- Isten csodái az emberiség korszakaiban

1. rész

 

RHR: Így a csodákkal kapcsolatba, hogy most vannak csodák, nincsenek csodák, mért vannak csodák, mért nincsenek csodák, kivel lehet csoda, kivel nem lehet csoda?

Jó kérdés, nagyon-nagyon jó a kérdés, és hogy na, ez egy nagyon fogós kérdés, erre mit lehet válaszolni, és akkor hirtelen így, érdekes módon, mert ezt így mondom csak hétköznapi emberi nyelven, egyszer csak, megint csak, ahogy lenni szokott,

Előttem így elkezdtek lejátszódni, mint hogyha egy filmet néztem volna a tv-ben, vagy moziba, elkezdtek így pörögni előttem így az események, és így láttam magam előtt azt, hogy a csodák, ahogy történtek, miért voltak,

Lejátszódott előttem az, az esemény, amikor a vak ember oda ment Joshuához, és kiabált neki, hogy Dávidnak fia, gyógyíts meg engem, és kérdezte mit, hát hogy lássak, és, hogy mi történt veled, látsz-e valamit, és akkor mondja, hogy hát látom az embereket magam körül, hogy ott van járkáló fákat, meg ilyesmi,

És ahogy ezt a történetet lejátszódott így magamban így a szemem előtt, így fölcsillant előttem az, hogy te jó ég, ez tulajdonképpen, és akkor elkezdtem a másik eseményeket is felidézni magamban,

Tudjátok, amikor a 18-éves beteg, hogy ott üldögél a medence szélén, és akkor várja, hogy valaki bevigye őt a medencébe a Juh kapunál, azt hiszem, és, hogy ott is az, az esemény is, tehát tulajdonképpen lehet látni, egy összefüggő kapcsolatot az összes csoda között, hogy ezek nem spontán csodák,

Ahogy az ma a gyülekezetekben mutogatják, hogy na, most ki találják, hogy a jövő hétvégén eljön a Benny Hinn, a következő hétvégén eljön a Mahesh Chavda, aztán utána hónapba, tehát minden hónapba, vagy minden kéthavonta, vagy minden három hó naponta kibéreljük a sportcsarnokot, és el fog jönni hozzánk

Kérdező: ez a Howard? Rodney Howard igen,

RHR: Rodney Howard, ahhoz képest, hogy abba az időbe hogy a nagy hírnévként, hogy ki tudjuk bérelni a naponta több százezer dollárba kerülő helyet,

Készítettek vele egy riportot, és akkor bemutatták, hogy hát a régi nagy összejövetelek, a legdrágább helyen, összezsugorodott, hogy alig vannak 40-en a szobában, vagy a teremben, és akkor ott nevetgélnek továbbra is, tehát ennyi maradt meg az egészből, hogy jókat nevetgélnek tehát, mindegy.

És tehát, hogy mint ahogy a gyülekezetekben ez lenni szokott, hogy bevétel legyen, hogy legyen attrakció, legyen action, hogy az adrenalin szint mindig biztosítva legyen minden három hó naponta megszerveztek egy ilyen üzleti összejövetelt, ahol kibérelték a sportcsarnokot, és akkor meghirdették, jól bereklámozták az egészet,

És akkor több ezrek előtt lejátszották az istentiszteletüket, de, hogy az nem a Szent Atyának a tiszteléséről szólt az is teljesen bizonyos, és teljesen testi, ördögi dolgok történtek ott, és hogy ott is ezek a csodák, ugye, még nagyobb szenzáció volt, még többen jöttek,

Hát láttad, képzeld el, ez a süketségből meggyógyult, az ebből-abból, tehát mindig volt valami, hogy hosszabb lett a lába, az egyik füle meggyógyult, lement a magas vérnyomása, meg ilyenek, de olyan csodákat soha sem mutattak sehol, és az óta sem mutatnak sehol, ami az Ószövetség, és az Újszövetségnek a csodái.

Mint mondjuk az a vak ember, aki teljesen vak volt, tehát látható volt az, hogy ha az arca előtt lebegtetted a kezedet, és az ujjadat közel tetted a szeméhez, hogy nem pislogott, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy vak volt, még orvosi bizonyíték se kellett hozzá,

Aztán, mint a Mózesnél ugye az fölment a Sínai hegyre, az angyal mondta neki, hogy tedd a kebledbe, a ruhádba a te kezedet, és akkor kivette a kezét, és üszkös volt, poklos volt a keze neki,

Elszáradt a keze neki, és visszadugta a kezét, tehát ilyenek mért nincsenek ma a gyülekezetekben, hogyha azt mondják, hogy a csodák korszakában élünk, és, hogy továbbra is?

És az, az érdekes, és ez a legmegdöbbentőbb önmagam számára is, hogy amikor bent voltam a karizmatikusságban, és fölmerült ez a dolog, hogy ilyen történelmi egyházak mindig azzal válaszoltak, hogy a csodák korszaka lezárult az apostoloknál, és akkor mi mindig nevetség tárgyának tartottuk ezt, és kinevettük, kigúnyoltuk ezeket az embereket a véleményeikkel,

És én magam is annak a híve voltam ott agymosva, hogy hát mivel bennünk van a szentszellem, ezért jobbra-balra mi minden bokorba belebotolhatunk betegekbe, és akkor meg kell gyógyítani őket, sőt keresnünk kell a betegeket, meg a démonoktól megszállottakat keresni kell, és hogy kötelességünk ezt csinálni jobbra-balra.

És attól fogva, hogy elhagytam a karizmatikusságot, mert megértettem, hogy a legtöbbségében, tehát főleg a magas hírneves vezető személyiségek a kereszténységben, mint a Rodney Howard, Mahesh Chavda, Németh Sándor, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman,Kenneth Hagin,Kenneth Copeland,Billi Graham,és mind az összes mindenki a pápának a zsebében van mindenki,

És egy ilyen csoda automata szervezetként mossák az emberek agyát, azokat az embereket, akik az Istent elsősorban nem önmagáért a szeretetéért keresik, nem azért keresik Őt, mert megértették, hogy a fián keresztül mit tett, és ebből szeretnének hálájuk jeléül valamit visszaadni az által, hogy szót fogadna az Isten fiának az utasításainak,

Mert ez az egyetlen egy dolog, amit tehetünk, hogy a szeretetünket, tiszteletünket, és az odaadásunkat bizonyítsuk az Isten felé, hogy szót fogadunk, semmi mást nem tudunk csinálni, tehát ha ezer embert is csalnál be a gyülekezetekbe, vagy hogyha milliárdosok lennénk, és az összes vagyonunkat szétosztogatnánk a szegények között,

Még az sem érne fel azzal, hogy Istennek az egyedüli kritériuma, amiben Ő kedvét leli, és látja azt, hogy szeretjük Őt, és ragaszkodunk hozzá, bizonyságot teszünk a hozzá való ragaszkodásunkról, az, az, hogy szót fogadunk az Ő írott beszédeinek,

Ahogyan az Újszövetségben, és az Ószövetségben is az Ő küldöttei által mondja az Ószövetségben, hogy ne csak hallgatói legyetek a törvénynek, hanem megtartó is, ugyanúgy az Újszövetségben, az apostolok idejében, az apostolok által, és a tanítványok által is Isten kinyilatkoztatta, hogy Ő neki az a kérése, hogy ne csak hallgatói legyünk, és olvasói legyünk az Isten beszédének, hanem megtartói.

 A jelenések végén az van, boldog az, aki hallgatja, és megtartja e prófétálásnak beszédeit, tehát Joshua számtalanszor arról beszél az Istentől utasítva, hogy ne csak hallgatói, ne csak szemlélői legyünk, feledékeny emberek az Isten beszédének, az Isten igazságainak a gyönyörűségébe ne csak gyönyörködjünk, hanem cselekedjük is meg,

És ugye hogyha szót fogadunk az Atyának, idővel rá fogunk jönni arra, ahogy Ő gyakorlatoztat bennünket, hogy korántsem úgy van, ahogyan ezt nekünk betanították a karizmatikusságnak az elmevarázsló helyein, ugyanis ha minden csodát megvizsgálunk, megnézzük, hogy mikor történt az a csoda?

Hol történt az a csoda, és kikkel történt az a csoda, milyen beszélgetés zajlott le, vagy ki mit tett annak a csodának, azt megelőzően, ha mindent számba veszünk, akkor észre tudjuk venni azt az összefüggést, amit Isten a zsidóknak szánt, temérdek alkalommal már az Ószövetségben a pusztai vándorlás alatt is, és főként azelőtt, mielőtt összedöntötte volna Isten Izraelt.

Mielőtt az Ószövetség lezáródott volna, látjuk, hogy volt egy 400-éves csönd, az Isten nem beszélt a zsidókhoz, nem beszélt a Jákob gonosz, gyilkos fiaihoz, nem beszélt nemzeti szinten, holott az angyal által nemzeti szinten adta a törvényt az egész nemzet számára a vezetőknek, papoknak, és a királynak a bevonásával, értitek?

Tehát nemzeti szinten kommunikált az Isten, ezért a Sínai-hegyen, angyal közvetítése által adta Mózesnak a nemzetet fönntartó úgymond jogszabályok, és paragrafusoknak az összességét adta Isten az angyalon keresztül, tehát nem közvetve a fia által, miért?

Mert az Ószövetségben is, és az Újszövetségben még inkább visszatekintve, amikor Isten beszél a fia által a zsidók történelméről, a zsidók országáról, akkor mindig azt mondja az írásban, hogy felhozza rossz példaként, felhozza a zsidóknak az országát, és az egész nemzetét, és mindig azt mondja, hogy ne legyünk hozzájuk hasonlók.

Sőt Péteren keresztül az ötvenedik napon egyenesen azt utasítja az engedelmeskedni akaró zsidóknak, hogy szakasszátok el magatokat, e gonosz nemzetségtől, ettől a keménynyakú, keményszívű nemzetségtől, ezért volt a törvénynek az igéi, tehát azt lehet mondani ma modern szavakkal, hogy az államalapításnak, az alkotmányának a paragrafusai a két kőtáblára lett rávésve,

Mit gondoltok miért kőből volt ez a tábla, mért nem egy állatbőrre írta rá az angyal, vagy mért nem csontba faragta, vagy mért nem agyagtáblára írta ezt az Istennek az angyala, mit gondoltok, hogy mért kőtábla, mért két darab kőtáblára?

Kérdező: hát a kő egyrészt sokkal tovább tart,

Kérdező1: Krisztusra,

Kérdező: más részt a Krisztus a kőszikla, arra is lehetett előkép

RHR: de ugye látjuk azt, hogy az Újszövetség idején Isten nem használja a kemény kőszikla kifejezést, csak különös esetbe használja az üdvösség tervére, Istenre magára, és az Ő fiára, és az Ő beszédére használja tényleg így a maradandóságára ezzel kapcsolatban,

De ha megértjük azt, hogy mért két kőtábla volt, tehát azon kívül, hogy azt is tudhatjuk, hogy Isten az egyik táblán az Istennel kapcsolatos viselkedési formák, hogy hogyan kell közelednünk az Istenhez,

Hogyan kell bemutatnunk cselekedetben az Ő tisztelését ugye az Ószövetség szintjén, a másik pedig az emberek, és az emberek közti kapcsolat regulására szolgáló törvények voltak, és szabályok,

Tehát, hogy így fönntartsa Isten az ország működését, de nem véletlen két darab kőtábla, és nem véletlenül kőtábla attól függetlenül, hogy a maradandóságát akarta Isten konzerválni a kőbevésett írásnak, hanem az Újszövetségben agyaghoz hasonlít bennünket az Isten.

Agyag edényhez, ahogy mondott példázatokat a fián keresztül, amikor az agyag edényt formálják, akkor nedves, képlékeny formálható igaz? És utána pedig azt beteszik a tűzbe, és megkeményedik nagyon keményes, tehát formatartó, de viszont könnyen eltörik.

Tehát nem véletlen az agyag képlékenysége, és a kiszárítottságának, tehát, hogy így ezt a példázatát használja az emberre, azt mondja Isten a példázatban a Joshuán keresztül, hogy egy gazdának a házában vannak különféle edények, vannak ezüstből készült, aranyból készült, fából faragott, és kőből faragott, és agyagból öntött, és égetett edények ugye?

Tehát sok helyen azt mondja az írás példázatszerűen, hogy az Isten az agyag műves, és a fazekas, és mi vagyunk az agyag edények, ahogy gyúr bennünket, és formál bennünket a formázó széken, ugye?

Tehát a két kőtábla szimbolizálja a szolgaságban résztvevő embereknek a szívének az állapotát, az ember szívének is két kamrája van, vagy két féltekéje van ugye, jobb, és bal féltekéje van a szívnek, ezen belül 4 belső kamrája van a szívbillentyűkkel stb, stb.

De ugye az Ószövetségben hányszor halljuk azt, és olvassuk azt, hogy keménynyakú, és keményszívű megtéretlen emberek vagytok, amikor Saul például szidta az ő fiát, Jonatánt, hogy mért barátkozik Dáviddal, és nem ment el a vacsorára, és Jonatán kimentette Dávidot azért, mert elmegy áldozatot bemutatni,

Az apja Saul egyből ráförmedt, és mit mondott neki, te keményszívű embernek a fia, tehát számtalan példát olvasunk, azért mert az Ószövetség a törvény korszaka az a szeretetlenségből való, félelemből való szolgaságnak az időszakát, korszakát mutatja az Istennek az időrendjébe,

Hét korszak van a biblia által bemutatva, a teremtéstől egészen az 1000-év végéig ezt lezárandóan, hétezer év különféle mennyiségű évekkel, a hét évszakon-időszakon belül, az egyik volt mondjuk 500-évig tartott, a leghosszabb a Krisztus eklésziájának a korszaka, a kegyelem korszak, a gyülekezet korszak, a kihívottaknak a korszaka, a 144 ezernek a korszaka, a bárány menyasszonyának a korszaka,

Nem véletlen ugyanis ez kétezer évet ölel fel, egyik, másik korszak sincs ilyen hosszú, tehát ebből is látszik az Isten időben is megnyújtja az Ő kegyelmét egy bizonyos korszak fölött, mért pont a kegyelem korszak fölött?

Hát azért mert az Ő fiának, tehát a kegyelmi korszak az, az Ő fiának a szent életűségének a feláldozásában lett létrehozva, az Ő szent életű fiának a kiontott vére, ami alapul szolgált a szellemi zsidóság országának a létrehozására, a mennyország létrehozására,

Tehát ezért becsesebb az Isten szemében ez a korszak, mert maga személyesen az Ő saját fia meghalása, szenvedése által lett létrehozva ez a korszak, igaz?

Azok, akik elolvassák a Joshuáról szóló beszámolót, hogy mit szenvedett itt értünk a földön, némelyek a sok közül, tehát az egész emberiségből némelyek, néhány ezren, néhány millióan az emberiség teljes számához viszonyítva, néhány milliónyian, a 8 milliárdhoz képest, néhány milliónyian megértették az üzenetet, hogy ő mennyire drasztikusan borzalmasan szenvedett.

Azért, amit ő el sem követett, és ezen keresztül Isten megindít, meg szeretne indítani embereket az ő érzelmeikben, megrengetni, hogy ha már ezt Ő tette,

Kifizette értünk így az árat, hogy Ő tette le a fiának az életét végig szenvedve azért, hogy mi ugyan szenvedve, nehézségeket szenvedve a világban élve, de még se az Istennek a saját kezű büntetését, megveretését kell elszenvednünk, hogyha engedelmeskedünk Joshuának az utasításainak, igaz?

Tehát ezért az Újszövetségre azt mondja, hogy már a hústáblákra, tehát lehet látni, hogy nem kőtáblákról beszél, hanem hústáblákról, mert a szív, ahogy mondja az képlékeny, és puha igaz?

Hajlítható, az Isten kezében úgymond masszírozható, tehát alakítható, utasítható, hogy az, az izom hogy működjön, míg a kő, a kővel kapcsolatban nem lehet semmit se csinálni, egyedül összetörni lehet, és ez is történt, Isten összetörte a zsidók országát, mert egyszerűen nem voltak hajlandóak szeretetből engedelmeskedni.

Nem értették meg az Istent, milliónyi csodát tett velük az Ószövetségben a szolgaság országának a történelmében, ugye mondja az Újszövetségben az apostolokon keresztül, hogy az Ószövetség Hágárnak, a Hágárral szimbolizálja, aki szolgálónő volt Egyiptomból, és félelemből szolgált Ábrahámnak.

Nem szerette, hanem, csak mert félt, hogy nem fog kapni ennivalót, ruházatot, nem lesz ellátva, ha nem fogad szót, ugyanúgy a zsidók is azért fogadtak szót nemzeti szinten csak mindig Istennek, mert féltek, hogy rájuk szabadítja a másik nemzetet, aki erkölcsileg abban az időben sokkal tiszteletre méltóbb volt az Isten szemében,

Mint maguk a zsidók, a Jákobnak a gyűlölködő, gonosz, gyilkos fiai, de viszont az Ószövetségen belül vannak történetek, amikor Istenhez ragaszkodó, hűséges személyek, és emberek, akik megértették az üzenetet a csodákból, ő rajtuk keresztül is, ő velük, és ő általuk is Isten csodákat művelt,

És meg lehet érteni ezeknek a csodáknak a történését, meg lehet érteni mi benne az üzenet, tehát ezek a csodák mindenkor tanító jellegűek voltak, amikor az Ószövetségben Isten a fürjeket küldte, a kősziklából vizeket fakasztott,

A sok-sok minden, amit tett Isten, hogy legyőzte az ellenségeket, tehát ez már annyira egyszerű csodák voltak értelemben elementáris erővel ható csodák voltak, mint a vörös tengernek a hulláma, ahogy elmosta, és megölte a fáraónak a seregét, elementáris erejű, nagy erejű csodák voltak, horderejű csodák voltak, de az üzenetük egyszerű volt.

Én képes vagyok mindezt megcsinálni, hogy megvédjelek, és ellássalak, és eltartsalak téged a pusztai vándorlás során, éjszaka betakarlak téged tűzzel, és világítok neked,

 fényt adok a sivatag hidegében, én, fölmelegítlek téged,melegen tartalak,ezért volt a lángoszlop nappal,betakarlak téged felhővel, és amíg az állatok, és az emberek elhullanak a sivatagban nappal,addig te hűvös,hűs szellőt adó napernyő alatt te vándorolsz arra amerre én mondom,

Amerre a felhő ment, alatta ment a nép, hogy a felhő alatt maradjanak, de ezt mind félelemből tették, mert tudták, hogyha nem fogadnak szót, akkor nyomorúság, és szenvedés vár rájuk,

Az Újszövetség viszont, azok, akik megértik szívükből,és elméjükből megértik az üzenetét az Újszövetség történetének,hogy adósok vagyunk az Istennek,mert az Ő fia élete veszett oda ártatlanul a mi bűneinkért, amit eddig elkövettünk,és amit ezután elfogunk követni,

Azért ment ki az ő élete, azért pusztult el ő, és hagyta Isten, hogy megkínozzák, és brutálisan megöljék, hogy ezt a büntetést ne nekünk kelljen elviselni, amikor Isten jön el, és lezárja az emberiség történelmét az ezer év végén, és Ő maga összehajtja az egészet, mint ahogy Illés összehajtotta a palástját,

Mint ahogyan Isten összehajtotta a tengert a fáraó serege fölött, és több százezer katonát pusztított el egyszerre Isten, vagy, hogy Isten felettébb ne búsuljon, és ebben a búsulásában az emberek bűneit, és oktalanságát látva, hogy amíg Ő minden pillanatban azon fáradozik, hogy meg mentse az emberiséget,

És az embereket, rá zökkentse a problémákon, nehézségeken keresztül rá zökkentse az üdvösség útjára, hogy akkor meghal az, az ember akár a nagy nyomorúság pusztításában, vagy egész egyszerűen csak megöregszik, és eljön az ideje, hogy kimúlik a test,

Tehát, hogy mindegy milyen oknál fogva, amikor véget ér az ember élete, hogy ne azt kelljen csinálnia, hogy egy részt végig kellett néznie a fia szenvedését, azt a kínkeserves megkínoztatást, és tűzbe dobni az Ő fiának az életét, azért, hogy emberek az életük végén úgy halnak meg, hogy Istennek meg kell őket ítélnie, és végső száműzetésbe, pokolba kell küldeni őket,

Tehát Isten tűzön-vízen keresztül azon fáradozik az egész életünk során, hogy nehogy úgy érjen véget az életünk, ezért ha kell, akkor nehézséget, nagyon nagy megpróbáltatást, üldöztetést enged meg az életünkön, csak, hogy belássuk azt, hogy az egyedüli út számunkra a megtartás, és az üdvösség forrásaként maga Isten, senki más nem tudja azt tenni, amit Ő tud tenni a megtartásunk érdekében.

És ezt mind Ő szeretetből teszi, nem azért, mert Ő neki szüksége van arra, hogy mi letérdeljünk előtte, és hajbókoljunk, vagy, hogy a pénzünket adjuk az Ő munkájára, hiszen a fém, amiből a pénzt ütik az is a föld belsejéből való, amit Ő teremtett, minden az Övé itt, ami itt a földön gyártva van,

Minden, amit gyártottak azt az ő általa megteremtett anyagokból gyártják az emberek, mindent tőle vesznek, és ha az Isten nagyon megszomorodna azon, hogy milyen esze-veszett erővel, és odaadással dolgozik azon másodpercenként, hogy a másodpercenként meghaló emberek, akik mennek ki a világból, hogy ne kárhozatra jussanak, hogy Ő ezen fáradozik,

Ezen dolgozik éjjel, és nappal, és akkor mégis azt kapja az emberektől, hogy szemen köpik Őt, azzal hogy az ember, akit megváltott Isten, akinek fölkínálja a fia életén keresztül a kegyelmet,

Az ember szemen köpi az Istent, és bele rúg az Ő fiába, hogy nekem ez nem jelent semmit, jobbat tudok, és a vezetőim jobbat tudnak a gyülekezetbe, hogyha én tizedet fizetek, és fölépítjük a templomot, akkor, és ott megáldozzuk az állatot,

Az mind jobbat fog beszélni, jobban közvetíti majd az Isten kegyelmét, és akkor ilyenkor Isten,

Főként ez meg is fog történni, amikor az emberek négy lábra állnak, és állati szintre süllyednek, az agyukat nem használva, eszeveszetté válnak, és fölépítik a templomot, és a karizmatikusságon keresztül mindenki elhiszi, hogy ez az Istennek a 100%-os akarata, az emberek bemenjenek a templomba, a világ minden részéről átmenjenek a kapukon egyszer, hogy meg legyenek agymosva,

És meg legyenek pecsételve az engedetlenségnek a pecsétjével, mikor keresztülmennek a harmadik templomnak az Isten káromló termeiben, és a szertartáson részt vesznek, akkor Istennek végképp kiborul a haragja, és akkor búsult haraggal rázúdítja az Ő erejét, az Ő büntetését a földre,

Ihatatlanok lesznek a vizek, nem lesz ennivaló, a fák nem teremnek gyümölcsöt, a mezők nem teremnek búzát, kukoricát, és tehát minden, ami a jelenések könyvében le van írva, hogy ez mind meg fog történni, tehát, és ezeknek a csapásoknak, amikor megjelenik ez a csapás, akkor mindig egyharmada elpusztul a földön élő embereknek ezekben a csapásokban.

És tehát Isten ezt akarja kieszközölni,hogy ne kelljen megbüntetnie senkit sem,halálra küldenie senkit sem,ezért Ő a kegyelmét szeretné felajánlani ,és Ő ehhez különféle eszközöket használ,használja a büntetésnek az eszközeit használja az Isten, nehézséget bocsájt az ember életére,használja, hogy a másik emberek,gonosztevő embereknek a megnyilvánulásait használja fel,rá engedi az emberekre.

Tehát Ő látja, már a teremtés előtt Ő látta, hogy, kik azok, akik ha fölszólítja őket az Ő engedelmes szolgáin keresztül, akkor azok igennel fognak válaszolni, fölhagynak a bűneikkel, megjobbítják erkölcsileg az útjaikat az Isten útmutatása szerint, és hagyják magukat kiképezni az Istennek több éven keresztül, majd magas szintű engedelmességet mutatva, és ebben gyakorolva magukat

Meggyőzik az Istent arról, hogy apró dolgokra az Isten föl tudja használni az életüket, hogy közvetítsék az Ő kegyelmét a földön, hogy elbeszéljék egymásnak, hogy milyen hatalmas az Isten,

Mekkora nagy dolgokat tud csinálni, és hogy miért érdemes, és, hogy főként mit szenvedett a fia értünk, hogy méltatlanul milyen ajándékot kaphatunk az Istentől az örök élet ajándékaként, hogyha letesszük a bűneinket, és szót fogadunk a fiának,

Tehát, és Isten, ahogy ezt említettük, a földön korszakokat helyezett kilátásba, attól függően, hogy az emberek hogyan viselkedtek ezekben a korszakokban, mi volt a jellemzőjük az emberek viselkedésének, és látjuk, hogy az Ószövetségben látjuk azt, hogy az ártatlanság kora, amíg az édenbe voltak azt Istennek egy ítélettel kellett lezárnia,

De ugyanakkor az ítélet kinyilvánítása előtt, kegyelmet is kinyilvánította az Isten, tehát mielőtt kiüldözte őket az édenből felöltöztette őket, és tanította őket a kerubokon keresztül, hogy amikor ki lesznek téve az édenből, akkor hogyan tudnak élni a környezetből összeszedve a dolgokat,

Hogyan tudják a mostoha körülményeket túlélni a földön, tehát ez volt a kegyelme az Istennek, hogy állatot is áldozott fel, az első áldozat, abból, annak a bőréből még ruhákat is csinált nekik,

Tehát ellátta őket ruhával, fölöltöztette őket, és ezek is mind allegorikus képek, már ezzel is tanította őket, hogy értsék meg, hogy el fog jönni az emberi korszakok során egy korszak, ahova beküldi az Ő fiát személyesen, és ő a saját életével fog áldozatot bemutatni tökéletes engedelmességgel mindazokért, akik figyelnek rá, és hallgatnak

És ezeket meg fogja Isten menteni az ítélettől az engedelmesség miatt, ezt követte a lelkiismeret korszak, ahol Noé idejében az embereket Isten szerette volna a saját,

Tehát az által, hogy beárnyékolta az embereket, szerette volna a lelkiismeret által figyelmeztetni őket, felzaklatni őket, hogy ne csináljanak, amit csinálnak, de nem figyeltek a lelkiismeret ösztönzésére, hanem tovább folytatták a bűneiket, és ebből az egész generációból csak nyolc embert,

Noét, és az ő fiait és leányait mentette meg Isten a bárka által, Isten előre kijelentette a korszak összedöntése előtt kijelentette, hogy Ő össze fogja ezt a korszakot dönteni, Noénak adott 100-évet azt hiszem, hogy építsen bárkát,

Tehát száz éve volt az emberiségnek, hogy megváltoztassák az életmódjukat, hogy a gonoszságot elhagyva Isten igazságaiban engedelmességgel éljenek, hogy üdvözíthesse őket, hogy megbocsáthasson nekik, ők ezt nem tették

Pedig a szemük előtt építette Isten a bárkát Noé által, és ott zajlott a szemük előtt a kegyelem, ingyen volt a belépőjegy a bárkába nekik, annyit kellett volna csak csinálniuk, hogy felhagyni a gyerekerőszakolással, felhagyni a gyilkolászással, a más holmijának az elrablásával, ennyit kellett volna csak csinálni, és őket is Isten beengedte volna a bárkába, de ezt nem tették,

És hallgattak az ördögre inkább, meg az ördög képviselőire, vallási vezetőkre, gyülekezet vezetőkre, politikusokra, bankárokra, és meg is lett az eredménye, tehát Isten itt is bemutatta azt, hogy mielőtt lezárta ezt a korszakot ítélettel, özönvízzel,

Ugye fölmerül a kérdés, hogy miért özönvízzel, tehát maga az ítéletnek a kinyilvánítása is már jelképes volt, tanító jellegű volt, hogy amikor már csak elmondta Isten, hogy özönvizet bocsátok a földre,

Már akkor meg kellett volna érteniük az embereknek, hogy Istennek a beszéde meg fogja ítélni az embereknek a cselekedeteit, és az emberek, a földön élő emberek, tüdővel lélegző emberek a víz alatt meg fognak halni, mert a természetük nem változott el az Isten természetére, hogy víz alatt tudtak volna élni,

Tehát az életüket az Isten beszéde, ami még nem volt írott formájú, hanem szóbeszéd alapján terjedt Noé szájából kommentálva, közvetítve, tehát az Isten természetét közvetítve már ez is, hogy igyekezett volna Noé visszahozni az Isten természete alá, a szót fogadásra, kérlelhetőségre, engedelmességre, az akkor élő embereket, a kortársait

Ezt ők elutasították, pedig a bárkát látták, tudták, hogy a bárka készül, és visszautasították Isten kegyelmét, ezért Isten özönvízzel elborította, na, most, hogy miért vízzel, ez is szimpla fizika is egyben,

Ugye az emberek sokasodni kezdtek, szétszéledtek a földön, voltak, akik tengerszint közeli helyeken éltek, voltak, akik a tenger szint feletti magasságokban fent a hegyekben éltek, forrásvizekből táplálkoztak, stb, stb,

Tehát egy olyan elemi erőt kellett Istennek használni ahhoz, hogy minden helyet elérjen a pusztításával, az a víz volt, vizet tudott Isten használni, hogy a földet feltöltötte vízzel, mint amikor vízzel feltöltjük a lufit, ugye,és  a legmagasabb hegyet,és ahová nem volt hely ahová ember menekülhetett volna akkor az biztos volt,hogy Noén kívül mindenki elpusztult,és tehát ezért volt a víz,

Másrészt a vizet szimbolikusan használta Isten az utókor számára,hogy megértsük,hogyha víz alá rendeljük az életünket élünk,ha nem rendeljük a víz alá az életünket az Isten beszédének az útmutatása alá,akkor elveszünk,meghalunk,mert nem vagyunk képesek ördögi természettel az Isten természetét szimbolizáló víz által nem vagyunk képesek élni ördög természetben az Isten országában,lehetetlen,és ezért.

Aztán következett a következő korszak az emberi kormányzás korszaka, amikor kijöttek, Noé és családja kijöttek a bárkából, és szétszéledtek az emberek, és a bűn is eláradt megint csak, létrejöttek az első városállamok, tehát az emberi kormányzás korszaka, Nimród kezdte kormányozni az akkor ismert földet, országot, városállamot.

És ezt Isten tönkretette az által, hogy összezavarta a nyelveket, ítéletet hirdetett ez által Isten, tehát megbénult a létezésük, fölbomlott az egész, meghasonlott az ország magával, és ezek után pedig jött a törvénynek a korszaka,

Amit Noénak az előhozásával, és kiképzésével, meg Ábrahám, és Jákob, meg a többieknek a felhasználásával egészen a merítő János a megjelenéséig, mert azt mondja az írás, hogy a törvény, és a próféták merítő Jánosig valának, tehát az azt jelenti, hogy az Isten által legitimnek tekintett zsidók országa merítő Jánosig létezett, utána, már ahogy megölték Jánost,

Tehát Jánost beküldte közéjük bizonyságtevőként, és kihirdette általa is, még az Ószövetség lezárása előtt is már 400-évvel, amikor látjuk azt, hogy ugye megszűntek a csodák,

Tehát a csodák megszűnnek, az két dologért van, egyrészt vagy az Istennel való kapcsolat annyira kielégítő, annyira bensőséges, és annyira engedelmesek az emberek, nincs szükség csodákra, hogy az embereket meggyőzze, vagy tanítsa Isten egy ilyen szélsőséges könyvvel az iskolában, az élet iskolájában, hanem az emberek szót fogadnak, mert megértik.

Tehát ezért az eklészia korszak becsesebb az Isten szemében, mint az Ószövetség, a törvénykorszak, mert a törvénykorszakba engedetlen, tehát születésüktől fogva engedetlen, gyilkos természetű embereket kellett az Istennek megtanítani arra, hogy hogyan fogadjanak szót,

Míg az Újszövetség, pedig az eklészia korszak már eleve úgy kezdődik, hogy olyan emberek részvételével, akik önként belátják azt, nem akarok az Isten ellen vétkezni, az Ő fia ennyit szenvedett értem, tartozok.

Ha nem mutatok szeretetet önszántamból az Atyának, és nem értem meg azt, hogy mit tett értem, és ezért megértem azt, hogy adósa vagyok neki, akkor el kell szenvednem mindazt, amit az Ő fia elszenvedett, amikor Isten látja, hogy ki az, az utolsó ember a földön, aki az Ő látása szerint elfogadja az Ő kegyelmét, és kegyelmet nyer, és üdvözülni fog,

És utána Isten bezárja a világot, és az Ő búsult haragjának hevét önti az egész világra, ekkor fog a nagy nyomorúság ideje megvalósulni, és 90%-ban a földi élet elpusztulni, és ebben a nyomorúságos korszakban pedig bent tartja az övéit, hogy még azt a keveset, aki megmaradt néhány millió, azokat jó belátásra bírja az Ő küldöttei által, mielőtt teljesen kipusztítaná az emberiséget Isten,

Ő kegyelmet akar mutatni, statuálni, mutatni az Ő szeretett szolgáink keresztül, közvetíteni az Ő kegyelmét, és jelek, és csodák fognak rajtuk keresztül történni, ebből meg fogják érteni, hogy nincsen hatalmasabb erejű dolog, és intelligencia, erő, és ismeret a földön, mint maga az Isten, és hogyha meg akarunk menekülni,

Akkor a legjobb, ha ledobjuk az ellenségeskedésnek a bűnös eszközeit, az engedetlenséget, a gyilkosságot, tehát mindaz, amit az Isten beszéde törvényként, vagy regulációként lefektetett, hogy mit kell elkerülni ahhoz, hogy üdvözülhessünk ugye az Újszövetségben, és az Ószövetségben,

Kerülnünk kell a bálványimádást, a paráznaságot, a fúlva holt állatot, amibe benne maradt a vér, és a vérevést, ezeket kerülnünk kell ugye, ezt mondták a vének Istentől kijelentve az apostolokon keresztül, amikor Isten nélkül élő, az-az pogánynak nevezett nemzetek fiaiból kezdtek az emberek csatlakozni az eklésziához,

Tehát látjuk azt, amikor megszűntek a csodák, vagy azért szűntek meg a csodák, és nincsenek csodák, mert borzasztóan megátalkodott az emberiség, vagy azért nincsenek csodák, mert már nincs szükség csodákra, mert az emberek értik Istennek a gondolkodását,

Tehát álmot kapnak az Istentől, vezetést, látomásokat kapnak az Istentől vezetést, és más elküldött kiképzett szolgálattevőkön keresztül beszél az emberekhez, az eklésziában ugye olyan személyeken keresztül, akik tiszta, szent életűek, jámborak, kérlelhetőek, szeretettel teljesek, kegyelmesek.

Tehát ilyen embereken keresztül kommunikál Isten, és képzi a többieket, hogy följöjjenek arra a szintre, hogy mindenképpen szentek legyenek az ítélet napjára, hogy ők elkerüljék az ítéletet, azt mondja az írás, ne legyen rajta semmiféle szeplő, vagy sömörgőzés vagy afféle, ugye tehát ne legyenek bűnösek az emberek az ítélet napjára az Isten búsult haragjának nagy napjára, amiről Joel is beszél,

Tehát ezért a két dologért szűnnek meg csodák, egyrészt mert nincs igény a csodára azok részéről, akik szeretik az Istent, és engedelmesek, mert ahogyan Istent nem lehet befolyásolni, vagy kegyelmességre bírni az Istent, ha Ő nem lát engedelmességet az adott személy részéről,

Tehát mindegy, hogy hány állatot ölsz le, mindegy hogy hány tizedet fizetsz, mindegy, hogy hány gyülekezet vezetőt láttál el az életed során, ez mind semmi, és el fogsz kárhozni, el fogunk kárhozni, hogyha nem mutatunk engedelmességet az életünk során, és mivel, hogy engedelmességet mutatunk,

Tehát a mi számunkra a legnagyobb érték, ezt azért tesszük, mert üdvözülni akarunk, és a mennyországba akarunk kerülni, tehát egy ilyen személyre, aki a mennyországba akar kerülni, van szerintetek értéke a csodáknak igazán?

Nem gondolom, hogy túl sok, ahogy az Isten szemében nincsen értéke semminek sem az engedelmességen keresztül az ember részéről, ugyanúgy aki megértette az Istent, és szereti teljes szívéből az Istent, annak részére is ugyan az emberben benne van a kívánság, meg a kíváncsiság, hogy csodát tapasztalni, amivel önmagában nincsen baj,

De amikor már az ember a csodákért, a csodákat hajkurászva akar az Istenhez csatlakozni, akkor meg fordult a kocka, akkor már az ember nem önmagáért az Istenért, és a kegyelemért szereti az Istent,

Hanem azért, mert csodát akar látni, és ilyenek voltak az Ószövetségi vezetők, a zsidók is, állandóan csodát akartak látni a Joshuától, és ezek mind elkárhoztak, azért, mert meg lehet ezt látni, és megérteni, hogy azok, akik szeretik az Istent, és üdvözülni akarnak, a legnagyobb csoda, amire vágynak, az, az hogy bekerüljenek az Isten országába.

De ettől függetlenül Isten mégis tesz csodákat az emberrel, anélkül, hogy az ember ezt keresné, és hajtogatná, ugyanis az Ő szolgáit azért, hogy a szeretetben még képzettebbek legyenek, még megpróbáltabbak legyenek, nehézséget enged meg az életünkön a gonosztevő emberek által.

És ilyenkor vannak sok helyzetek, amikor a gonosztevő emberek annyira el lehetetlenítik az Isten félőknek az életét, hogy emberi eszköz már nincsen menekvésre, ezért Istennek közbe kell lépnie, és csodát kell tennie.

Szét kell nyitnia a vörös tengert, Pálhoz angyalt kell küldenie a süllyedő hajókor, meg kell érintenie Isten angyalának Pált, hogy az Isteni erő, úgymond a természetfölötti erő meggátolja, hogy megölje őt a viperának a mérge, amikor partra jutott Pál, és tüzet rakott, hogy megmelegedjenek, ugye.

Tehát számtalan esetet látunk, hogy csodák történnek az övéivel azért, hogy megtartsa őket igaz, csodák történtek az engedetlen zsidók szeme előtt, hogy hívja őket vissza, tehát csodák azért történnek, hogy tanítsa, visszahívja, figyelmeztesse az embereket,

Vagy olyanokon keresztül történik csoda, vagy azok számára, akik már engedelmeskedők azért, hogy megtartsa őket, mint ahogyan látjuk azt, hogy Pál és Sillás bent voltak a börtönben, másnap küszöbön volt a kivégzésük, és Isten maga anélkül, hogy Pálék elkezdtek volna dobolni, meg gitározni, meg tizedet fizetni, meg gyógyító szeánszokat rendezni,

Isten eljött az Ő engedelmes szolgáiért, elküldte az Ő angyalait, kinyíltak a börtön ajtók, nagy földrengés volt, tehát sok esetben Isten csodáinak a megtörténtekor természeti események történtek, Joshuának a meghalásakor, amikor a kegyelem végképp kiáradt megmásíthatatlanul, földrengés volt, szétrepedt a kárpit a templomban,

Összeborult a templomnak a kőzete, az áldozati oltár, és sötétség volt,azt mondja Joel,hogy az Isten haragjának a napjának a bekövetkezte előtt,amikor Isten ítéletet tesz,akkor előtte Isten jeleket fog tenni,hogy figyelmeztesse az embereket,hogy az,az időpont nagyon közel,látjuk is,hogy mi történt az Ószövetség idején,

Ugye 70-ben mielőtt a rómaiak jöttek volna, Isten csapásaként, hogy elpusztítsák az ítéletre elszánt zsidóságot, a prófétán keresztül Isten kijelentette, elhatároztatott a pusztulás, mint egy vízözön által, a következő fejedelem népe, az-az Róma jön, és véget vet az áldozatnak, és megszűnik a templomi áldozat, és megszűnik a szenthely, előtte pedig,70-évvel, pedig a következő fejedelem népe kivégzi a messiás királyt, ugye?

Elmondta, és azt mondta, ezekben a napokban ilyen, és ilyen természeti katasztrófák fognak történni, vörös hold lesz az égen, ugye a vörös hold az mindig figyelmeztető jel volt a zsidók számára, tudták azt, hogyha vörös hold van, utána következő lépés az, hogy Isten egy másik országot küld, és lemészárolja, rabságba viszi az országot.

Ilyenkor, akik eszesek voltak, azok fogták magukat, kimenekültek az országból a próféták után, és velük együtt bujdosva tanulták az erkölcsöt, amíg ők ott erkölcsiséget tanultak, és üdvözültek, addig a városokban maradt emberek pedig halálra szántan, pusztítva voltak az ellenség által.

És tehát lehet ezt látni egy összetett, nagyon bonyolult puzzle az egész, de lehet látni azt, hogy az egész emberiség történelme egy rendszerezettségen, időszakok vannak, húzódnak meg, ítéletek, kimondott ítéletek valósulnak meg, a kimondott ítélet elől pedig kegyelem nyilváníttatik ki Isten részéről, és figyelemfelkeltő természeti katasztrófák,

És lehet ezt az egészet rendszerbe szedni, látni, hogy Isten az ítélet előtt jeleket, és csodákat tesz, hogy még egyszer megpróbálja megrázni az engedetlen, alvó, és szellemi részegségben, okkult dogmákban élő emberek csoportjait fölrázza Isten, tehát ez történt, amikor a zsidók országa közeledett az ítélet felé, Róma pusztítása felé,

Isten, amennyire intenzíven fogyott az idő, annyira intenzíven, az Ő megváltója által jeleket, és csodákat tett ugye, tehát az evangéliumok ideje, ami átmeneti idő a törvénykorszak, és az eklészia korszak között, az evangélium ideje alatt olvashatjuk a sok-sok csodát, amit Joshuán keresztültett Isten.

Meg figyelhetjük azt, hogy ugye cáfolva a karizmatikusságnak az eszméit, hogy itt jobbról-balról minden nap, minden órában csodákat kell tenni, láthatjuk azt, hogy 400-évig nem volt Istennek semmilyen csodája a zsidók felé.

Isten elzárta magát a gonoszság, és engedetlenség miatt, majd amikor ebben a kies időszakban, sokakban ugyan felmerült a szomjúság, az igazságérzet, ebben a 400-évben nem csak az volt a jellemző, hogy eltűntek az Isten csodái, és az Isten vezetése,

Az volt a jellemző az ország népére nézve, hogy megerősödött, szinte emberi szinten megváltozhatatlanná vált a vezetőknek a gonoszsága, és az, hogy bűnben, rabszolgaságban tartották a népet, okkult dogmákon keresztül, tehát részegségben tartották a népet, és ez miatt szenvedett a nép a vezetéstől.

Na, most ennek a természete nagyon jó, az igazságtalanságnak a természete, hogy az emberek tömege szenved alatta, ugyanis a szenvedés miatt az emberek elkezdenek gondolkodni,

A jobb érzésű emberek, és meg fogják érteni, hogy mi történik, megszűnnek a részegségtől, abbahagyják a szellemi mosléknak a zabálását, és a hányadéknak az ivását a gyülekezetekben, és a rabbiknak a hallgatásában fölhagynak az ószövetségnek az engedelmes, értelmes hívei fölhagytak az okkultizmus gyakorlásával, és erre az engedelmességre, hogy ezt meg tették első lépésben, hogy elszakították magukat, jött a Joshuának a látogatása.

Tehát Joshua meglátogatta az engedelmeseket, és tanította, kiképezte őket, hogy üdvözüljenek, olyan állapotba kerüljenek, majd át csússzanak a törvény korszak teljes pusztítása előtt csöndben, láthatatlanul át csússzanak az eklésziába, és üdvösséget nyerjenek,

És használati eszközeivé váljanak Istennek, az eklészia korszakban, hogy ő rajtuk keresztül fejlessze Isten szeretetben, engedelmességben, igazságban, szentségben, az apostolokon keresztül, ugye akik kijöttek az Ószövetségből első fázisban, ők lettek az eklészia korszaknak az alap pillérei,

Ami a jelenésekben mondja Jánosnak, a Jelenésekben Joshua, hogy az eklésziának, a szent templomnak, a szellemi templomnak a tartó pillérei, oszlopai, ablakai, ajtói lesznek ugye, stb, stb. akik hordozzák, és ápolják a hozzájuk járuló kegyelmet nyerni akaró, engedelmeskedni akaró többi embereket.

És lehet látni, hogy az evangéliumokban csodák történtek, ezek mind tanító jellegűek voltak, és figyelemfelhívóak, hogy figyelmeztesse Isten a zsidókat, hogy az ítélet közel, járkáló fák vagytok az Isten szemében, kijelentése járkáló fák vagytok,

Jönni fog a következő fejedelem népe látni, Róma, mint a vas fejsze, Rómának, ahogy mindig mondjuk, és ezt bárki utána járhat, még a máig is használt szimbóluma minden országba, ahol Róma uralkodik a törvényein keresztül, ott van ez a szimbólum,

Ez a pecsét, egy nyílvesszőnyaláb, több száz nyílvesszőbe álló köteg, ebbe bele van dugva, bele van csúsztatva a baltának a nyele, és a nyílvessző közül kiáll oldalt a fejszének a foka,

Tehát ez a fejsze szimbolizálja, ez a vas fejsze szimbolizálja Rómát, hogy maga előtt mindent kivág, aki nem hódol be neki, és nem hajtja meg magát az ereje, hadi ereje, és az uralkodása alatt.

Na, ez a vas fejsze ezért mondta Joshua hogy a gazda elküldi a szolgát, hogy vágja ki fejszével, elküldi az ő szolgálóit, hogy vágja ki fejszével a fát, ami nem hoz gyümölcsöt, a gyümölcstermés idején, és tűzre vetik azt,

Számos allegorikus képet, nyelveken szólást használ Isten Joshuán keresztül, hogy érzékeltesse ezt, és a csodán keresztül is beszélt hozzájuk, hogy kivágásra méltó, száraz, gyümölcstelen, dülöngélő kiszáradt fák vagytok Izrael népe.

Tehát ezeken a csodákon keresztül tanította, azt látjuk, hogy lezárul az evangéliumok korszaka, és ezzel együtt lezárulnak azok a csodák, amelyek a nép megrázása érdekében van, és utána már a csodák már nem szólnak a zsidóságnak többé, ezek a csodák megszűnnek, ahogy megszűntek a csodák 400-évben a gonoszság uralkodása alatt, csak azoknak szóltak a csodák, akik engedelmesek voltak.

Aztán belecsúszunk az evangéliumok korszaka után az apostolok cselekedet korszakba, az eklészia korszakba, amikor is történelmi leírások vannak arra, hogy hogyan működött Istennek a gyülekezete, az engedelmes embereknek a gyülekezete, akiket Isten megtisztuló, fehéredő ruhájú, megszentelődő menyasszonynak tekint.

Ahogyan Vásti idejében, Eszter idejében a királynak a parancsolatára összeszedték a szüzeket, Ahasvérusnak az uralkodása idején, senki nem nyúlhatott hozzájuk, fél éven keresztül a szolgáknak tisztítani, tisztogatni, mosogatni, ékesíteni kellett fél éven keresztül azokat a szüzeket, akiket összeszedtek a királynak az országában,

Tehát ez egy szimbolikus kép arra vonatkozóan, ahogyan az Újszövetségben Istennek a szolgái az engedelmesség igéit közvetítve, a kegyelmességnek, az Isten kegyelmének az elnyerésének az igéit közvetítve tanítják, fejlesztik az eklésziához járuló embereket,

Tehát ezért mondja azt Isten Pálon keresztül, hogy minden, a karizmatikusságban ajándéknak nevezett, szellemi ajándéknak nevezett megnyilvánulása Istennek nem önmagunk csiklandozására, önmagunk hírnevének az erősbítésére, hatalomszerzésre, felfuvalkodottságra adatik,

Hanem Isten, amikor megjelenik az engedelmeskedők között, akkor az Ő jelenlétéből fakadóan Ő áromoltat akarja az Ő képességében, hogy besugározza a jelenlétében összegyűlt tiszta, szent életű embereket, és azok között elkezd működni Istennek a jelenlétéből adódóan,

Tehát nem ajándékok ezek, amit az emberek használnak, és bárhol használhatják saját maguk kénye-kedve szerint, hanem ezek csak akkor működnek, amikor Isten jelen van, és csak azokon keresztül, akiket Isten beárnyékol, méltatja őket arra, hogy a szentségüket látva, a tisztaságukat látva, az engedelmességüknek a magas szintjét látva a maga jelenlétébe engedi őket.

Nem pusztítja el őket a kerubokkal, hanem beengedi a maga jelenlétébe, és a jelenlétéből, ahogy Isten megjelenik, mindig természetfeletti dolgok történnek,

A maga jelenlétéből rá árasztja az Ő engedelmeskedő szolgáira a vigasztalás, a bátorításnak a szolgálatát, a tanításnak a szolgálatát, és ha valaki engedelmeskedőként már van olyan megtisztult állapotban, szentségben, hogy az Isten ő rá is ki akarja árasztani az Ő kegyelmét, akkor az után, hogy az ember engedelmeskedővé vált.

Tehát elkezdett meggyógyulni, mert a bűn, az engedetlenség, az betegségnek van ábrázolva az Isten beszédével, és azok akik, a zsidók, akik engedetlenek voltak, bűnökben okkult teológiákban éltek Simon mágusnak az ideje alatt is, ugye Samáriában, érdekes, hogy nem Jeruzsálembe küldte a tanítványokat Isten, hanem Samáriába, milyen érdekes a pogányok közé küldte őket.

Samáriában mindig nagy dolgok történtek, mert Samáriában az emberek, ha bűnössé is váltak, nagyon gyorsan hajlamosak voltak az Istennek a megpofozása után, hogy megpofozta őket Isten nehézségekkel, azonnal keresték az okát, és visszatértek az Isteni erkölcshöz.

Fogták, nyakon fogták a hamis vezetőket, és elégették a portékáikat, azokat pedig kidobták a közösségükből, és tehát ezek az emberek, ugye amikor kettesével kiküldte a tanítványokat a 70-ből, vagy a 12-ből, azt mondta nekik, menjetek el, gyógyítsatok betegeket!

A karizmatikusság ebből azt kihozta, ezt az okkult legendát, hogy ők valamiféle szent szellem, amivel még maga a Joshua sem rendelkezett, önmaga, mert mindent az Atyától kapott, valamiféle szentszellem, amit széttépett, és apró darabokra nyirbált ezeket rá dobálta a tanítványokra, hogy menjetek.

Na, ezek a tanítványok abban az időben, ha megnézzük az erkölcsi normáikat,színvonalukat messze távol voltak attól,hogy Isten olyan kapcsolatot ápolt volna velük,mint amilyet ápolt magával Joshuával,aki 33-éven keresztül arról tett bizonyítékot az Isten előtt,hogy ő tényleg meghalni is képes az Atyának az akaratának a végrehajtásának a megvalósulásáért.

Az van az én keblem közepette, hogy a te akaratodat cselekedjem ó Isten, a tanítványoknak ez soha nem volt a keblük közepette, csak miután meghalt a megváltójuk, a mesterük, és üldözve voltak, megértették azt, hogy nincs más kiút csak engedelmesség, és szeretet az Isten felé, különben elpusztulunk a romlott emberi természetünkbe, és pokolba leszünk dobva,

Ezt megértették, és tűzön-vízen keresztül utánozták a Joshuát,ők is azt akarták, hogy amit az Atya akar pontosan,amikor valaki erre a szintre lép,akkor az Isten elkezd vele kommunikálni,és egyre közelebb hozni, engedni magához azt az embert,megnyitja a keruboknak a szárnyát,akik láthatatlanul ott vannak az Isten jelenlétébe,

Megnyitja a kerubok szárnyát, és beengedi az Istenhez járulót, aki szentséggel, igazsággal, és engedelmességen keresztül igyekszik az Atyával való kapcsolatba kerülni, és ez lehetséges, ezt látjuk, hogy ott voltak az apostolok, de főként maga a Joshua,

Tehát amikor az Istennek való engedelmességben annyira magas szintre hágott az ő engedelmessége és szeretete, hogy csak magáért az Atyáért, és az Ő szeretetéért tette ezt Joshua, annyira szerette az Atyát, és annyira szeretett minket, az Isten szemében teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő, amit tesz, kizárólag csak szeretetből teszi az Ő fia, szeretet miatt engedelmeskedik, és mutatott tökéletes engedelmességet,

A tökéletes engedelmesség legmagasabb szintje az, amikor az ember lemond az Istentől kapott életéről azért, hogy Isten másokat megmenthessen, és ezt tette Joshua, lemondott a saját életéről, nem szólt az angyaloknak, nem kérte az Atyát, hogy küldjön légiónyi sereget, hogy pusztítsák, és vágják szét a zsidókat,

Nem kérte ezt rájuk, ugye és ebben nyilvánult meg az ő legnagyobb szeretete, a tökéletes engedelmességbe, hogy ő meghalt értünk, és az Atya ezt látta, hogy ebben az útban ő annyira növekszik az engedelmességben, hogy volt olyan alkalom, amikor az Atya jelen volt valahol láthatatlanul, Joshuának elváltozott a kinézete, és elkezdett világítani, mint Mózesnak az arca, a feje, igaz?

Tehát Mózesnak a feje is azért ragyogott, és világított, mert ott volt a keruboknak a jelenlétébe ugye, és igaz volt Isten előtt, szent volt, azt mondja Isten róla, nem talált a földön hozzá szelídebb embert az egész emberi civilizációból egészen a Mózes ideéig nem talált senkit, aki szelídebb lelkű lett volna, mint Mózes gondoljatok bele,

És ott volt az eredménye, meghívta Isten a hegyre a kerubok közé, és lejött világított a feje neki, az emberek, a bűnösök féltek rá nézni, meg közel menni Mózeshoz, mert tudták azt, hogy féltek, hogy ez a dicsőség megöli őket.

Tehát lehet látni ezt, hogy Isten visszavonja a csodákat, amikor poshadttá, istentelenné válik, és lehet látni a kereszténységbe, hogy nincsenek csodák, ezek mesterkélt manipulációk, kamu az egész, és azért csinálják ezt, szervezik ezeket a műcsodákat, mert már nincs, mit kapjanak az Istentől,

Nincs az, mint az első századi Krisztus követőknél, hogy maguk között ott volt Ananiás, és Safira, mikor be akartak a gonosztevők lopakodni, Isten megítélte őket, megölte őket, nem engedte be, ez óriási csoda volt.

Jött az éhínség, küldte a prófétát Agabust, és megjelentette, hogy éhínség fog támadni, szedjetek össze ennivalót, és küldjetek a Jeruzsálemi gyülekezetnek, adakozzatok, óriási csoda volt.

Tehát Isten a csodáival gond viselte az engedelmeskedőket, és ez addig tartott, amíg ők ott az eklészia korszak kezdetén az első századba szót fogadtak, aztán utána látjuk, hogy a legtöbben nem tartottak ki, és föladták az Istenkövetésüket, a Joshua követésüket föladták, és összeházasodtak, összebarátkoztak szövetséget kötöttek a római kereszténységgel.

Attól fogva viszont már teljesen megszűntek a csodák, a Krisztuskövetők kereszténnyé lettek, vallásossá lettek ugyanúgy, mint ahogyan az Egyiptomból kihívott zsidók, jelek csodák követték őket addig, amíg szót fogadtak azt utána, mikor már fogságba kerültek Babilonba, és elkezdték a gyerekerőszakolást, a nép kizsákmányolását,

Nézzétek Salamonnál mi történt, milyenek voltak az emberek, két asszony jött hozzá, hogy tegyen igazságot Salamon, az egyiknek meghalt a gyereke, elvette a másikét, ilyenek voltak az emberek, ennyire gonosztevőek voltak alapjáratba a zsidók, gondoljatok bele!

És ekkor Isten visszavonta az Ő jelenlétét, ahol nincsen Isten, ott nincsenek csodák, és ezért át adta őket a sátánnak, sátán uralkodni kezdett a vezetők fölött, a vezetők az ő tőle való hatalom, és vagyon miatt, hírnév miatt szolgálták sátánt, sátánnak a dogmáit rá erőltették a népre, a nép benne élt az okkultizmusban, és ezért megbetegedtek szellemileg,

Tehát bűnössé váltak, aztán fizikailag is pedig megbetegedtek, majd szellemileg halottá váltak, ezért mondta nekik Joshua, engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat, halottá váltak, mert ítélete alatt maradtak Istennek, aztán utána fizikai értelemben is halottá váltak, mert amikor a Róma pusztítása alatt meghaltak, megölték őket a Rómaiak, amikor meghaltak, mentek a halottak birodalmába.

Nem az Ábrahám kebelére, hanem oda, ahol a gazdag ember szenvedett a hőségtől, és kívánta volna meghűsíteni az ő nyelvét egy csepp hideg vízzel, tehát látni ezt egész pontosan a csodáknak mindig korszaka van, akkor, amikor az engedetlenség, az istentelenség a tetőfokára hág,

Ekkor Isten csodákat tesz az Ő engedelmes szolgáin keresztül, hogy hívja kifelé, a csodákkal tanítsa, megértesse az engedetlenkedőket, akik visszautasítják ezt a fajta kommunikációt, hogy bejöjjenek az Isten kegyelmébe, azokat Isten megtartja a modern Róma pusztítása alatt,

Tehát ahogy akkor a rómaiak fönt lettek tartva az engedetlen zsidó vezetők, akik nem jöttek be a Joshua hívására, akik látták a csodákat, és a csodákat azért tette, hogy megértsék, bajban vannak, Isten ítélete alatt vannak, ezt ők visszautasították, jött Róma, ők voltak az elsők, akik elpusztultak.

Ugyanez történt a kereszténység idejében, a Krisztuskövetők nagy része az üldözésben való fáradtság miatt nem tartott ki, mert meg van írva, hogy mindaz, aki mindvégig állhatatos marad az üdvözül, az kap Istentől kegyelmet, az nyer a büntetés alól való feloldozást,

Tehát ő közöttük a 80% nem tartott ki, összeházasodtak Rómával, a Római kereszténységgel, vallásosak lettek, okkult luciferi dogmákat tanultak Róma vezetőitől, a vallásos keresztény vezetőktől tanulták a szentszellem keresztséget, tanulták a nyelveken szólást, tanulták a betöltekezés szentszellemmel, tanulták az egyszemélyes gyülekezet vezetést,

Megválasztották maguknak a pápát, aki császár lett egyben, és egyházvezető, és tehát ebben, attól fogva, hogy az apostolok ideje, és az eklészia megalapításának a korszaka megvalósult, utána a kereszténységbe már nem voltak csodák.

Isten nem adja az Ő jelenlétét az engedetlenek birodalmához, országához, tehát ahogyan az engedelmeskedők megmaradtak Isten országából, szellemi eklésziába, szellemi Jeruzsálembe, az Isten országába, addig az állhatatlanok, akik nem állhattak meg az igazságban, pedig létrehozták a sátánnak az országát, sátánnak a gyülekezetét.

Tehát ezért mondja a messiásunk,a megváltónk,a Joshuánk azért mondja a jelenések látomásában ezért mondja a Jánosnak, hogy azt művelem veled,mondja a Filadelfiai korszakban,

A Filadelfiai korszak híveinek, és engedelmes szolgáinak, hogy azt művelem, hogy eljönnek hozzád azok, akik zsidóknak nevezik magukat, de nem azok, mert hazudnak, mert ők a sátánnak a zsinagógája, tehát a sátánnak a temploma, a sátánnak az országa, mit mond az írásban,

Azt mondja, ti, akik megmaradtatok Krisztus követőként, annyira nagy lesz az engedelmességeteknek, és az engedelmességből fakadó megtartásotok csodáinak annyira nagy lesz a híre, hogy az engedetlenkedő keresztények közül sokan ki fognak jönni ebből a poshadt Babilonból, és elhagyják az okkult tanaikat, sokan kijönnek, eljönnek hozzád.

Tehát az a leborulnak előtted, hogy azt művelem, hogy eljöjjenek hozzád, és leboruljanak, ez nem azt jelenti, hogy ilyen vudu szertartásszerű luciferimádati Isten tiszteletről van szó, hanem az, hogy eljöjjenek és lehajoljanak, letérdeljenek előtted azt jelenti, hogy engedelmeskedjenek az általatok közölt tőlem kapott információknak,

Tehát ezt lehet látni, hogy a kereszténységből özönlenek kifelé az emberek, mert megcsömörlöttek ettől a szeméttől, ettől a poshadt, bűzös trágyától, amit kereszténységnek neveznek az emberek, a jobb érzésű emberek megcsömörlöttek ettől a ganétól, és keresik az életet adó vizet, az Isten beszédét, hogy annak engedelmeskedve életet nyerjenek, és tudhassák az életükről azt, hogyha meghalok örök életem lesz.

Honnan tudom azt, hát onnét, mert elkezdtem engedelmeskedni az Isten beszédének, és maga a megváltón keresztül ígérte meg Isten, hogy mindaz, aki mustármagnyi engedelmességet mutat az Istennek, üdvözíteni fogja az Isten, igaz, ilyen egyszerű az egész.

Tehát ez a válasz a kérdésre, mért vannak csodák, és mért nincsenek csodák, vannak e csodák ma, vagy nincsenek?

Joel által, mielőtt az Ószövetség lezárult még 400-évvel ezelőtt, ami az utolsó prófétákon keresztül Isten kijelentette a zsidóknak ezt az országát fölszámolom, és megsemmisítem, véget vetek neki.

Mikor lesz ez? Akkor, amikor füst, és jelek lesznek az égen, gőzölgés lesz, és mindenféle, tehát ilyen természeti események lesznek, akkor fog bekövetkezni az Istennek, nagy és rettenetes napja,

Milyen dolgok fognak működni az engedelmes emberek között ilyenkor? A ti szolgáitok és szolgáló leányaitokat beárnyékolom, és kitöltöm az én természetemet, megtanítom őket, hogyan kell engedelmességben az én természetemben élni, és ebből fakadóan az én jelenlétemben ők prófétálni fognak, tehát vigasztalni fognak, vigasztalni fogják egymást az eklésziában, bátorítani fogják egymást az eklésziában, vigasztalni, ha kell, feddeni fogják egymást,

Tehát ez az, amiről Joel beszélt, és ez akkor következett be, amikor az 50.napon Isten megjelent közöttük, és életre keltette a Krisztusnak a testét, és elkezdődött az eklésziának a működése, és az emberek özönlöttek ki a poshadt, trágya, szemétdomb, bűzös leheletű zsidó farizeusi rabbinikus babiloni gyerekerőszakolós talmudizmusból, rohantak kifelé az emberek,és egyből az 50.napon háromezer ember azonnal ledobta az okkult eszmét,

Az okkultizmusnak, a luciferizmusnak az eszméit, tanait ledobták magukról, hátat fordítottak a rabbiknak, jól kiröhögték őket, és becsatlakoztak az eklésziába ezek az emberek, ugye, és erre mondja Péter azt, hogy ez az, amiről beszélt Joel, miért? Mert az előtte való napokban volt földrengés, ugyanis amikor a Joshuát megölték földrengés volt, igaz?

Amikor a Joshuát megölték, fára feszítve átszúrták, és kifolyt az ő vére, és ő az, akiből víz, és vér folyt, ez nem csak azt jelenti, hogy a vér mellett még, a keresztények jönnek ezekkel a magyarázós orvosi elméletekkel, hogy hát a tüdejében felgyülemlett a víz, és kifolyt a tüdejéből a víz, a vérrel együtt.

Egyáltalán nem beszél erről az írás ilyen anatómikusan, hanem ő az, aki vízzel, és vérrel jön, miért? Mert ő az, akinek az élete, a szentséges élete bebizonyításával, hogy az engedelmesség tetőcsúcsát elérte azzal, hogy föladta az életét, szentéletű tiszta életű emberként kezébe adta magát a bűnösöknek, hogy őt megítéljék, értitek?

Tehát ő ezért jön a vérrel,az ő kifolyt vére bizonyságot tesz a szent életéről,hogy szentül és igazul,teljes mértékben engedelmességben szolgálta az Atyát,azért,hogy az Atya megmenthessen minket,bűnös gonosztevő emberiséget,vagy legalábbis egy részét.

És azért jön vízzel, mert amit ő beszélt az állandóan az Istennek a beszéde volt, az állandóan az Isten beszédéhez terelte vissza az embereket, hogy annak engedelmeskedett, tehát ő az, aki vízzel, és vérrel jön, nem csak vízzel, hanem vérrel, tehát nem csak az Isten beszédével jött.

Ugye ez az, ami történik ma a gyülekezetekbe, a keresztények ma jönnek a vízzel, tehát ők állandóan vizet prédikálnak, az Isten beszédét prédikálják, de ők maguk semmit se csinálnak meg belőle, mert luciferizmusban élnek, tehát gyakorolják az okkult szentszellem betöltekezést, Avatarok vallását, buddhizmust gyakorolnak, újjászületést gyakorolnak,

Azt vallják, hogy ők újjászületettek, a buddhizmusból, nincsen újjászületés, értelemben való, elmében, elmei szinten való újjáformálódás van az Isten országában, az emberek az Isten beszédét megértik, és a szerint élnek, a régi okkultista eszmék helyett, értitek?

Tehát okkultizmus eszméivel van megtömve a kereszténység, és ebben élnek, tehát ők maguk prédikálják a kívülállóknak, hogy gyertek, engedelmeskedjetek az Isten beszédének, de maguk a kisujjukat se mozdítják, hogy erkölcsiségben, megtanítsák erkölcsiség szintjére, magas szintjére hágni azokat, akik szeretnének üdvözülni.

Ugyanazt csinálják, mint a zsidók, azt mondta rájuk Joshua, ti körbekerülitek az egész világot, ha kell, bejárjátok csak, hogy találjatok magatoknak tanítványokat, hogy a ti okkultizmusotokat gyakorolják, és ebben megbetegedve, lezüllesztve szolgálóitokká váljanak, ugyanezt csinálja a kereszténység is ma, ezért fogja Isten tönkretenni, és elpusztítani.

Két féle nagy Joel korszak van előre jövendölve, mind a kettő a korszaknak az összeomlása előtt történik meg, az Istennek a rettenetes, búsult haragjának a kiöntése előtt, melyik ez a két korszak, melyik ez a két esemény?

Mit gondoltok melyik az a két esemény, ami Isten haragjának a végidőkben, tehát az ezeréves királyság előtt, két ilyen korszak van, követi egymást, ami mind a kettő ugyanúgy kezdődik, és ugyanúgy is ér véget?

A törvénykorszak, és a kegyelemkorszak, tehát mind a kettő nagy felíveléssel engedelmeskedő emberek tömegével kezdődött, aztán a közéjük be lopózó okkultista tanok miatt az erkölcstelenség nőni kezdett, Isten nem látogatta többé ezeket a helyeket az engedetlenség, és okkultizmus miatt,

Majd magukra hagyta őket, és ők így ítélet alá kerültek, mielőtt az ítéletük megtörtént volna, Isten kegyelmet nyilvánított az által, hogy beküldte az ő szolgáit közéjük, utoljára elkezdte őket figyelmeztetni, hogy fordítsanak hátat a vezetőiknek, utasítsák vissza az okkultizmust,

Ebből néhányan kijöttek, ugye, mint az a háromezer zsidó, aztán utána meg kétezer, utána ezer zsidó hagyta ott Izrael okkultizmusát, ezek után nem volt több, erre jött Isten ítélete, és porig zúzta, az utolsó követ lerombolva, kaviccsá rombolva lerombolta a templomukat, kijelentve azt, többé előtte nincsen Izraelnek országa testi szinten, hanem a szellemi Izraelt, szellemi eklésziát kezdte el működtetni.

És a kegyelem korszakba átvonultak az Ószövetségből azok, akik megúszták a zsidók pusztítását azért, mert engedelmesek voltak, és hallgattak a hívó szóra, engedelmesek voltak a csodáknak, és jeleknek, amit Isten cselekedett Joshuán keresztül, aztán utána többet a zsidók számára már nem voltak csodák az eklészia korszakban, a csodák már csak az eklésziában történtek, értitek?

Tehát az apostolok cselekedetében arról számol be az eklészia működése során ők milyen csodát csináltak, belső körükben is, meg külső körben is, tehát, de csak azok felé, akik engedelmességet mutattak, ki akartak jönni a zsidók közül, tehát a megtartó jellegű csodák azoknak szóltak, utána már nem voltak csodák.

Aztán ahogyan kihalt az eklészia, és földalatti mozgalommá kényszerült, ugye Isten imitt-amott minden korszakban az utóbbi kétezer évben mindig talált magának igazságra vágyó, tulajdonképpen ez a kétezer év is az, hogy a világban az Istentelenség a csúcsára hág, ezért az Istentelen emberek számára nincsenek csodák.

Tehát azok az emberek, akik az utcáról be vannak evangélizálva a gyülekezetekbe, és azonnal csoda történik velük, ez kamu, ilyen nincsen az Isten működésének az elvei között, minden alkalommal az történik, hogy Isten látja, hogy kik azok, akik engedelmeskednek, elküldi hozzá az Ő engedelmes kiképzett szolgáit,

Ezeken keresztül Ő kitanítja őket, majd a néhány hónap néhány éves tanítványság után, miután bizonyítják a hűségüket az Atyához, és az eklésziához, Isten megszabadítja őket a saját bajaiktól, amiben éppen nyűglődnek, és lehet ezt látni, hogy csodák az eklészián belül történtek az engedelmeskedők között, miért?

Mert Isten méltatta őket, az ő igazság szeretetüket, és az erkölcsük magas színvonalát méltatta Isten azzal, hogy meglátogatta őket, tehát a jelenlétével nem pusztította el őket, mert Isten inkább elhagy egy helyet az engedetlen, istentelenek embereknek a társaságát inkább elhagyja, és kivonul, inkább hagyja,

Odaadja őket az ördögnek, mint hogy ott maradjon és elpusztítsa őket az Ő szentségének a jelenlétével, tehát remélem, hogy átlátható, nagyon megpróbálom szájbarágósan magyarázni, nehéz bonyolult téma, főleg azok számára, akik eleve visszautasítják azt, hogy a csodák megszűntek az apostolok után.

Ezzel én sem értettem egyet, de azóta, hogy nem vagyok tagja többé az engedetlen kereszténységnek,azóta Isten engemet is méltatlanul méltat arra,hogy az Ő mélységes igazságait,azt megosztja velem is,mint ahogy sokakkal másokkal is,ezért nagyon hálás vagyok,és magasztalom az Istent,hogy méltatlanságom ellenére

Én is vesztegeltem, és tönkre tettem az életemet a kereszténységben, ennek ellenére mégis Isten kegyelmes volt, és fölkarolt, és ezeket a mélységes, mély igazságokat megosztja velem, hogy megoszthassam veletek, hogy ti is megoszthassátok azokkal, akik gondolkodóban vannak, és ki akarnak menekülni Babilon kereszténységéből, és Babilon világából,

Kérdező: Egy kérdés, hogy akkor most elvileg, ha az utolsó időkben vagyunk ott a jelenések alapján, akkor ezek a csodák újra fognak indulni bizonyos szituációkban, amikor szükséges?

Folytatjuk…

 

 

2. Rész

 

Isten csodái az emberiség korszakaiban 2. Rész

Kérdező: Egy kérdés, hogy akkor most elvileg, ha az utolsó időben vagyunk, ott a jelenések alapján, amiről tegnap beszéltünk, akkor ezek a csodák újra be fognak indulni bizonyos szituációkban, amikor szükséges?

RHR: Természetesen, ugyanis erről beszél Joel, beszél a zsidóság világának a felszámolását megelőző csodák korszakáról,hogy lészen, pedig az utolsó időkben,tehát az utolsó idők az a zsidók országának az utolsó idejéről szól,és aztán az utolsó idők pedig a kereszténység felszámolásának a,

Tehát kétezer év van adva,kétezer év időszak van adva a kereszténységnek annyi adatott,és ezt, akik eszesek azok felhasználják,és tehát ugyanúgy a kereszténység Isten ítélete alatt van,az egész keresztény világ Isten ítélete alatt van a gonoszsága,istentelensége miatt,

És most még a csodák nem indultak be, miért, mert nem láthatóak azok a drasztikus méretű természeti katasztrófák, amikre azt mondja Joel, ami történt az Ószövetségben is ugye, tehát a Joshua idejében megmozdult az egész föld, tehát az egész földet megrázó földrengés volt, és az egész földet eltakaró sötétség volt.

Tehát ez egy örök emlékezet volt az akkor élő emberekben, ahogyan emlékeztek rá az Ószövetségben, amikor Salamon, nem, nem nem, hanem Ráhábnál volt az ő országában, amikor az Izraelita kémek bementek Ráháb országába,

Ráháb elrejtette őket, és azt mondta nekik, hogy mint távol levő országnak a fiaiként ilyen messziről hallottuk azt, hogy micsoda csodákat művelt az Isten, amikor kihozott titeket Egyiptomból, és szétnyitotta a Vörös-tengert,

Tehát gondoljatok bele, hogy annak az eseménynek a híre elterjedt az egész akkor ismert világban, értitek, és ugyanúgy ma, vagy hát a törvénykorszak lezáródásánál volt ez a nagy földrengés,

Tehát amikor az evangélium elkezdett terjedni a más kontinenseken, ahogy Isten az engedelmes szolgáin keresztül vitte az evangéliumot más országokba, és földrészekre, az emberekben volt egy várakozás, mert tudták azt az atyáiktól való beszámolókból, hogy egy napon nálunk az egész földön sötétség volt 3-órán keresztül, és az emberek keresték, hogy mi volt ennek az oka.

És tudták azt az atyáiktól való beszámolóból, hogy földrengés volt, óriási földrengés volt, értitek, tehát Istennek számos eszköze van, végtelenségig elér az Ő keze, hogy az emberiséget megrázza, és tehát és még nem tartunk ott,

Most még ugyan erősödnek ezek a természeti katasztrófák lehet ezt látni, de ezek el kell, hogy egy olyan mértéket öltsön a katasztrófáknak a sora, hogy Isten ezt eszközül fölhasználja az övéinek a megvédésére, hogyan?

Ahogyan Isten elkezdi szétzilálni a világ babilonát, és az Antikrisztus királyságát, és az ő parázna leány a gyermekeinek a világát, a kereszténységet, és a szektáit, és a gyülekezeteit, ugye a természeti katasztrófákat Isten egyre nagyobb mértékben engedi meg, hogy történjenek, amíg el nem érkezik az, az alkalom, hogy a vulkánoknak a sokasága fog egy időben, egy időszakban kitörni,

Ebből a vulkán kitörésekből tűzoszlopok lesznek az égen, és füstoszlopok lesznek az égen, ajánlom, mindenki figyelmébe nézzétek meg a Yellowstone vulkánról, meg a Mount Everestről meg ezekről szóló dokumentumfilmeket, és meg tudjátok érteni, hogy Isten az általa teremtett természetet fogja felhasználni ahhoz, hogy egyrészt,

Egyik oldalával a kardnak, ennek a kétélű kardnak, tönkretegye az istentelen világ működését, megvakulnak a műholdak, megvakul a tele kommunikáció, napkitörés lesz, az áramellátás megszűnik, a tele kommunikáció megszűnik, internet megszűnik, bankrendszer megszűnik ezért, kereskedelem megszűnik ezért,

És ebből fakadóan megszűnik az orvosi ellátás, megszűnik az élelmezés, megszűnik az egészségügy, megszűnik a törvény feltartása, tehát gondoljatok bele egy ilyen káosz idején, Isten milyen jó titkos csatornákat tud álomban, és látomásokon keresztül mutatni az övéinek, hogy hogyan meneküljenek, és hogyan menjenek el a káosz leple alatt, hogyan tevékenykedjenek, és hívjanak ki másokat a Joel által jövendölt nagy katasztrófák korszaka idején,

Ami megelőző csapás, megelőző jele az Isten végső búsult haragjának a kiöntésének, amikor is aztán akkor, amikor Isten nagy haragjának a napja eljön, akkor Isten leborotválja a földet teljesen a káosszal, a pusztítással, és mielőtt teljesen kipusztulna az emberiség az utolsó pillanatban, az emberek a nagy nyomorúságban belátják, hogy bajban vannak,

Fel kell hagyni az istentelenséggel, és kijönnek a búvóhelyükről fehér rongyokkal lengetik az Isten előtt, és békét kérnek, bocsánatot kérnek az Istentől, és ekkor az Isten el tudja hozzájuk küldeni a megváltónkat, aki elragadtatott, és vissza fog térni a megváltónk az elragadtatottak sokaságával, akik az eklészia korszakban, és az Ószövetség ideje alatt kijöttek sátánnak a dogmáiból, és csatlakoztak az eklésziához.

Tehát ekkor az ő számukra a megmaradt néhány milliónyi kicsiny számú emberiség számára messiás királlyá fog válni, tehát el fogják fogadni messiásnak, megváltó királynak, megváltó királynak az Isten fiát, ahogy a zsidók nem tudták elfogadni az Istent, angyalokon keresztül küldte a törvényt,

Így az utolsó életben maradt emberiség viszont királyának, és Isten fiának fogja elismerni azonnal a kegyelemért, és a megmenekedésért, Isten bocsánatáért azonnal elismeri megváltójának Joshuát, akkor jön vissza a Joshua nagyhatalommal, királyi dicsőségben az oldalán azokkal, akik részt vettek az elragadtatásban élve, vagy már előtte meghalva.

Tehát lehet látni, hogy küszöbön van egy nagy katasztrófák korszaka, amiben Isten megveri az emberiséget, láthatjuk, hogy ott az apostolok idejében nagy természeti katasztrófa volt, mi volt?

Szárazság volt, aszály volt, fölperzselődtek a szárazságtól erdőtüzek voltak, honnét tudjuk ezt? Van egy elrejtett információ ezt csak most kaptam, ez most jött kijelentésként, ez soha nem jutott az eszembe, most jutott eszembe, egyetlen egy jel van arra, hogy történt egy nagyon komoly aszályos időszak,

És a szárazság miatt, hogy kigyulladtak az erdők, és a termőföldek, nem volt gabona, és óriási éhínség volt, honnét lehet ezt tudni?

Van egy mondat, egy elrejtett mondat az apostolok cselekedetében, egy beszámoló, eszetekbe jut?

Istennek egy prófétáján keresztül, vagy nem Ószövetségi prófétáján, Újszövetségi próféta, az-az Isten küldötte volt, nem apostol volt ugyan, de és ezen a személyen keresztül Isten megjelentette azt, hogy éhínség következik, és erről a lépésről az eklészia külön országokban levő tagjai adakozást tartottak, és gyűjtöttek már előre a Jeruzsálemiek, és a többi eklészia részére,

Mielőtt bekövetkezett volna a nagy éhínség, és a pusztítás, Isten kijelentése alapján Isten felhívta a figyelmüket, és ők cselekedtek, tehát megtörtént az is, hogy az Istenét ismerő nép fellépett, és cselekedett.

Mit gondoltok mi volt ez?

Azt hiszem Agabus által volt az, ha jól emlékszem, hogy Isten megjelentette, hogy éhínség fog következni az egész tartományra, emlékeztek rá?

Tehát lehet bizonyítani azt, hogy az Isten haragjának a nagy napját mindig természeti katasztrófák előzik meg, aztán utána vissza foghatatlan intenzitással maga Isten tényleg rettenetes erővel, és haraggal irtja, és pusztítja az egész megmaradt bűnös társadalmat a földön,

És ez előtt állunk, a sok nyomorúság kezdetében élünk most, aztán ez át fog váltani, lassan csúszunk át, lehet látni, csúszunk át, ahogy látjuk a világ ekonómiának a lerombolódását a bankárok, és politikusokon keresztül, ahogy látjuk az egyre intenzívebb készülődést a közel keleten egy borzasztó, drasztikus világháborúnak a kitörésére,

Tehát most még ilyen lokális háborúk vannak, de már látjuk azt, hogy Szaúd-Arábia megölte az Iráni vallásvezetőt, az Irániak fegyverkeznek, az Irániak készülnek arra, hogy ugye be vannak bolondítva a saját vezetőik által akik srinerok, freemasonok tehát szabadkőművesek.

Be vannak bolondítva, hogy fokozzák bennük a harci kedvet Szaúd-Arábia ellen, és ez meg fog történni meggyőződésem szerint azért, hogy a síita muszlimoknak a próféciája beteljesedjen, hogy az ő várva várt messiásuk előlépjen a környékről, a síita muszlimok közül, és megtámadja Szaúd-Arábiát, mint Babilont, tönkre tegye mekkát, és fogja a kábakövet, és eközben ez a párhuzamosabb Izraelben is forradalmi lesz a hangulat,

A politikusok Róma nyomására megépíttetik a templomot,a Vatikán engedélyével,és a Vatikán terve alapján,tehát erről készületek zajlanak arra az időpontra, amikor is a nagy síita muszlim diktátor megjelenik,és tönkre teszi,elpusztítja Szaúd-Arábiát,elpusztítja mekkát,és kiveszi a kábakövet,és ezt a kábakövet behozza az addigra készen álló Jeruzsálemi templomba.

Ez lesz a pusztító utálatosság, akik ismerik a történelmet, és a szellemi kinyilatkoztatásokat, azok meg fogják érteni, hogy ez a templom ez nem a zsidóknak épült 3. templom ahol Isten tisztelet zajlik, hanem ez Lucifernek épül Ízisz templom, szűz Mária imádatnak álcázott Ízisz templom,

Ahova behozzák Ízisznek a kövét, ugye Ízisznek a szimbóluma ez a földre alá esett meteorit, ez a fekete kő, ezt őrizték Efezusban az ókorban, ez volt a mennyből alá esett képe Diánának, Diána szimbolizálja Íziszt, és Szemiramiszt szimbolizálja Ishtárt, és tehát ez a női alakban szimbolizálja sátánt.

Apcs 19:35 Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, azt mondta: Efezusi férfiak, ugyan ki az az ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy istennő, Artemisz szentélyének és az ő égből leszállt képének őrzője?

Tehát ott lesz pecsét téve végérvényesen az emberi történelemre, én erről vagyok meggyőződve, lehet, hogy tévedek, ezt nem Istentől való szellemi kijelentésként mondom, hanem következtetésként a rendelkezésemre álló tömérdek információ által, ezt összerakva erre a következtetésre jutottam,

Ez lesz az a templom, és főleg az, amikor a felszentelése történik, amikor behozzák, ezt a kábakövet be fogják hozni nagy valószínűség szerint az a diktátor király, főpapvallási vezető, aki támad a közel-keletről, a síita muszlimok közül, aki lerombolja Szaúd-Arábiát, és valószínűleg megvalósítja, ezt a síita iszlám világrendet megvalósítja a közel-keleten,

Ez a Vatikánnak a háttérben való munkálkodásából fog fakadni, tehát ilyen drasztikus korszak előtt állunk, látjuk ezeket a jeleket, a politikai jeleket, ahogy készülődik ez az újvilágrend, nem fog megvalósulni végérvényesen, bele kezdenek ugyan, de ahogy azt az angol mondás tartja, sokkal nagyobbat harap az ördög, mint amit meg bír emészteni,

És ez fog történni, hogy ezek a politikai események, ahogy sűrűsödnek és az újvilágrend a lucifer imádatnak a székhelye létre lesz hozva, ahogy közeledünk ehhez az időponthoz az, az Ízisz templom a világ vallásának a központja legyen, ahogy közeledünk ehhez az időponthoz, úgy lehet látni, hogy a természeti katasztrófák sokasodnak, most az teljesen mindegy, hogy a haarp-pal csinálják vagy tényleg ökológiai katasztrofális folyamatok indulnak be maguktól,

Tehát ami törvényszerűség, ahogy az ember pusztítja a természetet, ez is, és az is fog lenni, és ebben a korszakba olyan intenzív lesz az a katasztrófák korszaka, hogy nagy földrengések lesznek, és nagy vulkán kitörések lesznek, a levegőbe kerülő tufa miatt, ez a vulkáni perge miatt több hónapon keresztül,

Tehát tulajdonképpen, amíg a nagy nyomorúság ideje tart, az a vulkáni perge keringeni fog a levegőben, és már délután kettőkor már esti sötétség lesz, tehát ebben a sötétség leple alatt fogja Isten az igazság szolgáit működtetni, és vinni ide-oda küldeni őket, hogy hívják ki azokat az embereket, akiket Isten látja őket, hogy a nyomorúság ideje alatt, a pusztulásban a katasztrófák megrökönyödnek, megijednek, félelmük van,

És Istenhez fognak fordulni, kiáltanak Istenhez, ő hozzájuk el fogja küldeni az Ő szolgáit, ez tény, ennek meg kell történnie és ezért nem igaz, ez kizáró ok arra, hogy elő elragadtatás történjen, ugyanis akkor az Isten nem a szeretet Istene, ha megtenné azt, hogy a sok nyomorúság elől kivonja az övéit,

És hagyja elpusztulni az összes többi embert, akiről tudja Isten, hogy még mindig vannak, akik a folyton növekvő nyomás, természeti katasztrófák, jelek során már úgy döntöttek, hogy Istenhez fordulnak, és utána pedig a politikai üldöztetés, az újvilágrend luciferi jeruzsálemi világ központi kontrollja, annak az üldözése, és gyilkolászásai elől való menekülésben ugye az lesz a másik, ami miatt az emberek Istenhez fognak fordulni.

Ehhez közvetítőkre lesz szükség nem kevésre, és Isten így fogja az aratását végezni, mielőtt eljön az Ő nagy, és rettenetes napja, előtte pedig kiragadja az övéit, azokat, akik megholtak a Krisztusban, és azokat, akik abban az időszakban életbe lesznek, tehát ahogy ez a katasztrófák kora jön, ugyanúgy

Tehát tulajdonképpen a katasztrófák, a nyomorúság kiváltja az emberekből az igazságkeresést, és az Istenkeresést, akik kijönnek ebből, automatikusan elkezdenek megszentelődni, igazságban élni, engedelmességben, és ez azt váltja ki az Istentől, hogy meglátogassa őket, ellátogat közéjük.

Tehát Isten fogja szervezni az ő megjobbulásukat, szentelődésüket, és az adott pillanatban, amikor elég szentek, akkor ugyanúgy, ahogy elég szentek voltak az 50.napon a tanítványok, ekkor Isten vállalta a közösséget velük,

Eljött közéjük, lángnyelvek voltak fölöttük, zúgó szél volt, és kimentek az engedelmeskedni vágyó, de még engedetlen zsidók közé, és behívták őket az eklésziába, tehát ennek a küszöbén vagyunk, a természeti katasztrófák intenzívebbek lesznek, az emberek szíve elhal a félelemtől, Istent kezdik keresni,

Megértik rajtunk keresztül az Isten üzenetét, el kell hagyni a nagy Babilont, az istentelen kereszténységet, és így ebben a korszakban elkezdődik Isten jelenlétének a visszatérésével a közösségekbe Isten jelenléte visszatér, mert kitisztulnak, megszentelődnek, igazságban, és engedelmességben kezdenek élni az emberek,

És ezt látva Isten kedvét leli bennük és belátogat közéjük, és a köztük levő állapotában Isten működtetni fogja az Ő eszközeit, amivel még inkább megtisztul a gyülekezet, még inkább szentségessé válik, még inkább kívánatossá válik az Isten számára, hogy kapcsolatot ápoljon velük,

És ebben az időszakban pedig ugye a politikai üldözések is, vallási üldözések is kitörnek, és azért, hogy a világban dúló fosztogatás az élelemért, és az életben maradásért, és mellette pedig a vallási és politikai üldözések, és harmad sorban pedig még a természeti katasztrófák nyomása alatt,

Ahogy azt mondtam nem lesz áram szolgáltatás, tehát egy csomó minden hiányozni fog, amiben most élünk, és ezért nem lesz orvosi ellátás, szükség lesz, hogy Isten a megbetegedő szolgáira kiárassza az Ő kegyelmét, és meggyógyítsa őket, és azokon keresztül pedig meggyógyítsa azokat, akik már elkezdtek kiképződni az eklésziában.

Erre nagyon jó példa Eutikhikusz, és Dorkásnak az esete, már az eklésziában voltak, már nagyon erőteljesen a megszentelődés, és a megtisztulásban voltak, és csak kevés idő volt vissza, hogy befejezzék az iskolájukat, hogy Isten szent embereiként tevékenykedve nyíltan Istentől vezetve tevékenykedjenek, ugye az ördög kivette őket a forgalomból, allegorikusan mondom ezt,

Tehát megnehezítette szegény Eutikhikusznak a napját, valószínűleg sokat szenvedett a munkaadóitól, vagy lehet, hogy szegény nem is evett egésznap azon a napon, nem volt neki mit ennie, éhgyomorral ült fent a mestergerendán, és hallgatta Pálnak a tanítását, jegyzetelt, és készítette a hangfelvételt, hogy megjegyezze, semmi abból az igékből a földre ne essen, mindent a fülébe meghallgatott, elraktározott az ő elméjébe,

Készült arra a korra, tudta, hogy ő el van hívva, az a feladata, az lesz a feladata, hogy az üldöztetések alatt erősítse, vigasztalja, támogassa az eklésziának a rá bízott részét, és szegény ez leesett elfáradva alázuhant, meghalt, és Isten pedig Pált felhasználva visszahozta őt az életbe,

Utána nem olvasunk róla, biztos, hogy vannak beszámolók a Vatikánba elrejtve Eutikhikuszról, ugyanúgy ahogy kell, hogy beszámolók legyenek, és el van rejtve, csak ez, mint egy hiányos film pörög előttünk a kereszténységnek, a Krisztuskövetésnek a korszaka, hogy hogyan váltott át kereszténységbe, és hogyan jön ki a kereszténységből a Krisztuskövetők, változnak vissza Krisztus követőkké sokan,

Hiányoznak a film kockák, amiket a Vatikán szándékosan ki vagdosott, hiányoznak az iratok, amit a Vatikán szintén szándékosan elrakott, helyette ki bocsátott hamisított iratokat, de az Istenen a mindentudó, minden igazságra elvezérlő Istenen nem lehet kifogni, és ezért Isten bemutatja, hogy hol vannak a hamisítások a bibliában,

Bemutatja azt, hogy kik voltak azok az emberek, mint a börtönőr, a Filippibeli börtönőr, tehát ezt is Isten fölhasználta, hogy bekerült Európa mélyebb területeire, Kelet-Európába bekerült az Istenről tudható dolgok, az üdvösségnek az útmutatása hogyan lehet üdvösséget nyerni anélkül, hogy Izrael népéhez tartoznánk testileg.

Tehát Eutikhikusz meghalt, Isten föltámasztotta, Dorkás meghalt, nem volt senki, aki ezt a munkát vigye, az ördög megverte őt ezzel a halállal, megverte betegséggel, meghalt hirtelen, Isten elküldte Pétert azt hiszem,

Tehát látjátok azt, hogy a megtartás érdekében azokat, akik hadra foghatók, használható emberek a kegyelem minél nagyobb mértékben való árasztása szolgálatában, azokat Isten a csodákon keresztül az eklészia korszakban meg fogja tartani, meg kell, hogy tartsa,

És azok is, akik már elkezdtek szentelődni azokon is Isten csodát fog művelni, és ezek a csodák pedig intő jel lesz a kívül valók, a még Istent nem ismerő emberek számára, hogy az egyedüli út ebből a menekülés a természeti katasztrófákból, politikai vallási üldöztetésekből egyedüli kiút az, hogy Istenhez engedelmességgel az eklésziához csatlakozzanak,

És hagyják magukat engedelmességre tanítani, hogy az Atya személyesen tudja majd őket használni, ahogyan először rá volt bízva a Messiásra a 12-tanítvány, aztán utána miután a megváltójuk elment, akkorra már ők ki lettek tanítva, és Isten alkalmasnak látta őket arra, hogy saját maga keze alá vonja őket,

Saját maga adjon nekik utasítást, mint ahogyan azt tette Joshuával, és akkor így rajtuk keresztül szervezte tovább az eklésziát, és akkor egy olyan mag képződött, amit aztán fönnmaradt az évszázadok során kétezer éven keresztül mindig fennmaradt, és rajtuk keresztül terjedt az igazság,

De őket a kereszténység vezetői elzárták a nyilvánosságtól, úgyhogy csak a rajtuk keresztül jövő információk, csak ilyen titkos csatornákon terjednek, és plusz ez mellett még Isten, pedig ahogyan engedi rá nehezedni az ördögnek a pusztítását és kizsákmányolását az emberiségre,

Az emberiség egyes emberei elkezdik keresni az igazságot a nyomorban, megvalósul az, az ige, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől, tehát a bűnnek áradnia kell, növekedni kell, hogy nyomorba döntse az emberiséget, hogy a nagytöbbségből, egy kicsiny hányad elkezdje keresni az igazságot, és az igazság keresőknek,

Akikről látja Isten, hogy komolyan keresik az igazságot, hajlandóak megfizetni a nyomorúságon keresztül az árat, ezeket az embereket Isten elkezdi látogatni álmokban, látomásokban, aztán kiképezi őket, elvezeti őket a bibliai igazságokra,

Bemutatja nekik a bibliai hamisításokat, és akkor visszaállítják a biblia tisztaságának a rendjét, és akkor ezen keresztül, pedig ő rajtuk keresztül pedig másokat kezd kihívni Isten, és ezekhez az emberekhez küldve az új csatlakozókat újból kiképezi, mert újból beindul az, ami elveszett az 1. század idején.

Tehát ezért nem igazak, a karizmatikusság azért hazugság teljes mértékben, mert a megalakulása, és az útjára bocsájtása az 1800-as,1700-as évek végén,1900-as évek elején ugye ugrásszerűen megnőtt ezeknek az okkult szabadkőműves tagságú agitátoroknak a tevékenysége.

Ugye a pápától ki küldve létrehozták a mozgalmaikat, létrehozták a pünkösdizmust, létrehozták az evangélikusságot, Lutheránizmust, Jehova tanúit, a hetednapi adventizmust, tehát amivel csak lehetett elöntötték a világot ezzel a szeméttel azok számára, akik kifelé áramoltak a katolikusságból.

És, de viszont az Istenét ismerő emberek, tehát mi magunk is, és velünk együtt mások is, ismernünk kell az Istennek a tervét, hogyan működik, belátásunk van már a rég múltból, hogy ez megtörtént,

Ezt Isten most már megengedi, hogy kinyitja, meg engedi tömeg méretekben látni, hogy mi történt, logikusan rá tekinthető legyen, és érthető legyen, hogy ennek kapcsán elutasítható legyen a karizmatikusságnak, és a kereszténységnek minden válfaja a csodáival, és a jeleivel együtt, mert, mit gondoltok miért?

Mi nem történt a létrejöttük idején, mi nem volt jelen, amit Isten Joel által megprófétált, hogy mi fog történni a kívül való világgal, mi nem volt jelen?

Mit gondoltok mi az, ami hiányzik ebből a hamis képből, amit a kereszténység, és az élén a karizmatikusság propagál, ugye, hogy elkezdődött a nagy ébredési hullám, és hogy akkor létrejöttek ezek a különféle szekták, Luciferimádó, rejtett luciferimzust gyakorló felekezetek,

Mi nem volt jelen a világban, amit Isten megprófétált, hogy ez előzi meg az Isten nagy haragjának a napját, ennek ott jelen kellett volna lenni, működnie a világban beszámolók kellett volna, hogy legyenek róla,

Politikai szinten is, földtani szinten is, és egyház történelmi szinten is hiányzik egy nagyon fontos dolog, egy jelenség, aminek bizonyítani kellene azt, hogy a karizmatikusságnak a létrejötte tényleg valójában Istentől van, jelzi két vagy három dolog, amit Joel próféta elmondott,

Ami megtörtént az Ószövetség lezárásakor, és az eklészia korszak kezdetekor, három dolog megtörtént, ami bizonyítja azt, hogy az Isten ítéletének a haragjának a napja érkezett el a zsidók közé, és ami meg fog még egyszer történni a kereszténység végén, ami bizonyítja azt, hogy az Isten ítéletének, haragjának a nagy napja érkezett el a zsidók közé,

És ami meg fog még egyszer történni a kereszténység végén, ami bizonyítja, hogy a kereszténység és az egész ismert világ elérkezett az Isten haragjának, a napjának a kiteljesedéséhez, mi ez a két-három dolog, ami hiányzik a karizmatikusság történelméből?

Kérdező: vér, tűz, füstoszlop, meg

Jóel 2:28 Azután kiöntöm majd lelkemet minden testre: fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Jóel 2:29 Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm lelkemet azokban a napokban.

Jóel 2:30 Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.

Jóel 2:31 A nap sötétté válik, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az ÚR nagy és rettenetes napja.

Jóel 2:32 De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadulás, ahogyan megígérte az ÚR, és a megszabadultak között lesznek azok, akiket elhív az ÚR!

RHR: igen, pontosan ez hiányzik ugyanúgy, ahogy hiányzik a mondva csinált Izrael történelméből hiányzik a Salamon templomnak az épen állása, próféták jelenléte, a 12-törzsfő személye,

A 12 törzsnek a teljes létszáma, a frigyláda, szent kenyerek asztala, és a vörös tehén, a templomi ékszerek, és a papi család, és a fogva tartó királyság, ami egy királyság lett volna jelen, ami fogva tartotta a zsidókat ahonnét ki kellett volna jönniük, és a király, akihez elment a próféta.

Tehát ilyen,látjuk a bibliából,hogy így történt Izrael helyreállítása ugye,és ezzel lehet bizonyítani,ez bizonyítja, hogy kizáró ok a mai Izraelnek a legitim működése Isten szeméből,működik, az emberek előtt, jelen van,de ez nincsen Istentől elismerve ezért fogja Isten tönkretenni,és elpusztítani,

Ezért kéri ma a Kazár Ashkenázim embertársainkat a mai Izrael területén, hogy meneküljenek ki onnét,hogy elkerüljék Isten ítéletét,és elkerüljék a Rothschildnak,és a gonosztevőknek a pusztítását,na,ahogyan hiányzik a modern Izrael történetéből hiányzik az Ószövetségi helyreállításnak a sorrendje,és a nélkülözhetetlen eszközei,

ugyanúgy hiányzik a karizmatikusságnak az Istentől való legitim elismertségének hiányoznak az alap elemei,amit Joel próféta prófétált,ami megtörtént az eklészia korszak kezdetén,

Hogyan történt meg, mik azok a dolgok, amik bizonyítják, hogy az eklészia legitim, és az Istentől indult el, mik azok a külső természeti események, amik történtek, amik bizonyítják, hogy az eklészián belül történő dolgok igazak, és legitimek az Isten előtt, mik voltak ezek?

Kérdező: lángnyelvek, amik leszálltak az apostolokra?

RHR: igen a lángnyelvek, más részt, tehát az 50.napot megelőző, tehát a tűznyelvek voltak az égen, a levegőben, az apostolok feje fölött, de 50 nappal ezt megelőzően mi történt, természeti katasztrófa történt, nyilvánult meg,

Kérdező: akkor volt, mikor meghalt a Krisztus a kereszten, akkor volt a földrengés, meg a sötétség,

RHR: így van, sötétség, igen, tehát ezek az események bizonyítják azt, ez a három esemény, hogy az eklészia Istentől való legitimitással, Isten pártfogásában működik, és ez miatt viszont bizonyíték arra, hogy a római pusztítás Istentől volt,

Mert az Isten nagy haragjának a napja, Róma gyilkolászása előtt, viszont ott volt az a természeti katasztrófa, ami bizonyítja az Isten haragjának, a napjának a megelőző napjait, igaz?

Tehát ami történt akkor, nincsen semmi új a nap alatt, ahogy azt Salamon is szokta mondani, ami volt régen ugyan az lesz ezután, ami most történik az történt régen is, tehát minden ismétlődik, a helyszín ismétlődik, a megmozdulások ismétlődnek.

Pusztán csak az emberek személye cserélődik, és az embereknek az alakja cserélődik, egyébként minden ugyanúgy történik, csak ami történt testi, fizikai aspektusban, az Ószövetségben, az történik szellemi aspektusban, az Újszövetségben.

Tehát ilyen egyszerűen le lehet leplezni a karizmatikusságot, és a kereszténységet, hogy a csodái nem Istentől legitimek, ezek mesterkélt, Lucifer imádó embereknek a varázslásai, lábhúzkodó vudu varázslók Afrikából, sámánvarázslók, a magyar ókor történelméből a Jezsuitákon keresztül, Németh Sándornak a képviseletével meg az összes többi.

Tehát le lehet leplezni, hogy ott Parham Fox a pünkösdistáknak az elindítója, persze azzal jönnek most már, hogy a Jehova tanúi is modernizálódnak, hogy régen nem beszéltek soha szentszellemről, most már beolvadva a karizmatikusságba már ők is szentszellemről beszélnek.

Tehát ahogyan fejlődnek ők is azért, viszik őket a hallgatóikat közel a pápai új világ vallás karizmatikus vonalán, ugyanúgy a pünkösdisták is fejlődnek, már nem tekintik Parham Foxot a legelső alapítójuknak, hanem William Seymour-hoz kötik most már a pünkösdizmusnak az elindítását.

De érdekes módon William Seymour is az Azusa street 6-os szám alatt, azt hiszem vagy 600, vagy 666, már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a házszám, de tehát a szabadkőművesek jelrendszeréhez méltóan, vagy olyan helyen történt a Seymournak a működése, ami a szabadkőműveseknek az okkult rituáléjukhoz van kötve.

Tehát az Azusa street 66 azt hiszem a számok összege, ezzel régen foglalkoztunk sokat, bizonyos az, hogy William Seymour az, Parham Foxnak volt a tanítványa, és ezt tovább örökölte, tehát Kenneth Copeland, ahogyan Dollar Creflo tanítványa volt Kenneth Copelandnak,

Tehát Kenneth Copeland a mentora Dollar Creflonak, úgy Parham fox volt a mentora William Seymournak, és lehet ezt látni, tehát a Jehovai tanúinak a mozgalma ott van, tele van okkultizmussal, már a megjelenése tele van okkult jelek használatával, koronában a kereszt, egy ilyen ferde, megdőlt kereszt,

Nem véletlenül is a Magyar korona, kitalálták ezt a legendát, hogy leesett a királynak a fejéről, és elgörbült a kereszt, nem, ez nem azért van, ez azért van, mert van egy okkult legenda, egy okkult felfogás, teológia, aminek a szimbóluma egy korona, és benne egy ferde kereszt,

Tehát ezt kezdettől fogva használták a Jehova tanúi, majd amikor éles elméjű keresztény, Krisztuskövetők, nem keresztények, Krisztuskövetéshez vissza tértek felismerték ezt a jelet, azonnal előhozakodtak vele, és a Jehova tanúi azonnal a vezetés, azonnal eltüntette ezeket a jeleket, hogy továbbra működhessen a szemfényvesztésük,

És ugyanúgy a,ezen a vonalon született a Dereck Prince-féle vonal,és a Dereck Prince vonalon született a Németh Sándor féle vonal,ezt mindig szabadkőművesek,és Jezsuiták védelmezték,és forgolódtak körülötte,hogy ez a vonal működjön, terjedjen,hogy ezen a vonalon keresztül a protestantizmust vissza vezessék az addigra kialakított új világ valláshoz,

Modern Luciferizmushoz, visszavezessék a karizmatikusságon keresztül a naiv emberek sokaságát, és Luciferizmusba, végső engedetlenségbe vezessék az emberiséget, hogy ezzel kivívja sátán az Istentől az emberiség végső pusztítását, ezért kell elszakadni sátánnak minden munkájától, mert a sátán azért tevékenykedik, mert tudja, hogy ő el van ítélve,

Tudja, hogy az ítélete nemsokára megvalósul, kénkővel izzó tóban fog leláncolva lenni végérvényesen, de mielőtt ez megtörténik, ő még szedi az áldozatait, a különféle teológiákkal, keresztény felfogással, engedetlenségben tartja a naiv embereket azért, mert tudja, hogy akik ebbe benne maradnak, azokkal Isten nem tud mit csinálni, kénytelen lesz halálra ítélni őket.

Remélem, hogy ezek alapján átlátható számotokra is, és ez fontos tanulmány mindannyiunk megértése számára, ugyanis, most is már a csodák korszakában élünk, tehát az ördögnek a minden féle jelei, és csodái, ahogy azt mondja az írás, hogy a ravasz, kemény arcú, minden ravaszsághoz értő fenevad, és az ő vezetői, és főleg vallási vezetői,

A ravaszságnak minden eszközét fölhasználják, hogy csodákat produkáljanak, tehát úgymond csodákat, hogy ezzel megvakítsák az engedetlenkedőket, és így a maguk hatalmába tartsák őket az Isten ítélete alatt, tehát aki meg fogja érteni közülünk is ez a hanganyag alapján meg fogja érteni, hogy hogyan lehet csodát, csodától megkülönböztetni,

Tehát amikor valaki a jelenlétedben elkezd hókusz-pókuszolni, csodákat csinálni, és látjátok azt, hogy az ott jelenlevő emberek, akik szemlélik a csodát, csatlakoznak egy mozgalomhoz, és ezt még tévében, rádióban is hírnevesítik, tudhatjátok, és el kell határolni magatokat attól a közösségtől és attól a csodától, el kell utasítani ezt a csodát, mert teljesen nyilvánvaló a gyümölcse,

Nem Istenhez való vezetés az Istennek való engedelmességre, hanem hírnévkeltés, és egy szervezethez való tagtoborzás az egész, viszont hogyha látjátok, hogy a köreinkben, mondjuk, ahogy ahogy nőni fog majd az engedelmeskedők létszáma, és helyhez kötött lesz a csoportosulás,

Tehát egymáshoz közeli emberek összegyűlnek, és szeretetben Istentisztelést hajtanak végre, prófétálnak, tehát egymást erősítik, bátorítják, vigasztalják, és ha kell, intik, ebben történő foglalatosságban belátogat közéjük Isten, és lesznek olyanok, akik az Istennek a szolgálói lesznek, és az életük forog kockán,

Valami halálos dolog történt velük, most csak itt viccesen példaként mondom durva példaként, megharapta a kígyó, vagy megmérgezték, hogy ne terjessze az igazságot, ahogy megmérgezték a Jezsuita papot, aki kijött a Jezsuiták közül, és leleplezte őket, mi volt a neve neki? Alberto Rivera.

Ugye megmérgezték őt injekcióval a fogorvosnál, tehát lesz ilyen, hogy valamivel megmérgeznek bennünket, vagy valami halálos sérelmet okoznak, és akivel ez történt, ez elengedhetetlenül szolga társa lesz Istennek, szolgálója Istennek, nem engedheti meg Isten, hogy a feladat végzése előtt kimenjen a világból, ezért Isten csodát fog művelni.

És az a belső körben, az eklészia belső csoportjában óriási bizonyság lesz, és mindenki számára félreérthetetlen lesz, hogy ez azért történt, mert Isten meg akarta ezt a személyt tartani, hogy ezen a személyen keresztül szentségben, igazságban, engedelmességben tartsa az eklésziának azt a csoportját értitek?

Tehát erről lesz, ezen keresztül lehet megkülönböztetni csodát, csodától, amikor újságban, plakátokon keresztül hirdetik a Hit gyülekezetbe: gyertek, mert Rodney Howard jön közénk, Benny Hinn jön közénk a sportcsarnokba, vagy a népstadionba, vagy akárhova, és azt reklámozzák,

És az Isten tiszteleteken a vezetőknek,a szolgálóknak a felvértezése,és a hírnevük öregbítése,és a nekik való engedelmességnek a sulykolása folyik,és hogy ennek erősítésére ilyen mesterkélt csodákat csinálnak,akkor azt tudhatjuk,levághatjuk,hogy ez nem az üdvösséget szolgálja ez a csoda,ezért hanyatt-homlok menekülni kell arról a helyről,

Mert ha részesei maradunk annak a bűnnek, annak a büntetésének a részeseivé válunk, tehát ugyanúgy meg fog bennünket Isten verni azokkal együtt, akik benne ragadnak a bűnnek a cselekvésébe,

Tehát és pusztán az kell, hogy engedelmességben kell képezni magatokat, és a bibliát kell olvasni, hogy óriási lexikális tudásotok legyen, mert egy idő után tehát látjátok Joshua is mikor már olyan mértékben volt a tóra ismerete, az írott írás ismerete annyira mélyen volt bele karcolódva az elméjébe,

Tehát és ez egy nagyon jó dolog, mert ezért ösztönözni magunkat, és egymást is és a kívülállókat is a bibliaolvasásra, és egymással való kapcsolatápolásra, hogy tanítani egymást a hazugság, és a hamisítások kiszűrésére, hogy egy ilyen hamisítatlan információ áradatot égessen Isten az elménkbe bele,

Ugyanis ennek az a hatása,hogy amíg az Isten bele égeti ezeket a fontos információkat az elménkbe,az agysejtjeinkbe,és a neuro hullámainkba,addig vele együtt viszont a mocsok,a szemét,tehát ahogy a korábbi beszélgetésekből is a fiatalember mondta,hogy annyira hazavágta az ő elméjét és értelmét,és az ő fizikai testét is,hogy ezek a,

Tehát a pornó oldalakon eltöltött évtizedeknek a képei villognak be neki, és persze, hogy bűnbe esik, mert nem bír tőlük megszabadulni, tehát az ilyen embereknek, akik ilyen régmúlt bűneiből visszakandikáló rontással van szembe dolguk, azoknak erőteljesen föl kell magukat vértezni az Isten beszédével,

Tehát a legjobb gyógyír olvasni az igét, az Isten beszédét, és tehát éjjel-nappal amennyire csak lehet úgy persze, hogy nem tesszük magunkat nevetséggé, nem veszítjük el a munkahelyünket, tehát megmaradunk ép eszű emberekként,

Tehát nem hozunk magunkra, és az Isten munkájára rossz hírt, hogy ó hát ez az ember már megint wc-re megy, és akkor elkapják, hogy bibliát olvas, meg ez az ember már megint félrevonult imádkozni,

Tehát ahogy a kereszténységbe szokott lenni, és ezért nagyon sokan gyűlölik a kereszténységet munkaadóként, mert látják, hogy a keresztények nagy része egy féleszű, aki a munkahelyen se szégyelli magát Istentelenül viselkedni,

Tehát nagyon-nagyon sokat kell olvasni a bibliát, keresni, keresni, keresni intenzíven a hamisításokat, helyreállítani az elménkben a felfogásunkban az eredeti igét, és ezen gondolkodni üres perceinkben, amikor van üres perceink, akkor ne a számítógépen tallózzunk, és hallgassuk a kereszténységhez tartozó hamis prédikátorokat, és önjelölt tanítókat, meg egyebeket,

Hanem tallózzunk az interneten, olvassuk a bibliát, olvassunk olyan emberektől, akik azt vallják, hogy a kereszténységből kijöttek, és az élettörténetük elmondásával bizonyítják azt valamilyen szinten, hogy ők Krisztuskövetők, és azt az ügyet szolgálják, hogy fölkészítsék az embereket a nagy nyomorúság ideje alatti üldöztetésekre,

Társadalombeli lázongások, és pusztítások, fosztogatások idején fölkészítsék az eklészia hallgatóit, és látogatóit, tagjait arra, hogy ne hogy úgy legyen sorsuk, mint az első századi keresztények nagy tömegének, hogy a nehézségben, a nyomorban hogy a fosztogatásban, a háborúkban és a természeti katasztrófák közepette elgyengültek, elhagyták magukat,

Nem ápolták a közösséget egymással, és az eklésziával, és az Istennel az igén keresztül, és az Ő Fiával a neki való engedelmességen keresztül, és elsorvadtak, megfásultak, kiszáradt gyökerekké, fákká váltak, és így becsatlakoztak az azonnal elsőként kínálkozó kényelmes megoldásba becsatlakoztak a kereszténységbe.

Itt is az fog történni a nagy nyomorúság alatt, hogy emberek ezrei fogják elhagyni az eklésziát a nehézség, és a nyomor, a megpróbáltatás miatt azért, hogy ennivaló kapjanak a különféle vallási szervezetektől, meg politikai szervezetetektől, tehát ez legyen az utolsó, ez soha ne történjen meg, hogy ez megtörténik velünk, mert akkor ez bizonyság lesz arra végérvényesen, hogy a kegyelmünknek vége.

Nem vagyunk többet, Isten nem méltat többet bennünket arra, hogy bevigyen bennünket az Ő országába, és felmentsen bennünket az ítélet alól, mert itt köztünk is megtörténik az, hogy az Atya most belátogat közénk, és most jelen esetben mivel én vagyok a beszélő, szószóló, és intelek benneteket, és bátorítalak benneteket, és figyelmeztetlek benneteket az Istentől való információkkal,

Ezt én soha nem tanultam sehol sem, én nem végeztem teológiai egyetemet, nem végeztem a Bornemisszát, nem végeztem a pünkösdista teológia főiskolát, Szent Pál akadémiát se végeztem, hálát adok az Istennek, hogy nem végeztem ezekből egyet sem, hogy nem volt pénzem soha sem rá, hogy nem lettem méltatva arra, hogy részt vehessek benne,

Mert tulajdonképpen ez a Pál apostolnak az esete, amikor rengeteg pénzt költött szegény ember, költött arra, hogy a farizeusok között a legmagasabb kasztrendszerbe jusson, leginkább tudja az ismereteket, amivel aztán majdnem az életét és a kegyelmét vesztette.

És így történik, tehát ilyen csendesen, észrevétlenül tevékenykedik az Isten, láthatatlanul ellátogat az igazságot keresők közé, ellátogat azok közé, akik az Isten erkölcsiségében, szentségben akarnak élni, készek megfizetni a nehézségeken keresztüli árat, hogy megpróbáltatásokban is részt vesznek

Azért, mert rajtuk keresztül az Isten közölni akar valamit, tehát én magam is nagyon keveset alszom sajnos, munkahelyemen ugyanúgy helyt kell állnom, elvesztettem egy csomó mindent, ami keresztény koromban fontos volt számomra,

Embereket, barátokat, családtagokat elvesztettem annak érdekében, hogy az Isten igazságaikat megtartva, azt megosszam azokkal, akiket Isten tanítani akar, és felkészíteni az eljövendő, rettenetes, borzasztó, megpróbáltatásokkal teli korszak idejére föl akar készíteni az Isten,

Ebben használ most engem, és azokat, akiket rajtam keresztül most közületek Isten fölemel, tanít, és képez, azokat pedig Isten mind magasabbra fogja emelni az eklésziában, úgymond egyre inkább meg fogja őket alázni Isten, és egyre inkább önmagukat meghajtva, megalázva az eklészia szemetévé válnak,

Az eklészia söpredékévé válnak, hogy az eklésziát sokkal fontosabbnak tartsák, és Krisztus testét tulajdonképpen fontosnak tartsák azt, hogy azt éltessék, Krisztusnak a testének a tagjai el ne haljanak, meg ne fásuljanak, meg ne fertőződjenek okkult vallások tanaitól,

Tehát ez a kilátás, ez a folyamat kell, hogy menjen végbe mindaddig, amíg a megváltónkat elküldi az Atyánk az erős kerubokkal, és angyalokkal, harci szekerekkel, és fölvesznek bennünket, ahogy felvették Illést is, és ahogy fölvették a megváltónkat tehát.

Tudom, hogy nem kevés, amit mondtam, de azért hallgassátok át újból, és újból, tehát ezeknek az igazságoknak a hallgatása tegye ki a napjaitokat inkább, mint az, hogy filmet néztek, mint, hogy mérgezitek magatokat az x faktorral, meg a vidám vasárnappal, meg azzal, hogy ellátogattok különféle gyülekezetekbe, felekezetekbe.

Köszönöm, hogy meghallgattatok, és nagyon kívánom, hogy minden információ mélyen épüljön az elmétekbe, és minden lehetőséget, ami szabadidőként alkalmatok van, arra használjátok föl, hogy az igét tanulmányozzátok, az igét olvassátok, hogy ti magatok is, magatok között összegyűljetek, és beszéljetek az igéről,

Soha se essetek abba a hibába, hogy önmagatok megpróbáljátok az igét magyarázni, hanem mindenkor azonnal keressetek két- három igét, ami egybe hangzóan az adott témával kapcsolatban támpontot, és irányítást nyújtó ige lesz!

Ha fölmerül egy kérdés, bármi az, az Isten igéje mindenre magyarázatot ad, minimum két vagy három, vagy akár 10-igét is Isten felhoz egy témával kapcsolatban, és ezeket kell előhozni, nagyon-nagy szerencsénk van, hogy Isten megáldott bennünket ezzel az emberi szinten zseniálisnak mondható szoftverrel, aminek a segítségével aztán elő kereshetünk sok igét, ami egymást magyarázza, és egybevágva egymást magyarázza,

Akinek nincsen ilyen szoftvere, ha olyan Károli Bibliád van, egy kereszt két kereszt, egy csillag, két csillag, három csillag van, akkor, ha valamit nem értesz, ott meg van jelölve, és ezeket követed, óriási ismeretben lexikális ismeretben fog részesíteni az Isten nagyon rövid időn belül.

Soha ne támaszkodjatok a saját elmétekre, és értelmezésetekre, amikor az Isten igéjéhez nyúltok, mert azzal hitetlenségről, engedetlenségről, bizalmatlanságról teszünk tanúbizonyságot az Isten előtt!

Hanem az Isten igéje,azt Isten alkotta,azért az Isten igéjét hagyjuk, hogy önmaga,Isten, mint láthatatlanul megjelenő Személy fölhozza azokat az igéket,és segít megtalálni a szoftveren keresztül is,vagy egész egyszerűen valaki olyan zseniális elmével rendelkezik,hogy a fejében van az írás annyira,hogy szinte betűről-betűre,vagy versekről,és fejezet számokon keresztül meg tudja mondani hol van.

Isten felhozza ezeket a beárnyékoltság során, és ebben gyakoroljátok magatokat, mert minél inkább gyakoroljátok magatokat ebben, egyre nagyobb teret adtok abba, hogy az Isten belátogasson közétek, és tőle beárnyékolva szóljatok, cselekedjetek, és viselkedjetek az Isten fiának a dicsőségére, az ő szellemi testének a növekedésére, megszentelődésére, igazságára, és engedelmességére, hogy azt veletek együtt Isten bevihesse az Isten országába,

Maradjatok meg az engedelmesség gyakorlásában, maradjatok meg egymás szeretésében, maradjatok meg az igazságnak a kívánásában és a bűnnek a gyűlölésében, és igyekezzünk, hogy olyan szentül, tisztán tudjunk élni, hogy az Isten továbbra is kedvét lelje abba, hogy belátogat közénk, eljön közénk, és tanít bennünket, vezet bennünket, magyaráz nekünk, és erősít bennünket, vigasztal bennünket

Azért, hogy sokak másoknak, akik hallgatnak bennünket, sok más ezer ember felbuzduljon a mi munkásságunkon, és ők maguk is engedelmességbe jussanak, igazságba éljenek, és szentül éljenek, hogy vágyjanak így az Istennel való közvetlen közeli kapcsolattartásra, hogy részesei legyenek az Isten láthatatlan jelenlétében, hogy az Ő jelenlétében működő dolgoknak megtapasztalói legyenek.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!