- Isten nyelvezetén szólás és annak magyarázása:"Élő víz folyamai áradnak és vegyetek Szentlelket"

A János 7:38-39, aki hisz bennem, ugye aki engedelmes nekem, amint az írás mondta élővíz folyamai áradnak annak belsejéből, ezt pedig a lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg,

 

RHR: Mit értett ott a Joshua, amikor azt mondta, hogy azok pedig,akik engedelmes,ugye hát azt mondja a szabadkőműves fordítás,hogy azok pedig, akik hisznek, élővíznek folyamai áradnak azoknak belsejéből mondá pedig a lélekről, amit veendők valának.

Ez az allegorikus kép ez mit jelent szóról-szóra, ugye az eredeti, tehát a Héber-arámi szerint a fordítás és a görög szerint azok pedig, akik engedelmesek, azoknak a belsejéből élővíznek folyamai áradnak,mondá pedig vala ezt az Isten természetéről, amelyet veendők valának azok,akik neki engednek igaz?

Mit jelent ez az allegórikus kép, hogy élővíznek folyamai áradnak, és mondja pedig ezt a lélekről?

 

Kérdező: Isten természetével, igazságával, tehát megtanultad, Isten megtanított az Ő természetére, és igazságára, és ezt te adod át az embereknek, tehát ez által élővíznek, az igazságnak a folyamai ömlenek a szádból.

 

RHR: így van, és mért nem, mert most majd jönnek ám majd megint ezrével megint a beprogramozottak a karizmatikusságból, hogy hát, de az élővíznek a folyamai az a szentszellemről beszél, és mivel lehet ezt megcáfolni, hogy egyáltalán az élővizek alatt nem az ember szájából ömlő nyelveken szólásos szentszellem kiáradásról van szó, hanem másról van szó?

Pont az előbb mondtad ugye, hogy a bibliában az élővíz az, az Istennek a beszédét szimbolizálja, soha sem szimbolizálta a víz az ő általuk képviselt szentszellemet, igaz?

 

Kérdező: igen

 

RHR: A másik allegória pedig, rájuk lehelt, és azt mondta nekik, vegyetek szentlelket, miről beszélt itt, a szentszellemet lehelte rájuk, ahogy ezt a karizmatikusok tanítják egymásnak, és programozzák egymást súlyosabban, mélyebbre?

Tehát itt valami szentszellemet lehelt rájuk, vagy a lehelettel szimbolikusan érzékeltette, hogy az Istennek a természetét sajátítsátok el, az Istennek a szellemiségét, ugye mert amikor Isten beszél, akkor az Ő szava, az Ő igéje jön ki az Ő szájából, igaz?

Tehát ezért az Isten szájából kijövő ige az, az Istennek a beszéde, és az Istennek a beszéde nem más, mint az Ő természetéről szóló leírás, igaz?

Tehát az egész biblia az Istennek a természetét mutatja be, hogy milyen szituációban akár emberiség történelmében, a népekkel kapcsolatban, vagy a népen belül egy személlyel kapcsolatban beszél, hogy Isten hogyan viszonyult egy emberhez,

Tehát szeretettel, kegyelemmel, megindultsággal, jósággal ellátta őt, ugye, ha pedig egy neki engedelmeskedő nemzetről volt szó, akkor megvédte őket, győzedelmessé tette őket a háborúban, egészségesek voltak, nem voltak kenyérkéregetők, a cipő le nem kopott a lábukról a vándorlásuk során igaz?

Tehát az egész biblia az Isten beszéde, az Isten természetéről szól, és az Isten szájából származó lehelet, tehát amikor Isten beszél, kijön az Ő lehelete, akkor ki jön az Ő igéje, mert amikor beszélünk mi is,

Tehát amikor beszélünk, akkor a leheletünkkel jön ki együtt a beszédünk, a leheletünk megmozgatja a hangszálainkat, és a hangszálak pedig érthető beszéd, felfogható, érthető beszédnek, tehát a hangjaivá alakítja a leheletet, igaz?

Tehát a hangszálaink által transzformálódik a leheletünk érthető beszéddé, és Isten azt akarja, hogy amikor beszélünk, kijön a leheletünk, akkor, amikor csak lehet, mindig az Isten természete jöjjön ki a szánkból,

Ne káromkodás, ne csúfolódás, ne szentségtelenség, Istentelenség, ne bálványimádás, ne hamis tanoknak a hirdetése, hanem a beszédünk megszentelt legyen, tehát Istennek a beszéde jöjjön ki, ami az Isten természetére tanítja az emberiséget, az embereket a környezetünkben

Tehát ez a rájuk lehelt, és vegyetek szentlelket az, azt jelentette, hogy rájuk lehelt, amivel arra utalt, hogy vegyétek az Isten beszédét, az Isten által kimondott szavakat vegyétek az élővíznek folyamait, és tanuljátok el belőle az Istennek a szent természetét,

És azért szentlélek, szentlelkület, mert az Isten nem közönséges, és az Istennek a természetében nincsen szentségtelenség, ezért Szentlélek, tehát ahogy beszéltük sokszor, bizonyos helyeken, amikor Szentlélekről beszél Isten a biblia fordítón keresztül, akkor az Ő természetéről beszél, a szeretetről, hűségről, jóságról, mértékletességről, kérlelhetőségről, józanságról, és szentségről, igazságról,

Más esetben, amikor Szentlélekről beszél, akkor pedig beszél saját magáról, mint láthatatlan személyről, aki láthatatlanul tevékenykedik az emberek között a földön, hogy megőrizze a szentségét, hogy ne érintse Őt a bűn,

Tehát ezzel a láthatatlanságba való burkolásával választja el magát,az Ő szentségét a szentségtelen emberiségnek a,ahogyan az emberek között tevékenykedik az Isten,és így ebben a láthatatlanságában nincs szüksége kerubokra,mert a kerubok akkor vannak szükségére neki,amikor látható formában van,hogy távol tartson minden szentségtelenséget,tisztátalanságot.

Tehát a sátán azért nem mehet be az Isten jelenlétébe, mert a kerubok nem engedik őt többet az Ő jelenlétébe, ugyanúgy ezért volt a kerubok az éden bejáratánál, mert az, az éden az megszentelt volt, és oda csak Istennek a tiszta természetével lehetett ott benn létezni,

És ezért kiküldte Ádámot, és Évát, visszatartotta őket a keruboknak a lángoló pallosával, hogy így ítéletet hirdetett rajtuk, hogy a közönséges emberré vált alkotásai az Istennek vissza ne menjenek és szakítsanak a fáról, hogy örökké élő bűnösként ne éljenek, és megválthatatlanok legyenek,

Ezért Isten azt a szent helyet azt elzárta, és az ember többé nem térhetett oda be, mert szentségtelenné vált, megfertőződött a szentségtelenséggel, és igazságtalansággal, mert engedelmeskedni kezdett az ember az ördögnek, a sátánnak.

Tehát ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy ismét épültetek, ismét tudtam esetleg valami újat mondani, vagy legalábbis épülésre, bátorításra való dolgot hallhattatok ma, mindenki, aki csak hallotta ezt, vagy hallani fogja ez után annak épülésére legyen, és Istenbe való engedelmességre határozza el magát, és ne a kereszténységnek az okkult engedetlenségét gyakorolja tovább!

 

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!