- Istentől való elhívásom története

1. rész

 

Kérdező: Pont azt akartam kérni még, hogy tudod az álmodat az elhívásom története.

  

Ja végső soron az volt a kiváltó ok, hogy évekig én is bolyongtam ezekben, a gyülekezetekben, és emberileg, néhányan akik jobb akaratúak voltak megpróbáltak segíteni, imitt-amott így megoldás született problémáimra, de voltaképpen teljes egészében nézve ez az egész kereszténység ez csak lehúzott, és ebbe belefáradtam, tönkre mentem teljesen minden szinten, és akkor egy nap elhatároztam, hogy véget vetek ezzel.

Nem érdekelt semmi más vallás, mert azért tudtam azt, hogy más vallások, más felfogás, hogy tehát már még inkább nem Istentől való.

Amikor erre ráébredtem, akkor azt mondtam, hogy vége, nem foglalkozok többet a kereszténységgel, mert ez egy átkozott dolog, és bocsánatot kérve az Istentől álomra hajtottam a fejem, és akkor kezdődött el, egyből ezen az éjszakán, amelyik napon elhatároztam, hogy véget vetek a kereszténységnek, nem megyek el többet, és nem gyakorolom, mert nem hiszem, hogy ennek bármi köze van Istenhez.

És akkor ezen az éjszakán történt az, hogy ez az álmom volt, hogy egy tóparton ültem,

verőfényes,olyan, mint hogy ha a Balatonon lettem volna,olyan volt ez az egész, és a tóparton voltam,verőfényes nap,

nagyon szép tiszta ég,tiszta víz,és rengeteg ember, akiket ismertem mindenféle gyülekezetből ott játszottak a vízben,

és örültek egymásnak meg minden és,meg ahogy ültem ott a parton a többiek, csalogattak, hogy gyere te is,játsz velünk,és én láttam, nem tudom, hogy hogyan, a vízben észrevettem három ilyen csónaknak a körvonalát,hogy el voltak teljesen süllyedve,csak a csónaknak a teteje látszott úgy körvonala,tudjátok ez az ovális izé.

És akkor úgy döntöttem, hogy kiásom a csónakot, és elkezdtem az iszapot kiásni körülötte is meg belőle is.

Persze ahogy ez lenni szokott ilyenkor fölkeveredik a víz és elmegy mindenhova ez az iszapos sáros dolog,

és a többieket elérte ez,és mérgesek lettek rám,hogy mért rontom el a játékukat,az önfeledt kikapcsolódást, az együttlétet,mindent ezzel,

hogy én most a fejembe vettem,hogy izé,hogy kikaparom ezeket, a csónakokat,és akkor első alkalommal még úgy meg is ijedtem meg,hogy hát tényleg milyen önző vagyok,

aztán de a második alkalommal is megpróbáltam és másodszor is lehurrogtak,de harmadik alkalommal, valahogy ahogy egyre jobban láttam a csónakok alakját, hogy ezek valami iszonyat régi dolgok,és hogy hogyan kerültek ide,meg, hogy hogyan élték át hosszú időn keresztül és megtartották az alakjukat meg minden.

Tudod ilyen, kicsit ilyen izé, ilyen nem is tudom mi lett rajtam úrrá, hogy hú hát ez nagyon izgalmas és akkor már nem is foglalkoztam vele, hogy a többiek mit fognak szólni.

Ki szedtem őket, a csónakokat kihúztam a partra, és hogy hú, és a többieknek csupa sáros, iszapos lett, fölkavarodott a víz, nem tudták élvezni, és kimentek és akkor szídtak engemet meg minden.

És akkor búslakodtam magamban, hogy egy barátom sem maradt, senki.

És akkor, ahogy ott búslakodtam és fölemeltem a tekintetem, mint hogy ha nagyon messziről, mint hogy ha távcsőben láthattam volna, vagy nem tudom mi volt, nagyon messziről láttam alakokat mozogni.

És akkor ott gondolkodtam, mi lehet az, és akkor valaki, vagy valami nem tudom megmagyarázni a mai napig sem, hogy mi volt az, hátulról felkapott és odarepített, és oda vitt.

Olyan volt, mint a filmben a csillagok háborújában mikor a fák között motoroznak a levegőben, tudod olyan volt az egész.

Féltem sokszor neki vágódok a fának, olyan gyorsan voltam, mint hogy ha a hajamnál fogva vagy a fejemnél fogva vitt volna valami,

És akkor egy ilyen tisztásra, egy ilyen sivatagos helyre letettek, vagy le tettek engem, és akkor láttam ott embereket ott, és sok ember volt, és olyan ismerősnek tűntek, de nem voltak ismerősek, nem ismertem őket, csak olyan ismerősnek tűntek, valamiért, amit akkor nem értettem, hogy miért gondolom úgy hogy ők az ismerőseim, és

Ők nem láttak engem, de én láttam őket, és hallottam a beszélgetéseiket, és furcsa volt, hogy nagyon ápolatlanok voltak, látszólag valami feladattal voltak megbízva, hogy védelmezzenek valamit vagy nem is, tudom.

Tartsanak fönn egy rendszert, vagy ilyesmi volt a benyomásom, és azon csodálkoztam, hogy hogyan bír ez a rendszer működni, mert mindenki mást akar, és retkesek voltak az emberek, ápolatlanok voltak az emberek, hiányos ruházatuk volt, a férfiak elestek a saját nadrágjaikban, mert nem volt derékszíjuk, nem volt övük, és ha szaladni kellett, akkor elestek a saját nadrágjukban, meg minden ilyesmi.

És akkor messziről távolról ilyen robaj hallatszott, meg ilyen robbanás, nem is tudom.

Az égen láttam ilyen nagy égő nyílvesszők, meg fáklyák, meg lándzsák röpültek.

És gondolkodtam azon, hogy hogy-hogy ilyen ágyú hangja van ezeknek, a lándzsáknak, amikor becsapódik valahova meg minden,

És, hogy kaptak egy utasítást, hogy ezt kell végrehajtani, védjék a pozíciót, nem tudom mi volt már, és akkor nem tudták végrehajtani a pozíciót,

Vagy a feladatot, és akkor egymást okolták, veszekedtek ott egymással, és teljesen durva volt az egész, és akkor kezdett úgy körvonalazni az egész, hogy ez olyan ismerős ez nekem ez az egész, ez

De hogy honnét, és akkor nem jutott álmomban eszembe, és akkor utána fölkapott ez a valaki, vagy valami letett egy másik helyen

És ott meg viszont ezzel szemben ott is ilyen emberszabású alakok voltak, de nagyon rendezett volt, tiszta volt minden és mi egyéb, és volt egy személy, akiről azt gondolom, hogy Isten fia lehetett az, mert minden személy ezen a helyen szinte várták, hogy mit fog, milyen utasítást fog nekik adni és, hogy hogyan hajtsák végre az Ő utasítását.

Egy alkalommal odajött hozzám, vagy hát, amikor odaértem Ő hozzájuk akkor Ő várt, fogadott és köszöntött ilyesmi volt az egész, és a kezembe adott egy ilyen nagy gyémántot, mint egy ilyen strucctojás majd nem akkora volt.

Nem azért, akkora nem volt, de egy nagy nem tudtam a két markomba összefogni akkora volt, és hogy tudatták velem azt, hogy mindent, amit látni fogok, jól jegyezzek meg, és lesznek dolgok, amiket el kell, hogy majd meséljek másoknak, lesznek dolgok, amiket nem mondhatok el senkinek.

Sok ilyen érdekes dolog volt, ott és a végén csak így rövidre vágva az egészet, az volt a tanulság az egészből,

hogy az első hely az, amit kereszténységnek neveznek,és Isten azt mondta,hogy Ő neki ahhoz semmi köze,

és hogy a másik az, amit láttam,hogy az lett volna, az kellett volna az embereknek megvalósítani,és hogy ezt meg is fogják valósítani az emberek az utolsó időben, amikor rá szakad a nyomorúság a világra,hogy ezt akkor az Isten,az Istennek engedelmeskedők a nyomorban megtudják valósítani mert nagy lesz a szeretet az emberek felé,meg az Isten felé is.

Tehát azok, akik igazi Istenkereső, igazi keresztények lesznek, és hogy tulajdonképpen ebbe az álomban azt értette meg velem az Isten, hogy azért láthattam ezt, mert már ez felmerült bennem, hogy valami nincs rendben ezzel a látható kereszténységgel, akárhova megyek is.

És ebben megértette az Isten, hogy Ő neki ehhez semmi köze, abszolút semmi köze ehhez, mindegy hogy milyen néven nevezik.

Ezt emberek találták ki azért, hogy a politikai rendszer mellett egy ilyen erkölcsös emberek klubját létrehozva, kordába tarthassák a csordát, erre találták ki olyan emberek, akik maguk is ilyen világvezető illuminátisták.

 

Kérdező: Mi volt az a 3-csónak?

 

Na és akkor, ja, igen és akkor úgy ébredtem fel ebből az álmomból, hogy még az álom tartott, utolsó mozzanatai az álomnak, hogy, ugyanúgy akit Isten fiának gondoltam, oda jött hozzám és tudatta velem.,hogy vége,

itt a tapasztalataimnak vége van,és hogy vissza kell térnem, oda ahonnét jöttem,és vissza leszek víve,

és hogy nem fogunk nagyon sokáig találkozni megint,majd csak egyszer később valamikor máskor,és odajött hozzám és megölelt,hú úgy sírtam,

és nem akarok,és ahogy megölelt olyan szeretetet tapasztaltam így ilyen formán,

hogy nem akartam vissza kerülni a régi állapotomba, és úgy ébredtem fel, hogy a feleségem ébresztett fel, hogy mi van mert hogy üvöltöttem úgy sírtam, és akkor elmeséltem ezt az álmot, és napok, nem is tudom, hogy, rögtön amikor felébredtem vagy még aznap, vagy következő nap, mert így egész heteken keresztül ez az álom volt a fejembe, hogy mit jelent ez az egész meg minden,

És akkor hogy azon gondolkodtam, hogy ez a csónakkal kezdődött.

Mi volt ez a három csónak?

És akkor valahogy Isten úgy vezetett el oda, így az igén keresztül, hogy ugye, ennek hogy fölzavartam ott a vizet, az iszapot, meg mindent, hogy az igazságot kerestem, és hogy keresztények között, vagy hát látszólag keresztények között, hogy ez az ige vers volt az a 3 csónak.

Azt mondja Jézus, hogy: ki lopkodjátok a tizedből a javát, és megdézsmáljátok a tizedet, a tizednek a javát, amit behoznak az emberek a tárházba.

Hol ott nektek azt kellene gyakorolnotok, hogy igazságot, ítéletet, és szeretetet kellene gyakorolni

Máté 23: 23  Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni.

 

És úgy bele gondolok, tényleg, hogy ez nem működik többet a gyülekezetekben, hogy amikor igazsággal, Isten igazságával ítéletet kéne hirdetni gyülekezetben ténykedő gonosztevők felett, hogy ezeket kivessék, akkor fordított módon nem,

hanem még melléjük állnak,az ő rájuk mutogatókat meg ki is dobálják a gyülekezetéből,hogy szeretetet és irgalmasságot akar,és hogy ez a 3 alapvető dolog ez, ami miatt valódi kereszténység a kereszténység,és ahol ez nincs meg az ott tényleg azért nem Istennek a gyülekezetei és Istennek a keresztény mozgalmai.

Úgy hogy aki érzékeny erre a 3 dologra, és megérti, hogy ez nem működik ezekbe a gyülekezetekben, ami viszont az első századi gyülekezetekben elég komolyan működött.

Tehát ha valaki Istentelenül, és lázítóan viselkedett és az embereket elszakította az igaz Isten ismerettől, azokat kirakták, nem szórakoztak velük.

 

Kérdező: A gyémánttal is volt valami sztori, azt még elmeséled?

 

Ja, igen, hogy volt, hogy menetelnem kellett ezekkel katonáknak látszódtak különben ők, de tudtam, hogy nem emberek mikor már köztük voltam, tudtam, hogy nem emberek.

Úgy tűnt, hogy angyalok voltak, és ilyen hosszú menetelések voltak, és akkor különféle feladatokat

hajtottak végre, aminek sokat nem értettem sokból,egy alkalommal viszont volt egy olyan alkalom,

amikor egy ilyen, nem tudom,olyan volt, mint egy csatamező vagy nem is tudom,hogy már sok küzdelem lejátszódott ott

és fák voltak meg minden,és ahogy leszállt hirtelen az este,ilyen félhomály lett,és akkor láttam,hogy a fák meg a bokrok közül ilyen bujkáló emberek ilyen ringy-rongy ruhákban,tényleg, mint a Jelenések könyvében,akik sokan voltak, ugye akik fehér ruhákat kaptak a kitartásukért, akik nem vették fel a fenevad bélyegét,és nem imádták a fenevadat,és hogy ilyen kaliberű emberek voltak ott.

Gyerekek, asszonyok, idős férfiak, férfiak, idős emberek, és hogy bújtak elő, hogy összeguberáljanak a szemétből valami ennivalót, és akkor láttam, hogy ilyen, nem is tudom, ilyen ördögi lények vagy nem is tudom mik voltak azok, ilyen, mint hogy ha vaddisznók lettek volna, de ugyan akkor, mint hogy ha ilyen ragadozó állatok is lettek volna.

Tudod ilyen furcsa, mint a Jelenések könyvében is ott vannak a skorpiók amiknek, nem tudom milyen fejük, van, és akkor hogy a farkukban van az erejük és megszúrnak valakit akkor 5 hónapig, kínlódnak tőle meg ilyenek.

Ilyen hasonló ilyen furcsa lények voltak,és arra vártak,és így elbújtak,elásták magukat, arra vártak,hogy arra sétálnak az emberek és akkor az embereket, elkapják,és akkor így nem tudom,hogy mit fognak velük csinálni.

Tehát, hogy megszállják őket, vagy nem tudom igazán.

 

2. rész

 

Máté 23:23  Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. 

És ahogy láttam ezt, és azt hittem, hogy senki más ezt nem látja, és ahogy közeledtek az emberek ezekhez az éppen hogy csak így a föld alatt voltak, így

be voltak takarva ilyen levelekkel meg mit tudom én,vártak,hogy elkapják az áldozataikat,és akkor elkezdtem üvöltözni,hogy,nem látja senki sem,figyeljetek emberek és üvöltöztem,ne menjetek oda,ne menjetek oda,mert ott vannak ezek,rátok várnak,és akkor elkezdtem kiabálni,hozzatok egy puskát nekem,hozzatok egy puskát nekem,meg kell ezeket lőni,megölik az embereket.

És mikor ott voltak ezek a katonának látszó iszonyat erős ilyen emberszabású lények, és akkor megdöbbenve néztek rám, és akkor, hogy elmondták nekem, hogy vegyem már, használjam azt a gyémántot, amit kaptam, használjam arra, amire kell használni.

Tegyem azt a szemem elé, és azon keresztül nézzek, mint egy távcsövön keresztül, és olyankor, amikor az emberi gondolkodásom felül kerekedett

és akkor ilyen butaságokat csináltam meg beszéltem akkor mindig tudtam,hogy ezt kell használni,

ezen keresztül kell az egész szituációt néznem mert ezen keresztül megérthetem,hogy minden kontroll alatt van,minden az Isten kontrollja alatt van,és megfelelő pillanatban,képzeljétek el ,hogy ebben az álomban amikor már majdnem ott voltak közel érnek ezekhez a föld alá rejtőzött akármikhez,hogy elkapják őket,megölik őket,vagy nem tudom mit csinálnak velük.

Képzeljétek el, hogy ezek az angyalok, hogy kinyitották a szájukat, és tényleg, mint a János Jelenésekben, hogy tűz jött ki a szájukból, és mint hogy ha egy ilyen fegyver lett volna, megemésztette ezeket az elbújt gonosz valamiket, tudod.

És csodálkoztam, hogy amikor a gyémántot használtam, hogy azon keresztül néztem, és hát idővel később rá jöttem arra is, hogy

ez a gyémánt maga az Isten beszéde,és tényleg,hogy az ember, amíg emberi teológiákban van,emberi tapasztalatokra hagyatkozva éli az életét,addig tényleg mindent emberileg akar megoldani,

mint ahogyan  ezek a munkahelykeresés,meg albérletkeresés,és,hogy nem látsz más eszközt, és ezen a pályán mozogsz ,hogy ezt mindenképp meg kell tenni,hogy hát, ha valami az öledbe pottyan,

és közben,hogy ha megértjük azt,hogy Istennél már minden rég elő van készítve,csak a megfelelő pillanatra vár Isten,és minden úgy fog történni,ahogy Ő ezt eltervezte,és azt kitalálta.

És ha megértjük azt,hogy azzal a gondolkodással kezdünk élni,és abba beleállunk,és azt munkáljuk, azt folytatjuk akkor az életünkben tényleg olyan változások történnek,ami nem is gondoltuk volna,hogy ezek a dolgok működni tudnak,akkor is amikor valaki Magyarországon él,és el van sorvasztva a magyar ipar,nincsen munkahely,méreg drágák lehet a szállás lehetőség,nincsen munkahely.

Hogy ha találsz is szállást, akkor szállásra kell költened a fizetésed ¾-ed részét, alig marad ennivalóra pénzed, meg ilyenek.

Tehát ilyen körülmények között is az Isten megtudja, amit akar,azt Ő meg tudja akkor is csinálni,ha semmi nincs.

És ezt tanulom én is már jó pár éve, meg másokat is erre tanítok, hogy van egy teljesen más, egy sokkal valóságosabb igazi kereszténység, mint ez a bóvli, amit elénk tettek, és tudatlanul bele sétáltunk ebbe a csapdába

azért,hogy abba tengessük az életünk idejét,nehogy eszünkbe jusson az,hogy lehet hogy ez az egész nem is igaz,

lehet,hogy ez eltakar valamit, ami igaz,ami sokkal többet segíthetne rajtam,és azok, akik elégedetlenné válnak ebben a rendszerben,vagy nagyon nagy az igazság érzetük,és azt mondják,hogy én ezt hányingerem van ettől a sok igazságtalanságtól, ami ez az ál-kereszténység, ami így működik.

Kell lennie valaminek, ami sokkal igazabb, és sokkal jobban működik, mint ez, és kilépnek, és láss csodát, megtapasztalják azt, hogy, tényleg ha beállok ebbe, az Isten munkájába állok be,

nem az emberek által kitalált gyülekezet munkába állok bele,hanem valójában az Istennek a tervébe beállok,a tökéletes tervébe,

ami arról szól,hogy életeket kell menteni,de valóságosan és nem egy gyülekezet meg csoport számára,

hanem az Isten számára,hogy az az ember föl nőjön az ismeretben odáig,hogy az Isten tényleg álmokat tudjon neki küldeni,

angyalokat tudjon hozzá küldeni,vagy álmában,vagy igazából,hogy meg tudja neki álmában mutatni az Isten,hogy ne menj arra,ne csináld azt,mert ott nagy bajba fogsz keveredni,hanem erre menjél,ezt csináld,ezzel az emberrel fogsz találkozni,ezt fogja mondani,fogadj neki szót,csináld meg,menj el vele,stb,stb.

És ebben a folyamatban azt tapasztalod, hogy még korábban küszködtél, meg vért, verejtéket izzadtál, hogy meg legyen az a kevés, addig meglátod azt, megtapasztalod, hogy tényleg Isten valójában eltart, hogy olyan helyekre vezérel, olyanra vezet el, ahol éppen egy olyan személyt keresnek dolgozni, mint amilyen te vagy.

És azt nem is gondoltad volna, hogy lehetséges érted?

És erről szól az egész, hogy ha valaki beáll az Isten tökéletes akaratába, mert ezek a gyülekezetek ezek beszélnek Istenről, de ezek nem az Isten tökéletes akaratában működnek egyáltalán.

Ezek ilyen találgatós gyülekezetek,és akik úgy egy idő után felfigyelnek rá,hogy megpróbálom, hátha ez működik,meg ez működik és akkor egyeseket ezen is az Isten, ki tud hozni ezekből ezen keresztül,

hogy arra figyelnek,hogy múltkor ez működött,valahogy úgy véletlen úgy bejött ez a dolog,megpróbálom megint,és akkor ez a sok megpróbálom, odavezeti őt,hogy jaj de hülye vagyok,éveket töltöttem ebbe a gyülekezetbe és tönkrementem,és pont ezt kellett volna csinálnom már 20-évvel ezelőtt.

Ezzel kellett volna találkoznom, de várjunk, mért nem találkoztam vele?

Hát azért nem, mert ezek elrejtik, létrehozták ezeket az ál-gyülekezeteket egy ilyen előretolt bástya rendszerként, hogy ha azzal találkozol, utána már nem gondolod, hogy mögötte van valami

tovább kéne menni,hanem hát most kijöttem a pünkösdisták közül,átmentem a baptistákhoz,és a baptistáktól kijöttem,átmentem a Jehova tanúihoz,a Jehova tanúitól kijöttem,elmentem az evangélikusokhoz,az evangélikustól kijöttem elmentem a nazarénusokhoz,aztán ott utána találkoztam a hit gyülekezetesekkel.

És mivel már nem volt több gyülekezet, amiben megfordulhattam volna, ezért azt hittem, hogy na végre elérkeztem a véghez, megtaláltam, a kutatásom eredménye megszületett.

És akkor ott leblokkolsz örök életedre, meg sem fordul a fejedben, hogy ez a 13-betűs hit gyülekezet azt ugyanaz az illumináti találta ki neked, mint amit, az összes többit, hogy azokba vándoroljál, bolyongjál érted?

És ha ebből az utolsóból is kilpész és azt mondod,hogy vállalom a teljes magányt,mert ha nem lesznek barátaim teljes elutasítottságba, fogok élni,és azt fogják mondani,hogy megőrültem, mert arra a következtetésre jutottam,hogy ezek a gyülekezetek nincs is szükség,semmi közük az Istenhez.

Akkor meg fogod látni, hogy olyan emberek fognak hozzád jönni, akik valójában Istentől vannak küldve te hozzád, vagy azért, hogy segíts rajtuk, vagy azért, hogy ők segítsenek te rajtad, és erről szól ez az egész.

És az egy leglényegesebb, hogy Jézust kell utánozni, a Joshuát kell utánozni, mert Ő neki az volt a feltett szándéka mindig, semmi más nem érdekelte,

hogyan tudok az Atyámnak engedelmeskedni, mit kell tennem,és akkor megfordult benne a kérdés,

mit kell tennem és valóban az Istentől,nem a kuruzslóktól várta a választ, mint a vérfolyásos asszony,hanem Istentől magától a választ a megoldást,és akkor az Isten elvezette mindig Joshuát is oda,hogy ahogy amire őt utasította az Isten,az Atya ebben a test nélküli, amit úgy hívnak,hogy Szent Szellem formájában.

Most eszembe jutott a múltkor pont most ez, hogy a Szent Szellemet, ahogy mondom, amikor az van, hogy van az a látomása, akik, amikor akik ott Jézus körül voltak és akkor, hogy mert ez egy látomás volt,

mint egy galambot,nem azt mondja, hogy galamb szállt rá,hanem mint egy galambot látta leszállni Joshuára,és, ja mert csak azért fordult, meg mert az illuminátista lucifer imádók ők használják az ő hamis vallásaikban a galamb képet,ugyanúgy ahogyan használják a betöltekezést,meg az emberbe levő Isten képet.

Végső sorban az a lényeg, hogy itt szerepel, hogy mintha, tehát mintha galamb szállt volna rá egy galamb képében.

Tehát nem valóságos galamb volt,mert ugye az ember, aki az értelmében tudakozza az Isten dolgait,és megérti az Isten gondolkodás módját,és utána arra adja a fejét,hogy ő azt akarja csinálni az élete során

bármennyire is nehéz is,úgy akarja élni az életét,hogy a tökéletes akaratát keresi az ember az Istennek,akkor tulajdonképpen ezzel azt jelenti ki cselekedeteinek a sorozatával,hogy ő alá akarja magát vetni az Isten tökéletes akaratának,és nem az embereknek akar szolgálni,az emberek kénye-kedve szerint,mint ahogy minden vallásban,felekezetbe ez van.

És aki ezt, a föltett szándéka lesz az elmédben, tehát megváltozik a gondolkodás módja, és azt mondja, hogy bármibe is kerül, én Istennek akarok szolgálni, akkor is, hogy ha a gyülekezeteknek a hívei hülyének hisznek, azt hiszik, hogy szektás vagyok, mert megbolondultam, akkor is az Istent akarom egyedül szolgálni, az által, hogy szót fogadok neki.

És aki erre adja az értelmét, hogy ezt föl teszi magában, Istennek akarok engedelmeskedni, és végrehajtani mind azt, amit az Isten az életemmel véghez akar vinni a földön.

Akkor tulajdonképpen ez az ember békét kötött az Istennel,mert ugye egészen addig amíg az ember a saját elméje szerint,meg mindenféle elmélet szerint él a földön,addig az-az ember,mindig emberi meg ördögi elméletek rabjaként tesz-vesz a földön,de ezeknek az elméleteknek a 90%-a Istennel szembeni háborúba és engedetlenségbe taszítja az embert.

És ezért mindig, még ha az ember azt is hiszi a gyülekezetben ülve, hogy hát én már meg vagyok mentve, helyem van a mennyországban, valójában Isten úgy tekint rád, mint ellenségére, mert olyan ideológiát és tanokat követsz, meg követek én is, vagy követtem, ami ellentétes az Ő felfogásával.

Olyan, mint például az a nyelveken szólás meg a betöltekezés, hogy ugyan Istentől rendelt helye van a nyelveken szólásnak, és megfelelő értelme, de ezt a mai gyülekezetekben ezt Isten utasítása ellenére akkor is gyakorolják, amikor Isten azt mondja, az apostolokon keresztül, hogy:

Ha vannak köztetek idegenek, akik nem tudják, hogy mi ez, akkor ne szóljatok nyelveken, vagy

Ha nincsen fordító, ne szóljatok nyelveken.

 

1Kor 14: 27  Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:

1Kor 14: 28  Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.

 

Ehhez meg lehet látni, hogy a 90-99%-ában a gyülekezetekben mikor beülsz, akárhova ahol van nyelveken szólás ott minden alkalommal, szólnak nyelveken, ha kell hanem.

Ha van fordító, ha nincs.

Ha vannak idegenek, ha nem, megy, és nyilván, hogy ez a fajta nyelveken szólás nem Istentől van, és így az ember nem is tudja, hogy ítélet alatt éli az életét a gyülekezetben.

Azt hiszi, hogy örök élete van, de valójában Isten ellensége az engedetlenség miatt, mert minden engedetlenség igazságtalanság, és minden igazságtalanság pedig bűn.

Amikor viszont az ember elhatározza, mint a tékozló fiú, hogy haza megyek, és bocsánatot kérek az én Atyámtól, és, még ha nem, is mint fiú, a neki való engedelmességben szolgaként fogok élni.

Amikor az ember eljut oda,hogy az Isten szolgájaként akarom élni a hátralevő életem,és az Istent várom,hogy tanítson meg arra,hogy hogyan kell ezt csinálni,aki erre adja a fejét az olyan, mint a Jézust szerető kisgyerekek

akik szót fogadnak az apjuknak meg az anyjuknak és ezért mondta Jézus,hogy:ezek, akik bennem hisznek a körülöttem levő kisgyerekek ezek a kik, bennem hisznek,

ha olyanok nem lesztek, mint egy ezek közül,semmiképpen nem mentek az Isten országába.,és Jézus ezt bemutatta,hogy ő úgy volt, mint az apjának,anyjának szót fogadó gyerek,így élte az egész életét,hogy az Atyának engedelmeskedett

teljes mértékben,és ezért amikor meghalt is,megölték,akkor az Atya föltámasztotta.

Amikor üldözték őt, elrejtette az Atya, az üldözői elől, meg akarták kövezni, elrejtette Isten.

Amikor éhezett, akkor mindig adott neki az Isten ennivalót, sőt rajta keresztül az éhezőknek is enni adott, és amikor valaki leteszi az engedetlenségnek a felfogását

ezt a Káini-Jézabel felfogást, hogy én majd tudom az én utamat az Istennel, majd úgy csinálom, ahogy én akarom és az majd jó lesz az Istennek

és akkor, hát jó, meglátjuk a végén,mert mindenki házat épít, és amikor valaki az elméjében ezt megteszi ezt a lépést,végső elkeseredettségében is akár,hogy nem érdekel ez az egész földi szisztéma,ezen kívül akarok élni és mozogni Istennek engedelmeskedve úgy,hogy benne élek,de mégis nem értek egyet az elméletével,a felfogásával.

Ebben a világban fogok élni, és az a feltett szándékom, ami az Istené,

Hogy minden lehetséges eszközzel, amit az Isten a kezembe ad, ezekkel, az eszközökkel az embereket meg fogom szólítani,

és azokat az embereket ahova az Isten küld,hogy azokkal beszéljek,vagy általánosan egy olyan eszközzel az embereket

arra fogom ösztönözni egész életem során,hogy jöjjenek ki ebből az ember csinálta rendszerből,és ilyenkor az ember békét kötött az Istennel,és ez a látomásban ez a galamb szállt a Jézusra,ez annak a szimbóluma,amikor az ember utolsó ellenkezését is leteszi,és teljes engedelmességre motiválja magát az Atyának, az akaratának a megcselekvésébe,és akkor így látomásban vagy így allegorikusan rád száll az Isten békessége.

Rajtad lesz az Isten békessége, mert úgy fogsz élni ebben a háborgó világban, hogy tudod, ha meghalsz is, a rettegéseid, a félelmeid véget fognak érni, és a békesség királyságában lesz az életed ott fog folytatódni.

 

Igen, hát ez az élet értelme, szokták kérdezni, hogy mi az élet értelme.

Hát ez az egyetlen: Istennek engedelmeskedve, igazságban élve, haza menni, ennyi.

Nincs más cél!