- Menekülés az ezotériából

„Ne találtassék teközötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jelmagyarázó, se varázsló; se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Isten, aki ezeket műveli.” (5Móz 18:10-12)

 

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A következő 20 percben egy kedves barátunk, testvérünk fogja nektek elmesélni a saját tapasztalatát, hogy miért veszélyes az ezotéria, a New Age, az okkultizmus, miről is szól ez az egész. Ő nagyon mélyen benne volt, évekig, és azt is el fogja mesélni, hogy miért választotta a Teremtő Atyánkat és az ő Fiát, a neki való engedelmességet. Miért választotta magyarán az örök életet inkább, mint az örök kárhozatot. Nagyon tanulságos lesz remélhetőleg sokak számára. (RHR)

 

Ezotéria - olajos csúszda a pokolba

 

Szeretettel köszöntök mindenkit.
Szeretném megosztani veletek, hogy hogyan jöttem ki az ezotéria világából, milyen tapasztalataim voltak, és miért nem javaslom senkinek, hogy ebben benne maradjon.

2Kir 20:16

És átvivé a fiát a tűzön, és igézést és jelmagyarázást és ördöngösöket és titokfejtőket tartott; sok gonosz dolgot cselekedék az Isten szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.


A materializmusban élők számára a Biblia teljesen ismeretlen dolog, csak az irodalom órán találkoznak vele. Istenről csak annyi fogalmuk van, amit a médiából megtudnak. A különböző vallási mozgalmak, szekták követői pedig a szemükben csodabogárnak számítanak, nevetségesek, régi korban leragadtak, oktalan félelmekben, dogmák szerint élnek.

Mivel minden emberben ott van az Isten iránti vágy, és mindenki tudja a lelke mélyén, hogy a rossz rossz, a jó pedig jó, életük során még a materialisták is szükségesnek éreznek kialakítani valamilyen ideológiát, ami alapján élnek.
A pszichológiát - mint az orvostudomány részét - mindenki elfogadja. A pszichológia és az ezotéria nagyon hasonló, van olyan, hogy ezoterikus pszichológia. A különbség az a kettő között, hogy a hagyományos pszichológia nem veszi bele a láthatatlant, a transzcendenst, az ember csupán biológiai lény, míg az ezoterikus pszichológia az embert egy kozmikus lénynek tartja, akinek kézzelfogható lényén kívül számos láthatatlan teste van, és az előző vagy párhuzamos életeket, a karmát, a reinkarnációt is természetesnek veszi. 

 

5Móz 13:1-4

Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, és azt mondja: kövessünk más isteneket (akiket nem ismertél) és tiszteljük azokat”, ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire vagy az efféle álomlátókra. Mert az Úr a ti istenetek próbál csak ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e Isteneteket, az Urat. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok.

 
Az ezotériában már a rossz és a jó fogalma is teljesen eltűnik, kimossák az agyból azzal a tanítással, miszerint a rossz és a jó szerinti erkölcsi felfogás egy régi rendszernek, egy buta, elavult világnak az alapja, amit el kell vetnie annak, aki fejlődni akar. Duális világképnek hívják, és nagyon elítélik. Szerintük az új világban az új ember felelős tetteiért, gondolataiért és energiáiért (jelentsen az bármit is…)
A különböző ezoterikus tanfolyamok, meditációs események látogatóinak jellegzetes történeteik vannak. Például: sosem fogadtak el, mindig nehéz volt az életem, beteg vagyok/voltam, depressziós/pánikbeteg vagyok, semmi nem segít, stb. Az ilyen emberek kezdik el a látható dolgok forrását a láthatatlanban keresni, természetes, hogy az ezotéria, vagy vallások felé fordulnak.
Innentől kedve egy sűrű rengetegben találja magát az ember, ahol az ezoterikus tanítók és gyógyítók játsszák el az idegenvezető szerepét. A baj csak az, hogy a látszat ellenére ők legalább annyira el vannak kápráztatva Lucifer „fénye” által, mint a hozzájuk fordulók. A földi boldogság a cél, melynek kergetése az ember eredendően engedetlen, könnyebb utat választó természetében gyökerezik. Az ember bukott lény, ezt ne felejtsük el, mert ha tökéletesnek, bűntelennek képzeljük magunkat, sokkal nyitottabbá válunk a Sátán sugallataira. Megfigyelhető, hogy mekkora erőkkel igyekszik minden ezoterikus tanítás kitörölni a bukást és az ember bűnös természetét. Isten nem erre teremtett bennünket, de az ember nem hallgatott Istenre, ezért a Sátán hatalmába adta önmagát, és ott van most is. De mindez a bilincsek és a csapda nincsen ránk zárva! Meg lettünk váltva, a szabadító, Megváltó Krisztus áldozatával.

Máté 7:13-14

A szoros kapun menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

 Egy keskeny út van, és nem sok kis ösvény! Hatalmas félrevezetés, miszerint mindent szabad, mindenki azt csinál, amit akar. Az állandóan hangoztatott, felszínesen értelmezett szabad akarat nem azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar, mert Isten megengedte!

1Pét 2:15-16

Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái.

Gal 5:13

Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok, csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

1Kor 8:9

De vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozására ne legyen az erőtleneknek!

Szabad akarattal azt döntheted el, hogy Isten ítélete után, ami nemsokára eljön a földre és az emberiségre, Istenhez térsz meg, vagy mész az örök kárhozatra.

1Tim 4:1-2

A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.

Én nem mernék kockáztatni! A Biblia Isten szava, csak az Igében van, amit ő az embernek szánt, ne hallgassatok a hittetőkre, mert az elhitetett, játszadozó, szellemi gyermekségben tartott embereken, azaz rajtunk kívül - elhihetitek - mindenki nagyon komolyan gondolja. Nem játék, ne engedd, hogy játsszon veled, aki gyűlöl, és aki a vesztedet akarja!
A piramis rendszer jól megfigyelhető: a komolyabb érdeklődők később maguk is gyógyítók vagy tanítók lesznek, kis kígyóként kikelnek a tojásból, hogy aztán külön, saját kis köreikben, saját szájízük szerint csűrjék-csavarják  azt a semmit, amit a luciferiánus, sátánimádó szellemi nagymesterek mézesmadzagként bedobtak közéjük.  Így osztódik és járja be a világot az öngyógyítás, önmegvalósítás (kevésbé ismert nevén az önmegváltás) Isten ellenes lelkülete. Hasonlóságok, egyezések azonban mindenütt vannak, így lesz majd könnyű egyszer egyesíteni a sok különféle ezoterikus és vallási tant. A kígyó önmaga farkába harap, a kör bezárul, és aki ebben élte az életét, annak nem lehet kifogása majd, hiszen évekig ebben élt, erre alapozta az egész lelkületét, csapdában vesztegelt, és ha letelik a kegyelem ideje, már nem lesz idő visszajönni belőle a valódi Istenhez. Lehetőség az utolsó pillanatig lesz, lesznek, akik közvetlenül haláluk előtt térnek vissza a valóságba, Istenhez, de érdemes-e erre alapozni? Mert akkor majd sokan fel fogják ismerni a valóságot, mert a kápráztató fényről nyilvánvalóvá válik, hogy sötétség, a bőségről pedig kiderül, hogy valójában ínség.
 

3Móz 19:31

Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

                                                                   

Az ezotéria egy olyan kódolt szimbólumrendszer, amit azért találtak ki, hogy a kivülállókat rejtett luciferimádatba, azaz sátánizmusba vigyék bele. A szimbólumok valódi jelentését sosem fedik fel a tanfolyamra járók előtt, de még a tanfolyamokat tartók is teljesen meg vannak vezetve. Nem működik, mert nem működhet valami, amit koncként dobtak be közénk, csakhogy lekössük magunkat a sötétséggel, amig pereg az idő a kegyelemből. Az ítélet napján pedig már késő lesz, mert azt sem fogjuk tudni, merre keressük Istent, hiszen egészen addig, amig ő türelmesen várt, és minden lehetőséget megadott, hogy hozzá forduljunk, addig mi kizárólag a sátán hittetésével voltunk elfoglalva, valaminek gondolva a semmit. A sátán elkápráztat mágiájával, azt hisszük gyógyulunk, tanulunk, boldogok vagyunk, de főleg LESZÜNK, miközben telik Isten kegyelme, az ítélet pedig a fejünkön!

Máté 24:24

Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.

2Thess 2:9-12

akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasitották az igazság szeretetét, hogy az által üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévelygés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.

Az ezotéria tanai széles körben csábítanak el embereket. A többség előtt nyilvánvalóan nevetséges és megmosolyogtató tévés jóslások és betelefonálós mágiáktól elkezdve, a közismert személyiségek vissza-visszatérő, tévében, magazinokban bemutatott ezoterikus világképén át a hétvégi tanfolyamok, vagy komolyabb, akár több éves iskolák agymosásán keresztül hódit, nem beszélve a töméntelenül sokrétű, ép elmével feldolgozhatatlan, önellentmondásos „szakirodalomról” - tulajdonképpen egy hatalmas, világméretű szektaszerű rákos daganatként burjánzik most már egyre több ember elméjében és cselekedetében!

Péld 4:19

Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály; nem tudják, miben botlanak meg.

Péld 19:27

Szűnjél meg, fiam hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj.

Az ezotéria egy kibogozhatatlan, megfejthetetlen összevisszaság a sok szimbólumrendszerrel, számmisztikai rendszerekkel, asztrológiai iskolákkal, újabbnál újabb irányzatokkal, kristályokkal, rezgésekkel, színekkel, tarot- és angyal kártyákkal, aurákkal, csakrákkal, meditációkkal, angyalokkal, szentekkel, felületes, félremagyarázott bibliai idézetekkel, zenékkel, és természetesen a fényhozó által terjesztett és imádott sok-sok fénnyel! A csillogó, pasztellszínű káprázattól egészen a feketéig és a vörösig.

2Tim 4:3-4

Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak.

A gyertyafénnyel, szertartásokkal, hiedelmekkel, füstölővel, kvantumfizikával, rezgésekkel kimosott elme teljesen eltelik ezekkel az istentelenségekkel, hogy pár év múlva már azt se tudja a szerencsétlen áldozat, hogy honnan indult, és hogy is jutott oda, ahol épp van. A meditációs zenék hatására megnyitott tudatba képeket, programokat vetítenek, pont úgy, mint a vallási mozgalmakban. Az úgynevezett magasabb dimenzióból ide látogató fénylények újabb és újabb médiumi üzenetekkel bátorítják a harmadik szemét nyitogató, valóságtól egyre jobban elszakadó álomvilágba menekülő spirituális érdeklődőt. A Plejádok fényküldöttei, a Hathorok, a Szíriusz nagymesterei, vagy egyéb más test nélküli ufók mind-mind ugyan annak a hamis káprázatnak a szüleményei, és csak egy dologért hozták őket nekünk létre a háttérben meghúzódó sátánista, kabbalista nagymesterek: hogy minél kevesebb hely jusson életünkben Istennek. A tobozmirigy manipulációjával, az állandó módosult tudatállapottal teljesen kiszolgáltatjuk elménket és egész életünket, és irányított bábok, azaz Isten szemében halottak leszünk!
„Az új ember, a megvilágosodott, megszületik.” Nem más ez, mint megalkuvás, álságos, cinkos összekacsintás az Isten elleni engedetlenségben. Összeborulás egy az Isten (azaz a Teremtő Atyánk) elől elfedő fekete árnyékban, amit balga módon fénynek hiszünk! Hiszen az egész arról szól, hogy ha mindenki elnéző és kedves a másikkal, akkor tulajdonképpen nincs kontroll, nincs kényszer, teljes a szabadság! Ne ítélkezz, ne kritizálj, hiszen te legalább olyan karmával rendelkezel - szól a bűntudatra épülő tanítás. Közben azt hangoztatják, hogy nincs olyan, hogy bűn! Aki ezt meg meri említeni, azt nagyon hamar elkezdik kioktatni az elmeprogramozott önmegvalósítók.
A Megváltó pedig pusztán csak egy felemelkedett mester, egy mágus, egy király, csak egy a sok közül - mondják a legtöbb helyen. És ha Krisztusra gondolunk, akkor egy kedves embert látunk, aki a szívünket akarja megnyitni! Gyengéden kopogtat, nem kényszerit semmire, hiszen szabad akarattal rendelkezünk, nem szól ő bele, á, dehogy! Ha megmaradunk a rosszban, akkor is szeret bennünket! Ne is gondoljunk az áldozatára, hiszen attól is csak szomorúak leszünk, ezzel pedig az ő szerető kis szívét is elszomorítjuk!

Tulajdonképpen minden úgy jó, ahogy van, de a lényeg: felejtsük el a szenvedést, legyünk szabadok!
Márpedig a szenvedés köztudottan a leghatékonyabb abban, hogy valaki Isten felé forduljon. Nem! Szerintük bennünket az Atya boldogságra teremtett, ezért akkor örül a szíve, ha mi nem szenvedünk, hanem tejbe-vajba fürösztjük magunkat, megszabadulunk a bűntudattól, és boldogan, bőségben élünk! Programozzuk is be gyorsan egy théta hullámos meditációval!!!

Az ember csak egy kis boldogságra, megértésre, gyógyulásra vágyott, ám a ragacsos mézes madzagot nem tudta elengedni, és máris önként és dalolva veti alá magát a sátán elmeprogramozásának - tönkretéve ezzel az idegrendszerét. A gondolatait pedig saját maga erőszakolja meg sátán oktatása alapján, és ezért súlyos pénzeket fizetett ki menet közben úgy, hogy a csillogó ezoterikus klubokban mindezt észre sem vette!

Senkinek nem tűnik fel, hogy a tanítók és gyógyítók többsége nő, pedig a Bibliában le van írva, hogy ezt nem szabad!

1Tim 4:1

A lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek.

1Tim 2:12

A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

A Biblia Istenét már rég lejáratták a történelmi egyházak, innentől kezdve ezen az előkészített eróziós talajon már gyerekjáték a gyökértelenségben felnövő egyre engedetlenebb generációkat arra agymosni, amire csak akarják. Az ezotéria titkok megfejtésével, boldogsággal, kalanddal, kiválasztottsággal, szabad élettel kecseget, honnan is tudhatná egy materializmusban felnőtt ember, hogy mindez a Sátán csábítása, és az okkultizmus egyenesen Isten gyűlöletét váltja ki! A Bibliát úgyis meghamisították, minek azt olvasni; vagy jönnek még az apokrif iratokkal, amit hiszünk vagy sem, de a lényeg, hogy nagyon izgalmas!!  Mese, mese, mert viszket a fülünk!

A női tanítók pedig hirdetik a női energiákat, amik a különböző női magazinokban már úgy köszönnek vissza, hogy hatására még a legegyszerűbb materialista háziasszony és családanya is még megátalkodottabb lesz a hiúságban és az engedetlenségben („istennő vagy”- súgja a fülükbe Sátán). Persze, hogy a nőket célozzák meg elsősorban, hiszen ők fogékonyabbak lelki dolgokra. Amíg a férjük sörözik, ők a gyúródeszka fölött megfogadják, hogy nem sírdogálnak többet a mártírszerepben, hanem erős nők lesznek, akik egyszerre szexik, csinosak, és manipulálják a családot. Talán még egy tarot vagy angyal tanfolyamra is beiratkoznak. És mindeközben nem találja furcsának, hogy a TV-ben a dezodor és ásványvíz reklám is ugyanezt harsogja!!!

Ezekre az istennői energiákra külön ágazatok épülnek: tündérképző, boszorkányképző, Mária Magdolna tanításai, Szűz Mária médiumi közvetítése, Istennő templom, és tanfolyamok sokasága.
A tisztelet és szeretet nagyon fontos része az ezotériának. Hallottam már, hogy tiszteld és szeresd önmagadat (ez a leggyakoribb), tiszteld/szeresd a rákos daganatot, stb, de Isten tiszteléséről legritkábban esik szó.
 

Márk 12:30

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljese lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat.


Önmagunk szeretete a legfontosabb, mert hát Isten bennünk van - szerintük - ezért ha magát szereti valaki, akkor Istent szereti! Azt pedig, hogy hogyan éljem az életemet, ha megkérdezzük egy ezoterikus tanítótól, valószínűleg az lesz a válasz, hogy szeresd magadat, fogadd el, hogy bőségben élhetsz, ne légy szigorú magadhoz, szabadítsd fel a tudatodat a korlátozó hiedelmek alól, fogadd be a fényt, tisztítsd meg a karmát, gyógyítsd meg önmagadat és másokat különböző spirituális módszerekkel. Tartsd be a szellemi, spirituális törvényeket, újulj meg, Ugye ismerős? Ha rákérdeznénk, hogy jó, de mi újság az Istennek való engedelmességgel, akkor pedig hevesen bólogatna, hogy ja, persze, még azt is, de közben lekicsinylő mosoly jelenne meg: „önmagunk vagyunk Isten, hát te még nem tudod, kis buta?” „Sokat kell még tanulnod…” „A folyamatos fejlődés megállíthatatlan, mindez egy örök körforgás…” Itt bejön a Buddhizmus. Összekeveredett minden mindennel, minden egy, ahogy hangoztatják, olyan, mint egy nagy ragacsos vattacukor!

Apcs 5:29

Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek.

Jak 4:7

Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Zsid 5:8-9

Jóllehet Fiú szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Mindennek energiája van? Minden sugárzik? A kristályok, a gondolatok, az érzések? Csak az a lényeg, hogy ez pozitív vagy negatív? Jön az új energiaáradat? Mi ez? Egy Istentől elszakadt, külön rendszert hoztak nekünk létre, amiben tanítóik kalauzolnak bennünket, mi pedig isszuk minden szavukat, áldást osztogatunk, ölelgetünk, álnaivsággal okoskodunk. Nem Teremtő Isten, nem Atya, hanem az égiek, meg odafent - így beszélnek róla.

Aranykorról beszélve teljesen el akarják törölni Isten kijelentett szavait, miszerint az ítéletre várunk!  Azt mondják, eljött az aranykor. Éreztél már bűntudatot amiatt, hogy a te életedben még nem jött el, hanem esetleg egyre rosszabbul vagy? Senkinek nem mertél szólni: hol van itt a beígért boldogság, hol van egy őszinte mosoly?

Ján 8:44

Ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atyja.

Ján 3:8

aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.


Ha ki mered mondani, hogy a király meztelen, tudod, hogy ellened fordulna a rendszer, amit a sok éves ezoterikus gyakorlattal te magad egyeztél bele, hogy ez érvényes rád. Ki kell ebből lépni, mert a káprázat nem a valódi Istent rendelte föléd, hanem a hazugság istenét, aki gyűlöl téged és a vesztedet akarja.

A spirituális tanácsadók egy-egy előadáson szépen felöltözve olyan tökéletesnek, olyan gondtalannak tűnnek, de nem csak kirakat-e ez az egész? Ha közelebbről megnézzük őket, mit láthatunk? Hiúságot, kevélységet, lekezelést, álságos kedveskedést, műmosolyt, érthetetlen, kacifántos, bonyolult tanításokat, netán ingerültséget, dohányzást, káromkodást, felsőbbrendű elhatárolódást, árlistát, mert bizony az általuk oly sokszor hangoztatott szeretetet nem mérik ingyen!

Apcs 14:15

…miért teszitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló érzésű emberek vagyunk, akik az örömüzenetet hirdetjük nektek, hogy e hiábavalóktól forduljatok az élő Istenhez, aki alkotta az eget és a földet és a tengert és mindent, ami bennük van.


Teremtő atyánk várja, hogy felé fordulj, hogy kilépj a sátán rendszeréből. Ha felé fordulunk, és elutasítjuk a sátán törvényvilágát, akkor az üdvösséget választjuk, nem pedig a kárhozatot. Ezt várja tőlünk Atyánk. A Megváltó Krisztus áldozatához képest semmiség, amit tőlünk kíván. Nekünk soknak tűnik,, mert sátán abba a hitbe ringatott bennünket, hogy a földön elérhető a boldogság. Hidd el, súlyos árat kér érte, a lelki üdvödet. Sátán birodalmában, vagyis a földön mindennek ára van, utasítsuk vissza, forduljunk Istenhez!

Róm 6:13-16

Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek! Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképpen! Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy az bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra?

 

Tehát Isten kegyelme nem jelenti azt, hogy bármit tehetünk, mert ahogy a 16. versben is írja, akinek engedelmeskedünk, annak vagyunk a szolgája, ha a világ, azaz Sátán természete szerint élünk, akkor az ő szolgái vagyunk, ami bűn és engedetlenség, és a vége halál, örök kárhozat. De ha Istennek szenteljük életünket, az ő természete szerint igyekszünk élni, akkor neki engedelmeskedve az ő szolgái vagyunk, ami maga az igazság, és ennek a vége az örök élet.

Ján 14:6

Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Vagyis, aki a Megváltó útján jár, úgy él, ahogyan ő bemutatta, igazságban és engedelmességben él, annak az Atya örök életet ad majd az ő országában.

Ha ezt igaznak tartod, hogyan hallgathatsz ezek után bárkire is, aki enélkül tanít?

Hallgass a mindenható, mindentudó és mindenütt jelenvaló Atyánkra, az igaz Istenre, aki megváltó fiának áldozatán keresztül várja, hogy feladjuk azt a rejtett Lucifer imádatot, amit elménkbe programoztak! Az ezotéria nem más, mint csillogó, fehér ruhákba öltöztetett, kimosakodott emberi hitványság, hitetés, a sátán által, hogy uralma legyen rajtunk. Ha ebben várjuk meg a kegyelem végét, nem lesz más lehetősége Istennek, mint odaadni neki, ami a kárhozatot jelenti!  Akkor már semmit sem fog tudni tenni értünk, kénytelen lesz kiadni az ördögnek. Rólunk pedig lehullik a fényes máz, és ott állunk éhesen, szomjasan, vakon, mert nem lesz éltető oxigén, amit belélegezz, mert nem lesz egy csepp víz, ami a szomjadat oltsa, és nem lesz kenyér, ami tápláljon. Nem lesz ágy, ahova lepihenj, nem lesz szépség, amin megnyugtathatnád fáradt szemeidet, nem lesz segítő kéz, amibe belekapaszkodhatsz. Csak a sátán lesz ott és szolgái, és csak a sátán törvényei lesznek jelen, semmi, de semmi más! Hidd el, ha nem lenne jelen Isten kegyelme a földön, az már most is a pokol lenne. Most még van lehetőségünk. köszönöm Atyánknak a kegyelmét, és a Megváltó Krisztus áldozatát, köszönöm, hogy kivezetett az ítéletből, köszönöm, Atyám!  
Csak az egy igaz Isten megváltó, szabadító fiát követem, róla veszek példát az Atyának való engedelmességben, mert csak így jutok Isten országába. Így legyen!