- Az Isten fiait sóvárogva várják a "betegek" és a "halottak"

1.rész

 

RevealHiddenReality: De lehet látni az írásból, hogy tehát ezek a gyógyítós csodák, meg ezek a dolgok ezek általában mindig az Istent még nem ismerő emberekkel történtek, vagy a bűnbe rekedt zsidókkal történtek, ugye?

Gyógyítani kellett őket, hogy ki jöjjenek az ördögnek a fogságából, mert amikor látjuk, hogy az eklészia működött, nem olvasunk arról az apcselben, hogy a gyülekezetbe tömegesen betegesek voltak, és meg tömegesen halottak voltak, és halottakat kellett támasztani meg mind ezek a dolgok, igaz?

Látjuk, hogy akkor működött az Isten hirtelen, hogy gondot viselt, mikor a fiatal srác leesett éjjel a padlásról, amikor Pál beszélt ugye, és akkor meghalt, és akkor az Isten ott volt, az Atyánk ott volt, és Ő fontosnak látta az életét megtartani, hogy a küldetését bevégezhesse, azért az Isten föltámasztotta azt a fiatal srácot.

 

Kérdező: És a Dorkás, mert ő elvileg szolgált,

 

RevealHiddenReality: És a Dorkásnál is, ő neki is, ő már szolgálatban volt, mert az özvegyasszonyok felé ő már szolgált,ugye,ellátta őket.

És valószínű ezért, hogy ő már így önmagát rá vette, hogy ebbe az Istennek, ebbe az általános szolgálatába ő részt vett, és Isten jónak látta azt, hogy őt a későbbiekben továbbra is fogja tudni használni nagyon erős próféta asszonyként,

Hogy nagyon sok meglankadt nőt, fiatalasszonyt, lány gyerekeket, özvegyasszonyokat, gondozzon, ápoljon rajta keresztül az Isten, és ezért meg kellett tartani az életét, igaz?

Látjuk, hogy ezek csak akkor, tehát nincs olyan gyülekezet, hogy betoppant az ember, nem olvasni ilyet, hogy betoppantak a bűnösök és akkor ment a gyógyítás.

Tehát biztos, hogy volt olyan is, de első sorba, tehát mindig az Isten nélkül élő emberek, hogy behozza magához közelebb az Isten, akkor működik

 Mindig először az, hogy először az értelmén keresztül, hogy meggyógyítja őt az Isten, így meggyógyul az élete, és ezért meggyógyult, igazságba helyezett életet utána az Isten pedig föltámassza, hogy ne kárhozatra menjen, hanem elveszi az ítéletet, mert látja, hogy az embernek az élete igazságban működik már nem igazságtalanságban.

És akkor így amikor, ugye, mert az Isten mindig úgy gondolkodik, hogy Isten nélkül élő emberek, meg az én eklésziám.

Mi van az eklésziába,mit kell milyen feladatot kell végrehajtani,és mit kell,milyen feladatot kell végrehajtani,hogy a világból,a Babilonból,az ördög zsinagógájából,az ördögnek az eklésziájából áthozni az embereket az én eklésziámba.

Kiket tudok rá használni, hogyan tudom őket használni, stb.stb.

Ugye, értitek?

 

Kérdező:és ezért nem engedte be ott az Ananiásékat, Safirát.

 

RevealHiddenReality: Tényleg, ezért, hogy tönkre akarták tenni,tehát saját maguk tudtán kívül ők tönkretették volna az Istennek azt a nagy munkáját,amit ott az akkori szentekbe végzett végbe,hogy megtisztította őket,meggyógyította az életüket,szentül,tisztán éltek,és tudta őket arra használni,hogy ki mentek a környezetükbe,és azért írja ott az írás,

hogy :naponként megtörték a kenyeret,és foglalatosak voltak az apostolok tudományába,és az asszonyok meg az imádkozásban,és a böjtölésben,és a prófétálásba,és azt mondja,hogy az Atya,mint nem látható Isten, mint Szentlélek minden napon gyarapítá a gyülekezeteket az üdvözülőkkel,igaz?

De kellett,hogy működjön a védelme is ugye, mert nyilvánvaló,hogy az ellenség,a farkasnak,az ördögnek,a kígyónak viszont nem az a szándéka,hogy az ő eklésziáját elhagyják az emberek,és kiüresedjen az ő temploma,hanem visszaszerezni ezeket a lelkeket,

És akkor ilyen ördögi természetű embereket, csalókat, hazudozókat, tolvajokat beküldene, és akkor visszavezetné az embereket az eretnekségekhez, és akkor így az Ő munkája akkor teljesen fölösleges volt.

Évtizedeket invesztált bele az Isten olyan emberekbe, akik aztán egy gonosz lelkek miatt visszafordulnak az ördögnek a birodalmába.

Tehát, ugyanúgy ahogy az embernek meg mondja, figyelj, élhetsz igazságtalanságokban, bűnökben, élhetsz úgy, és lehet, hogy milliomos gazdag leszel, uralkodni fogsz másokon,

De ennek a fajta élet stílusnak a vége, mikor meg fogsz halni, akár érdekel, akár nem, akár hiszed, akár nem, az lesz, hogy az ördögök számára készített helyen fogod találni magad, és ahogy ő kínoztat éjjel és nappal, megállás nélkül örökké, úgy sajnos te is elveszed tőlük ezt az ítéletet, mert ők meg téged fognak kínozni, amiért ők kínoztatnak azon a helyen!

És azt mondja az Isten, hogy én ezt nem ajánlom neked, én ajánlom neked az életet, de ahhoz viszont igazságban kell élned, és hogy ha ezt választod, én megtanítom neked, megmutatom, elvezetlek, mert én vagyok a minden igazságra elvezető láthatatlan Atya,

Én megtanítom neked, hogy hogyan tudsz igazságban élni, és hogy hogyan tudsz győzedelmeskedni abban az időben, amikor az igazságtalanság meg fog környékezni, hogy visszavigyen tégedet az ördögnek a rabságába, hogy hatalmat adj önmagad felett az ördögnek a bűneid által,

És megtanítalak téged,hogyan tudsz erős lenni ezekben a szituációkban,és így meg fogod tudni tartani az általam kapott,tőlem kapott kegyelmet az örök élethez,és még abban is részesedhetsz,hogy mások megmentésében is használni foglak téged,

Amit te örömmel fogsz tenni, mert meg fogod érteni, hogy nincs gyönyörűségesebb tennivaló a földön, mint, hogy nekem engedelmeskedve,

Emberek életét menteni, hogy a hamis egyházakból, gyülekezetekből, teológiáknak a babiloni tanaiból, az okkultizmusból, tömeges gyógyulásból, tömeges nyelveken szólásból, a betöltekezés a szent szellemnek nevezett démoni lelkekkel, hogy ezekben ne vegyél részt, és ezekből kiszabadítani embereket, és megértik az igazi igazságokat, hogy amiről én beszélek a bibliáról, hogy mit értek rajta pontosan, érted?

Tehát így tulajdonképpen mi mindannyian, idézőjelbe, tehát varázserő nélkül, okkultizmus nélkül mi „gyógyítók” leszünk, akik az embereket tanítjuk, és megértetjük velük az Istennek a gondolkodását, és így ezt ők megértik,

És ebből megértik azt is, hogy ebből fakad a kegyelem számukra, hogy ha azt cselekszik, és így ő maguk motiválni tudják önmagukat.

tehát így lesznek meggyógyítva az emberek,allegorikusan,hogy meggyógyul az életük a bűntől,mert ugye a bűnt az Isten a bibliában úgy szimbolizálja,hogy a bűn,az betegség.

A bűn az, az igazságtalanságnak a betegsége, mert amikor valaki bűnöket követ el, akkor az, az ember lelki beteg, és azért teszi a bűnöket, mert fel akarja hívni magára a figyelmet, és segítségre van szüksége.

Tehát ez egy ilyen ösztönös mechanizmus.

Csak sajnos, tehát az ugyanilyen, amikor láttok ilyen fiatalokat, hogy az orra tele van téve 2-millió ilyen fülbevalóval, ezek a karikák a fülébe, a nyakába mindenhol, szájába, és akkor a környezetétől teljesen kitűnően öltözködik, a viselkedése is teljesen más.

Tehát ez mindig jele annak, hogy az, az ember, ő segítséget kér, segítségre van szüksége, nem tudja magát kifejezni, és sajnos így a test rossz eszközöket használva az embert így tönkre teszi félig a saját maga testét az embernek a testi gondolkodása,

És Isten ezekhez akar küldeni bennünket, hogy akik így jelet adnak arról tudat alatt, hogy ők betegek, sínylődnek, és szeretetre van szükségük, hogy ezt fölismerjük a környezetünkbe és minél nagyobb szeretettel viselkedve feléjük, az Isten meg tudja őket gyógyítani.

Tehát először is az elméjükön keresztül információt kapnak az Atyától rajtunk keresztül, ugye,

Elkezdjük őket információkkal ellátni ugye, és akkor ebből növekednek, és ez az információ inspirálja őket, tehát így allegorikusan úgymond erőt, kapnak az Istentől, az Ő igazságainak az inspiráló hatásával, hogy elkezdenek küzdeni a bűneik ellen.

Aztán egy napon azt veszi észre az ember, hogy az, az ember, mint tudjátok a sírboltokba volt a légió, azt hiszem

Látjátok, hogy össze volt kötözve láncokkal, meg mindenféle lakatokkal le volt lakatolva, és elszaggatta azokat,

És amikor szabaddá lett ezeknek a lelkeknek a gyötrésétől,akkor teljesen normális volt,föl volt normálisan öltözve,és ott ült,és akkor kérte a megváltónkat,hogy hagy legyen ő vele.

Had menjen vele ő tovább, és akkor lehet látni, hogy teljesen eszénél volt, normálisan viselkedett, ugye?

Tehát ugyanígy van ez így bennünket körülvevő emberekkel is, hogy

 

Kérdező: Erről szól az, az ige, hogy a teremtett világ sóvárogva várja  Isten fiainak a megjelenését.

 

Róm 8: 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

 

RevealHiddenReality: így van, így van pontosan!

Tehát az emberek nem tudják, csak bennük van az a sóvárgás, hogy szeretet kell nekem, akarok találkozni a szeretet forrásával, meg akarok gyógyulni, beteg vagyok, súlyos beteg vagyok, az Isten szeretete nélkül súlyos beteg vagyok, és krónikus beteg vagyok, és meg fogok halni ebben a betegségembe.

És az emberek ezért viselkednek így,mert keresik a megoldást erre a szeretet hiányra,és az ördög sajnos közbe lép,beteszi önmagát, hogy ó én vagyok a te doktorod,és az ember kipróbálja a dolgokat,azt hiszi, hogy tényleg az volt az, amire vágyott,

És akkor eltölt benne egy bizonyos időt, aztán hát még ez se az volt, akkor kipróbálja a drogokat, kipróbálja a prostitúciót, kipróbálja a mindenfélét, részegeskedést, alkoholizmust.

Minden, ami csak az ördögnek a találmánya, és az ember mindig ott marad a végére, hogy tévedtem ebbe is tévedtem ez se az, mi van még?

Keresik az emberek, önkénytelenül bennük van, mert bennük van a kód, bennünk van a lelkünkbe, az agyunkba a kód, az Isten kódolta belénk, hogy keressük a szeretetet, mert a szeretet az, az igazság.

És aki az igazságot megismeri, és az igazság tanácsa szerint kezd el élni, és az igazság törvényei szerint kezd el élni, az az ember meg fog gyógyulni, és ebben az allegorikus élő halott zombi állapotból,

Ugye, ott volt az, az ember, aki mondta, hogy mester had menjek el és eltemessem az én szüleimet, és akkor jövök, és akkor mondta, hogy engedd, hogy a halottak eltemessék az ő halottaikat, ugye?

 

Luk 9: 59 Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem! Ő pedig azt kérte tőle: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.

Luk 9:60 De Jézus így válaszolt: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.

 

RevealHiddenReality: és ebből az Isten föltámasztja azokat, hogy élő emberekké válnak azok, akik eddig élő halottak voltak, mert ők azért voltak élő halottak, mert a bűneikben élve Isten ítélete alatt éltek, sajnos.

És így csak idő kérdése volt, hogy amikor meghalnak, akkor pedig fönt lesznek tartva az ítéletnek a várására, és ezt az emberek magukba legbelül valahogyan tudattalanul, de tudják az emberek, de nem tudják megmagyarázni, de bennük van az emberekbe ez a force?

Ez a késztetés,hogy szükségem van valamire,hiányom van valami,keresem,keresem,nem is tudja az ember bekörvonalazni,hogy mi az,amit keres,és pont ezt használja ki az ördög,hogy az emberbe nincs meg ez az értelem,hogy amit keres, az micsoda.

Csak tudja, hogy keresem, elmegyek a diszkóba, hátha ott van, elmegyek a haverokkal, segítek nekik, elviszem az autóval őket, tehát mennek betörni.

Lehet,hogy ezek barátok,és akkor minden egyéb,és mindig az ember ott van, és sajnos, amikor főleg ilyenbe botlik,hogy kábítószer,meg ilyen, az ember, amikor az önmaga teste ellen vétkezik,és bűnözik,de sajnos azok

Az ördögnek az a nagy csapdája, hogy ez megszokottá válik, és főleg függőséget okoz, és ilyen sajnos, hogy mint a drogok, úgy hogy az ember ebbe a nagy keresési folyamatban

Minden mást kipróbál, és minden mást megkérdez, hogy mi lehet a problémája, a hiányának az eredete, és az Isten mindig jelez, hogy: én vagyok, én rám van szükséged, mert én tudom minden kérdésedre a választ,

Én tudlak téged a függőségeidből megszabadítani, én tudom helyre állítani az életedet, és én tudok neked ebben a helyre állított életbe éltetni téged a nehéz világban, fönt tartani a kegyelmet az életed fölött, és eltenni az ítéletemet, ezt csak én tudom neked megoldani, senki, és semmi más.

És ezért engem kéne keresned, de az ember nem érti ezt a nyelvet?

És ezért az ember tovább keres, míg összeomlik az egész élete az embernek, kapcsolatai tönkre mennek, és az ember ott lesz véglegesen, magányosan, és akkor egyszer csak belebotlik egy emberbe, aki a korábbiakhoz képest nem utasítja őt el,

És meghallgatja először is őt, elmeséli, kiönti a szíve problémáit, utána pedig a legsürgősebb problémákba ahol vérzik el az ember, ott elkezdi beöntözni az olajat a sebbe, meg a bort, meg keni a sebet, kimossa borral, utána meg keni ezt a sebet olajjal, bekötözgeti, ugye,

Amikor látszik, hogy gyógyul a seb, az embernek a sebe, az ember felismeri azt, hogy: ezt kerestem, mi ez, ezt kerestem egész életemben, most elégedett vagyok, mi ez?

És akkor az ember  kérdéseket tesz fel,elkezdi tudakozni az Isten felől tudható dolgokat,el kezdi megérteni a világ működését,miért ilyen rossz,mi történik a világgal,merre haladunk,megérti, hogy még nagyobb veszedelem van küszöbön,és akkor az ember úgy dönt,hogy meg akarok menekülni,mert csak ez az egy lehetséges menekülési mód van,

Látom most már azt az értelmemen keresztül, hogy semmilyen más, semmilyen vallás nem fog működni, mert ugye a Krisztuskövetés az nem vallás.

Tehát Krisztus nem egy vallásalapító volt, hanem ő az Isten kegyelmének a bemutatója volt.

Tehát ő egy olyan ügynök volt, nem egy vallásalapító, hanem egy olyan ügynök, aki az őt küldő Istennek a kritériumait mutatta be, hogy milyen úton, milyen csatornán keresztül nyerhet az Istentől az ember megkegyelmezést az úton levő ítélet helyett.

És akkor ezt az ember megérti, és megérti azt, hogy a cél érdekébe, a cél annyira fontos, hogy mindenképpen üdvösséggel menjek ki innét a földről, hogy ebben az esetben bizonyos értelembe véve a cél mindenféle eszközt szentesíteni fog, hogy a cél megvalósuljon,

És itt gondolok arra, hogy az Isten eszközeire, tehát az Isten azt tanácsolja, hogy kezdjünk el bármilyen módon, ami csak emberileg lehetséges, tenni arról, hogy megszabaduljunk kábítószertől, megszabaduljunk dohányzástól, megszabaduljunk mindenféle olyan megrögzöttségtől, olyan bűnöktől, amivel önmagunk ellen vétkezünk, és így az Isten ellen, és így bálványimádóak vagyunk,

és így az ember megérti,hogy az egyik eszköz,hogy igazságban kell, kezdjen el járni,

Föl kell számolni az életemből a hamisságot, és hogy ha olyan élet szituációba kerülök, ahol mindig az igazságtalanság eszközeit, az ördög eszközeit alkalmaztam, csalás, lopás, sikkasztás, bármit,

Akkor azt mellőznöm kell, és ki kell szórnom az életemből minden olyan dolgot, ami ezzel az ismerettel ellenkezik, és visszatart abban, hogy erőteljesen az üdvösségemet műveljem, és munkáljam.

 

Fil 2:12 Azért, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nemcsak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket,

Fil 2:13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.

Fil 2:14 Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent,

Fil 2:15 hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek, Isten szeplőtlen gyermekei az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban,

Fil 2:16 az élet beszédéhez ragaszkodva, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.

 

RevealHiddenReality: és így akkor az ember élete meggyógyul ezen keresztül, az ember elhagy csomó dolgot, veszedelmes dolgot, ami korábban az ördög természetében élve örömet okozott, és megnyugvást okozott, kielégülést minden szinten, akár érzelmi szinten, akár testi vágy szinten, akármilyen szinten,

és ebben az ember nől fel,és természetesen az elején botladozik benne,de segít az Isten,hogy a következő esetben még nagyobb legyen a motiváció,hogy az ember mindenképpen el akarjon lépni oda,hogy győzedelmeskedni tud a bűnei fölött,és így az ember ebben nődögél,és ilyenkor az Isten fölszabadítja az embert az ítélete alól,ami a korábbi élete az igazságtalanságban eltöltött időkben volt az embereknek a természete,

és ez miatt a természet miatt,hogy ebben élt az ember,ebből cselekedett,ebből viselkedett,beszélt,gondolkodott,ez miatt az Istennek már kimondott ítélete volt az emberen,és így az ember, élő halottként élt a földön,

és az Isten minden egyes ilyen találkozáskor mikor elküldi az Ő már életre kelt szolgáját,és meggyógyított életű szolgáját,akkor ugyanezt adja tovább az Isten az emberen keresztül egy újabb embernek,felkínálja az életet,és azt tanácsolja,válaszd az életet!

 

5Móz 30: 19 Bizonyságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess, te is, és utódaid is.

 

RevealHiddenReality: Válaszd az életet, mert nem tudod, fogalmad sincs arról, hogy milyen szenvedés, milyen ítélet vár rád, hogy ha így az ördög természetében élve másokat kifosztva éltél, hogy ennek mekkora büntetése lesz a nem látható helyen, ahol azok fognak részt venni, akik nem jönnek ki az élet bűneiből, az ördög természetéből, és tovább fosztogatják a másik embereket, teszik lelki nyomorékká,

És nekünk ebbe kell motiválni magunkat, hogy meglátjuk ebből,hogy amit most tanultunk, hogy megértettük azt ebből,az Istennek a beszédéből,hogy

itt ebben az esetben, amikor a 70-lett kiküldve,és a12,hogy egyrészt fordításbeli hibák,más részben szándékos hamisítás történt ezekben a beszámolókban,

Bibliafordítás során megint csak az alexandriai mágus könyvtárnak a másolóinak a buzgó munkájából fakadóan megláthatjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy az 50. nap előtt valamiféle különleges erőt kaptak volna a 70-tanítvány is, és a 12-is, hogy menjenek, és akkor űzzenek ördögöket.

Hanem arról van szó ennél a résznél, hogy ki lettek küldve, hogy menjenek el, és a kulcsszavak ott vannak, hogy menjenek el azokba a városokba, azokra a helyekre, ahova a megváltó menni akart.

És maga előtt mielőtt ő odament, hogy az Atya oda küldte volna, még mielőtt őt az Atya oda küldte volna, így az Atya már a megváltón keresztül már kiküldte maga elé a szolgákat, ugyanis ebben az időben valaki hiányzott abból a szolgálatból, kicsoda?

Széles körben egyszerű módon terjessze az emberek között az Isten országáról szóló örvendetes híreket, és a Messiásnak a megérkezéséről való információt közölje,

Valaki hiányzott, és nem tudta betölteni a szerepét, és ezért Istennek a Messiáson keresztül kellett kiküldenie maga elé a 70-et, és a 12-őt.

Ki volt ez a személy, aki hiányzott?

Azt mondja az írás azt csináltak vele, amit akartak.

 

Kérdező: A János, keresztelő János.

 

RevealHiddenReality: Így van,

 

Kérdező: igen,

 

RevealHiddenReality: merítő János nem volt már életben.

Tehát meg akadt az a tevékenység, aminek tovább kellett, hogy működjön, hogy a Messiás megjelenésére fölkészítse az embereknek az elméjét, és a várakozását, igaz?

Mivel nem volt, megölték, tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az a munka menjen tovább, ezért a Messiáson keresztül kiküldött 70-et,meg 12-őt,hogy menjenek el széles körbe.

Meg lett nekik hagyva, hogy melyik városokba menjenek, az Atya megmondta Joshuának, hogy ebbe, abba, városba, ebbe, abba a faluba, ide küldjél egyet, oda küldjél, és mondd nekik, hogy ezt és azt mondják.

És akkor ők elmondták, ott van a beszámolóba, hogy Joshua szó szerint meghagyta nekik, hogy mondjátok ezt nekik, elérkezett az Isten országa.

Az Isten országa, ő maga volt Joshua a megváltónk, igaz?

Mert ugyanis az Isten országa, a mennyei templom, mennyei Jeruzsálem, Isten szent temploma, a tökéletes harmadik templom,

Tehát ezek a szavak, ezek szinonim szavak, egymással felcserélhető szavak.

Istennek a küldötte ugye, tehát föl lehet cserélni ezeket, Isten Fiaként ő mind ez volt egy személyben.

És azért mondta, hogy mondjátok meg nekik eljött Isten országa, tehát, hogy az Istennek a Fia, a Messiás itt van, és rajta keresztül üdvösséget nyerhettek, hogy ha azt teszitek, amit mond, igaz?

De ezt ő egyedül nem tudta megtenni, tehát ez is mutatja azt, hogy ő neki segítségre volt itt a földön szüksége, tehát nem volt Isten.

Hanem Isten Fia, Isten küldötte, a mi megváltónk, akin keresztül bevégezte Isten a megváltásunkat, és lehetőséget arra, hogy Isten országába kerüljünk, és bűnbocsánatot nyerjünk, tehát ez is bizonyíték arra

Tehát ő neki szüksége volt egy csomó emberre, hogy amerre az Atya, a mindenható láthatatlan Atya meghagyta neki, hogy menjél el ide, és amoda, de mielőtt te elmész oda,

Nincsen a mi Jánosunk,ugye megölték,azt csináltak vele, amit akartak,ezért küldjél ki te magad a körülötted levő emberekből,én megmutatom neked,ahogy megmutattam a 12-őt,hogy hogyan válaszd ki,kik lesznek azok,

Úgy megint megmutatom neked most 70-et, hogy küldd el őket, és azzal az üzenettel, hogy hívják fel az emberek figyelmét,

Mint ma csinálják ugye,emlékszem rá,gyermek voltam,és vidéken éltünk, és akkor szokás volt,hogy minden nyáron egyszer csak jött egy autó,és ki tett egy nagy plakátot a polgármesteri hivatalnak a falára a hirdető oszlopra,hogy a vándorcirkusz érkezik,

És akkor nagyon izgatottak voltunk,gyerekekként,és akkor láttuk,hogy bejönnek az első teherautók,és elkezdik a sátrat fölépíteni,és oroszlán,meg elefánt,meg bohóc,meg minden,és akkor alig vártuk az estét,hogy mikor fog megszólalni a zene,hogy na akkor lehet menni,kinyitják a kapukat,ugye?

És még a cirkusz mielőtt megérkezett, a reklámos autónak meg kell jönni.

Ugyanezt csinálják a vállalkozások is,reklámozzák a portékájukat,hogy mire a kezedbe kerül,biztos, hogy a szádba tedd,meg egyed,vagy meg igyad.

Tehát ezt utánozza le az ördög,hogy így teszi tönkre az emberiséget,és ugyanígy ezt kellett tenni a mi megváltónknak is Isten Fiaként emberi testbe,hogy az Atya ahova őt ki akarta küldeni,ő neki maga előtt oda ki kellett küldeni embereket,hogy mire megjön a megváltó, és mondani fogja az üdvösségnek az igéit,addigra az emberek várakozással tele legyen azokat, akiket érdekel az üdvösségük.

Persze nyilván hogy a legtöbb embert nem érdekelte egyáltalán az üdvösség, ugyanúgy ahogy  egy faluban,egy városban nem az egész város megy el a cirkuszba,csak egy töredék,egy rész akit érdekel.

Ugyanúgy az Isten országába se megy el az egész emberiség csak egy kicsiny hányada sajnos,akiket érdekel az, hogy a haláluk után mi fog velük történni,igaz?

És akkor így Isten megreklámoztatta a Messiást mielőtt bement akármelyik faluba, vagy városba, és az emberekben várakozás volt, egyesek csodát vártak azért mentek el, mások a megnyugvásnak, a békességnek a szavaira vágytak, tudták, hogy az, az ember az olyat fog mondani, hogy nagyon meg fog nyugodni, meg szabadul a lelki kríziseitől valaki ezért várta őt,

Valaki, azért mert hallotta, hogy ez valahol máshol meggyógyított valakit, hogy ő rajta keresztül az Atya meggyógyított valakit, mint a vérfolyásos asszonyt.

És lehet látni, hogy ez történt, meg lett hirdetve, és mire ő odaért, addigra őt az emberek felkészülten várták.

Voltak, akik egyenesen azért várták,hogy ez lesz az én üdvösségem napja,itt fogok bocsánatot nyerni az én Atyámtól,visszakerülni az én Atyámmal való jó kapcsolatba,és ettől fogva követni fogom bármit fog mondani akár személyesen,vagy akár papírra vetett formában bármit  fog mondani,követni fogom,és úgy akarok élni,hogy ha meghalok, akkor biztos az Atyám országába menjek.

És akkor mikor visszatértek akkor azt mondták, hogy persze tudjuk a szabadkőműves-illuminátis, alexandriai babiloni nyomdás hamis biblia azt mondja: mikor visszatértek akkor örvendeztek, hogy még a démonok is engedelmeskedtek az ő szavuknak, hogy kiűzték őket belőle,

De hogy ha jó alaposan megvizsgáljuk az írást, minden számba vehető igét, és fordítást kézbe veszünk, és elővesszük a görög nyelvtant is, akkor meg fogjuk érteni, meglátjuk, hogy itt arról volt szó

Ugye azzal az üzenettel küldte ki őket, hogy menjetek el, és mondjátok az embereknek azt,

Nem azt mondta nekik a megváltó, hogy én energiát kaptam az én Atyámtól, és ezt az energiát most rátok teszem, és akárki hozzátok fog érni, meg fog gyógyulni mindenki tömegesen, és ezzel menjetek el, mindenkit meg fogtok gyógyítani, és démonokat fogtok űzni.

Nézzétek meg ott, hol van egész pontosan ez a rész az írásban megírva?

 

Kérdező: Lukács 10-ben van a 70-nek a kiküldése ott az elején, azt mondja nekik, hogy kettesével elküldte őket, minden városba, és helységbe ahova menni szándékozott,

Aki titeket hallgat,engem hallgat,és aki titeket vissza utasít az engem utasít vissza.

És a hetven tanítvány örömmel tért vissza, hogy az ördögök is engednek nekünk, meg hogy menjetek, és gyógyítsátok a betegeket.

Tehát ugyan ez, orvosoljátok azokat, akik elerőtlenedtek.

Tehát itt, hogy erkölcsileg, szellemileg lelki betegek.

 

Luk 10: 1 Ezek után pedig az Úr további hetvenkettőt választott, és kettesével elküldte őket maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni szándékozott.

Luk 10: 9 Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

Luk 10: 16, Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket visszautasít, engem utasít vissza, és aki engem visszautasít, azt utasítja vissza, aki engem küldött.

Luk 10: 17 a hetvenkét tanítvány örömmel tért vissza, és azt mondta: Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által!

 

RevealHiddenReality: igaz arra volt a felszólítás, hogy menjenek, és mondják, igaz?

Menjetek el azokba a városokba ahova én el akarok majd menni,mondjátok,hogy elközelgett az Istennek az országa.

És nem azt mondta nekik, hogy menjetek és űzzetek ördögöket, mért nem mondhatta ezt nekik?

Mért nem mondhatta ezt nekik?

Mért nem mondhatta a Messiás azt nekik, hogy erőt adok nektek, és hatalmat, és menjetek és ezzel a hatalommal, és erővel energizáljátok ott magatokat, és űzzétek ki a démonokat.

Én a szent szellemnek az erejét adom nektek, ahogy ezt szokták mondani a szabadkőműves gyülekezetekbe.

Tehát mért nem mondhatta a Messiás ezt nekik?

Ez mikor történt ez az esemény körülbelül, tehát a megváltónknak a szolgálatba állításától számítva, tehát addig, amíg az 50. nap el nem jött, és maguk a tanítványok lettek szolgálatba állítva,

És úgy mond, idézőjelbe mondjuk, ahogyan a szabadkőműves gyülekezetek, a babiloni gyülekezetekbe mondják, hogy hát eljött hozzánk, rájuk jött a szent szellem.

Amiről tudjuk,hogy nem az történt ott,tehát egészen addig a napig,amíg eljött hozzájuk a szent szellem,meg attól fogva,hogy János alámerítette a Messiást a 12-kőnél a Jordánba ugye?

És onnan volt a mennyei szózat, hogy ez az én Fiam, ő az én küldöttem, őt hallgassátok, őt kövessétek.

Tehát attól a pillanattól egész az 50. napig, amikor a szellemi Izrael életre lett támasztva, tehát Krisztus szellemi teste életre lett támasztva.

Tehát eközben idő tartományban hol történhetett ez az esemény, hogy ki lettek a küldve a 70, és a 12?

A végénél, amikor már a következő napokban várakozniuk kellett Jeruzsálembe a nagy szent szellemre, magára a láthatatlan Atyánkra, tehát ott azokban a napokban történt,

Vagy a közepe körül valahol, amikor még bajlódtak a bűneikkel, hogy a két testvér egyből oda kiabáltak, hogy: akarod-e hogy tüzet hozzunk le alá, és meg eméssze ezeket?

És akkor mondja nekik: nem tudjátok ti, hogy miről beszéltek, föl se fogjátok, hogy ti az Isten akarata ellen beszéltek.

Hát az Isten nem megölni akarja ezeket mint ahogyan ma a cionista ál-keresztények megölnének minden arabot.

Az Isten nem megölni akarja ezeket, hanem kegyelmet akar nekik adni, el akarja nekik mondani a szeretet beszédével felvilágosítani őket, hogy az ördög fogságába vagytok,

Az ördög természete szerint éltek, ítélet van rajtatok, élő halottak vagytok.

De mi tudunk nektek utat mutatni ebből kifelé, hogy hogyan kell élnetek, kegyelem

A másikak mikor mondták, hogy ó jött az anyja hogy engedd meg hogy az én fiaim, az egyik a te jobb kezed felől, másik a bal kezed felől üljön a te hatalmadba, a királyságodban mikor eljössz.

És akkor az utolsó vacsoránál is még azt mondja nekik, körül kötötte a derekát, vett egy lavor vizet, el kezdte mosni a lábukat, és akkor azt mondta nekik, hogy a világban, és a gyülekezetekben, meg az egyházakban királyaik vannak, meg fő pásztoraik, meg hatalmasságok vannak és uralkodnak rajtuk.

De ti nem úgy, ti nem erre lettetek rendelve, és ki tanítva, hanem aki köztetek hatalmas akar lenni, hatalommal akar rendelkezni önmaga felett, hogy nem az ördög parancsol már neki, hanem az Isten,

az legyen a ti szolgáitok,a ti csicskáitok,aki gondot visel rólatok az apró-cseprő bajaitokban ott lesz veletek,és nem akkor jelenik csak meg amikor elfogyott a bankszámlájáról a pénz,vagy nem tudunk már több,

Elfogyott a pénz,új lemez kell csinálni,valami új bóvlit kell a piacra dobni az Isten nevében meg,Jézus énekek nevébe,

Tehát nem csak akkor van gondom, gondja rátok, hanem akkor is, amikor sínylődtök, kínlódtok a keserveitekbe.

Mikor elcsigázottak vagytok, és tehát lehet látni, hogy a Messiásunknak, a megváltónak az alá merítésétől kezdve, hogy az Atya szólt,

És nem az alá eső lucifer galamb formájában jött el, (35: 30-nál található az alá eső lucifer)

Hanem az Atya szállt rá, és beárnyékozta,

 

Kérdező: Közben megtaláltam a Lukács 10-be van ugye a 70-nek az elküldése, és előtte van a Lukács 9-be, hogy összehívta a 12-tanítványát, erőt és hatalmat adott nekik ördög felett, és betegség gyógyítására,

Elküldte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.

Hirdették az evangéliumot, és mindenütt gyógyítottak.

Tehát itt is ugyanaz a kettő van, mint a 70-nél.

Hirdették, és beteget gyógyítsanak, meg hogy az ördögi lelkületekben élő emberek kidobják, ezek a varázslók meg akár ezek a mindenféle egyéb ilyen.

 

RevealHiddenReality: Így van tehát.

 

Kérdező: az a középen volt akkor valahol.

 

RevealHiddenReality: még időben is, ezek az emberek, a 12 is, még önmaguknak az emberi bűnös, ördögi természetből fakadó vágyaik voltak a dominánsak.

Erre az Isten adott-e volna nekik ilyen személyiség hibával küszködő embereknek hatalmat, meg szent szellem erőt,

Adott volna-e embereknek, akikről nem győződött meg, hogy hűségesek, akikről nem győződött meg, hogy helytállnak azzal a helytállással, amivel Ő kitanította őket.

Nyilvánvaló, hogy nem, igaz?

Tehát ebből is láthatjuk, hogy nem arról van szó, hogy ők kimentek oda, és akkor démonokat űztek, hanem mi?

Ugye ismerjük azt a részt, amikor János, és Péter azt hiszem, lementek,

 

Kérdező: Igen, az a Simon mágus?

 

RevealHiddenReality: Simon a hittető varázsló, igen,

És akkor ott hirdették az Isten országának az üzeneteit, hogy hogyan nyerhetnek az emberek kegyelmet.

Volt köztük egy médium, ugye angolul medium-nak? hívjuk azokat,akik a szeánszokon az asztaltáncoltatást végeztetik, akik különféle ilyen okkult dolgokra tanítják az embereket,ugye,

Ahogy agykontroll ugye,vagy bármi ilyen ezoterikus tanra tanítják az embereket..

Őket angolul medium-nak? nevezik a központba levő ember,akin keresztül, csatornán keresztül árad a sok szenny.

Ezt a görög nyelv,daimonnak,vagy démonnak nevezi.

Tehát ezek az emberek, akik a hitetésnek a szolgái,és ezeket a hittető tanokat terjesztik mint a David Icke,meg a Pat Robertson,meg Kenneth Copeland,meg Benny Hinn,meg Uri Geller,meg akárki az összes többi,

Ezek a híres emberek, akik a nagy fényes csarnok közepén állnak, és a jezsuiták okkultizmusára tanítják, az alexandriai babiloni bibliából tanítják az embereket.

Tehát ezeket mind médiumoknak nevezik, az angol.

Tehát ők közvetítő csatornája, központi személy, akin keresztül árad az Istentelenség, az ördögnek a tanai áradnak.

Ezeket médiumnak nevezik, és a görög ezt daimonnak, amit mi démonnak nevezünk.

Tehát ezek a személyek közvetítő szerepet játszanak be, ők tanítják az embereket, nem is kis pénzért.

Ez az első ismérvük ezeknek, hogy azonnal a pénz van első helyen.

Nézzétek meg az Isten embereinek az életében a pénz, az csak egy századlagos dolog volt,

Nézzétek meg, hogy maga az Isten Fia soha nem hordott pénzt, erszényt.

A tanítványoknak sem volt pénzük, akkor a templomnál a sántát az Atya meggyógyította az oda küldött Péter által, Péter jelenlétében, akkor is azt mondta neki Péter: nekem nincsen se aranyam, ezüstöm nincsen,

Nincsen egy Bentlim se, nincsen nekem egy repülőgépem, mint a Kenneth Copelandnak, meg a Dollar Creflonak, a Benny Hin-nek, de még csak egy rongyos páncélozott Mercedesem vagy Audim sincsen, mint mondjuk a Németh Sándornak.

Így vagyok itt szégyenszemre ezek között a nagy híres Isten emberek között, sajnos így vagyok mezítláb, így vagyok köztetek.

És nekem nincsenek ilyen dolgaim, de egy dolog van biztosan az életemben, és én azt továbbítom neked.

Az Isten Fiának a nevében mondom neked, az Atyának az utasítására, az Atya utasít most téged, hogy állj fel és járj!

És az Atya megnyilvánult, és lábra állt az, az ember.

Tehát lehet látni, hogy ezek a médiumok mindig az első dolog a vagyon, a meggazdagodás, a megtollasodás.

Ebből azonnal le lehet vágni, hogy valaki médium-e az ördög kezében keresztény papnak, vagy gyülekezet vezetőnek, vagy nagy apostolnak nevezve, vagy valaki tényleg az Isten embere,

És mint mi magunk is, mi nem kérünk egy fillért sem, senkitől sem azért, hogy az üdvösség ismereteihez az emberek eljuthassanak, hogy jó szolgálói legyünk az Atyánknak, és az emberek megtalálják azt a pici, eldugott kaput, az üdvösségnek a kapuját, ami körül van véve minden nagy díszes arany kapukkal, ami a pokolba megy,

Pokolba vezető széles útnak a nagy kapui, és ott valahol a bozótba ott elrejtve ott van egy nagyon pici kis egérlyuknyi,és az emberek azt keresik, mint vakok tapogatózva.

És a legtöbb ember benyit az arany kapun, mert azt hiszik, hogy ott az a nagykapu az megy, az arany csillogó kapu az vezet a mennyországba.

 

Máté 7: 14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

 

RevealHiddenReality: És mi pedig követekként megvetve a világnak a pénzét, ahogy az Isten maga is megveti a pénzt, és megveti azokat az embereket, akik mint tál lencséért, pénzért elcserélik az üdvösségüket.

És erről lehet különbséget tenni az Isten igazi emberei között, és a médiumok között, akik beálcázták magukat szabadkőművesként, meg jezsuitaként, beálcázták magukat siker teológussá, párttá, meg mozgalomvezetővé, és ezek a médiumok ezek démonok.

Ezeket mondja daimon, démonnak a görög.(42: 27nél található a videóban)

És amikor a, hova mentek János és Péter, most nem tudom, nem Filippibe mentek el, hanem Péter és János ki lettek küldve, hogy hallották, hogy befogadta Samária, Samária befogadta az Istennek a beszédét,

Tehát mit jelentett ez,

A 70-kiküldött hallották, hogy el fog jönni a Messiás és az örök élet lehetőségének az információit fogja velük közölni, és némelyeket az itt állók, ott levők közül, aki engedelmességgel várja őt, mint a vérfolyásos asszony is.

Ő is a hetvenen keresztül, vagy a 12-őn keresztül lett felszólítva, hogy a következő napokba el fog jönni erre a környékre a Messiás, várjál minden napon, várjad őt, hogy mindenképpen találkozhass vele, és amikor látod őt, rohanj hozzá oda, és kapaszkodjál bele.

És akkor te meg fogod kapni az Istentől, amit az Isten akart adni.

Tehát így szólította fel valószínűleg az Atya, Krisztuson keresztül, és a kiküldött 70-en keresztül a vérfolyásos asszonyt, és Samáriába ott volt, ugye elfogadták az Isten beszédét, várakozással teltek voltak egyesek,

De igen ám, ott volt a helyi kirendelt médium is,a helyi gyülekezet vezető,a karizmatikus mozgalomból,aki valójában régi római kabbalista volt,csak úgy látszott,hogy ő új vonalas karizmatikus,pünkösdi karizmatikus,és akkor ő aztán írta a könyveket,mint Ellen G White,

Mindig az angyalokkal találkozott az Emmával, mint Todd Bentley (44: 25-nél Emma)

És akkor ő terjesztette ezt a sok zagyvaságot az embereknek, fogságba tartotta őket, hogy: nem baj, semmi baj, ha egy kicsit vétkezel, itt most, paráználkodtál a szomszéd feleségével, vagy te asszonyként bűnbe estél a jó képű szomszéd férjjel,

Nem baj, de majd kitalálunk rá valamit, nincs valami kis pénzed, hátha ki tudok valamit rá találni, és akkor ő ottan írta a könyveket, hogy hogyan lehet az Emmával találkozni, meg hogyan lehetünk jó tanítványai a Joseph Smith-nek a mormonizmuson belül, vagy mennyit kell még adakoznunk.

Melyik zsebünkbe van a tízezres, és melyik zsebünkben van az ezres, a nagyobbat akarom adni, mert a hit gyülekezetben ezt tanította nekem a szabadkőműves szakember.

Akkor egy ilyen karakterű fazon volt ott ez a Simon,és írta terjesztette minden forrásban amit csak lehet,az okkultizmust.

És sokak számára ott a zsidók közül úgy tűnt, hogy hát ez hasonlít a Mózesnek a tanaira, és jó lesz, hogy ha engedelmeskedünk neki, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz az eredménye.

Szóval így az emberek a mai állapotokhoz hasonlóan, hogy ma is azt hiszik az emberek, azt hiszik a gyülekezetekben, hogy a Krisztus tanait tanulják az Isten útmutatása szerint, de ha jobban megnézik, akkor a rájönnek, hogy ezek csak bóvlik, kabbalista, jezsuita, babiloni bóvlik,

Karizmatikus pünkösdizmusnak álcázva, meg reformnak, meg protestantizmusnak álcázva.

És akkor megjelent a színen János, és Péter ugye a 12-közül és látjátok, hogy itt van, hogy kettesével lettek kiküldve most ugrott be, hogy ki lettek küldve,

Tehát ők is ketten voltak, ki lettek küldve, és, ugyanúgy ahogyan a korábban ki lettek kettesével küldve,

Tehát ez egy jól bevált módszernek tűnt, és nézzétek meg, hogy ott volt ez a médium, az a daimon, ez a démon, az, az álcázott keresztény tanító ott volt a Samáriába, és az emberek figyeltek rá, és amikor megjelent ott János, és Péter, szórták az üdvösségnek, az üdvösség nyerésnek az információit, az igéit,

Akkor ott az emberek engedelmesen úgy döntöttek, hogy ezt kell követnünk, és erre a Simon ál-tanító is, a hamis lelkész oda ment ő hozzájuk, és hallgatott rájuk.

És amikor látta azt, hogy az Isten megnyilvánul ott láthatatlanul ennek a két embernek, meg az őket körülvevő engedelmeskedő embereknek a viselkedésére, Isten dolgozni kezdett, és tenni-venni ott, ami kívülről úgy látszott, hogy hát Péternek a kezéből áramlik az erő, vagy belőle a kinyitott száján keresztül áramlik kifelé a szent szellem úgy tűnt.

Tehát valójában a láthatatlan Isten tevékenykedni kezdett látva az emberek engedelmességét, hogy felszólította őket a tanítványokon, meg az apostolokon keresztül, és engedelmességgel reagáltak

És ilyenkor lehet látni az egész bibliában, mikor az emberek engedelmesek az Isten felhívásának, ott Isten meggyógyítja az embereket, vagy bármi mást tesz, ami éppen akkor szükséges.

És ez történt, és amikor visszatértek a megváltónkhoz, a Joshuához visszatértek a 70, nagy örömmel, hogy még a démonok is engednek a mi utasításainknak, a mi szavainknak.

Akkor ők valójában arról beszéltek,hogy még az ilyen médiumok is, mint a Kenneth Copeland meg a Benny Hinn,még az ilyenek is alázatosabbak ezeknél,és tűzbe dobták az ő eretnekségeiket,és így szót fogadtak a mi utasításunknak,hogy várjanak téged addig ott, amíg meg fogsz jelenni.

Tehát ezt jelentette azt, hogy ők, a gonosz lelkek is, a démonok engedelmeskedtek a 70-nek az utasítására.

Mért nem lehet az,hogy az történt, és ez egy nagyon-nagyon erős ütőkártya az Isten kezében a kételkedők számára,hogy mért nem lehet az,hogy maga a Jézus szent szellemet lehelt rájuk,

Tehát „hatalmat” adott nekik úgy idézőjelbe, ugye a babiloni tanítások szerint.

És kiküldte őket, hogy menjenek, űzzenek démonokat, és tegyenek mindent a bennük levő szent szellem szerint.

Mért nem lehetséges, hogy ez történt, és tényleg valóságosan démonok mentek ki az emberekből?

Két dolog van, az egyiket az előbb említettük ugye a felkészületlenség, tehát nem mentek még keresztül azokon a próbákon, nem lettek beiktatva abba a státuszba, hogy Isten személyes küldötteiként speciális feladatra legyenek kiküldve.

Tehát így ki lettek küldve, a 70-meg a 12, egy ilyen általános küldetésre.

Úgy fogalmazhatnánk, hogy van általános kiküldés, ami minden ember feladata az élete során, hogy a környezetében tanítja az embereket az üdvösségnek az ismeretére, hogy

hogyan lehet azt megnyerni, mit kell érte tenni.

És ezen keresztül így az ember gyógyítja ugye a beteg lelkeket,elhagyják a bűneiket,tehát így Isten föltámasztotta őket,hogy nem kárhozatba vannak már,hanem életet nyertek,örök élet ajándékát,ez volt az egyik.

És a másik, ami nagyon nyomós, és nagyon erős az Isten igéjében,az Isten kezében, mint ütőkártya,hogy mért nem lehetett tömeges démonűzés,és gyógyítás, amire ki lettek ők küldve.

Miért nem?

Annyit segítek, hogy ha nem jut eszetekbe, az 50. nap előtt néhány nappal valami történt a Messiásunk a mi megváltónk, és a tanítványok között, amit a babiloni tanokon keresztül megint csak okkultizmussal magyaráznak.

 

Kérdező: arra gondolsz, hogy várjátok meg az én Atyámat, amíg eljön közétek, ugye a vegyetek Szentlelket helyett?

Vagy az még nem jött el úgymond az 50. nap?

 

RevealHiddenReality: Bizony ám!

Értitek, hogy miről van itt szó?

Ugye itt azt mondják,hogy rájuk lehelt és azt mondta nekik, hogy vegyetek tőlem szent szellemet,és talán valahogy úgy hangzik tovább,hogy akiknek a bűneit megbocsátjátok,  azoknak megbocsáttatik,akiknek megtartjátok, azok megtartatnak?

Lehet, hogy keverem, biztos, hogy így volt, van leírva rájuk lehelt, és azt mondta nekik, vegyenek szent szellemet, ugye?

Emlékeztek erre?

 

Ján 20: 20, És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat.

Ján 20: 21 Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket.

Ján 20: 22 Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: Vegyetek Szentlelket!

 

RevealHiddenReality: Mi ebben az ellentmondás, ha azzal összevetjük, hogy az ő általuk, a babiloni ál-kereszténység által való tanokban a nagy szent szellem, az, az 50. napon, az ő pünkösdjükkor jött el?

Hogyan tudott akkor ez a Jézus szent szellemet adni, és ezen keresztül démonűző erőt a 70-nek, meg még a félúton kiképzésben levő 12-nek, ha ők még magukon sem bírtak uralkodni, nem hogy még a szent szellemen, ugye?

Tehát hogyan adhatott ez a Jézus nekik szent szellemet, meg szent szellem erőt?

Se hogy se, igaz?

Mert az 50.napon maga az Atya jött el közéjük,és mind az ami történt,az maga az Atya jelenlétében,beárnyékoltságának az erejéből történt,igaz?

Értitek, mit akarok mondani?

Hogy ezért nem történhetett démonűzés, és hogy a gonosz lelkek engedtek nekik, hogy ez a babiloni okkultizmus, hogy démonokat űztek, ugyanis egyrészt az erő, az mindig az Atyától származik,és soha nem adja ezt az erőt az emberek kezébe,

Amit a gyülekezetekbe láttok az hókusz-pókusz,az luciferizmus,az kemény okkultizmus,kemény kabbalizmus,és szabadkőművesség.

 

Zsolt 136: 4 Nagy csodákat művel egymaga, mert kegyelme örökké tart.

 

RevealHiddenReality: aki ebben részt vesz, az megpecsételte az életét, hogy engedetlenség miatt kárhoztatva van az, az ember már most földi élete során

És az, az ember, ha meghal szerencsétlenségben, azokban a pillanatokban, akkor ő várni fog az utolsó ítéletre az 1000-év végéig.

Erre mondja azt maga a Messiás, hogy ő egy élő halott, és hogy had temessék el a halottak a halottaikat.

Tehát az erő az mindig az Atyától származik, Ő nem adja senkinek, Ő nem adta még a Messiásunknak sem, erre számtalan bizonyítékot lehet találni, hogy hogyan működtek ezek a dolgok.

Mert amikor voltak azok a csodának számító gyógyulás esetek, amikor a századosnak a fia, vagy szolgája meggyógyult, meg a sárral a szemén a vak ember elment a tóhoz.

Tehát maga Joshua nem volt ott, viszont az Atya ott volt, mert az Atya mindig oda megy, ahol az Ő általa utasított ember engedelmesen elmegy arra a helyre.

Az Atya ment a vak emberrel, és amikor megmosdott, és bizonyságot tett engedelmességéről, az Atya meg tette azt, hogy meg adta neki a szeme látását.

És ennél nem volt ott maga Joshua.

A római katonának, vagy a századosnak, a szolgájának a gyógyulásánál sem volt ott maga Joshua.

De viszont az bizonyos,hogy nem ez a Gyurcsók- féle táltos iskola gyógyító energiával dolgozik a mi Istenünk,mert mi azt szoktuk mondani magunk között,hogy ami van az Istennél,amit az Isten eszközként használ,az nincsen,nem lehet az ördögnél,

És ami az ördögnél van eszközként, akár gyógyításra, akár bármire, az nem lehet az Istennél.

Az Isten nem használ soha semmit, ami az ördögnek az eszköze.

Ebből fakadóan teljesen nyilvánvaló arról van szó, hogy Joshua a mi megváltónk elment oda ahova az Atya küldte.

Az Ószövetségben, zsoltárban, 136-os Zsoltárban egy kijelentés, ami azt mondja az Atyáról, magáról hogy Ő a mi Istenünk egyedül cselekszik csak csodákat.

Azt hiszem valahogy így van az ige vers.

 

Kérdező:136,nagy csodákat művel egymaga mert kegyelme örökké tart.

 

Zsolt 136: 4 Nagy csodákat művel egymaga, mert kegyelme örökké tart.

 

RevealHiddenReality: Tehát egymaga, Ő neki nincsen emberi kézre szüksége, hogy az ő ereje, úgymond az emberek gyógyító Simonok, meg Kenneth Copeland-ek, meg ilyen hamis ördögfiak, ilyen Simon varázslók kezén keresztül áramlódjon az Istennek az ereje.

Amikor a 70, vagy a 12-által így felszólítva ezt az asszonyt, a vérfolyásos asszonyt, nézd, meg akinek az Atya megjelentette azt, amiről nincsen leírás ugyanúgy, mint ahogyan nincsen arról sem leírás, hogy a 12-apostol mikor, hogyan, milyen körülmények között merítkeztek be.

Nyilvánvaló, hogy be kellett, hogy merítkezzenek ez biztos,

Vagy mi volt a feleségeik neve, az sincs leírva, de nyilvánvalóan tudjuk biztosan, hogy az apostolok túlnyomó részének volt saját felesége, de nincs megírva a nevük.

Úgy bizonyosak lehetünk abban is, hogy ezt a vérfolyásos asszonyt az Atya fölszólította valamilyen keresztül, én azt valószínűsítem, hogy a kiküldött 70-en keresztül az Atya felszólította ezt az asszonyt,

Amikor itt a vidékeden el erre jár az én Fiam, a Messiás menj oda hozzá, és kapaszkodj bele, és meg fogod kapni, amire te vágysz.

És ez az asszony ez engedelmes volt, az Atya tudta hogy oda fog menni, tehát az Atya jövőbelátó Isten, ezért mindent tudó Isten.

Tehát ezért küldte hozzá ki a 70-ek közül az egyiket, hogy elmondja neki, hogy erre fog járni a Messiás.

Amikor hallod, hogy a Messiás megy a Jairusnak a házához, hogy bemenjen a halott lányához, te várd itt meg őt, és várjál rá, és menj oda hozzá, és kapaszkodj bele a ruhájába.

Ebből is látszik, hogy maga Joshua, nem maga az egyedüli mindent tudó mindenható Isten, mivel megkérdezte a tanítványokat, hogy: valaki megérintett, valaki belém kapaszkodott, ki volt az?

És akkor azt mondja a tanítványok, hogy hát rengetegen vesznek körül minket mester, majd megfulladunk, szorítanak, mindenki téged akar érinteni, hogy megérintsenek, mert eltanulták a gyülekezetekből ezt az érintéses kundalini jógás kabbalizmust, és ezért most okkultan mindenki arra vár, hogy had érintsenek meg, mint egy ilyen varázs tehenet, egy ilyen indiai gyógyító tehenet, és ezért nem tudjuk megmondani ki érintett meg tégedet,

Hogy kérdezed, hogy ki.

És akkor az Atya beárnyékolta Joshuát és amikor, ez az asszony megérintette a tömegből ő egyedül gyógyult meg.

Hogy-hogy az egész tömeg nem gyógyult meg mikor megérintették, mert az erő, ez a Jedi erő ez maga magát szabályozza, vagy csak bizonyos személyeknek, akiknek tele van a bukszájuk lóvéval azok meggyógyulnak,

Akik öltönyt,meg drága autót vesznek a pásztornak azokat ez az erő meggyógyítja,vagy arról van szó,hogy az Atya látta hogy ebből a tömegből egyedül ez az egy asszony engedelmes a korábbi felhívásnak, és utasításnak eleget tett,és megérintette Joshuát,így meggyógyult.

Hát Én ebben hiszek inkább, hogy ez történt, és ez minden esetben bizonyítható, ez mindig így működött és így is fog működni.

Ezért nincsen tömeges gyógyítás, tehát ez azonnal ezt Isten igéje leleplezi a saját maguk beszédével a gyülekezetekben a tömeges gyógyulásokat, ilyen nincs, ez hazugság.

Tehát mindig csak engedelmes emberek nyertek gyógyulást az Atyától, azért mert az Atya tudta, hogy ha felszólítja, őket meg fogják tenni, amire kérte őket az Isten a Joshuán keresztül.

És mikor így visszatértek a Joshuához a 70, a kiküldött 70, és a 12, és akkor ott örültek, hogy még a démonok is engedelmeskednek,

Még az ilyen meglepődött szabadkőműves gyülekezet vezetők is megértették azt, hogy az Isten ereje nagyobb, és az Isten kegyelme nagyobb, és jobb, mint az a babiloni eretnekség, amit ők tanítanak ott a helyi zsinagógákban meg helyi gyülekezeti házakban, és így inkább jobbnak látták engedelmeskedni, hogy engedjenek a kiküldött 70-nek.

És ez történt, hogy a médiumok engedelmeskedtek, a daimonok, démonok engedelmeskedtek a Krisztus által kiküldött 70-nek, és abba hagyták az okkultizmusukat, máglyára hordták a könyveiket, és várták ők is, mikor jön a Messiás arra.

Ez történt, és azért nem adhatott maga a mi megváltónk szent szellem erőt a 70-nek és a 12-nek, egyrészt, azért mert a kiképzésüknek még csak a felénél jártak körülbelül,

Tehát személyiségi problémákkal küszködtek, nem tettek bizonyságot arról teljesen, hogy ők elkötelezett szolgái akarnak maradni mindvégig, egész halálukig a Krisztusnak.

Már csak lehet látni Péter is, még azt mondta én a börtönbe is megyek veled,meg is halok érted,és amikor egy kislány pedig azt mondta neki,megismerlek a beszédedről,te is a galilei nyelven beszélsz mint az a Jézus ott.

És akkor átkozódva, szitkozódva tagadta le, hogy ő még csak nem is ismeri őt.

És akkor gondoljatok bele, egy ilyen ember, egy ilyen hajladozó, lengedező, folyton egyik pillanatba így gondolkodott az Isten szerint, a másik pillanatban az ördögnek engedelmeskedik

Egy ilyen ember, amivel sajnos ma rakva vannak a gyülekezetek a hamis tanítóknak köszönhetően.

Egy ilyen ember hogyan kaphat úgymond szent szellem erőt az Istentől?

Az Isten nem bízna rá,egyrészt azért mert a Szent szellem,az maga az Isten,a gyülekezetekben amit prédikált szent szellem az pedig maga Lucifer,az ő Antikrisztus szelleme,(01:01:53-nál található a videóban)

 

RevealHiddenReality: Tehát a Szentlélek az Atyánk, az egyedüli Isten, aki egyedül cselekszik csodákat, neki nem kell emberi kezek segítsége,

És tehát egyrészt a kiképzetlensége,az engedetlenség próbája miatt,nem részesedhettek abban a kiváltságban,hogy rájuk leheljen a Jézus,és akkor betöltekezzenek szent szellemmel,hanem itt az történt,mikor a rájuk lehelt azt mondta nekik,a fordítás,a magyar fordítás szerint a Jezsuita hamisítás szerint azt mondja,hogy:rájuk lehelt,és azt mondta nekik,hogy vegyetek szent szellemet,

 

Ján 20: 22 Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: Vegyetek Szentlelket!

Ján 20: 23, Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak.

 

RevealHiddenReality: De az eredeti fordítás alapján, az eredeti szövegek alapján azt lehet mondani, hogy körülbelül így hangzik, hogy: rájuk lehelt és azt mondta nekik, maradjatok az én Atyámnak a lelkületében, természetében, maradjatok ebben,

Ugyanis a megbocsátás, nem tudom, hogy ennél a résznél mondja azt, hogy akinek a bűneit megtartjátok, megtartatnak, azoknak, akiknek megbocsátjátok, megbocsáttatik?

 

Kérdező: igen, igen

 

RevealHiddenReality: tehát lehet látni, hogy ez az állítólagos szent szellem vétel,ez az Isten természetével van kapcsolatban olyan módon,hogy azt mondja, inkább bocsássátok meg az ellenetek vétkezőknek a bűneit,mert az Atyának a természete,az egyik természeti megnyilvánulása az,hogy megbocsátja az embereknek,a vétkezőknek a bűneit,igaz?

És nem azzal volt összefüggésbe hozva,hogy tűz,tűz,mint a gyülekezetek mindegyikében ezekben a babiloni gyülekezetekbe hogy rájuk fújkodnak és rájuk lehelnek,és akkor töltekezzetek be szent szellemmel,ugyanis az kellett volna, hogy írja az írás hogy: rájuk lehelt és azt mondta nekik töltekezzetek be most azonnal szent szellemmel,ha bűnösök vagytok,ha nem vagytok bűnösök.

Mindannyian töltekezzetek most be, őrjöngjetek, rohangásszatok fejvesztve, hemperegjetek a földön, éktelenkedjetek,mert ez is az Istennek az egyik természete az éktelenség ugye,

És akkor azt mondta volna, hogy és akire átkot olvastok, vagy akit csak akartok föltámasztani saját magatok, azt mind megtehetitek, most szent szellem lesz bennetek.

De nem ezt mondta, nem ezzel hozta összefüggésbe Joshua, hanem azzal, hogy az Isten természetével, és erről van szó, hogy pneuma van írva, ami egyrészt jelenti magát az Atyát, mint láthatatlan Istent, de jelenti azt is, hogy az Istennek a természetét, a szellemiségét, tehát ezt is jelenti a pneuma ne, felejtsük el!

És itt ezért kell nagyon érzékenynek lenni arra, hogy az ember felismerje egy történetből, hogy mire utal az a pneuma,

Magára Istenre a láthatatlanságában a mindenható tudásával, vagy magának az Istennek a természetére utal, ami a: szeretet, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, és a galácia 5: 22-ben fölsorolt összes többi ez mind az Atya természete,

És látjátok, hogy ezt a rá lehelt és azt mondta nekik, hogy vegyetek szent szellemet, ez az Isten természetével van összefüggésbe hozva, hogy akinek megbocsátjátok, az megbocsáttatik, és nem valami csodatévő erővel van összefüggésbe hozva.

 

 

2.rész

 

RHR:

A galácia 5.22-ben fölsorolt összes többi, ez mind az Atya természete,és látjátok,hogy ezt a rá lehelt, és azt mondta nekik, hogy vegyetek szent szellemet ez az Isten természetével van összefüggésbe hozva,hogy akinek megbocsátjátok az megbocsáttatik,

És nem valami csodatévő erővel van összefüggésbe hozva.

Na, most hogy ha maga Joshua nem tudott nekik szent szellemet adni az 50. nap előtt, mert ugye ebbe bukik meg, látjátok az ő fordításaik az ő hamisításaik nem bírnak három lábra épített történetet fölállítani,hogy bizonyítsák az ő okkultizmusukat,

Mert már itt megbukik ez a szent szellemes nyelveken szólós, őrjöngős állati viselkedésnek a teológiája, hogy ők azt mondják, hogy az 50. napon jött el a szent szellem, ugye?

Mert fújt a szél, és akkor a zúgás volt meg nyelveken szóltak tehát, arról már nem is beszélnek, az nem is érdekes, hogy csak a 12-őn volt a lángnyelv, ami az Ószövetségben is megjelenik a tűzgyújtásnál, az áldozati oltárnál, meg az égő csipkebokor, ugye ami nem emésztetett meg, ami a legfontosabb elsődleges jele volt a tűz az Istennek és nem víz,

És nem is galamb, és ebből lehet látni azt, hogy ha ők azt állítják a hamisításaikra hivatkozva, hogy akkor jött el a nagy szent szellem kitöltetés a pünkösd napján.

Ugye a pünkösdi rózsa is, ugyanúgy, mint a pipacs ugyanúgy, most nem tudom a Luthernek vagy Kálvinnak volt a rózsakeresztes titkos társaság tagként ez volt az ő jele, pünkösdi rózsa.

 

Luther rózsa: 1: 26-nál található a videóban

 

Kérdező: Luther rózsa.

 

RHR: milyen érdekes, hogy össze tudják hozni a pünkösd, tehát nézzétek meg a pünkösd, egy rózsa, és egy ember az okkultisták közül, aki nagy reformátornak, és protestánsnak van álcázva,

Tehát hogy össze tudták az átmenetet mosni ugye, hogy pünkösd, rózsa, pünkösdi rózsa és a Luther, ugye?

Aki az ál-protestáns szabadkőművesként, rózsakeresztesként azon dolgozott, hogy a pápasághoz visszavezesse a későbbi generációkat.

Tehát a pünkösd ezért fontos a karizmatikusoknak az életében, mert az őket kontrolláló ál-protestáns szabadkőművesek ezekből a luciferi tanokból őket oda akarják vezetni, hogy hallgassanak továbbra is az okkultistákra, akinek a szimbóluma, jelei, a titkos jelei pünkösdi rózsa.

Tehát ezért nem azt mondják,hogy 50.nap,nem azt hangsúlyozzák,hogy az 50.napon,hanem a pünkösd napja amikor eljött,akkor szél volt,és csapkodtak az ajtók,a függönyök leszakadtak,és zúgó szél volt,és akkor mindenki elkezdett beszélni nyelveken.

Tehát teljesen lehet látni, hogy a felét a történetnek kihagyták.

Szóval, hogy ha ott jött el a szent szellem, az ő nagy szent szellemük a lucifer, aki szent szellemnek álcázza magát a babiloni tanok alapján, szóval megjött ez a nagy szent szellem, akkor hogyan lehetséges, hogy ha eddig nem volt itt ez a nagy szent szellem, akkor hogyan lehetséges, hogy ha nem volt itt, és Jézus nem volt betöltekezve vele,

Már pedig senki nem tud egy darab igét fölhozni, hogy Jézus betöltekezett azzal a nagy szent szellemmel,

Akkor hogyan lehet, hogy Jézus mégis rájuk lehelt, és szent szellemet adott nekik a pünkösd, az 50. nap előtt, nem pünkösd előtt, bocsánat, távol legyen, hogy ezt valaha az életemben használom a pünkösdi rózsás karizmatikus eszméket.

Tehát hogy ha nem volt ott még ez a nagy szent szellem az 50. nap előtt, hogyan lehelt rájuk?

És, hogy ha nem tudott rájuk lehelni szent szellemet, hanem azt mondta nekik, hogy az Atya természetében maradjatok, amit én megtanítottam nektek, és ott várakozzatok együtt Jeruzsálembe,

Akkor ő előtte egy évvel hogyan tudta azt mondani a 70-kiküldöttnek, meg a 12-nek, hogy h rátok leheltem, rátok leheltem a szent szellemet, mert én vagyok az Isten, és én annak adom, akinek akarom, mindegy, hogy bűnös vagy akármi vagy, ha rád leheltem menjél el és űzd ki a démonokat!

Abszolút logikátlan és összefüggéstelen az egész, ebből is lehet látni, hogy már a második lépcsőnél megbukik a témájuk, hogy hogyan lehelt rájuk Jézus szent szellemet, igaz? ha az ő pünkösdi rózsájuk napján jött el az ő nagy szent szellemük.

50. nap görögben: 4: 51-nél található

A görögbe is pentecost van az 50. napra, ami 50-et jelent, és ha megnéznénk más írásokba, akkor is egy számról van szó, amit reprezentált az Ószövetségben az, az ünnep, amit magyarul pünkösdnek mondanak.

Már vissza felére behamisították oda, hogy pünkösd, de ha megkeressük azt az eredeti héber szót, amit ma pünkösdnek neveznek,

Visszakeressük a héber-aramic szótárból, akkor azt úgy kellene mondanunk, ha az Ószövetségre hivatkozunk, akkor azt az eredeti szót kéne használnunk,

A hét ünnep nagy egyike volt az, amit az okkultisták pünkösdnek neveznek a babilonizmusból pünkösdi rózsás ünnepük.

Ezt a pünkösdöt, amit ők oda behamisítottak Károli atya által az Ószövetségbe, ott egy héber szót kell találnunk, és valószínű, hogy 50-es számmal van kapcsolatba héber nyelven,

Tehát ha azt a héber szót lefordítjuk görögre, akkor magyarul azt kapjuk, hogy ötven.

És milyen érdekes, hogy megint csak nem azt mondják, hogy az 50. napon a feltámadás utáni 50. nap, hanem pünkösdöt használnak mindenkor, ami nem egy bibliai nyelv.

Ez a jezsuitáknak a nyelvezetét a pünkösdi rózsával, az okkultizmussal, a pünkösdi rózsa történetével van kapcsolatba, és ezért a Luthernak a szimbóluma egy pünkösdi rózsa,

Meg ugyanúgy észak-Amerikába például a D-day-nek a partra szállás napja, amikor rengeteg ember meghalt a 2. világháborúban, hogy lemészároltak ötezer embert a normandiai partraszállásnál.

Ennek a napjának a szimbóluma is érdekes módon 11. hónap, 11. napján november 11-én, a szimbóluma a pipacs virág, amit szoktak úgy is említeni, hogy piros rózsa.

És ugyanez a papi virág egy szinonim, tehát felváltva használják az okkultisták a saját maguk jelrendszerébe a pipacs virág, vagy pünkösdi rózsa.

És nem véletlen, hogy pünkösdöt hamisítottak bele, ugyanis ilyen szó nem létezik az Ószövetség és az Újszövetség nyelvén magyarul.

Tehát az Ószövetségben is héber-arámi szó, és hogy ha azt lefordítjuk görögre, akkor annak a fordítása a pentecost

 

Kérdező: A görögnél is írja, hogy a pentecosi 50. tudniillik hémera=nap, g2250 a peszachtól számítva ötvened nap.

Az a pünkösd ünnepe, tehát itt a görög írja.

 

RHR: Így van, tehát ez a pentekoszt görög szó, ez visszautal az Ószövetségnek arra az ünnepére, amikor ezen a napon, tehát ez egy prófétikus ünnep volt, egy prófétikus jelképes ünnep volt, ami előre jelezte az 50. napot,

Bárány föláldozásától számítva az 50. nap az Ószövetségben az volt ugye?

Ez volt az 50. nap, nem tudom, hogyan mondják azt héber-arámi nyelven, az a lényeg, hogy ennek az ünnepnek az volt a neve.

 

Hanukka: 08: 25-nél található a videóban

 

RHR: Például most mondjuk a Hanuka, az nem tartozik az Isten ünnepei közé az Ószövetségben, ezt is a jezsuiták, meg a szabadkőművesek tették bele a kereszténységbe, meg a zsidóknak is beadták ezt, hogy ebbe a behamisított júdaizmusba ez is egy ünnep legyen a hanuka a fény ünnepe,

Ez egy héber szó valószínűleg, és hogy ha ezt lefordítjuk magyarra, akkor lehet, hogy azt kapjuk, hogy fénynek az ünnepe.

Fény, lehet, hogy a Hanuka az azt jelenti, hogy fény.

De nem tudom, hogy értitek-e hogy mit akarok mondani,

Tehát ez az Ószövetségi ünnep, aminek volt az a saját maga héber neve, ha azt a héber szót görögre fordítjuk, akkor pentecostot kapunk, ez a görög szó ez azt jelenti,hogy 50.nap.

Tehát amikor Mózes levágatta a bárányt az Isten utasítására, és a vért fölfestették az volt az első ünnep.

És akkor ezután, miután a bárány meg lett áldozva ezután 50. napra az volt azt hiszem talán az Ószövetségben a következő ünnep, értitek?

Ez egy előképe volt arra, hogy az Újszövetségben miután a Messiás megáldozza önmagát, és az Atya föltámasztja, ettől számítva 50. napon viszont eddigre kész lesznek a tanítványok a 12,

Mint a szellemi Jeruzsálemnek az oszlopai meg lesznek munkálva, meg lesznek edzve, és akkor ide eljön közéjük az Atya ebbe a felházba ahol a 12-ott volt, a 120-másik tanítványokkal, akik ugyanolyan állapotban voltak, mint a kiküldött hetven,

Hogy Még semmilyen, még tudták az Isten ismereteit, de még a maga viseletükben még nem voltak teljesen 100%-osan hűségesek, mint az 50. naptól számítva például maguk az apostolok ugye?

 

Kérdező: megtaláltam közben hogy a páska volt az első, a második a kovásztalan kenyerek, a harmadik volt az első zsenge, és akkor ezután rá 50-napra volt a sávuót a hetek ünnepe, az-az 50. nap,

 

RHR: Igen

 

Kérdező:és ez a négy, ami megtörtént,mert utána van a kürtzengés ugye az elragadtatás, az engesztelés,ugye az,az ítélet,és akkor a sátoros, ami az 1000-évbe,

Tehát ez a 3 még

 

RHR: Tehát ez a sávuót, ugye ez az 50. napnak a prófétikus ünnepe ugye?

 

Kérdező:Sávuót igen,igen hetek.

 

RHR: Ez az Ószövetségi ünnep előrevetítette azt, hogy az Újszövetségben, amit az Ószövetségben páskának hívnak,

Tehát a báránynak a leölése, és az üdvösséget hozó szeplőtelen bárány, aki elveszi a világ bűneit, tehát ez annak volt az ünnepe, tehát ez a páska ez előreutalt, hogy évszázadok múlva el fog jönni az Istennek a küldötte a Messiásunk, a megváltónk, aki önmagát megáldozza áldozati bárányként allegorikusan, és mikor őt az Atya feltámasztja,

Tehát ez az ő meghalása ez volt a páska, a páska ünnep az Ószövetségben.

Akkor a következő állomás a páska után mi volt?

Páska után,

 

Kérdező: Páska után a kovásztalan kenyerek, és utána a kürtzengés ünnepe

 

RHR: Páska után a kovásztalan kenyér kell, hogy legyen, mert ez volt az 50. napnak az előre jelző ünnepe az Ószövetségben.

Ez a pentecost görög szó pedig magyarra fordítva 50. napot jelent.

Mért fontos ez?

Mert az Isten időzítése és terve alapján, amit közölt az emberiséggel, az emberiség megmentésének a tervében volt az első fontos momentum a Krisztusnak a meghalása, és föltámadása, ezek után pedig a szellemi Izraelnek az okkult júdaizmusból, és az istentelen világból kihívottaknak a közösségének, mint Krisztus testének a megalapítása és életre keltése,

Tehát ez az 50. nap ez azért nagy jelentőségű, mert ezen a napon Isten végleg befejezte az Ószövetséget, és az Ószövetségnek a dolgait.

Egyedül csak a 10-parancsolatot, tehát az erkölcsi parancsolatot tartotta meg az összes többi annak vége, mert azok ilyen viselkedési rendtartások voltak, meg ünnepi rendszabályok meg hasonló dolgok voltak,

És így az Újszövetségben ez az 50. nap, ezzel fejezte ki azt Isten, mint az Ószövetségben, amikor vagy fogságból hazatértek és a még éppen álló templomba bementek, azt kitisztították, és akkor megszentelték a papokat,

És azok mielőtt elkezdték volna szolgálatukat, bemutatták az első áldozatot, ahogyan Illésnél a villám levágott és megemésztette, ugyanúgy ennél a templomnál, és az első templomnál is, az első sátornál is, maga Isten tüze gyújtotta meg a gallyakat, a rőzsét, és emésztette meg az áldozatot.

Ugyanúgy itt a Krisztus testénél, mint szellemi sátornál, tehát az eklészia a kihívottak közössége volt itt a szellemi sátor, ami ugyanúgy szinonimként lehet használni Krisztus testét, meg Isten templomának is lehet nevezni a biblia nyelvén.

Tehát ezen az 50. napon maga az Atya, meg lehet látni, hogy ott volt a tűz, az apostolok, a 12-feje fölött, zúgó szél volt, tehát a két bizonyságtevése az Istennek a két szimbólum ott volt, amivel jelezte, hogy én vagyok itt személyesen, láthatatlanul, nem szent szellem van itt, nem lucifer van itt szent szellem képébe,

Hanem én vagyok ez a Szentlélek, ez a szent élő személy láthatatlanul, én vagyok itt köztetek, és én küldöm ki ezt a 12-őt, a 120- itt jelen levő tanúnak a szeme előtt, hogy ők örökké való tanuk legyenek arra, hogy ezt én magam láthatatlan Atya, én küldtem ki őket az utcára, hogy beszéljenek ennek a soknyelvű népnek, akit egyrészt az Ószövetségből az utolsó,

Talán a szíriai király telepített ide be.

Ezek kereskedő emberek voltak, hogy hallják az Isten országára vonatkozó örvendetes dolgokat az üdvösség nyerésnek az igéit, hogy ezek elmennek ők majd a saját hazáikba,és elmondják az embereknek a Krisztusról szóló tanokat,

Hogy amikor később Pál arra felé fog járni akkor ezek az emberek ugyanúgy felkészültek legyenek, mint ahogy a vérfolyásos asszony

 

Szellemi Izrael és Fizikai Izrael: 14: 54-nél található a videóban

 

RHR: A 70-en kiküldöttnek a felkészítése által, ugye?

És ezért kimentek, és a harmadik ilyen jel volt pedig a nyelveken szólás.

A nyelveken szólás nem az volt,hogy beléjük folyt a szent szellem, mint a víz,és akkor nem volt már hova elférni, ahogy ezt a nagy hamis tanító Derek Prince tanította be,beprogramozta az ál-kereszténységnek a karizmatikus pünkösdizmusnak a hallgatóinak a nagy részét sajnos,hogy az ember az egy pohár,belefolyik a szent szellem, és akkor ha teljesen kicsordul,akkor az ember elkezd nyelveken beszélni.

Ez luciferizmus megint csak Babilonból, az alexandriai könyvtárból.

És tehát az Atya megjelent, Ő küldte őket ki őket az utcára, hogy beszéljék az embereknek ezt.

Tehát nincsen tömeges nyelveken szólás, az a 12-azért szólt nyelveken, mert ők föl voltak készítve.

Átmentek azokon a fázisokon a tanítványság során, ami kellett ahhoz hogy kikovácsolja belőlünk azt a képességet,hogy szorgalmasak és hűségesek maradjanak,

Minden félelmet megvetve az Istenre hallgassanak csak, és senki másra.

Tehát ne figyeljenek emberekre, ne figyeljenek a papokra, akik megfenyegették őket,

És ott maga is mondja, amikor ott imádkozik a 12-közül talán Péter imádkozik,hogy most pedig Atyánk,Istenünk hallgass és figyelmezz ezeknek a megfélemlítésére amikor ott megfélemlítették őket,hogy ebben a névbe többet ne beszéljenek

Amikor a 3000-ember az Istenhez fordult, és ki léptek az ál-Júdaizmusból, meg az őket körülvevő minden más Babilonból származó okkult vallásból, és megfenyegették őket, hogy ebbe a névbe nem beszélhettek többet, és akkor imádkoztak, és akkor azt mondta, hogy, hanem nyújtsd ki Atyánk a te kezedet csodákra.

 

Apcs 4: 29 Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te igédet!

Apcs 4: 30 Nyújtsd ki kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által!

 

RHR: Tehát ez is nyilvánvaló, hogy egyedül az Atya tesz csak csodát senki más,

Sem emberek, sem apostolok, és maga a Krisztus sem tett csodát, hanem egyedül az Atya, aki a Krisztussal volt, és avval őt elküldte, és aki szót fogadott a Krisztusnak, ott a jelen levő láthatatlan Atya gyógyította meg, és tette azokat a csodákat, amiket tett, és minden csoda vagy nagyon kicsi számba, vagy legtöbb esetbe egy emberrel történt mindig.

 

Luk 11: 20 Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

 

Zsolt 136: 4 Nagy csodákat művel egymaga, mert kegyelme örökké tart.

 

RHR:És ez mindig szimbolikus jelentősége volt ezeknek  a csodáknak amik történtek.

Tehát ezeket,és meg lehet érteni,hogy mért azon a napon,mért azon a helyen,és mért úgy történt a csoda, ahogy történt.

Ezt én még nem értem, de én teljesen ezt vallom, hogy ezek az Isten által végrehajtott csodák mind tanító jellegűek voltak, az őket körülvevő emberek láttára, amikor látják, megértsék.

De nem értették meg mégsem sokan.

Tehát ezért nem lehetséges, mert az 50. nap előtt nem volt nekik ez a nagy szent szellem, nem volt mivel betöltekezni,

Akkor a másik pedig, hogy maga Krisztus sosem töltekezett be, nem olvasni róla soha egyetlen egy írást sem, hogy ő a vízbe való bemerítése után betöltekezett volna szent szellemmel.

Azt mondja az írás, hogy az Atya rá szállt, ugyanúgy, mint ahogyan az ószövetségi prófétákra azt írja az írás Dávidra rá szállt az Atya.

A prófétákra rá szállt az Atya és akkor ők végezték a munkájukat.

Mindig meg van az a rá szállt, rá ereszkedik az Atya, és nem, mint a lucifer leesik az égből, és akkor egy ilyen galamb formájában, columbine-nak a Kolumbusznak a formájában, ami tulajdonképpen ez a galamb kép, ez becsempészett képe

 

19: 03-nál a videóban: galambról.

 

RHR:A galamb az latinul azt hiszem, hogy a columbine-t jelent:19.20-nál a videóban

És ennek a latin szót angolra fordítják akkor ez galambot jelent, és ez a galamb ez szimbóluma a columbine istennőnek, aki nem más, mint New Yorkba a felállított szabadság szobor a töviskoronával a fején, könyvvel a kezében talán?

A szabadság szobor az ott new yorkba, amit a francia szabadkőművesek csináltak és küldtek el,adtak az amerikai szabadkőműveseknek.

Ez szimbolizálja ezt a szabadság istennőt, aki nem más mint modernkori megfelelője Ishtarnak,az-az Ízisznek,az-az Szemirámisznak,az.-az női formái lucifernek aki mögött lucifer van maga.

Mert ugye lucifer egy nemtelen, tehát az angyalok és a démonok között nincsenek nemek,

férfinemű, meg nőnemű meg stb.

Ezért tudja ő váltogatni egyszer egyik filmhősön keresztül férfiként jelenik meg, mint megmentő hamis Krisztus,egy másik filmben pedig nőként jelenik meg,mint egy női alak, aki megmenti az embereket,vagy az emberiséget.

És ez a columbine, tehát ő maga lucifer női alakban, ami galambot jelent, és a galamb képet ezért tették bele a bibliába, hogy így az emberek, amikor galamboznak ezekben a szabadkőműves gyülekezetekbe,

már ezen keresztül is lucifer imádatot valósítanak meg,mert azzal,hogy elfogadod,hogy  ez egy galamb volt, azzal hogy elfogadod,hogy így ez a galamb rá szállt Jézusra,akkor te azt fogadtad el,hogy lucifer rá szállt szabadság istennőjének a szimbólumaként,galambként rá szállt a Krisztusra.

Viszont tudjuk, hogy galamb egyedül kizárólag Krisztusnak a szimbóluma az ószövetségben,

mint a legolcsóbban megvásárolható áldozati állat a három közül.

Tehát volt galamb, bárány, és tehén volt, amit áldozhattak az emberek a bűneikért.

 

Idézetek okkultista, sátánista emberektől: 21: 20-nál a videóban

 

RHR: És ennek az áldozatnak a szimbóluma volt az egyik a galamb, hogy ha valaki nagyon szegény volt.

Tehát ezért nem lehetett Isten, mint szent szellem, aki leszáll a mennyből galambként, mert így ebben a formában ez, hogy lucifer,ez az a kép a babiloni mende-mondákból, hogy lucifer leszállt Jézusra.

Tehát a babiloni mondák szerint ez a kép meg mondom, hogy pontosan mit jelent,

A galamb leszáll Jézusra, az azt jelenti,hogy sátán, leszáll Zeuszra, ez az, az a kép.

És tehát, hogy ha csak ott az 50. nap előtt nem volt az ő szent szellemük, nem volt ott az ő luciferük, akkor Jézus hogyan lehelhetett rájuk, és adhatott nekik szent szellemet?

 

Ján 20: 22 Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: Vegyetek Szentlelket!

Ján 20: 23, Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak.

 

RHR: Már pedig ebben a második fázisból megbukott a tudomány, mert itt Isten természetére utal, hogy bocsássátok meg a bűnöket, tehát ez Isten természete.

Tehát nyilvánvalóan pneumaként, a görög itt pneumát ír, hogy rájuk lehelt hogy vegyetek szent szellemet.

És itt nem arra utal, hogy vegyétek ezt a lucifer szent szellemet, a csodaerőt, hanem arra utal, hogy maradjatok meg az Isten természetében.

 

Ján 20: 22-23

Ezt mondva rájuk lehelt és így szólt:maradjatok meg az én Atyámnak a lelkületében,természetében.

Akiknek megbocsátjátok azok bocsánatot nyernek,akikéit megtartjátok,azokéi megmaradnak.

 

RHR: Mert az Isten maga láthatatlan formájának az egyik jele, a szél, szellő, vagy lehelet.

A másik jele pedig a tűz, és rájuk lehelt és ezzel azt akarta mondani, hogy az Isten, aki mindenütt jelen van itt a földön, mint lehelet, mint az Ő lehelete, mint szél, szellő, vagy huzat,

Mindenütt jelen van, ezért mondja a Zsoltárokban, hogy ő benne mozgunk élünk és vagyunk,

 

Apcs 17: 28 Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk, amint költőitek közül is mondták némelyek: Az ő nemzetsége vagyunk.

 

Jób 34: 14 Ha csak önmagára lenne gondja, és visszavenné magához lelkét és leheletét,

Jób 34: 15 egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba.

 

RHR: Ha az Isten önző lenne, és visszavonná az Ő leheletét, az egész föld elpusztulna.

Tehát az Istenre utal a lehelet, hogy az Isten, aki mindenütt jelen van itt a földön ebben a láthatatlan formájában, egy pillanat alatt mindenhol ott tud lenni.

Tehát ennek az Istennek a természete a megbocsátás, és az is, hogy valakinek megtartja a bűneit, és ítéletre küldi.

Tehát ez is az Istennek a természete és képessége, ezért asszociált a lehelettel arra, hogy tartsátok meg, vagy utasítsátok el valakinek a megbocsátását.

Ha már pedig ez ott nem működött második lépésként, akkor a harmadik lába is megbukott ennek a történetnek úgy szólván.

Tehát a 70, és a 12 semmiképpen sem lehetett kiküldve Jedi erő által, hogy démonokat űzzenek, három, ez volt a harmadik láb.

Negyedik pedig ezek a démonok, akikről ha a görög ott azt mondja ezekre az ördögi lelkekre,

A görög azt mondja, hogy daimon, vagy pneuma akkor ez azt jelenti, hogy olyan emberekről van szó, akik közvetítő csatornaként, mint a mai gyülekezeti magas rangú vezetők,

 

Démon szó jelentése a görögben: 24: 21-től a videóban

 

RHR: Tehát nem azokról beszélünk, akik a vidéki kicsi gyülekezetbe megpróbálják összetartani a közösséget, és ki vannak rendelve, meg elvégeztek egy valamilyen gyors talpalós bibliai iskolát.

Ebből is lehet látni, hogy az Isten az ő történelmében soha nem alkalmazott bibliai iskolás embereknek a tömegét.

Egyedül Pál volt az, aki képzett volt az Ószövetségből de ő neki is ennek a nagy részét félre kellett dobnia a Mózesi utalásokból az ünnepek rendelését, meg az emberi, meg mind azt, amit bele hamisítottak a kabbalisták,

Ezt el kellett dobnia, és meg kellett értenie, hogy ha nem teszi félre az Ószövetségnek a szertartásokkal kapcsolatos rendelését, akkor őt az Isten nem fogja tudni elküldeni az Isten nélkül élő emberek közé,

És ezért fel kellett rúgnia Mózesnak azt a törvényét, hogy a Jákobnak a tiszteletlen fiainak a leszármazottaiként, akiket zsidóknak neveznek ma az Ószövetségi zsidók,

Tehát ha azokat a tanokat megtartja Pál, akkor őt az Atya nem fogja tudni kiküldeni az Isten nélküli emberek közé.

Mert ugye az egyik törvény az,az volt,hogy ha érintkezel Isten nélkül élő emberrel, akkor tisztátalan lettél,és hét napig el kell magad zárnod, meg kell fürödjél,és majd hét nap után jönnöd kell a paphoz,az majd föloldoz tégedet,

Ezen keresztül kellett menni,és Istennek erre nincsen ideje, és azt mondta Péternek is egyébként,hogy semmit ne kételkedjél,én küldtem ezeket az embereket érted,

Az, az Isten, aki előtte egy látásba, egy kendőbe egy csomó állatot mutatott, és akkor erre azt mondta, hogy én nem ettem soha tisztátalan állatot, és azt mondja, amit én megtisztítok, azt ne mondja tisztátalannak.

Erre utalt Kornéliuszra, és a háza népére, meg a barátaira, mert Isten tudta, hogy amikor Péter oda megy, szólni fogja az Isten igazságait,

Erre az emberek örömest veszik majd a beszédet, Istenhez fordulnak, bocsánatot kérnek a bűneikért, Isten megelőlegezi nekik a bűnbocsánatot és a kegyelmet, és ezek az emberek Istenhívővé, Isten népévé válnak, az eklésziának az elhívott tagjaivá,

És erre azt mondja Isten,hogy ezeket akiket ő megtisztított,senki se mondja tisztátalannak.

Tulajdonképpen, ez súrolta a Péternek a Szentlélek káromlást, hogy Isten káromlásnak a határát súrolta ezzel,

És tehát, egyrészt mivel, hogy Joshuának nem volt szent szellem ereje, az Atya az, aki rá szállt, kiterjeszkedett körülötte az Ő árnyékával, és így az Atya gyógyította az embereket,

A Joshuát elküldte oda, ahova Ő menni akart, azokhoz az emberekhez, ahova menni akart,

 

Luk 10: 1 Ezek után pedig az Úr további hetvenkettőt választott, és kettesével elküldte őket maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni szándékozott.

 

Luk 10: 9 Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

 

Luk 10: 16, Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket visszautasít, engem utasít vissza, és aki engem visszautasít, azt utasítja vissza, aki engem küldött.

 

Luk 10: 17 A hetvenkét tanítvány örömmel tért vissza, és azt mondta: Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által!

 

RHR: Ugyanúgy ahogy Joshua elküldte a 70-et, és oda van írva szó szerint azokba a városokba, ahova ő menni akart később.

Tehát ugyanúgy az Atya is küldte Joshuát, ebből is látszik, hogy Joshua nem tudott nekik adni semmilyen jedi szent szellem lucifer erőt, és nem is arról volt szó, hogy démonok jöttek ki az emberekből, hanem arról volt szó, hogy daimonok, az-az angolul mediumok, magyarul közvetítő csatornát betöltő emberek, közvetítő csatorna szerepet betöltő emberek.

Ilyen Gyurcsók-ok, ilyen kézrátétel gyógyítósok, tömeg gyógyítósok meg ilyesmik voltak.

Ilyen Todd Bentley-ek ilyen kuruzslók voltak ott, és ezek megértették azt, hogy olyan hatalommal állnak szembe, ha ellent mondanak az Isten utasításának a 70-en keresztül, amire Joshua küldte ki őket az Isten Fia, akkor az életükben súlyos problémákkal fognak szembenézni, mert az ő képességeik semmi az Isten képességeihez és hatalmához képest.

És ezért félredobták az ő okkult dolgaikat, tűzbe szórták a könyveiket, és így várták a Messiást, hogy mikor fog erre jönni.

Lehet ebből is látni, hogy ezen keresztül is megbukott ez a történet, hogy nincsen szent szellem betöltekezés, nincsen tömeges gyógyulás, tömeges nyelveken szólás akkor ahol akarok, nem ott töltekezek be ahol akarok.

Ez mindenkor az Atyától függ, ha megnézzük az apostoloknak az életét Pálon, Péteren kívül

 

Apcs 3: 2 Akkor vittek oda egy születésétől fogva sánta embert…

Apcs 3: 4 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk!

Apcs 3: 5 Az pedig rájuk nézett, azt remélve, hogy kap valamit tőlük.

Apcs 3: 6 Péter pedig azt mondta: Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked:

A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!

 

Apcs 8:6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett.

Apcs 8: 7 Mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult,

Apcs 8: 8 és nagy öröm volt abban a városban.

 

Apcs 20: 9 Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl.

Apcs 20: 10 Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta: Ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van.

 

RHR: Kiről lehet olvasni, a 12, és még mellé vesszük Pált a tizenharmadiknak, a tizenhárom közül valójában Péteren, és Pálon kívül, és Jánoson kívül, az összes többiről nem olvassuk, hogy csodát tettek volna, ez is milyen igaz,

Miért?

Mert itt jön képbe az, az igéje Istennek, hogy nem mindenki szól nyelveken, nem mindenkinél vannak csodatévő erők, nem mindenki támaszt fel halottakat és tesz csodákat,

Ez mind Atyától, magától, mint láthatatlan lélektől, szent személytől függ, hogy Ő adja azoknak, akiknek Ő akarja.

 

1Kor 12: 28 Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul rendelt; azután adott csodatevő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket és a különféle nyelveket.

1Kor 12: 29 Mindnyájan apostolok? Vagy mindnyájan próféták-e? Avagy mindnyájan tanítók-e? Vagy mindenkiben vannak csodatévő erők?

1Kor 12: 30 Avagy mindnyájuknak van gyógyításra való ajándékuk? Vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy mindnyájan meg tudják azt magyarázni?

 

RHR:És van egy másik ige,azoknak akik neki engednek.

 

1Kor 12: 11 De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogyan akarja.

 

Apcs 5:32 Mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek, csakúgy, mint a Szentlélek, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

 

Kérdező:Apcsel 5-ben,hogy mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek,csak úgy mint a Szentlélek akit Isten adott azoknak akik engedelmeskednek neki.

 

RHR: Tehát itt a kulcsszó az engedelmeskedés, Isten azoknak ad Szentlelket, tehát pneumát, itt nem arról van szó elsősorban Atyát, hanem az Atya természetét.

Azoknak adja, azokat részesíti az Ő természetében, és azokat tanítja meg arra, hogy hogyan éljenek az Istennek a természetében: szeretetben, jóságban, hűségben, mértékletességben, ahogy azt mindig a Galácia 5. 22-ben olvasni.

Tehát a kulcsszó az engedelmesség!

Akin az Atya nem látja a jövőjében, amikor az Atya küldötteken keresztül fölszólít egy embert, és az emberről nem látja azt a jövőjéből előre már, napokkal, hónapokkal, vagy évekkel előre nem látja az Atya azt, hogy az ember a felszólításkor igennel fog válaszolni és engedelmeskedni fog,

Az, az ember egyszerűen ki fog maradni abból, hogy az Istennek a tanítványa legyen, hogy tanulja, hogy hogyan kell az Isten természetében élni, igaz?

 

Kérdező: Itt van ehhez egy jó ige, ami ide passzolhat a zsidóban, hogy:

Jóllehet a Fiú szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára,akik engedelmeskednek neki.

 

Zsid 5: 8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5: 9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

Tehát nem mindenkinek, hanem csak azok számára, akik engedelmeskednek Krisztusnak!

 

RHR:Így van tehát mindig kulcsszó az engedelmesség, minden esetben,és csak így lehet az Isten természetével kapcsolatba kerülni,az ember csak így kap útmutatást az Istentől,hogy hogyan tudja elsajátítani az Isten természetét amit  a bibliából meg lehet ismerni,és így ezen keresztül az ember elkezd az Isten természetében élni:szeretetben,hűségben,jóságban,mértékletesen igen,ékesen,rendezetten,rendben ugye,

Ez is különös ismertető jele, hogy Isten hol van.

Tehát ahol Isten jelen van, ott nincsen zűrzavar, káosz, nincsen őrjöngés, állati viselkedés, hanem Isten az ékességnek az Istene és a rendnek, a fegyelemnek az Istene.

Tehát ezért ha egy embernek rendetlen az élete,akkor az nyilvánvaló,hogy annak az embernek az életében nincs ott Isten.

És mindenkor az, hogy valaki magával Istennel, mint láthatatlan személlyel kerüljön kapcsolatba annak először is el kell az írásból kezdeni tanulni és gyakorolni az Isten természetében élni,majd ebben amikor az ember felnő,magasabb szintre jut,szinte természetévé válik,

Tehát már eltűnnek ezek a rossz beidegződések, hogy: csalás, lopás, füllentés, hazugság, paráználkodás

Tehát ez a rossz természetnek a termékei ezek,ez az ördögnek a szellemisége, az ördögnek a természete, mert maga ő így viselkedik, és erre tanítja az embereket, ezért az emberek, amíg ebben élnek addig az emberek átadták önmaguk hatalmát, önmaguk felett az ördögnek, és ezért fognak kárhozatra jutni az emberek.

Hogy azt a hatalmat, amit az Isten adott az embernek, hogy uralkodjon önmaga fölött, és a környezetén, azt a hatalmat az ember elpocsékolta és odaadta az ördögnek önmaga fölött.

És a helyett az Isten igazságaiban járna az ember, ehelyett az ember az ördög természetében rabként, a bűnnek a természetében él, várja az Istennek az örök ítéletét, a kárhoztatást.

Lehet látni azt, hogy tanítvány egy ideig az ember az Isten természetében való járásban, már a tanítványságban már az Isten elküldi az embert arra a szolgálatra, hogy amit mi itt magunk között általános küldetésnek nevezünk, hogy ez általánosan mindenkire érvényes, hogy attól függően, milyen ismereti szinten vagy az Istennek való engedelmességben, arra a szintre próbáljál meg másokat is megtanítani.

Tehát próbáld meg bemutatni a körülötted élő embereknek az Istent,elsősorban a te jó magaviseletedből,mert ebből az emberek megértik, hogy Isten követője vagy, és neki engedelmeskedsz,és amik jó dolgok történnek veled az azért történik,mert Ő jutalmaz ezzel tégedet azért,hogy te jól viselkedsz és szót fogadsz neki,értitek?

Általánosan mindenki,tehát ebből a 70-kiküldéséből és a 12-kiküldéséből látjuk,hogy mindenki, aki megismeri az Isten Fiát,rajta keresztül az üdvösséget,és magát a szent Atyát,a láthatatlan formájában mint Szentlelket az íráson keresztül és az emberek akik ezt megismerik,megértik,az a küldetésük elsődlegesen,ami általánosan mindenkinek szól,hogy

Menjünk el és mondjuk el az embereknek, mint a 70, hogy hát itt van a földön az Isten országa az eklészián keresztül, és amíg az eklészia itt van a földön, mint Istennek szellemi temploma, mint a jelenések könyvében a 144ezer a Sionon.

Ugye a Sion az üdvösségnek a képe, az Isten hegyének a szimbóluma hogy az Isten hegyén van az üdvösség, és ebben él a 144ezer, ami 12-szer 12ezer.

Tehát meg lehet nézni, ha a számokat nézzük, ugye volt a 12-apostol, aztán 120-másik tanítvány az 50. napon,

Nem a pünkösd rózsás napon, a pünkösdi rózsás okkultizmus napján.

120-an voltak tanítványok, akik szemtanúi voltak annak hogy a 12-őt az Atya maga küldte ki,és maga hatalmába véve utasította és küldte speciális szolgálatra.

Tehát az általános szolgálatunk az, hogy beszéljünk az embereknek, írja ott az igékben, meg azt mondja Joshua, hogy menjetek el, és tegyétek tanítványokká minden népeket,és azt mondja,hogy gyógyítsatok,és halottakat támasszatok,igaz?

Itt sem azt mondta,hogy kígyót vegyetek föl,vagy bármi csodát csináljatok,és hogy itt azzal van összefüggésbe hozva, hogy gyógyítsatok,

Nem azt mondja, hogy tegyétek a betegekre a kezeiteket, és akkor így ilyen okkult módon gyógyítgassatok,mert ugye nincsen nektek szent szellem jedi erőtök kitől kaptátok volna,ha még nem vagytok engedelmességben,

Tehát menjetek el, és tegyetek tanítványokká, úgy értette: tanítsátok őket, mert így meggyógyul az életük, allegorikusan meggyógyítjuk az embereket, és mikor meggyógyul az életük, és kezdik elhagyni a bűnöket, mikor igazságban kezdenek élni az Isten igazságában, és ebben segítünk nekik, hogy ebben motiváljuk őket.

Akkor ezeknek az embereknek az életéről Isten leveszi az ítéletet,hogy addig amíg engedetlenségben és bűnökben éltek, aminek a zsoldja a halál,és az ítélet.

Ezt Isten félreteszi, és helyette kegyelmet ad az embernek, és azt mondja, hogy ha véget ér az életed haza hozlak az én országomba.

 

Luk 9:60 De Jézus így válaszolt: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.

(párhuzamban van az Isten országának hirdetésével,vagyis akik hallgatják Isten beszédét és Istenhez fordulnak,azok képletesen feltámadnak az Isten ítélete alól és élni fognak Isten kegyelme alatt)


Luk 15:32 Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott.

(tékozló fiú elhagyta a bűneit és visszatért az atyjához, vagyis képletesen feltámadt.)

 

RHR: Tehát így történt az allegorikus gyógyítsatok, és halottakat támasszatok.

És ez azzal van megint összefüggésbe,hogy mester had menjek el haza, el temetem az apámat vagy az anyámat és nem,engedd meg hogy a halottak temessék a halottaikat.

Tehát ezzel kijelentette Isten, hogy azok, akik nem az Atyának való engedelmességben élnek azok ítélet alatt élnek, és az Isten már úgy tekint rájuk, hogy élő halottak.

Ha meghalnak, azonnal ítélet van rájuk kimondva, és nincs mentség, mennek az ítéletre.

 

Kérdező: Igen, és ugyan erről szól a tékozló fiúnak is a története, tudod, amikor visszatér az Atyjához, és akkor azt mondja neki az Atyja, hogy íme a te testvéred meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.

Tehát nyilván itt is nem arról volt szó, hogy el volt temetve, és akkor föltámadt, mint valami zombi hanem elhagyta a bűneit, és áttért, átkerült ugye Isten ítélete alól a kegyelem alá.

 

RHR: Így van, és Isten azért küldi be a szolgáit az emberek közé, hogy megtanítsuk az embertársainkat elhagyni az ördög természetét, biblia olvasás során tanulni az Isten természetét, és ezt gyakorolni, hogy annyira belénk ivódjon így a gyakorláson keresztül az Istennek a természete, hogy ez egy bizonyos szituációkban már reflexszerű legyen,

Hogy akkor, amikor loptunk volna, többet ne lopjunk, hanem inkább adjunk, hogy amikor verekedtünk volna, akkor többet ne verekedjünk, hanem szeressünk, vagy akkor, amikor paráználkodtunk volna, és megcsaltunk volna valakit, akkor helyette legyünk hűségesek.

Tehát mikor megtanuljuk, és genetikánkká válik már az Atyának való engedelmesség, akkor az Istennek belép a speciális szolgálatra való elhívása és felkészítése.

Mindenkinek az életében, előbb vagy-utóbb aki erőteljesen, és állandó növekvő formában gyakorolja az általános küldetését, hogy állj elő vele alkalmas, és alkalmatlan időben, tudakozzátok meg, hogy ki arra méltó.

Tehát elmondani ezeknek az embereknek,és segíteni rajtuk,és aki kíváncsi,kérdez,és akarja azt továbbra pártfogolni,tanítani,hogy föl jöjjön arra a szintre,ismeret szintre amin mi magunk is vagyunk,

és ebben élve bizonyságot fog tenni az életében,hogy neki többet nem kell a világ,se a világ szemete,se a babiloni gyülekezeteknek a rakása,nem kell belőle semmi,ő csak az Istennek akar engedelmeskedni,

Nem kell neki pap, meg nem kell neki gyülekezet vezető, meg nem kell neki presbiter, meg nem kell neki ezek a sallangok.

És ekkor az Atya elhozza az ő életében is az 50. napot, amikor is abban a közösségben ahol felnőtt, vagy ki lett rendelve, és működik, és vigasztalja az embereket,

Tehát gyógyítja az ő beszédén keresztül, hogy megszűnjenek az emberek a bűneiktől, az ördög természetétől, és igazságban éljenek, és így gyógyul az ember élete, hogy így sokan üdvösséget nyerjenek, és így úgymond pejorotikusi formában szólva feltámadjanak az emberek a halálból az életre, hogy az ítéletet elhagyva, az Isten elvéve az ítéletet most már örök élő Isten szolgájaként élik az életüket.

És ez mindenkinek ez az Istentől rendelve ez lenne a küldetésének a célja, a feladata, amit el kell érnünk mindannyiunknak.

Tehát mi magunk is hiszünk abban,hogy Isten csodatevő dolgokkal,képességekkel rendelkezik,Ő tud gyógyítani,Ő tud feltámasztani,Ő mindent tud csinálni,de mi hiszünk az Ő képességeibe, amit a babiloni gyülekezetekbe szent szellemnek az ajándékainak hívnak,

Mi úgy hívjuk ezt, hogy: az Atyánknak az egyedüli Istennek a képességei,és ez mind kizárólag a közösség építésére adatik,

Tehát ha elolvassuk az írásban mindig hozzá van téve,hogy amiket ők babiloni nyelven,az ál-kereszténységben a szent szellem ajándékainak hívnak,

tehát a csodatevő erők,nyelveken szólás,és az össze többi,ez  ki van emelve,hogy ez mind a gyülekezet,és a közösség építésére van,és nem arra hogy valaki otthon most éppen búslakodik és akkor bekapcsolja a magnót,föltuningolja magát,na akkor én most betöltekezek szent szellemmel és akkor megoldom a lelki problémámat,

Tehát tulajdonképpen ő agykontrollt hajt végre, ami luciferimádat, ami bálványimádás, ami okkult bűn, ami engedetlenség Isten utasításával szemben, és ennek a munkának a jutalma pedig sajnos kárhoztatás,a bűn zsoldja halál.

Minden igazságtalanság engedetlenség, és azt mondja, hogy minden igazságtalanság és engedetlenség pedig bűn.

Bűnnek pedig a zsoldja, bűnnek a jutalma sajnos halál, és tehát mi hisszük, hogy ezek az Istennek a képességei a közösségeken belül, egymás építésére van adva, és nem arra, ahogyan ma tanítják a gyülekezetekbe az embereket, hogy menjél haza nyugodtan, látom, hogy nem bírsz magaddal itt a munkahelyen és ilyen keresztény féle, ilyen babiloni munkáltatód van,

Akkor mondja neked, menjél haza, mert nem bírok veled, nem jól viselkedsz itt a munkába, nem akarlak kirúgni, de menjél haza, kapcsold be a magnódat,

Vedd elő a cd, lemezjátszód, vagy mp3-playeredet, és akkor tegyél be valami Kathryn Kuhlman-os akármit, vagy bármit, és akkor kezdjél el így kundalini jógázni, és akkor így töltekezzél be szent szellemmel,azt mikor jól vagy két-három óra múlva gyere vissza!

Emlékszem rá, hogy voltam egy gyülekezetbe, ki is mondom szó szerint, hit gyülekezetbe jártam évekig, és ott volt egy ember, aki nagyon rendes ember volt, és igazi Krisztus követő ember volt és csodálkoztam is, hogy mit keres itt, miután nekem is kezdett kristályosodni, hogy mi folyik itt

Mindig kérdeztem magamba, hogy ez a jó ember mit keres itt, mit keres ott abba a gyülekezetbe,

És ennek a jó embernek, egy igazán Istenfélő, Istent követő ember volt, nagyon sokat köszönhetek neki, és ezúton is kérem az Atyánkat, hogy azért a sok jóért, amit segített nekem az életem során abba a fázisba, hogy ezért az én Atyám legyen nagy kegyelemmel hozzá és hozza ki őt ebből a gyülekezetből, hogy ha még ott van,

 

Hit gyülekezet 44: 13-tól található a videóban

 

RHR: És ennek volt egy alkalmazottja a népszerű nagyon felkapott Lóri B, és ennek a Lórinak sajnos voltak ilyen személyiségi hibái, amit egy bizonyos idő után nem lehetett kezelni,

És ez az ember ez annyira jóságos volt, hogy inkább hogy kirúgta volna, pedig megérdemelte volna, hogy kirúgja.

Ahelyett hogy kirúgta volna, mondta neki, hogy tudod Lórikám menj félre, és akkor imádkozzál létszíves, hátha megnyugszol, meg minden, és ez a Lóri ez a nagy rap zenész, aki sok áldást hozott a hit gyülekezetnek a sok millió forinttal, meg a rajta keresztül kiadott cd-ken keresztül,

Azt hiszem ma már nincsen ott közöttük.

Mindig ő ilyen visszaeső volt sajnos, minden két évben újra kellett építenie az életét a bűnökből, és akkor emlékszem rá, hogy létrán, vagy állványon dolgoztunk, és valamit a mennyezetre kellett volna erősíteni, és akkor egyszerűen fogta magát ez a Lóri barátunk, amikor a legnagyobb szükség lett volna a segítségére, lemászott az állványról, és elment az egyik mellék helységbe és elkezdett szent szellem betöltekezni.

És akkor nekem ez gyanús volt már ott kezdődött ez a gyanakvás, hogy mi ez, hogy mikor dolgozni kéne és segíteni kéne a munkaadónknak, hogy elvégezzük a feladatot, és hogy ő sikeres vállalkozó maradhasson a piacon ahol egyre nagyobb a verseny,

Erre a nagy tekintélynek örvendő sokak által imádott rap énekes,rap sztár, a gyülekezet rap sztárja fogja magát, mert nem lehet vele bírni a természetével,

ezért el kellett neki menni a wc-be szent szellem betöltekezni, és pont a wc-be.

És ezek nekem mindig ilyen zűrzavarosak,és ebből kezdtem megérteni,hogy itt valami nincs rendbe,és mára teljesen bizonyos vagyok benne, hogy ezért nincs köze Istennek, mert ezeken a helyeken engedetlenség van,

Mindig hangsúlyozzuk, hogy ott ahol tömegesen nyelveken szólnak,

Tehát ők maguk azt mondják, hogy az a nyelveken szólás és nincsen magyarázó, ahogyan azt Isten utasításának megfelelően Pálon keresztüli kijelenti az Atyánk, mint nem látható lélek, mint Szentlélek, szent személy, ezt kijelenti a mi Atyánk az írásban Pálon keresztül, hogy ha nincsen magyarázó, akkor hallgasson az ember, vagy menjenek haza, és otthon nyelveken szóljanak,

És erről lehet fölismerni, hogy ha ennek az utasításnak valaki, vagy valakik tömegesen többen, vagy tucatnyian vagy, ezren, egy elismert vezetőnek számító embernek az utasítására elkezdenek nyelveken szólni, és idegenek vannak köztük, akik megrémültek.

Ebből le lehet vágni azonnal, hogy Isten káromlás, vagy amit ők mondanak szent szellem káromlás, és meg lehet érteni itt ezen a helyen nem szabad jelen lenni, és közreműködni, mert egy olyan szellemiségből, egy olyan szellemből, tehát az engedetlenségnek szelleméből fakad az a tevékenység, ami ellensége az Istennek.

És hogy ha ebben részt veszünk mi magunk is részeseivé lettünk, és egyetértünk az istentelenséggel, ami ott folyik, és ekkor mi is szent szellem káromlók, Isten káromlók, Szentlélek káromlók leszünk.

Remélem, hogy tudtam segíteni abban, hogy mindannyiunk, vagy minél több hallgatónk számára is világossá váljon, hogy, hogy is működik az Istennek az általános kiküldése, és hogy működik a speciális kiküldetése az Istennek, hogy milyen folyamatai vannak,

És hogy miért kulcsfontosságú a neki való engedelmesség, és az Ő beszédének való engedelmesség, és hogy hogyan lehet különbséget tenni dolgok között a bibliában.

Erről szerettem volna beszélni, és remélem, hogy itt mindannyian a csoportban is mindannyiunk számára még tisztább lett és érthetőbb lett, és szeretnénk remélni, hogy nagyon sok hallgatónknak az épülésére is szolgálhattunk ez által.

 

Isten dicsőségére!

 

Máté 7: 14 De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.