- Krisztus vére

RevealHiddenReality csatorna: Krisztus vére

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, minden kedves hallgatót a Reveal Hidden Reality youtube csatornán!

Ez alkalommal azokat a gondolataimat szeretném megosztani minden kedves hallgatóval, amely kedves barátunknak a hanganyagát hallgatva, és minden bizonnyal az Atyánktól való beárnyékoltság során az Atya felhozta bennem a gondolatokat, az ismereteket,

Mindaz, ami számba vehető, és tudható az írásból, a megváltónknak a vérével kapcsolatban, ugyanis ahogy az lenni szokott, ebben az esetben sincs másként, a kereszténységbe beleépítve mindenféle vudu vallás elemek,

A hinduizmusból fakadó dolgok, és buddhizmusból fakadó dolgok, és minden egyéb vallásból, amely teret hódított a 20. század,21. század tájékán, ezt mind-mind burjánzik, és szedi áldozatait a mai napig ebben a világban a kereszténység leple alatt,

És kötelességünknek érezzük azt, hogy az esély egyenlőség miatt, ugye az ördög terjeszti a hazugságait minden csatornán, minden fórumon, mindenütt százezerrel, és az igazságnak viszont nincs akkora esélye, akkora tere a terjedéshez, mint a hazugságnak, és az istentelenségnek,

És a rejtett hazugságoknak, rejtett igazságtalanságoknak, amely igazságnak van álcázva, ezeknek a dolgoknak a terjedésével szemben az igazságnak nincs akkora esélye, és a mi feltett szándékunk az életünk során, hogy minden egyes beszédünkkel,

És általunk terjesztett hanganyaggal, készített hanganyaggal szeretnénk tágas teret adni az igazság terjedésének minden formában amilyen fórumon, formában általunk csak lehetséges, és ez alkalommal a megváltónak a vérével kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot közzétenni sokaknak épülésére, sokaknak tanulására, tanulságképpen,

és sokaknak pedig helyreigazításként,hogy megértsék,hogy miért veszélyes a megváltó vérével való hadonászás,mint az ma divat a karizmatikus kaotikusságban, köreiben,ugye Jézus vére moss meg engem,Jézus vére elmosta a bűnömet,és a Jézus vérét, ha rád olvasom,akkor nincs semmi bűnöd,és tiszta vagy,

Tehát tulajdonképpen sokak ezekkel manipulálva sokkal jobban tudják azt, hogy kinek van ítélet alá zárva az élete, és ki az, akit fel kell oldozni az ítéletek alól, mint maga az Isten, ahogy az tudná, tehát rettenetes, hogy mekkora káosz uralkodik a kereszténységen belül, és rettenetes azt nézni, hogy a legtöbben nem is értik, és nem is tudják, hogy mi ez az egész,

Csak ismételgetik az előttük elhangzottakat gondolkodás nélkül, és gyakorolják bevett szokásként, de sem az eredetét nem tudják, sem pedig azt, hogy mivel jár, milyen veszélynek teszik ki az életét az is, aki ezt gyakorolja, és az is, akire ezt úgymond ráolvassák a Jézus vérét,

És mi azt gondoljuk, hogy igenis kötelességünk szóvá tenni az igazságot ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis akár hiszik, akár nem, tényleg valójában élet, és halál kérdése a tét,

Gondolom, hogy sokan ismerik azt a történetet az Ószövetségből, amikor Isten, Mózest kiképezve, és munkába hívva, szolgálatba állította Mózest, és azzal a feladattal, hogy a több mint a 400-évig raboskodó, és rabszolgaságban sínylődő Jákobnak a fiait kihozza Isten Egyiptomból,

De nem azért mert Jákob fiai megérdemelték volna az Istennek ezt a nagy kegyelmét, és segítségét, hanem kizárólag azok miatt az emberek miatt, akik még a fogságban is nagy engedelmességgel tűrték a megaláztatást, és várták a Jákobnak, az-az Izraelnek az Istenének a segítségét

Tehát az engedelmeskedő emberek miatt mozdult meg Isten, és lépett közbe, és döntött úgy, hogy beavatkozik, és elérkezettnek látja az időt ahhoz, hogy az Ő tervének megfelelően, de nem azért, mert Jákobnak a fiai megérdemelték volna, azt ki kell hangsúlyozni,

Hiszen lépten-nyomon minden alkalommal, ahogy csak kitették lábukat a fogságból, azonnal a legkifordultabb, a legelvetemültebbé váltak, és újból haragra ingerelték az Istent, az egyedüli Istent, az égnek és földnek teremtőjét, a szeretetnek az Istenét, és minden élő léleknek alkotóját.

Tehát ez ugyanúgy például, mint a Lót esetében, ugye Isten beszélget Ábrahámmal, Ábrahám kegyelmességre kéri az Atyánkat, teremtő, szent Istent, és azt kéri, hogyha talál öt igazat Szodomában, akkor ne pusztítsa el miattuk ezt a várost,

Most ugyanez miatt a megfontolás miatt is, az igazaknak a könyörgése miatt, és az igazaknak a szenvedése miatt fordult Isten Izrael népéhez, és döntött úgy, hogy véget vet a több mint 400-éves fogságnak, és kínlódásnak, és azok miatt az emberek miatt, akik már akkor íratlan törvények nem lévén,

A lelküket, az akaratukat metélték körül az Istennek az ismeretével, és döntöttek úgy, hogy az életüket az Istennek az ismerete, az Istenről tudható információknak a vezetése alá rekesztik, tulajdonképpen ez előképe a mai Újszövetségi bemerítkezésnek,

A bemerítkezés is tulajdonképpen nem más, mint egy vallástétel arról, hogy az ember a teljes életét az Isten beszéde alá akarja rekeszteni, az Isten beszédét tartja példaképül, és motivációs eszközül, az igazságban való vezérlésnek az eszközének választja az ember az Istennek a beszédét, és bármit az ember tenni akar, azt minden cselekedetét az Isten beszédéhez szabja,

És amikor döntést hoz bizonyos dolgok felett, hogy mit fog az ember cselekedni, akkor az Isten beszédét veszi alapul, és ahhoz viszonyítva dönti el az ember, hogy véghez viszi-e amit kitervelt, vagy elhagyja, eláll a szándékától, mert felismerte, hogy ellentétes az embernek az elképzelése az Istennek az akaratával tehát.

Ezt jelenti tulajdonképpen, ahogy Pál mondja a jó lelkiismeret keresése az Isten iránt minden napon, tehát ez tulajdonképpen az igazi értelemben vitt bemerítkezés, és ez tulajdonképpen az Ószövetségben, a törvénykorszakban élők korszakában ez jelenti azt, hogy az emberek már az Ószövetségben

Tulajdonképpen előfutárai voltak, előképei voltak az Újszövetségi hívő embereknek, akik az Újszövetségnek a hőseiként engedelmeskedve várták az Istennek a vezetését, a sok engedetlenkedő Izraelita zsidó között, akik viszont állandóan zúgolódtak, állandóan istentelenkedtek, és ők voltak tulajdonképpen Jákobnak fiai

A nem kívánt házasságból származó gyermekeknek a leszármazottai, ugyanis ahogy ezt szoktuk említeni, Jákobnak az Istentől rendelt felesége az Rebeka volt, de ez mellett azt hiszem Rebeka mellett Lábán becsempészte Leát,

Lehet, hogy Rebekát összekevertem Ráhellel, valószínű, hogy Ráhel, igen, Ráhel és Rebeka, Ráhel és Lea volt a két lány testvér, és a Leától származó gyerekek is ugyanolyan vadak voltak, mint Leának a bébiszitterétől született gyerekek,

Tehát ebben a nagy veszekedésben, versengésben ezért tulajdonképpen tanácsolja Isten azt az Újszövetség követőinek, Krisztus követőknek, hogy álljanak el a versengéstől, és nyerekedésektől, mert a versengés az mindenkor vakvágányra viszi az embert, és az ember nem tudja véghezvinni Istennek a tervét,

Ehelyett az ördögnek a tervét fogja megvalósítani az ember, megvakultan azt gondolva, hogy az Istennek a tervét hajtja végre, és abban foglalatoskodik, tehát ez történt Jákob esetében is, hogy az Istentől rendelt felesége Ráhel mellett ott volt Lea,

Leának a bébiszittere, és ott volt Ráhelnek a szolgálónője a bébiszittere, tehát ezektől mindtől gyermekei születtek Jákobnak, az egyedüli két gyermek, aki Istentől volt rendelve az József volt, és Benjamin,

Tehát lehet is látni az Újszövetségben például Pál Benjamin törzséből származott, nagyon ki lehet ezt olvasni az írásból az Ószövetségben, hogy miért József és Benjamin törzse volt nagyon fontos, és Istentől rendelt, a többiek pedig,

Sajnos azt lehet látni, hogy nagyon eltorzult egyéniségű emberek voltak, Jákob is elkövette azt a hibát, hogy többnejűségbe lépett, aki belelép a többnejűség eszme világába, és abban él, annak az egész élete egy roncs lesz, mert egyszerűen egy férfi nem képes az ő szeretetét több felé megosztani egyenlőképpen, igazságosan

És ebből az asszonyok között minden esetben, a történelem ezt bizonyítja, hogy veszekedések, és háborúságok törtek ki, ez ebből a többnejűségből származó gyerekek sajnos nagyon torzak lettek, meg lehet ma nézni például azokat a gyerekeket, akik muzulmán vallású családból származnak, és nem egy anyától való gyermekek, egy apától, több feleségtől,

Tehát ezek a gyermekek úgy nőnek fel, úgy érzik egész életük során egészen a felnőtt férfiú korig, hogy mellőzve vannak, nem voltak szeretve, és ez miatt égő gyűlölet van a szívükben, ezért ezt kihasználva az illumináti tudja használni ezeket az embereket, később beszervezve tömeggyilkos terror eseményeknek a végrehajtására,

Ugye ezek az emberek szeretnének valakik lenni,szeretnének hírnevesek lenni,szeretnének hősök lenni,elfogadottságot élvezni,szeretnék ha ilyen hőstetten keresztül az apjuk elismerné őket,és ezt használja ki a világ elit,és a világ elithez tartozó kontroll körök,akik szervezik a világ folyását abba az irányba amelybe terelni akarják az emberiség sorsát,

 

Visszatérve a megváltónknak a véréhez, tehát az Ószövetségben, amikor Mózesnak meghagyta Isten a kerubon keresztül, hogy vezesse ki a népet az Egyiptom fogságából, és az utolsó csapásnál, amikor a fáraó összetört Isten keze alatt, akkor elengedte a zsidóknak a népét,

Ezt megelőzően a zsidóknak fel kellett festeni a báránynak a vérét a szemöldökfára, tehát ugye az ajtót, ha nézzük szemből, van két függőleges szára, és van egy vízszintes része, amit szemöldökfának is neveznek,

Tehát erre kellett, erre a homlokfára kellett fel festeni a vért, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez összefüggésbe van az Újszövetségben a Jelenések könyvében, amikor az ördög is megpecsételi az ő népét, az ő szolgáit, a homlokukon, és az Istennek a népét is az angyalok megpecsételik a homlokukon,

Tehát ez nagyon fontos ez az ajtó jelenet, ugye a megváltónk, önmaga mondta önmagáról Joshua Hamassia, hogy ő az ajtó, és aki ezen megy be, az ajtón megy be a juhok aklába, az mindenképpen becsületes utat, a jó utat választotta az Istenhez a mennyországba,

Nem véletlenül ez a kép, az ajtó homlokfélfára való vérfestés, ugye idézőjelben a „megváltónk is tulajdonképpen a homlokán meg volt jelölve egy jellel”, ami tulajdonképpen az engedelmesség, tehát a vér elsősorban szimbólumként jelenti az életet,

Nem azért mert a Babilonból, és a Föníciából származó luciferi világnézet, amelyet emberek alkottak milliárdok kontrolálására, hogy ők abban hisznek, hogy ő nekik ez a vér örökkévaló uralkodást fog ajándékozni, hogyha minél több embernek a vérét ontják.

Tehát az Istenünk megváltási tervében a vér az életet szimbolizálja, tehát a vérben van az oxigén, a vér szállítja az oxigént az ember szervezetében a vérereken keresztül az izmokba, az agyba, minden hova ahova fontos,

Tehát ennél fogva, ha ameddig a vér a testben van, addig az emberi test tud élni, és végre tudja hajtani azt, amit jobb esetben az Istentől indítva cselekszik az ember, na, most ezzel van összefüggésben az is, hogy a megváltónk azt mondta, hogy, hogyha nem isszuk az ő vérét, és nem esszük az ő testét, akkor semmiképpen nincsen élet bennünk.

Nem mehetünk be az Isten országába, na, most ez mit jelent, tehát máshol megmagyarázza a megváltónk, hogy vért inni, ez azt jelenti, hogy olvasni az Istennek a beszédét, az Ő utasítását, és azt megjegyezni,

A megváltónknak a testének az evése, az is egy szimbolikus nyelveken szóláskép, tehát az ő testét enni, az azt jelenti, hogy megcselekedni mindazt, amit olvastunk, és hallottunk a megváltótól, vagy az Istenünktől, és azt a tőlünk telhető mértékben, legnagyobb mértékben végrehajtani.

Tehát a testnek az evését máshol úgy magyarázza a megváltónk, hogy kenyeret enni, azt mondja, hogy az én testem a mennyből alászállott kenyér, a ti atyáitok a mannát ették, de meghaltak, de aki ezt a kenyeret eszi, tehát aki a Krisztus testét eszi, az soha meg nem hal,

Na, most a földi, ördögi módon gondolkodó papok, és írástudók, és a klérus ugye egyből a valamiféle kannibalizmusra gondoltak, és azt gondolták, hogy ez meg van őrülve, hogy azt akarja, hogy igyuk a vérét, és együk az ő testét,

De allegorikusan fejezte ki magát a megváltónk, tehát nyelveken szólt, ahogy ma a kaotikus karizmatikusságban ezt nevezik nyelveken szólásnak, de ez valójában nyelvezetszólás, allegorikus nyelvezetszólás, nem nyelveken szólás.

Nagyon tudatosan tekerték ki a nyelvezetszólást, elcsűrték nyelveken szólásra, hogy itt úgy tűnjön, hogy többféle emberi nyelven való szólást kell alkalmazni valamilyen titkos ügynek az érdekében,

Tehát a megváltónk nyelvezet szólásából fakadóan, tehát enni az ő testét, az annak a szinonimja az, hogy kenyeret enni, tehát ha eszünk kenyeret, egy ember, aki éhezik, és tényleg az utolsó pillanataiban van, ha kap egy falat kenyeret, akkor annak néhány órára talán megmenekült az élete

Ha viszont folyamatosan kenyeret eszik, mint legegyszerűbb, a legkönnyebben elérhető táplálék egyike, akkor életben marad, tehát Krisztus testét enni az, az hogy megcselekedni az Istennek, és az ő saját magának a beszédét,

Tehát aki engedelmességben él úgy, hogy az Atya abban a munkában találja, amire az embert kiképezte, és elküldte, akkor annak az embernek megbocsát az Isten, felfüggeszti az ítéletet az élete fölött, és így az ember bemehet az Isten országába, tehát élni fog.

Tehát ezért hasonlítja Isten a kenyérevést ahhoz, hogy cselekedni kell az Isten akaratát, és akkor az ember élni fog, és ezért mondja Joshua is, hogy az, az én eledelem, hogy az Atyámnak az akaratát cselekedjem, igaz?

Tehát és ugyanígy a vérivás, hogy igyátok a véremet, tehát ez is ezzel van kapcsolatba, ugye a Joshuának a vére életet jelent, mert nemcsak azért mert benne van az oxigén, és hordozta a vért, hanem azért mert aki miatt ki folyik a vér, kifolyt az ő vére,

Tehát az ő vére szimbolizálta az ő engedelmes, tiszta, szent életét, tehát ahogyan ő élt az Atyának való engedelmességben, ahogyan ő tette azt, amit az Atya kért tőle, és megvalósította minden alkalommal legnagyobb odaadással, és engedelmességgel,

Tehát ez miatt feltámasztotta őt az Isten,és ugyanígy azok az emberek,akik engedelmeskedni fognak az Atyának,  és a fiúnak a beszédeinek, akár hallgatják azt,vagy akár olvassák azt valamilyen formában,tehát ha az ember engedelmeskedik,akkor az,az embernek az életére érvényes lesz a kegyelem,mert az Atya azt fogja mondani,azt fogja látni,hogy:

Látom, hogy ez az ember engedelmes az én fiam utasításainak, és ezért ahogy én az én fiamat föltámasztottak az ő engedelmessége miatt, és nem maradhatott az ő teste a sírban, nem rothadhatott el,

Tehát harmadnapra ezért feltámasztottam, ahogy megígértem neki, ugyanúgy aki az én fiamnak hitt, és engedelmes volt, és azt cselekedte, amit az én fiam meghagyott, azt is fel fogom támasztani, aki a fiamnak való engedelmességben halt meg,

Tehát ez miatt allegorikusan, tehát azok az emberek, akik engedelmességben éltek, és így haltak meg, ezeknek az embereknek az életére érvényes lesz a bűnbocsánat, az ítélettől való mentesség, mert az Atya az engedelmességet, azt a mustármagnyi engedelmességet fogja látni abban az emberben,

És ahogyan az engedetlenségnek a büntetése halál, úgy pedig az engedelmességnek a jutalma pedig az Istentől való kegyelem örök élettel egybekötve,

Tehát a megváltónak a vére, tehát azt szokták mondani a gyülekezetbe, hogy a megváltó vére kifolyt, és elmosta a bűnömet, tehát ez egy allegorikus kép, ami azt jelenti, hogy Isten megbocsátott nekem, mert ahogyan a megváltó engedelmes volt az Atyának, úgy én is engedelmes vagyok a megváltónak,

És ahogy az Atya föltámasztotta a megváltót a neki való engedelmességért, ugyanúgy az Atya engem is fel fog támasztani a megváltónak való engedelmességért, tehát ezért jelent számunkra a megváltó vére életet, mert így allegorikusan megváltónak a vére,

Tehát az engedelmes élete kegyelemért fog könyörögni az Atyánál, hogy az Atya kegyelmezzen nekünk, legyen hozzánk irgalmas, és segítsen a megjobbulásunkban, és ne ítéljen bennünket halálra, ne küldjön bennünket pokolba, és így allegorikusan a megváltónak a vére eltörölte a bűnünket,

Tehát a megváltónak az élete, tiszta, szent, engedelmes élete azt váltotta ki az Atyától, mint hogyha allegorikusan a megváltónk könyörgött volna azért, hogy bocsásson az Atya meg nekünk, mert mi is ugyanúgy engedelmes vagyunk ő neki, mint ahogyan ő engedelmes volt az Atyának.

1Móz 4:10 De az ÚR így szólt: Mit cselekedtél? Testvéred vére kiált hozzám a földről.

 Ábel előképe volt Krisztusnak.

Míg Ábel vére bosszúért kiáltott, addig Krisztus vére viszont kegyelmért!

Zsid 12:22 Ti azonban a Sion hegyéhez járultatok és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez,

 Zsid 12:23 az elsőszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyben, Istenhez, mindenek bírájához, a tökéletes igazak lelkeihez,

Zsid 12:24 az Újszövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelé.

Tehát az Ószövetségben, ahogy felfestették a homlokfára a vért izsóppal, ugyanúgy ahogy az Ószövetségben megmenekültek azok, akiknek a házában az ajtó szemöldökfára, a homlokfára fel volt festve a vér, és a pusztító angyal jött, hogyha látta ezt a vért, akkor oda nem ment be a házba, és nem pusztította el az elsőszülött gyermekeket.

Tehát itt is ez a lényeg, hogy ahogyan a megváltónk az engedelmessége miatt feltámadásban részesítette az Atyánk, ugyanúgy feltámadásban fogja részesíteni bűnbocsánatban, kegyelemben az Atya mindazokat, akik a megváltót követve, a megváltó engedelmességét követve engedelmeskednek az Atyának.

Tehát ugyanúgy az Újszövetség idején a nyomorúság napjaiban, a nagy nyomorúság után, mert az írásban azt mondja, ugye a kaotikus karizmatikusság várva várt elragadtatása, ahogy azt ők a nagy nyomorúság kezdete előttre teszik, tehát, hogy megúsznak minden nyomorúságot, és minden szenvedést, és így vonulnak be győztesen a hamis dogmákban, engedetlenségben

Tökéletes engedetlenségben élve, rejtett luciferizmust gyakorolva a hamisított bibliájukból, tehát elhiszik ezt, hogy őket az Atya arra fogja méltatni ezzel a nagyon rossz életstílussal, hogy beviszi őket minden féle szenvedés nyomorúság nélkül meggazdagodva, meggazdagodás elmélet által beviszi őket a mennyországba.

Tehát eléggé önző felfogás ez, ugyanis hogyha a megváltónk szenvedett, és azért mert aki ebben a világban engedelmeskedni akar Istennek, az a személy az ördögnek és az ő világának az ellenségévé válik,

Tehát mindazok, akik elhatározzák azt, hogy örök életben akarnak részesedni az Atyának a bűnbocsánatában, és az ítélettől való feloldozásban akarnak részesedni, azok az embernek tudomásul kell venniük, és bele kell nyugodniuk abba, hogy az ő életük egy merő minden napos megpróbáltatás lesz a földön,

Mert ennek a világnak az istene, és ennek a világnak az istenének sátánnak a természete van beprogramozva minden embernek az elméjébe, és a szerint élnek az emberek, ezért gyűlölködők, veszekedők, versengők, pletykálkodók, gyilkosok, tolvajok, erőszakoskodók, bujálkodók, férfi és nő szeplősítők, állatokkal fajtalankodók, gyermekerőszakolók, tolvajok, hazugok, szeretik és szólják a hazugságot,

Zsid 5:8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5:9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 Zsid 4:15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt.

Tehát ez mind, akik így élnek azok az ördög természetében élnek, és ezek az emberek nem bírják elviselni, nem szeretik az őket figyelmeztető igazaknak a beszédét, amely arra figyelmezteti őket, hogyha ebben a bűnös életben megmaradnak, ebben a természetben akkor Istentől száműzve lesznek, és a végső megsemmisítésnek a helyére lesznek száműzve a pokolba, a végső ítéletként.

Tehát ezt nem szeretik hallani a földön élő emberek, akik testi, és ördögi gondolkodásúak, ez nem egy ítélkezés a részemről, hanem maga az Isten is erre tanít, hogy akik az ördög természetében élnek, azok sajnos az ördög ítéletében is fognak részesedni, nem azért mert Isten kedvét leli a gyilkolászásban, és az ítélgetésben,

Hanem azért, mert az Ő figyelmeztetése ellenére az ember nem jött ki az ördögnek a természetéből, és az ördögnek a természetének a világából, hanem a benne való boldogulás miatt még több olyan elméleteket kreált, amelyek sikeressé tették az ő életét, a boldogulását ebben a világban.

Tehát ezért mondta a megváltónk is, hogy nem lehet két urat szolgálni, nem lehet a mammont, és a teremtő Atyát szolgálni, és vele kapcsolatban lenni, mert az ember, aki be akar épülni, be akar simulni ebbe a világba és azt akarja, hogy jól menjen a dolga, önmagába véve nincs is ezzel semmi baj ezzel a felfogással,

Az egyedüli baj az, hogy ezt nem lehet megvalósítani azért, mert a két dolognak két külön természete van, tehát a meggazdagodás és a világban van való bővőlködés, a karrierizmus, tehát ennek az elnyeréséhez ebben a világban az ördög természete kell,

Isten viszont nem akar az Ő országába olyan embereket bevinni, akik az ördög természetében jól érzik magukat, és abban szeretnének tovább élni, folytatni az életüket, tehát a mai karrierizmusnak, ebben a világban a karrierizmusnak a megnyeréséhez kellenek trükkök, csalások, hamisítások, tehát információk.

Ha csak a tőzsde világot nézzük, nagyon sokan mondják keresztényként, hogy milyen becsületesen élnek, és stb, de azok, akik a tőzsde világot vezetik a vagyonaikkal, őket figyelik az emberek, hogy mit vesznek, mit adnak el, mikor merre mozdul a tőzsde,

És a különféle cégeknek a tulajdonosai meghamisítják az adatokat a corporation company-val kapcsolatban,jobbnak tüntetik azt fel, mint az valójában,azért,hogy felszökjön a részvényeiknek az értéke,és az embereket arra ösztönözzék,hogy vásároljanak az ő cégeiknek a részvényeikből be,ők tudják előre azt,hogy ez után az fog következni,hogy ők felmarkolják ezt a pénzt,és megbuktatják a céget.

Tehát számos esetben ez történik, tehát ha valaki be akarja nekem bizonyítani, hogy company vezetőként, tehát vállalkozóként soha nem csalt, és soha nem hazudott az adóhatóságnak, ezt az embert, azt nem tudom komolyan venni, tehát ma mindenképpen ebben a verseny világban a karrierért,

Tehát lehet látni, ahogy a multinacionális cégek is micsoda versenybe vannak egymással, a különféle országokból való mega corporationok, tehát háború folyik a nyereségnek a szerzéséért, a piacoknak az újra felosztásáért, stb, stb.

Tehát ebben a megátalkodott világban nem lehet nagy vagyonra becsületesen szert tenni,ezért Isten arra tanít,hogy elégedjünk meg azzal ami van,amihez Ő hozzájuttat bennünket,Ő mindenképpen azt akarja,hogy éljünk,és ne éhezzünk,és ne haljunk éhen,és ami szükséges ahhoz,hogy az életünkbe befussuk az Ő munkáját,és elvégezzük azt,

És Ő tudja nagyon jól, hogy ahhoz mennyi élelem, mennyi ruházat szükséges, Ő megígéri azt mindenkinek, aki az Ő követésére adja az Ő fejét, hogy mennyországba akar jutni, és el akarja kerülni az Isten ítéletét,

Ő garantálni fogja mindenkinek, hogy így vagy úgy, Ő el fogja juttatni az Ő általa megtervezett vagyon élelmiszert, és ruházatot el fogja juttatni azokhoz az emberekhez, akik az Ő hűséges szolgáiként embereknek az életét mentik ebben a megátalkodott gonosz világban, a különféle vallásokból kihívva az embereket, hogy engedetlenség helyett, engedelmességgel forduljanak az Atyához.

Tehát a megváltónknak a vére, ahogy ezt említettem és azt beszéltük, az Isten szimbólum rendszerében a megváltónak a vére az elsősorban életet jelent, azért, mert aki engedelmes, arra allegorikusan az angyalok fölfestették a homlokára a báránynak a vérét,

Amit úgyis fogalmazhatunk tulajdonképpen, hogy fölírták a megváltónak a nevét a homlokára mindazoknak, akik a megváltónak az ösztönzése miatt elkezdtek engedelmességgel fordulni az Atyához, és engedelmeskedni az Atyának.

Tehát a Jelenések könyvében is ott van, hogy felírom arra az én Atyámnak a nevét, annak a homlokára, tehát látni azt, hogy mi az összefüggés a vér, és az engedelmesség között, tehát ahogyan a kifolyt vér kegyelmet hozott a Jákob engedetlen fiainak, mindazoknak, akik engedelmeskedtek, és fölfestették a vért, a báránynak a vérét a szemöldökfélfára, vagy a homlokfára az ajtón

Erre a vízszintes részére az ajtónak, oda nem ment be az öldöklő, tehát az öldöklő nem hajthatta végre az ítéletet, az Újszövetségben ez úgynézki ez az allegorikus előkép, hogy mindazok, akik olvassák, tanulmányozzák az írást azért, hogy elkerüljék az életükben azokat a bűnöket, amelyet a világtörténelem óta az emberiség hordoz Isten ellenségeként,

Tehát az, az ember, aki tanulmányozza az írást, hogy megértse azt a legmesszebbmenőkig, és így mint egy nagyító lencsével vizsgálja az életét, keresi azokat a gócpontokat, melyek azok, amelyek meggátolják a jó kapcsolatteremtésben az embert az Atyával, az Istennel, hogy az ember elnyerhesse az Istennek a jóindulatát,

És az Isten megállítsa az ítéletet az ember élete fölött, és így tulajdonképpen az Atyának való engedelmesség azt váltja ki az Atyából, hogy feltartóztatja az Ő ítéletét azon az emberen, aki meggondolta önmagát, és az engedetlenség, és az istentelenség, szentségtelenség helyett úgy dönt, hogy a megváltót példaképként tartva maga előtt szentül akar élni, ahogyan a megváltó szentül élt,

Tehát nem volt közönséges, ő nem káromkodott, nem verekedett, nem cigarettázott, nem futtatta a prostituáltakat, nem volt nyereségvágyó, tehát aki erre adja a fejét, hogy így akarja követni a megváltót, az mindenképpen az Atya, az Atyánk az úgy fog reagálni, hogy felmenti azt az embert az ő saját maga ítélete alól,

És tulajdonképpen így működik az, ahogyan azt allegorikusan az emberek a gyülekezetekben vallásosan mondani szokták, hogy a Jézus vére elmosta a bűnödet, elmosta a bűnömet, vagy kifolyt rám a Jézusnak a vére, tehát ez egy allegorikus kép.

Mert sajnos sokan, nagyon sokan a karizmatikus kaotikusok között azt úgy értelmezik, hogy ez egy szellemileg, ez egy szellemi dolog, egy esemény, ami mindig történik, akár hányszor az ember úgymond segítségül hívja a Jézus vérét, tehát ez egy okkult varázslás, hogy emlegeti,

Ismételgeti a Jézusnak a vérét,és akkor így ez miatt az emlegetés miatt az ember úgymond megmosakszik a folyton áradó Jézusnak a vérével,tehát ez varázslás,és okkultizmus, ebben, aki gyakorolja magát,sajnos első helyen van a kaotikus karizmatikusság ebben,

Mivel, hogy ők nem értik az Istennek, és a megváltónak a nyelvezet szólás ajándékát az Istentől, ami abból áll, hogy amikor azt mondjuk, hogy a Jézus vére meg mosott minket, tehát akkor mi azt mondjuk valójában, hogy engedelmes vagyunk az Atyának,

Engedelmeskedünk az Atyának azért, amiért a megváltó tett értünk, meghalt értünk, hogy mi bocsánatot nyerhessünk az Atyától, ha minket megráz az ő halála, és úgy döntünk, hogy nem akarunk bűnben élni tovább, és igazságban akarunk élni, és engedelmességben az Atyának,

Mert megértettük azt, hogy csak kizárólag engedelmességgel lehet kivívni bármit is az Atyától, főleg kegyelmet, és mennyországot, tehát semmiféle énekléssel, táncolással, tized fizetéssel meg, megvallásokkal, elő-elragadtatásba való bizodalommal,

Nem lehet az Atyát megindultságra indítani az embernek az ügyében, egyetlen dolog kizárólag az, ami megindítja az Atyát, és mozgásba lendíti az Atyát, hogy az Atya meg akar mozdulni az emberért, az, az, amikor az Atya tőle való utasítás miatt az ember úgy dönt, hogy engedelmeskedni fog az Atyának.

Tehát kizárólag engedelmesség az, amivel az ember valamit is el tud érni az Atyánál, és segítségül tudja hívni, tehát ahogy azt a hanganyagban említette a megváltó nevével kapcsolatban, ugye ezt is varázsigeként használják a gyülekezetekben a Jézus nevét,

Nem csak a Jézus vérét, hanem a Jézus nevét is, a Jézus nevében elmész tőlem démon, meg Jézus nevében kimész belőle meg, stb, stb, tehát ez a sok okkultizmus, itt is lehet látni, ahogy okkult módon használják a Jézusnak a nevét,

Aminek az én meglátásom szerint semmi köze a megváltónknak a nevéhez, tehát ez a Jézus nevének az ismételgettetése ez tulajdonképpen ez is egy fajta tiszteletadás Zeusznak, aki mögött sátán van,

Tehát Zeusz ugye az isteneknek az istene az okkult Mende-monda világban, és tulajdonképpen ez mögött ugyanúgy sátán van, mint ahogyan a pünkösdi rózsás királyfi, és királylány esetében, hogy hímnemű, és nőnemű alakban jelenik meg sátán, és így tisztelteti magát, hogy az emberek szót fogadnak a pünkösdi királylánynak, és a királyfinak egy napig,

Tehát aki szót fogad a pünkösdi királylánynak, és a királyfinak, az tulajdonképpen ez egy előkép arra, hogy sátán azt akarja elérni az embereknél, hogy fogadjanak neki szót, különféle dolgoknak az ígéretéért cserébe,

Tehát ezért az egyedüli kulcsszó, vagy az egyedüli dolog, ami megmozdítja az Istent, és arra készteti az Atyát, hogy pozitívan tegyen lépést irányunkban, ha látja azt, hogy mi engedelmesek vagyunk az Ő útmutatásának az Ő vezetésének, azért, hogy Ő meg tudjon bocsátani nekünk, azért, hogy Ő fel tudjon menteni bennünket az Ő ítélete alól,

Azért, hogy aztán ebben a kegyelemben tanítva bennünket jó munkaeszközként visszaküldjön bennünket, és általunk kezdjen kihívni ebből a romlott feslett babiloni világrendszerből az összes többi körülöttünk élő embereket,

Tehát a megváltónak a vére, és említette a hanganyagban, azért volt különös, és különb minden más vérnél, nem azért, mert valami ilyen okkult, rejtett legenda miatt, amit ma gyakorolnak a kaotikus kereszténységben, hogy ez egy tiszta vér, amivel ha meg leszünk mosva, akkor fehérek leszünk.

Tehát ez abszolút, bele se gondolnak a kaotikusok karizmatikusok hogyha valakit leöntenek egy vödör vérrel, az,az ember,az nem hófehér lesz,és nem patyolat tiszta,hanem vörös,igaz?

Zsid 5:8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5:9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Zsid 4:15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt.

Tehát ennyire nonszensz az a gondolkodásmód, ennyire ördögi, emberi, és testi, amiben, a kaotikus kereszténységben résztvevő emberek, mint Babilonban részt vesznek, és csak folyamatosan haragra ingerlik, egyre nagyobb dühre, haragra ingerlik az Atyát, egész addig, amíg az Atya el nem veszíti a türelmét, és be nem váltja az Ő ígéretét a földön élő embereken,

Tehát ahogyan a nyomorúság idején az Atya meg kegyelmez azoknak, és nem engedi, hogy bántalmazást szenvedjenek azok, akik félelmet megvetve emberek életét mentik a nagy nyomorúság idején, ugye őket az Isten gondviseléssel, és angyaloknak a vigyázásával körül fogja venni, ezek az emberek ebbe a nyomorúságos helyzetben is hajtsák végre az Atyának az akaratát,

Tehát a vér,a megváltónak a vére azért volt annyira fontos,mert senkit nem talált az Isten,Mózesra is azt mondta az Atya,hogy nem talált ő nála alázatosabb,szerényebb,szelídebb lelkű embert,aztán utána Izsáknál is,és Izraelnél, Jákobnál is, ahogy beszél Isten,

Tehát ebből lehet látni,hogy Isten mennyire kedvét leli azokba az emberekbe, akik engedelmességgel hódolnak,és engedelmességet gyakorolnak az Atya előtt,tehát ez tulajdonképpen a kegyelemnek a lakatjának a nyitja,ha egy ember fölismeri,hogy rossz úton jár,és elfordul attól,

És Istentől keres tanácsot, hogy az Isteni mérce szerint hogyan kell élnie, hogy az Atyától elfogadott legyen, és az Atya pedig még pártolja, és segítse őt ebben a nehéz világban, hogy mindenképpen mennyországba tudjon bemenni ez az ember.

Tehát a mi számunkra is azért fontos a megváltónknak a véréről való tudás, és ismeret, mert a megváltónak a vére, ahogyan ő élt, tehát szentül, és tisztán élt, az kihat az embernek a vérének úgymond a minőségére,

Tehát, hogyha valaki megüti azt a szintet, amit a megváltónk megütött az ittléte során erkölcsben, engedelmességben, tisztaságban, ugye akkor ennek az embernek az életére nézve a megváltónak az engedelmessége, és szent, tiszta élete, az Atya előtt elfogadható áldozat volt, és ez miatt az Atya megbocsátott azoknak az embereknek, akin látták úgymond a Jézusnak a vérét, értitek?

Tehát és ugyanabból a szempontból ugye, ahogy azt említettem is a hanganyagban, hogy másod sorban az ő vére azért volt különleges, az ő meghalása, tehát áldozat bemutatása, mert ugye sok-sok ember halt, meg és voltak, akiket Isten föltámasztott, a legtöbbet nem, nem talált bennük engedelmességet,

Tehát a megváltónk is azért volt különleges az ő, úgymond az ő vére, mert kifolyt teljesen a testből, tehát a testben nem volt életet hordozó oxigén, és tehát ez mindenképpen egy óriási csoda, hogyha az ember vére kifoly, amiben oxigén volt, és az Isten úgy támassza fel, mert lehet látni a feltámadásokat, vagy a feltámadásos csodákat a bibliában,

Azoknak az embereknek a vére sosem folyt ki, tehát ezt nyomon lehet követni, hogy a legtöbb esetben olyan feltámadások voltak, ahol az ember elveszítette az eszméletét, és meghalt, de viszont a vér benne volt a testben, viszont a különbség, ami megváltást eredményez az ember számára, az, az, hogy kinek a véréről beszélünk.

Tehát milyen életminőségű volt az, az ember, ha az, az ember tetőtől-talpig engedelmes volt az Istennek, és használni kezdi az ember az ő pénzét az Istennek a munkájában, akkor az Isten ezt elfogadja, mert szentül élő embernek a pénzéről van szó,

Na, ugyanígy ha egy ember tesz szentségben, Isten kezében való vezetettségben élt, több éven keresztül való gyakorlatozásban, hogy legyen engedelmes minden körülmények között az Atyának, tehát és hogy egy ilyen ember meghalt, aki az Istentől lett kijelölve, az ő élete, hogy az ő életét nem hatotta át a bűn, az erkölcstelenség, és az igazságtalanság,

Tehát egy ilyen embernek kellett a vére, hogy megváltást szerezzen Isten, és ember között, tehát azért az én vérem, vagy a te véred, vagy mindannyiunk vére nem lett volna elégséges ahhoz, hogy az Isten meg tudja menteni az emberiséget, mert sajnos mi emberek hordozzuk a vérünkben, a genetikánkban hordozzuk a bűnre való hajlamot,

Ezért a mi vérünk nem tudna megfelelő eredményt hozni abban, hogy egy ember föl akarná áldozni az életét, hogy több milliárd másik ember megmeneküljön, tehát ahhoz egy olyan ember, olyan szentségben, és tisztaságban élő embernek az életéről van szó a kimúlásáról, amilyet sajnos teljes mértékben, abban a százalékban, amit a megváltónk produkált azt nem lehet megismételni,

Nem lehet még egy ilyen szent életet találni a földön, tehát ezért az ő vére volt nagyon fontos, tehát egy olyan személynek a véréről beszélünk, aki önmaga is szentül, tökéletes szeretetben élt az Istennel együtt, és az emberekkel együtt,

Tehát ilyen alkalommal, amikor az ember tökéletes engedelmességet mutat az Atyának, és így él, az, az ember, az mindenkor élvezni fogja az Istennek a védelmét, és az akaratát, teljesen mindegy, hogy hol van milyen körülmények között él, az Isten azt teljesen meg tudja fordítani, megváltoztatni nagyon rövid időn belül.

Tehát ezért fontos ezt kihangsúlyozni, hogy a megváltónknak, tehát nem a vére volt szent, hanem az ő élete volt szent, ami miatt az ő vére se volt közönséges, a közönséges emberek, a hétköznapi emberek, akik káromkodnak, meg bűnben élnek ugye ilyenkor azonnal osztják az észt hogy hogyan lehet Istennek tetsző módon élni, igaz?

Hogyan lehet kegyelmet nyerni, de ezt csak az Isten az, aki tudja, és el tud vezetni arra, hogy lépésről lépésre meg fogja mutatni azt, hogy mit kell tennünk, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy az Ő szemében, amikor Ő minket vizsgál, és szemlél, akkor elfogadást nyerjen a mi viselkedésünk,

És amikor meghalunk akkor pedig látva azt, hogy neki, és az Ő fiának való engedelmességben éltük az életünket a legmesszebbmenőkig, akkor a szent Atya meg fog bocsátani, és nem fog ítélettel sújtani bennünket,

Tehát ez tulajdonképpen a megváltó vérével való kapcsolatos információ, amit szerettem volna közzétenni, köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy sokat segítettem ismét, és a csatornánk is sokat segített sokak számára, nagyon köszönjük!

A MENNYEI ATYÁNK ÁLDÁSA LEGYEN VELETEK!