- Mit jelent a kötés-oldás?

Reveal Hidden Reality 2

Mit jelent a kötés-oldás?

 

 

Máté 16:19

És neked adom a mennyek országának kulcsait: amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is.

Máté 18:18

Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és a mit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.

Luk 13:16

Hát Ábrahám leányát, akit a Sátán megkötözött immár tizennyolc esztendeje, nem kellet-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?

 

- Erről az oldás-kötésről mit tudsz mondani?

 

- RHR:

Hát igazán még nem is gondolkoztam rajta, de hogyha a gyülekezetet nézzük, a kereszténységet, mert ugye, ott működik ez, hogy na, most akkor megoldozlak téged a sátáni kötelékekből, és akkor ráolvassák az emberre a szent szellemet, meg minden… de a legtöbb ember ugyanúgy benne marad a dolgaiban. Megnézzük a világot, hogy ott is ugyanez működik az ezoterikus gondolkodásban élő emberek között ugyanígy működik ez a dolog, csak más néven nevezik. Mindig az a szlogenünk, hogy ami van a világban, az ördögnél, az nem lehet semmiképpen az Istennél. Tehát ha már csak ebből indulunk ki, hogy ez működik a világban, és hogy ezt a sátánista, luciferimádó pásztorok csinálják, akkor ez biztos, hogy nem így van.
Tulajdonképpen ez az oldás-kötés dolog, ami nekem eszembe jut róla, az valójában egy nagyon egyszerű dolog. Tehát arról van szó, hogy amikor az istennek az emberei specifikusan ki vannak küldve, hogy menjenek el egy emberhez. Vagy mint például mi is, ezzel párhuzamosan, mi is tulajdonképpen eleget teszünk az atyának annak az utasításának, hogy menjetek el a széles világba, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát tulajdonképpen használ bennünket az Isten az interneten keresztül, hogy minél több emberhez elérjünk, és ezen keresztül tanítványokká tesszük az embereket, és utána az emberek, amikor megértik (attól függetlenül, hogy mivel foglalkoznak épp most), az ismeret által tanítvánnyá válnak az emberek, tehát megismerik Istent. Azok, akik a gyülekezetekben a kereszténységben vannak, azok egy másfajta oldaláról ismerik meg az Istent, egy valóságosabb oldaláról, és mivelhogy ők meg vannak kötözve a kereszténységnek a babiloni tanaival, mert ugye ők tanítványok ezekben a közösségekben, tanulnak. Tehát ezek a helyek tanító helyek, iskolák. Erre mondja Joshua a Jelenések könyvében, hogy ezek a Sátánnak a zsinagógái, mert Babilonból származó tanokat tanítanak az embereknek, és az emberek ezek szerint élnek, babonás, ezoterikus felfogásban, már csak azért az egy dologért is állíthatjuk ezt, hogy azért mennek, hogy a pásztor rájuk tegye a kezét.
Látjuk a Joshuának a két esetében, amikor vakokat gyógyított meg, hogy félrevonta őket, amikor meggyógyította őket. Azt akarta ezzel érzékeltetni, hogy Isten nem akar, nem fog eleget tenni a tömeg okkult várakozásának, hogy Isten fia majd rájuk teszi a kezét, és akkor majd meggyógyulnak, mindegy, hogy elhatározták-e, hogy felhagynak a bűnös élettel. Mert az írásból lehet látni, hogy először mindig elhatározás követte a felszólítást, hogy ők hátat fordítanak annak a fajta világnézetnek. Főleg abban az időben, Joshua idejében, hogy hátat fordítunk a babiloni Lucifer imádó talmudos judaizmusnak, és csatlakozunk a Joshuához az által, hogy engedelmeskedünk neki, őt hallgatjuk, őtőle tanulunk, és úgy viselkedünk. Tulajdonképpen ezek az emberek ilyenkor szövetséget kötöttek, összekapcsolták magukat Istennel. Erre mondja azt allegorikusan, hogy amit megköttök. Tehát amikor az embereket az Isten igazi tanaira tanítjátok, mondja azt az írás, hogy különféle kapcsoknak és horgoknak a kötelékével.
 

Kolossé 2:18-19
Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival eltelve, és test szerinti gondolkozással ok nélkül felfuvalkodik, és nem ragaszkodik a Főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelékek által támogatva és összetartva növekedik Isten szerint való növekedéssel.

Tehát kapcsolatkötési eszközökről beszél az írás. Ha most például a csoportunknak a tevékenységét figyeljük, akkor ezt is be tudjuk illeszteni Isten beszédének a képébe. Annak idején, 8 évvel ezelőtt a mi Atyánk elhívott, figyelmeztetett, kitanított, segített kigyógyulni, elvetni a kereszténységnek a tanait, ebben az ő tanításában felnőttem,  és a filmeken keresztül, amiket közzé tettem, behozott titeket Isten ebbe a csatornába, kapcsolatba léptetek velem, és rajtam keresztül az Atya hozzá köt, önmagához láncol benneteket a kapcsoknak és a kötelékeknek a horgonyaival. Tehát allegorikus értelemben létrejött ez a kötődés, ez a pozitív értelemben vett, jó megkötözöttség. Tehát az Istennek köteleztétek el magatokat. Azok után, hogy felismertétek, hogy vagy a világból, vagy az ezotéria világából, vagy a kereszténységből ki kell jönni, mert az egy rossz kötelék, egy megkötözöttség, az ördög tanrendszereinek a kötelékével. És az által el lettetek attól vágva, tehát meg lettetek oldva, hogy hallgattátok azokat az ismereteket, amik rajtam keresztül közölt az Atya veletek. Tehát ti magatok is elvágtátok magatokat azoktól a kötelékektől, és hagytátok, hogy az Isten kitanítson benneteket azokból a tanokból, és így az Isten szerint élve kötődjetek az Atyához azokon a cselekedeteiteken keresztül, mivelhogy a cselekedeteitekkel mutatjátok ki a szereteteteket őiránta. A szeretet az a kötelék és a kapocs, amivel az Istenhez vagytok kapcsolva. Mert hogyha nem szeretnének az Istent, nem fogadtok neki szót, és nem tudtok engedelmeskedni neki. Értitek? Ha nincsen meg bennetek az Istennek a szeretése, akkor nem tudtok hozzá kapcsolódni, mert nem tudtok engedelmeskedni neki.
És ugyanígy például, akik voltak itt köztünk, ellátogattak, nem fogadták el ezeket az ismereteket, és visszamentek a saját gyülekezeteikbe, tulajdonképpen ők nem lettek megoldva, nem lettek elszakítva az ő kötelékeik az átkos babiloni rendszernek a szövetségétől, szokásaitól. Tehát az isten jelképes beszédében a megkötözöttség az rossz szokást is jelent, hagyományt vagy kultúrát. Ezért mondja Péter az ötvenedik nap eseményeinek záró képében, hogy szakadjatok el ettől a bűnös nemzetségtől. Tehát szakasszátok el a kötelékeiteket azáltal, hogy felhagytok az életetekben korábban tanultaktól, a farizeusoktól, szadduceusoktól, papoktól, a szanhedrintől - ezektől az okkult emberektől szakadjatok el, azáltal, hogy nem ápoltok kapcsolatot velük, és nem keresitek a tanításaikat, nem hallgatjátok és nem cselekszitek meg. Tehát amikor az ember hátat fordít egy eszme, egy tradíció, egy szokás, egy családi örökség tanításainak, eszméjének, elméletének, amikor ennek hátat fordítasz, akkor tulajdonképpen elszakítottad magadat attól a rendszertől, tehát az ördögtől lettél feloldozva. Ezt nejm tudod magadtól megtenni, mert kell, hogy valaki felhívja a figyelmedet, hogy ezek az ismeretek károsak a számodra, mert kárhozatra fogsz jutni, mert azokat gyakorolva Istennek az utasításai ellen munkálkodsz, annak ellenére is, hogy te azt hiszed, hogy a teremtő Istennek, a Megváltó atyjának szolgálsz, ennek ellenére is az Isten azt mondja, hogy ellenségem vagy, ellenséges viszonyban vagy velem. Ettől el kell fordulni. Ez az oldás-kötés is arra jó a kereszténységnek, az ilyen Simon jellegű pásztoroknak, meg a piramis tetején székelő vezetőknek, akik a babiloni kereszténységnek a piramisában legfölül ülnek a csúcson, hogy ezen keresztül is félelemben tudják az embereket tartani. Így a félelemben tartáson keresztül önmagukhoz kötözték az embereket. Mert az emberek azt mondják, hogy nekem minden alkalommal ott kell, ülnöm a Németh Sándornak a nyakában, mert ha véletlenül démonizált leszek, akkor, ha jó barátságot ápolok a Sándorral azon keresztül, hogy tömöm őt a tizedemmel minden hétvégén, meg még mellette felajánlást is csinálok, meg még mellette ígéretet is teszek a gyülekezet szponzorálására, emiatt az önfeláldozásom miatt majd a Németh Sándor megoldja az én démonikus kötelékeimet. Tehát így hozzá vagytok láncolva a vezetőitekhez egy félelem doktrínán keresztül, és kiszolgálói vagytok a vezetőiteknek. És ők ezt szépen ki is használják, hogy ilyen ügyefogyottak az emberek, hogy rábízzák magukat ezekre a Simon médiumokra.

- Igen, ez az egyik oldala, de a másik része meg az, hogy ezt is egyfajta megvallásként használták, hogy hát megkötözöm ezt és ezt az erőt,  meg feloldozom ezt az embert ebből, tehát ilyen módon is használva volt.

- Köszönöm, hogy ezt így felhoztad, nagyon jót mondtál! Mert ha ezekben az egyházakban, gyülekezetekben lévő emberek, akik szent szellem betöltekezésben élnek, nyelveken szólásban élnek, tizedet fizetnek, elöljáróként pedig ajándékot, tizedet fogadnak el, elgondolkodnak azon, hogy honnét veszik a hatalmat, hogy azt meri kijelenteni, hogy ő megkötözi ezt vagy azt az erőt, amikor ő maga ugyanúgy benne van és része, aktív építője annak az ördögi rendszernek. Tehát annak az embernek az élete meghasonult önmagával, mert azt állítja, hogy neki Istentől való hatalma van, képessége arra, hogy az ő rendszerébe tartozó embereket föloldozza, vagy azokat a démoni erőket megkötözze. Honnan lenne erre neki képessége, amikor ő is ugyan annak a rendszernek a kiszolgálója, mint az az ember, aki hozzá ment, hogy szabadítsa meg, oldozza meg az ő démoni kötelékeit, hogy megkötözze szóval, varázsigézéssel azokat az erőket, amelyek uralkodnak azon az emberen? Tehát ez már önmagában egy saját maga farkába harapó kígyó.

- Igen, tehát már eleve ez is egy téves tanítás.

- Ha például egy hozzánk hasonló csoportban, akiknek a legfőbb céljuk, hogy elszakítsák magukat a babiloni kereszténység minden átkos árnyoldalától, tanításától, rejtett okkultista tanaitól, ezek közé bejönne egy ember, aki azt mondja, hogy démon van benne, és űzzék azt ki belőle, mert látja, hogy köztük biztosan az Istennek engedelmeskedő emberek vannak, mert ilyen kijelentéseket a gyülekezetekben soha nem kapott, és világosan látszik a tanításaikon, hogy azoknak az embereknek felvilágosítást adnak, hogy amíg azokban a rendszerekben vannak, és azokat a tanokat folytatják, addig luciferizmusban vannak benne, tehát az ördögnek a rabjai. Hozzá vannak a szolgálóikon keresztül kötözve az ördögnek való engedelmességre megfélemlítés által. És akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor kiűzzük belőled az ördögöt, és akkor azt mondják ennek a személynek, hogy jó, hát akkor látogass el minden nap este 8 órától vannak az összejöveteleink, látogass el, és ha kell hozzál magaddal hangfelvevőt, és nyugodtan eljöhetsz a saját hangfelvevőddel, senki nem fog érte szólni, hogyha mindenki, persze, beleegyezik. De nekünk semmiféle rejtegetni valónk nincsen. Ezt nem teheted meg a hit Gyülekezetében, hogy bemész a hangfelvevőddel, és fölveszed az esti műsort. Tehát már ebből is látszik, hogy valami vaj van a fülük mögött. Tehát akkor, hozd nyugodtan  a hangfelvevődet, és hétről hétre hallgasd azt,a miről itt mi beszélünk. És időközönként pedig számolj be, hogy mennyit értettél meg belőle. És akkor ez a személy, aki jön a kereszténységből nagy ledöbbenésben van, hogy hát semmi hókuszpókusz, semmi nyelveken szólás, semmi szent szellem betöltekezés, meg semmi ördögűzés nem folyik, és nem állnak neki böjtölni, és meglepődik az ember, csak néz, hogy hát én nem ezért jöttem ide, hanem azért jöttem, hogy itt űzzétek ki belőlem az ördögöt. És akkor mondják neki a csoportban az emberek, hogy hát igen, az fog történni, kiűzzük belőled az ördögöt, hogy azokat az elméleteket, amiket összeszedtél az ördög természetéből a gyülekezetekben, azokat te most szépen a szemétbe fogod dobni. és elkezdesz egy új életet élni az Isten beszédének engedelmeskedve. Minden ezzel kapcsolatos ismeretet, információt elsajátítasz, eszerint kezdesz élni, és meglátod, hogy jövő ilyenkor semmi bajod nem lesz az égvilágon! Helyre fogsz állni a rokonságoddal, családoddal való kapcsolatodban, amit a keresztény gyülekezetekben tönkre tettek neked, beléd programozták, hogy legyél egy ilyen szakadár, egy ilyen despota, aki az egész rokonságot rémuralomba tartotta, nem mertek veled találkozni, ha mégis össze kellett jönni veled, ha szóba kerültél, akkor minden dolgot kitaláltak, csakhogy 3 másodpercnél ne tartson tovább veled a beszélgetés,mert olyan kiállhatatlan voltál, hogy tényleg úgy nézett ki, hogy tebenned valami démon van. De valójában csak annyi történt, hogy a babiloni démonikus tanítások, amik ilyen elviselhetetlenné, kifordulttá, szemtelenné, arrogánssá, uralkodóvá tesznek, ezt szépen az Istennek való engedelmesség kiirtja belőled, Isten az engedelmességeden keresztül kiirtja belőled, ahogy elkezdesz engedelmeskedni az Isten beszédének. A csoport tagjain keresztül elkezd az Isten tanítani az ő igazi útjára, és elszakítod magadat a kereszténységnek a kötelékeiből, és nem kellett hozzá semmi hókuszpókusz, semmiféle megparancsolás. Hogyan parancsolják meg a Jézus nevében azt a gyülekezetben, hogy te normálisan viselkedjél, és kimenjen belőled a démon, mikor azokban az emberekben ugyanaz a démonikus elmélet van, ugyan olyan arrogánsak, mert tulajdonképpen őtőlük tanultad el. Akkor tehát megbukik az egész, mert ők a Jézus-Zeusz tekintélyével abból akarnak föloldozni, amibe ők maguk kergettek bele. Értitek?

- Igen. Meg hogyha sikerülni kiűzni belőle, akkor az meg azt jelenti,hogy meghasonlott, mert ugye ugyanaz nem űzi ki ugyanazt. Akkor már ezzel is megbukik.

- Így van.
Értetted, hogy mit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, amit te felvetettél?

- Igen, én teljesen értettem. És világos is, eléggé evidens.