- Én és az Atya egy vagyunk

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ismét!

Ezúttal erről az igéről szeretnénk gondolkodni, elmélkedni, és megérteni az írásból az igéken keresztül, hogy mit jelent az a rész a János 10:30-ban, hogy én és az Atya egy vagyunk,

Azért gondoltuk, hogy fontos erről beszélni, mert ugye általában a leggyakrabban ezt hozzák föl a szentháromságban hívők, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten jött el, és hogy Ő jött el testben, Jézus az maga az Isten,

Nyilvánvalóan ugye a kereszténységnél ez megszokott dolog, hogy kiemelnek egy részt, és abba bele magyaráznak dolgokat, de az Istennél az nem így működik, az Isten arra tanít mindannyiunkat, hogy nézzük meg a szövegkörnyezetet, nézzünk hozzá más igéket, és hagyjuk, hogy az ige megmagyarázza saját magát.

Tehát valójában nem kell nekünk találgatni, hogy mi mit jelent, hanem egyszerűen csak meg kell látnunk az Atyánk kegyelméből, hogy azok a részek, az, az ige mit jelent, mindig megmagyarázza magát az ige, és persze nyilván kell ehhez Isten is, aki megnyitja az értelmünket,

Ugye, ahogy látjuk az írásban is sok példa van erre, hogy maga az Atyánk nyitotta meg az emberek értelmét, szívét, hogy értsék az írásokat,

Tehát ez a rész a János 10-ben van, és érdekes, hogy az előtte lévő verset nem nagyon szokták idézni, amikor a Krisztus azt mondja, hogy az én Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből, én és az Atya egy vagyunk.

Majd később ugye 37-38-ban is előjön ez a rész, hogy ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, úgy ne higgyetek nekem, de ha azokat cselekszem, akkor, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy meg tudjátok, és elismerjétek, hogy az Atya én bennem van, és én Ő benne vagyok.

Tehát ugye látszólag itt egy ellentmondás van, nagyobb mindeneknél az Atya, de mégis én és az Atya egy vagyunk, de természetesen nincs ellentmondás, maga a többi igéket, hogyha hozzánézzük, amit most meg fogunk tenni, akkor nyilvánvalóan ki fog derülni, hogy miről is van itt szó.

János 17 ugye a Krisztusnak az imája, az egyik legszebb rész a bibliában, ott is azt mondja a János 17:11-ben, hogy Szent Atyám tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi, itt is utal arra Isten fia, hogy ő az Atyával egy, na de miben egy itt ez a kérdés,

Itt a János 17. részen végig mennénk gyorsan, hogyha megengeditek, mert itt nagyon sok más érdekes dolog is van, kapásból az elején azt mondja az Isten fia, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,

Tehát itt az Isten fia kijelenti, hogy maga az Atya, Ő az egyedüli az Isten, egy Isten van, és akit te elküldtél a Krisztust, a messiást, aztán ugye itt beszél, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, tehát megismertette az Istent, a fiú, hogy az Atyánk türelmes, kegyelmes, hosszútűrő, nem örül a bűnösök halálában, mindenható, teremtő, mindenhol jelenvaló,

Tehát megismertette így a neveit, így allegorikusan az Atyánknak, bemutatta az Ő kegyelmét, hogy miről szól a megváltás, hogy miről szól az engedelmesség, a szeretet elsősorban, azt mondja még később, hogy a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság.

Tehát ez a rész egyértelművé teszi, hogy a János 1:1-ben, hogy az ige, itt nem a Krisztusról van szó, hogy ő maga a két lábon járó ige, erről sokat beszéltünk, hanem az Istennek a beszédéről van szó,

Az Istennek az akaratáról, a tervéről, a megváltásról, az Isten természetéről, minden, ami az igében le van írva, az egész Istenről szól, meg az Ő fiáról,

Tehát a te igédet nekik adtam, és hogy a te igéd igazság, hát nyilván ugye a Krisztus bemutatta az Istennek a beszédét, megélte, beteljesítette a próféciákat, elmondta azt, amit az Istentől hallott, amit az Istentől tanult pontosan bemutatta ezt, ilyen értelemben ő az ige.

Folytatva ugye később a 20-as versben azt írja, azt, hogy azt mondja a megváltó, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, engedelmeskednek nekem, hogy mindnyájan egyek legyenek Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, na, látjátok, itt már egy kicsit lehet jobban érteni, hogy miről is van szó, hogy ha én, és az Atya egyek vagyunk,

De ugyanakkor azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyünk, hogy mi is ő benne, ahogy folytatja is, hogy én, tehát egyek legyenek, mint amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél.

Tehát itt ugye érdekes módon már arról beszél az Isten fia, hogy mi is egyek vagyunk ő vele, meg az Atyával, és egymásban vagyunk, hogy akkor itt miről van szó, mert itt nyilván nem arról beszél, hogy mi is istenek vagyunk, ugye, ha tovább olvassuk a János 17-et, itt ki fog derülni nemsokára, hogy miről van szó,

Atyám azt akarom, hogy akiket nekem adtál azok is velem legyenek, ott ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt,

Igazságos Atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem, én megismertettem velük a te nevedet, és ez után is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek.

Tehát ez a vers megmagyarázza azt, hogy miről is van szó, a szeretetről van szó, és természetesen a szeretet, mivel az egy fő gyűjtő fogalom, abba bele van foglalva minden tulajdonképpen, ezért is mondja, azt hiszem a galatában, hogy az egész törvény betöltése a szeretet, ezért beszélt a szeretetről, ezért mutatta be a szeretetet a Krisztus.

Tehát nekünk ebben a szeretetben kell élnünk, és az Atya ebben egy a fiúval, a szeretetben, és a szeretetbe bele van foglalva az összes Isteni természet, a békesség, az alázat, a mértékletesség, a türelem, minden, minden bele van foglalva,

Azért szoktuk mondani, hogy az Isten és a fia ebben egyek, ebben a természetben, ebben a lelkületben, ebben a tulajdonságban, a szellemiségben, hogy szeretik egymást, és ezért nekünk is ugyanígy kell, szeretnünk kell egymást, ugyanígy szeretnünk kell az Atyát, és a fiút, és akkor így egymás szeretetében vagyunk,

Ugyanabban a természetben vagyunk, ez a természet van bennünk, a lelkünkben, az életünkben, a felfogásunkban, mint ami az Atyában van, és ami a Krisztusban van, tehát így válunk eggyé, ahogy mondja is, hogy aki az Úrral egyesül, a Krisztussal, az eggyé lesz vele, tehát.

Aki az ő természetében él, az olyan, mintha benne lenne a Krisztus képletesen, de nem valami repdeső Szentlélek mászik bele az emberbe, másik részekben az írásban szintén, hogy ezt alátámasszuk, máshol is mondja a fiú, hogy amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben,

János 15:9, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében, ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.

Látjátok, tehát itt van a szeretet parancsolata, és a Krisztus arról beszél, hogy megmaradtok az én szeretetemben, ahogy én is megmaradtam az Atyám szeretetében, és akkor így egymás szeretetében leszünk, így leszünk egyek,

János 14-ben van, mikor Fülöp mondja, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van,

Majd a János 14:20-ban mondja még később, hogy azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek, látjátok, tehát itt is ugyanarról beszél, össze lehet tenni a képet magatokban,

Majd ha ezeket az igéket így együtt olvassátok, hogy ott nem arról van szó, hogy az Istennel teszi magát egyenlővé a Krisztus, hanem erről a szeretetről beszél, hogy ők ebben egyek, és ebben bele van foglalva az összes természete az Atyának, amit az Isten fia ki is jelentette, be is mutatott,

Tehát így leszünk egyek az Atyával, és a fiúval, ebben, hogyha szeretetben élünk, ha az Ő természetében élünk, a Krisztus természetében, a galata 5-ben le is van írva a szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, alázatosság, mértékletesség stb, stb,

Rengeteg ilyen tulajdonság le van írva, az apostolok is sokat beszéltek erről, meg a megváltónk, és ezért is a szeretet a fő parancsolat, ezért is beszélt a Krisztus erről, hogy szeressétek az Istent, és szeressétek egymást, meg a János is, hogy erről ismerik meg az Isten fiakat, hogy szeretik egymást,

Ez is nagyon egyszerű, mert ha szeretjük egymást, szeretjük az Istent, akkor nyilvánvalóan nem fogunk ölni, nem fogunk lopni, csalni, hazudni, paráználkodni, nem vesszük el a másiktól, ami az övé, nem csaljuk meg a feleségünket, nem káromoljuk az Istent, tiszteljük a szüleinket, stb.

Tehát magyarán automatikusan betartjuk a 10-parancsolatot, még akkor is, ha esetleg sose olvastuk a 10-parancsolatot, tehát nem úgy tartjuk be a 10-parancsolatot, mint ahogy a zsidók, hogy félelemből, meg kényszerből, hanem a szeretetből fakadóan, ezért a szeretet az első parancsolat,

Tehát az Isten fia így töltötte be a törvényeket, a parancsolatokat, hogy a szeretetet mutatta be, a szeretet hozta el, amellett természetesen, hogy betöltötte a próféciákat, több mint háromszáz prófécia teljesült, amit az Ószövetségben az Isten előre elmondott a prófétáin keresztül, tehát ez már önmagában azt bizonyítja, hogy az Ószövetség Istene az ugyanaz, mint az Újszövetségé,

Tehát a szeretetről van itt szó, hogy én és az Atya egy vagyunk, János 17-ben világossá teszi, teljesen egyértelművé, hogy mindnyájan egyek legyenek Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, és ugye meg is magyarázza, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél,

Tehát egyértelműen itt erről van szó, nem az okkult babiloni kereszténység magyarázata szerint, hogy itt az Isten és a fia így teszi, vagyis pontosabban a fiú így teszi magát egyenlővé az Istennel, és ez által ő is Isten, nem erről van szó.

Köszönjük a figyelmet, az Atyánk kegyelme legyen mindannyiunkkal!

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!