- "Betöltekezés Szent Szellemmel" = Kundalini jóga

Szeretettel üdvözlök mindenkit!

Ebben az anyagban szeretném nektek bemutatni, hogy a különféle szektákban,mint pl. pünkösdisták vagy a hit gyülekezete, amit Szent Szellem betöltekezésnek titulálnak, az nem más mint az antikrisztus szellemével és démonjaival való betöltekezés, érintkezés.

Az egészet a távolkeleti tanokból hozták be pár éve ezelőtt.

Gondolom sokan ismeritek a jóga kifejezést.

Jelentése kapcsolat teremtése, egyesülés

A jóga szó a szanszkrit judzs szótőből származik, melynek jelentése: összeköt, egyesít, igába fog

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga

A jóga eredete az ókori Indiába nyúlik vissza Kr. e. 3000 - 1800 között. Az első írásos feljegyzéseket a Kr.e. 1000 és 600 közötti időből származnak.

Több kutató az ősi Rig-Védában véli felfedezni a jóga eredetét, amit Kr.e. 1200 és 1500 között írtak.

forrás: https://bikram.hu/?p=joga_eredete

Ennek a jógának több fajtája van, egyik ismertebbike a

Kundalini jóga - a jógák királynője is szokták hívni.

Legkorábbi feljegyzés a kundaliniről az Upanishad-ben van, az egyik legrégebbi írás a Hinduizmusból. A 86. a 108-ból a kundalini.

Forrás:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini_yoga

https://en.wikipedia.org/wiki/Muktika

 

 

- spirituális energia, amely a megvilágosodott emberben a gerinc aljáról indulva a fejtetőn tör utat

Az i.e. V. század környékérõl eredeztethetõ, hindu szent iratok, az Upanisádok is kitérnek a Kundalíni erõre, bár a szájhagyomány útján fennmaradt források még korábbira teszik az errõl szóló híradásokat. A Kundalíni jóga titkos tudománya és gyakorlatai évezredeken át szálltak mesterrõl tanítványra.

A meditáció és a mantrázás lényeges elem az erõteljes gyakorlás lezárásához

A Kundalíni jóga annak a tudománya, mûvészete, technológiája, hogy a puszta túlélésen és fajfenntartáson túl hogyan  férhetünk hozzá és használhatjuk azt a velünk született kreatív erõt és energiát, mely segítségével életünket illetõ tudatosságunkat, átérzésünket és  meg-értésünket fokozhatjuk.

Ez az erõ, melyet shaktinak is neveznek, gerincünk alsó részében szunnyad, és képzelt kígyóként összetekeredve vár felébresztésre, hogy utána az Egyetemes Életenergiával (prána) egyesülve olyan erõvel ruházza fel a gyakorlót, mely bár nem csodálatos, mégis nagy kincsnek számít mindannyiunk számára. KIGYÓ???

A Kundalini jóga erõs "függõséget" okozhat: mikor eredményességével szembesülünk, egyre többet akarunk belõle!

Forrás: https://www.kundalinijoga.info/about.html

 

Kundalini jóga: az őserő útja. A hatha jógából megismert pránajáma gyakorlatok tovább finomítása. Célja a testünben lakozó isteni erő, az alvó kígyóként ábrázolt Kundalini felébresztése, majd a tudatosság magasabb síkjaira való emelése. A kundalini jóga elvi alapja a csakra-tan, energiaáramlásaink és erőközpontjaink mozgósításának rendszere. A kundalini felébresztése és felemelése szimbolikusan talán elemi teremtő energiánk, vagyis a nemi energiák szublimálását jelenti.

Forrás: https://www.astangajogaiskola.hu/

 

A tantra többnyire teista alapokkal rendelkezik, követői a passzív, férfi erőt képviselő Sívát (aki a legfőbb isten, Brahman megtestesülése) és hitvesét, az aktív, női erőt képviselő Saktit (más néven Ma Kálit, Durgát, vagy Parvatit) imádják. Céljuk Kundalini, a gerinc aljánál összetekeredve alvó spirituális energiából álló kígyó felébresztése, amely az ébredés után a gerincoszlopon elhelyezkedő csakrákon áthaladva egyesíti Sívát és Saktit. Az egyesülés állapota megfelel a jógából ismert számádhinak

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga

 

A kundalini jóga egyesíti a meditáció, a mantra zengetés, a légzőgyakorlatok és a dinamikus mozgással és intenzív légzéssel végzett testhelyzetekből álló gyakorlatsorok, a kriják erejét. Ily módon a fizikai gyakorlás mellett egy teljes holisztikus rendszer kapcsolódik hozzá.

A test szintjén a kundalini jóga segíti a méreganyagokkal eltömődött szerveink megtisztítását, és a testünk ráhangolását egy finomabb természetű energia befogadására és áramoltatására – mindezzel hozzásegítve ahhoz, hogy a test valóban a "Lélek templomává" válhasson.

Forrás: https://kundalini.postr.hu/a-kundalini-jogarol

Nagyon részletesen itt olvashattok kundaliniről:

https://www.scribd.com/doc/76511860/Andrew-Strom-Vigyazat-Kundalini

 

Aki kicsit is ismeri a bibliát, eszébe kell jutnia a kigyóról valaminek.

Lucifer, sátán akit kigyónak hív több helyen az Írás, aki elcsábította Évát és sok mindent igért neki, mint pl:

1Móz 3:4  A kígyó pedig azt mondta az asszonynak: Bizony nem haltok meg.

1Móz 3:5  Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

Mégegyszer mi is a jóga?

A Kundalíni jóga annak a tudománya, mûvészete, technológiája, hogy a puszta túlélésen és fajfenntartáson túl hogyan  férhetünk hozzá és használhatjuk azt a velünk született kreatív erõt és energiát, mely segítségével életünket illetõ tudatosságunkat, átérzésünket és  meg-értésünket fokozhatjuk.

Ez az erõ, melyet shaktinak is neveznek, gerincünk alsó részében szunnyad, és képzelt kígyóként összetekeredve vár felébresztésre, hogy utána az Egyetemes Életenergiával (prána) egyesülve olyan erõvel ruházza fel a gyakorlót, mely bár nem csodálatos, mégis nagy kincsnek számít mindannyiunk számára. KIGYÓ???

Célja a testünben lakozó isteni erő, az alvó kígyóként ábrázolt Kundalini felébresztése, majd a tudatosság magasabb síkjaira való emelése

testünk ráhangolását egy finomabb természetű energia befogadására és áramoltatására – mindezzel hozzásegítve ahhoz, hogy a test valóban a "Lélek templomává" válhasson.

Ugye egyértelmű a hasonlóság!

Isten világosan tiltja és gyűlöli az okkult, new ages, ezoterikus praktikákat, tanokat, az Írásban világosan olvashatjuk több helyen, ebbe a kategóriába tartozik a joga is, mivel itt is nem Istentől várják a segítséget, hanem sátáni erőkkel felruházott praktikától.

5Móz 18:10 (HUN)  Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
5Móz 18:11 (HUN)  Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
5Móz 18:12 (HUN)  Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
2Kir 21:6  És átvivé a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött és ördöngösöket és titokfejtőket tartott; sok gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.

5Móz 13:1  Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked,
5Móz 13:2  és be is következik az a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja: „Kövessünk más isteneket (akiket nem ismertél), és tiszteljük azokat”,
5Móz 13:3  ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire vagy az efféle álomlátókra. Mert az ÚR, a ti Istenetek próbál csak ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e Isteneteket, az URat.
5Móz 13:4  Az URat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok.
5Móz 13:5  Az ilyen jövendőmondónak vagy álomlátónak meg kell halnia, mert pártütést hirdetett az ÚR, a ti Istenetek ellen, aki kihozott titeket Egyiptom földjéről, és megszabadított téged a szolgaság házából, mert megpróbált eltántorítani téged arról az útról, amelyet az ÚR, a te Istened parancsolt neked, hogy azon járj. Ezért gyomláld ki a gonoszt magad közül.

3Móz 19:31  Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Péld 19:27  Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, [mely téged arra visz], hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj.

Apcs 16:16  Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak.
Apcs 16:18  Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: "Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!" És az még abban az órában kiment belőle.

Mégegyszer a jóga jelentése: kapcsolat teremtése, egyesülés

A jóga szó a szanszkrit judzs szótőből származik, melynek jelentése: összeköt, egyesít, igába fog

De kivel? Bizonyosan nem Istennel, mert Istennel nem így lehet kapcsolatba kerülni,

hanem vele kizárólag a Fiának való engedelmesség által, megbánva bűneinket, távol tartva bűnöktől,testi dolgoktól, világ ördögi rendszerétől magunkat és megtartani azokat amiket Isten Fia elmondott. Ez világosan le van írva a Bibliában.

Nem lehet a saját kitalált módszerünkel kapcsolatba kerülni és baráti viszonyba kerülni Istennel, nem minden út hozzá vezet, ez hazugság, Káin is igy gondolta, hát rosszul gondolta.

Csak egy út vezet hozzá, a Fiának való engedelmesség és nem mindenféle okkult praktikák, technikák, csakrák, 3szem nyitogatás, reiki, agykontroll és JÓGA!

Akkor kivel kerül kapcsolatba az aki kundalini jógázik?

a sátán démonjaival, shekinával.

Tehát nem Istentől való a joga sem, mint ahogy sok más okkult praktika sem.

 

Nézzük meg, hogy mikor jelent meg először a jógának a megnyilvánulásai az úgynevezett „kereszténységben”

Első feltűnése, amit találtunk:

Loyolai „Szent” Ignác. 1491-ben született.

Jezsuita rendet, alapította a XVI. század derekán. A baszk származású nemes ember, miután a francia-spanyol háborúban súlyosan megsebesült, 1521-ben rátalált Istenre, de csak hosszú zarándoklás után jutott el társaival oda, hogy felajánlja szolgálatait a Szentatyának.

1540-ben III. Pál pápa jóváhagyta az új rend megalapítását.

Néhány részlet az életéből,amiből látni fogjátok hogy valami nem stimmel:

„Az Iñigo lelkében beállott fordulatot bensőséges élmény kísérte. ő maga írja le nekünk szemérmes óvatossággal: „Mikor egy ízben éjjel ébren feküdt, világosan látta Miasszonyunkat szent Gyermekével, Jézussal. Ez a csendes látomás lélekalakító utálattal töltötte el ifjúsága bűnei iránt”. Mostantól fogva Mária az ő szívének fönséges Asszonya.

örök szüzességet fogad Úrnőjének”

Shekina jelent meg, Semiramis+Fia Tammuz.

 

Aleister Crowley szintén angyal diktálta neki a dolgokat, shekina volt szintén itt is.

„Felesége szokatlanul kezdett viselkedni, s Aleister arra a következtetésre jutott, hogy egy természetfeletti szellem lépett kapcsolatba vele. Felesége utasításait követve március 20-án megidézte Hórusz egyiptomi istent, s saját szavaival: "nagy sikerrel" járt. Hórusz elmondta neki, hogy az emberiség egy új eonba lépett, melynek Crowley a prófétája. Rose további információkkal is ellátta, főként arról, hogy nemsokára újabb látomása lesz. Április 8-án és az azt követő két nap egy hang lediktálta neki a Liber AL vel Legis, ismertebb nevén A Törvény Könyvének szövegét. A hang Aiwass-nak mondta magát, "Hoor-paar-kraat (Horus) isten papja", s választott írnokát, "a Vadállat herceg-papjának" nevezte.”

Ellen G White angyal diktálta neki, amiből könyveket írt. Shekina szintén.

Alice Bailey megjelent neki vki, szintén Shekina.

https://www.anahita-joga.hu/OLD/component/content/article/16-hirek/206-joga-kozpont-orin-spiritualis-latas-szeminarium.html

„Fel fogod ébreszteni spirituális látomásodat, hogy mind többet láss és tapasztalj Isteni Éned birodalmából, és a csillagenergiákkal dolgozz a bőség, a tiszta látomás és a spirituális kiterjedtség elérésére." Dolgozunk az Alice Bailey, illetve a Tibeti Mester által bevezetett "háromszögekkel", illetve a Göncölszekér, a Plejádok, a Szíriusz, és a Sarkcsillag energiáival - ez utóbbiak megtapasztalása igen intenzív és mozgósító élmény.)”

 

„Hamarosan ájtatos emberek meglehetősen különös köre csoportosult köréje: egy pék és egy borkereskedő, egyetemi hallgatók, özvegyek, cselédlányok, kézművesek feleségei és kétes hírű nők, jámbor asszonyok és hisztérikák. Gyorsan híre terjedt, milyen csodálatosan tanítja ez a mezítlábas csuhás ember a lelkiismeret vizsgálásának művészetét és a belső imát. Jöttek és jöttek, először kíváncsian és félénken, egyedül vagy kisebb csoportokban, és az ispotályban töltött órák után elgondolkozva és felkavarva tértek haza. A nők között előfordultak ájulások és ördögi megszállottságok.

A domonkos templom lépcsőjén történt – éppen Úrangyalára harangoztak –, hogy szelleme fölemelkedett, és három csodálatosan zengő orgonasíp képében meglátta a Szentháromság titkát. Örömkönnyek árasztották el – Iñigo szeme mostantól kezdve élete végéig gyulladt lesz ettől az Isten színe előtti sírástól. „A benyomás olyan erős volt, hogy egész életén át megmaradt, és mindig nagy áhítatot érzett, valahányszor a legfölségesebb Szentháromsághoz imádkozott.”

https://www.jezsuita.hu/2011-07-06/szent-ignac-elete

https://www.jezsuita.hu/2008-01-24/mi-lelkigyakorlat

 

Több hónapot egy barlangban töltött,ahol szigorú aszkéta életet gyakorolt. Amíg kórhátban volt sok látomása volt nappal. Ezek az ismétlődő látomások olyanok voltak, mint "egy alak a levegőben mellette és ez az alak vigasztalta és rendkívül gyönyörű volt ... és valahogy úgy látszott a formája, mint egy kígyó és fénylő szeme volt, de nem igazi szem volt.

Néhány női tanítvány Dona Leo, Dona Maria és Dona Beatriz olyan mértékben fanatikusak voltak, hogy „egyikőjük elájult, egy másik néha a földön forgolódott, a harmadikat meg rángatózás és rázkódás kapta el és gyötrelmes izzadás.” Ezek a gyanús megnyilvánulások akkoriban történtek, amikor Ignatius és társai rendszeresen nyilvánosan prédikáltak. „

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Loyola

Kigyó szimbólum ősidők óta jelen van mindenhol, mai korunkban is itt van rengeteg helyen,nézzétek a bejátszást.

Videoban 12:03-13:01-ig

 

Mai időkben ez a kundalini jógás örület 1994-ben indult el és terjedt tovább a kereszténynek mondott szektákban, ez az úgynevezett Toronto Blessing.

Toronto Blessing, ahonnan indult:

Nevét a Toronto Repülőtéren lévő Vineyard Templom után kapta, ahol először került címlapra a mozgalom 1994 januárban.

John and Carol Arnott alapította

Azóta a Toronto Airport Christian Fellowship, torontói reptéri keresztény közösség név alatt megy.

A mozgalom képviselői azt vallják, hogy ez a Szentlélek munkájának a megnyilvánulása, és mindazok, akikre kiterjed ez a jelenség, azok a Szentlélekkel töltődtek be.

Nézzük meg a hasonlóságokat a kundalini jóga és TB között:

A kundalini jóga gyakorlata és a Toronto Blessing alatt történő élmények összehasonlítása.

A legalább 1000 éves kundalini jógát és a mai világban elindult TB-t majdnem azonos jelek követik:

-mindkettőnek pontosan ugyanolyan testi megnyilvánulásai vannak.

-mindkettőt ugyanolyan módon adják tovább, mégpedig egy érintéssel vagy más tettével annak, aki már megkapta, a jelenség nagyon fertőző

-mindkettőnél a testi megnyilvánulások magyarázata ugyanaz, mégpedig az akadályok leküzdésének folyamata az adott emberben. A megtapasztalás valódisága is azonos bizonyítékokon alapszik.

-mindkettőnél ugyanolyan szellemi állapot szükséges az „erő” befogadásához.

-mindkettőnél központi helyen van az erő továbbadása.

Egyértelmű, hogy a sátán próbálja utánozni Istennek a valódi munkáját.

Ugyanakkor Isten nem próbálja utánozni az ördögét.

Az olyan technikák, praktikák ami nem Istentől valók, de azonosak pogány, okkult spirituális technikákkal, azokat kerülni kell messzire, mivel azok ördögtől valók!

Kundalini kapcsolatban áll Qi Gong kinai occult hagyománnyal, technikával.

Kundalini megnyilvánulásai:

éneklés, mantrázás, állat hangok kiadása, remegés, rázkódás, jóga testtartás, boldogsághullámok, emelkedett hangulat, megváltozott tudatállapot, fájdalmak, szorongás, forróság érzése.

Összehasonlítás­­

Kundalini jóga

Betöltekezés a szektákban

éneklés

ihletett éneklés szellemben

mantrázás

ál-nyelveken szólás, halandzsa szavak ismételgetése

állat hangok utánzása

állat hangok utánzása

remegések

remegések

rázkódások

rázkódások

jóga testtartás

furcsa vagy „prófétikus” testtartás általában; kényszeres mozdulatok

boldogság hullámok

belső öröm; nevetés

emelkedett hangulat

eufórikus állapot

megváltozott tudatállapot

„prófétikus” látások; lelki összefüggések „meglátása”

fájdalmak

fájdalmak

szorongás

bőgés-vinnyogás; sírás; szorongás a „gyerekkori traumák miatt, amik most begyógyultak”

hőhullámok

melegség és hidegség érzése a testben

 

forrás: https://web.archive.org/web/20050309020450/https://www.niksula.cs.hut.fi/~ahuima/toronto/kundalini.html

Most pedig nézzétek meg ezt a videot, saját szemetekkel fogjátok látni egymás mellett a kundalini és az ugynevezett betöltekezés hatásait! Nézzétek figyelmesen!

Videoban 16:08-18:55-ig

Kundalini minimum 1000éves múltra tekint vissza, míg a TB 1994 óta van jelen a szektákban, tehát az az állítás, hogy a kundalinisek utánozzák a „SzentLélek” munkáját, mint ami TB-ben, pünkösistáknál, HGY-ben megy, ez hazugság!!!

A szektákban látható betöltekezés, nem más mint démonokkal való érintkezés és betöltekezés, hiába jó érzés, a gonosz becsap ezzel!

Isten a rend és fegyelem Istene is, ami szektákban megy, az minden csak nem rend és fegyelem!

Nagyon kérünk mindenkit, hogy szakadjatok el minden emberek által létrehott nagyonbb, ismertebb egyháztól,gyülekezettől, mozgalomtól, szektától!

Ezek mind mind a sátán és szolgái által léterhozott gyűjtőhelyek, ahol az embereket a becsempészett okkult, ezoterikus, new ages, luciferimádó tanokkal becsapják és engedetlenségben tartják Istennel szemben, és emiatt el fognak kárhozni ezek az emberek!

Meneküljetek el messzire ezektől és meglátjátok, hogy ha megteszitek, akkor lehull a lepel a szemetekről és kiesik a dugó a fületekből és meglátjátok és meghalljátok az igazságot ti is, ahogy velünk és sok sok más embertársunkkal megtörtént!!

Ez Isten akarata, ki akar hivni titeket a szellemi pusztába, ahogy Mozes, Keresztelő János, Isten Fia tette és ahogy ma teszi ezt azokon az embereken keresztül, akik már kijöttek és energiát,időt,munkát nem sajnálva terjesztik az igazságot és hivogatják igy ki az embereket!

Isten nemsokára lezárja a kegyelem korszakát, abban a pillanatban amikor az utolsó ember is hozzáfordult, bedönti ezt a babiloni világ rendszert, amiben sátán mindenhol a saját, ördögi felfogását, természetét terjeszti, politika, katonaság, vallások, történelem, tv, rádio, mindenhol!!

Akik benne vannak ebben a babiloni rendszerben, azok elvesznek menthetetlenül!!!

És mennek az örök kárhozatba.

És a kabbalával, talmuddal megfertőzött judaizmusból is szintén ki kell szakadni, a sátán előbb ezt fertőzte meg okkultizmussal, és utana jött a kereszténység a 3. században és sajnos sikerült is neki, azóta egyre csak rothad a mai látható kereszténynek mondott egyházak stb. Ugyanígy a zsidóság is, judaizmus is okkultá vált.

Erről beszél a jelenések ezen része:

Jel 18:2  Hatalmas hangon így kiáltott: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan lélek börtönévé, és minden tisztátalan és utálatos madár börtönévé.

Jel 18:3  Mert paráznaságának borából ivott minden nép, és a föld királyai vele paráználkodtak, és a föld kereskedői fényűzésének erejéből meggazdagodtak.

Jel 18:4  És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket!

Jel 18:5  Mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett gonoszságairól.

Itt a paráznaság nem fizikai értelemben van, hanem szellemileg, az okkult, ördögi tanitások a szektákban, betöltekezések, a világ imádata, pénz imádata, minden amit Isten tilt az Írásban.

És láttátok, hogy a betöltekezés gonosztol ered ezeken a helyeken, akkor ezek utan megkérdőjelezhető a tanitásaik is, hogy az igazságot beszélik-e!? Mint a tized, elő-elragadtatás, szent3ság,Izrael létjogosultsága,a 144ezer a zsidók,meggazdagodás elmélet,megvallások,elég a hit, shekina stb.

Pünkösdisták, Hit Gyülekezete, többi karizmatikus gyülekezetk és az ezekhez kapcsolodó, tartozó kisebb gyülekezetek, csoportok, szekták.

Imádkozunk naponta, hogy nagyon sok embert hivjon ki a Teremtő, Mindenható Isten, a Megváltó Fiú Atyja , aki teremtette az angyalaival a mindenséget.

Köszönjük a figyelmet.

Minden jót nektek!