- Isten nyelvezetén szólás és annak magyarázása: A testté lett ige

 

Sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit.

Ugye az utóbbi videóban Isten nyelvezetén szólásról beszélgettünk,erről húztuk le a leplet,hogy valójában miért nincsen ilyen halandzsa hibbis,harabara nyelveken szólás,hogy miért hazugság,hogy ugye itt valójában allegorikus beszédről,példabeszédekről,példázatokról van szó,Isten Fia is példázatokban beszélt a kívülállóknak,hogy ne értsék,hogy csak a belül állók értsék,nekik meg is magyarázta,tehát allegorikus képes beszédről van szó valójában és ismét majd egy nagyobb témát szeretnénk itt kielemezni és szeretnénk erről beszélgetni,de még mielőtt ezt elkezdenénk csak röviden egy kiegészítést szeretnék itt elmondani nektek a nyelvezettel szólással kapcsolatban,hogy ugye a Pál mondja,hogy idegen nyelven és népeknek ajkával szólok e nemzethez és így sem fognak hallgatni rám,hogy ez mit jelent,mert erre is ráhúzták ezt a halandzsa nyelveken szóló matricát,hogy ez is azt jelenti,de valójában mint sok minden ez is sokkal egyszerűbb mint amit elénk tesznek ugye a hamis babiloni kereszténységben.

Itt teljesen ha végig nézitek az igéket összerakjátok józan paraszti ésszel a képet pofon egyszerű a történet,hogy itt miről is van szó valójában ugye a Pál idézett az Ézsaiás 8 –ból:

„Mert dadogó ajkkal és idegen nyelven szólok e néphez ,ez a nyugalom helye ez a pihenés,de nem akartok meghallani stb…

Tehát ugye hogyha végig gondoljátok a Róma levélben írja Isten,hogy féltékennyé tette a zsidókat,a testi Izraelt.

Mivel tette Ő ezt féltékennyé vagy hogyan érte el a zsidóknál ezt,mit jut eszedbe erről Marci?

Tehát hogyan tette féltékennyé Isten a zsidókat?

Azzal,hogy az evangéliumot megosztotta az úgynevezett kívül álló népekkel a többi pogány néppel,azért küldte Kornéliuszhoz Pétert aki ugye nem zsidó volt és megkezdődött ez az időszak amikor elkezdett az Isten idegen ajkakkal szólni,tehát addig a zsidó nép volt az úgynevezett közel lévő,az Istenhez közel álló nép,mert őket választotta ki,hozzájuk szólt és Ő lett volna az az ajak akikkel próbált volna szólni a többi nemzethez,de engedetlenek voltak és akkor ezért kivágattak az olajfából.

Így van.

Erre vonatkozik ez az idézett mondat,hogy idegen ajkakkal és idegen nyelveken,tehát lehet ugye úgy érteni,hogy a többi nemzetnek a saját idegen nyelvét kezdi el használni és mindegyiknek a maga körein belül és a többi nemzet felé a saját nyelvét használva,a többi nyelvet is használva,idegen nyelveken kezdik el hirdetni az evangéliumot és tanítani egymást Isten beszédeire.

Pontosan így van.

Nem is kell nagyon már mit mondani,teljesen logikus,hogy kiterjesztette a kegyelmét Isten,a pogányokra,pogányoknak szoktuk hívni megszokásból,de valójában nem jó ez,mert inkább úgy szoktuk,hogy Isten nélkül élő emberekre,nemzetekre így féltékenyítette őket és ezáltal szólt Isten az Ő népéhez a régi népéhez,hogy gondolkozzatok el végre,hogy a pogányok hallgatnak rám,engedelmesek nekem,szót fogadnak a fiamnak,akkor ti is legyetek végre azok s ne legyetek engedetlenek,amilyenek voltatok folyamatosan,állandóan engedetlenek voltatok,meg bálványimádók.

Tehát így tette őket féltékennyé,hogy idegen anyanyelvű embereken és népeken keresztül képletesen szólt feléjük,hogy jobb az engedelmesség a véres áldozatnál a szófogadás a kosok kövérjénél ugye,és még van egy idézet ez is nagyon találó s ma is ez van,ma is látjuk,hogy a világ minden nyelvén szól az Isten beszéde nemcsak héberül lehet olvasni,mert ugye annak idején héberül szólt a tóra úgy olvasták úgy imádkoztak s ma is látjuk,hogy a zsidók féltékenyek tulajdonképpen,mert ők nehezen tudják elfogadni,inkább a vallásos zsidók nehezen tudják elfogadni,hogy az ő Istenük az már nem csak az övék,hanem ugye a pogányoké is,tehát Isten meghallgatja őket is,már nem csak a próféták vannak,hanem mindenki egyesével mehet a fián keresztül,a fiának való engedelmesség által.

Tehát a zsidók számára idegen anyanyelven nem zsidóul szólják az Isten fenséges dolgait,az örömhírt az emberek ma már meg akkor is,tehát ez valójában ilyen pofon egyszerű,ezt jelenti ez az idegen nyelveken.

Tehát nem halandzsa nyelveken,mert akkor tényleg értelmetlen lenne,abból mit értettek volna meg.

Igen és akkor értelmetlenné válna az a mondat,hogy:”így se hallgatnak rám”

Mert abból a halandzsa nyelvből mit lehet egyáltalán megérteni.

Akkor állandóan kell egy tolmács ez olyan lenne mintha egy angol meg egy német között ott állna mindig egy tolmács,ez olyan értelmetlen,logikátlan lenne,hogy nem Istenre vall,mert akkor ott kellene lennie egy magyarázónak ha tényleg ilyen halandzsa nyelv lenne.

Ez nem Isten szerinti,itt is megbukik a történet.

Tehát tényleg pofon egyszerű valójában az egész,hogy nem halandzsa nyelv,hanem emberi nyelvről van szó ami nem zsidó nyelv és akkor így Isten kiterjesztette ugye a kegyelmét a nem zsidókra így féltékenyé tette őket és így szólt nekik,hogy térjetek észhez és lássátok meg,hogy mit kell tenni ahhoz,hogy kegyelem alá kerüljetek stb.

Tehát ez csak így kiegészítésként szerettem volna elmondani remélem,hogy sikerült érthetően és mindenkinek egyértelművé vált,nyilván ugye utána írja,hogy jelül van nem a  hívőknek hanem a hitetleneknek az idegen nyelven beszélő emberek akik szólják Isten allegorikus beszédét,ezek jelül vannak a hitetlen zsidóknak,jelül kéne,hogy legyenek,de ugye ezt is írja az írás,hogy Isten az idők végéig a tévelygés lelkét adta nekik,hogy ezt írja a Róma levélben 11-ben,hogy:

„Isten a kábultság,a tévelygés lelkét adta nekik,szemeikkel,hogy ne lássanak,füleikkel,hogy ne halljanak mind a mai napig.S akkor kérdezem,hogy nem azért botoltatta meg,hogy elessenek?Semmiképpen,hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké,hogy féltékenykedjenek.”

Tehát ez az egész Isten tervének a része s nem is történik véletlenül s pont itt a Róma 11 elején írja:van maradék a kegyelemből való választás szerint,tehát a maradék fog üdvözülni nem az egész komplett Izrael,ugye ezt is már alaposan kitárgyaltuk,hogy ez miért hazugság,csak hát ugye nyilván az ószövetségből támasszák alá az egészet,nem az újszövetségből a maradék,a hét kosárnyi kenyér maradékok,akik elfogadják Krisztus megváltójuknak,azok fognak üdvözülni.

Amiről most még folytatásként szeretnénk beszélni Isten nyelvezetén szólásán,annak magyarázatával kapcsolatban,ez az ominózus János levél,evangéliumnak az eleje ugye a „kezdetben volt az ige,az ige Istennél volt”

Ez  a téma,hogy ez mit jelent valójában,mert ugye valahogy úgy tanítják javítsd ki vagy támaszd alá Marci,valahogy úgy képzelik az emberek,hogy ez a két lábon járó ige ez maga Krisztus,hogy ugye megszemélyesített mint a rajzfilmekbe,hogy a felkiáltó jel beszél,mozog meg szerelmes stb,érted,hogy elképzelik hogy egy ilyen két lábon járó,mert ugye nyilván való,hogy a János 1 János 5-7ben is ugye a hamisítást erre használják fel,ott van,hogy az Atya az ige és a Szentlélek és hogy ez a három egy,hogy az ige az maga a fiú nincs benne a görögben,hogy ezt valahogy így tanítják,hogy ő kezdetben ott volt Istennél,mint az ige.

Én nem is tudom,hogy hogy van ez pontosan,hogyan tanítják el tudod mondani röviden?

Talán azt lehet mondani,hogy ugyanolyan misztikus módon,elképzelt módon mint például a szent háromságot elképzeljük vagy a bennünk lakó Istenséget ugyanúgy képzelik el ezt az egészet,hogy az ige,Krisztus Istennél volt,hogy Krisztus az ige ugyanolyan ez az egész,hogy nem tudjuk felfogni és nem is próbálkozunk ezt szoktuk mondani,hogy vannak dolgok amikkel nekünk nem kell foglalkozni meg nem kell nekünk mindent tudni,meg kitalálni,hanem el kell fogadni,hogy nem értünk meg mindent az Isten beszédéből .

Nem is kell érteni csak higgyél benn és ne is foglalkozz vele,ne nézz utána.

Hát inkább az,hogy azzal foglalkozz,ami fontosabb a parancsolatok meg az Istennel való kapcsolat,hogy ezt ne hanyagold el és akkor ha hűséges és kitartó vagy,akkor az Isten úgyis megadja majd időről időre az egyre jobb megértést,dehogy ne próbáld meg az értelmeddel kikutatni az ilyen dolgokat,mert hogy úgy sem lehet.

Ja még azt szeretném elmesélni,így előzményként ezzel a témával kapcsolatban,hogy ugye RHR is gondolkozott ezen és ő is kapott Istentől erre egy jelentést meg összefüggést megértette vele,hogy mi is ez itt valójában,miről szól,de nem beszélgettünk róla valami miatt ez így elmaradt várt vele és egy másfél hónappal később nézegettem az írást egy más témával kapcsolatban kerestem igéket és megláttam egy igét a János levélben,ami volt a gyújtózsinór a kiinduló pont és akkor el kezdtem ennek utánanézni és így összerakta a képet Isten nekem is teljesen függetlenül RHR-től,tehát ugyanazt mutatta meg az Atyánk annak ellenére,hogy nem beszéltünk róla és amikor elküldtem a RHR-nek akkor írta,hogy nah látod pontosan erre jutottam én is.

Tehát ezt csak azért meséltem el,hogy akik ugyanilyen hasonló közösségben vannak ilyen tapasztalatként,hogy az Isten így szokta összerakni a képet,hogy meglegyen a két vagy három bizonyság,hogy ez Tőle van.

Egyébként az a szöveg az úgy hangzik mintha egy személyről lenne szó minden őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett,ami lett,mert őbenne van az élet mintha egy személyről lenne szó nem valami fogalomról.

Igen,de valójában itt arról van szó,hogy,hogy is mondjam,tehát itt nem Krisztusról beszél,mint személyről hanem az Istennek a beszédéről,a tervéről,az akaratáról,az ő természetéről,hogy Ő megalkotja a világot,beküldi a fiát stb,erről van itt szó,minden általa lett és nélküle,hát persze,mert maga az Isten kimondta,hogy legyen és akkor lett is,tehát Ő a Teremtőnk,azt hogy Ő megosztotta a teremtés örömét a fiával azt ugye látjuk a Példabeszédek 8-ban,szépen leírja,hogy hogyan játszadozott képletesen a föld teremtésekor stb,de hogy itt nem magáról a Krisztusról van szó,hanem az Istennek a beszédéről,a természetéről az ő akaratáról,hogy az Isten akaratából áll fenn minden,tehát Őáltala lett ezért maga amit szoktak mondani a kereszténységbe ez a teremtő ereje van a kimondott szónak ez csak akkor érvényes ha Isten mondja ki,hogy legyen,akkor lesz is,de ha mi mondjuk az már varázslás.

Itt ugye a Róma levélben meg az Efézusban is van utalás erre,hogy egy az Istene és Atyja mindeneknek,aki mindenek felett van,mindent áthat és mindenben jelen van.

Mert Tőle Általa és Érte van minden.

Tehát itt az Atyáról szól az egész azt mondja tovább,benne volt az élet és az emberek világossága,tehát,hogy Isten beszédében van az örök életnek a reménysége ugye a megváltásról a prófécia magáról az Isten Fiáról és jön a János 1.11,hogy az ige testté lett és közöttünk lakozott s láttuk az ő dicsőségét.

Tehát,hogy az Istennek a Fia ezt így kellene elképzelni remélem jól el tudom mondani,majd alátámasztod Te is Marci,hogy tehát a megváltónk az Isten Fia,amit Istentől hallott,amit Isten mondott neki azt Ő itt lent a földön,amikor lejött,akkor Ő ezt megélte,bemutatta az egész életével képletesen lett Ő így a testté lett ige,tehát nem szó szerint kell érteni,ez egy allegorikus beszéd,bemutatta az életével az Isten beszédét az Ő akaratát,mert pontosan minden másodpercben az Isten akaratát cselekedte meg és akkor amikor megtaláltam az elején amit említettem igét,ami beindította az egészet a gyújtózsinór itt a János 17.14-re odamész itt azt mondja maga a Megváltó,hogy a „Te igédet nekik adtam és a világ gyűlölte őket mivelhogy nem a világból valók,mint ahogy én sem a világból való vagyok.”

A Te igédet…

Igen,tehát ha Ő maga lenne az ige akkor annak úgy kellene kinéznie,hogy én magamat nekik adtam,mint igét.

Igen és ez még csak a kezdő ige,mert nagyon sok más is van,ami ugyanazt alátámasztja,tehát,hogy Ő az Isten beszédét elmondta az embereknek,bemutatta az életével a múltkor erről beszélgettünk,hogy Ő a mi példaképünk,tehát példát mutatott,hogy hogyan kell meghalnunk a világnak a vágyaknak stb,tehát Ő ezt megélte az Istennek az akaratát,bemutatta az Istennek a természetét,a lelkületét,hogy Ő mennyire szeret minket,türelmes,hosszútűrő,békességes,minden ami föl van sorolva ugye a lélek gyümölcseinél és itt egyáltalán nem Krisztusról van szó,mint személyről,emberről,hanem az Isten szaváról,az akaratáról,természetéről,lelkületéről és akkor nagyon sok igét találtam mellé természetesen,mert ugye egy igén nem áll meg a dolog,ugye Isten beszédére azt mondja,hogy két vagy három bizonyságon megáll minden például egy párat felsorolok Nektek Jánosban van tulajdonképpen a legtöbb.

János 6. „Mert azért szálltam le a mennyből,hogy ne a magam akaratát cselekedjem,hanem annak akaratát,aki küldött engem.”

Máshol írja,hogy „elvégeztem a munkát,amelyet rám bíztál,hogy végezzek.”

„Az én Atyámtól hallottam,tudtul adtam nektek”

„Az Atya,aki elküldött engem,Ő parancsolta nekem,hogy mit mondjak és mit szóljak.”

„Ahogyan az Atya mondta nekem”

„Amit mondok úgy mondom,ahogy az Atya mondta nekem”

Tehát rengeteg ilyen van:”az a beszéd,amit hallotok nem az enyém,hanem az Atyáé,aki küldött engem.”

S akkor az 1Péterben is van egy ilyen rész,hogy:”ha valaki szól Isten igéjét mondja”

Látod itt is Isten igéjét,”ha valaki szolgál azzal az erővel végezze,amelyet Isten ad” stb

Ezekből az igékből ugye számomra teljesen egyértelművé vált,hogy az Istennek a Fia az az Atyának a,ezért is mondta,ez az egyik kedvenc igém,hogy:”Az az én eledelem,hogy az én Atyám akaratát cselekedjem”úgyhogy a kenyér az Ő teste szimbolizálja az Isten akaratának való megcselekvést a bor az meg ugye a Krisztusnak a beszédét.

Tehát ott is ugye ez is azt mutatja,hogy nem tudom ez,hogy történt meg odafönt náluk,hogy Isten felkészítette Őt,hogy tanult vagy én nem tudom ez nincs kijelentve,de ezt jelenti,hogy a Fiú lejött és megvalósította,ugye beteljesítette a próféciákat ez is ugye fontos,azért is kellett mindent úgy csinálnia,tudod előre a próféták kijelentették,hogy mi lesz,hogy lesz,ugye Dávid meg az összes többi s akkor így beteljesítette ugye a próféciákat,de mutatta közben az Istennek az akaratát,az Isten beszédét,az újszövetséget,ugye a Krisztus törvényét és így beteljesítette az Ő küldetését,s utána az Atya hazavitte,megdicsőítette,miután kínok közt szenvedve,gyötrődve elhordozta a mi bűneinkért járó ítéletet és így kinyílt egy ajtó számunkra egy lehetőség,hogy hazamehetünk,hogy van lehetőségünk ezt elfogadni ezt az ajándékot az Atyától csak annyit kell tennünk ugye,hogy szót fogadunk és engedelmeskedünk annak a beszédnek,amit a Krisztus elmondott az Atya akaratával.

Itt az Ap,cselben is van ilyen: „Ez az az ige,amit Izrael fiainak küldött,békességet hirdetve Jézus Krisztus által,aki mindenek Ura.”

Tehát nem tudom,hogy neked így ezek után ezt a pár igét hallva és felolvasom még egyszer ha gondolod,mennyire érthető,mennyire tudtad így ezt figyelni,megérteni,hogy miről van szó.

A mi nyelvünkön ez ilyen szófordulat,hogy a megtestesült gonoszság,hogyha valaki azt mutatja be,hogy mi a gonoszság,maga a megtestesült gonoszság vagy az hogy a megtestesült szelídség például ha jámbor valaki,amit bemutat az életével arra szoktuk ezt mondani és hogyha meg a Krisztus maga lenne az ige,tehát ott a kettő egy fogalom együtt lenne akkor egyrészt kicsikét furcsák lennének ezek az igék,amiket maga a Megváltó mond ki,hogy akkor...

Hát igen,hogy Ő parancsolta nekem,hogy mit mondjak vagy mit szóljak,hogyha Ő maga az ige akkor mit kell parancsolni vagy mit kell neki megmondani akkor neki tudnia kéne magától mindent nyílván.

Meg akkor ugye azt mondja,hogy az Atyának az akaratát cselekszem,amit Ő mondott nekem meg amit Ő parancsolt nekem,nem a sajátját,ha viszont Ő maga az ige akkor gyakorlatilag mondhatná azt is,hogy a saját akaratomat cselekszem,mert én vagyok az ige,az Isten igéje,a terv,a kijelentett bölcsesség,a logosz és akkor ez így egy kicsiét furcsának tűnik,hogyha ez a két fogalom egyforma lenne,de így akkor ezekből az kell látszódjon tényleg,hogy azzal nem egyenlő.

Igen allegorikus beszédről van szó,ez is el van rejtve,nem véletlenül,mert ugye a gonosz fizetett hamis prédikátorok máshogy tanítják fel használva ugye az 1János7-8-ban a hamisítást,nagyon sokat beszélgettünk erről,ott ugye az eredetiben annyi van,Mert hárman vannak,akik tanulságot tesznek ez a 7-es vers,a 8asba meg annyi van,hogy a lélek a víz és a vér és ez a három egy,az nincs benne,hogy az Atya az ige és a Szent Lélek,nyílván azért rakták ezt így össze,mert az ige a Krisztus és akkor meg van az Atya a Fiú és a Szent lélek és ez a három egy ez egy teljesen egyértelmű hamisítás,ezzel támasztják alá a szentháromságot,de így hogy ha már az emberek megértik,remélhetőleg minél többen megértik miről van szó valójában akkor egyértelművé válik az is számukra,hogy ez tényleg egy hamisítás és a szentháromság is megbukik megint csak,tehát így röviden az a lényeg,hogy ez egy megmondom őszintén,hogy én nagyon sokáig nem értettem ezt az egészet,ezt a két lábon járó ige,meg hogy testté lett meg mit tudom én ez fura volt számomra,nyilvánvalóan meg volt az oka,el kellett jönni az idejének,hogy felnőjünk erre a feladatra,hogy meg tudja velünk értetni az Atyánk,de ez,hogy a Te igédet nekik adtam ez teljesen egyértelművé teszi,hogy itt miről is van szó.

És az apostolok is azt mondják,az ap.cselben,hogy:”Most azért Urunk tekints az ő fenyegetéseikre és add meg szolgáidnak,hogy teljes bátorsággal szólják a te igédet!”

Tehát ugye ez a,ez tulajdonképpen az Isten nyelvezetén szólás és annak a magyarázása szintén a példázat,allegorikus beszéd.

Igen és megint csak visszatérve ide,ha a Krisztus maga az ige,akkor az se valószínű,hogy semmit nem tehet önmagától,hogy ha viszont Ő az ige akkor feltételezhetnénk,hogy tudja mindig minden egyes pillanatban,hogy Neki mit kell tenni és mi a helyes válasz,kinek mit kell mondani,tud mindenkiről mindent.

Tehát ha Ő az ige akkor ez volna a logikusabb.

Igen.

János 5.19:”Bizony mondom nektek a Fiú önmagától semmit sem tehet,Ő csak azt teszi,amit az Atyától lát,mert amit Ő tesz a Fiú is azt teszi.”

Igen,és itt a másik igékben is ugyanez van,hogy én nem magamtól szóltam,hanem az Atya,aki elküldött engem Ő parancsolta nekem,hogy mit mondjak s mit szóljak.

Ez azért is fontos ez a téma igen,mert láttam olyan tanítást ahol azt mondják,hogy a biblia az nem Isten beszéde hanem Krisztus az Isten beszéde,Krisztus az ige és ebből utána tovább vitték,hogy hát nekünk Jézussal kell baráti viszonyba kerülnünk,Jézussal beszélgessél,hallod e az ő hangját s így összekapcsolják az egészet,holott az egész ki van jelentve,hogy a teljes írás Istentől ihletett attól függetlenül,hogy vannak benne ugye félre toldások,hamisítások,ezt tudjuk,hogy Isten akaratából van ez hiszen  ezt jó szűrőként használja.

Tehát veszélyes ez így,mert ebből van a félreértés,hogy aki ezt így tanította ő még nem jutott el a felismerésre erre,hogy miről van szó s akkor ilyet kijelenteni,hogy a biblia nem Isten beszéde,hát dehogynem csak allegorikus képletes beszéd 81%-a és azért fontos ez nagyon,azért akartunk csinálni erről egy hanganyagot,hogy az emberek lássák,tehát hogy maga a Krisztus az,aki bemutatta az Atyát,bemutatta,hogy milyen az Atya,mert ahogy mondta,hogy aki engem lát az Atyát látja ez nem azt jelenti,hogy Ő egyenlő az Istennel,hanem az Istennek a természete,a lelkülete az akarata a szeretete ők ebben egyek ugye amiről sokat beszélünk,bemutatta az Ő tervét minden próféciát beteljesített,de ugye Isten Fia a képességben,tudásban lejjebb való az Atyánál,de teremtett lénynél feljebb való ezért Istennek a Fia Ő.

Tehát ezt jelenti ez a rész és még csak annyit akartam,hogy vannak,akik írják,hogy van az,hogy akkor most már semmi sincs a kereszténységben,hogy már minden képes beszéd,hogy nincs már gyógyulás se meg nincs nyelveken szólás meg nincs betöltekezés semmi,akkor mi marad,hogy kicsit túlzásba visszük sokan nem értik pedig sajnos ez a száraz igazság ezt kell megérteni az embereknek erről beszélünk sokat,hogy a valódi Krisztus követő életmód,az egy alázatos,szelíd,csendes,de ugyanakkor aktív életmód,hiszen az emberek felé szolgálunk a szeretetet így tudjuk megélni más emberek felé,de nem egy ilyen élmény,ezoterikus,new age-es kereszténység tele ilyen betöltekezéses élményekkel ugrálásokkal meg halandzsa össze vissza beszéddel,nem erről szól a történet ezt a halandzsázást nem is lehet alátámasztani az írásból csak látszólag tűnik úgy és belemagyarázták különböző fizetett hamis pásztorok a jezsuiták stb.

Tehát sajnos ez van,hogy nem viccből mondta a Megváltó,hogy a keskeny út az valóban keskeny út és nagyon szűk az a kapu,mert az emberek sajnos,hát ugye a sátán megtéveszti az embereket eléjük teszi ezt az élmény kereszténységet,most már nemcsak a karizmatikusságnál látjuk ezt sajnos,hanem ugye máshol is,a katolikusok is elkezdték ugye a nyelveken szólást,a baptistáknál is látjuk meg egy csomó más helyen,de valójában az igazi Krisztus követő életmód az nem erről szól,ezért beszélünk erről,hogy ezek a régi igazságok úgy tűnik,hogy akkor itt tényleg minden képletes beszéd meg belemagyarázunk,de valaki szán rá időt és utánanéz és kéri az Atyától,hogy ezt mutassa meg neki és adjon bizonyságot meg mindig elmondjuk,hogy nem kell hallgatni semmilyen nagy pásztorra,emberekre,hanem maga az Atya,aki elvezet az igazságokra,ezért ránk sem kell így ilyen értelemben elfogadni mindent,hanem hallgassátok meg,gondolkodjatok rajta,kérjetek az Atyától megerősítést és meg fogja mutatni,hogy mi az igazság.

Nem minden képes beszéd,nyilvánvalóan vannak dolgok,amik konkrétan megtörténtek pl gyógyulások és különböző történések a bibliában,de amit látunk egyre inkább,hogy pl az összes gyógyulásnál,amit Krisztus elvégzett mindegyiknek van allegorikus üzenete is,képes beszéde,hogy maga a sánta újra járt,bevitte a vízbe ugye a vakot stb mindegyiknek van képes üzenete is,elrejtett igazságai,amellett,hogy valóban megtörtént ott,de ugye a bibliának nagy része allegorikus beszéd a betöltekezés az biztos,hogy hazugság,de a nyelveken szólás is most már így kiderült hogy az sem ilyen értelmetlen halandzsa nyelv s csak az élmény részéről gondoltam,hogy még szót ejtek.

István ugye ezt Te látod,erről már beszélgettünk,írtad is nemrég,hogy ez az örömteli,ujjongós,zizi-bambi kereszténység,hogy mindent szabad,mindent lehet,hogy olyan szomorúan nézem,hogy állandóan azzal jönnek a csoportban is a többiek mesélik,amikor beszélgetnek másokkal keresztényekkel,hogy de hát Isten a szívünket nézi azt nézi,hogy mi van benne a szívünkben és hogyha az tiszta akkor minden rendben van,ez hazugság!

Le van írva ott a Mózes elején,hogy az embernek a szíve gondolata kezdettől fogva gonosz,az Isten nem ezt nézi,hanem a cselekedeteinket,azért van leírva számtalan helyen,hogy a cselekedeteink alapján leszünk megítélve.

Ezért mondjuk állandóan,minden videóban,hogy az Isten felé való szeretetet azt csak az életmódunkkal,a tetteinkkel tudjuk kifejezni,nem a beszédünkkel,meg megvallásokkal,meg,hogy mi van a szívünkben,mert az megcsal minket,hanem a tetteinkkel és most nem arról van szó amivel most jönnének sokan,hogy nahát a katolikusokhoz hasonlóan a cselekedetek általi üdvösséget hirdetjük,szó sincs ilyesmiről Isten Fia elvégezte ezt a részét a megváltásnak,hanem arról van szó,hogy így tudjuk szeretni az embertársainkat is,nem szavakkal meg ölelgetéssel,meg piszi-puszi tudod,hanem azzal,hogy segítünk neki,meghallgatjuk,imádkozunk érte,tehát egy aktív cselekvő életmód és így tudjuk kifejezni az Atyánk felé,hogy igen mi Őt akarjuk szolgálni,Őt szeretjük meg a Fiát.

Tehát nem a szívünket nézi az Atya ezzel ne csapjátok be magatokat,meg ugye jönnek a vesék meg mindenféle vizsgálatával,persze,de akkor nem írná az írás,hogy megfizet mindenkinek a tettei alapján,a cselekedetei szerint,ez is egy nagy hazugság,hogy ez a mindent szabad,mindent lehet szabadság van stb,mehetek bárhova a Krisztus mindent elvégzett,bármit csinálhatunk s tényleg egy meggazdagodós örömteli és tényleg egy olyan szinten örömteli,mert örömteli az Isten kegyelme alatt élni,nehogy félreértsetek csak a világ adta vágyak kielégítését ajánlja fel a kereszténység valójában,azért a világban vannak ugyanúgy Babilonban,mert jólét,gazdagság,egészség,minden rendben lesz,happyland van,de valójában nem erről szól a dolog,hiszen Krisztus szenvedett és meg is mondta,hogy nektek is szenvednetek kell így fogja az Atya kimunkálni az engedelmességet mindenkiben ez a tűzben megpróbált aranynak a jelképe,ugye annak a szimbolikának a magyarázata a tűz ugye a megpróbáltatások és ha valaki ezen átmegy akkor csiszolódik,mint ugye a nemesfém.

Csak ennyit akartunk,hogy sajnos a keskeny út az ilyen nem egy ilyen élmény dolog,hanem tényleg alázattal,szelídséggel,hűségesen kitartóan vállalva a nehézségeket az üldöztetést,a kirekesztést akár a megpróbáltatásokat,mi is ugyanúgy benne vagyunk mindenféle megpróbáltatásokban s örülünk neki,mert az Atyánk így formál minket,meg is van írva,hogy ha az Atya nem dorgál titeket akkor fattyak vagytok,korcsok vagytok.

Tehát az ige is alátámasztja,amiről beszélünk,hogy a Krisztus követő életmód az miről szól,a hamis kereszténységben a világot adják nektek oda a boldogságot,a jólétet,a világ szerinti dolgokat,pedig azt mondja az Isten,hogy ne szeressétek a világot.

Tehát amiről beszélünk azt mindent alátámaszt az Isten beszéde a bibliában,plusz ugye ott van amit Krisztus elmondott Istennek az az igéje:

„A Te igédet nekik adtam Atyám sokan nem értik,sokan nem hallgatnak Rád,de reméljük sokan fognak és megértik ezt is,hogy itt miről van szó valójában és nem úgy gondolnak erre,hogy ilyen két lábon járó,sétafikáló igéről van szó,aki beszél meg gondolkozik,hanem az Isten akaratát,természetét,tervét,lelkületét,szeretetét mondta el Isten Fia és meg is élte,tehát ez is nagyon fontos,hogy Ő be is mutatta valójában,hogy hogyan kell engedelmesen élni,példát hagyva amiről már beszélgettünk ebben a videóban,erről szól ez a János eleje.

Ugyanúgy ahogy a nyelvezeten szólás milyen egyszerű valójában mennyire logikus és azért is van ez így,hogy tényleg a legtanulatlanabb ember is megértse ugye Isten nem a bölcsekhez meg nagy teológia egyetemeket végzettekhez szól elsősorban,hanem mindenkihez s úgy van összerakva az Ő beszéde,hogy mindenki megértse csak ugye ahogy mondtad az elején,misztériumot csinálnak belőle,hogy csak a pásztorok meg a papok érthetik,majd ők elmondják neked.

Ők se mindent értenek,ők maguk is elmondják,hogy hát ezt nem értjük,de amit nem értünk azzal nem kell foglalkozni,csak annyi a lényeg amit tudunk,amit megértettünk s ráadásul azzal is kiderül eléggé más a kép.

Igen de valójában sokkal egyszerűbb a történet,sokkal logikusabb nem,legalábbis nekem az volt,nem tudom te hogy látod így,hogy az igéket összerakva számtalan ige van,ami ezt alátámasztja és ha összerakod a képet akkor így sokkal érthetőbb és jobban megemészthetőbb a dolog.

Persze elég egyszerű volt átlátni tényleg csak egy két gondolat,ami feljött bennem és mondtam ugye az előbbiekben,hogy magát az igét ha most próbáljuk összeegyeztetni a Krisztussal,hogy akkor milyen dolgok nem stimmelnek az igében,elég egyszerű átlátni,csak a rossz beidegződés.

Amit nem értünk meg,ami furcsának tűnik az igében meg érthetetlennek az a baj,hogy vállat vonunk,hogy mindegy nem az a lényeg,értjük a kegyelmet például,értjük a példázatot meg a parancsolatok többségét,mert hogy azok érthetően vannak megfogalmazva,az a lényeg amit értünk.

Meg a Spurgeon-t szokták idézni,aki azt mondta „nekem nem a biblia azon részével vannak gondjaim,amit nem értek,hanem azzal,amit értek.

Ő is egy beépített hazudozó a Spurgeon magyarázatokat én ki is töröltem a programból.

Hát persze,nekem meg van ez az Isten ígéreteinek tárháza és hát mintha magamat képzelném el,egy másfél éve bibliát olvasni,elmélkedni és gyakorlatilag,amit ő leírt az pont olyan,meg fogalmazódnak az emberben ezek a mélyen szántó gondolatok az igével kapcsolatba az ilyen szónoki fellengzős,amibe felnövünk gyakorlatilag pont ilyen,amiket ott leír azok a gondolatok,de nem igazi ige magyarázatok.

És ott van például az igében,amit mond a Megváltó a 12 tanítványnak,az elfogatása előtt nem sokkal az utolsó dolgokat elmondja nekik,a pártfogóról,hogy el fog jönni és róla azt mondja,hogy ő megtanít titeket mindenre,ugye?

Igen,hogy nincs szükségetek tanítókra,hanem majd az Isten elvezet,az Atya ugye aki beárnyékol titeket és megtanít,összeteszi a képet nektek több igén keresztül.

Itt például az ige rávilágít arra a felfogásra,amit mondunk,hogy hát úgyis lesznek olyan dolgok amiket nem értünk s akkor ne foglalkozzunk ezekkel a zavaró tényezőkkel,de akkor miért mondja a biblia,hogy kijelent nekünk mindent a Szent Lélek?

Ezt azért is mondják,hogy ne vizsgálódjál,mert akkor rájöhetsz,hogy valami nem stimmel az egyházzal és a gyülekezettel,tehát ez a kiskorúságban tartásnak a lényege,tejjel növesztik az embereket,nyilván nem mindenhol,mert vannak ahol van keményebb eledel,de ugyanúgy meghagyják a sok hamis ördögi dogmát.

Tényleg sokat említjük a videókban,hogy sokan nem is veszik észre s azt hiszik,hogy Istennek a kegyelme alatt élnek,de valójában ez csak ilyen,nem a valós kegyelem és ha megmaradnak benne akkor elkárhoznak.

Isten hosszútűrő meg türelmes próbál szólni,próbálja kihozni az embereket,de van aki csökönyös és ragaszkodik ezekhez az élmény dolgokhoz meg a hamis dogmákhoz akkor Isten nem tud nagyon mit csinálni benne marad elkárhozik,meghal.

Ez sokkal veszélyesebb,sokkal komolyabban kellene venni valahogy azt is lehet látni nem tudom ezzel egyetértesz e,hogy az emberek nem veszik komolyan,azt hiszik,hogy tényleg ilyen egyszerű az egész,elmondom a megtérők imáját,befogadom a szívembe Jézust és akkor minden kész,vége.

Hát,mert az egész ilyen varázslatszerű,ez mindig megragadja az embert a varázslat.

De egyébként ilyen világba is élünk,ez az egész világ,hogy most mennek a megasztárok meg most ez a komoly zenei vetélkedők a virtuózok és ilyen műsorok mennek a tvbe s éppen ki mikor milyen rekordot döntött meg bűvész műsorok ezekkel tele vagyunk nem csoda ha bedőlünk ezeknek a tanításoknak.

Így van,hát reméljük,hogy az emberek egyre kijózanodnak,azért látjuk ezt a folyamatot,hogy egyre többeknek háborog a lelkük,a lelkiismeretük,ugye erről is csináltunk egy hosszabb videót,azt is nagyon ajánlom megnézni,mert ott nagyon fontos információk hangzanak el,hogy Isten végső esetben hogyan buzdítja fel az embereket a lelkiismeretük alapján,hogy kihozza őket Babilonból,álmokat ad stb úgyhogy figyeljetek oda a lelkiismeretetekre,ne nyomjátok el,figyeljetek az álmokra is ami ilyesmiről szól,nem kell megijedni,hogyha arról szól az álom,hogy nahát a gyülekezetem vezetője az nem Istent szolgálja meg futsz ki valahonnan,menekülsz,mert meztelen vagy,amit Te is meséltél.

Ezektől nem szabad megijedni,nem kell félni,vizsgáljátok meg és kérjetek az Atyától megerősítést egy második,harmadik álmot és akkor biztosak lehettek benne,hogy ez Tőle van,s vegyétek komolyan tényleg mert egy dobása van mindenkinek,mi azt tudjuk,hogy nincsen reinkarnáció semmi ilyesmi,ha már meghalunk nem lesz purgatórium,nem tudunk már változtatni,utána a feltámadás után a kárhozatba már tényleg az egy olyan hely lesz ahol nincsen kijárat,nincs egy olyan ajtó,amin ki tudsz menekülni,hanem örökkön-örökké oda be vagy zárva,örök szenvedés vár rád és ezt nem akarjátok higgyétek el!

Ehelyett viszont ott vár ránk az Atyánk egy olyan csodálatos világban,a Mennyországban,ahol nincs bánat,sírás,nincsenek fájdalmak,nincs gonoszság,semmi,hanem Istennek a tökéletes jósága,szeretete,abba lubickolhatunk,egymással testvérek szeretetben.

Érdemes ezért küzdeni,érdemes ezért feladni,meghalni ennek a világnak,ennek a mulandó ideig óráig tartó világnak.

Van egy nagyon jó ige,ami vigasztalásnak így zárásként nektek is felolvasnám:

2Korintusz4:Ezért nem csüggedünk,a mi külső emberünk romlik ugyan,de a belső napról napra megújul.

Ugye ez is arra utal,hogy Isten lelkületét napról napra jobban elsajátítjuk.

Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy örök dicsőséget szerez nekünk,mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket,hanem a láthatatlanokra,mert a láthatók ideig valók,a láthatatlanok pedig örökké valók.

Ezzel szeretnénk mindenkit vigasztalni és bátorítani,érdemes lemondani a világról,erről a látható dolgokról,mert ideig óráig valók,viszont utána örökké való szeretetben lehetünk az Atyánkkal,ha valaki képes ezekről lemondani,erről szól a keskeny út.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet,Marci,hogy itt voltál ma is.

Köszönöm,hogy ismét beszélgethettem veletek.

Minden jót kívánunk mindenkinek az Atyánk áldását és szeretetét,vezetését,bölcsességét kívánjuk mindenkinek!

Köszönjük a figyelmet!