélek menekült meg a víz által,

Most pedig titeket is megment ennek képmása az alávetetettség ugye, a keresztség az nem jó fordítás azt beszéltük, amely nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt Krisztus föltámadása által.

Válaszoló: igen, ez is egy fajta magyarázat, hogy nyilván hogy a bárka előképként funkcionált, mert az Krisztusnak az előképe ugyanúgy, igen, ez is mindenképp egy jó válasz erre, hogy eleve az a kérdés, hogy miért akarta elpusztítani, hogy van-e ebben valami logika,

Én szerintem nincsen, mert ugye tudjuk, hogy maga Krisztus azért létezik, mert ő vele, ő érte, ő általa, ő miatta teremtett ott mindent, hogy ő kapja meg az uralmat mindenek fölött, ugye a fia, elsőszülött fia, most akkor, ha ez tényleg így van, akkor

És ő részt is vett a teremtésben, akkor mi értelme lenne annak, hogy pár évvel később, vagy nem tudom hány év telt el, hogy akkor elpusztítsa az egészet az Isten, értitek akkor, amikor a fiának csinálta az egészet úgymond,

Tehát ezt én úgy gondolom, hogy semmiképpen nem, ez, hogy Ő megbánta, meg hogy Ő el akarta pusztítani, ez az egész csak egy ilyen előre megtervezett párbeszédszerű volt, hogy így a Noé előkerülhessen, és az egész bárkaépítés, meg ez a hatalmas özönvíz, hogy ezek megtörténhessenek,

És tehát egy ilyen, nem tudom, értitek, mit akarok mondani, hogy meg mint a fáraónál is, hogy ott az első öt csapásnál azt mondta az Isten, hogy én keményítettem meg a fáraót,

Ugye ez olyan furán hangzik nem? Így elsőre, hogy szerencsétlen fáraó, még ha akart volna se tudta volna elengedni a zsidókat, és akkor ott vártam, hogy na, mi a válasz erre, hogy mért csinálta ezt az Isten,

És akkor ott valamelyik résznél meg is mondja, hogy azért, hogy meg tudjam mutatni az én dicsőségemet, az én hatalmamat, az én erejemet, hogy én vagyok az egyetlen igaz Isten, aki bármit képes vagyok megcsinálni, ugye én vagyok, a vagyok, aki létezem, aki cselekszem stb, stb,

Meg hát nyilván megbüntette ott az egyiptomi isteneket, akik nem nagyon tudták követni az iramot, tehát itt is ilyesmi válasz is lehet talán, hogy ezzel az elképesztő özönvízzel, meg a bárkával, meg hogy emberek megmaradtak ezzel is az Isten megmutatta magát, hogy Ő mire képes, és hogy nem érdemes újat húzni vele,

Tehát ez, mert, hogy itt írja, hogy megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, nyilván bánkódott a szívében,

Tehát ezeket mindegyiket látta előre, értitek, hogy mire gondolok, hogy nyilván biztos bánkódott, mert, hogy de ezt biztos, hogy tudta látta, hogy ez fog történni, hogy az Isten fiak, az Énok volt az első volt, akiről írják egyébként, hogy Istennel járt,

Ha megnézitek a bibliában, hogy róla van ez kijelentve érdekes módon, és az ő utóda volt ugye Noé, hogy ezek az emberek összekeveredtek, a bűn eláradt, és ezt biztos, hogy látta előre az Isten csak, hogy közbe kellett avatkozni, ezt is látta előre, hogy közbe kell majd avatkoznia, mert ez fog történni,

Nyilvánvalóan nem szabadott, hogy ez megtörténjen teljesen, mert akkor nem marad már egy igaz ember se, és akkor, hogyan történik meg a megváltás, tehát ez a másik fontos szerintem, hogy akkor hogyan küldi be a Krisztust arra a feladatra, amire létrehozta tulajdonképpen, amire megalkotta őt elsősorban,

tehát annyi féle oldalról lehet itt a válaszokat megtalálni értitek,hogy miért volt az özönvíz,és hogy miért hagyott meg nyolc embert,miért ment tovább az egész,lehet hogy ezért kellett az özönvíz, hogy mert ilyen drasztikusan ilyen aberrált bukott angyal-szexuális dolgok jöttek, és akkor egy ilyen gnómok meg óriások születtek,és ezt már nem,vagy akkor miért,de ezt ugye kizárjuk már.

Kérdező3: hát azért, mert amiért most is fog, mert már annyira égig hatolt a bűn ismét, hogy csak Isten tudja lezárni.

Válaszoló: hát igen, most is ugyanez van, mint akkor tulajdonképpen, sőt még talán durvább is, ma már nagyon sok, többféle eszköz van, amit föl tudnak használni az emberek, hogy a bűnöket elkövessék, és tulajdonképpen tényleg ugyanazt meg fogja csinálni, csak már nem vízzel, hanem tűzzel, de itt már az a nagy különbség, hogy megtörtént a megváltás, ott viszont még nem történt meg,

Tehát a fiú nem jött be, és nem volt ez a végleges bűnbocsánat, azért is kellett neki lemennie, az ószövetség tehát a Krisztus előtti időkben meghalt emberekért tehát, mert ha lett volna végleges bűnbocsánat, akkor nyilván nem kellett volna oda lemenni, és ott van a börtönben lévő lelkeknek prédikált stb, értitek tehát.

Azért is várta Dávid is, meg Ábrahám is Krisztust, meg őt szerették, már előre tudták, hogy jönni fog, én nekem ezek jutottak eszembe, hogy az Isten itt is a fiára tekintett, és pontosan, ahogy mondtad, a bárka egy csodálatos előkép a megváltóra,

Mert ott ugye a vízen úszik, víz tartja meg, Krisztus is a vízen járt, ő az ajtó, hogy az Isten becsukta az ajtót, azon keresztül mehettek be az üdvözültek, az emberek meg az állatok is, talán az állatok is szimbolizálhatják az embereket, a két nyájat, erről már egyszer azt hiszem beszélgettünk, aztán

Aztán utána a galamb kiküldése, meg a vissza jövetele, meg az olajfa, meg ezek mind-mind utalnak Krisztusra, tehát ezen keresztül is, hogy ha majd megjelenik a megváltó, akkor erről az oldalról is felismerjék az emberek, hogy ő az, ő az a szelíd galamb, akit föláldoznak a bűnökért.

Tényleg olyan sok fura eset van a bibliában, és csak mindig, hogyha más szemszögből nézzük az Isten mindent látó, jövőbe látó szemszögéből, ahogy csak lehet, hogy milyen hosszú távú okai lehetnek az egésznek, akkor lehet igazán megérteni ezeket a különféle, mi tudom beszélgettünk régebben, hogy ez a sok öldöklés, meg pusztítás, ami volt, hogy népeket irtott ki,

Meg tudjátok ezek a dolgok, hogy meg ez az Egyiptomból való kimenekülés is, az is, ugye az engedelmes emberek miatt, meghallgatta az imáit, de közbe egy csomó minden mást is Isten elintézett, meg eleve a József is, hogy oda bekerült, hogy ő is előképe lett a Krisztusnak, hogy ő megmenti az övéit, a testvéreit,

Tehát ez mind-mind, minden a fiúról szól tulajdonképpen, mert ugye az is, hogy miért nem pusztította el az egész emberiséget, minek kellett, miért hagyta az Isten, hogy menjen tovább ez az egész történet, amikor látta, hogy ugyanaz az lesz tulajdonképpen ugyanígy ez a romlottság, ez a feslettség, ez a megsokasodik, az ember gonoszsága a földön ugyanez van most is tulajdonképpen, hogy mért hagyta?

És ugyanaz a válasz, az egyik válasz, amit már régebben én is kérdeztem a ---től, annak idején, hogy ez mire volt jó az egész, hogy látta előre, hogy a sátán mit fog csinálni, meg az emberekkel, akkor minek teremtette meg, és akkor mindig oda lyukadunk, hogy az Isten szeretete, hogy Ő látja, hogy kik üdvözülnek az a kevés,

Meg akarja osztani ezt a szeretetét, azt akarja, hogy ott legyenek vele minél többen, hogy átéljék ezt a csodálatos szeretetet, és hogy ezekre az emberekre gondolt, és ő miattuk, nyilvánvalóan valami ilyesmi a válasz, értitek, mert hogyha ezt nem csinálja meg, akkor azok nincsenek ott,

Tehát, hogy ránk gondolt például meg azokra, akik üdvözülni fognak, tényleg most így emberileg nézve tényleg így egyszerűbb lett volna az egész, bezárni a boltot, és akkor nem kell küszködni itt az emberekkel évezredekig, de szerencsére az Isten nem olyan, mint az ember, főleg hogy ha már elkezdte, meg a fia is ott volt, és már csak a fia miatt sem tehette ezt meg tehát.

Hát akkor itt a végére,csak röviden összefoglalásként,hogy még egyszer,teljesen egyértelmű legyen mindenkinek az 1Mózes6-ban olvashatjuk,hogy az Isten fiai feleségül vették az emberek leányait,tehát ez a rész már kizárja azt,mert Krisztus azt mondta,hogy az angyalok nem mennek férjhez,meg nem házasodnak stb,

Tehát ez kizárja, hogy itt az Isten angyalairól lenne szó, egyrészt kizárja ugyanúgy a bukott angyalokat is, de ha valaki azt mondaná, hogy de hát a bukott angyalok elbuktak, és azt csinálnak, amit akarnak,

Azt meg megbuktatja az,az összefüggés,hogy az Isten,csak azokat nevezi Isten fiaknak, akik engedelmesek követik az Atyánkat,tehát,aki nem követi az Istent, akár legyen ember,akár angyal az nem Isten fia,hanem az ördög fia.

Tehát egész egyszerűen a bukott angyalokat nem nevezheti az írás Isten fiaknak, és akkor így már csak nyilvánvalóan a harmadik kategória marad, az, hogy itt az emberekről van szó, vagyis az engedelmes Istent követő, Istennek szót fogadó emberek, akik az engedetlen, Istentelen, bálványimádó népek asszonyai közül választottak maguknak feleséget, és így összekeveredtek, eláradt a bűn.

Paráználkodtak testileg, lelkileg is, szellemileg is, pontosan ezért óvta Isten később a zsidókat is, eláradt a bűn teljesen, és Isten kénytelen volt közbelépni, de nyilván meg kellett, hogy hagyjon pár embert a fia miatt, hogy be tudja majd küldeni később, hogy a megváltás megtörténhessen, tehát ilyen egyszerű az egész,

Ezek a hatalmasok,meg, óriások ezek szintén emberekről szólnak,az Énok könyvét is lelepleztük,jócskán tele van biblia ellenes idézetekkel,nyilvánvalóan ezeket a mai divatos apokrif iratokat így állítják össze,hogy telepakolják a bibliával passzoló idézetekkel,mellé az okkult dolgokat és akkor így megpróbálják eladni Istentől ihletettnek,

De ne hagyjátok magatokat becsapni se az Énok könyve, se a jubileum, de a Jásár, Júdás evangélium, meg Tamás meg ezek, amik most nagyon divatosak, meg a laodiceai gyülekezet levele, azt is át tanulmányoztam, annak sincs semmi köze Istenhez, és nagyon úgy tűnik, hogy ez az egész démonológia, démonokat látunk mindenben, és hogy össze-vissza ki- bemászkálnak az emberekbe,

Ez az egész innen indul, az Énok könyvét alapul véve nagyon sokan hivatkoznak rá, nem véletlenül, az ezotériában is láttátok, Hamvas Bélától kezdve Avatara, meg az összes többi ilyen hamis tanító, és a kereszténységben is sajnos, Németh Sándorral az élén, így innen indul az egész, ez kapcsolódik az ufókhoz is, meg az összes ilyen megtévesztéshez, úgyhogy ne hagyjátok magatokat becsapni!

Ezekkel nem kell foglalkozni, bőven elég a biblia, ezt tanácsoljuk mindenkinek, hogy azt olvassátok!

Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, az Atyánk áldása legyen mindannyiunkkal!

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!