- Hit vagy vakmerőség?

Üdvözlök mindenkit a Reveal Hidden Reality youtube-csatornán! Szeretettel köszöntök ismét mindenkit Magyarországtól kezdve az Egyesült Államokig minden országban élő magyar honfitársainkat és keresztény barátainkat.

Ennek a hanganyagnak a címe „Mi a különbség a hit és a vakmerőség között?” Tehát arról szeretnék ebben a hanganyagban beszélni, hogy honnét tudjuk azt, hogy az a hit, amiről azt gondoljuk, hogy az a mi hitünk, hogy az mennyire nem egy vak hit. Hogyan győződhetünk meg róla? És hogyan tudjuk megállapítani azt az életünkben, hogy amit mi hitnek gondolunk, az valójában nem vakmerőség.

A legtöbbször a hozzánk eljuttatott levelekből, emailekből az derül ki, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik az elő-elragadtatásban bízva és egyéb más modernkori álteológiákban bízva meg vannak arról győződve, hogy az ő hitük helyénvaló és helytálló és versenyképes bármilyen más felfogással szemben az igazi kereszténységnek, Jézus Krisztusnak, Isten Fiának a tanaival szemben.

Ahogy azt egyszer már említettem, kétféle hit van. Az egyik a megalapozott hit, aminek a végeredménye mindenképpen Istentől való megjutalmazás lesz, a másik hit, amikor az ember azt hiszi, hogy Istenben hisz és meg van győződve arról, hogy üdvössége van, de valójában semmi másról nincs szó, mint vakmerőségről és megalapozatlan teológiákban való bizodalomról. A legjobb példát erre a Megváltó, az Isten Fia által mondott példázatból lehet venni és megérteni, amely a két házépítőről szól. Az egyik ugye bölcs, a másik pedig bolond. Miért is? Mert az egyik az aki, leásott a földbe mélyre. Addig, amíg kősziklát nem talált, vagy legalábbis nagy teherbírású talajt, amire aztán alapot készített és arra építette fel a házát. A másik ember pedig minden házépítési ismeretet nélkülözve egész egyszerűen csak a homokra, a futóhomokra kezdte el építeni a házát. Megalapozatlanul, tehát még alapot sem készített, csak felépített egy ilyen szalma viskót farostlemezből és egyéb ilyen könnyen gyúlékony anyagokból: fából, szénából, stb. ahogy azt a példázat mondja.

Nagyon sokan nem értik ezt a példázatot. Most ezt nem azért mondom, mert én vagyok a nagy tanító, ahogyan mostanában le szoktak engem támadni. Nem tartottam magamat soha nagy tanítónak. Senkit sem köteleztem arra, hogy hallgassa a hanganyagainkat vagy legyen része a csatornának. Akik rosszmájúan ezzel támadnak, azoknak csak azt tudom üzenni, hogy létezik más ezer csatorna, millió csatorna a youtube-on. Menjenek és látogassák azokat. Nem kell itt a levegőt rontani és belepiszkítani másnak a munkájába.

Szóval ez a példázat az embereknek az életéről szól. Ugyanis alapvetően Isten gondolkodása szerint és logikája szerint, Isten meglátása szerint kétféle ember van alapvetően, kétféle ember él a földön. Az egyik az, aki céltudatosan már attól fogva, hogy a gyermekkorát elhagyta és a szüleitől jó tapasztalatokat, jó ismereteket szerzett, főként, hogy ha olyan emberek, akik a valóságos kereszténységnek a hívei és valóságosan megélik a Megváltó Isten Fiának az elmondott beszédeit. Tehát hogy ha ilyen szülőktől bölcsességet tanult az illető személy, akkor az minden bizonnyal nagyon nagy megfontolással kezd hozzá az életéhez és nagyon megválogatja azokat az eszközöket, ami szerint élni fogja az életét és amely ismeretek szerint bizonyos szituációkban döntést fog hozni ügyes-bajos dolgainak a megoldása felől. Míg egy másik esetben egy másik személy, aki sajnos nem szerzett semmiféle jó háttérből való bölcsességet, információt a szüleitől, mert lehet, hogy a szülei éppen a vakvilágban éltek és ahogy az élet dobálta szegényeknek az életet ide-oda, ezt tudták a gyermekeiknek is tovább adni. Tehát ez a személy meggondolatlanságokat követ el, nagyon sok hibát halmoz össze, nagyon sok dolog rosszul sül el, míg a végén, az életének a háza, a hajója recsegve-ropogva összedől.

Ebben a példázatban, amit a mi Istenünknek a Fia, a mi szeretett Megváltónk elmondott, egy dolog nagyon-nagyon lényeges. Mind a két esetben azt mondja az Isten beszéde, hogy „és akkor jöttek a szelek, árvíz volt és tűz”. Tehát mind a két esetben ugyanaz a megpróbáltatás érte a házat. Mint tudjuk a példázatból, az egyik, mivel hogy az jól meg volt tervezve és megfelelő anyagokból lett kivitelezve, ellen tudott állni az árvíznek, a tűznek és a különféle katasztrófáknak, míg ugyanebben a szituációban a másik azonnal az első katasztrófánál összeborult. Tehát elsősorban ebben a példázatban azt akarja mondani az Isten Fia, hogy ha olyan ismeretek által építi valaki az életét, amelyet Isten javasol, akkor ezzel egyidejűleg Isten garantálja azt, hogy mindazok, akik az Őáltala előrevetített és lefektetett szabályok szerint élik meg az életük minden egyes napját, meggondolva, hogy vajon az Istennek jó-e és tetszik-e az a cselekedet vagy nem és így mennek át a napokon, mikor egy embernek az élete véget ér, Isten szavatolja azt, hogy minden bizonnyal meg fogja jutalmazni azt a személyt az örök élettel és a bűnnek a bocsánatával.

Tehát ahogy erről beszéltünk, ez a két személy, az egyikük az hitt Istenben, a másik pedig vakmerő volt és azt hitte, hogy hisz Istenben. Most a keresztény világra kivetítve szeretnék erről  a példázatról beszélni. Olyan sokszor hallgattuk ezt a példázatot az emberek szájából, de azt gondolom, hogy a zamata, az igazi értelme valahogy mindig félre lett magyarázva vallásos teológiákba bújtatva.

Legtöbbször, amikor üzeneteket kapok és kérdéseket tesznek fel, vagy éppen elég gusztustalanul elhordanak mindenfélének, főként saját személyemet a csatorna hanganyagai miatt, legtöbbször az elragadtatás témájáról van szó, másodsorban pedig a nagy nyomorúság idejéről. Nagyon sokan teszik fel azt a kérdést, hogy miért kell készülődni, hogyha úgyis az Isten mindenek elől el fog ragadni. Ezeknek a személyeknek a szemében egy másként gondolkodás hitetlenségnek tűnik. Míg egy másik szituációban, amikor arról van szó, hogy közeleg a nagy nyomorúság ideje és az én meggyőződésem az, hogy amit meg lehet tenni, azt meg kell tenni – ezzel szemben vannak, akik a másik oldalról pedig ezért marasztalnak el és nem egy esetben drasztikusan gusztustalanul fejtik ki a véleményüket velem kapcsolatban.

Ebből a két dologból kiindulva szeretném elmondani azt, hogy miért gondolom, hogy az elő-elragadtatásban, tehát a pre-tribulation és mid-tribulation elméleteiben való bizalom miért vakmerőség. Utána pedig azt szeretném elmondani a Biblia alapján, Isten beszéde alapján – nem a saját kitalációm alapján, hanem színtisztán csak az írást említve – azt szeretném elmondani, hogy saját meggyőződésem szerint miért vakmerőség a nagy nyomorúság idejére való nem felkészülés a tőlünk telhető módon.

Ha figyelembe vesszük az igazi kereszténységnek a történelmét, attól fogva, hogy Isten Fia bejött a látható világunkba és itt élte köztünk az életét. És egészen ettől kezdve, hogy önmagát megáldozva utat nyitott az Atyához és a saját vére által megalapította az igazi kereszténységet, tehát nem egyházat és nem anyaszentegyházat és nem gyülekezetet, és mozgalmat, hanem az Istentől megtervezett szellemi Izráelt és szellemi Jeruzsálemet, amely az igazi kereszténység, amelyet maga Jézus Krisztus, az Istennek a Fia fektetett le és jelölte ki a határait. Tehát erről az igazi kereszténységről beszélve, a létrehozásának a pillanatától kezdve egészen napjainkig, ha megvizsgáljuk ennek az igzai kereszténységnek a történelmét, amelyet egy nemrégiben hozzánk csatlakozott hölgy nagyon jól fogalmazott meg – ez nagyon tetszett, ez az elnevezése az úgymond „láthatatlan kereszténység”. Mert valójában az igazi kereszténységet nem lehet látni. A tv-ben csillogó-villogó, stadionokat kibérlő és az illuminati által létrehozott és működtetett, szabadkőművesek által prédikált mozgalmi rendszerek igyekeznek teljesen elnyomni ezt, hogy ne kapjon teret és lehetőséget arra, hogy a nagy tömegekben az illuminati kereszténység hívei lehetőleg soha ne tudják meg, hogy létezik egy másfajta valóságos kereszténység. Tehát ezért ez meglehetősen találó elnevezése a valóságos kereszténységnek, a „láthatatlan kereszténység”. Ezt megjegyeztem, ez tényleg találó.

Szóval egészen a napjainkig, ha az elragadtatásról beszélünk és megnézzük az igazi kereszténységnek a beszédeit, egyetlenegy alkalommal nem beszélhetünk arról… ugyanis szinte minden évszázadban az elmúlt 2100 évben talán mondhatjuk azt, hogy minden évszázadban voltak üldözések, amelynek a tárgya ez a valóságos kereszténység volt és egyetlen egy alkalommal sem lett kiragadva az Istennek a népe, a valóságos kereszténység, a világból. Láthatjuk azt, hogy rögtön az 1. századi keresztények mennyit szenvedtek Néró üldözésétől és mennyi-mennyi  keresztény embertársunkat, ahogy Pál is mondja, ketté vágták, ketté fűrészelték, keresztre feszítették, halálra verték, megkínozták őket. A középkorban, ha valakiről kiderült, hogy az igazi kereszténységnek a híve és eredeti iratokat találtak nála vagy a házában, az eredeti görög iratokból és ennek a fordításait, azokat egy oszlophoz kötve, máglyát rakva az illető lábai alatt, nyakában egy papírral az iratokkal együtt elégették. Tehát azért, hogy ne kerüljön felszínre a valóságos kereszténység.

Tehát ha igaz lenne az elő-elragadtatás hamis teológiája, akkor már az elmúlt közel 2100 évben legalább 21-szer már meg kellett volna történnie, de 20-szor biztosan, minden évszázadban, minimum 20-szor meg kellett volna történnie az elragadtatásnak, ugyanis azt tanítják az illumináti felekezetekben a szabadkőműves prédikátorok, hogy az elragadtatás a nyomorúság elől fog megtörténni. Ezzel szemben az Isten beszéde pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus, az Isten haragjának a nagy napja előtt fog visszatérni az ég felhőin. Az Atya elküldi őt az erős angyalokkal és kerúbokkal és Ő pedig egy harsonaszó által, ami lesz az Isten Fiának a jele, utasítani fogja az angyalait, hogy szálljanak alá a föld felszínére és szedjék össze mindazokat, akik életben maradtak és akik eközben, miközben az angyalok lejönnek a földre a Megváltó utasítására, eközben feltámadnak és a két csoport, tehát a halálban feltámadtak és az életben levők, egy szempillantás alatt a testük elváltozik és alkalmassá válik az Isten dicsőségébe való belépéshez.

Meg lehet látni, hogy amikor Jézus Krisztus, az Istennek a Fia erről az eseményről beszél, akkor mindig megfigyelhetjük, hogy ott van a szövegkörnyezetben az, hogy „mielőtt az Atyának a haragja kiteljesedne a földön”. Tehát óriási tévedéseket és szabadkőműves áltanítóknak a hazugságait eloszlatva kell, hogy megértsük, hogy az elragadtatás NEM a nyomorúság elől fog megtörténni, hanem az Isten haragjának, az istentelen embereknek a megbüntetésére kiszabott büntetésnek a megvalósítása elől fog történni. Tehát tudnunk kell és meg kell értenünk mindannyiunknak, hogy amikor Isten beküldte az Ő Fiát a világba, hogy leleplezze az ördögnek az összeesküvését az emberiség ellen, és majd a későbbi évszázadokra vonatkozóan is a luciferiánus vezetőség és egyházmozgalmak, politikusok cselszövését, a nagy 93%-os tömegpusztítás elérése érdekében amit kiterveztek, tehát ezt mind a kettőt leleplezte Istennek a Fia és ebből kifolyólag, ahogy Ő megáldozta magát, Isten elhatározta azt, hogy meg fogja büntetni az emberiséget, azért, mert megölték az Istennek a Fiát. Hogy képesek voltak az Istennek a teremtményei a Teremtőnek a legkedvesebb személyét, Akit mindennél jobban szeret, hogy Őt, ezt az Ő számára nagyon kedves személyt képesek megölni az emberek. Ezért Isten azt mondta, hogy a bűnnek a következménye, az igazságos bűntetése a megsemmisülés, a halál lesz. Tehát Isten ezt kimondta, hogy Ő meg fogja verni és meg fogja büntetni az emberi civilizációt ezért a gonosz tettért. És mindannyian, minden ember, felelősek vagyunk saját bűneinkkel. Mindannyian hozzáadunk egy darabot ahhoz, hogy az Isten Fia ilyen drasztikus és kíméletlen bánásmódban részesüljön.

Ezt a büntetést Isten felfüggesztette, ugyanis Istennek a Fia, a mi szeretett Megváltónk kegyelmet kért az Istentől, amikor Ő bemutatta az áldozatát az Atya előtt az emberiségért. Az Atya ezt elfogadta és azt mondta: rendben, felfüggesztem ezt a büntetést. Hagyunk időt az emberiség számára, egészen addig, amíg az okkultisták gonoszsága annyira magasra nem nő, hogy kénytelen lesz Isten rázúdítani az antikrisztust és a birodalmát az emberiségre, hogy korlátozza és visszatartsa az embereknek a gonoszságát. Kordában tartsa, és lehetőség szerint az antikrisztussal még meg is büntesse. Tehát tulajdonképpen az emberiségnek az antikrisztusnak a megjelenéséig és az ő uralkodásáig – egészen addig a pillanatig az emberiségnek van lehetősége az Istenhez való forduláshoz és a bűneinek a bocsánatkérésére, amíg az antikrisztus birodalmának az összedöntését és megveretését Isten el nem kezdi.

Ebből láthatjuk azt, hogy mindvégig, Isten haragjának a kiteljesedéséig, még az antikrisztus uralkodásának az utolsó fázisában is, lehetőséget kíván adni minden egyes embernek, minden egyes személynek, aki elhagyva a gyermekkort átlép a serdülőkorba, amikor is már érzékivé válik a jó és a rossz közötti különbségtételre és az ember már tulajdonképpen büntethetővé válik a saját maga cselekedetei miatt. Egy csecsemő vagy egy kiskorú, egy gyermek, aki nem rendelkezik a jó és rossz között való különbségtétel képességével Isten szerint nem büntethető. Tehát az ő hibáikat elnézi Isten és ha ők meghalnak, akkor azt lehet mondani, automatikusan az Isten országába fognak kerülni az ő „ártatlanságuk” miatt. Viszont mindazok, akik már elérték a gyermekkor végét és az ifjúkor kezdetét, amikor már rendelkezik ismeretekkel és különbséget tud tenni jó és rossz között az ember, innentől kezdve mindenkinek beszámíttatik a bűn.

Nos, az antikrisztus uralkodásának az utolsó feléig ugyanúgy fognak születni emberek erre a világra. Gyermekek lesznek, az utolsó pillanatban is lesznek generációk, akik az ártatlanság korából átlépnek a serdülőkorba vagy az ifjúkorba. Tehát még ezeknek is Isten lehetőséget kíván adni és ezért imádkozott Isten Fia is úgy, hogy „nem azt kívánom, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy tartsd meg őket abban”,  azért, hogy a lehető legutolsó pillanatig is, amíg az Istentől ki nem lesz rendelve és meg nem lesz határozva az utolsó pillanat…

 

 

 

2. rész

 

A nagy nyomorúságban benntartott, igazságot ismerő igazi kereszténység véghez nem viszi Istennek az akaratát, ami abból áll, hogy még a legutolsó embernek is a legutolsó pillanatban is Istennek a Kegyelmét jelenti ki és magyarázza el, és vezet sokakat az Isten világosságára. Tehát ebből a szempontból nézve is már az elő elragadtatás és a közép időben történő elragadtatás nem állja meg a helyét! Ugyanis ha ez a két elmélet igaz lenne, amelyet Scofield és barátai szép kis szabadkőművesek és rózsakeresztesek találtak ki a Frenkistákkal együtt, az igazi kereszténységnek  a háttérbe szorításának az érdekében, és az illuminati kereszténység térhódításának és bálványimádásának elérése céljából!

Tehát ez a két elmélet, az elő és a középidős elragadtatási elmélet egyáltalán nem tükrözi Istennek a kegyelmét és Istennek a szeretetét az utolsó pillanatban is megtérni akarók iránt! Tehát mind a két elmélet iszonyatos önzésből, materializmusból, Istentelenségből, és szeretetlenségből fakad. Akik megértik azt, hogy  az utolsó pillanatig is Isten ki akar rostálni, még az Antikrisztus birodalma alatt születő és élő emberek közül is, ugyanis Isten minden napon, minden évtizedben, minden generációban, és minden évszázadban minden egyes személynek lehetőséget kíván adni, a hosszabb és rövidebb élete során az embereknek, hogy találkozzanak Ő vele és pozitívan reagálva Istenhez forduljanak. Ezért nem igaz ez a két elmélet.

Az elő elragadtatásban és a középidős elragadtatásban hinni a nagy nyomorúság elől és a veszedelem elől, vakmerőség! Ezt a példát szeretném felhozni a vakmerőségnek a megértésére. Ugyanis a vakmerőség mindig fontos információknak a hiányából születik. Egyrészt lustaságból, restségből, másrészt viszont kemény nyakúságból, kevélységből születnek, ezek a úgyis mondhatjuk,hogy illegális hit, illegális meggyőződések. Ugyanis ha mindenki tisztában lenne azzal, hogy miért nem állja meg az Isten igazságának a fényében a helyét az elő és közép elragadtatás ideológia vagy teológia, akkor senki sem hinne benne, mivel az emberek megértenék azt, hogy mi az Istennek az igazi természete és mi az ő terve egész pontosan azzal kapcsolatban, hogy a legutolsó pillanatokban is emberi életeket mentsen az igazi kereszténységen keresztül!

És nem bezsuppolva az illuminati kereszténymozgalmakba, a teadélutános, rockzenés, kundalíniző csoportokba beprotezsálva, hanem pontosan ebből a babiloni szisztémából ki irányítva az embereket, mind világi, tehát Istenben nem hívő, politikai élet, gazdasági élet, és globális világ terén, mint úgy a vallás terén egyaránt! Ha valaki megérti, tulajdonképpen ez a momentum, ez szimbolizálja a bölcs házépítővel kapcsolatosan ez a pillanat szimbolizálja azt, amikor leásott a mélybe! Tehát utána nézett, megkereste, hogy hol van az a talajréteg a földben, és a legjobb esetben még nagy kősziklák is a föld alatt, nagy kődarabok, amelyek óriási méretűek, óriási súllyal rendelkeznek. és nagyon kemény kőből van. Tehát ember számára megmunkálhatatlan, megmozdíthatatlan! Ha valaki eléri ezt a pontot a föld alatt, és erre épít alapot, minden bizonnyal a ház alapja nagyon erőteljesen ellent tud állni mindenféle természeti megpróbáltatásnak. Tehát az életünknek a házát,tehát ha mélyre ásunk információkban, és utána nézünk egész pontosan, hogy ki kivel van, és ki mit beszél, honnét szedte az ötletét, kik azok, akik ma tanítanak a gyülekezetekben, kik azok akik a különböző teológiát hirdetik, mivel van ez összefüggésben, és milyen alternatívát kínálnak ezek a teológiák hosszú és rövid távon!

Ha ennek valaki utána néz, az minden bizonnyal olyan információknak a birtokába fog jutni, amelyek egy olyan perspektívát tudnak nyújtani az embernek, amely nagyon nagy látókört biztosít az ember számára és nagyon nagy perspektívában tud látni az ember. Főként, hogy ha ehhez még párosítja az ember az Istennek a megismerését, és az Istennek a tanácsait, javaslatait, parancsolatait, ha ezek szerint az ember megtudja érteni az Isten egész pontos akaratát és abba bele áll, akkor nyilvánvalóan Isten garantálja az életének a sikerességét, mind rövid távon, akár beszélünk a földi életben való idézőjelben áldottságról, amely nem egyenlő a prosperiti, megtollasodó, meggazdagodó evangéliummal. Benny Hinntől, és Sydikitől kezdve az összes többi tréstartkör én úgy hívom őket!

Tehát rövid távon az ember jólétének a megnyerése Istentől, másrészt viszont ha elérkezik az ember életében a , meghalás, az elmúlás pillanata akkor az a garancia, hogy elmúlásunkkor, mindenképpen bízhatunk abban, hogy Isten fog bennünket magához venni és nem leszünk száműzve az ember ellenségének, a büntetésének a helyére, amit nevezhetünk pokolnak, vagy kénköves tónak, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük! Szenvedésnek a helye lesz ez bizonyos!

Tehát hogyan kell úgy gondolkodnunk, hogy meghaláskunkor ne érjen egy óriási csalódás bennünket, amikor is várva várjuk a Mennyei kapun való besétálást és e helyett esetleg szörnyű démonok jönnek az ember lelkéért viszik az iszonyatos szenvedés helyére? Ezt érzékeltetésképp mondom, nem biztos, hogy így lesz! Tehát hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni? Mindenképpen szorgalom kell hozzá, és mindenképpen türelem!

Mint ahogy láttuk, hogy a bölcs házépítő is addig ásott, amíg egy olyan helyet nem talált, amire bizonyosan ráépíthette a házának az alapját. Tehát a házunknak az alapja ha nem Istennek a beszéde, és azon belül is utána nézve, hogy mi a valóságos írás, mit tartalmaz , hogyan írja, és utána nézve, hogy hol van belecsempészve a szabadkőműveseknek csalásai, tehát ezeket ki tisztogatva az írásból, ezen keresztül értjük meg az Isten gondolkodását. Tehát ha ezt a tiszta beszédet vesszük az életünk alapjául, és Istennek a tanácsait, útmutatását ebben a szellemi irományban amely Isten Országában és Isten Szellemi birodalmában született és lett áttranszformálva, hogy fizikai kézzelfogható és olvasható szellemi eledel legyen mindazok számára, akik Isten beszéde alapján, és a Megváltó Szabadítónak a beszédei alapján az értelemben újjászületnek, és megváltozik a gondolkodás módjuk és ezt a fajta életmódot kezdik el követni az Isten Fiának a javaslatai alapján. Tehát mindazok számára az Isten beszéde egy jó táplálék, amitől az ember szelleme jól tud fejlődni.

Ha Isten beszédét vesszük az életünk alapjaként, tehát ezt fektetjük le a Kősziklára, amely maga Isten és az Ő Fia, és azt követően pedig az ő beszédét cselekedjük meg, ami jelenti és szimbolizálja ebben a példázatban az alapnak a lefektetését. Amely szabadkőműves hazugságoknak megfelelően 6 alaptanítás, ugye a 666-ól. Tehát az igazi kereszténységnek nem 6 alaptanítása van, ahogy ezt már említettem, hanem 1, majd 2, és majd több.

Elsősorban szeresd az Istenedet és csak őt szolgáljad, és ne legyenek bálványaid az Isten előtt akiket imádsz. Másodsorban pedig szeresd a te felebarátodat és szomszédodat, mint önmagadat és ezáltal megtudod mutatni az Istennek, az ő felé irányuló szeretetedet.

Tehát ez az első két alapvető alaptanítása a kereszténységnek, és ha ezt gyakoroljuk akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy Isten a mi megmozdíthatatlan Kősziklánk, teherbíró sziklaszirtünk, amire építjük az alapunkat. Az igazi kereszténységnek az alapvető ismereteit sajátítjuk el elméleti szinten és ezt valósítjuk meg gyakorlati szinten. Tehát ez azt jelenti, hogy megalapozzuk a szellemi életünket. Ugyanis ezt a magatartást, ezt a szorgalmas és türelmes, kitartó magatartást Isten azzal jutalmazza, hogy amikor véget ér az életünk, teljesen mindegy, hogy elragadtatás által életben maradva, vagy utolsó pillanatban feleszmélve az illuminati babiloni felekezeti mozgalmi rendszerekből kijózanodva, utolsó pillanatokba megvalljuk a hibáinkat és bűneinket az Istenünknek és bocsánatot kérünk, de mivel már az idő rövidsége miatt nincsen lehetőségünk arra, hogy megfelelő lépéseket tegyünk az Ő vele való magas szintre való lépésben, hogy ő kommunikálni tudjon hozzánk és tanácsokat adjon látomásokban és álmokban. Tehát erre már nincs idő, és ezért első hullámban nagyon sokan így elvesznek, az Antikrisztus vérengzésekor. Amikor is az egyesült nemzeteknek hadserege, ami a napjainkban egyre drasztikusabban torzul egy római pretoriánus kivégző osztag irányába.

Ugyanis ezt lehet látni, ha jobban utána néztek! Tehát az egyesült nemzeteknek a béke fenntartói, akik korábban még Koszovóban próbálták megmenteni a Koszovóiakat a vérengzésektől azok mára, ez a Nemzetközi hadsereg a NATO-val együtt egy vérengző, vérszívó, gyilkos, pusztító fenevaddá válik, ami vasfogai által szét zúz, és széttör maga előtt mindent ami útjában áll!

Nagyon sok képet és információt lehet látni, hogy milyen kínzásokat hajtanak végre még fiatal gyermekeken is ezek a NATO katonák! Bocsánat egy kicsit elkalandoztam az eredeti témától! Tehát az elragadtatás megtörténte előtti pillanatban lesznek akik életben maradnak, mivel hűségesen szolgálták az Istent, és olyan szellemi síkra tudtak eljutni az Isten beszédeinek a megcselekvései által, aktívan és szorgalmasan, hogy olyan megalapozott lett az életük, hogy Isten megtudta őket védeni, és kitudta rájuk terjeszteni a természet feletti védelmét, amit nagyon kevesen fognak élvezni, az elragadtatást megelőző években. Ugyanis kíméletlen pusztítás és öldöklés fog folyni a földön. Éhínségek, üresek lesznek a boltok, járványok lesznek, ezeket szándékosan kreálják, ennek utána nézhettek! Tehát nagyon sokan keresztényként ebben elfognak veszni, mert nem rendelkeznek azzal az ismerettel, azzal az elszántsággal és azzal a szorgalommal, hogy utána nézzenek, mint a Bérea-beliek, hogy vajon úgy vannak e azok, ahogyan hallgatják a pulpituson álló kezét magasba lengető, látszólag Istent imádó szabadkőműves prédikátorok beszédeinek bedőlve, nem néznek utána, hogy vajon igaz-e az. És tényleg úgy van az, ahogy azok hirdetik.

Tehát ezek az embertársaink első hullámban fognak elveszni sajnos. És az elragadtatáskor ők támadnak fel, míg a másik csoport, akik életben lesznek, ezekkel együtt fölragadtatnak az angyalok által a Megváltó Isten Fia jelenlétében, és ott Krisztusnak a dicsősége valami átalakulást fog az ember testében létre hozni, ami alkalmassá teszi az emberi testet. Ez lesz tulajdonképpen a testünk megváltásának a pillanata, ugyanis jelen pillanatban csak a szellemünk van megváltva, amit Isten belénk lehelt, és ez a megelevenítő szellemünk megváltása ment végbe, Krisztusnak a keresztáldozatakor, amikor Őt brutálisan megkínozták és kivégezték. Ekkor az Ő vére kifolyása által, a szellemünk üdvössége ment végbe, a testünk üdvössége még vissza van, ami tulajdonképpen az elragadtatásban fog végbemenni, amikor is a testünk átalakul ugyanolyan testé, mint maga az Isten Fiának a teste, amivel beutazhatott, beléphetett az Isten dicsőségébe! Ugyanis a jelen állapotunkban ezzel az embertől született, bűnös genetikát hordozó testtel kerülnénk az Isten Országába, az Isten dicsőségébe, azonnal elpusztulnánk mindannyian, mivel ez a test magában hordozza a bűnnek és a rosszra való hajlamnak a képességeit, ez miatt képtelen életbe maradni a tiszta, szentséges és tökéletes Istennek a Világosságában, a Dicsőségében.

Ez az emberi test nem képes túlélni azt a Dicsőséget, az Isten Dicsőségének a ragyogásának a fényét, az erejét nem képes ez a test elviselni, kibírni és elpusztulna azonnal! Még ebben is az Isten Kegyelme látszik és a szeretete, hogy Ő maga gondoskodik arról, hogy olyan testet nyerjünk, amivel az Ő jelenlétébe léphetünk, és ott fogadhat bennünket és részesedhetünk az Ő jelenlétének, abból a minden bizonnyal nagyon csodálatos pillanataiban. Visszatérve az életház építésre, hogy ha bölcs valaki és nem vakmerő, akkor a Mindenható, Mindentudó, Mindenütt jelenvaló, egyedüli Istenre bízza az életét, amelynél nincs nagyobb. Ugye Isten azért Isten, aki a Jézus Krisztusnak az Atyja és az Univerzumnak és a földnek és benne levő minden életnek a teremtője, tehát Ő nála nincs hatalmasabb. Nincs intelligencia, nincs erő, amely képes lenne kibabrálni vele, vagy elmozdítani Őt az Ő Uralkodásából, kontrolljából!

Tehát ha valaki erre az Istenre helyezi a bizodalmát, és az általa lefektetett módon, meghatározott séma szerint próbálja Istennek bemutatni, azt hogy igen is szereti az Istent, és szeretne vele találkozni, és szeretne tőle főként bűnbocsánatot, és örök életet nyerni, ha valaki így alapozza meg az életét, hogy Isten beszéde által Istenbe hisz és így létesít kapcsolatot az Istennel, annak a számára Isten garantálja, hogy bármilyen politikusok és világrendszer üldözése lesz, bármilyen drasztikus világ lesz, bármin is megy az ember keresztül, a meghalásakor, vagy az elragadtatásakor mindenképpen Isten szavatolja, hogy az Ő szeretetteljes jelenlétébe fogja bevonni mindazokat, akik megalapozott élettel élték le az életüket a földön!

A másik esetben, pedig aki bolond volt, az azért volt bolond, mert vakmerő volt, rest volt utána nézni, hogy mi az amit megtudhat az ember, az Isten felől való információkból, és ezen keresztül megértse azt, hogy mi  Istennek az elvárása, mi Istennek az utasítása, és mi az Istennek az ajándéka, mindazok számára akik az ő utasítása alapján élték le az életüket. De ugyanakkor bolond volt, mint az 5 bolond szűz, tehát lehet látni itt is, hogy ez is összefüggésben van az 5 bölcs, és okos szűzzel és az 5 bolond szűzzel! Itt is 5 Isten szerint építette a házát, Istenbe bízva, tehát a teremtő és szerető, egyedül Élő Istenben bízva, aki meghallgatja a szegényeknek a fohászát, meghallgatja az igazak kérését, tehát ebben az Istenbe bízva, az Ő útmutatását követve alapozta meg az ember az életét, tehát ez az 5 szűz így élt, ezért mehettek be a vőlegény megjelenésekor a menyegzőre.

Míg az 5 másik bolondok voltak, egyrészt mert elfecsérelték az időt, és nem készültek a vőlegénynek a megjelenésére, látjátok már itt is előkészületek zajlottak, tehát amit ők elmulasztottak megcselekedni, ez miatt nem voltak képesek bemenni a menyegzőbe, nem részesedhettek Istentől való mennyei testtel, az elragadtatáskori átalakulásban, hogy kibírják a Menny dicsőségét, ezért hátra lettek hagyva és azt mondta neki az Isten Fia, hogy bizony " nem ismerlek benneteket, bármilyen nagy csodákat csináltatok, akár hány embert gyógyítottatok, támasztottatok fel, akár hány embert szerveztetek be az illuminati felekezetekbe, akkor sem ismerlek benneteket! " Távozzatok tőlem gonosz tevők! "

Tehát ez az 5 bolond szűz is a bolond házépítővel van kapcsolatban, tulajdonképpen ugyan arról beszél. Nem ásott le a mélyre, tehát nem kereste meg az Istenről tudható információkat, végképp nem volt kíváncsi arra, hogy Istennek mi az elvárása, milyen módját fektette le, milyen sémáját az Ő vele való kapcsolatteremtésnek egyedüli eszközéül. Ez pedig tulajdonképpen hogyha visszamegyünk az Ószövetségbe akkor elvezet Káin és Ábel esetéhez. Ugye ők mind a ketten házat építettek, áldozatokat hordtak az Istennek, tehát mind ketten hallottak az apjuktól Ádámtól arról, hogy létezik egy Isten, aki szereti az embert, megakarja menteni. Ádám fiai közül az egyik okos volt, mivel felismerte azt, hogy mi az egyedüli járható út, hogy ha az Istennel akar kapcsolatba kerülni. Tehát tiszta becses áldozat bemutatása, szorgalommal ápolt állatoknak és gondozott állatoknak az áldozat bemutatása volt, ami nem lehetett beteg és színfoltos, vagy hiányos szőrzetű, vásott fogú, vagy hiányos fogú. Tehát ő Istentől lefektetett módon közelítette meg az Istent, ezért Isten elfogadta az ő áldozatát. Míg testvére Káin összeszedte a gyümölcsöket, a zöldséget az ő terméseiből és azzal próbált Istennek áldozni és Isten nem fogadta el! Miért? Nem azért mert nem volt szorgalmas Káin és becstelenebb volt az ő áldozata és a munkája az Isten szemében, mint Ábelé, hanem azért mert Káin maga akarta megválasztani azt  kommunikációs csatornát, amivel közeledni akart az Istenhez, és nem az Isten által lefektetett módon!

 

3. rész

 

Ebből is megérthetjük azt, hogy teljesen mindegy hogy milyen hókusz-pókuszokat akarunk művelni az életünkbe.

Nem rég kaptam egy levelet, az illető azt mondta, hogy ne becsméreljek semmilyen más vallást.

Minden út egy Istenhez vezet, mindannyian ugyanabban hiszünk.

Sajnálattal kell közölnöm az Isten beszéde alapján, hogy ez nem igaz, ez egy szemenszedett hazugság.

Ugyanis Istennel nem lehet kapcsolatba kerülni csak úgy, ahogy mi elképzeljük.

Kitalálunk egy vallási teológiát, és beetetünk vele milliókat, és elhitetjük velük, hogy azon keresztül járható az út az Istenhez, mert minden út rómába vezet.

A hegyen épített utak mind a csúcsra vezetnek.

Ez egy ördögi okkult teológiából fakadó magyarázat, egy hitetés, ez nem igaz.

Istennel kizárólag csak úgy lehet kapcsolatba lépni, ahogy Ő ahhoz lefektette a kritériumokat, és az elvárásokat és az Ő tanácsait.

Tehát nem mehetünk az Isten elé tolvajként, szex-mániákusan, többszörösen elválva, és drog függőként, nem mehetünk hamis teológiák híveként az Istenhez, hogy meghallgatást nyerjünk nála, alkalmatos időben, valahol segítségnyújtás gyanánt.

Nem mehetünk az Isten elé, ha az előtte való napokban leköpködtük és elmondtuk mindenféle szemétládának az embertársunkat, aki ugyanúgy Istenről beszél, mint mi, csak mi nem fogadtuk el az ő téziseit.

Tehát vagy veszekedésbe vagyunk, vagy valamelyik férj megverte a feleségét vagy fasirtba van vele.

Becsapja önmagát és hazudik önmagának is, és mindenki másnak, ha azt hiszi, hogy ezek után még Isten elé állhat úgy, hogy Isten elfogadja az ő hálaadó szavait és az ő dicséreteit.

Tehát nem lehet Istenhez csak úgy közeledni, ahogy mi kitaláljuk emberileg, hanem azt az Ő általa kijelölt vonalon és eszközökkel lehet megteremteni kizárólag.

Ezért például Isten, sem kommunikál az emberrel össze-vissza logikátlanul, ahogy látni sok-sok filmben, meg rengeteg bizonyságot hallani különféle gyülekezetekből.

Nem rég láttam egy filmet, valaki  küldte,hogy egy fiatal asszony van a filmre felvéve mellette ül a férje,és egy több tagú vizsgálóbizottság hallgatja az ő beszámolóját hogy ő a mennybe járt,és érdekes módon találkozott Istennel és Jézus Krisztussal de ugyanakkor a pokolba is járt.

És minden egyéb hasonló.

Olyan képeket használ ebben a látomásában, hogy nem is tudom, minek lehet nevezni.

Amit ő sem tudott megmagyarázni mi volt tulajdonképpen.

De csak mondta, mondta szegény fiatalasszony, hogy látott egy szökőkutat és a vér fröcskölt belőle és hogy az volt a szenteknek a vére.

Tehát ezek a jelképek nincsenek a bibliába benne.

Ez a szegény asszony, vagy előre megírták neki a szöveget, hogy beetessék a több ezer fős gyülekezetet ezzel a hamis bizonyságtevéssel, vagy ő maga egész egyszerűen a fantáziájának a rabjaként hamisan prófétált, és hamisan tanúskodott, hamis tanúbizonyságot tett.

És hogy az Isten beszélt rajta keresztül.

Ez mind hazugság.

Isten nem kommunikál így az emberrel.

Ezért nagyon fontos nagyon mélyre ásni a bibliában az életünk során amennyire csak lehetséges, és minél mélyebb értelemre jutni az Isten beszéde által, hogy megismerjük az Ő gondolkodás módját, az Ő logikáját, és azt hogy bizonyos szituációk mit váltanak ki tőle.

Tehát mik azok az emberi cselekedetek, amik haragra ingerlik az Istent.

Mik azok a cselekedetek, amelyek különösen nagy védelmet és természetfölötti megnyilvánulásokat vonnak ki az Istentől.

Tehát ha ezeket megismerjük,és ezen keresztül megismerjük az Istent,fogjuk tudni használni az Isten beszédét hogy mikor mit cselekedjünk.

Milyen pillanatban mit kell tennünk az Isten beszéde alapján, hogy későbbiekben ezt gyakorolva az Isten ki tudja a szentlelkét árasztani ránk.

És a szentlélek megérintve bennünket, utasításokat tudjon adni bizonyos szituációkból, nehézségből való kiút gyanánt, vagy a közelgő veszedelem elől való lehetséges menekülésről.

Láthatjuk, hogy az Apostolok cselekedete telis-tele van ezekkel, a történetekkel, hogy ezek az emberek hittek Istenben, valóságos hitük volt.

Nem vakmerő hitük volt, hanem megalapozott hitük volt.

Tehát követték az Isten beszédét, ebből ismerték az Istent, tudták az Istennek a gondolkodás módját és e szerint szolgálták Őt.

Ezért Isten olyan szintre emelte őket a fizikai életben, való járásban, hogy nem a körülmények határozták meg az ő életüket és az ő cselekedeteiknek motivációját, hanem Isten volt az, aki a környezetet alakította ő hozzájuk.

Tehát a szellemben való járásnak van egy ilyen szintje, amikor az ember annyira elkötelezettjévé válik Isten beszédének, hogy érti is, amit olvas, és maga Isten tett kijelentéseket belőle számára.

Kézzelfogható magyarázatokkal, bizonyságokkal megerősítve azokat, hogy az ember nem vakvágányon mozog.

És ebben járva, ebben élve az ember az Istennek egy olyan jó kedvét váltja ki az Istentől, hogy az ember élvezni tudja minden napon az Isten védelmét.

Nézzétek meg, hányszor elkapták Pált, megverték, megkövezték, megvesszőzték, hányszor börtönbe volt, a hajó elsüllyedt alatta.

Minden egyes alkalommal Isten kihozta belőle, bármilyen nyomorúságban vett részt.

És itt a szó a nyomorúság, nézzétek meg, hogy milyen nyomorúságos volt Pálnak az élete.

Rengeteg időt töltött börtönben, láncra verve rabként.

A börtönőrök jobb és bal oldalt hozzá voltak láncolva, mintha egy veszedelmes bűnöző lett volna, holott annyi volt csak a bűne hogy az igazságról beszélt hogy az emberek forduljanak az Isten felé.

Még a legkomolyabb Barabást se láncolták úgy le, mint Pál apostolt.

Lehet, hogy megvakult a sötétségben, annyi időt a sötét börtönbe tartották őt fogva, valamilyen betegsége volt nem tudom pontosan mi.

Tehát lehet látni, hogy az apostolok közül is Pál apostol volt a legkimagaslóbb mivel hogy az élete során is megtett mindent ahhoz, hogy olyan ismerethez jusson az Istennel kapcsolatosan, amely miatt nem tudta az ördög becsapni őt, és a hamis teológiákkal nem tudta megvezetni.

És ez miatt, hogy nagyon nagy tág látókörű személy volt, Pál apostol több nyelven beszélő személy volt.

Többféle képesítése volt, amiből esetleg fizetéshez, keresethez juthatott.

Nem hagyatkozott senkinek sem az adományára, és a könyöradományára, hanem ő mindenkor apostolként, az Isten küldötteként maga gondoskodott a mindennapi betevő falatjáról.

És nem kellett az ő számára tizedet fizetnie senkinek sem.

Tehát ő egy tanult ember volt sokféle képességgel, sátort tudott építeni, asztalos munkákhoz értett.

Az ő számára nem jelentett különösebb veszedelmet a legnagyobb nyomorúságban való élés sem, mivel hogy Isten az ő képességeit, tehát emberileg szerzett képességeit annyira fel tudta használni ő benne, és ezt Pál apostol áldozatként oda is adta az Isten munkájára teljes meggyőződéssel, hogy Isten olyan szellemi síkon tudta használni Pál apostolt hogy bármi volt is, bármilyen veszedelem és katasztrófa, akár a legmélyebb börtönből is Pált.

És Sillást is nézzétek meg, leestek a bilincsek kinyíltak a börtön ajtók.

A Filippibeli börtönőr öngyilkos akart lenni.

Tehát láthatjátok azt, hogy miken ment keresztül Pál, és Isten mindenkor megtartotta mindaddig, amíg be nem végezte az Istentől elrendelt feladatát.

Tehát mi is, ha ilyen megalapozott hittel, tehát nem egy vak hittel egy ilyen fanatikus hittel, ami nincs meggyőződve az Isten felől, nem tudja, azt hogy ki valójában az Isten, milyen eszközöket használ az Isten, hogyan kommunikál, milyen úton lehet az Istenhez eljutni, mik azok az eszközök, amit Ő elvár, hogy beteljesítsünk.

Tehát ha valaki így éli meg a hívő életét az egy megalapozatlan hit.

Azt tulajdonképpen a bolond házépítőhöz lehet hasonlítani, hogy ahogy ő jónak látta ledobta a földre az építőanyagokat abból összehozott egyet, mint a kismalacok a mesében.

Összehozott egy házat, aztán amikor jött a farkas, berúgta az ajtót az egész ház összeborult.

Tehát Pál apostol nem ilyen személy volt, és az apostolok némelyike.

De ugyanakkor nézzétek meg, hogy az apostolok között többen is voltak olyanok, akik csak egy specifikus dologra tudta őket az Isten felhasználni, mivel hogy az Isten iskolájában nem jutottak messzebre az Isten által való képzésben.

Ezért „hamarabb ki is dőltek az úton”.

Pál és Péter volt, de mindenek előtt Pál volt az, aki a nagy széles látókörűsége rugalmassága, Istenhez való hűsége és szorgalma állandóan az Isten felöli információknak a kutatása.

Tehát ez töltötte ki személyes életét Pálnak miután megtért a Damaszkuszi úton Istenhez.

Ettől kezdve ő teljes erőbedobással az Istent kereste az értelmében is és a szellemében is.

Amikor csinált Pál valamit soha nem tudatlanságból cselekedte, amit cselekedett,hanem Pál azt mondja az írásban önmagáról:én nem az vagyok, aki mintha levegőt vagdosna a karddal,hanem én egész pontosan tudom, hogy mit kell tennem.

Tehát ezért volt, az hogy olyan szellemi szintre jutott az Istennel való közösségben, hogy az Isten álmokban, látomásokban, angyalok jelenése által tudott már vele kommunikálni, és e miatt Pál lépésről-lépésre, óráról-órára, napról-napra tudta egész pontosan hogy mi a végrehajtandó terv.

Majdnem megütötte Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a szintjét, amiben Isten fia járt.

És ugyanez jellemző a mi életünkre is, és hogy ha hajlandóak vagyunk az írást kutatni a végsőkig ameddig csak az életünk, engedi, és tüzetesen utána nézünk ezeknek, az információknak, és összevetjük ezeket, az információkat az eredeti iratokkal.

Rá szánjuk az időt, és meggyőződünk arról, hogy amiben hiszünk, azt valójában az írás úgy mondja eredetileg, és nem egy fordítási hibákkal, csalásokkal tele tömött ideológiában hiszünk, mint az elő-elragadtatás és a nyomorúságtól való megmenekülés, megmenekülni akarás teológiája, nem az utolsó napokban való meggazdagodás, megtollasodás prosperitás elméletében.

Ha megismeritek az Istent rá fogtok jönni, hogy mind ez szemét,semmi.

Nem állja meg a helyét.

Abban a pillanatban, amikor be fog következni a nagy nyomorúság ideje, ezek a teológiák, ezek az elméletek össze fognak omlani kártyavárként.

Tehát tulajdonképpen ez a fajta viselkedés jelenti számunkra azt, ami által meggyőződhetünk,hogy ez egy megalapozott hit, aminek az alapja maga Isten és az Ő fiának a személye,és az Ő általa kimondott beszédeknek a követése az, az alap.

Ezek után pedig az ezt követő cselekedetek az építő anyagok, amit az alapra fölépítve azt mondja az írás, hogy: Szellemi házzá növekedjetek, tehát a jó cselekedeteink azok, amik építőanyagként szolgálnak, ugyanis a hitből való jó cselekedeteket Isten az Ő országában meg fogja jutalmazni.

Tehát lehet látni azt, hogy egyrészt az ember már azonnal tulajdonképpen megnyerte magának az Istennek a jó kedvét, azzal hogy Istenben kezd bízni az ember.

De úgy hogy megtudja, hogy ki ez az Isten pontosan.

Tehát nem egy ismeretlen Istent, egy homályt, egy ködöt imád az ember, hanem egészen pontosan tudja, azt hogy az az Isten mit szeret, és mit nem szeret, mit akar, és mit nem akar, hogyan gondolkodik az Isten.

Ez miatt végrehajtott jó cselekedeteket pedig még az Isten az országában még meg is jutalmazza.

Tehát nem csak az örök élet, hanem még ez mellett az Istenbe vetett hitnek ez által végrehajtott cselekedetei azok, ami megjutalmazást fog nyerni az Isten országában.

A vak hit pedig a kevélységből, restségből, és felfuvalkodásból, kivagyiságból, képzeletből követett teológiáknak a követése meggyőződés nélkül elfogadása és abban való élés.

Tulajdonképpen bűn, mert együgyűségből fakad.

Tehát az írásban meg van írva, hogy az együgyűség is a test cselekedetei közé és a bűnök közé tartoznak.

Ha valaki együgyű egy oldalúan látja az írást, nem nézi meg több oldalról ahonnét Isten, esetleg motiválja az embert, és a legelső jött-ment szabadkőműves prédikátor dumáját elfogadva rá teszi, rá alapozza az egész életét.

És amikor jön a nagy nyomorúság, rá fog jönni hogy elvesztegetett több évtizedet ezekben, a lélekvesztőkben, és amikor jön a nagy megpróbáltatás legelső pillanatban össze fog dőlni az embernek a hite.

Vagy fejvesztve rohan vissza a világba, könyörög az antikrisztusnak adjon neki egy jelet, egy bélyeget, amivel élni tud, vásárolni tud majd az elkövetkezendő antikrisztusi birodalomban.

Vagy egész egyszerűen a menekülése érdekében föl fogja jelenteni mindazokat, akik a környezetében tudja róluk, hogy valódi igazi keresztények, vagy valami hasonló kirívó dolog.

Tehát azonnal hitetlenné válnak ezek a személyek.

Azért mert együgyűségből született az ő képzeletbeli hitük, amely nem ugyanaz, mint a valóságos Istenben való megalapozott és ki kutatott információk alapján való értelemre jutás, ami meggyőződéshez vezet.

Tehát nem csak egy ködös hitre, hanem az ember már tudja is, már tudata van arról, hogy amiben hisz az megerősödik az élete napjaiban, hogy ez Istentől való, és Istentől való vezetés követi.

Tehát semmiképpen nem tanácsolom, hogy kevélységből.

Van egy személy, aki megrögzötten azzal ostoroz, hogy hitetlen vagyok, mert előkészületeket látok jónak tenni ahhoz, hogy egy különösen drasztikusan nehéz időszakba, az első heteket ne azzal kelljen kezdeni, hogy hova menjek, melyik kukából guberáljam elő vagy melyik halott ember testéről, szedjem le a ruhát.

Hanem mindenképpen előkészületeket próbálok tenni a tőlem telhető eszközök által, hogy az embernek ruha legyen félretéve, vagy hosszan tartósítható hosszan tárolható élelmiszer, ami segíthet egy nyomorúságos időszaknak az első heteiben a felkészülésre, hogy az ember ne egyből a szemétből guberáljon enni valót, hanem legyen egy elrejtett ennivaló készlete neki néhány hétre.

És ezzel tulajdonképpen meghosszabbítja a lehetőséget, hogy e közben még mással tud foglalkozni az ember, ami Isten munkájára fordítható hasznos idő lesz és nem egy elvesztegetett megrémült pókként rohanás a falon.

Tehát ez a személy ez ezzel ostoroz állandóan, és azzal vádol, hogy hitetlen vagyok.

De ugyanakkor az, amiben ő hisz, azzal kapcsolatban semmit sem tesz, semmi féle lépéseket sem tesz abban az irányban, amit az ő elképzelése képvisel, és ezért úgy vagyok vele, hogy ez az illető csak beszél dolgokról, de önmaga sem hisz abban, amiről beszél.

Tehát mi értelme van ennek a fajta hitnek?

És tulajdonképpen a nemsokára bekövetkező időszak fogja bebizonyítani mindenki számára, hogy a hite meg alapozott volt és helyén való igazi hit volt, az igazi Istenben gyökerezett igazi Isten általi eszközökkel végrehajtott hit volt, vagy pusztán csak egy elképzelés volt, egy illúzió volt, amiről azt hitte az ember, hogy ez az Istenben való hit.

Tehát tulajdonképpen, amikor a katasztrófa fog bekövetkezni, ami az előző esetben is ugyanaz volt, ebben az esetben ez a fajta hit össze fog omlani, és súlyos kárt fog vallni az a személy, aki azt a hitet képviselte vagy követte.

Semmiképpen nem javaslom, hogy nagy mellénnyel, felfuvalkodottan és vakon azt higgyétek hogy az a világ, ami következik, ami előttünk áll a nagy nyomorúság ideje. Felfújt mellel, és másoknak a lenézésével egybekötve elhitetitek magatokat, hogy ti követitek az igazi életmentő teológiát, e helyett azt javaslom, hogy nagyon nézzetek utána, hogy miben hisztek, milyen teológiákat követtek.

Mert amikor beköszönt az a pillanat és rá fogtok jönni, hogy óriásit tévedtetek, nem lesz többé időtök arra, hogy megpróbáljatok lépéseket tenni, a mentsük, ami menthető címszóval valami féle segítséget nyújtani önmagatok számára.

Tehát az már végképp elkésett időszak lesz.

A másik pedig, nem javaslom, hogy elfogadjatok mindenféle jöttment szabadkőművesnek a teológiáját bármivel kapcsolatosan is.

Ha bármit hallotok, bárhol, bárki által, hittel, vallással és Istennel kapcsolatosan felmerülve, akkor vegyétek elő a bibliai lexikális tudásotokat és próbáljatok felsorakoztatni minimum kettő, vagy három bibliai verset a mellett vagy az ellen a felfogás vagy elképzelés mellett vagy ellen.

És hogyha két, három ige verssel megerősíthető az az állítás és harmóniában van egymással, akkor azt elfogadhatjátok, és követhetitek azt az információt, beépíthetitek az életetekbe.

Ha viszont nem, akkor teljesen mindegy, hogy ki állítja azt, ha maga a római pápa vagy a legkarizmatikusabb pünkösdi szabadkőműves teológus állítja azt, azonnal vessétek el, mivel az életetekről van szó!

Őszinte szeretettel kívánom, és kérem a mi Teremtő és Mindenható Istenünket, vezessen Téged és óvjon meg a közelgő nyomorúság idején!

Isten áldása legyen veled!

Michael T.