- Isten nyelvezetén szólás és annak magyarázása: hatalom, kézrátétel, kenet, pecsét, bélyeg

1. rész

 

Jakab 5:14

Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

 

Után meg azt írja, hogy a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.

 

Engedelmességből fakadó kérés, az engedelmes emberek kérése felsegíti a beteget.

 

Jakab 5:16

Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésnek nagy ereje van.

 

Ugyanaz, mint az evangéliumokban, amikor Jushua kiküldte a… hát ezért ….
Milyen könnyű visszaesni a hétköznapi emberi gondolkodásba meg a kereszténység által emberekbe oltott világnézetbe, nézőpontba. Egyből itt arra gondolunk tényleg, hogy itt emberek fizikai gyógyulásáról van szó. De amikor azt mondja, hogy hitből való imádkozás, az egyértelmű, hogy az engedelmességgel hozza összefüggésbe.
Ahogyan Joshua kiküldte a 70-ből és a 12-ből kettesével őket, és azt mondta nekik, hogy menjetek el és betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok fel, és ördöngösöket szabadítsatok, ördögöket űzzetek, hát teljesen világos, hogyha az isteni nyelveken szólás szimbolikus nyelvezetével gondolkodunk, mivelhogy ott nem volt semmiféle…tehát Joshua önmagától mondta ezt, hogy a fiú semmit sem tehet az Atya utasítása nélkül. Tehát neki nem volt olyan hatalma. Mert a Bibliában a keresztényekkel azt hitették el, hogy amikor hatalomról van szó, akkor ilyen varázserőről van szó. Nem véletlen, hogy a Spielberg filmeket, a Star Wars filmeket csinálták, ugye, hogy abban van az, hogy az Obi Van Kenobi , meg a Dart Veder megjelent, és akkor fölemelte a kezét, és akkor olyan erőt sugároztak, hogy megfulladt tőle az ember, értitek, tehát ilyen mágikus erő. Ezt a hétköznapi emberi gondolkodásban, az ördög természetében való gondolkodásban , amiből kreálták a kereszténységet, tehát ezzel a felfogással az ő értelmükben a hatalom az, amikor megjelensz a színen, és akkor reszketnek az ördögök tőled, mert körülvesz egy olyan energiamező vagy bármi. De valójában Isten gondolkodása szerint az ő szimbolikus jelképrendszerében a hatalom teljesen mást jelent. Van az az ige, hogy hatalmat ada azoknak…

…mindazoknak, akik befogadták akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott ahhoz, hogy Isten gyermekei legyenek, akik nem vérből, se a test akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek.

 

Nyilvánvaló, hogy itt arra utal, hogy az elmében való átalakulás az az, hogy az ő tetteik nem vágyakból és érzületekből fakadnak, mert azt mondja, hogy nem a férfiúnak az indulatából, nem testből és vérből formálódtak az elméjükben újjá. És akkor behamisították ide az „újjászületés” szót, mert az Istennek a gondolkodásrendszerében, logikai rendszerében, nyelvezetében nincs olyan, hogy „újjászületés”, ez megintcsak a jezsuitáknak, meg a távol keletről behozott találmányaik. Itt arról szól, hogy hatalmat adott azoknak, akik befogadták őt. Ez az egész vers is egy allegória, egy nyelvezet szólása Istennek. Befogadni őt, az ő nevében lenni, mikor elküldték Pétert és Jánost Samáriába. Amikor pedig meghallották a vének Samária befogadta az Isten igéjét, tehát látjátok, hogy a befogadás nem azt jelenti, hogy „befogadtad a szívedbe Jézust”, „benned lakik, a szívedben lakik a Jézus” tehát ilyen okkult várakozásból fakadó dolgokat beszélnek össze-vissza, amivel nincsenek tisztában. Befogadni őt az azt jelenti, hogy elfogadni az ő beszédét, és abban élni. Erre mondja azt, hogy ha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek és veled vacsorázok. Amikor azt mondja az evangéliumokban, hogy fönt volt a fán, aki vámszedő volt azt hiszem, és becsapta az embereket maga körül, Zákeus volt az, tehát azt mondja, hogy elmegyek a házadhoz, és veled fogok együtt enni. Tehát Joshua azokhoz ment el, azokkal vállalt közösséget, akik engedelmesen viselkedtek, szót fogadtak Istennek, szót fogadtak őneki vagy az ő küldötteinek, csak azokkal vállalt közösséget. Tehát elment hozzá, és azzal tisztelte meg őt, hogy ő az Isten fiaként, Istentől küldött megváltóként bement az ő házába, az ő családjához, és ott töltötte velük az időt. Ez egy óriási megtiszteltetés volt abban az időben. Akik nem szerették egymást, vagy akit megvetettek, azokkal nem ettek, nem ittak, nem is ültek egy asztalhoz sem. Együtt enni valakivel, együtt vacsorázni az azt jelenti, hogy elfogadlak téged, mert megtetted az istennel való kapcsolattartásnak a kezdő lépéseit. Ezzel Isten megelőlegezi azt, hogy ő elfogad téged, de továbbra is azon akar dolgozni, hogy az elmédben átalakulj, és ez után az elménkben való átformálódás után elvetjük a régi, ördögtől tanult gondolkodásmódot, amit az iskolákban erőltettek ránk, amit a világban élve az emberek erőltettek ránk, hogy őszerintük kell nézni mindent, vizsgálódni, ugye, és ezt elvetve az Istennek a gondolkodásmódját kell fölvenni, azt beépíteni az elménkbe, és azáltal nézni a világot, azáltal megfontolni, hogy mit cselekszünk, és utána pedig ezzel a gondolkodásmóddal ösztönözni önmagunkat, hogy mit ne tegyünk, és mi az, amit igyekezzünk gyakorolni, cselekedni. Tehát ilyenkor, amikor az ember ebben él, akkor Isten befogadja őt. Azért, mert az ember is allegorikus értelemben befogadta a Jézust. Tehát ez ezt jelenti, hogy szót fogad az ő beszédének. „Akik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak.” Tehát a világ szerinti hatalom, eza jedi erős, dart véderes kézrátétellel megfojtalak, meg reszketnek a vezérlőpultnál a halálcsillagon az emberek, amikor megjeleni a dart véder , szikrázik a levegő körülötte, meg ez a sok ostobaság, tehát ez a világi felfogás, ebből merített a kereszténység is. Ezért hiszik azt, hogy amikor a légiónál megjelent, akkor a lelkek azonnal térdre borultak és jajgattak, hogy azért jöttél, hogy elveszítsél minket. Tehát lehet ezt látni az Írásból, hogy Isten szerint való hatalom pedig … azt mondja, hogy hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik nem testi kéjelgésből, nem a férfiúnak indulatából, azaz nem testileg születtek, nem a testi gondolkodás jellemző rájuk, hanem az Isten szerint való gondolkodás, az ő világképe jellemzi őket, az új felfogás, az Isten szerint való felfogás. És ezáltal visszaveszik az önmaguk felett való hatalmat. Mert az ember beleszületik ennek a világnak a zsarnok szellemkirályának a foglyaként, rabszolgájaként. Elveszíti az ártatlanságát az ember, elkezd bűnökben élni, csak azért, hogy be tudjon illeszkedni, hogy mentse az irháját, hogy elfogadást nyerjen. A világ szellemkirálya a már betanított rabszolgáin keresztül ránk erőszakoltat mindent gyerekségünktől fogva.
Ha kilógtál a sorból, akkor az emberek körülötted megvetéssel beszéltek rólad, és éreztették veled, hogy te nem közéjük tartozol, és nem vagy kívánatos a társaságukban, és ez a lelki zsarolás, az ördögnek ez az eszköze, ez a varázslás arra ösztönzött bennünket, hogy megtegyünk mindent. Én is belegondolok, hogy gyerekként a nagyok közé akartam tartozni, és akkor ott köztük mindenki cigarettázott, ezért én is rágyújtottam, pedig tudtam, hogy rossz, és mennyire veszélyes, csak azért, hogy elfogadjanak. Tehát így láthatatlanul működött az ördögnek a rajtunk keresztül való uralkodása. Aztán utána együtt mentem velük csibészkedni, amiben ők részt vettek, abban én is ugyanúgy részt vettem, mert azt hittem, hogy ekkor tudom magamat érvényesíteni. És akkor ezután már jöttek a komolyabb dolgok, így az embert az ördög masíroztatja bele ebbe a vadállat világba, ahogy az Írás mondja a fenevad világba, fenevad rendszerbe. Az embertelen, irgalmatlan rendszerbe így passzírozza bele másokon keresztül az embereket, azért hívja őt az Ószövetségben embereken taposónak. Embereket taposol, és emberek lelkével kereskedel - azt mondja az Írás. Így sajnos odaadtuk az akaratunk felett való hatalmat az ördögnek, ennek a láthatatlan személynek. Azon keresztül, hogy az ő szolgáinak, akik már mélyen, nyakig benne vannak a bűnös életben, ítélet van felettük, és tényleg csak Istennek a kegyelme az, hogy nem történt velük halálos baleset, mert egyből az ítéletre lennének fenntartva,  tehát így tulajdonképpen uralkodik az ördög az embereken, emberek által elnyomásban, ráhatással, varázslással, zsarolással, kiközösítéssel. Azért mondja Pál apostol, hogy futottunk az engedetlen, istentelen emberek áradatában ugyanúgy, velük egyetértve elkövetve ugyanazokat a bűnöket. Tehát ebből, amikor az ember találkozik az Istennek a beszédével, és Isten megnyitja az elméjét az embernek, és megérti az Isten beszédéből, hogy veszélyben van az élete, kárhozat alatt él, ha halálos baleset éri, betegségben vagy öregségben meghal, és nem szabadította ki magát az ember az Isten fiának a beszédének engedelmeskedve nem szabadította ki magát az ördög hatalmából, és nem állt ellene az ördögnek a kísértésének és végrehajtotta azokat a bűnöket, akkor a halálakor, amikor meghal, kimegy ebből a világból, és megy arra a helyre, ami az ördögnek lett készítve. Viszont, amikor az ember megérti, hogy veszélyben az élete, mert minden másodpercben veszélyben van itt a földön, és felteszi a kérdést, mit tehetek, hogyan tudom akkor kikerülni ezt a végzetes állapotot, s megérti az ember, hogy olvasnia kell az Istennek a beszédét, és igyekezni átformálni a viselkedését, az Isten fiának a viselkedésére, és megérti az ember, hogy ez által a viselkedésforma által úgymond egy új természetet, egy új viselkedési formát vesz magára - az Istenét - és ezért az Isten megbocsát, és elveszi az ember fejéről az ítéletet. Tulajdonképpen ezzel iyg allegorikusan az ember hatalmat kap az Istentől, visszanyeri önmaga akarata fölött a hatalmat, és ettől kezdve nem számit, hogy a környezete mit mond, hogy kiközösítik, nem számit, hogy a youtube-on lehülyéznek, meg mindenfélét írnak, semmi ilyesmi nem számit, nem számit, hogy ferde szemmel néznek rám a metrón, nem számit, hogy a munkahelyen kinéznek, és nem társalognak velem, tehát teljesen mindegy, hogy milyen erőszakkal, zsarolással, lelki terrorral akar az ördög erőt venni, hogy adjuk vissza az akaratunkat az őneki való engedelmességre, és az ő embereinek engedelmeskedjünk, cselekedjük a bűnöket, nem számit többé, mert tudjuk azt, hogyha velük együtt teszem azt, amit ők tesznek, velük együtt fogok elkárhozni. És ezért inkább felvállalom önmagam akaratát megerősítve félretéve a szégyent, a mindent, felvállalok mindent, és azt mondom, hogy nem fogok velük együtt rohanni az istentelenség áradatában, mert nem akarok Isten ítélete alatt élni, hanem a saját magam akarata szerint, az Istentől tanultak szerint azt fogom akarni, amit az Istentől tanultam, tehát az értelmemben megújultam, így fogom élni az életemet, bármivel is zsarol majd az ördög, bármilyen próbákat ont majd az életemben a nyakamba, Istent fogom mindig kérni, hogy legyen az én segítségem, az én megerősítésem, és hogy küldjön hozzám olyan embereket, vagy segítsen eljutni olyan emberekhez, akiken keresztül minden nyomorúságban, nehézségben vigasztalást tudok venni, hogy el ne veszítsem ebben a küzdelemben az akaraterőmet, hogy továbbra is azt akarjam, amit Isten akar. És ilyenkor tulajdonképpen visszavettük a hatalmat az ördögtől, tehát Isten hatalmat adott nekünk ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk. Mert mit mond az Írás, hogy kik az Istennek a fiai? Azok az Istennek a fiai, akiket Isten mint láthatatlan lélek egyrészt, másrészt mint Isten természete vezérel. Tehát az istennek a gondolkodásmódja vezérel. Az inspirál, az motivál, aszerint nézem az eseményeket, aszerint reagálok az engem ért impulzusokra, és ebben gyakorlom magam. és ha el is esek benne, akkor ugyanúgy felállok, bocsánatot kérek Istentől is, embertől is, és igyekszem továbbra is visszaállni , visszarendeződni, abba a viselkedési formába, abba  a természetbe, amit az Isten tanácsol, hogy eszerint éljek inkább, mert ha nem, akkor az ördög természetében élve, abból a szemszögből nézve vizsgálom a dolgaimat, és abban élek és aszerint reagálok, akkor el fogok kárhozni, az ördöggel együtt ítéletre fogok menni. Tehát azt jelenti hatalmat kapni Istentől, hogy van hatalmam az akaraterőmön uralkodni az Istentől kapott új gondolkodásmóddal.  Ezt jelenti hatalmat kapni az Istentől, tehát nem azt jelenti, amit a gyülekezetben a babiloni kereszténységben megjelenik a Németh Sándor a színpadon, és akkor az emberek megőrülnek ott körülötte vagy legalábbis eljátsszák. Vagy, mint a Benny Hinnél, hogy lóbálja a kabátját, és akkor az emberek megbolondulnak, meg a Magyarinak a mikrofonba fújkodásával, meg az álkeresztényeknek a színjátékával, ugye…. hogy eljátsszák ezeket a meséket, hogy betöltekeztek a Dart Vedernek a szellemével, meg a Jedi erővel, és akkor szikrázik körülötte a levegő, és akkor, hú, aki nem úgy viselkedik, nem ért veled egyet, az azonnal elkezd reszketni, remegni, mert akkor biztosan a sátán van benned. Tehát  ez a felfogás, ez a kiindulópont, az a szemlélet van a keresztényekben, és ezért hiszik el tévesen, hogy hallgatnak az ő szabadkőműves vezetőikre, páholymestereikre, hogy ezt jelenti az Istentől kapott hatalom. Valójában pedig láthatjuk az írásból, hogy visszavenni az akaratunkat nem az ördögnek engedelmeskedünk az emberi nyomásra, hanem Istennek engedelmeskedünk az istennek és az ő fiának a nyomására. Ezt jelenti az Istennel való hatalommal élni önmagunk felett. Az Istentől való hatalom az önmagunk felett uralkodásra adatott, és nem a gyülekezetekben a mikrofonba fújkodós, másokon való hatalomgyakorlására.

Ja, és ezt az allegorikus hatalmat képletesen vissza is adhatjuk az ördögnek.

persze, természetesen, ha itt most fogjuk magunkat, és holnaptól mi is eljárunk a Hit Gyülekezetbe, meg a Magyarinak beülünk abba az őrültek házába, akkor ugyanúgy visszarendeljük, alárendeljük az akaratunkat visszarendeljük az ördögnek, és amit az ördög akar, és nyom bennünket, erőszakol bennünket az ő emberein keresztül, ugyanezt csinálta a Barjézus is, ugye a mesterkedésével, elterelte az embereket nagy pénzért. Szkévának a lézengő fiai, akikre a meztelen emberek ráugrottak, és akkor  megtépték őket, ugye, . Ugyanez történt a légiónál is, akiről azt írja az írás, hogy légiónyi démon volt bennük. Ott két férfiről beszél az írás, és érdekes módon az evangéliumok egyik-másikából ezt kihúzták, kivették, hogy pontosan úgy tűnjön mindenkinek, hogy egy emberből beszél több személy! De ha megnézitek jól, alaposan az evangéliumokat, ott több ember beszél a Joshuához, tehát ezek is Zeusz hívők voltak!


Ézs 65:3-4

A nép felé, amely szemtől szembe szüntelen ingerel engem, kertekben áldozik, és téglaoltárokon mutat be illatáldozatot. Sirok közt üldögél, és az éjszakát titkos helyeken tölti, disznóhúst eszik, és förtelmes leves van tálaiban.

 

Máté 8:28-31

Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott jött vele szembe, akik a sírboltokból bújtak elő, és olyan veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. Mit akarsz velünk, Isten fia? - kiabálták. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabb egy nagy disznónyáj legelészett. Az ördögök pedig azt kérték tőle, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba.

Mint az ószövetségben, amikor Illés kihívta versenyre a filiszteus papokat, és akkor ezek ott éles kövekkel metélték magukat, meg késekkel, kicsordult a vérük, véráldozatot mutattak be így az ő Zeuszuknak, az ő Baáljuknak, ezen keresztül Lucifernek, várták a nagy isteni szózatot tőle, meg a csodákat, semmi nem történ, és ezek a papok, ezek az őrültek sírboltokban laknak. Van is róla valahol egy ige (Ézs 65:3-4), hogy ezek a fő vezetői ezeknek az ördögi vallásoknak így éltek, hogy meztelenül, önmagukat korbácsolva éltek. Tulajdonképpen innét van például a római vallásban az ilyen remetéknek a szokása. A jezsuizmus alapítója, a Loyolai is állandóan barlangokban lakott, önmagát korbácsolta,éheztette magát, és várta a nagy megaláztatást, a nagy öngyilkolászásra való isteni feleletet. De Isten ilyenben nem gyönyörködik, mert az ember, ha a természetében és a gondolkodásmódjában nem változtatja meg önmagát, akkor Istentől nem lehet kierőszakolni, kicsikarni a jóindulatát, vagy bármijét, csakhogy már ne kínozza tovább magát az ember. Azt mondja Isten, jó csináljad, hát ha neked ez a jó, ha te egy holdkóros vagy, meg mazoista vagy… Ez a szokás is több ezer éves, ugyanúgy a Baál imádatból fakad. Ez is egy kötelék, a fájdalomimádat, fájdalomban való jó érzés.
Össze is lehet kötni a két történetet, mert a disznókat őrizték, mert ott is a Zeusz vallás maradt fenn a görög hódítóktól, akik ott voltak azt megelőzően Róma uralkodása előtt. Tehát ez megmaradt ott továbbra is maradt ez a hagyomány, és ezt mutatta be Isten, hogy őelőtte nem kedves a Zeusz imádat, főleg nem egy olyan országban, amit az ő népéről neveztek el állítólagosan. Tehát ugyanez van a kereszténységben is, hogy nem tűri el azt Isten, hogy egy embercsoportot őróla neveznek el, és azzal felmatricázni, hogy ez az Istennek a gyülekezete, meg egyháza, és mégis teljesen úgy viselkedik, mint maga a sátán. És lehet látni, hogy ezek az emberek, a vallási képviselők, nekik tele volt a fejük ezekkel az ismeretekkel az Írás szerint, tehát az isteni allegorikus felfogás szerint, a Bibliában, ahogy ezt beszéltük egy másik anyagban, hogy a démon az valójában ördögi tanokat jelent, ami az embernek az elméjében vannak. Ezek a tanok annyira befolyásolják az ember gondolkodását, hogy azok megszűnnek a reális világban élni. Az ember egy álomvilágban kezd élni. Van egy anyuka, aki segítséget kért tőlünk, mert a fia bezárkózott a szobába, és démonokkal harcol a hitgyüliben. A gyülekezetben, akik démonokról tanítottak az embereknek, azok jól becsapták őket, mert nemlétező dolgokra vesztegetik az időt, ahelyett, hogy önmaguk természetét alakítanák az isteni gondolkodásmódra, hogy visszavennék az ördögtől a hatalmat önmaguk felett, ehelyett vesztegetik az időt, bebeszélik önmaguknak is, hogy bennük is démon van. Pedig az Írásban egyetlen egy alkalom nincsen, hogy egy úgymond megszállott ember, akiről úgy beszél az írás, hogy abban démon volt, akkor azt tudta az az ember, hogy őbenne démon van. Pontosan ebben rejlik ennek a démonosdinak a mibenléte, hogy az ember agyában, elméjében vannak ezek a Baál imádati elméletek, aminek a mai formájában már nem kell önmagadat késsel vagdosni, nem feltétlenül van szükség mazoizmura, önkorbácsolásra meg barlangban lakásra, meg remete életre, hanem pusztán elégséges egy ilyenbe belekeveredni, hogy önmagadból űzöd a démonokat, meg másokból űzöd a démonokat, amikor még magad fölött sincsen saját hatalmad, akkor miből gondolod, hogyha léteznek démonok, akkor engedelmeskednének neked? Csak egy jót röhögnének, hogy egy olyan dologgal próbálkozol rájuk hatni, ami abszolút esélytelen.  Az ember elméjében az ördögnek az ismerete, az ördög taktikái, az ördögnek a trükkjeinek - mint azt lehet látni a samáriai Simon médium ugyanúgy volt, mint ma egy hires gyülekezet vezető. Tehát az ő trükkjeivel elhitette ott a Samária népét, hogy amik őrajta keresztül történnek, azok az Istennek a dolgai. Mint amikor Pált bevádolták, és biróság elé vitték, és akkor ott az egyik helytartó fölszólalt, és akkor a nép a nagy beszéd hallatán az ékesszólás hallatán elkezdett tapsikolni, úgy, mint a gyülekezetekben ma, fölállva tapsoltak, hogy hát, ez az Istennek az embere volt, vagy éppen az Isten szólt maga rajta keresztül, ugye. Tehát Istenként imádták ezt az embert, vagyis nem Istennek adták a dicsőséget, hanem az embernek, és az Istennek az angyala azonnal levágta őt, megölte. Tehát mindenütt lehet látni, a jövendőmondó kislányon keresztül is elhitette a falut, a várost, az ezüst öntő, meg a rézműves Sándoron, Német Sándoron keresztül elhitette az egész Ephesost, vagy hol is történt rz az egész. Mondja is Pál, hogy rézműves Sándor rettenetesen sok fejfájást okozott nekem, és akárhol beszéltem az istennek a dolgáról, hogy forduljanak el az ördögi tanoktól, csatlakozzanak az eklézsiához, és így Istentől bűnbocsánatot nyerhetnek, és örök életet  ráadásul, ez különösen sok fejfájást okozott, mert ahol csak lehetett, megpróbálta tűzzel-vassal kiirtani az Istennek a munkáját. Senki ne hallgasson rá.

2Tim 4:14-15
Az ércműves Sándor sok bajt szerzett nekem: fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek.

 

A szabadkőműves Németh Sándortól is őrizkedjetek!

Tehát látjátok, hogy ezek a hittetők a gyülekezetekben vezetőkként magukat nagynak állítva elhitetnek mindenkit különféle trükkökkel. Egyszer valahol olvastam a neten, hogy kibukott egy gyülekezetnek a vezetéséről, hogy mekkora nagy simlisek, mekkora nagy trükkökkel dolgoznak, hogy a gyülekezet kapujába állították a biztonsági őröket, a security gárdát, mert ma már annyi félni valójuk van a szenteknek az Istentől, hogy security gárdát állítanak az ajtóba, és akkor fölírták mindenkinek a rendszámát, és ezen keresztül sok információhoz hozzájutottak mindenkiről. És amikor egy új ember jött közéjük, akkor amire az ember beült a padba, már mindent tudtak róla, és ma nagyon divat a pásztoroknak ilyen bluetooth-os fülhallgatós mikrofont használni, a vezérlőpulttól a bábjátékos paraván mesternek, ugye a Simon mágusnak, a gyülekezet vezetőjének megmondták az új emberről az információkat. És akkor ez az ember, mintha a szent szellemtől kapott volna titkos információkat, elkezdett beszámolni ennek az embernek az életéről. És ott bukott meg a mutatvány, hogy a vezérlőpulttól elfelejtették kikapcsolni a kihangositást, és a hangszórókban mindenhol lehetett hallani, hogy súgnak a pásztornak álcázott manökennek, hogy kinek milyen viselt dolgai vannak, és ő azért imádkozott. Éveken keresztül ment ez a szinjáték, és akkor egyszer Isten megbuktatta őket. Lehet látni, hogy praktikákkal, bűvész trükkökkel elhitetik az embereket, hogy ott Istennek a nagy és hatalmas dolgai történnek. És Isten előbb utóbb leleplezi az összeset így vagy úgy. Akár rajtunk keresztül is. Isten minden eszközt megfog és használni fog, hogy leleplezze ezeket a hamisitókat, csalókat, ahogy csak lehet, hogy Isten szétzilálja ezeknek a Barjézusoknak, meg Skéva fiainak a munkáját előbb vagy utóbb. tulajdonképpen ezt jelenti visszavenni a hatalmat. Ha olyan emberekről van szó, akik gyülekezetekben vannak, az első lépés az, amit meg kell tenni, hogy elszakitod magadat ezektől a rézműves Sándoroktól meg Barjézusoktól, és utána leépiteni ezeket az ismereteket az elmédből, hogy az elménk átformálódjon az Isten gondolkodására, hogy mi az Isten godolkodásának megismerése a Bibliából, egy alapos munkát igényel, mert ezzel párhuzamosan azzal is kell foglalkozni, hogy ezzel a szegény Bibliával, amit agyon hamisitottak az évszázadok során,  kiszedni belőle a hazugságokat, a hamisitásokat az eredeti görög szövegek alapján, és vissza behelyettesiteni azokat a szavakat és mondatokat, amit az isten gondolt eredetileg. És eszerint művelni, munkálni az elménket, hogy az Istenről tudható dolgok, az istennek az ismerete így kiszoritsa az elménkből a korábban összeszedett, akár a világból, akár a bankból, akár a politikából, akár a tévé stúdióból, akár a Hit Gyülekezete vezetéséből, akár a Pünkösdista Teológiai Főiskoláról, vagy az Agapé Gyülekezetből, bárhonnét, hogy az istennek a gondolkodásmódja kiszorítsa az elménkből ezeket a dolgokat. És így, ezen keresztül arra határozni el önmagunkat, hogy Isten által újjáformált, átformált emberi gondolkodásunkat, ez által határozzuk meg a cselekedeteinket. És ilyenkor visszavesszük tulajdonképpen az ördögtől önmagunk felett a hatalmat. Nem hagyjuk, hogy az ördög uralkodjon az akaratunkon, és befolyásoljon bennünket, hogy mit csináljunk, hanem a kárhozattól való félelem során arra motiváljuk magunkat, hogy félünk bűnt cselekedni, félünk odaadni az akaratunkat a sok senkiházi varázslónak, azért, mert tudjuk, hogyha visszafordulunk, és aláhelyezzük az akaratunkat a szabadkőműves gyülekezetvezetőknek, akkor tulajdonképpen elkezdtünk élni az ördög világrendszerében megintcsak az ördög természetében, amiről megmondja Isten a jelenésekben, hogy úgy vettetik elé ez a babiloni rendszer, mint ahogyan malomkövet vetnek a tengerbe. Tehát Isten össze fogja zúzni, törni, meg fogja semmisíteni. Az ettől való félelem, hogy mi nem akarunk azoknak a csoportjába tartozni, akik elkárhoznak, hanem akármilyen nyomoron keresztül az Isten segítségével átverekedni magunkat, hogy az örök életnek tartassunk fenn, megmaradjon a bűnbocsánatunk,  az Istennel való jó kapcsolatból. És ez a jó kapcsolat kizárólag Isten ismeretéből fakad. Az isten ismerethez pedig az Isten beszédén keresztül lehet hozzájutni viszont elővigyázatosnak kell  lenni, mert Pál apostol is már arról beszél, hogy az ő idejében már igenis  működött a bibliahamisítás.

2Kor 2:17

Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják (nyerészkednek) az Isten igéjét; hanem tisztán, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.

 

Az iratoknak a hamisítása azért történt, hogy a színből magukat krisztuskövetőknek mondó vezető keresztény vezetők, hogy a maguk hatalmában, önmaguk meg a családjuk eltartására vaskos jövedelmet kovácsoljanak össze. Ezért az apostoloknak a leveleiből bizonyos részeket kihagytak, más helyeken meg, hogy önmagukat tudják igazolni a Biblia tekintélyével - akkor még nem volt ugyan Biblia, hanem néhány levél, az apostoloknak a levelei keringtek egymás csoportjai között, és akkor ezeket elkezdték lemásolni, és ezeket már hamisítva másolták, hogy mintha az már nem Pálhoz tartoznak, hanem az ő szent szellemtől kapott kijelentése volna, és akkor az embereket így elhitetve, önmagukat valami nagynak állítva, mint a Simon médium, ők is ilyen médiumnak, a gonoszságnak a csatornáivá váltak, az embereket a nekik való engedelmességre programozták be.


2Kor 2:17
Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják (nyerészkednek) az Isten igéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.

 

Lehet látni, hogy már abban az időben, amikor még csak a levelek keringtek az eklésziában a csoportok között, már akkor egyesek…
erre azt mondta Pál, hogy az ilyen Joel Austin-ok, meg Magyarik, meg Németh Sándorok, meg egyéb luciferi hitetők, médiumi csatornákon keresztül akár színből is, de az Istenről tudható bizonyos dolgokról az információ ki fog menni a világba. Isten ugyan azt szeretné, hogy az emberek inkább azokra hallgassanak, akik szent életűségben, Istennek való engedelmességben másoknak a felemelésében, üdvösségének a megszerzésében és megtartásában segédkeznek, és különösen nagy erőfeszítéseket szentelnek arra, hogy a Bibliának az eredeti mondanivalóját visszaállítsák, tehát kiszedjék belőle a hamisításokat, visszategyék bele az eredeti szöveget, tehát ez alapján vannak vezérelve és motiválva, így szolgálnak nem fizetésért, meg nem ajándékokért, meg nem felajánlásokért, léhűtőként másokat az önmaguk hatalmába kötözni. Erről szól valójában az oldás-kötés, hogy amit megkötsz - ugye Péternek is ezt mondta - azokat az embereket, akiket Istenhez fogsz kötni, az által, hogy elküldelek téged, és megismerteted velük az én természetemet, az én rólam tudható dolgokat, ezeket az embereket hozzám, vagyis az üdvösséghez fogod kötözni, a kapcsoknak és a kötelékeknek az eszközeivel, az igehirdetéssel, tanítással, vigasztalással, bátorítással, és az apostoloknak a leveleiben felsorolt eszközök, az igazságnak az eszközei által, ezeket felhasználva az ember, mint maga Péter is, akit rá tudott beszélni, hogy csatlakozzon az eklésziához, hagyjon fel a bűnös cselekedeteivel, bánja meg azokat, és véglegesen forduljon el, így mutasson be jó áldozatot Istennek, és bizonyítsa az ő bűnbánatát.
Sokan tévedésben vannak itt…heves szócsatába kerültem a youtube hozzászólók közül egy fiatal emberrel, akinek az egész youtube csatornája a világszellemével van átitatva, engedetlenséggel, önimádattal, paráznasággal, bujálkodással, cigarettával a kezében osztja az ember az észt, hogy mi miért is fogunk elkárhozni. Tipikus példája annak, aki elhiteti önmagát, be van programozva a Rézműves Németh Sándoroknak a hitetésével be van programozva, elhiteti önmagát - öngyilkosként, mert ugye, aki dohányzik, vagy drogokat fogyaszt, nem is beszélve az ilyen-olyan testépítő kotyvalékokról, amik tönkreteszik az ember máját, epéjét, veséjét, mindenét, és akkor emellett még dohányzik is az ember, füvezik is, így pusztítja magát, azt a testet, amit az Istentől kapott, tehát tulajdonképpen ez az öngyilkosság kategóriája - és egy ilyen ember elhiteti önmagával, hogy neki üdvössége van. És ide betoppanva berúgja az ajtót, mint a cowboyok a kocsmában, elkezdik osztani az észt, hogy mi miért vagyunk ilyenek és olyanok, és amolyanok, amikor az ő életében egy szikrányit nem lehet abból látni, hogy az ő élete alá van rendelve, hogy ő maga hozzákötözte volna Istenhez önmagát. Az egész csatornája Vona Gáborról, meg a gyűlölködésről szól. Niki Minajról, meg az összes többi szeméttel van tele az élete, és akkor elhiteti magát, hogy őneki örök életet van. Ez csak egy jó példa volt a rossz példára, hogy akik hallgatnak bennünket, értsék meg, hogy nekünk abszolúte nincs semmi olyan szándékunk, hogy itt valami mozgalmat indítsunk, gyülekezetet építsünk, vagy toborozzuk be az embereket, hogy az ő keserves vérverejtékes fizetéseiket lenyúljuk, és kastélyokat vásároljunk, meg uszodákat, meg sportcsarnokokat, meg megvegyük az egész világot, ide berendezkedjünk örök életre, itt várjuk az üdvösségünket, ugye. Tehát annyira botor dolog az egész, hogy ez is az elvakítottságnak, a megvakítottságnak azt a mélységét és sűrűségét mutatja, hogy az emberek a halált, az igazságtalanságot, a kárhozatra ítéltséget örök élet áldásának tekintik, Isten áldásaként, kívánatos erénynek, erkölcsnek tekintik. Tehát ezek az emberek súlyos-súlyos kudarc érzéssel fogják önmaguk sebeit nyalogatni, amikor beköszönt a nyomorúság ideje, és fosztogatásokban teljesen nincstelenné fognak válni, senki nem fog tudni rajtuk segíteni. Ezért azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy meneküljenek az ilyen emberek társaságából, hogy ne váljanak áldozatává az ilyen hitetőknek.
Visszatérve a kiindulópontunkra, hogy a hatalmat visszaszerezni önmagunk felett azt jelenti, hogy az akaratunkat nem az ördögnek a páholymesterének adjuk, hanem Isten beszédének adjuk. Hanem Isten beszédének adjuk az által, hogy úgy, mint a béreabeliek, akik mindennek utánanéztek aprólékosan, és amikor ilyen géppisztolyos, füves cigis pásztorok jönnek - ugye itt lehet látni, hogy a Benny Hinnek is a házibuliján az ópium pipát meg a füves cigit ott lógatja a barátainak, a fő szponzorainak  a szájába. El kell fordulni az ilyeneknek a hitetéseitől,m a hazugságaitól, és kizárólag az Isten beszédére figyelni, amit Joshua tanított, azt amit az Istentől hallott.  És minden létező írást megvizsgálni. Látjuk, Pál apostol írta az egyik tanítványának, hogy visszafele jövet hozd el a hártyákat hozzám. Még Pál apostol is képezte magát korábbi iratokból, amit Istennek a szent emberei hagytak hátra az ő ismereteikből, képezte, tágította az ő ismeretét Istenben, hogy amit azok az emberek már tudtak Istenről, az istennek való engedelmességből, az abban a természetben való élésből, ugye, amit ők megtapasztaltak, és hátrahagyták ezeket írott formában hátrahagyták. Ebből is tapasztalatot nyert Pál, tehát ezért volt különösen jó munkaeszköze, nagy hatótávolságú rakétája az Istennek, mert onnét abból a pici országból, a rabszolgaság Egyiptomából és Szodoma Gomorra aberrált bűneiből, abból a pici országból Isten el tudta vinni egészen Kis-Ázsiába, és ha jól emlékszem még Rómába is elvitette Isten rajta keresztül az üdvösségnek az útjáról szóló információkat.

Tehát igenis fontos, hogy képezzük magunkat, de ha valakinek nem adatott meg, hogy különösebb műveltségre tegyen szert, azért, mert nagyon szegény családba született, Istennek azzal sincs baja. Mert akkor az az ember abban élvebátorítsa, szeretettel vigasztalja a környezetében élő embereket, segítse őket két keze munkájával, ebben fáradozzon. Ugye meg van írva, hogy a szegény ember az pedig az önmaga szegénységével dicsekedjen. Tehát ha nem tudsz semmit adni, akkor azt a keveset, amid mégis van add az Istennek a munkájába. Ezzel úgymond te dicsekszel, hogy nincstelen emberként mégis van mit adnod az eklészia számára mások gyarapodására, fejlődésére. De minden esetre sokkal jobb az, hogyha Isten munkájában arra törekszünk, hogy minél képzettebbek legyünk az igazság ismeretében is és a sötétségnek az ismeretében is, anélkül, hogy abban praktizálnánk. Mert ha nem ismerjük az illuminatit , a tervét, a dolgaikat, nekünk nem kell halálos félelemben élnünk, mint ezek a nagy túlélős berendezkedős emberek. Mert ezek a gonosz emberek azt hiszik, hogyha berendezkednek nagy elbarikádozott házaikban Isten nélkül, akkor a nagy pusztítást megússzák, és így át fognak majd menni az 1000 éves békekorszakba.

2 Kor 2: 11

Ef 5:11

Ahogy Isten az ő menyegzőjére (az eklészia és a fia találkozásakor) nem fog beengedni senkit az Istennek engedelmességbwn lévő jó cselekedetek nélkül, senki nem mehet be enélkül az örömünnepre. Ugyanúgy a pusztító világégésből nem fogja Isten megengedni, hogy valaki őnélküle átcssússzon az azt követő Krisztus 1000 éves uralkodásába. Azok az emberek, akik azért akarják túlélni ezt az egészet, mert pusztán csak a rongyos életüket féltik, hogy életben maradjanak, ezek az emberek nem lesznek arra méltatva Istentől, hogy tléljenek. Az első vagy második hullámban a pusztításkor, amikor vírusokkal tizedelik a népet, vagy őrjöngő vadállattá vált emberekkel, akikről szólnak pl. a zombi filmek, mert ezek a zombik is ilyen lelketlen, élettelen robotoknak vannak bemutatva, élő halottak, mert az az ember, aki Isten nélkül akar élni, az valójában egy élő halott. És ezek megőrülve, az utcán fosztogatva, mindenkit megerőszakolva, megölve, kifosztva, mindent elzsákmányolva, teljesen lemeztelenítve, így fogják magukat fönntartani egy ideig, de amikor már nem lesz fosztogatni valóegymást fogják fölemészteni. A végén csak azok fognak életben maradni, akik beismerik, hogy az ember által épített istentelen világ semmi jót nem hoz, az új világrend eszméi semmit sem fognak az emberek számára jelenteni, hogy megszerezzék az örök életet, meg a gazdagságban való dúskálást, betegségek nélküli világ alapítást, meg ilyesmi. Tehát az emberi butaságot, emberi vakmerőséget isten össze fogja dönteni, és ebből most rajtunk és másokon keresztül is embereket hív kifelé, főleg a vallási rendszerekből, elsősorban a kereszténységnek minden vállfajából.
És ebben a pusztításban, amikor megtörténik az Isten népének a kivétele, és magára marad az emberiség, a bűnözők, gonosztevők nagy része elpusztul, mert kivégezték egymást, tulajdonképpen az ördögnek és az ő embereinek lesz megengedve, hogy ezt a pusztítást véghezvigyék, és a legvégén lesz egy pár milliónyi ember, akik észhez térnek ebben a különösen drasztikus állapotban, és azt mondják, hogy leteszzük a fegyvert Isten ellen való lázadás eszközeit, az embegetlenséget, nem fognak vadállattá válni. Akár meztelenül, betegen, megtörten, kifosztva és éhezve az utolsó óráinkban, és belátjuk a bűneinket, bocsánatot kérünk Istentől, megalázzuk önmagunkat, és ezt Isten el fogja fogadni, és véget vet a pusztításnak, kiveszi a világból sátánt, a világ királyát, és az angyalait. Velük együtt lecsukja Isten a kerubjain keresztül a vallási vezetőket, rézműves Sándorokat, Barjézusokat, meg Skéva lézengő fiait, Magyariakat meg Benny Hinneket. És behozza, beküldi az ő fiát, visszatér az ő fia nagy fényességben, nagy dicsőségben az őáltala elragadtatottakkal a nyomorúság végén, akiket ő kivett az ő kerubjai által, és az a pár millió ember, aki letette az Isten ellen való hadakozásnak a fegyverét, és behódoltak Istennek, őáltaluk fogja Isten az 1000 éves békekirályságban újjá akakítani az emberi életet a földön. Ezeket az embereket Isten bizonyságtevőként használja a legvégén arra, hogy mivel jár istentelenségben egy világbirodalmat építeni, és ezek az emberek, akik mindezt a saját bőrükön át élték meg, majd ők fognak bizonyságot tenni az 1000 évben, hogy mindenki tudja, hogy eszükbe ne jusson lázadozni Isten ellen, hanem fogadják el az ő szeretetét, fogadják el az ő tanácsait, a vezetését, hogy ebben éljenek és lássák meg, hogy ennél csak a mennyország jobb. Így tudatja Isten a fián keresztüli uarlkodás által, hogy milyen lesz majd az ő országában élni, amikor új földet és új eget teremt Isten. Ezért tanácsoljuk mindenkinek most a világösszeomlásnak az előestéjén, ezért hívjuk fel az emberek figyelmét, hogy gyertek ki ezekből az emberek által szervezett gyülekezetekből, kereszténységből, ugyanis ez magának az ördögnek az eklésziája, az ördög gyülekezete, az ördög zsinagógája, tanítóhelyei, az ördögnek való engedelmességre tanítanak titeket. És így hatalmat gyakorolnak fölöttetek, a saját magatokon urralkodást elvették tőletek. És ez csak azokkal történhet meg, akik nem tartoznak az Isten fiainak a kategóriájába, mert két embercsoport van a földön: vannak az Istennek a fiai, és vannak az embereknek a fiai, tehát a Káinnak a fiai. Ahogy beszéltük, korábban is, hogy Mózesél van az az Illuminati tanítás, amit a Németh Sándor is ezt szajkózza, meg az összes páholymester a gyülekezetek élén, hogy lejöttek az angyalok, és szexuális kapcsolatot létesítettek az emberek lányaival, és akkor ígyebből születtek az óriások. Ez szemenszedett hazugsgá, Káinnak a fiai, a bűnös emberek, emberi faj keveredett össze arra, hogy Sétnek a fiaival, az Istennek a fiaival, akik engedelmességben követték az atyjuktól kapott információkat Isten követésére, ők azok a tisztán maradt emberi csoportok, tehát Istennek a fiai összeeveredtek a gonosz, bűnös emberi fajjal, és az ilyen genetikai mutáltságból jöttek létre az ilyen hat ujjú, meg három méter magas gnómok. (Az adatok szerint Góliát, illetve a valaha mért legmagasabb ember is 2,7 méter magasvolt). Tehát ma lehet látni, hogy a bűn következtében mennyi ember van, akik sajnos alzheimer kórban, paralízisben, mongoloid kórban, mindenféle genetikai betegségben élnek, és sajnos így élik le az életüket teljesen torzan. És ez a rész is erről szól tulajdonképpen.
Akik Isten fiai – legalábbis annak tartva magukat megemelik életükben a mércét – a mérőzsinórt magasabbra állítják a fejük fölé, nem pedig le a térdük alá, hogy csak úgy át lehessen rajta lépni, hanem fölhelyezik a fejük fölé az ugrólécet. Ezek az emberek az Isten fiát teszik példaképpé, mérőzsinórrá, mérőrúddá, az ő erkölcsére akarnak hasonlítani,. Az ő szeretetét, az ő modorát, az ő készségességét, az ő Isten követését akarják élni, követni, és nem a Németh Sándorok gusztustalanságait teszik követendő példává ezzel lerontva a környezetük erkölcsiségét is. Tehát, akik magasra teszik a színvonalat, tehát az etikett a Krisztusnak a viselkedése lesz, és ezáltal kiszedik az életükből az ördögi nyelveken szólás halandzsázását, szent szellem betöltekezését, tizedfizetést, elő elragadtatást, tehát ezeket kiszórják az életükből, és tanulmányozzák az Istennek a beszédét, és az isten nyelvezet szólásán keresztül vizsgálják az isten írását, ezeket az embereket nevezi Isten istenfiaknak. Mert a hatalmat visszaszerezték önmaguk akarata fölött, mert mr nem az ördög befolyása alatt álló vallási vezetőknek és politikusoknak akarnak engedelmeskedni istentelenségre és kárhozatra, hanem Istennek magának és az ő fiának akarnak engedelmeskedni, hogy az örök életük valóban garantált legyen. És ezt csak onnét tudhatod, hogy örök életed van, hogy félre teszed az ördögi erkölcsöt, és nem az ördögnek a viselkedését teszed a fejed fölé elérendő céltáblának, átugrandó ugrórúdnak, ugye, a magasugrók teszik ezt, hanem magának Istennek és az ő fiának a természetét célozzuk meg, és az ebben való foglalatoskodás ezérel, ösztönöz bennünket. Hoyg amit csak lehetséges emberi szinten megtrennünk, azt mindent megtegyünk, hogy ezt a szintet megközelítsük. És az ebben a foglalatoskodásban élő embereknek az életén meglátszik a minőségi változás. A kereszténységnek az életében – tisztelet annak a néhány maroknyi kivételnek , akikről magam is tudok, és ismerem őket, számomra nagy kérdés, hogy ennek ellenére, hogy látják maguk körül a Szodomának az istentelenségét, és ahogy Lót gyötörte az ő igaz lelkét, ahogy látta maga körül az istentelenségeket, hogy mi az, ami mégis arra ösztönzi őket, hogy maradjanak ezekben a gyülekezetekben, és hallgassák a hazudozásokat. Imádkozunk és fohászkodunk ezekért az embertársainkért, akik valóságos erkölcsben élik az életüket, hogy meneküljenek ki, és Isten jó belátásra tudja őket motiválni, hogy elhagyják ezeket a helyeket. Mert amikor ezeknek a mozgalmaknak, gyülekezeteknek, szektáknak a megveretése megtörténik Istentől, sajnos benne fognak ragadni, és jó szándékú embereknek, akik tényleg valójában Istent keresik, és valamiféle erkölccsel isbírnak az életükben, és látják maguk körül a vihogás, a hancúrozás, az istentelenségnek az áradata, amit hamisan szent szellemnek festenek le, hogy ez inkább hányingert keltő, és háborgást vált ki az emberből, az egészséges lelkű emberekből, mintsem egyetértést, és szentséget, tehát kívánjuk, hogy az ilyen embertársaink, felebarátaink meneküljenek, ezért is ösztönözzük így is őket, amennyire csak lehet. És az istenfiaknak az életén kell hogy látsszon, anélkül, hogy beszélnének. Például a kereszténységben nagyon elfogadott dolog, hogy „megvalllom”, „megvallom, hogy itt sem vagyok”, „nem is vagyok a pokolban”, pedig az ördög által fűtött kondérban ott úszkálnak az emberek... ugye, a karizmatikusok ebben a vakságban a sötétséget világosságnak látják, és ebben, amit ők látásnak neveznek, ebben a vakságban Babilonnak a részegítő borától megrészegítve, azaz a vallási vezetők tanaitól megrészegítve, ugye, amit a Jelenések könyvében olvasni, hogy a nagy paráznának az aranyserlegben a borától megrészegítve, és részeg tőle minden nemzetnem a legtöbb állampolgára. De ők ezt a rsézegséget józanságnak látják. Ott úszkálnak a kondérban, közben meg mondogatják, hogy „megvallom a Jézus nevében, hogy itt semvagyok”, „megvalom, hogy örök életem van”, „megvallom, hogy gazdag vagyok”. Az egyik hozzászólónk gyakran, ír nekünk, hogy mit csináljon, hogyan tudja kizárni az életéből a munkatársnőjét, akia Hit Gyülekezetébe jár, mert a munkahelyén ott istentelenkedik, és állandóan hangosan azokat a megvallásokat teszi, hogy ötösöm van a lottón, én már gazdag vagyok, örök életem van, lnmár a mennyországban vagyok, én márnem is itt vagyok a Földön, meg stb, stb. És akkor szegény jóérzésű embertársunkat pedig mérhetetlenül zavarja és bosszantja az, hogy egy ember ennyire szemtelen és ennyire disznó módon viselkedik, és senkit nem tisztel vele. Tehát ebből lehet felismerni az istenfiakat és az ördögfiakat, az embereknek a fiait, a közönséges embereket, hogy ördögi tanokkal vannak megfertőzve, és disznó módon viselkednek. A disznó lelkületű emberek, mint ugye abban az allegórikus képben, ami történetként van leírva, hogy a disznók leszaladtak a hegyről a tengerbe, és megdöglöttek. Azok az emberek vannak ebben szimbolizálva, akik mindenvőek. Mert a disznók mindenevő állatok. Ezért nem volt megengedve a még egészségesen gondolkodó, erkölcsös istenfélő embereknek az ószövetségben, hogy disznót egyenek, mert szimbóluma volt a mindenevésnek, a trágárságnak, a szentségtelenségnek, az ott vécézek, ahol eszem viselkedésnek. A disznók semmiképpen sem tudnak az eklésziában élni és létezni, ezek a disznók leszaladnak a hegyről, a Sion hegyéről leszaladnak a tengerbe. A tenger az isten nélkül élő, istentelen tanokban veszteglő tömegeknek a szimbóluma. És az, hogy a hegyről leszaladó disznók a tengerbe szaladtak, azt jelenti, hogy amikor az emberek agya tömve van az okkultizmussal, a babiloni álkereszténységgel, és amikor találkoznak  a csatornánkon a mondanivalónkkal, amiben Sion hegyének az ismereteiről beszélünk, higy hogyan kell a Sion hegyén élni, üdvösséget kieszközölni Istentől önmegaláztatás által, bűnbánás által, és megszentelődő élettel, hogyan érheti el az ember azt, hogy Isten megkönyörüljön, és örök életet adjon így az embernek, föloldozva így a büntetés alól, a végső száműzetéstől, tehát az emberek fölveszik így az Istenről szóló tanokat, ismereteket, tulajdonképpen azokat az életszabályokat, amik alkalmassá tesznek egy embert, hogy hogyan kell a Sion hegyén, a hegyre épített városban élni, hogyan lehet oda bekerülni, ahol minden napon ünnep van. Oda nem lehet bemenni menyegzői ruha nélkül. Aki megpróbálna, az vagy kivettetik, és az az ember, aki megpróbál fölmászni, félúton látják az ilyen emberek, hogy az ő élettílusuk, fegyverzetük, viselkedésük nem a szentségre, nem a nehézségekre, megpróbáltatásokra való kűzdelemre vannak ők kiképezve, hanem a megtollasodás evangéliumával, a Bentleyvel akarnak fölautózni a hegy tetejére, nincsenek kiképezve a sziklamászáshoz, mennek szájkaratézva, hogy ők majd ezekkel az eszközökkel fölmásznak a hegyre, és már amikor a Bentley bedöglik, visszaborul, fölfordul a Bentley a hegy alján, akkor vakarják a fejüket, és elkezdenek átkozni bennünket, hogy valójában ez nem is az üdvösségről szól, embereket tántorítunk el, és hogy ővelük kell tartani, mert ők tudják az igazságot, és menjünk velük vissza a tengerbe disznókként rohanjunk vissza az agyunkba, vegyük vissza az ördögnek az ismereteit, szent szellem betöltekezés, ördögi nyelveken szólás, mantrázás az indiai hindu vallásból... Nézzétek meg, hogy a sabadabás ördögi nyelveken szólásnak a szavai ugyanazok, mint amivel az indiai guruk mantráztatják a hallgatóikat gyógyulás vagy gazdagság megszerzéséért. Látni, hogy az egész csak őrültség és butaság – az ördögnek az eszméi, és csak ezekkel lehet a gyülekezetekek a kavalkádjában létezni. Ezekhez nem kell használdon az agyadat, cska követni kell a többieket, meg az önmagad feletti akaratodat, a hatalmadat le kell raknia pásztorodnak a lábához. Tehát kizárólag azok az istenfiak, akik Sion hegyén élve azokat az életszabályokat gyakorolák. És hogyha le is csúsznak a hegyről, mert ez is előfordulhat, mert erről  ahegyről nagyon könnyű lecsúszni a hegytetőről, ott a Megváltónknak a kivégzőfája volt, ugye a hegy csúcsán, úgymond. Amikor az embert előfogja a vétek vagy bűn, onnan nagyon könnyű lecsúszni. Akkor az ember fogja magát, és nem hagyja, hogy visszacsússzon a tengerbe, ami a hegy lábánál van, hanem igyekszik feljebb kapaszkodni minél magasabbra, az isten ismeretében, Istennek való engedelmességben, mert ebben a városban, Sion hegyén, Jeruzsálemben (mert az igazságban élőknek a városa Jeruzsálem, annak a szimbóluma), a hegy tetején van, és innét a disznók mindig le fognak rohanni, mert az eklésziában nem képesek élni a tengerben élő emberek mint halak, mert az ő számukra ez partra vetettséget jelent, megfulladnak az Isten igazságában. Amikor az emberek ilyen életet élnek a Sion hegyi szövetség által. A Megváltónk, a Felkent is maga Jeruzsálemben élt, a hegyen épített városban, allegórikusan, de mivel a testi, fizikai város megszentségteleníttetett, ugye, ebben a városban volt az egyetlen templom, ebben a papok, gyülekezet vezetők, Simon mágusok, Simon médiumok, meg Sándor ércművesek madonna kép öntők tevékenykedtek, és elhitették az embereket, Lucifer imádatban tartották őket, ugye, ezért a Megváltónk sem vállalt velük közösséget, hanem hagyta, hogy önmagát kint a városon kívül áldozzák meg, mert a városban a templomban már nem lehetett szent áldozatot bemutatni, ezért ki kellett mennie a városon kívülre önmagát megáldozni az egyedüli templomként, az egyedüli főpapként, áldozati bárányként, mindannyiunk vétkéért, hogy ez arra indítson bennünket, hogy szomorodjunk el önmagunk bűnén, istentelenségén, látva azt, hogy egyvalaki vétlenül, bűntelenül, hibátlanul a mi bűneinkért, amiért mindennap nekünk kellene elviselni azt a szenvdés sorozatot, és ebben a megindultságban úgy dönteni, hogy elszakítjuk magunkat Babilon okkult kereszténységétől, amit emberek találtak ki az ördögtől indítva emberek millióinak a fogságban tartására, meggazdagodás és hatalom céljából.
A Sion hegyén való élésnek megvannak a szabályai, életszabályai, amik le vannak fektetve az apostoloknak a leveleiben, és látjuk azt, hogy Jeruzsálemben csak Isten természetével lehet létezni, élni. Tehát maga ez az allgórikus kép valójában a mennyországot, Istennek a saját lakhelyét szimbolizálja, ezért mondja azt, hogy a mennyei Jeruzsálem visszaszáll a földre, amikor megkezsősik az 1000 éves királysága, ebben a nagy dicsőségben a város közepette fénylő Messiásunknak, a megváltó királyunknak, aki maga a templom. Ennek a képe, szellemi képe volt az ószövetségi templom már ott Joshua idejében is. Csak azért nem működött, mert nem volt például meg a templomban az Isten által legitimmé nyilvánításának a szimbólumai, tehát nem volt gyertyatartó, nem volt a láda velük, nem volt az áldozati oltár velük már a templomban, Heródes hozzáépített, hozzá toldott különféle fabrikált építményeket a Salamon által épített templomhoz, ugyanúgy, mint ahogy ma hozzátoldanak a vallási vezetők az Isten beszédéhez. Ugyanaz a helyzet ma, ahogyan az ő fiaik kilopták az értékesebb anyagokat a tárházakba bevitt tizadből, ugyanúgy ma kilopják a vezetők a zsengét, a pénzt, a vagyont, meg mindent kilopnak a gyülekezeteknek a kasszájából önmaguknak a finanszírozására. Nézzétek meg, hogy milyen autókkal járnak, akik 20-30 évvel ezelőtt, emlékszem rá, hogy akiknek úgy kellett összeadnunk a pénzt, hogy egy másik városba eljöjjön, és prédikátorként leadjon egy agymosást, még arra semvolt pénze, hogy magának egy kávét vegyen, azok ma a karizmatikus pünkösdiségben olyan jól ki tudták csiszolni az ördögnek az ihletésére az önmaguk felemeltetését, hogy ma több tízmilliós Audikkal szaladgálnak. Ezekből a jelekből fel kell hogy ismerjétek, hogy ti sem vagytok fönn a hegyen épített városon, és ezek az emberek nem a hegyen épített városnak az alapjainak az építői, mint ahogy az apostolok voltak abban az időben, mint ahogy ma azok, akik szent életűségre tanítják az embereket, mi is hozzájuk hasonlóan. Tehát le van fektetve az Istennek a beszédéében, az Isten természetének a viselkedési formái, és ezeket kell elsajátítani, és aki ebben él, szeretetben, hűségben, jságban, mértékletességben, kérlelhetőségben, taníthatóságban, és minden egyébben, amit az apostolok leveleiben a lélek gondolatának nevez, tehát a léleknek a gondolata, az magyarra fordítva, ez az allegórikus nyelveken szólás, a láthatatlan Istennek a természete, tulajdonéppen erről van szó. Tehát a láthatatlan lélek az a láthatatlan Istennek a természetét jelenti. Őneki ez a gondolkodásmódja, ebből indul ki minden cselekedetét ez a gondolkodásmód határozza meg. Éspedig: szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, kérlelhetőség, józanság, szentség. Ezeket nem látni ma a gyülekezetekben, mert szentségtelenség van, őrület van, káosz van, hűtlenség van, mert a gyülekezetvezetők talpnyalói föllázadnak a vezető ellen, mert nem kapnak elég fizetést, és akkor mint ahogy Nagy Sándornak a hadvezérei több hatalmat kívántak maguknak, ezért szétszakították a görög birodalmat, és önmaguknak az engedelmességébe hajtották az embereket azokon a területeken. Ugyanez van ma a gyülekezetekben. Ezért is hívják pl. Amerikában a modernebb gondolkodású, erkölcsösebb hívő emberek főleg a magyar kereszténységet meg a gyülekezeteiket papucsállatkálnak. Mert nem Isten igéje által felépítve szentségben gyakorolják az istentiszteleteiket, és építik a csoportjaikat új üdvözülőkkel, ahogy mondja az írás, hogy minden napon gyrapítja Isten... Isten gyarapítja, tehát nem az emberek gyarapították. De ma nem Isten gyrapítja a gyülekezeteket, hanem az emberek gyarapítják különféle hirdetésekkel. Pl. „gyere el a gyülekezetünkbe, mert kifizetjük a villanyszámládat”, „gyere el, mert befizetünk egy jó elvonókúrára, és fölépítjük az életedet”, tehát ilyen propagandát használnak pl. a pünkösdiségben, karizmatikusságban. „gyertek, mert itt és itt szeretetvendégség lesz, majd jól megtömik a hasatokat gombócos áposztával”, és az emberek ebből előb-utóbb szépen elmasíroznak, de előtte legalább van annyi eszük, hogy kihasználják ezeket a gyülekezeteket, megetetik magukat, meg fölruházzák magukat, hozzájutnak az ő hiányaikhoz, majd búcsút intenek ezeknek a szektáknak, de valójában ezek önmaguk között szakadásokon keresztül jönnek létre, és ezért hívják őket Amerikában papucsállatkáknak. Egyszer megkérdeztem egy embert, hogy miért nevezik papucsállatkáknak kelet-európai embereket, akik ilyen gyülekezetekben vannak, és azt a választ kaptam, hogy azért, mert osztódással szaporodnak. És tényleg, ha megnézitek a gyülekezeteket, egyik a másikból jött létre. Amikor már a vezető tollasra szedte magát, és ez már szemet szúr a talpnyalóinak, akkor elhatározzák, hogy földarabolják azt a gyülekezetet, ahány talpnyaló volt itt a fővezető segítségeként önmagukra véve ezt a titulust hamisan, hogy ők diakónusok, tehát a vezetőnek a segítői, presbiterek, meg hasonló, ezeket a titulusokat adják maguknak, meg a talpnyalás során kivívják maguknak ezeket a fő vezetőktől, ugye, szemet szúrt nekik az a mérhetetlen gazdagság, és ők is ezen kezdenek dolgozni, leutánozzák a vezetőjüket, hogy ezt ők hogyan csinlták, milyen trükköket használtak, és akkorígy a maguk oldalára kezdik el szervezni az embereket. Például a pünkösdisták meg a baptisták közül kivonult egy gárda, és akkor létrehozták az Agapé gyülekezetet, de nem jutottak messziremert ugyanaz az ítélkezés maradt rajtuk, annak a szellemisége, magukkal vitték tovább ugyanazt az nátkos ajándékot örökségként, és nem az jellemző rájuk, hogy Isten mindenhonnét új embereket küld hozzájuk, hanem ugyanaz a stagnálás figyelhető meg náluk is. A gyülekezet tagjai ugyanúgy maguk közt született gyerekekből nőnek fel biztosítva a további utánpótlást. Aki nyititt szemmel jár az Isten beszéde alapján, és látja, hogy mi a Szent léleknek mint láthatatlan Istennek a gondolata, természete,e ezekben a gyülekezetekben nem látni meg ezt. Vannak kisebb csoportok, nemrég láttam egy rövid bejátszást, hogy vannak például komolyan gondolkodó roma származású emberek Magyarországon, akik otthagytak minden gyülekezetet, és ők maguk, hozzánk hasonlóan, egybegyűlnek, azt a kis valamilyüket, amik van, egybe teszik, segítenek, építik a kis eklésziájuknak azt a részét, és ezen keresztül kinyúlnak sokkal aktívabban, önzetlenebbül, sokkal nagyobb munkát végez az a 10-20 roma származású ember azokban a csoportokban, mint az egész magyar kereszténység együttvéve. Nézzétek meg:_ fotelben ülve, meg BMW-vel, Bentley-vel meg Audival furikázva páncélozott autókban, világbirodalmat építettek maguknak, amíg Isten be nem zárja ezt és el nem szegényít mindenkit. Akkor majd ki fog derülni, hogy azok az emberek addig tudnak csak munkálkodni, amíg mások nekik pénzt adnak. Ezt mi is meg tudjuk csinálni, hogy különféle hitető teológiákat kiteszünk a kirakatba, az embereket becsábítjukmagunk közé, aranyport hullatunk a levegőből, elhitetjük, hogy a szent szellem csodákat tesz, eljátszatjuk a halottak feltámadását, miegyebek. És akkor az emberek eljönnek, 2 órán keresztül kunyeráljuk tőlük a pénzt megfélelmítő teológiákkal, hogy elkárhozol, ha nem adsz pénzt. És akkor ezeket a pénzeket arra használjuk, hogy önmagunknak hatalmat építünk fel, meg megvesszük a Festetics kastélyt, meg termálfürdőt veszünk magunknak, meg minden ilyesmi. A munkásaink meg jóhiszemű emberek, akik nem sejtenek abból semmit, hogy ők egy piramis rendszer alján szorgos hangyaként ki vannak használva. A mellkasukrafől van varrva  a gyülekezetnek a logója, hogy mindenki lássa, hogy mi most adakozunk, mi most meleg ennivalót adunk ki, tehát a ne tudja a te jobb kezed, mit tesz a te bal kezed, és a ne kürtöltessetek magatok előtt, amikor adakoztok és alamizsnát osztotok, látjátok, hogy itt mennyire ellentétesen Isten beszédével működnek ezek a csoportok, mert ez nem  aláthatatlan láleknek, nem Istennek a gondolata. Észre kell, hogy vegyétek, hogy ez egy másik hegy, a szolgaságnak  ahegye a piramis rendszerben. Ennek a kereszténységnek a szimbóluma  a Sínai hegy, a Hóreb. A szolgaságnak, a félelemből pénzért való szolgálása a vezetőknek, ez a rabszolga rendszer. Ebben viszont nem az Istennek a gondolata, természete a márvadó, hanem az ördögnek mint láthatatlan lélekneka gondolkodásmódja. Félelemből adakoznak az e,mberek itt, mert félnek, ha nem adakoznak, elkárhoznak, nem lesz rajtuk az áldás. Hogyha nem töltöd minden idődet, és mindenedet nem adod a gyülekezetnek, akkor el fogsz kárhozni, meg hasonló megfélelmlítő dumával jönnek. És a legtöbb ember, állítom, mert tapasztalatból tudom, 90-95% nem a láthatatlan Isten szerinti gondolattal cselekednek, hanem a félelemben vannak. Az egész egy nagy félelemvallás, félelemvilág, a félelemnek a hegye, piramisa. Ennek a szimbóluma Hágár. A hegyen épített város a mennyei Jeruzsálem, az üdvösség, ebben való résztvevők, ennek az állampolgárai teljes szentséggel, odaadással, Istennek a természetében élve mindenféle fölösleges duma nélkül az életükkel vallják meg és mutatják be a kívülállók számára, hogy milyen valójában krisztuskövetőnek lenni. A gyülekezetekben, tehát a Sínai hegyi félelem vallás rendszerben az emberek mindig beszélnek, állandóan beszélnek, állandóan megvallásokat tesznek, állandóan jeleket olvasnak. Jajj, most álmomban beleléptem a malteros vödörbe, nem tudtam leszedni a lábamról a maltert, ezért biztos, hogy rossz helyen vagyok. A másik helyen meg csodálatos szép nyakláncom volt álomban, tele gyémántokkal, akkor én biztos jó helyen vagyok, mert ilyen jót álmodtam, jó érzéssel töltött el az álom. Megvallásokat tesznek a munkahelyen is, zavarják a munkatársaikat, istentelenül viselkednek, szentségtelenül, tiszteletlenül, modortalanul, elmennek veled a Blaha Lujza térről egészen a Duna plázáig is, ha kell, csakhogy fogadj nekik szót, és rendels az akaratodat alá, ha másért nem is, csak azért, hogy végre megszabadulj tőle. Az ördögnek a természete annyira zavaró, annyira hajtja az embereket, annyira üldözi, hogy végül azt mondják, hogy jól van,csak hogy ne halljam a hangodat, megtszem neked, elmegyek veled a gyülekezetbe. Innentől kezdve meg jön a mély, szaftos agymosás. Sion hegyén élve viszont Isten természetében, Isten szabályai szerint kell élni, és csak így lehet, mert ha felhagy vele, akkor azonnal visszaesik a vízbe, mint a hal. Tehát azok az emberek nem képesek létezni a hegyen épített városban, a mennyei Jeruzsálemben, az üdvözülteknek a városában, ahol kizárólag Isten természetében és szentségben lehet élni, ők lesznek csak elragadtatva a nagy nyomorúságban, tehát a hegyre való fölmászás is tulajdonképpen a nagy nyomorúságon való keresztül verekedés. Tehát azok az emberek, akik ma a Sínai hegyi gyülekezetekben vannak engedetlenségben, Istentelenségben, szentségtelenségben, füvezve az első padsorban, nekik eszük ágában sincs valamit is küzdeni azon, hogy önmagukon valamit is farigcsáljanak Istennek a beszédén keresztül. Mint amikor egy tükörbe nézünk, és látjuk, hogy olyan szakállasak vagyunk már, hogy térdünkig ér a szakállunk, és az ennivalónak a maradékai ott csüngenek a szakállamon, zsíros az egész arcom, meg kéne már borotválkozni, de ha nem nézek a tükörbe, nem látom, és nincs is borotvám, nincs egy kétélű penge, amivel levágjam a szakállamról ezeket a zsíros, bűzös  dolgokat, amik rettentően gusztustalanná tesznek a szemlálődönek a szemében. Ugye, azok az emberek így néznek ki, ilyen szőrős disznók az embernek a szemében, mindenevők, egyik nap ezt a dolgot nézik a youtube-on, utána másik dolgot, elmennek egy gyülekezetbe, elmondják a másik gyülekezetet mindenfélének, beárulják, lejáratják a korábbi csoportjukban levő embereket, utána, amikor olyan ismerettel találkoznak, ami már meghaladja a felfogóképességüket, akkor előveszik a youtube-ot megint, megnéznek egy prédikációt, és akkor elmennek abba a másik gyülekezetbe, és akkor ott mondják el mindennek az előző gyülekezetet. Tehát ezek az emberek ilyan disznók, mindenevők, és és az ilyen kétlelkű embereknek – így is mondja az írás, hogy kétszínű emberek, az Istentől semmit nem kapnak, hagyja őket, hogy így vándorolva megegyenek mindent és gyomorrontást kapjanak, és akkor ott feküdjenek utána betegen. Tehát az Isten eklésziájában, a szellemi Jeruzsálembe, hogyha oda akarsz tartozni az elragadtatás napján a nyomorúság végén, amikor sten végleg befejezi a munkáját a nagy nyomorban, az utolsó embert is sikerült neki kiszorítania, bűnbocsánatra szólítani, és amikor betelik azoknak az embereknek a száma, akik elfogadták Istent a nagy nyomorúságban, akkor Isten elküldi a fiát, a kerubokat is, fölvéteti az embereket, és csak azok lesznek fölvéve, akik az Isten természetében élnek, akik Isten szeretetével, hosszútűrésében, szentségében, neki való alázatosságban élték az életüket, akiket - allegorikusan, ahogy a János jelenésekben van, az Istennek az angyalai úgymond megpecsételtek a homlokukon. Egy igazi Krisztust követőnek, Istenben bízó, Istennel szoros kapcsolatot ápoló embernek meg sem kell szólalnia, a kívülálló embereknek azonnal fel kell ismerniük, hogy ez az ember valamiért más, na nem azért, mert a divat hóbortban nyakkendőben meg egy szál alsógatyában szaladgál gumicsizmában az utcán, és ezért más, hanem azért más, mert nélkülözi az istentelenségnek az áradatát, amikor például mindenki üti-veri az egyik embert a buszon, az az ember szembeszáll a többivel a buszon, és odamegy, fölsegíti azt az embert elviselve, hogy őt is leköpködik, megverik. A kívülállók előtt is az ilyen emberek jó bizonysággal vannak. Nézzétek meg, a 12 apostol, miután Júdás kibukott, elárulta Istennek a fiát, helyére be lett választva egy személy, tehát újból 12 lett a szellemi Izraelnek, a szellemi Jeruzsálem népének a vezetője, mint ahogy az ószövetségben is 12 vezetője volt, és ezek mellé utána 7 ember beválasztottak, és azt mondja az írás róluk, hogy szent lelkülettel, Isten szent lelkületével voltak tele, tehát szentségben élték az életüket, az Istennek a gondolkodásmódjában éltek, nem valami szent szellemmel voltak tele, ahogy ezt a babiloni karizmatikusnak nevezett ördögtáborban tanítják a szabadkőműves vezetők, hanem Istennek a szent lelkületével, szent életűségével voltak tele olyannyira, hogy a kívülállóknak is jó bizonysággal voltak. Tehát az emberek nem tudták róluk, hogy esténként eljárnak a helyi kis közösségbe és ápolják az eklésziának azt a helyi kirendeltségét, nem dicsekedtek a különféle gyülekezetek logójáva,kitűzőjével a mellkasukon, hogy másokat is behúzzanak a gyülekezetükbe. Ezek az emberek az egyszerű életükkel, szentségben, Istennek való teljese odaadással éltek, és feltűnt a környezetükben a többieknek, hogy ebben helyzetben ők máshogy viselkednek, látták, hogy az egész közösség nem így viselkedik, mint ahogyan azt tőlük látták. Fölismerték azt, hogy a természetükben ezek az emberek mások. És ez nem váltott ki belőlük gyűlöletet és dühöt, hanem felnéztek rájuk, követendő példává váltak, olyanok voltak, mint egy jó illat az emberek között, az emberek pedig - allegórikusan szólva – szerették ezt a jó illatot. És elhatározták, hogy ez nekik is kell, ők is így szeretnének élni. Példaképeik lettek. Vagy úgy is lehet mondani, hogy olyanok voltak, mintha valami kenőcs, kenet lett volna rajtuk, ami miatt illatoztak azok az emberek. És felmerült a kérdés, hogy honnan van nekik ez a viselkedés. Erre mondja azt Isten beszéde, hogy Isten kenete van nálatok.
Láthatjátok, hogy a hamis tanítsok, a szent szellem betöltekezés és a nyelveken szólás hamis tana teljesen átszőtte a világot – még a Dalai láma is nyelveken szól. Még amikor bedrogozva jól érzik magukat, akkor is azt vallják, hogyí bennük van a szent szellem, meg rajtuk van a kenet, holott őnekik halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi az Istennek a természete, hogyna kell abban élni. Idézgetik a Bibliából azt a rész, amivel az egész világot beagymosták, az 1 János 2:27-ben, hogy az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, és nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket. Azt gondolják, hogy ez a kenet kibeszél belőlük, amikor becsukják a szemüket, és ilyen transzcendentális meditációba esnek a gyülekezetben, akkor ez a kenet elkezd hozzájuk beszélni belülről. „Hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és ez igaz, nem pedig hazugság.” Ez az egyik vesszőparipájuk a nagy „kenetes” előadóknak. „Nektek pedig kenetetek van a szenttől, és ezt tudjátok mindannyian.” Aztán máshol meg azt mondja, hogy a szent szellemet mint pecsétet, mint zálogot kaptátok, mint a lufiból kijött hélium, ami ha berepül a szádba, akkor beléd megy. Ezek az emberek, mivelhogy kívülállók, mert ördögi tanokkal vannak beagymosva, és elhiszik, hogyha a Benny Hinn által elmomdott moslék beléd meg, akkor kimegy a szádon, nyisd ki a szádat, és akkor be leszel töltve, emeld fel a kezedet a gyülekezetbe, kezdjél el mantrázni, és amikor tele leszel szellemmel, mert  aNémeth Sándor meg a Magyari belefújnak a mikrofonba, akkor te betöltődsz, beléd megy a lufiból a hélium, ugye bemegy a tüdődbe a szent szellem, és amikor már nagyon tele vagy tőle, akkor elkezdesz nyelveken szólni, hogy kicsordul belőled, mint ahogy Derek Prince mondja. Ezek azok a hamis tanok, amit a Derek Prince könyveiből betanultak ezek az emberek. Ezzel az emberek milliói be lettek agymosva. Mindegy, hogy milyen bűnben éltél, mindegy, hogy mielőtt bementél a gyülekezetbe, jól összevesztél a szüleiddel, elvetted az anyád nyugdíját,hogy abból fizesd a tizedet, vagy félrementél paráználkodni, vagy mindegy, miről beszélünk, mert akik elmennek a gyülekezetbe, azoknak 90%-a nem tiszta, nem szent ember. Megnézed nagyítóval az életüket, láthatod, hogy ezek különösen feslett emberek. És elmenvén  a gyülekezetbe, elhiszik azt, hogy ővelük Isten ott közösséget vállal. Mi tudjuk azt az írásból, az eredeti görög szöveg alapjn, hogy az, amit  a karizmatikusok szent szellemnek hívnak, az valójában Isten természetének mondja az írás, hogyha az elmédben van az ismeret erről, és azt gyakorlod a cselekedeteiddel, akkor tulajdonképpen így allegórikusan benned van az Istennek a természete, szellemisége, mert az elmédben hordozod, és a cselekedeteiddel bizonyítod. És nem azt jelenti az Isten beszéde, hogy szó szerint, a szánkon keresztül belénk menne az Isten. Azt sem jelenti, hogy amikor ráteszi az embr a kezét a másikra, akkor mint a jedi erő, átmegy az a másikba! Ez mind okkultizmus. Joshua, ha megnézitek, amikor Isten egy-egy esetben gyógyítást hajtott végre egy embere, ezek mind olyan emberek voltak, akik föl lettek előtte szólítva, és szót fogadtak, engedelmesek voltak Istennek. És ezt az engedelmességet látva elküldte hozzá Isten Joshuát. És ezen keresztül megadta nekik Isten, hogy amikor Joshua jelképesen rátette a kezét, ez a kézrátevés azt jelenti, hogy ez Isten akarata. Az ószövetségbe, amikor valakire rátették a kezüket – és ez megmaradt, átöröklődött az Újszövetségbe is – beszéd nélkül, ez egy szimbolikus jel volt arra, hogy ez az Istennek az akarata. És amikor Joshua megkérdezte az illetőt, hogy „mit akarsz, hogy cselekedjen veled Isten?”, és akkor azt válaszolta, hogy „lássak”, mivel allegorikusan kérdezte Joshua, és Isten beárnyékolta azt az embert, és értette egy pillanatra ezt az allegorikus szólást, és akkor Isten azt mondta, hogy ha „te is látni akarod az igazságot, látni akarod azt a szemetet, ami körülvesz téged a világban, az ördögnek a birodalma, hogy hogyan működik, megengedem, hogy lásd”. Isten Joshuának azt mondta, tedd rá a kezedet, hogy ez minden jelen levő számára bizonyíték, hogy lássák, mi az Isten akarata.

 

(2. rész)

RHR: Szóval, akkor visszatérve ott a kézrátevés, tehát megkérdezte, tehát Isten oda küldte ehhez a vak emberhez, akit valószínűleg ugyanúgy előtte a 70-ből, vagy a 12-ből valaki eljutott hozzá és hallgatta, és megfogadta, hogy amikor meg fog jelenni utánuk Joshua, bármit fog mondani, akkor szót fog fogadni, és úgy cselekszik,

És ezt a várakozást Isten, ezt az igazság, tehát látjátok ebben az emberben nem egy ilyen babiloni, ilyen keresztény várakozás volt, mint ami szokott lenni az emberekbe amikor Joshua megjelent a színen és akkor várták, hogy na, most milyen csoda fog most történni,

Amikor a fogságának az utolsó óráiban oda vitték a helytartó elé, hogy kíváncsi volt, hogy milyen csodát fog nekik mutatni, ugye?

Vagy a farizeusok is csodát vártak, és hogy milyen jelet fogsz nekünk mutatni, és akkor azt mondta nem adatik nektek más, mert istentelenek vagytok, és engedetlenek, vagytok, a Jónásnak a jele, meg kaptátok már régen, a Jónásról tudjátok, hogy mi történt vele,

Tehát ugyanez történik, mikor engem megöltök, és akkor az Isten a harmadnapra engem fel fog támasztani, és tehát ahogy a keresztényekben is mindig ez az okkult várakozás van, kézrátételes gyógyítás meg csodacsinálás meg ez a sok mese,

Ott is, amikor a Joshua megjelent, akkor oda vitték hozzá, tedd rá a kezed, mert egyből azt várták azt hitték, hogy az ô kezén valamilyen Jedi erő megy át, és akkor az gyógyítja meg,

Tehát, de soha nem vették észre, szinte de minden alkalommal ha fohászkodott,ha valamit tett szinte minden alkalommal föltekintett az égre,ezzel is utalva arra,hogy ami most történni fog azt nem én csinálom,hanem az,az Atya aki fölöttem lebeg  és beárnyékolja itt azt az embert,

Tehát Õ fogja tenni azt, ami történni fog, és akkor Joshua megkérdezte ettől az embertől, hogy mit akarsz, és azt mondta, hogy hát lássak.

Tehát tulajdonképpen Isten allegorikusan tanít bennünket, akik ezt a történetet ismerjük, hogy allegorikusan ez az ember azt akarta, hogy had lássam én is azt az igazságtalanságot körülöttem, amit ti láttok, amit az Isten lát, had lássak az Isten szemével igazságot, és had lássam az igazságtalanságot is,

és akkor Isten azt mondja: hát ha olyan dolgot kérsz tőlem amit én is akarok,meg van írva, kérjetek az Atyától én bennem élve, az én természetemben élve nekem szót fogadva,tehát úgy mondja,hogy kérjetek az én nevembe.

Ugye ezt is a kereszténységbe eltorzították, hogy hát megvalláson keresztül, valld meg a Jézus nevét, hogy te ismered azt, meg használd varázsigézésként és akkor így kérjél mindenféle dolgot, gazdagságot, elő-elragadtatást meg mindent kérjél Isten akaratával szemben,

Viszont itt azt mondta, ha olyan dolgot kérsz, ami megegyezik az atyám akaratával, és én bennem élsz, az én természetemben, és nekem szót fogadsz, tudni fogod, hogy az Atyától mit kérhetsz.

És akkor, ha olyat kérsz, amit az Atya is akar 100%-ban,az Atya azonnal meg fogja adni.

Ha azt kéred, hogy láss, hogy lásd a sötétséget magad körül sötétségnek, a világosságot, az Isten igazságát pedig lásd világosságnak, akkor, ha ezt kéred az Atyától, és a megszentelődés útján jársz,

Veted le magadról a babiloni kereszténységnek az ocsmányságait, akkor Isten meg fogja hallgatni a kérésed, mert azt mondja, látom, hogy te szót akarsz nekem fogadni, látom, hogy megbántad a bűneidet, mert az igazi megbánás abban nyilvánul meg, hogy amiben éltél azt fölhagysz vele, és igyekszel tőle megszabadulni végérvényesen,

Az, hogy aki mindig minden nap vissza beleesik, az nem megbánás, az nem bűnbánás, az csak egy fellángolás.

Ez tulajdonképpen a hegyre mászásnak a fázisa, és a disznók nem akarnak hegyre mászni, ők elhitetik az agyukba önmagukkal, hogy hát, ha ezt a teológiát ismételgetem, és be kundalinizek, be szent szellem töltekezek, meg halandzsázok, akkor én be tudom magam beszélni a mennyországba.

Tehát ha olyat kérsz Istentől, amit Ő is tökéletesen akar, és ezért kell megismerni az Istent az igéből, mert csak onnan tudhatod meg, hogy ki az Isten, milyen célja van, milyen célja van veled, mire akar megtanítani, mi az Ő természete, viselkedése, hogyan kell azt elsajátítani, ezért Ő megbocsát, és ez mellett még örök életet is ad, elteszi az ítéletet rólad.

A földi életed során pedig megtanít arra, hogy amikor Ő visszaküld, hogy másokat is rajtad keresztül kihozzon, hogy ezt hogyan kell művelni, hogyan kell csinálni, és ebben Ő gyakorlatoztat, hogy lépésről-lépésre növeli a nehézséget az életünkben, ez által gyakorlatoztat bennünket a szót fogadásban, a hozzávaló viszonyunkban, a hűségünkben,

és aki ebben megpróbált,ezért mondja az írás,hogy amikor beválasztotok valakit a csoportjaitokban, a közösségeitekben bármilyen fontosabb dologra,annak az ellátását,ne legyen új ember,ne legyen olyan, aki nincs megpróbálva az Istenhez való hűségben,hogy az Ő igazságaihoz is mindenféle nyomoron keresztül megtartja azt.

Akinek nem nyer bizonyságot az élete, hogy Isten természetében él, az ne kerüljön bele azok közé az emberek közé, akik táplálják, építik és gyarapítják, gondozzák az eklézsiának a világ bármelyik pontján levő kirendeltségét, értitek?

És az, az ember azt kérte, hogy lássak, és akkor Isten azt mondja hát a következő generációk 2000-év múlva,2014-ben, hogy az ő számukra ez egy jó tanulságos történet legyen, amivel lehet buzdítani őket, hogy még inkább a megszentelődés útján járjanak szentségben, kerüljék a babiloni álkereszténységnek a förtelmességeit,

Ezért megosztjuk ezt a történetet az emberekkel, nem csak, úgy ahogy megtörtént, hanem ezt, mint egy allegorikus történetnek a magyarázását és akkor ezt meg tudják érteni, és az ember allegorikusan azt kérte, hogy hát lássak, tehát az igazságot lássam igazságnak, a hazugságot hazugságnak,

És akkor Isten azt mondta, hogy ám legyen, de mit csinált Joshua, meg fogta ezt az embert, és félre vitte, ezzel azt jelentette ki, ami most itt történni fog, ez nem azért fog történni, mert ezek a jel kívánó álomlátó, hamis álom magyarázó, magukat bebeszélő embereknek a vágyát, az okkult vágyakozását kielégítsük a csoda várását,

Ez most nem azért fog történni, mert ők kérték, hanem azért fog megtörténni, mert ez az Istennek a tökéletes akarata, és ezért mondta Isten Joshuának, hogy tedd rá a kezedet, akár a szemére, akár a nyelvére, akár a fülébe dugta, tehát ezzel mindig kijelentette Isten, ezzel a mozdulattal Joshuán keresztül, hogy ez az én tökéletes akaratom, hogy az emberek lássanak.

Kérdező: Meg az csak neki szólt személyesen

RHR: Igen, ez csak neki szólt személyesen, ez nem az embereknek, akik az egyik gyülekezetből a másikba szaladgálnak, csodákat várnak meg mi egyéb.

Ugye nem az ilyen disznóknak, kétszívű embereknek van, aki innen is akarok, onnan is akarok, ezt is akarom, azt is akarom, és utána, amit addig áldásnak mondtak, hogy hú, az Istennek a nagy emberét hallgattam akkor egyből utána rá fogják, hogy az, az ördögnek az embere volt, meg ami történt az ördögtől való volt.

Ugye vannak akik bemerítkeznek, és akkor megígérik Istennek a bemerítkezéskor, hogy hát kerülik az ördögnek az ocsmányságait, hazugságait, a babiloni okkultizmusokat, és akkor utána a legelső útjuk hanyatt homlok mennek vissza az előző helyeikre, és gyakorolják az ígéretük ellenére,

Tulajdonképpen sajnos ezek az emberek megátkozzák magukat, hogy Istennek ígéretet tesznek, hogy a Babilon okkult eretnek tanaitól távol tartják magukat, és legelső útjuk, hogy visszamennek, de sajnos nem is tudják ezzel mekkorát ártottak, megátkozták magukat.

Tehát tulajdonképpen ez a kézrátevés ez azt szimbolizálta, hogy ez Istennek a tökéletes akarata azt nyilvánította ki, amikor az Ószövetségbe kiválasztott Isten a prófétán keresztül egy királyt, rá tette a kezét ez azt jelentette,

Nem azt, hogy jön most valami ilyen jedi power amit az Isten át oszt, ugye a gyülekezetekbe azt mondják, hogy amikor a Mózesről a szent lélek szét lett szakítva 70-felé, és akkor mindenkibe került egy darabka a szent szellemből.

Tehát ilyen borzalmas, buta dolgokat az emberek kreálnak az agyukban, és ebben élnek, ebben a sötét középkornak a féreg nyúlványait, ezeket a hernyókat, pondrókat ezt szopogatják.

El kell felejteni,itt az engedelmeskedők,a hegyen épített Jeruzsálem,a szellemi Jeruzsálemnek a törvényszerűségei szerint kell élni, és annak a felfogásában kell kezdeni megtanulni gondolkodni,és vizsgálni az Istennek a beszédét.

És félrevitte ezt az embert, ezzel kijelentette, hogy nem azért történik, mert ti várakoztok, ugye amikor követték az emberek ott Joshuát, ment az útján a Jairusnak a házához, és a fél úton meg rá ugrott ez a vérfolyásos asszony

De ő nem azért érintette meg, mert a többiekkel azonos módon az istentelen kívülálló hitetlen, csodákat váró lézengő zsidók, ugye ezek a babiloni talmudos varázslatokat várók, ezek az erkölcstelenségben élők ilyen könnyűszerrel akartak mindig Istentől kapni valamit.

Soha nem akartak semmiért sem Istennek valamiféle ellenszolgáltatást adni, hogy kifejezzék az ő tiszteletüket, szeretetüket, hódolatukat az Isten felé, amiért Ő ilyen jóságos, és kegyelmes, irgalmas hozzánk emberekhez, hanem ők bűnösen, tehát ők elhiszik, mint ma a gyülekezetben, hogy nem baj, ha tök bűnös vagy, az Istennek az, az akarata téged azonnal meggyógyítson,

Viszont ha megnézzük a Joshua életét, ilyen, soha, de soha, az egész 33-éve alatt nem történt még azt követően az egész a mai napig sem történt ilyen az Isten vezetésétől szolgáló emberekkel kapcsolatban.

Tehát Isten soha nem ad gyógyulást olyan embereknek, akik engedetlenek, és bűnökben élnek, soha!

Azokkal az emberekkel akkor ott valami valamilyen más forrásból az ördögtől, vagy agykontrollon keresztül, vagy kundalinin keresztül bármi, bármin keresztül adnak nekik egy ilyen időleges, ilyen hittető állapotot, hogy ők meggyógyultak, de utána visszajönnek,

Ez olyan mint a ,van az a vicc, hogy a sánta ember megy keresztül a temetőn és akkor megállítja az ördög, hogy mi van a lábaddal, hát sánta vagyok

Azt mondja, kipróbálhatom, és akkor igen, és akkor utána pedig megy arra egy púpos ember és akkor megkérdezi, hogy mi van a hátadba, és azt mondja, hát sajnos ilyen betegségem van, mert púpos vagyok, és azt mondja, hogy kipróbálhatom, persze, és akkor elveszi a púpját.

Utána jön egy másik ember, és akkor jön az ördög elé ebben a viccben, és akkor megkérdezi tőle, hogy van e valami betegséged, és akkor azt mondja, hogy ja, van, az egyik kezemre béna vagyok, és akkor megkérdezi tőle és púpod van? Az nincs, és nem vagy véletlenül sánta nem, akkor nesze itt van mind.

Egy nagyon buta vicc, de ez az igazság, amikor az emberek elmennek ezekhez a látókhoz, varázslókhoz, és úgymond meggyógyulnak időlegesen, egy pár órára, pár napra meggyógyulnak időlegesen, tuti biztos, hogy egy másik nagyobb bajjal jönnek vissza.

Erre példa ez a vérfolyásos asszony, ezeknek a kuruzslóknak adta a vagyonát, hogy abban a reményben, hogy meggyógyítja őket az Isten rajtuk keresztül, és ezek csak rosszabbá tették az életét, teljesen beteggé tették ezt az asszonyt, nem csak az a baja volt már neki, ami eredeti baja volt neki, ez a megállíthatatlan menstruáció, hanem minden más, amit ott el tudtok képzelni,

És ez az asszony hallotta a 12, vagy a 70-től kettesével kiküldötteknek a prédikációját, ott beszélt nekik, a Joshua fog erre jönni az Istennek a Fia, és hogy aki föl akar hagyni a bűneivel, és Istentől megkapni a szíve vágyát, ami Isten akaratával megegyező,

Azok menjenek oda majd Joshuához, és engedelmeskedjenek neki, bármit mond, mint ahogyan Joshua anyja mondta, ugye a szolgáknak, hogy bármit mond, azt tegyétek, és akkor szót fogadtak a szolgák, ezért történt meg, hogy Isten az engedelmességet azzal jutalmazta, hogy a maga jelenlétével a vizet borrá változtatta a Kánai menyegzőn.

Ugyanez történik minden esetben minden alkalommal, amikor ez a pár gyógyulás föl van sorolva, tehát nem igaz a tömeges gyógyítás, ugyanis Isten bűnösöket soha sem gyógyít, nem gyógyít soha olyanokat, akik el sem indultak a megszentelődésnek az útján, akik soha nem gyakoroltak bűnbánatot, és nem folytatnak küzdelmet az életük napján önmaguk bűneivel szemben.

Ezzel szemben ma, ha a gyülekezetekben megnézitek, a bűnösöknek az örökéletűségének az ígérete folyik a gyülekezetekben,hogy nem baj, ha bűnös vagy,nem baj, hogy ha gyerekerőszakoló vagy,ha tolvaj vagy,ha sikkasztod a munka helyeden,nagyon sok ilyen bűn van a gyülekezetekben,hogy tele van  a gyülekezet ilyen sikkasztókkal a munkahelyekről,

 a főnökeiknek meg a befektetőknek meg a stb-ik-nek a pénzét elsikkasztják,és beadják a gyülekezetnek,csak azért,hogy így elhitessék magukkal, hogy ezért az Isten meg fogja őket gyógyítani bármiből,

Rákbetegségből, cukorbetegségből, ALDS-ből vagy bármiből, és ilyen nincs az Istennél, az Isten nem fogja a bűnösöknek az életét meghosszabbítani,

ha csak az ember föl nem hagy a bűneivel,Isten előtt kifejezi a bánatát,hogy mennyire bánja, hogy ezekben a dolgokban élt,és ekkor Isten mikor látja az embert,hogy az ember ebben előre halad,ebben az akarásában,

és ebben hűséges,hogy megtartja azt az ígéretét az Istennek,hogy szakítani akar a bűnnel,hogy Isten megbocsáthasson neki,akkor Isten a tőle rendelt időben amit Ő jónak lát,

látja,hogy azt, az embert, ha meg fogja gyógyítani,nem fog vissza fordulni és azonnal megy vissza bűn világába,hogy amint van egy másik ilyen történet,hogy egy ember bekerül a kórházba,

Szétitta az egész életét, az egész egészségét, szétfüvezte, szétcigarettázta, szétalkoholizálta, tüdejét, máját, mindenét, és akkor ott fekszik a halálos ágyán, és akkor a doktorok mondják, hogy hát ezt csak úgy lehet megmenteni ezt az embert, hogy ha valaki donorként ad neki egy új májat,

És akkor a lány testvére jelentkezett, végrehajtották a műtétet, műtét közben komplikáció lépett föl, szegény asszony tolókocsiba került, paralízist kapott, lebénult teljesen, és a testvére viszont, sikeres lett a műtét, egy-két hét pihenés után a kórházból kiengedték, mit gondoltok mi volt a legelső útja?

Ment vissza a kocsmába, tehát Isten nem ilyen, mint a humanizmussal a naivan gondolkodó emberek, hogy én azon is segítek, aki gyilkos, és ezzel meghosszabbítom az életét neki, meg azon is, aki tulajdonképpen a gyilkostól szenved, meg ezektől a pöffeszkedő uralkodást gyakorló gyülekezet vezetőktől is.

Tehát Isten nem hiábavalóságnak az Istene, ezért Isten soha nem gyógyít, ezért hazugságok ezekben a gyülekezetekben a hitetésnek a propaganda eszközei, hú, most 500-an meggyógyultak ebben a gyülekezetben mindenfélével,

Aztán hogy ha megnézed,az ember betegebben ment haza meg utána jött vissza következő alkalomra csak azért,hogy a tömeg,aki ott van,szemléli ezt,azt higgyék tényleg a hitetésben,hogy hú, tényleg itt van a szent szellem, és akkor rá tette a kezét,látjátok,át ment az erő rajta,és bármi volt meggyógyította.

Tehát ezt hívják a nagy kenetes embernek, az ilyen kézrátevős kuruzsló, megvallós embereket, de ha megnézzük az írást ugye említettük ezt, hogy azt mondja az írás,

Kérdező:2Kor2-ben van a legjobb:

2Kor 2:14 De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket, és ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk.

RHR: 2Kor 2:15 Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.

2Kor 2:16 Ezeknek a halál illata halálra, azoknak pedig az élet illata életre. És erre ki alkalmas?

2Kor 1:21 Isten az, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken.

Azt mondja, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között

Ezeknek halál illatja halálra, azoknak élet illatja, életre.

2korinthus 1.21:Isten az aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és fel ken.

Igen,

Kérdező: És a 14-esben van az, hogy az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk

RHR: Igen, de van egy hely valahol, nem tudom a Korinthusba van e, az is, arról beszél ugye volt az, hogy Isten kenete az, ami elvezérel, nem kell, hogy bárki tanítson benneteket, ez a kenet elvezérel minden igazságra, mindenre megtanít,

Aztán mondja máshol, hogy kenetetek van a szenttől, és akkor máshol azt mondja, hogy szent lelket adott az üdvösség pecsétjeként, mindazoknak akik, nem tudom, hogy, hangzik.

De legkonkrétabban, amire hivatkozva ugye a Derek Prince be agy mosta az egész keresztény világot, hogy a szent szellem az egy pecsét, és a szent szellem az egy zálog, valahol úgy írja, hogy zálog, igen

2kor 1.22: pecsételt el minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe

2Kor 5:5 Maga Isten az, aki minket erre felkészített, és aki a Lélek zálogát is nekünk adta.

 

1Ján 2:26 Ezeket írtam nektek azokról, akik félrevezetnek titeket,

1Ján 2:27 de az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.

1Ján 2:20 Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan.

2Kor 1:22 Ő pecsételt el minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.

2Kor 5:5 Maga Isten az, aki minket erre felkészített, és aki a Lélek zálogát is nekünk adta.

 

 Jel 7:3 és ezt mondta: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.

Jelenések 7.3 és azt mondta ne ártsatok, se a földnek, se a tengernek, se a fáknak mind addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.

RHR: Tehát erre mondják azt a kereszténységbe hazugul, hogy ez a lebegő szent szellemnek az átadása, ami be tud menni az embernek a szívébe, mint a hélium gáz a tüdődbe, amit az emberek kifújkodnak és a mikrofonon keresztül osztogatják,

Érdekes, hogy senkinek nem tűnik fel, hogy az apostolok cselekedetében soha nem volt ilyen zenés mikrofonos Isten tisztelet, de akkor is valahogyan érdekes módon mégis arról ír, hogy teljesek lettek az emberek Istennek a jelenlétével úgymond betöltekeztek szent szellemmel, tehát a karizmatikus felfogás szerint.

Tehát ahogy azt említettük az előbb a hegyen épített városban a mennyei Jeruzsálembe, ebbe tartozó emberek, akik itt élnek, tehát üdvözültek, ezek egy életszabály szerint, az Isten természete szerint élve kerülhettek csak oda be.

Mind az, aki kétszívű, ilyen mindenevő disznóként mindenhova látogat, minden moslékot megeszik, és ezeket a tanokat beépíti az életébe, és már nem tudja, tele van a feje, tulajdonképpen ezt a zűrzavart, amikor ebbe a gyülekezetbe ezt hallottam,

Abba a gyülekezetbe azt hallottam, tehát ebből a babiloni tanításból ez jött ki, tehát elmegyek a Jehova tanúihoz, hogy azt hangsúlyozzák, hogy nincs vérevés, nincs vérátömlesztés, tehát ezt a tant veszi föl az ember, elmegy a baptistákhoz, össze-vissza a szentháromság nevében, lucifer neveiben be kell,

Újra kell merítkezni, ez a lényeg, nem baj, hogy ha akármilyen bűnös vagy se, aztán utána elmész a pünkösdisták közé fölveszed azt a tant, hogy nyelveken kell szólni,ha nem szólsz nyelveken, ahogy a Németh Sándor mondja,hogy a nyelveken szólás,a kizárólagos jele annak,és bizonyítéka,kizárólagos,hogy az ember betöltezett szent szellemmel,és benned van,.

Németh Sándor beszél: (20:11-től a videóban) és a szent lélekkel való betöltekezésnek is meg van a jele, ez letagadhatatlan, hogy az egyik nagyon fontos jele, a nyelveken szólás-

 

RHR: Ugye, és ez óriásit hazudik ez az ember, ugyanis ha megnézzük az Istennek a beszédét, akkor láthatjuk, hogy amikor a kaotikus karizmatikusok betöltekezésről beszélnek a vezetők, tanítják, mossák az emberek agyát, addig az Isten azt találja gondolni, azt akarja gondolni, és megértetni az emberekkel, hogy amikor el kezdesz az Isten szerint gondolkodni, megismerted az ő akaratát,

Gondolkodásmódját, amit csak tudhatsz a bibliából, minél többet, megismered Őt, és ebben megtanulod, hogy hogyan kell viselkedned az életed minden napján, és amikor jönnek a szituációk és úgy viselkedsz, ahogy azt tanultad Joshuától, és az ő Atyjától az írásban, és úgy viselkedsz ezekben a szituációkban, erre mondja azt az írás, hogy az Istennek a természete az benned van,

A szívedbe van, tehát, hogy ha valami a szívedbe van, az azt jelenti, hogy azt akarod, ez a szimbolikus kép a bibliában, hogy a Krisztus lakik a szívemben, ez az allegorikus kép, ez egy nyelvezetszólás, megmagyarázva az azt jelenti, hogy ugyanazt akarod, mint Krisztus.

Mert az ember szíve szimbolizálja az ember akaratát, ezért mondja az írás azt az ószövetségben, hogy az emberi szív gonoszabb mindennél, minden szíve, a gondolata az alkotása, minden csak bűn.

Mit jelent ez?

Hogy az Isten nélkül élő ember, aki a lucifer természetében él, annak minden akarata az rossz, bármit akar megvalósítani mindennek rossz az indítéka, mert vagy fölényességből, meggazdagodásból, Isten nélküli meggyógyulásból, Isten nélküli sikerből a lucifertől elfogadva mindent,

Tehát így akarja megvalósítani az ember önmagát, és önmaga életét, ez az invidualizmus, ez Isten előtt nem kedves, és Isten utálja az invidualizmust, mert ilyenkor az emberek mindenféle ilyen ördögi mesékben felnövekedve.

Tulajdonképpen tele van az agyuk démonokkal, tehát ördögi tanokkal, tulajdonképpen ezt nevezi maga az Isten allegorikus beszédében, nyelvezet beszédben az ördögi tanokat, amikor tele van a fejed mindenféle istentelenséggel, ami engedetlenségben tart, és el fogsz miatta kárhozni, mert a szerint éled az életedet.

Ezt démonnak nevezi, ez van az ember elméjében, és ez az információ motiválja azt az embert arra, hogy úgy éljen, ahogy él.

Tehát amikor a jövendő mondó kislányról beszélünk,ő is gondolom,hogy gyerekségéről fogva tanulta,mint ahogy mi is a magyar népmeséken keresztül már egyből már megtanítottak bennünket az okkultizmusra,hogy az állatok emberi nyelven beszélnek,meg minden, amit a magyar népmesékben látsz és akkor meg állítod a képet,láthatod, ott villog a nagy piramis a mindent látó lucifer szemével,és minden, ami abból fakad. (22:57.től található a videóban mindent látó szem a mesében)

Istentelenül élve egy ártatlan kis mese,de ha Isten szemszögével nézed,Isten igazságával vizsgálod ezt a magyar népmeséket,a legokkultabb,legluciferibb,legaljasabb dolog, amit a gyerekednek adhatsz,hogy ezen növekedjen föl.

És itt ők már ezen keresztül tanítanak bennünket gyerekségünktől fogva, hogy ezért tulajdonképpen minden csodavárás, okkult várakozás van az emberekben, tehát ebben nevelik föl az embereket, ebben az istentelen ördögi természetben, és Isten viszont nem ad.

Tehát igazságtalan embereknek semmit sem ad az Övéből azon kívül, hogy valamilyen szinten kap ennivalót, ruházatot, meg esőt a termésére.

Tehát ez a szent szellemesdi, ez, amit hirdetnek a gyülekezetekben, ez hazugság, ez egy babiloni teológia, valójában tehát az ember szíve, amikor arról beszél, hogy az ember szíve, hogy az van a szívembe ugye azt szokták mondani vallásosan,

Tehát ők nem tudják, hogy mit beszélnek ezek az emberek, ebből is látszik, hogy kívülállóként nem ismerik az Istennek az allegorikus beszédét, és össze-vissza beszélnek,

Tehát az Isten nyelvezete alapján, amikor azt mondom, hogy az van a szívemben, hogy készítsünk egy hanganyagot a kenetről, és az illatról, és a szent szellem kézrátételes betöltekezésről, akkor ezzel azt jelentettem ki, hogy azt akarom, azt szeretném megvalósítani, hogy leleplezzük ezek által, ezeket a gonosz teológiákat a babiloni kereszténységben,

tehát ezért például nézzétek az írásba,azt mondja az írás Joshuáról,hogy azt mondja: az van a szívem közepette,hogy a te akaratodat cselekedjem oh Isten,igaz?

Mit jelent ez az allegorikus szólás, tehát ez egy nyelvezetszólás, amiről kopírozzák a nyelveken szólást, ugye hogy halandzsa jiddis slablablablabla,ez a sok Istentelen őrültséget ,hogy bele teszik az emberek agyába,

Tulajdonképpen így démonizálják az embereket, az egyik Simon médium, a másik embert, hogy nagynak tűnjön, ezzel démonizálja őt, hogy Istentelen elméletet programoz az agyába, és ezen keresztül azt az embert arra ösztönzi, hogy azon a megszületett információn keresztül élje tovább az életét.

És akkor azt hazudja neki,hogy azért, mert ezért üdvösséged van,ezért örök életed van,nem baj ha dohányzol,nem baj ha füvezel,nem baj hogy ha házasságon kívül,házasságot törő életet élsz parázna vagy,ez sem baj,semmi nem baj,az Istennek nagy a kegyelme,

Az a lényeg, hogy gyere el a gyülekezetbe, töltekezzél be szent szellemmel, és szóljál nyelveken, mert akkor biztos, hogy örök üdvösségnek leszel része,meg van minden bűnöd bocsátva,és elmondhatod,meg vallhatod a Jézus nevében,hogy örök életem van,

És ez egy óriási hazugság, és azt az embert azt azonnal kárhozatra ítélte vele,mert ez az ember azon az ördögi pályán fog futni,mint ahogyan a naprendszerben a bolygók keringenek a saját pályájukon.

Tulajdonképpen Isten természetében élve: a szeretetbe, hűségbe, jóságban, mértékletességben, kérlelhetőségben, Istennel szembeni alázatosságban,

Tehát minden, ami a lélek gondolata, minden, ami a láthatatlan Istennek a gondolata, tehát a Lélek az mindig a láthatatlan Isten, ami az Ő gondolata, az Ő akarata, az ember azt akarja, ebben élünk, ha ebben élünk, mindenféle hazug megvallás, meg ígérgetés nélkül, így szeretlek Istenem.

Most a gyülekezetbe föl tett kézzel éneklik, hogy halleluja, szent az Úr, jó az Úr, megbocsátotta minden bűnömet, tapsoljuk meg az Istent, tapsoljuk meg Jézust, gyertek föl a porondra, beszélgessetek Jézussal,

Itt van Benny Hinn most bemutatja nektek Jézust, beszélgessetek vele, tehát megidézi.

(Benny Hinn szellemidézős videó:27:14.-től található a videóban):

Benny Hinn beszél: Itt most valami történni fog, hogy bebizonyítsuk az embereknek, hogy ő itt van a színpadon, én átsétálok oda és ott fogok állni, míg isten fia itt fog állni,

Felhívom, hogy jöjjön és álljon pont ide, és egyenként idejöttök majd, és ő megérint titeket, nos, uraim átadom neki az istentiszteletet, és ti gyertek ide, emeljétek fel kezeiteket előtte, és kérjétek, meg hogy érintsen meg titeket, kérd, hogy érintsen meg,

Amikor ide értek erre a részre, kérd, hogy érintsen meg, kérd, hogy érintsen meg, próbáljatok minél közelebb kerülni a középponthoz, tüntessétek el onnan azt a gyereket, tüntessétek el onnan azt a gyereket!

Máté 19:14 Jézus pedig így szólt: Engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.

Ha valóban Isten Fia lett volna ott, Ő biztos nem kérte volna, hogy zavarják hátrébb a gyermeket.

RHR:Tulajdonképpen ugyanazt a halott idézést csinálja Benny Hinn, amivel elvettetett Isten szeme elől Saul király, amiért elment az Endori asszonyhoz megidéztetni Sámuelt,hogy mondja meg neki,hogy mi a további teendője,és azért Isten örökre elvetette.

Ugyanúgy ezért van elvetve a kereszténység Istentől, mert halott idézést gyakorol ilyen téren, hogy Jézushoz beszéltetik az embert, mintha ott lenne köztük, pedig magának Joshuának nincs megengedve, hogy az Isten utasítása előtt ő elhagyja az ő lakóhelyét a mennyben az Atya jobbjáról, és ő maga saját akarata szerint lecsücsüljön a gyülekezetbe, és ott ő maga a jelenlétével úgymond legalizálja a rézműves Sándoroknak meg a többinek az istentelen luciferizmusát,

Tehát az Isten allegorikus nyelvezetén szólva a kenet, az Ószövetségben a kenet mi volt?

Volt egy szelence, amiben benne volt ez az erős illatos kenet,és mikor Isten döntést hozott valaki felől,elküldte mondjuk Dávidhoz,nem tudom, hogy egyik esetben Saulnál valószínű,hogy nem lett rá kenve ez az illatos kenet,valószínű azt hiszem,hogy  lehet, hogy rosszul emlékszem ,javítsatok ki, hogy ha esetleg megtaláljátok időközben!

Dávidnál viszont rá lett kenve a prófétától ez az illatos kenet, tehát valószínűleg Isten már látta előre Saulnak a sorsát, hogy ő csak egy ilyen részleges megoldás lesz a nép számára, mint amilyen Sárának a buta emberi gondolkodásából fakadóan,

 Izmael születése volt Hágártól, tehát ezt is Sára találta ki, ugyanúgy a nép királyért kiáltozott, ezért adta nekik Isten, megengedte, hogy Saul legyen a király, de valószínűleg nem engedte meg Isten, hogy rá legyen kenve a próféta kenete Saulra,

És Dávidnál viszont, hogy ez Istennek a tökéletes végzése ez viszont azt hiszem, hogy Sámuel volt abban az időben az Istennek az embere, az Istennek a prófétája, és Dávidra viszont rá kente ezt a kenetet,

Kérdező: Saulra is itt rá kente, itt van.

RHR: Igen, Saulra is?

RHR: Mindegy akkor tévedtem, elnézést,

Tehát ez a rá kenés ez az Istentől való elválasztottságot, Istennek az akaratát szimbolizálta, és ehhez még jött a kézrátétel.

Ez az illatos kenetnek az emberre való rá kenése ez előképe volt az újszövetségben a Sion hegyi, a mennyei Jeruzsálemnek a szövetségében való élés, tehát az ebben élő embereknek az elválasztottsága, hogy Isten természetében élnek,

És ezért el vannak választva a világtól, a közönséges emberektől, el vannak választva a kereszténységtől, az okkult varázslatokat, meg csodákat váró okkult kereszténységtől el vannak választva ezek a szent életű emberek, akik valójában Krisztuskövetők

Tehát ezt a képet, allegorikusan használja Pál apostol a nyelvezetszólást, ezért mondta Pál, én mindenkinél jobban tudok Isten nyelvezetével szólni, és lehet is látni, hogy ezzel az allegorikus nyelvezetszólással Isten megvezette az egész keresztény világot,

Azok, akik valóságosan, tehát, engedelmességet nem helyezték, hangsúlyozták mindenek előtt a Joshuának, és Istennek való engedelmességet nem hangsúlyozták, hanem mindenféle más kerülőkkel, teológiákkal akartak Istennel kapcsolatba kerülni, mint Káin, aki tököt, paradicsomot meg minden félét vitt áldozni valót,

Isten nem fogadta el, ugyanúgy Ábel pedig Istentől rendelt úton közeledett Istenhez, és azt elfogadta Isten, na, most ezért Káin állandóan üldözte Ábelt, ugyanúgy, mint ahogyan a kereszténység mindig üldözte azokat, és üldözni is fogja egészen a végéig, amíg Isten maga nem száll perbe a kereszténységgel és semmisíti meg az Antikrisztuson keresztül,

És az istentelen világon keresztül el fogja pusztítani Isten a kereszténységet, föl fogja számolni, mert újat húz, üldözni, kergetni fogja ezzel a babiloni természetével, ahogy Káin megölte Ábelt, ahogyan Heródiás üldözte, és a fejét kérette merítő Jánosnak,

Ahogyan Jézabel üldözte az Istennek a prófétáit, a 7000-embert, akik nem hajtottak térdet az ő Baáljának, nem fogadtak szót neki, nem adták át önmaguk felett a hatalmat a lucifernek, és Jézabel gyűlölte és irtotta az Istennek engedelmeskedőket, főleg a prófétákat kergette halálra,

Ugyanúgy a Sínai hegyi kereszténység a babiloni okkultizmussal, kabbalizmussal, szabadkőművességgel keveredett kereszténység pedig üldözni fogja,

Nem véletlen a középkorban, a sötét középkorban mentek ezek a Krisztus követőknek a mészárlásai, nem véletlen volt egyből a harmadik századtól már a Konstantin-féle klérus a vezetőség, a babiloni vezetőség, Krisztuskövetőknek maszkírozva magukat üldözték azokat, akik nem hajtották be az akaratukat, nem adták be a derekukat a bálványimádásra, és üldözték őket kíméletlenül.

Rómát is felhasználták hozzá a politikát, ugyanúgy az Antikrisztus birodalmába is a magunk fajta gondolkodókat is, Isten természete szerint gondolkodó embereket, akik tulajdonképpen kenetei vagyunk Istennek, az illata vagyunk,

Azért mondja, jó illata vagytok az Istennek minden népek közé eljutva, bemutatva a ti szent életűségeteket, ezen keresztül ismerik meg az emberek Istent, ugye azt mondja Joshua, hogy ha szeretitek egymást Istennek a szeretetével, és egymás felé szeretetben, jóságban, hűségben,

Tehát a Lélek gondolatával éltek ebben a természetben, erről ismer meg benneteket a világ, a kívülállók, az Isten nélkül élők, hogy ti nem a világból valóak vagytok, nem az ördög szerint éltek,és viselkedtek,és gondolkodtok,hanem Isten szerint éltek,és a ti gondolkodásotok ez jobb, mint a miénk.

Mert a ti gondolkodásotok miatt az Isten, ha meg is haltok, ha meg is öl a világ benneteket, meg a kereszténység, akkor is üdvözülni fogtok, ő velük szemben, akik viszont az ördög természetében, az ördög lélek gondolata szerint élnek, és az ördög természetével, mint szent szellemmel töltekeznek be, gyilkos indulattal.

Nézzétek meg, hogy amikor az emberek berontanak, ezek a fanatikus szent szellem betöltekezők egyből leanyáznak egyből, ha kezébe kést adnál, azonnal megölnének az ilyenek, tehát ebből lehet tudni, hogy ezek az emberek tényleg elhitetettségben vannak, varázslás alatt vannak, hogy képesek vallásos felfuvalkodottságban még embert is ölni,

Csak hogy a saját igazukat, hogy a mástól hallott bégetést ismételgessék, és ők is maguk is birka módjára, bee-bee, tehát ismételgessék azt, amit a szószékről hallanak, és ezek az emberek ilyen vallásos fanatizmusban,

Nézzétek meg a júdaista vallás az is egy ilyen gyilkos fanatikus vallás, az ezzel párhuzamos testvérvallás a mohamedán vallás is ez is ugyanolyan, hogy: terjeszd a hitet a kardnak az élével,a pogányok legjobbját öld meg, ugyanezt mondja például a Judaizmus,az ál-Júdaizmusnak a Sion bölcseinek a könyve is,

Hogy a gojok közül a legkiválóbbakat, a legiskolázottabbakat, a legjobb képességűeket azokkal végezz először, azokat öld meg,

És a kereszténység is erre tanít, nézzétek meg, a keresztes háborúkban mit folytatott a kereszténység, és mit fog folytatni a kereszténység a nagy nyomorúság idejében, hogy önmaga fönntartása érdekében föl fogja áldozni azokat, akik valójában Krisztuskövetők, üldözni fogja, ahol csak tudja, a politikai vezetés, az államhatalom kezére fogja adni a kereszténység a Krisztus követőket, akik kiáramlanak a kereszténységből,

És tulajdonképpen ez az illat, ez az Istennek a természetében való élésnek a bizonyítéka, tehát allegorikusan szól Isten nyelvezetszólással, hogy amikor Isten nélkül élő emberek között élsz, és te a mindennapokba megtartod az Isteni erkölcsöt, az Isteni viselkedést, az Isten természetében való viselkedést,

Amikor egymást vádolják, és hazudnak egymás ellen, hogy kirúgassák a másikat, akkor te nem tartasz velük, megvédelmezed, ha ki is rúgnak, annak árán is megvédelmezed azokat, akiket igazságtalanul ítélnek, vagy hoznak ítéletet fölöttük, vagy közösítik ki őket, vagy teszik nevetség tárgyává, vagy bármi egyéb, segíted az ilyen megvetetteket,

Tehát ebből látják az emberek, hogy te más vagy,és ez a másságod,ebből egy idő után meg fogják érteni amikor látják jönnek Isten csapásai,és téged nem érint belőle semmi,ő viszont szenved alatta,és összetörik az egész élet alatta,

Akkor a legvégén megkérdezi, hogy vajon van-e összefüggés a között, hogy ezek a csapások mindenkit pusztítanak itt a földön, de azokat az embereket, akik Krisztus természetében élnek, és mindig olyan jóságosak voltak, és szeretetteljesek voltak, az igazságban éltek,

Ezekhez ezek a csapások nem közelítenek, vajon van-e valami összefüggés, nagyon úgy tűnik, hogy igen, ezért megkérdezem azt az embert, mondd csak miért így éled az életed, ahogy éled, mert látszólag erős összefüggés van a között, hogy téged nem érnek azok a bajok, azok a csapások, amik engem érnek,

De még ha érnek is, amíg én elveszek benne és tönkre megyek benne, addig te pedig mindig szerencsésen jössz ki belőle, hogy mi ennek az oka?

És akkor utána bizonyságot teszel a benned levő reménységről, hogy hát én Isten Fiának a követője vagyok, és úgy szeretném leélni a teljes életemet, akár szegénységben, akár nélkülözve mindent, hogy én az ő általa elmondottaknak szeretnék eleget tenni, és ez miatt Isten viszont méltat engem arra, hogy védelmez.

Tehát tulajdonképpen ez a viselkedés, hogy az emberek föl ismerik, tulajdonképpen ezt allegorikusan hívja Isten illatnak, ez az illat ez miből származik?

Nyilvánvalóan nem azért, mert befújtad magad parfümmel, nyilvánvalóan nem azért, mert a gyülekezetben bekentek valami illatos akármivel,

Ugye, hogy azt mondja a most vagy Jakabnál, vagy János levélben mondja azt, hogy beteg e valaki közületek, hívja magához a gyülekezetnek a gondozóit, és kenjék meg őket olajjal, imádkozzanak érte, és kenjék meg őt olajjal, és a beteget meggyógyítja az Isten, fölsegíti őt, még hogy ha vétkezett is,

Tehát lehet látni, hogy itt a betegség a vétkezéssel van összhangba hozva igaz?

Tehát arról beszél, hogy valami köze van a betegségnek a vétkezéshez,

RHR: Hát ugyanaz a köze van a vétkezésnek a betegséghez, mint ami köze van, amikor 70-et, meg a 12-őt kiküldte Joshua, akkor menjetek ki ahova én később menni fogok, ide, oda, amoda, menjetek ki a Jairusnak a városába, menjetek ki a vérfolyásos asszonynak a falvába, menjetek ki a samáriai asszonyhoz,

Menjetek ki Kornéliuszhoz, ide, oda amoda, és beszéljetek nekik az Istenről, beszéljetek nekik arról, hogy hagyjanak fel az istentelenséggel, mert Isten ítélete fog elközelíteni rájuk, Isten ki akarja őket ebből szabadítani, meg akar nekik bocsájtani,kegyelmet akar nekik adni,

És, hogy fogadjanak szót a kiküldötteknek, és akkor utána ezek az emberek szót fogadtak, utána második hullámban Isten elküldte személyesen Joshuát ezekhez az emberekhez, vagy egy másik követét, ugye aki ki lett választva, és képzett volt már Istentől.

És akkor vagy Joshuán keresztül Isten meggyógyította azt az embert, mint a vakot, vagy a dadogós süketet, hogy ha jól emlékszem, meg egyéb más esetekben,

Tehát a vérfolyásos asszony is nyilvánvalóan hallotta az igazságra való felszólításra, hogy úgy döntött annak fog engedelmeskedni, ellentétben azok, akik kuruzslást, meg csodát vártak, azok közül senki nem gyógyult meg.

Az egész papi klérusból senki nem gyógyult meg, ott haldokoltak nekik rokonaik, ismerőseik, Jairus meg elment, szót fogadott a 12-ből kettesével kiküldöttnek, vagy a 70-közül, szót fogadott ezeknek a felszólításának,

Elment a Joshuához, megkérte gyere a házamhoz, és kérd az Atyát, hogy gyógyítsa meg, és az Atya pedig meggyógyította, föltámasztotta a kislányt, a Jairusnak a lányát.

És tehát az emberek föl kell, hogy ismerjék azt, hogy a viselkedésed, a természeted, nem ebből a világból való, és tulajdonképpen ez a természet, az Istennek a természete, ezt nevezi Isten kenetnek, és illatnak.

Ugyanis aki ez által kezd élni, azt Isten így allegorikusan így úgymond elválasztja, elpecsételi későbbi időkre, az Istennek a természetében mikor élünk, akkor a korábbi önző viselkedésünket feladjuk, és adakozóbbak leszünk a nálunk rosszabb sorsúak számára,

Ha kell, akkor valaki például jelzi a csatlakozási szándékát, és látjuk az életén, hogy nagyon erősen munkálja azt, hogy az Istennek a természetében akar élni, és a segítségünket kéri bizonyos dolgokban, nem fogunk hátat fordítani neki,

Tehát ez is az Istennek a természetének az egyik megnyilvánulása, és tehát amikor az ember él az Isten természetében, és így az Istentől való felszólításban azokat a dolgokat cselekszi az ember, amire Isten felszólítja őt, akár kezdetben az írás által,

Ugye,hogy elmondja, menjetek,látogassátok meg az árvákat,és özvegyeket,segítsétek őket a nyomorúságaikban,amikor ezt megvalósítod az írásból,akkor utána, Isten hasonló dolgokon egyre följebb,és följebb és erőteljesebben föl hoz,és a kommunikáció egyre közvetlenebb lesz,hogy már angyalt küld hozzád, mint Pálhoz a hajón,a süllyedő hajón.

Vagy álomban fog hozzád szólni Isten, vagy látomást fogsz kapni, utasításokat veszel így, vagy olyantól, aki már mástól vett álmot és látomást, mint Ananiás, és elküldte Saulhoz, aki később Pál lett,

Tehát és így ebben a neki való engedelmességben egyre növekszik az ember, egyre erőteljesebb, tehát úgymond tökéletesedik az ember a neki való engedelmességben,

Nem azért leszel tökéletes az Isten szemében, mert te soha nem leszel beteg, ez egy nagy hazugság a gyülekezetben, hogy egy keresztény soha nem lehet beteg testileg, ez nem igaz, egyáltalán nem igaz!

És tehát látni az írásban azt, hogy amikor azt mondja Joshua, hogy menjetek ki, és betegeket gyógyítsatok, Joshuának nem volt önmagában ilyen jedi power-je, az obi van kenobitól, csak később mondja az írás azt, hogy rájuk lehelt, és azt mondta vegyetek szent lelkületet.

Akinek a bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak, hogy ez csak utána jött el az általuk nevezett, tehát a kaotikus karizmatikusok által pünkösdnek nevezett, pünkösdkor jött el nekik a szent szellem, ami viszont a Krisztuskövetésben viszont a Krisztus testének, mint templomnak az éltre keltése, és funkcionálásának az elindítása volt Istentől személyesen, ezt tudjuk a korábbi beszélgetésekből, hanganyagokból,

Tehát az ötvenedik nap teljesedett be, ki lett hirdetve az adósság elengedése, ahogy az Ószövetségben az 50.évben elengedték a rabszolgákat, tehát a rabszolgaság elengedésének a kijelentése volt ekkor,és tehát ezért nem lehetett semmiféle Obi- wan kenobi power-je a Joshuának és küldhette ki őket,hogy hatalmat adott nekik,hogy ördögöket űzzenek,halottakat támasszanak,és betegeket gyógyítsanak.

Hanem ez is egy allegorikus nyelvezetszólása az Istennek, azt jelentette, hogy menjetek ki, és beszéljétek őket rá, hogy engedelmeskedjenek Istennek, tehát hogy ha engedelmeskednek Istennek, akkor az Isten meg fog nekik bocsátani, és ezen keresztül, ha abban maradnak, akkor Isten örök életet fog nekik adni,

Tehát az írásban, az Isten allegorikus nyelvezetszólásában a betegség, az engedetlenséget jelent, tehát a betegség szimbóluma az engedetlenségnek, amikor arról beszél, hogy démonokkal volt tele, az allegorikus nyelvezetszólása az Istennek, hogy tele van okkult, ördögi mindenféle tanokkal, és már az ember nem tudja, hogy mi az igazság.

Tele van a feje, mint a méhkas, tehát köztünk is voltak olyan emberek, akik hozzánk is eljöttek, elmentek másik 200- gyülekezetbe is, mindenhol tanultak valami zagyvaságot, és akkor, amikor velünk találkoztak, és akkor hát nincs is olyan, hogy szent szellem?

Hú, hát nyelveken szólás sincsen, hát pedig, és akkor mi a helyzet a halottak föltámasztásával, és akkor nincs is gyógyítás sem?

Hát most már nem tudom, és fogja a fejét, szédül, és akkor elkezd sírni, már nem is tudom, hogy most már kinek higgyek, mert az egyik helyen ez van, értitek?

Tehát ezt jelenti démonizáltnak lenni, hogy megszűnik a tisztán látásod, és utána mindenféle elméletet fogsz kipróbálni, a szerint fogsz cselekedni, semmi sem jön be, csak ásod magad mélyebbre az átkaidban, ásod magad mélyebbre a szerencsétlenségedbe, és ezen keresztül az ördögtől vagy vezetve.

Tehát nem volt semmiféle Obi-Wan kenobi power ott a Joshuának, hanem azt mondta nekik, menjetek, és beszéljetek az embereknek, és beszéljetek a lelkükre, értessétek meg velük, hogy ha nem akarnak elkárhozni, akkor kezdjenek el szót fogadni Isten beszédének,

És ekkor, amikor az emberek elkezdtek engedelmeskedni, akkor ez allegorikusan szólva, az Isten beszéde alapján az emberek meggyógyultak az agyukban, és akkor utána pedig azt mondta nekik, hogy támasszátok föl a halottakat!

Jó mester engedd meg, hogy elmenjek és eltemessem az apámat, és az anyámat, nem, engedd meg a halottaknak, hogy eltemessék a halottaikat, és te kövess engem!

Tehát lehet látni azt, hogy Isten, az embereket, akik élnek, de okkultizmus tanaiban, ördögi tudománnyal meg van betegítve az agyuk, az elméjük, és e szerint a gondolkodásmód szerint tesznek, vesznek,cselekesznek,nyilvánvaló,hogy az ördög természetében fognak emiatt élni,ezért halálra vannak ítélve,

Tehát azok az emberek, akik a gyülekezetekben, meg a kereszténységben élnek, nem azért mondjuk ezt, mert gyűlöljük őket, vagy ezt kívánjuk nekik, mert pontosan azért koptatjuk a szánkat rongyosra, hogy segítsünk nekik felismerni, hogy megbetegítő, engedetlenségre tanító ismereteket tettek be az agyukba az embereknek, és ez miatt ebben élnek,

És ez miatt Isten ellenségei az engedetlenség miatt, és ez miatt a bűnös cselekedetek miatt, az Istennek az ítélete van rajtuk, ha halálos baleset éri őket, abban a pillanatban, azonnal az ördögnek az angyalai viszik őket a várakozás helyére, ahol ezer évet várnak, amíg Isten berekeszti az emberiség korszakát,és az egésznek a végén,pedig előszed minden halottat,és meg fog ítélni,

És akik istentelenül cselekedtek, nem engedelmeskedtek, azokat küldi az ördöggel és az angyalaival együtt a kárhoztatásnak a helyére, és azért beszélünk az embereknek, azért beszélünk nektek, mindenkinek, hogy jó belátásra térítsünk benneteket,

Tulajdonképpen mi is gyógyítunk ez által, tehát azt a szolgálatot követjük, amit Joshua megparancsolt nekünk, hogy menjünk el, és gyógyítsuk az embereket,

Nekünk nem adatot jedi power az Obi wan kenobitól, meg a darth vadertől meg a Németh Sándortól, meg a Benny Hinntől, hanem a Joshuától kaptuk ezt a gyógyító hatalmat, hogy uralkodjunk önmagunk akaratán,

És azt akarjuk, amit ő akar, és ezért menjünk el, és mondjuk el az embereknek, hogy rossz információ van az elmétekben, rossz tanokon keresztül akarjátok az Istent követni, e helyett, hogy az Istent követnétek, azt hiszitek, hogy az Istent követitek,

De valójában sátánnak szolgáltok, sátánnak engedelmeskedtek, és ez miatt kárhozatra vagytok már most ítélve az engedetlenségetek miatt, mert meg van írva, hogy az, aki nem engedelmeskedik Istennek, az már most elkárhozott.

És az írásból ezt látni, tehát, hogy gyógyítani a betegeket, hogy az igazságnak az ismeretét át adni az embereknek, és ez által arra ösztönözni őket, hogy legyenek a követőink, nem kell hozzánk csatlakozni, nem erről beszélek szó szerint, hanem ahogyan mi követői vagyunk az apostoloknak, és az apostolok követői voltak a Joshuának, és a Joshua követője volt az Atyának, és így mindenki az Istent követi.

Úgy mi is arra ösztönzünk mindenkit, hogy legyenek a követőink tőlünk függetlenül, és szakadjanak el a babiloni kereszténységtől, a Lucifernek az eklézsiájától, és így meggyógyulva az elméjükben, az Isten igéje által, éljenek engedelmességben, mert utána pedig föl fogjuk őket támasztani a halálból,

Ugyanis ha hallgatnak a beszédeinkre az emberek, és elszakadnak az engedetlenségtől, akkor Isten megbocsát nekik, és amikor meghalnak, mindegy milyen módon, vagy életben maradnak a nyomorúság végén bekövetkező elragadtatáskor, akkor üdvösségbe lesz részük az embereknek,

Tehát Isten fel fogja őket támasztani akkor, viszont előtte az Isten elveszi az ítéletet, már úgy élhetünk, járhatunk-kelhetünk a földön, hogy az ítélet el van véve az életünkről, tehát, ha bármelyik pillanatba meghalunk, leszúrnak bennünket, lelőnek bennünket, elüt az autó, villamos eltapos, megmérgeznek bennünket, biztos, hogy örök életed van, mert engedelmességben élted az életedet.

Kérdező:Néztem az igéket a kenettel kapcsolatba tudod, hogy az Ézsaiást idézte tudod Krisztus a legelőször amikor elkezdett beszélni,tudod ott a zsinagógába,hogy az Istennek a lelke van én rajtam,felkent engem,öröm hírt mondjak a szegényeknek,emlékeztek emlékszel?

Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek

 

Ézs 61:1 Uramnak, az ÚRnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az ÚR, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és föloldozást a megkötözötteknek.

Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

Ézs 61:3 Hogy segítsek Sion gyászolóin: a hamu helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját a gyász helyett, dicséret palástját a csüggedt lélek helyett, hogy az igazság fáinak nevezzék őket, az ÚR ültetvényének, az ő dicsőségére!

RHR: Igen, amikor kinyitotta a tekercset, elkezdte olvasni

Kérdező: Igen, foglyoknak feloldozást, a megkötözötteknek, hogy hirdessem

 

RHR: De jó

Kérdező: Az Isten kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy segítsek Sion gyászolóin, a hamu helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját, ugye a kenetét, a gyász helyett, dicséret palástját a csüggedt lélek helyett, az igazság fiainak nevezzék őket, az Úr ültetvényeinek az ő dicsőségére!

RHR: Abszolút nyelvezetszólása az Istennek, allegorikus képekbe beszélt Joshua, ugyanis azt mondta, hogy az Istennek a Lelke van én rajtam, ugye nem azt mondta, hogy bennem van, hanem rajtam van,

Tehát mit jelent ez,hogy az ő engedelmessége miatt, hogy ő az Isten természetében él, élt és tett mindent az Isten akarata szerint, tehát ez miatt az Atya ahova küldte Joshuát, Ő fölötte lebegett mindig.

Azt mondja, hogy mert felkent engem az Úr, tehát miben nyilvánult meg az ő fölkentsége?

Tehát itt már ebben az Ézsaiás idézetben már azonnal lelepleződik ez a hazugsága az okkultista kenetes embereknek ugye a gyülekezetekben, hogy a kézrátétellel, hogy a kenet rajta van a szent szellem.

Tehát az abszolút hazugság, miért?

Mert ha megnézitek Joshuát, senki nem ment oda hozzá, és nem töltötte rá ki a prófétáknál levő kenetes szelencéből nem kente meg Joshuát igaz?

Tehát egy, már azonnal megbukik az Újszövetségben ez a kenetes féle felfogás, tehát nem azt történt, hogy Isten úgymond rá kente Joshuára a szent szellemet, ahogy ezt szokták a kereszténységbe mondani, mert nincs rá semmilyen utalás egyáltalán.

Kérdező: Akkor itt azt mondta, hogy az Istennek a lelkülete van bennem?

RHR: Így van, az Isten lelkületében élek, és ezért fölkent engem az Úr, tehát azt jelenti,elválasztott,ezért választott el engem az Isten,tehát Isten lelkületében élek,és ezért választott el engem az Isten,hogy a szegényeknek örömet mondjak,mert ha nincs örök életed,és nincsenek a bűneid megbocsátva,

Tehát tulajdonképpen az elsőszülöttségi jog, mint gazdagság az Ószövetségben, előképe volt az Újszövetségben az örök élet megnyerésének, amikor egy ember az Újszövetség allegorikus nyelvezetszólása szerint azt mondja, hogy szegény vagyok,

Vagy Isten valakire azt mondja, hogy szegény vagy, tehát mint annak a babiloni parázna asszonynak, ugye a kereszténységnek, a cionizmussal átitatott kereszténységnek, azt mondja, hogy nem tudod,hogy te vagy a szegény és a mezítelen,

Mért nevezte őt szegénynek Isten?

Azért, mert nincsen neki örök élete, nincs neki bocsánata, értitek?

Tehát azt mondja, hogy a szegényeknek örömet mondjak, tehát az allegorikus nyelvezet szólása Joshuának, ebből is látni Joshua állandóan nyelveken beszélt, állandóan, és azt mondja, hogy a szegényeknek örömet mondjak,

Tehát azoknak, akiknek nincs örök életük, elmondjam nekik, hogy hogyan lehet örök életet kapni bűnbocsánattal az Istentől,

Azt mondja Ézsaiás 61:1-ben ez a nyelvezet szólása Istennek,

Ézs 61:1 Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Ézs 61:2 hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót;

Ézs 61:3 hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

RHR: Na, most vissza az elejére, azt mondja, hogy az Úr Istennek, tehát Istennek a természetében élek, és ezért választott el engem az Isten, tehát tulajdonképpen ezt jelenti szentnek lenni,

Az Isten természetében élsz, ez által Isten automatikusan így allegorikusan elválaszt téged a szentségtelen világtól, tehát te magad tulajdonképpen azzal, hogy gyakorlod az Isten természetét, észre se veszed, nem futsz együtt a világnak a mocskába, a szennyébe, az engedetlenségbe, a kárhozatba a többiekkel.

Mert fölkent engem, tehát tulajdonképpen ez a fölkenetés, ez az elválasztottság, ez az illatos kenet, hogy az Istennek a természete az, az illatos kenet,

Tehát ezért van például az Istennek a tervének a szimbóluma, az emberiség megmentésének a szimbóluma a szelíd olajfa,(58:18-tól található a videóban)

RHR:Tehát hazugságokkal, a cionizmussal át itatott babiloni kereszténységben azt mondják, hogy hát az olajfa az a zsidóság,

Ez egy hazugság, egyáltalán nem igaz, azt senki nem tudja bebizonyítani 2-3 igével, ez egy hazugság.

A szelíd olajfa szimbóluma az Istennek a tervének, amivel az emberiséget meg akarja menteni, na, most ebből a... a szelíd olajfáról, amikor leszedték a bogyókat,és őrlőkővel,nyomtatókővel kipréselték az olajbogyóból az olajat,

Már ennek önmagában is már egy ilyen finomabb illata van, nem olyan, mint az étolaj, nem olyan, mint a…tehát hogy ha valaki használ olíva olajat,hogy az illata sokkal kellemesebb, mint mondjuk a napraforgó olajnak vagy bárminek.

Na, most ezt a szelíd olajfának, a bogyójának, az olajbogyónak, amit kisajtoltak belőle olajat, ezt összekeverték olyan más füvekkel, ami az Istennek az írásában fontos allegorikus jelentősége van,

Például, hogy a szent sátornak ugye minden alkatrésze Krisztusnak a teljes életére utal, ugyanúgy ezek a fűszernövények is, a kapor, a menta, ugye mindig megjelenik, és az aloé, mindig megjelenik az írásban,

Tehát ugyanúgy ezek a fűszernövények, összekeverték ezzel az olajjal, és így volt ez a kenet, ez az illatos drága kenet, amit az emberek abban az időben gyűjtögettek, ha volt egy kis pénzük, akkor vettek mindig, hogy több legyen, több legyen,

Amikor nyugdíjasok lettek, nem tudtak már dolgozni, elfogyott az életerejük, akkor ezt kezdték vissza eladni, és akkor ebből tartották fenn magukat, tehát ez egy ilyen értékálló befektetés volt,aranyat nem tudtak venni,nem is tehették,nem volt engedélyezett a szegényeknek aranyat tartani,de és ez miatt

Tehát ez a kenet, a szimbóluma az Istennek a természetének ugye, mert az Istennek a természete, az egyik természete, hogy meg akarja menteni az emberiséget, igaz?

És az olajfából való olaj, ami kellett ehhez a kenethez, ugye az olaj az olajban tárolták dolgokat,tehát tartósítottak dolgokat,látjátok az allegorikus nyelvezetszólást, amit Joshua mondott,hogy a jerikói úton ment az ember,és akkor megtámadták,kifosztották,agyonverték,majdnem megölték,

Arra jött ugye a nagy gyülekezet vezető pap, és akkor elfordította a fejét, arra jött a másik, a harmadik, a nagy főemberek, írástudók, farizeusok, a legvégül jött a szamaritánus és azt mondja, hogy mit mondott?

Fölvette az ő szamarára, és mit csinált vele?

Olajat, és bort töltött a sebeibe, tehát ez egy allegorikus kép, ugye ma az orvos gyógyászatban nem használnak ilyet, bemész az orvoshoz, nem azt fogja csinálni, hogy megitat borral, vagy bort csepegtet a sebedre, és akkor utána bekeni olajjal, ilyen nincs,

Tehát ez is egy allegorikus kép, nyelvezetszólás, hogy a bor megvidámítja úgymond a szívet, ezt a megtört szívű embert az Isten úgymond, allegorikusan megvidámítja a szívét borral, mert a zsoltárokban az van, hogy a bor, ami megvidámítja az ember szívét, azt hiszem, van egy ilyen,

Pál meg mondja, hogy gyomor panaszodra való tekintettel ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kis borral, tehát ezt fizikálisan is gondolta ezt így, de ugyanakkor nyelvezetszólással nyelveken is szólt Pál ebben az esetben

Tehát az olaj az, az eltartósításnak, és a félretettségnek, a használatnak eszköze szimbóluma volt, és ezért használja a kenet szót, mint allegorikus képet a nyelvezetszólásban az Isten a bibliában, ugyanis ha te, és mindenki más, köztünk is, meg akik hallgatnak bennünket, Krisztusnak és az Atyának a természetében, az ő lelkületében élsz, akkor elválasztódsz,

Tehát annak a viselkedésnek a természete nem fér össze a környezeted bűnös emberek természetével, amikor partiznak nem mész velük partizni részegre inni magadat, befüvezni, benyomod magadat drogokkal, nem fogsz velük elmenni, lopni,

Nem fogsz elmenni velük discóba, nem veszel részt az istentelen embereknek a bűnös áradatában, hanem megtartóztatod magadat a bűntől, és azokban foglalatoskodsz, amit látod az írásban, hogy ki van neked adva parancsba, hogy hogyan éld az életedet, érted?

Ez a természet, ennek az élet stílusnak a természete elválaszt automatikusan a bűnös emberek az ördög természetében élő embereknek a világától, érted?

És ennek az Isten természetének a hatása az, hogy elválaszt Isten így az Ő természetét gyakorolva elválasztódsz a világtól, tehát allegorikusan szólva a János jelenések allegóriájával szólva az angyalok megpecsételtek a homlokodon, és ezért nem fognak az ártó,

Mindenféle, a jelenésekben leírtak ártalmat okozni neked, de ugyanakkor megint csak az allegórián belül egy másik allegorikus nyelveken szólás ez, mert azt is jelenti, hogy például mi, akik az ekklésziának, ennek a kis csoportjában tevékenykedünk mi

Mint Isten angyalai, ugye tudjuk az allegorikus nyelvezetszólásból, hogy Istennek a kirendelt követeit, támogatóit az ekklészia támogatóit, gondozóit, ápolóit, óvatosságra intő szolgálóit ugye angyaloknak is nevezi az írás allegorikusan,

Mint a János jelenésekben azt mondja,hogy a sárdisi gyülekezet angyalának pedig mondd meg azt,hogy ezt üzeni az igaz,és hű és akkor felsorolja amit el akar mondani Joshua annak a csoportvezetőnek.

Tehát Németh Sándor, is meg a Magyari is tulajdonképpen az ő ördögi eklésziájuknak az angyala, képviselője, tehát gondozója,

És ilyen szempontból tehát mi, akik az Isten felé ösztönözzük, igaz, Istenben való élésre ösztönözzük az embereket, és tanácsoljuk őket, hogy hagyják el az ördög ekklésziáját, az okkult tanításaikat,

Tulajdonképpen mi így angyalok meg kenjük a homlokukon azokat az embereket, akik minket hallgatnak, mert az elméjükbe beépül az Istenről tudható dolgok, az, hogy hogyan lehet bűnbocsánatot nyerni az Istentől, hogyan lehet ezt a bűnbocsánatot megtartani,

És hogyan tud ezért Isten még ráadásul még örök életet is adni, mint kegyelmi ajándékot, az Ő kegyelmének az ő szimbólumát, hogy ezzel jelenti ki, hogy megbocsátottam neked, hogy örök életet is adok neked mellé.

Tulajdonképpen így mi is mindannyian, akik ebben a csoportban részt veszünk és mások kérdeznek bennünket, vagy akár hallgatnak bennünket ezen a hanganyagokon keresztül, tulajdonképpen mi magunk is allegorikusan a homlokukon megkenjük az embereket,

Mert a kenet az, az Isten természete, tehát az Isten természetében való élésre tanítjuk őket, ugye a homlok, az mindig a gondolkodással van kapcsolatban allegorikus nyelveken szólás a bibliában, tehát arra tanítjuk őket, azt az információt adjuk meg nekik, hogy azt elsajátítva úgy éljék az életüket,

És ez miatt allegorikusan meggyógyítottuk az embereket, akik tehát szót fogadnak ezeknek az ismereteknek, elsajátítják, és ebben kezdenek el élni, ezeket az embereket mi allegorikusan meggyógyítottuk,

Tehát az elméjük meg lett gyógyítva,és tulajdonképpen föl is támasztottuk őket a halálból,mert Isten ez miatt a viselkedésük miatt, ha ebben megmaradnak,az ítéletet elveszi az életükről,és örök életet ad nekik ezért cserébe,

Tehát így történt ez Joshuánál is, hogy az ő tanítványai nem mentek ki szent szellem erővel,feng-shui-val nem mentek ki ezzel az Obi-wan Kenobi erővel operálni,és tényleg nem az történt,hogy betegeket gyógyítottak,rá tették a kezüket,és azok meggyógyultak,

És ezért, ha összerakjátok a képet, és vissza most újból idézzük, János vagy Jakab mondta azt, hogy beteg-e valaki közületek, hívja magához a gyülekezetnek a véneit, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy hívja magához a gyülekezetnek az angyalait,

Az ekklésziának az angyalait hívja magához, és azt mondja, hogy kérjék meg, kérje meg őket, hogy kenjék meg őt olajjal, tehát mit jelent ez?

Ugyanazt jelenti, hogy juttassák el az engedelmességnek az információját ennek az embernek az elméjébe, és segítsenek neki, hogy abban élve tudja élni továbbá a napjait, az életét, mert azt mondja, ha vétkezett is, föl segíti őt az Úr,

Tehát megbocsáttatik neki, és kegyelmet fog kapni, értitek?

Értitek ezt az allegóriát?

Hogy nem arról beszélt ott, mert nézzétek meg az Apostolok cselekedetét, senki, senkit nem kellett az apostoloknak gyógyítani,soha nem ír az írás arról,hogy  kézrátétellel,meg Obi-Wan Kenobi, Darthvéder erővel,ami ma a gyülekezetekben megy,hogy ezzel a dolgokkal varázsoltak volna,

Miért?

Azért nem gyógyítottak, mert senki nem volt beteg köztük, mert mindenki szuper volt, és tökéletes volt, vagy azért, mert ők tudták azt, hogy Isten nem fog senkinek sem gyógyulást adni, aki nem fog az életében engedelmességben magasra nőni,

Az elméje nincsen meggyógyulva, nem szabadulsz fel az ítélete alól, az Isten ítélete alól, tehát ahogy a… mondta azt, tulajdonképpen rá jöttem, megértettem, hogy nem az a fontos, hogy itt a földön makkegészséges legyek, és minden betegségemtől megszabaduljak,

Ez lehet, hogy különféle ezoterikus trükkökön keresztül ideig,óráig meg leszek gyógyítva és élvezem az egészséget,a meggyógyultságot,de lehet,hogy viszont ezt az eszközt igénybe véve azonnal el vagyok kárhozva,

Tényleg erre mondja Joshua azt, hogy jobb neked inkább fél kézzel, fél lábbal menni az örök életre, mint hogy makkegészségesen kezekkel, lábakkal menni az örök gyehennára, és ebben óriási igazságot mondott, hogy tényleg,

Tehát hogy ha azt kérdezem, hogy vajon az Apostolok cselekedetében miért nincs az, hogy állandóan gyógyítgattak mindenkit, megnézitek, megnézzük az írást, ugye attól fogva, hogy vándoroltak 40-évig ezek az engedetlen keménynyakú körülmetéletlen szívű,

Jákobnak ezek az Istentelen fiai meneteltek a pusztában 40-évig, azt mondja róluk az írás, hogy útközben nem voltak betegek, meg nem voltak kenyérkéregetők

Mert nézzétek meg, amikor bejött Joshua, Isten beküldte az Ő Fiát közéjük, éjjel-nappal tanítani kellett őket, éjjel-nappal fel kellett őket szabadítani a démoni ismeretektől, azok által való megkötözöttségektől, állandóan gyógyítani kellett őket, az agyukat, hogy fölhagyjanak az engedetlenséggel,

Állandóan föl kellett őket támasztani az által, hogy ha valakit rá bírt venni, hogy engedelmeskedjen az Istennek, és az Istentől bűnbocsánatot kapott, akkor Isten utána látta, hogy ez megmarad abban, tehát így Isten elvette az ítéletet, tehát ez által tulajdonképpen Joshua föltámasztotta

Az egyetlen ilyen, két eset, amikor a halálból fizikailag is Isten maga is föltámasztott valakit, hogy tanulság legyen, egy allegorikus elbeszélés legyen az ott szemlélődők számára is, meg a későbbi generációk számára is ez az allegorikus történet, hogy miről szól,

Tehát teljesen nyilvánvaló az ugye, hogy ha azt kérdezem, hogy itt ebben az esetben mikor azt mondta, hogy

Tehát az Apostolok cselekedetében egyetlen egy alkalmat nem olvasunk, hogy betegeket gyógyítottak volna a gyülekezeten belül az ekklészián belül, egyetlen egy alkalmat nem olvasunk, hogy halottat támasztottak volna fel, igaz?

Kérdező:Igen,itt néztem az apcsel 3-ban tudod, van ez a sánta,ugye ez az ekklészián kívüli volt,hogy kelj fel,és járj,

RHR: Igen, két eset van, amikor valamiféle baleset történt, nem tudom megmondani, hogy minek okán keresztül, de ott van Dorkás, aki Istennek a munkájában az özvegyasszonyoknak a támogatásában szorgoskodott, mint az ekklésziának a híve, engedelmes asszonyként, nem tudom, hogy ő hajadon volt-e esetleg,

De minden bizonnyal kiválóan művelte mind azt, amit művelt, ott bátorította a nála idősebb özveggyé vált asszonyokat, és tanította a nála sokkal fiatalabb hajadon lányokat, tehát ő ebben a prófétai szolgálatban vett részt, mert az igében meg van, hogy tanítani a nők nem taníthatnak,de prófétálni prófétálhatnak,

És ezt Isten annyira nagyra méltatta ezt az ő tevékenységét,hogy mivel más nem volt, aki ezt folytassa helyette,ezért az arra,látszólag arra járó Péter által föltámasztotta őt,a másik pedig így az ekklészia történetében az apostolok cselekedetében,Tikhikus aki leesett a gerendáról,a tartó gerendáról,a mennyezettartó gerendáról,

Pál éjfélig tartotta a tanítást és elálmosodott ez a fiú, és leesett, tehát látni az írásból, hogy mindig különösen fontos, Isten munkájára, az emberiség megmentésében különösen fontos jelentőségű emberek, akiket nagyon jól tudott használni, mindig őket mentett meg a halálból.

Lehet látni Pált hányszor megkövezték, és egyszer sem halt meg, kígyó megharapta, nem halt meg tőle, tehát nem volt olyan ember, akit Isten azon a szinten, azzal az erővel, azzal az odaadással, a sikerrel tudott volna használni, mint Pált,

Tehát ezért ha megharapta a kígyó is,ezért nem halhatott meg,nyilvánvaló,hogy Tikhikus azért volt ott,és hallgatta Pál apostolt,mert mindaz, amiről Pál beszélt,az kijelentés volt az ilyen embereknek, mint Tikhikus,hogy ezzel felkészítse őket Isten az azt követő szolgálatukra,amikor ők is el lesznek választva majd, mint ahogy a tizenkettő után a hét ki lett választva.

Tehát látjátok, hogy ezen kívül nem olvastok gyógyításról, gyógyulásról, halottak feltámasztásáról az ekklészia történetében egyszer sem,

Miért?

Azért mert mindenki makkegészséges volt, vagy azért, mert még betegen is, de engedelmeskedve is sokkal többet jelent Istennek így üdvösséget nyerni, mint vétkezve egészségesen ítélet alá kerülni, mit gondoltok mi a kettő közül az eshetőség?

Kérdező: hát az utóbbi nyilván, ezért is ott mondta Pál ugye, hogy ilyet át adjuk a gonosznak, meg kidobták maguk közül, meg ott az Ananiás Safirát is azért nem engedte be Isten nem, hogy

RHR: gondoljatok bele, hogy micsoda meghasonlás lenne az Istentől, hogy mindenkit makkegészségessé tesz a gyülekezetekben, Pált meg hagyja kínlódni azzal a betegségével, amiben éppen beteg volt és kínlódott, amiért azt mondta, hogy háromszor is kértem az én Atyámat, hogy gyógyítson meg belőle, és azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem,

Kérdező: Tényleg, ez is megcáfolja, mert, hogy Németh Sándor tudod, azt tanítja, hogy nem lehetsz beteg, mert akkor az a bűn

RHR: ez a legnagyobb hazugság, az ördög hazugsága a Sanyi bácsinak a szájából, tehát a Sanyi bácsi az, az ördögnek a trombitája, úgy is fel lehet fogni allegorikusan, nyelveken szólva, tehát nézzétek meg, hogy Pál, aki nem egy ilyen kis szabadonfutó pernahajder, mint a Németh Sándor, érted, hogy szűri a magyar lakosságnak az agyát a jezsuitáktól felbérelve, és pénzelve értitek,

És akkor ez minden második állítását megcáfolja az Istennek a beszéde, tehát egyáltalán nem igaz, nem az volt a szándéka Joshuának, hogy bejöjjön ide, és akkor mindenki egészséges legyen, meggyógyítsa,

Hanem az Istentől való gyógyulás elsősorban az emberek elméjének a felfogásának, az Isten ismeretének a megszerzését illetően volt kitűzve célul, hogy bejöjjön, és meggyógyítsa az embereknek az agyát, mert egészen addig, főleg ott a zsidók a babiloni luciferizmus ,

Talmudos okkultizmus miatt, a kabbala miatt,hihetlen Istentelenségben éltek,tehát a rabbik azok ilyen gyerekerőszakolók voltak,ha elolvassátok a Sion bölcseinek könyvében,elolvashatjátok,hogy ha egy rabbi szexuális életet él egy három éves kislánnyal,

az nem baj, mert ugyanolyan, mint amikor belenyomod az ujjaidat valakinek a szemébe,és akkor benyomódik az embernek a szeme,de utána mikor elveszed az ujjad, akkor utána a szem újból,vissza kijön.

Tehát ilyen undorító, ocsmány, dolgokkal etették ott az embereket abban az időben, ezért haragudott rájuk Joshua és ostorozta a papokat, az elöljárókat, a vallásos klérust, a politikai vezetőket, mert ugyanolyan feslettek voltak, mint ma a gyülekezeteket vezető híres megagyülekezeteknek a vezetői, ugyanaz,

Tehát a mai gyülekezet vezetők is ugyanolyan obszcén, ugyanolyan luciferimádóak, ugyanolyan pénzimádóak, ugyanúgy a halálba kergetik az embereket az által, hogy ezeket az ördögi tanokat teszik az emberek agyába, és ezen keresztül tulajdonképpen ők nem. Lehet, hogy ilyen varázslásokkal,kundalini jógával meg agykontrollal, meg hipnózissal ilyen átmeneti gyógyulást okoznak az embereknek,

Amivel még jobban magukhoz láncolják az embereknek a tömegeit, tehát lehet, hogy ilyen pillanatnyi gyógyulást át élnek az emberek, de ez nem jelenti azt, hogy örök életük van, és a Németh Sándor meg az összes többi, az ilyen Magyari meg ezek az összes többi ördög fiak,

Ezek tulajdonképpen az ördögnek azért jó szolgái, mert látszólag a testet meggyógyítják különféle trükkökkel, de viszont az embereket örök kárhozatban tartják fönt, értitek?

És ezért veszélyes ezeknek az embereknek a gyülekezetében lenni, tehát akár, mindegy, hogy milyen mozgalomról beszélünk, ha már mozgalomról beszélünk, már régen rossz, tehát egy ember, aki Istent követi, soha nem tartozhat egy intézményhez, nem tartozhatsz egy vallási intézményhez,

Mert a vallási intézményt mindig politikai klérus irányítja, a politikai klérusnak és a hatalomnak a fenntartása érdekében,

Tehát Pál, ott van a bizonyíték rá, Pál beteg volt, és még az ő tanítványai is beteg volt Timotheus volt talán, vagy nem tudom, hogy kinek írja, hogy gyomor panaszodra való tekintettel ne légy többé vízivó, hanem élj egy kevés borral,

Tehát a saját tanítványa is beteges volt, akkor hol van itt a nagy szuper egészségtan?

Akkora hazugság, hogy tényleg, aki ezt elhiszi, és benne marad évtizedekig, az megérdemli azt a szenvedést, ami utána az életére fog következni,

Kérdező: csak arról akartam kérdezni, hogy régebben beszéltünk itt a Jelenések 6-ban van ez a bort olajat ne bántsd, hogy akkor itt az új

RHR:hát itt is,tehát valójában is,tehát látjátok az Isten még,most nem tudom, hogy Filemon volt az,vagy Titusz volt, vagy Timóteus volt akinek mondta ezt Pál,látjátok,még az ő fizikai betegségüket is föl tudta Isten használni arra,hogy nyelveken szólással viszont tanítson bennünket,

Mert mit mondott itt ebben az allegorikus nyelvezetszólásban Pál, ebből derül ki, hogy ő mindenkinél jobban szólt nyelveken, mert ő a hétköznapi beszédében, tehát rendesen reális dolgokról beszélt,

De ugyanakkor miközben ő beszélt valóságos dolgokról, az ő beszédében viszont benne volt a nyelvezetszólásnak az allegorikus képei, és Isten ezen keresztül, aki nagyon, nagyon figyelte, hogy Pál mit mond, azonnal levágta, hogy a Pál beszédében levő üzenet mellett még benne van egy másik üzenet is,

Azt mondta Timóteusnak ugye, hogy azt mondja gyomor panaszodra való tekintettel, élj egy kevés borral, ne légy tovább vízivó, tehát ugye a tej, a víz, a bor, és a méz is, tehát ezek a sűrűségüknél fogva is, a képességüknél fogva allegorikus szimbólumai, jelképei az Istennek a beszédének, igaz?

Hát, amikor azt mondja, hogy olajat töltött a sebébe, tehát elkonzerválta az agyonvert utazónak a sebét az irgalmas szamaritánus, azért, hogy ne kapjon infectiont, ne fertőződjön el, tehát úgymond ez a kenet meg véd,

Hát, hogyan véd meg bennünket az Istennek a kenete, ez a kenet, ez az olaj?
Hát, úgy, hogy ha abban élünk, az Ő természetében az Istennek, akkor el vagyunk konzerválva, félre vagyunk téve az Isten ítéletétől, tehát Isten ítélete nem fog ránk kiömleni, mint ahogy azokra, akik az ördög természetében, akár a világban, akár a kereszténységben maradnak,

A bor, ahogy mondtuk, hogy megvigasztalja, megvidámítja az embernek a szívét egyrészt, másrészt viszont fertőtlenít is, tehát van valamiféle gyógyító hatása, tehát az Isten igéjének a mellett, hogy elkonzervál az örök életre, hogy ha benne maradsz, ugye félretettséget okoz az életedbe,

Elzárkózott leszel a világ bűneitől, köztük az emberek között élsz, de nem veszel részt a bűneikben, mert Isten természetét gyakorlod, és a bor viszont, hogy van neki úgymond gyógyító hatása a bornak, tehát ahogy Pál is mondja, hogy élj egy kis borral gyomor panaszodra való tekintettel,

Tehát azt jelenti, hogy ha még is megtörténne, hogy valami romlottat szedtél össze valami kuruzsló pásztoroktól, vagy a saját magad értelméből elkezdtél saját teológiákat gyártani a saját magad felemelésére, hogy ha iszol egy kis bort,

Tehát az Isten beszédéhez visszatérsz, azokhoz a részekhez amelyek figyelmeztetőleg hatnak, akkor az inspirálni fog téged arra, hogy elhagyd azokat az ismereteket, amit kreáltál, vagy amit fölvettél a Németh Sándortól, meg a Magyaritól, meg az összes többi luciferimádótol,

Tehát vissza fog téríteni, tehát egészséget hoz az elmédbe ilyen szinten, meggyógyítja az elmédet, mert a rossz ismeretet elhagyod, és az Istentől való tiszta szent ismeretet pedig, újból gyakorolni fogod, Pál apostolnak ebben a történetében, hogy üzenetet küldött Timóteusnak, vagy Titusnak, hogy beteg volt valójában, és hogy ne légy többet vízivó,

Tehát hanem élj egy kis borral, hogy ha elcsúsztál az Isten ismeretben, akkor építsd be a gondolkodásodba az Isten beszédéből olyan igéket, amik figyelmeztetnek arra,hogy ha el is csúsztál,ne maradjál távol,a bűnbe ne maradj semmiképpen meg,hanem valld meg a bűneidet Istennek,Kérjél bocsánatot,és igyekezzél elhagyni minden áron,hogy az Isten megbocsásson,és visszakerülj az örök életbe,

Mert ha benne maradsz a bűnbe, benne maradsz, egy ilyen emberi teológiában abban élsz, akkor te magad az ítéletet hoztad vissza az életedre, amit Isten el akar tenni, és ott is, hogy az olajat, és a bort ne bántsd, tehát ebben ugyanakkor az olaj és a bor más értelemben is megjelenik,

Szimbolizálja az Ószövetséget, és az Újszövetséget is ugyanakkor, tehát sok mindenre kiterjed, de alapvetően az Isten beszédének a képességéről beszél, mint bor és olaj, tehát, hogy ha az Isten természetében élünk az Isten beszéde alapján, akkor allegorikusan rajtunk van ez a kenet, ami Istennek a kenete, mert el vagyunk általa választva a bűn világától, és amíg ebben a természetben élünk, az Isten természetében,

Tehát az Istennek, mint Léleknek a gondolkodását követjük, tehát szeretetben, hűségben, jóságban, mértékletességben élünk, meg ami még minden, ami föl van ehhez sorolva a Pálnak a többi leveleiben, meg amit maga Joshua tanít ehhez még, az Istennek a Fia,

Tehát, ha ebben élünk, addig mindenképpen Isten garantálja azt, hogy nem fog bennünket ítélni a kárhoztatás napján, itt már az újszövetségben már nincsen az, hogy olajjal kell kenegetni, ez egy allegorikus kép,

Kérdező: nem csak, hogy a bor Krisztus vére, a Krisztus törvénye, a Krisztus beszéde,

RHR: igen, mert látjuk, hogy amit nagyon jól készítetted ezt a filmet belőle, hogy a Joshua az első úgymond csodatétele Istennek Joshua jelenlétével az volt, hogy a vizet borrá változtatta, tehát kijelentést adott Isten allegorikusan tanítva az ott jelen levőkkel szerette volna megértetni az Ószövetség vége, az Újszövetség kezdődik.

A sínai szövetség szolgálatban félelemben való szolgálatának véget vetett Isten,és a szeretetben,Istennek való engedelmességben való új Sion hegyi szövetség,a Jeruzsálem hegyi szövetség elkezdte életét venni,

Kérdező: igen, és hogy nem kiöntötte, és úgy bor, hanem megváltoztatta utalva arra, hogy valami azért megmaradt

RHR: pontosan,

Kérdező: a 10-parancs

RHR: igen, pontosan, nagyon jól mondod, mert ezért mondja Joshua, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt teljes egészében eltöröljem, hanem, hogy betöltsem azt

Kérdező: igen

RHR: de viszont láthatjuk, hogy Joshua nem fizetett tizedet, Joshua nem ment el áldozatokat bemutatni, sőt a tanítványait sem engedte, hogy a vele levők idő előtt gyakorolják ezt, láthatjuk, hogy az 50.napon az elengedés, a szolgaság elengedésének az ünnepén,

ami szellemileg megvalósult, akkor sem engedte a tanítványokat,nem küldte el a papokhoz,hogy menjetek el áldozzatok velük együtt,és menjetek gyakoroljátok a zsidóknak az ünnepeit,hanem Joshua intette őket,hogy maradjatok együtt,és várjátok be amíg az Atya eljön,közétek,és elkezdődik az ekklészia működése az Isten templomának a működése,

És tehát Isten az Ószövetség törvényt az ünnepi áldozati rendtartásaikat és szabályait, törvényeit felfüggesztette, de viszont az erkölcsi részét a 10-parancsnak nem függesztette fel, azt továbbra is megmaradt, ugyanis ez az etalon, ez a követendő mérce, amit ha az ember megfeledkezik Joshuát követni, akkor legalább ez jusson eszébe, hogy Joshua is a 10-parancsolatot meg tartotta végig,

Kérdező: tulajdonképpen az egész érvényben van, a szombat is ugyanúgy, csak már másképp van, szellemileg van itt értelmezve a szombat is, mind a 10 életben van nem?

RHR: igen, a 10-parancsolat is, tehát a szombatja, a 10-parancsolat szombatja, az nem más, mint minden nap gyakorolni az üdvösséget, tehát azt jelenti az Újszövetségben, amíg az Ószövetségben tilos volt nekik munkát végezni bármit, tehát úgymond a megpihenés napja volt,

Úgy az Újszövetségben pedig allegorikusan a nyelvezet beszéd szimbolikája alapján azt jelenti, hogy mivel a szombat év, az ugyanúgy az üdvösségnek, a megváltásnak a szimbóluma, és ezért hát tulajdonképpen nekünk mindennap szombatot kell ülnünk,

Ma nem lehetséges fizikailag megülni a szombatot, ha nézitek a zsidókat, ők is néhányan próbálják megtartani, de nem sikerül nekik igazán úgy, ahogy Isten elvárná, hanem különféle engedményekkel tudod, gyakorolják,

Vannak keresztények, akik azt mondják, mint a szombatisták, hogy meg kell tartani a szombatot, de nem a holdjárás szerint, a zsidók Mózestől rendelt naptára szerint, hanem a gregorián naptár szerint, ami viszont helytelen, teljesen helytelen, ezért van az, hogy ma a kereszténység a gregorián naptár szerint ünnepli az Istennek az ünnepét,

Amíg a gregorián naptárban tulajdonképpen, mi volt ennek a barbár népnek az évenkénti 8 ünnepe,

Kérdező: a druidák

RHR: igen,a druidoknak,tehát ma a gregorián naptár szerint  a naphoz kötött időszámításban, ami vannak az ünnepek,húsvét,pünkösd napja,meg az összes többi, ezek mind druid ünnepek,luciferimádó ünnepek,

A keresztények viszont azt hiszik, hogy ezek az Istennek az ünnepei, de meg se fordul a fejébe, hogy az Istennek az ünnepei, azok mindig a holdjáráshoz voltak igazítva, és az mindig ugyanakkorra esett, ma, ha ünnepled a húsvétot, soha nem esik ugyanarra a napra a húsvét,

Ha ma a szombatot akarod ünnepelni, a gregorián naptárhoz, a naphoz számított időszámítás szerint, oké a szombatot minden szombaton megünnepelheted, de ez a szombat nap, az nem azonos az Isten holdhoz kötött időszámításának a szombatjával,

Tehát ezért nagy kamu ez az egész,és Isten ellen való lázadás ezeknek a druid emberáldozati napoknak a megtartása,karácsony,meg ezek,hannuka,hannuka főleg a legbabilonibb,a legokkultabb,a legluciferistább ünnep, amit ember megünnepelhet,

Kérdező: A fény ünnepe,

RHR: fény ünnepe, lucifer ünnepe, visszatérve ide ehhez az Ézsaiáshoz, azt mondja, hogy tehát láthatjuk mivel Joshua az Isten természetében élt, ezért úgymond föl lett kenve az Istentől, tehát el lett választva, mert az ő életstílusa más volt, mint az ő korabeli embertársainak a stílusa,

Tehát amíg mulatoztak, ünnepeltek, meg mindenfélét műveltek ott körülötte az emberek, ő abban nem vett részt, tehát ez így ezért fel lett kenve, tehát ez a felkenetés Istentől való elválasztottságot jelent, és tehát el volt választva, mert szentül, tisztán élt, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak,

Tehát azok az emberek, akik körül vették őt, a legtöbben az Isten ítélete alatt éltek az Istentelenség miatt, mert a vallási vezetőiknek az utasításait követték azokat a több száz szabályt próbálták megtartani, amit még maguk a papok sem tudtak megtartani, meg az írástudók.

Tehát ezek az emberek az Isten kegyelmétől voltak szegények, kárhozatra voltak ítélve, és eljött hozzájuk, elküldte Isten az ő fiát, ezekhez a szegényekhez, akik ítélet alatt sínylődnek az ördög hatalmában, az emberek kontrolja alatt, elmondja nekik azt, hogy ha velem tartotok, követtek engem, követitek az Atyám természetét, ahogy én is azt cselekszem,

Elmondom nektek azt az örömhírt,Isten megbocsátja a bűneiteket, és ha meghaltok, akkor föl fog benneteket támasztani

Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, mit jelent az, hogy valaki megtört szívű?

Ugye azt mondtuk,hogy Isten allegorikus beszédében az emberi szív az ember akaratát jelenti,most hogy ha azt mondjuk allegorikusan,hogy  megtört szív,akkor az mit jelent valóságos értelemben Isten gondolkodásával gondolkodva?

Kérdező: hát, hogy eddig gonosz sátán természete szerint élte az életét gondolom, és már annyira megtörte az élet, hogy megtört akarat?

RHR: igen, megtört akarat pontosan, tehát az akaratában meg van törve, hogy az Isten igazságát akarja,

Kérdező: de azért volt valahol, mert eddig úgy élt tévutakon,

RHR: hát persze, tévúton, amikkel kifosztotta az ördög, és ezért Például, hogy ha valaki kábítószerezni kezd, Isten megmondja az írásban, hogy ne vagdosd össze magadat, ne karcold, ne firkáld össze magadat, ne tetováld magadat, tehát egy csomó mindent mond az Isten az írásban, ami árnyaltan bele tartozik az is például, hogy ne fogyasszál ajzószereket, kábítószereket,

És mondjuk, valaki felrúgja az Istennek ezt az akaratát, és mást akar, tehát ő élvezni akarja Isten nélkül is, amit emberi testben lehet élvezni, és el kezd kábszerezni, tehát az, az ember az ördöghöz láncolta magát, és szeretne szabadulni a kábítószernek a függőségéből, de nem tud, mert az akarata össze van neki törve, nem tudja többet akarni azt, hogy szabad legyen ettől.

Tehát a megtört szív az azt jelenti, hogy eltört akarat, meg gyengült akarat, vagy megsemmisült akarat, tehát, hogy az ember ugyanazt a jót akarja, amit Isten akar, hogy az ember is akarjon üdvözülni.

Na, ez nagyon jó, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek pedig megoldást, na, itt jön közbe az oldás-kötés, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást.

Nem kell többet az ördög fogságában élned, nem kell többet félned attól, hogy az ördögnek a vallási vezetői kiközösítenek, nem kell többet neked félned attól, hogy az Antikrisztus fenevad birodalmában nem fogsz kapni vezetői engedélyt, orvosi ellátást, bármit,

Ezektől nem kell félned, mert azt mondja Joshua, hogy ne azoktól féljetek, akik emberi hatalmasságok lévén, úgymond megölhetik a testet, hanem attól féljetek, aki az embert testestől-lelkestől a gyehennán elveszítheti!

 

Ézs 61:1 Uramnak, az ÚRnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az ÚR, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és föloldozást a megkötözötteknek.

Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

Ézs 61:3 Hogy segítsek Sion gyászolóin: a hamu helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját a gyász helyett, dicséret palástját a csüggedt lélek helyett, hogy az igazság fáinak nevezzék őket, az ÚR ültetvényének, az ő dicsőségére!

 

 

3.rész

 

Ézs 61:1 Uramnak, az ÚRnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az ÚR, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és föloldozást a megkötözötteknek.

 Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

Ézs 61:3 Hogy segítsek Sion gyászolóin: a hamu helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját a gyász helyett, dicséret palástját a csüggedt lélek helyett, hogy az igazság fáinak nevezzék őket, az ÚR ültetvényének, az ő dicsőségére!

RHR: Tehát azt mondja Joshua: ne azoktól féljetek azoktól, akik emberi hatalmasságok lévén, úgymond megölhetik a testet, hanem attól féljetek, aki az embert testestől, és lelkestől a gyehennán elveszítheti.

Tehát azt mondta ezzel, hogy ne hagyd magad többet a környezetedben élő emberektől, mert látszólagosan hatalom adatott a kezébe, ne hagyd magadat félelemben tartani, és félelem által kontrolálni,

Nem kell félned többet a Németh Sándortól, hogy ki fog átkozni, nem kell félned többet se a Benny Hinn-től, hogy ő állandóan átkozódik, azon csodálkozok, hogy még Isten nem ölte meg ott a színpadon őt azonnal, meg ezeket a kuruzslókat.

És nem kell félned a munkatársaidtól a munkahelyen, hogy hagynod magadat, hogy az ő befolyásuknak eleget téve, csak hogy ne hogy nevetség tárgya legyél, hanem vállald fel az Istenkövetésedet mindig, minden helyen, és így éljed az életedet!

A megkötözötteknek, meg megoldást, hogy nem kell félned a vallási vezetőktől, hogy ki fog a tejet, vajat, mézzel folyó Kánaán, ki fog belőle utasítani, hogy valami jóból kimaradsz, hogy ha ki leszel a hit gyülekezetből téve, vagy a Magyaritól, vagy a Perjési elzavar az agapéból.

Tehát nem kell ezektől félned, mert ezek az Isten szemében ezek senkik, ezek senkiházi Skévának a lézengő bélpoklosnak fiai ezek az emberek a gyülekezetek élén, nem kell tőlük félned, mert semmi érték nincsen ott, amit neked sajnálnod kéne, hogy el fogod veszíteni, hogy ha nem leszel a talpnyalójuk, nem leszel a papucsuk.

Legyél az Istennek a követője, az Ő Krisztusának a követője, mert ott valósággal az ő beszédét megtartva neki engedelmeskedve az ő természetében élve, így allegorikusan el vagy választva, el vagy pecsételve, el vagy kenve, mert ha rád volt téve a kenet az Ószövetségbe, akkor az egy pecsét volt, ez egy jele volt

Mint például emlékszem rá, amikor katona voltam a hadseregben a fegyvertárban volt mindig a fegyvertárnak meg a lőszerraktárnak a páncél ajtajai le voltak lakatolva, és ez mellett még volt egy ilyen pecsét a fegyverraktárakon,

és a fölöttes katonai fővezetőknek pedig az ujján, a gyűrűjén volt egy olyan gyűrűjük, amin a gyűrű volt a pecsét,és csak akkor, a kulcs az,az embernél volt aki őrizte a lőszerraktárat a fegyverraktárat,

A kulcs nála volt, de ő csak akkor használhatta a kulcsot, nyithatta ki a lőszerraktárat, hogy ha különleges hadi helyzet volt, és nem kellett hozzá a vezetők, hogy ott legyen a közvetlen utasítása,

Hanem szólt a sziréna, és akkor ki kellett nyitni a fegyverraktárat kiosztani, hogy támadás ért, és akkor meg kellett mindenkinek védeni magát is, meg mondjuk a hazáját is, de más helyzetekben a fölöttes katonai magasabb rangú katonai képviselő volt az, aki miután kinyitottad a raktárat, kiosztottad a fegyvereket, becsuktad az ajtót, visszahozták a fegyvereket, bezártad az ajtót.

És a katonai vezetőd, az elöljáród a pecsét gyűrűjét belenyomta a pecsétbe, és ezt nem lehetett meghamisítani, úgy volt megcsinálva az a pecsétgyűrű, hogy nem tudtál egy ugyanilyen pecsétet csinálni,

És csak így ez volt a garancia arra, hogy az, az ember, aki őrizte a fegyvereket, hogy ez a pecsét védte meg őt attól, hogy hadbíróság elé állítsák, mert kiderült, hogy ő kinyitotta engedély nélkül a lőszerraktárat és a fegyverraktárat.

Tehát az Istennek a természete az életünkben, ha abban élünk, az pecsét az életünkön, hogy el vagyunk pecsételve az Isten számára az örök életre.

Tehát nincs itt semmiféle szentszellem, amit ezek az okkultista kaotikusok, a kereszténységnek a karizmatikus nevezett gyülevészébe tanítgatnak egymásnak, hanem itt arról van szó kizárólag, hogy az Isten a bibliába beírta az Ő természetét, hogy Ő hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan viselkedik helyzetekbe,

és ezt azért adta tanúságul számunkra,hogy mi ezt eltanuljuk abból,az elménkbe bevéssük egyszer, és mindenkorra és akkor hasonló helyzetbe kerülünk, akkor úgy viselkedjünk,és amikor mi kidobjuk a gyülekezetbe tanult szemetet Dereck Prince-el,meg Németh Sándorral meg Pat Robertsonnal, ezekkel a hazudozókkal az élen,és elkezdjük föl venni azokat az ismereteket, amiket mi is hirdetünk másokkal együtt,

tehát ezt nem csak mi hirdetjük,ezt bárhol máshol sok helyen meg lehet találni,ha valaki alaposan kutat utána,és lehet azt látni,hogy így az írásból el lehet tanulni Istennek a természetét,és az,az ismeret ez kiszorítja a régi szemetet, a gyülekezeteknek a kereszténységnek a szemetét kiszorítja az agyunkból,

és a megfelelő helyzetekbe alkalmazzuk ezeket az ismereteket,úgy fogunk viselkedni,inspiráljuk magunkat,hogy kétes helyzetekbe elkerüljük a bűnt,hogy szándékosan bűnt kövessünk el, amikor feljön egy kísértésnek a gondolata egy emberen keresztül,

Mondjuk, hogy ha férfiról van szó,hogy egy Krisztus követő férfi engedelmességbe akar élni,és a szomszédjába mondjuk beköltözik egy hölgy, aki meg lehetősen deviáns életet él,éjszaka kocsmákban táncol meztelenül és akkor ott lakik melletted,

az ablakban látod,hogy ő ott tornászik fél meztelenül,és ugye ezzel az ördög őt használja arra,hogy téged arra inspiráljon, hogy menjél el,és kövessél el önkielégítést,és ekkor az Istenre hallgatsz,hogy azt mondja Pál,hogy a bujálkodók semmiképpen,és a paráznák házasságtörők nem öröklik az Isten országát,

és akkor  erre azzal válaszolsz,hogy nem fogom az üdvösségemet egy ilyen megszeplősített,egy megfertőztetett, mindenkinek a kapca rongya miatt elveszíteni az örök életemet,fogom ,oda megyek,elhúzom a függönyt,becsukom az ablakot ,és kerülöm még az eshetőséget is,hogy ezzel a személlyel találkozzak közvetlenül személyes formában,

Tehát így az Isten beszéde inspirál erre, hogy így viselkedjél ilyen helyzetbe, hogy ne legyél kísérthető, és ezzel a hűségedről teszel bizonyságot Isten előtt, és amikor így viselkedsz állandóan minden ilyen helyzetben,

 kipróbált leszel Isten előtt,és Isten ez miatt fönntartja a kegyelmet az életeden,és ha meg is halsz,azonnal örök életet  fogsz nyerni Istentől az Ő országába bebocsátást,ezért pecsét,mert mindaddig, amíg ez a jel rajtunk marad az életünkben marad,látható jel.

Ugye a pecsét az mindig egy látható jel, mindaddig, amíg látszik az életeden, látja Isten az életünkön, hogy az Ő beszédéhez ragaszkodunk, abban élünk, és az Ő fiának az utasításait követjük, és igyekszünk, küzdünk önmagunk bűne ellen minimum, míg ezt a magatartást látja Isten, addig azt jelenti, azt mondja az Isten, hogy allegorikusan megpecsételtelek a homlokodon,

Tehát úgymond nem árthat neked semmi sem, ami ott a jelenésekben van, azt mondják, vannak ezek a pusztítók, amik megeszik a fákat, meg a füvet, a zöldellő mindent, kínozzák az embereket 5-6 hónapig, ez is egy allegorikus kép,

Tehát és akkor,Isten angyala pedig azt mondta,hogy ne ártsatok semmi élőfának,zöldellőnek,zöld fűnek semminek sem ártsatok addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Atyánk fiait az ő homlokukon.

Tehát ez az elpecsételés ez az, hogy amíg az Ő természetében élsz, tehát az Istennek az angyalai, mint mi magunk is az ekklésziának a gondozói, az ekklészia tagjainak építő elemeinek, ez az ekklészia ez egy szellemi templom, egy óriási nagy szellemi templom, amibe minden ember, aki Istennek való engedelmességre ösztönzi önmagát, és abban él, az Istennek a természetébe,

Azok különféle alkotó elemei ennek a templomnak, valaki egy ajtó, valaki egy ablak, valaki egy függöny, valaki egy lámpa, tehát most csak egy szemléltetésképp mondom így, valaki tégla, valaki áthidaló, valaki kilincs

Tehát sok féle dolog van egy építményben, tehát az Istennek a temploma is sok mindenből állt össze, nézzétek meg az Ószövetséget mennyi mindenből állt a kőtemplom, akkor gondoljatok bele, hogy mennyivel több mindenből áll Istennek a szellemi temploma, az ekklészia az engedelmeskedőknek a tábora, akik a hegyen épített városba, Jeruzsálembe, mennyei Jeruzsálembe élnek allegorikusan.

Tehát így mi mindannyian építő elemei vagyunk,és ugye ehhez kellenek, hogy az állaga nehogy megromoljon az épületnek, kellenek karbantartó munkások,ezek azok akik úgymond Isten angyalaiként noszogatják az ekklésziában levő embereket nehogy megcsüggedjenek,nehogy vissza menjenek,nehogy romlottá váljanak, mert akkor összeborul az épületnek az a része.

Mi mindannyian,tehát mi, akik ösztönözzük az embereket bátorítjuk,vigasztaljuk őket,és tartjuk a lelket az emberekben,az Istennek a lelkületét,hogy ne csüggedjenek,ne adják fel bármi is történik,

Tehát tulajdonképpen mi allegorikusan megpecsételjük,elpecsételjük ezeket az embereket a gondolkodásukat motiválva,őket tanítva, elpecsételjük őket,hogy ők az által az ismeret által amit tőlünk nyernek, az által ők motiválják önmaguknak a viselkedését arra,hogy írtózzanak bármiféle bűnnel vagy kísértéssel közösséget vállalni,mert abban a pillanatba kockáztatják az örök életűséget,

És, hogy ha abban a pillanatban éri egy halálos baleset, vagy abban a pillanatban érné a Joshuának a visszajövetele, garantáltan kárhozatra van az, az ember ítélve.

1Ján 2:27 de az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.

1Ján 2:28 És most, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor.

1Ján 2:20 Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan.

2Kor 1:22 Ő pecsételt el minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.

2Kor 5:5 Maga Isten az, aki minket erre felkészített, és aki a Lélek zálogát is nekünk adta.

RHR: Tehát ez a pecsét, ezért mondja azt,hogy úgymond szentlelket, mint pecsétet,a kaotikus karizmatikusságban,hogy amíg nyelveken hadoválsz,és ez az őrület van benned,az agyadba,és így ebben a mantrázás által elvarázsoltad magadat,

Amíg te mantrázol, addig elhitetheted magaddal azt, hogy minden oké, üdvösséged van, de ott fog majd kiderülni első helyen, amikor a személyes problémáid jönnek, ugye ezeknek a karizmatikus gyülekezeteknek a látogatóinak a 70%-a rettenetes bűnökben élnek,

Tehát becsapják magukat, mert látják, hogy egyik oldalon hatalmas bűnökben élek, a másik pillanatban meg eljátszom a gyülekezetben, hogy üdvösségem van, megnyugtatom magamat, hogy üdvösségem van,

De egy napon le fog járni az Isten kegyelme az életükben,hogy föltartja Isten az Ő rettenetes haragjának a kiárasztását,amikor elkezdődik a nyomorúság ideje,és ezek az embereknek nem lesz mit enni,nem lesz ruházatuk,nem lesz aki megvédje őket,minden napon a fosztogatást élik át,hogy minden nap lemeztelenítik őket,minden nap ingyen dolgozatják őket,ingyen hajtatnak velük végre valamit.

Egy egész picinyke darab valamiért, tehát akkor majd ezek, amikor neki állnak majd így mantrázni,halandzsázni jiddris nyelven segítséget követelni Istentől,és látják,hogy a nyomorúság csak egyre nagyobb,egyre nagyobb veszteségeket szenvedek,egyre másra mindenki elhagyott akik addig olyan nagy fontosak voltak az életemben,

És magadra maradsz, és ott fogsz szenvedni, és akkor be fogod látni azt, hogy ez az egész hülyeség, amit fölvettél a gyülekezetekbe, ez a sok bolondság, ez a luciferizmus, nem hogy segítene, hogy nyomorúság idején, hogy segítséget kapj az Istentől, hanem még ráadásul még kárhozatban fogsz meghalni.

Nagyon sokan lesznek majd a nagy nyomorúság végén, akik az elragadtatás után föl fognak hagyni a bűneikkel, akkor fog tulajdonképpen Isten véget vetni a világ pusztításának, amit rá ereszt az Antikrisztus, meg az ő őrült politikusain, bankárjain, keresztül rá ereszt a világunkra.

És a végén pedig ugyanúgy az Ószövetségben ott vannak ezek az események leírva, hogy az ellenségnek a táborában az emberek megőrültek, és egymásnak rontottak, és egymást ölték meg,

Tehát tulajdonképpen ugyanez fog történni a nagy nyomorúság végén is,hogy azokat, akik addig úgymond valamilyen pozícióban voltak még és irányították az egészet,hogy az ő új világrendjük megvalósuljon,Isten elmeháborodást fog rájuk bocsátani,mint amit csinált Saul királlyal is,meg mint amit csinált ugye vaksággal megverte Pált is, amikor még Saul volt.

Megverte vaksággal barjézust, meg az összes többi ilyen dolog, amikor Isten megverte,megölte Ananiást és Safirát,meg akarták szentségteleníteni a Krisztusnak a testét,és tehát Isten akkor véget fog vetni, és ezeknek az embereknek meg fog kegyelmezni,

Ezek mikor leteszik a bűnnek és az engedetlenségnek a fegyvereit Istennel szemben, akkor ezek az emberek majd ott megbánják majd a bűneiket, és akkor Isten átengedi őket majd ebből az abszolút pusztításból ezt a néhány milliót átengedi őket majd az Isten fiának, Joshuának a megváltó királynak az 1000-éves uralkodásába.

És ő belőlük fog ezekből az Istennek engedelmeskedőkből, akik az utolsó pillanatban meggondolták magukat, és végleg letették, fölszámolták az Istentelenségüket, ők belőlük, akik születnek az újabb generációk, ő belőlük lesznek, kerülnek ki azok az emberek, akik az ezer év alatt látni fogják személyesen így, vagy úgy az Istennek a fiát, a megváltónkat.

És látni fogják a vele visszatérő ekklésziát akik a nyomorúság ideje alatt  azon fáradoztak,hogy emberek tömegeit mentsék ki, és rá beszéljék őket,tulajdonképpen az ekklészia hívei arra vannak rendelve,hogy a világban élő embereknek,hogy gyógyítsák őket,

Tehát, hogy az agyukba segítsenek elsajátítani, megtanítani velük az elméjükbe fölvenni a valóságos Isteni ismeretet, vagy engedelmességre bírják önmagukat, és ez által az ekklészia hívei arra vannak rendelve, hogy halottakat támasszanak.

Tehát ezek az élőnek látszó emberek a földön, akik élete fölött Isten ítélete van, engedelmességre fognak jutni, tehát meggyógyulnak, az elméjükben, ezt Isten azzal fogja jutalmazni nekik, hogy megbocsátja a bűneiket, ezért fontos az ekklésziának a növekedése, ezért szeretnénk, és fohászkodunk mi magunk is, hogy még több embert hozzon ki Atyánk ezekből a kaotikus gyülekezetekből.

Az ördögnek a zsinagógájából, hogy még többet tudjon Isten felkészíteni, kitisztítani őket ezekből az elmezavarodott tanokból, tulajdonképpen itt is valósul meg Istennek az a próféciája, hogy megveri elmezavarodással azokat, akik engedetlenek,

Nézzétek meg, hogy a gyülekezet, kereszténységet Isten használja arra, mint rossz, a gonosz ördögnek az eszközét használja arra, hogy az embereket tényleg tébolyba, megengedi nekik, hogy megtébolyodjanak,

Megengedi nekik, hogy elmezavarodottságba kerüljenek a kereszténység berkein belül, hogy aztán ebbe teljesen tönkre menve a végén úgy döntsenek, hogy ezzel szakítanak, és az utolsó pillanatukban mielőtt kárhozatba jutnának, bocsánatot kérnek az Istentől,

Az életükkel nem lehet semmit csinálni, nem lesz idejük rá arra, hogy időben, értelemben megváltozzanak, és cselekedetben hasznavehetők legyenek, tehát ezek az ember majd például az Isten országába bekerülve ők majd teljesen messziről csak Isten fényének a dicsőségét fogják látni.

Élnek Isten mennyei országában, de az Atyát soha nem fogják látni szemtől szemben, mint azok, akik kimenekültek a kereszténységből, önmaguk elméjéből kiszorították a kereszténység átkos ismereteit, és engedelmességre ösztönözték önmagukat,

Ez által Isten tudta őket képezni, gyakorolni, fejleszteni, megerősíteni, és visszaküldeni őket, hogy kihívják őket ők maguk is több más embereket kihívjanak a kereszténységből, a sátán zsinagógájából, hogy Isten rajtuk keresztül is mentsen még több embert, tehát erről szól ez az egész.

És tehát kenet, az Istennek a természete a kenet, a kézrátevés abban a kultúrában, abban az időben egy megerősítő jel volt, egy félreérthetetlen jele volt, hogy aki az Isten küldötte volt és valakire rá tette a kezét, azzal azt fejezte ki, hogy Istennek a tökéletes akarata, és végzése, megmásíthatatlan ez Isten előtt.

Tehát Isten így választott ki embereket, akiken keresztül még a normális, neki engedelmeskedő hébereket tudta kordában tartani, ez az ekklésziának a korszakában, pedig a kegyelem korszakban pedig ugyanúgy megmarad, hogy az Istentől való választásnak a szimbóluma.

Itt semmiféle szentszellem erő nem árad át senkire, főleg nem maga Isten, mint szentszellem adatik bárkinek is, mert rá lett téve a keze, tehát ez egy allegorikus beszéd ott, amit meg lehet magyarázni.

Tehát amikor Pétert elküldte Kornéliuszhoz Isten, és mondta Péternek Isten, vesd a kezedet rájuk, tedd rájuk a kezedet, akkor mi történt?

Azt mondja, hogy az írás azt mondja, hogy a szentlélek rájuk szállt, és ezt úgy magyarázza a kaotikus, kabbalista kereszténység, a karizmatikus ál-karizmatikusok úgy magyarázzák, hogy ilyenkor a szentszellem valahonnét előkerült valamiféle szellem és akkor beléjük ment, betöltekeztek, és elkezdtek halandzsázni.

Hol ott valójában az történt, hogy Isten szólt Péternek, Péter elmondta az Istenről szóló dolgokat, tehát látjátok itt is, először az Istennek a szózata történt Péteren keresztül tudatta velük, hogy amit addig ismeretben éltek, azt dobják félre, hallgassanak Péterre,

Elmagyarázta nekik A-tól-z-ig Péter,hogy hogyan lehet üdvösséget nyerni,erre megörültek Kornéliusznak az egész háza népe,megörültek,hogy most már tudják pontosan mit kell tenniük, hogy ha meghalnak üdvösségük legyen,és ebben az atmoszférában,ebben az öröm állapotukban,boldogságukban elhatározták véglegesen azt,hogy ők ebben a szent lelkületben akarnak élni Krisztuskövetőként akarják az egész életüket leélni.

És ekkor történt az, hogy az addig általuk ismert allegorikus nyelvezettel, amit az Ószövetség Mózesi könyvéből ismertek, ezekkel ezen a nyelven, ezen az allegorikus nyelvezetet beszélve magasztalták az Istent, tehát ez történt valójában.

Semmiféle beléd költöző szentszellem, meg jedi erő, meg túlcsordulás nyelveken szólás, ez a Németh Sándornak meg a Dereck Princnek, meg Benny Hinnek, meg az összes többi jezsuita képzésű lucifer imádónak a tanítása, hogy lucifernek való engedelmességbe tartsanak fel benneteket.

És ezt, ugye nem fogunk veletek vitatkozni, ha ez fontos nektek tartsátok meg, de figyelmeztetünk most benneteket, hogy amikor eljön a küszöbön álló nagy nyomorúság néhány hónapunk, néhány évünk van,

amikor ez be fog ütni,sírva fogtok üvöltözni,kiabálni, hogy nem működik a nyelveken szólásotok,nem jön a segítség,nem mennek ki a démonok az ellenségből, amikor rátok lődöznek majd puskával,meg késsel,fejszével kergetnek benneteket,hogy a nyelveken szólásotokra nem mennek ki a démonok az emberekből,

rá fogtok döbbenni,hogy miért,jaj, hát eddig az egész életem egy színjáték volt a gyülekezetben,és mi nem fogunk veletek veszekedni,azt szeretnék, hogy megértsétek,hogy most még időtök van kijönni belőle,ha nem, tartsátok meg, azt mondja a Példabeszédekben,hogy az okos ember látja közeledni a veszedelmet,a balgatag pedig saját fejével megy neki,

Péld 27:12 Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik, az esztelenek nekimennek, és kudarcot vallanak.

Ha el akarsz kárhozni, el akarsz veszni, kövesd akkor a jezsuita szabadkőműves vezetőidnek a tanácsait, tanításait, ha pedig üdvözülni akarsz, akkor azt fogod mondani, hogy felhagyok az Istentelenséggel a kereszténységnek minden tanításával,

És Isten természetében, szellemiségében, lelkületében akarok élni engedelmeskedve a Krisztusnak és az Atyának, ebben határozni el magamat, hogy bármi történik az életem során így akarok élni, ahogy ő tanította nekünk példaképként.

Tehát mindegy,hogy mit látunk a Benny Hinntől,meg a Németh Sándortól,meg az összes többi lucifer imádótól,nem fogom azt a képet követni,mert ez a kép,az teljesen ellentétes, mint amit maga Joshua meg élt,és bemutatott az írásban.

Minden tekintetben látjuk azt, hogy Joshua nem halandzsázott, nem szólalt meg etióp nyelven, nem szólalt meg görögül, nem szólalt meg rómaiul, nem beszélt idegen nyelven, ebből tudhatjuk, hogy a nyelveken szólás nem az, amiről ma a gyülekezetben beszélnek,

Viszont látjuk azt, hogy lépten-nyomon allegorikus beszéd képben beszélt Joshua, tehát erről tudhatjuk azt, hogy ő szólt ezzel a nyelvezetszólással, és tanította az embereket, kívülállók felé szólt,

A belül levőknek pedig, akik engedelmeskedtek elmagyarázta és ez által tanította, erősítette őket, hogy megmaradjanak állhatatosan hűségesen az Istennek ebben a természetében, hogy szeretetben éljék az életüket, jóságosak legyenek egymáshoz, és a körülöttük levőkhöz, látogassák meg az árvákat és özvegyeket,

Beszéljék le az öngyilkosokat arról, hogy véget vessenek az életüknek, ha náluk van az, amivel valakit meg segíthetnek, akkor adtak belőle nekik, tehát ez volt az Isten természetében való élés, mert ezt tanulták a Joshuától, ő maga is ezt csinálta.

Azt mondta, ha két kabátod van, egyiket add oda annak, aki teljesen meztelen,ezt ma nem fogod látni a kereszténységben,mert akinek két kabátja van az e helyett,hogy odaadná ,ő tíz kabátot akar inkább még,

el megy talpat nyalni továbbra is,el megy sikkasztani tovább a munkahelyén,bent hagyja a nagy lopott pénzt a gyülekezetbe azt várva,hogy Isten majd olyan pozícióba helyezi őt, amiben tíz kabátot tud venni,tehát teljesen istentelen,okkult,ördögi az egész kereszténység,ezért meneküljetek belőle amennyire csak lehet!

Tehát maga Istennek a természete azt szimbolizálja kenetként,pecsétként,zálogként,mert aki abban él,azt cselekedve,úgy viselkedve annak Isten garanciát szavatol végérvényesen,hogy amíg benne élsz az Ő természetében,és abban éled a napjaidat,erre tanítasz másokat is,addig minden bizonnyal Istennek ítélete nincs rajtad,hanem meg kegyelmezett,és örök életben fog téged részesíteni amikor kimúlik az életed,és elköltözöl a földről.

Péld 21:20 Kívánatos kincs és olaj van a bölcs házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt.

Péld 21:21 Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az életet, igazságot és tisztességet nyer.

Kérdező: Itt a példabeszédek 21-ben van ez: a kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember meg eltékozolja azt.

Kérdező:Itt is jó párhuzamban van ábrázolva a két,hogy az Istennek engedelmes emberek,meg az istentelen,na, még az jutott eszembe,hogy az,hogy ha most azt mondjuk, tudod az engedelmes emberek,

akik Isten természetében élnek,Isten kenetével,azokon, van ez a pecsét  úgymond,akkor ez a másik oldalon az istentelen,gonosz természetében élő emberek is ugyanúgy hordozzák a bélyeget magukon gondolom.

RHR: Persze, tehát mind két oldalon működik, tehát az engedelmes emberek engedelmessége a pecsét, a zálog, a kenet, a kenet, hogy illatozik, tehát Isten illatja vagytok, ahogy meg van írva ott az igében, tehát bármerre mész ahol csak élsz, Istennek engedelmeskedve éled az életed, és ez az emberek számára ez feltűnik,

Fel fogják ismerni, hogy te más vagy, tehát hasonlóan mintha illatot éreznének, a viselkedésed lesz az illat, például az Ószövetségben a függöny előtt (26:20-nál található a videóban)

A kárpit, ami elválasztotta a ládát a többi résztől, volt egy ilyen illatáldozati oltár, ami állandóan füstölgött,és a függöny és a mennyezet között volt egy ilyen körülbelül 20-centis rész, mint a zuhanyzó függöny,hogy a füst fölment,és beszivárgott a függöny fölött a láda elé.

Ez szimbolizálja a Krisztusnak az életét, ami az Isten előtt van, tehát Isten előtt van ez a jó illat, tehát a Krisztusnak a cselekedete, ebből lehet látni, hogy Krisztus cselekedete a jó illat,

Krisztus cselekedete a kenet, és ez beszivárgott oda az Isten elé a láda elé a frigyláda elé, és ez szimbolizálta azt, hogy ezért a viselkedés miatt Isten megkegyelmez mindazoknak, akik nyomdokába lépnek az Isten fiának.

Máshol úgy fogalmaz az írás, ahhoz hasonlítja ezt, mint hogyha Krisztus maga imádkozna, fohászkodna az emberekért Isten előtt, hogy ne ítélje el őket, tehát tulajdonképpen ez az illatos kenetnek az áradása ez a füstölő, ez az illat tulajdonképpen Joshuának az életét szimbolizálja, szent, tiszta életét, amit Isten folyamatosan vizsgált, nézett, látott,

És mindig makulátlan tiszta életnek tartotta, nem volt benne bűn, és ez miatt, amikor ez kimúlt, akkor tulajdonképpen ez, hogy ő meghalt, tulajdonképpen, bizonyos kultúrákban például volt olyan temetkezés is, amikor elégették a holt testeket igaz?

Tehát allegorikusan tulajdonképpen az Isten fiának az élete füstként fölment az Isten elé, tehát kimúlt a Joshuának a tiszta, szent élete, azt szimbolizálja ez az egész, tehát lehet látni a szentsátornál, hogy egészen onnéttól, hogy azt mondja a Jánosba, hogy én vagyok az ajtó, ugye azt mondja Joshua, én vagyok az ajtó,

Tehát egész a belépéstől kezdve, amikor az ember haladt a frigyláda felé, bizonyos folyamatokon ment keresztül, még mire mondjuk az embernek az áldozata eljutott be a sátor belsejébe, és ott volt az asztal a szentkenyerek asztala, a menóra, amibe állandóan töltögették az olajat, és világítani kellett neki, és ott volt ez az illati oltár,

Tulajdonképpen ezt lehet mondani, hogy az ember megjelent az ajtóban az áldozatával, az áldozati oltárig elmehetett az állatáldozatával, és onnantól kezdve többé már Isten fiának a kezében volt az, hogy közvetítette az embernek az áldozatát az Isten elé,

Tehát ez szellemi értelemben véve, tulajdonképpen azt jelenti,hogy Joshuának az élete,tehát ha visszafelé nézzük,a frigyládától, ami az Istennek az ülőszékét szimbolizálja (29:50-től található a videóban)azért mondják,hogy mercy seat,tehát szimbolikusan az Istennek a királyitrónjának a szimbóluma ez a frigyláda,

Tehát Hogy ha onnét nézzük,az ajtó felé, ami átellenben volt a sátornak a bejáratánál,hogy kizárólag Joshuán keresztül juthat el egy ember az Atya elé,és az Atya pedig Joshuát nézve,az ő életét nézve ad kegyelmet annak az embernek, aki az ajtóhoz fog jönni,és áldozatot fog bemutatni.

Abban az időben fizikailag állatáldozatot mutattak be, ebben az időben az ekklészia korszakában pedig allegorikusan nézve, szimbolizálva pedig az emberek, úgymond aki megjelenik az ajtóba, tehát bejön az ajtón, az azt jelenti, hogy követed a Krisztus beszédét, tehát az áldozatod pedig az, hogy felhagysz a bűnökkel, tehát annak a szimbóluma.

Tehát az Atya azért fogadja el az embernek az áldozatát,hogy felhagy a bűnökkel,mert maga előtt látja a Fiának az életét, ami kimúlt,amit kínkeservesen megkínozva,hogy megölték őt,ezt nézi,hogy ez a szent,tiszta élet kimúlt azért a bűnösért, aki most abban foglalatoskodik,hogy az életéből kidobja a bűnt,

És ez az illat ott, ez a kellemes illat ez föl ment a sátorban a függöny fölé, és beszivárgott az Isten trónja elé, a frigyláda elé, és Isten, lehet olvasni az Ószövetségben is, amikor áldozatot mutattak be, hogy az áldozat füstje fölment az Isten orrába, ez is egy allegorikus kép,

tehát,hogy Isten kedvét lelte azt nézni,hogy valaki föláldozza az életét,áldozatot mutat be az életében,hogy ritkítja a bűnt az életében értitek?

Tehát ott a belsősátorban ez az illatáldozati oltár, hogy szállt föl a füst belőle éjjel-nappal, ez szimbolizálta Joshuának az életét,

A szent, tiszta életét, és aki ezt utánozza, tehát az Isten természetében él, az tulajdonképpen annak is úgymond allegorikusan mondva az, az ember is egy csészényi füstölögtető fűszerszám, ami állandóan füstölög és ez a kellemes illat fölmegy úgymond allegorikusan az Isten orrába, és ebbe gyönyörködik az Isten, hogy szereti ezt az illatot,

tehát ez allegorikuskép az Ószövetségből arra,hogy a mai korban, akik kijönnek a kereszténységnek az okkultizmusából,felhagynak a bűnökkel,az azt jelenti az a kép szimbolikusan szólva, hogy:a bűnös megjelent az ajtóban,ugye mert Krisztus azt mondta én vagyok az ajtó,

Megjelent az ajtóban a bűnös az áldozatával, tehát ami volt a galamb, a bárány, és a bika vagy tehén volt azt hiszem, ki mennyire volt tehetős, és tulajdonképpen az ember bemutatta az áldozatát, és ami azt jelenti ma fizikaira vetítve ebből az allegorikus képből, hogy az ember első lépésben a bűneit számolja fel, utána pedig az Isten kérésének tesz eleget, amikor az Isten már személyesen,

Az ember a megszentelődésben már elhagyta azt, hogy letette a kezdetleges beszédeket az Istenismeretről, és végzett a bűneinek a nagy részével tehát a látható nagy bűnöket kisöpörte az életéből, és utána nyilván az embernek hibái maradnak továbbra, hibákat, vétkeket, bűnöket is sajnos, de ezek már sokkal láthatatlanabbak.

Tehát az ember továbbra küzd ezen, hogy ezeket leküzdje, és kilapátolja, továbbra is kisöpörje az életéből, de a nagy cégéres dolgokat, mint kábítószerezés, mint paráználkodás, mint részegeskedés, mint gyülekezetekben éktelenkedés, szentségtelenség,

Tehát ezeket a bűnöket az ember már letette, és utána viszont Isten látja ezt a küzdelmet, hogy nagy sikerrel ment végbe, ez továbbra is természetesen folytatódik sajnos, de a nagy cégéres bűnöket, ami azonnal látható, és megbotránkoztatja az embereket, azokat az ember leszámolt,

Fölszámolta az életében, mint ahogy te magad is fölszámoltad az életedben a gyilkolászós játékoknak a játszását, fölszámoltad a megalomániát, eladtad a házi mozi rendszeredet, a 200 inches tévéddel együtt mindennel együtt eladtad, és ezt az időt, amit eddig kidobáltál az ablakon az életed vesztegetésére, hogy kárhozat alatt tartottad magad,

Ezt az időt most arra használod, hogy Istennek a beszédét tanulmányozod, hogy Istennek a személyét tanulmányozod az írásból, ezt magadra alkalmazod, ebben tartod magadat, és ezt az információt át adod, megosztod másokkal, és erre tanítasz másokat is.

Tehát óriási áldozatot mutattál be ez által az Istennek, és ez a te áldozatod, ez a te áldozat teljes életed az egész életed során, hogy egyrészt önmagad bűneivel szemben küzdesz, másrészt pedig másokat segítesz a bűnnel szembeni küzdelmükben való sikereknek az elérésére, tehát ezt Isten úgy látja, allegorikusan ezt úgy mondjuk a biblia nyelvén, hogy el vagy pecsételve,

Ugye, ahogy azt mondtam azt a lőszerraktárosnál pecsét dologgal, hogy a pecsét védelmez téged attól, hogy bántódásod essen, hogy valaki be tudjon vádolni, hogy méltó vagy a büntetésre a börtönbüntetésre, hogy börtönben kerüljél ugyanúgy az ördög is majd aztán fog vádolni Isten előtt,

De Isten viszont mondja, hogy ez az ember ugyan a rég múltjában elkövette ezt, és ezt és amazt, de viszont ettől a naptól kezdve, ettől az órától kezdve megbánta bűnét, és azon fáradozott, hogy elhagyja, leépítse magából, kidobja magából, és utána pedig folyamatos áldozatbemutatás volt az élete, engedelmesség volt az élete,

Meg tett mindent úgy ahogy kértem tőle,végrehajtotta,és ettől csak a fiam volt tökéletesebb az engedelmességben, és ezért azt fogja majd mondani sátánnak,hogy kuss,menjél te a helyedre ami készítve van neked,és vidd magaddal azokat, akik viszont engedetlenségben,

nem az én természetem,hanem a te természetedben maradtak meg,őket foghatod,viheted, azt csinálsz velük majd ott a kénkővel izzó tóban amit akarsz,neked adom a testüket,neked adom a lelküket is,kínozhatod őket éjjel,és nappal, és bulizhattok ott,tehát ez fog majd menni,

És ezért a pecsét úgymond megvéd a pecsét, tehát attól, hogy ítélhető legyél, mert allegorikusan azok kapnak az életükre pecsétet úgymond a homlokukra, akinek az elméjük meggyógyult a kereszténység okkult megbetegítő tanaitól, és meggyógyult az elméd, tehát Istennek a tanaiban jársz, kelsz, élsz, és ezért a homlok van, a fej van szimbolizálva

És ebből kiindulva pedig ezekkel az ismeretekkel motiválod önmagad, hogy megtartsd magad az Istennek való engedelmességbe, tehát így lesz az életed egy kenet, egy illatozó kenet mások számára, akik között élsz, jársz, kelsz, tehát azt nem tudják megmagyarázni, hogy miért, de fölismerik benned azt, hogy te más vagy, mint ők,

Tehát nem örülsz velük együtt a másnak a kárának,nem fogsz velük együtt menni, amikor hívnak, hogy gyere adunk neked két-háromszázezer forintot legyél a menekülő sofőrünk elmegyünk bankot rabolni,vagy gyere segítsél nekünk behajtani,agyon verni az embereket,nem fogsz betársulni olyan emberek közé akik elrabolnak lányokat,nőket,asszonyokat,prostituáltakat csinálnak belőlük, és akkor ki teszik őket pénzért,

Nem veszel ilyen mocskos aljas dologban részt, elszigeteled az életedet, hogy Istennek teszed félre magadat, neki való engedelmességben, és amire Ő kér, azt megteszed, tehát ez az illat, ez a kenet,

Tehát nem az a kenet, hogy juj, az mekkora kenet van, menjünk, az első sorba üljünk, mert a kenet annyira érződik, hogy amikor megjelenik a Sándor, meg a Magyari, meg az összes többi megjelenik a Perjési, meg a Benny Hinn meg a többi megjelennek,

Akkor ott elkezd sziporkázni a levegő, és akkor megvadulsz, megőrülsz, elkezdesz hányni, és akkor fejre esel, mint ebben a Benny Hinn videóban elestek,hogy mekkora dicsőség, és akkor az egyiknek a feje a másiknak a seggében köt ki. (39:14-től a videóban)

A legnevetségesebb amit valaha ember nézhet,ajánlom,hogy nézzétek meg,hogy ha jót akartok röhögni a karizmatikusságon!

Benny Hinn 39:14-től a videóban:

Én átsétálok oda, és ott fogok állni, míg Isten fia itt fog állni, felhívom, hogy jöjjön és álljon pont ide, és egyenként idejöttök majd és ő megérint titeket,

Próbáljatok meg minél közelebb kerülni a középponthoz, „tüntessétek el onnan azt a gyereket!”

Máté 19:14 Jézus pedig így szólt: Engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.

Ha valóban Isten Fia lett volna ott,Ő biztos nem kérte volna,hogy zavarják hátrébb a gyermeket!

RHR: Tehát ezektől elvágod magad, és ez azt jelenti Isten szemében, allegorikus kép, hogy el vagy pecsételve, és kenet van rajtad, tehát az Isten természete, ebben élve elszigeteled magad a bűn világától.

Tehát maga a kenet,az,az Istennek a természete, és ez azért van olajjal szimbolizálva, mert az Istennek a terve,hogy megmentse az emberiséget,mint Isten nélkül élőket,mint Hébereket.

Az Ő terve az emberiség megmentésének, ezt Ő találta ki, és azért találta ki, mert Ő neki a szeretet, tehát az Ő természete a szeretet, és ebből a szeretet természetéből fakadóan az Istennek az a vágya, az, az akarata, hogy megmentse, az emberiségből megmentsen minél több embert,

Tehát, hogy ha az Ő terve az olajfa (40:57-nél található) akkor nyilvánvalóan, hogy, ahogy az olajfa örökíti át önmagát a magokon keresztül, és új olajfa nő ki belőle, tulajdonképpen Isten is az Ő természetét ugyanígy örökíti át az Ő munkáján keresztül egyik emberről a másikra, ezért az olaj a szimbóluma az Ő természetének,

Mert az Ő természetéből fakad az Ő munkája, hogy megmenti az emberiséget,

Kérdező: igen, mert hát, ahogy mondtad, vagy írtad, hogy az Ő munkájában csak olyanok vehetnek részt, akik az Ő természetében él, azokat oltja be.

RHR: így van pontosan,

Kérdező:igen,és itt amit az előbb mondtál ez nagyon jó ez a,hogy azért illatozott folyamatosan non-stop,mert Krisztus folyamatosan engedelmes volt minden egyes másodpercbe,

RHR: bizony

Kérdező: és ez volt a jó illat, itt írja is az Efézusba: Krisztus szeretett minket, önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek kedves, jó illatként, és ugyanezt mondja rólunk is, hogy tudod, hogy szánjátok oda magatokat Istennek kedves áldozatul, tehát.

RHR: így van pontosan

Kérdező: akkor összepasszol az egész így,

RHR: Mondjuk én ezt nem tudtam korábban, ez csak így beszédben, gondolom beárnyékoltságban az Atyától, hogy így egymás között vagyunk, és ez különösen tetszik az Atyának, és így kijelentést adott, mert hiszen nem tudtam ezt, csak ahogy mondtam, akkor láttam magam előtt ezt a képet, hogy tulajdonképpen az állandóan füstölgő, tehát az illat szimbolizálja az ő állandó engedelmes életét.

Kérdező: ez az egész sátor, ott minden Krisztusról szólt, de ez is tök jó, hogy külön kis belső szoba volt ajtón keresztül, hogy azért mert Krisztuson keresztül vezet az út az Atyához.

RHR: tehát ezért nem igaz ez a kenetes őrület, ez a hazugság, és aki ezt gyakorolja tulajdonképpen az is ráolvasást gyakorol, az is okkultizmust varázslást gyakorol, mert önmagát is elhiteti, és másokat is elhitet,

És így elveszi az emberek figyelmét az igazság útjától, hogy az emberek szentségben élve gyakorolják az Isten tiszteletüket, okos Istennek való áldozatukat hogy fölcseréljék erre az otromba, undorító, gusztustalan, szentségtelen viselkedésre, ami ma a kereszténységbe megy.

Ebből is lehet látni, hogy a kereszténység természete az ördög természetében vesztegel, az ördög szellemiségében,

Kérdező: ja, és aki ezt gyakorolja, ebben a felfogásba él, annak ott van a homlokán a bélyeg, meg a kezén és a karján,

RHR: Így van,

RHR:ahogy megnézed például,megnézzük a jelenések könyvében,hogy aki fölveszi a fenevad bélyegét,nevének számát vagy,nem tudom mi a harmadik,tehát ott három dologról beszél az írás,tehát,hogy ha imádod a képét,igen ott az angyal mondja,hogy ha valaki imádja az ő képét,a nevének számát,vagy mi volt a másik amit te mondtál?

Kérdező: akik nem imádják a fenevad képmását, senki ne vehessen, adhasson el semmit csak az, aki viseli a bélyeget, amely a fenevad neve, vagy nevének száma, és itt van a bölcsesség értelme, számítsa ki a fenevad számát,az egy ember száma, az is  annak száma hatszázhatvanhat.

RHR:nyilvánvalóan ez is az egész allegória,nem fognak az emberek a kezükkel a hatszázhatvanhatos számmal szaladgálni az utcán,ezt azért magyarázzák így a jezsuita tanrendszer alakítók, a szabadkőműves páholyvezetőknek a közreműködése a gyülekezetek élén,hogy az emberekbe legyen,ugyanez a várakozás legyen,

Ahogyan a luciferizmust gyakorló okkultisták ott Joshua idejében azt várták, hogy tedd rá a kezedet, és akkor majd megjön a látása, és akkor a Joshua pedig azt mondta,nem, én nem azért fogom rá tenni a kezemet, mert az én kézrátételemmel fog ő meggyógyulni,

Hanem az Isten fogja nekem mondani, hogy tegyem rá a kezemet, mert Ő neki ez az akarata, hogy ez az ember lásson, hogy lássa az igazságtalanságot, és különbséget tudjon tenni igazság, és igazságtalanság között, és tehát ugyanúgy ma az egész keresztényvilág, ami meg van agy mosva, várják a hatszázhatvanhatos szám megjelenését,

És mindenki néz jobbra, balra és akkor jól van, még akkor nem vagyunk az Antikrisztus birodalmába, akkor még minden oké, de közben nem veszik észre azt, hogy az emberek már javában imádják az ő képét, és az ő nevének a számát.

Kérdező: ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az iszik majd Isten haragjának borából, tehát, ez teljesen egyértelmű.

RHR: így van, tehát itt is ugyanúgy a homlokára, ez a kifejezés, ez az allegorikus kép ez, megint, tehát ez az allegorikus nyelvezet magyarázva, nyelvezetszólás megmagyarázva azt jelenti, hogy akinek a fenevad, tehát ez a kezdettől fogva, amióta az ördög uralkodik az embereken, és az emberek által szervezteti ezt a világbirodalmat, és próbálja fölépíteni ezt a globális világegységet.

Tehát ez egy luciferi eszme, az ördög természetében vesztegel ez az egész világ, és az emberiség, mert Lucifernek az ismeretén keresztül szemlélik a dolgokat, és az ő tőle kapott ismeretekkel akarnak életben maradni,

Felveszi annak bélyeget homlokára vagy kezére, tehát itt is látod a homlok ugyanúgy meg van említve, mint amikor azt mondja,hogy ne ártsatok se az élőfáknak se semminek addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Atyánk fiait meg nem pecsételjük az ő homlokukon.

Milyen érdekes igaz? Hogy ugyanazt a képet használja, ugyanis pontosan erről van szó, hogy ami elmélet a fejedben van, ha az Isten természetének az elmélete van a fejedben, és tudománya, és a szerint éled az életedet, tehát a kezeddel azt műveled, az életeddel azt cselekszed, úgy viselkedsz, akkor félre vagy téve az Istennek az örök életre.

Ha viszont az ördögnek a természete van az elmédben és a szerint élsz, ahogy a világ diktálja, és ezért elnyomsz, kifosztasz, meghamisítasz, meg lopsz másokat, kárt okozol másoknak csak, hogy te érvényesülj, és ezt a jobb kéz, vagy a kéz azt szimbolizálja, hogy azt végre is hajtod, tehát ha az által élsz, az által boldogulsz,

Tehát ezt jelenti az a kép, hogy ha a világ ismerete van benned, és a szerint élsz, annak engedelmeskedve kárhozatra vagy ítélve,

Tehát van az Istennek az országa, meg van az ördögnek az országa, tehát Isten országában az emberek homlokán meg vannak pecsételve az emberek, és a cselekedeteik illatozik, mint egy illatos kenet, tehát az önfeláldozásuk, az engedelmességük, az Istennek való engedelmességük stb., stb.

És ugyanúgy az ördög országában is lehet élni, tehát ez a fenevad, kezdettől fogva van, Nimródtól kezdve, hogy az első városállam megszületett Nimród által, és tovább onnét a vezetőkön keresztül kontrolálja az emberiséget sátán, és elnyomásban tartja,

Ebben az elnyomás világában csak bűnös cselekedetekkel lehet létezni, és fent tartani magadat úgy, hogy érvényesülni tudjál.

Na, most, ugye hogy ha te ebbe a világban akarsz élni, és kimagasló személyiség akarsz lenni, fönt tartani az utódaid számára mindent, amit lehetséges, ezért irdatlan mennyiségű gonoszságot kell elkövetned, tehát azt mondja, erre vonatkozik az: ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását,

Tehát ez azt jelenti, hogy ha szereted a világ gazdagságát, és ezért mindent meg teszel, hogy ezt elnyerd, vagy az elmédbe beveszed ennek a szellemiségét, és ezt eltanulod,és ezt választod világképednek,követendő eszmének,erénynek,ez által akarod fönt tartani az életedet,és ezt meg is valósítod a cselekedeteiddel,kárhozatra vagy ítélve!

Tulajdonképpen benne élünk már, nyakig benne élünk már a jelenések könyvében, onnét számítva, hogy a lovasok el lettek engedve, tehát ez a nyomorúság, a nagy nyomorúság ideje elkezdődött onnantól kezdve, hogy az újvilágrendnek a hadereje, a nato, meg az amerikai hadsereg onnét Kuvaittól kezdve, hogy Saddam Hussein az első golf háború, a másik golf háború, annak a végén lett bejelentve az újvilágrend működésének a kezdete,

Tehát a mai napon látni ezt, hogy ahogy jött a fehér lovas a hitető, aki hasonlít a Krisztusra, és elhiteti az egész emberiséget, hogy globalizálódni kell egy közös ellenség ellen, és hogy ezt le kell küzdeni, a másságnak a képét romba kell dönteni stb., stb.

Eggyé kell váljunk,egyesíteni kell az erőinket,és akkor így még az alienek,még a földönkívüliek sem tudnak majd legyőzni bennünket stb.,a világ elfoglalása megy,

Tehát ez teljesen nyilvánvaló, és lehet látni azt, hogy ebben a világ teljes elfoglalásában különféle országokat, az egyiket arra a szerepre teszik ki, hogy legyen a megmentő szerep végrehajtója, a másik pedig legyen a mumus, a gonosz, mint most Putyin.

Tehát 30-évvel ezelőtt az oroszok voltak föltüntetve, mint a világ megmentői  a nagy Amerika ellen,ma pedig ugyanez a világ kormány az oroszokat használja arra,hogy a világnak a gonoszságának a megtestesítői legyenek,és ezt addig fogják csűrni-csavarni, míg egy ilyen teljesen véget nem érőnek látszó világháború,amiben most már minden ország benne lesz.

Tehát az első, második világháborúban lehet számolni, hogy hány ország vett benne részt, de most ha azt megnézzük, a most a küszöbön álló harmadik, és negyedik világháború,itt viszont a világ összes több mint 250-nemzete nyakig benne lesz,mindenki fog háborúzni.

És ebből fog fakadni ez a népességirtás, tehát azt járványokkal, éhínséggel, háborúval fogják tizedelni, és inflációval, és ez már valahol kisebb mértékben működik a világ minden részén, akik most ultra gazdagok, azok most még nem sokat éreznek belőle,

Ők csak harapdálják a szájuk szélét, hogy hát nem tudnak akkora profitot csinálni, mint esetleg 10-évvel ezelőtt, de még veszteség nem éri őket,és viszont ma a szegény osztály, tehát az átlagemberek és a középosztály viszont,lehet látni, hogy a középosztály erősen csúszik bele a szegénységbe,

Tehát a középosztály felszámolása folyik minden országban,és ezt addig fogják csinálni amíg teljesen föl nem számolják a középosztályt.

Ma, akik a peremen élnek,azokat teljesen el fogják tüntetni,ezeknek a helyét fölváltja majd a középosztály,tehát a középosztály lesz majd a szegény réteg,és a felső tízezerből pedig onnét is csak az ultra gazdagok lesznek ott a legtetején,

A tőlük kevésbé gazdagabbak, akik szintén még mindig a felső tízezerben vannak, azok becsúsznak a középosztályba, és ez így fog menni ez az egész, döbbenetes lesz az infláció, döbbenetes lesz az éhínség, ami most látunk, most is lehet látni ha, körülnézünk, ha csak Magyarországot vesszük,

Körülnézünk a magyar emberek között, tehát húsz évvel ezelőtt sokkal jobban éltek az emberek pedig akkor is már szegénység volt, sokkal, sokkal jobban éltek az emberek, mint ma, tehát húsz évvel ezelőtt nem láttam annyi éhezőt, szegény embert, akik az utolsó fillérjükből tartják fent magukat, és ez egyre csak romlani fog,

Az emberek nagyon sokan meg fognak halni, mert nem lesznek képesek egészséges ennivalót venni,Haarp-al meg mindenfélével manipulálják az időjárást,ezért rosszabb lesz évről-évre a termés.

Tehát ők pusztítják, ők ezek a fenevadak, amiről a Jelenések beszél, a Jelenések könyvébe, hogy megrágják a fákat, és tönkreteszik a füvet, a vetést, az aratást, tehát ezt ők csinálják, az illumináti világ elit, a szabadkőművesekkel meg minden titkos szervezetükön keresztül használják a bankrendszert,és a politikát,a hadsereget ennek az elérésében.

Úgyhogy teszik tönkre a termést évről-évre ugyanakkor a termőföldön sokkal kevesebb termés jön be, ezért automatikusan a kereslet ugyanakkora marad, de viszont a kínálat fele annyi lesz, ezért nyilvánvalóan az infláció óriásira fog szökni, és az emberek nem fognak, nem lesznek képesek egészséges ennivalót, hogy megvegyenek,

Meg veszik azt a sok szemetet, amit a multi corporation-ok ontanak a gyáraikba szándékosan ezek a mérgező termékek, az emberek azt fogják vásárolni így, az emberek majd kenyeret esznek minden nap meg margarint,

Ha megnézitek a youtube-on (55:10-nél található a videóban)ki van téve a margarin egy olyan lakásba, amit elleptek a poloskák,és csináltak egy ilyen kísérletet,hogy a poloskák még csak a közelébe se mennek a margarinnak,mert tudják,hogy mérgező anyagok vannak benne,eszük ágában sincs belőle enni,

Jó az embereknek, jó lesz a szegényeknek, akik esznek egy nap három szelet kenyeret jó vastagon meg kenve margarinnal, és így rengetegen kidőlnek a szegények, az ultra szegények meghalnak csak egész egyszerűen csak, tehát egészségtelen táplálkozás miatt meghalnak, megbetegszenek aztán

És tolják lefelé ebben a szegénységbe a középréteget, tehát így szisztematikusan likvidálják a társadalmi rétegeket, úgy, hogy ez a húsdaráló ez addig fog menni, és egyre nagyobb, és élesebb fogakkal őröl, és darál, egészen addig, míg az ő általuk kívánt egymilliárd alá nem fog esni a lakosság,

Persze elszámítják magukat, mert ekkor jön be az, hogy Isten majd őrületet fog rájuk bocsátani, és akkor egymás ellen fognak fordulni, egymást fogják likvidálni,

Tehát ennyit a kenetről, jöjjetek ki ebből az okkult tanításból! Teljesen bizonyítható az írásban, hogy itt erről van szó, a kenet, az Isten illatja, Isten olaja, tehát abszolút semmi köze ehhez az emberbe folyó szent szellem dologhoz, ez mind-mind luciferimzus!

Ha el akarjátok magatokat pecsételtetni, és zálogul adni, engedelmesség, a zálog még hogy ugye a dereck prince mondta azt, hogy hát ő vásárolt a feleségének valami függönyt az Arab piacon, és akkor nem volt nála pénz,

És akkor foglalót hagyott ott, valamit letett zálogba, hogy ő vissza fog érte jönni, és akkor ezzel magyarázta, hogy a szent szellem is, hogy akinek adatik a szent szellem, akiben benne van,és nyelveken szól az egy zálog,egy ígéret arra,hogy a zálognak a tulajdonosa vissza fog érte jönni,

Természetesen ez sem igaz, tehát ez is egy óriási hazugsága a Dereck Princnek, meg az összes többi ő tőle tanult jezsuita tanítók a gyülekezetek élén, tehát tulajdonképpen maga a zálog az nem más, mint az Istennek a természete, hogy aki az által él, arra a napra, amire Isten elküldi az Ő Fiát az Ő kerubjaival, hogy összeszedjék a nagy nyomorúság után minden honnét,

A föld minden részéről a neki engedelmeskedőket, tehát az Istennek a természete a zálog, amit Isten a bibliában kijelentett, oda adott az emberiségnek, és azok az emberek, akik olvassák, tanulják, és elsajátítják, és megtartják az életükben

Tehát ha önmagunkra nézünk, és látjuk azt, hogy az Istennek a természetében élünk, kerüljük a bűnöket, küzdünk minden napon, amíg ezt el tudjuk mondani önmagunkról, és fel tudjuk mutatni a sikerünket, hogy ma ezt nem csináltam, ma azt nem csináltam, tegnap ezt nem csináltam, és amíg ebben folyamatosan benne vagyunk ebben az önmegtartóztatásban, és küzdelemben önmagunk bűne ellen,

Nem arról van szó, hogy a gyülekezetbe hajkurászni kell az ördögöket, és sátánt meg ördögöt űzni egymásból, ez az egész ez nem normális embereknek, akiknek semmi közük az Istenhez azok hiszik el ezeket a sok badarságot.

A mi küzdelmünk Pál mondja, hogy ki ellen van, kik ellen van, tehát tulajdonképpen itt is allegorikusan beszél, mert azt mondja, hogy e-világnak bírói levegőbeli fejedelemségek meg stb., stb., itt egyből ráfogják arra, hogy démonokról van szó meg az ördög angyalairól meg stb.,

De valójában azokról a kísértésekről van szó, amit egyrészt mi önmagunk miatt generálunk, másrészt pedig ördög, és az ördögnek az angyalai sugalmaznak nekünk, hogy azt hajtsuk végre, hogy elszakítsanak ez által bennünket az Istennek való engedelmességtől.

És de tulajdonképpen szűkre metszve, ha valaki önmaga ellen küzd, önmaga bűnei ellen küzd, akkor az ördögnek sokkal nehezebb helyzete van, hogy meg tudja környékezni az embert, ugyanez volt a hibája Ádámnak,

Tehát amíg ő azzal foglalkozott, hogy a kerten kívül tartsa mindazt az édenen kívül, ami meg lett neki hagyva, hogy védelmezze az édent, hogy oda valaki, vagy valami be ne jusson, ehelyett az ő figyelme elterelődött, és másra, és mással kezdett küzdeni, az ő feleségével kezdett küzdeni, ami miatt ő félre ment a felesége és egyedül látta jónak lenni,

Nyilvánvalóan Ádám valamit rosszul csinált, és nem az volt az ellensége már neki, akivel valójában küzdenie kellett volna önmagával szemben, és ugyan ez ma a helyzet, hogy az ember soha nem lesz képes győzedelmeskedni, és győzedelmet aratni az ördögön mindaddig, amíg az ember önmaga fölött nem győz,

Tehát az Istennek a természete ezért a szeretet, a hűség, jóság, mértékletesség, és béketűrés, józanság, szentség, az Ő természete zálog azok számára, hogy akinél marad, aki abban él az biztos, bizonyosan élhet a földön úgy, hogy mindegy, hogy mikor halok meg, mindegy, hogy mi következik, mindegy, hogy lesz-e Antikrisztus vagy nem,

Tehát az én számomra teljesen mindegy, mert látom a saját magam életét az Isten beszéde alapján, hogy ki van belőle szedve a hamisítás, és az Isten nyelvezete szerint olvasom az Ő allegóriáit, Ő tőle való jelképekkel magyarázva, és az teljesen tiszta számomra, hogy az életemben itt és ott szorulok még javításra

Ott, és ott küzdenem kell, ezzel, és ezzel, már ezt már felszámoltam az életemben sikerrel, arra kell figyelnem, hogy az összes többit is mind-mind a lábamat a nyakán tartsam így az ördögnek, hogy se dohányzás ne tudjon bejönni az életembe,

Se alkoholizálás, se drogfogyasztás, se az, hogy házassági ígéretekkel szédítem a lányokat, a nőket a gyülekezetben tucatjait, ugyanazt folytatja, amit a világban, csak most kereszténynek nevezi magát, ne lopjak a munkahelyemről, ne sikkasszam el a pénzeket, a befektetőimnek a pénzét,

Az Isten beszéde alapján oda kell neki figyelni az embernek, hogy ezeket távol tartsa magától, és csak aki ebben a folyamatban él, így az Isten természetével munkálkodva önmagán, és ebben él az ember, az mondhatja el, hogy az én életem egy illat az Isten előtt,

Tehát egy olyan bizonyságtevés, Isten biztosan látja, hogy küzdök a bűneim ellen, fölszámoltam a nagy cégéres bűneimet, és abban segédkezek másoknak, hogy kijöjjenek ebből a babiloni átkozott kereszténységből, és megszabaduljanak, elvágják a köteleiket ezektől a vezetőiktől, és szeretetből szolgálva az Istennek műveljék, gondozzák az ekklésziát,

És aki ebben foglalatos, el tudja magáról mondani úgy, hogy Isten is bizonyságot tesz mellette, hogy igen, örök életem van, nem azért mert elmentem a gyülekezetbe, és betöltekeztem szent szellemmel, és nyelveken szóltam, mert ez önbecsapás az egész.

Ahogy azt mondjuk mindig is,mikor bejön a nagy nyomorúság, 99%-a, az embereknek többet nem fog nyelveken szólni garantálom mindenkinek,mert rá jönnek,hogy nem működik,hazugság az egész,

Kérdező: Zárásként, summának itt az efézusban egybe tök jól le van írva, amit most így elmondtál végülis itt az efezus:1:13-14

RHR: Őbenne titeket is –miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát,(tehát az örök életeteknek a jó hírét,)

(Amelynek engedelmeskedtetek is,) amelyben hittetek is-megpecsételt a megígért szent élettel, megpecsételt az Isten lelkületével,(szent lelkülettel) aki (Ami) örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására.

Ez az aki megint ugyanolyan hamisítás,ez egyből kiugrott nekem,ez ugyanolyan hamisítás mint a,hol van az a másik rész a bibliában,hogy úgy beszél,

Úgy fordították direkt, hogy nem azt fordították, hogy ami, hanem aki, szent lélekről, szent szellemről beszél ott látszólag, biztos vagyok benne, hogy szándékosan, akire fordították, hogy egy ilyen személyt, egy ilyen mozgó szellemet tudjanak vele bizonyítani,

De valójában a helyes szó erre a görögből, az ami, szent élet az örökségünknek a záloga, a mi örökségünk az örök élet, amit Isten azoknak hagyott zálogul, akik az Istennek a természetében élnek szentül, neki engedelmesen élik le az életüket, és ezért tulajdonképpen, ugyanúgy ahogyan maga Joshua, és az Atya egyek ugye ott a Jánosnál azt mondja, hogy az Atya és én egy vagyunk,

Ebből azt a teológiát hozták ki, hogy a Joshua benne van az Istenben, az Isten meg a Joshuába, és ezért van az egy Istenben három személy, de valójában itt arról van szó, hogy az emberiség, a megváltottak az övéi lesznek mindaddig, amíg abban a természetben élnek, igaz?

És így fogja megváltani az Ő tulajdonát, tehát haza viszi azokat, akik ő vele eggyé válnak, mert meg van írva, hogy aki, hogy van az, az ige, hogy aki egy testté lesz ő vele?

Kérdező: ketten válnak egy testté, és felettébb a Krisztus és az egyházról szól, arra gondolsz?

RHR:Igen,igen

Kérdező: igen, azért elhagyja az ember az apját és anyját és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté, felette nagy titok ez, én pedig a Krisztusról, és az egyházról, az ekklézsiáról mondom.

RHR: Igen, pontosan erről beszél, hogy az egy természetűség miatt, akik egy természetűek azok eggyé fognak válni, mint ahogy az Atya nagyobb, mint a megváltó, az Ő fia a Joshua, már abból is látszik, mikor azt mondja: az Atyának a jobbján ül, tehát az Isten mellé rendelt viszonyban,

Nem az van, hogy az Atya ül Joshuának a jobbján, hanem az van, hogy Joshua az Atyának a jobbján ül, tehát ebből is látszik, hogy az Atyához viszonyítva a Joshua alárendeltebb viszonyban van, viszont a természetüket, az akaratukat, szándékukat tekintve viszont egyek, mert Joshua is az emberiséget akarja megmenteni meg az Atya is,

 Joshua szereti az Atyát, az Atya szereti Joshuát, mind ketten ugyanazzal az indulattal, és szeretettel szeretnek bennünket, embereket, és akarnak bennünket megmenteni, és tehát tulajdonképpen ezért Joshua az Atyának a Fia, az Ő tulajdona, mert egy szellemiségben eggyé vannak válva,

Egy, és ugyanaz a szellemiségük, a természetük, tehát ezért a férfinál, és feleségnél egy jó házasságról beszélve, az Isten szemszögéből nézve, azt mondja, hogy lesznek ketten egy testté, tehát azért mert mind a ketten ugyanúgy gondolkodnak, ugyanazért a célért küzdenek,

És úgymond egymáséi lesznek, ezért mondja Pál, hogy a férfi többet nem ura a maga testének, hanem az ő felesége, és a feleség sem ura a maga testének, hanem az ő férje, az egy lényegűség miatt eggyé válnak,

És ugyanúgy ezért fogja magához venni Isten az ekklésziát a Fián keresztül, Joshuán keresztül, mert az ekklésziában levő embereknek a természete, ugyanaz a természete, mint a Joshuáé, és az Atyáé, és ezért fogja magához venni Isten az ekklésziát, amit a Fia által hozott létre, mert ugyanaz a természete neki, mint az övének, és az Ő Fiáé Joshuáé.

Kérdező:Krisztus ugyanolyan szent lelkülettel van, mint az Atya,meg nekünk is azért kell,azért mondja legyünk egy értelemben az eklézsiában,

RHR: Így van, mert ő is egy értelemben van az Atyával, tehát a Joshua tudja az Atyának az értelmét, hogy mi a gondolata, mi a szándéka, a terve, mi az Ő akarata,

mit akar Ő,és ugyanazt akarja Joshua is,hogy meglátta azt,hogy ismeri az Atyát,tudja,hogy az Atyának minden terve,gondolata,elhatározása csak jó,ezért ugyan ezt akarja maga Joshua is.

Kérdező: jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretetet, a békesség Istene veletek lesz!