- Két hegy-Két asszony-Két szövetség

 

Ebben az anyagban az előző videó (Isten SIONizmusa vagy Sátán CIONizmusa?) folytatásaként, arról beszélgetünk, hogy miért Sára a mi szellemi anyánk, miért szimbolizálja Ő is Siont, az igazságban élő emberek pedig Sion leányait és fiait?
Hágár pedig a szolgaságot, a törvény korszakát, a fizikai Izraelt szimbolizálja, és akik benne maradnak ebben a "fizikai Izraelt támogatom, és isteni próféciának tartom" felfogásban és ezzel meg a tized fizetéssel visszamennek a törvény alá, azok az üdvösségüket veszélyeztetik.

 

 

Reveal Hidden Reality csatorna:

 

Két hegy

Két asszony

Két szövetség

 

 

Kérdező:Szeretettel üdvözlünk mindenkit ismét, az előző legutolsó videóval kapcsolatban jöttünk itt újra össze, és szeretnénk beszélgetni erről, mert nagyon fontos dolgok jöttek elő újra,itt a heggyel kapcsolatban a Sion hegyével,meg a Sára a

 mi anyánk,és Ábrahám a mi atyánk, hogy ezek mit is jelentenek valójában.

Ugye Az írás azt mondja a Galata levélben, hogy

 

Gal 4: 25: Mert Hágár a Sínai- hegy Arábiában ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek, mert fiaival együtt szolgál.

 

Gal 4: 26: De a magasságos Jeruzsálem szabad ez mindnyájunk anyja.

 

Tehát, hogy Sára mindnyájunk anyja, és ezzel kapcsolatban kezdtünk el gondolkozni, hogy ez mit is jelent valójában, előjöttek olyan igék, hogy például

 

1 Pét 3: 6: amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak (magyarán itt már látszódik, hogy ő engedelmes volt, így tulajdonképpen Istennek, mert egy feleség akkor engedelmes Istennek, hogy ha a férjének az)

 és urának nevezte őt, akinek leányai lettetek,(tehát itt is látszik ugye ,arra utal Péter,hogy a Sára az anyánk)

 Ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől.

 

És ugye van az, az ige az írásban, amikor a Megváltónak mondják a sokaságból, hogy az anyád és a testvéreid oda kint vannak, és beszélni akarnak veled, és a Megváltó mondja nekik, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim?

És a tanítványai felé mutatva ezt mondta: hogy íme az én anyám, és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem, és anyám.

 

Máté 12: 48-50

„Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?

És kinyújtva kezét tanítványai felé ezt mondta: Íme az én anyám, és az én testvéreim!

Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem, és anyám.

 

RHR: Igen, tehát nagyon szépen összefűzi Isten ezeket, a kijelentéseket, ugye ez úgy kapcsolódik ahhoz a kijelentéshez, hogy azt mondja, hogy a Sínai-hegy Arábiában ennek a jelképe Hágár, aki szolgálója volt Ábrahámnak, és gyereke származott tőle, és akkor meg van írva az Ószövetségben, hogy küldd el a szolgálót a gyerekével együtt, mert nem örököl.

Tehát ez egy kijelentés arra vonatkozóan, hogy ugye a zsidók a pusztában való menetelés idején a Sínai-hegynél kapták a törvényeket.

Tehát a törvény, amit az elohimtól a hegyen levő kerubtól kapott Mózes, Krisztusra vezérlő mester akart lenni.

Tehát azokkal a törvényekkel meg akarta velük értetni Isten mielőtt beértek volna a megígért földre, hogy útközbe a változáson át menjenek mielőtt a célba érnek, hogy úgy vegyék kézbe az ígéret földjét olyan minőségbe, hogy a beköltözéskor úgy tudjanak ott élni, ahogy Isten akarta volna.

Tehát a menetelő nép a pusztában a zsidóság az, az emberiséget szimbolizálja, és az ígéret földje pedig az üdvösséget, az Isten országát a Siont szimbolizálja, a mennyországot, ami

Krisztussal kötött szövetség által a halála által köttetett.

És ez a kép azt akarja szimbolizálni, hogy Isten az úton haladva a zsidóknak adta a törvényt, hogy a törvény által Krisztusra vezérelje őket, hogy amikor beérnek az ígéret földjére, és eljön a Megváltó közéjük, akkor megismerjék őt.

Na most az ő számukra az ígéret, a legnagyobb ígéret az a Megváltó, a Messiás volt igaz?

És de mivel, hogy ők célt tévesztettek mivel, hogy nem szeretetből követték az Istent, és nem odaadó szívvel, hanem ott az egész nemzeten belül a vándorló népen belül csak néhányan voltak, akiket kiemel az Isten a beszédében névszerint hősként és szeretettként.

Ők voltak azok, akik megértették az egészet, és már ott az Ószövetségben, vándorlásközben már ők megértették a Messiást, és így az övék lett a Messiás úgy, hogy még el se jött közéjük és üdvözültek.

A többiek viszont félelemből, attól, hogy hát a magasságos Isten lesújt, ezért örökítettek tovább egy ilyen vérszomjas, állandóan törvénykező, ítélkező Istent, könyörtelen Istent.

De a valóságos Istenkép ez nem ez, tehát azért mondta a Joshua is, hogy azért jöttem, hogy megjelentsem nektek az én Atyámat, kijelentsem az én Atyámat, hogy amikor tanít imádkozni, akkor is azt mondja, hogy a mi Atyánk.

Tehát ott elsősorban még ott a zsidók törzséből való, körülmetélkedésből valókhoz beszélt ott Joshua igaz?

Tehát ez az egész kép, hogy a Sínai-hegy Arábiában ahol az elohimtól kapták a törvényt.

Tehát ezért mondja az írás, máshol van egy ige, hogy akik a törvényt angyaloktól vettétek.

 

Apcs: 7: 53, akik a törvényt angyalok közvetítésével kaptátok, és mégsem tartottátok meg.

 

RHR:Ugye?

Angyalok közvetítéséből való volt nekik a törvény.

És tehát nem magától Istentől és az Ő fiától Joshuától kapták a törvényt, hanem Joshua alá rendelt angyal volt az, aki közvetítette nekik a törvényt.

Az Újszövetségben, tehát a Hágár-féle szövetség ahol a szív körülmetélésében szolgálók nyerik el az üdvösséget, bocsánat Sárától.

Tehát ők személyesen elsőkézből Joshuától kapták a Messiástól kapták a szövetségnek az igéit az Újszövetség beszédét.

És ezért mondja az írás, hogy ennyivel jobb szövetség köttetett.

 

Zsid: 8: 6 Most azonban Krisztus annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek által köttetett.

 

Mert az Ószövetséget Angyaloktól vették, mivel, hogy nem voltak olyan állapotban, hogy megérthették volna a Megváltót, és ezért törvényt kellett, hogy kapjanak, hogy a Babilon fogságában összeszedett luciferizmusból ki tisztuljanak a pusztában, és ehhez segítségül a törvényt kapták, hogy ezen keresztül Krisztus felé vezérelte őket Isten.

Az Újszövetségben viszont már a Sárát szimbolizáló Sion-hegyi szövetség, ugye, mert egész Jeruzsálem a Sionra épült valódi formában is, és ott az olajfák hegyén a Sion tetején ölték meg, és végezték ki a megváltónkat, tehát az ebből fakadó szövetség, hogy aki ezt megérti, hogy ő mennyit szenvedett ott a bűnösökért.

Mindegy, hogy körülmetélésből való, vagy körülmetéletlenségből való, tehát olyan emberek, akik még nem kerültek kapcsolatba az Istennel, hogy ők viszont közvetlen magától a Messiástól, akit eltévesztettek a körülmetélkedésből valók, mert a Hágár az Arábiai-hegységnél köttetett szövetség követői.

A Sínai hegy, egy asszonyt szimbolizálja Hágárt mert, hogy nem magától közvetlenül Istentől és Messiástól vették a szövetségkötésnek a törvényeit, hanem angyalokon keresztül, tehát Krisztustól lejjebb való szolgáló elohimoktól, keresztül.

Tehát ebből is látszik, hogy ők szolgáló lelkektől vették a szövetségkötést, nem magától Istentől ott a hegyen, és ezért ők ezért kapták szolgálón keresztül, mert ők a szolgálatnak a fiai a félelemből való szolgálásnak.

És ennek a fajta lelkületnek a szimbóluma Hágár ugye?

Tehát aki félelemből szolgál, az, azért szolgál félelemből, mert valójában engedetlen, igazából használhatatlan, és Istennek kemény törvényszabással kell kontroll alatt tartani az engedetlenkedő népet.

És a másik szövetségnek a szimbóluma pedig a Sion hegy, ami a mennyországnak a szimbóluma, és ennek a szövetségkötésnek a szimbóluma viszont Sára.

Sáráról ugyanis azt mondja az írás, olvasd fel azt az igét légy szíves!

 

Kérdező: 1Pét3: 6 amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt, akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől.

 

Igen, és ehhez kapcsolódik az, az ige, ahol viszont Joshua beszélt az embereknek és jött az ő anyja és a testvérei, és akkor mondták neki, hogy hát itt van anyád és a testvéreid, és akkor fölhúzta vállát, a kezét, és hogy hát azok az én testvéreim, és anyám és apáim, akik hallgatják és megcselekszik az én Atyámnak a beszédét ugye?

 

Olvasd föl ezt a verset, hogy ha meg van neked!

 

1Pét 3: 6 amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt, akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől.

 

Máté 12: 48 Ő azonban így felelt: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?

Máté 12: 49 És kinyújtva kezét tanítványai felé ezt mondta: Íme, az én anyám és az én testvéreim!

Máté 12: 50, Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az ,az én fiútestvérem, nőtestvérem és anyám.

 

RHR: Tehát ezzel ő visszautalt arra, hogy ő neki a szellemi anyja Sára.

Mert Sára szerette az ő férjét, és szótfogadott neki, tisztelte őt.

Sára így tisztelte az Istent, így imádta az Istent, hogy szótfogadott a férjének ugye?

Tehát ez egy üzenet különben a Sioni szövetség, a Krisztus által köttetett Sioni szövetségben résztvevő nők és asszonyok számára, hogy ők úgy tudják tisztelni az Istent, és imádni, hogy szótfogadnak a férjüknek, és ezzel fejezik ki az Isten felé, hogy tényleg az ő Istenünk az Isten, nem pedig énekelgetéssel meg karénekvezetéssel meg mindenféle szolgálattal.

Ezek mind másodlagos dolgok.

Persze ugyanúgy, hogy nehogy az legyen, hogy úgy tűnjön, hogy ilyen férfi zsarnok uralmú Istenkövetésről beszélünk, a férjeknek is kell szeretni a feleségeiket természetesen, mert ők is így tudják bizonyítani az Istennek, hogy, ahogyan Ábrahám szerette Sárát, ugyanúgy a férjeknek is kell szeretni a feleségeiket.

Tehát visszatérve a Sioni szövetségre, ugye Jeruzsálem a Sion hegyén épül, tehát most földi dolgokról beszélünk, amit Isten szimbolikusan használ.

Tehát ezen a hegyen áldoztatott meg az Istennek a fia, és így ebben a formában a szószoros értelemben véve, az Újszövetség követőinek közvetlenül Istentől, az Ő fián keresztül, tehát a Messiáson keresztül adatott a szövetség.

Nem angyalokon keresztül, mint a hegyen Mózesnél az elohim, valamelyik kerubja Istennek adta a táblába vésett szöveget, és hát azért kapták ők a táblába vésett szöveget az angyaloktól, szolgáló lelkektől, mert Krisztus nem szolgáló lélek, hanem ő az Istennek a fia.

Tehát ő uralkodója a szolgáló lelkeknek, keruboknak, angyaloknak, mint elohimoknak.

És így meg lehet érteni, hogy az ő makacsságuk, és engedetlenségük miatt, és félelemből való szolgaságuk miatt nem tudta nekik Isten odaadni a Messiás által kötött szövetséget, pedig ha Istenen múlott volna, Ő odaadta volna már szívesen ott.

De mivel olyan állapotban voltak erkölcsileg, teljesen züllöttek voltak, ezért nem kaphattak közvetlen a Messiás által közvetett szövetséget, hanem csak angyaloktól rendelt szövetséget.

Tehát szolgáló lelkek közvetítésével kapott utasításokat, amelyeknek az volt a feladata, hogy Krisztusra mutassanak előre.

Ugye van az, az ige, hogyha megtalálnád, kérlek szépen!

Van az, az ige, hogy mert a törvény Krisztusra vezérlő mester.

 

Gal 3: 23 Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

Gal 3: 24 Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Gal 3: 25 De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezető mester alatt.

 

Kérdező: nyilván itt engedelmességben.

 

RHR: Nyilván engedelmes igen, tehát ahogy eljött az engedelmesség szövetsége, ezért nincs többé szükség a törvény szövetségre,

 

Kérdező: akit Sára szimbolizál, az engedelmesség.

 

RHR: így van

 

Kérdező: és egyébként ezt már Ézsaiás is, Ézsaiás 51-ben is lehet látni, ezt hogy:

 

Ézs: 51: 2-3

Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült titeket!

Egymaga volt, amikor elhívtam de megáldottam és megszaporítottam.

(Tehát, hogy itt is Sára a mi anyánk)

Mert megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja romjait egytől egyig, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden kietlen földjét, pedig mint az Úr kertje.

Öröm és vigasság lesz benne, hálaadás és dicséret hangja!

 

RHR: Igen, igen pontosan, ez is idevág.

Tehát ebből is látszik, hogy ha a Sioni szövetség követői, akik Krisztuskövetők, ugyanis Ábrahám is, Jákob is, Mózes is, mind, akik Isten kezében használhatóak voltak ők már az Ószövetségben már láthatatlanul a Sioni szövetségnek a szolgái voltak, ugyanis ők úgy engedelmeskedtek a törvénynek, hogy ők előre már a Krisztusra tekintettek Messiásra, és ezért ők üdvözültek.

Viszont a többiek sajnos, akik nem látták meg a törvényekből, hogy ez mind arra mutat előre, hogy a Messiás fog eljönni, hogy ha olyan szintre kerülünk, hogy ha hagyjuk a törvénynek, hogy fölépítse bennünk az erkölcsösséget, az engedelmességet az Istennek akkor el fog jönni a Messiás.

De mindaddig, amíg nem motiválták magukat, és nem értették ezt, addig Isten nem tudta nekik adni a Messiást,

és lehet is látni, nézzétek meg hogy az elragadtatás előtti időkben a nagy nyomorúság idejében rengeteg körülmetélkedésből való, mind igazi Sémitai zsidó,

mind Kazár Ashkenazi és Separdim vélt zsidók nagyon sokan föl fogják ismerni a nyomorúság hatására,az üldöztetés hatására  a gyűlölet hatására,ez alatt a nyomás alatt föl fogják ismerni,meg fogják érteni ilyen hanganyagon keresztül másoktól,hogy ő nekik mindenképpen a Messiáshoz kell, csatlakozni meg kell érteniük,hogy ki kell jönni a Sínai hegyi szövetségből,a szolgaság szövetségéből törvény alatti korszakból ki kell jönniük.

A nyomás hatására igen, az üldöztetés hatására megértik nagyon sokan mind az igazi Sémitai zsidók közül mind pediglen a Separdim és Kazár Ashkenazi zsidók közül, megértik sokan, meg fogják érteni Sion hegyének a jelentőségét, mert a Sion hegyén meg fogják érteni, hogy a Krisztus magától az Istentől, az Isten fiától személyesen adatott a szövetségkötés igéi, az Újszövetség igéi.

Az Ószövetség igéi pedig a Sínai hegyi szövetség a rabszolgaságnak és a szolga lelkületnek az igéi pedig szolgáló lelkektől, keruboktól vagy angyaloktól kapták a hegyen a szövetséget.

Értitek?

 

Kérdező: Igen,

És ide kapcsolódhat még azzal is, amiről többször beszéltünk tudod, hogy a törvény és a

Próféták Jánosig voltak, mert ugye utána egy sokkal nagyobb jött be a világba igen.

Ez le van írva, még sem látják a zsidók érdekes igen.

 

RHR: Így van pontosan.

 

Luk: 16: 16

A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak, attól fogva Isten országát hirdetik, és mindenki küzdelem árán jut oda.

 

RHR: Mert a pogányok teljessége még nem teljesedett be, Isten tudja az ember jövőjéről, életéről, hogy mikor jön el az a nap, amikor a még Isten nélkül élő emberek sokaságából.

Tehát minden nemzetből mikor telik be azoknak a száma, akik után már többé senki nem fogja a felszólításra igennel válaszolni, mert Isten minden embert hív az üdvösségre.

És vannak, akik elfogadják, és Istenhez fordulnak, elkezdenek Krisztusra nézve, neki való engedelmesség által betölteni a Sioni szövetségnek a feltételeit, az engedelmességet a Krisztusnak, amit Sára is betöltött és ezért szimbolikusan Sára az anyja, szellemi anyja mindazoknak, akik a jelenlegi időben Krisztusnak engedelmeskednek.

És a szellemi apjuk pedig Ábrahám, meg Jákob, és ezért is mondta nekik az Ószövetség idején, Ábrahámnak és Jákobnak ugye hogy megáldalak téged és a te magodból sok nép lesz.

Tehát akik az Isten népévé válnak, és itt tehát az nagyon fontos, hogy az engedelmesség szót használjuk, és azt hangsúlyozzuk az ő engedelmességükre nézve az őket követő emberek lettek szellemi gyerekei Ábrahámnak és Jákobnak.

Tehát nem a testi leszármazottaira gondol, mert hogy ha csak nézzük, csak olvassatok bele az Ezékielnek az első három részébe, az Ezékiel írásaiba!

Én utána, a harmadik rész után be kellett csuknom, nem bírtam tovább hallgatni, mert ez csak azzal van tele, hogy Isten hogyan szidja a Jákobnak a gyerekeit.

Tehát ezt ki kell hangsúlyoznunk, hogy engedetlenség miatt ők Istentelenségben éltek, és ezért mindig Isten büntetését hordozták, mert nem voltak hajlandóak megérteni azt, hogy a törvényen keresztül Isten erkölcsileg föl akarta őket hozni arra a szintre, hogy találkozhassanak a Messiással, és ezt nem tudta nekik odaadni Isten abban az időben,

És meg kellett vágni, sajnos kivágattak abból a fából, ami a minden ember megmentését szimbolizáló Istennek a munkája, Istennek a törekvését szimbolizálja ez a fa, az olajfa.

Tehát a cionista hazudozóknak az agymosásával szemben az olajfa az egyáltalán nem a zsidóknak a szimbóluma.

Teljesen ez egy félreértés, meg egy szándékos hazugság.

Az olajfa az szimbolizálja az Istennek a megmentési tervét, amivel meg akarja menteni az egész emberiséget.

És aki neki szótfogad azt, mint a fa körül levő letördelt ágakat fölveszi Isten, megmetszi, megtisztítja azokat az ágakat és beoltja ebbe az Ő munkájának a fájába, és így annak idején Ábrahám miatt lettek beoltva, mert Ábrahám kijött a pogányok közül az Isten nélkül élő bálványimádók közül.

Fölháborodott a lelke hogy mindennek Istene van, bálványistene van és soha nem segítettek rajta, és ezt látta az Isten benne és ezért kiválasztotta, kihívta őt, megtisztult a pusztában, és így az engedelmességével elnyerte az üdvösséget, és így Isten őt beoltotta őt ebbe a fába, hogy a körülötte élő nemzeteket Istenhez vezesse.

És Ábrahámnak ez sikerült, Ábrahámon keresztül nagyon sok szövetségen kívül élő ember bekerült a szövetségbe, és üdvözültek.

Viszont Ábrahámnak a gyerekei után, tehát Izsák után főleg Jákob után, akik jöttek, onnantól kezdve már a testiség miatt ez a vonal megszakadt.

Ugyan a 12-gyereken keresztül ugye létrejöttek még a törzsek, hogy Isten jelképként tudja őket használni, de abból, hogy a nemzeteket megtérítse Isten magához abból semmit nem tudott rajtuk keresztül végrehajtani semmit.

 

Kérdező: Tudod mi az érdekes, hogy az Izmaelnek is 12 fejedelem, 12-fia volt.

 

RHR: De érdekes, hogy az Ószövetségben volt 12 törzsfő, akik nyakasok voltak, engedetlenek, és hasznavehetetlenek, és csak szimbólumként tudta őket Isten használni meg tanúságtevőként a későbbi nemzedékek számára, hogy ha visszatekintenek az Ószövetségi Jákob fiainak, szándékosan nem mondom azt, hogy Izrael, mert amikor Izraelről beszélünk, mert akkor mindig arra gondol mindenki, amit most lehet látni.

Ennek semmi köze az Istenhez,ezt emberek csinálták,egy luciferi terv,az előző hanganyagban lehet hallani,hogy miért egy luciferi terv elérésének a megvalósításához.

Szegényeket bábként használják, és a babiloni illuminátistáknak az a tervük, hogy lucifernek fölépítik, megszerezték a földet, Palesztinát

és ott létrehozták az országot, ennek a fővárosává tették ott Jeruzsálemet és ezen a Sion hegyen testileg,

akarja lucifer fölépíteni a 4. templomot, azért hogy az Antikrisztus testében megjelenve imádtassa magát mindazokkal az emberekkel, akár igazi zsidókkal, akár Separdim és Ashkenazim zsidókkal vagy akár az egész keresztény világgal,mert ugye ez erre megy ki.

Minden vallás, minden nemzet be van ebbe vonva, és így valósítja meg azt a tervét sátán, hogy a testi, tehát a fizikailag látható Sion hegyen ő egy templomot épít, és onnét uralkodik mindenféle politikai eszközével az Egyesült Nemzetek hatása által, vagy befolyása által uralkodik mindenféle, gyülekezeten, egyházon, mozgalmon, és Jeruzsálemben pedig ott székelve pedig az oda beköltöztetett Kazár Ashkenazim vélt zsidóságon is uralkodik.

Tehát így teljes lesz neki a terve,és viszont Isten azt akarja megértetni ezeken az igéken keresztül,hogy itt két különböző dologról van szó.

Tehát ami ma van Izraelben, arról azt mondja Pál apostol a galata levélben?

Azt hiszem.

 

Gal: 4. 25

Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek, mert fiaival együtt szolgál.

 

Gal: 4. 26

De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja.

 

RHR: Igen

Tehát a szellemi Jeruzsálemnek az anyja az Sára, a testi Jeruzsálemnek a mai látható Izraelnek az anyja pedig Hágár.

Sajnos megtörtént az, amit Isten nem akart, hogy onnét a Sínai-hegytől elbocsátotta őket, Istennek az volt a reménye, hogy amíg be nem érnek az ígéret földjére,

el nem érnek a Sion-hegyéhez fizikailag,és ott a következő állomás várt volna rájuk,hogy ott találkoznak majd a Messiásukkal,

mivel,hogy a vándorlás évei alatt nem tudta őket Isten felhozni arra a szintre a törvények által,hogy Krisztusra vezérelje őket,és ezért beértek úgy a mai látható Sínai-hegyhez, az Izraelhez, a Jeruzsálemhez beértek úgy,hogy erkölcsileg nem változtak meg Isten kívánalmai szerint,és ezért ahogy ők beértek oda,tehát benn vannak ott,most.

Ezért nem tudják még mindig megkapni a Messiást, és ezért Istennek úgymond vissza kell őket vezetni a pusztába, hogy rájuk uszítja ördög által a pogány nemzeteket, és ebből a nyomásból ennek a nyomásnak a hatására ugye e közben párhuzamosan a Sioni szövetségnek a képviselői.

Tehát azok, akik engedelmeskedve a Krisztusnak, a Sárának a szellemi gyerekeivé válnak, ugye.

Ezért nevezi menyasszonynak az Eklésziát az írás, és most mosolygok, mert ez egy fantasztikusan jó dolog, hogy eddig nem értettem, hogy miért.

 Mert ugye Sion, a mennyei Sion az Sára, aki szerette az ő urát az ő férjét, és ennek születtek a szellemi gyerekei, akik vagyunk mi az Eklészia, és ezért nevezi a János Jelenésekben menyasszonynak Isten, mint Szent Lélek.

Tehát az ember az közönséges lélek, tehát már beszéltünk róla,hogy a biblia léleknek nevezi az embereket ugye élő lélek Ádámtól,mivel,hogy Isten életnek lelkét fújta az orrába,és lehelte az orrába,és ettől fogva kezdett élő lélek lenni Ádám,

és mi élő lelkek vagyunk,de még nem vagyunk szent lelkek,mi közönséges lelkek vagyunk a bűnök miatt meg hibáink miatt.

Isten viszont Szent Lélek, tehát egy szent személy láthatatlanul, és ez a szent személy a mi Istenünk, ilyen költői képpel, ilyen allegorikus képpel nevezte a szellemi Jeruzsálemet, szellemi 14000-ret, az Eklésziát, a Krisztus testét, ezért nevezi a bárány menyasszonyának.

Ugyanis mindamellett a szinonim képek mellett, hogy az eklészia a Krisztus teste, az a mennyei Jeruzsálem az a szellemi zsidóság, mert ugye Pál azt mondja, hogy nem azok, akik ott régen késsel metélték körül a férfitagjaikat, nem azok az igazi zsidók, hanem azok, akik az Isten beszédével, a megváltó beszédével metélik körül az ő akaratukat, az ő szívüket.

Tehát körülmetélni az akarat a szívünket az Újszövetség nyelvezete szerint: az, az, hogy

Hallgatni, és olvasni a Joshuának az Istentől kapott üzeneteit, és utasításait, tehát engedelmeskedni neki,

Mert hogy ha engedelmeskedünk neki, akkor mi a Sárának a szellemi leány gyermekei vagyunk, és így a Krisztusnak a menyasszonyaivá válunk, hogy ha így női alakban beszélünk.

Ha viszont Ábrahámról beszélünk, akkor mi vagyunk az ígéret fiai, mert ugye a testi zsidók számára az ígéret az a Messiás volt,

már Ádámnál már Isten ezt megígérte, de mivel útközbe sajnos az a nagy baki jött be,hogy Sára elvesztette az Istenbe való látását,megrémült,hogy most nem lesz gyerek,kié lesz a vagyon,és hogy szégyenbe maradok az emberek leányai között,hogy a törzsfőnek, mint Ábrahámnak nem tudok gyereket hozni a világra,utódot.

És ebben a zavarodottságában az ördög megijesztette őt, és elvesztette a látását.

Ezért mondja Joshua is mindig, ez az üzenete, hogy ne félj, mert hogy ha az ördög meg tud bennünket félemlíteni, akkor elveszítjük az engedelmességnek a látását, és akkor hibákat kezdünk el elkövetni, és nézzétek meg, hogy az Ószövetségben a Sínai-hegyi szövetség képviselői, akik szolgáló lélektől kapták a szövetség szavait, hogy ők állandóan féltek az Istentől.

Ők nem tudták az Istent sajnos úgy szeretni, mint ahogyan tudják szeretni azok, akik belépnek a Sioni szövetségbe Krisztuson keresztül, mert akik arra gondolnak, hogy mennyit szenvedett az Isten fia, hogy megkínozták, és azt mind nekem, meg neked, mindenkinek, aki hallgatja ezt, hogy mindannyiunknak, az egész emberiségnek egyenként el kellene viselnünk ezt a kínzást, azt a megöletést

És megértjük azt, hogy helyettünk valaki más halt meg, és mi ugyanúgy itt maradtunk a bűneinkbe, a bűnös testbe, hogy még mindig esélyt kaptunk, hogy megjobbuljunk.

És, hogy ez a rémisztő dolog, ez a hátborzongató emlék arra ösztönöz nagyon sokunkat

Legalábbis én ezért fordultam az Úr Istenhez és ezért követem Joshuát, mert megrendített az ő halála, hogy magamra nézve, visszaemlékezve minden bűnömre minden hibámra, amit csak elkövettem, és a mai napig is elkövetek, és sajnos fogok is addig, amíg az elragadtatáskor ki nem cserélődik ez a testünk.

Arra ösztönzött engem, megindultságomban, hogy ennyivel tartozom Joshuának, és az Istennek, hogy innentől kezdve őrá való tekintettel próbáljam meg a tőlem telhető legnagyobb mértékben megvalósítani azokat a kívánalmait, amit az Újszövetség szavai során közzétett

számunkra, és ez szeretetből való szolgálat Istennek és engedelmesség.

És ezért aki ezzel a szeretettel és odaadással, és igyekezettel szeretetből veszi magára ezt az igát, azok bemennek az Isten országába a szellemi Sionba.

Ők lesznek a Sárának a szellemi lányai, leány gyermekei,

és ahogyan Ábrahámnak megígérte, ígéretként a magot,akin keresztül megáldja Isten a föld nemzeteit.

Ugyan Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy belőled sok ember fog származni,

sok nép fog tőled származni fizikailag,de a Messiást, mint áldást nem nekik mondtam,ő nekik felkínáltam a Messiást,mert Isten tudta előre sajnos,hogy ez a nép,Ábrahámnak az utódai, akik Jákob gyerekei lesznek, tudta hogy sajnos ők annyira engedetlenek lesznek,annyira szeretetlenek lesznek,és félelemből fogják a törvényt megpróbálni megtartani,amiről Isten azt

Mondja, hogy lehetetlen dolog.

Ez csak egy segédeszköz volt arra a törvény, hogy arra vezesse az embereket, hogy nem tudod megtartani, és ezért ítélet alá szorulsz, és ezért szeretettel fordulj az Istened felé, és szeretetből kérd az Ő kegyelmét, mert akkor fog tudni rajtad segíteni.

Ezt nem értették szegények meg, és ezért kerültek állandóan fogságba.

Tehát az Ezékielnél ha elolvastok néhány részt, én mondom, én az első három részt bírtam meghallgatni, majd újból elővettem, és a végére már fájt a fejem attól a sok-sok ítélettől és elutasítástól, amit Isten mondott rájuk,

azért mert úgy viselkedtek,és ebből megértettem az egész Ezékielnek az irataiban ott teljesen az van,hogy Isten nemsokára végezni fog Jákob gyerekeinek a nemzetével,és utána már csak egyenként,tehát az elragadtatás,nyomorúságnak az idejéhez közel a nyomorúságban fogja Isten megszólítani őket,ugyanígy ma a látható ál-kereszténységből is.

Tehát ma az ál-kereszténység és zsidóság ugyanabban a cipőben jár, ahogyan az ál-kereszténységből ki kell jönni mindegy, hogy milyen gyülekezetről beszélünk, ki kell jönni, és mindenkinek egyénenként kell Istenhez fordulnia,

És hagyni Istent, hogy beoltsa az embert a Sioni szövetségbe Krisztus által, hogy az emberek nem a pásztoraikra hivatkozva próbálnak keresztényi életet élni, hanem Joshuának az elmondott parancsolatai és utasítása szerint.

Egyetlen pásztor sem fog közel vinni téged az Istenhez, egyetlen pásztor és gyülekezet vezető nem fog tudni segíteni neked a gyülekezetben az üdvösséged megnyerésében, mert erősen motiválva vannak abban, hogy minél nagyobb keresethez jussanak, minél nagyobb számú gyülekezet legyen, hogy így az ellátás anyagi szinten így mindig kiemelkedőbb legyen, és ebben nagyon- nagyon kevés olyan igaz, tisztaszívű pásztor van.

Általában kisebb gyülekezetek, kisebb csoportok, akár házi csoportokban fordulnak elő ilyen lelkületű igazán Istentől való pásztorok, vagy gyülekezetvezetők, vagy csoportvezetők.

Általában a nagy egyházvezetők, nagy mega gyülekezet vezetők már nincsenek érdekelve többé, és ebből fakadóan ők már nem is Istent szolgálják, hanem az ördög tervét szolgálják.

Ugyanis ő nekik a vagyon, a földi berendezkedés sokkal többet ér, és ezért fontos.

És ugyanígy, mint a vélt zsidóság, tehát a Kazár Ashkenazim és Separdim vélt zsidóság, akik Jáfet vonalán, Kaukázusból jöttek elő, és ugyanúgy, mint Sém fiai, Sém leszármazottai, akik a Sínai-hegytől vándoroltak az ígéret földje felé, hogy majd találkoznak a Messiással.

Tehát ő nekik is az elragadtatásig kell befutniuk a Sioni szövetségbe, tehát a kereszténységből is ki kell futni, mint Babilonból.

Az egész látható kereszténység ez egy ál-kereszténység, ezt nevezi Isten Babilonnak, minden paráznának, az anyjának, ugyanis a gyülekezetek hemzsegnek az okkult, rejtett babiloni tanításoktól,

 

Kérdező: Parázna asszony lányai nem?

 

RHR: igen, igen,

A Babilon az Hágárnak a szimbóluma, megint csak, mert Hágár nem élt tovább szeretetből a férjével, Ábrahámmal, és ez az erkölcstelen, tehát ez a parázna asszonyként való élés ebből születtek az egyházak, a gyülekezetek, ugyanis mert a babiloni vallásrendszerben egyszerűen ez a force, ez az erő, ami nyomja a meggazdagodni vágyókat, hogy újabb gyülekezeteket alkossunk, mert ez nem jó, mert az nem jó.

Hát mindig megy ez a verseny, a gyülekezetek egymás ellen versenyeznek, az egyházak egymás ellen kinek legyen nagyobb támogatottsága.

Ezért már szövetséget kötnek az államszervezetekkel, hogy még az állam is támogassa őket pénzekkel stb., stb.

Tehát, és ezért meg kell felelni az államvezetés törvényi rendelkezéseinek.

Nyilvánvalóan az állam az nem abban lesz érdekelt, hogy az emberek minél erkölcsösebbek legyenek, mert akkor megszűnik a börtönhálózat, az ingyen munkaerő, megszűnik a kriminalizálása az embereknek, az állampolgároknak, és ebben a mókus kerék vagyon után való futásban az emberek, ha megszűnnek.

Mindenki meg fogja érteni, hogy ebben a világban erkölcsösen nagy vagyonra, gazdagságra, milliomosságra senki nem tud szert tenni lopás, csalás, hazugság nélkül.

Mert ugye a másik oldalon meg az állam húzza le az embereket, ezért az emberek kényszerítve vannak hogy lopásba, csalásba éljenek.

Amikor az emberek megértik, hogy erkölcsösen kell élnem a Joshuának az útmutatása szerint, attól kezdve az igazi Krisztuskövetők megszűnnek ettől a force-tól, ettől az erőhatástól, hogy ők rohanjanak a pénz után, mert amíg rohannak a pénz után, az, azt jelenti, hogy ebbe a világba akarnak berendezkedni.

Mint Ábrahám, azért akart nagyon gyereket, hogy legyen kire a vagyont hagyni, viszont miután megértette, utána már többet nem érdekelte a vagyon, utána már örült annak, hogy van egy fia, és annak is örült volna, hogy ha

Végső soron szegénységbe került a vándorlása során teljesen leszegényedett.

Nézzétek meg, hogy Jákobnál már nem volt mit hagyni, hátrahagyni a gyerekeire, tehát az utódaira.

Izsák már nem tudott túl sok mindent hagyni Jákobra, Jákob meg a szárazság az éhínség alatt teljesen elvesztettek mindent, ezért Egyiptomba kellett mennie.

Tehát az írás azt mondja, tehát vissza kell megint, hogy érthető legyen a dolog, hogy miért látható Izrael, és miért a láthatatlan szellemi Izrael, mint eklézsia a bárány menyasszonya, a szellemi 14000, csak,hogy  különbségtevés miatt.

Tehát az Ószövetségi zsidók, akik szolgáló lelkek, tehát angyaloktól vették a Krisztushoz segítő törvényeket, beértek Jeruzsálembe,

beértek Izrael földjére és megalapították azt, amit nem ő általuk akart megalapítani Isten,hanem a Sárának,az Ábrahámnak a szellemi utódai által,és ezért mondja az írás azt,ahogy te is olvastad fel az írásból,hogy Hágár a szolgaságnak a szövetségét szimbolizálja Sínai-hegynél,pusztában való vándorlásnak,nélkülözésnek és a szeretetlenségnek a szimbólumát,és azt mondja, hogy ez pedig a mai Izrael.

Igaz?

Olvasd fel, csak hogy a hallgatók saját maguk győződjenek meg, hogy ezt nem mi találtuk ki!

 

Galata 4. 25

Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában-ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek, mert fiaival együtt szolgál.

 

Galata 4. 26

De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja.

 

RHR: Látjátok, mindenki, aki hallgatja, remélem, hogy megérti, hogy mi nem egy zsidó ellenes teológiát akarunk itt hirdetni, hanem azt akarjuk mindenkivel megértetni, hogy nem szabad beleelegyedni ebbe a mai cionisták által kreált Izraelbe és templomépítésbe, mert ez kimeríti a Szent Lélek káromlást, tehát Istennek, mint szent személynek a káromlását, ugyanis Istennek a temploma itt van a világunkban az Eklészia.

Tehát a Sioni szövetség által Krisztus szerezte ezt, az ő saját életével, az ő saját vérével, és nekünk ezt kell munkálni, ebben kell foglalatoskodni, hogy a szellemi zsidóság a Krisztusnak való engedelmeskedés, hogy az emberek ebben egyre erősebbek legyenek, és állhatatosak maradjanak, hogy mindenképpen üdvözüljenek.

Mert ugyanis aki ettől elfordul, és testiségbe esve pártfogója lesz ennek a testi Izraelnek, amivel nem azt akarjuk mondani, hogy ők gyűlöletesek, és őket utálni kell.

Ők egy félreértésnek az áldozatai, és egy ördögi tervnek, ugyanis ma, amikor azt halljuk, hogy Sionizmus, vagy Cionizmus, vagy Zionism amikor ezt halljuk akkor mindenki arra gondol, hogy meg kell szerezni Palesztinából a földterületeket, hogy oda betelepíthessék a zsidókat, akikről tudhatjuk, bárki utána nézhet, hogy Kazáriából származó Jáfetnek a gyermekei.

Tehát Ashkenazim és Separdim zsidóság, vélt zsidóság.

És semmi közük Ábrahámhoz, Jákobhoz, Izsákhoz, akiket ősatyaként szoktak említeni.

És ha valaki ebbe belekeveredik, ugyanis ez mögött, ahogy ezt az előző hanganyagban beszéltük, régi, tehát több ezeréves luciferimádati kalt rendszernek

Egy ilyen luciferi tervnek a képviselői, akik először voltak Babilonban Nimródtól, és végig összeházasodva az újabb és újabb világ kontrolt gyakorló országokkal tovább örökítették a családjaikat,

És az ő tervük az, hogy így megvalósítják azt a tervet, hogy megszerzik maguknak Palesztina területeit, ott építenek egy várost, fővárosukként ezt a szellemi Babilont, amely az előbb elmondott ige ígéretére hivatkozva Jeruzsálem, tehát a szolgaságnak a Hágár féle Sínai-hegyi szövetségének a szimbóluma, és így ez a gonosz Babiloni család rendszer, akik házasságot kötöttek a testi zsidókkal is,

Tehát beházasodtak közéjük, és mint a Kazár Ashkenazim vélt zsidóság is, benne van ebben, meg ugyanúgy a Magyarok is.

Tehát István királytól kezdve, az egész Magyar nemzet az illuminátinak a hegedűtokjába van benne, tokkal, vonóval mindennel.

És ebből, kifolyólag amikor mi azt a szót halljuk, hogy Zionism, vagy Cionizmus ez egy kódszó,

ez egy az ő titkos tervüknek egy rejtjeles rejtjele egy kódszava,ők nem azt értik, rajta amit ma mi a gyülekezetekben, hogy támogassuk Izraelt,és segítsük ezt a megvetett népet,mert ha ez lenne,ha csak ez lenne a cél, akkor még talán magam is hozzásegítenék ehhez,hogy legyen hol lakniuk,hogy élhessenek valahol.

De sajnos ők bábként vannak használva, a rémtettet hajtottak végre rajtuk azért, hogy a hétköznapi emberek meghatódva ezen a pusztításon segítsék őket.

Így kihasználják őket is, mint zsidóságot, szenvedő alanyai a népek gyűlöletének, mert ugyanaz, akik létrehozták a hazát nekik Izraelbe, Jeruzsálembe ugye ez a földi Jeruzsálem ez a Hágár féle Sínai-hegyi szövetség.

Tehát a félelem, a rettegés szolgálata, tulajdonképpen lucifer szolgálat, mert lucifer királysága félelmen, megfélemlítésen, zsaroláson, és kínzáson alapul, ilyen volt Babilon is.

És viszont az Isten országa, a Sioni szövetség a Krisztus által létrehozott Sioni szövetség a szellemi Jeruzsálem ott viszont Isten országát szimbolizálja

Ahol azt mondja Krisztus:

Mert Isten országa nem evés, ivás, hanem igazság, békesség, és Isten szellemiségében való öröm.

 

Róm 14: 17 Mert Isten országa nem evés, ivás, hanem igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm.

 

RHR: Tehát az Isten országában békesség van, Isten nem zsarolja az embereket, nem kínozza, békessége van az embereknek, nincsen háborúskodás Isten és ember között.

Aztán igazság van, ugye az igazság cselekedetei miatt üdvözült emberek, akik szótfogadtak Krisztusnak, és öröm van, mert mindazok, akik ebben a szövetségben üdvözültek azok számára megszűnt ez a földi Babilon világ királyság, sátánnak az uralkodása, megszűntek az ő nyomásától, zaklatásától stb., stb.

Ezért mondja maga Joshua is ott a hegyi beszédében, hogy boldogok, akik a békességre törekszenek, mert meglátják az Istennek az országát, hogy ha jól emlékszem

Tehát ott a sok boldog mondás között.

 

Máté 5: 9

Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai.

Máté 5: 10

Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa.

Zsid 12: 14

Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentlődésre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat.

 

RHR: Tehát Boldogok azok, tehát örülnek, örömben lesz részük, és ez a nagy különbség a földi látható Izrael között, ami sajnos képviseli ez miatt a Babiloni okkultisták miatt az elnyomást, mindent, ami Isten természetével ellentétes viselkedést képvisel, és ebből ki kell lépni és meg kell érteni, hogy mint a Sémitai igazi zsidóságnak el kell fordulnia a Sínai-hegyi szövetségtől Hágártól, és csatlakozni kell Joshuához.

Szót kell fogadni az ő utasításának, mert Joshua magasabb rangú személy, ő az Istennek a fia.

Tehát nem szolgáló lélek, mint egy kerub vagy egy angyal, aki odaadta a szövetség törvény szavait, az utasításait, hogy ezek által Isten fölhozza erkölcsileg arra a szintre a Sémitai zsidóságot ott a pusztában, hogy nekik bírja adni a megváltót, és hogy ők részesedjenek az Újszövetségben megújított szövetségben.

Ezt nem tudta Isten megcsinálni,mert mire beértek,ami a Jeruzsálembe a mai Izrael területére nem változtak meg erkölcsileg sajnos,és ezt lehet látni.

Ezért is nem igaz az ő helyreállításuk, mert ugyanis tudjuk azt az írásból, hogy minden alkalommal, amikor fogságba kerültek a bűneik, a szófogadatlanságuk, keménynyakúságuk miatt mindaz, amiről az Ezékiel szól, és meg fogja érteni mindenki, hogy lehetetlen dolog szófogadatlan keménynyakú állandóan veszekedő zsörtölődő, irigykedő, gyilkos indulatokkal teli testi Sémitai zsidósággal Isten olyan szövetséget kötne, védelmébe fogadná őket.

Láthatjátok, amikor rabszolgaság után, kemény nyomás alatt élve, szenvedéseken keresztül menve meggondolták magukat, és rövid időre erkölcsössé váltak, akkor nézzétek, meg minden alkalommal megvédte őket az Isten.

Ahogy jött a támadó ország megvédte őket, legyőzte Isten nekik az országot, ennivalót kaptak, fürjek estek az égről, húst ettek, mannát kaptak, vizet kaptak.

Tehát teljesen Isteni ellátásban volt részük,viszont amikor Istentelenné váltak, és sajnos többször volt ilyen,mert, azonnal ha jól ment a sorsuk egyből a magaslatokra mentek, a dombokra mentek föl,és azonnal oltárokat csináltak ott a különféle bálványisteneknek.

Tehát lehet látni, hogy a Sion-hegyi szövetség alapján, hogy Isten senkit nem vesz oltalmába még a Krisztuskövetők közül sem, tehát ők is vissza kivágatnak azok, akik ellenállnak a Krisztusnak ugye?

Hogy ahogy beszélgettünk itt a fáról, az olajfáról, ugye Krisztus a gyökérzete a fának, ami Istentől kapja a táplálékot, vizet, és mindent hogy Ő rajta keresztül a táplálék eljusson az ágakig, amik gyümölcsöt teremnek és falevelet hajtanak ugye?

És ez a kép, ez az Istennek a tervét szimbolizálja, hogy meg akarja menteni az emberiséget, és amikor jól viselkedtek, és szótfogadtak a Sémitai zsidók,

akkor beoltotta őket ebbe a fába,és amikor viszont már ellenálltak és nem kértek a Krisztustól jövő vízből, az ő beszédéből,akkor ki lettek vágva,mert nem hoztak gyümölcsöt,és helyükre beoltottak azok,akik a  minden nemzetekből kivágottak voltak, az Isten tervében ki voltak zárva

Mert bálványimádó népként éltek, és így Isten nem tudott hozzájuk szólni, és használni őket.

És most így a zsidók kivágását látva a pogány nemzetek, a még Isten nélkül élő nemzetek, fejükbe vették, hogy ő nekik viszont kell ez a szövetség

A Sioni szövetség, és nézzétek meg, hogy a Sion hegyén a 12-apostol részvételével és a 120 szellemi 12-törzs részvételével Isten elindította a szellemi Izraelt, és elindult a Sioni szövetségnek a kézzel fogható működése, és egyből utána a következő napokban három meg ötezren fordultak az Istenhez olyanok, akik nem a körülmetélkedésből valók voltak elsősorban.

Ott fölsorolja az írás, Elámiták, Kapadóciaiak, Rómaiak, Prozelitusok, Görögök.

Tehát mindenféle népségből voltak ott, és ő belőlük egyből háromezren és ötezren becsatlakoztak, beoltódtak az Isten tervébe, és ezek az emberek utána elvitték a hírt a saját országaikba, és robbanásszerűen terjedt az Istennek a munkája.

A nemzetek megmentésének a munkája.

Tehát amit több ezer éven keresztül a Sémitai zsidókon keresztül nem tudott véghez vinni Isten, azt néhány év alatt, 300-év alatt azt Isten bevégezte azt a munkát, és ez a mai napig is tart.

Tehát ezt kell megértenünk, hogy nem szabad csatlakoznunk a mai testi Izraelhez, mert ez nem az Istennek a munkája, hanem ez az ördögnek a munkája, hogy szegényeket üldözteti.

Létrehozott nekik egy területet, azért, hogy úgy bírja bemutatni a világba még Isten nélkül élő nemzetek számára, hogy ez az, az Izrael, amiről Isten beszélt az Ószövetségben.

Azért, hogy bebírja húzni a gyülekezeteket ebbe a babiloni kalt rendszerbe.

 

Kérdező: két dolgot közbe mondhatok?

 

RHR: Igen

 

Kérdező: Azoknak mondanám, akik még mindig nem értik vagy nem akarják elfogadni, vagy nem látják, hogy különbség van a fizikai Izrael, a szellemi Izrael között itt az előbb említett

Galata 4. 25-után olyankor azt mondja, hogy megfelel a mostani Jeruzsálemnek de, úgy folytatja, hogy a De a magasságos Jeruzsálem szabad, tehát ugye a szellemi Izrael ugye az eklézsia mért szabad.

Ugye az Isten fia azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz titeket.

Tehát ha valaki igazságban, engedelmességben él, akkor ugye beoltatik ebbe a fába, a Sionba fog tartozni igaz?

Tehát, hogy

 

RHR: Felszabadul a rabszolgaság alól.

 

Kérdező: Az Isten ítélete alól felszabadul így van, és azért.

Tehát itt különbséget tesz itt is, és még valami, amit most nem rég találtam, ami érdekes lehet, tudod, hogy amikor mondják neki, hogy mondja a fiú 1Ján 2: 19, 20

Hogy romboljátok le a templomot és 3 nap alatt, felépítem.

Azt mondják neki, hogy 46 esztendeig tartott te három nap alatt felépíted.

Mondja a fiú, saját magáról itt az óriási kijelentés Ján 2. 21

Ő pedig testének templomáról mondta ezt.

Tehát itt van a lényeg, szerintem, hogy Ő a harmadik templom ki is lett jelentve.

Innentől kezdve nincs szükség még egy templomra.

 

Ján 2: 19 Jézus így válaszolt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.

Ján 2: 20 Azt mondták a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?

Ján 2: 21 Ő pedig testének templomáról mondta ezt.

 

RHR: Igen, igen, de jó fantasztikus erre nem is gondoltam soha.

 

Kérdező: Igaz?

Tehát itt tök egyértelmű.

Tehát ha valaki ezek után még  a 4.templomot támogatja,várja,fizikai Izraelt,hát az magára vessen.

 

RHR:Azta tényleg,hogy már ő ott is kijelentette,hogy igen,hogy döntsétek le ezt a templomot,és 3 nap alatt felépítem azt.

Még hozzá is teszi az írás, hogy ha jól emlékszem, ő pedig az ő testének templomára gondolt.

 

Kérdező: Így van, János 2: 21 Ő pedig testének templomáról mondta ezt.

Itt le van írva.

 

RHR: Igen, a jelenések könyvében ezért mondja azt,hogy íme az Isten sátora az emberek között van.

 

Jel 21: 3 Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta: Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

 

Kérdező:Így van tehát ezekből is egyértelmű hogy a fizikai Izrael az kamu.

 

RHR: Így van, tehát testi formájában ő a tökéletes 3. templom, mert ő bevégezte mindazt, amit az első kettő a sátorszentély és a kőtemplom nem tudott bevégezni, mert az emberek meg tudták azt szentségteleníteni, működésképtelenné tenni.

Viszont őt nem tudta az ördög se azzal korrumpálni, hogy gyere, fölvitte a hegytetejére, és akkor megmutatott mindent, nemzetet minden, gazdagságot

Neked adom, ha imádsz engem.

Őt nem tudta még az ördög sem tudta korrumpálni, korrupttá tenni, és ezért ő hajthatatlan volt, bűngyűlölő volt, és ő egyszeri áldozatával tökéletessé tette Isten szemében azokat, akik neki való engedelmesség által járulnak az Atyához ezzel a fajta imádattal és tisztelettel, hogy a Krisztusnak engedelmeskednek.

Mert Istennek nem kell gyülekezetekben a nagy cécó, álljunk fel, üljünk le, tehát hogy így látszólag adjunk tiszteletet az Isten beszédének.

Emlékszem a gyülekezetekben, most pedig vegyük az Isten beszédét a kezünkbe testvérek, álljunk fel testvérek, és adózzunk tisztelettel az Isten beszédének.

De mind, aki fölállt azoknak a 90%-a rettenetes bűnökben élt, ilyen fajta Istentiszteletet, és akkor jött a zene, és akkor, hú az Isten leszállt közénk, a szent szellem leszállt közénk.

Tehát ennek semmi, semmi, ez a Babiloni Istentisztelet igen, ott divat az ördög lelkekkel való betöltekezés.

Ugyanis mikor Krisztus elment, a templom nem ment el vele együtt, mert ő létrehozta a tanítványokon keresztül a szellemi templomot, és a Sioni szövetség által létrehozott Újszövetség, megújított szövetség az emberekkel elindult, és az óta is Krisztusnak a teste, a szellemi teste az eklészia aki, itt van.

És ezért mondja azt az írás, amikor a látható Sínai hegyi Jeruzsálemről beszél az írás, hogy ott a templomhegyen ugye pusztító utálatosságot építenek,

Ugyanis ez a pusztító utálatosság, mert ugyanis a cionista híres pásztorok, akiket milliók követnek, és hagyják magukat agymosni, becsapni, azok azt mondják, hogy lesz egy szobor fölállítva és akkor azt a szobrot, kell imádni.

De valójában ez a pusztító utálatosság maga a 4. templom

 

Márk 13: 14, Amikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg –, akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.

 

A Jeruzsálemi Templom Intézet rövid filmjében láthatjuk,hogyan készülnek a 4.templom felépítésére,ami nem más lesz mint Lucifer imádati templom véres állat áldozatokkal.

57: 34-nél található a videóban.

 

RHR: Ugyanis utálatosság az Isten szemében,

Tehát azok, akik megépítik, hogy ha fizikai zsidóságot nézik, mert ugye ez van a kirakatban, tehát ezt követik, akkor ők megtapossák a Krisztus vérét, és a kegyelem korszakát, és vissza akarják hozni a törvény korszakot, de ezt Isten nem fogja engedni, mert ezért fog jönni az ítélet.

Nézzétek meg minden alkalommal, amikor az emberi törekvés az Isten ellen a tetőfokára hágott, és az utolsó tégla hiányzott akkor Isten mindig közbeszólt.

Noénál is elpusztította őket vízzel.

A lelkiismeret korszakban, amikor a tornyot építették, amikor majdnem befejezték már a munkát és egyesítették az erőiket akkor Isten közbeszólt és lerombolta azt.

A törvénynél is mielőtt lucifert beültették volna oda a templomba Jézus idejében, azt is.

Küldte a Rómaiakat, és lepusztította azt is Isten.

És ugyanígy lesz most, amikor ál-kereszténység és az ál-júdaizmus és karöltve minden más okkult vallással fölépítik a 4. templomot, akkor az lesz a pont az i-re.

Mert onnantól kezdve az lenne a szándékuk, hogy megvalósítsák a New World Ordert.

Ez a New World Order ez soha nem fog megvalósulni teljese mértékben, mert Istennek az lesz a válasza, hogy össze fogja ezt dönteni.

Ugyanis soha se fogja hagyni, hogy az emberiség fölülkerekedjen végleg, végérvényesen és visszafordíthatatlanul, főleg nem egy lucifer tervet képviselő csoportnak a munkája, akik maguk előtt Izraelt használva és az üldöztetett zsidóságot használva lucifer templomot építenek, ami úgy néz ki, majd egy zsidó templom, de valójában lucifer imádat, Ízisz imádatnak a színhelye lesz.

És ekkor, mivel, hogy Isten fia maga a templom, nézzétek meg, hogy az Ószövetségben, amikor az Asszírok jöttek,

Azért jöttek, mert Salamonnak a fia balgatag módon, hogy kedvezzen a népnek, mint Saul ugye, és Saul is azért lett kivágva és elutasítva Istentől, mert nem hajtotta végre az ítéletet, és az utasítását Istennek, hogy ne vegyenek el semmit se a legyőzött országoknak a vagyonából, és Saul félt a néptől.

Azt mondja, hogy féltem a néptől, és ezért hagytam őket, hogy fosztogassanak.

És ezért ő küldte Isten a prófétát, és elmondta neki el vagy vetve, választottam helyetted mást.

Ugyan ez történik most, tehát akkor azért vonultak, vitte őket az Asszírok által fogságba, mert Salamonnak is az Istentelen fia, csak azért,hogy megmaradjon királynak,a népnek a szórakoztatására rendezett egy nyolcadik ünnepet.

Ugye tudjuk, hogy az illumináti vallásrendszerben,lucifer imádati vallásrendszerben van 8 évenkénti ünnep.

Az Isten ünnepei azok 7 ünnep, és ez mellé még pontosan az Isten fiának a születésnapja, ami a Sátoros ünnep, Sátor ünnepe.

Ez az egyetlen ünnep, amit nekünk az 1000-év alatt meg kell ünnepelnünk, az összes többit nem.

Ez mellé az ünnep mellé épített, beépített egy 8. ünnepet, hogy meggyalázza Sátor ünnepét, amely Krisztust szimbolizálta,

Krisztusnak az emberiség közé való bejövetelét szimbolizálta, és ezért Isten olyan méregre gerjedt, bevetette őket a Szíriai fogságba, és onnét már csak két törzset engedett haza a Szír uralkodó Isten utasítására, a többit, azt szétzavarta és ezzel a kettővel még küldött rengeteg más népet, úgy, hogy teljesen beépítette Isten a két törzs mellé más pogány nemzeteket, hogy a 12-törzs soha ne tudjon visszatérni Izrael területére.

Ezért is Isten káromlás a mai törekvése Izraelnek és a kereszténység támogatása is meg a 12-törzs, és ebben főleg nincs meg a papi nemzet.

Mert mi vagyunk a papi nemzet ezért, mert ugye mi szolgálunk egymás felé, és a még Isten nélkül élő emberek felé, hogy behívjuk őket Istennek a megmentési tervébe.

Behívjuk őket ebbe a mennyei Jeruzsálembe, hogy kegyelem részesei lehessenek és bűnbocsánaté, és ez mellé még ajándékba örökéletet kaphassanak az Istentől.

Ezért tanácsoljuk mindenkinek, nem, azért mert mi egy gyülekezetet akarunk építeni, ha soha nem csatlakozik hozzánk senki nekünk az is jó.

De egyéni szinten mindenki értse meg, hogy nem szabad támogatni, és nézzétek meg, hogy az elragadtatás ideje, a nagy nyomorúság végén, a trombitaszónál, ami ugye az Ószövetségben is volt, a kürtzengések ünnepe.

Ilyenkor összehívták az egész népet, ez prófétikus előképe volt az elragadtatásnál, mert mikor a Joshua a mennyei király Istentől küldve az egekig eljön, leküldi az angyalokat.

Előtte megszólal a nagyharsona szó, és úgymond erre a harsonaszóra ugye föltámadnak először a Krisztusban meghaltak, és így összegyűjtik az angyalok a világ minden részéről azokat, akik a Sioni szövetségben Sára gyermekei, leánygyermekeiként ténykedtek, szótfogadva az ő uruknak.

Ugyanis Krisztus olyan feleséget visz haza, aki engedelmes az Ő urának, és ezzel egy időben, tehát két szálon fut a történet továbbra is, hogy amíg ez a pogányoknak az ideje betelik,

Tehát Isten látja azt az utolsó napot, amikor attól fogva már többé több ember nem fog csatlakozni az Istenhez, nem fogják választani, annyira Istentelenek és megszállottak lesznek az emberek az ördög természetétől, és addig a napig pedig együtt velük kijönnek a zsidóságból is, mind a Sémitai zsidóságból, az igazi zsidóságból is kijönnek nagyon sokan.

Már most lehet látni rengeteg youtube-oldalon a hozzászólásokból, hogy rengeteg igazi Sémitai zsidó lép ki az atyai hagyományokból, amelyek mindig csak háborúságot támasztottak, és csatlakoztak Joshuához.

És ugyanúgy nagyon sok Kazár Ashkenazim Separdim zsidóság, Jáfetnek a gyermekei, akik Héberül beszélnek, és valamilyen szinten tartják a meghamisított ünnepeket.

Mert ugye a Hannuka az soha nem volt Isten kijelölt 7 ünnepei közül való ünnep.

Tehát már a luciferizmus, a fény imádat az már ugyanúgy bent van a zsidóknak a meghamisított ál-júdaizmusában.

Tehát ezek is ki fognak jönni arra az időre, és itt fog beteljesedni szellemi módon, tehát nem látható módon az Izrael összeszedése Izraelben, hanem a mennyei Izraelbe a Sion hegyén épült szellemi városba,a Krisztus által alapított városba melynek a 12-pillére,tartó oszlopa a 12-apostol.

Tehát ebbe fognak bejönni, és összeszedetni a 7. trombitaszó előtt, amikor elvégeztetik az Isten titka, idefogja Joshua behozni, és itt lesz a két nyájból egy akol.

Tehát amikor az emberek azt mondják, hogy a zsidóság az összeszedetésének az ígérete,az előre mutatott az elragadtatásra,az eklészia,Sára lányainak a bejövetelével az összeszedésére erről szól ez az egész.

Úgy, hogy mindenkinek, akinek kedves az élete,és az üdvössége,azoknak azt tanácsoljuk,hogy hanyatt-homlok meneküljenek ettől a látható ál-kereszténységtől és minden kedves barátunknak,tehát mi nem tartjuk ellenségünknek sem a Sémitai zsidókat,sem a Kazár Ashkenazim zsidókat.

Imádkozunk értük,és imádkozni is fogunk értük mindannyiojukért amíg a pogányok teljessége bemegy az utolsó Isten nélkül élő ember is, aki igennel fog válaszolni,Joshua hívására,elfogadja Messiásnak,és változást csinál az életébe Joshua utasítása szerint.

Amíg az utolsó ilyen ember bemegy, azért imádkozunk, hogy nagyon sok Sémitai zsidó embertársunk, barátunk, bejöjjön a szellemi Izraelbe, a Sára örökségébe, Ábrahám örökségébe és nagyon sok Kazár Ashkenazi és Separdim vélt zsidó embertársunk is, mert Isten nem személyválogató.

Tehát nem nemzetek szerint válogatja már a népeket, hanem már Ő előtte mindenki kedves, aki az Ő fiának az utasításait megfogadja, és a szerint akar élni.

Mindenki, aki megtört szívű és jön Jézushoz, Isten fiához és ő általa bocsánatot nyer, mindenki kedves Ő előtte akár kínai, akár oroszok, akár magyarok, akár németek, akárki más.

És azt kívánjuk, és azért is imádkozunk, hogy nagyon sokan, akik hallgatják a hanganyagainkat, hogy felismerjék ezt a nagy igazságot, és döntést hozzanak minél hamarabb.

Ne féljen senki attól, hogy egyedül fog maradni, hogy unalmas lesz a keresztény élet, vagyis a Krisztuskövető élet, nem keresztény élet, mert nem kereszténység ez babiloni szervezet.

Tehát a Krisztuskövetés, hogy magányos lesz, elveszítjük a barátainkat.

Nem veszítünk el semmit sem, mert azokat, akik nem jó befolyással vannak az életünkre

 Isten szemszögéből, azokat Isten úgyis le fogja választani, akiket meg úgy lát az Isten, hogy jó hatással van az üdvösség megtartásában, bűnbocsánat megtartásában azokat fogja mellénk rendelni, és ő általuk fog bennünket tisztogatni, erősíteni, bátorítani, vigasztalni.

Úgy, hogy mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy meneküljenek ezekből a lucifer imádati szertartási helyekről, mert így szellemi rabszolgák lesznek a mai látható Izraelnek a szolgaság Izraelének a résztvevői, lesznek, és ezt is Isten el fogja sajnos pusztítani.

 

Kérdező: Tulajdonképpen akkor ugye összefoglalásként, ugye az Ábrahám a mi szellemi atyánk, mert ugye ő volt az első, aki engedelmeskedett, mert ugye tehát, hogy az engedelmesség szimbóluma miatt ő a mi atyánk, és a felesége, aki szintén engedelmeskedett az Ábrahámnak ő a mi anyánk.

Mert ugye az Ádám és az Éva ott ők ugye engedetlenek voltak, ők nem lehettek ennek a szimbóluma.

Tehát ennek az ellentétje, ellenpárja volt az Ábrahám és Sára.

 

RHR: Így van, pontosan.

 

Kérdező: Noé azért nem lehetett, mert ott a feleségéről semmit nem tudunk, nem ír az írás igaz?

Tehát Noé Istennel járt,de meg az más korszak volt ugye?

 

RHR: Igen, ő a lelkiismeret korszakában élő volt, ott még nem adatott még szolgáló lelkekkel, az angyalokkal nem adatott Krisztusra vezérlő törvény.

 

Kérdező: igen, igen azért az Ábrahám az első meg Sára

 

RHR: Viszont Ábrahám idejében már volt valamiféle Krisztusra vezérlő eszköz, mert ott volt Sálem királya, és ott ők már valamiféle Istentiszteleti formát tartottak.

 

Kérdező: Igen tehát ugye ők, a mi atyánk és az anyánk, de itt még szerintem ezt fontos,hogy

megjegyezzük, nehogy valaki félreértse, hogy itt nem, semmiféle Sára imádatról van szó,mint valami bálványimádat, mint a Mária imádat.

Mert tudjuk,hogy a Mária bálványimádat,az bálványimádat ugye az.

 

RHR: A Mária, hogy ha visszajöhetne közénk, biztos vagyok benne, hogy sok embert megpofozna, hogy mit mertek az ő személyéből tenni.

 

Kérdező: Tehát nehogy valaki félreértse ezt, hogy mi nem ilyen aspektusból mondtuk, mert ugye tudjuk, hogy ugye a Mária meghalt Krisztus után valószínűleg biztos engedelmességben.

Fel fog támadni az első feltámadáskor de, most még ugyanúgy ott van a többi elhunyttal igaz?

 

RHR: Várja az elragadtatást velünk együtt.

 

Kérdező: Igen, tehát a hozzávaló imádkozás meg könyörgés az mind bálványimádat, ugyanígy a Sára is az lenne de mi nem erről beszéltünk.

 

RHR: Igen

Kizárólag, mint egy szimbolikus képet, hogy megértsük, hogy miért beszél a jelenések könyve Úgy az eklésziáról, mint menyasszonyról.

Mert ugye hát ma is ez egy elterjedt tévedés a gyülekezetekben, hogy nagyon sokan, akikkel beszélgettünk, tehát ők szószerint úgy képzelik el az egyházat, hogy a férfiak is az egyházon belül mindenki szoknyába, fehér ruhába van öltözve, magas sarkú cipőbe, kirúzsozva a szájuk és akkor mennek a férfiak is, mennek a Jézussal való házasságkötésre érted?

Tehát ez egy badarság, ez is egy ilyen szabadkőműves, ez is egy része tulajdonképpen a homofóbizálásnak mert ma a világ az egyik ilyen elterjesztett világkép az, az, hogy homofobizálják az embereket.

Tehát, hogy a férfiakat női ruhába öltöztetik az iskolába, ezt tanítják a gyerekeknek, ez is innét származik ezek a luciferi elméletek.

Tehát mi mint jelképet használjuk kizárólag Sárát.

Ugye itt csináltak egy identitás tudat zavart az emberekbe,ugye, mert mindig azt hangsúlyozzák,hogy az Isten fiai,tehát az Isten fiak,mindig férfiak.

Így a nőkre is ráerőltették

nézzétek meg a gyülekezeteket, a nők úgy viselkednek a gyülekezetekben, mint a férfiak.

Vannak olyan nők, asszonyok,és hajadonok, akik 10-férfit vágnak a zsebükre  a határozottságukkal,karakánságukkal.

Isten nem kíván ilyen természetet, ilyen ál-természetet egyetlen nőnek sem.

A nőknek meg kell érteni, hogy így az eklészián belül ők a Sárának a leányai, hogy ha szótfogadnak a férjeiknek, vagy akik még hajadonok, azok szótfogadnak a Krisztusnak, vagy a Krisztus által félreérthetetlenül megjelölt vezető személyiségeknek.

Hogy mondjam, nem vezetők, hanem segítők inkább.

Isten országában nincsenek vezetők, hanem segítői vannak az üdvözülteknek.

A férfiak számára pedig Ábrahám, aki fiúk,férfiak,és az idősebb férfiak számára Ábrahám a kép aki engedelmeskedett az Istennek mindenben szótfogadott,és mindenben követte.

Ezért jött létre a baráti viszony, megszűnt az ellenségeskedés Isten és ember között, mert ugye Ádámtól, Évától minden nemzet bálványimádásba ment, és Isten haragja volt az embereken.

Tehát ellenséges viszony volt menny és a föld között, és viszont amikor Ábrahámban engedelmes embert talált Isten, akkor azt írja az írás, és lett pedig Ábrahám az Isten barátja.

Ez egy rossz fordítás, ott valójában annak kéne szerepelnie valahogy, hogy és lett barátságos viszony Isten és az ember között.

És ez a lényeg, hogy ezt a barátságos viszonyt, hogy az ember elkerülje az ítéletet, azt kizárólag csak Joshuán keresztül, a Messiásunkon keresztül, vele köttetett szövetségen keresztül neki való engedelmesség által lehet megnyerni, és semmilyen más módon.

Se megvallások, se tized fizetés, se hatalomra törekvés a gyülekezetbe és abból való kormányzás, zsarnokoskodás a gyülekezetbe, se okkultizmus tanítása, semmi ilyesmi nem tud, se a látható Jeruzsálem, ami ugye Hágárnak a szolgaság fővárosa.

Ennek a támogatása a benne levő templomépítés semmi sem tud kielégítő kapcsolatot hozni Isten és ember között, hogy az ember elkerülje az Isten ítéletét az a lényege.

 

Gal 4: 30 De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és a fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.

 

Végső soron az a legfontosabb mondanivalója ennek a képnek, ugye hogy ez az ige is mondja,

ahol van az,az ige hogy mondja, hogy hát a szolgáló fia nem örököl,hanem Izsák örökli az Isteni örökséget,

az Atyjai örökséget,és pontosan ebben nyilvánul meg ugye,hogy ők elohimtól egy angyaltól, egy kerubtól kapták a törvénynek a szavait,és ez a szolgálatnak a törvénye,a szolgaságnak a törvénye volt és ezért a törvényből nem igazul egy test sem,ha nem Krisztusnak való engedelmesség által igazulnak meg az emberek Isten előtt és ezzel is kifejezi az ige azt,hogy a szolgáló nem örököl.

Tehát Hágártól való szövetség szolgái nem örökölnek, és ezért így allegorikusan mondja itt az írás,

Hogy küldd el a szolgálót, szolgáló asszonyt és az ő gyermekét, mert hogy ők nem örökölnek, mert amikor Sára beszélt Ábrahámnak és akkor Ábrahám marasztalta, és az Úr Isten megjelentette neki valamilyen módon, hogy ne sajnáld elküldeni Izmaelt, és az ő anyját, és hogy ez a történet ez a rész, hogy a Sínainál köttetett szövetség ugye ez a Hágár féle szolgaságnak a szövetsége.

És akik az elragadtatáskor a Krisztus megjelenésekor, amikor leküldi az angyalokat, hogy szedjék össze az ő választottait, amikor azon a napon, mert meg van írva, hogy amikor az Istennek a fia visszatér, akkor, megnézi, hogy talál-e majd engedelmességet a földön.

Tehát már itt is a kulcsszó, hogy ugye álltalába a szabadkőműves fordítás azt mondja, hogy talál-e majd hitet, de tudjuk, hogy itt ez egy szándékos félrefordítás.

Tehát engedelmességről van szó, tehát, hogy talál-e majd engedelmességben levő embereket, és már ebből is látszik, hogy az engedelmesség és a szolgaság között óriási a különbség,

És mikor Krisztus megjelenik és arra lesz kíváncsi, hogy kiket tud összeszedetni az angyalokkal, akiket engedelmességben talál, akkor nyilván, hogy itt ebben a pillanatban, a szolgaságban való, a törvény alatt megmaradt Sémitai zsidók vagy akár Kazár Ashkenazi Separdim zsidók vagy azok a keresztények, akik odahúztak és odacsatlakoztak az utolsó időkben a 4. templom körüli dolgokhoz, tehát így visszamentek ők időben a törvényhez.

Tehát ezek az emberek sajnos nem fognak örökséget kapni, mert a test szerint élők, a szolgaságnak a fiai nem fognak örökölni semmit sem.

Tehát kizárólag az engedelmességben élők fogják megnyerni az ígéretet, és azokat fogja a Joshua elvitetni az angyalokkal.

Tehát ez a leglényegesebb momentuma ennek a képnek, hogy a Sínai –hegyi szövetségnek a szimbóluma a Hágár, és a Sionon kötött, Krisztus halála által szerzett szövetség követői és résztvevői, akik engedelmességben a saját életüket tisztítják, és másokat is segítenek az üdvösség útjára, ezek az emberek így.

Ezért mondta például azt a példázatot is Joshua, hogy a gazda, ha elmegy, és amikor

Visszajön, és akkor meg fogja jutalmazni azokat, akiket munkában talál a visszatérésekor ugye?

Tehát ez is arra utal, hogy csak a szorgos, engedelmességben munkálkodók fognak elragadtatni.

És a Sémitai zsidókból is ki fognak jönni a törvénykezésből, törvény imádatból, tehát a Hágár féle szövetségből, a Kazár Ashkenazimok és a Separdim, mert a vélt zsidóság is egy része ki fog jönni, mert meg fogják érteni, hogy tévedésben élnek, és ebből az ál-kereszténységből, ami úgy látszik, hogy kereszténység.

Az igazi Krisztus követők kijönnek ebből,tehát megszüntetik a kapcsolatukat a Babilon parázna asszonynak a leánygyermekeivel,és így engedelmesség miatt ők fogják betölteni így a

Sioni szövetségnek az örökségét ők fogják megragadni így.

Ezért mondja másképp, más helyen viszont ugyanúgy Krisztus, hogy azokban a napokban az erőszakoskodók berontanak Isten országába, és erőszakkal veszik el, erőszakkal nyerik el az üdvösséget.

 

Máté 11: 12 Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt.

 

Tehát ez is egy ilyen allegorikus, jelképes dolog, hogy tényleg csak aktívan, aktív cselekedetekkel önmagunknak az életének a tisztogatásával, és mások felé való szeretetben való segítséggel, másoknak az életében dolgozni azon, hogy közel kerüljenek az üdvösséghez vagy akár üdvösséget is, nyerjenek.

Tehát ebben a munkában fáradozva így engedelmeskedve a Krisztus parancsának, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká embereket, akik hallgatni fognak rátok.

És ebben nyilvánul meg a lényege a Sioni és a Sínai hegyi szövetségnek, hogy a szolgáló, tehát mind az, aki az elragadtatás pillanatában a szolgaság törvényéhez lesz kötve és abban fog dolgozni.

 

Gal 4: 25 Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában – ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek –, mert fiaival együtt szolgál.

 

Gal 4: 26 De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja.

 

Tehát aki a 4. templom körüli dolgokban fog foglalatoskodni,

Mert ugye azt mondja az írás, hogy Hágár ez Jeruzsálem, a mostani látható Jeruzsálem, tehát, hogy ez a szolgaság fiainak a fővárosa.

Tehát aki ebbe fog fáradozni, és nem a mennyei Jeruzsálemet építi azok nem fognak örökölni, nem fogják örökölni az Isten országát.

 

Kérdező Tulajdonképpen az egész zsidóság még mindig a törvény korszakában él, ugye azt akarják betartani még mindig, mert ugye még nem fogadták el a Megváltót igaz?

 

RHR: Hát igen ezért mondja azt, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, mert ugyanis az Isten íratlan törvényei szerint Isten Ő berekesztette a törvény korszakot.

Tehát Dániellel elmondta, hogy vége lesz a szent helynek, mint egy vízözön által.

A következő fejedelem népe lerombolja, elhatároztatott a pusztítás.

Tehát itt ezzel Isten kijelentette, hogy itt a törvény korszaknak vége lesz, véget vet neki, és egy új korszak kezdődik a Krisztusnak az áldozatával a Sioni szövetséggel.

Tehát le fog áldozni a Sínai hegyi szövetség, a templomnak a lepusztításával a Rómaiak által, és előtte még mielőtt ez megtörténik, felváltja a Sínai hegyi szövetség által létrehozott Isten országa.

És ezért Isten káromlás és ezért a törvényszegés titkos bűne, mert az Isten törvénye szerint, tehát a Krisztus által adott törvény szerint Krisztuskövetőknek nem szabad a Hágár féle Sínai hegyi törvény időszakának a dolgaival foglalkozni.

Pál apostol számos esetben mondja, hogy ne foglalkozzanak a széle hossza nélkül való nemzetiség táblázatokkal, mert csak versengést és háborúságot szülnek.

 

1Tim 1: 4 se mesékkel és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább vitatkozást támasztanak, mint Isten szerinti épülést hit által.

 

Tit 3: 9 Az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatok körüli civakodást és a törvény értelmezése felőli harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.

 

RHR: Azt mondja Pál mindent kárnak és szemétnek, tehát amit ő addig tanult a szanhedrinben azt mindent ő kárnak és szemétnek hív.

Miért?

Mert megértette Pál azt, hogy ő neki ki kellett jönnie a Hágár féle Sínai hegyi szövetségből, és át kellett jönnie neki a Sion hegyi Sára féle szövetségrendszerbe, ami Krisztus által köttetett, azért, hogy üdvösséget nyerjen, mert ugye Isten azt parancsolja mindenkinek, aki szereti a Krisztust, a Joshuát, hogy tartsa meg az Ő beszédeit, tehát ez a parancs, ez az új törvény.

 

Máté 22: 36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Máté 22: 37 Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Máté 22: 38 Ez az első és nagy parancsolat.

Máté 22: 39 Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Máté 22: 40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

 

RHR: Hogy szeresd a te Uradat, Istened mikor kérdezte valaki kísértgetve Jézust, hogy hát melyik a nagy parancsolat, és akkor elmondta,

Szeresd a te Uradat, Istenedet és azt mondja a másik, pedig ehhez hasonló, szeresd a te felebarátodat, tehát ez a nagy parancsolat, ezen áll az Újszövetségnek a „törvényrendszere” az utasítási rendszere, a szövetségrendszere, hogy meg kell tartani az Isten fiának a beszédeit.

Na most az Isten fiának a beszédei azok homlokegyenest ellenkeznek a törvénykorszakbeli dolgokkal, és hát ezt tudjuk a korábbi anyagokból, hogy a törvényrendszerükhöz tartozott a tized fizetés.

Ugye tudjuk azt, hogy a tized az soha nem a pénz volt, hanem elsősorban az ünnepekhez és az áldozathoz való dolgoknak az összegyűjtése volt a tárházba, és Krisztus megjelenésével és győzedelmével, és önfeláldozásával ez megszűnt, mert ő maga volt a tized, és ezzel ő ezt beszüntette.

Mivel, ha nincsen templom, akkor nem kell hozzá tárház, ha nincsen tárház, akkor nem kell begyűjteni az áldozáshoz való állatokat.

Tehát az évenkénti 7 nagy ünnephez a mindenféle dolgot, lisztet, olajat, bort.

 

Kérdező: Az ünnepek, sincsenek már, igen.

 

RHR: Igen, és Krisztussal befejeződött, mert ugye a törvény és a próféták merítő Jánosig voltak azt mondja az írás.

 

Kérdező: Tehát akkor itt a Galata 4: 30-ban van az a rész, amit az előbb említettél, hogy a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.

Tehát akkor mondhatjuk, hogy fogalmazhatnánk úgyis, hogy a félelemből való szolgaság, ami engedetlenséghez vezetett azoknak a fiai nem örökölnek a szabad asszony fiával.

Tehát akik szeretetből engedelmeskednek Isten beszédének, Isten fiának a beszédének igaz?

Tehát, hogy azért vagyunk a szabad asszony gyermekei az engedelmesség, a szeretetből való engedelmesség, hűség gyermekei.

 

RHR: igen, pontosan.

Igen, mert a szolgaság törvényében élők, akikkel a szolgaság törvénye köttetett a Hágár féle szövetség, a Sínai azok nem örökölhetnek.

És nem csak, hogy nem örökölnek áldást, és ők a Jákobnak a fiai, tehát a testi Izrael.

Viszont a Sárának a szellemi fiai, szellemi lányai, gyerekei az viszont a mennyei Izrael, a szellemi Izrael, a szellemi zsidók, szellemi Jeruzsálem, és a szellemi Jeruzsálem örökli a Messiást, és minden ígéretet.

És a Jákob fiai viszont sajnos nem fogják örökölni, mert a testi, Jákob testi fiai azok kapták a testi szövetséget.

Tehát a Sínai hegyi szövetséget, a szolgaságot, mert makacs, keménynyakú, taníthatatlan engedetlen népség volt mindig a Jákobnak a fiai.

Tehát ebből kell megérteni, hogy igen tudjuk azt sajnos ma nagyon elterjedt dolog szinte minden gyülekezetben, főleg akik a Cionizmushoz, Zionismushoz húznak, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak a fiairól beszélnek, de ahogy ezt említettük, hogy ha az emberek utána néznek, és utána kell nézni, mert e nélkül nem lehet megérteni.

Tehát utána kell nézni, és meg kell érteni azt, hogy Jákobnak Józsefen és Benjáminon kívül a többi gyereke szolgálónőktől, és Leától, tehát nem az Isten tökéletes akarata szerint való feleségtől származtak.

Na, most amikor ilyen gyerekek születnek, tehát nem tökéletes akaratból való gyerekek, sajnos a legtöbb esetben mindig keserűség a vége.

Tehát ezért is Jákob jobban szerette Ráhelt, mert ő érte szolgált, tehát valójában ő érte töltött el 14-évet szolgálatban Lábánnak ugye?

És miután már Lea gyereket szült neki meg a Leának a szolgálói gyereket szültek Jákobnak meg Ráhelnek a szolgálónőjétől gyereket szült Jákobnak.

Ettől függetlenül még is szívéből legjobban Jákob Ráhelt szerette,akkor is hogy ha meddő volt,és nem tudott gyerekeket szülni neki.

Most, hogy ha belegondolunk abba, hogy van egy ilyen család, ahol születnek a gyerekek és tulajdonképpen se a szolgáló asszonyokat, meg Leát se.

Lea is ezért megvetett volt,gondolom,hogy mit érezhetett Lea,hogy az apja ezt megcsinálta vele,hogy a nászéjszakán bedugta a Leát ,Ráhel helyett.

Az  a szerencsétlen nő az mit érezhetett,milyen megvetettséget érezhetett önmaga iránt,hogy úgy kell az éjszaka leple alatt őt becsempészni és nászéjszakát rendezni Jákobnak.

És akkor ebből, az ilyen nem kívánt kapcsolatokból születő gyerekek, hogy ez mindig így előjön ezt nem, lehet eltakarni.

És ezért voltak a többi gyerekek Józsefen, és Benjáminon kívül, a többi gyerek azért voltak ilyen vad természetűek.

Tehát ez ugyanolyan dolog, mint amikor ma árvaházba bedobálják a gyerekeket az emberek, csak úgy nyakra-főre gyártják a gyerekeket és beszórják az árvaházba és én voltam árvaházba, és nagyon-nagyon megdöbbentő és lesújtó élmény, hogy az a sok szeretet éhes gyerek, hogy ha egynek szeretetet mutatsz, az összes rohan oda hozzád.

És hogy ha nem kapnak szeretetet és abban nőnek föl, teljesen ilyen vad természetűek lesznek.

Tehát a szeretet irigység lesz bennük és ez volt, meg lehet nézni a féltestvérek történetéből, hogy hogyan gyűlölték Józsefet, viszont Józsefet az apja nagyon szerette.

Szép kabátot csináltatott neki tehát lehet ezt látni,és ha belegondolunk abba,hogy ezeknek a

 Testvéreknek, féltestvéreknek és szeretet nélkül való testvérek ebbe nőttek fel, hogy azoknak a gyerekeik, és ezt generációkról generációkra tovább adták, és ez jön ki.

Sajnos ezzel akarja megtanítani Isten főleg az Újszövetségieknek a Sára féle Sioni szövetségnek, a résztvevőinek, nekünk, hogy ezért kerüljük az Istennek a nem tökéletes akaratából való dolgokat, mert azok mindig visszajönnek az életünkre és akkor mindig keserűség, származik.

Tehát ezért kell törekednünk az Isten tökéletes útmutatására, tökéletes akaratára, mert abból soha nem származnak olyan negatív dolgok, amik visszajönnek az ember életére, vagy valakik szenvedni fognak tőle, mint ezek a gyerekek, akik Jákobnak születtek a szolga asszonyoktól, meg Leától tehát ezek.

És lehet látni mikor be, kerültek fogságba, Egyiptomba voltak hosszú évekig még a fogság alatt is milyen keménynyakúak voltak, makacsok voltak, ahelyett hogy sírtak volna, böjtöltek volna, és teljes erőbedobással az Istennek a bocsánatát keresték volna.

Még ott is, még egymást is ütötték verték, meg még Mózest is elárulták, mikor kijöttek a pusztába Egyiptomból legelső az volt, hogy azonnal veszekedtek Mózessel.

Minek hoztál ide bennünket, szemrehányást tettek az Istennek is,meg Mózesnek is hogy milyen jó volt nekik Egyiptomba hagy menjünk vissza egyből borjút csináltak,aranyborjút.

Tehát ez mind annak a jele, hogy ezek a generációk szeretetlenségben nőttek fel, és ezt adják tovább és ezért kellett nekik adni ezt a Sínai hegyi szövetséget, hogy Isten megpróbálja őket kimozdítani, hogy közelebb kerülhessenek a Krisztushoz, hogy mire beérnek majd Sionba beérnek majd Jeruzsálembe, Izraelbe, hogy a nekik megígért Messiással úgy találkozhassanak, hogy olyan erkölcsi állapotban vannak, hogy Isten elbírja hozzájuk küldeni.

És ezért elküldte hozzájuk a Messiást, de ők nem ismerték fel, pontosan, ezért mert erkölcsileg semmilyen változáson nem mentek keresztül.

Tehát a néhány abból sok százezer, vagy milliónyi emberből néhány tucat volt az, akik felismerték azt, hogy mit kell tenni, és tényleg már akkor a Messiást tisztelték már az Ószövetségben törvény alatt.

És ők üdvözültek is, tehát Mózes, Dávid, és az összes többi, tehát ők mind üdvösséget nyertek.

Viszont lehet látni, hogy Jákob fiainak a zöme nem nyert üdvösséget állandó engedetlenségbe.

És, hogy a Sioni szövetség, tehát a Sára féle szeretetben köttetett szövetségnek a részesei, ugye ugyanúgy a Krisztusnak a beszédein, amit az Istentől vett, és adott át nekünk, és hagyott hátra, ezek felkészítésül ugyanúgy vannak és szolgálnak nekünk, mint ahogy a Sínai hegyi szövetségbe lépőknek az angyaltól vett szövetség ugye.

És nekünk is, hogy ha a mai világ kereszténység ál-keresztény mozgalomból, ha sokan nem jönnek ki, ugye mert ez az ál-keresztényi mozgalom ez ugyanúgy a Sínai hegyi szolgaságnak a rendszere, csak éppen Újszövetségi biblia rendszerbe van bújtatva.

De ugyanaz, mint a Sémitai zsidóknak a Jákob szeretetlen gyermekeinek a szövetsége ugyanaz.

És ezért kell kijönni ebből a jelenkori Krisztuskövetőknek, hogy amikor megjelenik a Messiás az égben az angyalokkal, akkor olyan erkölcsi állapotba kerüljünk a Krisztus beszédeinek a megcselekvése miatt, hogy megkaphassuk a Messiást.

Tehát, hogy Isten be tudja nekünk mutatni a Messiást, akit el fog küldeni az egekig, és ha nem talál engedelmességben, akkor ugyanúgy a test szerinti szolgaságnak a Sínai hegyi szövetségnek a résztvevői vagyunk, és nem leszünk elragadva.

Tehát ez az előkép ez arra mutat, hogy a Krisztus mikor megjelenik, és az elragadtatáshoz gyűjti össze a harsona szavával, mikor parancsol az angyalnak, hogy szólaltassa meg a harsonát, és ez a harsonaszó ez az Ószövetségnek, a kürtzengéseknek a prófétikus ünnepe fog megnyilvánulni valóságosan.

És erre a kürt zengés szavára fogja Isten, mint Szent Lélek föltámasztani a Krisztusban meghaltakat, és az életben levők, és a meghaltak együtt elváltoznak egy olyan testet fognak kapni, tehát olyan változás fog végbemenni, hogy a mennyország atmoszférájában tudnak vele létezni.

És ezt csak úgy tudják elnyerni, tehát a Krisztus által köttetett Sioni szövetségnek a résztvevői ez csak akkor fog megvalósulni ez az elragadtatás azokkal, mert ugye a Krisztus beszéde alapján ebből az ál-kereszténységből kijőve azoknak is meg kell tisztulni a Hágár féle, Arábia hegyen köttetett szövetségnek a Sínai.

Tehát akik a Sínai hegyi szövetségben lesznek ál-kereszténységbe, vagy ál-júdaizmusban itt fog bebizonyosoni, hogy nem lesznek örökösei Isten országának az elragadtatáson keresztül.

 

Kérdező: Jó, csak még egy gondolat zárásként, ami ugye summája szerintem a legfontosabb, hogy a kegyelem korszakában élünk, és aki Krisztust akarja követni, annak nem szabad visszatekintenie, mint ugye Lótnak, vagy mint ugye az eke szarvás igénél, hogy ha az üdvösséget megragadjuk, akkor nem szabad visszatekintenünk.

Tehát nem szabad visszamenni a törvénykorszakába és tizedet fizetni, és támogatni a törvény korszakában élő fizikai Izraelt, meg a negyedik templomot.

Tehát ez a lényege.

 

1Móz 19: 26 Lót felesége azonban hátratekintett, és sóbálvánnyá lett.

 

Luk 9: 62 Ennek Jézus azt felelte: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára

 

RHR:Igen mert aki ezt a Szent Lélek káromlást elköveti,tehát Isten lezárta a törvénykorszakot.

Aki ehhez a jelenkorszakba visszanyúl és tényleg, ahogy mondod, hogy Lót felesége, amikor kihúzták őket az Istennek az angyalai, és megmondták, ne nézz hátra, és Lót felesége hátranézett és meghalt, sóbálvánnyá vagy kővé dermedt, nem tudom már nem emlékszem rá.

De ez ugyanaz, mint ahogyan említetted, hogy ugyanezért mondta Joshua is, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint az nem méltó az Ő követésére, és nem is fog örökölni.

 

Kérdező: Nem méltó az országára ott van, így van.

 

RHR: Igen, nem méltó az Isten országára, tehát nem fogja örökölni az Isten országát ugye, mert az eke szarva szimbolikusan az oltárnak a szarva.

Tehát az oltár szarva pedig a kegyelmet jelenti,hogy aki megragadt a szarvát az oltárnak,az kegyelemben kellett,hogy részesüljön,és így van,hogy ha az Istennek a munkája,ami az Isten kegyelmi munkája amivel a nemzeteket meg akarja menteni,hogy ha valaki az eke szarvára teszi a kezét az azt jelenti,az eke szarva,hogy az Isten kegyelmi munkája.

Ha valaki rá teszi a kezét, ha hátranéz, akkor nem tud egyenesen szántani igaz?

Tehát aki hátrafelé tekintget a rég múlthoz, mint ahogyan Lót felesége is, hogy milyen jó volt a városban, ott biztonság volt.

Erre mondja, azt nem tudom Pál apostol, mondja, nem tudom melyik apostol, hogy a kétszívű minden útjában állhatatlan ember ne is reméljen semmit az Úrtól.

Miért kétszívű?

Mert egyik pillanatban a testnek a gondolatára hallgat de jó lenne a világ és a mindenféle,a másik pillanatban meg a belső ember gondolatára hallgat,a szívére hallgat és akkor Istent akarja szolgálni.

Tehát így két szívvel nem lehet az Istent szolgálni.

Mert vagy a belső embernek engedelmeskedik az ember, vagy semminek, mert csak a belső ember indíttatásában élők, Krisztusnak engedelmeskedők fognak örökséget nyerni.

Ők a Sion hegyi szövetségnek a résztvevői.

Búcsúzunk mindenkitől és nagyon köszönjük mindenki figyelmét.

Reméljük, mindenki meg tudja hozni a megfelelő lépést az életében akármilyen drasztikus is, hogy szakítson a földi Hágár féle Izraellel és Jeruzsálemmel, mert akik bele tartoznak, hozzátartoznak ehhez, és támogatják mind nem szabadok az Isten ítéletétől, hanem Isten ítélete alatt maradnak engedetlenség miatt.

Tehát aki szolgál, és szolgaságban van, az mindig hibát fog elkövetni, és annak mindig ítélete van.

Viszont aki szabad, és a Sára féle szabad Jeruzsálemhez tartozik, az szabad az Isten haragjától, és büntetéseitől, és immár egy szabados szolga,

Szolgává válik ugye, ahogy az írás mondja különbség, van a rabszolga között, és a szolgáló között, mert rabszolgát soha sem fogja Isten az asztalához ültetni, még a szabados szolgát miután a gazda evett, akkor oda küldi az asztalhoz, akkor most egyél te is.

Köszönjük mindenki figyelmét, és imádkozunk mindenkiért, hogy az Atyánk, Istenünk motiváljon ez által a hanganyag által nagyon-nagyon sok embertársunkat fajtól, nemtől függetlenül, bőrszíntől függetlenül motiváljon arra az Úr Isten, hogy nagyon-nagyon sokan bejöjjenek ebbe a Sára szimbólumnak használt szellemi Izraelbe, hogy így nagyon sokan még az Isten országának az állampolgáraivá váljanak Krisztusnak való engedelmesség által.

Köszönjük mindenki figyelmét, és reméljük, hogy következő hanganyagaink is sokat fognak segíteni.

 

Kérdező: Úgy legyen!