MI EGYÜTT VAGYUNK 1 NAGY TEMPLOMA ISTENNEK, ÉS NEM SOK KICSI SÁTÁNNAK


MI EGYÜTT VAGYUNK 1 NAGY TEMPLOMA ISTENNEK, ÉS NEM SOK KICSI SÁTÁNNAK

1.részÜdvözlök mindenkit ismét a Reveal Hidden Reality Youtube csatornán!

Ez alkalommal abból kifolyólag, hogy csatornánk hozzászólása résznél egy elég heves vitát robbantott ki egy személy ezzel a bennünk lakozó Isten indiai visnu tant pártfogolva, amikre vonatkozva igéket hozott fel a bibliából.

A megszokott módon mindig ugyanezeket az igéket hozza fel mindenki, akik nem tudtak, és nem akarnak kijönni ebből a fajta ál-keresztényi babiloni nézetből, ugyanis nem értik az egy templom, egy nemzet Isteni rendszert, ami egész pontosan arról szól, hogy ugye az ószövetség idején a mindenkor engedetlenkedő és babiloni talmudos farizeusok által lekontrollált Izrael népének Isten minden korszakban kizárólag egy templomot adott.

Első volt a sátor szentély, második a Salamoni kőtemplom.

Ezek sajnos nem töltötték be a funkciójukat, mert mindegyiket megrontották a bűnös emberek.

És elsősorban érdekes módon mindig azok az emberek rontották meg, akik rokonai voltak, vagy maguk a papok voltak, maguk közben járók voltak,

Isten és ember között, és mindig ők voltak azok, akik beszennyezték ezt a templomot és az ő fiaik, nézzétek meg, hogy az első sátornál is, ha jól emlékszem, akkor a papnak a fiai, Hofni és Fineás volt, azok, akik ott álltak a sátorszentély ajtajánál és nézték a szebbnél szebb asszonykákat, akik vitték az áldozataikat, bűnbánati áldozatot, hogy Isten bocsásson meg nekik.

És ezeket ők elcsábították és paráználkodtak, kilopták a tizedből amit, az emberek hordtak állat áldozatnak valót, vagy növényi és egyéb más betakarított nyersanyagokat az évenkénti hét ünnephez.

Ezekből ki lopták mindig a nagy részét, a silányabbat meg ott hagyták, és ezzel megrontották az Istennek a sátor templomát.

Ez nem tudta sajnos bevégezni azt a küldetést, amire Isten küldte, hogy meg akarta értetni az emberekkel azt, hogy ti bűnös emberi testben vagytok, bűnök között éltek, nem tudok közvetlenül eljönni hozzátok, pedig szeretnék.

Szeretnék veletek kapcsolatba lenni közvetlenül de, nem tudok, csak közvetítőkön keresztül,

és évenként újra és újra ismétlődő állat áldozatokon keresztül,és ezért jelképként adom nektek a templomot,a sátor szentélyt,hogy megértsétek,hogy ez a Krisztus,és ebből megértitek a Krisztusnak a természetét,és hogy ha megértitek a Krisztus természetét a templomot vizsgálva, a sátor szentélyt vizsgálva akkor megérthetitek,hogy a Krisztus teljes szeretetét tükrözte Istennek,megmenteni akarását,a teljes állhatatosságot az igazságban.

Bűngyűlölő lévén nem egyezett meg a bűnnel, és hogy ha ezt mind megértették volna Jákobnak a bűnös fiai, mert ők azok voltak.

A 12-atya, a 12 törzsfő Jákob 12 fia rettenetesen bűnösek voltak Józsefet kivéve.

Mindegyik megátalkodott volt, mindegyik szerette a bűnt, egyáltalán nem hasonlítottak Joshuára,

és az Isten természetéből semmi nem volt bennük,és ezt leörökölték, sajnos erre tanították az utódaikat,ezért kerültek egyiptom fogságába,de Isten könyörült rajtuk,hogy az Ő üdvözítői tervén keresztül azokból az atyákból, akik szerették az Istent és valóságos szellemi izraeliták voltak az ószövetség idején,ugye, mert az ószövetség idején kézzelfoghatóan csak testi izraelitákról beszélhetünk.

Az állandóan engedetlenkedő körülmetéletlen szívű szüntelen zúgolódó izraelitákról beszélhetünk.

De ezek között mégis voltak, mint Ábrahám, mint Jákob, mint a hit hősei, akik Isten szemében valóságos szellemi izraeliták voltak, akik előképei voltak a Krisztust követő, Krisztus megjelenése után, létrejövő szellemi zsidóságnak, akik Istennek engedelmeskedve, tehát Isten szellemiségében engedelmesen követik a Krisztust a Joshuának az elmondásait, amit az Atyától kapott, és így ők szellemi izraellé válnak.

Ezért mondja Pál is: hogy mi vagyunk a zsidók, nem azok, akik testileg körülmetélik magukat, és ez volt az első sátor szentély, a másodikat is megépíttette Isten, és megrontották megint csak,

 
Róm 2:28  Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van:

Róm 2:29  Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése [az igazi körülmetélkedés]; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.
 

Salamon és a fiai megrontották.

Nézzétek meg, hogy olvasni az ószövetségben, nem tudom, nem emlékszem pontosan Ézsaiás, Jeremáis, vagy Ezékielnél amikor Isten maga azt mondja, hogy: gyere és megmutatok neked egy másik utálatosságot, amit izrael fiai művelnek.

 
Ez 8: 16  És bevive engem az Úr házának belső pitvarába, és íme az Úr templomának bejáratánál, a tornác és az oltár között vala mintegy huszonöt férfiú, kik hátukkal az Úr templomára és orcájukkal keletre fordultak, s ezek kelet felé leborulva imádták a napot.
 

Ami nem más volt, mint az hogy bent a templom udvarán kelet felé hajolva leborultak, és tisztelték a napot.

Ebből is lehet látni, hogy Isten soha nem akar az emberekben benne lakni.

Isten nem tud benne lakni az emberekben,ha van valami, amit Isten nem tud megcsinálni az,az hogy emberben lakjon.

Ugyanis a földön nem létezik egyetlen egy ember, sem aki be tudná teljesíteni úgy maradéktalanul az Ő utasításait, az Ő vezetését, az Ő parancsolatait, mint ahogy azt a fia tette, és nézzétek meg, hogy ha fiával nem tette, hogy bele ment volna, és benne lakozott volna.

Pedig aztán a fia igazán olyan karakter, olyan személy volt, akiben azt gondolom, ha vágyakozna emberbe lakni, akkor ő benne szívesen benne lakott volna, hogy közösséget vállaljon vele ilyen közelségből.

De azt kell megérteni, hogy Krisztusnak a győzelmével és a munkájának a tökéletes befejezésével az embernek a lelke meg van váltva, de a teste nincs.

Ezért mondja Pál apostol a külső és belső ember harcánál, hogy látok magamban egy másik törvényszerűséget, amelyik ellenkezik az elmém törvényével.


Róm 7: 15  Mert amit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekeszem.

Róm 7: 16  Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.

Róm 7: 17  Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.t,amelyik ellenkezik az elmém törvényével.
 

Tehát ez a testnek cselekedetei, ami az ember, akinek megváltozott a gondolkodás módja és Isten szerint gondolkodik, és érti az Istennek a gondolkodás módját és a természetét, a viselkedését, mit miért tesz, hogyan.

Mért kell elhagyni bizonyos dolgokat, hogy Isten országába mehessünk, mert ott csak az Isten természetével lehet létezni.

Földi emberi, testi természet nem tud létezni, meghal, olyan, mint a partra vetett hal.

Tehát ezért, Isten, hogy az emberi test nincs megváltva ezért az emberi testnek a megváltása az elragadtatáskor, a nagy nyomorúság ideje után, amikor is véget ér a nagy nyomorúság és elkezdi Isten maga saját kezével megverni az antikrisztus birodalmát és a benne maradókat.

Ekkor megtörténik a feltámadás, hogy feltámasztja Isten azokat, akik az Ő szellemiségében élve, az Ő természete által élve mentették a lelkeket, hogy elhagyják sokan a kundalíni jógás ál-szent szellem betöltekezős indiai Visnu tant, és tanították az embereket, hogy a nagy nyomorúság ideje alatt ki jöjjenek ebből, ezeknek egy részét Isten meg tudta tartani, mert lesznek, akik életben maradnak az elragadtatáskor.

Tehát itt, amikor lejönnek az angyalok, mint ahogy lejöttek Illésért, és fölvitték Illést ugyanúgy az elragadtatást és közben, akik feltámadnak, és életben maradnak a testük el fog változni.

Tehát ez a test nem mehet be az Isten országába, nos hogy ha Isten nem vállal közösséget ezzel a testtel és elzárja magát, mert ez a test meg van fertőztetve szentségtelenségekkel mindennel.

Nincs olyan ember a földön, aki ne mondana fél igazságokat, Istent ismerve, ne mondana, hogy magát mentse, vagy másokat mentsen, ne mondana fél igazságokat, vagy hazugságokat, mint Magyarország vagy

Főleg, mint Románia meg a hasonló országok és élnek ebben azok a keresztények, akik vallják a kundalíni tant, és itt velem veszekednek, hogy igenis ők jól látják, és igen ez az igazság a biblia ezt mondja.

Nem tudom elképzelni, hogy ezek közül az emberek közül főleg a magyar viszonyokat ismerve és a romániai szegénységet, és az egyéb közép-kelet szegénységeire gondolva, nem tudom elképzelni, hogy vannak keresztények, akik hisznek az elő-elragadtatásban, a Szent Szellem betöltekezésben a Visnu tanban, és hisznek a prosperitás elméletben, nem tudom elhinni, hogy van köztük olyan igazságosan bűncselekmény nélkül, keresi a pénzét.

Ugyanis ebben a világban nem lehet bűncselekmény nélkül meggazdagodni, nem lehet, nem lehet hazugság és sikkasztás nélkül, hogy ha már csak ezt nézzük, és a többit még nem is, amit hallok, hogy elválnak tömegével a nagy gyülekezetekben és akkor ezeket, úgy eltusolják, mint hogy ha semmi nem létezne, ne hogy kiderüljön, hogy hát ugyanolyan feslett az a gyülekezet is, mint az összes többi.

Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezekben az emberekben Isten lakni akar.

Értitek a különbséget?

A másik pedig visszatérve a templom dologra, miután a második templomnak a működését is megfertőztette az ember Salamon ugye, és a fiai, ahogyan hajbókoltak és imádták a napot a templom udvarán.

Az Isten templomának az udvarán, ami megint csak Joshuát az Isten fiát, az ő megmentői tervét, a szeretetét, a teljes odaadását, a szenvedését, mindent szimbolizált ebből megérthették volna, de ők nem, ők a köveket imádták, mint ma.

Elmennek az emberek a sirató falnak nevezett maradványhoz, amit hogy ha megint csak utána néznének, rá jönnének hogy ez is egy óriási hox, egy becsapás, egy hazugság, ugyanis elmondom csak, így zárójelben megemlítem, és nézzetek jól utána, hogy ne hagyjátok magatokat ennyire félrevezetni, és ne legyetek ennyire ostobák.

Nézzetek utána, hogy miután a rómaiak teljesen lerombolták izraelbe a templomot, amit Isten megprófétált.

Ugye azt mondta Isten, Joshua által, amikor a tanítványok mondták: Nézd ezt a gyönyörű építményt, nézd hány évig épült és milyen csodálatos.

Márk 13:1  Mikor pedig a templomból kiméne, monda neki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek!

Márk 13:2  Jézus pedig felelvén, monda neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik.

Tehát az emberek bálványként imádták, és nem is az volt a lényeg, ami benne volt, hanem a kövek, a minta, a díszítés, a gránátalmák, és erre azt mondta Isten Joshuának, hogy mondd meg nekik, hogy nemsokára elküldök egy másik nemzetet, aki porig rombolja és elmondja a Joshua.

Hogy bizony mondom, hogy kő kövön itt nem marad.

Az Isten béna lenne, vagy nincsen teljes tudatában, amit mond és tesz, hogy azt mondta, hogy nem marad kő kövön, teljes lerombolás történik, és mégis ott van egy fal.

Isten egy ennyire béna Isten lenne, nem a Josephus Flavius által el van mondva, hogy a rómaiak olyan pusztítást végeztek, hogy egy darab tégla nem maradt egymáson.

A rómaiaknak fel tett szándéka volt, ők annyira gyűlölték a zsidókat, hogy fel tett szándékuk volt hogy teljesen kiírtják őket, eltüntetik őket.

A pusztítás után következő császárok például a rómaiak térképéről teljesen, kitörölték azt, hogy Júdea, azt hogy Izrael, és szándékosan Palesztinát írtak be, hogy ezzel is, ha valaki oda visszatér egy más nemzet, letelepszik, eszükbe se jusson, hogy itt valaha létezett a templom és az Izrael.

És ezt Isten látta ezt a tervét ezeknek a gonosz római császároknak ezt a gyűlöletet, és ezt előre megjelentette Joshuán keresztül, hogy én tudom, hogy ezek jönnek, jönni fognak, én látom előre.

Ők még nem is tudják, hogy jönni fognak, de én már látom előre, hogy jönni fognak, és azzal a szándékkal, hogy eltüntessék a zsidókat, mert a legnyakasabb, a legnehezebb feladat volt róma számára.

Minden nemzetet le tudtak igázni, és rabszolgaságban tartani, uralkodni felettük meg mi tudom én, békét fenn tartani, de a zsidók okozták a legnagyobb fejtörést, mert állandó lázadásokat szítottak, állandóan küszködtek, és ezért ők nagyon gyűlölték a zsidókat, és miután lerombolták a templomot évszázadokig ott az a hegy, az a hely az, ha jól emlékszem a negyedik légiónak, ez egy körülbelül 10. 000 fős hadseregnek volt a tábor helye.

Amit direkt azért helyezett oda a császár, a hadvezér által, hogy ne tudjanak visszamenni a zsidók, és újból templomot építeni, és ők ezt beépítették ott ezt az erődöt ez a római haderőnek a neve Antónia erődítmény volt.

2. RÉSZ

Ez a római haderőnek a neve Antonia erődítmény volt, és ennek az erődítménynek ahol a közel tízezer zsoldos római állomásozott évtizedeken keresztül.

Ő nekik volt egy szentélyük, amiben a római szokások szerint különféle áldozatokat, és imádatot mutattak.

Tehát ez maga ez a szentély is Lucifernek egy temploma volt, és ezt Antóniának nevezték.

Nem véletlenül ez a név ez ugyanazzal van kapcsolatba, mint Szemiramisz, Ízisz, és Ishtár, vagy az összes többi istennő, akik valójában Lucifer emberi testben női formában való megjelenítése, és ő neki való imádat végrehajtása.

Tehát ez volt ezeknek, a helyeknek ahol ezek a nevek szerepeltek istennők, és ez a forth Antónia, ami angolul a neve, angolul nevezik.

Meg is találjátok sok helyen ezzel kapcsolatos információt forth Antonia, vagy ha beírjátok a keresőbe, nem rég jelent meg egy tudományos film, amit, magukat kereszténynek nevező emberek készítettek nagyon komoly vizsgálódás alapján, és erről szól a film a Lost temple of the jews.

Tehát ha ezt beírjátok a keresőbe, meg fogjátok látni, hogy ez az egész siratófal dolog nem más, mint egy Lucifer imádatnak a helye ahol az emberek, ahogyan ugyancsak a luciferiánus télapó mesében a gyerekekkel levelet iratnak, a télapónak, hogy ezt vagy azt hozzon, ezt valósítsa meg, ugyanúgy ezzel van összefüggésben a siratófalba bedugdosott levelekre írt kérések, kívánságok.

Tehát megdöbbentő az, hogy látható formában mégis burkoltan hogyan működik milyen erőteljesen, működik tudatalatti luciferizmus a mai világunkban is.

Rengeteg keresztény azt gondolja, hogy jót tesz magának, és elmegy, meglátogatja ezt a falat, ami egy erődítmény okkult templomának a fala, semmi más.

És ezzel a templommal kapcsolatban meg lehet érteni, hogy a zsidóknak Isten mindig csak egy templomot adott, semmi más nem lehetett, mert az egész világból nézzétek meg, hogy a szerecsen országi komornyik is Etiópiából föl jött Jeruzsálembe a templomhoz.

Tehát nem ment el a sarki büfével szembe a kocsmával szemben levő templomba, és akkor ott a maga kitalált rendszere szerint betöltekezett volna, hogy ezzel tiszteletet mutasson a magasságos mindenható Istennek, hanem elment, Etiópiába elment, hogy tiszteletet tegyen a kő templomnál.

Az Istent ez által tisztelje, hogy ott áldozatot mutathasson be.

És az egész városba az egész világon a zsidóknak csak egy templom volt, mivel, hogy ez a Krisztusnak, a megváltónak a szimbóluma volt, és ehhez kellett járulni minden férfinak egy évben háromszor.

És ebből is lehet látni, hogy még a pogány vallásokban, bármilyen pogány rejtett lucider imádati kultuszról van szó, akár indiai, akár távol keleti japán, kínai, akár az ősmagyar, akár a német, vagy akár a nyugati országoknak a druid vallásáról van szó, akármelyikről van szó, mindegyiknek országonként, városonként, falvanként, településenként, és végül maguk az emberek voltak a szentélyek.

Tehát ezzel van összefüggésbe az antikrisztusnak való imádat is.

Sokan azt hiszik, hogy majd le kell borulni, és akkor elvágják a nyakadat, hogy ha nem borulsz le, és nem imádod az ő képét, vagy hasonló.

Itt nem erről van szó.

Itt arról van szó, hogy amit ki ad parancsot, és törvényt, és utasítást, ami teljesen Isten ellenes, és Isten elleni lázadás és engedetlenség.

Amit ebből meg fog az ember abban az időben valósítani, és már a mai napon is az, az ember tudat alatt nem is tudja, hogy lucifert imádta.

Ugyanis Jézus azt mondja, akinek engedelmes vagy, annak vagy a szolgája, aki elfoglal téged, annak vagy a rabja.

Róma 6: 16  Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

Az ördögnek engedelmeskedsz az ördög

Természetének, lopás, csalás, hazugság, paráználkodás, bujálkodás, hamis bizonyságtétel másokról, mások bevádolása, szóval ezt olvashatjuk Pálnál.

Rengeteget beszél az ördög természetéről, a test cselekedeteiről, és ebből megérthetitek, hogy mind az, aki e szerint él, az nem is kell, hogy hajbókoljon az antikrisztusnak és a hamis prófétának, aki az akkori vallás, tehát az egész világot leuraló ál-keresztényi vallásnak a vezetője lesz az akkori vezető.

Amikor nem kell az ő utasítása szerint, hogy most fiacskáim most boruljatok térdre, és hozzatok áldozatot, nem kell semmit, ilyesmit.

Ha megvalósítjátok azt, amit mond, vagy törvénybe iktat, már akkor a templomai lettetek a pogány kultusz szerint, és így imádtátok az engedelmességetekkel a fenevadat.

Hát abban az időben mikor törvény lesz kiadva, hogy fel kell jelenteni azokat, akik másként gondolkodnak, és nem értenek egyet az aktuális ál-keresztényi propagandával, nem értenek egyet a szent szellem betöltekezés indiai tanával.

Nem értenek egyet a tolmács nélkül, és idegenek jelenlétében való kaotikus nyelveken szólással, meg ezekkel, a dogmákkal.

Ezeket kiadják törvénybe, vallási törvény lesz, hogy fel kell őket jelenteni, és mind az, aki közületek, ezt meg fogja tenni, mert azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik, amikor terroristának nevezett igazi keresztényeket fognak feljelenteni, feladni, akkor tulajdonképpen végre is hajtottad az antikrisztus imádatát, és ilyen egyszerű lesz az egész.

Viszont miután Isten szétzilálta az engedetlen hébereknek az országát,és ezzel megsemmisítette Isten a különféle tisztségeket,főpapi,írástudói,farizeusi,szadduceus meg az összes többi lucifer imádó vezetésnek a posztjait,akik uralkodtak ezekben a posztokban az emberek fölött és hatalmat gyakoroltak.

Rájuk erőltették a babiloni fogságból kihozott eretnekségeket, gyerekerőszakolástól kezdve az állatokkal való közösülésen keresztül a mindenfélét, amit csak a talmudba megtalálhattok.

Ez az ál-júdaizmus amivel, megölték Mózes igazi judaizmusát, és a Mózesi erkölcsöt, ezt fölcserélték ezzel a babiloni Lucifer imádattal és sex magic-kel(szex varázslás) és ezt, ráerőltették az emberekre, így foglyul estek az emberek az ördögnek.

És ezért Isten úgy döntött, hogy az egyedüli út, hogy kimenthesse a tömegeket, az egyszerű embereket ezért fel kellett számolnia Istennek Izraelt, mint nemzetet, és minden államigazgatási rendszerét, és erre küldte Isten a rómaiakat.

A rómaiak elpusztították, tényleg felismerhetetlenül elpusztították Izraelt, és Jeruzsálemet, és így megszűnt ez a templom, ugyanis az állam akkor funkcionált, amikor volt temploma, főpap, volt próféta, és meg volt a 12-törzs, és meg volt a 12-törzs vezetője.

Tehát, hogy ebben a szép rendben működött Izrael állama, és ez megszűnt.

Nem volt se frigyláda, se a templomi eszközök és a keresztények nem értik azt, a magukat kereszténynek nevező emberek nem értik azt, hogy Istennek a terve, Istennek a világban folyó terve nem maradt az Ő országa nélkül, az Ő választott országa nélkül, és nem maradt a választott vezetők nélkül, nem maradt választott 12-vezető nélkül, nem maradt templom nélkül.

Igenis itt van, láthatatlan formában, ami nem kő templom, immár hanem a Krisztusnak a teste ez a szellemi templom.

Ugyanis Isten országa mindig akkor funkcionál akár testi, akár szellemi értelemben is, mivel a testi megromlott és használhatatlan volt, nem tudott velük Isten közeli kapcsolatot ápolni, csak közvetlen mindenféle szertartáson keresztül, és azt is megrontották és tönkretették, így fel kellett számolni a testit, hogy a testi eltűnjön és az addig láthatatlan, felváltsa a helyét, és a láthatatlan láthatóvá váljon, de mégis megfoghatatlan.

Mert ugye a ma eklézsia, a Krisztus teste, ma a szellemi templom, a harmadik templom az itt van, ugyanúgy ami az Isten által létrehozott eklészia a gyülekezet a Krisztusnak a teste, mint harmadik szent templom.

Ezért mondja azt az írásban,hogy: Nem tudjátok,hogy ti (mindannyian) teste együtt az Isten temploma vagytok,és nem a tiéitek vagytok,mert ezt Istentől nyertétek.
Ezt Isten csinálta.

Ebben az igében le van írva, hogy ezt a testet mindannyian együtt, akik ki jönnek ma mindenféle kultikus tanokból, és így valósítják meg az Isten akaratát,

Ők válnak szellemi Izraelé, és ők lesznek a Krisztusnak a hátrahagyott szellemi teste, és megint csak egy templom az egész világot összefoglalva, ez így megfoghatatlan kézzel, mert minden országban van valaki, aki elutasítja a tized fizetést, a nikolaiták bűnét, hogy egyszemélyes gyülekezet vezetések vannak.

Elutasítják a Jézabelnek a tanításait, amelyben rejtett okkultizmus van, az Istennek a vezetéses engedélye nélküli nyelveken szólásnak, ami aztán ördögi nyelveken szólás, a szent szellem betöltekezés, ami visnu tan indiából.

Ugyanis ha ez igaz lenne, akkor mi mindannyian kicsi templomok vagyunk, és akkor a kereszténység is ugyanúgy paganisztikus vallás, ezért így meg tudták valósítani, lerontani az első századi igazi kereszténységet le tudták rontani pogány kultusszá téve azzal, hogy behozták az emberben lakó Isten teológiát.

Így egy csapásra megmérgezték a kereszténységet,és csináltak belőle mára már világvallást,és ugyanaz történik vele, babiloni eretnekséggel van megtömve, mint a Mózes judaizmusa,amit csináltak belőle az okkult vezetők,ezért kellett Istennek tönkre tenni ezt.

Most megint ugyanez van, hogy emberek milliói vesztegelnek, és várnak a kárhoztatásra, a hamis kereszténységbe, az ál-kereszténységbe pontosan ez miatt a három tan miatt, amit Isten fia is a János jelenésekben konkrétan kijelent, hogy a különféle gyülekezeti korszakokban milyen bűnök vannak.

Az egyikben a nikolaiták egymáson uralkodásának a tana, zsarnokoskodás a másikban a Jézabel tana, amivel okkultizmusra tanítja, Istennek látszó elméletnek látszóan, de mégis okkultizmusra, Lucifer imádatra tanítják az embereket, és egyéb más bűnök.

Bálámnak a hamis prófétálása, pénzért prófétált ugye Bálám.

Ma is ez van, hogy az emberek fizetik a gyülekezetekbe a pásztoraiknak, a prédikátoroknak, siker könyveket vesznek, pénzelik, hogy hazudjanak az okkultista luciferimádó szabadkőművesek és illmuniáti hamis vezetők, a gyülekezetek élén.

Ilyen egyszerű valójában a templom elmélet, és amíg Istennél csak egy templom van minden korszakban.

Volt egy látható templom, az a kettő látható nem fejezte be, nem tudta bevégezni a feladatát és Istennek el kellett küldeni egy harmadik élő igazi templomot, amely maga volt a Krisztus, és ő beváltotta az üdvösséget, amit nem tudott beváltani az első és második templom.

És miután Krisztus elment, hátrahagyta az ő szellemi testét a földön, az eklésziát, és ez az eklészia a templom.

Tehát, ahogy Krisztus maga volt a főpap, aki saját maga magát áldozta meg áldozati bárányként, tökéletes áldozatot mutatva be, és ő maga volt a tökéletes szent templom.

Mindazok, akik az ő akaratának engedelmeskednek és elhagyják ezeket, az okkult gyakorlatokat, rejtett Lucifer imádatot, és ki jönnek ebből az ál-keresztény világvallás szervezetből.


3. RÉSZ

Mindazok, akik az Ő akaratának engedelmeskednek, és elhagyják ezeket, az okkult gyakorlatokat, rejtett Lucifer imádatot és kijönnek ebből az ál-keresztény világvallás szervezetből, aminek tulajdonképpen a lényege az addigra globalizált világ egységesített világrendszernek a pénzügyének és minden tárcájának a globális működését kontrolláló globális vallás lesz ez az ál-kereszténység, amiből ki fejlődik tulajdonképpen ez a new age.

Tehát keresztényinek látszik, hordoz magában keresztényi elemeket, de valójában teljesen paganisztikus.

Teljesen Lucifer imádó lesz az egész.

A negyedik templomról nem is beszélve, amit nemsokára föl fognak építeni, amelyről azt mondják, hogy a 3. templom, de valójában a 4. templom, mert Krisztus a harmadik, a tökéletes, és amit fölépítenek az Antonia erődítmény helyén ezt a templomot, ahol ott van most az Al-Aksza mecset.

Nézzetek utána az araboknak a vallását is ugyanúgy a Jezsuiták, hozták létre.

Akkor még nem Jezsuitának nevezték őket, később öltött hivatalos formát az ő működésük, ez a Krisztus fegyveres hadserege, és ezek a Lucifer imádó okkultisták végzik ma azt, hogy az új világvallás létrejöjjön, amelynek a temploma és a templomában ülő Antikrisztus testébe Lucifer fog menni és megvalósítja Lucifer azt a tervét, hogy hasonlatos lesz a magasságoshoz.

Ugye a magasságos Isten az mindig imádatot vesz a neki engedelmeskedő angyaloktól.

Az angyalok nem hajbókolnak,és nem csinálják azt, amit az okkult vudu vallásban,ugye láttátok az Avatar című filmet

Ott is ott van a kabbalistáknak az életfája a zoár, és mindaz, aki a Zoárral kapcsolatba lép ebben a filmben és a hajával összecsatolja magát ezzel a szervével, a fával, akkor az eggyé válik a fával, és akkor, ha meg is hal a teste, akkor egy másik testbe át tud menni.

Tehát ez teljesen kabbalizmus, teljesen szabadkőművesség, teljesen Luciferizmus, teljesen visnu vallás, ugyanis a visnu vallás az, hogy visnu az isten lejön az ember testébe és így krisna lesz, tehát megvilágosult lesz.

És ugyanez van az ál-kereszténységbe is, ma a világ kereszténységbe, az emberek azt hiszik, hogy beléjük megy.

Emlékszem rá, sok éven átjártam a Hit Gyülekezetbe és Németh Sándor szokta állandóan azt mondani, hogy nyissátok ki a szátokat, és akkor jön az Isten és betölt benneteket a szátokon keresztül, megelégít.

Mert van az az ige, hogy nyisd meg a te szádat, és én megelégítem, vagy betöltöm azt, nem tudom már,

Zsolt 81: 11 Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről.

Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm azt!

(Részletes videó erről)

És állandóan ezzel a hazugsággal, ezzel az indiai kundalíni jóga elmélettel etetett bennünket, hosszú évtizedeken keresztül, és sajnos mára már több generáció nőtt ezen fel.

Úgy, hogy ki tisztítani, és az emberekkel megértetni, hogy hazugság ez szinte majdnem egy szélmalomharc, de azt látni, hogy évről évre, hónapról-hónapra, hétről-hétre egyre többen jönnek ki ezekből, a mozgalmakból, és értik meg a valóságot, és szerveződnek kisebb csoportokba.

Úgy, hogy nagy dicsőség ezért az Istenért, hogy Ő tényleg Ő maga szervezi a Krisztusnak a testét, és ebben nem lehet szentségtelenség, nem lehetnek idegen tanok, mint ahogyan azt Konstantin szervezte.

Ugye, kitalálta, hogy hát: egy csapásra megbéníthatjuk a kereszténységet, hogy ha behozunk mindenféle paganisztikus elemeket, és elterjesztjük az egész világon.

Kereszténységet használták babakocsinak, hogy kivitelezzék a tervüket, amivel leigázták az egész akkor ismert világot, és ezen az ál-keresztényi római vallással, a Konsztantin féle vallással bepakolták minden országnak a saját vallását, és így akárhova tették ezt az ál-kereszténységet, mindenhol elfogadták, és mindenhol felismerték a saját kultúrájukat.

Ezért befogták a szájukat.

Ugyanez a helyzet ma, bárhova mész a világba mindenhol minden keresztény ugyanúgy kundalinis betöltekezős, nyelveken szólós lucifer imádatot hajt végre tudatlanul, és ez a Babilon rendszere.

Ez a Babilon rendszere, mert nézzétek meg, hogy akárhova mentek mindenhol találtok egy katolikus templomot.

Mindenhol találtok egy evangélikus templomokat, egy pünkösdista templomot.

Mindenhol vannak ezek a templomok akárhova mész.

A nagyvárosban Budapesten is, Berlinbe is, New Yorkba is.

Mindenhol vannak ezek a templomok, de ugyanakkor minden eldugott helyen is vannak minden kis városban, kis faluban, kis községben.

Akárhova mész Magyarország területén minimum mindenhol van egy katolikus templom.

És ez el van terjesztve mindenhol.

Úgy, hogy nézzétek meg, hogy minden városban vannak, minden nagyobb gyülekezetnek már hogy versenyeznek egymással, hogy ki hódítson nagyobb teret, és kinek legyen több látogatottsága, több anyagi támogatottsága.

Erre megy ki az egész, akármit is mondanak az ezt pártfogó és védelmező emberek, teljesen kamu az egész.

Hát minden városban vannak, ugyanúgy vannak más új gyülekezeteknek  az ima helyei,az összejöveteli helyei,ahol nem már egyszerű módon mint az első században,hogy házanként összegyűltek,és mindenki ismerte a másikat,hanem összezsúfolódnak,összekonzerválódnak ilyen helyeken két háromszázan,2-3000-ren,öt-tízezren,senki nem ismer senkit,és akkor megy.

A zenével megy főleg, megindul a zene, és akkor jön a kundalini jóga, az emberek betöltekeznek shekina démonnal, és így maguk valójában tényleg ők maguk templommá válnak.

Azt vallják magukról, hogy ők, az ő testük az Isten temploma.

A Sátánnál van ilyen, hogy amikor engedelmeskedsz, engedelmeskedj Sátánnak és végrehajtod az ő iratlan szabájait, lopsz, hazudsz, csalsz, sikkasztasz, feleséged megcsalod, gyerekeid eladod, bármit, amit művelsz, ami Isten természetével ellenkezik abban a pillanatban tényleg valójában templom vagy, az ördögnek a temploma.

Viszont Istennél ilyen nincs, Isten nem engedi meg, hogy az emberi test templom legyen, hogy abban az Őt valójában hűségben, igazságban követők, tisztaságban, szentségben követők bármilyen eretnek tannal legyenek kapcsolatba.

Ezt nem engedi meg Isten, és ezért nem engedi Isten, hogy az övéi templomok legyenek, és mivel, hogy az emberi test váltsága nem történt még meg, ezért az Isten nem fog kontaktust teremteni az emberi testtel, magával főleg olyan módon, hogy az emberbe benne lakik.

Majd miután az ember testének a váltsága megtörténik, akkor majd eljön a pillanat, amikor meg lesz az elragadtatás és az ember közvetlenül romlott test nélkül kapcsolatban lesz az Istennel.

De addig arra kérlek benneteket, hogy ne vágyjatok erre a fajta kontaktusra, mert lépten-nyomon az ördög meg fogja nektek adni a különféle gyülekezeti szertartásoknak a hamis teológiája által azt, hogy templomokká váltok.

Engedelmeskedni fogtok a számotokra ismeretlen teológiáknak: megvallásnak, ami ugye szintén csak az okkult vallásoknak az alap eleme a Derek Prince tanítása alapján.

Derek Prince is scofield kiegészítésű biblián nőtt fel, a scofield biblia létrehozója scofield magas rangú szabadkőműves volt.

Óriási pénzeket kapott azért, hogy hozza létre ezt a hamisított alexandriai bibliai másolatot.

Ugyanúgy a magyaroknál is ugyanez a helyzet, amit ma sokan védelmeznek ezzel, hogy meghallják és elolvassák az általunk közzétett és másokkal hasonlóan közzétett ellen reformációs elméleteket ezzel az emberbe lakozó Szent szellemről.

Azonnal védelmezik az igét, és mint én is kaptam most legutóbb a fejemre, hogy: Ember hát te az Isten igéjét kezdted ki, most ezért meglakolsz!

Mindig jönnek ezekkel, az átkozódásokkal, főleg a Hit gyülekezetből sajnos, pedig nagyon sok rendes embert ismerek ott.

Nagyon sok kedves, jó szándékú, igazságszerető ember van ott, és mégis hagyják magukat becsapni.

Kárhozatra fönntartani magukat,templomot csinálni magukból a Lucifernek a templomát.

Istennél csak egy templom van,az maga a Krisztus teste.

Testi formában hogy itt volt, és közölte Isten akaratát és a teljes természetét tükrözte Istennek.

Tehát nem ő maga volt Isten, ahogy mondja az írás, hanem az Ő visszatükröződésének a képmása.

Tehát azt tükrözte, ami maga Isten a mennyben.

Azt a szeretetet, a megmenteni akarást, azt a segítő szándékot, de főleg a gonoszsággal és bűnnel szembeni ádáz harcot.

Jézus, Joshua maga is bűngyűlölő volt, mint az Atya, és ezért nem is bízta magát soha emberekre nézzétek meg.

Azt mondja az írás, hogy nem bízott az emberekben, mert nagyon jól tudta, hogy kezdettől fogva mi lakozik az emberben, mi az ember.

Ján 2: 25, és mert nem volt szüksége arra, hogy valaki tanúságot tegyen valamely emberről, mert maga is jól tudta, hogy mi lakik az emberben.

Tudta, hogy meg van a test romolva, és az emberek túlnyomó része testnek engedelmeskedve testben él, lucifer természete alapján.

Viszont így nem lehet kapcsolatba, és Jézus pont azért jött, hogy mielőtt jött Isten csapása a rómaiak által büntetés, előtte kihívja az értelmesebbeket, az engedelmeskedőket, a rugalmasabbakat kihívja abból a luciferi babiloni talmudos rendszerből és megigazítsa őket Isten, rendbe tegye őket Isten, Isten igazságára elváltozzanak és a természetében éljenek, igazságot cselekedjenek.

Majd után mikor ezekben felnőttek akkor kitanította őket.

Ezt történt, és ez történik ma is rajtunk és hozzánk hasonló emberek által hívogatjuk kifelé ebből a babiloni ál-kereszténységből az embertársainkat, hogy ne vesszenek el, amikor jön a modern róma az Antikrisztus pusztítása.

Higgyétek el, hogy nem fog nektek segíteni se a nyelveken szólásotok, se a Szent szellem betöltekezésetek, hanem pont ez miatt lesztek elszigetelve attól, hogy Isten megmentsen benneteket, mint azokat az elsőszázadi keresztényeket, akik katakomba rendszerekbe bujkáltak még mielőtt jöttek volna a rómaiak.

Ők már fölépítették a katakomba rendszert, mert Istentől kaptak útmutatást, hogy hova építsék, mit pakoljanak bele, elbújtak, és igaz lett az az ige, amit az Ószövetségben mond az írás, hogy:

Az igaz pedig látja közeledni a veszedelmet, és elrejti magát előle.

Péld 27: 12  Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek neki mennek, kárát vallják.

Nem az van megírva az igében, hogy az igaz látja közeledni a veszedelmet és elragadtatik, ez nincsen benne, a bibliában.

Sőt megláthatjátok azt, hogy azt mondja az írás, Amikor Jézus a hegyen beszél Joshua a tanítványoknak a 12-szellemi törzsfőnek ugye, mert így lett, így kezdődött el a szellemi Izraelnek a működése, hogy meg volt a templom, Krisztus volt a templom és meg volt a 12 törzsfő, a 12-tanítvány az apostolok.

És megláthatjátok, hogy ők megmenekültek, hosszú ideig az apostolok is még életben voltak, amíg be nem fejeződött az eklészia elindítása és működtetése, addig ők életben voltak.

És a végén mintegy szép áldozattal bizonyságot tettek arról, hogy ők az Istenhez tartoznak.

Az Isten természetében fognak élni, és így mártírhalált haltak, de a legtöbben, akik szót fogadtak Joshuának és hallgattak.

Azt mondta, mikor látjátok közeledni a pusztító utálatosságot, meneküljetek, és ők elmenekültek.

A többiek, azok, akik benn maradtak a talmudizmusban a luciferimádatba ott maradtak és megölték őket a rómaiak.

Ugyanez lesz ma,ha túl akarod élni jó munkássággal a nagy nyomorúságot, amit az Antikrisztus fog majd hozni,és pusztítani fogja az embereket,ha ezt túl akarod élni úgy, hogy közben lelkeket mentesz Istennek akkor az egyedüli dolog,hogy el kell hagynod azonnal ezt az egyszemélyes templomok vagyunk kundalíni jógás indiai teológiát.

Minden hamis tanával az ál-kereszténységet, kijönni belőle, ebből a babiloni rendszerből

és felnőni az igazságban,és így Isten megtisztít föl fog használni arra,hogy Ő az utolsó idők utolsó napjának tervében használni tudjon a nagy nyomorúság közepette,

Ugyanis azt mondja az írás, hogy ama napok nyomorúságai után pedig elsötétedik az ég, a nap bevonja a fényét, a csillagok a földre hullanak, és a Joel mondja ugyanerről az időszakról, hogy és azokban a napokban lesz füstölgés és jelek az égen, és mindenféle és akkor azt mondja, hogy ebben az időben lesz az, amikor az emberek prófétálni fognak, látásokat látnak, álmokat álmodnak.

Máté 24:29  Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

Jóel 2:28  És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Érdekes, nem mondja azt, hogy szent szellem betöltekeznek, és nyelveken szólnak.

Ebből is látni, hogy ez hazugság ez az egész, ez indiai elmélet, és ebben az időben, akik e szerint fognak működni és használhatók lesznek, azokat meg kell, hogy tartsa az Isten, mert embereken keresztül fog embereket menteni az üdvösségre, és ha életben akarsz maradni, nyomorúságosan is de életben és nem áldozata leszel az illumináti vallási fanatikusoknak.

Meg fognak erőszakolni, fel négyelnek, kínozni fognak hosszú napokon keresztül, mint az esküdt ellenségüket.

Ha nem akarsz ilyen kínok között meghalni, és szenvedni értelmetlenül, akkor jobban teszed

és mindannyian jobban tesszük, hogy ha elhagyjuk és kilépünk ebből a babiloni ál-kereszténységből,minden okkult tanával,és az eredeti görögre hallgatva, megértve a görög nyelvnek a művészi nyelvnek az allegóriáit megértjük a logikáját és érteni fogjuk, hogy amikor a magyar bibliát szándékosan úgy fordították, hogy betöltekeztek szent szellemmel, akkor meg fogjuk érteni az eredeti görög alapján, hogy Isten természetével lettek teljesek.

Hogy István azért nem kezdett el kardot rántani és lekaszabolni mindenkit, amikor őt kövezték, mert Isten természete volt benne, a nyugalom.