- Péter kulcsai

Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ismét.

 

Ezúttal ismét egy érdekes témáról szeretnék beszélni nektek, ez pedig a, Mennyek

kapujának kulcsa Péternek adatott., hogy ez mit is jelent.

 

Mit jelent az, hogy amikor Isten Fia azt mondta Péternek: És neked adom a Mennyek

országának kulcsait.

 

Még mielőtt rátérnénk erre, ezzel kapcsolatban ami ehhez kötődik, ehhez a témához.

Szeretnénk tisztázni egy félreértést, amit sokan tanítanak, főleg a katolikus

egyházban, hogy Péter a kőszikla.

 

Nem Péter a kőszikla, ez az írásból kiderül, hanem maga Isten Fia!

 

Ugye!

Amikor azt mondja neki Krisztus a Péternek, hogy:

Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, akkor Ő saját

magáról beszél Krisztus. Ugye, mert Ő maga a kőszikla, Ő maga a szegletkő, maga az

erős alap, amire építkeznünk kell a saját életházunkat, ez ugye ki is van jelentve

az 1Kor. 10:4-n.

 

1Kor 10:4  és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki

kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt.

 

Péternek a görög "petrosz" szó a jelentése "kődarab, szikladarab"

 

Tehát Péter nem a kőszikla volt, hanem egy nagyon erős alapköve, egy oszlopa volt

ennek az Eklézsiának, ugye amit az ötvenedik napon létre hozott Isten a 12 apostolon

keresztül. Ahol ugye Péter is ott volt, mint erős bástyája ennek a szellemi

templomnak, Krisztus testének.

 

Tehát erre az erős alapokra, oszlopokra építette föl Isten az Ő EKLÉZSIÁJÁT, ahol a

kőszikla, a szegletkő maga Krisztus volt.

 

Ugye erre is vannak igék amiből ez alátámasztható.

 

Az Ef 2:20  akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő

maga Jézus Krisztus.

Vagy a: Gal 2:9  És amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek,

 

Tehát látjuk, hogy nem Péter a kőszikla.

Nyilvánvalóan ezt azért találták ki, azért tanítják főleg a katolikusok, ugye, hogy

ezzel is alátámasszák, hogy Péter volt az első Pápa akire építették föl a katolikus

egyházat, és hogy ez Isten akarata, aki hatalmat adott, stb. stb.

Holott az írásból az is kiderül, hogy Péter sose járt Rómában, semmi köze a katolikus

egyházhoz.

Tehát ha visszajönne, visszajöhetnek Péter tegyük fel, akkor bizony rendesen

kiosztaná a Pápát. a mindenkori Pápát, meg az egész katolikus egyházat úgy ahogy

van!

 

Úgy hogy nem Péter a KŐSZIKLA, hanem KRISZTUS!

 

És akkor most nézzük meg, hogy mit jelent ez a rész amit az elején említettem:

 

Máté 16:19  És neked adom a mennyek országának kulcsait: amit megkötsz a földön, a

mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is.

 

Mert ugye a katolikus egyház, itt a képen láthatjátok, azt tanítja, hogy Péter vár

minket a halálunk után ott fönt a Mennyországban, nála vannak a Mennyország a kapuinak

a kulcsai és ő engedi be az embereket, ők mehetnek be az ajtón.

 

De ez tudjuk, hogy nem igaz, hát Péter egyrészt Krisztus után halt meg, tehát ő is

vár a feltámadásra, az elragadtatásra minden bizonnyal, és maga az ítéletet nem

Péter fogja hozni, hanem Isten a Fiának adta át az ítélkezést, tehát már ezért sem

igaz a történet.

És nyilvánvalóan akkor mehetünk be Isten országába, hogy ha engedelmeskedünk

Krisztusnak, az Ő beszédének.

Ez is ugye az írásból egyértelműen látszódik.

Krisztus is ugye engedelmes volt haláláig, és azok mehetnek be akik szintén

engedelmesek neki!

 

És a Zsidó 5:8-n

Zsid 5:8  Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5:9  és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik

engedelmeskednek neki.

 

Ugyan úgy a Ján. 3:36-n is:

Ján 3:36  Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem

lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Tehát látjuk, hogy az engedelmesség a kulcsszó itt.

Ha már kulcsról van szó akkor, amikor Isten Fia azt mondta Péternek,:

Neked adom a Mennyek országának kulcsait.

Akkor Ő arról beszélt, hogy neked adom az Isten beszédét, hogy mondd el az

embereknek, hogy mi az igazság amit addig a farizeusok, a törvénytudók a luciferi

tanokkal megfertőzött, talmudi tanokkal megfertőzött zsidó papok ugye elrejtették a

Mennyek országának kulcsait, tehát Isten beszédét elrejtették, és nem mondták el az

embereknek.

És ezért Isten Fia Péternek adta ezt tovább, meg ugye a többi apostolnak.

Tehát itt ezt jelenti a Mennyek országának kulcsai:

Az Isten beszédét és a kulcsot ahhoz, hogy hogyan, és mit kell tenniük az embereknek,

hogyan kell élniük, hogy bejuthassanak Isten országába, és természetesen azt, hogy

Krisztus volt az Isten Fia a Megváltó, aki feláldozta magát, ki a testét és a vérét

adta a mi bűneinkért, elhordozta a mi bűneinket, hogy legyen lehetőségünk az örök

életre.

Ugye!?

Ez az örömhír, a jó hír, hogy bemehetünk Isten országába, hogy kinyílt az ajtó, és

van hozzá kulcs is!

 

És ezt támasztja alá a Lukács 11:52 amikor az mondja Isten Fia:

Luk 11:52  Jaj nektek, törvénytudók, mert elvettétek a tudomány kulcsát, ti magatok

nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok! Vagy a Máté 23:13-n

még jobban leírja, hogy

Máté 23:13  Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek

országát az emberek előtt; mert ti nem mentek be, s azokat sem hagyjátok bejutni,

akik bemennének!

 

Tehát ez képes beszéd, itt nem arról van szó, hogy Péter ott áll a kezében a

kulcsokkal és várja hogy az emberek oda menjenek és majd ő eldönti, hogy kimehet be,

hanem Isten beszédéről van szó és a kulcsról, hogy ha valaki olvassa Isten beszédét,

akkor hogyan kell élnie ahhoz, hogy Isten igaznak lássa őt, és beengedje az Ő

országába, hogy a Fián keresztül igaznak lássa őt, és ez a kulcs ugye az

engedelmesség.

 

Az engedelmesség a legfőbb kulcsszó, hiszen Krisztus is engedelmes volt, bemutatta

hogyan kell engedelmesnek lenni, és nekünk pedig engedelmesnek kell lennünk a

Fiához.

 

Ezzel szemben ugye a zsidók az engedetlenség miatt nem mentek be Istennek a

nyugodalmába.

Ez is képes beszéd.

Tehát ők engedetlenek voltak mindvégig, és Isten azt akarja megtanítani nekünk az ő

esetükből, hogy ne legyünk engedetlenek, hanem legyünk engedelmesek az Atyának az Ő

Fia által.

Tehát amíg a farizeusok bezárták, ugye eldugták a kulcsot, úgymond képletesen,

addig ugye Péter, meg a többi tanítvány, apostolok ők nem tették, ők nem zárták be,

hanem kinyitották az embereknek.

Kinyitották az ajtót, ugye Krisztus az ajtó.

Azzal a kulccsal, Isten beszédével az engedelmességre tanítva, hogy akik

engedelmeskednek Isten Fiának azok bemehessenek Krisztuson keresztül a

Mennyországba.

 

És ehhez kapcsolódik nagyon jól a szőlőműves példa, amit ugye a Máté 21:41-n

olvashatunk.

Pontosan erről szól.

Ott ugye egy gazda aki szőlőt ültetett, kiadta a munkásoknak, majd elutazott, és

amikor elérkezett a gyümölcsérésnek az ideje, akkor elküldte a szolgáit, azokat ugye

megölték a munkások, aztán más szolgákat küldött, azokat is megölték,  majd elküldte

saját fiát,  ugye azt is megölték, és ugye haragra gerjedt a szőlősgazda és azt

mondta, mivel gonoszok, gonoszul vesztem el őket a szőlőt pedig kiadja más

munkásoknak, akik a termést a maga idejében megadják nekik.

 

Tehát a más munkás itt azt szimbolizálja, az egész történet arról szól, hogy Isten a

zsidókat választotta ki, népének, hogy rajtuk keresztül a többi nemzeteket, népeket,

embereket magához hívja és megbékéltesse magával, de ugye a zsidók nem tették ezt

meg, hanem engedetlenek voltak.

Megölték a prófétákat, megölték Krisztust is, és nem teljesítették be azt amit Isten

szeretett volna.

És ezért Isten ahogy itt a szőlőműves példájában is van, kiadta más munkásoknak,

tehát odaadta Péternek, aki a pogányoknak mondta el Isten igazságát a mennyország

kulcsát, hogy az emberek megtudják, hogy mit kell tenniük, megtudják az igazságot,

Isten beszédének a tudományát, az ismeretét megtanulják, megértsék.

 

Tehát ez is nagyon jól passzol ehhez a történethez.

Isten beszéde gyönyörűen, mérhetetlen intelligenciával van össze rakva, ebből is

látszik, hogy nem emberek tették össze.

 

Tehát még egyszer:

A Mennyek országának kulcsai, minthogyha azt mondta volna Krisztus, hogy mondd el az

embereknek az örömhírt, hogy hogyan kell élniük, hogy mi a kulcs ahhoz, hogy a

Mennyországba bemehessenek.

Mit kell tenniük, hogy Isten beszédének a kulcsát adom neked, az ismeret kulcsát,

hogy megértsék az emberek a lényeget, hogy többé ne legyen elrejtve előlük amit a

farizeusok elrejtettek.

Ugye szokták mondani, hogy vajon mi a kulcs a megoldáshoz.

Van egy ilyen mondás is, ez sem véletlen!

 

És hát ugye a kulcs az az engedelmességünk.

És ugye Péter el is végezte ezt a feladatot, ő nem gátolta, ő elmondta amit kell

Isten akarata szerint nem élt vissza vele, mint az írástudók, farizeusok

visszaéltek, hogy az előbb olvastuk, hogy akik beakartak menni azokat meggátoltátok.

Péter és a többiek ugye ezt nem tették meg.

 

És érdekes, hogy Péter elsősorban a zsidókhoz lett küldve.

Ez sem véletlen.

Meg ugye Péter volt ott az Apcsel 2 részben olvashatjuk, mikor Isten az ötvenedik

napon létrehozta a Szellemi Izraelt, az EKLÉZSIÁT, mert az ötvenedik nap az erről

szól, nem arról, hogy a Szent Lelket kiterjesztette Isten, kiáradt a Szent Lélek.

Nem erről szól.

 

Hanem a 12 apostolon keresztül Isten létre hozta a Szellemi Izraelt.

Ennek volt az előképe az Ószövetség idején a 12 törzsfőn keresztül létrejött fizikai

Izrael. Tehát ez is nagyon jól összekapcsolódik.

 

És ugye Péter volt ott aki először föl állt és kiállt, és elkezdte mondani a beszédét.

Péter kiállt a 11-l ugye olvashatjuk az Apcsel 2-n.

És kinek mondta Isten Fia, hogy legeltesd az én juhaimat?

Ugye ezt is olvashatjuk!

Péternek mondta!

Az is egy csodálatos rész, ugye, hogy Péter megtagadta háromszor a Megváltót, utána

Isten Fia háromszor kérdezte, hogy szeretsz-e engem?

Ezzel ugye elnyerte a bocsánatot Péter, és közbe utasítást adott neki, hogy

legeltesd, őrizd a juhaimat, mert neked adtam a Mennyek országának a kulcsait.

Tehát neked kell tanítani juhokat, ugye az az EKLÉZSIA.

Mindkét juhot, ugye azt mondja Isten Fia, hogy más juhaim is vannak, tehát a

zsidókból megtértek, és a pogányokból megtértek a két juh, ebből lesz egy nyáj és

egy pásztor.

 

Péternek ez volt a feladata, ezt adta utasításba neki Krisztus, hogy legeltesd,

őrizd a juhaimat.

Tehát a Mennyek országának kulcsai az ezt jelenti, nem azt amit tanítanak a

katolikusok, főleg, hogy ott vár Péter minket a Mennyországban.

 

Érdekes összefüggés ez.

Talán felmerülhet a kérdés, hogy miért kulcsai, miért van többesszámban?

 

Hát nyilvánvalóan azért, mert Istennek a természete, a tulajdonságai az nem csak

egyféle, hanem nagyon sokféle, mint például a Galata 5:25-n, illet 5:22-n

olvashatjuk.

 

Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,

mértékletesség, de ugyan így a rend és a fegyelemnek, az igazságnak istene is,

türelemnek Istene és hogy ha valaki ezekben él az Isten természete szerint, a

kulcsok szerint, akkor bemehet Isten országába, majd amikor meghal, vagy ha életben

el lesz ragadtatva az utolsó trombitaszónál.

 

Arról nem is beszélve, hogy az ábrázolása is hibás ezzel a két kulccsal, hiszen

Krisztus az aki ítélni fog, Ő nála vannak a kulcsok.

Ő maga mondja ott van a Jelenések könyvében, hogy nála vannak a Dávid házának

kulcsai, meg ugye nála vannak a halál és a pokol kulcsai, tehát ha már mindenáron

ábrázolni kéne valakit a kulccsal a kezében, akkor az, Krisztus és nem Péter!

 

És érdekes, ahogy a katolikusok a festményeken ábrázolják Pétert.

 

 

Itt a képen láthatjátok hogy ugyan így hasonlóképpen ábrázolják Hádészt is az

alvilág istenét.

Ugye ott van a Kerberosz a kutya az oldalán, azon a Péter apostol festményen ami a

Louvreaban van, ott is látjátok a kutyát, ugyan az a kéztartás, ott van a kulcsok a

kezében.

 

Mindenki gondolkozzon el ezen, hogy ez vajon mit jelenthet?

 

A lényeg az, összefoglalva, hogy nem Péter a kőszikla, hanem Krisztus.

Ő az erős kősziklánk, ami példaképünk amire építkeznünk kell, és Isten Fia tovább

adta az Isten beszédét, a Mennyország kulcsát úgymond Péternek és a többi

apostolnak.

Péter és az apostolok lettek az alapkő, az oszlopok ennek a Szellemi templomnak,

ugye és mi meg pici kődarabok lehetünk ebben a templomban, Krisztus testében, az

EKLÉZSIÁBAN, hogyha engedelmesen élünk a Megváltónak, hogyha szót fogadunk neki,

ahogy ugye Ő is engedelmes volt, ahogy az előbb olvastam:

Zsid 5:9  és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik

engedelmeskednek neki.

 

Tehát nem elég olvasnunk, meg nem elég hinnünk, meg megvallanunk, ugye ezt tudjuk,

erről már sokat beszéltünk, hanem meg is kell tartanunk, hiszen akkor szeretjük Őt,

ha olvassuk és megtartjuk az Ő beszédét.

 

Ezt maga Isten Fia jelentette ki, és nem mi találjuk ki! Ott van az írásban!

 

És tulajdonképpen ami érdekes, hogy a mai korban is hasonló történik, hiszen ezekben

a nagy szabadkőműves páholyokban, gyülekezetekben, egyházakban, vallásokban elrejtik

az igazi Isteni igazságot vagy azért, mert nem is értik, vagy szántszándékkal, így

is tele van hamis tanokkal.

Ezek a helyek tele vannak hamis tanításokkal, és ezeket mondják az embereknek és

becsapják őket, és elrejtik a Mennyország kulcsait úgy mond előlük, és

engedetlenségben tartják őket.

Pontosan azt csinálják, amit a zsidók is!

Ugyan azt akarják elérni az emberekkel, hogy a különböző tévtanok gyakorlásával,

mint a Szent Lélek betöltekezés, az össze-vissza nyelveken szólás, a tizedfizetés, a

meggazdagodás, meg sok sok stb. ilyen tanokon keresztül engedetlenségben tartják az

embereket Istennel szemben nem engedelmességben ahogy az kellene.

Tehát most is ugyan ez történik, ezért is kell kiszakadni ezekből a helyekből, ki

kell futni Babilonból, mert ez Isten akarata.

Tehát ezt is látjuk az írásból, hogy Isten akarata az, hogy elszakadjatok ezekből a

helyekből, ahogy ezt mondja a Jelenések könyvében, fussatok ki belőle én népem, ne

legyetek részesei az ő bűneiben.

Ugye?

A babiloni rendszerből, ami nem csak az egyház, meg a vallási világ, hanem ugyan úgy

a katonai, politikai rendszer is az egész világ kompletten erkölcstelen, züllött,

parázna és tele hamis tanokkal és gyűlölettel, gonosz természettel.

Ebből kell kiszakadni!

 

De aki Istent keresi és olvassa az írást, Krisztusnak akar engedelmeskedni, azoknak

el kell szakadni ezekből az egyházakból, vallásokból, gyülekezetekből, Nagyobb

ismertebb helyekről beszélünk nyilván, nem a pici kis csoportokról ahol tényleg

igazságban élnek az emberek.
 

 

Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük  azt mondja az Úr , és

tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátok leszek, ti

pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek  azt mondja a mindenható Úr. Ahogy olvashatjuk a

2Korinthusban.

 

És visszatérve még arra, hogy miért ábrázolják valójában két kulccsal Pétert.

Ezzel kapcsolatban egy érdekes összefüggést szeretnék mutatni nektek, hogy miért is

van ez a két kulcs.

 

 

Egyrészt ugye ezekben az illuminati szabadkőműves vallásokban, ami ugye babiloni

eredetű, okkult, meg ugye a római vallásban is jelen volt, ugye, ez a bolygó imádat,

a jupiter imádata például, a római jupiter istennek az imádata, és maga a szó is

ugye árulkodó, hiszen You-piter, " te Péter vagy" ugye Krisztus is mondta, tehát

jupiter istent, egy római istent imádnak ezzel, és érdekesség, hogy a jupiter a nap

után a legjelentősebb égitest a naprendszerben, tömege két és félszeres a többi

bolygó tömegének.

Tehát ugye a nap Isten Fia, Krisztus, jupiter meg ugye Péter, legalábbis ők ezt

mondják kifelé, de valójában itt szimplán Lucifer imádatról van szó!

 

Hiszen Isten Fia Ő nem napisten!

 

És ami érdekesség még, hogy mostanában ugye lehetett hallani az Agencynek a

lehallgatási ügyét, balhéját, a National Security Agency lehallgattak fűt-fát

mindenkit az egész világon, és ha megnézitek a logóját lehet látni a kulcsot, a sas

fogja a kulcsot a lábaival, és ugyan így a Syber Command logóján is ott van a sas,

ahogy fogja a kulcsot többek között.

Magának az Agencynek az oldalán lehet olvasni a gyakori kérdések alatt magyarázza

maga a Nemzetbiztonsági hivatal, hogy honnan vették ezt az egész logót, hogy hogyan

alakult ki, és mi a magyarázata.

És itt írják ők, hogy a Szent Péter emblémából, ugye a két kulccsal ábrázolt

Szent Péter apostoltól vették az egészet ugye aki a kötés és az oldás hatalmát kapta.

 

(videóban 20:05-től a képek)

https://youtu.be/8iVmLRtla9k?t=20m5s

 

Magyarán kijelentik, hogy az ő jogukban áll ez az Isteni hatalom, hogy döntsenek

emberek életek fölött, és ez ugye örökké tart, ez az egész ugye kör alakú ez

szimbolizálja az örökkévalóságot.

Tehát, hogy ők örökké tartó hatalmat akarnak maguknak.

A sas szimbólum, az előbb láthattátok a Jupiter és a Péter apostol képen ugye ott

van a jupiternél a sas, ez a sas szimbólum meglepő módon megjelenik rengeteg

országnak a különböző hivatalainak a logóján.

Ezt is itt láthatjátok a képeken, számtalan logón ott van a sas, ott vannak a

csillagok a 13 csillag.

 

Úgy hogy ez elég beszédes!

 

A Jezsuiták által kontrollált Vatikánnak is ott van a zászlóján a kulcs, illetve

maga a Vatikán felülnézetből egy kulcslyuk, és akkor ezek után az Agency aki egy

megfigyelő maffia rendszer az egész, a gonosz által kontrollált megfigyelő központ

ugyanezt a szimbolikát használja.

Ki is jelentik magukról, hogy Isteni hatalmuk van arra, hogy az emberek felett

uralkodjanak stb.stb.

Tehát látjátok a kapcsolatot, hogy ugye a Jezsuiták kontrollálják a Vatikánt, ők

hozták létre ezeket a három betűs intézményeket Amerikában, a különböző maffia

szervezeteket.

 

Hát ebből is látszik, hogy mi megy a világban, ezeken keresztül össze lehet tenni a

képet!

Magyarországon is ott vannak a sas szimbólumok logókban, és hát ugye ha valaki

kicsit utána néz, akkor megtalálja azt, hogy ugye a Vatikán az anyaszentegyház, és ő

alatta van, ő kontrollál minden más gyülekezetet, egyházat.

Ők hozták létre az egészet szánt szándékkal.

Mindenki nekik szolgál az anyaszentegyháznak, és hogy ha ez így van ez az egész,

akkor nem Istentől való, hanem Lucifer imádat, napimádat, napisten imádat, meg egyéb

bálványimádat az egész, akkor felismerhetitek, hogy az összes többi egyház,

gyülekezet sem Istentől való!

Mind, mind a babiloni rendszerbe tartozik, ezért kell ezekből kiszakadni.

 

Igazából nincs szükség semmilyen gyülekezetre, egyházra!

Kizárólag a Bibliára van szükség Isten beszédére, és magára az Atyára és az Ő Fiára

és pont!

Ennyi!

Meg talán egy két olyan emberre akivel közösségben tudtok lenni, tudjátok gyakorolni

a szeretet közösséget, a megbocsátást, a türelmet, az alázatot, a prófétálást

tudjátok gyakorolni, mert a prófétálás az a vigasztalás, bátorítás, feddés, tanítás,

nem pedig a jövőbe látás.

 

Csak erre van szükségetek, és nem kell nagyon azzal foglalkozni, hogy az írás

össze-vissza van hamisítva, meg ki van pótolva, rosszul van fordítva, mert ennek

ellenére Isten megtudja mutatni az igazságot azoknak akik valóban akarják és

keresik, és kutatják az igazságot, és nem felületes olvasók.

 

Isten ezt minden bizonnyal szánt szándékkal hagyta, hogy meghamisítsák rengeteg

helyen a Bibliát, az Újszövetséget, és az ÓSZ-t is.

 

Ez egy szűrő!

Szűri Isten azokat az embereket, akik tényleg keresik az igazságát, mint a

Béreabeliek, akik utána néztek mindennek, vagy pedig csak úgy felületesen olvassák

és elfogadják a nagy állpásztoroknak a tanításait.

 

Ezen keresztül is kiderül, hogy ki az igazi Krisztust követő ember, és ki az ki

állkeresztény.

 

Ennyit szerettem volna mondani nektek ezzel a témával kapcsolatban.

Nagyon érdekes összefüggés ez!

A Mennyek országának a kulcsai, ott van az írásban.

Krisztus elmondta, az apostolok is elmondták, Pál is rengeteg helyen leírja.

Az egész Újszövetség erről szól!

 

Olvassátok saját magatok, kérjétek az Atyát, hogy nyissa ki az elméteket, és mutassa

meg az összefüggéseket.

És ő megfogja adni!

Hogyha engedelmesek vagytok az Ő Fiának, és az igaz Istentiszteletet tartjátok meg,

hogy segítetek a szegényeknek, az árváknak, és az özvegyeknek és tisztogatjátok

magatokat a bűneitektől, akkor Isten igaznak fog látni titeket, és a Fián keresztül

fog nézni titeket, igaznak fog látni.

Nem bűntelennek, mert bűnösök vagyunk életünk végéig, hanem igaznak fog minket látni.

 

Meg fog igazítani, helyre fog állítani, és a végén miután befutottuk a célt,

átszakítjuk a célszalagot, akkor bemehetünk Isten országába, és örökkön örökké ott

élhetünk.

Ez az élet értelme, az élet célja. Semmi más!

 

Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánunk nektek, az Isten áldása, vezetés, kegyelme

legyen az életeteken!