- Isten vezet-e minket jeleken keresztül?

Előzmény: egy kedves testvérünk, barátunk, régen, amikor még a babiloni kereszténységben élt, többször látott az égen sasokat, amelyet Istentől jövő jelként értelmezett. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk, mert fontos megérteni, hogy akik a Megváltót akarják követni engedelmességben, nem lehetnek jelolvasók.

 

Nagyon nehéz úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy ne legyen sértő, vagy valaki ne érezze úgy, hogy el van vetve, vagy letámadva, hogy ez sem igaz, az sem igaz…, nagyon nehéz. Mert, tudod, mindannyian ugyan abból a hitetésből, ugyan abból a hazugság világból jövünk. És beismerni azt, hogy amikor Isten mutatja nekünk lépésről lépésre, hogy ezt is hazudták nekünk, ebben is hazudtak nekünk, ezt is belénk programozták… az eddig megélt hitéletünknek, én azt mondom, a 85%-a hazugság. És az a kérdés, hogy vagyunk-e annyira rugalmasak, és van-e bennünk annyi hajlandóság Isten felé, hogyha ezt látjuk a szemünk előtt, hogy Isten elénk tárja, hogy képesek vagyunk-e vele megegyezni ebben, hogy minden oldalról be van bizonyítva, és képesek vagyunk-e mindezt kimunkálni magunkban. Azt tud gyorsabban fejlődni és gyorsabban felépülni a porból, amit ezeken az ismereteken keresztül az Isten lerombol (az Isten által lerombolt ismeretek porából), aki képes belátni Isten igazát, nem fásult még bele, és azt mondja, hogy igen, elfogadom, Atyám, látom, hogy te jobbat akarsz nekem tanítani, és hogy valóságos veled való élésre akarsz tanítani, amiből lépten nyomon tanítás, védelem, bölcsesség származik. Én végig néztem a keresztény életemet, hogy hányszor bebeszéltem én is ilyen jeleken keresztül magamnak, de…pont ott kezdődött, hogy Isten jeleken keresztül nem vezet, hanem Isten érthetően akar velünk beszélni. Emlékszem, hányszor és hányszor hoztam döntéseket érzelmektől fűtve, mert azt táplálták a pünkösdisták belém, hogy „én úgy érzem, hogy ez nem az Istentől van, mert békétlenség, nyugtalanság van bennem! Én meg úgy érzem, hogy ezt megtehetjük, mert bátorság van bennem!” , tudod, és mind a két esetben nagyon rosszul döntöttek, az lett a vége, hogy az egész gyülekezet föloszlott, meg az embereknek az élete egyenként is tönkre ment. Egy hely van az írásban, hogy valaki jelet kért az Istentől: Gedeon. De ott is csak azért működött, mert Gedeon azt mondta, hogy ha leteszem a gyapjút, és akkor nedves lesz, ha leteszem a gyapjút megint, akkor nem lesz nedves, tehát közös nyelven kommunikáltak. Ellenben, amikor valaki valamilyen jelet lát, vagy valami jelnek fog föl valamit, akkor az nem közös nyelv az ember és az Isten között, mert a jel kívülről jön, aminek az ember nem ismeri az eredetét. Tehát ezért nem szabad jeleket követnünk, ha csak úgy betoppan az életünkbe egy jel, hogy akkor ezt mi fölfogjuk isteni jelként, mert akkor azt kellene mondanunk, mint amikor Isten elküldte Ananiást Saulhoz, mert Saul is tudott Ananiásról, meg Ananiás is tudott Saulról. Ebbe az ördög nem tudott belepiszkítani. De hogyha mondjuk Ananiás ment volna csak oda Saulhoz, vagy egy ember, ugye, az lett volna csak, hogy hiányzik ebből a történetből, hogy mind a ketten ugyanazon a nyelven beszéljenek, a látomások nyelvén, és ha ez nem így történt volna, akkor az ördög tudott volna küldeni egy másik embert, aki más tanácsot adott volna a Saulnak. Saul fölfogta volna azt isteni jelnek. Ezért soha nem szabad olyan jeleket követni, amelyek megjelenése előtt Isten nem adta tudtunkra a jelentését. Például egyszer volt olyan, hogy valaki irt egy e-mailt nekem, segítséget kért tőlem egy apuka, hogy nagy bajba kerültek, meg minden. Be is mutatkozott, ez és ez a neve, itt és itt lakik, és segítséget kért, mert Németországba nem tudott visszamenni dolgozni, hogy kisegíteném-e pénzzel. És gondolkodtam, hogy honnan tudjam én, hogy ez most tényleg igazat mond. Ezért odatelefonáltam Magyarországon a polgármesteri hivatalba, megkérdeztem, hogy lakik-e ott egy ilyen nevű ember, és megkérdeztem, hogy milyen embernek ismerik, stb, stb. Képzeljétek el, hogy ez után pedig másnap abból az álomból ébredtem föl, hogy egy ember, aki segítséget kér, hogy bajban van a családja, hogy dolgozni szeretne, de nem fog tudni dolgozni a segítség nélkül. Tehát mielőtt a jel jött volna, Istentől magyarázat volt rá. A jel mindig megerősítésül jön egy már Istentől küldött üzenetre, utasításra. Tehát sohasem fordítva van, hogy először jön a jel, és utána meg semmi, te döntsd el, hogy mit csinálsz vele.
Tehát pontosan azért, mert ahogy mesélted a bizonyságtevésedben, hogy arra ösztönzött, hogy láttad a sast, hogy bizonyságot tegyél valakinek, hogy hirdesd neki az evangéliumot, de a mostani értelmedből, hogy amilyen értelmi szinten vagy az Istennel kapcsolatban, láthatod, hogyha akkor megtetted volna, és láttad a jelet, hogy ez nem Istentől való bizonyság, mert egy olyan szervezetben voltál bent, ami nem Istennek gyűjti az embereket, hanem Lucifernek. Tehát ezért nem lehetett semmiképpen sem Istentől, mert ha megteszed, ha nem teszed meg, ha sikeres lettél volna, és be tudtál volna hívni abba a gyülekezetbe egy embert, az nem bizonyság a mostani állapotodban, mert akkor tudatlanságban a szellemi Babilonnak voltál a része, és abba szervezted be az embereket. De biztos vagyok abban, hogy többször láttad azt a sast, és mindig olyankor, amikor krízis helyzetben voltál, vagy lelkileg gyötrődtél, azt el tudom képzelni, hogy a figyelmed odaszegeződött arra a sasra, hogy ezt Isten adta arra inspiráló jelül, hogy ne csüggedj, ne add fel, mert én felülről látok mindent, mint ahogy a sas, látom az életedet, és segíteni fogok neked, és ki foglak belőle hozni. És látod, így is történt, hogy ha azt visszanézed, a mai napon megszabadultál Babilontól, nem ápolod vele a kapcsolatot, a tanait igyekszel kimunkálni az életedből azok által a tanok által, amik leleplezik annak a Babilonnak a rejtett okkultizmusát, és el tudod az életedet lépésről lépésre vágni tőle.

És nincs ennek olyan veszélye is, hogy egy idő után az ember állandóan jeleket próbál nézni?

Igen, jelfüggő lesz az ember. És ezért van az, hogy a kereszténység nem fogad szót az Istennek, mert jelfüggőek. Mert ők akarják azt meghatározni, hogy egy bizonyos csatornán keresztül várják a vezetést Istentől, és hogyha az Istennek az akarata más, és nem azon a csatornán keresztül jön a vezetés, akkor azt el sem fogadják. Sőt rá is fogják, hogy az az ördögtől van. Isten nem az Ószövetségnek a nyelvezetén beszél hozzájuk, amit várnak, mert a kereszténység szinte minden ágazata az Ószövetségből magyaráz mindent. Tehát az Izraellel kapcsolatos próféciák beteljesedése az Ószövetségből magyarázza, hogy az a régi testi Izraelnek az újjászületése meg honalapítása, és nem az Újszövetségből magyarázzák, mert egyből kiderülne, hogy hazugság az egész. A kereszténység ott bukott meg, ahol a zsidóság, hogy a régi módon várják Isten jelrendszerének a közlését, de Isten viszont már új jelrendszeren keresztül kommunikál az emberekkel, új jelrendszeren keresztül akarja vezetni őket. És ezt már nem akarják elfogadni, mert azt mondják, hogy ez az ördögnek a jelrendszere. Tehát ezért nem fogadnak el bennünket sem, mert azt mondják, hogy mind, amiről itt beszélünk, az az ördögtől van. Mert nem a kereszténység nyelvezetén, és nem a kereszténység tanrendszerén keresztül jönnek ezek az információk.
Emlékszem, hogy egyszer volt egy afro amerikai néni ismerősöm. És ő is annyira betokosodott a kereszténységbe, hogy ő mindig, amikor reggel felkelt, azért imádkozott, hogy vezesse őt az Isten. És akkor neki mindig ilyen képek jöttek, hogy neki a Mallba kell menni. És hogy a mai napon ő majd ennek fog evangelizálni, meg annak fog evangelizálni.. És mindig úgy ért véget, az sült ki belőle, hogy elment a Mallba, de bevásárolt. Ezen kívül más nem történt. Neki az volt a nagy bizonyság, hogy azért kellett a Mallba menni neki, mert nem volt annyi pénze, hogy megvegye, amit akart venni - tehát a kívánsága diktált neki - és az eladó még kisegítette annyi pénzzel, hogy meg tudja venni,a mit akart. Tehát, amikor az emberek jelfüggőek, akkor az ördög nagyon könnyen tudja őket használni. És ilyenkor, mint ahogy ez a néni is, hogy kifizette az eladó a ruhát neki, amit akart venni, és akkor utána azzal az eladóval ápolta a kapcsolatot, mert úgy tekintette azt az embert - még így is, hogy annak az embernek semmi köze nem volt Istenhez - minthogyha Isten küldötte lett volna. És utána akármit mondott az az eladó, az a néni hallgatott rá, minthogyha Isten prófétája lett volna. És az az ember viszont kihasználta azt a nénit, magához láncolta, minden pénzét, amit másoktól kapott, mert már öreg volt, nagyon kisnyugdíjú volt, és leginkább abból élt, hogy mások adakoztak neki havonta, hogy lakbért tudjon fizetni, meg ennivalót tudjon venni. És ő a pénzét odahordta ehhez az eladóhoz, hogy ő az Isten embere, és akkor ő meg persze, hogy rábeszélte, hogy vegyen meg tőle mindent. Tehát így jön be az ördög, hogy amikor az ember jelfüggő, együgyű (erre mondja az Írás, hogy együgyű, mert egy ügyed van, arra fordítod minden figyelmedet), és amikor együgyű valaki, az ördög olyan szépen körbe tudja azt ásni, körbe sáncolni, hogy az ember észre sem veszi, hogy az egész életén keresztül, hogy mennek, mint a zsidók körbe-körbe. Mert a zsidók is körbe-körbe mentek a pusztába. 40 évig mentek abban a pusztában, amit 2 hét alatt gyalogszerrel meg tudtak volna tenni.

Én is jelfüggő voltam az okkult időszakomban. Szó szerint jelfüggő.

Én is, a szent szellemtől vártam mindig a jeleket. Hogyha megtalálom, amit elvesztettem, akkor tudom, hogy majd ezt és ezt kell csinálnom… Ha megáll az autó - nagyon sokat stoppoltam, úgy mentem el ezekbe a gyülekezetekbe -, akkor tudom, hogy azt akarod, hogy evangelizáljak nekik. És akkor sokszor kidobtak az autóból, mert olyan voltam, mint a pióca. Tehát, látjátok, ez a jelkövetés fanatikussá teszi az embert. Elveszted az emberi mivoltodat, és Isten nem tud rajtad keresztül embereket behívni az ő kegyelmébe. És akkor emiatt leírják az Istenről tudható dolgokat, azt mondják, hogy akkor ez az őrültek háza. És ezért igaza volt a Péternek, hogy a világiak között több emberségre talált, több megértésre és több becsületre talált, még a hétköznapi csalók között is, mint a keresztények között. Még az Isten nélküli emberek is sokkal normálisabbak, sokkal tisztelettudóbbak, mint azok, akik vakságába kerülnek egy rendszernek, és azt hiszik, hogy látnak, és akkor ezt rá akarják erőltetni mindenkire. Nem is tudják, hogy az ördög használja őket, hogy annak a rendszernek a híveivé tegyék őket. Ezért mondta a Joshua is a zsidóknak, az írástudóknak, meg a farizeusoknak, akik azt hitték, hogy látnak, hogy látnak dolgokat, amit az egyszerű emberek nem látnak, és ezért megvetették őket. Ezért mondta nekik, hogy körbejárjátok az egész földet, ha kell, csak hogy a tanítványotokká tegyetek bárkit is. A rendszernek a része leszel, a rendszernek a kommunikációs eszközeinek a rabja leszel, mert a Lucifertől jövő rendszerek mindig jelekkel gondolkodnak azért, mert akik látják a jeleket, azok nem tudják értelmezni a jelet, mert találgatnak. Azok viszont, akik kitalálják ezeket a jeleket, és tanítják rá az embereket, ezek az emberek nagy tudású látóknak tűnnek, papoknak, ezért van az okkultisták között az a mondás, hogy a vakok között félszemű a király. Mert az okkult mitológiában a jobb szem és a bal szem, tehát az egyik a természettudománynak a világát szimbolizálja, a másik pedig az ezoterikus világnak az ismeretét szimbolizálja. Ezért a piramisban a Hórusznak a szeme a bal szem. A bal szem van ábrázolva a dolláron is. Mega templomokban is mindig a bal szem. Olyat lát, úgymond, amit csak a beavatottak látnak vagy tanulhatnak meg. És így tulajdonképpen az egész világot be akarják avatni abba a láthatatlan ismeretbe, ami el volt addig rejtve előlük. És évezredek óta arra megy ki a játék, hogy az emberiséget beavassák ebbe a világrendszerbe, amit a Lucifernek a tanrendszere diktál. Mert eddig csak a természettudományon keresztül volt tapasztalható az embereknek, de most ahogy közeledünk a vég felé, úgy lesz egyre erősebb az embereknek az ismerete az ezoterikus világba, tehát a beavatottság. és ezt ők „látás”-nak nevezik, hogy ők látják azt, amit régen nem láttak és nem tudtak, tehát, amivel elhitették és manipulálták őket, most arra az ismeretre tesznek szert az emberek. És ezzel az emberiség elhiszi, hogy az egyedfejlődés során tulajdonképpen a tudatlanságból, a sötétségből a világosságba lép be. Ez ennek az egész hitetésnek az ördögi mivolta. És az emberek ezért vágyódnak és vonzódnak, mert nem akarnak kimaradni, nem akarnak a többiek szemében hátramaradottak lenni, ósdinak tűnni. Ezért az emberek kívánják, hogy ennek az ismeretnek a részesei legyenek, és hogy ebben éljenek, és erről szól az új világrend. Ennek az ezoterikus világrendnek az ismeretéről szól az egész. Csakhogy kívülről nézve ez valójában egy akkora megvakítás, hogy még inkább nem fogják észrevenni, hogy azok, akik ezeket az ezoterikus tanokat vallják és terjesztik és kitalálják, hogy ezen keresztül tartják őket rabszolgaságban. Míg ott ők belül azt hiszik, hogy ők teljesen szabaddá válnak, eljön a szabad világ új világrendje, tényleg, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hogy minden jó, és hogyha ebből valaki kilép, és kívülről szemléli, akkor rájön, hogy az egész egy megvakítás, a vakoknak a világa. És azok a vezetőik, akik ezen a vakságon keresztül méginkább fogva tartják őket, hogy az ő rabszolgaságukat szabadságnak hitetik el velük, az ő vakságukat látásnak, és ezt a sötétséget pedig világosságnak.