- Ezoterikus harmadik szem (jelfogó tobozmirigyünk)

 

Szeretettel köszöntök mindenkit a Reveal Hidden Reality youtube csatornán!

Ez alkalommal ebben a hanganyagban egy meglehetősen rázós témával szeretnék foglalkozni.

Sokaknak lehet hogy újszerű lesz.

Valószínűleg a gyülekezetbe járó kedves barátaink számára sokkoló lesz,és némelyek számára pedig egy új megvilágításba kerül a harmadik szemnek a használata, és működése,és hogy ezt hogyan használják a világ különféle csoportjaiban tehát ezoterikus csoportjaiban.

Hogyan használják Babilonból eredő vallásokban is, hogyan van jelen a keresztényinek hitt gyülekezetekben ennek a bizonyos harmadik szemnek,amit angolul pineal gland-nek hívnak.

Magyarra fordítva ez tobozmirigy,ugyanis ez a tobozmirigy az emberi agyban a két félteke között elhelyezkedve úgynézki mint a fenyőfának a toboza,csak nagyon piciben.

Általánosságban,akik tudnak valamit a tobozmirigy működéséről,általánosságban óriási félreértésben vannak,és főként az okkultizmust gyakorló ezoterikus csoportoknak a tagjai,látogatói,vagy hívei vannak megtévesztve a tobozmirigynek a működésével.

Amit harmadik szemnek neveznek az ezoterikus okkult tanokat valló csoportokban,vagy szervezetekben.

Tehát ezekben az okkult vallásokban mágikus erőt,mágikus működést, képességet,természetfölötti képességet tulajdonítanak a tobozmirigynek.

Amelynek emberi eszközökkel való stimulálásakor az emberek úgynevezett testen kívüli élményben, meg halálközeli élményben meg ilyen hallucinációkban vesznek részt, és ezt elhitetik a híveikkel,hogy valójában testen kívül voltak,de alapvetően semmi más nem történik, mint ennek a tobozmirigynek a működésekor a tobozmirigy több fajta váladékot termel,de a legfontosabb és legemlítésre méltóbb váladék a két, vagy három váladék közül Aminosav hogy ha jól tudom,a három közül az egyik DÍEMTÍ

Ennek utána tudtok nézni,tehát magyarul DMT,hogy mi ez az anyag ez a váladék,és mit okoz az ember agyában.

Tehát, és hogyha ezt kiderítitek rá fogtok jönni, hogy egy közönséges csalás áldozatai        mindazok akik ezekbe az ezoterikus csoportokba,szeánszokba járnak,és úgymond bekapcsolják nekik vagy megnyitják a harmadik szemet.

Valójában ez az ezoteriában a harmadik szemnek nevezett szervünk az agyunkban,nem más,mint egy antenna,amely egyrészt összeköttetésben van a látásunkkal,a szemünkben bizonyos fényérzékeny receptorok vannak,és ez ideg szálakkal összefügg,összeköttetésben van a tobozmirigyünkkel.

Elsődlegesen tehát a consciousness angolul úgymondjuk hogy consciousness ébrenléti tudatállapotunkban a tobozmirigy működése játszik szerepet abban,hogy amikor szobában, vagy kint a szabadban sötétedni kezd,és a szemünkben a receptorok érzik,felfogják, hogy a fény gyengül,és esteledik,vagy a szobában ha becsukjuk az ajtót lekapcsoljuk a villanyokat, akkor ezek a receptorok jelet adnak a tobozmirigyünknek,és a tobozmirigyünk egy másfajta váladékot termelve elárasztja az agyunkat,és így lép fel az álmosságunk,és így merülünk álomba.

Tehát ez a ébrenléti tudatállapotunkba a consciousness állapotunkba működik így bilológiailag.

Aztán két másik funkciója is van ennek a tobozmirigynek,vagyis tulajdonképpen sokkal több is,mert valahol azt állítják a tudósok, hogy a több évtizedes vizsgálatok során azt figyelték meg,hogy az embereknél a pubertáskorból átlépve a szexuális vágynak a fokozásában is szerepet játszik,de ugyanakkor egyes szerveknek,mint például a bőr hogyha jól emlékszem.

Fontos szerepet játszik az újratermelődésében,ezt nem tudom megmondani hogy hogyan,annyira nem mélyedtem bele a biológiai részébe.

Az bizonyos,hogy ébrenléti állapotunkban,mint egy tudatalatti  biológiai folyamatként álmosságot idéz elő,és így elalszik az ember,mikor a fény mennyisége és fény ereje csökken.

Aztán a legfontosabb feladata ennek a pineal glennek a tobozmirigyünknek,hogy amikor Isten test nélküli formájában amit vallásosan Szentléleknek, vagy az okkultista szabadkőműves gyülekezetekben Szent Szellemnek neveznek.

Tehát Isten ebben a formájában test nélkül a világunkba jelenléve embereket talál,ugye az Isten fia azt mondta,hogy: az Atya olyan imádókat keres szüntelenül a földön,akik szellemben és igazságban,tehát az Ő szellemiségében,ez egy félrefordítás.

Igen tudom,pneuma van említve az eredeti görögbe,de ez a pneuma a görög nyelvű író,görög nyelven író személy gondolkodásában a szellemiség,Isten természetét szimbolizálja,vagy jelenti.

Nem pediglen Istent mint egy emberbe belebújni akaró harmadik személye a Luciferi szentháromságnak.

Tehát mikor Isten látja,hogy emberek az életük során valamilyen oknál fogva,valamilyen behatásnak az influencére a behatására úgy döntenek,hogy az igazságot keresik és az igazságot akarják megvalósítani az életükben,akkor ez Istennek különösen tetsző viselkedés,és ezeket az embereket megtalálja,látja az ő gondolkodásukat,gondolatukat,és látja azt,hogy a jövőben mi fog velük történni,hogy még nagyobb engedelmességbe fognak Istennel szembe kerülni,Istennel egy akaraton kerülni,és ez miatt az engedelmesség miatt,használni tudja az Isten arra az embereket miután kiképzi őket különféle információkkal,hogy más embereknek a megmentésében segédkezzenek Istennek.

Mivel Isten test nélküli,és a hármodimenziós világban Ő így nem akar,és nem tudja az Ő tervét végrehajtani,hanem kizárólag embereket akar felhasználni ehhez,hogy az embereknek sugallatokat adva,rádió jeleket adva,az önmaga megjelenésekor.

Erről beszélt az Istennek a fia is,amikor ketten, vagy hárman összejönnek az Atyának engedelmeskedve emberek,akkor az Atya megjelenik köztük,és ebből az Ő jelenlétéből,ebből a nagyon koncentrált erejű,tehát természetfölötti erővel való jelenlétekor az embereket besugározza.

A biblia nyelvén beárnyékolja,mint ahogyan Máriának azt mondta az angyal,hogy hát a magasságos Istennek az ereje fog beárnyékozni.

Tehát láthatjuk,hogy ahogy az Isten fia is amikor János bemerítette,feljött a vízből,akkor ebben a látomásban egy galamb formájában Istennek az ereje alá ereszkedett,és beárnyékolta az Ő fiát.

De ez nem azt jelenti a mi felfogásunk szerint,hogy ez végleg rajta is maradt,mint egy kenőcs,mint az Ószövetségben a kenet,amit ma divatosan a szabadkőműves típusú luciferiánus tanokkal elhitetett naív emberek állandóan hangoztatnak a gyülekezetekben,hogy a kenet,a kenet ellen nem megyek,a kenet ellen nem szólok,az Isten kenete,az Istennek a Szent Szellem kenete,tehát ilyen badarságokról beszélnek.

Hanem ez azt jelentette,hogy Isten megjelent ott a színen test nélküli formájában,és mivel itt egy fontos prófétikus momentum teljesedett be,az Isten fia akarata miatt,tehát ő alárendelte magát az Istennek az akaratának,és végrehajtotta.

Ugyanis azt mondta a Jánosnak,engedj mert így illik nekünk most minden igazságot betöltenünk.

Tehát ebből fakadóan láthatjuk,hogy ő Isten tökéletes akaratát valósította meg ezzel a cselekedettel,és ez miatt a teljes elszántság miatt,teljes odaadás miatt az Isten úgy döntött,hogy Ő a jelenlétével megkoronázza az Istennek a fiát,és beárnyékolta őt.

Ezzel kijelentette a résztvevők számára mint egy jel által,hogy ő az Ő követeként,az Ő küldötteként fogja az Ő fiát használni,az Ő munkájában,az Ő tervében,és maga előtt az Ő úgymond az Ószövetség nyelvével az Ő arca előtt elküldi az Ő követét ahova az Atya menni akar,és a fiu oda megy ahova az Atya utasítja,és azt csinál a fiu amit az Atya parancsol,és utasít neki,és ezt jelenti a beárnyékoltságban való élés,az Isten természetében való élés.

És bizonyos szituációkban amikor a helyzet úgy kívánja,főleg amikor az Isten tervében meg akad az embereknek a hiányos információi, vagy eszközei miatt,akkor az Isten még nagyobb erővel,még nagyobb koncentráltsággal megjelenik az Ő természetfölötti erejében.

Ugye amerre Ő megy,ott mindig történik valami,és ahol tenni akar,ott mindig meghökkentő dolgok történnek.

Tehát ha megnézzük az ötvenedik nap eseményeinél,amikor az elmenőben levő,hazatérőben levő fia által utasítást adott az ő tanítványainak,akik akkor még tanítványok voltak,és nem voltak még küldöttek,tehát nem voltak még apostolok.

Isten,az Atya test nélküli formájában beárnyékolta az Ő fiát,és utasítást adott ez által az Ő fiának,hogy mondja meg a tanítványoknak,hogy az Atyától rendelt idő elérkezett.

Az Atya küldötteké fogja avatni az Ő saját jelenlétével,és ez majd azon a napon,ami az Ószövetség egyik nagy hét napos ünnepe volt,prófétikus előrejövendölt ünnep volt,ezt maga az Atya fogja a saját személyével,láthatatlan test nélküli formájával megszentelni ezt az eseményt.

És ekkor történt,hogy a 12-tanítványnak a tanítványságát az Atya befejezte,és elhatározta azt,hogy betelt a tőle rendelt idő és ezeknek most már aktívan munkálkodniuk kell,és aktívan részt venni az Isten munkájában,végrehajtani az Ő akaratát,és Ő a saját maga személyével,jelenlétével,amelyből tüzes lángnyelvek jöttek létre,és erős zúgó szél és robaj keletkezett az Ő jelenlétekor.

Ezzel adta tudtára a tanúknak,a szemtanúknak,az asszonyoknak,az apostolokkal levő asszonyoknak,és a 120-tanítványnak,hogy beteljesedett ez a prófécia,és hogy kétségtelen legyen,hogy mi ez a dolog,ezért ezzel a jelenlétével Isten adta tanújelét a hitetlenkedők számára,hogy igen az Atya rendelte ezt el,és maga az Atya küldi ki a tanítványokat küldöttekként.

Ekkor az történt,hogy az Atya megjelent a színen,ebben a test nélküli formájában,és nagy erővel koncentráltsággal az Ő jelenlétéből az Ő ereje sugárzott.

Ugye az embereknek, háromdimenziós embereknek van árnyékuk,és ugyanúgy magának a test nélküli Istennek is meglepő módon van árnyéka.

Tehát ez a test nélküli Istennek az árnyéka az nem más,mint az Ő jelenlétéből fakadó természetfölötti megnyilvánulások.

Hát ha láthatjuk az Ószövetségben is, hogy Isten küldötteinek elohimjainak angyalainak,erős kerubjainak a jelenléte milyen változásokat okozott ugyanúgy a Szentsátorban mint fönn a hegyen mint  amikor Mózes az elohimoktól keruboktól,vagy angyaloktól kapta a törvény rendeletet,vagy amikor egyiptomon átvonult a pusztító angyal,amit el engedtek Isten angyalai,és csak pusztán a jelenlétével mekkora pusztítást okozott.

Tehát ebből láthatjuk,hogy Istennek még erősebb ez a fajta jelenléte,a jelenlétéből fakadó jelenségek,és ezzel az Ő személyiségéből fakadó jelenséggel,ezzel a beárnyékoltsággal betakarta,beárnyékolta mint madár a kiterjesztett szárnyával a fiókáit,hogy betakarja.

Ez egy jelképes dolog volt az Ószövetségben és a Zsoltárokban sok helyen olvasni ilyet.

Főleg Dávid zsoltárjaiban,hogy a te szárnyaidnak árnyékában rejtőzöm.

Ezért voltaképpen a frigyládán a két elohimnak a két fő kerubnak a szárnyai a láda fölé terjesztve,ezzel is szimbolizálva,hogy akin Isten kegyelme van,azt Isten beárnyékolja,befedezi az Ő jelenlétével,és ilyenkor amikor Isten megjelent a színen az Ő tökéletes akaratának a végrehajtásához,és az ember elakadt ebben a munkában,akkor Isten az ördögnek a feltartóztató tervére még nagyobb erővel válaszolt,és ilyenkor drasztikus módon elfolytotta az ördögnek a munkáját,az Ő hatalmas erejével.

Legtöbbször ez úgy történik,elsősorban a komunikációra gondolva,hogy amikor Isten megjelenik a színen és az Ő jelenlétéből, az Ő test nélküli valóságában valahova Isten  ellátogat,és ez mindig kizárólag az Atya olyan helyre látogat csak,ahol minimum talál egy embert,aki engedelmességben van az Atya iránt.

Természetesen minél több ember gyűlik össze az Atya nevében és az Ő fia nevében,az Isten fiának a beszédeinek engedelmeskedve,annál erőteljesebb az Atyának a jelenléte.

És ilyenkor amikor csoportokban olyan emberek összegyűlnek akik szeretik az Isten fiát az által, hogy arra törekszenek hogy az életükben az Isten fiának a beszédeit megtartsák,és másokat is erre tanítsanak,akkor ilyen emberek között az Atya megjelenik.

Tehát azt mondja az Ószövetségben is az írás,hogy az Atya oda küld áldást,vagy Ő maga úgy elmegy áldásként,hogy megáldja az embereknek az összejövetelét az Ő jelenlétével,hogy oda megy Ő áldásként,ahol az Atya fiak egységben,és békességben lakoznak,és engedelmességben.

Tehát ilyenkor az Atyának a kisugárzásából az emberi agyban,ez a tobozmirigy aktiválódik az Istennek a jelenlétében,és mivel Isten teremtette az embert és az emberi agyat,és az emberi agyban ezt a szervet ezt a tobozmirigyet,ezért kizárólag egyedül Isten tudja úgy használni,és beárnyékolni mint egy ilyen antenna szisztéma,hogy egy erősebb antenna bizonyos frekvenciával rádió hullámokat sugároz,és ezt egy másik antenna pedig veszi.

Mindig van egy jel adó és mindig van egy jel vevő,és ez a tobozmirigy az agyunkban az Istennel való kapcsolattartásunknak egy fontos része.

Tehát ebből fakadnak például a látomások és az álmok.

Meglehet látni azt,amikor Isten fia a csónakban utazott a tanítványokkal a viharos tengeren,és meglepődve láthatjuk azt,hogy mindenki halál félelembe volt,ennek ellenére ő pedig aludt.

Tehát nyilvánvaló hogy ebben az állapotában Isten álmot bocsátott rá,ezen a tobozmirigyen keresztül,és ebben az alvó állapotában álmot adott az Ő fiának utasítást,hogy mik a következő órák,vagy napok eseményei amit végre kell neki hajtania.

Aztán úgyanúgy láthatjuk az Ószövetségben is, és ezt mindig az újszövetségi eseményeket mindig vissza lehet igazolni az ószövetséggel,hogy ott van például Ádámnak amikor Isten álomba merítette,azt mondja az írás mély álmot bocsátott rá Isten Ádámra,és alkotta az ő feleségét.

Vagy például láthatjuk ezt Ábrahámnál is, Jákobnál is,Ábrahámnál biztosan emlékszem,amikor volt ez az álomba merült és akkor látomásában,vagy az álmában a füstölgő vas kemencét látta,tehát ez egy prófétikus előrejövendölés volt,álomban kapta ezt Ábrahám,vagyis tulajdonképpen ez látomás volt,mert nappal történt ugye.

A nappali álmokat,látásokat nevezi Isten látomásnak a bibliában,és az éjszakai álmokat,vagy látásokat nightvision az angol úgymondja,tehát ezt álmodásnak mondja az Istennek a beszéde.

Erről van szó amikor Joel mondja,hogy a ti véneitek és ifjaitok álmokat,és látásokat látnak.

Tehát visszatérve ehhez a tobozmirigyhez,Isten tudja ezt kizárólag úgy használni,hogy ezzel ennek a ráhatásával,az Ő saját jelenlétéből kisugározva az embernek a tobozmirigyét beárnyékolja Isten az Ő jelenlétével.

Ezt nem tudom megmondani,hogy ez körülötte van az ember körül,vagy a feje fölött van az Isten ebben a test nélküli formájában,vagy lebeg az ember fölött.

Valójában ez teljesen mindegy,a lényeg az,hogy megtörténik a beárnyékoltság,hogy Isten beárnyékozza az embert,és akkor ilyenkor az Isten információkat sugároz az emberi agynak a tobozmirigyen keresztül.

Ezt az agyhullámok átalakítják a tobozmirigyből információvá.

Így születnek a gondolatok,és ezeket a gondolatokat az ember kimondja,vagy leírja.

Tehát amikor leírja,akkor így születik meg,így született meg a bibliának is a megírása,és amikor pedig kimondja,akkor ezt pedig kijelentésnek nevezi Isten a bibliában.

Tehát lehet látni azt, hogy hogyan működik milyen forráson,milyen csatornán jön le Istentől az emberi agyba,és az emberi agyból a tobozmirigyből az emberi agyba az agyhullámokon keresztül,majd válik beszéddé vagy írott formájú információvá.

Tehát Isten az Ő országából így hozta be az embernek szánt fontos információt,amivel Isten kijelentette azt az emberiség számára,hogy Ő vele hogyan lehet kapcsolatba lépni,hogyan lehet vele jó kapcsolatba kerülni,hogyan kerülheti el az ember az Istennek a büntetését,mit kell ahhoz tennie,hogy kegyelmet nyerjen az ember,és milyen életformát hogyan kell az Istennek a szellemiségét követni,és elhagyni, hogy az ember megszabaduljon az Isten büntetésétől,amely az engedetlenség fiaiban a különféle testi bűnöknek a megcselekvése miatt van.

Az ezoterikus csoportoknál viszont ördögi elméletekkel,ördögi praktikákkal és eszközökkel emberi módon érintgetik a tobozmirigyet,és próbálják stimulálni.

Tehát az emberek nem fognak tudni soha sem képesek lenni úgy működtetni,és beárnyékolni az embereknek a tobozmirigyét,mint ahogy azt maga a tökéletesen az Isten tudja csinálni,mivel az ember nem ismeri egész pontosan ennek a tobozmirigynek teljesen a működését még a mai napig sem.

Ezt egyedül Isten ismeri,és egyedül Ő tudja ezért úgy használni,hogy az ember életében nem keletkezik kár.

Viszont amikor az emberek hozzányúlnak,elsősorban zene,vagy az ördög természetéből írt szövegek zenére,tehát a kettő együttes hatása,vagy embereknek a vibráló ütögetése, vagy nyomkodása az ember homlokának amit hogyha eltalálják a megfelelő rezgés hullámot,akkor stimulálni tudják,tehát hatni tudnak erre a tobozmirigyre.

A baj,a legnagyobb baj azonban az,hogy az ember nem tudja pontosan, hogy hogyan kell ezt használni,és minden alkalommal amikor az emberek másoknak a tobozmirigyéhez hozzányúlnak,akkor annak az embernek az életében beláthatatlan következményű károkat okoznak.

Van amikor azonnal jelentkezik a kárnak, a sérülésnek a jele,van amikor csak hónapokkal vagy évekkel később.

A legvégén biztosan jelentkezik olyan formában,hogy mivel a tobozmirigy használata miatt az emberek okkultizmusba kerülnek,és Istentelenül viselkednek,Isten akarata ellen lázadó természettel,ördögi természettel élnek,e miatt az ember a legvégén amikor meghal,elfog kárhozni,és mi azért nem tanácsoljuk senkinek sem hogy elsőhelyen megengedje bárkinek,hogy az ő tobozmirigyét manipulálják.

Ezért nem javasoljuk senkinek sem hogy elmenjenek gyülekezetbe,vagy discoba, vagy bármi olyan helyre látogasson az ember, ahol olyan zenét,vagy olyan fényeket,vagy olyan beszédbeni ráhatásban részesedhet az ember,amikor is észrevétlenül a médiumok valamilyen működési állapotba tudják hozni az emberek tobozmirigyét.

Például amikor hipnotisták teszik a dolgukat,akkor tulajdonképpen úgyszintén egy bizonyos szinten az embernek ezzel a tobozmirigyével manipulálnak.

Aztán amikor például gyülekezetbe elmegyünk,és fogalmunk sincs arról,csak valaki meghív bennünket,és jóhiszeműen elmegyünk,vagy fennhélyázottan híresztelik az emberek,hogy itt és ott ebben a gyülekezetben ott van a Jézus,ott van a Szent Szellem,ilyen csodák történtek fölálltak a tolókocsiból stb.stb.

Tehát ezzel a hittetéssel becsábítják az embereket ezekbe a szabadkőművesek által üzemeltetett gyülekezetekbe,amely gyülekezetek és mozgalmak úgy szintén évtizedekkel ezelőtt,vagy évszázadokkal ezelőtt lett létrehozva,az 1900-as években,híres magas rangú szabadkőművesek által.

Nyilvánvaló hogyha szabadkőművesek hozták létre,és szabadkőművesek működtetik,szabadkőműves teológiákat tanítanak,és szabadkőműves technikákat használnak.

Tehát ez miatt semmiképpen sem javasoljuk mindazoknak akik Istent keresik,hogy ezekbe a gyülekezetekbe látogassanak bármennyire is csalogatók,bármennyire is szép is a zene.

Ugyanis ha megnézitek az apostolok cselekedetében összevetve a mai gyülekezeteknek a működésének az állítólagos Isten tiszteletnek a lefolyását,mindig láthatjátok,hogy első helyen az első fél órában vagy egy órában akár zenét használnak.

Ha ezt megnézitek az apostolok cselekedetében,amikor az eklészia kezdett el működni,soha nem olvastok arról,és nem tudtok egyetlen egy igét sem felhozni azon kívül amivel általában ilyenkor jönnek a hithű megszállottak,hogy hát Pál is és Illás is énekeltek a Filippi börtönőrnél a börtönben.

Igen ám,más amikor énekelünk,és más amikor hangszeres technikával különféle ráhatást gyakorolnak az emberekre.

Akár discoba mentek például,vagy elmentek egy lakodalomba például, vagy akárhol zenei előadás van,vagy éppen egy moziba elmentek,vagy meghallgattok egy filmnek a zenéjét,a film zenéjét egyaránt találtok benne olyan zenét,ami felvidámít tehát vidámságot okoz,de ugyanúgy találtok olyan dalt a számotok között például sírást idéz elő.

Tehát amikor egy ember alárendeli magát a zenének és a zenét hagyja,hogy hatással legyen a tobozmirigyére,és ezeket a pszichikai állapotokat idézze elő,akkor ott nagyon nagy körültekintésre van szükség.

Ugyanis a gyülekezetekben a zenei előadásokat úgyszintén az angol szász jellegű gyülekezetesdiben találták ki ezt a csimbum cirkuszt,és ebben tudnak előidézni előállítani olyan dalokat,amik különösen meghatóak,és sírva fakad az ember.

Ilyenkor azt mondják,hogy az a Szent Szellemnek a jelenlétéből van.

Én nem tudom,az egész bibliában nem olvastam soha hogy az apostolok közül vagy az őket hallgató tanítványok közül bárki sírva fakadt volna,tehát nincs ilyen említve,ilyen közvetlen leírás.

Soha nem olvastam,hogy az apostolok cselekedetében,vagy főleg magát az Istenben való hitünk,meggyőződésünknek a fő példaképét az Isten fiáról soha nem olvasunk,hogy az Isten fia hempergett volna a földön,hányt volna,mindig betöltekezett volna,aztán utána meg démonnal töltekezett volna be,és akkor ment démonűzésért.

Soha nem olvasni arról,hogy elment a gyülekezetbe és hallgatta a szép zenét,és az olyan hatással volt rá,hogy ott ragadt a gyülekezetben,soha ilyeneket nem olvasni.

Ennek ellenére mégis lehet látni,hogy megmagyarázhatatlan okok miatt ma a gyülekezeteknek az összejövetelein mindig zenés bevezetővel kezdődik,és aki megértette hogy miről a szól a tobozmirigy működése,azoknak mindenkinek látni kell,elfogulatlanul meg kell érteni, hogy a tobozmirigy az egy antenna,és ezt az Isten tudja tökéletesen használni ezen keresztül ad nekünk álmot,látomást.

A biológiai folyamatunkban pedig a szemben levő receptorok az érzékelése miatt amikor kevés fényt érzékel,akkor váladékot termel és elárasztja az agyat,és álombamerít.

Az ezotérikus okkultizmusban pedig amikor emberek zenével,filmekkel,táncolással vagy dob ritmussal,nagyon hangos zenével vudu szertartásszerűen pattogó zenével,vagy más esetben pedig lassú, lágy melankólikus zenével hatnak az ember tobozmirigyére.

Ugye,minden helyen,mindegy hogy hova mész,vannak helyek amik erkölcsösnek látszanak mint a  gyülekezetek,ott is használják a ráhatást a tobozmirigyre zenével,ráolvasással,rá imádkozással ugye.

Főleg amikor az emberek homlokát érintgetik.

Nézzétek meg a Kundaliniről szóló videó filmeket a youtube-on,mindig lehet látni,mindig az emberek homlokát érintgetik.

A gyülekezetekben is mindig ugyanez van,az emberek homlokát érintgetik,főleg olyanok akik pedig médiumok és aktívan működésben tartják az okkult eszközeikkel a tobozmirigyüket.

Ilyen emberek már tovább adják a betanított,beépített tanítványaiknak,elöljáróknak a gyülekezetekben.

Ő nekik fogalmuk sincs erről hogy ők tudatalatt így meglettek nyitva,és akkor ők az ő segítségével a többi embereket az avatatlan naív,mit sem sejtő embereket is beavatják így,és működtetik a tobozmirigyet,és ezeken a gyülekezeti összejöveteleken hallucinálások vannak,önkívületi állapot,és ezen keresztül érintkeztetik az embereket démonokkal és magával Lucifernek az engedetlenség szellemével,ami az antikrisztus szelleme.

Ezért van az,hogy a gyülekezetekben,és történelmi egyházakban olyan dolgokat cselekszenek hagyományokból vagy liturgiából vagy teológiából fakadóan,meggyőződésből fakadóan amelyek teljesen ellentétesek az Istennek a szigorú utasításaival szemben.

Ilyen például a nyelveken szólás,tehát ha belépsz egy helyre,és látod hogy az emberek halandzsáznak,és vannak idegenek és nincsenek tolmácsok akik ezt fordítsák az Istentől,akkor tudhatod,hogy neked ott semmi helyed,mert ott emberek működtetik az embereknek a tobozmirigyét és így démonokkal hozzák őket kapcsolatba,és ilyenkor ezek a démonok működtetik az embereken keresztül a természetfölöttinek látszó képességeiket.

Tehát ezért óva intünk mindenkit, bárki is az, hogy saját magatok jól felfogott érdekében,hogy Istennel békességes állapotban maradhassatok,és élvezhessétek az Istennek ebből a békés kapcsolatából az Ő segítségét,megmentését,tanítását,vezetését,minden ami Ő tőle származik hogy ez  részesei lehessetek,és ezt élvezhessétek,ezért szakítsatok meg mindenféle kapcsolatot ezekkel a felekezetekkel, mert amíg még ezekben a felekezetekben vagytok,addig tudatokon kívül,tudatalatt Istennel való ellenségeskedésben éltek,mert az Ő szigorú utasításai,és tanácsai ellen való cselekedeteket gyakoroltatnak veletek.

Tehát rávesznek arra,hogy Szent Szellem betöltekezzetek,hogy nyelveken szóljatok és ez mind-mind ők generálják ezt,és ha megnézitek ezzel szemben a bibliát,az ember ezt soha nem tudta előidézni,Isten nem engedte meg soha ezt,hanem mindig az Isten jelenlétéből fakadtak ez a jelenségek és mindig olyan esetben,amikor Istennek egy bizonyos fajtájú munkája zajlott le,egy terve valósult meg.

Tehát nézzétek meg Kornéliusnál a bibliában,hogy ők nyelveken szóltak.

Tehát ott koncentrált erővel megjelent az Isten,az ő engedelmességül miatt,mivel Kornélius tanítvány volt,és szüksége volt arra,hogy tovább lépjen Istentől rendelt időben és feltételekkel az ő tanítványságában,és ezért Pétert elküldte hozzá,és amikor Péter eljött,akkor megértették az üzenetnek a lényegét,hogy Istennel baráti viszonyba kell kerülni,és abba kell maradni,hogy békesség legyen az ember és Isten között,hogy az ember ne találtasson lázadónak,mert akkor az Isten nem tud megbocsátani a bűnökért,és így az ember az Isten ítélete alatt marad.

És Isten pontosan ezért küzd életünk minden napján minden ember életében ebben a test nélküli formájában,hogy minél több ember jusson olyan helyzetbe,olyan életstílusba,hogy az az Isten természetét tükrözze,az Istenben való szellemiséget.

Ez nem azt jelenti,hogy a Szent Szellem lakik benned,ha csak nem vagy ezoterikus tanokba rejtett módon és így ez a Szent Szellemnek nevezett Shekina démon bújkál ki-be rajtad keresztül.

Tehát mindig amikor Isten munkája folyt,Isten terve szerint, akkor Isten a csúcsponton megjelent a helyen,és akkor nyelveken szóltak,ami jel volt például a Kornélius és Péter esetében jel volt arra vonatkozóan, hogy akik kételkedtek mint például a jeruzsálemi vének,azok ezen keresztül megértették,hogy a pogányokat is befogadta Isten,és kész üdvözíteni és megbocsátani nekik.

Vagy éppenséggel 50.napon amikor is a tanítványok egybegyűltek az Isten fiának a szigorú utasítása szerint,és ennek engedelmeskedve az Atya látta azt,hogy amikor az Isten fia arra utasította őket,hogy maradjatok együtt jeruzsálembe,akkor ők szótfogadtak,engedelmeskedtek és együtt maradtak elbújtak a farizeusoknak az üldözése elől,és ekkor maga az Atya, ez miatt az engedelmesség miatt megjelent a színen,ugyanis az Istennek a terve az volt,hogy az Ő jelenlétével tanítványságból küldöttségbe,aposztoloszi státuszba helyezze a tanítványokat.

És ugyanez a helyzet történt, és itt a természetfölötti megjelenése Istennek okozta azt,hogy nyelveken szóltak.

Itt is jel volt,hogy akik hűségesen szótfogadtak az Isten fiának és az ő beszédeinek azokat az Atya abban a kiváltságban részesítette hogy az Ő jelenlétében találkozhattak így az Atyával test nélküli formájában,és ennek egyből az is lett az eredménye,hogy 120-an fogadták el az Istennek a bocsánatát.

120-an részesedtek Isten bocsánatában,és döntöttek úgy, hogy elhagyják korábbi farizeusok és rabbik,babiloni luciferiánizmust tanító rabbiknak a rendszerét,vallásrendszerét,és csatlakoznak az Isten fiának a munkájához.

Tehát ebből meg lehet érteni azt,hogy az állítólagos Szent Szellem betöltekezés az soha sem az ember kedvtelésétől függ,hogy mikor akarja azt csinálni,mert ez mindig szigorúan Istentől függ hogy az Ő jelenlétével kit,kik azok az engedelmes emberek akiket tanítvánnyá avat,vagy tanítványságból küldötté avat.

És amikor ezekben a gyülekezetekben ilyet láttok akkor meg kell értenetek,hogy az mind teljes mértékben Isten ellen való lázadásba bele csábítás,természetfölötti eseménynek látszó trükkökkel.

Ezért ne menjetek ezekbe a gyülekezetekbe,és ne menjetek gyülekezeteken kívül olyan szeánszokra,itt beszélek elsősorban olyan embertársaimhoz,barátaimhoz akik nem Istennel való jó kapcsolat miatt hallgatják ezt a hanganyagot,hanem érdekesség képpen,tudásfejlesztés,információ bővítés miatt.

Tehát azoknak akiket nem mozgatta meg a gondolatát és fantáziáját az Istennel való élés,és az Istennel való béke keresésnek az élet felfogása szemlélete,szellemisége,és ilyen helyekre látogattak,jó tanácsként szeretném mondani nektek,hogy ne menjetek ezekre a helyekre mert hozzányúlnak a tobozmirigyetekhez,és beláthatatlan következményeket fognak elindítani az életetekben.

A legelső eredménye a tobozmirigynek a rossz használatának,amikor az rossz kezekbe kerül,hogy ahogy ezt említettem fizikailag álombamerítésért felel biológiailag a tobozmirigy.

Mind ezek mellett spiritualitásban pedig szellemileg merítik az embert álomba,azok akik megengedik másoknak hogy a tobozmirigyüket stimulálják,vagy zenével,kábítószerrel,gyógyszerekkel,ingával mindenféle segédeszközökkel.

Ismétlődő mantrás hangokkal,vagy megírt,vagy ismétlődő imátkozásokkal.

Például ez az ál-nyelveken szólás,ez pontosan a tobozmirigynek, a harmadik szemnek a felnyitására van,ugye,hogy gyülekezetekben mindig azt halljátok sambaramba,sambaramba,sambaramba,tehát mindig egy repeatadle, ismétlődő dolog stimulálja az embernek az agyát halláson keresztül,vagy amikor villogó fényeket láttok, mint mondjuk stroboskóp a discoban,vagy például zenés tea délutánokon vagy ilyesmi.

Vagy vannak olyan gyülekezetek ahol ilyen disco jellegű az összejövetel,és akkor ilyen villogó világítás van,szemetkápráztató.

Ez mind azért van,és főleg ahol zene,a fények és a szöveg,és a beszéd együtt működik ott az biztosan tudhatjátok,hogy programozásnak a tárgyaivá lettetek.

Ezt mondja is a Rómaiakhoz írt levélben az Isten a bibliában, hogy az emberek méltatlan gondolkodásúvá váltak,és az elméjük megsötétedett.

Tehát itt utal arra,hogy valami ott történik az emberrel valakiknek köszönhetően.

Itt nyilván az Ószövetségi zsidóságnak ez a szellemi alvása,szellemi részegsége abból fakadt,hogy a babilonból kijött és hatalomra tört írástudók, farizeusok,szadduceusok babiloniaktól eltanult gyerek erőszakolós,homoszexuális,állatokkal közösülős mindenféle szexmagic-et alkalmozó rabbinizmusa,az embereknek olyan sötét tanokat tanított,amelyre rá pecsételték azt,hogy hát ez az igazi Istennek a tana.

Korábban a fogságok előtt Mózesnek a Tórája volt a követendő a nép számára,és Istennek az emberei tanítottak erre a lakosságot.

Aztán a fogság után a rabbik meg az írástudók,,meg a népnek a fejedelmei szépen kinyírták,kivégezték az Isten embereit,a Mózesnek a Tóráját amit az angyaloktól vett,azt szépen elásták és helyette létrehozták a kabbalát és a talmudot,és ezt tették az emberek elé, mint Mózesnek az irományát.

Így született a kabbalizmuson alapuló rabbinizmus,és ezekkel az ocsmányságokkal fertőzték meg a szegény mitsem sejtő átlagos embereket,akik viszont szerettek volna igazságot cselekedni,és ezt Istennek össze kellett törni ezt a birodalmat ezt az álom szervezetet hogy az egyszerű embereket akik jó hiszemű emberek voltak,jó szívűek voltak,és keresték az Isten igazságait,hogy az embereket kiszabadítsa ezeknek a luciferiánusoknak a fogságából,és ebből az ördögi sötét tanaiból,ezért fel kellett a rómaiak által számolni Istennek a zsidók birodalmát.

A mai napon ugyanez a helyzet,ugyanezek a luciferiánus rabbinikus csalók,akik közül a legtöbben mégcsak nem is igazi zsidók,belopakodtak a gyülekezetekbe és ezekkel a luciferi babiloni tanokkal megfertőzték a kezdetben jól induló kereszténységet,annyira,hogy aztán a harmadik századra teljesen luciferivé vált vallást csináltak a kereszténységből.

És pontosan úgy hogy különféle ingákkal,különféle ismétlődő csattogásokkal,dobolásokkal,mantrás ismétlődő szövegeléssel,hajlongással,hajbókolásal,ugye az embereket behipnotizálták,és amikor megnyitották az embereknek a tobozmirigyét,akkor az emberek programozhatóvá váltak,és így tették az embereknek észrevétlenül be az agyába,ezeket a megsötétítő luciferi elméleteket,mint a Szent Szellem betöltekezés,és a nyelveken szólás.

Tehát lehet látni azt,hogy mi lett az eredménye,a legveszélyesebb az,hogy akik ezekben részt vesznek,90%-ban fogalmuk sincs hogy mi történik velük.

Ellátogatnak jóhiszeműen,jó erkölcsöt,Isteni segítséget keresve a gyülekezetekbe,és ezek az emberek viszont segítenek egyből bekapcsolni az embereket lucifernek a jelenlétébe,és démonok jelenlétébe az által,hogy az embereknek olyan dolgokat tanítanak ami titokban luciferizmus.

Ebből fakad például az,hogy ugyanezen az úton elindulva például a luciferiánusok,főként a szabadkőművesek,rózsakeresztesek,máltailovagrendesek,ezek közt mind megtaláljátok a híres  mai ál-keresztény csalókat,és ezek az emberek elindulva ezen az úton,hogy mesterei, rabbijai legyenek,tehát itt nem csak az ál-zsidokról Kazár-Ashkenazi zsidokról beszélek,hanem olyan emberekről akik sapkával rohangásznak a gyülekezetekbe és valahogy véletlenül találkoztak.

Rá jöttek 30-évesen hogy ők zsidók,milyen érdekes egybeesések ezek.

Szóval az a lényeg,hogy ezért van az,hogy az emberek megvannak sötétülve,ezt mondja Pál is,hogy:Az Úrvacsorával való élés nem helyesen megy végbe.

Tehát bűnökkel terhelve, bűnökben élve az emberek ülnek le egymással Úrvacsorázni,és azt mondja Pál,vagy János,most nem emlékszem pontosan,hogy:ezért vannak köztetek betegek sokan,és alsznak,itt nyilvánvaló,hogy nem a fizikai alvásról van szó,hanem szellemi alvásról.

Tehát az embereknek meg van sötétülve az elméje különféle ördögi teológiák miatt,amik keresztényinek vannak feltüntetve,ebben élnek,testben élnek ez által,és így vétkeznek az Isten  fia ellen,és az Isten ellen amikor Úrvacsorázni mennek,és azért Isten elengedi az életükön a tévelygésnek a démonait,akiket Isten szigorúan az Ő erős angyalaival láncon tart.

Tehát akik nem méltatják az Istent,hogy mint Istent tiszteljék,beszédben,cselekedetben,hogy az Ő szellemiségében élve,nem betöltekezve a lucifer szent szellemmel,hanem az Ő szellemiségében,tehát szeretetben élnek,jóságban,hűségben,mértékletességben,szelídségben,hűségben.

Tehát mind az Istennek a természetében élik életüket ebben a felfogásban,ebben a „filozofiában” ,ezek az emberek kegyelmet nyernek az engedelmesség miatt,és így kapcsolatuk van az Istennel,és így az Isten meglátogatja őket,és a tobozmirigyen keresztül kijelentést,és álmokat ad az Isten.

Viszont azok az emberek,akik nem akarnak szótfogadni az Istennek,és ide-oda rohangásznak a gyülekezetekbe,maguknak hírnevet keresnek,maguknak bármilyen pozíciót keresnek,vagy pozíciót vívnak ki,azok az emberek mindig a viszkető fülük miatt olyan tanoknak a meghallgatásába keverednek bele,amelyek mindig okkultizmusból,szabadkőművességből és ennél fogva luciferizmusból származik,és ezek az emberek amikor ezekkel az elméletekkel a fejükben cselekszenek,akkor ők a sötétséget világosságnak látják,és az Istennek a világosságát pedig sötétségnek.

Tehát a luciferiánusoknál pontosan ezért van az,hogy aktívan mindig időről-időre manipulálják a tobozmirigyüket,magasabb beavatott luciferiánusok,és így az Istenünknek a világosságát és igazságát,erkölcsét azt rabszolgaságnak,nem kívánatos nyűgnek tekintik,míg lucifernek a természetéből fakadó bűnökben való élést: paráználkodás,bujálkodás,homoszexualitás,állatokkal való közösülés,gyerek erőszakolás,nemi erőszak,lopások,csalások,hazugságok,sikkasztások,munkahelyi visszaélések.

Tehát ez mind az ördögnek a természete,és ez bennük azért szeretnek élni, ez hozzá nőtt a természetükhöz az ördög természete,és így minden ami Istentől és az Ő világosságából származik az ő számukra bűn,és mind az ami Istennel kapcsolatos az mindig rabszolgaság,és gonosz uralkodás.

Tehát ezért  a filmekkel bombázzák az emberek agyát,és stimulálják a harmadik szemet,hogy működésbe léptessék,és így spirituális álomba merítsék az embereket,mert az embereknek azt tanítják,hogyha ők hozzányúlhatnak a tobozmirigyedhez,akkor egy magasabb ébrenléti állapotba kerülsz,olyan spirituális állapotba amikor az érzékszerveid jobban működnek,és látomásaid lesznek,testen kívüli utazásod,másoknak az asztrális testét láthatod,meg ilyen hülyeségek,és ezt az emberek kívánatosnak érzik,mint ahogy Éva is kívánatosnak látta szótfogadni az ördögnek és bele evett az Isten utasítása ellenére abba a gyümölcsbe.

És ugyanezt csinálják,hogy az emberekben fölébresztik a természetfölötti iránti vágyat,az ember oktalanul megérinti azt,használni kezdi és abban a pillanatban el lett szigetelve,el lett vágva örökre az Istentől mind addig amíg az ember fel nem hagy azzal az életmóddal,bocsánatot nem kér,és akkor az Isten megbocsát,és az embert arra ösztönzi,hogy az ő beszéde által, az írott beszéde által,a biblia által informálva,hogy maradjon meg ebben a felfogásban és kerüljön mindent ami az ördög

természetéből:szeretetlenség,gyűlölködés,versengés,veszekedés,pártoskodás,pártütés,széthúzás,rendetlenség,tisztátalanság,fösvénység,tehát mind ezek az ördögi természet.

Isten azt tanácsolja ez által,hogy hagyjuk el,mert így mindvégig megtarthatjuk a békés állapotot az Istennel.

Tehát ezért újra ismétlem,hogy ne engedjétek senkinek,hogy a homlokotokat érintgesse a gyülekezetben,ne rendeljétek alá magatokat szép zenének,vagy melankólikus zenének, vagy bármilyen olyan zenének ami érzéseket vált ki belőletek,ne engedjétek magatokat alárendelni,mert észre sem veszitek és megsötétítik az elméteket az által,hogy ezekkel az eszközökkel hozzányúlnak a tobozmirigyetekhez!

Ennyit szerettem volna beszélni a tobozmirigy működéséről és,hogy milyen eredményekkel jár,ha emberek embereknek át engedik a szerepet,hogy ők maguk érintgessék a tobozmirigyet

bármilyen eszközzel,a zenével,kábítószerrel,füves cigivel,bármivel,mert minden alkalommal amikor ember nyúlhozzá a tobozmirigyetekhez,akkor a sötétségnek a rabságává váltok,és szeretni fogjátok a sötétséget,mert világosságnak fogjátok látni.

Tehát ez a spirituális funkciója a tobozmirigynek,hogy ezt idézik elő:hogy amit ők azt mondják hogy megvilágosítanak,innét tulajdonképpen az illumináti neve is.

Ezek luciferiánusok arról vannak meggyőződve hogy ő nekik működik a tobozmirigy állandóan aktívan,és ezért istennek a világosságát,aki valójában lucifer,tehát  az ő istenük lucifer,őt istennek tartják, a világosság istenének,de az ő számukra a fekete szín,fehéret jelent,és a lucifernek a sötétsége,amit mi az Istentől  nézve,teremtő igazi Istentől sötétségnek,feketének látunk,mert halált okoz,mert ezek a tanok mindig oda vezetnek a tobozmirigyen keresztül beprogramozva,hogy erkölcstelenül,rendetlenül,és tisztátalanságokban élve él az ember,így az Isten nem tud neki megbocsátani az embernek és háborús viszony marad fenn az ember és Isten között,amit Isten mindenképpen le akar rontani,hogy az ember ne háborúzzon az Isten ellen az engedetlenség és a bűnök miatt.

Tehát az Isten egy sokkal hatalmasabb inteligencia,egy erő egy (power),és hatalom,amelynek az ember soha nem lesz képes ellenállni,vagy meggyőzni azt,és ebben a csatában mindenképpen az ember fog veszíteni.

De az Isten nem akarja ezt,Isten nem gyönyörködik a bűnös embernek a meghalásában,hanem az Isten ki akarja hozni az embert a bűn állapotából,hogy az ember engedelmeskedni kezdjen az Isten vezetésének,hogy ez által Isten megtudjon bocsájtani az embereknek,és így ezzel a felfogással Isten szellemiségében,az embert ki bírja hozni az ördög fogsága alól.

Köszönöm,hogy meghallgattatok hogyha kérdésetek van tegyétek fel bátran,juttassátok el hozzánk kérdéseiteket,amire tudunk arra válaszolunk,és kívánjunk nektek azt,hogy minél többen felébredjetek ebből a tobozmirigyes ál-világosságból,ami valójában Isten szeméből nézve sötétség,mert ameddig a sötétségnek a rabjai vagytok,amit ti világosságnak láttok,addig nem is tudjátok hogy ítélet alatt éltek,háborúságban Istennel.

És a mi feladatunk és célunk,segítő szándékunk,hogy olyan információkhoz juttassunk mindenkit,minél nagyobb számban,hogy minél többen dönthessetek úgy,hogy felismerjétek az életetekben azt,hogy levagytok varázsolva,és be vagytok kódolva, hogy olyan cselekedetekben éljetek és olyan erkölccsel ami felszínen erkölcsösnek látszik,de valójában romlottság.

Tehát ezt kívánjuk mindannyiotoknak,és mindenkinek és magunknak is továbbra is,hogy elbírjunk jutni,elbírjatok jutni erre a felfogásra,és ez által a felfogás által erősen inspirálni tudjátok magatokat,hogy kilépjetek ezekből a kundalini jógás luciferimádó szabadkőműves páholy gyülekezetnek mindegyikéből,ugyanis az idő közel, a nagynyomorúság ideje közel van,amelyben Isten összefogja dönteni ezt a babiloni luciferiánusi világrendszert,mert ez az egész világ meg van itatva ezeknek a sötétségnek az elméleteivel amik miatt az emberek bűnben élnek és elfognak kárhozni Isten ítélete alatt.

De viszont Isten az utolsó percig és pillanatig azon fáradozik,hogy egyszerű embereken keresztül,ahogy mi magunk is segítséget nyújtsunk,hogy mindenki megértse óriási veszélyben van,amíg az ördögnek rejtett technikái és hamis világosságában élnek az emberek,ebből ki kell jönni mindenkinek minél előbb,hogy élvezhessétek az Istennek a megbocsátását,és szabadok lehessetek végképp az Istennek az ítéletétől.

Tehát ebben rejlik az Isten fiának a követése,hogy aki őt követi és elhagy mindenféle okkultizmust,ismeretlen eredetű technikát,és tant,az ál-kereszténységből kijön,azok mind részesedni fognak az Istennek a bocsánatában,és Isten segíteni fog mindenkinek,hogy minél magasabb szintre jusson a neki való engedelmességben,hogy nyomorban,veszélyben,megpróbáltatásban mindenképpen az embert kihozza abból a veszedelemből.

Köszönöm,hogy meghallgattatok,és kívánok mindenkinek sok kitartást ebben a küzdelemben!