- Bibliai szimbólunok: az OLAJFA

Az Olajfa

 

A Legutóbbi beszélgetés, ugye itt a videóba is szóba került az olajfa, hogy mit is jelent az olajfa szimbolikája az írásban, mert ugye a biblia tele van ilyen jelképekkel, szimbólumokkal.

Nyilván nem okkult szimbólumokkal, mint, ugye amit a sátánisták használnak meg a szabadkőművesek, és hogy mindennek jelentése van, és ha emlékeztek rá, akkor ugye az egyik beszélgetésben talán itt voltatok ti is, hogy az olajfáról van egy olyan tanítás, hogy azt tanítják az olajfáról, hogy az a zsidókat szimbolizálja.

Na de hogy, ha ők vágattak ki onnan, akkor hogy lehet, akkor utána akkor mi van az olajfával, értitek, tehát már itt is sántít a dolog.

Az olajfa ugye az Istennek a nagy terve, a munkája, a megváltási terv ugye az üdvösségé, az embereket meg akarja menteni az Ő haragja elől ugye az ítélettől, az örök kárhozattól, és akkor ennek a nagy tervnek a része volt ugye a legfontosabb főszereplő ugye a Krisztus, akit beküldött, hogy elhordozza a bűneinket, de utána megy tovább ugye ez a munka.

Az Ő szolgáin keresztül, hogy embereket hívogat ki egyrészt ugye az ál-kereszténységből, ál-Júdaizmusból meg vallásokból, gyülekezetekből és embereket használ arra, hogy az Ő terve végbemenjen.

Ugye ebbe lehet beállni, ebbe lehet a fába így akkor bekerülni, úgymond.

Tehát, hogy nem a zsidókat szimbolizálja, hanem az Istennek a tervét ez teljesen egy értelmű, és itt a képen, a tetején ugye ott van a kedvenc igénk.

 

Ezt fel olvasnád kérlek!

 

1Kor 15: 58 Azért, szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.

 

Magához az Isten tervéhez, ugye hát ezt Ő Ádámtól kezdve, eltervezte, kijelentette már ott ugye a Krisztust, megváltót, és ebben senki nem tudja Őt megakadályozni.

Ugye tudjuk, hogy az ördög próbálkozik, ő ezt akarja az emberek életével, hogy engedetlenek legyenek, és ezért tartja őket okkultizmusban, meg bálványimádásban különböző egyházakon keresztül meg gyülekezeteken, meg hát maga a világ is ugye erről szól, erkölcstelen, parázna az egész, mind-mind arról szól, hogy így az emberek a kárhozatba menjenek ugye Luciferrel együtt.

 

- Szomorú de ez igaz, amit mondasz, én is akármerre nézek, ezt látom.

 

Igen, és ez egyre rosszabb lesz sajnos, ahogy közeledünk a vége felé, és akkor ugye az olajfának vannak részei, kezdjük ott legalul.

Tehát a föld, amin áll ez az egész, erre is vannak igék, hogy olyan az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, tehát, hogy az egész a világ ugye a föld az, az Isten országa, és ugye ide vetette el a magot, ugye tudjuk, hogy ki a mag.

Dávid magja ugye ebben az olajfás példában ugye a Krisztus, ugye akit beküldött és rajta keresztül kaptuk meg az új és jobb szövetséget ugye az engedelmesség és a szeretet szövetségét, és akkor ebből a magból ugye a fának a gyökere lett, mert ugye erre is van ige, ott a képen látjátok.

 

Róma 11: 17 Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének,

Róma 11: 18 ne kérkedjél az ágak ellenében; ha pedig kérkednél: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

 

Tehát, hogy a fa gyökere ugye az a Krisztust szimbolizálja ugye, mert ő az Istennek a beszédét mondta el, mint éltető vizet, és ugye a gyökéren keresztül szívja fel a vizet a fa, és így növekszik ugye

És, hogy az Ő beszéde által az Ő elmondott beszédeinek az olvasásával és megtartásával van esélyünk ugye az üdvösségre, hogy ha engedelmességben élünk ugye ez is kell ahhoz, hogy Isten meg tudjon minket igazítani, és igaznak lásson minket.

Tehát, hogy magában a Krisztus áldozata az még nem elég, ugye ezt is tudjuk.

Ezt is nagyon sok helyen tanítják, hogy csak elég, ha hiszed, meg megvallod hogy aztán már bőven elég, már üdvözültél.

De hát tudjuk, hogy ez nem elég.

 

Galata 3: 19

Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljön a MAG, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

 

Tehát már itt is látszik, látod, hogy angyalok által szolgáló által adta ugye a törvényt a Mózesnek, az a Sínai szövetség volt, és viszont az Újszövetséget már maga az Isten fián keresztül adta egy sokkal nagyobb teremtmény szülemény jött be, ugye maga az Isten fia és rajta keresztül kaptuk az Újszövetséget az engedelmesség szövetségét, a szeretet szövetségét.

Azért is mondja hogy a törvény és a próféták Jánosig voltak.

Onnét egy sokkal nagyobb jött be ugye, erről beszélgettünk már egy- két anyagban, már emlékeztek erre ugye?

Tehát ez is egy nagy különbség ugye az Ószövetség és az Újszövetség között.

Hágár a rabszolgaság szövetsége, mert ugye egy angyali szolgálón keresztül kapta ugye Mózes.

Az a törvénykorszak, a Sínai, és a mostani, a Sioni az Újszövetség az meg a Krisztuson keresztül, Isten fián keresztül az engedelmesség és a szeretet.

Mert ott ők ugye engedetlenek voltak, mert szolgaságként félték az urat ugye, és ezért engedetlenek voltak, folyamatosan rettegtek Istentől, de Krisztusban az ellenkezőjét mondja, ne féljetek Istentől, hanem szeressétek, mint Atyátokat, legyetek neki engedelmesek és szeressétek Őt, Őt imádjátok stb.

Akkor, ahogy a fa növekszik, akkor ugye, ahogy épül ugye az eklézsia, hogy, ugye amit elindult az 50. napon, ugye tudjuk a szellemi Izraelnek az alapítását ugye a 12-apostolon keresztül ott elindult, és elkezdett növekedni egyből, megtett 3000, 5000 stb.

És szépen az évezredek alatt növekedett, és ugye a fatörzs jelenti, szimbolizálja ugye az apostolokat, ugye az erős törzset, amire épül az egész fa, ugye ami tartja az egész faágakat, a gyümölcsöket.

Ugye a másik szimbolikában az oszlopok, az alapkövek ugye a templomban, és akkor a zsidók engedetlenek voltak folyamatosan, nem tudta őket Isten arra használni, hogy más népeket magához vezessen.

Na ugye bejön a kérdés, hogy amiről a múltkor is beszéltünk, hogy miért.

Ez is fontos kérdés, hogy ezt én sem értettem sokáig, hogy miért a zsidókat választotta Isten azért, hogy beoltsa őket.

Emlékeztek erre, tudod hogy miért?

Különbek voltak ők bárkinél vagy bárminél?

 

Róma 11: 28

Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek tiértetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért.

 

- Nem, hanem Ábrahámnak fizikailag ők voltak a leszármazotta nem?

És akkor Ábrahámnak adott Isten ígéretet, hogy és akkor így a vérvonalon keresztül nem?

 

- Igen,igen.

 

- Mert, hogy az Ábrahám engedelmes volt, és azért.

 

Így van az engedelmességnek volt az ősatyja ő meg a felesége is a Sára, ugye ott írják az igében, hogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, Ábrahám meg Istennek, és így azért, igen.

Igen, tehát hogy a vérvonal miatt.

Jákob 12-fiai, akik már ugye, ahogy az írásban is látjuk, jó József volt egyedül.

Jó úgymond, meg engedelmes, a többiek nem igazán.

Tehát, hogy ezért lettek a zsidók kiválasztva, de ugye tudjuk, ismerjük a történelemből mivel, hogy az Ószövetség tele van ezzel, egy csomó könyvben, hogy folyamatosan engedetlenek voltak,

Bálványimádók voltak még akkor is, sőt már akkor is, inkább úgy mondom, már akkor is, amikor kihozta őket ugye Egyiptomból, és 40-évig ugye ott voltak a pusztában a semmi közepette, de ott volt ugye a tűzoszlop, meg a kőszikla, a víz, a kaja, pia minden volt nekik.

Érted,de ahogy egy kicsit eltűnt egy pár napra Mózes,már egyből elkezdték csinálni az aranyszobrokat, meg a tudod a mindenféle bálványokat,és ez végig kísérte az egész történelmünket.

Mondjuk, most sincs másképp, tehát ahogy szoktuk mondani, hogy ma is az emberek, ilyenek engedetlenek sajnos kevesen vannak, akik tényleg úgy élnek, ahogy az kell.

Na tehát, hogy ugye ők engedetlenekké váltak és Isten ugye elhatározta, hogy ennek véget vet, és kivágta őket ebből az olajfából ugye.

Itt van a Róma 11: 20-ban ott jobboldalt a képen.

Róma 11: 20 azok engedetlenség miatt törettek ki.

 

Itt le van írva,és másik oldalon viszont ugye ott van,hogy a beoltott ágak ugye azok az emberek, akik régen Isten nélkül éltek,ugye pogányoknak hívja az írás,de Istenhez fordultak,és befogadták Krisztust és engedelmeskednek azokat Isten, beoltotta az olajfába.

Ez is a Róma levél 11-ben szépen le van írva.

 

Róma 11: 17 Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé

 

Onnantól kezdve ugye tudjuk, hogy 70-ben lerombolta Izraelt, Isten kijelentette, hogy vége az Ószövetségnek, a törvénykorszaknak, nincs már választott nép.

Mindenki egyesével jöhet hozzám, Izraelnek, is, a zsidóknak is.

Egyesével jöhetnek a zsidók is, akár kínai, most már vagy akár mohamedán vagy keresztény tök mindegy.

Ha elfogadod a fiamat, és engedelmeskedsz neki, akkor üdvözülhetsz ugye.

Így van, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban.

Tehát ugyanígy egy zsidó, akár testileg, vérszerint zsidó vagy akár ugye ilyen Ashkenazim Kazár zsidó, ugyanúgy ha elfogadja Krisztust megváltójának és engedelmes neki, és leteszi, kidobja a szemétbe ezt a törvénykező farizeusi tanokat, főleg ugye, hogy a Talmud eléggé elterjedt.

Ha ezeket kidobja, akkor ugyanúgy vissza lehet, vissza tudja oltani Isten ebbe a fába, mint faág.

És akkor ugye a fának vannak levelei, gyümölcsei és azok ugye a gyümölcsök ugye az igazság cselekedetei az Isten útmutatása szerint való élés.

Ugye a másoknak a megmentése a kárhozattól, tehát, hogy elmondod az embertársadnak, hogy mi az igazság, mit kell tennie ahhoz, hogy elkerülje a kárhozatot stb.

Ugye erre is vannak igék, és ami nagyon érdekes, nagyon tetszett, hogy a falevelek meg ugye ez a madarak, hogy azok az emberek, akik már közelednek Isten felé, ugye és keresik az igazságot, de még ugye nem tudják teljesen még nincsenek beoltva azok is ellátást, kapnak Istentől, eltartást.

A falevelek árnyéka, ott írja az igében, hogy fészket raknak az ágain, ugye ott a Máté 13-ban

Lejönnek az égi madarak és fészket raknak az ágain.

 

Máté 13: 32 Kisebb ez minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágain.

 

Tehát, hogy ezek az emberek is kapnak ellátást Istentől ugye a szolgáin keresztül, akik a faágaknak be vannak oltva.

Mert ugye a fa levelei gyógyításra valók, azt is írja a jelenések könyvében, tehát, hogy nyilván nem fizikai gyógyulás csak, hanem ugye ezeket, az embereket, akik meggyötörtek az élettől, és sérültek, és tele vannak fájdalmakkal, meg küzdelmekkel.

Keresték az utat, tévelyegtek, ezeket ugye Isten ki gyógyítja ebből az által, hogy ugye a szolgáin keresztül szól hozzájuk ugye, akik be vannak már oltva ebbe a fába, és akkor ezek az emberek is előbb-utóbb be lesznek oltva ugyanúgy, és tudnak gyümölcsöket teremni.

És tovább tudják adni, hogy más embereknek az Isten igazságát.

Tehát, ez így csodálatosan ki van találva az egész.

És akkor ugye az olaj, erről is már volt szó régebben egyik videóban, hogy mit szimbolizál ugye az olajfának az olaj.

Mint ahogyan a képen is írva van, a test nélküli Isten, ugye azt tudjuk, hogy amit ma Szent Léleknek hív az írás, hogy ez maga az Atya egy más formában.

Mint egy ilyen illatos olaj, ugye ami mindenhova beszivárog, ahova csak akar, mert ugye Isten az Ő test nélküli formája által van jelen a világban, tartja fönn az életet, és tud vezetni, és irányítani mindenkit, tanítani.

Ehhez ugye nem kell benne lennie senkiben, és hogy ez az illóolaj ugye ez az illat, hogy akin ez rajta van, ugye az Isten vezetése alatt áll.

Ugye az Ószövetségben ott rendesen megkenték, a főpapnál volt azt hiszem az illóolaj, és hogy ez a papnak vagy a prófétának volt egy kiváltsága, és hogy félretett és elszentelt életet élt Isten szent céljára volt megtisztítva ez az olaj által úgymond az a pap,

és ugye ezt ott az Újszövetségben itt szellemileg kell érteni, nyilván nem kell olajokat vásárolni,és kenegetni,mert láttunk ilyent a gyülekezetekbe,mert ugye hogy fogták és megkente rendesen fizikailag olajjal.

Tehát, hogy akik szent életet élnek ugye, hogy félretett életet élnek Istennek félretéve, megalázkodva és engedelmességben élve szolgálva neki, beoltva az olajfába, azon ugye az Isten olaja van rajta képletesen, és úgy van az, az ige ott a videóban, látjátok, hogy

 

2 Kor 2: 15-16: Mert Krisztus jó illatai vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.

Ezeknek a halál illata halálra, azoknak pedig az élet illata életre.

 

Tehát, hogy Isten illatjai vagyunk, ugye akiken az olaj van úgymond, az Isten vezetése, az illóolaj, és ugye itt a fizikai világban is van hasonlat.

Ugye nemrég beszélgettünk arról, hogy szoktunk inni hidegen sajtolt szőlőmag olajat.

Ki nyerik ugye a magból az olajat és,hogy ez a sajtolás,a préselés,ez egy tisztulási folyamat,tulajdonképpen, aminek a végén kijön az olaj,és ugye ez egy fájdalmas folyamat,de a mi életünkre nézve, ha valaki alázattal,és tényleg engedelmességben ezt végig csinálja,akkor ugye részt vehet az Isten munkájában.

Értitek?

Tehát, hogy, ahogy Isten egyre jobban tisztogat minket, egyre jobban félretett életet élünk így ugye az Isten vezetése alatt vagyunk, mint Szent Lélek, mint ugye olaj, benne, az olajfában.

És akkor ugye a múltkori beszélgetésben, hogy ez szóba került, hogy egyre jobban beljebb kerülünk ebbe az ágba, és amennyire hogy haladunk előre az engedelmességben úgy egyre vastagabb ágak, aztán ugye a még vastagabb ágak, törzs, stb.

Így kompletten ez így az olajfa.

 

- Hát igen, ez az, amit mondtál, hogy hát sajtolni kell, és hogy fájdalmas dolog,az tényleg igaz.

 

Igen, de azért kellemes valahol, mert tudjuk, hogy mi a célja az egésznek, megpróbáltatásokon, ugye a tűzben megpróbált arany is erről szól, hogy megpróbáltatásokon keresztül Isten kimunkálja az engedelmességet belőlünk.

Itt is kisajtolja belőlünk, megtisztít minket, és bűnök nélkül fogunk élni, vagy hát amennyire csak lehet, mert nyilván bűntelenül sosem fogunk arra csak Krisztus volt képes, Isten fia.

Meg ugye egy régebbi hasonlatként ugye volt az a videó: Bor, kenyér, víz, olaj, ott ugye úgy jött elő, hogy elkonzervál minket az olaj az örök életre az által, hogy egyre jobban megértjük Isten beszédét, és a szerint élünk, megtartjuk azokat, és megszenteljük magunkat, oda szenteljük magunkat, félretesszük magunkat.

Ugye távol tartjuk magunkat ettől a bűnös világtól, és Isten akarata szerint élünk, ugye beállunk ebbe a munkába, az Ő akaratába, tökéletes akaratába, és ugye közben Ő megtart minket, tehát elkonzervál minket az örök életre.

Van egy ilyen aspektusa is az olajnak, és ez olyan, nagyon jól ki van ez találva, ebből is látszik, újra és újra előjönnek ezek, hogy ezt kizárt dolog, hogy ember tette össze ugye.

Isteni intelligencia az egész, hiába hamisították tele mindenféle rossz fordításokkal.

Nem tudták elérni azt, hogy Isten ne tudná megmutatni bárkinek, akik, tényleg keresi az igazságot, hogy mi is az igazság.

 

- Igen,mert aki olvassa az igét,az kapcsolatba kerül Istennel,vagy aki keresi Istent azt úgyis megtudja Isten szólítani akármennyire is belerondítottak úgymond,vagy bele próbáltak hamisítani,nem sikerült annyira hogy ne tudjanak az emberek Istenhez közeledni.

Tehát nem tudják egyszerűen elszakasztani az embereket Istentől szerintem.

 

Nem hát.

Tehát összefoglalva az olajfa, az Isten megváltási terve, az emberek megmentési terve, ugye a gyökere Krisztus, akin keresztül táplálódik a fa, ugye a víz, az Isten beszéde, az apostolok a törzs, mi vagyunk ugye a beoltott faágak.

Úgy értem mi, akik elfogadják Krisztust akár zsidó, akár más nemzetiség teljesen mindegy már ugye.

Innen lettek kivágva először a zsidók, de, ugyanúgy ha valaki beoltatik, de engedetlenné válik ugyanúgy Isten, kivágja, és fordítva is,

hogy  akit mielőtt beoltja ebbe az ágba,előtte ugye a földről felvéve megtisztogatja,és úgy oltja be,és akkor így gyümölcsök,meg falevelek vannak ugye ezek teremnek az olajfán ezek a jó cselekedetek, az igazságban való élés,az emberek megmentése,az emberek eltartása.

Ugye beárnyékolják a madarakat, megpihennek ott a madarak, ugye azok a levelek, akik keresik az Istent, de még gyötrődnek, szenvednek, és görbe utakon mennek néha.

Ezeket is Isten megtartja, és ellátja, és kigyógyítja ugye az egyik beszélgetésben volt ez, az ő sebei által gyógyultatok meg emlékeztek rá?

Krisztus sebei, az ő vére által, hiszen ő bűneinket elhordozta és, ugye ha neki engedelmeskedünk, akkor képletesen megtisztít minket az ő beszédei által a félelmeinktől, a bűneinktől, a sérelmeinktől, és meggyógyulunk így képletesen.

Úgy, hogy igazából ez az embereknek az élet, ennek kéne lennie, legalábbis azoknak, akik Krisztust keresik és az Istent, az igazságot keresik, hogy beálljanak tényleg ebbe a munkába, hogy minél több ember bekerülhessen ebbe az olajfába, ugye az eklézsiába.

Ugye Isten templomának szokták még szimbolizálni, meg Krisztus testének, ugye a menyasszonynak, szellemi Izraelnek ugye, eklézsia, a kihívottak közössége stb.

Hogy ez a szám minél nagyobb legyen, tudjuk, sajnos nem fog mindenki üdvözülni, de mivel, hogy ez Isten akarata le van írva, hogy minden ember megtérésre jusson ezért ez az Ő munkája.

Ha valaki ebbe beáll, a legszebb munkát végezheti, ami létezhet a világon, hogy Istennek dolgozhat.

Ennél jobb munka azt hiszem, nem kell senkinek.

A fizetség pedig az örök élet.

 

- Igen, jó hír, és örülünk, legalábbis bízzunk benne, hogy ez így van, és mi is oda kerülünk.

 

Így van, rajtunk múlik igazából.

Isten egy dolgot nem tud megtenni, hogy helyettünk engedelmeskedjen.

Nyilván meg tudná tenni, ránk tudná erőltetni magát ugye erőszakosan, de hát akkor Ő milyen Isten lenne, akkor az milyen engedelmesség lenne, hogy rá erőszakolja magát,és akkor félelemből, mint a zsidók nagyjából.

Tehát az ugye nem sokat érne ugye, pont erről szól az egész, hogy az, az igazi engedelmesség Istennek, hogy lemondunk a testi vágyainkról,a könnyebb életről ugye a széles útról,és vállaljuk a nehézségeket, a lemondásokat,és így igyekszünk élni,hogy Istennek tetsző életet élve tudjunk Istennek szolgálni.

Tehát ez az igazi Isten tisztelet ráadásul, Isten imádat.

 

- És az olajfa részei vagyunk remélhetőleg ugye?

 

Igen, igen, csak hát vigyázni kell ott ugye ott a Róma levélben, nagyon szépen ez le van írva,

 

Róma 11: 18 ne kérkedjél az ágak ellenében; ha pedig kérkednél: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

 

Róma 11: 19 Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.

Róma 11: 20 Úgy van, azok hitetlenség (engedetlenség) miatt törettek ki, te pedig hit (engedelmesség) által állsz. Ne fuvalkodjál fel, hanem félj,

 

Róma 11: 21, mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, majd téged sem fog kímélni.

 

Tehát, ugyanúgy ha valaki be van oltva, most bárki, aki be van oltva, de engedetlenné válik, azt ugyanúgy kivágja onnan Isten, mert nem tudja használni.

Tehát, hogy az éhenkórászokat úgy mond, akik csak ott ellébecolnak, azokkal nem tud Isten mit csinálni,nem tudja használni mások felé, azokat kivágja.

Azt majd jön más helyette.

 

Róma 11: 23 Azok pedig, ha nem maradnak meg az engedetlenségbe, beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket.

 

A Róma 11-et, ezt érdemes elolvasni mindenkinek!

 

Köszönjük a megtisztelő figyelmet.

A mennyei Atyánk áldását, és vezetését kívánjuk mindenki életére!