- Isten szellem-isége és szeretete bennünk

 

1 János 3-4.rész:

1Ján 3:1  Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.

1Ján 3:2  Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van.

1Ján 3:3  És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta.

1Ján 3:4  Mindaz, aki bűnt követ el, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés.

1Ján 3:5  Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és őbenne nincsen bűn.

1Ján 3:6  Aki őbenne marad, egy sem vétkezik; aki vétkezik, nem látta őt, és nem is ismerte meg őt.

1Ján 3:7  Gyermekeim, senki se tévesszen meg titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz;

1Ján 3:8  aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

1Ján 3:9  Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem vétkezhet, mert Istentől született.

1Ján 3:10  Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét.

1Ján 3:11  Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást.

1Ján 3:12  Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak.

1Ján 3:13  Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ.

1Ján 3:14  Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad.

1Ján 3:15  Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete őbenne.

1Ján 3:16  Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk: ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért.

1Ján 3:17  Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban Isten szeretete?

1Ján 3:18  Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.

1Ján 3:19  Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg szívünk előtte,

1Ján 3:20  valahányszor vádol minket a szív, mert Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.

1Ján 3:21  Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez,

1Ján 3:22  és akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azokat tesszük, amik kedvesek előtte.

1Ján 3:23  Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.

1Ján 3:24  És aki az ő parancsolatait megtartja, az őbenne marad és ő is abban. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott.

Látjátok itt is arról beszél,különben ez szinte nekem az egyik legkedvesebb részem az írásból,ami megerősíti azt,hogy azt mondja hogy akiben meg van ez a reménység az maga magát is megtisztitja.

Tehát ellentétben azzal a babiloni felfogással hogy elég,hogy csak hiszel és ezt megvallod akkor már üdvösséged van.

Ezzel szemben itt azt mondja az írás,hogy az Isten megmenthessen ahhoz nekünk első lépésként el kell határolni olyan dolgokat az életünkből,ami miatt ítélet van az életünkön,és mikor ezt megteszi,akkor felszabadul az ember és az Isten között ez a gáz az eltűnik,és akkor Isten erőteljesen be tud avatkozni embereknek az életébe,mivel látja az emberben a hozzávaló közeledésnek a hajlandóságát.

Ebből is érthetjük, és láthatjuk,hogy elsősorban nekünk kell lépést tennünk fizikailag,és nem elméletileg,tehát az elmélet is nagyon fontos,de ezt a kettőt összhangba kell hozni,hogy ne legyen benne több ismeret mint amivel cselekedettel követni tudjuk,mert akkor pontosan az történik velünk ilyen vízfejű vallásos ál-keresztények leszünk,támolyognak ide-oda a tanításoknak a különféle hullámától ide-oda dobálva ezektől a szenzációs számba menő dolgoktól.

Nézzétek meg 20-évvel ezelőtt milyen nagy dolog volt ez a nagy röhögcsélés,meg ez a szent nevetés,és mára meg mennyire visszaszorult.

Ma is működik ugyan,de nincs neki az a nagy a tere,mert az emberek valahol bele fáradtak ebbe a szenzációba,nincs elég energiájuk ezt követni,és akkor előjöttek a Sidiki-féle prosperitás elmélettel,akkor aztán ez mind-mind ilyen hullámba jönnek az emberek föl ajzák magukat ezekkel a dolgokkal,aztán utána elcsitulnak eltűnnek mindig.

Tehát ebből lehet látni,hogy ami Istentől van az mindvégig meg áll,ami embertől van,az elfog széledni és az emberek az azt követő emberek is elfognak tűnni.

Akkor negyedik fejezet:

1Ján 4:1  Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba.

1Ján 4:2  Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: amelyik lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

1Ján 4:3  és amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől, és az az antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van.

1Ján 4:4  Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.

Itt megint szeretnék hozzáfűzni valamit csak,hogy ugye általánosan elterjedt az a nézet,hogy aki a szájával nem vallja Isten fiát a testben megjelent szabadítónak,megváltónak,akkor az,az antikrisztus,és ez miatt is be tudták hozni ezt a szabadkőműves okkultizmust a babiloni gyülekezet rendszerbe,hogy bárki bármikor bármelyik pillanatba föláll és elkezdi megvallani,hogy:Igen,hiszem,hogy Jézus az Isten fia,és ezért hiszem,hogy ezért örök életem van.

Ez egy óriási önbecsapás,és akkor erre mondják azt,hogy ha valaki tagadja azt,hogy Jézus az Isten fia, akkor az,az antikrisztus.

De valójában ez úgy nyilvánul meg,hogy ugye az előbbiekben azt olvastuk, hogy mind az aki a bűnt cselekszi,az szolgája a bűnnek,és magának a bűn atyjának a gyermeke ugye?

Tehát,és ebből ki lehet következtetni, lehet látni élesen azt a kontrasztot,hogy itt pedig már arról beszél,hogy az az antikrisztusnak az engedetlenség szellemétől van, aki nem vallja a Jézust testben megjelent Krisztusnak.

És ez hogyan működik?

Tehát nem azért mert azt mondja,hogy: á nem hiszem,hogy Jézus a Krisztus meg hogy Ilyensmi,hanem abban nyilvánul meg a cselekedeteiben.

Ugyanis alapjába véve a biblia nem arra van beállítva,hogy az emberrel azt hitesse el,tehát nem ez az Istentől való igazi kép,hogy mit mond az ember,mit beszél.

Elsősorban nem,hanem hogy mit cselekeszik,és mind az aki igazságtalanságot cselekszik, hogy mind az aki igazságtalanságot cselekszik az a bűnt cselekszi,és minden igazságtalanság bűn,és minden bűn igazságtalanság,és ebből fakad az,hogy össze van kapcsolva például a fenevad bélyegével is.

Tehát,hogy mindenki arról beszél elsősorban,hogy ez a RFID chip lesz egyedül biztos, és erre figyel mindenki a chipre,hogy most az Usában ez 2017-ig az egész lakóságot le akarják vele oltani,hogy mindenkibe ez a benne legyen mert,hogy egészségügy ürügyén,ugye hogy kiszűrjék az illegális lakosokat,hogy azok ne kapjanak orvosi ellátást.

De pontosan ebből fakadóan ez egyre inkább fölmerül bennem,nagyon sokat gondolkodom rajta,hogy mind a mellett hogy lesz az a chip,elsősorban nem ez lesz ami meghatározza,hogy ki fog az antikrisztus birodalmában érvényesülni,és ki fog ide tartozni,és ki fog a mennyeiekhez tartozni.

Hanem ott is a cselekedet lesz,és az adventistáknak van egy ilyen felfogásuk amit korábban én nagyon elutasítottam,máig sem tudom egész pontosan hova tenni,de látok benne én igazságot hogy ugyanis ők azt vallják,hogy hát:ez nem azt jelenti csak,hogy kezedbe lesz a chip meg a homolkodba,hanem hogy azt jelenti képletesen vagy szimbólikusan a kezeddel, hogy amit cselekszel és hogy mivel a fejeddel a homlokodon amitől indíttatva cselekszel,és az a kép ott ő nekik nem teljesen pontos,van benne némi igazság de a valóság az egyre inkább nekem úgy tűnik,hogy mivel,hogy az ember a felfogásából való cselekedetekkel fog elszámolni az Istennel, és mivel az Isten beszéde itt van a világban,mindazok akik elutasítják az Isten beszédét és nem keresik,tehát mindazok akik nem méltatják az Isten beszédét arra,hogy bele olvassanak,hogy megtudják,hogy mi a másik oldala az érmének,hogy nem csak ez a világ van és ennek a világnak a felfogása,hanem ez mellett láthatatlanul messze-távolban van egy másik világ,és annak is  megvannak a törvényszerűségei,és annak a törvényszerűségeiről szóló információit az Isten behozta ide,és általában felkínálja az embereknek azt,hogy ebben a világban élve jogosultak lehessenek abba a világba majd élni,és mindaz aki elutasítja,az megpecsételte a saját maga életét,mivel,hogy nem keresi az ő saját maga életének a megváltását,és ezért akik ennek a világnak a törvényszerűségeiben élve,és ennek a világnak a törvényszerűsége tudjuk,hogy istentelenség,igazságtalanság és bűn.

Tehát mindazok akik ennek a világnak a felfogása szerint élnek, és ebből való cselekedeteik lesznek,ezekkel tesznek bizonyságot és mutatják be imádatukat ennek a fenevad rendszernek és ennek a királyának láthatatlanul,és mi pedig abban mutatjuk meg az imádatunkat és  a hova tartozásunkat,hogy mi meg ennek az ellenkezőjét munkáljuk magunkból,és igyekszünk minél nagyobb teret engedni az életünkben,hogy ez sikerüljön,hogy az Isten ezt megtudja valósítani.

Értitek,és ebből fog fakadni az,hogy az, amivel a karizmatikus okkultisták jönnek,hogy hát meg kell vallani és stb.Tehát ez egy nagy becsapás.

Mert ha  cselekedetével valaki nem tudja megvallani azt,beszéd nélkül,hogy ő Istenhez tartozik és Isten országához,és,hogy ebben a reményben, ebbe erősen bízva teszi azt amit tesz,akkor az üres beszéd az Isten előtt az teljesen fölöslegesz lesz,mert az nem fog semmit bizonyítani.

 Tehát még mielőtt beszélnénk bármit is Isten tudja nagyon jól,hogy mi van a gondolatunkba és mi van a lényünkbe,és mi motivál amikor beszélünk,milyen indulatból beszélünk,milyen ismeretből beszélünk.

Tehát itt elsősorban az antikrisztusnak az imádása,és hogy Isten fiának a megvallása,hogy az Isten fia Ő a megváltó a szabadító Ő az Isten fia, tehát az nem abban nyilvánul meg,hogy mi ki merjük-e mondani a szánkkal valakinek, hogy hát  Jézus a Krisztus,mert jön olyan időszak amikor az embereknek pofa be lesz, és senki nem beszélhet az Istenről és  Krisztusról,és akkor ez miatt mert  nem beszélhetnek az emberek,akkor mindenki el fog kárhozni?

Tehát ez egy nevetséges,legalábbis látszik, hogy ez egy varázsigézős okkult felfogás,hanem itt arról van szó,hogy ha valaki a cselekedetében nem követi az Isten fiának a beszédét,az megtagadta Őt,a nélkül hogy mondott is volna bármit.

 

Akkor ötödik verstől:

1Ján 4:5  Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk.

1Ján 4:6  Mi Istentől vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

1Ján 4:7  Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent.

1Ján 4:8  Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.

1Ján 4:9  Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa.

1Ján 4:10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

1Ján 4:11  Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

1Ján 4:12  Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk.

1Ján 4:13  Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk.

Tehát itt is, hogy ne siklódjon el a figyelmünk itt nagyon fontos kód szavak fölött,ugye lehet hogy akkor fölmerült egyesekben az,hogy hát itt azt mondja,hogy Ő bennünk lakik és hogy abból lett nyilvánvalóvá.

Olvasd el az utolsó mondatot mégegyszer kérlek szépen!

1Ján 4:13  Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk.

Ok,tehát hogy ez mit jelent mert, itt egyből azzal jönnek majd a babiloni karizmatikusság:,hogy na hát itt meg van írva, itt a bizonyíték,szószerint le van írva,hogy a maga lelkéből adott és bennünk lakik,ott van szószerint a görögbe is hogy pneumatos,meg pneuma, hogy a szellem a szellem.

Igen csak az baj,hogy a görög felfogásban a szellem és a szellemiség között nem tesznek különbséget,viszont a zsidó nyelvben,az ókori Héber-Aramicba,abba viszont tesznek különbséget Isten test nélkülisége között, és az Ő szellemisége,tehát az Ő felfogása,gondolkodása,logikája között,és ez a görögöknél nincsen meg mivel,hogy ők pogány bálványimádó nemzet volt.

Tehát nézzétek meg,hogy a legtöbb mitológia ő tőlük származik ilyen ördög mitológia amivel ilyen halálos mesékkel,meg ilyen allegóriákkal.

Tulajdonképpen az allegória az tőlük származik leginkább,ők a nagymesterei ennek,hogy allegórikus képekben beszélnek,és akkor csűrik-csavarják és akkor így félrevezetik az embereket a görög nyelven keresztül is.

Tehát valójában az a helyzet,hogy Isten nem saját magát adta oda ajándékként úgy, úgymond az Ő szentségét,dicsőségét így a sárba tiporva az ember lába elé helyezve,hogy csak köpködje,  csináljon amit akar nyugodtan,hanem itt arról van szó,hogy különbség van Isten saját maga személye között mint test nélküli Isten, és az Ő gondolkodás módja az Ő érzelme,az Ő logikája,és ennek a megcselekvése, vagy ez alapján való élés.

Tehát ezt ha valaki, tehát vehetjük úgy a biblia tulajdonképpen amit be küldött ebbe a világba ezt a tömény információt,ebben a könyvben anélkül,hogy Ő benne lenne valakiben Ő kívülről feltárja az ember előtt,hogy Ő kicsoda,mit szeret csinálni,mit nem szeret csinálni.

Tehát ezzel elárulja az Ő természetét,elárulja a természetét,hogy Ő maga a szeretet.

Tehát ez az Ő alapvető természete,és ebből az Ő természetéből fakad minden más természete az,hogy hűséges,jóságos,irgalmas,kegyelmes,hosszútűrő,késedelmes a haragra,jóságos és egyéb minden,és ezt ha valaki csinálja az nem azt jelenti,hogy az Isten van benned,és az csinálja,hanem  te csinálod mert el tanultad tőle,hogy Ő ilyen.

Ugye ez ugyanolyan,hogy mondjuk tegyük fel,vagy nem is tegyük fel hanem szószerint most egy példát akartam mondani,de tudok mondani egy sokkal jobb példát.

Tehát nézzétek meg,hogy az én édesapám egy nagyon szegény ember volt,és a Tsz-ben dolgozott, egy birka pásztor volt,és már nagyon kicsi gyerekkoromban,nagyon kicsi gyerekként a nagy gumi csizmába bandukoltam utána a pusztába,és mindig önkéntelenül ő arról beszélt,hogy honnan lehet tudni hogy ha egy birka beteg,mi lesz vele,stb.stb,és ismerte az összes állatot,és ezt így önkéntelenül én eltanultam tőle,és amikor emberekkel kerültem kapcsolatba akkor kezdtem fölismerni,hogy azta, az emberek ugyanolyanok mint a báránykák,és ebből fakadólag,hogy amit eltanultam ott az apámtól azt nagyon sok esetben tudom alkalmazni itt amikor együtt vagyunk.

És látjátok, hogy el tanultam tőle egy csomó mindent,de ez nem azt jelentri,hogy én az apám vagyok,és hogy ő van bennem,hogy apámnak ez volt az ő természete hogy szívét-lelkét adta,hogy azok az állatok minél egészségesebbek legyenek,és ehhez ő neki volt tapasztalatból szerezett tudása mit kitapasztalt és az miatt ő sikeres volt abban a munkájában,és ezt én el tanultam tőle,ezt így átvitt értelemben nagyon sokszor hasznát veszem amikor így összegyűlünk és együtt vagyunk.

Tehát ezt akarom valahogy kifejezni,hogy más valakinek a személye,tehát a saját személye mikor megjelenik,és más az ő tulajdonsága,tehát ez két külön álló dolog ugye  a természete.

És ugyanígy van az Isten is,hogy amikor szellemről beszél a görög,a görög nem különbözteti meg azt,hogy Isten saját személyéről beszél,vagy Istennek a tulajdonságairól beszél,és így ezért allegórikusan azt mondja: hogy ha te, és ti mindannyian azok által a a megnyilvánulások által élünk,ami ugye ott a Galata 5-ben meg van írva ami az Ő természete,ezért ő allegórikusan azt mondja hogy az írás így hívják így fejezi ki a görög,hogy Isten lakik bennünk.

Tehát,hogy van maga Isten és van az Ő szellemisége,ami az Ő természete.

Tehát szokták is azt mondani,hogy ennek az embernek nagyon rossz szellemisége van,tehát ha mindig káromkodik valaki meg veszekszik,civakodik mindig,és akkor nem szeretnek vele találkozni meg közelébe lenni annak az embernek.

Holott és akkor azt mondják mondjuk  a hit gyülekezetesek egyből azt mondják,hogy hú az az ember az tele van démonokkal.

Pedig nincs benne semmilyen démon,kizárólag ő neki sajnos ilyen rossz a természete.

Hogy aki igazságot cselekszik,és engedelmességben él,abban allegórikusan azt mondja az írás, allegóriusan,hogy az Isten lakik benned,de nem az Isten lakik benned,hanem az Ő természetét gyakorlod és erre mondja az írás azt allegórikusan, hogy Isten a te életed központja.

Tehát erre azt mondja az írás,hogy Isten lakik benned.

 A görög és magyar nyelv nem tesz különbséget az Isten természete között és maga az Isten saját személye között.

 

Kérdező: hogy a maga lelkéből adott nekünk,akkor itt azt kell mondani,hogy a maga szellemiségéből,természetéből tulajdonságából.

 

Igen a maga természetéből,igen.tehát megengedte.

Tehát magát soha nem fogja odadni senkinek nyilvánvaló,azért annyira azért nem csicska Isten.

Tehát lehajol az emberhez,de nem engedi meg az embernek,hogy úgy bánjon magával az Istennel mint egy csicskával,érted,hogy az ember szemtelen, és akkor úgy bánik az Istennel ahogy ő akar,hogy ugye mert most az emberiségnek van egy Istene,de hogy ha ez igaz lenne akkor azt lehetne mondani hogy az Istennek van emberisége,érted.

Tehát,hogy Ő az Ő természetéből adott nekünk,tehát azt ki nyilvánította ki Ő,mi Ő,hogyan vélekedik dolgokról,és hogy ha te ezt el tanulod,és azt gyakorlod akkor Ő fölveszi veled a kapcsolatot és akkor erre azt mondják,ugye mint mondjuk voltak a jeruzsálemi gyülekezet,ahová Ananiás és Safira beakartak lopakodni.

Tehát azokra azt mondták,hogy bizonyára Isten lakik közöttük,meg az izraeliták is ugye nagyon sokszor olvasni az Ószövetségben,mikor vándoroltak és akkor megtámadták őket a körülvevő népek akik gyűlölettel voltak irántuk akkor Isten megverte őket,és akkor azt mondták a körül álló népek,hogy ó azokkal nem szabad újathuzni mert Isten lakik közöttük,Isten van velük,értitek?

És,de ez nem jelenti azt,hogy Isten személyesen ott volt közöttük,mert nem volt köztük ott.

Éppen ahogy előbb olvastuk, Istent soha senki nem látta.

Tehát Isten a saját személyében látható módon a földön nem volt soha itt,és nem is lesz.

Ugyanis ha a testi személyében be jönne ide,attól eltekintve,hogy az Ő dicsősége miatt, az Ő tisztasága miatt,szentsége miatt elporladna,itt elégne minden.

Tehát nem csak ezért nem jön ide be,és nem csak ezt jelenti az Ő kegyelme,hogy kegyelmes hozzánk,hogy nem jön az Ő saját személyébe az Ő kerubjaival be,mert az Ő dicsőségét nem bírná ki a föld,hanem azért nem is jön be,mert Ő nem törvényrontó.

Tehát ugye két királyság van egymással szemben:az ördög királysága és az Isten királysága.

Itt nyilvánvalóan ugye a királyok közötti etika,ezt lehet látni a történelemből is főleg,és ezt meg lehet ebből érteni,ha valaki nem érti.

Tehát egyik király nem ment el a másik királyhoz vendégségbe,ha az nem lett meghívva,hanem egyedül abban az esetben ment el egyik király a másikhoz,hogy ha hadüzenettel volt és leigázta a másik királynak a birodalmát,akkor a király személyesen elment, hogy győzelmet bemutasson és megalázza az ellenfelet.

Na most ebből kiindulva lehet látni ezt,hogy ez működik Istennél is,sőt ez az egész Ő tőle van.

Mivel Sátán soha nem fogja meghívni ide Istent mint királyt,mert ugye ennek a világnak királya Sátán,trónbitorló.

Ő nem fogja meghívni ide Istent,mert ő tudja,hogy ha Isten be tenné ide a lábát,akkor az ő birodalmának vége.

Isten viszont nem fog Ő ide eljönni anélkül hogy Őt hívnák,ugye.

Tehát nem fog erőszakoskodó,törvényrontó lenni az Isten és be rontani egy másik királyságába,pedig meg tehetné,de ezért Ő a törvényességnek,igazságnak az Istene.

És ugyanezért nem ront be egy embernek az életébe se,mert mi ugyanúgy mint emberi életek,mi kicsi birodalmak vagyunk,mi kicsi királyságok vagyunk,nem templomok vagyunk a királyságban,ha nem mi önálló szuverén királyságok vagyunk.

Tehát önmagunk  fölött uralkodó személyek vagyunk ugye.

Míg egy király egy birodalmon uralkodik,addig mi önmagunk az életünkön,és ezért nem ront be Isten,ezért nincs az,hogy Isten beleröpül az emberekbe,ugyanis akkor Isten királyság rontó lenne.

Értitek,ezt a nagyon fontos dolgot,hogy ez miatt sem értik sokan hogy Isten mért nem lakik az emberben.

És eljön az idő amikor Isten lerontja ezt a királyságot,és akkor sem fog ide bejönni,hanem a saját fiát küldi el követként.

Tehát test nélküli formájában mindig jelen lesz amíg világ a világ,amíg élet van a földön,addig test nélküli formájában,önmaga dicsőségét hátrahagyva itt lesz és tevékenykedik és véghez viszi azt az akaratát amit eltervezett a trónon ülve az Ő testi formájában.

Tehát ha a világba nem teszi be a lábát testi dicsőségben,nyilvánvaló hogy az emberi testbe sem fogja be tenni a lábát,mivel Ő teremtette és Ő nem olyan mint az ördög.

Az ördögnek az a vágya mindig,hogy emberekbe lakjon.

Ezért bújik bele az antikrisztus testébe,ezért az ő angyalai vannak benne egy bizonyos emberekbe.

Ezért volt benne a démonok a Júdásba akik arra ösztönözték,hogy árulja el az Isten fiát ugye.

Viszont az Istennél nincs,itt is érvényes,hogy ami eszköz van az ördögnek azt az Isten soha nem használná.

És ebből lehet megérteni,hogy az Ő szellemiségéből adott nekünk,tehát ezt a könyvben leírva elénk tárta,hogy Ő ilyen, így viselkedik,így reagál bizonyos szituációkban,és aki csatlakozni akar hozzá és békét akar vele kötni,annak így kell viselkedni.

Értitek?

De ez nem azt jelenti,hogy Ő maga van személyesen benned.

Tehát ezt azért tartom fontosnak elmondani újból és újból,hogy ebből is érthető legyen az,hogy Ő a személyiségéből adott,és az Ő természetéből,és ezért mi olyan emberek leszünk akiben Isteni természet van,értitek?

Tehát mi hordozzuk az Istennek a természetét,aki engedelmes Ő neki az az Ő természetét hordozza,és így ez által allegórikusan mondja azt írás,hogy...

Biztos vagyok benne,hogy ha héber-arámi nyelven íródhatott volna meg az Újszövetség,biztos vagyok benne,hogy sokkal egyszerűbb lenne a dolgunk.

Tehát amikor ilyen esetek vannak,hogy allegórikusan azt mondja,hogy bennetek lakik az Isten,meg Isten elpecsételte az Ő szellemével,akkor azonnal a héber-arámiból megérthetnénk teljesen világosan mindenféle keveredés nélkül,hogy azt mondta,hogy Ő megajándékozott bennünket az Ő természetével azzal a képességgel,hogy mi ezt el tanulhatjuk,és gyakorolhatjuk,hogy ez által bemutathassuk azt,hogy megbántuk az életünk bűneit és erre az új képességekre átváltva be akarunk jutni az Ő országába értitek?

Tehát a héber-arámival meg lehetne ezt különböztetni de a göröggel még talán jobb mint a magyar,de a magyarral már abszolut nem lehet.

Vagy hát meg lehetne csak ezt soha nem tették szándékosan,ezért írják mindig az összeset.

Tehát a Csia sem fordult el ettől,tehát a Csiának sem jelenhetett volna meg a biblia fordítása ebbe az illumináti kontrollálta világban,hogy ha ő nem adta volna úgy közre,hogy még mindig félreérthető legyen,hogy Istenről mint szellemről van szó,mint test nélküli ebben a világban ténykedő személyről,vagy az Ő szellemiségéről van szó,és ezért engedték meg biztos ő neki is,meg az összes többinek is a biblia fordítást.

Hogy itt ez van az általánosan azok az emberekkel akik bibliát olvasnak,hogy ezért nem tudják megkülönböztetni,és ezért hisznek inkább abba,hogy mentsék a saját maguk lelkiismeretét,hogy az ember minden áron,hogy ugye  aki tudja hogy bűnös,az minden áron szabadulna innét a földről,szabadulna az ítélet alól,és az embereknek a lelkiismerete ezzel akarja felszabadítani az embert a büntetéstől való szorongástól,hogy be magyarázza magának,hogy ha az Isten lakik benned akkor te biztos hogy nem leszel ítélet alatt,de viszont a cselekedetei mást mutatnak.

Tehát én el tudom képzelni,hogy az Isten megtudná azt csinálni,és meg is tudja csinálni ezért mindenható,hogy belénk jöjjön, és bennünk éljen,és lakjon,de egyrészt azért nem csinálja meg,mert tiszteletben tart minket mint saját szuverin teremtményeit,másodsorban pedig Ő nem démon hogy arra vágyjon hogy Ő maga az emberekben lakva véghez vigye a saját maga cselekedeteit,és ennél fogva nem lennénk jutalmazhatóak az elragadtatás után,hogy ha Ő lakna bennünk és Ő cselekedné rajtunk keresztül azt amit  akar,értitek?

Már pedig Ő ki mondja az írásban,hogy meg fog jutalmazni mindenkit aki engedelmes neki.

Tudsz-e engedelmeskedni valakinek,hogy ha benned lakik és le uralja az életedet,és ő csinál helyetted mindent? Nem,ez nem engedelmesség ez megszállottság,és ezt kell tudnunk szét választani amikor beszélünk,hogy különbséget tenni az Isten természete között, és maga az Isten személye között,mert a kettő az két külön dolog.

Tehát így ilyen formában az Isten, a görög jól mondja azért, az Isten lakik bennünk,mert a maga szellemiségéből adott,mert allegórikusan így bennünk lakik az Isten.

Tehát nem ugyanolyan mikor azt szokták mondani tudod ezzel a vallásos pünkösdi süket dumával,hogy:be fogadtad a Jézust a szívedbe?

Könyörgöm,szögezzük,le hogy mi az emberi szív,mert azzal sincsenek tisztába,és akkor mi ez hogy befogadtad,és akkor ezt képzelik el sokan,hogy imádkozol és akkor behívod a Jézust a szívedbe,és akkor beleröpül és trónol ott,értitek,tehát már ez is egy okkultizmus,és nem erről van szó,hanem ez is egy allegórikus kép,amikor mondja, hogy befogadtátok az igazságnak a beszédét.

Tehát,hogy meg egyezel azzal,meg egyezek azzal,hogy bűnös vagyok az Isten igéjének a fényében,tehát elismerem az Isten igéjét,hogy igazság,mert Isten azt mondja mivel ilyen cselekedeteid vannak ezért bűnös vagyok,engedetlenségben élek,és ezért ítélet alatt vagyok.

Viszont hogy ha ezzel felhagyok az emberi természetemmel,és az Isten természetét,az Ő szellemiségét kezdem el megtanulni,és azt gyakorolni,cselekedetekben kifejezni,akkor így allegórikusan azt mondja hogy hát Krisztus van az életedben.

Tehát nem azt jelenti,hogy Ő ott csücsül a szívedbe,mert a legtöbb ember ezt így képzeli el.

 21.százdba civilizált emberek még mindig a sámánizmusban élnek,és ebből lehet emberi ésszel megérteni,hogy az Ő természete gyakorlása által allegórikusan az Isten bennünk van,mert hordozzuk az Ő ismeretét az agyunkban,és az agyunkban levő ismeret által pedig motiváljuk a magunk cselekedeteit,hogy úgy viselkedjünk azt cselekedjük meg,ezért mondja azt így allegórikusan,hogy Isten van az életünkben,mert amikor azt mondja,hogy bennetek van az Isten akkor nem azt mondja,a héber-arámi nem azt mondaná hogy a testedben benne van az Isten,hanem az életedben a mindennapjaidba,ahogy a zsidók cipelték a ládát és erre azt mondták a környező népek,hogy köztük van az Isten pedig nem volt köztük egyáltalán,hanem az Ő kerubjai közül volt valamelyik ott,aki felhőben meg füstoszlopban ment,tehát tűz oszlopban ment elöttük,tehát nem maga Isten volt,és így mivel a zsidók követték a Mózesnek az utasításait,ez miatt az engedelmesség miatt az Isten az Ő kerubjain és angyalain keresztül védelmezte őket,és erre mondták azt a kívülálló népek,hogy nem szabad velük újat húzni, mert  az Isten van köztük.

Modernül azt mondhatjuk,hogy ott abban népben volt benn az Isten,de nem volt.

Tehát ez is egy allegórikus kép,és így ebből meg lehet érteni,hogy aki olvassa az Ő tőle való információt az igazság információit,és ezt megérti, és ezt a megértett információt feldolgozza azáltal,hogy elkezdi cselekedni,erre allegórikusan mondja az írás azt,hogy Isten lakik benned.

De valóság az,hogy nem Ő személyesen lakik benned,hanem az Ő természete,szellemisége,az ami motivál téged ahogy élsz,ennyi a lényege neki.

 

 

Akkor a 14.verstől olvasom:

1Ján 4:14  És mi láttuk, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.

1Ján 4:15  Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben

1Ján 4:16  És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét.

Egy pillanat csak ezt az egy mondatot,ne haragudjatok,csak ez annyira önmagáért beszél.hogy itt most  nem mondani akarnék,csak kérdeznék valamit,tehát olvasd el még egyszer ezt a mondatot!

1Ján 4:15  Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben

Hogy ezt szószerint hogyan kell érteni?

Kérdező: Nem szóban valljuk,hanem cselekedetekben,

Így van pontosan, tehát aki bemutatja az életéből,hogy a szerint a beszéd szerint él, amit az Isten fia elmondott,az az Atya előtt megvallotta,vallástétel tehát azért mondja az írás Jézusról is,hogy ama szép vallástétellel bizonyságot tett az Atya előtt.

Miért?

Mert az egész életében azt csinálta engedelmességgel amit az Atya mondott.

Tehát a mi vallástételünk nem szájjal történik,hazudozva,csacsogva,hízelegve az Istennek aki egyébként tudja ,hogy amikor elmegyünk vége az összejövetelnek,hogy, hogyan beszélünk a férjünkkel,feleségünkkel,a szomszédunkkal,Ő mindent tud, érted?

Itt egymás előtt megtudjuk egymást játszani és megvallogatni bármit,de Ő ez mellett még mélyen bele lát az életünkbe,és azért mondja hogy nekem nem kell hogy dumáljatok,nem kell a sok üres fecsegés.

Egy kell megmutatod nekem amit mondok neked kérlek,hogy csináld meg vagy nem?

Ha megtudod mutatni nekem,bemutatod az életedben,hogy arra kérlek a fiam által és te ezt végrehajtod,akkor előttem teljesen bizonyos hogy te megbántad a régi életed bűneit.

Ha ezt te nem tudod bemutatni,vagy legalábbis nem kezdtél hozzá gyakorolni,akkor nekem ne beszélj,mert nem érdekel.

Tulajdonképpen röviden magyarul így lehetne lefordítani,hogy ezt jelenti a megvallás,jól mondtad.

Tehát gyakorlatban történik,hogy valaki megvallja azt,hogy Krisztus az Isten fia,mert utána mit mond tovább a következő két szó?

Abban valójában...vagy hogyan van vagy mit mondott?

Kérdező: Isten megmarad abban,és Ő is Istenben

Na most ez mit jelent akkor mert az azt mondja,aki vallja hogy Krisztus az Isten fia az meg marad az Istenben és az Isten is meg marad abban.

Ez mit jelent?

Azt jelenti,ha a cselekedeteddel cselekszed amit az Isten parancsol neked a papírra veted írásban a fia elmondott beszédei alapján,ha te ezt cselekszed akkor te meg maradsz az Atyának a szeretetében és Ő is a te szeretetedben mert Isten fia azt mondta:Az szeret engem,aki megtartja az én parancsolataimat,és aki engem szeret,azt az én Atyám is szereti.

János 14:10-ben van ez,igen az az teljesen.

Tehát ebből megérthetjük mi az hogy bennetek lenni,és hogy bennetek van,és ti is Ő benne,ott arról beszél,hogy az Ő szeretetében mert azt mondta Jézus,hogy: mind azokat szereti az én Atyám,aki engem szeret,és ha engem szerettek akkor megtartjátok a parancsolataimat.

Tehát ezt jelenti az Atyában lenni,és ezt keveri össze a magyar nyelv szándékosan,erre mondják azt, ezért mondják,hogyha te megvallod a száddal,itt is az okkultizmus ezt figyeljétek meg ezt a ravasz, dörzsölt rejtett okkultizmust ami az agyadba beépíti azt,ha te megvallod a száddal hogy az Isten fia a Názáreti Jézus Krisztus akkor te benned van az Atya,de azt már nem mondják,hogy te is Ő benne,hogy az mit jelent.

Értitek ezt a ravasz,dörzsölt,zsivány,nagyon gonosz beetetést?

Mert ha összerakod az igéket akkor arról van szó,hogy amikor te az Atyában vagy akkor a szeretetébe vagy.

Tehát szeretettel jóindulattal van feléd.

Miért?

Mert szótfogadsz az Ő fiának,és,hogy ha szótfogadsz az Ő fiának akkor az Atya előtt világos az,hogy megbántad a régi életed bűneit,és küzdesz azért,hogy örök életed legyen,hogy bocsánatban részesedjél.

Tehát így az Atya van bennünk,és mi is az Atyában,hogy mi is szeretjük az Atyát,mert megmutatjuk,hogy a fia beszédeit cselekesszük mert csak ezzel

Áldozatot nem tudunk hozni semmit se az Istennek ami Őt ki tudná Őt elégíteni,ezért meg sem kell próbálnunk,de viszont a bűn bánatunkat be tudjuk bizonyítani neki,és ki tudjuk érdemelni az Ő szeretetét,nem is ki érdemelni, kieszközölni az Ő szeretetét.

Hogyan?

Ő szeretni akar bennünket mindenképpen,tehát segíteni akar az életünk minden másodpercében,de mivel ha mi engedetlenek vagyunk,mi elzárjuk magunkat ezért Ő nem tud beavatkozni az életünkbe.

Be tud,de nem akar,mert ha valaki nem hívja meg az életébe,akkor Ő nem fog elmenni ugye?

Ha nem hívsz meg vendégségbe,nem fogok hozzád elmenni.,ugyanígy van az Isten is.

Ha nem csinálod az életedet úgy ahogy mondom, nem fogok elmenni hozzád a romos házadba mert rám szakad az egész.

Tehát így lehet kifejezni ezt az egészet.

Onnét,hogy az Atya benned,és Isten megmarad abban és ő is Istenben

Akkor 16.vers: 1Ján 4:16  És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Hát,hogy ez alapján,hogy cselekedettel valljuk meg,duma nélkül,hogy szeretjük a fiút mert szótfogadunk neki és azt tesszük amire kért,és ez által megtudjuk az Atyának mutatni,hogy Őt szeretjük.

Mert ugye azt mondja Jézus:hogyan szerethetitek az Istent akit nem láttok,ha nem szeretitek azt akit láttok. Ugye?

És ez ugyanaz,hogy az Atyának egyedül úgy tudjuk bemutatni,hogy szeretjük,hogy megcselekszük az Ő fia beszédeit,és ekkor Ő szeretni fog minket,és továbbra is azon fog erősen dolgozni,hogy megvédjen,mengmentsen bennünket,el lásson bennünket,megtartson bennünket,stb-stb.

Így a szeretetét élvezzük,tehát ezt jelenti az Ő szeretetében lenni,Ő benne lenni,és

Ő pedig a mi szeretetünkbe lesz,mert mi meg továbbra is azt cselekedjük amit a Jézus mondott.

Értitek?

Tehát ez által mi meg szeretjük az Atyát,és akkor,hogy...

Olvasd el mégegyszer kérlek szépen!

1Ján 4:16  És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

 

Kérdező:Akkor lehetne így olvasni,hogy:és mi megismertük és megbizonyosodtunk Isten irántunk való szeretetéről,Isten a szeretet,és aki a szeretetben marad az Isten szeretetében marad és Isten szeretete is ő benne?

 

Nagyon közel,igen.,nagyon nagyon közel.

Mégegyszer olvasd föl a mondatot itt akkor két szavanként,vesszőkig olvassuk akkor, olvasd el mégegyszer kérlek szépen!

Kérdező:És mi megismertük,és hogy az elhittük helyett mondtam hogy megbizonyosodtunk Isten irántunk való szeretetéről..

Igen.

Ami miben nyilvánult meg honnét tudod hogy Ő szeret?
Hogy elküldte a fiát értünk a világba.

igen

Így van,tehát végignézte a tiszta szent életű fiának a megveretését és megkínzását ugye?

Tehát innét tudjuk,ezt nem kellett látnunk,erről tudunk történelmi információt sőt a történelem se tagadja.

A történelem is azt mondja most már,hogy ez megtörtént, tehát ez az információ nekünk elég hogy ebből kiinduljunk,hogy ezzel arra motiváljon bennünket,hogy mi hallottuk ezt,és tudjuk hogy mi a lényege, tehát elküldte,mert ha nem küldte volna el,akkor az ördöggel együtt pokolba kerülnénk és nincs az emberiségnek menekülés,és ezt mi hallottuk,és megértettük ebből,megtudjuk érteni hogy milyen nagy dolgot tett értünk.

Tehát meggyőződtünk róla,hogy az Isten szeret,mert bizonyíték van rá,írásos bizonyíték a biblia elsősorban elsőkézből,hogy az Atya bizonyságot tesz,hogy én a fiam beküldtem,értetek szenvedett,értetek halt meg és ezért képes vagyok megbocsájtani mindenkinek aki elfordul az ördögi természettől,és az én természetemet kezdi tanulni és gyakorolni.

Tehát erről szól az egész.

Mind e mellett a történelem is igazolja Josephus Flavius meg az összes többi mindenki abból a korból írja személyesen,hogy látták őt,hallottak róla,meg azokkal az emberekkel beszéltek akikkel Ő jót tett ugye?

Tehát megértettük az Istennek az irántunk való szeretetét ugye?

És akkor utána?

Isten szeretet,és aki a szeretetben marad,az Isten szeretetében marad,így olvastam és Isten szeretete is ő benne marad.

Ok, most akkor tehát Isten szeretet,és aki...hogyan van,és Isten szeretet

És aki a szeretetben marad.

Jó,ok,idáig,tehát Isten szeretet és aki az Isten szeretetében marad ugye?
Ezt mondja?

És aki a szeretetben marad csak ennyi van.

Ez az ok,mit jelenthet ez, mit mondtak az angyalok amikor eljöttek a pásztorokkal és meg voltak rémülve,hogy hú most mi fog lenni,lehet megijedtek most megölnek minket az angyalok.

Mit mondtak az angyalok,mit fejeztek először ki Istentől küldve?

Azt mondták,hogy jó akarat az emberekhez a földön,ugye?

Luk 2:13  És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják vala:

Luk 2:14  Dicsőség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Tehát a magyar nyelvben elcsépelt,nyálasra szaggatott,szép szó a szeretet,azt úgyis mondhatnánk sokkal kézzelfoghatóbban,hogy jóindulat,jó akarat.

Tehát az Isten maga a tökéletes jó akarat az emberiség felé,és mivel az Isten a tökéletes jó akarat és önzetlenség,és ezért mind az aki az Ő akaratát cselekszi az Ő jó akaratában marad.

Miben nyilvánul ez meg?

Mindaddig amit szótfogadsz az Ő fiának,azoknak a beszédeknek amit az Atya adott a fiúnak,addig ahogy szótfogadsz a fiúnak,és így szereted az Isten fiát,így szereted az Atyát,és ezért a te szeretetedért,tehát az Isten felöl való jószándékodért,jó akaratodért az Atya jó akarattal van feléd,ami azt jelenti,abban nyilvánul meg,hogy nem akar elpusztítani,hanem meg akar bocsájtani és örök életet akar adni.

Következő szavak,hogy van ezután?

Tehát,az Atya az Isten szeretet,és aki a szeretetben marad,tehát az Atya maga a tökéletes önzetlenség és jó akarat az emberek felé,és azok az emberek az Ő jó akaratában mindvégig megtudtak maradni,akik Ő neki szótfogadnak ugye?

Tehát ezt jelenti ez.

Folytassuk tovább onnan,hogy az Isten szeretet,és aki a szeretetben marad,

Az Istenben marad és Isten is Ő benne.

Tehát nyilván logikus ugye,így már az Isten logikájából gondolkodva ez egyszerű.

Tehát mindaddig amíg szereted az Isten fiát,mert ez által tudod megmutatni az Atyának,hogy Őt szereted,tehát hogy jó indulatból,hálából,önzetlenségből,szeretet érzésből,azt gyakorlod amit az Isten fia mondott,ezért az Atyának meg tudod mutatni,hogy szereted,és ezért így,megmaradsz az Atyában.

Tehát az Atyának az irántad való jó indulatában,hogy Ő, amíg azt mutatod neki,hogy megbántad az elrontott életed bűneit,és az Ő fiának az utasításait akarod követni,hogy mindenképpen fölmentést élvezhess a büntetés alól, tehát ez arra motivál téged,hogy szótfogadjál.

Ezzel a szótfogadássoddal kimutatod az Atyának,az Atya iránt való szereteted,és kimutatod a fiú iránt való szereteted a szótfogadásod által,és mindaddig amíg ebben a szellemiségben élsz,tehát ez az a szellemiség,hogy az Atyának a szellemiségében élsz.

Tehát az egész életedet a szótfogadás,az önzetlen,jó akarat motivál minden cselekedetedben az Isten beszéde alapján.

Amíg ebben a szellemiségben élsz,mert ez az Atya szellemisége,addig te,és én,és mindannyian élvezzük az Atya szeretetét,( ez a szeretet az Atya jó indulatát,és önzetlenségét,)élvezni tudjuk, egész addig amíg ebben a szellemiségben élünk.

És ebből fakad az,hogy látjátok ilyen pofon egyszerű,hogy az agyunknál  a gondolkodásunknál fogva,az elhatározásunknál fogva ezt gyakoroljuk,ezt akarjuk,és ebben élünk,és ez miatt kegyelmet nyerünk mert ugye ezt a fiú megcsinálta,és mindaz aki utánozza ebben az Ő fiát,ahogy föltámasztotta az Ő igaz,tiszta,engedelmes életéért az Atya föltámasztotta a fiút,ugyanúgy egyszer megígérte mindazoknak,hogy akik engedelmeskednek az Ő fiának a beszédeinek azt Ő fölfogja támasztani,ha mefog halni azon a napon az elragadtatáskor.

Tehát ezt jelenti az Atya szeretetében lenni,és mikor azt mondja az Atyában lenni,akkor ott kihagyták,nem tudom,hogy kihagyták e szándékosan,vagy az eredeti is így írja,ez egy allegórikus kép.

Tehát utána mi van,hogy abban az Atya is megmarad és ő is az Atyában,ugye ezt írta?

Az Istenben marad,és Isten is ő benne.

Igen,tehát ezt jelenti az Istennek a jó indulatában maradni,és mivel így Isten jó indulatában,ami a kegyelme,tehát,hogy elsősorban kegyelemmel,nem ítélettel fordul felénk,hanem kegyelemmel és meg akar ajándékozni,ezt mi feltudjuk fogni,és ez arra motivál bennünket,hogy mi is viszonozzuk az irántunk való jó akaratát,jószándékát, hogy nem elpusztítani,hanem segíteni akar,ki akar menteni,megtartani.

Ezt mi azzal viszonozzuk,hogy tovább erőteljesebben,még erősebben arra motiváljuk magunkat,hogy igenis nagyon jó dolog az Istennek engedelmeskedni,Igenis nagyon jó dolog nap mint nap tanulmányozni az Ő igéjét,és mélységére menni,megérteni az agyunkkal teljes mértékben,és ezt magunkra erőltetni,ebben éljünk ebben a szellemiségben,mert  addig az Atyának a kegyelme van rajtunk,és nem kell soha félnünk,az ítéletétől az Ő búsúlt haragjától,nem kell félnünk,hogy itt maradunk az elragadtatáskor,az elragadtatás után és szenvedni fogunk a pusztításától,mert engedelmesek vagyunk és Ő ezt kéri tőlünk,hogy ki tudjon bennünket menteni.

Ezért mindaddig amíg ebben a szellemiségben élünk,az Isten szellemiségébe,addig tudhatjuk,és ezt betudjuk magunknak bizonyítani,tehát mindaddig amíg engedelmeskedünk,addig világosan elmondatod magadról teljesen igazságosan,hogy kegyelemben vagyok és erős bizadalmad lehet az elragadtatásban és az Isten országában való örök életben.

Viszont ha visszafordul valaki ezen  az úton,mert nem csak az igaz,hogy valaki elkezd az Isten természetére formálódni,és abban élni,és akkor kegyelmet nyer,innét vissza is lehet fordulni.

Tehát ugyanúgy elkezdhet valaki,meggondolhatja magát,és elkezdhet a világ bűnei szerint gondolkodva élni,és akkor az ítélet lesz rá érvényes.

Tehát,ha látod a saját magad cselekedeteiben,hogy erősen motiválod magad,hogy amit tőled telik a legjobbat tedd meg,hogy  be tudd mutatni az Istennek,hogy szereted Őt,még ha el is esel,akkor  is legalább annyit megcsinálsz,hogy bocsánatot kérsz,és igyekszel kerülni azt a dolgot,tehát már ezzel bizonyságot teszel,hogy Isten fia a Krisztus.

Miért?

Mert azért kérsz bocsánatot,mert tudod,hogy ha nem kérsz bocsánatot,és nem hagyod el akkor kárhozatra fogsz menni,ugye?

És ettől a kárhozattól egyedül az szabadít meg,ha követed  az Ő fiát,az Ő fiának a viselkedését.

Tehát ezzel a viselkedéssel te kimutatod az életedben a gyakorlásával,bemutatásával,cselekvésével,hogy a te életednek a szellemiségének a motivációja az az Isten fia.

Érted?

És ezzel  Ő rá nézve cselekszel dolgokat,ezzel te megvallod a cselekedeteiddel az Atya előtt,hogy a te életedben az Ő fia az,aki példát mutatott neked,és Őt követed,tehát ez által a te szabadítod.

Ugyanis Ő megmutatja ezeket a lépéseket,hogy hogyan tudsz kijönni ebből babilonból,babilonnak a szellemiségéből,az ördög szellemiségéből,aminek a vége kárhoztatás,és ítélet.

Ő megmutatta az Ő engedelmességével,hogy ha engem utánozol,mindenképpen az Atya meg fog neked bocsájtani,ugye?

És hogy ha engem utánozol,tehát nem engem, hanem az Isten fiát,amíg Őt követed,addig azt vallod meg,hogy Ő a te szabadítod,mert Ő az  útmutatása által Ő kiszabadít téged az ítélet alól.

Tehát ezért szabadító Ő.

Sokan nem értik,hogy miért, Jézus mért szabadító,sokan azt hiszik,hogy azért mert meghalt a kereszten.

Nem igaz,nem ezért Ő elsősorban a szabadító,hanem azért,mert  azt mondja:példát adtam elétek,és boldogok vagytok ha azt cselekszitek.

Ján 13:15  Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.

Értitek?

Ezért szabadító Ő mert megmutatta,hogy milyen szellemiségben élve kell leélned az életed,hogy elmondhasd magadról tiszta lelkiismerettel,nem becsapva magadat,hogy örök életed van.

Értitek?

Ezért Ő a szabadító,mert azzal az élet stílussal,abban az Isten szellemiségében élve,Ő példát mutatott,amit te tanulmányozhatsz,és ezt elsajátíthatod,megjegyezheted,és megfelelő szituációban gyakorolhatod,és amíg gyakorlod,addig Ő a szabadító az életedben.

Ha ellene szólsz,nem az hogy ellene szólsz,hanem máshogy cselekszel akkor azt vallottad meg az Atya előtt,hogy neked nem kell a Jézusnak az útmutatása,te jobb utat tudsz,neked jó a Káinnak az útja aki ugyanúgy sárgarépát,tököt akart vinni annak ellenére,hogy Isten megmondta hogy:Nekem állatot kell bemutassál,tiszta,hibátlan,nem foghijas állatot,nem beteg állatot,nem szőrhibásat,nem szinfoltosat,nem sántát.

Tehát a maga nemében tökéletes állat áldozatot kell bemutatnod,ami előképe az Én fiamnak,és akkor én így közvetett módon kommunikálok veled.

Ezt csinálta Ábel,az ő áldozatát elfogadta az Isten,Káinét meg nem fogadta el,mert vitte a tököt,a sárgarépát a paradicsomot föltette és az ő áldozatát nem emésztette meg a kerubnak a tüze,és akkor Káin földühödött és irígy lett,hogy hogy-hogy az Ábel:

Ugyanezt kell megérteni,hogy aki a saját maga elméletet,elgondolása szerint az Isten beszédétől el távolodva,más fajta gondolkodással,emberi gondolkodással akar Istenhez közeledni,akár bibliai igéken keresztül is,de nem az Isten szellemiségéből fakadóan értelmezve,az az Isten előtt az pelyva,pozdorja,amikor jön a tűz,jön az árvíz,és a vihar akkor az egész össze fog borulni.