- Isten igazságainak mélységei a Bibliában sorozat

1.rész:

 

Ez a lényeg végső soron, hogy ezeket a lépéseket kell megtenni az embernek, hogy be kell látnia, el kell gondolkodni az embernek az életén, önmaga életén és látja, hogy ez a fajta viselkedés, az Istennél nem áll meg, ezzel nem lehet kivívni Istennek a megbocsátását, hogy Isten megbocsásson.

És ezért Istennel megegyezően lázadásnak, Isten elleni engedetlenségnek, bűnnek, igazságtalanságnak kell nyilvánítani. És akkor ezt félre kell tenni, és helyette el kell kezdeni az embernek gyarapítani az ismeretét, az Istenről tudható dolgokról, hogy hogyan gondolkodik, ki Ő, mit akar és mi az Ő tökéletes pontos akarata személyre kivetetten velem kapcsolatba, veled kapcsolatba és mindenkivel kapcsolatban. Tudod?

És amikor az embernek az elméjében megkezdődött az átalakulás és folyamatos, és az ember így az Istennek a gondolkodás módját olyan szinten elsajátítja, hogy különbséget tud tenni rossz és jó között, mert ez hívja az írás felnőtt férfiúi kornak. Felnőtt kornak, érted, hogy az Istentől nyert értelmedben felnőttél, különbséget tudsz tenni jó és rossz között.

Tehát az embereknek ezt kell megtenni ezt a lépést, hogy elsősorban, hogy megbánást kell tanúsítani, tehát a régi felfogást, azt meg kell érteni, hogy nem eredményez semmi jót, csak az Istennek az ítéletét, ami előbb vagy utóbb be fog következni.

Végső soron ott be fog következni az ember idős korában, ha meghal, ha valakinek van kegyelem az életén, hogy idős korában hal meg Isten nélkül és onnantól az ítéletre fog várni.

Az embert ezt megérti, és akkor elhatározza, hogy nem így akarok élni, hanem úgy akarok élni, hogy meg tudjam kapni az Istentől a bocsánatot, és akkor a régi dolgait, a régi felfogását, azt rossznak ítéli, és elhatározza, hogy arra fordít időt, hogy Istenről tudható dolgokat alaposan elkezdi tanulni a Bibliából.

És akkor arra is időt szán, mivel, hogy hamisított Bibliák vannak, forognak kézen, hogy arra is időt szán, hogy nem csak, hogy egy könyvet elfogad Isteni tekintélynek, ami valójában hamisítvány, hanem ebből a könyvből, amiben még meg vannak az Istentől való információk, hogy azokat kiválogatni. És akkor az alapján beépíteni az értelmébe és utána ezek megfelelő pillanatban, amikor alkalmazni kell, akkor azt maga Isten is, amikor az emberhez eljön és beárnyékolja az ember elméjét, akkor eszébe juttatja, és akkor így tulajdonképpen Isten így ad erőt az embernek.

Azt szoktuk így emberileg mondani magyarul, hát, hogy ha az Isten erőt ad ahhoz, hogy ezt, meg azt megcsináljam.

És akkor sokan ezt is a gyülekezetekben úgy könyvelik el, hogy leszáll a Mennyből a Mennyei erő és akkor feltöltődök, mint az akkumulátor és akkor izé…, de ez nem igaz, hanem Isten eszébe juttatja az embernek különféle utasításait és az ember úgy dönt, hogy azt meg fogja cselekedni.

Tehát az Istennek az igéje inspirálja az embert, hogy abban a helyzetben, amiben másképp viselkedett régen, abban a helyzetben most Isten szerint viselkedjen.

Tehát így ad erőt tulajdonképpen Isten az Ő beszédének, az Ő utasításának az inspirációjával.

Mert ugye az elég nagy inspiráció, hogy valaki megérti, hogy el fogok kárhozni, hogy ha bűnbe maradok.

És ez az ember ebből az Isten félelemből úgy dönt, hogy nem fog úgy viselkedni, ahogy régen szokott ebben a helyzetbe. Igaz?

Tehát így Isten inspirációval hatott az emberre, és ezt nevezzük így magyarul, hogy Isten erőt adott.

Amikor például a közösségben összegyűlnek és van sok ember, aki le van sújtva, szomorúak, egyiknek ez a problémája, a másiknak az a problémája, akkor prófétáláson keresztül ad erőt Isten az embernek, hogy a prófétáló beszél, aki Isten beszédével vigasztalja az elesetteket, meg a gyengéket.

Azok az emberek így allegorikusan szólva erőre kapnak, megvidámodnak!

Ugye?

Megvidámodnak, tehát az Istennek a beszédét, amit ők is ismernek, csak annyira elfogyott a cselekvéshez az akaratuk, meglankadtak, hogy nem bírják előhozni az elméjükből.

Tudják, hogy van az, az ige, meg az, az ige, és ezért szükség van egy másik személyre, akinek a szájából kívülről hallják Istennek ezt az igéjét és így ez az ember, a prófétáló, vigasztaló, a bátorító, az intő ugye ez szólja az Istennek ezeket a beszédeit és ezen az ember felbuzdul. Tehát inspirálóként hat az Istennek a beszéde másnak a szájából, akinek még van ereje, akarat ereje, hogy csinálja az Isten dolgait.

És akkor így a bátorításon keresztül inspirálja az egyik emberen keresztül a másikat, hogy újból kedvet kapjon akarni. Akarni az Isten értelmében és a természetében élni.

Kérdező:

Van az, az ige tudod, hogy aki mást felüdít, maga is üdül.

Péld 11:25  A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

RHR:

Pontosan!

Tehát itt nem az a hagyományos Jezsuita, Pünkösdi karizmatikus, Lucifer imádós tudod ez a varázslós, hogy ha megérintelek, akkor feltöltődsz, meg beléd megy a Szent Szellem és akkor feltöltődsz, mint az akkumulátor, meg mint a pohár feltöltődsz vízzel és akkor kicsordul belőled. Ez okkultizmus!

Hanem pontosan ebben rejlik az emberek szeretete egymás iránt, hogy veszi a fáradságot, és, akik még nem gyengültek meg, nem szomorodtak el, nem fásultak meg, azok bátorsággal vidáman Istennek a természetével tisztaságban, szentségben vigasztalják a közösségekben egymást. És akkor azok az emberek ugyan úgy felbátorodnak.

Ezt világi képen is meg szoktuk élni. Tudod, amikor a haverok össze szoktunk jönni és akkor ilyen bajba vagyok, meg mit tudom én, csak ugye nem volt megoldás a bajra emberi szinten, de már csak az, hogy két, három haver megjelent a színen és akkor elkezdtek ott ökörködni, vidámkodni amikor a legnagyobb bajba voltál és szétröhögted a fejed. Tudod.

A probléma ugyan ott volt, de azt a problémát már nem ugyan úgy láttad, mint két órával azelőtt mikor teljesen össze voltál törve ettől!

És ez így működik! Így tudja, egyik ember szeretni a másikat, hogy amikor a másiknak bár milyen probléma felmerül, nagynak látja a problémát, az ördög így meg akarja akadályozni, elveszi az életkedvét. Tudod.

Akkor küld hozzá egy olyan embert, aki meg tudja vigasztalni, felvidámítani.

És igen sokszor átéltem én is, meg biztos te is, hogy rossz passzba voltál és csak elég volt találkozni. Találkoztunk egymással, és akkor beszéltünk egymáshoz, meg mit tudom én, és ugyan azt a problémát, ami órákkal azelőtt óriási volt, átláthatatlan volt leküzdhetetlen volt, és elszomorított, elkeserített, meg félemlített egy ilyen beszélgetés után másnak láttad. Érted?

Mert az ember, akivel találkoztál, az, az Isten beszédén keresztül szentségben tartva, engedelmességben tartva a gondolataidat..  ugye mert haverként azt szoktuk mondani mikor valami történt.  Hogy mondjuk volt egy barátom, akit megcsalt a barátnője, vagy elhagyta és nagyon szomorú volt, hogy öngyilkos lesz, meg minden, és akkor így viccelődve elkezdtünk összevissza beszélni, hogy jaj, hát mennyi lány van még a világon, meg mit tudom én. Ehhez ért egy lány meg mit tudom én ilyesmi. Tudod így viccelődve összevissza beszéltünk, hogy a havert jó kedvre derítsük, és a végén tényleg felállt és azt mondta, hogy dehogy ölöm én meg magamat egy ilyen csajért! Hát, ha az kell, neki menjen, csinálja, keresek én magamnak akár tízet. Tudod.

Hát ez a világ szerinti vigasztalás, tudod. Rossz eszközökkel, hogy ilyenkor az ember a bánat után még rosszabbá válik, de az Istennél pontosan azért Istentől való vigasztalás. Tehát ezért mondja a nem látható Atyánkra, aki itt van a világban bent, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, hogy hát Szent Lélek. Tudod, hogy a Szent Lélek ama vigasztaló, az igazságnak a lelke.

Miért?

Mert amikor a közösségben az emberek bajban vannak, és megoldhatatlannak látszó problémákkal küzdenek, és ez letaglózza őket, akkor a világi vigasztalással szemben, az igazságtalanságnak a lelkületével, engedetlenség lelkületével vigasztalókkal szemben, az Istennek a közösségeiben az emberek pedig Isten eszközeivel vigasztalják egymást, hogy meg maradjanak az igazságban, és a neki való engedelmességben, meg hűségben.

Tudod.

És így az emberek egy részt nem lesznek öngyilkosok, másrészt, amikor felállnak felvidulva a probléma közepette, akkor nem rossz eszközöket fognak alkalmazni, hogy hát elmegyek, kitanulom, hogy ebben az esetben hogyan tudok jobban lopni, hogy börtönbe ne kerüljek.

Érted.

Hanem az Isten igazságain, az Isten természetén belüli kereteken keresztül megvigasztalja az Atya.

Használja az embert arra, hogy felhozza az Ő Igéit, és ezzel vigasztalja, bátorítja az elesetteket a csoportba.

Igaz?

És azok az emberek egy ilyen probléma után, nem Istentelenebbek lesznek, hanem még inkább Isten természetére törekvők lesznek, egy még közelebbi kapcsolatot ápolnak, egy még szorosabb kapcsolatot, mert még inkább olyan életet fognak élni, ami még megtisztultabb.

Tudod.

Tehát az Isten embereinek, az Isten fiaknak a megszomorodása, azért mondja az írásban, hogy van világ szerinti megszomorodás, meg van Isten szerinti megszomorodás. És hogy a világ szerinti megszomorodás, amikor az ember annyira megszomorodik már, hogy nem látja az élete értelmét, akkor sajnos az ördög természetének az eszközét használja fel, a világnak a természetét, hogy sokan öngyilkosok lesznek. Igaz?

Az Istennek a természetéből fakadó vigasztalásnak az eredménye, az pedig mindig azért is mondja az írás, hogy az Isten szerinti megszomorodás, az megbánhatatlan örök életet ment, és szül.

Kérdező:

Igen, de mondj akkor egy példát, az Isten szerinti megszomorodásra.

RHR:

Amik köztünk voltak itt a csoportba, a csoporttagoknak a problémái. Tudod?

Megszomorodik, és az letaglózza őt, és mivel Istennek engedelmeskedő emberek közösségéről van szó, ezért az Atya eljön, belátogat ebbe a tiszta Szent légkörbe, és akkor az Atya az, aki az Ő ajándékait, valakinek a vigasztalás ajándékát kezdi el működtetni, és akkor az a személy elkezdi vigasztalni a csoporttagok közül azt, aki ilyen problémával teljesen össze van törve. Tudod?

És akkor Istentől vigasztalást nyer az emberen keresztül, ez az ember vigasztalja őt, hogy hát ne aggódj, tudod, meg van írva az írásban, hogy vannak férfiak sajnos, akiket az Isten csak a felesége jó maga viselete által tud megnyerni, és akkor Isten a rosszul viselkedő férjet bedönti, az élet problémáiba, átláthatatlan problémák viharát hozza rá, az emberre és a feleség-e közbe továbbra is hűségesen jól viselkedik.

Ő így dönt, mert persze dönthetne úgy is, hogy befejezi az egészet és elhagyja, joga lenne hozzá, de vannak olyanok, akik ilyenkor úgy döntenek, hogy hűséggel kitartanak a hűtlen férjeik mellett, és az Isten megveri a férjet nagyon nagy bajjal.

Kinyílik a szemük nekik, és a feleségnek meglátja a viselkedésében, hogy húúú én milyen aljas ember vagyok, és hogy a feleségem milyen jó asszony. Rég itt hagyhatott volna, rég kidobhatott volna, és mégis az én ocsmányságaimat eltűrte, és ezen keresztül a férj Isten felé fordul, vagy ha nem is fordul az Isten felé, de legalább felhagy azzal, hogy megcsalja állandóan a feleségét.

Tudod.

Tehát látod Isten szerint való az asszonynak a megszomorodása, mert nem az volt az első reakciója a megszomorodott emberen, hogy bosszút áll a férjén.

Kérdező:

Nem a világ szerint reagál, a sátán terve szerint. Igen!

RHR:

Hogy ez az asszony az Isten természetének az egyik megnyilvánulása a hosszú tűrésre, meg hűségre fog ösztönzést kapni így a vigasztaláson keresztül.

És ha ebben megmarad, az Isten csinálni fog valamit a helyzetével.

Mert ugye minden engedelmességet az Atya valamilyen úgymond csodájával jutalmaz. Tehát a Bibliában látni az Újszövetségben főleg, az Ószövetségben is természetesen, ugye amikor a zsidó nép hűséges volt, engedelmes volt, és baj közelgett, akkor az Isten megvédte őket, lekaszabolta a gyilkos ellenséget meg mi egyéb. És az Újszövetségben is az Apostolok cselekedetében, főleg az evangéliumban az, amikor a csodák történtek.

Azok mindig csak akkor történtek az Istennek a csodái, amikor engedelmes embert talált.

Tehát egy olyan embert talált, aki még Isten nélkül élt, de tudta azt, hogy ha fel fogja szólítani az Ő Fián keresztül, azt az embert, hogy az Isten természetén keresztül reagáljon az Ő felszólításra.

Az Isten látta ennek az embernek a jövőjét, tehát, hogy a következő percekben, hogy, hogy fog reagálni, és az Isten ezt az ember szólította meg a tömegből. És az ember Isten szerint reagált, tehát Isten szerinti megbánással, vagy Isten szerinti természettel reagált, akkor az Isten meg tette azt, hogy megszabadította az embert, ami problémában szenvedett.

Ugye?!

Ez a vak ember, akinek a sarat tette a szemére, szót fogadott a felszólításnak, elment a tóhoz, és lemosta a szemét és az Atya ott volt vele, beárnyékozta és meggyógyult.

Tehát nem azért mert Jézus a jövőbe látott, és akkor látta, hogy hát.., hanem azért mert az Atya látta előre, hogy a tömegből, mert ugye ott is a vak embernél is rengetegen voltak Johsua körül. Igaz?

Mindig rengeteg ember vette körül, mindenki meg akart gyógyulni és érdekes, ebből is létszik, hogy ha benne lett volna a Szent Szellem és ő lett volna Isten, akkor bárki hozzá ért volna, mindenki meggyógyult volna, de ez nem igaz!

Igaz?

Tehát ebből is látszik, hogy a csodatevő erőforrás nem maga Johsua volt a földön, hanem az ő fölötte lebegő láthatatlanul őt körül vevő, őt beárnyékoló Istentől volt a forrása. Igaz?

És akin az Isten látta a következő pillanatait, vagy az óráit, napjait, hogy ő szót fog fogadni, és így rá tudja zökkenteni az Istenben való élésre azt az embert, a tömegből azt az ember kiválasztotta, és ahhoz küldte oda Johsuát.

Kérdező:

Mint az a kánaáni asszony is. Tudod? Akiről ott írja, hogy évekig csipegetett Istenből, mint a kis morzsákat a kutyák az asztalról, és eljött a nap, amikor Krisztussal találkozott. Az milyen lehetett neki? És megjött a megváltása. Tudod?

Ott írja, hogy Krisztus kihozta ott belőle, hogy ragaszkodott hozzá, még annak ellenére is, hogy látszódott… hogy volt?

RHR:

Mert amikor találkozott vele látszólag ott elutasította, mert az kánaáni asszony volt, és azért mondta neki, hogy nem más népekhez lettem küldve, hanem az Izrael elszéledt juhaihoz. Ugye?

És azt mondta, hogy „igen jól mondod uram, hogy így van, de látod, hogy a fiak esznek az asztalról, hogy nekik lett az eledel először, de az asztalról mégis a földre hullik az ennivaló és az ebek is esznek belőle”. És az ebek kik?

Ez az asszony ismerte ezt a képet, mert ez a kép ugyan az, mint a Péter mikor fent volt a felházba, hogy az Isten nélkül élő nemzeteket a Mózes jelképei, a Tóra alapján ugye ott tisztátalanoknak, tisztátalan állatoknak volt feltüntetve az emberek, és ezért látta Péter is az ő látomásában, kendőben a tisztátalan állatokat. Ugye?

És ugyan ez a kép, ugyan ez az ismeret megvolt ennél az asszonynál is, hogy ő tudta, hogy amikor azt mondja, hogy az ebek, nem az ebekhez lett küldve, hanem az Istennek, a fiaknak, hogy a fiak az asztalnál ülnek és, hogy ő nekik lett az eledel először. És akkor mondta, hogy hát igen tudom, de azért van olyan is, hogy a fiak ledobják az ennivalót a földre. Tudod. És nem kérik az atyának a szülőnek az ennivalóját, és erre nagyot nézet, hogy azt a!                                                                       

Ez az asszony tényleg nagyon akarja az üdvösséget. Persze, mert ő mindig hallotta mindenhol, hogy Istennek a küldötte itt van, az Isten Fia és a hűséges embereket meggyógyítja, az engedelmeskedőket.

Mert ugye ahogy beszéltük tegnap is, hogy azt mondta „elment erre a helyre, elment arra a helyre, nem is tett ott semmi csodát”.  Ugye a szabadkőműves, Jezsuita, alexandriai hamisított fordítás azt mondja, hogy „látva az ő hitetlenségüket”, tehát ez arra utal, azt próbálja meg bemutatni, hogy hát ezek az emberek nem hitték el, hogy ez lehetséges. Érted?

De hát nem erről van szó egyáltalán!

Hanem arról van szó, hogy nem is tett ott semmi csodát látva, tudva az ő engedetlenségüket.

Tehát Isten tudta előre, hogy ott Johsuán keresztül felszólítja az embert, hogy tegye ezt vagy azt, vagy mondja ezt, vagy azt, vagy csinálja ezt, vagy azt, nem fognak szót fogadni. Érted?

És ezért nem is küldte őket oda az Isten!

Ez olyan dolog, mint az Ószövetségben a .. (most megint megjelent előttem ez a kép), szemléltetésnek egy nagyon jó eszköz.

Hogy amikor Sámuelt elküldte az Atya a Kissnek a családjához és, hogy királlyá válassza Kissnek a fiát, Dávidot. Igaz?

Az a kép, az a királyválasztás, az ugyan erről szól, mint amikor az Atya Krisztust beárnyékolva, Krisztust körülvéve láthatatlanul feje felett lebegve elküldte a Johsuát, hogy menj ehhez, mond, ezt neki csinálja ezt, azt, amazt. A Dávidnak a kiválasztásának a története ugyan ennek az előképe, hogy amikor Sámuelt elküldte, hogy menj el a Kisshez, itt és ott lakik, elment hozzá, de azt nem tudta a Sámuel, hogy ennek az embernek van vagy nyolc fia, és akkor egyből elmondta az apának, hogy azért jöttem, mert az Isten küldött, hogy a fiadat királlyá kenjem.

És az apa megkérdezte, hát melyiket?

És akkor felsorakoztatta a fiúkat, és akkor elment előttük Sámuel és kérdezte az apa, hogy ez az, akit választ? És akkor az Isten beárnyékolta ugyan úgy Sámuelt, és tudta, hogy nem ez, ez sem, az, ez sem. És a legszebb fiak, a legerősebbek tudod a legjobb arcúak.

Felsorakoztatta őket, és egyik sem.

És akkor a próféta elkezdett gondolkodni, hogy lehet, hogy félre értettem?

Az apa is lehet azt mondta, hogy biztos, hogy hozzánk küldött téged az Isten?

Felmerült az emberi gondolkodás.

És akkor megkérdezte a próféta, hogy van neked még másik fiad is?

Ja! Kint van az a kis mihaszna, vézna, kis vékonyka gyerek hát még kisgyerek még, alig serdülő, alig tinédzser, kint van, a mezőn segít a szolgáknak összegereblyézni a szénát.

Küldd, csak ide azt a gyereket had nézzem meg! És amikor meglátta, beárnyékolta őt az Atya ott is az volt érvényes, hogy a prófétákra rászállt az Isten beárnyékolta és mondta, hogy ez az. És meg is mondta az apának, hogy ez az.

És mindenki csodálkozott, hogy ez? A legkisebb, a legvékonyabb, a leggyöngébb?

És a történelemben bebizonyosodott a jövőjéből látva, hogy elment széttépte az oroszlánt, a medvét, aztán utána nagy csatákat vívott.

Legyőzte a fileszteusokat hányszor ugye több tízezret legyőzött közülük.

Tehát bebizonyosodott a későbbi napjaiból, éveiből, hogy tényleg az Isten választása volt, mert Isten képessé tette ezekre a dolgokra és nem a többieket választotta, mert tudta az Isten azt, hogy vagy el fognak térni az Ő rendelésétől végleg, vagy egyáltalán nem is tudni velük mit kezdeni, nem fognak szót fogadni.

Ugyan így a Noénál is. Tehát Noé mindegyik gyerekét tanította az Atyának az ismeretére, az Istennek az ismeretére, az Ő dolgaira, hogyan kell őt követni, hogy kell neki áldozatot bemutatni minden.

A Sémen kívül mindenki elvetette, ahogy nagykorúak lettek, tinédzserek mentek a világba, mentek a saját maguk élvezeteit hajszolni, és ennek meg is lett az eredménye, hogy ebből az Istentelen életmódban élő embereknek a fiaiból, egyikéből megszületett a Nimród. Ugye!

Tehát ha rosszul cselekszik az ember, engedetlen abból is eredmény lesz sajnos és rossz eredmény, a világra és az emberiségre nézve rossz, nagyon rossz következménye.

Ha az ember szót fogad az Istennek, akkor arra nézve is meg van a jó következmény. Ugye?

És ugyan ez történt a Johsuával is, hogy úgy küldte őt, és ugyan úgy el, mint a prófétákat, csak Johsuával kapcsolatban az volt a legnagyobb különlegesség a prófétákhoz képest.

Ezért nem igaz az iszlám, hogy Johsua is csak egy próféta volt, mert az is volt, de mindamellett sokkal több volt, mint egy próféta. Mert egyetlen próféta sem tudta, hogy minőségükben, emberi minőségükben, ha arra kerülne sor, hogy haljanak meg az emberiségért, egyrészt lehet, hogy nem is halnának meg, mert látták, hogy milyen gonoszak az emberek, másrészt pedig tudták, hogy az ő haláluk nem hozna üdvözülési lehetőséget az emberiség számára.

Viszont Johsua az iratokból tudta azt, hogy a megváltóra nézve ezek vannak megírva. Magára ismert, és megértette azt, hogy ő az.

Én vagyok az, aki ki lettem rendelve, mert az életminőségem olyan, már a születésem. Biztos tudta hogyan született, biztos tudta azt, hogy József nem az ő apja, nem a test szerinti apja, hanem csak nevelő apja. Tehát az anyja elmondta neki, hogy nézd fiam én soha nem ismertem férfit és te megszülettél nekem és angyal mondta el nekem. Tehát ő ezeket tudta az anyjától és az írásból magára ismert, hogy én vagyok ez.        És akkor ebbe beállt teljesen, hogy akkor nekem ezt kell csinálni, mert megértette, hogy az egész emberiség sorsa függ rajta.

Ezért Johsua nem választott volt! Ő nem választott volt a sok lehetőség közül, hogy az Isten ebből válogathatott, hanem Ő küldött volt.

Tehát Ő már nem úgy volt küldött, hogy a földről, a földiek közül választva lett elküldve, mert ez történt minden prófétával, hogy a számba vehető, szent életű szülőknek a gyerekei közül, akik megmaradtak az atyáknak, meg az anyáknak a szent életű tanításai mellett, életre nevelés mellett, azokból válogatott mindig az Isten.

Viszont a Johsuánál már ez a Mennyben történt, Ő már ott lett kiválasztva!

Tehát Ő a Mennyből, az Isten mellől lett elküldve!

Kérdező:

Igen, hát meg a próféciákból magára ismert, teljesen egyértelmű volt.

Azért is kellet, gondolom neki, és hogy felfogja, megértse, hogy mi a dolga.

Még a szomorodást, hát hogy valaki a világban van és tényleg, hogy ha meggyötri az élet ugye a kizsákmányoló rendszer, a gonosz emberek stb., és akkor teljesen összetörik, lelkileg megszomorodik és Istenhez fordul. Ez is akkor Isten szerinti megszomorodás?

RHR:

Igen, mert a Szent Lélek szerinti megszomorodás megbánhatatlan örök életet eredményez.

Tehát ezért akarja az Isten, hogy minél több szolgája legyen itt a földön, minél többen át álljunk az Ő oldalára, olvassuk az írást, átformálódjon az elménk, megismerjük őt, és cselekedeteinkkel bizonyítjuk azt, hogy megbántuk a korábbi életünket. És ebben felnövünk erőteljesen, átmegyünk azokon a folyamatokon meg azokon az állomásokon, ami az Ő kitételei, a kritériumai betöltjük ezeket, mert nézd meg a Johsuánál is így volt, hogy annak ellenére, hogy a Mennyből küldetett, Ő neki a földön is be kellett bizonyítani ezt, hogy továbbra is ahhoz ragaszkodik, ahhoz a küldetéshez.

Tehát olvasni kellett neki a Tórát, nem tudom hány éves korára fejből kellett, hogy tudja a Tóra külön részeit. Itt-ott amott mindent. Érted?

Tehát ez volt az egyik kritérium, utána ezt be kellett mutatni az életébe és ennek a csúcsa 30-33 éves korára ért oda el, hogy ezt emberi testében be tudta mutatni, hogy makulátlan volt az Atya előtt.

És akkor ezért történt az, hogy addig ő tanítvány volt, földi szemszögből nézve tanítvány volt, és onnantól kezdve, hogy Merítő Jánoshoz elküldte oda a Jordánhoz, ahol a tizenkét kő volt a vízben, ott megértette azt abban a pillanatban, hogy eljött a pillanat. Az Atya rajtam keresztül kezdi el szervezni a Szellemi Jeruzsálemet, a testi bűnökben rostokoló zsidókat kihívni és átvinni a Szellemi Zsidóságba, az Ő testébe, hogy amikor elmegy, addigra itt maradjanak az emberek és tudta, hogy a tizenkét kő az ő kiválasztottja lesz. Mikor az Atya mondta már neki, hogy ki fogsz választani tizenkét embert a napokban, akkor ő neki ez nem volt új.

Mert ő felismerte, tehát a többi emberrel ellentétben ő felismerte. Emberileg ismerte a Tórának a jelkép rendszerét, a mondani valóját.

Tehát ő ezt megértette. Azért, gyerekkorába bement a templomba, tudod és ott volt az írástudókkal, honnan van ez nála?

Mert ő felismerte, és az ő intelligenciája, tehát mindent ezért tudatosan csinált.

Tudta azt, hogy amikor János megszólalt, ezekből a kövekből fog Isten, nem is csak, hogy csinálhat, hanem fog is ezekből a kövekből fiakat támasztani. Ugye.

Mert azok Istennek a fiai, akiket Isten, mint láthatatlan Lélek vezérel. Igaz?

És tudta azt, hogy Ő lesz a szegletköve, az alapköve az Atyának a Szellemi Templomának, mert tulajdonképpen mi ismerjük azt, hogy a templom, ugye vannak ezek a kifejezések, hogy templom, Szellemi Templom, Szellemi Jeruzsálem, Szellemi 144 ezer, szellemileg menyasszony, tehát ezek mind ugye az eklésziára, az ördög természetében rostokló gyülekezetek és emberi mozgalmakból kihívottaknak a közössége. Tehát a kárhozat rendszeréből az örök életre áthozottaknak a közössége.

De ugyanakkor, amikor templomról beszélünk, az Atyának a temploma, mert Krisztus az Atyának a temploma, tehát egy sátor volt, egy templom volt és miután a kettő megromlott, utána Isten úgy állított fel, hogy Istennek a találkozási helye, tehát rajta keresztül bár ki találkozhat az Istennel, aki úgy dönt, hogy szót akar fogadni, és engedelmeskedni akar, hagyni akarja, hogy Isten megmentse az életét. Tudod.

És ezért mondta azt a Jelenésekben, hogy oszloppá teszem az én Atyámnak a templomában és felírom arra az én Atyámnak a nevét.

Mert ott úgy jelenik meg, hogy az Atyának a temploma, amit ő hátra hagyott, amit Ő elkezdett szervezni, nem, mint vallást, nem, mint valami emberi földi kultúrát, hanem az üdvözülteknek a közösségét, elkezdte szervezni, mint egy országot.

Tulajdonképpen ő a földön megalapította az Isten országát.

Azért mondta, hogy az Isten országa nincs messze tőletek, egy karnyújtásnyira van.

És ezért az emberek, akik bűnben voltak a zsidó vezetők meghomályosította az ő elméjüket az ördög, és nem tudták ezt látni. Mondták, hogy hol? Hol van itt az Isten országa? Semmi féle mennyei állapot nincs itt, és az emberek meg ott körülvették őket.

És akkor Johsua ő rájuk mutatva mondta, hogy ezek az én apáim, anyáim, nőtestvéreim, fitestvéreim, akik hallgatják és cselekszik az Isten beszédeit.

És ezek közül, akik olyan állapotban vannak, hogy használni tudja az Atya őket a neki való szolgálatra, hogy embereket nyerjen meg, hogy kiküldje őket gyógyításra.

Tehát amikor elmondták az örömhírt, az Istenről szóló dolgokat, akkor az emberek lelkei meggyógyultak, megkapták az örök életet. Ugye így történt a gyógyítás, így kaptak hatalmat. Nem úgy hogy valami Mennyei erő rájuk szállt. Ugye ez a Jezsuita szabadkőműves hazugságok, ami megint csak az Alexandria könyvtárból, a babiloni Lucifer imádatnak a fellegházából, fellegvárából. És ezért volt az Istennek az ítélete ott, hogy az ott élő Istenben hívő embereket Isten arra utasította, hogy támadják meg azt a könyvtárat, és égessék le. És ezért lett nagyon rossz hírük.

Tehát a pápaság, meg főleg a babiloni napimádatot, Lucifer imádatot terjesztő, hívő, valló közösségek, meg embercsoportok ezért gyűlölik a Krisztus követőket.

Mert emlékeznek arra, hogy Isten hadat üzent ellenük, és leégették ezt a könyvtárat.

Mert amiket begyűjtöttek az iratokat, az Apostoloknak a leveleit, meg az evangéliumokat, meg Pálnak a levelei, meg a többieknek a levelei, ezeket sajnos ők ravasz módon begyűjtötték ezeket a leveleket, és az eredetit ott az Alexandriai könyvtárban megőrizték.  És akkor ők ezeket újból megírták, csak úgy hogy bele hamisították a nyelveken szólást, meg a Szent Szellemmel való betöltekezés, a tized adás, meg az elő elragadtatás, meg ilyen butaságokat. Ezt mind bele hamisították és akkor ezt kiadták vissza a tömegnek, az emberek kezébe.

És az emberek ezen nőttek fel. Generációk.

És azért van az például.. a múltkor gondolkodtam, és kaptam egy ilyen kijelentést, hogy minden évben ugye megjelenik, minden gyülekezetnek, minden egyháznak, minden ilyen Bibliai társulatnak megjelenik minden évben ilyen versenyszerűen egy újabb revidiált kiadása, a Bibliáknak, újabb kötetek.

És akkor a hívők azt hiszik, hogy tulajdonképpen az történt, hogy még jobban pontosították az iratokat az eredetivel összevetve, de valójában az történik, hogy az addig látható hamisításokat, hazugságokat még jobban kicsiszolják és még több eretnekséget tesznek bele, hogy ami az ő programjukban van, hogy majd a következő hamis prófétát, akit majd a gyülekezetek élére tesznek, hirdessék azokat a tanokat.

És ők majd tudják, magyarázni azok a hamis tanítók, „hát nézzétek meg a Bibliában is benne vannak ezek”! Érted?

Kérdező:

No, de várjál, mert ugye a revideált 2011-n például ugye egy csomó ilyen hamisítás nincs benne ugye, ami sima Károliban benne volt. Tudod. Kiszedték emlékszel?

RHR:

Persze!

Azért a látszatot fent kell tartani, de most gondolj bele, hogy az ördögnek a birodalmában, mert ez a föld sajnos az ördög királysága ideiglenesen, ő elnézné azt jó szemmel, hogy az emberek az igazi, eredeti, hamisítatlan iratokat teszik közzé, hogy minél többen rájöjjenek a hamisításra és leverjék egy lázadással az egészet?

Ő nem kockáztatja meg.

Az ő szolgáin keresztül, bankrendszeren keresztül, politikán, hadászaton, valláson keresztül ő garantálja azt, hogy a közkézen forgó Bibliák nem lesznek soha 100%-n tiszták hamisítás nélkül.

És ez valahol jó is, mert minket pedig, akik az Isten igazságait keressük, ez arra motivál erősen, hogy allegorikusan így ad nekünk Isten erőt, hogy hagyja őket, hogy a gonoszságaikat csinálják, hamisítsák, és ez minket meg arra ösztönöz, hogy még tisztábbak akarunk lenni, még tisztább iratokkal akarjuk az életünket építeni, és ezért kezdjük kiszűrni, kiválogatni a hamisításokat a Bibliából.

Tehát ezen keresztül allegorikusan Isten még több erőt ad, hogy még jobban megtartjuk az életünket.

Ebben a világban a gonoszságnak azért kell működnie, hogy az igazságot keresők még motiváltabbak legyenek az igazság keresésre és az életük megtartására, hogy még értékesebb legyen.

És erre mondja az írás, hogy minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem.

Kérdező:

Jól kitalálta ezt Isten végül is.

RHR:

Na, hát az ember az soha nem fog tudni az ördöggel együtt sem, meg az összes angyalával, meg az intelligenciájával soha nem fog tudni a közelébe se jutni az Isten intelligenciájának.

Ha már csak ezt lehet látni amikről, beszélünk, ez a jelkép rendszer. Ha valaki egyszer elkapja az Isten jelképrendszerét, kizárt dolog, hogy az ördög bármivel be fogja tudja csapni az íráson keresztül.

Mert ha valaki egyszer megérti, hogy az írásnak, az írott beszédnek a szimbóluma az a víz, a láthatatlan Istennek, mint.. ugye mert azt mondja az írás, hogy az Isten pedig, Lélek. Igaz, Hol van ez az ige? Meg tudod találni, csak azért kérnélek, hogy..

Kérdező:

Ján 4:24  Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk.

RHR:

„Isten Lélek”, ott azt gondolom, hogy nagybetűvel van írva, és nem pedig lélek.

Utána meg azt mondja, hogy az „őt imádók lélekben és igazságban” tehát ott már a lélek azt gondolom csak logikusan gondolkozva, hogy ott már a lélek az nem nagybetű már.

Az a lényeg, hogy ilyen módon különbséget tesz arról az írás, a között, hogy mikor beszél magáról Istenről, mint láthatatlan Istenről, aki leszáll az emberekre és beárnyékolja őket, meg különbséget tesz az írás az Ő természete között.

Ugye mert itt azt mondja, hogy az Isten Lélek, tehát élő Lélek, ahogy azt mondja, hogy vagyok, aki létezem, élek és vagyok. Tehát az Isten egy élő Lélek, Szent Lélek.

Azért láthatatlan, mert nem akar keveredni a földön a bűnnel.

„ Tehát Isten pedig Lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy az ő lelkületében, az ő természetében és az ő igazságaiban imádják őt.

Az imádat sem jó kifejezés, mert szolgálják őt.

Isten pedig Lélek, nagybetűvel, tehát ő maga egy láthatatlan személy, egy Szent, makulátlan tisztaságú személy, aki az engedelmeskedőket, akik az ő általa papírra vetett igazságokban élnek, és ezen keresztül az Ő természetét gyakorolják.

Tehát Ő ilyen szolgálókat keres magának.

Kérdező:

Tehát akkor azt mondja, hogy Isten Lélek, és akik neki szolgálnak, azoknak az Ő lelkületében és az igazságban élve kell szolgálniuk.

RHR:

Pontosan! Így van!

Tudjuk, hogy a szabadkőműves, jezsuita, Alexandriai hamisítás az így szól, hogy „Isten pedig Lélek, akik pedig Istent imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” Ugye:

Szent Szellem, mindig Szent Szellemben. Tehát, hogy kinyitod a szádat és akkor be kell töltekezned és az ebből fakadó Szellemmel kell az Istent szolgálni. De minek?

Az Istennek vannak angyalai, akkor miért nem az angyalokat küldi az emberekbe?

Érted. Ezt is megtehetné!

Tehát ezért nem igaz a szentháromság, már megint csak megbukott, hogy Istennek nincs szüksége arra. Istennek arra van szüksége, hogy olyan embereket találjon, és azért mondja az írás, hogy Isten, mint Lélek vizsgálja az Istennek a mélységeit, és ugyan úgy vizsgálja az embernek is a gondolatait, az érzelmeit, a mindent.

És ezért van az, hogy Isten mindentudó, mert Ő tudja, hogy ki az, az emberek közül, az, az ember, akit ha Ő megszólít az Ő Fián keresztül, vagy akár olyan személyeken keresztül, akik már neki szolgálnak, tehát „ők is Isten fiak” elohimok, Istennek a küldöttei, mikor rajta keresztül felszólít egy embert, és Ő tudja azt, hogy ki fog igennel válaszolni.

Most ezeket az embereket kiválogatja, és ezek az emberek, amíg megtartják az Istenhez való hűséget és szorgalmasságot, és hagyják magukat képezni, akkor az Isten így az írott igén keresztül, az igazságon keresztül, tehát Isten igéje az igazság. Igaz?

Tehát ezen z igazságon keresztül kineveli, felhozza őket egy olyan erkölcsi színvonalra, amikor már egy magasabb fokú kommunikációs rendszerrel fog tudni velük kommunikálni.

Tehát ezért bukik meg a jezsuitáknak, meg a szabadkőműveseknek, az Újvilágrend, New World Order építőknek a próbálkozása a Biblia hamisítással, mert aki egyszer megérti az Isten beszédéből a szimbólum rendszert, az tudja, hogy egyrészt nincs olyan, hogy Szent Szellem, másrészt tudja azt, hogy a Szent Lélek tehát nagybetűvel a Szent Lélek maga az egyedüli Isten Atya láthatatlan formában. És hogy ennek az Isten Atyának a jelképe, kizárólagos jelképe a Bibliában, az nem galamb.

Sose volt galamb, hanem tűz és szél.

És akkor az ember, amikor oda kerül ezekhez a hamisításokhoz, nem kell hozzá még program se, mikor oda kerül ehhez a hamisításokhoz, hogy Johsua maga mondja, Isten Fia mondja, hogy azok, „akik hisznek, azoknak a belsejéből élő víznek a folyamai áradnak, mondá pedig vala ezt a Szent Szellemről, amik leendőek valának”. És mivel az ember ismeri a jelképrendszert, akkor azt mondja, hogy igen, az Isten igazságaiban élő ember és az Isten természetében élő ember, amikor elkezd beszélni, küldetésben és az Atya küldi őt, akkor az örök életnek a beszédeit fogja hirdetni az embereknek.

Tehát arra fogja őket tanítani, hogy hogyan lépjenek az Istennel közelebbi kapcsolatba engedelmesség és igazságban járáson keresztül.

Tehát az Isten természetében élve, tehát abban cselekedve ugye a szeretetben, hűségben, jóságban, mértékletességben mind az, ami fel van sorolva az Efézus 5:22-n, vagy nem a Galatákhoz írt levél 5:22-n, tehát ebben járjanak az emberek és az agyukban az Isten igazsága és az Isten beszéde legyen benne. És akik ez által élnek, ez által kiválasztja őket és elküldi az emberekhez, hogy mondd neki ezt, és azt, hogy tegye ezt, és azt és így megoldást ad az Isten a problémáikra.

És így már nyilvánvaló, hogy nem egy ilyen emberbe öntött Szent Lélekről van szó, és így kiderül a hamisítás, mert Istennek magának, mint Szent Léleknek a szimbóluma sohasem a víz. Egyedül az Istennek a beszédének a szimbóluma a víz.

És ezért nem egy ilyen emberbe töltött Szent Szellemet beszél ki az ember, és az bele megy a másik emberbe. Ugye?

És akkor erre azt mondják, hát, de tudod, azt mondja, hogy a feltámadás után azelőtt, hogy visszavitetett volna a Mennybe oda ment a tanítványokhoz és rájuk lehelt és azt mondta nekik, hogy vegyetek Szent Szellemet, és akiknek a bűneit megtartsátok, azok megtartatnak, akiknek megbocsájtotok.. És megint csak egyszerűen le lehet leplezni az egészet, mert ha valaki gondolkodik, és ha csak puszta paraszti ésszel gondolkodik is, ami már elégséges, mert ugye egyszerű embereknek íródott az írás, hogy örök életet nyerjenek.

A szegények, az elesettek árvák és özvegyeknek, tehát erre van elsősorban Istennek gondja és ehhez mérten írta meg az ő beszédeit. És amikor azt mondja, hogy eltávozása előtt rájuk lehet, hogy vegyetek Szent Szellemet. Ugye megint csak ez egy hamisítás, mert ugye azt mondja az írás, hogy az Ő áldozatának napjától kezdve, amikor őt megölték azon a cölöp fán megkínozta az emberiség, attól számítva ötvenedik napon, vagy a feltámadásától fogva ötvenedik napon, most nem emlékszem rá pontosan, az ötvenedik napon az ő teológiájuk szerint eljött a Szent Szellem.

Tehát az Alexandriai, jezsuitás, ördögimádós teológia szerint az ötvenedik napon eljött a Szent Szellem.

De akkor könyörgöm, hogy ha valaki használja az agyát, akkor hogyan lehetséges az, hogy ..

Kérdező:

Ott írja a Jóbba, hogy ha a Lelkét visszavenné, minden elporladna. Tehát a nélkül..

RHR:

Így van!        

Te figyelj, ezen már gondolkodtál, hogy hogyan adhatott Szent Szellemet a Jézus, a feltámadása utáni napokban, amikor rálehelt a tanítványokra, hogy ha a Szent Szellem csak az ötvenedik napon jött el hozzájuk?

Érted?

Kérdező:

Persze, a múltkor beszélgettünk a videóba is azt hiszem mondtam, hogy eljött egy új Szent élet, egy másfajta bensőséges viszony az Atyával

RHR:

Amikor ott ő rájuk lehet, akkor az arra utalt, mert a lehelet is egyfajta szél, a levegőnek egyfajta mozgása. Ugye? És hogy rájuk lehet, és ezzel arra utalt, azt mondja, vegyetek Szent Lelkületet, tehát arra utalt, hogy tanuljátok el tőlem az Atyának a természetét, és maradjatok meg abban.

Kérdező:

Éljetek félre tett, Szent életet.

RHR:

Igen! Így van! Éljetek Szent életet ebben a Szent életben, Szent Lelkületben. És ha ebben megmaradtok, akkor maradjatok együtt Jeruzsálemben és majd az Atya eljön közétek, mert látni fogja, hogy engedelmesek vagytok.

És mi történt?

Tényleg így is történt. Összegyűltek elsősorban ott 12-n, velük voltak 120-n, mint tanúk, az ő tanítványságból való, küldöttségbe való felavatásuknak a tanúi voltak azok 120-n. és erre a tizenkettőre mi történt?

A két kép ott volt a tűz és a szél. Tehát egyértelmű jele volt annak, hogy az Atya ott volt közöttük. Miért?

Mert ott olyan makulátlan, tiszta lelkületű emberek éltek, az Isten természetében élő emberek.

Ezért volt az például, hogy amikor a hívek közössége szaporodni kezdett és Anániás és Szafíra be akartak közéjük lopakodni. Elrejtették az ő eladott dolgaikból származó pénzt és akkor egy ilyen kettős élettel, az ördögi természetükkel, ugye emberi természettel meg akarták fertőzni ott a Szenteknek a közösségét.

És akkor mi történt ott? Sokan nem értik, hogy uu megjelent a Szent Szellem. Péternek a szájából kijött a Szent Szellem és megölte őket.

Ez megint csak az Alexandriai, jezsuitás, szabadkőműveses, Németh Sándoros meg Derek Prince-s hazugság.

Valójában az történt, hogy az Atya ott volt közöttük, mint láthatatlan Szent Lélek, Szent személy, láthatatlan személy, aki az ő maga közösségét megosztotta az Ő szeretett híveivel, akik Szentül ott együtt összegyűltek.

Ezért hívták őket Szenteknek. Tehát a kívülállók Szenteknek nevezték őket.

Ott van, az írásban le van írva.

Ezek Szent, tiszta életű emberek voltak, és az Isten természetében éltek, és ezért eljött hozzájuk az Atya.

És működött ott a prófétálás, egymás vigasztalása, egymás bátorítása, működött a tanítás. Tehát minden, aminek az Isten országában működni kell az Ő ajándékaiból. Ezért tud működni. Ahol nincs ott az Isten, így mint láthatatlan Atya, ott nem működnek ezek, ott hamis tanítások mennek. Megy a hamis nyelveken szólás Isten parancsolata ellen, hogy ha idegenek vannak köztetek, akkor ne szóljatok, csak menjetek, haza otthon imádkozzatok nyelveken, ha nincsen, fordító ne őrjöngjetek, mert az emberek megijednek. Ahelyett, hogy Isten felé fordulnának, azt hiszik, hogy őrültek vagytok.

És ezeken a helyeken nem az Isten van, mert engedetlenség folyik az Isten beszédével szemben.

És megy a Szent Szellem betöltekezés ugye, ami kundalíni jógás hamis tanítás, mert nincsen ilyen.

Tehát ahová az Isten belátogat az emberek közé, ott az Atyának az ajándékai elkezdenek működni, megjelenik tűz és szél, elkezdenek működni az ajándékok, Isten által lefektetett kritériumok között.

Tehát nem az ember szab nekik gátat, és nem az ember dönti el, hogy hol van a határ, hanem már le van fektetve az írásban, és ott fog ez működni, ahol maga az Atya ott van az engedelmeskedő emberek között.

És akkor ezért történt az, hogy Istennek meg kellett védenie ott a Szentek közösségét, hogy ezek a gonosz farkasok, ugye Pál is mondta, hogy az én eltávozásom után majd jönnek gonosztevők, báránybőrbe bújtatott farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, hanem fonák dolgokat beszélve, nagy kárt fognak okozni majd az Istennek az addigra létre jött gyülekezeteibe.

Kérdező:

Olyan volt ott az Anániásnál, mint ha valami biztonsági rendszer működött ott az Atya Szentséges jelenléte nem fért meg vele ez a bűnös természet. Nem?

RHR:

Így van!

Nem kellett a mágneses kapu, meg a fémdetektorral át pásztázni az embereket, mint a Hitgyülekezetben, mert maga az Isten ott volt közöttük.

Most meg ott van a mágneses kapu a fém detektorral, mielőtt be akarsz menni ezekbe a gyülekezetekbe, és átvizsgálják őket, hogy nincs-e náluk pisztoly, robbanó anyag, kés, vagy bármi, de közbe az emberek meg magukban hordozva az ördögnek a természetét, tanítják egymást az ördög természetében valómegmaradásra.

Úgy hogy nevetséges az egész. A nagy belbiztonságra hivatkozva a testnek a biztonsága fontosabb, mint a léleknek az üdvössége. Röhejes!

Az ember mindig megpróbál valamit testből kitalálni, és azt mondják, hogy ott van a Szent Szellem, ott van az Isten közöttük. Érted?

Ebből is látszik, ezekből a történetekből, ha az Isten ott volt valahol, akkor tök mindegy, hogy milyen ellenség vette őket körül, mert az Isten az ledöntötte őket simán. Csak egy csettintésébe került az Istennek! Érted?

De ezeken a helyeken meg annyira be akarnak segíteni az Istennek, hogy meg kell védeni a híveinket. Érted.

Már csak azt várom, hogy mikor fognak ilyen hadsereget felállítani, hogy úgy menjenek ezek a varázslós, jezsuita bérenceknek az elme programozó központjainak a működése, hogy ilyen hadsereget, magán hadsereget fognak felállítani. Tudod!

Az Afganisztánból haza térő magyar katonák, majd ott fogják védeni az agymosodás izéket, tudod.

Kérdező:

Ja és most is ugye, hogy ebből látszik, hogy mennyit ért az imájuk, meg a nagy átkozódásuk, hogy „Isten rombold le a jobbiknak a támogatottságát”, de erősebbek lettek 5%-l négy évhez képest. Érted? Tehát nem azért, most nem védem őket, nehogy félre értsd, csak ebből látszik, hogy mennyire nem hallgatja meg őket az Atya.

RHR:

Persze, hogy nem hallgatja meg, mert azt mondja az ige, hogy az Isten csak az igazaknak a könyörgését hallgatja meg.

Kik az igazak?

Az igazak azok az emberek, akik az Ő igazságaiban járnak, és az Ő természetének a cselekedeteiben élnek. Érted.

Hogyan hallgatná meg az Atya egy olyan közösségnek az imádkozását, egy közös átkozódással, amikor Ő megmondja, a Fia által jelenti ki, hogy ne átkozódjatok, hanem imádkozzatok, fohászkodjatok az ellenségeitekért, hogy az Atya őket is az üdvösség útjára tudja terelni.

Ezt kérjétek az Atyától, hogy nyissa ki az ő elméjüket, hogy az ördögnek a lakatjait, a zárjait verje le a jobbiknak is.

Mert tulajdonképpen tudjuk azt, hogy a jobbikot is ugyan úgy, ugyan az a Magyarországot kontrolláló jezsuita, illuminatista, szabadkőművesek hozták létre a jobbikot, mint akik a Hitgyülekezetet.

Csak a Hegel féle professzornak a hegelien dialekt filozófiának, ennek a Hegel dialektika kell, hogy működjön.

Ugyanis az úgy működik, hogy mindig 2 alternatívát tesznek az emberek elé, egy rosszat, meg egy jót, de úgy, hogy a jó az valójában rossz, csak jónak láttatják.

Tehát két rossz és az egyiket, azt jobbnak mutatják be, mint a másikat. Tudod.

És hogy ha az a cél, hogy a jobbnak bemutatott rosszat akarják propagálni és az emberekkel elfogadtatni és ezeknek az eszméit felvetetni az emberekkel és abban az irányba vinni az emberiséget, akkor azt csinálják, hogy teret adnak a rossznak, a jobbiknak a működésének.

A mocskolódásnak, a gyűlölködésnek, a zsidógyűlöletnek, meg akár kinek, a gyűlöletnek, cigány gyűlöletnek, stb., és így az emberek, mivel az emberek alapjában véve nem szeretik a konfrontációt, nem szeretik a veszekedést. Tudod.

Tehát ez egy pszichológia.

És a jobbikon keresztül a jobb érzésű embereket tolják a Hitgyülekezet felé.

Érted?

És így a Hitgyülekezet adja nekik az agymosást, tehát hogy rejtett módon az Újvilágrend vallásának az építését. Ugye?

Ahogy a logójuk is mutatja a Hitgyülekezetnek, hogy a piramis tetején a háromszög, ami szimbolizálja a Luciferi harmadik templomot, ami valójában majd az ő harmadik templomuk, ami valójában az Isten szemszögéből nézve, majd negyedik, vagy ötödik templom lesz. Nem a harmadik.

Tehát ez a templom valójában egy Ízisz templom lesz majd, mert ugyan az a szökő kút van benne, meg ugyan az, az obeliszk van benne, az ő harmadik templomukba, amire azt mondja az írás, hogy a pusztító utálatosság lesz, mint a Hitgyülekezet bejáratánál ott van az a kis fenyőfa. Piramis alakra van metszve, meg a kerek medence a szentháromság szökőkúttal, az ördögi szentháromság szökőkúttal.

Ízisz, Szemiramisz, Nimród, Rá, Ozirisz, meg Ízisz. Érted.

Kérdező:

Ja, ezeket mutattuk a háromságban igen.

RHR:

Meg ott van a Szent Péter téren is Rómában ott van a szökőkút is, meg az obeliszk is. Az animáció filmen is lehet látni, hogy ott van a szentháromság szökőkút, meg ugyan úgy ott van a földbe gravírozva, márványból kirakva, belecsiszolva a szentháromság szimbólum és a három kör körülötte.

Kérdező:

Értem, akkor azt mondod, hogy feltuningolják a jobbiknak a zsidó, meg a cigány gyűlöletét, és ezt kihasználva az embereket oda terelik a Hitgyülekezetéhez, aki meg ellene beszél.

RHR:

Így van! Ez a hegelian dialekt, Hegel professzornak a pszichológiája. Ezt ő találta ki ez a Hegel professzor találta ki, azért, hogy az illuminátinak pszichológiai eszközt adjon ahhoz, hogy hogyan tudja az illuminati az Újvilágrendbe beterelni az embereket.

Vagy egy ország, egy adott ország, hogyan tudja eltüntetni, leszerelni a vezetésnek az ellenségeit.

Hogy egy ellenség képet tesznek az emberek elé, és akkor mindenféle rosszat csinálnak, és az emberek ösztönösen a másik oldalra húzódnak.

Érted.

Tehát ugyan ezt csinálja a Magyar kormány is, ott a szabadkőművesek, meg az ő mögöttük levő jezsuita, meg illuminatista szabadkőművesek, hogy mindig olyan pártokat tesznek az élre, hogy működtetik ezt a hegelian dialekt, ezt a Hegel dialektust, hogy a jobbikot megcsinálták és zsidógyűlöletet vonalán, meg cigány gyűlölet vonalán indították el. És amit ők propagálnak, egy ép eszű ember, aki kerüli a konfliktust, békeszerető ember még Isten nélkül is, azokba az emberekbe felmerül az a kérdés először is, hogy miért ostorozza ez a Hitgyülekezetet, meg a romákat és a többit?

Békét kéne csinálni, nem a széthúzás kéne.

És akkor ezek az emberek elkezdik meghallgatni a Hitgyülekezetnek a műsorait, hogy vajon miért pocskondiázza annyira, és amit ott hallanak az viszont tetszeni fog nekik, mert hétköznapi embereknek tetsző dolgokról beszél a Németh Sándor, és így az emberek vissza fognak járni és részesednek így tovább eszik az agymosást.

Ami valójában a Hitgyülekezetnek a programja, ami valójában a Németh Sándor, amit képvisel, az, az, hogy az emberek elméjét felkészíteni a következő években és évtizedekben bekövetkező lépésekre, amelyek közelebb viszik az emberiséget az Újvilágrendnek az abban való éléshez. Érted?

Ez ugyan az a technika, leutánozzák az Istennek a működését, mert ugye Isten a próféciákon keresztül elmondta az, Atyánk elmondta már az Ószövetségben, már az első alkalommal, mikor az Atya ruhákba öltöztette az első emberpárt.

Már akkor előre jövendölte a Messiás világba való bejövetelét, és, hogy majd meg fogja szabadítani az embereket és egy csomó ilyen előre jövendölést tett bele az írásba az Isten, és azt is előre jövendölte, hogy mielőtt a Messiás megjelenik, lesz neki egy előfutára. Aki viszont az embereket felkészíti arra, hogy mikor a Messiás megjelenik, akkor felismerjék őt. Érted?

És akkor a János, a Merítő János az beszélt a Messiásról, beszélt, hogy már itt van a világunkban, így és így fog élni, ezt, és ezt fogj csinálni, szeretni fog bennünket és megszabadít bennünket a bűneinktől és az ítélettől, a bűneik miatt való ítélettől. Őt kövessük, és ő rá hallgassunk, ugye és mikor találkoztak vele, akkor nem volt kétséges, hogy Ő az és Őt kell követnünk. Igaz?

Ma ugyan ezt csinálja az ördög is, ezt leutánozza, csak az ő rossz szolgáin, meg rossz eszközein, rossz cél érdekében. Az emberekbe már most hintik filmeken keresztül.

Megdöbbentő volt azt látnom, még régen gyerekkoromban volt egy ilyen film magyarok csinálták az „Indul a bakterház”.

Ha megnézitek, az indul a bakterházat, ugye gyerekként néztem mesés, vicces volt az egész, emberi, ördögi természetben élve, és valahogy így eszembe jutott a napokban és bele néztem. És amikor láttam, hogy a vasutasnak a sapkáján rajta van a két szárny, a karikával, tudod az izé a Rá, meg az Ízisz, a zoroászter vallásnak a szimbóluma, meg az Egyiptomiaknak a szimbóluma, tudod a napkorong a szárnnyal, és a Magyar vasútnak a szimbóluma tudod ez a vonat kerék két szárnyal, három csíkkal.

Mikor megláttam ezt elég is volt. Mondom azt a már gyerekként beprogramoztak bennünket, tehát így filmeken. Vagy, hogy ha megnézed a magyar népmesét, és ott is az egyik epizódba benne van az, hogy a nagy háromszög, benne a mindent látó szem és így vibrál, pumpál, lüktet. Amire a szabadkőművesek mondják, hogy feeding energy of lucifer érted. Tehát ez a vibráló, lüktető energiájú fénye a Lucifernek.

Mese:

Na, Péter ezt neked kell elosztani!

Péter gondolkodik, én mindig a szentháromságban bíztam, most is a szentháromsághoz folyamodom. Hát úgy tudom, hogy az úr, meg az úrnő, meg egy kakas, kitesznek egy háromságot.

Úgyszintén azt mondja a két kisasszony, meg egy kakas, az is kitesz egy háromságot.

A két úrfi szintén. Egy kakas meg két úrfi, az is egy háromság tesznek ki.

Én szegény ördög, meg két kakas, mink is kiteszünk egy háromságot.

 

 

2. rész

 

És mikor megláttam a magyar népmesékben, a gyerekeknek akartam megmutatni, hogy mi milyen meséken nőttünk fel, mennyire ártatlanabbak voltak ezek a mesék, mint ma.

Ott van a háromszög a mindenlátó szemmel a mesébe!

És mondom, akkor ez még sem annyira ártatlan.

Tehát ezért ők, ezekkel a jelképekkel már kódolnak bennünket, mert amikor ez a világrendszer működni fog, ezeket a szimbólumokat fogják, tehát mindennapos lesz, az emberek így nőnek fel benne, körül vesznek bennünket ezek a szimbólumok, ezek az elméletek. Tudod? Szent Szellem betöltekezés, nyelveken szólás, meg ezek a varázslások, csodatevő erők, ugye.

És amikor majd az új világvallásnak a főpapja, majd a HAARP-nak a segítségével villámot hoz le az égből, és megemészti az emberek szemeláttára az áldozatot a harmadik templomban, az emberek mindenki tódulni fognak és (h. ő az Isten embere, őt kell követnünk!).

Tudod.

De nem fog eszükbe jutni, hogy hiányzik a szózat, hiányzik a Mennyei szózat!

Hogy ez az én szeretett Fiam, Őt kövessétek, Őt hallgassátok!”

Tehát annyira be lesz kódolva, é tulajdonképpen a Hitgyülekezet, az már most a vezetés, tehát nem az emberekről beszélünk, mindig ezt ki kell hangsúlyoznunk, hogy nem a hallgatóságról beszélünk, hanem pont ő miattuk beszélünk, hogy jöjjenek ki belőle, akár melyik ilyen gyülekezetbe vannak.

Mert mindegyiknek a rejtett tevékenysége, a háttérben az a cél, hogy az embereket felkészítsék ezek által a rejtett babiloni teológiákon keresztül, amit keresztényinek neveznek.

És sajnos keresztényi is, mert a kereszt a babiloni keresztnek, szimbólumnak a nevében csinálják ezt és ezért kereszténység, és ez csak Krisztusinak látszik, Krisztust követőnek látszik, de valójában, ami a Krisztuskövetésnek a motiváló ereje, az nem ugyan az, mint ezeknek a gyülekezeteknek, meg vallásoknak, a teológiáinak, ami erőt ad.

Mert a Krisztuskövetésnek a motiváló ereje, az, az Isten beszédén, a tiszta hamisítatlan Isten beszédén alapul, amit nem Alexandriában nyomtattak, és nem a jezsuiták terjesztették el a világon mindenhol, különféle Bibliafordítások formájába.

És ez a babiloni kultúra, ennek a leánygyermekei a gyülekezetek, a protestánsnak látszó leánygyermekek, ez a babiloni kultúra, ez az ördögi kultúra, amit az emberiség képvisel, ez a nagy parázna.

Mert az emberiség Isten kezébe olyan volt, mint az Ő választott menyasszonya.

Csak, hogy az emberiség elfordult az Istentől, a bűnbe eséskor, és választott magának egy másik férjet, az ördögöt.

És így az ördögnek a teóriáit, ezt a babiloni kultúrát terjesztette el mindenütt a földön, és ezt ráerőszakolta ahol nem akarták elfogadni oda küldték a hadsereget, és akkor elfoglalták, legyilkoltak mindenkit.

Utána mikor felneveltek benne generációkat, utána már nem kellett a hadsereg, a hazugság már működött automatikusan is.

Az emberek ezen a hazugság ellipszis pályán kezdtek el élni, mozogni és ez, ez a paráznának az ereje, amelyet, tehát ez a nagy parázna asszony, ennek a leánygyermekei a gyülekezetek, az egyházak, történelmi egyházak.

Tehát az ő erejük, ez a varázserő, ez a babiloni varázserő ez onnan Babilonból származik, és ennek a kitalálója, aki mögötte van, az maga az ördög.

Az Istennek a valódi Krisztusi tanainak a motivációs ereje az meg egész egyszerűen az Istennek a szeretetéből fakad.

Tehát amikor az ember okkultizmus nélkül, Isten igazságaiban élve, az Isten erkölcsi igazságaiban élve, és az Istennek a természetében él az ember, és ez az ember az Istennek az embereként, Isten fiaként Isten fiakként, mert ugye azt mondja az írás, hogy: „Mindazok az Istennek a fiai, akiket a láthatatlan Isten, mint Szent Lélek vezérel”.

Tehát az Isten fiak, amikor egymást vigasztalják, amikor egymást bátorítják, amikor egymást, ha kell, feddik is az Istennek a beszédével.

Tehát az Isten beszéde, a szeretetből fakadó Isten beszéde, hogy meg akarja az Isten az embert menteni, ez a szeretet ad motivációt az embereknek arra, hogy megerősödjön az akaratuk, és úgy döntsenek, hogy nem akarok többet az ördög természetében élni, nem akarok részt venni semmilyen gyülekezetbe, semmilyen egyházba, mert látjuk, most már tudjuk. Eljutott hozzánk az ismeret, hogy ezek mind-mind az ördög egy világvallásának a rendszerén dolgoznak.

Tehát azért belegondoltam a múltkor arról beszéltünk, biztos emlékszel rá, hogy van ez a WCC rövidítésű szervezet az egyesült nemzetekbe, meg a CFR (Council on Foreign Relations, Külkapcsolatok Tanácsa) és ebbe rengeteg magát karizmatikusnak, meg pünkösdinek, meg mindenfélének nevező egyházvezetők benne vannak. Igaz?

És ők úgy táncolnak, ahogy a CFR fütyül nekik.

Van az a bejátszás, Clintonnak a felesége, a „Hitleri Clinton” mi így nevezzük magunk között a „Hitleri Clinton”, mikor mondja azt, hogy hát igen ő is nagyon megtisztelve érzi magát, hogy részt vehet a Bilderberger találkozón és Bilderberger és a CFR gyűlésen megmondták nekik, hogy mit kell nekik csinálni.

Tehát mindegyik egy klaan, egy bohóc, egy bábu.

Beismerte ő is, és többen is beismerték, Bill Clinton is beismerte, a Bushnak a waits presidentje is Dick Chaili is beismerte, hogy soha nem árulta el azt, hogy a ők a CFR és a Bilderberg Lucifer imádók voltak azok, akik mindig megmondták neki, hogy mit kell csinálni, és ezt nem csak a politikusok, hanem az egyház vezetők is a legmagasabb renden, ők benne vannak.

És van az a WCC, ami az egyesült nemzetekben az egyházaknak a kontrollálását végzi, felügyeli a működésüket, tehát ebbe az ország részén, minden országból, a világ minden országából, ahol létezik egy pünkösdi gyülekezet, vagy egy Baptista gyülekezet, vagy egy katolikus egyház, vagy akármi, oda be vannak jegyezve.

Tehát ezen a WCC-n keresztül World Council of Churches ez azt hiszem, ezt jelenti.

Tehát a világ gyülekezeteinek tanácsa. Világ egyházainak tanácsa, és ebbe minden benne van, mindenki benne van.

És akik ebbe benne vannak ezek a vezetők, ugye őket behívták minden honnét a magasabb vezetőket, és a pápával aláírták ezt az egységet 1999-e.

A hívek erről semmit se tudnak!

Tehát ennek nézzenek utána a hallgatók, hogy az ő legfelsőbb vezetőjük aláírta, ki az, aki benne van ebbe?

És ez egy óriási bizonyság lehet mindenki számára, hogy az ő vezetőik annyira tisztelik a híveket, hogy döntést hoztak a hívek döntése és beleegyezése nélkül, hogy ők elmentek erre a gyűlésre és aláírták ezt a dokumentumot, hogy ők közösen együtt fognak a pápával.

Nincs többé protestantizmus vége, és hogy a közös új világ ennek a vallásnak fog dolgozni.

Bizony ám!!

És ez a WCC, az egyesült nemzetekből kormányzott..ja és ennek a WCC-nek a feje legvégső soron a fehér pápa, meg mögötte a fekete pápa, de köztük ott van az elméleteik és a doktrínáik, a teológiáik honnét ered?

Nézze meg mindenki, kutasson utána, hogy ilyen nevű Lucifer imádó asszonyok, akik a legmagasabb beosztást töltötték be a teológia részén az egyesült nemzeteknek, mint a Eliz Bailey,Lucis Trust eredetileg Lucifer Trast volt a neve egyértelműen.

Ezekből az elméletekből kormányoz elméleti szinten az egyesül nemzetek, amit a pápa irányít végső soron, rejtett csatornákon keresztül.

Tehát mind azt, amit a WCC, az egyesült nemzeteknek a beregisztrált vezetőinek a teológiái származnak, az onnét Eliz Bailey-től, az ő teológiáiból származnak.

Tehát ő Lucifer imádati rejtett, nagyon dörzsölt, nagyon, nagyon kicsiszolt Lucifer imádati elképzelések, teológiák, eszmék itt érintkezik a világ gyülekezeteinek, tanácsának, amikor onnét kiadják az utasítást, hogy most minden gyülekezetbe ezt kell tanítani, ugye minden gyülekezetbe most a Szent Szellem betöltekezést, az új hullámot kell tanítani, azt, ha visszavezetik, az Eliz Bailey-től származik.

BIZONY ÁM!

Úgy hogy mindig az Eliz Bailey tanaiból, mindig létrehoznak egy új, egy ilyen újabb hullámát a Szent Szellemnek, és akkor azt, ebben a tanácsban a legmagasabb Pünkösdista képviselő, a legmagasabb Baptista képviselő, a legmagasabb Hitgyülekezet képviselő.

Ezek mind onnét kapják meg az utasítást, hogy mi az, az újhullám, amit most be kell vezetni, amivel megint egy lépéssel feljebb emelik a gyülekezetben rostokolóknak az elképzelését a kereszténységről.

És így a legvégén, az emberek, amikor már generációk tűnnek el, és az újabb generációk már az újabb elméletekben vannak benne, és az a generáció nem fog tudni semmit az eredeti Krisztusi tanokról, aki a legvégén élni fog akkor mikor megépítik a negyedik templomot, a pusztító utálatosságot.

És ott fog állni az új világvallásnak a főpapja, villámlást csinál a HAARP-al, és az emberek hinni fognak, hogy ő az Isten embere, tulajdonképpen ő a hamis próféta, meg az ő szervezete a mai állkereszténység.

Ekkorra már nem úgy fogják hívni, hogy kereszténység valószínűleg, hanem más nevet fog kapni.

És ő fogja propagálni azt, hogy ne én bennem higgyetek, ugyan én az Istentől küldött vagyok, de én csak egy szolgája vagyok az Istennek. Arra a politikusra, akire fog mutatni, a világ királyára ő benne higgyetek, mert ő az Isten.

 És ez így működik ma, az Eliz Bailey tanai így vannak a Szent Szellem.. tegnap hallgattam egy műsort, David Icke-nak a műsora van leleplezve, hogy ő honnan szedte az ő elméleteit és teóriáit.

És teljesen megdöbbentem, hogy ez az ember, aki Krisztust követő, vesézi ki a David Icke-nak, ezeket a ma népszerű és a gyülekezetekben is lehet hallani az ő teóriáit.

Ő Eliz Bailey-től tanulta, az Eliz Bailey könyvekből állította fel az ő teológiáit, és ma meg lehet nézni, hogy hány gyülekezetben, meg szektában, meg egyházban vallják David Icke-nak a különféle elméleteit.

És bizony ebből fakad a Szent Szellem betöltekezés elmélete rejtett módon az igékbe rejtve, meg ebből fakad a nyelveken szólás, meg démonűzések, meg gyógyítások, ez mind ebből fakad.

Kérdező:

Hát akkor tulajdonképpen olyan, hogy ezekkel a tanokkal folyamatosan, mintha egyre nagyobb, egyre vastagabb lenne ez a lepel az emberek szeme előtt, aztán a végén megvakulnak teljesen.

RHR:

Így van! Tehát ez egy sokrétegű, ige, ezt így lehet elképzelni, érdekes dolog, hogy amikor az ember bement a pitvarba a sátorszentélynél az Ószövetségben, ott a kapunál csak egy szőrt kellett elhúzni. Igaz?

Tehát egy ilyen ruhadarab volt, mint kapu, és azon átmentél, de amikor benne vagy a sátán zsinagógájában, a mai áll-kereszténységbe, akkor, hogy az igazsághoz eljussál, tehát az ő igazságukhoz.

Ami a végén annyira egy olyan többrétegű agymosás, hogy ezért lesz az ebben a nagy szellemi vakságban, hogy Lucifer testben az Antikrisztus, a világ királyába, a világ president, a világ federáció World federation president személyében megjelenő Lucifert Istenként fogják, a mi szerető Istenünkként és Krisztusunkként fogják imádni.

Tehát mint ha egy olyan sátoron mennénk keresztül, hogy mindig el kell húznod minden lépésnél egy függönyt, és minden függöny egy, egy korszaknak a tananyaga.

Tehát ha megnézzük az áll-kereszténységet onnét

Rómától kezdve, tehát nem a római katolicizmusról akarok beszélni, a hívekről, hanem arról a babiloni, mert az egész egy babiloni kultúra, ami mögött Lucifer imádat van. Ennek vannak ilyen kiemelkedő állomásai, mint a katolicizmus, mint a lutheranizmus, mint a protestantizmus, mint a pünkösdizmus, Baptizmus, Jehova tanúi.

Tehát lehet látni, hogy nem egy és ugyan abban az időben jöttek létre, hanem egymás után jöttek ezek létre mindig, és ezeknek mindig van egy ilyen tanrendszerük.

Tehát aki elindult, mondjuk onnét a harmadik századból, azokból a tanokból, amit akkor kezdtek tanítani, tudod a gyerekkeresztség, meg az atyaság, meg a mindenféle, meg az oltári szentségek, akkor utána ez már keveredett a Luthernak, meg a Kálvinnak a tanaival, és akkor erre ráépült még utána a Pünkösdistáknak a nyelveken szólása.

A modern karizmatikus egyházból valóknak a Szent Szellem betöltekezése, és az újhullám.

No, és akkor utána a templomépítés, és akkor utána pedig a hamis Krisztusnak az imádata, az Antikrisztusnak az imádata Jézus nevében, tehát, hogy ők azt fogják hinni.

Tehát lehet látni ezt egy ilyen rétegről, rétegre, mint az iskolarendszer.

Pontosan azt lehet mondani.

Ugye megalapították a babiloni iskolarendszert, amit elterjesztettek a világ minden részén, tehát ez a babiloni iskolarendszer ez materializmust tanít, tehát a materializmus az Luciferizmus és így a materializmuson keresztül, az embereket beteszik az általános iskolába.

Tehát ezt az iskolarendszer az illuminátisták hozták létre, meg a szabadkőművesek meg rózsakeresztesek.

És akik a tananyagokat is kitalálják, azok is mind ott legfelül a minisztériumban azok is mind, mind gyakorló, nagyon magas szintű, nagyon dörzsölt fickók, akik Luciferizmusban akarják tartani az emberiséget.

Tehát beíratják a gyerekeket, törvényt hoztak, hogy mindenkinek kötelező iskolába járni, és akkor az általános iskolából mikor elvégzik, kikerülnek, akkor be kell lépni.. ezek az általános iskolában felvett ismeretek, ezek alapját képezik az Istentelen babiloni világnak, és így erre építve ráteszik a középiskolának, szakmunkás képzőnek a tananyagait.

Ez már a második réteg, és akkor erre majd a gimnáziumnak a tananyagait teszik rá, ami ugyan csak az általános iskolának, meg a középiskolai tanoknak a rétegére rátesznek egy újabb réteget, és aki ezen is átvergődi magát, az mehet az egyetemre, és mehet Universityre. Tehát így megy ez.

És akik a legvégén ezeken a szűrőkön keresztül kikerülnek, és ezek az emberek akik, mint az izé is a, az Orbán Viktor is ugye.

Kezdte az általános iskolában, középiskolában, gimnáziumban, netalán egyetemre, és akkor a Magyar egyetem után pedig bekerült a Magyar Jail egyetemre, vagy Cambridge egyetemre.

Tehát azok már ott, azok az iskolák ott már nem a matematika egy+egy, meg a kémia H2O-val fognak foglalkozni, hanem az a sok, sok tan, az a sok agymosás, aminek a tetejére ki tudtak jönni győzedelmesen, hogy bírják ezeket az ismereteket magas szinten.

Itt már arra való képzése folyik a Jailen, meg a Cambridge egyetemen, meg ezeken, hogy a legmagasabb szintű Luciferizmus képviselő, hogy ezekből válogatják ki a világ politikusait.

Tehát nézd meg a Jail, az USÁ-ban ott a Skull & Bones alapította a Jail egyetemet, és ott van az, amikor elvégzik a Jail egyetemet az emberek, akkor a legkiválóbb tanítványokat összeszedik, elviszik egy éjszaka őket erre a beavatási szertartásra.

Ezek lesznek a jövőnek a presidentjei, tehát a Georg Bush ott volt, John Kerry ezek között volt, tehát mindenki ezen ment keresztül ezeken az iskolákon.

A pápákat innét választják, ugye, a politikusokat innét választják, a gyülekezet vezetőket innét választják, hogy ha kitalálnak, egy újabb egyházat onnét jön a vezető.

Tehát ezért nem látni például ilyen tízen-húszon éves politikusokat, mert ebben a babiloni világnézetnek a rendszerében, a kiképzésben a legmagasabb szintre kell jutni, és erre a szintre, akik feljutnak, ezek automatikusan 32-33 szintű szabadkőművesek is lesznek, shrinerek is lesznek, miegyéb lesznek.

És akkor ezekkel elbeszélgetnek itt, akkor az emberek már tudják, hogy mire megy ki a játék, és akkor bevonják őket egy ilyen beavatási szertartáson keresztül, ahol belemásznak a koporsóba, megerőszakolják egymást, ezt felveszik videóra, és akkor megmondják nekik.

Oké, az ördög az neked most a világnak ezen a részén hatalmat fog adni, te leszel a kormányzója neki, de hogy nehogy meggondolt magadat, itt van nálunk ez a videó kazetta,hogy ezt cd-re vették, vagy akár memória bármire.

Itt ezt letétben tartjuk, hogy ez a te kontrollod, így kontrollálunk téged, és így leszel a kezünkben, és azt fogod végrehajtani, amit mi mondunk neked.

És ő korlátlan hatalmat fog kapni majdnem csak, és a világ luxus élvezeteit élvezheti ez az ember, de ennek ára van, óriási ára.

Ezek az emberek nem fognak tudni belőle kijönni, aki elindul ezen, nem fog tudni kijönni.

Még ha valaki az egyetemig eljut, tehát nézzetek utána.

Simán utána lehet járni, hogy a legmagasabb iskolát hogyan végezte el például az Orbán Viktor. Ki volt a szponzora neki. A legnagyobb illuminátor, bankár a Soros György Lucifer imádó nagy hazafi!

Aki ugyan csak a Hitgyülekezetét szponzorálja, ő tolja pénzzel a Németh Sanyi bácsit.

Kérdező:

Ott dicsérte a múltkor a videóban. Ugye?

RHR:

Ő maga vallotta be, hogy azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogy ha elmondjuk azt, hogy Soros Gyuri bácsi adományaiból megy a Bornemissza, meg az összes többi is, meg maga a Hitgyülekezet működése is.

Ne higgye senki azt, hogy az Isten annyira áldja például a Hitgyülekezetet, hogy az egész csarnoknak, meg mindennek a fenntartására összebírnak annyit kunyerálni, ebben a növekvő nehéz pénzügyi helyzetbe Magyarországon.

Már ez rég összeborult volna.

Kérdező:

Ja, a tizedekből ezt, hátulról pumpálják őket, hogy terjesszék a hamis dogmákat.

RHR:

Persze, hát milyen jó emberek vagytok, az Isten emberei, milyen sokat adakoztunk, összejött 10. millió, meg ennyi millió, meg annyi millió.

És ebből csak az 1/5-e az igaz, a többit, azt a bankon keresztül szépen átutalt pénzeken, vagy diplomata táskában átcsúsztatott pénzeken keresztül tartják fent az egészet.

Kérdező:

Annyit mondjunk el csak, hogy nehogy valaki félre értse, hogy mi itt baloldaliak vagyunk, mert most az Orbánt szidjuk, tehát az összes többi párt is ugyan így a sátánnak a kontrollja alatt működik. Tehát ezért nem is foglalkozunk politikával.

RHR:

Ezért szeretnénk a jobbikosok közül is kihívni az ember tásainkat, főleg azokat a jobb érzésű embertársainkat, akik jó érzületű emberek, és Krisztust követőknek tartják magukat.

Tehát ebből is ki kell jönni, ugyan, úgy ahogy a Hitgyülekezetből ki kell jönni, mert mindkettő a Hitgyülekezet is meg a jobbik is a Hegelien Daeleknek az eszköze, de ugyan úgy az egész Magyar parlament.

Tehát hiába mondja azt a Németh Sándor, ott ezen a titkos kamerás beszélgetésen keresztül, hogy átkozta a jobbikosokat és akkor, hogy a Magyar parlamentre fáj a foguk, mert az nem az ördögé még.

Dehogyis nem az ördögé!

Tele van okkult illuminati, szabadkőműves szimbólumokkal! Ha megnézitek a Magyar parlamentben a faragott díszeket, az ember, aki ül, nem tudom, hogy, hogy hívják azt ülnök, vagy a..

Kérdező:

Országgyűlés vezetője, ott a székén ott van a.

RHR:

Igen a széken ahol ül, a feje mögött ott van egy háromszög és benne van egy karika, 

Kérdező:

No, de nem is, elég, ha megnézzük az embereket, meg hogy mit lopnak, csalnak, hazudnak. Mik derülnek ki, érted?

RHR:

Persze! Egyértelmű, hogy azok nem kerülhetnének be, hogy ha nem vállalnak közösséget a szabadkőművességgel minimum.

Tehát már ebből is látszik, hogy a Németh Sándor már megint csak a Lucifer imádókat védi, hogy a Magyar parlament az nem az ördögnek a parlamentje.

Dehogy is nem az ördögnek a parlamentje! Nincs ország, nincs parlament már maga a parlament kifejezés is honnét ered?

Tehát az egész Luciferi, babiloni okkultizmus, babiloni világrendszer, világnézetnek a kontroll állomásai.

Tehát minden országnak a parlamentje, az országgyűlése mind, mind babiloni eszmét valló, akár rózsakeresztes, akár szabadkőműves, akár illuminatista, akár kabbalista.

Tehát Sanyi bácsi mindenhol megbukik!

Ő valahogy elvesztette azt a képességét, hogy úgy tudjon manipulálni, hogy ne lehessen rájönni, és el, elszólja magát.

De tényleg ezért mondjuk minden táborból való hallgatónknak, hogy azok, akik hallgatják ezeket a bohócokat, ezeket a bábokat, hogy semmiképpen sem azokkal az őszinte lelkű emberekről beszélünk, akik őket hallgatják, mert ők egy óriási világpropagandának, az újvilágrend propagandájának az áldozatai.

Becsalták őket az utcai evangelizációval, és így beprogramozták az elméjüket erre a világnézetre.

És legyen az jobbikos, legyen az kisgazdapárt, legyen az MSZP, legyen az Hitgyülekezet, legyen az katolikus egyház, minden honnét ki kell jönni.

És csak kizárólag az Isten beszédére szabad hallgatni, úgy, segédeszközökkel el kell kezdeni kiszűrni, kivenni belőle a paganisztikus elemeket, a babiloni hamisításokat, az Alexandriai emlékeket, hagyományokat kivenni belőle, és így az ember az Isten segítségével meg fogja tudni tartani, azt a nagy kincset, a legnagyobb áldást.

Tehát nem a fizikai, anyagi jóllét, a meggazdagodás az áldás az embernek egyáltalán, hanem az, hogy az Isten felkínálja a lehetőséget mindannyiunk számára, hogy az Ő országába belépést nyerhetünk az Ő kegyelme által, hogy ha az Isten igazságaiban kezdünk el élni, az Ő természetében és félre teszünk mindent társaságot, minden titkos társaságot, minden egyházat, minden gyülekezetet, ökumenizmust, mindenfélét.

És ebből kijövünk, és hallgatunk az Isten hívására, és így kihívottak leszünk, és így fogjuk képviselni a Krisztusnak a testét.

Ez az igazi Krisztusnak a teste!

Nem azt állítjuk, hogy mi magunk egyedül ez a csoport a Krisztusnak a teste.

A múltkor ért bennünket ilyen vádolás, hogy mi is olyanok vagyunk, mint a Jehova tanúi, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk az egyedüli, kizárólagos az igazságnak az ismerői.

Nem igaz!

Tehát hiába vádolnak ezzel, mi soha nem állítottuk azt, hogy mi nálunk van egyedül az igazság.

Mi ennek a Krisztus testének, ami a világot behálózza, ez a láthatatlan Szent Temploma az Atyának, amiben egyeseket oszlopokká, másokat téglává, áthidalóvá, ablakká, ajtóvá tesz az Atya az Ő Fián keresztül.

Egyeseket a főpapnak az arany eszközeivé tesz az Isten, arany edényekké.

Ugye azt mondja Johsua, hogy egyes házban sok féle edény van ugye, egyesek alantasabb célokra vannak létre hozva, mások pedig színvonalasabb célok érdekében lett létre hozva.

Vannak, akik a gyülekezetben, mint anya úgy szolgálnak a családjukban.               

Ez láthatatlanabb, észrevehetetlenebb szolgálat, de mégis a legnagyobb hűséget, kitartást, odaadást igénylő szolgálata az Istennek, amikor valaki Krisztust követőként anyaságot vállal, sokkal inkább, mint azok az emberek, akik a pulpitus mögött, a mikrofonnal a kezükben hadonásznak, és fújkodják a Szent Szellemet.          

Ezeknek az embereknek az ítélete meg van, de viszont a szorgalmas hűséges anyukáknak a megjutalmazása Istennél félre van téve.

Tehát egyik edény az fényesebbnek látszik, aranyozottabbnak látszik, de nem biztos, hogy az aranyozott edény az, ami dicsőségesebb az Istennél.

Tehát mi mindannyian edények vagyunk az Isten természetének a hordozására, nem a Szent Szellemhordozásra, és Isten vizet akar belénk önteni.

Az Ő beszédét, hogy azt szóljuk, és az által bátorítsuk az embertársainkat, vigasztaljuk az elkeseredetteket, és annak az útmutatásán keresztül viselkedjünk másik embertársainkkal.

Tehát tulajdonképpen ez az igazi Krisztust követésnek az igazi Eklésziának a kihívottak közösségének a feladata.

Nem az, hogy beüljünk, és elkötelezzük magunkat egy egyháznál, vagy egy vallásnál, vagy egy gyülekezetnél.

Tehát ezek mind, mind meg fogjátok látni, amikor a harmadik világháború dúlni fog, ezek a gyülekezeti egyházak mind porba lesznek döntve.

Figyeljétek meg!

Ezért nincs értelme cicomázni, legmodernebb technikával berendezni ezeket az épületeket, mert e helyett rengeteg éhező Krisztust követő testvérünket, és Istent még nem ismerő embertársunknak az életét menthetnénk meg. Meghosszabbíthatnánk az életének az idejét, hogy még több időt kaphasson, hogy találkozhasson az Istennek a beszédével, találkozhasson az Istennek a szeretetével, hogy ennivalót kap, ruhát kap, amikor beteg akkor orvosolva van, amikor elárvul, akkor gyámságot visel valaki fölötte. Ahogy azt Krisztus mondta, hogy „amikor rab voltam, akkor meglátogattatok, amikor éheztem ennem adtatok, amikor ruhátlan voltam felruháztatok”, tehát ez az igazi Eklésziának a működésének az irányvonala.

Nem pedig az, hogy várjuk az elragadtatást és tömjük a papoknak, meg a gyülekezet vezetőknek a bukszáját, meg a legmodernebb technikára rendezkedjünk be, meg ilyesmi, mert ha azt mind eladnák, akkor az országba rengeteg ember, aki ma éhezik, tele gyomorral mehetne, az ágyba feküdhetne le este.

És e helyett ezek az egyházak és kolduló pénzügyi intézetek ugye, (én csak ennek nevezem őket) e helyett éhínségben tartják az embereket.

Nem veszik észre a szegényeket, nem veszik az árvákat, az özvegyeket egyáltalán, ha meg programot akarnak csinálni, akkor kiteszik a metró állomásra, hogy a hit kifizette a villanyszámlámat, a hit meggyógyított engem és már nem vagyok alkoholista, ezért kérjük, hogy cserébe a hit adni fog pénzösszeget, hogy ha előbb én adok neki.

A legördögibb propaganda a világon, amit valaki láthat!

És ez mindegy, hogy csak a Hitgyülekezet csinálja, ezt minden másik gyülekezet csinálja mindenhol.

Ezért Istentelen és Isten természetével ellentétes a működésük, mert önző módon előbb elvárják, hogy adjál, és csak utána adnak neked.

Isten pedig nem ilyen!

Kérdező:

Igen! Én is csak annyit akarnék, vagy szeretnék mondani, két dolog, hogy sokszor látjuk, vagy olvasom, hogy tanítják, hogy a Babilon, a parázna stb., az csak a katolikus egyház, de tudjuk, hogy ez tévedés, hiszen az előbb ugye mesélted ezt az egyházak tanácsosa, stb..

Tehát ő az anyaszentegyház, és az ő lányai ugye a többi gyülekezet, tehát ők hozták létre, ők kontrollálják.

Ez a nagy protestantizmus ugye az ő akaratukból van, stb., tehát ebbe a tévedésbe nem szabad bele esni, hogy azok nem azok. Mindegyik az kivétel nélkül, pluszba ehhez ugye hozzá tartozik a Newegg, az ezoterika.

Tehát tulajdonképpen minden, ami Krisztus tanaival ellenkezik, ez a világ. Kompletten ezért mondja Isten, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel.

Tehát nem csak az egyházakból kell ki szaladni, hanem a Neweggből, ezoterikából, a hindu vallásból, a homoszexualitásból mindenből, ami..

Ugye ez mind, mind, ami Babilonba tartozik, ez az egyik dolog.

A másik meg, hogy azt nem értem, hogy egy bölcs, egy okos ember miért nem csinálja azt, például, hogy mondjuk így madártávlatból, mondjuk, odafentről Isten szemszögéből rá néz ide erre a földre, és akkor azt látja, hogy van 30 féle egyház, van 300 féle gyülekezet, meg 250 féle mozgalom, mindegyik azt mondja, hogy keresztény vagyok, de mégis mindenhol más tanok vannak.

Ugye az egyik helyen azt tanítják, hogy cselekedet által üdvözülünk a másik helyen hit által, vagy engedelmesség által, de mellé tanítja, hogy eleve el vagy rendelve.

Tehát össze vissza van mindenhol más tanítás, hogy akkor hogy lehet ez, hogy akkor mindegyik Istennek az igazi gyülekezete, vagy akkor mi van?

Vagy pedig az, az igazság, hogy egyik sem az, és az igazi gyülekezet ugye az, amit Isten létre hozott ugye a Fián keresztül, meg az Apostolokon keresztül az létezik, mindig is létezett, de nem egy ilyen kézzel fogható emberek által elnevezett piramis rendszeren működő szekta gyülekezet, hanem egy láthatatlan úgy mond. Igazságban élő emberek közössége.

RHR:
Ha valójában egyenként találkozunk az Eklésziában résztvevő tagokkal, akkor látható!

Kérdező:

Úgy persze, csak hogy nincs neve, meg nincsen ilyen..

RHR:

De viszont ha globális szinten nézzük, akkor láthatatlan, mert nem lehet azt mondani, hogy ebben az épületben van, vagy abban a stadionban van, vagy itt van, vagy ott van.

Tehát ezt nem lehet, mert a legtöbben inkognitóban dolgoznak azon Isten nevében, hogy embereknek szólják az Isten beszédét, az Isten igazságait és az embereket Isten természetére tanítsák.

Hogy mielőtt eljön ennek a babiloni világrendszernek.. tulajdonképpen a Babilon onnét Nimródtól eredő, mindenféle Istent nélkülöző eljárásnak, módnak, teológiának, filozófiának a közös összefoglalója az egyház.

Érted?

Mert ebben a világban van kereszténység, ugye van ez az áll-kereszténység, van hinduizmus, buddhizmus. Van taoizmus, van judaizmus ugye?

Már is meg van az egyház, tulajdonképpen a vallásoknak az egyháza.

Körbe lehet őket keríteni, hogy van áll-kereszténység, van judaizmus, buddhizmus, hinduizmus tehát a nagy világvallások, és akkor ez van így a piramis csúcsához közel, és ezt mindegyiket le lehet bontogatni részekre, hogy a buddhizmusnak hány fajta válfaja van.

Van a Szent Buddhizmus, van ilyen izmus, olyan izmus, aztán az áll-kereszténységet is el lehet kezdeni bontogatni a főbb válfajaira.

Van Baptizmus, van Pünkösdizmus, van Hitgyülekezete, van karizmatikusság, van karizmatikus katolikusság, van katolikusság.

Aztán a judaizmusnak is van, nem tudom, hány válfaja.

És akkor még ezen belül is lehet bontogatni lefelé a piramist a piramison belül levő kisebb piramisokat. Érted?

Egészen odáig, hogy Kovács József a Hitgyülekezetből a ruhatáros, vagy éppenséggel valaki Tony Blair a judaizmusnak, az áll-judaizmusnak a kabbalista részén a politikusa. Tehát minden honnét, egész a végéig, a kicsi hangyákig ezt az egész nagy piramist le lehet bontogatni. Ugye?

Kérdező:

És ez mind azért van, hogy a létező összes

RHR:

És ez az egész piramis, minden vallás, ez az egyház.

Ugyanis a Biblia, az Atyánk soha nem beszél egyházról, hanem Eklésziáról!

Tehát ebből a vallásos piramis rendszerből való kihívott embereknek a közösségéről beszél!

Kérdező:

Ja, csak azt akartam, hogy azért van ennyi féle, hogy az összes beállítottságú embert beszipkázzák, hogy bele lépjenek a csapdába nyilván!

RHR:

Nyilván! Ha valakinek nem tetszik az őrjöngős Szent Szellem betöltekezős, valaki szerényebb körülmények között látja az igazságot, az el fog menni a Baptisták közzé, vagy a heted napi adventisták közé.

Valaki meg az ezoterizmusban és okkultizmusban látja a kereszténységben az Isten erejét, és akkor beül a Hitgyülekezetbe és kézrátételes gyógyításokat, a Szent Szellem betöltekezést, meg a fordító és az idegenek jelenlétében fordító nélkül történő nyelveken szólás tetszik neki, az áll hozzá közelebb. Ebben fogja elfoglalni a helyét, aztán az, az érdekes dolog ezen keresztül meg lehet nézni, mert sajnos nekem óriási tapasztalatom van ebből, hogy amikor a Hitgyülekezetben ezek a nagy színészek, akik eljátsszák a betöltekezést, meg a nyelveken szólást, meg a rohangálok, meg mindenfélét. Ezek általában ilyen jellemhibás emberek, és nagyon nagy hibákat, sok tolvajt lepleztek le ezek közül, akik ott a szünetekben vagy mit tudom én az volt a feladatuk, hogy elterelték az emberek figyelmét az Istentiszteleten ezekkel az őrjöngésekkel, és akkor utána, amikor a szünet volt, akkor végig járták a székeket, ahol a kabátokat, meg a táskák voltak letéve és elkezdtek lopkodni.

És ezeket egyik, máikat elcsípték, és kizárták. Lefényképezték őket, és kizárták őket, hogy ő oda többet nem megy be.

Na, most ez a nagy Szent Szellem betöltekezős ember, meg nyelveken szólós ember olyan gyors változáson megy keresztül, hogy át megy fosztogatni a Baptisták közé, hogy ő a legnagyobb szó szólója a Hitgyülekezetnek a köpködésében.

Tehát ezek az emberek, meg lehet látni, hogy milyen gyorsan megváltoznak, és véleményt változtatnak. Ugye?

A Pünkösdisták közül is a merev tradicionális eszmék onnét Amerikából, ugye? Ebben éltek az emberek és át mentek a Hitgyülekezetbe, és akkor ezek az emberek elmondták, elárulták a saját teológiai eszmetársaikat, hogy ők mit mondanak, hogyan vélekednek, milyen lépéseket tettek a Hitgyülekezet ellen, és ez oda-vissza megy az összes között.

Érted mit akarok mondani?

Tehát hogy ha ezek az emberek valójában, és hogy ezek a gyülekezetek valójában Istentől létrehozott gyülekezetek lennének, akkor ezeknek a vezetőik nem engednék meg, hogy egyik a másikba vándoroljon.

Ha tényleg ezeknek az embereknek az üdvösség megtartása lenne a cél, egyik gyülekezetből nem lehetne átmenni a másikba anélkül, hogy ajánló levelet kapna az előző gyülekezetnek a vezetőjétől, hogy milyen fajta ember az illető, milyen erényei vannak neki stb., stb.

 Ehelyett azt látni, hogy megy a marakodás a koncon, Magyarországon is, meg a világ minden részén.

Hogy ugye a Hitgyülekezetbe pumpálták a Soros Gyuri bácsi, az egyik legnagyobb illuminatista, Rothschildnek a bankára, Soros Gyuri bácsi a Rothschildnek a pénzével játszik, amit Rothschild adott neki, hogy erre a célra ennyit használhatsz, arra a célra annyit használhatsz stb., stb.

Tehát a Hitgyülekezet is addig fog működni, amíg a pénzforrás van.

És meg fogjátok látni, én nem kívánom a veszteségüket, de mind ezek a pénzhajhász gyülekezetek csak addig fognak működni, amíg pénz van.

Amikor megszűnik a pénzforrás, bevégezték a feladatukat, és kiveszik belőlük a pénzt, az egész az emberekkel együtt össze fog borulni.

És ez a lényege az egésznek, hogy erről lehet felismerni, hogy egyik sem Isten természetében működik, Isten igazságaihoz ragaszkodó csak látszólag, tehát felületesen áll-keresztényi dolog az egész.

Mert óriási a népvándorlás ezek között, ha csak az áll-kereszténységnek a válfajait vesszük, óriási a vándorlás egymás között. Értitek?

És ez azért van ez meg engedve, mert az embereknek pénz van a zsebükbe, és amíg pénz van a zsebedbe, mehetsz innét oda, onnét ide, amikor már nincsen pénz a zsebedbe és elcsípnek valamin, akkor végleg kizárnak.

És hát az Istennél ilyet soha nem látni.

Tehát ez a lényege ezeknek a gyülekezeteknek a működésének, hogy lehet látni azt, hogy időszakról időszakra, és ezek a hamis tanítások pedig, hogy évtizedről, évtizedre újabbnak kell jönni ugye.

Talán a legutóbbi nagy hamis tanítás, a nagy újhullám, a nagy löket mondjuk, csak ha a Hitgyülekezetét vesszük figyelembe, hogy ugye el kellet készíteni a Szidiki féle sikerteológia, propagandát, mert már az embereknek nem volt mit, új élményt adni.

Tehát a betöltekezősdi is alább hagyott ugye, az őrjöngés is alább hagyott, tehát mind az, ami például a csarnok megnyitókon működött, az nem működik olyan intenzitással.

Az erkölcs, jobbról, balról azt halljuk, oda tartozó emberektől, hogy az erkölcs hihetetlenül mély szintre süllyedt.

Az egyes embereknek az életében, sok ember életében például a Hitgyülekezet, tehát egyéb más szekta, vagy egyház, vagy gyülekezetnek a látogatóinak az életében.

Tehát óriási mértékű a válások, és ..

Kérdező:

Erről: nekem is volt egy ismerősöm, nagyon régóta járt a Hitgyülibe, jó várakozással volt stb., de láttam az életén, hogy csal, hazudik, átveri az embereket, ugyan azt a világi életet éli.

Pedig milyen büszke volt rá. Küldött egyszer egy fotót is, hogy az első sorban ott csápol a Hitgyülibe. Tehát ez tényleg kézzel fogható az egész.

RHR:

És szóval ebből látni, hogy ha ezt összevetjük az első századi, amikor az apostolokat kezdte kiküldeni az Isten Fia az eltávozása után, és maga az Atya így láthatatlan formában vezette őket, tehát ha megnézzük csak azt a kis közösséget, ahol Anániás és Szafíra be akartak lopakodni, mint farkasok.

Milyen nagy erővel Isten, az Atya ott volt láthatatlan formában és védelmezte, beburkolta, körül vette azt a közösséget, és hazudozók, csalók, nem tudtak bemenni, meghaltak.

Aztán amikor már sajnos később olvashatjuk a Galátziakhoz írt levélben is, hogy Galátziában működő, Pál által létre hozott kisebb csoportok, közösségek, amik nem Baptisták voltak és Hitgyülekezet, meg egyéb más, meg Lutheránusok, meg evangélikusok voltak, az mind ugyan annak az Isteni természetből létre hozott alkotásnak voltak a részei.

Nem nevezték őket külön, hogy szeretet gyülekezet, meg Krisztus szeretete egyház, meg Hitgyülekezete, meg stb., annyi volt a nevük, hogy a Galátziában működő gyülekezet. Ezért a Pál levele is, hogy a Galateáknak írt levél, tehát a Galátziában működő kisebb csoportoknak, közösségeknek írt levél.

És lehet látni, hogy Pál már, akkor már elkezdte írni azt, hogy mi folyik köztetek, mi műveltek, hogy milyen erkölcstelenséget engedtetek be magatok közé, hogy a megözvegyült apának az új feleségével hál az apának a fia? Tehát ezt nem hogy kivetnétek magatok közül!

Persze, hogy nem vetették ki maguk közül, mert tele volt a zsebe pénzzel, és jó tizedet fizetett a gyülekezet pénztárába, és hogy a neve fent maradt, hogy ezt nem szabad elveszíteni az embert.

Tehát itt jött be ezeken keresztül a korrupció!

Vagy az Úrvacsora, nem az Úrvacsora, hanem az utolsó vacsorakor, a last Suppernél lerészegedtek az emberek például.

Tehát egészen olyan szintre süllyesztették le a last Suppert, egy közönséges evés-ivás, dínom, dánom.

Tulajdonképpen szaturnáliát, karácsonyt csináltak a last Supperből, az utolsó vacsorából.

És ez ment, volt egy mag, ami tovább ment, tovább örökítette az Isten, tovább tudta vinni, ez mellett a nagy többség az teljesen megvadult, teljesen deviánssá váltak.

És akkor ennek a kicsúcsosodása volt a Konstantin által létre hozott római egységesített vallás.

Tehát ez csak egy állomása volt ennek, tehát ez, hogy katolikusságról beszélünk, ez csak egy állomása az emberi hanyatló babiloni történelembe.

A következő állomás a Lutheránus, a Luther féle, főleg a Kálvin féle megmozdulások voltak, ahol ugyan úgy megmaradt a gyerek keresztség, a másik meg a rózsakeresztesek pénzeléséből csinálta az elméleteit, tehát ezt mind meg lehet látni.

És ebből is lehet látni, hogy ez mind ember csinálta, azért, hogy különféle emberek, különféle helyekre legyenek becsalva.

És ebből ki kell jönni!

Kérdező:

Csak, hogy visszatérjünk Isten beszédéhez, még annyit akartam kérdezni, hogy mikor a megszomorodásról beszéltünk, tudod, van itt egy ige, hogy akkor ezt is elemezzük már ki csak így röviden. Jó?

Hogy itt az Efézus 4-n mondja, hogy ne haragudjatok, ne vétkezzetek, ördögnek se adjatok helyet, aki eddig lopott, ne lopjon, rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, áldásos legyen a hallgatóknak stb..

És azt mondja a 30-s versben, hogy meg ne szomorítsátok az Isten Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára.

Tehát itt is a helyes fordítás, hogy mi lenne?

 

 

3. rész

 

Kérdező:

Még csak, hogy visszatérjünk az Isten beszédéhez ugye itt akartam kérdezni mikor a megszomorodásról beszéltünk, tudod, van itt egy ige.

Akkor ezt is elemezzük már ki csak így röviden szerintem, jó?

Hogy itt az Efézus 4-be mondja, hogy tudod, ne haragudjatok, ne vétkezzetek, ördögnek se adjatok helyet, aki eddig lopott, ne lopjon, rothadt beszéd, ne jöjjön ki a szátokból, áldásos legyen a hallgatóknak stb.

És azt mondja, a 30-as versben: meg ne szomorítsátok az Isten Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára!

Tehát, hogy itt is ugye a helyes fordítás, hogy mi lenne, nyilván?

 

Ef 4: 26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal,

Ef 4: 27 és az ördögnek se adjatok helyet.

Ef 4: 28, Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

Ef 4: 29 Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

Ef 4: 30 És meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára.

 

RevealHiddenReality:

Hogy meg ne szomorítsátok az Isten Atyát,

 

Kérdező:

Az Istent,

 

RevealHiddenReality:

Tehát meg lehet látni,hogy aki láthatatlan formában köztetek van,meg ne szomorítsátok,mert ugye a megszomorodás, tehát itt megint csak annyit kell csinálni,hogy rettenetesen pofon egyszerű leleplezni ezeket a hazugságokat mert,ha csak valaki olyan jó elmével rendelkezik,hogy a fejében van nagy része az igének,az Isten írott beszédének,és előkotorja az emlékezetéből,hogy hol van olyasmi említve az írásban,hogy

Megszomorodás, vagy megszomorítom, szomorúsággal kapcsolatos igéket, ha meg nem, és van egy jó szoftvered,

Csak beütöd, kidobál, mit tudom én 20-30-igét, ott kell közte lenni annak, hogy: és látván az Isten hogy az ember szíve alkotása, minden szíve alkotása gonosz lett,megbáná az Úr Isten,hogy embert teremtett a földre.

 

1Móz 6: 5, Amikor látta az ÚR, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz,

1Móz 6: 6 megbánta az ÚR, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében.

 

RevealHiddenReality:

Kire asszociál itt ebben a versben az, hogy meg ne szomorítsátok a szent szellemet?

 

Kérdező:

Ja, itt egy Mózes 6-ban van, hogy: megbánta az Úr,hogy embert teremtett a földön,és bánkódott szívében.

Ezt értem, csak, hogy mért rakták ide be ezt külön,hogy nyilván azért, hogy meg tévesszék

Meg amúgy külön van írva ez érdekes, ez sok helyen föltűnt már nekem, hogy úgy van, hogy pneuma, ugye a lélek,

Utána van az a szó, és utána van a szent, meg szentelt érted?

Mégis így ide rakják.

 

RevealHiddenReality:

Persze mert szent személyről van szó, szent lélekről

Tehát ezt sokszor beszéljük hanganyagainkban, hogy ugye a régi nyelvezetben, tehát, főleg ha a magyart nézzük hogy voltak a hajóban lélekszám szerint, vagy ama lélek, aki nem vallja az Isten Fiát testben megjelent szabadítónak, annak nincs örök élete, az, az Antikrisztus, igaz?

Tehát itt is érvényes az, hogy ama lélek, persze tudom, a Tóth Géza Hit gyülekezetes-féle a hamisított bibliák, ott is ezek a szerencsétlenek mindenhol szellemet írtak mindenhol.

Ahol az Istennek a természetéről van szó, ott is szellemet írtak, magáról az emberről, amikor beszél, hogy egy ember volt, ott arra is szellemet írtak.

  

2Ján 1:7 Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.

 

RevealHiddenReality:

Tehát az,az ige is így hangzik,hogy aki,hogy az a lélek, amely nem vallja Krisztust testben megjelent szabadítónak, hogy az a lélek nem Istentől van,az,az Antikrisztus.

Most ebből létre tudták hozni a megvallásos babiloni eretnekséget.

Ugyanis az emberekkel elhitették a Billy Grahaman keresztül, hogyha megvallod a Jézus nevét, és a Jézus nevében azt, amit szeretnél, akkor az úgy lesz, mert a szónak teremtő ereje van.

És hogyha te megvallod azt a száddal, hogy: Igen, Jézus Krisztus te vagy az én megváltóm, de utána az Isten tisztelet után elmész, elmész, összeszeded a helyi gyülekezeteknek a feleségeit, gyülekezet vezetőknek a feleségeit, még a férjeik a gyülekezetbe ülnek, és paráználkodsz velük,

Te neked akkor is örök életed van, mert megvallottad, hogy a Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére, igaz?

Tehát ha van valakinek esze, és elkezd ezen gondolkozni, teljesen világos lehet, hogy amikor azt mondja, hogy és az a lélek, amely nem vallja,

Tehát itt arról van szó, ugyanúgy, hogy aki, az az ember, aki a cselekedetével, a természetével, természetéből fakadó cselekedetekkel nem az Isten természetét mutatja, az, az ember tagadja azt, hogy az ő életében a messiás az Úr.

Hogy Ő az ő életének, tehát, hogy a messiásnak a kezébe, és az Atyának a kezébe rakta le az ő életét, és átadta az uralkodást, a hatalmat a saját élete fölött az Atyának, hogy az Atya útmutatását, az Atya írott beszédein keresztül akar élni, tehát így az ember vallja meg a cselekedetével, hogy hova tartozik.

Tehát amikor az ember az ördög természetéből lop,csal,hazud,és csinálja az összes többit, ami föl van sorolva,a test cselekedeteinél a külső ember harcánál,meg a jelenések végén ugye ott van,ott is egy felsorolás van,hogy nem mennek be az ebek,és a férfiszeplősítők és a stb.,stb.

 

Róm 8: 6 Mert a test szerinti gondolkozás halál, a Lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség.

Róm 8: 7 Mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti.

Róm 8: 8 a test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

 

RevealHiddenReality:

Összevan ez lajstromba van szedve,hogy milyen testi bűnök vannak,és aki ebben él,hiába van a gyülekezetbe,hiába vallotta meg ebbe vagy abba a gyülekezetbe,hogy nekem örök életem van.

Ha te az ördög természetében élsz, a test cselekedeteit folytatod, lehet, hogy a szomszédodat meg a melletted ülőt bebírod csapni, hogy te milyen első osztályú keresztény vagy, de az Istent nem fogod becsapni,

És amikor eljön az, hogy elragadtatás lesz, akkor ott fogsz maradni, és végig fogod szenvedni a nagy nyomorúság idejét, végig fogod szenvedni a nyomorúság utáni pusztítást, amikor Isten maga fogja pusztítani, és összedönti ezt az egész babiloni rendszert, és hogyha kicsi szerencséd lesz, akkor azok között a túlélők között leszel, akik majd átmennek ebből az antikrisztusi birodalomból, és a kegyelem korszakban itt ragadás után,

Átmennek az ezer évbe, és akkor meg fogod látni a visszatérő Krisztust az elragadtatásból visszatérőkkel, és akkor látni fogod azt, hogy mekkorát mulasztottál, mert a gyülekezetben előadtad magad, hogy milyen nagy, szuper keresztény vagy,

Így tudod fejből a Benny Hinnek a könyveit, úgy tudod a Kenneth Copelandnak, úgy tudod a siddikinek, és mindenkitől meg vetted a könyvet, meg is vallottad már, hogy mennyországban örök életed van, stb.

De az Isten előtt hiába vallogatsz meg bármit, Isten előtt ez nem ér semmit, a hízelkedő csacsogás egyáltalán.

Az Isten egy dolgot lát itt, láthatatlan formájában mindenkit körül vesz az Isten, és tudja nagyon jól, hogy kik azok, akiket ha megszólít, engedelmeskednek.

Azokat be fogja vinni, ha meghalnak, akkor föl fogja őket támasztani az elragadtatásra, és őket be fogja vinni a Krisztussal az Isten országába.

A hazudozók, a képmutatók, akik testben éltek, akik az ördög természetében éltek, akik a test cselekedeteit folytatták, és nem az Isten természetét mutatták a cselekedeteikkel, a beszédeikkel, azok itt fognak ragadni, és az ezer év végén pedig testestül-lelkestül lesznek küldve a kénkővel izzó tóba.

Úgy-hogy itt ez a lényeg, hogy be tudod-e mutatni, meg tudod-e vallani a cselekedeteddel.

Az igazi Krisztuskövetésben a beszéd az, ami a legkevesebb.

 

Kérdező:

Igen, és ezt támasztja alá az 1. jánosban is az ige, hogy

 

1Ján 3: 18 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.

 

Úgy, hogy valóságosan éljük meg Isten beszédét, igazságban éljünk.

 

RevealHiddenReality:

Cselekedetnek kell többnek lenni.

 

Kérdező:

Igen

Ezt jó, hogy mondtad ezt a megvallások, mert ugye, mindig ezt az igét hozzák föl, ugye alátámasztva a megvallom a számmal, tudod, van a Róma 10-be

 

RevealHiddenReality:

Szívvel valljuk...

 

Róm 10: 9, Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz.

Róm 10: 10 Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.

 

Kérdező:

Igen, hogy ezt is elemezzük már ki, mert akkor, hogy ez is tiszta legyen, jó?

Ha lehet.

Hogy mert azt mondja: Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz.

Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.

Mert azt mondja az írás, aki hisz benne nem szégyenül meg.

 

RevealHiddenReality:

Aki átfogóan tudja látni az Istennek a beszédét, Joshuának az életét, hogy ő hogyan élte meg az Isten beszédét,

Csak egy kérdést kell föltenni: tett-e Joshua megvallást, tehát van-e bármilyen megvallás, hogy azt mondta volna, hogy: hiszem, hogy föl fogok támadni, és mennyországba fogok menni, mert az Atya nevét emlegetem, mert hiszem, hogy az Atya van?

Egy, nincs ilyen,

Kettő, az egész életéről látjuk, azt, hogy az Isten természetében élt, igaz?

És ő, így a cselekedetével megvallotta azt különféle fecsegés nélkül, hogy ő az Atyához tartozik, és oda megy ahonnan jött.

Teljesen, ilyen egyszerű, hogy mi is oda fogunk menni ahova ő ment, hogyha az ő természetében élünk, és az Ő beszédeit megtartjuk.

Tehát ez a szívvel, hisszük szájjal valljuk, meg

 

Zene szöveg részlet, ami elhangzik a videóban: 09: 52-nél található

Szívvel hisszük, szájjal valljuk meg, hogy az úr gyermeke mi vagyunk.

 

RevealHiddenReality:

Ez az Istennél nem érvényes, ezt csak megint emberek találták ki.

Az, amit mi meg tudunk vallani, az, amit mi el tudunk mondani, az az, amikor Isten felé fordultunk az elménkben az ismeretet, a régit kidobtuk, és az Istenről való, az Istenről tudható dolgokat tanultuk be, és az alapján kezdünk élni, és az Isten természetét valósítjuk meg cselekedeteinkkel.

Tehát ez által valljuk meg,hogy Ő benne bízunk,és azért csináljuk,mert így ha ezt csináljuk,meg van ígérve,hogy aki így cselekszik azt Ő, hazaviszi az Ő országába.

Nem az van megírva, hogy: aki megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, azt az Isten hazaviszi az országába, amikor meg fog halni.

A Joshuának ezer idézetét lehetne felhozni, amikor azt mondja, hogy: nem mondalak titeket többé már szolgáimnak, hanem barátaimnak, mert tiszták vagytok ti már ama beszédek által, amit elmondtam néktek.

Azt mondja, hogy: legyetek én bennem, mint ahogy én az Atyában vagyok, és hogy:Atyám én azt akarom, hogy ők úgy legyenek én bennem, vagy én ő bennük,mint ahogy te vagy én bennem,és én te benned ugye?

Tehát itt is teljesen világos, hogy arra utal, persze tudjuk megint az alexandriai hamisított szabadkőműves és jezsuitás Kenneth Copelandes meg Benny Hinnes butaság, hogy ezt is fölhasználták arra, hogy hát benned lakik a szent szellem.

Mert Jézus akkor már szent szellem is, ugye.

Tehát ennyire megtéveszthetőek az emberek, hogy kizárólag, meg van írva Pálnál, hogy aki a lélek gyümölcseiben járva él, azok számára nincsen törvény, tehát nem lesznek el ítélve.

És csak így lehet be menni az Isten országába.

 

Gal 5: 22 De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség,

Gal 5: 23 szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Gal 5: 24, Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették.

 

1Kor 6: 9 Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát? Ne tévelyegjetek! Mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankodók,

1Kor 6: 10 sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát.

 

RevealHiddenReality:

És ott például, amikor felsorolja a láthatatlan Szent Léleknek, tehát szent Istennek a gyümölcsei pedig ezek: szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, béketűrés, stb., stb.

Ott nem említi azt meg, hogy szájjal való megvallás.

Milyen érdekes, nem?

Itt mindegyik gyümölcs, amit az embernek rövid időn belül képesnek kell lennie a cselekedeteivel bemutatni.

Ez mind aktív cselekedetet feltételez, nem pedig beszédet.

A hűséget nem lehet beszéddel bemutatni, be lehet, de nagyon hamar lelepleződik, hogy hazugság.

Ó, én így szeretlek téged Istenem, Ó, én úgy szeretlek téged, én minden napon imádlak téged Istenem,

És az Isten látja a magán életében, látja ennek az embernek azokat a cégéres bűnöket, amiket mások nem látnak, mert ugye igyekszik, hogy a többiek ne lássák a gyülekezetben, tudod?

És, vagy például azt a szeretetet, hogy szájjal megvallhatod, de meg van írva az, hogy:

Mutasd be a te szeretetedet, mutasd be a te engedelmességedet,

Persze tudjuk megint csak az elferdített hamisításból fakadóan: mutasd be a te hitedet a cselekedeteiből.

Tehát az írás nagyon nyomatékosan kimondja azt, hogy: ha a fejedbe nincs az Isten beszéde, és az nem motivál téged, hogy úgy élj, ahogyan azt Ő diktálja, nem mész be az Isten országába.

Mindegy, hogy mit vallasz meg, mindegy, hogy kinek mennyi pénzt adtál érted,

A mai tized,és a mai pénzajándékozás az ugyanaz,mint a 3.századtól a római vallás hanyatlásáig,hogy meg vetted magadnak a bűn bocsátó cédulát,és elhitetted magaddal,hogy a többi bűnödért föl vagy oldozva,mert vettél egy százezer forintos öltönyt, vettél a Sándornak,vagy vettél egy 50.000-ft-os cipőt Attilának.

Vagy mindig a kredit kártyádról elküldesz egy bizonyos összeget a Benny Hinn-nek a szolgálatára.

Ezzel nem veszed meg az üdvösséget soha!

 

Kérdező:

Igen, én is azt akartam, hogy ugye itt van, hogy a szívedben hiszed, tehát, hogyha ez tényleg így lenne, akkor az összes többi helyen is ennek ugye passzolnia kéne, és ugyanerről kéne, hogy beszéljen.

De ugye ott van például a zsidó 3. 4-be a kedvencem, hogy ott magyarázza Pálon keresztül

Azt hiszem ő írta ugye a Zsidó levelet a Pál, hogy az engedetlenségük miatt a zsidók nem mennek be Isten nyugodalmába,

 

RevealHiddenReality:

Pontosan

 

Kérdező:

És, hogy ne essünk ugyan ebbe a hibába, hogy mi bemehessünk.

De ott is az engedelmességről szól,

 

Zsid 3: 18 És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, ha nem az engedetleneknek?

Zsid 3: 19 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.

Zsid 4: 9 Eszerint még hátravan a szombati nyugalom Isten népe számára.

Zsid 4: 11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék.

 

Kérdező:

Meg a Jakabnál, hogy: jól teszed, ha hiszel, az ördögök is hisznek, de hát ugye ez nem elég, mert rettegnek,

Tehát nem passzol össze az összkép valóban.

Tehát akkor itt a szívedben hiszed, akkor az akaratunkkal engedelmeskedünk, inkább úgy lenne jó?

 

RevealHiddenReality:

Igen, ez egy allegorikus kép megint csak, pont ezt akartam mondani, nagyon jó hogy mondtad

Pont ezt akartam mondani, hogy ez a szívvel hinni, ez egy allegorikus kép.

Ugye hagyományos értelembe véve az emberek, amikor azt mondjuk, hogy szív, az embernek a szíve, akkor erre a dobogó kis ökölnyi izomra gondolunk benn a mellkasunkba, ugye?
De a hétköznapi emberek is ezt allegóriának használják, allegorikus kép arra vonatkozóan, hogy az embernek nem csak egy ilyen izom köteg van itt a mellében és pumpálja a vért, nem csak az, az ember szív, az ember szívére vonatkozóan hétköznapi költészet az embernek az akaratát, az életének a lényegét.

Tehát, hogy miért akarsz élni, tehát az embert az határozza meg, és ott van az, az ige talán a zsoltárokból azt mondja Joshua a messiásunk, azt mondja, hogy: az van az én keblem közepette,

Tehát az van az én szívem közepében,hogy a te akaratodat cselekedjem óh Isten.

Tehát itt is simán egyből elmondja, hogy az Istennek akarja magát alárendelni, és azt akarja, amit az Isten akar.

 

Zsolt 40: 9 Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó, Istenem, törvényed szívem közepén van.

Zsid 10: 7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem.

 

Kérdező:

Igen, meg ott, ezt is akartam mondani, jó hogy mondod, ott van ugye a Krisztus engedelmes volt mindhalálig, és hogy nekünk is úgy kell járnunk, ahogy ő járt.

Tehát annyi ige beszél erről, hogy tényleg.

 

RevealHiddenReality:

Persze, mert az emberek a pénzért, a sikerért, azért hogy ők legyenek valakik a gyülekezetekben, ebbe a piramis rendszerbe, hogy a legszebb feleséget halásszák ki maguknak ott a hajadonok közül,

Közel legyen ott a pásztorhoz, és akkor a pásztornak, a pásztor asztaláról lehulló kis maradékokból ő is részesedik, mert az is sokkal több, mint amit az emberek a hátsó székben részesednek ugye?

De tehát az, hogy szívvel hinni, az azt jelenti, hogy az akaratunkat az Istennek való engedelmesség,

Mert a hit az, az Istennek való engedelmesség, az emberi szív, az pedig az embernek az akarata, hogy mi van benned, milyen világkép él benned, és mi szerint akarsz élni.

Tehát ez az ember akarata, hogy akarhatsz ebben a világban a világ természete szerint élni, és akkor az Isten elmondja ennek az alternatívának a következménye az örök kárhozat, mert engedetlenségben fogsz élni, és te magad fogod magad halálra ítélni saját bűnös cselekedeteiddel, ugyanis az ítélet napjakor én, el kell, hogy utasítsalak téged,amit én nem akartam.

 

Jak 4: 4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

 

Jak 4: 7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

 

RevealHiddenReality:

Vagy élhetsz az én természetemben, ha olvasod a Bibliát, és megérted a Bibliából, hogy: én az Isten én szent vagyok,én jóságos vagyok,hosszútűrő,és késedelmes a haragra,

Nem szüntelen feddődő, nem szüntelen zsémbelődő, nem szüntelen bosszúálló Isten vagyok, és hogy az én szeretetem abban mutatkozik meg az emberiség felé, hogy én azt akarom, hogy mindenütt mindenki megtérésre jusson, ez az Istennek az akarata.

És hogy ha ezt valaki megérti ezt a képet, hogy ez maga az Isten, Ő így gondolkodik és ez az Ő természete, és az összes többi tehát: a szeretet, a hűség, jóság, a mértékletesség, és az összes többi a Galata 5: 22-ből, meg az utalásokon keresztül még többet meg lehet találni,

Hogy gazdaság a szeretetben, ahogy Pál mondja: ne a földi vagyonba akarjatok gazdagok lenni, hanem egymás szeretésében, és az Istentől való egymás iránti jó cselekedetekben

legyetek gazdagok.

 

1Tim 6: 18 Tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, javaikat megosztók,

1Tim 6: 19 kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.

 

RevealHiddenReality:

Tehát ezt mind ki lehet keresni, és az ember megismeri így az Istent, hogy Ő kicsoda, és mit akar.

Ezzel szemben lehet látni azt, hogy ki ennek a világnak az ura, sátán, ugye ő emberölő volt kezdetektől fogva.

Tehát tudjuk, hogy gyilkos lélek, ő is egy láthatatlan lélek, mint Isten, csak ő nem szent, és nem igazságos, hanem ő közönséges, és gyűlölséges, és ott is,

Pál fölsorolja ugyan ebben a részben, a Galata 5. 22-ben hogy mi a test cselekedete, tehát azok a cselekedetek, mind az ördög természete.

Amelyikben élsz, amelyikre a szíved adott, hogy abban akarsz élni, tehát amelyiket akarod, amikor azt mondjuk, hogy szívvel hiszünk, akkor az azt jelenti, ugye, hogy áttranszformáljuk,

Tehát a hit szó az engedelmesség,a szív, az pedig az akarat,tehát,hogy szívvel,tehát  szívünkből engedelmeskedünk,tehát a lényünkből,a teljes lényünkből,az egész akaratunkból engedelmeskedni akarunk az Istennek az utasításának,hogy el tudjuk hagyni a cselekedeteinkkel,minden napos gyakorlással el tudjuk hagyni az ördögnek a természetét,

Ami ennek a babiloni világrendszernek a természete, aki mögött Sátán van,ő ennek az egésznek a szisztémának az alkotója,

és az üdvösség szisztémájának az alkotója pedig Isten,

És az akaratommal azt akarom azokban a szituációkban, hogy szeretetet akarok kimutatni, hűséget akarok kimutatni, jóságot, mértékletességet

Amikor eszek, akkor nem eszek napjában 100-szór, hogy úgy nézzek ki, mint egy 500-kilós ember, akivel semmit nem tud az Isten kezdeni, mert még a kezét sem tudja megmozdítani, még a száját sem tudja kinyitni, hogy az emberek felé vigasztalással, vagy bátorítással szolgáljon, ugye.

És ezt jelenti, hogy szívvel hinni, mikor azt mondja a magyar fordítás, hogy szívvel hisszük, akkor az azt jelenti, hogy az akaratunkkal engedelmeskedünk, és kimondott beszédünkkel pedig bizonyságot teszünk arról, hogy Istennek a gyermekei, az Isten fiai vagyunk.

És tehát Isten különbséget tud tenni nagyon könnyen, két ember egymás mellett áll, és az egyik a karizmatikus mozgalomból megvallásokat tesz éjjel, nappal, hogy:

Én hiszem hogy Jézus meghalt a kereszten, én hiszem, hogy Isten föltámasztotta, és akkor elmondja mind a katolikusoknak, mind a pünkösdizmusnak, az összesnek ezt a hitvallását, tudod, fölmondja.

De a megvallás után mikor félrevonul,és oda megy hozzá a szomszédja,hogy:figyelj, nem bírok a gyerekeimnek ennivalót adni,

Jaj ne haragudj, nem tudok pénzt adni, mert nincs nálam pénzt,és amikor elmegy a szegény ember, akkor megy az autóját tele tankolja 10.000ft-ért,érted?

Tehát ennyit ért az ő megvallása, hogy a szegényt elküldte éhezve, szomjúhozva

Meg a másik ember, aki azt mondja, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy itt megvallásokat tegyek, mert ha maga az Atyám nem látja azt, hogy az életemet az Ő neki való engedelmességében, az Ő természetében élem, és ez miatt, hogyha méltat arra engem, hogy elküld valahova valakihez, akik meg vannak szomorodva, meg vannak keseredve, az öngyilkosság gondolata kísértgeti őket,

És akkor elküld hozzá az én Atyám, és megvigasztalom őt, hogy: figyelj nem fog sokáig tartani, bírd ki, nem vagyok gazdag ember, tudok neked venni mára ennivalót, és bízzunk abba, hogy az Atyánk fog rajtad segíteni holnap is,

De most ezt az órát használjuk ki, amíg még életben tudsz maradni, hogy

Elmondom neked, hogy van egy Isten, akiben én hiszek, aki nagyon szeret minket, és lát tégedet, és Ő küldött hozzád, mert látja, hogy végezni akarsz az életeddel,

És az ember elcsodálkozik,hogy honnét tudtad,és hogy az,az Isten,az,az Atya szeret téged is,és engem is,mindenkit szeretni akar, és meg akar bennünket menteni,hogy amikor elfogy az életünk ideje, ne úgy menjünk ki ebből a világból,hogy kárhozatra fogunk jutni

Hanem azt akarja, úgy menjünk innét ki, hogy az Ő országába fogunk jutni, és arra akar megtanítani most téged is, hogy hogyan kell úgy élni, hogy tudjad élvezni a mindennapokban az Ő megtartását, az Ő segítségét, és hogy hogyan fogsz tudni neki segíteni az Ő munkájába stb., stb.

Amikor az,az ember,aki az Isten természetében él,és beszél ehhez az emberhez,akkor ő a szájával, amikor beszél,akkor azt mondja el, ami ő benne van,az a világnézet, ami motiválja őt arra, hogy igenis engedelmeskedjen az Istennek,tehát ez.

Nem az a megvallás, hogy állok a gyülekezetben, mint egy tök, és akkor szóróm a számból a szavakat, az ígéreteket, a be nem teljesített hazugságokat,

És ebből senki nem fog életre kelni, senki nem fog, felbátorodni, senki nem fog megigazulni, senki nem dönt úgy, hogy leszámol a bűneivel, senki nem fog megrémülni a bűneitől, hogy kárhozatra fog jutni.

Viszont egy ember, aki az Isten természetében élt,és az Atyának engedelmeskedve és az Atya tudja,hogy elküldhetem oda ahol ez az ember öngyilkos akar lenni,és elfogja neki mondani,hogy:ne tedd,ne öld meg magadat,mert még mindig van lehetőség,de csak most nem látod,de bíztatlak téged,és figyelj,nem vagyok gazdag ember,de megpróbálok neked segíteni ami tőlem telik.

És akkor így ez az ember „föláldozta az ő életét” az ő ember társáért.

Tehát erről szól az, az ige, amikor azt mondja, hogy az, aki az életét adja a másikért, nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint aki életét adja a másikért.

Tehát,hogy az,az ember,ahelyett,hogy elment volna autózni a karizmatikus hazudozóval,az audiával,vagy a bmw-jével,vagy az akármiével,és mutogatta volna magát,

A helyett az, az ember elment, azt az időt arra áldozta fel, hogy életet megtartson, hogy rá beszélje az Istennek a beszédével, ami az elméjéből fakad, amire emlékezik, hogy amit megtanult a Bibliából, hogy ki csoda ez az Isten, mit akar, hogyan akar segíteni,

 

Ján 15: 13 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.

 

RevealHiddenReality:

Ezt elmondja neki,és azért az emberért él,lehet hogy az, az ember tolókocsiban ül ráadásul,nincsen aki kimossa a ruháját,és ez elmegy,fogja, kimossa a ruháját neki akármilyen büdös,akármilyen ápolatlan,levágja a haját,segít neki, szivaccsal megmossa őt,körbe ápolja.

Ez az igazi Krisztuskövetés, és ez az igazi megvallás, mert az ő szájából származó beszéd megmentette ennek az embernek az életét.

És ez kell az Istennek!

Nem az, hogy az összehazudott pénzből meg adományokból bejárod az országot, és újabb toborzó telepeket létesítesz, és be kundalini jógáztatod az embereket, és fölkészíted őket az Új világrendnek a lucifer imádatára, és akkor elhiszik, hogy jön a tejjel és mézzel folyó Kánaán.

Ezt jelenti a szívvel hinni, hogy az akaratommal engedelmeskedni akarok, és amikor beszélek akkor, pedig az embereket a beszédemmel az Isten felé terelem.

Ezt jelenti szívvel hinni, és szájjal megvallani.

 

Kérdező:

Most eszembe jutott egy, amit most mondtál ez a két embernek a példája, eszembe jutott a Krisztus példázata, fölolvasom jó?

Szerintem pont erről szól, hogy:

 

RevealHiddenReality:

oké

 

Kérdező:

Két ember ment a templomba imádkozni, az egyik farizeus a másik vámszedő.

A farizeus megállt és így imádkozott magában,Isten hálát adok neked,hogy nem vagyok olyan mint a többi ember,rabló,igazságtalan,parázna,vagy olyan mint ez a vámszedő is,

Ugye ez volt a megvallás, böjtölök kétszer egy héten,tizedet adok mindenből, amit szereztem.

A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve ezt mondta Istenem légy irgalmas nekem bűnösnek.

Tehát ez pont erről szól, nem?

 

RevealHiddenReality:

Igen pontosan erről.

 

Kérdező:

Két külön, a képmutató a megvallós farizeus, a mai világban.

 

RevealHiddenReality:

Mind a kettő egy Istenben hitt,csak az egyik a maga csinálta Istenbe,a másik meg a valóságos Istenben.

 

Kérdező: Igen.

 

RevealHiddenReality:

és ezt kell eldöntenünk,mindenki, aki hallja ezt a beszélgetést,hogy gondolkodjunk el azon,hogy emberek csinálta Istenben akarunk hinni ezekbe a gyülekezetekbe,ahol a meggazdagodás kecsegtetésével elhúzzák az orrotok előtt ezt a tévhiedelmet,bele lovalnak benneteket egy  ilyen rendszerbe aminek a kiszolgálói lesztek,

És minél több időt töltötök el, nem látjátok önmagatokat többé kívülről,és még az Isten beszédén keresztül sem, mint tükrön keresztül már nem látjátok azt, hogy Isten azt mondja,hogy:

Önmagadat dicsőíted, meg akarsz gazdagodni, nem veszed észre a te mezítelenségednek a rútságát,ugye ott a Jelenések könyvében van az egyik gyülekezetnek mondja,hogy

Te azt hiszed, hogy meg vagy gazdagodva, mert egy audid van, vagy egy bmw-éd van, vagy a Balatonon van egy-két nyaralód, vagy van neked egy izéd, egy termálfürdőd,

Azt hiszed, hogy ez a minden, ez a siker, hogy te ezt elérted, hogy van neked egy ilyen, és azt hiszed, hogy nincsen többet szükséged semmire, mert így a gyülekezet, meg az egyház meggazdagított tégedet

Előre jutottál az első sorba ülhettél,lap-dogja(öleb) lehettél a főpásztorodnak,érted.

 

Jel 3: 16 Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból.

Jel 3: 17 Mivel ezt mondod: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire”, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy.

Jel 3: 18 Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kend be a szemedet, hogy láss.

 

RevealHiddenReality:

És erre azt mondja az Isten, hogy hát én látom a te mezítelenségednek a rútságát, látom, azt hogy bűnös vagy, bűnökkel terhelt az életed, látom azt, hogyha a következő órában kilépsz az utcára, és el fog ütni az autó akkor te a pokolba fogsz azonnal kerülni.

Tehát erről szól az egész,hogy gondoljuk át,hogy főleg abba gondoljunk bele,hogy ebbe a pillanatokba,hogyha bármi baleset,vagy bármi történne velünk, és meghalnánk,ebben a jelenlegi állapotunkba az Isten igéjét kinyitva el tudjuk e magunkról mondani,hogy az Istennek való szeretetben,és hűségben,jóságban,mértékletességben,alázatosságban,

Mások iránt, az árvák és özvegyeknek a meglátogatásában,

Paráznaság nélkül, szeplő nélkül, szexuális aberráltság nélkül, önkielégítés nélkül ülök itt most, és hallgatom ezt, és el tudom mondani magamról, hogy tényleg a cselekedeteim, a saját cselekedeteim tesznek bizonyságot arról, hogy elmondhatom nyugodt szívvel, ha most meg kellene halnom, akkor az Isten angyalai jönnének értem, és vinnének el.

Vagy hogyha kétségeid merülnek fel, és ezt nem tudod elmondani és elhitetted magaddal, hogy nincs szükséged már semmire, már befutottad a célodat, már megszereztél minden földi vagyont, és gazdagságot,

Be vagy tárazva a nagy nyomorúság idejére, és csak be fogod zárni a bunkeredet, és majd átvészeled a 20-évet, hogy tudd meg, hogy az Isten azt mondja rád, hogy neked szemgyógyító írra van szükséged, az Isten beszédére, mint egy tükörre, hogy bele nézz.

És ha meglátod az ördög természetét a viselkedésedben, beszédedbe, mint borostát az arcodon, akkor előveszed a kétélű kardot, és elkezded magad leborotválni vele az igazságnak a beszédével, az Isten igéjével.

Ami azt jelenti, hogy úgy kezdesz el viselkedni, hogy eltűnjenek ezek a borosták, hogy eltűnjön a fösvénység, a pénz imádat, hogy eltűnjön a szeretetlenség és a maga mutogatás, hogy eltűnjön a minden tudásod, hogy eltűnjön az engedetlenséged, hogy eltűnjön a rejtett okkultizmusod, amit az Isten parancsolata ellenére, tolmácsoló nélkül idegenek társaságában folytatsz újra, és újra a gyülekezeteidben.

Hogy betöltekezel szent szellemmel, és a következő héten démonokkal mész, hogy űzzék ki belőled a démonokat, mert démonok vannak benned, és utána megint szent szellemmel töltekezel be, és éktelenül viselkedsz.

Ezt kell átgondolni mindannyiunknak, és aki okos, most akik hallgatjátok, hogyha okosak akarunk lenni, akkor úgy kell viselkednünk ebben a pillanatban, mint az a vámszedő, aki tudta, hogy

 Igen is bűnök vannak az életembe, még mindig nem győztem le a bűnt az életembe teljes mértékben, ahogy Pál mondja, nem győztétek még meg a gonoszt, és akkor azt kell mondani lehajtott fejjel azt mondani, hogy még csak arra se vagyok méltó, hogy fölemeljem a tekintetemet rád.

Még csak arra se vagyok méltó, hogy esetleg segítséget kérjek, mert hemzseg az életemben a bűn, hogy a feleségemet kihasználom, hogy a feleségemet ütöm-verem, mikor a feleségem nem lát, akkor az internetre megyek, és nőket keresek fel, dicsérem őket, kapcsolatot akarok létesíteni, amikor nem lát valaki, akkor azonnal elszívok egy füves cigit, amikor stresszes vagyok.

Amikor elmegyek a raktár áruházba, hogy megvegyem a következő hétre eladni való árút, és elszámolja magát az ember, és zsebre vágom a lóvét,

Hogyha ezeket nem látod, akkor senki nem tud megmenteni téged!

Mert az Isten, igaz hogy mindent tudó, és mindenre hatni tudó, és nincs lehetetlen számára, de egy valamit nem tud megtenni, azt, hogy egy bűnös helyett igazságban éljen, és megváltsa az embert.

Ha mi magunk nem vesszük észre az életünkben az ördög természetének a kisebb, egyre megbúvó, elbúvó, nehezen észrevehető megnyilvánulásait, azt nem vesszük észre magunkban,

Nem akarjuk észrevenni.

Az Isten úgyis felhozza ezt, mert Ő neki az, az akarata, hogy mindenütt mindenki megtérésre jusson minden, és Ő azon munkálkodik életünk minden másodpercében, minden ember életében,hogy különféle módon ráébressze az embereket arra,hogy vétkek között él,bűnök között él,

És távol legyen,hogy az történik veled,hogy most balesetben,akármilyen balesetben meghalsz,mert nem tudott utána veled többet mit csinálni,és azt hiszed, hogy örök életed van,és el fogsz kárhozni.

Sokkal jobb az Isten előtt alázatos lenni, és azt mondani, hogy segíts engem meg, hozd fel az életemben számomra még nem látható, és nem észrevehető bűneimet, az én titkos bűneimet.

Hogy hozd fel ezeket az életembe, tedd láthatóvá, és segíts nekem, hogy olyan értelmem legyen, és olyan meggyőződésem, hogy beismerjem,

Hogy beismerjem azt, hogy igen ezek még mindig itt vannak az életemben, hogy tudjak segítséget kérni tőled, hogy te tudj motiválni engem a beszédeddel.

Hogyha kell, akkor félelem, halálos félelem jöjjön bennem létre, amikor a bűn cselekvésre gondolok, hogy ezt meg teszem, mert jó nekem, mert kielégít, mert jó ez az érzés, ami 10-15-percig tart csak, és utána örökké való kárhozat lehet a sorsunk.

Sokkal jobb beismerni, és így arra gondolnunk, hogy meg tudjuk menteni az életünket mi magunk is, és ha olyan pozícióba hozzuk magunkat, hogy hagyjuk, hagyni tudjuk az Istent, hogy beavatkozzon az életünkbe, hogy emlékeztessen a beszédeire, hogy emlékeztessen arra, hogyha bűnben élünk, el fogunk kárhozni.

És hogy az örök élet a legnagyobb áldás, amit Ő adhat nekünk, nincs ennél nagyobb dolog sem a földön, sem az égben, a mennyben.

És ezt csak egyszer kínálja fel az Isten számunkra, és hogyha ezt, ha a bűneink miatt elvesztegetjük, és egy tál lencséért, földön való boldogulásért ezt elcseréljük, és így megvetjük az Istennek a nagy áldását, az örök életet, számunkra nincs többé menekülés!

Mert meg van írva, hogy Ézsaut gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem,

Mert Ézsau meg vetette Istennek az ajándékát, az elsőszülöttségi jogot, ami volt, az Újszövetségnek az örök élet szimbóluma a kegyelem, az üdvösség szimbóluma volt, és Jákob pedig meglátta benne az értéket, és ő magához ragadta azt, és engedelmes volt az Atyához, és ezért lett ő Jákobból Izrael,

Az Izraellel az történt,hogy az Istennek engedelmeskedő embereknek a közössége,az ő neve prófétikus előkép volt arra vonatkozóan,hogy ezen a napon,ma hányan válunk Izraellé,hányan válunk az Isten szemében neki engedelmeskedővé,

És ennél nincsen fontosabb a számunkra.

 

Kérdező:

Igen, mi is megvizsgáljuk magunkat szüntelenül, és pont a napokban gondolkoztam ezen, hogy az emberek,

hogy mért vannak,mert ugye ezt azért látjuk,hogy kevesen vannak azok,akik úgy igazán oda teszik magukat,és oda szánt Krisztuskövető életet élnek,hogy mert ugye az emberek nem tudnak lemondani a testi dolgokról,a vágyaikról,és a széles úton szeretnének ugye bemenni Isten országába,és ezt a széles utat megkapják ezekben a gyülekezetekben,egyházakban,mert ezt tanítják nekik

ugye ezekkel a hamis dogmákkal,ezekkel a hamis kegyelemmel,és ha valaki ezt el fogadja és ugye megtalálja,jaj de jó,akkor ezt meg ezt még nem kell csinálnom,ez még bele fér,tök jó, van mégis üdvösségem,kegyelmem,de jó.

Erre mondja a Krisztus, hogy sokan vannak a hivatalosok ugye, akik azt hiszik magukról, hogy ők már hivatalosak Isten országába, ők meghívottak,

de valójában becsapják magukat,és ugye e  mellett még azt mondja a megváltó, hogy kevesen vannak a választottak,az igazak,akik valóban lemondanak ezekről a dolgokról,mert ugye sok lemondással jár,meg küzdelemmel,meg nehézséggel,de mellette ugye ott van mögöttünk az igazi Isten,akinek a kegyelme,a szeretete,a csodái ugye azok csodálatosak az életünkben,

De tehát csak azt akartam mondani, hogy ne a széles utat válasszátok, mert becsapjátok magatokat,

A széles út, a tágas kapu az nem visz be Isten országába tehát.

Azért van olyan példázatba, tudod, emlékszel ott a Mátéba, hogy a hivatalosak nem voltak rá méltók, tehát az, az emberke is hivatalos volt a menyegzőre, akinek nem volt ruhája, de nem volt az igazi azért nem engedték be, kidobták,

Tehát ugyanez a helyzet itt is.

 

RevealHiddenReality:

Igen, mert ez a menyegzői ruhája, az Istennek való engedelmességben végrehajtott cselekedetnek a szimbóluma.

Tehát amikor a Jelenések könyvében a menyasszonyt mutatja be, menyasszonyként mutatja be az eklésziát,

Tehát itt ennek a menyasszonynak nem az a sajátossága, hogy nagy fodros, 20-méter hosszú uszállyal rendelkező menyasszony képet kell elképzelni, hanem egy fehér ruhában levő személyt kell elképzelnünk, akinek a szívének a belső elrejtett emberének a kincsei voltak láthatóak,

És ez a fehér ruha ez az Istennek való engedelmességbe végrehajtott cselekedetek.

Az engedelmességnek, és a szeretetnek a cselekedeteinek a szimbóluma.

Azért mondja a másik helyen hogy, hát látom a te mezítelenségednek a rútságát, látom hogy szennyes ruhába vagy,

Ez azt jelenti, hogy nincsen neki, tehát amikor azt mondja, hogy látom a te mezítelenséged rútságát, tehát, hogy mezítelen vagyunk az Isten előtt, az azt jelenti, hogy semmi jó cselekedetünk nincs, amit Ő benne hajtottunk végre.

Hiába hittük azt, hogy kimentünk a Blaha Lujza térre,és akkor embereket csaltunk be a gyülekezetekbe,hiába voltunk mi a főző emberek, és hordtuk az alapanyagot a szeretet vendégségre, amit az újságban meghirdettünk,

Hiába tettünk bármit is, amibe egy picit is benne volt az én,

Isten előtt ez nem kedves, neki nem kell a humanizmus egyáltalán, nem kell az önfelemelés, és itt erről van szó, hogy ugye az ember elhiteti magával,és ez egy illúzió.

Ez működik ma a gyülekezetekben, hogy az embereket meghívja az Isten mindenféle hírforráson keresztül, amit jónak talál felhasználni, hogy az embereket megszólítsa, az egész emberiséget meghívta az üdvösségre, a vele való kapcsolattartásra.

És azok az emberek, akik azt mondják, hogy nem kell nekem ez a babiloni világ, ez a vallásrendszer, pénzügyi rendszer ez úgyis az Isten keze alatt össze fog nem sokára dőlni,

Nekem az kell, hogy amikor meghalok, akkor mindenképpen az Isten országába akarok menni, és a legtöbb ember becsapja önmagát azzal, hogy azt hiszi, hogy amikor átveszi a meghívást, azzal elhiteti önmagával, hogy ő már benn ül a menyegzőn.

Elhiteti magával, hogy semmit nem kell tenni, meg vagyok hívva, még el se kell mennem, itt helybe azonnal a menyegzőn vagyok, ez működik ma a gyülekezetekben, hogy az emberek elhiszik, hogy meg vagyok hívva, a meghívás számukra a megváltást jelenti.

Pedig nem igaz!

Ez egy illúzió világ, amiben élnek az emberek, és tulajdonképpen elhiszik azt, hogy az ő szívük célja az kell, hogy legyen, hogy berendezkednek itt a világ dolgaiból,azokból a dolgokból,amik a használat során meghibásodnak, és elvesztik az értéküket.

Megveszel egy autót, egy vadonatúj autót, és elviszed az autó piacra, mert meggondoltad magad.

Kereskedés nem biztos, hogy visszaveszi, ki viszed az autó piacra, már egyből 100. 000-rel kevesebbet fogsz érte kapni, milyen jó befektetés volt igaz, az örök életre nézve?

Veszel magadnak egy számítógépes programot, amivel föl lendíted majd az üzletedet, és hogy majd gyártod a bankókat, és jól menő vállalkozásod lesz, és akkor meg tudsz magadnak mindent venni, a legtöbb ruhát, a legszebb ruhákat, és egy nap pedig szívinfarktust kapsz, mit használt az egész?

És nem volt semmi Istenbe végre hajtott, neki való szeretetből végrehajtott jó cselekedeted, amire Ő utasított, Ő kért, hogy tedd meg, és nem tetted meg, az egész kárhozatot jelentett neked.

És ez a lényeg itt ebben a világban élésünk során, hogy mit akarunk?

Akarjuk a világnak a csillogó-villogó dolgait, modern technológiákat,

A kabbalizmusnak, és a különféle világ eszméknek mai modern teológiáknak az eszméje az, hogy technológiával, és tudással vissza szerezheted az egészséged, és az örök életed.

Ha ez kell neked, akkor helyezd erre az akaratodat, hogy te ezt akarod megvalósítani.

Semmi sem lesz maradandó, minden becsapás!

Egyedül egy dolog van számunkra, látjuk, hogy közeleg a nagy nyomorúság ideje, és félre kell tennünk az önhazugságainkat, önámításunkat, és azt mondani, hogy amink most van, azzal arra kell berendezkedni, hogy arra készülni ebbe a nagy nyomorúságban is embereket fordítsunk az Istenhez, erre kell készülnünk,

Hogy Isten természetét gyakorolni, minél nagyobb legyen bennünk a hűség, a kitartás, a hosszútűrés, a kínlódásoknak, a szenvedéseknek a mindenek között való eltűrése, hogy abban az időszakban, amikor beköszönt az, az időszak, mint az Illés idejében, hogy 3 és fél évig szárazság volt, nem volt víz, nem volt az állatoknak eledel.

És ebben az időszakban megtartotta Illést, és Illést különféle helyekre küldte el az Atya, a mi Atyánk, örökké való Istenünk.

Ez közeledik hozzánk, mindegy, hogy elhiszed vagy nem, ez ugyanolyan, mint a mennyország.

Valaki azt mondja, hogy hát elhiszem, hogy van, valaki azt mondja, hogy nem hiszem el, hogy van.

Aki azt mondja, hogy elhiszem, hogy van, de nem úgy él, annak a számára, az a hit, hogy elhiszi, hogy van, az nem ér semmit, mert nem fog ott lenni.

Ezért tenni kell, és az a nagy különbség, hogy tovább ringatjuk magunkat ebben az ördögi illúzióban, hogy már örök életünk van, már biztosított a hely a mennyországban.

Az első tíz között leszek, akik el lesznek ragadva az elő-elragadtatáskor.

Ha ebben akarsz hinni, higgyél ebben, de garantálom neked, hogy nagyon nagy keserűségben lesz részed, amikor meg fogod azt tapasztalni, hogy ez nem fog bekövetkezni.

Nem azért, mert én nem akarom, hogy te elmenj mindenek előtt, hanem azért, mert a történelem, és az Isten beszéde ezt bizonyítja, hogy amióta Istenben bízó emberek vannak, üldöztetésben van részük, nyomorúságban van részük.

Ha igaz lenne az elő-elragadtatás, akkor minden 200-évben, vagy minden héten szenvedő Krisztuskövetőknek el kellene, hogy ragadtassanak.

Tv-ben, rádióban kellene hallani, hogy itt, amott eltűntek az emberek.

Az első századi keresztények, a Krisztuskövetők mennyit szenvedtek tíz éven keresztül.

Nincsen beszámoló róla, hogy el lettek volna ragadva.

Akkor miért hiszed el?

Miért hiteted el magadat azzal, hogy te most ebben az időben viszont önkielégítés, dohányzás, lopás, csalás mellett te biztos, hogy el fogsz menni?

 

Kérdező:

Igen,csak annyit akartam,hogy ahogy mondtad,hogy tényleg rövid ideig tart az életünk,a Zsoltárokban is olyan szépen írja,hogy tova tünnek éveink mint egy sóhaj, ugye gyorsan elszáll mintha repülnénk,

Tényleg, és hogy nincs értelme berendezkedni, hanem oda fel kell nekünk készülni, tehát.

Ezt kívánjuk mindenkinek sok szeretettel szerintem mind a ketten, hogy az Atyánk adjon mindenkinek sok-sok erőt.

 

RevealHiddenReality:

Igen, az a legfontosabb ige, ami ide vonatkozik, hogy ahol van a te szíved, ott van a te kincsed.

 

Máté 6: 21 Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is.

 

RevealHiddenReality:

Megint csak ahol van szíved, a te szíved az Isten országában, tehát az azt jelenti, oda akarsz menni, akkor mindent meg teszel, mindent képes vagy feláldozni azért, hogy úgy élj, hogy oda bemehess.

Az Atyának ki tudd azt mutatni azt a szeretetedet, hogy elveted az életedből a test bűneit.

Ha ide a világba, itt van a szíved, és ide be akarsz rendezkedni, tudnod kell, hogy, tudnia kell mindannyiunknak, hogy mi csak itt átmeneti állapotba vagyunk itt a földön.

40-évig, 30-évig, 10-évig, 5-évig,

Nem csak idős emberek halnak meg, gyerekek is meghalnak,

Tinédzserek is meghalnak, fiatalok is meghalnak, és nekünk arra kell kész lenni, hogy bármikor is történjen ez, úgy menjen ki innét, hogy oda fogok menni, ahol az Atyám vár engemet azért, mert félre tettem az életem bűneit,

Erről szólt az egész életem, hogy megtisztulásban akartam részt venni, és mindez mellett pedig olyan cselekedeteket hajtottam végre, amit az Atya tanított nekem az Ő beszédéből, és így akarok oda menni.

Ha ide akarsz berendezkedni,ha itt van a te szíved,akkor futsz a legszebb autód legyen,hogy minden oldalról tele legyél pakolva pénzzel,aminek by the way,semmi értéke nincs.

Tehát ezek a mai pénzek adóssághordozók, és minél több van belőle, annál több adósságod van.

Ezt utána nézhet bárki.

A legnagyobb becsapás a pénz után szaladni, és hogy honnét tudod meg, hogy hova fogsz menni?

Föl kell tenned azt a kérdést, hol van a te szíved?

A te szíved, a te akaratod, mit akarsz?

És ha azt látod,hogy minden gondolatod a pénzcsinálás,minden gondolatod a perverzió,a paráználkodás,a bujálkodás,az önkielégítés,a pornózás,a vállalkozásépítés,hogy mit hagyjál hátra a gyerekeidnek,főleg hogyha gyereked sincs,

De hajtod, akkor meg kell látnod, hogy a te szíved itt van, a te akaratod ide rendezkedett be a földre, itt akarsz élni örökre, és itt nem fog senki se örökké élni itt a földön, te sem, és én se.

Itt csak egy dobásunk van, egyszer játszhatjuk el, és utána visszafordíthatatlanul nincs visszaút!

Ha úgy találtatunk a kimenetelünkkor, hiába találtattunk az Isten szeretetének, és a neki való engedelmességnek, senki nem megy be, se test, se vér.

Tehát az emberi kívánságoktól hajtott élet nem fog be menni az Isten országába!

Ezért inkább kívánjuk az Isten országát, az Ő igazságait, hogy abban tudjunk élni, segítsen bennünket.

Ennyit szerettem volna mondani.

 

Kérdező:

Igen, csak egy utolsó igét, hogy Atyánk taníts meg minket úgy számlálni napjainkat, és nem csak minket, hanem azokat is, akik hallgatják a videót, hogy bölcs szívhez jussunk, ugye, hogy bölcsen tudjunk a te akaratod szerint élni Atyánk ezen a keskeny úton, hogy haza mehessünk ennek az útnak a végén!

 

Zsolt 90: 12 Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

 

Köszönjük a figyelmét mindenkinek!

 

 

4. rész

 

Mit jelent felvenni Isten fegyverzetét?
Minek a jelképe Noé bárkája?
Mit jelent valójában az, hogy víztől és Szent Lélektől születni?

 

Kérdező: Még azt akartam kérdezni, milyennek emlékszel az Isten fiára, úgy kinézetre?

 

RHR:Én nekem ez akkor úgy jelent meg álomba,tehát akkor is mondtam,meg most is mondom,hogy nem mondom, 1000-százalékra,hogy az maga az Isten Fia volt a  megváltó.

Egy olyan magas rangú személy volt ott az angyalok között, akik úgy néztek ki, mint ilyen,

Mint a katonák, nem is katonák, tudod ilyen különleges alakulat, vagy nem is tudom mi, tudod?

Tudtam, hogy mindenre kiképzett személyek, és hogy különleges képességeik voltak.

Tudtam, hogy ez nem egy ilyen pretoriai hadsereg, ilyen rögtön ítélő gyilkos hadsereg, hanem itt valami másról van szó.

És volt nekik a vezetőjük,és hogy ezek annyira nézték,és várták,hogy minden szemrebbenését,hogy mit utasít nekik,hogy mit csináljanak,tudod,és nekem úgy tűnt,egy álmomba akkor az, az ige jutott így eszembe akkor álmomba,hogy Lord of the hosts

És, hogy hu hát az írásban az maga a megváltó a Joshua.

 

Kérdező: és seregek ura?

 

RHR: seregek ura, igen.

 

Kérdező: mert az ugye Isten az Ószövetségbe inkább, nem?

 

RHRr: de viszont az Újszövetségben nézd meg, hogy ezt ki rendelte rá Isten, mert

 

RHR: mondja az írás, hogy az Atya, amikor el fogja küldeni az Ő fiát, az egek felhőjéig, az 1000-éves királyság meg alapítása előtt, akkor ő neki lesz ez a titkos eljövetele, ahol utat küldi az angyalt, hogy fújja meg a harsonát, és akkor a többiek lejönnek a harsonára, és akik Krisztusba haltak meg, azok hallják a harsonát,

Mint ahogy Pál is hallotta a hozzá beszélő hangot, meg ahogyan hallotta Péter is a felházba ugye?

Meg ahogy Krisztus hallotta a merítő Jánosnál ott a Jordánba a 12-kőnél a vízben, ugye?

Hogy ez az én szeretett Fiam őt hallgassátok!

 

Kérdező: igen.

És akkor

 

RHR: Tehát

Igen, és akkor, mondjad?

 

Kérdező: hogy milyenre emlékszel akkor?

Tegyük föl, hogyha ő volt, mert hogy olyan szeretet volt, mert valószínű, hogy akkor ő volt, nem?

 

RHR: ja, én csak ebből gondoltam, hogy ő lehetett az, hogy annak tulajdonítottam, hogy az ő lehet maga, mert ő benne is,

Tehát ő oda jött hozzám ebben az álomban, vagy elragadtatás, nem tudom, mert el voltam víve egy helyre, el lettem röpítve, valami meg fogott, vagy valaki a hajamnál fogva fejem fölött, és azt nem látta, hogy mi volt az, ki volt az.

Csak repültem, azt tudom, vitt valaki, repített, és amikor összetalálkoztam, messziről ő már jött hozzám oda, és szeretettel várt engem.

Csodálkoztam, hogy ő honnan ismer engem, tudod?

És később, hát az egész álombeli elragadtatás alatt, hogy azt láttam, hogy mekkora nagy a szeretet benne, és, hogy minden ilyen angyal, aki

Mert nekem gyakran voltak ilyen álmaim,hogy álmomba embernek tűnő angyalokat láttam különféle üzenetekkel jöttek hozzám stb.,stb.

Hogy mit kell tennem, és ebből tudtam, egy idő után már gyakorlott vagy álmodba is, érzékeny vagy álmodban is tudod, hogy az, amit látsz, az körülbelül mi lehet, tudod?

 

RHR: És én ilyen magas rangú személyiségnek láttam, hogy tudtam, hogy magas rangú, de nem látszott rajta, hogy ő ilyen nagy díszruhába, ilyen nagy admirális díszes ruhába lett volna meg minden.

Külsőleg nem látszott rajta, hogy nagy titulusa van neki, csak ahogyan viszonyult mindenki hozzá, tudod?

Hogy ezek az embernek tűnő angyalok,hogy lesték a parancsát,és rajongva,hogy csak csinálhassák amit ő szeretne tudod?

És ez volt döbbentő számomra,hogy itt lenn a földön,a világunkba az van,hogy ha pénzt nem kapnak az emberek,akkor még akkor se nagyon rohannak,hogy na mi van, mit kell csinálnom,meg minden,tehát érted?

És,hogy az emberek,aki utasítja őket,azokat nem szereti,nem rajonganak értük,hanem igyekeznek elbújni,hogy ne kelljen semmit se csinálni,tudod?

És ebben az esetben ez teljesen megdöbbentő volt,

Ezek az emberek,akik embereknek tűntek,hogy állandóan ott nyüzsögtek,hogy mit akarsz,hogy cselekedjek,mit akarsz,hogy csináljak,mit kell csinálnom,mi a feladatom érted?

 Tehát sóvárogva várták, azt óriási szeretettel, rajongással, hogy ez a személy mit utasít nekik, és ebből gondoltam azt, hogy ő lehet Joshua a megdicsőült Isten Fia, tudod.

És amikor, ja és a másik, hogy miért gondoltam ezt, mert ennek az álomnak a végén, amikor már mindent láttam, hallottam, amit kellett, oda jött hozzám, és elkérte tőlem álomba azt a nagy gyémántot, amit az elején a kezembe adott.

És sokszor, hogy mint egy távcsövet, hogy abba kellett bele néznem, mert sokszor ilyen emberi reakcióim voltak, és hogy azt kaptam ezt a gyémántot, hogy azon keresztül nézzek dolgokat, és akkor végén ennek az álomnak,

Ami álmomba több napig tartott, az olyan hosszúnak tűnt az idő, és… mit akartam mondani,

És a végén ott közeledett hozzám, messziről, nagyon messze volt tőlem, és nem egy érzés volt, ami bennem volt az egy fájó érzés volt,

De hát tudtam az agyamba, értettem a gondolatát, hogy jövök, hogy elbúcsúzzak tőled, és ez olyan fájdalmat, olyan keserűséget okozott bennem, hogy nem fogok vele többet találkozni, és amikor megölelt, az olyan volt, mint egy ilyen, nem is tudom elmondani hallod?

Még most is, így, hogy beszélek róla így majdnem olyan, mint hogyha érezném most is, hogy sírni tudnék tőle, hogy az olyan fantasztikus dolog volt,

hogy megölelt,nem akartam el engedni,ott kapaszkodtam a nyakába,szorítottam a nyakát,összekulcsoltam a kezemet,és úgy vettek le a nyakából neki,és szeretettel is szólt hozzám,hogy tudatta velem,hogy egy hosszabb ideig nem fogjuk egymást látni.

De komolyan mondom, az a szeretet, ami ő belőle áradt az, még most is ki folyik a könnyem, ha csak rá gondolok ebbe az álomba, és azt kívántam, hogy bárcsak örökre ott maradhatnék.

Hogy bárcsak örökre ott maradhatnék, az

 

Kérdező: hát reméljük, nem sokára újra látni fogod, meg mi is.

 

RHR: Tudjátok, hogy nem vagyok egy érzelgős, sírdogálós, mindig igyekszek elkerülni az érzelmekből fakadó beszédeket, de

 

Kérdező: ja, hát ez egy olyan élmény lehetett, ami egyértelmű, persze

 

RHR: egyszerűen nem tudom elfojtani

 

Kérdező:ez sokszor motivál gondolom,hogyha gubanc van,meg, akkor ez erőt ad ez az élmény már mondtad régebben is.

Ja, meg hát nekünk is jó hallani többször, tehát én is meg hallgattam többször a videót.

 

RHR:és akkor ott kaptam magyarázatot mindenre,hogy az egész úgy kezdődött ott a csónak után,miután  másoknak fejfájást okoztam,hogy összesároztam a vizet,ki ástam azokat a csónakokat,és tudtam,hogy azok a csónakok azok az Istennek az igazságai, amit elástak,elrohasztottak a víz alatt tudod a posványságba,

És hogy vettem a bátorságot,hogy minden károkozás,minden elmarasztalás ellenére akkor is úgy döntöttem,én ezeket az igazságokat ki ásom.

És közzé fogom tenni másoknak is, hogy másoknak is látni kell, mert ezek olyan szépek ezek a csónakok, amik tényleg az Istennek a szép igazságai tudjátok.

És hogy tényleg az ember,aki igyekszik megtartani az Istennek a beszédét,az egy gyönyörködés az Istennek a beszédébe,hogy szépnek látom,mert meg tartja az életemet,hogyha úgy csinálom,úgy azonosulok vele,

Akkor Ezen keresztül az Isten megtartja az életemet,és fölszabadít az ítélete alól,és beenged az Ő országába Önmagához,és tudtam,hogy ezt mindenkinek tudnia kell,akár hogyan is a többiek szidalmazni fognak,meg veszekedni fognak velem a gyülekezetekből.

És tényleg ez is történik, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy hamis tanítók, meg okkultisták, meg beépített emberek azok, akik vezetik a gyülekezeteket ma,

És ítélet alatt tartják az embereket, és hogy ezt mindenkinek tudni kell, hogy ebből ki kell jönni, hogy ők is kegyelmet nyerhessenek, mert ennek a Babilonnak engedelmeskedve az emberek Isten ellenségei, és azt hiszik, hogy örök életük van, és közbe meg halálos ítélet lobog a fejük fölött.

És akkor meghalnak akkor döbbenten fogják tudomásul venni,hogy nem az Isten angyalai fognak jönni értük

És Isten,hogy őket is sajnálja,hogy meg szeretné menteni őket,és ezért használ bennünket,és akkor ezután a csónakos színhely után el lettem víve egy helyre,

Ahol le lettem téve egy ilyen kietlen, kies forróság volt a helyen, és akkor láttam egyszer csak embereket ilyen, mint a katonai táborok lettek volna, de a sátrak azok olyanok voltak, mint a gyülekezetek, amikor rendeznek ilyen utcai tudjátok.
Beszervező evangélizációknak nevezett ilyen beszervező, tudjátok, és akkor ezek a sátorok olyanok voltak, és teljesen világos volt, hogy ezek gyülekezetek, az emberek a gyülekezetekbe, és akkor az emberek szutykosak voltak, rendezetlenek voltak, össze-vissza voltak öltözve,

a férfiak borostásak voltak,a nőknek retkes volt a körmük,meg ilyen hiányos ruházatban szégyenletesen járkáltak,és akkor egyszer csak csörögött a,olyan volt mintha nem is tudom ilyen hadi állomás lett volna,csörgött a telefon,

és akkor a nagy vezető érted, a hamis vezető kapott utasítást,és,hogy végezze így vagy úgy a feladatot,és akkor elkezdett kiabálni a többieknek,hogy ezt kell csinálni most,

Most ez a divat, érted, ez a divat evangéliumos adakozni kell mindenkinek, mint a Rodney Howardot  az Isten tiszteletnek nevezett, pénzváltók gyűlésénél érted,

Rá vette az embereket, hogy vegyenek 100. 000-ft-ért cipőt a Németh Sándornak, meg fél millióért, öltönyt vegyen mindenkinek, meg több tízezer-ért nyakkendőt,

És szaladgáltak az emberek, lecsúszott róluk a nadrág, leesett a lábukról a cipő, mert nem volt benne fűző, nem volt a nadrágba öv, és akkor láttam, hogy nem volt nadrágba öv,

Eszembe jutott a földről az igéből az Atyának az írott beszédébe, eszembe jutott, amikor Pál mondja, hogy az igazság, az igaz lelkűségnek az öve, és álmomba már levágtam azt, hogy ezek az emberek nem igaz lelkűek.

Nem igaz lelkűek, és hogy nincsen a lábukon a cipőjük,nincsen saru, a békesség evangéliumának a hirdetése nincs a lábukon,és hogy ilyen nem is tudom mi volt az rajtuk, így el takarta a mellkasukat,vagy  nem tudom mi volt az,és hogy nem volt az rajtuk,és akkor eszembe jutott,hogy az engedelmességnek a mellvasa,vagy hogy is van?

A hitnek a pajzsa, az efézusba van, hogy a hit pajzsa, és a nem is tudom minek a mellvasa,

Hogy mondja, minek a mellvasa?

 

Kérdező: ja, itt van, övezzétek föl derekatok igaz lelkűséggel, öltsétek föl az igazság páncélját, kössétek fel a békesség evangéliumának saruját, igen.

 

RevealHiddenReality: ja, tehát,hogy

 

Kérdező: Az igazság páncélja.

 

RHR:Az igazság páncélja,tehát és azért a páncél a mellvas, mert tudod,hogy allegorikusan a szívünk az középen van,és hogy az szimbolizálja,a hús szívünk szimbolizálja a mi lényünknek a létezésének az értelmét,tudod.

Amikor magyarul azt mondjuk,hogy a szívemben az van,érted tehát akkor,hogy a létem központja,a létemnek a fő oka,kiinduló pontja az,hogy a te akaratodat cselekedjem, oh,Isten.

És tehát ez az igazság, hogy Istennek való engedelmességre akarom magamat sarkalni, örökké, amíg élek, tehát ez van a lelkem közepébe,

Ez, ami motiválja minden cselekedetemet mindenemet, hogy engedelmes akarok lenni, mert tudom, hogy az Atyának való engedelmesség, és az Ő Fiának, az Ő küldöttének, a megváltónknak való engedelmesség, hogy ez miatt leszünk felszabadítva az ítélet alól.

Ez által nyerünk megbocsátást, és erre nézve kapunk bebocsátást az Isten országába, és hogy ha ezt nem védjük,

Tehát ha a szívünket nem védjük, ugye ami nem a hús szívünk, hanem az életünk értelmének a központja, tehát az akaratunk, igen az akaratunk.

Tehát az akaratunk, az a szívünk, és az akaratunkat védeni kell, hogy mit akarunk, hogy mi van, mi motiválja a létezésünket érted?

És ezt védenünk kell, hogy föl ne cserélődjön, hogy nehogy az ördögöt akarjuk szolgálni, neki engedelmeskedni érted, értitek?

Ehhez kell ez a szimbolikusan ez a mellvas, és ez a mellvas ez nem más, mint az hogy, ahogyan a sisakkal az értelmünket védjük, ugye?

Tehát a sisakkal védjük az értelmünket, hogy az Istennek az igazságai legyenek az értelmünkbe, és az akaratunkat pedig így ezzel a „mellvassal”idéző jelben allegorikusan mondjuk, ami a sisak, hogy ugye a sisaknak volt fülvédője, a sisaknak volt nyakvédője, a sisaknak volt elől sildje a római sisaknak.

Tehát, hogy a sisakkal, hogy amerre nézel, és amit látsz, hallasz, azt kell védeni, tehát ezért nem ajánlatos olyan filmeket néznünk, azért nem ajánlatos olyan zenét hallgatnunk, ezért nem ajánlatos olyan műveket, újságokat, vagy folyóiratot olvasni, ami Isten beszéde elleni ideológiákat tud betenni az elménkbe a halláson, és a látáson keresztül.

Tehát ez a sisak, hogy így védjük az értelmünket, hogy nem nézünk meg dolgokat, nem hallgatunk meg dolgokat, tehát ez a sisak.

És a mellvas az pedig, hogy ugyanúgy hogy ugye a hátunkon, mert a fegyverek közül a hátunkon nem említ semmilyen védelmi eszközt, hanem csak elől ugye?

Tehát, hogy nekünk mindig szembe kell nézni a problémákkal, a minket kísértő dolgokkal szemben, nem fordíthatunk hátat, nem futamodhatunk meg.

Mert ha meg fordulunk, az ellenség hátba fog bennünket lőni, és az ellenség tüzes nyilakkal lődöz bennünket, vádakkal, hazugságokkal, hamis bizonyságtételekkel, hamis tanokkal, hamis szolgálók által terjesztett dolgokkal,

Tehát ettől kell megvédeni magunkat, a szívünket, az akaratunkat értitek?

Tehát így védjük a, tehát ez a mellvasunk, hogy mert az ördög, meg van írva, hogy mondja Pál, hogy: használjátok a hitnek a pajzsát, ami úgy szintén megint az engedelmesség az Isten beszédének, hogy így az ördög bármit

Tehát a hitnek a pajzsa az tulajdonképpen a szeretet is,hogy bármit lődöz az ördög,mert azt mondja,hogy használjátok a hitnek a pajzsát amivel megolthatjátok a gonosznak,minden tüzes nyilát,igaz?

 

RevealHiddenReality: és így szeretet által, ugye a pajzs az a szeretet, hogy Istent szeretjük, és nem akarunk elszakadni tőle, tehát ez által tudjuk megvédeni a többi testrészünket is, hogy az ördög nehogy szíven tudjon lőni bennünket, mert az ördög az ő akaratával szíven lő bennünket,

Tehát be ad valamit nekünk valamilyen forrásból, valami Istentelen tant vagy bármit, érted?

És akkor az akaratunkat, hogy mást fogunk akarni, nem az Istent akarjuk engedelmességgel szolgálni, és tőle tanulni,hanem mást akarunk,

Aranyat akarunk venni, meg politikusok akarunk lenni, meg gyülekezetet, tehát, hogy mit akarunk ugye?

És hogy ha az akaratunkat elfordítjuk, ha nem használjuk az Isten, a szeretetet az Isten, tehát hogy mi szeretjük az Istent.

Tehát, hogy bennünk van az, az indulat, hogy szeretjük Őt, nem félünk tőle, hanem szeretjük Őt, és tudjuk, hogy mit tett értünk a Fián keresztül.

Tehát ez a pajzs, hogy ez mögé bújunk be, amikor az ördög dobál bennünket sárral, meg ránk dobálja a lándzsákat, meg nyílvesszőkkel lődöz, hazugságokat meg minden, akkor mi, ahogy Krisztus is nem kezdett el karatézni ott, amikor őt illették.

Ugyan föl szólalt hogy hazudtam? Akkor tegyél bizonyságot, hogyha nem, akkor ne verj engem, ugye?

És hogy így ezen keresztül a pajzs mögé bújva,tehát a hitnek a pajzsa,mert a hit az,az engedelmesség ugye?

Tehát az engedelmesség az pedig az Istennek a szeretése és hogy így hogy szeretjük az Istent, nem félünk tőle, hanem szeretjük Őt, mert megértjük, hogy a Fiát áldozta értünk és ezért adósai vagyunk, tartozunk neki hálával,

És így azt akarjuk, hogy azt akarjuk akarni, ami előtte jó, és kedves neki, hogy megmenthesse az életünket, és akkor így használjuk a hitnek a pajzsát, tehát a szeretetet, az engedelmeskedést,

És így az ördög nem tud bennünket se az elménkbe belőni nyílvesszővel, lándzsával, meg belesúgni az értelmünkbe hazugságokat, ugye?

És ezért kell az igaz lelkűségnek az öve, hogy összeszedettek legyünk, hogy csak azok a dolgok érdekeljenek bennünket, ami az Istennek az igazságai,

Mert ha a világnak az igazsága is érdekel, akkor olyanok leszünk, mint azok a katonák, amit Pál látott, hogy ebéd után elfelejtették föl tenni a tógára az övet, és amikor szaladni kellett, akkor elestek a tógába, mert szanaszét lebegett rajtuk ez a fehér ruha, ez a római tóga.

Értitek?

Tehát ez az igaz lelkűség,hogy az Istennek az igazságai érdekelnek bennünket, és ennek a határain belül akarunk mozogni,és ezek mind hiányoztak ezekről az emberekről ebben a látásba, ebbe az éjjeli látásba,éjjeli elragadtatás nem tudom mi volt,

És akkor az álom,ennek a történetnek ott a végén,hogy el lettem víve egy másik helyre,ahol ennek az ellenkezőjét láttam,és akkor az álom végén megkérdeztem azt a személyt, akiről azt gondoltam, hogy ő a megdicsőült Isten Fia,

Megkérdeztem, hogy ki volt az első csoport, és akkor kérdeztem álomba talán, vagy nem emlékszem egész pontosan, hogy kérdeztem, hogy ki volt az első csoport?

Ezek a te híveid voltak?

A te embereid voltak?

És hogy ezek keresztények voltak?

És akkor érdekes volt számomra, ott találkoztam először ezzel, hogy mikor kérdeztem hogy keresztények voltak?

A te embereid voltak?

És akkor, hogy nem, hogy én nem ismerem őket.

És akkor, hogy kérdeztem, de hát ezek keresztények voltak, és akkor igen keresztények voltak, és nem értettem, hogy ha nem te hozzád tartoznak, és nem ismered el őket akkor, és de azt mondod, hogy ezek keresztények akkor hogyan lehet ez?

És akkor megértette, akkor ebben az álomba lett velem megértetve,hogy a kereszténység az nem Istennek meg az Ő Fiának a gondolata egyáltalán,hanem,hogy  ezt az emberek csinálták,hogy kontroll alatt tartsák az embereket,hogy ne üdvözüljenek, hanem szolgálják ezt az Istentelen emberi rendszert,az emberi kormányzás rendszerét.

És a másik helyen, amit pedig mutattak arra, pedig azt mondta, hogy ilyennek kellett volna lenni, és majd ilyen lesz az embereknek az a közössége, ami ki fog jönni majd Babilonból,

És ott tényleg az, olyan jó volt látni, hogy ugyanúgy szerették egymást, mint ahogy az angyalok szerették a messiást, hogy mindenki nagyon szerette egymást, hogy pénzről meg hatalomról beszélni az,

Azt tudtam,hogy emlékszem rá,hogy a kezembe volt az,az óriási gyémánt,és akkor meg fordult így a fejembe,hogy fú ezt, ha magammal viszem haza,akkor, amikor innen haza megyek, ezt eladom akkor én milliárdos leszek.

Az egy akkora darab gyémánt volt, nagyon tiszta volt, és csillogó, és képzeljétek el, hogy látták a gondolatomat, hogy mit gondolok arról a gyémántról, és meg voltak döbbenve, meg voltak rökönyödve, hogy látják gondolatba, hogy el akarom lopni, és el akarom adni, hogy elvinni magammal és a földön, hogy így majd akkor…

De nem tudtam, hogy az a gyémánt az nem lesz örökre az enyém, azt csak használhatom, és utána magyarázatot kaptam, hogy az azért nézett ki, az nem gyémánt volt.

Úgy nézett ki, mint a gyémánt mert nagyon értékes, de, hogy bele kellett néznem, hogy azon keresztül kellett látnom mindent, megértettem, hogy az, az Istennek a beszéde volt.

Mert csak az Istennek a beszédén keresztül engedelmeskedve lehet követni az Istent, és az Ő Fiát, és lehet megnyerni a nagyon drága becses üdvösséget, és hogy ez az Istennek a beszéde az nagyon becses, és hogy drága így relatív értelembe, mert olyan dolgok vannak benne lejegyezve, amit hogyha valaki meg él, és gyakorol, akkor minden gazdagságnál többet érő örök üdvösséget kaphat az ember, bizony!

 

Kérdező: te, és az a három csónak, elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget.

 

RHR:Igen,és hogy ezek az elrejtett régi igazságok, mint víz alá és iszapba süllyedt üdvösségnek a csónakjai,ezek az igazságok ugye,

Mert a Noé bárkája is az Isten igazságát szimbolizálja, ami magát Krisztust is jelenti, a megváltónkat, szabadítónkat, meg az Istennek a beszédét is, meg magát Istent is ugye?

Itt nem a szentháromságról van szó,hanem három elkerülhetetlen bizonyságról,ami bizonyságot tesz arról,hogy Isten van,és az Isten meg akarja az emberiséget menteni,és az emberiség viszont óhatatlanul bűnös,mert nem akarja igénybe venni azt a segítséget,amit ezen keresztül az Isten nyújt az emberiségnek érted?

Tehát a Krisztusnak a kiontott vére, ami bizonyságot tesz az ő szent életéről, hogy tisztán élte az életét, és ártatlanul megkínozva őt, szenvedett értünk, mint igaz a bűnösökért.

Tehát ez az egyik elkerülhetetlen bizonyságtétele Istennek,

A másik pedig a víz, ami az Istennek a beszéde, az írott beszéde.

Tehát ezt beszéltük tegnap előtt azt hiszem, hogy amikor mondja ott Joshua, hogy a Nikodémusnak, hogy: hát te nem tudod ezt,te a nép tanítója vagy,milyen tanító vagy, ha te magad nem tudod,hogy miről beszélsz, amikor azt mondom neked,hogy szükség új értelemre jutni.

Hát a szabadkőműves jezsuita alexandriai biblia, hamisított bibliák, azokba úgy van, hogy szükség nektek újonnan születnetek.

Persze, hát a Nimródi újjászületés tana, a reinkarnáció tana van benne ugye?

Mikor Nimródot megölte Szemirámisz, hogy le ne rántsák a trónról, és terhes volt a fiával Tammúzzal, akkor azt hazudta az embereknek, hogy Nimród reinkarnálódott Tammúzba, és született meg újra.

És akkor innét a reinkarnáció meg az újjászületés elmélet, és ezt így hozták be a bibliába, onnét.

Az alexandriai nyomda az tele volt ilyen okkultizmus tanokkal, és onnét ezt bele hamisították a ma közkézen forgó bibliákba.

És ott azt mondta Joshua,hogy szükség nektek meg újulnotok az értelmetekbe,és ez által a cselekedeteitekben,a természetetekben,és,hogy aki ebben meg nem újul,az semmiképpen nem fog be menni az Isten országába.

Tehát ezt mondta ott Joshua, és azt mondta, ha nem születtek víztől, és nem születtek, tehát a fordítás szerint a jezsuita babiloni fordítás az azt mondja, hogy, szükség nektek újonnan születnetek víztől és szent lélektől, ugye azt mondja?

Tehát az eredeti iratok szerint, az eredeti megfogalmazásba az úgy hangzik, hogy: szükség nektek az értelmetekben megújulni, és a cselekedeteitekkel pedig kifejezni az Istennek a természetét, és azt mondja, hogyha ezt valaki ettől meg nem újulva éli, meg újultan éli az életét elméletben, és cselekedetben semmiképpen nem megy be az Isten országába.

És akkor ott máshol mikor mondja, hogy élő víznek folyamai áradnak annak a bensőjéből és ezt pedig mondá vala a lélekről, amelyet veendőek valának, és akkor itt egyből mindenki elhiszi a Derek Prince-es hazugságot, hogy itt arról van szó, hogy a Szent Lélek, mint egy külön álló személy, mint egy víz belefolyik az emberbe

Ahogy Derek Prince emlékszek rá, Derek Prince-nek a tanítása, hogy a pohárba folyik a víz, és egy idő után már nem fér el a víz a pohárba, és kicsordul, és ez a kicsordulás a pohárból, az a nyelveken szólás.

Ez hazugság!

És itt ennél a résznél lehet látni, hogy hamisítanak, hazudnak, mert Istennek magának, mint láthatatlan léleknek soha sem szimbóluma víz.

Másrészt, viszont amikor arról beszél a Joshua, hogy szükség nektek lélektől, lélek által megújulni, akkor egyrészt beszél arról, hogy az Istennek, Istentől, mint láthatatlan lélektől úgy megújulni, hogy az Ő természetére elváltozni cselekedetekbe.

Tehát az itt említett lélek,hogy beszél vala pedig a lélekről, amelyet veendőek,itt az Isten természetéről beszél,hogy ezt  el tanulták a Joshuától,hogy hogyan kell ezt csinálni,és e szerint fognak élni három év után,

És ez miatt a viselkedés miatt ki lesznek nevezve apostoloknak, már nem tanítványok lesznek, értitek?

És innét lehet érteni,hogy az Isten beszéde az a víz,és ha nagy betűvel van írva,akkor az maga Isten láthatatlan formában,hogyha pedig kisbetűvel van írva,akkor az pedig Istennek a természetére utal,hogyha az elménkbe megjegyezzük az Isten beszédét,amibe le van írva az Isten természete,hogy hogyan viselkedik,

És ezt így olvasás során el tudjuk tanulni az írásból,hogy az Isten hogyan viselkedik szituációkban,és hogyha mi is ezt elkezdjük alkalmazni,és a cselekedeteinkkel így végezni,akkor ez, az hogy újjá,

Megújultunk víztől, tehát az Isten beszédétől megújult az elménk, az értelmünk, a világképünk,és a cselekedeteink is meg újultak az által az ismeret által,ami a bibliaolvasáson keresztül az elménkbe bekerült,és az elménkben levő igével motiváljuk magunkat,hogy azt cselekedjük, ami oda le van írva.

És azt mondja, hogy akik így élnek, azoknak a belsőjéből mindig olyan dolgok fognak kijönni, az ember azt beszéli ki, ami mindenkor az embereket az üdvösséghez közel vezeti.

 

Kérdező: igen, ez stimm ez

 

RHR: ja, ezért nincs szó semmiféle szent lélek betöltekezésről, amiket a Derek Prince is hazudozik, meg az összes többi jezsuita álügynökök,hanem arról van szó,hogy el tanulhatjuk az Isten természetét az írott forrásból,és utána ezt alkalmazzuk,és így élünk,és egy idő után már reflexszerűen így fogunk viselkedni,

Tehát bennünk lesz az Isten természete, és ezt meghamisították, hogy azt mondják, hogy: nem ez azt jelenti, hogy maga az Isten, mint szent szellem benned lesz.

Tehát ez a hazugság, mert akkor lenne igaz, hogyha ezt mondaná az írás, hogy így használná a jelképrendszert, hogy azok akik, hogyan mondja, hogy hisznek?

Hogy azok, akik hisznek, vagy, hogy kezdődik az, az ige?

 

Kérdező: azok, akik hisznek élővíznek folyamai áradnak a belsejéből.

 

RHR: na tehát itt lehet látni, hogy okkultizmus az egész, mert itt már egyből azt mondja, hogy akik hisznek.

Tehát arra utal, hogy valami elmebeli dologban kell meditálni, tehát, hogy hiszünk így, az elménkben hiszünk, hisszük, hogy örök életünk van, hisszük, hogy meggazdagodhatunk, hisszük, hogy el leszünk ragadva a nyomorúság elől,

Hisszük, hogy, tehát ez a sok ocsmányságot, amit becsempésztek a bibliába meg a gyülekezetekbe,

Tehát ha ezt te hiszed, tehát mind elbírod az elméddel képzelni, és ezt hiszed, akkor neked a belsődből szent szellem ki fog folyni.

Tehát ez pure okkultizmus, tiszta okkultizmus, és ez akkor lenne igaz, hogyha azt mondaná az írás, mert az Atyát mindig szélként, és tűzként szimbolizálja az írás,

Tehát ezt a két jelképet használja az Atya, amikor Ő láthatatlanul, mint Szent Lélek megjelenik egy helyen ahol engedelmes emberek vannak,

És Ő mindig csak ott jelenik meg, ahol neki engedelmeskedő embereket talál.

És ez akkor lenne igaz, ha azt mondaná az írás, hogy azok, pedig akik hisznek, azoknak a belsőjéből tűz és szél fog áramlani, értitek?

Ez akkor lenne igaz ez a jelképpel való magyarázás, hogy akkor azt lehetne mondani, hogy tényleg, ha a tűz meg a szél jön ki az ember száján, akkor az a Szent Lélek.

De Szent Lelket a bibliában soha sem szimbolizálja az írásban az Atya másként, mint tűz és szél.

Az Istennek a beszédéről beszél úgy, mint víz.

Tehát aki engedelmes az Atyának, és az Isten természetében él, tehát az ő cselekedetei az Isten természetét tükrözi, az, az ember, amikor beszélni fog, az mindig olyan dolgokról fog beszélni az Isten beszédéből, ami meggyőzi az embereket arról, hogy szükséges az Istennel kapcsolatba kerülni, és jó kapcsolatba kerülni, mert csak így kerülhető el az Istennek az ítélete, és az örök kárhozat.

 

 

 

5.rész

 

Zsid 2:11-15:

A megszentlő és a megszenteltek mind egytől származnak ,ugye nem szégyelli testvéreinek nevezni ,ugye a Krisztus .Hirdetem nevedet testvéreimnek a gyülekezet közösségében dicsérlek Téged .íme itt vagyok én és a gyermekek ,akiket Isten nekem adott ,mivel a gyermekek test és vér részesei ,Ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek ,hogy a halál által megsemmisítse azt ,akinek hatalma van a halálon ,tudniillik az ördögöt és megszabadítsa azokat ,akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.

 

Jah,oké,mert hogy az Istennek a gyerekei ,akik testből -vérből vannak először ,így tehát,hogy testbe, vér által élő testbe, élő lelkek vagyunk és ,hogy az Isten meg tudja értetni az Ő dolgát,hogy hogyan akar az üdvösségbe bevinni minket ,megbocsátani,fölszabadítani az ítélet alól ,ezért be kellett küldeni a fiát és Őt is hús -vér testbe kellett tenni ,tehát részese lett ennek,

tehát írja,hogy a gyermekek is ,akik húsból ,

vérből vannak s, hogy az Isten fiának is ,hasonlóvá lett hozzájuk ,ugye ezt írja az írás, hogy ez által ,a halál által a test meghal és Ő meg nem is természetes halált halt ,hanem az emberiség megölte Őt ,de így

 

„a halál elszenvedése által megsemmisítette azt ,akinek hatalma van a halálon

–tudniillik az ördögöt és megszabadítsa azokat ,akik a haláltól való félelem miatt rabok voltak egész életükben.”

 

-Igen,mert az ördögnek ,azért van hatalma a halálon ,mert a halál uralkodik azokon ,akik bűnösök ,de mivel hogy a Megváltónk ,a Joshua nem bűnösként halt meg ,ezért az ördög kezébe került egy olyan személy, akit ő megölt ,teljesen bűntelenül,ezért beteljesedett az,amit mondott ,hogy „mert hogyha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket ,akkor az ördög meghasonlott az ördög országa meghasonlott önmagával és összeomlott az ő birodalma és így allegorikusan  az ő erejét megsemmisítette a Megváltó, azoknak az embereknek az életében, akik így fölbuzdulva a Krisztusnak a példáján kezdnek el élni.

Így szabadok lesznek a bűntől, és szabadok lesznek a bűn következményétől a haláltól .

Tehát nem úgy kerülnek ,nem kerülnek az ördög kezébe a halálukkor az igazak,mert az ördög nem uralkodhat rajtuk ,mert igazságban,Istennek való engedelmességben éltek.

Tehát így az ördögnek nincsen uralkodása az emberen,mert az ember nem az ördög természete szerint él ,ami miatt az ördög tud uralkodni az emberen és így,hogy a Krisztus megáldozta önmagát és így hagyta,hogy az ördög az embereken keresztül meggyilkoltassa , mint ahogyan a köztörvényes bűnözőket ,így megbukott az ő birodalma és attól kezdve aki csatlakozik a Krisztushoz ,így allegorikusan megszabadította az ördögtől is meg a haláltól is megszabadította az Isten fia az embereket és így mi magunk is le tudjuk győzni az ördögöt.

-„Álljatok ellene és az elfut tőletek”

-Meg ha meg is halunk örök életet kapunk hogyha..

-Így van ,tehát hogyha esetleg akkor jönne az elragadtatás,amikor meghaltunk,vagy megöltek bennünket vagy megöregedtünk vagy betegség miatt haltunk meg vagy egész egyszerűen kivégeztek minket vagy bármi miatt ,tehát az elragadtatás előtt meghalunk ,akkor amikor föltámaszt bennünket az Isten az itt levő Atyánk az Ő ereje által föl fog bennünket támasztani és egy romolhatatlan testet fogunk kapni és így ezáltal végérvényesen győzedelmes lesz az ördög fölött a mi életünk ,mert az Atya csak azokat támasztja fel ,akik igazságban éltek az Atyának engedelmeskedve és nem engedelmeskedtek az ördög utasításainak,mert ugye a hatalom ,mindig amikor arról van szó kinek van hatalma kin ,meg hogy ki kap hatalmat kitől és hogyan ,ugye beszéltük múltkor azt hogy ez nem úgy történik,mint ahogy ,Joshua rálehelt a tanítványokra és kiküldte őket a 70-et meg a 12-őt és akkor ott azt írják,összehamisították így ezt a Derek Prince féle jezsuita találmányt ,hogy ő a Szent Szellemet,mint egy ilyen Nívea kenőcsöt rájukkent,rájuk lehelte és akkor menjetek ki űzzetek ördögöket és akkor azt mondja,mert hatalmat adott nekik ,hogy ördögöket űzzenek ,meg hogy halottakat támasszanak ugye,meg hogy betegeket gyógyítsanak?

És hogy mit jelent ez,hogy hatalmat adott,nyilvánvaló,hogy nem az történt,hogy ő ilyen „jedi” erőt adott nekik,hogy ezáltal kitűntette őket,hogy menjetek és így most már az én nevembe, ha ki vagytok tanulva ,ha nem vagytok kitanulva tőlem ,ha megváltoztatok már a gondolkodás módotokba ha nem ,akkor is menjetek és csináljátok ezeket a dolgokat ,nem tudta volna ezt csinálni,mert nem volt ott az 50. nap ahol az Atya maga küldte volna ki a tanítványokat,mint most már mint küldötteit .

Ebből is látszik,hogy nem az történt,hogy így adott hatalmat ,hanem hogy hatalmat adott nekik,tehát a tanítványoknak ,hogy Isten fiaivá legyenek ,tehát azokkal mivel tanította őket így elkezdtek az Isten természetében élni és ez által az élés által Isten fiakká lettek,tehát Isten befogadta,örökbe fogadta őket,mint saját fiait ,mert ugye meg van írva,hogy akik nem testből és vérből sem férfiúnak indulatából születtek,hanem Istentől születtek ,hogy hatalmat ad azoknak,hogy Isten fiaivá legyenek.

Tehát nyilvánvaló,hogy nem az újjászületésről van szó ,amit Derek Pince is állandóan reklámozott,hanem hogy az Istentől való megváltozott elme motivációja által az ember gyakorolja az ő viselkedésében az isteni természetet ,tehát ezzel az isteni természettel lett meg a hatalom,tehát kaptuk vissza azt a hatalmat magunk fölött ,amit a teremtéskor az Atya nekünk adott ,ezt a hatalom képességet,hogy önmagunk,elsősorban önmagunkon képesek voltunk uralkodni az édenbe és ezt a hatalmat elveszítette az ember ,mert az ördög becsapta az embert,rávette,hogy ne az Isten természete szerint éljen,tehát hogy mondjon le az istenfiúságról az ember és válassza inkább az ördögöt az ördög atyát ,hogy így az ördög atya akaratát cselekedve az ördög atya fia legyen az ember.

Tehát akinek a fia vagy,annak van hatalma,annak adtad át a hatalmadat és amikor pedig Isten hatalmat ad ,akkor az azt jelenti hogy az Ő természetében való járást megtanuljuk és így ez miatt, úgymond visszanyerjük ezt a hatalmat önmagunk felett,hogy van hatalmunk nemet mondani a bűnnek meg van hatalmunk önmagunk fölött azt mondani,hogy de mégis megmaradok a bűnbe azt csinálom mégis akkor.

Tehát ez a hatalom,az embernek a hatalma,ugye elsősorban önmaga felett van hatalma,hogy kinek rendeli alá magát és amikor valami olyannak alárendeli magát ,ezt a hatalmat arra használja,hogy alárendelje magát ,akkor abban a pillanatban ,akinek alárendelte magát az a személy kezd őőő annak van hatalma az ember fölött érted?

Tehát az ördög úgy gyakorolja ez miatt a hatalmát az emberiségen ,hogy az emberiséget bűnben tartja ,arra tanítja s az ember így a hatalmat odaadja az ördögnek ezáltal  maga fölött ,hogy ebben akar élni és amikor az ember meghal ,akkor az ördögnek van ,lesz hatalma arra,hogy az ő angyalát a Halált meg a Pokolt küldje ki  az emberért ,hogy a Halál és a Pokol vigye el az embernek a lelkét, arra a várakozó helyre ,ahol várakoznia kell neki az 1000 év végéig,az utolsó feltámadásig és az az ördögnek a hatalma,hogy képes ítélet által örök kárhozatra juttatni az embert ,aki szót fogad neki .

S a Krisztus pedig azzal,tehát mi is meg tudjuk semmisíteni így allegorikusan az ördögöt ,nem is az ördögöt,hanem az ördög hatalmát meg tudjuk semmisíteni azáltal,hogy mi el kezdünk az Isten természetében járva élni ,ez miatt az igazságban való élés miatt az Atyának a hatalma alá rendeljük a mi hatalmunkat ,tehát a mi életünket ,tehát így alárendeljük az életünket annak a cselekvésére,amit az Atya akar,s ezért ezzel a viselkedéssel mi semmissé tettük az ördögnek azt a hatalmát,hogy ő képes halálra vinni bennünket és kárhozatra juttatni,nem fogja tudni megcsinálni,mert nem tud rajtunk uralkodni,hogy bűnt cselekedjünk .

Főleg hogy abban tartósan éljünk és abban megmaradjunk .

-Ide jön még az ige,tudod

„nem tudjátok,hogy akinek szolgai engedelmességre adjátok magatokat annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok „ Róma 6:16

-Igen,pontosan,pontosan

-Engedelmességnek az igazságra vagy engedetlenségnek,bűnnek a halálra, vagy valahogy így

-Igen,meg a senki sem szolgálhat két úrnak vagy egyiket szereti,másikat megveti vagy az egyiket gyűlöli és a másikhoz ragaszkodik ez is ugyanaz ,így meg tudjuk ölni ,ahogy Krisztus megsemmisítette az ördögnek a hatalmát önmaga fölött meg azok fölött is allegorikusan ,akik Krisztus nyomdokába lépnek és elkezdenek úgy élni ,ahogy ő élt,azok is megsemmisítik így az ördögnek a hatalmát önmaguk fölött

-Meg az ige is idejöhet nem? Hogy „egy embert ,ami legyőz annak lesz a szolgája” 2Pét 2:19

-Pontosan,pontosan,nagyon jól mondod ,igen ,tehát őneki adunk hatalmat magunk fölött,hogy ő irányítson bennünket ,s akkor kötelező érvényű számunkra az,hogy minden cselekvésünk szívünk minden alkotása az bűn és ez miatt ez az ő hatalma ,ebben rejlik az ő hatalmának az ereje ,hogy ez miatt az Isten halálra fog bennünket kárhoztatni ,hogyha megmaradunk a bűnbe.

Tehát őneki csak így van hatalma,tehát hogy a bűnbe csal, szándékosan bűnben tart és akkor a bűn zsoldja a halál ,tehát a bűnnek a megérdemelt jutalma a halál ott van az írásban ezt maga mondja, de az Istennek a kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban ugye így van ez az ige .

Tehát lehet látni,hogy szembe állítja az ördögnek engedelmeskedik valaki őneki hisz s akkor őneki engedelmeskedik s ez is történt nézzétek meg,tehát Évával pontosan ugyanez történt , mert Isten megmondta nekik,hogy fogadjatok nekem szót ,jót akarok nektek ,ha rám hallgattok elkerültök minden problémát és bajt vagy ha probléma is fenyeget,mindenképpen győzedelmesek lesztek benne addig amíg követitek az útmutatásomat ,amit én ajánlok nektek és az Isten természetében éltek ezért ki be járásuk volt az édenbe .

Állandóan ehettek a fának a gyümölcséről ,ezért nem haltak meg,igaz?

Tehát az engedelmességüknek a megérdemelt következménye volt az örök élet.

Csak akkor még ott nem volt Krisztus ,mint Megváltó ,nem kellett,nem voltak bűnösök ,nem volt mitől megváltani őket, és ahogyan odajött az ördög belopakodott a kertbe, amit neki védeniük kellett volna,hogy, oda senki se tudjon bemenni azokon az állatokon kívül, meg amit ott az édenben csinált Isten a kerubokon keresztül, és azt mondta az Évának,hogy egyél ebből a gyümölcsből .

Tehát mit csinált?Egyből arra kezdte tanítani Évát,amit Isten megmondott,hogy ne csináljon.

Tehát fogadj nekem szót és ne egyetek a kertnek arról a fájáról,minden másról ehettek .

Az ördög meg azt mondta neki,hogy egyél csak erről a fáról ,tehát egyből az Isten utasítása ellen ,Isten ellen való engedetlenségre tanította az Évát,s akkor ez,hogy ez csúszósabb legyen ,az a falat jobban lemenjen azt mondta neki,hogy hát ha eszel ebből a gyümölcsből ,akkor olyan leszel, mint az Isten a jónak és rossznak tudója ,s az Isten egy olyan önző,hogy nem ő nem akarja,hogy Te mindent tudjál ,sőt mi több,még hasonlatosak is lesztek az Istenhez és mindent fogtok tudni és sohasem fogtok meghalni .

S látod egyből megvolt az engedetlenségre tanításnak a három alapvető teóriája,hogy miért ne fogadjon az Istennek szót,hanem inkább az ördögnek fogadjon szót ,mert mindent fogtok tudni,nem fogtok meghalni és olyanok lesztek,mint az Isten ,igaz?

Itt is ez az ördögi hármasság ,ahogy ezt működtette az ördög és sajnos az Éva szót fogadott az ördögnek és így az ő büntetése, nem is büntetés,hanem az ő megérdemelt jutalma a szófogadatlanságának az volt,hogy elveszítették az örök életiségüket

-Jah,mert mondjuk ha odament volna Ádámhoz s ezt így elmondja és úgy engedelmeskedik Ádámnak,hogy ő döntsön ,akkor lehet,hogy Ádám /így van/ azt mondta volna,hogy felejtsd el

-Így van,megerősítette volna ,ahogy megrendült az Éva az Istennek való engedelmességbe,de ha odament volna még a férjéhez ,s akkor mondta volna az Ádám,hogy nem ,nem szabad ezt megcsinálni,.mert így az ördög elszakít bennünket a mi Istenünktől,ettől a sok jótól ,amit élvezünk most és ehelyett ,odaadta a férjének,hogy egyél belőle te is ,s mi lett ennek a legelső nyilvánvaló gyümölcse?

-Egyből egymást kezdték el vádolni Isten előtt,hogy magukat mentsék

-A kígyó volt az aki elámított engem,azért.

Ádámnak meg mondta,mit tettél?

-Hát az asszony ,akit mellém adtál .

-Látod még egyből Istent is elkezdte vádolni ,hogy olyan asszonyt adtál mellém ,aki rávett erre a hülyeségre,hogy szálljak Veled szembe és és ,ezért tudom,hogy elveszítjük a hallhatatlanságunkat és most ki kell mennünk az édenből és most kint két kezünk verejtékes munkájával kell élnünk, léteznünk.

Tehát még nem is ,hogy bűnbánásra jutottak volna,megbánták volna és akkor azt mondták volna ,hogy sajnáljuk Atyánk,hogy szót fogadtunk az ellenségnek és megcselekedtük ezt és,hogy kérhették volna,hogy segíts rajtunk ,hogy megszabaduljunk ettől ,biztos vagyok benne,de nem ez volt az első válaszreakciójuk,hanem még egyből az,hogy még istentelenebbek lettek,mert egyből egymást kezdték el vádolni meg az Istent .

Ádám a feleségét kezdte vádolni ,aztán utána meg az Istent,hogy milyen feleséget adtál nekem,hogy ő az,aki becsapott és megetette velem a gyümölcsöt ,az Éva meg egyből nem vállalt felelősséget a saját maga tettéért,hanem egyből:a kígyó volt az aki elámított engem ,s Istent egyből odairányította a kígyóhoz,hogy  nem én vagyok a hibás, a kígyó a hibás.

S az a legrosszabb motiváció  ,mert így ebben az ember megy mélyebbre-mélyebbre s ezt lehet is látni,hogy először csak egymást vádolgatták ,meg egymást árulták be ,aztán utána már az ő gyerekeik már megölték egymást,elkezdtek verekedni ,aztán utána meg megölték egymást .

Úgyhogy ahogyan az Isten természetében való élésnek a természete azaz ,hogy az ember engedelmességgel követi az Istennek a vezetését és igyekszik megszabadulni az ördög természetétől ,ennek a viselkedésnek a következménye ,az így viselkedő embereknek az Istentől való megkegyelmezés ,hogy nem kerülnek ítélet alá s, akkor ebből az Isten elkezdi kitanítani,kitisztítani őket ,kigyakorlatoztatni őket ,hogy természetükké váljon az Istennek való engedelmességből,a szeretet ,a jóság ,a hűség, mértékletesség.

De viszont ugyanígy az ördögnek is ,hogyha valaki megmarad az ő ismeretébe ,az ő természetébe ,akkor az az ember sajnos ennek a gyümölcsét fogja learatni ,mivel hogy ez engedetlenség Istennel szemben ,mert így amikor az ember az ördög természetéből fakadó dolgokat cselekszik ,a szeretetlenséget,a pártoskodást …

-GAL 5:19-21

A test cselekedetei pedig nyilvánvalók melyek ezek

paráznaság,tisztátalanság,bujálkodás,bálványimádás,varázslás,ellenségeskedés,versengés,féltékenység,harag,önzés,széthúzás,pártoskodás irigység,részegeskedés,tobzódás és ezekhez hasonlók.

Ezekről előre megmondtam nektek,amit már korábban is mondtam,hogy akik ilyeneket cselekszenek ,Isten országának örökösei nem lesznek.

-Pontosan.

Látjátok,hogy ez az ördög természete és hogy ,az ördög természetével az Isten nem kockáztatja meg,hogy beenged a maga országába,a maga királyságába,azok közé akiket Ő már megtisztított és több évszázadon keresztül, ezek az emberek mindenféle más emberi korszakból,meg korokból jönnek ,hogy ezek közé ismét betegyen ,olyan embereket,akik még mindig az ördög természetében élnek .

Akkor Istennek a fiának a munkája teljesen hiábavaló lenne .

Isten hiába nézte volna végig az ő Fiának a szenvedését .

Hiába adott kegyelmet az emberiségnek ,egy hosszú időt,hogy ezen a hosszú időn keresztül az emberiség bizonyítsa azt,hogy van értelme,hogy az Isten kegyelmet ad az embernek ,mert az emberiség föl akarja ezt az adott időt használni arra ,hogy megváltoztatja a maga életét ,hogy az Isten természete szerint fog élni .

Pontosan ezért nem engedheti meg Isten,hogy az ördög természetével valaki az ő országába,királyságába  bemenjen.,hogy örök élőként,meg még megjutalmazottként ,hogy ott legyen ,mert abban a pillanatban megint kezdődne minden előröl,mert az édenkert az a szimbolikus képe az Isten országának,a mennyországnak .

-S azzal mi lett szerinted?

-Hát az ott szét van borulva teljesen ..

-Mert,hogy odaállított két kerubot ,ha összedöntötte ott belül ,akkor minek kellett oda két kerub?Mondjuk az elején,hogy ne menjenek vissza?

-Jah ,hogy ne menjenek vissza,ne  egyenek arról a fáról ,hogy mindenből meggyógyuljanak,meg hogy örökké éljenek.

-Meg hát,azért ,mert ha visszamehettek volna,most gondolj bele így bűnbeesve örök életű bűnösként,már ezt a földet, már 1000x el lett volna pusztítva.

-Meg hogyha nem lettek volna kint tartva,akkor az Isten nem tudta volna elküldeni a Megváltót se értük ,hogy megváltsa őket,mert így is úgy is örökké élnek ,akkor nincs szükség megváltásra.

De így ez Istennek ítélete is volt ,ugyanakkor a későbbi generációkra nézve viszont a védelme is volt ,a kegyelme,hogy nem örök élő bűnösök lesznek produkálva .

S van ott valahol a jelenések könyvébe is ,ott is van egy ilyen felsorolás ,azt hiszem a 22. résznél van talán.

Jelenések 22..

Kint maradnak az ebek,a varázslók ,paráznák,gyilkosok,a bálványimádók és mindaz,aki szereti és cselekszi a hazugságot és a hazugság atyja ugye a sátán,..

-Jah,úgyhogy ezeket kell keresni ,mert nemcsak az Isten természetéről kell tudnunk,mert vannak olyan cselekedeteink ,amiről nem tudjuk hírtelen,hogy az most Isten természetéből van-e, vagy nem onnét van és így elsiklik a figyelmünk felette és nem tudjuk kimunkálni az életünkből .

Azért mondja az ószövetségben is,hogy irtsd és plántáld ki a gaznövényeket, a kártevőket , hogy ezt is meg kell ismernünk ezeket Pál is sok helyen beszél még róla,az emberi természetről ,az ördög természetéről,meg a külső-belső ember harcáról ,tehát ott ezeknél a részeknél nagyon-nagyon sok helyen ..

-De mi jól ismerjük  a szándékait a mi az? Nem tudom,hogy írja pontosan sátán mélységeit?Vagy hogy?

-Az már az,hogy különféle tanokon keresztül ,hogy hogyan viszi az embereket ,az ő csatorna szolgái közül,akik csatornaként árasztják az ismereteket ,hogy az ember hogyan tudja magát megváltani,meg hogyan lehet jobban ember,meg hosszabb életű,meg teljesen sikeres,tudod ezek a teóriák,ezek az ördög mélysége ,tehát ez az ördögnek a természete

-Ezt jól mondtad ott,hogy más dolog ismerni,mint megélni ezeket az ördögi tanokat,mert mi ugye ismerjük,de nem éljük ,nem élünk aszerint.

-Igen,igen ,pontosan,lehet ismereted róla .

Csak ott Évánál meg Ádámnál ,ott ezt azért nem akarta ezt a jónak és a rossznak,mert ugye ott is az Isten mélységeit meg lehet ismerni ,s annak a működését ,meg  lehet ismerni az ördögnek a mélységeit és annak a működését,hogy hogyan,kiken keresztül .

Tehát ezek a negatív dolgok,amit mi is tudatunk a filmjeinkkel,hogy leplezzük le a hamis szolgálóit neki ,meg ilyenek ,tehát így leleplezzük az ördögnek a működését,hogy hogyan működik ,milyen elméletekkel,milyen technikákkal ,kiken keresztül,milyen cél érdekébe.

Tehát ez az ördög mélysége .

S ez nincs megtiltva,hogy erről tudomást szerezzünk.

Ott még az ószövetségben Isten nem akarta ezt,hogy tudjanak a jó és a rosszról ,így mint ahogyan mi,mert Isten azt szerette volna,hogyha az Ő kerubjának a segítsége alatt maradnak és nem szakadnak el Tőle.

Ha így Istenre és az ő kerubjára hallgattak volna ,aki ott mindig megjelent esténként és tanította őket,akkor nagyon valószínű,hogy nem szakadtak volna el az Istentől .

Mert ugyanabban az időben más körülmények uralkodtak a földön .

Például,nemrég jöttem erre rá,hogy néztem egy ilyen filmet a holdról ,hogy a hold egyre távolodik a földtől és ,ezért a földnek a forgása állandóan lassul és hát mint ugye vannak ezek a cirkuszos mutatványosok,akik pörgetik a tányért vagy a labdát az ujjukon ,tudod és mennél inkább lassul le,annál inkább himbálózik a mutatványos ujján a tányér vagy a pálcán a tányér,vagy az ember ujján, a kosarasnak a kosár játékosnak az ujján a labda ,minél lassabban forog,annál inkább dülöngél a labda jobban előre-hátra,ugye?

-És hogy a hold ,pontosan azért tette ide Isten a holdat és  közel,sokkal közelebb volt a földhöz,a föltől a hold talán,hogy a földről nézve nem látszott sokkal kisebbnek a hold a földtől,és ez miatt a közelség miatt a föld nagyon gyorsan pörgött és a napok nagyon gyorsan váltakoztak

-És gyorsabban ment az idő?

-Igen,gyorsabban ment az idő és igen ,és kezdem ezt látni a magyarázatot arra,hogy hogyan vannak ezek a hosszú,tehát,hogy nem tudom hány 962 évet élt az egyik nem is tudom a Matusálem?

-Jaaah ,hogy ahaa,több száz évig éltek Noé előtt ott aaa

-Igen,igen ,hogy nem elsősorban a genetikával volt kapcsolatba ,hanem a holdnak a közelsége, tehát a klíma olyan volt minden ,hogy a holdnak a közelsége miatt is a föld körül ez a ,amit mondott Isten,hogy legyen ,legyenek vizek az égben,legyen egy ilyen mennyezet és, hogy erős ózon réteg volt,nagyon vastag ózon réteg volt ,ilyen páragyűrű,ezért ilyen nagyon ideális klíma volt a földön és amikor az ember elszakadt az Istentől ,hogy ezzel nagyon sok minden bekövetkezett,hogy az állatok megvadultak,vérevővé váltak és az emberek is megvadultak és gyilkossá váltak nagyon sokan és ez a páragyűrű,ami védte a növényeket,az állatokat meg az embereket a káros sugaraktól ,s akkor ott még nem voltak évszakok .

S ez a páragyűrű volt az  ,később amikor Noénál a vizek jöttek,hogy az égből is a vizek jöttek, s hogy olyan sok volt,nemcsak,hogy a felhőből a vizek lezúdultak a földre,hanem még ez a páragyűrű is  valószínű,ami körülvette vastagon a földet ,hogy megvédte az emberek ,az embereket meg az élőlényeket  mindenféle káros kisugárzástól,és így ez miatt nagyon közel volt a földhöz sokkal gyorsabban pörgött a tengelye körül,tehát a napok gyorsabban értek véget .

Nem is tudom,hogy mit mutatott ez a film,hogy egy nap 8 vagy12 órás volt nem is tudom…

-Nah várjál,de a jelenések végén vagy hol írja..

nem a Máté 28 ,tudod ,hogy:

Megrövidítettenek a napok a választottakért ,ugye ott arról beszéltünk,hogy tudod..

Mondjuk ott a nappalokról volt szó inkább ugye?

Hogy a nappal a …éjszaka lesz hosszabb?

Ez is lehet,hogy valami kapcsolat van valahogy .

Hát ha  lelassul az egész ,akkor viszont hogy?

Hát pontosan ,ezért nem lehet,ahogyan várják ,ilyen csillagászati jelenséget ,tehát ez a nagy félrevezetés,hogy azt hiszik,hogy az fog történni,mint a nem is tudom melyik királynál,aki nagyon bűnös és nagyon gonosz volt az Isten előtt és meg akarta Isten ölni ,s akkor megbánta bűneit,fölhagyott vele ,kiszórta a bálványimádókat,a lucifer papokat,meg mindenkit és akkor azt mondta neki,hogy most megkegyelmezek neked,még 10 évet fogsz élni és erre az lesz az én jelem,hogy a napórán visszamegy az árnyék nem is tudom hány fokot.

Nah most nyílván,hogy ott nem az árnyék ment vissza,hanem az Isten a földdel csinált valamit a nap körüli forgása során .

De itt ebben az esetben nem ír semmiféle ilyen állapotról ,hanem nekem úgy tűnik,hogy arról van  szó,hogy itt ,amit említ ,hogy a nyomorúság idejére ,s annak a végére ,hogy ugyanúgy ,mint amikor az 50.napnál ugye azokban a napokban ,tehát 50 nappal előtte elsötétült az ég, 3 óráig sötétség volt az egész földön ,földrengés volt ,meg nem tudom,hogy mi volt még ,érted?

Tehát ,amiről Joel próféta által adott betekintést Isten előrejövendöltette ezt az időszakot,hogy akkor kezd el működni a szellemi Jeruzsálem és működni Krisztusnak a szellemi templomaként ,az Atyának a templomaként,az Isten  templomaként,hogy előtte ezek a jelek előzik meg és hát mondta ,hogy a nap bevonja fényét ,a hold vörössé válik,vérré válik,olyan lesz minden,mint a szőrzsák, fekete lesz minden és ezek megtörténnek,földrengés lesz meg miegyéb,lesznek jelek a földön odalennt és fennt.

Tehát ez  ott a Joelnél ez megtörtént,de viszont pont ez amiről beszélünk,hogy ott a 70-nes éveknél elkezdték hirdetni,hogy „szentszellem betöltekezés” ott semmi nem történt meg azokból a jelekből,amikről Joel beszélt az 50.nap eseményeit megelőzően.

Tehát a 70-es évektől elkezdődött,meg az 1900-as évektől elkezdődött ez a pünkösdi rózsás , rejtett módon lucifert imádó mozgalmak,ahol pünkösdi királylányt meg királyfit választanak így” allegorikusan,akik ezeket látogatják.

Tehát hogy ott a nagy nyelveken szólás,meg kitöltetett a Szent Szellem,hogy minden 3 évben eljön a Szent Szellem és kitöltetik ugye,ott a Parham Fox-nál eljött a Szent Szellem és elkezdett nyelveken szólni az őrjöngő asszony.

Akkor utána a William Seymour-nál pár év múlva ott is eljött a Szent Szellem.

Ilyenről nem ír a biblia,hogy ilyen sokszor lenne,úgymond Szent Szellem kitöltetés ,hanem mindig,amit ők Szent Szellem kitöltetésnek magyaráznak ,a nagy Szent Lélek betöltekezés,a kiárasztása a Szent Léleknek ugye,ez is egy hamis teológia,azért mert amikor ezek történtek az 1900-as évektől fogva ott helyileg, ezeken a környékeken nem történt olyan,hogy 3 óráig az egész földön sötét lett volna ,nemcsak hogy ott mert kialudtak a villanylámpák ,hanem az egész földön 3 órára sötétség lett volna ,aztán a hold vörössé vált volna és mindaz az összes többi jel,amiről Joel beszélt ,ezek nem történtek meg ezek a jelek ott se az 1900-as évek környékén,amikor indították ezeket a mozgalmakat Parham Fox féle pünkösdizmust,meg hogy védjék magukat kitalálták most már nem is a Parham Foxtól számítják a pünkösdista mozgalomnak az elindítását,hanem W.Seymourtól az Azusa Street 312-ből, tehát ott az Azusánál sem volt olyan ugye?

A próféta nem azt mondta,hogy Amerikába lesznek majd földrengések és csak Amerikába lesz sötétség,hanem elmondja ,hogy elsősorban Izraelről beszél a próféta,igaz?

Nah most akkor ezt ,hogyan hozzák összefüggésbe Amerikával az Azusa utcai nagy Szent Szellem kiáradással?

Hogyan hozzák összefüggésbe a Hit gyülekezettel,amikor a 90-se évek környékén az ő nagy újhullámuk ,a Szent Szellem kiterjedés új hullámakor nem volt az egész földre kiterjedő sötétség ,ahogy Joel mondta,nem volt füstoszlopnak gőzölgése ,jelek a földön odalennt és odafönnt ,nem volt vörösen izzó hold nem voltak ezek ,amiről beszél.

Ezért nem igaz ez a Szent Szellem betöltekezés,már csak így csillagászatilag ,de visszatérve oda,hogy most akkor hogyan lesz ,valószínű,hogy úgy fog történni ez az időszak,amikor az igazi Krisztus követőknek a tábora annyira megnövekszik a nagy nyomorúság idejére,hogy Isten képviselni fogja rajtuk az ő igazságát ,rajtuk keresztül és nemcsak most már olyan formában,hogy általánosságban ugye elmegyünk és hirdetjük az Isten országának az örvendetes hírét,ami nem abban nyilvánul meg elsősorban,hogy a Krisztus meghalt és föltámadt,hanem abban nyilvánul meg elsősorban Isten országának az örvendetes híre ,hogy barátom az Isten hív Téged,hogy csatlakozzál az Ő országához és lépj ki ebből az ördögi,földi országból ,számold föl az életedbe az ördög természetét ,gyere segítünk eltanulni az Isten természetét ,és így ebben élve az Isten megbocsát és beengedést ad Neked az Ő országába.

Tehát ,hogy Neki való engedelmesség által megmenekülhetünk az Ő ítéletétől ,ezt jelenti az örvendetes hír,ez az igazi evangélium.

Mert attól,hogy valaki megvallja magának,hogy:igen hiszem,hogy a Jézus meghalt és föltámadt ,ezért örök életem van ,egy csomóan ebben a tévhitben élnek ,ezt vallogatják meg,de ez nem igaz .

Hanem az, az igazi evangélium,hogy ,ha elfordulunk a bűnöktől s az Isten természetében kezdünk el élni,az Isten hű és igaz,hogy megbocsásson minden bűnünket és bebocsátást nyerhetünk az Ő országába.

Ez az igazi evangélium,hogy az ítélet helyett üdvösséget,Istentől való megigazítást nyerhetünk ,aminek az eredménye,tehát az Istentől való megigazítás eredménye mindig örök élet.

Én azt valószínűsítem,hogy pont így a nagy nyomorúság idejére,amikor menni fognak a dolgok ,hogy Istennek erőteljesen kell,hogy védelmezze az Ő megtisztított ,kihívott gyülekezetét ,nem az egyházat,nem a kereszténységet ,mert abból kell kijönni sajnos mára,és ezt olyan veszélyek fogják fenyegetni,üldöz fogják megint csak ,mint Rómában ,ugye  a nagy vallási képviselők mindent megtesznek majd,hogy eltakarítsák a magunk fajta embereket,akik a valóságos igazságot képviseljük és nem az ördögnek az Istentől elterelő tanításait ,és én azt feltételezem,mivel ,hogy azt írja,hogy lesznek füstoszlop ,meg gőzölgések lesznek,én azt gondolom,hogy olyan füst fog kiszabadulni a földrengések során ezekből  a vulkánikus…őőő

-Kőzetek?Magma?

-Igen,ezeknél a vulkanikus kitöréseknél,tudjátok,hogy mint az Etnánál is,hogy kitört és akkor a melyik várost?Pompeit ellepte a hamu s az emberek ott konzerválódtak.

Ott óriási hamu lehetett a levegőben ,és én azt feltételezem,hogy amiről beszél ott Joel ,hogy lesz olyan,hogy sötétség lesz a földön,nézzétek meg,hogy ott tényleg mondja is a jelenéseknél Isten angyalain keresztül,Isten elkezdi megverni az antikrisztus birodalmát,azt mondja,hogy sötétséggel veri meg Isten a fenevadnak a királyi székét:

-Jelenések 16 Az ötödik is kiöntötte poharát a fenevad trónjára és országa elsötétült és nyelvüket rágták kínjukban és káromolták a menny Istenét kínjaik és fekélyeik miatt .

S előtte van a 4.nél,hogy az emberek szenvedtek a nagy hőségtől,Isten nevét káromolták , akinek hatalma volt a csapásokon,de nem tértek meg,hogy Neki dicsősséget adjanak.

Az ötödik is kiöntötte poharát a fenevad trónjára ,nem tértek meg a cselekedeteikből .

-Igen azt mondja,hogy az ötödik kiönti poharát a fenevad királyi székére és lőn az országa sötét.

Nah most ezt össze lehet rakni a Joelnak a,amikor :

és lészen pedig az utolsó napokban ,azt mondja az Isten,tehát amikor az 50. nap volt ott Izraelbe ,hogy elindította Isten,életre keltette,Krisztus lelki,a szellemi testét,a mennyei Jeruzsálemet,akkor az ott nem az utolsó napok voltak ,nem az utolsó idők voltak azok .

Érted?

Nem a nagy nyomorúság ideje volt küszöbön,most pedig a nagy nyomorúság idejéhez közel,ezek fognak megtörténni ,mert a jelenésekbe azt mondja,hogy milyen csapásokkal fogja verni Isten és ,ha megnézitek ezeket a csapásokat ,akkor ez mind az összes belepasszol a Joelnak abba a próféciájába,hogy „lészen pedig az utolsó időkben ezt mondá az Isten ,ááá nem tudom,hogy ez hamisítás –e,hogy kiöntöm az én lelkemet minden testre és azokban a napokban ,azt mondja..mert mindig csak odáig olvasták a gyülekezetekben tudod,hogy : lészen pedig az utolsó időkben ezt mondá az Isten, kiöntöm az én lelkemet minden testre és kész,idáig,vagy odáig talán ,hogy :

és a ti fiaitok álmokat látnak és a ti lányaitok és véneitek álmodnak,fiaid,lányaid prófétálnak és akkor ebbe beletették a Szent Léleknek az összes ajándékát ,a láthatatlan Atyának az összes képességét.

-Aha és csodás jeleket mutatok az égen ,földön,vért,tűzet,füstoszlopokat,a nap sötétté válik,a hold pedig vérré mielőtt eljön az Úrnak..

tehát igen,mert ez nem történt meg…

-Látod ,itt is a saját népével hozza összefüggésbe a testi zsidósággal abban az időben,azt mondja,és megtudjátok ,hogy az Izrael között vagyok én és hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek és nincs más és soha többé nem pironkodik az én népem .

Tehát ez itt szól előre már ezekben az időkben,és lészen ezután kiöntöm az én lelkemet …igen,tehát itt nem  arról van szó,hogy lészen azután,hogy kiöntöm a lelkemet minden testre és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok véneid álmokat álmodnak és a ti ifjaitok látomásokat látnak ,tehát itt nem azzal van összefüggésbe ,hogy Szent Szellem kitöltetés történik valami mennyei erő és akkor ebből fakadóan,hanem nézd meg a prófétálás az mivel van kapcsolatban,az Isten természetével igaz?Mert,hogyha valakibe nincsen szeretet,nincs benne jóság,hűség,mértékletesség,nincsen benne az Isten természetének ezen az összes megnyilvánulásából valami ,akkor az ember nem fog tudni prófétálni ,miért?Mert a prófétálás az az emberek vigasztalása ugye?

Az elesetteknek,az árváknak,özvegyeknek a meglátogatása ,saját életének a bűn nélkül tartása, tehát ez a prófétálás és ezt Isten természete nélkül nem lehet csinálni ,hogyha valakiben nem fejlődött ki,nem hagyta ,hogy Isten kifejlessze az Írás olvasásával,annak a meggyakorlatozásán keresztül az Istennek a természetét,akkor az az ember hiába fog várni a mennyei jelekre,meg csodákra ,hogy kitöltődjön a Szent Szellem,mint a víz

-De hallod itt nem is sorolja az izéket,látod itt csak a prófétálás van meg az álmok

-Azért mondom ,hogy itt nincsenek a Szent Léleknek ,mint láthatatlan Istennek az ajándékai , nincsenek fölsorolva,tehát ezért hazugság ez a nagy pünkösdista Szent Szellem kiárasztás , mert ez az egész nem arról szól,hogy halottakat fognak föltámasztani ,kígyót fognak fölvenni, betegekre vetik kezeiket,azok meggyógyulnak ,új nyelveken szólnak ,meg ezek,érted ott amik nem tudom amik vannak ,ott a lélek ajándékai?

-Márk 16-ban van ez a ,ami elvileg nincs is benne a görögben,tudod ,hogy:

”Akik hisznek,ilyen jelek követik az én nevemben,ördögöket űznek,új nyelveken szólnak,kígyókat vesznek föl..

Erre gondolsz?Vagy akkor a Korintusziba ..

-Jah,nem erre gondoltam,de ez is tök jó,hogy fölhoztad,mert abból is látszik,hogy egy teljes egészében belehamisított rész,hogy igazolják az okkultizmust ,a Szent Szellem betöltekezős,őrjöngős okkultizmust,de van később a páli leveleknél,most nem tudom ,hogy hol található

-1kor.12:

A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapta,hogy használjon vele.

Az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a Lélek által,a másik pedig az ismeret beszédét ugyanazon Lélek szerint ,egyik a hitet ugyanazon Lélek által,a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon Lélek által ,némelyik a csodatévő erőket,némelyik meg a prófétálást,némelyik a lelkek megítélését,a másik a nyelvek nemeit,vagy pedig a nyelvek magyarázását.

De mindezeket egy és ugyanazon Lélek cselekszi ,úgy osztva mindenkinek ahogyan Ő akarja.

-Így van.

Nah most ezek nem ilyen mágikus,Szent Szellem Jedy erővel vannak kapcsolatba egyik sem,mert azokat általában az ember ,azért kapja az ördögtől,hogy magát felmagasztalva megtollasodjon,meggazdagodjon,ahogy éppen az előző  beszélgetésben az a hölgy is ,akivel beszélgettünk mondta,hogy mikor okkultizmust gyakorolt ,hogy elment az ő ..

Mi volt az,minek mondta?Lelkivezető? Vagy ?

-Valami lelkimester,van neki egy lelkimestere.

-Igen,ezek a mesterek,meg a micsodák és egyből azzal kezdték,hogy 6000 ft,meg minden.

Tehát látni ebből,hogy az Isten országába senkibe föl se merülhet a gondolata annak,hogy pénzt kérjen,hogy pénzt kapjon az Istennek való szolgálatáért egyáltalán.

Pál is mindig azt mondta,hogy nem éltem vele,pedig megtehettem volna,hogy a javaitokból részesedjek,saját kezem munkájával teremtettem elő mindent,ami nekem kellett ahhoz,hogy ennivalót vegyen és hogy kifizesse a lakbérét.

Pál volt a legnagyobb példaképe a szorgos munka,rendezett életre vonatkozóan,amiben ma a babiloni álkereszténységnek a 70%-a nem állja meg a helyét.

Főleg nem a vezetők,ezek mind úgy vannak eltartva ,ahogy a Pál mondja „rest hasak”,léhűtők,olyan emberek,akik a viszkető fülüeknek ,olyan dolgokat szólnak,beszélnek egy az egybe,mint amilyen Bálám volt ,pénzért hamisan elterelte az embereket az Istentől a saját maga hatalmába ,hogy mondok nektek mindenfélét,hazudozok nektek ,kielégítem a kívánságaitokat ,hogy hazugságokat halljatok,ti pedig toljatok engem pénzzel.

Ameddig van pénzetek én hazudozok nektek éjjel-nappal ,erről szól az egész .

Viszont a már egyből így kezdődik a Kor 12.3-tól ,tudtotokra adom nektek,hogy senki ,aki Isten lelke által szól ,ne mondja Jézust átkozottnak,senki sem mondhatja Úrnak Jézust,hanem csak a Szentlélek által.

Tehát megint itten is egy óriási behamisítás ,itt a hogy ha benned van a Szentlélek,akkor nem tudod azt mondani,hogy ..akkor nem tudsz káromkodni Jézusra,bizony én meg mondom őszintén,hogy rengeteg embert láttam a gyülekezetekbe,olyan szépen tudtak káromkodni és főleg azok,akik a legjobban ne voltak töltekezve Szent Szellemmel,nagy állandóan betöltekezők voltak,azok tudtak a legjobban káromkodni,olyan cifrákat tudtak egymásra mondani,egyből ha egy kis sérelem érte őket,egyből kibújt a szög a zsákból ,foguk fehérjét megmutatták azonnal.

Nah most,ha ez ilyen lenne ,akkor nagyon sajnálatra méltó lenne ez az Isten,hogy ilyen állandóan satuba tartható Szent Szelleme van neki,de ez nem erről szól.

 

 

6.rész

1Kor 12:3-l azt mondja. Tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, ne mondja Jézust átkozottnak, senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

Megint ez itt is egy óriási behamisítás itt a, hogy ha benned van a Szent Szellem akkor nem tudod azt mondani, hogy, vagy nem tudsz káromkodni Jézusra.

Bizony én megmondom őszintén, hogy rengeteg embert láttam a gyülekezetben, hogy olyan szépen tudtak káromkodni, és főleg azok, akik a legjobban be voltak töltekezve szent szellemmel, vagy állandóan betöltekezők voltak.

Azok tudtak a legjobban káromkodni. Olyan cifrákat tudtak egymásra mondani egyből, ha egy kis sérelem érte őket, egyből kibújt a szög a zsákból, a foguk fehérjét bemutatták azonnal.

Na, most ha ez ilyen lenne, akkor nagyon sajnálatra méltó Isten lenne ez az Isten, hogy ilyen állandóan satuban tartható szent szelleme van neki. De ez nem erről szól, tehát hogy, aki Istennek Lelke által szól, tehát aki Isten természetéről beszél, Isten természetéből tanítva beszél, elsajátította, benne él az Isten természetében, hogy szeretetbe él, jóságban, rendezettségben, hűségben, szelídségben, alázatosságban, mértékletességben, könyörületességben, kérlelhetőségben.

A galátziai 5:22-n kívül Pálnak rengeteg helyen hemzseg az írásaiban a sok, sok felsorolás, ahol Istennek a természetéről beszél, hogy ne a vagyonban legyetek gazdag, ne abban akarjatok gazdagok, lenni, hanem legyetek jók, a jóknak cselekvésében.

Tehát a jónak cselekvése, az is Istennek a természete. Hogy nem a rosszat cselekszi, hanem a jót cselekszi, tehát rengeteg fajtája van az Isten természetének, ami mindig jó és mindig építésére van a másik embernek, ahhoz, hogy az ember meg tudjon erősödni, hogy motiválva tudjon lenni, motiválni tudja az a sok jóság, amit kap az emberen keresztül, aki körül veszi őt, valóságos Krisztust követők. Ugye türelmesek hozzá, jóságosak hozzá, mértékletesek vele szembe, és ha kell, akkor feddik őt szeretettel, hogy az Isten útján maradjon, abban nőjön fel és ő maga is kezdje el gyakorolni az Istennek a természetét.

Tehát ez az ember motiválva érzi magát, hogy hát ennyi jó ember vesz körül az Istennek az Eklésziájából, nem lóghatok ki a sorból, fel kell zárkóznom, én nekem is el kell kezdenem így élni, ahogy ők is.

Kezdenem kell küzdeni az ördög természete ellen.

És itt sem arról beszél.

Azt mondja, hogy aki az Isten Lelke által szól, tehát aki az Isten természetében élve az Isten dolgait szólja, az ne mondja Jézust átkozottnak, és senki se mondhatja Úrnak Jézust, ha csak nem a Szent Lélek által.

Tehát ha nem uralkodik benned, nem is jól mondom, mert már ez megint egy szent szellemesdi.

Tehát, hogy ha nem látszik az életünkön az Isten természete és ennek nem vetjük alá magunkat, hogy ebben akarunk élni, tehát az Isten természete nem a szelleme, hanem Isten Szellemisége, ami ugyan az, mint a természete.

Tehát ha az Isten természetében élünk, akkor azért, mert azokat cselekesszük, amit maga az Isten és maga a Fia cselekedett, tehát az emberekkel, hogy jósággal illetjük az embereket, azért csináljuk azt, mert Ő utasít bennünket. Igaz?

Ő utasít bennünket, hogy legyünk türelmesek egymással, legyünk hűségesek egymáshoz, legyünk szófogadóak, kérlelhetőek, rendezett életűek, kerüljük a pletykálkodást stb., stb.

Rengeteg minden ott van.

Tehát ha ezt cselekesszük, ezt azért cselekesszük, mert ezzel valljuk meg, hogy Isten a mi Urunk. Igaz?

Mert akinek szót fogadunk, annak a dolgait cselekesszük.

Tehát nem kell az, hogy bennünk lakjon bármilyen szent szellem.

Nekünk saját elhatározásból arra kell adni a fejünket, hogy így akarunk élni jóságosan, szeretetben, hűségesen, mértékletesen Istennek való odaadással az emberek iránt való szeretettel. És így ezzel azt valljuk meg, hogy Ő az Urunk, és mivel ezzel a cselekedetünkkel megvalljuk így, hogy Ő az irányítója az életünknek, tehát az Ő utasítása alá rendeltük alá az életünket, ezért Őt „kineveztük, az életünk Urának”.

Tehát Ő az életünk Ura!

És hogy ha Ő az életünk Ura, akkor nyilván úgy fogunk beszélni, és úgy fogunk viselkedni, hogy ne hozzunk szégyent az Ő munkájára.

Értitek?

És azt mondja, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, tehát a kegyelmi ajándék az, hogy Isten kegyelemmel van az Ő népe iránt, és nem ítélettel elsősorban, és ahol kiváltképp nagy szellemi tisztaság van, tehát Isten Lelkületében, Isten szellemiségében élő emberek, amikor összegyűlnek, akkor az Atya ellátogat közéjük, és így beárnyékolja az embereket. És ebből a beárnyékoltságból az Atya működteti az Ő kegyelmi ajándékait, hogy azok a csoportok erőteljesebben fejlődjenek, tisztuljanak, még nagyobb engedelmességre törekedjenek.

És akkor ennek a láthatatlan Istennek, amikor megjelenik, elkezdi működtetni az embereken keresztül például a bölcsességnek a beszédjét. Ugye?

Mi a bölcsességnek a beszéde?

A bölcsességnek a beszéde az, amikor az ember arra tanítja a másikat a csoportban, vagy mindenkit, ezt kapja abban a pillanatban, arról kezd beszélni, hogy értsük meg emberek, hogy ebben a földi életben egyetlen esélyünk van bizonyítani azt, hogy az Atyához akarunk tartozni és az Ő Fiához.

És hogy azt akarjuk, hogy Úr legyen az életünkben az Isten, hogy az Ő természetében akarunk élni, mert így örökéletet fogunk nyerni, hogy ha ebben élünk.

És ez a legnagyobb bölcsesség, mert azt mondja az Isten beszéde, hogy a bölcsesség kezdete, az Istennek a félelme és a bűntől való eltávozás. Azt hiszem valahogy így van ez az ige.

Tehát akkor mondja Krisztus azt, hogy van két fajta ember, az egyik bolond, a másik bölcs.

Házat építenek, az egyik mindenféle éghető, gyúlékony gyenge anyagból építi a házat homokra, és a másik pedig leás, kőre épít nagyon erős anyagokkal, és mind a két esetbe jön a megpróbáltatás, ugyan az a víz, az árvíz jön, ugyan az tűz jön, ugyan az a szélvihar jön, és az egyik összeborul.

Tehát a bölcsesség beszéde, hogy arra ösztönözzük egymást, hogy kerüljük a bűnüket, mert a bűnöknek a cselekvése az ördög természete, és hogy ha ebben élünk, és eljön az ítélet napja, akkor mi kárhozatot fogunk vallani.

Viszont, hogy ha Istent és az ő beszédét tekintjük a kősziklánknak és Ő rá építünk úgy, hogy Ő a mi Urunk, és amit mond annak szót fogadunk.

Ha azt mondja, hogy szeressünk, tanuljunk meg szeretni, tanuljunk meg hosszútűrőek, lenni és ezt gyakoroljuk mások iránt és ebben élünk, akkor tulajdonképpen ezek az építő anyagok, a szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, béketűrés, szelídség, kérlelhetőség, alázatosság, békülékenység, ez mind építőanyag, amivel az Isten kegyelmére építünk.

És amikor eljön az ítélet, amikor egyik embernek az élete kárhozatot vall, akkor az, aki Isten szerint való anyagokból építkezett, tehát az Isten természetével építkezett, akkor az el fogja kerülni az ítéletet.

Mert meg van írva, hogy akik pedig így élnek, azok ellen nincsen törvény.

Tehát a törvény nem fogja kárhoztatni az embert és kárhozatra ítélni.

Tehát ez a bölcsességnek a beszéde, hogy az emberek felé, az embereket motiváljuk a beszédünkkel arra, hogy ne Istentől eltávolodjanak, és az ördög természetében éljenek, hanem Istenhez közeledjenek azzal, hogy Isten természetében kezdenek el élni.

És ráadásul olyan magas szinten kezdik ezt művelni, hogy ez miatt Istent Urrá, parancsolóvá emelik az életükben.

Hogy nem a Németh Sándornak a szava lesz most már mérvadó az életemben és nem azt fogom követni Úrként, parancsolóként, aki eltanácsolja az embereket az Istentől pénzért, meggazdagodást hitet velük el.

Vagy nem Pat Robertson lesz az úr az életemben, meg nem a Torgyán József, meg az Orbán Viktor lesz az úr az életemben, meg nem a Jobbikosok lesznek az életemben, hanem az egyedüli úr, akinek a szava számítani fog, és utasításai számítani fog az életemben, az maga a Teremtő Atya, a Mindenségnek az alkotója, a Megváltónknak az Atyja és minden léleknek a teremtője.

Ő lesz a mi Urunk, az által, hogy amit ő mond, azt igyekezünk megcselekedni amennyire csak tőlünk telik. És ezen fáradozunk, nap, mint nap, hogy a szeretetben, a hűségben, a jóságban, a mértékletességben, kérlelhetőségben, becsületességben, rendezett életben ebben igyekszünk elől járni, hogy ezzel a viselkedésünkkel mutassuk azt, hogy megbántuk a régi életünket, amikor a bűnökben éltünk. Lopásba, csalásba, hamisításba, sikkasztásba, megvesztegetésbe, erőszakolásba, gyilkolászásba.

Ezt mind megbántuk, mert tudjuk, hogy ez miatt kárhozatra fogunk jutni, mert meg van írva, hogy a bűnnek a zsoldja halál, és ez mind bűn, és igazságtalanság és engedetlenség, ezért ha ebben maradunk elkárhozunk.

Megértem azt, hogy el fogok kárhozni, ezért létrejött bennem az Istenfélelem, hogy el akarom ezt kerülni, és azt mondom, hogy megbánom ezt, hogy ezt csináltam, és ezt el akarom tűntetni az életemből, és el akarok kezdeni úgy élni, ahogy az Isten természetében való utasítás azt mutatja, és így bizonyos, hogy kegyelmet fogok nyerni.

Na, most ebben az időszakban, amikor már élek szeretetben, jóságban, hűségben, mértékletességben, akkor ebben, amikor az ember elkezd felnőni, akkor az Isten erőteljesebben mikor ilyen emberek összegyűlnek, és így alkotják együtt az Isten templomát.

Tehát nem egyenként sok kicsi templom, amibe betöltögeti a Lucifer a vízként, olajként a Szent Szellemet, hanem így együtt mindannyian tiszta életű, megszentelődni akaró életű emberek összegyűlnek, és nagy az engedelmesség az Isten Atya felé, Őt tartják az egyedüli Úrnak.

Nem beszédben, meg csak megvallásokban, hanem az életük cselekedeteivel bizonyítják, hogy Ő az Úr.

És ilyen helyekre szeret az Atya ellátogatni.

És amikor Ő ott megjelenik, mint ahogyan Máriánál megjelent, hogy leszállt az Atya és beárnyékozta Máriát, és gyereke született neki, így lett a Messiásunk.

Ugyan úgy az Atya, az engedelmeskedő emberek közé így leszáll láthatatlan formában, és akkor az egyik ember kiigazítást kap erőteljesen, hogy arról beszéljen az Isten templomában, az Eklésziában, a menyasszonyban, a szellemi 144 ezerben, Mennyei Jeruzsálemnek lehet nevezni, ugye. Sok szinonim szó van erre a Krisztus testére, ahol engedelmeskedő emberek, és Isten természetében élő emberek gyűlnek össze. Mindegy, hogy hárman, vagy öten, vagy akár tízen.

Semmi képen nem a szám nagysága a lényeg.

Sőt a szám nagysága az mindig romlására van, az lerontja. A nagy tömeg, az mindig lerontja a minőségét az Isten erkölcsének.

Tehát ezért mindig Isten szemében sokkal célszerűbb a kisebb csoportok, ahol ismerik az emberek egymást, egymás bajait, segítségére tudnak egymásnak lenni. Sokkal preferáltabb az Istentől ez.

Így az erkölcs az egyre nagyobb tud lenni ezeken a helyeken.

Főleg, hogyha sok szeretet van és nagyon nagymértékben az Atya van Úrnak tekintve, hogy az emberek szót fogadnak neki, és úgy élnek.

És ilyenkor az Atya ellátogat közéjük, beárnyékolja őket, és az egyiküket megkéri az Atya, hogy beszéljen arról, hogyan kell meg maradni az én természetemben, hogyan kell gyakorolni, hogy amikor jön valaki, veszekszik veled, mit kell ilyenkor csinálni, hogy bebizonyítsd az Atyának abban a pillanatban, hogy te Ő hozzá tartozol, Ő a te Urad. És amit Ő javasol, egy ilyen veszekedős hangulatban én úgy fogok viselkedni, még akkor is, ha a kívülállóknak úgy tűnik, hogy hagytam magamat megalázni, stb., stb.

Tehát ez a bölcsességnek a beszéde, hogy az örök élethez közel tereli az embert, az embereket, és arra ösztönzi, hogy ebben cselekedjenek.

Tehát a bűntől való eltávozás az a bölcsesség, az Isten szerinti bölcsesség, mert a bűntől való eltávozás, az mindig az Isten bocsánatát és az abból fakadó megkegyelmezést és örök életet eredményez az ember számára.

Azt mondja, hogy a másiknak pedig tudománynak beszéde ugyan azon a Lélek által.

Tehát valaki tudja magyarázni az összefüggéseket az Isten beszédén, amik sokak számára érthetetlenek, mert nem alakult ki az a nagy széles periférikus látás a Biblia ismeret során az emberben, hogy sok igét tud egyszerre látni, és mindig két, három igét fel tud hozni az ember, bizonyítani, hogy ez az Istennek az útmutatása ebben az irányban kell elmozdulni.

A másiknak pedig azt mondja, hogy egynek a hit ugyan azon által, tehát nyilván való, hogy nincsen hit eredetileg a Bibliában.

Ez jó kis magyar jakobinus, szabadkőműveses hamisítás a Jezsuitáknak köszönhetően, a magyar rózsakereszteseknek köszönhetően.

Tehát egynek az engedelmesség ugyan azon Lelkület által, Isten természete által.

Az Isten természete nélkül nem lehet engedelmeskedni Istennek.

Ilyen egyszerű!

Tehát egynek az engedelmesség ugyan azon Lelkület által, mert ugyan is, amikor nagybetűvel írja, hogy Lélek, akkor az elsősorban gondol a pneumára, mint magára Istenre, láthatatlan személyre, másrészt viszont gondol az Ő természetére, mint Istennek saját természetére, ami nem Ő maga, hanem az Ő természete.

Tehát egynek az engedelmesség ugyan azon szellemiség által, ugyan azon a természet által, mert az Istennek az egyik természete, az, az engedelmesség. Ugye?

Szokták is énekelni a pünkösdi rózsások, hogy „teremts bennem tiszta szívet Uram, az engedelmesség szellemét erősíts meg bennem”, ők állandóan ezt énekelték, de sajnos nagyon kevesen tettek érte valamit.

Tehát az Istennek a természete, az egyik természete a sok közül, az, az engedelmesség.

Onnét lehet megtudni, hogy ki az, aki az Istennek a prófétája, hogy amikor két próféta összetalálkozik, tehát tulajdonképpen egyszerű emberek vagyunk, és az Istennek az Eklézsiájában elkezdünk beszélgetni és az egyik felismeri a másiknak az életében a beszélgetés során, hogy olyan dolgok vannak még, amik nem segítik, hanem megakadályozzák az embert abban, hogy erőteljesebben végbe menjen a változás az életében, hogy valóban az Isten természetében tudjon élni.

És akkor ez az ember, szeretettel elkezd a másikhoz beszélni a bölcsesség beszédével.

Hogy nézd! Most éppen említetted ezt a dolgot, térjünk ki rá ez pillanatra.

Kizárólag azért, hogy segítsünk rajtad, hogy ha elfogadod ezt a segítséget.

Itt van működik az életedben még a régi okkultista időszakodból ez a fajta felfogás, a szentszellem betöltekezés, amiről tudjuk mindannyian, hogy babiloni eretnekség, és főleg Indiában, meg Kínában, meg Japánban gyakorolják ezt, és ez nagyon nagy gátat szab az Istennek a saját életedben. De ha megengeded, szeretnénk neked segíteni, hogy erről leszokjál, és nagyobb mozgásteret nyerjen az Isten az életedben.

És akkor erre azt mondja ez az ember, hogy igen elfogadom teljes mértékben, amit mondasz.

Tehát amikor az ember elfogadja a figyelemfelhívást szeretetből, akkor tulajdonképpen megvalósul az, amikor azt mondja az írás, „mert a próféta lelkek engednek a prófétaság szellemiségének”, (prófétaság lelkületének).

Mert ugyan is senkit nem tud az Isten használni arra, hogy motiválja a másikat a megjobbulásra, ha ő maga nem fogad szót az Atyának.

Na most vannak olyan esetek, amikor Istennek a gyermekei megbotlanak, meghomályosodnak, de még azokon a kereteken belül mozognak ugyan, hogy még a kegyelmet élvezhetik az Istentől. Ekkor az Atya oda küld hozzá valakit, hogy beszéljen neki erről, hogy nehogy elveszítse a kegyelmet, nehogy túllépjen, áthágja a kegyelmet és az ítélet alá kerüljön vissza.

És ilyenkor derül ki, amikor egy embert, akik milliók nagy Isten emberének tartanak, meg ő magát reklámozza, hogy ha oda megy hozzá valaki, vagy levelet kap valakitől és felhívja a figyelmét és megfontolja és foglalkozik az üggyel, a dologgal és erről beszél és úgy dönt, hogy változásra van szüksége a saját életében is, meg a munkálkodásában is.

Onnan lehet megtudni, hogy ez az ember az Isten embere, az Isten gyermeke, az Isten prófétája volt. Tehát engedelmeskedett.

Mert az Istennek a természete a prófétaság. Tehát az is az Istennek egy természete, hogy vigasztalja, bátorítja, és ha kell, akkor rossz esetben feddi az embereket. Tehát ez a prófétaság.

És Isten maga, az Ő természetének az egyike a szeretet, a jóság, a hűség mellett a prófétaság.

És így az egyik próféta lelkületű embert elküldi a másikhoz, és akkor derül ki, hogy az Istennek az embere volt-e, hogy ha megfogadja.

Például amikor Dávidhoz oda küldte Isten Sámuelt, „te vagy az, aki elvetted a szegény embernek a báránykáját” és Isten ezért… akkor Dávid azonnal megbánta és elkezdett bűnbánatot gyakorolni és bűnnek nyilvánította saját maga cselekedetét és elhagyni azt.

Tehát ezért volt Dávid Istennek a prófétája úgy mondd, mert elfogadta az Istentől küldött prófétának a figyelmeztetését.

Tehát a próféta lelkület tulajdonképpen kérlelhetőséget jelent.

Amikor az Isten megkér arra, hogy értékeld át, figyelj nagyon jól, olyan helyzetben vagy, hogy kérdéses helyzet.

És ez is az Isten természetéből fakad. Tehát aki olvassa a Bibliában, hogy kérlelhetővé kell, váljunk, és oda jön hozzá valaki, hogy figyelj, bajban vagyok, segíts rajtam, és neked nincs meg minden eszközöd hozzá, de mégis azt mondod, ami rajtam múlik és megtehetem, elmegyek, segítek.

Tehát kérlelhető voltál.

Vagy ha valaki bűnt követett el ellened és könyörög bocsánatért, és elengeded neki, akkor ugyan csak megint bizonyítottad, hogy próféta lelkületű ember vagy, mert az Isten természete a prófétaság, kérlelhetőség és így ezt is betöltötted.

Az engedelmesség ugyan azon a lelkület által, másiknak pedig a gyógyítás ajándéka ugyan azon egy lélek által.

Tehát itt van az a nagy kontraverzális dolog, hogy itt azonnal megint csodatévő erőkre gondolnak, de ha megnézzük az Apostolok cselekedetét, amikor is már nem arról van szó, mint az Evangéliumokban, hogy Krisztust ahova elküldte az Atya, ahol az Atya tenni akart a neki szót fogadókkal valami jót, oda elküldte Johsuát a Megváltónkat, és akkor rajta keresztül felszólította az emberek, hogy hogyan viselkedjenek. És aki úgy viselkedett, az Atya megjutalmazta azzal, hogy valamit tett.

És amikor Johsuát beküldte így a saját népe közé, akkor ezek az emberek sajnos a vezetőiknek okkultizmusa miatt rengetegen betegesek voltak.

Abban a tekintetben mondható gyülekezetnek, tehát az a nép gyülekezet volt és állandóan gyógyítania kellett őket az Atyának és kiküldeni hozzájuk Johsuát. Éjjel nappal csak ment, ment egyik helységből a másikba, és amikor megszólalt volt, aki pozitívan reagált Johsua felszólításának és azt az Isten meggyógyította, vagy megszabadította.

De viszont ha ezzel szembe vetjük az Apostolok cselekedetét, tehát azt már lehet látni, hogy ott már nem eretnekvallásból kihívottakról van szó, akiket ott gyógyítgatni kell, és akiket felhasznált arra, hogy felépítse a Szellemi Jeruzsálemet, hanem itt már az ötvenedik naptól elkezdődően már működött a Szellemi Jeruzsálem, a Krisztus követőknek a tábora.

És meg lehet látni, megnézhetitek, hogy ebben az Eklésziában már nem volt szükség az embereket gyógyítgatni.

Ez egy nagy hamis tanítás.

És ezért van az, hogy a keresztényi gyülekezetek, amik Krisztus követőknek látszanak, de valójában babiloni keresztszimbólum vallás.

 Tehát ebben a vallásban divat az, hogy tömegével gyógyító alkalmakat rendeznek, és nem működik az afféle szisztéma, amit mindi Isten követ az Evangéliumokban és követett az Apostolok cselekedeteinek idején.

Tehát az Apostolok cselekedeteiben már egy kompletten elindult, működő Eklésziáról van szó, amibe olyan emberek tartoztak, akik engedelmesek voltak, tisztán tartották az életüket, nem keveredtek össze paganisztikus elemekkel, egymást szerették, egymásnak prófétáltak az által, hogy vigasztalták, tanították és bátorították egymást, és rosszabb esetbe intették, figyelmeztették egymást. Tehát a megtisztultaknak a közössége volt.

Megtisztultak.

Mitől?

Abból a babiloni kabbalizmusból, amit az ő vezéreik, hatalomvágyó farizeusok, szaducceusok, meg a korrupttá vált papok képviseltek.

A babiloni fogságtól, amit átvettek Luciferizmust, eretnekséget, erre tanították a népet, és ennek az lett az eredménye, hogy betegek lettek és ezért az első dolga az volt az Istennek, hogy el kellett kezdeni az embereket, akik szót fogadnak neki, el kezdte őket gyógyítani.

És ezekből a meggyógyított emberekből kezdődött el szerveződni az Eklészia.

Tehát nem azokból az emberekből, akik hallották a Krisztust erre, arra járni, és ettek vele kenyeret, mert éhesek voltak, és elmentek vele ötezren, meg négyezren, meg nem tudom hány ezren.

Hanem a neki engedelmeskedőket kezdte el összeszedni Isten.

Kiképezni őket, kitanítani őket három éven keresztül és ezen keresztül elkezdte működtetni az Eklésziát.

Tehát az Eklésziában, az Apostolok cselekedeteiben nem olvasunk arról, hogy Pálnak, meg Péternek meg Jánosnak gyógyítani kellett, minden este gyógyító összejövetelt kellett tartania.

Nem volt ilyen egyáltalán. Ez egy hazugság,amit ma a gyülekezetekbe etetnek meg az emberekkel!

Nem volt tömeges Szent Szellem betöltekezés!

Találtam itt ehhez kapcsolódóan egy igét,ami ezt támasztja alá valószínűleg:

Jakab 5 :

Beteg valaki közületek?Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak érte,és kenjék meg olajjal az Úr nevében , és hitből /ugye engedelmességből/ fakadó imádság megtartja a beteget és az Úr felsegíti Őt ,és ha bűnöket követett is el bocsánatot nyer.

Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért ,hogy meggyógyuljatok.

Tehát párhuzamot tesz a bűnök és a betegségek között,tehát itt se a fizikai betegségről van szó.

Így van teljesen világos,hogy gyógyításról a legtöbb esetbe ,voltak egyes esetek amikor például Isten Pálnál ,amikor Eutikhosz leesett a gerendáról ,a padlásról és ugye ott eklézsia van,tehát mondhatjátok azt ,hogy „óóó hát akkor itt mégse igaz amiről a Misi beszél,mert mégis van a gyülekezetbe gyógyítás”

Csakhogy itt különbség van aközött,hogy egy ember aki igazságban élt és hallgatta az Isten beszédeit és aszerint élt és veszélybe került az élete és azért,hogy annak az embernek az élete megmaradjon és a későbbiekbe jó szolgálója legyen az Istennek ,ezért fel kellett támasztania az Istennek.

Ugyanez a kirívó eset történt Dorkással is ,azt hiszem a bíbor árus kislánnyal?

Tehát Dorkás is Isten félő fiatal asszony volt és leírja ott a történet,hogy mivel szolgált a nála idősebbek felé.

Tehát Isten szeretetével,Isten természetében élt ,az ő feladata nagyon fontos volt ott ebben a közösségben és meghalt és Isten arra küldte Pétert ,Isten föltámasztotta,hogy az a szolgálat ne maradjon abba.

De ez nem azért történt ,mert  a bűn miatt megbetegedett az élete s akkor így betegség miatt meghalt.

Nézzétek meg az evangéliumokban ,ahol még nem volt eklézsia ,nem volt gyülekezet,hanem csak maga a kiválasztott és küldött Krisztus volt,aki tett-vett Isten utasításai szerint, először is ezeket az  embereket tanítani kellett ,hogy ismerjék fel szembesüljenek azzal,hogy bűnben élnek értsék meg azt,hogy a bűneiknek a következménye,az okkult bűnöknek,ennek a luciferimádó,hamis judaizmusnak,mert ez a judaizmus a Krisztus idejében nem az a judaizmus volt ,mint amit Mózes hozott létre,Mózesen keresztül hozott létre Isten,a kettő között óriási különbség van.

A mózesi tórás valódi judaizmus abban az időben,azt mondta hogy, Mózest az Isten kihozta Egyiptomból ,a babiloni tanoknak az eretnekségéből kitanította őt, ,kitisztította és visszaküldte,hogy hozza ki a népet.

A babiloni áljudaizmus,a luciferizmuson és kabbalán alapuló áljudaizmus ,amiben a Krisztus idejében éltek az átlag zsidók abba meg Mózes egy táltos volt ,egy sámán volt ,akinek az lett volna a küldetése ,hogy visszamenjen Egyiptomba és tovább folytassa mesteri szinten az ördögi tanokat ,hogy ezen keresztül,materializmuson meg okkultizmuson és gnoszticizmuson keresztül üdvösséget hozzon az embereknek ,ez a két judaizmus között a különbség.

És nézzétek meg,hogy amikor kijöttek Egyiptomból azt mondja rájuk az írás,hogy az  úton egyiknek a cipője nem vásott el ,nem váltak kenyérkéregetővé és senki közülük meg nem betegedett.

Látjátok?

Tehát ezek az emberek az okkultizmusból jöttek kifelé,tehát bűnökből jöttek Egyiptomból kifelé ,a zsidó nép.

Na most mi történt velük útközben,hogy mire beértek az Istentől ígért helyre ,oda meg már a Messiást úgy kellett beküldenie az Atyának ,szegénynek 3 műszakban kellett tanítania a bűn ismeretéről,hogy hagyjanak fel a bűnökkel és,akik szorgalmasak voltak,felhagytak a bűnökkel ,fölismerték,hogy elfognak kárhozni azokhoz odaküldte őt és meggyógyította őket,majd később ezek közül sokat kiválasztott az Atya ,ezek közül az engedelmesek közül és ők lettek a tartópillérei,a kezdő elemei az 50. naptól elindított,Isten által elindított szellemi Jeruzsálemnek ,az üdvözültek közösségének,az eklézsiának.

S utána meg lehet nézni ,hogy a pusztai vándorlásba még nem voltak betegek ,nem voltak kenyérkérők,a saru nem kopott le a lábukról,milyen érdekes,amikor meg már a Joshuát beküldte közéjük ,akkor meg ördöngösök voltak,megszállottak voltak ,vérfolyásosak voltak ,tűzbe-vízbe dobálta őket a lélek stb és hasonló dolgok ,vakok voltak,leprások voltak ,kellett valaminek történni ,hogy ilyenek lettek.

Minek?

Hogy útközbe mielőtt beértek volna Izrael földjére és letelepedtek volna,mint állam közösség ,voltak egy párszor Babilonba és eltanulták a babiloniaknak az eretnekségét és ezek miatt a bűnök miatt az életük megbetegedett és teret kaptak ,az ördög megszállta őket stb-stb,betegek lettek.

És ezért történt ez ,tehát össze lehet vetni az apostolok cselekedeteiben ,ahogy működött az eklézsia ,egy darabot nem olvasunk belőle ,hogy ott démont kellett volna űzni bárkiből,aki már tanítvány volt ,tehát az eklézsia tagja volt,nem olvastok egy olyat se,hogy ott meg kellett volna gyógyítani ,mert haldoklott,halálos beteg volt,egyetlen egyet nem olvastok.

De az evangéliumok zömmel tele vannak ilyennel és azért,mert az eklézsia az 50. naptól olyan embereknek a közössége kezdett lenni ,akik megértették a Krisztus tanításain keresztül,hogy mik azok a bűnök,amiktől el kell szeparálniuk az életüket ,hogyan lehet Isten természetében élni és íg az életük meg fog gyógyulni a bűnöktől ,a betegségektől és valóságosan az Atya meggyógyította őket ,aki beteg volt még mielőtt eklézsia lett volna és az életük elkezdett egy olyan irányba menni,hogy használhatóvá váltak az Isten kezébe .

Tehát lehetett látni és itt van,amit te mondtál,nagyon jól mondtad azt az igét ,hogy beteg e valaki közületek ,tehát ez nem jelenti azt,hogy miután valaki Isten felé fordul és kitisztítja az életét a bűnöktől nem jelenti azt,hogy az ember nem fordulhat vissza ezen az úton ,nem követhet el bűnöket és nem betegszik meg tőle .

Tehát egyrészt szellemi betegség,mivelhogy ugye a bűnnek a következménye az,hogy erőtlen lesz az ember,tehát nem tud már a bűnnel szembe küzdeni ,elerőtlenedik az akarása az igazság cselekvésére,tehát ennek a léleknek meg kell gyógyulnia és ezt követi,ha ebből nem gyógyul meg ,nem kap gyógyulást ez a lélek,ez az ember s megmarad a bűnben és így az ördög természetében élve az Istennek az ítélete alatt meg fog halni.

Tehát így vannak szellemi betegek,szellemi halottak erre mondta a Krisztus is,hogy:

Hagyd hogy a halottak temessék el a halottaikat.

Tehát ezzel azt mondta Krisztus,hogy a bűnben élő emberek,akik halálra vannak ítélve a bűneik miatt és nem is akarnak tőle megszabadulni,nem is tesznek érte semmit,nem keresik az Isten,azok már Isten szemében halottak,mert halálos ítélet van rajtuk.

Engedd meg ezeknek az embereknek,hogy eltemessék ,akik valójában már meg is haltak mind ,mondjuk Máriának és Mártának a testvére Lázár.

És lehetett látni,teljesen világos az írásból ,hogy van olyan emberek vannak a Krisztus követők között ,hogy bűnök között élnek ,tehát hiába vannak elvegyülve az igazság keresők és engedelmességre törekvők között ,akik egészségesek és Isten kegyelmét élvezik és nincsenek ítélet alatt hiába keverednek be közéjük olyanok,vagy mennek vissza köztük a világi bűnökhöz és mondják magukról,hogy :

„én meg vagyok térve,én újjászülettem,én betöltekeztem ,én jól szólok nyelveken ,ez semmit se ér,mert az igazak között tisztátalanságban él az ember ,igazságtalanságban és Istennel szembeni engedelmességben.

Ez az ember ugyanúgy halott az élők között ,mert Istennek az ítélete van rajta ,de Isten továbbra is kegyelmes és azt akarja ,hogy azok akik egészségesek és élnek és kegyelembe élnek a földön és az örök élet vár rájuk,tehát őket nevezi az Isten igazán élőknek ,igazán élő embereknek .

És az igazán élők közössége közben vegyék észre a köztük haldokló ,a haló félben levőket ,János jelenésekben olvashatjátok ezeket,hogy:

Jel 3:2

Légy éber és erősítsd azokat,akik haló félben vannak.

Tehát nyilvánvaló,hogy nem arról beszél ,akit megcsípett a szúnyog és elterjedt a testében a malária és csak lázálmában haldoklik ,meg izzad tőle és a halálán van és ezeket próbálják életre kelteni mágikus erő által,Szent Szellem betöltekezés által ,hanem azok,akik bűnökben kezdtek el visszafordulni és engedetlenségbe kezdtek el élni az Isten gyülekezetében,hogy ezeket erősítsék ,hogy bölcsesség beszédével beszéljék rá őket,hogy forduljanak el a bűntől,mert kárhozat alá kerülnek és élő halottként fognak az igazán élők között működni.,tenni-venni.

És pontosan ezért lesz az elragadtatás ,mert így fogja Isten elválasztani azokat,akik engedelmességben és Isten természetében élve várták Őt ,itt lesz az a választópont ,hogy Isten utasítja az Ő fiát,Joshuát ,hogy utasítsa az egyik kerubját,hogy szólaltassa meg a harsonát és ezt a harsonát csak azok fogják hallani az elragadtatáskor ,az összegyűjtésnek a szavát,akik az Isten természetében éltek.

És Isten azt akarja,hogy ebből ne maradjon sok ember ki,tehát ezért kell az emberekkel beszélni,elmenni közéjük ,beszélni a bűnökről ,fölébreszteni az emberekben a bűntudatot ,hogy az örök életük megtartása végett tartsák fontosabbnak elfordulni a bűnöktől ,hogy így éljenek az Isten természetében ,mert így akkor egészséges lehet a lelkük és fönnmarad az életükön az Istennek a bűn bocsánata és nem ítélet alatt fogják a hátralévő életüket élni .

Tehát ebből is látszik,hogy nem mágikus erőkről van itt szó elsősorban ,amikor így mondja,hogy egynek ugyan azon lelkület által,tehát a görög pneuma ,tehát az Istennek a természete által ,hogy abban él az ember,hogy egynek engedelmesség van adva ,valójában mind annyiunknak meg van adva az,hogy Istennel együttműködő engedelmességben éljünk.

Ez majdnem mindannyiunk kötelessége kivétel nélkül.

Szerintem ezt mindenki meg kell,hogy kapja az Atyától ,hogy az ember ezt gyakorolja az engedelmességet,hogy az engedelmesség természetében éljünk .

Másoknak pedig gyógyításnak ajándékait egyazon Lélek által ,tehát itt van ez,hogy nem arról van szó elsősorban ,hogy az ember ha kell ha nem rohanjon a beteg szomszédjához,mert ugyanabba a gyülekezetbe jár és akkor most kézrátétellel kell rajta imádkozni ,ugyanis az ilyen kirívó számba menő gyógyítások ezek nem úgy történtek,nézzétek meg a ,össze kell vetni megint csak az evangéliumokat s az apostolok cselekedetét ,hogy egyik esetben sem a valóságos gyógyítás nem úgy történt ,hogy az egyik fogta magát és amerre csak járt ,aki csak beteg volt végighúzta a kezét rajta vagy mindenkit megsározott,vagy mindenkit ,vagy mindenkire ráfeküdt,hogy feltámassza az ő lelkét vagy ilyesmi ,hanem minden egyes alkalommal amiről így szó szerint nem számol be ,nagyon elrejtett rész a bibliában ,hogy hogyan történt az amikor Isten utasítást adott Joshuának,hogy menjél el találkozni fogsz a mai napon a zsinagógának a vezetőjével,aki kifelé vezető úton van az áljudaizmusból,a luciferizmusból és eljön hozzád könyörögni fog,hogy menjél el ,hogy én meggyógyítsam mint gyógyító Atya ,meggyógyítsam az ő lányát.

S akkor menjél el vele és mond ezt és ezt,és tedd ezt és ezt és semmi mást ne tegyél ez legyen az engedelmességed ,ha így szót fogadsz,akkor meg fogod látni az Istennek a dicsőségét.

Ezért mondta mindig Krisztus,hogyha engedelmes,magyarul úgy van írva persze megint csak a jezsuitás-szabadkőműveses hamis fordításban,hogyha hiszel,akkor meglátod az Isten dicsőségét.

Valójában az van odaírva az eredeti görög szerint,hogy :hogyha engedelmeskedsz meglátod az Isten dicsőségét.

Tehát az Istennek a csodáját,az Istennek a nagy erejű munkáját.

És mi történt? Elment Joshua a Dariushoz ,a zsinagógafőhöz és megfogta a kislánynak a kezét és mondta neki:Kislány kell fel!

S amiért ezt megtette Joshua,hogy így szót fogadott és csak annyit tett,amennyit az Atya kért tőle ,ezért ott az Atya ugyanúgy ott volt,beárnyékolta őket,a Joshuát is meg a kislányt is ,és az Atya meggyógyította a kislányt,feltámasztotta a halálból.

Igaz?

Tehát ez így nincs leírva a bibliába,hogy milyen párbeszéd folyt az Atya és a Fiú közt,hogy hogy küldte ki mindennap,mit cselekedjen a Fiú ,a Megváltónk,a Joshuának ,ugyanúgy,mint ahogy nincs leírva ,hogy az apostoloknak feleségeik voltak ,ugyanúgy ahogy nincs leírva az,hogy milyen körülmények között merítkeztek be az apostolok .

Tehát minden bizonnyal tudjuk,hogy be kellett merítkezniük,mert maga a mester bemerítkezett,tehát a tanítványok is be kellett hogy merítkezzenek.

Másodsorban pedig tudjuk azt az írásból,hogy az apostoloknak voltak feleségeik és ahova ki lettek az Atyától küldve vitték magukkal a családjaikat,feleségüket,igaz?

Ezért mondja azt Pál is egy helyen,hogy: „avagy nem tehetjük e meg azt,hogy a küldetésünk során magunkkal vigyük a mi feleségünket ,mint ahogy Kéfás is ,tehát Péter.

Még csak azt akartam mondani,hogy az Ap.Csel 28-ban találtam olyat ahol konkrétan történt fizikai gyógyulás,tehát azért ilyenek is vannak ,de itt is úgy tűnik,hogy eklézsián kívüli emberről van szó ,ez a Publiusz apja ,ahol Pál megszállt.

A Málta szigeten ugye?

Igen,Málta után,ahol volt a kígyó meg a tüzes marás stb,amikor van ez,hogy :

Publiusz apja történetesen  magas lázban, vérhasban feküdt,Pál bement hozzá imádkozott ,kezét rátette és meggyógyította,majd ezek után mások is jöttek ,akik betegek voltak a szigeten eljöttek hozzá és meggyógyultak.

Igen ,tehát nyilvánvaló,hogy az történt,mint az evangéliumokban ,ha megnézitek ez a kígyómarás,ahogy megmarta a kígyó ,miért azért mert Pál szupermen volt?Nem azért ,hanem mert Istennek egy kirendelt,eltervezett munkája volt Pálon keresztül ,amit szeretett volna megvalósítani az emberiség megmentésében és ebben megakadt,mert ilyen allegorikusan az ördög megharaptatta a kígyóval Pált,ő meghalhatott volna.

Az Atya,ha ez nem lenne igaz hogy a neki engedelmeskedők fölött van és rájuk ereszkedik bizonyos időszakonként és beárnyékolja őket és csodákat tesz,akkor Pál ott meghalt volna.

Tehát nincsen Szent Szellem erő,amivel az emberek maguk garázdálkodnak .

Ez a jezsuitáknak ,szabadkőműveseknek,luciferistáknak a saját maguk ezoterikus tanaik ,ezzel vannak beetetve ,ez az út,ami jónak látszik az embernek a szeme előtt,de a vége az mindenképpen a kárhozatra ,lefelé megy.

Tehát nem azt akarjuk mondani,hogy nincsenek csodák,igenis vannak csodák és vannak gyógyulások ,csakhogy maga Joshua pontosan azért mondta,hogy nem az egészségeseknek van szükségük a gyógyulásra

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra,hanem a betegeknek.

Tehát ezzel sem arra utal ,hogy ő minden beteget meg fog gyógyítani ,ő saját maga ,hanem ezzel is arra utalt az Isten gyülekezetén kívül élő emberek,akik az ördögnek a fogságába élnek az ördög természetében ezeket az embereket Isten úgy tekinti,hogy betegek.

A bűn miatt meg van betegedve az ember .

Ott a Márkba írja is,hogy :”nem az igazakat hívja,hanem a bűnösöket „

Még párhuzamba is teszi .

Látod,igen,pontosan ezt akartam mondani,hogy a gyógyulás az mindig ,ha olvas valaki arról,hogy az Isten meggyógyított valakit valakin keresztül ,a gyógyulás az mindig a bűnnel van kapcsolatban igaz?

És elsősorban ez úgy működik az Istennél,hogy ismeretet kell adnunk az embereknek a jelenlegi állapotukról,hogy bűnben élnek,hogy idézőjelben betegek ,persze ezt finoman kell az emberek elé tárni ,szeretettel,hogy megértsék,hogy veszélyben van az életük s Isten ki akarja segíteni őket ebből és minél többet hallják az Isten beszédét,az ő igazságait ,hogy hogyan kell viselkedni,hogyan kell cselekedni,az emberek ezt megtanulják értelemben utána és bizonyos szituációkba az Isten gyakoroltatni fogja ,hogy hogyan viselkedjenek és így ezáltal felnőnek az igazságban való élésben és az engedelmességben  és ez miatt megszűnik az életük felett az ítélet.

Tehát ők is örök élő,valóságosan  élő emberekké válnak ,akik csak az üdvösségre várnak,értitek?

Tehát és ezek az Istennek ezek a nagy gyógyításai ,amikor is a Publiusz is ott a Málta szigetén ,azt mondja,hogy „nem közönséges emberséget tanúsítottak irántunk a szigeten élő barbárok,tehát ez a barbár meg a pogány szó ezeket is nagyon szépen kitalálták ezek a szabadkőműves nyelv varázslók ,mert azt ültetik az emberekbe ,hogy ha te már keresztény vagy akkor neked ezek ellenségeid,mert ezek barbárok.

Tehát nem kell hozzájuk lehajolni,nem kell őket szeretni,nem kell az életükbe elmenni és úgymond gyógyítani őket,az Isten beszédét szólni és arra tanítani őket,hogy ők maguk felhagyjanak a bűnökkel ,hogy aztán örök életet nyerhessenek és ezután pedig,miután ,mert mindig ez a sorrend,hogy először az ember részesedik az életmentő információba ,utána pedig ezen keresztül az Isten felszólítja,hogy változás legyen az életében.

És azok akik erre válaszolnak,ha megértettem,hogy bűnben élek s ez miatt vannak a betegségeim én elhatározom,hogy szakítok a bűneimmel ,tehát ez az első lépcső ,erre a reakciójára az embernek ,hogy pozitívan reagál ,elhatározza az elméjében,hogy felhagyok minden bűnnel ez mellett pedig az Atya jutalomként és bizonyságként,hogy jól döntött az ember pedig,hogyha betegsége van vagy valamilyen dologban szenved akkor abból meg fogja szabadítani és meggyógyítja,hogy odaküldi valamelyik szolgáját.

De sose úgy működik,hogy gyógyító alkalmakat rendezünk,meghirdetjük  ,hogy akkor mindenki jön a sok ezer  tolókocsis az egész ország részéről ,ilyen nincsen a bibliában,hogy jöjjön minden megszállott,minden ördöngös,mindenki jöjjön,ilyen nincsen.

A gyógyulások előtt mindig az Isten beszédének kell kimenni,az Isten felszólítja őket,hogy azért van sajnos az életetekbe ez a sok betegség meg megszállottság ,mert az életetek valamelyik része okkultizmusban,az ördögnek a természetében való élésben leledzik és van.,vesztegel.

S amikor az Isten  felszólít,hogy gyertek ki ebből és aki igennel válaszol,mint az a vérfolyásos asszony is azért gyógyult meg,a Dzsairusznak is a lánya,tehát a Dzsairus is elhatározta,hogy nem fog többet hallgatni a zsinagóga ékes prédikátorai,szónokaira,pénzért prédikáló Iskarióti Judásokra ,Benny Hinnekre meg Pat Robertsonokra meg a világbank elnökére meg mindegyikre ,hanem magára az Isten fiára fog hallgatni ,mert gondolj azért bele,hogy egy zsinagógafő ,aki elég keményen a babiloni áljudaizmusnak az okkultizmusában gyerekeket erőszakolt meg meg ilyeneket csináltak meg hasonló förtelmességeket meg parázna nőkkel hajtottak végre ’sex magic-t” az ünnep napjaikon,gondolj bele ,hogy egy ilyen embernek hátat fordítani az ő barátainak ebbe a lucifer körbe ,hogy mivel járt az,őneki kétszer meg kellett gondolni ,most elmegyek a Joshuához akkor ezek kidobnak innen ,nem lesz többet szabadkőműves páholy tag.

És ő  mégis úgy döntött,hogy elmegyek ,ezzel a lépésével ,például még nem is beszéltünk sosem erről a szituációról ,amikor Dzsarius a zsinagóga vezetője úgy döntött ,hogy elmegy a Joshuához és megkéri,hogy gyógyítsa meg a lányát .

Ezzel a cselekedetével ő ugyanazt tette,mint Pál ,amikor Pál arra adta a fejét,hogy nem fogja többet börtönbe zárni a főpap utasítására a Krisztus követőket ,nem  keresztényeket , ezek a Krisztus követők nem hordoztak semmilyen babiloni kereszt szimbólumot és nem vallották a Szent Szellem betöltekezést meg ezeket a sok ördögi ,okkult tanokat.

Tehát Pál is,ahogy eldöntötte ,hogy nem fogja többet üldözni ,abban a pillanatban a főpap a másik szadduceusoknak meg szanhedrin tagoknak ,akik addigra már teljesen korrupttá váltak ,ugyancsak levelet adott,hogy kapjátok el a Pált és végezzétek ki.

És így Pál elvesztette privilégiumát,ami addig járt,hogy ő szanhedrin tag volt,ő nagyon jómódú ember volt ,dúskált a vagyonban ,a világ élvezeteiben ,mindenben ,amit a szadduceusi meg farizeusi meg szanhedrin tagság páholykör,szabadkőműves páholykör adott neki.

Ezzel a lépésével,hogy befejezte a Krisztus követőknek az üldözését és ő maga is erre az oldalra állt végérvényesen megpecsételte azt,hogy elveszítette a családját ,mert az egész családja,aki felesége volt neki biztos meg a feleségének a szülei ,főleg az apósa biztos vagyok benne,hogy azonnal őt halottnak nyilvánították a saját apja kitiltotta őt biztosan,eltemették a jó megbocsátós ál-judaista,kabalista, luciferes,áljudaizmus szerint ,tehát ezért hívta ki Krisztus az embereket ,azért jött,hogy kihívja ebből az ocsmányságból,ebből a förtelemből.

És ugyanez történt Dariusszal is ,tehát ezzel megpecsételte az életét,elvesztette minden privilégiumát ,azért,hogy ő a főpapok és írástudók ellenére ő maga elment a Joshuához ,hogy nem bízott többet az ő hatalmukba ,hanem rábízta magát és a gyermeke életét a Joshuára és arra az Istenre,akit Joshua képviselt .

Tehát így ,ezt tette meg ezt a lépést ez a Dariusz .

És minden esetben így történik vagy maga az Atya jelent meg olyan helyen,ahol az Ő küldöttei,tanítványai bajban voltak és elakadtak és ekkor voltak ezek az események,hogy megmozdult a hely ,vagy angyalt küldött,mint Pálnál ,amikor süllyedt a hajó,ugye?

Vagy,amikor börtönbe voltak zárva Síllással azt hiszem és megmozdult a hely ,a Merítő János 12 tanítványa Efézusban ,amikor Pált arra küldte az Atya és akkor volt olyan kísérő jelenségként ,mint jel a nem pogányok,meg nem barbárok,ahogyan azt a szabadkőműveses ,jezsuiták szeretik vádolni azokat az embereket ,akik nem akarnak kapcsolatba lépni a luciferizmussal .

„Jajj te pogány vagy”,egyből mindig rávágják az emberre,mert ő persze bemerítkezik Szent Szellembe és nyelveken szól meg ő betöltekezik és közbe meg nincs is ilyen a bibliában,egyáltalán .

Amikor ilyenek voltak,hogy megmozdult a hely és megszólaltak ott nyelveken,akkor ott az történt,hogy az Atya jelent meg ugyanúgy ott köztük ,ahogy az 50. napon a 12-nél,hogy tett bizonyságot az Atya saját maga személyében ,hogy ezeket én választottam el,ezekre az emberekre úgy tekintsetek ,mint az ószövetségbe Sámuelre ,mint Nátán prófétára ,mint Dávidra ,mint Ábrahámra,mint Jákobra,mint Mózesra,mint Józsuéra,így tekintsetek rájuk .

És nem volt Szent Szellem betöltekezés ,mert nem az történt,hogy egyesével beléjük töltődött a Szent Szellem,hanem mint közösség,mint kicsi templom együtt a Jánosnak a 12 tanítványa képezte a jobb kezét,a Krisztus testét ,tehát ez is része volt  a templomnak ,tehát ebbe a részbe az Atya ellátogatott,eljött és odaküldte Pált ,hogy elérkezett az idő a Bemerítő János 12 tanítványának ,mint ahogyan nektek elérkezett az idő ,abba az időbe ott az 50. napon,a szellemi Izrael születésénél és én küldtelek ki benneteket ,tőlem volt a szélfúvás ,tőlem volt a fáklya a 12 feje fölött,tehát ezzel kijelentette ,hogy én küldelek személyesen ki benneteket ,tehát nem ti választottátok ezt a szolgálatot ,a 120 az meg ott tanúbizonysága, szemtanúi voltak, hogy így történt.

Ugyanez volt a 12-nél ,a Merítő János tanítványainál is ott Efézusba,hogy az Atya kijelentette,hogy én küldöm őket most ugyanúgy ki ,mint ahogy én kiküldtelek benneteket a 12-őt,ugye?

És ezért volt ott is talán,hogy megmozdult a hely és nyelveken szóltak,tehát egyrészt a nyelveken szólás bizonyság volt az őket körülvevők számára ,hogy ezek az emberek mint ahogyan Kornéliusznál is ,hogy bevádolták Pétert ,hogy „húúú te bementél a pogányokhoz „

„igen,de én láttam a jelet”

„milyen jelet láttál?”

Tehát nem az Ace of Base videoklipjébe az Ankh keresztet láttam,ahogy éneklik,ugye,hogy

„I saw the sign”=láttam a jelet.

Nem azt a  jelet látta,ő azt a jelet látta ,amit Pál apostol már előre vagy később meg is írt ugyanúgy bizonyságként,hogy a nyelveken szólás azoknak adatik ,akik még Isten nélkül élnek ,hogy bizonyság legyen számukra ,vagyis nem hogy Isten nélkül élnek,hanem kételyeik vannak ,tehát hogy az Isten munkájában kételyeik vannak .Ezeknek szól ez a jel ,a nyelveken szólás jelként adatik ,hogy az Isten ugyanúgy megnyitotta a megkegyelmezés lehetőségét az Isten nélküli népek,nemzeteknek a számára .

Tehát nem azért mozdult meg a hely,mert Szent Szellem betöltekezés volt,hanem ahol megmozdult a hely és nyelveken szóltak vagy ilyen dolgok történtek ott mindig az a hely szimbolizálta kicsiben az Istennek a nagy egyetlen templomát ,a Krisztus testét .

Az az epizód éppen  arról szól tanúság jelleggel ,hogy ebből tanuljunk mi történ ott.

És ez így történt ,és a gyógyulás az nem az elsősorban az újszövetség értelmében  meg az egész biblia értelmébe ,hogy ha kell,hanem az Isten mindenkit meggyógyít,tehát nem hiszem el,hogy akit az élete során az Isten ,mint az ilyen farizeusokat meg komoly bűnözőket megbüntetett vaksággal ,mint ott volt ez a Barjézus is ,aki a Sergius Paulust el akarta tántorítani az Isten üdvösségétől Pálon keresztül,hogy üdvösséget nyerjen ,hogy ez a Sergius Paulus ,ez a katona ,hogy ő is Isten elhívásában részesüljön,Isten kiképzésében ,tehát ő is ugyanúgy direkt ki lett választva,mint a börtönőr ,ezek a személyek ,mint a szerecsen országi komornyik ,tehát ezekről nem lehet olvasni,de tudjuk a történelemből ,hogy ezek a személyek ezek mind híres közvetítői lesznek az Istennek az evangéliumának ,egyik földrészről a másikra,egyik kontinensről a másikra terjedjen.

Tehát a börtönőr a filippi börtönőr volt az,akihez azért kellett elmennie Pálnak ,vagy az nem a filippi volt?Amikor megismerte Istent,Istenhez fordult ,felhagyott az ördög természetében való éléssel ,Isten kiképezte őt s utána néhány év múlva ő volt ,aki kis Ázsiából Filippiből elvitte az evangéliumot be Európa mélyebb részeibe,így terjedt az evangélium.

Nézzétek meg a szerecsen országi komornyikot följött minden éven a templomhoz,tehát ez is azt bizonyítja ,hogy egyetlenegy templom volt ,mert hogyha egy másik országba lakott is egy a zsidók Istenébe hívő ember ,attól még Egyiptomból is el kellett jönnie meg Etiópiából is az egy templomhoz,ezért nem igaz a sok kicsi templom vagyok és betöltekezünk Szent Szellemmel hazugság .

Tehát feljött ez az ember s hogyan ment haza,tehát azért küldte oda Filepet az Atya ,mint láthatatlan lélek ,hogy mondja el neki a fontos információt és ez az ember ez az információ során egy megtanított embere lesz Istennek és úgy ment haza Etiópiából ,hogy ezt az Etióp kopt egyháznak az alapítója ,bizony ám.

Amikor ilyen gyógyításos esetek történtek az eklézsián belül ,az mindig azért volt mert valószínűsíteni lehetett az előbbi két három történetből ,mint a szerecsen országi komornyik történetéből,mind a filippi börtönőr történetéből ,mint Kornélius esetéből ,Kornélius nem tudom még milyen fontos szerepet töltött be az Isten által fejlesztett és terjesztett eklézsia szerepében ,tehát minden bizonnyal ezek azért lettek kiemelve,mert fontos szerepet játszottak ezek a személyek később az evangélium terjedésében,oda ahova az Isten küldte őket.

Tehát ebből a 3 esetből,a Kornéliusz ,a filippi börtönőr és a szerecsen országi komornyik ,ezek mind az evangélium hordozói lettek ,országok és földrészek között ,s ugyanúgy,mint amikor a fiatal fiú leesett a gerendáról,a padlásról,amikor Pál megnyújtotta a prédikációt és hosszan beszélt éjszaka ,tehát nyilvánvalóan őt is azért tartotta meg az Isten ,nem azért mert bűnös volt és neki hallani kellett az evangéliumról ,hogy megtérjen miután örök életet nyerjen és utána meggyógyítsa az Isten,mert mindig ez a folyamat,hanem azért,mert ő már hallotta az evangéliumot hátat fordított a bűnös életnek,ezért az Atya megbocsátott neki ,s meggyógyította az Atya az életét ,tehát kollektívan szólva és ez mögött még ha betegsége lett volna ebből is meggyógyította az Isten fizikailag ,azért hogy amikor hallja és veszi a tanítást a Páltól,az Isten képzi ki őt ,az ő szolgálatára ,hogy milyen fontos szerepet fog betölteni az Isten eklézsiájában a helyi csoportban .

Ez az ember leesett és meghalt és Isten a Pálon keresztül feltámasztotta őt ,mert annak a szolgálatnak,amit Páltól vett mennie kellett tovább.

Ugyanez volt a Dorkás esetében,nézzétek meg ,s mindig meg van a 3 bizonyság azt mondja az írás ,hogy ne fogadj el bizonyságot csak kettő vagy három tanú egybehangzó vallomása esetén az ószövetségben is megvan ez,hogy három embernek kellett bizonyítani vagy kettőnek az új hold megjelenését,hogy elkezdődjön valamelyik 7 napos ünnep a 7 közül és azt mondja az újszövetségben is ,hogy 2-3 bizonyságon minden dolog megáll az Isten előtt.

Tehát ez is 3 bizonyíték,meg az is hogy a Dorkás az Eudifidusz és Pál a kígyó maráskor,.

Tehát ez a 3 bizonyság arra,hogy nem bűnösök voltak,akiknek hirdetni kellett az evangéliumot,hogy meggyógyuljon az életük ,hogy elkerüljék az ítéletet és örök életet nyerjenek és utána pedig,ha betegek voltak,akkor testi gyógyulást ,hanem ezek szolgálatban lévő emberek voltak ,akiknek nem állhatott meg a munkássága az isten eklézsiájában.

Az Isten ilyen gondoskodással tartotta meg az életüket ,ezért nem kell félnünk nekünk semmilyen átok mondástól ,ezért nem kell félnünk az átkozódásaitól a gyülekezet vezetőknek akik átkoznak minket vagy titeket és gúzsban tartanak,hogy ki ne lépjetek a gyülekezet rendszeréből ,ahol foglyul vagytok tartva a kárhozat fiaiként .

S nem kell félnetek ha már kijöttetek,hogy démonok támadnak meg benneteket ,mint ahogy ezzel beetetik a szabadkőműves jezsuitás ál keresztény és ál judaista,kabbalista nem tudom már minek nevezzem őket,annyi minden szemét ez az egész,beetették az embereket,hogy az agyuknál fogva be legyenek hódolva a félelemnek a lelkületével .

És tényleg azt mondja az írás,hogy nem a félelemnek a lelkületét adta nekünk az isten hanem az Ő saját maga természetét ,a bátorságnak természetét ,hogy bátorsággal tegyük meg a lépést ,hogy elszakadjunk a bűnöktől meg a hamis emberek által kreált lucifer imádó,rejtett tanokat gyakorló gyülekezetektől,egyházaktól ,szektáktól meg bármitől .

Tehát nekünk bátorságnak lelkét adta lelkületét ,természetét adta,mert az Isten nem csak hogy szeretetnek természete,nemcsak hogy a kérlelhetőségnek a természete van neki,hanem a bátorságnak is,tehát Ő egy bátor Isten.

S erre tanít bennünket az Ő természetén keresztül,hogy legyünk bátrak elszakadni a bűnöktől ,a bűnös társaságoktól ,úgy hogy ti is akik hallgatjátok ezt az anyagot,legyetek bátrak,bátorodjon fel a ti szívetek és hozzatok egy erőteljes döntést ,hogy  felszámoljátok az életetekben a rejtett okkultizmust ,amit kereszténységnek álcáznak.

Ha azt akarjátok,hogy a  betegségeitek elmúljanak ,akkor ugyanúgy ki kell jönni belőle az okkultizmusból,elméletekből ,tradíciókból ,mint ahogyan a vakoknak,sántáknak,bénáknak csonka-bonkáknak,akik csak voltak az evangéliumokban ,hogy meg kellett gyógyítani őket .

Tehát náluk is úgy indult mindig el ,hogy csak azok kaptak gyógyulást,akik előtte már az evangélium hirdetésekor Merítő János által vagy a kiküldött 70 vagy a 12 által hallották az igazság beszédét és elhatározták,hogy szakítanak a bűnös ál judaizmus ,kabbalista,luciferizmussal,ami a zsidók judaizmusának látszott és így történt utána a gyógyulás és utána pedig bekerültek az eklézsiába.

Tehát ezért legyetek bátrak ,ne féljetek és ha le kell számolni a bűnökkel az életetekben ahhoz is legyen rőtök és bátorságotok ,akaraterőtök ,ami nem valamiféle erő átadásból ,meg mágikus erő átadásból származik ,hanem abból származik az akaraterőtök,hogy motíváljátok önmagatokat ,hogy ha nem szakadtok el a bűnöktől ,akkor továbbra is betegségekben maradtok és ez miatt beteg lesz az életetek ,akkor az ördög természetében fogtok járni előbb vagy utóbb ,hogy módot találjatok az Isten nélküli szabadulásra a betegségből vagy démonoktól vagy bármitől és ez miatt,ha az ördög természetében maradtok és nem az Isten szerint,akkor az örök ítélet marad fenn az életetek fölött,élő halottak lesztek.

S amikor véget ér az életetek akkor nem az Istennek az angyalai,kerubjai fognak eljönni ,hanem az ördögnek a halál és a pokol angyala fog eljönni a lelketekért .

Nem ijesztgetés,de ez van megírva,ez a két véglet.

Vagy Isten szerint élünk az őneki való engedelmességben és bátrak leszünk,mert Ő bátor Isten ,ez az Ő természete,engedékenyek leszünk,mert Ő engedékeny Isten,megbocsátók leszünk,mert megbocsátó Isten ,szeretőek leszünk,mert Ő szerető Isten és minden ami az Ő természetével azonos ,ha ebben élünk,akkor Ő mindenképpen örök élettel jutalmazza,az abban élőket,ha pedig az ördög természetében élnek,akkor egyszerűen már itt a földi életben betegség lesz a sorsuk sajnos és ez miatt lelki halál és kárhoztatás a sorsuk,ezért kell kijönni első lépésként minden bűnből,okkultizmusból ,szenvedélyből,mindenből és utána pedig el kell kezdeni gyakorolni az Isten természetében való élést és ez lesz az isten szemében arra,hogy mi megbántuk a bűneinket.

Ez a bűnbánat.

Nem az,hogy jajj most böjtölök 3 napig,mert bűnt követtem el és akkor most ezt megbocsássa nekem az Isten mert 3 napig nem eszek nem iszok ,kivívom az Istennek az érdemét,hogy :nahát ez egy frankó csávó ,hogy 3 napig nem evett,ezért megbocsátok neki,hanem  az a bűnbánat,amikor az ember azt mondja,hogy tudom,hogy ez miatt a bűn miatt meg fogok halni ,kárhozatra fogok jutni ,nem akarok a kárhozatra jutni ,ezért nem fogom gyakorolni,felhagyok vele és igyekszem nem megcsinálni amennyire csak tőlem telik .

De ehhez viszont az eklézsiából kapnak az emberek segítséget az Atyán keresztül,amikor prófétálnak hozzájuk,hogy ne forduljanak vissza a bűnbe.

Amikor a bölcsesség beszéde szólal meg az eklézsián belül valakitől,hogy ne menj vissza a bűnbe,ne gyakorold ,mert visszahozod az ítéletet az életedre és el fogsz kárhozni,ha egy balesetben hírtelen meg fogsz halni és nem tudsz felkiáltani,nem tudsz bocsánatot kérni.

- Még röviden végigmegyünk itt a többin?A csodatévő erő…

- Igen, igen…

 

 

 

7.rész

 

Még röviden végigmegyünk itt a többin? A csodatévő erő…

Igen,igen,az a lényeg,hogy azért van mindig nagy betűvel ,mert váltakozik,valamikor a nagy betűs Lélek ,ahogy ott a görögöt megnézed Pneuma,tehát ugye szellő,fuvallat,lélegzet,tehát egyrészt,mint maga Isten láthatatlan formája ,vagy magának a láthatatlan Istennek a természete.

És erre kell fogékonnyá válni,váltogatni,hogy a mondatkörnyezetből megtalálni,hogy mikor beszél ..ez olyan,mint az angol nyelv ,ugyanolyan,mint az angol nyelv,hogy nem mondja ki az angol azt,hogy mikor beszélünk egy személyről,hogy elég hülyén hangzana angolul,ha azt mondanám (angol szöveg)

Tehát,ha ezt magyarra lefordítjuk,akkor azt mondjuk,hogy az a nőnemű barna lány szerette a virágot,de így nem beszél senki ugye?

Ezzel ellentétben az angol azt mondja ,hogy She like,the Flower.

Tehát ebből a mondatból egyértelműen kiderül abból,hogy She ,mint a pneuma,hogy láthatatlan lélek ,mint Isten vagy az Istennek a természete ,mint ahogy ebből a mondatból kiderül,hogy ott egy nőről van szó.

Ugyanúgy ehhez hasonlít a görög is és ,hogy ebből a mondatból derül ki mindig ,hogy Istenről,mint láthatatlan személyről ,Istenről mindenütt jelen lenni tudó Istenről van szó,vagy az Ő természetéről beszél az a mondat.

Tehát nyilvánvaló ebben a mondatban ,hogy mindig az Istennek a természetéből fakadnak ezek az úgynevezett ajándékok,a Szent Lélek ajándékok ,mert ez mind azt mondja,hogy :

„Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.”

Tehát ebbe a mondatba bele van árnyazva az ,ez egy nagyon fontos kijelentés 1kor12.7-be,hogy: mindenkinek azonban haszonra adatik,tehát arra ,hogy a gyülekezet,az eklézsia,az okkult kereszténységből,az ál judaizmusból,és a világ ördögiségéből kijött embereknek a közösségét építsük vele,nem arra van adva a láthatatlan Isten természetéből fakadó ajándék ,hogy önmagamat csiklandozzam otthon mikor rossz passzba vagyok és bekapcsolom a magnót ráadásul ,vagy valamilyen zenét szolgáltatok magamnak és,akkor előveszem a különféle gyülekezeteknek a betöltekezős műsorait és azt játszogatom,addig amíg énrám is rámragad ,hogy magamat szórakoztassam,nem erről van szó.

Erről lehet felismerni,ez a másik erős jele annak,hogy valaki okkultizmusban van ,azt mondja,hogy hazamentem és milyen rosszul éreztem magam az ördög ide-oda dobált,de akkor elővettem a kazettát és betöltekeztem és máris jobban lettem.

Ez hazugság,mert nem erre adatik az Istennek az ajándéka egyáltalán,hanem a közösség építésére.

Tehát ,amikor valaki elkezd a saját életéről beszélni ,hogy a Szent Szellem kinyitotta az ajtómat,a kocsiajtót,mert benn hagytam a  kulcsot,meg nem találtam meg a szemüvegemet és a Szent Szellem megmutatta ez hülyeség!

Ez hülyeség,tényleg csak ,akinek az agya ki van fordulva és teljesen be van 1000%-ra programozva ezektől a judaista luciferiánusoktól,meg a babiloni jezsuitás,szabadkőműveses emberektől be van programozva ,azok hiszik el ezeket a hülyeségeket.

És azok meg is érdemlik,hogy ilyenekbe éljenek,ilyen hitetésbe,mert ezek az emberek valószínű,hogy soha nem tudják alávetni az ő saját maguk életét az Istennek való engedelmességnek és azért kapják a hazugságnak a lelkületét,szellemiségét,hogy hallgassanak hazudozó tanítókra a gyülekezetekben.

Mert az Isten ezzel jutalmazza őket,az engedetlenségüket.

Tehát az Isten jutalmazza az engedelmességet azzal,hogy örök életet ad,meggyógyít a bűnökből,meggyógyít a bűnökből fakadó betegségekből és utána pedig nemcsak,hogy az Isten országába fog megjutalmazni ,hanem itt a földön is már abban a privilégiumban lehet részünk,hogy használni fog az Ő eklézsiájának az építésében,fejlesztésében,tisztításában,gyógyításában,hogy erkölcsileg tiszta legyen,hogy az Isten szeressen bejönni közénk.

Ugyanígy megvan az engedetlen embereknek is az ál keresztényeknek is az ajándéka az Istentől ,ha nem vagy kíváncsi az Isten igazságára ám legyen,az Isten visszavonja az Ő igazságát tőled és meg fogja engedni az ördögi lelkeknek ,hogy odavezessenek téged ahol a hazugságot a legjobban szórják az eklézsiájukban,az ördög zsinagógájában ,ahol szabad kőműves álprédikátorok szórják neked pénzért a hazugságot .

Ilyen egyszerű,hogy ha az igazságnak és az engedelmességnek is meg van az Istentől való jutalma meg az engedetleneknek és szófogadatlanoknak is,akiknek viszket a fülük.

Az egyiknek a vége örök élet,a másiknak pedig örök kárhozat,mert engedetlenség tanaiban fogod élni az életed ,Szent Szellem betöltekezésbe,meg álnyelveken szólásba ,magyarázó nélkül,idegenek jelenlétében.

Tehát ez már alapvető engedetlenség és elég ahhoz,hogy kárhozatra jussál.

És amikor azt mondja,hogy némelyiknek csodatévő erőknek munkái ,némelyiknek prófétálás,némelyiknek pedig lelkeknek megítélése,itt egyből jönnek azzal,hogy démont láttam,meg abban az emberben megláttam a démont ,ugye ez a lelkeknek a megítélése ,ott ha ráteszed a szoftverben a görögre ,a görög szó …. 5:45 a lelkeknek,látjátok,hogy pneumát dob föl és itt kisbetűvel lélek .

Tehát itt az emberre utal a lélek ,hogy az embernek a megítélése .

Mikor hallod hogy mit beszél és látod,hogy mit cselekszik ,tehát ha a szív teljességéből szól a száj,ha valaki istentelenségben él,vagy okkultizmusban vagy rejtett álkereszténységben jellemző,babiloni dogmában ,tehát hallod,hogy nyomja a bizonyságot,hogy „hazamentem az ördög földobott a plafonra,mert a hit gyülekezetből sajnos a legtöbbet ilyet hallani ,akkor reklámozzák a betöltekezést ,ad neked egy cd-t,hogy kapcsold be a cd-t és meglátod be fogsz töltekezni meg ezek a hülyeségek,tehát amikor egy ilyen emberrel találkozol,ezek médiumok,ezek  azok,mint a ahova kiküldte Isten ,az Atyánk a Joshuán keresztül kiküldte a 70-enet kettesével meg a 12-őt .

Tehát ebbe a történetbe van benne,hogy János és Filep volt az vagy Péter és Filep ,akik kimentek Samáriába és ott volt a varázsló ,okkultista helyi gyülekezet vezető ,pünkösdi rózsás vezető.

Ott volt és az ő mesterségével már hitette el a betöltekezéssel,meg az álszent Szellem által való nyelveken szólással ,ugye meg a 3. templom építéssel,meg a tizedfizetéssel,meg minden ezekkel az okkult babiloni tanokkal megfertőzte ott az embereknek az agyát és ,amikor megjelentek a színen az Istennek az emberei /Péter és János volt azt hiszem/tehát mikor Ők megjelentek és az Atya ott volt,mivel hogy engedelmesek voltak az Atyának és elmentek,tehát kérlelhetőek voltak,az Atya megkértet őket,menjetek el,elmentek ugyanúgy mint Joshua előttük ,mielőtt elment volna az 50.nap előtt ,ugyanúgy ők kimentek ,ki lettek küldve,szót fogadtak ,és odamentek ezekhez az emberekhez,mikor megértették,hogy bűnösök vagyunk ,mert hallgatjuk ezeket a babiloni,ál keresztényi tanokat ,bűnösök vagyunk,mert embereket rémítünk meg ezzel az álszent szellem betöltekezés dologgal ,meg ezzel a kézrátevéssel meg minden.

Összehordták a Simonnak a könyveit,amit tőle vettek,összehordták és valami 50ezer vagy nem tudom hány ezer ezüst értékben számolták meg az értékét és tűzre tették.

Tehát ezek az emberek megszűntek a bűntől és így idézőjelbe a kiküldöttek,amire ki lettek küldve,hogy gyógyítsátok az embereket ,meggyógyították az embereket ez által.

Tehát a bűnből kijöttek és ez által megszűnt az ítélet az életükön.

S amikor látta ezt az a médium,ez az ördögi közvetítő,ez a Simon,hogy mik történnek,akkor ő is megrémült az Istennek a hatalma alatt és azt nem tudni,hogy egész végig megtartotta e ezt a rémületét ,de abban az órában biztos,hogy meg volt rémülve ,hogy arra kérte az apostolokat,hogy imádkozzatok értem,hogy abból semmi ne történjen meg,nehogy meghaljak,nehogy itt megöljön az Istenetek.

Tehát ez az ember ,ez egy gonosz lélek volt.

Nem arról ír az írás,hogy benne volt egy démon ,egyáltalán nem arról ír az írás,valamit mondott neki Péter,hogy :vesszél el a te pénzeddel együtt

-A te pénzed vesszen el ,mivel azt gondoltad Isten ajándéka pénzen megvehető,nincs neked semmi részed,vagy örökséged ebben a dologban ,mert a szíved nem igaz Isten előtt,térj meg ebből a gonoszságodból és könyörögj!

-Látod ebben a mondatban ő megítélte,hogy milyen lélek ez,azt mondta:neked nincsen részed ebben a dologban,milyen dologban és milyen része nincsen?

Nincsen része az üdvösségben,azt jelenti .

Tehát hogyha nincsen része az üdvösségben ,akkor az azt jelenti,hogy Isten ítélete alatt van ,tehát ha Isten ítélete alatt van,akkor az milyen lelkületű ember lehet ?

-Hát sátáni természet,gonosz .

-Az ördögnek a gonosz természete.

Látjátok megítélték,megítélték az ördögi természetben élő embernek a cselekedetét,beazonosították,hogy egyrészt ítélet van rajta ,nincsen részed semmiből,tehát nyilvánvaló,hogy ördögi természetből hirdeted és osztod az ördögi tanokat itt az embereknek,másodsorban pedig ezért el fogsz kárhozni.

Tehát ez jelenti azt,hogy némelyeknek pedig lelkeknek megítélése.

Tehát amikor mi bizonyítékokkal bemutatjuk,hogy a Benny Hinnek ,ilyen kettős élete van,hogy félrejár más álpásztoroknak a feleségeivel ,meg teljesen bizonyított dolog az,hogy az ő gyógyító szeánszaira beépített embereket küldenek és eljátszák,hogy őket is meggyógyította a Benny Hinn és utána odamennek hozzá és megmondják neki,hogy tulajdonképpen mi sosem voltunk betegek csak így akarjuk bebizonyítani az embereknek,hogy ne higgyenek neked,mert te egy közönséges sarlatán vagy és ezeket a bizonyítékokat látva mi azt mondjuk Benny Hinn az ördögnek az embere,az ördögnek a chanelje,az ördögnek a médiuma,ugyanúgy mint Pat Robertson,mint Canneth Copeland, Jesse Duplantis, Rodney Howard, mint az összes többi, Kenneth Hagin, Kathryn Kuhlman, Billy Graham,

Tehát megítéljük ezeket a lelkeket,hogy ördögi természetből,nyereségvágyból ,az embereket félreprófétáló,félrevezető emberek,akik a Lucifernek az új világvallására készítik fel az emberiséget és az egyházaikat.

Tehát mi is,így az Isten természetében élve különbséget tudunk tenni az Isten természetének a munkája és az ördög természetének munkája között.

Nagyon egyszerűen szét lehet választani a kettőt,ha jól ismered az írást,ezt jelenti a felnőtt férfiúi kor az Isten engedelmességében élve különbséget tudsz tenni a jó és a rossz között,tehát meg tudod állapítani,hogy ki van az Istentől és ki nincs az Istentől.

Látod a munkásságát ,ha nem vág össze az Isten beszédével minimum 3 bizonyításon keresztül ,mindegy,hogy kiről beszélünk,akármelyik gyülekezetről személyeskedés nélkül,akár az evangéliumi pünkösdi közösség ,mindig megfigyeltem,hogy minél inkább luciferi és rejtett okkultizmust hirdetnek ,annál inkább olyan nevet adnak maguknak .ami álcaként arra ösztönzi az embereket,hogy bízzatok bennem,mert ez a szeretet gyülekezet és itt meg nagyon erős a hit,ez a Hit gyülekezete ,ez meg a bibliaismeretnek a gyülekezete,mert ez meg az evangéliumi és pünkösdi rózsás .

-Azt akartam mondani ezzel kapcsolatban,hogy a lelki ember azonban mindent megítél,de őt senki sem ítélheti meg /1kor2:15/

-Pontosan!

Nagyon jó kiegészítés,köszönöm!Megmondom őszintén ez tényleg így van,hogy lelki ember ,tehát,hogy lelki kisbetűvel van írva ugye,mert ez azt jelenti,hogy az Isten természetében élő ember.

Tehát az Isten természetében élő ember pontosan,ahogyan te mondtad Gyöngyi az Isten beszédén alapozva,ahogy azt tette Péter is ,amikor a helyi Simon nevű prédikátort megítélte. Péter az Isten természetében járt és tudta azt,hogyha én szeretetben élek és békességben ,az igazságot hirdetem,Istenhez vezérlem közel az embereket ,ő meg az ellenkezőjét csinálja,akkor nem kell bibliaiskolás egyetemistának lenni ,meg Yale meg mindenféle egyetemet végezni a Soros Gyuri bácsinak a pénzeléséből,nem kell ilyen iskolákba járnom,nagyon egyszerűen még ha írni olvasni se tudok,akkor is meg tudom ezt állapítani,hogy ha valaki nem az Isten természetében él és nem arra tanítja az embereket ,azok mind ördögi lelkek,mind!

Nagyon köszönöm Gyöngyi,ez nem jutott eszembe,tényleg ez az ige és ez nagyon idevágó ,tényleg.

A lelki ember,tehát az Isten természetében járó ember mindent meg tud ítélni,hogy az Istentől való e vagy sem,viszont mivel ő az Isten természetében él ,ezért nincsen ellene törvény,mert a Gal 5.22 azt mondja ,hogy akik a léleknek a gyümölcseiben élnek ,azok ellen pedig nincs törvény,tehát a törvény nem kárhoztatja őket halálra ,mert nincsen kárhoztatni való bűnük,mert betöltötték ezen keresztül a 10 parancsolatot,szeresd a te Uradat,Istenedet,szeresd a te felebarátodat,mint önmagadat,tehát ilyen egyszerű az egész.

-A nyelvek nemeiről beszéljünk még,mert azt sem teljesen értem.

-Nézzük meg a csodatévő erőt,nálam a görög nem mutat semmit,nem tudom nálatok mutat-e valamit ,ugyanis már csak így is ha ezt a magyar szót veszem figyelembe,hogy csodatévő ez már megint a Gábor által készített nagyon jó  kis rövid film ,amikor a Skywalker a Yoda papával a jedi erővel kiemeli az űrhajót a vízből.

S nem tudom,hogy nálam miért nem,de ráteszem a csodatévőre és  nem hoz fel semmilyen görög szót..

-Nincsen csodatévő,csak annyi van,hogy működés,megnyilvánulás,erő, igen a görög „dünamisz” szó, képesség,lehetőség,hatalom.

Igen,tehát némelyiknek erőknek a munkái,de látjátok megint egy hamisítás ,megint beleszőtték ezt az ilyen avatatlan emberek,akiknek viszket a fülük ,hu ez a Kathryn Kuhlman féle csodatévő „dünamisz” erő robbanásszerűen történik,emlékszem erre a nagy prédikációjára ,emberekre az Isten sose ad erőt,mert maga a Krisztus,azt mondja az írás,hogy „kezdettől fogva tudta mi lakozik az emberben”,hogy milyen az ember ,milyen gondolkodása van és tudta,hogy nem bízhatja rá magát az emberekre .

Ezért nem is emberre bízta az üdvösség megszerzését az Isten,hanem a saját maga fiára,mert az ember az eljátszotta volna az egész emberiséget az biztos ,hogy odaadta volna az ördög kezébe .

Tehát,ha maga az Isten fia nem bízta volna rá magát az emberekre soha,mert tudta,hogy mik ezek az emberek,hogyan le vannak toprongyosítva ,árulók,a leghamarabb pénzért azonnal hatalomért ,elsőségért,hírnévért azonnal elárulják egymást ,tudta,hogy nem bízhat meg az emberekben ,csak azután miután ki vannak képezve,miután látszik az életükön,hogy az ő természetük kezd átalakulni az Isten természetére,akkor valamicskét rá tudok bízni ezekre a 2 lábon járó emberekre ,az alkotásaimra,rámerek valamit bízni ,hogy megajándékozhassam őket,de az egész egyáltalán nem embertől függ és múlik,mert ha csak emberen múlna ,emberi képességeken,meg csodatévőn erőn meg is lehet látni,látjátok,hogy mi történik ma a gyülekezetekbe,ez az eredménye annak,amikor az ember elkezd erővel játszani.

Az Isten nem ad erőt,az ördög viszont nagyon szívesen ad neked erőt ahhoz,hogy  a gyülekezetbe te legyél a vezető és félretanítsd az embereket,pénzért ,becsapd őket,elhúzd a mézes madzagot az orruk előtt és azt mondjad,hogy ezt az erőt az Istentől kaptad és,hogy az Isten téged meg akar gyógyítani.

Gyere mindegy,hogy olyan voltál mint a Sergius Paulusnál, amikor az Isten megvakította azt a zsidót,most gondoljatok bele,hogyha igaz lenne ez a csodatevő erős,meg tömeges gyógyításos dolog Isten szigorú utasítása nélkül ,most gondoljatok bele az Isten megverte ezt a hamis zsidót ,amiért okkultizmusra akarta tanítani ezt az embert és elfordítani az üdvösségtől,azt az embert,akit az Isten kiszemelt,hogy terjessze ugyanúgy az ő evangéliumát,miután már nem lesz Pál meg a többiek.

Tehát ezek az emberek voltak az összekötő kapcsok utána ,az Istennek az emberei Pálék után,meg az apostolok után ,mint a Sergius Paulus,mint a szerecsen országi komornyik ,mint a philippibeli börtönőr ,meg Dorkás,ugye a bíborárus kislány,meg Eutikhosz,aki leesett a gerendáról ,a mennyezetről a padlásról.

Tehát ezek voltak utána,akik működtek már név nélkül és róluk már el lett minden tüntetve,mert ők már nem végeztek ilyen csodákat,mint az apostolok .

Tehát kellett,hogy fönnmaradjon ez a csodatevő erős,tömeg gyógyítós ,és Isten megbüntette ezt a Barjézust ezt az ál zsidót,mert az üdvösségtől el akarta távolítani ezt az embert,ezt a fontos embert Isten számára,hogy az Isten megtisztítsa őt a krisztusi tanokon keresztül,utána pedig tanítsa az Isten természetében való járásra,hogy utána őt is ki tudja küldeni,mint a Jánosnak,a Bemerítő Jánosnak a 12 tanítványát.

Tehát hogyha igaz lenne és Isten megengedné,hogy erőt ad az embernek ,nos gondoljatok bele,hogy Pálon keresztül elhívta ezt a Sergius Paulust ,akire azt mondja az írás,hogy hallgatott rá miután Isten megverte Pálnak a rákiabálásán keresztül ezt a zsidót ,utána gondoljatok bele,hogy odaküldte volna Pétert csak úgy,hogy Péternek éppen nem volt mit tenni,kellett,hogy öregbítse a hírnevét ,hogy ő egy gyógyító szakmunkás s akkor éppen,hogy Pál kitette a lábát,mikor megvakult ez az ember és akkor Péter meg pont arra járt volna és fel lett volna plakátolva ,hírnevezve,hogy gyertek gyógyító összejövetel lesz,hozzatok minél több tolókocsist ,meg hozzátok el ezt a vakot is ,ezt a Barjézust ,ezt a vak zsidót,hozzátok el őt is és én most mindenkit meggyógyítok.

Beleférne ez az Isten munkájának a képébe?

Nincsen olyan,hogy Isten valakit elítél,utána meg pillanatok alatt felment az ítélet alól.

Nézzétek meg Pállal is ugyanez történt,mint a Barjézussal,az Isten ellen akarta hangolni az embereket ,a gyilkosok kezébe akarta adni a Krisztus követőket ,s mit csinált az Isten?

Megverte őt vaksággal,igaz?

Mit ír az írás,hogy mennyi idő telt el míg,mi történt Pállal,hogy 3 napig nem evett és nem ivott ugye?

Mit jelent az,hogy nem evett,nem ivott?

Mit csinált Pál?

Nem erre jött neki válaszul az Istennek a látomása,hogy elküldte hozzá Ananiást.

Mit csinált Pál,hogy nem evett,nem ivott?

-Ha testileg szenved ,akkor megszűnik a bűntől,erre gondolsz?

-Egy részt az,meg egész konkrétan,mi volt az ,hogy nem evett és nem ivott?

A zsidók történelmébe mikor megverték őket ,gyilkolászták őket

-Ez a bűnbánat?

-Bűnbánatot gyakorolt,megbánta az egész életét,hogy Isten ellen hadakozva,az áljudaizmusnak a babiloni luciferizmusába élve az életét a farizeusokkal meg az írástudókkal meg a hamis főpapokkal.

Tehát ő böjtölt,mert a zsidó történelemben,az ószövetségben nézzétek meg mindig három napig nem ettek nem ittak mikor megbánták a bűneiket,erre jött az Istennek a kegyelme.

S Pálnál is erre jött az Istennek a kegyelme,hogy elküldte hozzá Ananiást,hogy Isten megnyissa a szemeit,a látását.

Nem olvasunk erről a luciferi hamis zsidóról ,hogy Isten megkegyelmezett volna neki és odaküldött valakit,hogy 3 nap után visszaadja neki a látását.

Miért?Miért nem küldött valakit hozzá Isten,hogy „tömeggyógyítás van fiatalok,gyerünk meggyógyítjuk ezt a vak zsidót is,mindegy,hogy mi történt vele,nem érdekes,meg fog gyógyulni,csak te valld meg a Jézus nevébe ,hogy hiszed,hogy örök életed van.”

Miért nem így történt?

Azért,mert ez a vak nem bánt meg semmit,nem imádkozott,nem böjtölt 3 napot,igaz?

Ebből is látszik,hogy ha az ember megalázza magát és elkezd szót fogadni az Istennek,az Isten jön,Pálnál is 3 nap múlva az Isten visszaadta a látását.

Miért?

Mert látta az Isten,hogy ő nagyon komolyan vette ezt és megbánta az egész addigi működését az Isten ellen hadakozva.

Tehát ezért nincsen csodatévő erő,nem igaz a tömeges gyógyítás,tömeges Szent Szellem betöltekezés,tehát itt,hogy némelyeknek csodatévő erő,Jedi erőnek kell kimenni s akkor meggyógyulnak meg feltámadnak vagy arról az erőről ,hogy amikor az Istennek a bölcsességnek a lelkületével látjuk ,hogy az az embertársunk ott szenved a bűnben és a bűn következményéből kialakult betegségektől s ebből látjuk azt,meg tudjuk ítélni,hogy ennek az embernek az élete kárhoztatás alatt van már most ,tehát élő halottként él a földön,tehát ha meghal balesetben biztos,hogy a pokolra fog kerülni .Mit fogunk csinálni?

Alapvető kötelességünk,hogy amerre járunk elő kell állnunk alkalmas és alkalmatlan időbe tudakozva,hogy ki arra méltó ,nyilvánvaló,hogy egy ember aki egyáltalán nem is akar hallani az Isten beszédéről ,ahogyan a Krisztust nem küldte el oda,mert látta az ő engedetlenségüket nem is tett ott semmi csodát ,be se ment a városukba,ugyanúgy minket se fog az Isten beküldeni és odaküldeni olyan emberekhez ,akik kezdettől fogva ellenségei az Istennek és nagyon jól meg vannak elégedve a szent Szellem betöltekezéssel..

Ezért akik hallgatjátok ezt a hanganyagot ,meg még magunk is akik itt egybegyűltünk meg kell értenünk,hogy nekünk az nem kötelességünk,ha nem vagyunk felszólítva  hogy menjünk el konkrétan egy hit gyülekezetes személyhez vagy egy pünkösdistához vagy egy baptistához és próbáljuk rábeszélni,hogy jöjjön ki onnan,ha személyesen nem vagy elhívva erre az Istentől ,nem hatalmazott fel erre Isten nem kaptál tőle látomást akkor nem menjél,akkor ne csinálj semmit azon kívül,hogy a környezetedben amerre jársz az embereket hallva megítéld az lelkeket ,megítéled,hogy az az ember ez egy megtört lelkű ember ,ő egy karnyújtásra van az Isten országától és az örök élettől ,ennek el fogom ,neki el kell,hogy mondjam vagy egy másik ember,akit látsz megítéled a beszédéből ,hogy ennek van gyülekezetről tapasztalata ,egyházakban járt ,de rájött arra,hogy magas fokú okkultizmus és luciferizmus folyik rejtett módon ezekben a gyülekezetekben s eldöntötte,hogy kijön ebből,ezzel is fogok beszélni,tehát megítélem ,hogy ez a lélek hol tart az üdvösséghez viszonyítva.

Távol áll,ellenkezik vagy hallani se akar róla vagy keresi a továbblépést ,már lépéseket tett ,mert nyilvánvaló,hogy akkor az Isten,azért rendezte úgy,hogy találkozzál vele ,mert neked meg kell tenned azt,amit alapvetően mindannyiunknak,hogy aki arra ildomos azzal meg kell osztanunk ezt az információt ,hogy az Isten tovább tudja léptetni az Ő megmentési tervében azt az embert.

Tehát ez az erőknek a munkái ez elsősorban nem szuper-naturális erőről van szó,hanem amit felsorol az erőknél ,hogy erő,erő megnyilvánulás,csodatévő erő ,képesség,lehetőség,hatalom,jelentés,értelem,tehát ilyenkor mindig,a bibliafordítók,most reklámozzák ezeket az új bibliákat megint ,tehát megint tele van még finomabb rejtett okkultizmussal ,még jobban figyeljetek oda és még többet olvassátok a göröggel együtt a bibliát,mert nagyon könnyen félrevezetnek bennetek.

Nézzétek meg,hogy itt is a görögnél egyből mit választottak ki,hogy igazolják ezt a Szent Szellem betöltekezést és jedi erős luciferizmust ,az első kettőt választották,erő megnyilvánulás és erő,holott ha ezt a környezetet megvizsgáljuk,akkor az Isten természetének,nem természete az Istennek az ilyen jedi erős működés egyáltalán,hanem mindig a Neki való engedelmességre reagál az Ő képességeiből kiválasztva egyet.

Tehát itt azt jelenti,hogy képesség ,lehetőség,hatalom,jelentés,értelem.

Tehát ami itt legjobban belepasszol ,szerintetek mi az itt felsoroltakból?Erő megnyilvánulás,csodatévő erő,képesség,lehetőség,hatalom,jelentés,értelem?

-Hatalom?

-Az is lehetne,az is belepasszol,mert ugye a hatalomnak a munkája az,hogy az ember értelmében felszabadítja az embert ,hogy megérteti az emberrel,hogy „te azért vagy beteg és az miatt vagy kárhozat alatt most ,mert az éltedet odaadtad az ördög kezébe ,hatalmat adtál az ördögnek önmagad fölött ,azáltal,hogy az ördögnek engedelmeskedsz és ezáltal az ördög természetének a bűneit cselekszed.

Szerintem a legjobb szó itt,az értelem ,az Istentől való értelem ,mert ha az Istennek a gondolkodás módját valaki megtanulja az írásból ,hogy milyen helyzetbe hogyan reagál,hogyan viselkedik az Isten ,milyen eszközöket használ,akkor ezzel az értelemmel ,ezt allegorikusnak lehet mondani hogy ,erőt tudsz adni ,motiváló erőt tudsz adni a  környezetedben levő embereknek,mégpedig úgy ,nem úgy ahogy ebben a Gábor csinálta filmben ,hogy nem tudom honnan szalasztották azt a bejátszást,de tisztára mintha a hit gyülekezetébe ültem volna ,”most pedig ismételjük el nem tudom hányszor „le fogok szokni a cigarettáról”

-Ez Uri Geller volt,igen..

-Ez az Uri Geller volt?Megérdemlik,hogy ezt a hamis zsidót hallgassák az emberek ,mindenféle antiszemitizmus nélkül ,meg lehet nézni,hogy Benny Hinn ugyanebből a kazár askenázim zsidóságból való ,David Copperfield is ugyanebből a kazár askenazim hamis zsidóságból való ,ezeknek a vérükbe egy deka sémitai vér nincsen,Sémtől,Ábrahámtól és Jákobtól számítva,semmi egy milliliternyi egy centiliternyi sincsen.

És mindig ezek közül jönnek elő,nem csodálkoznék,ha kiderülne a Németh Sándorról,hogy őt is onnan Izraelből szalajtották,egyáltalán nem csodálkoznék,hogy ilyen beépített ember.

Volt olyan aki zsinagógába járt és a zsinagóga vezetője azt mondta,hogy a Németh Sándor ilyen beépített ügynök és ez a valaki azt mondta,hogy ő biztosra tudja,hogy ez a Németh Sándor megmossa a magyaroknak az agyát sok hülyeséggel és hogy ezért állították onnét Izraelből szolgálatba,ezt teljesen el is tudom hinni.

Tehát nem ilyen erőről van szó,nem ilyen hókusz-pókusz erő ,emlékszem mikor én is ott voltam a hit gyülekezetbe és akkor nagyon buta voltam voltam,nagyon  nagyon naiv voltam ,hogy én is sorba álltam és vártam,hogy jön a tűz és majd végigárad mindenkin és akkor én is szerettem volna valamitől megszabadulni s én is beálltam oda a sorba és akkor jött a Németh Sándor és megfogta mindenkinek a fejét hátralökte az embereket és :”tűz,tűz jöjj tűz,tisztítsd meg tűz…és akkor mögötte állt másik két ember és elkapdosták az embereket mindenkit beteregettek,letakargattak azonnal ,ilyen hullalepellel ,s akkor odajött hozzám és voltak mások is nemcsak én voltunk ott a soron jó néhányan minden 5. 8. ember ,akit akárhogy nyomkodott a Németh Sándor ,s az volt bennem,hogy most meg akarom tapasztalni az Istennek a nagy erejét ,ami rajta keresztül állítólag működik és ott álltam és akárhogy nyomkodta a fejemet és próbált rám olvasni ,s az volt bennem,hogy én nem hagyom magam hátranyomni ,nem fogom magamat hagyni,hogy ellökjön ,ha Istennek az ereje működik rajta keresztül akkor működni fog e nélkül is.

S akkor szemmel láthatóan nagyon csalódott volt szegénykém,hogy nem sikerült neki ez a lökdösős ,beetetős dolog és semmit nem éreztem mások meg mindenki ,nagyon sokan ott rángatóztak,fetrengtek meg minden,tehát ezek a kísérő jelenségek ezek a felspannoltságból származó,luciferi kundalini erők ,tudjátok ez a Gálya föld istenasszonynak a szelleme följött az embereknek a lábán,betekeredett a gerincoszlopon ,a csigolyába megnyitotta nekik a tobozmirigyet,így persze,hogy hallucinációjuk volt ,meg látomásaik meg mindenféle ..

-Még jó,hogy nem fejbe rúgott, mint a Tod Bentley  tudod ,csak a homlokodat érintgette.

-Igen.És ahogy ott lökdösődött nagyon csalódott volt,hogy nem tudott hátralökni minket ,mert többen is voltunk ,de csalódottság volt nekünk is az arcunkon mert ,hogy ez az? ez a bóvli? ez a hamisítás?mert ilyet nem olvasunk a bibliában ,s jó néhányan mondták,hogy nem jönnek többet ilyen gyülekezetbe,nemhogy ilyenbe ,hanem sehova nem fognak menni mert ők ezt már akkor levágták ,míg én még nem értettem csak most több évvel később ,hogy ez az egész egy sarlatánság.

Tehát nem erről van szó,hanem arról a motiváló erőről ,ami az Isten értelméből fakad,ugyanis ha elolvassuk a bibliát,az egészben az Isten értelme van leírva ,hogy Ő hogyan gondolkodik,hogy Neki az az elsődleges szándéka,hogy mindenütt,minden ember,amennyire csak lehetséges Ő hozzá forduljon,ugye vallásosan úgy mondják,hogy megtérjen .

Tehát Ő azt akarja,hogy minden ember,minden fajból,minden civilizációból ,minden földrészről,minden országból Ő hozzá forduljanak és Tőle keressék az igazságot,hogy így értelmet nyerjenek és felismerjék a bűnöket,hogy mi bűn mi nem bűn,hogyan működik az ördög ,milyen eszközei vannak,kiken keresztül ,tehát ez az Istennek az értelme mindenre kiterjedően.

És amint megismered az Istennek az értelmét és gondolkodását és ebben élsz és elhatározod,hogy ebben akarok élni,mert örök életet akarok nyerni ,s a földön is akarom szolgálni az én Atyámat ,akkor az Atya el fog Téged küldeni valakihez vagy egész egyszerűen csak mint mi össze gyűlünk minden este és beszélgetünk dolgokról,kötetlenül ,vallásosság nélkül ,Szent Szellem betöltekezés nélkül és egyszer csak a szeretet miatt,az egymás iránti buzgó szeretet miatt ellátogat hozzánk a mi Atyánk,tehát nem mi érezzük libabőrösek leszünk,meg nincsenek világító fáklyák ,meg nem fúj a szél,nem kell mikrofonba fújkodni semmi ilyesmi,egész egyszerűen csendességben egyszer csak elkezd valaki közülünk,szót kér ,hogy vigasztalni szeretné a körülöttünk lévő elgyengülteket ,akik meggyengültek ugye,akikről az írás úgy mondja,hogy mindenféle erőtlenek,akik már feladták önmaguk fölött azt a reményt ,hogy győzedelmeskedni tudnak önmaguk rossz természete ,beidegződése,gondolkodása fölött.

S akkor szót kap egy személy ,tehát ebben gyakoroljuk mi többiek azt,hogy engedékenyek vagyunk az Isten kérésére és szót adunk annak,aki minden bizonnyal szólni fogja Isten beárnyékoltságából ,Isten természetéből fakadó információkat és ezzel ő bátorítani fogja azt,aki meg van keseredve ,aki letört,aki problémákkal küszköd és ennek a  vigasztalásnak a szavai megvidámítják az embernek a szívét ,az értelmét és ez az ember elhatározza,hogy igen is  ,ha elestem megint fel fogok állni és továbbra is fogom folytatni a küzdelmet önmagam rossz természete ellen.

Tehát ez az az erő!

Nem az az erő,mint amit az Uri Geller,meg a Németh Sándor,meg a Pat Robertson,meg az összes többi ilyen mágikus,babiloni,szabadkőműveses erő átadással,amiket hirdetnek ezek az ördög fiak ,Istennek azon erejéről van szó egészen egyszerűen ,ami motiválni fog arra,hogy szembe nézzünk a mi bűneinkkel és nevezzük meg a bűneinket és utána pedig tegyünk lépéseket,konkrét lépéseket ,arra,hogy ezekkel leszámoljunk.

Valamivel egyszerűbb a helyzet  az ember annyira megilletődik magában,vagy annyira megrémül a kárhozattól ,hogy a legtöbb bűnnel azonnal le tud számolni,van ilyen is.

Van akinél ezt az Isten hosszabb időn keresztül nehezebben tudja végrehajtani,mert nehezebben engedi el a világnak a szeretetét.

Tehát értitek,hogy miről szól ez a „némelyeknek pedig erők munkái”?Hogy miért nem csodatévő erő?

-Igen,a másiknál,amit az előbb beszéltünk igét ,hogy:

2Tim1,1 : Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten,hanem az erő,a szeretet és a józanság lelkét”

-Itt is ugyanaz a szó van ez a "dünamisz" és hogy itt talán jobb a hatalom,mert ..

-Hát a hatalom igen,azért mondtam,hogy az is jó ,mert majdnem hogy szinonima szavak ezek és ugye arról beszéltünk,ahogy Zoli kezdte ,hogy föltette azt a kérdést,hogy hogy van az ,hogy abban az igeversben,amit olvastak hogy „megsemmisítette a halált a halál által”

-„Mivel a gyermekek test és vér részesei ,ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek ,hogy a halál által megsemmisítse azt,akinek hatalma van a halálon,tudniillik az ördögöt és megszabadítsa azokat ,akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak”

-Gyorsan ,akkor visszakanyarodunk ehhez,hogy az ember viszonya az Istenhez és az ördöghöz és hogy mit jelent ez a hatalom szó.

Tehát,ugye mikor az Isten megteremtette az embert és ez a hatalom szó ennek szinonima szava a dicsőség is ,tehát a dicsőség és hatalom ezt lehet mind a kettő szinonima szóként használni,tehát Krisztus mielőtt beküldte őt az Atya az országából,önmaga mellől az ő fiaként ,tehát letette az ő dicsőségét,letette az ő hatalmát,tehát az önmaga felett való uralkodás képességét letette az Atyához.

Azt mondta én most már nem akarok magamon uralkodni,hanem mindent úgy fogok csinálni,ahogy Te mondod nekem,a nekem adott hatalmat,hogy önmagamon uralkodjak neked való engedelmességben,ezt most átadom neked ezt a hatalmat ,leteszem ezt a hatalmat eléd és arra kérlek,hogy uralkodj felettem .

Tehát Te uralkodjál,Te legyél az uram ,hogy amit Te utasítasz én mindent meg fogok csinálni.

S az ember ,mi mindannyian hatalmat kaptunk az Istentől,hogy Isten fiaivá legyünk ugye ismeritek ezt az igét?Hogyan?

Akik nem vérből,nem testből,nem férfiúnak indulatából ,hanem Isten természetéből születtek ,ez a születés is egy hamisítás ,mert miután az eredeti is azt mondja,hogy :

-Ján 1,13: Akik nem vérből,sem a test akaratából,nem férfiúnak indulatából ,hanem Isten természetéből születtek.

-Igen,tehát itt is ugyanez a helyzet ,mint Joshuának a /ki volt az az írástudók közül,ott a papi fejedelmek között ,aki éjszaka eljött hozzá beszélgetni.?.Nikodémus!/ tehát ő is ott az újjászületés és stb,tehát ott is bele van szőve ,hogy hatalmat ad azoknak,akik nem testből és vérből ,hanem az Istentől születtek,tehát nem a testi vágyaik,nem a földi ambícióik vezetik őket az életükben ahhoz,hogy valakik legyenek ,hanem az vezérli őket,az a tudat,az a motivációjuk,hogy örök életet akarunk nyerni,azt meg akarjuk tartani ,bocsánatban akarok élni,az Isten bocsánatában és ehhez nekünk az Ő természetében kell élnünk,ugye?

Tehát az elménk megváltozik a gondolkodásunk, a világnézetünk.

Tehát a világnézet megváltozása összefüggésbe van hozva a hatalommal,ugye?

Hatalmat kapunk,hogy Isten fiaivá legyünk.

Tehát az Isten természetében élve ,Istennek fogunk engedelmeskedni,s így Isten uralkodik fölöttünk,Isten az urunk és mi Neki engedelmeskedünk.

Tehát,amikor az Isten természetében élünk,akkor van hatalmunk önmagunk fölött,mert a saját magunknak adott hatalom által vagy képesség,vagy elhatározás által úgy döntöttünk,hogy nem cselekedjük az ördög természetét,hanem az Isten természetében akarunk élni,hogy megtartsuk az örök életünket az Atyától.

Nah most mikor valaki bűnben él és bűnöket követ el,tehát az ördög természetében él ,akkor ezt a hatalmat,amit az Istentől kapott ,hogy Isten fia legyen és Isten fiak legyünk és az Istennek a szabadságában éljünk a végítélet alól ,hogy nincsen rajtunk ítélet ,ezt a hatalmat az ember a bűn cselekvése által,odaadta az ördögnek és az ő dolgait,az ő természetét cselekszi s ez által neki hatalma van fölötte.

Nah,most mivel test és vér vagyunk ,mert egyszer meghalunk,meghal a testünk és mi történt?

Bejött Isten fia ide közénk,beküldte ide ebbe a világba és emberi kezektől megkínozva meghalt,tehát Őneki nem lett volna szabad meghalni ,mert ő nem az ördög természetében járt ,nem az emberek természetében járt,hanem az Isten természetében járt .

Tehát az ördög megölte,megölt egy olyan személyt,aki az Isten természetében járt tökéletesen és nem lehetett volna Őt elítélni ,értitek?

Tehát ezzel,hogy a Messiásunk hagyta magát megöletni ezzel Ő lerombolta az ördögnek a hatalmát ,mert ezáltal Ő hatalmat adott ,a Messiásunktól hatalmat kaptunk,hogy ettől fogva,ha megértjük,hogy Ő mit művelt és mi a bűn következménye és,hogy ítélet és kárhozat stb,ha ezt megértjük ettől fogva nekünk van erőnk ,van saját magunknak motivációs erőnk ,hatalmunk önmagunk fölött visszaszerezni,hogy hogyan akarunk élni.

Értitek?

Tehát meg tudjuk azt csinálni mostantól fogva,hogy az ördög nem tud rajtunk uralkodni.

Nem állandóan bűnöket csinálunk és hibákat,hanem néhány hiba és elesés mellett sokkal több,az Isten természetéből fakadó dolgot és jócselekedetet,amit Istennek való engedelmességben hajtunk végre.

Tehát ezt jelenti ez a hatalom dolog és amikor visszatérünk erre,hogy erőknek munkái ,amit ott erőnek hív ,mondtad hogy hatalom,az is igaz ugyanis Te nem tudnád ezt megtenni hogyha nem élnél az Isten természetében és az Isten nem tudott volna téged arra motiválni,hogy menjél el és beszélj az embereknek ,hogy hogyan lehet üdvösséghez jutni,hogyan menekülhetsz meg a betegségekből stb-stb hogyha neked nem lenne hatalmad saját magad fölött ,azért mert Isten természetében élsz.

Tehát itt az összes minden,amit nagy csodatévő ajándékoknak hívnak ezek az okkultisták itt az álkereszténységben ,ezek mind az Isten természetében élésből fakadó ,motiváló dolgok.

Tehát elsősorban allegorikus,másodsorban pedig valóságosan fizikai ,pl gyógyulást eredményező természetfölötti eseményt eredményező dolgokról van szó.

S ezzel nem mondjuk azt,hogy Isten nem csinál csodát, csinál csodát ,de mindig azt feltételezi,hogy az Istennek az eklézsiája tiszta,meg van tisztulva és nem engedi be a bűnösöket közé,mint ott volt Ananiás és Szaffira,megölte őket az Isten ,mert azt amit Ő megtisztított,ők meg akarták fertőzni ,tönkre akarták tenni az Istennek ezt a munkáját és Isten az ő fiának a kínlódására nézve ezt nem engedhette meg viszont ,akkor fölöslegesen halt meg ezekért az én fiam,hogy a tisztaságból a szentségből visszamenjenek a bűnös természetbe,az ördög természetébe és hogy visszakerüljön rájuk az Ő ítélete ezt nem engedhette meg,inkább ezt a két bűnöst most megölöm ,inkább ők menjenek kárhozatra,mint ez a néhány száz ember,akik éveken át tisztogatták az ő életüket évtizedeken át ,hogy olyan kapcsolatba kerüljenek az Atyával ,az Ő természetében való élésen keresztül ,hogy az Atya szeret közéjük ellátogatni ,hogy az Atya tanítsa őket ,működjenek ott a híveken keresztül a csoport tisztítására és épülésére ,működnek az engedelmességnek az ajándéka ,a gyógyítás ajándéka és lehet látni,hogy az eklézsiában nem a betegek voltak,hanem az eklézsiának a hívei lettek kiküldve olyan emberekhez gyógyításra,akik már hallották az evangéliumot.

Tehát soha nincsen ilyen,hogy mert unatkozott a pásztor éppen ,mert az utcán belebotlott egy kolduló valakibe és akkor „ááá ráteszem erre a nyavalyásra is a kezem had örüljön ez a szegény csóró is és akkor így,ahh köszönöm mester meggyógyultam”

Ilyen sehol nincs a bibliában ,sehol.

Még akkor sem, ha azzal jönnek,hogy „hát Péter ott volt a templomban és ott volt az a mozgássérült koldus ,még akkor sem igaz,mert ennek az embernek volt reménye,hogy ,tehát az egész szituáció erről szól,hogy ha közel vagy az Isten templomához,az eklézsiához ,tehát minden csodának allegorikus tanúságtétele van,egy ilyen tanító jellegű minden egyes csoda.

Tehát amikor ezt az embert ott meggyógyította az Atya,látszólag Péter keze által meggyógyította ezt az embert,aki ott koldult a kapuban,a templomban ,tehát ez az arról szól ez a történet,hogy ha te közel vagy az Isten templomához,ha te közel vagy az eklézsiához és bűnök miatt,betegségben szenvedsz ,akkor várjad az eklézsiának a valakijét,hogy arra jöjjön,hogy az Isten meggyógyíthasson Téged,hogy amikor arra kér téged,hogy hagyjál fel valamelyik bűnöddel,akkor fogadj Neki szót,mert az Isten utána meg fog gyógyítani téged,ha szót fogadsz .

Tehát erről szól ez a történet.

Értitek?

-S elindulhatsz a keskeny úton te is.

-Így van ,és elindulhatsz a keskeny úton.

Az összes esetben így történt,s ezért nincsen tömeges,meg spontán gyógyulás egyáltalán.

Azok,akik fölmennek a porondokra,azoknak nagy része sosem gyógyult meg,az egy ilyen hirtelen egy ilyen kundalíni jógás,egy ilyen tobozmirigy megnyitáson megy keresztül és van neki egy ilyen hallucinációja s akkor ha lejönnek és azt mondják,hogy meggyógyultak ,ha igazából van egy vagy kettő,ami igazából meggyógyult a többi mind,ha két év után megnézed ,mindegyik elmondja,hogy hallucinált és,hogy abba a pillanatba nem volt neki a betegsége ,s azt hitte,hogy nincs,hogy meggyógyult,közbe meg amikor kitisztult ettől a kundalíni jógától az agya ,meg a meditációtól,akkor visszakerült a realitásba ,mert amikor becsukódik a tobozmirigy addig hallucinál az ember ,tehát egy ilyen irrealitásba van ,amire azt mondják,hogy Te fölébredtél ,mert hogy ez a valóság és beetetnek,hogy a látszólagos dolog a fantazmagória az az igazi, az igazi valóságos pedig fantazmagória,érted?

És egy rövid időre,ez olyan mint,amikor elvágod az ujjadat késsel csak sokkal később érzed a fájdalmat .

Tehát ez első néhány másodpercben ,nem érzed a vágást,vagy ha eltöröd a csontodat,az első egy-két órában nem érzed a fájást csak utána ,miután az agyba realizálódik,hogy egy testrész összetört ,akkor fog jönni a fájdalom.

S ez ugyanígy van az ember agyába ,amikor meditáció alatt vagy,amikor kundalíni joga alatt vagy ,akkor ez miatt,hogy megnyitják a zenével,meg a különféle mormolt varázsigékkel ,megnyittatják veled a 3. szemedet ,a toboz mirigyedet ,akkor te egy illúzió állapotban vagy ,amikor a betegségedről elhiszed,hogy nem létezik és amikor vége van ennek az álomnak,visszacsukják a tobozmirigyedet ,ha vége van ennek és hazamentél,másnap reggel fölébredsz és ugyanolyan beteg vagy ,véget ért ez az álom,érted?

-Varázslás.

-Igen,ez a varázslás,ami nem létezik arról elhitetik Veled,hogy létezik és ami pedig létezik arról elhitetik pillanatok alatt ,hogy nem létezik.

-Még a végén akkor röviden,erről hogy nyelveknek nemei?Ezt sosem értettem,mert a nyelveknek magyarázása az egyértelmű ,de hogy itt akkor az emberi nyelveket ott az Apcsel. 2-be tudod

-Ha az írásra tekintünk,akkor nyilván/de ebben nem akarok túl okos lenni ,mert ebbe nincs bölcsességem megmondom őszintén ,csak amit most mondok ezt én saját magam következtetése szerint mondom ,tehát senki ne jöjjön nekem vissza azzal,hogy ez hamis prófétálás ,meg álszent szellemből kaptam ,mert előre megmondom,hogy nem!

Tehát nem kaptam hozzá értelmet és bölcsességet ,de arra,hogy több igét összevonatkoztatok az írásból ,ha találunk erre utalást,tudjuk egyrészt Bábel tornyánál mi történt ,tudjuk,hogy az 50. napnál mi történt ,tudjuk azt,hogy Pál több nyelven is beszélt,igaz?

-Igen,mert ott mondja,hogy angyalok nyelvén,meg új nyelveken…

-Amire én tippelek itt ,ami elsőként látszólagosan kitűnik ,az az hogy ugye,mert nézd meg az apostolok közül nem mindenki beszélt,sőt Pálon kívül talán senki más nem beszélt több nyelven ,Pál beszélt latinul,görögül ,héberül meg még ki tudja milyen nyelven nem beszélt ,nem tudom.

Tehát nekem az tűnik ki,nekem úgy tűnik,hogy ez azzal van kapcsolatba ,mint ahogy az Atya kiküldte az ott levő kereskedő emberek közé a 12-őt ,hogy a saját nyelvükön hallották az Istennek az üzenetét ,ezek a nemzetek elmentek haza,ezek az emberek a saját nemzeteikbe és elbeszélték ott a piacokon,hogy mit hallottak és láttak .

Tehát így idézőjelbe,már ezeken keresztül Isten felkészítette őket arra,hogy ha majd később arra küldi Pált akkor ezek az emberek nem lesznek tudatlanok ezzel a témával kapcsolatban és én el tudom azt képzelni ,hogy ahogyan képes volt Isten összezavarni ott a Bábel toronynál egy nemzetnek a nyelvét,hogy sok nemzetűvé váltak ,vagy nem nemzetek voltak akkor,vagy nemzet volt,babiloni nemzet volt,tehát ha ott Isten meg tudta csinálni,hogy egy nyelvből létrehozott sok más nyelvet ,akkor miért ne tudná azt megcsinálni,hogy néhány embernek azt adja meg pillanatokra,hogy ha ez szükséges ahhoz a szolgálathoz,hogy ez végbemenjen ,hogy kimenjenek ezek az emberek az utcára és a saját nyelvükön beszélve úgy hallják őket ,mint hogy ha saját nemzetüknek a nyelvén szólnának hozzájuk azért,hogy ez a küldetési munka ,tehát ugyanaz történt tulajdonképpen,mint a Joshuánál amikor ki kellett küldenie a 70-et meg a 12-őt ,nem volt ott a János,igaz?

A János volt az,akinek a szolgálata volt,hogy Joshuáról,Őt megelőzően ,olyan információkat tegyen közzé ,hogy hirdesse,reklámozza Őt ,hogy amikor majd arra fog járni,akkor majd az emberek már nem lesznek tudatlanok vele kapcsolatba ,igaz?

És mivel Jánost megölték ,ezért így az Atya ezt találta ki,hogy a 70-et meg a 12-őt kiküldte.

Itt ebben az esetben sem folyt tovább ez a megelőző megtisztító munka és ezért az Atyának ki kellett küldenie a 12-őt ,hogy azok elvigyék a hírt a saját országaikba,tehát én erre tippelek.

Arra tippelek,hogy Isten meg tudja ezt tenni,hogy akár olyan embert aki több nyelven tanult és tudja ezt használni ,tehát így az Isten annak az életén keresztül is nagyon tág csatornát fog kapni ,lehetőséget,hogy azt az embert nagyon sok felé tudja használni igaz?

Tehát nézzétek meg,hogy miért nem küldte el a 12 közül a többieket is olyan utakra mint a Pált?

Egyszerű a magyarázat,azért ők nem beszéltek annyi nyelven, mint Pál.

S miért Pál volt?

Azért,mert Pál ügyesebb volt meg jobb volt meg erkölcsösebb volt,mint a többi ?

Nem!

Mert ha megnézzük Péterrel összevitatkozott ,Barnabással is összevitatkozott ,hogy vigyék e magukkal Márkot vagy Jánost vagy ne  és utána pedig,amikor Péterrel vitatkozott,hogy megint csak visszatéríti az embereket a körülmetélkedéshez,tehát látni annak ellenére voltak ott emberi motívumok és sokkal több volt az Isten természetéből mégis felbukkantak ezek és nyilván nem azért használta Pált Isten ,mert az emberi motívumokból több volt neki ,hanem azért mert az emberi képességei közül a több nyelvűség az nagyon nagy teret adott az Istennek,hogy Pált több helyzetben tudja használni ,hogy mindenhova elvigye .

De el tudok képzelni azt is mivel hogy Istent mindenhatónak és mindentudónak vallok és követem ezért Őt ,mert nem vitatom és nem akarom megkérdőjelezni,hogy Ő képes csodákat tenni ,gyógyítani vagy bármit én hiszem,hogy Ő mindent tud csinálni az Ő saját akarata szerint ,azon a helyen abban az időben ,ahogy az Ő terve megkívánja.

Tehát ezt vallom,ebbe hiszek ,ezért nem hiszek a tömeges gyógyulásba,a tömeges nyelveken szólásba ,tömeges betöltekezésbe ez mind hazugság.

Nem egyezik az Istennek az értelmével az Ő tervének a lefektetett mozzanataival,hogy egyről a kettőre hogyan viszi az Ő tervét az első naptól a teremtéstől egészen az utolsó 1000 év végéig.

-Az jutott eszembe ,ahogy itt beszélgettünk,hogy egy olasz anyanyelvű ember egy Isten szolgáját elküld valahova Japánba és akkor ott abba a pár órába japánul tud beszélni például,akár ez is.

-Hát,de ilyenre nem látok példát,mert most miért tenne ilyet az Isten hogyha van a szolgái között olyan,akit már gyerek korától már az iskolába megtanítottak különféle nyelvekre?

Minek próbáljon meg használni Isten olyan eszközöket ,ami sokkal inkább hasonlít az ördögnek az eszközeire mint sem egyszerű módon ,könnyen érthetően ,Istentől kiképzett emberek,akik több nyelven beszélnek .

Miért próbáljon meg okkultizmusra emlékeztető rést nyitni az Ő munkáján ,hogy ez miatt könnyen becsaphatóak legyenek sokan ,hogy húúú mert itt elküldte és akkor megszólalt az idegen nyelven.

Az más dolog,hogy nem volt más használható ember,elment és  akkor mondta,hogy mond a saját nyelveden ezt és azt és azt csinálta az Isten,hogy azok  a saját nyelvükön értették ,amit a saját nyelvükön mondott.

-Ami gondolom az 50.napon történt,arra gondolsz akkor?

-Igen,mert nyilvánvaló,hogy fölsorolja ott azt a közel 10 nemzetet vagy hány nemzetbeli ember volt ott kinn és utána lehet látni,hogy Pál ezeken a helyeken ténykedett .

Tehát amikor el lett küldve az első,második,harmadik útjára ,akkor olyan helyeken járt,ahol ezek az emberek,ezek a kereskedők megfordultak és az emberek hallottak róla,hogy mi történt Jeruzsálembe ott az 50.napon,amikor az Isten elkezdte a mennyei Jeruzsálemet,a mennyei Izraelt,az eklézsiát ,az egyedüli templomot,a Krisztus testét igaz?

Tehát ott is az történt,mert ők a saját ,mert se Péter se Pál nem volt köztük mindegyik csak a saját nyelvén beszélt ,ők nem beszéltek más nyelven,nem lehet olvasni ,közönséges,írástudatlan emberek voltak,azt mondták róluk a főpapok és az írástudók.

Nem értették,hogy honnan van ez náluk mikor nem tudnak se írni se olvasni ,érted?

Tehát én nagyon valószínűsítem,hogy az történt ,hogy ők a saját beszédükön a saját nyelvükön elmondták,amit akartak ,tulajdonképpen ugyanúgy,mint amikor Nimród elmondta nekik,hogy nem széledünk szét és ezt a saját nyelvén mondta,hanem összegyűlünk és építünk egy magas tornyot oké?

S erre már Isten megváltoztatta a többieknek az értelmét ,nyelvét és erre mindegyik a saját nyelvén válaszolt,hogy:igen,nyet,da…

-S akkor ennek az ellenkezője volt az 50. napon,igen.

-Igen és nem ezek a „sábádábádábá” meg ezek az ördögi dolgok,főleg nem magyarázó nélkül ,s főleg olyan helyen ahol idegenek vannak ,a látogatók,akik Istennel akarnak közösségre lépni ,kegyelmet akarnak nyerni ugye,mert az eklézsia ,mint ez a templom,az egyedüli templom ez az Isten kegyelmének a megnyerésének a helye .

Tehát itt az eklézsiában az emberek kegyelmet nyerhetnek,azt tanulhatják meg,hogy hogyan lehet kegyelmet kapni az Istentől és örök életben élni és itt a földön meg hogyan lehetnek szolgái ,mit kell tanulniuk,hogy az Isten munkatársai legyenek.

 

 

8.rész

 

Igen,az jutott eszembe,hogy hallgattam ezt a démonok lehallgatnak c. előadását a Németh Sándornak és ott ecseteli végig,hogy nem hallgattam még végig,de hogy a démonoknak milyen hatalmuk van úgymond,meg mindent tudnak,meg lehallgatnak,belelátnak a gondolatokba stb,stb,és hozta fel a példákat ugye tudod a gadarénusok,a régió,hogy már messziről ordibálták,hogy „te vagy Isten szentje,mit akarsz tőlünk” stb,,de hogy ez még ugye Jézus halála előtt volt és utána írja,hogy amit szoktunk beszélni tudod a Krisztus halála után lettek ők letaszítva,meg a sátán,hogy kiderült minden,láncra verve stb,hogy utána már szerintem ugyanez a tudásuk is le lett korlátozva meg minden más nem?

Tehát ez így ferde ez az alátámasztás neki így talán,nem?

De tényleg mondjuk,azt mondja,hogy fölvitte a hegy tetejére,meg a templom ormára,fölvitte a templom toronyra.

Igen,meg hogy az ószövetségben most ezt mondta a Gábor is,múltkor néztük kettő helyen találtunk ördög,meg démon szót.

Nagyon minimális szó van az ószövetségben erről az egészről,érted.

Mondjuk a Saulnál volt ott tudod az angyalok,hogy egy nyomasztó lélek rajta volt,vagy mi volt,ott is megnyugodott a Dávid hárfájára,de hogy nagyon minimális tehát valami nem kerek ezzel teljesen.

Mindegy,de hogy Krisztus ez így helytálló lehet,ott a jelenések végén?

Tudod,hogy miután Krisztus fölvitetett,meghalt akkor lettek letaszítva ott a sátán,meg a harmad angyalok láncra verve,hogy addig,hogy utána már ez nekik biztos,hogy korlátozva van,tuti.

Nem tudom elképzelni,hogy így belelátnak a gondolatainkba.

Nem tudni pontosan,hogy milyen képességeik miatt mondja,hogy a mélységbe lettek taszítva és,hogy a sötétség láncaira verve.

Két három ige is van erre igen.

Az biztos,hogy fogva vannak tartva a jelenésekben megerősíti,hogy a vizeknek az angyala,aki elő lett készítve az Eufrátesznél?

Most nem is tudom,mint hogyha többször mondaná a jelenésekben,hogy elő van készítve,mint az abaddon,hogy a mélységnek a kútja megnyílik és akkor följönnek ezek a mindenféle akármi,nyilván hogy a sötétségből föl lesznek engedve ezek a gonosz lelkek,szabadon garázdálkodhatnak,meg lesz nekik engedve.

S az emberek kínlódni fognak a szúrásaiktól 5 hónapon keresztül,vagy nem is tudom,hogy mennyi?

Igen,5 hónapot ír és nem tudnak meghalni,keresik a halált.

Hát ha megnézzük melyikek azok a vallások,amik sokat foglalkoznak az istenségekkel meg a gonosz istenek meg démonok,egyértelműen lehet látni,hogy a buddhizmus tele van vele meg a hinduizmus.

Ez  a kettő ez valahogy különösen.

Buddhizmus tényleg?

Nézd meg a Jet Li-nek a filmjét, hogy fehér sárkány nem tudom már mi a címe,a nyelveken szólás,hogy nyelveken szólt és nézd meg,hogy elment le,összeszedte ezeket a gonosz démonokat és bezárta a nem tudom mibe,tudod és,hogy ha majd megjavulnak akkor ki lesznek engedve,tudod.

Tehát ez az ő filozófiájukban van,a világnézetükben,tudod.

Hát a Német Sándor is a görög izét hozta egyből,tudod ezeket a szinteket:

„a gonosz szellemekre kérdezett rá a televízió néző,ugye említettem a görög világképen,hogy osztották fel a különböző szellemi lényeket,a teoszok,a daimonok és a daimonómiumok és a legalacsonyabb rész,amik a föld közelében tartózkodtak azok voltak a daimonok”

Persze,igen,azért mondom,mert a szabadkőművesség,meg az illuminati vallásrendszerben ők összevegyítenek mindent,mindenből van náluk,érted.

És ezért van ez,hogy erről lehet felismerni,hogy a kereszténység tele van pakolva ezekkel a távol keleti meg indiai okkult vallásoknak az elemeivel,mert főként ez a kettő,a többiben is előfordulnak ezek,de főként ez a kettő,ez állandóan a démonok háborúja,meg a jó és a rossz harca állandóan ez a „topic” náluk.

És fel lehet ismerni,hogy a szabadkőművességen,meg a jezsuitákon keresztül,mert a jezsuiták ki lettek küldve a világ minden részére,hogy kereszténnyé tegyenek mindenkit,persze ez az ő kereszténységük,ami nem más,mint babilonizmus,kabbalán alapuló babilonizmus.

És eközben tanulmányozták a különböző népeknek ahova ki lettek küldve a vallását,ebből a szempontból ők sokkal céltudatosabbak,fegyelmezettebbek,mint a kereszténység,mert a kereszténység úgymond hallani sem akar róla,nem szabad ilyenekkel foglalkozni,mert akkor démonizált leszel,de nem is látják,hogy ők már rég benne élnek,ezeket tanulják.

A nyelveken szólás,meg a betöltekezés,meg a szent háromság meg ezeken keresztül ők már rejtett módon imádják és gyakorolják ezeket a tanokat.

Csak nem úgy,mint ezek a vallások,hogy még szobrok kellenek hozzá,meg ilyen közvetítő tárgyak,meg akármik.

És ők tanulmányozták a különféle kontinenseken,különféle országokban az embereknek a népszokásait,főleg a vallásokkal kapcsolatban mindent és amit fölismertek belőle,hogy hasonló van mint őnáluk azokat beszipkázták.

És visszajöttek és minden földrészre,minden kultúrára rászabható tananyagot készítettek s azzal mentek vissza és így akkor a szolgáikká tudták a népeket tenni azokon a tanokon keresztül,mert az ő tanrendszerükbe be tudták vinni,ahogyan a kereszténységbe belevitték,ugyanúgy az ő tanrendszerükbe is belevitték a másik vallásoknak az elemeit,tudod.

S így elfogadták őket könnyen,mert a különböző népek felismerték a jezsuiták amit eléjük tettek világképet,abba felismerték a saját magukét is,hogy:

„hogy húúú,hát ilyen van nálunk is,minálunk is van ilyen hablatyolás,igen nálunk is van erős zene,főleg dobolás és különféle hangszerek,nagyon erősen

domináns az isten az ő bálványimádati szertartásaikon,sőt babilonba például,amikor Nimród megkövetelte az emberektől,hogy hozzák hozzá a gyerekeiket áldozzák föl,mert ugye kezdenek túlnépesedni és Nimród félt attól,hogy akkora lesz a lakosság száma hogy,hogyha lázadás történik akkor a nagy tömeg az elveszi tőle a hatalmat.

S erre kitalálta ezt a népesség csökkentő ötletet,hogy hozzátok hozzám a gyerekeiteket,meg kell áldozni,föl kell,hogy áldozzátok,hogy így a nap isten megáldjon benneteket,hogy a termésetek jó legyen,további gyerekszaporulat jó legyen,az állat fajzásaitok jó legyen,meg ilyenek.

És ilyenkor,amikor a szülők vitték a gyerekeiket,s ott volt ez a sírás-rívás,meg minden,hogy a szülők siratták a gyerekeiket,meg a gyerekeknek a visítása,ahogyan mészárolták le őket,bedobták őket a tűzbe,meg a Baál szobor,amit fölfűtöttek belül és akkor ilyen kinyújtott karja volt,abba belefektették a gyereket,az a visítás,az a sikoltozás az a minden az,hogy ne hallatsszon,ott arra szolgált a zene például,hogy ott ütötték verték a dobot,meg mindent,amit csak tudtak,hogy eltereljék az emberek figyelmét,ne hallják ezeket a sikolyokat meg mindent.

S így alakult ki a misztérium vallásokba,hogy a zenének fontos szerepe kell,hogy legyen erre megjelenik az istenük,mert ezeket a sikoltozásokat ők annak tulajdonították,hogy eljöttek az Istenek és akkor elfogadták az áldozatot,meg ilyen őrültségek komolyan.

S akkor ezért van az,hogy ilyen extázisba vivő zenéket játszanak,mert erre elhiszik,hogy akkor ami ott történik,hogy megjelenik az ő istenük.

S,hogy elfogadja az áldozatot a zenei áldozatot és akkor mondják a keresztény gyülekezetekbe,hogy dicsőítés,hogy akkor kezdjük el a dicsőítést.

És hogy mennyire nincsenek tisztában a fogalommal,annak a magyar szónak az értelmével,hogy dicsőítés,hogy maga a dicsőítés az azt jelenti,hogy úgy viselkedni,hogy arra mások felfigyeljenek és dicsérjék azt az istent,aki miatt az emberek úgy viselkednek.

Tehát ez a dicsőítés.

S már maga a szó elárulja azt,hogy a zenélés az valójában nem dicséri az Istent önmagában,hogyha bűnös kezektől meg ajkaktól szólalnak meg azok a zenék,sőt azt váltja ki azokban az emberekben,akik ismerik az embereknek akik énekelnek meg zenélnek ismerik a bűnös életét,mint ennek a Manhattan együttesnek a Dobi Sanyi ugye,volt,hogy elvitte a felső vezetésnek a feleségeit és velük paráználkodott meg az asszonyok is,szegény Top Géza,azt sajnáltam szegényt,mert egy nagyon,nagyon rendes embernek ismertem meg,tényleg szívvel-lélekkel Istent kereső embernek ismertem meg és őneki is elvitte a feleségét a Dobi Sanyi és akik ismerték és tudták ezeket a bennfentes titkokat,hogy már az egész vezetés tudja,hogy a feleségek eljárnak a Dobi Sanyival hetyegni és nem szólaltak fel,nekik tudniuk kellett,hogy mekkora becsapás,hogy bűnös embert állítanak ki a porondra és akkor ő majd bevezeti a zenéjével meg az énekével az Isten jelenlétébe az embereket.

Tehát ez az ember nem Isten dicsőítést végzett,hanem Isten káromlást végzett,mert az emberek egy része,aki Isten nélkül élt és tudta ezt azok káromkodtak az Istenre,hogy hagyhatja az Isten ezt,mások meg megbotránkoztak,akik ismerték az Istent,hogy hogyan gondolják azt,hogy az Isten elfogadja ilyen embereknek a szájából meg a kezéből a zenét meg az éneket.

Értitek mit akarok mondani?

S akkor,hogy „nah,akkor kezdődjön a dicsőítés”

Te jó ég,hogy ez is mekkora egy torzítás a kereszténységen belül,hogy a dicsőítés,amikor azt mondják,hogy dicsőítés akkor mindenki egyből zenére gondol,pedig valójában magának a szónak az értelme is,hogy dicsőítés,emlékeztek biztos az apostolok cselekedetében,hogy amikor most nem tudom,hogy a jeruzsálemi gyülekezet volt e az,akik eladták mindenüket és mindenük össz vala,azt írja róluk az írás és,hogy valahol mintha azt írná az írás,hogy kívülállók is dicsőíték vala az Istent,ezeknek a viselkedése miatt.

Tehát úgy éltek,olyan szentül,most gondolj bele,hogy az Isten szemébe micsoda Isten magasztalás volt,Isten dicsőítés volt,ha ezek az emberek,Isten nélkül élő emberek úgy ítélték meg önmagukra nézve,hogy azok a mindenképpen Istent követő emberek,mert hogy a cselekedetük meg a viselkedésük azt tükrözi,hogy ők azért másak tulajdonképpen és ők megértették,hogy ők abból meríthetnek jót,őtőlük,hogyha csatlakoznának hozzájuk.

Megértették,hogy mi ez,hogy ez csak jó hatással lenne rájuk.

Tehát ez az Isten dicsőítés,Pál is sokszor elmondja,hogy a kívül valók felé is legyen gondotok a jó erkölcsre,vagy valahogy így írja?

Tehát,hogy nagyon sokszor hangsúlyozza Pál is Istentől beárnyékolva,amikor írta ezt Isten utasításaként,hogy ne csak amikor egybegyűlünk,akkor legyen gondunk a jó erkölcs bemutatására,hanem amikor egyedül vagyunk az életünk mindennapjaiba,körül vagyunk véve Isten nélkül élő emberekkel,ilyenkor is úgy éljünk és viselkedjünk,hogy azok az emberek dicsérjék az Istent,amiért ezeket az embereket ilyen szeretetteljessé,nyájassá,segítőkésszé,buzgóvá,tisztelettudóvá stb,minden ami az Isten természetéhez tartozik,ezek az emberek így viszonyultak az Isten nélkül élő emberekhez is.

Tehát nemcsak maguk között a hívők felé,hanem kifelé is ugyanezt mutatták.

Tehát nem voltak képmutatóak,amit magukba megéltek azt a kívülállók is ugyanúgy látták és ez nekik nagy szenzáció volt,hogy ez az Isten akibe ők bíznak mit művelt velük,hogy megváltoztatta őket és hogy mennyire jóságos,szeretetteljes emberek,segítőkészek.

Értitek?

Ezekről az emberekről mikor jó véleménnyel voltak,ez az isten dicsőítés,a viselkedésünkért,a jó magaviseletünkért a kívülállók nem káromolják az Istent és köpködik és azt mondják,hogy: na ezek a nyavalyás keresztények már megint kitettek magukért,már megint bemutatták,tudod a bort iszik és vizet prédikál dolog meg minden tudod,ami általában kialakult kép a kereszténységről.

És sajnos ez nem dicsőítés,ez Isten káromlás,ez is hozzátartozik ahhoz,hogy Pál mondja ugyanazt,hogy a viselkedésükkel káromoltatik az Isten neve,káromoltatik az Isten evangéliumának az útja,vagy nem is tudom,vannak ilyen kifejezések,meg vannak ilyen utalások,hogy:

Miattatok káromolják Isten nevét a pogányok között.

Meg ez a másik ez a dicsőítés szó az apcsel.2 végén van,hogy:

Mindennap kitartóan,egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban és házanként törték a kenyeret örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben,Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvesnek találva.

Látod,amikor azt mondja,hogy Isten dicsőítve egyből hozzáteszi,hogy és a kívül állóktól is,olvasd fel még egyszer légy szíves!

Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvesnek találva.

Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Látod ez az igazi dicsőítés,ott nem voltak,nem írja,lehet,hogy voltak hangszerek meg lehet,hogy énekeltek de hogy ez annyira nem volt fontos,mert Isten szemében nem az a dicsőítés meg az Isten imádata,hogy elsősorban hangszerrel meg zenével van egybekötve,hanem elsősorban és leginkább a viselkedésük,az Istenben való engedelmességük,ami hatással van a kívül állókra,ugye?

Hogy amikor a szomszédja bajba volt,akkor nem bezárta az ajtót és akkor ahelyett,hogy segített volna rajta hanem fölhívta a másik keresztényt és elment akkor inkább neki segíteni érted,akinek nem is volt éppen segítségre szüksége,nemhogy odaadta volna neki a szomszédjának amire szüksége volt érted,a gyerekeknek egy párt cipőt vagy aznapra ennivalót,hanem elment inkább a hit csarnokba a Rodney Howardnak az adakozásos,megmagyarázós istentiszteletére és akkor ott is a szegényebbek a náluknál jobb módúaknak adtak érted,vitték a nyakkendőiket amik voltak és a szegényeknek ilyen szedett-vedett ruháik voltak,s akkor ezt odaadták szegények a náluknál jobb módúaknak,de azok meg köptek rá mondván,hogy milyen,mint ahogyan a Németh Sándorról írta a Bartus,ő is írta,hogy a Balogh Feri vett neki föl kölcsönt vagy az összekuporgatott pénzéből vett egy nagyon drága öltönyt a Németh Sándornak és akkor az meg bedobta a szemétbe a háta mögött,hogy ez a roma mit képzel,így megsérteni őt,hogy romaként egy ilyen olcsó rongyot ad neki.

Nem tudom,hogy ez igaz e,én el tudom képzelni,hogy ez megtörtént,ahhoz hogy egy ilyet valaki kitaláljon nagyon éles fantáziával kell rendelkezzen és ez volt a Rodneynak az összegyűjtős összejövetelén ott a 20 éves megemlékezési emlék gálán őt hívták meg és ő bezsongatta az embereket,csak a szegény emberek a náluknál vagyonosabbaknak akartak vinni,nem a náluknál szegényebbeknek,akik értékelték volna az ők szedett-vedett holmijaikat,mert kapzsivá váltak a Rodneynak a hitetésére,erre mondja azt az írás,hogy átadta őket hittető lelkeknek méltatlan gondolkodásra.

Erre mondja az írás,hogy ilyen hittető embereknek a divatos tanításainak az emberek felültek s akkor odaadták az ő használt dolgaikat,azok meg bedobták a szemétbe,mert ezek abban a reményben,hogy majd többet nagyobbat kapnak vissza tudod.

De a gazdagabbak meg a náluknál még gazdagabbnak adták oda a holmijaikat és így mindenki rossz szájízzel ment haza,hogy nem az történt,mint amit a Rodney mondott,hogy milyen nagy áldásban részesülnek a következő 10 napon meg 20 napon belül meg ilyenek,hogyha ezt meg azt megcsinálják.

S emlékszem én  a saját fülemmel hallottam ezt és beszélgettem ott emberekkel ,hogy volt ott egy család nem tudom hány gyerekük volt 5-6 gyerekük volt ők baptista háttérből keveredtek be a Hit Gyülekezetbe és ők is kapzsivá váltak,mert hittek abba a reménybe,hogy most akkor rájuk szakad a nagy áldás,mert akkor az áldás,átok téma ment,az volt a topik és ezek nagyon keserű szájjal mentek haza,hogy két szék közül a padlóra estek,mert a saját gyülekezetükbe már nem mehettek vissza,mert megtudták,hogy a hit-esekhez csatlakoztak,a hitesekhez meg már nem akartak menni,mert azt mondták,hogy ez nagy kiforgatás,szélhámosság,hogy becsapták őket,elvették tőlük azt a kicsit is,ami volt meg hasonló dolgok és fú mindenki nagyon köpködött,a legtöbben,hogy nem jött az a havi 100 ezer forintos havi plusz,amit a Rodney megígért nekik,hogy ha ezt meg azt megteszed az Isten megduplázza a havi fizetésed meg ilyen butaságok,érted.

Ezek a démonok,a Rodney ő egy démon,mert a démon a görögben daimon,magyarul démonnak mondják,sokan azt képzelik,hogy ilyen test nélkül lebegő,lepedőbe lebegő szellemek,ilyenkor mindenki arra gondol,hogy ilyenek a démonok,de elsősorban a démonok azok nem ilyen láthatatlan lelkek,hanem elsősorban emberek,akik az ördögnek a tudományában közvetítő szerepet töltenek be,akik Istentől elterelik az embereket ilyen krisztusinak látszó tanokkal és amikor az emberek mélyebbre és mélyebbre mennek benne az ismeretben észre sem veszik,hogy már messze nem az Isten útján járnak,hanem ördögi lelkeknek a tanításaira figyelnek,ahogy Pál is mondta sokszor.

És ez a dicsőítés az ez,ahogy ebben a versben is elolvastad,hogy nagyon jó magaviseletük volt,azért mert szót fogadtak az Isten Fiának a beszédének,s azért fogadtak szót,mert tudták,hogy ez az út,tehát az Isten Fiának az elmondott szavai,ha azt megtartják,ezért mondta azt,hogy egyétek a testem és igyátok a vérem,hogy olvassátok az igét és tartsátok meg,amit mondtam,mert ez az egyedüli amire nézve az Isten beengedi az embert az Isten országába,mert ha az ember így viselkedik,akkor arról tesz tanú bizonyságot,hogy  ő szereti az Istennek a fiát és ezen keresztül,ezzel a viselkedéssel mutatja be az Istennek,hogy szereti Őt.

Máshogy nem lehet bemutatni,tehát azzal,hogy valaki állandóan arról áradozik,hogy így szeretem az Istent,meg énekeket énekel meg mindenféle szolgálatban részt vállal,de a saját személyes életében semmiféle változás nem történt az erkölcs terén,az emberekkel való kommunikáció terén,az emberekkel való közelebbi viszonyba kerülésnek a képessége terén semmi,mert az emberek legtöbben nagyon magányosan,bezárkózva élnek,még mindig a szüleik házában élnek ezek az emberek és akkor 24 órán keresztül az internet előtt ülnek,szajkózzák,ismétlik ugyanazokat a szavakat,amiket a Németh Sándor,meg a Pat Robertson,meg a Sidiki, Billy Graham,meg az összes többi,Benny Hinn,Német Sándor ismételgetnek ugye,és ők ugyanezt ismételgetik,maguk nem tudnak kitalálni semmit sem,ezt hívják angolul az ilyen közösségekben,akik már kijöttek az ilyen babiloni álkereszténységből,ők hívják őket ismételgetőknek, hogy fogalmuk sincs semmiről,csak azokat ismételgetik,amit mások ismételgetnek az embereknek és attól ők híressé lettek.

Tehát az emberek bedőltek ezeknek a hitetéseknek,szemfényvesztésnek és akkor ők ugyanezt ismételgetik,mert azt hiszik,hogy ők is,tehát hogy ez a sikernek a kulcsa az Isten előtt.

Valójában csak az emberek hitetésében kulcs a sikerhez,hogy emberek csatlakoznak hozzájuk,követik őket,de viszont a végén nagyon sokan kiábrándulnak,mert amikor a nehézségek jönnek ezekkel az eszmékkel,ezekkel az eszközökkel nem fognak tudni megállni a nyomorúságban,nehézségben s nagyon sokan ezért visszamennek a világba a teljes Istentelenségbe és durvább bűnökben fognak élni,mint amiből az Isten kihozta őket.

És tulajdonképpen a dicsőítés az ez,hogy az ember az életével,a viselkedésével adja közre a kívülállók felé,hogy az ő reménye a halál utáni élettel kapcsolatban teljesen más,mint a hétköznapi embereknek,mert ugye a hétköznapi emberek,ahogy Pál mondja együnk-igyunk,vigadozzunk,mert egyszer élünk,holnap meghalunk,s Pál akkor azt mondja,hogy minden embernél hitványabb és alávalóbbak lennénk,hogyha csak ebben az életben reménykednénk.

Tehát Pál elmondja azonnal Istentől beárnyékoltan,hogy Isten tudja,hogy ez az embereknek a világnézete,hogy ma kell elkövetni mindent,megtenni mindent,hogy  holnap gazdag legyek,hogy nagy vagyont tudjak hátrahagyni a gyerekeimnek,hogy ellátottak legyenek,amikor már kimegy az életből,mert utána már semmi nincs.

És Isten tudja ezt,hogy az emberek így gondolkodnak,mert az ördög ezt hitette el velük,de viszont Isten az emberek felé tárja,hogy nem-nem a földön való élés és a testben való meghalás az csak egy állomása ennek az egész folyamatnak,aminek a vége az az Isten országában végződik vagy az Istentől teljesen elzárt helyen,ahol Isten jóságának semmiféle,a legapróbb jelenléte sincs,hanem csak kizárólag szenvedés van,csak kizárólag fájdalom van,kínlódás,gyötrődés végeérhetetlenül.

Az Isten elétárja az embernek,hogy a valóság viszont ez akár hiszi az ember,akár nem,s azt tanácsolja,hogy jobban teszi az ember ha elhiszi mivel hogy Ő csinálta ezt,ő készítette ezt a jóknak a megjutalmazására és a gonoszoknak a megbüntetésére és attól,hogy az ember ezt nem hiszi el,attól ez még ugyanúgy létezik.

Csak az a baj,hogy az ember,aki ezt nem fogadja el,nem akarja megérteni annak súlyos,súlyos csalódás lesz az életének a vége,amikor meghal és akkor nem az Istennek az angyalai jönnek a lelkéért,hanem az ördögnek a lelkei jönnek,akik a mélységből föl lesznek engedve és az a feladatuk,hogy elkapják az emberi lelkeket,amikor kimúlik a test s akkor vigyék őket a gyötrés helyére,már az 1000 év alatt is ott fognak gyötrődni,mert ha mondjuk most hal meg valaki így Istennek való engedetlenségbe,tehát a gyötörtetése már bizonyos fokon,mint abba a példázatban a gazdag embernek:”felettébb szenvedek a hőségtől,küld ide Lázárt,hogy mártsa vízbe az ujját és megérintse nyelvemet,mert felettébb szenvedek a hőségtől,tehát valamilyen szenvedésben már most részük van,részük lesz azoknak,akik engedetlenségbe halnak meg Istennel szemben,akár gyülekezetben ülnek,akármi mást működnek az életbe és viszont mikor megtörténik a nagy ítélettétel,a legvégén és Isten lezárja a történelmet,na akkor viszont elő lesz szólítva minden test,ami valaha létezett a földön és a lelkeket Isten újra beleteszi a testbe és így testestül-lelkestül kiadja őket,kiszolgáltatja őket láncra vert,mélységben sötétségben tartott gonosz,bukott angyaloknak és őket is elengedi,hogy ők akik a szenvedést csinálták a földön ezt a szenvedést odaadják azoknak,akik miattuk kerültek kárhozatra,értitek?

Tehát ez a nagyon nagy becsapása az ördögnek,hogy az emberek elhiszik,hogy nincs és amikor odafognak kerülni és megtapasztalják,akkor viszont duplán fognak tőle szenvedni,mert nemcsak lélekben lesz szenvedés,hanem testben is lesz iszonyatos,elviselhetetlen,véget nem érő kínoztatások az ördögtől,akiknek ugye arra volt vágyódásuk,hogy elpusztítsák az embereket,az emberiséget,hogy ne legyen semmi arra utaló jel,hogy Isten létezik.

Ezek megátalkodottak és örök bosszút esküdtek,hogy elpusztítanak mindent és mindenkit,ami Isten teremtésére utal,mert így hátra maradt jelei a teremtmények annak,hogy Isten létezik és ez nekik a feltett szándékuk,hogy mindent eltüntessenek,ami Istenre utal.

Tehát ezért rongáltatja az ördög a természetet az emberekkel,a földet,erre is meg van az Istennek a válasza,ott van a jelenések könyvébe,hogy nagyon meg lesznek azok büntetve,akik pusztítják a földet.

Ezért van a környezet szennyezés,az ember olyan rendszerekbe él,aminek nem látja,hogy a vége,a káros következménye az,hogy óriási szennyezést okoz a földön,tönkre tesz mindent,írt,pusztít.

Ahogy egy ember Istent tudja dicsőíteni az kizárólag az,az egyedüli út,ezért mondtam ez a kulcsa annak kijelentésének Joshuának,hogy „én vagyok az egyedüli út”

És aki ezen az úton megy az Atyához,tehát az Ő elmondott szavait megéli az kap életet az Atyától,tehát így allegorikusan az Isten Fia életet ad azoknak,akik szót fogadnak az Ő beszédének,mert így az Atya fölmenti azokat az embereket az Ő megígért büntetése alól,hogy amit az emberiségnek megígért és fönntart Isten s amikor lejár Isten naptárán,Isten óráján az idő,véget ér a kegyelem korszak,meg kezdődik a nagy nyomorúság ideje és Joshua ránéz a tekercsre s a kerubok kinyitják pecsétenként a tekercseket és és akkor Isten Fia így bosszút áll a földön levőkön az Atyától küldve,Ő maga bosszút áll egyrészt,azért mert a saját maga megöletéséért,bosszút fog állni,másrészt azért mert az Atyát nem tisztelték és nem engedelmeskedtek Neki,aki meg akarta őket menteni s ezért az Ő élete került kockára,harmadsorban pedig azért,azoknak az embereknek a kínzásért és megöletéséért és szenvedéséért,akik a Krisztusnak a beszédének való engedelmesség által méltóvá tétettek az Atyától,hogy befogadást nyerjenek az Isten országába és,hogy ezeket az embereket kínozták elmarasztalták,bántották,tehát ezt is megfogja,ezért is sokadlagosan a neve az Isten Fiának a vérbosszuló nagytestvér.

Ő meg fogja,mint nagyobb testvér az Atya előtt,Ő azért mondja,hogy nem mondalak titeket többet a szolgáimnak,mert a szolga nem tudja,hogy mit cselekszik az Ura,ugye?

Hanem baráti viszonyba kerültek vele.

Nem szégyelli testvéreinek nevezni őket.

Igen.És Ő betölti a vérbosszuló,bosszúálló testvér szerepét.

Tehát Őneki ez a szerep is ki van osztva az Istentől.
Ezért mondja azt a jelenésekbe,hogy tudjátok ott van az a kép,hogy:”igen sírtam,mert nem találtatott senki méltónak sem égen,sem földön arra,hogy kinyissa a pecsétes könyvet és még csak,hogy rá se nézhessen.

S akkor mondta neki az Atya,hogy ne sírj,mert győzött a júdabeli oroszlán,Dávid gyökere,hogy Istentől rendelve viszont az ezer éves birodalom uralkodásáig,amikor Isten visszaküldi Őt,hogy uralkodjon itt a földön az elragadtatottakkal együtt,addig pedig az Ő további kiképzése folyik azzal kapcsolatosan.,hogy például a nagy nyomorúság idején egészen az elragadtatásig,hogyan fogja milyen lépésekbe Istentől szigorúan kirendelt lépésekben és terv szerint fogja szisztematikusan,az Isten szisztémája szerint fogja lépésről-lépésre szétzilálni sátánnak ezt a láthatatlan birodalmát itt a földön.

Tehát a legtöbb ember,akik keresztények s a kereszténységbe élnek ebbe a babiloni eretnekségbe,az ő szemükbe ez a Jézus ez egy ilyen fájdalom fia,mindent megbocsátó,egy ilyen majomszeretetű ölelgetlek,puszilgatlak,bolházlak,magamhoz szorongatlak,tudod a nem engedlek magamtól.

Ezért nem is tudunk bűnt elkövetni,mert Jézus szeretete olyan nagy,hogy Ő nem enged el bennünket,nem tévedhetünk el Őtőle,senki ki nem ragadhat az Ő kezéből meg ezek a butaságok.

És nem értik a jelenések könyvéből,hogy a büntetéseknek az elárasztása az az Ő feladata lesz,tehát Ő fogja levezényelni,Isten Fia fogja levezényelni Istentől való utasításon keresztül Ő fogja levezetni az ördög birodalmának a szétzilálását és a benne maradóknak a megveretését.

Az angyalok Őrá nézve,tehát azért mert Ő ezzel a tökéletes engedelmességével,tehát nem azért tökéletes Joshua,nem azért volt tökéletes a földön,mert Ő soha nem kapott náthát meg ezek a dolgok ugye,nem ezért volt tökéletes,hanem az engedelmességében volt tökéletes s azzal tett tanúbizonyságot a végső félreérthetetlen bizonyságot az Ő tökéletes engedelmességéről az Atyának,hogy megmenthette volna magát,mondhatott volna nemet is,hogy nem megyek fel a fára,nem hagyom,hogy megkínozzanak,de Ő ennek is alávette magát és így végső győzelmet szerzett az Atyának,az Atya vissza tudta szerezni az emberek egy részét,az emberiség egy részét üdvözíthette,meg tudott nekik bocsátani a Fia halálára nézve,akik engedelmesen követik az Isten Fiát.

Tehát az embereknek ez a képe a Jézusról,de valójában Joshua attól fogva,hogy ott bebizonyosodott;tehát azért szoktam azt mondani mindenkinek,amikor ott arra a fára függesztették,arra a póznára és megkínozták és nem kérte az Atyát,hogy légiónyi több tízezer angyalt küldjön s levágassa az ott élő embereket,lemészároltassa,ahogyan az történt Egyiptomba ugye,hogy az Atya megengedte az ördögnek és az ő pusztító démonaiknak,angyalainak azt,hogy bemenjenek Egyiptomba és akkor megöljék az embereket.

Tehát ebben az esetben viszont Joshua ezt nem kérte és  nem történt meg és azzal,hogy ott végérvényesen letette az életét az emberiségért,abban a pillanatban rengeteg dolog történt láthatatlanul.

Tehát nemcsak az történt,hogy ott legyőzte az ördögöt,ahogyan ezt vallásosan szokták,a vallásos kereszténységnek a különféle gyülekezeteibe ismételgetni,ott az is történt,hogy Isten országából nézve az Ő királyságából nézve az angyalok,akik éppen hogy csak kétségbe kerültek Joshuának a személyiségét illetően,hogy azok az angyalok,akik elhagyták az ő lakhelyüket ő szolgálati posztjukat és hagyták magukat félrevezetni sátántól és az önmaga oldalára állítani,tehát ott végérvényesen kiderült mindenki számra,hogy az ördög gonosz,annyira gonosz és annyira gyilkos,hogy képes megöletni a rabjává tett embereken keresztül képes megöletni az Istennek a szentjét,a Megváltónkat.

S ekkor az Isten oldalán maradt angyalok meg fogták az ördögöt,meg fogták az összes többit, akik elpártoltak az ördög oldalára,s itt történt meg a láncra veretésük és a mélységbe küldetésük.

S ezzel együtt nemcsak az történt meg,hanem a felmagasztalása is itt történt meg,hogy bizonyságot tett ezzel egyrészt,az hogy Ő mennyire szereti az Atyát,másrészt azt,hogy képes megmenteni az Atya teremtményeit,képes értük az életét feláldozni,hogy az Atya megmenthesse az emberiséget és ugyanakkor itt dőlt az el végérvényesen,hogy a sátán a trónkövetelő,aki el akarta venni Joshuának a posztját,Őt nem tudjuk,hogy az Ő neve az Isten országában valójában micsoda,mert meg van írva a jelenések könyvébe,hogy az Ő neve nem lett kijelentve a földön.

Az,hogy Joshua Hamashia az nem egy név,mert az csak egy utalás arra,hogy az Ő élete miről fog szólni nem egy név volt csak névként az emberek ezt akasztották rá idézőjelbe,de az Istennél levő állapotában,hogy ott Őneki mi az igazi neve,meg magának az Atyának a neve azt soha nem jelentette ki Isten és nem is fogja az emberek között,mert az emberek olyan szemtelenek,hogy ha kapcsolatba kerülnek az Istennel és az Ő fiával állandóan megszentségtelenítenék az Ő drága szent nevét és ezt azért nem jelentette ki.

Annyit adott az Isten meg,mikor az angyal által küldetett Mirjamhoz azt hiszem Mirjam az  a magyar Máriának a héber-arámi megfelelője az Mirjam,ha jól emlékszem,de lehet,hogy tévedek,s az angyal mikor elküldetett Istentől Máriához és elmondta Neki,hogy gyermeke fog születni a Magasságos fog rászállni és be fog árnyékozni,ugyanúgy,mint Dávidot,csak Dávidnál nem azért kellett rászállnia az Istennek,nem is rászállni,hanem fölötte lebegni,végső soron az legmegfelelőbb szó,az fölött az ember fölött volt,lebegett az Isten.

Ugyanúgy,ahogy az ószövetségben tudjátok kezdődik a beszámoló,hogy és Istennek lelke lebegett a vizek fölött,tehát ez egy nagyon szép allegorikus kép is lehetne egyébként,ugye,hogy rétegenként nézzük az ember fölött,mikor egy ember alárendeltségben él az Istennek,először az Isten igéjének van alárendelve ugye,s ez a víz,a víz az ember fölött van s a víz fölött pedig van,amit ők a szabadkőműves jezsuitákon keresztül félrehamisítottak,hogy szent lélek,szent szellem,tehát ahogyan a teremtésnél úgymond Istennek ez a láthatatlan formája lebegett a vizek fölött,ez történik egy embernek az életével is,hogy alárendeli magát az Isten beszédének így és ezt véghez viszi cselekedetben a bemerítkezés által,tehát hogy víz alá rendeli magát és a víz fölött pedig Isten lebeg,tehát ott is Isten nem a vízen lebegett,hanem a vizek fölött lebegett és,amikor az ember a víz alá rendeli az életét Isten Fiának a beszédeiben él,meg az Atya beszédeiben utána gyakorlata lesz ebben ezzel a jelképpel is mutatja Isten,hogy hogy működik a Hozzá való közeledés,ezért nem lehet kikerülni az Isten Fiát,tehát ha valaki nem engedelmes a fiúnak,az nem lát életet,hanem az Istennek a haragja marad rajta mondja az írás igaz?

S azt mondja senki nem mehet nélkülem az Atyához.

Tehát itt nem arra utalt,hogy mindenkit kézen fog a Jézuska és akkor így egy ilyen woodstock fesztiválos,körtáncos idilli állapotban kísérgeti a Jézuska az embereket az Atyához,hogy na akkor ennek is üdvössége lesz,ezt is elkísérem az Atyához,mint egy ilyen szolga,mint egy ilyen csicska.

Tehát az arról szól,hogy az én beszédeim megtartása nélkül senki nem léphet kapcsolatba az Atyával,tehát az Atya ezt a Vele való kapcsolat felvételnek a szűrőjeként tette az emberiség elé:

Igen,ha Te velem kapcsolatba akarsz kerülni s élvezni akarod az én világomból származó fantasztikus dolgokat,akkor menj végig ezen az úton,fizesd meg az árat és bizonyítsd az életeddel,hogy énhozzám akarsz tartozni és én nem kérek többet csak azt,hogy engedelmeskedj a leírt beszédemnek és utána pedig engedelmeskedj az én Fiam beszédeinek és így a vízzel és vérrel,mert a víz az az Isten beszédének a szimbóluma a vér pedig a Joshuának a szent élete,tehát így vízzel és vérrel gyere hozzám.

Ezért mondja különben a Joshuáról így allegorikusan ott amikor a fára volt függesztve.,mint a Mózesnek a vérkígyója,hogy ott függött ég és föld között,hogy Ő az,aki vízzel és vérrel jön,s akkor mondják ezt a nagy babonás butaságot,hogy vér és víz folyt ki az Ő testéből meg mindenféle butaság holott ezek allegorikus képek elsősorban annak,hogy az Ő áldozata nem másról szól,mint az Ő alávetettsége,az Ő életének az alávetettsége az Isten beszéde alá,tehát Isten beszéde volt a tekintély,az abszolút tekintély,azt követte,aszerint élt,gondolkodott és ezek után pedig,amikor ebben bizonyságot mutatott az Atyának,hogy Ő ebben makulátlan akar lenni ezek után pedig a saját életét áldozta meg és ezt jelenti az a szimbólum,hogy vízzel és vérrel,hogy az Isten beszédének alárendelve az egész minden amit ember az élete során nyomorúságot elszenvedhet Ő azon keresztül megy és úgy,hogy annak a végén pedig az Atya akaratának,az Atya tervének megfelelően úgy fejezi be az életét,hogy az Atya azt kéri Tőle,hogy amikor ezek kínoznak és öldökölnek hagyd magad megölni,mert én fel foglak támasztani Téged a földi szentéletűséged miatt.

Ugye,mert a bűn zsoldja a halál,tehát akik bűnösen halnak meg azok kerülnek egyrészt testi halál állapotba,másodsorba pedig szenvedik el az örök kárhozatot.

S ezért borult fel az ördög országa az Ő megkínzásakor,az Ő megölésekor egy abszolút szent,tiszta életű személy,élő lélek került be,megölve,kivégezve gonoszoknak járó kivégzéssel és itt meghasonlott az ő országa,mert az ördög megölt egy olyan személyt akire nem volt hatással,nem tudott belekapaszkodni a bűn,tehát nem bűnökkel élt,bűnre való hajlammal,mint mi emberek,tehát Ő nem hajtotta végre a bűnt.

Ezért mondja az írás Róla,hogy mindenben hasonlatos volt hozzánk,ezért tud megkönyörülni,megindulni az emberek gyarlóságán s ezért tud az Atya elé járulni,mert Ő mindeneken keresztül ment,minden megkísértésen és mindenekben hasonlatossá vált az emberhez és hozzáteszi az írás,hogy kivéve a bűnt.

Tehát Ő kizárta,ki tudta zárni az életéből teljesen,annyira szerette az Atyát,hogy ki tudta zárni teljesen a bűnt az életéből.

És így ezzel a szent,bűntelen élettel halt meg és itt bukott meg az ördög királysága,itt ment tönkre,ugyanis az ördög megöletett egy olyan személyt,akit nem lett volna szabad megöletnie,mert ugye a halálbüntetések,amik az ördögnek az eszköze az azokra vonatkozik,akik a földön születnek,embertől születnek mindkét részről és ez miatt az örökletes bűnös genetika miatt arra vannak sajnos méltatva,hogy ha bűnben élnek,hogy a bűnnek a büntetésével kell meghalniuk a halállal.

De viszont Joshua a földi életében,ugye mindenben megkísértetett,minden nyomorúságon keresztül ment,még olyanon is,amin az átlag emberek nem és a végén pedig még ráadásul úgy jött ki ebből,hogy egyetlen pillanatában sem követett el bűnt.

S ezért volt másodsorban tökéletes,hogy az élete olyan makulátlanul tiszta volt a bűntől,hogy az ördögnek nem lett volna szabad Őt megölni,megöletni és ezzel buktatta meg Isten a kapzsi ördögöt,hatalomra vágyó,uralkodásra vágyó ördögöt ezzel buktatta meg,hogy a Joshuának a posztját,az ördög tudta azt,hogy Joshuának milyen pozíció lett kiosztva az Isten országába,azt nem tudta,hogy az Istennek a  terve mi a földön és az ördögnek csak az volt a szeme előtt,hogy meg kell,hogy öljem,meg kell,hogy ölessem őket,az embereken keresztül meg kell,hogy ölessem a Joshuát,mert akkor ha Ő kiesik,akkor én kerülök a helyére,nem második leszek,nem harmadik leszek a sorban,mert valószínű,hogy a Joshua után ő volt a következő és ő azt hitte,hogyha eltünteti a Joshuát,akkor az Isten után ő lesz a második gondolom,hogy a következő terve az volt,amit a szívébe forgatott,hogy megkísérelte volna azt  az agya mentséget,hogy megpróbálta volna Istent kiütni a trónjából és akkor ő bekerülni nemcsak a föld királyaként láthatatlan gonosz szellemkirályként,hanem a mennyországnak a királyaként ő fejébe vette,hogy ez a tökéletes,felfoghatatlan,utánozhatatlan végeérhetetlen hatalmat és intelligenciával bíró személyt,aki maga a szeretet és minden életnek az Atya,ez az őrült a fejébe vette,hogy a Joshua után pedig végez az Atyával,de megbukott ebben azonnal,mert már ott megbukott,tehát ebből is látszik,hogy Isten mennyire mérföldekkel előtte jár az ördögnek a gondolkodásának,míg az ördög kitalálta azt,hogy hogyan fog végezni a Joshuával,eltervezte azt,hogy a földön megbuktatja először kísértéseken keresztül,hogy így Isten ellen való engedetlenségre uszítja Őt,hogy arra veszi rá,hogy változtasd a követ kenyérré,hogy varázsoljál,aztán bálványimádatba akarta kergetni,hamis Isten imádatba,hogy térdelj le és imádj engem,tehát itt is látszik,hogy azt mondta Neki,hogy ha letérdelve imádsz engem,viszont az Istennél nincsen ilyen imádat,az Istennél tisztelet van,tehát ez is árulkodó jel,hogy mekkora különbség van a Krisztus követők tisztelete között és mekkora különbség van a kereszténységnek az Isten imádata között.

Tehát amikor Isten imádatról beszélünk,akkor Lucifer imádatról beszélünk a misztikus vallásokban,aminek ma a legkiemelkedőbb szervezete a kereszténység.

És ugye az ördög fejébe vette,hogy ezeken a kísértéseken keresztül lebuktatja Őt,tehát elszakítja az Atyától,mert ugye Joshuának minden tervben pillanatban,amikor fontos szerepet kell betöltenie csak annyit volt szabad csinálnia,amennyit az Atya megparancsolt Neki,hogy ezt és ezt tedd,tehát se többet nem tehetett se kevesebbet.

S az ördög arra akarta rávenni Őt,hogy érvényesítse a saját maga akaratát az Atyától függetlenítse magát,ha ezt meglépte volna Joshua az emberiségnek befellegzett volna,az emberiség végérvényesen az ördögnek a hatalmába került volna és bűnösen,örökélő bűnösként örök kárhozatra lett volna már ott ítélve az emberiség.

S ezért áldjuk és mondunk köszönetet a Joshuának a mi Megváltónknak és ezért értékes a mi szemünkben az Ő munkássága,mert nem törődött a földi értékekkel és az emberi dolgokkal,mert tudta azt,hogy ha bármit a legkisebbet is elfogad az ördögtől,akkor az  emberiségnek vége nem lehet megváltani.

Tehát ott Őneki már nem is kellett volna továbbmennie a fára függesztésig és megkínzásig.

De Ő tudta azt,Ő megértette azt,hogy ha most elbukik és a testére gondol és az éhségére és önmagát függetleníti a saját cselekedeteit,ugye sokan azt hiszik,hogy ezek a csodák,amik történtek rajta keresztül,hogy ezt Ő csinálta és sokan azt hiszik,hogy ezt Ő akkor csak úgy spontán megtehette bármikor,amikor csak gondolta ugye a vizet borrá változtatta,de ott is ott vannak a kulcsszavak amivel Ő bemutatja a történetből,hogy nem dönthetett az Ő saját idejével akkor,amikor Ő csak akarta és nem tehetett azt,amit csak akart és azért mondta az anyjának mikor jött hozzá,tehát szegény anyját az ördög sugallatokkal,az anyját akarta használni Joshuának,hogy forduljon az Isten ellen és önállósítsa magát,az anyjának azt súgta a fülébe,hogy menjél és először is az aggodalmaskodást és félelmet hozta föl benne,fölerősítette,hogy fúúúúúúúú elfoggyott a bor milyen nagy szégyen lesz most,jajj-jajj és akkor ugye Mária azon gondolkodott,most mit csináljak,mi lesz katasztrófába fog torkollni az egész menyegző elfogyott a bor és akkor utána odasúgta a fülébe neki,hogy:

„Tudod mi a legjobb ötlet?

Menj oda a Fiadhoz és kérd meg,hogy változtassa a vizet borrá és odament és meg is tette sajnos Mária ezt a lépést,elhibázta hallgatott a sugallatra és arra kérte a Fiát,hogy hát nincsen boruk,csinálj valamit!

És ebből derül ki,ebből a történetből ez is bizonyíték arra,hogy Joshua soha-soha semmit nem tehetett a saját kénye kedve szerint,nem gyógyíthatott meg akárkit,akit csak Ő akart,ha Ő rajta múlott volna és nem az Atyán,akkor Ő mindenkit meggyógyított volna,aki hozzá ment.

Minden csodát megcsinált volna csakhogy megszabadíthassa az embereket a földön,de megértette azt,hogy nem arra van az embereknek szükségük,hogy most mindenki meggyógyuljon és meg legyen az élete mindenkinek hosszabbítva még 40-50 évvel,hanem az a legfontosabb az emberek számára,hogy megismerjék az élő Istent,ugye akiről azt mondta a Joshua,hogy azért jöttem,hogy megismertesselek velük Tégedet,hogy Téged megismerjenek,mert abban van az élet,hogy az emberek Téged megismerjenek és szót fogadjanak Neked a beszédeidet megtartsák,megcselekedjék és ezek után,akik ebben élnek azokat Te fölszabadítod az ítélet alól.

Tehát ez a legfontosabb elsődleges cél itt a földön az Isten munkájában az emberiség megmentését illetően.

S ezért mondta Joshua,hogy:”Anyám nem érted,hogy nincsen itt még az Istentől rendelt idő,még nem tudom azt az időt,hogy az Atya mikor fogja mondani,hogy mit csináljak.

És ezek után történt,hogy az Atya azt mondta a Fiának,hogy Joshua mond meg,parancsold meg a szolgáknak,utasítsd őket,hogy hordják a kőedényeket,hordják tele vízzel.

Amikor a vérfolyásos asszony arra ment,amikor a Jairus arra ment,tehát mind Istentől specifikusan megjelölt pillanatok voltak és Istennek a különleges terve alapján történt minden.

Tehát ezért nem igaz az,hogy Ő bárkit,bármikor a saját maga akarata szerint meggyógyíthatott volna úgy ahogy akart,mert akkor arról szólt volna a biblia,hogy ha meggyógyított 4 ezer embert,ha ugyanazon a napon még megetetett 10 ezer embert,meg föltámasztott 2 millió embert,tehát minden nap több millió dolgot végzett volna el egyszerre annak függvényében,hogy kinek mi volt a kívánsága ,most ennek meghalt a gyereke akkor ezt is támasszuk fel,ennek meghalt az apja akkor támasszuk föl az apját,de valójában mivel az élet a földön egy nagyon bonyolult rendszer,tehát már a földi életben emberek szenvednek,mert bűnök között élnek és az Atyának az ítélete van már az embereken a földön.

Nyilvánvaló ha csak Joshua ment  volna és gyógyított volna boldog-boldogtalant,akkor megint csak az Atya ellenére tett volna,mert föloldozta volna az embereket az alól a büntetés alól a betegségek által való szenvedések alól,akinek Isten úgy döntött,hogy lezárjuk az életét,leblokkoljuk az életét,mert komoly bűnökben él,rossz hatással van a környezetére és ezt vissza kell tartanunk,hogy szenvedjen és a szenvedésen keresztül észbe fog kapni,hogy miért ez a sok szenvedés és el fog jutni a gondolkodása során oda,hogy Istennel szemben álló életet él.

Tehát ezért nem tehetett bármit Joshua,mert Joshua nem tudta ki az az ember aki Isten ítélete alatt van már az Ő napjaiban és ki az,aki felől az Isten úgy döntött,hogy fölszabadítja a fájdalmaktól,a büntetésből a nehézségekből,mert megtanulta a leckét,mert megértette,hogy fel kell hagynia a bűnös életmóddal,főleg elsősorban a babiloni okkultizmussal,a kabbalával,ezzel az áljudaizmussal és,akik kiléptek belőle mindegyikről lehet látni, Jairuszról,a vérfolyásos asszonyról és akiről csak szó van zsidóként az evangéliumokban mindegyikről lehet látni,hogy Ő hátat fordítottak a hagyományos értelembe vett judaizmusnak,hátat fordított neki és Isten beszéde szerint kezdtek élni úgy ahogyan azt Joshua és Bemerítő János tanácsolta nekik.

És a bizonyíték erre az,hogy mikor a 12-őt meg a 70-net kiküldte azt mondta nekik allegorikusan,hogy menjetek gyógyítsátok az embereket és támasszátok őket fel.

Tehát mi történt,ezek az emberek nem ilyen Joda erővel meg ilyen Jedy visszatér erővel szent Szellem erővel,emlékszem Németországban voltam egy gyülekezetben és akkor egy ilyen katonai bázison voltunk és akkor ott ugyanúgy voltak Istentiszteletek mi meg oda kijártunk s akkor ott mindig megkérdezték az amerikai katonák,hogy hogyan mondják magyarul azt,hogy Holly Spirit Ghost ugye,de már az angol szavak árulkodnak,hogy ezzel itt nincs valami rendben,mert valami láthatatlan lebegő valamiről van szó,aminek kevés köze van Istenhez s akkor mindig mondtuk nagy fennhéjázva,mert akkor volt ez divat,hogy a Szent Lélektől áttért a kereszténység a Szent Szellemre ugye egy lépcsővel megint följebb avatták a kereszténységet az okkultizmusba s akkor mondtuk,hogy a Szent Szellem s akkor az amerikaiak nem tudták kimondani,hogy Szent Szellem,hanem azt mondták,hogy „cencelle”,ilyen „cencelle” power nem volt se a 12-nek meg a 70-nek se volt „cencelle” power,hanem arról szólt,hogy az Isten szemében allegorikusan,akik bűnben élnek és ítélet alatt élnek azok betegek .

Tehát a bűn először is megbetegíti az embert és utána pedig ezzel együtt vele jár,hogy a bűn maga az betegség egy lelki betegség és ennek az a fizikai kivetülése,hogy az ember testileg is betegségbe kerül.

És mi történt,az emberek kimentek a 70 és a 12 is kettesével kimentek egyik ebbe a városba,másik abba a városba,harmadik ebbe a városba, mindenhova kimentek ahova a Messiás meendő vala.

Tehát az a kulcsszó ott,hogy maga előtt kiküldte őket,ahova a Messiás meendő vala,tehát ahova az Atya eltervezte,hogy Ő el fog menni maga előtt elmondta nekik,hogy én oda fogok menni,elmegyek abba a városba is abba a faluba is ebbe is,abba nem megyek el,miért,hát azért,mert az Atyám tudja,hogy abban a faluban senki nem fog hallgatni a szóra és az Atyám az nem egy ilyen találgatós keresztény,hogy most menjünk el evangelizálni ide hátha sikerül behúzni 10 embert a keresztény vallásba,menjünk el Salgótarjánba is meg menjünk el Debrecenbe is,menjünk el Bajára,Kecskemétre,Szegedre,Pécsre,Dombóvárra,Keszthelyre mindenhova menjünk el imitt-amott csak sikerül behúzni néhány embert,hát valaki csak lesz,tetszik majd a  zene nekik meg valaki csak-csak jól érzi magát a sült kolbász meg a sült hekkel meg lesz vendégelve és csak megemlékezik róla,hogy hát akkor ezért cserébe hallgasson meg minket és akkor majd mi jól beagymossuk ezeket az embereket,megnyitjuk nekik az agyukat,beprogramozzuk aztán elmennek haza és úgyis visszajönnek a programmal,mert a program működni fog az agyukba és mondja is az írásba különben biztos emlékeztek rá,hogy bemenvén oda nem is tett ott semmit sem látva az ő engedetlenségüket,persze a szabadkőműves fordítás azt mondja a jezsuiták fordítása,hogy látva az ő hitetlenségüket nem is tett ott semmi csodát ugye.

De valójában arról van szó,hogy az Atya látta,hogy ha beküldi oda az ő Fiát adott nekik egy esélyt,hogy akik meggondolnák magukat ugye,mint ahogyan elküldte Jónást Ninivébe és akkor nem ment el,de utána mégis elment,miután szenvedések során kikerült a hal gyomrából.

Tehát azt mondja az írás,hogy nem is tett ott semmi csodát,semmit sem tett ott,mert látta az ő engedetlenségüket.

Az Atya nem egy kókler,hogy ide is meg oda is és akkor hátha,hanem az Atya azért Isten,mert látja a közeljövőt és a másodpercek múlva bekövetkezőt is a napok múlva,a hetek hónapok múlva az évek múlva,évtizedek,évszázadok múlva bekövetkező jövendőt.

Ezért az Atya egy olyan Lélek,élő Lélek,egy személy,tehát mindig amikor a biblia egy lélekről beszél,akkor egy személyről beszél,az Atya esetében Ő egy láthatatlan Lélek,tehát nem egy lebegő,egy ilyen lepedőbe bújtatott,egy ilyen bagolyhuhogással „húú-húú”,ahogy él a kereszténységnek az elképzelésében,akik szellem szót hallanak,tehát az Atya nem,Ő egy láthatatlan személy.

Voltak pedig a csónakban lélekszám szerint 40-en,abban a faluban éltek a lélekszám szerint 600-an,minden népének száma volt 600 élő lélek stb,tehát itt mindenkor személyekről van szó csak az emberek esetében látható személyek,az Isten esetében angyalok esetében pedig láthatatlan személyek ugye,és ezért az Atya látta előre,hogy abban a faluban nem fognak rá hallgatni ezért nem küldök oda senkit sem.

Azért küldte el a kúthoz a Joshuát,mert tudta,hogy abból a faluból lesz egy pletykás asszony,aki ráadásul már nem tudom hányadik férfival él együtt,magát Isten félőnek vallva,kereszténynek vallva és akkor mondta neki az Atya,hogy hát ez fog történni,beszélj ezzel az asszonnyal stb stb,ezt és ezt,mást nem kell mondani semmit sem,nem is kell nekiállni semmiféle ördögűzésnek ugye ahogy a karizmatikusok azonnal „ó a paráznaságnak először kiűzzük a démonát belőled aztán utána beszélgethetünk,tehát ez a nagy kegyelem,utána majd betölt a Szent Szellem,igen és akkor utána majd betölt a „cencelle” érted.

 

 

9. rész

 

RevealHiddenReality: Azért küldte el a kúthoz a Joshuát, mert tudta hogy abból a faluból lesz egy pletykás asszony, aki ráadásul már nem tudom hányadik férfival él együtt,

magát Istenfélőnek vallva,kereszténynek vallva,és akkor mondta neki az Atya,hogy hát ez fog történni,beszélj ezzel az asszonnyal, stb.,stb. ez és ezt mond neki,mást nem kell mondani semmit se,és nem is kell neki állni semmiféle ördögűzésnek, ugye, hogy a karizmatikusok azonnal:ó a paráználkodásnak először kiűzzük a démonát belőled,azt utána beszélgethetünk,ez a nagy kegyelem,

 

Kérdező: utána betölt majd a szentlélek, ne felejtsd

 

RHR: Igen, és utána betölt majd a szentszellem érted?

 

2Pét 2: 4 Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

 

Júd 1: 6 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta.

 

Németh Sándor beszél, és utána emberek ismételik, amit ő mond: 0: 52-nél található a videóban

 

És az úr jézus nevében hatalmat veszek, minden sötét erő fölött, és megparancsolom neked sátán, a jézus nevében hogy távozz tőlem, távozz az otthonomból, munkahelyemről, kapcsolataimról a názáreti jézus nevében, megkötözöm a házasságtörést, paráznaságot, prostitúciót, pornográfiát, homoszexualitást, női, férfi homoszexualitást, és parancsolom nektek ti szexuális démonok, hogy távozzatok tőlem, belőlem, a jézus nevében.

Önkielégítés démona távozz belőlem a jézus nevében.

 

RHR:és nem,hanem Isten céltudatosan tette ezt,tehát céltudatosan küldte a gazarénusok földjére,ahova ő küldve lett különösen meghatározott, specifikusan meghatározott dolog miatt lett oda küldve,és így ő az életével dicsőítette az Atyát,mert azok, akik megértették először az elméjükben,hogy amit a vérfolyásos asszony is,

Valószínűleg, az írás nem írja, de ki lehet következtetni az írásból, hogy vagy a 12-vel találkozott, vagy a 70-nel, ugyan abban a faluban ahol Jairus élt, akinek meghalt a lánya, ugye a nagy vallásos farizeus, a zsinagóga fő,

Aki képes volt úgy dönteni, hogy földobom az állásomat, a karrieremet, mert én nekem fontosabb a gyermekem élete, és a Jairus is, meg a vérfolyásos asszony is hallott arról, vagy Jánostól, vagy a Joshua által kiküldött 12-ből, vagy a 70-ből hallott arról, hogy készüljetek, a Joshua az Istennek a Fia, a Megváltó ide fog jönni,

Ide is el fog látogatni, és lehet hogy kapott specifikus üzenetet az asszony, hogy amikor itt jön úton lesz a Jairushoz, menj oda, és kapaszkodj az ő ruhájába,

és ha szót fogadsz, akkor most meg fogod kapni azt a gyógyulást, amiről eddig álmodoztál, ami soha nem történt meg, mert emberekhez mentél gyógyulásért,nem a megfelelő helyre,

Tehát bálványimádó voltál,mert olyanoktól vártad a segítséget akiktől soha nem kaphattál,tulajdonképpen ez a bálványimádás,de most mivel látom benned,hogy megérlelődött,hogy felhagysz ezzel,kész vagy leszámolni a bálványimádással,nem bízol az emberek képességeibe többet,nem fogod hallgatni a rácsok mögül a Jairust,

A sok butaságot, amit a kabbalizmusból prédikál ott, látom hogy ez megérlelődött benned, és látom azt, hogy te oda fogsz menni, ezért elküldtem az én követeimet hozzád, hallgass rájuk, és amikor jön, ugorj rá, kapaszkodj bele, és így is történt,tehát ő erre a felhívásra szót fogadott

és azért amiért szótfogadott,tehát mindig az engedelmes emberek kapnak az Istentől.

Tehát így idézőjelbe elmentek hozzá a Joshuának a követei a 12, vagy a 70-közül bárki akivel összefutott,mikor hallotta a beszédet,akkor elhatározta hogy ezt meg fogja tenni.

Az engedelmesség beköltözött az életébe, idézőjelbe, engedelmességre szánta el magát, és ez miatt, viszont amikor arra jött a Joshua, és ment a Jairushoz,Joshua nem tudta azt,hogy az asszony ott lesz a tömegbe,és meg fogja érinteni,Joshua nem tudta azt, hogy a 70 közül,vagy a 12 közül ez az asszony találkozhatott e valakivel,vagy találkozott-e,

Joshua nem várta azt, hogy ez az asszony össze fog vele találkozni, mert nem kapta utasításba az Atyától, ezért nem tudta.

Ahogyan a földön nem tudta azt az órát, vagy azt a napot, amelyen az Atya le fogja zárni a földi történelmet és a kegyelem korszakot, ugye a földön nem tudta.

Tehát azért mondta azt, hogy senki emberfia nem tudja, még az Isten Fia sem tudja azt az órát csak maga az Isten, ugye?

És, de a jelenésekben viszont mivel, hogy megdicsőült pozícióba helyeztetett az Atyától a földön való Isten dicsőítése miatt az életével, mert mennyi ember húzott hasznot, és adott hálát az Atyának ő miatta, hogy az ő beszédét hallgatva elkezdtek igazságba járni, és akkor utána ebben való élés során az Isten látta, hogy az Ő igazságaiban élnek a beteg emberek, lelkükben,

Tehát bűnben élő emberek,és akkor utána az engedelmességükre azzal válaszolt az Atya,hogy elküldte hozzájuk vagy Joshuát,vagy a Joshua után az apostolokat,az ő küldötteit,és rajtuk keresztül az Atya ott lebegett fölöttük, és amikor összetalálkoztak velük,és azt csinálták amit az Atya kért,akkor az Atya pedig meggyógyította őket.

Ugyanez történt a vérfolyásos asszonnyal is,hogy először meg kellett a lelkének gyógyulni,tehát be kellett fogadni az igazságot,és el kellett határozni, hogy ő azok szerint az igazságok szerint akar élni,az Isten igazságai szerint,és nem a főpapok meg a gyülekezet vezetők, meg a koldulóknak az elvárásának kell megfelelni,

Ezért mondta Péter is,hogy ha embereknek akarunk tetszeni minden bizonnyal Isten szolgái sohasem lennénk,és azok az emberek akik a gyülekezetekben,

meg ebbe a hamis judaista,kabbalista,szabadkőművesek által futtatott meg jezsuiták által futtatott keresztényi rendszerben,vallás rendszerben alá rendelik magukat ezeknek a démonoknak,tehát közvetítő szereppel bíró médiumoknak,azok az emberek nem fognak kapni semmit sem az Istentől, mert Isten csak a neki engedelmeskedőket jutalmazza meg.

Ezért mondja azt az írás, aki pedig Isten elé járul, tehát először a jezsuita szabadkőműves fordítást mondom, hogy: aki pedig Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, mert Ő megjutalmazza mindazokat, akik

Mindjárt, egy pillanat, meg fogjátok látni, hogy meghökkentő módon, hogy hogyan hangzik ez valójában, és az egész evangélium, az egész biblia hogy ezt bizonyítja.

 

Kérdező:Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul annak hinnie kell,hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat,akik Őt keresik.

 

RHR: Így van, tehát ez a szabadkőműves jezsuita fordítás, ezzel erősen bele sulykolták az emberekbe, bele programozták, hogy nem kell semmit tenned, az engedelmességed az, az Isten felé, az Ő beszéde alapján nem kell bemutatnod,

Neked elég, ha azt mondod: hiszek uram, hiszek, hiszem, hogy te vagy az Isten Fia ennyi elég, és akkor már meg is fogsz gyógyulni, meg mennyországba is fogsz kerülni,

Tehát mindegy az, hogy az életed, a cselekedeteid semmiféle engedelmességet nem mutatnak az Isten Fia beszédeinek, ugye a víznek, hogy az életed nincsen alárendelve az Isten beszéde alá, mint víz alá nincsen alárendelve, mindegy az, csak elég, hogy ha te hiszed az elmédben, és a száddal kimondod ezt, tehát ez varázslás, ez varázsigézés.

 

Kérdező: Bocsáss meg Mihály, de ezzel te a cselekedetek általi üdvözülést hirdeted, úgy, hogy ez így felháborító!

 

RHR: mindig az a vád ér, hogy a cselekedetek általi üdvözülés, de viszont az egész írás erről szól, hogy ha valaki nem engedelmeskedik Istennek, az Ő beszédeinek, akkor senki nem fog bemenni a mennyországba, senki!

Pál maga mondja, olvassátok fel azt is, ha megtaláljátok!

Hogy a lélek gyümölcsei pedig szeretet, hűség, jóság mértékletesség, az ilyenek ellen nincs törvény.

Tehát aki így él, az Isten természetében arra nem vonatkozik Istennek az ítélete.

Kire vonatkozik az ítélete?

Az, aki az ördög természetében él, és az ördög és a testnek a cselekedeteit véghez viszi, és akkor mondja, hogy tobzódások, részegeskedés, lopások, mind az, aki szereti, és szeretettel szólja a hazugságot, az ebek, a pulyák, a férfiszeplősítők, bujálkodók,

Tehát a bujálkodás a szexuális életben ezek az állati aberráltságok ugye, a Mózesnál is mondja, hogy hát öld meg azt, köveztessen meg mindaz, aki állattal fajtalankodik, vagy férfi létére férfival, vagy nő létére nővel fajtalankodik,

Tehát az Ószövetségben ezért azonnal megkövezés járt az ilyen fajta bujálkodásokért,vagy az,aki fiú létére elvette az apának az új feleségét,hogy vele paráználkodott,

vagy papok közül,elöl járók közül,gyülekezet vezetők körül, aki az alárendelt szolgáiknak a feleségeit vesz el,ugye hogy divat volt a kabbalista zsidók között az Ószövetségben,ezért is Hofni,és Fineás meghalt a csatába ugyan azon a napon az apjukkal együtt, aki hátra esett a székkel,ő volt a főpap,

 

Zsid 11: 6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

 

Gal 5: 22 De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség,

Gal 5: 23 szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Gal 5:19  A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

Gal 5: 20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás,

Gal 5: 21 irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

 

RHR: mikor meghallotta hogy a láda elveszett, elvette az ellenség, elvetette Isten az ellenséggel, és a fiúk pedig meghaltak az ellenség kardja által, Isten büntetéseként, meghallotta az apjuk, és akkor hátra esett, beütötte a fejét, és meg is halt, szép karriert futott be mindegyik.

Tehát maga Pál apostolon keresztül nyilvánítja ki Isten, aki az ördög természetében, és a test cselekedetében él, arról tesz bizonyságot, engedetlenségről tesz bizonyságot az Istennel szemben, és azok soha nem mennek,

Erre mondja Pál apostol, hogy bizony mondom, hogy test és vér nem örököli Isten országát.

Akik ilyeneket cselekesznek, semmiképpen se lesznek Isten országának örökösei.

Na most akkor, ha ezek nem cselekedetben megnyilvánuló bűnök, és nem cselekedetben megnyilvánuló Isten igazsága és természete, akkor mi?

Szájjal tudsz paráználkodni?

 

Kérdező: de Jézus vére megtisztított mindentől tudod?

 

RHR: ja ez a másik kerülő kapu, hogy a Jézus vére

 

Kérdező: és szabad vagy, szabadság van.

 

RHR: de hát erre is ott van az Istennek a beszédében, hogy semmi kárhoztatásuk azoknak, nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusba vannak.

Mit jelent Jézus Krisztusban lenni?

Jobban mondva Joshua Hamassiába, a felkent megváltóba magyarul, tehát a Jézus Krisztus az nem magyar fordítottja, megfelelője a Joshua Hamassiának, a felkent szabadító megváltónak, hanem megfelelő, nem tudom milyen nyelven való fordítás a Zeusznak.

 

Kérdező:ez a szabadság mögé,állandóan ezt mondogatják,tudod ezt a fesztiválosnál is állandóan ezt mondogatják állandóan megkaptuk,hogy szabadság van,

Itt most közbe találtam egy jó igét ami ez ellen beszél.

 

1Pét 2: 15 Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát,

1Pét 2: 16, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái.

 

Gal 5: 13 Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok; csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

 

1Kor 8: 9 De vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozására ne legyen az erőtleneknek!

 

RHR:a szabadságot, azt nem arra érti,Pál apostol azt mondja, hogy mindent szabad nekem,de nem minden használ.

Azt mondja, hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek a hizlalására.

Mit jelent ez?

Tehát nem arról a fajta szabadságról beszél az Isten, hogy most már nekem szabad paráználkodni, mert én nekem már örök életem van, mert megvallottam a Jézus Krisztusba való hitemet a számmal, mert az elmémbe hiszem.

Nekem most már szabad kábítószerezni, lopni, csalni, ölni, nekem mindent szabad csak nem minden használ, ugye?

Tehát ezt arra érti, hogy szabad vagyok az Isten ítéletétől.

Miért?

Mert Krisztus Jézusban élek, tehát Joshua Hamassiában, a megváltó szabadítónak a beszédében élek.

Miért?

Mert ő azt mondja, hogy mikor kérdezte tőle valaki, hogy megkérdezte a fiatalabb fiút, hogy mi a legnagyobb parancsolat, és akkor elmondta, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet és csak ne szolgálj, csak Őt tiszteld, Őt imádd.

És akkor a második pedig ehhez hasonlatos, hogy szeresd a te felebarátodat, és a te szomszédodat, mint te magadat, amit pedig akartok, hogy mások cselekedjenek veletek, ti is azt cselekedjetek.

És tehát aki a Joshuának a beszédeiben él, az ezzel a fajta életvitelével azt fejezi ki különféle hazudozás nélkül, beszéd nélkül.

Tehát egy igazi Krisztuskövetőnek meg se kell mukkannia,hogy ő dicsőítse az Istent,nem kell,mert az Isten nem fogadja el a bűnösök szájából a citera zengedezést meg a cimbalom,a gitár meg a hárfa meg a doboknak a… mint a hajnal csillag féle Rick Joyner féle szertartáson ugye,

 

Rick Joyner- féle vudu szertartás: 14: 25-től található a videóban,

 

RHR: Tehát az istenimádat igen, sátánimádat.

Az Isten tisztelet pedig Isten dicsőítés pedig a cselekedetben nyilvánul meg,szabad vagyok az Isten ítéletétől,szabad nekem nem lopni,szabad nekem nem csalni,mert, ugye amíg testben éltél,és nem vetetted az életedet alá az Isten beszédének addig a bűnös test kötelező érvényűen azon a pályán futtatott,hogy nem tudtál nemet mondani a bűnökre,

Kötelező érvényű volt így vagy úgy minden nap vétkezned és bűnöznöd, egyszerűen nem tudtál szabad lenni a bűntől, ez miatt kárhoztatásra voltál menthetetlenül velem együtt ítélve.

De akik Krisztus Jézusba vannak, bocsánat, akik a Joshua Hamassiában vannak, akik a megváltó szabadítóban vannak, az azt jelenti, azt mondja, hogy: ahogy az Atya én bennem, és én az Atyában,

Ugye erről tudjuk mi, hogy a szabadkőműves Jezsuita fordítást bele sulykolták az emberekbe, hogy: ez a szentháromságról szól, hogy egy Istenben van 3-személy, de valójában maga Joshua megmagyarázza az Isten beszédén keresztül, hogy ő benne lenni, az azt jelenti az ő szeretetében lenni,

Tehát ha én az ő szeretetében vagyok, akkor az Atya nem ítél engemet el, hogyan tudok az Atya szeretetében lenni, hogy ne kerüljünk ítélet alá?

Úgy, hogy szeretjük a Joshuát, a Messiást.

Hogyan tudjuk szeretni?

Azt mondja válaszként, ezek teljesen egymásra mutató, egymást bizonyító igék, hogy azt mondja Joshua: az szeret engem, aki megcselekszi az én beszédeimet.

Nem azt mondta Joshua hogy: az szeret engem, aki gyönyörű szép éneket énekel nekem a pódiumon állva mikrofonnal a kezébe, az alig 10-lelket számláló közösségben,

Nem az szeret engem, nem az szeret engem, aki gyönyörű éneket ír a gyülekezet részére, hogy azt zenésítsék meg, és akkor bódítsák vele az embereket,

Nem az szeret engem, aki kitakarítja a gyülekezetet, meg tizedet fizet, meg adakozik, nem az szeret engem.

Az szeret engem, aki megtartja, meg cselekszi az én beszédeimet.

Mik az ő beszédei?

Szeresd felebarátodat, mint te magadat és első sorba pedig, hogy szeresd és tiszteld az Istent, engedelmeskedj neki,

Tehát Istent szeretni, Istent tisztelni nem más, mint engedelmeskedni neki, és az Istennek pedig mi az Ő beszéde az Ő szava az Ő akarata, hogy kerüljük az Ő általa megjelentett bűnöket.

 

Ján 14: 21, Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki.

 

1Ján 3: 18 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. (igazságban élve)

 

Ján 3: 36, Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Ján 4: 24 Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak Isten lelkületében (természetében) és igazságban élve kell őt imádniuk.

 

RHR: Tehát a 10-parancsolat az erkölcsi parancsolatok erről szólnak, ugye ami mellé még a kabbalista babiloni rabbinizmus hozzá tett még másik kétezer másik fajta jogszabályt meg törvényt és akkor azt mondták, hogy az, az Istené.

Ugyanúgy, mint ma a bibliába belehamisítják, és akkor azt mondják, hogy az a tökéletes biblia, minden, ami benne van, meg kell tartanod, főleg azt a részt, hogy el ne hagyd a gyülekezetedet és engedelmeskedj az előjáródóidnak, kettős tiszteletet mutassál az előjáróid felé,

De arról nem beszél, nem mondják el, hogy ez is benne van a bibliában, hogy ha rajta kapod a vezetődet különféle csalásokon, lopásokon, paráználkodásokon, minden, ami a test cselekedete menj el hozzá négyszemközt, és próbáld rábírni, hogy menjen vissza az Isten beszédéhez, és ha nem akkor vegyél magad mellé tanút, és akkor menj el vele

Ezt már nem szeretik emlegetni a gyülekezetekben, a babiloni kereszténységben, hogy ezt meg kell tenni.

Miért?

Mert akkor összedől ez a piramis rendszerű uralkodási rendszer, összedől azonnal ebbe az ál-keresztényi rendszerben.

Tehát ezt jelenti, kizárólag csak úgy lehet a Joshuát szeretni, hogy ha megtartjuk az Ő beszédét, hogy ha megtartjuk az ő beszédét, megcselekesszük és azokban élünk, akkor az azt jelenti, hogy az Isten igazságaiban élünk.

Isten megigazít bennünket, helyreállít bennünket, helyreállítja a gondolkodásmódunkat, helyreállítja az engedelmességünket, hogy ez után már nem az ördögnek akarunk engedelmeskedni, mert eddig azt hittük, hogy egyszer élünk, egyszer halunk,

Mindent meg kell tennünk, hogy halálunk pillanatára tele legyünk tömve, és a gyerekekre minél többet tudjunk….

Nem, ez nem az Isten igazsága,ez az ördögnek a hazugsága hanem kétszer élünk, egyszer itt a földön, és utána pedig a mennyben,ha hagyjuk az Istennek,hogy megigazítson bennünket az Ő Fia által.

Hogy tud megigazítani?

Úgy tud megigazítani az Isten az Ő Fia által, ha az Ő Fiának a beszédeire hallgatunk, mert a Fiú, a Messiás, az mindig az Atyától hallott és szólt mindent,

Én azt mondom, amit az én Atyámtól hallottam, azt cselekszem, amit az én Atyámtól láttam.

Hol látta? Megjelent neki az Isten? Nem

Álomban, látomásban, vagy angyaltól küldött üzeneten keresztül, és tehát így lehet bebizonyítani Joshuának, hogy szeretjük Őt, és ha mi szeretjük Őt, Ő szeretni fog minket,

Miért?

Mert meg tanít bennünket, ha mi megtartjuk az Ő beszédét, akkor Ő az Ő beszédén keresztül megtanít minden egyes embert, aki az Ő beszédét követi, hogy hogyan lehet szeretni az Istent, és hogyan lehet elkerülni a bűnöket, még akkor is, ha a legnagyobb nyomorúságban élünk, ugye?

És így pedig az Atya szeret minket,mert azt mondja a Joshua hogy aki pedig szeret engem azt pedig szereti az én Atyám,igaz?

Tehát ez egy ilyen tökéletes körforgás azt lehet mondani, hogy ha én elkezdem szeretni a Joshuát úgy, hogy követem az ő elmondott, és leírt szavait, akkor az Atya szeretni fog engem, tehát mit jelent az?

Nem az, hogy a kezébe vesz, és akkor szokták mondani a gyülekezetekbe meg a keresztény egyházakba, hogy úgy megölelget az Atya, hogy a keblére vesz az Atya, és akkor úgy megölelget, és akkor átérzed a melegségét meg a szeretetét, meg minden, hanem úgy szeret minket az Atya, hogy nem gyűlöl minket az Atya,

Mert ha az Atya nem szeret minket, akkor azt jelenti, hogy gyűlöl minket az Atya, és hogy ha gyűlöl minket az Atya, ami igenis le van írva, hogy az Atya tud gyűlölni is, szent haragjában, amikor a bűnösök, és gonosztevőket ritkítja az Isten a földön.

Tehát, ha az Isten haragszik, akkor elsősorban már a földön büntetéseket szenvedünk el tőle,

Az életünk katasztrofális vereségeket szenved, és a végén pedig belehalva ebbe a fájdalmas, bűnös életmódba, Isten nélkül halunk meg, anélkül, hogy rendezett kapcsolatunk lett volna vele, békét kötöttünk volna vele, ezért az ember halálakor az Isten angyalainak parancsolva eloldoztatja a halálnak, és pokolnak az angyalait és azok jönnek az embernek a lelkéért,

És ezért Isten így az Ő Fián keresztül tanít bennünket,hogy szeressük az Ő Fiát cselekedetekkel,az igazságnak a cselekedeteivel,mert ezen keresztül Isten megigazít bennünket.

Tehát eddig igazságtalanságban éltünk, igaztalanok voltunk, ezek után pedig engedelmeskedve a Joshua beszédeinek, amit az Atyától hallott, és adott tovább nekünk, vagy íratott le papírra könyvbe foglalva,

Tehát ha mi tanúságot teszünk arról a cselekedeteinkkel mindenféle csacsogás, mindenféle hízelkedés, hazudozás nélkül,

Így szeretlek,így imádlak, mindenem a tiéd,szívemmel,lelkemmel, ugye ezekben a gyülekezetekben, ezek a nevetséges énekek,és közben meg már azon jár az esze neki,

a szemével pásztázza a pódium előtt ülőket,hogy ki a legszebb csaj a sorban,hogy azt majd megpróbálja behálózni,még akkor is, látja, hogy gyűrű van az ujján,kendő vagy kalap van a fején,hogy kijelenti, hogy férjnél van,még akkor is rá mászik.

Istennek ez nem kell.

Az Ószövetségben gyűlölte a zsidóknak a zenélését, éneklését, mert Istentelenségben éltek, igazságtalanságban.

Azt mondta, gyűlölöm, ki nem állhatom a ti ünnepeiteket, ki nem állhatom a ti lantjaitok zúgását, az egész csak egy lárma a számomra.

Ezért mondja Pál is,hogy ugye első sorba nem a kolompolásra meg az össze-vissza kattogó,zakatoló,zenére gondolt Pál, amikor azt mondta,hogy a szentségtelen és üres lármákat pedig kerüld.

Itt mire utalt Pál?

Ez is egy allegorikus beszéd, arra utal, hogy kerüld az olyan emberek társaságát, akik csak a szájukkal beszélnek az Istenről, de viszont az életükben a legkisebb, legszikrányibb igazság szeretet sincs meg.

Tehát igazságtalanságban élnek, nincsenek megigazítva, az Isten kizárólag olyan embereket keres magának… mint mondott a Joshua? Akik

Az Ő szellemiségében és az Ő igazságaiban tisztelik Őt, szeretik Őt.

Tehát ott úgy van a szabadkőműves fordítás, hogy szellemben és igazságban imádják Őt, de rendesen magyarra fordítva ez úgy szól, hogy az Atya olyan tisztelőket keres magának, akik az Ő természetében, tehát az Ő szellemiségében.

Nem a holy spirit szent szellemben, Jedi erőben imádják Őt,

Démonokat hajkurásznak, meg betöltekeznek, meg megint démonizáltak lesznek, meg megint,

Nem erről a nevetségesről beszél, hanem az Ő természetében, tehát szeretetben, békességben, igazságban, jóságban, hűségben, mértékletességben, ami ott a Léleknek a gondolata.

Azt mondja a Léleknek a gondolata, pedig élet, és szeretet, igazság, békesség, mértékletesség, hűség, jóság,

Tehát az Atya ilyen tisztelőket keres magának, akik az Ő természetében élnek.

Miért?

Mert az Atyával kapcsolatba kerülni, bekerülni az Ő országába ahol Ő él, abba a szent tisztaságba, nem lehet bemenni retkes ruhával a menyegzőre allegorikusan.

Tehát senkit nem enged a közelébe, aki igazságtalanságban, szentségtelenségben, feslettségben és bűnökben él, nem enged senkit se!

És kizárólag úgy lehet az Atyával kapcsolatba lépni, hogy ha első sorban az Ő Fiának a beszédei alá rendeljük az életünket, és ahogy azt ő tanította, és tanácsolta úgy kezdünk el élni.

Tehát így rálépünk a megigazulásnak az útjára,és ezen keresztül az Isten megigazít bennünket,

Tehát helyreállít bennünket, a megigazítás ugye régi magyar szóval, hogy el van a polcon dőlve a könyv, menj és igazítsd meg, tehát hogy le ne essen,

És az Isten szemszögéből nézve, és a magyar nyelven keresztül, tehát mi is úgymond el vagyunk dőlve, el vagyunk ferdülve ugye,

Nem az elénk kitűzött cél irányában megyünk, amit Isten szeretne, hogy minden ember a mennyországba kerüljön, és Ő vele közvetlen kapcsolatban lehessen, hogy megoszthassa az Ő szeretetét, és mindenét, ami van az Ő birodalmában,

Itt most nem aranyra,a gyülekezetekben emlékszem rá,hogy mindig csak szétröhögtem a fejemet, amikor az emberek bevették azt, mikor előjöttek, hogy ha jó megrázottat fizetsz, akkor majd járni fogsz az arany utcán és az üveg tengeren,

És olyan palotád lesz, amibe százan fognak majd benne lakni, és mindenki téged szolgál, meg ez a sok- sok emberi butaság az ördögnek a természetéből való kapzsiság, és tehát Istennél teljesen mások ezek a szellemi igazságok,

Pál azt mondja, hogy legyenek gazdagok a jónak cselekvésében és mondd meg azoknak, akik meg akarnak gazdagodni, és külsőre szépek akarnak lenni,

Hogy mindenféle kísértésekbe fognak esni, és káros fájdalmakkal által fogják önmagukat szegezni, és hogy ez miről szól?

A fejedbe veszed, elhiszed a médiumoknak a gyülekezetbe, hogy ha jó nagyot adakozol, akkor a tízszeresét adja meg az Isten,

A lottón nyerni fogsz, nagy nyaralód lesz, 20-ember lesz a munkásod, meg ilyen emberi butaságok, és akkor az ember bedobja az egész havi keresetét, és akkor haza megy, és akkor várja a nagy, terülj asztalkámat, hogy ezért majd az Isten most akkor rácsap az asztalra és akkor mindennap nagy zabálás lesz, ott lesz a garázs.

Melyik ház lesz a miénk a nagy nyaraló, a gazdagoktól majd az Isten elveszi, és akkor nekünk adja azt, mert azok az Istentelen gazdagok, azok ellenségei az Istennek, mi pedig cionisták vagyunk, és az Isten is, maga is cionista, és ezért az övéinek ad mindent,

Elveszi a pogányoktól, a gojoktól, és akkor majd neki adja cionistáknak, és akkor várja, melyik autó, melyik ház lesz.

Elmentek reggelenként, ismertem egy asszonyt, elmentek reggelenként a házhoz ahonnét kidobták őket, mert nem fizettek albérletet, és elmentek bosszúból, minden reggel ott imádkoztak a ház előtt, hogy Isten vegye el tőlük ezért a sérelemért, és adja nekik ingyen ezt a házat, és egy pár héten kitűzték, hogy ők addig onnan el nem mennek.

Pár hét múlva azért csak föl adták, rájöttek arra, hogy hát Isten soha nem fog ebben segíteni nekik, és akkor se a gyerekeknek nincs ruhájuk, se ennivaló nincs, se a garázs nincs megtömve a mercédesszel, meg az audival a négyessel, a nyolcassal,

Nincsen megtömve a porschéval, nincsen 20-szoba, nincsenek szolgálónők, meg nem kaptam meg az aloe vera bizniszt se, nem vagyok a csúcson, nem értem el a nem tudom hány száz pontot, nincs alám beszervezve senki se,

Pedig én annyira hittem,hogy úgy odaadtam az egész havi keresetemet úgy, ahogy volt a borítékban, ahogy főnökömtől megkaptam,én annyira hittem benne,mért nem működik ez a hiszem az agyammal,és megvallom a számmal,hogy ez mind meg lesz nekem,mért nem?

Azért, mert ennek semmi köze az Istennek való engedelmességhez azért egyszerűen, nem az Isten igazságaiban való járásnak az egyik eszköze ez, és erről szól az egész, hogy mi akkor vagyunk az Isten szeretetében, hogy ha Joshuát szeretjük a cselekedeteinkkel mindenféle dumálás, fecsegés nélkül,

Őt nem lehet becsapni, az Atya lát mindent, tud mindent, megjelenti a Fiának, nem fog közösséget vállalni emberekkel, olyanokkal, akik igazságtalanságban élnek tudatosan,

És így ha látja az Atya azt rajtunk, hogy olvassuk az írást, megértjük, hogy mindaz, ami le van írva a léleknek a gondolataként, ami a lélek gyümölcse, tehát a lélek gyümölcse itt nem arra gondol, hogy a Szentlélek megtermi bennünk a gyümölcsöt, hanem a lélek gyümölcse,

Tehát az Istentől való lélek gyümölcse, itt mire gondol már megint csak ugyanoda lyukadunk vissza

Amikor azt mondja, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, jóság, hűség, mértékletesség, stb., stb.

Mire gondol itt, amikor azt mondja, hogy a lélek gyümölcse, itt kire gondol?

szentszellére gondol, a holy ghostra,holy spiritre a Zeuszra gondol Luciferre a jézus képbe,vagy ki másra gondol?

Voltak a hajóban pedig lélekszám szerint akár hányan.

Az Atyának meg kell teremni ezt a gyümölcsöt, vagy kinek kell megteremni ezt a gyümölcsöt?

 

Kérdező: Hát nekünk, az Isten természetéről.

 

RHR: A mi dolgunk, mert az Atyának nem kell, mert ebben Ő él, ez az Ő természete, ez neki természetes, így él, így gondolkodik így létezik ebben a miliőben,

Ezt nekünk kell, letennünk a régi bűnös természetünket, lefarigcsálni az Isten beszédével, és nekünk kell megteremni.

Tehát amikor azt mondja a lélek gyümölcse, akkor ott nem arra a pneumára gondol, amiről azt mondják, hogy a Szentlélek, meg a Szentszellem,

Az emberre gondol ott, nekünk, mint élő léleknek kell megteremni azokat a gyümölcsöket,

Tehát megteremni, mit jelent az, hogy megteremni?

Az emberek úgy képzelik el, hogy kibújik a zsebünkbe a szeretet, meg ezek a butaságok,

amikor egy fára gondolunk és gyümölcsöt hoz,az mit jelent?

Láthatóvá válik a fa gondozójának a munkája a fának a gyümölcstermésén keresztül.

Ha jó gyümölcsöt termett az a fa, nem ette meg a kukac, nem ette meg a leveleket a hernyó, nem szárad ki, és nagy lombozata van neki,

Dús gyökérzete van neki,akkor az miről árulkodik?

Hogy az,aki gondozta azt fát,az jó munkát végzett.

A mi életünknek a szimbóluma az emberiség életének a szimbóluma a fa, hogy az Isten meg akarja menteni az emberiséget, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy kicsinyített viszonylatban mi is, az életünk egy fához hasonlít.

Ezért mondta a Joshua azt a példázatot, hogy ki megy a vincellér az első évben, nincs termés, és a gazda jön, mondja a vincellérnek,

Vágd ki, jaj ne könyörög a vincellér, adj még nekem még egy évet, megtrágyázom, megkapálom körülötte, megmetszem, megtisztítom, gondozni fogom, és hogy ha nem fog gyümölcsöt hozni, akkor kivágom neked, és akkor elégetjük, ne foglalja a helyet, meg ne pazaroljuk fölösleges energiát rá,

Tehát látjátok ebben az allegóriában, ebben a történetben, hogy az ember életéről szól, na most egy embernek az életéből miről lehet látni, hogy sikeres az embernek az élete Isten szemszögéből,

Nem a világéból, mert tudom, azt rá lehet vágni egyből, hogy porschéd van, ha százezer forintos ruhákba járkálsz a gyülekezetbe, meg negyven embert dolgoztatsz és éheztetsz halálra, és elveszed a tizedet, még akkor is, hogy ha az, az ember soha se hitt Istenbe.

 

Gal 5: 22 De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség,

Gal 5: 23 szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

 

Gal 5:19 A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

Gal 5: 20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás,

Gal 5: 21 irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

 

RHR: persze a gyülekezetbe, meg a kereszténységbe ez a divat, ez a siker, az Isten szeméből nézve az emberi élet sikere abban van, ha bebír jutni a mennyországba.

Ha mindent meg tesz azért, amit emberileg meg lehet tenni, hogy kivívja az Istennek a jóindulatát, és az Isten eltegye az ítéletet az ember életéről a kárhoztatást, és baráti viszony alakuljon ki az Isten és az ember között, és utána pedig az ember a földön véghez vitt Istenbe vetett jó cselekedeteiért pedig még az Atya külön jutalmat is ad az embernek.

Tehát ez az ember sikere, ez a legfontosabb, ennek volt a szimbóluma az ószövetségben az örök üdvösségnek, az Isten gondviselésének, megbocsátásának az elsőszülöttség, ugye mindent megkapott az volt a lényege.

Az elsőszülött úgymond mindennek a javát megkapta.

Az újszövetségben, a Sioni szövetség idején a tárgyi dolgok eltűnnek, a testi dolgok eltűnnek, és a lelki dolgok maradnak értékbe az Isten előtt.

Tehát Pál mindig azt mondja, hogy ne bízzanak a vagyonba, a gazdagságba, ami ideig-óráig van, aztán eltűnik, az ember élete elmúlásával véget ér.

Tehát az ember sikere, egy ember akkor sikeres a földi élete során, ha az Istennel baráti viszonyba kerül az ellenséges viszony helyett,és tudhatja azt az ő vele történő minden napos dolgok során azt,hogy jó viszonyba került az Atyával.

Az ember az ige alá rendelve az életét, keresi minden nap a jó lelkiismeretet, tehát, hogy a jó lelkiismeret keresés az azt jelenti, hogy jó viszont keresek az Istennel, mert ha engem vádol a lelkiismeretem, akkor rossz érzéseim vannak, gyötrő érzéseim vannak,

Tehát rossz viszonyba van a lelkem, ugye?

Hogy ha viszont a lelkem tudja azt, mert a lelkem látja a testem cselekedeteit, éppen azért van az, mindig azt szoktam mondani, hogy egy ember bele esik a vízbe.

Miért kapálózik, mért akar annyira megmenekülni, miért?

Érthetetlen mindenki számára, és azt hívják magyarul életösztönnek, hogy életben akar maradni,miért?

 

Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem,azt szeretni fogja az én Atyám….

 

1Ján 3: 18 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.

 

Ján 3: 36, Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Ján 4: 24 Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak Isten lelkületében,(természetében) és igazságban élve kell őt imádniuk.

 

RHR: Azért mert a testben levő lélek, ami vagyunk, valójában az tudja,

azt mondja az írás,hogy ahogyan az Isten Lelke tudja az Ő minden dolgát,tehát ez a lélek nem Istentől elszeparált dolog, ahogy a szentháromságba tanítják, hogy van az Atya Isten,meg az Ő szelleme,az Ő ghostja,

az Ő spiritje,meg még mellette van még egy Fia is,de a fia az tulajdonképpen ugyan az ,az Isten, aki maga az Atya,és akkor így ebből jött ki a szentszellem.

Én nem erről beszélek, hanem ahogy nekünk van gondolatunk, érzelmünk, véleményünk, tehát az a belső valami, ami belül van, és azok vagyunk igazából mi, az akaratunk, hogy jót akarunk, vagy rosszat akarunk.

És azok vagyunk mi igazából mindennel együtt véve, ami motiválja a testünket, hogy hogyan cselekedjünk, hogyan reagáljunk, jót tegyünk vagy rosszat,

Valaki rosszlelkű, rosszakaratú, valaki meg jó lelkű, jóakaratú,

Tehát mi vagyunk az a lélek, akinek meg kell teremni a gyümölcsöt nem az Istennek, mert Ő neki ez az alapvető természete.

Nekünk, ha bűnöket követünk el, ha lopunk, csalunk, hazudunk, szeretjük ráadásul szólni a hazugságot, és szeretjük cselekedni az igazságtalanságot, akkor az azt jelenti, hogy az a természetünk.

Tehát az ördögnek a természetével élünk, ezek rossz gyümölcsök, ugye?

Ha ezt most szimbolikusan abba a történetbe be kell ültetni, akkor azt mondja,hogy következő évbe eljött a vincellér,és semmit sem csinált mikor kiment,és akkor elővette a tarisznyájából a szalonnát meg a hagymát,jól belakmározott,elővette a vörösbort,meg a kisüstit,jól berúgott,befeküdt ott, és akkor este meg haza ment,elmondta az urának,jól megkapáltam igen,meg is metszettem minden,

Eljön a következő szezon, és akkor jön a gazda a vékával, meg a lovas kocsival, hogy na akkor most learatjuk,

Odaérnek, és akkor látják, hogy hát fölverte a gaz a kertet, a fa tetejéig ér a gaznövény, az ágak le vannak hajolva, meg vannak fásulva, repedezve, alig találni levelet a fán, éppen, hogy csak neki támaszkodsz a fa, kidől magától, ami van rajta gyümölcs azok ilyen elaszalódott ilyen birsalma maradékok, meg ilyen földön poshadt megerjedt alma, meg körte, meg ilyesmi.

Ha így akarjuk szimbolizálni, át akarjuk vinni szimbolikus értelembe a tanító történet szerint az embernek az életét, aki az ördög természetében él, és azokat a dolgokat cselekszi, amit Pál apostol mondja, hogy ez a test cselekedete,

Az ördög természete, ez nem örökli az Isten országát, tehát ilyen az a fa, ilyen lesz az a kert az a fa, és az a fa, amelyik ember az életét Isten igazságaiban élte, és az Isten természetében élte,

Tehát az, az ember nyilvánvalóan sokat tett azért a hátralevő élete során, miután először megértette azt, hogy bajba vagyok, mert az ördög természetének a cselekedetei miatt, amit nem a szájával vallogatott meg, hanem ugye kezével, lábával, hajtotta végre meg a szájával,

Az a fa, az körülötte szépen le van nyírva, a fű, a gaz ki van mindig véve a földből, hogy ne szívja el a vizet és a tápanyagot a fától, és az ágak meg vannak metszve,

el van távolítva minden kártevő,minden bogár,minden hernyó el van téve,el van távolítva a falevelekről,a faágakról,és a faágak erősek,nagyon nagy lombozatú és ökölnyi nagyságú körték,almák meg szilvák,meg minden van rajta.

Tehát így lehetne szimbolizálni azt a fát, aminek a gazdája meg tett mindent, hogy jó gyümölcs jöjjön elő.

Ugye gyümölcs termés az a végső stádiuma a munkának, értitek?

Tehát azt akarja Isten tanítani, hogy mindenképpen az Isten igazságai által élt élet jó gyümölcsöt fog teremni, és sikeres lesz az, az élet, mert megnyeri az üdvösséget.

Nem azért, mert az ember cselekedetek által akart üdvözülni, hanem azért, mert azokat a cselekedeteket, hogy az ember végrehajtja az a felfogás motiválta, hogy az ember tudja azt, hogy ha rossz gyümölcsöt termek meg, tehát rossz cselekedeteim vannak, ami arról árulkodik, hogy az ördögnek engedelmeskedek és nem Istennek,

Akkor semmiképpen se fogok be menni az Isten országába,Isten ítélete marad rajtam,mert tudom a bibliából azt,olvastam,és komolyan veszem, hogy azt mondta Joshua, hogy aki nem engedelmeskedik az Atyának azon az Isten ítélete marad.

Ezt én megértettem, félek az Isten ítéletétől, nem akarok elkárhozni, nem akarok az ördögökkel ott élni a kénkővel izzó tóban, és akkor erőszakolgatnak engem éjjel és nappal, ebből nem akarok semmit megtapasztalni, ezért inkább a távoli jövőre felkészülve most inkább dobom a szemétbe az egész eddigi életemet, ahogy Pál mondta, szemétnek, és kárnak ítélek, amit eddig megtanultam, megéltem farizeus, az ál-kereszténységbe.

Akkoriban farizeus-izmus volt,kabbalista babilonizmus,és azt mondta ezt az összes tudományt amit ezektől tanultam azt dobom a szemétbe,mert ezzel nem megyek az örök életre, az biztos,és el tanulom a Joshuától az ő beszédeit,kihallgatok mindenkit aki találkozott vele és tanult tőle,összeszedek mindent,és addig fogom tanulni,hallgatni,olvasni,amíg meg nem erősödök ebbe és úgy nem kezdek élni.

Tehát ezért tévedés az, hogy mi a cselekedetből való üdvösséget hirdetjük

Nem!

Mi egészen addig visszamegyünk, arról beszélünk, hogy attól függően, hogy mi motiválta a cselekedeteidet,

Tehát, hogy a motivációd forrása az ördög tanaiból származott, vagy a motivációd, ami végrehajtottál cselekedetekben az Isten beszéde motivált, az Isten iránti tisztelet, és az Isten Fiának a szeretése motivált, ezért hajtottad végre, és félelem a kárhozattól, akkor mindenképpen üdvözülni fogsz.

És akkor ezt megértem,hogy mit kell ehhez tenni,le van írva a lépések,a Joshuának a beszédeiben,hogy az Atyám azt mondta, hogy aki engedelmes nekem,az jó viszonyba kerül vele,és nem lesz az ítélet rajta,üdvözíteni fogja az Atya.

Tehát ilyen egyszerű ez az egész, csak ezeket a régi magyar szavakat, amit elég jól eltorzítottak, ugye, mint a dicsőítést,

Ma a babiloni kereszténységbe a kabbalizmuson, a rejtett, okkultizmuson működő Krisztusinak látszó rendszerekben, teljesen mindegy, hogy melyik felekezetről vagy egyházról beszélünk.

Itt most nem az oda látogató emberekről beszélünk, újból, és újból kell hangsúlyoznunk, hogy nem azért beszélünk így, és hangoztatjuk azt, hogy ki kell jönni, mert nekünk bajunk van személyesen akárkivel, aki ezekben a felekezetekbe van,

Nem,hanem tulajdonképpen ez is az Istennek az igazságához tartozik,hogy el kell mondanunk,hogy mi Istennek a véleménye ezekről a helyekről,ahogy az okkultizmus engedetlenség miatt elvetette a hébereket az Isten,és csak a Krisztusnak engedelmeskedőket veszi vissza maradékként,

Ugyanúgy ma biztosak vagyunk abba, hogy ma a kereszténységet elvetette az Isten, nem kíváncsi a zenélésére, nem kíváncsi a hamis megvallásokra, nem kíváncsi a hamis áldozatokra bűnös természettel, bűnökben élve, lopásokból, zsarolásokból, való adakozásokból duzzasztani a gyülekezet kasszáját,

Ez Isten előtt ez mind gyűlöletes bűn, és ha az volt a véleménye az Ószövetségben, ugyanez a véleménye az Újszövetségben,

Amikor a hébereknek az okosabbjai meggondolták magukat és alávetették magukat az Isten utasításának, láss csodát milyen szép volt az Istennek a fülében hallani önmagának azt, hogy az Ő teremtményei Ő előtte zenélnek, Őt magasztaló, és Őt, dicsértő énekeket az Ő jóságáért.

És akkor elfogadta, tehát lehet látni, hogy ha igazságos életből zenél valaki, Joshuát szeretve, élő lélekként, mert mi emberek élő lelkek vagyunk, csak mi nem szent lelkek vagyunk,

Pontosabban az Isten megismerése előtt mi nem szent lelkek, szent emberek voltunk, hanem közönséges lelkek voltunk,

Viszont miután elhatároztuk, hogy a távoli jövő miatt az, hogy ha meghalunk, és esetleg várnunk kell a feltámadásra, az elragadtatás idején, ami ki tudja, hogy mikor lesz egész pontosan,

Tehát akármikor is lesz ez mi azok között akarunk lenni,sok más ezer emberrel együtt,akikért Joshua az Atyától utasítva elküldi a földre a kerubokat,az angyalokat,és fölveszik az embereket mint Illést,

Azok között akarunk lenni mindenképp,és az ahhoz vezető út az pedig le van téve,azt mondta Joshua példát adtam nektek, és boldogok vagytok, hogy ha ebben jártok,és ebben éltek.

Mért mondta azt, hogy boldogok?

Mert olyan nagy örömet okoz a szenvedések között tapsikolva, nagy mosollyal az arcunkon megélni az életet?

Nem azért, nem egyáltalán.

Ő tudja nagyon jól, hogy milyen fáradtságos, és gyötrő ez a földi élet, ahogy Mózes is mondta, hogy életünk esztendei felettébb ötven-hatvan év, de úgy száll el gyorsan, mint a pára, a reggeli harmat, amit felszárít a nap, és azoknak is túlnyomó része, mit mondott, hogy szenvedés, nehézség és nyomorúság.

Tehát Isten, és az Ő Fia nagyon jól tudja, hanem arról beszél, azért vagyunk boldogok, mert az ő nyomdokaiba lépünk, és az ő példáját követve fogcsikorgatva, minden erőt megfeszítve és keresztül akarunk menni a legnehezebb nehézségen is,

Részt akarunk venni a nyomorúság idején, itt akarunk maradni, és végrehajtani az Istennek az utasítását, hogy kihez mikor menjünk el, kit akar még kihozni az ítélet elől az utolsó csapás elől az Isten,

Azokhoz felvállaljuk,elmegyünk akármilyen félelmek is vannak bennünk,akármilyen üldöztetéssel is fog járni,mi nem akarunk elragadtatni az elő-elragadtatásban önző,Istentelenként,

hanem ismerjük az írást, tudjuk,hogy nem lesz elő-elragadtatás pontosan azért,mert az Isten a szeretetnek az Istene,és Ő gondol arra is,

ahogyan az utolsó pillanatig Noénak a bárkájának az ajtója nyitva volt ameddig lehetőséget adott Isten,aztán utána be kellet neki magának Istennek zárni az ajtót.

Tehát nem az emberek fogják eldönteni, hogy mikor fognak elragadtatni elő-elragadtatásban, hanem az Atya fogja eldönteni, hogy mennyi ember van még vissza, akiről tudja, hogy a nagy nyomorúságban az utolsó hetedik csapás elől ki kell, hogy mentse őket,

Egészen addig a Noé bárkájának az ajtaja nyitva fog lenni bizony,

És ez a lényeg, hogy az elménkben mi van, milyen tanok, Istentől jövő tanok alapján van jogosan elképzelésünk a mennyországról, vagy emberektől, lucifer imádó, magukat kereszténynek álcázó szabadkőműves, meg jezsuita tanítóknak a tanait hallgatva bedőltünk az ő különféle hitetéseiknek

És várjuk a nagy elragadtatást, az elő-elragadtatást, amikor meg viszont élesen már dúlni fog a harmadik világháború a földön, ahogy ezt az Albert Pike-ék eldöntötték már közel 200-évvel ezelőtt, hogy hogyan folytatják ezt le az ördögnek ezt a tervét hűséges szolgaként,

Hogyan tüntetnek el pár milliárd embert a földről.

Mikor elkezdődik ez,és akkor viszik el a feje fölül a fedelet,a gyerekeit viszik,prostituáltat csinálnak belőlük,lemeztelenítik,elveszik a ruhát róla,

A book of eli filmben ott lehet jól látni, hogy hogyan fosztogatták ki egymást az emberek.

Az egy ilyen előkép volt, már előprogramozás, hogy ha úgy nem viselkedsz abban az időszakban mit egy állat, akkor nem fogod semmiképpen se túlélni.

De persze az egész film hazugság, mert az Isten, ahogy megtartotta a hébereket a gósem földjén az Egyiptom megveretése kor,

Az ő tehenüket egyetlen egy légy nem csípte meg, az ő gyerekük közül egy se halt meg.

Miért?

Nem azért mert ők annyira aranyosan voltak,és mindent megtartottak az Isten beszédében,hanem Isten azokra a pár tucat emberre nézett, akik viszont tiszta szívből engedelmeskedtek,és szerették Őt az Ő jóságáért,és ezek miatt megtartotta az egész népet az Isten a csapások közepette.

Az is egy előkép volt, mint a Noé bárkája, hogy ahogyan azok az emberek nem vonultak ki Egyiptomból, és a nyomorúságból,a rabszolgaságból,a megveretés ideje alatt,csak az utolsó csapás előtt,ugyanúgy nem fog innét kimenni,kiutazni senki sem bűnökkel,MLM rendszerrel,multi level marketinges rendszerekkel magát megtollasítva, másokat elnyomva nem fog innét senki se kimenni az elő-elragadtatásba higgyétek el!

Úgyhogy ez a lényeg,hogyan kell szeretnünk Joshuát,hogy az Atya szeressen minket és ne az ítélet legyen rajtunk, hanem az Ő kegyelme,hogy amikor véget ér az életünk

Mindegy, hogy mikor, ha a nyomorúságban megölnek bennünket, fejünket vágják, lelőnek bennünket, vagy portyázó, fosztogató ember csoportok fognak megölni bennünket, vagy egyszerűen azok, akik felé szolgáltunk, Isten meg akarta menteni, és azokba a csoportokba voltak árulók, és földobtak minket és ezért,

Vagy ők maguk öltek meg minket beépített emberként, teljesen mindegy, hogy hogyan végződik az életünk.

A lényeg az, hogy nekünk az életünkkel dumálás nélkül, megvallások nélkül, hazudozások nélkül, éneklések nélkül kell bizonyságot tenni az életünkkel, hogy nekünk az a feltett szándékunk, hogy mennyországba akarunk kerülni, és ezért az oda vezető utat tudva a Joshuának a beszédének való engedelmességet követve ez az egyedüli út, ezért ő az út az igazság, és az élet,

És ez miatt az Atya a védelmébe fog bennünket vonni, és hogy ha meg is halunk, mint ahogy Joshua meghalt abban a tervben, tökéletes engedelmességet mutatva,

Ha így ér véget az életünk, ahogy őt föltámasztotta az igazságban való élés miatt, és az Istennek való engedelmesség miatt ugyanúgy,

Mindazokat, akik igazságban élnek, és Istentől megigazíttattak, tehát helyreállíttattak, és élő lélekként most már, szent lélekként,

Mi is szent lelkek vagyunk, hát tudom a beprogramozott vallásos farizeusok, majd most jönnek majd, hogy Isten káromló, szent lélek káromló, szent léleknek nevezte magát!

Ezek az emberek nem ismerik a bibliának az allegóriáit, a megszemélyesítő képeit, a példázatait,

Tehát mi magunk is szent lelkek vagyunk, mert a lélek az azt jelenti, az írásban, hogy egy élő személy,

Ádámról azt mondja az írás, hogy lett pedig Ádám, élő lélekké.

Ugyanúgy az a szó van ott, mint az újszövetségben, tehát mindegy hogy héber arámi nyelven vagy ógörögül mondjuk, ugyanazt jelenti.

Amikor Ádám, élő lélekké lett az azt jelenti, hogy élő személlyé lett, személy lett.

Mert a test addig nem személy, amíg nem él, nincs benne az akarás, a lélek allegorikusan a szív.

Beszéltünk arról, hogy az emberi szív a magyar nyelvben, sajnos a magyar nyelv egy nagyon rossz nyelv, nagyon kicsavarható, nagyon félremagyarázható, mindenre fel lehet használni, és nagyon nem egyértelmű sok minden, amikor a magyar nyelvben emberek allegóriákkal meg zsargonokkal beszélnek,

Tehát az emberben levő izomzat, amit szívnek nevezünk az azért szív, mert ahogy mozog, ahogy pumpál, tulajdonképpen egyik kamrából a másikba szívja a vért a vér ereken keresztül ezért szív,

Tehát a régi magyar nyelv így nevezte el ezt a testrészünket, hogy vákuummal, tulajdonképpen a porszívót is ezért hívják angolul vacumnak, amit mi magyarul porszívónak, mert a vacum cleaner az beszívja a port

Ugyanúgy az emberi szív is, ezért szívja a vért egyik kamrából és pumpálja a másikba ezért szív.

De amikor az Istennek a beszéde az emberi szívről beszél, akkor nem arra szívó izomzatról beszél, hanem az embernek az akaratáról és a teljes világképéről, érzelmeiről, úgy, ahogy van tokkal, vonóval együtt beszél arról,

És azért mondja az írásban, az ószövetségben, hogy gonoszabb az emberi szív minden ég alatt levő teremtett dolognál.

Tehát mit jelent ez?

Gonosz az embernek, alapvetően születéstől fogva sajnos az embernek rossz a motivációja, mert sajnos ez örökletesen a génjeinkre elhatott, hogy sokkal hajlamosabbak vagyunk, ha egy szituáció adódik, sokkal hajlamosabbak vagyunk rosszat cselekedni, mint jót cselekedni.

Ezt elmondja a zsoltárokban, a példabeszédekben is, hogy azt mondja Isten, ne legyél gyors az erőszaktételre és a szólásra, hanem legyél gyors a hallásra, és az igazságnak a megcselekvésére,

Tehát az Isten tudja azt, hogy mivé lettünk, hogy megérintett bennünket az ördögnek a természete azzal, hogy Éva engedetlenné vált az Isten utasításának, amit Isten az angyalon keresztül utasított neki, hogy ne egyél abból a gyümölcsből, és ez által ez megfertőzte genetikailag az embert, meg az egész élő világot,

Az egész Isten által teremtett univerzumot,mindent megfertőzött az ördög ezzel,és ezért sajnos ezt ti magatok is kell, hogy tudjátok magatokról,én is tudom magamról mindenki más kell,hogy beismerje legyen annyira alázatos önmagával szembe meg az Isten beszédével szemben,hogy egy adott szituációban,példát mondok:parkolóban van az ember az autójával,túl közel állt egyik autó a másikhoz,

Kiszállsz, és ahogy kiszállsz, fúj a szél, a szél kivágja az ajtót, neki vágódik az ajtó a másik autónak,

Száz emberből kíváncsi lennék, hogy hányan vannak olyanok, akik Istent ismerő emberként odaállnak, meg keresik a tulajdonosát az autónak, ha csak egy hajszálnyi karcolás is van rajta, hányan fognak odamenni

És ugyan nem halálos bűn, de mégis arról árulkodik, az emberek ugye nagy többségbe ilyenkor elszelelnek, de arról árulkodik mégis egy ilyen cselekedet, hogy gyönge az igazságot megtartani, és azért, hogy a bukszájából ne hiányozzon 4-5000-ft a karcolás kezelésére, az ember mégis azt választja, pedig tudja, hogy igazságtalanság mégis azt választja, hogy elszelel, elmegy, mintha semmi sem történt volna.

És ilyenekről lehet tudni tehát, ezt az Isten megbocsátja az embernek, ha megvallja az Isten előtt, hogy igen ezt elkövettem, ez most már látom bűn volt, mert kár keletkezett valakinek az autóján, így most az autó amortizálódott, és kisebb lett egy ilyen karcolással az értéke,

Ha csak 1000-ft-tal is, vagy 5000-rel, kár keletkezett, na most ez nem halálos bűn, mert mondja az írás, hogy van halálos bűn, meg nem halálos bűn,

Nyilvánvalóan az Isten munkája ellen való szándékos megakadályozása, hogy az Isten jóságos munkájára ráfogni, az ördögnek a munkája, az Isten valóságos igazságait hirdető emberekre ráfogni, hogy hamis próféták, vagy segédkezni a harmadik, a negyedik vagy ötödik templom építésénél, hányadik lesz, ami nem más, mint egy római erődítmény, ugyanúgy ez Ízisz templomnak a maradványa,

Tehát ebbe részt venni annak a fölépítésébe, ez is halálos bűnnek számít, azok, akik ott lesznek abba a pillanatba, azok megpecsételték az életüket, hogy nem lesz számukra bocsánat, mert az Isten Fiának a vérét, a szent életéből fakadó vért megtaposták ezzel, hogy mégis az állat áldozatnak a vére jobbat beszél, mint az Isten Fiának az egész emberiségre való hatása.

Tehát vannak halálos bűnök,ahogy mondja János hogy ,nem azért mondom, hogy imádkozzatok aki halálos bűnt követett el,hanem aki nem halálos bűnt követett el imádkozzatok érte,és az Isten fel segíti őt,és megbocsát neki az Isten,

Tehát számtalan utalás van az írásban,és ezért beszélünk mi az Isten igazságairól, amiről mi tudjuk,amikor ebben az elragadtatásomban az Atya megmutatta azt nekem,hogy miről szól a kereszténység,el voltam döbbenve teljesen,minden élet kiszállt belőlem, hogy mekkora csalás áldozatává váltam,

De főként, amikor az Atya tudatta velem az elragadtatásban azt, hogy azon kell munkálkodnom, hogy mások, akiket Ő elrendelt,

Akikről látta, hogy be akarja vonni az Ő munkájába és most nem az eleve elrendelésről, a predestinationról, az Ellen G White-féle predestinációról beszélek, hanem Isten munkáján belül, Isten az újonnan jövőket elrendeli erre, és arra saját maga akarata szerint, és képzése szerint elrendeli erre vagy arra a feladatra az eklészia építésére.

Az Isten jelenlétét bizonyító természetfölötti dolgoknak a működése, amit a szabadkőműves fordításokban szentszellemnek az ajándékainak,a szentszelle jedi power ajándékoknak neveznek,valójában ezek igazán szólva nem ajándékok az ember részére mert ugye ha valaki ajándékot kap,azt nem kéri többet vissza.

Az embereket között igen, emlékszem rá a gyülekezetekbe járva egy csomó helyen tapasztaltam ezt, hogy bajba került az ember, börtönbe került az ember, és akkor úgy akarta megfizetni az Istent, hogy egy másik embernek, aki már megismerte az Istent a baráti köréből odaadta azt a sok lopott pénzt, ami miatt börtönbe került, és valami miatt véget ért az eljárás, az ember kiszabadult,

Abba a pillanatba hogy kiszabadult, ezt az ajándékot, a legelső útja az volt az ő nagy hittestvéréhez, és visszavette ezt a pénzt tőle mondván, hogy ezt csak megőrzésre adta neki oda,

De amikor odaadta akkor Istennek való fogadkozásba, nagy ígéretekkel azért adta, hogy neki erre nincs szüksége,

 

Sátán temploma az ál-kereszténység: 1: 01: 22-től található a videóban

 

RHR: Tehát ebből látszik mennyire hazudozó az ember, a közönséges emberek mennyire hazugok, hogy: Istenem, ha most megbocsátasz, ha most elengeded a büntetést, ha most nem fognak megerőszakolni itt ezek az emberek a börtönbe, kiszabadítasz, megígérem neked, hogy mindent, amit loptam, azt odaadom a szegényeknek és az éhezőknek,

És akkor nem mondom, hogy az Isten ezt meghallgatta, az Isten látta előre hogy ez a gonosztevő mit fog működni, de odaadta ennek az embernek a pénzt

Ez valóságos történet, ez valóságos személyről beszélek, és valóságos eseményről, valóságos gyülekezetről, és ahogyan kitette a lábát a nyavalyás, a hazudozó a börtönből, a legelső útja volt, ettől a szegény embertől elvett mindent.

Úgyhogy ennyit az emberi ígéretekről, és az ember énekelgeti a gyülekezetekbe az ausztrál dicséreteket, hogy ő milyen nagy szent ember, és mennyire szellemi ember.

Biztos ti is, magatok is találkoztatok nem egy ilyen emberrel, aki hányingert kelt az emberekbe.

Itt az a lényege az egésznek, hogy nekünk, mi élő lelkek vagyunk, nekünk, mint fáknak meg kell teremni a gyümölcsöt attól függően, hogy mit invesztálunk bele,

mennyi időt,munkát, odaadást,odaszánást az Isten beszédének a megismerésére,a hamisításoknak a kihúzására belőle,másokat ebben való nevelésére önmagunkkal együtt és ez mellett pedig mennyit élünk meg abból, amit megismerünk,mert az ismeretnek a cselekedeteinkkel összhangban kell lennie!

 

 

10.rész

 

Itt az a lényege az egésznek,hogy nekünk,mi lelkek vagyunk,élő lelkek vagyunk,nekünk mint fáknak meg kell teremnünk a gyümölcsöt attól függően,hogy mit invesztálunk be,mennyi időt,munkát,odaadást,odaszánást az Isten beszédeinek a megismerésére,a hamisításnak a kihúzására belőle,másoknak ebben való nevelésére önmagunkkal együtt és ez mellett pedig mennyit élünk meg abból,amit megismerünk,mert az ismeretnek a cselekedeteinkkel összhangban kell lennie.

Tehát ma sajnos főleg a kereszténységben ebben a babiloni kultuszban,ebben a spiritiszta,tehát ez a misztérium vallás tulajdonképpen,amikor a jelenések könyvében a fenevadon ülő asszonyról beszél ugye a nyomorúság ideje felé,az utolsó időkről szól ez a látomás kezdetben,tehát ott azok az állatok amit látunk ugye azok egészen kezdve Babilonon át Egyiptomig,Média,Perzsia,Görögország,Róma azt következő Nagy Britannia és utána pedig a globális egyesült világrendszer ugye a new world order-ről beszél ez a látomás és ezen ül az asszony,a babiloni parázna ugye minden országban,ahogy a történelmen keresztül vonul minden korszakon ez a Babilonból eredő titokzat kultusz ez a vallás,titokzat vallás mindig máshogy nevezték,tehát minden időszakban máshogy nevezték,tehát mikor Sátán Média Perzsiának adott hatalmat az addigi országokban s legyőzte a médek perzsák által legyőzte az addig ismert világot akkor ez a világvallás ez zoroáterizmus néven jött elő,aztán a történelem folyásával,ahogy jött minél közelebb a jelenünkhöz a római II.-III. századtól kezdve már római egyetemes vallásként vált ismertté,de ez a római egyetemes vallás ez nem egy külön egyház,egy rendszer a sok között ez csak egy átfogó kép,egy átfogó rendszer,ami mára kontrollálja az egészet.

Ez le fog menni,ugyanúgy ahogy a zoroászter vallás lement mára nagyon kevés követője van ma is hisznek benne ugyanúgy azoknak a rendszerében,de az a világhódító,az az uralkodása már nincs meg,mint ami a perzsa időszakban,hogy még a római katonák is ugye később is még használták ezt a hadseregnek az Isteneként Ahura Mazdának,akiről nevezték a Mazda autót,mert az ember,aki a tulajdonosa a Mazda gyárnak Ő Ahura Mazda hívő,tehát a zoroászter vallásban hisz meglepő módon japán emberként és erről adta az autógyárnak a cégnevet.

Tehát mára kereszténység néven csúcsosodik ki,tehát ezt úgy lehet elképzelni,mint egy sima asztallap és akkor először a babiloni valláson keresztül fölivel egy ilyen tüske s akkor vissza lehanyatlik vízszintesen megy az asztallapon,aztán utána pedig a római valláson keresztül,mint római egyetemesített római vallás,aztán megint a tüske feljön és meghanyatlásával,amiről ír a jelenések könyvében,hogy az antikrisztus meggyűlöli a hamis prófétát és valószínűleg az fog történni amiről már most hallani,hogy az illuminátisták,ahogyan eltervezték a kereszténységet,akkor mindenki illuminátistáknak hívta őket,de akik ebben a titokzat iskolában,titokzat vallás rendszerben,ahol a népeket kontrollálják minden országban,mindenütt,nemcsak,ezek a vallások mindig emberi kontrollra vannak,hogy Sátánnak az engedelmességébe hajtsák az embereket.

Tehát ez a mostani katolikusnak nevezett kereszténység,amiről most eltüntették a katolikus nevet,békén hagyták a katolikusokat és most átfogó néven az egész világot meghódítva kereszténységnek nevezik,de ennek a kereszténységnek semmi köze az Istenhez,mert egyrészt Krisztust nem kereszten ölték meg és kínozták meg,hanem egy ugyanolyan egyenes póznán,amire a Mózesnél a kígyót a vérkígyót föltette,ha ez a kereszt maga krisztusi szimbólum lenne,mint mondjuk a galamb vagy a tűz vagy a víz ugye,ami Isten igéjének a szimbóluma,akkor Mózesnél keresztet kellett volna használnia Mózesnek,de tudjuk nagyon jól,hogy a kereszt maga ugyanúgy Babilonból egy átok szimbólum a halálnak és a halál általi 5.26 a jele,mert ők azt hiszik a Szaturnália vallás hívei,hogy Lucifer a nagy szabadító legyőzte a zsarnok Istennek a Fiát és meghalt,ezért van az ábrázolása a Krisztus a kereszten a fájdalmak fia,tehát ők még ma is azt hirdetik a színészek,a híres emberek és ezért fitogtatják mindenhol a kereszt szimbólumot,hogy az embereket emlékeztessék,hogy meg fogtok halni,nincs menekvés számotokra,mert Sátán legyőzte Joshuát,ezt a hazugságot terjesztik ők,de valójában mit tudjuk azt,hogy az igaz szent élete miatt nem maradhatott a teste a sírban,hanem az Atya mint láthatatlan lélek a sírja fölött lebegve beárnyékolta és feltámasztotta az Atya Joshuát és így megdicsőítette az Ő Fiát,ahogyan a Fiú megdicsőítette az Atyát az Ő életével és miatt mi mindannyian az Atyának adunk dicsőséget és Őt tiszteljük,Őt szeretjük,Őneki mondunk köszönetet.

Tehát ezt jelenti a dicsőítés,hogy Joshua dicsőítette az Atyát,azért mert mi megértettük Joshuának az  áldozatát és ezen keresztül megértettük az Atyát,hogy milyen óriási dolgot művelt értünk és ezt jelenti,hogy Joshua az egész életében dicsőítette az Atyát és mi ezért hálát adunk az Atyának,Őt tiszteljük,Őt szeretjük,Ő az egyedüli Istenünk és Őtőle várjuk az üdvösséget,Őrá hallgatunk,Őtőle fogadjuk el a feddéseket,a megveretést hogyha nem úgy viselkedünk,hogy visszatérítsen bennünket a szentségben és igazságban Isten természetében való élésre,tehát maga Joshua az Atya által is megdicsőített azzal,hogy az Atya föltámasztotta Őt és nekünk is az lesz az Atya által való megdicsőíttetésünk, ha megmaradunk az engedelmességben az írásnak és utána Joshuának és az Atyának,hogy az Atya fel fog bennünket támasztani,amikor a harsona szó megszólal a Joshuának,a Megváltónak az utasítására s erre az Atya föl,beárnyékol mindenkit egyszerre,tehát ez egy fantasztikus jelenet lesz,hogy még korábban egyenként az embereket,tulajdonképpen nem is igaz,mert ma tulajdonképpen,ahogy mi itt beszélgetünk velünk együtt máshol ugyanebben az időben ugyanúgy,ilyen egymás tanítása,bátorítása,hogy ki jönni ebből a keresztény babilonizmusból és ez ugyanúgy a világ minden táján működik,tehát ugyanabban az időben csak valahol éjszaka van,valahol nappal egyszerre több embert beárnyékoz az Atya,ezért működik az Ő munkája így.

És akkor viszont beárnyékolja az Atya az Ő hatalmas erejével az Ő Fiának engedelmeskedve elhunytakat és ugyanúgy,ahogy Joshuát föltámasztotta,úgy minket is fel fog támasztani,ha megmaradunk mindvégig minden nyomoron keresztül a Neki való engedelmességben.

Krisztus az engedelmes életével dicsőítette az Isten,ugyan ezt kell nekünk is tenni tulajdonképpen az engedelmes életünkkel így,ez az igazi dicsőítés.

Így van,pontosan.

Példás életet éljetek a pogányok között,ugye az Istent nem ismerő emberek között,hogyha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket,a ti jó cselekedeteteket látva Isten dicsőítsék a meglátogatás napján.

Ez a legfrappánsabb ige,amit tényleg meg lehetett volna ehhez a témához találni,hogy miről szól az igazi Isten szerint való Isten dicsőítés.

Tehát ebből látszódik,hogy tényleg nem a zene-bonás tam-tam keresztény fesztiválokról van szó,meg amit még az előbb akartam mondani pont ugyanennél az 1Péter2-nél van ez a szabadsággal kapcsolatba,hogy ők ezzel védekeznek,pontosan leleplezi Isten beszéde ezt az egészet tudod,hogy:

1Pét2:15-16

 

Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát;

 

Mint szabadok, és nem mint a kiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.

Tehát ezt a szabadság dumát ők egy ilyen palásként

Igen ez a palástja,ezzel,ez mögé rejtik azt a gonosz indítékot,ami miatt hangoztatják a szabadságot,ugyanis ez a szabadság dolog,ez a szabadság eszme ez ugyanúgy a Lucifernek a dumája volt ott Évánál:

„Nem,nem,nem nem fogtok meghalni szabadok lesztek ettől a zsarnok Istentől,aki megparancsolta Nektek,hogy ne egyetek onnan és miért lesztek szabadok,hogyan?

Mert mindent tudni fogtok,mert az Isten rabszolgaságba fog titeket tartani,hogy ne legyetek olyanok mint Ő a Magasságos,ne tudjatok mindent és,hogy ne éljetek örökké és mi volt a harmadik

Olyanok lesztek,mint az Isten jónak,gonosznak a tudói

Igen és nem fogjátok tudni,hogy ezen a sok jón kívül van valami rossz is,amit még nem árult el az Isten.

És innét származik minden földrész,minden szétszéledt nyelvének ágazatának a különféle okkult tanmeséje,ami a görög mitológiában a legjobban észrevehető és megérthető ugye ez a történet a Prométeusznak a története,hogy elhozta a tüzet és az embereknek odaadta a tüzet ennek a szimbóluma ez a fáklyás istennő,azért szabadság szobor a new yorki szabadság szobor,mert ahogy a Prométeusz elhozta a tüzet a világosságot és a tudást,mert ugye a tűz a történészek szerint azt tanították,hogy a tűz megjelenésével az emberi technológia elkezdett fejlődni.

Megtanult az ember tüzet csiholni és így az ember újabb szerszámokat fejlesztett ki ennek kapcsán,hogy az ember rájött,hogy dolgokat használva megkönnyítheti az életét s így az ember,az emberiség tulajdonképpen az evolúció során egy magasabb lépcsőfokra lépve képes lesz minden problémát megoldani,minden problémáját megoldani de leginkább a legnagyobb problémát az Isten hitet,mert ez az Isten hit éppen tegnap ott a rádió műsorban hallottam a riporter csak mondta ,mondta hogy a kereszténység,milyen nagy veszély a kereszténység,milyen rossz,hogy van kereszténység,mert ott volt Galileo,aki fölfedezte azt,hogy a Föld forog a Nap körül és nem fordítva és fölfedezett valami nem is tudom mit talán a lázmérőt,említette ez az ember nem emlékszem egész pontosan és,hogy ezt már Galileó ismerte ezt az eszközt több,mint 100 évvel ezelőtt,de a pápaság és a kereszténység vezetői ezt nem engedték meg és majd csak az 1940-es években vagy a 30-as években nem tudom kezdték el ezt gyártani s,hogy ezért mennyi ember meghalt,mert nem használhatták ezt a Galileo által fölfedezett eszközt.

Tehát nyilvánvaló a propaganda,ahogy mondta a kereszténység most így látszólag felívelt ez a babiloni vallás,de ennek is a sorsa meg van pecsételve,ugyanis ennek el kell tűnni,nagyon sok illuminati agendát ismerő ember körvonalazza és mondja,hogy a következő lépés a kereszténység eltüntetése lesz,tehát egy visszazuhanás a sima síkra és az utolsó ilyen felemelkedés pedig lesz a nyílt luciferizmus,luciferi eszmék az emberi szabadság jogokra hivatkozva,tehát ez a new age féle minden.

És tényleg igaz az,hogy az írás mondja,hogy a szabadság palástja,hogy a szabadságot palásként használják,hogy palástolják a mögötte levő ördögi tervet és ezért a gyülekezetekben az a nagy szabadság.

A szabadságot a gonoszság takarójául használják.

Igen.

Ugyanis ez mögött a szabadság ismételgetése mögött a szabadság emberekbe kódolásának a valóságos gyökere a rögeszméje,amiből kiindul ez az pedig nem más,mint Lucifernek az imádata ugyanis,hogy ha az ember és az emberiséget felszabadítják,hogy azt csinálsz,amit akarsz nyilvánvalóan az ember a gonosz természete miatt,a gonosz szíve miatt,tehát a gonoszságra való hajlam miatt az ember sokkal előbb fog vágyni arra,hogy ott és akkor paráználkodjon amikor akar,most még törvények tiltják,hogy az utcán nem lehet,de el tudom képzelni,hogy ahogy ma például vannak ezek a meleg fesztiválok,hogy ezért 20-30 évvel ezelőtt ezért börtön járt volna,ma ebben is fölszabadították az emberiséget is,hogy ezt csinálják és így ezért engedték meg,hogy ezt reklámozzák és így kedvet hoznak létre az emberekben,tehát mindaz aki ebbe belemászik az a szabadság miatt,tehát hogy ezt most szabad és aki ezt választja az automatikusan Isten ellenségévé válik.

Ők tudják azt,hogy ha fölszabadítják az emberiséget,hogy azt csinálsz,amit akarsz az ember a legelső sorban a saját testi élvezeteit és a saját önző érdekei megvalósítása érdekében bűnöket fognak elkövetni,amik Isten beszéde ellen vannak,mert ugyan az Isten azért mondja,hogy ne tedd ezt vagy ne tedd azt,hogy ezt ne csináld és azt ne,mert az Isten tudja azt,hogy hogyan tud kivezetni az ítélete alól és az ördög viszont pontosan ezért emberölő,mert ő tudja,hogy az Isten mit nem akar és mivel tudja Isten kivezetni az embereket a saját maga ítélete alól,az ördög ezért az Isten haragja alatt akarja tartani az embereket azáltal,hogy megengedi nekik,egy olyan világbirodalmat hoz létre,ahol megenged nekik olyan dolgokat,amit az Isten nem enged meg.

Tehát ahhoz lehetne hasonlítani,mint amikor egy család felborul és a szülők válóperben vannak s a legértékesebb dolog az a gyerekek,hogy elkezdődik a gyerekeknek a nagy kiszolgálása,hogy addig,ami nem volt szabad most minden a feje tetejére áll,amelyik jobban akarja,hogy hozzá kerüljenek a gyerekek az még több mindent fog megengedni,a gyerekeknek,mindent megenged,amit előtte nem engedett meg,hogy normális emberek legyenek belőlük s így ezek a gyerekek  teljesen egy ilyen kificamodott egy ilyen bestiális,brutális szörnyetegekké válnak.

Biztos hallottatok már ilyen esetekről ugye?

Az ördög is ugyanezt csinálja,hogy az ördög tudja,hogy az Istennek az a terve a Krisztus után az Ő megdicsőülése után a fára feszítve tudja,hogy megbukott,tudja,hogy nem mehet vissza az Isten országába már,mint Jóbnál ugye ott még bejárhatott és ezt tudja az ördög,tudja,hogy mik azok a kritériumok,amit Isten kritériumként a Vele való jó kapcsolattartás és az üdvösség megnyerésére lefektetett,s az ördög szándékosan arra tanítja az embereket,ami ennek viszont teljes egészében ellentmond,értitek?

Tehát ezért például van az,hogy az emberek kivetkőznek magukból ma a nők,hogy hogy öltözködnek,tehát amíg az Isten azt tanácsolta,hogy takarja el a bűn az ő testét és csak a férjének mutassa meg mára az ördög arra tanítja az embereket,hogy az a szabadság,akkor fogod magad jól érezni,mert minden férfi meg fog téged nézni még 50 évesen is,ha kipakolod magadat és nevetségessé teszed magadat,magas sarkúban jársz,mini szoknyába 60 éves asszonyként és neked ez jó érzést fog adni,hát tedd ezt,viszont azok a férfiak,akik ezzel paráználkodni fognak azok az Istennek az ítélete alá kerülnek,mert az Isten előtt tett ígéreteiket a házasság szövetségkor fölbontották ezáltal a viselkedés által.

Tehát értitek ugye,hogy miről akarok itt beszélni,hogy miért szabadítják fel a gyülekezetben is,a tetoválás is azért elterjedt,mert a kereszténységben ezt is behozták ugye,Mózesnél megmondja az Isten,hogy ne égesd meg és ne vagdald magad és ne tegyél magadra jeleket van egy ilyen utasítása az Istennek Mózesen keresztül.

De végső soron az,hogy bűn az pár kategória,végső soron a bűn,inkább úgy kell beszélni róla,hogy engedetlenség,mert ha azt mondjuk,hogy bűn akkor ez egy ilyen rögtön megbélyegzést jelent .

Nekünk úgy kell beszélnünk ezekről a dolgokról,hogy ez sajnos egy általánosság,egy betegség egy olyan viselkedési forma,amivel az ember az ördögnek engedelmeskedik.

Tehát igen mondhatjuk azt,hogy bűn,mert az Isten mondta,hogy ne tedd,de jobb úgy beszélni a bűnökről,hogy mert ha azt mondjuk,hogy bűn az ember nem érti,nem tudja az ember értelmezni a bűnnek a fogalmát csak egyből ha azt mondod,hogy bűn akkor megjelenik az emberben egy ilyen beprogramozott kép egy ilyen bosszúálló Isten,akinek a kezében van egy nagy kétélű bárd,amit állandóan ott tart a nyakad fölött és a legelső hibádra azonnal le akarja vágni a fejedet,érted?

De hogyha úgy beszélünk a bűnről,megértetjük az emberekkel,hogy engedetlenség és igazságtalanság,akkor az ember megérti belőle az Isten szeretetét.

Tehát az ember tudja,hogy az Isten igaz,az Ő beszéde igazság,az Ő Fia igazság,igazságban élt,az Atya a Fia által elmondva igazságban és Isten természetében,Isten szellemiségében élő embereket keres magának az Ő tisztelőiül,az Ő követőiül ugye?

Tehát ha az ember így ezt megérti,akkor megérti azt,hogy miért kell kijönni az álkereszténységből és így láthatjuk azt,hogy az álkereszténység ma ugyanúgy ahogyan a Joshua idejében ugye megengedett dolog volt a templomba bepakolni a különféle állatokat,az ürüléküket otthagyták az állatoknak az akkor Isten által rendelt templomba ami akkor félretettnek ,szentnek,nem közönségesnek számított.

Azzal,hogy ezt megengedték ott is ugyanúgy működött ez a hamis kegyelem,tehát ez az igazságtalanságnak a palástolására az engedékenység,tehát föloldozták ezt az Isten tilalmat és lehetett kufárkodni,ugyanúgy ma is a gyülekezetekbe nézd meg ma is kufárkodnak ugyanúgy árulják a portékáikat az ördögnek a természetéből,mert az ördög is a legnagyobb kereskedő,lelkekkel kereskedik az embereknek lelkeiknek ezreivel,ugye megpróbálna Istennel üzletet kötni,hogy visszaadok ennyi lelket hogyha ez és az és amaz,de azt mondja erre Isten,hogy nevetséges vagy nekem ne tegyél ajánlatokat,mert neked nincs semmid se,amit ne úgy kaptál volna,vagy nem úgy loptál volna az embertől,úgyhogy a Te ajánlatod már kezdettől fogva nevetséges.

S az engedékenység mögött mindig gonosz szándék van,amikor a gyülekezetekben megengedik az a gonosz szándék van,hogy hát nem szabad előhozakodni azzal,hogy az embereknek arról beszélünk,hogy a természetük az ördög természetét tükrözi a cselekedeteik pedig Isten ellen való igazságtalanságok,mert hogyha ezt fölhozzuk,akkor kiürül a gyülekezet és akkor odaveszik az anyagi támogatottságunk,elveszik a tized és az anyagi javak,miből fizetjük ki ezt a sok értékes portékát jajj-jajj-jajj,úgyhogy tehát az engedékenység a szabadságban,a gyülekezetekben és főleg a kereszténységnek mindenféle válfajában,amit szabadkőművesek hoztak létre a pápa megbízásából,azért van,mert tudják azt,hogy az emberek akkor fizetnek a legtöbbet,hogyha egy olyan helyre kerülhetnek ahol ilyen woodstocki fesztivál van,ott például nézzétek meg,biztos láttatok ilyen rövid filmeket,hogy mi volt a woodstock fesztiválon,tehát egyszeriben minden állami tiltás,minden törvényi rendelkezés ellenére szabad volt drogot használni ugye vannak olyan törvények,hogy az embereknek öltözötten kell az utcán járni és nem követhet el szeméremsértést azzal,hogy meztelenkedik az ember a woodstocki fesztiválon meztelenül voltak férfiak nők sok minden Szodoma-Gomora dolog történt sajnos ott,ha valaki azt megérti akkor azt a képet bele lehet helyezni egy az egyben a kereszténységbe és ezért a kereszténység az egy az emberi tömegek kontrollálására kitalált titokzat vallás,semmi más az egész.

Ebből ki kell jönni,minden válfajából,mert belülről nem lehet megváltoztatni és Isten nem is akarja megváltoztatni belülről,mert ennek a természete az ördögnek a természetét hordozza és Istennek az igazságban való természetének,szentségben való természetének semmi köze nincsen és nem lehet,ezért tulajdonképpen az Isten láthatatlan,mert a szentségét nem akarja összekeverni,megfertőzni a földön található istentelenséggel és szentségtelenséggel.

Ezért nem tárja ki Isten az Ő dolgait a nyilvánosság elé,nem mutatja meg magát,mert még így is,hogy mi emberek,akik kifelé menekülünk ebből a babiloni álkereszténységből még így is sajnos van levetkőzni valónk és ez miatt az Isten nem tud velünk szemtől szembe találkozni bármennyire is szeretne,de pontosan az Ő beszédén keresztül elvezet ebből a labirintusból,kivezet a bűn labirintusából,hogy mire eljön az idő ahhoz,hogy a nyomorúság után elragadtatunk addigra vagy teljes egészében vagy legalábbis túlnyomó részben lefaragja rólunk a nehézségeinken keresztül az ördög természetét és az emberi természetnek a rossz megnyilvánulásait lefaragja rólunk az Isten és amikor pedig megtörténik az elragadtatás,meg történik egy ilyen átalakulás,hogy a testünk megdicsőült test lesz,mert ebben nem lesz bűn,nem lesz engedetlenségre való hajlam és így eltűnik az engedetlenség az ellenségeskedést kiváltó engedetlenség eltűnik az emberből és így az ember képes lesz belépni az Isten országába,hogy abban a természetben,abban miliőben létezni tudjunk.

Tehát ezért kegyelmes az Isten,mert láthatatlanul kommunikál velünk élő lélekként,szent lélekként,tehát abban nyilvánul meg az Ő szentsége,azért szent lélek,mert nem lehet látni,mert félreteszi magát,elkülöníti magát és csak közvetett módon kommunikál velünk.

Tehát nem szemtől szembe,viszont akik bejutnak az Ő országába az engedelmesség miatt s ebből fakadó kegyelem miatt,azok azért találkoznak vele szemtől szembe,mert az emberből eltűnt az elválasztó tényező az engedetlenség,az igazságtalanság ami a bűn,mert minden bűn igazságtalanság,minden igazságtalanság viszont engedetlenség s minden engedetlenségnek és igazságtalanságnak és bűnnek a megérdemelt zsoldja a halál,tehát ilyen egyszerű az egész.

Viszont az Isten kegyelmi ajándéka,tehát hogy az Ő kegyelméből,jóindulatából fakadó ajándék az emberiség részére,hogy aki elfogadja az Ő Fiának az életstílusát és felveszi az Istennek az az ajándéka,hogy megkegyelmez azoknak az embereknek és itt jön be az igazságban való élés ezt nem lehet beszélni,tehát a megvallásnak semmi köze az igazságban való éléshez egyáltalán semmi köze.

A megigazuláshoz sziklaszilárd cselekedetekre van szükség és az abból fakad,hogy az elménkbe az a világkép van,hogy ha engedetlenségbe élünk és bűnökben akkor kárhozatra jutunk és ha engedelmességben és Isten igazságaiban élünk így dicsőítjük az Istent,akkor viszont Ő életet és kegyelmet fog nekünk adni.

Tehát ennyire egyszerű az egész és mivel nem akarunk kárhozatra jutni,mert azt mondja az írás ugye,hogy az igaz látja közeledni a veszedelmet és elrejtőzi magát előle.

Tehát mi látjuk közeledni a veszedelmet nemcsak a közelgő nagy nyomorúság idejét,hanem azt,hogy az életünk egyszer véget fog érni.

Tehát ez a közeledő veszedelem számunkra,az életünk véget fog érni és a legveszélyesebb dolog ebben az,hogy ha olyan minőségben megyünk ki ebből,hogy nem kerültünk az Istennel baráti viszonyba,hogy az ítéletet Ő eltegye az életünkről értitek?

És ez miatt sokan jutnak sajnos engedetlenség miatt úgy kárhozatra,hogy azt hitték az egész életük során,hogy azért mert egy gyülekezethez tartoztak,azért mert adakoztak éjjel-nappal,azért mert tizedet fizettek éjjel-nappal,azért mert benne voltak a dicsőítő kórusban és bármit csináltak azt hiszik,lényegében ezzel ők maguk hirdetik tulajdonképpen a cselekedetekből való megigazulást,ők abban hisznek ,hogy azért,mert ezt azt csinálták saját maguk eldöntve ezért ők üdvözülni fognak,de viszont az Isten azt mondja,hogy NEM!

Nekem nem kell a te humanizmusodból fakadó jó cselekedeteid akkor és amikor te akartad,nekem azok a cselekedetek kellenek,amit én mondtam neked,hogy akkor és ott csináld meg!

Azokkal tudok valamit kezdeni az én tervembe,amivel meg akarom az emberiséget menteni,egyébként senki ne csináljon nekem semmit sem saját maga eldöntve,hogy akkor megyek el a gyülekezetbe,hogy akkor adakozok amikor akarok nekem ezek nem kellenek,az Istennek erre nincs szüksége,mert nem gyarapítja az Ő emberiséget megmentő tervét.

Ő neki azért kellenek igazságban élő embereknek az engedelmessége,mert azok az emberek hallgatni fognak rá,mint Joshua is meg az apostolok is,meg az ószövetségnek a prófétái,hogy azt tették,amit az Isten mondott nekik és így az Istennek a terve,mint egy nagy karmesteri mű,egy zenekari mű,azzal a harmóniával,azzal az időzítéssel,tehát ott lépett be a hegedűs,ott lépett be a dob,ott hallgatott el a fuvola és a végére pedig ebből fakadóan egy csodálatosan hangolt szép mű származott és ugyanígy van az Isten is vele,hogy Ő nem az összevisszaságnak az Istene,Ő azt akarja,hogy minden egyes ember,amikor ő kapcsolatba lép megigazult emberekkel,igazságban élő,engedelmességben élő emberekkel Ő arra vágyik,azt akarja s azokat fogja kizárólag csak használni,akik erre képesek és így akarnak élni,hogy amikor Ő álomban üzen tedd meg ezt,menjél el a Saulushoz mond meg neki,hogy az az Isten küldött téged,aki őt megvakította és imádkozzál érte és majd a többit bízd rám és elment Ananiás ezt megtette és utána pedig Isten belépett visszaadta a látását neki és a Saulból lett Pál egyből az Isten oldalán kezdett el tevékenykedni és úgy abban az időpontba,azokkal az eszközökkel,amiket az Isten mondott neki.

 

Tehát jelen pillanatban azért ez a nagy összevisszaság gyülekezetek között meg a felekezetek és egyházak között mind kereszténynek mondja magát,de ez egyikre sem igaz,mind Lucifer imádó rejtetten a benne levő rejtett luciferi teológiák miatt,de valójában kaotikus az egésznek a működése,nincs összhangban,összehangolva,felületesen összhangban működik,hogy hogyan szolgálják az ördögöt,s hogyan vezessék az embereket az ördögnek való engedelmességre és így ezért nevezi Joshua a jelenések könyvében a kereszténységet a Sátán zsinagógájának,mert a zsinagóga tanítóhelyet jelent a görögben ugye és ezeken a helyeken tanították az embereket a héberek a tórára később a tórát félretéve a talmudra meg a kabbalára meg a luciferizmusra.

És ma,tehát az emberek a kereszténység azt állítja magáról így ezen keresztül,hogy mi vagyunk az igazi zsidók,de erre mondja azt a Joshua,hogy azt állítják magukról,hogy zsidók,de nem igaz,mert hazudnak,miért,mert így a kereszténységen keresztül,hogy Jézus követők,meg Jézus Krisztus meg Isten meg stb,tehát ők azt a látszatot keltik,hogy ők az igazi zsidók,mert Pál azt mondja,hogy azok az igazi zsidók,akik nem a testüket metélték körül a férfi tagjukat,hanem akik a szívüket metélték körül,tehát az akarásukat metélték körül,a rossz akarásukat körülmetélték és azzal erőszakolták meg a saját akaratukat,hogy immár nem rosszat fogunk cselekedni az ördög természete szerint,hanem jót akarunk cselekedni az Istentől vezettetve.

És ennek a látszatát kelti a kereszténység és ezért az Isten szemében az ördögnek a zsinagógája,mert az ördögnek a tanai szerint működnek ezek a gyülekezetek és a nyelveken szólással,hogy Isten szigorú tiltása ellenére magyarázók nélkül és idegenek jelenlétében csinálják,biztos,hogy nem Istentől van,ahol látjátok ezt és halljátok ott valaki más működik természetfeletti síkon nyilvánvalóan ha Isten nincs ott,mert az engedetlenséggel nem vállal közösséget,ha Ő azt mondta,hogy nincsen nyelveken szólás az én jelenlétemből nem fog működni senkinek a nyelveken szólása ha nincs magyarázó,azért hogy az eklészia az ott hallgató közönség épüljön vagy megfeddessen,vagy megerősítgessen,vagy megvigasztaltassanak az elhangzó információkon keresztül.

Az Istennek nincsen szüksége egy olyan gyülekezetre,ahol az Ő beszédével ellentétbe használják ezt és úgy tüntetik fel,hogy ez az Istennek az ajándéka,holott ez az ördög természetéből engedetlenségből a szabadság miatt,szabad vagy meg kegyelem van,tehát működhet nyugodtan,nem baj ha megbotránkoznak az emberek.

Tehát ez nem az Istentől van és ez már luciferizmus,aki ebben részt vesz,ez miatt,ahol gyakorolják ezt az a Sátánnak a zsinagógája,miért az Isten eklésziájában,az Isten zsinagógájában az Istenhez közel terelik az embereket,megtisztultabb,szentebb életre addig a Sátán zsinagógájában pedig Isten beszéde ellen buzdítják az embereket Isten beszédének látszó,de valójában engedetlenség beszédeivel,erről szól ez az egész.

És Isten Fia maga mondja ma a fenevadon ülő asszonyra,ma a kereszténység kontrollálja a világot és ezt a fenevad meg fogja utálni és szembefog szállni vele és lesz egy hihetetlen,kemény,drasztikus,kíméletlen keresztényüldözés és rengetegen,akik ma kereszténynek fogják magukat vallani,rengetegen tévesen föláldozzák önmaguk életét ennek az álkereszténységnek a,vagyis nem álkereszténység,hanem valóságos babiloni luciferizmus,föláldozzák a saját életüket ennek az oltárán mondván ők vértanúk lesznek a Jézusért,de ennek a kereszténységnek semmi köze egyáltalán magához Joshuához a Megváltónkhoz és Istenhez és tulajdonképpen fölöslegesen elfecsérlik az időt és a saját életüket föláldozzák a Lucifer oldalán,oltárán.

Tehát ilyen egyszerű az egész sajnos,ugye mert az ördögnek a természete angolul úgy mondjuk,hogy reflex motion,tehát,hogy az ördög az egy állandóan nyughatatlan,ezért mondja különben az írás róla,hogy mint ordító oroszlán körbejár,nyugtalan,ordító oroszlán körbejár,azt lesi,hogy kit nyelhet el,ezt mondja róla az írás.

És tulajdonképpen ugyanaz,mint az oroszlán,amikor prédára vadászik állandóan nyugtalan keresi a helyét,keresi a helyeket honnan tudná elkapni a zebrát meg mi egyéb ugyanúgy,tehát a légy ha megnézel egy legyet az asztalon,amikor leszáll,csak nézd meg 1 percig figyeld a legyet nem tud megállni egy másodpercnél hosszabb időre,állandóan mozogni kell neki,éjjel-nappal és ugyanilyen és ezért szimbólum a kecskebak,mert ha láttál már kecskét és figyelted a viselkedését,a kecske is állandóan fölmászik a fára,mindent megrág,mindent lehúz,fölmegy a háztetőre ha kell,ledönti a cserepet ez is egy ilyen nyughatatlan típusú állat,ezért használta Isten ezt a szimbólumot az Ördögre.

És ezért a luciferizmusban,ahogy a bibliában az Isten a kecskét szimbólumát az Ördögnek a bemutatására használja,hogy az emberek megértsék,hogy ő milyen nyughatatlan és állandóan  nyugtalanságot szít,állandóan szétforgácsolja a rendet,tehát rendetlenség szerepében mutatja be Isten az Ördögöt és ez így is van,ha megnézel egy gyülekezetet teljesen rendetlenség van a gyülekezetekben,az a föl-alá járkálás,az az üvöltözés,az az őrjöngés,az az állati viselkedés s aztán egyszer ugye betöltekezünk szent Szellemmel utána meg már kell hívni az ördögűzőket ez is rendetlenségre utal,Istennél nincs ilyen  rendetlenség,ha az Isten valakit megszabadít,akkor az valóságosan szabad és,tehát ezért az ördögnek reflex motion szimbóluma a légy meg a kecske,amit a bibliába negatívként használ Isten,a negatívnak a rossznak a bemutatására,azt a luciferisták az ő szimbólumaik között viszont perverizálták,megfordították.és kifordították és imádni való szimbólumként használják,ezért van a luciferizmusban,az ötágú csillagban a scapegoat-nak a feje.

Ezzel kapcsolatban még Jóbnál azt írja,hogy körbejárta a földet tudod

Igen,igen,körbe-körbe járta,igen,tehát megállás nélkül,ő keresi állandóan,hogy kit bír megbuktatni,kit bír az Ő tervére fölhasználni,hogy az emberiséget mindenképpen az Isten ítélete alatt tartsa,rávegye az emberiséget vagy csalással behúzza az embereket ilyen,főleg a gyülekezetekben ezekkel a rejtett luciferi tanokkal,ami Krisztus követésnek látszik,de ha mélyre mész és megvizsgálod a hátterét rájössz,hogy nem az,tehát így az engedetlenség miatt Isten ítélet alatt tartja a gyülekezetekben az embereket,másrészt viszont ha nem megy csalással,hízelkedéssel,akkor viszont erőszakkal és erővel egyik országgal elfoglaltatja a másik országot és így a legyőzött országnak a lakóit különféle törvényekkel ráveszi arra,hogy így és úgy viselkedjenek,tehát például a az antikrisztus birodalmában ki lesz adva ez már megismétlődött különben sok százszor már a náci Németországot láthatjuk,hogy a zsidók számára megtiltotta azt,hogy kereskedjenek ugye?

Tehát így ki akarta őket éheztetni és így akarta őket elpusztíttatni,tehát mit csinált ezzel tulajdonképpen Hitler?

Bűnbe tolta bele a kirekesztett zsidóságot és ők kényszerpályán voltak,hogy bűncselekményeket hajtsanak végre,hogy lopjanak,csaljanak,kifosszák az élelmiszerraktárakat,hogy életben maradjanak.

Tehát ugyanezzel,amikor azt fogja kiadni,hogy azok akik a kereszténység ellen beszélnek azok terroristák,el kell őket kapni,mindenkinek,akinek tudta van róla s nem jelenti az főben járó bűn lesz,a nép ellensége lesz,a világuniónak és a new world order-nak,az új világrendnek,ahogyan a miniszterelnök is Magyarországon mondja a videójában ugye az Orbán Viktor:

„Az új világrendben mi nem egy katasztrófát látunk,hanem sok lehetőséget látunk,minden 2. szava az új világrend:

„A 21 században egy olyan változás történik a világrendben,ami bizonyos képességeket kevésbé értékel,úgy látom, hogy ebben az új világrendben a gyorsaság és a reagálóképesség lesz a siker alapja.

Úgy hiszem,hogy minden,ami körülöttünk történik,jól vagy rosszul érint bennünket valójában egy újvilágrend kialakulásának a kísérőjelensége, ugyanis mi nem egy válságot látunk a világban,hanem egy világrend változást,amelynek kísérő jelensége néhány számunkra kedvezőtlen gazdasági folyamat.

Ebben az új világrendben érdemes arra figyelnünk „ – Orbán Viktor beszédéből idézve.

Tehát ő is tud róla,ő is benne van.

Tehát ebben az új világrendben ki lesz adva utasításba,hogy akik a kereszténység ellen beszélnek és,akik kimennek belőle és másfajta Istentiszteletet akarnak végrehajtani,azok terroristák,a rendszernek,az új világrendnek az ellenségei,ezeket meg kell ölni és azok az emberek,akik ezt törvénybe lesz iktatva,akiket elkapnak valamilyen stiklin,azt mondják nekik majd,hogy tudod megúszhatod ezt az egészet nem végzünk most ki nem kapod a halálos injekciót vagy nem lövünk most fejbe,nem erőszakoljuk meg a gyerekeidet vagy a pitbull kutyákkal nem tépetünk szét most itt a házak között,hogyha megmondod nekünk azt,hogy hol szoktak ezek összegyűlni,mert tudjuk,hogy te is el szoktál közéjük menni,tehát mint a Júdás érted,ilyen Júdásokat keresnek,mert Júdásról is tudták,hogy köztük is van de viszont nem hisz az egészben,nem engedelmes a Krisztusnak,őt a pénz érdekli a vagyon,az uralkodásvágy és majd fölkínálják ezeknek az embereknek,hogy megúszod az egészet ha megmondod,hogy hol vannak a többiek és rengetegen lesznek,akik be fogják árulni őket.

És így ezek az emberek,akik együttműködnek ennek az új világrendnek a törvénykezéseivel,azok így tulajdonképpen az ördögöt imádták,tehát a cselekedetükkel,azzal,hogy árulóvá váltak és föladták az Isten igaz embereit,szent közösségeit.

Tulajdonképpen így valósul meg az ördög imádat,hogy ahogyan ma a gyülekezetekben így ezekkel a dogmákkal:a Szent Szellem betöltekezéssel,nyelveken szólással,tizedfizetéssel,a templomépítés támogatásával ebben részt vesznek,ők tudat alatt,nem is tudják,hogy ezzel Isten ellen dolgoznak és tulajdonképpen Isten elleni engedetlenségben vannak így és azt hiszik,hogy Istentiszteletet cselekszenek,de Isten ellen cselekszenek és,ezért Isten mint szent élő léleknek a káromlói,tehát Szent Lélek káromlók és nagyon soknak nem lesz bocsánat ebből,akik addigra az utolsó pillanatra fel nem hagy vele.

Tehát ahogyan ma a gyülekezetekbe így az emberek már most,mert az ördög betette ezeket a tanokat és így neki engedelmeskednek az emberek Isten utasítása ellenére,ezért ő már bennt ül a templomba,tehát az a prófécia már beteljesedett,amit Pál mondott ilyen szempontból,hogy vagy Péter mondta talán,hogy beülvén az Isten templomába Istenként mutogatva magát,Istenként imádtatja magát.

Ez megtörtént azzal,hogy a luciferi tanok benn vannak a kereszténységben,az emberek azt hiszik,hogy Istennek és a Megváltónak az akaratát teljesítik,de valójában ezeknek az okkult praktikáknak a cselekvésével Istennek szemben hanyatt-homlok ellenséges viszonyba állnak és rájuk ebben a pillanatban az örök kárhozatnak az ítélete érvényes addig,amíg ki nem rohannak ebből és meg nem értik,hogy teljesen rossz úton vannak.

És így tulajdonképpen,mert ma a kereszténység az az ördögnek a temploma,az ördög zsinagógája,ahogy a Joshua mondja a János jelenésekben,azért mert rejtett tanokon keresztül engedetlenségbe tartják az embereket és nem Istennek engedelmeskednek,hanem az ördögnek és ők ezt nem látják és várják,hogy mikor fog megtörténni az a pillanat,amikor majd beül az ember a templomba,de már láthatatlan lélekként ő már rég beült a templomba és ő szervezte a kereszténységet és így az emberek azzal,hogy engedelmeskednek ezeknek a teológiáknak és ezt követik,ezt élik meg ők így tudatukon kívül tulajdonképpen Lucifer imádatot hajtanak végre.

És a világban pedig ez úgy fog megvalósulni,hogy ott meg törvényi rendelkezések lesznek,hogy ezek terroristák,ezeket likvidálni kell,el kell őket kapni,mert a rendnek a megbontói,az új világrend nem tud működni amíg ezek itt vannak és azért,mert abba az új világrendbe fölnő pár generáció utána már az emberek teljes mértékben egy az egyben,amikor Lucifert fogják látni,akkor ők azzal a véleménnyel lesznek róla,hogy ez a Lucifer ez maga az Isten.

Júdás jó előképe volt a pénzimádó álkereszténységnek mi?

Az is különben egy allegorikus kép egy az egyben.

A Judás az egy allegorikus kép,hogy ahogyan,mert a 144 ezernél a Sionon,ezen az allegorikus képen az a 144 ezer az a menyasszony,az az elpecsételteknek a sokasága,akik meg vannak a homlokukon pecsételve és áron vétettek meg és akárhova megy a bárány,követik őt ugye?

Tehát minden nyomorúságon keresztülmennek az ő Megváltójukért és nem fertőztették meg magukat,tehát itt ugye az álkereszténységnek a hamisítói azt mondják,hogy hát nem ezek itt testi zsidók lesznek,akik nem fognak sohasem sexuális életet élni,de ennek mi haszna van az Isten számára,hogy ha egy 100 ezres nem fog szexuális életet élni ez mivel fogja az Istent kiengesztelni vagy milyen dicsőséget fog ez az Istennek hozni,semmilyent sem.

Tehát itt ez az allegorikus kép arról szól,hogy ezek nem fertőztetik meg magukat,nem elegyednek bele a babiloni álkereszténységnek,bocsánat a babiloni kereszténységnek nem keverednek bele a tanaiba,mert ugye a titok,a parázna asszony,a parázna nő az maga a kereszténység.

És mivel hogy ez misztérium vallás,titokban napimádaton alapul,a nap szimbólum az magát Lucifert szimbolizálja,tehát ezzel nem keveredtek össze,akik ma kijönnek Babilonból,a kereszténységből tulajdonképpen ők megtisztulnak a Babilonnak a bűneitől és Isten helyreállítja őket,megigazítja,helyreigazítja őket és őrájuk lesz érvényes az,hogy áron vétettek meg,mert őrájuk érvényes lesz a Krisztusnak a halála,a megkínzása és megöletése és abból fakadó kegyelemnyerés.

Tehát Babilonra és a benne levő kereszténységre nem lesz érvényes,mert az ördög dogmái,rejtett dogmáin keresztül működik és Istennel szemben engedetlenséget mutat,tehát ez a 144 ezer,ebbe fog mindenki beletartozni,ez lesz a maradék tulajdonképpen Ábrahám maradéka lesz és a pogányok teljessége tulajdonképpen ez lesz a kiét akolból lesz egy nyáj,ez a menyasszony,tehát ez a mennyből alászállt,mennyei Jeruzsálem,tehát ezek az allegorikus képek vannak,ez a Krisztusnak a teste,hátrahagyott teste,az eklészia,az Istennek a temploma.

A szellemi Izrael igen,azért mert szellemi zsidók alkotják ezt a szellemi Izraelt,mint országot és ezek a szellemi zsidók egyénenként a szívüket metélték körül az Isten beszédével,tehát víz alá rendelték az életüket,az akaratukat,mert örök életet akarnak nyerni az Istentől és elmondja azt az egyik evangéliumba,hogy abban az időben pedig a szabadkőműves fordítás,a jezsuiták úgy fordították,hogy erőszakkal törnek be az Isten országába s erőszakkal ragadják el,de van egy sokkal jobb fordítás,ami sokkal jobban tükrözi azt,hogy miről is szól ez valójában

Én se értettem soha,csak így hozzászólok,hogy én soha nem értettem ezt az erőszakkal-t…

Mindenki erőnek erejével törekszik feléje.

Igen,aki megérti,hogy veszélyben az élete az mindent hátra fog hagyni csakhogy oda bekerüljön.

De a másik fordítás még jobb az amiről beszélgettünk,sokkal jobban körülírja,azt megtalálod?

Mindenki küzdelem árán jut oda.

Igen,ez a legjobb fordítása,ami jobban visszaadja a görögből,jobban visszatükrözi,aki oda bejut az küzdelem árán jut el oda és a kereszténység az meg mellőzi a küzdelmeket az küzdelmek nélkül csalásokban,bűnben az ördögnek a természetében élve akar elragadtatni,minden nyomorúság elől,mert ők azt mondják ugye,azt tanítják az embereknek hogy hát ha a gonosz vagy az istentelen nem  veszi azt tudomásul,nem veszi észre azt,hogy az igaz a nyomorúság elől ragadtatik el,de ha ez igaz lenne az utóbbi 2000 évben legalább 100x kellett volna elragadtatásnak lenni.

Tehát az az ige az teljesen másról szól,tehát az igazak elragadtatása a nyomorúság elől,vannak olyanok mikor egy ember mint,emberek akik most beszéljünk egy átfogó Krisztus követők üldözéséről és itt lesznek,akik szerencsések lesznek,mint János,hogy ugye nyomorúságban,rabszolgaságban a bányában kínlódva életben maradt,ahogyan azt előrejövendölte neki a Joshua,mondta,hogy hát mi közöd van hozzá ha azt akarod,hogy ez életben maradjon míg eljövök.

Tehát János életben maradt,míg a többieket ugye kivégeztettek,kardélre hányattak,tehát az Isten tudja azt,hogy ki az,aki elveszítené az üdvösséget,hogy ha Isten nagyobb kínzás alá rekesztené az embert,mint amennyit elbír viselni és Isten ezt nem fogja megkockáztatni.

Tehát vannak emberek,akikre nézve az Isten tudja,hogy fölöslegesen gyötörné azt az embert ,azt nem fogja úgymond azt a próbát túlélni,ezért ez elől a következő,bekövetkező nyomorúság és kínzás elől Isten elveszi az embert,elhívja az embert,kiveszi a világból,meghal.

S ott az a veszedelem elől ragadtatik el amúgy is a veszedelem az az utolsó végső összedöntése Istennek nem a nyomorúságot jelenti.

Így van,tehát különbség van az Isten haragjának a napja között meg,tehát az egyik arról szól,mikor az utolsó csapással teljesen szétzilálja ezt az új világrend ördögbirodalmat és kiiktatja belőle a királyát,a másik pedig az Isten ama nagy és fényes napja,ami az Ő tervében az elragadtatás a nagy nyomorúság idejének a végéhez közeli elragadtatás,az övéinek a kiragadása,az Isten nagy és fényes napja,az Isten kegyelmének a napja a másik pedig az Isten bosszúállásának és haragjának a napja.

Úgyhogy a kettő között óriási különbség van,tehát ez csak egy lábon álló ige,azzal jönnek,hogy az egyedüli magyarázatuk az elő elragadtatásra,hogy a nyomorúság elől ragadtatik el,de ez nem igaz,mert ez bizonyítható a történelemből,több százszor,több ezerszer,hogy mennyit szenvedtek az igaz Krisztus követők a keresztényekkel szemben,ugye a keresztények azok mindig megtűrtek voltak,az igazi Krisztus követők viszont állandóan üldözve voltak.

És akkor már sok elragadtatásról kellene,hogy beszámolónk legyen,arról,hogy eltűnt több százszor,több ezer ember,mert különféle nyomorúság érte volna őket és akkor Isten megvédte őket azzal,hogy kiragadta őket,de ilyen soha nem történt.

Tehát ez teljesen másra utal és még kellene két vagy három igéjük,hogy legyen,amivel ezt bizonyítják,tehát a kereszténységnek a tanai mindig egy lábon álló igékkel vannak bizonyítva és ha ezt az egy lábat ki tudod rúgni egyből összeborul az egész,meg lehet buktatni az egész rendszert,az egész rendszernek a tanrendszerét,a teológiáját.

Viszont az Istentől való gondolkodásnak az információi azok mindig,ezért mondja,hogy az mindig működik,azt mondja,hogy ne fogadj el presbiter ellen vádat csak két vagy három tanúbizonyság által ,vagy az újszövetség azt mondja,ugyanúgy minden dolog megáll két vagy három tanúbizonyságra,tehát ez számos helyen előjön a bibliában,rá lehet szoftverrel keresni ez végigvonul az egész biblián ugyanúgy,mint amikor az újholdak voltak,hogy ünnep következett mindig kettő vagy három tanúnak kellett kinn állni éjszaka és figyelni,hogy mikor kezdődik a hold ugye és ha egy ember ment volna vissza a főpaphoz,akkor azt mondta volna,hogy nem lehet,nem fogadhatjuk el bizonyságtételnek,mert egy személytől származott ,ezért volt az mindig,hogy két vagy három őrállónak kellett kinn lenni a várfalon a magasba és figyelni az eget,hogy mikor jelenik meg csillag,mikor jelenik meg először a Hold,hogy újrakezdődik ugye a holdtöltet.

És ennek a három embernek kellett bemenni a főpaphoz és megjelenteni,hogy láttuk,megkezdődött,megjelent a Holdnak a fénye,újhold kezdődik,s akkor kezdődött el a 7 napos ünnep.

És ugyanez működik az újszövetségben is,hogy amikor Isten igéje van magyarázva akkor két vagy három egymásra mutató igének kell feljönni,ami emberi magyarázkodás nélkül ha elolvasod a három igét ugyanaz jut eszedbe,tehát ez így működik.

S ezért teljesen bizonyítható két vagy három igével azonnal,hogy az elragadtatás az a nyomorúság végénél lesz,utána lesz,mert ugye azt mondja már a Mátéban azt mondja fönnt a hegyen a Joshua a tanítványoknak,hogy mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után elsötétedik az ég és bevonja a fényét a Nap a csillagok a földre hullanak stb,stb és akkor megjelenik az emberfiának jele az égen,harsona szól és leküldi az ő angyalait,hogy összeszedjék az ő választottait az ég négy sarka felől ugye ez az egyik ige a másik pedig a jelenésekben van,ami azt mondja,hogy nagy csend támadt a mennyben,mint egy fél órára és elvégeztetett az Istennek a titka,mert ez az Istennek a titka a hetedik utolsó csapás előtt végeztetik el,ami visszautalva a Pál szavaira azt mondja,hogy „nagy titkot árulok el Nektek,hogy nem aluszunk el ugyan mindannyian,hanem mindannyian átváltozunk egy szempillantás alatt,először a feltámadtak,azok akik Krisztusban haltak meg majd mi velük együtt elváltozunk,tehát amikor azt mondja,hogy nagy titkot árulok el nektek,tehát ez a három ige azonnal bebizonyítja és aki ezt nem tudja elfogadni az tényleg jobban jár ha ilyen hamis lelkekre fog hallgatni,mert azoknak Isten megfogja adni,hogy hallgassák az elő elragadtatást egy igével bizonyító hazudozókat és ugyanahhoz még az ószövetséget is hozzá tudjuk tenni,megint csak két bizonyságot tudunk a Noé bárkáját az utolsó pillanatig nyitva volt az ajtó,a bárka a másik pedig az Egyiptomból való kimenekedés a 10 csapás előtt ugye a páska báránynak az elfogyasztása az utolsó csapás az elsőszülöttek megölése a pusztító angyal által az is arra utal,hogy nem részesedtek a csapásból,de ott voltak egészen a csapások végéig,megmenekültek az utolsó csapástól,az utolsó csapás az ugyanaz a csapás mint a jelenések könyvébe a hetedik csapás,mielőtt az utolsó csapás bevégződik előtte megtörténik az övéinek a kivétele és lehet látni,hogy megtörtént a kivonulás,tehát ez az egész,aki ezt nem látja az nem is tudom,hogy miben él,azon nem lehet segíteni azon az emberen.

Jó,de ugye még hab a tortán csakhogy még erősebb legyen,hogy az utolsó trombitánál megnézik,hogy az előtte lévő trombitáknál milyen csapások jönnek és akkor teljesen egyértelmű.

Teljesen igazad van.

Én soha nem értettem,hogy ott miért van ez a fajta,nem is tudom hogy mondjam,tudjátok ez a folyton leborulnak érdekes ez az egész valahogy nem tudom elképzelni,hogy hogy lehet.

Biztos,hogy másképp van ott odafönn az,hogy éjjel nappal.

De meg a másik az,hogy ezek szimbolikus megjelenítések,tehát ez is,ha ismered a világtörténelmet és az ókornak a történelmét és abból a kultúrákból ismer kulturális szokásokat,tehát tudható az,hogy például a benne van az Eszter könyvében is,hogy ha valaki a király elé ment hívatlanul azt megölték ráadásul ha a király elé ment és a király a jogarát nem nyújtotta ki és nem érintette meg az embernek a száját,hogy beszéljen s ott az ember föl sem emelhette a tekintetét,le kellett borulni neki és csak úgy beszélhetett.

Tehát az is egy kép arról,hogy például az,hogy a 24 vén leborul ugye ez jó ürügyet adott az Isten szándékosan megint csak a luciferi imádós misztérium vallás követőknek arra,hogy ez a leborulást ezt szereti az Isten.

De valójában ez a leborulok kép s a koronáikat levetették ez is egy allegória,ez azt jelenti leegyszerűsítve,hogy az Istennek a fölségét,nagyságát ők elismerik ezzel,tehát,hogy Ő rajta kívül nincs hatalmasabb és nagyobb.

Tehát azzal ha leborulsz valaki elé,akkor azzal azt ismered el,hogy az a személy az fölötted van,ezért kell a víz alá menni,mert ezzel kijelented azt,hogy azt akarod,hogy az írás legyen fölötted,mint tekintélye az Istennek,tehát életre való útmutatásnak a tekintélyével bíró írás,hogy aláveted az életedet.

Ugyanúgy hogy ha,amikor Isten igazságát cselekszed azzal Te kijelented azt minden egyes cselekedettel,hogy az Isten fölötted áll és nem vagyok méltó ahhoz jelenlegi állapotomban Vele egy szintre kerüljek.

De nem is ez volt a fura úgy elsősorban,hanem az a dolog,hogy ott mindig ezt csinálják,hogy a nap 24 órájában csak most jutott eszembe,hogy ott nem volt se nap se 24 óra se éjjel nappal,mert ugye ott nem volt idő se,tehát lehet azért írja így az írás,mert ott végül is nincs idő.

Persze,ez egy allegorikus kép úgy,mint amikor leírja a János,hogy látta a Messiást,égő tűzláng volt a szeme fehér ruhába volt öltözve,amit nem tudnak még a ruhafestők se előállítani olyen fehér és tiszta volt aranydíszbe volt öltözve és izzó ércek voltak a lábai tudod.

És nyilvánvaló,hogy nem így néz ki,mert ez nem biztos,hogy örömet okozna ha valaki így találkozna Vele,hogy így néz ki a mennybe valójában.

Ez egy jelképes beszéd tehát,hogy tűzláng a szeme,hogy a tűz megtisztít mindent,tehát hogy ő minden igazságtalanságon,minden turpisságon keresztül lát,Őt nem lehet az Ő látását megvezetni,nem lehet becsapni Őt.

És fehér ruhába van öltözve,hogy Ő annyira szent tiszta életet élt,hogy az makulátlan volt az Isten előtt,arany övvel volt körülövezve ez meg ott van az Efézus levélben talán,hogy vegyétek föl pedig az igazságnak az övét,megigazultságnak az övét nem is tudom hogyan mondja ha jól emlékszem,tehát az életünk Isten igazságának a rendjében legyen ágyazva,akkor védelmet élvezünk az Istentől,nem fogunk elesni.

Mert Pál amikor írta ezt a levelet,akkor két római katona között állt és vannak,akik azt mondják látta,hogy az emberek elesnek a ruháikba mert nem volt övük és ebbe a tógába tudod a fehér tógába és ez egy jó hasonlat volt neki föl tudta használni,hogy megértesse,mint ahogy Krisztusnak is a Gyehenna tüze az a szeméttelep,az a pöcegödör az a folyton égő,bűzölgő helynek a szimbóluma és föl tudta használni,hogy az emberek megértsék,hogy ha a pokolba kerülsz az egy olyan állapot lesz,mint hogy ha valaki betenne a Jehenna völgyébe középre és akkor találd meg a füstbe a félhomályba a kiutat úgy,hogy nincsen ott levegő,tehát maximum 10 perced van,hogy kikerüljél onnét és utána meg fogsz halni,mert annyira tele leszel füsttel a tüdőd,megvakulsz megolthatatlan tűz begyulladt egyszer a nap hőjétől és nem lehetett eloltani és állandóan bűzölgött és ehhez hasonlította a Gyehennát a szenvedés helyét a Messiás.

S ugyanúgy a János is,hogy izzó érc volt a lába,tehát az izzó érc az azt jelenti,hogy a megpróbáltatások,a szenvedés a könyörtelenségnek a próbája s hogy Ő átment minden ilyenen.

S ugyanúgy minden ilyen,például,hogy a 24 vén leborult az öregkorú előtt és azt imádta meg a Bárány előtt ugye,tehát látszólag úgy tűnik,hogy helyesen járnak el a kereszténység meg a misztérium vallások követői,de az Istennek ez nem jelent semmit,az Istennek akkor jelentene egy ilyen leborulás valamit ha az ember nagyobb lenne az Isten előtt és így ezzel a leborulással a nagyobb Isten elismeri a kisebb Istennek a nagyobbságát,érted?

Értem tehát egy kép volt rá magyarul.

Így van.

Egyszerűbbre fordítva ez a leborulósdi olyan,hogy a Németh Sándor leborulna valaki előtt egy olyan kaliberű ember előtt,mint mi egy ilyen a világ szemébe senkik előtt és azt mondaná,hogy ti képviselitek az igazságot.

Tehát ez a leborulás akkor érne valamit,de így mivelhogy a hallgatói borulnak le ő előtte azzal,hogy követik őt,tehát ez az engedelmességben való követésnek a szimbóluma a leborulás.

Tehát ha nem borulsz le valaki előtt,de szót fogadsz neki azzal tulajdonképpen szellemileg leborultál előtte.

Értitek,hogy mit akarok mondani?

Igen.

S akkor,amikor Krisztus előtt leborultak,akkor ugyanez a kép,hogy alávetik magukat az Ő beszédének.

Így van,igen,tehát ez amikor leborultak a Krisztus előtt meghajtották magukat akkor elismerték azt,hogy mi úgy akarunk élni,ahogy Te mondod.

Igen,mert ez mondta valaki,hogy ezért Isten a Jézus,mert ezt engedte,hogy leboruljanak előtte.

Nem ez a misztérium vallásoknak a divatja,hogy elveszik az imádatot és persze joggal gondolnak a kereszténységben az emberek így erre,de valójában az a helyzet,hogy Krisztus azért engedte meg,hogy leboruljon előtte,mert ez az Isten országában a szimbólumok között ez teljesen mást jelent,mint a kereszténységben meg a misztérium vallásokban ez a kép.

Tehát a misztérium vallásokban az,hogy Úr,tehát hogy uralkodó van fölötted és Te parancsolsz nekem és szót fogadok neked,érted?

Az Isten országában szimbólumként ez pedig az,hogy én önként alávetem magam a Te kérésednek,utasításodnak mert tudom,hogy örök életet nyerek Rajtad keresztül.

Tehát szót fogadok Neked,azért mert szeretlek.

Míg a misztérium vallásokban félelemből ugye,mint a fáraóknál is,hogy ha valaki a fáraó elé ment nem nézhetett fel,ha felnéztél rá meghaltál,ott abban a pillanatban megöltek.

Nem láthattad a fáraónak az arcát és egyébként is nem is,tehát úgy,hogy te odasétáltál a két lábadon a fáraó elé meghallgatásra már a gondolat miatt megöltek.

De messze az ajtóba le kellett vetkőznöd,tehát lehasalni és úgy földet nyalva,lehajtott fejjel kúszhattál addig előre amíg meg volt engedve,pontosan azért,hogy a szolgák a hétköznapi,közönséges emberek ne láthassák azt,hogy ki az uralkodó egyrészt,hogy nem kellett félni,hogy tudják,hogy kit kell meggyilkolni másrészt viszont,hogy ki ne derüljön,hogy emberek uralkodtak rajtuk,mert így elhitették velük,hogy istenek uralkodtak rajtuk és így félelemből volt ez,hogy meghajoltak.

Tehát az,hogy félek tőled te úr vagy és nem akarom,hogy megöljél ezért hajlok meg és nem nézek föl,tehát ez egy jelkép volt.

Meg hátra tolattak ki,igen,igen.

Az igaz Istennél viszont ez viszont,ha valaki ezt megtette,azért engedte meg Krisztus,mert őnála ez nem azt jelentette,hogy én urad vagyok és parancsolód,hanem megértettél engem,megérted,hogy szeretlek téged és az én tanácsaimmal tudlak vezetni az Istennek az ítélete alól.

S erre az ember pedig meghajol s ezzel azt fejezte ki,hogy igen víz alatt akarok élni,végre akarom hajtani,amit Te kérsz és tanácsolsz,mert tudom,hogy élni fogok .

Tehát a víz alatt is ugye az ember nem tud élni a víz alatt,de mégis a merítkezéssel azt vallja meg,hogy víz alatt akarok élni,mert a víz alatt meg fogok halni,a testem meghal a víz alatt,haí víz alatt maradok több,mint két percre meg fogok halni,tehát az azt jelenti,hogy nem fogok tudni bűnt elkövetni,mert halott test nem tud csinálni se jót se rosszat,főként nem rosszat.