- Egyszerű mint az 1 x 1 SOROZAT

Egyszerű, mint az 1X1: Szent Lélek és a Szent Lélek káromlás

 

Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat a Reveal Hidden Reality youtube csatorna nevében, és minden segítő társam, minden közre működőnk nevében.

Nagyon örülünk annak a tendenciának, hogy azt láthatjuk, hogy óriási igény van a részetekről, az általunk készített hanganyagoknak a megjelenésével kapcsolatban.

És ezt szíves örömest tesszük, ingyen és bérmentve, ugyanis erről szól az Istennek a munkája.

Ingyen kaptuk, ingyen vegyük és mi magunk is ingyen adjuk ezt nektek tovább az Istennek a szeretetével!

Ezeknek a hanganyagoknak, ennek a sorozatnak azt a címet szeretnénk adni, hogy egyszerűbb, mint az 1x1.

Tehát benne van a nevében, címében és tulajdonképpen olyan egyszerű dolgokkal szeretnék foglalkozni, amiből misztikumot csináltak a gyülekezetekben és egyházakban.

Azokkal az eretnek teológiákkal, amelyeket Távol-keletről és Indiából hoztak be az Angol- Szász, modern protestantizmuson keresztül, a pünkösdizmuson és a karizmatikusságon keresztül.

Tehát ilyenek, mint a Szent Szellemmel való betöltekezés, nyelveken szólás és főként a legnagyobb eretnekség, amellyel megtapossák az emberek Isten Fiának az életét, hogy azt merik állítani, hogy az ő testük van olyan szent és tiszta és ez által még jobb is, mint magáé, az Isten Fiáé. Hogy az ő testükben Isten Fiával ellentétben, ugye nem olvassuk azt, hogy Ő valaha is betöltekezett volna bármiféle Szellemmel.

Tehát egyedül azt olvassuk róla, hogy az Isten felette lebegett, beárnyékolta őt, rá szállt, de soha nem ment belé.

Tehát, ha Ő belé, a Szent testébe, a Szent életében ez nem történt meg, hogy Ő belé belément volna akármilyen Lélek, vagy Szellem, hogyan állíthatja bárki közülünk azt, hogy ez vele megtörténhet?

Tehát ezért készítjük ezeket a hanganyagokat, megpróbálom tőlem telhetően a legrövidebbre szűkíteni. Ugye tudjátok sajnos, amikor beszélek a hanganyagokban, minimum egy órán keresztül szokott folyni az életvizének az áradata. Igyekszem a ti kedvetekért, azok kedvéért, akik keveset tudnak otthon tartózkodni, sokat vezetnek autót és autóban hallgatva, vagy munkahelyen hallgatva, tehát hosszabb rövidebb megszakításokkal képesek csak követni a hanganyagainkat. Az ő számukra is szeretnék ezzel kedvezni, segíteni, hogy bele kerüljenek, bele lépjenek és benne maradjanak az Isten beszédének az áradatában, amelyekkel meg tudják újítani a kegyelemben való élésüket.

És mindenféle önhitetés, önámítás nélkül valóságosan ez után majd el tudjátok önmagatokról mondani, hogy tényleg Istennek a bocsánatát nyertétek el azzal, hogy Krisztusnak engedelmeskedtek és elfordultok a kereszténység Krisztus ellenes tanításaitól és valójában tudhatjátok önámítás nélkül, önbecsapás nélkül, hogy üdvösségetek van.

Hogy azt említettem, ennek a sorozatnak a címe, egyszerűbb, mint az 1x1.

Szeretnék több hanganyagot készíteni nagyon röviden és olyan elengedhetetlenül fontos információkkal és definíciókkal kapcsolatban, amelyeket újból le kell fektetnetek az ismeretetekben, az elmétekben Isten beszédéből vonatkozóan, hogy teljesen egy világos képet láthassatok.

És ennek a képnek minden egyes puzzle-jét, kicsiny darabkáját analizálni tudjátok és ezen keresztül egy olyan világos képet kövezhessetek, az Istenkövetésben, ami eddig soha nem volt lehetséges számotokra, mert mindenféle érthetetlen teológiákkal programoztak be benneteket és ezeknek soha nem néztetek utána.

És soha nem is értettétek ennek a rendszernek a lényegét ezen keresztül és mindig a vezetőitekre voltatok utalva és, hogy ezért ők, hogy kiszolgáljanak benneteket súlyos anyagi következményei voltak sokaknak az életére nézve.

Tehát én magam is és velem együtt nagyon sok más ember beleroskadtak anyailag, tönkre ment teljesen minden tekintetben az életük és ebből akar Isten kihozni bennünket és újjáépíteni az életünket és mindannyiunkét, akik súlyos vereséget szenvedtek ebbe a Lucifer zsinagógájában való időeltöltésünk közben.

Ebben a hanganyagban nagyon fontosnak tartom azt, hogy arról beszéljek nektek, hogy mi a Szent Lélek káromlás és kicsoda a Szent Lélek valójában.

Ugyanis itt kezdődik minden titoknak a nyitja, amin keresztül fény derülhet minden vallásos csalásra és hazugságra, amivel megetettek bennünket és benneteket is.

Tehát kezdeném ott, hogy beszéljünk röviden a Szent Lélekről.

Definiálnunk kell ezt a két szót Szent és Lélek.

Tehát Szentnek lenni a Bibliában Isten beszéde és gondolkodás módja alapján azt jelenti, hogy elkülönülni a bűntől és a közönségestől.

A közönségesnek az ellentettje a Szentség, Szentnek lenni, mint a bűntől, közönségességtől elzárkózni és azt eltaszítani önmagunktól.

Isten Szent, mert elzárta magát a bűntől, a bűn világától a földi élettől és Szent, mert eltaszította magától a bűnt és közönségességet, szentségtelenséget, igazságtalanságot kitaláló és terjesztő ördögöt és annak az angyalait.

Isten Szent, mert elzárja magát az ördögtől és angyalaitól és elzárja magát az Ő dicsőséges Szent jelenlétét az emberektől.

Tehát az emberiség sajnos attól fogva, hogy azt a dicsőséget, amit Isten neki adott, hogy uralkodjon a földön és önmagán, az Isten általi bölcsességgel, ezt sajnos az ember átadta az ördögnek és ez miatt az ördög uralkodik a földön. Jogosan és ezt maga az Isten Fiai is elismerte és az Atyánk is elismeri ezt. Ezért nem jön be személyesen ide a világunkba.

Ugyanis az Ő részéről ez betörés lenne.

Ő is elismeri sátánnak a hatalmát itt a földön.

 Mint egy kisebb szuverén lénynek az uralkodását a földön, de csak azért, mert az emberek ezt átadták neki, ezt a hatalmat és ez miatt az emberek engedelmessége miatt sajnos sátán a megválasztott istene ennek a földnek és az emberiségnek.

Tehát ezért Isten maga, saját személyében a trónszékről kerubok hátán nem fog eljönni a földünkre, mert ez igazságtalanság lenne a részéről, másrészt nem akar érintkezni szentségtelenség területével és atmoszférájával, harmadsorban nagyon kegyelmes, ebben rejlik az Ő nagyon, nagy kegyelme, hogy nem látogat el személyesen. Nem tör be az ördög országába, mert ha ezt meg tenné, előtte a keruboknak kéne jönni és bárhová az Isten megy, az Ő Szentségében a keruboknak kell vigyázni arra, hogy Szent atmoszféra és tér vegye, körül Istent ahova Ő menni szándékozik. És sajnos azt kéne tenniük, hogy meg kéne ölni az emberiséget a keruboknak. Le kellene mészárolniuk mindenkit és leborotválni tűzzel a föld teljes felszínét, hogy kiégjen a bűn és bűnre való hajlam a földről.

És ebben van az Ő nagy kegyelme, hogy ezt Ő nem fogja megtenni saját személyében, hanem ezért Isten Ő, Szent Isten, mert meg tudja azt tenni, hogy láthatatlan módon bejön a világba anélkül, hogy betörőnek nyilvánulna saját maga törvényei szerint.

Tehát így a megdicsőült Szent teste nélkül bejön a világunkba és ebben a formájában, láthatatlan formájában tevékenykedik itt a földön, az emberek között végzi az Ő tervét, amely az emberiség megmentésének a beteljesítésére irányul.

Tehát ezért Ő láthatatlanul van itt, mert így el tudja magát választani a bűnös emberektől, de ugyanakkor mégis végre tudja hajtani az Ő akaratát, az Ő tervét a földön, hogy hogyan menti meg az emberiségnek egy részét, akik engedelmeskednek a Fiának.

Tehát Szent az Isten, mert elzárkózik, elzárja magát a közönségességtől. Sátán közönséges, közönségessé lett, mert elhagyta az ő lakhelyét, elhagyta az ő Istentől teremtett helyét és nem tartotta meg az ő dicsőségét, tehát közönséges lett.

Feladta ezt a Szentséget és dicsőséget, amivel Isten országába volt és közönségessé vált.

Főként amiatt, hogy bűnökkel telve az emberiséget erre tanította és az emberek ebben élnek. Tehát az ő természetében, az ő természetének a sajátosságát gyakorolják, amiről Pál apostol gyakran beszél a test cselekedeteiről.

Tehát mindaz, ami Istennek a természetével ellentétes, irigység, mérgesség, felgerjedés, szentségtelenség, igazságtalanság, lopás, hazugság, gyilkosság, bujálkodás, paráznaság, férfiszeplősítés, női szeplősítés, Isten igazságától való elterelés, kérlelhetetlenség, részegség, hűtlenség és minden, ami Isten természetével ellentétes. Ez az ő természete és az emberek mivel ebben kezdtek el élni, ezt ő tőle eltanulták, így az emberek is közönségessé váltak. Közönséges emberek lettek.

Na, most láthatjuk az írásból azt, hogy viszont az embereken belül, az emberi csoporton belül, van egy másik emberi csoport, akik viszont valamilyen oknál fogva, valamilyen módon az Istennek a láthatatlan tevékenysége során rázökkentek az Isten útjára, igazságban kezdenek élni és Isten elvezette őket az Isten Fiának az ismerésére, azon keresztül pedig elvezette az Atya megismerésére az embereket.

Az emberek úgy döntöttek, hogy ebben az igazságos életben akarnak élni, meg akarnak szentelődni. Tehát ezek az emberek viszont már nem közönséges emberek, hanem Istennek a Szentjei, Istennek a gyermekei, Istennek a Fiai.

Meg van írva, hogy azok Istennek a Fiai, akiket Isten, mint láthatatlan Lélek és az Ő természete, Lelkülete vezérel és irányít.

Tehát a cselekedetei ezeknek az embereknek a sátán gyermekeinek ellentmondva, azokkal szembe, tehát a közönséges emberekkel szemben, nem a sátán természetét akarják, hanem ezt ki akarják zárni, kiiktatni az életükből, küzdeni ez ellen, hogy ne nyilvánuljon meg ez és az Istennek a természetét akarják elsajátítani és abban akarnak élni.

Isten ezért Szent, mert elzárja magát, de mégis egyoldalúan kommunikál az emberekkel és ösztönzi, motiválja és felindítja az embereket, hogy Ő felé közeledjenek.

Tehát az Isten ezért Szent.

Ő Lélek, mert a Biblia alapján mind az, ami élő személy, az lélek.

Tehát a lélek szó a lélekzet szóból származik, ugye azt mondja az írás, hogy fújta életnek lélekzetét Ádámnak az orrába Isten, amikor megteremtette Ádámot.

Tehát itt nem valamiféle Szent Szellem bepumpálás volt, vagy valami hasonló, valami mágikus dolog, hanem az emberi test ott feküdt és Isten belefújta a levegőt az orrán keresztül a tüdejébe Ádámnak és elkezdett Ádám teste élni.

Minden Isten teremtménye állatok, élőlények és az ember beleértve a földön, mind az, ami a szárazföldön él és lélegzik, vagy vízben él és lélegzik, az élőlény, mert lélegzik.

Tehát a lélegzés miatt él. Viszont, ha Istenre gondolunk, tehát Isten nem fizikai testben van, mint az emberek és az általa teremtett élőlények, ezért Istenre nem vonatkozik a lélegzés készsége. Ő neki nincs szüksége oxigénre, mint nekünk, de Ő e nélkül is élőlény, élő személy.

A Biblia nyelvezetén a Lélek szó, az jelenti, hogy személy. Létező, élő személy.

Tehát, hogy ha ezt a két szót összerakjuk, Szent Lélek, ez azt jelenti, hogy egy olyan személy, aki él és létezik és van, aki elzárta magát a bűntől és eltávolítja önmagától.

Tehát ez a Szent Lélek!

Az Atya, aki a trónon ül megdicsőült testében, fenn tartja a létet, az életet, a létezést Isten országában, és ugyan ez az Isten pedig itt van a földünkön ebben a láthatatlan formájában.

Sokszor beszélünk újabban arról, mikor definiáljuk azt, hogy mi miatt Isten, Isten. Tehát három tulajdonsága van. Mindenütt jelenvaló, mindentudó és mindenre hatni tudó.

Senki más nem rendelkezik ezzel a képességgel, csak Ő maga. Ennél fogva Isten Ő!

Ő ezért tudja azt megcsinálni, hogy ameddig a trónon ül és kormányozza az angyali világrendet Ő jelenlétével, Szentségével, tisztaságával, az igazságával fenntartja az atmoszférát, azt az életteret, amiben az angyalok, meg mindenki más létezik az Ő országában, amelyre tulajdonképpen minket is meghív, az Ő vele való együtt lakásban, együtt élésbe, abba az atmoszférába.

Ez viszont a fizikai testünkkel nem működik, az értelmünk ugyan az Ő értelme szerint elváltozott, átformálódott, ahogy olvassuk a Bibliát, de a testünkkel még mindig hadakozunk, mert a bűnre való hajlam, az még mindig benne van a testünkben.

És ez miatt a testünk az a fizikai romlott genetikájú test nem fog bemenni az Ő országába.

Tehát Ő a Szent Lélek, Ő a Szent Isten.

Szent Lélek káromlás!

Amikor a Szent Lélekről beszélünk, tudjuk az előbbi definíció során, hogy egy olyan személyről van szó, aki mindenütt jelen van, mindent tud, és mindenre hatni tud.

Ő egy személy, tehát nem több személy, ahogy azt az okkultista szabadkőművesek és jezsuita napimádó babiloni kereszténységben tanítják, hogy Szentháromság van.

Fogunk erről is beszélni ebben az Egyszerű, mint az 1x1 sorozatban, hogy honnét ered, hogyan működik, hogy ezzel is tisztába legyetek, de most elsősorban ezzel foglalkozunk a Szent Lélek és Szent Lélek káromlással.

Tehát egyedüli Isten van, látható és láthatatlan formában és az Ő káromlása, tehát ennek a Szent Léleknek a káromlása, „ugye ha feltennék száz embernek egy kérdést, hogy mit gondolnak mivel kapcsolatos a Szent Lélek káromlás?” Azonnal mindenki rávágná, hogy valami csúnyát mondanak a Szent Lélekre, vagy a Szent Lélek munkájára azt mondják, hogy az, az ördög munkája, vagy fordítva.

De ez nem teljesen így van!

Ebben is rejlik egy hatalmas turpisság, pontosan ez miatt.

Ugyanis ennél sokkal többről van szó!

Ha megvizsgáljuk a káromlás szót, tehát ezt is definiálnunk kell, ki kell veséznünk, ki kell terítenünk egész pontosan, hogy mindannyiótoknak a szeme előtt teljesen nyilvánvaló legyen, hogy miről is van szó.

Ha megvizsgáljuk ezt a szót, hogy káromlás, kell, hogy lássuk, hogy két szóból tevődik össze.

KÁR és ROMLÁS.

Tehát nyilvánvaló már, hogy a láthatatlan Istennek, mint személynek, élő, létező személynek a káromlásáról van szó, tehát neki való károkozásról és az Ő munkájának az elrontásáról van szó.

Tehát ezt jelenti a Szent Lélek káromlás.

Amikor valaki tudja, teljes mértékben ismeri az Isten munkáját, hogy működik, mi az Isten tökéletes akarata, tehát tudjuk az írásból, hogy Isten tökéletes akarata, az, az, hogy minél több helyen, ha lehet mindenütt, minél több ember, ha lehet minden ember, az Isten felé forduljon, hogy kegyelmet, megbocsájtást nyerhessen és ez mellett még örök életet is kaphasson az Istentől. Ez Isten tökéletes akarata a földön az emberekre vonatkozóan.

Na, most, aki ez ellen tesz, ettől embereket akar elfordítani különféle okokból, főleg azért, hogy az önmaga hírnevét, hatalmát öregbítse mások fölött, ahogyan Nimród tette ezt.

Nimród azért volt Szent Lélek káromló, Istenkáromló, mert Isten akarata ellenére, hogy Isten szabadságot akart adni az embereknek és szaporítani, szétszéleszteni akarta őket a földön, hogy az Édent kiterjesszék és kiszorítsák sátánt és az ő munkásságát a földről.

Nimród viszont az ördög akaratával megegyezve a maga hatalmába hajtotta az embereket és arra kényszerítette őket különféle trükkökkel és tudatalatti módosító eszközökkel, teológiákkal és vallási dogmákkal, hogy Istennek engedetlenségbe maradva, Isten ellen lázadva, Isten ellen fellépve ne széledjenek szét, és ne azt csinálják, amit az Isten akar.

Hanem fogadjanak szót neki, hogy ő maga a hatalmát fönntarthassa, kiegyensúlyozott életet élhessen meggazdagodva, hogy minden ember őt szolgálja pénzzel és mindenfélével, amivel csak lehetséges.

Tehát ma ezért a gyülekezetvezetők Istenkáromlók, mert pénzért az embereket eltántorítják az Isten tökéletes akaratától, attól, hogy üdvözüljenek. Olyan féle teológiákkal, mint a Szentszellem betöltekezés, nyelveken szólás és az, hogy a testünk a bennünk lakozó Istennek, mint a Szentszellemnek a temploma, ami teljes eretnekség, a Biblia és az eredeti Görög szöveg alapján.

Tehát ahogy ezt látjuk, mindazok, akik már kijöttetek és az elmúlt napokban, hetekben kapcsolatba léptetek velünk és panaszoljátok, hogy milyen nagy fájdalom az, amikor korábbi hittestvéretek a különféle gyülekezetekből ezt dobálják rátok, ezt a sarat, hogy ti Szent Lélek káromlóak vagytok, el fogtok kárhozni, mert Szentszellem káromlók vagytok, stb., stb., kiátkoztak benneteket, meg miegyéb és ez mennyire fáj nektek. És nem egy esetben el is csüggedtek és annak a határán vagytok, hogy visszaforduljatok, mert megrémisztettek benneteket, hogy ti valójában eretnekek vagytok, Szent Lélek káromlók és most már nincs bocsánat számotokra.

De meg kell, vizsgálnotok önmagatokat, hogy megnyugtathassátok magatokat, én is megnyugtatlak benneteket mindannyiónk nevében, hogy nem vagytok Szent Lélek káromlóak, mert ugyanis ezekben a gyülekezetekben, egyházakban, történelmi egyházakban és szektákban, call-t mozgalmakban élén a protestáns karizmatikussággal, olyan elemek vannak jelen a szervezetük működésében, ami a mi Megváltónk Johsua Hamassia teljes mértékben gyűlöl és utál.

Olvashassátok a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy az a panaszom van ellened, hogy meg engeded Jézabelnek, ama parázna asszonynak, hogy prófétának nevezze magát, tanítsa az én népemet olyan dolgokra, amelyek teljes mértékbe szembe fordítják Istennel őket.

Mik ezek a dolgok, elméletek, mik ezek a tanok?

 Nyelveken szólás, Szentszellem betöltekezés és a testünk a Szentszellem temploma. Miért?

Nyelveken szólás.

Pál azt mondja: egy, vagy kettő szóljon egymás után, legyen egy magyarázó és mindig érthető nyelven beszéljetek. Ha ez nincs meg, akkor hallgassatok, inkább follyon tovább értelembe való tanítás és prófétálás a gyülekezetekben.

1Kor 14:27 Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg.

 

Ma megnézitek a gyülekezeteket, mindenütt halandzsázva magyarázó nélküli őrjöngő embereknek a tömegében találjátok magatokat.

Tehát ez már nem Istentől működik, ez sátán angyalaitól, Shekinának a gonosz, ördögi természetétől, az engedetlenség szellemiségétől indíttatva működik.

Jól teszitek, hogy ha ettől elvonjátok magatokat, mert kárhozat alatt éltek, hogy ha ezzel kapcsolatban maradtok, és ki nem jöttök belőle.

Másik: Jézabel teológiája, rejtett okkultizmusa a Szentszellem betöltekezés.

Ugye azt mondják, hogy Pünkösd napján kiárasztotta Isten a Szentszellemet, mert még Joel is erről beszél.

Ha elolvassátok a Joelnek a beszámolóját és eredeti szövegre fordítjátok, ott nem azt mondja Joel, hogy Isten kiárasztja az Ő szellemét, az Ő Shekináját, hanem az mondja, hogy kiterjeszti az Ő szellemiségét, az Ő természetét.

Tehát minden embert, aki engedelmeskedik, azt bevon az Ő természetének a megismerésébe és az emberek ebben ki tudnak teljesedni, főleg amikor engedelmes emberek közé az Isten ellátogat, az Ő jelenlétéből az emberek teljessé válnak az Ő jelenlétében és teljessé válnak az Ő természetében.

Minden alkalommal, az általuk Pünkösdnek nevezett, ugyan csak babiloni call-t teológiából nevezik ugye Pünkösdnek ezt az ünnepet. Innét van a magyar népszokásokban a Pünkösdi királyfi és királylány választás, tehát ez maga az ördögnek, sátánnak a férfi és nő nemben való megszemélyesítésének a szimbóluma.

Tehát nem történt semmiféle Szentszellem kiárasztás, hanem az Istennek, az Eklézsiájának, a Szellemi Jeruzsálemnek az elindítása volt, életre keltése.

Úgy mond ott feküdt a földön a test, mozgásképtelen volt és Isten eljött, az Ő jelenlétével életre keltette ezt a testet és elkezdett cselekedni az Eklészia ettől a naptól fogva.

Sőt attól az órától fogva, mert egyből kimentek az utcára és az engedelmes zsidóknak, akik a környező népekből jöttek fel hirdették az Istennek nagyságos dolgait, az Istennek, a kegyelmének a kiárasztását, hogy Isten megbocsát, elveszi az ítéletet azokról, akik az Ő Fiához fordulnak és az Ő Fia útmutatása szerint fognak élni.

Másodsorban ott voltak az engedetlen zsidók, akik kabalizmussal, Lucifer imádattal voltak megtöltve. Tehát ők nem az Istennek a természetével teljesedtek be, hanem az ördögnek a természetével, ezért is csúfolták őket, mert az ördögnek az egyik természete a csúfolódás.

Pál is megmondta: Az utolsó időkben csúfolódók támadnak, és ebből láthatjuk azt, hogy Kornélius estében is ugye nem őrjöngtek, arról volt szó, hogy üdvözülni akartak ehhez szükség volt a tovább lépés elengedhetetlen ismereteire.

Pált és Pétert idehozatta Isten hozzájuk, és ahogy Péter beszélt ezekről az örvendetes dolgokról, megértették, hogy milyen nagydologgal állnak szemben. És úgy döntöttek, hogy ebben szeretnének élni, ebben a Szent életben, hogy mindenképpen üdvözüljenek, ha meghalnak bármikor is és erre a vágyakozásukra Isten, erre az elhatározásukra azzal válaszolt, hogy eljött közéjük, bejött közéjük Isten ebben a láthatatlan formájában és az Ő jelenlétében az embereknek a hiányosságai, az Isten természetében való hiányosságukkal beteljesedtek.

Tehát nem, úgy ahogy hamisították az írást, hogy betöltekeztek valamiféle szellemmel, hanem tulajdonképpen a megjelenő, láthatatlan Istennek a tökéletes természete, amivel Ő rendelkezik, ezzel beárnyékolódtak és amilyen hiányosságban akkor szenvedtek éppen az életük különféle területein, hogy küzdöttek, valaki szexuális bűnökkel, valaki kapzsisággal, valaki lopás bűnével. Tehát amilyen dolgokkal még küszködtek és nem tudtak teljes sikert aratni az életükben ezeken a látványosabb dolgokon, ebben Istennek a jelenléte megerősítette őket.

Beteljesedtek ezzel a Szent jelenléttel, és ebben megerősödve végképp elhatározták, hogy felhagyunk minden ilyen dologgal, ami meggátol bennünket, hogy Istennek a társaságát, Szentségét és igazságát élvezhessük, és Ő tőle nyerhessünk örök életet, ha meghalunk, akkor ne kárhozatra, hanem biztosan, minden bizonnyal az Isten természetében élve, az Isten országába mehessünk be.

Tehát ez történt Pál esetében is, amikor találkozott az efezusi 12. tanítványával Merítő Jánosnak. Ők is, miután Pál rájuk vetette a kezét, tehát ez a kéz rátevés, ez egy, az akkori kasztomnak, az akkori szokásoknak, Istenkövetésében élő embereknek a szokása. Istentől rendelt, egy kinyilvánítási jelkép volt, hogy akire az Isten embere, az Istentől küldött ember, akit szintén Isten embere avatott fel tanúk jelenlétében, az Istennek az embere rátette a kezét valakire, az, azt jelentette, hogy ami utasítást kapott, ez az Istennek az akarata, hogy azt az ember végezze.

Tehát amikor Pál rátette a kezét az efezusi 12-re, akkor ezzel azt jelentette ki, az ott jelenlevő tanúk előtt, hogy mind az, amire ők el lettek hívva, ugye ők tanítványok voltak még akkor, de mivel ők beértek már a szorgalmuk és engedelmességüknél fogva Jánosnak a tanításaiban, Isten őket is akarta használni kiválasztott és elküldött szolgáiként, nem most már, mint tanítványok, hanem, mint apostolok. Így lettek apostollá avatva 12-n.

És a kézrátétel volt a jele annak, megerősítő jel a szemlélők, a szemtanúk számára, hogy ezeket az embereket úgy hallgassák, mint ha maga Isten beszélne hozzájuk.

Ugyan ez történt minden esetben, tehát a kézrátétel semmilyen estben sem hordozott Szentszellemet és közvetített Szentszellemet. Ez az Ószövetségnek a képe volt.

Ott, amikor királlyá kente Isten utasítására a próféta az elhívott királyt, akkor a tanúk előtt rátette a kezét. Ez volt a jele annak, hogy Istennek a végzése ez és ezen túl az emberek úgy viszonyuljanak ahhoz a választott emberhez, hogy ezt maga Isten választotta és rendelte el.

Ott sem olvassuk az Ószövetségből, hogy valamiféle erő, Szentszellem erő átáradt volna az emberekre.

Ebből a tanból tudták meghamisítani az írást, amikor is a Megváltónkba belekapaszkodott a vérfolyásos asszony. És akkor a magyar fordítás, hogy Ő belőle erő jött ki és átment erre az asszonyra és akkor meggyógyult.

Tehát ez hamisítás, az eredeti szöveg sem erről beszél, hanem a felette lebegő Atya beárnyékozta ezt az asszonyt az engedelmessége miatt és ezért gyógyult meg. Nem azért mert megfogta Johsuát.

A megfogás, érintkezés Ő vele, ez egy engedelmességi szimbólum volt.

Ugyan úgy, mint ahogyan például minden egyes esetben amikor Johsua gyógyított valakit, akkor félre vonta a tömegtől és rátette a kezét az embernek a nyelvére, vagy a szemére, vagy a fülibe dugta az ujját, tehát ezzel szimbolizálta azt, hogy ez az Istennek az akarata.

Tehát amikor a süket visszanyerte a hallását, mert bedugta az ujját, akkor az engedelmes szemtanúk előtt ez azt jelentette, hogy ez Istennek az akarata, hogy ő halljon.

Amikor az ujját rátette a szemére, vagy sarat tett rá, akkor azok, akik okkultista várakozásban voltak, hogy na, most majd Ő csodát tesz, azzal jelentette ki, hogy nem Ő teszi a csodát, hanem az Atya, aki felette lebeg és beárnyékolja az embereket, ezért vonta őket félre azoknak az embereknek a közelségébe, akik engedelmességből voltak ott és nem valami okkult várakozás volt bennük, mint a gyülekezetekben. Ahogy ez velünk is történt, elmentünk, hogy milyen csoda lesz ma este. És csináltak mindig valami varázslást, valami kábítást számunkra.

Tehát ebből kifolyólag volt ez a kézrátétel.

Tehát ott is az Istennek a válasza volt, amikor a tanítványai Jánosnak elhatározták, hogy továbbra is ilyen Szent életben, csak most már nem a János tanításai alapján, hanem most már Johsuának akarnak engedelmeskedni, az Isten Fiának, az elmondott beszédeinek, amelyet Pál közölt velük.

És erre az engedelmes elhatározásukra az volt az Istennek a reakciója, hogy eljött hozzájuk abban a pillanatban láthatatlanul megjelent köztük az Atya és az Ő Szent jelenlétéből, ebben a beárnyékozottságban teljesek lettek az Istennek a természetének a jelenlétével.

Tehát nem valami szellem betöltekezés volt, ahogy kábítanak bennünket, benneteket a gyülekezetekben. Ugyanis a Görög nem ezt tükrözi. Meg is fogom a következő pillanatokban magyarázni, hogy miért nem.

Tehát ezek a dolgok jelentik a Szentszellem káromlást, ugye, hogy Szentszellemmel való betöltekezés = Szent Lélek káromlás. Azért, mert ilyen nincs a Bibliában.

Tehát félre vezetnek benneteket és magukat ennek a képességnek a legfelső örökösének nyilvánítják, mindentudójának és pénzt kérnek ezért, hogy beavassanak ebbe titeket is.

A harmadik pedig az Isten temploma vagyunk.

Ugye ez is a hinduizmusból, zen buddhizmusból van.

Ha megnézitek a zsidóknak egyetlen egy templomuk volt az egész országban.

Ez a templom, ha megnézitek a Görög eredetit, ez utal magára a Megváltónknak a lényére, testére, eljövetelére.

Ezért mondja az írás a Megváltónkról, hogy az Isten temploma az emberek között van és az emberek között lakozik.

Tehát ezért mondta Johsua is, hogy romboljátok le a templomot, 3 nap alatt fölépíti az Atya, vagy a rossz fordítás „fölépítem azt”.

A pogány országokban és vallásokban minden városban vannak templomok, minden faluban vannak templomok és az emberek is önmaguk is mindannyian templomok.

Tehát összevethetitek a zsidóknak a vallását Istentől és a pogány nemzeteket.

A pogány nemzetekben sok templom van, és az emberek is az Istennek a templomai, míg az Istentől rendelt teokratikus kormányzásban a zsidók országában csak egy templom volt és oda kellett minden embernek fölmenni.

Soha nem nevezhették a testüket az Isten templomának, csak egyedül Johsua tehette ezt, mert Ő halt meg azért, hogy az emberek egy részét, akik engedelmeskednek, azoknak az Atya megkegyelmezzen, megbocsásson. Tehát a templom, az Ő reá előre utaló jel volt.

Előre vetített képe a Messiásunknak.

És ennél fogva, aki azt meri mondani, hogy az ő teste a Szent Léleknek a temploma, az kárhoztatja az Isten Fiát, és megtapossa az Ő áldozatát.

A Görög eredetibe, amikor azt mondja, „mindig jönnek főleg a hitesek, azzal, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentszellemnek a temploma? A Görög eredeti nem azt mondja, hogy bennetek lakozó Szentszellem, Szent Lélek, hanem a köztetek, közétek látogató Szent Lélek, tehát a Szent Lélek, aki az Isten.

Tehát azt mondja az írás, hogy a ti testetek a Szent Léleknek a temploma, annál a szónál, hogy a testetek, nem az a szó szerepel, ami a fizikai testre utal szarx, vagy szóma a Görögben, hanem naosz, mint az Istennek a temploma, tehát Krisztusnak a szellemi testére utal.

Nem tudom, remélem, tudtok követni, tehát ezért hamis ez a fordítás! Szándékosan a zen buddhizmusnak és az indiai vallásoknak megfelelően hozták létre ezt az elméletet és ezt hamisították a Bibliában, hogy elhitessék az embereket, hogy az ember teste a benne lakozó Szentszellem temploma.

A zsidóknál nem volt soha ilyen felfogás, ez Indiában, Babilonból származó felfogás a reinkarnációval együtt, hogy az embernek a teste, az Visnunak a lakóhelye, így válik az ember Avatarrá.

Tehát ebből az Avatar vallásból, teológiából szervezték a Bibliába bele ezt az összeesküvést.

Nézzétek meg a szót, az eredeti szó az nem szarx és nem is szóma, ami az emberi testre utalna, hogy a ti testetekről van szó egyenként, hanem közösen, mindannyian, ahogy azt Johsua mondta, „ha már ketten, vagy hárman együtt vagytok, akkor az Atyám ott van köztetek”. Más fordítás szerint azt mondja, hogy ott vagyok köztetek.

Ezzel az Atyára akar utalni, hogy mi és az Atya egyek vagyunk természetben és lelkületben, mert meg akarunk titeket menteni.

Tehát amikor allegorikusan azt mondta, hogy „köztetek vagyok”, Akkor Ő az Atyáról beszél, hogy az Atya ellátogat közétek.

Mikor azt mondta, hogy majd „elküldöm a Szentszellemet”, akkor az Atyára utalt, hogy az Atya el fog jönni ebben a láthatatlan formában közéjük.

Tehát nem csak már a világban lesz az Atya, hanem köztük lesz, közöttük vesz lakozást és motiválja őket a gyülekezet működésében a prófétálásra, intésre, bátorításra, az Eklészia építésére.

Amikor Isten megjelenik, az Ő jelenléte láthatatlan jelenlétéből, ebből a beárnyékozottságból sugárzik az emberekre azok a képességet, amik egyébként nem veleszületett tulajdonságai az embereknek, hanem képesek lesznek másokat bátorítani, vidámítani, együtt érezni a nehézségben, együtt sírni velük a bajaikban, együtt nevetni, együtt örülni az örömüknek, stb., stb.

Tehát erről szól tulajdonképpen az Isten jelenlétével való beteljesedés, ami azt jelenti, hogy mi mindannyian együtt, tehát Magyarországon, Németországban, Amerikában, Új-Zélandon, Japánban, Kínában, mindenhol, ahol a babiloni kereszténységből kijött emberek vannak, egymással, még ha nincsenek is kapcsolatba, egyenként ennek a Szellemi Templomnak az építő elemei.

Egyenként, mint egy testnek tagjai vagyunk ebben a Szellemi testben, amelyet a Megváltónk szervezett és hagyott hátra.

Ezért ebben az emberben lakozó szellem, az Isten és betöltekezés Szentszellemmel és nyelveken szólás, ez az ördögi hármasságnak a teológiája. Aki ezzel kapcsolatban van, az jelen pillanatban kárhozat alatt él.

Mert ez teljes mértékben ellentmond Istennek és káromolja Isten munkáját.

Tehát ezt jelenti a Jézabelnek a bűne.

A Nikolaiták bűne a piramis elvbe rendeződés, tehát hatalom, tekintély követelése az emberektől.

Ez is jelen van a gyülekezetekben.

És a harmadik pedig a pénzért való hamis tanítás, Istentől való eltanítás, elfordítás, hogy az emberek a vezetők hatalma alatt maradjanak, és a pénzeikkel szolgálják, mint ahogyan az első városállamban Nimródot szolgálták az emberek félelemben.

Tehát ezért Istenkáromló a kereszténység, mert ezek a tanok vannak benne és így működik, ezeken keresztül operál.

Ezért mindenki, aki benne van a kereszténység bármelyik válfajában és kapcsolatban van nyelveken szólással, Szentszellem betöltekezéssel és hiszi, vallja, hogy a teste a benne lakozó Szentszellemnek a temploma, az a személy Isten szemében Istenkáromló és nem Istentisztelő!

Tehát azok a személyek, akik hallgatnak az Isten hívására és kijönnek a kereszténységnek ezekből az okkult dogmáiból, ezek az emberek engedetlenségből, engedelmességbe jönnek, káromlásból pedig Istentisztelésbe.

Tehát Isten munkájának a káromlásának, károkozásának, romlásának az ellentétje, hogy Istennek engedelmeskednek és tisztelik az Istent, már nem káromolják az Istent.

Én, bátorítalak, vigasztallak benneteket, hogy ne higgyetek azoknak az embereknek, akik Istenkáromlásba, ezekben az ember csinálta babiloni szervezetekben vannak, amelyben működik az ördögnek a hármassága. Szentnek hívják ezt a háromságot, azért, hogy már, csak ha rá gondolsz is, meg se merjed kérdőjelezni, hogy ez nem Istentől van.

Tehát ez a nagyon nagy csalás a Szentháromságban.

Úgy hogy nem is szaporítom tovább a szót, remélem, hogy segítségetekre tudtam lenni és még egyszer bátorítalak benneteket, ne higgyetek ezeknek a vádaskodásoknak.

Vegyétek a fejetekbe, hogy az ördög angyalai kiabálnak ezekből az emberekből, sugallatokat adnak ezeknek az embereknek.

Ők a Szent Lélek káromlók, a Szent Istennek a káromlói, mert ezekben az okkult tanokban Isten ellenességben élnek.

És ha felmerül bennetek, felüti fejét a rémület, vagy az elbizonytalanodás, akkor vegyétek észbe, tegyétek fel újból és újból a kérdést önmagatok számára és válaszoljátok meg, hogy vagytok-e kapcsolatban Szentszellem betöltekezéssel, nyelveken szólással, és vagytok-e kapcsolatban olyan felfogással, hogy a ti testetek egyedül, tehát nem közösen mindenki mással együtt, akik kijöttek a babiloni kereszténységből, hanem egymagatokban, hogy az Istennek a temploma.

Hogy ha a válaszotok nem, ha kategorikusan azt tudjátok mondani, hogy semmi közötök ezekhez a dolgokhoz, akkor erősítsétek meg önmagatokban ezt a gondolatot, hogy semmi féle képen sem vagytok Istennek a károkozói és romlást okozói az Ő munkájában.

Hanem az embereket az Ő kegyelmébe akarjátok bevonni, az által, hogy másoknak is terjesztitek azt, hogy gyertek ki az eretnekségből, gyertek ki az Istentelenségből, Lucifer imádatból, mert mind ez, aki Istentelenséget és Istenellenes elméletekben és gyakorlatokban él, az tudat alatt Lucifernek engedelmeskedik, és Lucifer imádatot hajt végre.

Mert akinek engedelmeskedsz, azt imádod, akinek szót fogadsz, azt tiszteled!

Tehát ennyit a Szent Lélekről, és az okkult Szentszellem betöltekezésről és a Szent Lélek káromlásról főként.

Tehát Nem vagytok Szent Lélek káromlóak!

Mert elszakítottátok magatokat az okkultizmus gyakorlásától, nem szóltok halandzsa nyelven, nem gyakoroltok Sehkina szellemiséggel való betöltekezést.

Ezt azért tették bele a Bibliába, hogy ilyenkor ezzel az Antikrisztusnak, az engedetlenségének a lelkületével teljesedjetek be, mert ezekben a gyülekezetekbe sátán jön el és az ő angyalai.

És hogy láthatatlanul megjelennek ott köztetek ezekben a gyülekezetekben, az ő természetével erősödtök meg és teljesedtek be.

Az Istennek engedelmeskedők, akik elszakítják magukat az okkultizmustól, azok pedig az Isten eljön hozzájuk, tehát ezért nem tud a gyülekezetekbe elmenni Isten, mert engedetlenség van jelen és Ő nem megy sehova, ahol engedetlenség van!

Az engedelmeskedők táborába eljön Isten és az Ő beárnyékoltságából az emberek beteljesednek az Ő természetével!

Tehát erről szól az Isten jelenlétével való beteljesedés!

Semmi féle Szentszellem betöltekezésről nincs szó.

Az engedetlenség gyülekezeteiben sátán angyalai jelennek meg és az ő természetével teljesednek be az emberek, ezzel a Sehkina természettel.

Erről ennyit.

Köszönöm, hogy meghallgattatok és remélem, hogy le tudjátok magatokról végérvényesen rázni, meg tudjátok önmagatoknak magyarázni, hogy miért nem vagytok Szentszellem és Szent Lélek káromlóak.

Köszönöm a figyelmeteket és sok, sok erőt, sok, sok kitartást kívánok nektek.

Bátorítunk mindannyian és buzdítunk benneteket továbbra is, hogy ne adjátok fel és ne forduljatok vissza, ne hallgassatok a hazugságoknak, amivel megfélemlítenek benneteket.

Minden jót nektek, Isten legyen veletek és minden utatok a mi Atyánknak az útja és az Ő Fia útjai legyenek, hogy mindenképpen, létséget kizárólag üdvözülhessetek!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Egyszerű, mint az 1x1: Testünk valóban az Isten temploma?

                                                        

Egyszerű az egész, mint az 1x1.

Szeretettel köszöntelek benneteket ismét mindannyiótokat.

Nagyon köszönöm, hogy ismét meghallgattok.

Az egyszerű, mint 1x1 sorozatban most ez alkalommal, azzal a kérdéssel szeretnénk foglalkozni, hogy valóban az Isten beszéde szerint, a Biblia szerint lakozik-e valamiféle Szent Lélek, vagy Szentszellem az embernek a testében?

Ezt a teológiát, az emberben lakozó teológiának a magyarázatával kapcsolatosan a Pál apostol levelének a Korinthusiakhoz írt levelében a 6-k rész 19-k versénél találkozhatunk, és ezt felolvasnám gyorsan, ezt biztosan, hogy fejből tudjátok úgy belétek programozták, úgy belétek vasalták.

1Kor 6:19  Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Tehát így hangzott ez az igerész.

Na, most ezzel az igerésszel az a baj, hogy ezt úgy adták az embereknek, hogy programozták az emberekbe, hogy az embereknek nem kötötték a lelkükre a hallgatóságnak, hogy vegyék elő a Görög eredetit és azzal együtt olvassák ezt az igerészt.

Mert ebben az esetben teljesen meglepő dologra fog bukkanni mindenki, aki több fordítással együtt és eredetibb Görög fordítással együtt olvassa ezt az igeverset.

Na, most ebben a pillanatban nincs nálam Görög eredeti, vagy Ógörög eredeti irat, csak fejből fogom mondani. Ezt azért is teszem, mert az előző hanganyagban a Szent Lélek káromlásnál és a Szent Lélekben való ismeretterjesztésben elkövettem egy hibát, ezt az igét hoztam fel és kezdtem róla beszélni, de nem volt előttem a Görög eredeti, nem jutott eszembe és nem helyesen idéztem a Görög eredetiből.

Tehát így most ismétlés képen, kihasználva az alkalmat, hogy ezzel a témával fogok foglalkozni, felhozom ismét ezt a témát, ezt az igét és remélhetőleg most elő fogom tudni adni az eredeti vonatkozásában, ahogy azt Isten szeretné, hogy megértsük.

Tehát a Görög eredeti alapján, magyarra fordítva ez a verssor valahogy így hangzik.

Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, tehát a hangsúly itt a (ti testetek), szavaknál van, amivel kapcsolatban a ti szó többes szám, második személyről beszél, tehát azt mondja, hogy a ti testetek együtt, és a következő szó a bennetek lakozó Szent Léleknél.

Tehát a bennetek lakó szó, az nem helyes, hanem köztetek lakozó Szent Lélek a helyes.

És a templom szó, tehát a templomnál, ha megnézzük az eredeti Görög szót, ott nem szarx van és szóma, mint például a testeteknél, tehát a ti testetek, hogy szarx, vagy szóma van, az eredeti Görögben. Itt a templomnál pedig, ha igaz lenne ez a teológia, hogy az Isten, mint Szent Lélek, vagy valamiféle szellem az emberi testben lakozik, akkor ennél a szónál, hogy temploma szarxnak, vagy szómának kellene szerepelni.

De ha megnézitek a Görögöt a Szent Lélek templománál naosz szót fogtok találni.

Ez a naosz szó, ma értesültem a többiektől, egy igen érdekes felismerésre jutottak, hogy ezt átvesézték ezt az igeverset pontosan abból adódóan, hogy hibásan idéztem és hibásan magyaráztam mivel nem volt előttem a Bibliából ez az igerész.

Ők átvizsgálták ezt még egyszer a barátaink a csoportban és arra a felismerésre jutottak, hogy ez a Görög szó a naosz, ez nem is kizárólag csak jeruzsálemi kőtemplomról beszél, vagy hozza összefüggésbe önmagát és nem is csak kizárólag Krisztus testével van kapcsolatban, hanem ráadásul még bárkát is jelent.

Mennyire hihetetlen, mennyire hatalmas az Istennek az értelme, hogy Ő ezt tudta előre és így íratta meg szándékosan a Bibliának e sorait Ógörögül.

Tehát teljes mértékben helyén való, mert ugye az Ószövetségben a Noé történeténél a bárka az előképe volt tulajdonképpen a kegyelem időszakban a kihívottak közösségének, az Eklésziának.

Nem az egyháznak, nem a kereszténységnek, mert az egyház és a kereszténység Babilonból ered és Rómaiakon keresztül alakították ki, hogy egy propaganda szervezetként, vallási szervezetként behúzzák az emberiség 90%-t és ezen keresztül terjesszék a különféle okkult tanokat.

Tehát még egyszer:

Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, tehát nem azt mondja az írás, hogy a te tested a Szent Léleknek a temploma, azt mondja, hogy a ti testetek.

Tehát amikor együtt vagytok, ez arra utal és nem arra, hogy egyenként vagyunk Istennek a templomai.

A benneteket lakozó Szent Léleknek a temploma. Tehát a ti testeteknél ott szarxnak, vagy szómának kell lennie, a templomnál viszont, ha ez igaz lenne ez a teológia, hogy az Isten, mint valami szellem benne lakik az emberben, akkor ennél a résznél a templom szónál az eredeti Görög szónak szarxnak, és szómának kellene lennie, ami ugyan úgy az ember fizikai testére utal, hogy összefüggésbe hozza a templomot az ember testével, mint egy épülettel, amiben valaki, vagy valami lakhat.

Tehát ennél a templom szónál naosz van, amely elsősorban előképként utal a Megváltónkra, a Megváltónk életére, majd az Ő hazavitele után miután bevégezte az Ő munkáját, az üdvözítésnek a munkáját a földön és az Atya hazavitte az Ő királyságába, hátra hagyta az önmaga által alapított emberek csoportját, amely a Krisztuskövetőknek a csoportja, az Eklészia, a Szellemi Izrael, a Szellemi Templom. Tehát a Krisztusnak a Szellemi teste, lelki teste. Tehát ez a naosz szó, ez ezzel van kapcsolatban.

Ilyen egyszerűen le lehet leplezni, hogy teljesen hamis, helytelen az a magyarázata ennek a része a Bibliából, hogy valamiféle szellem, vagy Lélek lakik az emberben.

Tehát ez az egész, egy nyelveken szólás, egy szimbolikus beszéde Istennek, amely arról árulkodik, hogy az emberek együttesen, akik engedelmeskednek a Krisztusnak a föld minden részén, amikor egybe gyűlnek, engedelmességben vannak Isten beszédével és Isten Fiának a beszédével teljes összhangban, engedelmességben élnek.

Ilyenkor az Atya, mint láthatatlan Lélek, létező személy ellátogat ilyen közösségekbe és jelenlétéből fakadóan azt műveli az Atya, hogy beárnyékolja az embereket és így az emberek teljessé lesznek az Ő jelenlétével.

Tehát nem betöltekeznek az emberek valamiféle Szentszellemmel, hanem az Ő jelenlétével lesznek teljesek az emberek és mivel Isten jelenlétének természete van, a szeretet, a hűség, a jóság, a mértékletesség, kérlelhetőség, szívesség és minden egyéb, amit Pál apostol említ a Lélek gyümölcseinél, a Lélek gondolatánál. És az emberek ebben minél többször találkoznak így a Mindenható Atyával láthatatlan formában, az engedelmességnél fogva, így az Atya beárnyékolja a jelen levő engedelmességben lévő hallgatóságot és az emberek megerősödnek, beteljesednek az Ő természetével.

Erről van szó ebben a Korinthusiakhoz írt levél, hatodik rész 19-k versénél, amit a karizmatikus gyülekezetekben teljesen helytelenül és szándékosan azért, hogy az indiai hinduizmusból, ugye Indiában, a hinduizmusban, amely vallás ugyan csak Babilonból ered. Tehát ebben a vallásban is ugyan úgy megvan a hármasság, az ördögi hármasság és ebben a vallásban van egy tantétel, egy teológia, amely arról beszél, hogy az indiai hinduizmusnak az istenei, a három fő istenség, Visnuval az élen, az emberekbe költözik és az embereken keresztül cselekszik.

Tehát ezt az állapotot, amikor az Isten emberi testben megtestesül, ezt az állapotot nevezi a hinduizmus Avatarnak.

Avatar lények, akik magukban hordoznak istenségeket.

Tudjuk az írásokból, a Zsoltárokból, az Ószövetségből, hogy Isten nem lakik kézzel csinált épületekben, és azt mondja az írás, hogy még maga a teremtett világ sem lenne elégséges ahhoz, hogy az Istennek a nagyságát befogadja.

Hát akkor hogyan lehetne, hogyan kontrollálhatná és kicsinyítené le magát az Isten, hogy egy bűnös emberi testben akarjon lakni és létezni?

Tehát teljesen abszurd! Nem egyezik Istennek a világnézetével, a gondolkodás módjával.

Ez az emberben lakozó Isten tan, ez a hinduizmusnak az okkult tanával vág egybe és egyezik meg. És ugyan úgy a Távol-keleti zen buddhizmusban is ugyan ezt a tantételt vallják.

Nem véletlen, hiszen a Japán és Kínai buddhizmus, a Távol-keleti buddhizmusnak a különféle ágai, mind Indiából származnak.

Tehát tulajdonképpen csak bizonyos tételekben változott a zen buddhizmus, az indiai hinduizmustól, de alapvetően azt, hogy az istenségek az emberekben akarnak lakozni.

Tehát az Istennél, az Isten gondolkodásában láthatjuk azt, hogy az Isten által rendelt és lefektetett igazságokban, amelyekkel, Izraellel tartott kapcsolatot, csak egyetlen egy templomuk lehetett. Ez a templom, arra rendelte ezeket, előképként, a Messiásnak, a Megváltónak az előképei voltak ezek az épületek, hogy az emberek az építménynek a formájából, méreteiből, eszközeiből megértsék.

Ez is tulajdonképpen egy kézzel fogható nyelveken szólása volt Istennek.

Így kommunikált jelképekben az engedetlen zsidósághoz, de ők nem ismerték fel ezeket a jeleket a sátorral és a templommal kapcsolatban.

Amelyek egy az egyben, teljes mértékben a közéjük eljövő Messiásról beszéltek jelképként.

Azt tudjuk, hogy a Szent sátor nem tudta bevégezni az Istentől való küldetését, mert az emberek, a Főpapnak a fiai megszentségtelenítették.

A második esetben a Salamoni templomnál is az történt, hogy Salamon és az ő fia és az emberek megszentségtelenítették a templomot és ez miatt Isten is elvetette ezt a templomot.

Tehát Johsua idejében már például tudjátok, hogy egész bizonyosan a menora, a Szent kenyerek asztala és a frigyláda már nem volt a Salamon féle, nagy Heródes által kibővített templomban. Nem is véletlen!

Tehát egyik templom sem végezte be Istentől való küldetését, hanem harmadjára Isten úgy döntött, hogy a tökéletes templomot, az Ő Fiát küldi be, az emberek üdvözítésének a véghezviteléhez. És ez így is lett.

Tehát maga az Isten Fia bejött a világunkba és Őt nem tudta megrontani az embereknek a viselkedése, az ördög sem tudta Őt elcsábítani, nem tudta Őt korrumpálni, lefizetni, megkenni és nem tudta a maga oldalára állítani.

 Tehát az Ő Fián keresztül Isten be tudta végezni az üdvözítést, amit az első két templommal kapcsolatban nem tudott.

A Szent sátor és a kőtemplommal kapcsolatban tudni kell azt, nagyon fontos szabály, hogy egyetlen ez volt belőlük mindvégig.

Attól kezdve, hogy a templom föl épült, és mindaddig, amíg meg nem semmisült, addig nem volt más sátor, nem volt más építmény.

Ezen keresztül kommunikált Isten a zsidókkal.

Aztán amikor ez elbomlott, és Isten kőtemplomot építtetett Salamon által, ettől fogva ugyan csak ez, az egy épület volt ott ország szerte.

Tudjuk az írásból, hogy ide kellett minden évben minimum háromszor a férfiaknak feljönni, és tiszteletet tenni Isten előtt ennél a templomnál és áldozatot bemutatni.

Tehát ezért, mivel Istennek egyetlen egy Fia van, egy Messiása, ennél fogva csak egyetlen egy templom volt.

A zsidóknál a környező népekkel ellentétben és a mai bálványimádó népek szokásával ellentétben a zsidóknak csak mindig egy templomuk lehetett, mert ez a templom utalt a Megváltóra, a Messiásra.

És mivel, hogy Istennek egy Messiása van, ezért nem lehetett több templom, tehát a bálványimádó népek szokásaiban, vallásaiban nem csak, hogy egy templom, hanem sok-sok templom van.

Nem csak, hogy a fővárosban, mint ahogy a zsidóknál csak Jeruzsálemben lehetett a templom, a pogány bálványimádó vallást gyakorló népeknél nem csak, hogy a fővárosban, hanem az ország minden területén vannak templomok, és nem is csak az ország minden területén, hanem a legapróbb falvakban is vannak templomok. Sőt az emberek is maguk templomnak minősülnek.

Tehát látni kell ezt a különbséget, hogy a pogány, bálványimádó Luciferista vallásokban sok templom van, és az emberek is egyenként templomok.

Ezzel ellentétben viszont az Isten által felállított kommunikációs rendszerben, amelynek a Krisztusra utaló előképe a templom volt, itt csak egyetlen egy templom van ország szerte és az embereknek ide kellett feljönni és soha nem beszélhettek önmaguk testéről úgy, hogy az a bennük lakozó Istennek a temploma.

Ha ezt megtették volna, Isten abban a pillanatban végzett volna Izraellel, ugyanis ez a legnagyobb káromlás lett volna az Isten Fiának és az Ő munkásságának.

Tehát senki nem nevezheti, nem mondhatja az ő testét a benne lakozó Szentszellemnek, a templomának, vagy Szent Léleknek, a templomának, mert ezzel az ember azt nyilvánítja ki, hogy ő Szentebb, és jobb, mint a Megváltó. Ugyanis az egész idő alatt, amíg tevékenykedett a földünkön, soha sem láttuk és nincs róla beszámoló, hogy Ő betöltekezett volna valamiféle Szentszellemmel, hogy az Ő teste valójában valami kívülről behatoló Szellemnek, vagy Léleknek, vagy bárminek lett volna a lakhelye.

Azt látjuk sok esetben, hogy attól fogva, hogy Merítő Jánosnál alámerítkezett Johsua, ettől fogva rendszerességgel az Ő engedelmességére nézve az Atya meglátogatta Johsuát és beárnyékolta és így felette is maradt.

Tehát ez megegyezik az Ószövetségnek az információival. Dávidnál és más egyéb személyeknél Isten alá szállt és beárnyékolta az embereket. Sőt a Bábel toronynál is az mondja az írás, mint hogyha Istent személyesítené meg, „nosza, szálljunk alá és nézzük meg, hogy mit építenek az emberek”.

És egyből a Mózes könyvénél az első oldalon azt mondja az írás, hogy „Isten, mint Lélek lebegett a vizek fölött”!

Tehát Isten mindig is itt volt a földünkön láthatatlan formában, így Szent Lélek formában és véghezvitte az Ő általa eltervezett eseményeket és itt is fog maradni egészen mindaddig, amíg az elragadtatás előtt összegyűjtetnek az Istennek a választottjai, Krisztusnak az engedelmes követői és az utolsó csapás elől pedig Isten kiragadja őket a Megváltó Johsua által küldött kerubok és angyalok által.

Tehát ez a „kivonul a Szent Lélek a világból” teljesen okkult tanítás, semmi alapja nincs neki.

Remélem, hogy ez alapján meg tudtátok azt érteni, hogy miért nem szabad önmagunk testével kapcsolatban olyan kijelentést tenni, hogy a testünk a bennünk lakozó Szent Léleknek a temploma.

Mert az Isten beszédével bizonyítható, hogy amikor itt a Korinthusiakhoz írt levél 6-k fejezet 19-k versében azt mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok-e, hogy a TI, tehát többes szám második személybe mondja, hogy a ti testetek és nem első szám második személyben beszél az ige. Tehát egyes szám második személyben nem azt mondja az ige, hogy te, a te tested, aki olvasod a Bibliát most, vagy hallgatod, hogy a te tested a Szent Léleknek a temploma.

Hanem azt mondja többes szám második személyben, hogy a ti testetek együtt kollektíven, amikor egybe gyűltök, akkor az Istennek a temploma, mert ha engedelmesek vagytok, és nem azt művelitek, amit a kereszténységben, akkor az Atya kedvét leli és el fog látogatni minden alkalommal, minden összejöveteletekre.

És ennél fogva a templom szónál, ugye itt a ti testetek szó, ott szarx és szóma van Görögül, viszont a templom szónál, ott pedig, ha igaz lenne az, amit tanítanak a gyülekezetekbe, akkor ott is szarxnak és szómának kellene lenni, de ahogy azt taglaltuk, nem szarx vagy szóma Görög szavak vannak, hanem naosz.

Ami egyenesen utal teljesen félreérthetetlenül Krisztusnak a testére. Fizikai testére is amiben élt, és a hátra hagyott szellemi testére is az Eklésziára.

Tehát ezzel együtt megbukott az emberben lakozó hindu és zen buddhista találmány, hogy Visnu és az összes többi ember csinálta gonosz ördög, az emberben akar lakni.

Ez lehet, hogy működik a bálványimádó vallásoknál, de semmiféleképpen sem működhet az Isten igazságait illetően.

Ennyit szerettem volna elmondani ebben a hanganyagban, az egyszerű, mint az 1x1 sorozatban, hogy teljesen érthető legyen mindenki számára, hogy miért nem szabad azonosulni, elfogadni az ember testében lakozó Szentszellem teológiát. Mert aki ezt vallja, és e szerint éli a mindennapjait, az megpecsételte önmaga sorsát, hogy ez miatt az égbekiáltó Krisztus káromlás és Isten káromlás miatt, az ember már most, az engedetlensége miatt ítélet alatt éli az életét.

Még akkor is, hogy ha bemagyarázza magának, vagy elhitették vele a gyülekezetben, hogy örök élete van. Az Istennek viszont az a véleménye, hogy nem!

ÖRÖK ÍTÉLET ALATT ÉLSZ! Nem örök életed van, hanem örök ítéleted!

Ezért tanácsoljuk, hogy el kell választani az embereknek magukat a gyülekezetektől, szektáktól és mindenféle keresztény mozgalomtól, ahol ezt a dolgot tanítják az embereknek, hogy Isten az ember testében lakik.

Tehát ez teljesen bizonyos, hogy zen buddhizmus és hindu vallásnak a végterméke.

Szemét, tulajdonképpen szemétnek lehet tekinteni! Kukába vele!

És mindazoknak, akik kedves az életük és az örök életük, azoknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb szakítsatok ezzel a teológiával és értsétek meg, hogy az életetek forog kockán mindaddig, amíg ebben hisztek.

Meg van írva az írásban, hogy mindazok, akik engednek, a Krisztusnak örök életük van, akik pedig nem engednek az Isten Fiának, azokon az Isten haragja van rajta

Tehát ilyen egyszerű az egész tényleg, egyszerű, mint az 1x1.

Köszönöm, hogy meghallgattatok és remélem, hogy ismét sokat tudtunk segíteni mindannyiótoknak ezen információk által.

KÖSZÖNJÜK a FIGYELMETEKET!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Egyszerű, mint az 1x1: Engedelmesség, Hűség, Megbízhatóság.

 

Egyszerű az egész, mint az 1x1.

 

Szeretettel köszöntelek benneteket ismét, ebben a rövid sorozatban, az 1x1 sorozatba.

 

Az előzőekben, a megigazulás fontosságáról beszéltünk, ebben a részben pedig az engedelmességről, a hűségről és a megbízhatóságról szeretnék beszélni, amilyen röviden csak lehet.

 

Az írásban ugye, találkozunk a hit szóval, a zsidókhoz írt levélben: 11. rész 6. versében azt mondja az írás, hogy, "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, hogy ő megjutalmazhassa.

 

Ha átolvassuk ezt a szót így és megpróbáljuk értelmezni, szembesülni kell azzal, hogy ez lehetetlen, ez egy teljesen értelmetlen mondat.

 

Semmi értelme nincs, ugyanis ha belegondolunk, csak puszta paraszti ésszel, egyszerű emberi logikával, hogy ha nem hisszük hogy Isten van, akkor van-e olyan ember, létezik e aki annyira bolond, hogy szeret magában beszélni, hogy egy nem létező Istenhez beszélget, akiről nem is hiszi hogy létezik.

 

Ugye ilyen nincs?

 

Ebből is láthatjuk, hogy ez bolondság, ez hamisítás!

Ilyen egyszerű kérdéseken keresztül lehet leleplezni a bibliában a hamisítást.

 

Tehát egy szó benne van egy mondatban, ami az egész mondatnak a természetével ellentétes és ez a szó teljesen rossz megvilágításban tünteti fel azt, amit Isten valójában közölni akar.

 

Tehát ha megnézzük itt a zsidók 11-en a 6. versben a "hit" szót, ugye ez a kakukktojás.

 

Egy idő után érzékenyek lesztek ti magatok is, hogy olvastok egy verset és van egy szó ami mindig kiugrik belőle, kipúposodik, hogy ez nem illik bele a környezetbe.

 

Ebben az esetben a "hit" szó az, ami a kakukktojás.

 

Ha itt a hit szó, ha valaki rendelkezik olyan fejlett szoftverrel, hogy a Görögöt is tudja és a más egyéb fordításokat nézni, rákattintunk a hit szóra a számítógépen, az egy Görög szót fog kidobni, ami a pisztosz, piszteó, pisztisz különféle ragozott formái. Ha ezt a görög szót visszafordítjuk Magyarra, akkor azt az értelmezést fogjuk kapni ennek a Görög szónak a pisztosz szónak, "Engedelmesség, Hűség, Megbízhatóság". És hogyha ezen keresztül olvassuk, behelyettesítjük, kivesszük a "hit" szót, ez egy műszó ugyan úgy, mint a szellem, tehát ilyen szó nem létezett Kazinczyig.

Kazinczy a nagy szabadkőműves, aki a jezsuitákkal együtt tönkre akarta tenni az Isten beszédét és a globalizációs, későbbi generációk számára táptalajt akart biztosítani a hazugságával, okkultizmusával, ezekkel a szóújításokkal, hogy más értelmet adjon, másra tudják ösztönözni a biblia olvasókat.

 

A Luciferizmusra tudják rávenni az embereket és egyéb ilyen céllal.

Tehát ilyen szavunk nincs, hogy "hit".

Ezt a "hit" szót a "hű" és "hűn" szóból kreálták.

 

Későbbiekben ezekkel foglalkozunk néhány perc múlva a jobb megértés végett.

 

Tehát most hogyha kiiktatjuk a "hit" szót és az eredeti pisztosz szónak a magyar változatát tesszük vissza, engedelmességet vagy hűséget, vagy megbízhatóságot, akkor a következő képen hangzik ez az igevers:

"Engedelmesség nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak megbízhatónak kell lennie, hogy az Isten megjutalmazhassa azt az embert"

 

Tehát, ha visszaemlékszünk amikor Joshua a megváltónk bemerítkezik merítő János által ott a Jordánnál és akkor itt történik egy esemény.

 

Isten az ő saját hangján leszól a mennyből, hogy "Ez az én szeretett fiam, ő benne lelem a kedvemet, őt hallgassátok, őt kövessétek"

 

Tehát itt Isten kifejezte azt, hogy Joshua tetszik nekem, megnyerte a tetszésemet a viselkedésével, mert ő azt csinálja, amit én mondok neki.

 

Ezt akarja Isten, erre akar ösztönözni bennünket, hogy ha azt akarjuk, hogy az Isten kedvét lelje bennünk, akkor a Johsuának a beszédeit kell olvasnunk, az apostolok cselekedeteit és Pálnak a leveleit.

 

Ezekből ösztönzést kapunk az Istentől felszólítást az igazságban való élésre és ezt végrehajtva engedelmességben, meg fogunk igazulni, igaznak tekint az Isten, mert nem az ördögnek az akaratát, az igazságtalanságot fogjuk cselekedni, amely az engedetlenségnek a szellemisége, az ördögnek a szellemisége, az ő természete, hanem igazságosságot fogunk cselekedni és ezen keresztül Isten szemében megigazulunk, mert a tetszését fogjuk elnyerni az Atyánknak, mivel engedelmeskedünk az ő fia utasításainak.

 

Ha megnézzük, a leges legnagyobb példa Johsua után, a megváltónk után, ugye Johsuát az újszövetségből ismerhetjük, az ő előképét pedig az ószövetségből Ábrahámot, akinek eredetileg Ábrám volt a neve.

 

Az 1 Mózes 15:6- an olvashatunk róla elsőként.

Azt mondja róla az írás, hogy, "...és hitt az Úrnak és tulajdonított ő neki igazságot.

 

Az előző részben taglaltuk az igazságosságot, ugyan csak felhoztuk Ábrahámot példának, hogy hogyan élt és, hogy miért igazult meg, hogyan igazult meg Isten szemébe, hogyan nyerte el Isten bocsánatát, azáltal hogy ő megigazult, hogy szót fogadott.

 

Tehát, a másik helyen azt mondja, a Róma 4:3-ban, hogy "Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott az ő néki igazságul."

 

Tehát itt is, ha ezekben a helyzetekben az újszövetségből itt is a Mózesnél kivesszük a "hit" szót, és visszahelyettesítjük engedelmességre, azonnal érthetővé válik az egész szituáció, hogy Ábrahám azért igazult meg Isten szemében, és lett Istennel baráti viszonyban, és nyerte el Istennek a bocsánatát, mert szót fogadott annak az utasításnak, amit rábízott az Isten.

 

Tehát Ábrahám engedelmes volt, megtartotta a beszédet, tehát hűséges volt, és megbízható volt, mert végrehajtotta azt, amit rábízott Isten.

 

Hogy pakolj össze és gyere ki úr városából a bálványimádás fellegvárából, az igazságtalanság székhelyéből, sátánnak az akkori fővárosából, ha úgy lehet mondani, a környék fővárosa volt, meg megyeszékhelye volt, ahonnét az ördög irányította a bálványimádó embereket, és mivel látta Isten Ábrahámról, hogy ha ő megszólítja őt, szót fog neki fogadni.

 

Másokról tudta, hogyha megszólítja őket, álomban, látomásban, vagy angyalt küld hozzájuk, nem fognak szót fogadni az Istennek.

Ábrahámon viszont látta azt, hogy ezt meg fogja tenni.

 

Tehát itt is az Ábrahámnál, hogy engedelmeskedett pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott ez neki igazságul. Tehát megigazult Isten szemében, amíg korábban igazságtalan volt, az igazságtalanság cselekvése miatt, most pedig az Isten igazságának a cselekvése miatt, az engedelmesség miatt pedig megigazult. És Isten foglalkozott vele, vigyázott rá, ellátta őt és ez miatt a magatartása miatt, Abrámról Ábrahámra cserélte az Isten az ő nevét. Ami azt jelenti, hogy a népeknek a szellemi atyja, és ez abban nyilvánul meg, hogy mi, most itt a végidőkhöz közel, a nagy nyomorúság előtt, olvashatunk Ábrahámról, megérthetjük az ő életét, az élettörténetét, és megérthetjük, hogy miért lett, miért került Istennel baráti viszonyba, és miért igazult meg, hogyan viselkedett ő. És ezen keresztül mi is felbuzdulhatunk, példát nyerhetünk Ábrahám példájából, és válhatunk az ő szellemi gyermekeivé, az által, hogy Ábrahámnak a történetéből tapasztalatot nyerünk elméleti szinten, és elhatározzuk, hogy mi is így akarunk élni, szót fogadóan, engedelmesen akarunk élni az Istennek, és megtartani azt, amit ránk bíz, hűséggel. És megbízhatóak akarunk lenni, hogy ő ránk merjen bízni dolgokat, utasíthasson bennünket, hogy mi készen állunk arra, hogy végre hajtsuk az ő utasításait.

 

Ebben rejlett Johsuának is az életének a kulcsa, ezért tudta végrehajtani az üdvözítését az emberiségnek, és tudott ajtót nyitni az emberiség számára, az engedelmeskedők számára az Isten országába.

Tehát itt láthatjuk, hogy a "hit" szót, azt ki kell irtani a szótárunkból, és ki kell vetni, mert a "hit" szó az valamiféle képzeletről tesz bizonyságot, amit hogyha elsajátítunk, képzelgünk, el hisszük, hogy Isten van, akkor el hisszük, hogy már azért örök életünk van.

 

Azt mondja az írás, hogy "Jól teszel, ha hiszel az Istenben", amiről azt feltételezi "Jól teszed, ha engedelmeskedsz neki", mert ha csak pusztán elhiszed, hogy ő van, ettől nem fogsz üdvözülni, meg megigazulni. Mert az ördög nem csak hogy hiszi, hogy Isten van, hanem ő látta is, tehát ő meg is tapasztalta, de ez miatt, hogy ő hiszi, hogy Isten van, ezért ő nem fog üdvözülni.

 

Ezért senki emberfia nem fog a Földön nem fog üdvözülni, ha csak hiszi, hogy van Isten. Hanem hogyha engedelmességgel, hűséggel, megbízhatósággal követi az Istent, és végrehajtja mindazt, amit Isten kér, mint ahogy Johsuának is, fölötte lebegve utasította őt, mondta neki: "Menjél el a Jairushoz és ő neki haldokolni fog a lánya, menny oda hozzá, fogd meg a kezét, és mond a kislánynak, hogy kislányka, kelj föl. És hogyha te ezt megteszed, ezt a feladatot, szót fogadsz, és úgy teszed, ahogy én utasítalak egész pontosan, akkor én megjutalmazlak téged azzal, hogy azt a kislányt én föl fogom támasztani". Ezt mondta az Atya, és így is történt.

 

Johsua elindult, jött hozzá Jairus, elment hozzá, megfogta a kislány kezét, "Kislányka kelj fel"!, és az Atya pedig, egy csettintésre beárnyékolta a kislányt, és életre hívta vissza.

 

Ugyan ez történt például, Eutikhussal, aki leesett a gerendáról Pált hallgatva éjfélkor.

 

Ugyan ez történt Dorkással is, aki szorgalmasan tevékenykedett, engedelmességgel, hűséggel az Isten munkájában, gondozta az idősebb asszonyokat, özvegyasszonyokat segítette, a fiatalabb lányokat tanította arra, hogy hogyan álljanak meg az igazságban, hogyan éljenek az igazságban. Hogy szűzen, prófétaként beteljesítsék Istennek a munkáját, és a feleségeket meg arra tanította, hogy engedelmességgel kövessék a férjeiket, ha viszont valamelyik férj eltávolodna az Istentől, a saját maga Istenfélelmével, jócselekedetével, megnyeri a férjét, és visszahozza őt a kegyelembe az Istenhez.

Tehát, ők megtartották az Istennek a felhívását, az utasítását, engedelmesek voltak, hűségesek, és ezért, nem csak hogy betegségből gyógyultak meg, egyes esetben viszont még a halálból is visszahozta őket.

 

Na, most hogyha nézzük Máténál a 13:58- an, azt mondja az írás: " Nem is tőn ott sok csodát, látva az ő hitetlenségüket"

 

Tehát, ez egy hamisítás, félre fordítás szándékosan, itt megint csak arra adnak ösztönzést, hogy itt azt történt, hogy hát valójában azért csinálhatott csodát Johsua saját magától, de nem mindenkin vehetett csodát, mert nem mindenki hitte azt, hogy meg tudja ezt csinálni, nem mindenki hitte, hogy ő az Isten fia.

Ettől nem fog senki üdvözülni, hogyha, ha valaki elhiszi, hogy a Johsua az Istennek a fia,

 

Ha valaki utasítást kap a Johsuától, vagy pusztán a bibliát olvasva az utasításokat végrehajtja az ember, amit Johsua utasít:

Szerest felebarátodat, Engedelmeskedj az Istennek, Tegyél jót, a nálad rosszabb helyzetben élőkkel stb., stb.

 

Ezeknek az utasításoknak, ha valaki szót fogad, ezzel a cselekvésével jelenti ki az ember, hogy én hiszem, hogy Joshua az Istennek a fia, az emberiségnek a megváltója, a megváltónk és a szabadítónk, akit Isten rendelt.

Az ember nem a megvallásával, ahogy az a karizmatikus, kaotikus gyülekezetekben divat, hogy "Megvallom, hogy Jézus a Krisztus, Megvallom, hogy örök életem van, Megvallom, hogy elragadtatok a nagy nyomorúság elől.

 

Ezek az emberek becsapják magukat, ahogy becsapták őket a vezetőik.

 

Kárhozat alatt élnek sajnos, ugyanis az igazságtalanságnak az elméleteiben vannak és a cselekedeteik nem engedelmességről az Isten igazságára, ha engedelmességről az igazságtalanságnak, a sátánnak tesz bizonyságot az ember és az igazságtalanságban való élésnek a következménye pedig, örök kárhozat.

 

Tehát, ha visszafordítjuk az előtti szavakra, hogy Isten akarta, hogy az emberek értelmezhessék ezt a részt, azt mondta, hogy: "Nem is tett ott nagy megnyilvánulást Isten az ő erejének, Johsuán keresztül, látva az ő engedetlenségüket.

 

Értitek?

Tehát itt a "sok" szónál, ha megnézzük a Görögöt, ott „polüsz” van, ami azt jelenti, hogy "nagy".

 

A csodák szónál pedig, „dünamisz” van, ebből származik, a Görög szóból a "dinamit" szó.

 

Tehát, a csoda szónál pedig, az eredeti szót, amit használni kéne, erőnek, Isten erejének a megnyilvánulása.

 

Tehát, látszik, hogy itt a csodákat a hit szóval hozták összefüggésbe, hogy aki elhiszi, hogy elég hinni, és megvallani, azokkal csoda történik.

Tehát, ez az okkult, babiloni, kabalizmusnak az elmélete.

 

Aki ebben él, az már most kárhozat alatt éli, ítélet alatt éli az életét.

 

Tehát, Lukácsnál van egy esemény, amikor Lukács 18:42-ben, hogy ott ült a jerikói úton ez a vak ember, mikor azt mondja Johsua, hogy kellj fel és menny el, a te hited megtartott téged.

 

Tehát, itt is a hited szónál, a pisztisz van, ami hűséget, és megbízhatóságot, és engedelmességet jelent, és ennek a történetnek óriási jelentősége van, mert ugyan úgy vakította meg Isten Pált, a korábbi Saulust, aki kergette a Krisztus követőket, börtönbe akarta őket záratni, föl akarta tartóztatni az Isten munkáját.

 

Tehát valamilyen szinten Istenkáromló volt, és Isten megvakította őt.

 

Még vissza tudta hozni, ugyan úgy, mint ahogyan a Barjézust is vaksággal verte meg az Isten, mert szentlélek káromló volt, mert a tiszttartónak az életében föl akarta tartóztatni Isten munkáját.

 

Isten üdvösséget akart neki adni, és amikor megvakította őt Isten, Pálon keresztül, tehát Pálnak azt mondta az Isten, hogy: "Mond el ennek az embernek majd azt, amikor találkozol a tiszttartóval, hogy te minden álnoksággal megkent ördögfi, nem szűnsz e meg elfordítani az Istennek az útjait? Ezért most megver téged az Isten vaksággal, és kerengve keresett segítőket, hogy ki tudjon találni az épületből, és ezt látva a százados, a tiszttartó, Sergius Paulus, azt mondja az írás, hogy: "és hűn látva az Istennek a nagy erejét."

 

Tehát, ezen a helyen, és egy másik helyen ugye ott a Sergius Paulusnál, az Apostolok cselekedetei 13:12- en azt írja, hogy:"hűn, Sergius Paulus hűn látva az Istennek az erejét. Tehát azt jelenti ez a hűn, szó jelenti azt, hogy engedelmes volt, és szót fogadott az Istennek, az Istenhez fordult, fölhagyott az igazságtalanságban való éléssel, és igazságban kezdett el élni, ezért Isten megbocsájtott neki, és örök életet kapott.

 

A másik pedig a 18:8 an van, az Apostolok cselekedeteiben, ahol azt mondja az írás, hogy "És hűn Krispus a zsinagógafő, az ő egész háza népével az Úrban.

 

Tehát, ezen a két helyen, elfelejtettek hamisítani a szabadkőműves jezsuiták, itt nem volt különleges csoda, ami miatt érdemes lett volna hamisítani.

 

Ha megnézitek, mindig ott ahol csodák történnek, ott hamisították be a "hit" szót, ahol pedig nem volt, csoda, amivel elhitették volna az embereket, ugye itt a tiszttartónál,, itt nem szeretnek róla beszélni, mert itt Istennek az ítélete nyilvánult meg.

 

Tehát, ők nem szeretik az Istennek az ítéletét csodaként, vagy valami természetfeletti megnyilvánulásként bemutatni az embereknek. nehogy az emberekben felébredjen a lelkiismeret furdalás, és az igazság utáni vágy.

Mindig azokat a történeteket mutatják a "hit" szóval, ahol valami nagy, káprázatos dolog történt a vak meggyógyult, a halott feltámadt, és ezt hirdetik a gyülekezetekben.

 

Nézzétek meg a kereszténységben, főleg a karizmatikusságban, és a pünkösdizmusban.

 

Ami mind a kettő, az ördögnek a zsinagógája, az ördögnek az iskolája, az ördög tanítóhelyei, ahol el lehet sajátítani a rejtett okkultizmust, nyelveken szólást, szent szellem betöltekezést, és azt hogy az ember teste a Szent szellemnek a temploma. Holott az írás azt mondja, hogy a "ti" testetek tehát, a ti szellemi testetek. Tehát szellemi testről beszél, hogy azok, akik üdvösséget nyertek, igazságban élnek, engedelmességben, azok az emberek képezik az "Eklésziát" és így együtt, a benne levő összes embernek a teste, szellemi teste "Szóma", tehát a Görög szó "szóma", nem „szarx”. Ha „szarx” lenne, akkor igaz lenne, hogy arról beszélt, hogy a ti fizikai testetek a bennetek lakozó szent szellemnek a temploma.

 

De mivel annál a résznél nem „szarx” van, hanem "szóma", tehát szellemi testre utal, és azt mondja, hogy a ti testetek, tehát "szóma" szellemi test a köztetek, tehát nem bennetek ez is hamisítás, nem bennetek, hanem köztetek megjelenő Istennek a temploma.

 

"Naosz" a templom az "Naosz", ami utal a Krisztusra, utal a kőtemplomra, Salamon kőtemplomra, és a szentek szentjére, sátorra.

 

Ezek mind Krisztusnak az előképei voltak, és így utal még a Noé bárkájára is, és ezen keresztül utal pedig az Eklésziára.

 

Tehát, az Eklészia az Isten temploma, és mindazok, akik engedelmességben, és igazságban éléssel részt vesznek az Eklésziában, ezek így együttesen az Istennek a temploma, ahova ellátogat Isten az ő jelenlétéből fakadóan inspirál embereket, hogy egyik bíztassa a csüggedőket, a másik vigasztaljon, a harmadik pedig fedje meg az engedetlenkedőket. stb., stb

 

Tehát, minden az Eklészia építésére. És láthatjuk azt, hogy ez a hit szó ez egy olyan műszó, varázslók, okkultisták, szabadkőművesek kreálták, hogy a későbbi generációkkal elhitessék azt, majd a nyílt luciferimádat előtt, mikor ezt bevezetik, tehát a kereszténységet össze fogják omlasztani, ki fogják irtani.

 

Tehát, ez lesz az, amiről beszél Isten, hogy a nagy paráznát a babiloni paráznát beledobja a Tengerbe, mint ahogyan a malomkövet.

 

Tehát, a sok nyelvek, áldozatok, országok és nemzetek, meg fogják gyűlölni a kereszténységnek az uralkodását az emberiségen, és leleplezik a hamis tanait neki és börtönbe fogják zárni a vezetőiket pedofilizmusért, gyerekerőszakolásért, gyerekkereskedelemért, adócsalásokért és miegyéb.

 

Tehát, a kereszténységet meg fogja buktatni az ördög és Isten az ördögöt használja a kereszténység leleplezésére.

 

Ez durva, drasztikus az utcán fogják meglincselni a vezetőket az emberek, a feldühödött tömeg, amikor mindenki meg fogja érteni, hogy milyen gonoszságot műveltek, mennyi embert öltek meg, áldoztak fel és mennyi gyerek szenvedett, mennyi gyerek tűnt el az ő munkásságuk során és, hogy mennyi ember jutott kárhozatra.

 

Tehát, ezért a felbőszült Isten nélkül való emberek óriási dühvel neki fognak rohanni a kereszténységnek, és ha megnézitek a Sion bölcseinek a könyvét, ott le van írva menetrend szerűen, hogy hogyan fogják csinálni.

 

Tehát, ezt Isten fogja hagyni.

Így átvitt értelemben Isten rajtuk keresztül veri meg a kereszténységet, ahogyan a római katonákon keresztül verte meg és zilálta szét és semmisítette meg az engedetlenkedő Izraelt a Jákob és Ábrahámnak az Istentelen fiainak az országát.

 

Tehát, valójában ő róluk nem beszéltünk úgy, mint Izrael, mert engedetlenek voltak.

Izrael és Jeruzsálem az Istennek engedelmeskedők, az Istentisztelő embereknek a közössége.

 

Ezért vagyunk mi igazi zsidók, nem azok, akik test szerint körülmetélik magukat, hanem mi, akik Ábrahám példáin felbuzdulunk, és az akaratunkat alávetjük az Isten beszédének, az Isten igazságainak és e szerint élünk.

 

Ilyenkor beszél rólunk Isten, szellemi zsidóként.

Tehát mi vagyunk az igazi zsidók, azt mondja Pál.

 

Tehát, ebben a részben ennyit szerettem volna mondani, hogy a kulcsszavak az "Engedelmesség, Hűség, Megbízhatóság" és a hit szót, azt ki kell irtani a bibliából is, meg a szóhasználatunkból is. És ezeknek a szavaknak a használatával, ha behelyettesítjük a megfelelő helyekre, meg fogjátok érteni, meg fogjátok látni, hogy Isten hatalmas módon el fog benneteket vezetni az igazságra, ha ezek a szavak, az eredeti szavak szerint fogjátok olvasni az ő beszédét.

 

Rengeteg mindenre magyarázatot fogtok kapni és vezetést fogtok kapni az Istentől az ő írott beszédén keresztül.

 

Ehhez kívánunk nektek sok, sok sikert, sok kitartást, hűséget, engedelmességet és megbízhatóságot, hogy az Isten, amikor különféle utasításokat ad nektek az igén keresztül vagy olyanokon keresztül, akik így a helyreállított Isten beszédét adják nektek és e szerint kaptok utasítást az Istentől, hogy abban éljetek, mert meg fogjátok látni, hogy Isten nagyon érdekes módon, nagyon kézzelfoghatóan fog az életetekbe beavatkozni.

 

Nem úgy, mint az álkereszténységben, mint a babiloni kereszténységben, a Lucifer imádó engedetlenek zsinagógájában, ahol mindig mondják, hogy ilyen csoda olyan csoda stb., stb., szent szellem betöltekezés és az emberek nem gyógyulnak meg, vagy mindig ugyan azok az emberek gyógyulnak meg.

 

A ti esetetekben meg fogjátok látni, hogy az engedelmességeteket Isten mindig, szinte azonnal, vagy nagyon rövid időn belül fogja jutalmazni.

 

Tehát, még egyszer sok sikert kívánunk a Reveal Hidden Reality csatorna minden segítője, minden munkatársa és közreműködője, minden tagja nevében.

 

Kívánjuk, hogy legyen ez a hanganyag is erőteljes, segítő, motiváló eszköze az Istennek, hogy elsajátítva ezeket az ismereteteket az elmétekbe beépítve, megújítva az elméteket, újra formázva az elméteket arra tudjátok magatokat ösztönözni mindenkor, minden nehézségen keresztül, hogy mindenképpen az Isten beszédének engedelmeskedjetek, és azt tartsátok meg hűséggel.

 

Ne távolodjatok attól el, mert a hűségesek azokat Isten meg fogja igazítani, és akik pedig megigazulnak, azok pedig üdvösséget fognak nyerni teljes 100%-al.

Ezt nem én mondom, hanem maga az Isten fia mondja.

 

Azt mondja: "Aki enged a fiúnak, az üdvözül, aki pedig nem enged, a fiúnak azon már most az Isten ítélete van"

 

Sok sikert hozzá, Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Egyszerű, mint az 1x1: Az elme és az akarat átformálódása

 

Egyszerű az egész, mint az 1x1.

Köszöntelek ismét benneteket.

Ebben a hanganyagban, az Egyszerű, mint az 1x1-n, szeretnék arról beszélni nektek, most már előre láthatólag ez nem lesz egy rövid hanganyag. Mindig szeretnék arra törekedni, hogy nagyon rövid legyen, főleg ez az 1x1 sorozat.

Ebben a hanganyagban az elme és az akaratnak a megújulásáról szeretnék nektek beszélni és ezzel kapcsolatban fel szeretnék olvasni nektek egy általatok bizonyosan közismert történetet.

Azért, hogy képszerűen is előttetek lehessen a történet, ezen a történeten keresztül, megérthessétek, hogy miről is beszélt a Megváltónk és megérthessétek, hogy hogyan is történik Isten szerint az elménknek és az akaratunknak az átalakulása.

Tehát ezt a folyamatot szándékosan ismét csak hinduizmusból, zen buddhizmusból magyarázva, hogy saját tanaikat tudják bizonyítani, megint csak bele csempészték Istennek a beszédébe az újjászületés szót. Amelyről tudjuk nagyon jól, hogy ez az újjászületés szó a sátán hazug meséje, amivel elhitette az embereket és az ország lakosságának szétszóratásakor, amikor Isten alá szállt az angyalokkal együtt és szétszórta az embereket, szétszélesztette ebből a városból, az emberek vitték magukkal a különböző földrészekre, kontinensekre az addig tanult ismereteiket és az évezredek során ezt tovább fejlesztették, a reinkarnációt és az újjászületés tanát.

Ez Isten előtt elfogadhatatlan elmélet.

És a következő percekben meg fogjuk érteni, hogy Ő pontosan mire gondolt.

A János evangéliumának az első részéből szeretnék föl olvasni nektek.

Tudjátok, amikor Nikodémusz, milyen érdekes, hogy egy zsidó embernek, aki a szanhedrin tagja görög nevet viselt. Éppen ezen akadt meg most a szemem, hogy milyen érdekes dolog ez, hogy abban az időben ezt nem nagyon szerették a farizeusok és mégis volt köztük egy ember, akinek görög neve volt és így él köztük.

Tehát János evangéliumának, ha jól emlékszem a harmadik része.

Krisztus beszéde Nikodémusszal.

 

„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, akinek a neve Nikodémusz, a zsidók főembere volt.

És jöve Jézushoz éjjel és monda neki, Mester tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel.

Felele Jézus és monda neki, bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

Monda neki Nikodémusz, mi módon születhetik az ember újjá, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e?

Felele Jézus, bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, ami Lélektől született, Lélek az.

Ne csodáld hát, ha ezt mondom neked, szükség nektek újonnan születnetek.”

Érdekes, hogy éjszaka jött hozzá a szanhedrin tagjaként, a főemberként a nagy farizeus.

Tehát ebből is látszik, hogy ő beismerte, hogy ők tudták, hogy Johsua az Isten Fia, az Istentől küldött tanítója a népnek és mégsem ismerték el, hanem inkább az ördögöt szolgálták.

Nagyon fontos tehát, hogy olvastuk, ahogy azt mondta neki Johsua, bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik,…ha megnézzük ezt a szót az eredeti Görögben, amit magyarul szándékosan belehamisítottak újjászületésnek, hogy azt mondja, hogy ha valaki újonnan nem születik nem láthatja az Isten országát.

Később azt mondja, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába.

Tehát az itt magyarra fordított újonnan születésnek a görög eredeti szava gennaó, ami elsősorban nemzést jelent, és ezen belül is a nemzésen belül beültetést, beágyazást, vagy bemagolást jelent, valamint azt is jelenti, hogy valamivé válást.

Ján 3:5 Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől ( Isten beszéde alapján) és Lélektől, (Isten lelkülete szerint)  nem mehet be az Isten országába.

Ef 4:23 újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban,

Máté 3:2 Ezt mondta: Térjetek új felismerésre, (változtassátok meg gondolkodásotokat) mert elközelített a mennyek országa.

G3340  

μετανοέω  (metanoeó)

1) megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát

2) megbán

Tehát láthatjuk az írásból azt, hogy itt első sorban arról van szó, hogy az ember elméjének, ugyanis Johsua azt mondta, hogy víztől és Lélektől.

Tehát a víz, ugye látjuk itt is, hogy nyelveken szólt Johsua és mivel Nikodémusz nem tartozott az engedelmes zsidók közé, (tehát ő mondta, hogy mi tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítóul), de mégis inkább ott maradt a SZANHEDRINBEN a Lucifer imádó, gyerekerőszakolós, vérszopó rabbikkal, akik a babiloni Lucifer imádati tanokat vallották.

Nem beszélhetett hozzá nyíltan, hanem allegorikus nyelvezetszólásban beszélt hozzá és azt mondta neki, hogy bizony, bizony mondom néked, hogy ha valaki nem születik víztől és Lélektől nem mehet be az Isten országába.

Na, most mi, akik az engedelmeskedést keressük az Atyával és az Ő Fiával, nekünk az Atyánk kijelentette-e sorokat és tudhatjuk, hogy a víz, mint szimbólum, az, az Isten beszédét szimbolizálja, a Lélek az pedig Istennek a természetét, lelkületét szimbolizálja.

Tehát az eddigi okkult karizmatikustanításokkal szemben itt nem valamiféle harmadik személynek az emberbe való berepüléséről, vagy befolyásáról van szó, hanem Isten beszédétől, amit olvashatunk és ez által az elménkben elraktározódik az információ Istenről, az Ő képességéről, akaratáról, szándékáról és mindenről, ami Istennel kapcsolatos dolog és az Ő lelkületétől. Tehát mind az, ami az Istennek a természete ettől át kell formálódnunk, tehát arra kell az akaratunkat irányítani, hogy az elsajátított információk a Bibliából inspirációul szolgáljanak és bizonyos esetekben, amikor sor kerül arra, akkor úgy viselkedjünk, mint maga Johsua viselkedett, és ahogyan az Atya viselkedne.

Tehát ilyenkor, amikor az ember találkozik ezzel az okkult kifejezéssel, hogy újonnan születik, aminek a görög szava gennaó és ennek nemzés az elsődleges jelentése, beültetés és formálódás, tehát valamivé válást is jelent.

És ebből fakadóan láthatjuk és érthetjük azt, hogy itt arról van szó, hogy amikor az ember olvassa az Isten beszédét, és azt az információt, amit olvas, azt megpróbálja megjegyezni, tehát beülteti az elméjébe az emlékező képességébe az ember, és így ezen keresztül elsajátítva ezeket az információkat, ezen keresztül motiválja önmaga cselekedeteit.

Hogy a korábbi bűnös természet megnyilvánulásai helyett, mint gyűlölet, haragtartás, pártoskodás, széthúzás, bujálkodás, férfi és nőiszeplőtelenítés és minden, ami az ördögnek a természete, ami Isten természetével, a szeretettel, hűséggel, jósággal, mértékletességgel, józansággal és az összes többi Isteni tulajdonsággal ellentétes, erre motiváljuk magunkat az elménkben elraktározott információk által.

Tehát így az elménkbe ültetett információ az Isten természetéről és szellemiségéről és viselkedéséről beültetve, bemagolva az elménkbe, bizonyos pillanatokban, megfelelő alkalommal előhozzuk az elménkből és felhozva ezeket az információkat erre emlékezve motiváljuk önmagunkat, hogy az addigi, a korábbi rossz akarás helyett, immár arra ösztönözzük önmagunkat, hogy az Istentől fakadó jó természetnek a meg cselekvésében éljünk.

Tulajdonképpen erről beszélt Johsua, hogy víztől és Lélektől újjá formálódni.

Tehát az életünk a születésünktől fogva, hogy bejöttünk ebbe a világba sajnos az ördög emberei által volt formálva, akik már ebben a világban élve tanítottak bennünket tv-n, rádión, iskola és vallási rendszereken keresztül, politikán keresztül bombázták az elménket és beépítették az elménkbe ezeket az ördögi természetű tanokat. És mi pedig ezt látva logikusnak az életbe való boldoguláshoz a különböző szituációkban, amikor például nem volt valamink, a világ természete szerint diktálva, arra sarkallva, arra ösztönözve, hogy lopjál magadnak. Ugye van ez a magyar mondás, sajnos nagyon sokan alkalmazzák, hogy segíts magadon és az Isten is megsegít.

Láthatjátok, hogy mekkora ördögi szólás ez és milyen inspirációs készséggel tud hatni erőteljesen az emberekre, akiknek eszükbe jut ez a mondás és megfelelő helyzetben, amikor bajban vannak, ez alapján cselekszenek. Tehát mivel, hogy nincsen valamijük, ezért gondoskodnak arról, hogy legyen.

És ezt ráadásul az egek Istenének tulajdonítják.

Hát, hogy ha hozzá szeretnél jutni egy autóhoz, egy Mercédeszhez, vagy egy BMW-hez, vagy egy Audihoz, ha nincs neked, akkor segíts magadon és majd az Isten olyan helyzetet teremt, hogy végre tudd hajtani a cselekedetet, de ez az Isten, nem az egek Istene, a Mindenható, szerető Atya, hanem ennek a világnak az istene.

Tehát éljél bűnösen és ennek a világnak az istene segíteni fog rajtad.

Tulajdonképpen ezt lehet mondani.

És ez így történik, ugye, hogy rossz hagyományokon, rossz példaképeken keresztül, pontosan ezt használja ki az ördög a filmgyártással, a különféle zenei vetélkedőkkel, a különféle dolgokkal, a tv-el, amit csak nézhetnek az emberek, tehát egy aktív elmeprogramozás beültetése folyik az Isten nélkül élő emberekkel kapcsolatban. És ezt azért csinálják, hogy ők, amikor különféle szituációkat teremtenek, főleg politika, vallás terén, az emberek találkozva ezzel a szituációkkal a tőlük beültetett információk alapján viselkedjenek, és ezek az információk az ördögnek a természetéből vannak előhozva és leírva.

És ezt elhagyjuk, elkezdjük olvasni az Isten beszédét és az Isten beszédére hallgatva, hátat fordítunk az ördög természetének a világának és elkezdjük azokat a cselekedeteket cselekedni, amelyeket Johsua kér, tanácsol, vagy utasít egész pontosan meg is parancsol.

És ezen keresztül az ember egy olyan életet kezd el élni, amely a korábbival szemben, amikor Lucifer természetében éltünk, akkor Isten ellenségei voltunk, mert a bűnök miatt engedetlenségben élve Istennel való szemben állás jellemezte az életünket.

Most pedig attól fogva, hogy jó információt kezdünk gyűjteni és ezt az Istennek a beszédéből, sőt még ezt is szűrjük.

Ugye nem rég volt valaki, aki leírta az egyházuknak a hitvallását és, hogy ebbe benne van az, hogy hiszik és vallják, hogy a Biblia az Isten beszéde, Szent és sérthetetlen és hamisítatlan, az egyedüli tiszta információforrás.

És ezzel nem szeretnék senkit megsérteni, de nem értünk sajnos egyet, mert a Biblia a mai nap nagyon, nagymértékben meg van hamisítva.

És a munkásságunknak, életünknek az egyik része arról kell, hogy szóljon, hogy Isten vezetése által eredeti iratokhoz hozzá jutva, ha lehetséges visszaállítani az Isten beszédének a valódiságát.

Kivéve a hamisításokat, leleplezve a hamisításokat, mint az újjászületés szó, mert ez egy hamisítás arra vonatkozóan, hogy igazolják az emberben lakozó szellemnek a teológiáját, hogy az emberben lévő szellem a harmadik alkotó része az embernek. Ugye, mert mivel az Isten az Atya, Fiú és Szent Lélek, ennek vagyunk a képmása, mert nekünk is van lelkünk is szellemünk, meg testünk, de ez a teológia, ez Indiából és zen buddhizmusból van.

Ezzel a beszövéssel, behamisítással ebbe a részbe, hogy újjá kell születni, behozták és igazolják a zen buddhizmusnak a tanait, az emberben lakozó szellemet és a szentháromságot igazolják ezzel a hamisítással.

Tehát a valóságban pedig arról van szó, hogy azt mondja Johsua, hogy szükség nektek az Isten beszédét beültetni, a gondolataitokba, a gondolkodásmódotokba és ez által a lelkület által, amire inspirál az Isten beszéde, ebben élve lehet csak az Isten országába bejutni.

Láthatjátok, hogy ebben az allegorikus nyelvezetszólásában Johsuának Nikodémusz azzal kapcsolatban, amit elvárhatunk egy engedetlenségben élő ember gondolkodásmódjával kapcsolatosan láthatjuk is, hogy az ő reakciója egyből az volt, hogy vissza akart menni az anyaméhbe és megint megszületni.

Holott Johsua az Istentől teremtett embernek, az elméjének az újraformálódásáról beszélt, az embernek az Isten beszédéből olvasott igéknek, az elméjébe való beültetéséről beszélt és ez által beültetett igének való engedelmesség általi formáltatásról van szó.

Tehát erről szól tulajdonképpen ez a rész.

Hogy az elménknek újra kell formálódnia. Tulajdonképpen a XXI-k század technológiai nyelvén fogalmazva, azt mondhatjuk példázatszerűen nyelveken szólva, most én is nyelveken fogok szólni, hogy bio robotok lévén, a processzorunkban, a memória tárházunkban le kell downloadolni Istennek a beszédét. Még mielőtt ezt megtesszük, ki kel a memóriánkból törölni a korábbi információkat, amin futott az életünk, tehát azokat az utasításokat, azokat a programokat ki kell törölni és Istennek a programját kell felvenni, az Ő beszédéből és így újra kell formázni a számítógép működését.

Hogy az újonnan feltelepített Isteni programon fusson a számítógép és az Isteni program szerint hozza meg az utasításokat és a működése az Isteni program szerint legyen.

Tehát ezen keresztül lehet megérteni, hogy valójában mit jelent az, hogy az emberi elmének a megújulása, az emberi elmébe való Isteni igazságok beültetése és ezeken az igazságokon, ami be lettek az emberi elmébe az olvasás és az olvasás gyakorlásán keresztül be van ültetve az elménkbe, ez által a beültetett információk által kell formálni az akaratunkat és a cselekedetünket.

Tehát korábban az ördögnek a természetének a cselekedeteit akartuk, ebben leltük kedvünket, ezt kerestük, tehát az akaratunk ezt szolgálta. Lopás, betörés, gyilkosság, erőszak, nemi erőszak, hazugság, szemfényvesztés, vallásos és politikai csalás, pénzzel való visszaélés, zsarolás minden, amit el lehet képzelni a világban való bűnök közül. Erre fordítottuk az akaratunkat.

Most erről átformázzuk az akaratunkat. Más irányba fordítjuk, hogy az Isten beszédének engedelmeskedjen most már az akaratunk és így az akaratunkon keresztül pedig a testünkre hatunk és az Istennek az akaratát hajtjuk végre.

Tehát ezt jelenti tulajdonképpen az emberi elme megújulása, az Isten igazságának, az elmébe való beültetéséből fakadóan és az egész emberi viselkedésnek az átformálása, átformálódása.

Tehát erre vonatkozik, erről beszél a Görög szó, ami az eredeti Görög szó „ gennaó”, ami helyesen fordítva nemzést, beültetést, valamivé válást, újraformálódást, vagy átformálódást jelent.

Ezeket a szavakat jelenti legszűkebb értelemben.

Persze vannak más szavak is felsorolva, és hát bízhattok abban, hogy az okkult tanoknak megfelelően ők azokat a szavakat választották, ki, mint például az újjászületés.

Ez a magyar gondolkodásmódban az újjászületés szó, az 1900-s évek előtt igazából nem volt ismeretes. Ez is ugyan olyan, mint a Kazinczyéknak a 200 évvel ez előtti csalása, hogy létre hozták a szellem szót.

Erről szerettem volna ebben a hanganyagban beszélni, az elme és az akaratnak a megújulásáról és újjáformálódásáról.

Tehát olvasva az igét, vagy hallgatva az igét más személytől, vagy akár olyan dolgon keresztül, mint mptryp playeren, DVD playeren, magnón, vagy rádión keresztül bármilyen információ hordozón keresztül közvetítve hallgatjuk az igét, vagy olvassuk az igét és ezt megjegyezzük, az akaratunkat pedig, a helyett, amit régen akartunk, az ördög természetéből fakadóan, azt most már nem akarjuk. Hanem azt akarjuk, amire az ige utasít, amit az Isten utasít, főleg az Ő Fia utasít az igén keresztül. Erre akarjuk rávenni a testünket, hogy ennek engedelmeskedjünk.

Tehát így a megújult elmével újraformálódott a természetünk, mert a rossz természettől elfordulva, az új természetben kezdünk el élni.

És ez miatt, az Istennek az a reakciója erre a viselkedésre, hogy az ítéletet leveszi az ember életéről, és megbocsájt annak az embernek, aki engedelmeskedésben, az Ő természetében kezd el élni.

Tehát így ezért víztől és az Isten Lelkületétől való újjáformálódás, beültetetés és átformálódásnak a folyamata miatt részesedhet az ember, az Isten üdvözítésében.

Abban, hogy az Isten megbocsátja a korábbi bűnöket, amit az ördög természetében élve követett el az ember és így most pedig tudatosan az ember megérti, hogy ha továbbra is az ördög természetében élek, el fogok kárhozni.

Hogyan kerülhetem el a kárhozatot?

Úgy, hogy tudakozom a Bibliából, hogy mit akar az Isten, mi az, amit nem akar az Isten, mit szeret az Isten, mi az, amit nem szeret az Isten, hogyan tudom ki alkalmazni az Istentől a bűneimnek a megbocsátását, hogy az ellenséges viszony megszűnjön, ne Isten ellenségének találtassam én magam, hanem Istennel való baráti viszonyban találtassam ezen túl.

És ne az ítélet legyen érvényes az életemre, hanem a megbocsátás.

Tehát ennyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Ez nagyon fontos információ, ami kapcsán ki tudjátok irtani a gondolkodás világotokból az újjászületésnek a Babilonból, később Indiából és Távol-keletről való dogmáknak a belehamisítását a Bibliába.

Tehát már ez is rejtett okkultizmusnak a hordozója az újjászületés, ugyanis elfogadtatja veletek a szentháromságot, mert, ahogy azt említettem, abból indul ki a keresztény babiloni dogma, hogy Istennek három személye van, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez mögött mind a három mögött sátán húzódik meg a kereszténységnek a dogmáin belül.

Babiloni ősi dogmák ezek és teológiák.

Így viszont láthatjuk azt, hogy csak egyetlen Isten van, és nem azért hasonlítunk rá, mert nekünk is van szellemünk, testünk és lelkünk. Ez a háromság az emberi létezésnek a felépítésével kapcsolatban egy teljes hazugság. Tehát ettől is meneküljetek, mert ez is az okkultizmusnak a tana.

Azért hasonlítunk az Istenre, azért vagyunk a képmása, mert az Istennek a természetében kezdünk élni, azokon az információkon keresztül, amelyeket beültettünk az elménkbe és az elménkbe ültetett információk által motiváljuk, az akaratunkat, a cselekedeteinket, hogy Isten szerintiek legyenek.

Tehát ezért hasonlítunk az Istenre, ezért vagyunk az Ő képmása, mert ettől fogva mi is tudunk jót akarni és nem is csak emberileg, tehát nem humánusan, hanem Isten utasítása szerinti jó akarás és annak a végrehajtásának a résztvevői leszünk.

 Remélem, hogy tudtam segítséget nyújtani ebben a hanganyagban.

Köszönöm mindenkinek, hogy türelemmel meghallgattatok bennünket és engem is ebben a hanganyagban és azért fohászkodom, hogy ennek az elhangzott információnak a segítségével át tudjátok formálni a gondolkodásmódotokat, és kiirtani a gondolkodásotokból az újjászületésnek és a szentháromságnak és az emberi hármasságnak a felépítésének a gonosz babiloni teológiáját.

És Istentől tanulva, az Isten igazságait beültetve az elmébe hagyni, hogy különféle szituációkba fel tudjuk idézni az Isten beszédét és a szerint viselkedjünk. Tehát az akaratunkat és az akaraton keresztül pedig a cselekedeteinket arra motiváljuk, hogy úgy viselkedjünk, mert így fenn tudjuk tartani az Isten megbocsátását és az Istennek a kegyelmét és az örök életet az életünkön.

Minden jót nektek, és remélem, hogy mihamarabb újból tudunk valamit ismételten nyújtani számotokra segítségül az épülésetekben.

Minden segítője és résztvevője a Reveal Hidden Reality youtube csatorna nevében kívánunk nektek győzedelmet és megerősödést a Mindenható Istennek a nevében.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Egyszerű, mint az 1x1: A megigazulás és annak elengedhetetlen fontossága

 

Egyszerű az egész, mint az 1x1.

Ismét az 1x1 sorozat újabb epizódjával jelentkezünk, egy újabb hanganyagával.

Ahogy azt említettük, ezek a hanganyagok azért készülnek, az 1x1 rövidített sorozatokban, hogy újra átismételjük és olyan barátaink számára, akik most lépnek ki a babiloni kereszténységből.

Az ő számukra újra értelmezhetővé tesszük Isten beszédét és segítünk az Isten gondolkodásának a megértésében, hogy ezek által a sorozatok által, és a bennük közölt információk által megérthetjük Istennek a gondolkodásmódját és ezt elsajátítva tudjuk az Isten beszédét olvasni, hogy ezen keresztül az Isten meg fogja tudni értetni velünk az összes többi dolgot, ami eddig nem volt világos számunkra.

Mert a kereszténységnek babiloni, rejtett okkult eszméje eltakarták ezeket, az igazságokat előlünk.

Tehát tulajdonképpen, amikor kijövünk a babiloni kereszténységből, akkor az addigi ismereteinket szinte 99 %-ba szemétbe kell dobni, amit különféle pásztoroktól, vezetőktől, tanítóktól szereztünk a babiloni piramis rendszerben.

És ennek az űrnek a helyét be kell töltenünk az Isten szerinti gondolkodásnak a Bibliában közzétett és lefektetett információival, vagy pediglen ezeket az információkat kell nagyon nagymértékben és kitartóan elsajátítani, hogy ezek az információk kiszorítsák a korábbi hamis teológiáknak a tanait és azoknak az ismereteit az életünkből, hogy ez által a cselekedeteinkből is kitisztuljanak ezek a gyakorlatok. Így mindenképpen engedelmességbe fogunk kerülni, és Isten garantálni fogja az örök életet számunkra és a földön a földi nehézségek közepette az ellátását, védelmét és megtartását fogja szavatolni.

Tehát ebben a hanganyagban alapvető fontosságú dologról szeretnék beszélni, a megigazulásról.

Hogy miért is fontos és mit is jelent pontosan a megigazulás.

Tehát olvassuk több helyen az írásból, főleg az Ószövetségben találkozunk vele szinte az első oldalakon, amikor is Istennek a beszéde tanúságos történetként beszámol Ábrahám életéről és Ábrahámnak a viselkedéséről attól fogva, hogy Isten megszólította őt.

Most nem szeretnék azzal foglalkozni egész pontosan, hogy mi is történt és hogyan történt, mert ez egy következő anyagnak lesz a része és az átláthatóság miatt a következő részben fogom ezt közölni, hogy nagyon érthető és egyszerűen felfogható legyen az egész.

Tehát azt mondja ott az írás az 1Mózes 15:6-l, ha jól emlékszem, és hitt az Úrnak és tulajdoníttatik ez neki igazságul.

Azt hiszem, hogy a Római levélben mondja azt Pál apostol, hogy idézi Ábrahámnak a történetét, „és hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatik ez neki igazságul”.

Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon fontos dolog, hogy az ember eljusson a megigazulásnak a helyére, az igazságban járásnak a helyére, hogy az Isten így ezen keresztül meg tudjon bocsátani és üdvözíteni tudja az embert.

Ebben az esetben Ábrahámnál ugye azt mondja az írás, hogy „és hitt az Istennek Ábrahám és tulajdoníttatik neki igazságul”, ha megnézzük azt a kijelentést az írásból, amikor maga Johsua beszél, az Istennek a Fia, a mi Megváltónk arról, hogy kicsoda valójában az Isten ellensége és a mi lelkünk ellensége, az egész emberiség ellensége, aki el akar bennünket pusztítani. Mert emlékeztető jegyei vagyunk az Istennek. Két lábon járó bizonyítékai annak, hogy Isten létezik és ezért ő mindent el akar pusztítani, ami Istennel és Isten teremtésével kapcsolatos, hogy a bizonyítéka eltűnjön a földről, az univerzumból, hogy Isten létezik.

Tehát azt mondja Johsua, az Ő kijelentésében, hogy „emberölő volt kezdettől fogva és nem állott meg az igazságban”.

Ez azt jelenti, hogy sátán, ami egy héber szó, azt jelenti magyarul, hogy ellenség, főként Isten ellensége és az emberiség ellensége, de minden élőlénynek is az ellensége, mert az emberiségen keresztül minden élőlény pusztított sátán, ami a földön található.

Ő nem állott meg az igazságban, ez azt jelenti, hogy sátán igazságban létezett, igazságban élt és ezzel van összefüggésben az, hogy amíg ő igazságban élt, létezett és igazság jellemezte a cselekedeteit, addig ő az Isten országába volt. Tehát bejárása volt az Isten országába, ott volt Isten országába az ő lakhelye, az ő munkásságának, foglalatosságának a színhelye és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azért lakhatott az Isten országába, mert Isten maga az igazság, az Ő beszéde az igazság és az Ő Fia az igazság, és az Ő országa az igazság.

Tehát Isten országa az igazságnak természetében, az igazságnak a szellemiségében létezik és igazságosságból áll. Ezért ott nem létezhet semmi, sem ami igazságtalan.

 Nos, miután sátán a fejébe vette, hogy tetszik neki ez a fajta hódolat és engedelmesség, amit az angyalok tanúsítanak teljesen önzetlenül, önszántukból az Isten felé, hogy ő ezt meg szeretné valósítani és más angyalok előtt bevádolta Istent, hogy Ő egy zsarnok. És kiszemelte magának a földet, a földre csalta őket úgy mond és itt különféle pozíciókat osztogatott a rá hallgató angyaloknak, mondván, hogy ő egy földi királyságot fog fölépíteni, az Isten királyságához hasonlóan, és aki neki ebben segít és segít megvalósítani a tervét, azok az angyalok ebben a királyságban kiemelkedő szerephez és uralkodáshoz juthatnak.

Ezért mondja azt az írás az Újszövetségben, hogy „azok az angyalok, akik nem tartották meg a fejedelemségüket, elhagyták az ő lakóhelyüket, tehát az igazságnak a birodalmát elhagyták, láncra lettek verve sátánnal együtt. Amikor bebizonyosodott, az Isten Fiának, a mi Megváltónknak, a Messiásunknak a megölésekor, az Isten országában végérvényesen bebizonyosodott, azoknak az angyaloknak és keruboknak is a szeme előtt bizonyságot nyert, hogy sátán tényleg gonosz, mert képes megölni az Istennek a Fiát, akit minden angyal és kerub teljesen önszántából szeret és tisztel és engedelmeskedik neki.

És ekkor lett láncra verve minden angyal, aki elhagyta az ő fejedelemségének a lakhelyét és az ő uralkodásának a territóriumát, a területét.

Elhagyta azt a feladatot, azt a munkát, amit az Isten adott nekik utasításként, végrehajtandó feladatként és e helyett sátánnal mentek és neki fogadtak szót.

Tehát sátán emberölő volt kezdettől fogva, mert megölte Ádámot és az ő feleségét az által, hogy engedetlenségre csábította őket és elszakította őket az engedetlenség által Istentől.

Ezen keresztül pedig megölte az emberiséget, mert mind, aki az ő utódaiktól tanult, azokat a cselekedeteket, amire sátán tanította az embereket, így az egész emberiség kárhoztatás alá került, és kárhoztatásnak az ítélete száműzetés a kárhoztatásnak a helyére a kénkővel izzó tóba.

Tehát Isten országában igazság van, mind fizikailag, mind szellemileg, mert ugye a fizikai értelembe vett Isten országa, amelyben Isten maga létezik ebben a miliőben, ebben az atmoszférában ugye, tehát ez fizikailag létező dolog és szellemileg is igaz ez. Mert a szellemi Izrael, azok a földön és minden kontinensen élő emberek, akik engedelmesek az Istennek, tulajdonképpen ők a földön képezik Isten országát és ezek az emberek nem létezhetnek másképp, nem lehetnek Istennel kapcsolatban, ha nem engedelmességben és igazságban élnek. Ezért mondta Johsua azt, hogy az Atya, aki nem látható Lélek, olyan tisztelőket keres, akik Őt, az Ő természetében és igazságban tisztelik.

Tehát a szabadkőműves fordítás úgy szól, hogy: Isten pedig a Lélek és szükség pedig, hogy akik Istent imádják, szellemben és igazságban imádják.

Ez a szabadkőműves fordítás, a Kazinczy féle eltorzítás, az ő szabadkőműves Bibliafordítóikon keresztül szépen eldeformáltál okkultizmusra az Isten kijelentését.

Tehát valójában arról van szó, hogy Isten maga a Lélek, egy láthatatlan Lélek, egy személy, és Ő maga olyan tisztelőket keres, olyan munkatársakat keres, akik az Ő természetében élve és igazságot cselekedve élve tisztelik Őt.

Tehát itt a Magyar imádat szót használ, nem tiszteletet, de az imádat és a tisztelet közt óriási különbség van, ugyanis a wudu vallásokban és az okkult ördögi vallásokban jelenvaló az imádat, Istennel kapcsolatos dolgokban nincsen jelen az imádat. Tehát Ő maga nem kívánja, hogy bárki is Őt bálványként imádja, ugyanis az imádat mindig bálványozással van kapcsolatban. Olyan dolgok felemelésével és tisztelésével, szó szerint imádásával, amely dolgok Isten által teremtett dolgok, vagy közönséges dolgok, de mégis Isteni tulajdonság van nekik tulajdonítva azáltal, hogy az emberekkel elhitetik, hogy azok a bizonyos dolgok képesek megszabadítani az ő problémájukból.

Ezért csináltak szobrokat és így a szobrokat az embereknek imádni kell, tehát le kell előtte borulni és szót kell nekik fogadni a vallási vezetőknek, akik azt a féle vallást képviselik és így hajtanak végre az emberek okkult módon tudatosan, vagy tudat alatt imádatot.

Viszont az Istennél, az Isten országában, az Isten közösségében, az Istennel kapcsolatos dolgokban szó sem lehet ilyesmiről, hogy Ő nem kíván magának imádatot. Ő egyedül tiszteletet és szófogadást szeretne elérni, hogy az emberek ebben éljenek, mert ezen keresztül az egész emberiséget meg tudná menteni, de tudja, hogy sajnos a legtöbb ember kedvét fogja lelni, az igazságtalanságban való élésnek, és ezért nagyon sokan halálra kárhoztatják, ítélik magukat, az engedetlenségben és igazságtalanságban való élésük miatt.

Tehát visszatérve, ugye, hogy sátán az igazságban volt. Azt mondja Johsua róla, hogy nem állt meg az igazságban, tehát igazságtalanná vált, ezért ő neki minden cselekedete közönségesség és igazságtalanság.

És az igazságtalanságnak a büntetése tulajdonképpen mindkét viselkedési formának, létformának konzekvenciája, vonzata van, ha tetszik, hanem.

Tehát konzekvenciája van annak, ha valaki igazságban él, és konzekvenciája van annak, ha valaki igazságtalanságban él.

Azt mondja, az írás, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, az Ő Fiában, a Megváltó, Szabadítóban.

Mit jelent ez?

Tehát a bűn, az igazságtalanság. Miért?

Mert Isten meg akarja menteni az emberiséget és ezért Ő kidolgozott egy tervet, az igazságnak a tervét, amelyen keresztül megmenti az emberiséget.

Az Ő tervével azonosuló angyalok és az Ő országa igazságban létezik és ennek az országnak az lehet az állampolgára, azok a személy, akik engedelmességben, saját belátásukból, megértve, hogy jó az Istennel kapcsolatot ápolni, mert abból csak jó származik és ezért az Isten által teremtett lények engedelmeskednek az Atyának és végre hajtják az Atya akaratát.

Tehát ilyenkor azok a lények, Isten által teremtett lények igazságban vannak.

És ez miatt, az igazságosságban való létezés miatt, az élőlények, tehát emberek, vagy angyalok ez miatt kerülhetnek be Isten országába.

Azok pedig, akik nem az igazság természetében élnek, azokat Isten elválasztja az Ő országától, az országába való belépésnek a lehetőségétől és így ez a föld vált az igazságtalanság királyságává, az igazságtalanság birodalmának a királya maga sátán, mert ő maga nem állott meg az igazságban és ez miatt emberölő, mert ő maga is meghalt ez miatt idézőjelben, ténykedik ugyan, de Isten ítélete van rajta.

És akin az Istennek az ítélete van, arra úgy tekint az Isten, hogy az a személy, az meg van halva.

Ezért mondta Johsua az ifjúnak, aki jött hozzá, hogy:”mester követlek téged, csak engedd meg, hogy eltemessem az én rokonaimat”, és mondta neki, hogy: „hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat”.

Tehát olyan emberekről beszélt Johsua, akiken az Isten ítélete van, tehát Isten úgy tekintett rájuk, hogy ezek az emberek bármikor meghalnak, azonnal kárhozatra fognak jutni már most.

És ezzel van kapcsolatban az, az ige, hogy: „aki engedelmes a fiúnak, az örökéletet lát, aki nem engedelmes a fiúnak, azon Isten haragja marad rajta”.

Tehát a bűnnek a következménye, a konzekvenciája a halál, az engedelmességé pedig, az örökélet és lehet látni, hogy ha szinonimaként behelyettesítjük az engedetlenségbe az igazságtalanság szót, és az engedelmességbe pedig az igazság szót, akkor azt lehet látni, hogy azt mondja az írás, hogy: „aki igazságban él, az üdvözül, aki pedig igazságtalanságban él, az kárhozatra van ítélve.

És Isten azt szeretné, hogy az ördög rabságába jutott emberiséget az engedetlenségből, tehát az igazságtalanságnak a természetében való élésből, át tudja vezetni az igazságban való élésnek a természetébe engedelmességen keresztül.

Tehát ezt jelenti a megigazulás.

Láthatjuk, hogy Ábrahámnál azt mondja az írás, hogy „és hitt vala Ábrahám az Úrnak és tulajdoníttatott neki ez igazságul”.

Tehát Isten megigazultnak látta Ábrahámot és Ábrahámról lekerült az Isten ítélete.

Miért?

Mert ugye, ha ismerjük a történetet, Ábrahám Úr városában élt, és ez a település abban az időben arról volt híres, hogy fellegvára volt a bálványimádásnak, tehát rejtett Lucifer imádatnak. Az emberek különféle isteneket gyártottak maguknak és különféle módon áldoztak, adakoztak ezeknek az ember csinálta Isteneknek.

Láthatjuk a beszámolóból, hogy Ábrahámnak óriási problémája volt, mivel, hogy becsületes ember volt még így Istent nem ismerő emberként is vagyonos lett Ábrahám, ezt nem azt jelenti, hogy gazdag volt. Vagyonos volt, meg volt mindene és még egy kicsivel több, mint amire szüksége volt és azon gondolkodott, hogy mi lesz az ő vagyonával, kié lesz, hiszen ő neki nincsen gyermeke.

Tehát ő neki az élete legnagyobb problémája nem az üdvössé volt, mert fogalma sem volt arról, hogy van olyan, hogy üdvösség, ezért nem is foglalkoztatta a kérdés.

Hanem a gyerekáldás kérdése foglalkoztatta, hogy tulajdonképpen nincs is értelme az életének, mert olyané lesz majd a vagyona, aki nem fáradozott a vagyon megszerzésével és ebből kiindulva Isten eljuttatta őt arra a pontra, hogy Ábrahám megértette azt, hogy erre a bajra egyetlen megoldás van és ez az egyetlen megoldás ez olyan valakinél van, aki nem lakozik ezen a helyen, és ezt megértette.

Mikor ezt megértette, akkor Isten szólt hozzá álomba, felszólította őt: „Gyere ki erről a helyről, ami fertőzve van okkultizmussal és bálványimádással és egy semleges területre hozlak téged, ott egy másfajta életet fogsz tanulni, tehát a jelenlegi igazságtalanságban, engedetlenségben való élésedből átvezetlek téged különféle szituációkon, nehézségeken keresztül megtanítalak téged, hogyan tudsz engedelmeskedővé válni, hogy így az engedelmességen keresztül meg igazulttá válj.”

Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mennyben minden dolog ép az igazság természete miatt, a földön viszont a dolgok el vannak romolva az igazságtalanságnak a természete miatt, mert az igazságtalanság megrontja az embert, tehát tönkreteszi az embert, elveszi az életét, kárhozottá teszi így tulajdonképpen a romlottság állapotából Isten a helyreállítás állapotába akarja átvinni az emberiséget és minden egyes embert, aki hajlandó neki szót fogadni.

És tulajdonképpen ez történt Ábrahámmal is, hogy igazságtalanságban és engedetlenségben élve az élete el volt romolva és Isten ezt az életet helyre akarta állítani, mert látta azt, hogy Ábrahám szót fog neki fogadni, mivel, hogy Ábrahám majd meg fogja érteni, hogy Istentől kaphat megoldást az ő problémájára, az ő felesége meddő és ezért semmilyen bálvány nem tud segíteni.

 

Így az igazságtalanságból Ábrahám megigazíttatott és igazságba került. Azáltal, hogy elkezdett engedelmeskedni és szót fogadott a hívásnak, kijött a bálványimádók, engedetlenek közül és e miatt a cselekedete miatt, hogy szót fogadott, azt mondja az Isten, hogy ő igazságot tulajdoníttatott ezért is Ábrahámnak, így Ábrahám megigazult.

Szóval igazságtalan volt Isten szemében, viszont a hívásnak való engedelmesség, az utasításnak szót fogadott és ezért megigazult.

Igazzá lett, ami azt jelenti, hogy mentes lett Istennek az ítéletétől és kegyelmet nyert Ábrahám Istentől.

Ezt jelenti a megigazulás, ez egy nagyon fontos dolog.

Ahogy ezt itt említettük tulajdonképpen Ábrahámnak a példájából, hogy szellemi értelemben is és fizikai értelemben is különösen elengedhetetlenül fontos megértenünk a megigazulással kapcsolatos dolgokat, mert ezen keresztül kategorizálni tudjuk önmagunkat, látni tudjuk önmagunkat Isten beszédében, hogy jelen pillanatban milyen területen vagyunk.

Istennel hadi állapotban állunk-e az engedetlenségünk miatt és az igazságtalanságban való élésünk miatt, mert az ördögnek a természetének a dolgait műveljük, amiről Pál beszél nagyon sok helyen.

Hogy igazságtalanság, pártoskodás hamis tanúskodás minden olyan negatív dolog, amelyeket emberek tudnak egymással szemben művelni, saját maguk felemelésére, saját hírnevük növelésére, saját maguk meggazdagodására mások felett uralkodás céljából.

Ha valaki hazugságot szól a felebarátjának és azt állítja neki: „Gyere, van egy tuti ötletem, hogy ha most van egymillió forintod, akkor én tudok neked ajánlani egy brókert a tőzsdén, aki egy hét múlva egy millió kamatot, egy millió forintot fog neked hozni az egymilliós befektetéseddel.

Ez az ember kezdettől fogva tudja, hogy ez nem igaz, mert aki egy kicsit is ért a tőzsdézéshez az tudja hogy egymillióval nem lehet egy hét alatt egy milliót csinálni maximum százezret, meg vannak a tőzsdevilágnak is a törvényszerűségei és akik ismerik a tőzsdét, azok tudják, hogy ez hazugság.

Na, most nyilvánvaló, hogy aki azt tanácsolja a másiknak, hogy gyere, hozd a pénzedet ehhez a brókerhez, megforgatjuk neked a pénzedet és meg tudod duplázni a befektetéseidet egy hét alatt és az ember naivan elviszi, a pénzét beadja a brókerhez, és amikor lejár az egy hét akkor felhívják őt telefonon, hogy: „Sajnos nagy baj van, a világpiaci helyzet megváltozott, elbuktuk a pénzt.” Nyilvánvalóan a szerződést úgy kötötték meg, hogy a veszteségért nem lehet felelősségre vonni a brókert és a végén pedig kiderül, hogy tulajdonképpen arról volt szó, hogy a bróker fejvadászokat alkalmazott, hogy csőbe húzzon embereket ezzel a hamis ígérettel s ezért százalékot fizet, az egymilliós bekaszált pénzből százezer forintot ad mindenkinek, aki behoz egy naiv embert, hogy betesz egy millió forintot.

Hát, hogyha valaki így, ilyen dolgot állít, mert önmaga vagyonosodását akarja elősegíteni, tehát hazudott így az embertársainak, aki kifosztotta őt, tulajdonképpen ez miatt ő ellenségeskedésbe van Istennel, mert igazságtalanságnak a szellemiségében él.

Tehát ez az ember ilyenkor óriási veszélyben van.  Mert Istennel szemben való hadiállapotban van és Isten ítélete alatt él, tehát Isten szemében ő egy halott ember, mert bűnben, igazságtalanságban él.

És bármikor meghal, a legtragikusabb az, az ilyen emberek számára, hogy ha baleset éri leesik, lezuhan a repülő vagy mérgezettet eszik, olyan ennivalót vesz a boltban, ami tévedésből, gondatlanságból méreg került az ennivalóba vagy bármi baleset történik, meghal. Azonnal el fog kárhozni az, az ember.

Szóval, amit teszünk más ellen, saját magunk hírnevének az öregbítésére, saját magunk hatalmának a megerősítésére, hogy másokat hatalmunk alatt tudjunk tartani és ezzel a viselkedéssel kizsákmányoljuk őket, fájdalmat okozunk, és ami a legfontosabb, Istentől eltereljük az embereket, tehát minden ilyen tevékenység Istennél igazságtalanság.

Mert az Istennek az akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, minden ember fölszabaduljon az Ő ítélete alól, minden helyen, minden időben.

Na, most, aki ez ellen tesz és viselkedik, nyilvánvalóan, hogy ha tönkreteszed valakinek az életét az, az ember nem biztos, hogy Istent fogja keresni.

Főleg, hogy ha annyira tönkre teszed az ember életét, hogy ebben a veszteségben ráadásul meg még öngyilkos is lesz, tehát te ezért Isten káromló voltál, mert egy embert kárhozatra juttattál, ezért te neked az életedben nincs többé bocsánat a földön, ugyanúgy ahogy a sátánnak sincs, aki több milliárd embert pusztított el a teremtés óta.

Belehajtotta az embereket őrületbe, belehajtotta az embereket a bizonytalanság miatt öngyilkosságba, háborúkat keltett és embereket mészároltatott.

Tehát ő neki nincs bocsánat, mert ő tudja, hogy elvette az üdvözülés, az örökélet lehetőségét emberek milliárdjaitól, akit Isten teremtett és várt volna vissza önmagához, hogy megkegyelmezhessen az embereknek.

Ugyanúgy azok az emberek, akik követik sátánt, szót fogadtak neki a bűnökkel, (azok az emberek is bizonyos idő után, attól függően, hogy milyen mélyre süllyednek a bűneikben és milyen kárt okoznak az emberek életében) ugyanígy Isten káromlóvá válnak és elveszik a lehetőséget az emberektől, hogy Istennel kapcsolatba kerüljenek és kegyelmet nyerhessenek. Így ebben az igazságtalanságban, engedetlenségben való élésben az ő életüknek az ítélete az örök kárhoztatás lesz.

Az igazságtalanságnak a konzekvenciája a kárhozat, az átok, tehát az átok az tulajdonképpen kárhoztatást, büntetést jelent.

Az áldás pedig az Isten bocsánatának a megnyerését és ezzel együtt pedig az örök életet.

Ez az áldás.

Ezért, akik tudjuk, hogy a nagy nyomorúság korszaka közeleg és látjuk előre, hogy mi a szándékuk az őrült világvezetőknek, szabadkőműveseknek, jezsuitáknak, vallási vezetőknek, politikusoknak, bankároknak. Ugye meg akarják tizedelni az emberiség létszámát, nem is csak, hogy megtizedelni, mert tulajdonképpen a mai nyolc-nyolc és fél milliárdról egy milliárd alá akarják lecsökkenteni a Földön élő embereknek a létszámát.

Nem is csak, hogy a tizede, hanem nagyon drasztikus mértékben óriási emberpusztítást akarnak végezni a Földön.

És a legtöbb ember sajnos áldozat is lesz, mert a Jelenések könyvéből láthatjuk a rengeteg-rengeteg emberből, hogy ha viszonyításképpen számunkra, hogy érzékeltethető legyen tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy nyolc milliárd ember van most a Földön, abból ötszáz vagy kilencszáz millió ember fog életben maradni.

Az, hogy az emberek nagy része bele fog ebbe esni az nem valószínű, hanem biztos, szóval, akik felfogják, hogy ilyen világ közeleg, plusz ez mellett még bármikor meghalhatok és kérdéses, hogy hova kerülök, tehát mi lesz az életemmel, üdvözülni fogok, vagy el fogok kárhozni?

Azzal a kérdéssel már nem is foglalkozom, hogy egyáltalán van-e kárhozat vagy mennyország?

Ugyanis a világban folyó dolgok, amik történnek, bizonyítják azt, hogy Isten van, mivel Isten megjövendölte előre a dolgokat és írott formában bejuttatta az emberiség civilizációjába a Biblián keresztül.

Bizonyíték arra, hogy Isten van, tehát ha van Isten, és ha Ő azt mondja, hogy van Mennyország és pokol, akkor nyilvánvalóan van Mennyország és pokol. Teljesen mindegy, hogy el hisszük, vagy nem hisszük.

A nagy kérdés az, hogy ennek az igazságnak az elfogadása azt fogja-e eredményezni, hogy Isten által javallt helyre, az Ő országába fogunk-e kerülni, az igazság birodalmába vagy az igazságtalanság királyságának természetében veszteglő és kárhozatra váró emberi civilizáció az ördög fogságában, királyságában elnyeri az ítéletét, az Istentől megígért ítéletet.

És aki értelmes és okos az látja közeledni ezt a veszedelmet és lépéseket tesz ettől a veszedelemtől való mentességre.

Mit tudunk tenni, ha látjuk, hogy közeleg a nagy nyomorúság és az ember pusztítása, a tömeggyilkosság?

Akkor hanyatt homlok megvizsgálom az életemet, ha látom, hogy az Isten beszédével szemben, (ami az igazság) az én életemben súlyos hiányosságok vannak az igazság területén és hemzseg az életem az igazságtalanságtól, megértem azt, hogy ennek a konzekvenciája, tehát azoknak a csoportjába fogok tartozni, akik Isten ítélete alatt a Lucifer imádóknak a vérengzésében el fognak veszni.

Tehát, ha ebben a vérengzésben meghalok, kárhozatra fogok jutni. De még mielőtt ez a nagy nyomorúság bekövetkezik, ha baleset történik velem és az igazságtalanságnak a természetében élek, a cselekedeteim igazságtalanságot tükröznek ekkor is bizonyosra vehetem, hogy ha balesetben meghalok, el fogok kárhozni.

Ha okos és bölcs ember vagyok, amire Isten akar tanítani minden embert, Ő azt szeretné, hogy minden ember a saját maga jól fel fogott érdekében fogadjon neki szót, hallgassa meg Őt és értsék meg, hogy veszélyben az embereknek az élete. Ennél fogva az ember, lépéseket tesz, az igazságtalanságnak a birodalmából át fog lépni, úgy igazítja az életét az Isten tanácsaira hallgatva, hogy az igazságtalanságból a cselekedeteivel tükrözi azt, hogy ő át akar kerülni, átrendezi az életét az igazság birodalmába és megszerzi, Istentől a bűneinek a jogos ítéletének az elodázását vagy a teljes felfüggesztését ki eszközöli Istennél.

Hogyan?

Úgy, hogy az ember elhatározza, hogy: „Meg akarok igazulni!” Ennek a véghezvitele, hogy hogyan kell ezt csinálni, ez le van fektetve a Bibliában.

Ugye Pál apostol nagyon sokszor mondja, hogy bemutatja Istennek a természetét, „szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, szelídség, józanság” és minden egyéb, ami az Isten természete. És az ember elkezdi ezt először elméletben megtanulni és miután beültette ezeket az ismereteket az elméjébe, ezek után elkezdi ezt gyakorolni. És ahogyan ezt elkezdte gyakorolni, mint ahogyan ezt Ábrahám.

Ábrahám is ugye bálványimádók között élt, bűnökben élt és belátta azt, hogy ennek jó következménye nem lesz és ezért elhatározta, hogy ő szakít ezzel a tradícióval, az igazságtalanságban való éléssel. Jó viszonyt akart kialakítani a Mindenható és a Mindenütt jelen való egyedüli Teremtő Istennel a mi Megváltónknak az Atyjával, a mi Atyánkkal, mert mi is az Ő természetében akarunk élni, ezért Ő a gyermekeinek nevezi mindazokat, akik szót fogadnak neki.

Tehát Ábrahám is megszakította a tagságát az ördög birodalmával, benne élt ugyan az ördög birodalmában, de nem az ördög birodalmának a szabályai szerint, hanem Isten birodalmának a szabályai szerint.

Ezért volt ő Istennek a nagy embere a Földön, mert ő a viselkedésével az eljövendő korszak, világ korszak, tehát az Isten országának az erőit képviselte ugyanis ő már az ördög birodalmában, az igazságtalanság birodalmában már igazságban élt.

És a földön élve, míg körülötte mindenki halálra volt ítélve, kárhozottan élték az életüket, átok alatt, addig ő Isten áldását élvezte.

Azt, hogy ha bármikor meghalt volna azonnal üdvösséghez jutott, tehát Isten felszámolta az ítéletet Ábrahámnak az életén.

Azért íratta meg ezt a példát, ezt a történetét Ábrahámnak, hogy mi az utókor tanuljunk ebből, hogy megértsük a megigazulásnak a lépéseit, és hogy vágyjunk megigazulni, mert így Isten a továbbiakban segíteni fog, hogy elkerüljük az ő ítéletét és baráti viszonyban élhessünk, nem pedig az ő ellenségeként. Hanem az ő szeretett híveiként, akiket az ő ígérete szerint mind addig, aki megmarad az igazság természetében, az Isten természetében (mert Isten az igazság) és az ő beszéde az igazság.

Tehát ha valaki olvassa az ő beszédét, megjegyzi és megcselekszi, azt az igazságban megigazul, s ezekről az emberekről leveszi az ő ítéletét.

Ezért nagyon fontos elkezdeni a megigazulásunkat, vagy legalábbis elkezdeni a megigazulásunkat, mert vannak emberek, akik csak éppen az elméjükbe jutottak el a megigazulásra, tehát meggondolták magukat, megértették, hogy súlyos bajban vannak, mint a lator, a bűnöző, akit Johsuával együtt feszítettek meg.

Őneki már nem volt ideje, hogy a cselekedeteivel bebizonyítsa, azt, hogy ő igazságban akar élni, az elméjében viszont megértette, hogy bajban van, ezen már nem lehet segíteni az ő helyzetén, meg fog mindenképp halni.

Ezért úgy döntött, hogy még az utolsó másodperceit arra használja, hogy arról tesz bizonyságot, hogy megbánta a dolgait, ezáltal tulajdonképpen elérte azt, hogy belépőt nyerhetett az Isten igazságának a birodalmába.

Szóval Ábrahám kebelének a kiürítésekor ez az elítélt az Isten országába nyert bebocsátást, csak azért, mert már ideje nem volt ugyan igazságban élni, de a gondolatában, az akaratában azt fejezte ki, hogy ha mégis megbocsátást nyerne a törvény szerint és leszednék a fáról, akkor ő a további életét még, ha nyomorúságban is, de igazságban élné le bűncselekmények nélkül.

És ezt látta Isten, hogy ez az ember ezt képes lett volna megtenni, de mivel ez már fizikailag lehetetlen volt ezért Isten megbocsátott neki. Na, most ez nem jelentett kibúvót, ürügyet sokak számára, akik azt mondják, hogy: „Akkor most én is lopok, csalok, meggazdagszok stb., stb. én is majd a halálos ágyamon megbánom.”

Nem!

Ez az ember, amíg nem találkozott Johsuával, addig nem tudta, hogy valójában az ő felfogása nem jó és kárhozatot eredményez.

Viszont mikor őt elkapták és börtönbe került, teljesen realizálódott előtte, hogy tényleg nem jól élte az életét, s mikor megtudta az ítéletet, hogy ki lesz végezve, akkor előtte lejátszódott az egész dolog. 

És mivel ennek az elítéltnek abban a kiváltságban volt része, hogy az Isten fiával együtt feszítették meg, ezért az utolsó pillanatban úgy döntött, úgy akar kimenni ebből a világból, hogy nem a kárhoztatásnak a helyére akar menni, hanem Istentől akar bocsánatot nyerni.

És ő ott a kivégzőfán igazult meg.

És ahogyan Ábrahámnak tulajdoníttatott az ő szót fogadása, engedelmessége igazságul, ugyan úgy ez az ember, az utolsó pillanatban a meggondolása, megbánása miatt Isten igazságban részesítette őt és felszabadította a kárhoztatásnak az ítéletétől.

Ezen keresztül megérthetjük azt, hogy elengedhetetlen dolog az Istennel való jó kapcsolatba kerülés szempontjából, az igazságban való élés.

Tehát ha valaki Istennel akar szoros kapcsolatot ápolni, és baráti viszony, tehát nem ellenséges viszonyt, aminek az eredménye legyőzöttség és elítéltség, hanem baráti viszonyból fakadó kegyelem és örök élet.

Szóval azok, az emberek, akik vágynak az Istennel élő kapcsolatra, azoknak az első lépés az, hogy az életüket, amely igazságtalanságban vesztegel, ki kell tisztítani, legalábbis el kell kezdeni és majd az Isten Atya ebben segít lépésről-lépésre, hogy hogyan tudják fejleszteni az igazságban való élésüket.

Nyilván, ahogyan fejlődik az értelem, az emberben az igazságokon keresztül, megújul az elme, az ember elméje és ezen keresztül az ember akarata is meg fog újulni, átalakul, átformálódik és a rossz helyett, jót akar az ember, az Istennek a dolgát akarja az ember és ezt az Isten fejleszteni fogja az emberben, hogy a cselekedetei is ezt tükrözzék.

És ez miatt az Isten, ahogyan erősödik az ember az igazságban való élésben és engedelmességben, olyan mértékben erősödik az Isten gondviselése, a kommunikációja, segítsége, a megtartása, védelmezése az embernek az életében is.

Tehát nagyon, nagyon fontos dolog a megigazulás és az igazságban való élés megtartása, mert ez egy elkerülhetetlen lépés az Istennel való jó kapcsolattartás eredményezésének a megnyeréséhez.

És ebből fakad, az összes többi.

És erre csak bátorítani tudunk mindannyiótokat, hogy határozzátok el magatokat, hogy a bálványimádásotoknak az igazságtalanságából, ugyanis a gyülekezetbe járás, a kereszténységhez tartozás, az bálványimádás.

Azért, mert a vezetőknek a hamis tanításából fakadóan, hogy rossz információ került az elmétekbe, elhittétek azt, hogy ha a kereszténységgel kapcsolatot ápoltok, akkor üdvözülni fogtok, ha adakoztok, ha tizedet fizettek, ha szót fogadtok a vezetőitek utasításainak, üdvözülni fogtok. És ők garantálják nektek azt, hogy örök életetek van már most.

Ez hazugság, nem igaz, mert okkult tanokat tanítanak!

Engedetlenségre tanítanak benneteket, és amíg kapcsolatban vagytok a kereszténységgel és annak a tanaival, az engedetlenség tanaival „nyelveken szólással, Szentszellem betöltekezéssel és egyéb olyan tanokkal, amely egyáltalán nem állja meg a helyét az Isten beszédével szemben, és ezt gyakoroljátok, tehát ebben az állapotban-igazságtalanságban éltek, mivel, hogy Istennel szembeni engedetlenségben éltek, és ezért úgy élitek az életeteket, hogy azt hiszitek, örök életetek van.

De valójában, ha láthatnátok magatokat az Istennek a szemével és az Isten gondolkodásával, és hallhatnátok az Istennek a szavait, hogy milyen véleménye van rólatok, akkor azt hallanátok, hogy Isten sajnálkozik, hogy el kell, hogy ítéljen benneteket, mert egy olyan dolognak tulajdoníttatok egy Isteni megmentői képességet, ami valójában nem képes segíteni.

Tehát a kereszténység nem arra lett kitalálva eredendően sem, hogy az embereket üdvözítse, segítsen az üdvösség megnyerésében, az Istennel való kapcsolat helyre állításában, és az ítélet elkerülésében!

A kereszténység arra lett kitalálva, hogy az ördög tanait hangoztatva engedetlenségben tartsák az embereket és így az engedetlen emberek, elszakítva az Istentől nem tudják megragadni az Istennek a segítségét, ezért rá kell magukat bízniuk a vezetőikre, akik viszont rabszolgákat csinálnak a híveikből. Tehát ezért ki kell jönni az igazságtalanságnak az országából, a keresztényekből és minden vallásból. És az életét az embernek realizálni kell és igazságba kell helyezni az életét. Az igazság cselekedeteit kell először elkezdeni tanulmányozni, megérteni és azt cselekedni.

Tehát ebben a folyamatban kell elindulni, és aki már csak elhatározza magát, mint a tékozló fiú, „ugye ő is igazságban élt, aztán az igazságnak az életszféráját elhagyta, mindent, amit az igazságban való élésből kapott eldorbézolt. És amikor teljesen átkozottá lett és közel lett a megsemmisüléshez, az elpusztuláshoz, az éhhalál küszöbén volt, akkor meggondolta magát és azt mondta, hogy visszamegyek az én atyámhoz, és megkérem, hogy fogadjon vissza, még ha nem is fiának, csak a béresek közül egynek”.

És már ahogy ezt csak elhatározta, hogy ezt megteszi ezt a lépést, az atyja már kint várta válaszul a kapuban, hogy mikor érkezik meg az ő fia.

Ez egy nagyon, nagyon jó szemléltetés arra, hogy Isten vár bennünket.

Az, az egyetlen egy kritérium, hogy az Istennel kapcsolatos ismeretek elsajátításában az egyik nagyon fontos kritérium, az igazságban való élés, a megigazulás.

Tehát úgy kell viselkednünk az Istenről tudható dolgok alapján, hogy az Istennek az legyen a véleménye rólunk, hogy igaznak lát bennünket, hogy nem igazságtalanságban élünk, hanem igazságban.

Mert az igazságban való élésnek mindig az, az eredménye, hogy aki a földön igazságban él, az, az igazság országában, az Isten országában lesz haza víve, elvíve.

Ezért Johsua sem maradt itt a földön, mert a föld az igazságtalanságnak a birodalma, sátán királyságának a birodalma. Engedetlenség természetében vesztegel és létezik, működik. Teljesen az igazságtalanságnak a cselekedeteivel és eszközeivel.

És Johsua azért nem maradt itt a földön, mert Johsua megigazult volt, tehát igaz volt az Isten szemében és Isten mindig az igazságtalanság világában élő igazság természetében élő embereket viszont nem akarja itt bent hagyni, hanem az Ő országába, az igazság országába, atmoszférájába akarja vinni.

És ez történt a Johsuával.

Mikor befejezte a feladatát itt a földön, az igazságtalanság birodalmában, akkor az Atya nem hagyta itt, hanem elvitte az Ő saját maga országába, az igazság birodalmába.

Ugyan ez fog történni mindazokkal, akik az életük során bizonyságot tesznek a cselekedeteikkel és a viselkedésükkel arról, hogy ők az Isten igazságai alapján akarnak élni, az Isten természetében, neki való engedelmességben, mert megértették, hogy engedelmeskedni az Istennek jó, igazságban élni jó, bármennyire nehéz is.

Mert ez a világ elmúlik, de mi nem akarunk vele együtt elmúlni, hanem mi az Isten országában akarjuk folytatni és igazságban való élés nélkül ez lehetetlen.

Tehát meg kell igazulni és ezt el lehet nyerni, az ember az elméjében elsajátítja az információkat, hogy hogyan milyen lépéseket kell tenni.

És erről szólnak tulajdonképpen az 1x1 rövid előadásoknak az információi, hogy milyen állomásokat kell az embernek az életében megtennie és megvalósítania ahhoz, hogy önbecsapás nélkül tiszta lelkiismerettel azt tudja mondani, hogy

„igen, az a szándékom és reményem, hogy üdvösséget akarok nyerni és az Isten országában akarok élni, ez nem csupán reménység, mert Istennek a bizonyságai vesznek körül, hogy Ő foglalkozik velem, mert megigazultnak és engedelmesnek lát és ez miatt felszabadított az Ő ítéletétől. És biztosan tudom a vele való kapcsolattartásomból fakadóan, hogy Ő nem kárhoztat „ítélet alatt tart”, hanem a megigazulás során elnyert üdvösségnek a részese vagyok”.

Ennyit szerettem volna mondani, nagyon köszönöm ismét, hogy meghallgattatok és kérlek benneteket, hogy jól értékeljétek át ezt a hanganyagot, és keressétek, kutassátok gőzerővel a megigazulásnak a lépéseit, hogy biztosan tudhassátok, azt, hogy bármikor is ér véget az életetek, bármilyen körülmények között, ha igazságban ért véget az életetek, minden bizonnyal az Isten országában, az igazság birodalmában fogtok kikötni.

Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek és sok bátorságot, sok erőt, és bátorítalak benneteket, hogy megéri!

Köszönöm, hogy meghallgattatok!!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Egyszerű mint az 1x1:A görög PNEUMA szó magyar jelentéseinek helyes alkalmazása.

 

Szeretettel köszöntünk Benneteket ismét a  Revealhiddenreality csatornán az 1x1 sorozatban!

Ez alkalommal egy nagyon-nagyon fontos dologról szeretnék beszélni,ez egy mindent meghatározó dolog lesz az életetekben,ha ezt meg tudjátok érteni és jegyezni s ezen keresztül olvasni a bibliát,mert ezen keresztül minden szituációban,minden történésben fel tudjátok ismerni és különbséget fogtok tudni tenni olyan dolgok között,ami most jelen pillanatban úgymond a kereszténységnek 70%-a nem tud különbséget tenni,mert hamisításokat programoztak beléjük és ezen keresztül rosszul értelmezték az Istennek a beszédét.

Itt értem azt,hogy ma óriási kérdés az sokakban,sokan fogalmazzák meg azt a kérdést és juttatják el hozzánk,hogy honnét tudjuk,hogy mikor hogyan kell értelmezni az írásban,amikor például Szent Lélekről beszél az írás,tehát ez a téma ez ezzel lesz kapcsolatba,mikor kell magára Istenre gondolni,amikor Szent Lélek van feltüntetve az írásban mikor kell emberekre gondolni,amikor lélek van írva az írásban,mikor kell gondolni tanokra,felfogásra,elméletre,amikor lélek van írva a bibliában és mikor kell szó szerint emberekre gondolni,amikor lélek van a bibliában,mikor kell angyalokra gondolni,mikor kell ördögöknek a tanításaira gondolni,amikor lélek van írva,tisztátalan lélek van írva az írásban,mikor kell angyalra gondolni,amikor lélek van és mikor kell az ördögre gondolni és az ördög tanaira gondolni.

Tehát a pneuma és a psziché görög szavakat felváltja használja az írás és borzasztóan gyakorlottnak kell lenni ahhoz,hogy minden alkalommal fel tudja valaki ismerni félreértés nélkül a pneuma és a psziché görög szavaknak a használatát,ahogy azt az írás felváltva használja.

Sok helyen szándékosan meghamisították és pszichét írtak,amikor pneumát kellett volna és sok helyen pedig pneumát használnak,amikor pszichét kellett volna.

Tehát nagyon sok fordítás van ahol például a hit gyülekezetnek a hangos bibliáiban lehet ezt felfedezni leginkább,hogy számos esetben szellemeket olvasnak a léleknél,amikor ott például egész egyszerűen csak emberekről van szó,tehát most csak így példaképp voltak abba a faluba lélekszám szerint 500-an,vagy ültek a hajóban lélekszám szerint 8-an és ezekhez hasonló kifejezések,s ezeket a hangos bibliában a hit gyülekezetben is és nagyon sok más helyen is szándékosan szellemre fordították,ugyanis nem tudnak különbséget tenni mint szellemiség,mint felfogás,mint tan között és nem tudnak különbséget tenni mint pneuma.,mint Istennek a természete,gondolkodás módja,pneuma mint embernek a gondolkodás módja,psziché mint ember,pneuma mint ember ugye lelki személy,tehát óriási a kavalkád és tényleg akik nincsenek tisztában azzal,hogy kell ezeket a görög szavakat használni és behelyettesíteni,attól függően,hogy a történet miről szól.

Ez olyan mint az angol nyelv ,az angol nyelvben is ha mondok két szót,két vagy három szót,de mondhatok egy nagyon egyszerű mondatot,készíthetek egy nagyon egyszerű mondatot 3-4 szóból,de ha nem írom körül az eseményt amiről beszélni akarok bővebben,akkor óriási félreértésre ad okot és csak abból lehet kitalálni,hogy miről van szó,hogy hogy kell ezt a mondatot érteni,hogy ha tudom,hogy az egész történet miről szól.

Ugyanez van a görög nyelvben is és főleg azért mivel,hogy olyan személyek írták görög nyelven az újszövetséget a kezdetben,akik héber arámi nyelven beszéltek és a héber arámi nyelven szóló embereknek a kultúrája teljesen más volt,mint a görögöknek,a görög szólás mondásoknak és a görög embereknek a kultúrája és ez óriási fejfájás volt az Isten embereinek,akik leírták görögül a héber arámian írt é elmondott szavakat,ugyanis nagyon nagyon nehéz a héber arámi gondolkodás módot átültetni a görög gondolkodásmódba.

És ebből a helyzetből adódóan a későbbi koroknak az olvasói mivelhogy nem ismerik nagyon sokan annak a kornak a kultúráját,nem ismerik annak a kornak a szokásait és hagyományait ennél fogva az emberek nem tudják kikövetkeztetni,hogy miről van szó és nagyon simán,nagyon egyszerűen babiloni eretnekségeket lehet beleültetni az adott szövegbe,anélkül,hogy bárki bármire is gyanakodna.

Ez történt a magyar nyelvel is,ugye úgy értelmezték a héber arámi gondolkodásmódként görögül megfogalmazott,görögül papírra vetett leírásokat a magyar által,ahogy azt az ő szájuk íze az ő felfogásuk a jezsuizmusból,babiloni okkultizmusból,rabbinizmusból,kabbalizmusból diktálta.

Tehát óriási sikert arattak sajnos ezen keresztül,ezen a résen keresztül rengeteg bálványimádást,luciferizmust,istentelenséget,tisztátalan gondolkodás módot hoztak be az embereknek a gondolkodásába és építették be őket,hogy e szerint a felfogás szerint éljenek ebben a természetben.

Tehát ahogyan azt említettem és talán jó lenne mindenki számára,hogyha papírt és tollat vennétek elő ugyanis egy vázlatot kell készítenünk mindenekelőtt,amely minden esetben nagy segítséget fog nyújtani a későbbiekben a biblia olvasásakor,hogy meg tudjátok érteni az adott szituációban,hogy miről van szó és hogyan kell összhangba hozni a lélek és a testtel kapcsolatos szavakat a pszichét és a pneumát és,hogy mik azok a kulcsszavak,amik meghatározzák,hogy mire kell gondolni az adott esetben.

Tehát ahogy azt említettem a görög psziché szó,ami leginkább a testre a test akarására használják legtöbbször,mikor érzelmeket vágyat fejeznek ki vele és egyéb ilyesmit,a másik pedig a pneuma,ami leginkább tulajdonképpen Istenre,mint láthatatlanul tevékenykedő személyre,az Ő gondolkodásmódjára és ezek után pedig az emberre és az ő gondolkodásmódjára,viselkedésére,természetére és ebben is különbség van az ördög természetében élő ember és azt gyakorló ember között és aközött,aki Isten természete szerint él.

Tehát először is azt kell papírra vetni,hogy vegyük azt,hogy pneuma akkor utána alá írhatjuk azt elsősorban,hogy a pneuma alatt hogyan kell értelmeznünk a görögöt,a pneumát azt használja a görög egyrészt Istenre,tehát ezt leírhatjuk,hogy maga Isten láthatatlan személyben,

Tehát ez az első legfontosabb amikor pneumát olvasunk,tehát lelket olvasunk,azt olvassuk először,hogy lélek és ha megnézzük a görög fordításban pneuma lesz ott,tehát először is a láthatatlan Isten saját személyben.

Másodsorban a pneuma alatt érti az Istennek a természetét,Isten természete,gondolkodásmódja,szellemisége,logikájaés tanrendszere,tehát tulajdonképpen az egész biblia,a bibliának a mondanivalója.

Ezek után pedig van Isten,mint pneuma ahogyan Ő a mennyben az Ő saját látható személyében van.

Tehát itt háromféleképpen lehet értelmezni a pneumát:Isten látható személyben,Isten láthatatlan személyiségében és Istennek a természete,gondolkodásmódja és hogy mi a különbség,valószínűleg nem sokan értettétek,remélem,hogy ezek után mindannyian érteni fogjátok.

Tehát amikor Isten látható személyiségéről beszélünk mint pneumáról,ahogyan fogalmaz a görög,tehát ott egész egyszerűen ahogyan a látomásban allegorikusan is leírja pl,hogy az öregkorú és a különféle megfogalmazások,ahogyan sok helyen,Ezékielnél is azt hiszem leírja ezt a János jelenésekben is.

Másik pedig az Isten láthatatlan mivolta,amiben itt a földön van,mint lélek,tehát itt azt írja,hogy szent Lélek,tehát Szent Lélek,mint Isten saját maga,aki a mennyben van,tehát látható a mennyben.

És van ugyanez az Isten és ezt csak Ő tudja megcsinálni,hogy amíg látható módon testében,megdicsőült szent testében ott ül a trónon és uralkodik és fönntartja az angyali világrendet és az egész létezést a mennyben addig meg tudja csinálni,hogy itt van láthatatlan formában a világunkban nem mint egy ködfelhő vagy mint egy szélhuzat,ahogy azt a kabbalizmusból magyarázzák sokan a kereszténységben,hogy ezért Ő egy külön személy,mert szent szellem,hanem azért mert Ő egy élő személy,ugyanaz az élő személy mint a mennyben csak láthatatlan és azt,hogy ő merre jár úgymond vagy hol cselekszik a szélhez hasonlítja az írás,nem lehet látni csak azt lehet látni,hogy dolgok történnek porzik az út,hajladoznak a fák,lehullanak a levelek a felhők gyorsan futnak az égen és a vitorla dagad a széltől,tehát ahogy a szelet nem látni,de látni ahogy hol erőteljesebb és hol gyengébb,tehát ez maga a láthatatlan Isten,mint Szent Lélek és így Istennek látható formában és láthatatlan formájában van egy személyisége egy szellemisége egy természete.

Ebbe a kategóriába tartozik bele az Istennek a természetébe,amit ugyancsak Szent Léleknek ért pneuma alatt,magyarul Szent Léleknek hív,tehát ez tulajdonképpen Istennek a természete,szellemisége,felfogása,gondolkodása,ahogy viszonyul dolgokhoz,Istennek a látása és ez egész konkrétan a szeretet,a hűség,a jóság,a mértékletesség,a kérlelhetőség,fegyelem,tisztaság,őszinteség,hűség,minden ami jó az ebbe a kategóriába tartozik.

Ezért is mondja azt Pálnál,hogy a léleknek a gondolata,tehát Isten így gondolkodik,Ő szeretet által gondolkodik ez az Ő természete és ezért kell olvasnunk a bibliát,hogy ezt elsajátítsuk,hogy megértsük,hogy Őneki ez a természete és ezt elméletben el kell sajátítanunk és utána pedig a cselekedeteinkre ráerőltetni és azt gyakorolni,hogy ebben élve bejuthassunk az Ő országába.

Ha ezt nem sajátítjuk el,akkor a születésünktől fogva,ahogy eltanultuk az ördög természetét az embertársainktól különféle elméleteken keresztül tvből,rádióból,újságból,internetről,művészetből,politikusoktól,színészektől eltanultuk az ördögnek a művészetét,a föld királyának,sátánnak mint ő is pneuma,láthatatlan személy,ezért ő is pneuma,ez magyarul,az ószövetség is azt mondja,hogy elmegyek és tisztátalan lélek leszek,hogy hazug lélek leszek és megkísértem őt,tehát nyilvánvalóan magáról az ördögről beszél az írás egy ilyen allegorikus képben,és amíg Isten szent ő viszont egy közönséges tisztátalan lélek.

S attól függően,hogy az emberek milyen kategóriában kinek a természetét tanulmányozzák és azt gyakorolják megélni attól függően az emberek is közönséges emberek vagy Isten fiak szent emberek.

Tulajdonképpen ez a kulcs a mára már kiterjedő,tehát Németh Sándor is meg az összes illuminátista szabadkőműves gyülekezetvezető ezt tanítja a gyülekezetében,ezzel oltják be a híveket annál a résznél az ószövetségben,amikor a Mózes könyvében arról számol be az írás,hogy Káint és az ő leszármazottait elvitte Isten távol,Énochnak és Sétnek a környékéről,ugye ők voltak a bűnben fertőzött emberek,akik megmaradtak az ördög természetében,Isten nélküli gondolkodásmódban,különféle elméleteket találtak ki az ördög sugallására s ebben éltek,az ő civilizációját alapították meg.

Viszont ezzel szemben a Ádámnak és Évának Ábel után,akit megölt Káin lettek még gyermekei fiaik és leányaik,a lányokról nem tesz említést az írás a fiakról Énokról és Sétről,tehát ők vitték tovább az Istenről való pontos ismeretet,amit tanultak az apjuktól Ádámtól,eszerint éltek és igazságban éltek így s így engedelmeskedve annak a tanításnak amit a mennyből jövő kerubtól kaptak,akinek a neve majdnem csak azt mondhatnánk,hogy valamilyen formában shekina,ami Istennek az angyalát jelenti,tehát Istentől küldött,Istennek a jelenlétét képviselő angyalt jelent,viszont a kabalista cionizmusban,rabbinizmusban a shekina az az antikrisztusnak,az engedetlenség természetét jelenti,ezt a szellemiséget,amit ők szellemnek magyaráznak,tehát ez tanítja az embereket arra,hogy különféle engedetlen teóriákban éljenek,hogy ellensége legyenek az Istennek.

Tehát ott volt az Édenben az Istent képviselő angyal,aki tanította a kerub Ádámot és Évát különféle dolgokra és ettől a kerubtól tanulta Ádám azt,hogy kicsoda az Isten,mit akar az Isten,mi az amit kedvel az Isten és mi az,amit nem kedvel,hogyan lehet Vele jó kapcsolatba kerülni,mi az,amit kerülni kell,hogy ne kerüljünk vele rossz kapcsolatba,mert akkor az ítéletét ragadjuk el,viszont hogyha engedelmeskedünk neki saját magunkra nézve,akkor tud segíteni,hogy a közbevetett választófal ledőljön és az ember a halála után az Ő országába nyerjen bebocsátást és a Teremtőjével lehessen egyenesen szemtől szembe.

És ugye Káin ezt az Isten ismeretet ezt már eltorzítottan adta tovább a gyerekeinek,amit sátántól sugallva kapott információt,tehát ebből lett a babiloni luciferizmus.

Főníciában és Babilonban különösen erős volt ezeknek a Szaturnáliának,azaz sátánimádatnak a működése,különféle babonás ötletek és teóriák alapján,viszont ezzel szemben,emiatt a romlott teória miatt,a tisztátalan gondolkodásmód miatt,ebben élve Istentől elszakítva,ördögfiaknak vagy közönséges embereknek lehetne az embereket hívni.

Úgy is említi a Mózesnél,hogy az embereknek a fiai,miközben Ádámnak az igazságban megmaradt családját,gyerekeit Énoknál és Sétnél viszont Istenfiaknak nevezi,ugyanis az újszövetségben ha emlékeztek rá azt mondja az írás,hogy azok az Istennek a fiai,akiket az Isten egyrészt pneuma,mint láthatatlan Isten,tehát személyesen vezet,másrészt viszont akiket az Isten természete,szellemisége mint pneuma vezet.

Tehát azok az Istennek a fiai,akik a természetében élnek és Isten által vezetve tulajdonképpen ezt lehet mondani,ezért voltak ők is Énok és Sét is a gyermekei,Isten természetében,Isten igazságában,Isten ismeretben éltek és ezért úgy beszél róluk az írás,hogy Istenfiak.

Nah most ebből kerekítették ki a szabadkőműves vezetők a naiv hallgatóság számára az ufó hitet meg a különféle misztikus teológiákat,hogy a mennyből lejöttek az angyalok és nemi életet éltek az emberek leányaival és akkor ebből óriások születtek, ez egy óriási hazugság,ez a szabadkőműveseknek a kabbalizmusból merített legócskább,legősibb szemfényvesztése,ezen keresztül félelmet ültetnek az emberekbe és ezt azért találták ki,hogy kontrollálhatóak legyenek az emberek.

Nagyobb termetű embereknek a megjelenésének semmiféle ördögi befolyással nincs kapcsolatba ott pusztán arról van szó,hogy Káinnak a bűnben maradt nemzedéke összekeveredett,összetalálkoztak az életük során Énoknak Sétnek za igazságban élő fiaival s megfertőzték őket az engedetlenséggel,tehát ők is elszakadtak az atyáiktól tanult Isten ismerettől és az Énosnak a fiaival összekeveredett Káin lányai bálványimádásra tanították,rejtett luciferimádatra tanították Énok és Sétnek a gyermekeit,ugyanúgy mint ahogy Jézabel a filiszteusoknak a bálványimádatára,luciferimádatára tanította Akhád királyt és a királyon keresztül pedig az egész népet,meg az ő papjain keresztül.

Tehát ugyanez történt meg Énosnak és Sétnek a gyerekeivel,akik Isten fiak voltak,mert Istennek a természetében,tehát szeretetben,hűségben,jóságban,mértékletességben egyszóval Isten természetében éltek és valamilyen módon,álmokon,látásokon keresztül vezette őket Isten.

Ugyanúgy,ahogy ezt később lehet olvasni Ábrahámnál,Jákobnál,Izsáknál és az újszövetségben is számos esetben,hogy Józsefnek is állandóan szólt Isten,hogy fogd a gyermeket és meneküljetek,mert Heródes halálra kergeti,aztán Pálnál mikor a hajó elsüllyedt akkor Isten az angyalát küldte és üzente,hogy ne félj életben maradsz,vagy mikor Joshua a hajóban aludt és nagy vihar volt a tengeren és a tanítványok pedig be voltak rezelve,hogy meghalnak és miközben Joshua aludt mély álmot bocsátott rá az Isten és ekkor tudatta vele,hogy a következő pillanatokban mit kell neki tennie és ezért volt az,hogy amikor felugrott,kiment a hajó orrába és Isten utasítására elcsendesítette a tengert.

Tehát láthatjuk azt,hogy ahogyan Joel-nél is előre van jövendölve,hogy az utolsó időkben is főleg Isten óriási mértékben fog így kommunikálni azokkal,akik kijönnek a kereszténységből és minden okkultizmusából és engedelmességre adják a fejüket Isten óriási mértékben álmokban és látomásokban fog elsőként kommunikálni azokkal az emberekkel,akik elhagyják Babilont a babiloni kereszténységet.

Tehát visszatérve ott tartottunk,hogy Istennek a természete és szellemisége,gondolkodásmódja az,amit említettünk,szeretet,hűség,jóság,mértékletesség,szelídség,józanság,ami fel van sorolva a Pál által írt a léleknek a gondolata,ez mind Istennek a természete,de itt is erről is mint pneumáról beszél az írás.

Ezek után pedig,ahogy beszéltük azt,hogy vannak az emberek,mint lelkek úgy írja az írás kisbetűvel,hogy lélek legfőképpen a Károliban,tehát ahogy szemléltettem voltak a városban vagy faluban lélekszám szerint 5000-en,csatlakoztak az eklésiához az 50.nap után 3000 lélek,tehát itt nyilvánvalóan nem démonokról van szó mielőtt egyből gonosz szellemekre fordítanák a karizmatikus gyülekezeteknek a biblia hamisítói,hanem itt emberekről van szó lélekszám szerint.

Tehát beszél az írás emberről,mint pneumáról valamilyen érthetetlen oknál fogva,de nyilvánvalóan ez a héber arámi gondolkodásnak a görögbe való átültetéséből származik és ezért nehéz megérteni görögül sokszor,hogy mire gondol az írás csak a szövegkörnyezetből derül ki,tehát az ember mint lélek és az ember úgymond,mint tiszta lélek vagy szent lélek,tehát azok az emberek akik Isten természetében élnek és Isten vezetése alatt az Ő gondolkodásában,tehát ezt tanulmányozzák ezt gyakorolják nap mint nap,ezért az emberek így elszakadnak a sátán bűneitől megtelített világ gondolkodásától és aszerint való éléstől és ezért az emberek megszentelődnek,tehát szent emberek lesznek,tehát ezek szerint a pneuma szent embert jelent,amikor magyarul lélek,szent lélek van írva.

Tehát az emberre is alkalmazható ez.

Ahogyan az Isten van látható és láthatatlan személyben,mint pneuma,mint szent lélek és ennek van egy szellemisége,ami megint csak pneuma és ezt megint szent szellemre fordítják,ami nem helyes egyáltalán és ugyanúgy az embernél is,csak az emberrel kapcsolatban nincs az a 2. lehetőség,ami az Istennél,ami miatt az Isten Isten,hogy az embernek nincsen láthatatlan formája,az ember látható formában él és van bezárva ebben a 3 dimenziós világba.

Így az ember,mint szent lélek vagy egyszerűen lélek Istennel van kapcsolatba és így ez miatt tiszta lelkületű személy,aki Isten természetében él és ennek az embernek van egy gondolkodásmódja,ami megegyezik az Istenével és a természete és felfogása,gondolkodásmódja,tanai az Istentől tanult tanok,ez is pneuma,tehát lélek.

Ennek az ellentettje főleg az evangéliumokban olvasható sokszor,azt mondja az írás,hogy volt pedig abban az emberben egy tisztátalan lélek.

Ennél az esetnél például arról van szó,hogy az az ember Isten ellenes gondolkodásmódban élt,tehát Isten természetével nem megegyező világ felfogása volt vagy egész egyszerűen igazságtalanságnak a gondolatai voltak a mérvadóak,a motivációi.

Tehát mint például annak az asszonynak,akiből azt írja a szabadkőműves fordítás,hogy hét lelket űzött ki,hét démont űzött ki a Megváltó.

Itt felmerül a kérdés,hogy ha az Édenben Évát 3 hazugsággal be tudta csapni az ördög anélkül,hogy belement volna,pusztán hazugsággal halálba vitte,kárhoztatásba vitte Évát az ördög akkor vajon ez a hölgy az újszövetségben mennyivel lehetett volna jobb Évánál,hogy az ördögnek hét gonosz démonra lett volna szüksége hogy elintézze ezt az asszonyt és olyan életvitelbe és élet stílusba sodorja amilyenbe élt éppen,nevetséges dolog ez is,ezáltal is le lehet leplezni,hogy nem valamiféle démoni megszállottságról van szó,hanem ennek a hölgynek a gondolkodásmódja,a felfogása a motivációja az értelmében ez volt tisztátalan lelkületű lett,tehát az ördög lelkülete volt benne.

Mi az ördögnek a lelkülete Pál mondja főleg ha szexuális bűnök terén említjük az ördögnek a természetét,bujálkodás,leszbianizmus,homosexualitás,a bujálkodás az az mindegy,hogy házasságban vagy házasságon kívül a férfi is és a nő is állandóan a szexualitásban élik ki magukat máson sem jár az eszük állandóan szexuális kapcsolatban lennének.

Tehát ezt jelenti tulajdonképpen,olyan felfogásban élni a bujálkodásnak a természetében élni,tehát,hogy ezeknek az embereknek minden gondolatuk a szex, szexmániások,ezek az emberek úgymond megszállottjai a szexualitás gondolatának,máshol sem jár az eszük csak állandóan azon,hogy hogyan elégítsék ki a testi vágyaikat.

Tehát ez a bujálkodás,a többi ördögi természete a szexuális bűnöknek még a paráználkodás,amikor házassági kapcsolatban lévő férfi a feleségén kívül más nőkkel kerül szexuális kapcsolatba ez is azért van,mert a felfogásában az van,hogy neki ki kell elégíteni úton-útfélen az ő szexuális vágyait,amit nemhogy csitítana önmagában,hogy kordába tartsa,hanem még keresi is a lehetőséget és még azt sem szégyelli megcsinálni esetleg,hogy egy másik férfi házaséletét tönkreteszi,mert a feleségét elcsábítja.

Ez is az miatt történik,mert az ember az elméjébe rossz felfogás van,főleg hogyha gondolunk a kabalistákra és a kabalizmusban mélyen meghempergőzött babiloni rabbinizmusban élő emberekre,ugye ők a talmudon keresztül állatokkal is fajtalankodnak és gyerekeket erőszakolnak meg egyéb ilyesmi,tehát ezt azért csinálják mert Babilonból származó luciferi elméleteket tanultak és azt adták be nekik,hogy ha ezt gyakorolják akkor az ő istenüktől,aki valójában az ördög,de ők mégis teremtő Istennek vélik ők az egyedüli igaz Istennek azt vallják,hogy ezek miatt a mi szemünkben eretnekségek miatt számukra ez a legnagyobb istentisztelet s azt hiszik, hogy ebből fakadóan ők még több vezetést kapnak a sikerhez,hogy ők a világ urai maradhassanak.

Ebből is látszik,hogy milyen barbár gondolkodás ez.

Tehát ebben az ördögi gondolkodásban élve,ez van az elméjükben,ez hajtja,ez vezeti őket ebből kifolyólag hajtják végre a bűneiket,amikről meg vannak győződve,hogy valóságosan az ő istenük szemében ezek követendő erények,erkölcsök.

Ám valójában a mi Istenünk szemével nézve s a Megváltónk szemszögéből és erkölcséből nézve ezek halálra méltó dolgok,istentelenségek,fajtalanságok és gonosz tettek,gonoszságnak a csúcsa.

Tehát,ahogy azt említettük az előbb van az ember,mint lélek,az ember lehet szent lélek,a lélek az mindig élőlényre utal,ha Istenre gondolunk akkor nem lélegző mivel Isten nem fizikai testű,nincs szüksége a lélegzésre,ha emberekre gondolunk akkor viszont azért lélek,mert lélegzik és mindennap lélegzik az élőlény azaz élő lélek.

S ezért az ember mondja az írás,hogy Isten az Ő leheletét fújta Ádámnak az orrába,tehát allegorikusan Isten vett egy nagy levegőt és belefújta a levegőt a tüdejébe és az megtelve elkezdett mozogni a mellkasa és oxigént termelt a tüdőn keresztül a vér meg az izomzat és az agy számára,tehát elkezdett élni Ádámnak a teste.

S ez miatt mondja az írás,hogy Ádám élő lélek lett és azért kezdett el élni,mert oxigén került az ő vérébe az ő testébe,s ezért elkezdett lélegezni,tehát ezért az ember élő lélek.

De hogyha az Isten természetében él az ember,akkor szent lélek,tehát Isten fiaknak is nevezi allegorikusan az írás vagy Isten angyalainak is nevezi az írás,Isten aposztoloszainak,Isten csillagainak is hívja az írás,míg ellenkező esetben a pneumánál beszélhetünk emberekről,mint közönséges emberekről,tehát nem szent emberekről,akik nem nyernek üdvösséget,mert az ördög természetében élnek.

Tehát itt vannak az emberek,mint lelkek s van nekik egy felfogásuk,földi ördögi,tehát nem mennyből való ördögi gondolkodásmód és ezt is az írás pneumának fordítja ezeket a tanokat,ismeretet,felfogást,amit születésétől fogva tanul az ember egészen a felnőtté válásig és abban él,abban hal meg és ezért jut kárhozatra.

Ezzel kapcsolatban szeretnék példát mondani sorrendben az evangéliumoktól kezdem,nem valószínű,hogy az egészet át fogom olvasni,mert iszonyat mennyiségű csak néhányat szeretnék bemutatni,hogy ezeken gyakorolva tudjátok helyesen értelmezni az írást,hogy ne tudjanak beépíteni az elmétekbe semmiféle rejtett okkultizmust,amivel tömve van a kereszténység.

Máté 1.18-ban azt olvassuk,hogy a Megváltó,Szabadító születése pedig így vala,Miriam,ugye Máriának hívják,de valójában a héber arámi szerint és a görög szerint Miriam az ő neve,tehát Miriam az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek mielőtt egybekeltek volna viselősnek találtaték Szent Lélektől nagy betűvel,hogyha ráteszem a görög útmutatót pneuma,tehát ami szellemi lény ez a láthatatlan Isten beárnyékozta Máriát és az Istennek ebből a jelenlétéből,beárnyékoltságából létrehozta Isten Máriának a testében a Megváltónk,Szabadítónknak a testét embrió formájában.

Utána következő Máté 1.20:Amikor ezeket elgondolta az Úrnak angyala álomban megjelenik neki,mondván József Dávidnak fia ne félj magadhoz venni Miriamot a te feleségedet,mert ami itt helytelen fordítás van,ami benne fogant,tehát a görögben aki benne fogantatott az a szent személytől,szent Istentől,tehát itt a szent lélek az maga teljes mértékben Istenre gondol láthatatlan formájában,ahogyan itt van a földünkön és tevékenykedik.

Jöjjön a nagy híres Máté 11,amikor Merítő János azt mondja,hogy én ugyan víz alá merítlek titeket,tehát visszafordítalak titeket az Isten beszédéhez,de aki utánam jő erősebb,nagyobb nálam,tehát ez az erősebb megint hamisítás,félrefordítás,aki utánam jő nagyobb nálam,akinek saruját hordozni sem vagyok méltó Ő azt írja a hamis fordítás,hogy Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket,de valójában az eredeti fordítás szerint azt így kellene fordítani,hogy Ő Isten szent természetével,tehát itt a lélek,aki pneuma az Istennek a természetét jelenti,mert Isten természete alá merít és tűz alá merít majd titeket.

Tehát itt a keresztel az megint csak a babiloni Ankh keresztből Szaturnália imádatból tették bele,ezért az elnevezése is,hogy kereszténység.

Ez a kereszténység hordozza a babiloni és főniciai luciferimádati jeleket.

A Krisztus követésben nincsenek anomáliák,nincsenek jelek mint a kabbalizmust gyakorló keresztények az email címükbe 3-at meg 777-et raknak bele ez mind kabbalizmus és megint csak a kereszténységnek a szaturnália imádatából fakadnak ezek a szokások

Itt a helyes fordítás az,hogy én ugyan víz alá merítlek benneteket ahogy Jánosnak a szellemisége,munkássága hasonló volt az Illéséhez,meg lett előre jövendölve,hogy Ő az Illésnek az úgymond természetével jön és visszafordítja a fiakat az Atyához,itt is félrefordították,hogy az atyákhoz,mintha Jánosnak valami családsegítő szolgálata lett volna az Isten munkájába.

Ez nem igaz,hanem a fiak,mint Izrael választottainak a visszafordítását az Isten beszédéhez,mert itt a víz az Isten beszédét szimbolizálja,azt jelenti,hogy aki víz alá merül a víz van felette,mint időjelbe fölötte lévő hatalom,mint az életének a meghatározója,tehát felsőbbrendű vezetési eszköze az Istennek.

Ha valaki a víz alatt van az azt jelenti,hogy Isten beszéde van fölötte őnála feljebb való és így a feljebbvalósság tekintélyével az ember követi az Isten beszédét elismeri magánál feljebb valónak és aláveti magát,hogy engedelmeskedik.

Tehát ezt jelenti víz alá merülni,hogy engedelmeskedünk az Isten beszédének így keressük a jó lelkiismeretet Istennel minden napon.

Tehát én ugyan víz alá merítlek titeket az Istenhez való visszatérésre,de aki utánam jó nagyobb nálam,akinek saruját hordozni sem vagyok méltó,Ő szent lelkület alá az Isten természete alá merít,ahhoz vezet,arra tanít minden egyes beszédével,viselkedésével Joshua,hogy hogyan kell úgy élni,hogy Istennek tetsző életet éljünk,ugye az Ő alámerülésénél a Mennyei Atya maga azt kiáltotta,hogy Ő az én szeretett fiam őbenne lelem a kedvemet,Őt hallgassátok,Őt kövessétek.

Tehát Ő olyan életet élt az Istennek a természetében,hogy az tetszett az Istennek és ezért Rajta keresztül vitelezte ki az Isten az emberiség egy részének a megváltását.

Tehát itt azt mondja,hogy Ő arra tanít bennünket,ahogyan János arra tanította az Ő tanítványait az efezusi 12-őt,hogy hogyan engedelmeskedjenek az Isten beszédének,hogyan térjenek vissza az Isten beszédéhez a tórához ugye akkor még nem volt újszövetség,a tórához kellett visszatérni,miért?

Azért mert a vezetők kijőve Babilonból megölték a szanhedrin tagjait és rabbinizmust hoztak létre hasonlóan a szanhedrinhez az 70-enek tanácsához maguk által választott vezetőknek állították ki magukat s ezen keresztül babiloni luciferizmusra tanították talmudból,kabbalizmusból az embereket.

S ettől elfordította őket János s az Isten beszédéhez fordította őket vissza és így akik engedelmeskedtek az Isten beszédének azokkal összetalálkoztatta később Joshuát,elvezette hozzá ezeket az embereket.

Ezért volt az,hogy ilyenek,mint a Dzsairusz,a vérfolyásos asszony vagy akinek sarat tett a szemére meg akinek beledugta a fülébe az ujját ezek az emberek találkoztak Merítő Jánossal vagy a tanítványaival és ezek az emberek visszatértek a tórához és elkezdtek engedelmeskedni a tórának az Isten beszédének és ez miatt megajándékozta őket Isten azzal,az engedelmességüket,hogy Joshuát a Megváltójukat küldte el hozzájuk,akin keresztül fölötte lebegve meggyógyította őket.

Tehát ezt jelenti a Megváltónknak a tevékenykedése,hogy az Isten természetébe merít minket,megtanít bennünket,hogy hogyan kell az Isten természetében,szeretetben,hűségben,jóságban,mértékletességben,szívességben,rendben,szentségben,igazságban élni és ez egy olyan életforma ami miatt mindennaposak lesznek a nehézségei a benne élő embernek ugyanis a világnak a természete ellenséges az Isten természetével ezért nehézséget fog okozni az embernek ezt jelenti a tűz alá való merítettség,hogy az Isten követéssel járó nehézségek és problémákra készít fel bennünket az Isten fia hogy hogyan kell abban élni.

Ezt jelenti,amit tűzkeresztségnek mondanak vagy hogy tűzzel keresztel titeket,ez azt jelenti,hogy egyrészt az igazságban élve a nehézségeken keresztül Isten kiégeti belőlünk,megtanít bennünket elhagyni a bűnös természetet.

Ezért mondja Pál is vagy Péter talán,hogy ne rémüljetek meg attól a tűztől,ami megpróbáltatásként támad köztetek.

Máshol meg azt mondja,hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat,a tűzben megpróbált arany,az arany az engedelmességet az Istenbe vetett teljes bizalmat szimbolizálja,a tűzben való arany pedig a nehézségekben,az élet nehézségeiben az ördög által kreált nehézségekben való hűségben,az Istenben megmaradó bízásban s Neki való engedelmességben.

Vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat az azt jelenti,hogy tanulj tőlem hogyan kell a nehézségek közepette is engedelmességben élni az Istennel.

Ezért Joshua a Megváltónk,aki példaképünk az Isten természetében való élésben,hogy hogyan kell ezt művelni.

Tehát Ő nem azért mondja,hogy szent lélekkel keresztel,aki rájuk lehelt és érdekes módon az ő pünkösdjükkor jött el az ő szent szellemük,akkor mi volt ez,miért kellett rájuk lehelni a tanítványokra,hogyha nem kaptak semmiféle szent lelket,hiszen akkor úgymond még nem volt szent lélek kitöltetés.

Ebből is látszik,hogy ez a babiloni szent szellem kitöltetés meg be töltekezés hazugság egy kitalált mese,az ördögnek a szájából származó tan és akik ebben élnek el fognak kárhozni.

Tehát Joshua a Megváltónk a kereszténység nyelvezetén szólva úgy keresztelt szent lélekkel és tűzkeresztséggel,hogy az Isten természetébe merít be bennünket,ugyanis az Isten természetét tartjuk az igén keresztül önmagunk fölött elismerjük,hogy az Istennek a természete nagyobb nálunk és jobb,s ezért irányadó,mérvadó dologként kezeljük az életünkbe s ahhoz igazítjuk a beszédünket a cselekedeteinket.

Tehát így tulajdonképpen megint csak a víz alatt az Isten beszéde alatt élünk,az Isten beszéde a tekintély és az Isten beszédében levő isteni természet a kinyilatkoztatás a tekintély és ez motivál bennünket,hogy hűségben,szeretetben,jóságban,mértékletességben,szelídségben,igazságban,kérlelhetőségben,szentségben,igazságban,tisztaságban akarunk élni és ezt a bibliából tudjuk csak s hogyha ezt követjük akkor magát Joshuát követjük,mert Ő ezt mutatta be,ezt tanította,hogy hogyan kell csinálni az Isten természetében élni ebben a gonosz világban.

S ahogy látjuk az Ő életében is,hogy milyen megpróbáltatásokon ment keresztül Őt is tűz alá merítette az Isten és szent lélek alá merítette,mert a nehézségek közepette azt tanulta Joshua a földön 30 éves koráig,hogy hogyan tartsa meg a szentségét és az engedelmességét,a bizalmát és a kipróbáltatottságát Istenben minden nehézség közepette.

Tehát Ő megtartotta mindvégig az Isten lelkületében való élést.

Következő,azt mondja az írás a Máté 4/1.ben akkor viteték a Megváltó a lélektől itt nagybetűvel van írva,ami érdekes a pusztába,hogy megkísértessék az ördögtől.

Tehát akkor a Megváltó viteték a lélektől itt is megnézem a görög szót pneuma,ami megint csak azt jelenti,hogy szellemi lény,tehát itt nem valami kísértetre meg szellemre kell gondolni,hanem maga Isten az a saját személyében,aki Joshua fölött lebegve adta neki az utasítást,beárnyékolta és az elméjében megértette ezt az utasítást.

Ebből is látszik,hogy Isten képes az ember elméjére hatni ha beárnyékolja az embert.

Tehát különös esetekben mikor azt írja az írás,hogy valakiben hamis szabadkőműves fordításnak köszönhetően azt mondja,hogy az emberben tisztátalan lélek volt és akkor ráparancsolt és kizombizta belőle ezt a tisztátalan lelket.,s valójában az történt,hogy Isten,aki Joshua fölött lebegett és utasította,hogy merre menjen,tehát ez az Isten elvezette Őt a gadarénusoknál,ugye nagyon sokan írják,hogy miért állítjuk és a bibliában nincs benne,hogy a gadarénusok földjén egy zeusz templom lett volna,miért állítunk ilyeneket,pontosan ilyenekből származik a sok félreértés az emberek különös vizsgálódás nélkül olvassák a bibliát nyakra-főre és elhiszik azt a sok,amit a gyülekezet vezetőik,szabad kőműves páholyokból betanítottak nekik.

Múltkor is ideírt egy hölgy,hogy miért állítjuk azt,hogy ezek zeusz papok voltak és,hogy különféle trükköket csináltak és nem írja sehol a szövegkörnyezet,hogy zeusz templom lett volna,tehát attól függetlenül,hogy az írás nem írja el kell gondolkodni azon először is,hogy miért említi az írás,hogy pásztorok voltak és 2000 ezer disznó volt ott.

Hogyan függ össze a légió nagyságú római hadsereg a 6,10 vagy 12 ezer főből állt nem emlékszem pontosan,de hogyha ez a hölgy bele gondolna abba,hogy ha 2000 disznó volt akkor ezek a démonok ezek jó matematikusok voltak és leosztották egymás között hirtelen egy-két perc alatt,hogy a 2000 disznóba 6000 ezer démon gyorsan hogyan menjen bele?

Miért kellene a démonoknak az emberekbe menni a démonoknak egyáltalán van gondjuk arra,hogyha állatokat használnak abba,hogy az embereket eltereljék az üdvösségtől?

Ez is egy jó nagy hülyeség és az emberek elhiszik,hogy léteznek démonok és az állatokba akarnak menni,nincsen rá egyetlen példa sem sehol az egész bibliában,hogy állatokba belebújtak volna démonok és akkor így ilyen nagy számban az állatokon keresztül hajtottak volna valamit létre a démonok.

Tehát ez teljesen hülyeség az embereknek az agya ki van fordulva a nagy beprogramozástól.

Sehol nincsen az írásban 2x vagy 3x elő kellene,hogy forduljon ez,de ilyen csak a Grimm mesébe van,amikor az állatok beszélgetnek.

Ezért mivel az emberek a Grimm meséken nőttek fel ezért ezt beleültetik a bibliába s ezért elhiszik,elfogadják azt hogy igen állatokon keresztül beszél,belemennek a démonok és az állatokon keresztül tanítják a démonok az embereket.

Ha léteznek démonok akkor nyilvánvaló,hogy azt tudjuk,hogy van az ördög és vannak az ő angyalai ezek az angyalok sugalmaznak az embereknek különféle dolgokra ösztönzik őket és így az embereknek tanok születnek az elméjükbe,innét származik a reinkarnáció,az újjászületés és minden egyéb okkult tan,ami csak létezik a világban buddhizmusból,nindzsa követésből és mindenféle filozófusnak a hülyeségéből,hogy a magukat nagynak állító embereknek a tanainak dőlnek be,mint ahogy Samáriába ugye vagy ahogy az emberek bedőltek a különböző trükköket használó Simon pásztornak s elhitette a lakosságot ott,hogy ezek az Istennek a nagy dolgai holott ezek egyszerű trükkök voltak,amit az odaérkező Péter talán és András azonnal lelepleztek,megmutatták a népnek,hogy hogyan működnek ezek a trükkök.

Így elveszítette a hatalmat,tulajdonképpen így ördögöt űztek az apostolok,odamentek leleplezték a trükköt és így elveszítette a hatóképességét az erejét az a trükk,amivel addig szemfényvesztésen keresztül hatalmában tudta tartani az embereket és rávenni hogy engedelmeskedjenek neki,mert valamiféle isteni hatalma van.

Tehát ezek az emberek,ha elolvassuk az írást alaposan s a tájékoztatót a gadarénusok földjéről igen is utána lehet nézni,hogyha valaki nem olyan bamba,mint a keresztényeknek a nagy többsége,hogy elolvassák szárazon az írást és akkor utána sem néznek térképből,korabeli iratokból,hogy ez hogy nézett ki az a terület mi volt rá jellemző és meg lehet tudni azt,hogy ott a gadarénusok földjén azon a részen egy zeusz templom volt.

S ezek az emberek ott az ószövetségre hivatkozva azt írja az ige,hogy éjjel is ott voltak a sírok fölött és nappal is és magukat vagdosták meg mindenféle,tehát az ószövetségből vannak igék,amikkel Isten leleplezi,hogy a zeusz papok,mint a baál papok voltak Illés idejében ugye amikor kihívta őket versenyre,amikor vagdosták magukat késekkel meg kövekkel és akkor a vérük folyt és nem válaszolt nekik a Baál,ugyanúgy ez fönnmaradt Zeusz formában,amikor a görögök uralkodtak azokon a területeken meg a perzsák és vitték magukkal a Zeusz és a Baál imádatot.

És ott disznókat áldoztak ezt tudjuk Antióposzról biztosan,megint csak üzenem ennek a hölgynek vegye elő az írást olvassa el Dánielnél azt hiszem,Antióposzról a beszámolót Josephus történet írónál is talán lehet olvasni és sok más forrásból,sőt maga a Megváltó mondja azt,hogy amikor hírt hoztam,hogy ledőlt a torony és maga alá temetett egy csomó embert s erről azt volt Joshuának a válasza,hogy ha Istenhez nem fordultok és nem kezdtek engedelmeskedni akkor nemcsak,hogy így jártok,hanem sokkal rosszabbul is,mint ahogyan Heródes vagy nem tudom,hogy melyik uralkodó művelte azt,hogy disznókat áldozott a templom udvarán és a papoknak a vérét pedig összekeverte a disznók vérével és azzal áldozott.

Ebből is látni,hogy Zeusz imádat volt jelen a térségben.

És ha utánanéznénk az ókori beszámolók alapján meg lehet érteni a történetet,hogy mi történt a gadarénusok földjén.

Tehát ebből is meg lehet érteni,hogy az egyik ember közülük ott a gadarenusoknál egy olyan ember volt,aki egyik pillanatban normális volt a másik pedig a sok zeusz imádati szertartásból fakadó őrület vett erőt rajta és aszerint kezdett,mint egy számítógép amikor megfagy a program és mást kezd el csinálni a számítógép,egyik pillanatban jól működik másik pillanatban felforrósodik és elkezd mindenfélét képeket mutatni meg összevissza betűket stb stb.

Ugyanilyen az emberi elme is,amíg normálisan van használva,akkor normálisan működik,hogyha a normális emberi gondolkodás,a józan ész és az isteni gondolkodás össze van keverve ördögi gondolkodással és nem természetes felfogással,mint gyerekerőszakolás,mint állatokkal való fajtalankodás,mint emberáldozás,gyerekáldozás,aki embert öl néhányszor azok az emberek egyik pillanatban mint normálisak,másik pillanatban mint őrültek úgy viselkednek.

S ezt meg lehet érteni,hogy mi zajlott ott le,amikor normális volt az az ember akkor vezette őt oda Joshuát a felette lebegő Isten s az Isten képes arra,hogy egy embernek az értelmét megszabadítsa ördögi tanoktól és ezen keresztül ha megszabadul az ember elméje ezt Isten meg tudja csinálni,láttuk Joshuánál is,hogy ez úgy működött,hogy Joshua elméjét beárnyékolta az Isten s ahogyan fölötte lebegett Isten beárnyékolta Joshuának az elméjét és így most modern nyelven azt lehet mondani,hogy bluetooth-os lehangolással vette Joshua az üzenetet az Istentől a minden percre való utasítást.

S ekkor mikor normális volt ez az ember egy időre,a szöveg környezetből kiderül,hogy az ember nem azt mondta,hogy legalábbis a héber szöveg alapján,hogy azért gyötörj engem,hanem az írás azt mondja eredetileg,hogy gyötrődöm és segíts rajtam.

Tehát ez az ember mikor normális volt tudta,hogy nem jót csinált,úgy működött ez mint amikor az alkoholisták.

Az alkoholisták tudják,hogy betegek,nem tudnak szabadulni,mert az idegrendszerüket áthatotta az alkoholizmus és az elméjükbe benne van az agyukba ezek a toxinok,ezek az idegmérgek,amik megrögzöttséget okoznak az emberbe,hogy azt az ízt azt a hatást kell,hogy érezzék.

De amikor józanok tudják,hogy nagy bajban vannak és nem tudnak ellene semmit sem csinálni.

Ugyanígy működik ez a tanokkal is,hogy amikor súlyos,nagyon durva,tehát ilyen ember áldozós állatokkal-emberekkel fajtalankodós tanokba megy bele az ember,megszűnik a józan ítélőképesség s akkor egyik pillanatban amikor az ember nincs a zeusz templomba és a sírok között,akkor normálisan tud gondolkodni aztán mikor rátör mint az epilepszia akkor aszerint a tan szerint kezd el viselkedni akkor áldozni föl a gyerekeket stb stb.

Tehát így Isten mikor normális volt ez az ember odavezette Joshuát és Joshuán keresztül utasítást adott ennek az embernek és Isten meg tudta csinálni,hogy ahogy Joshuának úgymond „letölti” az utasítást,tehát isteni engedelmességre való utasítást adott ugyanúgy meg tudta Isten csinálni azt,hogy ennek az embernek fölszabadította az elméjét ezektől az ördögi tanoktól.

Utána azt olvassuk,látjuk,hogy normálisan föl volt öltözve meg volt fésülködve,megborotválkozva,teljesen hétköznapian nézett ki mint aki visszanyerte önmaga felett a hatalmat,szóval nem voltak itt semmiféle démonok.

Tehát Joshua a Megváltó vitetett a lélektől a pusztába itt is Istentől vitetett a pusztába nem valami lepedőbe burkolt akármitől aki ki be mászkál az emberekbe,tehát ez badarság elmebetegség,aki ebben él az istenkáromlásban él.

Máté 12.31 s mondom azért néktek minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek,de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg.

Tehát nagybetűvel itt nyilvánvalóan Istenről van szó,aki az Isten munkája ellen tesz,amikor meg akarja menteni az embereket,aki ez ellen tesz és embereket el akar ettől fordítani,hogy ne üdvözüljenek azok embereket kárhoztatnak így el és így tulajdonképpen,tehát a káromlás,ahogy azt beszéltük is egyik részben,két szóból áll kár okozás és romlás okozásból áll ez a szó.

Tehát ez elsősorban nem szájjal művelik,hogy hát elmondanak mindenfélének,rád káromolnak,hanem szent lélek káromlás azaz az Isten munkájában való károkozás és az Isten munkájának az elrontása.

Tehát ezt kísérelte meg Ananiás és Szaffira a szenteket meg akarták fertőztetni pénzimádattal,ezért Isten nem engedte be őket megölte őket még mielőtt bekerültek volna.

A Barjézust aki Segrius Paulust akarta elfordítani az üdvösségtől,amikor Pál majdnem rábeszélte már,hogy fogadja el az Istenbe való élés szabályait és éljen aszerint,hogy örök életet nyerjen és amikor megvakult,Isten megvakította a Barjézust akkor ezen eltűnődve a Segrgius Paulus önmaga is Krisztus követővé vált.

Tehát ez a lélek káromlás nem a szent szellem káromlása,ugye mondják beteg módon a karizmatikusságba beagymosva,hogy hát a szent szellem az olyan mint egy galamb s ha nemes lelkű vagy,akkor rád száll,hogyha meg nem jól viselkedsz akkor elröpül,de aztán utána megint visszacsalogathatod őt ha jól viselkedsz és ha megint nem jól viselkedsz megint elröpül.

Tehát az embereket ingadoztatják,hogyha nincs ott a szent szellem akkor beléd megy egy démon egy szellem s akkor jön a szent szellem kiűzi belőled a démont és beléd költözik a szent szellem s ha nem viselkedsz jól akkor jön a démon kiűzi a szent szellemet ez egy elmebetegség,aki ebben hisz az kárhozatra van már most ítélve.

Istenkáromlás az egész.

Isten direkt úgy teremtette az embert,azzal védelemmel,azzal ajándékozta meg,hogy az ember teste nem ki-be járó ház semmiféle démon meg szellem számára.

Az embernek az értelmében jöhet létre olyan,hogy az ember elfogad hamis,ördögi tanításokat mint ahogy Éva,s ahogy azt átadta férjének Isten ellen való engedetlenségbe kerültek és így megszakadt a kapcsolat az Isten között.

Aztán generációkon keresztül Isten megtanította az embereket,főleg Joshua által megtanította a hébereket,hogy hogyan jöjjenek ki ebből az ördögi tanrendszerből,a kabbalizmusból,a rabbinizmusból és azok üdvözültek a többiek pedig elpusztultak a rómaiaknak a csapása alatt,amit Isten rájuk zúdított.

Következő pedig Máté 12.43 mikor a tisztátalan kisbetűvel lélek kimegy az emberből víz nélküli helyeken jár nyugalmat keres,de nem talál.

Ha az emberek ezt elolvassák egyből démonokra gondolnak ugye a cionista,kabbalista,jezsuita,szabadkőműves vezetőknek köszönhetően a gyülekezetek élén,de ha megnézzük ezt a mondatot van itt egy kulcsfontosságú szó ez a lélek szó mivel van ellentétbe hozva:

Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből víz nélkül való helyeken jár,nyugalmat keres,de nem talál.

Tehát a víz itt ebben az esetben Isten beszédét szimbolizálja,tehát Isten beszéde az a jó természetet sugallja az olvasó számára és arra igyekszik megtanítani abban élni.

Most nyilvánvalóan ha itt a víz Istennek a jó természetét közvetíti,akkor itt ez a lélek szó ez nem lehet valamiféle démon ugyanis a démonnak semmiféle köze nincs a vízhez.

Ha léteznek démonok mi közük a vízhez,mit tud csinálni egy démon a vízzel?

A démon az egy szellemi lény keze lába nincsen semmit nem tud csinálni,semmit felemelni,a démon nem tud fürödni a vízben,lubickolni,mint hal a vízben ez a felfogás ez teljesen bolondság,akik ebben élnek már most Isten ítélete alatt élnek,akik ilyen démonos hitben élnek Krisztus követőként.

Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből,tehát a víz az az Istennek a beszéde,akkor mit jelenthet ez a lélek egyszerű,az Isten beszédével ellentétes felfogást.

Tehát amikor a tisztátalan lélek ,gondolkodás kimegy az emberből ez egy allegorikus kép,ez egy nyelveken szólás ugyanis itt szimbólumokat használ az írás a víz,tisztátalanság,lélek,ember ezek mind-mind szimbolikus képek.

Olvassuk tovább a 12.40-nél akkor ezt mondja visszatérek az én házamba,látjátok ház,megint csak egy szimbólumot használ, amiből kijöttem,

Az ördögi felfogásból,hinduista emberben lakozó avatar teológiából ezt beépítették a bibliába,ezért a keresztények 99%-a hisz abban,hogy szent szellem lakik a testükben,hiszen az Isten egy szent Isten a mennyben nincsen szentségtelenség,istentelenség ott makulátlan tisztaság és szentség van miből gondolják a keresztények akik lopásokba,csalásokba,hazugságokba,paráználkodásokban,mindenféle bűnökben élnek,hogyan merik venni azt a bátorságot,hogy magukat felmagasztalják magukat olyan szent tiszta szintre,hogy elhitetik magukat is és másokat is,hogy ilyet állítanak hazugul,hogy ők annyira szentek és tiszták,hogy a szent és tiszta Isten bennük akar lakni lélek,szellem formában.

Ezek az emberek már most Isten káromlók s ha nem hagynak fel vele akkor ezzel együtt fognak elveszni,elkárhozni ha baleset éri őket.

Itt nyilvánvalóan arról van szó,hogy olyan tanok amelyek,ellenségesek az Isten természetével ugye a víz,mint Isten beszéde szimbolizálja az Isten természetét,szeretetet,hűséget,jóságot,békességet,mértékletességet meg mindent,ami az Isten természete,ennek az ellentéte pedig a hűtlenség,szeretetlenség,mértéktelenség,bujálkodás,férfi-nő szeplősítés,leszbianizmus,homosexualitás,különféle dolgok,sikkasztások,hazudozások,hamis bizonyságtételek.

Tehát ez a fajta felfogás és gondolkodásmód és tanrendszerek vannak az embernek az elméjébe,azt mondja az írás,hogy ezek kimennek,de mivel a világnak a természete nem szereti,ha olyan emberek élnek benne,akik az Isten szerint gondolkodnak,Isten beszéde szerint víz szerint,vissza rá akarja erőltetni az emberekre,hogy térjenek arra a meggyőződésre,amiben már minden egyéb istentelen ember él.

Erről szól ez az egész allegorikus kép,ez egy nyelveken szólás,azt is mondja,hogy vesz maga mellé még másik hét lelket.

Tehát itt nem azt jelenti egész pontosan,hogy hét démont vesz még maga mellé,hanem pontosan itt van,hogy gonoszabbakat,tehát gonoszabb ismereteket társít maga mellé ez a fajta gondolkodásmód,ami Lucifernek a gondolkodásából származik az új világrendnek a gondolkodása,amit Bábelnél már Nimród meg akart valósítani és ezt Isten összezavarta,tehát ugyanúgy ahogy a légiónyi démon hit ugye 6 vagy 10 vagy 12.000 démon beleszaladt a 2000 disznóba,hogy csinálták ezt nem tudom,nagyon jó matematikusok ezek a démonok.

Valójában nagyon sokan akik hiányt szenvedtek matematikai ismeretben forduljanak hozzájuk egy kis korrepetálásra,biztosan segíteni fognak és majd segíteni fog az elragadtatáskor a nyomorúság végén,a nyomorúságban való helytállásban biztos ezek a démonok majd segíteni fognak sokaknak,akik nyelveken szólnak majd halandzsázva várják a megoldást meg betöltekeznek elkezdenek zenét hallgatni és bekundaliniznek ez biztos majd meg fogja őket menteni ezek az üres tanok a nyomorúságban.

Tehát ezek a számok mindig azt szimbolizálják mint a gadarénusoknál,hogy a görögök szerint nem azt jelenti,hogy ilyen sokan vagyunk,hanem a görög szó ebben az esetben a gadarénusnál azt jelenti,hogy a bennünk lévő ismeretnek a hatékonysága ilyen nagy.

Tehát ilyen nagy méretű a hatékonysága annak az ismeretnek amivel emberek ezreit is simán meg lehet bolondítani,elhitetni arról ezek Istentől való trükkök.

Tehát ugyanúgy ahogy a 144.000 a Sionon  ahogy beszéltük ezek szimbolikus számok ha csak 144.000 ember üdvözülne az egész emberiségből a teremtés kezdetétől fogva akkor Isten sajnos azt kell mondanunk,hogy nagyon nagyon rossz befektető,hogy az Ő fia kínlódását végignézte és az egész közel 100 milliárdnyi földön élő emberből a teremtéstől kezdve egészen az utolsó 7 évig ebből a közel 100 milliárdnyi emberből a akik éltek valaha a földön ebből csak 144.000 menekül meg ez akkor nagyon rossz befektetése volt az Istennek.

Tehát ebből is látszik,hogy ez egy allegorikus szám.

Ha megnézzük egész pontosan,hogy mit jelent,miből adódik a 12x12 ezerből,tehát ezek is szimbolikusak,ami arra utal megint csak,hogy a 12 apostoltól elindított munkát az Isten az egész eklézsiának 12 oszlopa volt a végére egy óriási szellemi házzá épül,amiben oszlopok vannak amiben alap van,amiben tartópillérek vannak,amiben áthidalók vannak,amiben ajtók gerendák és minden egyéb van.

Tehát arra akar utalni,hogy ez egy óriási munkája az Istennek,ami szinte a nullából,tehát 12ből indult és a végére pedig sok millióból fog állni.

Ugyanez a helyzet a légiónyi ismeretnél,hogy ilyen nagy hittető képessége volt ennek a tanrendszernek ami ez a Zeusz pap,aki éppen a józan pillanatában megkérte a görög azt mondja ünnepélyesen megkérte Joshuát,hogy szabadítsa őt meg,ugyanis ennek az embernek bizonyosan lelkiismeret furdalása volt,amikor ezeket az eretnekségeket művelte,szeretett volna ezzel szakítani,de az ismeret annyira elfoglalta az elméjét,hogy amikor rosszul működött az elméje s ezek a tanok kezdtek el uralkodni és ment volna gyereket áldozni meg nőket erőszakolni meg bármi ilyen istentelenséget csinálni a zeusz templomba ő tudta a lelkiismeretébe,hogy nem jót csinál és amikor már normális volt,józan volt pillanatokra,akkor pont abban a pillanatban Isten ezt kiszámította és pont akkor küldte oda Joshuát.

Következő: És nem ismerem őt,aki elküldött engem,hogy vízzel kereszteljek s látott egy lelket leszállni rajta megnyugodni,azaz aki keresztel szent lélekkel.

Látjátok mekkora ellentmondás Jánosnál,mikor korábban a galambot belecsempészték,hogy látták a lelket leszállni,mint valami galambot,ez a galamb ez tudjuk,hogy az okkult,luciferiánus képből az alászálló galamb az mindig Lucifert szimbolizálja,ezért a béke galamb,a különféle új világrendes festményeken,mint a reptéren USA-ban van ez a  három nagy képből álló festmény,ami az új világrendet a new world order-t megelőző kataklizmát vetíti előre és hogy egy orosz katona kalasnyikovval szuronnyal a végén elzavarja a béke galambot.

Tehát az Egyesült Nemzetekben a galamb az az ő békéjüknek a szimbóluma,ellentétben az ószövetségben Noénál nem béke galamb volt ami kirepült,hanem ez a galamb a Noénál ugye visszatért olajággal a szájában,tehát ez nem egy béke galamb volt,hanem Istennek a természetét szimbolizálta ebben az esetben Joshuát,aki az Isten természetében élt egy szelíd lelkű volt és ugye a galamb az ószövetségben a legkönnyebben megvásárolt,a szegények számára legkönnyebben elérhető áldozat fajta volt.

Az olajág pedig az Isten megmentési tervének a szimbóluma,tehát visszatért a galamb az olajággal a csőrébe a bárkába azaz az Isten munkája Joshua által befejezetté vált.

Azt jelenti az a kép,ugyanis benne voltak a tiszta és a tisztátalan állatok,amik tulajdonképpen előképei az újszövetségben azoknak az embereknek,akik szent emberek,tehát Istennel kapcsolatba került emberek és tisztátalan lelkületű emberek,akik ördögi tanokban élik az életüket.

Lásd,Péter a felházban az alászálló kendőben benne voltak az állatok,hogy egyen erre ő nem eszek meg semmi tisztátalant,úton voltak hozzá Kornéliusz küldöttei,tehát Istent nem ismerő,isten nélkül élő emberek,akiket ugye pogánynak csúfolnak a zsidók szóval ők úton voltak közölte vele Péterrel,hogy menjél el velük mert ezek az emberek üdvösséget fognak nyerni,ezért Te ne nevezd őket tisztátalannak,akiket én megtisztítok.

Tehát akire látod a lelket leszállni ez a leszállni szónál aláereszkedni,leereszkedést jelöl ez a görög szó ebből is látszik,hogy ahogy Máriánál ahogy alászállt Isten,mint láthatatlan lélek beárnyékozta őt,a Bábel toronynál nosza szálljunk alá nézzük meg,tehát Isten alászállt,összezavarta őket,Isten mint láthatatlan lélek lebegett a vizek fölött ugye a teremtésnél,számos esetben látni,hogy Isten alászállt.

Következő a nagy János 3.5:Bizony mondom Neked,ha valaki nem születik víztől és lélektől nem mehet be az Isten országába,ami testtől született testi,ami lélektől született lélek az.

Ugye tudjuk a Nikodémussal való beszéd a szél oda fú ahova akar annak zúgását hallod de nem tudod honnan jő és hová megy így van mindenki,aki lélektől született.

Valójában ez a születés szó itt létrehozást jelent,valamivé való formálást jelent.

Tehát felele a Megváltó bizony mondom nektek ha valaki nem formálódik át víztől és lélektől,nem mehet be az Isten országába.

Ez azt jelenti itt is megint a víz allegorikus itt megint nyelveken szólásról van szó Joshua nyelveken szólt,ha valaki nem formálódik át víztől,tehát ha valaki nem olvassa az Isten beszédét s a gondolkodás módja nem alakul át az Isten gondolkodás

módjára és a cselekedeteire ezt nem erőlteti rá ezt jelenti lélektől formálódni,Istennek a természetében élni és cselekedni.

Még korábban valaki követte az atyáknak a tradícióit,valaki követte a Hit Gyülekezetnek a tradícióit követte a katolicizmust követte a szabadkőműveseket követte a Pat Robertsont vagy bárkit az okkult babiloni teológiákkal,aki ebből kijön és görög eredetivel kezdi ellenőrizni a bibliát és ezen keresztül követi az Istent akkor megérti,hogy nem szabad szent szellem betöltekezni,nem szabad nyelveken szólni ilyen káosz hangulatban ahogy csinálja ezt a kaotikus kereszténység,hanem Isten a rendnek az Istene,szép rendben két három ember egymás után szóljanak és legyen aki ezt az allegorikus nyelveken szólást megmagyarázza.

Tehát mint ahogyan ezt most én is teszem ebben a pillanatban.

Tehát a víz Isten beszédét jelenti,olvasni így az ember értelemben átformálódik az Isten gondolkodására,aki megjegyzi ezt.

Utána ami le van írva a bibliába azt meg kell cselekedni,tehát minden dolog ami a bibliában inspirál az Isten természetében való élésre inspirál,hogy legyünk jóságosak,hűségesek,szeretőek,legyünk megbocsátóak,kérlelhetőek,józanok,rendszeretők,tiszták,szentek,igazság szeretők,igazság cselekvők ilyen esetben az embernek az Isten megbocsát és elteszi az ítéletet az emberről és már a földön élve kegyelem alatt él,ha meghal az ember akkor Isten országába fog jutni.

Ezért mondja,hogy ha nem formálódik át az elménk nem újul meg az Isten beszédétől,nem hagyjuk el a korábbi felfogást a rossz beidegződést,a rossz tradíciókat,rossz tanításokat a gyülekezetekben nem hagyjuk el a szent szellem betöltekezést,a nyelveken szólást,hogy a testünk a bennünk lakó templom kundalíni jógás avatara tanát nem hagyjuk el, akkor nem mehetünk be Istennek az országába.

És ha ezt elhagyjuk és az Isten utasításait követjük Joshuán keresztül akkor bemehetünk az Isten országába mint testtől született,test az ami az Isten természetétől az Isten természetében élő ember,mint lélek.

Tehát aki az Isten természetében él az Istentől megváltott lélek,így van mindenki,aki lélektől született,akit Isten formál át a gondolkodását és a cselekedetét az Istentől formálódott.

Ez a születés ez megint csak a buddhizmusból,hinduizmusból behozott szó ez nem igaz,a bibliában valójában nincsen születés főleg Istennel kapcsolatban,Isten nem nőnemű és ezért Ő nem  szül senkit se,hanem átformál,megformáz az Ő igazságában való élés során újjá formázza az embert abból a romlott természetből egy isteni természetre formálja át az embert,amin keresztül az ember bebocsátást nyerhet az Isten országába.

Lehet látni a János 3.8-ban a szél oda fú ahova akar annak zúgását hallod de nem tudod honnan jő és hová megy így van mindenki,aki az Istentől formáltatott újjá,tehát az Isten beszéde és természete által.

Itt ennél a szónál a nagy betűs Léleknél Istenről van szó,akit Isten formál át különféle folyamatokon keresztül nehézségeket használva.

Ezt jelenti a tűzben megpróbált megtisztított,megedzett arany.

János 4.23:de eljő az óra az most vagyon mikor az igazi tisztelők,tehát az imádók itt ez megint csak becsempészett szó a szabadkőművességnek meg a vudu vallásokból a gyülekezetek élén a prédikátorok meg a jezsuiták bele hamisították,tehát az igazi Isten tisztelők,Isten lelkületében és Isten igazságában tisztelik az Atyát,mert az Atya ilyeneket keres az Ő tisztelőiül,így hangzik jól ez a fordítás.

Tehát az igazi tisztelők Isten természetében,tehát itt a lélek szó az Isten természete a pneuma és Isten igazságában tisztelik az Atyát.

Mit jelent ez?

Azt,hogy Istent nem lehet máshogy tisztelni,mint amilyen a természete szeretet,hűség,jóság cselekedeteiben,mértékletességben,igazságban,szentségben élve éli az életét és az Isten igazságait tartja meg az életében,azt követi a biblia igazságait a víz.

Tehát itt is láthatjátok,hogy a lélek az Isten természete és az igazságnak az Isten beszéde összhangba van hozva egymással.

Az Atya olyan embereket keres kizárólag,akik Isten lelkületében,természetében,felfogásában élnek,mert ezek az emberek Istennek engedelmeskedő emberek és Isten tudja őket használni.

János 4.24:az Isten lélek és akik Őt,hát ugye a szabadkőműves fordítás megint,hogy akik Őt imádják,ha láttátok az Avatar című filmet ott az Éva nevű fa,ami nem más mint a kabbalizmusban ugye az élet fája most nem jut eszembe hirtelen a neve.

Ott láthatjátok,hogy a hajukkal rácsatlakoztak a fára és ilyen bódító vudu zenére mondogatták a mormoták a mantráikat és akkor mindenki bezsongott tőle.

Tehát ez az imádat ez a vudu imádat,Istennek erre nincsen szüksége,mert Ő nem majmokat,nem elmebetegeket akar használni az Ő munkájára hanem Tőle vezetett,átformált gondolkodás módú embereket akar használni.

Tehát az Isten lélek,egy láthatatlan személy,tehát itt személyre kell gondolni ennél a szónál,hogy az Isten lélek.

Tudom nagyon jól,hogy a kaotikus karizmatikusok szinte mindenhol mindenki azonnal szellemre fordítaná le,hogy valami láthatatlan szellemről legyen szó,ha belefut ez a szellem a szárogatón lógó levegőbe akkor megformálódik az alakja,tehát ilyen okkult,babiloni,kabbalista elképzelése van a keresztényeknek az Istenről.

Isten egy láthatatlan személy,tehát Isten lélek és akik Őt tisztelik szükség,hogy az ő természetükben,tehát lélekben és igazságban tiszteljék Őt,az ő természetében és igazságában gyakorolva élve tiszteljék Őt.

S nincs szüksége imádatra,Neki engedelmes emberekre van szüksége,akik az Ő természetében élnek és az Ő igazságait követik.

János 6.63:a lélek az,ami megelevenít a test nem használ semmit,tehát megint itt is egy nyelveken szólás,egy allegória,lehet látni,hogy jelszavak vannak,test,beszéd,lélek.

Tehát ez egy nyelveken szólás,szimbólumok vannak használva benn,tehát a lélek az ami megelevenít,a test nem használ semmit.

Szóval lehet látni itt is,hogy a test szóval van ellentétbe hozva a lélek.

Nyilvánvaló,hogy a test felidézve Pálnak a szavait:

„A testnek a cselekedetei pedig nyilvánvalók,amiket cselekedve,akik ezt cselekszik többször is mondtam,akik így cselekszenek Isten országának az örökösei nem lesznek.

S akkor fel van sorolva:férfiszeplősítés,csalók,hazugok,rágalmazók,minden ami a test cselekedetéhez van sorolva az az Ördögnek a természete,ebből is nyilvánvalóan láthatjuk,hogy az ördög természete,mint test szembe van állítva a lélek szóval.

Tehát itt nyilvánvaló,hogy az ördög természete szembe van állítva az Istennek a természetével.

Azt mondja,hogy a lélek az,ami megelevenít,tehát azt jelenti,hogy Isten természetében való élés az ami megelevenít,tehát örök életet ad,a test nem használ semmit,a beszédek amelyeket én szólok nektek lélek és élet,tehát az Istennek a természete,amiket Joshua beszél az arra tanít,hogy hogyan tudunk az Isten természetében élni és ebből fakadóan mi örök életet fogunk kapni az Atyától.

János 7.39:ez ís egy híres nagy mondás,ez is be van mixelve,agymosva a szabadkőműves gyülekezet vezetők által János 7.38.akik hisznek bennem,ahogy az írás is mondotta élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

Aztán7: 39 monda vala a lélekről melyet leendők valának,tehát a csalás már itt van nagy betűvel írták,hogy utaljanak arra,hogy Istenről mint szellemről van szó,valami szent szellemről.

 

Tehát Őbenne valának a benne hívők,mert még nem volt a szent lélek,mivel hogy most még Jézus nem dicsőítettet meg.

Tehát ebből is látszik,hogy megint itt egy nonszensz egy farkába harapó kígyó az egész,akkor most a keresztények 90%-a háborogva feláll s akkor azt mondja,hogy ez arról szól,hogy  ha betöltekezünk szent szellemmel,amikor kinyitod a szádat mindegy,hogy milyen moslék jön ki belőle,a gyülekezetbe a sok hazugság akkor is a szent szellem túlcsordul benned és akkor nyelveken szólsz,erről szól az egész,de ez hazugság ez a Derek Princnek a szabadkőművesektől meg jezsuitáktól tanult hülyesége.

Itt arról van szó a görög szerint,hogy aki hisz bennem,már itt kezdődik a csalás,a hit szónál piszteo van,ragozott formája az engedelmességnek és Istenben való bizalomnak,ami mindenkor megtapasztaláson alapul.

Tehát,aki bízik énbennem,aki engedelmes nekem,azt mondja az írás élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

Mi az élő víz,amiről beszélünk ez is egy allegória,nyelveken szólás,az élő víz az az Isten beszéde,mert aki azt olvassa és megérti és az Isten természetét abból gyakorolja az az ember bűnbocsánatot nyer és nem lesz többé ítélet alatt.

Tehát ezért az Isten beszéde hogyha valaki olvassa és megcselekszi,Isten azzal válaszol rá,elteszi az ítéletet és  életet ad annak.

Most ha valaki ismeri az Isten beszédét és már abban él,az Isten természet és ha másoknak erről beszél,akkor nyilvánvalóan ez az ismeret fog kijönni a szájából nem valami szent szellem meg nyelveken szólás hablatyolás mert abból senki nem kap értelmet és senki nem lesz ösztönözve,arra hogy Isten igazságában és természetében éljen és ezért nem fog senki üdvözülni,hanem az ember aki inspirálva lesz az általad a bibliából megismert igazságtól és annak a természetéről megért,inspirálva lesz a társad,ezért az Isten őneki örök életet ad,hogy ha ő is elkezdi olvasni az írást gyakorolni az Isten természetét belőle.

Ezt pedig mondja vala a lélekről,tehát látjátok míg azt állítják,hogy a szent szellem van benned itt ebben a következő sorban már meg is mondja,hogy majd később veendők valának

a neki engedelmeskedők mert még nem vala szent lélek mivelhogy még nem dicsőítették meg a Messiás.

Tehát ebből is látszik,hogy hazugság az egész itt nem valami benned lévő szent szellemről beszél,hanem ez pedig mondja vala arról a természetről,az Isten természetéről,amelyet veendők valának a Neki engedelmeskedők.

Hogyan lehet valaki engedelmeskedő az Istennek ha nem kezdi el olvasni a bibliát és nem tanulja meg az Isten természetét belőle,hogyan kell az Isten szerint élni,szeretetben,hűségben,jóságban,mértékletességben,szelídségben,józanságban,kérlelhetőségben,bűngyűlölésben,igazságban stb.

Aki ebben nem él az nem engedelmes az Istennek nem megy be az Isten országába.

Tehát mert még nem vala szent lélek,itt akkor azt kellene mondania nekik ezzel itt meg lehet fogni a nagy szabadkőműves szent szellem hazudozókat,hogy itt maga az írás leplezi le,hogy itt nem szent szellemről van szó ugyanis hogyha Ő,ha az lenne igaz,hogy az élő víznek folyama szent szellem árad ki,itt egyből azt mondja,hogy mert még nincsen szent szellem,akkor hogyan árad ki annak a szájából a szent szellem,aki megnyitja a száját,mert hisz benne ez egy nonszensz.

Itt arról van szó,hogy azt mondta nekik,amikor rájuk lehelt,hogy ez pedig mondja vala a lélekről,az Isten természetéről,amit ők veendők valának az Őbenne hívők mert még nem vala Istennek a természete kiárasztva ugye,Joel azt mondja amikor jövendöl az 50. nap eseményéről:”lészen pedig az utolsó napokban,hogy kiárasztok az én természetemből az egész testre,tehát ott a hamisítás a szabadkőműves hamisítás az,hogy minden testre,de ez hazugság,mert ha Isten minden testre kiárasztotta volna az Ő szellemét,akkor az utcaseprőtől kezdve a fagyi árusig,az újságárusig,a bolti eladóig,a Németh Sándorig,az országgyűlési képviselőkig mindenkinek be kellett volna töltekezni már szent szellemmel.

És mindenki szentül kellene,hogy éljen de azt látjuk,hogy az embereknek a közel 70 %a istentelenségben él,teljes istentelenségben él,még a gyülekezetekbe járó embereknek a 90%a is teljes engedetlenségben és istentelenségben él.

Tehát akkor milyen szent szellemről beszélünk könyörgöm?

Itt arról van szó,hogy az 50.napon Isten eljött és teljessé tette a 12őt,akiket Joshua tanítót és képzett ki,hogyan kell az Isten természetében élni és azt hogyan kell tovább tanítani a többieknek,tehát az ő engedelmességük miatt az Atya eljött,mint szent lélek itt volt a fejük felett,szélnek a zúgása volt,jelezte azt,hogy az eklészia,mint Isten temploma elkezdett működni és Isten teljessé tette az apostolokat a jelenlétéből fakadóan,azokat a hiányosságokat töltötte be Isten,amik hiányosságok voltak a szeretetből,a hűségből stb.

Tehát Istennek ebben a jelenlétében ők teljessé lettek,megerősödtek az Istennek a természetében.

Erre mondja azt,ezt erősíti meg Joel,hogy kitöltök az egész testre,ott kezdődött el a Krisztus teste az 50. napon,amit ugye ők pünkösdnek neveznek,de ez a pünkösd már megint luciferizmussal kapcsolatos a jezsuiták meg a legfelső katolikusok meg a különféle szabadkőműves bálványimádóknak a szertartásai,főleg itt Magyarországon pünkösdi királylány és királyfi választás egy napig uralkodhatnak,a biblia is azt mondja,hogy egy óráig kapnak hatalmat a fenevadak az uralkodásra,nyilvánvaló,hogy a pünkösdi királylány és királyfi ilyen okkult mende-mondákból a Lucifernek a szimbólumai minden női és férfi formában megjelenítései.

Ennek semmi köze a Krisztus követéshez,ez a kereszténységnek a műve és itt nem erről van szó,valami szellem kiárasztásról,hanem Isten elkezdte az eklésziát működtetni és az Ő jelenlétével megajándékozta az engedelmeskedő 12őt és jelenlevő tanítványaikat a 120at.

És így elkezdett működni,életre keltette Isten a Krisztusnak a testét és elkezdett működni,tevékenykedni az eklészi.

Tehát ezt erősítette meg Isten,hogy erre a közösségre árasztotta ki az Ő természetét,ezekre az engedelmeskedőkre,ugye azt mondta a tanítványainak Joshua,hogy maradjatok itt Jeruzsálembe várjátok meg az én Atyámat.

A hamis fordítás az mondja,hogy az én Atyám ígéretét.

Tehát várjátok meg az én Atyámat,az Atya eljött közéjük láthatatlan formában a jelenlétének a bizonyítéka volt a zúgó szél és a tűzlángok az apostolok feje felett.

Ez ugyanaz volt,mint az ószövetségben mikor első alkalommal tűzet gyújtottak az áldozat bemutatásnál a templom felszentelésére,indítására,működésbe állítására Isten maga gyújtott tűzet a kerubja által,aki ott volt az Istent képviselő kerub gyújtotta meg a tűzet.

És ugyanúgy itt a szellemi eklésziában a szellemi zsidóságban ebben a szellemi templomban is Isten maga gyújtott tűzet,tehát elfogadta az engedelmességet és üdvösséget adott az ott összegyűlőknek.

És tehát ekkor teljesedtek be az Isten jelenlétével,nem valami mindenkire való kiárasztás hazugság hanem az egész testre.

A Krisztus egész testére,az eklésziára,ami nem egyenlő a kereszténységgel,a kereszténység az a Babilon,minden egyes leánygyermekével,protestáns gyülekezetével együtt a Babilonnak a leányai és ebből ki kell jönni,hogy a 144 ezerbe tartozhassunk.

János 14.26:megint csak a nagy eretnekség a nagy hamisítással beagymosták az embereket,tucatjával kapjuk a leveleket beagymosott kaotikus karizmatikosoktól

János 14.26:ama vigasztaló pedig a szent lélek,akit az én nevemben küld az Atya az mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazokat,amiket mondottam néktek.

Itt egyből rávágják azt,hogy ez maga a szent szellem,isteni 3.személy,de az isteni gondolkodásban nincsen szent háromság ez Lucifernek a tana,aki ebben él a szentháromság tanban már most Isten káromló és ha halálos baleset éri azonnal el fog kárhozni.

Ki kell belőle jönni,tehát ama vigasztaló pedig,tehát Pál is mondja vigasztaljátok pedig egymást azzal a vigasztalással máshol pedig mondja az írás az Isten,aki a vigasztalásnak az Atyja a vigasztalás Istene,tehát mindenképpen Istenre utal,ama vigasztaló pedig a szent lélek,a Szent Isten,a láthatatlan Isten,aki nekünk láthatatlan itt a világunkban és az emberiség megmentésének a tervét vitelezi ki az Ő akarata szerint azoknak,akik engednek Neki,tehát itt ennél a szent léleknél magáról az Atyáról van szó s nem valamiféle emberbe csúszó folyó szent szellemről.

Apcs 1:2 addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak.

Tehát itt is nyilvánvaló,hogy magáról az Istenről beszél,az Istentől kapta az utasításokat,amiket parancsolatokat hátrahagyott az apostoloknak mielőtt Ő vissza lett vitetve az Isten országába.

Apcsel 1.5:János ugyan vízzel keresztelt,ti azonban szent lélekkel fogtok keresztelni nem sok nap múlva.

Itt is láthatjuk,hogy a víz alá való merítés van összhangba hozva a szent lélekkel,tehát a víz,mint Istennek a beszéde nyilvánvaló,hogy nem valamiféle szent szellemmel való keresztelkedés és betöltekezés ez hazugság.

Mindig ha egy mondatban szerepel egy allegória egy jelkép,akkor az azzal viszonyba hozott szó az semmiképpen sem tehát a szent lélek esetében nem lehet szent szellem,ahogyan azt egyből rávágják a kaotikus karizmatikusok.

Apcsel1.5:János ugyan víz alá merít,tehát az Isten beszédéhez vezeti vissza a talmudizmusból,kabbalizmusba betévelygett hébereket,ez volt az első feladata Joshuának,hogy kipiszkálja a még engedelmeskedőket a farizeusoknak ebből az ocsmányságából és akik szót fogadtak az Isten beszédének,a Mózes beszédének,azok utána találkoztak Joshuával,Joshuától tanított isteni természetben való élésben és azt mondja,hogy:

„ti azonban szent lélek alá fogtok meríteni nem sok nap múlva”,tehát mi történt?

Az 50.napon ottmaradtak Jeruzsálemben és az Atya eljött közéjük,mint Szent Lélek Isten,tehát az Atya láthatatlan formában eljött közéjük,ellátogatott saját személyében az eklésziában így láthatatlan módon és az Atya az Ő természetével teljesítette,egészítette ki mindazokat,aki ott összegyűltek és úgymond az utolsó löketre volt szükségük,hogy 12 tanítványból,12 apostollá váljanak.

Tehát Isten bepótolta ezeknek az embereknek a személyiségébe azokat a hiányosságokat,amik utolsó dologként hiányoztak ahhoz,hogy hathatósan tudjanak az Isten keze alatt szolgálni az apostolok.

Ugyanez látható mikor Pál találkozik a Jánosnak a 12 tanítványával,Merítő Jánosnak Efezusban,ott is ugyanez történt,hogy tanítványságból,apostolságba lettek Isten által felavatva,beiktatva,Pál rájuk tette a kezét,tehát ez azt jelenti,hogy az Istennek a választása,ez egy szimbolikus jelzés ez a kézrátétel,hogy az Atya döntött így,hogy ezek apostollá válnak annyi,hogy mikor őket hallgatjátok úgy hallgassátok,minthogyha maga Isten beszélne hozzátok,ezt jelenti a kézrátétel a bibliában nem valamiféle babiloni kabalisztikus kaotikus,karizmatikus szent szellem átadás,valami erő átadás,mint valamiféle vérátömlesztés,hanem a kézrátevés,annak a szimbóluma,Isten azt mondja ezáltal,hogy ez az én végzésem,én így döntöttem,ennek így kell lennie és ezek után pedig Isten megjelent a színen és a jelenlétével beárnyékolta ezt a 12 tanítványát Jánosnak és teljessé lettek az Isten természetével s ettől fogva erőteljesen tudtak szolgálni.

Tehát semmiféle valami szent szellem féle Jedy erő feltöltődésről nem volt szó,mint a pohárnak a vízzel,tehát ez megint taoizmusból zen buddhizmusból való Derek Prince által behozott istentelenség,Isten káromlás az egész.

Felejtsétek el Derek Prince-t meg az összes hazudozót,akinek valaha olvastátok a könyvét,ezek mind szabadkőművesek meg távol keleti buddhizmus hinduizmust becsempésző emberek,felejtsétek el az összeset,akit ismertek a tbc Jozsuától kezdve a Magyariig,a Németh Sándorig,Pat Robertson-ig,Kathryn Kulmanig és mindenkit,akit csak ismertek hírességet felejtsétek el,mert ugyanúgy az új világvallásnak az univerzális lucifer imádati vallására készítenek fel benneteket,hogyha elfogadjátok azt,hogy Istenen kívül léteznek még más Istenek,hogy létezik 2. és 3. személy.

Egyedül Isten egy személyben van látható és láthatatlan formában és kész.

A híres „hanem vesztek erőt  minek utána a szent lélek eljön reátok és lesztek nekem tanúim,Jeruzsálemben,Szamáriában és Judeának végső határáig Ap.csel 1.8,hanem vesztek erőt,tehát ez az erő ez tulajdonképpen egy hamisítás,megint csak köszönhetitek a szabadkőműveseknek meg a Kölcseynek meg az egyéb hamisítóknak,hanem azt mondja,hogy vesztek hatalmat,hatalmat fogtok kapni az Istentől minek utána az Isten maga,mint szent lélek eljön rátok.

Látjátok,itt is azt mondja,hogy rátok jött,nem azt mondta,hogy belétek jött,a szent lélek eljött reátok,tehát az alászálló Isten láthatatlan Isten,aki beárnyékozta Máriát,aki folyton Joshua fölött lebegve vezette,irányította Őt,hogy hova menjen,mit csináljon,aki beárnyékozta a vérfolyásos asszonyt és meggyógyult a betegségéből,aki feltámasztotta Joshuán keresztül a Dzsairusznak a leányát és mi egyebet,amit cselekedett Isten Joshua felett lebegve.

Tehát itt is a szent lélek reátok,az Isten a láthatatlan szent Isten leszáll rátok.

Tehát ebben a beárnyékoltságban ugye ez az eljön reátok ez is egy allegorikus kép,ez megint csak olyan,mint az ószövetségben a Zsoltárokban,amikor főleg Joshua is használta ezt,hogy a kotlós a kotló,ami a tyúk,aminek kis csirkéi vannak ugye a szárnyával befedezi,beárnyékolja a kis csirkéket,hogy meg ne fázzanak,tehát megvédi őket.

Ugyanezt a képet használja így allegorikusan úgymond a szent lélekre,hogy akire Isten rászáll azt beárnyékolja az Isten és ezek az emberek képesek lesznek ebben az Istentől való beárnyékoltságban visszanyerni azt a hatalmat,amit korábban az ördög természetében élve az ördögnek adtak önmaguk felett.

Amikor egy ember bűnben él,mert kedves neki a bűn,mert gazdag akar lenni s elsikkasztja a befektetők pénzét a bankban banki alkalmazottként,rádió csatornát vezet,vagy tv csatornát vezet és  akkor direkt úgy szerkeszti a műsorokat,hogy a cionizmust meg a Németh Sándort meg az ő hazugságaikat éltessék meg egyéb pl a a Benny Hinn műsorok meg ezek az emberek a hatalmat átadták önmaguk fölött az ördögnek,mert az ördög akaratát a globalizációt és az új világrendnek a vallását akarják megvalósítani,hogy az ő leszármazottaiknak ,abban hisznek,abban a hazugságában,hogy az ördög ezért korlátlan hatalmat fog nekik adni,tehát azok a vezetők,akik ma öregek abban bíznak,hogy a Lucifer miután meghalnak a gyerekeiket nagyon magas vezetői pozícióban tartja óriási havi keresettel,ezt akarják garantálni miután ők meghalnak ők azt biztosan akarják tudni,hogy a gyermekeik jó kézbe kerülnek,Lucifer kezébe és ezért képesek elhitetni az emberiséget és tokkal vonóval átadni az ördögnek,hogy az ő utódaik uralkodjanak az embereken Lucifer vezetésén keresztül.

Tehát ez eredeti görög itt nem azt mondja,hogy hanem vesztek erőt minekutána a szent szellem belétek jön,ez hazugság,hanem az eredeti görög azt mondja,hanem vesztek hatalmat és ez a vesztek ez sem jó szó,hanem hatalmat kaptok

Tehát mi történt,amikor Joshua a 12-őt és a 70-enet kettesével szétküldte,azt mondja az írás,hogy hatalmat adott nekik,milyen féle hatalmat adott mikor utána volt az,hogy rájuk lehelt és azt mondta vegyetek szent szellemet ugye a keresztény fordítás szerint csak akkor azt mondja,de hogy még nem volt szent szellemmel a Joshua még nem dicsőítettet meg,tehát egy zűrzavar az egész.

Az,hogy Ő hatalmat adott a tanítványoknak az azt jelentette,hogy a tanítványok engedelmeskedtek Ő neki és ezt az önmaguk felett való uralkodásnak a képességét alárendelték Joshuának,hogy nem azt akarjuk,amit mi akarunk csinálni,hanem azt akarjuk,amit Te akarsz,mond meg nekünk,hogy mit csináljunk.

Itt is azt mondja az írás ha nem kaptok hatalmat önmagatok fölött minekutána Isten beárnyékol benneteket,hogy tanúim lesztek,látjátok,hogy összhangban van az egész.

Tehát,hogy valaki az Isten Fiának a követője és munkása és tanulója legyen ahhoz be kell,hogy árnyékolódjon valamilyen szinten gyakorisággal az Istennel.

Isten beárnyékolja,hogy alkalmas legyen a tanításra,az ige magyarázásra,a nyelveken szólás magyarázásra,vigasztalásra,bátorításra stb,stb.

Ehhez Istentől kell hatalmat kapni Joshuán keresztül,tehát aki olvassa a bibliát és olvassa Joshuáról szóló beszámolót,hogy Ő mit mond,hogyan cselekedjünk,megélni az életünkben,ezáltal kapunk mi hatalmat önmagunk felett,hogy úgy élünk,ahogy mi akarunk.

Korábban,amikor nem ismertük az Istent kötelezően a bűnnek a szolgái voltunk,mert az érvényesülésünkhöz a bűnnek az eszközeit szolgáltuk jobbra-balra,azért,hogy érvényesüljünk,de nem vettük észre,hogy ezzel tulajdonképpen magunk alatt vágjuk a fát és tulajdonképpen ezt jelenti Istentől hatalmat kapni,hogy engedelmeskedünk az Ő fiának és olvassuk róla az írást,engedelmeskedünk az utasításainak,így szabaddá válunk az Istennek az ítéletétől a bűnök miatt és ekkor így ebben a szabadságban az ítéletre való szabadságban szabaddá válunk,hogy azt tehetünk,amit akarunk és ilyenkor jól tesszük,hogyha ezt a szabadságot ezt odaadjuk Joshuának önmagunk felett és ezt a szabadsággal nem élünk,hogy mi azt csinálunk,amit akarunk,mert ennek a következménye a kereszténység,hogy én most már nyelveken is szólhatok Isten parancsa ellenére magyarázó nélkül is halandzsázhatok össze vissza hazudozhatok,meg betöltekezhetek szent szellemmel meg állatként viselkedhetek a gyülekezetben,megbotránkoztatom az embereket és Istent is az sem érdekel,ez megy a kereszténységben,hanem ezt a szabadságot,hogy szabad vagyok az ítélettől ezt átadom Joshuának és azt mondom Neki,hogy taníts engem a Te beszédedre,engedelmeskedni akarok Neked és segíts,hogy Te szerinted való életet tudjak élni,ezt jelenti hatalmat venni.

Visszavenni önmagunk felett,mert előtte az ördögnek volt hatalma rajtunk,uralkodott a bűneinken keresztül,most már,hogy engedelmeskedünk a Joshuának,felszabadultunk az ördög hatalmától így fölszabadultunk az Istennek az ítéletétől.

S ezt a szabadságot,ezt az önmagunk felett való hatalmat,ezt a képességet,hogy uralkodhatunk önmagunk fölött ezt odaadjuk Joshuának és azt mondjuk,hogy Te uralkodj rajtunk,Te vagy a mi királyunk,Te neked engedelmeskedünk és ezért Ő mondja ezt itt ennél a résznél a szent lélek eljön rátok,tehát itt az Istennel való beárnyékoltság beszél,tehát Istenről szól személyesen a szent lélek szó.

Ap.csel 2.4:és megtelnek mindnyájan szent lélekkel és kezdenek szólni más nyelveken,amint a lélek adta nekik szólni.

Igen ez megint a kaotikus keresztény karizmatikusokat hallom eltorzult fejjel üvöltözni,mint az őrültek háza.

Tehát és megtelének ez már egyből gyanús kell,hogy legyen,meg kell nézni a görög szót és azt jelenti,hogy beteljesedik,tehát a helyes szórend én ahogy  és beteljesednek mindnyájan szent lélekkel,ez azt jelenti ez a beteljesedés szent lélekkel,hogy aki engedelmes ahhoz előjön az Isten főleg ketten vagy hárman kell,hogy legyenek,hogy összegyűljenek és eljön közéjük az Isten,mint láthatatlan szent lélek,szent személy,a szent Isten és azt mondja,hogy beteljesedének mindnyájan szent lélekkel,tehát az Isten jelenlétével teljesednek be.

És az Isten jelenlétéből sugárzik az engedelmes emberekre az Ő természete,tehát a szeretet,a hűség,a jóság az emberek teljessé válnak,amikor ott van közöttük az Isten.

S ezzel megegyezik az,hogy azt mondja Joel,hogy „lészen pedig az utolsó időkben kiárasztom az én természetemet az egész testre,nem a minden testre,tehát ez hazugság,ez hamisítás,hanem az egész testre az eklésziára,az eklésziában levő engedelmes emberekre,az eklésziában csak Krisztusnak engedelmeskedő emberek lehetnek,s akik az eklésziába belépnek kilépnek a babiloni kereszténységnek minden leányvállalatából,hátat fordítanak az okkultizmusának és ezáltal bűnbocsánatot nyernek,ekkor elkezdve olvasni az írást megérti az Isten természetét,azt kezdik gyakorolni,csoportokba,közösségekbe tömörülnek mindenféle név nélkül,ugye titulus nélkül meg mindenféle egyéb politikai beállítottság nélkül ezek közé az engedelmesek közé ugyanúgy eljön az Isten,mint szent lélek,mint láthatatlan szent Isten,szent személy,aki ahogyan eljött az 50.napon ugye tűz gyulladt meg a fejük fölött és szélnek a zúgása volt.

Tehát ezek az ószövetségi képek jelentek meg,itt záródott le végleg az ószövetség és kezdődött az újszövetség,lezárult a testi fizikai Izrael és elérkezett a szellemi Izraelnek,szellemi Jeruzsálemnek a működése.

Tehát beteljesedni Isten jelenlétével az azt jelenti,hogy az Ő jelenlétéből fakadó képességeket azokban a pillanatokban odaadja a jelenlevő személyeknek és ezek a személyek tudnak működni az Istentől beárnyékolva,vigasztalni tudnak,bátorítani tudnak tanítani,tudnak igét magyarázni,tudnak nyelveken szólást magyarázni stb.

Ugyanis az úgymond lelki ajándékok,amiket a keresztények lelki ajándékoknak neveznek az hamisítás,mert ezek nem ajándékok,mert az ajándék az mindig az embernél marad viszont az Isten jelenlétéből fakadó képességek sohasem maradnak az embernél.

Az Isten ezt nem adja az embernek,mert tudja,hogy az ember milyen megátalkodott,hogy ha az Isten és az ember is használhatna ilyen dolgokat,az ember felfuvalkodik és nézzétek meg a kereszténységet mit csináltak ezekből a dolgokból,ezekből az úgynevezett karizmákból.

Egy hitetés az egész.

Önmaguknak a hírnevének az öregbítésére és a bukszáiknak és a bankszámlájuk teletömésére használták fel ezt és nem arra,amire adatott.

Azt mondja az Isten,hogy az Ő jelenlétéből fakadó képességeknek a használata kizárólag az eklészia erősítésére,tisztítására,védésére,ápolására adatik.

Tehát a közösségnek az isteni erkölcsben való növelésére és fejlesztésére adatik.

Tehát nincs az egész írásban olyan,hogy szent szellem betöltekezést gyakoroltak volna az emberek egyedül,soha nem olvasni ilyet,ez hazugság,mindig közösségben jelent meg az Isten,ahol engedelmeskedők voltak és beárnyékolta őket és az Ő beárnyékoltságából működött az embereken az írásmagyarázás a csodatevő erők úgymond a gyógyítások,minden ami az Isten természetéből fakad.

Péter pedig mondá nekik,hogy forduljatok az Isten felé és merítkezzetek alá mindnyájan a Megváltó Szabadítónak a nevében a bűnöknek a megbocsátására és veszitek a szent lélek ajándékát.

Mi a szent lélek,itt ebben az esetben maga az Isten,mi a szent léleknek az ajándéka,nem a csodatevő erők,meg nem ezek a különféle „Jedi” dolgok,amik működnek a kundalini jógás kaotikus kereszténységben,hanem a szent lélek maga az Isten ebben az esetben s az ő ajándéka pedig a bűnöknek a bocsánatára az örök élet.

Tehát ebbe az egész versbe bele van foglalva.

Tehát forduljatok az Isten felé,merítkezzetek be,tehát hagyjátok el a bűneiteket és kezdjétek az írást olvasni azt mondja Péter és mindnyájan merítkezzetek a Megváltónak a Szabadítónak a nevére,nem Jézus Krisztus nevére,mert Jézus Krisztusról azt tudjuk az ezoterikusságban a legmagasabb szintjén a szabadkőművesek 33. szintjén amit gyakorolnak a mai gyülekezet vezetők,a giga gyülekezet vezetők,ők nagyon jól tudják,hogy mikor Jézus Krisztusra tanítanak bennetek,akkor ők titokban Lucifert imádtatják veletek.

Tehát ezért az Iészusz Kristosz-nak a magyar megfelelője Megváltó,Szabadítót jelent,felkent megváltó,szabadító.

Tehát görögül ez,az angol formája pedig Redeemer, Me diator és hasonló szavak,tehát nem tudom,hogy honnét szedték,valójában Zeusz imádattal fabrikálták az angol nyelvből Jesus Chris nevet,ennek semmi köze ennek semmi köze a göröghöz és az eredeti héber arámihoz,semmi köze,ilyenre nem lehet fordítani,tehát,amit a görög ír a Krisztusnál az Iészusz Kristosz,tehát felkent,megváltó,szabadító.

És ennek az angol formája pedig Anointed One, tehát felkent és a megváltó az pedig Redeemer, tehát ebből is láthatjátok,hogy semmiféle Jesus Christ nincs és ebből csinálták a magyarok a Jézus Krisztust.

Tehát ezek Lucifernek a nevei.

A szabadkőművesek nagyon jól tudják,hogy valamelyiktek el tudna látogatni és volna olyan szerencsés és bemenne a szabadkőműves páholyba,amikor a „nagyok” összegyűlnek a világvezetők,országvezetők,politikusok,bankárok meg vallási vezetők ott egymás között és ott ülhetnétek megdöbbennétek,hogy állandóan Jézus Krisztusról beszélnek,de akit viszont mögötte tisztelnek megdöbbentek azon,megdöbbennétek,hogy ők nem azt a Jézust,akit ti elképzeltek a Jézus Krisztus szó mögött az Isten fiát,akiről az evangéliumok szólnak,ők nem,ők az Ő ellenségét,Sátánt,Lucifert imádják mögötte.

Tehát ezért nincs helye semmiféle Jézus Krisztusozásnak,ez sátánnak a különféle mitológiai nevei.

Tehát a szent lélek az itt maga az Isten,s a szent léleknek az ajándéka pedig az örök élet.

Nah itt egy nagyon jó következik,Apostolok Cselekedetei 2.40:

Kik azért örömest veszik az Ő beszédét,alámerítkezének és hozzájuk csatlakoznak azon a napon mintegy 3000 lélek.

Tehát látjátok itt a lélek szót az emberekre használja.

3000 lélek csatlakozott,tehát itt nem démonok csatlakoztak,nem is értem,hogy miért nem fordították ezt is szellemre meg démonra,hogy ezt nem szokása a kaotikus,karizmatikus kereszténynek.

Tehát 3000 lélek csatlakozott.

Támada pedig minden lélekben félelem,tehát itt is emberekről van szó.

Aztán ap.csel 3.23:lészen pedig,hogy minden lélek,amely nem hallgat arra a prófétára,ki fog irtatni a nép közül,tehát nyilvánvaló nem démonokról van szó,a démonok nem képesek értelmezni az emberek szavait mivel a démonok azok ezek,amit szellemnek neveznek azok tanok.

Tehát a tanok papírra vetett és elolvasott elméletben elsajátított tanok nem hallanak,nem látnak,nincs kezük,nem tudnak cselekedni,pusztán ösztönözni tudják az embert a leírtakban,hogy az hogyan viselkedjen.

Ó hogyha betöltekezek szent szellemmel és tizedet hordasz éjjel-nappal,akkor az Isten téged meg fog áldani egy különösen gyümölcsöző vállalkozással,hogyha most beteszel egy tízezret ma,akkor jövő héten garantált,tuti garantált,hogy százezerrel mész haza.

Tehát ezt beveszik az emberek,mert szeretnek ilyet hallani,hogy munka nélkül,kínlódás,erőlködés nélkül csak úgy a vagyon az ember ölében pottyan.

Ez az ördögnél van,ő tud ilyet adni.

Isten megpróbáltság nélkül senkire nem bíz semmit.

Akkor Péter szent lélekkel megtelve monda neki,népnek fejedelme és Izrael vénei,tehát itt azt mondja,hogy Péter szent lélektől megtelve,tehát itt nem betöltekezett Péter,nem olvasunk semmit sem,hogy ő elkezdett volna halandzsázni,habzott volna a szája,üvöltözni kezdett volna,rohangált körbe-körbe,ahogy ez divat a hit gyülekezetbe is,mint az őrültek körbe rohangálnak és akkor erre azt mondja a Németh Sándor,hogy hát ez az azért van,mert az ember szabadul a démonoktól.

Könyörgöm hogyan lehetnek Istent tisztelő,engedelmeskedő emberek között démonizált emberek?

Ez hogy lehet?

Ebből is látszik,hogy a minősége meg van annak,amit tanít a Németh Sándor az emberekbe bepumpál.

Tehát így Péter beteljesedett az Isten jelenlétével és az Isten jelenlétéből fakadóan prófétált.

Mit jelent az,hogy prófétálni,nem a jövendőt jelentette meg,ahogy a kaotikus kereszténységben az az elterjedt dolog,hogy a prófétálás az a jövendőnek a mondása,mint a jövendő mondó kislánynak a hazugságai.

Hanem a Pál szerint a prófétálás az egymásnak a bátorítása,egymásnak a vigasztalása,egymásnak az erősítése és intése,hogy el ne szakadjanak az Istentől való éléstől,az Isten természetében való éléstől.

Ezt jelenti a prófétálás.

Tehát Pétert a megjelenő Isten,a helyszínen megjelenő Isten ugye ott volt Péter a többiekkel egyetemben nem egyedül volt,tehát itt is ez is kizáró ok,hogy valaki elhiggye,hogy hazamegy bekapcsolja a neoton familynek a cd-jét otthon és akkor betöltekezik rá,mint ahogyan ezt szokták mondani sokan,hogy hát ha a gyülekezetben már egy híres magyar előadónak a zenéire is már olyan kenet van,hogy ha maga Vikidál Gyula játszana vagy akárki a híresek közül,akkor már arra is be lehet töltekezni,tehát ott olyan óriási a kenet a hit gyülekezetben.

Amit én erősen kétlek több éves ott töltött tapasztalat alapján.

Tehát Péter ott volt a 12-vel,amikor behívták őket és meg akarták tiltani nekik,hogy az Isten munkáját terjesszék a Joshua nevében és akkor Péter felállt ekkor Isten beárnyékolta őt és iskolázatlansága ellenére tudott olyan tisztelettel beszélni az emberek felé,amely egyeseket esetleg meg is győzött ott és erről volt szó,tehát az Isten jelenlétével teljesedett be,nem valami szent szellem betöltekezés volt.

Nem ír semmiféle kaotikus állapotról,ami a kaotikus karizmatikusokra ilyenkor divat a betöltekezéskor.

Hogy minek utána könyörögtem megmozdul a hely ahol egybegyűltek,látjátok itt is többen voltak s betelének mindnyájan szent lélekkel,tehát itt is a láthatatlan Istennek a jelenlétével,tehát ez a betelének ez szándékos félrehamisítás minden egyes esetben,mert ez arra utal,hogy a belsőd mint egy vizespohár beléd folyik a szent szellem,tele leszel vízzel és akkor elkezdesz halandzsázni.

De ez hamisítás,ez az ördögnek a sugdosásából született ördögi,ördög angyalának a tanai,amire Pál apostol azt mondja,hogy ha te ezt elfogadod legyél tőle átkozott.

Tehát ebben élsz,ebben gyakorlod magad,ezért kárhozat alatt élsz,Isten kárhozatába vagy és ha balesetben hirtelen elhunysz azonnal el fogsz kárhozni.

Tehát azt mondja,hogy minekutána könyörögtek megmozdult a hely,ahol egybegyűltek és ez a betelének szó helyett a jó szó az, a görög „pléthó”, hogy beteljesedik,teljessé válik.

Teljessé válik az Istennek a jelenlétével.

Tehát mindannyian teljessé váltak az Isten jelenlétével és mi volt ennek a következménye?

És az Istennek a beszédét bátorsággal szólták vala.

Tehát nyilvánvaló,hogy ez a megfélemlítéskor,amit műveltek ott a farizeus,lucifer imádó,gyerek erőszakolós,talmudos,kabbalista,leszbiános állatokkal fajtalankodó rabbik ugye megfenyegették őket,hogy erről a népnek többet nem beszélhetnek,mert kivégeztetünk bennetek a rómaiakkal.

Valaki mondta ezt nemrég,hogy a hit gyülekezetbe a biztonsági őr megfenyegetett valakit,akit nem akartak beengedni,hogy ha még egyszer idejössz,akkor meg foglak ölni.

Ezt aztán előadták a gyülekezetbe úgy,hogy milyen bátor emberek vannak,hogy ott nyilvánosan halálosan meg is van fenyegetve.

Gondoljatok bele,hogy ez kinek a természete,az Istennek a természete a gyilkolással való megfélemlítés,nem gondolom.

Ebből is látszik,hogy milyen természet uralkodik,milyen szellemiség uralkodik ezekben a keresztény kaotikus gyülekezetekben.

Tehát nyilvánvalóan meg voltak szeppenve,hogy most mi lesz meg fognak minket verni vagy börtönbe zárnak és szükségük volt arra,hogy Isten jelenlétével teljessé legyenek,hogy az Isten jelenlétében bátorsághoz jussanak és itt van azt mondja az írás,hogy az volt a következménye,hogy Isten beszédét bátorsággal szólták.

Milyen érdekes,hogy itt a betöltekeztek szent szellemmel s meglepő módon nem az az eredmény ami szokott ami a kaotikus karizmatikusoknál,hogy megőrültek és akkor üvöltöztek kukorékoltak,ugattak,hánytak,bepisiltek meg mindenfélét műveltek,hanem meglepő módon teljesen értelmesen viselkedtek intelligensen,normálisan az Isten beszédét bátorsággal szólták.

Látjátok,hogy semmi köze az igazi értelmezéshez a Krisztus követésben a szent szellemnek meg a betöltekezésnek,ilyen nincsen.

Ez a kereszténységben a babiloni talmudizmusból,kabbalizmusból fakad.

S ahogy az ember ebben tovább nő,belemegy ebbe mélyebben  olyan őrültek lesztek,mint a gadarénusoknak a temetőjében a Zeusz papok és már az sem fog földhöz verni benneteket,hogyha azt fogja mondani a pásztorotok,hogy nah most,akkor fogjátok meg a jobb és balotokon levő gyerekeket és erőszakoljátok meg és vágjátok el a nyakukat.

Mert ennek az lesz a vége egy ponton,úgyhogy megéri betöltekezni szent szellemmel.

Meneküljetek,mert kárhozat alatt élitek a napjaitokat!

Apcs 5:32 És mi vagyunk neki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik neki engednek.

Tehát itt ebben az esetben a szent lélek mivel van összefüggésben a kulcsszó,akik Neki engedelmeskednek.

Tehát azt mondja mi vagyunk Neki a bizonyságai,tehát mi személyesen teszünk Neki bizonyságot arról azt mondja,hogy mind az amit beszélünk az mind igaz és a szent lélek is,tehát az Istennek a természete is,ez is mekkora egy hamisítás,hogy akit az Isten adott azoknak,azt hazudják,hogy egy személyről van szó.

Holott a görög szó a „hosz hé ho”, az azt jelenti, hogy „ami”.

Tehát azt mondja itt az írás,hogy az apostolok mi mindannyian bizonyságot teszünk arról,hogy ez mind igaz és az Istennek a természete,amit Isten adott azoknak,akik az Ő fiának és Őneki engednek,engedelmesek.

Látjátok a szavakat mindig meg kell egyenként nézni elolvasni egyszer,kétszer és szóról szóra kell az egészet értelmezni,ha lehetséges akkor göröggel követni és vissza lehet állítani a bibliának a hamisítatlan formáját.

Még egy utolsót szeretnék és befejezem,bemutatni és ettől kezdve remélem,hogy sokan magatoktól is el fogtok ezután igazodni.

Ap.csel 6.3: Válasszatok azért ti közületek hét férfiút kiknek jó bizonyságuk van kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek,kiket erre a foglalatosságra beállítsatok.

Mi itt a kulcsszó?

Ha meg akarjuk tudni,hogy a szent lélek mivel van itt összefüggésbe hozva,ugye azt mondja,hogy akiknek jó bizonyságuk van.

Tehát ebből mi derül ki?

Akiknek jó bizonyságuk van másoktól nyilvánvalóan azok erkölcsösek,Isten rendjében és természetében élnek.

Itt a válasz arra,hogy mi is ez a szent lélek itt.

Nem valami szent szellem,hogy ha kinyitod a szádat akkor beléd röpül,beléd csurog és akkor,amikor megbolondultál tőle,akkor meg kinyitod a szádat s akkor meg kihányod,fröcsög a szádból a nyál és a förtelem s akkor halandzsázol össze vissza a többi megbolondult több százzal és nem dicsőséget hozol az Isten nevére,hanem Isten káromlást követsz el,ami szent lélek káromlás.

S hazafelé úton ha elüt az autó vagy fölborulsz az autóval azonnal kárhozatra fogsz jutni.

Meneküljetek szépen kérlek benneteket,meneküljetek a kereszténységnek a babiloni okkult tanaitól,fordítsatok hátat a vezetőiteknek és nem kell ezt drasztikusan művelni,egész egyszerűen csak tisztelettel bejelentitek,hogy köszönjük szépen nagyon örültünk az eddigi közreműködésnek,segítségnek,mi nem szeretnénk többet idetartozni,nem szeretnénk többet ezeknek a tanoknak engedelmeskedni,mert azt látjuk,hogy kárhoztatás alatt élünk,ha meghalunk azonnal el fogunk kárhozni.

Az egész kereszténység az ördög tanításában leledzik.

Ebből megérthetitek remélem,hogy meg tudtátok érteni,hogy miről is szól egész pontosan,hogy hogyan kell alkalmazni a lélek szót,amikor Istenről beszélünk magáról,amikor Isten természetéről,amikor emberekről beszélünk,hogy hogyan lehet ezt kiolvasni az írásból,milyen összefüggéseket kell keresni.

Köszönöm,hogy meghallgattatok bennünket ismét,remélem,hogy sok hasznos dologgal tudtuk gazdagítani az újonnan induló Krisztus követői életeteket,szándékosan nem használom azt a szót,hogy kereszténységet,az egész kereszténységet a Lucifer imádók találták ki,akik Babilonból meg Főníciából szervezték a kereszténységet,hogy Krisztus követőnek látszó okkultizmusra tanítsanak benneteket és így a vezetőik hatalma alatt tartsanak benneteket és kihasználjanak benneteket teljes mértékben.

Ezért ez Babilon,piramis rendszerbe szerveződik,egymáson uralkodás van,a nikolaiták bűne látható,Jézabelnek a bűne okkultizmusnak a bűne,szent szellem betöltekezés,nyelveken szólás tömegesen magyarázó nélkül,jiddis nyelven,halandzsa nyelven,ami egyáltalán nem hasonlít Joshuának az allegorikus nyelveken szólására és a harmadik pedig az,hogy a testünket a bennünk lakozó szent szellemnek a templomának tartják ez indiai hinduizmusból avatar vallásnak az eszméje.

Tehát ez a három dolog és valójában úgy három dolog,hogy nikolaiták bűne uralkodás piramis rendszerben,Jézabelnek a bűne rejtett okkultizmus tanítása,szent szellem betöltekezés,nyelveken szólás és az emberi test az Isten temploma,szent szellem temploma és  ez mellett a harmadik pedig a nikolaiták és a Jézabel bűne mellett pedig a Bálámnak a bűne,hogy pénzért olyan ördögöktől sugallt,Sátán angyalaitól sugallt prédikációkat adnak közre,amivel az emberekben a vágyat a kívánságot ébresztik,erősítik fel és ezáltal elterelik az embereket az üdvösség forrásától Istentől és az Ő fiától és olyan eretnekségeket gyakoroltatnak az emberekkel,amik miatt az emberek az okkultizmus miatt tönkre megy az életük.

S hogy ebből meneküljenek az emberek hamis vezetőkre bízták az életüket.

Ebből meneküljetek,ez Babilon ezt Isten le fogja zárni,össze fogja dönteni és mielőtt ezt megteszi hív bennünket kifelé minél többünket és fogadjatok szót az Istennek,mert meg akarja menteni az életünket.

Legyen minden utatok az Istennek az útja,járjatok azon,hogy bűnbocsánatban részesedhessetek és örök életben,az Isten országában lehessen részetek és ne az örök kárhoztatásban.

Ezt kívánjuk nektek!

Köszönjük,hogy meghallgattatok és azért fohászkodunk,hogy minél többen,minél aktívabban és erőteljesebben épülhessetek,minél hamarabb a nagy nyomorúság előtt még titeket is erőteljesen használni tudjon az Isten másoknak a megmentésére.

Minden jót nektek,Isten áldjon benneteket!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Egyszerű, mint az 1x1: Istenhez való visszafordulás, visszatérés.

 

Egyszerű az egész, mint az 1x1.

Ismét nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik szorgalmasan, hűségesen végi hallgatjátok a hanganyagainkat, saját magatok épülésére, saját magatok fejlesztésére azért, hogy minél hathatósabban tudjatok küzdeni az örök életetek és az Istentől fakadó bocsánatotok megtartásáért.

Ebben a hanganyagban szintén egy fontos lépésről, az Istennel való kapcsolatba kerülésnek egy nagyon fontos és elengedhetetlen lépéséről szeretnék beszélni.

A hűség, a megbízhatóság, az engedelmesség, a megigazulás mellet, az Istenhez való fordulásról, vagy az Istenhez való visszafordulásról szeretnék beszélni, amit talán a leg egyszerűbben úgy fejezhetnénk ki, hogy az adott személy meggondolja magát.

Ismerjük azokat a képes beszédeket, nyelveken szólásokat, amelyeket Johsua szólt, a Megváltónk földi itt léte során, amíg Istentől vezetve szorgosan tevékenykedett és az embereket Isten felé próbálta terelni a megromlott fesletté vált zsidóságból.

Ábrahámnak és Jákobnak a testi leszármazottainak az országából, akik meg voltak fertőzve a vezetőik által babiloni okkultizmussal és a bűnük olyan magasra hatott, hogy Isten úgy döntött, hogy a kegyelme véget ér ezen a népen, mint államon, államszervezeten. És ennek a történetét lezárja és ebből még mielőtt teljesen összedönti, létrehoz egy másik fajta csoportot, akik már nem Ábrahámnak és Jákobnak a genetikai leszármazottaiból kerülnek ki, hanem a világ minden nemzetéből, nyelvezetéből és ágazatából olyan személyek, akik követik Jákobnak és Ábrahámnak a szorgalmas és hűséges Isten követését.

Tulajdonképpen ők már az Ószövetségben úgy élték az életüket, hogy a Messiásnak, a Megváltónak engedelmeskedve éltek.

Tehát olvashatjuk a Mózes könyvében, azt, hogy az Isten által teremtett emberpár, akik Isten kerubjaitól tanultak és Isten kerubjain keresztül részesedtek utasításban, hogy minden fáról ehetnek az édenben, kizárólag egy fáról nem.

És ugye ismerjük a történetet, valahogy valami hibát követtek el és az ördög kígyó formájában be tudott jönni az édenbe és rá tudta őket venni az ő különféle csalásaival, hazugságaival rá tudta őket bírni Évát, majd Éván keresztül Ádámot, hogy szakítson a tiltott fának a gyümölcséből és fogyasszon abból.

Tehát itt tulajdonképpen ebben a rövid történetben lehet látni azt, hogy az emberiség hogyan fordult el a teremtőjétől és hagyta magát terelni a saját maga útjára és hogyan esett fogságába sátánnak, aki ennek a világnak, az engedetlenséggel és igazságtalansággal megtelt világnak a láthatatlan szellem királya.

Tehát látjuk azt, hogy az ő bűnük, az ő vétkük az volt, hogy hallgattak a kísértőre, Isten ellenségére és szót fogadva neki, elveszítették mind azt, amit Istentől kaptak.

Ez után Isten ki kellet, hogy zárja őket az Édenből, hogy bűnössé válva ne tudjanak örökké élni, mert akkor nem tudta volna a Megváltót beküldeni az emberiség megmentésére.

Aztán onnantól kezdve láthatjuk, hogy amint ki tették a lábukat az Édenből, az ő leszármazottjaik, fiaik, lányaik már verekedni, pofozkodni kezdtek, aztán gyilkosságok történtek és így durvult az egész, egészen addig, amíg az ártatlanság korát az Isten Noé megmentésével és az engedetlen emberiség vízözön általi elpusztításával lezárta.

Tehát látjuk azt, egész a mai napig, hogy az emberiség milyen messze eltávolodott, elfordult, elhagyta az Istent.

Tulajdonképpen, ha allegorikusan szeretnénk beszélni, akkor azt mondhatnánk, hogy a menyasszony elhagyta az ő vőlegényét, a feleség elhagyta az ő férjét.

Isten az emberiséget kijelölte önmagával való kapcsolatra, hogy bevihesse önmaga társaságába, örök életbe, boldogságba, szeretetbe, rendbe és fegyelembe részesíthesse az embert, az Ő közelségében.

Ez sajnos nem tudott létrejönni első lépésben, mert az ember hallgatott az Isten ellenségére és így hűtlenné vált az Istennel szemben.

Azt is mondhatjuk, hogy szellemi paráznaságot követett el az emberiség.

Egy más szellemi tekintélyért és annak a birodalmában való élésért, az ember feladta mindazt, amit Isten ingyen és bérmentve, szeretettel, önzetlenségből felkínálta az embereknek az örök életet kárhoztatás és büntetésmentesen.

Látunk nagyon sok példát ennek a példának a megerősítésére.

Tehát láthatjuk például, Lukács evangéliumában, hogy a Megváltónk egy példázatot mondott a tékozló fiúról.

Ismerjük ezt a történetet, ugye a kisebbik fiú elment az atyjához kikérte az ő örökségét, elment és elherdálta, elvesztette mind azt, amit örökségként kapott, ugyan, úgy ahogy az emberiség. Minden dicsőséget, minden áldást elveszített azzal, hogy hátat fordított az Ő szerető és gondviselő Istenének és az ember elhagyva Istent elveszítette azt a védelmet, amit Isten a vele való kapcsolattartásból adott az embereknek, az első emberpárnak. Ugye az első emberpár hagyta magát becsapni az ördögtől, az ördög pedig szolgájává, rabszolgájává tette és uralkodásába hajtotta az emberiséget, Ádámnak és Évának gyermekeit és leszármazottait egészen a mai napig több ezer generáción keresztül.

Csak úgy, mint ahogy Nimród is hatalmába hajtotta a környezetében élő embereket és elsőként a világon létre hozta az első városállamot, amelyben önmagát uralkodóvá tette Babilonba.

Tehát ismerjük a tékozló fiú példázatát. Amikor már éhínség volt a környéken, és nem volt már semmije, elszegődött a környéknek az egyik gazdájához és azt a feladatot kapta, hogy az ő disznóit legeltesse, etesse. Annyira kevés volt a bére neki, hogy még ennivalót se tudott vásárolni és még azzal se tudott volna jóllakni azzal a moslékkal, amit a gazda etetni valóként a disznók számára félre tett.

Ekkor a nagy nyomorúságában, fájdalmában, elveszettségében ez a fiú magába szállt átgondolta a helyzetét, és ráébredt arra, hogy óriásit veszített. Nem tudja sehogy sem helyre hozni ezt a helyzetet, egyetlen egy dolgot tud tenni, hogy elmegy az apjához és előtte bocsánatot kér az Istentől, mert ugye a 10 parancsolatban meg van írva, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú és áldott életű lehess a földön.

Tehát ő nem tisztelte az apját, anyját és elfordult a szüleinek a tanácsától és így ilyen állapotba, ilyen mély helyzetbe került. Ebben a fájdalomban, éhségben, számkivetettségben átgondolta a helyzetét, hogy „lám, lám az apám házánál még a legkisebb szolgának is sokkal jobb az élete, mint nekem így a családom nélkül idegenben”, ezért elhatározta, átgondolta a helyzetét és meggondolta magát, hogy nem folytatja tovább ezt az életvitelt, hanem elmegy az apjához és megkéri, hogy fogadja őt szolgának vissza, mert még akkor is jobban fog élni.

És ugye ezt a cselekedetet az apa kint a kapuban várta, pedig a fia még messze volt.

Ezzel a történettel is egy nagyon jó szituációt vetít Isten a szemünk elé, minden ember felé. Ugyan is mi mindannyian együtt kollektívan az emberiség ugyan abba a helyzetbe kerültünk, mint a tékozló fiú.

Az atyai házat elhagytuk, tehát az ember elhagyta az Istennel való közösséget, ebből fakadóan minden áldást.

Mindent, amit az Isten az ember teremtésekor az embernek adott.

És ugye láthatjuk, hogy rövid időn belül be is bizonyosodott, hogy az, aki az ígéretet tette az embernek és kimozdította az Istennel való kapcsolatból, azonnal rabszolgaságba döntötte az emberiséget és nem véletlen sátánnak a másik neve népeken taposó.

Az Ószövetségi próféciákban lehet róla olvasni, hogy te, aki a népeken és nemzeteken tapostál és embereknek a lelkeivel kereskedtél.

Tehát ő gonoszul a hatalmába hajtotta az emberiséget és kihasználva, tönkretéve az emberiséget „nézzétek meg, hogy milyen pusztítás folyik a világba, háborúk, járványok, betegségek, vallásoknak, politikusoknak és bankrendszernek uralkodásán keresztül sakkban tartja és pusztítja az emberiséget. Az emberek életét ellehetetleníti és adósságba, éhínségbe, rabszolgaságba dönti embereknek a millióit ma a földön.

Rengeteg ember emiatt, hogy teljesen földönfutóvá válik, teljesen kilátástalan a helyzete.

A világ minden országában nagyon, nagyon sokan döntenek úgy, hogy véget vetnek az életüknek, mert nem látják értelmét a további életnek.

És ebben a történetben felvázolta Isten az Ő Fián keresztül, ez egy allegorikus nyelveken szólás különben ez a története Johsua által elmondva, az emberiségről szóló találós tanúságos történet.

Ezen keresztül a hallgatókkal, akik ezt a történetet hallják, vagy olvassák, meg tudja értetni az Isten az emberrel, hogy milyen állapotban van jelen helyzetben az emberiség.

És ezzel a történettel a nyelveken szólást különben arra használja Isten, hogy ezeken az allegorikus történet és megszemélyesítésből fakadó tanúságtevéseken keresztül az embert az Isten motiválni akarja arra, hogy megértse a jelenlegi helyzetét és állapotát. Felmérve azt, mérlegelve, latba vetve, hogy mit veszíthet, mit nyerhet az Istennel való kapcsolatból.

És az ember látja azt, hogy mindenképpen a szituáció vesztese és megérti a történetből, hogy van kiút.

Az emberiség egy részének, aki hajlandó erre, megtenni ezt a lépést, vissza kell fordulni a Teremtőjéhez, Istenéhez, aki alkotta, teremtette és élteti ebben a világban és el kell fordulnia attól a fajta életmódtól, ami miatt ebbe a nyomorúságos helyzetbe került az ember. Egyénenként is és kollektívan is, mint az egész emberiség.

Ebben a történetben ott van az a pillanat, amikor a tékozló fiú meggondolja magát, tehát átgondolja a helyzetét, erre a szituációra van egy speciális szó a Görögben a „metanoia”, ami azt jelenti, hogy az ember átértékeli a helyzetét és meggondolja önmagát, megváltoztatja az életútjának a folyását.

Ez a meggondolás, hogy az ember meggondolja magát, jó belátásra tér, erre kizárólag az Isten tudja rázökkenteni az embert.

Ugyanis az ember, az ördög fogságában olyan elvakítottságban él, hogy ma már, ha látjátok a TV-n, mozi filmeken keresztül, rádióban, a különféle szervezeteken, vallásokon keresztül, ezoterikus szervezetek, táltos iskolák, ufó hívők és sorolhatnánk, még kitudja meddig.

Kabalizmus, Lucifer imádók, szabadkőművesség, illuminati és az összes többi, az elméleteikkel olyan vakságban tartják az emberiséget, olyan részegségben, ami miatt az emberek a jelenlegi nyomorúságos állapotukat ebben a varázslásban, áldásnak, felemelkedésnek és megvilágosodásnak értékelik.

És Isten az, aki itt van a világunkban láthatatlanul és szüntelenül azon dolgozik, azon fáradozik minden másodpercben, minden embernek az életében kivétel nélkül, hogy az embert megpróbálja olyan szituációkba keverni, olyan élethelyzeteket támaszt az embereknek az életében, ami miatt az ember nehézségbe kerül. És ebben a nehézségben az ember, az éhezése közben a fájdalmai, sértettsége közben az ember le tudja venni egy pillanatra a szemét ezekről a sok elterelő vallási elméletekről és filozófiákról és egy pillanatra magába tud az ember szállni és át tudja értékelni a helyzetét.

Erre nem mindenki képes, mert vannak sajnos sokan olyanok, akik annyira elhitetettségben élnek, hogy valójában ő nekik ez a természetükké vált már és nem is szeretnének másról hallani egyébként sem.

Sajnos azt lehet mondani majdnem csak, hogy az Isten őket elkönyvelte, hogy menthetetlenek, ők jól érzik magukat az ördög természetében, az ördög világában. Ők ezt áldásnak tartják. Ezek az emberek általában nagyon gazdag, vagyonos emberek, vallási vezetők, politikusok, bankárok és fontos emberek, személyiségek, akik elcserélték az örök életüket egy tál lencséért az ördöggel.

Egy helyen a Malakiásnál azt mondja, a 3.7-n Isten, hogy: Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, tehát ebben az egy mondatban Isten teljesen világossá teszi azt, hogy az emberiség sorsa azért olyan amilyen, mert az ember elfordult a tanácsadójától, aki szeretettel szerette volna az emberiséget gondozni, kezelni, ápolni, tanítani. 

És eljuttatni az emberiséget abba a pozícióba, ahol az emberiség az Isten ismeretén keresztül felnőve önként is tudatosan felelősségteljes döntéseket fog tudni hozni, amire nézve az emberiség az Isten által teremtett világban az utódaira nézve egy olyan életszférát tudott volna Isten tanácsa szerint teremteni, amelyben teljes, tökéletes harmónia uralkodott volna és Istennek a rendje.

De sajnos az emberiség eljátszotta, elveszítette ezt a lehetőséget, az önmaga és az egész Isten által teremtett föld fölött, mert átadta a hatalmat az engedetlenséggel az ördögnek.

Isten ellen való lázadásban, Isten ellen való engedetlenségben. Ezzel a viselkedéssel átadta magát sajnos az emberiség az ördögnek, a föld láthatatlan szellem királyának.

Azt mondja ebben a Malakiás igében Isten, hogy eltértetek a rendeléseimtől, tehát az emberiség eltért az Istentől.

A Fiát azért küldte be a világunkba, Megváltóként és Szabadítóként, hogy elsősorban ott a nép között, akik közzé be lett küldve.. ugye Isten tudta nagyon jól, hogy mennyi ember van abban az időben, Izraelben, akik titokban gyűlölik és megvetik a vallási vezetőiknek, papjaiknak és királyaiknak az istentelenségét és az ebből fakadó ország vezetését és önmagukban, titokban, az Isteni erkölcsöt ápolták.

És ezeknek az életét látva Isten, hogy őket megszabadítsa attól a csapástól és Izraelnek a felszámolásától, amit Isten már Dánielen keresztül kijelentett, hogy elvégeztetett a pusztulás, vége lesz a Szent helynek és a városnak, mint egy vízözön által, a következő fejedelem népe jön stb., stb.

Tehát láthatjuk azt, hogy Isten több száz évvel azelőtt, hogy beteljesítette volna ezt az ígéretét, ezt a rendeletét, hogy végleg felszámolja a zsidóknak az országát, mivel, hogy Ő Isten nem kíván több erőfeszítést tenni az egyébként is megjavíthatatlan, keménynyakú, istentelen zsidósággal kapcsolatban.

Ezért, hogy az a néhány ezer ember, abból a közel 1-2 millióból megmeneküljön és elkerülhesse az Istennek a csapását, a római birodalmon keresztül, a római birodalom által való felszámolása által, még mielőtt ez megtörtént volna az Istentől kirendelt időben, előtte beküldte az Ő Fiát és az Ő Fia által, az Ő Fiát vezetve, a Megváltónkat, szabadítónkat, a Szellemi Izrael Messiása által kivezesse azt a néhány ezer embert a zsidó vezetőknek és Izraelnek a köreiből, hogy olyan állapotban, olyan helyre vezethesse őket, amely semleges hely.

Tehát az emberek nem érintkeznek a babiloni okkultizmussal, amit a zsidó vezetők gyakoroltak és ezt ráerőltették a népre, mint Judaizmust, de ez egy hamis Judaizmus volt, egy hamisítványa Mózes által gyakoroltatott Sínai hegyen nyert Judaizmusnak és ezt meg is tudta tenni Isten.

Néhány ezer embert, ugye láthatjuk az ötvenedik napnál, hogy attól fogva naponként hol háromezret, hol kétezret szólított ki Isten az Ő tanítványain keresztül, Johsua által kiválasztott tanítványokon keresztül.

Egészen addig, amíg az utolsó ember is el nem fogyott, akiről tudta Isten, hogy vissza fog Ő hozzá fordulni és az Ő igazságaiban fognak majd élni.

Ekkor miután ezeknek az embereknek a száma betelt, Isten rászabadította a Rómaiakat Izraelre és felszámolta az országukat visszafordíthatatlanul.

Azt, amit ma látunk, természetesen ez egy teljesen más kérdés.

Erről egy következő hanganyagot fogunk készíteni, amelyben teljesen rávilágítunk arra, hogy a mai Izrael miért nem Istentől van és miért illegális Isten végzése szerint ennek a működése, kik azok, akik ezt vezetik és milyen szándékkal hozták létre ezt a mű Izraelt, milyen globalizációs cél megvalósítása érdekében.

Tehát Johsuán keresztül, az Atyánk kiszólított több ezer embert, ebből az ál-judaizmusból.

Tulajdonképpen a zsidóknak ez a története előképe, az antikrisztusi időszakról, ahogyan az Antikrisztus megjelenése előtt a neki engedelmeskedőket felhasználva kiszólatja a kereszténységből (Babilonból) Isten azokat az embereket, akik ugyan eljárnak még a gyülekezetekbe, meg részt vesznek az előadásaikon, de a lelkük állandóan háborog, mint Lóthnak.

Azt mondja Lóthról az írás, hogy háborgott az ő igaz lelke, látva az igazságtalanságot és az istenteleneknek, az Istentelenségeit.

Hát ma is rengetegen vagyunk, akik szemtanúja vagyunk és voltunk.

Én magam is tulajdonképpen ez miatt a förmedvény, igazságtalanság, szentségtelenség és rejtett Lucifer imádat miatt döntöttem akkor úgy 8 évvel ezelőtt, hogy elhagyom a kereszténységnek minden válfaját és kitisztítom az életemet, az Istenismeretemet a kereszténység minden egyes tanításától, tanulmányától.

Sőt még a vallásos szavaiknak, szakszavaiknak a használatától is meg tisztítom az életemet.

Tehát ennyire komolyan vettem ezt, hogy meg akarok szabadulni a kereszténységtől, mint rákfekélytől és ezt az odaszántságot, az igazságban való élésnek a vágyát Isten azzal jutalmazta, hogy hosszú időn keresztül kiképzett és szószólójává tett az Ő igazságainak, amelyen keresztül elvárja tőlem, hogy minél több embert rajtam keresztül is, meg ugye több ezren vannak a világban is, meg Magyarországon is, akiken keresztül folyik ez a munka, a még jóérzésű, igazságérzetű embereknek a kiszólítása ebből a Lucifer által kreált Krisztusinak látszó babiloni ál-kereszténységből, ami tulajdonképpen Babilonnak a rendszere.

És ez történik most, ebből a babiloni vallási rendszerből Isten szólítja ki az embereket, de ez mellett ugyan úgy ebben a világkontrollban a pénzügy Babilonjából is, piramisából is szólítja ki az embereket és a politikának a Babilonjából is, piramisából is szólítja ki az embereket.

Mivel az ördögi hármasságban hármas kontrollal kontrollálja az emberiséget, így Isten mindhárom piramisból, kontroll rendszerből szólítja kifelé az embereket óriási erővel.

Ugyanis, Ő tudja azt, hogy a napok nagyon rövidek, hamarosan be fog köszönteni a nagynyomorúság időszaka, amikor az Ő türelme és kegyelme le fog járni az Ő időszámítása szerint és a gonosztevő embereket, akik ennek a világnak az urai, arra kapnak Ő tőle engedélyt, hogy az Ő általuk eltervezett pusztítást véghezvigyék a földön.

Hogy így tulajdonképpen az engedetlenkedő embereket Isten az ő saját uralkodóik által veresse meg, hogy az emberek ugyan úgy, mint a tékozló fiú is, abban a példázatban, abban a nyelveken szólásban ugye, fájdalmában eljusson arra a felismerésre, hogy nagyon rossz állapotban van, nagyon rossz helyen van és függessze fel, fordítson hátat ennek az életstílusnak és menjen, kérjen bocsánatot az apjától is.

Ez a történet azért van, hogy ezzel is Isten motiválni akarja az emberiséget, mert az emberiség a tékozló fiúhoz hasonlóan forduljon először is egy rövid monológban az Istenhez, kérjen bocsánatot a vétkeiért, bűneiért,elfecsérelt idejéért, amelyet részegségben, paráználkodásban, a világnak az élvezeteiben, az Istenellenességben minden szinten, minden területen az ördög természetében élve elpazarolta az idejét.

És ezért az ember egy rövid monológban elmondja, kifejezi azt, hogy meggondolta magát és szeretne ezzel az életmóddal, életstílussal szakítani, ami nem egyszerű dolog és ehhez Istentől kér segítséget.

Az ember ezen keresztül megteszi az első lépést, az Istenhez való visszatérésben, visszafordulásban és ezen keresztül az Isten elkezd belépni az ember életébe.

Mondott egy példázatot Johsua arról a Máté 21:29-n, hogy van egy apa, akinek két fia van. És mondja nekik, hogy menjenek, a szőlőbe munkálkodjanak, és akkor az egyik azt mondja, hogy elmegyek, de nem ment el. A másik pedig azt mondta, hogy nem megyek, de meggondolta magát és fogta magát és elment.

És azt kérdezte Johsua, hogy ezek közül ki az, aki szerette az apját?

És ugye az igazságtalanságban élő zsidók is így motiválva voltak arra, hogy használják az eszüket, amit eddig a vezetőiknek adtak és birka módon követték, vakon a vallási vezetőiket gondolkodás nélkül.  Most ebben az esetben elkezdtek gondolkodni elsőként az életükben és megértették ezen a tanulságos történeten keresztül azt, amit Isten el akart náluk érni, hogy ennek a történetnek a motiválásával az emberek belegondoljanak és felmérjék a jelenlegi helyzetüket és megértsék azt, hogy a jelenlegi állapotuk miatt, az ördög természetében való élés miatt kárhoztatásnak az ítélete alatt élnek.

És arra motivál Isten ebben a történetben, hogy az ember ne elégedjen meg ezzel és ne ragadjon le és ne hagyja, hogy leélje az életét kárhozottan, és amikor meghal, akkor beteljesíti az Isten az ítéletet rajta, hanem legyen bölcs és hozzon döntést az életében, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyen keresztül ki tudja eszközölni az Istentől a megbocsátást, a megkegyelmezését, és ez pedig önmegalázással kezdődik.

Amikor az ember belátja, hogy bajban van, rossz vágányon halad az élete, Istentől távolodik, több ezer kilométeres távolságban a bűnnek a cselekedeteiben, bűnben való élésben.

És Istennek a kijelentése pedig, hogy elmondja az embernek, hogy ez fog következni a világban, a világtörténelemben ezek és ezek az események lesznek.

És aki okos, az megérti, hogy tényleg semmi jó nem fog jönni, minden, ami csak lehetséges a legrosszabbra számíthatunk és ez miatt jól tesszük, ha a küszöbön álló nagynyomorúság miatt is, hogy ebben megoldást hozzunk az életünkben Istentől. Tehát Istennel békét kötünk azáltal, hogy elhatározzuk, hogy felhagyunk az Isten ellenes életünkkel és elkezdünk úgy élni, hogy a korábbi engedetlenségünket Istennel szembeni engedelmességre fordítjuk.

Hátat fordítunk sátán természetének, viselkedéseinek, megnyilvánulásainak, hogy amiről beszámol Pál apostol a test cselekedetei címszó alatt, arról azt mondja, hogy akik ezeket a bűnöket elkövetik, semmi képen sem lesznek részesei Isten országának.

Nagyon fontos az, hogy az életünkben megálljunk egy pillanatra és átgondoljuk a helyzetünket.

Nagyon sokunk sajnos a konokságunk és keménynyakúságunk, hajlíthatatlanságunk miatt, akkor kezdünk már csak elgondolkodni, amikor bajban vagyunk.

Ugyan úgy, mint a tékozló fiú is, amikor már nem volt mit ennie, nem volt neki ruházata semmije, teljesen földönfutóvá vált, akkor kezdettel el gondolkodni, hogy miért is történt ez így, miért kell ilyen nyomorba élnie!

És megértette, hogy nem kell egyáltalán, senki nem kötelezte rá, hanem ezt önmaga a saját maga vágyaitól fűtve kezdett ezen az életúton járni, aminek a vége viszont a teljes pusztulás és romlás lett.

Ez ugyan így van az emberiséggel.

Van egy ige, ami arról szól, hogy amikor az ember testileg szenved, akkor megszűnik a bűntől.

Tehát Isten a nehézséget, a nyomorúságot, a nyomorgattatást, a vereséget, a megverettetést nagyon jó eszközként arra tudja használni, hogy az embernek nehézséget okozzon és ebben a fájdalmas helyzetben az ember elméje kezdjen kitisztulni az őt körülvevő megsüketítő, megvakító, megrészegítő különféle teológiáktól, különféle tanrendszerektől, buddhizmustól, táltos iskolától, angyal iskolától, írisz diagnosztikától, reikitől és mindenféle okkultizmusból.

És az ember megértse, hogy a küszöbön álló nagy nyomorúság miatt és az abból fakadó kárhoztatás miatt, amikor több millióan fognak meghalni.

Az elkövetkezendő 10-20 évben óriási emberáldozatok lesznek, és így az ember megérti, hogy az ember önmagába véve kevés, semmit se tud tenni, hogy ezt a helyzetet megússza.

És ekkor az ember elkezd menedéket keresni Istennél, megoldást erre a tömegpusztításra és megoldást arra, hogy ha esetleg ebben a tömegpusztításban, ami nagyon, nagyon valószínű, (az emberek 75-80%-a ebben el fog pusztulni), tehát amikor elkezdünk ezen gondolkodni, akkor erre úgy kell gondolnunk, hogy sajnos az miatt, hogy rengeteg ember él a földön, nagyon, nagy a valószínűsége, hogy én magam is bele fogok ebbe esni.

Tehát így az ember ezt felértékelve elkezd azon gondolkodni, hogy van-e megoldás, és Isten elvezeti arra a felismerésre, hogy igen, van megoldás!

Istenhez kell közeledni és visszatérni Istenhez, és elkezdeni olyan életet élni, amit Ő tanácsol!

Elkezdeni élni az életünket az Ő Fiának, Johsuának a természetében, az Ő viselkedésén keresztül!

És ekkor az Isten elkezd erőteljesen foglalkozni az Ő teremtményeivel személyenként és különféle nehézségeken keresztül átvíve az embereket, megerősíti őket az igazságban való élésben.

Ekkor az emberben hűség alakul ki, mivel, hogy tudja azt, hogy ezeken a nehéz helyzeteken keresztül Isten volt az, aki átsegítette őt.

Tehát ebből az ember megérti, hogy az Istennel való jó kapcsolatból csak jó származik!

És ennek az első lépése, az, hogy az ember meggondolja magát, és úgy dönt, hogy az eddigi élet irányát, ami távolodott Istentől és egyre közeledett az ördöghöz és az ördöggel való kárhozatra ítéltséghez, ezt az ember felismeri. És úgy dönt, hogy „eszem ágában sincs ebből a cuccból bevásárolni”!

Inkább elkezdem olvasni a Bibliát és tanulmányozom azt és meg akarom érteni, hogy hogyan tudok olyan életet élni, amiben tulajdonképpen a Megváltónak a viselkedését utánozom le, mert megértettem, hogy aki így viselkedik, így éli az életét, az Ő példamutatásán keresztül, annak az Isten megbocsát és az ítéletet, a kárhoztatást elteszi az embernek az életéről.

És az ember annyira fontosnak tartja az örök életet, az Istennek az országába való bekerülést, hogy nem számít neki a korábbi bűnei, a korábbi bűneiből való hírnév, vagyon és minden, ami ezzel jár. Hanem úgy dönt, hogy meg fog elégedni egy szolidabb életstílussal is, de biztos akar lenni abban, hogy ha meghal, vagy a gyermekei meghalnak, akkor mindegyikőjük az Istenben való engedelmes élet megélése miatt, teljes bizonyossággal, Isten ígéretének megfelelően az Isten országában fogja az ember végezni az életét.

Nagyon fontos, hogy a jelenlegi állapotunkat átértékeljük, és meglássuk azt, ha gyülekezetbe vagyunk, hogy ez a gyülekezet nem csak, hogy üdvözíteni nem képes, de még az Istennel való jó kapcsolatban sem képes segíteni, hogy el tudjam érni.

Mert a tanításai a szent szellem betöltekezés által, nyelveken szólás által, és, hogy a testünk az Isten szellemének a temploma, ezeken az okkult tanokon keresztül, ezek gyakorlásával tulajdonképpen nem is csak, hogy jó viszonyba kerülhetek az Istennel, hanem egyenesen Isten ítélete alatt, a kárhoztatás ítélete alatt élem az életemet.

Abban az agymosásban, abban a téves elképzelésben, önbecsapásban, hogy örök életem van, mert gyülekezetbe járok és Bibliát olvasok, de nem értik azt, hogy sajnos egyrészt a Biblia is nagymértékben meg van hamisítva és nem tudják, hogy hogyan olvassák a Bibliát, hogyan értelmezzék.

Az egyedüli megoldás számukra a vezetőik által fabrikált különféle teológiák, amelynek az emberekbe való beprogramozásával, betanításával, az elmékbe való beágyazásával, az embereket egy olyan életstílusban tartják, gyakoroltatják és éltetik, amely teljes mértékben, 100%-n, Istennel való szemben állás jellemzi.

Ez miatt, megértem azt, hogy ha itt vagyok a gyülekezetbe, akármelyikbe is, hogy ha kereszténységről van szó, vagy akár a világ bármely vallásáról, meg kell értenem, hogy a benne lévő engedetlenség tanait elsajátítva, már most úgy élek a földön, hogy halálra vagyok ítélve.

És tényleg csak az Istennek a kegyelme, hogy nem ért valami baleset, nem történt valami drasztikus dolog, ami azonnal elvihette volna az életemet, kettévághatta volna, és még időm sem lett volna úgy kimenni ebből a világból, hogy bocsánatot kérjek az Istentől, mint az a személy, akit a Johsuaával együtt a kivégzőfán kivégeztek. Ugye, ő az utolsó pillanatában meggondolta magát, és belátta azt, hogy rosszul élte az életét, nem Istennel megegyező módon, nem Isten Fiának a természetében, hanem az ördög természetében, az ördög igazságtalanságában élte az életét.

És ezért méltányosan került arra a helyzetre, hogy halálra ítélték és kivégezték.

De mivel az utolsó pillanatban ő belátta azt, hogy tényleg ő jogosan kapja ezt a büntetést a gonoszságai miatt, főként, hogy ő mellette pedig ott van egy olyan személy, aki soha semmit azokból a gonoszságokból nem hajtott végre, és mégis igazságtalanul így a zsidók és a Rómaiak halálra ítélték őt, így ebből megértette, hogy ebből valami súlyos probléma van.

Megértette így az utolsó percében, hogy mi is zajlik körülötte és tudta, hogy innét nincs visszaút, ezért az egyedüli dolog, amit megtehetett, hogy belátta Istennek és az Isten Fiának, hogy nagyon rosszul élte az életét és ezt nagyon sajnálja, ha kaphatna lehetőséget, akkor ezt máshogy tenné.

És ő neki ott véget ért az élete, de ezért a meggondolás miatt, őt Isten kegyelemben, bűnbocsánatban, és üdvösségben részesítette.

És tudhatjuk az elhangzott párbeszédből, hogy Johsua azt mondta, hogy „ma mondom neked, hogy te, amikor Isten föl fog támasztani, a nagynyomorúság végén bekövetkező hetedik csapás előtt, amikor is Isten feltámasztja az igazságban, üdvösségben meghaltakat, és az élőkkel együtt, az angyalok által fölragadtatja, fölviszi Johsua elé az égbe.

Tehát, ha megértettük azt, hogy veszélyben az életünk, akkor okosan, bölcsen a legjobbat határozzuk el, azt, hogy minden olyan elmélettel, gyakorlattal, hagyománnyal, filozófiával megszakítjuk az életünket, kapcsolatunkat, amely rejtett okkultizmust és Istennel való szembeni ellenállást, engedetlenséget eredményez. Azért, hogy jó viszonyba kerülve az Atyával, az Isten segít az Ő vele való, az Ő természetében való járásnak a gyakorlásában, hogy egyre fejlettebbek, erősebbek legyünk, és Ő neki hasznot hozhassunk, szolgáljunk szeretetből, hogy ami velünk történt, azt Isten másokkal is megoszthassa rajtunk keresztül.

És így ebben a meggondolásban hátat fordítunk az ördög világának, természetének, igazságtalanságának és az Isten igazságait kezdjük el megélni az életünkben.

Ekkortól kezdve Isten erőteljesen be fog avatkozni az életünkbe.

Egy kedves család, akik nem rég jöttek ki a hitgyülekezetből, az egész család, meg tették ezeket a lépéseket. Hetek óta ebben élnek, ebben az új felfogásban, ezt tanulmányozzák, ezt gyakorolják, ebben indultak el és, hogy ha még tyúklépésben is esetleg, de Isten annyira-nagyra értékelte az ő engedelmes lépésüket az Isten felé, hogy a férjjel Isten rövid időn belül elkezdett álomban kommunikálni.

És ez egy óriási dolog, hogy láthatjuk, hogy milyen hatalmas módon cselekszik Isten az ő életükben, azért, mert hátat fordítottak, elszakították az életüket Babilonnak a rejtett okkultizmusának a tanaitól, hogy ne engedetlenségben éljenek, hanem átlépjenek az engedetlenségből, az Istennek való engedelmességbe. Ez által valóságosan bűnbocsánatban részesednek az Istentől és valóságosan örök életet kaphassanak.

Erre való bizonyíték volt az Istentől, az, hogy álmokban kezdettel el kommunikálni a kedves barátunkkal, ennek a családnak a fejével, és ehhez sok, sok sikert, további kitartást kívánunk, és, hogy ha valamiben tudunk segíteni, hogy ez az elhatározás ez meg maradjon, és ebbe éljék le az életüket, nyugodtan forduljatok, hozzánk bármilyen kérdésetek van.

Fohászkodunk értetek és magunk módján Istentől rendelve mindent megteszünk, hogy segítséget nyújthassunk, hogy ebben az életstílusban, az engedelmesség és igazságosságnak az Isteni természetében, megmaradjatok. És ezen keresztül megtapasztalhassátok azt, hogy Isten mennyire valóságosan létezik, él és mindent tudó, és mindenható, hogy az eddigi 10-15 éves vallásos tapasztalatokkal szemben ahol beépített benneteket is a kereszténységnek a gyülekezeteibe, kiszívták belőletek az életet, a pénzt, mindent, amit csak használni lehetett, és a végén kukába dobtak bennetek.

Az Istennel való kapcsolatból viszont semmit sem tapasztaltatok, csak könyveket vásároltatok, megpróbáltatok az alapján eljutni arra a szintre, amit kecsegtetően a szemetek előtt lobogtattak, de ebből soha semmi nem lett.

Ugyanis ezek a könyvek is ráadásul igazságtalanságnak és engedetlenségnek a szellemiségéből íródnak.

Tehát arra bátorítok mindenkit, akik hallgatják ezt az előadást, hogy álljatok, meg az életetekben ott ahol vagytok, mérlegeljétek fel a lehetőségeiteket és nézzetek szét a világban.

Értsétek meg, hogy mi közeleg!

Óriási pusztítás közeleg!

A földön nem volt még olyan, ami küszöbén állunk, és Isten ettől akar megmenteni bennünket, minél több embert.

És ekkor ebben a pillanatban, hogy megállunk és gondolkodunk, felmérjük a helyzetünket, megértjük, hogy jelenpillanatban vesztesek vagyunk, mert kárhozat alatt élünk Isten ellen való lázadásban és neki való engedetlenségben élünk, és ezért döntést hozunk abban a tekintetben, hogy ezt az állapotot felszámoljuk és olvassuk a Bibliát, meg tudakozzuk a Bibliából, hogy Isten milyen fajta élet lelkületet, milyen fajta szellemiséget kér. Azért cserébe, hogy Ő megbocsáthasson.

És megértjük a Bibliából, hogy a Krisztusnak a természetét, a Krisztusnak a hozzáállását, a szorgalmát, a hűségét, az engedelmességét kell követnünk. Az Ő szeretetét, az Ő megindultságát a nála szegényekebben és elesettebbekken és ebben kell, éljünk és így ebben a meggondoltságban és aktív cselekvésben az Isten fejleszt, tanít és használni fog, és meg fog tartani a nehézségekkel szemben a katasztrófáktól. Míg látjuk, hogy ugyan ebben a dolgokban mások a környezetetekben azonnal elesnek és sajnos nagyon soknak az élete is elveszik benne.

Tehát átértékelitek az élethelyzeteteket, megértitek, hogy kárhozat alatt éltek, és az Isten Fiának a beszámolója alapján lépéseket tesztek, Istenhez fordultok. Istenhez térünk tulajdonképpen vissza, mint emberiség, egyénenként pedig Istennek, a tanácsainak a hallgatóivá, olvasóivá válunk. És mivel megtapasztaljuk azt, hogy ezeket cselekedve, mindig valamilyen úton, módon Isten fantasztikusan beavatkozik az életünkbe, és segít abban, hogy az Ő tőle való bizonyságoknak a fellegein keresztül, megértjük azt, hogy ránk is kimondja azt Isten, hogy ő az én fiam, és azért, mert szót fogad nekem, ezért ő benne, az ő viselkedésében kedvemet lelem.

És nekünk is oda kell eljutni mindannyiunknak, arra a pontra az életünkben, hogy mikor belátjuk a bűneinket, vétkeinket, bocsánatot kérünk a Teremtő, Mindenható Istentől, és segítséget kérünk abban, hogy a továbbiakban elinduljon a megszentelődés és a megigazulás útján, hogy eltávoztatjuk az életünket a bűnöktől, tehát szentségben kezdünk élni. Mert meg van írva, Isten maga íratta meg Önmagáról, hogy szentek legyetek, mert Én Szent vagyok.

Máshol meg, meg van írva, hogy szentség nélkül senki nem fogja meglátni Istennek az országát.

Ezért ennyire fontos az, hogy meggondoljuk magunkat. És ebben a meggondoltságban átértékeljük a helyzetünket, és ha arra a felismerésre jutottunk, hogy veszélyben az életünk, mert Istennek az igazságai hiányoznak az életünkből, és jelen pillanatban Isten ítélete alatt élünk, amikor be fog következni a legdurvább része a nagy nyomorúságnak, akkor se nyelveken szólás, se Szent Szellem betöltekezés, se mágia, se Mária imádat, se megvallások nem fognak segíteni. Az emberek nagy része, akik ebben élnek most, ebben gyakorolják magukat, és a meggazdagodás Evangéliumával berendezkedve ingatlanokat, autókat vásárolnak, arany nyaklánccal és karkötőkkel vannak tele díszítve, (hogy még megmozdulni sem bírnak, annyira lehúzza az aranynak a súlya őket), ezek az emberek megértik azt, hogy katasztrofális helyzetben vannak.

Ugyanis, ha elkezdődik az Isten által előre jövendölt, drasztikus emberirtás és tömegmészárlás, amire sátán el lesz engedve, akkor meglátják nagyon sokan, hogy sok ember által kitalált, mesterkélt teológia egyáltalán nem működik.

Azt szeretném, és abban reménykedem, hogy ez a hanganyag is nagyon sok segítséget fog nyújtani abban, hogy mindenki átértékelje, átgondolja a jelenlegi pillanatát és Istennek a tanácsa alapján, Isten Fia vezetése által, az Ő példái által az ember olyan döntéseket hoz, és úgy kezd el élni, hogy e miatt az Isten félre teszi az ítéletet az ember életéről.

És segítséggel, szeretettel fordul az Atya, azokhoz az emberekhez, akik ezen a vonalon kezdenek el, így ilyen minőségben mozogni.

Sok sikert kívánunk nektek mindannyiótoknak a kegyelemben és az Istennek való szeretetben való élésben, megigazulásban, és megszentelődésben, hogy ebben a folyamatban soha ne álljatok meg, hanem mindenkor egymást bátorítva, egymást vigasztalva, egymást szeretve egymásnak a segítségére legyünk.

Hogy mindenképen, minél többet közülünk az emberiség számából, az Atyánk meg tudjon menteni, az által, hogy olyan életstílusban kezdi az embert éltetni és tanácsolni, amelyre az Atya meg tud bocsájtani és kegyelemmel és védelemmel tud fellépni az ember életében.

Minden jót kívánok ehhez és sok bátorságot, sok erőt, sok sikert kívánok ebben mindannyiótoknak.

Isten áldjon benneteket, a Megváltónknak a természete legyen mindig az elmétekben és minden utatokon.