- Isten nyelvezetén szólás és annak magyarázása: A tengerbe vetett hegy

RevealHiddenReality:Az jutott eszembe, hogy ott van az Ószövetségbe, a Dánielnél van talán,hogy van egy szobor,aminek arany feje van,ezüst válla, törzse,réz csípője,és van ott is egy rész abban, azt mondja a végén,hogy

És a hegyről leszakad egy kődarab, és neki röpül ennek a szobornak és ledönti

 

Kérdező: 2. 45-Dániel

 

Dán 2: 45 Ezért láttad, hogy a hegyről kő szakadt le anélkül, hogy egy kéz érintette volna, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és az aranyat.

A nagy Isten tudtul adta a királynak azt, ami majd ezután lesz. Az álom igaz, és bizonyos annak értelme.

 

RHR: Látjátok, hogy ez összepasszol ez is azzal érdekes volt, hogy ez is csak így bevillant,

Hát persze mi így mondjuk, hogy bevillant, biztos, hogy nem véletlen, mindig így történnek ezek, hogy Isten beárnyékol, és akkor fölhozza a gondolatodba.

Ezért jó, hogy ha sokat olvasunk Bibliát, legalább is a kezdeti időbe, még ha nem is érti az ember, csak azért, hogy óriási lexikális ismerete legyen az írásból.

Én ezeket a részeket több 10-évvel ezelőtt olvastam,és meglepő,hogy így egy csettintésre Isten fölhozza így az elmémből

Nem voltam benne biztos, de valamiért az volt bennem, hogy van, valahol a Dánielnél kell lennie egy ilyen résznek, hogy a hegyről leszakad a kődarab, és hogy ez is ugyanolyan kép, mint a Jelenések könyvében, hogy az angyal fogja a malomkőhöz hasonló követ.

Ahogy beszéltük, hogy van az a másik, most nem tudom, hogy Ezékielnél, vagy kinél van az, melyik prófétánál volt az,azt mondja,hogy malomkővé vagy nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet,hogy aki megpróbálja emelni,hogy az bele szakad.

 

Zak 12: 1 Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen. Így szól az ÚR, aki az egeket kifeszítette, a földnek alapot vetett, és az emberbe lelket alkotott:

Zak 12:2, Íme, részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülötte levő nép számára. Júdával is ez lesz, amikor ostromolják Jeruzsálemet.

Zak 12: 3 Azon a napon nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad, noha összegyűlik ellene a föld minden népe.

Zak 12: 4 Azon a napon – így szól az ÚR – minden lovat rettegéssel verek meg, lovasaikat pedig őrültséggel. Júda házát viszont nyitott szemmel figyelem, de a népek minden lovát vaksággal verem meg.

 

RHR:Azt mondja Joshua, hogy ha olyan picike hitetek volna mint a mustármag,azt mondanátok a hegynek hogy ugorjon a tengerbe és az bele esne.

Az Isten nyelvezete,a szimbolikájának alapján ez a nyelvezet szólás alapján itt nem arról beszélt, amit a keresztények gyakorolnak,hogy Koreából behozták,hogy a szónak a teremtő ereje, hogy tényleg rá olvasod az emberre, és akkor az ember megváltozik tőle.

Meg ha magadra olvasod, akkor te is megváltozol tőle, meg ezek az okkultizmus varázseszközei, varázslás, varázsigézés.

Hanem, hogy itt, hogy ha csak ezt az allegorikus beszédét, ezt a nyelvezet szólását nézzük a Joshuának, akkor ez itt miről szól, mit gondoltok?

Azt mondja, hogy ha olyan picit engedelmeskednél csak az Istennek, mint a mustármag,

Ha azt mondanád a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, hogy az beleesne a tengerbe.

Tudjuk hogy a tenger az minek a szimbóluma az írásban?

 

Kérdező: népek, nemzetek, a világ.

 

RHR: Igen, mert ott mondja a Jelenések könyvében, amikor azt mondja az angyal, hogy elmagyarázom neked, az asszonynak, és a fenevadnak a titkát, ugye?

 

Kérdező: igen, ott el is mondja.

Jel 17: 15 És azt mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek.

 

RHR: Igen, tehát itt látni azt, hogy itt adja meg Isten,

Tehát mindig Isten adja meg, meg adja a jelképet, és utána meg adja a magyarázatot, de a magyarázat az mindig el van rejtve, csak azok tudják, akiknek van lexikális ismeretük az írásból, tehát mélyreható ismeretük.

Nem úgy, hogy most hol íródott, meg ki írta, hanem tehát részeket megtalálni az írásból, hogy följöjjön, értitek?

 

Kérdező: felhozza Isten a gondolatainkban az igéket?

 

RHR: Így van, felhozza, hogy az hol található, és amikor azt elolvasod, akkor magyarázatot nyer, tulajdonképpen ezért maga az Isten beszéde is nem más, mint nyelvezetszólás, prófétálással együtt.

Egy prófécia, tehát ott vannak ezek a próféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Joel, hogy prófétáknak mondják őket a kereszténységbe azért, mert rájuk ragasztották azt, hogy ők a jövőről írtak beszámolót.

Tehát a kereszténységbe a prófétának lenni azt összekötötték a jövendő mondással.

De valójában tudjuk,hogy az Isten prófétájának lenni az mit jelent,tehát,hogy az Istent választó emberek, akik elválasztották magukat a világ szennyétől,és közösségben találkoznak,ezekben a csoportokban,közösségekben azok a személyek, akik rendelkeznek már annyi ismerettel,meg annyi tapasztalattal, hogy az Isten tudja őket használni,arra tudja őket használni hogy erősítsék,vigasztalják,és bátorítsák a közösséget.

A nagy Krisztus láthatatlan testének, ami kiterjed az egész földre, minden kontinensre, minden országban vannak csoportjai, és attól függően, hogy kinek mit ad Isten feladatul, vagy hogy miben foglalatoskodjanak, ugye?

Tehát így tagjai a testnek, ennek a láthatatlan testnek, hát így építő elemei az Isten templomának, a szellemi templomnak.

Ahogy szoktunk erről beszélni, ahogy az írás mondja ezt, ezért nem egyenként vagyunk templomok, és a testünk nem a bennünk lakó szent szellemnek, meg Istennek a temploma.

És így lehet azt látni, hogy valójában tulajdonképpen a bibliának a szövegei, az iratai, hogy ezek nyelvezetszólásban íródtak, de viszont történetekben elrejtve meg a képes beszédekben elrejtve lehet látni, hogy Isten meg adja a magyarázatot.

Érdekes dolog az, hogy a gyülekezetekben lehet azt látni, hogy kinyitják a Jelenések könyvét, és akkor elkezdik olvasni, elkezdik magyarázni, de sohasem úgy, hogy a szerint, amit magyaráz az Isten az angyalokon keresztül.

Tehát az angyalokon keresztül nagyon sok helyen megmagyarázza, tehát lehet látni itt is, hogy a Dánielnél is kapott egy Isten nyelvezetével íródott álomképet, és az angyal pedig megérteti vele, hogy mi ennek a lényege,

Tehát a jelképeket egyenként elmagyarázza, hogy mi micsoda.

Ha megnézitek ott, amikor lát egy ilyen fenevadat, egy állatot, nem is, hanem állatokkal szimbolizálja ezt a birodalmat csak más-más formában, hogy van egy kecskebak, meg egy kétszarvú, vagy lát egy kost, egy kecskét, aminek két szarva van, meg nem tudom, hogy milyen állatokat lát,

És akkor megmagyarázza,hogy ez az állat micsoda,ez Görögország,az Róma,megmagyarázza hogy a másik állat, az Perzsia,megmagyarázza hogy Egyiptom,és Babilon,

Vagy hogy látja ezt a szobrot,aminek aranyból van a feje,és akkor azt mondja a Dániel a királynak,ugye ebben az időben fogságban vannak.

És elmagyarázza az álmot,hogy az arany fej, az te vagy,vagy nem is tudom,hogy kiről beszél.

 

Kérdező: Igen itt mondja a 38-as-ban te vagy az arany fej.

Ott elmagyarázza, igen,

 

RHR: Igaz?

Hogy te vagy az arany fej, és tehát mindenhol benne van a magyarázat, csak azt kell követni.

Sajnos én is évtizedeket vesztegettem el ebbe a kaotikus kereszténységbe, és hogy ezért az Isten ezeket nem tudta megmutatni, mert követtem azokat az elméleteket meg eszméket, amiket ezek a kuruzslók a gyülekezetek élén félrevezettek, hogy az igazságtól elcsalogattak mindenféle más ismerettel, ami kedves a fülnek, tetszik az embernek, fantáziát lát benne,

Hogy ó hát ezen keresztül meg tudom renoválni az életemet,

Anyagilag jó pozícióba fogok tudni kerülni, áldott leszek, meg egészséges leszek, meg örökké fogok élni, meg elragadtatok minden baj elől.

Ez mind tetszik az embernek, ez inkább akkor fordul annak az irányába.

Tulajdonképpen ezek az elméletek a Simon médiumnak, meg a Barjézus médiumnak az eszközei arra, hogy az embereket az igazságtól elcsalogassák.

És látni itt is, hogy megmagyarázza itt tovább, hogy ha olvassuk, hogy a tíz szarv, pedig amelyet láttál tíz király.

Tehát elmond mindent részletesen, pontról-pontra,

De itt volt a víz, az érdekes, a tenger, hogy azt mondja Istennek a küldötte, Istennek az angyala, hogy ez a víz, ez a tenger

Mert előtte itt ugyan vizet mond, de egy korábbi résznél, hogy ha olvassuk, azt mondja, hogy tengerből feljövő hétfejű vadállat, ugye?

Tehát itt tengert ír, és azt mondja láték egy fenevadat a tengerből feljönni, melynek hét feje, és tíz szarva vala, az ő szarvain tíz korona, és fejein a káromlásnak neve

És azt mondja, hogy:

 Jel 13:2 A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lába, mint a medvéé, és szája, mint az oroszláné; és a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát.

 

RHR: Na most itt ez visszautal, meg lehet ugyanezt a képet találni pont Dánielnél.

Tehát ezek, amit itt mond, hogy láték egy fenevadat följönni a tengerből,

Tehát a sok nemzetiségből, sok nemzetből, és azt mondja, hogy a fenevad, amelyet láték párduchoz hasonló,

Az a párduc volt Görögország, hogy ha jól emlékszem, ott Dániel magyarázza is, hogy olyan gyorsan fogja elfoglalni és legyőzni az előtte levő királyt, mint a párduc, ha jól emlékszem.

A lábai olyanok, mint a medvéé, na most itt megint az illumináti hamisítás jön, be hogy beleteszik a bibliai képekbe, hogy a medve az, az Oroszország.

Oroszország soha nem szerepelt így Istennek a szimbólum rendszerébe, főleg az Ószövetségbe nem.

Ez a medve, ez az Ószövetségből való szimbólum, és akkor még Oroszország sehol nem létezett.

Hanem melyik ország létezett?

Amelyik erős volt, nagy volt, mint egy medve, de lomha volt, mint egy medve.

Ugye az ószövetségi hódító birodalmak volt: Babilon, Egyiptom, média Perzsia, Görögország, és Róma a legvégén.

Most ezek közül melyik volt az?

Nem tudom,hogy rendelkezik-e valaki közülünk ezekkel az ismeretekkel,hogy például melyik országnak mi volt a jellemzője haderejét,meg gondolkodásmódját tekintve,

Mit gondoltok, hogy melyik ország lehetett ez a 4-5 közül, Babilon, Egyiptom, média Perzsia, vagy Görögország,

Görögországra mondtam, hogy a Görögország az a párduc volt,

 Perzsiát lehet a történelemből úgy ismerni: egy óriási haderő volt, de mivel teljesen embertelen volt, embertelen rendszer volt, a félelem, rettegés tartotta össze a katonákat a nagyon nehéz volt a kommunikáció a hadseregükön belül, és ennek a szimbóluma a medve.

Semmi köze az oroszoknak a medvéhez, tehát itt is bemutatja, hogy Perzsia volt az.

Akkor azt mondja, hogy az ő szája, mint az oroszlán szája, beszél egy másik világbirodalomról, oroszlán szája van neki,

És tehát ez az oroszlán volt Babilon, ha megnézzük a Dánielnél ugyancsak, tehát ugyanez az állókép szobor ez megjelenik egy másfajta látomásban is megint a Dánielnek, amikor ő is beszél, Dániel is beszél arról, hogy hát látja ezt a fenevadat, amit be is mutat, hogy oroszlán, tigris, két szárnya van neki

A 7. rész 4. rész itt elmondja:

Dán 7: 1 Bélsaccarnak, Babilón királyának első esztendejében álmot látott ágyában Dániel, elméjének látomásait. Az álmot följegyezte, és a lényegét elmondta.

 

RHR: Ja, igen ezért mondta hogy te vagy az arany fej, mert Babilon volt az első, tehát Nimród leszármazottainak az uralkodásában, ennek a Belsazarnak az uralkodása idejében vitték fogságra a babiloniak a zsidókat, és ott volt benn Dániel.

És,hogy álmot látott a király,és hivatta Dánielt,és akkor magyarázza el,látjátok itt is van, azt mondja hogy látám az én látomásomba éjszaka,Ímé az égnek négy szele háborút támaszt a nagy tengeren.

Látjátok, itt is megjelenik a tenger szimbólum.

Tehát biztos, hogy arról van szó, hogy a földön élő nemzetek között, minden égtájról van szó, a 4 állat jöve fel a tengerből.

Látjátok, ugyanebből a tengerből jő fel a 4-állat, az egyik különbözi a másikat, az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai vannak.

Később ezt meg fogja magyarázni biztos, hogy ez Babilon.

Az oroszlán a szárnyakkal azt mondja, hogy sas szárnyai vannak, és ez a sas szárny szimbólum ez megjelenik a János jelenésekben,

Emlékeztek rá, mikor arról beszéltünk, hogy az asszony menekül a pusztába, és adatik neki két sas szárny,

 

Kérdező: igen, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába.

 

RHR: Igen, a fenevad elől,

Látjátok, hogy lett két arab ország, Babilon ma Irak, az ókori Babilon mai maradvány az Irak, és valószínű, hogy Iraknak a két szövetségese, aki az ókorban is kereskedelmi partnere volt, meg hadi szövetségese volt Babilonnak,

Arra gondolok, hogy a perzsák, és az egyiptomiak, így olvasva ezt valószínűsítem, hogy Irán és Egyiptom nyújt menedéket.

 

Kérdező: Szíria inkább, mert Egyiptom az eléggé nyugat párti.

 

RHR: Igen, igen bocsánat, igazad van Szíria.

Ma is lehet azt látni, hogy Szíriában él a legtöbb még genetikailag Ábrahámnak a vérvonalával kapcsolatos zsidó, ezek is már keveredtek, de

Tehát ha ma azt nézzük, hogy azok az emberek, akik a vélt zsidóságot képviselik ott Palesztinába, hogy ő nekik ott semmi közük Ábrahám vérvonalához,

Ők a kaukázusi birodalomból, Kazáriából jöttek, viszont a palesztinok Izmaelen keresztül képviselik Ábrahám vérvonalát.

Ugyan nem a 12-törzsből származó Izsák vonalán zsidók, hanem Izmael vonalán sémiták, és lehet azt látni, hogy pusztítják őket ez a Góg és Magógnak a hadserege.

Mert ugye Góg és Magóg pontosan onnét kazária területeiről van prófétálva,hogy lehozlak téged messze északról,és ezek az ál-zsidóknak a hadserege ott van most Palesztinában,és mészárolják ott a palesztinokat,meg föltett tervük az illuminátinak,hogy ezen keresztül ha lehetséges akkor kiirtják az egész arab világot Irakkal,meg főleg Iránnal együtt.

Irán az nem arab állam, de mégis ugyanaz a vallásuk van nekik, az a muzulmán vallás, és lehet ott látni, hogy Iránba is rengetegen vannak igazi zsidók az Izsáknak az oldaláról, meg ugye rengetegen vannak Izmael oldaláról.

Szíria is tömve volt, meg tömve van Izmael oldaláról való Ábrahámon keresztül sémitaiakkal.

Tehát nem hívjuk őket zsidóknak, mert csak később, talán Jákobtól hívja az írás zsidóknak őket, korábban csak hébereknek nevezte őket.

Előtte meg ez nem is volt fontos, hogy honnét jönnek, de Sémnek a vérvonalán jöttek lefelé,

Ábrahám aztán Ábrahámtól van Izsák, és Izmael, mind a kettő sémitai vért hordozza a genetikájában

És lehet látni a történelemből is, hogy az megy, ki akarják őket pusztítani a vélt zsidóságot, a Góg Magóg gyülevészét, és a kereszténységet akarja a fenevad, az Antikrisztusnak az irányítása arra használni, hogy kiirtsák Izsáknak is az utolsó maradékát, meg Izmaelnek is a maradékát.

Tehát hogy Izmael, hogy nem az ígéret szerinti gyermek volt Ábrahámnak, hanem buta módon Ábrahám felesége kitalálta azt, hogy a szolgálónőt beküldi éjszaka hozzá Ábrahámhoz, és akkor attól legyen neki, szülessen gyermek

Mert Sára úgy fogta fel, hogy hát így fog megteljesedni Istennek az ígérete.

Tehát, ő kitalálta bután ezt, hogy biztos Isten erre gondolt, értitek ez a kereszténységnek, ez a segítsünk be Istennek, hogy meg tudja valósítani a tervét, buta felfogás.

És utána el kellett küldenie Isten végzéséből, de Isten gondoskodott Izmaelről is, és nagy fejedelmek, az arab királyok azok mind Izmaeltől származnak.

 

Kérdező: azt tudod, hogy 12-fia volt ott is?

12-fejedelem, Izmaelnak?

Ez is érdekes.

 

RHR: Igen, meg is mondta neki az angyal, hogy 12-fejedelem fog belőle származni.

Szóval visszatérve ide, azt mondja, hogy 4-állatnak oroszlán feje volt,

Tehát ez Babilon, a mai Irak, aztán sasszárnyai voltak neki, és kitépettek a szárnyai, fölemelték a földről, mint valami ember, lábra állíttatték, és emberi szív adaték neki.

És íme, más állat, a második, hasonló a medvéhez, látjátok, hogy itt van hasonló a medvéhez,

És kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának neki: Kelj fel és egyél sok húst!

Tehát ez a medve ezt biztosan lehet látni, hogy Babilon volt az első hódító világbirodalom Nimródtól fogva, és ennek a leszármazottait viszont Isten fölemelte, hogy az ő hódításukban, nagyságukból megmutassa az emberiségnek, hogy Isten milyen hatalmas, hogy ha embereket képes az Ő tervére használni, akkor ő maga milyen hatalmas lehet, hogy ha az egész emberiséget képes kontrolálni Isten,

Tehát ez a medve, ez pedig az utána következő birodalom, ezt tudjuk a történelemből Babilon után volt Perzsia, a Méd-Perzsa birodalom,

Azt nem tudom, hogy mi lehet ez, nagy rejtély előttem, hogy egyik oldalára fordult, és akkor három oldalborda volt a szájában.

Valószínű itt is az oldalborda, mint az oroszlánnál, hogy két sasszárny volt neki, tehát a szövetségesei, valószínűsítem, hogy ennél a medvénél is az oldalborda, hogy három szövetségest jelöl vele.

Vagy talán három másik országot, amit elfoglaltak.

Tehát utána azt mondja, hogy Ez után látám, és íme, egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték neki.

 

Kérdező: bocsánat, még régebben ki írtam, találtam egy elemzést erről, nem tudom mennyire jó,

Itt azt írják, hogy a medve az iráni fenség jellegzetes állata, a médeket jelenti, akik közvetlen meghódítói voltak a bábeli birodalomnak, a három borda, és az elfogyasztandó sok hús a meghódított országok jelképe.

 

RHR: akkor úgy mond, ráéreztem,

 

Kérdező: Igen, és akkor itt a párduc a 4 szárny, szerintem itt is ezt meg

 

RHR: Igen, hát, ha ezt megnézzük, hogy a 8. részben például, ott megint egy másféleképpen mutatja be ugyanezt a képet,

Tehát először bemutatta, mint egy állóképet, ugye egy szobrot, utána bemutatta egy ilyen mutáns állat képeként, és utána bemutatja ilyennek, hogy kosok, meg azt mondja, egy kos, aminek két szarva van

Aztán utána mondja, hogy egy kecskebak jöve, és nagy szarva volt neki.

Tehát itt a további részben elmondja, az angyal, elmagyarázza Dánielnek ugyanúgy, hogy a medve.

Mint például ebbe a másik képbe a szobornál az, az ezüst mellkas, az a médek, perzsák.

És akkor utána pedig a rézcsípő, az pedig Görögország

Itt ebben a mutáns állatba, ebbe a fenevadba ez az állat, ami tigris teste van, párduc teste van, és 4-szárnya van neki, négy feje, tehát ez tudjuk a történelemből, hogy Görögország volt az, aki legyőzte a perzsákat.

És Alexandernak, amikor meghalt, akkor a 4-hadvezére ragadta magához a királyságot, és a hatalmat, és fölosztották egymás között Görögországot.

 

Kérdező: itt van Makedónia, Egyiptom, Szíria, és kisÁzsia, legalább is itt így írják ebbe, amit annak idején lementettem,

És, hogy az a 4-hadvezér, hogy a 4 szárny gyors fordítás volt, a 4 világrészre a terjeszkedés hogy azért van talán.

 

RHR: tehát ezt ugyanúgy, hogy ha visszalapoztok a Jelenések könyvébe ide a 13-hoz, akkor látjátok azt, hogy azt mondja hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé.

Látjátok hogy a párduc alatt volt a medve.

Tehát, hogy párduc test volt, de medve lába volt, hogy Görögország legyőzte Perzsiát.

Tehát ezt látni a Jelenések könyvében, egy és ugyanaz, arról beszél az egész, csak a Jelenések könyvében, mivel a Jelenések könyve már a kegyelem korszakban íródott, és akkor kapta János a Pátmosz szigetén ezt a látomást vagy elragadtatást, vagy mi volt ez.

Lehet azt látni,hogy abból az időből visszafelé tekint ezekre a régi birodalmakra.

Aztán utána később mondja itt a Jelenések könyvében, hogy.

 és még utoljára visszatérve,hogy azt mondja volt ez a párduc, aminek 4-feje,4-szarva volt,ez Görögország,

És, hogy ha olvassátok itt a Dánielnél, meg fogja magyarázni egész pontosan, és azt mondja, hogy igen a párduc, és utána: Ezek után látám éjszakai látásokban, és íme, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot,

Tehát itt is az a szó, ami kiemelkedik az egészből  a maradékot a lábaival összetaposta,később olvasni  a Dánielnél hogy hadat üzen a szentek ellen,és legyőzi őket,egy részüket.

Tehát Izrael maradékát eltüntette úgymond,

Ez különbözik mindazoktól az állatoktól amely előtte valának,és tíz szarva vala neki,

Ez már innentől utal arra, hogy ahogyan a folyamatok fölgyorsulnak a kegyelem korszakban,

Róma volt az a választóvonal,és mondja is,hogy ez a birodalom ami volt,noha van,volt de nincs,de eljövendő?,valahogy így fogalmaz talán?

 

Kérdező: Igen, jelenések 17: 8

Jel 17:8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, feljön az alvilágból, és veszedelemre megy. És a föld lakói, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe e világ alapítása óta, csodálkoznak, látva a fenevadat, hogy volt és nincs, de megjelenik.

 

És akkor később írja, hogy:

Jel 17:11 A fenevad pedig, amely volt és nincs, ő a nyolcadik, és a hét közül való, és a veszedelemre megy.

 

RHR: Tehát látni azt, hogy ebbe a látomásban Dánielnél még az állatnak csak a törzse volt meg, már itt a Jelenésekben már ennek az oroszlán fejű, tigris testű, medve lábú állatnak, hogy már van neki 7-feje, és utána 8-feje lesz neki.

És ennek van, azt hiszem tíz szarva, és ezen vannak a koronák a szarvakon, tehát innentől fogva már azt mutatja be, hogy hogyan alakult tovább az emberiség történelme, melyik vezető országok azok, amelyik ebből kinőnek ebből az ókori uralkodórendszerből.

És ezért mondja ezt, hogy a tengerből följövő fenevad, mert mára ezt odáig szervezték, hogy ez egy globális birodalom lesz,

Tehát itt most már minden nyelvből, és minden tényleg minden nemzetből lesz.

Abban az időben például távol kelet, India, ezek a részek kimaradtak.

Nagy Sándor is csak Indiának egy kisebb részéhez jutott el érintőlegesen, nem tudta meghódítani őket,és lehet látni az írásból, hogy itt megmagyarázza.

Tehát,ha visszatérünk oda,hogy Joshua azt mondja,hogy ha csak annyira engedelmeskednétek az Istennek,hogy annyira tudna benneteket használni az Ő munkájában,az emberiség megmentésének tervében,

És, hogy ha azt mondanátok a hegynek, hogy ugorj a tengerbe, akkor a tengerbe ugrana, megmagyarázódik Joshuának az, az allegorikus, tehát ez az Isten nyelvezetével való szólása ebben a képben, hogy a tenger mit jelent, hogy ez a népek, nyelvek, ágazatok, az ég négy égtája felől.

Tehát minden, a föld minden kontinensén, országában élő embereket szimbolizálja a tenger.

És a hegy pedig megjelenik az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is ugyanúgy, ahogy Dánielnél.

Tehát van Dánielnél beszél arról, ott van ez a kép,hogy látja a hegyet,és hogy arról egy kő leszakad,és összedönti ezt a szobrot,nyilvánvaló,hogy egyrészt ez a hegy szimbolizálja Istent,és ez a leszakadt kő szimbolizálja az Ő ítéletét,

 

Kérdező: meg Krisztust, is mint szegletkő, vagy nem?

 

RHR: ezt bevetten a kereszténységbe így szokták tanítani igen, hogy ez a kő ez Krisztus ledönti,

Tehát nyíltan ilyen utalás nincs rá, mert Krisztus a kegyelem időszak alatt nem fog ítélni, ítéletet kinyilvánítani, és véghez vinni

 

Kérdező: mert írja, hogy neki adta az ítéletet. a földön az emberek fölött.

A Máté 21-ben írja,hogy aki erre a kőre esik összezúzza magát,akire pedig ez ráesik összetöri.

Amely követ az építők megvetettek az lett a szegletkő,

Tehát, hogy ő a szegletkő tudod,

De a hegyből ez a kő, ami összetöri kéz nélkül, ez nem ő arra gondolsz,

 

RHR: Én nem vagyok benne biztos, mert…

 

Kérdező: de ide utal a Máté 21-be,

 

RHR: Tehát akkor ennek a képnek azt kéne mondania, hogy maga Isten Fia fogja királyként megsemmisíteni az emberi birodalmakat.

 

Kérdező: de, nem úgy, hogy hanem aki nem fogad szót neki az ítélet alá esik és elkárhozik, úgy, mint kőszikla, érted?

hogy a hegyből, mint  Isten elküldi az Ő Fiát,egy kis követ úgymond képletesen.

 

RHR:Nem tudom,én nem tudtam összepárosítani azzal amit a kereszténységben tanítanak,hogy ez a leszakadt kő, ami ledönti a szobrot,az maga Krisztus.

Tehát allegorikusan lehetséges, hogy esetleg arra utalna, hogy az eklésziát ha létrehozza Isten ő rajta keresztül, hogy abban nincsenek már különféle nemzetek.

Isten már nem nemzetenként tekint, mint az Ószövetségben, hogy nemzeti szinten kommunikált Isten az emberiséggel,

Volt a hébereknek az országa és akkor abban, még amikor erkölcsösek voltak az emberek vagyis az ő ősatyáik,a vezetőik,mint Ábrahám,Izsák,Jákob,

Ők erkölcsösek voltak, és Istennek az útmutatását követték, és akkor így ezen keresztül Isten használta az ő nemzetüket másik nemzetekkel szemben, hogy akár legyőzetve, legyőzve az ő vezetőiket, embereket fölszabadítsák a rabszolgaságból,

Így be tegye őket a zsidók közé,a héberek közé,mert lehet azt olvasni,hogy amikor voltak ezek hogy rajtuk keresztül legyőztek embereket,vagy országokat,

Akkor, amit rabszolgaságba vittek, ami megmaradt azt ők hadi zsákmányként megtarthatták, és így tulajdonképpen ezek az emberek, akik a legyőzött országokból fölszabadultak az ő zsarnokuralkodóik alól, így bekerültek az Istennek az országába, allegorikusan,

És föl lettek szabadítva attól a kegyetlen rabszolgaságtól, igaz, hogy szolgák maradtak itt is, de körül kellett metélkedniük, és így tulajdonképpen részesedhettek abba a kiváltságba, hogy Isten eltartotta őket, mint ahogy eltartotta a zsidóknak, a hébereknek a vezetőit.

Viszont az 50. évben el kellett engedniük ezeket, szabadság levelet kellett adniuk, és így akkor még a szolgaságból is fölszabadultak.

Tehát ez is előképe volt annak így, hogy Isten az ördög rabszolgaságában levő nemzetek is, Isten megbocsát nekik és befogadja a kegyelembe.

Elengedi a tartozásukat, ha úgymond körülmetélik magukat, az volt a szövetségkötésnek a szimbóluma ott, a feltétele hogy körül kellett metélni a férfitagjukat,

És ez előképe volt annak, hogy ami a szellemi Jeruzsálemben, az ember az akaratát Istennek a beszéde alá veti, és így ahogy az ókorban testileg az 50. évben az elengedéskor szabadon kellett bocsátani a különböző országok legyőzéséből való rabszolgákat,

Szabadság levelet kellett hogy kapjanak, szabadon lettek bocsátva, de mivel hogy körülmetélkezett emberek voltak, csak így csatlakozhattak be a héberek törzsei közé.

Szolgák voltak, szolgái voltak a 12-törzsnek, de még így szolgaként is sokkal jobb volt a sorsuk, és az életük, mint a saját uralkodóik rabsága alatt sínylődni,

Akik tényleg aztán ízig-vérig kiszipolyozták őket,és akkor  50.évbe, akik így körülmetélkezhettek,úgy írja talán a Mózesnél, hogy voltak mindenféle elegy-belegy népek becsatlakozhattak a zsidók közé.

Isten megengedte más nemzeteknek is, hogy becsatlakozhatnak, ezért nem igaz a 12-törzses mese leginkább, mert ezek a vándorlásaik során amilyen népeken keresztül mentek,

Amíg erkölcsösek voltak velük verette meg Isten azokat a nemzeteket, és fölszámolja a gyerekáldozást, meg mindenféle dolgot,

Ezek becsatlakoztak közéjük, körül kellett metélkedniük a fiúknak, aki a kisfiúknak is nyolcad napon, azt hiszem nyolcad napos korukban talán, a férfiaknak is körül kellett metélkedniük akik, jöttek hadifogolyként.

Tehát itt már nem tiszta zsidókról beszélünk már akkor, és ahogyan Ábrahám úgymond gyereket nemzett a nála levő, lehet látni, hogy Ábrahámnál is voltak nem héber emberek, szolgák, akik vagy útközbe hozzájuk csatlakoztak, voltak ilyenek is, meg volt, mint ez a Hágár, aki különféle királyok, meg portyázó fosztogatókat leverve, az ő szolgáikat se mondta, hogy vedd el tőlük, és tartsd magadnál.

És ezek is körülmetélkedtek, amikor adta a körülmetélkedésnek a szövetség kötési szimbólumát Ábrahámnak, akkor ezeknek a velük levő szolgálóknak is körül kellett metélkedni.

Tehát ezért nem igaz, nem ezen volt a lényeg ezen a 12-törzs, meg a vérvonal, meg mi egyéb ettől fogva, hanem az engedelmesség,

Már ott Ábrahám volt az első szimbóluma, allegorikus képe Joshuának.

Végső soron ebben a tengerbe vetett dolgok vigasztalásként, azt akartam ezzel mondani, hogy ott van a Jelenésekben, hogy így lesz vége Babilonnak,

Tehát, hogy Babilon, ez a fenevad rendszer megpróbál véget vetni Isten országának, az Isten templomának, megpróbálja fölszámolni, és hogy azért vigasztalás számunkra, bátorítás, hogy bármilyen nehéz is lesz az, az időszak, hogy ha életben maradunk, Isten maga fog cselekedni olyan dolgokkal, ami tulajdonképpen megveretése lesz ennek a babiloni rendszernek.

Ennek az Antikrisztus rendszernek,hogy látjuk ezekben, amiket felsoroltunk ezeket a példákat,hogy a Sault aki később Pál lett a Damaszkuszi úton megvakította,mert végezni akart az Istennek a templomával,a szellemi templommal,az Isten közösségével,

Aztán a barjézus az Isten munkáját akarta megsemmisíteni, akkor az Istennek a fiait akarták megölni ott a Szodomabeliek, akkor a szíriaiak, amikor ott a zsidókat akarták eltüntetni, a háborúban, hogy megvakította őket Isten Elizeusnak az imádkozására.

Illésnél három évig és három és fél évig nem volt eső, mert Isten mondta neki, hogy imádkozzon, azért hogy ne legyen eső, hogy

Így verje meg az istentelen nemzedéket Isten, és nagy szárazság volt, sokan éhen haltak, szomjan haltak, mert nem volt ennivaló, és akkor mutatja abba a példába, hogy hogyan tartotta el Isten, milyen gondviseléssel az övéit ott Illésnek az idejében.

És látjuk, hogy megverte őket vaksággal, érdekes, hogy az Antikrisztus birodalmába nem az lesz, hogy vaksággal veri meg őket, hanem azt mondja ott a Jelenéseknél, hogy sötétséggel veri meg az Antikrisztusnak a birodalmát.

És hogy nagyon érdekes volt számomra milyen érdekes, hogy pont a leggonoszabb időszakot a földön, a legelrettentőbb, a legkíméletlenebb időszakot a földön, azokat az embereket, akik azt művelik, meg azt támogatják,

Hogy nem vakítja meg őket Isten, hanem sötétséget borít az Antikrisztusnak a birodalmára Isten, és gondolkodtam hogy de hát miért.

Persze ebből lehet megérteni azt, hogy azt mondja Joshua hogy ha, meg nem rövidíttetnek azok a napok, akkor még a választottak se élnék túl.

 

Márk 13:20 És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, senki sem menekülne meg, de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.

 

 

RHR:Tehát még itt az utolsó pillanatban is,ahogyan Péter fölkapta a kardot,és levágta a főpapnak a szolgájának a fülét,és akkor Istennek a Fián keresztül az Atya adta neki ezt az épséget,hogy meggyógyította,éppé tette az ő fülét,

Azt lehet meg látni, hogy még ebben a gonosz nemzedékben is, abban a civilizációban is, még ott is kegyelemmel nyúl ki Isten, hogy hátha valakit ki tud belőle szabadítani még mielőtt végképp, végérvényesen fölszámolja, megsemmisíti azt.

 

Kérdező: Meg ott a két tanú, tudod?

 

RHR: Tehát ez is bizonyság arra, hogy nem lesz elő-elragadtatás, mert ott lesz a két bizonyág tevő, hogy ők is,

Nem tudom, hogy mondja ott az írás, hogy ott is, imádkozni fognak az Atyához, hogy ne legyen eső, és akkor szárazság lesz három és fél évig, tikkadni fog az Antikrisztusnak a birodalma.

 

Kérdező: ja ott úgy mondja, hogy:

 

Jel 11: 6 Nekik hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, hogy prófétálásuk idején ne legyen eső, és hatalmuk van arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet bármilyen csapással, ahányszor csak akarják.

Ez nagyon kemény,

 

Jel 11: 5, és ha valaki ártani akar nekik, tűz jön ki a szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki ártani akar nekik, annak így kell megöletnie.

 

Isten mindent félre tesz az útból, hogy el tudják végezni a feladatukat, mi?

 

RHR: Így van, és ezért mondja, hogy abban az időben nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet, tehát, hogy abban az utolsó napok utolsó idejében, ott annyira Istenben fognak lenni az emberek az eklésziában, hogy az a nyomor még erősebb hűséget, meg oda szántságot fog kiváltani az emberekből.

Mikor baj van,kihez rohan az ember,nem ahhoz aki mindig segített neki a bajban,és így lesz,hogy az eklésziában az értelmesek,hogy még szentebbül,még tisztábban fognak élni,és valószínű, az fog történni ,hogy ahogyan mondta Illésnek,hogy imádkozz ne legyen eső három és fél évig,és ezzel megverte ott a filiszteusoknak a birodalmát,hogy éheztek,szomjúhoztak

Mert ugye nem volt eső, ezért nem volt ennivaló se, minden kiszáradt, a tehenek meg a birkák megdöglöttek juhok, minden állat megdöglött

És hogy, ugyanúgy ahogy mondta Mózesnek is, hogy vesd a te botodat a vízre, és akkor úgy vérré vált, vagy vörös lett a víz, vagy nem tudom, ihatatlan lett.

 

Kérdező: Igen

 

RHR: Akkor, hogy most mondd ezt, és mondd azt,

Tehát el tudom képzelni azt, hogy ebben az időben azért lesz az eklészia nyomtatókő, mert az eklésziának fogja adni Isten azt a kiváltságot,hogy Isten az eklésziában az aktívaknak fogja mondani azt,hogy mondd ezt,imádkozz azért,mondd, ezt hogy ez legyen.

És az Isten azzal fogja megverni az Antikrisztusnak a birodalmát, mert a nyomtatókő, ez az olajpréselő kő az ugyanaz, mint amikor azt mondja, hogy az Istennek az angyalai lábukkal préselték az Isten borsajtóját, és vér folyt abból ki.

El tudom képzelni, hogy ott valami olyasmi lesz, hogy az, az idő fog visszajönni,az Istentelenség is olyan nagy lesz,meg abba a kevés emberbe is, akik Istenbe lesznek, ott viszont az Isten félelem és az Istennek való engedelmesség,az Ő hozzá való hűség,és a szent,tiszta élet olyan nagy lesz,olyan erős lesz,hogy

Az Isten arra fogja őket méltatni, hogy velük vereti meg az Antikrisztusnak a birodalmát,és látni fogják az emberek ezeket a csapásokat,és ez is tulajdonképpen arra fog sokakat ösztönözni ,hogy el kell hagyni a vesztesek oldalát,és a győztesek oldalára kell állni.

 

Kérdező: Mást is ír ám egyébként, itt a Zakariás 12-ben van, és az is a címe itt, hogy:

Isten hatalmas oltalma Jeruzsálem felett

 

Zak 12: 1 Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen. Így szól az ÚR, aki az egeket kifeszítette, a földnek alapot vetett, és az emberbe lelket alkotott:

(Itt sem írja a szellemet, de most ez másodlagos)

 

Zak 12: 2, íme, részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülötte levő nép számára. Júdával is ez lesz, amikor ostromolják Jeruzsálemet.

Zak 12: 3 Azon a napon nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad, noha összegyűlik ellene a föld minden népe.

Zak 12: 4 Azon a napon – így szól az ÚR – minden lovat rettegéssel verek meg, lovasaikat pedig őrültséggel. Júda házát viszont nyitott szemmel figyelem, de a népek minden lovát vaksággal verem meg.

(és, itt is a vakság)

 

RHR: Meg az is, hogy Izraelt, íme részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülötte lévő nép számára

És nézzétek meg a Jelenésekben, hogy a fenevadon ül az asszony, bizony ám.

 

Kérdező: és részegek a borával a népek, meg paráználkodtak, igen.

 

RHR: Tehát a cionista kereszténység,

 

Kérdező: hát meg az összes többi vallás, meg a new age meg az egyéb.

Azt mondja, hogy

 

Zak 12: 6 Azon a napon olyanokká teszem Júda törzsfőit, mint amilyen a tüzes serpenyő a fadarabok között, és amilyen a tüzes fáklya a kévék között: jobb és bal felől megemésztenek minden körülöttük lévő népet. De Jeruzsálem népe továbbra is a helyén marad, Jeruzsálemben!

 

RHR: Egyértelmű, érdekes, hogy eddig ezt nem vettem észre itt az Ószövetségbe, hogy Jeruzsálemről beszél Izrael ellen.

Észrevettétek, hogy két táborról beszél, Jeruzsálemről, meg Izraelről.

 

Kérdező: Igen az Úr szava Izrael ellen, úgy kezdődik,

Arra gondolsz, hogy a fizikai Izrael?

 

RHR: A mai Izraelről, amiről azt hazudják, hogy az igazi Izrael, Jeruzsálemről pedig az eklésziáról.

 

Kérdező: azt mondja: azon a napon oltalma lesz az Úr Jeruzsálem lakosainak.

 

RHR: Biztos vagyok benne, hogy sok minden nehézségtől megveretett emberek csoportja, akik kijönnek ebből a minden féléből, és arra szánják el magukat, hogy itt egy lehetőség van, Isten szerint kell élni és Istenre hagyatkozva az Ő neki való engedelmességre másokat is behívni, behozni ebbe.

És segíteni az Ő megjobbulásukban, megigazulásukban, stb.

Az olyan óriási érték lesz az Isten kezében, hogy hosszú idő után először tudott egy olyan generációt találni,

Akik valójában szótfogadnak neki, és nem a gyülekezet vezetőknek, nem a pápának, hogy ez Isten szemében olyan értékes dolog lesz, hogy Isten hamar kivonul azzal a nagy erővel, mint ahogy kivonult az Egyiptomnál.

 

Kérdező: Hát mer, muszáj is lesz, olyan nyomor meg káosz lesz, hogy e nélkül nem

 

RHR: Azért mondta, hogy ha Isten személyesen ő maga nem fog cselekedni, akkor tényleg még az eklészia sem fog megmenekülni.

De viszont akkor Ő egy értelmetlen Isten lenne, hogy ha hagyná azt elveszni, amiért a saját Fiát hagyta föláldozni.

Tehát Ő nem egy ilyen buta Isten, hogy: ja hát végig nézem a fiam szenvedését, a kínlódását, ahogy ott kínozza az emberiség, és akkor utána létrejön belőle egy csoport, akik ezen megindulnak, és így akarnak élni, követni akarják,

És akkor utána Isten rá engedi az Antikrisztust, hogy majd végleg megsemmisítsék

Akkor teljesen hiába nézte a Fiának a halálát végig, hogyan kínozták az emberek meg.

Tehát értelmetlen volt a Fiának a halála is.

Ez Istentől akkora haragot kell, hogy kiváltson, hogy mivel akarják illetni, üldözni fogja a sárkány az „asszonyt”és hogy mindent meg tesz, hogy elpusztítsa az eklésziát, hogy az Istennél ez olyan dühöt fog kiváltani, ellenállást hogy ott nem fog működni többet a kegyelem az embereken egyáltalán.

Az emberiség ott végképp négy lábra fog állni, állattá válik, és Isten azt mondja, hogy itt ez az idő, eljött az, az idő megrettentéssel és pusztítással fogja elvégezni azt, hogy az emberek meglássák.

Hogy, még aki mindig marad egy-két normális, hogy az megértse azt, hogy hadakozni az egyedüli élő Istennel teljesen értelmetlen dolog, mert mindenki beleszakad, bele fog törni a bicskája mindenkinek.

És abban a nyomorúság napjaiban, Isten olyan dolgokat fog művelni, amit ott mondott a Joelnél, hogy az emberek megértik, hogy ha ebbe a táborba maradok, akkor elveszek.

Ha abba a táborba csatlakozok hozzájuk, és szótfogadok,akkor gondolom, hogy olyan nagy lesz a rettenet majd ezeknek a dolgoknak a láttán az emberekbe amikor minden hírekből azt hallani minden reggel,

Megint kigyulladt egy vulkán, megint fölrobbant egy vulkán, megint cunami volt, olyan jégeső volt, hogy az egész várost összedöntötte a jégeső.

Átlyukasztotta az 5kg-os jégdarab a háztetőt.

Ezek olyan rettenetet fognak az emberekre hozni egyesekbe, mint amilyen rettenet volt Saulba mikor megkérdezte ki vagy te uram.

Egyből elismerte hatalmasabb rangú, nagyobb hatalmú személynek.

 

Kérdező: Itt a két tanúnál egyébként itt van az elragadtatás is a nyomor végén, tehát ez is arra utal, hogy Isten szolgái itt lesznek.

 

RHR: Ja, azt mondja nekik, gyertek fel ide, gyertek fel hozzám?

 

Kérdező: Igen, és kétszer három és fél év után írja, mert hogy 1260-napig prófétálnak, utána három és fél napig ott örömködnek a holttestük fölött, és utána az eltelik, utána mondja Isten, hogy gyertek fel,

És utána szólal meg a hetedik trombita, azt írja itt egyből, tehát egyértelmű, és erre azt mondja, hogy gyertek, jöjjetek föl és ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe.

 

 Jel 11: 3 Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve prófétáljanak ezerkétszázhatvan napig.

 Jel 11:10 A föld lakói pedig örülnek ennek, vigadnak, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel ez a két próféta gyötörte a föld lakóit.

 Jel 11: 12 És nagy hangot hallottak a mennyből, amelyik így szólt hozzájuk: Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe.

 

RHR: Látod, ugyanúgy amikor azt mondja, ott voltak az olajfák hegyén, szemeik láttára az Istennek a Fia fölemeltetett, néztek az égre, és akkor felhő vette őt körül.

Mózes meg Illés ott az olajfák hegyén akkor éjszaka, az utolsó éjszakán, azt mondja, hogy fényes felhő volt, és kiléptek a fényes felhőből

 

Luk 9: 28 Mintegy nyolc nappal e beszédét követően maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment velük a hegyre imádkozni.

Luk 9: 29 Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája ragyogó fehér lett.

Luk 9: 30, És íme, két férfi beszélt vele, Mózes és Illés,

Luk 9: 31, akik megjelentek dicsőségben, és a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszéltek.

Luk 9: 34 Miközben ezeket mondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket, ők pedig megrettentek, amikor a felhőbe kerültek.

 

RHR: amikor fönt voltak Péter, Jakab, és János, hogy ott is fényes felhő fogta körül, és elváltozott

 

Kérdező:hetedik angyal tudod, mondja is Pál az utolsó trombitánál elváltozunk stb.,

Tehát teljesen összepasszol az egész.

Magyarán akkor nem lesz semmiféle bármi akadály is lenne azzal kapcsolatban,hogy mondjuk Isten szolgái valakit megmentsenek,azt az Isten el teszi az útból.

Bármi is legyen az, akár egy komplett várost eltakarít, ha kell, hogy egy embert megmentsen.

 

RHR: Tényleg ezen a jelképes beszéden keresztül Isten mennyi vigasztalást tud adni, hogy az ember végképp úgy látja, hogy tényleg az egész világot el fogja tüntetni, az egész eklésziát

Isten viszont azt nyilvánítja ki, hogy ne abba bízzunk, hanem abba bízzunk, hogy az emberiség abba a viselkedésében annyira föl fogja gerjeszteni Istennek a haragját, hogy akkor Isten be fogja bizonyítani hosszú idő után megint, hogy az egész mindennek a kontrolja az Ő kezében van.

Az emberiség nem tud ellene semmit se csinálni.

 

Kérdező: Igen.

És akkor a Sion hegyén, az eklézsián keresztül fogja büntetni a tengert, a népeket.

Ugye ezt jelenti ez a kép?

 

RHR: Bizony, igen.

 

Kérdező: mert a két hegy, a két szövetség, igen.

Ha kicsit is engedelmes vagy mustármagnyi szinten.

 

RHR:Igen,tehát hogy ha valaki úgy él az Istenben,hogy Isten azt mondja neki, hogy hát imádkozz, hogy ne legyen eső,és akkor az,az ember szótfogad az Istennek,és nem tudja az Isten mit fog csinálni,de akkor Atyám kérlek,hogy verd meg őket szárazsággal,

És akkor tényleg az lesz, mint ott Illésnél, hogy több ezren éhen pusztultak, szomjan pusztultak az egész tartomány, és Jézabel meg az ő szolgái, hogy osztották az istentelenséget,

Meg ki akarta, végső soron azért volt, mert Jézabel a királynak a hatalmával játszadozott, és bele vitte az embereket a bálványimádásba, meg a magának való engedelmességbe.

És ezek rá vette, hogy irtsák ki az utolsó szálig az Istennek a szolgáit,mindenkit.

Már csak Illés volt, meg az, az 50, akit ő bújtatott, tehát ott is, hogy megverte őket éhséggel, meg szomjúsággal Isten,

És érdekes volt, hogy Illésnek mondta, most pedig szólj, prófétáljál embernek fia, hogy három és fél évig nem lészen eső,

Látod ott is,és akkor azt mondja,hogy még ezen kívül, hogy hetvenen, vagy hétszázan, vagy hétezren voltak akik ugyanígy nem hajoltak meg és nem fogadtak szót Jézabelnek az utasításának?

 

Kérdező: hétezer, igen.

 

RHR: Gondolj bele az egész országból ott voltak 1-2 millióan, abból, 1-2 millió emberből csak hétezer ember, meg ötven meg maga Illés volt azok akik.

Ez is gondolom, hogy valamiféleképpen előképe ugyanannak, ami az Antikrisztusnak a vérengzése alatt fog menni.

Hogy a világ,és az országok lakosságához képest, azok akik ki tudnak jönni,kimenekülni ebből a lucferista kereszténységből,hogy Isten meg fog értük eget-földet mozdítani,hogy megkísérlik elpusztítani őket,

És nyilvánvalóan összefüggés lesz a között, ahogy szoktuk beszélni, hogy mert sokan elhullnak,

 

Dán 11:33 A nép közül az értelmesek sokakat oktatnak, de egy ideig elhullnak fegyver, tűz, fogság és rablás miatt.

Dán 11:35 Lesznek, akik az értelmesek közül is elesnek, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig. Mert még nincs itt a rendelt idő.

 

 

RHR: Tehát Dánielnél is mondja hogy sokan fegyverrel, fosztogatás, és a vadállatok által sokan el fognak pusztulni az értelmesek közül.

Nyilvánvaló, hogy az értelmesekre mondja azok, akik kijönnek arra az időre, de nem mindenki ugyanabban az időbe jön ki,

Mert lesznek, akik az elején kijönnek, még a sok nyomorúság idején sokan kijönnek, mint mi, és mire bejut a nagy nyomorúság, addigra fölkészít bennünket az Isten sok minden dologra,

És ebben a nagy félelembe, rettegésben, amikor az emberek szíve elhal a félelemtől, azt mondja, hogy mi pedig föl leszünk annyira készítve, hogy bármilyen nehéz is lesz, és nyomorúságos is,

Nem fogunk halálra rémülni, hanem cselekedni fogunk, mert azt mondja Dániel is, hogy az Istenét megismerő nép pedig cselekedni fog,

Fölbátorodik, és cselekedni fog.

 

Dán 11: 32, És akik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.

 

Kérdező: igen,

Abban az időben megszabadul a néped mind az, aki csak be van írva a könyvbe

 

Dán 12: 2 És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.

 

Dán 12: 3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égbolt fényessége, és akik sokakat eljuttattak az igazságra, miként a csillagok, örökkönörökké.

 

RHR:de az biztos,hogy sajnos lesz az akik majd a nyomorúságban fognak majd kijönni,és föleszmélni,hogy nagyon sokaknak sajnos túl késő lesz,elvesztegetik azt az időt amit most az Isten adna nekik kegyelemből,hogy fölkészülhetnének mentálisan is,értelemben is,ismeretben is,meg minden szinten az Isten fölkészíthetné őket fizikailag is.

Ha csak egy szatyornyi gyufát összegyűjtöget az ember, egy másik szatyorba meg mit tudom én mit, tehát így is, hogy most még lehet ilyeneket venni olcsón, az ember ezeket félre teszi.

Így azok, akik korábban kijönnek, és hagyják, hogy az Isten kiképezze őket, meg tanítsa őket, meg minden,

Nyilvánvalóan, hogy azokat fogja beküldeni a nagy nyomorúságba, nem azokat, akik a nyomorúságba jönnek ki.

Biztos az borzadály lesz a világnak látni azt, amivel az Isten megveri az Antikrisztusnak a globális királyságát.

Gondoljatok bele, hogy az egész földön félhomály lesz, tehát nem úgy lesz, hogy most éjszaka van, a másik oldalon meg nappal van, hanem még a másik oldalon is ahol egyébként nappalnak kéne lenni, még ott is ilyen éjszakára emlékeztető félhomály lesz.

És látjátok, amikor fölmerül a kérdés, hogy vajon tényleg, hogy érdemes e még küzdenem, mert ma reggel ma úgy keltem föl, hogy veszekedtem valakivel,

Valaki fölbosszantott, és hogy most ennek alapján hogyan fogok az Isten elé ülni vagy, megint tettem, amit nem kellett volna, vagy bármi.

És akkor ennek alapján jön az ördög, sugdos,hogy látod méltatlan vagy,hogy nem tudod úgyse megcsinálni,mert szüntelenül vétkezel,és hogy ez benned van ez a kézség,ez a képesség, ez a természet,és nem tudod végérvényesen legyőzni,és jön ezekkel a hazugságokkal.

És akkor egy ilyen helyzetben meg, amikor valaki jön, és segélykiáltással, csak mondj valami jót, hogy ne veszítsem el az utolsó szikrányi reményt sem az életembe, hogy ne utasíts el.

Ne utasíts el, amikor én jövök hozzád, mert mindenki elutasított, és lehet, hogy ott van ez az ember, tényleg, hogy nem bírja leküzdeni az ember azt, hogy úrrá legyen ezen, hogy hozzányúljon az italhoz, és úgy dönt, hogy számára nincs remény, és inkább megöli magát.

Mert teljesen összedőlt az élete neki, és akkor te meg úgy fordulsz hozzá, azzal a megindultsággal, ahogyan elküldte Isten az Ő fiát, és az Ő Fia azzal a megindultsággal volt mindenki iránt, akit látott a nyomorában, a szenvedésében.

Mindig írja az írás, hogy az Istennek a Fia megindult mélyen az ő lelkében, és lehet, hogy előtte elhibáztál valamit,

De ha egy jó szóval megmented az életét, le beszéled arról, hogy megölje magát, vagy ha csak egy pár jó szót szólsz hozzá, mert inspirálod arra, hogy ne adja fel,

Ne vesse el azt az életet amit az Istentől kapott,mert utána az végérvényesen visszafordíthatatlan,mert még ítélettel is jár,hogy azt az életet amit Isten adott neki azt ő kioltotta.

Tehát, hogy az Isten természetével válaszolsz egy segélykérésre, erre mondja azt az írás, hogy a szeretet sok vétket elfedez.

Ugyan lehet, hogy előtte vétkeztél, és az volt benned, hogy milyen méltatlan vagy, és akkor találkozol egy emberrel, jön hozzád segítségért, aki még rosszabb helyzetben van, mint te,

És érzed a szituációból,hogy ez az ember ott van a határon,hogy ez kész véget vetni az életének,mert látja, hogy nem bír szabadulni az alkoholizmustól,és már nincs pofája többet megjelenni a munkahelyen azzal hogy megint valamit hazudozzon,hogy mért hiányzott,

Megint ígéretet tenni a feleségének, meg a gyerekének hogy többet nem iszok.

Hol ott tudja, hogy nem tudja megcsinálni értitek,és akkor ebbe a végső megkeseredésébe inkább úgy dönt,hogy tovább nem tudja túlélni sem

Inkább véget vetve megszabadul magától is, meg ő azt hiszi, hogy megszabadít másokat is az ő általa kreált rossz pillanatoktól.

És ilyenkor, amikor ezt meg teszed, főleg hogy ha látod aztán órákra rá, vagy napokra rá látod, hogy az, az ember megjelenik a munkahelyen

Vagy mindegy hogy most erről van szó, vagy bárki másról, vagy csak köztünk magunk között,

Hogy ha látod azt, hogy milyen eredménye volt annak, hogy Isten tudott használni, hogy motiválni tudjon valaki mást,

Az már a te bizonyságod, Isten ad bizonyítékot arra, hogy nem vagy elvetve, nem vagy egyedül bármennyire is úgy tűnik, hogy nem látod az Istent,

És nem szól hozzád szavakkal,meg most nem vet fel a hirtelen jószerencse meg ilyenek,de látod magad körül, hogy egy ember elmondja másnak,hogy csak azért nem lettem öngyilkos,mert a Viki ott volt,és a lelkemre beszélt,hogy ne így nézzem a világot,máshogy gondolkodjak,és ezt próbáljam megtenni,ezeket a lépéseket,hogy hátha ez segít ebbe a helyzetben.

És nézd meg segített tényleg, a jó tanács, meg fogadtam és működött, és utána fogod látni, azt, hogy nem vagy elvetve,

Mert vissza jelzést kaptál egy másik emberen keresztül Istentől, hogy Ő nagyra értékeli a te segítségedet, a jó szándékodat abban, hogy egy embernek meghosszabbodott az életet egy-két nappal is, hogy Isten máson keresztül is tud rajta majd dolgozni, megpróbálja motiválni, hogy ne csak az alkoholizmust add fel, hanem van egy Isten, aki szeretne veled kapcsolatban kerülni, és segíteni szeretne kihozni a bajaidból, és stb.

Tehát, hogy őt is, az embereket az Isten, mint ahogy minket is, hogy engedelmességről, engedelmességre vezet, és így ehhez viszont egyre nehezedő szituációkat kell, hogy kreáljon az Isten magunk köré.

Ezekben a nehéz szituációkban az addig tanultakat kamatoztassuk,és ez által bizonyítsuk azt,hogy Ő hozzá ragaszkodunk, az Ő útmutatását akarjuk követni ilyen nehéz helyzetben is,és akkor ezen keresztül az Isten megoldást hoz az életünkbe, és ezen keresztül ad bizonyságot az Isten arra,hogy látod,nem vagy egyedül a küzdelembe.

Segítek neked a bajaidban én is, ahogy te segítesz nekem másnak az életében, és ajtót nyitsz nekem másnak az életében, ugyanúgy én is segítek a te életedben, és vigasztallak téged,

Különféle dolgokkal amit láthatsz magad körül,emlékeztetni akarlak arra,hogy ez a szövetség nem szűnt meg köztem és közted most azért,mert nem történnek nagy eget rengető dolgok.

Most olyan időszak van, hogy ennek az időszaka van, de eljön az idő, amikor sűrű csatákban lesz részed, és nagy győzelmeket fogsz aratni, és meg fogod mindig látni, hogy az én segítségemmel mentél keresztül azon a krízis helyzeten, és oldottam meg a te katasztrófádat.

Azért ne csüggedjetek el sohase amikor az ördög,vagy az ő angyalai közül bárki is sugdoz,hogy nem vagy méltó,

Persze hogy nem vagyunk méltóak, ez a jó az egészben, hogy nem vagyunk méltóak, mert ez lesújt bennünket, hogy már megint elkövettem valamit, amiért még méltatlanabb vagyok,

és ez az Isten meg még mindig kegyelemmel fordul,és hajol le hozzám,hogy ez már annyira lekötelez az Istennek ez a jósága,hogy tényleg csak egyet tudunk csinálni,hogy az akarást megtartsuk magunkba.

Pontosan azért, mert Ő tudja, hogy mennyire le vagyunk romolva főleg az elménkbe, és az érzelmeinkben, főleg az akarásunkba és pontosan ezt akarja megmutatni, hogy magunkat tükör elé állít, és megmutatja magunkat önmagunknak, hogy hol és mivel küzdünk,

És hogy mennyi sikerrel,és mennyi sikertelenséggel,és főleg inkább sikertelenséggel és akkor ezen keresztül megmutatja,hogy mind ezek mellett én továbbra is szeretlek téged,meg akarom menteni az életedet,

Mindaddig, amíg a küzdelmet újra fölveszed, és újból elkezded a jót akarni az én oldalamon, én mindig pártfogollak téged, akár hányszor fogsz is elesni.

És pont ez az, amikor az ember ezt a nagy jóságot mindig tapasztalja, hogy már annyiszor le kellett volna, hogy sújtson az ítélete, már annyiszor el kellett volna, hogy pusztítson, és még megint ad egy esélyt nekem.

Ez egy idő után annyira fogja bántani a lelkiismeretünket, az érzelmeinket, hogy az, az inspiráltság föl fog bennünk valamit robbantani, hogy tényleg el fog jönni a nap az életünkben, amikor annyira meggyűlöljük önmagunk minden rosszaságát, hogy akkora lángra fog ez bennünket fellobbantani, hogy végérvényesen gyűlölni fogjuk önmagunkba minden rosszat, és hogy elkeseredett ellenségeivé válunk az ördögnek.

Hogy mindenhol ahol csak lehet tönkre tesszük,tönkre akarjuk tenni az ő munkáját,azt váltja ki belőlünk hogy önmagunk látjuk,hogy Isten jóságot ad,és erre mi meg szemtelenül rosszal válaszolunk.

Hibával, vagy vétkezéssel, vagy bűnözéssel válaszolunk,

És hogy ez odáig fog menni, hogy ez annyira lesújtottá tesz bennünket egy idő után, hogy tényleg gyűlölni fogjuk önmagunk bűneit, önmagunk vétkeit.

Nézzétek meg,hogy most nem tudom kiről írja azt az írás valahol,hogy bűn gyűlölő volt,

 

 Jób 1: 1 Vala Úz földén egy ember, akinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő.

 

RHR: az Istennek a jósága azt váltotta ki belőle, ez az újra, és újra megújuló jósága, és visszafogadása az Istennek, hogy elkeseredett azon, hogy mennyire méltatlan vagyok, mennyire aljas vagyok, és ez az Isten még mindig lát reményt a megmentésemre,

És a legvégén ez odáig,mint egy ilyen duzzasztógát,hogy jön a víz,az ember építi a duzzasztó gátat magasabbra,nő a vízszintje a nyomás egyre erősödik,egyre erősödik a víz egyre csak a súlya miatt át akar törni,nem tud áttörni,és akkor egyszerűen csak hogy a víz mindig próbálkozik,

Keresi az apró porózus lyukakat ezen a falon, és addig-addig, amíg egyszer csak a másik oldalon meg nem látod, hogy elkezd könnyezni a beton fal,

és aztán utána napokkal később látod azt,hogy csöpög a víz, aztán utána hónapokkal később látod azt,hogy kipattan egy darab a beton felszínéből, a rés elkezd nőni,és akkor ez a víz egyszer csak áttöri a gátat,és ellöki a gátat visszatarthatatlanul.

Isten azért adja ezt a jóságot azoknak, akik megértik, hogy ő jó, és hogy mi ezt nem érdemeljük meg a legszikrányabbit sem,

A levegőt nem érdemeljük meg, hogy vehessünk levegőt, mert annyi hibát követünk el, és észrevétlenül, nem is vesszük észre másokat megbántunk, hogy tényleg az Isten ítéletet szerint hogy szeresd a másikat, hogy ezt megrontjuk, azonnal Ő meg kellene, hogy öljön bennünket.

És megengedi, hogy a másik nap fölkeljünk, és ezzel azt akarja kiváltani, hogy annyira megkeseredjünk magunkat látva a tehetetlenségüket, a telhetetlenségünket, hogy azt reméli, hogy annyira az Ő jósága földuzzasztja azt az emberben,

Bennünk ezt fölkorbácsolja ezt a gondolkodást, hogy nem érdemeljük, de már megint jót tett velem,

Velem sokszor szokott történni, hogy valami nehézség után történik valami jó velem, mert ebben a megtörtségben, ebben az összetörtségben, hogy alig kaptam levegőt a bajomban, és nem találtam segítséget, megértést,

És nem volt kilátás, hogy valahogy megoldódjon az a szituáció, és akkor egyszer hirtelen történik valami, egy nem várt helyzetből, egy nem várt szituációból történik valami, amin keresztül arra jövök rá, hogy megérdemelném, hogy ebbe a bajba benne maradjak, bele roskadjak,

És akkor de ebben a nehézségben, az erőm vége felé, a kitartásom vége felé egyszer csak jön a felmentő sereg, és akkor egyszer közöl valaki velem egy jó hírt,

Jön egy levél, vagy valakivel összefutok, és valami jó hírt közöl velem, vagy a szituáció valami érthetetlen módon elkezd könnyebbedni a nehézség, és megszűnik a nyomás az életemben az a nincstelenség, és akkor fölismerem ebben a helyzetben az Istennek a kegyelmét, hogy megállította ezt a katasztrofális helyzetet az életemen,

És akkor összetörök így sírva, hogy a te jóságod sose tudom kiérdemelni, sose tudok belőle semmit viszonozni abból a nagyon nagy jóságból, és szeretetből, és hogy megint úgy döntöttél, hogy megint kegyelmezel nekem,

Hogy miért, miért,

És akkor hogy az a sok miért után pedig ott megjelenik az emberben a válasz, hogy azért, mert azt akarom, hogy ez a sok jóság arra motiváljon téged, hogy érezd magad lekötelezettnek,

Érezd magad az adósomnak, hogy tartozol nekem, nem viselkedhetsz úgy, ahogy akarsz.

Nem teheted azt, amit akarsz, nem használhatod azokat az eszközöket az életedben, amit csak akarsz, hogy te magad megoldd a helyzetet.

Másokkal való veszekedésben, vitában, vagy bármiben, nem viselkedhetsz úgy, mert az adósom vagy, mert ezt is elengedtem neked, a múltkor is elengedtem, és hogy annyi jót kapsz tőlem, hogy mások fele ennyi jóban való részesülés után meggondolják magukat.

És azt akarom elérni, hogy bántson a jóságom, hogy bántsa az érzetedet a jóságom, hogy mindig jóval viszonyulok hozzád, és erre te pedig az ígéreteidből nem mindent tartasz be nekem

És azt akarom, hogy érzed át, hogy amikor így viselkedsz, hogy az elszomorít engem, mert ahogy növeled az engedetlenséged a rosszaságaiddal, növeled az ítéletet az életeden,

Növeled a haragomat is, mert én meg akarlak menteni téged, minden órában azon fáradozom, hogy olyan helyzetbe hozzalak téged, hogy olyan viselkedést tudjak kiváltani belőled, hogy engedelmességre találsz,

És azon úton kezdesz járni,hogy én megbocsáthassak neked,ezt is én csinálom,hogy én hozlak olyan helyzetbe,hogy fölhagyj a rossz dolgaiddal,hogy megértsd el fogsz veszni

És ennek ellenére te mégis hálátlanul így viselkedsz, hogy azt hozod ki belőlem, azt fogod kiváltani, hogy el kell, hogy ítéljelek.

Az én jóságom az nem véges, nem végtelen itt a földön az életeden, azt akarom, hogy megértsd, hogy az én türelmem, és a kegyelmem el fog fogyni egy napon,

És hogy ha addig nem fogod kihasználni az én jóságomat, akkor utána nem tudok neked már több jóságot, nem tudok több kegyelmet adni neked többet,

Hanem önmagamra, és másokra nézve, és az igazságra nézve ítéletet kell, hogy hirdessek fölötted, és én ezt nem akarom,

És ilyenkor az emberek mikor bele esnek az Istennek a haragvó kezébe, mint Pál is vak lett, és mi lesz akkor az életemmel, kész vége a pályafutásomnak,

Más jobbat nem tudok, akkor vak koldusként akkor majd hirdetem az Istennek az országát, hátha így megkegyelmez az Isten, és ennél sokkal többet tett vele.

Tehát ezért ne adjátok föl sosem, bármiben vagytok, bárki bármit mond rátok, még ha hibát is követtek el, és súlyosan megítélnek, vagy elmarasztalnak, akkor is tudjátok, hogy ha abból a hibából tanulunk, és következendőben, hasonló helyzetben igyekszünk kerülni azt,

Isten azzal a kegyelemmel fog lehajolni hozzánk, hogy megvédelmez az ilyen bajokban, ilyen eshetőségekben,

Ezért ne adjátok föl sosem!

 

Reméljük hogy sokaknak bátorító volt ez a hanganyag is, főleg az utolsó negyedóra, meg a tengerbe vetett hegynek a jelentése is, hiszen gondolom, sokan rettegnek, félnek a nagy nyomorúság időszakától, hogy hogyan is lesz az,hogyan fogjuk azt túlélni,

Még elképzelni se tudjuk olyan, káosz, őrület, és öldöklés, nyomorúság lesz, de nem kell félnünk, mert az Atyánk ott lesz mögöttünk, ott lesz velünk,

Megtart minket, hatalmas erőkkel, és bármit félre tesz az útból, ha szükséges, hogy megtartson minket, ha mindvégig engedelmesek vagyunk, állhatatosak, kitartóak,

És valóban nem kell félni, ne féljetek, tartsatok ki mindvégig!

Köszönjük a figyelmet!