- Isten tüze-e a hamis próféta tüze?

Isten tüze-e a hamis próféta tüze?

 

Szeretettel köszöntök mindenkit a Reveal Hidden Reality youtube csatornán!

Ez alkalommal ebben a hanganyagban egy érdekes témával szeretnék foglalkozni ami több dologra kiterjedő információ,de ugyanakkor mégis egy nagyon fontos mozzanatot segít megérteni a bibliából.

Gondolok egész pontosan arra,hogy a Megváltónak a meghalását és feltámadását követő 50.napon pentecust napján mikor is a megváltónak a tanítványai összegyűltek Jeruzsálemben a felházban,és velük együtt voltak az őket szolgáló asszonyok,és jelen volt 120-másik tanítvány is.

Ekkor,ahogyan tudjuk az Apostolok cselekedete második részből,ugye arról számol be az írás,hogy sebesen zúgó szélnek a zendülése töltötte be a házat,ahol elvoltak bújva a farizeusok és a zsidó elöljárónak az üldözése elől,és tulajdonképpen az Isten fiának az utasítását töltötték be az által,hogy mielőtt Isten fiát az Atya vissza vitte volna az Ő királyságába, az Ő országába,az Isten fia meghagyta a Megváltónk a tanítványoknak,hogy maradjanak együtt és ne széledjenek szét.

Hanem maradjanak Jeruzsálemben,és erre ők maguk a tanítványok találtak egy erre alkalmas helyet,ami nem volt kijelölve az Isten fia által,és ezen keresztül Isten által sem volt kijelölve ez a találkozóhely.

Tehát teljesen spontán helyen volt ahol összegyűltek a tanítványok,velük voltak az asszonyok és a megváltónak a földi édesanyja Mária,és velük volt 120-tanítvány,és akkor az írás azt mondja,hogy eltöltötte a felházat sebesen zúgó szélnek zendülése és a 12-tanítvány fölött pedig tüzeslángnyelvek jelentek meg.

Ellentétben az ál-karizmatikusságot vezető szabadkőműves híres-neves tanítóknak a hamis tanításaival szemben nem igaz az,hogy ekkor mindenki fölött megjelentek a lángnyelvek,és nem igaz,hogy ahogy ezt ők nevezik betöltekezett mindenki Szentlélekkel.

Valójában nem volt semmiféle Szentlélekkel való betöltekezés.

Ez egy nagy hamis tanítás,okkult teológiákra támaszkodva,okkult teológiáknak a bizonyítására.

Tehát ahogy olvassuk,hogy tüzeslángnyelvek jelentek meg fölöttük,meggyőződésem hogy csak a 12-tanítvány felett volt ezek a lángnyelvek.és a következőkben megfogjuk érteni,hogy egész pontosan miért.

Elöljáróban csak annyit,hogy nagyon kevesen vannak akik megértik ezt a szituációt,hogy mi is történt itt.

Már többször,több hanganyagban hangoztattuk,hogy itt ebben a leírásban arról van szó,hogy a tanítványok Istentől való terv szerint elérték azt a készültségi fokot,amikor befejezték a tanítványságukat,és Istentől való küldöttségbe léptek át.

Ilyenkor ha megfigyeljük az Ószövetség alapján is és az Újszövetség alapján is,teljesen összhangban van egymással az,hogy mindenkor amikor Isten elhatározta,hogy kijelöl valakit kiválaszt valakit az Ő munkájának végzésére,és azt majd felfogja készíteni,és felkészülés után pedig munkába fogja állítani.

Ez mindig úgy történt,hogy egy Istentől rendelt embert az Ószövetségben egy prófétát nevezett ki mindig Isten,akit oda küldött az elhívott személyhez,aki Isten terve alapján elhívásban részesült,és ezt a prófétát mindig oda küldte a kiválasztott személyhez.

Elővette az olajos szaruját,és tanuk jelenlétében rákenyte arra a személyre,akit az Isten mutatott neki.

Ebből a megkenetésből a szabadkőműves páholygyülekezeteknek a hamis tanítói egy dogmát hoztak létre,kenet imádatnak nevezve.

  Tehát állandóan a kenetről beszélnek, az Isten kenete,üljünk az elsősorba a gyülekezetekben mert ott a kenet erősebb,ezen az emberen kenet van,ezen az éneken kenet van.

Tehát ennek a kenet dolognak a téves hangsúlyozásából létrehoztak egy dogmatikus elméletet,ami misztikumot mutat,és az emberek babonásan tekintenek az Isten dolgaira ez miatt.

Tehát ahogyan Isten elküldött egy prófétát,beszélhetünk Illésről is vagy akár Elizeusról,akár Sámuelről,bárkiről az Ószövetségben,mindenkor tudjuk, hogy Isten elküldte az Ő prófétáját,mikor Saul gonosszá vált Istentelenné vált és Isten elküldte az Ő prófétáját,hogy kiválassza Dávidot aki még az apjánál őrizte a juhokat,ekkor megtörtént az ő elhívása.

Tehát ezt az erős illatozó kenetet ezt rákenyték,rá kenyte a próféta Dávidra tanúk jelenlétében,és ekkor akik tanúként látták,hogy mi történt elhíresztelték másoknak is szemtanúként,hogy látták hogy a próféta megkente Dávidot,és ez azt jelentette,hogy úgy kellett az embereknek rátekinteni Dávidra,és olyan viszonyban kellett lenniük Dáviddal,mint a jövendőbeli királyukkal.

Ugyan Dávidnak a felkészítése még nem ment végbe,még a tanulása sem kezdődött el igazán,de ezzel Isten kijelentette hogy a jövőben ő lesz az Ő követe,akin keresztül Ő irányítani,vezetni fogja az Izraelitákat az állam szervezeten keresztül.

Aztán ugyanakkor láthatjuk azt,hogy amikor a nép nem tekintett az Istentől való küldöttre úgy mint magától az Istentől rendelt személyre,és elutasították az Istentől való tekintélyt és küldetést,akkor nagyon gyakran Isten maga tett valamiféle dolgot,amivel megbizonyította azt és kijelentette azt a tömegek számára,hogy az az ember akit ők megvetettek Isten követeként, az valójában Isten küldetésében van,és nem önmagától,nem önjelölt prófétaként kezdett el tevékenykedni,hanem maga Isten hívta őt el,készítette fel,és helyezte munkába azt a prófétát.

Tehát ha megnézzük az Ószövetségben találkozhatunk 3Mózes 9:24-nél amikor tűz áldozatot készítettek,állatáldozatokat mutattak be,és Istennek a tüze alászállt a mennyből és megemésztette az áldozatot.

Aztán az 1Krónika 21.26-nál is láthatjuk azt amikor Dávid mutatott be áldozatot,és ekkor tűz szállt alá,és mint az előzőekben Illésnél amikor a baál papokkal rendezett versenyt és kihívta őket egy versenyre,amiben ő bebizonyította mint baál papoknak is mint az Izrael eltévedt népének is,hogy az ő küldetése nem önmagától van,hanem Isten rendelte.

Ebben az áldozat bemutatásban Isten bemutatta azt,maga részéről közvetlenül bizonyította azt,hogy Illés az Ő általa rendelt követ,és ahogy látjuk,hogy Illés esetében amikor őt elutasították és ő volt egyedül próféta Jézabel halálra kergette Illést,a nép nem fogadott szót neki,és nem tekintettek rá mint Istentől való küldöttre.

Akkor Isten tüzet bocsátott le,és megemésztette Illés áldozatát,és ekkor mikor Illés rájuk parancsolt az Izraelitákra,akkor viszont mindenki azonnal engedelmeskedett,tehát azonnal elfogadták Illésnek a tekintélyét Istentől rendelve.

Tehát Dávidnál is ugyanez történt az 1Krónika 24:26-ban amikor Dávid oltárt épített,és ezen erre állat áldozatot helyezett akkor Istentől tűz jött le,és emésztette meg az áldozatot.

Ezt megfigyelhetjük Gedeonnál is,Gedeon is áldozatot mutatott be és ezt Istennek a tüze emésztette meg.

 Tehát végig láthatjuk azt,hogy Isten által való kijelölés az próféta által, vagy önmaga által személyesen történik.

Hogyha megnézzük az Apostolok cselekedetében a 2.rész 3.versét,mikor írja az írás,hogy tüzeslángnyelvek jelentek meg a tanítványok fölött,akkor ebben az esetben nyilvánvaló,hogy miről van szó.

Én ezt nem értettem,sokáig azon gondolkodtam egy időben,hogy vajon mi lehet a tűznek a jelentősége ebben az esetben,mert így önmagában magyarázat nélkül én soha nem hallottam.

Idegen nyelven sem,sem magyarul nem hallottam erről semmiféle tanítást,hogy mi is volt ez az esemény.

Nyilvánvalóan az Ószövetségi eseményekből ki is tudtam következtetni azt,hogy a zúgószél,az magának az Istennek,az Atyának a test nélküli formájának a megjelenésének a jele volt a zúgó szél,de a lángnyelveket nem értettem,hogy mit akart jelenteni,és így ahogyan a jelenések 10-13. versét tanulmányoztam,és azt akartam megérteni,hogy hogyan is fog ez az esemény történni amikor is ez a nagy félrevezetése lesz a keresztényvilágnak és a vélt Jáfeti Izraelnek ugye, és azt olvassuk az írásban,hogy Izraelben fog székelni a világ vezető a hét, nyolc fejű fenevadnak az Egyesült Nemzeteket alkotó vezető országoknak a vezetői kiválasztanak önmaguk fölé egy személyt a Rothschild család által alapított és felépített Jeruzsálemben Izraelben,és a harmadik templomban fogják nagy pompás ceremónia közepette beavatni vagy fölavatni,királlyá avatni azt a személyt.

Én arra tippelek, hogy ez Rothschildnak az unokája lesz,valamelyik unokája,aki a koránál fogva és a pozíciójánál fogva is arra jelölnek ki,abban a megtiszteltetésben részesítik,hogy a beavatási ceremónia során Lucifer foglalja el az ő testét és a föld királyaként uralkodjon a föld nemzetein.

Már azokon amelyek a bibliában megvannak jelölve,hogy melyek nemzeteken fog tudni uralkodni,mert lesznek nemzetek akin nem fog tudni uralkodni az antikrisztus.

Sokáig azon gondolkodtam,hogy vajon mi lesz ez a trükk amivel megfogja tudni vezetni mind az egész ateista gondolkodású világot,gnosztikusan gondolkodó embercsoportokat az egész keresztény világ vallást,és ugyanakkor a mai Rothschildék által létrehozott Jáfeti Izraelt.

És ahogy olvastam ezt a részt a jelenések könyvében a 13.mat,hogy vizsgáltam ezt a leírást.

Ekkor értettem meg igazán,hogy valójában itt a nagy félrevezetés abból fog állni,hogy először is ki lesz építve az antikrisztusnak a birodalma a fenevad.

Tehát meglehet látni az írásból,hogy bizonyos alkalmakkal a fenevadról úgy beszél Isten a jelenések könyvében mint egy országról,vagy legalábbis országok szövetségéről,máskor pedig úgy beszél mint egy személyről.

Meglátjuk,hogy a kronológiában ki lehet olvasni ezt a bibliából,hogy először is az ókori babiloni világ uralomból a történelem során kialakuló nemzetek és ezekből kinövő modern római birodalom.

Ennek a gazdaságilag legerősebb országai,akik az Egyesült Nemzetek országainak a vezető országaivá válnak,mint Olaszország,Németország,Nagy-britannia,Japán, a Brit királyság,Kanada,Egyesült Államok,és legutolsó sorban Oroszország.

Tehát ezeknek az országoknak a szövetsége az,amely vezeti ma az Egyesült Nemzeteket,és ennek a nyolc országnak a bankrendszerének a vezetői önmaguk felé választanak egy személyt,egy világpolitikust akinek a kezében összpontosítják hatalmukat.

Tehát úgy használják ezt a személyt,akit mi antikrisztusnak nevezünk mint ahogyan ma például Rothschild használja Obamát.

Tehát úgy tűnik,hogy Obama a világ legerősebb személye a mai napon ami látszólag igaz is.

De valójában ő neki az a hatalom amit a kezébe adtak,az nem az övé azt ő sohanem szerezte meg,hanem ezt azok a személyek akik őt kijelölték és ebbe a szerepbe helyezték,hogy saját maguk kilétét eltakarják,Obamát tették a kirakatba.

Tehát minden amivel Obama rendelkezik az nem az övé,sohasem volt és sohasem lesz az övé.

ő egy báb ,egy marionett,és egy ugyanilyen személy lesz ha nem éppen ő maga az a világ vezető aki kezébe fogják adni néhány évre a világnak a vezetését,hogy az emberiség előtt ne legyen egyértelmű és látható az,hogy valójában milyen erők,milyen politikai csoportok és milyen szervezetek azok amelyek irányítják és kontrolálják a világ minden nagyobb országát,milyen rendszereken,milyen szervezeteken és politikai pártokon,vallási szervezeteken keresztül.

 Tehát ekkor értettem meg ebben a vizsgálódásban,hogy a nagy trükk abban van,ha megnézünk mindenféle website-ot vagy blogokat amelyek ezzel a témával foglalkoznak,a legnagyobb hibát azzal követik el,hogy a keresésüknek a központjában magát az antikrisztust helyezik.

Ez egy óriási tévedés,mivel az antikrisztus megjelenése az a legutolsó momentum lesz.

Először megjelenik a nemzetek által fölépített,és az azokat kontroláló bankrendszerek vezetője által gondolok itt elsősorban a Rothschild családnak a tevékenységére,aki a vatikánnak a zsákos emberei,akik beépültek a brit ország vezetésbe és így ezen keresztül  a királyságba is benyomultak.

Házasságot szereztek a brit uralkodókkal és ez miatt a rangsorban a britek elé kerültek a királyságnak a vér vonalába.

Tehát lehet azt látni,hogy ezen a bankárdinasztián keresztül kontrolálja vatikán az egész világot,és a vatikánt pedig a fekete pápa kontrolálja.

Hogy ki kontrolálja a fekete pápát valójában azt nem tudom megmondani.

Több féle vélemény van,egyik legelterjedtebb vélemény az,hogy  a Venicsei család szövetség ami ugyanolyan illumináti család szövetség,mint a híres 13-illumináti család szövetség amelyet oly gyakran emlegetnek mindenhol.

Tehát,hogy eloszlassuk azt a megtévesztő nézetet amelyet szintén meggyőződésem,hogy ugye a szabadkőműves ál-keresztény tanítók a gyülekezetek élén szándékosan azért hangoztatnak hogy ez által eltereljék az ezzel a témával foglalkozó embereknek figyelmét,és mégis egy trükkel betudják hajtani az embereket egy félrevezetésbe,ugyanis ahogy ismerjük a híres ál-keresztényi szabadkőműves tanítóknak a tanításait az utolsó időkről ugye.

Egyfolytában arról beszélnek,hogy megjelenik az antikrisztus,magához ragadja a hatalmat,uralkodni fog 7-éven keresztül,3,5-évnél megszegi a békeszerződést,és véget vet az állat áldozatoknak stb.stb.

Nem vagyok egészen biztos benne,mert az illumináti és az ő világrendszerük általában nem szeretik ki tenni a kirakatba,hogy mit is fognak pontosan csinálni,és amikor pedig arról beszélnek,hogy mit csinálnak akkor ezt azért teszik,hogy egy várakozást építsenek fel az emberbe,de ugyanakkor egy másik helyen,amire nem is számítanak a tömegek,másik helyen hajtanak végre valamiféle akciót.

Most gondolok itt például arra,hogy mikor megölték Michael Jacksont akkor az egész világ oda koncentrált,oda figyelt,siratta mindenki, az egész világ gyászba borult.

De valójában a világ másik felén Vatikánban pedig a G8-országoknak a gyűlését rendezték meg, ahol meghatározták,hogy mi lesz az új közös pénznem a New World Orderben az Újvilágrend bankrendszerében,hogy fogják hívni azt az internacionális nemzetközi valutát amit kifognak bocsátani minden országban,ahol csak az Egyesült Nemzetek G8-országainak a vezetése kontrollt tudott vonni a lakosság fölött,és ezt a dolgot beszélték meg ott a Vatikánban.

Tehát ehhez kellett egy ilyen elterelő akció.

Vagy ugyanúgy beszélhetünk például....mit lehetne még mást említeni.

Tehát például beszélhetünk a 2012 decemberi eseményekről,hogy már azt megelőzően fölépítettek az emberekben egy várakozást a nagy polarsift,pólus váltás,hogy az inkák és a maják megjövendölték hogy vége lesz a világnak stb.stb

A világ ¾-ét bebolondították ezzel a hülyeséggel,és ha valaki pedig komolyan megvizsgálta ezt a témát,azok tudták,hogy a maják és az inkák soha nem állították azt,hogy 2012-ben lesz vége a világnak.

És ugye mindenki várta ezt az alkalmat,de nem történt semmi sem,de ugyanakkor mégis az emberek szeme előtt eljátszották a Sandy hook-féle áldozatbemutatást,és láttam filmeket amik ezzel az összeesküvés-elmélettel foglalkoztak,hogy valójában ez a Sandy hook ez ugyanazon a vonalon helyezkedik el,amelyiken meghosszabítva meg lehet találni az inkák és a majáknak a piramisait ahol ezen a napon áldozatot szoktak bemutatni,mint ahogy a druidok is ezt szokták tenni bizonyos nap mozgásával,vagy bolygók találkozásából fakadó napokon.

A lényege az volt ennek,hogy az inka próféciákra hivatkozva az emberekben fölépítettek egy ilyen várakozást,mindenki azt várta,hogy nagy tenger hullámok lesznek meg 250-300 km/órás szelek lesznek,átfordul a föld Mindenki ezeket a badarságokat várta.

De amíg az emberek erre koncentráltak,és ezt tették a kirakatba ez volt a várakozásnak a tárgya,addig pedig szépen észrevétlenül egy egyszerű ámokfutó lövöldözésének álcázva mégis végrehajtották azt az áldozatbemutatást amit megterveztek ez mögé a polarsift elmebeteg teória mögé.

Hát ugyanígy van ez is mivel naív lenne azt gondolni éber, és felvilágosultan gondolkodó keresztényektől,hogy az illumináti mindenre kiterjesztette a hatalmát és figyel arra,hogy kontrollt vonjon minden fölött,éppen a bibliát hagyta volna ki.

Ha megnézzük az írásban láthatjuk azt,hogy Sátán magát az Isten fiát megpróbálta elcsalni az Istennek való engedelmességtől,hogy önállósítsa magát,és vesse le magát a templomnak az

ormáról,mondván megvan írva a bibliában,hogy parancsolni fog az Isten az angyaloknak,hogy segítségére siessenek,elkapják hogy meg ne üsse lábát a kőbe minden útján.

És ugye látjuk,hogy a Sátán a legnagyobb hamisítóként kilopta az idézetből azt a szót a Zsoltárokat idézte,kilopta azt a szót,hogy minden utadban.

Tehát Jézusnak a küldetésében Istentől való naponkénti utasításában és vezetésében nem volt benne az,hogy a templomról leugorjon.

Tehát minden útjában,minden tervében nem volt benne Jézusnak az Istennek a kísértése,és ha leugrott volna ezzel önállósította volna magát,és Istent akarta volna kényszeríteni,hogy csodát csináljon,hogy elkapják az angyalok,és nem lesz baja.

Ezt Isten nem csinálta volna meg,és ezt az Isten fia tudta.

Tehát,hogy maga a hazugság fejedelme,az emberölő kígyó,a futó kígyó,a vörös sárkány aki nem állt meg az igazságban,és ember gyilkos volt kezdettől fogva,ha az Isten fiát magát az Isten fiát személyesen megpróbálta hamisítással, akkor tőlünk a legnagyobb naívság lenne azt gondolni,hogy magát az írást nem próbálták meg hamisítani.

Akik foglalkoznak ezzel a témával azok biztosan tudják,hogy a pápaság Konstantint követően a legnagyobb küldetésének tekintette azt,hogy begyűjtsék a közkézen forgó eredetibb görög iratokat és az Apostolok által írt leveleket,majd ezeket vissza kibocsátották,de meghamisítva.

Tehát ez bizonyított dolog,ezután bárki utána járhat,ezekből a hamisításokból származik ma a legtöbb biblia például.

És nyilvánvalóan a hamisítást azért kellett végezni a bibliában pontosan az utolsó idők eseményeinek a jeleinek a bemutatásával,hogy olyan képet fessenek az emberekben az utolsó napok,utolsó idők eseményeiről amelyeket az emberekben fölerősítve azokat a jeleket  várják,de ugyanakkor a háttérben a valóság ami el van hallgatva azokra nem figyelnek az emberek és így megvezethetővé válnak.

Egész pontosan gondolok itt arra,hogy ugye ma minden weboldal,minden mozgalom legnagyobb kérdése,hogy ki lesz az antikrisztus,vajon él-e már,vajon köztünk van e már,vajon tudunk-e valamit róla?

Az én meggyőződésem az,hogy igen tudunk róla,és köztünk él, szinte a szemünk előtt van,de nem látjuk őt mert ebben a várakozásban vagyunk,de nem azt az információt nézzük amit kellene.

Gondolok itt arra elsősorban,hogy mindaddig az antikrisztusnak a kiléte nem lesz nyilvánvaló amíg a 3.templom fel nem épül,és az állatok áldozásának a műveletei  nem folynak.

Tehát nyilvánvaló,hogy  ebben az időben lesz királlyá avatva az a politikai személy aki az illumináti családok sorrendjéből kiléptetik és azzal a privilégiummal látják el,hogy önmaguk felé választják uralkodónak.

De, hogy mért becsapás ez a következőkből kiderül,ugyanis ha megnézzük az Ószövetségnek a sorrendjét,ugye először mindig Isten kirendelt egy prófétát,azt kiképezte,elküdte,szolgált,és ő általa királlyá avatott olyan személyeket akiket maga az Isten választott,hogy a királyságot betöltsék.

Tehát ha leakarjuk leplezni ezt a csalást akkor meg kell értenünk,hogy az apostolok cselekedete alapján amikor a pentacost napján az ötvenedik napon,szándékosan nem mondok pünkösdöt,mert a pünkösd szónak semmiköze a kereszténységhez,és főként nincsen köze az ötvenedik nap eseményeihez,ugyanis a magyarnak nevezett húsvéttal együtt amely az angol easter-ből származik ami nem más Istár napja.

Istár pedig jól tudjuk,hogy nem más mint Nimród felesége Szemiramisz,akit a katolikus vallásban rejtett módon Máriának álcáznak.

De ugyanúgy más vallásokban például európának vagy Sophiannénak,vagy Diánának,Jézabelnek és egyébnek van bemutatva.

Tehát ahogyan húsvét az Istar, easter –nek a napja ugyanúgy ahogy pünkösd is a druidok vallásából való második vagy harmadik évenkénti ünnep a nyolc közül.

Amit ma a kereszténységben,keresztény vallásban gyakoroltatnak az emberekkel a húsvét,a pünkösd,a karácsony,valentin nap,hallowen és egyéb más napok.

Ezek mind druid évenkénti ünnepeknek a napjai,amíg az Isten ünnepeinél az Ószövetségben hét ilyen ünnep volt,és prófétikus ünnepek voltak, addig a druid illumináti ünnepekben nyolc ilyen évenkénti nagy ünnep van amit keresztény ünnepeknek álcáznak,és ennél fogva is akik részt vesznek ezekben az ünnepeknek a gyakorlásában,azok mind tudtukon kívül,tudat alatt Luciferimádatban vesznek részt.

Tehát pentecost napján,az 50.napon a Krisztus feltámadásától számítva 50.napon ugyanis a pentacost, a görög pentacost szó,az 50-et jelent és ebből van az ötvenedik nap eseménye amikor is Isten az Ő fiát elvitte a mennybe és hátrahagyta a tanítványait, akiket Isten az Ő történelmi kronológiájában elérkezettnek látta az időt,hogy azokat a tanítványokat akiket kiválasztott az Ő fián keresztül a Messiásunkon Joshuán keresztül kiválasztott azokkal kapcsolatban azt látta,hogy ők beértek arra hogy befejezzék a tanítványságukat és Istennek közvetlen küldöttségébe lépjenek,hogy Ő maga test nélküli formájában vezetni tudja ezeket az embereket.

És ugye mivel nem volt más próféta,mert Keresztelő János volt az utolsó próféta aki Krisztus előtt megjelent és prófétaként „felkente”az Istennek a fiát a bemerítkezés által.

Láthatjuk,hogy ott a történelemben először az történt meg,hogy Istennek a fia háromszoros bizonyságtétellel lett tanúk előtt az ott levő emberek jelenlétében megbizonyítva és kijelentve,hogy ez az Atya választása,hogy Ő vigye tovább azt a munkát amelyet Isten rá bízott és az emberiség megmentésének a tervét szolgálja.

Tehát értem azt pontosan,hogy Joshuának el kellett mennie bemerítő Jánoshoz,és János bemerítette őt,tudjuk,hogy Ő nem volt bűnös.

Más szempontból is fontos Joshuának a bemerítkezése,de elsősorban abból a szempontból fontos,hogy Joshua megjelenése előtt egy Illés karakterű személy,keresztelő János,bemerító János volt utolsó próféta az Ószövetségből,és merítő Jánoson keresztül kente fel a bemerítkezéssel bemerítő János Joshuát,Messiásunkat Istenünknek a fiát.

Másod sorban pedig azt írja az írás,hogy ott egy látomásban, egy galamb alá szállt ami annak volt a szimbóluma,hogy Isten beárnyékolta az Ő fiát felülről és ezzel jelentette ki,hogy Ő maga fogja vezetni őt és utasításokat adni neki test nélküli formájában az Ő munkássága során.

Harmad sorban pedig egy szózat jött a mennyből :ő az én szeretett fiam őt hallgassátok!

Akik ott jelen voltak sokan hallották a szózatot,vagy nem látták a galambot,vagy látták éppen a galambnak látszódó jelenséget.

Tehát ez igazából ez nem egy galamb volt,tehát aki evvel lett beprogramozva azoknak súlyosan el kell ezt felejteni,tehát valójában nem volt ott semmiféle galamb.

Az írás azt említi, hogy mint egy galambot látta alászállni a lelket.

Tehát Isten beárnyékozta az Ő fiát, és ez egy ugyanolyan látomás volt,egy ugyanolyan látomás volt,beárnyékolás volt mint ahogyan Máriával találkozott az angyal,és elmondta neki,hogy az Atya befogja őt árnyékozni az Ő erejével és gyermeket fog szülni.

Ugyanígy Pál apostol amikor a Damaszkuszi úton volt,és a fény körül ragyogta,ugye ott is az a beszámoló van,hogy némelyek hallották a hangot,némelyek a fényt látták.

Tehát ez is egy ilyen különleges esemény volt,ott is egy bizonyság arra, hogy maga Isten beszélt személyesen valamilyen formában Pállal, aki akkor még Saul volt, de a Damaszkuszi keresztények számára ez egy megerősítés volt, egy jel volt,hogy nyugodtan elfogadhatják azt a Sault, aki addig üldözte őket,akitől ők féltek,rettegtek.

Joshua esetében ugyanez történt látomásszerűen egy galamb látomásban alászállt,és a beavatottak azok látták ezt és tudták,hogy ez a személy Joshua ki van választva az Istentől erre a küldetésre.

Viszont az apostolok cselekedeténél a pentecost napján,az ötvenedik napon nem volt számbavehető próféta mint például merítő János volt.

Tehát senki nem volt olyan állapotban kiképezve akit emberként használni tudott volna Isten az Ő test nélküli formájában mint Szentlélek,hogy odaküldte volna hozzájuk a tanítványokhoz,hogy tanítványságból küldötti,Isten küldötti állapotába kenje fel őket vagy adja tanújelét az Isteni küldetésre való felszólításnak,és Istentől való elhívásnak.

Tehát ahogy látjuk azt például Joshua esetében merítő János volt a próféta,aki a bemerítkezés által felkente Isten fiát Joshuát.

És nem volt egy ilyen személy akit Isten oda tudott volna küldeni,és így önmaga saját maga Isten ebben a test nélküli formájában mint Szentlélek önmaga jött el oda a felházba,és azért mert a tanítványok akik azon a szinten voltak,hogy befejeződött náluk,megtörtént az elhívásuk Joshua által,és megtörtént a kiképzésük az alatt az idő alatt amíg ki lettek választva,és az Atya visszarendelte Joshuát az Ő mennyei dicsőségébe.

Tehát a tanítványoknál elérkezett az idő,hogy küldöttségbe helyezze őket Isten,és mivel nem volt próféta,nem volt erre alkalmas személy hogy így közvetett módon Isten tanúk előtt bizonyságot tegyen arról,hogy ők lettek kiválasztva és elküdve,ezért Ő maga jött el oda az ötvenedik napon.

És ebből adódóan,ha megnézzük az írást ezért nem igaz az,hogy tömeges Szentlélek keresztségek vannak,nem igaz az,hogy Szentlélek betöltekezés van, ugyanis az Atya test nélküli beárnyékolása amikor Ő megjelenik, Ő mindig kizárólag azokon hajtja ezt végre ezt a beárnyékolást,az Ő személyes megjelenését, akik elvannak hívva, és ki vannak képezve, és ennél fogva nem lehet igaz,az amit a szabadkőműves ál-keresztény tanítók a páholygyülekezetekben tanítanak,hogy tömegesen ott mindenki a 120-is és az asszonyok is betöltekeztek Szent szellemmel ugyanis nem volt Szent szellem betöltekezés ez egy hamis tanítás.

Az Atya jelent meg személyesen test nélküli formájában,és helyezte a tanítványokat küldötti pozícióba a tanítványság helyett.

Így lettek ők apostolok,tehát Istennek a követei,Istennek a hírvívői,Istennek a feladatának a végrehajtói akiket az Atya így személyesen láthatatlan test nélküli formájában utasított,vezetett hogy mit kell véghez vinniük mit kell megcselekedniük a Szellemi Izraelnek a létrehozására ugye.

A másik momentuma itt a pentecostnak az volt az eseméyne hogy az Atya szél és tűz formájában jelent meg,hogy így keltette életre az Ő saját maga jelenlétével az eklézsiát.

Azt az eklézsiát amit az Izraelitákból hívott ki Isten ugyanis az Izraeliták,tehát Jákobnak a Leától való leszármazottainak a gyerekei és utódai a babiloni fogságkor az írástudóknak és a farizeusoknak a fogságába kerültek,ugyanis a fogságban az írástudó farizeusok akik létrehozták a rabbinizmust, és a talmudot állították Isteni értékű tanrendnek és elásták a Mózesnak a Tóráját,csak ilyen magyarázó könyvnek használták már.

Ekkor a rabbinikus írástudók,farizeusok a nép fölé kerekedtek,és létrehozták a hamis júdaizmust,a babiloni okkultizmuson alapuló ál-júdaizmust,és ebbe belehajtották a hatalmuk alatt szenvedő izraelitáknak az egyszerű embereit,a hétköznapi embereket,és Istennek be kellett küldeni az Ő fiát Joshuát ide az izraeliták közé,hogy kiszólítsa őket ebből a babiloni ál-júdaimzusból.

Tehát egy országnak a történelmét lezárta Isten és létrehozta a földön a mennyországot az apostolokon keresztül.

Tehát így kezdőddött el a Krisztus testének a működése,és a Krisztus testének a működése mint a szellemi templomnak a működése lépett életbe,és maga az Atya jött be ebbe a szellemi templomba,amely az eklézsia.

Tehát az eklézsia az a  bablioni okkultista izraelitákból kihívottaknak a közössége volt ott a pentecost napján,az ötvenedik napon.

És ezt a szellemi izraelt, szellemi jeruzsálemet azért hozta létre Isten,és keltett életre az Ő saját maga személyével,hogy bejött közéjük,a a tanítványok közé és apostolokká avatta őket ezzel a tűz és szél jelenséggel,amit ugye a tüzet megfigyelhetjük az Ószövetségben az áldozat bemutatásoknál,hogy Isten erősítette meg a próféták működését,és fogadta el az állat áldozatot és emésztette meg,és ugyanakkor vannak események az Ószövetségben amikor látjuk azt,hogy szél formájában is megmozdult Isten az Ószövetségben.

Most hírtelen az jut eszembe,amikor azt hiszem Illést a kövek mögé rejtette Isten és azt mondta,hogy megláthatja az Ő dicsőségének elvonulását és egy óriási szél támadt amely megrepedeztette a kősziklákat meghasogatta a földet.

Az egyik esemény ez,a másik pedig amikor Mózesnél erős keleti szél formájában keletről elindult Isten, és így az Ő láthatatlan mozgásából olyan szélvihart kavart Isten,hogy az szétválasztotta a vörös tengert és kiszárította a vörös tengernek a medrét.

Tehát ez a két bizonyság szól amellett hogy Isten,az Ő mozgása során szelet kavar és erre a harmadik bizonyság az pedig pentecostnak az 50.napja amikor zúgó szél támadt a felházban.

És hát ugye az áldozatoknál amikor Dávid,Illés,Gedeon áldozatot mutattak be,és az Úr tüzet bocsájtott le, ezzel fejezte ki,hogy azok a próféták Ő tőle vannak rendelve,és a népnek úgy kell engedelmeskedniük mint hogyha önmagának Istennek engedelmeskednének.

És így a tűz azért volt a tanítványok feje fölött mert ezzel Isten azt jelezte ki, azt jelentette meg mindazoknak akik ott voltak szemtanúként és később beszámoltak az Atyának a közéjük való bejöveteléről a többi tanítványoknak.

Tehát ezek a tüzlángnyelvek  az apostolok fölött ugyanúgy az Atyának a megerősítése volt,hogy Ő maga küldte el,küldi ki most a tanítványokat apostolságba,és mindazok akik ott voltak 120-an és látták,hogy mi történt azok számára egy kijelentés volt,egy megerősítés Istentől,hogy a többi tanítványoknak úgy kell szótfogadniuk az apostoloknak,és végrehajtani az ő utasításaikat mint hogyha az maga az Isten vagy maga az Isten fia lett volna.

Tehát megint ezzel a tűz formában való megerősítéssel adott tekintélyt Isten ebben a láthatatlan test nélküli formájában a tőle választott és elhívott és általa felkészített tanítványok számára,hogy apostolok lettek,és ebből értettem meg igazán.

És még visszatérve egy pillanatra ide a pentecost napjára,hogy ezért nem igaz a tömeges betöltekezés, ugyanis azok akik ott voltak asszonyok Máriával és a 120-tanítvánnyal,semmiféle írásból való beszámolónk nincsen arra vonatkozóan hogy a 120-tanítvány és az apostolokkal levő asszonyok Istentől való elhívásban voltak,hogy ez hogyan történt.

Ugye a 12-tanítványnál le van egész pontosan írva,hogy Joshuán keresztül Isten egész pontosan  hogyan hívta el őket erre a feladtra hogy a tanítványai legyenek Istennek.

Viszont a 120-al kapcsolatban nincsen semmiféle leírás a 12 tanítvány mellett szolgáló asszonyok, és Máriáról nincsen semmiféle leírás.

Tehát ők nem voltak tanítványi elhivatásban,és ennél fogva nem rendelkezhettek az Atyának a személyéből fakadó megerősítő jellel,hogy ők befejezték a tanítványságot és ezért küldötti  pozícióba emelte őket az Isten.

Ezért nem igaz a tömeges Szent lélek vagy Szent szellem betöltekezés,ez egy okkult tanítás a kudalini jóga révén ezt tanítják ezt működtetik ma a gyülekezetekben.

És így elérkeztünk ennek a hanganyagnak a legfontosabb részéhez,hogy így nyer magyarázatot az,hogy mi lesz az a hazugság,mi lesz az a félrevezetés amellyel Sátán félrevezeti az ál-keresztényi világ vallásrendszerét,ami valójában babilon,babiloni vallásrendszer napkultuszon,szentháromság imádaton,tehát Nimród,Szemiramisz,és tammúz vagy Izis,Hórus,Szeb-nek az imádata rejtett formában napkultusz a földnek a naphoz viszonyított mozgásából adódó napéjegyenlőségek,eklipszek és napéjegyenlőségeknek a dátumainak az imádata amibe belemagyarázzák a meghaló napistent és a feltámadó napistennek a teológiáit.

Ezt belerejtették a bibliának a tanrendszerébe,hogy úgy tűnjön a keresztényeknek hogy a meghaló,feltámadó Jézusnak az ünnepét ünneplik például karácsonykor,de ez hazugság mert Joshua nem karácsonykor született.

Nimródnak és Szemiramisznak a fia született december 25-én,és az ő meghalásának és feltámadásának a napját ünneplik, Tammúznak az újjászületését,reinkarnációjáit ünneplik a karácsonnyal,és ezért ahogy azt említettem ez a keresztény világ vallás és az ál-júdaizmus egyszerre lesz becsapva,és félrevezetve és ezt a kettőt felhasználva fogják az illuminátisták az egész ateista világot luciferizmusba sodorni még pedig a következőképp:Hogyha megértettük azt az eddigiek során hogy az Ószövetségben  Isten prófétát elküldte hogy valakit királlyá kenjen vagy ha nem fogadtak szót a prófétáknak akkor Isten adott maga tűz jelenséget,hogy ezzel Isteni tekintélyt adjon a prófétáknak,hogy a nép szótfogadjon nekik és felhagyjanak az engedetlenséggel az istentelenséggel.

Ha ezt látjuk ez bizonyosodott be,ez működött pentecost napján,akkor az illuminátinak erre kell ráépíteni azt az eseményt amikor is az antikrisztus megjelenése előtt a világ egyedüli vallásának a főpapját fogja az illumináti előállítani,és ahogy olvassuk a jelenések 13:13-ban ha jól emlékszem,igen amikor is arról ír a Jelenések könyve,hogy ugye működik már a tengerből feljövő fenevad  amely nem más mint az országoknak a szövetsége,világszövetsége,tehát egy globális világrendszer az Egyesült Nemzetek révén,és ezt a globális nemzetszövetséget 8 ország,a G8 ország fogja kontrolállni,és ezzel egy időben fog működni egy vallás amely már most működik.

Mert kezdetben ezt katolicizmusnak nevezték,mint egyesített római állam vallás de az idők során ebből egy világméretű keresztényinek látszó világmozgalmat,világszövetséget,vallási szövetséget építettek ki,amelynek keresztény színezete van és ehhez úgy tűnik hogy a protestáns és a karizmatikus gyülekezetek is hozzátartoznak.

Valójában viszont ez az egésznek semmi köze a Krisztusi kereszténységhez,ez továbbra is megőrizte rejtett módon a babilonból származó más babiloni okkult vallásokból behozott tanelemeket,dogmákat hagyományokat és ez miatt Isten tekint erre a kereszténynek látszó világszervezetről tekint rá mint babilonra.

Tudjuk,hogy babilon a mindenféle okkult vallásoknak a szülő helye,és ahogy ezt mondtam a Jelenések könyve 13-részben először is bemutatja a világszervezetet 13:1 től és láték egy  fenevadot feljőni a tengerből melynek 7 feje tíz szarva vala,és az ő szarvain 10 korona és az ő fején káromlásoknak neve,ezt később az angyal el magyarázza Jánosnak ebben a látomásban hogy mi ez a fenevad.

Tehát ez az ókorból babilonból az első város államoktól indult és hódította meg a világot amelyből aztán létrejött a 7 fejű fenevad,tehát a G7 országok szövetsége,majd utoljára Oroszország beléptetésével G8.

Tehát az angyal is mondja először 7 feje volt majd később 8 feje lett ennek a fenevadnak.

Tehát ez a fenevad ez mindenképpen országok szövetsége.

Aztán azt mondja a második részben: Jel 13:2  És a fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Tehát látjuk,hogy maga Sátán adott hatalmat és ravaszságot és mindent ami ehhez a világszövetséghez mint modern babilonhoz szükségeltetik.

Ezért például a négy lovas közül a fehér lovas semmiképpen sem Joshua a megdicsőült és győztes Isten fia,hanem ez a tengerből feljövő fenevad,tehát az antikrisztusnak a királysága,világszervezete.

A harmadik részben: Jel 13:3  És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követé] a fenevadat.

Tehát nyilván hogy az egyik ország úgytűnik hogy meg fog halni,érdekes,hogy most az Egyesült Államoknak a gazdaságával úgy tűnik hogy azt játszák el,hogy haldoklik,de valójában arra megy ki a játék hogy látszólagos gazdaság gyengítéssel egybe akarják olvasztani Mexikót,Egyesült Államokat és Kanadát ebben az észak-amerikai únióból egy szuper hatalmat hoznak létre a G8 országok közül.

És valószínűleg ez lesz továbbra is a fenevad rendszernek a vezetője,központja egy ideig amíg ez izraelbe nem fog költözni.

Jel 13:4  És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:5  És adaték neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték neki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

Nem megyek itt  tovább a tengerből feljövő fenevadra tehát az ország szövetségre.

Utána a 13:11 résznél azt mondja utána: Jel 13:11  Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

Jel 13:12  És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala; Jel 13:13  És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.

Tehát itt a kulcs fontosságú igénk a dolog megértéséhez látjuk,hogy a tengerből feljövő fenevadnak mint az országnak a hatalmasságait cselekszi és uralkodni fog valamilyen mértékben a földből feljövő fenevadon,tehát a világrendszeren,majd a földből feljövő fenevad mint vallás rendszer,tehát ez a földből feljövő fenevad ez egy vallási rendszer elsősorban és ennek a feje a hamis próféta,amely vallási rendszer babilonból ered,és a titokzat vallásokon keresztül kontrollt vont minden nemzeten,és ezt láthatjuk,hogy az egyetemesített ál-keresztény vallást elterjesztették az egész világon mindenhol.

Nem csupán a katolicizmusról van szó,ez egy óriási tévedés,itt egy keresztényinek látszó vallásrendszerről van szó,amely valójában babiloni napkultuszon alapul rejtett formájában.

Ezért nem veszi észre nagyon sok ember.

Tehát erre majd talán még később is kitérünk,vagy hogy ha valakit érdekel és kérdésben felteszi hogy mik a jelei a napkultusznak ebben az ál-keresztényi világrendszerben amelyről mindenki meg van győződve,hogy ez a kereszténység.

Tehát ennek a vezetője a hamis próféta,és nézzük meg hogy ez hogyan passzol össze az Ószövetséggel azzal amivel eddig beszéltem,tehát az Ószövetségben a prófétát az Isten kiválasztotta és ő általa kente fel a királyokat,és helyezte elhívásba,jelezte ki tanúk előtt,és itt is azt mondja az írás,hogy: Jel 13:13  És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. Tehát látjátok itt is megvalósul a bizonyságtevés,hogy tanúk előtt teszi ezt az ördög a hamis prófétával.

Tehát ez lesz a nagy becsapás, ezért arra figyelmeztetek mindenkit aki az utolsó idők jeleit kutatja,hogy felejtsétek el az antikrisztust egy darabig,hanem elsőként keressétek a hamis prófétát,mert a hamis próféta fogja beiktatni az ő trükkjével királyként az antikrisztust.

Tehát láthatjuk azt,hogy valamilyen technológiával,én arra tippelek hogy a HAARP-al ez a High  Auroral Artitude Research Project-el ennek a rövidítése HAARP,ebből származik a neve ennek a technológiának.

Ez a Tesla zseniális találmányán alapul,melyekkel villámlásokat,földrengéseket tudnak előidézni,és én arról vagyok meggyőződve, hogy ennek a keresztényinek látszó mert itt azt mondja az írás erről a földből feljövő fenevadról,hogy:két szarva van ,bárányéhoz hasonló,de úgy szól vala mint a sárkány.

Tehát látni,hogy keresztényinek látszik,de valójában semmiköze a kereszténységhez ennek a világ vallásnak,mert amikor megszólal akkor az ördögnek a tudományát hirdeti és az emberek ezt nem értik,nem látják ez egy rejtett,ezért van ennek a babiloni szajhának a parázna asszonynak aki ül a világok országain a hétfejű nyolcfejű fenevadon,ezért van a homlokán titok,mert titokzat vallással titkos kontrollal vallásinak látszó keresztényinek látszó kontrollal uralkodik a tengerből feljövő világszövetségnek a fenevadnak az országain.

És ebből adódóan lehet azt látni,hogy az én tippem szerint a HAARP-al fognak villámlást kreálni ami lejön és ez a hamis próféta az áldozatot fog bemutatni a harmadik templomban,és amikor ő áldozatot fog bemutatni,tehát ez is egy óriási becsapás mert azt mondják a szabadkőműves páholygyülekezetekben a szabadkőműves ál-tanítók,hogy maga az antikrisztus fog áldozatot bemutatni.

Lehet,de elsőként nem,elsőként a hamis próféta tehát ennek az ál-keresztényi szervezetnek a vezetője fog áldozatot bemutatni,hogy ezzel bizonyítsa az ő  Isteni küldetését,és ekkor haarp-al megfogják emészteni azt az állat áldozatot amit fel fog ez az ál-keresztényi világ vezető mutatni,és erre a villámlásra az emberek szeme előtt az emberek,még a hitetlenek is elfogják hinni hogy ő Istennek a prófétája Istennek az egyház vezetője,és ez az egyház vezető fogja a beavatási szertartáson királlyá koronázni az antikrisztust.

És ha ezt megnézitek ez teljesen passzol az Ószövetségi beszámolokkal és az Újszövetségben a pentecost 50.napi beszámolójával,hogy az Ószövetségben a prófétát mikor elküldte Isten áldozatot mutatott be,akkor Isten meg emésztette a mennyből jövő tűzzel az áldozatot,és ugyanezzel a prófétával akit Isten felruházott ezzel a tekintéllyel,hogy Isten tűzzel bizonyította a tőle valóságát a prófétának,utána a királyhoz küldte oda hogy királlyá avassa a király jelöltet,és így a nép engedelmeskedett Dávidnak,mert a nép látta,hogy maga az Isteni tűzzel tekintélybe helyezett próféta jött el Isten embereként és koronázta királlyá,avatta királlyá,hívta el királlyá azt a személyt akit Isten rajta keresztül kiválasztott.

És ezzel teljesen megegyzik,és remélem,hogy érthetően eltudtam magyarázni ezt,ez egy eléggé bonyolult téma,remélem hogy mindenki megtudta érteni,hogy ez lesz a nagy becsapás eszköze,hogy egy keresztényinek látszó világszervezetnek a legfőbb vezetője,arra tippelek hogy a jelenlegi pápa akit most választottak Francis pápa aki ráadásul jezsuita is.

Tehát az én jelenlegi álláspontom az,hogy ez a Francis vagy Ferenc pápa lesz az a személy azt valószínűsítem akivel ezt a trükköt elfogják játszani,de ha nem is ő mindenképpen vagy egy utána következő másik pápa lesz aki a felépített harmadik templomban főpapként,prófétaként fog bejönni,áldozatot fog bemutatni és erre az áldozatra a haarp-al tüzet fognak lehozni,és erre a nép meg lesz győződve akik látják ezt,hogy ez Istentől való,Istentől van küldve ez a vezető, vallási vezető,és ő pedig arra fogja utasítani az embereket,hogy az utána következő fenevadnak aki az antikrisztus mint kicsiny szarv Dánielnél kicsiny szarvként van említve.

Tehát ez a hamis próféta ő hozzá fogja terelni az antikrisztushoz,akit ez a hamis próféta mint vallási vezető királlyá fog avatni,királlyá fog kenni és ez a személy be fog ülni a harmadik templomba mint a világ királya,mint az igazi Krisztus,és így az emberek fognak engedelmeskedni ennek az antikrisztusi királynak.

Tehát ebben rejlik,azt gondolom hogx ebben  fog rejleni a nagy becsapás.

Remélem,hogy érdekes dolgot tudtam elmondani és ezzel a számomra érdekes nagyon felvillanyoz,hogy egy ilyen dolgot érthettem meg az Isten kegyelméből,és aki ezt megérti az láthatja hogy ezt nem én találtam ki,és nem saját magam futtatására,nem akarom azt bizonyítani,hogy én egy nagy Istentől küldött ember vagyok,hanem olyan dolgokat szeretnék közzé tenni és megosztani másokkal amely segíthet abban,hogy ezeket a nagy csalásokat leleplezhessük,és felkészülhessünk rá mind fizikailag,mind pszichologiailag,hogy semmiképpen ne legyünk részesei a harmadik templom építésének,se ne legyünk kivácsiak az abban bemutatásra kerülő állatáldozatoknak,és főként meneküljünk ki ebből az ál-keresztényi rejtett babiloni napkultuszból aminek a vezetője a hamis próféta lesz,és elfogja hitetni ezzel a mennyből alá szálló tűzzel a haarp technologia segítségével elfogja hitetni emberek millióival az egész keresztény világgal,és az egész Palesztina államban levő Rothschild család által létrehozott Jáfeti Izraelnek a lakosságával elfogja hitetni azt,hogy ő Istentől küldött ember,Istentől küldött próféta,és ő fogja felavatni,beiktatni az antikrisztust aki azt gondolom szintén hogy a Rothschildék családjából való utód lesz, hanem egy olyan politikus lesz mint Obama,aki valójában az anyja révén,Obamának az édesanyja Bush családjából származó asszony volt,és ő a George Bush-nak a lánytestvére vagy unokatestvére volt Obamának az édesanyja.

A Bush családról pedig tudható hogy az angol kirákynőnek a Windsor királyságnak a rokonai unokatestvérei.

Például a George Bush az 11.vagy 19.unokatestvére az angol királynőnek,és így ezen keresztül Rothschild családnak a vérvonalából való Bush és Obama.

Tehát lehet hogy egy ilyen távoli rokont fognak kiválasztani,vagy lehet hogy éppen az ő unokájukat David Rothschildot.

Még annyit utoljára szeretnék megjegyezni,hogy akik kételkednek abba az állításomba,hogy a mai látható Izrael Jáfeti Izrael,és  Rothschildék hozták létre,hogy abba felépíthessék a harmadik templomot,hogy az ő általuk választott személyt beültethessék a világ királyként az ,kereszténynek látszó ál-keresztényi vallási képviselők által fogják ezt fölavatni.

Nézzétek meg, beírjátok a keresőbe hogy:Rothschild Izraele,vagy főként angolul: the israeli supreme court and Rothschild,ha ezeket a szavakat beírjátok teljesen világos lesz mindenki számára,hogy az egész Rothschild család nyakig benne van ebben a modern Izraelnek a létrehozásában,és így fog körülbelül megvalósulni,hogy ezzel a nagy félrevezetéssel lesz beiktatva az antikrisztus.

Tehát azok akik ezeket az eseményeket nézik,azt tanácsolom,hogy elsőfordulóban felejtsétek el az antikrisztust ugyanis azt csak a harmadik templom felállításakor lesz nyilvánvaló,hogy ki lesz az a személy,aki mindenképpen a tv-ben,rádióban hírt fognak róla adni,hogy be agymossák,felkészítsék a világ lakosságát az ő elfogadására.

Tehát minden bizonnyal látni fogunk a tv-ben híreket amikor a G8 országoknak a gyűlésén a G8 országoknak a vezetői kamera előtt fogják bejelenteni,hogy az egységes világ a New world order-nek az új világrendnek a bevezetésében elérkeztek ahhoz a stádiumhoz,hogy kiválasszanak egy politikai vezetőt akinek a kezébe átadják ők maguk a saját országuk felett a hatalmat és ennek a vezetőnek a kezébe fennhatósága alá fogják helyezni az ő országuknak a politikai vezetését és irányítását.

Ez nyilván addig nem fog megvalósulni amíg nem történik meg akár a jelenlegi Ferenc pápának aki a történelem során elsőként Jezsuita.

Az én számomra azért érdekes ez mert eddig a fekete pápa,jezsuitáknak a fekete pápája aki kontrolálja a katolikus fehér pápát az eddig a történelemben még sohasem fordult az elő hogy a jezsuiták előléptek volna a pápájukkal és fehér pápát csináltak volna belőle.

Tehát ez egy különleges esemény ez egy nagyon nagyon nagy fontosságú esemény ami most történt.

A Time magazinnak az oldalán úgy is van róla írva,tudhatjuk hogy a Time magazinba soha nem kerül be senki ha valaki nem illuminátista.

Tehát ezért állítom Pat Robertsonról is hogy ő is illuminátista,az ő apja volt a világ banknak az elnöke,és ő ezért addig mindig ezeket a próféciákat hogy az aranynak az ezüstnek mennyi lesz az ára,mibe érdemes fektetni,mert a világ bank információiból ő mindig tudta.

Csak azt hazudta,hogy neki mindig Isten súgta meg.

Tehát Ferenc pápa a Time magazin elején úgy van feltüntetve,angolul ez szerepel a nevénél,hogy:The New World Pope,tehát ez is egy árulkodó jel,és e miatt bár tévedjek mert akkor azt jelenti,hogy még mindig van időnk,még mindig fogunk egy kis békét élvezni a világban,de egy kicsit borulátóbb vagyok,és azt gondolom hogy elfog jönni a nap nemsokára amikor Ferenc pápa áldozatot fog bemutatni ezzel a villámlással.

Természet fölötti jelnek fogják álcázni,hogy Istentől van küldve és majd ő lesz az a személy aki befogja avatni,királlyá fogja koronázni a New World Ordernek az új világrendnek lehetséges politikai vezetőjét az antikrisztust.

Tudjuk a korábbi évszázadok,évezredek történelméből,hogy az országok vezetői a királyok a középkorban és azt megelőzően mindig a pápától kaptak koronát,a pápa koronázta királlyá egyes országoknak a királyait.

Ugye ezt mindannyian tudjuk.

Ennyit szerettem volna mondani,remélem hogy sikerült felhívnom minél több kedves barátomnak a figyelmét és tudtam elérni azt,hogy minél többen éberek legyetek és éberen figyeljetek.

Végezetül csak annyit mondanék hogy ahogy azt mesterünk Joshua Hamassiah a mi megváltónk mondott  elmenetele előtt,hogy :Imádkozzunk a szellemi jeruzsálemnek a békességéért,hogy ebből a mai babiloni ál-keresztényi szervezetből minél többen jöjjünk ki és így szellemi jeruzsálemként  Ábrahámnak és Jákobnak szellemi utódaiként birtokoljunk még némi békességet ,hogy itt a földön valójában ez a szellemi jeruzsálem,mennyei jeruzsálem mindenképpen a béke városa legyen szellemi értelemben.

Ezért imádkozzatok kérlek benneteket,hogy imádkozzunk a babiloni ál-kereszténységből való minél erőteljesebb kiáramlásért,hogy minél több embertársunk meneküljön kifelé, ismerjék fel ezeket a jeleket:kundalini jógás,ál-nyelveken szólásos rejtett okkultizmust ezekben a protestansinak látszó,karizmatikusnak látszó gyülekezetekből,hogy minél erősebb legyen a kiáramlás a történelmi egyházakból,hogy így funkcionálni tudjon és Isten tudja használni ezt a valóságos Krisztusi kereszténységet,amely a szellemi izrael mely a szellemi jeruzsálem.

Ezt fogja Isten felvinni az elragadtatáshoz,és ebbe fogja becsatlakoztatni az elragadtatáskor a kegyelem korszakának utolsó napjaiban az igazi sémitai zsidóságnak a maradékát,amelyről azt hiszem,hogy Ézsaiás és talán Jakab levelében olvashatunk,hogy azt mondja a próféta:hogy ha Izrael fiainak annyi lenne is száma,mint a tenger fövenye akkor is csak a maradék tartatik meg.

Tehát nemzetként már Izrael nem fog foglalkozni zsidósággal,hanem egyéni szinten kell mindenkinek felismernie és elfogadnia a Joshuát a megváltónak akit elfogadva ez által a hirdetett beszédeinek engedelmeskedve fognak bekerülni Isten kegyelmébe és ott fog betelni rajtuk az összeszedetésük.

Tehát Izrael összeszedetésének a próféciája az elragadtatáskor, hogy itt lesznek az elragadtatásba összeszedve a pogány nemzeteknek a bemenetelénél pogányok bemenetele idején,amikor a pogányok bemenetelnek a szellemi kánaánba tehát a mennyországba az elragadtatás által.

Akkor oda lesznek Izraelnek a fiai összeszedve maradékként az a néhány ezer Izraelita akik elfogadják Isten fiát megváltójuknak,messiásuknak.

Ott fog beteljesedni az Ószövetségi prófécia tehát ez a mai Izraelnek az összeszerkesztése ennek semmi köze egyáltalán Istennek a próféciáihoz,ugyanis egy nagyon fontos dolgot nagyon sokan elfelejtenek megjegyezni,megfigyelni az Ószövetségből,hogy amikor Isten száműzte Izraelnek a fiait a 12-törzset idegen országokba és fogságba kerültek akkor ők a fogság idején mindig zsákruhába öltöztek,több napon keresztül böjtöltek,nem ettek nem ittak,kifejezték bűnbánatukat az Istennek,Isten megbocsájtott nekik,az uralkodót aki fogságba vitte őket indította arra, hogy engedje őket haza,haza küldte őket, haza küldte őket a templomi használati eszközökkel és a frigyládával együtt,és így amikor visszamentek mindig volt velük egy próféta,tehát nézd Ezsdrás esetét is.

 És amikor visszatértek Izrael földjére akkor a templom az ott állt üresen.

Tehát a Salamon által épített templom az ott állt üresen,és így haza térhettek haza vihették a frigyládát a szent kenyerek asztalát a minden arany eszközt vissza vihettek a templomba.

Tehát elkezdődött újból az állatáldozat bemutatás és nemzetként,államként,legitim államként működhetetett Izraelnek a nemzete Isten pártfogásában.

Viszont ezt a 48-as Izrael alapítással kapcsolatban ezt nem lehet elmondani.

Tehát nem volt egy uralkodó akinél fogságban volt a nép.

A nép kollektíven nem kért bocsánatot,nem böjtölt,nem imádkozott,nem siránkozott kollektívan az Isten előtt, és nem küldte a prófétát hozzájuk,és a király nem lépett fel azzal,hogy az Isten azt mondta neki hogy engedje haza a népet,és nem volt náluk a frigyláda és az arany eszközök,a templom pedig nem állt.

Minden esetben a templom állt,az eszközöket haza vitték,böjtöltek,,bocsánatot nyertek és mindig volt náluk egy próféta.

Ezt nem lehet elmondani az 1948-as eseményekkel kapcsolatban.

Viszont ha megnézitek alaposan utána jártok és meg kell hogy értsétek,hogy Rothschild családon keresztül eszközölték ki a Windsor királyi családtól Arthur Balfour-on keresztül a Balfour egyezménybe 1917 november 2-án ha jól emlékszem akkor jelent meg ez a nyilatkozat hogy az angol királyság odaadta Rothschild-nak Palesztina egy részét hogy oda betelepíthesse az európából száműzött Jáfeti zsidóságot.

Tehát nem volt kollektív megtérés,siránkozás,böjtölés,maga az uralkodó nem állt fel és nem küldte haza a zsidókat az arany ládával és az arany gyertya tartóval,a szent kenyerek asztalával és a füstölő oltárral és minden más használati eszközzel.

Tehát nem így történt a haza térésük és a templom nem állt egészben,mert az Ószövetségben állt a templom és tatarozási munkákat kellett csak azon folytatni, tehát lehet újra kellett vakolni,vagy egyes köveket kicserélni de a templom állt.

A mai napon ebből a templomból csak egy fal van.

Tehát ebből lehet látni,és meg kellene értenie mindenkinek,hogy ezt az illumináti egy nagy csalásként szervezte meg,hogy úgy tűnjön a keresztények számára,hogy Istennek a próféciája teljesedett be.

Istennek a próféciája a zsidók maradékával kapcsolatban, mivel csak ennyi van vissza,az elragadtatás napjaiban fog bekövetkezni amikor össze lesznek gyűjtve és egybe lesznek hozva az eklésziával ami kiáramik ebből a hamis keresztényi vallásból és ekkor fogja csatlakoztatni Isten a maradéknak a megtért személyeit,akik elfogadják messiásnak Joshuát az Isten fiát,és ekkor ők befognak csatlakozni az igazi Krisztusi kereszténységbe és együtt lesznek elragadva.

Tehát ez a lényege a Rothschildék csalásának és az Isten próféciáinak amik az izraelitákra vonatkoznak.

A másik pedig még egy utoljára megemlítem ezzel a zsidók hazatérésével Palesztinába,hogy a templom azért illegális lesz amikor felépítik mert jelenleg nincs meg a zsidók 12-törzse.

Tehát a zsidók államszervezete akkor működhet legálisan,ha meg van a 12-törzs, ha meg van a papság,és meg van teljes egészében a templom.

Tehát ma nincs meg a 12-törzs,nincs meg a templom,előbb történt meg a palesztinába való költözés,erőszakos módon,valójában a zsidók nem akartak oda beköltözni ezért szedték elő Rothschildék Hitlert, hogy ezzel a gonosz emberrel bezavarják palesztinába a mit sem sejtő ártatlan Jáfeti zsidóságot.

Tehát a próféciák nem ő nekik szólnak,nem az ő összegyüjtéstésükről .

A Jáfeti zsidóság ugyanúgy az eklésziával lesz a összeszedve a pogány nemzetekből ugyanis ők is ugyanolyan pogány nemzetek mint bármelyik más ország.

Tehát ez a lényege,ebből meglehet érteni ezt a nagy világra szóló becsapást.

Ezért kell az illuminátinak,illumináti szabadkőművességnek és  a jezsuitáknak ezért kell palsztina,ezért kell nekik kizavarni a palesztinokat onnan,hogy nyugodtan fölépíthessék a harmadik templomot amibe be fogják küldeni főpapként az ál-kereszténységnek a világvezetőjét aki áldozatot mutat be,tűz száll alá a Haarp-al, és ekkor hinni fognak benne az emberek milliói,a legtöbb keresztényt is befogják tudni csapni és ő fogja királlyá avatni,prófétaként azt a személyt aki az antikrisztus lesz és a jeruzsálemi templomból fog uralkodni.

Elég hosszúra sikeredett sajnos ez a hanganyag,remélem hogy ennek ellenére sokan megtudtátok érteni hogy miről szól,és feltudtátok fogni a jelen napjainak a veszélyességét kockázatát,hogy mért nem szabad az ál-keresztényi szervezetbe helyet foglalnunk bármilyen gyülekezetbe,mert akik benne maradnak azok elfogják hinni a hamis prófétának az alászálló tűzzel való beiktatását és tekintéllyel való felruházását.

Köszönöm mindenkinek a figyelmét,és kívánom mindenkinek hogy megtudja magát tartani az elragadtatásig, az elkövetkezendő nagy nehézségekben.

Isten áldjon benneteket,és kívánom az Istennek a kegyelmét és megtartását  mindannyiótoknak az életére!

Köszönöm mégegyszer.