- Isten SIONizmusa vagy Sátán CIONizmusa?

Javasoljuk inkább nézni és hallgatni ezt az anyagot, mert így jobban érthető:

https://www.youtube.com/watch?v=93a_TV6OBDM

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Isten SIONizmusa vagy Sátán CIONizmusa?

Tisztelt Hölgyek és Urak!

Kérünk mindenkit, hogy szánjon időt arra, hogy ezt a hosszúra sikeredett videót végig hallgatja, végig nézi, mert ez a téma nagyon fontos!
Üdvösség kérdése, hogy ebben mindenki tisztán lásson és megértse, hogy mi a különbség az Isten által felállított Sionizmus, és a sátán által fizikailag előtérbe helyezett Cionizmus között.
Ez után pedig dönteni tudjon, hogy a mai látható, Lucifer által létrehozott fizikai Izraelt támogatja és a 4. templom felépítését - amely kimeríti teljes mértékben a Szent Lélek káromlását - vagy pedig Isten szellemi Izraelébe akar tartozni, az eklésziába, Krisztus testébe, az igazságban élő emberek közösségébe, Isten országába a Sionon, amelyet az 50. napon hozott létre az Atya.

Ez a videó semmiféle fajgyűlöletet, antiszemitizmust nem tartalmaz.
Semmilyen politikai párthoz, emberi eszmékhez, mozgalmakhoz nem tartozunk!

Ez a videó is kizárólag Isten igazságáról szól!

Arra kérünk minden kedves embertársunkat, hogy tartózkodjon a gyűlölködő, meggondolatlan hozzászólásoktól, ezeket nem hagyjuk jóvá amúgy sem.

Köszönettel
RHR csatorna

 

 


Isten SIONizmusa vagy Sátán CIONizmusa?

 


Na tehát, hogy a múltkor szóba került ez a sion hegy, hogy miért pont ez a sion hegy ugye?
És, hogy odáig jutottunk, hogy ugye ez az üdvösségnek a szimbóluma, hogy az Isten kegyelmével való találkozás igaz?
És azért ugye, azért magas hegy, mert az Isten a magasságban lakozik.
Kérdező: Találtam olyan igéket egyébként, hogy ez tetszeni fog,Ézs 33:5 Magasztos az Úr, mert magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal.Ézs:57:15 Mert így szól a magasságos és felséges,aki örökké él,és akinek szent a neve:Magasságban és szentségben lakom,de a megtörttel és alázatos szívűvel is,hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét,és és megelevenítsem a megtörtek szívét.Tehát van egy csomó ilyen ige, ami erről szól.
Igen,igen én is most elkezdtem egyet, kettőt előkeresni ezzel a témával, mert,hogy és pont ez a rész volt, amikor Joshua fönn van a hegyen éjszaka és imádkozik és ott a fényes felhő leszáll hozzá, amint kijön Mózes és Illés, meg amikor imádkozik, és hogy annyira küszködött meg minden.
És akkor esett le képzeljétek el, hogy Joshua is, mindig a hegyre járt imádkozni éjszaka is meg nappal is, meg a tanítványokat is az olajfák hegyére vitte ott mondott nekik egy csomó példázatot.
Ott kérdezték tőle, hogy mikor lesz a világvége meg minden, és akkor esett le, hogy persze nem véletlen, hogy Joshua is mindig a hegyre ment, mindig az olajfák hegyén kezdődött vagy ért véget neki a napja.
És, hogy így kezd összeállni a kép, mert ez egy nagyon nehéz bonyolult téma különben nagyon összetett, és akkor hazajöttem és elkezdtem én is igéket keresni, és találtam egyből vagy négy igét, négy-öt igét, ami megdöbbentett, hogy még inkább kikörvonalazta ezt az egész dolgot.
Tehát ez egy életbevágóan fontos dolog ezt tudni, mert ugyanis ebben a témában,hogy a magasságos Isten és a Sion,hogy ebből az emberek csináltak egy vallási teológiát, ami úgy néz ki,hogy az Ószövetségi próféciák teljesednek be így a zsidók által a jelen időnkbe.
Amikor volt az 1968-as, 68-ba volt a háború?
A hatnapos, ugye ami nem hatnapos volt, 68.
68 ugye? Tehát ez a hat napos háború és ez a hatos szám ez is az illumináti kedvenc hatosából van.
Azért mondom én is, egyszer valahol olvastam, hogy ez a háború ez soha nem volt hatnapos, már ezzel is azt akarják az embereknek sugallni, hogy itt Isteni beavatkozás volt tudod.
De semmiképpen nem lehetett a magasságos Istennek a beavatkozása, mert ahogy azt a többi hanganyagunkban taglaljuk, tehát ennek a mai Izraelnek a jelenléte semmiképpen sem Isten tökéletes akaratából van, mert, hogy ugye van az a hét pont, ami nagyon fontos megérteni, hogy ugye hogyan történt az Ószövetségben a Jákob gonosz fiainak, amikor már nemzetté válnak
Az Isten jelképként használta őket az Újszövetség olvasói számára, hogy megértsék azokat a jelképeket, hogy mi mért volt.
Ilyen többek között a Sion hegye is a Sion is, és tehát ott lehetett látni ugye, hogy fogságba mentek, előtte már a prófétán keresztül Isten megüzente, tehát már kegyelmes volt akkor is már az Isten.
Előre megüzente, hogy Isten végzett, hogy küldeni fog egy országot, elvisznek bennünket fogságba, és akkor elvitték őket fogságba ott volt a próféta velük, és kollektívan mindig egy helyen voltak.
És akkor ott a fogság nyomorúsága alatt a próféta is ösztönözte őket és akkor a nyomorúságba, a testi szenvedésbe arra jutottak, hogy bocsánatot kell kérni az Istentől, és akkor kollektívan bocsánatot kértek, böjtöltek, fohászkodtak, magukat kínozták, porba öltöztek, zsákruhába stb.stb.
Isten elfogadta nekik a bocsánatkérést, és a fogva tartó király közölte velük, hogy Isten azt az utasítást adta neki, hogy küldje őket vissza,megbocsájtott nekik,és akkor a király adta vissza a ládát,benne volt minden, a láda a  vessző,a kőtáblák,és a próféta vezetésével elindultak.
Hazavitték a ládát, meg még ajándékot is kaptak a fogva tartó királytól.
Tehát még Isten meg is, jutalmazta őket még ezek után, hogy ilyen szemtelenek voltak, és ahova hazamentek ott állt a templom minden esetben ugye?
Na, most ha ezeket, a képeket összerakjuk, ja és akkor meg volt a 12-törzs minden alkalommal, a 12-törzsből meg volt a papi rend, tehát azonnal Isten szolgálatba tudta állítani, kiválasztani az Ő tőle választott papot, és akkor, amikor újból szentelték a templomot, mert ugye elhagyatott volt, meg mit tudom én.
Tehát azt mondja az írás, hogy ördögöknek a lakhelyévé vált, meg állatok laktak benne, meg mit tudom én, teljesen elvadult.
Jel 18:2  És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.
És azt ki tisztították, és ugyanúgy fel kellett az Istennek szentelnie és akkor, amikor az első áldozatot mutatták be a templom tisztításáért, akkor magának Istennek a tüze jött le, és Ő szentelte föl, Ő fejezte ki, hogy mostantól kezdve új, tiszta lappal indítva Ő tőle való módon megy az egész.
Na most ezt az összeset, hogy ha összerakjuk ez  abszolút nem igaz a mai Izraelre ezt  mi mindannyian, tudjuk,és ez  az egész, amit ők csináltak pontosan ebből a Sionból fakadó,hamis luciferi elméletből hozták létre.
És ezért nagyon, nagyon fontos számunkra ez a Sion téma, ugyanis aki, mert ugye két fajta változata van ennek a Sionnak.
Van egy szellemi,ami nem kézzel fogható,de ami Istentől való,az Ő tökéletes akarata,van ez,és amihez ha az emberek csatlakoznak, és akkor bocsánatot nyernek,és üdvösséget ad az Isten.
Megigazítja az embereket, és beviszi az Isten országába, mennyországba.
Viszont,hogy ha valaki tévedésből testi módon közelíti meg és csatlakozik a második részhez,amit lucifer talált ki, hogy ez a földi,testi Sionizmus,angolul Zionismus,vagy magyarul rossz fordításba cionizmus.
Tehát ez nem cionizmus, hanem valójában Sionizmusnak kéne lenni magyar fordításba,
és tehát ez az ördögi eszme ráadásul nem is Isten emberei találták ki ezt a visszatérés elméletet, hanem ateista,költők,írók,művészek,tudósok, akik magas rangú szabadkőművesek
 és ezek közül a legtöbben ráadásul nem is a Sémitai ágú zsidóságból valók,hanem legtöbben Kazáriai Ashekenazim, ezek vélt zsidók, akikről azt hiszik az emberek,hogy zsidók, de különben semmi közük a sémitai vérvonalhoz,és ezen belül még  vannak mások is, akik hozzá csatlakoztak magas rangú luciferiánusok,sátánisták ehhez a tervhez.
És ezt vissza lehet eredeztetni a jezsuitákig, tehát ennek a cionizmusnak a két lába, milyen érdekes, hogy ezt is a fenevad képbe be lehet illeszteni, ugye hogy ott volt az arany fejű ezüst mellű bronz csípőjű, és vaslábú szobor, aminek két lába volt.
És ezt is be lehet oda passzintani szinte, érdekes ez az egész, és hogy ennek a cionizmusnak, ennek a sionizmusnak vagy angolul Zionizmusnak is két lába van.
Az egyik az látható,a másik nem,az egyik az fizikailag kézzel fogható azért,hogy ez mögé a látható függöny mögé rejthessék azt a valódi okot ami miatt focizzák és csűrik-csavarják a jahbulonnak a keze által,ugye jahbulon az lucifernek az egyik ilyen kód neve a luciferiánusok között.
Innét van az  a kabátba dugós kéz jelkép, amit Sztálin is,Hitler is,Lenin is,és Napóleon is csináltak ugye,hogy a kabátba dugták a kezét.
Ez egy perverz, elfordított képe annak, amikor Mózesnak mondta az elohim az angyal, az Ő kerubja fönn a hegyen, amikor a csipkebokorból beszélt, ugye ott is mondta neki, hogy tedd a kezed be, húzd ki.
Na most ők az Istennek a jelképeit mindig feje tetejére állítva luciferi imádattá varázsolják, és ez a jahbulon kéztartást ugye, ők ebben hisznek, és hogy lucifer láthatatlanul formálja, igazítja a világtörténelmet.
Itt működik ez is, hogy az egyik része a cionizmusnak látható, és azt adták be az embereknek vallási dogmákra hivatkozva, hogy valójában a cionizmus a zsidók szempontjából nem más, mint otthon teremtés a régi elhagyatott Izrael területein, amit „visszaadott nekik Isten”.
Isten Nem adott nekik vissza semmit sem, tehát ott Róma pusztításkor az Isten részéről véget ért az egész történet a zsidók számára, és kizárólag Krisztus által lesznek fölvéve az utolsó időkben, akik leteszik ezt a talmudos luciferi babilonizmust, az ál-júdaimzust.
És bibliaolvasó Krisztus követőkké válnak, nem keresztényekké, mert ugye,hogy erről beszéltünk, hogy ez a kereszténység is Babilonból a kereszt emberre rajzolgatása,meg nevezése,már ez is "babilonizálja" az embereket,lucifer imádóvá teszi tudat alatt.
Tehát Krisztus követése, akik erre vállalkoznak, kijönnek a talmudizmusból, ebből a luciferiánusi babiloni eretnekségből azok a pogányokkal együtt az elragadtatáskor föl lesznek véve, és itt fog be teljesedni az, amit mondott Joshua ott tanítványoknak, hogy: két juhnyáj van, de a végén egy akolba fogja Isten rendezni mind a kettőt.
Ján 10: 16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj, és egy pásztor.
Azt mondta Joshua, hogy: van nekem egy másik nyájam, és elő kell nekem hoznom, ugye ez volt az Újszövetségnek a Krisztus követők,
 Legjobb szó talán, az, ahogy Pál is mondta, hogy hát: én a nazarénusoknak a vonalát képviselem, a názáretieknek, mert názáretieknek nevezték magukat abba az időben, tehát senki nem nevezte magát kereszténynek.
Kérdező: Krisztus követő az a legjobb.
Igen, az mondjuk a legjobb igen.
Kérdező: És a másik juhaim azok a szellemi zsidók, a pogányokból?
Igen, igen a testi zsidóknak beszélt, hogy jöjjenek ki, és lépjenek át ővele, ahogyan előre is jövendölte, hogy a testi zsidóság le fog hanyatlani, Isten tönkreteszi, elpusztítja, mert tényleg ördögöknek és démonoknak lakhelyévé vált, és így ezt meg kellett neki semmisíteni.
De még mielőtt ez megtörtént, egy ilyen csendes átmenetben már előre előkészítette a 12- apostolon keresztül, akik a szellemi képviselői a szellemi 14000-nek a Sionon.
Érdekes, hogy itt is megjelenik a Sion kép, és ahogy néztem a bibliakereső programon rengeteg, tele van az egész Újszövetség, rengeteg utalás van Mátétól egészen a Jelenésig Sionnal kapcsolatba és mindegyik az eklésziára mutat.
És tehát van a valóságos, Istentől rendelt Sion kép, amiről csak újabban a mi generációnk beszél hogy előhozza, hogy valójában mi ez az Istentől való „Sionizmus” ami hogy ha kell beszélni Sionizmusról ilyen aspektusban a biblia szavaival, akkor tehát, hogy a mennyei Jeruzsálem az üdvözültek sokasága, stb, stb.
Tehát ez a valóságos Sionizmus, hogy szellemiképpen az emberek az Isten fiának a beszédével megalázzák önmaguk akaratát és alávetik önmaguk akaratát, tehát így idézőjelbe, allegorikusan „körül metélik a szívüket” körülmetélik a szívüket az Isten beszédével, mert ugye a bibliában a szív, az emberi szív az, az emberi akaratot szimbolizálja.
Nagyon sokan tévedésből a szívet érzelmi alapon használják, hogy hát azt érzem a szívemben, akkor most ezt kell tenni, most az volt a szívemben, az a gondolat volt a szívemben.
Nem, az emberi szívnek nincsen gondolata, az emberi szív az maga az emberi gondolat, amit az ember ki gondol, és meg akarja valósítani, tehát ez az emberi szív az ember gondolata.
Tehát van az ember szívének a gondolata, ugye az Isten beszéde alapján, ami teljesen rossz mindig a rosszat keresi, mindig könnyebb dolgokat választja, mindig bűncselekmények eszközeit választja, hogy megvalósítja azt a dolgot, amit érvényesíteni akar, tehát ez az emberi szív gondolata.
És van az emberben a belső ember gondolata, ami viszont Istentől való, és az mindig jót akar, tehát mindig Istennel párhuzamosan, Isten akaratával együtt akar működni, mert tudja az Istentől való belső embernek szíve, az tudja, hogy Istennek mi az akarata.
Mi jó,mi rossz,és tudja azt,hogy neki a jóval kell együttműködni, mert az  örök életet hoz a számára,és bűnbocsánatot,és amikor az ember rosszat csinál,akkor ez dörömböl az emberbe.
Az ember izzad, ideges, izgatott, fél, remeg, azért mert az emberben levő lelkiismeret, amit magyarul lelkiismeretnek neveznek, de az Istentől való szív,ugye az Istentől való gondolat az emberben, ami bele lett kódolva,az tudja,hogy amikor az ember rosszat csinál, tudja, hogy veszélyezteti az örök életet és,a kárhozat útján jár.
És ezért idegesíti az embert, hogy változtasson az útján,
Na most ez a cionizmus, ahogy ezt beszéltük ugye először világiképpen kell róla beszélnünk, hogy ugye a világban a látható szinten.
Tehát ez a kirakat cionizmus, ami egy nagy kamu, ez csak egy elterelő hadművelet arra, hogy ami mélyen mögötte húzódik ez a lucifer által csűrt-csavart –tekert terv, amit már több ezer éve akar kifocizni, hogy megvalósuljon, erről van szó.
Tehát látható szinten a mit sem sejtő átlagos, vélt zsidóságot használják, tették ki a kirakatba, hogy ez szegény üldözött nép, ami sajnos tényleg így van, hogy minden üldözött nép közül sajnos ők a legüldözöttebbek, mert egy gonosz tervnek a szenvedő alanyai, mert kirakatban használják őket.
Rájuk akasztották azt, hogy ők a zsidók, és ők a világ minden bajának az okozói, ezért gyűlöli őket az egész világ.
Pedig, hogy ha okosok lennének, és gyorsan le akarnák ezt vetni magukról, akkor azt mondanák, hogy: Hé fiúk tévedés van, nekünk semmi közünk a zsidósághoz,
minket bele csaltak egy nagy csapdába,és minket zsidóként használnak csak, azért mert mi régen,több ezer évvel ezelőtt fölvettük,az ősatyáink fölvették a zsidók vallását,szokását,hogy meg tudjuk mondani,hogy ez az egész ez nem igaz.
Tehát mi nem Sémtől való igazi zsidók vagyunk, hanem felvett zsidók vagyunk, és gyakoroljuk a nyelvet, és a szokásokat, de vérvonalt tekintve, az Isten beszédét tekintve semmi közünk.
Hogy ezt megtennék, ha ezt megértenék, megértenék és megtennék azonnal véget, érne minden szenvedésük, és erre használják őket, hogy hát ő nekik egy hazát kell teremteni szegények, otthontalanok, stb.,
És ezt így kifocizták nekik a történelmen keresztül, hogy visszakerüljenek a Palesztina földjére, ami régen a bibliai időkben Mózes által lett elfoglalva.
Pont itt az 5Mózes beszél róla: 5 Móz 4: 47 és elfoglalák az ő földét,és Ógnak Básán királyának földét az emorusok két királyáét,akik a Jordánon túl laknak vala napkelet felől.
5Móz 4: 48 Aróertől fogva, amely mely Arnon patakjának partján, van a Sion hegyéig, amely a Hermon.
5.rész 44.fejezet 48-as verse,a 47-től ahol elmagyarázza, hogy és elfoglalák azt az ő földét,tehát Ógnak Básán királyának a földjét Mózes vezetése által,tehát Istennek a vezetése volt hogy megtegyék ezt a lépést,mert oda beköltözött egy nép, aki nem volt benn az Isten tervében.
És ezt a királyt az emoreusok királyát, ezt legyőzték, és ezeknek a földe a Jordánon túl napkelet felől volt,Aróertől fogva az Arnon patakjának  partján van,a sion hegyéig, amely a Hermon.
És itt leírja, hogy ez az egész terület ezt nevezte Isten Sionnak, és mivel, hogy különféle népvándorlások voltak már akkor is, stb. stb, viszont Istennek fontos volt ez a sion hegy, és itt jön be az egyik barátunknak a nagy kérdése, hogy megkérdezték őt, a hölgyet, hogy miért annyira fontos, mért van nagy jelentősége ennek a Sionnak mind az Ószövetségben,mind az Újszövetségben?
És akkor, hogy erről beszélgettünk erről jött elő az a Sion téma és akkor nagyon darabosra jött elő, és hogy az óta is sokat gondolkodtunk rajta, úgyhogy most megértettük, hogy miről is van itt pontosan szó, és hogy amíg látható felszínen a világ politikusai és ezek az ateista gondolkodású Zionisták akiknek, abszolút semmi köze Istenhez és Joshuához.
Lehet látni, hogy az ő általuk szponzorált és létrehozott Hollywoodba például, hogy hogyan megvetik, és hogyan ki csúfolják, és megszentségtelenítik Istent és az Istennek a fiát azzal, hogy wécé-be teszik a képét és levizelik a wc-ben az egyik ilyen nevezetes cionista,zionista vezetők, meg zionista politikusok meg képviselők különféle gyűléseken, vicceken.
Milyen gusztustalan vicceket rendeznek Istenből és az Ő fiából Joshuából aki, az örök életet hozta el azzal, hogy letette az ő szent tiszta életét és föláldozta azért, hogy az Isten megbocsájthasson az egész földnek, ha lehet, ugyan de mindenki ezt nem fogadja el.
A legtöbb ember marad a Lucifer birodalmába zsarnok király alatt, jól érzik magukat, és ha megnézik a cionizmust támogató emberek, akik sajnos egyre többen lesznek évről-évre, évtizedről-évtizedre, ez miatt a nagy agymosás miatt.
Ha megértenék, hogy ők köpnek, ők leköpik és megtapossák az Istennek a fiát, az ő áldozatát.
Jézust egy parázna asszonynak, a fattyának nevezik meg ilyeneket.
Ha utána néznek az emberek akik tudatlanul beálltak ebbe a sorba, hogy a cionizmust támogatják.
Mi utána néztünk, természetesen, megmutatjuk!
 Figyelem!
A nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek!
Képek
-Izraeli politikus széttépi az Újszövetséget: 18: 38 nál található a videóban
-zsidók égetik az Újszövetséget: 19:07-nél található a videóban
-HBO komédia sorozat főszereplője Sarah Silverman  says:”Újra megölném Krisztust”  19:29-nél található a videóban

 Videók:
 karácsonyfánál éneklik emberek: 20:15-nél található
-Jézus egy fattyú,Igen,Igen,Igen
József: szeretem Máriát ő a szeme fénye, de most ott egy férfi a lába között”

Egy Izraeli vígjáték sorozat jelenetében a szereplő a wc feletti Jézus képre próbál minél többet ráfröcskölni: 20:33-nál található

20:44. nél található
A keresztények azt mondják, hogy Jézus a vízen járt,
De ez hazugság,
Jézus olyan kövér volt, hogy szégyellt emberek közé menni
Tehát hogyan ment volna fürdőnadrágba a tóra?
A keresztények ilyennek mutatják Jézust, de ezek hamis képek
Jézus 3-éves korától szent kenyereket evett és nagyon kövér volt.
Így nézett volna ki, ha 40-évig élt volna.
Jézus egész életében le akart fogyni, ezért minden vacsora az utolsó vacsorája volt,
Az ellensége Iskariótás Atkins (diéta) volt
Jézus mindig azt mondta, hogy majd vasárnaptól fogyózok.
És ezért lett a vasárnap szent nap a keresztények számára.
Ki járt a vizen?
David Bowie
Innen ered a félreértés
Ne higgyetek a Keresztény egyháznak!

-Náci vagy Jézus, náci vagy! :21:52 nél található
Félek!
A vízen jártam, tücsköket változtattam át süteménnyé!
Nem,nem Jézusok vagyok!
Ez egy félreértés!
Mózes vagyok a mi tanítónk,ne szúrj át a szöggel!
Ez csak egy szög te gyáva!

Izraelben keresztényeket inzultálnak, 22:28-nál található

Szemfényvesztők (2013) :22:47.nél található
Biztos, hogy nem kér egy pohár bort?
Nem, nem, nem köszönjük uram, de dolgozunk.
Én kérek egyet
Ez bámulatos, elképesztő
Piros festék a tenyeremben,
Így csinálta Jézus is?
Lenyűgöző

Hollywoodi film agymosása
Zion városa a Mátrixban Tele paráznasággal, erkölcstelenséggel, okkultizmussal és lucifer imádattal

Ha utána néznek az emberek, akik tudatlanul beálltak ebbe a sorba, hogy a cionizmust támogatják, megértik hogy mennyire Isten, és Joshua, Jézus gyűlölők ezek valójában, és ebből megérthetik itt valami másról, van szó.
Arról van szó, mint egy ilyen kesztyűt használnak ezek az okkultisták, hogy úgy rendezik a világpolitikát és a történelmet, hogy a kereszténység számára úgy tűnjön, hogy:
Ó prófécia teljesedik be a cionizmuson keresztül, mert a zsidókat visszavitték, megszerezték az országot stb., és most már ott tart az egész, már ott van a prófécia, hogy megépítik a 3. templomot, és akkor megjön Messiás, és hurrá akkor megyünk a mennybe.
De valójában, ha valaki nagyon utánanéz, nekem ez nagyon hosszú időt vett nekem igénybe, de szerencsére, akiket ez érdekel, és tényleg felismerik, hogy üdvösség kérdés, és nagyon könnyen kárhozatra lehet jutni attól, ha valaki beáll a földi luciferi cionizmusnak a soraiba.
Ha valaki ennek utána néz, akkor megérti, hogy mélyen ez mögött a látható teremtsünk hazát a zsidóknak, a felszínen látható cionizmus mögött mélyen bent, egy több ezer éves teológia húzódik meg.
Egy elmélet, ami valójában lucifernek, sátánnak az ötlete, ami arról szól, itt írja az Ézsaiás 14: 13-ban hogy azt írja, leleplezi Isten a test nélküli formájában a Szent Lélek, aki ihlette az iratok íróit.
Az mondja az Ézsaiás 14: 13 Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
Ézsaiás 14: 14 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.
Ez egy annyira beszédes ezt, annyiszor elolvastam, én is, annyira beszédes, és annyira tömény információ, hogy ezt az ember el se tudja hinni.
Közben ebben az igében utána néztem, hogy itt is egy szándékos hamisítás, csalás van, ez is egy örömhír számunkra közbe így a beszélgetés során mondom csak, hogy amikor azt mondja: Te azt mondád a szívedben, hogy Az égbe megyek fel, ezt szándékosan félrefordították, ugyanis az eredeti héber-arámi az azt mondja:,samajim vagy sámeh
Ezek a szavak vannak, ami azt mondja, hogy magasságba, vagy magas akar valaki lenni, magas rangú akar valaki lenni, ezt jelenti ez a sámeh,samajim és ha megnézzük, hogy az Isten mit mond Önmagáról, ahogy te is mondtad a,olvasd fel azt az igét, hogy a magasságban lakozom!
Ézs:33:5 Magasztos az Úr, mert magasságban lakik,betölti a Siont törvénnyel,és igazsággal.
Ézs:57:15 Mert így szól a magasságos és felséges,aki örökké él,és akinek szent a neve:Magasságban és szentségben lakom,de a megtörttel és alázatos szívűvel is,hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét,és és megelevenítsem a megtörtek szívét.
Igen, hogy van egy igém, amit találtam kettő nagyon rövid azt mondja:
Zsolt 93:4  A nagy vizek zúgásainál,a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.
Azt mondja a Zsolt:113:5-nél kicsoda hasonló az Úrhoz,a mi Istenünkhöz,aki a magasságban lakozik.
És van egy korábbi ige, magasságos Isten papja Melkhisedek,Melekzedok valójában az a neve neki,Melekzedok főpap, aki a magasságos Istennek a főpapja volt már itt a földön.
Tehát már valamilyen formában már volt Ábrahám előtt valamilyen formában Isten tiszteleti formája a magasságos Istennek, amiről nem tudunk.
1 Mózes 14:18 Melkhisédek pedig Sálem királya királya kenyeret és bort hoza,ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
Igen, tehát látod itt nagyon fontos szavak ezek, hogy magasságos, tehát az Isten maga magasságos.
Miért?
Mert magasságban lakozik, tehát olyan magasságban lakozik, amit ember nem ér el.
Az ember gonosz szívével, tehát az ember szíve, az ember motivációja az ember gondolata, azt találta ki, hogy tornyot akartak építeni, és fölmennek az Istenhez, megfordult a fejükben, hogy hasonlóak lesznek a magasságoshoz, leráncigálják az Istent majd ők fognak ott királyként és Istenként majd tevékenykedni ott a piramis csúcsán.
Vagy hát ennek a bábel toronynak a csúcsán, és tehát Isten magasságos, azért magasságos, mert messze mindenek fölött van, tehát az univerzumon az űrön,a világűrön túl van az Ő királysága,olyan magasan.
Tehát emberi kezek által abszolút elérhetetlen, és mivel, hogy Ő magasságos és sátán a mennyben látta Istent, hogy fönt az Ő hegyén messze magasan fönt északon van Istennek az Ő királyi palotája, amiben a trónszékén ül, nagy dicsőségben és akkor ott van előtte a 24-vén meg a lelkes állatok a Jelenések könyvéből stb,stb.
És a sátán ezt akarja megvalósítani, ugyanis azt mondja ebben az igében, hogy azt mondja, hogy: holott te azt mondád a szívedben, tehát Isten, mint Szent Lélek mondja ezt, hogy leleplezi, hogy mi sátánnak a szívének a gondolata, hogy mit akar megvalósítani.
Ézs: Ézsaiás 14:13 Holott te ezt mondád szívedben:Az égbe megyek fel,az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet,és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
Ézsaiás 14: 14 Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.
Azt mondja az égbe, vagyis a magasságba akar fölmenni, a magasságba megyek fel az Isten csillagai fölé, tehát tudjuk, hogy az Isten csillagai azok az Isten által rendelt gyülekezet vezetők és gyülekezetek, vagyis jobban mondva gyülekezetek, mert a János jelenésekben a csillagok, mint a gyertyatartók, tehát ők a gyülekezetek és az angyalok pedig a gyülekezetek pásztorai az Istentől vezetett, Istentől jelölt elohimok,követek, Isten apostolai, gyülekezet vezetők stb.
Istentől rendelve szigorú kritériumok alapján, és hogy azt mondja sátán itt, hogy ő ezek fölé a csillagok fölé, tehát a gyülekezetek fölé fog kerekedni, és azt mondja, helyezi az ülőszékét, azt mondja a csillagai fölé, helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
Tehát a gyülekezet hegye földön itt az a sion, a sion hegye pedig pedig Jeruzsálem eredetileg jelentése béke városa, tehát azt mondja az írás, hogy a földön látható dolgok a mennyeieknek csak árnyékképei.
Zsid 10:1 Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat.

Hogy, ha azt látjuk az írásból, hogy Isten maga az Ő királyságában, a magasságban messze fönn mindenek felett létezik, egy tiszta, szent atmoszférában, és Ő neki van egy királyi palotája, és egy királyi trónja ahonnét kontrollálja az egész mennyországot és az univerzumot, és a földet is.
És, hogy Ő ebben a magasságban van, tehát a mennyben van Sion hegye, tehát az Ő lakhelyének a magassága mindenek felett, és a sátán ezt látta, ő oda járt be hozzá, mint Jóbnál is mondja, hogy eljöttek udvarolni az Istennek a fiai, tehát elohimok, Isten fiak, Isten küldöttek mert angyalok.
Eljöttek udvarolni az Istenhez, és akkor mondta, kérdezte Isten sátánt, hogy merre járt, hát körbe-körbejártam a földet stb., stb., tehát lehet látni, hogy magasságban bejárása volt Isten elé sátánnak, és ő látta, és ez tetszik neki, és ezt akarja, ezért foglalta el a földet, és ezt akarja megvalósítani, amit a mennyben látott, azt fölépíti itt a földön.
Jób 1:7  És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jössz? És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg át jártam a földet.
Kérdező: Közben találtam csak, hogy a cionizmussal kapcsolatban tudod, hogy van egy ismert gyülekezetnek a pásztora, aki ugye azt mondja, azt merte mondani, a száján kiengedni, hogy aki szembe szegül a cionizmussal Istent káromolja, meg, hogy Isten is cionista, meg ilyeneket.
Ez Németh Sándor volt, nem?
Kérdező: És azt írja még itt találtam egy nyilatkozatát, hogy: a szent írás egyértelműen leszögezi Isten célja az, hogy újra összegyűjtse népét Izraelt, a világ nemzetei közül, és visszavigye őket a saját földjükre, hogy ott egységes nemzetté kovácsolja őket,ez a folyamat pedig a szemünk előtt zajlik ezért ünnepelünk és ez az, ami választ ad arra a kérdésre miért figyel a világ erre a látszólag jelentéktelen méretű országra, és miért figyelnek a keresztények százmilliói Jeruzsálemre.
Erre csak azt tudom mondani,hogy ez az ember a legnagyobb Isten káromlást terjeszti ezzel, és ő nem is tudja,hogy Isten ítélete alatt éli az az utolsó napjait,nem azért mert én halált kívánok neki,egyáltalán, mert nekem ő nem vétett,semmilyen személyes sérelmem nincsen ő tőle.
Jártam a gyülekezetébe, tanultam sok jó hasznos dolgot a gyülekezetében meg rengeteg nagyon jó emberrel találkoztam az ő gyülekezetében, de aki utána néz az ő tevékenységének,
kikkel áll kapcsolatba nyilvánvaló és főleg az, ha valaki érti a Sion és a cionizmus közötti különbséget, az kell, hogy lássa világosan,a napnál is tisztábban azt,hogy ez az ember ő egy ugyanolyan kiköszörült,felépített ember, akinek a karrierjét az ő munkájába építették.
És ő hosszú éveken keresztül a jezsuitáknál tanult magas rangú jezsuitáktól, tehát már ez óvatosságra kellene, hogy intsen mindenkit, aki őt hallgatja és elhiszi az ő elméleteit.
Tehát nézzen mindenki utána, ha már csak valaki a logóból indul ki, a gyülekezet logóiból meg nevéből meg a szervezet különféle dolgaiból.
Tehát vidám vasárnap 13-betű, Hit gyülekezet is 13 betű, ezek mind illumináti számok, a lázadás száma a bibliában.


Éppen tegnap mentem el autóval egy ilyen katolikus templom előtt, tehát egy ilyen magasabb ilyen két méter körüli ilyen befejezetlen tetejű piramison volt egy szűz Mária szobor, és a lába alatt egy földgömb, és a földgömbön pedig egy tekergőző kígyó, és akkor értettem, meg, hogy hát ez a kép tulajdonképpen föl is lehetne cserélni a Hit gyülekezet logójával.
Mert ott is a piramison ott van a negyedik templom, ugye mindig azt mondjuk, hogy negyedik templom, és akkor sokan megkérdezik, hogy de hát miért negyedik, hát nem harmadik?
Nem, mert a harmadik az Isten fia volt a tökéletes templom, és amit ők építenek ez a negyedik templom, mert az első kettő nem végezte be a feladatot, a harmadik az bevégezte, tökéletesen Isten akarata szerint, és korrumpálatlan volt, és ez a negyedik templom
amit úgy álcáznak szintén csak megint a zsidó,tehát a vélt zsidóságnak az összeszedési tervébe, amit propagálnak, és ezt nevezték el cionizmusnak,vagy Zionizmusnak.
Tehát a felszínen levő ál-Zionizmus ugye, hogy: teremtsünk hazát, és építsük fel az egész országot, és építsük meg a templomot, és ide várjuk a mi Messiásunkat, tehát látszólag ez a cionizmusnak a látható, a kirakatban levő része.
És a Németh Sándor ezt képviseli, de úgy, hogy valójában ő tudja, hogy mi a titkos indítéka, hátsó szándéka ennek az egész tervnek, hogy
Kérdező:Tudatosan csinálja nem? direkt keveri össze a szellemi Izraelt a fizikai Izraellel nem?
Igen, igen, azért mondom, hogy tudatosan propagálja a testi Izraelt
Igen,
mert érted,hogy ha elmondaná az embereknek,hogy :Gyerekek,valójában én egy Jezsuita ügynök vagyok,és a mi tervünk az,mivel,hogy a mi hitvilágunk valójában a szabadkőművesek és a kabbalistáknak az ősi babiloni eredetű talmudos lucifer imádatán alapul,
és de ezt nem mondhatjuk el nektek, mert akkor kiürül a gyülekezet,és nem lesz, aki toljon bennünket a pénzzel,és ezért ki kellett nekünk találni ezt,a kirakatba kitenni ezt,hogy valójában a cionizmus arról szól,hogy segítsük és támogatjuk és imádkozunk ezekért a szegény emberekért, akik szenvedettek,sors kivetettek,stb,és akkor ezt kiteszik úgy, mint az Istennek a népe.
Tehát ez egy óriási csalást propagál a Németh Sándor, és ez mögött a Jezsuitáknak az a terve van, amit sátán adott a szívükbe itt szó szerint az Ézsaiás 14: 3-ban.
Ugyanis a valóságos cionizmus, a valóságos Zionizmus ami, ez mögött van, tehát hogy: Teremtsünk hazát, és földet, építsük fel Izraelt stb., stb.
Tehát mi nem foglalkozunk ezzel,a politikai résszel,hogy most joguk van e nekik visszamenni vagy nem,sajnos ebben a világban az, az uralkodó szabály, aki erősebb az elfoglal mindent,és nyilván nekik van pénzük,kapcsolat összeköttetés,bankrendszer,politika,hadászat,minden rendelkezésükre állt,hogy ezt megcsinálják.
Beépített emberek mindenhol nyüzsögnek a szabadkőművesek és a jezsuita titkos ügynökök minden ország vezetésében.
Nem volt nehéz kifocizni, elcsaklizni a Britektől, kivenni a Britek kezéből az akkori Palesztina föld területeit, hogy úgy mond ezeknek a számkivetett szegény embertársainknak.
Bár lett volna úgy, hogy csak arra megy ki a játék,mert akkor azt mondja az ember,hogy oké akkor itt legalább meg áll az egész történet,és egy idő után több száz év múlva talán béke lesz mindenki, megbocsát mindenkinek.
De valójában itt nem áll meg a játék,tehát akik hisznek a babiloni Zionizmusban,babiloni cionizmusban,sionizmusban azok az emberek bele se gondolnak,hogy és akkor mi lesz utána,megcsinálják,fölépül a templom,létrejön,összeszedik a zsidókat és akkor utána mi lesz,
Mi lesz utána, annál tovább senki nem gondolkodik, csak azt látja mindenki, ez a csőlátás, mindenkit betanítottak a Németh Sándor féle híres babiloni jezsuita szabadkőműves prédikátorok:Pat Robertson,Kenneth Copeland,Kenneth Hagin,Dollar Creflo,Joyce Meyer.
Leginkább Rick Joyner, hú ő a legveszedelmesebb,leg lucifer imádóbb Máltai lovagrendes ügynök,beépített ügynök,és tehát ezek mind-mind egy malomra hajtják a vizet,ugyanis,ahogy kitették Izraelt és ezt az államalapítást,építsük fel,teremtsünk hazát, színjátékot,mögötte a jezsuiták vannak,hogy ha valaki megnézi nagyítólencsével és elkezd utána járni.
Csak két órát szán rá az ember, és az interneten utána böngész, és megnézi az Izraelnek a közigazgatási épületeit, megnézi a legfelsőbb bíróság épületét ugye, meg az összes többi állami tárcának az épületét a minisztériumok épületét.
Mindegyiken kinn van egy nagy tábla,hogy: köszönjük szépen,Mr Rothschildnak hogy saját pénzéből megépíttette ezt,és azt.
Megnézik az utcák neveit, a Rothschild utca, Rothschild street, Rothschild road, Rothschild minden, körülvesz őket ez a halom tábla az orruk előtt, van, hogy az egész ország Rothschild kezében van.

Kedves Lord Rothschild! 40:17-nél található
Nagy megtiszteltetés nekem, hogy közvetíthetem őfelsége kormányától az alábbi szimpátia-nyilatkozatot, a zsidó cionisták törekvésével, amit javasolt és jóváhagyott a kabinet is.
„Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti haza megteremtésére Palesztinában, és minden tőle telhetőt meg tesz e cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy semmi nem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve a bármely más országban élő zsidók jogait, és politikai státusát”
Nagyon örülnék, ha ezt a nyilatkozatot a Cionista Világszövetség tudomására hozná.
Szívélyes üdvözlettel:
Arthur James Balfour
 Kérdező:A befejezetlen piramis szimbólum, hogy mit jelenthet ez igazából a háttérben, hogy ugye maga a befejezetlen piramis ugye a piramis alakja az szimbolizálja akár a hegyet, ugye az Isten hegyét, és a magasságban lakozik.
Igen, igen pontosan,  nagyon jól mondod,
De még azért befejezetlen, mert még nem foglalta, még nem imádják az Antikrisztust.
Igen, igen még nem foglalta el a helyét az akinek ott a piramis csúcsán a templomba kell beülni igen.
 Kérdező: Meg ezt várják

A piramis tetejéről akart uralkodni, és mindent látni Nimród, innen jött a mindent látó szem szimbólum, amit a mai napig használnak,a nap-istenimádók és a mai világban is ezt akarják megvalósítani sátánnal a háttérben:egy kézben a világuralom és a megfigyelés és a kontroll.(40:37)nél
Tehát valójában,jó is köszönöm,hogy visszatérítesz ide, mert elterelődtem egy picit,hogy azzal,hogy nézzen mindenki utána az egész  Izrael Rothschild kezében, van,ők csinálták az egészet,ember csinálta dolog.
Ha valaki megnézi, hogy ki csoda Rothschild, rá jöhet arra, hogy szegény családból indulva addig mahináltak a pénzzel, a vagyonnal meg mindennel, amíg beházasodtak a Brit Windsor családba, akik a katolikus pápának a bábjai, ugye, mert a katolikusok elfoglalták Angliát
És onnantól kezdve meg igyekeztek eltüntetni az eredeti King James féle bibliát, és helyette betették ezt a szemetet, ami tele van már hamisítva.
Tehát a pápa kontrollálja a Brit királyi udvart, ebben bele van házasodva Rothschild és a Rothschild bankrendszer dinasztia a pápai udvarnak a pénzügyi képviselői.
Tehát ők kezelik, ő rájuk van bízva, ezért nem véletlenül érdekes, hogy nem tudom, hogy valaki észrevette, hogy a Vatikánban, a pápai udvarban a svájci hadsereg védi a pápát.
Ez azt jelenti, hogy a pápa vagyonát Svájcból, svájci bankrendszeren keresztül a Rothschildék kezelik az egészet, és ők használják, arra hogy az egész világot anyagilag bankrendszeren keresztül bekebelezzék és elfoglalják a pápának.
Kérdező: Nem véletlen független Svájc mindentől tényleg ja, se unió, se NATO.
Nézzétek, meg hogy a cionizmuson keresztül azt hirdették, hogy hát: áldanunk kell, és imádkozni kell a svájci népért, mert befogadták a zsidókat az üldözés során, és nézzétek meg, hogy Isten hogy megvédte őket, Európába mindenhol háború volt kivétel Svájc.
Ennek van egy másik verziója ami sokkal valóságosabb,tehát ez a babonás cionista hazugságnak van egy másik oldala ennek az érmének,valójában az történt,hogy az első cionista találkozó Bábelbe volt Svájcban.
Hogyan került oda, mert ugye valójában Németországból indult ez az egész, téma.
Mikor az összegyűlt ateista gondolkodású, Krisztus gyűlölő,az anyját prostituáltnak nevező ateista gondolkodású cionisták, akik a szülő atyjaik ennek a mozgalomnak,akik valójában viszont tudják,hogy mire megy ki a játék,de alattuk a piramisban el kellett hitetni mindenkit hogy:ez egy jótékonysági egylet a szabadkőművesség ugye, hogy a piramis alján mindenki szorgoskodik,adományokat osztogatnak,stb.stb.
De valójában fönt a piramis tetején viszont egy elvetemült,gonosz,aljas,tervet akarnak véghez vinni,ugyanez van a cionizmusban is,és amikor ki tették a kirakatba,hogy hát a cionizmusnak az terve,hogy: vissza vigyük az egész népet közel keletre,
akkor az emberek megrémültek,az átlag vélt zsidóság német ország területén, hogy mit akarnak ezek, mért akarnak minket innen ki deportálni,nekünk itt jó üzleti kapcsolataink vannak,békességben vagyunk a néppel,elfogadnak,közismertek vagyunk,szeretnek az emberek bennünket stb.,stb.
Most minek menjünk ki a sivatagba ahol semmi nincs, nem csak hogy infrastruktúra nincs, de még építésre való terület sincsen meg semmi, hogy most kezdjük újból az életünket, és akkor ők akkora lázadást rendeztek Németországba, hogy valósággal kiüldözték Németországból a vélt átlagos zsidóság, kiüldözték a cionista vezetőket, és elmenekültek Svájcba, Bábelbe.
Úgy, hogy ma Európából, Bábelből, Svájcból kontrollálják a pénzügyeken keresztül az egész világot a Rothschild banda, és valójában, ezért mert oda költözött be Svájcba a cionizmusnak
Tehát a pápai, babiloni cionizmusnak a képviselői a bankrendszerrel meg mindennel, politikusaival meg írói, költői, mint ez az Eli Wiesel is.
Kiderült róla, hogy egy nagy szélhámos, és ennek bedőlt az egész kereszténység ezeknek a hitetéseknek halljátok, és valójában tehát,hogy ez a látható kép a felszínen.
Ebből fakadólag volt természetesen utána az, hogy megharagudtak ezekre, a vezetőkre és a pénzüket arra használták, hogy politikusok támasztottak Németországba diktátorokat és akkor ezen a gyűlöleten keresztül, az üldözésen keresztül, a mészárláson keresztül mégis sikerült nekik a politikai és gazdasági eszközökkel kizavarni Európából a vélt zsidóságnak az Ashkenazim kazáriai és Ashkenazimoknak nagy részét küldözték Európából Rothschild, utasítása, ezt mindenki megtalálhatja az interneten.
Minden országnak az ő általuk kontrollált vezetőik utasították, hogy a bevándorlást le kell zárni, a határokat le kell zárni egy darab Kézár Ashkenazim nem mehet be Európa más országaiba, sehova sem nem fogadhatják be őket.
És így az egyedüli út az volt számukra, az, hogy menekülünk Palesztinába, tehát ez volt a nagy terv.
Sajnos ennek a nagy tervnek, a ma megtisztelt, agyon csókolt, bálványimádó, lucifer imádó, náci vezetője a magyar származású
Kérdező: Herczl Tivadar?,
Herzl Tivadar sajnos, hogy ezt kellett a Magyar népnek megélni, hogy egy ilyen diktátor, tömeggyilkost szült a világra, aki a saját népét lemészároltatta Hitleren keresztül, a Rothschildnak a megbízásából ő volt az, aki haza zavarta.
Még ma is lehet olvasni a kéziratait, hogy az ateisták a legnagyobb barátaink, mert felbosszantva az ateistákat, olyan gyűlöletet keltünk, hogy ők ki fogják üldözni Európából a testvéreinket.
Ezt így majdnem szó szerint így szerepel a kéziratában Herzl Tivadarnak,Theodor Herzl-nek és mikor ezt olvastam,mélységesen meg voltam döbbenve,hogy ezek az emberek, akiknek hisznek,és Németh Sándor is egy ugyanilyen típusú fazon.
Sajnos ugyanezt a politikát képviseli,kirakatba beszél az üldöztetett sorsú Kazár Ashkenazim zsidóságról,mélyebben hátul pedig a logójába burkolva a zászlójával képviseli a babiloni luciferizmust,mert ugye ez a logó ami, ő nekik van,amit ők csináltak a Hit gyülekezet logója az nem más, mint az a piramis, ami az ördögnek a szimbóluma.
Hogy magasság,tehát a piramis, és a Bábel torony, az inka piramisok ezek mind a magas épületek azért vannak felhőkarcolók is, különben modern formában.
Mind reprezentálják lucifernek a törekvését, hogy a magasságba törekszek, és hasonlatos leszek a magasságoshoz azzal, hogy a magasságban fog lakni.
Ugyanis ő tudja, hogy az ítélet megszületett felőle, kidobták a mennyből, oda már nem mehet vissza.
Tehát ott az már nem fog semmit se tudni kezdeni a mennyországba a magasság tervével, de itt a földön, ahogy kivette Éva és Ádám kezéből a föld fölött való uralkodás jogát, amit Isten nekik adott, attól kezdve szisztematikusan gyűlöletre,félelemre építve hozta létre a különféle eszméit,elméleteit,és ennek a jelképe a piramis, ami az USA 1 dollároson van.
Ugye a piramis, ami háromdimenziós, de fölötte van egy kétdimenziós háromszög kép Hórusz szemével, ami lucifert szimbolizálja, tehát ez most még a régi világ rend, mert ugye azt mondják, hogy New World Ordert fognak létrehozni egy új világrendet.
Most még a régi világrendbe élünk,amit Isten hozott létre,tehát Isten teremtette az embert,a földet,tehát ez egy régi világ order,és ezt meg akarják semmisíteni és ennek volt a szimbóluma például a twin towers(ikertorony) new yorkba amit, lerobbantottak,és ezzel kifejezték ezt az egész világra.
Szóval megkezdődött a régi világrend lebontása, és helyére gőzerővel építik fel az új világrendet.
Tehát a piramisok és befejezetlen piramis amilyen a Mária szobrok is vannak, nézzétek meg Magyarország tele, van, különben hemzseg a falvak, a városok.
Ahol katolikus templomok vannak, és van egy piramisra épített egy földgömbön, kígyóval körültekerve egy szűz Mária kép, a kezében valamikor egy almával, vagy a karján van a Jézus és akkor a Jézusnak a kezében, van a két kicsi ujjai között a földgolyó.
Tehát ezeket, a képeket mind meglehet találni, ez valójában rejtett formája a lucifernek, mert néha férfi formában jelenítik, meg mint Zeusz, néha, meg mint szűz Mária.
Tehát minden vallásba az imádott tárgy helyettesíti lucifert, tehát mindig abban jelenítik meg, és hát a katolicizmusba így építik be.
A hit gyülekezetbe meg már ravasz módon, már nincsen tárgy imádat meg stb., hanem az elméletekben van benne, az elméletek imádata, hogy ha annak engedelmeskedsz, akkor már megvalósítottad a lucifer imádatot, tehát ha hordozod a logóját a hit gyülekezetnek, vagy az elméleteiket képviseled az mind, ahogy úgy látszik, hogy hát ez valóban bibliai és a zsidóságért stb.
Ez mind luciferizmus babilonból ugyanis Németh Sándort a háttérből a jezsuiták képezik ki, képezték ki ezzel a céllal, tehát amikor őt elindították és úgy tűnt, és meg lehet nézni, ha megnézitek szinte az összes politikust meg ezeket, az embereket mind Ronald Reagan, Madonna, akik híressé váltak.
Mindig úgy indították el, hogy betették a szegény emberek közé, az egyszerű emberek közé, látszólagos szenvedést, meg nehéz sorsot fabrikáltak neki, és de mind e mellett meg volt a biztonságuk, tehát soha nem érte őket baj, és végig járatták ezt a szociális lépcsőt velük, amíg a végére kikerekedtek érdekes módon, kicsiszolódtak Isten hatalmas embereinek, érted?
És erről szól az egész játék,Madonnának is ott a képe,a hátán rajta van ez a piramis ez a fénykép, és akkor alá van írva,: kabbalist do better,tehát hogy a kabbalisták,tehát a babiloni jezsuiták mindenkinél mindent jobban tudnak csinálni, és köztudottan Madonna is kabbalista, a kabbalizmusban van benne és lucifert imádja.
Szóval ez a piramis képek ez mindig az, mert lucifer utánozni akarja az Istent, hogy el akarja érni, hogy a magasságban fog lakni, na most ugye arról van itt szó, hogy Isten Sion hegyén lakik a mennyországban,
ezért Ő magasságos Isten,és ennek az árnyékképe a földön pedig az,hogy ugye ott a közel keleten abban a térségben a létező hegyek közül, ha jól emlékszem, és ha nem tévedek,de ha tévedek, akkor bocsánatot kérek már előre.
Úgy emlékszem, hogy Sion hegye a legmagasabb hegy az összes közül, tehát ez a szolgaságnak a hegye mondja is az Újszövetségben, az írásban, hogy két hegy van, az egyik arábiában a hóreb hegyen, vagy nem is, a sínai bocsánat nem a hóreb hanem a sínai hegy, és a másik hegy pedig a sion.
Az egyiket reprezentálja Ábrahámnak a szolgáló felesége, vagy hát nem a felesége volt , hanem szolgáló, aki a szolgaságot szimbolizálja a másik, pedig a Sionnak a hegye, ami
A galata 4-ben van, mindjárt fölolvasom jó?
Azt mondja  Gal 4: 22-26
Gal 4:22  Hiszen írva van benne, hogy Ábrahámnak két fia volt, egy a fiatal rabszolgától és egy a szabad nőtől.
Gal 4:23  Az egyik a rabszolgától a hús vonalán született, a másik az ígéreten át a szabadtól.
Gal 4:24  Ezek egy példázatnak a képei. A két nő tudniillik két szövetség: egy a Sina hegyéről való, rabszolgaságra szülő: ez Hágár.
Gal 4:25  Hágár a Sina hegy Arábiában, egy vonalban van a mostani Jeruzsálemmel, mert gyermekeivel együtt rabszolgaságban él.
Gal 4:26  A felső Jeruzsálem ellenben szabad, ez a mi anyánk.
Kérdező Ez meg ugye Sára.
Sára igen.
Na, most ha megnézzük a szolgaságnak, tehát, hogy mért volt Hágár és Sára?
 Ugye, mert Sára szerette a férjét, ki tartott mellette hűséggel, viszont Hágár nem szerette őt, hanem kényszerűségből Sára akarata miatt nagyon rossz ötletet talált ki Sára, és Hágár szült Ábrahámnak egy fiút, és de Hágár soha sem szerette Ábrahámot.
Kifejezetten gyűlölte Sárát, nyilvánosan megszégyenítette, hogy nem tud gyereket szülni Ábrahámnak, és utána viszont Isten kegyelemmel tekintett Sárára, gyereket adott neki, és el kellett mennie Hágárnak.
A nagy tévedésekkel ellentétben ott nem ért véget a történet, ezt az illuminátista szabadkőműves prédikátorok ezek szeretik ezt elmismásolni ezt a tényt, hogy az Izmáel aki, született Hágárnak Ábrahámtól,
Őt Isten megáldotta és a történelem során rengetegszer vissza-vissza, jön a képbe például Józsefet Izmáelnek a fiai mentették ki kereskedő karavánon keresztül a 12- gyilkos,vagy a Jákobnak a gyilkos fiainak a kezéből, akik ha jól megnézzük, és mindenki utána olvas, hogy ki volt a Jákobnak a fiai,kik voltak a Jákobnak a fiai,kitől születtek.
Megérthetjük azt,hogy abszolút semmi közük nem volt Istenhez,mert Két gyerek született törvényesen Jákobnak Ráheltől az összes többi mind szolgáló nőktől, meg Leától mikor leitatta Leának az apja Lábán Jákobot.
Jákob két felesége:Lea és Ráhel
Ráchel fiai: József és Benjamin,
Ráhel szolgájától Bilhától:Dán és Naftali
Lea gyermekei:Ruben,Simeon,Lévi,Júda,Isszachár,Zebulun és Dina
Lea szolgálójától Szilpától: Gád és Áser.
Tisztességtelenül így gyereket csináltatott,gyereket nemeztetett Jákobbal.
Ezek a fiak meg is lehet nézni mind erőszakosak voltak, állandóan gyűlölködtek, Józsefet meg akarták ölni, tehát hihetetlen gonoszak voltak, és az ő bűneik miatt kerültek az ő leszármazottaik, kerültek egyiptomi fogságba.
És hallgattam a hangos bibliát, most ezúttal félre tettem a Tóth Géza féle mindenben szellemet lát ez az ember.
Nem értem az embereket, hogy nem olvasnak utána az eredeti iratoknak.
Ez az ember ez mindenhol ahol szellemiségről és lélekről, mint emberek lélek számáról van, ez az ember ott is, mindenhol Szent Szellemet fordított.
Tehát akkora a hitetés, akkora a hazugság, és senki nem veszi észre, és ezért már ebbe beleuntam, találtam más hangos bibliákat és ezeket letöltöttem, újra kezdtem hallgatni, és nézzétek meg, hogy még mikor Egyiptomba voltak a Jákobnak a leszármazottai vagy nem is a Jákob leszármazottai, nem is úgy mondom inkább, hanem a Jákob fiainak a leszármazottai, mert Jákob fiai gyilkosok voltak.
Viszont Jákob, nézzétek meg, hogy mennyire bosszantotta, mennyire kifejezte azt, amikor például az ő fiai az ő lánytestvérük megerőszakolásakor, lemészárolták a királyt és az országát.
1Móz 34: 25-27
1Móz 34:25  És lőn harmadnapon, mikor ezek a seb fájdalmában valának, a Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dínának bátyjai, fegyvert ragadának s bátran a városra ütének és minden férfit megölének.
1Móz 34:26  Khámort, és az ő fiát Sekhemet fegyver élére hányák, és elvivék Dínát a Sekhem házából, és kimenének.
1Móz 34:27  A Jákób fiai a megölteknek esének és feldúlák a várost, mivelhogy megszeplősítették vala az ő húgokat.
Tehát nézzétek, meg, hogy mekkora különbség van természetben József és Benjamin és Jákob így együtt, és az összes többi gyerek között mekkora különbség van, akik Leától meg a szolgálóktól, rabszolganőktől születtek.
Ugyanaz a természetük, mint Izmaelnek, azzal a különbséggel, hogy ezeket nem tudta Isten semmire se használni, viszont Izmaelt föl tudta használni arra, hogy Józsefet meg tudta menteni a kereskedő karavánnal.
Elvitték őt Egyiptomba,nézzétek meg,hogy Ézsau meg Jákob,hogy Ézsau Istentelen feleségeket vett a Filiszteusoktól ha jól emlékszem,akik gyűlölték Rebekát,Izsáknak a feleségét,és amikor meghalt Rebeka,Ézsau akkor kapott észbe,hogy milyen rosszat csinált,elvesztette az egyetlen anyját,mennyire bánta.
És bánatában elzavarta vissza ezeket az Istentelen bálványimádó asszonyokat,és mit csinált?
Elment Ézsau Izmaelhez és ő tőle vett feleséget.
A mai történelemben Izmaelnek a fiai az Arab nemzetek azok, akik elsőként előjöttek az összeesküvés elmélettel, hogy nézzétek már meg, hogy kik ezek az emberek, akiket ma zsidóknak hisznek, hogy ezek Kazáriából az Ashkenazimok
akik, betelepültek Németországba a fenn maradásuk érdekében, fölvették a zsidó nyelvet,és a szokásukat,hogy se az ottomán birodalom ne mészárolja le őket,se a közelgő Római birodalom,hanem megmaradjanak semlegesnek.
Ezért felvették a Zsidók nyelvét, de sajnos nem a Mózes-féle Tórás tisztességes, hűséges, Sémitai zsidóktól tanultak, tanulták el a nyelvet és a szokásokat, hanem a farizeusoktól és a szadduceusoktól, meg a korrupttá vált papoktól, akik Babilonban fölvették a talmudos luciferizmust.
És ezek ezt eltanulták, bevitték Németországba, elfoglalták Németországot, visszaküldték őket, szegényeket, az egyszerű embereket, akik semmit se tudnak a lucifer tervről.
Bezavarták őket Palesztinába, hogy meg legyen a föld, úgy nézzen ki, gyorsan terjedő kereszténységet agymosni tudják, hogy: jaj végbe megy a próféciák a szemünk előtt, úgy hogy mindjárt közel a mennyország, és akkor segítsünk akkor, gyorsítsuk föl a folyamatot, adjuk magunkat, építsük föl a templomot,adjunk pénzeket
a világ minden részéről, az egész világ-kereszténység ezt csinálja.
És nem is tudják ezek az agy mosott szegény emberek, hogy a Szent Lélek káromlásnak
a tetőfokát hajtják végre ezzel, hogy részt vesznek a Johsuát, Isten Fiát káromló
negyedik templom építésében.
Mert aki részt vesz a templom építésben, az megtapossa Isten Fiának a vérét, mert ő
volt a TÖKÉLETES TEMPLOM!  Senki más, és semmi más!
Onnantól kezdve, hogy ő hátrahagyta a szellemi testét a Pentekoszt, 50. naptól, és
ezzel elindította Isten a földön levő Szellemi Jeruzsálemet.
Tehát Isten, Fia által alapította meg a Szellemi Jeruzsálemet, hogy mire Isten végez
a Dánielben kijelentett végzéses prófécia által megjelölte Isten, hogy a következő
fejedelem népe által, ami Róma volt, lepusztítom és kő kövön nem marad Izraelben,
meg Jeruzsálemben a templomból sem és vége lesz a Szent helynek. Tehát ezt
kinyilvánította Isten!
Mielőtt ezt beváltotta 70-n, előtte már csendes átmenetben, ahogy létrehozta a
Szellemi Izraelt, Krisztus által kihívogatta a megbukott talmudista zsidóságból az
embereket, akik csatlakoztak hozzá, és így részesei, kezdő oszlopai lettek a
Szellemi Jeruzsálemnek, mint a tizenkét apostol.
Ugye!?

Ahogyan az Ószövetségi sátraknál, meg templomnál ott volt a tizenkét törzs és a
vezetői, ugyan így nézzétek meg, hogy lehet látni, hogy 50-k napon a Szellemi
Jeruzsálem kezdetekor a Krisztus teste, vagy a Szent Templom, (úgy is lehet nevezni)
ott volt a tizenkét apostol, mint szellemi tizenkét törzs fője a Jelenések könyvének
a szellemi 144 ezernek, mert ugye a ott a 144 ezernél ott azt mondja, hogy "egy
bárány áll vala a Sion hegyén" (itt is érdekes, hogy elő jön a Sion hegye) és ő vele
144 ezren, akiknek homlokán írva vagyon az ő Atyjuknak a neve".
És akkor tovább folytatja ott, hogy ahova a Bárány ment oda mentek ők is.
Áron vétettek meg, tehát az Isten Fiának az életének a feláldozása volt az ár értük.
Tehát itt nyilvánvalóan a Sionról, a Szellemi Jeruzsálemről, az igazi zsidóságról
szellemi zsidóságról, Krisztus szellemi testéről, a Krisztus követőknek sokaságáról
szól világszerte.
 
Tehát ezek nem testi, ahogy a cionista, Babilon imádó cionizmus hirdeti azt a
szabadkőműves prédikálóival a pulpitus mögül, hogy ez a fizikai Izrael, és hogy ez
annak a jele, hogy ezt Isten újjá építette és már működik, funkcionál.
 
Tehát a törvény korszak soha nem fog visszajönni a kegyelem korszakába.
Ezt meg kell mindenkinek látni. Isten lezárta a lelkiismeret korszakot,
elpusztította vízözönnel őket, az a korszak nem jött vissza többet a törvény
korszakba, se az emberi kormányzás korszakába, nem is ment vissza az ártatlanság
korszakába Évához és Ádámhoz egyáltalán.
Tehát lehet látni, hogy Isten lezár mindig drasztikusan egy korszakot.
A törvény korszakot azzal zárta le, hogy rájuk eresztette Rómát a római hadsereget,
lepusztította.
Ezzel kijelentette, hogy nincs többé templom, mert a templom itt van köztetek.
A Krisztus által alapított EKLÉZSIA!  EZ A TEMPLOM, és azért mondja az írás azt,
hogy ti együtt vagytok a Krisztusnak a temploma, a Szent Léleknek a temploma.
Ti együtt mint test, tehát Krisztusnak a Szellemi Teste!
Ugye?
Ti együtt vagytok, nem egyenként kicsike templomocskák, hanem mi együtt vagyunk a
nagy templomnak az alkotó eleme és a templomban a Főpap kezében a használati
eszközök.
Az arany serleg, az arany lapátocskák, az arany villácskák, az arany ez meg az.
Tehát minden ami aranyban volt, mert az Újszövetségben azt mondja az írás, hogy
ahogyan az Ószövetségben a templom és a sátor idején minden használati eszköz vérrel
lett megtisztítva, ugyan úgy ez szellemi-képpen érvényes a Szellemi Jeruzsálemben,
tehát a szellemi Sionra, ami az üdvözültek sokasága, mert Sion az az Isten
országának a hegye.
Tehát a kettő között lehet látni az óriási különbséget, hogy amíg a vándorlásuk
során a hegynél kapták a törvényt, vándoroltak a pusztába szolgaként, nem
szerették az Istent szívükből, hanem félelemből, hogy "júj ha nem hajtom végre akkor
végez velünk az Isten", míg az Újszövetség kötésekor az emberek pedig megértik, hogy
mit művel értük az Isten az Ő Fiának feláldozása által.
És ez arra kötelezi az embert, arra indítja, hogy ha ezt a nagy dolgot megtette az
Isten értem, akkor én azzal tartozom az Istennek, hogy igyekszem az életemet
helyrehozni, azon dolgozni, hogy Isten előtt helytálló lehessek, hogy tudjak ilyen
fajta módon imádatot, tiszteletet, és szeretetet mutatni aktív cselekedetekkel az
életem során, hogy tisztítom az életemet.
És ez az élet tisztítás, ez jelenti azt, hogy az ember allegorikusan Krisztus
vérével az Isten megmossa az embert.
Tehát: nem mint a cionista gyülekezetekben, hogy mint régen a főpap a hüvelykujját a
vérbe mártotta és megkente a használati tárgyakat, mindent ami a sátorban
használatos volt, mindent vérrel megjelölt.
 
Ez előképe volt annak, hogy az Újszövetség idején a Szellemi Templomban, tehát az
EKLÉZSIÁBAN, ami a Krisztus teste, az üdvözültek sokasága, ebben a templomban az
emberek egyenként használati eszközök lesznek, mert az egyik, mint láb, mint kéz,
mint akármi, lapát, vagy hamuzó kanál, ami az Ószövetségben volt, vagy arany serleg,
ahogy Pálnál is mondja, hogy "egy házban a gazdának sok edénye van a tárházban,
némelyik tisztességtelenre vannak teremtve, némelyik tisztességre, és hogy a
megtisztított edények azok tisztességesebbek, és használhatóbbak a gazda számára."
Tehát ez egy jelkép, hogy a templomban is ugyan így van, hogy a mai létező valóságos
Sion hegyén, mert ugye a Sion hegye az az üdvösségnek a szimbóluma.
Ugyanis Isten országa a Mennyország, aki oda be fog menni, akit ő beenged oda a
Krisztusnak való engedelmesség miatt, azok állampolgárai lesznek a Mennyei
Jeruzsálemnek.
Tehát Ő maguk lesznek a Mennyei Jeruzsálem, és így ez miatt allegorikusan mondja az
írás, hogy ma itt és itt van a Zsidóknál mondja a 12:22-n.
 
Hát földhöz vertem magam, amikor megtaláltam ezt az igét így az anyaghoz való
segédeszköz keresés során.
 
Zsidó 12: 22  ezt mondja: Hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához,
a Mennyei Jeruzsálemhez.
 
Nem a földi Jeruzsálemhez járul a Krisztust követők sokasága!
 
Ez ő nekik, az ú számukra egy letűnt múlt, egy háborús korszak, ami az
engedetlenségnek a szimbóluma volt az Ószövetségben.
És ma a valóságos, tehát a Jezsuiták és nem tudom, hogy ki van ő mögöttük, kik
kontrollálják, kik vezetik a Jezsuitákat, de az egész egy babiloni nap imádati
rendszer!
Nézzen mindenki utána hemzseg az egész nap imádati jelektől, ugyan úgy ahogyan a Hit
gyülekezet logójának az élén a nap istennek a feleségét  szimbolizáló templom, mert
ugye amit felépítenek most, tehát megjátszották ezt, hogy a testi Izrael beköltözik
Palesztinába, és most várják, hogy felépítik a templomot, (mi nem várjuk, hála
Istennek), azok akik tévelyegnek azok várják ezt a templomot.
Ez a templom, aki most megnézi előre, utána kutat, hogy milyen szimbólumok vannak
benne, ha csak a gránitba csiszolt okkult Szentháromságnak a szimbólumát nézitek a
földön és fönt a mennyezeten, és a szentháromság szökőkutat, amit a Vatikánnak a
Szentpéter terén is, a Hit gyülekezet udvarán is ugyan az, és a harmadik templomban
is ez lesz!
Fel kell, hogy ismerjétek, hogy ez egy Ízisz templom, a Kolumbia Isten nőnek a
temploma, ha Amerikából nézzük a fáklyás Isten nőnek, ugye?
Aki mellett ott van a monoszkópon ott van oldalt a felhők, hat lépcsőn megy föl az
oltárra, tehát magasságban lévő Isten nő.
Tehát Lucifer női formában, és ezt a képet nyugodtan a Hit gyülekezet vezetése, és
itt ki kell hangsúlyozni, hogy nem az átlag emberekről beszélünk, akik a Hit
gyülekezetébe járnak, mert mi nagyon sajnáljuk őket.
Ahogyan mi oda jártunk, és hagytuk magunkat agy mosni évtizedeken keresztül, ők most
bele estek ebbe a csapdába, és ezért mi imádkozunk, hogy onnét is, meg minden honnét
hozzon ki az Isten rengeteg embert, hogy ismerjék fel, hogy ott a Hit gyülekezetének
a logójának a piramisán ugyan az az Ízisz templom van. Tehát ez egy
szuggesztív reklám, valójában ez egy pszichológiai technika, hogy így egy képen bemutatva,
az emberekbe tudat alatt beépítik az emberi gondolkodásba akik ezzel érintkeznek,
hogy a harmadik zsidó templomot építeni kell!
Ezt várjuk, ezt várjuk, és így valójában ők nem tudják, hogy ha kivennék azt a
templomot onnét a Hit gyülekezet logójáról, oda nyugodtan berakhatnák Szűz Máriát a
földgömbön a gyermekével a kezében, mert az Nimród felesége, Szemiramisz a kicsi
Tammuzzal a kezébe, vagy ugyan úgy betehetnék a Hollywoodos, ugyan úgy Jezsuita
kontroll alatt levő babiloni luciferimádatot terjesztő tudat-alatt terjesztő
Hollywoodi Kolumbia Isten nő, fáklyás Isten nő képét oda föltehetnék a Hit
gyülekezet logójának a tetejére.
 
Itt folytatja tovább a Zsidóknál:
Azt mondja, hogy hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a Mennyei
Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez.
Azt mondja, hogy az elsőszülöttek seregéhez.
Tehát kik az elsőszülöttek?
 
Azok, akik az elragadtatásban részt fognak venni a nagy nyomorúság után, és akik
üdvösséget nyertek, tehát ők az elsőszülöttek, mert Krisztus az első zsenge, tehát a
halottak feltámadása közül ő az első,és mind azok, akik ő általa, ő neki való
hűséggel és engedelmességgel élik az életüket, így Isten ő nekik is örök életet fog
adni.
Tehát ők a követői Krisztusnak, tehát ők az elsőszülöttek a Krisztus után.
Az elsőszülöttek seregének, a gyülekezetéhez járultatok amikor Sionhoz járultatok,
az ( EKLÉZSIÁHOZ)  Ott hamis fordításban egyházat mond, tehát az egyház Lucifernek a
terve, hogy egyházba terelje az egész emberiséget, hogy egyfajta luciferi mádat
legyen az egész földön.
Azt mondja, akik be vannak írva a mennyekbe, ezt azt jelenti, amit a 144 ezernél is,
hogy az Atyjuk neve van a homlokán.
Tehát akik be vannak írva a mennyekben, ugye az életnek a könyvébe, azt mondja, hogy
annak a nevét sosem törlöm ki az élet könyvéből.
Dánielnél azt mondja, hogy azokban a napokban, amikor majd fel kel Mihály és majd
nagy üldöztetése lesz azoknak akik jönnek kifelé ebből a babiloni
áll-kereszténységből, meg az ál-judeizmusból, nagyon nagy összetűzés lesz, tehát
nagyon nagy üldözése lesz ennek, de azt mondja, hogy akiknek a neve beírva
találtatik a könyvben, azok megmenekülnek azon a napon!
Tehát már Dániel abban az időben erről a napról beszélt.
És azt mondja, hogy mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez.
Nem tudom, hogy van-e tovább?
 
Kérdező:
Van igen!
 
Zsid 12:24  az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely
jobbat beszél, mint az Ábel vére.
 
Misi:
 
Kezdem látni ezt a látható kirakat cionizmust és a mögötte levő babiloni
luciferimádó cionizmust, ugyanis Istennek esze ágában sincs itt a földön többet
létrehozni egy fizikai nemzetet, mint Izraelt, mert ha nem tudta használni a
Jákobnak a gyilkos gyerekeit, és ezek közül kettő volt az, aki hasznavehető volt,
vagy akik normálisabbak voltak, és valóban Isten tökéletes akarata szerint
születtek.
Mert ugye Jákobot elküldte Isten, adta az ötletet nem tudom, hogy hogyan,
szerencsére Ráhel emlékezett arra az Atyáinak az Istenének a parancsolatából, hogy
ne vegyél magadnak pogány bálványimádó népek közül, ne vegyél magadnak feleséget.
És amíg Ézsau ezt megcsinálta, tehát ezzel ő szemen köpte az Istent, és hátat
fordított az Isten tervének, ezért Isten meggyűlölte őt, és ezért került Ráhel
szemfülességével elnyerte Jákob az elsőszülöttséget,tehát azt az elsőszülöttséget,
amit itt a zsidóknál beszél, hogy az elsőszülötteknek a serege.
Tehát Jákob volt a Szellemi Izraelnek az első példaképe, vagyis a második, mert első
volt Ábrahám, és amikor Isten beszél Ábrahám meg Jákob leszármazottairól, akkor nem
a testi leszármazottakról beszél, hanem azokról, akik az Újszövetségben Krisztusra
nézve követik Ábrahámot és Jákobot példaként, hogy hogyan tisztelték az Istent aktív
cselekedetekkel,szeretettel, engedelmességgel.
 
Kérdező:
 
De várjál!
Akkor most mondok még egy igét, ami ide kapcsolódik.
Jákob házával kapcsolatban.
 
Abd 1:17  De a Sion hegyén szabadulás lesz, és szent lesz az; Jákob háza pedig
birtokba veszi örökségét.
 
Tehát akkor itt pont jó, az előbb mondtad, hogy mit jelent a Jákob háza!
 
Misi:
Igen!
Tehát Jákob, mert mindig amikor Ábrahámnak meg Jákobnak beszél az Isten, hogy az ő
örökösei, meg az ő örökségük, akkor azt mindig azt mondja, hogy a te magoddal, tehát
magként a Krisztusról beszél.
Érted?
 
Kérdező:
Tehát a Szellemi Jeruzsálem az EKLÉZSIA!
 
Misi:
Így van!
Tehát ezt mag és a magnak a népe a nagy sokasága, aki a magból származik. Ábrahámnál
is meg Jákobnál is a nekik beszélt ígéretek, és nagyon fontos, hogy ők akkor még nem
voltak zsidók!
Tehát ez a másik, nagyon fontos dolog, hogy nem Izraeliták voltak.
 
A másik megint egy nagyon fontos dolog, hogy Isten nem azt mondta Jákobnak, mikor
nevet cserélt, hogy te most Izrael leszel.
Nem azt mondta, neki hogy és nevezd a te gyerekeidet is Izraelnek, mert a
gyerekeinek ezt nem tudta adni, ezt a kiutalt nevet, mint elohím, mert ezáltal Jákob
elohím lett, tehát Isten küldötte lett, "Isten angyala lett".
 
Mert Jézus a Jelenésekben mondja azt, hogy a gyülekezet angyalának mond meg.
Tehát ezek szinonimákat.
Felváltva használja ezeket a fogalmakat Isten, hogy azokat akik nem akarnak időt
szentelni Isten megismerésére, azok nem fogják kitudni bogozni, hogy miről is van
itt szó pontosan.
És a felületesen vizsgálódók mindig eltévednek, az ördög jön ilyenkor, ahogyan Jézus
mondta, hogy mielőtt behullana a szívébe, akkor ellopja a magot.
Tehát a felületesen vizsgálódóknak mindig ad egy másfajta magyarázatot, egy másfajta
teológiát.
Tehát ezt csinálja az ördög.
Az Isten, akik figyelnek rá, keresik aktívan, nagyon mélyrehatóan az igazságait,
azokat megvédi az ördögtől, aki ellopja a jó magot, és rossz magot dobjon a szívükbe
mielőtt a földbe érne a mag.
Akik viszont felületesen, pásztorokra hallgatva, követve ezeket a szabadkőműves
hazudozókat, ők ezt figyelik, erre azt mondja Isten, hogy jó hát hogy ha téged nem
érdekel az, hogy személyesen én akarlak tanítani, vagy máson keresztül az igazságot
akarom egy olyan csatornán keresztül közvetíteni ami nem a
szabadkőműves babilonisták gyülekezet hálózata, ha te ebből nem akarsz meríteni,
ebből az igazságaimból, akkor neked adom a hazudozókat.
És akkor Isten megengedi, hogy menjenek el az emberek gyülekezetekbe, hallgassák a
Jezsuiták magasan képzett titkos ügynökeit.
Úgy hogy ez a lényeg itt, hogy mikor Jákob örökségéről beszél, akkor arról beszél
már az Ószövetségben a szellemi embernek, mert Jákob valójában már az Ószövetségben
a szellemi Izraelhez tartozott.
Mivel, hogy úgy viselkedett, és hűséges volt az Istenhez, megtartotta az ő
beszédeit, szót fogadott neki, kerülte az istentelenséget.
Éppen ahogy tegnap hallgattam a hangos Bibliát, és pont itt a Jákobnál tartottam, és
nézd meg, mikor menekültek el Lábántól és fél úton voltak, és szembe jött velük
Ézsaú, és Jákob megijedt, hogy jön a testvérem, még mindig haragszik rám, és kifogja
pusztítani az egész családomat, el vesz mindent, és ebben a nagy igyekezetében, hogy
ketté választotta ott a csoportot, azt mondja, hogy elvette tőlük a bálványaikat és
elásta őket!
Nézd meg, hogy milyenek voltak az emberek amikor bekerültek Egyiptomba!
 
Ezt nézd meg!
 
Pont ezt is hallgattam a hangos Bibliában tegnap, és mondom, hogy ezt nem hiszem el,
hogy mennyire megátalkodottak voltak Jákobnak a gyerekei! Figyeld!
 
Mikor Mózes megértette, hogy kicsoda, micsoda, honnét származik, és kiment az utcára
és látta, hogy ott a rabszolga munkába az egyiptomi üti veri az ő ember társát, üti
veri a hébereket, akkor megölte a Fáraónak a katonáját.
Másnap kiment megint, és ugyan az a két fazon meg egymást öldökölték, és akkor
odaszólt nekik, hogy miért bántjátok egymást hát atyafiak vagytok, ne csináljátok
már ezt?
És akkor nézd meg hogy a Jákob gyilkos fiának a leszármazottjai mit csináltak!
Ki tett tégedet bíróvá közöttünk?
Minket is meg akarsz ölni, ahogy megölted az Egyiptomit?
És mit csináltak?
Elmentek és beárulták Mózest a Fáraónak.
Elmondták mindenkinek, hogy Mózes megölte a Fáraónak a katonáját, mert megvédte őket.
Ellenkeztek a fogságban amikor Istenhez kellett volna fohászkodni és rendbe hozni
magukat erkölcsileg, és felhagyni az atyáiktól örökölt, a gyilkos apáktól örökölt
gyilkos indulatokkal, felhagyni vele, hogy nézd meg a fogságba még nem hogy Istenhez
fordultak volna, és elhagyták volna a bűneiket, hanem még az Isten emberét elárulták
a fogságba.
Ezek tudtak csak ketten róla, hogy Mózes megölte a katonát.
 
Senki más nem tudta!
 
És azt írja az írás!
 
Megtudta a Fáraó is, hogy Mózes megölte a katonát, és halálra kerestette őt, és
Mózes kimenekült a Midián pusztájába.
De egyébként meg lehet nézni különben, a Jákob gyilkos fiainak ( ha csak azt
megnézzük, hogy mikor meghalt Jákob, mit mondott a fiaira, semmi jót nem mondott
rájuk)!
Azokra akik Leától, meg a szolgálóktól származtak, semmi jót nem tudott rájuk mondani.
Mindig azt mondta, rakva a kezeitek vérrel, erőszakoskodók vagytok, stb, stb, és ha
megnézzük amikor fogságba kerültek, hogy hogyan viselkedtek, sajnos azért mentek
fogságról-fogságba, mert amikor először fogságába kerültek, eltanulták azoknak a
népeknek a bűneit.
Mindig vitték magukkal, beépítették az ő nézetükbe, az ő rendszerükbe, elhagyták az
Isteni vezetést, útmutatást, az Isten tanácsait, és fölvették ezt.
Ez miatt bekerültek a másik fogságba, ott is fölvették, és bekerültek Babilonba, ott
fölvették a kabbalizmust,  luciferizmust, a rabbibizmust, és onnantól kezdve nézd
meg.
Már a láda nem volt meg, visszatértek a földre, és akkor ezek után Istennek az volt
a végső ítélete, hogy teljesen fölszámolta Izraelt. Isten már nem akar látni, egy
darab Izraelt sem testi földi zsidókkal, mert tudja, hogy nem fogadnak neki szót.
 
Tehát használhatatlanok!
Egyedül egy dologra tudta használni a zsidókat, az pedig az, hogy mikor
megmakacsolták magukat és kijöttek a fogságból, egy rövid ideig erkölcsösen
próbáltak élni Isten szeme előtt, hogy Isten véghez tudta vinni azt rajtuk
keresztül, hogy az Ószövetségben elfoglalták a két Királytól a földet, és akkor az
övék lett a Sion.
Amit Mózes elfoglalt ettől a Básán Királyaitól.
Tehát, hogy oda tudta őket vezetni, hogy ott megalapítsa azt az Izraelt, meg azt a
Jeruzsálemet ott a Sion hegyén, amit jelképként akart használni, mert meg akarta
velük értetni, hogy Isten a magasságban a Sion hegyén lakozik.
A Mennyei Sion hegyén, az üdvözültek országában lakik az Isten, vagyis az üdvözültek
fognak az ő országába kerülni, és ennek a neve így allegorikusan Sion lett!
Tehát Isten az egész Ószövetségben a Krisztustól származó Újszövetség, a Mennyei
Jeruzsáleméről, a mennyei zsidóságáról, szellemi zsidóságáról beszélt, ahogy Pál is
mondja, hogy nem azok a zsidók, akik ott mentek a pusztába és körülmetélték a
tagjaikat, mert azok még be sem értek a földre meghaltak a menetelés közbe az
istentelenség miatt kígyók marták meg őket st. stb.
 
Most ezzel nem akarom azt mondani, nehogy ebből a másik oldal meg mondjuk a
jobbikosok hallgatják Magyarországon és mondják, hogy "hóó itt van egy prófétát
küldött nekünk az Isten, egy kemény zsidó gyűlölő", mert én nem gyűlölöm a zsidókat!
 
Tévedés!
 
Egyetlen embert nem gyűlölök, egyetlen zsidót nem gyűlölök!
 
Ugyan úgy joguk van élni a földön,ha már megszületett, mert Isten minden embernek
teremtette a földet, az meg hogy hogyan foglalták el ezt a helyet ebben az átkozott
Lucifer királyságban, Lucifer által kontrollált világban, mert nézzétek meg
Magyarország is végig fosztotta egész Európát.
Közép-Európát, Nyugat-Európát végig fosztogatták, amerre csak jártak fű nem termett
utánuk.
Érted!
Ugyan úgy voltak az összes többi más nemzetek.
 
Tehát itt mindenki gyilkolászással foglalta el a területét ahol éppen laknak.
Érted?
Az Irakiak is, meg mindegyik más is, tehát itt igazságot nem lehet tenni, és ez
miatt most gyűlölködni, "hogy ez most miért lakik itt, így szerezte meg"  hogy ez
miatt ilyen gyűlölet teológiát kitalálni teljesen gonosz dolog.
 
Mi kizárólag a Biblia vonatkozásában, és az üdvösség szempontjából beszélünk erről,
ugyanis ha valaki nincs tisztába ezzel, hogy a CIONizmus, és a ma látható zsidóság
eredete, története mindenféle érzelmeskedés nélkül, mindenféle pozitív, vagy negatív
érzelem nélkül.
Mert ugye ha negatívan gondolkodunk erről, akkor sokan a nyakuknak esnének és
kiirtanák a zsidókat, ami bűn, és bűncselekmény, és ítéletre méltó dolog.
De ugyanakkor pozitívan se kezelhetjük, és nézhetjük a mai zsidóságnak a történetét,
se a múltban, se a jelenben.  Ugyanis a zsidóság történetét azért adta az Isten az
Ószövetségből, az Újszövetség számára, hogy úgy ne viselkedjenek, mint ahogy az a
nép viselkedett, hogy használhatatlanok voltak.
Kizárólag jelképként tudta őket Isten használni.
Kizárólag!
Hogy eltudták foglalni a Sion hegyet, hogy ebből Isten azt akarta bemutatni, hogy
Jeruzsálem a Sion hegyén fog épülni, és Krisztus fog majd a földi szolgálata során a
Sion hegyére fog járni állandóan imádkozni.
 
Ott kezdi a napját, és ott végzi a napját.
 
A Sion hegyén kapták el őt az utolsó éjszaka Júdás árulásával.
A Sion hegyén áldozta meg majdnem Ábrahám Izsákot. És így tovább, és így tovább!
 
Tehát Isten azt akarta ezzel kijelenteni, hogy aki látja a hegyre épített várost,
gondoljon az Istenre, és igyekezzen az útját megjobbítani, mert ez a látható város,
ez a látható ország eltűnik a földdel együtt, és Isten egy jobb helyre várja
mindazokat, akik szeretettel akarnak neki, szót fogadva akarják őt imádni és
tisztelni, mert valójában nem a gyülekezetes csimbumm-cirkusz, zenélés,
hipnotizálás, kundalíni jógázás, megvallások az ami Isten előtt kedves
Istentisztelet, mert Istennek ez a háta közepére se kell, hanem Ő egyetlen egyet
akar, egyetlen egy dolgot fogad el, az imádatául, az Ő tiszteletéül, ha valaki az Ő
Fiára hallgatva éli az életét, és így a Fia beszéde által kitisztítja az életéből a
bűnt, hogy jó kapcsolatba kerüljön az Atyával.
Amíg az Istennek az Ószövetségi jelkép rendszerében a Sion hegye ott az a
Krisztussal való szövetség, Krisztuson keresztüli szövetség kötés, és Mennyországgal
való kapcsolat teremtés szimbóluma, addig volt a másik hegy Arábiába.
Ugye ez volt a Sinai hegy.
Mindig összekeverem, mert a Mórija, az ugyan az a Sion.
Itt is azt mondja, hogy amikor a Mózesnak mondja, hogy ez a Mórija hegy, hogy ez a
Sion. Hogy elfoglalták Sion hegyét, és ez a Mórija is.
Tehát amíg az Istennek  a terve az Újszövetségre nézve, hogy Krisztuson keresztül
lehet a Mennyországba menni és aki ezt megértette volna az Ószövetségben, és ezzel a
lelkülettel közeledett volna az Atyához, az ott üdvözült volna törvény cselekedetek
nélkül.
Ugyanis ezt akarta megértetni velük abban az időben Isten, de mivel nem értették
meg, hanem teljes engedetlenségben voltak Istennel szemben, ezért más jelképet akart
nekik használni, hogy ott a másik hegyen ahova Mózes fölment, ott kapta a
szövetségnek a tábláit, tehát ekkor ők a szolgálat alatt voltak, és Isten még ezt is
fölakarta használni, hogy megértsék, hogy engedetlenség miatt nyögitek a rabszolga
igát, szolgaságba vagytok, de szakadjatok el ettől a hegytől, ami Arábiában Hágárnak
a hegye, ugye a rabszolgaság hegye, Egyiptomnak a szolgaságának a hegye.
Félelemből való szolgálás az Istennek, ami sohasem lesz Isten előtt tökéletes, mert
mindig félelemből van, és mindig hibát fognak elkövetni, akik Istentől félnek a
bűneik miatt.
Nézzétek meg, hogy Ádám mikor szólt hozzá Istennek a kerubja az Édenben.
 
" Hol vagy Ádám?" És azt mondja hogy elrejtőzém, mert féltem tőled, mert mezítelen
vagyok"
Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?
Ettél arról a fáról melyről megmondtam, hogy ne egyél?"
 
Ott is, miután szófogadatlanná vált és megértette, hogy ennek büntetése lesz, utána
hibát hibára halmozva, hogy kijöttek az Édenből, a hiba gyilkos bűnökké fajult.
 
Érted?
 
Tehát ezért akarja Isten megmutatni az embernek, hogy kerülje a bűnt az ember, de ha
megesik vele, akkor ne félelemből menjen vissza az Istenhez, és rettegve, hogy Isten
megfogja gyilkolni őt, mert újabb hibát fog elkövetni az ember.
 
Kitalál egy olyan vallás rendszert, mint ez a babiloni cionizmus, " hogy majd mi
elintézzük azt, majd mi csinálunk magunknak egy Messiást, mert már a bűneinktől
nincsen bőr a pofánkon, hogy az Isten elé álljunk, ezért mi megoldjuk ezt,
lerendezzük ezt a lelkiismereti dolgot mi magunk."
 
És ennek a szimbóluma viszont a Bábel hegy, vagy Bábel torony.
Ugye!?
Tehát ilyen magaslat.
Ha megnézitek az Ószövetséget, mindig amikor bekeveredtek a pogány kultikus
szertartások a zsidók közzé, azonnal a környék legmagasabb dombjára bálvány
templomokat építettek.
Ma is meglehet nézni, hogy minden bálvány templom, az mindig hegyen van fönt, és
ennek a szimbóluma. Tehát az ördög, hogy leutánozza Isten tervét, tehát ebből az
Ézsaiás 14:13-l, teljesen világos, hogy amit ma látunk, hogy az ördög a babiloni
rejtett cionistákon keresztül a látható zsidóságot a látható cionizmussal használja,
mint egy kirakat képet, " Hogy mi ezt akarjuk, hogy létre akarjuk hozni a hazát, meg
stb., stb., mi templomot építünk.
És onnantól kezdve senki nem gondol bele, hogy hát Pál azt mondja, hogy a törvény
taposó fog beülni, az Istenkáromló, aki majd minden Isten fölé helyezi magát.  Ő fog
beülni ebbe a templomba!
Akkor ez hogy nem esik le ma az embereknek, akik Bibliát olvasnak?
Hogy kapcsolatban lenni a negyedik templommal az egyenes öngyilkosság!
 
Mert ha ebbe valaki részt vesz, az Krisztust, az Istennek az áldozatát semmissé téve
azt mondja, hogy ez az ördögnek a munkája volt!
Az ördögnek a munkáját pedig beállítják az Istennek a munkájának!
 
És ez történik ma, hogy megjátsszák, eljátsszák ezt a Jeruzsálemesezsdit, a negyedik
templomosdit, és akkor a fő csalás, a hab a tortán az lesz, hogy fölépítik ezt a
zsidó templomnak álcázott Ízisz templomot, és Nimród, Szemiramisz, és Tammuz imádat
lesz, vagy ÍZisz, Rá, és EL Lucifer istenségeknek az imádásának a helye lesz.
És majd lesznek ott azért olyan emberek, akik ezt fölismerik, ezeket a jelképeket,
"hogy te jó ég, hát se a Mózesi sátorban, se a Salamon által épített templomban ezek
a jelek nem voltak.
Nem volt benne szökőkút, meg szentháromság szimbólumok a földön, meg a mennyezeten!
És akkor utána néznek, és rájönnek, hogy " te jó ég, becsaptak bennünket"!
Majdnem elhitették velünk, hogy ez az Élő Istennek a temploma, hogy ez az amiről
beszél az Isten, hogy összeszedi a népet, és templom, és majd a Messiás bejön!
Az egész arra megy ki, hogy Lucifer jelenik meg testbe, és velünk imádtatja magát!
És ezek fölfognak lázadni, elkezdik terjeszteni ezt az igazságot, és majd a hamis
próféta, meg a kicsiny szarv, az Antikrisztus üldözni, mészárolni fogja azokat az
embereket, akik erről kimerik nyitni a szájukat, hogy itt tudatalatti rejtett
luciferizmusba csalták be az emberiséget.
Főleg a kereszténységet, mert ott fog megvalósulni az, ami Lucifernek, sátánnak a
terve, az Ézsaiás 14:13-n, "azt mondja, hogy " Isten csillagai fölé helyezem az ülő
székemet, és lakozom a gyülekezet hegyén messze északon, fölébük hágok a magas
felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz!
 
Miért lesz hasonló a Magasságoshoz?
 
Mert magasan, a hegyre épített templomban fog lakni Lucifer, az Antikrisztus testében.
Így lesz hasonlatos a Magasságoshoz!
 
És ennek az ő tervének a kifocizása folyik a cionizmuson keresztül!
Úgy hogy mindenki gondolja meg nagyon, hogy a Lucifer tervéhez, a Sionizmushoz,
tehát, hogy fölépítünk egy testi  Izraelt és a kereszténységgel ezt fogjuk
imádtatni, hogy ehhez csatlakozik valaki, vagy ahhoz amit mond a Zsidó levélbe
12:22-23 Isten, mint Szent Lélek, hogy "Hanem járultatok Sion hegyéhez, az Élő
Isten városához, a Mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek
seregéhez, és gyülekezetéhez, Eklézsiájához".
Tehát itt teljesedik be ez, hogy "avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a
bennetek lakozó Szent Léleknek a temploma?"
Tehát amit a szabadkőműves cionisták átformáltak luciferi teológiára, hogy az
emberben lakozó Isten.
Az valójában az, hogy amikor az ember megérti Istennek az üzenetét, és megindul a
Krisztus szenvedésén, hogy ez ő miatta történt, és ez hálára ösztönzi őt, és
szeretetre az Isten iránt, és arra, hogy megtisztítsa életét a bűnöktől, tehát így
Isten a Jézus vérével megtisztítja, megszenteli ezt az embert, és ezt az edényt, ezt
a használati eszközt a Főpap kezében alkalmassá teszi, hogy az Eklézsiában, a
Sionon, a Sion hegye, mert ez is szinonima.
Tehát a gyülekezet az Eklézsia, az a Sion hegye is így ebből a szempontból.
Tehát aki föl megy a Sion hegyére, az nem más, mint Krisztuson keresztül,
Krisztusnak engedelmeskedő, önmagát a bűnöktől megtisztítva, elhagyva, csatlakozik a
Krisztus testéhez, ami a 144 ezer, ami a Mennyei Jeruzsálem, ami a Bárány
menyasszonya, tehát sok sok szinonim szó, amit használ Isten, mint Szent Lélek,
tehát nem mint egy közönséges Lélek, hanem mint egy Szent Lélek, aki magát elzárja a
szentségtelenségtől, és ezért ez most esett le, hogy ezért is Ő Szent Lélek, tehát
láthatatlan Isten, mert nem akar mutatkozni a bűnösök, a testükben bűnöket hordozó
emberek között Ő nem akar mutatkozni. Elrejti magát a függöny mögé, de amikor
megtörténik, hogy az emberek levetkőzik ezt a testet az elragadtatáskor, akkor az
emberek látni fogják, az üdvözültek, a Sion népe.
 
Ahogy azt mondja, a Jelenések 14:1-n Látám, s ímé egy Bárány áll vala a Sion hegyén.
 
Tehát ez mit jelent?
 
Hogy Krisztus, mint Bárány uralkodik, áll. Ő a vezetője az üdvözültek sokaságának, a
Szellemi 144 ezernek.
 
Ez a kép arról szól.
Mert azt mondja, hogy az Ő Atyjának a neve van, tehát a Krisztus Atyjának a neve van
azoknak a homlokára írva!
Ez hogy lehet?
Csak úgy, lehet, ha valaki szót fogad a Krisztusnak, és a cselekedetei azok
Krisztusnak a cselekedeteit utánozzák.
Emiatt az Isten kiterjeszti rá a kegyelmet arra az emberre, ami allegorikusan azt
jelenti, hogy az angyalok fölírták az ember homlokára a Jézus Atyjának a nevét!
 
Tehát erről szól ez az egész történet!
 
Ennek az egész hang anyagnak a lényege, hogy aki megérti, hogy milyen eszméletlen
hazugságáról és félrevezetéséről van szó Lucifernek és megérti, hogy ez a templom,
és a benne ülő Antikrisztus, akibe Lucifer lesz ott fogja beváltani Lucifer azt az
ígéretét, hogy ezt végre fogja hajtani, hogy a ma látható áll kereszténységen
keresztül imádtatni fogja önmagát a zsidónak látszó nép városában, ezen a földi
szemmel látható Jeruzsálemben, ami valójában, ha megnézitek a Péter levelében mit
ír?
Azt mondja, hogy köszönt benneteket...
 
Kérdező:
Ez a babiloni gyülekezet?
1Pét 5:13  Köszönt titeket a [veletek] együtt választott babiloni [gyülekezet] és
Márk, az én fiam.
 
Misi:
Tehát miért?
Nyilvánvalóan Péter soha nem, mert azt mondják, hogy a katolikus egyház, meg Róma a
Babilon!
Nem igaz!
Ez csak egy ugyan olyan kirakat kép a katolicizmus, meg a pápaság, mint amilyen
kirakat kép a vélt zsidóság a Kazár Askhenazim és Separdim vélt zsidóság
Kahzáriából, akikről azt hiszik, hogy igazi zsidók, de valójában jahfeti, nem sémi.
Tehát Péter az életében soha nem járt Rómában.
Ezt senki sem tudja bebizonyítani.
Hogy azt mondják, hogy Péter holtteste ott van erekjeként a Szentpéter Bazilikában,
meg ezek a dolgok, ez mind kamu. Péter soha nem járt Rómában!
Amikor ez a levél megíródott, akkor ő Jeruzsálemben volt.
Tehát Jeruzsálemet Péter Babilonnak nevezte.
 
Na most ha megnézzük a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy a holttesteik
fekszenek ama nagy Városnak az utcáján.
Tehát lélekben, elvonatkoztatva, lelkületét tekintve azt akarja mondani itt az írás,
hogy lelkületét tekintve az a város az Szodomának és Egyiptomnak neveztetik,
amelynek uralkodása van a föld minden Királyán és Nemzetén.
És ez a város a világ fővárosa Babilon a láthatatlan Babilonnak a fővárosa, mert
Péter Babilonnak nevezte.
Tehát ez a mai Izrael, mai Jeruzsálem ez az Antikrisztus fővárosa, az
Antikrisztusnak és sátánnak a birodalma ez az egész föld, ez Babilon ország, és ez
mellett még szinonimaként nevezi még Szodomának is, mert nézzétek meg, hogy a mai
Jeruzsálemet kontrolláló, háttér uralkodó Jezsuiták, és az őket kontrolláló akárki,
és az őket kontrolláló Lucifer, micsoda istentelenséget terjeszt el a világon.
A paráznaságtól, a gyilkosságtól, a kábítószer hálózaton keresztül a Hoolywodi mowe
ipari agy mosoda.
 
Tehát ez mind Babilonnak a találmánya ez a sok istentelenség.
És ehhez még hozzá teszi Szodomát.
Ugye lehet látni, hogy ma Izraelben a lakosság mekkora része homo-fóbiás, és ezt
elterjesztették az egész világra, de ennek semmi köze az igaz sémitai zsidósághoz.
 
Tehát senki ne értsen félre! Itt nem egy zsidó ellenes propagandáról van szó, hanem
egy világra szóló halálos csalásnak a leleplezéséről, és meglehet nézni, hogy
Egyiptomnak nevezi!
Nézzétek meg, hogy a mai Izrael tokkal-vonóval Rothschildnek a kezében van, a
Rothschild bankár dinasztiának a kezében van.
Amikor néztem ezt a filmet, amit említettem az előbb, hogy a magas rangú tábornoknak
a fia kitálal Amerikában és gyülekezetről, gyülekezetre hívják őt, hogy mond csak
el, hogyan van ez az igazság?
Hogy mi is itt az igazság Izraellel kapcsolatban?
És akkor kitálal!
 
És van egy asszony, aki megkérdezi ott, hogy hogyan van a föld elosztás Izraelben?
 
És akkor mondja az ember!
Én nem tudom, én nem értek a  realestatethez Izraelben, de egyet megmondok nektek,
hogy más országokkal ellentétben az állampolgároknak a földjeik, az az Államnak a
kezében van!
Ez egy kommunizmus az egész!
A kommunizmusnak az eredete Babilonból ered!
Nimród mindenkitől elvett mindent!
Az emberek akik Babilonban éltek, azok mindenért fizettek!
Ha egy kést használtak, ha tehenük volt adót fizettek, ha kinyitották az ajtót adót
fizettek, ha egy pohár vizet, mindenért  adót kellett fizetni!
Mindenért, az élet minden aspektusáért adót kellett nekik fizetni!
Ilyen kontroll alatt éltek az emberek Nimród vérengzése alatt Babilonban.
És ezt a szellemiséget átörökítették, áthozták a mai illuminatisták, a babiloni
Jezsuitákon keresztül a világ kontrollal, és onnét, igenis onnét Jeruzsálemet a
Rothschildék építették föl.
Azok a székházak, azok a minden épület, Bírósági épület, az összes ha megnézitek,
hemzsegnek az illuminati szimbólumoktól, és az Állam kezében van minden talpalatnyi
föld.
Hogyan lehet?
Demokráciáról beszélnek a szabadkőműves, az Eubarak, meg az EuDolmeck, meg a
Benjámin Netanjáhú . Ezek mind demokráciáról beszélnek a közel keleten.
Hogy pénz nyújt a közel keleten az ő működésük által, és közbe meg rabszolgaságban
él a népük, minden talpalatnyi földért amit használnak, amit megvesznek, komoly
adókat fizettetnek a zsidókkal.
És akkor erre föl a  Rothschild, az amerikai bank rendszeren keresztül kihúzza
Amerikából a nagy pénz, hogy küldik Izrael megsegítésére.
A szabadkőműves, luceferiánus politikusok lenyúlják ezt a nagy összeget, amit arra
küldenek, hogy a szegény zsidók tudjanak adót fizetni a földért.
Tehát így lopja ki Rothschild egész családja így teszi csóróvá egész Amerikát, mert
egy másik nemzet fizeti az adóját, a földadóját a szegény izraeli állampolgároknak!
 
De már ebből is lehet látni, hogy ez az Izrael, ez nem Isten Izraele, mert nézzétek
meg, hogy amikor Izrael könyörgött és szemtelen volt és Isten elé mentek, hogy "
adjál nekünk is Királyt, mert a szomszéd nemzeteknek is Királyaik van, és mi is így
akarunk élni! Nem akarunk különcök lenni, hogy utáljanak minket a következő
nemzetek, mert mi nem úgy viselkedünk, mint ők"!
 
És Isten megmondta nekik! Ne kívánjatok Királyt!
Miért?
Mert keményen meg fog benneteket adóztatni és a gyerekeiteket rabszolgaságba fogja
vinni!
 
És nézzétek meg a mai Izraelt, hogy mit csinál az állampolgáraival, a szegény
emberekkel?
Nem mutatják a TV-n, de nézzétek meg rengeteg film van a youtubon, hogy a katonák
fölgyújtják magukat, mert az állam nem ad nekik annyi pénzt, elveszi az adón
keresztül minden pénzüket, s nem ad nekik annyi pénzt, hogy elbírják a családot
látni!
Rengeteg katona leönti magát benzinnel és gyújtják föl magukat köztereken, meg az
utcákon!
Nézzétek csak meg, hogy mi a helyzet valójában a Rothschild kontrollálta Izraellel
kapcsolatban.
És ez ezért Egyiptom, mert a saját népéről lehúzza a bőrt, és kiveszi az életet
belőle, az emberek megölik magukat Izraelben!
Érted?!
És ezt az egészet ezt kiterjesztették az egész világra!
Nézd meg Magyarországon!
 
Kocsikerék adó, kutya adó, kémény adó, ablak adó!
Milyen adók vannak, még mivel húzzák le a  pénzt az emberekről, mivel teszik
éhenkórásszá, földönfutóvá az embereket?
Nézz meg minden országot!
Ez az egész, ha összerakunk minden országot, az emberek túlnyomó része, 95%-a
rabszolgaságba él! Fizikailag is és szellemi vonatkozásban is!
Mert fizikailag mindent adón keresztül elvesznek tőle, amire Isten megmondta, hogy
hetedévben engedjél el minden adósságot!
Ez a látható Babilon ez nem enged el egyetlen egy adósságot se senkinek 7 év után!
És Izraelben sem engedik el 7 év után a banki adósságot, meg a csődödet nem törlik el!
Szellemi vonatkozásban pedig az, hogy Izraelből kormányozva a szabadkőműves
lucifiánusok kiterjesztik a Rothschildok meg a vallásaikon, kabbalán keresztül
kiterjesztik az egész világra az állatokkal való fajtalankodást, gyerek
erőszakolást.
Az emberekkel max. fölneveltetik a gyerekeket az iskolán és a különféle dolgokon
keresztül ebben a Babiloni rendszerbe, hogy prostituáltakat csináljanak a
kislányokból, meg kisfiúkból! Mert erre megy ki a játék.
Akármerre járok az országban, mindenhol azt látom, hogy csak aki keményen negyven
órát tud naponta dolgozni férfi létére, azok a hasznosak és stb., azok érvényesülnek
amíg meg nem döglenek, meg nem halnak a munka terhe alatt.
A leány gyermekek nem tudnak munkához jutni, akár milyen szakmájuk van, és ezért ők
arra kényszerülnek, mutatják a szuggesztív reklámokat Hoolywodból, a filmekből, hogy fessed ki magad, járjál magassarkú cipőben, vegyél fel olyan
miniszoknyát, hogy a bugyid kilátszódjon, hogyha lehajolsz a zsebkendődért, meg
ilyenek.
Tehát ezt mondják, ezt ültetik a lányoknak a fejébe ebbe a babiloni Szodomába, hogy
nem tudod úgy se sokra vinni ebbe a világba, mert olyan óriási a követelés, a munka
erő téren, hogy csak a legállhatatosabbak, a legszívósabbak maradnak talpon, és ők
maradnak életbe.
 
Te neked egy választásod van: "Add el a testedet, fesd ki magad ruházkodjál úgy, és
hirdesd magadat az interneten, és legyen belőled prostituált! Majd így tudsz
magadnak venni szép autót, szép házat, stb., stb."
 
Ez ennek az egész undorító, förmedvénynek, ennek a hányinger babiloni világ
rendszernek, amit a luciferiániusok ráöntenek a világra.
És ebből kell kijönni a világból, mint Babilonból, és ebből kell kijönni mint
gyülekezetből, mint a nagy Babilonnak ennek a parázna asszonynak a kicsi lányaiból!
Törvénytelen leány gyermekeiből, mert ma a gyülekezetek mindegy, hogy milyen néven
nevezed, meg egyházak, meg vallás rendszerek, ez mind a nagy paráznának a kislányai.
Ezért mondja a 144 ezerre azt a Sionon.
Ugye?
És a Sionon, tehát ez azt jelenti, hogy akik ott voltak a Sionon a Báránnyal, ezek
üdvözültek.
Nem azért mert a Talmudot tartották meg, de nem is azért mert a Torát, hanem azért
mert a Krisztussal köttetett, a Sionon hegyén köttetett szövetség által. Ugye!?
Krisztus a Sion hegyén áldoztatott meg, ott ölték meg, ott végezték ki, ezáltal
lépett életbe a sioni szövetség, és így a sioni mennyei szövetségen keresztül, az
emberek akik követik a Krisztust és így szót fogadnak és szeretik az Atyát, így
imádják az Atyát, mert Jézus is azt mondta, hogy az én Atyám olyan imádókat keres,
akik az Ő Szellemiségében, és az Ő igazságaiban járnak!
Tehát mind az, aki a Krisztust követi, az az éltével, cselekedetével bizonyítja azt,
hogy én az Atyához akarok tartozni, és így imádom, így tisztelem őt.
Nem megyek gitár koncertre, meg nem hallgatom a News Boys zenét, és nem hívjuk meg a
Piramis együttest, meg a Balázs Fecót a gyülekezetbe és akkor az emberek
betöltekeznek rajta!
 
Érted ilyen!
Már ez nem esik le az embereknek, hogy már a világi zenére is belehet töltekezni?
A Szent Szellem már közösséget vállal?
Hát ezért Szent Szellem a neve, Szent Lélek, mert Ő önmagát félre tette Szentségbe,
Ő nem közösködik tisztátalannal, szentségtelennel és közönségessel!
 
Mózesnél azt mondja, hogy tanulj meg tőlem különbséget tenni a Szent és a közönséges
között!
 
Mára be megy egy gyülekezetbe egy együttes, meghívják, rendeznek egy kundalíni
estet, az emberek a világi zenére betöltekeznek!
Ugyan abba a gyülekezetbe, ahol előtte este meg betöltekeztek Szent Lélekkel!
Tehát ezért Babilon!
Ezért Babilon ez az egész, és a 144 ezer azért nem paráznák, hanem szüzek, mert nem
paráználkodnak a nagy Babilon asszonynak, Shekinának, vagy ha úgy tetszik
Szemiramisznak, vagy ha az Újszövetséget nézzük akkor Heródiásnak az
istentelenségével.
Tehát erről van itt szó!
Azért szüzek a 144 ezer, és azért vannak a Sion hegyén a Báránnyal, mert ők minden
tekintetben a Krisztusnak való engedelmesség során így ezzel szimbolikusan azt
mondja rájuk Isten, hogy ők a Sion!
A Szellemi Sion!
A Sion hegyén vannak, a Sion hegyén van az Isten országa, az Isten országába van a
templom ami Krisztus, és ennek a templomnak van egy Főpapja, aki a Krisztus, de a
Sion hegyén ennek az országnak van egy Királya, aki pedig az Isten!
És ezt így földileg levetítette ide, hogy a Phentekosz ötvenedik napon szépen Isten
mielőtt összedöntötte hetven évvel később, tehát ott is a hetes szám nulla nélkül,
csak hogy ha nagyon bele akarjuk magyarázni.
Tehát ez a hét ez nagyon fontos, hogy hétezer ember nem hajtott térdet a baálnak,
hét kosár kenyeret szedtek össze, hét pontja van, hét fontos pontja van az Istentől
való helyreállításának Izraelnek.
Ez a mostani Izrael ez nem fér bele semmilyen szempontból.
Hetven évvel később rombolták le a testi Izraelt szüntette meg Isten mint  nemzetet,
mint államot.
Azért, hogy a helyét fölváltsa egy nem kézzelfoghatóan, nem látó.
Tehát Krisztus ezért mikor mondta Johsua, hogy Isten országa itt van köztetek egy
kar nyújtásnyira van közel hozzátok, és az emberek néztek " hol? Nem látom! Hol van
hol van"?
És akkor mondta nekik, hogy ennyire hülyék vagytok, hogy itt állok előttetek mint
Isten országa és nem láttok, nem értitek, hogy miről beszélek, ennyire
letopronygosította az agyatokat a talmudos Babilonizmus?
Ezért kell kijönni belőle, hogy elhagyjátok a látható dolgoknak a kézzelfoghatóságát
ami elmúlik és a pokolra megy, és átlépjetek a láthatóból a láthatatlanba, hogy
Szellemileg tudjátok nézni Isten Lelkétől megvilágosítva az egész mindent.
 
Erről szól az egész, úgy hogy ezért ne vegyen senki részt a látható cionizmusban,
hanem értesse meg, akinek van Izraelben élő ember társa, rokona, barátja, értessétek
meg velük, hogy óriási veszélyben vannak!
Hogy amíg a Rothschild azzal csalja be őket Izraelbe, hogy adunk 10 ezer dollárt
nektek, hogyha beköltöztök Izraelbe, addig nekünk arról kell beszélni ezeknek a
barátainknak, ember társainknak akiknek az élete forog kockán, arra kell őket
ösztönöznünk, hogy meneküljenek el Izraelből, mert amikor fölépül a harmadik
templom, vagy a negyedik templom, ( Bocsánat) és megvalósul sátánnak ez a terve,
hogy a hegyen építi föl az ő ülőszékét, és így hasonlatos lesz a Magasságoshoz.
Minden obeliszk, minden piramis, minden logó, gyülekezeti logó ami magasba épített
templomról szól, az mind Lucifernek a szimbóluma!
 
Az ő tervének a szimbóluma!
 
Az Olympusz hegy a Görög mitológiából ugyúgy a Lucifernek a szimbóluma, hogy amíg az
Istennek a képében a Sion hegy, az üdvözülteknek a lakhelye, városa, országa,  ugye
mert ez így van, hogy van egy hegy, amin van egy város, vagyis egy ország.
Tehát van egy hegy, és azon fölépült egy ország, annak az országnak van egy
fővárosa, és annak az országnak van egy Királya, és van egy Főpapja.
Tehát a jelkép rendszerben így működik Istennél.
Tehát a hegy maga a Mennyország, Sion maga a Mennyországnak, azoknak a tömege, akik
a világ minden részéből kijöttek ennek a babiloni luciferizmusból, áll
kereszténységből és álljudeizmusból akár igazi zsidó, akár sémitai zsidók, akár
jáhfeti vélt zsidóság.
De ha kijönnek belőle és elfogadják a Krisztust, és hálájuk jeléül arra ösztönzik
magukat, hogy Krisztusnak az útmutatása szerint tisztán tartsák magukat, hogy az
Isten mint vérrel meghintett edényt tudja őket használni.
Amíg Istennek ez a koncepciója, ezzel a jelkép rendszerrel, ami mindenképpen
szellemileg értendő, addig Lucifernek van egy földi, fizikai jelképrendszere, amit a
történelem során Jabulonnak a láthatatlan kezének a formáló erejével fociznak ki a
történelem során!
És ezt ő motiválja, ő irányítja.
Ennek a jelképe minden piramis, minden obeliszk, minden ilyesmi, és a vég cél az,
hogy a második világháború által,ha jól emlékszem, vagy az első világháború által
megrémisztették az Angol birodalmat, az Empaert, így rávették őket, hogy ha
megnyerik nekik az Amerika bevonulásával a háborút, akkor cserébe adják nekik a
Palesztin területeket.
Ezt oda adták nekik, megnyerték a Rothschild behúzták az összes szabadkőműves
behúzta Amerikát a háborúba Németországgal szemben.
A friss erős Amerika legyőzte a náci Németországot, így a Bellforron keresztül,
nézzétek meg, hogy 33 szintű szabadkőműves, most nem tudom, hogy ez  focis, vagy a
másik szabadkőműves pártnak a rendszere szerint.
Tehát Bellfor ugyan olyan szabadkőműves, és ő átadta a Királytól, vagy a Királynőtől
kierőszakolva papíron, hogy itt van a föld most már a tiétek, utána Rothschildnak
kellett támogatni a második világháború által Hitlert, hogy az oda nem akaró menni
zsidókat bezavarja oda, és akkor így " a kereszténység elájult, hogy most történt
meg amit minden próféta mondott"!
És akkor most a következő lépés, hogy megépüljön a templom, és ha a templom megépül,
akkor szépen minden gyülekezetet, már most minden gyülekezetet, és egyházat, és
vallást különben Lucifer az egyesült nemzeteknek a vallás ügyi szervezetén
keresztül kontrollál és leural.
Minden gyülekezetnek alá kell magát vetni.
Úgy hogy már most Lucifer megvalósította azt, hogy az Isten csillagai fölé helyezem
ülő székemet, és a Magasságba megyek fel.
Tehát Isten csillagai és Isten angyalai fölött uralkodik már Lucifer.
 
Attól fogva, hogy Konstantint betette a kereszténység élére,így a kisebb rész az
inkognitóba vonult, illegalitásba vonult, és mint föld alatti szervezetként, minden
generációban, évszázadban terjeszkedik, és hirdeti az igazságokat a nagy Babilonnal
szembe, a nagy látható áll kereszténységgel szemben, és így minden gyülekezet,
minden a nagy babiloni paráznának a kislánya!
 
Úgy hogy ez a Babilon, ez Shekina egyébként, és minden szervezett vallás egyébként
őhozzá tartozik Luciferhez, és aki ebbe a csapdába besétál és benne marad, az sajnos
el fog kárhozni!
 
És ezért tanácsoljuk mindenkinek, azt hogy aki megérti ezt, hogy mekkora veszedelem
részt venni a földi cionizmusban, a babiloni cionizmusban, ha megérti mindenki, hogy
a látható cionizmusnak a honteremtő ötlete mögött ateista luciferiánus írók,
gondolkodó költők, fizikusok, tudósok vannak, és vallástörténészek, akik évszázadok
óta böngészik a Bibliát, hogy milyen új csalással etessék meg a naív embereket, akik
valójában Istent keresik, de mégis az ördög hálójában kötnek ki egy ilyen babiloni
parázna asszonynak a kislányaival közösséget vállalva.
 
És aki ezekben részt vesz és benne marad, szorgalmazza Lucifer ügyét, azok
Krisztusnak az ellenségei!
Istennek az ellenségei!
Bármilyen erkölcsösséget is élnek meg a Biblián keresztül, Isten nem tudja elfogadni
őket, mert a szövetség alapvető feltételeit nem töltik be, hogy Krisztusra nézve,
Krisztus értelmével Istent tiszteljék és imádják!
Ehhez van megvallások, ehhez van tized fizetés, ehhez van nikolaiták bűne, Jézabel
bűne a gyülekezetekben.
Tehát minden van.
 
Zenés Istentisztelet van, dicsőítés van kundalínijógával, és ez mind ilyen Káin féle
segédeszköz, hogy mindent megcsináljunk, hogy elhitessük magunkkal, hogy Istennél
jók vagyunk, de ne vegyük észre azt, hogy valójában Isten ítélete van fölöttünk,
mert becsapjuk önmagunkat!
Mert az áll cionizmushoz, a babiloni Jezsuita cionizmushoz csatlakoztunk, és
eszközei vagyunk nem Istennek az Eklézsiájában, a Mennyei Sionban, a Mennyei
Jeruzsálemben, a Mennyei Krisztus testében, a Mennyei zsidóságban.
Nem ennek vagyunk a használati eszközei, hanem a látható cionizmusnak ördög kezében!
 
Ez a lényege az egésznek, és ezért imádkozunk, hogy mindazok akik hallják!
 
 
Istenünk arra kérünk téged Szent Atyánk, aki a Sion hegyén vagy, aki a Báránynak az
Atyja vagy, akinek a nevét fölírják az angyalok az emberek homlokára, azok akik
követik a Bárányt bárhova is megy, akik áron vétettek meg, és nem paráználkodnak  a
nagy babiloni parázna asszonynak a lány gyermekeivel, hanem kijönnek belőle.
Mentsél ki nagyon sokat Istenünk, Atyánk arra kérünk, Magyarországon is, de minden
kontinensen, minden országból  hozd ki az embereket ebből az áll kereszténységből,
és hozz ki nagyon sok embert ebből a talmudos álljudaizmusból, és értesd meg az
igazi sémitai zsidósággal is, hogy mi is folyik itt pontosan, hogy mint sémitai
zsidók, mint Askhenázim és Separdim vélt zsidóság, és mind azok akik kijönnek az áll
kereszténység minden berkeiből, hogy bejuthassanak tényleg a Sion hegyére, a
Szellemi Jeruzsálembe, a 144 ezer közé, hogy ennek minél többen lehessenek részesei.
Erre kérünk téged Szent Atyánk, a Johsuának a Megváltónak, aki a Főpapunk, aki a
tökéletes sátor aki köztünk lakozott , aki egyetlen áldozatával tökéletessé tette
mindazokat akik Sion hegyéhez járultak ahogy azt az írás mondja.
 
Sion hegyéhez, az Élő Istennek a városához, a Mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok
ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez, akiknek a neve be van írva az életnek a
könyvében, ahogy ez szerepel a Zsidók könyvében 12: 22 versénél.
 
Atyám, hogy legyél kegyelmes, és motiválj nagyon sok embert, hogy kijöjjenek ebből,
és valójában üdvösség részesei legyenek, és ne egy ilyen babiloni hitetésnek a
kárhozatra ítélt rabszolgái legyenek az emberek tudatlanul.
Erre kérünk tégedet a Megváltónknak, a Johsuának, a Báránynak, a Főpapunknak a nevében!
Aki meghalt értünk, és szeretett azért, hogy ez a sok hazugság ezekben az időkben
lelepleződjön, és sokan kimenekülhessenek Babilonnak a hitetéséből.
 
Köszönjük Szent Atyánk, hogy meghallgattál!
 
Ámen!
 
 
Ámen Atyánk, Ámen!
És ahogy Joel meg Zakariás is írja, hogy
 
Zak 2:7  Jaj Sion! Szabadítsd ki magadat, ki Babilon leányánál lakozol.
 
De aztán azt mondja, Joel!
 
Jóel 2:32  De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét. Mert a Sion
hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadulás, ahogyan megígérte az ÚR, és a
megszabadultak között lesznek azok, akiket elhív az ÚR!
 
Zak 2:10  Örülj és örvendezz, Sion leánya, mert íme, eljövök, és közöttetek lakozom
-- így szól az ÚR.
 
Sion leány az meg a menyasszony ugye?
Az Eklézsia!
 
Misi:
Krisztusnak a teste, az Élő Istennek a Városa Sion!
 
Hát köszönjük szépen mindenkinek akik meghallgatták ezt a hang anyagot, és reméljük,
hogy futótűzként fogják terjeszteni az igazságnak ezt a formáját, azzal a
hazugsággal szemben, amivel az emberek ezreit tömik a gyülekezetekben, ahol mi is
évtizedeken keresztül rostokoltunk, és követtük a Babilon imádatot, Lucifer imádatát
tudtunk alatt.
 
Köszönjük mindenkinek, hogy meghallgattak bennünket!