- Miért kell Istenhez fordulni?

Miért kell Istenhez fordulni az utolsó időkben?

 

Miért kell elszakadni minden, a gonosz és emberi által létrehozott egyháztól, vallástól, gyülekezettől, mozgalmaktól, melyek mind Babilonból származnak?
Az előttünk álló, embert próbáló nagy nyomorúság alatt, csak Isten aki képes megtartani és vezetni!

 

Sok szeretettel üdvözlök mindenkit!

Köszönöm, hogy újra rákattintottál erre a videóra, és úgy döntöttél, hogy esetleg végig nézed, és meghallgatod, amit szeretnék mondani.

Ebben az anyagban arról szeretnék beszélni, hogy miért kell Istenhez fordulni valójában.

Miért fontos, hogy Istenhez forduljunk az utolsó idők napjaiban?

A válasz nagyon egyszerű: Mert nagyon nagy baj közeleg, nagyon nagy!

Akkora baj, akkora problémák közelednek, amit még az emberiség nem látott a 6000-év alatt.

Ehhez képest, ami most előttünk van a két világháború csak előjáték volt, sajnos azt kell mondanunk.

Márk ugye azt mondja az írásban:

 

Márk 13: 19 Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.

 

Éhínség, háborúk helyszinten, és világ szinten üldözések, öldöklések, vírusok, természeti katasztrófák tömkelege lesz, teljes totális barbár világ van előttünk, ami közeledik.

Az emberek teljesen állativá válnak a fenntartásuk miatt majd, és egymást fogják majd öldökölni, kifosztani.

Borzasztó lesz, olyan, mint a filmekben!

 

1: 40-nél található a videóban:I am legend

 

1: 47 nél található a videóban: The road

 

1: 51-nél: World war Z

 

1: 58-nál:Oblivion

 

02: 01-nél: 28 weeks later

 

02: 05-nél: The walking dead

 

02: 07-nél: The book of eli

 

Ezért is csinálnak ennyi sok mozifilmet a hollywood-i illuminátista,okkult rendezők megrendelésre természetesen,hogy ezzel is felkészítsék az embereket,ez is egy ilyen előprogramozás.

Rengeteg ilyen film van, hogy a káosz után milyen lesz mindenféle zombis filmek, meg vámpíros filmek, vírusos filmek.

Ezek mind-mind erről szólnak.

Hát ők már pontosan tudják, hogy ők ezt meg fogják tenni sajnos, illetve hát nem sajnos, mert ugye ennek meg kell lennie Isten Fia, ezt előre elmondta a Jelenések Könyvében János apostolnak.

Be fogják dönteni a gazdaságot is teljesen, tehát a pénzünk semmit nem fog érni, nem lesz áram, nem lesz víz, nem lesz gáz, semmi, amit eddig megszoktunk.

Gondoljatok bele, nem fogjuk tudni lehúzni a wc-t sem, nem tudunk rendesen tisztálkodni, totális káosz lesz, és sötétség, és őrület.

Tehát ezek várnak ránk, hogy mikor lesz azt nem tudni, de nemsokára, és de hát ugye ezeknek meg kell lenniük, ahogy azt az előbb említettem Isten Fia ezt mondta, Mátéban olvashatjuk például.

 

Máté 24: 6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.

 

Máté 24: 7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

 

Máté 24: 8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

   

 

Szóval elég nehéz idők várnak ránk, de a jó hír az, hogy túl lehet élni, át lehet ezt vészelni, van megoldás, van segítség, de nem az összeesküvés oldalakon fogjuk ezeket megtalálni.

Ahol csak azt hajtogatják, hogy: Új Világrend így készülj, úgy készülj, gyűjtögess magadnak,edzd magad hogy képes legyél megvédeni magad akár megölni másokat stb.

Meg hogy, fogjunk össze,és harcoljunk,forradalmat csináljunk,nagy hazafiság stb.

Ezek nem fognak segíteni neked egyáltalán!

Aki neked segíteni tud az egyedül Isten, a teremtő mindenható Isten a mi Atyánk, senki más!

Ő az egyetlen, aki tud segíteni, és ha Ő van mögötted, akkor, ha bármilyen nehéz is lesz, de meg fog téged tartani.

Hiszen megmondta, a Jelenésekben, olvashatjuk.

 

Jel 3: 10 Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

 

Most ha valakinek az jutna eszébe, hogy: én már úgysem leszek itt, mert el leszek ragadtatva ugye a nyomorúság elől, annak sajnos rossz hírem van, mert ez nem fog megtörténni, ugyanis a nagy nyomorúság végén az utolsó trombitaszó előtt lesz az elragadtatás, mielőtt Isten végleg összedönti ezt a Babiloni rendszert és megbünteti.

Erről részletesen beszélünk egy másik anyagban, megtaláljátok a csatornán.

Most felmerül a kérdés ugye, hogy mit kell tennünk nekünk ahhoz, hogy Isten tudjon segíteni.

Baráti kapcsolatba kell kerülni Istennel, hogy tudjon velünk kommunikálni és segíteni, hogy tudjon irányítani, vezetni.

Először is azoknak szeretném mondani, hogy mit tegyenek, mit kell tenniük, mi az első lépés, akik különböző vallásoknak a rabjai különböző gyülekezetekben vannak, egyházakban, szektákban, ilyen babiloni okkult rendszerű rejtett okkultizmust gyakorló mozgalmakban, gyülekezetekben.

Ezekről a helyekről ki kell jönnötök,el kell szakadnotok teljesen mert ez Isten akaratával ellentétes az,hogy ti ilyen helyen vagytok,hogy miért kell ezt megtenni, ahhoz,hogy ezt megértsük először kicsit a történelemben vissza kell mennünk.

Gondolom, ismeritek Mózes történetét, ugye 400-évig Isten nem válaszolt a zsidók könyörgésére, imáira,

Aztán 400-év végén ugye Mózes elment a Midiánok földjére, akik Ábrahámtól származtak, és Isten útján jártak, és ők megtanították Mózest, hogyan kell elszakadni az okkult bálványimádó tanoktól, és hogy mi az Isten útja, hogy hogyan kell Istennel jó kapcsolatba kerülni,

És miután Mózes ezt meg tanulta Isten visszaküldte őt a népéhez, és Mózes ki is vezette őket a pusztába ugye 40-évre ahol Isten, elkezdte Mózesen keresztül tanítani, és megtisztítani a népét, az egyiptomi babiloni okkult bálványimádásoktól.

Érdekes összefüggés, hogy ugye 400-év volt a rabság,

 

Apcs 7: 29 E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, ahol két fia születék.

Apcs 7: 30 És negyven esztendő elteltével megjelenék neki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában.

 

40-év volt Midián földjén Mózes, utána 40-év volt ugye a pusztában kivezette a népét,

Isten Fia 40-napig volt a pusztában.

Ugye tudjuk, hogy Mózes előképe volt a Megváltónak, csak míg Mózes ugye a fizikailag a pusztába vezette ki az embereket, addig Isten Fia a szellemi pusztába hív ki minket, hogy megtisztuljunk mindenféle vallástól, meg okkult tévtanoktól, bálványimádástól.

És szintén még érdekes, hogy anno ugye a sokadik nemzedék ment be az új földre, az ígéret földjére.

Ugye az ígéret földje az előképe a mennyországnak.

Tehát akik a pusztában születtek annak idején azok mentek be, az Újszövetségben meg azok mennek majd be a mennyországba, akik értelemben megújulnak a szellemi pusztában, és Isten gondolkodása természete szerint kezdenek élni, és nem a világ és a gonosz gondolkodása szerint.

 

Róm 12: 2 Ne idomuljatok ehhez a korhoz, hanem megújult értelemmel alakuljatok át, hogy azt próbálgassátok, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Akkor térjünk vissza Mózeshez, szóval 40-évig vándoroltak és tisztultak ezektől a tévtanításoktól hamis tanításoktól, a bálványimádásoktól stb.,

Volt, akiknek ugye ez sikerült, de voltak, akik ugye újra vissza visszaestek.

 Meg, hogy Mózes fölment a hegyre, hogy az Úrtól megkapja a parancsolatokat akkor ugye sokan újra a bálványokhoz fordultak.

Ezt a 2 Mózes 32-es részben lehet elolvasni.

 

 2Móz 32:1 Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá neki: Kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott.

 

.2Móz 32: 4 És elvevé kezükből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földéről.

 

  2Móz 32:7 Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből.

 

És ugye az Úr megbüntette őket.

Érdekes, hogy ez az öntött borjú, bika ez sok helyen látható a mai napon is, különböző szobrok, szobrokon.

Mellékesen megemlítem hogy a 10-csapás ugye a 10-egyiptomi isten miatt volt, ezzel mutatta meg az Atya, hogy nincsen más Isten csak Ő, mert ugye egyik csapást sem tudták megállítani a nagy egyiptomi istenek.

De utána később a történelem során már keresztelő János is, ezt tette már ő is, kiáltó szó volt a pusztában.

Tehát kívülről hívogatta az embereket a bűnök bocsánatára.

Ugyan ezt tette Isten Fia is, ki vitte ugye a pusztába a tanítványait, hívogatta ki az embereket kívülről,hogy jöjjenek ki ebből a farizeusi talmudista tanokból,hamis okkult tanításokból, ebből a vallásosságból és teljesen tisztuljanak meg ezektől a dolgoktól.

Tisztuljanak meg ugye a szellemi pusztában, és térjenek vissza Istenhez, hogy Isten meg tudjon nekik bocsátani, hogy Ő meghallgassa őket, és megsegítse.

Sokan ugye megtették, akik nem azok ugye elvesztek, amikor a rómaiak bevonultak.

Ugye az igében Márknál ugye ezt olvashatjuk meg a Máténál.

 

Márk 1: 45 az pedig kimenvén,kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot,annyira,hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba,hanem künn puszta helyeken vala,és mennek vala hozzá mindenfelől.

 

 Máté 15: 33 És mondának neki az ő tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot?

 

Ugye ezen is látszik, hogy a pusztában voltak.

Tehát ki kell jönni ezekből a gyülekezetekből,szektákból,és mivel az írás azt írja,hogy Isten sosem változik,az Ő természete,az Ő akarata,az Ő tulajdonságai az Ő igazsága,az Ő szeretete sosem változik.

Itt a Jakab jól leírja.

 

 Jak 1: 17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

 

 4 Móz23: 19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesítené?

 

Tehát az akarata most is ugyanaz, mint Mózes idejében volt, mint a Fiának az idejében volt ugye 2000-éve.

Istennek a tökéletes akarata az most is, hogy ki kell jönni ezekből az emberek által létrehozott okkult vallásos babiloni rendszerű hamis tanokból, gyülekezetekből, szektákból mert ezeknek semmi közük Istenhez, semmi az égvilágon higgyétek el!

Ezeket lucifer hozta létre az ő emberszolgái segítségével, mindenhol van valamilyen vagy bálványimádás, vagy Mária imádat ugye, okkultizmus, rejtett okkultizmus ez a Jézus vére dolog is, hogy tisztíts meg, hogy szállj rám Jézus vére stb.

 

11: 23-tól található a videóban képek:

 

Meg a szentelt víz, megtisztít a bűneinktől meg ugye az IHS jelentése, ami ugye hivatalosan Jézus az emberek üdvözítője, de valódi jelentése, ami Sátáni: Isis, Horus, Seth ugye az egyiptomi ördögi háromság és ugye a napimádat a katolikusoknál, vagy itt van a képen, látjátok ezt a Baál szimbólumot, meg hozzá az írásokat ugye ez van a vatikán közepén ugye az obeliszkkel.

Ez is ugye Nimród, napisten imádat szimbólumokkal.

Tehát akkor ugye a piramis, rajta a mindentlátó szemmel, a piramis tetejéről akart uralkodni ugye Nimród, és onnan akarta szemmel tartani a népet, innen jött ez az egy szem, ugye a napisteni imádat.

Majd nézzétek meg ezt az indiai pogány templomnál lévő szekér jelképet ugye a 8-küllővel, nyolc a végtelen szám, ami szimbolizálja ugye Nimródnak a végtelen uralmát, ugye ez látszik vatikánnál is felülről nézetből.

A vatikán közepén a nyolc küllőt,

Megváltoztatták ugye a 10-parancsolatot, ez is látszódik itt a képen, hogy hogyan mit változtattak.

Tehát teljesen egyértelmű, hogy kit szolgálnak valójában, és az nem Isten.

És vegyétek a fáradtságot, és nézzétek meg a logókat a gyülekezeteknek és a cégeknek,hogy kik alapították, és ezek az őrültek,ezek a luciferimádók így üzennek egymásnak a logokon keresztül,hogy:gyere nyugodtan, gyere,én is oda tartozom.

A vatikánnak a szó jelentése is azt jelenti, hogy isteni kígyó.

 

(Helyesbítés:
Vatican szó a Mons Vaticanus-ból származik, melynek jelentése: "jövendőmondó hegy"
Vaticanus=jövendőmondó)

 

Teljesen egyértelműen látszódik, hogy kit szolgálnak, a gonoszt.

Most akkor szerintetek, amikor Isten látta, hogy lucifer létrehozta a legnagyobb vallást, akkor létrehozott sok kis gyülekezetet Isten, hogy ellenfele legyen a Vatikánnak?

Sátán azért hozta létre ezt a rengeteg vallást, hogy ha te esetleg ezt fölismered, hogy a vatikán rossz, akkor azt hidd, hogy a többi biztos jó és akkor oda mész.

De tudjuk, hogy sajnos az összes gyülekezet, vallás, mozgalom az mind-mind az ősi babiloni, Babilon imádó, sátánimádó piramis elvű rendszerből származik tele hamis tanokkal és az összes vallásba bele, vitték ezeket a Nimródos, Semiramisz Tammúzos tanokat, a szent háromságot, minden vallásban benne van csak, ugye más néven nevezik.

Például a katolikus egyházakba szenteknek kezdték hívni ugye,ez ugyanaz mint az Egyiptomnál az egyiptomi istenek,és ez csak egy példa a sok közül.

 

1: 44-nél található a videóban

Ál-nyelveken szólások, extázis a gyülekezetekben, betöltekezés

 

Meg ugye ezek az ál-nyelveken szólások hogy 1-2 nap után már ugye rengetegen szólnak nyelveken ezekben a gyülekezetekben ahol több ezren vannak.

Látjátok itt eufórikus állapotokat, és extázisba vannak, és be vannak töltekezve mindenféle démonokkal, és ál-nyelveken szólnak.

Szent lélek betöltekezés, ezek a prosperitás a meggazdagodás elméletek, ezeket ültetik az emberekbe, hogy tizedet fizessenek.

Pedig a pénz szerelme egyértelműen írja Pál, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme.

 

Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

 

 

Ez a meggazdagodás elmélet is, ez is teljesen ördögi dolog.

A tizedet is eltörölte Isten,Jézus sosem fizetett,és sosem tanított erre,sosem parancsolta,hogy imádjátok Máriát és csináljatok szobrokat,meg rózsafüzért stb.

Meg hogy fizessetek tizedet, soha sehol.

Tehát Isten tökéletes akarata most is ez, mert az Ő igazsága, jelleme, akarata, sosem változik, ahogy ezt említettem.

Most is ezt akarja,hogy ki jöjjetek,hogy kijöjjenek nagyon sokan ezekből a szektákból,gyülekezetekből és megtisztuljanak a pusztában,a szellemi pusztában,hogy ez által jó kapcsolatba tudjatok kerülni Istennel,és Ő meg tudja hallgatni az imáitokat,a kéréseteket.

Biztos sokan vannak, akik hallgatják, esetleg akik hiába fizettek tizedet, hiába kértek Istentől bármit is semmi nem történik,és egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtek anyagilag,lelkileg.

Hát pontosan ezért nem történik, mert bent vagytok egy ilyen gyülekezetben, szektában, és kötődtök hozzá.

Ha pedig valaki esetleg azt mondja, most azt hiszi, hogy mivel ő jól él, jobban él, sok pénzt keres és ez Isten áldása, mert ezt ugye ezzel elhitették, és ugye meg van győződve, erről hogy ez valóban,

Az óriási tévedésben van, az ördög, aki ezt elhiteti veletek, hogy ez Isten áldása.

Most gondoljatok bele, ha Isten akarata ellen van valaki, mert abban van, amíg benne van egy ilyen okkult vallási rendszerben, karizmatikus mozgalmakban, szektákban, addig engedetlenségben van.

Akkor Isten meghallgatja, sőt még meg is segíti?

Ha ezt megtenné Isten, akkor meghasonulna magával, és ugye tudjuk, ugye mit ír az írás erről.

 

 Márk 3: 24, És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.

 

Úgy hogy Isten eltartása nem így nyilvánul meg, hogy gazdaggá tesz és pont, és pont a legnagyobb veszélynek tesz ki téged, ugye az előbb említettem, minden rossznak a gyökere a pénz szerelme ugye a Timotheusban.

Nem, értsétek meg, hogy amíg ott vagytok bent, addig engedetlenségben vagytok Istennel szemben, és nem segít!

Ha ezt felismeritek és ki jöttök, ki mentek a pusztába és megtisztultok, ahogy azt annak idején tették a zsidók is.

Akkor Isten belép az életetekbe,és elkezd kommunikálni hozzátok álmokban,segít megtisztulni a bűnöktől,ezektől a rossz beidegződésektől.

Elkezd átalakítani, megtisztítani, én a saját bőrömön érzem, saját életemen az Isten vezetését, a mi Atyánk vezetését, erős bizonyságaim vannak, és megtapasztalásaim, meggyőződésem van Istenről, és nem egy vak hit, ami semmit nem ér.

Ez a hit is egy óriási tévtanítás és becsapás, hogy:elég, ha hiszel Jézus Krisztusban, a megváltóban és akkor téma lezárva,hátradőlhetsz, azt nem kell csinálni semmit.

Nem, tehát itt egy erős meggyőződésem van, hogy segít és megtart, tanít.

Rengeteg magyarázatot, és összefüggéseket kapunk, a mi kis csoportunkban olyan mélységekre, igazságokra vezet rá az Atya, amit ember nem tud összetenni, kizárt dolog.

Csak Isten, aki rá tud vezetni, ugye igék is ezt támasztják alá, amikről beszélek, Róma levél is,

 

 Róm 12: 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

 

 1Thess 4: 3 Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;

 

Ugye a szent szó ugye az, Isten céljaira való elkülönítést, elkülönülést jelenti.

 

1Pét 4: 2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

 

Tehát teljesen egyértelműen beszél az írás.

És amikor majd elindul ez az őrület, ez a nagy nyomorúság, ez a káosz, az öldöklések a háborúk, akkor Ő, Isten meg fogja tartani azokat, akik olyan kapcsolatba vannak vele addigra,

De csak azokat sajnos, ezért kell kijönni, és megtisztulni, hogy Ő meg tudjon tartani titeket a közelgő nyomorúság alatt először, és utána az elragadtatásban is részt vehessetek, amikor Isten Fia eljön a nyomorúság végén.

Mikor az emberek éhezni fognak, és meghalnak, sorra megölik őket, stb., akkor téged Isten vezetni fog, megmutatja neked, hogy hová és mikor menj, hol lesz élelem, ruha, hol lesz biztonság, hol lesznek bujdosó emberek, akik rettegnek, és akiknek el kell mondanod, hogy mit kell tenniük, hogy Istenhez kell fordulniuk stb.

Álomban, látomásban, angyalokat küld, beszél hozzád személyesen, ahogy ezt már megtette sokszor az emberiség története során.

Emlékezzetek Józsefre, menj és fogd a családod, menekülj ugye Máriával,

Lásd Illést, hogyan tartotta meg, menj a patakhoz, és adok neked enni, inni, menj tovább annak az erejével oda ahhoz az asszonyhoz ő ad neked enni, ennek az erejével megint tovább tudsz menni stb., stb.

Tehát itt az 1 Királyokban ez olvasható.

 

  1Kir 17: 3 Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérith patakja mellett, mely a Jordán felé [folyik].

 

1Kir 17: 4 És a patakból lesz neked italod; a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.

 

Majd később

 

1Kir 17: 9 Kelj fel, és menj el Sareptába, amely Sidonhoz tartozik, és légy ott; íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.

 

Apostolokat ugyanígy vezette Isten,számtalan helyen lehet olvasni az írásban,mindig is így vezette és így is fogja Isten az Övéit vezetni.

Mert az Ő eszközei, az Ő akarata, sosem változik sosem!

Ebből következően az Ő megtartása sem fog megváltozni.

Most lehet, hogy páran azt mondjátok, azt gondoljátok, hogy: dehogy akarok én megmenekülni, jobb, ha meghalok inkább, nem érdekel engem ez az egész.

Persze, csak az nem mindegy, hogy hogyan halsz meg, mert akkor ugye akkora nagy nyomás lesz, és akkora lelki és fizikai nyomás, és teher lesz az embereken, hogy azok, akik nem ismerik Istent igazán, csak egy vak hitük volt, ami ugye semmit nem ér.

Azonnal bűnbe esnek, és ölni fognak az élelemért, ruhákért, és amikor másnap megölik őket ugye, akkor ugye bűnök között fognak majd meghalni és mennek majd az örök kárhozatra.

Nem Istennek engedelmeskedve bocsánatot kérve, bűneikért fognak meghalni, mert sajnos ugye elfordultak Istentől és teljesen testileg fognak cselekedni, és reagálni mindenre.

Tehát ez is egy veszélyes felfogás, ezt egyszer-kétszer olvastam hozzászólásokban meg fórumokon, hogy: dehogy akarom én túlélni, inkább meghalok.

Sajnos ez így nem jó, nagyon fontos jó kapcsolatba kerülni Istennel, hogy meg tudjon tartani titeket.

Nincs sok hátra, nem tudjuk, hogy mennyi van, hónapok, évek, lassan belecsúszunk ebbe az egész káoszba.

Forduljatok Istenhez, gyertek ki a szektákból, nem győzöm hangsúlyozni!

Legyetek barátai Istennek, és ne ellenségei!

Ő garantálja nektek a megtartást, a segítséget, tűzön-vízen át meg fog tartani, és használni fog arra, hogy másoknak segíts!

Ha beálltok ebbe a munkába, 1000-millió% hogy megtart, segít, megírta előre!

Megmutatta példákon keresztül,hogyan csinálja ezt.

Egy dobásunk van csak, nincsen másik lehetőség, nem fogsz reinkarnálódni sem én!

Ha most elbukunk, vége, nincs tovább!

Nagyon nagy a tét,úgy hogy kérlek, gondolkozzatok ezeken a dolgokon!

Ki kell jönni ezekből a gyülikből, és jöjjetek össze házanként!

Gyakoroljátok a szeretet vendégséget!

Beszéljetek igéről, imádkozzatok, vigasztaljátok egymást, Úrvacsorázzatok gyakran, segítsetek a rá szorulóknak a környezetetekben!

Nem tizedet kell fizetni, hanem azoknak, akik valóban éheznek, és már most szűkölködnek, és veszély fenyegeti őket, hogy az utcára kerülnek, mert elveszik tőlük a lakásukat.

Ezeket tegyétek, így éljetek!

Ezt tették az igazi Krisztuskövetők is anno, lásd az Apostolok Cselekedetében ugye.

 

 Apcs 2: 42 És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.

 

 Apcs 2: 45 És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala.

 

  Apcs 2: 46 És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

 

 

Az igazi Krisztuskövető életmód, szándékosan nem mondom a keresztény életmódot, mert ez is egy műszó, egy kitalált dolog, ez nem teljesen jó.

Krisztuskövetők, Krisztuskövető életmódot követik, így valójában akkor Isten meg fog segíteni, és így ha összejöttök csoportonként, így együtt többen lesztek Isten temploma.

Nem egyenként,

Mindenki, így egybe mindenki egy-egy része ennek a templomnak.

Ugye van, aki az oszlop, valaki a tető, így átvitt értelemben, és ezen az úton mentek engedelmességben és igazságban és szeretetben, akkor a ti engedelmességetek és igazság keresése miatt Isten be fog jönni közétek, és így kiteljesedtek az Ő jelenlétével, be fog árnyékolni titeket ugye, ahogy írja az ige.

 

Luk: 1. 35

és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged

 

Zsolt 61: 5 Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá!

.

Tehát az Ő test nélküli formájában, és ott lesz közöttetek, ki fogtok teljesedni az Ő jelenlétével, erejével, és nem betöltekeztek egyesével, szent szellemmel ugye, ez is egy tévtanítás.

És így fogtok kapni kijelentéseket, magyarázatokat az igéből, álmokat stb. vezetést Istentől.

Mi ezeket megtapasztaljuk nap, mint nap, működik, nem mi találtuk ki.

Az Istené a dicsőség ezért az Ő szeretete és az Ő megtartása, az Ő türelme, ami miatt ezek megtörténhetnek és történnek is, higgyétek el, hogy ez az út, amin mindenkinek járni kell.

Ki kell jönni ezekből a gyülekezetekből,szektákból.

Ugye az írás is azt írja a jelenésekben, hogy

 

 Jel 18: 2. leomlott, leomlott a nagy Babilon, ördögi szellemek lakóhelyévé vált, mindenféle tisztátalan szellemnek tömlöcévé, mindenféle tisztátalan és gyűlöletes madárnak a tömlöcévé, mivel parázna indulatának borával itatta meg az összes nemzetet, és a föld királyai vele paráználkodtak.

A föld kalmárai is abból a hatalomból gazdagodtak meg, melyet az ő túltengő jóléte teremtett.

„Én népem jöjjetek ki közüle, hogy ne legyetek majd vétkeivel közösségben, és hogy csapásaiból ne kapjatok! Mert vétkei az égig tornyosodtak és Isten megemlékezett hamisságaikról.

 

Arra kérek mindenkit szeretettel és aggódó szeretettel, hogy gondolja át, nyissa ki a szívét elméjét, adjon esélyt magának!

Imádkozzon Istenhez és kérje Őt, hogy mutassa meg, hogy amiről beszéltem az igazság-e!

Isten Fia is ezt kérte az Atyától, tartsd meg őket a nevedben, tartsd meg őket a te nevedben Atyám!

 

 Ján 17: 11 És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

 

 

  Ján 17: 15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

 

És Isten meg is fogja tenni, higgyétek el, ha beálltok az Ő tökéletes akaratába nincs semmi vagy senki, aki meggátolna, aki keresztbe tenne nektek, mert Isten veletek lesz, akkor ki lehetne ellenetek?

 

Róm 8: 31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

 

Nincs szükségetek másra csak Istenre és az Ő Fiára!

Nem kell több százezer néven nevezett mozgalmakra, szektákra,tévtanítókra hallgatni,nincs erre szükség!

Csak is kizárólag Istenre és az Ő Fiára van szükségetek.

Őszinte szívvel és akarattal kívánom, hogy ti is felismerjétek ezeket!

És végezetül egy kérdést szeretnék feltenni, hogy szerintetek, mi számít igazi Isten tiszteletnek, az hogy egy héten egyszer-kétszer elmész a gyülekezetbe, végig hallgatod az énekléseket, eufórikus állapotba kerülsz, betöltekezel szent szellemmel, meg nyelveken szólsz?

Vagy elmész egy katolikus egyházba, és végig hallgatod a misét, az ájtatos misét, vagy pedig amit maga Isten mond Jakabon keresztül Isten tiszteletről?

 

 

  Jak 1: 27 Az Istennél és az Atyánál tiszta és szeplőtlen istentiszteletnek ez számít: Látogasd meg nyomorúságukban az árvákat és özvegyeket, őrizd meg magadat, hogy a világ be ne mocskoljon.

 

Tehát tartsd távol magadat a bűnöktől, a testi dolgoktól.

Azt hiszem ez is teljesen egyértelmű utalás arra, hogy kell-e nekünk bármiféle gyülekezetbe, szektába, mozgalomba, vallásba mennünk vagy sem.

Dicsőség az Atyának mindenért!

Minden Ő általa van, Ő miatta, Ő érte, és a Fia miatt.

Legyen áldott a neved Atyám és a te Fiad neve mindörökké!

 

Kol 3: 17 Akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úrnak, Jézusnak nevében tegyetek, s közben adjatok hálát őrajta keresztül Istennek, az Atyának.

 

Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok nektek!