- Beszélgetés a Bemerítkezésről és az Úrvacsoráról

 
Látja benned az Isten, hogy meg van benned az akarás, hogy ilyen szituációban nem
fogsz visszaválaszolni! És ilyen gyakorlatokat csináltat veled, és ezen keresztül
egyszer csak látod, hogy mekkora változáson mentél keresztül félév alatt, egy év
alatt! Tudod? Hogy megváltozott a természeted és az emberi természet helyett, ami
azonnal agresszíven reagál bizonyos szituációkban, ilyenkor mindig az Istennek a
reakciója szerint reagáltál és válaszoltál. Tudod? És ez a megszentelődés, tehát
hogy elhagyod a régi tulajdonságaidat és Isten szerint reagálsz a téged ért
szituációkban! És ahogy ezt gyakorlod, eljutsz az ismeretre, hogy ehhez ahhoz is
hozzátartozik, hogy hát Isten Fia is alámerítkezett, tehát ez ilyen kis rituálés
dolog, hogy ezen keresztül bemutatod az Istennek, mivel hogy a te Fiad ezt meg tette
pedig nem volt bűnös, ezért én is megteszem, mert meg van írva, hogy ebben is
követnünk kell őt! Tehát ha ezt ő megtette, akkor nekünk is meg kell tenni! Nekünk
meg főleg meg kell tenni mivel bűnösök vagyunk! Ezzel a cselekedettel kifejezzük
azt, hogy Istenem én szeretnék úgy élni mint a te Fiad itt a földön, mert tudom,
hogy ha úgy élek, akkor minden képen, akár meghalok, akár életben maradok, te
mindenképpen a Mennyországba fogsz engem vinni! Ezt azért kell mindenkinek
megtennie, mert aki nem merítkezik be és tudja, hogy a Bibliába van róla szó, hogy
be kell merítkezni az engedetlenségről tesz bizonyságot az Isten előtt! Tehát ha nem
merítkezünk be, ezzel úgy veszi, hogy te nem akarod követni az Ő Fiát! Ő nem akarja
ráerőltetni senkire se, hogy bárkinek is kéne követni az Ő Fiát, de azt tanácsolja
mindenkinek, hogy kövessétek az én Fiamat! amikor alámerítette János és akkor szózat
volt a Mennyből, az Isten lekiabált a Mennyből az Ő Lelkén keresztül, hogy Ő az én
szeretett Fiam, Őt hallgassátok! Tehát azt, hogy Őt hallgassátok, amiről beszél,
értsétek meg és csináljátok azt, amit mond! Mert Ő vissza fog menni a Mennyországba,
tehát örök életben fog részesülni Ő is, mert itt a földön nem volt örök élete, tehát
Ő is eltudta veszíteni az életét, de mivel Ő saját maga engedelmesség miatt föl adta
az életét miértünk, ezért az Isten úgy válaszolt erre az engedelmességére, hogy
amikor Ő meghalt, ezért támasztotta Őt fel! Mert Ő tökéletesen engedelmes volt! És
ezzel azt akarta Isten mutatni mindenkinek, hogy mind az, aki  követi minden
momentumban az én Fiamnak a dolgait, ha meghalsz, ha nem halsz ,meg mindenképpen
idehozlak az én Országomba! Viszont, hogy ha nem töltöd be azokat a fontos pontokat
az életedben amiket az én Fiam betöltött, amit például adott elénk emberek elé, nem
tudlak behozni az Országomba mert engedetlenségben vagy! És a Mennyországba senki
nem tud bejönni, aki engedetlenségben él!  És vannak így a kezdő, tehát a
tanítványságnak, a hívőségnek, vagy keresztény életnek vannak bizonyos alapvető
lépései amit meg kell tennünk! Tudod? Tehát végre kell hajtanunk az életünkben.  És
természetesen mi nem tudhatjuk, hogy ebben a folyamatban melyik időpontban visz el
bennünket az Isten, tehát ki az aki betegség miatt hal meg, ki az aki ez miatt, vagy
az miatt elüti az autó, vagy bár mi.  Mi ezt nem tudjuk, de hogy ha abban a
folyamatban voltál, amikor meg kellett volna tenned egy ilyen lépést és
elmulasztottad, ez engedetlenségnek bizonyíttatik! Tudod? És ezzel a bemerítkezéssel
kapcsolatban, azt kell megérteni, hogy egybe egy szimbólum arra, hogy amikor a víz
alá merülsz, akkor meghalsz szimbolikusan, mint ahogy Isten Fia is meghalt a mi
bűneinkért! Tehát Ő meghalt a mi bűneinkért, mi amikor a víz alá merülünk, akkor
ezzel kifejezzük azt, hogy meghalunk a mi bűneinknek! Tehát nem akarjuk azokat
cselekedni! És amikor kihúznak a vízből, amikor fel jössz a víz alól, akkor ez
szimbolikusan azt  szimbolizálja, hogy ahogyan Krisztus meghalt, mint a mi
Megváltónk a mi bűneinkért és ahogy mi a víz alatt voltunk és meg voltunk halva a
bűneinknek, úgy új életre lettünk keltve az Isten ereje által, hogy új életben
járjunk! Tehát azok szerint az információk szerint, amit addig tanultunk! És ezért
szimbolikusan így vallást teszel, hogy hiszel abban, hogy ha meghalsz és életedben
követted a Krisztus, akkor az Isten fel fog támasztani az Ő Lelke. Másodsorban meg
egy ilyen Szövetségkötés Istennel, hogy attól fogva, hogy így bemerítkezel, azt
vallod meg így Istennek, ezzel a cselekedettel, hogy ettől a naptól fogva a
segítségedet kérem, hogy legyél minden erővel, mindentudásoddal a segítségemre
Isten, hogy véghez tudjam vinni az életemben azt, hogy úgy éljek, amit te
tanácsolsz, hogy kell éljünk, hogy mindenképpen megmaradjon az örök életünk! Érted?
Egy ilyen szövetséget kötsz az Istennel, hogy Atyám én nekem nem túl sok minden van,
amit ebbe a szövetségbe adhatok neked, de annyit tudok tenni, hogy hálám jeléül, ha
megkérsz valamire, én igyekszem megcselekedni azt! Érted? Tehát ebben a szövetségben
egy ilyen kicsit tudunk ígérni, mert az Isten tudja, hogy mennyire satnyák, mennyire
használhatatlanok, mennyire leromlottak vagyunk erkölcsi szinten, igazság
tekintetében teljes hulladékok vagyunk sajnos. Így tönkre tett bennünket az ördög!
Persze mi hibásak vagyunk abban, hogy mi ezt hagytuk, de meg van a lehetőség, hogy
az Istennek átadjuk az életünket így, és visszájára tudja ezt a folyamatot fordítani
és amíg élünk, addig Ő hasznunkat tudja venni, hogy az Ő munkája terjedjen a
világban! Hogy minél többen ismerjék meg ezt az információt, hogy veszélyben vannak,
és erre a veszély helyzetre van egy megoldás. Az Ő benne való bizodalom és a neki
való engedelmesség által! Miután megismered az írást,  " Neked már van valamiféle
írás ismereted látszik ahogy beszélsz, meg beszélgetünk, tehát ezt mi halljuk, hogy
ha beszélünk dolgokról, akkor ez nem ismeretlen számodra.  Tehát van már valamiféle
írás ismereted és ez bizonyosan párosul az életedben már most, tehát teszel dolgokat
amik megegyeznek az Isten útmutatásaival. Még hogyha nem is tökéletesen, de meg van
benned a szándék, és az akarat. És ezt Isten nagyra értékeli, és ezért megelőlegezte
neked az örök életet! "   Amíg vissza nem fordulsz ezen az úton, addig attól fogva,
hogy meggondoltad magad és az Isten által tanácsolt dolgok szerint akarsz élni,
addig a nevedet Isten beíratta az Angyalokkal az életnek a könyvébe! Tehát a te
életedben a következő fázis az a bemerítkezés lesz! Mert ugye elsőként van az, hogy
meggondoltad magad és Istenhez fordultál, és igyekszel a hátad mögött hagyni ennek a
világnak a törvényszerűségeit, a bűnös életmódot, és el kezdődött az életedben az
úgy mond megszentelődés. Tehát hogy dobálod ki a kacatokat az életedből, ami végett
elvesztheted az örök életet. És ezt a lépést is megtetted!  A következő lépés a
bemerítkezésed lesz, amikor azt mondod, hogy úgy érzed, és úgy gondolod, hogy meg
van benned a teljes akarás, hogy mindenképpen úgy élj, hogy az az Istennek tetszen,
de nincsen hozzá még meg az erőd! Tehát még mindig sokat botladozol. Ezt az Isten
tudja és a bemerítkezés által te oda teszed az életedet az Istennek az Oltárra.
Tessék Istenem használd ezt, segíts abban, hogy fejlődjek és hogy minél jobban
tudjál használni ebben a nagy tervedben, és te pedig kérlek ebben a szövetségben add
azt nekem, hogy minden eszközzel segíts abban, hogy én ezt megtudjam valósítani, és
hogy igyekezzem kerülni az életemben, legyen erőm kerülni azokat a bűnöket ami miatt
elveszthetem az örök életemet. Tehát ebben nyilvánul meg ez a szerződés! Isten már
megkötötte a szerződést azáltal, hogy papírra fektette, tehát ez a Bibliánk, ez a
Bibliának a dokumentuma, vagy a szerződésünk dokumentuma, és a pecsét volt rá, mert
hogy minden szerződést aláírással pecsételnek meg. Ugye? Akkor él egy szerződés,
hogy ha mindkét fél alá írja! Tehát az Isten részéről már megtörtént az aláírás
azzal, hogy az Ő Fia vére kifolyt, és az Ő Fia vérével írta alá ezt a szerződést,
tehát az Ő részéről már él ez a szerződés! Viszont, hogy a te életedben ez működjön,
életbe lépjen ez a szerződés ezt meg kell neked is pecsételned a te aláírásoddal! A
te aláírásod az a bemerítkezésed!
 
Kérdező:  Huu! Értem!
 
A régi időkben ez a zsidóknál ez az volt, hogy a Szentsátornál például, hogy mielőtt
bemertek menni a sátor részbe akkor levették a ruháikat, kimosták, magukat is jól
lemosták, megmosakodtak, és fölvettek egy másik tiszta ruhát, és azzal mehettek,
csak be a sátor részbe. Tehát ott is volt már ez a rész.a bemerítkezésnek az
előképe, hogy a bűnnek a lemosása.  Tehát azért mosakodtak meg, nem azért mert
büdösek voltak, koszosak voltak, hanem ezzel szimbolizálták, hogy lemossuk a bűnt
magunkról és csak így bűn nélkül mehetünk az Istenhez! Ugye? De az Újszövetségben
már ezt tovább fejlesztette Isten és azt mondja Pál Apostol által: Hogy a
bemerítkezés immár nem test szennyének a lemosása és a bűnöknek a lemosása, hanem a
jó lelkiismeret keresése az Isten iránt minden napon. Tehát, hogy ezáltal hogy
bemerítkezel, ettől fogva te magad ennyit ígérsz meg az Istennek, hogy te mindent
meg teszel, és igyekszel a hátralévő életed során elkerülni a bűnöket és ha bele is
esel, mert az Isten bele kalkulálja ezt is, amortizálódásként, hogy elesünk még is a
bűnökben, de mivel hogy bemerítkeztünk és mondjuk bűnbe esünk, akkor eszünkbe fog
jutni, hogy de hát én bemerítkeztem, én nem maradhatok a bűnbe! Tehát van
lehetőséged a Jézus Krisztus Vére miatt, hogy az akkor kifolyt és arra nézett Isten,
és időkkel, évezredekkel később itt a mi időnkben pedig Isten ugyan úgy megemlékezik
arról a kifolyt vérről és azt mondja, hogy " Ha megbánod a bűneidet és bocsánatot
kérsz, én megbocsátok és segítek, hogy tovább tudjál menni az életedben és minél
kevesebbszer forduljon elő. Tehát nekünk meg van ez az óriási nagy előnyünk azokkal
az emberekkel szemben, akik sajnos nem ismerik az Istent, vagy vallásosan ismeri,
hogy mi bocsánatot tudunk kérni!  És ugye a bocsánatkérés is az engedelmességed
szimbóluma, mert ugye azt mondja Isten, hogy ember, én meg akarlak menteni, de nem
tudlak megmenteni, ha nem kérsz bocsánatot! Kérjél bocsánatot!  Tehát még erre is
Isten tanít minket, hogy kérjünk bocsánatot, mert különben meg fog minket ölni, vagy
nem megöl minket, hanem mi kárhozzuk magunkat el!   Tehát ha megmaradunk a bűnben,
nem Isten ítél el tulajdonképpen, hanem mi választjuk az Ő ítéletét! Mert Ő mindig
az életet, meg az örök életet kínálja fel számunkra! De ha megmaradunk a bűnbe,
akkor azt jelentjük, hogy nekünk nem kell az Isten Kegyelme mi szembe akarunk
szállni az Istennel harcolni akarunk vele és így vissza kerül az életünkre az
ítélet! És ezzel így a bemerítkezéssel pedig az jut mindig majd eszedbe, mert ugye a
zsidókat a nemi szervükön körül metélték, tehát ők minden napon mikor WC-re mentek,
eszükbe jutott mindennap legalább 4-szer,5-ször, hogy őnekik szövetségük van az
Istennel és nekik meg kéne felelni! És ez a körülmetélkedés egy bizonyság volt
ellenük, hogy hányszor rontották meg a szövetséget Istennel! Ők már utána vallásosan
bebeszélték maguknak, hogy nekik azért kell körülmetélkedni, mert akkor mi vagyunk a
választottak és mi vagyunk a világ esze. Tehát ők ezt így fogták már fel a végén. Ő
nekik ez egy titulus volt, egy kitüntetés volt. Viszont Isten azt mondta, hogy ti
mindent szándékosan félre magyaráztok, amit én adok nektek!  Én ezt azért adtam ezt
a jelet nektek a szövetségkötés jelét, hogy minden alkalommal, mindennap legalább
3-szor, 4-szer, akár 10-szer is, akár hányszor menj WC-re, mindig eszedbe jusson,
hogy kötelességed van felém! És ezt az Újszövetségben Isten úgy találta ki, hogy nem
kell az embereknek a testét megvágni, hanem az elménket és az akaratunkat kell körül
metélni! Érted?
 
Kérdező: Értem!
 
Tehát elvágni magunktól a bűnt!
Hogy a bemerítkezés által napjában, ha többször is vétkezünk mindig azonnal jusson
eszünkbe, hogy " hoppá-hoppá én nem maradhatok a bűnben, elkövettem a bűnt,
tudomásom van róla, hogy bűnt követtem el vétkeztem, ezért abban a pillanatban
bocsánatot kérek az Istentől! És kérem, hogy adjon erőt, hogy ezt máskor ne
csináljam! Tehát erről szól tulajdonképpen a bemerítkezés! Mivel meg teszed főleg
tanúk vannak és nem egymagad teszed meg, hanem vannak jelen levő emberek, akik
idézőjelben a szövetségkötés tanúi és ugye amikor két ember szerződést köt, és az
egyik megszegi a szerződést és bíróságra mennek, akkor, viszik a tanúkat! Ugye?
Kérdező: Igen! Ugyan így van itt is! Isten Kegyelmének a tanúi ők, hogy ha valaki el
akar állni ettől a szerződéstől, vagy elveszíti végképp az erőt, hogy küzdjön, akkor
ezeknek a tanúknak az a kötelességük, hogy segítsenek téged visszahozni a
szövetségbe. És ezért nagyon erős az Isten által kötött szövetség, az Újszövetség, a
megújított szövetség, mert ugyan az a szövetség mint volt régen, csak meg van
újítva, mert az ember a régi szövetséget, az első szövetséget amit a zsidók kaptak,
azt ők tönkre tették az által, hogy ki akarták használni a törvénynek a kiskapuit.
És ez által el erőtlenedett a törvény, és Isten meg akarta értetni velünk a
pogányokkal, ha nincs bennünk a vallásosság, akkor rajtunk keresztül még a zsidókat
is visszatudja hozni önmaga kegyelmébe. Így az Újszövetség által a kegyelemnek a
szövetsége lépett életbe. Tehát hogy Isten mindenen keresztül meg akar bennünket
menteni, és arra akar tanítani, hogy saját jól felfogott érdekünkbe kerüljük a bűnt.
Érted úgy nagyjából? Tehát információs szinten nem bonyolult dolog ez, csak ezt kell
megérteni, de az a baj, hogy legtöbben félelemből csinálják, hogy  "" Hú nekem
minden féle képen be kell merítkeznem, mert különben el fogok kárhozni" ! Egy
bizonyos értelemben el lehet kárhozni, ha valaki nem merítkezik be. Ugye hogy
beszéltük, hogy ez egy engedelmességi szimbólum, és ezzel követnünk kell a Krisztust
tehát, hogy ezzel is bizonyságot teszünk az Atyánál, hogy igen is én ebben is
engedelmes akarok lenni!
 
A tömeg előtt el kell mondani, hogy én ezzel, azzal paráználkodtam, ezt loptam el,
ezt az embert fosztottam ki, meg ilyeneket. Érted? Fel kellett vállalni a szégyent,
hogy én akkor is annyira meg akarok menekülni, hogy nem érdekel a saját szégyenem,
minden bevallok, csak mindenképpen tudjam, hogy ha meghalok, örök életem lesz.
 
És akkor utána mikor Jézus tanítványai tevékenykedtek már, mint apostolok, és a
Megváltó már nem volt itt köztük, akkor ők pedig a Jézus nevére merítettek be
mindenkit. És voltak olyan tanítványok, akik nem tudták még ezt, tehát nem ismerték
Jézust, hanem a Keresztelő Jánosnak a tanítványainak a tanítványai voltak.  És ezek
mikor megértették, hogy Jézusban eljött a bűneink bocsánata, akkor be kellett
merítkezzenek Jézus nevére is. Nyilván mára már ez nincsen. Ott néhány évig működött
ez, hogy Bemerítő János tanítványai közül voltak akik nem találkoztak sosem
Jézussal, csak hallottak róla és amikor kapcsolatba kerültek Jézus tanítványaival,
az apostolokkal, akkor ő náluk újra be kellett merítkezni, hogy ő nekik is
engedelmességet kellett tanúsítani, hogy mi a Megváltóban hiszünk és őt követjük,
neki akarunk engedelmesek lenni! Magában a bemerítkezésben amikor az ember a vízbe
lép, és ki vonnak, tehát semmi féle csoda nem fog történni. Ezt ugyan úgy az
illuminatista gyülekezetekben ezt szintén így hamis ördögi teológiákkal azt
tanítják, hogy ilyenkor száll rád a Szentlélek, ilyenkor töltekezel be
Szentlélekkel. Ilyen nincs! Ez mind hazugság!  Tehát maga a Szentlélek dönti el,
hogy kivel lép kapcsolatba, a bemerítkezés előtt, vagy bemerítkezéskor, vagy
bemerítkezés után!  Tehát a bemerítkezésnek nem túl sok köze van ahhoz, hogy a
Szentlélek koncentrálódjon ott körülötted, és akkor veled ott ilyen magnifikális
dolgok történjenek. Érted? Tehát ez egy egyszerű dolog, ez csak egy cselekedet,
amivel jelképesen kifejezed az Isten előtt, hogy én így szeretnék élni, ahogy te
tanítasz engem Istenem, hogy mindenképpen akár élek, akár meghalok, mindenképpen az
elragadtatáskor elsősorban nálad, másodsorban meg egy szövetségkötési szimbólum,
hogy a bemerítkezéseddel te magad pecsételed meg, írod alá ezzel az engedelmességi
szimbólumoddal, hogy az Isten részéről is és a te részedről is egyenértékűen működik
ez a szerződés!
 
Úrvacsora.
 
Az Úrvacsora elé járuláskor el kell tenni az útból az akadályt a bűnt! És azt úgy
lehet, ha valakivel fasírtba vagy, ha nem tudsz vele azonnal személyesen beszélni,
akkor felhívod telefonon, vagy írsz neki egy SMS-t : Ne haragudj nagyon megbántam
amit csináltam stb. stb. Mert azt mondja Jézus is, hogy: Mielőtt az áldozati oltárra
vinnéd az áldozatod, hogy áldoznál az Istennek, állj meg vele, tedd le egy kicsit,
menjél békélj meg a te felebarátoddal és utána gyere vissza és vidd az áldozatodat,
hogy úgy most már az Isten el fogja fogadni. Ugye Káinnak is ez volt a baja! Ugye
Káin is mindenfélét csinált, és az Isten lefektette, hogy csak állatáldozaton
keresztül tudsz velem kommunikálni, és ő meg vitte a zöldségét mindent. És azt
gondolta, hogy majd én áldozok úgy ahogy akarok, majd én fölállítom a kapcsolatot az
Istennel úgy ahogy én akarom, ahogy jónak látom. Biztos ez is fog működni! És az
Isten azt mondta, Nem, nem fog működni és nem is fogadta el neki az áldozatát. Tehát
ugyan így van ez kapcsolatban, azzal, amit Jézus mondott, hogy nem fogja elfogadni
az imádkozásunkat a segélykérésünket, a könyörgésünket. Nem fogja Isten elfogadni
mindaddig, amíg az imádkozás előtt meg nem tisztítottad az életedet attól az éppen
jelen levő dologtól. És miután bocsánatot kértünk az embertársainktól, vagy
akárkitől, akár legyen egy csoportba tartozó felebarátod, utána pedig bocsánatot
kell kérni Istentől, hogy ez megesett, és kérni, hogy segítsen.  És akkor utána
mehetsz tovább.
Ugyan így van az Úrvacsoránál is, hogy az Úrvacsora az bizonyos értelemben a
szövetség megerősítése, nem Istennel elsősorban, hanem egymással. És amikor
egymással leülünk egy asztalhoz, ugye a távol keleten, vagy a Közel keleten nem
tudom, hogy ez még most is szokás-e, de a régi időkben a barátságnak a jele volt az,
hogy együtt leültek egy asztalhoz enni, ha valakivel nem voltak barátságban, akkor
azzal le se ültek, nem is mentek egymás közelébe. Tehát ezzel fejezték ki, hogy
méltatlannak tartják egymást a bűneik miatt. És ugyan így van ez, mivel mi
mindannyian, akik ebben a csoportban, vagy világ szerte sok csoportban idézőjelben a
Krisztusnak a teste vagyunk, tehát van egy csoport akinek az a feladata, azt adta a
Szentlélek, hogy menjenek az utcára és embereket hívjanak be, és szólítsák fel őket,
hogy lépjenek ki az illuminati, babiloni vallásrendszerből. Egy másiknak meg az a
feladata, Istentől vezérelve, hogy azok akik kiléptek ezekből, azokat ők tanítsák,
hogy hogyan tudnak elszakadni, megtisztítani az életüket. Tehát így mi egy test
vagyunk mindannyian és mindenkinek meg van a saját funkciója. És ebben a testben a
vér, ugye mert az emberi testben az éltető dolog, ami életet ad a fizikai testnek,
az a vér, mert hordozza az oxigént. Tehát az oxigén által a benne levő energiát az
élet fenntartásához. És így Szellemi testben, a Krisztus testében, ami a földön lévő
teljes gyülekezet, tehát az összes sokasága annak az embereknek, akik keresztényként
akarják élni a babiloni teológiák nélkül a keresztény életüket. Tehát így ez az
egész, így a földön a Krisztus teste. És ahogy az emberi test, tesz-vesz, tehát
jár-kel, kezével csinál, gondolkodik, és döntést hoz, ugyan úgy ez a földön lévő
óriási nagy test az EKLÉSZIA, a gyülekezet, tehát a Babilonból kihívottaknak
sokasága, ahogy azt az előbb beszéltük, hogy külön tagok vagyok, testrészek.
Allegorikusan ez a nagy test, ez a Krisztusnak a teste, úgy, hogy a Szentlélek,
tehát Istennek a lélegzete benne a vér. Ugye?
A Szentlélek, miatt tud működni ez a nagy test a földön. Krisztusnak a teste, tehát
az ember tömeg harmóniában. Amikor csoportban leülnek együtt és Úrvacsoráznak, akkor
azzal azt jelentik ki, hogy becsüllek, tisztellek, szeretlek tégedet és nem követtem
el ellened semmit, amivel megtudnám a veled való szeretetszövetséget szegni. És azt
mondja a Bibliában, elsősorban erről beszél az írás, másodsorba arról, hogy éljél
egészségesen. Hogy van az az ige? Aki megrontja a testet, az az Isten is megrontja
és így van ez, hogy ha például valakinek káros szenvedélyei vannak, ami roncsolja a
testet, akkor ha nem tesz ellene lépést, hogy attól elszakadjon, vagy felhagyjon
vele, és ez által további rontásnak teszi ki a testet, akkor az Isten azt mondja,
hogy ha te nem becsülöd ezt a testet, amit én adtam neked, hogy tudjál vele a földön
létezni, akkor én is megfoglak téged rontani és nem engedem tovább, hogy létezzél,
mert nem becsülöd meg az Isten ajándékát, ami felülről száll alá minden jó! És van
ilyen is sajnos, de ez elsősorban arra érvényes, hogy ha valaki a cselekedeteivel és
alattomos viselkedésével ki pletykálja a másikat ugyan abban a csoportban, vagy
ellenségeskedést szít, vagy engedetlenségre tanítja a csoportnak a megegyezésével, a
csoportnak a céljával szemben lázításra szítja a csoport egyes tagjait, akkor ez a
személy meg akarja rontani ezt a testet. Érted? Pál Apostol azt mondja: Hogy azért
nem Úrvacsoráztok, mert civakodtok, veszekedtek egymással, pletykálkodtok,
kibeszélitek egymást, rosszat csináltok egymásnak, és ezért azt mondja, hogy ezért
vannak köztetek akik alszanak, tehát ilyen szellemi alvásról van szó. Hogy hiába
beszélsz te neki a Bibliai dolgokról, semmit nem ért belőle. Mert az ördög
megvakította őt. És ezért vannak köztetek sokan betegek. Tehát egy keresztény
csoportban akik betegek, az azért van, e szerint az írás szerint, mert az ember
tisztességtelenül viselkedik, szentségtelenül a csoportban.
 
Kérdező: De itt szó szerinti betegséget kell érteni?
 
Szó szerinti betegséget igen!
Ebből is látszik, hogy az engedetlenség következménye, mert az engedetlenség az bűn.
Azért bűn, mert ez ember az engedetlenségével megöli magát, tehát halálra
kárhoztatja magát az ember. És az Isten haragszik az emberre, amikor bűnözik, mert ő
fölkínálja az életet számunkra, és a a Fia által ráadásul még bűnbocsánatban is akar
részesíteni, hogy ő hagyta, hogy megöljék az emberek  Fiát. Tehát ő mindent megtett
azért,hogy megbocsáthasson nekünk.
Ennek ellenére mi mégis bűnözünk, elutasítjuk  az Ő bűnbocsánatát és ez által azt
jelentjük, ki, hogy nem kell a bűnbocsánat, jó nekünk az ítélet! Érted?
 
Kérdező: Értem!
 
Mert az ember elutasítja az életet. Tehát ezért bűn a pletykálkodás, ezért bűn a
házasságtörés, ezért bűn a lázítás, meg minden ilyen testi dolog.  Ugye azt mondja
az írás, hogy amikor ilyen dolgokat művelünk, akkor az ördögnek a természete szerint
cselekszünk, tehát ez a test cselekedete és ez miatt kárhozatra jut az ember. Meg
van a Szellemben való járás amikor a szeretet, hűség, jóság, mértékletesség és az
összes többi Szentlélek gyümölcs ami magának az Istennek a természete, tehát amikor
e szerint élsz, akkor az Isten mindenképpen életben tart téged fizikailag is, és a
legvégén pedig örök életben részesít! Mert a Szellemben való járásnak az ajándéka, a
jutalma az az örök élet. És nyilván valóan, ahol engedetlenség van, tehát az
engedetlenség az bűn, mivel az az ember halálra kárhoztatja magát amikor
engedetlenkedik. És az engedetlenség, tehát a bűnnek a következménye az a halál és a
betegség. Tehát lehet látni, hogy amikor azt mondta Isten, hogy ne egyetek annak a
fának a gyümölcséről, mert meg fogtok halni.  És direkt bele ettek abba, hallgattak
az ördögre.
Ugye lehet látni, hogy az ördög engedetlenségre tanította őket, abban a pillanatban
elvesztették az örök életüket! Ugye? Az által, mert Isten ki küldte őket az Édenből,
tehát többet nem tudtak venni az élet fájáról. Tehát az engedetlenségük
következménye halál lett, és az engedetlenség azért bűn, mert ugye élhettek volna,
de ők ehelyett mégis a meghalást választották! És ez van amikor a Krisztus testében,
szűkebb csoportban, mikor valakik úgy ülnek le együtt, hogy vétkeztek egymás ellen
és ezáltal vétkeztek a Krisztus teste ellen, ezért Isten megrontja őket, meg engedi
az ördögnek, vagy a démonainak, és elengedteti az Isten a láncon lévő démonokat,
vagy angyalokat, hogy  gyötörjék őt betegséggel amíg föl nem hagy a bűnnel!
Ezért ugyan így az Úrvacsora is hasonlóan szövetségkötés, csak ez egy szövetség
megerősítés az emberek között. Mert a Krisztus azt mondta, ez is az Ő parancsolata
neki, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát mindahányszor Úrvacsorázol,
engedelmességet tanúsítasz az Isten Fiának az utasításával szemben. Ugye? Tehát
engedelmeskedsz!
És ezért főleg, hogy ha azt tisztán teszed meg, Ábrahám áldásai jönnek az életedben,
mert engedelmességben, szeretetben hajtottad ezt végre! Viszont hogy ha valaki úgy
ül le, hogy közben előtte meg halálra kárhoztatta, meg kibeszélte, meg ki pletykálta
a másikat, ugyan azt aki a csoportban volt, tehát ezt Isten nem fogja büntetlenül
hagyni, tehát átkot hoz az életére. És akkor ilyen ördög teológiákat fog elfogadni,
majd meg lesz zavarodni, megvakul, Szellemileg megvakul, nem fogja látni a Bibliának
az igazságait, és ezért hogy segítséget keressen, ezért tévelyegni fog és
tévtanítóknak a tanításaira fog ő hallgatni és ezáltal még inkább eltávolodik. És
azt szoktam tanácsolni, hogy amikor Úrvacsora van, hogy  ne vond magadat félre, mert
azt mondják ilyenkor sokan tudod a vallásosok, hogy nem, nem én mostan nem
Úrvacsorázhatok, mert rendezetlen dolog van az életemben. Ahelyett, hogy letenné az
ő szégyenét, és azt mondja, hogy vállalom a megaláztatást, mert nézd meg Krisztus
vállalta a legnagyobb megaláztatást, hogy az ő Atyjának a teremtményei, ezek a
senkiházi emberek. Mi, bűnös kezeinkkel megpofoztuk őt, leköpdöstük őt, agyon
szurkáltuk a fejét neki, kiluggattuk a kezét, lábát és még a végén egy nagy lándzsát
belevágtunk a szívébe, hogy folyjon ki a vére! Érted? Tehát ha Isten Fia ezt a nagy
szégyent fölvállalta teljesen jogtalanul, ugye, mert Ő semmi rosszat nem tett. Ő
neki nem kellett volna semmit sem elszenvedni, de mivel ez a büntetés miránk volt
kiszabva emberekre, ez az óriási szenvedés, hogy mi szenvedjünk, és Isten nem
akarta, hogy ebben a szenvedésben részesedjünk mindannyian, ezért a Fia fölvette ezt
a büntetést, és elszenvedte helyettünk! És nézd meg hogy az Isten Fia milyen nagy
szégyent, megcsúfoltatást, meg megveretést elszenvedett, csak mi hogy éljünk,
viszont az emberek akik nem szégyellték magukat  egymás ellen gonoszságokat
cselekedni, azok szégyellik felvállalni, hogy az igazság elő jöjjön és inkább úgy
döntenek, hogy nem! Hátra húzódunk és nem szabad nekem most Úrvacsorázni, mert tudja
különben, hogy ha Úrvacsorázna, hogy átkot eszik és iszik az életére. Ahelyett, hogy
azt csinálná, hogy leteszi a gőgöt, leteszi a kivagyiságot, leteszi a pökhendiséget
a kevélységet, a szeretetlenséget, az engedetlenséget és oda megy az emberhez és
bocsánatot kér, ha kell megtéríti az adósságot bár mi áron is, de ő mindenképpen
Úrvacsorázni akar, mert ő az engedelmességével áldást hoz az életére, hogy ő
megcselekszi az Úrvacsorázást! És az Úrvacsorázás, az emberek közötti szövetség
megerősítése, megtisztítása.  A bemerítkezés pedig az Istennel való kapcsolatnak a
megerősítése, szövetségkötése és az életednek a tisztán tartása az Isten felé. Pont
ebben nyilvánul meg a bemerítkezés, hogy segítséget kérsz az Istentől, hogy:
Istenem, neked megfelelő módon szeretnék élni! Én nem tudom megvalósítani egyedül,
mert a testem az inkább hajlamos a rosszra, mint a jóra, tehát a jónak való
cselekvésére, és ezért kérek tőled segítséget, hogy segíts és erősítsél meg ebbe,
hogy legyen akaratom ez ellen küzdeni! És az Isten segíteni fog, fejleszteni fogja
az akarat erődet, a képességedet, hogy lépésről lépésre, napról napra, hétről hétre,
hónapról hónapra, évről évre, évtizedről évtizedre lefaragjál magadból, azokból a
dolgokból. És a végén azon a kicsi szűk ajtón betudjál menni úgy, hogy nincsen
rajtad bőrönd.  Tehát nem tudsz bemenni azon a pici ajtón, hogy ha tele vagy
hátizsákkal, meg mindkét kezed ilyen nagy bőröndökkel! Ugye? És ezen az úton az
Isten segít abban, hogy ezeket ledobáld magadról, és a végén ott fogsz állni egy
fehér ruhában, ami a jó cselekedeteknek a szimbóluma. Tehát ott fogsz állni az ajtó
előtt, és akkor összegörnyedve bemászol azon a kis lyukon.   És akkor azt fogják,
mondani, hogy na bejöttél a mennyegezőbe,  látjuk, hogy van fehér ruhád is, tehát
hogy jó cselekedetekben, engedelmességben élted az életedet, ezért van jogod bejönni
a mennyegezőbe, amikor is az Istennek a Fia idézőjelbe megünnepli az Atyával azt,
hogy hazahozta a menyasszonyt, a gyülekezetet, az EKLÉZSIÁT!

Tehát csak kizárólag fehér ruhában lehet oda bemenni! Ugye?

Ami pedig az engedelmességből végrehajtott jó cselekedet!