- Isten igazságai a kereszténység hazugságaival szemben 1.rész

2/1.rész

RHR: Pont ez jutott nekem is így eszembe, hogy érdekes hogy azzal, hogy lezárult az apostolok cselekedete, nincsen semmiféle feljegyzés a Krisztuskövetők között, nem maradt fel semmi, hogy bármiféle csodák történtek volna, azok, amik az evangéliumokba, vagy az apostolok cselekedeteiben történtek.

Mert érted, lehet, oké mondhatják, azt, hogy minden eldugta a Vatikán, érted, de ez közel kétezer évről van szó, tehát mindent a Vatikán sem tudott eldugni, de hogy ha csak az utolsó ötszáz évet vesszük,

Akkor is kellett volna valamiféle írás foszlánynak maradni, hogy hol mi történt, milyen csodák történtek, de érdekes módon csak az 1900-as, az 1890-es évektől, az 1900-as évektől írnak arról, hogy na, újból beindult, az, hogy Isten kitöltötte megint a szellemét.

Kérdező: előtte nem volt erről valami?mert ott a

RHR: Nincsen semmi, próbáltam találni, semmit nem lehet találni,

Kérdező: A Loyolai Ignácnál voltak legelőször tudod ilyen

RHR: Hát igen, azt akartam mondani, hogy aztán a katolikus berkeken belül ott elkezdtek csodákról beszélni, de hát azokat is, a körülményeket meg mindent összerakjuk, azok se csodák, hanem okkultizmusból fakadó kapcsolat felvételek,

Biztos vagyok benne, hogy ez így van az Isten menetrendjébe, hogy ahogy mindig egy korszakot lezár, csodák voltak benne, amilyen keresztül beszélni akart azokhoz, akikhez a csodák szóltak, és vagyis jobban mondva, hogy az utolsó napjaiba az Isten kegyelmének mindig azt mondja az Isten, hogy eltitkoljam-e az én barátaimtól azt, amit én tenni akarok.

És azt mondja Isten, bizony nem titkolom el, és azok, akik mindig abban a korban, amit Isten le akar zárni, mielőtt lezárja, az engedelmeseket használja, azokkal csodát tesz, tehát azoknak tesz ilyet, hogy gyógyítja őket, vagy föltámassza őket, vagy bármi ilyesmi, ilyen természetfölötti megnyilvánulás azok felé, akik látják, és figyelik ezeket, és engedetlenek.

Tehát így tulajdonképpen ez is ugye a nyelveken szólásnak, hogy van két fajtája, ugyanúgy, mint ahogyan az Istennel való kapcsolattartásnak is két fajtája van, az írott beszéd, meg az elbeszélt, kibeszélt, élő beszéd,

És ugyanúgy, ahogyan Isten kommunikál a nyelveken szólással, tehát van írott formája, amibe le vannak írva ezek az események, meg, hogy ki mit mondott nyelveken szólva, meg amikor azzal, akivel úgymond Isten csodát tesz, tehát azon az eseményen keresztül abban a pillanatban beszél azokhoz, akik engedetlenek, és próbálja Isten őket megnyerni,

 Isten mindenkor szüntelenül tevékenykedik, tehát csak más az, amikor nyilvánosan tevékenykedik meg más az, amikor csak azzal a személlyel foglalkozik, akiről tudja, hogy üdvözülni fog, tehát annak az életét is figyelemmel kíséri,

Tehát ugye sok veszély leselkedik rá, az ördög sok csapdát csinál meg bajba akarja keverni, meg mi egyéb, de az ilyen dolgok, azok nem függenek a korszakoktól, mert lehet látni azt, hogy amikor az apostolok is bajban voltak,

Vagy az Ószövetségben, hogy az Istennek a szolgái bajban voltak, akkor Isten megsegítette őket, és ez tehát lehet látni azt, például amikor neki álltak levest főzni, és akkor szedtek mindenféle növényeket, és akkor nem vették észre, hogy ilyen mérgező növények bele kerültek a levesbe,

Megfőzték, és akkor valamelyik bele evett, most nem emlékszem egész pontosan a történetre, hogy valaki meghalt-e tőle, vagy csak idejében észrevették, hogy megkóstolták, és akkor az Isten azt mondta nekik, hogy nem is tudom, hogy mit dobjanak bele a levesbe, és akkor úgy lett, és akkor így életben maradtak,

Az Újszövetségben is, meg számos ilyen eset van az Ószövetségben, hogy még folyt az egész történelem, meg az a korszak, azon a korszakon belül, tehát Isten csodát csinált az emberrel, meg mentette, és megsegítette, de ugyanúgy az Újszövetségben is, tehát ahogy Pál is, amikor ment a hajóval, Isten megmentette, elküldte az angyalát, és elmondta neki, hogy mit kell csinálnia.

Kérdező: hát, de most az a baj, hogy azt mondják, hogy nincsenek csodák, vagy az, hogy vannak csodák, és azt nem, mi a baj most?

RHR: Hát két tábor van, akik azt mondják, hogy hát itt is látjátok a végletekig nyúzták ezt az egész dolgot, mert van egy tábor, akik azt mondják, nem nincsenek többet csodák, nem is lesznek,

Vannak, akik meg azt mondják, hogy de folytatólagosan minden napon történtek ezek a csodák, csak egyik tábor sem vizsgálja meg azt, hogy milyen szerepre használta Isten a csodákat, hogy tényleg valójában mindenkit meggyógyított Isten, vagy csak némelyeket,

De akkor mért gyógyította meg őket, és akkor ebből ki lehet olvasni, hogy csak néhányat gyógyított meg Isten, vagy tett csodát velük, mert azok szót fogadó emberek voltak, és így őket használta arra, hogy ezekkel a csodákkal, mint tanulságos történetekkel, vagy nyelveken szólással,

Tehát ilyen allegorikus képekben beszéljen, még mindig kegyelmet tanúsítson az engedetlen zsidók felé, hogy igen, az egyik tábornak igaza van, hogy megszűntek a csodák, de csak egy ideig szűntek meg a csodák, mert látni az írásban, hogy több korszak van, és minden korszak az emberiség bukása miatt Isten lezárja ezt a korszakot egy ítélettel,

De mielőtt az ítéletet végrehajtaná, kegyelmet nyújt az embernek, kiutat mutat az ítélet alól, és azok, akik engedelmesek, azokat meggyógyítja, de ezeknek az engedelmeseknek a gyógyulását, ugye a velük történt csodákat fölhasználja arra,hogy az engedetlenkedők felé beszél Isten,hogy megpróbálja, még utolsó próbálkozásként megpróbálja őket visszahozni önmagához.

És tehát vannak csodák, de nem minden nap, tehát kétezer év óta nem minden nap történnek a csodák, hanem mindig az ítéletnyilvánításhoz közeli időkben, hogy megmentse az ő szolgáit, és gondot viseljen, és ezeket a csodákat pedig fölhasználja Isten arra, az engedetlenkedők felé pedig beszél jelképekben a csodán keresztül.

Példa erre, amit mindig felhozunk, hogy az a vak ember, aki azt mondta, hogy látom az embereket, mint valami járkáló fákat, és így ezzel is Isten kijelentette, ha nem iparkodtok, mikor eljön a pogányok ideje, bemennek a pogányok, és lezárom az ajtót, kívül maradtok, és jön Róma, és el fog benneteket pusztítani.

Tehát ez volt tulajdonképpen ennek a vak embernek a meggyógyításának a lényege, ezzel így beszélt Isten ő hozzájuk, a jelenlevő zsidókhoz, hogy járkáló fáknak mondotta Isten, egy az volt, hogy a vak ember elismerte, hogy ő vak, és azért kiabált, hogy lássak.

Értitek, tehát ez az egész beszélgetés ugyan megtörtént fizikailag, de az egész beszélgetésnek szellemi, tehát szimbolikus értelme volt, tehát direkt megkérdezte, Joshua tudta az Atyától, hogy mit akar az ember, minek kérdezte meg az embert, mit akarsz, és azt mondja, hogy lássak, mert vak vagyok.

Tehát ő beismerte, hogy vak, és azt mondta Joshua, azt mondta a zsidóknak, hogy ha azt mondanátok, hogy vakok vagytok, az Isten megbocsátana nektek, de mivel azt mondjátok, hogy láttok, ezért a bűnötök meg marad, értitek.

Tehát mivel a farizeusok felfuvalkodva azt mondták mi látunk, mi tudjuk a dolgokat, nekünk vannak kijelentve a dolgok, mi vagyunk az Istenhez a legközelebb, az ősatyáink mind ő tőlük születtünk, ők Isten barátai voltak, tehát szemtelenné tette őket ez a közösség, ez a közelsége az Istennek, az ő ősatyáikkal, Ábrahámmal, Jákobbal, meg Izsákkal,

Azt hitték, ezért mert velük jó barátságba voltak,akkor ők velük is kivételezik az Isten,de Isten megmutatta, hogy nem fog kivételezni,nem fog teketóriázni,rájuk szabadítja a rómaiakat,szóval ezt kell mindig látni,hogy vannak a csodáknak úgymond korszakai, amikor mindig az Isten haragjának a napjának a beteljesedése előtt,

Meg amikor tart az Isten haragjának az ideje, ebben az időszakban is Isten csodákat csinál, de ezt már nem tanúságtevés, nem példabeszéd képpen teszi Isten, hogy beszéljen az engedetlenkedőkhöz, hanem azért, hogy megmentse az övéit, életbe tartsa őket, a nagy nehézségek nyomorúságok idején.

Mikor a csodák az ítélet előtt történnek, akkor Isten arra használja a csodákat, egyrészt megajándékozza a neki engedelmeskedőket, mint a vérfolyásos asszonyt, mint a Jairusnak a kislányát, hogy visszaadta, meg a századosnak a szolgája, meg sorolhatnánk tovább, mint Lázárnak a föltámasztása.

Tehát ezek mind arra szolgáltak, hogy ezek az emberekkel már előtte, mielőtt Isten csodát csinált volna velük, Ő kommunikált hozzájuk a 12-ből, és a 70-ből kiküldött tanítványokon keresztül, akik hirdették, hogy jönni fog a Joshua az Istennek a szolgája, és fogadjatok szót, tisztítsátok meg magatokat a bűneitektől, és gyertek ő hozzá, ő majd megoldja a problémáitokat.

És azok, akik szót fogadtak a hívó beszédnek, szót fogadtak merítő Jánosnak, azok oda mentek a Joshuához, és akkor megkérték, hogy segítsen rajtuk, és a vak ember is, a vérfolyásos asszony, ezek mind hallották előtte valakitől, Istentől küldött követtől hallották, hogy erre fog jönni, úgy találkozzanak vele, hogy királyukként tisztelik, és kezelik őt,

És ezek mind, akik meggyógyultak, meg föltámasztotta őket, meg Isten csodát csinált rajtuk, ezek szót fogadtak tényleg úgy a Joshuának, mint hogyha a királyuk lett volna, tehát ő hozzájuk el tudta az engedelmesség miatt el tudta őket királyként küldeni, mert amit mondott, ugye amit a király mond, annak szót fogadnak a szolgák.

Na, most Joshua is szellemi királyként eljött ezekhez a beteg emberekhez, de csak azért, mert az Isten mondta csak ezekhez menjél el, mert ezek szót fogadtak a kiküldött követeknek, és ezek szót fogadtak, tehát ezek a szolgáid, te pedig a királyuk vagy, allegorikusan, szellemi értelembe véve.

És miután szót fogadtak, akkor Isten második körbe pedig meg adta nekik azt, hogy aki szót fogadott, azt pedig meg is ajándékozta azzal, hogy amilyen hiányosságban szenvedett, azt Isten teljessé tette, éppé tette, meggyógyította, értitek, és az ítéletnyilvánítás előtt, amikor ezek a csodák történtek ezek mindig tanító jellegűek voltak.

Az Isten még ezen keresztül vissza akarta hívni még mindig a zsidók többi részét, de ők elutasították ezt, amikor pedig már az eklészia működött, tehát az ítéletnyilvánítás már folyamatba volt, utána pedig megtartotta őket Isten,

De akkor az már nem volt bizonyságtevés erejű csoda, mert Isten ezeket már nem arra használta ezeket a csodákat, hogy bizonyságot tegyen az engedetlenkedő zsidók felé, hanem, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy Ő igen is pártfogolja azokat, akik neki engedelmesek.

Úgy, hogy mindig a csodák, és ezért, ahogy beszéltük, hogy a karizmatikusságnak a csodái, ezek teljesen illegálisak, mert nincsenek azok a kísérő események a történelembe, amik mindig bizonyították, hogy azok a csodák abban a korszakban az Istentől valók voltak.

Mit értünk ezen,mit értünk azon,hogy a természetben Istentől való úgymond csodák, vagy dolgok történtek amik bizonyították,hogy az emberek között csodák amik történnek,azok Ő tőle vannak?

Mik voltak azok a természeti események, amik követték ezeket, vagy megelőzték ezeket a csodákat?
Kérdező:amit Krisztusnál történt,például a halálakor arra gondolsz meg a ?

RHR: Így van sötétség volt a földön, földrengés volt,                     

Kérdező: nap, hold stb, igen.

RHR:igen,tehát,ja,és ami még van,amit még elfelejtettem mondani,lehet hogy beszéltünk róla,hogy ott volt az a csillag,ami vezette a,ezeket a mágusokat,tudósokat.

Kérdező: három királyt,

RHR: Tehát jelek voltak az égen, az angyalok jelenései, tehát egy csomó minden ilyen esemény történt, ami a későbbiekben történő csodákat megerősítette, hogy ezek Istentől vannak, mert ezekkel a természeti eseményekkel Isten kijelentette azt, hogy közel a végítéletnek a napja, amikor Ő végleg leszámol az Izraellel, és ezek az események, ezek feljegyzésre kerültek, és beszélgettek róla babonásan a zsidók ott maguk között,

És csak kevesen voltak azok,akik kiléptek ebből a babiloni babonásságból,ebből a talmudizmusból,és komolyan vették ezeket a jeleket,és megalázták önmagukat,és szót fogadtak a hozzájuk küldött Istennek a követeinek szót fogadtak,

Tehát mikor ott kiment a 12, vagy kiment a 70-ből kettesével, meg amikor találkoztak merítő Jánossal, akkor azt nagyon komolyan vették, hogy tényleg Istentől küldött emberekként fogadták őket az engedelmeskedők, és akkor lépéseket tettek azonnal az erkölcsiségük megjavítására, hogy kapcsolatba kerülhessenek Istennel,

Mert fölfogták azt, hogy ezek a jelek az ítéletnek a jelei, és meg kell, hogy másítsák az útjaikat erkölcsi szinten Istennel szemben, mert ha nem, akkor tudták, hogy el fognak pusztulni, ők mindig tudták azt, hogyha vörös hold volt, vagy teli hold volt, ők mindig emlékeztek arra, hogy bizonyos dolgok mikor történnek,

és feljegyezték azt,hogy nagyon sok esetben, amikor elvitték őket rabságba akkor teli hold volt,meg vörös hold volt,meg mindenféle esemény volt,értitek,és az okosak,az engedelmeskedők, akik életbe akartak maradni,meg akarták úszni a következő nagy ítélet hirdetését,

 Istennek a csapását, azok már azonnal ledobták az engedetlenségnek a fegyvereit, és keresték azt, hogy milyen úton tudjanak engedelmeskedni az Istennek, hogy az Isten megkegyelmezzen nekik abból a korszakból, és át tudjanak menni a másik korszakba,

És ezért nem igaz a karizmatikus kereszténységnek, meg a vatikáni római vallásnak ezek a mondvacsinált csodái, mert amikor ezek történtek, meg történnek, nem történtek meg azok az Istentől előre jövendölt események, amelyet Joel által is elmondott, hogy jelek lesznek az égben, füst és tűz oszlop lesz az égen, meg elsötétedett a nap, meg földrengések lesznek,

Tehát ez, amit előre mondott, ezek nem voltak jelen, amikor a karizmatikusságnak az előfutár gyülekezetei létrejöttek a pünkösdizmus, a baptizmus, az adventizmus, a Jehova tanúi, meg az összes többi, amikor ezeket létrehozták magas rangú szabadkőműves páholyos beépített Vatikán ügynökök,

 Ugyanez történt meg később a Billy Graham-mal, tehát mikor már ezeknek a Parham Foxnak meg a Seymour-nak meg a Taze Russel-nek, meg az Ellen G White-nak lealkonyultak a gyülekezetei megfásultak, és az emberek ki ábrándultak belőle, és elkezdtek volna kiábrándulni belőle, bedobták nekik még egyszer a Vatikán ügynököket, megint a magas rangú lovagrendes meg páholy gyülekezetes szabadkőműveses mindenféle ilyen ügynököket.

Egyből abba az időbe bedobták a Billy Graham-at, az sok embert magával vonzott az ékesszólásával, meg a félrevezetésével, értitek,

De ezek, tehát ha az emberek figyelték volna, hogy ilyen események történnek a külvilágban, akkor azt kellett volna mondani, hogy az ítélet, az Isten haragjának a napja, ugye azt mondja az írás a jelenések könyvében, hogy az Isten nagy napja, az Isten haragjának a nagy napja,

Az Isten bosszúállásának a napja, tehát ezt tudták, hogy úton van, és tudták, előre jelentette Isten a próféták által, hogy milyen természeti jelek fogják ezt megelőzni, hogy jelezze, Isten mennyire közel van ez az esemény, hogy időt engedjen az egész népnek, hogy az egész népből sokan ki tudjanak jönni, hetven évet kaptak a zsidók, hetven évet nem használták fel rá.

Kérdező: egy Kérdés, ha lehet, nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már ez a három napkeleti bölcs, itt azt írja a program, hogy ezek mágus, bölcs, a perzsa mágusok vallási kasztja, mai értelemben vett mágus, asztrológus, jövendő mondó stb,

Hogy miért három ilyen kuruzslónak, varázslónak, mágusnak használta az Isten, mért őket, hogy itt megtalálják, mért nem, mi van e-mögött szerinted, hogy miért, olyan fura egy kicsit nem,ez a sztori,hogy

RHR: Ja, hát sajnos jó táptalaj lett a római vallásnak arra, hogy három királyt csináljanak belőlük, megint csak az ördögi háromságot erősítsék az emberekbe, de aztán sajnos, hát ugye ez nem ez az első alkalom, mert például parázna Ráháb is szót fogadott az Istennek ugye, és megmenekült az élete neki,

Tehát ő tudta, hogy jönnek a kémek, és elrejtette őket ugye, és ez nem az első eset az írásban, amikor a másik oldalról fog meg Isten embereket, és használta föl őket, szemfülesek voltak, és ez a három asztrológus is, csillagvizsgáló

Kérdező: Ismerték a csillagmozgást?

RHR: Ismerték a csillagok mozgását, és fölfigyeltek arra, hogy van egy csillag, ami sose volt jelen a csillagtérképen, viszont a próféciákat ők tanulmányozták, ugyanúgy ahogy a Szerecsen országi komornyik, aki följött Jeruzsálembe, az engesztelési ünnepre, és olvasta az Ézsaiást,

Egy árva kukkot nem értett belőle, és Isten ezt az éhséget, az igazság éhségét Isten azzal jutalmazta, hogy oda küldte hozzá Filepet, és elmagyarázta neki, hogy ezek mind a Messiásról szóló ígéretek, és előrejövendölések, és ő is elkezdett hinni a Messiásban, a törvénykorszakban, értitek?

Tehát ugyanúgy ezek az emberek is, akik ilyen tudósok voltak, valójában inkább azt lehet mondani, inkább tudósok voltak, akiket valamiért érdekelte a zsidóknak az írásai, az Ószövetségi iratok, érdekelték őket a próféciák, és ismerve a csillagjárásokat, az égi testeknek a működését,

Tudták azt, hogy egy várva várt esemény fog történni a csillagokat vizsgáló emberek életében, ami soha vissza nem térő alkalom, egy csillagközi együttállás fog történni azon a napon, értitek,

Tehát több égi test egy síkba került, egy vonalba került, és akkor ők ezt tudakozták, hogy vajon mi akar ez lenni, és ezen keresztül megértették, hogy beteljesedett az a prófécia, amit Isten mondott az Ő küldöttjének a világban való behozataláról,

És mivel, hogy ilyen szempontból engedelmes emberek voltak, ezért Isten meg tudta őket álomba inteni, hogy ne menjenek visszafelé úton, mert Heródes várni fog rájuk, és akkor ők fölkeltek gyorsan, és másik úton indultak el, és ezért Heródes nagyon mérges lett és ezért elkezdett megölni minden két éven aluli gyereket,

Tehát látjátok, hogy valamilyen szinten a mustármagnyi engedelmesség működött náluk, mert még álomba meg is intettek, hogy ne menjenek vissza azon az úton, amelyen jöttek, mert Heródes ott fogja őket várni, hogy kifaggassa őket, hogy hol találták meg a gyereket,

És ami a másik nagy bizonyíték erre, hogy valamilyen szinten ők is hittek a Messiásban, és várták a Messiást, hogy ők nem üres kézzel mentek, hanem ajándékokat vittek, tudták azt, hogy szegény család, és szükségük lesz a vándorlásuk során, szükségük lesz ennivalóra, szükségük lesz dolgokra, amit nem tudnak finanszírozni, és ezért ilyen drága dolgokat adtak nekik,

Mirhát adtak nekik, tehát az egy rettenetesen drága ajándék volt abban az időben, tehát ha valamit venni akartak, akkor kivettek abból a mirhából egy darabot, és akkor azzal fizettek, vagy vittek nekik, az egyik az aranyat vitt nekik, tehát volt az útra, hogy ennivalót tudjanak venni, meg szállást tudjanak fizetni a kisgyerekkel, a megszületett Jeshuával,

Tehát őket felhasználta Isten arra, hogy az anyagi hiányosságaikat, ami nem volt Máriának, és Józsefnek, azt rajtuk keresztül Isten meg adta nekik, eltartotta őket, úgyhogy érdekes a történetük, sokat gondolkodtam rajta, és hogy erre jutottam, hogy ezt lehet kiolvasni a történetből.

Tehát így a csodákkal kapcsolatban, a csodák korszaka akkor fog bekövetkezni, amikor ezek, tulajdonképpen ezek a természeti katasztrófák most már elkezdődtek, az utóbbi 10-15-év ez állandóan egyre erősödő természeti katasztrófákról szól, tehát ezzel Isten előre jelzi, hogy az Ő ítéletének a napja, amikor Ő személyesen fogja megverni az engedetlen emberiségnek a hátra maradt részét,

Nem éltek a kegyelemmel, ő rajtuk be fogja azt az ígéretet vasalni, amit azoknak ígért, akik részesei voltak az Ő fia meggyilkolásának, tehát kollektívan az egész emberiség, de Isten nem akarja elpusztítani az egész emberiséget, hanem az ítélete alól menedéket akar nyújtani, megkegyelmezni az engedetlenkedőknek, hogy szót fogadjanak.

És ilyenkor mindig az ítéletnyilvánítás előtt történik egyszer egy ilyen csodák korszaka, amikor még beszél a csodákon keresztül, és ezért nem igaz, hogy minden embert meggyógyított Isten, hanem kizárólag az engedelmeskedőket gyógyította meg Isten, vagy tett velük csodát,

Egyrészt, hogy az engedelmesség megjutalmazásaként, másként viszont kifelé a világ felé, a szemlélődők felé, akik látták, ezen keresztül Isten beszélt az emberekhez, hogy gyertek vissza a közelségébe, fogadjatok szót, mint ezek, akkor ugyanúgy pártfogásba veszlek benneteket, mert különben az ítéletem jön, és nem fogtok tudni elrejtőzni, elmenekülni, mert nem fogok gondot viselni rólatok az ítélet napján, az ítélet bekövetkeztekor,

És amikor az ítélet meg elkezdődött, és nagy erővel ment az Isten ítélete, akkor abban az időben viszont az Ő engedelmes szolgáit viszont különféle csodákon keresztül megmenekítette, eltartotta őket, tehát ez megerősítő jel volt az Ő szolgáinak, hogy Isten továbbra se mondott le róluk, nem feledkezett el róluk, hanem, hogy az Isten igen is értékeli az ő engedelmességüket, szorgalmasságukat, és félelmet nem ismerő bátorságukat.

Ezt azért kell nekünk is úgy kezelni, mert amikor csodákkal állnak elő bárki akkor azt kell mondani, hogy ez azért nem lehet Istentől való csoda, mert ez a csoda, egyrészt amikor megtörtént az a lábhúzogatós csoda is a gyülekezetbe, nem volt neki mondanivalója nyelveken szólásszerűen a tömeg felé, hogy Istennek a hívását és az erkölcsiségbe való meggyökerezést erősítette volna az emberekbe.

Tehát senkibe nem azt váltotta ki, hogy azonnal még Istenfélőbb lett, és akkor még szentebb életet élt, amilyen keresztül kiszórta az életéből a karizmatikusságnak a szemetét, hanem az emberek még inkább megerősödtek abban, hogy igen is itt van a szentszellem, bennünk van a szentszellem, és a szentszellem az jobbra-balra az csak szórja a csodákat, és csodákat csinál, értitek?

Tehát ezért, a másik pedig, hogy a külvilágban a természeti események nem erősítették meg azt, hogy ez Istentől való csodák, amelyek azt erősítik, hogy az Isten ítéletének az időpontja közel van, tehát ezért, ha látunk majd csodákat, azt vissza kell utasítani, és azt mondani, hogy még nem jött el az, az időszak, amikor Isten tömeg méretekben megismertette volna az Ő természetét,

Tehát ez az esemény, ez az utóbbi 4-5 évben, tíz évben kezdődött el, amikor az Isten minket is használva, meg tőlünk függetlenül másokat is használva az embereket arra ösztönzi, hogy térjenek vissza az Isten természetébe való éléshez, mert kizárólag Isten csak azokon csinál csodát, akik az Ő természetében kezdenek el élni,

És ezek az emberek azért kezdenek el az Isten természetében élni, mert egyrészt felfigyeltek az Isten ítéletét előre hirdető természeti jelenségekre, másrészt viszont fel fogták a hívó szót a beszédeinken és másoknak a beszédein keresztül, értitek?

Tehát ahogyan azt beszéltük, hogy a karizmatikusság azt mondja, hogy a Szentlélek az egy ajándéka az Istennek, ajándékként adja az emberekbe az Isten az Ő Szentlelkét, és akkor, hogy ez által történnek a csodák,

De ez nem igaz, mert az írásban, amikor arról beszél, hogy a Szentlélek, mint ajándék, akkor egyrészt hamisítvány, mert nincsen ott abban a szövegben az, hogy a Szentlélek az Istennek az ajándéka.

Tehát ez egy belehamisítás, bele toldás, másrészt pedig a Szentlélek, amiről Isten beszél, tehát az Ő természetéről, a szent lelkületről, hogy Isten adja azoknak, akik Neki engedelmeskednek,

Tehát aki engedelmeskedik Istennek, azt Isten megtanítja továbbiakban is folyamatosan tanítja arra, hogy hogyan érhet el még nagyobb szentéletűséget, és hogy ez által a szentéletűség által, hogyan kerülhet Isten még, hogy az ember még inkább közelebbi kapcsolatba az Istennel,

És ahogy nézzük a gyümölcseit ezeknek a szentlélek betöltekezéseknek,ha figyeljük egyenként az emberek életét,én például rengeteg embert ismertem ott magam körül a karizmatikusságban,a pünkösdisták között,akár a hit gyülekezetbe,akárhol máshol,hogy és sajnos bele értve az én életemet is azt kell mondjam, be kell valljam, hogy nem lett szentebb az életünk egyáltalán,

Akikkel úgymond a szentszellem betöltekezés csodái történtek, hanem sajnos még szemtelenebbek lettünk, még arrogánsabbak lettünk, még szentségtelenebbek lettünk, mert felfuvalkodtunk attól a beképzelt ténytől, hogy most már az Isten lepajtizott velünk, lebratyizott velünk, az Isten bennünk lakik a szentszellem által,

Tehát ezért biztos, hogy mi már jók vagyunk, ezért vettük azt a szemtelen, pofátlan viselkedést, hogy elkezdtünk másokon uralkodni, tehát ennek a szentszellem betöltekezésdinek az egyik látható legrosszabb gyümölcse, az emberek arrogánssá válnak, az emberek felfuvalkodottá válnak, nagyobbnak mutatják magukat, mint ami valójában az Isten szemében.

Az Isten szemében az ember az egy bűnöktől rakott, megterhelt, egy mezítelen testi személy, tehát Isten látja az embernek a mezítelen testének a rútságát, és ilyenek azok az emberek, akik szentszellem betöltekeznek a gyülekezetekben, de ezek az emberek viszont azt hiszik magukról, hogy ez egy kiváltság betöltekezni a szentszellemmel, ezért ők már most már elismert személyek az Istennél.

De ez nem igaz,mert ha megvizsgálják,ha meg tudnák vizsgálni saját maguk viselkedését anélkül a fátyol nélkül, amit a szentszellem betöltekezés okkultizmusa borít az elméjükre,ugye amikor betöltekeznek a szentszellemmel,meg utána mennek démonűzésre,meg megint betöltekeznek szentszellemmel,ez azt a homályt teszi az elméjükre,hogy elhiszik,hogy ők most már teljesen jók az Istennél.

Az Isten elismerte őket magáénak, és ezért most már megtehetnék azt, megtehetjük azt, hogy másoknak dirigálunk, másokat önmagunk alá beszervezünk, másokra rá kényszerítjük az akaratunkat, és egyéb ilyen dolgok, és tehát ezek rossz gyümölcsök, rossz gyümölcsei a szentszellem betöltekezésnek.

Valójában Isten arról beszél, mondtuk, azt az Ószövetségből bizonyítva, amikor Anna fohászkodott, hogy had szülessen gyermeke, fohászkodott az Istenhez, és ott volt az Éli pap előtt, ő ott imádkozott, és Éli meg azt hitte, hogy részeg, és akkor rá szólt, hogy mikor szűnsz már meg részegeskedni, hogy ilyen szentségtelenül ide mersz jönni az Istennek a templomába, hogy részegen itt vagy,

És akkor mondta neki Anna, hogy én nem vagyok részeg, hanem én csak imádkozom, és az Isten előtt öntöttem ki az én panaszomat,

1Sám 1:13 És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg.

1Sám 1:14 Ezért azt mondta neki Éli: Meddig tart még a részegséged? Távolítsd el magadtól az italt.

1Sám 1:15 Anna pedig így felelt: Nem, uram! Bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet (lelkemet) öntöttem ki az ÚR előtt.

Tehát ebben az esetben mit jelent az, hogy a magasságos Isten előtt kiöntöttem az én panaszomat, tehát az én vágyamat, hogy gyerekem szülessen, mit jelent ez, ez egy nyelveken szólás, egy allegorikus kép, mit jelent az, hogy kiöntöttem a szívemet, a magasságos Isten előtt, mit jelent ez szerintetek?

Kérdező: az Isten elé tárta, hogy mit szeretne, mi a vágya, mi az akarata?

RHR: így van, tehát ebben az esetben kiöntöttem az én szívemet, ebben az esetben azt jelenti, hogy tudattam, megértettem, meg akartam értetni az Istennel, hogy mennyire fáj az nekem, hogy körülöttem mindenkinek van gyereke, és én meg meddőként az asszonyok szégyene vagyok,

És ezért fohászkodott, és akkor azt mondta Istennek, hogy Szent Atyám, hogyha adsz nekem egy gyereket, én ezt a gyereket neked fogom szentelni, és erre Isten igent mondott, és innét született, azt hiszem, hogy Sámuel próféta, tehát ez is,

És ez is, és hogyha ezt az igét vesszük más környezetekben mindenhol, főleg ott, amikor azt mondják a karizmatikusok, hogy hát a Joel által azt mondta az Isten, hogy Ő kiönti az Ő szellemét minden testre, hogy ez azt jelenti, hogy mint egy folyadékot mindenkire rá locsol az Isten, és eláraszt vele,

De ez nem igaz, ez az okkult tanokban, a buddhizmusban, és a hinduizmusban bevett értelmezése ennek a szimbolikus képnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, amikor az Isten azt mondja, hogy kiárasztom az én lelkemet, akkor az azt jelenti, hogy megismertetem, megtanítom az embereket arra, hogy hogyan kell az én természetemben élni, azért, hogy ebben a természetben élve beengedhessem őket az én környezetembe, a mennyországba,

És aki viszont nem fog az én természetemben élni, azok nem fognak bejönni, nem engedem be őket az én országomba, értitek, tehát ezért elengedhetetlenül fontos volt az Isten számára, hogy kijelölt egy napot, amitől kezdve Ő, nem csak, hogy a prófétákra, egészen addig ugye azt mondja az írás, hogy a próféták és a törvény, Jánosig voltak, igaz?

Tehát nem volt tömeges mértékű az Isten természetének a tanítása, hanem csak 1-1 emberen keresztül tanította azt, a prófétákon keresztül tanította azt az Isten az embereknek, akik szót akartak fogadni,

Viszont az 50.naptól fogva, amikor Isten életre keltette a Krisztusnak a testét, bejött oda közéjük, tehát nem beléjük jött az Isten az 50.napon, hanem közéjük jött,

Például vissza lehet ezt az Ószövetséghez is vezetni, amikor csatába mentek az Izrael, engedetlenül, mikor megkérdezték a prófétát, mit mond az Isten, kimenjünk csatába, vagy ne menjünk ki, és akkor a hamis próféták, meg a nép hazudozói, vezetői azt mondták igen menjünk, mert az Isten azt mondja,

4Móz 14:41 Mózes azt mondta: Miért akarjátok áthágni ilyen módon az ÚR akaratát, noha nem sikerülhet az nektek?

4Móz 14:42 Ne menjetek föl, mert nem lesz közöttetek az ÚR, és vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől.

4Móz 14:43 Mert az amálékiek és a kánaániak ott vannak előttetek, és fegyver által hullotok el! Mivel elfordultatok az ÚRtól, nem is lesz veletek az ÚR.

4Móz 14:44 Mégis vakmerően fölmentek a hegy tetejére. De az ÚR szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdult a táborból.

4Móz 14:45 Ekkor az amálékiek és a kánaániak, akik azon a hegyen laktak, leszálltak, és megverték őket, és egész Hormáig vágták és kergették őket.

De a próféta viszont azt mondta,hogy nem mondta az Isten, hogy menjetek ki,és akkor azt mondta,hogy nem fogok köztetek lenni,tehát vissza lehet utalni,vissza lehet ezeket találni az Ószövetségből,hogy amikor Istennek szót fogadtak a zsidók, akkor közöttük volt,közvetett módon kerubok,és angyalokon keresztül.

Tehát Michael, és Gábriel angyalon keresztül ott volt Isten közöttük,és amikor kimentek csatára,akkor Michael által megverte az ellenséget Isten,értitek,aztán amikor nem fogadtak szót kimentek, akkor Isten azt mondta Michaelnek,és Gábrielnek hogy ne menjetek,hagyjátok, hogy had öldököljék őket,az engedetlen népséget.

Tehát amikor azt mondja Isten, hogy kiöntöm az én lelkemet, akkor ott akkor azt, Isten arról beszél, hogy tömeg mértékben meg fogom ismertetni az én természetemet az emberekkel, ugyanis az ítéletem közel van,

Tehát Istennek föl kell, hogy gyorsítsa az Ő tervét, tehát, hogy nem csak imitt-amott egy két embert úgymond megragad az Isten a vele történt dolgokon keresztül, hanem a világ minden részén ugyanabban az időben,

Ugyanazon a napon fog Isten tevékenykedni azért, hogy minél több embert kiragadjon a saját maga ítélete alól, ahogyan akkor jöttek a rómaiak, és Isten noszogatta őket, hogy igyekezzetek, menjetek ki a városból, meneküljetek a sziklák közé, a barlangokba, és a mezőre bujdossatok birkabőrbe bujdosva, mert közel az ítéletem a Róma megtestesülésében, és ha bent maradtok, akkor ők titeket is el fognak pusztítani.

Úgyhogy amikor azt mondja Isten, hogy kiöntök az én lelkemből, akkor az Isten a biblia nyelvezetén keresztül arról beszél, hogy tömeg méretekben, nem csak most már 1-1 prófétával fogom megismertetni a természetemet, és akkor rajta keresztül pedig figyelmeztetni, inteni a népet, hogy maradjanak ebbe a kerékvágásba, hogy így megőrizzék az Isten védelmét, hanem Isten most már tömeg méretekben fogja kiárasztani az Ő természetét,

Megismertetni tömeg méretekben az emberekkel, azok, akik kíváncsiak rá, ugyanis az Isten arra az időre úgy rendezte a világnak a folyását, hogy a rettenetes igazságtalanság, a csalások, és a hazugságok, és az embereknek a kapzsisága rabszolgaságba döntötte az emberek 90%-át,

És az emberek ebbe a rabszolgaságba szenvedve, ebbe a modernkori, egyiptomi, babiloni Szodomában szenvedve az emberek kérdéseket tesznek fel, hogy mi ennek az oka, hogy ilyen keserves az életünk, és hogy mi nem vagyunk ragadozóak, nem gyilkolászunk embereket, de mégis ilyen súlyosan sújt bennünket az ország vezetése az adóztatásokkal, hogy kiszipolyozzák a vért belőlünk, az életet.

A vallási vezetőink úgyszintén lehúzzák a bőrt a hátunkról, lefejtik a bőrt rólunk, hogyha lehetne, az életünket pénzzé tennék, és hogy mi ennek az oka, és az emberek tömeg méretekben részesednek ebben a szenvedésben, nehézségben, és az Isten így egyenként mindenkivel Ő maga tud foglalkozni, hogy megtanítja őket, elvezeti őket különféle információn keresztül, mint minket is, meg rajtunk keresztül másokat is.

Elvezet arra az ismeretre, amiben eddig részesedtünk, ezért Isten a minden igazságra elvezető Lélek, a személy, minden igazságra elvezető személy, és mindaddig Ő osztogatja az igazságait azoknak, akik megtartják az igazság után való szomjúhozást, az igazság után való vágyakozást, és meg akarják tudni, hogy mi ennek a rengeteg feslett rossz dolognak az oka, amiért az egész világ lassan lángba borul a harmadik világháborúban.

És igen is így Isten le tudja leplezni ugye a nagy paráznát, az egész Istentelen világot, és a vezetőivel együtt a kereszténységgel, amit parázna asszonynak szimbolizál az Isten a bibliában, elsősorban a zsidókra érvényes, másodsorban pedig a kereszténységre érvényes, és mivel az igazi zsidók állama megszűnt, Isten szétzilálta azt, így most a kereszténység van a soron.

Úgyhogy az igazságtalansága, a szentségtelensége, bálványimádása, és okkultizmusa miatt Isten elrendelte a benne rekedő embereknek a megveretését, és tulajdonképpen Isten így ismerteti meg Ő saját maga

Mindenkivel egyenként, aki kíváncsi rá, az igazságra, így ismerteti meg az Ő természetét, és arra ösztönzi, arra befolyásolja, arra inspirálja az embereket, hogy értsék meg, hogy az Ő természetében való élés nélkül senki nem fog bemenni az Isten országába,

Mert megmondta Isten, szentek legyetek, mert én szent vagyok, értitek, tehát és ez a szentségnek a természete, Istennek a természete a szentség, szentségre akarja tanítani az embereket, hogy ez által a szentségben való élés által ki tisztuljanak az emberek a bűnökből, erkölcstelenségekből, szentségtelenségekből, és így meg tud nekik kegyelmezni, be tudja őket vinni az Ő országába, értitek?

És így tulajdonképpen, amikor Isten arról beszélt, kiöntöm az én lelkemet, akkor arról beszél, hogy megismertetem nagymértékben, tömeg méretekben megismertetem az én természetemet, hogy én ki vagyok, mit szeretek, és mit utálok,

És Isten ezen keresztül meg akarja tanítani, hogy amit Ő szeret, azt igyekezzünk azt keresni, azt beépíteni az életünkbe, hogy így elfogadottak legyünk az Ő szemében, és be tudjon bennünket vinni az Ő országába, miután végleg megveri utolsó csapással az egész világot.

A biblia nyelvezetén, az Isten allegorikus nyelvezetén szólva a kiöntöm a lelkemet, az ugyanolyan, mint ahogy Anna mondta, hogy kiöntöm az én szívemet, az Istennek, a magasságos Istennek,

Tehát, hogy tudtára hozom az én Atyámnak, megértetem vele, elmondom neki, hogy engem ez bánt, hogy gyermektelen vagyok, és szeretném, hogyha az Isten megnyitná a méhemet, és gyermekem születne, ahogy ezt Anna mondta, ugye.

Az Anna történetén keresztül meg lehet érteni, Isten le tudja leplezni, hogy az, amikor Ő a bibliában arról beszél, hogy kiöntöm a lelkemet, kiöntöm a szívemet, meg kiöntöm a bánatomat, a szívemben, az értelmemben levő bánatot, ugye akkor arról beszél, hogy Isten elé tárta, és elmondta információban elmondta, közreadta az Istennek, hogy őt ez bántja, és ebben kéri az Ő segítségét.

Viszont ezzel párhuzamba, amikor Isten mondja, hogy Ő kiönti az Ő lelkét, tehát kiönti az Ő szívét, úgymond Isten a szívében levő akaratát megismerteti az emberiséggel, azokkal, akik keresik az Ő igazságát, tehát ez is már leleplezi azt, hogy nincsen semmiféle repdeső szentszellem, aki bele röpül az emberek szájába sült galambként, és akkor lemegy a gyomrába, és akkor csont nélkül van ott,

Ahogy az okkultizmus megy a kereszténységbe, az hát borzongató, ahogy ezt a Dereck Princen keresztül, meg a Németh Sándoron, meg az összes többi ilyen varázslón keresztül,hogy a szent szellem,az a hasba megy le,mert ott nincsenek csontok,mert a csont nélkül való helyeken lakik az Istennek a szelleme,tehát ez teljesen abszurd,teljesen abszurd hitetés,és okkultizmus,luciferi mádat az egész.

Kérdező: igen szörnyű látni ezt, hogy az emberek mikbe hisznek, elképesztő, ez a Gégény-féle brigád is, mi is bele néztünk, borzasztóan, olyan tényleg mintha egy ilyen ezoterikus műsor lenne egy ilyen hihetetlen magazin, vagy egy ilyen mit tudom én borzasztó.

Kérdező2: Már az első nap betöltekeznek, lányomnak a leendő anyósáék volt, járnak, és voltak valakivel, és az első nap ott elkezdett rángatózni, és az anyós, a leendő anyós meg is ijedt, hogy mi a baja, és első nap volt,

RHR: De ez a másik dolog, hogy ez is a másik leleplező bizonyíték arra, hogy Isten nem valamiféle szentszellemről beszél, amiről a karizmatikusság, mert, hogy a karizmatikusságba a szentszellemmel való betöltekezést összekötik a megtéréssel, hogy egyrészt a megtérésnek a jele a szentszellem betöltekezés, hogy már van olyan szent, hogy az Isten elfogadta őt olyannak amilyen,

És ettől kezdve elindult a hívő életben az a személy, tehát alkalmassá vált a gyülekezetben való ténykedésre, ugye, másrészt ez a szentszellemmel való betöltekezésnek a jele, a nyelveken szólás, tehát ilyenkor már, amikor nyelveken szólás együtt megy a betöltekezéssel, akkor ez már ő nekik egy pecsét, hogy ők el vannak pecsételve az Istennek,

Tehát elhitetik az embereket, hogy te már olyan fontos vagy, hogy az Isten személyesen lebratyizik veled, hogy az Isten benned akar lakni, de ha megnézzük ezeknek az embereknek az életét, nem csak hogy abban a pillanatban semmiféle engedelmességet nem mutat főleg a szentségben való megjobbulás tekintetében,

Hanem ha az egész további életüket nézzük a legtöbb embernek ezekben a gyülekezetekben, továbbra is ugyanúgy megmaradnak adó csalónak, továbbra is ugyanúgy megmaradnak sikkasztásban, becsapják az üzlettársaikat.

Én erre személyesen tudom ezt elmondani, mert személyesen láttam, és tapasztaltam azt, hogy azok, akik a legszentebbnek tűnnek a gyülekezetekben, hogy azok a legnagyobb csalók, tehát emlékszem rá, hogy fölvettek bennünket dolgozni, a gyülekezet élén levő hírességeknek a vállalkozásaikba, és behúztak bennünket, és rá kényszerítettek bennünket arra, hogy zsaroltak bennünket, hogy vigyük véghez azokat az aljasságokat, amikre ők utasítottak bennünket,

És úgy menekültünk el ezekből a vállalkozásokból, emlékszem rá, hogy kivittek bennünket, azzal húztak be bennünket, hogy kivisznek bennünket Ausztriába dolgozni a jó kereset reményében, és akkor hogy próbaidő 3 hónap, és de ebben a három hónapban annyit szenvedtünk, annyi megaláztatásban, annyi megfélemlítésbe, és zsarolásba volt részünk, ami az egész azt követő huszon, harminc éve nem történt, értitek,

És nem egyről tudok ilyenről személyesen, úgyhogy ennyit erről, hogy Istennél nincsen olyan, hogy Ő valakit csak hirtelen, valaki betoppan az Ő országába, és akkor be akarok töltekezni szentszellemmel, betöltekezek szentszellemmel, és akkor onnantól kezdve, én már le vagyok tudva az Istennél, én már tiszta vagyok, én már szent vagyok, én már megtértem, stb, stb.

Nem, hanem az Isten soha nem adja az Ő közelségét olyan embernek, aki minimum 3, nézd, az apostolok életét lehet látni, a legtöbben három évet töltöttek el a Joshuának a társaságában, és a Joshua tanította őket az Isten természetére, hogy az Isten nem nagyravágyó és felfuvalkodó,

Ti se legyetek azok, ne kívánjatok hatalmat, hogy add meg nekünk, hogyha majd bekerülünk a te országodba, hogy egyikünket a jobb kezed felől, a másikunkat a bal kezed felől ülhessen, vagy elkezdtek vetekedni egymás között, hogy ki nagyobb,

És akkor azt mondta a Joshua nekik megszégyenítve őket, hogy ha valóban nagyok akartok lenni, akkor térdeljetek le, hajoljatok egymás lábaihoz, és mosogassátok egymás lábát, egymás retkes, büdös lábát!

 

 

2/2.rész

 

RHR: És a Joshua, tanította őket az Isten természetére, hogy az Isten nem nagyravágyó, és felfuvalkodó, ti se legyetek azok, ne kívánjatok hatalmat, hogy add meg nekünk, hogy ha majd bekerülünk a te országodba, hogy egyikünk a te jobb kezed felől, a másikunk a te bal kezed felől ülhessen,

Vagy elkezdtek vetekedni egymás között, hogy ki nagyobb, és akkor azt mondta a Joshua nekik, megszégyenítve őket, hogy valóban, ha nagyok akartok lenni, akkor térdeljetek, hajoljatok le egymás lábaihoz, és mosogassátok egymás lábát, egymás retkes, büdös lábát,

És akkor megdöbbentek, hogy hát akkor itt nem is arról van szó valójában, hogy mi itt híres-neves rabbik leszünk, meg elismert Benny Hinnek, meg Németh Sándorok leszünk, tömve leszünk lóvéval, és akkor már többet nem kell mennünk, halászni, meg éhínségben tölteni a napjainkat, amikor nem sikerül halat fogni, akkor ez nem azt jelenti?

Értitek, tehát az Istennek a koncepciójában, a tervében nincsen ilyen, tehát Isten megszólítja az embert, mint a tizenkettőn, és a hetvenből kettesével kiküldött, vagy mind a 12-apostolon keresztül megszólítja az embereket, és arra ösztönzi őket, hogy először is, hogy térjenek vissza az Isten írott beszédéhez, és amikor az emberek elkezdenek az Isten írott beszédének engedelmeskedni, abban élni,

Tehát látszik az életükön a megszentelődés, akkor Isten egy bizonyos idő után, mikor már gyakorlottá váltak ezek a megszólított, és kihívott emberek gyakorlottá váltak az engedelmeskedésben, az írásnak való engedelmességben,

Tehát ami történt az életükben, minden napjaikban szituációk, és alkalmazták az Isten beszédét, szót fogadtak neki, úgy viselkedtek, ahogyan az Isten beszéde diktálta, akkor majd csak az után Isten küldött hozzájuk egy másik embert, aki által Isten a saját személyes jelenlétében föl avatta őket közvetlen küldötteivé, és ezt lehet látni.

Joshua is ugyanezt csinálta, tehát Isten rajta keresztül kiválogatta a 12-őt, három évig vele voltak, és tanulták az Isteni erkölcsöt, aztán amikor megértek rá, és elhagyták az emberi, ósdi, földi ördögi rabbinikus vallásosdit, meg babonaságokat, meg lucifer imádatot,

Rejtett lucifer imádatot elhagyták,és elkezdett ki tisztulni az életük,és engedelmesek voltak a Joshuának a beszédének,akkor Isten mondta nekik, Joshuán keresztül üzente nekik,hogy én most elmegyek,

Ti ne menjetek el, maradjatok itt Jeruzsálembe, és várjátok be az én Atyámat, tehát valójában azon a helyen ahol a hamisítás van, félrefordítás,hogy várjátok be az én Atyámnak az ígéretét,hogy majd a szentszellemet elküldi,

Tehát ez egyáltalán, nem az szerepel az írásban, és nem arról tett ígéretet Isten, hogy majd a Joshua elmegy az Istenhez, és akkor a Joshua majd elküldi a szentszellemet a hívek közé, egyáltalán az Isten koncepciójában nincsen ilyen, hanem az történt, hogy az Ószövetség prófétáján keresztül, Joelen keresztül Isten kijelentette, hogy véget vet az Izraelnek, véget vet a templomosdinak,

Meg az áldozat bemutatásoknak, és Isten tömeg méretekben meg fogja tanítani az embereknek az Ő természetét, és Ő lesz az emberek között, és Ő fogja személyesen tanítani őket, tehát erről szól a Joelnak a beszámolója, mert azt mondja neki, azt mondja az írásban, hogy lészen pedig az utolsó időkben, azt mondja az Isten, kiárasztok az én lelkemből,

Tehát megismertetem az én természetemet a gyülekezettel,mint az eklésziával,mint a testtel,ugye a hamis fordítás azt mondja,hogy minden testre kitöltök az én szellememből,de az eredeti iratok azt mondják,hogy Isten megismerteti,kitölti az Ő természetének a megismerését kitölti tömeg méretekben az egész testre,az egész eklésziára.

Tehát nem minden emberre a földön, mert akkor azt kéne látnunk, azt kellett volna látnunk, hogy amikor indult a pünkösdizmus meg ezek a kitalációk, hogy elkezdődött a nagy reformáció ideje, a nagy szentszellem kitöltetés megint elkezdődött, akkor azt kellett volna látnunk világméretekben, hogy minden ember a földön részesedett volna a szentszellembe, és minden ember megtért volna.

De ez nem igaz, mert csak kisebb csoportok, és növekvő gyülekezetekben gyakorolták ezt az okkultizmust, tehát nem történt az, hogy a Józsi bácsi a mi közbe kaszált a mezőn, rá szállt a szentszellem eldobta a kaszáját, és elment a templomba, és meggyónta, megbánta a bűneit, a postás nénire nem szállt rá a szentszellem, és nem kezdett el nyelveken hadovázni.

Tehát a minden ember, akit ismerünk, nem részesedtek ebben a minden testre kitöltött szentszellembe, igaz?

Mert hogyha azt mondja, hogy minden testre, akkor nem csak a gyülekezetbe, a kereszténységbe kellett, hogy történjen, hanem kint a világba az emberek között is, de ilyen jelenség nem történt, mára a világ, csak sokkal rosszabb lett attól fogva, hogy a kereszténység kitalálta ezt a mindenkire rá szálló szent szellemesdit,

Hanem látjuk azt, hogy arról szól, hogy akik szót fogadtak Istennek a hívásra, azokat Isten, vagy a saját fián keresztül, vagy a már szent természetbe, szentségbe gyakorlatoztatott tanítványokon keresztül, tizenkettőn keresztül elhívta volna Isten, és erre a szentéletű, szent természetnek a gyakorlására, és amikor megütötték azt a normát, amit Isten elfogadhatónak lát,

Akkor Isten eljött közéjük, be a csoportjaikba mind a Krisztusnak a testébe, ahogyan az Istennek a lehelete az Ádámnak a testébe bement, a tüdejébe fölfújta azt, elkezdett lélegezni, elindult a vérkeringés, elindult a szívverés, elkezdett működni az agy, és két lábra állította Isten Ádámot,

Na, ugyan ez történt az 50.napon az eklésziában, az eklészia, az engedelmeskedőknek a közössége, allegorikusan, mint a Krisztusnak a holtan, élettelenül fekvő teste ott volt, és Isten eljött a hívek közé, mert engedelmesek voltak, engedelmes emberekből állt a híveknek a közösségei, Isten bejött személyesen, megjelentek a tűzcsóvák a levegőben,

Ugye kettős tüzes nyelvek jelentek meg, és nem ilyen kis gyertya lángocskák, tehát ez igazolja a Joelnek a próféciáját, hogy lesznek jelek az égen, tehát tűz, és füstoszlop ugye, azt megelőzően 50.nappal az előtt földrengés volt, nagy földrengés volt, és az egész földet beborító háromórányi sötétség volt, azt megelőzően csillag volt az égen, angyalok jelenése volt az égen,

tehát ott voltak ezek a kísérőjelenségek,amik a pünkösdizmusnak,meg a Jehovizmusnak,meg az adventizmusnak,meg a baptizmusnak,meg az ilyen- olyan izmusnak, emberek szabadkőművesek által,pápai ügynökök által kitalált izmusoknak a működése kezdetekor nem voltak jelek egyáltalán,tehát Isten nem bizonyította meg az Ő saját maga jeleivel azt, hogy ezek én tőlem vannak

Ezért visszautasíthatjuk az összesnek a létezését, és illegitimnek tekinthetjük az Isten szemében, hogy Isten ezekkel nem vállal közösséget, és akkor Isten önmaga eljött a 12 tanítványhoz, és a velük levő 120-tanítványhoz, aki tanítványa volt a 12-nek, és a 12-őt részesítette abba, hogy tanítványi státuszból Isten átvezette őket küldötti, személyes küldötti státuszba, aposztoloszi státuszba, és utána pedig a 120-szal is ugyan ez történt,

Erről már nem ír az írás, hogy ő velük ez, hogy történt, de látjuk azt, hogy miután a 12 Istentől föl lett avatva, kimentek az utcára, és egyből háromezer ember az engedetlen zsidók közül úgy döntött, hogy elhagyják a talmudos judaizmust,luciferizmussal betöltöttet,ugyanúgy, mint ahogy mi is,meg velünk együtt mások kijönnek a luciferizmussal,okkultizmussal megtöltött kereszténységből,

Tehát ugyan ez a párhuzam történik az ókori luciferizmusban, és talmudizmusban fetrengő zsidóság, és a ma modernkornak a kereszténysége között ez a párhuzam, ugyan ez a párhuzam, ahogyan a zsidók országának vége lett, ugyanúgy lesz vége a modern Róma által, mint antikrisztusi birodalom által szétverve, ugyanígy lesz vége a kereszténységnek is,

És látjuk azt, hogy azt mondja az Isten a jelenésekbe, hogy azt műveli az Isten, hogy azt adja a fenevadnak a lelkébe, azt adja, tehát amikor azt mondja, hogy a fenevadnak a lelkébe azt adja, hogy meggyűlöljék a paráznát, az azt jelenti, hogy Isten arra inspirálja az akaratát az embereknek, akik a fenevad birodalmába élünk, ma ebben a korszakban, az utolsó korszakban

Az Isten haragjának a kitöltése előtti napokban, években, hogy Ő, mint minden igazságra elvezető Lélek,Szent Lélek,szent személy,szent Atya,szent Isten,Ő azt adja,arra vezeti el az embereket,az igazságot kereső embereket a fenevad birodalmában, hogy kérdezzék meg,hogy miért ilyen feslett a kereszténység?

Kik okozzák ezt, miért okozzák ezt, és így leleplezi, lemezteleníti a paráznát, tehát a parázna, ez a nagy parázna, ez a babiloni asszony a mai kereszténység, és ezt így az Istentől való igazságok által Isten leleplezi le,

Lemezteleníti, megérthetjük az ő természetét, és az eredetét, hogy az nem Istentől, és Krisztustól való a kereszténység, hanem a római császárok családja hozta létre politikai fogás volt,

Jel 17:15 És azt mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek.

Jel 17:16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meggyűlöli a paráznát, kifosztják és lemeztelenítik, megeszik a húsát, és megégetik tűzzel.

Jel 17:17 Mert Isten adta a szívükbe, hogy az ő szándékát végrehajtsák, és egy akaraton legyenek, és a fenevadnak adják királyságukat, míg be nem teljesednek Isten beszédei.

Jel 17:18 És az asszony, akit láttál, az a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyain.

És össze akarták keverni a Krisztusi tanokkal, tehát látszólag sikerült is, hogy látszólag úgy néz ki, hogy ez valami nemes célt képviselő gentleman club, de valójában az ördögnek, a sátánnak az egyháza, sátánnak a gyülekezete, sátánnak a zsinagógája a kereszténység, és az emberekkel azt teszi, hogy meggyűlöljék a paráznát,

Tehát megértjük azt, hogy ezek a gyülekezet vezetők, akik a pápai ügynökök, hogy visszavezetik luciferizmusba az egész emberiséget, meg evangélizálva,kereszténnyé téve az egész világot,és így ebből fakadóan Isten pedig azt mondja,hogy azt adja a szívükbe,és az értelmükbe,hogy megégessék azt,kifosszák azt.

Tehát mi is másokkal együtt azon fáradozunk, hogy bemutassuk a még igazságot igénylő embereknek a kereszténységben, hogy miért kell kijönni a kereszténységből, mert ezen az Istennek a haragja van, és ezt Isten el fogja pusztítani, és ilyen, és olyan eszközökkel operál, tehát csodákat generálnak mindenféle trükkökkel,

Szentszellem betöltekezésnek állítanak be a kundalini jógát, tizedet szednek, és arra buzdítják a híveiket, hogy támogassák a mai Izraelt, ami köztudott, hogy vérségét, genetikáját tekintve semmi köze a Palesztinában élt ókori zsidósághoz, és mindenféle okkult tanokra tanítják az embereket, ami úgy tűnik, hogy Istentől származik, de valójában még inkább Isten ítélete alá viszik be az embereket,

Tehát így történik ez az egész, ebben az időszakban élünk, és látjuk azt például, hogy a mi munkásságunkat viszont megelőzte, megelőzi Istennek azok a jelei, amikkel Isten bizonyítja az engedetlenkedők felé, hogy az Ő ítélete úton van,

Úton van az Antikrisztus, és az ő birodalma által, és óriási keresztényüldözés lesz, és sok millió keresztény fog elhullani, amikor az Antikrisztusnak a hadserege, és a titkos rendőrsége irtani fogja gőzerővel a kereszténységet, ugyanis a kereszténység kreálói, azzal a céllal hozták létre a kereszténységet, hogy amikor befejezi a feladatát,

Tehát meg evangelizálja az egész világot a lucifer természetére, és rabjává ejti az emberiségnek a túlnyomó részét, akár 98%-át is, akkor összedöntik ezt a kereszténységet, üldözni fogják, és ezen keresztül a nyomorgattatáson keresztül, pusztításon keresztül, létre fognak hozni egy új vallást,

Ugyanez a helyzet a szabadkőművességgel is, a szabadkőművességet is azért hozták létre, hogy amikor bevégzi a feladatát, akkor azt el fogják pusztítani, és belőle egy új titkos szervezetet fognak, egy új irányvonalat fognak létrehozni, ahogyan a World Trade Center-t lerombolták,

már úgy építették eleve meg a World Trade Center-t, hogy amikor bevégzi a feladatát, akkor azt lepusztítják,lerombolják,és a helyére abból egy új világnézetet,egy globális világnézetet képviselő tornyot fognak építeni,és ott van,lehet látni azt az új tornyot amit létrehoztak,nem tudom,elfelejtettem mi a neve neki,de az új világrendnek a dicsőítésére hozták létre,és még azzal kapcsolatos a neve is,

Úgyhogy akik értelmesek, és meg akarnak menekülni az Istennek a pusztítása elől, azok jól teszik, ha fölismerik a kereszténységnek az alattomosságát, az ördögtől való létrehozottságát, és az ítéletét, és kimenekülnek belőle, a minden okkultizmusából, minden ember csinálta csodáiból kimenekülnek az emberek.

Kérdező: igazából nagyon jó hallani ezeket újra, és az jutott most eszembe, hogy beszéltél róla újra, hogy ha ezeket nem hallja az ember, nem mondják neki, akkor nem jön rá, hogy mit kell tenni, úgy ahogy én is annak idején úgy jöttem, hogy hallgattam a beszédet, amit mondtatok róla, és akkor így jöttem rá én is, hogy ezt meg kell változtatni teljesen,

RHR:na, látjátok ez is bizonyíték arra,hogy te, személyesen mesélitek a történeteiteket,hogy hogyan kerültetek kapcsolatba az Istennek ezzel az elrejtett igazságaival, amit a kereszténység elnyomott,és sarokba szorított,letakart,és el akar tüntetni,ugye senkivel nem az történt,hogy valami mennyből ledobott üszög fejbe vágott bennünket,és akkor betöltöttünk vele,és akkor azonnal tudtunk mindent,igaz?

Tehát ezért hazugság a szentszellem betöltekezés, meg a szentszellem betöltekezés által kapott ajándékok, tehát ezért hazugság, mert Isten mindig szolgáin keresztül tanít ki egyre növekvő számú közösségeket, csoportokat.

És így amikor azok is már alkalmassá váltak,akkor Isten azokat is szolgálatba fogja állítani akikről látja,hogy megszentelődött az életük,tiszta életűek,hűségesek,erkölcsösek,akkor azokat fogja elküldeni tovább más emberekhez,hogy halljanak tőlük az Istennek az igazságairól,és az nem úgy történt velünk,hogy ránk szállt valamiféle,belénk jött valamiféle szentszellem kézrátétel által,

Annál is inkább nem, mert tudjuk, hogy a kézrátétel az egy jel arra, hogy Isten választotta el azt a személyt, akire az Istennek a szolgája rá tette a kezét, nincsen semmi köze ahhoz, hogy az emberbe valamiféle szentszellem bele fog csúszni, bele fog röpülni, egyáltalán.

És tehát nem tette ránk senki a kezét,nem röpült belénk a szentszellem,nem onnét van az ismeretünk,hogy bennünk lakik a szellem,és akkor ki beszél belőlünk,és akkor, amit a szellem diktál belülről, akkor azt mi elmondjuk másoknak,ilyen nincs az Isten koncepciójába,mert Ő mindig első sorba szent életű embereket akar kikovácsolni,kitisztítani,

Majd amikor látja az Isten, hogy hűségések, és szentek az emberek, akkor majd rájuk bíz feladatokat, egyébként, amikor az emberek között járt-kelt Joshua, az Istennek a fia, ő maga azt mondta róla az írás, hogy nem bízta magát az emberre,

Mert kezdettől fogva jól tudta, hogy mi lakozik az emberbe, az ördögnek a természete, hogyan bízhatna az Isten olyan emberekbe, akikbe az ördög természete van,

Lopásokban élnek a gyülekezetekben, sikkasztásokban, csalásokban, egymás feleségeiknek a titkos szerelmi életét élik, elveszik egymásnak a feleségét, férjeit, ugye a válások aránya sokkal nagyobb a gyülekezetekben, mint kint a világban, ilyen ördögi természetű embereket, hogyan bízna meg bennük Isten, hogy most saját maga kincseiből csak úgy oda szórná ezeknek az engedetlen embereknek,

Isten, nagyon bölcs Isten, Ő semmit nem tesz véletlenül, Ő neki semmilyen döntéséből nem fakad káosz, vagy meggondolatlanság, tehát Ő csak olyanokkal osztja meg az Ő természetét, akik méltók arra, mert szentül akarnak élni, értitek?

Tehát ez a kulcs arra, hogy mind az, ami a kereszténységbe történik,ez a betöltekezek szentszellemmel,holnap démonok ugrálnak ki belőlem,

Tehát ez az egész ez egy hazugság, ez egy hitetés, ez az ördög természetének az ajándéka, úgyhogy ezért nem szabad se a csodáit elfogadni, mert tudjuk, hogy amik történnek a gyülekezetekbe csodák, írják nekünk itt a jó asszonyok, hogy igen is minden nap történnek csodák.

De ezek az asszonyok nem ismerik a bibliát, nem ismerik azt, hogy azok a csodák miért történtek, milyen mondanivalója volt Istentől azoknak a csodáknak, amik történtek az emberekkel, és kikkel történtek azok a csodák egyáltalán.

Lehet látni az írásból, hogy nem mindenkivel történt csoda, a több ezer ember, aki fojtogatta Joshuát, körülvették őket, egyedül csak az a vérfolyásos asszonyt gyógyította meg az Isten amint beárnyékolta Joshuát, akkor mivel magyarázza ez a jó asszony a kommentelők között, hogy igen is, ma is történnek, és minden napon történnek csodák, tömeg méretekben még hozzá.

Nagyon sajnálom az ilyen birka eszű embereket, akik hallgatnak a vezetőikre, és akkor azt se tudják, hogy mit beszélnek, csak bégetnek, ismétlik ugyanazt a hülyeséget, amit a vezetőjük beléjük plántáltak, na, ezek az emberek, ha ki nem jönnek belőle, ebből az okkultizmusból, okkult felfogásból, mert ez nem az Istennek a természetének a fölfogása.

Ezek az emberek vagy még az életükben, sajnos balesetben úgy halnak meg, hogy egyből kárhozatra jutnak, vagy az életük végén úgy halnak meg, hogy sosem ismerték Istent, hanem ebben a részegítő kábulatba haltak meg a kereszténységnek a dobzódásába, az okkult tanainak a részegségébe, és sajnos így az emberek nagy része a kereszténységbe kárhozatra fog jutni,

Sajnos már most az utóbbi száz évet vizsgálva sajnos nagyon-nagyon sok ember úgy halt meg, hogy azt hitték, hogy a mennyországba mentek, mert benne ültek ezekben a gyülekezetekben, ezért mondja azt a Joshua hogy szoros az a kapu, és keskeny az, az út, és nagyon kevesen találják meg azt,

És mi is tudjuk ezek az üzenetek, amiket mi közzé teszünk, ezek az információk, mi tudjuk azt, hogy a kereszténység nem fog megtérni a mi üzeneteink hallatán, nagyon jól tudjuk, hogy nem csak, hogy a fele nem fog megtérni, és Istenhez fordulni, hanem ha 10% a kereszténységből képes lesz kimenekülni, akkor már sokat mondok, tehát ennyire veszélyes a játék, a kereszténységgel szövetséget kötni,

Ezért kell vissza utasítani minden csodáját,minden nyelveken szólását,minden prófétálását,mindent ami a kereszténységből származik mert 90%-a okkultizmus,Krisztus követésnek álcázott okkultizmus,és valójában nem is szándékunk tulajdonképpen az,hogy mi most minden gyülekezetből minden embert ki halásszunk,és  a magunk oldalára állítsunk, mint hogyha nekünk szükségünk lenne ilyen sok emberre,mert mi a pénzük miatt,belőlük szeretnénk megélni,

4 éve, vagy 5 éve tevékenykedünk talán, és senkitől egy árva fillért nem fogadtunk el, mindent, amit teszünk Istennek felajánlva kedves áldozatul ajánljuk az időnket, az elszántságunkat, a több éves, évtizedes kutatómunkát, az emberekhez való üzeneteinknek az intézését, ezt mind ingyen, és bérmentve tesszük az Istennek szolgálva,

És nem azért, hogy mi itt valami mega gyülekezetet szeretnénk létrehozni, pontosan azért, mert mi tudjuk azt, Isten elmondta nekünk világosan, hogy a kereszténységnek kevesebb, mint a 10%-a fogja elfogadni az Istentől jövő üzeneteket, és Istenhez fordulni,

sajnos a túlnyomó része a 90%-a,92-94%-a sajnos menni fog a kárhozatra az okkultizmus gyakorlás miatt,az Isten beszédének való engedetlenség miatt,

Úgyhogy ezért nem félünk attól a vádaktól, azoktól a vádaktól, amikkel illetnek bennünket, mert a lelkiismeretünk tiszta, hogy mi senkinek a vagyonából nem akarunk ezen keresztül részesedni, és semmiféle hírnévre nem szeretnénk szert tenni, éppen ezért rejtjük el a nevünket is, hogy semmiképpen a nevünk ne legyen valamiféle ideológiai alapon működő gyülekezet működésének az elve, mint ahogy ez működik a gyülekezetekben.

Tehát a vezetőiket a híres-neves gazdag milliomos gyülekezet vezetőket bálványozzák, és tulajdonképpen ezek ilyen ideológiai szervezetek, amit az, az egy ember mond füttyentésszerűen, mindenki azt cselekszi, és szalad, és hajtják végre, holott ez a fajta gyülekezet működési elv ez egyáltalán nem Istentől van az egyszemélyes gyülekezet vezetési elv,

Lehet látni az egész bibliában, hogy mindig több személy, Isten természetében élő személyek együttes megegyezésén alapul az, ahogyan Isten vezette a korai gyülekezeteket, és a Krisztus testének a tagjait,

Kérdező: Eszembe jutott, amikor mondtad, hogy a csodáknak nincs itt az ideje, meg, hogy mennyire nem biblikus, és hogy miért, itt van a prédikátor 3:1-ben, hogy mindennek meg van a rendelt ideje, és meg van az ideje, az ég alatt minden eseménynek,

RHR: Így van, tehát Isten nem azt csinálta, mint ahogyan azt például az evolúciónál is valláshívők a Darwinizmus hirdeti, hogy elindult egy biológiai folyamat, és az magát generálva létrehozta a ma látható életet a földön a különféle állatfajokkal, és az emberfajjal együtt,

Tehát,hogy ők egy véletlenszerű láncreakcióval magyarázzák azt,ami ma látható,tehát a Krisztuskövetés az egyáltalán nem ilyen,hanem a Krisztuskövetésben ugye Istennek naptára van,tehát mit gondoltok,a zsidóknak amikor az országa működött ,tehát az egy prototípusa volt,egy előképe volt arra,hogy az Isten országában a mennyország hogyan működik,

Tehát voltak különféle kinevezett személyek, írott törvények, és jogszabályok voltak, amik egyrészt szabályozták az ország működését az Isten vezetése alatt, másrészt viszont szabályozta a benne élő embereknek az egymással való viszonyát, igaz?

Tehát ezért volt két kőtábla, az egyiken az Istennel szemben, az Istennel való viselkedésnek a szabályai voltak lefektetve, a másikban pedig az emberek egymással való viselkedését szabályzó rendeletek voltak lefektetve, amelyek tulajdonképpen adták az ország működésének a magvát, az államalapítói okmányát tulajdonképpen azt lehet nevezni.

És, tehát Isten napokat tűzött ki, évtizedeket, tehát Isten nem napokban számolta az időt, hanem évszakokban számolta, lehet látni, hogy évszakokhoz volt kötve ünnepek ugye, tehát tavaszi aratáshoz voltak kötve ünnepek, és őszi, vagy hát nyári aratáshoz voltak kötve ünnepek, tehát ez ugyanúgy szellemileg ez megáll a Krisztuskövetésben,

Istennek a napórája,Ő nem dobta szemétbe az Ő időszámítását,Ő nála az időszámítás tovább folyik azzal a számítással, amit Ő kidolgozott az Önmaga holdhoz kötött időszámítása szerint ami működött a zsidók idejében,tehát ugyanúgy a mai napon is meg van az Istennek az időszámítása,hogy nem össze-vissza,

Tehát nem véletlenszerűen történt a vérfolyásos asszonnyal az Istennek az a gyógyítása, ami akkor történt, mert az Istennek az időszámításában azon a napon az volt előírva, hogy az fog megtörténni, még mielőtt megtörtént volna előtte több ezer évvel már, a világ lefektetése előtt már Isten látta, hogy ez meg fog történni.

És ezt beírta a naptárába, hogy ezen a napon fogom a Joshuát elküldeni Jairushoz, és fél úton bele fog botlani ebbe a vérfolyásos asszonyba, az ötvenedik napnak az eseményei nem randomra, maguktól történtek, ahogyan azt a karizmatikusság hirdeti,

Hanem azért mert az Ószövetség időszámítása szerint a páska báránynak a megáldozása, és elfogyasztásától számítva ötvenedik napon történt meg az, hogy meg lettek fújva a harsonák, és egybe lett hívva a nép, és ki lett jelentve az emberiség adósságának az elengedése, tehát ezért a megváltónak a kivégzésétől, és az Istentől való feltámasztásától számítva ötvenedik napon történt meg az eklésziának az életre keltése,

Benne az apostoloknak a munkába helyezése, közvetlen Istentől küldötti státuszba helyezése, tehát nem véletlenszerűen történt, hanem Isten időzített terve szerint történt az, az esemény, aztán utána az, hogy az a háromezer ember hallgatott rájuk, az is nem véletlenül azért történt, mert Istennek a végzése, a dátumai szerint Isten akkor küldte ki a 12-őt az utcára, hogy menjetek, beszéljetek nekik,

Ekkor ezek megszomorodtak, Isten nagyon jól látta, hogy háromezer, az első napon háromezer, a másik napon, három napon belül ötezer ember fog üdvözülni, és kijönni az Isten ítélete alól a zsidók országából, ez az ötezres szám az Isten akaratának a beteljesedésének az ötös szám, és az ötös, az ötvenes, az ötszázas, és az ötezres ez a szám,

Itt most nem kabbalisztikus szám misztikáról beszélünk,hanem ahogy Isten a számokat jelképként használja,hogy emberekkel próbál kommunikálni,tehát ha valaki matekból erősebb,és a matekon keresztül megbírja ragadni az elméjét,és fölcsigázni a kíváncsiságát,hogy  mit is akar ez jelenti,

Tehát ezért az ötvenedik napon, mert az ötvenedik, az ötös szám, és az ötvenes, ötszázas, ez mind az Isten tökéletes akaratának a beteljesedésének a száma, ugyanúgy ahogyan a négyes szám, négy, negyven, és négyszáz, az rabszolgaságnak, szenvedésnek, tehát Istentől rendelt büntetésnek az idejét szimbolizálja,

Tehát ezért volt negyven napig a megváltó a pusztában, ezért volt négyszáz évig a zsidóság Egyiptom fogságába, ezért volt négyszáz évig csend, Isten nem kommunikált a zsidókhoz, hagyta, hogy a pogány népek, körülöttük lévő pogány népek fosztogassák őket, nem volt az Istennek a védelme rajtuk tovább,

Lehet ezt érteni a számokból, mint jelképekből, és tehát ezeken keresztül meg lehet érteni, hogy miért az ötvenedik napon kommunikált Isten, és jött be közéjük, értitek, tehát mindent ki lehet számítani, miért azon a napon volt a sátorok ünnepe az Ószövetségben,hogy mi ennek a jelentősége?

Azért mert az Isten számítása szerint az Újszövetség ideje alatt, az eklészia korszakban a megváltó az a sátras ünnepkor fog bejönni a világba, tehát ennyire lehet látni az Istennek az emberiség megmentésére irányuló tervének a csomó pontjait, időpontjait, dátumait,

Tehát föl lehet ismerni ismétlődően jönnek elő, és ha valaki figyelmes, akkor ezt, ezt nyomon tudja követni, ugyanúgy ahogyan az a három tudós, akik felfedezték a csillagot, a csillagközi együttállást, és meg akarták tudakozni, hogy mi ez pontosan, és tudakoz ták a zsidóknak a próféciáit, és megértették ez annak a jele, hogy

Tehát Isten ugyanígy ilyen fajta időszakokban, szezonokban beszél az emberekhez, hogy ebből is megértsék, például a minap gondolkodtam azon, hogy tél lévén nagyon-nagyon hideg van, és magam fajta emberek nagyon várják azt, hogy elmúljon az a hideg, és ha mindig fölnézek az égre, ahogy látom, hogy a nap milyen magasságig megy el,

És akkor eszembe jutott az, hogy a téli napéjegyenlőségkor, ugye, hogy a nap három napig nem jön fel a horizontra, tehát úgy tűnik, hogy sötétségben van, hogy ezt Isten, még ezt is,

Tehát a természetben történő eseményeket is még Isten arra használja, hogy felfigyeljünk rá, és megértsük azt, hogy ahogyan a nap 21.-étől a 25.-éig nem jön fel a horizontra.

Tehát úgy tűnik, hogy sötétségbe van, hogy ezt Isten, még ezt is, tehát a természetben történő eseményeket is Isten még arra használja, hogy felfigyeljünk rá, és megértsük azt, hogy ahogyan a nap 21.-étől, 25-.éig nem jön fel a horizontra

 Látható magasságba, ahonnét látjuk, hogy elkezd ismét a horizonton a napnak a mozgása emelkedni, hogy megértsük a természet folyásából is azt, hogy ahogyan a nap 3 napig sötétségbe van úgymond, ugyanúgy az Isten fia is három napig lesz a földnek a gyomrában, és amikor Istentől feltámasztatik, akkor felragyog az ő dicsősége, mint ahogyan a nap, amelynek az útja a horizonton egyre hosszabb ideig tart,

Tehát ebből is Isten azt akarta megértetni, hogyha nincsen törvényünk, és semmink, akkor is, ha szétnézünk a világban, a természetben történő dolgokból minden azt tükrözi, minden az Ő fiának az életét, és a működését tükrözi, értitek?

Tehát ezért a jelek, és a csodák sem történnek, hogy hopp most itt rá teszem a kezem valakire, az meggyógyul, ez volt az Isten akarata, nem,

Tehát Isten akaratából, mindig csak a tökéletes akaratából küld el, ki gyakorlatoztatott szót fogadó szent, teljes szentségben élő embereket, valakihez, aki már föl lett szólítva, hogy fogadjon szót, és ő elkezdett erkölcsösen élni, és ehhez Isten elküldi második körbe

Második látogatásként elküldi az Ő szolgáját, és akkor ezt az embert meggyógyítja, majd ez az ember elkezd növekedni a szentségben, engedelmességben több hónapon, több éven keresztül, és az Isten utána mikor látja, hogy elérkezett az idő, mint merítő Jánosnak a 12-tanítványánál is,

Látta Isten, hogy elérkezett az idő, ezek olyan szentül hűségben, igazságban, tisztaságban élnek, hogy mostantól kezdve át kell őket helyezni az Istentől való személyes küldötti státuszba, és akkor odaküldte hozzájuk Pált, tehát Pál által, Pál rá tette a kezét, akik ott őket látták, ezek előtt nyilvánvaló volt a kézrátétel, hogy az Istennek a végzése,

Tehát nem az történt, hogy valami szentszellem röpült át az emberekbe, hanem az Ószövetségből vett gyakorlat, hogy akire az Isten küldötte rá helyezte a kezét, az azt jelentette, hogy Istennek az a végzése, hogy ez az ember el van választva mostantól fogva a szentsége miatt, igazságos élete miatt el van választva az Isten munkájára.

Tehát ezért lehet, ha valakinek van ideje, és elkezd az Isten naptárával foglalkozni, bizonyos vagyok benne, hogy óriási segítséget nyújtana itt közöttünk, hogy előre tudnánk vetíteni azokat az eseményeket, amik nem történtek még meg, hogy azok hozzávetőlegesen mikor fognak megtörténni, tehát ezt teljesen bizonyosan állítom.

És ez teljesen bizonyos,bizonyíték arra,hogy nincsenek spontán működő csodák,tehát Isten mindig megfelelő időben teszi a csodákat,amikor az Ő ítélete most el fog jönni,látjuk a világban a katasztrófákat, hogy történnek,ezek megrengető,mert az embereket meg akarja Isten rázni,hogy készüljetek az ítéletemre,mert amit most láttok,az mind eltörpül amellett, amit ezután fogtok tapasztalni amikor személyesen eljövök és megverem,

Megverem ezt az egész emberiséget mindenestül, szőröstül-bőröstül, mert nem fordultatok hozzám, nem kértétek a kegyelmemet, tehát megmaradtatok a sátánnak a szolgaságába, tehát ti rajtatok vasalom be mindazt az ítéletet, amit azokon kellett volna bevasalnom, akik megölték az én fiamat, mert megkegyelmeztem nekik,

Ebből fakadóan látni azt, hogy ezek a természeti katasztrófák elkezdődtek a történelem,innétől számítva a mi csoportosulásunk is ,és velünk párhuzamosan a világ minden részén létrejött ilyen csoportosulások,ahol az Isten igazságairól beszélnek,

Ezek az Istentől elismert legitim megmozdulások, mert ezekben a csoportokban már szentéletű emberek, tisztaságra törekvő, hűségre, engedelmességre törekvő emberek élnek, és nem csodákat hajkurászó emberek élnek, és ezeken az embereken keresztül osztogatja Isten az igazság információit mások számára, hogy ugyanúgy kijöjjenek és kegyelmet nyerjenek,

Tehát ezért a mi működésünk ezzel lehet bizonyítani, hogy legitim, mert tudjuk azt, hogy nemsokára itt az Isten ítélete, a nagy nyomorúság, amikor is az európai uniót a pápai állam kiterjesztve az egész világra,

Világ uniót hoz létre, globálisan összeköti az egész világot hadsereg szinten, igazság szolgáltatás szintjén, vallás szintjén, pénzügyi és gazdaság szintjén, és ekkor elkezdi üldözni azokat, és ki irtani azokat, akiknek a véleménye nem egyezik meg ezzel a luciferizmuson alapuló fenevad világrendnek a természetével, és a legelső célpont ez a kereszténység lesz,

Nem véletlen, mert Isten azt adja a fenevad hadseregének, és titkos rendőrségének, és beépített embereinek, meg fizetett zsoldosainak a lelkébe, az értelmébe, az akaratába azt adja Isten, hogy így ezzel a fizikai erővel tönkre tegye a kereszténységet, és kizavarja belőle a még normális embereket, akik üdvözülni akarnak, ilyen egyszerű az egész.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!

 

- Isten igazságai a kereszténység hazugságaival szemben 2.rész

Kérdező: Hallgattam a hangos bibliát, és volt az, az ige vers, hogy akik engedelmeskednek, azok körülmetéletlen létükre körülmetéltség lesz az ami, az engedelmes embereket így jellemzi majd az Atya Isten, hogy körülmetéletlenül, és mégis körülmetéltnek számít, mert ugye nem az előbőrét metéli körül, hanem a szívét,

Jákob kútja, ami még érdekes, hogy Jákob kútjából járt az asszony meríteni vizet, és hát a víz az Istennek a beszédének a szimbóluma, ez több ige versben meg van erősítve, és hogy ebből járt az asszony meríteni, és ez egy ilyen allegória volt még az engedelmességére, hogy ez az asszony szót fogadott, és engedelmességgel várta a Krisztust,

Mert igazat mondott neki, mikor a Krisztus mondta, hogy ad neki élővizet, csak akkor szóljon a férjének, és akkor így együtt, és azt mondta, hogy neki nincsen férje, és akkor elmondta neki a Krisztus, hogy igazat mondott, de akkor még az asszony nem tudta, hogy ő várva várt messiás,

És ő neki a Krisztus kijelentette magát az engedelmessége után, hogy ő a Megváltó, aki vele beszél, és ugye benne van az ige versben, hogy aki szereti az Istent, és megtartja a beszédét, az kijelenti a fiú magát ő neki, az engedelmesnek,

És ebben a történetben is megvalósult az, az ige vers, amit a Krisztus mondott, hogy a parázna nők megelőzik az Isten országában ezeket az írástudó farizeusokat, meg a vámszedőket.

RHR: Azta de jó tényleg, hogy a bűnösök és a vámszedők, a parázna asszonyok, hogy a Megváltó mondta, hogy meg fognak benneteket előzni az Isten országába, és tényleg, hogy parázna asszony, hogy üdvösséget nyert az engedelmessége miatt,

Kérdező1: Ez a Samáriai volt, ez ilyen, én, ahogy olvastam utána a történelemben, ilyen vegyes brigád volt, a két, a kettészakadt Izrael között voltak, tehát ilyen félig zsidók, meg félig pogányok, ilyen keveredett

RHR: És azért tényleg önmagáért beszél az egész, mert az Ószövetségbe is, már hogyha visszamegyünk több alkalommal, hogy valamiért Istennek fontos volt ez a Samária, mert ott történt, hogy az ellenség meg akarta támadni Izraelt, és akkor a prófétán keresztül mindig megjelentette Isten, hogy honnét fog az ellenség támadni, és akkor egy alkalommal meg még ráadásul meg is vakította az egész hadsereget,

Az ellenség hadseregét, az ellenség táborát Isten, és akkor a próféta mondta nekik, hogy nem ez az a város, és nem ez az a férfi, akit kerestek, és hogy az Isten országáról beszélt, és a Megváltóról beszélt a próféta,

És akkor így, hogy Isten megvakította őket, ő megmondta gyertek, én, elvezetlek titeket abba a városba, és ahhoz a férfihoz, akit kerestek, és hogy maga az a történet is, hogy csak úgy, mint ez a kútnál ülő asszony, hogy a vakok hadseregét, a vakoknak a tömegét a próféta elvezette Samáriába,

És akkor ott meg, mikor beértek a városba, körül vették őket, a hadsereget, és akkor ők először az volt bennük, hogy megölik őket, de akkor Isten szólt a prófétán keresztül, hogy ne öljétek meg, hanem hozzatok nekik ennivalót, meg innivalót, és vendégeljétek meg őket, és akkor engedjétek utána őket haza.

S hogy így találkoztak az Istennek a kegyelmével, a kegyelemnek a városába, és, hogy tehát Istennek az utasítására, hogy Isten megetette őket, megitatta őket, és utána pedig békével elbocsátotta őket, hogy ez tényleg olyan volt, ahogy mondja az írás, hogy hát adj a te ellenségednek, és akkor így enni és inni, és eleven szenet gyűjtesz az ő fejére tehát.

Megszégyenül, hogy ilyen jót kapott, és hogy mégis rosszhiszeműen meg akarták őket gyilkolni a Samáriaiakat, hogy ott is az Istennek a kegyelmével való találkozásról van szó, és, hogy Samária ilyen tekintetben mindig valahogy visszatérő szimbólum, ugyanúgy az Isten országára, hogy nem kizárólag zsidók, sőt sokszor a Megváltón keresztül Isten szidta a zsidókat, és korholta őket, hogy nézzétek meg, mint ott volt az a tíz,

Most nem tudom, hogy poklosok voltak, vagy leprások, vagy vakok voltak azok is?

Kérdező1: Tíz leprás, és az egyik Samáriai, és ő ment vissza.

RHR: Tíz leprás, hogy akkor ő meg is kérdezte a Megváltó, hogy hát hogy-hogy hol a többi kilenc azok, akik zsidók voltak, ez az egy meg ráadásul meg még nem is tartozik az Isten népéhez, hanem Samáriai volt, hogy csak ez jött vissza megköszönni ez az egy?

És akkor mondta, hogy bizony, hogy egész, mindig hozzá tette ezekbe a történetekbe, hogy bizony egész Izraelben nem talált ilyen hitet, mint amilyen engedelmességet a századosnál, meg ennél a vaknál, meg ennél a Samáriai asszonynál,

Kérdező1: itt azt mondja igen, hogy nem akadt más, aki visszatért volna dicsőíteni Istent csak ez az idegen? Samáriai.

RHR: Ja, csak ez az idegen, tehát ezzel rá mutatott arra, hogy az Isten országát első sorba minden féle más nemzetből való emberek fogják alkotni, és majd csak utolsó sorban majd néhányan jönnek ki a zsidók közül, és, hogy megdöbbentő volt ez.

Kérdező1: Az, az érdekes, hogy az elején még azt mondta a Krisztus, hogy a pogányok útjára ne térjetek le, és a Samária városába se menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz,

Az elején még ezt ugye megtiltotta ezt nekik, meg tudod a farizeusok is azt mondták, azzal vádolták, hogy nem, de igazunk van, amikor azt mondjuk, hogy Samáriai vagy, és ördög van benned?

És azt mondta a fiú, hogy nincs bennem ördög, hanem én tisztelem az Atyámat, ugyanaz, tehát itt is az ördögi lelkületről beszéltek, hogy akik gondolom, nem démon van benne, a válaszból az derül ki nem, hogy én tisztelem, én engedelmeskedek, én Isten természetében élek, nem az ördög természetében,

RHR: Tényleg pont az, hogy még ő maga mondta, hogy ne menjetek el más, hogy ne menjenek el Samáriába, és akkor ő neki meg az első útja amerre Isten vezette, mert ugye azt mondja az írás, ott, amit összeszedett ezt kapta ezeket az igéket,

Azt mondja, hogy Samárián kellett által mennie, mi az, hogy kellett, érted, tehát ez utalás arra, hogy valaki vezette arra, valaki utasította arra, hogy arra felé menjen, és ez a Samária, hát nézzétek meg, amikor talán Péter és András ki lett küldve, vagy András, és Fülöp?

Kimentek Samáriába, hogy azt mondja az írás, hogy bevette az Istennek a beszédét, és akkor ott volt ez a Simon karizmatikus pásztor, aki ott elhitette az egész Samáriát, azt mondja az írás, hogy valami magát nagynak állítva,

És ugyanúgy, mint ma a gyülekezet vezetők a  hókusz-pókuszokkal, hogy valami nagynak állítják magukat, és az emberek meg elhiszik, hogy hát ő valami nagy titoknak a tudója ember, és Isten között, és ezért rá hallgatunk a gyülekezet vezetőre, mert ő a felkent, csak ő vele áll szóba az Isten,

Mi többiek, mi hülyék vagyunk, meg ráadásul, meg még bűnösök is vagyunk, úgyhogy az Isten mi velünk nem beszél, de a mágussal, azzal igen, és akkor ott is, hogy előtte meg azt olvasni, hogy a régi időkben is, hogy többször Samáriában az Istenhez oda fordultak az emberek,

De valahogy mégis utána hosszabb idő után az emberek elaludtak, mert jött valaki hittető, és elfordította őket a már, attól az engedelmességtől, amit megtanított nekik akár a próféta, vagy akárki, és akkor mindig kellett valakit Istennek küldenie, hogy

Samáriában az emberek mindig sokkal fogékonyabbak voltak az Istenhez való odafordulásra, az Istennek való engedelmességre, mint az egész Izraelben, hogy Joshua is mondta hányszor, az egész Izrael házában nem találtam ekkora engedelmeskedőket,

Pont arra gondoltam, hogy össze kéne szedni ezeket a történeteket a csodákról az evangéliumokban ahol csodák történtek, meg a pár beszédek, meg a hely, meg a helyeknek a neve, meg a beszélgetés, meg minden,

Hogy összességében be lehet mutatni azt, hogy mindenkor maga a hely, az idő, a személyeknek a neve, a beszélgetés, hogy mindent be lehet mutatni az írásból, hogy minden egyes alkalommal egy ilyen történetben szereplő személlyel való beszélgetés,

És az esemény, ami vele történik mindenképpen mindig, hogyha ráadásul még csoda is történt, Isten csodát is tett, hogy ez mind tanító jellegű volt, és hogy ez nem történt mindenkivel, csak a Krisztusnak engedelmeskedőkkel történt, és, hogy ebből be lehet mutatni, hogy Isten csak oda küldi az Ő Megváltóját, meg Isten is így átvitt értelembe csak oda megy el az Ő követén keresztül,

Vagy már az eklészia idejében, ugye már saját maga látogat el, hogy így történik az meg, hogy Isten ebbe a láthatatlan templomba, szellemi templomba ő ellátogat úgy, ahogy az ötvenedik napon ellátogatott az engedelmeskedőknek a közösségeibe, mint szellemi templomba ugye ott az ötvenedik napon ez történt, hogy ott volt a Krisztusnak a teste, ami allegorikusan az egyedüli templom, ahol lehet találkozni,

Ugye az eklésziában lehet találkozni az Istennek a kegyelmével, és hogy a még Istennél ez a perspektíva van, hogy Isten szellemi templomában lehet találkozni Isten kegyelmével, és Isten jelenlétéből fakadó dolgokban részesedhet az ember, hogyha engedelmeskedőként csatlakozik az eklésziához, és nem arról van szó pedig, hogy egyenként mindannyian mi valami szent templomok vagyunk, és akkor a szentszellem meg bennünk akar lakozni,

Mert, hogy ugye tudjuk azt, hogy Isten szent, és mi pedig főleg a test, Pál apostol milliószor írja azt igaz a leveleiben, a Korinthusi levélben, a Rómaiak levelében milliószor írja azt, hogy a test cselekedetét véghez ne vigyétek, mert meghaltok, viszont hogyha Isten természete szerint éltek,

Tehát Lélek szerint jártok, akkor viszont éltek, mert Isten nem ítél benneteket halálos ítélettel, és büntetéssel a test bűnének a meg cselekvése miatt, hogyha Pál apostol mindig korholja, és ostorozza az emberi testet, sőt saját maga is azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem ebből a testből, és hogy meddig kell szenvednie ebben a testben, amiben két törvény uralkodik,

Az egyik az Isten természetének a törvényszerűsége, hogy az ember bizonyos alkalmakkal, amikor erőt tud venni a testnek a kívánsága fölött, és nem azt hajtja végre, hanem az Istennek az indíttatását, és az Isten természetében cselekszik az ember, hogy ilyenkor ugye az ember szabad az ítélettől, de ahogy megcselekszi az ember a testnek a kívánságát, és abban megmarad, azonnal visszakerül az Istenítélete alá.

Szóval Isten, hogyha így gondolkodik az emberi testről, hogy meg van romolva a kívánság csalárdsága miatt, akkor nehogy már elhitesse velünk a Dereck Prince, meg a Benny Hinn, meg a Németh Sándor, meg az összes többi tanítványa, akiket sikerül beprogramozni, hogy az Isten, ez a Szent Isten, Ő neki annyira vágyódása van ebbe a bűnös testbe, ami meg van romolva.

Tehát maga Isten mondja a próféta által az apostol által, hogy ez a test meg van romolva, és maga az apostol is kívánkozik megszabadulni ebből a testből, igaz? Akkor, hogy merik ezek az emberek Isten beszédével szembe azt állítani,

Tehát hazugnak nevezik az Istent, hogy nem, nem, hanem Isten az emberi testben akar lakni, mert az annyira gyönyörűséges az Istennek, annyira nagy kívánsága van, annyira magával ragadó az emberi testben lakozni,

Ebbe a bűnös, genetikailag romlott testbe, hogy még ezek a gyülekezet vezetők még jobban tudják, hogy mi jó az Istennek, és bele kényszerítik az Istent ebbe a testbe, és egyáltalán nem erről van szó, tehát ez okkultizmus,

Kérdező1: mert az egész összefügg a démonos sztorival tudod,azért kellett a démonokat kitalálni,hogy bele mennek az emberbe,hogy mellette ugye majd az Istennek a szelleme is akkor így beléd mászik,és így ki takarítsa a démont,érted,szorosan összefügg a kettő mindenképp nem,hogy így tudták eladni jobban mind a kettőt egyszerre,holott egyik se igaz.

RHR: Így van,

Kérdező1: És akkor ugye sokkal könnyebb rá fogni a démonokra a bűnöket, nehogy véletlenül tükörbe kelljen nézni, tényleg ördögi az egész, egyre jobban kitisztul ez a kép tényleg, hogy hogyan összekapcsolódik, és nyilván a szentháromságból indul ez is, mert ugye harmadik valaki, akkor nyilván azt könnyebb eladni, hogy az be tud menni az emberbe, mert az emberek

Préd 3:11 Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik.

RHR: Igen, mert az ember sajnos, hogy ahogy bennünk van ez az ősi gén, hogy a génjeink emlékeznek arra, hogy mi valaha az emberi történelem kezdetén mi szoros kapcsolatban voltunk az Istennel, akár közvetve angyalokon keresztül ott az édenben, vagy saját magával közvetlenül valamilyen formában, értitek,

Tehát ezt a lelkiismeretünk is tudja, meg a génjeink is tudják ezt, tehát megmaradt az emlékezet a génjeinkben, és az ember vágyik vissza az Istennel való szoros közösségre, azért mondja a Joshua is azért mondja, hogy a lélek, tehát az embernek a lelke, amibe benne van nekünk a jó akarat, a jónak az akarása, tehát az Isten jó dolgainak az akarása bennünk van,

Tehát, hogy mi mindig jót akarunk tenni, tehát ez az eredeti természetünk, ilyennek lettünk teremtve, de a test kívánsága, hogy az eledele, meg a testiség, meg minden, hogy ilyen bűnös módon Isten beszédével szembeni dolgokat akar a test, hogy az ember szembe helyezze az Istennek való engedelmességben, és tehát ezért mondja a Jeshua azt, hogy a lélek kész,

Tehát a lélek mindig kész engedelmeskedni az Istennek, a mi lelkünk, amik vagyunk valójában, hogy jót csináljunk, jót cselekedjünk, szót fogadjunk az mindig kész rá, de útközbe sorompóként beesik az, hogyha valamikor gyengébbek vagyunk, és hajlamosak vagyunk az érzelmeinkre hallgatni, akkor azonnal engedelmeskedni tudunk egy pillanat alatt ráadásul.

A test becsap bennünket sokszor, egy pillanat alatt rá vesz bennünket, hogy mondjunk valamit, vagy csináljunk valamit, és amikor megtettük, csak akkor esik le, hogy hú, mekkorát vétkeztünk az Isten ellen, és akkor kell vissza jönnünk bocsánatkéréssel, és fogadkozással, hogy igyekszünk ezt legközelebb elkerülni, nem megcsinálni, és ez miatt az emberek,

Tehát az Isten nélkül élő emberek világszerte minden ember vágyódik vissza ebbe az állapotba az Istenhez, és az emberben nagyon erős a kíváncsiság is, hogy olyan dolgokat lásson, amik nem hétköznapi dolgok, nem minden napos dolgok, és ezen keresztül, a kíváncsiságon keresztül az ördög be tudja húzni az embereket, hogy szemfényvesztéssel, trükkökkel

Csinálni a hókusz-pókusz gyógyulásokat meg trükköket, hogy elhiteti az emberrel, hogy az Isten beszéde ellenére az Isten az állandóan, mint egy, mint a szent Teréz, hogy állandóan keresi a betegeket, hogy kit kell, kit lehet azonnal meggyógyítani, ugye,

De az Istennél figyelembe kellene azt is venni, hogy nagyon sok ember, túlnyomó részben, az emberiség túlnyomó része, Isten nem tud vele azonnal személyesen kommunikálni, hát akkor főleg még hogyan gyógyítaná meg azt az embert, és viszont ezek a kuruzslók pont ezt használják ki, hogy az embereknek ezt a vágyát, hogy értelembe való átalakulás, átformálódás az Isten beszédére, hogy ez nélkül

Ugye mert ez idővel jár, ez fáradtságos munka, ez fölőrli az embernek az egész életét, és sokkal könnyebb elhinni azt, hogy most azonnal, itt helybe, rögtön az Isten szalad hanyatt-homlok, kezét-lábát törve, csak hogy meggyógyítson bennünket, de miért

Tehát ugyan ez a háttere, mint az emberben lakozó Isten, hogy elhitetik velünk, hogy hát ez a szent Isten, ez annyira bennünk akar lakni, mert mi olyan szentek, olyan tiszták vagyunk, hogy az elménk, a cselekedeteink a beszédünk, hogy minden annyira ezer százalékos, mi jobbak vagyunk még magánál az Isten fiánál is,

Tulajdonképpen a testben lakozó Isten tant propagáló emberek ezt az Isten káromlást hajtják végre, hogy ők maguk az Istennek az akarata ellenére elhitetik az emberekkel azt, hogy ő benne akar lakni, de hogyha az Isten úgy döntene, hogy Ő személyesen megszólalna, személyesen felszólalna, hogy nem gyerekek, ez egy téves felfogás, ne higgyétek azt, hogy én annyira vágyódok hozzátok, hogy a testetekben lakjak,

Hiszen a fiam nem bízott bennetek, semmit nem tudott rátok bízni, mert azonnal nagyképűvé váltatok, azonnal Istentelenné váltatok, a fiamnak a megveretésénél azonnal elszaladtatok,

Tehát, hogy Isten nem tud semmit, alig tud valamit rábízni, hogy hosszú idő kell az Istennek, több év, hogy valakit fölkészítsen, és megpróbált legyen ahhoz, hogy a tervéből az emberiség megmentésének a tervéből egy szikrányit rá merjen bízni az Isten az emberre szigorú felügyelet alatt

Nézzétek meg az apostolok milyen szigorú felügyelet alatt voltak, a Láthatatlan Isten, hogy ők fogták magukat, el akartak menni maguktól saját fejük után, hogy elmennek majd Ázsiába, meg elmennek majd távol keletre, hogy hirdetik majd az evangéliumot,

És akkor mondja Pál, írja számtalan esetben, hogy vissza tartatánk az Isten, a Láthatatlan Istentől, nem engedett bennünket, hogy az Ő akarata, és terve ellenére máshova menjünk ahova Ő azt akarta, miért?

Mért maradt ki Kína, meg Japán, mért maradt ki India, mért csak Izrael, és Izraelen keresztül kis-Ázsia, és Kis-Ázsián keresztül pedig Európa jött be a képbe az evangélium terjedésének az eszközeként?

Azért, mert ugyan itt is bálványimádásba voltak az emberek, de azokban a nemzetekben, pontosan ott a legerősebb az ember testében lakozó Isten teológia pont ezekben az országokban, Kínában, Indiában, Japánba, meg Indiába bizony ám!

És pontosan ezért nem engedte a tanítványokat, tudta, hogy ott az emberek annyira be vannak programozva az emberi testben lakozó istenségek, avatar hit elmélettel, hogy tudta Isten azt, hogy hiába küldené el az egész Európába megtért egész emberiséget,

Kis-Ázsiába, meg Izraelbe együttvéve, ha hadsereget csinálna, és elküldené őket követekként Indiába, Kínába, meg Japánba, meg a távol keleti országokba, hogy senki, de senki nem hallgatna rájuk egyáltalán, és nézzétek meg csak, csak Európa után messze

Csak a középkor után került képbe távol kelet, és a dél kelet Ázsia, hogy Isten megengedte, hogy elkerüljön az evangélium, hogy Ő hajlandó megbocsátani a bűnösöknek, ha elfordulnak a bűnös útjuktól, és hajlandóak fel függeszteni, megszüntetni az ítéletet, az ítéletre méltó engedetlenkedő embereken, akik meggondolták magukat, és Istennek való engedelmességre adták az értelmüket,

Akkor gondoljatok bele, hogyha az apostolokat nem engedte Dél kelet Ázsiába, nem engedte el őket Indiába, Kínába, ahonnét származnak ezek a tanok, miért?

Mert nem az történt volna, hogy ők úgy tértek volna haza, hogy nagy beszámolóval, hogy képzeljétek a beteg emberek, akik az engedetlenség betegségébe élnek, meggyógyultak, engedelmeskedni kezdtek az Isten beszédének, azok, akik pedig Isten ítélete alatt voltak halottként, azokat pedig Isten életre támasztotta, hogy elvette az ítéletet fölöttük, hogy ezek az emberek, ez történt Dél-kelet Ázsiába,

Nem így tértek volna vissza egyáltalán, hanem pontosan még ezekben az országokban uralkodó avatar elmélet a buddhizmusból, hinduizmusból, taoizmusból, ezek lettek volna, ezek foglyul ejtették volna az apostolokat, és nem az történt volna, hogy azok az emberek tértek volna meg az Istenhez, hanem az apostolok belekeveredtek volna ebbe az okkultizmusba, és tönkre tették volna az Isten munkáját, amit eddig Isten létrehozott eklésziát.

Visszajöttek volna a nagy üzenettel, hogy: igen is higgyetek Simon mágusnak, meg a papoknak, meg az írástudóknak, higgyetek a gyülekezet vezetőknek, akik szövetségben vannak titkos csatornákon keresztül a pápával, meg jezsuitákon, meg szabadkőműveseken keresztül ugye, higgyetek csak nekik, mert ők mondják az igazat, igen, megtapasztaltuk, itt van bennünk, lejött belénk az Isten, bennünk lakozik.

És Isten pont ezért, hogy megvédje az Ő munkáját, ezért nem nyitott utat Európán, Kis-Ázsián, és a Közel keleten kívül nem nyitott utat más távol eső földrészekre, pontosan ezért, azért amiért nem engedte be Ananiást, és Safirát, a már megszentelt, megváltozott, értelmükben, gondolkodásukban megváltozott emberek közé, és megölte őket a láthatatlan Isten a hazugságuk, a csalásuk miatt,

ők meg akarták fertőzni,ugye meg van írva,hogy aki megrontja a testet,azt az Isten is megrontja,és ők meg akarták rontani az eklésiának,a Krisztus szellemi testének azt a részét,ami esetleg karként,vagy lábként,vagy fejként ott volt a szentek közösségében Jeruzsálembe,vagy Antiókhiába,nem emlékszem pontosan hol nevezték őket először szenteknek,

kérdező2: Nem keresztényeknek?

RHR: Nem, ezt a keresztény kifejezést, ezt már a második, harmadik század után tették rájuk, meg vették föl, ahogyan Róma létrehozta a kereszténységet politikai fogásként, és kivette a gyengébbeket a Krisztuskövetők közül és

Tehát tulajdonképpen Róma Pontosan azt csinálta Róma, a kereszténység kitalálásával, és elterjesztésével, azt csinálta Róma, amit Isten pontosan nem akart, hogy az apostolok belekeveredjenek, ezért nem küldte őket el Dél-kelet Ázsiába meg távol keletre,

És az ördög így fertőzte meg a Krisztus követőket, hogy Konstantinon keresztül, aki elsősorban politikai vezető volt, és az ő családja, hogy az évezredek során,

Ugye ez a Cézári család, ez a vérvonal, az illumináti vérvonal, ebből kerültek ki, ebből kerülnek ki a mai pápák is, meg ebből kerülnek ki, kerültek ki az összes többi illumináti vérvonal, meg családok, akik ezzel összeházasodtak ezzel a római Cézári udvarral,

Mert ezek a római Cézárok ugye ezeknek a családja ezek a föníciaiak, akik később, ahogyan Rómába telepedtek Róma területeire, Venícseieknek nevezték magukat, hogy eltakarják az ő identitásukat, az ő eredetüket, ugyanúgy, mint ahogyan az Angol királynőnek a családja ugye, hogy náci Németországból valók azzal a családdal.

Tehát onnét valók,onnan terjednek a német Kobur góta szaxo családból valók,ahonnét Hitler is, meg az összes többi őrült,és, hogy eltakarják azt,hogy ők nekik vérvonal rokonságuk van a fasiszta elméletet valló eugenics elméletet valló népesség kontroll,ezeket az őrült elméleteket valló Darwinista náci családhoz tartoznak,ezért fölvették a

Tehát úgy kezdték el nevezni magukat, hogy Windsorok, tehát átváltoztatták a nevüket, hogy ők a Windsor család, és, hogy így az emberek elfogadták őket Angliába királynak, holott, és teljesen nevetséges, hogyha tudnák ezt, minden Brit tudná ezt, hogy az ő király családjuk fasiszta, náci fajgyűlölő, embergyűlölő fasisztoid, meg mindenféle, amit csak el lehet mondani,

Onnét származik, a náci németek közül származik, ezen keresztül pedig a black nobility, a fekete családból, abban az időben mindenki előtt nagy tiszteletben álltak, mert mindenki rettegett tőlük, azért nevezik őket black nobilitynek, mert fekete,

Tehát tisztátalan ügyletekkel, ugye ahogyan az Olasz Mazzini is az Itáliai illumináti fő vezetője kiadta utasításba a jezsuitáknak, és a magas rangú katolikus papi rendekben kiadta utasításba, hogy Mazzini az illumináti, az Olasz illumináti fő vezetőjeként megengedi, engedélyezi mostantól fogva az ügyek azonnali végrehajtásának az érdekében engedi a megmérgezést, engedi a késsel való leszúrást, engedi a kötél által való megfojtást,

Minden ilyen drasztikus azonnali kivégzést engedélyez Mazzini,és ennek a rövidített fedő nevét alakította így meg, hogy maffia,tehát a maffia az nem egy szervezet csupán,hanem a maffia,ha ezeket a betűket,a kezdő betűket,ezt meg lehet találni egyébként a neten,hogy a maffia,ez ugyanúgy mint a  United States of America,

Tehát, hogy három betű, három szónak a rövidítése, és a maffia is ugyanúgy, m.a.f.i.a, Mazzini, és akkor az összes többi Olasz szó pedig az, hogy engedélyezi a mérgezést, és a különféle gyilkosságot engedélyezi, hogy az illuminátinak a munkásai azonnal végre tudják hajtani, elérjék a céljukat,

Tehát ezt jelenti valójában a maffia, és nem pedig Olasz családoknak a szövetségét, az már csak egy sokadlagos dolog, és tehát az Angol trónörökösök, meg az Angol királyi család, az Erzsébet királynővel mára ők képviselik a black nobilityt, mert ők a különféle piszkos ügyleteikkel a világ uralkodói a látható szinten.

Tehát őket használja a pápa, nem véletlenül az Angol királyi, tehát ott van ez a templomuk, az Anglikán egyháznak a temploma is át lett alakítva, és hatalmas pénzösszeget költöttek arra, hogy a vatikáni bazilikára hasonlítson,

Ugyanúgy a fehérház is, meg minden országba, és a magyar parlamentnek is az a kupolás épülete, az is azért lett úgy építve, hogy ez is reprezentálja azt, a pápának a süvegjét, hogy a pápa uralkodik azokon az országokon, és mindenhol megtalálni, ezért van ilyen dombormű, ilyen kupolás alakú épületek ezért vannak a közel keleten az araboknak,

Tehát ezek a dzsámik, meg ez mind, ez ugyanúgy kisebb-nagyobb változtatással, formai hasonlósággal, de mind-mind azt reprezentálja, hogy a pápa uralkodik az országukon, és az embereken az össze-visszanyomtatott, megállás nélkül nyomtatott fedezetlen pénzjegyeken keresztül, és tehát ennek a pápai családnak, ugye ezt vissza lehet eredeztetni, hogy Rómába kötöttek ki, de előtte a görögöket uralták,

A görögök közé nyomultak be, és vették át a hatalmat, aztán mikor látták, hogy a Görög birodalom lealkonyul, és másik ország van a láthatáron, aki technikai fejlettsége miatt, a kitalált dolgok miatt, és a hadseregnek, tehát az erős hadsereg technikailag fejlett hadsereget egy újabb birodalom látszik kialakulóban, ők már azonnal benyomultak abba az országba,

Ugyanez történt Magyarországon is,tehát ezek a,onnét ebből a Venícsei black nobilityból,tehát vissza megyünk időbe,mindig szokták jönni az emberek,hogy jaj mert hülyeséget beszéltek,hogy hát a harmadik meg a hatodik századba hogyan beszélünk katolikusságról,amikor arról beszélünk,hogy ez a Venícsei család akkor még nem így hívták őket,de már szervezetten működtek minden országba mindenhol,

Minden országnak az elfoglalását politikailag, és pénzügyileg így végrehajtották, ugyanez történt a Magyarokkal is, ezért van az, hogy István a király is, csak úgy tarthatta meg az országot, hogyha koronát vett az akkori pápától, és akkor így a pápának engedelmeskedve át adta tokkal-vonóval az egész Magyarországot, mindenestől át adta a pápai uralomnak, és az ügynökeinek,

Már akkor is ténykedtek az emberek, ezeknek a titkos ügynökei, beépített ügynökei, akiket ma jezsuitáknak neveztek, de akkor is ugyanúgy tevékenykedtek, azért nem használunk más kifejezést, mert ez sokkal érthetőbb így, hogy ugyanúgy ahogy ma a jezsuiták ténykednek a világ teljes elfoglalásán, és használnak mindenkit a pápának az utasítására, mint ahogyan a főpap utasítására Saul, aki később Pál lett,

Paulus lett, ugye ő is gyilkolásnak a beprogramozásával szaladgált körbe, hogy elkapja mindazokat, akik a Krisztusnak a követői, és ugyanígy van ez is, hogy a pápának a minden országba kihelyezett meghosszabbított keze ezek a szervezetek dolgoztak onnét kapták a pápától a pénzt a Rothschild banktól átutalva,

Tehát a pápaság használja a Rothschild famíliát az egész világon, ők elfoglalták a vagyonukkal az egész világot, és akkor az Újvilágrend fölépítésének a teljes költségét így a Rothschild bankon keresztül finanszírozzák,tehát a nagy hasznokat, amiket profitokat a Rothschild bank csinál a különféle ügynökökön keresztül,

Azokból a pénzekből építik, építették föl ezt az Újvilágrendet, hogy az nem elkövetkezik, és jönni fog, hanem ez már itt van, és most már csak a kérdés az, hogy mikor fejezik be az utolsó simításokat, és kezdődik meg az őrület a földön,

Tehát és ez a black nobility ezek föniciából, meg onnét mezopotámiából onnét jöttek, és hozták a szaturnália civilizációt magukkal, tehát ők voltak az elsők, akik a napban Lucifert imádták, hogy képességeket ad az embernek, meg életet a földön, és a szaturnusszal hozták ezt, végső soron abban öntötték végleges formába.

Szaturnusz ugyanúgy sátán imádat, de ez a sátán imádat ez, sokak félre értik, amikor sátán imádatról beszélünk, ez nem abban nyilvánul meg,hogy gyerekeket áldoznak,és akkor meg embereket ölnek meg a titkos szertartásaikon,

Hanem a sátán imádat az, az hogy olyan dogmáknak a terjesztése folyik az emberek között, amik az embereknek a figyelmét elterelik az Isten igazságáról, és emberi fantáziának, emberi kitalációnak vetik alá az embereknek az elméjét, hogy annak engedelmeskedjenek,

Tehát például ma a kereszténység sátánimádó, Lucifer imádó azért, mert a kereszténység, mint a sátán zsinagógája, tehát a sátánnak a tanító helye iskolája, az emberek tanulják el az eretnekségeket, a szent szellem betöltekezésen, a nyelveken szóláson, ezen a Dzsidris halandzsás értelmetlen nyelveken szóláson keresztül,

Aztán az Izrael állam az Istennek a terve szerint halad, és hogy ők a választott nép a Kazárok, az elő-elragadtatás, a tized fizetés, tehát minden, minden, a gyülekezetekben ez az ördögi hármasság, tehát maga az ördögi hármasságnak az elfogadtatása az emberekkel,

Tehát ez az egész ez mind ennek a szaturnáliának az elméletei, és akik ebben élnek, ezt gyakorolják, eljárnak a gyülekezetekbe, és a kereszténységbe, és betöltekeznek szent szellemmel, meg az Atya fiú szent szellem nevébe bemerítkeznek, azt hiszik, hogy így most már, hogy kijöttek a katolikus egyházból meg minden honnan máshonnét

Így most hogyha az Atya Fiú Szentszellem nevében bemerítkeznek, akkor most már garantált az örök élet, de tulajdonképpen ezzel tették a legnagyobb baklövést a saját maguk élete számára, mert ezzel kerültek végérvényesen Isten ítélete alá, ugyanis nincsen háromszemélyű Isten, egy Isten van egyedül kizárólag, Ő az egész biblián keresztül azt hangsúlyozza, hogy csak Ő van Isten egyedül, nincsen rajta kívül senki más,

Amik vannak is úgymond, azokat mind emberek csinálták, emberek találták ki, hogy az Istentől eltereljék az embereket, és ennek az Istennek van egy követe a Megváltó, akin keresztül Isten közreadta, megismertette az Ő maga természetét,

Az Ő maga személyiségét, hogy ezt az emberek megértsék, megismerjék, és ezt gyakorolni tudják, hogy így Isten vissza tudja az emberiséget vezetni, egy részét, akik ebbe részt akarnak venni, ezt Isten tömeg méretekben közreadta az ő tanítványain keresztül, és meg érthetővé tette, és elérhetővé tette mindenki számára, aki engedelmeskedni akart,

Szóval ez történt, az Ő természetének a tömeg méretű propagálása megismertetése, ennek az információnak az átadása tömeg méretekben, ez történt az ötvenedik naptól fogva, nem pedig valami Shekina glóri, Shekinának, mint Istennek a harmadik személye egy szellem, egy ilyen gázfelhőnek a kiárasztása történt, hogy aki csak belélegzi, az mind üdvözülni fog,

Tehát ez egy okkult, ez a szent szellem dolog, ez az ókori zsidó Luciferiánusi kabbalából, és a talmudból ered, tehát ez a Shekina, ez sehol nincsen benne az eredeti héber-arámi iratokban sehol, nincs ilyen egyáltalán, amikor már az Ószövetség végén Isten a Joel által arról beszél, hogy kiárasztom az én lelkemet minden testre,

Tehát ott is ott a hamisítás, nem minden testre, hanem az egész testre, tehát az eklésziára, tehát aki becsatlakozik az eklésziába, az Istennek a zsinagógájába, az Isten iskolájába, ugye mert a szünagog az azt jelenti, hogy iskola görögül, tehát aki az Isten iskolájába csatlakozik be, azok az emberek az apostoloktól, és az Istentől kinevelt, kiképzett emberektől tanulják az igazi Isten ismeretet,

Aki pedig a kereszténységbe csatlakozik be, az pedig a sátán zsinagógájába csatlakozik, tehát, hogy azt mondta a Filadelfiai korszaknak Isten a Joshuán keresztül ebbe a látomásba, hogy eljönnek hozzád azok, és szót fognak neked fogadni, akik a sátán zsinagógájából valók, akik hazudnak, akik azt mondják, hogy zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógájából valók,

Mit értett ezen Joshua? Azt értette ezen, ugye mivel a héber-arámi megfogalmazás szerint az számít Isten szemében zsidónak, Izraelitának, aki a viselkedésével dicsőíti Istent, na, most a kereszténységbe elhitették, hogy ők a szellemi Izraeliták, ugye, tehát, hogy ők az Istent dicsőítők, az Istent dicsőítő keresztények, a Krisztuskövetők, az által, hogy énekeket zengedeznek, hangszereken játszanak, és mindenféle elméleteket sulykolnak a hallgatóságnak az agyába,

Tehát ezért ők, azt mondja rájuk Istennek a fia, hogy hazudnak, ők nem Istendicsőítők, Istentisztelők az ő cselekedeteikkel, és életvitelükkel, mert nem fogadnak szót az Istennek, hanem az ördög atyának engedelmeskednek, hogyan?

Úgy, hogy az ördög atyának a földi helytartója a pápa, és a pápa egyrészt az egyesült nemzeteken keresztül kontrollálja minden országnak a gyülekezetét, és a karizmatikus egyházát, másrészt meg ugye a katolicizmuson keresztül látható szinten pedig kontrolálja az egész világot, és így ezzel a két akollal, ezzel a két eszközzel kontrolálja az emberiség nagy részét,

Az emberekkel elhitette, akik kijöttek a katolikusságból, hogy most már minden oké, hogyha egy karizmatikus gyülekezethez csatlakozunk, akkor már üdvösségünk van, tehát ezt a nagy hazugságot adta be, és ő továbbra is a karizmatikus vonalat is kontrolálja a pápa, az ilyen Németh Sándor jezsuita kiképzésű gyülekezet vezetőkön keresztül. (45:39-től találhatóak a videóban erről)

Tehát meg lehet nézni, hogy a legtöbb magas rangú keresztény vezető, meg karizmatikusvezetők, jezsuita iskolát végeztek, ugyanúgy, mint Németh Sándor is az egyik legmagasabb katolikus iskolát végezte Magyarországon.

Tehát ő neki ezek az elméletek nem a szent szellem ihletésére jönnek, hanem ez évekig tartó tananyagoknak a fejbe sulykolásán, bemagolásán keresztül árad az emberek között a gyülekezetében, de nem csak a Németh Sándor, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy mi rá vagyunk állva a hit gyülekezetre, meg a Németh Sándorra, ők a legláthatóbb képviselői, ezért tudjuk őket példaként felhozni.

Tehát ugyanúgy ez lehet látni, számtalan fénykép van arról,hogy Billy Graham a pápának az ügynökeként tevékenykedett az Egyesült Államokban ,ugyanúgy Joel Osteen,ugyanúgy Kathryn Kuhlmann,ugyanúgy Benny Hinn,ezek mind pápai ügynökök,mind valamilyen lovagrendhez tartoznak, ugyanúgy, mint a Morning star gyülekezetnek a vezetője,aki a könyveket írta, (46:53-tól található erről a videóban)

Híres könyveket az Isten ítélő széke előtt,ez a, mindig elfelejtem a nevét neki,

Kérdező1:Rick Joyner,

RHR: Rick Joyner ugye, ő meg aztán nyíltan be is vallja, le is van fényképezve és be is vallja, hogy hát mért tartja olyan nagyon fontosnak a máltai lovagrendhez való, tehát ezek pápai ügynökök, ezek a lovagrendek ezek pápai ügynökök, ugyanúgy, mint a jezsuiták,

Tehát ilyen civil szervezetek, a pápának, a hatalmának a kiépítését szolgálják a világban mindenütt, és Rick Joyner a legnagyobb karizmatikus, a legnagyobb tiszteletbe tartott karizmatikus, akinek a könyveit milliárd számra vették az emberek,

Óriási milliárd dollár összegeket harácsolt össze, a világ minden részét adta el a könyveit az emberek vették meg, mint a cukrot, és programozták be magukat az ő könyveivel, és így nem volt nehéz már az embereket utána már egy másik szintre emelni ebben a pápai Lucifer imádatban, hogy elfogadják a különféle másfajta elméleteket,

Ez történik a világban, és ezért a kereszténység a sátán zsinagógája, mert aki a kereszténységből nem jön ki, az Babilonba marad, és mivel, hogy gyakorolja a szent szellem betöltekezés tant, tehát ami nincsen az Újszövetségben, nincs benne a Shekina, nincsen benne sehol sem,

Tehát ez már egy hamisított dolog csak azért, hogy az emberekbe bele programozzák a hármasságot, hogy így ezen a szisztémán keresztül az emberek milliárdjai engedelmeskedjenek, vagy vallásosként, vagy politikusként, politikai oldalon futva, vagy pénzügyi szektorba.

Tehát loholva a gazdagság megnyeréséért, valamelyikbe az ember beszervezi magát automatikusan, és így ennek az ördögi hármasságnak, kontroll technikának az áldozatává válik az ember, tehát eredetileg a szentháromság az a három kontroll technika, amivel a pápa kontrolálja az egész világot, és így a neki való engedelmességgel,

Tehát aki engedelmes a pápának,és a pápa által kreált kereszténységnek,ugye Konstantinusz óta,azok az emberek tulajdonképpen engedelmes hívei az ördögnek,tehát ugyanúgy akik szót fogadtak a rabbiknak,az írástudóknak,meg a papoknak a Joshua idejében,azért hívta őket a sátánnak a gyerekeinek,azt mondta neki:

Ti a sátán atyától valók vagytok, mert az ő akaratát cselekszitek, ugyanúgy ma a kereszténység is, kezdetben Krisztus követőként indult, aztán a politikai családi szervezet Föníciából, a Venícseiek,black nobility szépen át alakították a Krisztuskövetők táborát,egy ilyen karitatív tevékenységet folytató szervezetté,és rá akasztották a Krisztussal kapcsolatos nevet,hogy az emberek elhiggyék, hogy itten Krisztuskövetésről van szó továbbra is,csak okkultizmus eszközeinek a gyakorlásával.

Tehát innét a kereszt énység, ezt rá akasztották erre a szervezetre, és így az emberek pedig azonosították egyből Krisztuskövetéssel, mert nem győződtek meg róla, hogy az iratok azt mondják-e, amit valójában ők hirdetnek, hogy: tényleg a szent szellem lakik bennünk, és a mi testünk a templom?

Hát ez sántít ez a téma, mert ezzel a teológiával már a kereszténység megjelenése előtt már három, négyezerrel, évvel már a hinduizmusban beszéltek Indiában, hát ez nem új keletű dolog, és hogy tényleg a szent szellem, hogy ki ez a szent szellem?

Ja, hogy ez az Ószövetségi zsidóknak a kabbalából a Shekinája, ami viszont a Héber-arámiban sehol nincsen benne az eredeti iratokban, ezt már megint csak az írástudók, és a rabbik Babilonba hamisították bele, visszanyúltak az iratokba, és bele hamisították a Shekina nevet,

Ezt a Shekina glórit, hogy ez az Istennek az intelligens energiája, dicsősége, ami köd felhőként ott lebegett a templomba, de milyen érdekes, hogy aztán máshol meg nem találkozni vele, ezzel a Shekinával sehol sem, hogy van ez, hogy csak a ködös templomi felszenteléssel, amikor betöltötte a füst vagy a köd betöltötte a templomot, és akkor az emberek összerogytak,

Csak ezzel az egy eseménnyel lehet bizonyítani a Shekinájukat, hogy ez az Istennek a glóriája, a dicsősége ez az intelligens mindenható erő? És hol a többi történet, hol a többi két-három dolog, amivel bizonyítani kéne, meg van írva az írásba, hogy két vagy három bizonyságon minden dolog megáll,

Hol van a többi másik két vagy három bizonyság? Sehol nincsen, mert nem bírják bizonyítani, sehol nem szerepel a Shekina glori az egész Héber-arámiban sehol sem, ezt Babilonból tették bele a talmud hívő lucifer imádó rabbik, meg a népnek a vezetői,

Ezt rá erőltették a népre, és ezért van az, hogy ugyan amíg kijöttek Egyiptomból a vándorlás során egészségesek voltak, de mire bekeveredtek a megígért földre, ráadásul egy másik generáció, ők meg betegek voltak állandóan, és a Joshuának azt kellett csinálnia,hogy aki közülük szót fogadott,azokat a betegeket gyógyítani éjjel-nappal a szót fogadók közül,

Aztán a többi meg úgyis halt meg a betegségébe, a nagy többség, amikor jött a Róma pusztítása, mert nem hagytak föl a talmudos kabbalizmussal nem hagytak föl a nép többi része, értitek, és ugyan ez van, megszűnt a zsidóság, a helyére lépett a Krisztuskövetés, aztán a Krisztus követőket elnyomták, át fabrikálták, rá matricázták a kereszténységre,

Létrehozták a kereszténységet, mivel a Krisztuskövetés egy gyorsan terjedő felfogás volt, az emberek megértették a Krisztusnak az áldozatát, és ezért ezzel akartak azonosulni, és ezt jó kivitelező eszköznek látták a politikusok Rómába, ez a Föníciai család, aki már előtte tönkretette egyszer Babilont, leuralta, szétpusztította Méd o Perzsát, onnét is kijöttek, átmentek Görög országba, ott is szétpusztították, és aztán bekerültek Rómába,

Tehát így lett a Venícsei black nobility, és akkor onnét egy ugrás már csak a családi összeházasodás, fonódás az Angol királyi udvarral, és az Angol királyi udvarral meg a Rothschildok házasodtak össze, tehát vitték tovább ezt az ördögi vérvonalat, hogy kontrolálják az emberiséget, mert mindig ugyanabból a családból kerül ki az összes pápa,

Meg lehet nézni, hogy mindegyik Kazár-Askenázim, az összes politikai vezető, akár bankár, akár politikus, akár vallási vezető a csúcson azok mind Kazár-Askenázimok, tehát hamis zsidók, és tehát nem Ábrahámnak a vérvonalából, hanem Askenáznak, Jáfettől, aki Európába vándorolt,

És a Kaukázusból támadt királyság, hódító királyságból származó emberek, akik fölvették a zsidók nyelvét, és az áldozati szertartásokat, és több generáció után már önmaguk is elhitték, hogy tényleg mi Palesztinából valók vagyunk,

De, soha nem nézték meg a gyökereiket, hogy valójában honnét erednek, és a családfájukat, a följegyzéseket, mert akkor szembesültek volna az igazsággal, hogy nekik az égvilágon semmi közük Ábrahámhoz, Izsákhoz, és Jákobhoz egyáltalán,

És így ma, aki keresztény, tehát lehet látni, hogy a kereszténység meghódította az egész világot, a kereszténység uralkodik minden országon, a kereszténység ad pápai koronát, ugye a minden ország királyának, tehát úgy kapta István is a pápától a koronát, meg a minden királyi család a világ minden részén a pápától kapott koronát,

A pápa megengedi nekik, hogy uralkodjanak a saját országukon, aki már korábban is uralkodtak, csak mivel a pápa azzal fenyegette őket, hogy megtámadom az országotokat, elveszem, hatalmat veszek rajta, és titeket pedig az egész családotokkal együtt évszázados uralkodásotok után pedig ki foglak irtani,

Tehát ez a trükk, és ezért inkább az országok királyai, akik ma is létező királyok, át adták az országukat tokkal-vonóval a Vatikán uralmának, és ezért cserébe a Vatikán pedig a pápán keresztül hatalmat ad uralkodásra az országok fölött, és ez teljesen bele illik a jelenések könyvébe ugye, ahogy mondja, hogy hatalmat kaptak, hogy uralkodjanak egy órára, vagy egy napon keresztül, nem emlékszem rá pontosan,

És ez a különbség az ekklésziához való tartozás, mert az eklésziában az engedelmességet, az Istennek való engedelmességet tanulják, tanítja Isten az emberekkel, a kereszténységben pedig látszólag Krisztuskövetésnek matricázva, sátánnak való engedelmességet tanítanak az embereknek, és kívülállóként úgy tűnik, hogy ez Istennek való engedelmességre tanít,

De tehát az ekklésziában nem lehet szó egyszemélyes vezetésről, tehát a Nikolaiták bűne nem vehet részt, nem vehet részt a Krisztuskövetésben, az ekklésziában, a Krisztus testében, nem prédikálhatnak az emberek pénzért,

Tehát a Bálámnak a bűne nem működhet az ekklésziában, a Krisztus testében, a szellemi Jeruzsálemben, a szellemi 144-ezerben, a bárány menyasszonyában, a közösségében, és nem működhet a Jézabelnek a Krisztusinak látszó, de eretnekségeket tanító teológiái nem működhetnek az ekklésziában, ezért.

Van egy fiatal srác az adventisták közül, és állandóan írja nekünk a nagy kötözködő dumáját, szombatot mikor tartjátok, és hogy meg az összes többi, mert, hogy ő olyan okos, ő ki lett képezve az Ellen G White-tól, aki ugyancsak démonoktól, meg angyaloktól, bukott angyaloktól hallgatja a démonok tanítását, ugye ezeket az okkult eszméket,

Tehát az Ellen G White is ugyanúgy az illuminátinak az eszköztára, mint ahogyan a pápa, meg ahogyan Billy Graham, Németh Sándor, Joel Osteen, Kathryn Kuhlmann, Marilyn Hickey, és az összes többi női tanító, meg férfitanítók, ezek mind az illuminátinak a kellék tárából vannak fölsorakoztatva bábokként ezek az emberek,(58:46-tól található a videóban)

És ugyanúgy az adventizmusról beszélve ez a fiatal srác osztja azt a fertőző teológiát, amit az Ellen G White angyaloktól kapott, és ezek a teológiák ezek démonok, démoni eszmék, amik Isten ellen való szembeszegülésre csábítják az embert észrevétlenül, és akkor ő jön, hogy hát a szombattal.

Meg akartam tőle kérdezni, hogy mondd már csak te, milyen napon tartod a szombatodat, annyira egyből levágtam, hogy mert elkezdett itt csúfolódni, hogy: hát sétálgattam Nyíregyházán, vagy Debrecenbe, vagy nem tudom, hogy hol, és akkor megállítottatok most már tudom, hogy kik vagytok,

Tehát ezzel arra célzott, hogy mi is ilyen Jehova tanúi vagyunk, meg mormonok vagyunk, megkérdeztem volna, hogy így szombatistaként, hogy mikor tartod a szombatodat, vasárnap, vagy szombaton a gregorián naptár szerint, vagy megtartod rendesen úgy a holdhoz kötött naptár szerint, ahogyan a zsidóknak parancsolta Isten?

Mert azt megnézném, hogy hogyan gyakorlod a szombatot a mai időben így test szerint.

És Pál apostol azt mondja: az egyik ember fontosabbnak tartja egyik napot a másiknál, a másik pedig nem tartja fontosnak, ezért ne káromolja egyik a másikat, ugyanúgy az evéssel kapcsolatba is, egyik ember eszik húst, a másik nem eszik, ne kárhoztassa egyik a másikat azért, hogy eszik, vagy nem eszik,

És ezen keresztül érteti meg Pál apostol, hogy itt Isten természetében járó embernek nem kell napot imádni, hogy most csak szombaton, vagy csak vasárnap, mert ez nap imádat, tehát ugyanúgy a szombat megtartása így fizikailag Lucifer imádat, mert a gregorián naptár szerint szombaton tartott eseményekkel az ember sátánt,saturn,szaturnusz imádatba keveredik bele,

Vasárnap meg sunday, az meg megint csak sátán imádat ugye, mert a szaturnália vallásban a nap imádattal sátánt tisztelték és imádták Lucifert a fölszabadítót, és megvilágosítót, életet adó, világosságot, fényt adó imádták és tisztelték, és neki áldozták a gyerekeket, meg a fizetésüket, meg a munkaerejüket az aratás beszolgáltatáson keresztül,

És ezt szerettem volna tőle megkérdezni, hogy milyen mesével jön elő, hogy mért kell gregorián szombat napon tartania a szombatizmust,

Tehát az egész szombatizmus egy Lucifer imádat az egész, a törvényt Isten a zsidóknak adta, mert nem fogadtak szót neki, és ez által nem tudta elküldeni a Megváltót első körben ő hozzájuk, csak törvényeken keresztül tudta kordában tartani ezt a csürhét,

És miután kikupálódtak az engedelmeskedők, és felszínre kerültek, megutálták ezek az engedelmes zsidók a nép 90%-ának a minden napokban gyakorolt talmudizmusát, meg a hamis júdaizmusát, és ezek elválasztották magukat, ők nem gyakorolták ezt, és ezekhez küldte el Isten Jeshuát, ahhoz az első háromezerhez, és később a következő napon meg kétezerhez, és így lett ötezer,

Tehát az ötezer, az ötös szám az Isten ígéretének a beteljesedésének a száma, tehát ezért amikor a pusztában volt a hét kenyér, meg a tizenkét hal, vagy fordítva, és akkor ott volt az ötös szám, ott is már Isten azt mutatta, hogy a hetes számmal ugye a hetes szám az eltűnik,

Tehát az Ószövetség ideje a törvénykorszak, az engedetlenkedők korszaka eltűnik, akik félelemből szolgálták az Istent, és a tizenkettő pedig a szellemi Izrael, a szellemi tizenkét vezetővel pedig terjedni fog, és gyarapodni fog,

Tehát rögtön az 50.nap után egyből 120-an lettek, annyian csatlakoztak, és az 50.napra,50.napon pedig háromezren, majd ötezren, tehát ezért ötezer, mert Isten ezzel mutatta be, hogy az Ő akarata,

Az Ő általa, Joel által előre jövendölt dolog, hogy Ő a természetét nem csak egy emberen keresztül a prófétán keresztül kommunikál most már az emberekhez meg a főpapon keresztül, hanem sok-sok emberen keresztül, akit éveken keresztül Isten kinevel,ki készített,ki tanított,ő rajtuk keresztül tanítja meg az összes többi embernek az Istennek a természetét,

Tehát így Istennek az, az elrejtett természete, ami addig úgymond titok volt, mert az egész nép nem gyakorolta, mert nem akartak szót fogadni a prófétáknak, akik az Isten természetére tanították volna az embereket, csak nagyon kevesen hallgattak rájuk, azok az Ószövetségben is üdvözültek, ezért Krisztus ment le értük a seolba, az engedelmeskedők lelkeit elvitte az Istennek az országába.

Tehát így Isten a hatványozódva csatlakozó engedelmeskedni akarók sokaságának, tehát hatványozva adta oda nekik az információt Önmagáról, hogy Ő a szeretet Istene, Ő a jóságos Isten, Ő az ellátó Isten,

Ő a gondviselő Isten, Ő a békülékenység Istene, a kérlelhetőség Istene, a szentség Istene, az erőnek az Istene, a bátorságnak az Istene, az ellátásnak az Istene, a több mint elégnek az Istene, a szentségnek, a tisztaságnak az Istene,

A csodatevésnek az Istene, az engedelmességre tanításnak az Istene, a bátorság Istene, a győzedelem Istene, a megfontolásnak, józanságnak az Istene, tehát ezek mind Isteni tulajdonságok, és az apostolokon keresztül a százhúsznak ezt tanította, és a százhúsz ott az ötvenedik napra, ők is olyan helyzetbe kerültek, hogy elsajátították, megértették az Istennek a természetét, és szót fogadtak az apostoloknak,

Ezért engedte meg nekik Isten, hogy az ötvenedik napon ott legyenek az apostolokkal, mert a százhúsz fölött nem voltak lángnyelvek az égen, a fejük fölött a százhúsz tanítványnak, mert ők még nem fejezték be a tanítványságukat, hogy megpróbáltak legyenek az engedelmesség tekintetében, és szót fogadásban és szentségben, igazságban, való életben,

És lehet látni az apostolok cselekedetében a merítő Jánosnak a tanítványai jutottak el oda utána a háromezer, és kétezer után, megvalósult az ötezer, tehát Isten ezzel mutatta, hogy beteljesedett azt, amit Ő a Joel által közre adott kijelentést, hogy Ő tömeg méretben fogja megismertetni önmagát az emberekkel, nem csak most már egy prófétán keresztül, hanem sok-sok tanítványon keresztül, sok-sok embernek, sok-sok ezernek,

és ezért volt az,hogy akik ott voltak szót fogadó zsidók, akik nem voltak megfertőzve,ők elzárták magukat háromezren az Izraelnek a talmudizmusától,lucifer imádattól,fajtalankodástól,szentségtelenségtől ezek följöttek más országokból,és meghallgatták a tizenkettőt,akik kimentek az utcára,és mondták nekik,hogy az egész nemzetet Isten járkáló fáknak tekinti,a kivágásuk közel,Róma úton van,ők a fejsze,

Vas fejsze, és ki fogják vágni az egész Izraelt, meneküljetek ebből a Babilonból, és Isten megbocsát nektek, és akkor egyből megkérdezték ott a háromezer, hogy mit csináljunk Atyám fiai, mit csináljunk?

És Péter megmondta nekik mit csináljatok, szakasszátok el magatokat ettől a gonosz nemzetségtől, ugyan ez az üzenet ma is az egész keresztény világnak, ez a kereszténység fölváltotta a zsidóknak a Babilonát, tele van eretnekségekkel, okkultizmussal, Lucifer imádattal, rejtett okkult tanokon keresztül, az emberek ezeket gyakorolják, és nem is tudják,

Azt hiszik, annyira erős a beprogramozás, hogy azt hiszik, hogy így a szent szellem betöltekezéssel, meg nyelveken szólással ők már annyira befészkelték magukat a mennyországba, hogy lehetetlen őket onnan kimozdítani, pedig az igazság az, pont így kerültek ez által az okkult eszméknek a gyakorlása által Istennek a legborzasztóbb ítélete alá,

A legborzasztóbb ítéletet fogják szenvedni, ha ki nem szabadulnak ebből a babiloni, Jézabeli rejtett okkultizmus tanoknak a gyakorlásával fel nem hagynak vele, és nem engedelmeskednek a Krisztus beszédének,

A modern Róma, az Egyesült Európa, és az újvilágrend, ami egyesíti az egész világot, ennek az üldözése teljesen tönkre fogja tenni a kereszténységet, és mérhetetlen kínzásokat fognak szenvedni azok az emberek, akik benne maradnak a kereszténységnek az okkultizmusába amit Jézabel tanít, ugye mert a kereszténység egy parázna asszony,

Tehát a Babilon,a titok ugye,a parázna asszony, aki a fenevadon ül,tehát a kereszténység az ami,tehát a fenevad a g8 országok,g7 országok,és mert ördögi természete van,

Tehát az ördög természete szerint van ez a világ vezetve, ez a fenevad rendszer, és az ördög, teljesen az ördög természete kegyetlenség, kíméletlenség, meg nem bocsátást, ítélet el nem engedés, kérlelhetetlenség,

Tehát amikor az adóhatóság ki sújtja rád a nagy büntetést, hiába mész te könyörögni, ügyvédet fogadsz, meg mindenkit az egész megmaradt vagyonodat rá költöd arra, hogy az adóhatóság megkegyelmezzen, soha nem fog az adóhatóság megkegyelmezni,

Pontosan azért, mert a természete, akik létrehozták az adóhatóságot, az ördögnek a természetében kíméletlenségben, a gátlástalanságban, törvénytelenségben, igazságtalanságban élő emberek az ördögnek, és a pápának a közvetítői, kiszolgálói.

Tehát a föld törvénye szerint, az íratlan föld törvénye szerint soha nem lehetne szabad egyetlen egy államnak sem az emberek jövedelmére adót kivetni egyáltalán, tehát ezt a törvény kimondja, hogy az emberek keresete, a megélhetéshez szükséges bevétel nem képezheti sohasem adónak a tárgyát.

Erre mit csinál a római admirality law, a tengerek törvénye, kereskedelem törvénye, kegyetlenül, és gusztustalanul az embereknek a szájából kiveszi az ennivalót, és megöli az embereket, éhínségbe dönti az embereket, csak hogy bebírja szedni az utolsó dénárt is a pápának a kincstárába.

Mert Minden jövedelemnek a 60%-a,minden csekknek,minden adó befizetésnek a 60%-a vándorol a bankokon keresztül,a Rothschild bankrendszer szisztémáján keresztül vándorol a vatikánba mindennek a 60%a.

1:12:28-tól található a videóban Karen Hudes beszéde:

Azzal is tisztába kell lennünk, hogy mi történt azokkal az elnökökkel, akik nem akarták, hogy a Federal Riserve rendszer fenn maradjon.

Hadd magyarázzam el, hogyan működik, amikor a pénzügyminisztérium bocsátja ki a pénzt, nem kell kamatot fizetni utána, de ha pénzügyminiszter adóslevelet bocsát ki a Federal Reserve számára, a Federal Reserve pedig ezután bocsátja ki a pénzt, akkor a pénzügyminisztérium által kibocsátott adóslevelet kamat terheli.

Ezért lesz egyre nagyobb minden évben az adósság, hiszen több pénzt költünk el, mint amennyi bejön, és akkor hadd mondjam el, hogyan működik az adók befizetése, először magam sem hittem el, de teljes mértékben igaz, amikor az adót bevalljuk, és egy címre feladjuk a csekket, egy másik címre pedig elküldjük a nyomtatványt,

A csekket közvetlenül a Federal Reserve részére adjuk fel, ők pedig fogják a csekket, és továbbítják az Egyesült Királyságba, az Egyesült Királyságban pedig-nem a kormány-a bankszterek 40 százalék-ot megtartanak, majd 60százalék-ot elküldenek a vatikáni jezsuitáknak, ez történik az adódollárokkal.

Hogyan finanszírozzuk akkor a kormányunkat? Drogokat árusítunk, Afganisztánba termesztett drogokat adjuk el, sohasem volt mákunk ott az Afganisztáni háború előtt.

Úgy gondolja, hogy a fejünk felett repülő műholdakkal nem látják, hogy hol vannak a mákföldek?

Így keressük a pénzünket. Hihetetlen ugye? Jó ez az egyezség? Nem, nem jó ez az egyezség,

Azt állítja lényegében, hogy az adóhivatalba küldött pénz a Vatikánba köt ki?

Annak 60 százaléka. A 40 százalék kivételével, ami az Egyesült Királyságba megy,Hadd meséljem el, miért alakult így,azért alakult így,mert 1200-ban Anglia királya sok pénzt vett kölcsönbe a Vatikántól a háborúk miatt,és egyezményt írt alá,miszerint részletekben fogja visszafizetni a pénzt a Vatikánnak, persze sohasem érte utol magát,így bajba került,

Emlékszik arra, amikor a Capitolium épületét leégették 1812-ben az Angolok?

Háborús jóvátételeket fizetünk folyamatosan az Egyesült Királyságnak, és senki sem foglalkozik azzal, hogy elmondja ezt az embereknek, Lincoln pedig dollárbankjegyeket adott ki a bankárok bevonása nélkül a polgárháború finanszírozására, ezért kellett őt eltenni láb alól.

Kennedy pedig egy előterjesztést készült alá írni arról, hogy az amerikai adósságra rakodó kamatos kamatot eltörlik, és a pénzügyminisztérium fogja közvetlenül kibocsátani a pénzünket, tizenegy nappal az előterjesztés aláírása után meggyilkolták.

Ezek a bankszterek eltökéltek arra, hogyan is mondjam, hogy adósság börtönében tartsanak bennünket, de ez nem fog menni, mert mi riasztottuk a világ összes országát, többször írtam az összes ország nagykövetének, írtam Washingtonba, New Yorkba, írtam levelet pár hónappal ez előtt, amiben közöltem velük a tényt, hogy az összes nagykövetüket megzsarolták, amikor megpróbálták Paul Wolfowitzot (világbank volt elnöke) kirúgni.

Az egész világ nevet azon a tényen, hogy az amerikai nép teljes sötétségben él, és bolonddá teszi őket saját médiájuk, amely nem volt hajlandó elmondani nekik a valóságot.

Szeretném ha egy kicsit jobban kifejtene egy bizonyos dolgot amiről az előbb beszélt,térjünk vissza egy korábbi kijelentésére,arra tényre,hogy adódollárjaink 60%-a ön szerint a vatikánba a jezsuitákhoz kerül,azt hiszem,hogy nagyon sok ember számára, ez egy döbbenetes kijelentés,hiszen ha a jezsuitákra gondolunk,akkor Ferenc pápa jut eszünkbe,akit elnökünk az első jezsuita pápaként dicsőít.

Sokan úgy gondolnak a jezsuitákra, mint jámbor, és alázatos emberek rendjére, miért keverednek a Vatikán és a jezsuiták egy ilyen piszkos dologba?

Mit gondol ön arról, hogy milyen világnézetük van? Egy csomó nagyzási hóbortban szenvedő személyről van szó, döbbenetes vagyont próbálnak felhalmozni? Mi az ön meglátása a jezsuitákkal és a Vatikánnal kapcsolatban?

Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, hadd kezdjem azzal, hogy ennek egyáltalán semmi köze nincs a katolikus hithez, egyáltalán semmi köze sincs a vallásos emberekhez, akiknek nincs erről tudomásuk,

Ez így van.

És el kell mondanom, hogy sajnos vannak emberek, akik gúnyt űznek a hitből, és papi viseletben járnak csak azért, hogy bűntetteiket leplezzék, ezek bűnözők nem katolikusok, és sajnos sokan vannak, az egésznek a legtetején.

Ez így van, dokumentumok bizonyítják, és olyan emberekkel dolgozok együtt, akik ezt dokumentálták, nagyon hosszú ideje ez megy, utánanézhet, hogy mit mondtak a jezsuitákról alapító atyáink, miután Lincolnt megölték, a jezsuiták számára egyes dolgokat, egyes privilégiumokat megtiltottak az Egyesült Államokban, ezt a tilalmat sajnos Ronald Reagan visszavonta,

Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert tudok erről egy keveset, egyszerűen hallani szerettem volna, hogy ön mit mond a dologról, a 17. században a jezsuitákat valójában az összes európai nemzet elűzte, mert a monarchiák rájöttek, hogy ők szították a forradalmakat az országaikban, érdekes módon Ronald Reagan volt az első, aki amerikai nagykövetet nevezett ki a Vatikánban,

Tudjuk, hogy második János Pál pápa és Reagan szorosan együttműködtek abban, hogy letörjék a Szovjetuniót

RHR: És Isten szerint is a jövedelemnek a megadóztatása a teljesen illegális, az más dolog, ha valaki vesz valamit, mondjuk vett valaki egy asztalt, és csinált belőle a királynak egy, tehát egy föl tuningolt királyi asztalt, bele költötte a pénzét, dolgozott rajta, és ezt eladta,

Tehát az már nem tiszta jövedelem, hanem ez már át alakításból, az már másból, másfajta tevékenységből, üzleti tevékenységből fakadó jövedelem, tehát az már adó alá esik, mert kereskedelemből származik, de az ember, amikor elmegy dolgozni, és fizetést kap, ez nem kereskedelem egyáltalán,

És ezért fogja Isten ezt a beast szisztemet, ezt az egész világra kiterjedő fenevad rendszert ezért fogja Isten, ez az egyik nagy oka annak, hogy a kíméletlensége, gátlástalansága, a rablása, a fosztogatása miatt hogy ez a szisztéma,

Tulajdonképpen ezért nevezi az Isten beszéde sátánt az emberiséget taposónak, mert ezeken az ügynökeiken keresztül, adóhatóság ügynökökön keresztül, politikusokon keresztül, törvényhozókon keresztül, akik teljesen önkényesen a mega corporationoknak kedvezve, meg milliárdosoknak kedvezve hozzák a törvényeket, és így ki semmizik, nyomorúságba döntik az emberiségnek a túlnyomó részét,

Hát így tapos a sátán az embereken, az emberiségen, és Isten azt reméli, hogy ebben a szenvedésben az emberek föleszmélnek és megrázzák a fejüket, ki rázzák az elméjükből a kundalini jógás szent szellem betöltekezést, az okkult dzsibris halandzsás nyelveken szólást,

A Kazár-Askenázimoknak Isten népének feltüntetését, a tized fizetést, a pásztoroknak a tized fizetését felhagynak vele, és így kijönnek az engedetlenségből, és becsatlakoznak engedelmességen keresztül az ekklésziába, az Istennek a zsinagógájába, ahol engedelmességet kell tanulni, elhagyni az ördögi hármasságot: a Jézabel bűnét, a Bálámnak a bűnét, és a Nikolaiták bűnét,

Ugyancsak ennek a srácnak, tehát ő neki ugyancsak üzenjük, nézze meg az ő gyülekezetét, hogyha talál benne olyat, hogy fölső vezetők uralkodnak az alávetetteken, hogyha okkultizmusból származó tanok vél felfedezni, ha ő maga is gyakorolja a szent szellem betöltekezést, elhiszi azt, hogy a Shekina az, az ő testében lakik, vagy hogyha a pénzével tolja a gyülekezet vezetőjét,

Akkor vegye tudomásul, hogy ő teljesen a Megváltóval szembe helyezte magát, mert ő gyűlöli ezeket a dolgokat, ez az ember fogja be a száját, amíg a szentháromságot gyakorolja, és vegye a fejébe, hogy halálos veszélyben az élete, mert ha bármikor baleset éri,

És olyan gyorsan történik vele egy baleset, amiben nem tud fölkiáltani, hogy: bocsáss meg jó Isten, jó Atya, Szent Atya kérlek, bocsáss meg, hogy elvesztegettem az időmet engedetlenségbe, a hetednapos Ellen G White-os Lucifer imádatba, bocsáss meg,

Ezt nem tudja megtenni, akkor ő azonnal el fog kárhozni, már pedig sajnos az ilyen engedetlenkedő emberekkel, amikor baleset történik, akkor a legtöbb esetbe gyors, halálos baleset történik, amiben az embernek nincs ideje föl kiáltani, hogy bocsáss meg, kegyelmezz nekem, és had legyek a te országodban, nem tudja ezt már az ember megtenni.

És ezért veszélyes ezekben a gyülekezetekben ülni, és az ő teológiáikat csinálni, gyakorolni, mert ha kint az utcán vagy a családban, magánéletben valamiféle baleset éri, halálos baleset az embert, el fog abban a pillanatban kárhozni, az ördögnek az angyalait engedik el, Istennek az angyalai a halottak birodalmába, és viszik az emberek lelkeit fölkészítve, készítik föl a kénkővel izzó tóba való száműzetésre,

Ezért nem éri meg semmilyen keresztény felekezetbe tartozni, ahol működik az ördögi hármasság kontroll, a Nikolaiták bűne, a Jézabel bűne, és a Bálámnak a bűne,

Mert az ember, ha úgy jár, mint az ember a gyülekezetbe a gyülekezet vezetőként, aki bent állt a bemerítő medencébe mikrofonnal a kezébe, zárlatos volt a mikrofon, és bele esett a vízbe, és megcsapta őt az áram, megrázta őt az áram, meghalt azonnal.

1:24:00-tól látható a videóban: a lelki pásztor egy vízzel teli medencében áll, az egyházba betérő pedig megmerítkezik a vízben, a lelki pásztor közben egy mikrofont tart a kezében, és folyamatosan kommentálja a történteket, ilyen szertartás zajlott vasárnap délelőtt, a 38-éves lelki pásztor a medencében állt, és prédikált, majd azt kérte kapcsolják fel a villanyt, ekkor összerogyott, és szörnyet halt,

Gondoljátok annak az embernek volt esélye könyörögni az Istenhez, hogy bocsásson meg, hogy az egész életét egy téveszmében élte, és hogy had nyerjen bebocsátást az Isten országába, nagyon kétlem, egyáltalán nem hiszem, és ez a tét sajnos!

Milliónyian, és mi ezért csináljuk ezt az egészet, ezért beszélünk az embereknek, próbálunk a lelkére beszélni, meneküljetek ebből a Római pápa által kreált láthatatlan Babilonból, a kereszténységből, ami politikai célt szolgál, hogy létre tudják hozni az új templomot, beülhessen a pápa, beköltözhessen, a világ fővárosává tegye Izraelt, Jeruzsálemet, és onnan az utasításaival

Politikai és vallási utasításaival utasítsa a föld lakosait, hogy szót fogadjanak neki, és így ő ezzel az engedelmességre, hogy rászorítja az embereket, át adja tokkal-vonóval sátánnak az embereket, az egész emberiséget azért, hogy ő hatalmat gyakorolhasson, korlátlan hatalmat az egész emberiség fölött, és ez, Pál apostol szava ez megvalósult, hogy sátánnak az embere a pápa beül sátánnak, mint istennek a templomába

Ugye a kereszténység az a temploma a sátánnak,a zsinagógája, ebbe a kereszténységbe fővezetőnek beült a pápa,és ő ott mutogatja magát istenként,és a katolikus egyházba nyíltan adja az utasításait, hogy mi szerint folyjanak a misék,míg az Egyesült Nemzeteken és a világ gyülekezeteinek egyházainak a tanácsain keresztül kontrolálja láthatatlanul hivatalos fórumokon keresztül,és miniszteri tárcákon keresztül kontrolálja a karizmatikusságot,és a protestantizmust,

Úgyhogy így valósult meg Pál apostol szava, előre jövendölése, hogy a minden ravaszsághoz értő vallási vezető, aki valójában politikai vezető, csak vallásinak mutatja magát, így az ő általa hozott eszmékkel, ugye a ti testetek a Shekinának a szent szellemnek a temploma,

És töltekezzetek be ezzel a szent szellemmel, az engedetlenségnek a szellemével, ugye amit Pál apostol mond: az engedetlenségnek a természete, a szellemisége, ami lakozik az engedetlenségnek a fiaiban.

Szóval mára nem a világnak van szüksége a megevangelizálásra, hanem a keresztény világnak van szüksége arra, hogy kijöjjön a világba, mert még a világban is több igazság érzet van, és több tisztelet van az emberekbe, igazságérzet van az emberekbe,

Több szeretet van az emberekbe, hogy erre a semleges területre kijöjjenek az emberek a kereszténységből, hogy Isten innét fölbírja őket venni kitisztult elmével, és az Isten tudja adni az Ő programját az örök életre vivő programot az embereknek az elméjébe, hogy ezen fusson az embereknek a gondolkodása, a cselekedete, így legyen motiválva az Isten beszédétől, és így az Isten elvehesse az ítéletet, mert engedelmeskedővé váltak az engedetlenek,

Nem gyakorolnak okkult teológiákat, és így az Isten el tudja venni, félre tudja tenni az ítéletet az emberek a keresztény világról, tehát ezért kell kijönni Babilonból, a kereszténységből, a parázna asszonyból, és szakítani az ő leány gyermekeivel, és csatlakozni a 144-ezerbe, aki nem fertőztette meg a babiloni parázna asszonynak a leány gyermekeinek a gyülekezeteivel, és karizmatikusságával, és nem követik a karizmatikusságnak az okkultizmusát,

És így tekinti őket Isten szűznek, mert szentek, tehát félre tették az életüket ennek az okkultizmusnak a gyakorlásától, és ez motivál bennünket, nekünk nem kell senkinek a vagyona egyáltalán, soha nem használtuk senkinek a pénzét,

Ez után se fogjuk, kizárólag az motivál bennünket, hogy látjuk, hogy mekkora mértékben vesznek el emberek milliói, és szegényednek el a kereszténységen belül, mert kiszipolyozza belőlük az életet, és ezek után, pedig ha meghalnak, ezek után pedig jutnak kárhozatra, és mi pedig mivel Isteni természet van bennünk, meg tudunk indulni, ahogyan a Krisztus megindult a mi nyomorúságunkon, veszendőségünkön,

Ugyanúgy mi bennünk is az Isten természete van az elménkbe, és az akaratunkba, és mi is megindulunk azon, hogy látjuk, hogy embertársaink a gyülekezetbe szegényednek el, kisemmizik őket, a házaikat elveszik, az életüket kihasználják teljes mértékbe, mikor meghalnak nyomorúságba, betegségbe, rákba, az engedetlenség okkultizmusa miatt a kereszténységbe, akkor ezek után meg még ráadásul el is kárhoznak, és ezt mi sajnáljuk nagyon,

Az Isten sajnálatával sajnáljuk őket, és az Isten szeretetével van megindulva a mi szívünk, és értelmünk irántuk, és ezért tesszük ő értük ezt a meglehetősen hálátlan munkát, tehát emberekkel foglalkozni az egyik leghálátlanabb, és legnépszerűtlenebb dolog a világon,

És főleg amikor igazságot kell közölni az Isten igazságait olyan embereknek, akik tűzzel-vassal meggyilkolnának bennünket, csak azért, hogy az ő hatalmukból mások föl ne eszméljenek, és meg ne szökjenek.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!

 

Isten igazságai a kereszténység hazugságaival szemben 3. rész

2/1.rész

 

Reveal Hidden Reality: Tegnap egy érdekes dolog történt velem, találkoztam egy sráccal, ahogy beszélgetünk, ugyanabba a gyülekezetbe jártunk régen, én beszéltem neki ezekről a dolgokról, amiben gondolkodunk, de akkor ő nem hitte el, aztán úgy voltam vele akkor, nem zaklatom őt, ne, akkor még a dolog ellen fordul inkább, csak magára hagytam,

Aztán valahogy nem is találkoztunk sokáig, és tegnap így összefutottunk jó pár év után, kérdezem tőle, hogy te jársz még a gyülekezetbe, csodálkoztam, hogy nem hívogat engemet, máskor mindig szokott hívogatni, annyi volt tegnap azt mondja á nem megyek én oda többet,

Hát mondom mi történt, azt mondja, hú, képzeld el kiderült, hogy a pásztor szabadkőműves,

Kérdező1: Mi?

RHR: Hát, hogy a pásztor szabadkőműves,

Kérdező1: Az, hogy derült ki?

RHR: Hát, hogy látták, hogy vannak ott olyanok akik, van egy másik church, egy nem is tudom, hogy anglikán talán, vagy valami ilyen reform church azt hiszem, és ezek a szabadkőművesek, ezek abból a church-ből bérlik a helységet maguknak, hogy ott találkoznak, és, hogy valaki elcsípte ezt a pásztort, hogy száll ki az autójába és akkor ment be ezekkel a szabadkőművesekkel.

Aztán már nem is pásztor ott a gyülekezetbe, de azt mondja, hogy mondja az a srác, de azt mondja, hogy az embernek, aki helyettesíti őt, meg ezek a segédjei, szóval ezek is ugyanúgy beszélnek, azt mondja, hogy teljesen el tudja képzelni, hogy szabadkőműves is.

Mondom neki, hogy honnan tudod ki ezek a szabadkőművesek, azt mondja hát mikor beszéltél nekem ezekről, én utána néztem, csak már többet nem találkoztunk, és nem volt meg a telefonszámod, hogy elmondjam, hogy tényleg igazad volt,

És akkor mondja, hogy hát én oda többet nem megyek, de nem megyek semmilyen gyülekezetbe, mert aztán ahogy utána néztem hát rájöttem azt mondja, hogy a Benny Hinn, meg a Billy Graham, Kenneth Copeland, meg az összes többi mindenkiről rájött az interneten, ahogy kutakodott, hogy mindegyik szabadkőműves, mert mindegyik a pápával van kapcsolatba,

És, hogy látta azokat a videókat is, amikor a pápai udvarba meghívják az összes vallás vezetőt és akkor mindenki ott áldozatot mutat be meg mindenféle, azt mondja, hogy hát akkor meg az volt a kérdése neki, hogy ha ez igaz, akkor a bibliából mennyi igaz?

És akkor elkezdte kutatni a bibliát, és képzeljétek ugyanazokra a dolgokra jött rá önállóan, mint amit, amiről mi beszélünk, ahogy mondta, hát én, akkora öröm volt bennem, hogy azta, hogy tőlünk függetlenül egy ember, két-három éves kutakodás után ugyan oda jut ki, mint ahova mi,

Újból, és újból így megerősíti azt, hogy nem, ez nem az én eszement teóriám, ezt nem én találtam ki, hogy ez

Kérdező1: Ez nagyon jó, tényleg rengeteg információ van, tehát elképesztő, most az Ellen G White-nak néztem egy kicsit utána, meg a tanításainak, és nagyon, nagyon sokan magyarul is sokan leleplezik és beszélnek róla,

RHR: igen?

Kérdező1: Igen, igen hogy sorra veszik a tanításait, amiket leírt, hogy milyen ellentmondások vannak a bibliával, meg saját magával kerül ellentmondásba, meg ufókról beszél, meg hogy nem végeztetett el a megváltás, még szükség van, még most is munkálkodik a Krisztus odafönn meg ilyen hülyeségeket írogatott,

Elképesztő, tehát nagyon sok forrást lehet találni, jó, nyilván az angol nyelv nem árt, de magyarul is sok van azért, úgyhogy

RHR: Hát már ott furcsa az egész, hogy a Sioni szövetség után, ahol Isten fia közvetlenül, hogy Isten az Ő fián közvetlenül küldi a szövetségnek az igéit, meg a törvényeit, meg a regulációit, hogy mit keres még mindig az Ószövetségnek a rendszere,

Amikor Isten saját magán sem, a fián keresztül nem, hanem angyalokon messziről ápol, kapcsolatba küldi az üzeneteket, hogy mit keres egy ilyen dolog a Sioni szövetség idején az eklészia korszakba, mit keres az, az Ószövetségi szisztéma ahol Isten, mivel, hogy bűnösök voltak, nem tudott velük közvetlenül kommunikálni,

 Nem tudott közelükbe jönni nekik, és nem is tudta őket sem a maga közelébe hozni, hogy erkölcsileg följebb hozta volna őket, hogy ha beküldte volna a fiát, akkor az tényleg királyként fogadták volna úgy, hogy szót fogadtak volna neki, tudta Isten, hogy ezt nem tudja megtenni, nem fogadnak neki szót, ezért nem is küldte be hozzájuk az államalapítás kezdetétől fogva, Mózestől fogva, értitek?

Hanem angyalokon keresztül kommunikált a néphez, tehát mindig ott volt Mihály, meg Gábriel, Zakariáshoz Gábriel ment, Máriához Gábriel ment, Józsefhez Gábriel beszélt,

Kérdező1: Igen, hát azért mondta ott a Pál később tudod, hogy angyaloktól kapott, átkozott legyen

RHR: így van pontosan, most csak múltkor, ahogy ezt fölemlítetted, akkor értettem meg, hogy mért mondja Pál, hogy átkozott legyen, mert, hogy félreviszi az embert, hogyha egy angyal jön, egy kísértő angyal jön azzal,

Kérdező1: Igen,

RHR: Hogy üzenetet hozott, hogy vagyis, hogy nem is, hogy üzenetet hozott, hanem a törvényt közvetíti, meg az igéket közvetíti, mert az, hogy üzenetet hoz, hogy hova menj, mit csinálj az igei az Újszövetségben, mert Pál is a hajón is találkozott Isten angyalával, de az csak üzenetet közölt, hogy mi fog lenni, meg, hogy mit csináljon, értitek?

Kérdező1: Igen, meg Jánosnak is

RHR: De igéket nem adott meg, hogy ezt írd le, és akkor az most Istennek az utasítása, hogy ebből csinálj könyvet, ilyen utasítás egyik se jöhet Istentől,

Kérdező1: Nem adtak másik evangéliumot, minek,

RHR: A másik, meg amit mondtál most napok óta ez jár, ezen gondolkodok nagyon, hogy valószínű neked van igazad abban, hogy mondtad, hogy ott az, az ember, hogy az arámi nyelven keresztül, hogy tolmácsolja, hogy az a fölvitte a magas hegyre, hogy ez mi lehetett,

Mert a bibliában még az Isten angyalaival sincs olyan, hogy meg fogták az embereket, és vitték volna őket ide-oda,

Kérdező1: Ott a Fülöpnél van csak, hogy ott a Szentlelket írja, az Isten maga tudod, hogy áthelyezte Fülöpöt,

RHR: Ja, de hogy angyal

Kérdező1: Angyalról nincs,

RHR: Isten angyalai, akik megtartották a lakhelyüket, azoknak Isten megőrizte az erejüket, és ő róluk nem írja az írás azt, hogy ilyet csináltak volna bármikor is, hogy embereket vettek volna föl, tettek volna ide-oda, vagy bármit csináltak volna az emberekkel, érted?

Amikor meg pusztítani kellett, akkor Isten a gonosz angyalok, akik elhagyták a lakhelyüket, az Isten országát elhagyták, és mentek az ördögnek engedelmeskedni, na, azokat használja fel Isten a pusztításra, tehát Ő a saját maga angyalai közül, a megmaradt jó angyalok közül senkit se használ arra, hogy pusztítson, öljön, mert egyik sem arra lett teremtve,

Az meg, hogy gyilkolászóvá váltak ezek az angyalok az ördöggel, akik elmentek, azt ők választották

Kérdező1: Igen, ugye csak a többieknek, hogy az arámi nyelvet ismerő emberke, ez a George Lamsa ő fordította az arámi iratokból angol nyelvre a bibliát, és ő magyarázza, hogy hogyan,

Mikor ott fölvitte a hegyre a sátán a Jézust, tudjátok a megkísértésnél, hogy akkor ott nem erről van szó, hanem az is egy allegória, hogy egy olyan valami víziót, vagy olyan látomást, vagy olyan valami ilyesmi történt

Ugye úgy mondja, hogy tehát, hogy ilyen nem is tudom, hogy lehetne ezt jól fordítani, hogy

RHR: Hát, hogy

Kérdező1: Valami vízió?

RHR: Emberi képzelet legmagasabb fokára,

Kérdező1: igen, igen,

RHR: Arra inspirálta, hogy a legnagyobbat képzelje el, mivel, hogy ő nem tud ilyet csinálni, hogy embereknek így víziót ad, de azt tudja, hogy inspirálni tudja,

Hogy hát nézd meg az iratokon keresztül is, hogy inspirál, mikkel tudja inspirálni az embert, hogy akit ott beszéltet ilyen kuruzslókat, hogy mit érnek el az emberek elméjébe, hogy miben hisznek, milyen őrültségeket, vallanak meg minden igaz? És akkor ugyanezt, hogy mondott neki valamit a földön levő hatalmakról, és ő meg ezt elképzelte,

Joshua ezt elképzelte, hogy tényleg mekkora nagy, hatalom, meg gazdagság van a földön, ami az ördögnek a kezében van, gondolom elkezdte mondani neki, hogy Róma, a római uralkodók az én kezemben vannak, és nézd meg, hogy a rómaiak uralkodása kiterjed minden földrészre,

Szinte minden országra, és hogy nézd meg, hogy országról-országra haladok Róma használatával, és pusztítom a népeket, és elveszem a gazdagságukat, meg ezt, meg azt, meg amazt, értitek, tehát, és akkor ő ezt elképzelte, el tudta képzelni, hogy milyen hatalommal tör előre az ördögnek a birodalma,

Ezt föl tudta mérni, hogy te jó ég, hogy Róma birodalma elér Afrikától Észak-Európáig, tehát a rómaiak eljutottak Londíniumba, ők alapították meg Londont, és eljutottak egészen föl ezekbe a másik országokba, ott ezek a skandináv országok, mi az ott?

Ahol Saxonok voltak, tehát ott Németországot fönt körülvevő országok, ilyen kisebb országok, akikkel az ó germánok mindig csatároztak,

Most nem jut eszembe azoknak az országoknak a neve, tudjátok ezek a Németországot ott fönt körül övező kisebb országok,

Kérdező: ott a Belgium Hollandia, Spanyolország

RHR: Azok, azok az országok, odáig már nem jutottak be hozzájuk a Rómaiak, Németországba eljutottak messzire, és Németországgal párhuzamosan kikötöttek a mai Anglia területén,

Tehát ők alapították Londont,Londíniumot,hogyha ezt valaki elképzelte abba az időbe,hogy te jó ég,ez a birodalom tényleg hova el nem ér,és mekkora gazdagsága van,hogy mindenből adót szed,hogy micsoda gazdagság,és ezt mind nekem ígéri,

Hogy ez fölött földi gazdája lehetek,használhatom ezeket a pénzeket,tudod,meg ilyeneket,hogy minden ami bele foglaltatik, azt nekem most fölkínálja,hogy éljek vele,érted,amit Isten még csak meg se említett neki soha,nehogy kísértésbe essen,ezért használta,erre használta az ördögöt,meg ugye Isten senkit nem kísért,tehát és Isten céltalanul nem mondta Joshuának,hogy ó hát itt Izraelen kívül

Az egész térképet nem terítette ki Isten, hogy mennyi minden ország létezik még, hát az akkori Izraeliek azok semmit se tudtak Kínáról, lehet, hogy Indiáról se tudtak semmit, Japánról, tehát ezekről a távol keleti, messzi távol keleti országokról nem tudtak semmit,

Isten lehet,hogy elzárta ezeket,pontosan azért,mert sok okkult teória onnét jött vissza Európába,meg ugye ez a,ahogyan Babilonból onnét elmentek ezek a teóriák messze a legtávolabbi vidékekre is,földrészekre,országokba,értitek,és akkor Isten azt lezárta.

Mondja is Pál hogy hát, hogy most nem tudom, hogy Szilással vagy melyikkel úgy döntöttek, hogy elmennek Ázsiába, és azt mondja, hogy de eltiltatánk a Lélektől, tehát Isten eltiltotta őket, Istennek nem volt a tervében ez, Isten tudta, hogy a megkezdett Krisztus testére, ami elkezdett élni,

És épülni, azt mondja az írás, hogy naponként gyarapította Isten az eklésziát az üdvözülőkkel, értitek, ahogy veszélyt jelentett Ananiás, és Safira, úgy nagyon-nagy veszélyt jelentett így az igazi evangéliumnak a terjedésére, ugye az igazi evangélium az, az, hogyha fölhagyunk a bűneinkkel, akkor Isten eltekint az ítéletünktől, és megbocsát nekünk, és az Ő országába invitál bennünket, ugye.

És segít ebben a folyamatban, hogy alkalmasak legyünk a mennyországba való belépésre, hogy Isteni természet részesei legyünk, és abban éljünk, cselekedjünk, mert egyébként az Isten országába, ha valaki más bekerülhetne, akkor az olyan ember, mint a partra vetett hal, meghal, nem bír létezni, mert az Isten országában az Isten természete uralkodik, és ez az igazi evangélium,

Nem az, az igazi evangélium, amit a jezsuita képzésű hamis tanítók a gyülekezet élén tanítanak Billy Graham-el, Benny Hinn-nel, Németh Sándorral az élen, meg Dereck Prince-cel az élen, hogy a szabadkőműves tanokból hogy, ha el tudod hinni azt, hogy létezett egy személy, akit Jézusnak hívtak,

Aki meghalt az egész világ bűneiért, és aki ezt el tudja hinni, hogy ő meghalt, és fel is támadt, akkor már üdvösséged van, és semmit se kell csinálni, csak hinni kell, tehát ez a szabadkőműveseknek a teológiája, mert ők ilyen megalomániásak, hogy azt mondják, hogy amit elbírsz hinni, és imádkozni tudsz érte, az minden a tiéd lehet.

Tehát egyből a természete elárulja ezt, ennek a kereszténységnek, hogy csak higgy, és minden a tiéd, elárulja a természete, hogy honnét ered, meg lehet találni a szabadkőművességbe, hogy onnét ered a szabadkőművességnek a megalomániás vagyonra, meg hatalomra vágyásából származik a kereszténységbe ez az elmélet, ezek az emberek a gyülekezetekbe mind szabadkőműves páholyoknak a tagjai, értitek.

És tehát tudta Isten, hogy az evangélium, az igazi evangélium veszélybe kerülhet, hogyha Ő megengedi az Ő apostolainak, hogy elmenjenek távol keletre, értitek, mert ott olyan erős volt az okkultizmus, hogy későbbi időszakokba is, ha Japánba bement valaki, még a jezsuiták közül is, hogy becsapják a japánokat, és akkor így keresztényesítsék őket,

De ha valaki oda bement, és megmert szólalni más doktrínákról a buddhizmuson kívül, azt azonnal forró olajba, meg forró vízbe megfőzték azokat az embereket, van az a film az nagyon jó megnézni azt a filmet, az a címe, hogy a Shogun, és abba, az a film, az nem tudom, hogy aki csinálta azt a filmet, hogy direkt le akarta leplezni a jezsuitákat,

De az nagyon szépen bemutatja, hogy milyen munkát végeztek a jezsuiták, hogy beszöktek japánba, és akkor átvették a shogunok fölött, meg a mindenki fölött a hatalmat, a császárhoz olyan közel kerültek, hogy ki ütötték az ország vezetéséből és élvezték a császárnak a bizalmát, hogy nagy gazdagságot kínáltak nekik,

És akkor cserébe a japánoktól meg azt hiszem, hogy olcsón ezüstöt tudtak kiszedni, ugyanúgy ahogy bementek ezek a jezsuiták, bementek azzal a maszkkal, hogy hát hirdetjük az evangéliumot,meg a Krisztust,hogy meg evangélizáljuk itt Indiát,de az igazi szándékuk az volt így a vallási látszat mögött,hogy gazdaságilag kiszipolyozzák,ki vegyenek mindent Indiából, amit lehet nyersanyagot,

és így jutottak hozzá Anglia,a jezsuitákon keresztül ők voltak az előfutárok,a Rothschild-nak az üzlet emberei előtt megkészítették az utat,hogy ezektől a szegény Indiaiaktól olcsón elvették a,becsapták őket,elvették tőlük az ópiumot,

És akkor ezt az olcsó szemetet ezt elvitték Kínába, megetették a kínaiakat az ópiummal, és az ópiumért cserébe meg nem tudom, már nem emlékszem rá, a selymet, igen a selymet, a selyemhernyót, meg a nem tudom miket lopták el a kínaiaktól,

Tehát így egymás olcsó portékáit adták a másik országnak, és ezen keresztül kiszipolyozták őket, azt utána meg átvették teljesen a hatalmat, tehát az uralkodót már ők választották meg mindig, és az uralkodó meg mindig úgy ugrált, ahogy a jezsuiták fütyültek.

Na, ebben a shogun című filmben, a filmnek az elejét csak érdemes megnézni, amikor hajótörést szenvednek ezek, most nem tudom, hogy ezek svéd hadi hajók voltak ott a közép kor körül,

Kérdező2: szerintem a 16. században lehetett és Blektornak hívták a kapitányt, és angol hajó volt,

RHR: Angol hajó? Valamiért én úgy emlékeztem, hogy

Kérdező2: Egy ilyen kalózhajó volt, ami partra érkezett

RHR: És elkapták őket a japánok, és voltak köztük papok, és akkor betették őket ilyen cellákba, de ilyen embertelen körülmények között tartották őket, és ott volt egy pap, aki már sok éven át már ott raboskodott, és megvakult azt hiszem,

És az a pap elmeséli, ez egy katolikus pap, tényleg egy ilyen csuhás, egyszerű zarándok, aki tényleg ott a filmbe is egész végig szinte az igazi evangéliumról beszél, és na, annak az embernek az inspirációi is nagyon inspirált engem, hogy jobban utána nézzek a jezsuitáknak, és akkor ő elmeséli, hogy miket művelnek, hogyan operálnak a jezsuiták japánba, értitek,

Tehát hihetetlen volt ezt, és akkor utána néztem, és tényleg kiderült, hogy tényleg minden úgy volt, ahogy a filmbe ez a szegény megvakult ember beszélt róla, és akkor azt adta küldetésének ennek a férfinak, aki ott megtanult a japánok nyelvén, meg ott a kultúráját,

Már elfelejtettem mi volt neki a neve, hogy azt adta neki küldetésbe, hogy menjél el a császárhoz, és mondd el neki, hogy kik a jezsuiták, azt hiszem az volt, hogy ezt akarta, hogy menjen el, és tudassa a császárral, meg a fő urakkal, hogy a jezsuiták el akarják foglalni az országot, és teljesen tönkre akarják tenni,

Kizsákmányolni a pápának, azért, hogy a pápát gazdagítsák, a pápai hatalmat, ugye ehhez a pápai hatalomhoz, ami akkor meg hanyatlott, ugye mondja az írásban, hogy a fenevadnak az egyik feje megsebesült, és tehát a pápai hatalom megsebesült, elveszítette az uralkodását, az emberek kijózanodtak belőle,

Na, most,hogy ők ezt vissza nyerjék,kitalálták azt,hogy bemennek minden országba,minden vagyont amit lehet, azt kipakolnak belőle,hogy pénzzé tesznek,és ezt a pénzt arra fogják használni,hogy ebből megvesztegessék a megfelelő embereket,és az ő szerintük való törvényeket hozassanak minden országba,ami kedvez a jezsuitáknak a szabad garázdálkodásához,és akkor így ezen keresztül vissza nyerik a hatalmat minden ország fölött,

És a vagyont használva pedig rabszolgasorsba döntenek minden országot, és minden vezetőt, akit meg sikerült vesztegetni, azokon keresztül pedig fönt tartják az elnyomást minden országba, hát ezért Magyarországon is van az, ami van, mert a jezsuiták, meg a pápa legfelső bérencei, meg az ilyen pápai gyülekezet vezetők, ezek arra tanítják az embereket, hogy hogyan maradjanak az állam kiszolgálói,

Ne lázadjanak az ország vezetés ellen, stb, stb, ugye, és hogy mert ez az Istentől való emberek, meg mi egyéb, és régen ez így volt, igen Isten tett hatalomra embereket, de ma már nem így van, ma már a pápai hatalom tesz, és vesz le hatalomból embereket,

És, tehát ezért van minden országba ez a katasztrofális állapot, mert ez a pápai hatalomnak a terve, az utolsó malomjátéklépéshez érkezett, amikor is minden beépített talpnyalójukon keresztül össze akarják dönteni minden országnak a gazdaságát, hogy egy tényleg minden országra kiterjedő háborút tudjanak kreálni,

Ami aztán, a porából újjá akarják építeni az ő új világrendjüket, amiben benne vannak ők, mínusz Isten, tehát ki van belőle zárva még a szó is,

Tehát a következő generációkat arra akarják nevelni, hogy az a szó, hogy god, vagy Isten, hogy az eltűnjön a nyelvhasználatból, és hogy csak egy személy legyen az istenük az, aki benn fog ülni a jeruzsálemi templomba, hogy azt az egy embert emlegessék istenként,

És tehát ez a terv, és erre megy ki az egész, és tulajdonképpen ezért van minden csődbe, mert mindent csődbe tettek,

(23:26-nál található a videóban erről) mert francia országba ezt ők nagyon jól kipuhatolták, meg ki gyakorolták, hogy hogyan kell csinálni, ugye amikor volt a Francia forradalom, a Francia szabadkőművesek, a Jakobinusokat használta a pápa arra, hogy megfojtsák a Francia országnak az élelmiszer ellátását, hogy az ennivaló ne jusson el a városokba,

És így a szabadkőműveseket használták ezeket a jakobinusokat, hogy fönt tartsák a termelőket, hogy lehet, hogy fölgyújtották a búzájukat nekik meg lehet, hogy ilyen víz gátakat robbantottak föl, meg ilyen iszaptározókat

Tehát ami ma történik az semmi se új, csak mi nem hallhattunk róla, a régmúltból azokat az információkat ők eltüntették, hogy ne tudjuk azonosítani, na, most Magyarországon fölrobbantották, vagy kiszakadt az iszaptározó, nehogy bárki arra tudjon gondolni, hogy tényleg szándékos robbantás történt, hogy elárasszák a termőföldeket sugárzó mérgező iszappal,

És hogy ez már megtörtént valójában 16-szor már az elmúlt századok során újra, és újra ugyanazt a célt érték el velük, csak az a generáció nem tudja már, hogy ez tényleg mért történt, mert azokat az információkat elzárták előlünk értitek, és az iskolába meg hamis információkat tettek be nekünk, azzal etetnek bennünket történelem órán, meg minden, hol az iskolába

Amit a pápa, meg a pápának a bérencei nagyon magasan művelt, és képzett George Town Universityt végzett 16-szór végzett George Town Universitys Obamák, meg ilyen szakértők,Obama is tehát ügyvéd,és tehát alkotmány bíróságnak a törvényeibe végzett a legmagasabb iskolát,

Hát nem véletlenül, hogy meg tudja azt csinálni, hogy lépésről-lépésre minden egyes olyan törvényt semmissé tesz, amit a rég múltba pár száz év előtt hoztak az amerikai államalapítók, mert minden országba tulajdonképpen, tehát ők kiadják minden országba, ezért van Magyarország is, ami történik az Usába, vele együtt párhuzamosan történik kicsinyített másaként Magyarországon.

Az alkotmányt, azt teljesen átírják teljesen olyanra, hogy a benne levő állampolgároknak a jogait teljesen lenullázza, és nullává, semmissé tegye, elvesznek minden jogot, és ilyen megszigorításokat hoznak be, ilyen terrorista törvényeket, hogy na, most a terrorizmusra hivatkozva elvehetik az autódat, a házadat,

Ha csak meg gyanúsítanak, nem is kell hozzá bírói végzés, ez után már a korrupt bíróktól, akiket ugyancsak a szabadkőművesek kontrolálnak meg a jezsuiták, meg a jakobinusok Magyarországon, a pápai küldöttek értitek, megfenyegetik őket, hogy a fényképeket kiteregetik róluk, hogy ilyen gyerekerőszakolós szeánszokon vesznek részt, meg emberáldozatokat művelnek, meg vannak rendszerint hívva az ügyészek, meg

Tehát aki fontos az állam, ennek a mondva csinált államnak a fönt tartásába, ami tulajdonképpen az angol királyi gyarmatnak a clown corporationja, ugye Magyarország is egy corporation-nak van bejegyezve már, nem, mint egy állam, mint egy létező állam, állampolgárokkal együtt, hanem egy mese ország,

Tehát egy nem létező, fiktív, papíron létező dolog már csak Magyarország, az, hogy Magyarország, egyébként, ami a földrészen van, azt mindent importálnak kifelé, exportálnak kifelé potom pénzért, és így azok meg még, még jobban meggazdagodnak, akik ezeket a dolgokat megveszik Magyarországról,

És tehát így történik az egész világnak a használata, így osztódik fel,hogy ki mit csinál,hogyan nyalja a talpát a pápának értitek,és hogy ezért a pápa meg ajándékozza,hogy na akkor

Mint ahogyan a Magyar szabadság harc idején ugye, aki a legnagyobb elöljáró volt abban, és a legnagyobb haza áruló volt, hogy elárulja a Magyar szabadságharcot például, az egyből báróságot, meg földeket kapott az Osztrák Rothschild-tól

(28:20-tól a videóban) Kiosztották Magyarországot az ilyen talpnyaló haza árulóknak, Kossuth Lajosoknak, Szécsényieknek, Eszter háziaknak, meg az összes többinek, tehát akik büszkék arra, hogy hát az én ősöm, az én felmenőim bárók voltak,

Büszke lehetsz rá barátom, hogy a legnagyobb haza áruló volt a felmenőd, veled együtt meg kellett volna őket fogni, börtönbe rakni életfogytiglan, hogy nyomort hoztatok a saját embertársaitokra ugyanazon a földön, ugyanabba az országba, életfogytiglani börtönre kéne ezeket ítélni, és ott tartani őket, hogy erre képesek voltak,

Hogy nem tud megindulni a szívük azon, hogy az emberek ruha nélkül, ruhátlanul, étlen, szomjan, télen fűtetlen lakásba halnak meg, meg fagynak meg, és ezen nem tud megindulni a szívük, mert arra koncentrálnak, hogy ők hogyan lehetnek vagyonosabbak, hogyan lehetnek gazdagabbak ebbe az országba, hogyan nyerhetnek még több ember fölött hatalmat, ezeket.

De el fog jönni az idő hamarosan, amikor Isten teljesen kiteregeti a szennyest ezekről az emberekről, és a felbőszült tömeg, az éhező tömeg elfogja őket, és aztán nem is mondom, hogy mit fognak velük művelni, amit ugyan műveltek már azokkal, akik az 56-os forradalomba kiderült, hogy az Oroszoknak a besúgói, hogy mit műveltek velük, lehet látni a fényképeket,

Az utcán lógtak a villanyoszlopon lógtak kötéllel a nyakukon, ezt én nem kívánom senkinek se, de ha Isten ezt megengedi, akkor nyilvánvalóan Istennek a végzése, hogy az, aki felelős emberek százainak, és ezreinek a nyomorúságáért, a szenvedéséért, és azért, hogy öngyilkosok lesznek, kiugranak a házból, mert a bankok elveszik a házaikat mondvacsinált haza áruló politikusoknak a törvényeire hivatkozva, és hamis pénzeket nyomtatnak,

Holott minden ország alkotmányába benne van, hogy nem használhat senki sem papírpénzt, vagy bármilyen más eszközt, csak arany pénzt, vagy ezüstpénzt, amit nem lehet korrumpálni, amivel nem lehet játszani, és hazárdírozni, hogy:

Most ha van egy ezer forintos címletem, akkor arra nyomtathatok még másik tízezer forintot érő címletet fedezet nélkül, és azt kiadhatom kölcsönbe, és ezért bevehetem az embernek a házát fedezetnek, és persze azon, hogy megsokszorítom a papírpénzt, inflálom, veszítek az értékéből neki, az emberek elveszítik a munkahelyeiket, nem lesz pénzük fizetni a havi kölcsönt,

És akkor így szépen a nem létező tízezer forintos kölcsönön elveszem a 2 milliót érő házát, és azt utána pár hét múlva meg piacra teszem, és eladom, hogy kézzel fogható összegeket kaphassak érte, mert ez működik minden országba, és ezt csinálják a Magyar bankárok is,

És el fog jönni az idő, amikor akkora lesz az éhínség, és a nyomorúság, ezek az emberek föl lázadnak, és azt mondják, már nincs mit veszítenünk, már a ruha sem a miénk, ami rajtunk van, ezért nincs mit veszítenünk, az életünket elveszítjük is, az életünk nem ér semmit se már,

ezért még akkor megéri inkább,hogy több ezren szembeszállunk ezzel a pápai hordával,és az életünk árán is,de elfogjuk őket,és levesszük őket a hatalomból,és életfogytig börtönbe rakjuk őket,minden családjukkal, és rokonságukkal együtt,a vagyonaikat elkobozzuk,és szétosztjuk az emberek között,hogy legyen nekik ahol lakjanak, hogy házat építsenek,egy kis vityillót,és termeljenek maguknak ennivalót a földön,

és ezt mondja az Isten beszéde,ezt nem én találtam ki,és ne értsen senki félre,itt nem valami tömeges lázításra szítom az embereket,hanem előre jelentem azt,ami a bibliában meg van írva,amit Isten mond,hogy a fenevadnak a lakosainak a szívébe azt adja akaratul az Isten,hogy meggyűlöljék a paráznát,

Meggyűlöljék a pápát, és az ő általa létrehozott, az ősei által létrehozott kereszténységet minden bűnével együtt, és fölhagyjanak a bűneivel, kijöjjenek belőle, leleplezzék azt az egész világ előtt, és elkapják az ő szolgáikat minden talpnyalójukkal, segítőjükkel együtt fölkutassák őket, és azt mondja, hogy megégetik őket, kifosztják őket, tehát ez megtörténik fizikailag is, meg szellemi aspektusban is,

Most történik, ez már zajlik, hogy a kereszténység meg a Vatikánnak a teljes leleplezése történik világszinten, nem véletlenül mutogatják mindenhol a világba, hogy a pápa, a Ratzinger lemondott, mert a gyerek kereskedelmi ringje, a köre, kibukott neki, hogy kiken keresztül lopkodják el a gyerekeket meg szedik össze az árva gyerekeket, és akkor adják el őket ilyen fekete piacokon gazdag embereknek,

 (33:56-tól a videóban) Meg szabadkőműveseknek ilyen gyerek szertartásokra, meg örökbe fogadásba, meg egy csomót megerőszakolnak, ilyen szex filmeket csinálnak belőlük, és ez kibukott, és bíróság elé akarták cibálni a Ratzingert, a Kazár Ashkenázimot, ugye az elődje is ugyanúgy, a második Pál pápa is az is kazár Ashkenázim ál-zsidó volt, a Ratzinger is, meg a mostani jezsuita pápa is az volt,

Meg lehet nézni, hogy mit művelt Argentínába,30-ezer embert pusztított el abba az országba, akiről rá fogta, hogy, a besúgóin keresztül rá fogták, hogy rendszer ellenes, és meg akarja dönteni a pápa uralkodását Argentínába,

Azt azonnal bírósági végzés nélkül elkapták, és családjával együtt lemészárolták, lehet látni a fényképeket, a sok ezer halott, ahogy eltemetetlenül ott fekszenek, elhordtak egy halom embert, soha nem kerültek haza, szegény hozzátartozójuk ma is siratják őket, és reménykednek, hogy haza térnek,

És nem fognak haza térni, mert a mai pápa tüntette el őket, és értitek, és fölháborító, hogy hányadék, hogy undorító, moslék emberek ezek, de eljön az idő, eljön az idő nemsokára, nagyon közel van, ahogyan minden embert érinteni fog az éhínség, és a nyomorúság,

Mert most még a legtöbb ember még mindig még malmozik, még mindig várja a sült galambot a szájába, és a meggazdagodásról álmodik, és teljesen tehetetlen, teljesen a talpnyalója az államnak, a segélyeken élnek, és nem hogy összefognának közösen, és azt mondanák, hogy egy életünk, egy halálunk

 Az Isten ezt mondja a bibliában, ezért fölbátorodnának, és azt mondanák, hogy mi vesszük vissza a hatalmat a gazdagoktól, akik az ország csúcsában, a piramisában rendezik, és szipolyozzák ki az életet az emberekből, visszavesszük tőlük azt, visszavesszük a jogainkat elsősorban, hogy jogunk legyen egészséges ennivalóhoz, jogunk legyen lakni, hogy lakásunk legyen valahol,

Ezeket a jogokat mind visszavesszük tőlük, és ezeket elkapjuk, és börtönbe zárjuk, és mi közösen határozzuk meg, hogy ez az országnak a folyása, az országnak az élete hogyan történjen, milyen jogi körülmények között, milyen jogok, és milyen törvények uralkodnak, amik emberségesek, amik Isten beszédén vannak alapozva, mert Istennek a törvényei mindenkor az emberiségnek a javát szolgálták,

És, hogyha ezt képesek lennének a Magyar emberek meg, minden országban az emberek, visszaállítani, hogy Isten törvényei alapján legyen vezetve egy ország, minden ember megtapasztalhatná az Istennek a kegyelmét, de nem, ma még, még a segély csekk is, még a munkanélküli is még jó ahhoz, hogy ne csináljunk semmit, hogy nyaljuk az államnak a talpát, és segítjük őket továbbra is,

És, hogy a hamis pénzeket, amit nekünk adnak munkanélküli segély gyanánt, azt vissza, bele költsük az ő rendszerükbe, és még nagyobb hasznot hozzunk neki, addig, amíg a Magyar ember nem ébred föl ebbe, és a nyomorúság nem inspirálja arra a Magyar embert, meg a világ minden emberét, hogy azt mondja, hogy itt már semmit se veszíthetünk többet,

A gyerekeink jövője miatt, hogy ők ne kerüljön ebbe a nyomorba, hogy ne kriminalizálják a mi gyerekeinket ugye, nyomorúságon keresztül azt veszik ki minden emberből, hogy lopjon, és csaljon, és így Isten ellenségévé teszik szándékosan az embereket, hogy egy olyan

Nézzétek meg, Svájcba nincsen gyilkosság, nincsen, tehát a világon talán a legkisebb, miért, mert az embereknek az állam meg ad mindent, és az emberek döntenek az állam folyása felől, értitek, és ha ez minden országba az emberek, a citizenek, a republic döntené el, hogy milyen irányba fog menni,

És Isten szerint az ország sorsa, minden ember olyan kielégítő szinten élne, hogy senkinek nem jutna eszébe lopni, vagy csalni, vagy mást megölni, hogy elvegye a vagyonát, egyáltalán, és ezért nincsen majdnem csak kriminalizmus a nyugat európai legfejlettebb országokba,

Ahol még mindig erős a gazdaság, mert az állam vezetése tudja, hogyha adunk az állampolgárainknak, akkor azzal ösztönözzük őket, hogy iskolázottabbak legyenek, hogy jobb munkahelyeket teremtsenek, több embernek teremtsenek jól fizető munkahelyeket, hogy az emberek tényleg olyan házba lakhassanak, ami egészséges, és természetes, és kielégíti a szükségleteiket,

 (39:06-tól) Nem ilyen hordókból, meg deszkákból épített viskókba rakni az embereknek a sokaságát, mint Magyarországon, amit csinál a Magyar jezsuita jakobinus szabadkőműves pápai csicskák, amit végeznek munkát a Magyar embereknek a teljesen lezüllesztésére, alkoholizmusba züllesztésére,

A mérgezett ennivalót, meg a vizet adják a vízhálózaton keresztül az embereknek, csak, hogy a rákbetegség a legmagasabb legyen a világviszonylatban Magyarországon, hogy biztosítsák azt, hogy a Magyar ember nem fog soha föllépni hasonlóan a 48-as szabadságharchoz hasonlóan,

De amíg a Magyar emberek nem kezdenek el titokba azon szövetkezni, hogy ki lesik, ki figyelik minden államfőnek a kapcsolatait, és hogy mikor hova mennek, és megfelelő pillanatba összpontosított tevékenységgel elkapni ezeket az embereket, lefényképezni őket, videóra fölvenni őket, hogy milyen titkokat beszélnek meg az ország kiszipolyozására a maffiával való garázdálkodással,

A külföldi mega corporationoknak való átjátszásra, hogy miket művelnek a Magyar vezetők, akár politikai szinten, akár vallásügyi szinten, akár milyen szinten, oktatás szintjén, minden szinten,

Tehát amíg az emberek nem vállalják ezt föl, hogy ki figyeljük őket, és adott pillanatban elkapjuk őket, és börtönbe rakjuk őket, megszabadítjuk az országot a pápai hordától, szabadkőművesektől, meg minden titkos szervezettől, aki valamilyen titkot képvisel, és nem vállalja fel a teóriáját nyíltan, annak mindnek börtönbe, életfogytiglan a helye,

Mert a 21. században egyetlen országban sem lenne szabad megengedni azt, hogy valamiféle pápai összeesküvésnek a titkait képviseljék egy országba, haza árulók, akik az emberiségnek a nyomorba döntésén, és Lucifernek tokkal-vonóval való átruházásán munkálkodnak titokban, ilyent nem lenne szabad egy országba se megengedni egyetlen állampolgárnak sem,

Hanem minden állampolgárnak arra kellene szánni magát, hogy lehet, hogy két-három hétig nem fogok fizetést kapni, de összejövünk más több ezer emberrel együtt, és ha kell, akkor éjjel-nappal a nyomukba leszünk, és kísérgetjük ezeket az embereket, hova mennek, mit csinálnak, ki faggatjuk őket, hogy mi volt ott,

És szem elé, górcső alá véve nem engedni őket, mert ugye ha mindig figyelemmel vannak kísérve, akkor egy idő után megszűnik, összeomlik a titkos kommunikációs rendszerük, tehát egyszerűen lehetetlen lesz nekik egymással kommunikálni, és így nem tudják kivitelezni a csalásaikon keresztül, nem tudják kivitelezni a teljes állam, és az országnak a kisemmizését, kiszipolyozását, hogy ahelyett, hogy mind az, ami az államnak a vagyona,

Azt oda adnák a lakosoknak, hogy ösztönözni őket, hogy családokat tervezzenek, iskoláztassák a gyerekeiket legmagasabb szintre, és hogy így az ország minden iparának, minden fontos helyének megfelelően, megfelelő arányba legyenek munkásai, aktívan tevékenykedő egészséges emberek, akik aztán egészségesen dolgozva, egészséges mértékű adót generálnak, hogy az ország háztartásába vissza tegyenek összegeket,

Amiből aztán tudják finanszírozni az úthálózat építést, egészségügyi ellátást, és nem lenne az, hogy bezárnak a kórházak, hanem még a falvakba is korházakat építenének, de amíg ez a csürhe uralkodik, és a Magyar ember megelégszik a foci meccsel esténként, meg a sörrel a kocsmába, addig az egész Magyarság hiába sírdogál, hogy majd visszajönnek az Árpád népe meg ez a sok hülyeség,

Ugye a régi Magyarság, meg a szellemeik, meg minden, hogy addig nem fog semmi sem történni abba az országba, amíg ilyen, tehát amíg az emberek erkölcsi megváltozás nélkül személyenként képzelnek el egy forradalmat, amiben megszabadíthatják az országot a piócáktól, addig Isten nem fog semmilyen forradalmat engedni az országba,

Mert a forradalom csak ott érvényesülhet várt eredménnyel, Isten szerint várt eredménnyel, ahol az emberek, a lakosság erkölcsi szinten megváltozik akár kollektívan, teljesen, egységesen, és azt mondják, hogy bármilyen szegény vagyok, nem veszem el a másikét, bármilyen szegény vagyok, nem ölöm meg a másikat az ennivalóért, és a ruházatért,

És bármennyire utálom az ország vezetését ez a lucifer imádó szabadkőműveseket meg jezsuitákat meg vallási vezetőiket bármennyire nem szeretem, és nem értek velük egyet, nem kívánom a halálukat nekik, hanem jogos igazságszolgáltatást követelek rajtuk, és a minimum az, hogy életfogytiglan börtönbe kerüljenek, amiért a kezüket merték emelni Istennek a teremtményeire, és tönkre tették őket, elvették a lehetőséget tőlük, hogy Isten erkölcsi életét válasszák,

Mert Magyarországon erkölcsösen élni, és valóságosan Krisztus követőnek lenni, az majdnem csak lehetetlen a mai napon, hát egy ország, amikor már, egy ország vezetés, amikor már ilyen sakk játékszerűen, malommal kizárja az embernek a cselekvő képességét, elveszi az ennivalót, a kereseti lehetőséget, a megélhetést ahhoz, hogy az ember tényleg azt mondhassa, hogy én szegényebben is, de becsületesen akarok élni,

Amikor egy állam már Isten ellen fordítja a lakosságot, és belekényszeríti rablásba, lopásba, csalásba, gyilkosságba a megélhetésért, sőt földön futóvá teszi őket, és elzavarja őket másik országba, hogy az ország lakosságának a használható munka ereje elmenjen Angliába, Németországba, hogy ott élve elhagyva a Magyar hont, ahol születtek idegen honba rabszolgái legyenek más országoknak a kénye-kedve szerint,

Amelyik ország vezetése ezt megcsinálja a saját népével, az méltó arra, hogy tényleg, ahogy a jelenések könyve mondja, hogy meglincseljék őket, hogy kifosszák őket, hogy megégessék őket, hogy mezítelenné tegyék őket, mert ezt mondja a biblia, hogy ezt fizikai szinten ez meg fog történni,

Szellemi szinten meg úgy történik meg,hogy azok,akik Krisztuskövetők leleplezik a gyülekezet vezetőket,hogy hogyan van kapcsolatuk a Vatikánnal,milyen hamis tanokon keresztül tartják fogságba az embereket,és így arra inspirálják az embereket,hogy elszaladjanak a kereszténységből,a Babilonból,

Megszabaduljanak az okkult tanaik gyakorlásától, a szentszellem betöltekezéssel, nyelveken szólásra, a tized fizetéstől, Izrael államának az Istentől való rendeltségének a propagálásától, és minden egyébtől amire Jézabel tanít rejtett módon.

Tehát keresztény tanoknak, Krisztus követőnek álcázva okkultizmust tanít a gyülekezetekbe, ezektől megszabadulni, és így lemezteleníteni, láthatóvá tenni a bűneit, és kifosztani az által, hogy az embereket kihívni ebből a rendszerből, ebből a Lucifer imádó napkultusz kereszténységből, ami rejtett módon napkultusz, nap imádati kultusz, és tehát így, spirituális szinten így működik,

Így valósul meg a jelenéseknek az a beszámolója, hogy Isten azt adja a fenevadnak a szívébe, tehát a fenevad lakóinak a szívébe, ami az emberi szív, az, az akarat, tehát, hogy azt akarják az emberek, hogy az igazságot előhozzák, és az igazságnak a kimutatásával inspiráljanak százakat,

És ezreket, hogy elhagyják ezt a babiloni kereszténységet a katolikusságával együtt, meg a minden karizmatikusságával együtt, hogy amikor Isten ezt össze fogja dönteni és elpusztítja, akkor ne maradjanak benne az emberek, és fizikai szinten pedig egy világot átfogó óriási forradalom fog kibontakozni, azoknak az embereknek a részéről, akik nem Istenfélő emberek, hanem pusztán csak a megélhetésükért küzdenek,

Ez minden országba le fog zajlani, és Isten ezt a világforradalmat, ez végig söpör, és ezek az emberek elkapják a szabadkőműveseket, a jezsuitákat, a pápát, meg az összes többit, pénz ide, vagy pénz oda, az éhező embernek már a pénz nem fog semmit jelenteni,

Amikor látja, hogy az unokája is éhen fog dögölni, mert a gazdagok, akik a pápának szolgálnak, minden honnét elveszik a pénzt, csak az emberek szegénységbe, betegségbe éljék le a hátralevő életüket, ez fog történni, és ezt nem én találtam ki, nem én uszítom az embereket valamiféle Dózsa György féle forradalomra

Ezt maga Isten mondja a bibliában mindenki, ha valaki azzal fog vádolni, hogy én lázító vagyok, vádolja az Istent, mert én azt mondtam a bibliából, amit az Isten mond,

Kérdező1: Ja, hát ez, amikről beszéltél ez mind szép és jó, csak kivitelezhetetlen itt, amíg a nagy nyomorúság el nem jön addig, mert az egész rendszer úgy van felépítve, hogy ha bárki elkezdené, azonnal elfojtják igen,

RHR: Így van, ezért mondom, hogy addig, amíg az utolsó ember is még sörrel a kezében focimeccset néz, azon jár az esze neki, már reggel föl kel, hú, este foci meccs lesz, mikor megyek horgászni, mikor megyek korcsolyázni, mikor megyünk bevásárolni a Duna plázába, meg a Mamutba, meg a Westend city-be,

Meg gyülekezet tagként hogyan csapom be a raktár áruházamnak az üzemeltetésével a portékáknak az árusításával adófizetés nélkül hogyan csapom be a másik üzlettársamat, meg az államot is, tehát amíg ez jár az embereknek az eszébe,

de azért fog történni,pontosan ezért fog történni a nagy nyomorúság, ezeknek az őrülteknek Isten megengedi hogy teljesen az éhínség szintjére zsugorítsanak mindenkit,és amikor mindenki,tehát az országok lakosságának a 90%-a éhezni fog,

Nem tud ruhát venni, hiába a sok lopott pénz, az infláció miatt egyik éjszakáról a másikra, egyik reggelről a másikra a lopott 10 millió forintja nem lesz elég már csak arra, hogy vegyen egy hordó benzint, meg két szelet kenyeret, mert ez fog lenni.

Olvassuk a 4 lovast ugye, az ördögnek a pusztító angyalai, hogy mit fognak hozni, ugye először egy ilyen hamis békét, biztonságot, ami már most van kiépülőbe, és akkor ez után pedig a világgazdaság leroggyasztása, és mondja, hogy az árpának mércéje egy dénár, a búzának mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd.

Tehát nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy az emberek éhezni fognak a drágaságtól, mert még az árpa is, amit az állatoknak adnak enni, az is annyiba fog kerülni, mint a búza, a méreg drága búza, amit az asztalra tesznek, értitek,

Tehát, hogyha a méreg drága búza, amiből kenyeret csinálnak megfizethetetlen, mert egy dénár, akkor az árpa, amit az állatoknak adnak oda, hogy azokat etetik vele, ugyanannyiba kerül, mint az embereknek az eledele, akkor meg fog szűnni az állattartás is,

Mert az emberek nem fognak tudni venni árpát, meg kukoricát az állataiknak, hogy aztán mikor jó súlyba lesznek, akkor le tudják őket vágni, piacra vigyék a húst, az állatok le fognak soványodni, mint Egyiptomnak a tehenei, és minden portéka eladhatatlan lesz, és de azt mondja, hogy a bort, és az olajat ne bántsd, tehát ugye a bor, és az olaj az minek a szimbóluma?

Tehát az eklésziába fog működni a bor, és az olaj, ugye azt beszéltük még a jó múltkor, hogy ez azt jelenti, hogy az angyalnak nincs megengedve, hogy kiirtsa az eklésziának a híveit, igaz? Mert az eklészia hívei, tehát a Krisztusnak engedelmeskedők tábora az a Sion hegye, az az üdvözülteknek a sokasága, ugye az eklészia, ami ki van hívva Babilonból,

Tehát a kereszténységből, és a katolicizmusból, ami a világot kontrolálja a jezsuitákon keresztül, meg az ő szolgáikon keresztül, meg a szabadkőműveseken keresztül, meg az ő szolgáin keresztül a Rothschild bankrendszeren keresztül,

Ezt mind Isten tönkre fogja tenni, teljesen szétzilálja, földrengések lesznek, amivel összedőlnek a bank épületek, a bank épületekbe megsemmisülnek az akták az információk, a számítógépek, ki mennyivel tartozik, ki mennyivel csaptunk be, megszűnnek, a digitális pénzek eltűnnek,

Mert fölgyulladnak a számítógépek, bele esnek a föld gyomrába, ahol láva lesz, értitek, ki gyulladnak a vulkánok, megvakítják a műholdakat, megszűnik a telekommunikáció, a besúgók nem tudják majd értesíteni a pápát, és a pápai jezsuita hadsereget, hova menjenek, kit kell meggyilkolni,

Megszűnik az olaj kitermelés, megszűnik az olaj eladása a benzin, finomítás, a benzin kutaknál nem működnek majd a szivattyúk, nem tudják kijönni majd a földalatti benzint az autókba, leáll a kereskedelem, leáll az áruszállítás,

Tehát Isten a természetet fogja felhasználni, ezért mondta, ahogy beszéltük is az ötvenedik nap előtt, ugye ötven nappal ez előtt földrengés volt az egész térségbe, ebben a földrengésben már megrongálódott a jeruzsálemi templom,

A rómaiak mikor eljöttek már könnyű dolguk volt szétrombolni a templomot, ugyanis azt írja az írás, hogy a templomban még a kárpit is széjjelhasadt, amikor a földrengés volt, de gondoljatok bele, hogy milyen erejű földrengés volt azok a hatalmas kövek rászakadtak a szentek szentjének a kárpitjára, szétszaggatták a kárpitot,

Nem az történt, ahogy mondják a karizmatikusok, hogy ott álltak az angyalok a Gábriel, és a Mihály, akik a frigyládánál voltak, hogy azok széttépték a kárpitot ilyen hülyeséget, hanem a földrengés, ami volt, tehát azért volt a földrengés hogy Isten megrengesse az egész földet is,

De a térséget is megrengesse, és tönkre tegye a templomot, hogy kifejezze azt, hogy Ő előtte többet ez a kő templom nem áll meg, mert meg van szentségtelenítve Salamonnak a fiai által meg a papok gyerekei által ugye, és ezért, sötétség volt a földön három órán keresztül, tehát megszűnt a munkavégzés, az emberek abbahagyták a munkát, azt hitték este van, elmentek haza,

Mert nem tudtak mit csinálni, nem tudták, hogy meddig fog tartani, a mezőről haza küldték a kapálókat, az aratókat, a félelembe esett urak haza küldték a szolgáikat a vályog viskóikba,

Tehát leállt három órára az egész ország, az egész világ kereskedelme, ezzel Isten mind előrejelzi, hogy ami történt az 50.napot megelőzően természeti katasztrófák, amit Isten rendezett, hogy a gazdaságot és vallást megsemmisítse, vagy időlegesen felfüggessze,

Ugyan ez fog történni a közeljövőben várandó utolsó nagy 50-napos eseményekre, ugye, hogy Isten már most mindenkin keresztül, aki kijött a kereszténységből, a Babilonból, a világ Babilonából, és a vallási Babilonból, rajtuk keresztül leplezi le Isten, hívja ki az embereket,

És készíti föl őket, és el fog jönni az a nap ami, mondja az írás, hogy az utolsó trombitaszónál, amikor lesz egy nagy földrengés, és fél óráig csend lesz a mennyben, hogy azt mondja az írás, és nem véletlenül lesz egy nagy földrengés, azt mondja olyan, amilyen nem volt,

Ha megnézzük, ugyanaz történik az elragadtatás napját megelőzően a nagy nyomorúság, ugye amiből fog fakadni, ami történt az 50.napot megelőzően a Megváltó megölésénél, ott megölték a Megváltót fizikailag, most, pedig majd amikor majd a kereszténység és az egész illumináti világrendszer majd egyként fog szuper hatalomként működni, akkor tulajdonképpen azzal, hogy az embereket Istentelenségre kényszerítik, ezzel elveszítik a lehetőséget az üdvösségtől,

Tehát és üldözőbe veszik azokat, akik az igazságot fogják hirdetni, és be akarják őket csapni hamis mesékkel, meg a gyülekezetekbe, ami ma folyik a hamis tanítások, ezzel úgymond megölik, meg akarják, kísérletet tesznek arra, hogy megöljék másodszor is a Krisztust,

Tehát szellemi aspektusban, ami ma történik, hogy a hazugságokkal azokat, akik már kijöttek vissza akarják csalni a hazugságokkal, és visszavezetik azokat a gyülekezeteket, amik eddig nem hittek a szentháromságba, meg a szentszellemesdibe, most vissza lesznek vezetve a katolikus klérusnak az uralma alá

Az Egyesült Nemzeteken keresztül, és az Egyesült Nemzeteknek a gyülekezetközi minisztériumán keresztül, amiket kiadnak dogmákat, hogy ezeket kell beadni a gyülekezetbe az emberek fejébe, és akkor az emberek a szerint fognak élni,

Tehát ez tulajdonképpen ez a tevékenység ez kísérlettétel a Krisztus szellemi testének a meggyilkolására, és éppen ezért fognak történni ezek a nagy katasztrófák, hogy Isten maga megrengeti a földet, földrengések lesznek, a föld kinyitja a száját,

Ugyanaz fog, és ez megtörtént már a Mózes idejében nézzétek meg, a vándorlás során a föld megnyitotta a száját, és eltűnt 50 ezer ember értitek, meg 20 ezer, meg huszonvalahány ott írja az írás, aztán mérges kígyók jöttek, megmarták az embereket meghaltak benne, tehát ezek mind allegorikus képek, és fizikai képek, amik meg fognak történni.

Megtörtént a zsidók idejében a törvénykorszakba, meg megtörténik az elragadtatás előtti időszakban a nagy nyomorúság idején, ezért nem igaz az, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúság előtt történik meg, mert rengeteg ember, aki ma vár az elragadtatásra erkölcsileg, tehát teljes züllöttségben, teljes részegségben a Shekinának a megrészegítő tanaiban vesztegelnek az emberek,

És Isten nem akarja őket elpusztítani, ezért átviszi őket a nyomorúságon, és aki tanul a nyomorúságból, és arra lesz inspirálva, hogy elhagyja az okkultizmust, meg a bűnöket, azok kilépnek a bűneikből, és majd megtisztulnak és szót fogadnak az Isten fiainak, azoknak a közvetítő szerepű személyeknek,

Akik ma már rendelkeznek a megfelelő erkölcsi normával, és Isten azt a munkát bízza rájuk, hogy terjesszék az információt, és kihozzanak másokat, tehát tanulnak tőlük, és ezt megelőzően fog,

Ugye, mert azt írja a Dánielnél, azt írja a Dániel az Istentől ihletve, hogy azt mondja, hogy az antikrisztus, akinek adatik nagyokat szóló száj, káromlásokat szól az egek Istene ellen, a magasságos ellen, és azok ellen, akik a mennyben vannak.

Hogyan lehet azok ellen szólni valamit is, aki a mennyben van mit ér,semmit,nyilvánvalóan,hogy azt mondja,az akikről azt mondja jelképesen,hogy a mennyben vannak,az azt jelenti,már üdvösségük van,de itt vannak a földön,és azok ellen szól,azok ellen szól káromlásokat,és egyrészt elhiteti a kifele jönni akarókkal Babilonból ne higgyetek nekik mert ezek az ördögnek a szolgái,

Aztán hamis tanokkal vissza akarják őket hozni, meg hamis tanokon bent akarják őket tartani, ki ne menjenek, és ez a tevékenység azt mondja, hogy és meggyőzi a szenteket, ugye azt mondja ott Dánielnél, és legyőzi a szenteket, ez nem csak fizikai aspektusból fog megtörténni tényleg majd gyilkolászni fogják őket, mert lesz ilyen is,

Sokakat, sokunkat elfognak tenni láb alól csak, hogy befogják a szánkat,de mindenkit nem fognak tudni megölni,mert akkor kiderül ennek a szörnyeteg szisztemnek kiderül a valódi természete az emberek előtt,és az emberek pontosan amikor rájönnek a természetére,hogy az ördögtől való természetű ez a szisztem,ezt tönkre kell tenni,meg kell semmisíteni akár az életem árán is,

Akkor ezt nem kockáztatja meg ez a vatikáni fenevad szisztem, és olyan értelemben is érti a Dániel azt, hogy meggyőzi őket, hogy azok, akik már kijöttek, majd olyan jeleket, és csodákat fog művelni, meg olyan tanokat fog kiadni azzal szemben, amiket mi képviselünk, meg velünk együtt több más tízezer ember világszerte, mert amiket mi képviselünk, és beszélünk ezt nem mi találtuk ki,

Meg lehet nézni, velünk együtt párhuzamosan, vagy, mi velünk együtt párhuzamosan minden országban ezek az igazságok fölütötték a fejüket, és tanítják az embereket ezekre, úgyhogy senki ne nevezzen bennünket rebellis, a bujtogatóknak, meg eretnek tanítóknak, meg valami újfajta mozgalomnak,

Mert mi sok más emberrel együtt, akik kijöttek Babilonból együtt, és tőlük tanulva, meg ők tőlünk tanulva terjesszük ezeket az igazságokat, hogy segítsünk sokakat kijönni az ítélet alól, amikor Isten összedönti, és tényleg.

Ahogyan Mózesnél szétnyílott a föld, ahogyan megtörtént a nagy földrengés ott Izrael területén meg persze az egész világon, és megszűnt a templomi áldozás, mert a templomi dolgok tönkrementek, ugye ebben a földrengésben, és szétrepedt a kárpit, tehát ha a kárpit szétrepedt.

Gondoljatok bele,van egy vaskos falu, több évtizeden át épült valami 40-50-éven keresztül épült, nagy gigantikus épület,és belül függönyök vannak,meg mindenféle kárpit van,mindenféle emberi kezek szőtte textíliák vannak,

És egyszer történik egy földrengés, és ez a könnyű fabrik, ez széjjelreped, akkor gondoljatok bele egy ilyen könnyű fabrika széjjelrepedt, akkor az, ami nagy kövekből, meg mindenből állt, akkor azzal mi történt, értitek?

Tehát egyértelmű, hogy ott már megrongálódott abban a földrengésben a Salamoni templom, Isten kifejezte, tehát rekonstruációra szoruló szintre tette Isten ezt a templomot, ezért is olvasni, hogy már abban az időben sem volt már meg a frigyláda se, már a templomi áldozatok, már ahogy Istentől volt, benne már nem tudott működni, fele holmi nem volt már meg nekik, amit elhordtak a rómaiak, értek,

És Isten ezzel a földrengéssel végképpen érvényesítette, hogy most megrázom földrengéssel, meg fognak repedni a falak, és azok a dolgok, azok a kapcsok, meg kötelékek, amik benne voltak a falba azok szét lettek szaggatva, szét lettek repedve, ha megjöttek a rómaiak, akkor egész egyszerűen csak le kellett nekik dönteni az egészet, és darabokra összetörni,

Elhordani a köveket, utat csinálni belőle, hogy hírmondója ne maradjon abból a templomból, nehogy valaki Isten végzése ellen, tehát az emberek rémüljenek meg, hogy ne hogy bárki fogja majd a kőműves fánlit, meg a kőműves kanalat meg a vízmértéket, hogy megpróbálják újjá építeni,

Mert tudták az emberek, ez után a rombolás után, ha valaki megmerészelte volna kísérelni azt, hogy újjá építi azt tudta azt, az Isten meg fogja ölni, ezért sokáig nem épült, nem is volt rá kísérlet, most már eltelt kétezer év, az emberekben már eltűnt, most már csak egy vágy van arra, hogy látni szeretnénk ezt a templomot,

Tehát ezt a vágyat fölerősítik az emberekbe, és Isten ellen, ez tulajdonképpen ez a törvényszegés titkos bűne, mert Isten meghagyta, hogy ezt a templomot soha senki nem építheti ezt újjá, ezt én tönkre teszem, lerombolom, kő kövön nem marad, Dánielnél mondja, hogy elhatároztatott a pusztítás,

Tehát Isten határozta el,és sokáig a zsidók,aki arra mert gondolni, hogy azt újra kéne építeni egymásnak a száját befogták,fejbe verték egymást,megpofozták egymást, hogy ne gondolj erre,már csak ezért a gondolatért már,hogy te erre gondolsz, hogy fölépüljön a templom, Isten küldeni fog megint egy másik nemzetet,és végképp lemészárolnak bennünket.

Úgyhogy sok századon keresztül a zsidók még csak gondolni sem mertek rá, mert tudták, hogy a bűneik miatt történik ez, (1:05:08-tól) ma is, ma is azok a zsidók, akik tiltakoznak igazi zsidók az Izrael állam létezése ellen, meg a templomépítés törekvése ellen,

Azok tudják nagyon jól, és eszes emberek hogy ez Isten ellen való törekvés, és azért mondja Pál apostol, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne, tehát működik már, már abban az időben már működött a templomépítésnek a gondolata, újra felötlött bennük,hogy amit majd le fognak rombolni,ők már azon járt az eszük nekik, hogy hogyan fogják újból fölépíteni,és Isten ezt tudta,

És ez fog történni, ez az Isten szerinti menetrend a történelemben, így fog zajlani, hogy így fogja tönkretenni Isten a kereskedelmi világot is, meg a vallási világot, tehát az ilyen Budapest sportcsarnokok, meg Folyondár sportcsarnok, meg a Gyömrői úti hit gyülekezetes főhadiszállást, a Gyömrői úti pünkösdista főhadiszállás, meg az akármilyen úti jezsuita iskola

Ezek mind le lesznek borotválva a földnek a színéről, földrengéssel össze fog az egész dőlni, meg szűnnek ezek a hamis tanításoknak a tömeges helyei, az emberek szétszaladnak ebben a rémületben, a legtöbb ember az elhagyja ezt az okkult hitet, és itt ki fog derülni, hogy a legtöbben csak pénzért, meg hírnévért, meg másokon való uralkodásért jártak ezekbe a jezsuita tömegképző központokba,

És amikor beüt ez a nagy nyomorúság, akkor a legtöbben gyilkolászni fogják egymást ennivalóért, meg ruháért, de lesz mindenhol egy kicsiny hányad, néhány tucat ember a hit gyülekezetből is lesz néhány tucat ember pünkösdisták közül is lesz, néhány tucat ember a katolikusságból is lesz, néhány tucat ember, innen-onnan,

Mindenhol akik a nyomorúságban megalázzák magukat,és azt mondják,hogy megértjük most már amit a Reveal Hidden Reality csoport is terjesztett,hogy valóság lett,és igazat mondtak,és emlékszünk rá,hogy arra tanítottak bennünket,hogy ne fizessük,ne pénzeljük a jakobinus képzésű pásztorainkat,ezt nem műveljük tovább,mindenkinek ingyen kell szolgálni az eklésziában,

És nem engedjük meg az okkult tanításokat, Jézabel engedetlenségre tanító szellemisége, természete által, tehát nem fogunk nyelveken szólni,

Nagyon hálákat adunk az Istennek, hogy látjuk a hozzánk érkező emailekből hányan beszámoltok már arról, hogy megértettétek, hogy mi valójában az igazi Isten szerinti nyelvezet szólás szimbolikus allegóriák használata beszéd képekben, és semmiféle ilyen dzsibris halandzsás őrült viselkedés, ez nem állja meg a helyét, és fölhagytatok vele nagyon sokan, a Gégény-féle brigád,

Kérdező1: nem tudom,dünamisz vagy mi?

RHR: a dünamisz ja, tehát ott hagyta a dünamiszt, fölhagyott minden okkult dologgal, amit ott tanítottak neki, és ezt lehet látni, vannak, akik írják többen, kijöttek a hit gyülekezetből abbahagyták a nyelveken szólva őrjöngést, ugye,

Mi magunk is benne voltunk, én magam is sajnos azt gyakoroltam, de ahogy megértettem Isten igéjéből bocsánatot kértem Istentől ezért a bűnért, ezért az okkult bűnért, és ezt elhagytam, és nagyon jól érzem magamat nélküle,

És ezek nélkül az okkult dogmák nélkül, hogy ezt nem gyakorlom, történik az, hogy Isten kitisztítja az elménket, a lelkünket, és áramoltatni tudja az Ő beárnyékoltsága során, kijelentéseket tud adni valóságosan az Ő igéjéből, és nem kellenek nekünk Dereck Princek, meg Németh Sándorok, meg Benny Hinn, ilyen szabadkőműves jakobinusok, akik George town universityket, meg mit tudom én milyen katolikus piarista iskolákat végeztek, tehát.

És az óta az erkölcsi életünk is szabadabbá vált, tehát fel tudtunk szabadulni a bűnök cselekvése alól, és Isten természetének tudjuk átadni magunkat, tudunk parancsolni önmagunknak a gonosz természete fölött, meg azok fölött a vissza-visszatérni akaró indíttatások fölött is, amiket a gyülekezetbe plántáltak belénk és programoztak belénk,

Mert ugyanúgy velem is előfordul, hogy néha följön, hogy hát ki kéne próbálni, hogy tudok e még nyelveken szólni, ahogyan a gyülekezetbe szoktak, és akkor azonnal el is hessegetem: dehogy fogom én az Istennel való jó kapcsolatomat fölcserélni okkult bűnöknek a gyakorlására, és őrültként beszélgetni, meg motyogni, meg mantrázni,

Dehogy fogok én az Istennel szembe szállni, amikor azt mondja, hogy ne csináld ezt, mert hogyha a Megváltón keresztül nem mondja, hogy csinálni kell, és nem mondja meg, hogy hogyan kell csinálni, minden, ami le van írva Isten utasítása az írásba, minden le van írva, hogy azt hogyan kell csinálni, hogyan kell alkalmazni, ugye?

Tehát a szeretetnek a gyakorlására,le van írva példák vannak,hogy hogyan kell szeretni egymást,ugye azt mondja a Pál apostol,hogy mindenki úgy szeresse a másikat,ahogy szereti önmagát,nyilvánvaló,hogyha nem akarom, hogy engemet megverjenek,akkor én se fogok megverni senkit sem,nyilvánvaló ha nem akarom ezt hogy engem meggyilkoljanak brutális módon,akkor nem fogok senkit se brutalitással erőszakoskodni senkin sem,

Hogyha azt mondja az írás, hogy ne erőszakoljak meg senkit se,mert én se szeretném, ha engem megerőszakolnának,tehát ez a szeretet,meg adja,meg mutatja Isten, hogyan kell szeretni,hanem szeressétek egymást azzal,hogy segítitek egymást az egymás nehézségében,egymás terhét hordozzátok,egymást bátorítsátok,buzdítsátok,mert sok nyomorúságon kell nekünk keresztül menni mire Isten országába eljutunk,

Tehát ez a szeretetnek az alapvető megnyilvánulásai az embertársaink felé, és az Istent is, szeressük az Istent, elsősorban azzal, hogy engedelmeskedünk neki, mert így aki engedelmes az Istennek, és így szereti az Istent,

Az tudja szeretni az embertársát, aki nem engedelmeskedik az Istennek, az nem szereti az Istent, és ha valaki nem szereti az Istent, az nem tudja, egyszerűen fizikailag lehetetlen szeretni az ő embertársát, Értitek?

Tehát az ember, amikor engedelmeskedik Istennek, akkor szereti az Istent, mert az Istennek megengedi, hogy az Isten útmutatást adjon arra vonatkozóan, hogyan üdvözüljek,

Tehát az Isten segít abban, hogy elkerüljem az olyan embereket, akik rá vennének, hogy menjek együtt velük rabolni, meg fosztogatni, és ezt nem csinálom ezt a bűnt, ezért Isten nem fog halálra kárhoztatni, nem megyek el gyilkolni, mert valaki sok pénzt ad azért, hogyha a vetélytársát a másik pártból tegyem el láb alól,

Ugye ezért a halálos bűnért Isten nem fog kárhozattal sújtani, tehát üdvösségem van, na, már most, hogyha én tudok Istennek engedelmeskedni, akkor Isten meg tud tanítani az engedelmességen keresztül, hogyha Őt szeretem így, hogy hogyan tudjam szeretni az embertársaim,

És akkor Isten megmutatja, hogy: Adjál annak, aki éhezik, segítsd azt, aki nehézségben van, hogyha birtokodban van, nálad van a megoldás a másiknak a bajára, akkor segítsd őt, ne fordulj el tőle, és azért mondta Jeshua is, hogy akinek két öltözet ruhája van, adjon annak, akinek semmije nincsen,

Azt mondta, ha van valakinek ennivalója, akkor adjon annak, akinek semmi nincsen, ugye, azt mondja a Joshua, hogyha kér valaki tőled, ne fordulj el tőle, és hogyha valaki kölcsönkér tőled, ne fordítsd el az orcádat, azt mondja Josuha, értitek

Ez a szeretetnek, az egymás iránti szeretetnek, erre tanít Isten, így tanít Isten, hogyha Ő neki szót fogadunk, szót fogadáson keresztül tanít bennünket arra, hogy Ő utána pedig másokat hogyan szeressünk, és aki szeretetben él, azt mondja az írás az ellen nincsen törvény, igaz?

Tehát a törvénynek az ítélete mindig kimondja az ítéletet azokra, akik engedetlenek, na, most akik az Újszövetségben törvény nélkül élnek, a szeretet törvényeit megtartva, azok ellen nincsen törvény, tehát nincs törvény, ami vádoljon téged bármilyen bűnért, amiért Isten meg kell, hogy gyilkoljon, az által, hogy száműz a kénkővel izzó tóba, ott ahol a sátán, és az ő angyalai fognak kergetőzni.

Kérdező3: Hát nagyon jó volt hallgatni azt a beszélgetést, örülök neki, hogy ez is egy kis meg vigasztalás, és megerősítés abban, hogy megerősödjek hitben, és hát tényleg olyan életet éljünk, ami Istennek tetsző élet, hogy erkölcsösök legyünk, ember szerető barátok legyünk, tehát közvetlenek, sok dolgot kell még tanulni,

RHR: Ugye erre mondja az írás, azt mondja a János jelenések könyvébe, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szereteted, ugye ha megkérdezünk egy pünkösdistát, vagy egy hit gyülekezetest, vagy egy katolikust, vagy akárkit, akik még benne vannak Babilon rendszerébe, és a teológiáiba, és megkérdezzük, hogy számodra mit jelent az első szeretet?

Hát az, az állapot, amikor ugye tudod, hogy örültél, hogy meg lettél mentve, és akkor egekbe jártál, meg rózsaszín felhő vett körül meg minden, de a biblia szerint tudjátok mi az első szeretet?

 

2/2.rész

 

RHR: Ugye erre mondja az írás, azt mondja a János jelenések könyvébe, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet, ha megkérdezünk egy pünkösdistát, vagy egy hit gyülekezetest, vagy egy katolikust, vagy akárkit, akik még benne vannak Babilon rendszerébe, és a teológiáikba, megkérdezzük, hogy számodra mit jelent az első szeretet?

Hát az, az állapot, amikor ugye tudod úgy örültél, hogy meg lettél mentve, és akkor az egekbe jártál, meg rózsaszín felhő vett körül, meg minden, de a biblia szerint tudjátok mi az első szeretet? Mert ugye mire tanít az Isten a szeretettel kapcsolatban?

A szeretetünk kétfelé irányul, mi ez a két irány? Ki felé irányul elsősorban, és ki felé irányul másodsorban?

Kérdező3: Gondolom Isten felé, és másik az embertársaink felé

RHR: Így van, mert most ebből ezt összerakod, hogy az első szeretetet elhagytad, tudsz-e máshogy, lehet-e második szereteted, ha az elsőt elhagytad? Vagy akár csak megpróbálhatsz-e második szeretetet gyakorolni, hogyha az elsőt elhagytad? Mert ugye az első szeretés, az, az Istennek a szeretése, Istennek való engedelmesség, tehát képes lesz-e az ember önmagától a második szeretetre?

Kérdező3: Hát nem, nem nagyon

RHR: Ugye pontosan ezért mondta Jeshua, hogy térjél vissza az első szeretethez, térjél vissza az Istennek a szeretéséhez először, és hogyha Őt meg tanulod szeretni, az által, hogy hagyod, hogy Ő megmentsen téged az Ő útmutatásain keresztül, mert egyébként csak a bűneink vezette vak világba, ahogy megyünk előre, csak Isten nélkül a veszedelemre megyünk.

De hogyha szót fogadunk vakon az Istennek, mert ugye vakságban élünk, ezért azt mondta Joshua, ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmarad, és ítélet alatt maradtok, viszont ezek az emberek, aki oda jött hozzá és kiabált, Dávidnak fia gyógyíts meg engem, add meg nekem, hogy a szemeimnek a látását, miért? Mert vak vagyok, ezt gondoljátok, hogy elsősorban arra mondta, hogy tényleg ez az ember mert, hogy ő nem lát fizikailag, vak?

Ő vakként volt vak, mert nem engedelmeskedett az Istennek az akaratának értitek? Elhagyta az első szeretetet, és azt mondta Joshuának, hogy adj nekem látást, spirituális látást, szellemi látást az Isten igéiből, hogy legyek inspirálva, de ezt csak úgy tudom elnyerni, ha tudok olvasni, igaz? Ezért kérlek, hogy az után meg add meg, az a másik kérésem, hogy had lássak fizikailag is, hogy tudjam olvasni az Istennek a beszédét, mert hogyha tudunk részesedni, vakon,

Tehát szellemileg vakon tudunk részesedni, mert mi félig vakok vagyunk, azért mondja az írás is, hogy tükör által homályosan látunk, tehát ha bele nézünk a tükörbe, nem annak látjuk magunkat, akik valójában vagyunk, hanem annak látjuk magunkat, akit látni szeretnénk a kívánságaink miatt, és ezek a kívánságaink bűnbe csábítanak bennünket, és minél inkább bűnbe megyünk, annál sötétebb lesz a látásunk.

Ezért mondta Joshua, hogy ha a te szemedben levő, hogyha a benned levő világosság sötétség, hogyha a te szemedben levő világosság sötétség, akkor mennyi valójában a benned levő, mekkora valójában a benned levő sötétség?

Tehát ezért kérte ez a vak ember azt, hogy had lássak, az ő felszólalása héber arámi szerint, elsősorban az ő Istennel való kapcsolatáról szólt, hogy én elhagytam az Istent, mert nem is ismerem már az Istennek az útmutatását, hogy hogyan kell élni Isten szerint, értitek?

Ezért kérlek, kérlek, téged, hogy adj nekem támpontokat, adj nekem az Isten erkölcséből való útmutatást, szóljál valamit, hogy mit csináljak, hogy hogyan éljek, mert a te szádból az Istennek való engedelmességre való inspirálás jön ki,

és hogyha én azt megcselekszem,akkor az Isten eláll az ítéletemtől értitek? És ezért kérte ezt, hogy had lássak szellemileg, had legyen látásom, had tudjam, hogy mi az igazság,

És ő ennek engedelmeskedett, és ez az engedelmes embernek utána pedig Isten meg adta a látását, lehet itt is látni ennél a csodánál, amit Isten művelt Joshuán keresztül, hogy ennek az embernek a mustármagnyi engedelmessége, hogy már az akarat meg volt benne értitek? Még nem is tudott semmit se végrehajtani, csak az akarat volt meg benne ahhoz, mint az, az ember, akit megfeszítettek együtt a Megváltóval,

Ugye ő se tudott már jót cselekedni, nem tudta cselekedetben már megmutatni azt, hogy ő meggondolta magát, és jó, Isten szerint akar cselekedni, és élni az Isten természetében, de csak már azért, mert jót akart, hogy elhatározta, hogy ezen túl jót akarok, úgy akarok élni, ahogy Isten tanít, és vezet, értitek?

Csak ezért már Isten, már ezt az elhatározást ebbe a szellemi vak emberbe, aki fizikailag is vak volt, ezt Isten azzal jutalmazta, hogy meg adta neki a látását, mint az asszony is, aki vérzékenységben szenvedett, és oda ment a Jeshuához, és bele kapaszkodott a ruhájába,

Ugye valószínűleg ő is valahol úgy élte az életét, hogy Istennel ellentétesen élt, tehát engedetlenségben élt, viszont ki tudjuk következtetni az írásból arra jött két tanítványa a Jeshuának, mert mindig úgy volt, tehát akik a bibliába szerepelnek, kellett, hogy találkozzanak valakivel, akár merítő Jánossal, akár kettővel a 70-ből, vagy a 12-ből, ez a koncepció.

Tehát Jeshuát is, mielőtt elment, Isten a merítő Jánost elküldte előtte, értitek, azért mondta, hogy én vagyok az utak megkészítője az emberek akaratához, és elméjéhez, hogy amikor ha megjelenik a Megváltó, akkor azt akarják csinálni, a szívükben elhatározzák, azt akarják csinálni, amit a Megváltó mond,

És az elméjükben pedig elhatározzák, hogy igen is azt akarom hallgatni, és cselekedni, amit a Megváltó mond,

Tehát mindig ez történt, hogy felkészítő embereket küldött az Isten maga előtt, hogy ahova Ő menni akart, és valamit tenni akart, maga előtt követeket küldött, hogy fölkészítsék az embereket, fölhívják az emberek figyelmét, és ahol Isten látta, hogy akik szót fognak fogadni azokhoz ment el a Jeshuán keresztül, aztán nézzétek meg az 50.napon is Jeshuán keresztül arra utasította őket, hogy ne menjetek sehova,

Ugyan sokan elszaladtak, megijedtek a zsidóktól való üldözés miatt, ti ne menjetek sehova, maradjatok együtt, egy helyre rejtőzzetek el, maradjatok Jeruzsálembe, és tehát Istennek nem kellett megkérdezni Joshuát, hogy te mondd már meg, hogy a házszámot meg az utca nevet, hogy ezek hova bújtak el, hogy megtaláljam őket, mert Isten mindig egészen pontosan tudja, hogy az Ő engedelmes fiai hol vannak,

És ezért ment el a 12-közé maga az Isten, és az Isten elment a 12 közé, előtte elmondta nekik az Ő követén keresztül elmondta nekik, hogy maradjatok Jeruzsálembe, tehát ezek az emberek szót fogadtak Jeshuának, és nem mentek el sehova az üldöztetéstől félve sem, tehát ott maradtak Jeruzsálembe, és Isten nagyon jól tudja, hogy hol vannak az övéi, és Ő elment közéjük,

Nyilvánvalóan, hogyha elszéledtek volna, és nem fogadtak volna szót Jeshuának gondoljátok, hogy Isten elment volna utánuk kis Ázsiába, meg Szíriába, meg Rómába elment volna utánuk szerintetek? Biztos, hogy nem,

Tehát ebből látni ez a koncepció az Istennek a beszédében, hogy bárhol valami történik, ott Isten volt jelen, és de csak ott volt jelen Isten, ahol az emberek mutattak minimum mustármagnyi engedelmességet, de ez nem történt tömeg méretekben, ahogyan azt a karizmatikusok tanítják a Vatikántól kiküldve,

Ugye,hogy hát oh Joshua saját maga elővette a Jedi powert, és akkor kézrátétellel osztogatta a gyógyítást  mindenkinek,mindegy,hogy milyen bűnbe volt benne,ha éppen tegnap gyilkolt megölte az apját,vagy az anyját vagy megölte a pénzváltót, és elvette a pénzt,nem baj,az Isten őt rákbetegségre ítélte,az Istennek most az,az akarata hirtelen, megbánás nélkül az Isten meg akarja ezt gyógyítani.

Tehát értitek ez a tömeges gyógyítás hallucináció, ez a hipnózis ez teljesen ellent mond az Isten akaratának, mert rengeteg ember azért beteg a földön, és azért szenvednek bizonyos még szegénységben is, mert Istennek az ítélete van rajtuk, hogy abban a nyomorúságban meggondolják magukat, na, most ez az Isten, aki jogosan megítél egy embert, és megvakította, mint ahogyan Sergius Paulusnál azt a BarJézust ugye megvakította,

Szerintetek azt a Barjézust amikor jött a Benny Hinn negyedéves látogatásakor, szerintetek ezt a vakot az Isten meggyógyította a Benny Hinn összejövetelen ezt az ördöngös Barjézust, aki el akarta tántorítani a Sergius Paulust a római katonát,a tisztet,a Pálnak az üdvösség hirdetésétől,hm?

Szerintetek Isten megvakította ezt a barjézust, szerintetek ő egyből a második nap meg utána, anélkül, hogy megbánta volna ez az ember, és fölhagyott volna, elégette volna minden okkult dolgát, és fölhagyott volna vele teljesen, és kijött volna Babilonból, szerintetek meggyógyította ezt az ördöngös Barjézus zsidót az Isten, meggyógyította valaha is?

Kérdező3: Biztos, hogy nem

RHR: Biztos, hogy nem, de hol tudtok még ilyen eseteket fölhozni, amikor emberek az Isten ítélete alatt voltak, és lehet e példát találni, hogy olyan ember, aki nem bánta meg, és nem hagyta el, és valamiben szenvedett, azt Isten azt meggyógyította volna?

Szerintetek Ananiást és Safirát föltámasztotta a Benny Hinnen keresztül, meg a Kenneth Copelanden keresztül, meg a Németh Sándoron keresztül? Mert Isten ölte meg Ananiást és Safirát, mert ők be akartak lopakodni a tiszta, szent eklésziába, ahol Isten szeretete, és engedelmessége uralkodott az embereken, szerintetek kiküldte oda a fekete pásztort, aki állítólag meghosszabbítja az emberek lábát, szerintetek beküldte oda Ananiáshoz és Safirához?

Kérdező1: Nem, de hogy lehet az, hogy Isten így megöl bárkit is?

RHR: Mért, elküldte az erre a célra, ki specializálta magát az ördögnek egyik angyala, az, aki Egyiptomba is pusztítgat, tehát azt Isten elengedi, és megmondja neki, hogy senkinek sem árthatsz, csak azon a két emberen végrehajthatod a kívánságot a gyilkolászást,

Kérdező1: Igen, meg Heródesnél is úgy írja, hogy az úr angyala megölte, tehát, hogy ezek is érdekes dolgok, hogy akkor ez, hogy áll meg?

RHR: Nyilván, ugye azt mondja az írás, hogy a Szent Lélek káromlás nem bocsáttatik meg, tehát ha nem bocsáttatik meg, akkor nyilvánvaló ítélet alá van téve, és Isten bevégzi az ítéletet, vagy angyalon keresztül, az ördög angyalán keresztül, vagy saját maga azt be fogja végezni azt az ítéletet, igaz? Mi a Szent Lélek káromlás?

Elkövette ez a két ember a Szent Lélek káromlást, vagy nem?

Kérdező3: Hát igen

RHR: Mivel követték el a Szent Lélek káromlást?

Kérdező3: Hát mert az írás úgy írja, hogy nem embereknek hazudtatok, hanem Istent tettétek próbára, tehát gondolom én szerintem is, hogy Istennek hazudtak, és ezért haltak meg.

RHR: Így van, de mit akartak csinálni, miben nyilvánult meg az ő Szent Lélek káromlásuk?

Kérdező3: Hát

RHR: Tönkre akarták tenni azt a munkát, amit Isten több hónapon, és éven keresztül végzett ott az emberek között, igaz? Hogy kijöjjenek a mocsokból, a babiloni talmudizmusból, az eretnekségből, az erkölcstelenségből kijöjjenek azok az emberek, akik ott csatlakoztak az eklésziához igaz? Ha az a kettő beszabadult volna oda, ezek meglopták volna őket, és veszekedést támasztottak volna, verekedést, széthúzást, pártoskodást.

Én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, értitek? És Istennek a természetében ilyen nincsen, tehát Istennek terve van, hogy hogyan menti meg az emberiséget, és bárki, bárki, aki ez ellen a terv ellen, tehát az Istennek ezt a tervét meg akarja hiúsítani, hogy Ő üdvözíteni tudjon, hogy meg tudjon bocsátani egy embernek, és hogy ne ítélje halálra, ez ellen a terv ellen tesz, föl akarja azt tartóztatni az emberek üdvösségét,

Tehát ez a Szent Lélek káromlás, hogy az Istennek a terve ellen tesz, értitek? Tönkre akarja tenni az Istennek a tervét, ez benne van a nevében, hogy káromlás, tehát az Istennek a káromlása az a Szent Lélek káromlás, mert a Szent Lélek, ugye itt mondja az írás, hogy te nem embernek hazudtál, hanem az Istennek, tehát a Szent Lelket beazonosítja itt az írás maga magával az Istennel.

Tehát nem egy repdeső akármivel, amiben hisznek a karizmatikusok,röpül a gázfelhő ide-oda, és beszippantjuk,aztán jól érezzük magunkat,a zenét bekapcsoljuk,és akkor még táncolunk,meg nevetünk tőle értitek?

Hanem maga Isten a Szent Lélek, és Istennek egy terve van, mindenkire szabottan, hogy milyen módon fogja azt az embert, ráhatni az emberre, hogy az, az ember elhagyja a bűneit, hogy megbocsátható legyen, értitek? Na, most ez a Sergius Paulust Isten eltervezte, hogy meg fogja menteni Pálon keresztül, hogy ha meg fog halni, akkor ne kárhozatra jusson, és lehetőleg még a hátralevő életében még használni tudja ezt a Sergius Paulust,

Csak úgy, mint a Filippi börtönőrt ugye, tehát lehet azt látni, hogy Istennek mindenkire vonatkozóan személyre szabott terve van, hogy kit hogyan fog üdvözíteni, hogy rávezetni az útra, az igazság útjára szentségben-igazságban éljen, szót fogadjon Istennek, hogy ne essen az Isten ítélete alá,

Na, most bárki, aki ez ellen a terv ellen, tehát Istennek ezt a tervét föl akarja tartóztatni, vagy el akarja fordítani, és meg semmisíteni, mint ez a zsidó okkult barjézus, ugye, hogy azt akarta elérni, hogy ne Pálra figyeljen, hogy üdvözüljön,

Hanem figyeljen ő rá, hogy a szolgája legyen neki az okkult tanokon keresztül ugye, hogy fogságba ejtse azt az embert, és ezért Isten megvakította ezt a Barjézust,

Kérdező1: Na, de nem ölte meg, tehát ott nem volt

RHR: Oké, de ez egy ítélet volt az Istentől, vagy nem?

Kérdező1:Ugye mert nem halálos,mert Heródest megölte,mert ő az emberi dolgot mondta Istennek,tehát azt írja ott hogy a

RHR: Az elhitette az embereket maga körül, hogy ő az Isten, értitek?

Kérdező1: Mikor Krisztus ott ördögöt űzött úgymond, vagy akkor mondták, hogy ezt az Isten munkájára mondták, hogy az a sátáné, és akkor arra mondta, hogy az a szentlélek káromlás.

RHR: Így van, és nem az volt a lényeg, hogy mit mondtak önmagában, hanem az volt a lényeg, hogy mi volt az ő beszédüknek az eredménye, amikor azt mondták, hogy ne hallgassatok rá, mert ördög van benne, egy halom ember hátat fordított,

És elmentek haza tovább bűnözni, és megmaradtak az Isten ítélete alatt, ezekből, ha másnap reggel meghalt fele, azok automatikusan mentek a halottak birodalmába, akik az 1000-éves királyság utáni ítélettételre vannak félretéve.

Kérdező3: Akkor Barjézust nem csak fizikálisan vakította meg, hanem szellemi vakságot is adott utána neki, nem?

RHR: Persze azért, hogy Isten adott neki lehetőséget még, hogy ezzel fölhagyjon, ha nem hagyott föl vele, akkor így élte le az életét vakon, és akkor kárhozatra jutott, de ő rajta már az Istennek az ítélete volt rajta,

És Isten mindig először ad egy enyhébb ítéletet, ha azzal megbír változtatni, akkor szerencsém van, akkor üdvözülni tudok, megbocsát, ha meghalok, hogyha az enyhébb ítélet után egy erősebb ítélet jön,

Tehát általában, nézzétek meg a zsidókat is, tehát egy ember élete, az kicsinyített mása a zsidó történelemnek, amit művelt Isten velük, egyik ítélet, egyre erősödőbb ítélet, egyre hosszabb ideig tartó fogság következett rájuk, azért mert nem fogadtak szót, amikor meg szót fogadtak, akkor Isten megszüntette az ítéletet rajtuk, és visszaengedte őket az országukba, értitek?

De Ananiásnál és Safiránál, tehát ők azt a bűnt követték el, ők a Szent Lélek káromlást elkövették, benne van a nevében, egyrészt, hogy Szent Lélek, tehát, hogy az Istennek kárt, és romlást akartak a munkájába okozni, azért káromlás, károkozás, és rontás, pusztítás volt a céljuk,

Kérdező3: Igen

RHR: És mind az, aki kárt és romlást akar okozni, el akarja rontani az Isten fáradozásának a munkáját, hogy Ő emberi lelkeket mentsen meg, azt Isten, annak nem fog többet kegyelmet adni, mert a legnagyobb bűn még a gyilkosság után is, az, amikor valaki elveszi a lehetőséget a másiktól, hogy üdvözüljön, értitek?

Ez a legnagyobb bűn, amit Isten ellen elkövethet valaki, hogy egy másik ember társától elveszi a lehetőséget, hogy az olyan életet kezdjen élni, hogy kitisztuljon az élete, szent életű legyen, és Isten meg tudjon neki bocsátani, és elvegye a halálos ítéletet, a kárhoztatást az életéről.

Ezért mondta azt Jeshua, hogyha valaki csak szól Jeshua ellen, hogy leszólja őt, még annak is megbocsáttatik, meg maga, ha az Isten természete ellen szól valaki,hogy ó hát ez nem az Isten természete,ez az ördög természete,még ezt is megbocsátja Isten,mert tudja az Isten,hogy az ember vak,szellemi vakságban van az emberiség,

És azt se tudják, hogy mit beszélnek, ha tudnák azt, hogy mit beszélnek az emberek, félnének megszólalni, mert tudnák, hogy milyen ítélet vár arra, amikor össze-vissza beszélnek, ugye azt mondja Jeshua Istentől rendelve, ha azt mondja valaki az apjának, vagy anyjának adható segítségről, hogy az templomi ajándék, méltó vagy az ítéletre ugye?

Tehát ahelyett, hogy megsegítenéd apád, anyádat, a gyülekezetet tömöd pénzzel, méltó vagy az ítéletre, na, most ez a véleménye Istennek a tized fizetésről, mindaz, aki tizedet fizet, és a pásztorát élteti tovább a tized fizetéssel, és jólétet teremt egy pásztornak, aki nyilvánvalóan szabadkőműves, és a doktrínáival, az elméleteivel Isten ellenségeként tartja fent az embereket, akik rá hallgatnak.

Tehát ezért Istennek az a véleménye azokról az emberekről,akik tizedet adnak a pásztoraiknak,és hagyják őket hazugságot szólni pénzért,hogy méltó vagy az ítéletre,mikor azt  mondja,hogy hát, aki paráznaságot követ el,

És én meg azt mondom, hogy aki csak például paráznasággal tekint nőre, méltó az ítéletre, ugye, és akkor meg utána azt mondja, hogyha valaki csak azt mondja a másikra, hogy bolond, méltó az ítéletre, ugye?

És de Isten mégis, amikor egyik a másikra mondja, hogy bolond, hát, bolond ez a Megváltó, ez bolond, ne foglalkozzatok vele, Isten megbocsátja, mert nem tudja, hogy mit beszélsz, de amikor másokra hatsz azzal, hogy a Megváltónak a munkáját megtaposod, és leköpöd azzal, hogy

Azt mondod, hogy azok az elméletek, és tanítások, amik a Megváltótól származnak, hogy nincsen sok templom, és a testünk se templom, egyedül a Megváltónak a teste a templom, az Isten temploma, ahol az emberek találkozhatnak az Isten kegyelmével, bárki a Joshuához ment, és bocsánatot kért a bűneiért ő hogyan küldte el?

Eredj el, a te bűnöd megbocsáttatott, igaz? Pedig nem volt benne az Isten a testében, de mégis az Isten úgy hívta őt, hogy az Isten temploma, hanem azt tanítja Pál apostolon keresztül, nem tudjátok, hogy ti mikor együtt összegyűltök, vagy akár külön-külön is éltek, de ugyanabban az Isteni természetben éltek, nem tudjátok azt, hogy az Istennek a temploma vagytok így közösen?

És a ti testeitek az Istennek a temploma, és az Isten ellátogat közétek? Tehát amikor mi így összegyűlünk, beszélgetünk, mindenki egyenként az Isten templomának egy alkotórésze, alkotóeleme, így ennek a szellemi eklésziának, a szellemi templomnak, a Krisztus testének, és így az Isten, amikor engedelmességbe talál bennünket, akkor belátogat közénk, beárnyékol bennünket,

És egyiknek indíttatást ad arra, hogy beszéljen, többieknek pedig megnyitja az elméjét, hogy megértsék azt, amit addig sosem értettek, ezért van az például, hogy a hit gyülekezetesek, és egyéb más gyülekezetesek nem értik, amit mondunk,

Mert nem az engedelmesek között vannak, az Isten nem látogatott el közéjük, és Isten nem nyitotta meg az elméjüket, hogy megértsék ezeket az egyszerű, pofon egyszerű dolgokat, hogy nincsen sok templom, mi nem buddhisták, meg hinduisták vagyunk Ázsiából, és nem azt tanítjuk, hogy minden faluba, minden városba kell lenni egy templomnak, hanem a zsidók felfogásához híven az egész ország területén csak egy templom lehet.

Na, már most ma, az Isten országa a mennyország, az itt van a földön, az eklészia, igaz? Mert azt mondta Joshua, hogy: elközelgetett az Istennek az országa, tehát Istennek az országa elközelgetett, azt mondta, hogy én bennem, az én személyemben van itt az Isten az országa, én vagyok az Isten országa, mert engedelmes vagyok.

Ez a fizikai testem a spirituális Isten országa, a szellemi Izrael, igaz? És amikor ő elment, hátrahagyta azt a néhány embert a szellemi testként, és azt mondja az írás, hogy aki ebbe becsatlakozik, ebbe a szellemi testbe, ez az egyedüli templom, ami létezhet a földön, a Krisztusról nevezett, a Megváltóról nevezett szellemi templomba, az engedelmeskedőknek az országa, ez a mennyország most itt a földön,

És ezt a mennyországot, Isten föl fogja vinni az Ő országába,

Kérdező3: Vagyis a Krisztus teste ugye? Az eklézsia

RHR: Így van, a Krisztus teste az eklészia, tehát ezért a zsidóknak nem volt megengedve, hogy több templom legyen, a házaikba nem lehettek házi templomok, házi oltárok, és magukról nem beszélhettek úgy, melyik apostol mondja azt, hogy, mondta azt, hogy az ő teste templom?

Merte-e valamelyik apostol azt mondani, hogy az én testem a templom, és bennem van a Krisztus?

Kérdező3: Hát sehol se lehet olvasni eztet

RHR: Pál mondta azt magáról?

Kérdező1: Pál mondta a Korinthusban igen,

RHR: Hogy?

Kérdező1: Hát az a szokásos ige, igen azt, amire rá mondják ezt, amit mondasz

RHR: De, mondd el szó szerint, hogy hangzik az, az ige?

Kérdező1: Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma, ez az egyik, a másik meg nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, Isten lelke lakik bennetek?

RHR: Álljunk meg egy pillanatra, na de ezt önmaga testéről mondta Pál?

Kérdező1: Nem azt mondom, hogy ő, csak, hogy ezeket hozzák föl, hogy a ti testetek, akkor nyilván a Pál teste is, tudod így magyarázzák.

RHR: Tudom, hogy ezeket hozzák fel, de, azt mondta ott nyilván, hogy amikor ti összegyűltök közösen, akkor a ti testetek együtt a Krisztusnak a teste, a Krisztusnak a temploma, az Istennek a temploma, szellemi temploma, értitek?

Egyik apostol se merte azt mondani, nagyon is jól tudták azt, hogy senki más nem nevezheti magát, a testét Isten templomának, egyedül a Jeshua mondhatta ezt el magáról, azért mondta, hogy rontsátok le ezt a templomot, és az Atyám majd 3 nap múlva fölépíti azt, ugye a szabadkőműves fordítás azt mondja, hogy hát rontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap múlva én újra építem,

De hogyha ez igaz lenne, akkor a Krisztus magát támasztotta föl, nyilvánvaló, hogy mindenhol azt mondja az apostol, az apostolok mindegyike, meg maga Jeshua is azt mondja, amikor előre prófétálja azt, hogy meg kell öletni az ember fiának, a kezébe adatik majd a pogányoknak, a rómaiaknak, és a zsidó vezetők adják a kezére, megölik őt, és majd Isten harmadnapra föltámasztja őt, igaz?

Tehát semelyik apostol soha nem merte azt mondani egyik gyülekezetnek a felvigyázója se merte azt mondani, hogy bennem lakik az Isten, és hogy az én testem a Szentszellem temploma, soha se merte egyik se, tudták nagyon jól, hogy ezért megölné őket az Isten ezért a káromlásért,

Kérdező1: És ma mért nem öli meg őket? Hány millióan mondják ezt, tudatlanságból mondják azért nem öli meg őket Isten?

RHR: Hát persze mert Isten inkább megver valakit, mint hogy megölje az embereket, Istennek

Kérdező1: És a két tanú a jelenésekbe tudod? Ott is azért az

RHR: Tehát a két tanút azt nem Isten maga öli meg, hanem a fenevad,

Kérdező1: Nem, hát, amit ők csinálnak, mert ugye azok emberek csoportjai, hogy ott az idők végén tudod ott írja, hogy

RHR: Hát az egy elég érdekes korszak lesz, mert az miatt, hogy az emberek visszavágyják az Ószövetségnek a törvény korszakát, ugyan a kegyelem korszakban élünk, de az emberek a cselekedeteikkel azt váltják ki az Istentől, hogy az emberek egyik részével az Ószövetségnek a rögtön ítélése szerint bánjon, míg egy másik részével az eklésziának a híveinek a részével pedig kegyelem szerint bánjon a kegyelem korszak szerint,

Tehát ez egy nagyon furcsa korszak lesz, amikor egy korszakban két féle módon fog tárgyalni Isten az emberekkel, mert ugye Isten mindig az emberek kívánsága szerint viselkedik az emberekkel, aki meg akar halni, és bűnöket követ el, annak Isten megengedi, hogy bűnözzön, és meghaljon, hogy az Isten megítélje őt, elítélje.

Aki meg menekülni akar, üdvözülni akar, és szabadulni a bűnöktől, azt Isten megengedi neki, és segíteni fogja, minden eszközzel azon lesz, hogy az ember kitisztuljon, és örök életet tudjon neki adni, érted? Isten mindenkinek a kívánságát fogja teljesíteni, az elkárhozni akaróknak is meg adja az ítéletet, és meghagyja őket a bűneikben, meg az üdvözülni akarókkal is fog Isten tárgyalni, és segíteni fogja őket az üdvösség útján, a megjobbulás, megszentelődés útján mindennel.

Kérdező3: Ez a két tanú a Mózes, és a, ugye Jeshua?

RHR: Hát ezt mondják a karizmatikusok, én is sokáig ebben hittem, mert

Kérdező1: Mózes és Illést mondanak, nem Mózes Jeshuát, Mózes Illést mondanak, de nem, az két emberek csoportja,

RHR: De elsősorban lesz két, az úgymond két akol

Kérdező1: Ja, a zsidókból, meg a pogányokból, ugye igen, Isten szolgái.

RHR: Így van, a zsidókból Istenhez térők, meg a pogányokból az Istenhez térők, azért mondta Jeshua, hogy most két akol van, van egy másik akol, akiért el kell, hogy menjek, tehát akkor ő még beszélt, a még nem létező pogányokról, akik még nem voltak Istenhez betérve, nem volt nekik megnyitva az ajtó a zsidók után,

Tehát az egyik akolként beszél a zsidóknak az akláról,hogy a zsidóságból, aki kijön, a maradék, elhagyják a babiloni okkultizmust ugye azokkal beszél,

Meg utána a másik akolról azt mondta,hogy elkell, hogy menjek előhozzam a másik akolat,tehát a Krisztus követőknek az eklésziának a táborát,és azt mondja,hogy ez egy akol lesz,és egy pásztor lesz,egy fő pásztora lesz a két akolnak,igaz?

Elsősorban az a legvalószínűbb, hogy itt arról beszél, ugye mert az Ószövetségben, amikor egy nemzetet meg kellett ítélni a gyerek áldozatok miatt, és így tömeggyilkosságot hajtottak végre az emberek a saját gyerekeiken, elvették a lehetőséget, hogy üdvözüljenek, ezt a nemzetet az Isten a zsidókkal verette meg, tehát fölszámolta a birodalmukat, és akik életben maradtak, azokat kimenekítette, hogy többet ne legyenek máglyára víve emberáldozatként, ugye?

Amikor meg a zsidók váltak pofátlanná, és szemtelenné és bűnöztek az Isten ellen, akkor meg küldte Szíriát, küldte Babilont, Egyiptomot, küldte Rómát, mindig, aki jobb erkölcsű volt a zsidóknál azokat rájuk szabadította Isten, na, most az Újszövetségi, vagyis ott abba az időszakban az Antikrisztusi birodalomba ugye fog ötvöződni a két szövetség ideje, az eklészia korszak, és a törvény korszak,

Azok, akik engedetlenek lesznek, és főleg az Ószövetség szerint olvassák a bibliát, és a szerint akarnak engedelmeskedni, azoknak Isten meg adja azt, hogy oké, akkor ti az Ószövetség törvényei szerint lesztek megítélve, és az Ószövetség ítélete szerint, mint nemzet rátok szabadítom az antikrisztus birodalmát, és üldözni fognak benneteket, gyilkolászni fognak benneteket,

Tehát ti ezt kívánjátok a cselekedetekkel,mert nem értitek meg,hogy az eklészia korszakba vagyunk,és én üdvözíteni akarok mindenkit,az eklészia korszakban, meg ha lesznek is hibázók,és bűnözők,akik bele esnek bűnökbe,azt Isten nem fogja azonnal megölni,hanem újabb lehetőséget ad neki,hogy bemutassa azt,hogy tényleg ő el akarja hagyni a bűnt,és engedelmeskedni akar Istennek,

És egy kisebb fajsúlyú büntetéssel megnehezíti az életét egy rövid időre, olyan nehézségben tartja, és amikor bizonyítja, hogy abban a nehézségben helyt áll, szentéletű marad, és engedelmes marad a Krisztus beszédéhez, akkor utána Isten föloldja ezt a kisebb méretű ítéletet amivel

Mint Pál is látjátok, hogy a főpapoktól volt indíttatva, és gyilkolászta, vagy nem az, hogy gyilkolászta, mert nem lehet azt olvasni, hogy ő maga öldözött volna, de ő banti hántör volt, és el akarta kapni mindenkit, aki a Megváltót akarta követni, és tehát Isten megvakította őt, igaz? De amikor Isten látta, ő elkezdett, tehát az első útja az volt, hogy böjtölt,

A Sergius Paulust csábító Barjézusnak eszébe se jutott, hogy megbánja a bűnét, Pál meg egyből ugrott, és elkezdett három napig böjtölni, hogy kifejezze azt, hogy mennyire bánja a korábban elkövetett bűneit értitek? És Isten megbocsátott neki ezért, elküldte Ananiást, és megnyitotta a szemeinek a látását,

Kérdező1: Itt ugye ez a két tanúnál ugye, akkor itt most már tudjuk, hogy miről van szó,itt azt írja,hogyha valaki ártani akar nekik,tűz jön ki a szájukból és megemészti ellenségeiket,és ha valaki ártani akar nekik,annak így kell megöletnie,hogy

Akkor most szerinted lehetséges olyan, hogy az utolsó időkben az Isten a szolgáin keresztül fog Isten ítéletet hirdetni, és akár meg is kell ölni embereket, vagy ez azért elég?

RHR: Elsősorban arra gondolok, hogy azt adja meg Isten, mint amit megadott Mózesnek, hogy Mózes szavára Isten a bűnbe esett angyalokat,

Kérdező1: pusztító angyalokat,

RHR: Akik sátánnal mentek alá rendeli az Ő utasításainak és az angyaloknak meg kell nyitni a mélység kútját és azok, akik az Isten szolgái lesznek, és Isten mondja nekik, hogy milyen ítéletet mondjanak ki a szájukkal és az Ő beszédükre az Isten angyalai megnyitják a mélység kútját, és így meg fogja verni Isten azokat, akik ellenük szegülnek, és ártani akarnak az eklésziának,

Azért mondja, hogy a bort, és az olajat ne bántsd, tehát az lesz az a korszak, amibe nem árthatnak az Isten fiaknak a közösségének, akik Istent szolgálják, és gyűjtik az üdvözülőket, nem árthatnak nekik, nem ölhetik meg őket addig.

Kérdező1:Akkor az a tűz jön ki a szájukból megemészti ellenségeiket,az,az Isten a megemésztő tűz,akkor így a ítéletet fog

RHR: Mit jelent a tűz jön, azt mondja, hogy annak a belsejéből élő víznek folyamai jönnek, tehát

Kérdező1: Azt nem szó szerint kell érteni, igen itt se,

RHR: Igen, de amit mond az írás, az azt jelenti, hogy két féle dolog tud kijönni az embernek a szájából Istentől indítva, az egyik az élővíznek a folyamai,

Tehát azokat a beszédeket, és azokat a tanításokat adjuk az embereknek, amivel kiszabadulnak a bűneikből, és a Babilon okkult bűneiből, és Isten megbocsát nekik, és örök üdvösséget nyernek ugye? Tehát ez az élő víznek folyamai az Isten beszédét szóljuk,

Aztán ki tud a szánkból jönni az Istennek a tüze, tehát az ítéletnek a beszéde, amikor Isten azt mondja, hogy egy bizonyos bűnt mivel ítél meg, és azt mondja Isten, hogy azt mondta Illésnek, hogy most pedig a föld bűne miatt,

És a nép bűne miatt fohászkodjál,és kérjed azt,hogy ne legyen három és fél évig eső a földön,és akkor nagy szárazság lett a földön,Isten megítélte így a szolgájának a beszéde által megítélte a földet,a föld lakosait,sokan meghaltak abba az éhínségbe,és ugyanúgy mert azt mondja,hogy Isten maga a megemésztő tűz,de Istennek a beszéde megemésztő tűz,és két élű kard.

Tehát több helyen olvasni azt, hogy Isten beszéde, sok helyen az Isten beszédét összhangba hozza a tűzzel, ami úgymond tisztítótűz, tehát a tűzkeresztség az tudjuk, hogy a megpróbáltatásoknak a vihara a hívő ember életében, igaz? Tehát az apostolok attól fogva, hogy az ötvenedik nap Isten eljött közéjük, és Ő maga személyes küldötteivé avatta őket, a tizenkettőt, ők attól a pillanattól kezdve az egész meghalásukig tűzkeresztségen ment végig az életük.

A megpróbáltatások, az üldözéseknek, a nyomorúságnak, a mindennek a próbájában éltek végig, és tartották meg a hűséget az Istennek szót fogadva,

Most abba a korszakba lesz olyan, hogy azt mondja Isten, hogy prófétálj a föld lakosai felé, akik még mindig nem akarnak megtérni a bűneikből, és jövendöljed azt, hogy három, és félig nem fog esni a földre, és szárazság lesz, és az emberek, az emberiség egyharmada elpusztul ebben a szárazságban, vagyis egynegyede bocsánat.

Ott a Jelenések könyve mondja, hogy szárazság lesz, aszály lesz, azt mondja, hogy sötétséggel veri meg a földet, miből származhat ez a sötétség? Csillagközi dolgok történnek, vagy a földön fog történni valami? Tehát szárazságok, és erdőtüzek, vulkán kitörések, ebből fakadó füst, félhomályt csinál, vagy teljesen elhomályosítja a földet, tehát semmi nem lehetetlen ezek közül Istennél.

Hát nyilvánvalóan, hogyha van sötétség, nézzétek meg, hogy sötétség volt három óráig a földön, amikor a Megváltót megölték, rá következő hetekbe, meg éhínség tört ki a földön azt írja az írás, Agabus által meg lett jelentve, hogy éhínség fog, és elkezdtek gyűjteni már mielőtt az megtörtént volna, és akkor így sok gyülekezet megúszta, Krisztusnak a teste megúszta az éhínséget

Kérdező3: Igen erről lehet olvasni, ugye, hogy ilyenkor a szent közösség, akkor az eklészia, közös volt mindenük, tehát mindenük.

RHR: Így van, meg az, hogy gyűjtést rendeztek, mert ott van az apostolok cselekedetében ez egy nagyon elrejtett ige, de ez egy egyetlen utalás arra, hogy a Krisztusnak, a Megváltónak a megölésén, hogy sötétség volt a földön, értitek ebben, hogyha három óráig sötétség lepi be a földet, vagy a földnek az egyik felét, ahol sütni kéne a napnak

Kérdező1: Egész földet írja, egész földet,

RHR: Tehát, hogyha csak fél órára teljes sötétség van egy földrészen, hogy nem jut be a nap, azonnal a föld légköre azon a helyen le fog hűlni, és előfordul olyan is,

Én olvastam olyat is, hogy akik így geológiával, meg biológiával, meg antropológiával, meg ilyenekkel foglalkoznak, és azzal fölteszik a kérdést, hogy mi történne, ha megállna a föld, van is egy ilyen videó a youtube-on,

Mert mi történne akkor, ha megszűnne a napsütés, azt mondják, hogy nem tudom hány óráig, hogyha több mint 4-5 óráig sötétség borulna egy részre a földön, mondjuk csak egy kontinensen, néhány óra múlva a levegő annyira lehűlne a napsütés hiányába, hogy a levegőben levő víz jéggé fagyna, és ilyen 50 kilós jégdarabok esnének le a földre,

Milyen érdekes, a jelenések könyve beszél arról, hogy tálentum nagyságú jegek fogják verni az antikrisztus birodalmát, nem igaz?

Kérdező3: De igen, ez érdekes

RHR:És azt mondja,hogy sötétséggel veri meg az antikrisztus királyi székét,tehát lehet látni,hogy egyik következik a másikból,a sötétségből,a sötétségből mindig az következik,hogy tönkre megy a termés,megfagy,nem fog beérni,ebből fakadóan viszont meg szociális katasztrófa következik,nem lesz mit egyenek az emberek,

És ugyanez történt, nézzétek meg, sötétség volt három óráig, tönkre ment a termény ott Izrael területén, aztán ott az Izrael környéki gyülekezetekben meg Isten a szolgáin keresztül megjelentette, hogy készüljetek, mert éhínség jön, miből fakad az éhínség?

Sokan azt gondolják,hogy az éhínség csak így gondolt egyet az éhínség,és akkor máma éhínséget fogok rendezni,tehát a legtöbb ember így gondolkodik, emberek a 21.században,

Kérdező3: Igen, meg írja a nagy melegséget, hogy az emberek káromolni fogják Istent a nagy hőség végett

RHR: Így van,

Kérdező3: Tehát és ezek, erre az évre például azt mondják, hogy nagyon meleget jövendöl, hát az időjósok is

RHR: Az utóbbi egy két évben én azt kockáztatom meg mondani, hogy az utóbbi egy két évbe kezdődött meg ez az akár emberek által csinált mesterséges rombolás, ami természeti katasztrófa, onnét Katrinától kezdve lehet látni, nem is Katrinától kezdve,

Hanem az Indiai karácsonyi tsunamitól kezdve, amikor 2004 karácsonyán kirobbantották ezt a tsunamit, hogy földalatti robbantással lesüllyesztették a földkérget, és visszajött a víz, és akkor utána, ahogy föltöltődött az a leszakadt földkéreg darab a mélységbe, utána az pedig vissza kinyomta a vizet a part felé ilyen 15 méteres hullámokkal, érted, az teljesen bizonyos, hogy emberek csinálták azt

Emberek csinálták a földalatti atomrobbantást, vagy tenger alatti atomrobbantással azt a tsunamit, na, onnantól kezdve az, az első nagy katasztrófa, onnantól kezdve lehet számolni azzal, hogy Isten beindította ezt, hogy először az emberek csinálják ezeket,

Azt mikor az embernek elfogy az eszköze erre a rombolásra, akkor viszont Isten fog belépni, és Ő fog egy olyan földrengést rendezni, amiről azt mondja az írás, hogy soha nem volt akkora az emberiségnek a létezése óta, és látjátok, tehát történt földrengés a Krisztus megölésének az idején ugye? Meg történt földrengés a Mózesnak az idejében igaz?

Meg a Mózes előtti időben is az özönvízkor is, ott is történt egy földrengés, mivel, hogy a lezúduló föld, a víz miatt ugye elkezdte feltölteni a mélyebb helyeket, megbillent a földnek a forgás tengelye, abból a függőlegesből kitért nem tudom, hogy öt fokot, vagy tizenöt fokot vagy mennyit mondanak a tudósok a föld tanászok, hogy mennyi fokot megdőlt a földnek, és ezért vannak az évszakok,

Tehát ott is történt egy földrengés, tehát a lezúduló víz mennyisége megrántotta, egyensúlyba rántotta a földet, a Mózes idején ott volt a vándorlás idején, ugye földrengés volt,

Aztán szétrepedt a föld, és akkor elnyelte, ott meg nem tudom hány írja, hogy ezren haltak meg, mennyit nyelt el a föld, aztán a Krisztus megölésénél is ott van az, hogy földrengés volt, értitek, ott még ráadásul meg sötétséget is ír,

Tehát sötétség is volt, földrengés is volt, sőt föltámadás is volt, Ószövetségi szentek, mint Elizeus, mint azok, akik engedelmességben éltek már körülmetéletlenül már körülmetéltek voltak az Ószövetségben ugye, meg körülmetélkedve körülmetéletlenek voltak, mert a pogányok engedelmességével engedelmeskedtek az Istennek, a még nem létező Krisztusnak már akkor engedelmeskedtek.

És ezeket mind föltámasztotta Isten, és egy fényes felhővel, amikor Krisztus fölemelkedett, akkor haza vittek őket együtt a Krisztussal, erre mondja az írás azt, hogy és foglyokat vitt fogva, és ajándékokat osztogatott, és ugyanez történik meg,

Mivelhogy az Istentelen emberiség az ördögre hallgatva az ördög emberein keresztül, hazug tanokkal el akarják csábítani, és ítélet alá akarják csábítani a már üdvözülteket,

És ezért Isten ugyanazzal az ítélettel lép közbe, mint a fia megölésekor, mert ez az időszak ez olyan lesz, a fiának a szellemi testét akarják ezzel megölni, tönkretenni az Istentelen emberek, és az ő teológiáik, meg az ördögnek a vallás vezetői, értitek, ezt, hogy mit akarok ezzel mondani?

Hogy ott megölték, az Isten fiának a fizikai testét, a Joshuának a testét megölték, megölték Joshuát igaz? És akkor Isten föltámasztotta, hazavitte őt, és hátrahagyta az ő szellemi testét, az eklésziát, értitek? Tehát az eklészia is ugyanúgy széjjeljár jót tenni az Istentől utasítva, mint ahogyan Joshua széjjeljárt jót tenni, tehát ezért az eklészia, benne minden emberrel, a cselekedeteivel a szellemi teste az Isten fiának.

Tehát amit Isten mond a szellemi testben levő embereknek, azok azt csinálják engedelmességgel igaz? Na, most ezt akarja megölni, hogy ne cselekedjen, a Krisztus teste ne cselekedjen itt a földön semmit se, ezért meg akarja ölni, de mivel, hogy ez egy szellemi test, ezt nem lehet fizikailag megölni, mik ezek a pszichikai, vagy ezek a szellemi eszközök?

Tehát szellemiségnek, természetnek az eszközei, belecsalni paráznaságba, szellemi paráznaságba, hogy eddig a Krisztusnak a menyasszonya, lépjen ki ebből az állapotból, váljon paráznává, és fogadjon szót, most már ne a Krisztusnak, mint Krisztus menyasszonya, fogadjon szót az ördögnek, és az ördög szolgáinak, menjen vissza, legyen ő is parázna lánya, a nagy babiloni kereszténységnek a parázna asszonynak a babiloni paráznának, igaz?

Tehát vissza akarja csábítani, és ezért vannak ezek a teológiák is, és azért mondta a joshua is, meg az apostolok is azért mondták, hogy az ő eltávozásuk után farkasok jönnek a nyájba, bárány bőrbe öltözve, és olyan tanokat fognak hirdetni, amik nem kedveznek a nyájnak,

És be fogják csapni a nyájnak a nagy részét, és ezeken a hamis teológiákon keresztül csalják, viszi vissza a pápaság, az ördögnek a szolgájaként, az ördög menyasszonyává az eklészia egy részét,

Tehát közülünk is sokan vissza fognak menni, mert azt mondják majd nekik, hogyha te elhiszed a Reveal Hidden Reality-nek az embereinek a tanítását, Szentlélek káromló vagy, és ki tagadunk a gyülekezetből meg minden, és ezért egyesek visszamennek, nem fognak kijönni értitek?

Tehát így ilyen módon, ilyen szellemi aspektusban kíséreli meg a fenevad, az antikrisztus megkísérli megölni az eklésziát, de mivel Isten azt parancsolja, hogy a bornak, és az olajnak ne árts, ezért, tehát azok, akik mindvégig állhatatosan megmaradnak, azok nem veszítik el az örökéletűségüket, még hogyha meg is ölik őket fizikailag, akkor se.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!

 

- Isten igazságai a kereszténység hazugságaival szemben 4.rész

3/1.rész

 

RHR: Tényleg ez az ezoterikus körökben, és ezen kívül még az ezoterikus kereszténységbe is, hogy milyen mesékkel áltatják az embereket, ez az új ég, új föld, főleg, hogy úgy van, hogy ma már a kereszténységbe nem is nagyon szabad beszélni arról, hogy említeni, azt, hogy bűn, hogy az ember bűnös

Főleg azt, hogy magunkba hordjuk a bűnre való hajlamot, és ha elkövetjük, akkor ennél fogva Isten ítélete alatt vagyunk, és ezért van szükségünk a Megváltóra, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez egy óriási hazugság, amit elhitettek ma a keresztény körökben, a karizmatikus vonalon meg az összes többi vonalon, hogy:

Az ilyen Billy Graham-es evangélikus vonal, hogy hát, hogyha elhiszed, hogy megváltó volt itt a földön, az Istennek a küldötte, ha ezt te elhiszed, és elhiszed azt, hogy őt megölték azért, hogy a mi bűneink büntetését magára vegye, akkor üdvösségünk van.

Tehát, hogy el fogjuk ezért kerülni az Istennek az ítéletét, ez egy óriási hazugság, mert az írás nem azt mondja, hogy abban való elméleti hit, és bizodalom fog megmenteni az Isten haragjától, hogy mi ezt elhisszük, hogy a földön járt az Isten küldötte, és hogy akkor ő bűntelenül hagyta, hogy őt megöljék, magára véve az emberiség büntetését,

Azt, hogy aki ezt elfogadja, és el tudja képzelni, hogy ez megtörtént, akkor ezért az elképzelésért, ezért a felfogásért Isten azzal jutalmaz, hogy fölment az ítélet alól, és teljesen igazad van, ez hazugság, ez egy óriási hazugság,

Ez megint csak a jezsuita-katolikus fölső rétegnek a teológiája, azt ők találták ki ezt, ők adták ki a Billy Graham-eknek meg Kenneth Hagin-eknek, Kenneth Copeland-oknak, meg a 700-as clubnak, meg az összes többi karizmatikus vezetőnek, hogy ezt sulykolják, programozzák a híveikbe,

és ezért nem félnek az emberek bűnt elkövetni,mert az Istent,így egy ilyen majomnak képzelik el,egy majom Istennek Sri lankából,meg Indiából,hogy Ő az ölébe vesz,babusgat,és ezért ábrázolják egyébként is mindig a Madonnát a,

Azt hiszem az Avignoni pí, vagy nem tudom melyik, ilyen szobor, meg ilyen festményeken van ugye, hogy a Mária, mint anya, a megölt fiát a karján tartja, és akkor ott siratja, meg még fiatal korában is, hogy közel tartotta magához, és mindig a szeretetében, a melegségében tartotta,

Kérdező: Igen

RHR: Tehát ez a majomszeretet, ezt adták be az embereknek, és ezért az emberek nem félnek bűnt elkövetni, mert az Isten úgyis megbocsát, tudod, és egyébként is itt csak hinned kell, csak hinned kell abban, hogy létezett, az Isten küldöttje itt volt, és hogy igen, hagyta magát megölni,

Megkínozni, és hogy ezt el tudjuk képzelni, és ezt beismerjük, hogy ezt mind miattunk tette, akkor ezen keresztül az Isten örök életet fog nekünk adni, ez egy borzasztó hazugság az ördögnek a szájából egyenesen, és ezt az emberek elhiszik, mert az emberekben olyan magas az igazságtalanság,

Az igazságnak a gyűlölete, még vallásos körökben is az emberek nem hajlandóak beismerni maguknak azt, hogy igenis bűnös vagyok, magamban hordozom a bűnre való hajlamot a genetikámban, a testemben hordozom, évezredek óta ez lecsapódott bennem a felmenőimtől,

És ez egyre rosszabb lesz bennem, örökölték a gyerekeim tőlem a bűnre való hajlamot, és a rossznak az elkövetését inkább, mint a jónak a cselekvését, és ennél fogva be kell ismernem, hogy méltó vagyok az Isten ítéletére, és hogyha nem veszem elő az információt, amit Isten közölt az Ő küldöttével, a Megváltónkon keresztül,

És nem kezdem el beépíteni az életembe, és nem kezdek önmagam ellen küzdeni, az önmagam rossz kívánságai ellen, az önmagam rossz döntései ellen, vagy nem küzdök önmagam ellen, hanem hagyom megcselekedni magamnak, amit a gondolatom kitalál, a testnek a hizlalására a kívánságoknak a véghezvitelére,

Akkor igenis Isten bármennyire is Ő a szeretetnek, és az életnek az Istene, Ő el fog ítélni, mert nem fogadtam neki szót, nem tartottam az életet fontosabbnak, mint a kívánságaimat, amik halálba visznek, és el fogok kárhozni, kárhozatra fogok jutni, mindegy, hogy mit képzelek az Istenről, hogy mennyire szeret, Ő mennyire meg akar menteni,

Annyira nem szeret, és annyira nem akar megmenteni, hogy saját magával szembe szálljon, és az emberek bűne miatt önmagát szemen köpje, és azt mondja, hogy mindent el kell néznem az embernek, mert az embert mindenképpen meg kell menteni, ez nem igaz.

Kérdező: Igen, tulajdonképpen, ahogy mondtad ezt a könnyező Madonnát, ugye tehát itt az emberek érzelmeire akarnak hatni, tehát emberi szempontokat veszünk így figyelembe, és hogyha hatottak az érzelmeinkre, akkor arra gondolunk, hogy hát milyen jó, hogy a Megváltó elvette a bűneinket,

Mert eleve egy rossz megfogalmazás, vagy nem túl szerencsés, hogy ezt hangsúlyozzák, hogy elvette a bűneinket, mert innentől kezdve akkor már az emberek ugye ezt hallják a papoktól, meg esetleg a vallási vezetőktől,

És akkor úgy vannak vele, hogyha elvette a bűneinket, akkor mi már meg vagyunk váltva, tehát az emberiség meg van váltva, és akkor már úgy gondolnak magukra, hogy innentől kezdve ők már nem bűnösök, tehát ez egy ilyen téves felfogás.

RHR: Így van pontosan, ezt nagyon jól mondod, tényleg, sosem gondoltam ebbe, most ahogy mondod most esett le tényleg, hogy nem véletlenül fogalmaztak így: elvette a bűneinket,

Tehát nem a bűneinket vette el egyáltalán,hanem a bűneinknek a büntetését,de csak azok számára,akik a magatartásukkal,a viselkedésükkel,a cselekedeteikkel,és a beszédükkel,az akaratukkal bizonyítani tudják beszédben,és cselekedetben, meg érzelmi szinten bizonyítani tudják az Isten előtt,hogy el akarnak szakadni attól a fajta viselkedéstől,amit gyerekségünktől fogva nevelt belénk ez a fenevad szisztéma,

Ez a fenevad világrendszer ahol egymásnak a sértegetése beszédben, egymásnak a testi sértése ugye bármilyen formában verekedés, vagy gyilkolászás formában, tehát ez alapvető természete ennek a világnak, mert az ördögnek is ez a természete, nem véletlen mondta a Megváltónk azt, hogy amikor hazudik, akkor a saját magáéból hazudik, a saját magából vesz, és a saját magáét mondja,

És Isten, mivel Isten is a saját magáéból beszél, saját maga természetéből, ezért Isten, nem hazudik, Ő mindig igazat mond, de viszont ezzel szemben az ördög, ezért mondta a Megváltó azt, hogy amikor hazudik, a saját magáéból beszél, tehát a saját maga természetéből beszél, mert nem tud igazat mondani, mert az ő természete hazugság,

Az ő természete emberölés, mert a Megváltónk mondta, hogy emberölő volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, az igazságban volt, mivel azt mondja ki a Megváltó, azt a kijelentést adja Istentől, hogy valamikor ő az igazságban állt, tehát az Isten országában állt,

Az Isten országát igazság tartja fenn, igazságosság, és ő nem állt ebben meg, elhagyta az ő lakhelyét, elhagyta az Isten igazságát, és mivel a földön alapított birodalmat, ezen a földön az ő birodalma nem igazságon alapszik,

Hanem csaláson, hazugságon, gyilkosságon, erőszaktételen, mindenfélén, ami rossz, és ezért ő többet nem tud az Isten természete szerint viselkedni, és amikor ő beszél, akkor a saját maga világába,

Saját maga természetéből mond hazugságot, mert ő nem tud igazat mondani, neki ez a természete, és az embereket arra tanítja, hogy ők maguk is hasonlítsanak ő rá, és ezért nevezi őt az írás népeken taposónak, mert az ő szolgáin keresztül úgy alakítja a világ folyását, hogy ebben a világban nagyon nehéz legyen élni, életben maradni, és fönntartani magát az embernek,

És ebben a világban leginkább csak hazugságokon, csalásokon keresztül, gyilkosságokon keresztül lehet előre jutni, és különösen jó életszinten élni, tehát ebben a világban lehetetlen csalás nélkül, hazugság nélkül, lopás nélkül, erőszaktétel nélkül lehetetlen dolog azon a szinten élni, amit ma a kereszténységnek tanítanak a prosperitás elméleten keresztül,

És ezért hazugság, ezért veszedelmes eretnekség, Istenkövető, és Isten fiát követő emberként a prosperitás elméletben hinni, mert ott is ugyanúgy megengedi ez a tanítás, ennek a tanításnak a természete megengedi a híveknek azt, hogy hazudjanak, és csaljanak,

Mert ugye azt mondja, hogy persze aki nem hívő, és azzal kapcsolatba kötsz üzletet, nyugodtan hazudhatsz neki, mert ő nem tartozik az üdvözültekhez, ő az ellenséged, ezért hazudhatsz neki, becsaphatod őt azért, hogy te megtollasodjál, és ebben már benne van a hazugság és a csalás, tehát az ördögnek a természete.

Az ördögnek a természetével fog előrejutni, annak az élete ide van beágyazva, ebbe a pusztulásra ítélt világba, ahogy te is mondtad ezt a hanganyagodban, és azok viszont azért mondja a Megváltónk, hogy ahol van a szívünk, ott van a mi kincsünk.

Tehát ha a mi kincsünk, a mi életcélunk az, az Isten országában van, hogy mi ott, oda jussunk be, elkerüljük az Isten ítéletét, akkor nekünk azokkal az eszközökkel kell küzdeni, amivel megtarthatjuk az üdvösségünket, tehát azt, hogy Isten eltekint a megítélésünktől, miért fog eltekinteni?

Mert kerüljük ennek a világnak a természetéből fakadó bűnöket, azt pedig csak egyedül igazság cselekvéssel, igazság mondáson keresztül lehet elérni, Isten országában nem lehet igazságtalanság természetébe bekerülni, ez egy paradox, az ember kizárja magát,

Tehát egyszerűen nem kerülhet be az ember az ördög természetével az Isten országába, Isten nem fogja ezt megengedni, és ezért aki elhiszi ezeknek a különféle tanítóknak ezeket a test kívánságát hizlaló és véghez vivő teológiáit, azok az emberek becsapják önmagukat, nem csak egymásnak hazudnak,

Hanem még önmagukat is becsapják, és önmagukat is hipnotizálják, önmagukat is kódolják, programozzák, hogy az igazsággal szemben elhitetik magukat, hogy ők minden frankó, ők be fognak kerülni, ha meghalnak, akkor Isten országába fognak kerülni,

De ezt nem nézik meg, hogy Isten eleve arról tanít az Ő fián keresztül, hogy meg kell vizsgálnunk a viselkedésünknek a természetének az eredetét, hogy honnét ered, mi a természete a viselkedésünknek, Isten természetén nyugszik a mi viselkedésünk és a mi természetünk, és akkor tényleg, akkor nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy Isten országába fogunk menni, Isten eltekint a megítélésünktől.

Attól az ítélettől, amit azoknak szánt, akik, hogy is mondjam, tehát az emberiség csoportjába tartozva az ördög természetében élve felelősek az Isten fiának a megöléséért, és megkínzásáért, mert tulajdonképpen Isten azért fogja megverni ezt a világot,

Mert Ő azt az ítéletet, amit az emberiségre kiszabott, amiért az emberiség kollektíven megkínozta az Ő fiát, az Ő küldöttét, és elpusztította őt, megölték őt, tehát ezért Isten ezért a bűncselekményért Isten ki rovott egy borzalmas büntetést az egész emberiségre, globális szinten, és kollektíven, mindenki inni fogja a levét, de ezt egy időre felfüggesztette ezt a büntetést az egész emberiségen.

Tehát az emberiség olyan, mint egy elítélt, egy börtönre ítélt ember, aki most még szabadlábon mozoghat mindaddig, amíg tartja magát a szabadlábra helyezésnek a szabályaihoz, és abban a pillanatban, amikor megsérti a szabadlábra helyezésnek a szabályait, visszaesik a bűnökbe, alkoholistává válik, drog fogyasztóvá válik, és elkezd gyilkolászni, öldökölni, stb

Abban a pillanatban vissza fog kerülni a börtönbe, és le kell ülnie ugye a kiszabott büntetést, az emberiség is ugyanilyen az Istennél, amiért az emberiség megölte az Istennek a küldöttjét, az Istennek a megváltóját, élet fejedelmét, akit Isten azért küldött be, hogy életet adjon, és megkegyelmezzen a világnak, az általa teremtett világnak, és benne az emberiségnek,

Az, az emberiség megölte az életnek a forrását, az élet fejedelmét, és erre Isten kimondott egy ítéletet, hogy milyen borzalmas büntetéssel fogja megverni ezért az emberiséget,

Azt mondta, mivel, hogy én alkottam az emberiséget, mert nem vagyok értelmetlenül alkotó, és értelmetlenül elpusztító, inkább kegyelmet adok az embernek, időt adok az emberiségnek, hogy fölismerje az önmaga rossz természetét, és az önmaga viselkedését, és tanuljon belőle,

Bocsánatot kérjen, és ezt elhagyja, ezt elhagyja, akkor én hajlandó vagyok eltekinteni a teljes ítélettől, mivel Isten tudja, hogy az emberiség kollektívan soha nem fog oda eljutni, hogy egyként föl álljon, mint ahogy az ördög oldalán az új világrend építésében egyként föl áll az emberiség, és ezért harcol, ezért küzd ennek az eszméknek a megvalósításáért,

Ugye a csomó varázslóval meg benne a kereszténységnek a vezetőivel együtt, az emberiség nem fog üdvözülni az egész emberiség egyként, ezért például teljesen hiába való az embereknek, a keresztényeknek, meg a karizmatikus vonalnak az, az elképzelése,

Például, hogy Izrael állama, a mai Izrael állam kollektíven meg fogja bánni a bűneit, és Istenhez fog térni, zsákruhába fog öltözni, és sírva-ríva könyörög Istennek az egész nemzet egyként, mind a nem tudom hány milliónyi ember Izraelbe, hogy bocsásson meg az Isten, és elhagynák a bűneiket, ez soha nem fog megtörténni ezt Isten is nagyon jól tudja,

De viszont tudja, hogy ahogyan Izraelből, a mai Izraelből egyénenként lesznek, akik fölismerik, megértik a történelmük során, hogy mit műveltek, és mért vetette el őket Isten, és hogyan lehet vissza kerülni.

Ahogyan régen is voltak ilyenek, tehát mint az, az ötezer ember az akkori Izraelből, ezért tartotta vissza Róma ítéletét, amikor azok bementek a nyugodalomba, és üdvözültek, akkor utána rájuk szabadította, elvette Isten a kezét a pusztítóról, aki használta Rómát, és rájuk szabadította, megengedte nekik, hogy elpusztítsák a zsidók birodalmát,

Ugyanígy van ma is az egész világban, hogy az egész emberiség nem fog kollektívan bocsánatot kérni Istentől az Ő fia meggyilkolásáért, és megkínzásáért, ezért fogja beváltani, véghezvinni ezt a büntetést, ezt az ítéletet, jogerőre emeli,

És Ő maga fogja megítélni az egész emberiséget, és pontosan ebben rejlik az Ő kegyelme, hogy akik az emberiség, ebből a közel 8 milliárd, vagy 8 és fél milliárdból néhány ezren megértik, hogy mit tett Isten az Ő fián keresztül,

Mért történt az, ami történt, és ebből megértik, levonják a konzekvenciát, megértik a következtetésből, hogy ennek ezért kellett megtörténnie, hogy az emberek megrémüljenek a lelki ismeretükben, hogy az ő bűneik miatt valakinek keserves áldozatot kellett hozni, szenvedni,

és ezért ők arra az elhatározásra jutnak,hogy kerülni fogják a bűnöket,kerülni fogják az ördög természetét,így tulajdonképpen bölcsen szót fogadnak az Istennek, amikor felhívja a figyelmét az ép eszű embereknek,hogy fussatok ki Babilonból,ne legyetek a Babilonnak a bűneinek a részesei,

Ne legyetek az ördög természetének a részesei, ne hajtsátok végre azokat a bűncselekményeket, mert Babilonnak, mint emberiségnek, mint sátán királyságának a megítélése be fog következni nemsokára,

Isten szét fogja zilálni az ördög birodalmát, ezt a fenevad szisztémát, és azok, akik benne ragadnak, és a természetükkel nem bizonyítják azt, hogy Isten természetében akarnak élni, és az által kérik Istent, hogy mentse fel őket az ítélet alól,

 Ezzel ők bizonyságot tesznek arról, hogy méltóak, és igazságosan fogják elszenvedni Isten ítéletét, amivel a nagy nyomorúság idejében, és azt követően Isten tönkre fogja tenni ezt a világot.

Teljesen porig fogja alázni, és rombolni benne minden ember, aki benne ragad, azok, viszont akik elhagyják ezt a világot, és megváltoztatják a gondolkodásmódjukat, és természetüket, és nem követik az ördög birodalmának a természetét, azok föloldozást nyernek Istentől a büntetés alól, és azokat Isten el fogja rejteni, és elfogja különféle eszközökön, kommunikációs eszközökön keresztül meg fogja őket tartani ebben a megveretés időszakában.

Mert ugye még egyik oldalon veri a világot Isten, az ördög természetében élőket, az ördögöt rászabadítja a világra, és nagy nyomorúságot okoz az ördög, és az ördögnek a szolgái, ők ki akarják pusztítani az emberiséget, és nyomort okozva fogják ezt megkezdeni, és véghezvinni, de tulajdonképpen ők nem tudják, hogy Isten kezében ők eszközök,

Tehát őket használja Isten eszközül, hogy megverje az egész emberiséget, mert ezek az őrültek elhatározták, hogy el fognak, el szeretnének tüntetni 7 milliárd embert,7 és fél milliárd embert el szeretnének tüntetni a föld színéről, bele kezdtek ebbe, már évtizedek óta ez folyik ez a pusztítás,

És ez egyre drasztikusabb lesz mivel, hogy látják ők, hogy az emberek kezdenek kijózanodni, és félnek attól, hogyha mindenki megérti Istent, és mindenki Isten szerint fog viselkedni, akkor túl fog népesedni a világ, és kiveszik a hatalmat a kezükből.

Tehát ők ettől félnek, és ez a félelem hajtja őket abban, hogy ők rákbetegség terjesztésén keresztül, az ételek agyon cukrozásán keresztül, hogy minél többen cukorbetegek legyenek, épp olvastam, hogy 2025-re Indiának 80%-a cukorbeteg lesz, egyes típusú cukorbeteg lesz, képzeld el, vele együtt minden más országban az ország lakosságának a nagy része cukorbetegségben fog szenvedni, és haldokolni,

Ezt ők csinálják, bemegyünk az üzletbe, nem tudsz venni, alig tudsz venni már ennivalót, ami ne lenne agyon pakolva cukorral, sonkát akartam venni a múltkor a boltba, és néztem, hogy milyen dolgok vannak benne, a címkét, nem tudom hány gramm cukor van a húsokban,

Tehát teljesen világos, hogy ezt azért csinálják, hogy az emberek cukorbetegek legyenek,és ebbe elpusztuljanak,elvérezzen a lakosság 70-80%-a,és akkor úgy, hogy még ebből ráadásul még óriási hasznot is húz,

Tehát ez az ördögnek a pusztítása, ugye ő el akarja pusztítani az emberiség nagy részét, mert azt hiszi, hogy így akkor hatalmas fájdalmas vereséget fog okozni a teremtő Istennek, viszont Isten kezében ő egy eszköz az engedetlen emberiségnek.

Emberiségre megengedi, hogy az ördög kivonuljon ezekkel az őrült embereivel, és különféle betegségeken keresztül, ekonómiai válságokon keresztül, bank csődbe jutáson keresztül, összeomláson keresztül, háborúkon keresztül, ALDS -terjesztésen keresztül, disznó, és madár influenzán keresztül ők tizedeljék a globális szinten az emberiségnek a létszámát.

Ugye az egyesült nemzetekben az egészségügyi miniszter asszony lemondott, mert, hogy nem bírta tovább gyomorral nézni azt, hogy a következő években ugye köteleznek minden élelmiszerrel foglalkozó céget, hogy injekciózzák tele az ennivalókat, a húsokat növekedés hormonokkal, gén manipulálják a növényi, a zöldségeket ezzel mindent, és tehát, hogy garantált legyen az emberiség létszámának alacsonyítása,

és az egyesült nemzetekben az egészségügyi minisztérium az egész egészségügyi tárcán, a világ élelmezés ügyi tárcájában tudják azt,hogy éves szinten 3 millió ember fog elpusztulni ettől az új rendelkezéstől,most gondolj bele,mi ez,hogyha nem az Istennek a,

Tehát az Isten megengedi azt, hogy ezek az őrültek irtsák az embereket, akik engedetlenségben megmaradtak, és az ördög természetében akarnak tovább élni, berendezkedni a földre, kívánságokban élve, egymásnak kárt okozva, ez által Isten ítéletét semmibe véve,

Tehát Isten hagyja, ha ez a szándéka, ez az óhaja valakinek, akkor az Isten meghagyja, hogy ebben éljen, és ebben pusztuljon el,

Kérdező: Igen, aki ebben a világban megtalálja a céljait, és nem keres, azzal Isten nem tud mit kezdeni, és szerintem a kereszténységben alapvető félreértés,

Legalábbis én így látom, hogy alapvető félreértés ugye az, hogy tudják azt, hogy új teremtés, tehát a bibliában írja, hogy új teremtés az, aki elfogadja a megváltónak az áldozatát, de ők abban gondolkodnak, hogy már ebben a látható fizikai világban új teremtés,

és ezt meg valahogy nem nagyon hallani most már,hogy ugye ennek a földnek egyszer vége lesz,és majd ez össze fog omlani,és nem ebben a látható fizikai világban látható módon vagyunk új teremtések,tehát mint valami új emberként szaladgálunk itt.

Az ezotériában is vannak ilyen tanok, hogy új ember, meg új energiák meg új föld, és ezek nem itt lesznek láthatóak, tehát ez egy mennyei, és jelenleg még láthatatlan dolog, mert ugye minden a Krisztusnak az uralma alá lett vetve, de ez még nem vált nyilvánvalóvá, és nem vált láthatóvá mindenki számára,

Tehát aki ebben a látható világban ugye kapva-kap ezen az alkalmon, hogy már ő neki el lettek véve a bűnei, tehát úgy tekint saját magára, és becsapja önmagát is, mint hogyha bűntelen, és valamilyen tiszta, ártatlan bárányka lenne úgymond,

Tehát és megtalálja a számítását ennek a látható világnak az örömeiben, és megnyugszik a felől, hogy az ő lelke meg van váltva, és ő Isten országának az örököse, és itt nem tesz semmit, tehát nem gondolja azt, hogy további kötelességei lennének, az ugyanúgy ezzel a babiloni rendszerrel együtt fog sajnos elpusztulni.

RHR: Így van

Kérdező: mert nem keresett, és megnyugodott ugye a lelkiismerete a saját bűneivel jól együtt tudott élni, futott a bálványai után továbbra is, és valamilyen gyülekezetben, vagy valamilyen ezoterikus tanításban megnyugodva ő már úgy érezte saját magáról, hogy ő rá már Isten úgy néz, mint hogyha ő bűntelen lenne, és tiszta lelkű lenne, mert, hogy ugye az áldozata, a Krisztus elvette az ő bűneit.

És ez egy nagyon-nagy tévedés, és aki tényleg jól érzi magát ebben, hogy szaladgál a bálványok után, mert ugye továbbra is az ember benne marad ezekben a látható, vagy láthatatlan bálványimádásaiban, ugye futkos a saját céljai után, és úgy van vele, hogy hát a többiek meg szenvedjenek, akik még nem ismerték meg a Megváltót,

Még nem fogadták be a szívükbe a Jézust, mert ugye ez is egy ilyen, gyakran hallani ezt, hogy be kell fogadni a szívünkbe Jézust, és akkor minden rendben lesz, akkor már az új föld örökösei leszünk, és csak azt várjuk, hogy mikor bánja meg Izrael a bűneit akár,

Tehát a hit gyülekezetben tudom, hogy ebben gondolkodnak, hogy be kell fogadni a szívünkbe Jézust, és akkor majd Isten mindent el fog rendezni, és akkor Isten gondoskodik ezekről.

Kérdező: Pontosan, és ez egy óriási hazugság, óriási, tehát ennek a Babilon szisztémának a karbantartói ennek a fenevad rendszernek, ugye vallási oldalon ez egy óriási, ez az ördög szájából, közvetlenül a szájából, ez egy óriási hitetés, és hazugság a rendszer gazdáknak köszönhetően,

És tényleg ezért elhiszik sokan, hogy tényleg én már Krisztusban vagyok, mert én megvallottam azt, hogy igen elhiszem, hogy ő itt volt, és meghalt a bűneimért, és ezt beismerem, de a viselkedésében még ugyanazt a természetet mutatja, ugyanúgy él, mint korábban.

Tehát becsapja az ember önmagát, mert elhiszi azt, hogy pusztán elég csak megvallanom, és emlegetnem, és önmagamat agy mosnom, hogy én már új teremtés vagyok, és nekem örök életem van, mert azt mondja az Isten, hogy aki befogadja az Istennek a fiát, az hatalmat kapott arra, hogy az Istennek a fia legyen,

De úgy, ahogy te mondtad a hanganyagba, hogy ők mindig kiragadnak egy részletet az írásból, versikéket, és akkor azokat ilyen varázsigeként ismételgetik, de hogyha megnéznék, hogy mi van előtte, és utána a következő sorokban,

Azt mondja az írás, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik, és akkor ott a folytatás, hogy akik nem test szerint járnak, nem a test természete szerint, nem az ördög természete szerint járnak, cselekszenek, és élnek, hanem akik Isten természete szerint, akik lélek szerint tehát.

A lélekben arról beszél, hogy Istenről, mint láthatatlan személy természete szerint fognak élni, ezek hatalmat kapnak az Istentől, hogy Istennek a fiaivá váljanak, ami azt jelenti, hogy ugye hatalmat kapni Istentől, hogy Isten fiak legyünk,

Azt mondja az írás,hogy azok Istennek a fiai akiket Istennek a,azt mondja,hogy Isten lelke vezérel,Istennek a természete vezérel,ami azt jelenti,hogy az ember olvassa az Istennek a beszédét,tudja Isten hogyan gondolkodik,mi a véleménye Istennek,az ember is elhatározza,hogy én is így fogok gondolkodni,különféle helyzetekben így fogok viselkedni.

Tehát a cselekedetemmel fogom Istennek bizonyítani azt, hogy én az Ő természete szerint akarok élni, azért nekem fontos el akarom érni az üdvösséget, az ítélet alól való felmentést, hogy az Ő országában élhessek, és ezt úgy tudom megtenni, tehát úgy kapok hatalmat az Istentől, hogy Isten fiává váljak, Isten fiaként éljek a földön, hogy az Ő természete szerint kell, hogy vezetett ember legyek,

Tehát a kereszténységbe azt mondják, hogy hát Isten szelleme kell, hogy benned lakjon, és majd Ő belőled majd belülről ki beszél, meg tehát, ahogy te is mondtad, hogy csak meditáljál, és várjad, hogy ez a hang megszólaljon benned, éppen a munkahelyen ment az autóban a slágerlista, és akkor a 80-as,90-es éveknek a slágereit szedték elő,

És az Ace of Base együttesnek, ahogy énekelte, teljesen megütötte a fülemet azt hallva, sosem vettem eddig észre, hogy azt énekli, hogy belülről szól ez a szelíd hang, és, hogy fogadj szót neki,

Ugye ez a wispering, ez a kind wispering voice, hogy azt mondja, hogy ez beszél hozzád belülről, a szívedből, és megdöbbentem, hogy ez, akkor ezek szerint ez nem csak keresztény dogma, ugye hogy ez a kedves hang megszólal, hozzám beszél, stb, mert hallom, hogy az énekek tele vannak, a paráznaságról, a kegyetlenségről szóló énekek, ami az ördög természetéből íródott,

A dogmáik között, amit tanítanak az embereknek, benne van, hogy hallgasd ezt a szelíden suttogó hangot, ugye, és nyilvánvalóan, hogyha ez az ördög természetében, és az ördög által kreált teológiákban, és filozófiákban működik, akkor nyilvánvalóan innen került be a bibliába, hogy ugye amikor az Ószövetségben, hogy ez a halk, szelíd, halk szózat volt a prófétához, és elkezdett hozzá beszélni,

És akkor ezért innét a kereszténységbe ezek az énekek, hogy szelíden szóltál, szelíd hangon, és halk, szelíd szóval szoltál hozzám, tehát bevették ezt a felfogást, ez egy bevett dogma lett a kereszténységbe, hogy ahogy a buddhizmusba is mondják, hogy meditáljál, és várjad a pillanatot, amíg belülről a benned lakozó Isten megszólal, és elkezd belőled beszélni hozzád.

Ez teljesen ördögi ez a dogma, Isten soha nem tanít ilyet a bibliában, és az emberek elhiszik ezt, hogy, és ezért ez a sok skizofrén keresztény, nem tudják eldönteni, hogy most tényleg valaki beszél hozzájuk, vagy a saját maguk kívánságának a hangját hallják,

Ugye mi a legérdekesebb a 10-parancsolatban, mind amellett, hogy a legnagyobb parancsolat azt mondja, hogy szeresd a te Istenedet teljes elmédből, tehát minden gondolatoddal, és teljes szívedből, ami azt jelenti, hogy teljes akaratoddal szeresd az Istent,

Tehát, hogy a cselekedeteidet, és a gondolkodásmódodat igazítsd az Istennek a tanácsához, és fogadj szót annak, és úgy a szerint élj, akkor elkerüljük a büntetést, de mind ez mellett a nagy parancsolat mellett van egy másik parancsolat, ami kezdettől fogva, ha valaki figyel, akkor Isten tanítja rajta keresztül az embert.

Mert ugye azt mondja ez a parancsolat, hogy ne kívánj ugye, ne kívánd a felebarátodnak a házastársát, ne kívánjad se marháját, se szamarát, se vagyonát, se ruháját se pénzét, se feleségét, semmijét ne kívánd,

Akkor erre azt mondja Pál apostol, hogy a bűn gondolati szinten megfogan, kívánság formájában megfogan, és a cselekedet formájában pedig meg is születik, valóra válik, így működik a bűn, igaz ezt mondja Pál apostol?

Kérdező: igen, kívánság megfoganva bűnt szül.

RHR: így van, tehát megfogalmazódik az ember elméjében a kívánság, parázna férfiaknál, hogy rá néznek egy nőre, és akkor már megfogant a kívánság, ezért mondja a megváltó, hogy a paráznaság kívánságával rá tekintesz egy nőre, akkor Isten előtt, ez, Ő úgy veszi, hogy te ezt már meg is cselekedted, mert ez neked kedves volt a képzeletedbe.

Tehát ezt képzeletben már végre is hajtottad, és lehet, hogy nem csinálta meg fizikai szinten, de mivel az ember engedett a kívánságnak elméleti szinten, azt Isten úgy veszi, hogy ez kedves volt az embernek, és ez miatt az majdnem olyan, mint hogyha meg is cselekedte volna.

Azt mondja, hogy a szíveket, és a veséket vizsgáló Isten, tehát elsősorban azt nézi, hogy amikor az ember cselekszik, hogy milyen, mi motiválta abban, hogy megcselekedje azt, gonosz kívánság volt, vagy az Istennek való engedelmesség ugye, és ez így van, hogy Istennek is úgy lehet engedelmeskedni, azért mondja Pál apostol, hogy ejtsétek foglyul a gondolataitokat, hogy engedelmeskedjen a Krisztus Jézus számára.

Tehát az embernek az elméjében játszódik le az örök élet, ott dől el az örök élet, és az örök kárhozat, mert amikor az ember a világból tanulva, ugye a szép nők, a ki sportolt, agyon gyúrt, csukló vastagságú arany nyakláncot hordó férfiak ugye.

Tehát ez működik férfiaknál is, tehát megfogan a kívánság szexuális téren, ugye, és akkor ezt meg is teszik, nyilvánvalóan, hogy az ördögi természetből fogant az egész, és ezért ítélet jön az emberre, nyilvánvalóan Isten lehetőséget ad az embernek, hogy amikor az embert előfogja a testi genetikából a romlott természetből fakadó kívánság,

Az embernek van lehetősége arra, hogy nemet mond neki, és azt mondja, hogy ejtsétek foglyul a gondolataitokat, amikor az emberben meg fogan az,hogy ellopja a szomszédjának a dinnyéjét,mondjuk csak egy példát mondok,akkor az embernek van lehetősége azt mondani,hogy de a szeretet miatt,az Isten szeretése miatt,és az ember szeretése miatt nem teszem meg,mert én üdvözülni akarok,

El akarom kerülni az Istennek a haragját, a pusztítását, én szeretetet tanúsítok a gondolkodásomban, leküzdöm a romlott világ kívánságát, hogy degeszre zabáljam magamat abból a finom dinnyéből, és többre értékelem az Istennek a szeretését, és azt mondom, hogy nem fogom meglopni az embertársamat, mert azzal azt bizonyítom az Istennek, hogy Őt nem szeretem.

Mert Pál azt mondja, hogy hogyan szereted az Istent, akit nem látsz, ha gyűlölöd az embertársadat, akit látsz, és elmondja Pál apostol, hogy ejtsétek foglyul a gondolatotokat, hogy amikor jön az emberi, gonosz kívánságból fakadó gondolat, hogy ellopjad a szomszéd dinnyéjét, akkor azt mondom, hogy nem fogom megtenni, mert nekem szeretnem kell az embertársamat,

Mert hogyha én meglopom őt,akkor arról teszek bizonyságot,hogy én nem szeretem őt,na, már most viszont hogyha én arról teszek bizonyságot,hogy nem szeretem az embertársamat,az Istennek nem tudom soha bebizonyítani azt,hogy Őt szeretem,mert nem lehet az Istent szeretni, hogyha az Ő teremtményét nem szeretjük,és meglopjuk ugye?

És mikor előfogja az embert ez a gonosz kívánság, akkor az ember Pál apostol szavaival élve, foglyul tudja ezt a gondolatot ejteni, és azt tudja mondani az ember, hogy nem fogok én ennek a gondolatnak engedelmeskedni, mert meg van írva a bibliában, hogy a Léleknek a gondolata,

Tehát itt Istenre gondol, hogy az Istennek, mint láthatatlan léleknek láthatatlan személynek a gondolata, gondolkodásmódja, lelkülete, az, azt mondja Pál apostol, hogy szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, kérlelhetőség, józanság, és mind az, ami ott fel van sorolva Pál apostolnál, mert az a Lélek gondolata.

Tehát Istennek a gondolata, így gondolkodik, tehát, hogy szeretettel, hogy türelemmel gondolkodik az ember felől, féltő szeretettel, hogy meg akarja az emberiséget menteni, igazsággal gondolkodik,

 Tehát ha kell, akkor elítéli az embert, hogyha az ember hajthatatlan, és nem fog neki szót fogadni, és továbbra is a bűnt szándékosan, direkt módon műveli, akkor az igazság miatt Isten kénytelen lesz végrehajtani az ítéletet az emberen.

És mivel, hogy ez az Istennek a gondolkodásmódja, a gondolata, az Ő természete, ugye akkor azt mondja az ember, hogy nem fogom meglopni az embertársamat, mert akkor azzal arról teszek bizonyságot, hogy nem szeretem az embertársamat, amit Isten alkotott, ezzel együtt viszont arról teszek bizonyságot, hogy az Istent sem szeretem Önmagát, mert az Ő teremtményét nem szeretem,

Ennél fogva méltó vagyok az Isten ítéletére, mert bűnnek, minden bűn cselekedetnek a zsoldja halál, tehát bűnt követ el, annak a kárhozatot kell elszenvednie, de az Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet, tehát Ő, Isten az ítélet helyett meg akar kegyelmezni, mert az Ő gondolkodásmódja kegyelem az ítélet helyett.

Ha az ember nem fog tanulni, nem fog szót fogadni az Istennek, akkor Ő kénytelen lesz beváltani az ítéletet, viszont ha az ember kérlelhetőséget mutat, és az ember képes magát megalázni Isten igazsága, és Isten akarata alatt, akkor az Isten el fog tekinteni az ítélettől, és ezért lesznek sokan, akik elkerülik az Isten ítéletét, amikor Isten ráontja az egész világra az ördög szolgáinak a pusztítását,

 És ez így működik a gondolatok foglyul ejtése, hogy engedelmeskedjen a Krisztusának, vagy egy, hogy az ember, amikor előfog egy gonosz kívánság az ördög természetéből, a testéből fakadóan, akkor az elméjéből fakadóan az ember Isten félelemmel azt tudja mondani, hogy nem fogom meglopni a szomszédomat, az embertársamat, mert üdvözülni akarok, és ehhez viszont az kell, hogy ne elvegyek tőle, hanem adjak neki,

Ehelyett, hogy én elmegyek este, vagy éjszaka ellopom a dinnyéjét, ehelyett én át fogok hozzá menni napközbe, tudom, hogy egy öreg néni a szomszédom, és mivel Isten szeretett engem, és elküldte értem az Ő fiát, hogy ő szenvedjen brutális kivégzést, és ne én szenvedjem azt,

Ezért a szeretetért tartozok az Istennek, és arra kell önmagamat motiválnom, hogy foglyul ejteni a gondolatomat, hogy ne a bűnös ördögi természetem kívánságának engedelmeskedjek, hanem az Istennek a gondolatának engedelmeskedjek, ami azt tanácsolja, hogy ne elvegyél, hanem adjál,

és ezért mivel tudom,hogy egy öreg néni a szomszédom,nem fogok tőle elvenni semmit sem, hanem átmegyek hozzá,és segítek neki az ő nyomorúságában,és azt fogom végrehajtani amit Isten tanácsol,hogy szeretni fogom őt,és adok neki,segítek a nehézségében,elmegyek gyógyszert veszek neki hogyha kell,ha nem tudja szegény megvenni,mert a nyugdíja arra se futja szegénynek,

És, hogy Isten meg tudja hosszabbítani az életét néhány órával csak, hogy hallhasson az örök élet beszédéről, hogy van számára is kegyelem, és hogyha kimegy ebből a világból, és véget ér az élete, akkor az Istennél kegyelmet találhat, hogyha megérti az információból, és még az utolsó pillanatában is az Isten fölkínálja így a kegyelmet, ugye.

Tehát ez így működik az egész, hogy mind az, aki üdvözülni akar, azoknak az embereknek Isten természetében kell élni, és ilyenkor az ember kegyelmet fog nyerni, mert nem az ördög természetéből gyilkos kívánságoknak engedelmeskedik az ember, hanem az Isten természetéből fakadó jó természetnek engedelmeskedik az ember, ami mindig csak adni akar, mert Isten maga is nagy adakozó,

Tehát Ő örök életet akar adni, Ő kegyelmet akar adni, fölmentést a büntetés alól, a kárhoztatás büntetése alól, és mindent megtett már, tehát a világunkba van három alapvető elkerülhetetlen, hamisíthatatlan tény, és bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Ő mindent meg tett ahhoz, hogy az ember üdvözülhessen,

Beküldte az Ő követét, az Ő szolgáját, az Ő fiát ebbe a világba, itt élt köztünk, példamutató életet élt, és kivégezték, az ő kiomlott vére, ami allegorikus bizonyságtétel arról, hogy az ő élete szent volt, és Isten szerint való élet volt,

Tehát ez egy megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, történészek bizonyítják feljegyzésekből, hogy tényleg volt egy személy itt a földön, aki így élt, és Istenre hivatkozott,

Tehát ez elkerülhetetlen, meghamisíthatatlan tény, tehát hiába hamisították meg a bibliát, ezt a tényt nem tudták meghamisítani, és eltüntetni, aztán a másik tény az, hogy az emberekbe még van szemernyi jóindulat, tehát itt van az Istennek a természete a világunkban, ugye minket Isten úgy teremtett, hogy bennünk van az Ő természetének egy része,

Tehát nem csak a rosszat örököltük genetikailag, a bűnre való hajlamot, hanem a teremtés óta mi magunkban hordozzuk a jóra való hajlamot is, mi képesek vagyunk jót tenni egymással, és ez is annak a bizonyítéka, hogy Isten van, és létezik,

és mind az, amiről Ő beszámol a bibliában az mind igaz,és ezért menthetetlen az ember,mert az ember magán hordozza az Isten bizonyságtevését,hogy Ő létezik,van,és mindaz amiről Ő beszámol az mind igaz, meg fog történni.

És a másik tény pedig az Ő beszéde, tehát itt van a világunkban az Ő írott beszédének az írott formája, tehát erre mondja az írás azt, nem a szentháromságra céloz, amikor azt mondja, hogy három,

A hamis fordítás ugye gondoskodtak a jezsuiták arról, hogy azt mondják, hogy hárman vannak, tehát ilyen megszemélyesítő aláfestő beszédet szőttek bele a bibliába, mint hogyha három személyről beszélnének, beszélne maga Isten,

Ugye az Atyáról, a fiúról, és a Szentszellemről, aminek abszolút semmi köze nincs ehhez, tehát itt három megcáfolhatatlan bizonyítékról beszélnek, amire nézve az ember, ahogy Pál mondja, hogy az emberiség menthetetlen, mert ezt a három dolgot nem lehet eltüntetni a világból, az ördög megpróbálta számos alkalommal az évezredek során, de sosem tudta, ezt Isten sosem fogja hagyni, hogy eltüntesse az ördög,

Az egyik az, hogy az Ő fiának a szent tiszta élete, amivel tanította az embereket, hogy hogyan forduljanak vissza az Istenhez, és gyakorolják az Isten természetében való élést, mert ő makulátlanul az Isten természetében élt,

Tehát ez az egyik bizonyíték arra, és ezért fogadta el Isten az ő áldozatát, hogy ő elszenvedte a bűnök büntetését, mert az ő élete teljesen Isten természetében volt, és ez tükrözte minden mozdulatát, minden beszédét, és cselekedetét az Isten természetét, azt tükrözte az ő cselekedete, és ezért bocsátott meg az emberiségnek, és függesztette fel az emberiség teljes kiirtását, és a büntetésnek az elodázását,

Azt remélve, hogy az emberek fölfigyelnek erre az Isteni természetre, és azt fogják megtanulni, és elsajátítani,és abban fognak élni ezek az emberek tudatosan így élve fogják tudni az Istentől kieszközölni a megkegyelmezést,a büntetésnek a teljes fölfüggesztését egyénenként,

Nem fog globális szinten, és nem fog nemzet állami szinten ez megvalósulni, ugyanúgy ahogy a zsidóknál is ötezer ember fordult az Istenhez, és hagyta el a kabbalista babiloni lucifer imádatot a rabbiknak a tanítása alapján, abból az ötezer ember nyert csak üdvösséget, ők kerültek be az Isten országába.

Az összes többit a rómaiak elpusztították végleg, az Istennek az ítélete volt az ördög természetében élő és abban megmaradt embereknek az életén, tehát második, ahogy azt említettük az, az Istennek az írott beszéde tehát annak ellenére, hogy agyon hamisították azt a szegény bibliát mégis a biblia írott formája arról számol be, hogy itt van az Isten fia, itt volt a világunkban az Ő természetében élt,

És azért hogy megkegyelmezzen az Isten, ő maga a testében szenvedte el a büntetést, aki ezen megrémül, és rossz érzése támad, hogy ezt szenvedte az Isten fia az én bűneimért, ezért tartozok az Istennek és az Isten fiának azzal, hogy minimum azzal, hogy olvasom a bibliát,

Megértem az Isten gondolkodásmódját, és utána pedig magamra erőszakolom az Isten természetét, teszek az Istennek egy szívességet ezzel, hogy Ő nem halálra fog ítélni ezért, hanem kegyelmez,

A három dolog, tehát az Isten igéje, az Istennek a lelkülete, a lelke, szellemisége, és az Istennek a fia, az ő kiomlott vére az ő szent, tiszta élete, ez a három, amit megszemélyesítve, meghamisítva

Ugye a szabadkőműves Jezsuita katolikus bibliai fordító ügynökök, hogy hárman vannak a mennyországban, az ige, a vér és a lélek, mint hogyha három személyről beszélne, de itt három tényről beszél az írás, ez elkerülhetetlen, meghamisíthatatlan bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Isten létezik, és mind az, amiről beszél, az teljes igazság, és mind az, amit Ő megígért azt be fogja váltani.

Folytatjuk…

 

3/2. rész

 

RHR: Hárman vannak a mennyországban, az ige, a vér és a lélek, mint hogyha három személyről beszélne, de itt három tényről beszél az írás, ez elkerülhetetlen, meghamisíthatatlan bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Isten létezik, és mind az, amiről beszél az teljes igazság, és mind az, amit Ő megígért, azt be fogja váltani.

Kérdező: Igen, nekem közbe még az jutott eszembe, hogy mikor mondtad ezt a dinnye tolvajos példát, hogy dinnye tolvajnak könnyebb megszabadulnia a bűneitől, mert felismeri ezt, amit te elmondtál, és rá jön arra, hogy ő sem kaphat szeretetet akkor, hogyha ő az ember társával nem úgy viselkedik, ahogy ő is elvárja, hogy ő vele bánjanak,

De nagyon sokan a kereszténységbe ugye igazként tekintenek magukra, és úgy tekintenek magukra, mint akik igazak, és megigazultak, és mégis benne vannak bűnökben, például amit most mondtál, tehát ez a meghamisított ige rész ugye a szentháromság tanát „bizonyítja”de csak azért bizonyítja, mert meghamisították,

Tehát a szentháromságra épül ez az egész, és ugye ezzel magyarázzák ezt a szentháromságot, ezzel a meghamisított ige résszel, és hogyha például valaki benne van a kereszténységben, akkor ugye a szentháromságot alapként elfogadja, mert hamisított biblián keresztül elhitte ezeket a tanításokat, és azért sokkal nehezebb megszabadulni ebből a hitetésből,

Mint mondjuk egy ilyen „klasszikus bűntől”, hogy valaki tolvaj például, vagy hazudik, mert sokkal könnyebb a hazugság helyett az igazságot választani, hogyha belátja az ember, és megismeri azt, hogy tényleg létezik Isten, és ő megtalálhatja ezt az Istent akkor, hogyha az Isten természetében éli az életét,

És az akaratával is megcselekszi az Isten beszédét, így könnyebb megigazulni, mint a képzelt, vélt megigazultságból rájönni arra, hogy miben van az, az illető ember, mondjuk keresztény, és hisz a szentháromságba, és nem veszik észre, hogy egy intézményt szolgálnak, és egy vallást, egy emberi intézményt szolgálnak ezzel.

Meg még röviden annyit, hogy én nagyon sok olyan jó szándékú embert látok, akik ismerik a bibliát, és a szerint is próbálnak élni, de benne vannak egy szervezetbe, tehát vagy a hit gyülekezetről beszélek például, vagy akármelyik, tehát mondjuk, vallásban a kereszténységbe benne vannak, és egyszerűen nincsen meg az, vagy nem mernek élni azzal a hatalommal, amit végül is Istentől kaphatnának,

Mert ők az intézményt szolgálják, és embereket szolgálnak, és úgymond ilyen fejeseket szolgálnak, és azt gondolják, hogy nekik nincsen joguk ítélkezni ezek fölött a nagy emberek fölött, és bíznak ugyan Istenben, de mégis kicsit úgy, olyan félve meghúzzák magukat, és nem gondolják azt, hogy nekik igen is van joguk arra, és kellene, hogy legyen bátorságuk arra, hogy kilépjenek ebből a rendszerből,

És az a szomorú ebbe, hogyha itt valami történni fog,akkor ezek az emberek nagyon fognak csalódni,és hát nyilván,hogy sokan közülük azért üdvözülhetnek,a nehézségekben ugye rájöhetnek dolgokra,de mégis fontos lenne,hogy sokan, akik benne vannak ezekben a szervezetekben,és jó szándékúak, és a bibliát elismerik Isten szavának kijöjjenek ezekből,

Mert ugye hogyha azt gondoljuk, hogy látunk, és mégis vakok vagyunk, akkor ugye tényleg csak az utolsó pillanatban derül ez ki, és akkor talán úgy járunk, mint aki tűzön ment át, de még az se biztos, hogy üdvözülünk.

Úgyhogy nekem ilyenkor, amikor ilyen példát hozol, sokszor szoktál ilyen példát hozni, ezek nagyon jók, és nagyon könnyen ez által megérthetőek, de nagyon sokszor az jut eszembe, mivel, hogy ugye én városban élek,

És már olyan szinten fondorlatosak a sátán csapdái, és annyira programozottak vagyunk mindannyian, hogy már az ilyen „egyszerű”bűnök, mint egy lopás, vagy egy hazugság, már nagyon sokan már ilyenekbe nincsenek benne, vagy legalábbis én látok ilyen embereket, meg régebben is láttam,

És mégis valahogy benne vesztegelnek valamiben, és így tétlenségre vannak ítélve, és nincsen olyan kapcsolatuk Istennel, ami aztán nagy segítséget jelenthetne nekik, hogyha esetleg eljön a nagy nyomorúság, és ezért fontos lenne, hogy ott hagyják ezeket, és merjenek lépni, és ne embereket szolgáljanak.

RHR: Hát igen, ebben teljesen igazad van, és tulajdonképpen azt kellene, hogy mondjuk igazán, most így a szentháromság témával kapcsolatban, hogy a szentháromság dogma, és ez a tantétel ez egyenes az ördög természetének az egyik teológiai vívmánya,

Ugyanis az ördögnek, az embereknek az elméjébe be kellett, hogy építsen egy dogmát, egy tanrendszert, vagy egy világnézetet, kellett, hogy magyarázatot adjon az emberek számára a sok-sok,

Ugye a világunkban sok-sok érthetetlen dolog van, mivel picik vagyunk, tehát a szisztéma a földön, magának a természet példákat, csak a biológiát vesszük, ez a földnek a hatalmas mérete, és benne a sok teremtmény, és a különféle állatok az élővilágnak, és mindennek, amit Isten meghatározta minden élőlénynek azt, hogy hogyan él, hogy milyen körülmények között, és milyen szabályok alapján.

Tehát milyen, hogyan programozta Isten az egészet, ezt az ember, ha erre néz, mint egy egészre, az ember ezt nem tudja átlátni, ez miatt az embernek egy óriási kérdés a létezés a földön, hogy mind azok a dolgok, amik történnek, miért történnek, ugye?

Attól fogva, hogy az embert ki kellett, hogy Isten küldje az Édenből, azért mert az ördöggel paráználkodott, az ördögnek fogadott szót, ugye Isten nem egy bolond Isten, mint az ember maga, hogy legtöbbször az ember bolond, hogy

Egyszer olvastam, hallottam történetet, hogy egy asszonynak a testvére kórházba került, hogy annyira alkoholista volt, annyira tönkretette a veséjét, és a máját, hogy haldokolt, és az asszonynak mondták, hogy az egyedüli dolog, hogy életben maradhat, hogyha ez a hölgy, most nem tudom, hogy a máját, vagy a veséjét, tehát, ha föláldozza, és transzplantálják az emberbe.

És hát ő nagyon szerette a fiú testvérét, és ő vállalta ezt, hogy oké, részt vesz a műtétben, vagy bele megy a műtétbe, és oda adja a fél veséjét, vagy a fél máját már nem emlékszem pontosan, a lényeg az, hogy a műtét közben egy komplikáció lépett föl,

És ez a szegény asszony örökre béna maradt deréktől lefelé, és a legszomorúbb az egész történetben az, hogy amikor a testvére fölébredt az altatásból, egy-két nap lábadozás után elhagyhatta a kórházat.

Mit gondolsz, mi volt az első útja az embernek?

Kérdező:Hát folytatta tovább a

RHR: Így van, ment vissza kocsmába, gondolj bele, hogy ez a szegény asszony, volt értelme annak, hogy a szeretetéből fakadóan föláldozta önmagát, az ő egészségét, és vállalta még ezt is, hogy nyomorék marad egész életére?

Mi emberek ilyenek vagyunk sajnos, az Isten szemében bolondok vagyunk, de viszont Isten nem bolond, ugyanis az Isten az értékeit nem adja mindenkinek, és főleg nem adja olyannak, akikről tudja, hogy visszaélnek vele, az ördögnek megengedi, hogy adjon az ördög az embernek különféle dolgokat a földről, a földi civilizációból, a társadalmakból, meg mit tudom én,

De ezt mindig az ördög ki is rántja az ember alól, tehát ez is egy fajta ítélet az Isten részéről az emberen, hogy kaphatsz az ördögtől mindenfélét, bele fogsz roskadni, és tönkre fog tenni az ördög,

Százszorosan vissza fogja lopni azt, amit adott, hogy legyél a használati eszköze, és ugyanilyen például az egészség is, de ugyanolyan például az üdvösség, főleg az üdvösség, Isten nem pazarolja az üdvösséget,

Mindenkinek felkínálja az üdvösséget, de nem adja mindenkinek, ugyanis az Isten egyrészt, tudja mindenkiről a kezdettől fogva, hogy ki az, aki az élete során üdvözülni fog,

És ki az, aki nem, és nem is akar, ennél fogva Isten nem fogja az idejét vesztegetni olyan emberekre, akikről tudja, hogy soha nem fognak üdvözülni, mert soha nem akarják az üdvösséget, nem akarnak örök életet, ugye.

Most visszatérve arra, hogy az ember ugye ebben a világban attól fogva, hogy bűnbe keveredett, az Istennek ki kellett, hogy küldje az Édenből az embert, az első emberpárt, és utána a leszármazottait, meg kellett, hogy szüntesse ezt a jóléti állapotot, mivel, hogy elhagyták az Istennel való szövetséget,

Az Istennek való szót fogadást, tehát Isten nem bolond, hogy adjon az embernek valamit, amit az ember szándékosan tönkre akar tenni, és mivel, hogy az ember kikerült az Édenből, és a megfigyelésen keresztül tudott életben maradni, és túlélni az Édenen kívül levő világnak, az abban való élést, a nehézséget, hogy abban életben bírjon maradni,

Ugye, hogy tiszta vizet tudjon inni, ezért meg kellett figyelnie, hogy ki kellett kísérletezni, hogy valamivel megszűrje a vizet, hogy azok a baktériumok ne öljék meg az embert, ugye, és meg minden hasonló dolog, és az egész szisztémát tekintve a földön,

Az ökoszisztémát, és a geológiai, és a biológiai, és minden, hogy az ember nagyon nagy problémában volt, hogy hogyan fogja ezt a megvonást túlélni, hogy eddig minden meg volt az Édenben, és hogy élhettek vígan, kaptak mindent az Istentől,

És az engedetlenség miatt, hogy Isten ítéletét vonták magukra, el kellett ezt a sok jót hagyni, és Isten megvonta tőlük, hogy ingyen részesedhettek az Isten adományaiból, és az embernek magának kellett megtalálni a választ a kérdésekre, hogy hogyan tovább, és ennél fogva az ember mindig kereste a választ a kérdésekre,

De, tehát kategorikusan, és együttvéve az ember sosem tudta megmagyarázni az életet önmagának, hogy azt megértse, és fölfogja, több ezer év kellett mire az emberiség idáig eljutott, hogy az ember érti a baktériumok működését, hogy mitől lázas az ember, hogy a szaporodással kapcsolatban, az érzelmekkel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban az ember magas fokú ismeretre teljesen szert tett.

Több ezer év kellett hozzá az embernek,és ennek az elején,ezt az ember nem tudta megmagyarázni önmagának, hogy miért van,és hogyan lehet ebből életet kovácsolni, hogy az ember életben bírjon maradni,ezért szükség volt, az ördög látta jól,hogy ha ő az emberiséget meg akarja magának szerezni, foglyul kell ejteni az emberiséget,még pedig egy jól irányzott bal egyenessel,

Az embernek az elméjére mérten, az ördög meg adta a magyarázatot az embernek egy hamis magyarázatot a létezéssel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy mi az emberiség, az emberi élet létezésének az értelme, és ekkor jött az ördög a nagy ötlettel, ugyanis az ördögnek a természete az tudjuk, hogy teljesen velejéig rossz, semmi jó nincsen benne, ezt az emberre rá kellett, hogy húzza,

Tehát az emberiséget rá kellett, hogy vegye valami módon, hogy az ember az ördög természetében élve elérje azt az Istentől, hogy az Isten egy bizonyos módon lemondjon az emberiségről, vagy legalábbis magára hagyja az emberiséget, tehát passzívan kommunikáljon az emberiséggel,

Az ördög azt hitte,hogy az Isten teljesen lemondott az emberiségről,az Isten elhagyta az emberiséget a bűnök miatt,és ugye az embert megtanította kívánságon keresztül az ördög a szentháromság tanra,a szentháromság tannak minden aspektusa, ami abból fakad,az mind kívánságon alapul,hogyha a gyülekezetbe adakozol,akkor az Isten meg fog áldani tízszeresen,százszorosan,ezerszeresen.

A világba gazdag akarsz lenni, akkor bizonyos dolgokban befektetéseket kell alkalmaznod, akár pénz formájában, vagy akár bűncselekvés formájában, tehát valamit tenned kell, hogy elérjed az áhított jó életet, a luxussal kibélelt életet, tehát ezért a szentháromságnak, mert a szentháromságnak nem csak a valláson belül működik, hanem a világban is,

Tehát ha megnézzük például, csak mindig ezt szoktam mondani, ha kimegyünk az utcára, és megnézzük az autókat, ugye ahogy te is mondtad az általad készített hanganyagba, hogy az illumináti, és az ördögnek a szakemberei mindig jeleken, szlogeneken, jelszavakon keresztül kommunikálnak egymással is,

meg agymossák,és hipnotizálják az emberiséget,a többi embert,hogy fogadjanak nekik szót,és az ő akaratuk szerint viselkedjen az emberiség túlnyomó része,na most ha csak az autókat nézzük,megnézzük például a Ford F 150-est,vagy megnézzük a,bármilyen autót megnézzük elölről a hűtőrács részt,

Mindegyik autó hordozza magában a szentháromságnak a jelét, az ördögi szentháromság, mert világi szinten a szentháromság az hadászat, bankrendszer, és vallás, tehát ennek a három dolognak a segítségével, és alkalmazásával az ördögnek a szolgái, a világ elit így kontrolálják, így tartják fogva az emberiséget önmaguk alatt a piramis tetején.

De ez egy titkos technika a számukra, és mivel, hogy az egész emberiségen hatalmat tudnak ez által gyakorolni, minden embert bűnben tartani, hogy ácsingózzanak a szociális létrán minél magasabb szintre, hogy kiszolgáltatott életet éljenek, ne kelljen dolgozniuk, hogy megőrizzék az egészségüket minél hosszabb ideig éljenek,

Tehát ez az ő számukra egy titok, amit el akarnak rejteni a többi ember elől, és a többi ember csak benne él, és használják ezeket a dolgokat, eszközei a szentháromság agymosásnak, az ördögi szentháromságnak, a pénz használat, a hadászat, a politika, és a vallás, tehát ez a három lába ennek a világ kontrollnak,

Ugyanúgy kicsiben alkalmazzák a vallásokban is, mert ugyanúgy a gyülekezet működéséhez pénz kell, az Istennek a tervéhez nem kell pénz például, az Istennek a fia a tanítványokon keresztül bemutatta, hogy ők borzasztóan szegények voltak, Péter azt mondta: nekem se aranyam, se ezüstöm nincsen, ami van nekem az a kegyelem, és az, az örök élet, azt tudom neked átadni, hogy ezt megismerd,

Azt mondta annak az embernek, ugye annak a betegnek, soha nem olvasni azt, hogy Megváltónk fogta volna a bukszáját, és akkor elment venni bármit, hogy életben bírjon maradni, vagy hangtechnikát, meg hangszereket venni a gyülekezet számára, vagy befektetés,

Tehát a követőknek az adományait a tőzsdén befektetést csinál, hogy nagy hasznot húzzon, és akkor azzal a pénzzel fönntartsa a gyülekezet működését, áramot, fűtést, és ezen keresztül a különféle szolgálattevőket fizessen, akik hipnózisban tartják a gyülekezetben a tömegeket ugye.

Tehát ahogy beléptünk egy gyülekezetbe, egyházba, teljesen világosan működik ugyanúgy a vallási elmélet, pénz használat, és az agymosás, ugyanúgy kicsinyített változatban három lábon, ugyanúgy működik az ördögi hármasság a gyülekezetekben.

Elmegyünk egy ezoterikus iskolába, ott is ugyanúgy, pénz használat, denaturálisnak tűnő, varázslatnak tűnő teológiák, elméletek, filozófiák működnek, amiken keresztül mossák az emberek agyát, és ezt mondják az embereknek, hogy ezeknek az ismereteknek a megértésével, és alkalmazásával az ember számára garantált az, hogy az ember egészséges tud lenni élete végéig,

Nagyon hosszú életet tud élni, és nagyon gyümölcsöző lesz az élete az embernek anyagi szinten, tehát mindegy hogy egy keresztény gyülekezetbe megyünk, elmegyünk a katolikus egyházba, a Vatikánba ugye, meg vannak pakolva úgy arannyal, ezüsttel meg mindennel, de mégis még mindig a szegényekről húzzák a bőrt,

Vagy bemegyünk a hit gyülekezetbe, vagy a pünkösdisták közé, vagy elmegyünk az Uri Gellerhez, vagy elmegyünk a szabadkőművesek közé, elmegyünk a máltai lovagrendbe, vagy beülünk a Pat Robertson gyülekezetébe, vagy elmegyünk az Obamának a gála estjére, mindenhol ugyanaz a három aspektuson működő kontroll filozófia működik, amiről ők tudják, hogy, hogy működik ugye a rendszert fent tartó gazdák.

Tudják azt, hogy az emberiség kontrolljához, és hogy abból nagy hasznot húzzanak, ahhoz pénz kell, vagy valamilyen agymosó teológia, vagy filozófia, és rendfenntartó erő,security gárda (szekuriti gárda),biztonsági csoport,vagy testőrség vagy,tehát ilyesmi kell,ugye?

Most az, hogy egy országról beszélünk, hogy bankrendszere kell, legyen, egy hadserege, kell rendőrséggel, hogy az embereket kordában tartsák, és engedelmeskedjenek a pénz használatnak, és ne történjen az meg, hogy az emberek, rá száll az Isten, és akkor mindenki kijózanodik az agyában, és azt mondja, mától fogva nem használunk pénzt, papírpénzt, hanem mától fogva mit tudom én,

Kagylókat, vagy sörösüvegeket fogunk használni a kereskedéshez, és ezt fogjuk egymásnak adni, ez fogja megkülönböztetni az embereket a vagyonosság tekintetében, ez lesz az, eszköz, amivel vásárolhatunk és hozzá juthatunk különböző portékákhoz, hogy ez ne történjen meg, ezért kell alkalmazni hadsereget,

Ugye, hogy letörni egy ilyen lázadást, hogy csak a rendszergazdák által üzemeltetett, és jóváhagyott kereskedelmi eszközt alkalmazhatnak az emberek adásra, és vételre, ezen kívül semmi nem lesz elfogadható, aki megkísérli, az börtönbe fog kerülni élete végéig, vagy egész egyszerűen ilyen prolong, tehát előzetes letartóztatásba helyezve, minden bírói tárgyalás nélkül,bíróság nélkül eltüntetik az ilyen embereket tulajdonképpen.

Tehát ehhez kell a hadsereg, hogy kordában tartsák az országnak a lakosságát, és ehhez kell a rendőrség, hogy aki mégis megszegi az ő általuk létrehozott törvényeket, rendszabályokat, jogszabályokat, azokat a rendőrségen keresztül begyűjtsék, és a bíróságon keresztül pedig ítéletet hozzanak, és az ítéletszolgáltatatás végrehajtó ítélettel vagy bármivel

Tehát egy állam szinten működik a hadsereg, a rendőrség, tehát a kontroll eszköz, az erőszak végrehajtó szerv, és a politika, vallás, azon keresztül az embereket az agyuknál fogva agymosni, és különféle vágyakat, kívánságokat gerjeszteni bennük, az emberekben, hogy igenis ha adót fizetsz, akkor az állam el fog látni minden szinten ugye,

Ha az anyukák lemondanak a gyerekeikről a születési anyakönyvön keresztül, akkor az állam családi pótlék gyanánt segítséget fog az anyukának nyújtani, amíg ő nem tud dolgozni, tehát agymosás minden szinten kell, hogy működjön valamilyen,

És az mindegy, hogy állam szinten beszélünk egy országról, vagy kicsinyített szinten beszélünk egy kisebb közösségről, egy vallási szervezetről, egy gyülekezetről, vagy egy nagy, államilag elismert, állammal összeházasodott történelmi egyházról, mint a katolikus egyház, vagy akik benne vannak a pixisbe a hit gyülekezettel együtt.

Tehát állami pénzekből részesednek azért, hogy ők az állam kiszolgáló eszközeiként további agymosásban részesítse a lakosságot, hogy az emberek engedelmeskedjenek anélkül, hogy nagyobb összegeket kéne költeni a rendőrségre, és a hadseregre, hogy golyózápor zúdításával kényszerítsék az embereket, hogy szót fogadjanak az országot kontrolálló elitnek, az ő általuk kreált szabályoknak, és törvényeknek, ugye,

tehát ez a,tulajdonképpen ez a hármasság,ez egy fontos eszköz,egy három lábon álló eszköz,arra vonatkozóan,hogy az ördög kezére játsszák vallási vezetők,politikusok,bankárok az emberiséget,ugyanis az ördög hozta létre az országokat,tehát Nimród volt az első állam,város állam létrehozója.

Isten megmondta nekik, hogy menjetek, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, tehát Isten azt parancsolta nekik, hogy szeretetben, tehát nem, nem kívánt házasságokból fakadó gyerekszületésekre gondolt Isten, hanem megtervezett, szereteten alapuló kapcsolatokból, szexuális kapcsolatokból születő gyerekek nevelésével gyarapodjon a populáció a földön, és így az Isten igazságát kiterjesszék, hogy ez által Isten ki tudja szorítani az ördög gonoszságát a földről,

Mivel az emberek a kívánságaikra hallgattak, ezért az ember nem tudta végrehajtani az Isten akaratát, és rögtön az ördög oldalán önjelölt uralkodók léptek föl, mint Nimród ugye, saját maga uralkodásába szervezte az embereket, és így ezen keresztül, hogy kontrolálni tudja az emberi, és, hogy engedelmességben tartsa őket azért, hogy őt és a családját kiszolgálják minden szinten.

Csak mindenkor élvezni tudják azt a sok erőfeszítést, munkát, rabszolgamunkát, adófizetés, minden, amit az ő családjának ő eltervezett, ezért Nimródnak hadsereget kellett kreálnia, adót kellett kivetni az embereknek, abból befolyó pénzeknek életben tartsa, zabáltassa a rendőrséget, a katonaságot, és így őket használva pedig kontrollja alatt tartja,

Maga hatalmában az embereket, papokat használ, gyülekezet vezetőket használ különféle teológiák kitalálására, mint ez az oroborosz mese ugye, hogy jön a kígyó isten, megeszi a holdat, azt utána megeszi a napot, és akkor utána megeszi a földet az emberekkel együtt,

De, hogyha áldozatot viszel Nimródnak, főleg a gyereked formájában, a populáció kontrollon keresztül, nehogy elszaporodjon a lakosság, és ezen keresztül Nimród hadserege fönn tudja tartani az embereket a rabszolgaságban, ugye ezért az embereknek hordani kellett a gyerekeiket megáldozni, kivégezni rituálisan, és akkor hogy ezzel ő majd varázserőt szabadít fel, és el tudja zavarni majd ezt a gonosz kígyó Istent.

Ugye a buta emberek hittek neki, és tényleg igaz az, amit Isten mond mindig a bibliában, hogy ismeret nélkül elvész az én népem, de nem csak az Istennek a népe vész el, aki engedelmes akar lenni, és ehhez kell az ismeret a bibliából, az Isten természetének az ismerete,

Ugyanúgy egy ország is elvész, kipusztul, sok-sok ország, civilizáció kipusztul a történelem, az emberi történelem során, mert elhagyták, aminek a gyakorlásával tulajdonképpen fönt tudták volna tartani a létezésüket, és tehát így működik ez a hármas kontroll a földön,

Az emberekben,a politikusokban,vallási vezetőkben élteti nagyravágyást,a hatalomvágyat,a gazdagságot,a kiszolgáltságnak a vágyát,a kívánságát élteti az ördög ezekben emberekben,és ezért az emberek, ezek a politikai vezetők pedig ennek a megszerzéséért rohanva saját maguk kontrollja alatt tartják az embereket,kifosztják,kizsigerelik az embereket,

Tehát az államkasszát kirabolva az egészségügyi ellátást tönkreteszik, a kereskedelmi hálózatot tönkreteszik, és akkor így tulajdonképpen ezen keresztül az ördög bünteti az embereket, ezeken a kapzsi embereken, politikusokon, vallási vezetőkön keresztül, mert az emberek ugye,

Tehát egy rossz gazdaságban levő államban nem jutnak munkához, ezen keresztül nem jutnak fizetéshez, ezen keresztül nem tudnak egészséges ételt vásárolni, az élet teljesen elviselhetetlen lesz számukra, és a rossz étkezés,a rossz életkörülmény,a túlhajszoltság miatt az emberek egész egyszerűen rákosak lesznek,

Cukorbetegek lesznek, mindenfélék lesznek, stresszesek lesznek, skizofrének lesznek, őrültek lesznek, és így nagyon sokan meghalnak, tehát ez működik, minden országot véve pedig működik globálisan.

Az ördögöt ezért nevezi Isten a biblián keresztül az emberiség kínzójának, hogy ő nyomja, és tapossa az emberiséget, és az emberek pusztulnak a hatalma alatt, mert az ördög kívánságot ébresztve a világ vezetőkben, ők elnyomás alatt kell, hogy tartsák ebben a piramis rendszerben,

Ezért nevezi Isten szörnyeteg szisztemnek, hogy fenevadnak nevezi Isten ezt a földi szisztémát, mert olyan, mint a rák, ami őrületbe kergeti a lakosságát, és kifosztja, kizsigereli azért, hogy életben tudja magát tartani, legalábbis a rendszergazdákat,

És tehát ezért háromság, nekik azért szentháromság, mert az ördögnek ezen a három trükkjén keresztül tartják ők kontroll alatt az egész emberiséget, pénzhasználattal, politikával, tehát mindenféle félelem mesével, és az mindegy, hogy az politika mese, a globális felmelegedés meséje, vagy egy vallási mese,

A Nimródnak a meséje, hogy jön az Oroborusz, és akkor gyerekeket kell áldozni, hogy szabaduljon föl, vagy egész egyszerűen ugye vallásos vezetőknek a meséje, hogy átkozott leszel, démonok támadnak meg, démonok fognak benned lakni, el fogsz már kárhozni, már Istennél eldöntött tény, hogy te akármilyen jó is akarsz lenni, te már eleve el vagy rendelve a kárhozatra.

Tehát ezek az agymosó hipnotizáló agykontroll technikák kell, hogy működjenek a gyülekezetekbe, politikai pártokba, hogy az embereket félelem alatt tartják az agyuktól fogva, és tehát kell a teológiai mese, kell a politikai mese ugye, kell fölrobbantani a Kolontári iszaptározót, hogy az emberek megrémüljenek, és a lakosság összefogjon ez ellen az ország lakosságát fenyegető probléma ellen ugye.

Kell az ökomenikus mese, hogyha nem fogunk össze mindenféle vallás, akkor az emberiség ki fog pusztulni, kell a világgazdaság összeomlás mese, ugye a bankárokon keresztül meg kell, hogy kurtítsák az ország gazdaságában áramló pénzeknek a mennyiségét, inflációval, vagy diflációval, kivonni, vagy bele pumpálni, és ez munkahelyvesztést okoz, fizetésvesztést okoz,

Az emberek mindig inkább kontrolálhatók lesznek a politika, bankárok kezébe, tulajdonképpen ez a szentháromság, ő nekik szent, mert ők ezt titokba akarják tartani, és mivel, hogy ezek a mai vezetők, mindenki vissza tudja eredeztetni egészen Nimródig a származását,

Az ő számukra ezért a szentháromság, Nimród és a fia Tammuz, és a felesége Szemiramisz, azt be kellett építeni a vallásba atya fiú, szentléleknek, és ugyanúgy az ezoteriában be kellett építeni földanyának, és bele kellett építeni, tehát a különféle bolygó istenek képében való bemutatásában.

Tehát működnie kell továbbra agymosás szinten, ezért van abban a filmben, amit készített, egyik filmben, hogy a két komikus figura beszélget a szentháromságról, és akkor azt mondja a fazon, hogy senki nem érti, azért kell benne hinni, mert senki nem érti, és ezért kell benne hinni, és akkor működni fog tehát.

Nagyon kevés ember érti az ördögi szentháromságnak ezt a titkát, Nimród volt az első, az ördögtől vette ezeket a sugallatokat, hogy hogyan kontrolálja az Isten által teremtett embereket hadseregen, pénzhasználaton, és vallási meséken keresztül,

Most ezek onnét származnak, a mai vezetők, onnét származnak ezek a Föníciai, és mezopotámiai családoknak a leszármazottai mindenki, az Angol királynőtől kezdve, az Obamáig, és az Orbán Viktoron, a Soros Györgyön keresztül mindenki ugyanabban a családban van benne,

Csak valaki ilyen ezred leszármazott, és rokon, de mindenki, aki csak használható ebben a nagycsaládba, azt, mindenkit csatarendbe állítanak, hogy az ördögi hármasságnak a kontrollja egészen addig fönnmaradjon, míg az ördög az általuk kiválasztott politikai, vagy vallási vezetőn keresztül el nem éri azt a célt, hogy egy székházat építsenek Izraelben, Jeruzsálembe, ami a harmadik templom lesz, ahova beül majd,

Ugye, ezeknek a családi szövetségeknek a végső leszármazottjaként, vagy a pápa lesz, vagy egy ilyen politikai vezető lesz, akinek a kezébe adnak hatalmat az egész világ fölött, és akkor így ez a személy az ördögnek a céljait fogja megvalósítani, olyan törvényeket fog kiadni, és jogszabályokat, és kötelezni fogja az embereket, hogy üldözzék azokat, akik a rendszerrel nem értenek egyet, és Isten természetében akarnak élni,

Ezeket üldözni kell, el kell kapni, ki irtani őket, hogy az Isten természetét eltüntessék a világból, tehát ez a cél, az ördög el akarja tüntetni az Isten természetét, az Istennek az írott beszédét, Krisztusról szóló beszámolót, hogy ő hogyan élte meg földi élete során, hogyan mutatta be az Isten természetét, erre megy ki a játék,

Tehát ezért kell a világvezető, a vallási vezető, hogy kontrolálja látható formában az emberiséget, és hogy ennivalóért, ruházatért, orvosi ellátásért, vezetői engedélyért, üzemanyag vásárlásért, ezért lesz az, hogy senki nem adhat, nem vehet, aki nem tartozik a szisztémához,

és ez a fenevad,ugye aki a rendszergazda királya lesz ennek a fenevad rendszernek,ő fogja eldönteni a technológián keresztül,hogy ki fog jogosulni arra,hogy munkanélküli segélyt kapjon,orvosi ellátást kapjon,járvány ellen védőoltást kaphasson,korházi ellátásban legyen része,használhassa a közutakat,jogosítványt kaphasson,kölcsönt kaphasson,hogy autót vásárolhasson,földeket,házakat vásárolhasson,

Tehát ezek a dolgok fogják ösztönözni arra, hogy fölvegyék fizikai formában is a fenevad bélyegét, valószínű ilyen RFID chip-et, de mind emellett viszont, fizikai szinten viszont az emberek gondolkodása, és az embereknek a cselekedete, ezért a kéz, és a homlok,

A jelenések könyvében, hogy ugye az ember kinek a természetének az ismerete lesz a fejében, és ennek alapján kinek a természetét fogja cselekedetben megvalósítani, ezért allegorikusan történik az, hogy az ördögnek is az angyalai is megpecsételik az ördögnek a szolgáit a földön, akik az ördög természetében élnek,

Allegorikusan az Istennek az angyalai is megpecsételik az embereket a homlokukon, és a kezükön, hogy kinek a természete fog az emberek fejében lenni, és ugye, mert a Léleknek a gondolata, tehát a Láthatatlan Isten gondolata: szeretet, öröm, béketűrés, mértékletesség, ezek szerint fognak élni, és nem kárt okozni az embertársuknak,

Az emberek ezeken a cselekedeteken keresztül, tehát a cselekedet egy látható jel lesz, hiszen számára, és az angyalok számára is az emberek egymás között élve is látják azt, különbséget tudnak tenni, na, hát ez az ember ez biztos, hogy Istenhez tartozik,

Na, hát az, az ember biztos, hogy az ördöghöz tartozik, mert Pál apostolhoz hasonlóan hajkurássza, és fegyverrel kergeti az Istennek a gyermekeit, akik Isten természetében élnek,

Az ördög ezt akarja megvalósítani, hogy az ő természetében élő embereket, olyan törvényeket hozni, és jutalmakat adni az embereknek, hogy pusztítsák azokat, akik nem káromkodnak, nem fognak paráználkodni, nem lesznek drogfüggők, nem lesznek képesek kivégezni másokat,

Ugye lesz ilyen is majd, elkapnak egy csomó embert, és azt mondják nekik, fegyvert adnak a kezükbe, hogyha nem végzed ki ezeket az embereket, akkor mi ki fogunk téged végezni, ezek az emberek inkább felvállalják azt, hogy ők ki lesznek végezve, lelövik őket, fejbe lövik őket, vagy bármi.

Tehát cselekedetekben abszolút módon szétválasztja Isten az egész világot, ez által, allegorikusan így történik az, hogy az angyalok megpecsételik Isten választottjait, és az ördög választottjait,

Tehát elsősorban nem egy fizikai jel lesz, vagy tetoválás lesz, hanem a fenevad rendszerén belül lesz majd egy ilyen rádió adó-vevős frekvenciás elektronikus chip, akik az ördög természetében élnek, vagy az ördög királyságában élve részesedhetnek az ördög által felkínált portékákból, ugye nekik lesz a rendszere,

Akik nem az ördög természetében élnek, azok egyébként is ki lesznek zárva, nem fognak tudni élni az ördög birodalmában, így, vagy úgy meg fognak halni, vagy kivégzik őket, vagy a bujdosásban éhen halnak, vagy megbetegednek, egész egyszerűen megöregszenek, vagy

Isten szét fogja választani mindenképpen az emberiséget, az ördög természetében élő emberekre, akiknek az agyuk tele van az ördög természetével, gyilkolással, szexuális aberráltság gondolatával, kívánságokkal, hatalomvággyal, pénzszerzés vággyal,

És minden ilyesmi, ami tulajdonképpen ehhez kell ez a hármas kontroll, ez a titkos technika ahhoz, hogyan tartsák fönt az emberiséget az ördög számára, hogy a földi élet a földön, az ördög kezében az ördög birodalma legyen, és ez minden, az építészetben, a ruházaton, az együtteseknek a neve, a logók, az autóknak elől a hűtőrács ugye,

Mindig a hatos, a hármas szám szerepel, hogyha megszámolják az emberek, hogy hány vízszintes vonal van az autók elején, van a Buick(bjuik) autó,a három pajzs,ez is az ördögi hármasságról árulkodik,az Adidasnak a lótusz virága a hármasságra uralkodik,az emberiséget kontroláló ördögi hármasság,az Audi autónak a karikák, ahol metszik egymást,három metszéspontja van a karikáknak.

Tehát mindenhol, minden márka név, mindegyik hordozza magában az ördögi hármasságot, így kommunikálnak egymással a mega corporationok, hogy egymással ne versenyezzenek, egymást ne tegyék tönkre, mert ugyanaz a kontroll, ugyanazért a célért vannak a ringbe, és kontrolálják az emberiséget, és gyártanak dolgokat, hogy az embereknek a pénzét elvegyék,

És az emberek azt higgyék, hogy csak ezekkel a portékákkal lehet létezni a földön, és hogy dolgozzanak az emberek keményen, és pénzhez jussanak, hogy ezeket megbírják venni,

Tehát ez is már egy agymosás, egy félelemvallás az egész, hogy dolgoznod kell az egész életed során, hogy legyen ennivalód, és orvosi ellátásod, adót kell, hogy fizessél, tehát teljesen világossá válik az ember számára, aki megérti az ördögi hármasságot, többé nem lesz titok, és az, az ember, aki ezt megérti, az többet nem fogja magát alávetni ennek az ördögi hármasságnak a gyülekezetekben.

Ebben az ördögi hármasságban élve az ember mindig az ördög természetében kell, hogy éljen, csak úgy lehet ebben az ördög birodalmában létezni a hármasság tan elfogadásával, és aki a hármasság tanban él, akár valláson belül, akár politikán belül akár egy országon belül, az, az ember az mindig bűnt fog elkövetni, mindig az ítéletet fogja Istentől kivonni.

Tehát ez a lényege az ördögi hármasságnak, és hogy ez vallási szinten elfogadható legyen minden naiv ember számára, ezért kellett az atya, fiú, szentlélek tan, és az okkult világban pedig ezért kellett Nimród, Szemiramisz, és Tammuznak a meséje a szabadkőművesek, és illuminátiban ugye.

Kérdező: Igen, ezt most nagyon jó, hogy elmondtad, mert tulajdonképpen egészen meg is feledkeztem erről, hogy ez a szentháromság nem csak ennyi, hogy atya, fiú, szentlélek, meg ugye a vallásosok így ebbe gondolkodnak, hanem az egész világot leuraló hármasság,

Tehát én úgyis, én saját magam számára úgy is lefordítom ezt, mert akkor így sokkal könnyebb megjegyezni, hogy ez tényleg mindenütt ott van, hogy ugye ott van a hipnózis, ott van a kereskedés, ami tulajdonképpen a bálványimádás, és azért kereskednek, hogy bálványimádók lehessenek az emberek, legalábbis szerintem.

Tehát, hogy valamit valamiért, ugye ez a bálványimádás, és a megfélemlítés, tehát, hogy hármas dolog az, hogy az emberek, az ördög, ezen a három lehetőségen keresztül kényszeríti az embereket arra, hogy engedelmeskedjenek neki,

És hogy őt szolgálják, vagy az agymosó hipnózis által, vagy a bálványimádás, és hát ezzel összefüggő kereskedelem által, hogy futnak az emberek a bálványaik után, és akkor bele mennek, és kereskednek, és adnak, vesznek, illetve a megfélemlítés, és a leuralás alapján kényszeríti engedelmességre az embereket az ördög.

RHR: Pontosan! Teljesen így van,

Kérdező: És ez egyébként nekem annyiban is segítség, hogy ezt így most így fölhoztad, meg így nekem ez így ismétlés végül is, mert akkor így jobban meg tudom ítélni a dolgokat, és én is még jobban tudok figyelni a hétköznapokban a saját dolgaimra,

És meg arra, hogy nem megyek bele a humanizmusba, mert ugye tényleg azért, én tényleg azt látom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem káromkodik, nem lop, hát hazudni se szerintem, bár nyilván ezt nem láthatjuk, de tehát, és mégis benne vannak ebbe a hármas rendszerbe,

És benne tulajdonképpen mondhatni, hogy vagy jól érzik magukat benne, vagy nem akarják valamiért otthagyni, és akkor az ember, hogyha ezt bele feledkezik a humanizmusba, akkor nem érti, hogy ők mért vannak benne, és akkor már olyan megengedőbbé válik az ember, hogy hát, de hát Isten azért őket is végül is úgy szereti, meg meg fogja menteni,

Hát remélem, persze hogy megfogja, tehát, de hogy mégis, hogy akkor ezek az emberek, akik azért ilyen jó szándékú emberek, de mégis valamiért nem akarnak kijönni ebből a hármas szorításból, mert benne vannak, és abban élik az életüket,

És valamilyen oknál fogva, amit mi nem láthatunk, meg nem is kell látnunk, mert ugye úgyis Isten látja ezeket, és Ő rá tartozik, de valamilyen oknál fogva ezek az emberek nem jönnek ki, nem jönnek ki ebből a rendszerből, és nem is kell, olyan értelemben kell velük foglalkozni nyilván, hogy az internetre kitesszük az anyagokat, meg ilyenek, de külön nem kell nagyon.

Tehát ha külön nem kérnek segítséget, meg nem látszik rajtuk az, hogy össze van omolva az életük, és keresik a kiutat, és a segítséget, meg az Istennel való szorosabb kapcsolatot, akkor külön nem kell velük úgymond foglalkozni, mert nincs itt az ideje.

RHR: Így van, tulajdonképpen ezért mi is nem állunk neki senkivel sem veszekedni, meg háborút indítani gyülekezetek ellen, meg a hallgatóságaikkal szemben, mert ez Istenre van bízva, hogy kit akar kihozni Isten, kinek látja az életéről azt Isten, hogy tudja, hogy üdvözülni fog,

Isten tudja, hogy aki üdvözülni fog, annak hallania kell az igazságról, és aki hallani fog az igazságról, és Isten megnyitja az elméjét, az, az ember hanyatt-homlok menekülni fog ebből a babiloni fenevad rendszerből, minden ágazatából, akár bankrendszer, akár vallás, akár politika.

Tehát, és ahogy említetted,a humanizmus,mert ugye sok kreálmánya van,sok teológiája van,sok filozófiája van ennek az ördögi hármasság rendszernek,az egyik a humanizmus,aztán a női egyenjogúság filozófia,aztán a különféle világvallások,

És tehát például az, hogy ugye arra tanítja meglepő módon az ördög a rendszer gazdákon keresztül, és a teológusain keresztül, meg filozófusain keresztül meglepő módon arra tanítja az embereket, hogy hát legyünk jók, és megértőek egymással, figyeljünk az egészségünkre, és figyeljünk a környezetszennyezésre,

Tehát úgy tűnik az embernek, hogy akik ezt kívülről csak így találkoznak, bele botlanak ezeken, tulajdonképpen ez a rendszer ez jó felé halad az evolúció során, mert kereszténység, és vallások nélkül is el fogunk oda jutni, hogy türelmesek leszünk egymással, nem fogjuk egymást gyilkolászni háborúban, és el fogunk jutni a gyógyszeriparon keresztül oda, hogy az emberi élet meg fog hosszabbodni, és minden ilyen egyéb.

És ez miatt az ember elhiszi azt tényleg, hogy ezért nincs szükségünk Istenre, mert mi magunk leszünk istenek ebben az újvilágrendben, örökké élő istenek leszünk úgy, hogy, tehát ezek a robotos filmek is, sokan nem gondolnak, azt hiszik,

Tehát sokáig én is azt hittem, ez csak ilyen jó szórakoztató film, hogy elképzelhetjük a távoli jövőt, hogy robotok lesznek, de valójában az a szándék húzódik meg az egész mögött, hogy az emberi test,

Tehát kicserélni egy állandóan megjavítható biológiai robot testre, amiben a lélek örökké élhet a szilikon chip-be (csip-be) zárva, és ez a végső cél mondjuk a robot technológiával kapcsolatban, hogy akik a rendszergazdák,

ők azt próbálják elérni,megnézzük a Will Smith-nek(Will Smissz-nek) a filmjét Im(áj robát) robot,vagy megnézzük más filmeket a machine(masín)vagy az automata című filmeket,ez mind arról szól,hogy

Vagy például egy sokkal régebbi film, a demolition man(demolísön men)magyarul mi volt a címe neki,a teremben a kamera fejek,tv képernyők,amerre az ember,a professzor sétál guru,a tv képernyők fordulnak utána,mint hogyha emberek lennének,

Már ez egy agymosás arra, hogy el fog jönni egy olyan korszak, amikor tényleg megteszik azt, hogy valamiféle robot test lesz, és akkor abba bele fogják szilikon chip-be transzformálni valahogy az emberi gondolkodást, az érzelmeket, mi egyéb,

És akkor így az embernek ezt kínálják fel, hogy figyelj, ha aláveted magadat, és megengeded, hogy bele transzformáljunk tégedet egy mikrochip-be, akkor mi garantáljuk neked azt, hogy te örökké fogsz élni, mert mindig meg fog javítani a te testedet, és nem leszel beteg, tehát ilyen szinten istenek lesztek, érted?

És így ilyen szinten az ördögnek megvalósul az, az ígérete, hogy nem haltok meg, mert olyanok lesztek, mint az isten, jónak és rossznak tudói, meg van írva Dánielnél, hogy az utolsó időkben a tudás megnövekedik hihetetlen módon,

Tehát soha nem látott módon az ember, tehát az ismeret, a tudás, mindennek az ismerete olyan mértékben megnövekedett, hogy egy emberi agy már nem is képes befogadni azt tanulás során, hanem interneten keresztül lehet lefuttatni, és ezt megkísérlik az ember agyába tenni, hogy bármikor bármilyen információt az ember agyába épített szilikon chip-en keresztül előhozzanak interneten keresztül.

Tehát az emberbe élő internet lesz tulajdonképpen, és de viszont ennek az egésznek az a hátránya, hátul ütője, hogy azok az emberek, akik hagyják magukat be transzforálni ilyen robot testbe, azok az emberek egy szisztémán belül lesznek csak képesek élni, létezni,

És hogyha nem fogadnak szót a rendszer karbantartónak, a rendszergazdának, gombnyomással az a robot test nem fog működni, és ugyanakkor az egy embernek, aki a rendszergazda, akinek a kezében összpontosul az egész szisztéma,

Egy gombnyomással, számítógépes utasítással utasíthat minden robot testet arra, hogy azt csinálják, amit ő mond, tehát ilyen szinten akarja az ördög elérni azt, hogy az emberiség engedelmeskedjen neki, mint ahogyan az Isten angyalai saját önszántuknál engedelmeskednek Istennek szeretetből fakadóan.

Az ördögnél ez azért kezdettől fogva halálra ítélt elképzelés, mert az ördögnek ez a birodalma mindig is kegyetlenségen, mindig is kontroll, mindig is cselszövés, ármánykodás, pénzhasználat, megvesztegetés,

Tehát mindig igazságtalanságnak az eszközein keresztül működött mindig az ördögnek a birodalma, és az azért nem fog működni, tehát a legvégén azért teszi Isten tönkre, mert ha hagyná Isten, hogy az ördög teljesen megvalósítsa ezt a birodalmat, akkor az emberiség teljes mértékben úgymond örökké élő bűnösként,

Nem lesz lehetősége az emberiségnek üdvözülni, csak egyetlen lehetősége lesz, engedelmeskedni az ördögnek, állandóan bűnt elkövetni, Istent belekényszeríteni abba, hogy boldog, boldogtalant Isten halálra ítél, az egész univerzumot a földdel együtt.

 

3/3.rész

 

RHR: Mert ha hagyná Isten, hogy az ördög teljesen megvalósítsa ezt a birodalmat, akkor az emberiség teljes mértékbe úgymond örökké élő bűnösként, nem lesz lehetősége az emberiségnek üdvözülni, csak egyetlen lehetősége lesz, engedelmeskedni az ördögnek, állandóan bűnt elkövetni, igaz?

Istent belekényszeríteni abba, hogy boldog, boldogtalant az Isten halálra ítéljen, és az egész univerzumot a földdel együtt.

Kérdező: Igen,és tulajdonképpen teljesen lehetetlen ez az egész,mert a humanizmus jelszava,ez a,azt hiszem Sillertől van,ez egy szabadkőműves ilyen író,és hogy élni,és élni hagyni,és tulajdonképpen most,hogy ezt mondtad,az jutott eszembe,hogy ugye azt gondolják,

Tehát nagyon ördögi az a mondat,mert, hogy élni,és élni hagyni,tehát,hogy mint hogyha Istennek üzennének ezzel,hogy hagyja őket élni,de mivel,hogy Isten tartja fönt az életet,és minden élet tőle származik.

Tehát ezt nem lehet elvárni Istentől, hogy folyamatosan fent tartsa a kegyelmét, és megengedje itt a bűnnek a burjánzását, meg az ördögnek hagyja ezt a játszóteret, hogy irányítsa az embereket robotként akár.

Tehát ez képtelenség, mert ugye hogyha Isten nem tartaná fönt a kegyelmét itt, akkor megszűnne az egész, de hogyha Isten fönt tartaná a kegyelmét, és soha nem lenne vége ennek, és soha nem lenne végítélet tulajdonképpen, akkor tehát ez egy hiábavalóság lenne Istentől, az Istentől az távol áll, Istent nem lehet erre kényszeríteni, hogy csak azért, csak úgy a hiábavalóságba hagyjon létezni egy bolygót,

Vagy az emberiséget, és meg arra gondoltam, hogy igazából az akkor egy bálványisten lenne, az nem igazi isten lenne, mert a kegyelem az nem csak a hiábavalóságért van, hanem az egy idő, időt hagyott az embereknek, hogy felfogják azt, hogy miben vannak, és visszaforduljanak, és Őt válasszák, és hogy be tudjanak menni Ő hozzá az Ő országába,

Ez a célja, és viszont az ítéletnek mindenképpen meg kell történnie, mert ez nem maradhat nyitva ez az egész dolog, és tehát egyszerűen abszurd, abszurd az a helyzet, hogy Isten örökre fönt tartsa a kegyelmét ezen a bolygón,

és hogy hagyja,hogy csak úgy szabadon történjen itt minden úgy, ahogy azt az ördög, és a szolgái elképzelik,mert mért engedné ezt meg Isten,úgyhogy most így erről ez jutott eszembe,

RHR: Igen, és ez teljesen így is van, és pontosan ezért van szükség arra, hogy legyen valaki, aki tökéletes, és tökéletesen jó, mert ennél fogva az-az egy személy, Ő neki joga van ahhoz, hogy ítéletet hirdessen,

és ítéletet vitelezzen ki,ugyanis valójában az ítélet végrehajtásnak mindig az a célja,hogy a magát megmakacsolni nem akaró, kérlelhetetlenné vált emberiséget Isten vissza tudja fordítani,kijózanítani fájdalmakon keresztül.

És Isten ugye, Istennek meg van a módszere, lehet is látni az írásban, hogy most ezt globális szinten az egész emberiségről beszélünk, vagy csak egészen egy családi szinten, családról apa, és a gyerek, a szülők viszonyáról beszélünk, hogy egy jó családban a szülők először normálisan beszélnek a gyerekeikhez, hogyha látják, hogy rossz irányba terelődnek, megpróbálják a figyelmüket felhívni,

De mivel a gyerekekben a kívánság megvalósításának az akarása annyira erős, hogy fölül írja az embernek a képességét, hogy kérlelhető legyen, és tisztán láthasson, ezért kell valaminek történnie alacsonyabb szinten, egy pofonnak, vagy valaminek, egy játéknak a megvonása, vagy egészen az, hogy büntetésből nem mehet valahova el, nem játszhat, nem mehet a gyerekkel játszani, vagy nem mehet le a játszótérre,

Tehát valami fájdalmak, akár pszichikai szinten, vagy fizikális szinten kell, hogy fájdalom érje az embert, mivel az ember más különben nem megközelíthető, hogy változásra lehessen bírni az akaratában, de mivel, csak egyetlen egy személy van, aki minden aspektusában tökéletes, és igazság alapján cselekszik szeretetből,

Az Isten az egyedüli személy, akinek minden tette szeretetből fakad, még az is, amikor megbünteti az emberiséget, mert amikor ezeket az őrülteket rá engedi a lakosságra, ugye meg van írva, hogy aki testileg szenved, az, az ember, ha normális, az utána át fogja gondolni a helyzetét, és megszűnik a bűntől, ez meg van írva.

Tehát Istennek azért kell megengedni a fájdalmat, hogy azok, akikről Isten tudja azt mivel, hogy Ő látja, Isten minden embert, minden embert lát, és minden embernek tudja a jövőjét, a múltját, a jelenét, tehát tudja egész pontosan, hogy kik azok, akik megszülettek már, és már meghaltak, akik most születnek meg, és élni fognak, és akik ezután születnek, és élni fognak,

Mindenkiről tudta,és tudja azt,hogy, kik azok akik az életük során bele botlanak az életmentő információkban,akár jó szántukból,vagy nagyobb segítséggel,különféle gyötrődéseken keresztül,vagy fájdalmakon keresztül,katasztrófákon keresztül fel fogják ismerni az igazságot,és elszakítják magukat az ördög természetében éléstől,

Az Isten tudja, hogy kik azok az emberek, akik a legvégén, az 1000-év után ott lesznek, bemennek az Isten országába, és az 1000-év előtt elragadtatás, hogy kik lesznek ott, kik lesznek azok, akik bármi miatt meg lesznek halva, és föl fogja őket támasztani, kik lesznek, akik abban a pillanatba életben lesznek, és együtt lesznek elragadtatva a halálból föltámadottakkal az életben levőkkel.

Tehát Isten nagyon pontosan tudja kik azok az emberek, kik vesznek részt benne, és a megjavításukra, a felfogásuk, az elképzelésük igazítására, vagy a gondolkodásnak a motiválására azokat használja Isten, akikről tudja, hogy soha nem fognak megjavulni, és szándékosan még ezek közül lesznek az élre lépve az összes többit használják a gonoszság kivitelezésre,

Tehát Isten ezeket is nem hagyja értelmetlenül elveszni, hanem még így az értelmetlen életükben a gonoszság művelésével is még értelmet fog Isten kovácsolni az ő létezésükkel is arra, hogy azokat, akikről tudja, hogy örök életet fognak nyerni elragadtatásban vesznek részt, az 1000-év végén üdvözülni fognak, hogy azokból kikovácsolja az engedelmességet,

A gonosztevőket fogja felhasználni ahhoz, hogy az ő sanyargatásuk miatt ők a nehézségükben fölismerjék azt, hogy miről szól az egész világ működése, kik vannak, hogyan működik, és az ördög hogyan használja az embereket, stb, stb.

Így az emberek, akik normálisak, azok megértik, hogy itt csak egyetlen egy járható út van, Isten oldalára csatlakozni, mert innét mindenképpen meg fogunk halni, és innét ki fogunk ebből a világból menni,

De a lényeg az, hogy az nem mindegy, hogy hova fogunk menni, az ördöggel kerülünk a kénkővel izzó tóba, és ott fogunk örökkön-örökké szenvedni, vagy az Isten országába fogunk bekerülni, még hogyha szenvedtünk is a földi életünk során,

Mert a szenvedések miatt elhagytuk a bűnt, és így bizonyítottuk be a nyomorúságos helyzetben az Istenhez fűződő szeretetünket, és viszonyunkat, hogy ezzel a ragaszkodással tettük bizonyossá Isten szemében azt, hogy mi Ő hozzá akarunk,

Fölvállaljuk a nehézséget, és fölvállaljuk a szenvedést, éhínséget, betegséget, kínzást, fölvállaljuk csak azért, hogy innét úgy menjünk ki biztosan, hogy győztesek vagyunk, mert megnyertük az Istentől a kegyelmet, nem fog halálra ítélni bennünket.

És ezért ez az ördögnek a birodalma ez egy földi csatatér, mert ezen keresztül, és fogja garantálni Isten, hogy azok, akikről tudja, hogy üdvözülni akarnak, és üdvözülni fognak, azok mindenképpen, ha még el is siklanak,tévvágányra mennek,tévútra mennek,

Akkor is a gonosztevőknek a nyomása miatt visszamenjenek az igazság útjára, és megtartsák a kegyelmet, az Istentől kapott kegyelmet az által, hogy úgy döntenek, hogy ebbe a nyomorúságos világba mindenképpen az Istennél fognak tovább létezni, élni, egészen addig, amíg bírják.

Kérdező: Igen, és Isten nem egy szolgáltatás, tehát Istennek konkrét terve van, és ez is egyértelművé teszi ezt, hogy vége lesz ennek az egésznek, tehát ez így ez a föld ez így tovább egy idő után már nem fog megmaradni, csak hogy Isten állandóan megújítsa rajta a kegyelmét, mert, hogy mindenkit annyira szeret,

Tehát ez nem így megy, hanem Ő előre látja, hogy kik fognak hozzá menni, és kik azok, akik bemennek az Ő országába, és nem azért tartja fönt itt az Ő kegyelmét, mert, hogy az Ő kegyelme, és szolgáltatása jár minden embernek,

Illetve hát jár minden embernek nyilván most még, de nem örökké van, nem az örökkévalóságig ugye, és például akik azt gondolják, hogy ők irányíthatják az energiákat, meg ugye a gyülekezetekben van ez a betöltekezés, hogy be akarják a testükbe hívni az Istennek az energiáját,

Ezotériába is ugyanezt csinálják, hogy a fénnyel töltekeznek, tehát ott úgy veszik, hogy ugye Isten, mint hogyha egy tárgy lenne, és kevesebb lenne hozzájuk képest, mert azt gondolják, hogy az ő döntésük az, hogy ezt az Isteni energiát, azt az Isteni kegyelmet, meg szeretetet, meg mindent, ami az Isten,

Azt ők magukba befogadják, és ők saját céljaikra felhasználják, azt gondolják, hogy örökké fog a kegyelem tartani, mert nem fogják föl, és ezért ebben a hiszemben vannak, hogy ők használják Istent, Isten pedig egy szolgáltatás,

És hát ez tehát teljesen fordítva gondolják, mert nem tudják, hogy itt egy tervről van szó,és hogy ennek lesz egy végkifejlete,és tulajdonképpen Isten már végrehajtotta az ítéletet a saját fián,ugye a leg engedelmesebben,és mindenkin egyszer ez az ítélet egyszer ez végre lesz hajtva,és ennek vége lesz,

Tehát valahogy elfeledkeznek erről, hogy ezt meg említsék még, sokszor még ahol bibliával foglalkoznak még ott is talán, hogy mert ugye most nagyon divatos dolog ez a pozitívság, meg hogy mindig csak ugye jó kedvűek legyünk meg nevessünk, és nem beszélnek arról, hogy egyszer itt

Tehát itt várjuk valaminek a végét tulajdonképpen, és várjuk a megváltó visszatérését, és le lesz zárva ez a korszak, ennek vége lesz ennek a korszaknak, és utána következik egy másik korszak mindenki számára,

RHR: Így van, és tulajdonképpen ez is, maga a történelem tan is része ennek az ördögi titkos hármas kontroll dolognak, mert meghamisítva az emberi történelmet, ők igyekeznek eltüntetni, tehát ők azért nem beszélnek például az özönvízről, azért nem beszélnek, azért akarják eltüntetni magáról az Isten fiának, hogy ez nem is történt meg, hogy őt kínzófán, hogy kivégezték,

Mert az emberekből el akarják tüntetni azt az ismeretet, hogy annak ellenére, hogy nem látni az Istent, Ő ugyanúgy továbbra is kontroll alatt tartja az egész mindent a földön, és a biblia ezért az egyik bizonyíték arra, hogy Ő létezik, mert a biblia itt van a földön.

És a biblia tesz bizonyságot arról, hogy az Ő küldötte itt volt a földön, de azt megelőzően is, hogy mik történtek, tehát Isten beszéde beszámol arról, Isten időszámításában a földön, az emberiség történelmébe különféle korszakok voltak,

Ugye volt ez a korszak, amikor az emberek ártatlanul éltek Ádám, és Éva az édenben, ez ítélettel végződött, utána követte a lelkiismeret korszak, amikor is az Isten megpróbálta az embereket kormányozni, vagy tanácsolni saját lelkiismeretükön keresztül, hogy amikor rosszat csináltak, akkor fölébresztette bennük a rossz érzést, hogy amit csinálnak az rossz.

De az ördögre hallgattak inkább az emberek a kívánságaik miatt, és ezt elnyomták önmagukban, és hallgattak továbbra is, és vitték véghez a gonoszságaikat, tehát ennek a korszaknak is Isten végett szabott, ítélettel lett vége, ezért az özönvíz.

Aztán utána jött már az emberi kormányzás időszaka Nimróddal az élen, aztán ennek is vége lett, Isten összezavarta az egészet, tönkre tette azt a birodalmat, szétszaladtak az emberek, megszűntek ugyanazt akarni, tehát nem elsősorban arról van szó, hogy más nyelvük lett, mert ugye ez van összefüggésbe hozva a nyelveken szólással,

Tehát ezt is nagyon jól meghamisították ezt a történetet, mert valójában ott arról van szólt a történet, hogy Isten a közös, egy akarásnak, azt a képességét zavarta bennük össze, hogy valamilyen oknál fogva mindenki mást akart, tehát nem elsősorban a nyelv volt az, hogy más nyelven kezdtek el beszélni,

Mert akkor, ha ez igaz lenne, akkor ennek többször is a történelembe, és a bibliai beszámolók alapján meg kellett volna történni, de ilyen nem történt sokszor, és

Tehát itt nem a nyelvek összezavarása volt elsősorban, hanem az egy nyelvűség, tehát, hogy ugyanazt a nyelvet beszélték akarat szinten, tehát azt mondta Nimród, hogy gyertek, építsünk tornyot, aminek a teteje az eget érje, hogy fölmegyünk az égbe,

Tehát Nimród azt a nagy bűnt követte el, hogy Isten meghívása nélkül be akart menni Isten országába anélkül, hogy ő megváltozott volna az emberi természetében, és Isteni természet részese lett volna, és megkísérelte azt, amit Ananiás, és Safira meg is tettek, hogy az ő romlott természetükkel be akartak lopakodni az Istennek az eklésziájába, hogy megfertőzzék a Krisztusnak a testét.

És meg van írva, hogy aki, hogy is van az, az ige vers, hogy aki megrontja a testet, azt az Isten is megrontja, tehát egyértelmű volt, hogy Isten azért ölte meg őket, mert azt a becses munkát, azt a nagy értéket, amit képviselt az a gyülekezet ott a gondolkodásában, hogy szerették egymást, és az tükrözte teljesen a Krisztusnak a természetét,

Ezt ők tönkre akarták tenni az ördög szolgáiként, be akartak menni, és rá venni őket, meg akarták őket lopni, és rá venni, hogy veszekedést támasszanak a vagyon miatt, és ugyanúgy a Nimródnál is ez történt, hogy balgatagul bálványimádóvá váltak,

Nimródba kezdtek bízni, elhitték Nimródnak azt, hogy hát jön megint az özönvíz, építsünk egy tornyot, és akkor fölmegyünk majd ehhez az Istenhez, és ott majd meg fogunk menekülni.

Tehát bűnösként akartak bemenni,és bevinni magával másokat az Isten országába,meg akarta fertőzni,meg akarta rontani a,úgymond a Krisztusnak a testét,

Tehát az, az együtt, hogy egy akaratuk volt, ökomenizmus, ezt zavarta össze Isten, hogy mindenki mást tartott fontosnak, az egyik az meggazdagodni akart, a másik meg dorbézolni akart, a harmadik meg uralkodni akart, a negyedik meg lőni akarta magát drogokkal, a harmadik meg vadászni akart mindig, a negyedik meg mindig bujálkodni akart, az ötödik meg,

Kérdező: igen ilyen bálványimádás

Érted, tehát mindenki mást akart, az együtt értésnek a nyelvezetét, Isten összezavarta, ugye mert közösen kellett, hogy gondolkodjanak, hogy ugyanakkora téglát vessenek, ugyanannyi szalmát tegyenek bele, ugyanolyan magasra építsék azt a tornyot, hogy mindenki azon fáradozzon egy erővel, ugyanolyan erő bedobással, ugyan azzal az inspirációval, érted,

Tehát ebben voltak egyek, ökomenizmus volt, egyetértés volt annak ellenére, hogy máshogy néztek ki az emberek, különböztek, mégis az akaratuk egy volt, tehát egyesítették az akaratukat, és tehát volt ez az emberi kormányzás időszaka, ezt Isten azzal az ítélettel semmisítette meg, hogy hagyta őket, hogy elszabaduljon ott a pokol, és akkor mindenki mást akart,

Tehát nem akarta már mindenki a tornyot építeni, mindenki valami másba látta meg a megmenekülésnek a lehetőségét, ezért például bálványimádás az ördög királyságban élni abban a Babilonban, mert azok akarnak ide berendezkedni, akik nem hisznek Istenben, az Isten eltartó hatalmában, és képességében, hanem elhiszik azt, hogy egyedül csak ez a beast szisztem, ez a fenevad rendszer képes arra, hogy ennivalót adjon,

Tele tegye mindig zabálni valóval az emberek gyomrát, hogy gyógyszert adjon, hogy közlekedési lehetőséget adjon, kölcsönt adjon, meggazdagodhasson az ember, egészséget, érted, tehát ezért kell ebből kijönni, mert alapvetően bálványimádás, mert Isteni képességekkel ruházza fel az ember ezt a fenevad birodalmat, és Isteni tulajdonsággal ruházza fel ennek a rendszergazdáit,

És az emberek elhiszik, hogyha benne vannak ebben a rendszerben, ezt kiszolgálják, akkor ez a rendszer majd Istenkét el fogja őket látni minden szinten, és nyilvánvalóan, akik az Isten természetében élnek, azok nem tudnak létezni, ez olyan lesz számukra, mint a partra vetett hal, nem a vízből vesz az oxigént, hanem száraz földön vergődve próbál élni, tehát ez lehetetlen,

És ugyanúgy Isten természetében lehetetlen élni úgy, hogy az ember közbe meg akar gazdagodni, vagyonos akar lenni itt a földön, be akar rendezkedni,200-évet akar leélni itt a földön, hogy itt sikeres legyen a földön ebbe a fenevad rendszerbe az ember, és a gyerekeire,

Mindenkiben benne működik az, hogy mit hagyunk a gyerekeinkre, ezért ez az eszeveszett ádáz küzdelem, az ember főleg az utolsó idejében minden gonoszságra képes, csak, hogy minél többet hagyjon hátra a gyerekeire, és ez miatt Isten meg fogja ítélni ezt a szisztemet, de az embereket is, akik benne maradnak, mert abban hittek,

Inkább annak engedelmeskedtek, annak a félelemből fakadó nyomásnak, inspirációnak engedett, hogyha én nem leszek, akkor mi lesz a gyerekeimmel, és ez által Istenből egy ilyen Miki egeret csinálnak, hogy Ő nem képes semmire, majd én, és ennek a rendszernek a gazdái majd ők, és ezért bálványimádás,

És Pál ezért mondta, hogy bálványimádóknak nincs, nem lehet része az Isten országában, sem az ebek, akik ragadozók, tehát elveszik mástól azért, hogy ő nekik több legyen, és saját gyerekeiknek minél többet tudjanak hátrahagyni,

Kérdező: Igen

RHR: A bankárok azok, akik Hitler idején, mint a Bush familynek, a George Bushnak az apja, nagy apja,Helbert Walker Bush,Hitlernek a bankára volt,befektetője volt,azért,hogy ő az ő gyerekének a W Bushnak vagyont bírjon hátrahagyni,

Ezért egy halom pénzt adott a Hitlernek, a Hitler meg egy halom embert megölt, és kipusztított, tehát ezek az emberek, akik ebben részt vettek, azok ott fognak szenvedni az ördöggel együtt, az ördög kínzása alatt a kénkővel izzó tóba, nekik már nincsen lehetőségük kegyelmet nyerni,

Ezért kell az embernek kategorikusan elhatárolni magát, hogy ebben a rendszerben bízzon, hogy ebből a rendszerből akarjon meggazdagodni, ide berendezkedni, mert aki itt akar gazdagon élni, jó módban, annak az embernek itt van a szíve.

Azt mondja a Megváltó, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek, most itt ez, hogy ahol a ti szívetek, ahol kincsetek ugye, tehát amit fontosnak tartunk, azt mondja, hogy ott van a szívetek, azt akarjátok, azt akarjátok megvalósítani, tehát ahol létezni akarunk, ott fogjuk végrehajtani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy létezni tudjunk azon a helyen,

Tehát aki itt a földön gazdag akar lenni, nagyon jó módú és kiszolgált, és rendszer teljesen kiszolgálja, annak az embernek, az, az ember egyszerűen törvényszerű az,hogy ennek a szisztémának az íratlan törvényeivel,gonoszsággal,szeretetlenséggel,fosztogatással,hazugságokkal,csalásokkal éljen,

Igazságos eszközökkel egyszerűen nem lehet ebbe a világba berendezkedni, és vagyonhoz jutni, hatalmat nyerni stb, stb, azok, akik ezt megpróbálják és ez a feltett szándékuk, azok már most ítélet alatt vannak, és tényleg ha Isten nyomorúságokon, összeomlásokon keresztül, veszteségeken keresztül nem tudja őket kirázni ebből a világnézetből, és elképzelésből azok az emberek el fognak kárhozni,

Nagyon sokan lesznek a következő időszakban, akik özönvíz miatt, esőzések miatt, tüzek, erdőtüzek, földrengések miatt elvesztik a házukat, gazdagok voltak, milliomosok voltak stb, stb, és egyik napról a másikra azt, amit a több generáción keresztül a nagy apjuk, és az öreg apjuk összeharácsolt lopásokból, gyilkosságokból, zsarolásokból mindenből,

Azt ők egyik napról, a másikra el fogják veszíteni, Isten kiveszi a kezükből, és nyomorba kerülnek, és ebben a nyomorban ez által Isten fölpofozza őket, kijózanodnak, és megértik, hogy még így is jobb nincstelenné válva, de lehetőség van még mindig arra, hogy üdvözüljek, megváltozzak, és Isten természetében kezdjek élni, ezek az emberek meg fognak menekülni,

Azok, akik viszont ennek ellenére még gonoszabbak lesznek, és még elvetemültebbek, hogy visszaszerezzék ezt a vagyont, amit elvesztettek a nyomorúságban, azoknak már meg van pecsételve az életük, hogy ők az Istennek a nyomása alatt el fogják veszteni az életüket a földön, szenvedni fognak, nyomorban lesz, borzasztó borzadályban lesz részük,

És ez meg követően a feltámadáskor pedig ott fognak szaladgálni a kénkővel izzó tóban, ahol az ördög fogja őket mindenféle dolgokkal kínozni, meg mindenféle ilyen szexuális aberrációval fogja őket gyötörni,

Tehát ez így fog le osztódni, lebomlani az egész, ezért tanítjuk mindenkinek azt, hogy ugyan jó, hogyha az embernek van munkája, és tökéletesen, meg szépen meg tud élni, gyerekeit is Isten dolgaira tanítja, ő maga is Isten természetében él, és így ezen keresztül megnyeri a megbocsátást Istentől,

Hogyha meghal akár ő, vagy az egész családjával együtt, akkor teljesen bizonyos, hogy Isten ígérete nem lesz üres ígéret, hogy Ő üdvözíteni fogja, tehát föl fogja menteni az ítélettől azokat az embereket, és az Ő országában fog nekik helyet biztosítani,

Jobb ennek a megnyerése, mint a bizonytalan ideig-óráig való vagyonnak az élvezése, és utána viszont elviselhetetlen gyötrődés az osztályrésze mindazoknak, akik berendezkedtek ebbe a világba, és itt a gonoszságot művelték.

Kérdező: igen, tulajdonképpen mindenki, legalábbis én úgy gondolom, hogy mindenki Istenhez vágyik, és minden lélek, mivel ugye Isten adja a lelket az embernek, Istenhez szeretne visszatérni, de hogyha már el leszünk zárva, vagy valaki a pokolban, nem lesz, nem lesz Istennek semmilyen jelenléte,

Sem reménység arra, hogy valaha is megjelenik, és valaha is kiútuk lesz a pokolból az ott szenvedőknek, nem lesz reménység, nem lesz semmi Istenből, és ezek a lelkek ugyanúgy fognak Isten után vonzódni, és vágyódni, mint most is, csak akkor már nem lesz rá lehetőség,

És most még van lehetőség, de ennek a világnak a hipnózisa, meg ez az ördögi hármas rendszer, a megfélemlítés a hipnózis, meg a bálványimádás, a kereskedés, tehát az önzés,ezek elvakítják az embereket,és egy ilyen amnéziában vannak,és nem tudják,elfeledkeztek arról az ördög szorításában elfeledkeztek arról,hogy valójában mi az,ami után vágyakozik a lelkük,és hova szeretnének menni,

és hogyha ezt így ezt az életet így leélik,akkor a pokolban már nem lesz reménység arra,hogy valaha is elérik azt, a miután olyan nagyon erősen vágyakoznak,mert, hogy az Istentől,vagy az Istenhez, aki teremtette őket,

Úgyhogy én is, hogyha valami olyan van, akkor én is erre szoktam gondolni, hogy nem lelem örömömet igazából semmiben, mert én tudom, hogy hová tartok, és hogy mi az, ami az igazi örömöt jelenti nekem, és minden más csak pótcselekvés,

És ezt mindig be kell látni, mert hogyha azt hazudjuk, hogy engem a bálvány boldoggá tesz, akkor az hazugság, és akkor az ember megnyugszik a bálványimádásba, viszont hogyha belátja valaki, hogy minden csak pótcselekvés ezen a világon, mert addig, amíg nem vagyok Istennél, addig én nem tudok igazából úgy megnyugodni, olyan értelemben megnyugodni, hogy tényleg hátra dőlők, és nem csinálok semmit,

Tehát addig nem lehet, tehát amíg nem kerültem vissza Istenhez, addig ez nem lehet semmiben sem úgymond megnyugodni, mert az Isten nyugodalmába való bemenetel után lehet csak igazából boldogságot érezni, és addig meg mindig tudatában kell lennem annak, hogy nem, hogy semmi nem nyújt számomra boldogságot, mert az igazi boldogság az ezen a világon nem elérhető tulajdonképpen.

RHR: Ez teljesen így van, vagyis egyfajta boldogság elérhető, de nem fizikai szinten, tehát nem az érzelmekben, mert azt mondja a Megváltónk, hogy boldogok azok, akik, boldogok azok, nem jó a fordítás, de igazából annak kéne lennie, hogy boldogok azok, akik engedelmesek, mert ők meglátják az Isten fiát, vagy az Isten országát,

Kérdező: Igen

RHR: Boldogok, akik sírtok, mert, tehát itt arról beszél, hogy valójában arról van szó igazán, hogy ahogy mondta a tanítványoknak, hogy ne azon örüljetek, hogy a beprogramozott emberek felhagynak az okkult teológiáikkal, ugye amit úgy fordít a szabadkőműves fordítás, hogy hát kiűzték belőlük az ördögöket, mert itt ebben az esetben nem arról van szó, hogy az emberekbe voltak valami lények, ilyen szellemszerű lények

És akkor Jézus nevével rájuk varázsoltak, meg rájuk parancsoltak, és akkor azok kiszaladtak belőlük és akkor üvöltöttek, mint az őrültek, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy az emberek súlyos okkult tanoknak a nyomása alatt éltek, félelemben, rettegésben, és követték el a bűneiket, ezeknek a különlegesen gonosz teológiáknak a nyomása alatt,

Mikor mondja a Megváltónk, hogy majd abba az időbe, majd amikor üldöznek titeket, azt hiszik, hogy azok, akik öldökölnek titeket, hogy Isten tiszteletet cselekszenek,

Tehát a muszlimok közül a radikálisok, akik szó nélkül levágják bárkinek a fejét, ők is azt hiszik, hogy ők szívességet tesznek az istenüknek, és hogy ők milyen nagy szolgái, és, hogy milyen jók ő maguk, mert a hitetleneket elpusztítják, tudod,

És ugyanígy a katolikus világ is, a római kereszténység pusztította ezerrel az embereket, és ők meg voltak róla győződve egy gonosz tan miatt, amit a fejükbe építettek, hogy ők kitisztogatják most tulajdonképpen a világot az eretnek embereknek a táborától.

Hitler is egy ugyanilyen tannak volt az áldozata, hogy szilárdan hitt abban, hogy ki kell irtani a zsidóságot, hogy megszabadítsa a világot a gazdag zsidóknak a rabszolgaságából, ilyen őrült teológia, tehát valójában, amikor a biblia beszél arról, hogy valakiben ilyen démonok voltak, démon az egy görög szó, a daimon szóból,

Vagy hát a magyar démon szó a daimon szóból származik azt hiszem,és ez egész pontosan nem arra utal,hogy egy ilyen repdeső lélek volt az emberben,hanem egy valaki által kreált természet uralkodott az emberben,és az motiválta a cselekvésre,meg gondolkodásra az embert,

Tehát nyilvánvaló, hogy az ördögnek a természete uralkodik ezekben az emberekben a különféle meséken, félelem, megfélemlítő történeteken keresztül,

Ugye Nimród hazugsága uralkodott az embereknek az elméjében, hogy: hozzátok a gyerekeiteket, hozzátok hozzám, áldozzátok meg őket, vágjátok el a nyakukat, folyassátok ki a vérüket itt az oltáron, és ebből a varázserő föl fog szabadulni, és akkor én, lesz erőm elzavarni ezt a gonosz kígyó istent, vagy mi volt az.

Tehát és láttad, az emberek megbolondultak, elhitték ezt a démont, ezt a tant elhitték, és ez a tan arra ösztönözte őket, hogy tényleg a cél elérése érdekében, hogy vigyék, és öljék meg a gyerekeiket, mindegy, hogy mennyire szeretik, ugyanúgy a katolikusok, a római keresztény.

Tehát ugyanúgy a doktrína miatt, amit az agyukba tanítottak nekik a jezsuiták, meg ez a pápai babiloni család, ők azt hitték valami tényleg isteni küldetést hajtanak végre, amikor gyilkolászták a Krisztus követőket, akik nem voltak hajlandóak megegyezni a Babilonból származó eretnek tanokkal, és ezek a császárok gyilkolták, mészárolták ez a föníciai családból származó császárok később váltottak is,

A politikai maskarát letették, és vallási maskarát vettek föl magukra, hogy ilyen ártatlanoknak álcázzák magukat, de valójában szinte minden rossznak, ami történik a földön a politikában, bank, pénzügyben, mindenben ők állnak fölötte, ők teszik tönkre az emberek millióit,

És ezek az ismereteket ezeket nevezi a biblia démonoknak, tanok, ami allegorikusan megfogalmazva olyan, mint hogyha tényleg az emberben lenne valami élő személy, aki utasítást ad az embernek, hogy ezt vagy azt csinálja,

De valójában, tehát az ördögnek a természetének az inspirációja a hatalomvágy, az istenné válás, minden, ezek a káros kívánságok, amik generálják ezeket az ismereteket, és ezek választ adnak arra, hogy mért kell, hogy el tudjuk érni,

Tehát a kereszténységbe, és a karizmatikusnak álcázott római kereszténységbe, mert ugyanaz tulajdonképpen, csak annyi a különbség, hogy azt hiszik, hogy ők nem tartoznak a pápa fennhatósága alá,

Tehát ezekben a gyülekezetekben is, ugye a tized fizetésnek a tana, az egy démon, mert inspirálja az embereket arra félelmen keresztül, hogy hát fizessenek tizedet, mert akkor nem lesznek áldottak, átkozottak lesznek,

Az elragadtatás tan, hogy jön az ítélet, és, hogy minket el fog vinni Isten az ítélet elől, és hogy mi nem veszünk részt a nagy nyomorúságba, tehát ez is egy démon, tan, egy démon, ami inspirálja az embereket arra, hogy szót fogadjanak a vezetőjüknek, mert akkor nem lesznek elragadva a nyomorúság elől, ugye

Amikor ezek történnek, ezek által vannak az emberek inspirálva, ugye akkor az ember különösen gonosz dolgokra képes, fel se fogja igazán, hogy mit csinál, de viszont, viszont ahogy te is mondtad, hogy mivel, hogy Isten teremtette az embert, és az ember nem csak test, hanem lelkünk is van,

Tehát megint csak egy hamis tan a babiloni hazugság, hittető mese tan közül ugye az ember hármas felépítés, test, lélek, és szellem, ez nem igaz, a héberek például irataikban soha sem beszéltek az ember hármas egységéről,

Két dologról beszélt, beszéltek a héberek ugye, hogy Isten testet alkotott az embernek, és utána pedig bele lehelte, belefújt az orrába Ádámnak, úgymond fölfújta a tüdejét, és ez a lélegzet, amiért elkezdett élni az ember,

És tehát ez mellett, hogy ez között, a test és a lélek között van az embernek az akarata, ha úgy tetszik igen az elhatározás, az akarata, ami tulajdonképpen Istentől való lelkiismeret úgy is lehet fogalmazni, és Isten sokszor kommunikál az emberhez ez a lelkiismereten keresztül,

És az ember sokszor rosszul érzi magát, amikor rosszat csinál az ember, ugye tudja, hogy ugyanez dolog miatt, amikor az ember rosszat csinál, vagy éppen megöregedett, és közel a halálához, a lelkiismeret borzasztóan vádolja az embert az egész élete során elkövetett bűnök, tudatos bűnök, vagy hibák, elkövetett vétkek, és hibák miatt, tehát ugyanis az embernek a lelke, az mindig

Azért mondja a Megváltónk is, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, tehát az emberi test az mindig a kívánság miatt el van szakasztva az Istentől, tehát Isten nem tud mit csinálni, nem tudja megjavítani, egyedül azt tudja az Isten csinálni, hogy Isteni természetnek az ismeretét adja az embernek az elméjébe olvasáson keresztül, vagy hallgatáson keresztül,

És így az ember az akaratát arra használhatja, hogy magára erőlteti, és kiirtja, az Isten természetével kiirtja magából az ördögnek a természetét, és átszoktatja magát az Isten természetére, és tehát ilyenkor az embernek a lelke boldog, és örül, mert tudja, hogy üdvözülni fog, meg fog menekülni az ítélettől,

A legtöbb ember azért nyugtalan, és azért szomorú is, meg frusztrált is, mert a legtöbb ember a lelkében tudja, hogyha most meg fog halni, abban a pillanatban tudja, hogy el fog kárhozni, olyan dolgokat mondott, csinált, vagy cselekedett,

Ami abszolút bizonyíték arra, hogy ő nem az Isten természetében él, vagy akar élni, és itt van, hogy az ember, ha vízbe esik, akkor elkezd kapálózni, mert a lelkiismeret meg akarja menteni az embert, hogy ne haljon meg a test, mert tudja, hogyha a test meghal, akkor az embernek a lelke, a lelkiismerete megy a pokolba,

És Isten még ezt is tudja használni, amikor az ember kitalál valamit, hogy rosszat akar csinálni, főleg, hogy gyilkosságot akar elkövetni, akkor az Isten megpróbálja lebeszélni, és nagyon rossz érzést kelt az embernek a lelkében, és az ember szenved, az kínlódik, hogy hú,

Tehát ezért az ember nincsen tökéletesen elveszve, mert Isten még mindig számos eszköze van, amivel tudja az embert megkísérelni helyre pofozni az embert, akár nyomorúságon, szegénységen, veszteségen keresztül észhez térjen,

Vagy betegségen keresztül észhez térjen, vagy ilyen helyzeten keresztül, amikor katasztrófa állapot tör ki a világvezetők mindenütt a bankárok közös megegyezés alapján kivonják a pénzeket a forgalomból, egy harmadára csökkentik a keringő pénz érméket, és címleteket, ezért aztán rengeteg ember elveszíti a munkahelyét, rengeteg ember nem lesz képes fizetni a banki kölcsönt, ennivalót venni, egészséges ennivalót, betegek lesznek az emberek,

És ezen a nyomoron keresztül nagyon sokan, az utolsó időkben is, amikor is a nagy nyomorúság be fog következni, és teljes erővel tombolni fog az ördög, és tehát nagyon sokan fognak éhen halni, nagyon sokan fognak betegségben meghalni, nagyon sokan drasztikusan szenvedni,

De még Isten ezt is arra fel tudja használni, hogy az embereket magához fordítsa,megértesse velünk milyen bűnösök vagyunk,kollektívan mi mindannyian tehetünk arról,hogy a te szeretett fiad,a küldötted,hogy igenis a mi bűneink miatt szenvedett,mi is részesei vagyunk az ő kínszenvedéseinek,és bocsánatot kérünk tőled,

És kérünk, hogy adjál segítséget, hogy küzdeni tudjunk önmagunk bűnös természete ellen, és ebből fakadóan nem igaz például a szabad akarat hazugsága, teológiája, ami megint csak szerves része az ördögi hármasság tannak, mert ugye azt mondja, azt javasolja, hogy van lehetőséged nemet mondani valamire, és van lehetőséged igent mondani,

Mindig az adott pillanatban döntheted el, hogy mit akarsz tenni, de az Istennél viszont ez nem igaz, mert aki kell az üdvösség,

Tehát, hogy feloldozást nyerjen az ítélet alól, és az ember küzdeni akar azért, hogy bizonyítsa a cselekedetével azt, hogy elindultam a megjobbulás útján, kerülöm a káromkodást, kerülöm a minden félét, amit csak lehet, azért mert így meg akarom ragadni az Istennek a megkegyelmezését,

Annak az embernek a számára nincsen szabad akarat, mert annak az embernek nincs többé szabadsága arra, hogy össze-vissza mit döntsön, tehát, hogyha az üdvösség kell neki, akkor ő neki küzdenie kell mindenáron azért, hogy a legtöbbet tudja meg az üdvösségről, milyen eszközökkel kell érte küzdeni, mi az Isten természete, és bármi legyen is,

Ő neki abba kell küzdenie, ezért az a szabad akarat, ezzel tulajdonképpen arra akarják az embereket beállítani, ez is egy hipnózis technika, egy mind control (elme kontroll), hogy érjék be az emberek a kevésbé jóval,

És ha lehet, akkor inkább döntsenek rosszul az emberek, döntsenek inkább a kegyetlenség mellett, amikor meg kell oldani egy problémát, mert különben veszteségek fogják érni, elveszítik mi egyéb tehát, így ebbe az ördögi hármasság tanán belül ugye a nyelveken szólás mellett, a halandzsázás mellett, a rohangálás mellett,

Tehát a megbolondult viselkedés mellett, az is természete az ördögnek, hogyha az ember tehetné azt, hogy jót válassza, akkor a rosszat választja az ember, és ez mind-mind bizonyíték arra az Isten szemében, hogy ez az ember,aki ezt,segíteni meg a munkában ,hogy az embereknek kegyelmet adhasson Isten,megbocsáthasson

Tehát annak a számára nincs többé szabad akarás, hanem igenis a Pál is azért mondja, hogy hát Istennek a szolgája vagyok elhívva, azt mondja, hogyha én magam választottam volna ezt a szolgálatot, akkor viselkedhetnék úgy, ahogy akarok, de mivel más hívott el erre, és adósa vagyok az Istennek, tartozok neki mindenért, ezért nem csinálhatom azt, amit akarok,

Kérdező: Igen, igen az ember önként aláveti magát ennek, és ugye azt mondtad, hogy nem csinálhatom azt, amit akarok, tehát arra gondoltam, hogy milyen jó lenne azt akarni, tehát oda eljutni, odáig eljutni, hogy azt akarjam én is, amit Isten akar,

Tehát, hogy ne különbözzön soha, de ugye erről az jut eszembe, hogy önként bele vetjük magunkat ebbe az olajprésbe, vagy abba a borsajtóba most, hogy aztán ne kelljen az Isten haragjának a borsajtójába elvéreznünk, hanem most még van időnk, és a kegyelem korszakban ugye

RHR: Így van, pontosan,

És az ugye valóban tényleg azzal jár, hogy roppannak a csontok, a hús úgymond az akarat, az ember a saját akarata, és ez nem igazán könnyű senkinek se, tehát a külső szemlélő szemében esetleg néha úgy tűnhet, hogy tényleg, hogy így megerőszakolja magát tulajdonképpen az ember, és akkor,

Én például sokszor, még régebben megkaptam azt többször is, és a közel múltban is megkaptam, de akkor már tudtam, hogy nem fognak ezzel engem megingatni, egy olyan reakciót, ugye, hogy a nem nyelvi jelekből látszik az, vagy lehet, hogy én szelíden reagáltam egy helyzetben,

És elismerte a másik fél, hogy én nagyon szelíd voltam, tehát ő maga mondta, hogy szelíd voltam, viszont a nem nyelvi jeleim árulkodnak arról, hogy én ezt belül nem így gondolom, és akkor tudtam, hogy ezzel engem már nem tud megingatni, mert régen is ezt nagyon sokszor megkaptam,

Mert ugye az ember megerőszakolja magát, és azt mondja, hogy befogom a számat, és az embertársammal állok szembe, és tehát, hogy nem bánthatom meg, és azt csinálom, amit az Isten elvár tőlem, meg illetve ott még egy ilyen munkáltatói elvárás is volt,

Vagy hát egy nehezebb helyzet volt, de nem volt nagyon veszélyes, és nem volt súlyos a helyzet egyébként, tehát abszolút a békességet választottuk mind a ketten, és jól végződött, de én megmondtam ennek a hölgynek, aki ezt fölhozta, hogy igen, de én az Isten akaratát cselekedtem meg,

Tehát az a lényeg, hogy mit cselekszem meg, és az egy dolog, hogy az én saját akaratom, esetleg ez a testben van, mindenkinek benne van a testben a saját bűnös akarata úgymond az önzésből fakadóan, vagy a rossz reflexekből fakadóan,

De én ezt elnyomtam, mert azt mondtam, hogy az Isten akarata a békesség legyen meg, és az, hogy tényleg kedvesen, szelíden viselkedni, és belül is úgy is gondoltam, tehát belül nem gondoltam rosszat arról az emberről, mert nyilván az tényleg hazugság lett volna,

De valóban lehet, hogy meg kellett magamat erőszakolni, tehát alávetem magam az Istennek a kegyelméből, hogy én ismerem, meg vannak a fejembe ezek az ismeretek, és senki sem fog engem testolvasással, meg jelolvasással befolyásolni, mert a testolvasás, meg a jelolvasás az, az ezotériában van meg az okkultizmusban,

A testében mindenkinek ott vannak a bűn hajlamok, és az önzésre való hajlam, de mi ezt lecsendesítjük, elhalkítjuk, és tényleg jó, nem azt mondom, hogy minden percben ilyen, mert az már tényleg nevetséges, de vannak bizonyos nehezebb helyzetek, amikor tényleg arról van szó, hogy én magam úgy ítélem, hogy lehalkítom,

Tehát, hogy megalázom, a saját testemnek a reakcióját megalázom, és elvetem, és aztán egyre jobban fog menni, és belül is ugye imádkozom a másik emberért, tehát a belső lelki formálódásnak is alávetem magam természetesen, hiszen különben képmutatásról beszélnénk, ami ugye megint csak nem Istentől való lenne,

Tehát erre nagyon figyelek természetesen, de a lényeg az, hogy nekem ez jut erről eszembe, hogy igen ez a borsajtó, meg az olajprés, és most inkább most, mint hogy később elvérezzek az Isten haragjának a borsajtójában,

És természetesen ezt nem csak félelemből teszem meg, hanem belátásból is, mert nagyon jól látom, hogy ez tényleg egy hatalmas kegyelem, és az Atyának a kegyelme, és a szeretete, és nem félelemből engedelmeskedek, hanem szeretetből teszem mindezt, és nyilván, hogy a Megváltónak az áldozatát

Tényleg ezek így összefüggnek, most nem mondom el újra elölről, nyilván érted, hogy mit szeretnék mondani, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy mindenre figyelni, hogy ne képmutatóan, és ne félelemből engedelmeskedjek, de attól még valóban nehéz,

Tehát emiatt viszont nem tud bennem bűntudatot kelteni, hogy tényleg nehéz sokszor így megtörni a saját akaratomat, persze ez nyilván alkati kérdés, mindannyian más milyenek vagyunk, különféle helyzetekben máshogy reagálunk, mindenkinek más a nehéz, és más a könnyű.

RHR: Ez teljesen így van igen, és tehát pontosan ezért, ezzel az emberi testtel nem fogunk soha bemenni az Isten országába, mert Isten tudja, hogy annak ellenére, hogy küzdünk önmagunk ellen, hogy sajnos a testünkben lakozó kívánság, hogy Éva, és Ádám szót fogadtak az ördögnek, és ettől kezdve genetikailag a testünk ledegenerálódott,

Ezt a nagy katasztrófát okozták generációról-generációra az emberi testbe, tehát Isten tudja azt, hogy egyedül az Ő küldötte volt az, aki annyira elszánt volt abban, föl fogta azt, hogy ha ő nem hagyja magát megkínozni, és kivégezni,

Akkor az emberiségnek abszolút semmi esélye arra, hogy üdvözülhessen, hogy elkerülhesse Istennek a haragját, és nem csak, hogy kétezer év múlva, hanem Isten nem várt volna annyit, hanem ott azok a napok után mikor elsötétedett az ég, meg minden

Még a rómaiaknak se kellett volna jönni, pusztítani a zsidóságot, Isten maga pusztította volna el az egész emberiséget, és a Megváltó ezt tudta, és ő tudta, hogy jogos ítélet lett volna az emberiségen, mert, ahogy körülnézett, hányszor sírt, látta, hogy mivé lettek az emberek, az Isten teremtményei így az ördögnek a rabságába,

És hát Isten tudja azt, hogy bármennyire is küzdünk, egyedül a Megváltó volt, aki tökéletesen le tudta küzdeni minden kívánságát, hogy ő nem engedte meg, ő betartotta a parancsolatot, hogy ne kívánd, tehát ő meg tudta állni azt, hogy ő semmit nem kívánt azon kívül, ami a szíve vágya volt,az egyedüli szíve vágya,hogy be tudja végezni mindazt, amiért le lett ide küldve,

Tudta, hogy ő rajta nyugszik az emberiség megmenekülése, úgyhogy ezért ő neki nem volt kívánsága bármilyen szépek voltak a lányok abban az időbe, szaladgáltak utána biztos sokan, hogy ő nem kívánt magának hatalmat, és világ fölötti uralmat,

Ő neki semmi ilyen nem kellett, tehát ezért nem testben volt ő, mert nem a test kívánságai szolgálásában élt ő, hanem látta, majdnem, mint hogyha látta volna a láthatatlant, mintha látta volna maga előtt azt, hogy ha ő nem viszi véghez, amit Isten kér tőle lépésről-lépésre, minden ember,

Aki ott volt körülötte, akit szeretett, akiről tudta, hogy meg fognak halni, kárhozatra fog jutni az egész emberiség, és ezért ennek a súlya alatt ő minden nap, órában újra, és újra szövetséget kötött magával, hogy ő neki nem kell semmi ebből a világból, semmi se, ő egyedül egy dologgal akar kimenni innét, az emberiségnek az üdvösségével,

Szerencsére sikerült neki, úgyhogy nekünk ezért van esélyünk, még hogyha a testünk kívánsága miatt, még ha bűnbe is esünk, nekünk ezért van lehetőségünk, ez az egy dolog, hogy ő ezt meg tette, hogy ő tökéletesen engedelmes volt,

Ez az egy dolog az, amire nézve, ha Istent kérjük, hogy bocsásson meg, és kérjük, hogy adjon erőt, hogy küzdjünk önmagunk kívánságai ellen, hogy Isten képes megbocsátani nekünk.

Különben a legelső alkalommal abban a pillanatban, hogy vétkezünk egymás ellen, és önmagunk ellen, abban a pillanatban Istennek meg kellett volna, hogy öljön bennünket egyenként.

Kérdező: Igen, és nem csak a kívánság, hanem még szerintem, bár az is egyfajta kívánság, hogy ugye nem mondta meg, tehát nem kezdett el vitatkozni az ott őt kísértgető ilyen írástudókkal meg az ördög papjaival, nem kezdett el ítéleteket úgymond végrehajtani,

Tehát valahogy, hogy nem akart ott ő rendet rakni, hogy ez mekkora alázat, hogy mindent értett, és tudott, és tudta, hogy miről van szó, és még sem kezdett el ott rendezkedni, meg rendet rakni, mert akkor végül is tényleg elfogadta volna az ördögnek az egyik kísértését, hogy ő legyen ott,

Álljon az élére ott annak a vallási mozgalomnak, ami ott éppen érvénybe volt, amiről azt hazudták, hogy Istentől van, tehát nem akart ő rendet rakni ott abban a rendszerben, hanem egyszerűen csak elmondta, és bemutatta az Isten által való engedelmes életet, és ez is egy kísértés volt, amit ő le tudott küzdeni,

Mert nekem, én ezt magamról tudom csak, hogy nekem sokszor az a nehéz, és az kell nagyon megtanulni, úgy gondolom, elég jól haladok benne egyébként, hogy nem tegnap kezdődött ennek a belőlem való kinevelődése, hogy ne én,

Tehát, hogy ne akarjak úgymond én rendet rakni, meg tényleg igazságot szolgáltatni, hanem egyszerűen csöndbe kell lenni, és eltűrni az igazságtalanságot is, persze nem fejet hajtani neki,

De, mert nem az én dolgom, az én dolgom főleg nem, tehát még a Megváltónak sem volt akkor, és ott dolga ítéletet végrehajtani, meg igazságot tenni, hanem más volt a feladata, és ezt is tökéletesen teljesítette, hogy nem élt azzal a lehetőséggel, tehát nem tekintette, ugye az ige azt írja, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Isten fia tulajdonképpen,

És abból nem húzott is semmilyen módon se hasznot, tehát ez is egy nagyon nagydolog,

RHR: Egész pontosan, így pont.

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!