- Néhány Percben sorozat

Néhány Percben: Isten igaz gyülekezetéről és az ál-kereszténységről.

 

Tehát az ötvenedik napon Isten elindította a Szellemi Izraelt és a Sátánnak az erői már a kezdetektől fogva ezt le akarták csitítani, el akarták némítani, ezért óriási üldöztetéseket végeztek ezeken az embereken. Ugye akik Istennek az eklésziája voltak, a kihívottak közössége, az igazi Szellemi Izrael, a Krisztus teste, a templom.

Tehát óriási nagy üldöztetések érték őket, és ettől függően is sok idő telt el és nagyon, nagyon terjedt ez a kereszténység dolog és nem tudtak vele mit kezdeni a sátánnak az erői, és ekkor elhatározták azt, hogy bele fogják inkorporálni a saját sátáni tanaikat, és meg fogják belülről fertőzni ezt a kereszténységet, mint ahogy azt csinálják minden mozgalommal, ami nincs ínyükre.

Tehát így veszik át fölötte a kontrollt, és ennek következtében, ennek hatására volt az, hogy a sátán föl indította ezt a napimádó Kontanstint, hogy egy óriási politikai lehetőséget kezdett el látni ebben a kereszténységben, mivel úgy terjedt olyan szinten.

És ezek után pedig elhatározta, hogy békét ajánl fel nekik miután színlelte a megtérését, és ekkor békét ajánlott fel a keresztényeknek, az akkori igazi Krisztust követő keresztényeknek, és ezeknek egy része behódolt neki, egy része pedig nem.

Akik beadták a derekukat, azok lettek ugye az egyesített anyaszentegyház tagjai, ami később a Katolikus vallás néven volt ismert, a másik részük pedig bujkált, és ők maradtak az igazi kereszténység ugye, akik évszázadokon keresztül, máig léteznek.

Tehát létrejött az anyaszentegyház, az ál-kereszténység Konstantin vezetésével, és ahogy ígérte Konstantin, azonnal el is kezdték az irányelveket megszabni.

Kezdték ezt a Nizzai zsinaton, aztán a Konstantinápolyi zsinaton.

Megszabták a különféle dolgokat, paganisztikus elemeket hoztak be az egyházba, mint a szentháromság.

Föl emelték Krisztust Isteni szintre stb. és ezek mentek, mentek évszázadokon keresztül egyre szofisztikáltabb módon tudták ezeket a paganisztikus elemeket bele illeszteni a keresztényi hitvallásba, az ál-keresztényi hitvallásba.

És közben ugye tudjuk azt is, hogy begyűjtötték az Ógörög iratokat is, áthamisították azokat is és hát évszázadokon keresztül ment ez a nagy becsapása a világnak ez által az ál-kereszténység által.

Majd pedig egy idő után az emberek elkezdtek rájönni, hogy ezek a tanok, amiket a Katolikusok vallanak nem igazi Krisztusi tanok. Bebizonyították és rájöttek erre.

És a nyílt bálványimádó Katolikus vallásból elkezdtek kiáramolni.

Na, most ekkor a vezetők elkezdtek kicsit cidrizni, hogy mi lesz, mert ezek fölött az emberek fölött el fogják veszteni a kontrollt.

Tehát kellett nekik valamit kieszelniük, hogy a kontroll megmaradjon ezek fölött az emberek fölött, ezért kitalálták, hogy létre fognak hozni olyan vallásokat, amelyek ki fogják elégíteni azokat az igényeit az embereknek, amikre éppen igényük van.

Tehát például azt jelen esetben, hogy ne a nyílt bálványimádat, meg ne ezek legyenek az alapjai a vallásoknak.

És csináltak protestánsnak látszó vallásokat, amik a Katolikus vallás ellen mentek.

Persze az egész csak egy színjáték volt, az üldözésekkel együtt.

Na, most ezek a protestánsnak látszó vallások ugye szintén ugyan úgy tartalmazták az összes pogány, ördögi tant azzal a különbséggel, hogy már nem olyan nyíltan.

Egy idő után pedig az emberek ezekből is elkezdtek kiáramolni, mert egyszerűen elkezdték már unni azt, hogy Istennek a jelenléte ezeken a helyeken nagyon nincs, nem tapasztalható, az egész csak egy ilyen halott liturgia.

És elkezdtek vágyódni különféle csodák iránt.

Mint ahogy az ember mindig is csodák iránt vágyódott már Krisztusnak a korában is elkezdtek vágyódni csodák, jelek és egyebek iránt.

És ekkor kieszelte a mindenkori vezetés, hogy az lenne a legjobb, hogy ha csinálnánk olyan kisegyházakat, olyan karizmatikus, ál-karizmatikus egyházakat, ahol Istennek a csodái látható módon történnek meg.

Nyilván nem Istennek a csodái, csak ugye így álcázva a sátánnak a munkái.      

Tehát ilyen egyházakat hoztak létre, ilyen karizmatikus, pünkösdi egyházakat ahol aztán kontroll nélküli nyelveken szóláson, a betöltekezéseken át mindenféle katyvaszt lehetett látni.

Természetesen ez egyik sem Istentől van!

Isten szigorú szabályokat szab meg ezeknek a dolgoknak a megtörténésének a feltételeiként.

Ami az egyházakban megy, az nem legitim Isten szemében, de hát ott nyilván nem Istennek a jelenléte van ott.

Tehát létre hozták ezeket az egyházakat, és emberek ugye ezekbe bele is sétáltak szépen, tehát még mindig kontroll alatt maradtak, de egy idő után már kezdtek rájönni az emberek, bizonyos emberek legalábbis, hogy ezek is hamis tanok, ezek is hamis egyházak.

És sokan már arra is rájöttek, hogy gyakorlatilag minden eddig létre hozott egyház, minden leányvállalata a Katolikus egyháznak, az mind, mind megtévesztés, és ugyan azok az emberek által lett létrehozva, és hogy kell lennie egy másik kereszténységnek, egy valósabb kereszténységnek.

És ezekből az egyházakból elkezdtek az emberek kiáramolni, és manapság van az, hogy kezdenek az emberek fokozatosan, nagyobb számokba is visszacsatlakozni az eredeti igazi kereszténységbe, az igazi Krisztust követőkhöz.

Amit örömteli látni, ezt a folyamatot!

Viszont sajnos nagyon erős az elme kontroll, a félelem kontroll az embereken. Ezért nagyon sokan félnek kijönni, de mindenképpen azt ajánljuk mindenkinek, hogy ne féljetek, mert az igazi kereszténység létezik, és ugyan úgy vár rátok, mint ahogy Krisztus is, meg Isten.

És az igazi kereszténység által fogtok csak üdvösséghez jutni, a bálványimádati szertartásokon, és különféle Istenellenességeken keresztül nem!

Úgy hogy azért kérünk mindenkit, ha kedves az életetek, és jónak látjátok azt, hogy ti Istennel akartok járni, akkor gyertek ki ezekből a babiloni helyekből, és ne praktizáljátok, ne gyakoroljátok a sátán imádatot legalább.

 

Köszönjük, hogy megalgattatok!

Örömteli azt látni, hogy sokan hallgattok ezekre a videókra, köszönjük, hogy meghallgattatok és köszönjük a figyelmeteket!

 

 

 

Néhány Percben: Nem fog az átok, és a démontól se félj!

 

Sokszor halljuk azoktól, akik ki akarnak jönni a gyülekezetekből, mivel rájöttek, hogy bizonyos gyülekezetek, sőt a legtöbb gyülekezet olyan tanokat terjeszt, ami nem Bibliaiak. Sokat halljuk tőletek, hogy féltek kijönni, ugyanis olyan dolgokkal, olyan fenyegetésben, olyan félelembe éltek, hogy ha kijöttök, akkor titeket átokkal fognak súlytani, illetve, hogy ha kijöttök és más meglátásra tértek, akkor ti démonok által lesztek megszállva, és nem lesz ott a vallási guru, aki meg tud ettől szabadítani.

És erről a témáról szeretnénk most beszélni.

Először is fontos tudni, hogy félelem kontrollnak hívják ezt a dolgot.

Ezt a fajta félelmet, hogy félj a démonoktól, félj az átkoktól, féljél mindentől ezt gyakorlatilag azért ültetik beléd, hogy még megkérdőjelezni se merd azokat a teológiákat, azokat a tanokat, amiket az abban az adott vallási gyülekezetben hirdetnek.

Ezeket a technikákat csak és kizárólag ezért alkalmazzák, hogy kikapcsolják a gyanakvásodat, pontosabban elfojtsák, saját magad által elfojtsák a gyanakvásodat.

Már pedig viszont azzal, hogyha a gyanakvásodat kikapcsolod, és nem vizsgálod meg azt, amit mondanak ezekben a gyülekezetekben, pontosabban nem is az, hogy megvizsgálod, hanem egyszerűen ordít arról a tanról, hogy Isten gondolkodásával teljesen ellentétes, mint például a különféle rendetlen betöltekezések és különféle nyelveken szólás fegyelmezetlen módon.

Ezekről, hogy nem Istennel megegyezőek azért van, sokatokban gyanakvás gondolom, mert ezt érzitek valahol, látjátok, hogy ez nem megfelelő dolog, és Isten ezt nem helyeselheti.

Na, most ezek a dolgok, sok más dologgal együtt ezekben a gyülekezetekben nem megfelelőek, az emberekben gyanakvást keltenek.

Ez teljesen természetes dolog.

Ezt a fajta gyanakvást, ezt nem szabad kikapcsolni, mert azzal gyakorlatilag a saját menekülési útadat vágod el attól, hogy ebből valaha is kijussál ép elmével

Tehát fontos azt átgondolnotok, hogy az átkoktól nem kell félni, mivel meg van írva, hogy minden olyan átok, ami ki lett mondva emberre és ok nélkül, az, az átok nem fog.

Péld 26:2  Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem száll az emberre.

Azokon, akik Istent követik, és Isten védelme alatt vannak, azokon nem fog, nem fognak az átkok és azok, akik Istent követik és engedelmességben élnek Isten felé, azok ugyan úgy démonoktól se lesznek megszállva.

Még pedig azért, mert démonok a keresztényekben, illetve a Krisztust követőkben (nevezzük így) nem voltak sohasem fölfedezhetőek.

Ha megnézitek, például az Újszövetségben egyszer sem lehet ilyen példát látni.

Amit látni lehet az Újszövetségben, az egy óriási nagy hamisítás Lukács 9: 55-56-nál, amint láthatók a képernyőn, ez nincs benne az Ógörögben.

Erre alapozzák ezt a teológiát és többek közt, hogy a keresztényekben démonok vannak, ami egy hazugság.

Ugyanis a keresztényekben maximum ördögi lelkület lehet, mikor emberileg gondolkodnak, de ezen kívül démoni lelkek nem.

Úgyhogy ebből fakad, hogy mivel Isten maga a szeretet, Isten szeret minket és nem, hogy csak szeret, de iszonyatos mértékben megvédi az életünket, amit el se tudunk képzelni olyan mértékben, meg tud minket védeni, hogy ha mi Ő neki, Ő felé vagyunk engedelmesek.

Ezt mi is megtapasztaljuk természetesen, ezért is nem levegőből kapva mondjuk ezeket a dolgokat, és ezért is biztatunk titeket arra, hogy semmiféle képen ne féljetek. Ne féljetek semmitől, amiket itt ezekben a gyülekezetekben rátok mondanak, mert attól, hogy ha olyan témák, olyan tanok ellen mentek, vagy olyan tanokról tálaltok esetleg ki, vagy ha nem is kitálaltok, de legalább elszakadtok ezektől a teljesen egyértelműen nem Bibliai tanításoktól, meg a személyi kultusztól, meg a tizedtől, meg az összes többi ilyen dologtól, amik Istentől titeket elvágnak.

És pontosan, hogy megakadályozzák, hogy Isten tudjon segíteni.

Nem fog ezért semmiféle átok rajtatok fogni, meg semmiféle démon nem fog megszállni!

Úgy hogy ezeket a félelmeket kapcsoljátok ki az agyatokból, ezekre nincs szükség.

Ezeket csak azért plántálták belétek, hogy ezek által is fogva tartsanak.

Ugyanis az igazi rabszolga, az igazi fogva tartott az, az, aki az elméjében fogva van tartva és az, aki saját magát tartja gyakorlatilag fogva.

Ehhez nem kellenek rácsok, nem kellenek bilincsek, nem kell semmi, csak egy jó hatásos agymosás, amit az agyatokba bele illesztenek.

Ezért is mondjuk azt mindenképpen, hogy ezektől szabaduljatok meg akár milyen nehéz, ne féljetek semmitől, mert Isten biztos vagyok benne, hogy meg fog védeni mindenkit, aki rájön ezekre a dolgokra.

Ennyit szerettünk volna mondani röviden, köszönjük a figyelmet és biztatunk mindenkit még egyszer arra, hogy ismerjétek fel az igazságnak az útjait, és ezt kezdjétek el követni, ne pedig a hazugságokat, mert már közel vannak azok az idők, amikor ezeket le fogja Isten rombolni, és nem akartok Isten haragjában benne lenni.

 

 

 

Néhány Percben: A félelem, kontroll működése a gyülekezetekben.

 

Ahogy korábban említettük, az igazi fogoly az, aki az elméjében az és hozzá van láncolva egy olyan dologhoz, amiről tudja, hogy nem jó, de nem mer ellene, lépni, vagy nem mer tőle elszakadni a félelem miatt.

Tehát ezért programoznak titeket arra például, hogy ne merjetek elszakadni az egyházaitoktól és a gyülekezeteitektől, még akkor sem, ha ordít róluk, hogy a tanok, amiket vallanak nem Istentől, és Isten Fiától jönnek.

Tehát nem akarják, hogy elmenj, és ennek az, az oka, hogy minden egyes ember egy iszonyatosan jó bevételi forrás számukra a tized és a különféle egyéb támogatások révén.

Nyilván minél több embert tudnak magukénak, a sátáni bankrendszer, meg a fenevadi világvallás hálózata, annál több támogatást fog nekik juttatni.

Tehát ennek érdekébe, hogy ne menjenek el tőlük az emberek, különféle pszichológiai megfélemlítésen alapuló technikákat alkalmaznak mindenkin, ugye ezek közé tartozik az, hogy felépítik benned például a démonoktól, meg az átkoktól való félelmet, amikről korábban beszéltünk egy másik videóban.

Meg e mellett az is egy kedvelt technikájuk, hogy ige verseket kiragadva az írásból igazolják vele azt, hogy neked nem szabad eljönni tőlük.

Egy ilyen ige vers például a zsidókhoz írt levél 10:25 is, ami a sátáni rendek és famíliák által pénzelt Károli Gáspárnak a hamis fordítása szerint úgy szól, hogy..      „el nem hagyván a maguk gyülekezetét, ami képen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább mivel látjátok, hogy ama nap közeleg”, de ha megnézzük, hogy mit ír a Görög, a maguk gyülekezete kifejezésre, akkor jól láthatjuk azt, hogy a Görög szó azt jelenti, hogy nem elhagyván az összejöveteleinket, vagy az összegyűlést.

Tehát ez alatt azt érti, hogy nem elhagyván azt a szokásunkat, hogy összegyülekezünk.

Értitek?

Tehát semmi köze a jelentésnek ahhoz a jelentés tartalomhoz, amit hozzá társítottak.

Viszont ebből jól látszik az is, hogy az agymosásukra akkora hangsúlyt fektettek ezek a sátáni erők, hogy több száz évre előre menően már meghamisították a Bibliát, hogy abból igazolni tudják utána a saját igazukat.

Tehát ezért is mondjuk, hogy gyertek ki azokból a helyekből, ahol ilyen sátáni agymosási technikákat véltek felfedezni, és ha már annyira össze akartok gyülekezni, ahogy a vers is mondja, akkor az igazi Bibliát alapul vevő igazi Krisztus követőkkel gyűljetek össze.

Számos ilyen csoport van, mi is szeretettel várunk mindenkit a sajátunkba.

Akár egy átmeneti időre, akár egy hosszabb időre, de semmi képen nem csak a mi csoportunkhoz van ez kötve.

Tehát sok olyan vádat kapunk, hogy csak mi magunkat valljuk igaz kereszténynek.

Ez nem így van!

És az igazság az, hogy az igazi kereszténység nem gyülekezetekhez van kötve, mint ahogy annak idején az őskereszténység idejében sem gyülekezetekhez volt kötve.

Akkor sem volt semmiféle nevük a gyülekezeteknek, maximum a helyük alapján azonosították őket, de a gyülekezetet nem úgy értették, mint manapság egy hitgyülekezete, vagy Jehova tanúi gyülekezete, vagy akár melyik gyülekezet.

Tehát ez a hiba, hogy az emberek bele esnek, hogy mindenhol gyülekezetekbe gondolkoznak, hogy csak akkor lehetünk Isten szerint, hogy ha gyülekezetünk van.

Igaz, hogy elég, ha már két ember van benne és még imádkozni se tudunk, de legyen egy gyülekezet, már alapítsunk egy gyülekezetet, adjunk neki egy hangzatos nevet stb..
Ez mind, mind csak a sátáni kontrollnak az eredménye, és pontosan ennek, hogy ezt a gyülekezeti kultúrát itatják az emberekbe bele nagy mértékbe.

Tehát ezt akartuk mondani.

Köszönjük a figyelmeteket, és még egyszer biztatunk mindenkit, és imádkozunk az Atyához azért, hogy adjon nektek erőt, akaraterőt és lelkierőt ahhoz, hogy le tudjátok küzdeni a félelemnek a gátjait, a félelemnek a láncait el tudjátok szakítani, mert ez által meg fogtok szabadulni egy olyan fogságból, amiben eddig benne voltatok egészen eddig.

És abban a fogságban, ezekben a helyeken nem fogjátok meg lelni az igazi Istent, az igazi Atyát és az Ő Fiában való, vetett igazi engedelmességen alapuló hitet.

Tehát ezért kérünk, és ezért biztatunk titeket arra, hogy gyertek ki ezekből a helyekből mindenképpen és higgyétek el, hogy megéri.

Fel fogtok szabadulni nagymértékben és ezt kívánjuk mindannyitoknak!

Köszönjük a figyelmet, az Atya áldjon meg mindannyitokat.

 

 

 

Néhány Percben: A meggazdagodás tanáról

 

A prosperitás elmélet manapság nagyon kelendő és prominens tan, ami majdnem minden egyház és gyülekezetben valamilyen szinten megtalálható.

Azon alapszik, hogy az Ószövetségben Isten meggazdagította azokat az embereket, akik neki engedelmeskedtek, viszont az Újszövetségben ez azért nem állja meg a helyét, mert Isten az Újszövetségben nem így mutatta ki a támogatását a neki engedelmeskedő emberek iránt, és tudta azt is jól Isten, hogy az embereknek a lelki szemeik a gazdagságtól meg tudnak homályosodni nagyon könnyen, és a földiekre fogják szegezni a tekintetüket utána az emberek.

Tehát ez az egyik oka, amiért a prosperitás elmélet manapság nem áll meg.

 Viszont a másik ok, az, az, hogy manapság a XX-XXI-k században, hogy ha valaki meg akar gazdagodni, mikor olyan sátáni erők és szervezetek kontrollálják a világunkat, akik tényleg tisztán a sátántól erednek, ezért csak akkor tudunk a világban hatalmasok és gazdagok, lenni, ha ezeknek az erőknek, ezeknek a sátáni erőknek valamilyen szinten megfelelünk.

Tehát ilyen módon, ha mi meg akarunk gazdagodni, azzal gyakorlatilag a sátán kezébe adjuk a fegyvert, hogy a saját rabszolgaságába tudjon hajtani minket az által, hogy ehhez olyan cselekedeteket kell végre hajtanunk, ami nem Istentől ered, ami bűn, ez által pedig a bűn rabságába kerülünk.

Tehát ezt azért mondom, mivel becsületes munkával nagy pénzekhez jutni manapság nem lehet.

Ezt mindenki jól tudja!

Egy ponton ehhez el kell kezdeni szolgálni a sátánt, csalásokkal, lopásokkal, sikkasztásokkal, meg egyéb ilyen cselekedetekkel, amik nem Istentől valóak.

És nyilvánvalóan Isten nem fogja megáldani az ilyen cselekedeteket.

Tehát a másik az, hogy Isten jól tudja azt, hogy nincs szükségünk arra, hogy meggazdagodjunk.

A gazdagodás alatt nyilván azt a gazdagodást értem, ami nagyon nagymértékben való gazdagság.

Tehát nincs szükségünk, most hogy szemléltessem a dolgot, ahhoz hogy Istent tudjuk szolgálni, elég egy kis ház, meg mondjuk egy vihar vert Toyota.

Erre nincs szükségünk: egy luxus villára és egy 20 milliós Maserattira.

Ezért is van az, hogy Isten áldása az Újszövetségben nem fizikai, nem anyagi áldás.

És azért hirdetik ezt a prosperitás elméletet, e mögött az a céljuk, hogy tudják azt, hogy ha te bemagyarázod magadnak, hogy az összecsalt, meg összeharácsolt pénzed az, az Isten áldása és az Istentől van, akkor jól tudják, hogy te abból a pénzből tizedet fogsz fizetni, amiből ők felépíthetik majd a sátáni harmadik templomot, aminek már megvannak az építési és előkészületi tervei.

Na, most, ha ezeket támogatjuk, ugye a tizeddel, az persze Isten káromlás.

Nem állja meg a helyét Isten előtt, ezért is nem érdemes tizedet fizetni és ugye a prosperitás elméletben sem érdemes hinni ez által.

De legfőképp azért nem érdemes a prosperitás elméletet elhinni, ugyanis amint mondtam ez a fajta látásmód a tekintetünket a földiekre fogja szegezni, és ez pedig végzetes hiba, az üdvösségünk szempontjából.

Tehát ezért is mondja az ige, hogy az odafent valókkal törődjetek, és ne a földiekkel.

Ha engedelmesek vagyunk Istennek, Ő el fog tartani minket, és megadja azt, amire szükségünk van, sőt még többet is.

Ezt személyes tapasztalatból mondjuk mindannyian, de ehhez engedelmeskednünk kell neki és a Fia beszédeinek.

Az utolsó részen pedig egy bejátszást fogtok látni, ami leleplezi azt, hogy valójában azok, akik a modern gyülekezetekben ezeket a tized elméleteket, meg prosperitás elméleteket hirdetik, azok valójában a sátán doktrínáját terjesztik ezzel.

 

Köszönjük a figyelmet!

Kellemes videó nézést.

 (A videóban 3:48-tól a bejátszás)

 

 

 

Néhány Percben: A tizedről

 

A tizedfizetésnek a tana a prosperitás elmélet mellett egy másik igen népszerű teológia, amit a mai egyház gyülekezeteknek a nagy részében hirdetnek, és a tizedet pedig szorgosan beszedik.

Ezt a teológiát szintén az Ószövetségre alapozzák, ahogy a prosperitás tant is.

Mert ugye az Ószövetségben először Ábrahámnál találkozhatunk a tizeddel, tizedfizetéssel, aki tizedrészét a vagyonának Sálem királyának adta.

Megjegyzem nem a pénzéből adott neki, hanem az állataiból, ételeiből, egyéb anyagi javaiból.

Tehát Melkhisédeknek, aki Sálem királya volt, és Isten főpapja.

Ezek után pedig több száz évvel találkozunk csak újból a tizeddel, mikor Isten megparancsolta Izraelnek népének, hogy a Lévi papságon keresztül, a Lévitákon keresztül a nép adja be az ételeinek és állatainak a tized részét.

(Megint csak nem a pénzének a tized részét!) Ezt csak zárójelben megjegyzem.

Ezeket az ételeket templomi tárházakban őrizték, és abból a célból, hogy ha majd eljönnek a zsidók éves ünnepei, akkor azokon tudjanak miből áldozni az Atyának.

Ezen belül két fajta tized létezett.

Az első, az, amit minden évben egyszer, tehát nem havonta, hetente, a termés, illetve az állatoknak tizedéből elvitte az ember oda, amit az Úr a nevének a lakhelyéül kiválasztott, tehát a templomhoz és ott ezt az egész háza népével hálaadással elfogyasztotta, tehát megette.

A második pedig az, amit háromévente a harmadik év terméséből félre tettek egy tizedrészt, és ezt a helyben lakó özvegyeknek, szegényeknek, jövevényeknek és a lévitáknak osztottak ki.

Na, most az óta már eltelt nagyon hosszú idő, többé már nem az Ószövetségben élünk, és nagyon sok minden megváltozott.

A fizikai templom leomoltatott a tárházaival együtt.

Isten által Izrael meg lett semmisítve a papságukkal együtt, mindennel együtt, tehát nincs többé.

Az ünnepek, pedig amikre ezek a zsidók annak idején tartogatták a beadott tizedként gyűjtött állatokat, meg ételeket, ezek mind, mind profetikus ünnepek voltak, amik már előre mutattak bizonyos dolgokra, eseményekre, amik megtörténtek az Újszövetségben.

És a legfontosabb, hogy Isten Fia, a tökéletes bárány, az egyszeri tökéletes áldozat mindenki bűnéért megáldoztatott.

Tehát többé nincs szükség állatáldozásra, aki ezen túl állatot mer áldozni, az Istenkáromlást követ el!

És ebből következik, hogy nincs szükség tárházakra, és ez által nincs szükség tizedre sem, és a fájdalmas igazság az, hogy a tized, amit fizettek, az mind, mind önkéntes adományként megy a harmadik templom, Isten szemében illegitim harmadik templomnak a felépítésére, meg emellett azoknak a gyülekezeti vezetőknek a zsebébe, akik abból tollasodnak meg, hogy ezeket a pénzeket lenyúlják.

Tehát ezért futja bizonyos vezetőknek 20 milliós sport autóra, meg több százezres öltönyökre, meg villára, meg palotára, meg miegymásra.

Tehát fontos megjegyezni, a gyülekezetek ahol a tizedet beszedik, azok nem a tizedből tartják magukat fent, mivel amint mondtam, ezek a pénzek más végletekig menően becsületes és tisztességes módon vannak felhasználva, a mai mega-gyülekezetek pedig nem ebből tartják magukat fönn, hanem bankárok és magas rangú illuminátusok által vannak pénzelve.

PL. Hitgyülekezete, ha jól emlékszem, akkor Soros György által.

Máskülönben nem tudnák fönt tartani a hatalmas gyülekezeti csarnokokat, meg az összes többi dolgot.

Csak a tizedfizetők pénzéből ezeket nem tudnák megvenni, meg fönt tartani.

Na, most persze néha látszatból, nagy látványos jótékony célra is elköltik a befizetett pénzeknek az 1-2 %-t, de ez nem más, ez csak piar management, ez csak képmutatás, ez semmi más.

Csak a látszatnak a fent tartása, ahogy Krisztus is mondta a farizeusokról is, hogy minden, amit tesznek, azt azért teszik csak, hogy az emberek lássák, viszont belül nincsen más motivációjuk, csak a büszkeség, a képmutatás, az uralkodás vágy ezek.

És sajnos ez igaz a mai nagy gyülekezeteknek a vezetőire is, és ezért is kérünk titeket nagyon, hogy ne tömjétek ezeknek az amúgy is milliárdos gyülekezeteknek a bukszáját azzal, a pénzel, amit a családotokra, meg az igazán komolyan szükséget szenvedőkre tudnátok elkölteni.

Olyanoknak, akik adósság csapdákban tengődnek, el vannak pénztelenedve és a végső elkeseredésükben azt latolgatják, mivel nincsen, aki segítene rajtuk, ezért elfordulnak Istentől, és öngyilkosok lesznek.

Inkább ezeken segítsetek, hogy embereket nyerjetek Istennek!

Mert ezek a tizedszedő egyházgyülekezetek az ilyeneken soha nem látni, hogy segítenek, még akkor sem, ha azok az emberek korábban szorgosan fizették a tizedet.

Mivel ezek az egyházak, ezek a pénzeiteket csak elszedni szeretik általában.

Azt aligha fogjátok látni, hogy ha ti fizettetek, akkor azt az anyagi segítséget, amit ti adtatok viszonozni fogják, ha ti kerültök bajba.

Tehát ezért se fizessétek nekik a tizedet, mert nincs értelme.

Ne a fizikai áldást hajkurásszátok egyébként!

Hogy ha az motivál a tizedfizetésnél, hogy fizikai áldás, mert ugye akkor meg lesz áldva a fizetésed, meg az összes többi. Ne ez motiváljon minket.

Ez nem jó motiváció!

A fizikai áldás, az nem igazi áldás, a pénzáldás, az nem áldás.

Az igazi áldás az, az, hogy a mi Mennyei Atyánk megengedi azt, hogy mi tanuljuk az Ő lelkületét, az Ő szellemiségét, azt, hogy az Ő Fiát követhetjük, azt hogy az elsőszülöttségi jogunkat megtarthatjuk, mint ahogy Jákob is írja róla.

Tehát ez az igazi nagy áldás!

A fizikai áldás az csak egy mellékes dolog, és nem azt kell hajkurászni, hanem a lelki áldást.

Köszönöm a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: Hit vagy engedelmesség?

 

CSAK HIGGY!

Nem kell semmi mást tenned, csak érezd Isten erejét!

Valójában ennyi elég lenne?

Nézzük, kik hirdetik ezt:

Film részlet:

„Használd az erőt!

A követ, érzed? Sose jutunk ki!

Ilyen biztos vagy benne? Hmmm. Mert akkor valóban nem jutsz ki soha! Hiába tanítlak téged?

Mester: Más dolog köveket mozgatni, és más ezt kihúzni!

Nem, nem más, csak te gondolod, hogy más! El kell felejtened, amit eddig hittél, mert velem van az erő és az erőhatalmas! Az életből árad, ezért vagy, mert körül vesz valamennyiünket, összeköt és megvilágosít minket!

Hát ez hihetetlen!

(azért nem ment, mert nem hittél benne”, a szerk.)

Látod, ezért nem megy neked!”

Következő bejátszás:

Uri Geller:

„Ebből elég, ez így nem mehet tovább!

Én hiszek bennetek (te is higgy bennem, a szerk.), le fogtok szokni a cigarettáról még ma!

Felébresztem az akaraterőt! Oké? Na, most figyeljetek!

Ti is a stúdióban most, nézzetek mélyen a szemembe!

Én megint mondom, hiszek bennetek! (te is higgy bennem, a szerk.)

Ti is néztek! Készen álltok?

Na, most, most azt fogjuk kiabálni, kiabáljuk párszor, hogy le fogok szokni a cigarettáról!”

 

Következő bejátszás:

„Van ez a Bibliai idézet, hogy minden lehetséges annak, aki hisz!

Még pedig azt is megmondom, hogy ez hol van! Márk 9:23-24.

Igen, én ezt úgy tudnám folytatni: minden lehetséges annak, aki hisz önmagában, mert ha magunkban nem hiszünk, akkor nem hiszünk semmiben és senkiben!

Ezek a félelmek, hogy ha nem tartom elég érdemesnek, valaminek az elfogadására, nem tartom magam elég jónak valamihez, nem tartom elég rátermettnek magam valamihez, ezek mindig meg fognak minket akadályozni, hogy ötről a hatra jussunk!

Tehát minden lehetséges annak, aki hisz önmagában!

Abba a pillanat, hogy egy ember elkezd önmagán dolgozni, azonnal ott van a változás! Nem később fog mást kisugározni, mint amit ő felépített magában, hanem ahogy változik egy ember gondolkodása módja, abban a pillanatban megváltozik a kisugárzott energia szintje, tehát a rezgése. És abban a pillanatban, hogy megváltozott a rezgése, azonnal annak megfelelően jönnek az eredmények! És nem ahhoz kell sok idő, nem ahhoz kell idő, hogy a változás elinduljon! Hanem, hogy el hidd, hogy ez mind már a tied!”

 

RHR:

Az hit erejének hangoztatása fellelhető nagyon sok okkult dologban!  A Newegg tanokban, reikiben, fekete mágiában, sátánizmusban, meg úgy általánosságban, a világban is!

És sajnos nem meglepő módon a kereszténynek nevezett gyülekezetek 80-90 %-n is.

Tehát amikor halljátok, hogy a cselekedetektől függetlenül elég a hit az üdvösséghez, meg hogy a hit ereje így, meg a hit ereje úgy, meg amit hiszünk, azt el kell képzelnünk, meg amit hittel kérünk, azt megkapjuk, stb.

Tehát ha ilyeneket hallotok, arról tudhatjátok, hogy ezek Bibliai hamisításokon alapuló kiforgatott teológiák!

Tehát a hit szó, az Újszövetségben a piszteuó Görög szóból van átfordítva, illetve ennek a különböző módon ragozott alakjaiból. Ennek az eredeti jelentése a piszteuó szónak, az, az, hogy bízni, illetve meggyőződés alapján engedelmeskedni valakinek.

Tehát ez lett magyarba helytelenül hitre fordítva, ami ugye egy elme beli elképzelést jelent. Tehát valaminek, egy állításnak, egy eseménynek, vagy teológiának a létezésének a tudatos elfogadása. Ugye ezt jelenti az, hogy hiszünk valamiben.

Na, most még mielőtt mélyebben bele mennénk ebbe a témába, fontosnak tartanám leszögezni azt, hogy ez a fajta a gyülekezetekben agyon hangoztatott hit az Atyánál, az Ő szemében az ember üdvösségéhez messze nem elég.

Tehát ez nem is kérdéses, hiszen meg van írva, hogy a hit, ha nincsenek cselekedetei, akkor halott önmagában!

Meg, ugye ha a hit elég lenne önmagában az üdvösséghez, akkor maga a sátán is üdvözülhetne, sőt ugye neki lennének a legjobb esélyei, hiszen ő nem csak, hogy hiszi, hogy van Isten, és hogy a Fia meghalt értünk, hanem ő tudja is mivel látta!

Tehát már itt megbukik ez a teológia, hogy elég a hit.

Ugyan így a gyülekezetekben a különböző megvallások sem érnek semmit, ha cselekedetekkel nincsenek alátámasztva. És ezek a megvallások és a csak hinni kell teológia azért is rossz, mert az, aki elhiszi, hogy a megvallással valóban bemagyarázhatja magát az Isten országába, az mesterséges kényelembe helyezi magát.

Tehát többé nem fogja tisztogatni magát a bűnöktől, többé nem fogja érdekelni az engedelmesség.

Magyarul, mivel könnyebb megvallogatni, meg hinni, ezért többé nem a cselekedeteken lesz a hangsúly!

Így viszont Isten nem tud megmenteni a kárhozattól!

Itt jön képbe az engedelmesség Isten Fiának, a beszédeinek, ez által ugye magának az Atyának.

Hisz tudjuk, hogy az engedetlenek nem mennek be az Ő nyugodalmába, az, az nem üdvözülnek, ahogy meg van írva.

E mellett szintén meg van írva az is, hogy nem mindenki megy be a Mennyek országába, aki ezt mondja: Uram, Uram, hanem csak az, aki a Mennyei Atyánk akaratát cselekszi!

Tehát magyarul, aki engedelmes neki!

Tehát engedelmeskednünk kell az Atyának, ezt egyértelműen kimondja az írás, és ez az engedelmesség cselekedeteket követel, mint ahogy Ábrahám is miután meggyőződött róla, hogy ha engedelmeskedik Istennek, az jó, mert Isten erre válaszul megjutalmazza. Így mivel látta, hogy ez jó, ezért ezen felbuzdulva tudott bízni Istenbe, és e miatt a bizalom miatt tovább tudott engedelmeskedni neki, és végre tudta hajtani az Ő akaratát.

Tehát az engedelmesség, az a bizonyos bizalmon és meggyőződésen alapuló cselekedet, amit hitre fordítanak félre.

A másik dolog, amit hirdetnek a gyülekezetekben, az, az, hogy a Bibliában lévő csodáknak a sikeressége mindig a részt vevő feleknek a hitének a mértékétől, vagy éppenséggel a kételkedésének a mértékétől függ.

Hazugság és okkultizmus!

Ilyen, hogy csodák csak akkor történnek, ha nem kételkedsz, ilyen az okkultizmus tudományaiban vannak, ha megnézitek!

Istennél a sátán eszközei nem működnek!

Isten országa nem egy Uri Geller show!

Mózes is kételkedett, mikor az angyal beszélt neki a csipkebokorból, Zakariás is kételkedett mikor maga Gabriell Arkangyal mondta neki, hogy fia lesz, Ábrahám szint úgy kételkedett, sőt még nevetett is mikor megmondta neki az Atya, hogy 100 évesen gyereke lesz.

Mégis a csoda, az emberi kételkedéstől független végbe ment, minden esetben.

Sokan mondják azt is, hogy kegyelem által üdvözülünk, nem pedig cselekedetek által, viszont az a vers, az meg nem arra vonatkozik, hogy nem kell cselekednünk, nem kell engedelmeskednünk az Istennek, hanem azt jelenti, hogy Isten akkora kegyelmet mutat felénk a bűnbocsánata által, hogy cselekedetekkel sosem fogjuk tudni visszafizetni. Még ha 1000 évet is élnénk tökéletes engedelmességben, akkor sem. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem kell engedelmeskednünk, sőt pont az ellenkezőjét.

Istennek örökre adósai vagyunk e miatt a kegyelem miatt, örökre adósai vagyunk engedelmességgel.

Tehát erről lenne szó, hogy Isten Fia engedelmes volt, nekünk is engedelmesség által, meggyőződésen alapuló engedelmesség által kell követnünk őt, és ez valójában az igazi szeretet, nem az a nyáladzás, amit a gyülikben hirdetnek!

És mi is mindnyájan azt tapasztaljuk, hogy ha engedelmesek vagyunk az Atya felé, akkor Ő ezt megjutalmazza nagyon kézzel foghatóan az életünkben.

Tehát kapunk tőle bizonyos dolgokat, és itt nem csak fizikai, anyagi dolgokra gondolunk. Viszont ezeket az ajándékokat nem azért kapjuk az Atyától, mert hisszük, hogy megkaphatjuk, sikeresen be tudjuk szuggerálni, meg bevonzani magunknak, hanem azért kapjuk ezeket, mert Ő ilyen kegyes, hogy gazdagon megjutalmazza az engedelmességet.

És hát kívánjuk ezt mindenkinek, hogy megtapasztaljátok ti is.

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: A Szent Szellem betöltekezésről

 

Németh Sándor:

Kinyitod a szádat, és betölté az Úr!

 

RHR:

Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma, amelyet Istentől kaptatok és nem a magatoké vagytok?

1Kor 6:19

Ez a vers az elmúlt évezred legjobban félre magyarázott ige verse!

Itt a tév tanításokkal ellentétben nem arról van szó, hogy a mi hús-vér testünk a Szent Lélek temploma lenne, amiben ugye az lakozik, ugyanis ha ez lenne a helyzet, akkor a test szónál a korabeli Görög nyelven íródott iratban, a szarx szó kéne, hogy szerepeljen, ami hús-vér testre utal.

Ráadásul a korabeli Görög iratokban a naosz szó van a templom szóra fordított szónak a helyén, ami az izraeliták mindenkori templom épületére utal, ami először a sátor templom volt, utána a Salamoni kőtemplom, utána pedig a Szellemi templom, ami az írás allegorikus nyelvezeteként Krisztus teste.

Tehát itt az Eklésziáról beszél ez a vers, aminek a jelentése a kihívottak közössége, akik a babiloni rendszerből lettek ki hívva.

Ugye mi vagyunk ezek, akkoriban azok az emberek voltak, akikről a Biblia íródott az Újszövetség, de minden koron át meg volt ez a csoport mindig is, most pedig jelen korunkba mi vagyunk ugye a szellemi zsidók, mi vagyunk a templom a Krisztus teste, a kihívottak közössége, a világi rendszerből kihívottak közössége, vagy az ál-keresztény vallásrendszerből kihívottak közössége.

És ebben a templomban, ebben a Szellemi templomban van jelen Isten, még pedig köztünk, tehát úgy, mint emberek között, úgy, mint én köztem, meg te közted, de nem bennünk személyesen minden emberben.

Ugye és ebben a versben a bennetek szó, az a Görög Én szóról lett szintén félre fordítva bennetekre, ami nem benneteket jelent, hanem közteteket, de még itt sincs vége a hamisítások vége láthatatlan listájának, mivel a lakozik, szó sem állja meg a helyét a versben, ugyanis ez benne sincs a Görögben.

Tehát Krisztus allegorikus értelembe vett testében, az, az, az Eklésziában munkálkodik az Atya, az által, hogy Lelki formában jelen van az Eklésziába tartozó emberek között, és ez az Ő Szent Lelke, ami köztünk van.

Ebből fakad, hogy az összes másik helyen ahol azt írja az írás, hogy valakiben benne van a Szent Lélek, vagy bele megy, vagy betöltekezik valaki Szent Lélekkel, ott mindenhol olyan szó van az eredeti Görögben, ami arra utal, hogy rá száll valakire a Szent Lélek, rajta van, körül veszi, beárnyékolja, de semmi kép nincs benne.

Nem is volt, nem is lesz soha benne az emberek testébe az Atya.

És erre a következők az okok, ugye az első legnyomósabb ok talán az, az, hogy a Magasságos Atya fizikai templomokban nem lakik, mint ahogy ezt írja több helyen is az írás.

Maga Salamon is említi, hogy még az egek egei sem tudnák őt befogadni, nem, hogy az a templom, amit ő épített.

És ezt mondta egy több tízezer négyzetméteres, a lehető leg nemesebb anyagokból készült, arany és ezüsttel díszített óriás kolosszus építményről, ami 46 éven át épült.

Ugye ez az egyik, a másik az, hogy a mi testünk ugye bűnös, ezt jól tudjuk.

Tehát rengeteg bűnt elkövetünk még keresztényként is, vagy Krisztust követőként, inkább így helyesebb mondani, és emiatt egyáltalán nem menne belénk az Atya, aki teljes mértékig Szent.

Semmi tisztátalanság nincs benne, és semmi közösséget nem vállal tisztátalansággal, szentségtelenséggel, bűnökkel stb.

Tehát már csak ezért sem mászna bele a testünkbe az Atya.

A másik ok az, hogy ha bennünk lenne, tehát ha bennünk cselekedne az Atyának a Szent Lelke, akkor nem a mi érdemünk lenne az a jócselekedet, amit véghezviszünk, tehát az összes jó cselekedet, amit véghezviszünk, amiket eddig véghezvittünk, ugye ezért nem kaphatnánk jutalmat az Atyától. És ugye meg van írva, hogy Ő megjutalmazza azokat, akik jót tesznek, de hát, ha Ő teszi a jó cselekedeteket bennünk, akkor azért ugye nem jutalmazhat minket meg.

És valójában ezernyi más ok is van, ami arra utal, hogy nem lehet bennünk az Atyának a lelke.

Ezekről az okokról sokat beszélünk a többi hosszabb videókban, amit megtaláltok a csatornánkon.

És hát ezért is van, ami ezekben a gyülekezetekben látható, ez a dülöngélős, hátradőlős, ficánkolós, rezgős betöltekezősdi förtelem, ez gyakorlatilag teljes mértékben ellenkezik az írásban leírtakkal és ugye ebből fakad, hogy ez nem is lehet semmiféle Istentől való dolog.

És ha megnézitek, a neten utána olvastok egy kicsit, akkor rájöhettek arra, hogy ez valójában nem más, mint kundalíni jóga, ami Indiából jövő jóga gyakorlat, ennek egy fajtája.

Ez, az, ami történik ezekben a gyülekezetekben.

Az emberek egy évületi állapotba esnek, és ezért ficánkolnak, és ez pusztán egy engedetlenség szellemiségével való kapcsolat teremtés, amit csinálnak.

Ugyanis a kundalíni, bocsánat a jóga szó, az kapcsolatteremtést jelent. Az eredeti jelentés köre, az ez.

Tehát itt valójában kapcsolatot teremtenek ezek az emberek, akik betöltekeznek valamiféle szellemiséggel.

Mindenki döntse el magában, hogy ez milyen szellemiség lehet.         

Isten szellemisége semmi kép!

Tehát ez az engedetlenségnek a szellemisége, különféle sátáni lelkek, vagy valami hasonló, amik velük kapcsolatba kerülhetnek.

És nagyon erősen figyelmeztetnénk ezúton is mindenkit, hogy a saját érdeketekben szakadjatok el ezektől az okkult praktikáktól, amíg még nem késő!

Ugyanis egy idő után olyan szintű függőséget fog kialakítani és annyira elidegenít Istentől, hogy megszállottságot fog eredményezni és nem fogtok belőle tudni kijönni, csak nagyon, nagyon nehezen vért izzadva.

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: A szakadás, a nagynyomorúság, és az elragadtatás

 

Az elkövetkezendőkben arról fogunk beszélni, miként fogják követni egymást azok az események, amik az írás szerinti utolsó idők végén lesznek, és nagyon nagyvalószínűséggel még a mi közeljövőnkben meg fognak történni.

Azt már az elején leszeretném, szögezi, hogy ezeknek az eseményeknek a nagy része már kisebb méretekben lejátszódott a Krisztust követő gyülekezeteknek a kezdetén korában is.

Tehát a Krisztus után 70-300-g. Nézzetek utána.

Viszont ez nem azt jelenti, hogy a próféciák beteljesedtek már, mint ahogy ezt a preteristák közül mondják. Ez csak azt jelenti, hogy azok az események az előképei voltak annak, amik rövid időn belül fognak bekövetkezni a világban.

Tehát megint csak, mint oly sokszor a történelem során megint előképeket mutatott számunkra az Atyánk, amiknek a segítségével felvázolta kicsiben, hogy hogyan fognak lezajlani az események majd világméretekben a jövőben.

Valószínűleg a közeljövőben.

Tehát az írás szerint eljön az egész földre a sok nyomorúság ideje, amiben az élet megnehezedik, válságos helyzetek lesznek, sok háború hírét kell majd hallanunk, nemzet, nemzet ellen támad globális szinten, tehát az egész földön földrengések lesznek. Számos helyen éhínségek, ilyenek.

Tehát ezek vannak most. Feltételezhetően ezek láttuk megtörténni a világháborúk során, mikor nemzetek, nemzetek ellen támadtak globálisan.

Az eddigi világgazdasági válságok is ennek a részei voltak, a föld számos országában van óriási éhínség, és nélkülözés manapság, amit persze mesterségesen tartanak fönt.

Óriási cunamik, meg földrengések is vannak nagyon gyakran, ezt láthatjátok.

És ilyenek régen nem voltak, legalábbis ekkor a méretekben nem voltak a világtörténelem során.

Mi ezt azért nem vesszük észre, mert azáltal, hogy a tévéből, meg az újságokból nap, mint nap ezt halljuk, ez által úgy mond immunissá tették a tudatunkat, az ilyen típusú információkra.

És ez nem véletlen, ez egy pszichológiai technika, amit a háttérhatalom alkalmaz, és az a céljuk vele, hogy az emberek érzékelését eltompítsák.

Így egy komoly világméretű vészhelyzet esetén az emberek reakció ideje a sokszorosára fog nőni, sokkal később, csak az utolsó percekben fognak lépéseket tenni a baj elkerülésének az érdekében.

Ezáltal persze óriási káosz fog keletkezni, és az elitnek pontosan ezt kell, mivel ők a tömegek feletti irányítást akkor tudják a legkönnyebben megvalósítani, mikor káosz és tanácstalanság van.

Értitek, hogy milyen rafinált rendszer ez?

Tehát ezért kell, hogy eltompítsák az emberek érzékelését.

És hát ez az egyetlen magyarázat arra, hogy miért nem veszik észre sokan közülünk azt, hogy az írás alapján már rég a soknyomorúság időszakában vagyunk.

Ez után az időszak után fog jönni a nagy aposztaszia, a nagy hitehagyás.

Nem a nagy szakadás, ahogy a szabadkőműves Bibliafordítások mondják, hanem az aposztaszia, hitehagyás.

Ez annyit takar, hogy amikor a káosz, meg a nagy népritkítás után ez az új rezsim hatalomra kerül, akkor az igazi keresztényeket elkezdik majd erősen üldözni, és nyomorgatni, és ekkor derül majd ki, hogy ki az, aki kiállja a próbát, a próbákat, és ki az, aki nem hagyja el az Istennek való engedelmességet, és ki lesz az, aki igen. Annak érdekében, hogy folytathassa a kényelmes, biztonságos, civilizált életét.

Tehát valójában ezek az üldöztetések, ezek a megpróbáltatások lesznek azok a, annak a mozzanatnak a részei, ami, amit Pál úgy említ, hogy el kell tolatni, el kell távolítatni az útból.

Ez nagy megpróbáltatásokról fog szólni, tehát ez az eltolatás, ez az üldöztetésre vonatkozik.

Nyilvánvalóan ez addig nem fog megtörténni, amíg az igazi Eklészia, tehát nem a hamis, hanem az igazi Krisztust követők, akik kijöttek a babiloni rendszerből, amíg ők nem olyan erősek, amíg ez a csoport nem olyan erős, addig és nem olyan létszámban, nem olyan nagy, hogy el tudjon viselni egy ilyen óriási megrostálást.

Addig ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni.

Tehát azért vár még Isten, hogy minél több ember kegyelmet tudjon nyerni, minél több ember be tudjon csatlakozni ebbe az Eklésziába.

És pontosan erről szól ez az egész.

Tehát nem az elragadtatásra vonatkozik ez, az eltolatás, nem is arra, hogy Isten kivonná a Lelkét, ugye Jób 34-en le van írva, hogy ha kivonná a Lelkét, akkor minden itt egy perc alatt megsemmisülne.

Ez hazugság, tehát nem ez fog történni, hanem itt pontosan, hogy erről lesz szó, hogy a világ elkezdi majd félre tolni, üldözni az igazi Krisztust követőket.

És akkor, ekkor fog megtörténni a nagy aposztaszia is ugye. E közben.

Ezek után fog megtörténni az, ugye, ahogy Pál is mondja: Isten, aki egész addig visszatartotta az Antikrisztust, így több ezer év után, egész egyszerűen akár milyen hosszú az ő türelme, meg fogja elégelni azt a sok feslettséget, meg képmutatást, meg bálványimádatot, meg mindent, ami ezekben a keresztény szektákban pofátlanul Istentisztelet néven művelnek.

Meg e mellett a világon egyre undorítóbb gusztustalanságokat is, a feslett erkölcstelenséget, a fajtalan, aberrált paráznaságokat, az elkényelmesedett emberiségnek az élvhajhászatát.

És egyszerűen meg fogja unni, és többé nem fogja visszatartani az Antikrisztust az emberektől, mondván, hogy ha ők ennyire ezt akarják, akkor kapják meg.

És ekkor majd színre fog lépni az Antikrisztus, és ekkor fog jönni a nagy nyomorúság, ami abból fog állni, hogy óriási nyomorúság fog eljönni a földre, ami soha nem volt eddig, és soha nem lesz ezután.

És utána pedig Isten elkezd csapásokat mérni a földre, úgy, mint Egyiptomra.

Összesen hét csapást fog a földre bocsátani!

Természetesen az övéit meg fogja tartani, meg fogja védeni, de nem fogja kiragadni viszont.

Mivel szükség lesz az igazi keresztényekre a nyomorúság idején is, sőt akkor a leginkább, mert ugye Isten rajtuk keresztül az olyan embereket meg fogja tudni menteni, akik a csapások hatására megtérnek hozzá.

És ez csak a hetedik csapás előtt fog megtörténni, magyarul csak a nyomorúság végén fog megtörténni az elragadtatás, a teljes körű pusztítás előtt.

Ekkor lesz az, hogy Isten a Fiát leküldi a földre, hogy angyali hadakkal szedje össze az övéit, és ekkor lesz az, hogy a főangyal harsona szavára az angyalok egy pillanat alatt szétszélednek a földön, és összegyűjtik az Istennek engedelmes embereket és ez lesz az elragadtatás.

És akik föl fognak vitetni, azok utána örökké Isten Fiával lesznek.

No, és ezek után fog jönni a hetedik csapás, amikor Isten végleg kiönti haragját erre az elfajult világra, és akkor óriási kínok közt az emberek kínlódni fognak, akik benne maradtak ebben a rendszerben.

Tehát nagyvonalakban ez fog lejátszódni a közeljövőben.

Nem lesz elő elragadtatás, a nagy szakadás nem az elragadtatásra vonatkozik.

Itt leszünk a nyomor idején, de Isten a mi Atyánk meg fog tartani.

Tehát erre kell berendezkednünk, erre kell felkészülnünk lelkileg és testileg, ahogy ezt egy másik videóban is részleteztük.

Mindenképpen ajánljuk, hogy nézzétek meg az erre vonatkozó igeverseket, hogy győződjetek meg arról, hogy amit mondunk, az nem légből kapott tanítás.

Az ezekkel a témákkal foglalkozó bővebb anyagainkat is megtekinthetitek, de a videó alatt is számos igeverset már kiírtunk a képernyőre, amik ezekkel kapcsolatosak.

Ezeket is át lehet tanulmányozni.

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: Ismerjük meg Istent!

 

Többször említettük már több videóban, hogy a mai közkézen forgó Bibliák a kiadók által engedélyezett Bibliafordítások mindegyike tele van hamisításokkal.

Ez azért van, mert a háttérhatalom nem engedélyezné azt, hogy az emberek hozzá jussanak az igazságnak a hamisítatlan beszédeihez.

Ez sajnos nyilván való tény. Viszont ettől nem kell megijednünk, mert annak ellenére, hogy minden Biblia hamisított, könnyen kiszűrhetőek a bennük lévő hamisítások, azok számára, akik mélyebben megvizsgálják a mögöttes szavakat.  

És nem csak, hogy a szavakat, hanem az Isten gondolkodás módját és a cselekedeteinek a törvényszerűségét.

A mi Atyánknak az egyik óriási mérhetetlenül nagy erénye az a sok közül az, az, hogy Ő kiismerhető, és kiszámítható. Tehát a történelem során láthatjuk, azt, hogy Ő direkt arra ment ki, hogy az emberek megismerjék az Ő gondolkodás módját, az Ő természetét, hogy mire, hogy reagál, mi az, ami felidegesíti, mi az, ami kedves a szemében, meddig véges a türelme stb.

A zsidókat is többek között azért tűrte el, és azért nem pusztította ki olyan sokáig, hogy az ő történelmükön keresztül is bemutassa nekünk a szellemi zsidóknak, hogy miként kell cselekednünk, és miként ne cselekedjünk, hogyha azt akarjuk, hogy nekünk jó legyen.

Tehát Ő teljes mértékbe kiterítette elénk az asztalra az Ő gondolkodás módját, mégpedig a mi segítségünkre, hogy ez által is felismerjük azokat az embereket, meg azokat a dolgokat, amik nem az Ő gondolkodása módja alapján vannak.

Olyan embereket, akik nem az Ő természete szerint élnek, és hamis tanításokat adnak be nekünk, vagy hamis cselekedetekre buzdítanak minket, és ez ilyen egyszerű.

Tehát Ő ezzel segíteni akar nekünk!

És ezért is nem igaz az, amit sok ember mond, és nekem az a gyanúm, hogy azért mondják sokan, mert mind annyiukat ugyan azon a hamisítások alapján agy mosták.

Tehát sokan mondják azt, hogy az Ő gondolkodását nekünk nem is szabad, még csak megpróbálni sem szabad megérteni, mert emberileg teljes mértékben felfoghatatlan és mit tudom én.

De az emberek, hogy ha belegondolnának abba, hogy ha nem ismerhetjük meg Őt, az Ő gondolkodását, mert az valami ilyen misztikus magasságú dolog, akkor hogyan tudnánk őt követni, és hogyan tudna neki tetszeni?

Itt a saját farkába harap a kutya egy kicsit. Nem érzitek?

Arról nem is beszélve, hogy az írás mindenhol arról beszél, hogy ismerjük őt meg.

Ef 1:17  hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét, hogy őt megismerjétek;

Akkor van egy másik a..

Jer 31:34  És nem tanítja többé senki a felebarátját és senki a testvérét ekképpen: Ismerjétek meg az URat! Mert ők mindnyájan ismernek majd engem,

Van még a..

Ézs 43:10  Ti vagytok a tanúim, mondja az ÚR, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre isten, és utánam sem lesz soha.

Tehát itt is azt mondj, hogy megismerjetek. Itt is ezt hangsúlyozza!

Tehát meg kell Őt ismernünk, az egész Ószövetség és az Újszövetség erről szól!

Tehát, hogy korábban is mondtam, nem kell megijednünk attól, hogy minden közkézen forgó Biblia, sőt nyilvánvalóan még a Görög kódexet is egy bizonyos szinten hamisítva vannak.

Ugyan Isten minden tényt, több rejtett keresztbizonyságra alapozva tett csak bele az írásba, és ezeket nem tudják meghamisítani azok, akik a sátán szolgái, és nem ismerték meg az Ő tökéletes gondolkodás módját.

És ugye emellett az Ő szimbólum rendszere is az egész írásban teljesen egységes, tehát nincs az, hogy Ő csak egy-két lábon álló bizonyságot tenne bele az írásba.

Láthatjátok azt is, hogy a szimbólum rendszereit sem tudják meghamisítani.

A tűz, a víz, a szél ezek a szimbólumok, ezek az alap szimbólumok is, szinte mindenhol ahol ezek a csodák történnek ugye, nagyon sok helyen meg lehet látni.

Tehát hiába magyaráznak ezekbe bele dolgokat, ezeket, ezeket nem tudják átírni, át magyarázni.

Akit, akit komolyabban érdekel, azok nem fogják ezt bevenni.

Tehát ahhoz, hogy ezt át tudják írni, meg szét tudják hamisítani, azokkal át kéne írniuk az egész írást, arra pedig ugye nem képesek anélkül, hogy ezt észre ne vennék az emberek.

 A legfontosabb az, az, hogy aki ismeri Őt, tehát aki ismeri Istent, az nem fog áldozatul esni ezeknek a hitetéseknek, mert azonnal le tudja szűrni azt, hogy azok, amiket ezek hirdetnek, azok nem egyeznek meg az Ő gondolat menetével.

Viszont a legtöbb esetben a felszínes hamisításokat még az Ógörög, Óhéber iratokat, ha megnézzük, akkor is nagyon könnyen le tudjuk már leplezni. Ha megnézzük a szavak eredeti verzióját, amit nagyon könnyen megtehetünk ingyen és bérmentve.

Ugyanis van egy program, aminek a neve az, hogy e-Sword, és ez program, az e-Sword nevezetű program kiváló ingyenes Biblia program, teljesen profi Biblia program, ami Pc-re, AUES készülékre, tehát iphone-ra, iPad-ra, és tudtomra még Mac-re is fel lehet pakolni.

Azt tudom róla, hogy a program pc-re ingyenes, AUES készülékre egy kicsit, egy minimális áron, gyakorlatilag egy jelképes összegért beszerezhető, és e mellett van még egy másik program is, ami egy kicsit drágább, az egy kicsit profibb program.

A bail bo dyscovery az a neve, ami olyan 15000 ezer forint környékén szerezhető be.

De véleményem szerint teljesen elég az ingyenest beszerezni ahhoz, hogy meg tudjuk nézegetni az Ógörög, Óhéber iratokat.

És ezeknek a programoknak a segítségével nagyon könnyen leleplezhetőek azok a versek, amik máshogy vannak megfogalmazva, vagy éppen benne sincsenek az Ógörögbe, vagy az Óhéberbe.

Tehát ilyenek is vannak, ilyeneket is lehet látni, hogy egész vers részletek nincsenek benne.

Tehát ezek is, érdekes ezeket megnézni.

Mindenkinek ajánljuk, hogy kezdjétek el önállóan nézegetni ezeket, vagy akár közénk is jöhettek esténként.

Nagyon szívesen várunk mindenkit, nagy szeretettel, mivel jól tudjuk azt, hogy így egyben, közösen többre vagyunk képesek, több mindent tudunk megnézni, és csak is így fogjuk tudni mindnyájan megérteni az igazságoknak a mélységeit, hogy ha ezeket tényleg komolyan megvizsgáljuk és nem felületes vizsgálódókként kezdünk bele.

Erre nekem is rá kellett jönnöm, a többieknek is, mindenkinek közülünk, hogy ez csak is így mehet, különben lépten-nyomon sajnos az embert nagyon könnyen be tudják húzni a csőbe.

Úgy hogy bíztatunk mindenkit erre!

Köszönjük a figyelmeteket, és reméljük, hogy sokat tudtunk most is segíteni!

 

 

 

Néhány Percben: A sátoros ünnep és a Megváltó születése

 

Ebben a videóban a zsidók sátoros ünnepének az időpontja és a Krisztus születésének az időpontja közti kapcsolatról szeretnék nektek beszélni.

És e mellett szó lesz még a naptárakról, illetve az időszámításokról, és arról is, hogy a mai éves ünnepeink miért nem Istentől valóak.

Tehát kezdjük is ott, hogy azt ugye tudjuk, hogy a mai időszámításunk, ami alapján az ünnepeinket megüljük, az a gregorián naptárhoz van igazítva, a gregorián naptár pedig a nap járásához van igazítva.

A zsidók időszámítása ellenben a holdhoz volt igazítva, mivel nekik Isten élből megtiltotta, hogy a naphoz igazítsák, hogy nehogy napimádóvá váljanak.

És ebből következik az is, hogy az ő éves ünnepeik is, tehát a hét ünnepük azok is a hold járásához voltak kötve, nem úgy, mint a mai ünnepeink, amit mi ülünk meg, amik a nap járásához vannak kötve a gregorián naptár szerint és nem is hasonlítanak egyáltalán a zsidók ünnepeihez. Sem számban, sem pedig időtartalomban, se semmiben.

Egyébként a mai ünnepeinkkel kapcsolatban az, az igazság, hogy függetlenül attól, hogy Istennel, vagy a keresztény jellegű témákkal hozzák őket összefüggésbe, vagy más világi dolgokkal akár, ezek az ünnepeket mind egytől, egyig pogány okkult ünnepekből erednek. Ez tisztán bizonyítható tény!

Karácsony is egy hasonló okkult ál-keresztényi ünnep, amit Isten Fia születéséhez kapcsoltak hozzá, pedig semmi köze nincs hozzá!

December 25-e minden okkult vallásban a nap Isten születéseként volt, és van most is megünnepelve, és ez így volt már több ezer éve Isten Fia születése előtt.

Hogy ha ez bővebben érdekel titeket, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg az erről szóló bővebb, hosszú videóinkat.

Tehát Isten Fia nem december 25-n született, de ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mégis mikor?

Tehát Krisztus születésének az időpontjáról biztosan tudhatunk egy dolgot, ami az, hogy amikor a pásztorokhoz hozzá küldte Isten az angyalt, akkor azoknak a pásztoroknak a juhaik még kint legelésztek.

Az izraeliták szokásai szerint, pedig október közepe felé be szokták hajtani a pásztorok a juhokat a téli akolba, ahol a téli ellésük idején a báránykák melegebb helyen szülessenek meg, és ez által ugye ne fagyjanak meg, és ebből fakadóan ez nem eshetett meg, hogy az angyali látogatás később lett volna, mint október közepe, mert ugye még kint voltak a juhok, amikor ez a látogatás történt.

És ugye a Megváltó azokban a napokban született, mikor ez az angyali jelenés volt a pásztoroknak.

Tehát ez már kizárja azt a lehetőséget, hogy a Megváltó később született volna, mint október közepe nem, hogy december 25-n.

Na, most ha megnézzük a zsidók holdhoz igazított naptárja szerinti sátoros ünnepüket, akkor láthatjuk, hogy a sátoros ünnep, pont szeptember végén, október elején volt megrendezve.

És azt pedig tudjuk, hogy a zsidók minden ünnepe egytől, egyig prófétikus jellegű fizikai ünnep volt, ami előre mutatott egy szellemi értelemben bekövetkezendő eseményre, tehát a sátoros ünnep is ilyen kellett, hogy legyen.

Továbbá tudjuk azt, is, hogy maga a sátor és a benne lévő papság és az állatot bemutatása és minden más ilyen dolog, az Krisztusnak az előképe volt.

És e mellett, hogy ha elolvassuk a Jelenések 21:3-t, akkor az előző állítások megerősítése képen a következőket olvashatjuk.

Jel 21:3 Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta: Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

Tehát ezekből a bizonyságokból nagyon egyszerűen azt a következtetést kell levonnunk, hogy mivel a Megváltó volt maga a Szellemi sátor, ezért a sátoros ünnep az Ő eljövetelének a prófétikus ünnepe volt.

Tehát az Ő eljövetele volt maga az ünnepnek a beteljesedése, mivel neki volt az előképe a két fizikai templom, az egyik a sátor, a másik ugye a kőtemplom.

Viszont ezek nem voltak képesek betölteni az elhívatásukat tökéletesen, ugyan ez a helyzet egyébként az össze fizikai dologgal az Ószövetségben.

Ezek a fizikai dolgok, mint például a papság, vagy a körülmetélkedés, vagy a böjt, áldozatbemutatás ezek soha nem, az emberek engedetlensége miatt soha nem tudták igazán betölteni a szerepüket, (csak itt zárójelbe megjegyzem).

Tehát.. Viszont a Megváltó véghezvitte az Ő küldetését, méghozzá a tökéletes áldozatot meghozta, felépítette a Szellemi Izraelt, annak az alapjait.

És ezért lehet most lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk a Szellemi Izrael szolgálatában, és a sátoros ünnep pont ennek volt az előképe, hogy Krisztus elindítja a Szellemi Szent sátornak az Eklésziának a működését, ami a Biblia allegorikus nyelvezetén ugye más néven nevezhető Szent Templomnak, mennyasszonynak, vagy Krisztus testének.

Ahogy ezt ki is jelenti, magáról a Fiú mikor azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt nap alatt felépítem.

És ugye erre azt mondták a zsidók, hogy 46 esztendeig épült ez a templom, te három nap alatt felépítenéd?

Ő pedig a testének a templomáról beszélt!

Tehát Ő magáról kijelentette ezt, ugye ezért is Krisztus a Szellemi Szent sátor, mert az Ő Szellemi értelembe vett teste ez a sátor! És még valami!

Az Ószövetségben ugye a sátor maga az volt az Isten kegyelmével való találkozásnak a helye, és ezért járultak az emberek oda, ezért hozták az áldozataikat, ezért áldozták ott meg az állatokat, ugye bűnbocsánat miatt.

Ugyan így ez lett leképezve a Szellemi Szent sátorra is, ami maga a Krisztus teste, az Eklészia, ahol Isten kegyelmével lehet találkozni, és ez azért van így, mert mivel csak Krisztuson keresztül lehet az Atyához eljutni, ezért is Ő a közbenjáró, ezért írja János a 14:6-n is, hogy

Ján 14:6  Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Tehát Ő az, akin keresztül el lehet jutni az Atyához, az Atya kegyelméhez, és ezt szimbolizálta a templom és a sátor is, az ezekhez kapcsolódó ünnep is, ugye a sátoros ünnep is ennek az előképe volt.

Ezért is nem kell ma meg ünnepelni, mivel már beteljesedett. És ezek után ugye már csak a Biblia szerinti Krisztus ezer éves uralkodása során kell majd újból megünnepelnünk.

Úgy, hogy ennyit szerettünk volna megosztani veletek erről a témáról.

Reméljük, hogy most is hasznos információkkal szolgálhattunk.

Köszönjük a figyelmeteket!

 

 

 

Néhány Percben: A szentháromságról

 

Egészen attól fogva, hogy az Atyánk ember csoportokat kezdett kiválasztani önmaga számára, mint például a fizikai zsidókat az Ószövetségben, vagy a Szellemi zsidókat az Újszövetségben, a sátán mindig megpróbálta ezeket a csoportokat eltéríteni Istentől és Isten ellen fordítani az által, hogy olyasminek a tiszteletére és imádatára tanította őket, amik Isten szemében utálatosak.

Ahogy ezt megtette sátán a fizikai zsidókkal, amikor a hamis próféta Bálámon keresztül a zsidókat arra tanította, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatból egyenek, ugyan úgy megtette ezt a Krisztust követő szellemi zsidókkal is mikor a hamis pápaságon keresztül, az okkult háromság elméletet és az ehhez kapcsolódó Isten ellene teológiákat belecsempészte a kereszténységbe.

Ennek két célja volt, az egyik, hogy ezeken keresztül magát imádtassa a keresztényekkel, mivel az ő vágya az, hogy beüljön az Isten templomába és ott imádtassa magát, ugye ezt olvashatjuk is az írásban.

És ezt sikeresen el is érte, mivel a keresztények ezeken a hamis háromságos tanokon keresztül, tudtukon kívül őt imádják.

A másik cél pedig az volt, hogy a keresztényeket ezekkel a hamisságokkal Isten ellen fordítsa, amit sajnos szintén elért ugyan úgy, mint anno a zsidóknál is.

És hát ebben a videóban most erről a sátánizmusról szeretnénk beszélni, amit becsempésztek a kereszténységbe.

Tehát ott kell kezdenünk, hogy egészen attól fogva, hogy ember él a földön, a sátán különféle pogány vallásokkal és okkultizmuson keresztül imádtatta magát az emberekkel.

Ezeknek a pogány, sátánista vallásoknak az alapja, hogy legyen bennük egy háromság.

Ugyanis ezen a háromságon keresztül imádták a pogányok sátánt.

Itt a képernyőn láthatjátok is a különféle vallásoknak a háromságait.

Nyilvánvalóan gondolhatjátok, hogy ha az összes pogány, sátánimádós vallásban megtalálható ez a háromság, akkor képtelenség, hogy ez az Atyánknál is meglegyen.

És hát eredetileg persze nem is volt az Isten Eklésziájában, de ugye tudjuk, hogy a sátán arra vágyakozott, hogy ő beüljön Isten templomába és Istenként imádtassa magát.

És hát pontosan, ahogy gondolom ezt már sokan kitaláltátok, ezt azzal érte el, hogy a kereszténységbe is becsempészte az ő háromságát.

Tehát a kereszténységben úgy kezdődött ez, az egész háromságosdi, hogy háromszáz évvel az után, hogy az Isten Fia elindította az Eklésziát, Konstantin áll-békét ajánlott az addig üldözött Krisztust követőknek, azzal a feltétellel, hogy ezen túl ő fogja megszabni a hitük irányelveit.

És miután ezt a Krisztust követők nagy része elfogadta, Kontstantinék az ördög sugallatára azonnal elkezdték a különféle pogány tanokat behozni kereszténységbe.

Legfőképp ugye a háromságot, ami mai napig az alapját képezi a kereszténység majdnem minden ágának, de más hamis tanokat is becsempésztek ezen kívül.

Tehát a 325-s nizzai zsinaton fektették le az első hamis tantételt, ami szükséges volt a sátáni hármas felállításához, ami történetesen az volt, hogy Krisztust teljesen egyenlővé tették az Atyával és egyképpen imádandóvá.

Ami persze nem igaz, mert Krisztus soha nem volt, és nem is lesz egyenrangú az Atyával.

Ezt ki is jelenti magáról számos helyen, hogy őt az Atya küldte, és Ő csak is azt mondhatja, amit az Atya adott a szájába.

Tudjuk azt is, hogy az ezeréves királyságban is minden alá vettetik neki, kivéve azt, aki mindent alá vetett, ugye aki az Atya.

Tehát ezekből a versekből nyilvánvalóan kivehető, hogy Ő soha nem volt, és nem is lesz egyenrangú az Atyával.

De ők ettől függetlenül a zsinaton egyenlővé tették és így már meg lett a két egyenlő rangú személy a háromsághoz, de még ugye hiányzott egy harmadik.

És hát e miatt úgy döntöttek, hogy összehívnak még egy zsinatot, ez volt a 381-s Konstantin nápolyi zsinat, ahol kiötlötték, hogy mivel a Biblia alapján nem tudták megtalálni az okkult háromsághoz szükséges harmadik személyt, ezért a háromság harmadik tagját úgy fogják majd megkapni, hogy az egyik tagot két részre osztják.

Tehát ez a bizonyos két részre osztás volt az, amikor az Atyából csináltak egy Atyát, és egy Szent Lelket, és kijelentették, hogy a Szent Lélek egy külön harmadik személy, aki egyenlőként imádandó és tisztelendő az Atyával, és a Fiúval.

Ez természetesen hazugság!

Nekünk Isten Lelkét, és Istent nem szabad szét választanunk, mivel a Szent Lélek, és a Szent Isten egy és ugyan az a Szent személy.

Tehát amikor az írás Szent Lelket említ, ott Istenről, és az Atyáról beszél, aki mivel mindenható és mindenre képes, ezért meg tudja csinálni azt, hogy önmagát úgymond kiterjeszti a Megdicsőült testén kívülre is, és ebben a testnélküli formájában jön csak be a világunkba, nehogy elporladjon ez a bűnös világ az Ő testi dicsőségétől. Mivel ez történne, ha Ő bejönne ide testben.

Tehát Isten ezért akar csak láthatatlan módon itt lenni, jelen lenni a földön, viszont Ő így láthatatlan formájában mindenhol jelen van, és tulajdonképpen mindenre hatni tud, és ez által tartja életben a világunkat is.

Ezért használja az írás a levegőt, szellőt, fuvallatot is ugye Isten test nélküli formájára.

A levegő azért a jelképe, mert az is mindenhol jelen van, és mindennek életet ad, mi is a levegőben élünk, ezért mondja ál, hogy „Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk”, és ahogy életet ad a levegő a fizikai testünknek, így Isten is életet ad, örök életet ad a lelkünknek, de csak annak, aki az Ő természete szerint él engedelmességben.

Sok esetben látni azt is az írásban, hogy szélvihar, erős szél, fuvallat volt, amikor Isten megmozdult, és ugye valami fontos dolog történt, például Mózesnél volt, amikor szétválasztotta a tengert, vagy az ötvenedik napon, mikor a tanítványok közzé ment stb.

Tehát ez azzal van összefüggésben például a régi magyar Bibliákban is zelletnek, vagy szelletnek, vagy szellőnek írta az írás helyesen, ezt az Istennek a testnélküli formáját.

Ebből lett ugye szellem, ami 1800-g ugye nem is létezett ez a szó!

Ezt a szabadkőműves nyelvújító Kazinczyék találták ki.

Tehát a szellő, vagy lehelet, vagy szél.

Tulajdonképpen ez a megfelelő szó Isten testnélküli formájára.

Ugye Jób könyvében is írja, hogy „ha csak Ő magára volna gondja, Lelkét és lehelését”, és itt még azt is láthatjuk, hogy birtokos viszonyban van, „magához vonná, és elhervadna egyszerűen minden test és az ember visszatérne a porba”.

Tehát az Atya tart életben mindent és mindenkit, nincs külön Szent Lélek, mint személy!

Amikor arról beszél, hogy Isten a Szent Lelkét adja nekünk, vagy a maga Lelkéből ad nekünk, ott egyszerűen a legtöbb helyen a Szent Lélek, Szent Lelkületet jelent, ugyanis az Ógörögben a Lélek szó lelkületjelentéssel is állhat, tehát a maga Szent lelkületét adja át nekünk, ebben részesít minket, hogy mi is olyanok lehessünk, mint Ő.

Máshol pedig, amikor az írás arról beszél, hogy „kérni fogom az Atyát és más vigasztalót ad majd nektek”, vigasztaló pedig a Szent Lélek, itt magát az Atyát érti a Szent Lélek és Vigasztaló alatt.

Mivel máshol olvashatjuk azt is, hogy az Atya a vigasztalás Istene, vagy a megalázottak vigasztalója, tehát a vigasztaló is az Atya.

Mindezek ellenére a Konstantin nápolyi zsinaton az Atyát szétválasztották két Isteni személyre, és ezzel gyakorlatilag létre jött a sátáni háromság keresztény változatának a végleges verziója.

Viszont ekkor feljött az a probléma, hogy így a kereszténységet többé nem tudják, majd monoteista vallásként eladni, és erre kitalálták, hogy hát a három Istenségből egyet kéne csinálniuk, hogy az egy Isten hit látszata megmaradjon, és ekkor találták ki azt az igen faramuci teológiát, hogy Isten egy, három személyben, ami elég furán hangzik.

Kicsit arra utal, mintha Isten egyfajta személyiség zavarban szenvedne, de még ettől eltekintve is könnyen megbuktatható ez, az egész, mivel csak fel kell tenni a kérdést, hogy ha az Atya és a Fia csak ugyan egy személy, akkor az Atya kinek fogja átadni az ezer év alatt az uralmát, majd kitől veszi vissza?

Ha az Atya és a Fia ugyan az a személy lenne, akkor elvileg magának kellene átadnia is, és magától is kellene vissza vennie a királyságot, aminek nem lenne túl sok értelme.

Tehát így nyerte el végleges formáját ez a nizzai Konstantin nápolyi hitvallás, amit a mai gyülekezetek 95%-a elismer, és a szerint tanít, és munkálkodik.

Tehát, hogy tisztázzuk a nizzai Konstantin nápolyi hitvallás ez sátáni hazugság, csak is az Atya létezik, mellette pedig az Ő Fia a jobbján.

Nincs ezen kívül harmadik személy, és ők nem egy személynek a skizofrén megnyilvánulási formái, hanem két külön Szent személy, akik akaratban és Szentségben ugyan egyek, viszont hatalomban és dicsőségben különböznek.

Ha megnézitek minden esetben, amikor az írás az Atyát és a Fiát említi, akkor láthatjátok, hogy több mint negyven ilyen eset van és ebben egyszer olvasni, hogy ott lett volna a Szent Lélek harmadikként, mint külön személy.

És ugyan úgy a Fiúnál sem említi, hogy az Atya trónjában ült volna bal oldalt harmadiknak, mint aki egyenrangú vele, de ugyan úgy lehet látni, azt is, hogy a fiú mindig az Atya jobbján van, soha nem az Atya trónján ül, mint aki egyenrangú, vagy magasabb rangú, mint Ő.

Tehát elég nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy mi a helyzet.

Csak is az Atya az egyetlen Isten, ahogyan ezt az egész írásban mindenhol hangoztatja.

Az Ószövetségben is szinte minden mondata elején és végén kijelentette, hogy én vagyok az egyetlen Isten, nincs más Isten rajtam kívül, tehát nincs Szent Lélek Isten, nincs Fiú Isten.

Csak egyetlen Isten van az Atya, aki teremtett mindent!

A valóság sajnos az, hogy ez az egész háromság, de főleg a Szent Lélek különválasztása és külön személyként való, vagy külön erőként való dicsőítése, ez valójában Lucifer imádat.

A sátán így imádtatja magát az Isten templomában, és amikor betöltekeznek a Szent Lélekkel, akkor valójában ezen az okkultizmuson keresztül magával a sátánnal töltekeznek be és az ő démonaival.

Ilyen egyszerű a történet.

Ezek után döntsétek el, hogy van-e kedvetek egy olyan egyházba maradni, ahol megtalálható a szentháromság elmélet, vagy bár mely más ördögi hamis tanítás, vagy beteljesületlen hamis jóslatok, vagy akármi más, amiről Isten kijelenti, hogy nem tőle van.

Mert el kell döntenetek, mert ha már idáig elhozott benneteket Isten, hogy ilyen információkhoz juthattatok hozzá, akkor biztosak lehettek benne, hogy ha rosszul döntötök, akkor az ítéletkor nem fogjátok tudni azt mondani, hogy ti nem tudtátok.

Mert bizonyság lesz ellenetek a saját fületek.

Mindenesetre a lehetőség mindenkinek dukál, hogy kijöjjetek az ilyen helyekről, de a döntést nektek kell meghozni.

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: A kenyértörésről

 

Ebben a videóban az utolsó vacsoráról, vagy más néven a kenyértörésről szeretnénk nektek beszélni.

Közös kenyértörésünk tulajdonképpen az egymással való összetartozásunknak és barátságunknak az erősítése és e mellett a Krisztussal való közösségünk szimbóluma.

Hisz tudjuk, hogy Ő is az utolsó vacsoránál az ő tanítványaival közösségben volt, és ugye mi is a tanítványai vagyunk, és ez által, hogy egymással összegyűlünk, ezáltal mi is közösségben vagyunk vele.

Másodsorban pedig a kenyértörés egy ünnep, az egyetlen kötelező ünnep, amit ránk hagyott Isten Fia, és ez már nem prófétikus ünnep, ami egy eljövendő eseményre mutatott előre, mint a zsidók ünnepei, hanem valós, fizikai ünnep, amire mindennap sort kell keríteni.

És harmadsorban pedig a kenyértörés egy-egy nagyon erős motivációs eszközünk arra, hogy tisztán tartsuk, és szentségbe tartsuk az életünket, hogy mindennap leülhessünk a Krisztus asztalához.

Ez által olyan tisztaságban tartva magunkat, hogy az üdvösségünkért bármilyen bűnt hajlandóak legyünk letenni, azért, hogy akármikor is haljunk meg, nyugodtak lehessünk afelől, hogy az Isten országába kerülünk, emellett pedig ugye ne feledjük azt is, hogy mi egy testbe is tartozunk, tehát Krisztus testébe.

Minden kisebb Krisztust követő csoport ebbe tartozik, és ezen belül minden egyes ember része ennek, és amikor este vesszük közösen a kenyeret és a bort, akkor ezzel, egymás közt erősítjük ezt az összetartozást.

A közös kenyértörés lényege, tehát legfőképpen az egymással való megbékélés, bocsánatkérés elsősorban. Tehát az, hogy letesszük az egymás elleni rossz gondolatainkat, vagy ha valakit megbántottunk, akár az eklészián belül, akár azon kívül, akkor azért bocsánatot kérünk, hogy ha minket bántottak meg, akkor azt is elengedjük, tehát ez is nagyon fontos rész.

Hisz Pál is írja, hogy vizsgálja meg azért az ember magát és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék e pohárból, mert aki úgy eszik, és iszik, hogy nem becsüli meg a Krisztus testét, ítéletet eszik, és iszik magának.

És utólag írja, hogy ezért van köztetek sok erőtlen, és beteg és halnak meg sokan.

Tehát akik bűnökben élnek, erre mondja képletesen, hogy megbetegszenek és Isten ítélete alá kerülnek a bűneik miatt, tehát erre mondja képletesen, hogy meghalnak.

Ezek az emberek a bűneik miatt az Atyánkat haragra fogják ingerelni, mivel kockáztatják az üdvösségüket, és a bűnökben maradással kijelentik, hogy Krisztus kiontott vére számukra nem jelent semmit.

És ez viszont nagyon fel tudja ingerelni az Istent, és ilyenkor az Isten attól függően, hogy az ember milyen komoly bűnnel tapossa meg Isten Fia kiontott vérét, ettől függően Isten akár lelki átvitt érdelemben megengedi, hogy az emberek megbetegedjenek, vagy szellemileg megvakuljanak és ne tudjanak a jó és rossz között különbséget tenni.

Vagy Isten, ha olyan súlyosan tapossák meg a fiának a kiontott vérét, akkor akár meg is ölheti az ilyen embert, mint mondjuk Heródes királyt, aki magának adott dicsőséget Isten helyett, és így Istenként imádtatta magát, vagy Jeroboámot, aki Isten által parancsolt hét ünnep mellé, az Isten Fiát káromló nyolcadikat vezetett be, amivel meggyalázta a Megváltónk világunkba való bejövetelét. Illetve ennek az ünnepét a prófétikus ünnepét, ami ugye a sátoros ünnep volt.

Vagy például Anániásnál és Szafíránál is lehet ezt látni, akik az Istennek és a gyülekezetnek is hazudtak.

Tehát ez nem játék, muszáj letenni a bűneinket és egymástól is bocsánatot kell kérnünk.

Majd pedig ezután az Istentől való bocsánatkérés jön, ami pedig azért fontos, mert a közös kenyértörés is ugyan úgy, mint minden más Istentől való dolog.

Ez is Szent, nem pedig közönséges, mint mondjuk egy világi emberekkel való vacsora.

Tehát előtte bocsánatot kell kérnünk Istentől azokért a bűneinkért, amiket elkövettünk, és ez által minden ilyen esetben inkább a kárhozatot választottuk volna, mint a mennyországot, mert ugye ez van, minden esetben mikor bűnözünk, és ezért kellett értünk meghalnia Isten Fiának, ezért kellett értünk szenvednie.

És ezért kell a kenyértörés előtt okvetlenül bocsánatot kérnünk, hogy ez által kimutassuk Isten felé azt, hogy mi az Ő Fiának az áldozatát kívánjuk érvényesíteni a mi életünkre, ez által utat nyitunk arra, hogy ugye Isten a testnélküli formájában bejöjjön közénk, és kijelentéseket adjon egyeseknek, vagy tanításokat másoknak, tehát ez által, hogy békességben vagyunk, beengedjük az Atyát magunk közé, hogy vezesse a beszélgetéseinket.

Ezek mellett pedig fontos a hálaadás is, amikor a közös imánk keretében Istennek és az Ő Fiának hálát adunk mindenért, amit kaptunk, legyen az lelki, vagy fizikai ajándék, ezzel együtt pedig nem szabad elfelejteni még az egymásért való imádkozást sem.

Mert ugye az is, hogy ha megtisztított életű emberek, szentek ugye közösen imádkoznak és kérik Istent, azt Isten meghallgatja, az Isten előtt kedves.

Tehát minden része a közös kenyértörésnek nagyon nagy jelentőségű, és ezért is kell lehetőség szerint mindennap megülnünk ezt az ünnepet.

Maga a közös kenyértörés menete, tehát nálunk a következő.

Először ugye bocsánatot kérünk mindenkitől, akit megbántottunk, stb., elengedjük a sérelmeket, másodszor pedig bocsánatot kérünk közösen Istentől, majd ezután jön maga a kenyér és a bor vétele, és ezután a hálaadás Istennek, és az egymásért való imádkozás.

A kenyér Krisztus megkínzott és megfeszített testének a szimbóluma elsősorban, de szimbolizálja még az Isten beszéde alapján véghezvitt cselekedeteket is, ezért mondja Krisztus, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket.

Ugye?

Itt például nem a fizikai kenyérre gondolt, hanem erre a szimbolikus értelembe vett kenyérre, azaz arra, hogy mindennap lehessen lehetőségünk engedelmesen cselekedni, és természetesen e mellett a kenyér az Eklésziának, a Krisztus szellemi testének a babiloni rendszerből kihívottaknak a közösségének is szimbóluma.

A bor pedig Krisztus kiontott vérét szimbolizálja, illetve a Biblia szimbolikájában Isten és a Fia beszédeinek egy nagyon erős formáját jelenti.

Tehát ezért írja, hogy aki eszi az én testem, és issza az én vérem, ugye ez arra vonatkozik, hogy aki hallgatja az én beszédeimet és meg is cselekszi azt.

Tehát aki úgy él, mint ahogy Ő mutatta magyarul.

Isten beszéde alapján tudjuk, hogy mi a jó, és mi a rossz, ugye ez a bor és ennek alapján tudunk jót cselekedni, ami ugye a kenyér.

Tehát ezeket szimbolizálja a kenyér és a bor.

Természetesen szót kell még ejteni arról is, hogy nagyon sok hamis tanítást is hirdetnek a kenyértöréssel kapcsolatba.

Az első ilyen szembe tűnő dolog például az, hogy a gyülikben nem veszik közösen a kenyeret és a bort, csak nagyon, nagyon ritkán.

Arra hivatkozva ugye, hogy macerás mindennap megcsinálni, meg sokba kerül, meg miegymás.

Persze nyilvánvalóan a zenekarok felléptetése, meg a több milliós hangtechnikai, meg világítástechnikai felszerelések, meg a Led tv-k, meg a kamerák, meg a stadionok fenntartása az nem drága, az nem macerás, de ez már a Krisztussal való közösség az már igen, egy egyszerű kenyértörés formájában, az már túl sok vesződség és túl sok macera.

Tehát eléggé látható, hogy itt más van a háttérben, még pedig az, hogy számos ilyen gyülekezetben direkt nem akarják, hogy az emberek Krisztussal legyenek közösségben, mivel ezzel kegyelem alatt lenne az életük, és ez nem érdeke a sátáni vallásrendszernek.

Egy másik dolog, amit a gyülekezetekben félre tanítanak, az, az, hogy a kenyértörés, az annak a szimbóluma, hogy Krisztus teste érettünk töretett meg.

Ez hazugság, mert Krisztus teste soha nem töretett meg!

Ő hamarabb meghalt a fán, ezért a Rómaiak nem törték el a lábszárát, ahogy a többi megfeszített embernek, és ez volt a próféciák beteljesedése, mert a próféciák szerint egy csontja sem töretik meg. Ezt is szó szerint leírja!

Tehát a Zsoltárokba írja, hogy megőrzi minden csontját, egy sem töretik el közülük.

Ezt a teológiát, hogy megtöretett a teste 1Korinthus 11:24-l támasztják alá, amibe bele van hamisítva, hogy „amely érettetek töretik meg”, mert eredetileg úgy van a vers, hogy hálát adva megtörte és ezt mondta „vegyétek, egyétek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Tehát nem töretett meg a teste, és ezt nem is mondja. Ezt bele hamisították csak.

A másik visszás dolog, amit látni lehet a gyülekezetekben, az, az, hogy azok az emberek, akik rosszban vannak a másikkal, azok nem bocsánatot kérnek tőle a kenyértörés előtt, meg ilyenek, hanem félre vonják magukat, nem veszik a kenyeret és a bort, hogy ne átkot egyenek és igyanak.

Ezt természetesen nem szabad megcsinálnunk, mert inkább vállaljuk és alázkodjunk meg a bűneink miatt és legyünk közösségben a Krisztus asztalánál, mint hogy ezt csináljuk, hogy a saját gőgünk miatt kivonjuk magunkat. Ez nem helyes dolog.

Tehát ennyit szerettünk volna megosztani veletek a kenyértörésről.

Reméljük, hogy minden érthető, és ha van kedvetek a közös kenyértöréshez, de mondjuk nincs kivel közösségben lennetek, akkor mi állunk rendelkezésetekre, és óriási szeretettel várunk titeket közénk.

Minden este ugyanis skype beszélgetéseket tartunk, és együtt közösen vesszük a kenyeret és a bort.

Úgy hogy ha szeretnétek jönni, akkor írjatok nekünk.

Köszönjük a figyelmeteket!

 

 

 

Néhány Percben: A bemerítkezésről

 

Minden Istennek engedelmeskedni akaró ember életében eljön az a pillanat, amikor be kell merítkeznie.

Ez általában az utána van, hogy egy ember felismeri, hogy bűnös majd oda fordul Istenhez és elkezdi tisztogatni az életét, és el kezd engedelmeskedni Istennek.

Ebben a folyamatban nagyon fontos lépés a bemerítkezés, ugyanis ezzel jelentjük ki hivatalosan, hogy mi Istennek fogjuk szentelni az életünket.

Ezt az engedelmességi cselekedetet Isten Fia is megtette, aki a mi mesterünk, és tudjuk, hogy a tanítvány nem nagyobb a mesterénél, tehát részesülnie kell ugyan abban, amiben a mester is, és ráadásul Krisztus nem is volt bűnös, mégis megtette ezt, hogy betöltsön minden igazságot, ahogy írja az ige is.

És ez az igazság, amit értett ez alatt Johsua, az nem más, mint az, az, az Istentől való igazság, hogy azt akarja, hogy minden ember engedelmeskedjen az Ő beszédeinek, és ez által üdvözüljön.

János mikor bemerítette, akkor ő a bűnök megvallására, és elhagyására merített be, de Johsua és a tanítványai már nem csak a bűnök szennyeinek a lemosására, hanem a jó lelkiismeretnek a keresésére is Istennel és Fiával.

Tehát a bemerítkezéssel kimutatjuk azt, hogy az Atyához tartozunk, és elismerjük azt, hogy az Ő Fia a mi bűneink bocsánatáért halt meg, illetve ami nagyon fontos, hogy fogadalmat teszünk, hogy ezen túl arra szenteljük az egész hátra levő életünket, hogy az Atyával való jó viszonyt keressük.

Amit úgy tudunk elérni, hogy az Ő Fiának az útmutatása és példája szerint élünk, és ebben természetesen az Atyánk maximális segítséget fog nekünk nyújtani.

Tehát ezt a cselekedetet, a bemerítkezést akkor kell megtennünk, hogy ha már meg van bennünk a komoly szándék, és akarat arra, hogy Isten Fiának az útmutatását kövessük, de még túl kevés az erőnk ahhoz, hogy a testi dolgainkat legyűrjük, és különféle emberi vágyaink és tulajdonságaink miatt gyengeségből bűnbe esünk.

Általában ilyenkor ér el az életünk arra a pontra, hogy bemerítkezünk, mivel a bemerítkezésünk gyakorlatilag egy szövetségkötés, egy egyfajta szerződés Istennel, ami arról szól, hogy bevisz az Eklésziájában, és ez által bevisz az Ő országába, hogy ha mi bizonyos feltételeknek eleget teszünk.

Tehát az Atyánk az Ő részéről a szerződés ígéreteit és feltételeit elénk tárta ugye az írásban, és az Ő Fia megáldozásával, az Ő kiontott vérével ezt aláírta.

Tehát az Ő részéről a szerződés már meg van, és elénk van téve, viszont ezt a szerződést csak akkor köthetjük meg, ha mi is aláírjuk azt, és ez tulajdonképpen a mi bemerítkezésünk.

Ezzel úgymond aláírjuk a szerződést az Atyával, de természetesen miután ezt megtesszük nem áll meg a történet, mert el kell kezdeni eleget tenni ugye az Atya által szabott feltételeknek, ami abból áll, hogy erőteljesen megpróbálunk megtisztulni és megszentelődni és legfőképp engedelmeskedni az Atyának.

Egészen addig, amíg ily módon eleget teszünk, úgy mondd a szerződésnek, addig az Atya a szerződéshez hűen beírja a nevünket az élet könyvébe.

Tehát ezzel a fajta életmóddal érvényesítjük a Krisztus áldozatát az életünkre.

Viszont ha engedetlenkedünk, és nem teszünk eleget az Ő feltételeinek, akkor kénytelen kitörölni az élet könyvéből, akár mennyire is meg szeretne menteni a kárhozattól.

E mellett a bemerítkezés egy szimbólum is.

Annak a szimbóluma, ahogy a víz alá merül a testünk és ugye tudjuk, hogy a víz Isten beszédét szimbolizálja, tehát ahogy Isten beszédébe belemerülünk, úgy meghalunk a régi bűnös életünknek.

Ugye az ember a víz alatt nem tud élni, és ahogy feljövünk a víz alól, úgy újra bekerülünk a levegőbe, ami Isten test nélküli formájának a szimbóluma és ugye ez által Ő benne élünk, majd és mozgunk a továbbiakban.

Tehát átvitt értelemben új életre támadunk, és ennek az új életnek a központja Isten beszéde kell, hogy legyen, és gyakorlatilag ezzel a bemerítkezéssel válunk az Eklészia tagjaivá és így menekülünk meg a kárhozattól.

Noé is ennek az előképe volt, őt és a családját is a víz tartotta életbe, míg a többi gonosz embert pont a víz ölte meg, pont ez által haltak meg.

És ugye a bárka volt az Eklészia jelképe, ami a víz felszínén tartotta Noét, ugyan úgy, amikor a templomnál a papoknak a rézmedencében meg kellett fürödniük, mosakodniuk.

Ugye? Ez is mielőtt még szolgálatba léptek, ugye ez is a bemerítkezés előképe volt.

És azért fontos pont az éltünkben a Krisztus nevére való bemerítkezés, mert ez nagyon nagy lépéssel visz minket közelebb az Atyához, főleg, hogy ha nem csak névlegesen csináljuk, hanem komolyan is vesszük.

Sajnos, ha nem vesszük komolyan, akkor annyit fog érni a számunkra, mint a körülmetélkedés azoknak a zsidóknak, akik engedetlenek voltak Isten felé, és ezért Isten kénytelen volt a búsult haragjában ugye elpusztítani őket.

Ugyan így, ha bemerítkezünk és mellette engedetlenkedünk, akkor a bemerítkezés nem fog valami mágikus módon megmenteni Isten haragjától.

Sőt annál inkább fogja súlyosbítani a bűneinket.

Ha viszont engedelmeskedünk, és úgy mond a szívünket és az akaratunkat metéljük körül, akkor a bemerítkezés használni fog, és Isten cserébe az engedelmességünkért kézzel foghatóan segíteni fog, hogy megtisztuljunk a bűneinkből, meg a rossz emberi szokásainkból.

És engedelmeskedve, engedelmesen bejuthassunk az Ő országába megszentelődve.

Persze sok hamisítás is van a bemerítkezéssel kapcsolatban.

Sokszor látható a gyülekezetekben az, hogy a bemerítkezések során, vagy azután betöltekeznek szent szellemmel, az, az be kundalíni jógáznak és elkezdenek tántorogva halandzsázni, meg hamis nyelveken szólni.

Ez természetesen egy nagy hazugság, és semmi féle köze nincs Istenhez.

Semmilyen természetfölötti dolognak nem kell történnie egy ember bemerítkezése után, vagy annak során.

Ezt is Bibliai hamisításokból és a pogány ezoterikus vallásokból veszik ugye az áll keresztény gyülekezetekben.

E mellet, azt is sokat látni, hogy bizonyos gyülikben nem merítenek be, csak vízzel megkeresztelik az embert.

Ez is egy hazugság!

Ugyan is a kereszt ránk rajzolásával, ugye a vízzel való ránk hintésével a maguk Luciferista áll egyházába avatnak be, és ugye mind János, mind pedig az Apostolok, mindenki a Bibliában nem keresztelt, hanem bemerített.

Az a szó, amit erre használ, az a (baptidzo), G907-s Görög szó, ami szerint ez a szó bemerülést jelent szó szerint.

Például egy hajó elsüllyedését, vagy elmerülését a tengerbe, vagy egy ruha vízbe merítését, tehát ilyeneket.

Tehát úgy csinálták a bemerítést, hogy teljesen bemerítették az embert a víz alá, mivel ez egy szimbolikus jelentőségű dolog.

E mellett azt is hirdetik, hogy az Atya, Fiú, Szent Lélek nevére kell keresztelkedni.

Ez is irtózatos hazugság!

Azért találták ki, hogy az ördögi szentháromság nevére kereszteljenek bele a Lucifer egyházába.

Sehol nem látni, hogy az apostolok Atya, Fiú, Szent Lélek nevére kereszteltek volna.

Az, az egy ige rész pedig, amire ezt a tant támasztják, az egy hamisítás.

Azzal, hogy az ördögi szentháromság nevében keresztet rajzolnak ránk, és így keresztelnek meg, ezzel gyakorlatilag a Lucifer egyházába keresztelnek minket bele.

Függetlenül attól, hogy protestáns vagy katolikus vallásról beszélünk, ugyanis ettől a protestáns vallások sem szakadtak el, ugye az által, hogy ők is így keresztelnek.

Ha mi viszont el akarunk szakadni ettől a Luciferi rendszertől, és a Krisztus igazi egyházához akarunk tartozni, akkor kizárólag a Fiú nevére szabad bemerítkeznünk, és ezzel semmissé tesszük az előtte lévő hamis egyházrendszerbe való bemerítkezésünket, vagy megkereszteltségünket.

Azért csak a Fiú nevére lehet, és kell is bemerítkeznünk, mert Ő halt meg a fán, Ő szenvedett értünk és Ő hordozta el a bűneinkért járó büntetést.

Ő az egyetlen közbenjárónk, Ő a Megváltónk, Ő a Szabadítónk.

Egyedül Ő az, aki feláldozta magát az emberiség megmentéséért, kizárólag az Ő igazságban való élése és a tökéletes áldozata miatt bocsát meg az Atya.

A Megváltó nevére való bemerítés, az, amivel kijelentjük, hogy engedelmeskedni akarunk neki, és kizárólag ez az, amit az Atya elfogad.

Csak a Fiának való engedelmesség által tudunk az Atyához közeledni.

Tehát nem az Atya és nem valami külön Szent Szellem az, aki meghalt értünk a fán, hanem a Megváltó, és az Ő vére a pecsét, ahogy említettem már korábban is.

Tehát ezért kell az Ő nevére alámerítkezni és ezt Isten beszéde is alátámasztja, amint a képen láthatjátok.

A valódi bemerítkezés menete pedig a következőkből áll:

Az, akit bemerítenek, őszintén meg kell, hogy vallja a tanúk előtt a bűneit, és a tanúk jelenlétében el kell ismerni, hogy ezen túl Isten Fia tanításai alapján fog élni. Ezután pedig víz alámerítik a tanúk szeme láttára, és utána felhúzzák.

A tanúk azért fontosak, mert tudjuk ugye, hogy az írás alapján minden két, vagy három tanú bizonysága alapján áll meg, és ugye a hivatalos eskütételeknél is, és szerződéseknél is mindig kell, hogy legyen tanú.

Ezeknek a tanúknak az a dolga, hogy a bemerítkezett ember, ha el akar térni Isten szövetségétől, akár akarattal, akár gyengeségből, akkor figyelmeztessék ennek következményeire, és bíztassák, és vigasztalással, vagy feddéssel segítsék őt, hogy az élete visszajöjjön a kegyelembe.

És a másik az, hogy nyilván mivel ez is ez engedelmességi cselekedet, már, mint a bemerítkezés, ezért ha valaki tisztában van vele, hogy meg kell tennie és még sem teszi, akkor a meg nem cselekvése engedetlenségnek számít, és így mivel tudatosan állunk ellen Isten akaratának, így ez által Ő nem fog tudni megmenteni minket a kárhozattól.

De ezt nem azt jelenti, hogy félelemből kell bemerítkeznünk, mint azt olyan sokan teszik sajnos, hanem azt, hogy fel kell ismernünk, hogy ez Isten akarata, és ezért kell megtennünk szeretetből és engedelmességből.

És csak is akkor, hogy ha elérkezik oda az életünk arra, pontra, hogy meg kell ezt tennünk.

Ha felmerül bár mi kérdés, vagy bármiben tudunk nektek segíteni a bemerítéssel kapcsolatban, akkor kérdezzetek minket bizalommal.

Állunk rendelkezésetekre!

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: Mit jelent az Istennek, vagy sátánnak való engedelmesség?

 

Ez a videó arról fog szólni, hogy az ördög hogyan csábítja el az embereket az ő szolgálatára.

Sajnos a sátán útjait is információs szinten meg kell ismernünk, annak érdekében, hogy lássuk azt, amikor az életünkben munkálkodik, mivel ő amióta ellopta a föld feletti uralmat az embertől, azóta azon dolgozik, hogy minél több embert a maga oldalára állítson.

Tehát azt tudjuk, hogy a sátán több féle módon próbálja meg az embereket az ő szolgálatára becsalni és, itt hozzá teszem, hogy az ördög szolgálata nem csak az, hogy mész a sátánisták templomába kosokat áldozni neki. Ennél sajnos sokkal széles körübb fogalom a sátán szolgálata és imádata.

Hisz ha az ő természetében élsz, amiben az emberek 90%-a él a világban, ezt csak így hozzá teszem, akkor már te őt szolgálod.

Hiszen írja az ige is, hogy:

Róm 6:16  Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, (kárhozatra) ugye,vagy az engedelmességnek igazságra, (ami az örök élet)?

Tehát a sátán többféle módon tud az ő szolgálatára csábítani embereket.

Először is az emberi ösztönös vágyaikon keresztül, mint a párzási ösztön ugye, ami paráznaságr, és bujálkodásra csalogat, akkor az élvezetből zabálás, ami mértéktelenség, ez is a kéjek élvezete, a másikon való uralkodás vágy, a főnökösködés.

Vagy akár a kisebbségi komplexusból fakadó folytonos bizonyítási vágy.

Sok ember azért gyúr például, hogy nagyobbnak látsszon.

Akkor az önzőség, én központúság, nagyzolási vágy, nagy autó, nagy izmok, nagy szép ház stb., és még sorolhatnánk.

Tehát ezek mind alap emberi vágyak, amik a gyarlóságainkból fakadnak, amiken keresztül nagyon könnyen kísérthetőek vagyunk.

Ezek Ádámtól fogva már minden emberben benne vannak, ugyan is, egy alapszinten.

Ezen kívül még kísért a sátán a különféle érdeklődési körünkön keresztül is, ugye kihasználja az egygyügyüségünket, mert ugye minden embernek van egy érdeklődési köre.

Van, akit a zenélés érdekel, van, akit az autók érdekelnek, van, akit a fegyverek, van, akit a cross motorok.

De ugyanakkor van, akit a szépirodalmi művek, vagy a tudományok, és az ördög úgy építette föl a világunkat, hogy minden olyan dologban, ami az embereket érdekli, főleg ami átfogóan érdekel nagyobb embercsoportokat, azokba mind, mind beleszövi az ő természetét és gondolkodás módját.

Tehát ő úgy dolgozik, mint a pók, ami kihasználja, hogy éjjel a rovarok a lámpák felé repülnek, és ezért a lámpák burája alá szövi be a hálóját, hogy amikor a rovar oda megy, akkor belerepüljön a hálóba.

Sajnos ez az ördög taktikája is, és mi vagyunk a rovarok, akik belerepülünk a hálójába, de hála az Atyánknak, mi nem kell, hogy úgy végezzük, mint ugye a pókhálóba jutott rovarok, mert Ő megadja nekünk a kimenekülésnek a kulcsát, csak nekünk ezt észre kell ugye venni.

E mellett a sátán ugye megkísért a fészekrakási ösztönünkön is nagyon sokakat.

Ez ugye gyerekcsinálás, sok gyerekem legyen, szaporítsam magam, meg legyen kire hagynom a birtokaimat, kuporgatom a pénzt az utódaimnak, stb., stb.

Ez a fajta gyűjtögetek egész életemben dolog, vagy mondjuk ép, köpök az utódokra, és csak a saját életszínvonalam érdekel, hogy polgári lakásom legyen, meg Bauhaus stílusú IKEA berendezésem, meg szürke Audim, meg mi egymás.

Egyszóval egymagam rendezkedem be ide a földre, de ez se Istentől való dolog.

Tehát ezekkel és ehhez hasonlókon keresztül kísért meg az ördög minket, és ezek úgy mondd a földiek a Biblia nyelvén.

Ezért mondja, hogy ne a földeikkel törődjetek..

Na, most a sátán ezt a világot úgy építette föl, hogy ahhoz, hogy ezeket a földieket tőle megkapjuk, ahhoz, ehhez az ő természetét kell megélnünk, és másokon is ezt kell gyakorolnunk, magyarul lopni kell, csalni kell, hazudni ugye, ahogy szokták mondani, és minél több embertársadat le kell könyökölni ahhoz, hogy te sikeres légy a világban.

Ez gyakorlatilag az íratlan törvény.

És ezeket minél jobban csinálod, annál magasabbra jutsz a társadalmi ranglétrán, aki nagyon magasra jut a sátán természetében, abból lesznek a világ urai, de ez a fajta gondolkodás mód, és ezenkívül minden olyan élet stílus, vagy cselekedet, ami nem Isten szerint való, amit Isten nem helyesel, sajnos ez mind az ördög szolgálatának és imádatának a része, és ennek a vége kárhozat.

Viszont amikor ezeket cselekedjük, és így gondolkodunk ezek szerint, akkor egy valamit mindig elfelejtünk.

Mégpedig azt, hogy hiába halmozunk, hiába gyűjtünk, mert egyszer mindenki meghal.

Hova fogod akkor vinni az autóidat, meg a ruháidat, a házadat, meg mindent, amit fölhalmoztál?

Mert, hogy innen ki nem viszed az biztos!

Tehát mi maradna most utánad, ha mondjuk meghalnál?

Mondjuk, maradna utánad egy sport autó ugye, amit elárvereznek párhéten belül, aztán más fogja használni, amíg tönkre nem teszi, és végül be nem adja a zúzdába, ahol kockává préselik, és úgy megy a szeméttelepre. Ez maradna belőle.

Vagy maradna utána egy rahedli földbirtok, amit a gyerekei tovább örökölnek, jobb esetben tovább is művelnek, majd az ő gyerekei, majd azok, majd azoké, majd végül valamelyik utódod úgy is eladja, és elissza az árát.

Tehát ez se megy örökké.

Vagy ha épp most meghalnál, akkor maradna utánad egy rakás piás üveg, meg adóság az utódaidra. Ilyen is van, ugye?

De mindezeknek mihaszna van a számodra, ha a gyehenna tüzére kerülsz, és kínok közt fogsz ott égni egy örökkévalóságon át, mivel a sátánt választottad és nem az Atyánkat.

Tehát tök mindegy, hogy mit csinálunk, egy nagy hiábavalóság az életünk.

Tök mindegy milyen jól tudtunk zenélni, tök mindegy milyen könyveket írtunk, vagy hány élménnyel gazdagítottuk magunkat az életünk során, mind, mind szélkergetés és hiábavalóság, ahogy a próféta is mondja.

Egy valami foglalatosság van, és csak is egy valami, ami értelmet tud adni az életünknek, az pedig az, hogy beállunk az Atyánknak a szolgálatába, vagy legalább elkezdünk egy olyan életet élni, amit Ő javasol a Fián keresztül, ugye a Megváltón keresztül, hogy ez által is el tudjunk szakadni ezektől a haszontalan földiektől és a Mennyei dolgokra tudjunk figyelni.

Ugyanis ha Krisztust követvén a Mennyben gyűjtünk magunknak értékeket, amik most még láthatatlanok, akkor azok egy örökkévaló valóságon keresztül velünk lesznek, miután meghalunk, és örökké láthatóvá válnak a számunkra, míg ugye a földiek el fognak tűnni végleg.

Ha az Atya szeretetét beengedjük az életünkbe, akkor nem hogy az örökkévalóságban, de már itt a földön is garantáljuk magunknak a saját lelki békénket, és többé nem fogjuk keresni az életcélunkat, mert tudni fogjuk tisztán és minden pillanatunkat tudatosan oda szentelhetjük ennek a szent életcélnak.

Ami az, hogy szeressük az Atyánkat, és kövessük a Fai életútját, és szolgáljuk őt cselekedetekkel.

Úgy hogy bíztatunk mindenkit, hogy a legjobb, amit tehetünk, az, az, hogy álljunk be az Atya szolgálatába, és éljünk úgy, hogy a földieket csak annyira vegyük igénybe, amennyire abszolút szükséges ahhoz, hogy hosszú ideig tudjunk szolgálni a földön. Mivel ha ennél több figyelmet szentelünk a földiekre, akkor a sátán meg tud rajta keresztül fogni.

És ezeknek az infóknak a tudatában ne próbáljunk meg változtatni a világon, és világmozgalmakat indítani, meg vallási reformokat, meg miegymást. Erre már nincs idő!

E helyett szakadjunk ki lelkiekben a világból, és a kereszténységből is, mert sajnos a ma látható vallási kereszténységben is ott van a sátán, jelen van ugye a világ benne. A testi vágyak, az ego, uralkodás, önzés, stb., magamutogatás, meg okkultizmus meg ilyenek.

Tehát Isten ott sincs jelen.

Ezért is mondjuk sok, sok videóban, hogy fejvesztve meneküljetek ki belőle, és lépjetek be az igazi Eklésziába, és törődjetek a saját üdvösségetekkel, és a testvéreink üdvösségével, és azzal, hogy az Atyánk több ezer éves hamisítatlan örömhíre az minél több emberhez eljusson, hogy minél többen lehessünk majd a Mennyországba.

Krisztus követése nem egyszerű út, és nem könnyű.

Sokszor fog benne az ember vért izzadni, és elbukni, ezt bárki tanúsíthatja, aki egy kicsit is megpróbál leszámolni a gyarlóságaival és engedelmeskedni az Atyának.

De e mellett ez az élet stílus, olyan szeplőtlen, és olyan tiszta örömöt is hordoz magában, amiért már megéri csinálni.

Nem beszélve arról, hogy ez az élet stílus már a földön célt ad az életünknek, ahogy említettem korábban.

És a szép ebben az, hogy ha engedelmesek vagyunk Krisztus felé, akkor az Atya a Mennyországba belépésünk mellett, még jutalmat is tartogat a számunkra.

Tehát biztatunk benneteket, és magunkat is, hogy ne aggódjatok, mert be kell, mennünk Isten országába akár min is kell keresztül mennünk addig.

Kitartást kívánunk mindannyiótoknak.

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány Percben: A zenéről

 

Több évtizede már, hogy a kereszténységben a zene nagyon komoly szerephez jutott. Láthatjuk, hogy zenés összejöveteleket csinálnak, zenés teadélutánokat szerveznek, és még Isten dicsőítését is zene mellett teszik. Majd, ugye, ezután kitalálták, hogy zenére töltekeznek be szent szellemmel, ez az, amit nagy ébredésnek neveznek, ami valójában egy nagy álomba merülés, ami egy kárhozatra juttató halálos álom. Ezt részletezni fogjuk, hogy miért. Tehát ez van a mai kereszténységben. És ez az egész zenére történő betöltekezősdi tulajdonképpen az Ószövetségre van építve, a Dávid-féle dicsőítő zsoltárokra és hasonlókra. Első körben tehát ebből a nézőpontból szeretnénk ezt a dolgot megcáfolni.

Először is, az Ószövetségben meg volt határozva, hogy az Istennek tetsző zene pontosan milyen lehet, és hogy milyen hangtartományok között lehetett csak játszani, de még az is meg volt határozva, hogy kizárólag mikor játszhatták és kik - ezek nagyon fontos dolgok, amikről most szó lesz. A dávidi zsoltárok és az ószövetségi zenélések nem révületbe ejtő kundalini jógás vudu szertartások voltak, mint mondjuk ez ((videó bejátszás 1:09-től, okkult vudu szertartás és varázslás a Rick Joyner féle Morningstar (Hajnalcsillag, aki Lucifer) keresztényinek látszó gyülekezetében), hanem szigorú keretek közé szabott, agyhullám- és elmemanipuláció nélküli tiszta és szent zenék, amik kizárólag Isten dicsőítését szolgálták, és kizárólag a kifogástalan szentségben élő emberek által lehettek eljátszva, és csakis ünnepekkor vagy különleges alkalmakkor.
 

1 Sám 16:13

Vette tehát Sámuel az olajosszarut, és fölkente őt testvérei körében.
És attól a naptól fogva az Úr lelke hatalmasan Dávidra szállt.

1 Sám 16:23
És amikor az Istentől küldött lélek Saulon volt, vette Dávid a hárfát, és pengetni kezdte.
Saul pedig megkönnyebbült, jobban lett, és a gonosz lélek eltávozott tőle.

 

Ámos 6:5
Hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszerük olyan, mint Dávidé.

Ámos 5:21,23

Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, nem gyönyörködöm összejöveteleitekben.
Távoztasd el tőlem énekeid zaját, nem akarom hallani hárfáid pengését.

 

Ézs 5:11-12
Jaj azoknak, akik korán reggel részegitú ital után futkosnak, estig mulatnak, és bor heviti őket! Citera, lant, dob, síp és bor van lakomájukon, de az Úr dolgaival nem törődnek, és nem látják keze cselekedeteit.

 

Ezek a zenék nem  a dallamról vagy a hallgatóság érzelmi állapotának a befolyásolásáról szóltak, mert az már egyszerű, közönséges boszorkányság lenne, mágia. Ugyanis minden ilyen vudu szertartás-szerű zene és imádat a bálványistenek körül volt csak  - erre sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben nem hasonlíthatott az Isten dicsőítésére szolgáló zene, sem pedig a világi zenékre nem hasonlíthatott, tehát nem kezdhettek el ott lagzizni Isten előtt (videó bejásztás 1:57-től). Ha ezt az Ószövetségben megpróbálták volna megcsinálni, akkor megemésztette volna őket a tűz valószínűleg. Sokszor látni azt is, hogy az Ószövetségben Isten egyszerűen nem fogadta el a zsidók zenélését, mert nem voltak hozzá elég szentek.
Istennek tetszően zenélni csak szentségben élő emberek tudnak, mint mondjuk Dávid volt, amikor még nagyon nagy szentségben élt, és beárnyékolta az Atya test nélküli formájában, és hárfázott Saulnak, akiről (és nem „akiből”) eltávozott erre a gyötrő lélek. Ott sem a zene volt a lényeg, hanem az, hogy az Atya - Dávid engedelmes életére nézve - megjelent a színen, ebben a test nélküli formájában, és rászállt Dávidra - ugye, ezt írja az Írás - nem „bele”. És Dávid ekkor már fel volt kenve - ez is fontos. Tehát Isten jelent meg rajta, és ezért ment el a gyötrő lélek arról a helyről. Ez egy jó példa arra, hogy Isten csak szentségben élőktől fogad el zenét. Ha például a zsidók ugyanekkora szentségben éltek volna, akkor Isten nem mondta volna nekik, hogy távoztasd el tőlem az énekeidnek a zaját, nem akarom hallani a hárfáid pengését. Ugye, ezt Ámos könyvében lehet olvasni. Ezt azért mondta, mert engedetlenek voltak, tehát Istennek csak az a kedves, ha a bűnöktől megtisztított életű szent  emberek zenélnek neki.  Az Ószövetségben a zenének egyébként az volt a célja, hogy az emberek figyelmét elvonják magukról, és Istenre tereljék, ezért volt ez a zene más. Ma pont ennek az ellentettjét látjuk például. Mint ahogy egy kedves barátunk is nemrég említette, hogy ma nincs szinte egy zeneszám sem, ami nem az „én”-ről szólna, ami nem az embernek az útkeresését, az örömeit, bánatait írná le, vagy más emberi dolgokat fejezne ki. Még a keresztény zenékben, a keresztény dalszövegekben is ezt lehet látni. Ezeknek a dolgoknak semmi közük Istenhez. Ez csak emberi művészet, de erre Istennek nincs szüksége. Ő szeretetet és engedelmességet vár el tőlünk.
Sehol nem olvashatjuk az Írásban azt sem, hogy a zene előfeltétele lett volna annak, hogy Isten meghallgassa az imáinkat, és hogy embereket beárnyékozzon. Ellenben a gyülikben csak akkor töltekeznek be, és csak akkor dicsőítenek, mikor megy a zene, ez is érdekes… Azt sem lehet olvasni az Írásban, hogy az emberek minden összejövetelük előtt menetrendszerűen zenével kezdték volna az istentiszteletet, mint ma. Azt sem lehet olvasni, hogy az isteni szent zenékkel kereskedtek volna, mint ma. Pontosan ezért van, hogy ezek a zenék, amiket ma eladnak a gyülikben, ezek nem szent zenék. Ha szentek lennének, akkor miért adják el, miért csinálnak pénzt belőle. Nevetséges! Sokan azt mondják, hogy valamiből meg kell élniük a zenészeknek, de hát miért pont abból kell megélniük, hogy a szentnek titulált dolgokkal kereskednek. Ez Isten szemében utálatos. Ha valamiből meg kell éljenek, akkor menjenek el dolgozni. Pál apostol is kétkezi munkájából élt egész életében, nem pedig Isten szent dolgait árulta ki, mint a piaci kacatokat, ez teljesen nevetséges dolog.
Visszatérve a zenélésre: az egész Irásban két konkrét eset van, hogy Isten emberei énekeltek volna, egyszer mielőtt Krisztus ment volna fel az Olajfák-hegyére, másik meg, mielőtt Pál Szilásszal a börtönben énekelt.

Márk 14:26
Dicséretet énekeltek, majd kimentek az Olajfák hegyére.

Apcs 16:25

Éjféltájban pedig Pál és Sziláz imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket.

 

Ennél több eset nem is volt.
Tehát, ennyit arról, hogy mennyire bibliai ez a zene-bonás cirkusz, amit a gyülikiben látni lehet éjjel-nappal.
Most beszéljünk kicsit magáról a zenéről és hatásairól általánosságban.
A zene önmagában Istentől eres, nem sátáni eredetű dolog, viszont a sátáni erők rosszra használják. Az ördög a zenének a mestere, mint az Írás alapján is tudjuk, hogy ő volt a mennyben a zenész, erre láthatunk igéket.

Ézs 14:11 A Seolba hanyatlott kevélységed és lantjaid zengése, férgek lettek fekvőhelyed, és pondrók a takaród!


Tehát a zenét sokszor rosszra használják, sajnos lehet látni, hogy a dorbézolásnak és a kicsapongásnak egy nagyon erős eszközeként használják az emberek. De ennél még rosszabb, hogy a zenét elmemanipulációra használják, mivel erre is alkalmas. A zenék ugyanis hatással vannak ránk, akár bevalljuk, akár nem. Nehezen kontrollálható érzelmi lavinákat indítanak el. Viszont, még ennél is durvább, hogy még az élettani funkciókra is hatással vannak - ezek növény- és állatkísérletekkel bizonyított tények. emellett a figyelmünket is elterelik, bágyadtságot okoznak, hogyha hosszabb ideig hallgatjuk. Ezért is van, hogy a sátán úgy építette fel a világunkat, hogy akárhová megyünk, legyen valami zaj körülöttünk. Ha bemegyünk a boltba, plázában, kávéházakban, gyorséttermekben, mindenhol… Még az utcán is zene szól. Meg ha hazamész, az otthonodban is a zene szól, ott is szól a TV vagy a rádió, ha az autóba beülsz, ott is. Magyarul mindenhol, bárhová mész. Ezt azért rendezte így az ördög, hogy az emberek tulajdonképpen egy folytonos bágyadtságban legyenek tartva, még kevésbé legyenek fogékonyak az igazságra, még kevésbé legyenek fogékonyak, amikor Isten rájuk száll, amikor inspirálja őket. Tehát a zene manapság nagyon rosszra van használva.

„Ez egy nagyon erős kábítószer. A zene képes megmérgezni, javítani a kedvedet, vagy éppen beteggé tenni anélkül, hogy tudnád, mitől van” (Dr. Adam Knieste, zenetudós)
 

De kezdetben nem volt rossz. Isten azért adott zenét, zenei hallást is az embereknek, hogy ebből is meglássák, írásos próféták nélkül is meglássák, hogy ez az egész harmonikus világ nem egy puszta véletlen műve, ezt valaki megteremtette. Tehát erre adatott a zene. Viszont az ördög rájött arra, hogy az embereknek van hallása, és ezt kihasználta. Tudta azt is, hogy a zene képes az emberekből érzelmeket kiváltani, sőt, a révületbe ejtő zene még arra is képes, hogy a tobozmirigyet megnyissa,ami által az ember látomásokat és álmokat lát. Ha a tobozmirigy megnyilik, akkor a test mindenféle érdekes dolgokat tud produkálni. Akár spontán gyógyulásokat is bénaságból vagy más betegségből, viszont ezek a gyógyulások nem Istentől valóak. Nyilván, ha természetfeletti dolgokról beszélünk, amik nem Istentől valóak, akkor az csak az ördögtől lehet.

 

Máté 24:24
Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.

 

2Thess 2:9-10

akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy az által üdvözüljenek.
 

2Kor 11:13
Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, hisz maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát.

 

Ez tiszta okkultizmus, agykontroll.
Mit gondoltok, kere4sztény gyülikben a gyógyító esteken miért van mindig zene? Pontosan ezért.
Az ördög ezeken keresztül csinálja a gyógyításokat, jeleket, csodákat. Ezzel az embereket az ő uralmában tartja, azzal, hogy elhiteti, hogy ő Isten. Így imádtatja magát, közben röhög a markába. Tévedés, hogy az ördög nem tud jeleket és csodákat tenni, ugyanis tud, csak nem ezt tanítják a gyülikben. Meg kell említeni azt is, hogy egyáltalán nem véletlen az, hogy a zenés dicsőítés mindig a prédikáció - azaz elmeprogramozás - előtt és után vannak. Ez nem véletlen, mert először megnyitják az agyat, majd beprogramozzák, utána pedig bezárják a zenének a segítségével - ez teljesen okkultizmus. A tobozmirigy megnyitásával az agy programozhatóvá válik különféle információk elfogadására is, de ez az ördög technikája, Isten ilyet soha nem használna, csak az ördög. Valójában a zenék szövegei meg a videoklipjei is csak arra vannak, hogy az embereket bódítsák, manipulálják, különféle üzeneteket égessenek az agyukba, amik többnyire az embereknek az új világrendre való felkészítését szolgálják. Ezért inkább arra biztatunk benneteket, hogy ha zenét akartok hallgatni, akkor inkább hallgassatok instrumentális, azaz szöveg nélküli zenéket, főleg komolyabb zenéket. De ezekkel is óvatosnak kell lenni, ugyanis ezek is meg tudják nyitni a tobozmirigyet. Jobb tehát, ha egyáltalán nem hallgattok olyan zenéket, amelyek érzelmileg mélyen hatnak rátok, mert ha ezt érzitek, akkor már megnyílt a tobozmirigyetek, és a Sátán meg tudott fogni a mágiájával. A legjobb talán az, hogyha Istennek engedelmességben vagytok, és ti magatok tudtok zenélni természetes hangszerekkel, nem mű zenéket. Viszont mint mindenben, a zenében is fontos a mértékletesség, és valójában a zene Isten szemében egy századlagos dolog, tehát olyan, mint a szájjal megvallás, önmagában semmit nem ér, hogyha nincs mögötte szeretet és engedelmesség.
Tehát elsősorban erre kell mindenáron törekedni. Erre kell figyelni!

Ján 3:36
Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.


Reméljük, hogy tudtunk segíteni.
Köszönjük a figyelmet!

 

 

Néhány Percben: víz, tűz, Szentlélek alávetettség

 

A Krisztuskövetésnek vannak különféle szakaszai, amiket az írás különféle alávetettségeknek, a jezsuita hamis fordításokban keresztségeknek nevez.

Három ilyen szakasz van: a víz alávetettség, vagyis a vízkeresztség,

A tűz alávetettség, az-az a tűzkeresztség, és a Szentlélek alávetettség, Szentlélek keresztség a jezsuita fordításban.

A következőkben ezekről fogunk beszélni.

A víz alávetettség az, az első szakasz, az Atyával való jó lelkiismeret kereséséről szól, ennek a szakasznak van egy fizikai látható része is, ami a fizikai víz alámerítés, amit önként teszünk meg, ez egy szimbolikus cselekedet, annak a jele, hogy az életünket önként Isten beszéde alá rendeljük, mivel a víz Isten beszédének a szimbóluma.

És ezzel egyúttal meghalunk a világnak, vagyis a gonosz természetében való élésnek.

 

1Pét 3: 20, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Nóé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek menekült meg víz által.

1Pét 3: 21 Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által,

 

Szent=Istennek szentelt, erkölcsös, tiszta, Istenhez méltó életmód.

 

Tehát a legfontosabb az, hogy a fizikai alámerítés után, a víz alámerítettség élet szakaszának a lelki részét teljesítsük, tehát a jó lelkiismeret keresését az Atyával a Fia követésén keresztül, aminek cselekedetekben kell megnyilvánulnia természetesen.

Tehát általában a víz alávetettség szakaszában van, hogy elkezdjük erőteljesen tanulni az igét, és odaszánni magunkat a mindennapok nehézségeiben az engedelmességre.

Tehát odaszánjuk magunkat arra, hogy a földi világ természete szerinti élés helyett, az Isten világának a természete szerint élünk még akkor is, ha e miatt bolondnak néznek a világi emberek.

És ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog az emberek számára Isten ezt tudja, hogy nehezünkre esik, de ha mi ezt mégis akarjuk, akkor az Őt boldoggá fogja tenni, hogy látja, hogy a sátán által fertőzött természetű emberek mégis megpróbálnak neki engedelmeskedni annak ellenére, hogy Ő tudja, hogy mi erre képtelenek vagyunk.

És sokszor elfogunk bukni,de az előttünk levő reménység,és az iránta fűződő szeretet miatt felállunk,és megpróbáljuk annak ellenére,hogy az szenvedést okoz a számunkra,és pont ezért fog Isten megjutalmazni,hogy ha befutjuk a célunkat

Tehát ezt a fajta keskeny úton járást kezdjük el a víz alá vetettség élet szakaszában.

 

1Pét 4: 2 hogy többé ne emberi kívánságok, hanem az Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

1Pét 4: 3 Mert elég volt, hogy az elmúlt időben a pogányok akaratát cselekedtétek, kicsapongásokban, kívánságokban, részegségekben, dőzsölésekben, tivornyázásokban és tiltott bálványimádásokban éltetek.

 

Kol 3: 12 Öltsetek magatokra azért – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet,

 

Róm 12: 1 Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek.

Róm 12: 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Ef 4: 22 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott,

Ef 4: 23 újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban,

Ef 4: 24 és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

 

Kol 3: 16 Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak!

 

Fil 2: 5 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt,

 

Mikor ez a szakasz véget ér, akkor jön el általában a tűz alávetettség periódusa egy ember életébe ez egy olyan szakasz, amikor az írás ismeretünk elégséges, és a minden napok nehézségeiben sikeresen engedelmeskedünk az Atyának,

És akkor Isten tűz alá veti az életünket, ami az Istennek engedelmes emberek esetében a sorozatos megpróbáltatásokat szimbolizálja az írás szerint.

Ezért mondja szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támad közöttetek, mintha valami különleges dolog történne veletek.

Vagyis a megpróbáltatásokon, az-az a tűzön keresztül edződünk, és gyakoroljuk a kitartást, a hűséget, és az engedelmességet Istennek,

Az olyan, mint amikor edzik az acélt, és mind e közben a tűz kiégeti belőlünk az engedetlenséget, mint ahogy a fémekből is tűzzel égetik ki a salak anyagot.

Mikor tehát a tűz alávetettség során jönnek a megpróbáltatások, akkor Isten folyton felhozza a még a víz alávetettségünk során és ezután megtanult igéket, és ezt gyakoroltatja velünk, hogy a nehézségekben az Ő igéje alapján cselekedjünk.

Ez olyan, mint a példázatban mikor arról beszél Krisztus, hogy ha ő rá építed a házadat, az élet házadat, akkor kiállod majd a próbákat.

Fontos megjegyezni azt is, hogy ezek a megpróbáltatások nem azért vannak, hogy Isten lássa, mi hol tartunk, hanem azért vannak ezek, hogy egyrészt erősítsen vele bennünket, eddzen, gyakoroltassa az Ő engedelmességében, és az Ő hozzá való mindenen keresztülmenő ragaszkodásban.

Másrészt pedig azért vannak, hogy mi magunk lássuk, hogy hol tartunk a neki való engedelmességben.

 

1Pét 4: 12 Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek.

1Pét 4: 13 Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.

 

1Pét 1: 7 hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor.

 

1Kor 11: 19 mert szükséges, hogy meghasonlások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek.

 

Jel 3: 18 Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kend be a szemedet, hogy láss.

 

1Kor 3: 11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus.

1Kor 3: 12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra,

1Kor 3: 13 mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára.

1Kor 3: 14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap.

 

2Kor 13: 5 Próbáljátok meg magatokat, hogy engedelmességben vagytok-e! Vizsgáljátok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy a megváltó lelkülete bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.

 

És ez után az élet szakasz után jön a Szentlélek alávetettség.

A Szentlélek alávetettség az, amikor már felnőttünk az Atyának való engedelmességben, és már nem csak az ige alapján, közvetett módon engedelmeskedünk, hanem az Atya személyesen, közvetlen módon kezd el vezetni az Ő test nélküli formájában, amit az írás Szentléleknek hív.

Ennek az élet szakasznak is van fizikai része, ami az, hogy az Atya személyesen megjelenik a színen, amikor valakit így elhív.

Láthatjuk azt, hogy amikor az apostoloknál, mikor a szél és a tűz formájában bement közéjük ugye, vagy mikor a Mózesnél a csipkebokor lángolt, de nem égett el.

Ennek vannak látható jelei, hogy Ő bejön oda.

Sajnos a Szentlélek alávettséggel kapcsolatban is vannak hamis tanítások, mint például az, hogy ezt kérni kell az Atyától, ami nem igaz, mert maximum a szent lelkületet kérhetjük az Atyától, de a Szentlélek alávetettséget kérni teljesen felesleges, mert azt akkor adja meg, amikor eljön nála az ideje, és ez attól függ, hogy mi mennyire vagyunk engedelmesek.

 

1Kor 12: 11 De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogyan akarja.

 

A másik hamis tanítás, hogy a Szentlélek alávetettségben van valaki, akkor szabadon használhatja a Szentlelket, mintha az nem az Atya lenne, hanem valami használati eszköz, de ez is butaság, mivel ha az ember így használhatná Istent szabadon, akkor az ember maga a bűnös természete miatt egyszerűen rosszra használná,

Na meg amúgyis azért ember irányítaná a teremtőjét az egy kicsit fura lenne,kicsit talán olyan mintha a farok csóválná a kutyát.

Tehát ez nem így van, hanem úgy, hogy Isten a megfelelő pillanatban, a megfelelő esetben megadja a megfelelő képességet, mint ugye a nyelveken szólást, vagy máskor a prófétálást, stb.

Tehát ez így zajlik.

Nagyon fontos,hogy ezeket az alávetettségeket nem rangokként kell fölfogni,hogy én Szentlélek alá vagyok vetve,te meg csak víz alá, te kis senkiházi.

De sokat hallunk ilyet, tehát.

Akik ezeket mondják azok biztos, hogy nem az Atya útján járnak, hanem a gőg csapdájában vesztegelnek, semmiféle alávetettség nincs az életükön, legalábbis annak a jelei nem láthatóak.

Fontos még azt is megjegyezni,hogy akit Isten már személyesen vezet,és csodákat tesz a környezetében azt az embert biztosan arra fogja használni,hogy építse, és gondozza a szellemi Izraelt.

 

Róm 14: 17 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.

Róm 14:18 Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és az emberek megbecsülik.

Róm 14: 19 Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.

 

1Kor 14: 4, Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

1Kor 14: 12 Ezért ti is, mivel törekedtek a lelki ajándékokra, a gyülekezet építését keressétek, hogy gyarapodjatok.

1Kor 14: 26 Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre legyen.

 

1Kor 12: 26 Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved, ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül.

1Kor 15: 58 Azért, szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.

 

Ezért is nevetséges mikor az emberek állítják, hogy beléjük szállt a szent szellem ugye, otthon elkezdte őket csiklandozni, meg felemelni, meg hasonló ilyen badarságok.

Mivel egy: Isten nem száll bele senkibe,

Kettő: a Szentlélek alávetettség nem a saját kis életünknek a szórakoztatásáról szól, hanem kizárólag arra, hogy Isten munkáját végezzük, vagyis hogy épüljön az eklészia a kihívottak közössége.

A Szentlélek alávetettségnek mindig vannak tanúi is, mint mikor a felházban a 12-nél az Atya megjelent a színen, és ezt látták az ott lévő asszonyok, meg a 120-tanítvány.

Utána mikor elkezdtek nyelveken szólni azt is több ezren látták, ugyanígy mindenki másnál is voltak tanúk, akit az írás így említ.

Ugyanis az írás alapján Szentlélek alávetettségben élt szinte az összes Istenben élő főbb bibliai karakter, mint például Krisztus is, vagy Pál.

Érdekesség,hogy ő náluk már nem lehet olvasni,hogy ebben az élet szakaszban továbbra is magolták volna az Isten igéjét nap, mint nap,mivel ez a tanulási periódus akkor már betelt az életükben.

Akkor ők már felnőttek az engedelmességben is, tehát ez tulajdonképpen az utolsó élet szakasz a Krisztuskövetésben.

Persze nyilván ilyenkor is tanul az ember továbbra is új dolgokat,például Péter a Kornéliuszéknak a nyelveken szólása után értette meg,hogy Isten nem személy válogató,mivel a pogányokra is kiterjesztette a kegyelmét.

És ugyanígy jöttek még neki ebben az élet szakaszban is megpróbáltatások, ezt láthatjuk, mint például, amikor pogányok közt volt, félrevonult, képmutatóan viselkedett, mire Pál nyíltan megfedte.

Ezzel próbára lett téve az alázatosságban és a kérlelhetőségben.

Tehát ezekből fakadóan fontos megjegyezni azt is, hogy ezek az élet szakaszok nem egymás után zajlanak le, hanem egymás után kezdődnek el, ahogy azt az ábrán is láthatjátok: (7: 20-nál a videóban)

 

Erre utal az is, amit alámerítő János mondott Isten Fiáról, hogy Joshua majd Szentlélekkel, és tűzzel keresztel.

Ez alatt nem azt értette, hogy Krisztus tud adni valamiféle Szent szellemet, hanem azt, hogy ő az életével mutatta meg, hogy hogyan lehet az Atyához közeledni, és a víz, az.-az Isten beszéde alatt élni, miközben az ördög sorozatos ostromait szenvedjük a tűzpróba által.

De persze csak amennyit az Isten megenged neki,

És ő mutatta meg továbbá azt is, hogy hogyan kell Isten vezetése alá rendelnünk az életünket az Ő beszédét megtartva

A legnagyobb nehézségekben is, hogy aztán kapcsolatba kerülhessünk vele Lélek formájába, hogy pontosan Ő mondja meg, hogy hogyan építsük a szellemi templomot, a Krisztus testét, hogy mikor kinek mit mondjunk, pontosan hova menjünk, hogy egyáltalán kell-e menni valahova, hogy kinek mi legyen a feladata az általa szervezett eklésziában, ugye.

 

Ján 21: 18 Bizony, bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.

 

1Kor 9: 24 Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.

 

Fil 3: 13 Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve

Fil 3: 14 célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.

 

Ezért mondta Krisztus is Péternek, hogy mikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.

Ez is a Szentlélek alávetettség élet szakaszára utal.

Tehát ezek az élet szakaszok egymás után következnek,de mikor egy új elkezdődik, az előzőnek nem lesz vége,tehát amint említettem a tűz alávetettség próbái például ugyanúgy jelen lesznek az életünkbe a Szentlélek alávetettség periódusában, mint ahogy Pált is az Atya vezette személyesen,de mégis számos megpróbáltatásokon ment keresztül,többször majdnem meg is ölték.

És hát mi is ugyanígy megpróbáltatásokon fogunk keresztül menni, és ezért kell az Atyát kérnünk, hogy tartson meg minket ezek között, hogy sikeresen befuthassuk a célunkat, ami az, hogy minél erőteljesebben szolgáljunk neki, és az életünk végén az Ő országába jutva, minél közelebb kerüljünk az Ő dicsőségéhez.

És ehhez kívánunk nektek sok erőt, és kitartást, az Atyánknak az áldását, a vezetését, és bölcsességét is, és köszönjük a figyelmeteket!

 

 

Néhány percben: Nagy gyülekezetek vagy kis házi közösségek

 

Isten beszéde alapján nagy egyházakba, gyülekezetekbe kell járnunk mindenképp vagy inkább otthoni, kis házi csoportokban, közösségekben gyakoroljuk az engedelmes, Krisztuskövető életet?


A mai hamis kereszténység körében nagyon elterjedt, hogy az emberek csak gyülekezetekben gondolkodnak, tehát a legtöbb ember szemében csak az lehet Krisztuskövető, aki egy névvel ellátott hivatalosan bejegyzett és elismert keresztény gyülekezethez tartozik.

Tőlünk is sokan kérdezitek, hogy hova tartozunk, és miután közöljük, hogy sehova, sajnos azt kell, hogy lássuk számos ember ezt egyszerűen képtelen feldolgozni, és ez a jelenség sajnos a több évszázadnyi agymosásnak az eredménye, aminek során elhitették velünk, hogy mindenki, aki nem hivatalosan bejegyzett keresztény, és nem valami több száz, meg ezer főt számláló gyülibe jár, az nem lehet Krisztuskövető.

Tehát ezt a meglátást szeretnénk ebben a videóban megcáfolni, mivel ez egy teljesen helytelen meglátás, és ez is egy erőteljes eszköze annak, hogy az embereket az ördögimádó álkereszténységbe tartsák bent.

Először is tehát kezdjük azzal, hogy az írás az Újszövetségben mikor gyülekezetekről beszél, rendszerint kis házi közösségeket említ, amiknek nem volt külön nevük,

Meg nem voltak külön vallási irányzataik, hanem mind egy értelemben voltak, és a Krisztus szellemi testéhez tartoztak.

Tehát családonként jöttek össze, házanként, és amikor az efézusi gyülekezetekről vagy a galiciai gyülekezetről, vagy más gyülekezetekről beszél, akkor ezt a megnevezést összefoglalóan érti a térség szórványaiban élő kis házi közösségekre, akik időként ugyan összejöttek nagyobb létszámban is, de alaphelyzetben házilag gyűltek csak össze kis létszámba.

És ez természetesen jól működött már akkor is, ahogy jól működik ma is.

 

2Kor 1: 1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van,

(Korinthusban élő kihívottak közösségének)

 

Ef 1: 1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az efezusi szenteknek és azoknak, akik engedelmesek  Krisztusnak.

(Efézusban,az Istennek félretett,megtisztult életet élő közösségnek,akik akik engedelmesek Krisztusnak.

 

Viszont ezek a kis házi közösségek gomba módra el is kezdtek szaporodni, és a Krisztus tanai elkezdtek erőteljesen terjedni rajtuk keresztül, és természetesen ezt a háttér elit nem nézte jó szemmel, és megpróbálta megsemmisíteni a mozgalmat,

De mivel az Atya megsegítette ezeket a korai Krisztuskövetőket, ezért nem tudták őket megállítani.

És hát e-miatt határoztak úgy a 300-as években, hogy a támadás helyett színlelt együtt működéssel beleépülnek ebbe a mozgalomba, és eltérítik Istentől.

Pontosan ezért ajánlottak békét ezeknek a Krisztuskövetőknek,és ezért hozták létre az úgy nevezett nagy egyházakat,ahol áthamisították az írásokat,hamis dogmákat csempésztek be az eredeti tanokba.

 

Filem 1: 1-2 Pál Krisztus foglya és Timóteus a testvér Filemonnak,a mi szeretett munkatársunknak és Appiának,nőtestvérünknek,Arkhipposznak,bajtársunknak és a te házadnál levő gyülekezetnek.

 

1Kor 16: 19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Istenben Akvila és Priscilla a házuknál levő gyülekezettel egybe.

 

Apcs 18: 8 Kriszpusz pedig, a zsinagóga elöljárója engedelmes az Istennek egész házanépével együtt, és a korinthusiak közül is sokan, akik hallgatták őt, engedelmeskedtek, és alámerítkeztek.

 

Kol 4: 15 Köszöntsétek az atyafiakat kik Laodiceában vannak,és  Nimfást és a gyülekezetet mely az ő házánál van.

 

És az embereket a lehető legalacsonyabb szinten tartották,és tartják ma is a Krisztuskövetésben, ugyanis ezekben a nagy gyülekezetekben és a történelmi egyházakban a hívőket meghagyják gyerekeknek a Krisztuskövetésben,

Lelkileg tejen táplálják őket, és nem adnak nekik kemény eledelt, ugyanis ha kemény táplálékot adnának nekik, akkor az embereknek alig az egy-két százaléka maradna a gyülikbe,

 

Zsid 5: 12, Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek alapvető elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre.

Zsid 5: 13 Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivelhogy kiskorú.

Zsid 5:14 A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek gyakorlott ítélőképességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére.

 

És így a gyüliknek nem lenne annyi pénzük ugye a tizedből, e-mellett ezekben a sátán által létrehozott több ezer fős gyülekezetekben az emberek személytelenné válnak,

Képmutatóvá,és egymással sokkal felületesebbé.

Ezeken a helyeken az emberek nem törődnek egyenként egymás bajaival,nem is tudnak ekkora létszám mellett,mert nincs rá idő,csak arra ugye, hogy meghallgassák a prédikációt a sok hazugságot,aztán utána menjenek haza.

 

1Thess 5: 11 Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

 

2Kor 13: 11 Végezetül, testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene lesz veletek.

 

És e miatt a képmutatás miatt a bűnök se jönnek felszínre, mivel az emberek egymást ilyen szférában, ilyen helyeken nem feddik meg, ebből fakadóan a hívek megmaradnak a bűnökben,

És pont a miatt van ennyi hívője ezeknek  a gyülekezeteknek,ugyanis ha nem tartanák az embereket a bűneik közt kényelemben,akkor amint mondtam tized ennyi nem lenne a híveik száma.

 

Péld 27: 5 Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkolt szeretetnél.

Jak 5: 16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van.

2Tim 4: 2 Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

 

Mivel csak nagyon kevés olyan ember van ezekben a gyülikben akik, odaszántan követik Istent, és hajlandóak lerakni a legtitkosabb bűneiket is.

Ezért is gyártják a mai felekezetek az úgynevezett hétvégi divat keresztényeket, akiknek Isten abból áll, hogy szombat, vagy vasárnap elmennek az Isten tiszteletre, és mikor annak vége, utána mennek élni a kis világi életüket a bűnök között,

És tulajdonképpen ezeket a nagy egyházakat, és gyülekezeteket a sátán azért hozatta létre az embereivel,hogy ez által önmagát imádtassa a hívekkel a tanokon keresztül.

Ezzel elvéve az üdvösségüket,ezért hozták ezeket létre,és persze e-mellett ugye amint mondtam a háttér hatalom bevétele sem csekély, amit a hívekből kiszipolyoznak ezeken a helyeken.

Tehát ki kell jönni ezekből a helyekből,ez Isten akarata!

Ahogy Krisztus idejében is ez volt az akarata, hogy az emberek jöjjenek ki a züllött, feslett, ál-Júdaizmusból, most az, az akarata, hogy kijöjjenek ebből a szintén züllött, és szintén feslett álkereszténységből, ebből a vallási Babilonból

 

2Kor 6: 16 Vagy hogyan fér össze Isten temploma (Krisztus teste,az eklészia)

a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta: Bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.

2Kor 6: 17 Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük – azt mondja az Úr –, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket,

 

Jel 18: 4 És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket!

 

Értsétek meg, hogy ez a vallásrendszer Istennek nem kell, egy az egybe ki fogja dobni a szemétbe, hogy ha eljön az ítélet ideje!

Ezeket a nagy gyüliket az Atya csak azért hagyja meg, hogy szűrőként használja, hogy kiszűrje azokat az embereket, akik nem csak azért járnak a templomba, mert a többi ember elismerésére vágynak, vagy, mert viszket a fülük a hamis tanokra, meg a hamis hitetésre, hanem tényleg azért mennek oda, mert odaszántak és Istent keresik, és az igazságra szomjaznak,

Az ilyen embereket az Atya később úgyis kihívja ezekből a helyekből,hogy ha eljön annak az ideje az életükben,tulajdonképpen mi is ebben szeretnénk segíteni nektek.

Ez a videó ugyanis főleg azoknak szól, akik még benne vannak az ál-kereszténységben, nektek üzenjük, hogy gyertek ki!

Persze a gyülik általában foggal, körömmel fognak küzdeni, hogy bent tartsanak titeket maguknál.

Ez sajnos egy megszokott jelenség, erre van egy hamis tanításuk is, amit a zsidók 10: 25-ből vettek, ami a Károliban félre van hamisítva, és úgy szól a vers, hogy: el nem hagyván a magunk gyülekezetét miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást stb.

Itt a gyülekezet szó azt jelenti, hogy naponkénti összegyűlés, tehát ez arra utal eredetileg ez a vers, hogy gyűljetek össze naponként egymással,

Nem arra, hogy ne hagyjátok el a gyülekezeteteket, ami hemzseg a hamis tanoktól.

Eredeti görög szerint: 05: 10 től található a videóban)

Tehát ki kell jönni ezekből, a helyekből ez Isten akarata.

Erre volt a szellemi előkép a zsidók pusztába való kimenetele is,nekünk is a szellemi pusztába kell kimennünk ezekből az egyházakból.

Viszont miután kijöttünk egyedül nem maradhatunk, mert egyedül nem lehet megélni a Krisztuskövető életet,

 

1Thess 5: 11 Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

 

2Kor 13: 11 Végezetül, testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene lesz veletek.

 

1Kor 14:3, Aki pedig prófétál, emberekhez szól, épülésre, vigasztalásra és bátorításra.

 

Aki igazán meg akarja élni, az szenvedni fog sokat a tűzpróbák alatt, és szüksége lesz erősítésre és biztatásra, és ehhez más emberek is kellenek.

Meg Isten is általában máson keresztül ad felismeréseket, beszélgetések közbe, meg másokon lehet csak gyakorolni a prófétálást, ami a feddés, gyámolítás, vigasztalás, stb.

A kenyértörést is csak együtt lehet igazán gyakorolni,ezeket csináljuk mi is naponként a mi kis közösségünkbe.

Tehát ezekhez mind közösség kell, de minimum két ember, aki egy értelembe van.

Ezért tanácsoljuk majdnem minden videóban,hogy keressetek kis házi Krisztuskövető csoportokat, amik nincsenek egyházakkal összeköttetésben,vagy csináljatok magatok ilyen közösséget akár skypon.

Mi is így gyűlünk össze már több éve minden nap.

A kis szoros közösségek azért jók, mert ezekben az emberek nem tudnak képmutatóskodni, egy ilyen közösségbe személyesebb és barátibb a légkör is, ezért van, hogy a csoporttagok világi rokonai vagy barátai szívesebben ellátogatnak ilyen helyekre, mint mondjuk egy ilyen mega gyülekezetbe.

Tehát így Isten könnyebben el tudja érni ezeket az embereket,és erre akarok kilyukadni.

E-mellett a kis közösségekben az embereknek van idejük egymásra, törődni egymás bajaival, egyenként imádkozni egymásért ugye,

Mi is kis létszámba vagyunk, esténként általában 4-en, 6-an, és bőven van időnk egymásra, tudunk egymás üdvösségével törődni.

És még ezeken kívül is számos más előnye van egy ilyen kis szeretet közösségnek, ezért tanácsoljuk nektek, hogy hagyjátok el a nagy mega gyülekezeteket, ahol hazugságokat pumpálnak belétek, és ezzel az üdvösségeteket veszélyeztetik.

Tudjuk, hogy nem könnyű elszakadni, de nem vagytok egyedül, számos ilyen honlap van, ami ezzel a témával foglalkozik.

Ezeket be fogjuk linkelni majd a videó alá.

Mi is mindnyájan ezekből a gyülekezetekből jöttünk ki,és ezért biztatunk titeket is,hogy legyetek bátrak,ne féljetek meglépni ezt a lépést.

Hogy ha féltek, akkor kérjétek az Atyát, vagy hogy ha nem vagytok biztosak magatokba, akkor kérjétek az Atyát, hogy erősítsen meg ebben a témában is,

És ha bármiben tudunk segíteni, akkor forduljatok bizalommal hozzánk, szívesen segítünk nektek!

Köszönjük a figyelmeteket!  

 

A videóban említett linkek:

https://galatiansfour.blogspot.com/
https://galatiansfour.blogspot.hu/2013...
https://galatiansfour.blogspot.hu/2013...
https://galatiansfour.blogspot.hu/2012...

https://www.bereanbeacon.org/richard-b...
https://kegyelem.orgfree.com/cikkek/Be...

https://acalltotheremnant.com/2009/07/...

https://www.christiananswers.net/hunga...

https://keskenyut.wordpress.com/2012/0...
https://keskenyut.wordpress.com/2012/0...

 

 

Néhány percben: Ítélkezés vagy józan megítélés?

 

Mást se látunk a kereszténység köreiben, mint azt, hogy számos esetben mikor Isten beszéde alapján utálatos dolgokról van szó, akkor a keresztények ahelyett, hogy megítélnék a rosszat, inkább félre állnak, és közlik hogy meg van írva, ne ítélkezz.

 

1Kor 6: 9 Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát? Ne tévelyegjetek! Mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankodók,

 

Ferenc pápa kijelentései, hamis próféták: (0: 14-től a videóban)

 

Meg sokszor azt is mondják, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzek, maga Ferenc pápa is ezt hajtogatja, amikor a homokosokról van szó, akiket Isten beszédét teljesen mértékben elítél.

És emellett számos más pásztor is, gyülekezet vezető, és egyházi mufli is hajtogatja ezt a dolgot, és ezt a kiváló szokásukat természetesen a felületes keresztény híveik is átveszik.

Ami szomorú, mivel lényegében emiatt van, hogy a kereszténység egyszerűen képtelen a világot megváltoztatni,

És ahelyett, hogy igazságos ítéletet mondana, inkább az áldását adja különféle transzvesztita énekesekre, meg üdvösséget ígér a homokosoknak meg a paráznáknak.

 

Istennél nincs tolerancia, se kompromisszum!

 

Világosan kijelenti a mi Atyánk, hogy a homoszexuálisok nem öröklik Isten országát!

 

Róm 1: 27 ugyanígy a férfiak is elhagyták az asszonnyal való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.

 

3Móz 18: 22 Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak. Utálatosság az.

 

Joel Osteen beszéde: (0: 30-tól a videóban):

"Szerintem fantasztikus a pápa, főleg a beszéde, az alázata

Tetszett, amikor ma ezt mondta és mi is így gondoljuk

Nem akarunk ebből egy kis szűk dolgot csinálni,mindenkit szeretettel látunk.

Lehet, hogy nem egyezünk 100%-ban a tanításokban, vagy a teológiai kérdésekben, de az egyház, a katolikus egyház, és ami egyházunk is nyitva áll mindenki előtt.

Tetszik, ahogy beszélt, hogy nem utasítja vissza az embereket.

Szerintem Isten nagy, és az irgalma nagyon tág."

 

Máté 7:13 A szoros kapun menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

 

1Kor 6: 9 Ne tévelyegjetek,mert sem paráznák,sem bálványimádók,sem házasság törők,sem bujálkodók,sem férfiakkal fajtalankodók…

Nem fogják örökölni Isten országát.

 

Show műsorban Pap mondja, 1: 28-tól a videóban:

"A homoszexualitás isten ajándéka.

Hát maga az első pap, akitől valaha hallottam is azt hallottam, hogy a homoszexualitás isten ajándéka lenne.

De most már ketten vagyunk!

Oké, maguk az első két pap, akitől azt hallottam, hogy a homoszexualitás isten ajándéka.

Még jó, hogy az nagyon is."

 

És azért beszélek kollektívan a kereszténységről, mert az össze bejegyzett egyház és gyülekezet egy közös világ egyesületben van benne,(1: 52-től a videóban)

Amelynek az irányelveit jezsuiták határozzák meg, akik magától a sátántól vannak irányítva.

Ezután utána lehet olvasni, nyugodtan!

Tehát ezért is nem kell csodálkozni azon, hogy a kereszténység mért nem tudja a világi erkölcstelenséget megfékezni például, hiszen azok irányítják, akik tulajdonképpen a világot, és a feslettségbe viszik még pedig tudatosan.

Ebben a videóban viszont arról szeretnék szólni, hogy mi a különbség a józan megítélés, és az ítélkezés, illetve a végső ítéletnek a kimondása között, ugyanis nagy különbség van köztük.

 

Róm 2: 1 Azért nincs mentség számodra, ó, ember, bárki légy, aki ítélkezel, mert amiben a másikat megítéled, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed te is, aki ítélkezel.

 

Először is kezdjük ott, hogy a fenti idézetet, az-az, hogy ne ítélkezz, az igazságtalanul élő képmutatókra mondta, akik mi közbe megítélik az egyik embert, ugyanazt cselekszik.

Erre írja Pál is, hogy azért nincs mentség számodra, óh ember bárki légy, aki ítélkezel, mert amiben a másikat megítéled, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed te is, aki ítélkezel.

Viszont ez nem egyenlő az igazságos ítélkezéssel, és a józan megítéléssel sem, amiket Isten nem, hogy helyesel, hanem meg is követel tőlünk.

 

Kezdjük tehát az igazságos ítélettel, a megváltó azt mondja, hogy:

 

Máté 23: 23 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni.

 

1Kor 6: 2 Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre?

1Kor 6: 3 Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni? (gyülekezetet felvigyázó emberek fogunk ítélni)

Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait!

 

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget.

Tehát ez meg volt már tőlük is követelve, még se tették meg ugyanígy, mint a mai vallásvezetők, akik direkt nem ítélik meg igazságosan a rosszat, és az utálatos dolgokat, amit Isten gyűlöl.

Másik helyen azt mondja Pál: nem tudjátok hogy a szentek, az-az a Krisztust követő szent életűek a világot fogják megítélni?

És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre?

Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk mi ítélni?

Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait.

Tehát itt ennek egyértelműsítenie kell mindenki számára, hogy igenis jogunk van ítélkezni mindennapi dolgokban jó, és rossz cselekedetek tekintetében.

Mivel ha ezt nem tesszük meg,és hagyjuk a rosszat eluralkodni az eklészián belül, akkor az nem Isten tervét szolgálja,hanem sátánét,

Arról nem is beszélve, hogy angyalokat fogunk megítélni, ahogy az írás mondja.

 

Ján 7: 24 Ne csak látszatra ítéljetek, hanem mondjatok igazságos ítéletet!

 

És tudjuk ugye azt is, a szimbolikát itt, hogy az angyalok képletes értelembe gyülekezet vezetőket jelentenek.

Emellett még azt is mondja Pál, hogy megszégyenítésetekre mondom.

Hát nincs köztetek egy bölcs ember sem, aki ítélkezhetne a testvérek között?

 

1Kor 6: 5 Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egy bölcs ember sem, aki ítélkezhetne a testvérek között?

 

Itt is ugyanerre gondol, tehát ezekből is látszik, hogy az igazságos ítélettel semmi baja nincs

Istennek, sőt ez esetben, és ezen kívül sok esetben elvárható.

Tehát mondjuk például az eklészián belül egy tanító, mondjuk kocsmába jár,és leissza magát a prédikációja előtt, akkor mondjuk talán had ne kelljen már jó keresztény módjára félrevonnom magam,és azt mondom, hogy nem ítélkezek mivel mert ezt megteszem, azzal a sátán munkájával vallok egyetértést.

A másik dolog pedig, amiről az írás beszél ezen kívül, az a jó, és rossz megítélése.

A kettő közti józan különbség tétel Isten beszéde alapján, erre mondja az ige, hogy:

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Róm 12: 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

 

Meg emellett azt is mondja Pál, hogy:

 

Fil 1: 9 Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben,

Fil 1: 10 hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és feddhetetlenek legyetek a Krisztus napjára,

 

Illetve ezt is írja, hogy

 

1Kor 2:14 A nem lelki ember(testi,világi,sátán lelkületében élő ember)

pedig nem fogadja el az Isten Lelkének (lelkületének)

dolgait, mert bolondságok neki, nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni. (Isten természete szerint, beszéde alapján kell megítélni,azon keresztül kell megvizsgálni)

 

Itt is erre gondol a józan megítélésre, meg emellett említi a lelki ajándékok között is a lelkek megítélését, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a cselekedetei alapján el tudod dönteni egy lélekről, az-az egy emberről, egy személyről, hogy egy bizonyos lelkületről, az egy viselkedési formáról, mert erre is használja a lélek szót a görög, hogy az Isten szerinti-e vagy nem.

Tehát ezzel meg lehet ítélni bizonyos dolgokat,és talán a legerősebb ige ezen kívül, ami a józan megítéléssel kapcsolatos,az,a  2 Korinthus 15-be van,ami úgy szól:

 

1Kor 2:15 a lelki ember (az Isten lelkületében élő ember) azonban mindent megítél, de őt senki nem ítélheti meg.

(5: 48-tól a videóban a görög)

 

Tehát itt a G350-es görög szó van anakrinó nevezetű szó, ami azt jelenti, hogy megkérdez, kikérdez, kérdezősködik, kivizsgál, megvizsgál, megítél, kikérdez, vallat.

Tehát itt is erről van szó, hogy megvizsgál, ilyen értelemben megítél.

Ez is a józan ítélettel kapcsolatos, a józan megítéléssel.

Ez a fajta megítélés a jó, és a rossz közötti különbség tételt jelenti, amit mindennap gyakorolnunk kell, mivel e nélkül nem tudunk Isten szerint cselekedni, és gondolkodni.

Tehát Isten beszéde alapján kell megítélnünk a dolgokat, ahogy írja is hogy:

 

Zsid 4: 12 Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

 

Emellett pedig azt se kell elfelejtenünk, hogy lesz végső ítélet is természetesen, és az, aki az Atyán kívül méltó a végső ítélet kimondására az Isten Fia, a szabadító, megváltó, aki tökéletes, és elítélhetetlen, ugyanakkor nagyon is megítélendő,

Pozitívan megítélendő életet élt, és ezt a jó példát mutatta meg nekünk is.

Tehát ő az, aki jogosult a végső ítélet kimondására, senki más ember fia.

Reméljük, hogy így már nagyjából tiszta minden kedves embertársunknak, hogy mi a különbség az ítélkezés, az elítélés, a megítélés, és a végső ítéletmondás között.

És ezúton kérünk titeket arra, hogy attól még, hogy arra tanítottak a gyülekezetben, mi azért megkérnénk tisztelettel mindenkit, hogy ne dobálózzatok ilyen felelőtlenül szinte már közhelyként ezzel az igével, hogy ne ítélkezz, hanem előbb próbáljátok megérteni valójában milyen helyzetekre értendő és mikor használatos.

Tehát ennyit szerettünk volna mondani,reméljük az Atyánk érthetővé fogja tenni számotokra ezeket,de hogy ha bármi kérdésetek van,akkor írjatok bátran!

Köszönjük a figyelmet!

 

 

 

Néhány percben : Egy vallás

Ebben a videóban egy, napjainkban igen erősen látható törekvésről szeretnénk beszélni, amit ökumenizmusnak hívnak, tehát manapság nagyon erőteljes törekvések vannak arra, hogy a 3 pogány, sátáni világvallásból, vagyis a hamis kereszténységből, a hamis judeizmusból és a muszlim vallásból létrehozzanak EGY nagy sátánimádó, humanizmussal megspékelt világvallást, amit majd ráerőltetnek minden emberre. Láthatjátok, hogy ezt már a történelemben többször elpróbálták kicsiben, mint a francia forradalom során is ezt tették, amikor átmenetileg, új vallás hoztak létre a szabadkőműves forradalmi vezérek. Ennek a neve, a legfőbb lény tisztelete, vagy hódolata volt. Ez is egy próba volt, hogy az emberek hogyan viselik majd el azt, ha egy sátáni riutálékkal fűszerezett vallást erőltetnek rájuk, amit kötelező gyakorolniuk, és  ugyanez fog végbemenni ma is, nagyben. A háttérhatalomnak a terve ugyanis az, hogy a háromféle világvallás különféle ágait egybeolvasztja –ez erőteljesen látható a kereszténység esetében, folyamatban van az egyesítés Ferenc pápa esetében. Tehát miután a 3 vallást egyesítik, ezután egybe fogják olvasztani, hogy egy vallás legyen. Erre számos utalást lehet látni a filmekben, meg a vallási vezetők beszédeiben, meg mindenütt. Ez azért van, mert a háttérhatalmi elit álma  az, hogy mindent egyesítsenek, ezért is van az a nagy propaganda, hogy mindenütt látni ezt az „egy” szó-t (ugye ez angolul one). A szlogenekben is lehet látni meg a logókon is. Tehát egy bank, egy google fiók, minden egy helyen, folyton hangoztatják ezt a one-t . Hangzatos az a kifejezés is , hogy –ez vicces egyébként- három az egyben például, gondolom ez eszetekbe jut. Erről szól egyébként a Szentháromság is : három az egyben – három isten egyben. Mindenütt tehát látni ezt az egy motívumot. Tehát az ő terveikben egy vallás lesz, egy világrend és egy világállam, amelyiknek egy a vezetője, az Antikrisztus, egy ember. Tehát mindenből egy lesz, mindenből központosítanak ebben a szuperkommunista fasiszta államban, ami létre akarnak hozni, és nagy lépésekkel közeledünk efelé. Ennek lesz a szerves része az egy, nagy sátáni, humanista világvallás, és itt megjegyezném, hogy itt a humanizmust nem az emberszeretettel azonosítják, mint sokak, hanem …. Náluk 2 milliárd ember kiírtása IS humanista és etikus dolognak is számít, vagy akár több milliárd kiírtása is, hogy ha valami nem … érdekében teszik. Ezt nevezik úgy, hogy helyzeti etika. Ezt alkalmazták a kommunizmusban is , ami az ő értelmezésükben az egyik leghumanistább rendszer volt. Ezek után gondolhatjátok, hogy a humanista világvallásuk milyen elemeket fog tartalmazni ezek alapján. Tehát többek közt ezért is mondjuk, hogy meneküljetek ki a vallási rendszerből, mert pár éven belül-hiszitek vagy sem-, nyílt luciferimádatba fogják az embereket csalni. A 3 vallás fő vezető ma már mást se hajtogatnak, mint az öszzetartást, az egységet, az egymás elfogadását, ugye az Isteni sokszínűség, meg a világbéke. Ezek mind csak egy álarc. Nézzétek meg pl. azt is, hogy közös templomokat építenek már a 3 vallásnak. Erről láthattok cikket : Berlinben építik. És valójában mind a 3 nagy világvallás a sátáni erők találták ki, hogy sok mindenben hasonlítson az egyetlen Istennek a hitére, de ez mind mind csak látszat ! Tehát igazából a Krisztus követők közösségét már Kr.u. 300-ban megfertőzték és átvették felettük az irányítást , keresztényeket csináltak belőlük. A judeizmust pedig már Kr. előtt megfertőzték. Isten ezért döntötte össze a Megváltó napjaiban. A muzulmán vallás pedig ő maguk találták ki pl. mohamed is egy általuk kiképzett „próféta” volt, akinek az életének minden mozzanatát a háttérhatalom irányította. Tehát az egész muzulmán vallás egy mesterséges kitaláció úgy, ahogy van, de tulajdonképpen minden világvallás a háttérhatalmi elit kezében van, ezért is teljesen felesleges abban reménykedni, hogy bármelyik is képes az igazságot nyújtani nektek. Ezért mondjuk, hogy nem kellenek vallások, ez mind a sátán megtévesztése. Csak és kizárólag a Megváltó Atyához kell hűnek és engedelmesnek lennünk. Az Ő leírt beszédei alapján, de azokból se a jezsuita hamis fordításokat kell figyelembe venni, hanem az eredeti görög iratok alapján kell vizsgálni és értelmezni. Ezeket a tényeket, amit közlünk, olvassatok utána ! Amit mi mondunk , annak nem kell hinni !  Végezzetek magatok is kutatómunkát, ahogy ezt mi is megtettük, természetesen inkább videók alatt. Tudjuk, hogy nem könnyű nyíltnak lennetek a valós tényekre, hiszen tudjuk mi is , hogy évtizedeken én kombicionáltak minket a hazugságaiknak az elfogadásaira, de higgyétek el, hogy ki lehet programozni az agyunkból a hamisságaikat, és ha őszintén az igazságot keresitek, és nem a hazugságokra viszket a fületek, akkor biztosak vagyunk benne, hogy az Atyánk meg fogja mutatni az igazságát, és erre is kérjük az áldását.

Köszönjük a figyelmeteket !

 

 

Néhány percben: Ezek csak bolond összeesküvés elméletesek

 

A háttér elit technikái a tömegek szolgaságban tartására és a hitetésekből és hazugságokból ébredező emberek elnémítására és további félrevezetésére.

 

George Bush beszél:

Sose fogadjunk el olyan gyalázatos összeesküvés elméleteket a szeptember 11-i támadásokkal kapcsolatban, amelyek megpróbálják áthárítani a felelősséget a terroristáktól, a bűnösöktől.

 

A bostoni „terrorista” támadásról kérdezik Busht:

(0:12.től a videóban)

Nem Ismerem a tényeket, szerintem nem ismerünk még minden tényt, de komolyan nyugtalanított hogy ez talán egy…

Őőő tudja egy újabb

Összeesk…őőő,

Őőő egy szervezett… egy jól szervezett támadás lehetett az országra és még mindig lehet,hogy így van.

Tehát nem ismerem a tényeket, de azt tudom.

 

Cons…

Conspiracy=összeesküvés

 

Ebben a videóban a Hegel dialektusról és a tömegeknek a megtévesztéséről szeretnénk beszélni,illetve arról, hogy a háttérhatalmi elitnek egyenlőre mért nincs szüksége arra, hogy a magunk fajta igazságot leleplező Krisztuskövetőket fizikailag el tegye láb alól.

Nagyon fontos hogy ezt megértsétek, hogy ne essetek abba a hibába, amibe számos embertársunk sajnos beleesik.

Ami nem más, mint az, hogy a valódi igazságok kicsiny népszerűségnek örvendő hirdetőit élből megbélyegzik, és szektásnak meg összeesküvés elméletes őrültnek állítják be.

Ezek a kedves embertársaink egy nap még kínok között fognak sírni azokon a dolgokon amiket most mondogatnak,de ez minket egyáltalán nem fog vigasztalni természetesen,sőt inkább elszomorít.

Tehát ezért is látjuk úgy, hogy szükséges még most fölvilágosítanunk közületek néhányakat, ahogyan gondolkodtok az merőben téves.

Amerikai egy dolláros: 1: 51-nél a videóban

A háttér elit több ezer éves terve az a világ teljes központosítása és az újvilágrend fölállítása ezt ugye tudjuk,

Ennek vannak támogatói, és hála Istennek vannak ellenzői is, bár elég csekély számban ezek közé tartozunk mi is,

Az elit ezeket az ellenző revitens magatartású embereket eddig mindig sikeresen a háttérbe szorította az által, hogy vagy fizikailag eltette őket láb alól, vagy a mozgalmaikba beépülve rossz irányba terelve őket eltérítette, és ez által lefegyverezte őket.

Vagy pedig a harmadik legelterjedtebb módszerük az, az hogy az ilyen embereket és a mozgalmaikat a tömegek szemében lejáratják, ezzel megfosztva őket a társadalomra gyakorolt hatásuknak az erejétől,

Illetve pontosabban ennek a hatásnak az erejét ez által ellenük fordítják, és gúny tárgyának teszik ki őket azoknak az igazságoknak a kapcsán, amiket hirdetnek.

És mivel több ezer éve alkalmazzák már ezeket a technikákat, ezért elég kifinomulttá váltak már a módszereik ahhoz,hogy hatékonyan tudják alkalmazni.

Tehát lássuk is az elsőt, az-az a fizikai megsemmisítés módszerét, ezt nyilván nem kell nagyon részletezni, hiszen láthatjátok milyen tömeggyilkosságokat hajtottak már végre a történelem során, mikor azon voltak, hogy a másként gondolkodókat eltüntessék.

(3: 03-tól a videóban)

A katolikus egyház a spanyol inkvizíció során olyan brutális kínzási eszközöket és módszereket alkalmazott, amit sem előtte, sem pedig utána nem igen alkalmaztak mások.

De ott van a kommunizmus is, amiben teljesen etikus, és elfogadott dolog volt 90 millió embernek a legyilkolása, lemészárlása gyakorlatilag a nemes célok érdekében.

Jelzem pont ilyen lesz az újvilágrend is, csak világ méretben, és nem 90 millió ember legyilkolását tervezik, hanem több milliárd ember legyilkolását, ahogy ezt a Guide stone-ukba is belefaragták.(3: 50-től a videóban)

Tehát ott van az emberek orra előtt premier plán, de sajnos a legtöbben annyira bambák, hogy még így sem veszik észre, hogy micsoda népirtás készülődik.

Mindezt a világbékének a névleges célja érdekében fogják tenni.

Valójában persze azért, hogy a tömegeket kontrolálható mennyiségre csökkentsék.

Persze ahogy mondtam, elsősorban azokat fogják nyirbálni, akik nem fogadják el az új vallásukat, és a világnézeteiket viszont még azért nem teszik ezt meg a rendszer ellenzőivel, mivel sokkal jobban tudják őket hatástalanítani az említett harmadik módszerükkel, amit nemsokára részletezni fogunk.

De előbb lássuk a második legbeváltabb módszerüket, ami az, hogy a renitensek mozgalmaikba, és csoportjaiba beépülve térítik el azokat az igazság keresőket, akik kezdik felfedezni a valóságot, és netán még szét is kürtölik azt.

Erre a legjobb példa az, amit a Krisztuskövetőkkel tettek a 300-as években Konstantinék, ál-békét ajánlva nekik, és átvéve a hatalmat felettük.

Ez után pedig rögtön becsempészték az okkultizmust közéjük, szentháromságostul, bálványostul meg mindenestül, és ez egy jó példa erre.

Ugyanez megy ma végbe az összes nagyobb mozgalomban ezért is szoktuk hangoztatni,hogy csak azért mert rájövünk az igazságnak egy részére, attól még nem kell mindjárt fejvesztve birka módjára beállni valamilyen nagy létszámú mozgalomba,mert teljesen bizonyos, hogy az ilyen mozgalmakat ők irányítják különben nem nőhették volna ki magukat ekkorára.

Ezért is szoktuk mondani, hogy a túl népszerű dolgoktól, azoktól óvakodjatok, hogy ha lehet!

És itt jön képbe amúgy a Hegel-i dialektika (5: 37-től a videóban)

amit előszeretettel alkalmaz a háttér elit, aminek a gyakorlati alkalmazását úgy végzik,hogy önmagukról szándékosan információkat szivárogtatnak ki,ezekre támogatott mozgalmakat építenek, majd lekáderezik,és feljegyzik azokat az embereket, akik ezekhez a mozgalmakhoz csatlakoznak,így megtudván,hogy hányan vannak a rendszerük ellen.

Tehát, hogy kiket kell majd kiirtani, hogy ha eljön az idő, ezért mondjuk, hogy óvakodjatok a nagyobb neves mozgalmaktól, akár vallási, akár politikai értelemben!

És a harmadik metódus, amit alkalmaznak a renitensek ellen,illetve az információik ellen, amit szétkürtölnek az,az,hogy a tömegekkel elhitetik,hogy azok az információk amit ezek hirdetnek,azok haszontalan,és bolondos mesék gyakorlatilag (6:10-től a videóban)

Ez által lejáratva ezeket az információkat az egyébként ő általuk is birkáknak titulált tömegnek a szemében.

Ez az enyhébbik eset amúgy, durvább esetben beadják a tömegeknek, hogy akik ilyeneket hirdetnek, azok egyenesen terroristák.

Pontosan ezért van az Usában is az a kampány,hogy mindenki aki az átlagtól elüt,az potenciális terrorista,aki bármikor bombát köthet magára, vagy előveheti a gépfegyvert,és tömeg mészárlást csinálhat mint mondjuk Breivik.

Egyébként ennek kapcsán mit gondoltok, miért kellett Amerikában meg Európában az a sok merénylet?

Pontosan ezért, hogy az emberek szemében ki alakítsanak egy képet arról, hogy ki az úgy nevezett terrorista, (7: 02-től a videóban)

És ha bele gondoltok utána ezt a rémképet kényük-kedvük szerint ráhúzhatják minden olyan emberre, akik nem kívánatosak az ő rendszerükben.

Egyszer még a mi sorsunk is valószínűleg ez lesz, ezzel tisztába vagyunk természetesen, de elég az hozzá, hogy egyelőre, tehát e-miatt nem ölik még meg azokat az embereket, akik a rendszer ellen beszélnek,

Mivel ez a lejáratós propagandás technikájuk nagyon sikeres tud lenni köszönhetően a legtöbb ember bamba együgyűségének sajnos.

Kívánjuk a maradék kedves éberebb embertársainknak, hogy kezdjetek el gondolkodni, és értsétek meg, hogy baj közeleg, és forduljatok az Atyánkhoz, mivel csak Ő tud segíteni senki más!

Úgyhogy reméljük, hogy ma is tudtunk segíteni nektek, a dolgoknak a széleskörű megértésében, hogy ha bármi kérdésetek van, forduljatok hozzánk bizalommal, és az Atya áldjon meg benneteket, és segítsen az igazság keresésben!

Köszönjük a figyelmeteket!

 

Hivatalosan elismert éghajlat-módosítás chemtrailekkel: (8: 14-től a videóban)

 

 

Néhány percben: a Szentlélek káromlás

 

Néhány percben: a Szentlélek káromlás

Szentlélek káromlás, ugye elég fontos téma, és gyakran előjön ez a téma a kereszténységben, és nekünk is elég gyakran írják, gyakran vádolnak minket ezzel, ezért szeretnénk erről röviden beszélni, mert nagyon fontos, hogy ezt pontosan értsék az emberek, hogy mi is a Szentlélek káromlás, hogy ez mit jelent valójában, hogy az Isten miről beszél,

Ugye az egyetlen halálos bűn, ami nem bocsáttatik meg soha, és azt látjuk, hogy nagyon sokan félnek ettől, a kereszténységben rettegnek szó szerint, olyan szinten be vannak programozva, ez által is,

 Így félelemben tartják az embereket,hogy ugye elhitetik őket,hogyha a szentháromság ellen szólsz,szentszellem ellen,betöltekezés ellen szólsz,meg az összes dogma ellen,meg a pásztor ellen,akkor te Szentlélek káromló leszel,meg, hogyha elhagyod a gyülekezetet, akkor Szentlélek káromló leszel,stb

Az emberek félnek ettől, emiatt nem mernek utána nézni az igazságoknak, és ezért szeretnénk erről beszélni, hogy ne legyen bennetek félelem, senkiben, akik még ebbe benne vannak, és gyakran eszükbe jut, ezért szeretnénk elmagyarázni, hogy pontosan mit is jelent, és hogyan is lehet ezt megtenni, egy embernek,

A Szentlélek káromlást, hogyan merül ez ki, evangéliumokba a farizeusok ugye megvádolják Krisztust, miután meggyógyította az Isten a némát, meg a vakot, és azt mondják a farizeusok, hogy ezt az ördög művelte, és akkor erre mondja ugye a Krisztus, hogy ez, ha így lenne, akkor meghasonlana a sátánnak az országa.

Tehát ismeritek a történetet, most ennél a történetnél az a lényeg, az a fontos dolog, hogy azért mondja itt az Isten fia ezt az egészet, a Szentlélek káromlás nem bocsáttatik meg, mert a Szentlélek az maga a láthatatlan Isten, és az Ő munkáját úgy káromolták, hogy ellene beszéltek a farizeusok, és ennek a következményeitől óvott az Isten fia,

Mert ugye a farizeusoknak az volt a munkájuk, az volt az ördögi gonosz akaratuk, hogy az embereket eltereljék az Istentől, az Isten igazságaitól, ezért hozták be a 400 év alatt, amíg az Isten nem beszélt velük a talmudot, a mistát, a kabbalát, meg az összes többi okkult tant, és ebbe tartották az embereket,

És így terelték el az Istennek a kegyelmétől őket, Isten ismerettől, és ezért is, ugye ezért mondták, hogy ezt az ördög műveli, tehát, hogy ennek az a következménye, hogy az emberek, akik hisznek a farizeusoknak, azok nem mennek az Istenhez, hanem maradnak benn az okkult tanokban,

Tehát ezért volt ez ott veszélyes, hogy az eredménye a lényeg ennek a hazugságnak, amit a farizeusok ott csináltak, tehát nem csak a szóban nyilvánult ez meg ott náluk, értitek, tehát ez a lényege a Szentlélek káromlásnak,

Ezek után jobban meg lehet érteni, hogy ugye az Istennek az akarata az, hogy mindenki megtérjen, hogy keresztényiesen fogalmazva, megtérjen, hogy az Istenhez forduljon, és kegyelmet kapjon, bűnbocsánatot, és ez az Isten tökéletes akarata,

Ha valaki ez ellen tesz, tehát ha valaki meg akarja akadályozni egy másik embernél, hogy eljusson az Istenhez, mint ahogyan Sergius Paulus-nál történt ugye a Barjézus meg akarta akadályozni ezt, gonosz módon le akarta beszélni,

Azt az Isten arra azt mondja, mivel az én akaratom ellen mész, ez nem bocsáttatik meg, de ezt ugye a cselekedetekkel tudatosan, gonosz módon lehet kimeríteni ezt a Szentlélek káromlást, és a farizeusok ezt csinálták, hát ugye meg is lett az eredménye,

Azt tanítják a kereszténységbe, hogy aki tagadja a háromságot, meg a Szentlélek ellen szól, meg nincs ilyen, hogy betöltekezés, meg testünk templom, meg nyelveken szólás stb,

Az akkor Szentlélek káromló, de valójában sajnos bármennyire is hihetetlennek hangzik, és szomorúnak, a fordítottja igaz, hogy aki vallja, és tanítja, és gyakorolja a Szentháromságot, a betöltekezést, a nyelveken szólást, a testünk Isten temploma ugye, hogy kvázi ő maga a Krisztus, mert ugye Krisztus jelentette ki magáról, hogy ő a templom.

Tehát aki ezt vallja, hogy az ő teste templom az, az egyik legnagyobb Istenkáromlás, és aki ezt tanítja tudatosan, hogy az embereket ebben tartja, az kimeríti a Szentlélek káromlás bűnét, mert ez által, akik ebben élnek, azokat az embereket Isten elleni engedetlenségben tartja, ergo nem az Isten kegyelme alatt élnek, hanem az Isten ítélete alatt élnek értitek?

És akkor így szembe mennek az Isten akaratával teljesen, tehát az ilyen kategóriájú emberek, mint a Kenneth Copeland, a Benny Hinn, meg a Joyce Meyer, meg ezek a nagy vezetők, Magyarországon is, akik tudják, hogy tudatosan csinálják, szándékosan tartják az embereket ilyen okkult tanokban, azoknak az írás alapján ők kimerítik ezt a bűnt, a halálos bűnt,

Viszont az emberek, akik ugye be vannak csapva az egyszerű hívők, nekik az a nagy szerencséjük az Isten kegyelméből, hogy ők ugye nem tudatosan teszik ezt, hanem ugye áldozatok, és ezért az Isten megbocsátja nekik ezt a bűnt, hogyha kijönnek belőle végleg,

Természetesen akkor, hogyha ezt nem tudatosan gonosz szándékból terjesztik, és tanítják a többi embert erre, hanem, ugye azért mert meg vannak győződve, hogy ez az igazság,

Tehát ezért nem kell félni ettől, a Szentlélek káromlástól az egyszerű hívőknek, akik oda járnak, és benne vannak ebbe, mert be vannak csapva, az Isten megbocsátja ezt nekik, hogy ha elhagyják ezeket az ördögi tanokat, amin keresztül tulajdonképpen bele esnek ebbe a bűnbe,

Tehát a magyar nyelv nagyon jól visszaadja ugye a kár-romlás, tehát kárt okoznak az Isten akaratának, és romlásba viszik az embereket, mert ugye ezeken az okkult tanokon keresztül Isten elleni engedetlenségben, és bűnökben tartják az embereket, és ezért, az Isten ezt nem bocsátja meg,

Még azt is megbocsátja, ha valaki szitkozódik az Isten ellen, vagy a fiú ellen szól, hogy hát ő nem is volt itt a földön, meg gyereke volt, meg házas, meg mit tudom én, mindenféle butaság terjed a neten, még ezt is megbocsátja az Isten, mert az emberi butaságból származik, és ebből ki lehet jönni,

De ha valaki tudatosan gonosz módon hirdeti ezt, szeánszokat rendez, mindenféle dicsőítő konferenciákat, és az embereket erre buzdítja, tanítja, hogy igen töltekezzetek be, és szóljatok nyelveken, mert ez az Istennek a jele, hogy veletek van, és szentháromságot imádjuk, meg dicsőítsük a szentlelket,

Meg megvallásokat teszünk, meg elég, ha csak hiszünk, mi vagyunk a templom, ezeket tanítja folyamatosan valaki, ez által viszi az embereket a kárhozatba az ördögnek az otthonába, az ördög börtönébe, és ezt az Isten nem bocsátja meg, mert ez az Isten tökéletes akarata ellen megy,

Tehát még egyszer arra buzdítunk, arra kérünk mindenkit, hogy ne féljetek ettől, hogy Szentlélek káromlók vagytok, hogyha ellene mertek szólni esetleg, és elkezdtek gondolkozni, azon, hogy most akkor vajon igaz-e a szentháromság meg a többi dogma, amibe benne vagytok,

Nyugodtan, bátran tegyetek fel kérdéseket, imádkozzatok az Atyánkhoz, hogy Atyám kérlek, mutasd meg, hogy ez most valóban igaz-e, hogy tényleg be vagyok-e csapva, kérlek, mutasd meg az igazságot, vezess el az igazságra, ugye le is van írva, hogy a láthatatlan Isten, az Atyánk, aki elvezet minket az igazságokra, meg tanít minket,

Tehát higgyétek el Ő erre mozdulni fog, és el fog titeket vezetni különféle információkon keresztül és meg fogja nyitni az értelmeteket, meg fogjátok érteni, hogy hazugság ez az egész kereszténység, benne a sok ördögi okkult dogmával, és meg fogjátok érteni, hogy eddig Isten elleni bűnökben, engedetlenségben éltetek, és ezeket el kell hagyni,

Legyetek bátrak, ne féljetek, semmiféle démonok nem fognak belétek szállni, ez is egy hazugság, jól ki van találva ez az egész ördögi rendszer, és az összes hamis dogma szinte a szentháromságra épül, onnan indul ki, erről sokat beszéltünk már az előző anyagban is, ugyanúgy a káromlás is szóba került,

Ezért gondoltuk, hogy csinálunk erről is egy rövid anyagot, hogy ne rettegjetek, ne féljetek, legyetek bátrak!

Tehát összefoglalva, hogyha valaki tudatosan, gonosz módon az Isten ellen munkálkodik az által, hogy az embereket elterelje az Isten igazságaitól, elterelje a kegyelemnek a keskeny útjáról, és az embereket különféle hamis tanokkal, dogmákkal, cselekedetekkel, felfogásokkal, stb, stb, ugye nem csak a kereszténységben, a világban sok helyen máshol is,

Ez látszódik, ez működik, az, az ember az gonoszságból teszi tudatosan, azt írja az írás Szentlélek káromlásnak, és nyilván ebbe bele tartozik az is, hogy azt tanítja, azt mondja az embereknek, hogy ami az Istentől van, az, az ördögé, és ami az ördögtől van, az pedig az Istené, tehát nyilván ez is bele tartozik ebbe, szóval ez a lényeg.

Úgyhogy nem kell félni, ne féljetek az Istentől, az Atyánk segíteni fog, nem lesztek tudatosan Szentlélek káromlók, mert aki ezt az anyagot hallotta, és hallotta az igazságot, és ha ezek után is meg marad benne, hát akkor azt nyilván az Isten azért másképp tekint rá.

Köszönjük a figyelmet, az Atyánk legyen veletek!

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!